Israel

Stoppa bojkotten mot Israel!

Med Israel for fred

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

De palestinska bombattentaten

Terrorn mot Israel

Palestinska upproret hösten 2000Menorahan - Den judiska symbolen

Menorah
Israels nationalsymbol -
den sjuarmade ljusstaken

_____________________________
    Hoppa till år:
  2000   2001  2002  
  2003   2004  2005
  2006   2007  2008
  2009   2010  2011
  2012   2013  2014
  2015   2016   2017
  2018   2019

Till senaste artiklarna

Chronology of Israel in the Last Days

Cool Facts about Israel
The Temple Mount in Jerusalem
Israel mellan de stora världsrikena i historien

Artiklar

Länkar

Sam Nadler: Does the Promised Land Still Belong to the Jewish People?
Today there are many different opinions regarding critical issues about Israel and the Jewish people, even among believers. Many have questions such as:
1. "Can a religious Jewish person be saved apart from faith in Yeshua?"
2. "Are the Jewish people still the 'chosen people'?"
3. "Does the promised land (Israel) still belong to the Jewish people?"
Such questions tend to create a spiritual ambiguity in the minds of many, which produces an uncertain rather than fervent witness to the Jewish people. As believers, this brings us to a foundational issue: the need for proper discipleship concerning God's promises, plan and purpose for the Jewish people according to His Word.
Let us now look to this plumb line for our faith in order to help clarify the issues raised by these three questions:
1. "Can a religious Jewish person be saved apart from faith in Yeshua?" No. No matter how religious, no one can be forgiven of their sins and accepted by God without personal faith in Yeshua. It was to Jewish men that Yeshua spoke when He said, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through Me" (John 14:6). Think of it this way: If there were some other way for Jewish people, or any people, to be saved other than through faith in Yeshua, then God the Father would have been a fool for letting His Son die on a cross! If keeping the Law of Moses could save people, Yeshua would have told people to keep the Law. But instead, Yeshua declared that Jewish people and all people need to trust in Him: "If you believed Moses, you would believe Me, for he wrote about Me" (John 5:46).
2. "Are the Jewish people still the 'chosen people'?" Yes, according to the Law of Moses (Deut. 7:6; 14:2), the Prophets (Is. 41:8; Amos 3:2), the Writings (Ps. 33:12; 135:4), and the New Covenant (Rom. 9:3-5, 11:1-2). But isn't the body of Messiah called a chosen people as well? Yes, 1 Peter 2:9 declares all believers in Yeshua to be "a chosen generation (or people), a royal priesthood." However, please note that Peter refers to the body of Messiah as "a chosen people," but not as "the chosen people." Though Israel is chosen for a specific purpose (see next question), during this time of Israel's national unbelief, they are "sidelined" from being God's instrument of service until they return to God and confess Yeshua as the Messiah (Matt. 23:39; Hosea 5:15).
For the present time, the body of Messiah is the spiritually active instrument of ministry, "a royal priesthood" for service and worship. Though Israel is chosen to be a "witness people" for the Lord (Is. 43:10-12, 44:8), they cannot be an active witness until they first believe in Yeshua as Lord (Rom. 10:14, 15). Israel is chosen as a people for God's purpose, which, in the past, was to bring Messiah into the world (Rom. 9:5), and in the future, to bring about the return of Messiah to planet earth (Matt. 23:39; Zech. 12:10). This will happen when the Jewish people collectively confess their national sin of rejecting Messiah (Is. 53). Though nationally chosen for God's purpose, each individual Jewish person still has to have personal faith in God's salvation on God's terms to be saved. Otherwise they are as lost and unsaved as any pagan (Jer. 9:25, 26).
3. "Does the promised land (Israel) still belong to the Jewish people?" Yes! The present spiritual condition of Israel does not change the promises of God, for even though Israel is nationally unfaithful, He is still faithful. This is Paul's argument in Romans 11:1-2, where he writes, "I say then, God has not rejected His people, has He? May it never be! For I too am an Israelite. ... God has not rejected His people whom He foreknew." Israel returned to the land after the Babylonian exile, but that wasn't to be their last return. In fact, Isaiah prophesies Israel's return to the same land for the second time in Isaiah 11:11-12: "Then it will happen on that day that the Lord will again recover the second time with His hand the remnant of His people ... from the four corners of the earth."  The Jewish people's present return to the land is the fulfillment of this promise in Isaiah.
Now this doesn't mean that everything the present Israeli government does is praiseworthy, but it does mean that Israel is entitled to the land, and that we, as believers, must support them in this. Even though this and their status as the chosen people remains unchanged, each Jewish person can only be saved through personal faith in Messiah. For all people, Jew and Gentile, Israeli and Palestinian, there is no peace apart from the Prince of Peace. By understanding these critical, sometimes volatile issues, and having biblical answers to address them, believers in Messiah can have a boldness and confidence to share their faith with Jewish people. Outside of God's miraculous, heart-changing power found in the Good News, there is no solution to the present and future problems we see in the Middle East, and the world.
Dr. Sam Nadler is a Jewish believer in Jesus who has been in Messianic Jewish ministry for over 40 years. Sam is the president of Word of Messiah Ministries, which is bringing the Good News to the Jew first but not to the Jew only, and planting Messianic Congregations in Jewish communities worldwide. To encourage and equip the Body of Messiah in our shared calling, Sam is invited to speak in churches across the country, and has written multiple books on Jewish evangelism, discipleship, and the Feasts of Israel. For more information and resources, visit: wordofmessiah.org. Charisma 160212.

Napoleon besökte Tempelberget på judarnas åminnelsedag för templets förstöring, den 9:e i månaden Av. Han frågade sig varför allt detta gråtande och klagande berodde på och fick veta att judarna sörjde över sitt tempel som hade blivit förstört 1800 år tidigare. Rörd av denna händelsen sade den franske monarken: "Ett folk som gråter och klagar över förlusten av sitt hemland 1800 år sedan och inte har glömt detta, ett sådant folk kommer aldrig att gå under. Ett sådant folk kan vila tryggt i att deras hemland kommer att återlämnas till dem."

År 1899 uttalade Jerusalems borgmästare Yusuf Khalidi för chefsrabbinen i Frankrike: Vem kan tävla om judarnas rättigheter till Palestina? Gud vet historiskt sett att det sanningen att säga är ert land.

Moria berg där offerhöjderna låg och där judarnas tempel stod och där två muslimska helgedomar idag står (Klippdomen och Al-Aqsa moskén), detta berg med sin anrika judiska historia är fortfarande inte judisk egendom. Om detta säger Gud att det är fienden till judarna som har detta området i sin besittning "Så säger Herren, Herren: Eftersom fienden säger om er: "Rätt så, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår besittning." (Hes. 36:2) Så har det varit allt sedan den muslimske kalifen Omar byggde den första trämoskén mitt på den judiska tempelplatsen år 638. Och idag är det palestinierna som smider vidare på dessa planer. När Yasser Arafat firade sin 70 års dag i Ramallah 990805 så förklarade han för de som samlats där att "snart någon dag så kommer våra barn att kunna hissa den palestinska flaggan från moskéerna och kyrkorna i Jerusalem... om Allah vill så kommer vi att fortsätta vår kamp, vårt jihad... och än en gång träda in i staden Jerusalem som muslimerna gjorde den första gången." Med andra ord, så som kalifen Omar intog landet och staden Jerusalem, så vill Arafat göra det igen, och det med en taktik han hämtat från Muhammed och som redan har praktiserats en gång av Saladin år 1187.

År 2000

Israels Premiärminister Ehud Barak 2000-06-01: Jerusalem kommer aldrig att delas igen. "Jerusalem skall för alltid förbli vårt därför att det är i våra själar. Aldrig mer kommer Jerusalem att vara under utländsk suveränitet. Endast den som inte har något verklighetsmedvetande, som inte förstår någonting om Israels trängtan och längtan och det judiska folkets historiska samband till Jerusalem för över 3.000 år skulle kunna överväga någon eftergift över staden." Under förhandlingarna med Arafat så visade dock Barak att han var villig att ge upp vissa delar av staden.

Yasser Arafat var dock inte nöjd med det erbjudande han fick av Barak eller villig till någon som helst kompromiss. När Arafat kom hem efter de misslyckade Camp David överläggningarna lovade han medborgarna i Gaza: "Vem än som inte accepterar det faktum att Jerusalem kommer att vara Palestinas huvudstad kan dricka från Döda havet." En talesman för den Palestinska myndigheten har bett Islamiska Jihad och Hamas att förena sina styrkor med den Palestinska myndigheten i förväntan på vad han kallade "det slutliga slaget med Israel".

"Det slutliga slaget" mot Israel kommer att bli en mardröm för den palestinska befolkningen. Historien visar att den arabiska befolkningen istället borde samarbeta med den judiska befolkningen. Muslimerna har inte under sin kontroll över Jerusalem och landet vårdat och helgat dessa områden eller visat någon öppenhet för demokratiska värderingar, medan judarna när de haft kontroll över "det heliga landet" har utvecklat landet och helgat staden Jerusalem.

Det palestinska upproret hösten 2000

Det judiska nyåret 5761 som började den 30 september 2000 inleddes med våldsamma oroligheter i de palestinska områdena. De blodigaste upploppen på fyra år. Minst 50 personer dödades och uppemot 1 000 skadades i sammandrabbningar med den israeliska armén under nyårshelgen och närmast efterföljande dagarna. Hamas säger att en fredsuppgörelse nu har fått sin chans och att en intifada, ett våldsamt uppror, är det enda sättet för palestinierna att få sin vilja igenom. Israelerna öppnade eld mot palestinierna efter det att stenar hade regnat ner på de bedjande judarna vid Klagomuren. Kravallerna var ett direkt följd av att Likud-ledaren Ariel Sharon tillsammans med israeliska säkerhetsvakter besökt tempelplatsen den 28 september, dagen före nyårsaftonen, vilket inte passade sig då det är palestiniernas religiösa myndighet, Wakf, som i praktiken styr området. Palestinierna såg hans besök som en provokation. Tänk att judar inte ska ha rätt att besöka Tempelplatsen utanför Al-Aqsa-moskén utan att det blir bråk, den plats där Abraham var på väg att offra Isak, den plats där Salomo byggde det första templet och den plats där Herodes tempel stod. Den palestinska allmänheten och dess ledarskap accepterar inte Israels uppfattning om allas frihet att be på tempelområdet. Att en gång judarnas tempel stod på detta området för 2000 år sedan är en fråga som palestinierna inte ens vill förstå eller veta av. En kompromiss om detta verkar vara helt otänkbart för dem. Det är mot bakgrund av detta förnekande av historisk kunskap som stridigheterna blossat upp kring tempelområdet. Israeliska politiker har besökt denna platsen många gånger tidigare, det var inte hellre Sharons första besök där. Knessetpolitiker har legal rätt att gå vart de vill med fullt legalt skydd och immunitet. Israeliska judar och turister från hela världen besöker platsen dagligen. En israelisk polis-postering finns belägen i det nordvästra hörnet. Sharon gick inte in i moskén, han gick bara omkring utanför. Palestinierna drömmer om den dagen Tempelberget har samma status som Saudiarabien dit ingen jude får resa in och Mekka som ingen icke-muslim har rätt att besöka. Den palestinske ledaren Faisal al-Husseini, som det har visat sig låg bakom upproret, yttrade: "Sharon trodde att den här platsen tillhör israelerna, men… (det här) var ett tydligt bevis för hela världen att israelerna har ingen suveränitet här." (Faisal al-Husseini avled i en hjärtattack i sitt hotellrum under ett besök i Kuwait 010531, 61 år gammal. Under dagen innan hade han blivit utbuad i det kuwaitiska parlamentet på grund av palestiniernas stöd av den irakiska invasionen av Kuwait 1991. Och Arafat hade förklarats fortsatt vara "persona non grata" i Kuwait. Arafat stödde Irak i dess invasion av Kuwait 1990. Sultan Abul Aynain, chef för Arafats ledande Fatahgrupp i södra Libanon anklagade Kuwait för att vara ha del i skulden till Faisals död, "Vi rentvår inte staten Kuwait från dess direkta ansvar i vår martyr Faisal al-Husseini's död, och vi håller de ansvariga för provokationerna som riktades mot honom." Faisal var den förste ledande palestiniern på 11 år som besökte Kuwait. Faisal begravdes bredvid sin far och farfar i al-Aqsamoskén på Tempelberget. Han tillhörde den mäktigaste klanen i det palestinska samhället som har dominerat det arabiska Jerusalem i generationer.) Arafat kallade Sharons besök på Tempelplatsen för "ett eggande till terror som kan leda till en religiös konfrontation", och vidare "en farlig process gjord av Sharon mot islams heliga platser." Efter det att Sharon hade lämnat området började palestinierna kasta sten och flaskor mot polisen, som svarade med tårgas. Den arabiske Knesset-politikern Ahmed Tibi har kallat det palestinsk-arabiska upprorer för Al-Aksa-intifadan. Nästa steg var att palestinierna började hota judarna vid Klagomuren. Det palestinska våldet spred sig sedan ut över hela världen, inklusive mot polis i Stockholm som beskyddade den israeliska ambassaden.

Senare har den palestinske kommunikationsministen Imad Falouji berättat att den palestinska intifadan inte var ett spontant folkligt vredesutbrott, utan att den planerats alltsedan Yasser Arafat avvisade den amerikanska fredsplanen vid toppmötet i Camp David sommaren 2000. Sharons besök på tempelberget blev då bara en förevändning för denna planens förverkligande.

Det egentliga startdatumet för intifadan var den 21 september 2000, då israeliska soldater på rutinuppdrag i södar Gaza-remsan blev attackerade med stenar. Den välplanerade provokationen intensifierades de följande dagarna och inbegrep exempelvis kastande av Molotov-cocktails på oskyldiga civila i Jerusalemförorten Mevasseret Zion den 22 september. Först 6 dagar senare var det som Ariel Sharon besökte Tempelberget som vilken israelisk medborgare som helst har rätt att göra, men Yassir Arafat använde ändå besöket som en förevändning.

Arafat sa nej till fred med Israel och valde istället samarbete med terroristförespråkare.

Current conflict - Israel and PLO, clarity given by Avner Boskey.

The Arab-Israeli conflict explained in just 90 seconds. For over 3,300 years, Jerusalem has been the Jewish capital. Jerusalem has never been the capital of any Arab or Muslim entity. Even when the Jordanians occupied Jerusalem, they never sought to make it their capital, and Arab leaders did not come to visit.

Utdrag från en fredagspredikan i Zayed bin Sultan Aal Nahyan moskén i Gaza. "Bekämpa dem (judarna), varhelst du befinner dig. Varhelst du möter dem, döda dem. "

Flera hundra kristna arabiska familjer har tvingats fly från PLO-kontrollerade områden.

Since the outbreak of violence in Gaza and the West Bank hundreds of Christian Arab families have left the region due to intimidation from Muslims. .

Bashar al-Assad i Syrien är fientligt inställd mot Israel.

Sunt förnuft från Drottning Silvia om de palestinska barnen.

Palestinsk tidning fördömer föräldrar som inte låter sina barn kasta sten.

The miraculous recovery of Shimon Ohana.

Ikrima Sabri, Mufti of Jerusalem: "I am filled with rage toward the Jews".

Violence Is A Learned Behavior.

"Arafats klick bara skor sig". Kretsen kring Arafat tömmer sina konton i palestinska banker för att sätta sina rikedomar i säkerhet om intifadan skulle gå överstyr!

Palestinierna vill inte ha fred med Israel.

Kristen solidaritetsförklaring med Israel.

Palestinska kvinnor uppmanar Arafat: Sluta skicka barnen till att dö!.

Palestinians cheer execution of "collaborators". And Jerusalem Grand Mufti sheikh Ekrima al-Sabri placed a religious blessing on the killings. "We are in favor of executing anyone who sinks to serving as an agent against the Muslim collective".

Hotfulla toner från det islamiska mötet i Qatar

Islamiska ledare från 55 nationer möttes i Qatar 001111 för en tredagars konferens. Afghanistan saknades. Bland nationerna fanns Iran, Irak, Palestina, Nigeria och från Europa Albanien. En av frågorna bestod i att etablera "The Islamic common market" (det sneglades på EU som förebild). Yasser Arafat hyllade de "heliga martyrer som hade offrat sina liv" i det nya upproret. Han sade: "Trots de svåra förlusterna, som inberäknar mer än 200 martyrer, är vårt folk beslutsamt mer än någonsin att fortsätta sitt jihad (det islamiska heliga kriget) i Al Aksa intifadan, med hjälp av våra bröder och vänner." Han sade vidare att hans folk skulle inte upphöra med sina attacker tills "alla muslimska och kristna heliga platser i Al Quds (Jerusalem) är under vår kontroll." Han bad om mer islamiskt finansiellt bistånd för stödjandet av det heliga kriget. Irans president Muhammad Khatami manade till Israels förstörelse och sade att de palestinska ledarna då skulle besluta "vad man ska göra med det folk som nu ockuperar Palestina." Sudans president Omar Bashir spann vidare på detta och sade att syftet med den nya muslimska jihad måste vara "att befria allt ockuperat arabiskt land". Syriens Bashar Assad uppmanade alla muslimska stater att bryta alla relationer med Israel och anklagade Israel för att föra in en ny typ av "nazism", som "är den värsta i historien". En palestinsk källa föreslog att oljeländerna skulle börja använda oljevapnet för att sätta press på västländerna att stödja palestinska ståndpunkter. Saudiarabiens kronprins Abdullah föreslog "handlingar och inte ord". Han föreslog också att de diplomatiska förbindelserna skulle brytas med varje land som flyttar sin ambassad till Jerusalem, en flytt som Clinton har lovat att undersöka innan hans tid går ut som president. Egypten, Jordanien och Turkiet lyckades lindra kritiken av USA i texten från mötet och mildra det extrema antiisraeliska förslagen från Iran, Syrien, den Palestinska myndigheten och en del andra arabländer.

Arabländerna är frikostiga till att ge till intifadan (?)

Av det stöd på 1 miljard dollar som arabländerna utlovade vid arabförbundet möte i Cairo till att bekosta den palestinska intifadan har nu (001128) 653 miljoner dollar donerats i en fond. Hur många dollar har arabländerna under de senaste 52 åren donerat till palestinaflyktingar i flyktinglägren? Al-Quds-intifadafonden skapades på initiativ av Saudiarabien för att hjälpa palestinierna att kämpa mot Israel och utöka den islamiska närvaron i Jerusalem, speciellt på Tempelberget.

Hittills har följande länder donerat följande: Saudiarabien $250 millioner, Förenade arabemiraten $150 millioner, Kuwait $150 miljoner, Qatar $50 miljoner, Algeriet $30 miljoner, Oman $10 miljoner, Yemen $10 miljoner, Jordanien $2 miljoner och Sudan $1 miljon.

Det går dåligt med utbetalningarna som lovades från arabförbundet. De har (010213) stängt av utbetalningarna av medel till palestinierna på grund av att de fruktar att pengarna ska hamna i fel händer och leda till än mer korruption i den Palestinska myndigheten. Tidigare har en stor del av biståndet till palestinierna satts in på myndighetspersonernas egna bankkonton, inklusive Arafats. Yasser Arafat har, enligt Israels säkerhetstjänst, satt in miljontals med dollar av biståndsmedel på ett eget konto i Schweiz och att han har 20 miljarder dollar (omkring 200 miljarder svenska kronor!) i en personlig flyktfond. Pengarna är deponerade i schweiziska bankkonton. Arafat lär även ha erbjudit Saddam Hussein i Bagdad 20 miljoner dollar för en fristad i Irak ifall han skulle bli tvingad till att lämna Palestina på grund av att intifadan går överstyr. Korruptionen bland de styrande väcker fler och fler protester även bland palestinierna. 010327 har endast 42 miljoner dollar utbetalats av arabförbundet.

Samtidigt har upproret har lett till att fattigdomen ökat dramatiskt. En FN-rapport beräknar att den palestinska ekonomin på grund av upproret har förlorat 1,15 miljarder dollar under tiden 1 oktober till 31 januari 2001. Detta främst genom att Israel av rädsla för terrordåd stängt av de palestinska områdena så att tusentals palestinier inta har kunnat komma till sina arbetsplatser.

Att handla med Israel är en stor synd mot Allah

De ledande muslimska prästerna i Egypten har publicerat en religiös bestämmelse som förbjuder alla "Sionistiska och amerikanska produkter" att komma in i landet. Chefsmuftin Nasser Farid säger att de som importerar sådana produkter "begår en stor synd mot Allah". Den egyptiske presidenten Hosni Mubarak har samtyckt till denna kallelsen till bojkott av israeliska produkter (det är främst jordbruksprodukter och dataprodukter som Egypten importerar från Israel). Han anser att denna bojkott är "försvarbar på grund av den israeliska aggressionen mot palestinierna." Men Mubarak varnar för att åtlyda kallelsen från de muslimska grupperna att också bojkotta amerikanska produkter därför att det kan orsaka finansiell skada för Egypten eftersom USA varje år ger omkring 2 miljoner dollar i bistånd till Egypten.

Fatahledare tror på våldets makt för att driva igenom sina krav

Sakhr Habash, medlem i Fatahs centralkommitté sa i en intervju den 7 dec. 2000:
"När vi deklarerar upprättandet av en stat och självständighet, kommer vi att ha rätten till att befria resten av ockuperat land."
"Intifadan måste fortsätta. När det sionistiska samhället lider tunga förluster, så kommer det att kräva att dess regering genomför en fred baserad på internationell legitimitet."
"Varje skada vi orsakar det sionistiska samhället och amerikanska intressen kommer att föra oss närmare vårt mål."
"Jag understödjer den form av väpnad kamp som kommer att skaka om fienden och göra livet för bosättarna outhärdligt. Det är vad som vill tvinga dem att evakuera vårt land, som de tog genom makt understödda av den israeliska armén."

Fred i Israel?

Clinton har lagt fram sitt sista fredsförslag innan han lämnar Vita huset. Det skulle ge den palestinska staten 95 procent av områdena i Judéen och Samarien och 100 procent av Gaza. En återgång till 1967 års gränser. De 5 procenten man får i Judéen och Samarien byts ut mot de 3 procenten man lämnar i Gaza. I Camp David avtalet skulle Israel fått 11 procent i Judén och Samarien. Avtalet innebär att 60-70 judiska samhällen får överges (omkring 60 000 judar bor i dem).

Avtalet ger tillåtelse för 4 miljoner arabiska flyktingar att bosätta sig i den nyupprättade palestinska staten. Israel åtar sig att ta emot några tiotusentals palestinier som har släkt inom nuvarande Israel. Full suveränitet av arabiskbefolkade bosättningar i Jerusalem som Beit Tzafafa i söder, Lifta i väster, mer än hälften av gamla stan. Vidare ger man upp Beit Hanina i närheten av N'vei Yaakov, alla bosättningar i Gaza-remsan, de flesta samhällen norr om Jerusalem inkluderande Shilo, Beit El, Eli, Ofrah, Psagot och Kfar Adumim, 11 bosättningar söder om Jerusalem inkluderande Kiryat Arba öster om Hebron, Beit Haggai och Tekoa och full kontroll av Tempelberget och efter ett par årtionden även den strategiska Jordandalen inklusive två bosättningar vid Döda havet, hela Hebron (judarnas andra heligaste stad) och nordligaste spetsen av Gaza-remsan. Barak är i stort sett villig att godta förslaget. Barak går nu med på att lämna områden som han lovat att han aldrig ska ge upp, som Beit El och Ofrah, samt den heligast platsen av alla, Tempelberget. Endast två bosättningsområden skulle få bli kvar i Israels bibliska centrum, 13 samhällen mellan Tel Aviv och staden Ariel samt Etzion-området sydväst om Betlehem.

Arafat ger hela tiden motsägande signaler, verkar ingå i hans strategi. Ortodoxa judar protesterar mot förslaget att Israel släpper suveräniteten över Tempelberget och begravningsplatserna. Arafat motsätter sig bland annat att judarna ska få behålla kontrollen av insidan av Tempelberget där resterna av judarnas gamla tempel finns, att inte fler palestinska flyktingar får återvända, att Israel ska få en fri geomfartszon till Döda havet (som skulle dela den palestinska staten mitt itu) samt att palestinierna måste vänta 20 år på full suveränitet över vissa områden. Säkerheten i avtalet ska baseras på internationella styrkor som placeras på västra sidan av den palestinska staten och som inte kan avlägsnas utan båda ländernas medgivande.

Israel har 3 år på sig att dra sig undan, och internationella styrkor ska gradvis ta över. Vid slutet på denna perioden kommer israeliska styrkor att få finnas kvar på speciella ställen i Jordandalen för ytterligare 3 år under överinseende av den internationella styrkan. Israel får behålla 3 varningsstationer i Judéen och Samarien i en period av 10 år. Förslaget kräver att den palestinska staten ska vara icke-militariserad. I Gamla stan kommer Israel att få kontrollera det judiska kvarteret inklusive västra muren och en korridor i det armeniska kvarteret som leder från Jaffaporten till muren. Palestina får suveränitet över det muslimska och det kristna kvarteret och delar av det armeniska kvarteret. Israel får behålla kontrollen över Olivberget och Davids stad. Frågan kvarstår hur dessa delar ska kunna länkas ihop med det judiska Jerusalem. Medlemmar från Temple Mount Faithful har protesterat och förklarat sig vara beredda att dö för att hindra palestinierna att ta över Tempelberget. En grupp på nästan 200 har protesterat mot Clinton-förslaget.

Den arabiska befolkningen i östra Jerusalem fruktar det palestinska styret (engelska)...

...medan de gamla kristna kyrkorna i Jerusalem välkomnar det! (engelska).

Palestinierna mår dåligt

Det palestinska folket mår dock inte bra i intifadans och arbetslöshetens efterverkningar. Turismen i Israel har gått ned med 75 procent. Alla arabiska hotellen i Nazaret har fått stänga. I västra Jerusalem har bara ett hotell stängts medan 29 av 31 hotell i östra Jerusalem har stängts. Jordaniens och Egyptens turism har också påverkats på grund av intifadan.

Västbanken hade 1993 en BNP på omkring $3,500 och i Gaza ungefär $2,800. Nu är BNP nere på runt $1,300. 30 procent av palestinierna lever på mindre än $2.10 per dag. Innan Yasser Arafat och PLO kom in på territorierna i maj 1994 låg den palestinska BNP:en på omkring 40 procent av den israeliska $8,000. Om trenden på västbanken hade fått fortsätta skulle den palestinska nu istället hade varit uppe på åtminstone $7,000, vilket är ungefär på samma nivå som Saudiarabien och mycket högre än Egypten, Syrien, Jordanien och Marocko. Arafats styre fick åtminstone 3 miljarder dollar från USA och andra länder efter handslaget på Vita Husets gräsmatta i september 1993, utan att pengarna behövde redovisas speciellt mycket. En hel del hamnade i Arafats och andras egna fickor. Flotta nybyggda hus och Mercedes-bilar gick till ledarna för den palestinska myndigheten, stora summor sattes in på hemliga bankkonton i Schweiz och andra länder och stora investeringar gjordes i egendomar och industrier över hela världen. Allt medan den egna palestinska befolkningens levnadsstandard istället sjönk. Så ville Arafat inte ha fred nu hellre med Barak.

År 2001

Intifadan var planerad i förväg

Den palestinska myndigheten har erkänt att den nuvarande intifadan planerades i detalj i juli 2000 efter de misslyckade Camp David förhandlingarna. Imad el-Falugi , palestinska myndighetens kommunikationsminister berättade detta i ett PLO-möte i flyktinglägret Ein Hilwe i södra Libanon 2001-03-09. "Intifadan mot Israel var inte spontan, utan den var planerad efter det att palestinska myndighetens ordförande Yasser Arafat förkastade tidigare amerikanske presidenten Bill Clintons förslag vid Camp David". Det var med andra ord inte Ariel Sharons besök på Tempelbergt som utlöste våldet, hans besök var bara en förevändning till att starta våldet." PLO ville inte ha fred utan en eskalerad kamp mot Israel.

Iran, Syrien och Libanon hotar Israel

Syriens diktator Bashar Assad har besökt Teheran (010126) och träffat Irans religiöse ledare Ayatollah Ali Khamenei och presidenten Mohammad Khatami. Enligt Assad har den förnyade palestinska intifadan varit en "positiv utveckling" genom att Israel tvingats lämna över södra Libanon till den muslimskt shi'itiska Hizb'Allah. Han menade att de senaste händelserna visade för arabvärlden att Israel vill inte ha någon fred. Khamenei tillade att förutsättningarna nu var mogna för palestinierna att överge fredsprocessen med Israel, detta på grund av Israels försvagade tillstånd och den politiska turbulensen i USA. Iran har ofta sagt att det inte kan bli någon fred i mellanöstern förrän Israel har nedkämpats. Assad sade att hans besök i Teheran var en fortsättning av hans faders utrikespolitik gentemot Iran och att det här besöket pekade mot en fördjupning av det strategiska samarbetet mellan de två regimerna. Teheran och Damaskus har uppehållit goda relationer med varandra efter den islamiska revolutionen i Iran 1979, när Syrien allierade sig med Iran i kriget mot Irak. Iran har ökat sitt bestånd direkt till Hizb'Allah och har nyligen sänt organisationen vapen, inkluderande långdistans Katyusha missiler kapabla att nå långt in i Israel.

Den regerings kontrollerade syriska pressen sade efter det israeliska valet (010207) att valet av Sharon var likvärdigt med en krigsförklaring. "Med valet av Sharon har israelerna valt upptrappning, terrorism och aggression. De kapade deras sista länkar med fredsprocessen och drev regionen in i en ny cykel av våld."

Den libanesiska informationsministern Ghazi Iaridi sade 010129 att den libanesiska armén inte kommer att gruppera sig vid Israels gräns och att det inte var den libanesiska regeringens ansvar att vara polis vid Israels norra gräns och att den inte hade några intentioner på att stoppa motståndet, med vilket han menade Hisb'Allah's terroristaktiviteter efter det israeliska hemtåget. Syrien har 35 000 trupper i Libanon, vilka stöder terroristorgansisationen Hisb'Allah. Varför protesterar inte den svenska regeringen och EU mot Syriens närvaro i Libanon? Eftersom Israel har lämnat södra Libanon bör också Syrien och Hisb'Allah göra det. Det skulle gagna freden i området! 010616 tog Syrien hem 14 militära posteringar från östra Beirut. En kampanj mot den syriska närvaron har på senare tid gjorts av den kristna maronitiska gruppen och dess patriark Nasrallah Sfeir.

Vid arabförbundets toppmöte i Amman 010327 betecknade den syriske presidenten Bashar Assad Israel som "värre än Nazi-Tyskland" och aviserade ett initiativ för att åter föra upp 1974 års resolution "sionism = rasism" på FN:s dagordning. Han talade också för att arabländerna skulle återuppta bojkotten mot företag som handlar med Israel och han lovade att inte sluta någon separatfred med Israel innan Palestinafrågan är löst. Arabstaterna är dock fortfarande oeniga om Irak. Kuwait ställer en rad krav på Irak, bland annat frigivning av tillfångatagna kuwaitier, skadestånd och en demilitariseringszon. De arabiska ledarna kunde inte bli eniga om ett uttalande om de framtida relationerna mellan Irak och Kuwait på grund av den irakiska vägran att på något sätt be om ursäkt för invasionen 1990 av Kuwait och garantier att detta inte skulle upprepas. Ett separat dokument manade till att FN:s sanktioner av Irak skulle upphävas. De arabiska ledarna förpliktigade sig att avsätta 240 miljoner dollar i en reservfond över de närmaste 6 månaderna för palestiniernas kamp mot Israel. Arabledarna applåderade ett löfte från den frånvarande Saddam Hussein i Irak att ge palestinierna 887 miljoner dollar från dess inkomster av återupptagen oljeförsäljning som FN gett tillstånd för.

Islamisk fatwa om Tempelberget

Ikrima Sabri är mufti av Jerusalem och palestiniernas högste andlige ledare. I en fatwa, ett officiellt muslimskt utlåtande fastslog han 010108: "Hela Al Aksa-moskéns område, inklusive västra muren och alla murarna är muslimskt område i enlighet med islamisk tolkning. Ingen annan får kontrollera det eller ens utöva religiösa riter på området eller någon del av det." "Det existerar inte minsta tecken på att ett judiskt tempel skulle ha funnits på denna plats. I hela staden finns inte en enda sten, som historiskt bevisar en tidigare judisk närvaro. Allt som arkeologerna har hittat, är byggnadsrester från den muslimska tiden. Alla utgrävningar har att göra med araber och muslimer.I själva klagomuren finns inte minsta sten, som har att göra med judisk historia. Varken religiöst eller historiskt har judarna berättigade krav på denna mur eller på tempelplatsen." Hans uttalanden betyder att han helt förbiser allt som står i judarnas heliga urkund, bibelns gamla testamentet, och som också refereras till i Koranen. Hans uttalanden betyder också att judarna har egentligen ingen rätt alls att be vid Klagomuren! Inte hellre någon som helst rätt till Tempelberget där judarnas tempel stod. Enligt Sabri är muren en del av Al Aksa-moskéns västra stödmur, och att den ska kallas Al-Burak-muren efter profeten Muhammeds bevingade häst! Enligt den muslimska traditionen (som är byggd på en muslimsk legend) skulle Muhammed ha bundit Al-Burak vid muren, innan de flög till himlen från den klippa där Klippmoskén idag är byggd.

Hur kan någon ljuga så grovt som Jerusalems mufti Ekrami Sabri? Svaret ges av en av de mest inflytelserika muslimska teologrna och tänkarna, al-Ghazali (som levde 1059-1111) säger följande om att ljuga: "Vet att lögnen, i sig själv, inte är falsk. Om lögnen är det enda medlet att uppnå ett gott resultat, är den tillåten. Därav följer att vi måste ljuga när sanningen skulle leda till ett icke önskvärt resultat." Arafat är också delaktig i dessa lögner. Han påstod i den palestinska TV:n 000918 att beslut om de heliga platserna i Jerusalem var en "muslimsk, kristen och arabisk fråga". Att judarna har en historisk närvaro negligerade han helt. Hur ska Israel kunna förhandla med en sådan part?

Några timmar senare demonstrerade minst 250 000 israeler från hela landet och judar från andra länder i Jerusalem för att deklarera sitt ställningstagande för ett enat Jerusalem under israelisk suveränitet. Natan Sharansky som initierade mötet sade att Jerusalem handlar inte om säkerhet, gränser eller fred, utan om judisk identitet.

Wakf (den islamiska religiösa auktoriteten) har också fortsatt utgrävningarna under Tempelberget, i ett område där det finns ruiner från det andra templets period.

I en gammal engelskspråkig guide för turister från 1930 sägs det uttryckligen att bergets identitet med det första judiska templet är "bortom all diskussion". Guiden heter "A Brief Guide to al-Haram al-Sharif". Muslimerna förklarade då att "Denna platsen är en av de äldsta i världen. Dess helighet daterar sig från de tidigaste tider. Dess identitet med platsen för Salomos tempel är ställt utom allt tvivel. Detta är också stället, enligt den allmänna tron, på vilken David byggde ett altare till Herren och offrade brännoffer och fredsoffer." En fotnot refererar läsaren till 2 Sam. 24:25. För att beskriva Salomos kamrar, som den islamiska Wagf 1996 omformade till att tillhöra en moské, berättar guiden: "…litet är med säkerhet känt om den tidiga historien hos kamrarna. De daterar sig troligen så långt tillbaks som till konstruktionen av Salomos tempel… Enligt Josephus var de då i bruk och användes som en plats för skydd av judarna vid Jerusalems erövring av Titus år 70 e.Kr."

Nu när israelerna har suveräniteten över Tempelberget har Wagf en annan uppfattning. Muftin över Jerusalem Ekrima Sabri hävdar nu: "Det finns inte den minsta indikation av att det har funnits ett judiskt tempel på den här platsen. I hela staden finns det inte en ens en enda sten som indikerar den judiska historien." Professor Abdul Hade Palazzi som är sunnimuslimsk imam och generalsekreterare för den italienska islamiska sammanslutningen har dock i motsats till de flest andra imamer gett sitt stöd till judarnas rätt till Tempelberget, så länge som muslimernas rätt till bön där garanteras. Palazzi säger i ett uttalande 010128 att "I den nuvarande situationen, så är det enda sättet att bevara den religiösa friheten för alla tre huvudreligionerna att Israel får vara den enda suveräna auktoriteten över den gamla staden." Han tillade att den Palestinska myndighetens utnämnde Mufti över Jerusalem använder religionen i ett politiskt syfte på ett sätt som förvränger islams historia. Genom att förneka det judiska sambandet till Jerusalem så förnekar Palestinska myndighetens muftin i grunden även islams historia. Palestinska myndigheten har "sänt den tidigare muftin i exil till Amman och ersatt honom med en mufti som använder sin position till att predika en politisk-nationalistisk ideologi. Genom att säga att det inte har varit något sådant som ett Salomos tempel, även fastän det är omnämnt i de viktigaste medeltida islamiska kommentarerna, motsäger inte bara bibeln utan även islams historia och koranen." Palazzi undervisar vid universitetet i Vellerti i ämnet religionshistoria. Han har en doktorstitel i islamisk forskning hos stormuftin av Saudiarabien.

Egyptisk historieteckning av det judiska landet: Jerusalem har aldrig varit judiskt!

Arafats bortförklaring

En 36-årig palestinska busschaufför från Gaza, Khalil Abu Elba, körde i full fart 010214 rakt in i en skara soldater som väntade vid en busshållplats i närheten av Tel Aviv och dödade 8 människor samt skadade omkring 25 till. Chauffören försökte sedan köra vidare med full fart men krockade sedan med en lastbil och förlorade ena benet. Den Palestinska myndigheten vägrade att fördöma attacken. "Vad som händer är en israelisk militär upptrappning som får direkta konsekvenser på känslorna hos det palestinska folket", sade Yasser Arafat strax efteråt. En stund senare hävdade han att incidenten var en "trafikolycka". Yasser Arafats är inte att lita på! En bror till Elba förklarade senare i en tv-intervju att det var en gärning gjord "av kärlek till Palestina"!

Men detta är Arafats vanliga sätt att tala med dubbla budskap, ena gången säger han si, andra gånger är det så. Allt beroende på vilka han talar med. I slutet på januari 2001 medverkade han i ett internationellt toppmöte i Davos i Schweiz, där han fördömde Israel för att bedriva ett "barbariskt, fascistiskt krig" mot palestinierna, och vädjade om ett internationellt ingripande "mot den israeliska aggressionen mot vårt obeväpnade folk" (hur var det nu med intifadan?), sedan blev han intervjuad i en israelsik TV-intervju där han anlade en försonlig ton och talade inställsamt om sitt stöd till fredsprocessen (!?).

Arafat sa i ett bandat tal till en palestinsk skara 2001-05-15 att palestinierna kommer endast att acceptera ett fredsavtal baserat på ett totalt israeliskt tillbakadragande till 1967 års gränser och ett erkännande av de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sina tidigare hem i vad som nu är Israel. "Facklan kommer att brinna och lysa upp den svåra vägen som ligger framför för de palestinska generationerna ända tills den palestinska flaggan är rest öve det Heliga Jerusalem."

Israelhat i Egypten

Sångaren Shaaban Abdel-Rehim har blivit närmast en nationalidol i Egypten med sången "Jag hatar Israel", och han säljer skivor för miljoner. Genom detta budskapet toppar han skivförsäljningen i landet.

Arafat vill se mera våld

Arafat förklarade 010325 för intifadaledare som samlats i Ramallah att palestinierna skulle förbereda sig för en 100-dagars konflikt med Israel. Arafat vill alltså se mera blodspillan istället för fredsförhandlingar. Milisledaren Marwan Barhhouti sa efter mötet med Arafat att araberna skulle intensifiera våldet framöver. Mera våld vill också den andlige ledaren för muslimernas terroristgrupp Hamas se. Sheik Ahmed Yassin har förutsagt "bättre och större" bombattacker mot Israel i framtiden. I en intervju på Hamas Websida, kritiserar han Arafat för att eftersträva förhandlingar med Israel. Han sa att palestinierna är beredda att dö och glädjer sig när de dödar israeler.

Fru Arafat hatar Israel

Arafats hustru har förklarat att hon är emot alla former av förbättrade relationer med Israel. Till den saudiska tidningen Sayidaty säger hon: "Israelerna är skyldiga till våra barns problem. Jag har alltid avvisat en normalisering av förhållandet till israeliska kvinnor. De inviterar mig till officiella sammanhang, men jag avvisar dem kategoriskt. Jag hatar Israel."

Sverige betalar notan

På ett informellt givarmöte i Stockholm 010411 kom EU, Norge och Saudiarabien överens om att finansiera den palestinska nationalmyndighetens verksamhet för det närmaste halvåret. Kostnaden fördelas på 225 miljoner dollar från Saudiarabien, 52 miljoner från EU i ett första betalning och 10 miljoner från Norge, vilket räcker för att finansiera det allra nödvändigaste av den samhällservice som den palestinska befolkningen behöver.

Fredagsbön och stenkastning

Ett ögonvittne (turist) berättar om en muslimsk fredagsbön på Tempelberget i Jerusalem (datum ?). De muslimska bönerna på fredagarna börjar med inledningsböner, sedan bekännelsen av deras tro och sedan en predikan. Predikan behöver inte innehålla endast andliga principer, den är också ett tillfälle för politisk retorik där krig kan förklaras och antisemitisk och antiisraelisk hatpropaganda lärs. Efter predikan är det mera böner och det är vanligtvis efter dessa böner som våld kan uppstå, som t.ex. det som uppstod efter Al Aksa bönen på tempelberget i september 2000. "De muslimska bönerna hade tagit slut och man kunde höra ett vrål från den muslimska skaran på Tempelberget, likt ett krigsrop. Det följdes av tre vilda rop "Alla Hu Akbar" (Allah är stor), och sedan ett nytt vrål. Det var som om ett stort andligt hat och våld kom ner över och sedan kom en hagelby av stenar ner över Västra muren från den muslimska skaran ovanför. Polisen evakuerade de judiska tillbedjarna och vår grupp, och vi flydde alla till ett säkert avstånd, men fortsatte i bön. Stenarna som kastades var i storleken av apelsiner och grapefrukter och fortsatte i 15-20 minuter. Polisen intog sina positioner, spärrade området, varnade stenkastarna, men gjorde ingenting för att hindra stenkastarna. Stenkastningen slutade när de muslimska "tillbedjarna" fick slut på ammunitionen och lämnade tempelområdet, men ingen blev dödad." Den muslimska andemakten har på nytt visat sitt ansikte!

Palestinian Authority Radio Propganda - blames baby Shalhevet's mother for death

Arafat's popularity in the Palestinian Authority is declining significantly - Palestinians are disappointed by the intifada.

Syrierna hade varnats i förväg innan den syriska radaranläggningen i Libanon förstördes av israelerna 2001-03-15.

Who advises Yasser Arafat, or does he accept advice from anybody? By: Elias H. Tuma

Palestina - allt mellan Jordan och Medelhavet

Faisal Husseini, intifadans upphovsman, höll 010323 ett tal inför arabiska advokater i Beirut där han bl.a. sa:
"Vi kan vinna eller förlora taktiskt, men våra ögons mål är att fortsätta att aspirera på det strategiska målet, nämligen Palestina från floden till havet. Vad vi än kan uppnå nu kan inte få oss att glömma denna högsta sanning." Med en sådan grundsyn så var en fredsuppgörelse med Israel inget alternativ!

I sin sista intervju han gjorde på vägen till Kuwait säger han till den egyptiska tidningen Al-Arabi: "Om vi samtycker till att deklarera vår stat till vad som nu endast är 22 procent av Palestina, alltså Västbanken och Gaza, så är vårt slutgiltiga mål fortfarande befrielsen av hela det historiska Palestina från (jordanska) floden till (Medel)havet, även om det betyder att konflikten kommer att pågå i ytterligare tusen år och i många generationer."

Palestinsk videosnutt uppmuntrar barn till att bli martyrer

En officiell videosnutt producerad av den Palestinska myndighetens informationsavdelning och som har sänts i den palestinska televisionen, utmanar palestinska barn att bli martyrer. Huvudpersonen i inslaget är Muhammed al-Dura, den palestinske pojken som dog i sin faders armar för flera månader sedan. Enligt videoinslaget kommer al-Dura till himlen, där det finns stränder, vattenfall och ett pariserhjul. Al-Dura vänder sig till de palestinska barnen och säger: "Jag vinkar inte adjö, jag vinkar för att be dig följa i mina fotspår." Snutten visar sedan en palestinsk pojke och flicka som lägger ner sina leksaker och tar upp stenar under det att en sång spelas: "Hur ljuvlig är inte martyrernas doft, hur ljuvlig doften av land, landet berikas av blodet, blodet som strömmar ut från en frisk kropp." En reporter för BBC intervjuade en ledare för ett läger där barn mellan 8 och 12 år rekryterades för att bli självmordsbombare. Ledaren yttrade: "Vi lär barnen att den som blir en självmordsbombare kommer till den allra högsta nivån i Paradiset." (!!!) En ledare, omkring 20 år gammal, förklarade för BBC pojkarnas entusiasm med att när de dör så kommer de att möta sina jungfrueliga fruar och sina vänner i paradiset.

För Hamas är Arafat ute ur bilden

Hamas-talesmannen Isamil Abu Shanab säger i en intervju att Arafats order kan inte förverkligas. "När Arafat beslutar, så beslutar han i enlighet med det internationella trycket och han ger sina order utifrån detta. Men på den grunden kan han inte ge palestinierna säkerhet." "Den verkliga situationen visar sig vara ett palestinskt folk som står ansikte mot ansikte med israelisk militär och Arafat är ute ur bilden." "Israelerna bör förstå att deras närvaro är den enda provokationen i området." "Arafat fick en chans, sju år för att stoppa israelisk ockupation. Han misslyckades till sist till att övertyga israelerna att dra sig undan. Nu har palestinierna kommit till den punkten att de litar inte på någon överenskommelse och de litar endast till sina egna initiativ till att göra motstånd mot ockupationen."

Assad anklagade israelerna för rasism

Under sitt besök i Spanien förklarade den syriske presidenten Bashar Assad att Israel är "rasistiskt" och har ingen önskan till fred. Den "rasismen övergår även nazismen". Assad refererade till den israeliske premiärministern Ariel Sharon som en "som tycker om att döda och som gillar krig."

När påven besökte Syrien anklagade Assad judarna för att "döda jämlikhetens princip när de gör anspråk på att Gud skapade ett folk mer framstående än andra folk… De försöker döda alla trons gudomliga principer med samma mentalitet som de förrådde Jesus och torterade honom och på samma sätt som de försökte begå förräderi mot profeteten Muhammed…". Påven gjorde inget för att bemöta detta.

Den syriske försvarsministern Mustafa Tlass gjorde 010511 en del mycket hätska uttalanden. Han förklarade först att han inte är rädd för ett krig med Israel och att han aldrig kommer att stoppa supporten till Hizb'Allah i Libanon. "Vi i Syrien är inte rädda för krig. Som militärer är det både vårt val och vårt öde." "Vi är också lyckliga för att trappa upp konflikten om det är vad de (israelerna) vill." Han har varit försvarsminister i Syrien i tre årtionden och var med redan 1967. I en annan intervju på libanesisk TV förklarade han: "Vi (araber) lever en tradition av martyrskap… När jag ser en jude framför mig, dödar jag honom. Om varje arab gjorde det, så skulle det bli slutet för judarna."

Den egyptiska dagstidningen Al-Akhbar som är statskontrollerad publicerade 010418 en mycket antisemitisk artikel skriven av Ahmad Ragab där han hyllade Hitler och förintelsen av judarna: "Tack Hitler, frid över ditt minne, som i det palestinska folkets namn redan tidigt tagit hämnd på de värsta kriminella förbrytarna på denna jord. Om vi ändå skulle klaga över något, så endast över att din hämnd mot judarna inte varit tillräcklig".

Två dagar senare återkommer krönikören Ahmad Rahab och fortsätter: "Enträget för andra gången, tack till Hitler, av ett välsignat minne, som för palestiniernas räkning hämnades i förskott mot de mest avskyvärda kriminella på jordens yta. Fastän vi har ett klagomål mot honom för att hans hämnd på dem inte var tillräcklig."

Islam används för att hetsa mot judarna

Flera gånger de senaste månaderna har palestinska religiösa ledare offentligt predikat följande Hadith - islamsk tradition som tillskrivs Muhammed:

"Återuppståndelsens dag kommer inte att komma förrän muslimer utkämpar krig mot judarna och dödar dem, och till en jude som gömmer sig bakom en klippa och ett träd säger de

-O muslim, o Allahs tjänare, det är en jude bakom trädet, kom och döda honom'" (Sheikh Abd al Hadi La'afi, i den palestinska myndighetens tidning "Al-Hayat Al-Jadida, 27 april och 18 maj 2001. Dr. Muhammed Ibrahim Madi, palestinsk TV 30 mars och 13 april 2001).

Citaten hämtade från tidskriften Menorah.

Några dagar senare dödar en palestinsk självmordsbombare 20 ungdomar!

Palestinska terroriströrelsen PFLP köper vapen till palestinierna

Den palestinske terroristledaren Ahmed Jibril har lovat att sända mer vapen till palestinierna. Jibril är chef för Damaskusbaserade based Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (PFLP). Han sa att hans grupp redan har smugglat vapen till de palestinska territorierna innan Israel konfiskerade ett skepp lastat med vapen för några dagar sedan. "Vi har redan lyckats sända 3 skepp med vapen till våra tappra bröder i Palestina som konfronterar den sionistiska armén med bara händerna."

Hur länge gäller Arafats löfte?

När Göran Persson träffade Yasser Arafat i Köpenhamn 010530 berättade Person för medierna att "Vi har fått ordförande Arafats löfte om att han ska göra vad han kan för att stoppa våldet". Arafat reser ofta ut i världen får att få sympatier för sin situation, men hemma bland den egna befolkningen låter han helt annorlunda. Hur går det den här gången? Efter bombattentatet 010601 utanför en nattklubb i Tel Aviv som krävde 20 ungdomars liv ökar pressen på Arafat att stoppa våldet. Hamas tog på sig skulden för dådet och lovade samtidigt att intifadan ska fortsätta. Islamiska Jihad lovar också att fortsätta intifadan och våldet.Vill Arafat sätta någon press på Hamas som bevisligen inte vill stoppa våldet? Dagen innan självmordsattacken i Tel Aviv frigav Arafat tre terroristexperter i explosivt material. Hetspropagandan i palestinska medier fortsätter som förut och ingen av de terrorister som konstruerar självsmordsbomber och bilbomber har gripits. Arafats eget parti al-Fatah som står i centrum för upproret har dessutom reserverat sig mot Arafats löfte att verka för ett eld upphör. Israelisk radio rapporterade att Arafat efter massakern skickade ett gratulationsbrev till självmordsbombarens familj, där han uttryckte att mördarens offervillighet bör beundras! Så var det med löftet Arafat dagen innan gav till Göran Persson!

Sharon gjorde några dagar senare det skarpaste uttalandet han gjort om Arafat sedan han blev premiärminister. Uttalandet gjorde Sharon i en intervju i rysk TV där han sade på engelska: "Han är en mördare och en patologisk lögnare... Han är inte ett statsöverhuvud. Det fanns en del människor som förväntade sig att han skulle uppföra sig som ett statsöverhuvud, men han uppför sig som ett huvud för terrorister och mördare." Utrikesminister Shimon Peres höll med om att Arafat kunde beskrivas som en terrorist, men rekommenderade inte ett bruk av sådana termer.

Dessa 20 ungdomar dog i självmordsattacken 010601
Yelena Nelimov, 18, Tel Aviv
Yuli Nelimov, 16, Tel Aviv
Ilia Gutman, 19, Bat Yam
Roman Dezanshvili, 21, Bat Yam
Caterina Kastaniada, 15, Ramat Gan
Marina Zhirkovskaya, 17, Tel Aviv
Irena Usdachi, 18, Holon
Anya Kachkova, 16, Holon
Mariana Madbaneko, 16, Tel Aviv
Simona Rodin, 17, Holon
Ori Shahar, 32, Ramat Gan
Aleksei Lupalu, 16, Bnei Brak
Raisa Nomrovsky, 15, Netanya
Maria Tagilchev, 14, Netanya
Liana Skian, 16, Tel Aviv
Irena Nafmaniashtsy, 16, Bat Yam
Diaz Normanov, 21, Tel Aviv
Roman Gurokhovsky, 20, Ukraine
Yael-Yulia Sklanik, 15, Holon
Jan Bloom, 25, Ramat Gan

Middle East Newsline 010605 Kuwaits premiärminister Sabah Al Ahmed gav sitt stöd till självmordsbombningen där 20 israeler dödades på ett av Tel Avivs diskotek 010601 och kallade attacken för "laglig och hjältemodig".

Arafat betalde för självmordsbombningen. Hamas självmordsbombare Said Hassan Houtari, attackerade 010601 Dolphinariuim-diskoteket i Tel Aviv och dödade 21 israeler, de flesta av dem var tonåringar. 83 skadades. Det har nu kommit fram att den Palestinska myndigheten överförde 2000 dollar till Houtaris far som bor i Jordanien. Överföringen skedde den 18 juni 2001 enligt dokument publicerade av Israeli Intelligence and Terrorism unit vid Center for Special Studies (CSS). Enligt JCPA, rapporterade bland annat tysk tv att Arafat sänt självmordsbombarens far en skrivelse som prisade attacken som han som gjort. (2004-09-13).

5-månaders baby dödades av palestinska stenkastare
Stenar som kastades mot en bil öster om Ma'aleh Levonah bosättningen på Västbanken 010606 dödade 5 månader gamle Yehuda Shoham. Babyns huvud träffades när en sten kastades genom framrutan.

Palestinsk pojke dog efter beskjutning från sina vänner
En 12-årig palestinsk pojke dog häromnatten efter att beväpnade palestinier öppnat eld mot israeliska soldater. Palestinska källor säger att pojken kan ha träffats och blivit ett offer från den egna beskjutningen och israelerna anklagas inte för det här dödsfallet (2001-06-18).

Iran visade upp moderna egentillverkade missiler under ropen av "Allah är stor".

Syria has 010701 tested a Scud B missile tipped with a chemical weapons warhead. The missile flew 300 kilometers.

Förre premiärministern Ehud Barak 2001-07-09:
"Intifadan år 2000 bröt ut på graund av att Arafat valde våldets väg."
"Arafat valde våldet därför att han hade nått sanningens minut i Camp David, och efter detta skulle beslut behöva göras. Han insåg att han var inte Sadat eller Hussein, och i Camp David visste han att det var inte längre möjligt att föra Israel och världen bakom ljuset."

Syrien permanentar sin ockupation av södra Libanon och uppmuntrar en miljon syrier att emigrera till södra Libanon.

Saddam önskar att han hade äran att få delta i det palestinska upproret

13 organisationer, inklusive Fatah, Hamas och Islamiska Jihad förklarar att intifadan kommer att fortsätta.

Fatah General Secretary Marwan Barghouti: The intifada will continue.

Sharon: "Arafat is a murderer and a pathological liar,"

Islamic propaganda-poison against jews

Arafat till sina Fatahledare:
"Döda en bosättare varje dag. - Bry er inte om vad jag säger på televisionen eller offentligt. Lyssna endast på mina skrivna instruktioner."

De palestinska säkerhetsstyrkorna som formades efter 1993 års Oslo-avtal och gavs självstyre, kan mönstra omkring 35.000 personer, de flesta tidigare stridsmän från PLO. De flesta är också nu medlemar av Arafats Fatah-rörelse, i den ingår också den palestinska polisen.

Själmordsbombarna hade Hepatit B

De två palestinska självmordsbombarna som utförde attackerna i Tel Avid Natanya var båda två infekterade med det starkt smittförande Hepatit B. Laboratorie tester visar att de båda bombmännen hade denna sjukdomen. Israeler blev infekterade efter att ha träfftats med kroppsdelar från den palestinske självmordsbombaren i Natanya. Från Tel Aviv har dock inga sådana kunnat påträffas.

Syrien moderniserar sin krigsmakt

Den syriske försvarsministern Mustafa Tlas hade i slutet på maj 2001 överläggningar med ryske försvarsministern Sergei Ivanov och andra chefer om vapenleveranser, främst när det gäller att uppgradera den sovjetbyggda vapenarsenalen. En stor del av den syriska luftflottan och tanksen har varit paralyserade på grund av brist på reservdelar och ett föråldrat system. Därför har ryssarna föreslagit kontrakt för att uppgradera vapnen. Syrien har också uttryck önskemål om köp av sådana vapen som S-300 antistridsflygsystemet och T-80 tanks. I det avtal som slöts, värt mer än en miljard dollar ingick att reparera och uppgradera 4000 tanks, inkluderande T-72, alla BMP-1 och hela luftflottan med över 500 jaktplan - mestadels Mig-21, Mig-23 och Mig-29.

Ariel Sharon reagerade mycket skarpt på den tänkta försäljningen och gjorde det klart för Vladimir Putin 010529 att om ryssarna tänkte utrusta den syriska armén med toppmoderna vapen och återgå till att träna hundratals officerare i avancerade metoder av krigsföring som de gjorde under sovjettiden, då kunde nästa krig i Mellanöstern starta innan vapnen hade nått Damaskus.

Egypten redo för krig

Närstående personer till den egyptiske presidenten Hosni Mubarak har hotat med militära reaktioner om Israel attackerar den palestinska myndigheten som mål, enligt en rapport publicerad i "The Middle East News Letter." Försvarsminister Hussein Tantawi sa att "Den egyptiska armens styrkor är reda att avskräcka aggression." "De är redo att utföra våra instruktioner." Den egyptiska militären säger sig vara redo för vilken som helst händelse, inklusive ett krig med Israel. Högt uppsatta personer lovar att Kairo kommer inte att bli besegrat en gång till i ett krig med Israel. Nederlaget 1967 klandras den militära ledningen då som var distraherad från sin nyckelroll genom personliga vinstmotiv och genom rivalitet mellan militären och regeringen. Situationen är helt annorlunda nu, enligt Samir Ragab, en annan förtrogen person till Mubarak. Som bekant försöker USA även att hålla sig på god fot med vissa arabländer. Egypten och USA påbörjade 010603 en gemensa militärövning som skulle pågå flera dagar under namnet "Eagle Hunter 2001" Övningens fokus låg på träning och ett utbyte av expertis och metoder, enligt dagstidningen Al Ahram.

Syrien tror sig också vara redo för krig

Den syriske vice presidenten Abdul-Halim Khaddam sade 010603 att hans land skulle svara med all sin kraft och styrka mot en israelisk attack mot Syrien. Khaddam, 69 år, gjorde sitt uttalande efter att just ha blivit utskriven från ett lasarett i Tripoli i Libanon dagen efter att ha kollapsat, efter att ha talat i 15 minuter i ett massmöte i norra delan av landet. Talet direktsändes i den statliga televisionen.

Iran, Irak, palestinierna och Hezbollah vill ha ett krig i regionen. Syrien och Egypten förbereder sig för en sådan utveckling. Hosni Mubarak i Egypten visar mot västvärlden att han inte vill ha ett sådant krig, men för den egyptiska allmänheten är det andra tongångar. Mubarak kan förena sig på nytt med en ny anfallskoalition mot Israel när den tiden kommer.

De som trodde på en förändring i Syrien med den nye 35-årige Bashar Assad trodde fel. Det enda som hände var att den döde Hafez al-Assads porträtt togs ner och ersattes med den nye Assad. Politiken har inte förändrats. Under sitt första besök till Europa, en resa till Spanien, deklarerade han att Israel var "mer rasistiskt än nazisterna". Och när påven kom på besök anklagade han israelerna för att "försöka döda religionerna på samma sätt som (judarna) förådde Jesus Kristus, och på samma sätt som de försökte döda profeten Muhammed."

Russia is marketing a missile shield based on the S-300 anti-aircraft system to Egypt, Iran and Syria.

Iraq's troops secretly infiltrated Jordan in preparation for attack on Israel.

76 procent av palestinierna stöder självmordsattacker

Enligt en opinionsundersökning gjord av det palestinska centret för opinionsundersökningar som frisläpptes 010603 så är det 76 procent av palestinierna som stöder självmordsattacker mot israelerna. 707 slumpvist utvalda palestinier hade tillfrågats från Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem mellan 24 maj och 25 maj. Felmarginalen beräknas till högst 4 procent. En av de största problemen med att stoppa dessa attacker är det starka stödet som finns hos befolkningen. Detta drar också Hamas och Islamiska Jihad nytta av och ser därför ingen anledning till att inte fortsätta begå sådana attacker trots den Palestinska myndighetens order om eld upphör.

Vidare så visade undersökningen att 80,2 procent tror inte att Israels eld upphör är seriöst. 34,3 procent säger att de skulle stödja Arafat om han kallade till ett eld upphör för att återuppta fredsförhandlingarna. 75,7 ger sitt stöd till att intifadan fortsätter. 38 procent vill att båda sidorna ska stoppa våldet. 36,8 procent tror på att fredsprocessen kommer att fortsätta. 58,1 procent tror att fred mellan Israel och palestinierna aldrig kommer att bli förhärskande. 32 procent uttryckte att det var missnöjda med den Palestinska myndigheten. 40,3 procent att de var obetydligt nöjda. 21,5 procent att det var mycket nöjda. Fatah fick den högsta siffran, med 30,2 procent som sade att de skulle rösta på dem i ett val, medan Hamas fick support av 18,5 procent och Islamiska Jihad inte mer än 3,6 procent. 11,2 procent sade att skulle rösta partilöst.

En israelisk studie som släpptes 010905 visar att 75 procent av israelerna vill ha fred med palestinierna.

Visste du...
att det finns omkring 1 miljon araber som bor i Israel och som har israeliskt medborgarskap.
att det bor omkring 1,5 miljoner araber på Västbanken.
att det bor omkring 1,1 miljoner araber i Gaza.
att det bor 5,2 miljoner judar i Israel (38 procent av världens judar).
att det dagligen kommer omkring 150 nya immigranter till landet
att det dagligen föds 360 barn
att två tredjedelar av befolkningen är födda i landet
att Israel tagit emot 2,9 miljoner immigranter sedan staten bildades
att det finns omkring 14 miljoner judar i värlen, varav 5,7 miljoner i USA, 0,52 miljoner i Frankrike, 0,384 miljoner i Kanada och 0,12 miljoner i Tyskland.

Iran förser Hisbollah med vapen

010717. Iran har skickat hundratals ton av vapen, ammunition och annat material till Hisbollah genom Syrien senaste tiden. Vapnen fraktades med flyg genom de stora Antonov 24 transportplanen som landade på Damaskus Internationella Flygplats. Utrustningen transporterades sedan till Republikanska Gardets lagerställen i Libanon och till Hisbollah. En del har också smugglats vidare till palestinierna. Hisbollah tränar också palestinier i sina baser i Baka'a dalen i Libanon. Hisbollah har direkta kontakter med palestinska celler. De kultiverar också kontakter med Fatah. Ett center för sådana kontakter finns i Nablus på Västbanken. Israel uppskattar att Hisbollah har omkring 7000 Katyusha-raketer. Syrien har nyligen testskjutit stridsspetsar som kan användas för kemiska vapen. Missilen som användes har en räckvidd på 30 mil och bär normalt en konventionell stridsspets. Iran utvecklar Shihab 3 ballistiska robotar som tros ha en kapacitet på omkring 130 mil vilket gör att de kan nå Israel. Vid testskjutningar har 2 av 3 misslyckats. Iranska Fajr 5 raketer som Hisbollah har förvärvat och spridit ut i Libanon har en räckvidd på 75 km och en stridsspets på omkring 200 kilo.

Egypten lovar att bistå Syrien

President Hosni Mubaraks medhjälpare i Egypten, Osama el-Baz, har meddelat att om Israel attackerar Syrien så kommer inte Syrien att stå ensamma, Egypten kommer att stå vid dess sida. El-Baz tillade att Israel bör tänka sig för två gånger innan de lanserar attacker mot något arabland och speciellt Syrien som fullgör en viktig roll i fredsprocessen.

Ingen fred så länge Arafat leder palestinierna

Förre premiärministern Ehud Barak säger att en fredsöverenskommelse med palestinierna kommer aldrig att äga rum så länge som Yasser Arafat är palestiniernas ledare. "Min känsla är att vi kommer inte att få en fredsöverenskommelse med Arafat. Han är inte en palestinsk Sadat eller en palestinsk Kung Hussein… Arafat vände sig till våldet efter Camp David."

"Tempelbergets trogna" försöker grundlägga Tredje templet

Den 29 juli 2001 försökte Tempelbergets trogna att lägga grundstenen till ett nytt tempel, Tredje templet, med hjälp av en 4,5 ton tung hörnsten. Detta vid en ceremoni utanför Jerusalem. Samtidgt höll tusentals bedjande judar en högtid vid Klagomuren till minnet av årsdagen när det Andra templet förstördet år 70 e.Kr. Detta resulterade i stenskastning från muslimerna på Tempelberget mot judarna vid Klagomuren. Israelisk polis fick storma Tempelberget med tårgas och chockgranater för att skingra de muslimer som fanns på Tempelberget för att försvara det mot planerna på att där lägga grunden till det tredje templet vilket var Tempelbergets trognas önskan. Så långt kom de dock inte med sin hörnsten.

Arafat about the Umarite Covenant

The Israelis canceled this covenant, by claiming sovereignty over Al-Haram al-Sharif and forging its history and reality and saying it is the place where the Temple was built, by licentiously attacking the worshippers in its mosques and those defending its honor and sanctity, or by attempting to Judaize holy Jerusalem and its Christian and Islamic holy places and imposing a siege on Bethlehem." "Let us begin from the holy Buraq wall. It is called the holy Buraq wall, not the Wailing Wall. We do not say this. After the holy Buraq revolution in 1929 ... the Shaw International Committee said this is a holy wall for Muslims. This wall ends at the Via Dolorosa. These are our Christian and Muslim holy places."

010813: Den palestinska myndigheten fortsätter kampanjen mot kollaboratörerna.Ännu en palestinier har anklagats och dömts till döden av den palestinska säkerhetsdomstolen, det sjätte offret på två veckor, medan åtminstone fem andra har avrättats av palestinska volontärer under samma period. Efter en kort uppvisningsrättegång dömdes Haled el-Aka till döden för att han skulle ha överlämnat information till Israel som ledde till att Hamasterroristen Massoud Iyad likviderades.
Suleiman Abu Amra, 38 år, arresterades i misstanke av att vara en kollaboratör med Israel och har dött i palestinsk häkte under förhör i mitten på augusti 2001. Abu Amra var den 25:e person som dog i palestinskt häkte sedan den palestinska myndigheten inrättades är 1994. Obduktioner av dessa personer görs sällan. De undersökningar som påbörjats för att ta reda på omständigheterna i liknande fall har aldrig gett några resultat.

010913 Rense: The unidentified cameraman that taped the images of Palestinians dancing on the streets and passing out candy received death threats by the Palestinian police.

011003 DN: Bush stöder upprättandet av en palestinsk stat.

Sayyed Fadlallah är muslimsk shiitisk ledare och känd som den andlige ledaren för terroristorganisationen Hizbullah. Han säger i en intervju med al-Liwaa Daily att det är en stor skillnad mellan att angripa civila amerikanska och civila israeliska mål. I Palestina är det en fråga om självförsvar som det enda sättet på vilket palestinierna kan driva israelerna in i en säkerhetsåtervändsgränd. Den palestinska myndighetens säkerhetschef Toufik Tirawi gör en liknande bedömning i en intervju för Palestinas Röst och säger att det inte är terrorism att skjuta på israeler och att man inte kommer att arrestera terrorister inom lagskipningsomridet: "Det finns inga terrorister. Vi kommer inte att arrestera någon. De som öppnar eld mot israeler är inte terrorister." (2001-10-12).

Den syriske försvarsministern Mustafa Tiasa hävdar att det var Israel som låg bakom attackerna mot World Trade Center och Pentagon. Detta fick en brittisk delegation från Royal College of Defense Studies höra vid ett besök i Damaskus. Tiasa förde fram att det var Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten som låg bakom attentaten och att Mossad förvarnat tusentals judar som jobbade i WTC att de inte skulle gå till jobbet den 11 september! Den här konspirationsteorin har cirkulerat runt i arabvärlden och hävdas på högsta nivå av Syrien.

011120: Edward Walker, en före detta USA assisterande sekreterare for Near Eastern Affairs and US Ambassador to Israel säger att om PLOs ledare Yasser Arafat misslyckas med bryta med Hamas, så kommer en framtida palestinsk stat inte att bli någonting mer än en "mini-talibansk regim" som israelerna bör opponera sig emot.

011120: 80 av USAs 100 senatorer i Senaten har skrivit ett brev till President Bush där de kräver att Amerika inte hindrar Israels ansträngningar att försvara sig själv mot terrorattacker.

011120: Kristna ledare i Betlehemsområdet protesterade för en tid sedan i ett öppet brev till Yasser Arafat mot att "beväpnade förbrytare" som mördar och våldtar "allt detta bara för att vi är födda som kristna och följer Jesus Kristus". Många blodiga och grymma exempel på den terrorregim som utövas av palestinsk milis har bifogats i brevet. Efter det att brevet överlämnades har Arafat bytt ut både guvernören och polischefen i Betlehemsområdet.

De palestinska glädjeyttringarna över terroristattacken i USA. Tuve Skånberg, kd, skärskådar reaktionerna i Mellanöstern.

011126: Wagfs helhetsplan inkluderar att utveckla hela tempelbergsområdet till en väldig moské, vars storlek skulle överstiga den stora moskén i Mecka, platsen för den heliga Kaban - den dolda svarta sten som muslimerna omger under den ärliga hajj och det heligaste stället för islam. Det ambitiösa målet är en religiös destination för muslimerna för att konkurera med Mecka.

011130: Människrättsorganisationen Human Rights Watch anklagar den Palestinska myndigheten för att människor som de fängslar eller häktar ofta blir torterade och vägras rätten till en rättvis rättegång. I september 2001 satt omkring 450 personer fängslade i de palestinska områdena utan att ha fått sin sak prövad i någon rättegång eller ens blivit åtalade. De flesta av dessa personer anklagas för att ha samarbetat med den israeliska säkerhetstjänsten eller ha sålt mark till israeler.

011202: Palestinska terrordåd i Jerusalem och Haifa krävde minst 28 dödsoffer tillsammans. I bussbomben i Haifa dödades 16 personer. Bush ställer nu krav på Arafat att straffa de organisationer som ligger bakom dem.

011202: Utrikesministern Anna Lindh fördömde terrordåden i Jerusalem.

011203: Ariel Sharon i ett tal till nationen: "Arafat bär ansvaret för allt som sker, för morden på våra kvinnor och barn och för det palestinska folkets svåra lidanden. Han samordnar, bekostar och inspirerar terrorismen i avsikt att driva oss härifrån... Arafat är det största hindret för fred och stabilitet i Mellanöstern."

011203: Vita Husets deklararerar att "president George Bush hyser förståelse för Israels rätt att försvara sig mot terrorism".

011204 Dagen: Människor som fängslats eller häktats av Palestinska myndigheten torteras ofta och förvägras rätten till en rättvis rättegång.

011207 DN: Hamasanhängare protesterade mot att rörelsens andlige ledare Yassin placerats i husarrest.

011207 Dagen: Hamas grundare tar lätt på den palestinska polisens husarrest.

011207 Dagen: Palestinske pastorn Labib Madanat: Jag vill se det som händer med Jesu ögon. Alltid när människor lider, antingen det är judar eller araber, så gör det ont i Jesus. Jag tror inte på en fortsatt ond cirkel med hämnd mot varandra.

011213 Dagen: Annelie Enochson, Magda Ayoub och Katarina Gustafsson (riksdagsledamöter för kd): Barn används som brickor i de vuxnas politiska spel

011213: Israels säkerhetskabinett beslöt vid ett krismöte att bryta alla kontakter med palestiniernas ledare Yasser Arafat. USA förklarar att man kommer att fortsätta kontakterna med Arafat, trots att Israel inte längre anser att han är trovärdig som förhandlingspartner. Israel anföll med flyg, stridsvagnar och soldater flera palestinska städer som ett svar på ett attentat mot en buss nära en judisk bosättning på norra Västbanken 011212 då minst 10 personer dödades och ett 30-tal skadades.

011214: Förre iranske presidenten (1989-1997) Akbar Hashemi Rafsanjani, en av landets mest inflytelserika präster, talade i en fredagspredikan i Teheran till muslimska ledare att om den dag kommer när den islamiska världen är utrustad med atomvapen som Israel redan har i ägo, att kolonialismens strategi då skulle vara i ett dödläge, därför att användningen av dessa atomvapen mot Israel, skulle förinta Israel, men endast orsaka "partiella skador" i den muslimska världen. Det är första gången en ledare av en islamisk stat har föreslagit användandet av atomvapen mot Israel. Rafsanjani räknas som nummer två i ledande ställning efter Ajatollah Ali Khamenei. Om Iran utvecklar atomvapen kan det gå illa…

011216: Arafat uppmanar i ett tv-sänt tal från Ramallah det palestinska folket att upphöra med angrepp mot israeler. Den enda vägen framåt är fredsförhandlingar, sade han. Arafat stängde 011215 kontor på Västbanken för Hamas och Islamiska Jihad. Det palestinska upproret har krävt 1100 människors liv på 15 månader.

011219: För första gången har palestinsk polis gripit misstänkta Hamas-sympatisörer inom den palestinska myndighetens egna led, sådana som har samarbetat med Hamas eller på något annat sätt visat att de inte ställer upp på Arafats påbjudan om våldsstopp. Under några dagar har Arafats polis stängt ett 40-tal Hamaskontor.

011219 säger Arafat i ett utomhusmöte i Ramallah: "Vi vill offra oss själva för våra heliga platser och vi vill stärka vårt grepp på dem och vi är villiga att ge 70 av våra martyrer för varenda en av deras i denna kamp, därför att det här är vårt heliga land." Skaran svarade på Arafats tal och sa att miljoner martyrer är på väg till Jerusalem. Arafat tillade att alla palestinier är martyrer och de vill fortsätta att försvara de heliga områdena. och "jag ber till Allah att jag får bli en martyr".

Jerusalems mufti, Sheikh Akrameh Sabri, säger att självmordsbombningar är rättfärdiga och bör uppmuntras i den arabiska tidningen Al-Hayat. Sabri utnämndes av Arafat. Under ett besök i Abu Dhabi, kritiserade Sabri religiösa ledare i Egypten och Saudiarabien som utfärdat en fatwa mot självmordsattacker. Sabri: "Vi bör inte stå i vägen för intifadan och jihad (heligt krig). Hellre bör vi stå på deras sida och uppmuntra dem."

År 2002

020108 DN: Den palestinske kaptenen, Omar Akawi, på fartyget "Kaarine A" som enligt israelerna var på väg att smuggla tunga vapen till det palestinska självstyret hävdar att han fått sina order från PLO:s representant i Aten, Adel Awadallah, men han kände inte till om Arafat var inblandad. Vapnens ursprung skvallrar om ett samarbete mellan PLO och islams fundamentalistiska regim i Iran och som mellanhand terroristorganisationen Hisbollah. Båten var lastad med 50 ton iranska vapen.

020113: CIA är bekymrat över Syriens intentioner när det gäller kärnvapen. Syrien planerar också att bygga sina egna Scud-C missiler. Syrien samarbetar med Sudan. Med viktig utländsk assistans kan Irak testflyga en inhemskt medeldistans-missil i mitten av årtiondet. Omkring 2005 kommer Iran att ha kärnvapenkapacitet som kan komma att hota regionen och möjligtvis hela världens säkerhet.

020118: Terrordådet i den israeliska staden Hadera då sex personer dödades och ett 20-tal skadades under en judisk konfirmation utfördes av en 27-årig palestinier från Jenin på Västbanken. Han kom från en grupp inom Arafats egen al-Fatah rörelse. Arafats trovärdighet sätts därmed än en gång i gungning.

020123 Dagen: Hamas förklar 020122 "totalt krig" mot Israel. Samtidigt uppmanar en samanslutning bestående av alla palestinska organisationer (där både Hamas och Yasser Arafats rörelse ingår) en allmän mobilisering mot Israel. Sammanslutningen kallar sig "Nationella och islamiska styrkors allians". Det palestinska folket uppmanas "att konfrontera den sionistiska invasionen och blockaden". Dessutom uppmanas Arafat att frige Ahmed Saadat som är ledaren för Folkfronten för Palestinas befrielse (FFLP) som var delaktig i mordet på Israels turistminister.

020122: Antisemitismen är inte död! Abdullah bin-matruk A-Haddai är talesman för Ministry of Islamic Affairs i Saudiarabien och han sade på TV-kanalen Al-Jazeerah: "Jag är förvånad att det kristna USA tillåter sig korrumperas av apornas och svinens bröder (judarna) … De är de mest föraktliga människor som vandrat i landet och de är hela världens maskar. De är onda… Vi varnar USA och råder dem att göra sig av med judarna."

020131: I en intervju i den israeliska tidningen Maariv beklagar Ariel Sharon att han medan han var försvarsminister 1982 inte lät döda Yasser Arafat. Sharons trupper höll då Arafat inringad i Beirut, men då hade han lovat USA att inte döda den palestinske ledaren. Sharon beklagade att han inte gjorde det i alla fall! I en fortsatt intervju dagen efteråt förklarade Sharon att han för närvarande inte har för avsikt att skada Arafat. Sharon säger vidare: "I många år har jag varit övertygad om att Arafat är en terrorist och jag har inte ändrat åsikt på den punkten."

020131: En palestinsk muslimsk mobb, som inkluderade palestinska myndighetens Bashir Naafeh från specialstyrkorna, anföll kristna i Ramallah den 31 januari till den 1 februari 2002. Under pogromen brände den muslimska mobben ner lägenheter och affärer ägda av kristna, de försökte även bränna ner den grekiska ortodoxa kyrkan och den romerska katolska kyrkan.

020205: Kung Abdullah i Jordanien berättar att palestinska islamiströrelser 17 gånger ska ha försökt avfyra olika typer av missiler mot Israel från Jordanien. Vapnen ska ha smugglats in från Iran genom hamnen i Aqaba. Ayatolla Khamenei i Iran förespråkade två gånger under 2001 ett kärnvapenangrepp mot Israel. Israels ÖB Shaul Mofaz säger att det enda direkta hotet mot Israels existens kommer från Iran.

020205: Den palestinska myndigheten släppte de flesta säkerhetsfångarna i fängelserna i Nablus och Jenin på Västbanken. Fångarnas anhöriga tvingade vakterna att öppna portarna. Den palestinska polisen gjorde ingenting för att hindra fångarna att fly. Samma sak har tidigare skett i Betlehem.

020208 säger Arafat: "Vi marscherar med en miljon martyrer mot Jerusalem".

Palestinierna lynchar kollaboratörer på Manger-torget. Truth News 020215.

020222 ICEJ: Israels högsta domstol har beslutat att de som konverterar till judendomen kan göra detta i fortsättningen utan att gå genom de rigorösa ortodoxa procedurerna. Över 300.000 från före detta Sovjetunionen kan nu bli judar genom en förkortad ritual enligt konservativa och reformistiska rabbiners procedurer. En skandal, tycker de ortodoxa, som ser sin maktställning hotad.

020312: FN:s säkerhetsråd antog en resolution som för första gången talar om en palestinsk stat vid sidan om Israel. Resolutionen kräver att "alla våldshandlingar omedelbart upphör, inklusive all form av terror, provokation och förstörelse" och den "bekräftar visionen om en region där två länder, Israel och Palestina, lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser." Förslaget till resolutionen kom från USA och både israeler och palestinier välkomnade resolutionen.

020322 Dagen - Den frikyrkliga beståndsorganisationen Diakonia tillsammans med Lutherhjälpen, Kristna Fredsrörelsen och flera andra humanitära organisationer har framfört till utrikesminister Anna Lindh att Sverige bör verka för sanktioner mot Israel för att få stopp på våldsspiralen i konflikten med palestinierna, samt att.handelsavtalet mellan EU och Israel ska upphävas tills Israel slutar med massiva övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och folkrätten i Gaza och på Västbanken. Diakonia har dock inte först grundat sitt deltagande i aktionen hos sina medlemssamfund.

020322 ICEJ - En ledande egyptisk muslimsk präst, Sheikh Mohammed Sayed Tantaoui, prisade palestinska självmordsbombare och sa att de genomför "heliga" aktioner för att försvara palestinsk "heder".

020323 DN - Terrorn är Arafats trumfkort.

020324 New York Times - Arafats allians med Iran inbegriper iranska utsändningar av tunga vapen och miljoner dollar till palestinska grupper som för gerillakrig mot Israel.

020327 Agence France Press - Saudiarabien har byggt en stor hemlig missilbas i öknen.

020328 Dagen - Kristna palestinier lämnar sitt hemland och flyttar till främst USA och Sydamerika.

Nästan 400 israeler och drygt 1100 palestinier har dödats sedan palestinierna började det man kallde al-Aqsa-intifadan.

020329 DN - Kofi Annan: Att förgöra Palestinska myndigheten kommer inte att leda till fred, det kommer bara att föra regionen ännu närmare ett krig."

020329 DN - Colin Powell: Terrorism mot oskyldiga israeler är orsaken till den senaste utvecklingen i Mellanöstern

020401 Maskerad palestinsk milis mördade 11 misstänkta kollaboratörer.
Minst 200 kollaboratörer sitter fängslade i Gaza-området misstänkta för att ha gett information till Israel. Många av dem blir dräpta. En sjubarnsmor blev skjuten av terrorister i Tulkarm på grund av misstanke om samarbete med Israel. Ihklas Yasin, 39 år, blev dräpt i stadens centrum av medlemmar av Al-Aksa martyrbrigaden. Hennes son Yasin hade tidigare blivit kidnappad av beväpnade Fatah-folk Modern påstods ha hjälpt israelerna med att ta livet av en högt uppsatt medlem i "brigaden". Bara i Tulkarm har 14 palestinier blivit dräpta i loppet av tre månader beskyllda för samarbete med israelerna. Mer än 60 palestinier har blivit mördade i senaste intifadan på samma grund. Palestinska myndigheten har själva också avrättat minst fem kollaboratörer. Många av de misstänkta blir utsatta för särskilt grov tortyr under förhören och tvingade till att skriva under erkännelserapporter.

020404 Dagen - Arne Lapidus: Sharon – krigshjälte eller krigsförbrytare? Fakta om Ariel Sharon.

020405 Dagen - Arne Lapidus: Arafat – fredsduva eller terrorledare? Fakta om Yassir Arafat.

020406 DN - Per Ahlmark: Hur stoppar man en självmordsbombare?

Biskop Martin Lind anklagade Israel för att vara en rasistisk stat under en påskmässa i Linköpings domkyrka. Statsminister Göran Persson visar sig vara mycket mer balanserad när han påpekar att det är just detta som Israel genom åren har anklagats för av extrema arabstater. Göran Persson säger vidare: "Jag hoppas att biskop Lind, när han fällde det där uttalandet, inte menade samma sak, att staten Israel som sådan är rasistisk, för då tar vi ett våldsamt steg tillbaka".

Det är många just nu som inte är vänner till Israel och i upprop manifesterar för att bojkotta varor från Israel, bl.a. en biskop i Västerås. Är du en vän till Israel? Israels nationaldag är den 17 april. En vän av Israel är en vän av fred! Israel behöver varken handelsbojkotter eller fientliga palestinska räder. Om Israel hade tillerkännts säkra gränser från sin omvärld så hade situationen idag varit helt annorlunda för alla inblandade.

020409 Dagen - Annelie Enochson, riksdagsledamot (kd): En bojkott mot Israel skulle skada fredsarbetet.

Kaddoumi: Självmordsbombarna är inga terrorister

Under den första dagen 020401 av OIC-konferensen (De islamiska staternas organisation) om terrorism i Kuala Lumpur i Malaysia kunde de deltagande utrikesministrarna inte enas om man skulle fördöma palestinska självmordsbombare som terrorister eller ej. Men den palestinske utrikesministern Farouk Kaddoumi sa till reportrar att det är inte nödvändigt att fördöma självmordsbombarna därför att man måste ta i beaktande skälen bakom någons vilja att förlora sitt liv. Med andra ord så menar Arafats internationelle företrädare att de inte är terrorister när de spränger oskyldiga människor till döds! Khaddoumi förklarade däremot att Israels ockupation av palestinskt territorium är "den största och värsta formen av terrorism, och om en mänklig varelse offrar sitt liv, så måste det finnas en orsak. Orsaken är statsterrorism." Och hur var det då med självmordsflygarna den 11 september? Konferensen enades om en resolution som anklagar Israel för att dra in regionen i ett allomfattande krig och att FN ska införa sanktioner för att avskräcka Israel från militära aktioner. Nästan alla muslimska länder är med på den tre dagar långa konferenen .

Varför gör så många palestinier självmordsbombningar?

Är det för att de vill ge sina liv för att befria sitt kära fosterland Palestina? Eller finns det andra saker med i bilden? En orsak är förstås ett stort hat mot Israel genom all den snedvridna propaganda som palestinierna utsatts för i mer än 50 år, men det finns en ännu viktigare anledning. En typisk person är 18-28 år, ogift och muslim. Det finns i denna deras tro att när de gör detta så går de rakt in i paradiset, där de kommer att få mycken upphöjelse allra närmast Allah. Enligt deras islamiska tro så får den som ger sitt liv som martyr sina synder förlåtna och en reserverad plats i paradiset. De är också med i någon palestinsk militant gruppering som Hamas, Islamiska Jihad eller al-Aqsa martyrernas brigad. Rekryteringsbasen är oftast i moskéer, skolor och religiösa sammanhang där de har utmärkt sig för djupgående studier. Gradvis blir de involverade i politiska frågor och lärda vilken stor belöning som väntar dem om de offrar sina liv för den islamiska sakens skull. På grund av detta är de villiga att avsluta sina jordiska liv på detta tragiska sättet.

Självmordsbombning - en islamisk tradition

Bruket av mänskliga självmordskrigare är en islamisk tradition som i modern tid har återupplivats genom fundamentalistiska shiitiska förkunnare associerade med Iran och Hizb'Allah, som inspirerade självmordsbombningsattacker mot amerikanska styrkor i Libanon i början på 1980-talet. I det senaste årtiondet har den palestinska terroristgrupperna Hamas och Islamiska Jihad (som består av sunnimuslimer) adopterat Hizb'Allahs taktik i deras "heliga krig" mot Israel. (Se vidare www.thewatchman.org.)

Oenighet bland muslimska ledare om självmordsbombningarnas status

Även muslimer är oeniga om självmordsbombningar leder till frälsning eller till förtappelse. Martyrskap stöds av många muslimska och hårdföra politiska ledare, men två av de högsta auktoriteterna har ifrågasatt metoden. En av dem, Saudiarabiens Sheik Abdul Aziz bin Abdullah al Sheik kallar det för "haram", det vill säga en synd. "När det gäller metoden genom vilken en person dödar sig själv tillsammans med fienden… Jag känner inte till att det har berättigande i Sharian. Jag fruktar att det är ett övervägt självmord." Den muslimska tron är mycket oförlåtlig till självmord, de blir utkastade från sin religion och vägras begravning i en muslimsk begravningsplats och räknas som evigt fördömda.

Den sunnimuslimske ledaren Mohammed Sayed Tantawi säger i den egyptiska tidningen Al Ahram: "Om en person spränger sig själv som i den verksamhet som de palestinska ungdomarna utför mot de som de bekämpar så är han en martyr, men om han spränger sig själv bland bäbisar eller kvinnor eller gamla människor som inte deltar i kriget, så kan han inte anses för att vara en martyr."

Varför slår israelerna så hårt mot den palestinska myndigheten?

Då Israels turistminister Rehavam Zeevi blev mördad på ett hotell i Jerusalem i oktober 2001 gick den israeliska armén in i Ramallah och delvis förstörde huvudkvarteret för Yasser Arafats vaktstyrka kallat "Force 17". I byggnaden fann man dokument och helt säkra bevis på att Arafat ut ur sin egen budget, som ordförande på PA, avlönat samtliga terrorister inom Tanzim-Fatah rörelsen. Alla siffrorna fanns, svart på vitt, i dokumenten. Varenda Tanzim-Fatah terrorist på omkring 10 000 arabpalestinier har avlönats med 875 shekel (ca 2 200 sv kr) varje månad sedan Arafat startade intifadan i slutet på september 2000. Dokumenten var undertecknade av Arafat!!! Andra dokument visade direktiv, utställda tre veckor innan intifadan och underskrivna av Arafat, att överföra 22 000 USD (ca 230 000 sv kr) till personliga konton tillhörande varje ledare inom Fatah-rörelsen, för att bekosta kostnaderna för att upprätta en terrorrörelse med ledare inom Fatah kallat Tanzim. En mängd arabpalestinier rekryterades som fick lära sig sätta ihop bomber, att använda vapen, iscensätta upplopp och stenkastning samt andra former för terrorverksamhet mot Israel. Arabpalestinierna utbildades av gruppledare som i sin tur fick order från palestinska myndigheten. Flera av de som fick dessa 22 000 USD känner vi väl till numera; tanzimledaren Marwan Barghouti, Kemal Hamad, Ahmed Abyat (vilken israeliska armén dödat) och Issam Abu Bakr m.fl. (Klipp från Israels Vän nr 6/2001).

Och varifrån får Arafat pengarna till att avlöna dessa terroristerna. Den största bidragsgivaren till Arafat är EU. Sverige bidrar också med medel till EU:s budget och svenska skattekronor är därför indirekt även med i dessa bidrag. EU har bidragit med 23 miljoner svenska kronor varje månad till Arafat sedan intifadan började.

020404 Dagens Nyheter "Bojkotta varor från Israel" - Undertecknat av bland andra Anna Åkerlund (ordf. Kristna Fredsrörelsen), Anders Sandin (KFUK-KFUM), Göran Greider (Dala-Demokraten), Evert Svensson (som var ordförande i socialdemokratiska Broderskapsrörelsen under flera år), Emanuel Furbacken (MÖ-sekreterare i Svenska missionsförbundet), Marie-Louise Erikson (KFUK-KFUM), Peter Weiderud (utrikeschef Svenska kyrkan, blev senare ordförande i Broderskapsrörelsen).

020409 Dagen - Peter Edwardsson (kd): Palestinska ambulanser används i terrorismens tjänst.

020409 Dagen - Tommy Lilja: Judafolket är bärare av ett frälsningshistoriskt uppdrag .

020410 Dagen - Lisa Abramoqicz: 800 000 judar flydde eller fördrevs från sina hem.

020411 Dagen - Ewa E. Jonsson, AMI-Jerusalem Center: Palestinska felval skäl till att freden uteblivit.

020416 Dagen - Hadar Cars: Judefientlig politik i kristna termer.

020417 Dagen - Isabell Schierenbeck,Sveriges enda forskare i israelisk inrikespolitik: Den svenska debatten ger nästan inget utrymme för djupgående analys.

020417 - Israel griper i Ramallah den palestinske ledaren Marwan Barghouti, 42 år och det palestinska upprorets nyckelfigur. Han är den inofficielle befälhavaren för Tanzim-milisen inom Yassir Arafats grupp, Fatah, samt dessutom ledare för Al Aqsabrigadernas martyrer som är en förgrening till Fatah-rörelsen. Han anses ligga bakom merparten av de väpnade aktionerna mot Israel sedan september 2000.

020424 Dagen - Fritz Hilliges: "Öga för öga" i Gamla Testamentet är ingen hämndprincip.

020426 Haaretz - Palestinier talar ut om självmordsuppdrag där barn används (engelska).

020428 The Boston Globe - The snakes of Jew-hatred are slithering free.

020429 DN - För varenda palestinier som dödas av Israels ockupationsstyrkor betalar den irakiske diktatorn Saddam Hussein en kvarts miljon kronor till efterlevande.

020430 Dagen - Den officiella palestinska nyhetsbyrån WAFA:s politiske redaktör medger att palestinska barn har ”sänts ut för att slaktas”.

020502 Petrus - Sionistisk fredsrörelsen Oz veShalom - Netivot Shalom ser respekt för människovärde som självklart i judendomen - men inte i Israels politik.

020502 - Arafat frigiven från sin hurarrest.

020501 ICEJ - Israelisk radio har rapporterat att dokument har hittats under Israels operationer bland palestinierna som bevisar att Saudiarabiska källor har direkt gett stöd till palestinska familjers självmordsbombare och överfört medel till Hamas och Islamiska Jihad. Enligt dokumenten betalades fem tusen dollar till var och en av de hindra familjerna som utförde terrorattacker. Under en tv-gala i saudisk tv samlades nyligen in över 109 miljoner dollar för support av intifadan. Palestinska myndigheten har också använt medel donerade av EU, Japan och andra nationer för att betala löner till Fatah-terrorister.

020502 Dagen - Evangeliska kristna i USA viktigt stöd för Israel.

020430 Dagen - Bengt Berggren: Ingen massaker i Jenin.

020503 ICEJ Arafat jämför Israels insatser i Jenin med nazisternas och kallar Jenin för Jeningrad, som en påminnelse av de blodiga inringningarna som nazisterna åstadkom i Stalingrad under andra världskriget.

Jerusalem Post 030714: Ingen massaker i Jenin. Palestinska källor uppger numera att antalet palestinska dödsoffer i Jenin, under den israeliska offensiven 2002, var 52 personer av vilka 34 var väpnade stridande. Därmed motsäger man tidigare palestinska påståenden om att tusentals dött i Jenin. Totalt dog 23 israeliska soldater i Jenin. Den nya undersökningen, ledd av Jonathan D. HaLevi, har nyttjat ett vitt och omfattande palestinskt material av nedskrivna vittnesmål och nyligen publicerade tidningar, böcker och webbsidor. The Jerusalem Post som publicerade en artikel om detta 14 juli 2003 har fått tillgång till materialet innan dess vidare publicerande. Den 35 sidor långa rapporten säger att Fatah, Islamska Jihad och Hamas förberedde sig med automatvapen, granater, pansarbrytande vapen och sprängämnen och såg konfrontationen med israeliska försvarets trupper som, inget mindre än, ett "militärt slag."

020801 BBC1 FN säger att det var ingen massaker i Jenin.

020507 Dagen - Ensidiga ställningstaganden bidrar inte till fred i Israel. Intressant debattartikel.

020507 Dagen - Eli Göndör, frilandsjournalist: Finns det en möjlighet att Sidapengar gått till att träna och utrusta självmordsbombare.

020507 Dagen - Polisen fick tvinga bort palestinademonstranter i centrala Stockholm • Stanley Sjöberg: ”Vilken nation som helst skulle gjort det Israel tvingats till”

020507 Crosswalk.com - Ariel Sharon intervjuas om jihad, sionism och fred.

020508 BPNews - Evangelikalas stöttande av Israel är förankrat i Skriften och de upplever att Israels rätt till sitt hemland är bibliskt. Bibelbältet i USA är Israels säkerhetsbälte.

020517 Dagen - Präster anklagar de palestinska milismännen som belägrade Födelsekyrkan i Betlehem - "De betedde sig som djur".

020604 Korsets Seirer - Arnfinn Clementsen: Vårt forhold til Israel.

020611 Nya Dagen - Josef Lindqvist: Konflikten i Mellanöstern är ett tragiskt gisslandrama.

020612 Nya Dagen - 78 procent av de palestinska barnen i Gaza vill bli självmordsbombare!!!

020615 DN - Växande opinion mot Arafat. Arafats närmaste man anklagas för mygel och korruption.

020617 Truth News - Nästan 71 procent av palestinierna ger sitt stöd till terroristattacker mot civila.

020617 Truth News - Arafat har stulit mer än 5 miljoner dollar från kapital som är öronmärkt för det palestinska folket.

Yasser Arafats närmaste man inom PLO, Abu Mazen, hävdade i en intervju med den jordanska tidningen A-Rai, den 20 juni 2002, att palestinska terroristorganisationer betalar barnen fem israeliska shekel för att kasta sprängladdningar mot israeliska soldater. Som resultat har 40 barn skadats så allvarligt att de fått armar och ben amputerade.

020628 ICEJ NEWS - Baby kläddes ut som självmordsbombare.

The Israeli army have released a photograph of a Palestinian baby with a handgun in his lap and an imitation rifle at his side.

Maj 2002 Shalom - Ingen massaker i Jenin - Fakta: Jenin var Västbankens största producent av självmordsbombare.

Juni 2002 Shalom - Arafats inblandning i terrorism, brott och korruption.

How Funds of the P.A. Wound up in Arafat's Pocket.

Saudi Arabian King's Two Brothers Provided Financial Aid to Suicide Bombers.

Oberoende nätverk av kristdemokrater stöder i ett upprop Israel och det judiska folket.

A Pakistani tennis player faces a ban for teaming up with an Israeli player in men's doubles.

020703 Nya Dagen - Bengt-Ove Andersson, sekreterare i Samfundet Sverige-Israel: Arafats fostran till hat motverkar fredlig samlevnad.

020711 Nya Dagen PLO:s position är att en palestinsk stat måste omfatta hela Västbanken och Gaza med Jerusalem som huvudstad. Något annat är PLO inte berett att ens diskutera.

020711 Nya Dagen 68 procent av palestinierna stöder fortfarande självmordsbombningarna.

Amnesty International Report 020711. Without Distinction -Attacks on Civilians by Palestinian Armed Groups.

Den palestinska terrorn och självmordsbombningarna bekostas av saudiska organisationer. ICEJ NEWS 020712.

020716 Nya Dagen Kent Wall: Nytt ljus över Camp David - historisk chans missades av Arafat.

En opinionsundersökning visar att 68 procent av de judiska bosättarna på "ockuperade områden" skulle evakuera sina hem om ett beslut togs av regeringen eller ett nationell folkomröstning. En annan undersökning visar att av de över 4000 bosatta i Yesha så är det 6 procent som med våld skulle sätta sig emot en utrymning.

USA:s representanthus har anslagit 200 miljoner dollar i ett speciellt hjälpprogram till Israel för att bekämpa terrorn och 50 miljoner i humanitär hjälp till palestinierna på villkor att pengarna inte går direkt till den Palestinska myndigheten.

Arafat sände gratulationstelegram till Kina när frihetsrörelsen slogs ner

Efter massakern på Himmelska Fridens Torg i Peking den 4 juni 1989 skickade Arafat ett gratulationstelegram till det kinesiska kommunistpartiet för att de slog ner tusentals fredliga demokratidemonstranter, varav hundratals blev dödade. För egen del startar Arafat en blodig intifada istället för att med demokratiska medel förhandla om en rättvis fred! Så här skriver Arafat till den kommunistiska diktaturens generalsekreterare Jiang Zemin: ”På det arab-palestinska folkets vägnar, deras ledarskap och mitt eget, uttrycker jag de varmaste och mest uppriktiga gratulationer till dig, käre kamrat, generalsekreterare för det kommunistiska partiet i Kina vars utnämning ni har och jag tar tillfället att uttrycka ytterst stor tillfredsställelse att ni kunde återställa normal ordning efter de senaste incidenterna i Folkrepubliken Kina. Jag önskar er, nära vänner, mer framsteg i er strävan att åstadkomma hopp, mål, förväntan, stabilitet och säkerhet för våra vänner, det kinesiska folket."
Telegrammet publicerades i Folkets Dagblad i Peking.

Så behandlar Arafats organisation den som vill ha fred

Sajar från Iran var PLO-general för Arafat i 35 år. Nu bor han i Norge. Han berättar: Av flera anledningar, bl.a. för att jag önskade att arbeta för en fredslinje i Mellanöstern-konflikten, blev jag kastad i fängelse. I ett och ett halvt år låg jag i en cell utan lyse bara 75 cm bred och en och en halv meter lång och hög. Jag blev aldrig mätt eller otörstig. Jag fick aldrig dusch eller tvätta mig. Jag blev upphängd efter armarna i taket och piskad, satt i den elektriska stolen och misshandlades. Men medan allt detta hände var det bara en sak jag kunde tänka på: Jesus på korset. Jag hade hört om honom, och att han skulle hjälpa mig. Under de fruktansvärda smärtorna i timtal bad jag till Jesus och jag kände en ny kraft inombords. Jag började att få ett personligt förhållande till Jesus. En dag kom Jesus på besök i cellen och sa till mig att jag skulle bli fri den 3 december (år 2000?). Så blev det. Jag blev förd rakt till flygplatsen där min familj var och vi fick alla komma till Norge (Från Korsets Seier 010720).

Israel hotar att attackera militära mål i Syrien nästa gång som Hezbollah träffar israeliskt territorium. The Australian 020722.

al-Aqsa Martyrernas Brigad 020620: "Sionister, lämna det här landet. Vi kommer inte att upphöra med våra (militära) operationer så länge som det finns en ockupant kvar i värt land."

Arafats dubbla budskap

Viktiga budskap med religiösa allusioner, som lätt undgår västerlänningars uppmärksamhet, framförs i till synes sekulära sammanhang. Till exempel i det tal som Arafat höll i palestinska nationalförsamlingen i Ramallah, den 15 maj i år. Han förklarade att självmordsattacker mot israeliska civila inte tjänar den palestinska saken och bör bedömas utifrån det så kallade Hudaybiya-fördraget.

FÖR ATT FÖRSTÅ vad Arafats uttalande vill säga måste man veta vad Hudaybiya står för enligt muslimsk tradition. Det är den plats vid Mecka där Mohammed år 628 ingick en fredsöverenskommelse med den då militärt överlägsna Quraysh-stammen som styrde i Mecka och som vägrade att bli en del av den muslimska gemenskapen. Men redan två år senare, när profeten hunnit att dramatiskt utöka sina styrkor, fann han en förevändning att bryta fördraget, gick till anfall mot Mecka och intog staden. Vad finns det för anledning för Arafat att i ett tal med anledning av 54-årsdagen av al-Nakba (arabiska för katastrofen, det vill säga Israels grundande) hänvisa till denna historia om inte för att säga att varje (freds)överenskommelse med den judiska staten kan brytas när omständigheterna blir gynnsamma för en segerrik fortsatt kamp? Arafats åhörare i Ramallah förstår precis vad han menar, medan en svensk utrikesminister bara hoppar över några obegripliga - men i själva verket avgörande - bisatser.

Det är just den typen av uttalanden - ibland tvetydiga, ibland inbäddade i religiösa anspelningar på segerrika strider i den muslimska historien - som skapat misstro om Arafats verkliga fredsvilja och som sedan Al Aqsa-intifadans utbrott för snart två år sedan lett till den israeliska fredsrörelsens kris. (Från Svensk Israel-Information 020816)

Arafats förmögenhet värderas till 1,3 miljarder dollar enligt OC Intelligence Maj.-Gen. Aharon Ze'evi (020814).

Palestinier demonstrerade sitt stöd för Saddam Hussein. Hundratals palestinier demonstrerade15 augusti 2002 på gatorna i Gaza och uttryckte sitt stöd för Saddam Hussein i Irak och hans regim och uppfordrade Saddam att angripa Tel Aviv. Amerikanska och israeliska flaggor brändes. Det var Arafats Fatah-organisation som organiserade demonstrationen. Magazinet.no

Hatet bland religiösa muslimer i Mellanöstern fortgår och sänts ut på televisionen till befolkningen i många länder. Officiella tv-stationer i Jordanien. Jemen, Irak och Saudiarabien sände den 26 juli 2002 ut starka hatiska predikningar. Det är sådant som föder terrorhandlingar. Här något av innehållet från den irakiske imamen: "O Allah, hjälp dina mujahidin-tjänare i Irak, Palestina, Afghanistan och i andra platser av Allahs land. O Allah ge dem en klar seger. O Allah styrk dem och de dem seger over deras fiender. O Allah, förgör judarna och amerikanarna, för det är inom din makt att göra det, skjut ner deras krigsflygplan, dränk deras skepp, försvaga deras kraft och eliminera deras onda avsikter. ICEJ 020730.

Arafat hyllar ökänd nazist. I en aktuell intervju med Al Sharq al Awsat, arabiskspråkig Londontidning, hyllade palestiniernas president Arafat den ökände nazisten Amin Al Husseini. Al Husseini, 1895-1974, var stormufti (muslimsk "ärkebiskop") i Jerusalem. Han uppmanade Hitler att utvidga Förintelsen till att omfatta även Palestinas och Nordafrikas judar. Arafat svarade i intervjun på frågan om han tänkte böja sig för USA och reformera det palestinska styret i enlighet med Bushs åsikter. "Vi är inte Afghanistan", sade Arafat. "Vi är ett mäktigt folk. Klarade de av att flytta på vår hjälte Amin Al Husseini? Det gjordes flera försök att bli av med honom, som de ansåg vara allierad med nazisterna. Ändå levde han i Kairo och deltog i kriget 1948 och jag tillhörde hans trupper." Dagen 020807.

Arafat 020802 i palestinska Al Quds: "Vi är inga afghaner. Vi är det Mäktiga Folket. Kunde de avsätta vår hjälte Hajj Amin Al Husseini? Man försökte åtskilliga gånger göra sig av med Hajj Amin, som man betraktade som allierad med nazisterna. Trots det levde han vidare i Cairo och deltog i kriget 1948. Jag var en av hans soldater." (från Svensk Israel-Information).<(p>

Judehat i arabiska moskéer den 9 augusti 2002

Saudiarabiens officiella TV-station, TV1, visar den 9 augusti en direktsänd predikan från den heliga moskén i Mecka. Predikant är schejk Usamah Abdallah Khayyat. Som avslutning på sin predikan ber han: ”O Gud, stärk Islam och muslimerna. Skydda Islam och förgör dess fiender, tyrannerna och de korrupta. O Gud, slut muslimleden och ge visdom åt dess ledare.” Vidare fortsätter han:

”O Gud, ge seger åt mujahidin för din religions skull, och upphöj ditt ord överallt. O Gud, hjälp mujahidin att vinna seger i Palestina, Kashmir och Tjetjenien. O Gud, förgör de tyranniska judarna, för de befinner sig inom räckhåll för din kraft.

Staten Qatars officiella TV-station sänder samma dag en direktsänd gudstjänst från moskén i Doha. Predikant är schejk Anwar al-Badawi. Under sin predikan uttrycker han bland annat följande:

”Våra fiender har inte gett oss något annat val. Hur skulle de kunna förhindra operationer av martyrskap? Tyvärr beskriver vissa muslimska arabpolitiker dessa sökare av martyrium som terrorister. Vår Islam,” säger han, ”är en religion av barmhärtighet och vägledning och tillåter att man strider enkom för att avvärja aggression.” Han fortsätter: ”Islam vet inte av någon terrorism. I stället bekämpar den alla former av terrorism, men den uppmuntrar handlingar av martyrskap riktade mot angripare.”

Som avslutning ber imamen: ”O Gud, förgör judeinkräktarna och de ondskefulla kristna. O Gud, förgör judarna. O Gud, utgjut din vrede över dem. O Gud, förgör dem. O Gud, stöd våra palestinska bröder, ge dem mod och förbarma dig över dem och deras martyrer, barn och kvinnor.”

Yemens officiella TV-station direktsänder samma fredag en predikan från huvudmoskén i Sanaa. Schejk Akram Abd-al-Razzaq al-Ruqayhi predikar. Som avslutning på sin predikan ber imamen:

”O Gud, stöd dessa som stöder Islam, gör dem besvikna som gör muslimer besvikna och ge vishet åt Muhammeds nation. O Gud, ge seger åt våra bröder mujahidin i Palestina och på andra platser. O Gud, styrk dem och ge dem mod.” Han fortsätter:

”O Gud, förgör judarna och deras understödjare. O Gud, förgör de kristna och deras understödjare och efterföljare. Låt marken skaka under dem, inge rädsla i deras hjärtan och låt blodet frysa i deras ådror. O Gud, förgör dem, för de befinner sig inom räckhåll för din kraft.”

Källa: FBIS – amerikansk regeringskälla (Från Svensk Israel-Information 020816)

Arafat mutar ministrar och har fört över miljontals dollar av palestinska statsmedel på sitt privata konto.

Läs Det nationella palestinska fördraget, antaget 1968 och fortfarande ej upphävt.
§ 2: Palestina är en odelbar territoriell enhet med de gränser det hade under det brittiska mandatet.
§ 15: Palestinas befrielse. Det är ur arabisk synpunkt en nationell plikt att driva ut den sionistiska imperialistiska invasionen ur det stora arabiska fosterlandet och rena Palestina från närvaron av sionismen. Hela ansvaret för detta faller på den arabiska nationen, de arabiska folken och de arabiska regeringarna samfällt, men främst på det arabisk-palestinska folket.

David Ortiz - pastor verksam bland palestinierna som är villig att dör för evangeliet. CBN News 020605. Det finns uppgifter om att den Palestinska myndigheten är direkt inblandad i att förfölja och plåga palestinier som väljer Jesus och lämnar islam.

Palestinska kristna befinner sig i trängt läge - "För judarna är vi araber, för muslimerna är vi med väst." BP News 020719.

Hundratals palestinier har funnit tron i Kristus senaste åren - men förföljelsen är stark från muslimer på många ställen. BP News 020726.

En opinionsundersökning visar att 53 procent av de israelsiska judarna (775 personer tillfrågades) vill se templet återuppbyggt på Tempelberget. Samtidigt så vill 55 procent att status quo ska fortsätta att råda på Tempelberget. The Final Times.

En palestinsk sjubarnsmor avrättades av Fatah-milismän 25 augusti 2002 för att ha samarbetat med Israel, efter det att hennes 17-årige son blev torterad till att falskt blanda in henne. Den 35-åriga kvinnan, Ikhlas Khouli, bodde i Tulkarm med sina sju barn. Den Fatah-tillhöriga Al-Aksa Martyrernas Brigad tog på sig ansvaret för dådet som spelades in på video. Sonen Bakir berättade för reportrar att han hade blivit torterad med elektriska chocker tills han falskeligen bekände. "De beskyllde mig för att hjälpa den israeliska underrättelsetjänsten, när de började slå mig med den här vajern hittade jag på en historia och bekände." Hans huvud var övertäkt med en väska medan han torterades för ungefär en timme. ICEJ 020826.

Al-Aksa brigaden dödar ännu en kvinnlig "kollaboratör", Raja Ibrahim, en 18-årig dotter till Ikhlas Khouli som avrättades den 25 augusti. ICEJ 020902.

Abu Dhabi konferensen om semitism visar sig vara antisemitisk. ICEJ 020830.

Jordanien och Israel har kommit överens om en projekt som ska leda vatten i en tunnel från Röda Havet vid Eilat norrut till Döda Havet. Konstruktionen ska börja om 18 månader och ta 5 år att genomföra. ICEJ 020830.

Spekulationer om att Tempelberget kan rasa samman. Jewish World Review 020902.

Arafat får stark kritik av den förre palestinske ministern Nabil Amer. Ha`aretz 020904. Han gör Arafat ansvarig för kaoset på Västbanken och för att ha missat uppgörelsen i Camp David med Clinton. Jerusalem Post 020904.

Hitlers Mein Kampf sexa på Palestinas bästsäljarlista. En arabisk översättning av Adolf Hitlers Mein Kampf ligger nu på den sjätte platsen på palestiniernas mest sålda böcker. Boken har getts ut av Al-Shurouq, som är en Ramallah-baserad bokdistributör till Östra Jerusalem och territorier kontrollerade av den Palestinska myndigheten. Den kostar 10 dollar att köpa. Boken är förbjuden i Israel.

Israeliska skolböcker är fortfarande för fred

Centret för Monitoring the Impact of Peace har släppt en studie som visar att inga israeliska textböcker kräver krig eller våld mot araberna trots den pågående konflikten med palestinierna. Detta då i kontrast till en studie av CMIP som gjordes 2001 vilken visade att av 58 textböcker som Palestinska myndigheten använde i skolorna gjorde ingen notis om Israel eller fredsprocessen. Den nya studien av de israelska skolböckerna som omfattar 350 böcker, även de som publicerats efter att intifadan startade visar att många av dem stödjer fred, talar om fredsprocessen och diskuterar gränsdragningarna mellan Israel och den Palestinska myndigheten. Även platser som hålls heliga av judar, muslimer och kristna är omnämnda.

En rapport från försvarsministeriet i Israel visar att den Palestinska myndigheten har förstärkt uppeggandet av barnen i skolornas textböcker och i den officiella palestinska median. Dessutom har den Palestinska myndigheten tillåtit Hamas och Islamiska Jihad att hålla sommarläger för skolbarnen där man indoktrinerar dem med Israelhat. Enligt rapporten så fortsätter den Palestinska myndigheten att använda skolböcker som inte ens omnämner Israel. Istället så har städerna palestinska namn.

Ett palestinskt skepp lastat med vapen destinerat för den Palestinska myndigheten har stoppats av israelerna. Lasten var packad med lådor som visade på att de var fyllda med leksaker donerade av utländska barmhärtighetsorganisationer. Dessa leksakslådor var i själva verket fyllda med hundratals kilo gevär, ammunition, utrustning för nattsende och teleskopiska linser. Även cigarettändare med bin Ladens huvud och ett plan som träffar World Trade Center. ICEJ 020911.

En palestinier knivdödade sin mor, 46-åriga Miriam Sufan, med 15 hugg i ansiktet och bröstet på marknaden i Tulkarn. Ingen ingrep därför att de trodde att det var en medlem av al-Aksa Martyrernas brigad. Anledningen till dådet var att modern hade gift sig med en israel som hon bodde tillsammans med i Netanya. Hon brukade dock regelbundet besöka sin familj i Tulkarm. Polisen beskrev mordet som "ett dödande med en bakgrund av heder". ICEJ 020913.

Palestinier kallar bin Laden för en hjälte

Fastän anti-amerikanska firanden var förbjudna på palestinskt område den 11 september 2002 var det många palestinier som ville ha fler likadana attacker mot USA och västnationerna.

Jamil Shejadeh är 46 år och palestinsk taxichaufför. Han säger: "Vi hoppas att han vill fortsätta med fler attacker mot USA och de västliga länderna. Bush och hans imperium kommer slutligen att kollapsa som Sovjetunionen, och Islam kommer att segra. Med Guds vilja kommer alla islams fiender att bli utrotade."

Ahmed Abu Laban är 53 år. Han prisade Osama bin Ladens förtjänster och kallade honom en hjälte. "Han är en stor man, en ledare för muslimer och araber och vi stödjer honom helt. Vi älskar bin Laden, vi älskar Saddam Hussein, och vem som helst som är villig att förstöra USA. Och jag är inte den ende här som tänker så här. Hela flyktinglägret delar min syn och alla stödjer bin Laden. Abu Labans dotter Rufaidah var 13 år när hon blev dödad under en sammanstötning mellan israeliska soldater och stenkastande tonåringar i lägret sent på 80-talet.

Aisheh Abdel Rahman är en 30-årig gammal kemilärare som säger att han blev glad när han först hörde om attackerna. "Jag blev mycket lättad av att höra nyheterna, därför, det är dags att USA som är en supermakt, stoppar understödjandet av Israel i dess aggression mot vårt folk. Bin Laden är en hjälte för alla muslimer och araber."

En palestinier som deltog i förra årets firanden, 45-årrige Hussein Abu Shairet, säger att han nu ångrar detta: "Det var ett stort misstag att stödja bin Laden därför att han har endast orsakat skada för vårt folk. Nu tror hela världen att palestinierna är terrorister därför att vi stödjet bin Laden. Vad har bin Laden gjort för oss? Han har endast orsakat misär och lidande för det palestinska folket. Sedan den 11 septembers attacker har situationen här endast försämrats och många av våra vänner i väst har vänt ryggen till oss."

(Översatt från ICEJ NEWS SERVICE)


FN:s säkerhetsråd beslutade i en resolution 020924 med 14 röster mot noll, att Israel ska avbryta sin belägring av Arafat i Ramallah. USA lade ner sin röst istället för att använda sin möjlighet till veto.


Palestinska myndigheten arresterar 18 kollaboratörer. Palestinska myndigheten har tillkännagett att man har arresterat 18 män misstänkta för att ha samarbetat med Israel. 11 av dem kommer från den inre delen av säkerhetsinfrastrukturen. De flesta av de arresterade har blivit anklagade för att hjälpa Israel att döda höga terroristfigurer. Enligt Oslo-avtalet är Palestinska myndigheten förmodad att hjälpa Israel att få bukt med terrorn. Palestinska myndighetens tillkännagivande kom strax efter att högtalare i Gaza City hade annonserat ut att en 22-åring hade blivit avrättad för samarbete med Israel. Palestinska myndigheten hade haft hand om 22-åringen innan han lämnades över till Hamas för avrättning. ICEJ 020926.


Arafat kräver att den palestinska flaggan ska vaja över Jerusalem. Den 73-årige Arafat som sitter belägrad i Ramallah talade 28 september 2002 genom telefon till ett stort demonstrationståg i Gaza där över 10 000 deltog, för att markera intifadans 2-årsdag. Arafat skrek ut: "Vi, det palestinska folket, bryr oss inte om belägringen, därför att vi är det starkaste folket! Vi upprepar på nytt på denna årsdag att vi marscherar tills segern är vunnen och tills den Palestinska staten har etablerats med Jerusalem som dess huvudstad." Arafat fortsatt med att säga att kampen kommer att fortsätta tills ett av våra barn reser upp Palestinas flagga över Jerusalems murar och Jerusalems minareter och Jerusalems kyrkor. Det förnäma Jerusalem kommer att finnas kvar som Palestinas huvudstad oavsett om andra vill det eller inte. "Vi försvarar inte endast våra heliga platser, kristna och islamska, men varje tum av vårt heliga land", fortsatte Arafat. Att judarna har några heliga platser i Jerusalem framkom inte.


Palestinsk domare prisar självmordsbombarna. En av den palestinska myndighetens äldre religiösa domare har gett sitt bemyndigande och välsignelse för kvinnor och barn att delta i självmordsattacker. Shejk Hamed Bitawi prisade också alla dem som redan har fullföljt Jihads bud. Bitawi blev utnämnd till chef för appellationsdomstolen i Nablus när den skapades av den Palestinska myndigheten 1995 och har varit på Israels eftersökta lista sedan intifadan började. Han anses vara en auktoritet när det gäller religiösa påbud för Hamas i Nablus-området. Under de senaste två åren har han uppmuntrat Hamasaktivister att utföra självmordsattacker mot Israel. Bitawi säger till Islam Online: "I profeten Muhammeds era var deltagandet av barnen (i Jihad) ett välbekant faktum, nu lever vi i denna verklighet i Palestina", förklarade han. "Vi upprätthåller mycket kärlek till Jihad och för vårt eget självutgivande offer till ära för Allah. Den här situationen har fört många barn till att kämpa mot självet i sig själva beträffande att utföra Jihadoperationerna och självmordshandlingarna. Allmänheten har på tv sett hur en mor sänder sin son till att utföra Jihad, tar farväl av honom och uppmuntrar honom. Många mödrar och kvinnor ropar ut i glädje och lycka efter att de har hört att deras son blev dödad. Vi lyfter upp våra huvuden högt i heder för dessa kvinnor."


Saddam Hussein har gett 15 miljoner dollar till självmordsbombarnas familjer, inklusive skadade palestinier. Transaktionerna har gjorts med full kännedom om detta av Yasser Arafat, enligt dokument som Israel fått fram under Operation Defensive Shield. Rafad Salim, chef för det pro-irakiska Arabiska befrielsefronten på Västbanken, var ansvarig för transferringarna av medlen. Han arresterades 021002 på grund av dokumenten. Sedan 1997 har Salim fungerat som en politisk rådgivare till Arafat. Salim har stått i nära kontakt med Baathpartiets palestinska kontor i Irak. Självmordsbombarnas familjer fick 10 000 dollar, allvarligt skadade palestinier fick 1000 och lätt skadade fick 500 dollar. ICEJ 021009.


Pappan till en självmordsbombare kritiserar starkt terroristledarna. Detta för att de har sänt hans son på ett fatalt missionsuppdrag. Han kallade det för "död" och inte "martyrskap", en helomvändning från det vanliga palestinska tänkandet. I ett brev till den Londonbaserade arabiskspråkiga dagstidningen Al-Hayat, säger fadern som identifierar sig som Abu Saber, att för fyra månader sedan så förlorade han sin äldsta son när hans vänner förledde honom genom att prisa dödens väg. Nu är han oroad att samma människor ska försöka rekrytera en annan av hans söner. "Jag frågar för min egen räkning och för varje fars och mors räkning som är underrättad att deras söner har sprängt sig själva: "Vem gav dem religiös eller annan legitimitet att förleda våra barn och driva på dem till deras död?", skriver han. "Ja, jag kallar det död, inte martyrskap. Förändra och försköna termen, eller betala ett fåtal tusen dollar till en ung mans familj som har lämnat och aldrig kommer att återvända, lättar inte den chock eller förändrar det oåterkalleliga slutet. Har barnens liv ett pris? Har döden blivit den enda vägen för att återlämna rätten och befria landet?" Saber vände sig till de palestinska ledarna att upphöra med självmordsattackerna, och säger att det här är inte vägen för att hindra Israel eller befria hemlandet. Brevet avslutas med en skarp attack på Hamas och Islamiska Jihad ledarna som vägrar att själva sända sina söner till att utföra attackerna. "Varför har inte en enda av alla shejkerna som tävlar med sig själva om att utfärda flammande religiösa tal sänt sin egen son? Varför har inte en enda av ledarna som inte kan tygla sig själva från att uttrycka sin glädje och hänryckning genom satelitkanalerna varje gång en ung palestinsk man eller kvinna skrider till verket för att spränga sig själv sänt sin egen son?" ICEJ 021009.


Tempelberget tillhör bara muslimerna, som inte kommer att tillåta någon, inkluderande de israeliska myndigheterna, till att lägga sig i deras interna affärer, sa shejk Ikrema Sabri, Jerusalems mufti, fredagen den 11 oktober 2002 i sin predika i Al-Aksa Moskén där tusentals tillbedjare deltog. Den 63-årige Sabri har en lång meritlista av extremistiska uttalande mot Israel, inkluderande att han prisat attackerna på judarna och prisat självmordsbombarna som martyrer. Den 1 juni intervjuades han av Al-Ayam som är språkrör får den Palestinska myndigheten. Sabri kallade de närmare 80 palestinska självmordsbombarna som har dödat hundratals personer de senaste två åren för "legitima handlingar av självförsvar mot sionistisk ockupation". Han hävdade också att det finns ingen religiös lag mot självmordsbombning. Tidigare under året hävdade han i en intervju med den tyska tidningen Die Welt att det "I hela staden finns det inte en enda sten som hänvisar till judisk historia" och att judarna är immigranter till Israel som "borde återvända dit varifrån de kom".


Ett fredsavtal med en permanent fred senast 2006 mellan israeler och palestinier, denna plan lade USA fram när Ariel Sharon 021017 besökte USA. Först ska en internationell konferens hållas hösten 2003, typ Madridkonferensen som inledde 1990-talets fredsprocess. Samma höst kommer Sharon förmodligen att hålla nyval.

Arafat utmanar Israel och Jordanien genom att sätta upp Jerusalems Islamiska Domstol. ICEJ 021017.


Bush och Sharon går ut med fredsplaner

Vinklingen på konflikten i Mellanöstern blir i stor grad bestämd av palestinierna. Över 90 procent av kamerafolket som filmar för utländska medier i de palestinska områdena är palestinier som framställer saken från sin synvinkel. Magazinet.no 021021.

Ariel Sharon går sedan ut för första gången med en detaljerad beskrivning av en kommande palestinsk stat. Förutsättningen är att palestinierna håller det som de lovar. Magazinet.no 021205.


Yassir Arafat i intervju: Historiskt var inte (det judiska) templet i Palestina överhuvudtaget.

A brief history of Yasir Arafat.


Palestinska myndigheten har dömt en arbetare för de mänskliga rättigheterna till döden. Den dömde Haidar Ghanim är arab, och med i en israelisk vänsterorganisation och förklarades skyldig för spioneri. Det var 031028 som han dömdes i en domstol i Gaza City. Han erkände att han samarbetat med Israel, men förnekade att han skulle ha varit inblandad i att fyra Fatah-medlemmar hade dödats. Han är den fjärde palestinierna som döms till döden de senaste veckorna. Arafat måste godkänna dödsdomen för att den ska bli gällande. Ghanim är 39 år och har två barn. Han har arbetat som en fältforskare för B'tselem sedan september 2001. B'tselem är oroade för att ändamålet med hans arrestering är att hindra arbetare för de mänskliga rättigheterna från att utföra sitt arbete ärligt och med intentionen att avslöja sanningen. De är också oroliga för att tortyr kan ha används vid förhören av honom. B'tselem förnekar att Ghanem skulle ha spionerat och kräver att den Palestinska myndigheten ska bevisa dessa påståenden genom internationellt accepterade metoder och inte genom skenrättegångar.

Palestinska journalister bojkottar Hamas efter att ha blivit utsatta för en attack. Det är den palestinska journalistsyndikatet som beslutat att bojkotta Hamas efter en attack på journalister som bevakade en bombexplosion i Gaza City den 31 oktober 2002. Tre Hamasmedlemmar dog i explosionen när en bomb uppenbarligen exploderade för tidigt. Ett stort antal Hamasaktivister attackerade journalisterna när de anlände. Hamasmännen slog dem och förstörde deras kameror och anklagade dem för att vara kollaboratörer för Israel, hotade med att skjuta dem och kastade stenar på dem. Journalisterna som fick smaka på Hamasgänget tillhörde AP, Reuters, Agence France Press och den palestinska tv:n. En av de som hotade journalisterna var Hamasledaren Mahmoud Zahar. Två dagar senare utfärdade Hamas ett uttalande där de tog avstånd från händelsen.


Israels samlingsregering faller 021030 när försvarsminister Binyamin Ben-Eliezer (Arbetarpartiet) inte kan godkänna nästa års budget på grund av att den enligt honom innehåller för mycket pengar till bosättningarna på Västbanken och i Gazaremsan.


Palestinska myndigheten är korrumperad. Tre medlemmar av det palestinska lagstiftande rådet varnade den 1 november 2002 för vidspridd korruption inom den Palestinska myndigheten och manade till rigorösa ansträngningar för att få bort den. Azmi Shuaibi sa att korruptionen var speciellt spridd inom den allmänna sektorn, där de mest synbarliga uttrycken är mutor, favoritiserande och släktfördelar. Dessutom har den Palestinska myndigheten nyligen upptäckt 20 allvarliga fall av förskingringar av allmänna medel, enligt den nye justitieministern Zuhair Surani. Storslagna villor och lyxiga fordon ägs av många ämbetsmän i den högre rangen. Att det blir några utredningar är dock inte säkert eftersom Arafat själv tidigare har stoppat sådana utredningar vid påstådda falla anklagelser för oegentligheter med pengar, där Arafat själv också kan vara inblandad.


EU vägrar att undersöka missbruk av biståndsmedel. Enligt Jerusalem Post den 10 november 2002 har EUs utrikesminister Chris Patten avfärdat ett förslag om att undersöka den palestinska myndighetens påstådda missbruk av europeiskt bistånd bland annat till att finansiera terroristverksamhet. EU biståndet uppgår till 10 miljoner euro per månad. Den konservative talesmannen Charles Tanner som ligger bakom undersökningsförslaget har också satt igång en kampanj för att få ihop 157 namnunderskrifter i EU-parlamentet för att därigenom få till stånd den här undersökningen av EU-medlen.


Israels förre premiärminister Benjamin Netanyahu har valts till utrikesminister. Han är inte med i det nuvarande Knesset. Han är född i Tel-Aviv den 21 oktober 1949, gift med Sara och har tre barn: Noa, Yair och Avner.

USA och Israel protesterar mot den antisemitiska tv-serien "Sions vises protokoll" i Egypten. Nya Dagen 021106.

Egypten böjer sig för kritiken mot den antisemitiska tv-serien. Nya Dagen 021127.

PLO-ledaren Abu Masen: Intifadan har misslyckats. ICEJ 021128.

EU lovar att ta bort Hamas från terrorlistan om de upphör med självmordsaktioner. ICEJ 021202.

Antisemitismen i de arabiska medierna. Jewish World Review 021213.

Aksa martyrernas brigad förklarade 021212: Motståndet och jihad kommer att fortsätta tills Palestina är befriat. Uttalandet var också ett svar på Abu Masens uttalanden om att intifadan har misslyckats.

Arafat ber bin Laden att inte gömma sig bakom det palestinska skälet. Douglas Davis 021215.

Palestinierna stöder fortsatt intifada. En opinionsundersökning visar att 63 procent av palestinierna stöder fortsatta självmordsbombningar, vilket är en ökning med 2 procent sedan förra året. 80 procent vill att upproret fortsätter, endast 17 procent motsätter sig det nuvarande upproret. 25 procent uppger Arafat som den mest pålitlige palestinske ledaren, på andra plats kommer Hamas grundare och andlige ledare Sheikh Ahmed Yassin. 83 procent tror att Palestinska myndigheten är besudlad med korruption. 1200 palestinier har intervjuats av Palestinaorganisationen Jerusalem Media and Communication Center (JMCC). (021219).

Fatah aktivister i Hebron hotar med att amputera armar och ben på varje palestinier som är involverad i kriminalitet, speciellt tjuvar och sådana som gör inbrott. Det är första gången som de hotar med detta. Jerusalem Post 021220.

Arabiska ledare i östra Jerusalem motsätter sig Labourpartiets tankar att dela upp Jerusalem i judiskt och arabiskt område. Arabledaren Zuheir Hamdan säger till Jerusalem Post: "Ett israeliskt bortdragande (från östra Jerusalem) skulle dra hit alla beväpnade män från Fatah, Hamas, Islamiska Jihad och Populära Fronten till Damaskusporten, Scopusberget och Olivberget. De skulle vända Jerusalem till ett Gaza. Jag tror att majoriteten inte tror på Arafats korrupta och tyranniska styre. Titta vad han har gjort i Libanon, Jordanien och nu på Västbanken och Gazaremsan. Han har fört med sig katastrof efter katastrof över sitt folk." ICEJ 021123.

Palestinsk författare anklagar Palestinska myndigheten för korruption. ICEJ 021123.

Jan Willem van der Hoeven (021223): A Palestinian State = the end of Israel.

År 2003

2003 - Israel har nu 6,6 miljoner invånare, varav 80 procent är judar och 20 procent (1,3 miljoner) är araber. Befolkningen ökade med 127 000 (1,9 procent).

Åtminstone 31 palestinska kvinnor, många av dem under 18 år, blev avrättade av familjemedlemmar i hedersmord år 2002, enligt palestinsk polisstatistik. ICEJ 030207.

Statistik från Jewish Agency visar att mer än 233 våldshandlingar mot judar i världen ägde rum under år 2002. Frankrike toppar listan med mer än 80 våldsincidenter mot judar och judiska institutioner. Vidare ägde 48 våldsincidenter rum i det forna Sovjetunionen, 30 i Belgien, 18 i Australien och Nya Zeeland, 16 i Kanada, 11 i USA, 9 i Tyskland, 9 i Latinamerika, 7 i Storbritannien och 2 i Italien.

Hamas den 1 januari 2003: Motståndet kommer att framflyttas. Jihad kommer att fortsätta och martyroperationer (självmordattacker) fortsätta tills den fullständiga befrielsen av Palestina."

Hamas har planer på att bruka biologiska och kemiska vapen. En medlem i den palestinska organisationen Hamas, 32-årige Walid al-Ara fra Gaza, har bekräftat att det finns planer på att utföra ett mega-attentat genom bruk av biologiska och kemiska vapen.Magazinet.no 030101.

Söndagkväll 030105 - en dubbel självmordsattack nära en busstation i sydöstra Tel Aviv åstadkommer det näst blodigaste dådet under hela intifadan med minst 23 döda, förutom gärningsmännen och över 100 personer skadade. Över hälften av dödsoffren var gästarbetare eller nyligen invandrade till Israel. Presidenten Saddam Hussein i Irak hyllade efter dådet de palestinska självmordsbombarna: "Vi hälsar Palestinas hjältemodiga, kämpande folk och varje fri man och kvinna som sökt martyrskap."

Migrationsverket ger alla palestinier som kan bevisa att de kommer från Gaza eller Västbanken rätt till uppehållstillstånd i Sverige, oberoende om de saknar skyddsbehov eller inte! Nya Dagen 030107.

En antikrist i svarta prästkläder. Den före detta grekisk-ortodoxe ärkebiskopen för Palestina Atta Allah Hana i Jerusalem manade 10 januari 2003 kristna att förena sig med islams styrkor och ta del i självmordsattackerna mot Israel. Han prisade självmordsbombningar som organiserade palestinier gjort mot israeliska civila och manade till ett upprättade av en islamisk-kristen union som skulle arbeta tillsammans för att omintetgöra den amerikanska offensiven mot Irak och för att befria Palestina från floden till havet. Hans påståenden var skrivna på Hamas websida. "De självmordsbombare som utför sina aktiviteter i religionens namn är national (islamiska) hjältar och vi är stolta över dem". "De attackande gör inte självmord som många hävdar, inte heller utför de terroristhandlingar som andra hävdar, för de är stridsmän mot ockupationen." Kokhaviv publications.

A terrorist belonging to the Al Aqsa Martyrs' Brigade, opened fire this morning (23 Jan. 2003) toward the Israeli community of Dugit, situated in the northern Gaza Strip. The male terrorist, disguised as a traditional Beduin woman, was later apprehended by IDF Givati soldiers.

Protestupprop mot att ärkebiskop K G Hammar deltog i Israelkritiskt upprop. Nya Dagen 030128.

Israel's first astronaut, Ilan Ramon, the son of a Holocaust survivor and a crack Air Force pilot, was aboard Columbia shuttle flight. Crosswalk 030204.
Palestinian Reaction: Columbia Blast Punishment Of Allah. ICEJ 030203.
Faith of Two Astronauts Shines from Beyond Shuttle Wreckage. Crosswalk 030203.
From Palestine to The Columbia by Avner Boskey. Elijah list 030203.

En av Yasser Arafats närmaste män, Mahmud Abbas (kallas också för Abu Mazen), förklarade vid ett besök i Moskva 2003-02-21att den palestinska ledningen har uppmanat till ett ettårigt stopp på intifadavåldet.

Polisen fann bälte laddat med sprängämnen som skulle användas av Jihad-militanta män i Taibeh moskén som ligger i en arabisk stad i Israel. Independent Media 030207.

Hamas redo att ta över från Arafat. ICEJ 030207.

Saudiska skolböcker är antisemtiska och antivästliga.ICEJ 030214.

Sharansky protesterar mot förstörelsen av Josefs grav.ICEJ 030225. (Vad hade hänt om Israel hade förstört en så viktig grav för muslimerna?)

Arafat är en av världens rikaste människor, med tillgångar på 300 miljoner dollar. Kung Fahd av Saudiarabien är god för 20 miljarder dollar. Sultanen Haji Hassanal Bolkiah på Brunei har 11 miljarder i förmögenhet. Prinsen Hans Adam II i Liechtenstein 2 miljarder dollar, samma summa som Saddam Hussein har tillgångar för. Drottning Elizabeth II i Storbritannien äger 525 miljoner. Arafat 300 miljoner. Drotting Beatrix Wilhelmina Armgard av Nederländerna 250 miljoner och på sjätte plats Fidel Castro på Cuba som har "sparat" ihop 110 miljoner dollar, enligt förmögenhetslistan bland kungar och regenter som Forbes Magazine sammanställt.ICEJ 030228.


Amnesty Internationals rapport om den israelisk-palestinska konflikten

Enligt Amnesty Internationals Mellanösternrapport som kom i september 2002, och som har bekräftats av andra grupper, var 80 procent av de israeler som dödades av palestinska araber förra året, civila israeler, varav 20 procent var barn. Det var obeväpnade, oskyldiga spädbarn, barn, kvinnor och äldre som speciellt utvaldes av terrorister som mål. Det är chockerande att höra Amnesty säga att också 17 procent av de palestinier som dödades förra året var barn. Dock var skillnaden mellan dessa två statistiska siffror bjärt: Inget av de israeliska barn som dödades, kastade sten mot palestinsk milis eller bar på bomber på väg mot palestinska caféer. Palestinska tonåringar däremot har varit aktiva i attacker mot israeler. Det är alltid tragiskt när oskyldiga dödas och dödssiffrorna kan aldrig berätta hela "storyn".

På den israeliska sidan, är av de nästan 700 dödade under intifadan och fram till sommaren 2002, 25 procent civila kvinnor. Enligt två palestinska forskargrupper (och en opartisk utländsk forskargrupp), var 3 procent av de dödade palestinierna, kvinnor. Faktum är att 95 procent av de dödade palestinierna är män mellan 15-29 år. Detta avslöjar den palestinska anklagelsen att Israel är skyldig till ett "urskillningslöst dödande av civila palestinier".

Av de 1600 civila palestinier som påstås ha "dödats av Israel", har över 200 av dem dödats av andra palestinier (!) anklagade för samarbete med Israel. Hundratals andra var medlemmar av den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor, eller olika terroristgrupper, däribland Hamas, Islamiska Jihad, Al-Aksabrigadernas martyrer, eller PFLP.

Av de 1600 dödade var det ett flertal som dödades i olyckor när de monterade ihop bomber, eller när de bar dem till detonationsplatsen. Även självmordsbombarna, efter att ha sprängt sig själva, räknades in i Amnestys totalsumma.

(Från "Hashiva" - Återkomsten nr 1/2003)


Arafat är en av världens rikaste människor

Forbes magasin har gjort en lista över världens rikaste människor. Med en personlig förmögenhet på åtminstone 300 miljoner dollar samlat i schweiziska banker hamnar Arafat på sjätte plats på listan över "kungar, drottningar och tyranner". Saudiarabiens kung Fahd toppar listan med 20 miljarder dollar. Saddam Hussein kommer på fjärde plats med 2 miljarder dollar.


Arafat lyckönskar Saddam Hussein

Yassir Arafat skickade den 5 februari 2003 ett lyckönskningstelegram till sin broder Saddam Hussein med anledning av den islamiska högtiden "Id Al-Adha". Telegrammet kunde läsas i den irakiska tidningen Al-Jumhuriya den 22 februari. Arafat inleder telegrammet:

"När våra storslagna nationer firar Id Al-Adha, högtiden för offer och friköpande, är det vår glädje att sända till Er, och genom Er till Er vördade regering och Ert folk - våra bröder - i det palestinska folkets och ledarskapets namn, och från mig personligen, våra varmaste hälsningar, våra djupa och uppriktiga lyckönskningar, och våra djupaste böner till Allah den prisade, må Han leda våra steg upp på dygdens väg, välgång och framsteg till våra folk, och stärka våra broderliga band, samarbete och solidaritet på ett sätt som kommer att tjäna våra intressen, vår rätt, våra nationer och framtidens generationer och driva iväg alla faror som för närvarande tonar upp sig över oss i vår region."

I den senare delen av telegrammet skriver Arafat att "Varje form av stöd och hjälp från Er i dessa svåra tider kommer göra det möjligt för oss att fortsätta vår ståndaktighet och vårt motstånd tills vi gjort slut på ockupationen, i alla dess uttryck, av vår heliga Al-Quds (Jerusalem) och de islamiska och kristna heliga platserna."

Arafat avslutar telegrammet med att skriva: "Åter sänder vi våra hjärtligaste och broderliga lyckönskningar, och till Er Ers Excellens önskar vi den bästa hälsa och lycka och må den kraftfulle Allah skydda Irak från de stora faror och det onda som hotar över det… och tillsammans, hand i hand [skall vi tåga] till Al-Quds Al-Sharif med hjälp av Allah."

Från Arab Press


Intifadans konsekvenser mars 2003: Enligt beräkningar av FN så är nu över 50 procent av palestinierna på Västbanken och i Gaza arbetslösa, och mer än 60 procent lever under fattigdomsgränsen. FN:s mat- och nödhjälpsprogram når nu 220 000 palestinska familjer, nästan hälften av den palestinska befolkningen.

Saddam har donerat drygt 300 miljoner kronor till själmordsbombarnas familjer i Gaza och på Västbanken. Exp 030319.

Bilder av Saddam och irakiska flaggor är bästsäljare i Gaza. NewsFlash 030322.


Moshe Katsav - ny president i Israel

Moshe Katsav - President of Israel Israel har fått en ny president, den åttonde presidenten i Israels historia sedan 1948 - Moshe Katsav, tidigare borgmästare i Kiryat Malachi. Han blev den yngste borgmästaren någonsin redan vid 24 års ålder och har haft många uppdrag i samhället. Han var också medlem i Knesset och representerade Likud. Katsav föddes 1945 i Yazd i Iran och immigrerade till Israel med sin familj 1945. Han har högskoleexamina i ekonomi och historia. Han efterträdde Ezer Weizman som president.


Martyrskapet - Shahada

Den religiösa hängivenheten som gör att självmordsbombare ger sig ut på sina attacker, drömmen hos barn att bli sådana martyrer och mödrars och familjers jubel när de hör att deras söner dött på detta sättet har sina rötter i det islamiska konceptet av martyrskap - Shahada. Den palestinska pressen förhärligar statusen av att bli martyr (shahid) för Allahs skull. Den högste muftin för den palestinska polisen uppgav 1999, långt före intifadan, de belöningar som martyren förtjänar enligt islamisk tradition: "Från den stund som han spiller sin första droppe blod, känner han ingen smärta och han är frikänd från alla sina synder, han ser sin plats i himlen och han besparas gravens tortyr och skräcken från Domens dag, han är gift med (70) svartögda (kvinnor), han kan ansvara för att 70 av hans familjemedlemmar kan komma in i paradiset och han förtjänar härlighetens krona vars dyrbara stenar är värt allt i denna världen." Med sådan hjärntvätt rekryteras självmordsbombarna. Efter intifadans början har martyrbegravningar ökat i de palestinska medierna och de beskrivs som bröllop där tusentals personer kommer samman för att gratulera familjen och fira denna högtidsstund. Vid ett tillfälle efter en självmordsbombning i Tel-Aviv sa en annan palestinsk mufti: "Muslimen äskar död och martyrskap, precis som ni (judar) älskar livet. Det finns en stor skillnad mellan den som älskar det som kommer efteråt och den som älskar denna världen. Muslimerna älskar döden (och han söker) martyrskapet."


I Ramallah jublar palestinierna över Saddams "segrar"

Många leende ansikten syntes i Ramallah då palestinier firade Iraks tillfångatagande av amerikanska och brittiska soldater. "Det här är en stor dag för det irakiska folket och alla araber och muslimer," sade en polisman vid Yasser Arafats illa åtgångna högkvarter. "Alla här var glada över att se bilder av amerikanska soldater i irakiskt förvar." Vid Manara Square i centrala Ramallah rådde ett glädjerus. "De har just skjutit ner två Apache helikoptrar," ropade en upphetsad butiksägare när han kom springande ut ur sin butik. "Det här är otroligt."

Ett femtiotal flickor marscherade klädda i grön-vita skoluniformer mot Manara Square bärande plakat som fördömde den amerikanska "aggressionen" mot Irak. "O älskade Saddam, bomba, bomba Tel Aviv," skanderade de när förbipasserande och butiksinnehavare hälsade dem med det traditionella muslimska stridsropet Allahu akbar - Allah är stor. När de marscherade genom gatorna manade flickorna - en del under tio år - Saddam att utplåna Israel: "O Saddam, vi älskar dig, varför utrotar du inte alla judarna?" Saddam är nu populärare än någonsin. Folket här avgudar honom. Känslan här är att Saddam återupprättat den arabiska självkänslan och värdigheten. (Citat från Jerusalem Post 030325.)


En palestinsk kvinna skriker anti-israeliska slagord under det att hon håller i en bild på den irakiske diktatorn Saddam Hussein under en pro-irakisk demonstration i Ramallah på Västbanken den 30 mars 2003.

Palestinska barn bär på bilder av Saddam under en marsch den 28 mars 2003 till stöd för Irak.

Palestinska barn bär på bilder av Saddam under en demonstration mot Irakkriget den 28 mars 2003 i Halhoul i närheten av Hebron.

Maskerade palistinier från Islamiska Jihad under en marsch genom Nuseirats flyktingläger lördagen den 30 mars 2003.

Syriens president, Bashar Al-Assad i en intervju med den libanesiska dagstidningen Al-Safirs redaktör, Talal Salman: Den sociala strukturen i Israel är en abnormitet. Det är en nation med en karaktäristik som är av religiöst slag. Dess demokrati stammar från denna. Det är inte en demokrati som grundas på statens gränser. Därför är det osannolikt att Israel blir en legitim stat även om fredsprocessen förverkligas, därför att dess struktur avviker från normen i regionen (mars 2003).


Palestinierna chockade av Saddamregimens fall

Det var med chock och misstro som palestinierna på Västbanken och Gazaremsan samlades runt tv-apparaterna för se hur den stora Saddamstatyn i centrala Bagdad störtades ner. Alla frågade sig: Var är självmordsbombarna, Fedayeen, Saddam och det heroiska republikanska gardet? "Det här är en tråkig dag för alla araber och muslimer, speciellt för palestinierna" sa en 36-årig livsmedelshandlare i Ramallah. Sedan intifadan började har Saddam betalat omkring 30 miljoner dollar till palestinska familjer offer för våld eller varifrån självmordsbombare har kommit.

Äldre palestinier säger att händelserna i Irak påminner om sexdagarskriget, när arabiska radiostationer och ledare talade om för sina lyssnare att Israel var på nederlagets brant. De noterade uppträdandet av den irakiske informationsministern, som stod kvar utmanande till sista minuten och insisterade på att allting var under kontroll och att fienden hade besegrats. Den 70-årige Abed al-Zamel säger att Sahhaf påminner om en egyptisk radiopropagandist Ahmed Said, som under kriget 1967 berättade att de israeliska krigsflygplanen föll som flugor. Än en gång har araberna fallit offer för sina ledares och medias lögner. "Vi lär aldrig från våra misstag. När kriget bröt ut varnade jag mina söner för att titta på arabisk tv så de inte skulle bli besvikna och nedstämda när sanningen kom ut."


Iran och Saudiarabien upprustar Syrien

Iran och Saudiarabien sägs ha kommit överens om att finansiera ett ambitiöst program för att modernisera Syriens militär. Riyadh och Teheran ska ha gett löften om flera hundra miljoner dollar över de nästa fem åren för att uppgraera landbaserade system i Syriens militär. Pengarna ska också användas till att finansiera avancerade ryska anti-flygmaskins system. Syriens konventionella styrkor rapporteras ha förfallit i dåligt skick och ansträngingar från Damaskus att uppgradera militären har hindrats av miljardskulder till Ryssland för tidigare militärköp av Sovjetunionen. Syrien har kompenserat detta med att för lägre kostnader bygga upp en arsenal av kemiska och biologiska vapen, så väl som ballistiska robotar som behövs för att frigöra icke-konventionella stridsspetsar. Som ett resultat av detta har nu Syrien mer än 1000 Scud-missiler. ICEJ 030521.


Yassir Arafat gav efter i sista stund - ny palestinsk regering godkänd. AB 2003-04-23

Folkmordet på armenierna höll på att skapa en diplomatisk kris mellan Israel och Turkiet. Nya Dagen 2003-05-07

För första gången har palestinier protesterat mot de egna terrorangreppen mot Israel. Det var den 20 maj 2003 som omkring 600 palestinier i Beit Hanun i norra Gaza samlades för att protestera mot Hamas. Anledningen är terrorangreppen bara har gett förstörelse och misär

Arafat utsatt för mordförsök. Han skulle mördas med det dödliga giftet anthrax. Ab 2003-05-23

Mönsterstudenten som blev självmordsbombare den 19 maj 2003 (rekryterad av Islamiska Jihad). Ab 2003-05-27

Sharon godkände palestinsk stat – och fick kritik av sina egna. Nya Dagen 2003-05-27

Den israeliske turismministern Benny Elon har kommit med en egen vägkarta till fred - att Jordanien tar över suveräniteten över västbanken och Gaza (engelska). WorldNetDaily 2003-05-27

25 000 i New York protesterar mot att det bildas en palestinsk "terrorstat" (engelska). WorldNetDaily 2003-05-31

Martyrerna från NK - en dag i city. Tänk om det som händer i Israel hände i Sverige! DN 2003-05-31

USA säljer anti-missiler till Egypten. USA har beslutat att sälja en missil som kan användas till många saker till Egypten, den kan användas till försvar för marinen, flygvapnet och andra missilhot. Missilen heter "Sparrow missiles" och kan levereras över de närmaste två åren. (www.imra.org.il 0030601)


Arafat till barnen - Bli martyrer! Arafat tilltalade barnen att uppmärksamma "Internationella barnens dag" till att bli martyrer genom att säga att en "shahid" (martyr) som dör för Jerusalems sak har lika mycket kraft som 40 fiender som dör. Arafat nämnde ingenting om fred och försoning.

Samtidigt har den Palestinska myndighetens utbildningsdepartement tillkännagett vinnarna för de 10 första platserna i en tävling i brevskrivande bland en miljon bidrag. Resultaten publicerades i den palestinska dagstidningen Al-Quds den 28 maj 2003. De 10 vinnarnas brev handlade alla om Israels ödeläggelse, önskan att döda israeler och hatet mot Amerika, medan inte ett enda främjade en fred med Israel. Det vinnande brevet hade titeln "Jag skall återvända till Lod - ett brev till min fiende". Brevet handlar om den palestinska drömmen att återvända till det egentliga Israel före sexdagarskriget, något som israelerna inte kan gå med på eftersom det skulle innebära slutet på en judisk stat. Hatet är ett genomgående tema i bidragen. Ett av breven är riktat till en israelisk soldat: "Firade din mamma Mors dag? Jag tror inte att du firade med henne på grund av det uppdrag som du har att utföra mot palestinierna. Jag föreslår att du besöker henne i efterhand och ger henne en gåva: en flaska med blod från ett palestinskt barn som du har mördat på vägen och vars mor söker efter. Jag är säker på att din mamma blir mycket glad över en sådan gåva". Brevet är skrivet av en flicka.

Saja Etzam i sjunde klass skrev ett brev till Israels premiärminister Ariel Sharon: "Jag skulle vilja tala om hemligheten till mitt hat till dig. Jag hatar dig inte på grund av din religion, därför att jag tror på Musa (Moses), må hans minne vara välsignat. Jag hatar dig därför att du hatar min nations barn."


17 judiska bosättningar på Västbanken måste evakueras som en del av den politiska överenskommelsen med palestinierna. Haaretz 2003-06-03 Eller 10 stycken?


Ett öppet brev till våra palestinska kusiner

Yoel Marcus i Haarets 2003-06-03:
Kära kusiner, Aqaba toppmötet imorgon blir en festlig dag med handskakningar och fredsretorik, för er och för oss. Det här är inte tillfället för argumentation över vem som ska klandras för blodsutgjutelsen på båda sidorna. Men det går inte att förneka att den stunden vi satte fötterna här, så var ni så emot en judisk existens i de här områdena att ni valde att tacka nej till den stat ni erbjöds den 29 november 1947, i hopp om att Israel snart skulle bli krossat.

Sedan dess, som Abba Eban så minnesvärt uttryckte det: "ni har aldrig missat ett tillfälle att förlora ett tillfälle". Under tiden har världen inte stått stilla. Egypten och Jordanien, vilka invaderade Israel den dagen det föddes, insåg att vi är här för att stanna och skrev under fredsfördrag med oss. Även det hårdföra Saudiarabien, islams nav, är redo för en försoning mellan Israel och arabvärlden.

Efter fiaskot med Oslo, satte ni igång en terrorvåg som vållade fruktansvärd skada hos er själva och oss. Det finns ingen vinnare, och det kommer aldrig att bli någon. Med Bush avsikt att ställa det globala huset till rätta och Sharon beredd på att avsluta ockupationen, så har himlarna öppnat en spricka, ett erbjudande som aldrig kommer igen...

Ni kommer att brottas med samma problem som Israel stod inför strax före statsbildningen blev en stat med en regering och en armé. Låt inte Arafat sabotera era ansträngningar och hjälp inte Sharon att dra sig undan hans verbala förpliktelse att avsluta ockupationen. När tillfällena knackar på, slå inte igen dörren.


Abbas manar till ett slut på intifadan

USAs president George Bush, Israels premiärminister Ariel Sharon och Palestinas premiärminister Mahmoud Abbas möttes 2003-06-04 för ett toppmöte i Aqaba, Jordanien. En vägkarta för en oberoende palestinsk stat till år 2005 är målet som har satts upp.

Bush förklarade: "Det Heliga Landet måste delas mellan den palestinska staten och den israeliska staten, och leva i fred med varandra."

Sharon sa: "Det är inte i Israels intresse att regera palestinierna, men att palestinierna ska regera dem själva i sin egen stat. En demokratisk palestinsk stat helt i fred med Israel kommer att främja den långsiktiga säkerheten och välbefinnandet för Israel som en judisk stat. Det kan emellertid inte bli någon fred utan övergivandet och eliminerandet av terrorism, våld och provokationer". Sharon fastslog också att Israel ska börja flytta på obehöriga bosättningar.

Abbas sa att "Vi upprepar vårt fördömande och övergivande av terrorismen mot israelerna var helst det kan vara. Den väpnade intifadan måste upphöra och vi måste använda och ta till fredliga medel i vår strävan att avsluta ockupationen och lidandet för palestinier och israeler."

De palestinska militanta grupperna Hamas och Islamiska Jihad sa båda två att de kommer inte att avrusta, trots Abbas vädjan om ett slut på den väpnade intifadan.

Hamas schejk Ahmed Yassin avbröt 030606 samtalen med Mahmud Abbas i frågan om ett slut på angreppen mot israelerna. Enligt den färdplan som antogs i Aqaba ska den palestinska myndigheten konfrontera terroristerna inom Palestina och konfiskera deras vapen.

Terroristgruppen Hamas tog 030611 snabbt död på fredsförsöken. Em buss exploderade mitt i Jerusalem - Hamas tog på sig dådet. Minst 17 människor dödades och 70 skadades. Hamas meddelar också att det här bara är en attack i en serie och uppmanar alla utlänningar att lämna Israel. Hizbullah lovar också att förena sig med Hamas. Hamas har vidare sagt att de vill upprätthålla jihad och motståndet tills de har sparkat ut var enda kriminell zionist från vad man kallar "vårt" land.
Ab 030611 och Exp 030611.


Hatisk och storsint imam i Rom fick sparken. Den andlige ledaren för Stora Moskeén (moskén är den största i Europa) i Rom, Imam Moussa, uppmanade 030606 till seger för de islamistiska krigarna i Israel, till förintelse av judarna och seger över allt för Islams nation. Imamen sa att Israel är ett krigsområde och att judarna illegalt ockuperar ett islamiskt land. Vidare att de islamistiska självmordsbombarna är rättfärdigade till att bära ut sin missionmartyrdom. Han uppmanade till ödeläggelse av Islams fiende var helst de kan finnas och till islamiskt styre av alla nationer. 13 juni blev han avsatt från sin tjänst.


Israel har vissa planer på att ansöka om medlemsskap i EU. Utrikesminister Silvan Shalom avslöjade detta till en gästande EU-delegation 20 maj 2003.Tiscali.
Palestina vill också med i EU. Palestinas utrikesminister Nabil Shaath har enligt Spiegel Online sagt att när fred är nådd med Israel så vill Palestina gå med i EU. Uttalandet gjordes i början på 2004.


Omkring 400 rabiner från hela Israel samlades 030623 på ett Renaissance Hotel i Jerusalem under ledning av tidigare chefsrabinen Avraham Shapira för att protestera mot planerna på att ge upp delar av Israels land till främmande styre. Rishon LeTzion Rabbi Mordechai Eliyahu sade: "Inte någon, från den enklaste personen till även premiärministern har rätten till avträda ett litet korn av Israel! Den Helige, välsignad vara Han, gav det till oss! Till oss allena gav Han det!"


Mer än 50 procent av den nuvarande finansieringen av terroristorganisation Hamas kommer från Saudiarabien och andelen ökar, enligt Dore Gold som tidigare har varit israelisk ambassadör i FN och nu forskar i terroristfinansiering.


Terrorismen börjar redan med barnen. Ledare i SvD 030812.

The Palestinian problem to recognize the Jews is found in the Islamic religion.
Who are Hamas? BBC News 011019 och 030606.
Arafat fick i slutet på januari 2002 ett erkännande av Hamas andlige ledare Sheikh Ahmed Yassin som uttryckte stöd för Arafat i den arabiska tidningen al-Quds och kallade honom för "palestiniernas obestridde ledare",
Fatwor utfärdas i Stockholm. Svd 030708.
Palestinska flyktingar vill inte tillbaks till Israel. Nya Dagen 030718.
Ny iransk robot når Israel.Nya Dagen 030720.

"Vi är i ett heligt försvarskrig intill domens dag", förklarade Arafat i ett tal i Gaza 011027(engelska). Det är egentligen inte att undra på att den israeliska regeringen lessnade på Arafat som motpart!

Arafat leder sitt folk till katastrof av Moshe Katsav 011103 (engelska).

Och Arafat har inte förändrats! Arafat: 'Grave consequences' if Jews keep visiting Temple Mount. Israel Forum.com 030723.

Medlemmar från den militanta terroristgrupperna Al-Aqsa martyrernas brigad och några från Islamiska Jihad och Hamas har blivit rekryterade till den Palestinska Myndighetens säkerhetsstyrka. Detta ger dem en garanti och immunitet så att de inte ska bli arresterade eller dödade av Israel (030725).

Den palestinske polismuftin Abdul Salam Abu-Shkaidem sa till The Jerusalem Post i Alexandria (omkring) 22 januari 2001 efter "fredsmötet" mellan företrädare för islam, judendomen och kristendomen, att judar inte bör ha tillåtelse att beträda Tempelberget: " (Precis som) jag inte går för att be i en kyrka eller synagoga men hellre ber på min plats, och de ber på deras plats… Ge mig tillträdelse till min moské och jag ska inte stoppa dig från att gå till din kyrka eller synagoga… (Judarna) har ingen rätt till att gå där, det här är en moské - hela Tempelberget." På frågan om Västra muren också är en del av moskén, svarade Shkaidem att "Det är en annan fråga, jag tycker inte om att prata om det."

Ariel Sharon i ett tal i början på mars 2002 adresserat till the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations delegation. "Jag kan säga er en sak, det här är mycket komplicerat. Terrorn började inte förra året. Terrorn började här för 125 år sedan. Arabisk terror som senare blev känd som palestinsk terror. Min farfar mötte redan denna terrorn. Jag vet familjer som har mött arabisk-palestinsk terror under fem eller sex generationer. Så det kommer att ta tid. Det behövs tålamod, det behövs beslutsamhet, det behövs stark viljekraft, men jag tror att det är mycket viktigt i annat fall kommer det aldrig att bli fred här. Jag har gjort det mycket tydligt att för en genuin, varaktig, sann fred så är vi villiga till att göra en smärtsamma kompromisser. Men vi vill inte göra några kompromisser vilka som helst som kan utsätta Israels medborgare för fara och den absoluta existensen av staten Israel."


Jerusalem en världshuvudstad med FN:s generalsekreterare som borgmästare?

Shimon Peres föreslår en lösning på konflikten mellan israeler och palestinier genom att de heliga platserna i Jerusalem ska förklaras "världshuvudstad". Peres är ledare för det israeliska oppositionspartiet Arbetarpartiet. De platser som av judar, kristna och muslimerna är heliga föreslås överlämnas till FN:s kontroll och förklaras för en "världshuvudstad" där FN:s generalsekreterare ska fungera som borgmästare. Det var i ett möte med besökande ryska diplomatkandidater som han kom med idén när han besvarade frågor de ställde. Peres sade vidare att han inte har diskuterat detta med de israeliska ledarna. Israel har tidigare förkastat förslag från Vatikanen om att internationalisera Jerusalem. (Haaretz 030722.)

Mer än 100 religiösa ledare från 30 nationer samlandes i oktober 2001 i New York för att fördöma terrorism och diskutera hur religion kan användas för att främja fred istället för blodsutgjutelse. Vid ett tillfälle föreslog Rabbi Menachem Froman från Tekoa att Jerusalem ska förklaras vara före detta nationellt område och bli världens huvudstad, övervakat av en kommitté av kristna, judar och muslimer. Idén mottogs med stor entusiasm av de andra religiösa ledarna, en av dem rekommenderade att Jerusalem blir alla religioners huvudstad, inkluderande buddhism, hinduism och jainism.


Palestinsk självmordspropaganda i Gazamoskén

Shejk Ibrahim Madhi gav ett budskap i moskén i Gaza 010803 som också sändes ut i den palestinska televisionen "Koranen är mycket tydlig på detta. De största fienderna för den islamiska nationen är judarna... Alla spjut bör riktas mot judarna... Allah har beskrivit dem som apor och grisar... Vem som helst som kan kämpa mot dem med sina vapen bör gå ut (till striden)... Judarna har blottat sina huggtänder. Ingenting kommer att avhålla dem, utom färgen av deras smutsiga folks blod, ingenting kommer att avhålla dem utom det att vi frivilligt detonerar oss själva i deras mitt... Välsignelse för vem som än har sparat en patron för att sticka in den i en jude huvud."

Två månader tidigare hade samme shejk sagt till tillbedjarna: Välsignelse till vem som än sätter ett bälte av explosivitet på sin kropp eller på sin sons och kastar sig in i mitten bland judarna, skriker Allahu Ahbar (Allah är stor).
Den 19 april 2002 kallade chefsprästen vid Mekkas stora moské judarna för "människosläktets avskum, världens råttor, profeternas mördare och apornas och grisarnas barnbarn". Och en egyptisk dagstidning citerade en förkunnare från Al-Azhar universitetet som framlade: "Jag hatar judarna, så att för att vara värd en belöning från Gud." Dessa uttalanden visar att det i islam inte finns några spärrar för hatets framfart.

Våld finns i islam från dess tillblivelse. Muhammed var en våldsam man och hans mål var att vadhelst som var behövligt för att vinna full kontroll över den arabiska halvön kunde användas. Ja, till och med Spanien och hela Balkan lyckades militanta muslimer erövra, ända till Wien kom de för att med våld utbreda sin lära. Till slutet av sitt liv påtvingade han omvändelse av alla slags folkgrupper till islam. Och om judarnas och de kristnas envishet gjorde detta opraktiskt tvingade han folket till att visa undergivenhet till islam genom att de fick betala skatt för sitt beskydd. Muhammed lärde: "När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem, tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem." (Sura 9:5). Detta om de inte vill omvända sig till islam eller betala skatt."Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud (Muhammed) har förbjudit och inte iaktar den sanna religionens bud. Kämpa mot dem till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten." (Sura 9:29) Behöver muslimer mer inspiration för att våld ska bli legitimt? Knappast. Att därför kalla islam för en fredens religion är missvisande. Det hindrar dock inte att det också finns fredliga muslimer som inte följer detta.


Palestinska självmordsbombare har Koranen som grund för sitt handlande

Aksa martyrernas brigads självmordsbombare är utbildade från medelklassen lojala mot Yasser Arafat. De utväljs med noggrannhet så att de ska passa för sitt uppdrag. Ledaren Abu Fatah observerar kandidaterna under flera dagar i deras vardagliga liv. Om de godkänns får de en intensiv 20 dagars period av religiösa studier och diskussioner mellan Abu Faah och varje kandidat, när verser från Koranen om en martyrs uppnående av paradiset ständigt reciteras. Kandidaten påminns om det goda öde som väntar honom i närheten av profeter och heliga, om den ofattbara skönheten den stunden, eller om vackra unga kvinnor som kommer att välkomna honom och om tillfället han får att på domens dag föra 70 nära och käras talan. Och inte minst får han veta om den tjänst han kommer att utföra för sina landsmän genom sitt offer. Se Aksa Brigade bombers 'educated, middle-class'.

Islam informerar sig som fredens religion - men tror dess ledare det? (engelska).

Arafat kontrollerar terrorn i Fatah, Tanzeem och andra organisationer (engelska).

Palestinska terroristgrupper har till och med använt barn för sina självmordsattacker! (engelska).

Många muslimer tror att om de dör i en attack mot Israel så gör det dem till en "martyr" och de kommer då att förtjäna en plats i paradiset och förmågan att nominera vänner och familjer till att förena sig med dem (engelska).

En självmordsbombares mor: "Vi tror att våra söner går till himlen när de blir martyrer. När era (de israeliska) söner dör så går de till helvetet." (engelska)

Arafat använder sig av sex-video för att förleda ynglingar att bli nya självmordsmartyrer (engelska).


Moské i Stockholm plats för judefientlig konferens

I början på juli 2003 hölls en islamisk konferens i Medborgarplatsens moské i Stockholm, konferensen anordnades av European Council for Fatwa under temat ”Jihad och förnekandet av dess bindning till terror”. Dess ledare Shejk Yousef al-Qaradhawi ansåg att judarna är inkräktare som kommit utifrån andra regioner och bör ”utsättas för sådan skräck i sina hjärtan att de flyttar dit varifrån de kommit”, "från Ryssland eller Amerika, från Europa eller från länderna i Orienten".

Al-Qaradhawi uppfattning om självmordsbombarna var denna: ”Martyroperationerna som genomförs av palestinska grupper som motstånd mot den sionistiska ockupationen [Israel] utgör inte till någon del förbjuden terrorism, även om det bland offren skulle finnas några civila. För detta finns det flera skäl: För det första, på grund av det israeliska samhällets kolonialistiska, rasistiska ockupationskaraktär är det i realiteten ett militärt samhälle. Alla män och kvinnor, med undantag av barn, kallas in till den israeliska armén. Varje israel är en soldat i armén, som när som helst kan kallas in för krigstjänst… De som kallas 'civila' är i själva verket soldater i Sions söners armé. För det andra har det israeliska samhället ett unikt kännetecken som skiljer det från andra mänskliga samhällen genom att dess invånare har invaderat Palestina från platser utanför området... De som blir invaderade har rätt att bekämpa invasionen med alla medel… Detta är ett nödvändigt Jihad… I moderna krig deltar alla delar av samhället… Hela hemmafronten, inklusive arbetare, yrkesmän och industri står bakom armén. Därför har experterna sagt att den sionistiska enheten [Israel] i sanning är en armé”. (Översättning från Världen idag 030808.)

Och han förnekar bestämt att "självmordsbombarna" begår självmord, därför att dessa operationers klara mål är att behaga Allah. De "säljer sig själva till Allah för att i utbyte köpa Paradiset. Allah säger: 'Allah har köpt från de troende deras själar och deras egendomar för att de skall ärva Paradiset'."

Al-Qaradhawis tal i moskén polisanmält av ordförande i liberala ungdomsförbundet. Nya Dagen 030822.

Al-Qaradhawi har tidigare sagt att han tror att islam kommer att återvända till Europa och att européerna kommer att bli muslimer. "Europa kommer att förstå att de lider från materialistisk kultur, och vill söka ett alternativ, det vill söka en väg ut, det vill söka en livbåt. Det kommer inte att finna någon livräddare förutom budskapet om islam, budskapet från böneutroparna som ger det religion men inte förnekar det den här världen, tar det till Himlen men som inte rycker upp det från Jorden. Om Allah vill kommer islam att återvända till Europa och européerna kommer att konvertera till islam. Sedan kommer de själva att kunna vara de som sprider islam i världen, mer än vi gamla muslimer. Det är inom Allahs förmåga."

Islam kommer att ta över Vatikanen

Den saudiske shejken Muhammad bin Abd al-Rahman Al-'Arifi, imam i King Fahd Defense Academy moskén skriver: "Vi kommer att kontrollera Vatikanens land, vi kommer att kontrollera Rom och introducera islam i den. Ja, kristna skar kors på muslimernas bröst i Kosovo, och dessförinnan i Bosnien och dessförinnan på många platser i världen - kommer ytterligare att betala oss Jitzya-skatten som icke muslimer under muslimernas styre betalade, i förödmjukelse eller så kommer de att konvertera till islam."


Polisen i Jerusalem öppnade den 20 augusti 2003 på nytt Tempelberget för judiska och kristna besökare. Jesus Journal.com

Minst 20 döda och över 100 skadade i attentat mot buss i centrala Jerusalem. Både Islamiska Jihad och Hamas tog på sig ansvaret. AB 030820.

Självmordsbombaren: Vi är stolta att offra oss själva och våra liv och våra hus som en gåva till denna religion. AB 030821.

Hamasledare dödad i israelisk robotattack. AB 030821.

Hamas bryter vapenvilan (även i ord, i handling har de ju redan brutit den genom attentatet.) AB 030822.

Arafats premiärministerkandidat säger ja. Ahmad Qorei får stöd av EU. AB 030908.

Israels vice premiärminister: Arafat är ett av terrorns huvuden och att döda honom är definitivt en av möjligheterna. AB 030914.

Syriska officiella medier hävdar att det var Israel som låg bakom bombattacken mot FN-högkvarteret i Bagdad. Tidigare har man även hävdat att Israel låg bakom dådet mot den jordanska ambassaden i Bagdad, bombningen av fängelset Abu Gharib då dussintals fångar dödades och förstörandet av Bagdads huvudvattenledning. Israel har en mycket illasinnad granne i nordost.

FN fördömde hot mot Yassir Arafat. AB 030919.

Sharon upprepar: ”Arafat ska bort”. AB 030926.

Intifadan var ett misstag. På treårsdagen av Intifadan sa den avgående palestinske säkerhetschefen, Mohammed Dahlan, att militanta palestinier begick ett misstag som tog till vapen mot Israel. De förstod inte att världen förändrats sedan 11 September. Våldet har varit "till förfång för vår nationella kamp" sade Dahlan i uttalande då tusentals palestinier firade jubileet med demonstrationer på Västbanken. Ha'aretz 030929.

Maskerade Fatahmän stormade ett sjukhus i Ramallah och skjöt ihjäl en palestinsk patient som misstänktes ha samarbetat med Israel (engelska). Från Jerusalem Post 031002.

Minst 19 personer dödades, däribland fem barn, och 50 skadades vid en självmordsattack mot en restaurang i den israeliska hamnstaden Haifa. Islamiska Jihad tog på sig skulden för attacken. AB 031004.

Den 27-åriga juridikstudenten Hanadi Taysir Jaradat tog 18 människor med sig i döden. AB 031005.

Israelisk attack mot mål i Syrien. ”Syrien stöder terrorism”. AB 031005.

Den israeliska underrättelsetjänsten Mossad rapporteras ha tagit fram "scenarier" som skulle innebära att F-16-plan gjorde flygräder mot minst sex iranska kärnanläggningar och förstörde dem "samtidigt och totalt". AB 031012.

Minst tre amerikaner dödades när en konvoj med USA-diplomater attackerades i Gaza av en fjärrstyrd sprängladding. Diplomaterna var i Gaza för att diskutera stipendier till palestinska ungdomar som vill studera i USA. Både Hamas och Islamiska Jihad skyndade sig att ta avstånd från attacken. Nya Dagen 031016.


Ny forskningsrapport: Arabers och muslimers angrepp på judar ökar markant i det svenska samhället: "Judehat bland muslimer tystas ned". DN 031020.

Kärnvapen förläggs till Saudiarabien. Saudi Arabien och Pakistan har undertecknat ett hemligt avtal om samarbete beträffande kärnvapen. Uppgifterna om det hemliga avtalet, som bland annat innebär att pakistanska raketer försedda med kärnvapen snart ska förläggas i Saudi Arabien, kom i samband med den saudiske kronprinsen Abdallahs besök i Islamabad i Pakistan. Det rapporteras att parterna än så länge förhandlar om exakt var raketerna ska baseras på saudiskt territorium. Två saudiska militära flygbaser är belägna bara några minuters flygsträcka från södra Israel. Avtalet med Pakistan är inte bara ett hot mot Israel utan framförallt tänkt för att bemöta ett eventuellt kärnvapenhot från det militanta shiamuslimska Iran som ju rapporteras vara på väg in i kärnvapenåldern. Saudi-Arabien har redan idag medeldistansraketer som kan nå praktiskt taget vilket mål som helst i Israel. Förverkligas avtalet i Islamabad sker det i direkt strid med tidigare saudiska löften till USA att avstå från kärnvapen. (031023).

Islamolog Jan Samuelsson: "Muslimers hat mot judar är befogat". DN 031025.

43 kända svenskar i upprop: "Judar orsakar inte antisemitism". DN 031028.

Ledare i DN: Islamologen Jan Samuelsson gör det offentliga samtalet och den religion han är specialist på en förödande otjänst när han kallar muslimers hat mot judar för "rimligt". DN 031028.

Journalisten Dov Ben-David, bosatt i Israel: När gick du på restaurang eller åkte buss senast och tänkte: nu smäller det snart? Den känslan har varje israel varje dag, så fort de går utanför sin dörr! SvD 031027.


Palestinska samhället har hamnat i en psykos

Undersökning visar att palestinierna är schizofrena i sitt tänkande. De tror både på våldshandlingar och fredsförhandlingar på samma gång. 75 procent av Palestinaaraberna stödde självmordsattacken 3 oktober 2003 mot Maximrestaurangen i Haifa, då 21 män, kvinnor och barn mördades. De flesta palestinierna stödjer beväpnade operationer både inne i Israel och i de ockuperade territorierna. Gång efter gång har den palestinska aggressionen skadat palestinierna själva ekonomiskt och mänskligt, trots detta fortsätter man det självdestruktiva mönstret. Och mönstret förstärks genom att man i moskéer, på tv, i skolorna ger utrymme för antisemitiskt tal som att judarna använder arabiska barns blod för att laga mat, och judarna är avkomlingar från apor och grisar, vilket gör att hela verklighetsuppfattningen blir inte bara förvrängd men inbillad, ett tecken på ett samhälle som liter av ett psykotiskt tänkande. IsraelNationalNews 031029.
Det här mönstret finns också i den övriga arabvärlden. I en tv-show producerad av Syrien och utsänd utöver Mellanöstern på Hezbollahs satelitkanal Al Manar visas på en judisk plan för att dominera världen. Serien visar på hur judar inte avhåller sig från att begå de värsta förbrytelserna mot alla dem, judar som icke-judar, som står i vägen för den judiska drömmen och deras projekt. Al Manat är språkröret för terroristorganisationen Hezbollah.i södra Libanon. Gulf News 031030.

Palestinska regeringen utreder Arafats affärer. Mer än 900 miljoner dollar försvann på fem år. Nya Dagen 031112.

Enligt USA:s beräkningar uppskattas Arafats personliga reservkapital till mellan en och tre miljarder dollar. CBS News 031109.

Palestinska myndighetens medel går till militanta organisationer. Den palestinska myndigheten som styrs av Yasser Arafat betalar medlemmar i palestinska militanta organisationer som har varit ansvariga för att ha utfört självmordsattacker mot israeliska soldater och civila har en utredning gjord av BBC funnit. BBC 031109.

En fredagspredikan i Gazamoskén, direktsänd i palestinsk TV: "Var ni än är döda dessa judar och dessa amerikaner? Den som sätter en sprängladdning på sig själv eller sin son och låter den explodera bland judar kommer att bli välsignad."

Mitt under den judiska sabbaten sprängdes två synagogor i Istanbul, Neve Shalom och Beth Israel, genom bombattentat. Minst 20 personer dödades, omkring 250 skadades. Al-Qaida tog på sig ansvaret.

Al-qaidas attack i Rijad var riktad mot kristna libaneser. Jihad Watch 031115.

Antisemitism i grovt format: Ett Syrien-producerat tv-program skildrar hur judar mördar en kristen pojke för att dränera hans blod som sedan ska användas i det speciella bröd som äts vid den judiska påskhögtiden. WorldNetDaily 031120.

Terroristorganisationen Hamas lovade 12 december 2003 att återta självmordsbombningarna inne i Israel när tiotusentals palestinier samlades för att ge sitt stöd till rörelsen på dess 16:e årsdag och att Jihad mot Israel ska fortsätta "tills hela Palestina är befriat".

Israels säkerhetschef Avi Dichter berättade i ett tal att av de 981 israeler som dödats och 6000 som skadats i terrorattacker de senaste åren så var 80 procent civilklädda män, kvinnor och barn, (031216).

Egyptens utrikesminister anfölls med skor av palestinierna när han besökte al-Aqsamoskén på Tempelberget i Jerusalem. AB 031222. (Inte bara Sharon som blir straffad på det berget)

Palestinas Konstitution reviderades senast 25 mars 2003. Den säger i Artikel 1 att den Palestinska staten är en odelbar enhet baserad på dess gränser som fanns den 4 juni 1967, alltså före sexdagarskriget. Det betyder att man menar att dess gränser innesluter hela gamla Jerusalem och många av de judiska förorterna. Alla bosatta inom detta territorium ska vara underordnade uteslutande palestinsk lag. I Artikel 3 påstås att Palestina är en fredsälskande stat som fördömer terror, ockupation och aggression. Stämmer detta med verkligheten vi ser idag? Artikel 5 påbjuder att arabiska är det officiella språket och islam den officiella religionen. Kristendom och alla andra monoteistiska religioner skall i lika hög rad hållas i ära och respekt. Vad betyder ära och respekt om inte alla religioner är lika mycket officiella och med tanke på att det i Artikel 7 står att den islamiska principen Sharia skall vara en viktig källa för lagstiftning? Det finns inget land som infört Sharia där någon rättvisa råder mellan religionerna, och framför allt i förhållandet till den kristna. För 35 år sedan var majoriteten av invånarna i Betlehem kristna, idag är de nere på mindre än 5 procent. Ingen kyrka i Betlehem kan verka utan det islamiska styrets godkännande. Se hela Konstitutionen i pdf-format (engelska).

År 2004

Liten jordbävning (3,7 på Richterskalan) i Döda havet. Ett jordskalv på åtminstone 7 på Richterskalan (starkare än den i Bam i Iran) kan förväntas i regionens en gång för varje 100 eller 150 år. Haaretz 040102.

Israelisk minister: Barriären kan utlösa bojkott av Israel. Ab 040104.

"Fridolin kan tacka Israel".Gunnar Hökmark (m) i Sydsvenska 040109.

Den palestinska terrorn mot israelisk civilbefolkning fortsätter. Väpnade palestinier dödade på kvällen den 10 januari 2004 en 29-årig israel, Ro'i Arbel, som var far till fem barn (bland annat trillingar), när de öppnade eld mot en bil på Västbanken, ca 15 km nordväst om Jerusalem. Bakhållet kom i ett backigt vägavsnitt och man misstänker att al Aqsa-brigaden, som är en utlöpare av PLO, låg bakom eldöverfallet. Arbel avled av skottskadorna kort efter attentatet var på väg hem till sin bosättning nära Talmon inte långt från Ramallah. Arbel arbetade för Motorola. Chauffören i bilen sårades lätt. En annan liftare träffades i benen av kulorna, men hans liv var inte i fara.

Israel och Hizbollah har enats om att utväxlar fångar. Hizbollah släpper affärsmannen och reservofficeren Elhanan Tannenbaum samt lämnar tillbaka tre döda soldater. I utbyte friges 400 palestinier och 23 tillfångatagna libaneser, fem syrier, tre marockaner, tre sudaneser och en libyer (varav ingår de bägge shiamuslimska gerillaledarna Abdel Karim Obeid och Mustafa Dirani).

Vem försvarar synagogorna? Sverige saknar religionsfrihet. Judar hotas vid varje gudstjänst. Salomon Schulman i Expressen 040127.


Ännu ett vansinnesdåd i Israel

11 dödades och ett 50-tal skadades varav 13 har livshotande splittersår när en palestinsk polisofficer från Betlehem utförde ett bussattentat i centrala Jerusalem. Attentatsmannen Ali Ja´ara, 24 år, har arbetat officiellt för det palestinska styret. Uppdragsgivare var al Aqsa-brigaden, den militära grenen av Yassir Arafats organisation al Fatah. Arafat har därför också skuld i dådet. Sharon säger i en första kommentar att det nu är viktigare än någonsin att separera från palestinierna och fullborda stängslet. Det kan man ha förståelse för! Aftonbladet 040129.

Bombattentatet mot buss nr 19 i Jerusalem har hittills krävt elva liv. Bombens sprängverkan var så oerhört stor, att det tog drygt två dagar att identifiera de döda. I flera fall kunde man endast göra identifieringen med hjälp av DNA-prover. Först dagen efteråt förstod man på Israels rättsmedicinska anstalt att inte tio utan elva personer dödades tämligen omgående, när självmordsbombaren utlöste bomben och bussen flög i luften. Det elvte dödsoffret var en etiopisk kvinna, som arbetade tillfälligt i Israel, 35-åriga Manbara Valdi Tzadik.

Enligt läkarrapporterna på lördagskvällen vårdas ännu 25 personer på sjukhus och för elva av dem är tillståndet fortfarande kritiskt. Om dödsoffren kan följande sägas:

Baruch Hundiashvili blev 38 år, efterlämnar fru och ett tvillingpar på tre år och en son på ett och ett halvt. Han var en känd kock som deltog i internationella tävlingar och vann pris. Invandrare från Georgien. Han var på väg till sitt arbete när bussen exploderade.

Hanna Ania Bunder blev 38 år. Hon kom till Israel från Moskva för tolv år sen och efterlämnar en son på 15 och en dotter på 14 år.

Dana Itach blev 24 år. Hon hann vara gift i drygt ett år och efterlämnar sin man Eilon.

Natalia Gamril blev 53 år. Också hon var på väg till sitt arbete som sjukvårdsbiträde när bussen exploderade. Hon invandrade med sin man Boris och dottern Svetlana från St Petersburg 1993.

Anat Darom blev 23 år. Studerade sociologi och statistik på Hebreiska universitetet dit hon var på väg. Hennes syster Nilli letade efter henne på de olika sjukhusen i en hel dag. Förgäves. Kom till sist till det rättsmedicinska laboratoriet, där hon kunde identifiera några av systerns ägodelar plus DNA-provet. Föräldrarna fick besked om vad som hänt på en semesterresa i USA.

Jechezkel Goldberg blev 41 år. Han efterlämnar sju barn i åldrarna ett till 16 år. Han och hans fru utvandrade från Kanada för åtta år sedan. Han var socialarbetare och hade hand om ungdomar "med problem".

Eli Tzefira blev 47 år och hade en hög post på ett läroverk i Jerusalem. Mycket populär bland eleverna. Efterlämnar fru och tre barn, minsta flickan knappt två år gammal.

Octavian Florescu Viorel blev 41 år. Invandrade från Rumänien till Israel för tre år sen med sin fru och den femåriga dottern. Han arbetade på en supermarket.

Rosie Bona blev 39 år. Hon arbetade på en sjukkassa och var på väg dit när bomben exploderade i bussen. Efterlämnar sin man och en 14-årig son.

Abraham Balhasan blev 28 år. Lärde sig datateknik och studerade samtidigt på en religiös högskola. Han utvandrade från Frankrike och efterlämnar sin fru och sin mamma, som just flyttat från Frankrike till Jerusalem för att kunna vara nära sin son. (Sammanställningen gjord av Dick Haas).

Israels säkerhetsstängsel - ett bildspel. Syftet med stängslet är förståeligt efter alla terrordåden som det israeliska folket utsatts för de senaste åren.

En sammanställning av antisemitiska händelser under de senaste åren. Från tidningen Ha'aretz.

EU:s stoppade rapport om antisemitism. Från European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. Finns också på Ha'aretz (1.11MB att ta hem).

Helle Klein på Aftonbladet blundar för antisemitismen i Sverige. Leo Lagercrantz i Expressen 040128.


Kristna bör konvertera muslimer - men försök inte med judarna!

Den israeliske turistministern Benny Elon uppmanade i ett märkligt uttalande att kristna missionärsgrupper borde försöka att konvertera muslimer till kristendomen "för att visa dem ljuset", men sa vidare att Israel kommer inte att tolerera några försök till att konvertera judar!

"Gå från moské till moské och för muslimerna in i ljuset", sa Elon i ett citat rapporterat i Ma'ariv daily förra veckan. Enligt Elons talesman Sagiy Rottenberg så menade inte Elon alla muslimer, men endast "de som predikar att mörda och utföra självmordsattacker". "När du talar med en muslim som mördar och fanatiskt tror att vår religion ljuger och … eftersom han inte accepterar Bibeln och tror att den är full av lögner, då är det svårt att tala med honom", sa Elon. "Men när du kommer till en kristen, även om han är fientlig, så finns det ändå en grund för ömsesidig dialog."

Den arabiske ledamoten i Knesset Ahmed Tibi sa att Elons påstående är en "illusionär plan" som är antiislamisk och ett uttryck för rasism. "Planen representerar ideologin av dessa människor som tror att de kan kontrollera en annan nation medan det på samma gång själv njuter av fred och säkerhet", sa Tibi. "En ny rörelse reser sig mot antisemitism i namnet av islamfobi." Knessetledamoten Michael Melchior kritiserade skarpt Elons uttalanden och sa att de var "tokiga". "Det här en krigsförklaring mot islam som kommer att skapa nya fiender för judendomen. Det finns ingen större förolämpning för muslimer än det här", sa han. (ICEJ 040209)


Palestinierna minskar sin tro på självmordsbombningar. Enligt en opinionsundersökning av Ramalla-baserade Palestinian Center for Public Opinion är det nu 35 procent förespråkar fortsatta terrorattacker, mot 73 procent som gjorde det i november 2000, två månader efter starten av intifadan. I november 2003 var siffran 43 procent. (040210).

Europa-kommissionens bedrägerirotel kallad OLAF säger i en intern rapport att tiotals miljoner dollar, som EU gav det palestinska styret under Yassir Arafat för humanitär hjälp, i stället finansierat en rad terroraktioner mot israeliska civilpersoner. Det har skett med Yassir Arafats vetskap och på hans order, enligt nya avslöjanden.(040212).

Franska åklagare börjar syna Arafats Parisbaserade frus luxuösa leverne. ICEJ 040211.

Hizb'allah använder sig av droger för att knyta till sig agenter i Israel. ICEJ 040212.

Självmordsdåd i en fullsatt buss i centrala Jerusalem dödade minst 8 människor och skadade öve 60. Dådet utfördes av en 20-åring från Betlehemtrakten för al-Aqsa-martyrernas brigader. Expressen 040222.

Sida mörklade kritiken mot PLO-stöd. Sida beställde en vetenskaplig analys av det svenska biståndet till Yassir Arafat och Palestina. Analysens slutsats blev att stödet borde stoppas. Då hemligstämplade Sida resultatet - och fortsatte pumpa ut skattemiljoner. Expressen 040307. Svenska myndigheter för alltså svenska folket bakom ljuset, när det så passar, så har det varit i olika frågor allt sedan andra världskriget.

"Nya läroböcker i de palestinsk-arabiska områdena är fortfarande inte bra nog för att de inte visar Israels existens." Detta sa stortingsrepresentanten Elsa Skarbøvik (KrF) i Stortingets frågetimme 040310.

Två självmordsbombare dödade elva personer i hamnstaden Ashdod. al-Aqsa martyrernas brigader och Hamas har tagit på sig skulden för dådet. Aftonbladet 040314.

John Kerry Praises Terrorist Leader Arafat as 'Role Model' in a 1997 book.

11-årige Abdullah bar en sju kilo tung bomb i väskan - nu anklagar Israel palestinierna för att utnyttja barn. Nya Dagen 040317.

Israel dödar genom ett helikopteranfall Hamas andlige ledare, den rullstolsbundne schejk Ahmad Yassin, när han lämnade en moské i Gaza före gryningen. Hamas förklarar krig mot Israel. Expressen 040322. Yassin var Hamas andlige "inspiratör". I en intervju i december 2003 för den tyska veckotidningen Der Spiegel i Hamburg sa han, "att judarna vid behov kan upprätta en egen stat i Europa". En judisk stat vid sidan av det framtida Palestina, är enligt Yassin "fullständigt utesluten".

Den palestinske Jerusalem-muftin, Ikram Sabri, har en gång sagt i en tidningsintervju att "desto yngre 'the shahid' (martyren) är, desto mer är han beundrad… Det är anledningen till varför mödrar gråter av glädje när de får höra hans död… Martyren är avundad, på grund av att änglarna i himlen ledsagar honom till hans bröllop."

Israelfientliga demonstrationen i centrala Stockholm urartade. Aftonbladet 040322.

Nye Hamas-ledaren Abdel Aziz Rantissi lovar att trappa upp terrorn. Aftonbladet 040324.

16-årig något efterbliven palestinsk pojke togs i kontrollstationen i närheten av Nablus med självmordsbälte. Han hade fått drygt 20 dollar för uppdraget att spränga sig i luften och ett löfte om 72 jungfrur i paradiset. Husam, som pojken heter, uppgav först att han var 14 år. ICEJ 040325. ICEJ 040326.

Omkring 50.000 har flyttat tillbaks från Israel till Ryssland de senaste åren. The Christian Science Monitor 040304.

EU kommer inte att erkänna någon ensidig förändring av Israels gränser från före 1967 års sexdagarskrig. Haaretz 040326.

53 procent av palestinierna stöder fortfarande terrorangrepp riktade mot israeliska civilpersoner i Israel. 86 procent stöder angrepp mot israeliska soldater och judiska bosättare, de senare civilpersoner i de ockuperade områdena, Västbanken och Gaza. Enkäten som gjordes mellan den 14 och 17 mars 2004 och med 1320 palestinier är gjord av det palestinska gallupinstitutet PCPSR, 85 procent anser att det palestinska styret är korrumperat.

Terrorsamarbe. Hamas och Hizb'Allah kom den 30 mars 2004 överens om att utöka samarbetet mellan de båda grupperna för att utföra attacker mot Israel. Överenskommelsen gjordes i Beirut mellan Hamas politiske ledare Khaled Marshal och Hizb'Allahs generalsekreterare Sheikh Hassan Nasrallah. "Vid Allah's vilja kommer vi att sätta eld på landet under ockupanternas fötter och uppgradera motståndets kvalité i Palestina" enligt en deklaration som utfärdades av Hamas.

Palestinska terrorister sköt ihjäl George Khoury när han joggade en kylig marskväll i Jerusalem. Det var "ett misstag", för den unge studenten var själv palestinier - kristen, israelisk arab. Dagen 040331.

Den palestinske premiärministern Ahmed Qurei uppmande 040331 för första gången offentligt palestinierna att upphöra med självmordsattackerna därför att de orsakar omfattande skador för palestinierna. Detta på grund av att de skadar den palestinska kampen, förvrider vårt nationella program, förstör vår ekonom och skapar förvirring bland den internationella gemenskapen. De ger också täckning för den israeliska regeringen till att fortsätta sina planer på att bygga fler bosättningar och muren.

Yasse Arafat är beredd på att inkludera Hamas och Islamiska Jihad i en ny ledarskapsorganisation tillsammans med den Palestinska Myndigheten, enligt ett uttalande 040407 av en officiell ämbetsman inom den Palestinska Myndigheten.

George Bush säger 040414 att Israel kan behålla en del av bosättningarna på Västbanken och att USA inte mer kommer att kräva att Israel retirerar till vapenståndslinjerna från år 1949 (före 1967-gränserna). Bush antydde också att de palestinska flyktingarna (numera har de vuxit till ca 3 miljoner) inte kan tänka sig att få återvända till det egentliga Israel utan att de bör återvända till en palestinsk stat. Bush sa också att FN-resolutionen nr 242 är något förhandlingsbar och att det inte är realistiskt att tvinga de stora judiska befolkningscentran som finns på Västbanken att flytta från sina hem. Bra sagt av Bush! Laila Freivalds och den svenska regeringen har dock inte fattat detta ännu. Arafat varnade i sin tur att det kommer inte att bli någon fred i regionen till dess att alla judiska bosättningar har flyttats bort från ockuperat område och beväpnade fraktioner lovade att de inte kommer att upphöra med sina attacker. Palestinska folket kommer inte att retirera från sina mål att uppnå frihet, nationell suveränitet och en stat med "Heliga Jerusalem" som sin huvudstad. Insisterande på palestiniernas rätt att återvända till "deras hemland" inne i Israel, lovade Arafat journalister i Ramallah förnyade vågor av våldsamt motstånd i respons på Israels brott och ockupation.
Ariel Sharon vill att Israel evakuerar alla 21 judiska bosättningarna i Gazaremsan men att Israel behåller kontrollen av sex block av bosättningar på Västbanken, en del av dem ligger djupt inne i det palestinska området.

Texasbo letar olja i Israel - med Bibelns hjälp. Nya Dagen 040415.

Hamasledaren Abd al-Aziz al-Rantissi dödades i en israelisk helikopterattack mot hans bil i Gaza Aftonbladet 040417.

Gadhafis son Israelvänlig? Libyska Judar ska kunna få kompensation för egendom som konfiskerades när de flydde landet kort efter det att den judiska staten grundades 1948, tyckte den libyske ledaren Muhammar Gadhafis son, Saif al-Islam Gadhafi, i den egyptiska veckotidningen Al-Ahram Al-Arabi i förra veckan. Han inbjöd även judarna att återvända och sa att Libyen är "deras land och deras ursprungsland", och menade att de kunde lämna sina hem till palestinierna, enligt Ha'aretz. Han sa också att Libyen inte längre skulle ge militär hjälp till palestinierna som man hade gjort tidigare. Hans nations såg sin framtid som en del av Afrika, lösgjord från konflikten med sina grannar i Mellanöstern. (040413.)

Mahmoud A-Zahar ny ledare för Hamas. DN 040426.

Terrorismen är boven i dramat i Mellanöstern. Många självmordsbombare spränger sig själva till döds med ett enda mål: att döda och skada så många judar som möjligt, oavsett dessa människors ställning i samhället. Det faktum att de är judar gör dem till måltavlor. Daniel Nordin i Dagen 040427.

Israel har nu 6,78 miljoner invånare. Av dessa är 5,18 miljoner judar, dvs. 81 procent. 0,29 miljoner är inte registrerade ännu och benämns som invandrare, de flesta av dessa kommer från det forna Sovjetunionen. Jerusalem har 693 000 invånare, av vilka 464 000 är judar och 289 000 araber/palestinier. Tel Aviv/Jaffa har förutom förorterna 364 300 invånare. Tredje största staden är Haifa med nästan 271 000 invånare. Ytterligare 12 städer i Israel har mer än hundratusen invånare. 21 000 personer invandrade till Israel 2003. 11 000 kom från Ryssland, 2 600 från Etiopien, 1 800 från Frankrike, 1 600 från USA och 1 200 från Argentina. 66 procent av Israels befolkning är född i landet. (Källa: Dick Haas 040425.)

Olja har hittats i Israel. Fyndigheten ligger strax öster om Kfar Saba i centrala Israel och ligger på 4,5 km djup. Från Arutz 7.

USA inleder ekonomiska sanktioner mot Syrien. Detta därför att Syrien inte har gjort något för att inställa sitt stöd till terrororganisationer som Hizballah och Hamas, som opererar mot Israel. Syrien har dessutom systematiskt hjälpt olika grupper att fortsätta den väpnade kampen mot de amerikanska styrkorna i Irak.

Arafat: Palestinierna måste terrorisera fienden! Smooth Stone 040516.

Nordisk kyrka i Israel firar 100-årsjubileum. Dagen 040618. Kyrkan drivs av norska Israelsmissionen och vänder sig främst till messianska judar och kristna "gästarbetare".

Ärkebiskopen får mothugg om "hopp-kampanjen": "Frikyrkor avvisar bojkott mot Israel". DN 040622.

Clinton skoningslös i sin kritik av Arafats nej i Camp David-samtalen. Dagen 040623.

FN:s generalsekreterare Kofi Annan slår larm om ökande antisemitism i världen. Världen idag 040623.

al-Aqsas martyrbrigadernas befälhavare på Västbanken, Nayef Abu Sharekh, dödades av israelerna. Aftonbladet 040627.

Palestinsk angivare mördad på ett torg. Aftonbladet 040703.

Israels barriär mot Västbanken är olaglig och bör rivas, meddelade Internationella domstolen (ICJ) i Haag 040709. Aftonbladet 040703.

Det finns omkring 13 miljoner judar i världen, varav 5,094,000 i Israel och 5,671,000 i USA.

Palestinska flyktingar vill inte återvända till Israel! De föredrar att stanna i Libanon eller Jordanien. Bara 10 procent vill flytta till Israel om de får bo där med palestinskt medborgarskap. 54 procent vill bo i en palestinsk stat. 17 procent vill stanna kvar i Jordanien eller Libanon. 2 procent vill flytta till något annan land som vill ta emot dem. 13 procent avvisar alla fredliga lösningar och vill vänta till Israel försvinner. Dagen 040718.

Yassir Arafat har stulit miljardbelopp från sitt eget folk. Det hävdar Jawid al-Ghussein, 73. I tolv år var han PLO:s kassör. Aftonbladet 040720.

FN kräver att Israel river barriären. Aftonbladet 040721.
FN:s generalförsamling i New York antog en resolution som på palestinsk begäran kräver att Israel river stängslet kring och på Västbanken. Utkastet röstades igenom med 150 för, sex emot (USA, Australien och några små stater i Stilla havet) och tio nedlagda röster. En seger för Arafat.

Kostnad för barriären: 15 miljoner - per kilometer. Aftonbladet 040721.

Israels handelskonflikt med EU löst. Exportvaror från bosättningar ska märkas med ortsnamn. Dagen 040810.

Palestinsk undersökning ger Arafat skulden. En undersökning initierad av det palestinska lagstiftande rådet (PLC) - om orsakerna till kaoset inom den palestinska myndigheten - har funnit att huvudorsaken till anarkin är att myndigheten och dess ledare, Yasser Arafat, misslyckats med att fatta klara, politiska beslut om hur man ska hantera situationen.

I ett tal till det palestinska lagstiftande rådet 2004-08-18 erkände Yassir Arafat att hans styre begått misstag och visat prov på korrumperade metoder.
En av Arafats mest uttalade kritiker i rådet, Abdel Jawad Saleh, avbröt Arafat under dennes tal och skrek: "Du stöder själv de korrumperade. Du gör inget för att stoppa dem!"
Arafat tittade ilsket på Saleh, men fortsatte snart sitt tal.
(Källa: Dick Haas)

Intifadan har krävt fler liv än sex-dagarskriget. Intifadan har nu krävt mer än 1000 döda israeler. Endast självständighetskriget och Yom Kippur kriget har krävt fler döda. Sex-dagarskriget krävde 803 israelers liv och utnötningskriget vid gränserna har krävt 738 liv. Palestinierna har i intifadan sedan den 28 september 2000 förlorat omkring 2124 personer, varav över 1400 kan sammankopplas med terroristgrupper. (Ha'aretz 040830).

Minst 16 döda och ett 80-tal skadade när två bussar sprängdes av självmordsbombare nästan samtidigt på huvudgatan i Beersheba. Den militanta palestinska rörelsen Hamas tog på sig ansvaret för dådet. Aftonbladet 040831.

Jubel blant palestina-arabere når 16 døde i Israel. Norge idag.

Abdelrahman al-Rashid, a leading Saudi journalist writes: "It is a certain fact that not all Muslims are terrorists, but it is equally certain, and exceptionally painful, that almost all terrorists are Muslims."IranANDWorld.Com 040907.

Hitler and the grand mufti of Jerusalem. You tube 6:22.

Lisbeth Lindeborg: Det islamistiska judehatet har gamla anor. Fram till krigsslutet av andra världskriget stod Stormuftin i Jerusalem Haj Amin al-Husseini i ständig kontakt med naziregimens ledare. Jämte personliga möten korresponderade han med Hitler, Himmler, von Papen, von Ribbentrop, Canaris med flera för att stärka banden i en nazitysk- arabiskmuslimsk allians med judehatet som minsta gemensamma nämnare. Från Berlin organiserade han en muslimsk SS-division i Bosnien och Hercegovina. SvD 040909.

Largest synagogue in Central Asia opens in Kazakhstan. American Jewish World Service 040910.

PA clergy call for genocide of Jews. World Net Daily 040916.

Jordanien vill resa ännu en minaret på Tempelberget. Dagen 040923.

PA religious leaders call for genocide of jews. Palestinian Media Watch 040928.

Bengt-Ove Andersson: Kristna palestinier förtrycks systematiskt på Västbanken och Gaza. Dagen 040928.

Ralph Haglund: Dra in bidrag för att stoppa palestinsk hatpropaganda. Dagen 040929.

Stoppade Schori Arafat-kritik? Riksdagsledamöter kräver klarhet. Världen idag 041004.

"Avbryt Sida-bistånd till Arafat" Forskare som skrev hemligstämplad Sida-rapport. Världen idag 041008.

Terrordåd mot turistparadis i Egypten. Minst 26 döda. Aftonbladet 041008.

Ortodoxa judar spottar på kristna. Dagen 041013 ... men händelsen skapade samförstånd mellan Vatikanen och Israels överrabbinat. Dagen 041014.

Jordanien har tagit över kontrollen av Tempelberget. Jerusalem Center for Public Affairs 040805.

Fortsatt indoktrinering av palestinska skolbarn. Den palestinska myndigheten har avslöjat att palestinska barn ger aktiv hjälp till terrorister i Gaza. I ett slående exempel, på hur de nya läroböckerna indoktrinerat barnen, visas hur dessa exakt anammat de roller de undervisats om i de nya läromedlen. Den här indoktrineringen kompletterar myndighetens musikvideos, och andra former av populärkultur, som syftar till att övertyga barnen om att deras plats är i hjärtat av stridszonerna. Palestinian Media Watch 2004-10-17.

Kommer EU att isolera Israel? Världen idag 041018.

Yasser Arafats barnsoldater upprör inte Annika Åhnberg. Världen idag 041025.

Yassir Arafat flögs till sjukhus i Paris - lämnade Västbanken i helikopter. Världen idag 041029.

Arafat förde över 82 miljoner till hustrun. Expressen 041106.

Arafat tros ha en förmögenhet på upp till 43 miljarder kronor. Expressen 041107. Hans fru Suha Arafat slåss nu för miljardarvet.

Arafats lever uppges slutat fungera. DN 041107.

Arafat dog den 11 november 2004. Detta är det bästa som hänt det palestinska folket sedan 1948, om palestinierna nu väljer en ny president som vill förhandla för att få fred och som ger upp våldet som metod för fred. Aftonbladet listar de aktuella kandidaterna. Världens ledare hyllar Arafat. Och påven säger: Må Gud i sin barmhärtighet mottaga den avlidnes själ. Sten Andersson vill nu att omvärlden ska sätta press på Israel så att de lever upp till färdplanen för fred. DN 041111. Palestinierna skulle ha haft fred för länge sedan om palestinierna hade haft en ledare som hade velat ha fred.

Arafat kontrollerade upp till 40 miljarder kronor. Var finns pengarna? Både hustrun Suha Arafat och den nya palestinska ledningen vill lägga vantarna på jättesumman. Exp 041112.

Arafats sista färd slutade med totalt kaos i Ramallah. DN 041112.

"Arafat blev förgiftad av Israel". Majoritet i arabvärlden tror att PLO-ledaren mördats. AB 041115.

Göran Persson åkte till Kairo för att närvara vid Arafats begravning - missade allt. AB 041116.

Laila Freivalds vill att terrrostämplade organisationen Hamas deltar i det palestinska valet i januari. Vill Freivalds också att de ska vinna valet och att palestinierna i fortsättningen ska ledas av en terroristorganisation? AB 041116.

R.T. Kendall har bett dagligen för Arafat i över 22 år och även fått besöka honom några gånger.

Kommer palestinierna att välja en ny "Arafat"? Och därmed en president som inte kan ge folket fred. Barghouti manar palestinierna att fortsätta intifadan efter Arafat (Yahoo! News 041201). Marwan Barghouti, 43 år, har bestämt sig för att ställa upp som kandidat i det palestinska presidentvalet januari 2005. Han avtjänar fem livstidsdomar i Israel för fem terrormord bl.a. ett mord på en grekisk-ortodox munk, som enligt Barghoutis män var en palestinsk angivare. Han har varit befälhavare för Fatah-rörelsens ungdomsförband, Tanzim, och för självmordsgruppen al Aqsa-brigaden, som numera heter Arafat-brigaden. Han var med om att organisera den första revolten på Västbanken i slutet av 1980-talet och satt sedan i flera omgångar fängslad i Israel för sin inblandning i terroraktioner mot civilpersoner. Mahmoud Abbas som är palestiniernas tillförordnade ledare är sedan tidigare anmäld till kandidat. Hamas säger dock den 1 december 2004 att de kommer att bojkotta presidentvalet den 9 januari 2005. BRA! MSBN News 041201. Barghouti utmanar Mahmoud Abbas i presidentvalet. The Times and Democrat 041201. Barghouti ställer inte upp i valet. Expressen 041212.

Färre palestinier stödjer terror. En ny undersökning visar att 52 procent av palestinierna i början på december 2004 var emot militära operationer mot israeliska mål och ansåg dem skadliga för palestinska nationella intressen mot 27 procent i juni månad. 41 procent ville att terroristattackerna skulle fortsätta mot 65 procent i juni. 59 procent kände nu optimism när det gäller framtiden generellt sett, medan 57 procent stödde en tvåstadslösning mot 45 procent i juni.

EU, Israel agree on plan to forge closer ties. Hindustan Times 041214.

Den israeliske premiärministern Ariel Sharon har 041219 frigett 170 palestinska fångar som en gest av god vilja mot den egyptiske presidenten Hosni Mubarak, som i sin tur frigett den israeliske druzern Azzam Azzam från ett egyptiskt fängelse för två veckor sedan. Azzam har varit fängslad i 8 år för spionanklagelser. Israel har också frigett 6 egyptiska studenter som arresterats efter infiltrerat sig in längs den israelisk-egyptiska gränsen för flera månader sedan misstänkta för att ha planerat en terrorattack.

Mahmoud Abbas (alias Abu Mazen) som förväntas bli palestiniernas nye president efter Arafat klargjorde i en intervju i Al-Sharq Al-Awsat:.
"Intifadan" är en legitim form av "motstånd mot ockupation" och borde fortsätta, men utan bomber och kulor.
Abu Mazen stöder angripandet på soldater och bosättare var än dessa återfinns.
Han motsätter sig - för stunden - attacker mot israeliska civila inom Israel, eftersom sådana attacker är "motstridiga de palestinska intressena". Vilken fred kan han åstadkomma med den inställningen?

Fatahs ledare Farouk Khaddoumi säger i ett uttalande att den palestinska strategin mot Israel är tvåfaldig. I första steget kommer palestinierna att acceptera en palestinsk stat vid sidan av Israel. I det andra steget kommer palestinierna att eftersträva att den judiska staten elimineras. World Tribune.com 041222.

Abbas till hård konfrontation med Israel i valpropagandan. Israel måste lämna inte bara Gazaremsan utan också hela Västbanken och återvända till vad Abbas kallade "gränsen från före kriget 1967". Israel måste också villkorslöst frige samtliga palestinska fångar, och gå med på att Jerusalem delas. Abbas betonade också att han inte kommer att använda några vapen mot någon palestinier. "Israel kallar dem (de väpnade grupperna) mördare, men vi kallar dem kämpar!" När Abbas senare talade inför ett forum av palestinska affärsmän i Ramallah så hade han mildare tongångar och uttryckte åsikten att en palestinsk stat skulle uppstå snabbare via förhandlingar med Israel än genom fortsatt väpnad kamp, en kamp som han personligen inte längre rekommenderade. (041225). Anpassat budskap efter vilka som lyssnar verkar var också Arafats melodi. Frågan är vad som kommer att gälla?

År 2005

Araberna visar brist på medlidande för tsunamioffren. Medan den övriga världen ger generöst för att bistå de behövande i katastrofen i indiska oceanen så har flera av de rika arabstaterna kritiserats senaste dagarna för att ha misslyckats med att hjälpa sina muslimska fränder i katastrofen. Saudiarabien böjde sig för pressen genom att något öka sitt utlovade bidrag den här veckan från 10 miljoner dollar till 30 miljoner, medan oljeländerna Kuwait och Qatar har utlovat 10 respektive 25 miljoner dollar vardera. Som kontrast så organiserade saudiska myndigheter en nationell tv-gala år 2002 som samlade in 155 miljoner dollar för självmordsbombarnas palestinska familjer och andra "martyrer" i intifadan mot Israel. En saudisk prins donerade då 27 miljoner dollar till insamlingen i tv-galan. (ICEJ 050105).

Israeler orsakade tsunami-katastrofen! Jordbävningen som slog till den 26 december och orsakade vattenvågen som dödade 150 000 människor "var möjligen" orsakad av indiska kärnvapenexperiment i vilka "israeliska och amerikanska experter deltog" skriver det egyptiska veckomagasinet Al-Osboa 050106. Tidskriften vill dock inte utesluta möjligheten att tusnamin kan ha orsakats av en naturlig jordbävning. Den spekulerar dock i att det var ett gemensamt israeliskt-indiskt hemligt kärnvapenexperiment i indiska oceanen som utlöste katastrofen. (ICEJ 050107). Även Al-Jazeera har konspirationsteorier om orsaken till tsunamivågorna. WorldNetDaily 050106.

Hamas calls for more suicide bombings. Jerusalem Post 050110.

The London-based daily Al-Quds al-Arabi has claimed that newly elected Palestinian Authority chairman Mahmoud Abbas (Abu Mazen) funneled at least $100,000 to Zakariya Zubeidi and other wanted Fatah terrorists during the just-completed PA election campaign, reports Ma'ariv.

Mahmoud Abbas segrade i det palestinska presidentvalet med 62 procent av rösterna.

The top Hamas leader in Gaza, Mahmoud Zahar, affirmed 12 January that the radical Islamic terror militia has no plans to disarm, insisting that new Palestinian leader Mahmoud Abbas has no authority to order an end to attacks against Israel.

13 januari 2005 - Sex israeler dödades när två palestinska självmordsbombare angrep den nordöstra infarten till Gazaremsan vid Checkpoint Karni. Palestinierna sköt vilt med maskingevär innan de detonerade sig själva med hjälp av bombbältena kring midjorna.19 israeler fick svåra splitterskador. Hamas, al Aqsabrigaden (en gren av Fatah) och Folkliga motståndskommittéerna utförde dådet. Detta visar att de inte bryr som om Abbas och inte vill ha någon fred. The Israeli government is suspending all contacts with the Palestinian Authority until it carries out and completes an investigation into the deadly attack.

Twenty facts about Israel and the Middle East. Israel Insider 021122.

The militant Islamic group Hamas is not ready to accept a cease-fire deal with Israel, said 050115 Mousa Abu Marzouk, deputy of Hamas' Damascus-based political bureau and senior political leader of the Palestinian organization.

Abbas beordrar stopp för angrepp mot Israel. Dagen 050118.

Judar "förbjudna" av sina rabbiner att beträda Tempelberget. Dagen 050119.

Abbas utmanar Hamas med polis. Dagen 050120.

Hamas och Islamiska jihad går med på vapenvila i 30 dagar. AB 050123.

Överlevande från Auschwitz: Bekymrad över växande antisemitism. Världen idag 050126.

Hela världens ledare samlades utanför "förintelsens huvudstad" Auschwitz för att minnas. Aftonbladet 050127.

När FN:s generalförsmaling samlades till en sammankomst för att högtiglighålla 60-års dagen av Auschwitz befrielse fanns inte ett enda arabland med. Förintelsen är en icke händelse för dessa nationer.

Slagordet när segern firades i Gaza: "Hamas seger bevisar att islam är lösningen." Kandidater från Hamas-listor erövrade 75 av de 118 fullmäktigeplatser (64 %) i kommunalvalet i Gazaområdet. Ett nederlag för president Abbas parti Fatah.SvD 050128. Senare uppgifter anger 77 av 118.

Yuval Steinitz (Likud): Egypten förbereder fortfarande för en möjlig militär konfrontation med Israel trots fredsavtalet. Haaretz 050201.

Iran och Kina har vardera mellan år 1999-2001 kryssningsmissiler från Ukraina med en räckvidd på 300 mil. Kina har köpt 6 stycken och Iran 12. Missilerna kan bestyckas med kärnvapen och nå Israel. Dessutom ska Ryssland sända upp två spaningssateliter för Irans räkning.World Tribune 050204.

Säkerhetskällor som står Abbas nära avslöjade att mer än 600 medlemmar av Arafats olika säkerhetstjänster var direkt involverade under de gångna drygt fyra åren i terrorangrepp mot Israel. De var säkerhetsmän och avlönade av Arafat, men samtidigt var de också medlemmar av kända terrorgrupper som al Aqsabrigaden och Tanzim. Ja, de var till och med aktiva inom islamiska Jihad och Hamas på sin fritid. Eller så var det tvärtom: de var poliser på sin fritid och terrorister på nästan heltid. Abbas källor avslöjade att de dödades under rader av aktioner. En del gömde sig tidvis på Arafats högkvarter i Ramallah, i Muqata, och den palestinske "landsfadern" höll dem om ryggen. (Dick Haas 050207).

Avtal om vapenvila? Aftonbladet 050207.

Abbas och Sharon överens om vapenvila vid toppmötet i Sharm el-Sheik i Egypten. Aftonbladet 050208.

Farväl till vapnen efter nytt toppmöte? "Vi har kommit överens om att stoppa alla våldshandlingar". Dagen 050209.

Hamas och Islamiska Jihad säger att de inte är bundna av vapenvilan mellan de palestinska och israeliska ledarna. Dagen 050209.

Två systrar återförenades efter drygt 60 år. Expressen 050210.

Pastor Tommy Lilja tackades av Israels nye Sverigeambassadör Eviatar Manor för Operation Great Exodus. Dagen 050210.

Syrien vill köpa köpa avancerade robotsystem från Ryssland. DN 050216. Sharon har avslöjat att den ryske ledaren Vladimir Putin ringt honom och bekräftat att Ryssland kommer att förse Syrien med de luftvärnsmissiler som Israel uttryckligen bett Ryssland att inte sälja till Syrien, därför att de lätt kan föras vidare till Hizballah i Sydlibanon. SA-18-missilen är ett effektivt vapen mot helikoptrar och kan avlossas från axeln av en vanlig infanterisoldat. Raketen söker själv upp sitt mål. Enligt Sharon hade Putin för två år sedan lovat att inte låta SA-18 ingå i något avtal med Syrien. (Dick Haas 050215).

Syrien och Iran bildar en gemensam front. Reuters 050216.

Abbas gav order om att avrättning av tre medarbetare. Trots försäkran till Israel och väst att han är redo att ta strid mot palestinsk terrorism godkände Mahmoud Abbas 050216 dödsstraffen för tre palestinska medarbetare anklagade för att ha tipsat israeliska styrkor om vistelseställen för efterlysta personer för terroristdåd mot Israel som är på fri fot.

Terrordåd i Tel Aviv. Minst fyra israeliska liv krävdes när självmordsbombaren slog till i kön till en karaokeklubb på Tel Avivs strandpromenad. Fler än 50 personer skadades. Aftonbladet 050226.

Islamiska Jihad tog på sig skulden för terrorattentatet i Tel Aviv. Haaretz 050226.

Stefan Dozzi (kd): Upprörande att Sverige blockerar terrorstämpel mot Hizbullah. Dagen 050301.

Sharon och Abbas eniga mot nytt våld. Dagen 050301.

Material att ladda hem från Svensk Israel-Information.

Palestinierna är bara 2 miljoner. Den palestinska myndigheten har senaste åren hävdat att 3,8 miljoner palestinier lever i territorierna. Det visar sig nu att det är en bluffsiffra. American Enterprise Institute for Public Policy Research 050110.

Arafat stal min bank. Den palestinske affärsmannen Issam Abu Issa som är ordförande och grundare av Palestina Internationella Bank, har återvänt till Ramallah efter en sex års exil för att utmana Yasser Arafats beslut att ta kontroll över hans bank och för att kräva att den nya ledningen för den palestinska myndigheten sätter i gång en utredning om omständigheterna av de miljontals dollar som Arafat och hans medhjälpare stal. Issam hävdar att de olagligt konfiskerade banken och att han blev ofredad av Arafats säkerhetstjänst. Han tvingades lämna allt och åka till Qatar. (050304).

Döda havet på väg att torka ut. Jordanfloden håller på att förvandlas till ett stinkande avloppsdike. Döda Havets yta sjunker med en meter per år. DN 050307.

Tempelinstitutet protesterar högvilt mot Sharons planer att lämna vissa områden och bosättningar till palestinierna. The Sanhedrin's Declaration Concerning the Disengagement 26 Adar 1 5765.

Israelisk militär: We can drive Lebanon and Syria 50 years back. It's an option." Israel's military has been preparing for the increasing prospect of a war with Syria in a confrontation expected to include Iran and Hizbullah. The Sanhedrin's Declaration Concerning the Disengagement Menewsline.com.

Debatten mellan adakemiledamoten Per Wästberg och idéhistorikern Mathias Sylwan.

Israels historia och uppkomst - från biblisk tid till modern tid. Detta läromedel av Patrik Öhberg färdigställdes 2005 och kräver adobe acrobat reader (.pdf-läsare).

Det islamistiska judehatet har gamla anor. Av Lisbeth Lindeborg statsvetare, bosatt i Marburg, Tyskland

Köp av dyra bilar till palestinska myndigheten upprör palestinsk journalist. Den palestinska myndigheten har beslutat att köpa 24 bilar Audi A-6 till sina ministrar för ett styckepris av 76 000 dollar (ca 520 000 kronor) samt 86 bilar typ A-4, styckepris 45 000 dollar (drygt 300 000 kr) till medlemmarna av det lagstiftande rådet. Det är den palestinske kolumnisten Yahya Rabah som protesterade förra torsdagen mot detta beslut. Vad händer, frågar han, när hungriga arbetslösa arbetare ser dessa nya bilar utanför regerings- och parlamentsbyggnaderna? Visst ska dessa ledamöter ha tjänstebilar, men varför så dyra när poliserna inte får ut sina löner och när vi inte har löst problemet med arbetslösheten. Investeringen blir ca 39 miljoner kronor. (Jerusalem Post 050318).

Chief Rabbi Shlomo Amar decided on Wednesday to recognize the members of India's Bnei Menashe community as descendants of the ancient Israelites. Haaretz 050401.

Snart ska oljan börja flöda. John Brown är säker på att Bibeln visat honom vägen till borrplatsen som har invigts. Dagen 050405.

Israels president Moshe Katsav skakade hand med syriens president Bashar al-Assad och irans president Mohammad Khatami på påvebegravningen i Rom. BBC 050409.

Manasses ättlingar i Indien får flytta till Israel. Dagen 050412.

Det finns nu ca 10 000 messianska judar i ca 80 församlingar i Israel. Detta enligt Eitan Shishkoff som leder Messianic community i Kiryat Yam utanför Haifa. I hans församling är 70 procent av de 270 medlemmarna immigranter från det forna Sovjetunionen.

Ryssland president Putin har besökt både Israel och palestinierna. Till palestinierna ville han sälja vapen, två sovjetiska arméhelikoptrar och ett 50-tal ryska pansarbilar till "ett billigt pris". Till medierna sa han att Israel inte bör lägga sig i Rysslands vapenaffärer med palestinierna och han hävde också ur sig: "Affärerna angår inte Israel!" Premiärminister Ariel Sharon var av en annan åsikt och lät förstå att han inte för närvarande tänker släppa in de vapnen.

Vem vann de palestinska kommunalvalen den 6 maj 2005? Hamas tog kontrollen över 48 och Fatah över 60 lokala distrikt. Hamas vann framförallt i de större städerna och samhällena och tog kontrollen över områden med 600 000 människor, medan Fatah kontrollerar 400 000 människor. Hamas erkänner inte Israels existensrätt. Det här pekar alltså inte fram mot en fredligare utveckling. Valet i juli som gäller det lagstiftande palestinska rådet, blir nu avgörande för framtiden.

46 procent av palestinierna på västbanken stödjer förnyade självmordsbombningar. 46 procent av palestinierna på västbanken stödjer förnyade självmordsbombningar. Trots israeliska och palestinska försök att närma sig fredssamtal, visar en opinionsundersökning utförd på de palestinska territorierna första veckan i maj 2005 att 62 procent av palestinierna i Gaza tror på en fortsättning av den väpnade intifadan mot Israel. Detta trots den nuvarande vapenvilan. 57 procent av dem stödjer fortsatta självmordsbombningar mot israeliska civila. På västbanken är siffran något lägre, 46 procent. En annan palestinska undersökning visar att palestinierna utanför Gaza föredrar PLO-kontroll över de palestinska territorierna med 42 procent. Hamas fick 40 procent. (ICEJ 050517).

Grov antisemitisk propaganda i palestinsk tv-predikan. "Judarna är en cancer som sprids över världen... Judarna är ett virus som likt aids drabbar mänskligheten... Judarna bär ansvaret för alla krig och konflikter. Dagen 050520.

Här kan du lyssna på Sheik Ibrahim Mudeiris hatpredikan mot judarna.

Iran har genomfört ett lyckat raketprov och avlossat en långdistansmissil med en räckvidd på drygt 2 000 km. Den kan med andra ord lätt nå Israel från en avskjutningsramp i centrala Iran. Iran har vid flera tillfällen hotat Israel med utplåning.

Jerusalem är nu Israels största stad med 706 000 innevånare. Arutz Sheva 050605.

Iraks kurder stöder närmare band med Israel. Presidenten för Iraks provins Kurdistan, Massoud Barzani, säger han inte har några invändningar för att etablera diplomatiska relationer med Israel. Att etablera relationer mellan kurderna och Israel är inte ett brott sedan många arabiska länder har band med den judiska staten, sa Barzani till den Saudiska dagstidningen al-Hayat. (050609).

Hamas leader Mahmoud al-Zahar: In the long term Israel will disappear from the face of the earth. ynet news.com 050711.

Den palestinska terrorgruppen Islamiska jihad utförde ett självmordsattentat i ett köpcentrum i Netanya. Minst 2 personer dödades och 30 skadades.Expressen 050712.

En moské i Gaza jublade över terrordådet i London. På samma sätt som det efter terrorattentaten mot New York 2001 blev glädjescener på de palestinska territorierna så fanns det även nu palestinier som firade dådet, som dock starkt fördömdes av den palestinska ledningen. Radiostationen Sut Al Quds i Gaza sände en predikan som välkomnade "de välsignade handlingarna" som ägde rum nyligen i Irak och Storbritannien. Mosképredikanten sa bland annat: "Glädjens ljud hördes i London." Detta enligt Ynet.

Hamasledare: Kampen fortsätter för att utplåna Israel och för att det ska bildas en islamisk palestinsk stat.Dagen 050715.

Tommy Lilja: Judarnas emigration till Israel har förutsagts i de bibliska profetiorna.Dagen 050715.

Hamas första kvinnliga självmordsbombare. Hon poserar tillsammans med sina barn innan hon låter sig sprängas i bitar.Aftonbladet 050721.

Israels finansminister Benjamin Netanyahu avgick.Expressen 050807.

Terje Rød-Larsen avslöjar: Arafat ljög hela tiden.Dagbladet 050808.

Israel behåller sex bosättningar på Västbanken.Dagen 050815.

Abbas: Israel måste lämna ifrån sig mer än Gazaremsan.Dagen 050815.

Islamiska Jihad: "I morgon Västbanken och Jerusalem".Aftonbladet 050820.

De israeliska bosättningarna i Gaza och även några i norra Samarien överges genom ett beslut av Israels regerig. Det betyder också att:
21 israeliska samhällen lämnas.
9000 israeler i 1700 familjer lämnar områdena.
38 synagogor ska monteras ner.
5000 skolbarn får byta skola.
166 bönder lämnar Gaza.
800 kor evakueras.
Blommor och andra produkter som produceras till ett värde av 120 miljoner dollar förloras.
70 procent av Israels organiska skördar upphör.
60 procent av Israels körsbärstomatexport förloras.
60 procent av Israels örtproduktionsexport förloras.
15 procent av Israels jordbruksexport förloras.

Hamas och Islamiska Jihad beskriver uttåget från Gaza som en militär seger: "Gazas befrielse". Svenska Dagbladet 050822.

Muhammad Dayf (Deif), efterlyst Hamasledare hotar Israel. Dagens Nyheter 050827. Muhammad Deif, ledaren för Hamas bombtillverkare-maker och Izzaddin Kassam, ledaren för terrorgruppens väpnade gren, kungjorde i ett videomeddelande på gruppens hemsida att de skulle fortsätta sina våldsamma strävanden tills hela Israel var förstört.
En annan av Hamas ledare, Mahmoud al-Zahar, har i en arabisk tidning angett kristna sionister som fiender till Hamas och palestinierna. Han skriver att "Vi anser att deras handlingar är kriminella. Detta gör dem till fiender till palestinierna." De handlingar som avses är bland annat det stöd som kristna visat bosättarna i Gaza. Palestinsk tv har nyligen sänt ett program fullt av grova antisemitiska utfall. I programmet framträdde en känd al-Qaida anhängare, sheik Ibrahim Mudairis, som kallade judarna "ett virus i stil med aids, som hela världen lider av" och "en cancersvulst bland de islamiska folken". Han sa också att "Israel måste förstöras och varje jude utrotas, då kommer dagen när alla skall bli kvitt judarna, även träd och stenar, som alla har lidit av dem." Han menade att judarna ligger bakom varje konflikt i världen. Detta basunerar alltså den palestinska tv:n ut!

Palestinsk attentatsman i nytt bombdåd inne i Israel, i Bersheeba. Rådig busschaufför hindrade mannens att utföra dådet inne i bussen. Två säkerhetsmän allvarligt skadade.Aftonbladet 050828. Jihad al Islami tog på sig ansvaret för attacken i Beersheva.

Beslut i Knesset: Egypten tar över Gazagränsen. Dagens Nyhetert 050831.

Hamas unmasks its top commanders. BBC News 050903.

Ändrat beslut: gränsen stängs i 6 månader. Musa Arafat (kusin till Yassir) mördad. Exprressen 050907.

Yassir Arafat dog av stroke. Dagens Nyheter 050908.

Yassir Arafat var AIDS-smittad vid sin död. Dick Haas 050908.

Oroligt efter Israels Gazauttåg. Hamasledaren Ismail Hanieh: Vi kommer inte att vila förrän vi har befriat all palestinsk mark, med Jerusalem som krona. Dagens Nyheter 050912.

Synagogor och andra byggnader som israelerna lämnat kvar plundras och förstörs. Dagens Nyheter 050913.

Gränsen tillfälligt öppen i staden Rafah mellan Gaza och Egypten. Dagens Nyheter 050913.

Hamas vows to liberate Haifa and Jaffa from the hands of its "Zionist occupiers," terror group leader Mahmoud al-Zahar told tens of thousands of excited Palestinians at a Gaza Strip rally Tuesday, Ynet reports. "We will win in Jerusalem and in Palestine, the whole of Palestine," al-Zahar said as the crowds cheered. The rally was led by dozens of jeeps carrying gunmen, rockets, and shells, while Islamic militant songs calling for liberating the whole of Palestine were played. "We know our people is expecting us to continue the liberation journey, until the flag of Islam is raised over Jerusalem," he said, adding, "this land should not have any Zionists in it."

Krigsförbrytar-jägaren Simon Wiesenthal död. Expressen 050920.

Silvan Shalom: Iran may be six months away from nuclear bomb. Iran may be as little as six months away from completing the know-how to build a nuclear bomb, Israeli Foreign Minister Silvan Shalom told a group of American Jewish leaders on 050919. Citing Israeli intelligence sources, Shalom claimed that Tehran is "very, very close. It may be only six months before they will have that full knowledge [to develop a bomb]." He was speaking as the board of the International Atomic Energy Agency was meeting in Vienna to consider whether to refer Iran to the UN Security Council for possible sanctions over its secretive nuclear program.

Ortodoxa trakasserar kristna judar - nu tar Högsta Domstolen upp fallet. Dagen 050923.

Fem års intifada: 1061 israeler dödade och 26159 attacker utförda mot israeler. Free Republic 050928.

Hamasanhängare och palestinsk polis i eldstrid. DN 051002.

Flera kristna Israelgrupper, bland andra den kristna ambassaden i Jerusalem, hyllas av många inflytelserika judar. Dagen 051005.

Israel: al-Qaida har bas i Sinaiöknen i Egypten. De egyptiska myndigheterna ska vara medvetna om basen, men man vågar inte agera på grund av rädsla för följderna. Dagen 051010.

Just days before a trip to Washington to meet with US President George Bush, Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas said the PA does not intend to disarm Palestinian terrorist organizations. Instead, Abbas is expected to demand that the US intervene in Israeli construction and illegal settlements in the West Bank. Abbas' national security advisor, Jibril Rajoub, stated: "We haven't called for disarming anyone. There is no decision to collect 'illegal' weapons and we haven't taken any steps in this direction." 2005-10-19.

100 year anniversary of the first printing of the infamous anti-Semitic forgery, "Protocols of the Elders of Zion."

Den pågående Intifadan var väl planerad och utlystes av den palestinska myndigheten med den nu avlidne ledaren Arafat i spetsen i samband med ett besök av Ariel Sharon på Tempel Berget i Jerusalem den 28 september år 2000. Den palestinska myndigheten stängde skolor och bussade människor t ill klippmoskén för att delta i organiserade upplopp. Enligt Imad Faluji, PMs kommunikationsminister, var våldet som uppstod planerad flera månader tillbaka, efter det att Arafat återvänt från sitt besök på Camp David och den Amerikanska presidenten Bill Clinton. Mitchell-rapporten som gjordes för att gå till grunden med vad som låg bakom våldsupploppen, drog slutsaten: "Sharons besök orsakade inte 'Al-Aksa Intifadan'". Svensk Israel-Information (2005-10-21).

REPORT OF THE INTERNATIONAL INDEPENDENT INVESTIGATION COMMISSION ESTABLISHED PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1595 (2005). - Den tyske diplomaten Detlev Mehlis FN-rapport om mordet på den förre libanesiske premiärministern Rafik Hariri den 14 februari 2005.

Antisemitisk serie visas på tv i Jordanien under ramadan. Dagen 051026.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad: Israel måste raderas från kartan. Dagen 051027.

Yttrandet från Irans president Ahmadinejad orsakade en kedjereaktion av skarpa internationella fördömanden. Expressen 051027.

Omvärlden reagerade skarpt mot att Irans president uppmanat till "utplånande av Israel". Dagens Nyheter 051027.

Kraftiga fördömanden från västvärlden. Dagens Nyheter 051027.

"Utplåna landet från kartan". Irans president i utspel mot Israel. Världen idag 051028.

Israel vädjar till FN:s säkerhetsråd. Svenska Dagbladet 051028.

Säkerhetsrådet fördömer Irans utfall. Dagens Nyheter 051028.

Iran backar något efter kritik från FN och säger att man inte har för avsikt att anfalla Israel. Dagens Nyheter 051029.

Irans president: Kravet på utplåning av Israel inget nytt. Expressen 051030.

Hamasledare dödad i israelisk attack. DN 051101. Terroristledarna hade minst 22 israeliska liv på sina samveten.

Kofi Annan ställer in resa till Iran. Dagen 051105.

al-Aqsa-martyrernas brigader stödjer Irans uppmaning att förgöra Israel. I ett flygblad som distribuerades på Gazaremsan uttalade gruppen sitt fulla stöd för den iranske presidenten, Mahmoud Ahmadinejads, uttalande i vilket han sa att Israel "måste utplånas från kartan". Ahmadinejad varnade också arabiska länder för att upprätta ekonomiska förbindelser med Israel som svar på landets tillbakadragande från Gaza, vilket han kallade ett "trick". "Alla som erkänner Israel kommer brinna i lågan från den islamiska nationens ilska," citerades han. "Alla [islamiska ledare] som erkänner den sionistiska regimen erkänner den islamiska världens underkastelse och nederlag." "Vi slår fast vårt stöd för den iranske presidentens position gentemot den sionistiska staten, vilken genom Guds vilja, kommer upphöra att existera," stod det i flygbladet.(Jerusalem Post 051106).

Israeli Prime Minister Ariel Sharon announced 2005-11-07 that if Hamas is allowed to participate in the upcoming Palestinian legislative elections, Israel will not cooperate or continue to hold joint meetings with Palestinian Authority.
Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas referred to Israeli Prime Minister Ariel Sharon's statement that Israel would not cooperate with the PA if Hamas is allowed to take part in Palestine's upcoming January elections as a "flagrant intervention" in the internal affairs of the Palestinians.

Broderskapsrörelsen (s) bjöd hit palestiniern Azzam al-Tamimi som stödjer den militanta islamistorganisationen Hamas, har försvarat självmordsbombare och förnekat Israels rätt att existera. Dagens Nyheter 051112.

Broderskaps inbjudne gäst hyllar terrorbombningar. Azzam al-Tamimi har kopplingar till Hamas - trots det fick han tala om islam och demokrati. Dagen 051115.

S-studenterna: Vi visste inte om de uttalanden som han gjort. Dagen 051115.

Historiskt avtal öppnar Gazaremsan. SvD 051115.

Avtal klart om Gazagränsen. SvD 051116.

Iran, Syria ship rockets to Hizb'Allah. Iran, who has long been supplying weapons for terrorist organizations to be used against Israel, is believed to have shipped more than 10,000 short-range rockets to Lebanon's Shi'ite terrorist militia Hizb'Allah, according to a senior Israeli diplomat. Jeremy Issacharoff, the new deputy Israeli ambassador to Washington, said this week that some of the rockets were supplied via Syria, and that they have a range of up to 110 kilometers, bringing the majority of residents of the Jewish State within range. ICEJ NEWS 051118.

Sharon hoppar av - startar eget parti. Exp 051121.

Sharon lämnar Likud och startar nytt mittparti. Dagen 051122.

Hamasman skjuten efter bombbältesolycka. A 24 year-old member of Hamas was shot and killed Friday by Israeli soldiers on Friday night after being injured by the premature detonation of the explosives belt he was carrying near the Israeli settlement of Telem, southwest of Hebron. Soldiers on patrol near the incident heard the blast and arriving on the scene shot and killed Hamas terrorist Zeid Abu A'isha of Hebron. According to Ha'aretz, remnants of the bomb belt were found on A'isha's body, and an additional device was on the ground nearby. The incident followed a number of abortive terror attacks across the territories. On Saturday, soldiers arrested a Palestinian woman carrying a knife at a Bethlehem-area checkpoint. During questioning, she admitted that she had planned to stab a policeman. Meanwhile, IDF troops stationed outside Jenin intercepted a 17-year Palestinian youth carrying two primed pipe bombs. "I want to blow up on the soldiers," he told eyewitnesses at the scene. (ICEJ NEWS 051221).

Gazas gräns öppnas för palestinierna mellan Rafah och Egypten. DN 051126.

Kritiken växer mot Irans president. Dagen 051202.

Oron i Israel är stor för utvecklingen i Iran. Israel är övertygade om att Iran planerar att skaffa sig kärnvapen. Dagen 051204.

Fem personer dödades och minst 40 skadades vid ett självmordsdåd i den israeliska kuststaden Netanya utförta av en 21-årig palestinier från Västbanken. Både islamiska jihad och al-Aqsamartyrernas brigader tog på sig attentatet. Dagens Nyheter 051205.

Israel hotar att slå till mot Iran. Världen idag 051207.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad tvivlar på om förintelsen av judar inträffat och föreslår att staten Israel kan flytta till Europa. Dagen 051208.

Israel förbereder en attack i slutet av mars nästa år mot Iran. Dagen 051211.

Irans president på nytt: "Förintelsen är en myt, skapad av västvärlden." Och Israel vill han flytta: "Ge en del av er egen mark i Europa, USA, Kanada eller Alaska till judarna". Aftonbladet 051214.

PA Farmers in Gaza: How Do Those Israelis Do It?. Arutz Sheva 051213.

Bengt-Ove Andersson, sekreterare i Samfundet Sverige-Israel: Fritt fram att håna judar i medierna - om det kallas satir. Dagen 051214.

Fatah splittras i två delar. Dagens Nyheter 051215.

Sverige riktar skarp kritik mot Iran efter uttalanden om Israel. Riksdagen bryter sina direktkontakter med Teheran. Dagen 051215.

Palestinian Christians Face Persecution. CBN 051219.

Violence Against Jews Continues Worldwide.Arutz Sheva 051223.

65% of Palestinians Applaud Terror Attacks on US and Europe.Arutz Sheva 051227.

At an international conference held in Tehran in late October, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad called for Israel to be "wiped off the map." The conference was titled `world without Zionism'. Islamic Republic of IRAN Broadcasting 051231.
He further expressed his firm belief that the new wave of confrontations generated in Palestine and the growing turmoil in the Islamic world would in no time wipe Israel away. Presidency of the Islamic Republic of Iran 051026.

The United States government reportedly began coordinating with NATO its plans for a possible military attack against Iran. Jerusalem Post 051231.

År 2006

Epoken Sharon är över. DN060105.

According to the expert: Sharon has a "very poor" chance of survival. Haaretz 060105.

The Arab world expressed mixed reactions to reports on Sharon's health. Radikala palestinska ledare jublar. Haaretz 060105.

Irans president hoppas på Sharons död. DN 060105.

Judiska kabbalist-ockultister riktade en dödsritual mot Sharon för ett halvt år sedan. World Net Daily 050725.

Iranian Pilgrims in Mecca Shout "Death to America, the Great Satan" in an Anti-American Rally. Och "Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar." MEMRI 060109.

Israel Accelerates Iran Strike Plan. NewsMax.com 060111.

Allahs selvbestaltede talsmand. Bizarre visioner krydret med en aggressiv retorik er den iranske præsident, Mahmoud Ahmadinejads, speciale. Hans psykologiske profil minder om en selvmordsbombers. Kristeligt Dagblad 060114.

Om det inte hade varit antisemitism, förföljelser och assimilering, kunde det ha varit mellan 100 och 200 miljoner judar i världen idag. www.hjhome.org

Palestinian Christians Struggle with Increasing Persecution. Religion Today 060119.

Iran transfers some $100 million in financial assistance to Lebanon's Hizb'Allah terrorist militia group each year, Defense Minister Shaul Mofaz told the Herzliya Conference 060121, saying that some of this money is sent directly to fund Palestinian terror cells in the territories.

Hamas segrade i det palestinska valet - tog 76 av parlamentets 132 platser. Svenska Dagbladet 060126. Hamas får 74 pltser och Fatah 45. Aftonbladet 060129.

Hamas vill skapa ny armé. Dagens Nyheter 060128.

Iran hotar med missilattack som vedergällning. Dagens Nyheter 060128.

Kristna palestinier fruktar Hamas. Dagen 060129.

Ledare i Världen idag: I Gaza får man en kula i pannan om man samarbetar med Israel - utan någon prövning i domstol. Där islam får inflytande över lagstiftning och rättspraxis där förtrycks och diskrimineras alltid kristna. Världen idag 060130.

Ulf Ekman: Tragiskt val i Mellanöstern. Det skall bli intressant, om nu detta är rätt ordval, att se hur Hamas skall tackla detta med Israels existens. Världen idag 060130.

De kristna palestinierna är oroade över den nya situationen efter Hamas valseger. Dagen 060131.

200 000 judar sörjde en kabbalist. Rabbi Yitzhak Kadouri, one of the best-known rabbis in Israel and the leading Sephardic kabbalist of his time, died 060128 in Jerusalem. He was believed to be between 104 and 112 years old, but his exact age remains a mystery. Police estimated that some 200,000 people attended his funeral procession. President Moshe Katsav in his eulogy, termed Kedouri "one of the Jewish people's most prominent leaders in recent generations (ICEJ News 060130).

Rädda vad som räddas kan. Välinformerade finanskretsar på Västbanken rapporterade 060130 att män inom det gamla PLO-styret flyttat närmare 50 miljoner dollar utomlands de senaste dygnen. Palestinierna i stort har det miserabelt och nästan 25 procent är utan arbete sedan drygt två år. Många av de statsanställda som har arbeten har inte fått ut sina löner de senaste fyra månaderna. PLO har olika miliser och säkerhetstjänster med i allt 60 000 anställda, som inte får ut sina löner. Men PLO-eliten, kända ministrar och andra direkt under dem, som skott sig på EU:s och andras biståndspengar, flyttar nu "sina" tillgångar utomlands. En bra investering.(Dick Haas 060131).

The Coming Holy War. Israeli intelligence provided photographic proof that Russian scientists who made nuclear weapons for the U.S.S.R. during the Cold War and were now unemployed were helping Iran achieve its dream of developing nuclear weapons. Charizma 0602.

Ran Yaakoby, ambassadråd vid Israels ambassad i Stockholm: Hamas avvisar inte fortsatt terror. Dagen 060201.

Antisemitism på tv når tusentals hem i Sverige. "Profeten sa: Domedagen kommer endast när muslimer bekämpar judar och dödar dem, tills juden gömmer sig bakom träd och stenar och träden och stenarna ska säga: 'O, muslim, o, Allahs tjänare, det finns en jude bakom mig. Kom och döda honom'" . Världen idag 060203.

Hamas vägrar erkänna Israel. "Vi kommer aldrig att erkänna Israels rätt att existera. Sioniststaten har etablerats på vår mark." Dagen 060203.

Två palestinier kidnappades av misstag på Gazaremsan. Dagen 060204.

PA Admits Arafat Aides Stole $700 Million in Aid. About $700 million has been stolen from the Palestinian coffers, PA Attorney General Ahmad al-Moghani said Sunday, accusing former officials of the Arafat regime of transferring millions into personal bank accounts both in the territories and abroad. The first public admission of the scale of widely known decade-long embezzlement of foreign aid, comes after the defeat of Arafat's ruling Fatah faction at the hands of Hamas in last months legislative council elections. Since the Hamas victory a number of top PA officials have fled the territories, PA security sources have revealed. The officials, suspected of stealing hundreds of millions of dollars of public funds, include Sami Ramlawi, former director-general of the PA Finance Ministry, who is believed to be in Jordan. Others caught up in the scandal include Harbi Sarsour, head of the PA's Petroleum Authority who was recently arrested by the PA. Threatening to implicate many other senior officials if the PA does not release him, Sarsour presided over the gasoline monopoly in the territories - and was a close associate of Arafat himself. ICEJ News 060208.

Among its provisions, the “Covenant" of the Islamic Resistance Movement declares that “Allah is its goal, the Prophet is its model, the Koran its constitution: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes." The Hamas charter also states that, “the land of Palestine is an Islamic Waqf consecrated for future Moslem generations until Judgment Day… it, or any part of it, should not be given up." Finally, Article 31 insists, “It is the duty of the followers of other religions to stop disputing the sovereignty of Islam in this region, because the day these followers should take over there will be nothing but carnage, displacement and terror." Thus, Hamas maintains that “Palestine" is held in trust for all Muslims forever, a claim of title they vow to defend via violence and martyrdom. ICEJ News 060210.

Ett stort antal växthus i de evakuerade bosättningarna i Gaza har plundrats och förstörts av beväpnade palestinier. Dagens Nyheter 060210.

Hamasrörelsens politiske ledaren Khaled Mashal den 12 februari 2006: "Vi säger till västvärlden: ni vill tydligen inte ta lärdom av något, men ni kommer att besegras, med Allahs hjälp. Ni kommer att besegras i Palestina. Nederlaget där kan redan märkas. Sant, det är Israel som besegras, men också alla dem som stöder Israel." Flammor april 2006.

USA har dragit upp riktlinjer för ett fullskaligt flyganfall understött av ubåtar mot iranska kärnanläggningar som en sista möjlighet att hindra Iran från att ta fram egna kärnvapen. Dagens Nyheter 060212.

Irans judar protesterar modigt mot sin president Mahmoud Ahmadinejads förnekelser av förintelsen. Dagen 060213.

Iran trotsar omvärlden och anrikar uran. Aftonbladet 060213.

Palestine Bible Society Office in Gaza Closed. The Bible Society received a letter from militants demanding that the Bible Society completely close down their operations and not reopen anywhere else in Gaza. persecution.org 060215.

Frankrike: "Iran har kärnvapenprogram". Dagens Nyheter 060216.

43-årige Ismail Haniyeh blir Hamas premiärminister i Palestina. Dagens Nyheter 060217.

Hamas förkastar tidigare avtal med Israel. Dagens Nyheter 060218.

Hamas avvisade Abbas fredskrav. Dagens Nyheter 060218.

Israel inför betalningsstopp mot Hamas-regering... Svenska Dagbladet 060219.

...då går SIDA in och ger 50 miljoner kr extra till palestiniskt bistånd. The Local 060220.

Hamas avfärdar israeliska sanktioner. "Det finns andra, muslimska och icke-muslimska länder som är redo att ge sitt stöd till vårt folk." Dagens Nyheter 060220.

Hamas presented Ismail Haniyeh as its choice for Palestinian prime minister. phillyBurbs 060220.

Gunnar Hökmark: Diakonias tystnad inför terrorn är obegriplig. Dagen 060221.

Iran Calls on Muslim World to Fund PA. Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, called on Muslim nations 060220 to fund the new Palestinian Authority government of Hamas. "The only way to succeed is to continue resistance," Khamenei told Hamas political leader Khaled Mashaal, during his visit to Tehran. Speaking after the meeting Mashaal made it clear that Iran would fill any financial void left by the suspension of Israeli and international funds to the PA. "The Ayatollah's regime will have an extensive role in Palestine," he said. (ICEJ News 060221).

Austria Gives Irving 3 Years for Holocaust Denial. IBritish historian David Irving was jailed for three years by an Austrian court Monday, despite finally admitting the reality of the Nazi Holocaust and the existence of gas chambers after a career spent denying both. He was arrested in Austria last November when he arrived to give a lecture, according to The Scotsman. The warrant for his arrest was issued in 1989 under Austrian laws that make Holocaust denial a crime. (ICEJ News 060221).

Gaza's Tiny Christian Community Threatened With Violence. Religion Today 060223.

Palestinska ekonomin på väg mot kollaps. Dagens Nyheter 060225.

Hamas välkomnar EU:s beslut om stöd. EU-kommissionens beslut att ge motsvarande 1,1 miljard kronor till den palestinska myndigheten förhindrar en omedelbar palestinsk kollaps. EU-beslutet gör de nya makthavarna i Hamas mycket nöjda. Sveriges Radion 060227.

Iran testar 20 anrikningscentrifuger. Dagens Nyheter 060227.

EU rycker in och räddar Hamas med 1,1 miljarder kronor. Dagens Nyheter 060227.

Kristen bokhandel i Gaza bombhotad. Dagen 060301.
Byggnaden skulle sprängas den 28:e februari men så skedde inte. Dagen 060302.

Radicals fulfill threat to destroy bible society office in Gaza. Armed militants who threatened to blow up the building that houses the Palestine Bible Society office in Gaza unless the leaders shut its doors fulfilled their promise on Tuesday, Feb. 28. "The Muslim terrorists broke the windows in and then threw homemade bombs in the building," said Tom Doyle of e3 Partners Ministry. "They sprayed out Bible Society of Gaza and wrote, 'Leave our land. Get out of here. God is greater. Following in the footsteps of the prophet Mohammed.'" No one was injured, and no one has claimed responsibility for the attack. Hamas shifted the blame to even more radical groups such as al-Qaeda and Hezbollah. Despite the setback, Doyle says Christians continue to have a positive attitude. "They feel bad about the building, but they're thankful nobody was hurt," he explained. "Over and over they were saying, 'Thank the good people for praying for us because we just sensed God's presence in the midst of this, and we weren't afraid.' "While these attacks are intended to curtail the spread of the gospel, Doyle says it's doing just the opposite. "You see believers that have before had a little bit of fear all of a sudden just feel the presence of God and the spirit welling up in them and they become more brave and more out there with their faith. And so, whenever there's persecution, good things happen."

David Irving förnekar Förintelsen - igen. Dagen 060301.

Israels viktigaste politiska stöd - miljontals kristna i USA. Lobbygruppen Christians United for Israel (Förenade kristna för Israel) bildat. Dagen 060301.

al-Qaida har etablerat sig i Gaza och på Västbanken. Dagens Nyheter 060302.

Ryssland: Hamas bör stå fast vid tidigare palestinska överenskommelser med Israel. Dagens Nyheter 060303.

Olmert planerar utrymma fler bosättningar. Dagens Nyheter 060305.

Sunniklaner i Irak förklarar krig mot al-Qaida. Dagens Nyheter 060305.

EU:s utrikeskommissionär: Palestinas president Abbas är en fredens man. Dagens Nyheter 060306.

Israel kan tänka sig att döda enskilda Hamasledare i militära operationer om den islamistiska organisationen Hamas återupptar attacker mot landet. Dagens Nyheter 060307.

Världsbanken ger stöd till Palestina - ett hjälppaket på 42 miljoner dollar (drygt 330 miljoner kronor) Norge bidrar dessutom med 10 miljoner dollar.Dagens Nyheter 060307.

Ahmadinejad hotar med att väst är sårbart. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad sent 060309 yet another angry threat to the Western countries that have referred his nuclear enrichment ambitions to the UN Security Council. "The countries of the West are vulnerable and they will suffer more than we will if they try to prevent Iran from developing nuclear capability," he said during a speech in Iran. ICEJ News 060309.

Sionism = nazism ???

Hur många tyskar mördades av judiska självmordsbombare på Berlins kaféer under 1940-talet? Hur många palestinier har blivit transporterade i boskapsvagnar till dödsläger där de systematiskt blir utrotade i gaskamrar? Inga! Därför klarar inte påståendet om likheten mellan sionismen och nazismen ens ett minimum av historisk jämförelse. Istället för att försöka systematiskt utrota palestinier, så accepterade den sionistiska rörelsen tvåstatslösningen - uppdelningen av Palestinaområdet i en judisk- och arabisk del - direkt det föreslogs 1947, och man har alltsedan dess konsekvent strävat efter fredlig samexistens med palestinierna och arabstaternas uttalade förpliktelse att förinta den judiska nationalstaten och deras långvariga och upprepade försök att uppnå detta mål alltsedan 1920-talet.

Inte heller har Israels kontroll av "Västbanken" och Gazaremsan varit det minsta lik nazisternas ockupation av Europa. Från juni 1967 till dess att Israel lämnade ifrån sig kontrollen till den palestinska myndigheten (PA) i mitten av 1990-talet, har medellivslängden stigit från 48 år till 72 år (att jämföras med 68 år i alla länder i Mellanöstern och Nordafrika). Dödligheten föll med mer än två tredjedelar mellan 1970 och 1990 och Israels program för minskad spädbarnsdödlighet från 50 per 1000 födda barn 1968 till 15 per 1000 födda barn år 2000, (i Irak är siffran 64, Egypten 40, Jordanien 23 och Syrien 22).

Per capita BNP:n på "Västbanken" och Gaza ökade 10-falt mellan 1968 och 1991, från 165 dollar till 1715 dollar (att jämföras med Jordaniens 1050 dollar, Egyptens 600 dollar, Turkiets 1630 dollar och Tunisiens 1440). 1999 var palestiniernas medelinkomst nära det dubbla mot den i Syrien, mer än fyra gånger så hög som den i Jemen och 10 % högre än den i Jordanien.

Den imponerande ökningen av ekonomisk och social välfärd hos palestinierna under Israels "förtryck" fram till dess att kontrollen överlämnades till PA, visar på den uppenbara lögnen i "Israel = nazism"-ekvationen som fienderna till den judiska staten hittat på.
(Från Hashivah nr 2/2005.)


Hamas 36 paragrafer. Paragraf 8: Allah is its target, the Prophet is its model, the Koran its constitution: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes. Paragraf 11: Palestine (OBS! Hela Israel) is an Islamic Waqf land consecrated for Moslem generations until Judgement Day. This being so, who could claim to have the right to represent Moslem generations till Judgement Day? This is the law governing the land of Palestine in the Islamic Sharia (law) and the same goes for any land the Moslems have conquered by force, because during the times of (Islamic) conquests, the Moslems consecrated these lands to Moslem generations till the Day of Judgement.

Från Hamas militärparad i Gaza-området refererad på Al-Jazeera TV 16 september 2005.
Speaker: “What is your goal?" Crowd: “Allah."
Speaker: “What is your goal?" Crowd: “Allah."
Speaker: “Who is your leader?" Crowd: “The Prophet Muhammad."
Speaker: “Who is your leader?" Crowd: “The Prophet Muhammad."
Speaker: “What is your constitution?" Crowd: “The Koran."
Speaker: “What is your constitution?" Crowd: “The Koran."
Speaker: “What is your path?" Crowd: “Jihad."
Speaker: “What is your path?" Crowd: “Jihad."
Speaker: “What is your greatest desire?" Crowd: “Death for the sake of Allah."
Speaker: “What is your greatest desire?" Crowd: “Death for the sake of Allah."
Speaker: “What is your greatest desire?" Crowd: “Death for the sake of Allah."
Speaker: “What is your movement?" Crowd: “Hamas."
Speaker: “What is your movement?" Crowd: “Hamas."
Speaker: “Oh multitudes, which are your brigades?" Crowd: “Al-Qassam."
Speaker: “Oh multitudes, what is your army?" Crowd: “Al-Qassam."
Speaker: “What is your army?" Crowd: “Al-Qassam."
Speaker: “With the blessings of Allah, our land will be liberated, and we will walk in Tel Aviv, Haifa, and Jaffa."

Hamas Leader Khaled Mash'al at a Damascus Mosque: The Nation of Islam Will Sit at the Throne of the World. Memri 060206.

Hamas Prepares for War. A Hamas official identified as Abu Huzeifa, in an interview with the Gaza City newspaper Dunia al-Watan, revealed that since Israel left the Gaza Strip, Hamas has built training camps in every Palestinian city. These camps are the training grounds for a new generation of Jihad terrorists, reports FrontPageMagazine. The basic training of the recruits lasts a month, and is followed by three more months of advanced instruction in battle skills, endurance building, marksmanship, missile launching, commando fighting, hand-to-hand combat, crawling under fences, and urban warfare. The instructors are Hamas members trained internationally in Lebanon, Syria, and Iran. Each terrorist training camp occupies over five acres and accommodates dozens of trainees. (ICEJ News 060313).

Ny rapport om antisemitismen i Sverige: 41 procent har en helt eller delvis negativ syn på judar. 25 procent av svenskarna är negativa till tanken på en jude som statsminister. Dagens Nyheter 060314.

...Statsminister Göran Persson är "skrämd" och "förvånad" över resultaten. Antisemitism sticker regelbundet upp sitt fula tryne, och det gäller att trycka tillbaka den och aldrig slappna av. Dagens Nyheter 060314.

Läs hela rapporten här.

Kidnappningsförsök i Gaza mot svensk kvinnlig journalist. Dagens Nyheter 060314.

Enligt Martin Blecher och Aron Verständig är den svenska antisemitismen långt mer utbredd än vad som framkommer i den rapport som presenterades på DN Debatt på tisdagen. Dagens Nyheter 060315.

Ledare i DN: Antisemitismens offer i Europa. Dagens Nyheter 060316.

Per Ahlmark: Det våras för antisemiterna. Dagens Nyheter 060324.

Saudiarabien på väg att skaffa sig egna kärnvapen?. Dagens Nyheter 060329.  Fakta Saudiarabien.

Ehud Olmert, ledare för det nya mittenpartiet Kadima och tillförordnad premiärminister, har utropat sig till segrare i det israeliska valet. Dagens Nyheter 060329.

USA bryter med den palestinska regeringen. Dagens Nyheter 060330.

Hamasledare beklagar frysta kontakter med Kanada. Dagens Nyheter 060330.

Iran tillkännager att man utvecklat och lyckats testa en ny undervattensrobot som ska vara världens snabbaste. Aftonbladet 060402.

Seven Deadly Sins that will bring Judgment upon Israel. Maoz Ministries.

EU fryser bistånd till palestinska myndigheten. Dagens Nyheter 060407.

"Bush överväger kärnvapenanfall mot Iran". Dagens Nyheter 060408.

Valet i Israel 28 mars 2006.
Kadima:                     29 (mittenparti som grundades i november 2005)
Labor:                        19 (Arbetarpartiet)
Shas:                          13 (Ortodoxt sefardiskt parti)
Yisrael Beiteinu:         12 (Vårt Israel el. Israel mitt hem, ryskt invandrarparti på högerkanten)
Likud:                        11(Högerpartiet)
NRP-National Union:  9 (National Religiösa Partiet - Bosättarpartiet, ett högerparti)
Gil-Pensioners Party:  7 (Pensionärspartiet)
United Torah Judaism: 6
Meretz:                      4 (Vänsterpartiet)
United Arab List:       4 (Arabiskt parti)
Balad:                       3 (Arabiskt parti)
Hadash:                     3 (Arabiskt parti)

Lista över vilka namn som kom med i Knesset. Dick Haas 060330.

Palestinas utrikesminister Mahmoud Zahar drömmer om en karta utan Israel. I en intervju med en kinesisk nyhetsbyrå säger han: Jag drömmer om att hänga upp en mycket stor världskarta på väggen vid mitt hem i Gaza som inte visar Israel på den. Jag hoppar att vår dröm om att få en oberoende stat över hela det historiska palestinska territoriet kommer att förverkigas en dag. (ICEJ News 060403).

Bibelsällskapets bokhandel i Gaza öppnas på nytt. Dagen 060413.

Irans president Mohmous Ahmadinejad: Oavsett om du tycker om det eller inte, så kommer sionistregimen att utrotas. Dagens Nyheter 060414.

Montgomerys seger i öknen räddade Palestinas judar. Nazister och araber fann varandra i denna strävan - muftin av Jerusalem Haj Amin al-Husseini träffade vid flera tillfällen Adolf Eichmann, nazisternas främste organisatör av förintelsen, och tillsammans lade de upp planerna för judeutrotning i Palestina. Dagens Nyheter 060414.

Ryssland lovar ekonomiskt stöd till Hamas-regeringen. Dagens Nyheter 060415.

Hamas i akut ekonomisk kris. Iran lovar en mindre summa pengar, men tomma löften?Dagens Nyheter 060416.

Hamas vägrar fördöma självmordsdåd i Tel Aviv som dödade minst nio personer och skadade ett 60-tal personer. Islamiska Jihad tog på sig skulden. Dagens Nyheter 060417.

Iran readies "40,000" suicide bombers. Iran has formed battalions of suicide bombers to strike at British, American and Israeli targets if the nation's nuclear sites are attacked, reports Britain's Times newspaper. According to Iranian officials, some 40,000 trained suicide bombers are ready for deployment. Last month, members of the Special Unit of Martyr Seekers in the Iranian Revolutionary Guard marched in a military parade, dressed in uniforms with explosive packs around their waists and detonators held high. Meanwhile, volunteers to the suicide force ticked a box stating whether they would prefer to attack Israeli targets or American forces in Iraq. (ICEJ 060417).

Poll: Palestinians support Hamas defiance, armed violence A Palestinian poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research in March 2006 revealed some interesting divisions among the population of Gaza and the West Bank:
Do you expect Hamas to succeed or fail in managing the Palestinian Authority? Succeed - 70%, Fail - 22%
Should Hamas recognize the State of Israel? Yes - 36%, No - 61%
Can the PA do without Western assistance? Yes - 31%, No - 68%
Will Hamas find alternative resources from Arab and Muslim countries? Yes - 78%, No - 19%
Is it possible to achieve full physical, political, and economic separation from Israel? Yes - 47%, No - 51%
Do you support or oppose armed attacks against Israeli civilians inside Israel? Support - 52%, Oppose - 45%
Have armed confrontations helped achieve Palestinian rights in ways that negotiations could not achieve? Yes - 67%, No - 31%
Se hela undersökningen här.

Islamist protest in N.Y. - We will NEVER accept the existence of Israel. World Net Daily 060422.
Muslimskt massmöte krävde Israels förintelse. Samtidigt som Israel ihågkom de sex miljonerna judiska offren av förintelsen, uppmande en muslimsk demonstration i New York att Israel skulle förintas, rapporterade WorldNetDaily. Ledaren för demonstrationen skanderade på arabiska: "Med vårt blod och våra liv skall vi befria al-Aqsa!" och demonstranterna gensvarade med samma mening på arabiska. Folk skanderade också: "Sionister, sionister, ni skall få betala! Allahs vredesdom är på väg... Allah skall upprepa förintelsen, nu på Israels jord!" Affischerna för demonstrationen förklarade på engelska att "Palestina är det islamiska landet. Att befria ett islamiskt land är en plikt för alla muslimer." (Trons Värld 060504).

Irans president uppmanar judar att återvända till Europa. Dagens Nyheter 060424.

Iran hotar amerikanska mål över hela världen. Dagens Nyheter 060426.

Israel reagerar starkt mot Sveriges beslut att dra sig ur den internationella flygövningen i Italien för att Israel deltar. Landet menar att beslutet är förvånande och ifrågasätter om Sverige framöver kan delta i fredsbevarande åtgärder i Israel. Svenska Dagbladet 060427.

Israel skarpt kritiskt till svenskt avhopp. Dagen 060428.

Israels kritik berättigad. Dagen 060428.

Israels befolkning uppgår nu till 7,026 miljoner av vilka 5,64 miljoner är judar. Nästan 1,4 miljoner är palestinier. I USA beräknas 5,3 miljoner judar leva. År 1948 fanns i Israel endast 806 000 innevånare.

Israeli spy satellite photos 'excellent'. Den som tar ett foto av hemlig anläggning i Iran och i många andra länder råkar väldigt illa ut. Israel har nu en kamera från ovan som inte Iran kan hindra ta bilder.
Photographs sent over the weekend from a new Israeli satellite placed in orbit to monitor Iranian nuclear developments were of "excellent" quality, according to a report in Ha'aretz. Eros B, launched on Tuesday from Siberia, transmitted its first pictures to Earth on Friday. "We see people walking in streets [in the photos], not to mention cars traveling," said Shimon Eckhaus, CEO of ImageSat, the company the developed and monitors that satellite. "The satellite can get a shot of any spot in the world.... We also have a picture of an air force base in Sudan.... The photos reach us minutes after they've been taken," he said. Israeli authorities released some of the photos to the press, including one of a major dam in northeast Syria. (ICEJ News 060501).

Iransk militär: "Vi kommer att angripa Israel först". Expressen 060502.

Israels regering riktar skarp kritik mot Sveriges beslut att släppa in företrädare för den palestinska Hamasregeringen i Sverige.Dagens Nyheter 060505.

Flyktingminister Atef Adwan anlände i dag till Malmö och tackade den svenska regeringen för att han fått möjlighet att komma hit.Svenska Dagbladet 060506.

Regeringen kan få problem på grund av den försonliga attityden gentemot terrororganisationen Hamas. Dagen 060506.

Hamas hyser planer på att mörda palestiniernas president, hävdar källor i det israeliska spionväsendet. Dagens Nyheter 060507.

Sverige flygövade med Israel år 2005 i Kanada. Svenska Dagbladet 060509.

Sverigebesök seger för Hamas. Svenska Dagbladet 060509.

For what is believed to be the first time, a Christian congregation in Israel is building its own church - in a Jewish area near Tel Aviv. Crosswalk.com 060509.

"Det palestinska styret riskerar att bryta ihop". Rivaliserande grupper utkämpar blodiga strider - och den ekonomiska krisen förvärras. Dagen 060509.

EU, USA, Ryssland och FN ger bistånd under en försöksperiod på tre månader för att bistå den nödlidande palestinska befolkningen. Dagens Nyheter 060510.

Väpnade palestinier ska fråntas sina vapen. Dagens Nyheter 060510.

Israel lättar på blockad mot palestinska myndigheten och överföra en del av de skattemiljoner som Israel innehållt. Dagens Nyheter 060511.

Spår av högt anrikat uran funnet i Iran. Dagens Nyheter 060512.

Två av irakiske utrikesministerns livvakter dödade. Dagens Nyheter 060512.

Hugo Chavez: "We pray to Allah for no war on Iran". Free Republic 060513.

Video: IDF Forces Thwart a Suicide Attack. Israel Defense Forces News 060514.

Israel värvar Hamas och Syrien som sina allierade i kärnvapenfrågan. The Philadelphis Inquirer 060518.

Iranians pledge to become suicide bombers. Seattle Post Intelligencer 06052518.

Iran may force color-IDs on Jews, Christians. News World Communications 060518.

Irans utrikesminister: Det finns inget land som heter Israel. While declaring that the US is too tied up in Iraq and Afghanistan to spearhead a military attack on Iran, the Islamic Republic's Foreign Minister said 060530 that "there is no such country" as Israel, according to Reuters. When asked by journalists to comment on Israeli Foreign Minister Tzipi Livni's call for imposing economic sanctions on Iran, FM Manucher Motaki replied sarcastically: "What country is that? There is no such country."

JK vägrar ompröva beslut om ljudband. Svenska Dagbladet 060607.

Christian ministry in Jericho burned out. A building housing an Evangelical Christian ministry in Jericho was recently torched by Arab neighbors, apparently Muslims angered over the group's religious activities in the ancient biblical city. The Living Bread Church, located in a Palestinian refugee camp on the edge of town, was deliberately set on fire in early June by neighbors opposed to the ministry, burning 25% of the house after a church service and rendering the entire building unusable. Pastor Karen Dunham, who founded Living Bread three years ago, was upbeat regarding the latest in a series of attacks on her base of operations, telling friends and supporters in an alert that "we are a church on fire." It marked the third time the building has been set ablaze in the past three years. Dunham arrived in Jericho three years ago to start a local church and has seen dozens of Muslims convert to Christianity despite the threats. (ICEJ News 060607.)

Hamas väpnade gren bryter officiellt vapenvilan. (Inofficiellt har Hamas stått bakom åtminstone två raketangrepp in i Israel de senaste veckorna.) DN 060610.

Fatahrörelsen har satt parlamentsbyggnaden och premiärministerns kontor i Ramallah i brand. DN 060612.

Dödskjutning på strand förnekas av Israel. DN 060613.
Minan hade gömts i sanden av Hamas, för att förhindra israeliska soldater att landstiga i området. PLO-soldater och säkerhetsfolk röjde flera minor på stranden 060610.

Våldsspiral kan leda till inbördeskrig. DN 060613.

Muslim official: Jewish temples existed on Temple Mount. The leader was dismissed from his Waqf position after he quietly made his beliefs known. WorldNetDaily 060614.

The untold story of Gaza (and Haditha?). /jewishworldreview 060616.

Yassir Arafat beordrade morden i Khartoum 1973. Yassir Arafat personligen gav order om att mörda tre diplomater, två amerikaner och en belgier, som Arafats utsända terrorgrupp från PLO-Fatah tagit som gisslan på den saudiarabiska ambassaden i Sudans huvudstad Khartoum våren 1973. Dick Haas 060618.

Photos Really Do Lie. The explosion on a Gaza beach. Jewish Review 060622.

Hamas backar om erkännande av Israel. DN 060628.

How Muslims think . In not one Muslim population polled does a majority believe that Arabs carried out the 9/11 attacks on the United States. The proportions range from a mere 15 percent in Pakistan holding Arabs responsible, to 48 percent among French Muslims. Confirming recent negative trends in Turkey, the number of Turks who point the finger at Arabs has declined from 46 percent in 2002 to 16 percent today. In other words, in every one of these ten Muslim communities, a majority views 9/11 as a hoax perpetrated by the U.S. government, Israel, or some other agency. Jewish World Review 060628.

Israeliska trupper har gripit 64 företrädare för Hamas, varav åtta ministrar i den Hamasledda regeringen. DN 060629.

Den 18-årige bosättaren hittad död. DN 060629.

Delar av södra Gaza mörklades sedan en raket som kommit ur kurs träffat en mindre elanläggning. Enligt Reuter hade raketen troligen avfyrats av militanta palestinier. SvD 060629.

Iranian leader Mahmoud Ahmadinejad: Conditions for Removal of Israel Are at Hand. Arutz Sheva 060710.

Med marktrupper, örlogsfartyg och flygvapen gick Israel in i Libanon sedan shiamilisen Hizbollah i morse tillfångatog två israeliska soldater. Svenska Dagbladet 060712.

Ett nytt krig i Mellanöstern är oroväckande nära. Dagens Nyheter 060713.

Hizbollah är en stat i staten. Svenska Dagladet 060713.

Som vanligt: Krig drabbar främst civila. Svenska Dagladet 060713.

Israel ställer svåra krav på Libanon för eldupphör: Släpp de två soldaterna, stoppa med raketbeskjutningen och acceptera FN:s resolution 1559, vilket betyder avväpning av Hizbollah. Dagens Nyheter 060714.

Svenskar ska evakueras från Libanon. Dagens Nyheter 060714.

Hizbollah förklarar "öppet krig" mot Israel. Aftonbladet 060714.

Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah: "Vi kommer att fortsätta vår kamp tills Jerusalem är judefritt." Flammor nr 3/2006.

Iran backar upp både Hizbollah och Hamas. Det handlar alltså inte om arabisk nationalism, utan om islam, och Iran är motorn i det islamiska kriget mot Israel. Iran behöver kärnkraft för att kunna nå Jerusalem och i väntan på detta förs striden mot Israel av Hizbollah, som ombud för Iran. Hamas som vann det senaste valet bland palestinierna är en islamistisk rörelse som också agerar på order från Iran. Hamas är Irans ombud i kriget mot Israel, precis som Hizbollah är det i Libanon. Israels andra huvudfiende är Jihadrörelsen, som representeras av bland andra Bin Ladins Al Qaida. Iran och Jihadrörelsen samarabetar inte idag eftersom de tillhör olika grenar av islam. Jihadgrupperna är sunnimuslimer och iranierna shiiter. (Raphael Israeli i Shalom över Israel nr 7-8/2006.)

Israeliska stridsflygplan fortsatte att bomba mål över hela Libanon och Gaza under lördagen, bland annat Hizbollahledaren Hassan Nasrallahs högkvarter i södra Beirut. Dagens Nyheter 060715.

Åtta israeler dödades och sju skadades när en raket slog ned på Haifas tågstation. Dagens Nyheter 060716.

De första svenskarna hemma från Libanon. Dagens Nyheter 060717.

"Hizbollah kommer aldrig att ge upp kriget" . Dagens Nyheter 060717.

Nya raketattacker mot Haifa.

Vid ett tillfälle på eftermiddagen hade Israel mer än hundra jetjaktplan och helikoptrar i aktion över Libanon. Flyget hade angripit inte mindre än 15 lastbilar med Hizballah-raketer på flaken.

Svenska Dagbladet 060717.

PM Olmert: Enough! Israel Will Eliminate Hizbullah and Hamas. Arutz Sheva 060717.

Palestinians kill "collaborator" in West Bank. Five Islamic Jihad gunmen on Sunday shot and killed Bassem Malah, 22, an alleged "collaborator," in front of about five hundred people in a public square in the West Bank city of Jenin, accusing him of giving information to Israeli authorities. After the unmasked gunmen had killed Malah, the crowd chanted "Allahu Akhbar," [Allah is Great], while pulverizing his body for the cameras. No arrests were made following the brutal murder. Scores of Palestinians are routinely 'executed' in public by the Islamic terrorist militias on charges of "collaboration", but few have any identifiable link to the Israeli security services. (ICEJ News 060717.)

Israel utesluter inte invasion i Libanon. Dagens Nyheter 060718.

Markstrider i Libanon - Annan kräver eldupphör. Dagens Nyheter 060718.

Arabiska Arig vill vara solidarisk med Israel. Dagens Nyheter 060718.

6 800 svenskar har nu evakuerats från Libanon, fortfarande är dock minst 300 svenskar kvar i Beirut, det kan också finnas fler svenskar kvar i Libanon.

Kulturnytt i P1 060719: Författaren och vänsterintellektuelle 76-årige Juran Kanjuk i Israel säger: Det går inte att tala med extremister, som Hizbolla, det enda de vill är att döda oss. Många av de israeliska författarna är väldigt vänster, väldigt Israelkritiska, det brukade jag också vara när jag var yngre, men det har förändrats, jag har gått åt höger, jag är väl någon sorts mittfåreman nu, men en sån är inte lika efterfrågad på panassen. Jag brukade bli inbjuden att hålla föredrag i Sverige, när jag var vänsteroptimist och fredsivrare, nu kommer inga inbjudningar. Men det är okey, folk hör det dom vill höra.

Firepower Won't Solve Mideast Strife. Religion Today 060719.

As rockets fall, prayers for 'true peace' rise from Christians in the Middle East. BP News 060719.

Russell D. Moore: Middle East peace: a Kingdom roadmap. BP News 060719.

Amos Oz om krisen i Libanon. Den här gången kritiserar inte den israeliska fredsrörelsen de israeliska militäroperationerna. Göteborgsposten 060719.

Kriget visar arabvärldens splittring. Dagens Nyheter 060720.

Utbombade militärposteringar, långa köer ut ur landet och en taxichaufför från Malmö, mötte DN:s utsände i Libanon. Dagens Nyheter 060721.

Terrorledaren Nasrallah är Israels mål. Dagen 060721.

6 800 svenskar har nu evakuerats från Libanon, fortfarande är dock minst 300 svenskar kvar i Beirut, det kan också finnas fler svenskar kvar i Libanon. Dagens Nyheter 060722.

Raketnedslagen får få att höja på ögonbrynen i Haifa. Dagens Nyheter 060722.

Be för Israel! - Olof Amkoff. BED 060722.

Syrien hotar med krig. Informationsminister: "Vi kommer inte att sitta tyst om Israel går in i Libanon". Aftonbladet 060723.

Israel accepterar fredsstyrka bestående av soldater från EU-länder. Svenska Dagbladet 060723.

Dagens Nyheter 060725.

Rumlarna har lämnat Österns Paris - Beirut. Dagens Nyheter 060725.

USA och Israel överens om att avväpna Hizbollah. Dagens Nyheter 060725.

Svårt för israeliska militären att stoppa Hizbollahs raketanfall. Dagens Nyheter 060725.

Minst fyra FN-observatörer dödades i en israelisk flygräd mot Khiam. Svenska Dagbladet 060725.

Israel vill ha buffertzon i Libanon. Svenska Dagbladet 060725.

Iran vinner på kriget i Libanon. Ayatollorna i Teheran noterar belåtet att deras skyddslingar i islamistgruppen Hizbollah gör "heroiskt" motstånd mot Israel. Dagen 060725.

Bakgrund till kriget och Hizbollahs närvaro av pastor Lars Mörling. Världen idag 060726.

Internationella konferensen om krisen i Libanon i Rom: De 15 länderna misslyckades med att enas om en gemensam linje. Dagens Nyheter 060726.

FN-chefen Kofi Annan Israels fördömde den israeliska bombningen av en FN-postering där fyra observatörer dödades. Dagens Nyheter 060726.

Israel struntade i FN:s vädjanden. Dagens Nyheter 060726.

Åtta israeliska soldater stupade och 22 sårades i hårda strider med Hizbollahmilisen. Dagens Nyheter 060726.

Hizbollahs stöd är obrutet i Libanon. Dagens Nyheter 060726.

Överallt en leende Nasrallah i Damaskus. Dagens Nyheter 060726.

Attacker mot mattransporter skrämmer hjälporganisationer. Dagens Nyheter 060726.

Samaritan's Purse Reaches Out to Needy in War-Torn Lebanon. Religion Today 060726.

Olmert: Offensiven fortsätter som hittills. Dagens Nyheter 060727.

Enig reaktion från säkerhetsrådet som uttrycker chock och bestörtning över Israels bombning av en FN-postering i Libanon. Svenska Dagbladet 060727.

Israeliskt flyg avlossade 21 missiler mot FN-basen. Dagens Nyheter 060727.

Israel har hotat FN i åratal. Dagens Nyheter 060727.

"Det kryllade av Hizballahmän kring FN:s postering vid al Khiam." Det finns åtminstone fem FN-posteringar i Sydlibanon där Hizballah förlagt utkikspunkter och militära positioner praktiskt taget vägg i vägg med FN-personalen - utan att FN gjort något åt saken. Richard Haas 060727.

Oljekatastrof utanför Libanon sedan israeliskt stridsflyg attackerat cisterner vid Jiyyeh-anläggningen söder om Beirut den 13 och 15 juli. Svenska Dagbladet 060727.

15.000 ton olja har läckt ut i Medelhavet. Dagens Nyheter 060728.

Israel avvisar krav på vapenvila på 72 timmar för att undsätta civilbefolkningen i södra Libanon. Dagens Nyheter 060729.

Syrien fortsätter stödja Hizbollah. Dagens Nyheter 060729.

Räddningsverket på väg till Libanon. Dagens Nyheter 060729.

Hoten mot judar i Sverige har ökat dramatiskt sedan konflikten i Mellanöstern trappades upp. Dagen 060730.

Flera israeliska flaggor brändes upp vid en demonstration utanför den israeliska ambassaden i Oslo. Dagen 060730.

Ett israeliskt flyganfall som krävde över 60 civila liv (varav 37 barn) i Kana i södra Libanon har väckt internationell upprördhet. Enligt israelerna angreps Kana eftersom Hizbollah sköt raketer från staden mot norra Israel. Dagens Nyheter 060730.

Demonstranter bröt sig in i FN-byggnad i centrala Beirut. "Vi älskar Nasrallah, må han bomba Tel Aviv", skanderade demonstranter på rimmad arabiska. Bara under söndagen sköt Hisbollah 140 raketer mot norra Israel, ett nytt rekord. Hizbullahs militära attacker mot Israel stöds av 87 procent av libaneserna, däribland 80 procent av den kristna befolkningen. Dagens Nyheter 060730.

Olmert beklagar anfallet mot Kana. Dagens Nyheter 060730.

Syriens president Bashar Assad kallade det israeliska flyganfallet mot staden Kana för "statsterrorism". Samtidigt har Syriens regering blivit allt öppnare i sitt stöd till Hizbollah. Dagens Nyheter 060730.

FN:s säkerhetsråd i extra möte. Dagens Nyheter 060730.

En FN-byggnad i staden Gaza stormades under en demonstration i protest mot bombningen av civila i Libanon. Dagens Nyheter 060730.

Israel har gått med på 48-timars bombstopp i södra Libanon. Dagens Nyheter 060730.

Självmords- bombare attackerar Israel sjövägen. Aftonbladet 060730.

Markstrider i södra Libanon trots bombstoppet. Dagens Nyheter 060731.

Den syriska regeringens media 060801: Israel är en katt som blev träffad av Hizbullah, och kommer snart att bli flådd.

Hjälpkonvojer kom fram till södra Libanon. Dagens Nyheter 060801.

Olmert: Vägen till eldupphör har öppnats. Dagens Nyheter 060801.

Olmert: "Hizbollahs infrastruktur krossad". Hizbollah svarade med att skjuta minst 206 raketer mot norra Israel. Dagens Nyheter 060802.

Mer än 15 raketer slog ner i de muslimska byarna Beit Jann och Abu Snan i västra Galileen.

Hizballahs dubbelnatur: en byggnad är både sjukhus och militärt logistiskt centrum. Ett system som går igen i alla sydlibanesiska byar. Vad som är ett bostadshus 23 timmar om dagen är också ett gömställe för raketerna och avfyrningsramperna. Ofta uppställda halvvägs inne i ett vanligt vardagsrum med balkong. I andra hus står ramperna färdiga på lastbilar parkerade under bostäderna.

Hizbollahs raketer dödade åtta israeler. Hizbollah sköt minst 100 raketer mot Israel. Dagens Nyheter 060803.

Åtta döda i israelisk attack mot Gaza. Dagens Nyheter 060803.

Hoten mot judar ökar i Göteborg. Den judiska församlingen fick ett hatbrev där det stod "Synd att inte Hitler hann avsluta jobbet".Kyrkans Tidning 060803.

Lebanese Christians Serve Muslim Refugees. Religion Today 060803.

Hizbollahs raketer dödade åtta israeler. Hizbollah sköt minst 100 raketer mot Israel. Dagens Nyheter 060803.

Israeliska flyganfall dödade minst 40 civila. Samtidigt fortsatte Hizbollah att skjuta ett hundratal raketer som dödade tre civila israeler och de når allt längre söderut. Dagens Nyheter 060804.

Hundratusentals shiiter demonstrerade i Bagdad under slagord som "Död åt Israel" och "Död åt Amerika". Demonstrationen hade arrangerats av den radikale shiitiske ledaren Muktada al Saadr, som byggt upp sin organisation med Hizbollah som förebild.Dagens Nyheter 060804.

Krisläge för Libanons sjukhus. Dagens Nyheter 060805.

Beirut bombat tredje dagen i rad. Dagens Nyheter 060805.

Hamasledare gripen av Israel. Dagens Nyheter 060806.

Libanon missnöjt med FN-resolutionen. Dagens Nyheter 060806.

Israel tänker fortsätter sina attacker mot Hizbollah tills dess att en internationell fredsstyrka anländer till Libanon. Dagens Nyheter 060806.

Striderna mellan Hizbollah och Israel trappas upp. Tolv personer dödades av en raket som slog ner mitt i en grupp människor utanför ingången till kibbutzen Kfar Giladi. Samtliga var reservister i armén. Dagens Nyheter 060806. Raketerna är laddade med stålkulor som slungas ut över ett 800 meter djupt område i en cirkel från den plats där raketen exploderar. Många av offren slets sönder i bitar.

Räddningsverket på plats i Libanon. Dagens Nyheter 060806.

Sverige erbjuder sig att vara ledare i en internationell konferens om återuppbyggnaden i Libanon efter kriget. Dagens Nyheter 060806.

Minst 33 civila dödades på måndagen i israeliska flyganfall runt om i Libanon. Uppgifter om en attack som krävde 40 liv dementerades senare, de befanns sig i skyddsrummet och klarade sig. Dagens Nyheter 060806.

Arabländer kräver israelisk reträtt. Dagens Nyheter 060807.

Rasmus Fleischer: Hizbollah-vänstern i Sverige stöder judeutrotning. Hyllandet av Hizbollah, ett fundamentalt rasistiskt parti, har inte bara normaliserats inom vissa delar av vänstern. Det har upphöjts till en trosbekännelse. Talkörerna på arabiska, som uppmanade till att "döda judarna" och avslutades "Nasrallah, vår älskade, bomba Tel Aviv, applåderades entusiastiskt även av vänsterpartiets fanbärare. Expressen 060807.

Tommy Lilja: Ensidig mediebild från Libanonkriget. Kriget beror på att Hizbollah och Hamas de senaste åren regelbundet beskjutit Israel och sprängt oskyldiga judar i luften. Dagen 060808.

Både judar och araber i den "blandade" staden Haifa drabbas av Hizbollahs raketer. Dagen 060808.

Hezbollah Guilty of War Crimes, Says Christian Activist.AgapePress reports a Christian human-rights advocate says there's ample evidence that the terrorist group Hezbollah is deliberately putting Christians in harm's way in Lebanon because they refused to go along with the group's anti-Israel agenda. Dr. Keith Roderick of Christian Solidarity International (CSI) says Hezbollah is using Christian villages as staging areas for its rocket attacks against Israel. He says one Christian told him Hezbollah set up a launcher on the roof of his home. "And they ignored him and launched the rocket," says the CSI spokesman. "So he went down as quickly as possible and gathered his family and fled to his cousin's home, which is some distance from there." Fifteen minutes later, he says, the man's house was bombed and destroyed. The tactic of using civilians and their property in this fashion, says Roderick, is in direct violation of international law. (Religion Today 060808)

En tillgångatagen hizbollah-terrorist, Mahmoud Ali Suleiman, berättar följande för newsmax.com: "We trained in Iran. "We went from Beirut in civilian cars... to the airport in Damascus." Suleiman, who gave his age as 22, said between 40 and 50 people went with him for the training, which involved instruction in the use of anti-tank weapons. He didn't say when the training took place or how long it lasted. The man, speaking in Arabic, said he joined Hizbollah in 2000 and had carried out two operations with the Lebanese guerrilla group, the first in December 2005 when they had tried to take on an Israeli tank entering southern Lebanon. The second operation was the one in July, when the two Israeli soldiers were seized and eight were killed in subsequent mortar fire and clashes. As well as the brief stint in Iran, Suleiman said he had done extensive training at a Hizbollah camp in Baalbek, in Lebanon's eastern Bekaa valley.

På Al-Manar TV (Hezbollahs tv-station) beskrivs judar som grisar och apor medan förintelsen förnekas. Herald Tribune 060808.

Kristna libaneser hjälper muslimska flyktingar. Dagen 060808.

Ryssland kräver omedelbar vapenvila. Dagens Nyheter 060808.

Fortsatta strider trots kraven på vapenvila. Dagens Nyheter 060808.

En miljökatastrof hotar i Libanon och Syrien efter de oljeutsläpp som kriget har orsakat i regionen. Dagens Nyheter 060808.

A public opinion poll conducted by the Ramallah-based Near East Consulting group and published on 060808 shows that support for Hamas and Hizb'Allah among Palestinians in Gaza, the West Bank and East Jerusalem has significantly increased over the past few weeks. The poll was held in the first week of August and is an indication of the growing radicalization of Palestinian society, finding that while some 75% of Palestinians declared their support for a peaceful settlement with Israel in June, just five weeks later the percentage dropped to about 50%. The current Israeli operations against Hizb'Allah in Lebanon have also exponentially increased their backing among Palestinians, with an overwhelming majority of 97% voicing their support of the militant Shi'ite Muslim terror group.

Venezuelas president Hugo Chavez hotar med att bryta de diplomatiska förbindelserna med Israel i protest mot landets militäroffensiv i Libanon. Dagens Nyheter 060809.

Israelisk seger kräver marktrupp. Dagens Nyheter 060809.

Kiryat Shmona i norra Israel är snart helt tom på invånare. Det är första gången sedan Israel bildades som en hel stad evakueras i landet. Dagens Nyheter 060809.

Hizbollahs ledare Sayed Hassan Nasrallah uppmanade i ett tv-tal alla araber boende i Haifa att lämna staden. Israel säger att offensiven kan pågå i ytterligare en månad. Dagens Nyheter 060809. Aftonbladet 060809.

Situationen alltmer desperat i Libanon. Dagens Nyheter 060809.

Hundratusentals människor är på flykt i Israel. Lika många sitter i skyddsrum. Dagens Nyheter 060810.

Israeliska trupper strider mot Hizbollahmilisen långt inne i Libanon. Dagens Nyheter 060810.

Israelisk markoffensiv skjuts upp. Svenska Dagbladet 060810.

Mother and child killed in rocket barrage near Carmiel in Arab villages of Galilee. Hizb'Allah rocketeers killing a three-year-old boy and his mother, 22, in the western Galilee village of Dir-el Assad. Eleven other people were wounded in the attack. Among those seriously injured was the four-year-old brother of the child who was killed. The barrage of Katyushas continued throughout Thursday morning with reports of at least 60 rockets landing in cities and towns throughout northern Israel, including Nahariya, Safed, the Golan Heights, and the Haifa Bay area. Several homes in Carmiel and Safed suffered direct hits from Hizb'Allah rockets, and at least one person was hospitalized for shock. At least 160 Hizb'Allah-fired rockets pummeled northern Israel on Wednesday, with over 80 striking in or around Kiryat Shmona, causing no injuries but inflicting heavy damage. One person was wounded and several were hospitalized for shock after a rocket barrage hit Safed also Wednesday afternoon. (ICEJ News 060810).

En europeisk turist knivhöggs till döds av en palestinier i centrala Jerusalem. Expressen 060810.

Hizballahs raketer dödar palestinier i norra Israel. Varför är inte världens medier där och skildrar detta? Richard Haas 060810. Se fler av Haas artiklar här.

Israel attackerade konvoj med civila. Dagens Nyheter 060811.

FN:s säkerhetsråd har röstat igenom en resolution som kräver ett slut på striderna i Libanon och Israel. Dagens Nyheter 060812.

Israels regering säger ja till FN-resolutionen om kriget mellan Israel och Hizbollah. Dagens Nyheter 060813.

Hårda strider trots löfte om vapenvila. 24 israeliska soldater dödade senaste dygnet. Dagens Nyheter 060813.

Javier Solana, EU:s utrikespolitiske sändebud, lovade i Jerusalem i dag att den utvidgade fredsstyrkan Unifil i södra Libanon kommer att få ett "mycket robust mandat". Svenska Dagbladet 060813.

En palestinsk man, anklagad för samarbete med Israel, tvingades på knä med bakbundna händer och ögonbindel och sköts i bröstet av två män. Avrättningen visades på tv. Svenska Dagbladet 060813.

Eldupphör får israeler att återvända. Dagens Nyheter 060814.

Libaneserna: De israeliska angriparna har förlorat! Hizbollah har segrat mot Israel. Dagens Nyheter 060814.

8000 libaneser tillbaka till tryggheten i Sverige. Dagens Nyheter 060814.

Statsministern bjuder till givarkonferens. Dagens Nyheter 060814.

Hizbollah lovar bygga upp hus, betala ett års hyra och nya möbler. Aftonbladet 060814.

Beväpnade män kidnappade två journalister från amerikanska teve-kanalen Fox News i staden Gaza. Svenska Dagbladet 060814.

Krigkostnaderna för Israels del beräknas uppgå till 42 miljarder kr.

Mer än 4000 Hizb'Allah-raketer har träffat Israel.

Båda sidor förkunnar seger i Libanon. Dagens Nyheter 060815.

Frankrike kräver att Hizbollah avväpnas. Dagens Nyheter 060815.

Svenska minröjare till Libanon. Dagens Nyheter 060816.

Fler FN-trupper på gång till Libanon. Dagens Nyheter 060816.

Iran ställer ut karikatyrer av förintelsen. Svenska Dagbladet 060816.

Nabil Kauk, Hizbollahs främste företrädare i södra Libanon: Det är inte aktuellt att avväpna Hizbollah så länge israeliska soldater finns kvar i Libanon. År 2004 uttalade säkerhetsrådet att Hizbollah skulle lämna från sig vapnen och ge landets armé makten över södra Libanon. Hizbollah har hittills undvikit att rätta sig efter beslutet. Svenska Dagbladet 060816.

Libanon begraver sina döda. Om Hizbollah före kriget kanske stöddes av 50 procent så är siffran nu 100 procent. Dagens Nyheter 060816.

West Bank residents: Israeli Arabs "worse than the Jews". During the recent rocket attacks on Israel many Israeli-Arab residents of Haifa decided to take Hizb'Allah leader Hassan Nasrallah's "recommendation" and leave the city, fleeing to the West Bank and even East Jerusalem - only to decide that they would rather face the threat of Katyusha rockets than be publicly harassed and humiliated by fellow Arabs. "They told us, 'you are worse than the Jews.' We heard expressions of joy over the fact we have fled our homes, and some even tried to attack us. We were disgusted and decided to return to Haifa," said one man who went to Bethlehem to find refuge from the deadly rocket strikes, stressing that he used to make regular donations to the Palestinians there. "We thought we were one nation… We went to demonstrations for them and we donated a lot of money because we thought they were our brothers. But what we found was exploitation and undeserved treatment," he told. "'We will never again make a donation or participate in a demonstration for the West Bank from now on," he added. Net news.com 060816.

Sverige får kritik för Libanonkonferens. Simon Wiesenthal Center: Konferensen borde fokusera på bistånd till båda sidor av konflikten. Dagen 060817.

Fristående israelisk undersökning om Libanonkriget ska genomföras. 160 israeler, varav 41 civila, dödades under konflikten. Hizbollah avfyrade fler än 4.000 raketer in i Israel. Dagens Nyheter 060817.

Israel har dragit sig tillbaka från hälften av det område man ockuperat i södra Libanon och lämnat över till FN. Dagens Nyheter 060817.

Den libanesiska armén - en armé utan tänder som tar över. Dagens Nyheter 060817.

IFormer Pakistan Intelligence Chief on Al-Jazeera: 'Israel is Our Main Enemy'; As Mel Gibson Said, 'The Jews Caused All the Wars'. MEMRI 060825.

Libanon hotade avbryta grupperingen av libanesiska armeförband i södra Libanon efter att Israel på lördagen brutit vapenvilan med en kommandoräd i östra Libanon mot en vapenleverans till Hizbollah. Dagens Nyheter 060819.

Bråk vid Israel-manifestation i Stockholm. Dagens Nyheter 060820.

Israel flaggar för fler räder mot Hizbollah inne i Libanon. Dagens Nyheter 060820.

Libanons regering varnar Hizbollah attackera Israel. Dagens Nyheter 060820.

Iran vägrar sluta att anrika uran. Dagens Nyheter 060821.

Brittisktillverkad militärutrustning (bl a glasögon för mörkerseende) har påträffats i bunkrar i södra Libanon där Hizbollahmilisen hållit till. Dagens Nyheter 060821.

Uppfattningar i Damaskus: Inte på tusen år har arabvärlden haft en ledare som Nasrallah. Hizbollahledaren Hassan Nasrallah är djupt religiös, anhängare av sharialagarna och har upprepade gånger gett uttryck för sitt djupa hat för judar. I likhet med Irans president förnekar han förintelsen. Aftonbladet 060821.

USA ger 1,6 miljarder kronor till till återuppbyggnaden av Libanon, samt 25 000 ton vete. Svenska Dagbladet 060821.

Mediakriget - Israels svåraste motståndare. Världen idag 060821.

Iranska tecknare förlöjligar Förintelsen. Världen idag 060821.

Israel åtalar palestinsk talman. Dagens Nyheter 060822.

I Kiryat Shmona vågar ingen tro på varaktig fred. Över tusen av Hizbollahs raketer träffade staden under kriget. Kiryat Shmona omtalas i Hesekiel 38 vers16 i samband med Gog-kriget: "Där skall också finnas en stad med namnet Hamona." Dagens Nyheter 060822.

Israeler vill tvinga bort Olmert. Folket kallar Libanonkriget för fiasko. Dagen 060822.

Det enda som räddar Olmert är att inget koalitionsparti vill ha nyval. Dagen 060822.

Både Israel och Hizbollah har gjort sig skyldiga till svåra krigsbrott, slår människorättsorganisationen Amnesty fast i en rapport. Dagens Nyheter 060823. Hela rapporten från Amnesty International.

Israels president misstänks för sextrakasserier. Dagens Nyheter 060823.

Israels arméchef medger misstag. Dagens Nyheter 060824.

Islamist Al-Hesbah Website Plan of Action for the Jihad Fighter: How to Kill a Westerner in the Arabian Peninsula. MEMRI 060825.

7.000 soldater från EU till Libanon. Dagens Nyheter 060825.

Två medlemmar av knesset på europeisk PR-offensiv. Dagen 060825.

Två på Gazaremsan kidnappade amerikanska journalister tvingades konvertera under vapenhot till islam innan de frigavs. Dagens Nyheter 060825.

Syrian president Assad warned that if peace negotiations on the Golan fail to materialize soon, Syria will take a more aggressive stance toward its old enemy. The Christian Science Monitor 060825.

Ahmadinejad would sacrifice half of Iran to wipe out Israel. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, if he ever became the supreme decision maker in his country, would "sacrifice half of Iran for the sake of eliminating Israel," Giora Eiland, Israel's former national security adviser, told The Jerusalem Post. Jerusalem Post 060825.

Iran producerar tungt vatten. Dagens Nyheter 060826.

Hizbollah delade ut falska dollarsedlar i en förort i Beirut. National Post, Canada 060826.

Egypt Mufti Sheikh Dr. Ali Gom'a : True face of blood-sucking Hebrew entity exposed, "who prepare matzo from human blood." ynetnews.com 060827.

PA gov't spokesman: People are to blame for situation. Palestinian government spokesperson and Hamas official Dr Ghazi Hamad criticizes chaos, violence in Gaza, says Israeli occupation couldn't be blamed for all; calls on Palestinians to admit to mistakes. ynetnews.com 060827.
Ghazi Hamad, talesman för den palestinska myndighetens regering, har publicerat en kritisk artikel om situationen i Gaza på en palestinsk nyhetswebbsida, rapporterade Jerusalem Post. "När man går på gatorna i Gaza stad, måste man blunda på grund av det man ser där: ofattbart kaos, vårdslösa poliser och unga män som bär på vapen och stolt svansar omkring..." Hamad skriver att den "levnadskultur" som rådde i Gazaremsan har ersatts av en mardröm efter det israeliska tillbakadragandet. Han medgav att palestinierna har misslyckats med att utveckla Gazaremsan efter det israeliska tillbakadragandet, och med att införa lag och ordning. Enligt Hamad, är de beväpnade grupperna ansvariga för krisen. Han uppmuntrade dem att överväga sin taktik och sluta anklaga Israel för deras misstag: "Vi är vana att skylla våra misstag på andra. Vilket är sambandet mellan kaoset, anarkin, laglösheten, de godtyckliga morden, stöld av land, familjerivalitet, lagöverträdelse på allmän egendom, den oorganiserade trafiken och ockupationen? Vi är fortfarande fångna i konspirationsteorimentaliteten - en mentalitet som har begränsat vår möjlighet att tänka." "Vi har förlorat vårt lokalsinne och vi vet inte vart vi är på väg... Ha förbarmande med Gaza. Ha förbarmande med oss i vår demagogi, vårt kaos, våra vapen, huliganer och vår maktkamp. Låt Gaza andas lite. Låt det leva", utbrister han i artikeln med adress till de beväpnade grupperna i Gazaremsan. (Trons Värld nr 14/060907).

Iran är beslutsamt om eget kärnbränsle. Dagens Nyheter 060827.

Hizbollahs ledare ångrar kidnappning. Expressen 060827.

Kofi Annan vill ha de båda kidnappade israeliska soldaterna i Libanon frigivna.. Hizbollahanhängare buade åt FN:s generalsekreterare då han besökte Beiruts bombade södra förorter. Dagens Nyheter 060828.

Libanon behöver 3,5 miljarder kronor till den omdelbara återuppbyggnaden. Dagens Nyheter 060829.

Libanons armé beslagtog Hizbollahvapen. Dagens Nyheter 060829.

Magnus Norell - Regeringens givarkonferens förvärrar situationen i Libanon. Givarkonferensen för Libanons återuppbyggnad gör inget för att hindra Hizbollah från att förbli en stat i staten. Dagens Nyheter 060830.

Raketbeskjuten ambulans i libanesiska Qana var bluff. Världen idag 060830.

Libanonkonferens kritiseras för ensidighet. Israel glöms bort. Världen idag 060830.

Hizbollas förstörelse kostar Israel minst 40 miljarder kronor. Dessutom dödades 41 civila och 117soldater. 6480 sårades sammanlagt. 3970 raketer landade i Israel.

The Sinai Peninsula has become a "Garden of Eden" for terrorists smuggling arms into the Gaza Strip. Weapons smuggling from Egypt through the Rafah crossing has risen exponentially since the pullout, approximately 15,000 guns, four million bullets, 2,300 pistols, 38 rockets, dozens of anti-tank missiles, 15 tons of TNT, 400 RPG's and 10-15 Katyushas like those used in Lebanon had been smuggled into Gaza. Additionally, more than $50 million in cash has been smuggled in to Hamas, according to Shin Bet (Israel Security Agency). (ICEJ News 060830.)

Israeli soldiers in south Lebanon found a booklet that provided a glimpse into that movement's religious indoctrination. It extolled holy war and martyrdom and provided examples from the Iranian Revolutionary Guards' experience. "There are several gates to Heaven and the most prestigious of all is the one for those involved in a Jihad," the document says. (ICEJ News 060830.)

Stockholmskonferensen för Libanons återuppbyggnad de närmaste 4 månadernaavslutades med att de 50 länder som deltog på mötet lovade att bistå med 6,7 miljarder svenska kronor. Dagens Nyheter 060831.

Stora bidrag redan utlovade till Libanon. Dagens Nyheter 060831.

Christian Suggested Conversion to Islam to Win Newsmen's Release. Religion Today 060831.

Krisläge i Gaza mildras av 410 miljoner kronor från svensk givarkonferens. Dagens Nyheter 060901.

Syrien lovar stoppa illegala vapenleveranser till Libanon. Dagens Nyheter 060901.

Omfattande palestinska strejker i Gazaremsan och på Västbanken i protest mot uteblivna löner. Dagens Nyheter 060902.

Irans president lovar att stödja FN-resolutionen om Libanon. Svenska Dagbladet 060902.

Passagerarplan från Qatar landade i Beirut trots israelisk blockad. Dagens Nyheter 060904.

Pistolman sköt ihjäl brittisk turist i Amman I Jordanien och skadade fem andra turiester. Ropade "Gud är stor" - sen sköt han ihjäl turisten. Aftonbladet 060905.

Libanesiska kristna vågar inte återvända till södra Libanon förrän den libanesiska armén och FN-trupperna kommit på plats. Dagens Nyheter 060905.

Bush: Irans president en "tyrann". Aftonbladet 060905.

Israel lyfter sin blockad av Libanon. Dagens Nyheter 060906.

Arab Church Leaders Reject Christian Zionism As 'False Teaching'. CNS News 060906.

Israel behåller möjligheten att slå till mot vapenleveranser till Hizbollah. Dagens Nyheter 060907.

Iran är OPEC:s näst största producent och säljer ca 2,4 miljoner fat olja per dag som inbringar just nu 44,6 miljarder dollar per år - regeringens största inkomst. För att köpa allmänhetens stöd subventionerar den iranska regimen boende, bensin, räntesatser, mjöl och ris med 25 miljarder dollar. (Thomas L. Friedman, New York Times, 18 augusti 2006).

al-Qaida pekar ut Israel och oljeanläggningarna vid Persiska viken som nästa mål. Dagens Nyheter 060911.

Hamas accepterar samlingsregering. Dagens Nyheter 060911.

Jerusalem Post rapporterar att 61 procent av palestinierna stöder "militära operationer" inne i Israel jämfört med endast 32 procent som tar avstånd från sådana attacker, enligt en ny undersökning gjord av An-Najah universtetet i staden Nablus på Västbanken. Många palestinier översätter termen "militära operationer" som en referens till självmordsbombningar inne i israeliska städer och undersökningen reflekterar en snabb tillväxttrend av radikalism bland den palestinska allmänheten, nu influerad av Hizballahs aktioner i Libanon denna sommaren.

Palestinske premiärministern Ismail Haniya vill inte att samlingsregeringen förhandlar. Dagens Nyheter 060912.

Ismail Haniyas tudelade tunga: Haniya i Alsharoq på arabiska den 1 mars 2006: "En av de grundläggande principerna för den nya regeringen är att inte ge efter för de internationella hoten och att inte erkänna Israel." Haniya i Jerusalem Post den 28 februari 2006 på engelska i Jerusalem Post: "Vi kommer att respektera överenskommelserna som tillförsäkrar oss en stat enligt 1967 års gränser, och även frisläppandet av fångar. Om Israel drar sig tillbaka till 1967 års gränser, kommer vi att formulera fred i etapper."

21 Hamaspolitiker friges av Israel. Aftonbladet 060912.

Video footage, photographs and numerous documents confiscated by security forces show active support of terrorism, advocate violence against Jews, Israel and the U.S. in Palestinian schools. Israel Defense Forces 060912.

How Fatah got religion and lost power. God was left out when the Palestine Liberation Organization was founded in 1964. God is everywhere, however, in the 1988 charter of Hamas. The Jerusalem Post 060912.

Arab Church Leaders Reject Christian Zionism As 'False Teaching'. Crosswalk.com 060912.

Jackie Jakubowski frågar: Vart skall Israel skicka sin räkning? Sydsvenskan 060913.

5 churches attacked in Palestinian areas following Pope's comments on Islam. Beitbart.com 060917.

Syria will not wait much longer before it recaptures the Golan Heights, Syrian Information Minister Mohsen Bilal told Egyptian newspaper al-Ahram al-Arabi. Yedioth Internet. 060917.

Ahmadinejad visits Venezuela. Aftonbladet 060917. Ahmadinejad has said he and Chavez are like "brothers" in a great global struggle.

Israeli Sheik: Jerusalem will soon fall to the Caliphate. Head of the northern faction of Israel's Islamic Movement, Sheikh Raed Salah, said Friday that "soon Jerusalem will be the capital of the new Muslim caliphate, and the caliph's seat will be there." Salah, an Israeli citizen, addressed an audience of 50,000 attending the Islamic Movement's 11th annual rally in Umm al-Fahm, in northern Israel. "Caliph" refers to the leader of a Muslim nation and in Arabic means "heir" or "substitute" of the prophet Muhammad. "The Israeli occupation will leave Jerusalem soon. It will happen sooner than is thought," Salah said at the rally. The event, held annually, has become an occasion for Israel's Muslim citizens to disparage their country and call for its destruction.

FN-kritik mot Israels klusterbomber. Aftonbladet 060919.

Venezuelas flört med Iran skapar oro. Aftonbladet 060920.

Bush kallar Abbas en fredens man. Dagens Nyheter 060920.

USA tonar ned kritik mot Iran. Dagens Nyheter 060920.

Venezuelas frispråkige president Hugo Chávez kallade Bush för djävul, lögnare och tyrann. Dagens Nyheter 060920.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad mästare i pr under sitt besök i New York. Dagens Nyheter 060920.

Vi det judiska nyåret 5767 (för ett år sedan) var Israels befolkning 6.990.700 av vilka 5.313.800 var judar och 1.377.100 araber. Tillväxttakten var 1,5 procent för den judiska befolkningen, 3 procent för muslimerna, 1,9 procent för druserna och 1,4 för de kristna. Det fanns 146.000 kristna och av dem var 118.000 araber. Vidare var 115.200 druser och 272,200 kunde inte anknytas till någon religion. 867.000 hade sitt ursprung i Afrika varav 105.000 var etiopier. Sovjetunionen har den allra största ursprungsbefolkningen 1,177 miljoner. Sedan kommer Marocko med 492.000. 239.000 kommer från Irak, 228.000 från Rumänien och 210.000 från Polen. I dessa siffrorna inräknas även deras barn födda i Israel.

Nasrallah samlade halv miljon anhängare i Beirut. Nasrallah: "Ingen armé i världen kan avväpna Hizbollah. Vi är starkare nu än någonsin, och har minst 20.000 raketer kvar." Dagens Nyheter 060922.

Fattigdomen och desperationen växer i Gaza. Dagens Nyheter 060927.

Israel fired some 1,800 cluster rockets on Lebanon during the war and they contained over 1.2 million cluster bombs. "What we did there was crazy and monstrous", testifies a commander in the Israel Defense Forces. Haaretz 060930.

Final Israeli troops leave Lebanon. The Guardian 061001.

Väpnade sammandrabbningar mellan Hamas- och Fatahsympatisörer i Gaza och på Västbanken. Dagens Nyheter 061002.

Hamas högste ledare Khaled al-Mashaal i Damaskus vill inte erkänna Israel. Kyrkans Tidning 061002.

Syria, Iran intelligence services aided Hezbollah during war. Haaretz 061003.

Risk för inbördeskrig på Västbanken. Konflikten trappades upp när en Fatah-grupp i går hotade mörda Hamas ledning. Dagen 061004.

Världens före detta ledare kräver en lösning på den arabisk-israeliska konflikten. Dagens Nyheter 061004.

Hamas: We will never recognize Israel. Ismail Haniyeh, Palestinian Authority Prime Minister and Hamas party leader defiantly stated 2006-10-06 that his government would never recognize the State of Israel.

Syrian President Bashar al-Assad: War with Israel possible. Middle East Online 061009.

Human Rights Watch: Hizbollah använde klustervapen. Dagens Nyheter 061019.

Iran President Ahmadinejad on October 11, 2006: The enemies are completely paralyzed, and cannot in any way confront the Iranian people. If our people maintain unity and solidarity, they [i.e. the enemies] must expect a great [Iranian] victory, because we have [only] one step remaining before we attain the summit of nuclear technology." Memri 061019.

Irans statschef Mahmoud Ahmadinejad: Israel är en produkt av västerländsk imperialism och staten Israel kommer därför snart att försvinna. Europa måste distansera sig från Israel eller riskera repressalier. 061021.

Det argentinska åklagarämbetet har beslutat att utpeka Iran som direkt ansvarigt för 1994 års antijudiska terrordåd i Buenos Aires. Dagens Nyheter 061026.

Palestinian preachers in several major mosques in the West Bank and Gaza Strip are celebrating the anti-American violence in Iraq as a gift from Allah bestowed upon Muslims through prayer during the holy month of Ramadan. WorldNetDaily 061031. Kommentar: Bara mörkrets furste själv kan stå bakom sådana predikanter!

A new article blaming Jews for "fanning the flames of evil and provoking wars" has appeared in the Palestinian Authority's official newspaper, Al Hayat Al Jadida. ynetnews.com 061031.

Nasrallah blåser till strid i Libanon om att få mer politiksk makt i landet. Svenska Dagblaet 061101.

Iran övar med sina Shahabrobotar i ett defensivt syfte. Svenska Dagblaet 061102.

Syria could resort to armed resistance if peace negotiations do not lead to Israel's return of the Golan Heights, the country's Information Minister said. The Associated Press 061105.

Iran says ready to share weapons systems with allies. Haaretz.com 061106.

Syria and Hezbollah are likely to start a war with the Jewish state within 10 months. World Net Daily 061106.

Abuse of women still rife in Palestinian life, says study. There have been 98 officially reported cases of "honour killing" or other domestic murders of women in Gaza and the West Bank since 2000. The Independent 061107.

Dålig sits för den palestinska kvinnan. Drygt 61 procent av de palestinska kvinnorna utsätts för psykologiskt våld inom familjeklanen. Mer än tio procent av kvinnorna får stå ut med sexuella övergrepp från sina män. Dick Haas 061108.

Ehud Olmert: Anfallet var ett misstag. Anfallet utlöstes på grund av teknikproblem. Aftonbladet 061109.

Om Israel angriper Iran för att förstöra landets kärnkraft, kommer Iran och särskilt Revolutionsgardet att ge ett snabbt och våldsamt svar. Inom några sekunder. Dagens Nyheter 061112.

Akademikern Mohammed Shbeir ska leda den nya palestinska koalitionsregeringen. Dagens Nyheter 061112.

Israel är dömt till förstörelse, hävdar Irans president Mahmoud Ahmadinejad i ett nytt utfall mot den judiska staten. Dagens Nyheter 061113.
The Jerusalem Post 061113.

Anti-Semitism in Europe had increased pursuant to Israel's war in Lebanon this summer. Expressions of anti-Semitism have doubled since this summer and with a clear connection between increasing anti-Semitism in Europe and statements made by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.. ynetnews.com 061113.

Artikel i Jerusalem Post konstaterar: Believing Christians are taking it upon themselves to ensure the survival and prosperity of the Jewish people in general, and of Israel in particular. The Jerusalem Post 061113.

Den nya palestinska samlingsregering som nu diskuteras kommer inte att erkänna Israel. Dagens Nyheter 061114.

"It's desperate for everyone living in Gaza right now, but the Christian community is particularly hard hit." Crosswalk.com 061115.

A United Nations report said at least 720 Sunnis from Somalia were recruited by Hizbullah to fight Israel in the 34-day war that ended on Aug. 14. INFOGUERRE.COM 061117.

Lebanese civilians close to the border with Syria confirm to The Jerusalem Post that weapons for Hizbullah were being brought in by the truckload at night. The Jerusalem Post 061117.

"Förlorade" indiska judar från Manasses stam flyttar till Israel. Dagens Nyheter 061117.
Glädje när bibliskt stamfolk kom hem. Dagen 061122.

FN kräver slut på våldet i Gaza. Dagens Nyheter 061118.

Amnesty finner det allvarligt att båda sidor i Libanonkriget tycks ha kränkt folkrätten under konflikten. Dagen 061122.

Ryssland har börjat leverera luftvärnsmissilsystemet Tor-M1 till Iran. Tor-M1 är en missil som kan avfyras från ett fordon mot flygplan, helikoptrar eller andra mål i luften på relativt låg höjd. Dagen 061122.

An elderly Palestinian grandmother detonated herself near IDF troops operating in the northern Gaza Strip, killing herself and injuring three Israeli soldiers. The Hamas terror group was quick to claim responsibility for the attack by 68-year-old Fatima an-Najar, a mother of nine and grandmother to 41. "We told the Zionist enemy we will meet it with many surprises… and this is one of the surprises, presented by a 68-year-old woman," a Hamas spokesperson told reporters. (ICEJ News 061124.)

Palestinier lovar stoppa raketbeskjutning. Israel välkomnade initiativet och lovade att avsluta sin militära operation i Gazaremsan om det palestinska våldet stoppas. Dagens Nyheter 061125. Samtidigt - Hamas hotar med tredje intifada. Dagens Nyheter 061125.

Olmert: Palestinskt eldupphör kan leda till fredssamtal. Dagens Nyheter 061126.

Arafat agreed to house Iranian bases in PA territory. Ha'aretz reports that Iran and Yasser Arafat's Palestinian Authority reached a secret agreement in 2002 that called for the creation of secret Iranian military bases in the West Bank and Gaza in exchange for military aid to the PA. (ICEJ News 061129.(

Hamas: we will never recognise Israel. The Palestinian prime minister, Ismail Haniyeh, said his Hamas-led government will never recognise Israel and will continue to fight for the liberation of Jerusalem. Guardian 061208.

Situationen i de palestinska områdena när det gäller mänskliga rättigheter är så allvarliga att en katastrof hotar. Dagen 061210.

Död åt diktatorn! skrek en grupp iranska studenter när president Mahmoud Ahmadinejad höll tal i Teheran. Dagens Nyheter 061211.

Iran inleder kritiserad förintelsekonferens. Teheranregimen har förklarat att ingenting kommer att vara förbjudet vid konferensen. Dagens Nyheter 061211.

Olmert talar om Israel som kärnvapenstat. Dagens Nyheter 061211.

Ahmadinejad: Israel to disappear like USSR. Yedioth Internet 061211. BBC News 061212.

Domaren Bassam Fara som även var medlem av Hamas väpnade gren mördades när han var på väg till domstolen i Khan Yunis i södra Gaza. Dagens Nyheter 061213.

Locket på om Israels kärnvapen. Iran kräver att FN:s säkerhetsråd ska agera mot Israel. Arabförbundet begär att säkerhetsrådet ska sätta press på Israel och kräva att landet öppnar sina kärntekniska anläggningar för inspektion. Dagens Nyheter 061213.

Hamas hotar hämnas "mordförsök". Livvakten räddade premiärminister Ismail Haniyas liv genom att själv bli dödad. Dagens Nyheter 061215.

Hamas och Fatah nära inbördeskrig. Dagens Nyheter 061216.

Palestiniernas president Mahmud Abbas utlyste på lördagen nyval med hänvisning till stridigheterna med premiärminister Ismail Haniyas Hamasrörelse. Dagens Nyheter 061216.

Hamas förkastar besked om palestinskt nyval. Dagens Nyheter 061216.

Arabiska ledare förorsakade flyktingproblemet. PA columnist: Arab leaders initiated departure and made false promises of a speedy return. Palestinian Media Watch 061217.

O, Muslim town of Bethlehem... The town's Christian population has dwindled from more than 85 per cent in 1948 to 12 per cent of its 60,000 inhabitants in 2006. Daily Mail 061216.

De kristna palestinierna flyr Bethlehem. "Det finns ingen framtid för oss kristna i Bethlehem". Richard "Dick" Haas 061219.

Jewish people are four times more likely to be attacked because of their religion than Muslims. Sunday Telegraph 061217.

Syria willing to attack Israel. Jerusalem Post 061218. Haarets.com 061218.

De kristna palestinierna flyr Bethlehem. "Det finns ingen framtid för oss kristna i Bethlehem". Richard "Dick" Haas 061219.

Hårda strider efter bruten vapenvila i Gaza. Dagens Nyheter 061219.

Ahmadinejad: Thanks to Allah, Israel will soon disappear. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad declared 20 October 2006 Friday that Israel no longer had any reason to exist and would soon disappear. "This regime, thanks to Allah, has lost the reason for its existence," he said. "You should believe that this regime is disappearing." The fiery, Holocaust-denying leader went on to call Israel's leaders a "group of terrorists" and threatened any country that supported the Jewish state. "You imposed a group of terrorists ... on the region," he said, addressing the US and its allies. "It is in your own interest to distance yourself from these criminals… This is an ultimatum. Don't complain tomorrow."

FN-sanktioner mot Iran. Dagens Nyheter 061223.

Israel lämnar tillbaka 100 miljoner dollar i frysta medel till palestinierna. Dagens Nyheter 061223.

År 2007

18 400 judar invandrade till Israel under 2006. Från forna Sovjetunionen 7 300. Storbritannien 720. USA 3 200. Frankrike 2 900. Etiopien 3 600. Sydamerika 1 450. Den totala befolkningen är 7 150 000.
Religionstillhörighet:
Judar 76 %
Muslimer 16,3 %
Kristna 2,1 %
Druser1,6 %
Andra 3,9 %

Why Many Palestinians Mourn Saddam Hussein Palestinians are among those who mourned the death of Iraqi dictator Saddam Hussein this past weekend, AgapePress reports. According to some analysts, one of the key reasons Palestinians in the West Bank and Gaza held Hussein in such regard is because of the generous financial support the former Iraqi dictator gave them for terrorist attacks against the Jews. Reportedly, Saddam sent $25,000 to the families of each homicide bomber that blew himself up in an effort to kill and maim as many Jews as possible, and also offered $10,000 to the families of each Palestinian killed in fighting. That blood money, according to Associated Press assessments, totaled an estimated $35 million. Also, during the 1991 Gulf War, Saddam attacked Israel in a failed ploy to force his Arab allies to abandon the United States-led coalition arrayed against him and join Iraq in fighting the Jewish State. Over the past weekend, Palestinians referred to Hussein's execution as martyrdom and held parades and other gatherings to honor the mass murderer. (Religion Today 070104)

Ethiopian Jews struggle in Israel. Immigrants have faith despite racism, poverty. Chicago Sun-Times 070107.

Irans president besöker Venezuela, Nicaragua och Bolivia. Dagens Nyheter 070114.

USA och Israel har försett Fatah med tusentals gevär. Nu har Abbas tackat för hjälpen genom att uppmana sitt folk att vända vapnen mot Israel. Världen idag 070115.

Hemliga förhandlingar Israel-Syrien om Golan-områdena. Utrikesminister Tzipi Livni, som befann sig i Sydkorea, blev överrumplad av en fråga från en journalist och svarade: - Det där är inte officiellt. Dagens Nyheter 070116.

Israel och Syrien nekar till hemligt fredsavtal. Dagen 070117.

Gahrtons förutsägbara enögdhet. Svensk Israelinformation 070126.

Russia announced that it had completed the sale of advanced anti-aircraft systems to Iran, providing a protective umbrella for the genocidal regime's nuclear program. Jerusalem Newswire / The Jerusalem Post 070126.

Iran prepares people for 'messiah miracles'. Government broadcasts series on imminent appearance of apocalyptic Islamic 'Mahdi'. After the coming of the 12th imam, or Mahdi, "liberal democratic civilization" will be found only in "history museums," explained the program. World Net Daily 070127.

USA: Israel kan ha brutit mot avtalen när landet använde amerikanska klusterbomber i Libanon under kriget med Hizbollah förra sommaren. Dagens Nyheter 070128.

Jerusalem registers its first gay couple. The city of Jerusalem officially registered its first homosexual couple as married on Monday, some three months after a High Court ruling paved the way for same-sex couples to be listed in the Interior Ministry's Population Registry. Binyamin and Avi Rose married in Toronto, Canada, but immediately returned to Jerusalem, saying that their registration here sent a strong message to other gay couples that Israel recognizes and accepts them as Jews like anyone else. Following the violent protests over the annual gay parade in Jerusalem last year, the registration of a homosexual couple in the city is a significant development. (ICEJ News 070130.)

Hatbrotten mot judar ökar i Storbritannien. Dagens Nyheter 070201.

Allt svårare för Betlehems kristna. Dagens Nyheter 070207.

Syria's Assad will continue support of Hizb'Allah, Hamas Reuters reported Thursday that Syrian President Bashar Assad has vowed to keep supporting the Lebanon-based Hizb'Allah group and the Palestinian Hamas faction despite US pressure on Syria to cut support for the two terror groups.(070208).

I går höll Irans president Mahmoud Ahmadinejad ett tal där han försvarade landets rätt till nukleär utveckling. Spänningen i regionen ökar. USA har samlat en mycket stor flottstyrka i persiska viken. Expressen 070212.

Ny palestinsk regering erkänner inte Israel. Världen idag 070212.

New 12th Grade Palestinian schoolbooks present a world without Israel. www.pmw.org February 2007.

Iran trotsar säkerhetsrådet. Dagens Nyheter 070222.

According to new IDF intelligence, Syria is smuggling arms to Hizb'Allah in Lebanon on a weekly basis, most often under cover of night to evade the eight UN peacekeeper battalions deployed along the border.(070220)

Iran trotsar säkerhetsrådet. Dagens Nyheter 070222.

Abu-Ghanem women speak out against serial 'honor killings'. Haaretz.com 070223.

Hamas video features child bomber's vow A Hamas music video broadcast on the Islamic group's al-Aqsa TV station Wednesday featured the daughter of suicide bomber Reem Riyashi singing to her mother and vowing to follow in her footsteps. In 2004, Riyashi killed herself and four Israelis by blowing herself up at a border crossing between Israel and Gaza. In the video, the little girl is seen preparing herself to imitate her mother and become a suicide bomber, according to Palestinian Media Watch. "My love will not be (merely) words," she sings, adding: "I am following Mommy in her steps." She repeats this sentence three times. (ICEJ 070323). Se videon på You tube.

Moskva vill häva bojkott mot palestinska styret. Dagens Nyheter 070227.

Enbart i Nablus har israelerna under det senaste halvåret gripit närmare 80 palestinier som tränats för uppdraget att genomföra självmordsangrepp inne i Israel. Nablus är med andra ord självmordsaktionernas största bas på Västbanken. De gripna tillhörde både Fatah/PLO, Hamas och Jihad al Islami, uppgav militära källor i Tel Aviv. (Dick Haas 070227)

Meshal: Hamas will not recognize Israel. Russia remains poised to accept and aid joint PA government. Hamas politburo chief Khaled Meshal announced yesterday in Moscow that his terror organization was unwilling to recognize Israel while other Hamas spokespersons said that the Mecca Accord - in which the feuding Fatah and Hamas agreed to form a unity government - has not changed the Islamist organization's stance on Israel in any way, and that the group will never negotiate with Israel. (ICEJ News 070228).

93% of Palestinian youth deny Israel's right to exist. A recent poll released by Near East Consulting, a Palestinian research institute, asked Palestinians, "Does Israel have the right to exist?" The findings revealed that among Palestinians aged 18-25, the demographic most influenced by the education system of the Palestinian Authority, as many as 93% denied Israel's right to exist. The PA education system and media body is rife with denial of Israel's right to exist, which would explain the high levels of denial of Israel's legitimacy throughout Palestinian society.(ICEJ News 070301).

Israel blasts Russian arms supply to Syria Israeli leveled hard criticism at Russian today following the former Soviet Union's decision to supply Syria with advanced anti-aircraft and anti-tank missiles, expressing their concern that the weapons would be transferred to Hizb'Allah forces in Lebanon. During last year's war between Israel and the Shi'ite Muslim terror group, large quantities of Russian-made missiles were discovered in bunkers and strongholds, many of them having been shipped through Syria. Israeli Vice Premier Shimon Peres noted that the United Nations has admitted to the seemingly unstoppable weapons flow from Syria to Hizb'Allah was continuing, and added that Israel needed to exert pressure on Moscow to stop supplying Damascus with arms. (ICEJ 070302)

Lisa Abramowicz: Är det Israel som är problemet i Mellanöstern? Svensk Israel-Information 070302.

EU backs Syria's aim to regain Golan Heights. The European Union supports Syria's goal of regaining the occupied Golan Heights from Israel, the EU foreign policy chief said after meeting President Bashar Assad on Wednesday, on a visit that ended a two-year freeze on high-level EU contacts with Damascus. "We would like to work as much as possible to see your country Syria recuperate the territory taken in 1967," Javier Solana told a joint news conference with Foreign Minister Walid al-Moualem, according to Ynet News. Syria has made it clear that its cooperation to help end violence in Iraq was tied to Western, especially US, backing for its peaceful campaign to regain the Golan Heights, which Israel occupied during the Middle East war four decades ago. (ICEJ 070314.)

Arabs vs Israel By Farrukh Saleem.

Shas seeks imprisonment for missionaries Religious party submits anti-conversion Knessebill. Quoting the desire of the party's spiritual leader Rabbi Ovadia Yosef "to save at least one soul in Israel" Shas faction head MK Yakov Margi was emphatic that their efforts were primarily aimed at Christians and Messianic Jewish believers, despite a record number of Israelis now converting to Islam.The ultra-orthodox religious party Shas declared war on 'missionaries' on Tuesday by putting forward a Knesset bill stating that Israel should introduce a one-year prison sentence for anyone found preaching conversion. "Whether it's Christians coming from abroad or Jewish converts working in Israel, they all have the same agenda - to destroy every trace and memory of the people of Israel, and they plan to do this by converting Jews," Margi said. "These bodies are operating mainly among the Jewish population which is under physical, social and spiritual distress," said the proposal. (ICEJ 070314)

Shas party has routinely used magical elements such as prayers and curses during elections.

Messianic Jew attacked, wrongly arrested. Messianic evangelist Eddie Beckford was arrested outside his business, the Chess and Bible Shop in Arad, after a mob of ultra-Orthodox Haradim Jews surrounded his van in the parking lot and beat him Feb. 25. BP News 070314.

"Den iranska ekonomin på gränsen till kollaps" på grund av subventioner. Dagens Nyheter 070316.

Israel har tagit emot tre miljoner invandrare ... men det är långt ifrån alla judar som stannar kvar i sitt nya hemland. Dagen 070316.

Biståndet till Palestina ökade - trots bojkotten. Dagen 070322.

Stanley Sjöberg: Israel behöver vårt stöd. Hemmets Vän 070405.

Antisemitismen i världen ökar dramatiskt. Dagen 070417.

Förneka Förintelsen är nu straffbart inom EU. Dick Haas 070419.

Muslim gang arrested for stealing land from Bethlehem Christians. Criminals would use stolen documents to take control of property. Palestinian security officials have arrested members of a local Muslim gang for attempting to steal property belonging to Christians, Palestinian sources told The Jerusalem Post. The gang has been accused of stealing property registration documents from the Bethlehem Magistrate Court and using the documents to illegally take control of houses belonging to Christians living abroad. A Christian businessman told the Post that “[The gang is] stealing our homes almost every day. We believe the suspects have been receiving help from some Palestinian security officers here." (ICEJ News 070420).

Mona Sahlin skulle aldrig samarbeta fullt ut med sverigedemokraterna. Det är fullt förståeligt. Desto konstigare är det att Sahlin i samband med den palestinske presidenten Mahmud Abbas besök i Stockholm uttalade sig för att omvärlden bör samarbeta "fullt ut" med terroriststämplade Hamas i den palestinska samlingsregeringen. (Claes Arvidsson på ledarsidan i SvD 070421.)

Hizb'Allah: We get our orders from Teheran. The Lebanon-based Hizb'Allah terror group has declared that all terrorist attacks, suicide bombings and other operations against Israel must first be authorized by the Islamic regime in Tehran before they can be carried out. This, in effect, places the responsibility for these attacks squarely on Iran. In an April 15 interview with an Iranian TV station, Hizb'Allah Deputy Secretary-General Naim Kassem told the interviewer that suicide bombings, terrorist attacks and even artillery barrages against Israeli civilians all receive prior approval from the Ayatollahs in Teheran:
"The religious doctrine which dictates Hizb'Allah's actions in general and those relating to the Jihad in particular, is based on the rulings of the spiritual leader in Teheran. The spiritual leader has the power to permit our actions, and the spiritual leader can forbid them. In order to know what is permitted and forbidden regarding the Jihad, we ask for and receive overall permission and only then do we carry out the operation. Even with regard to the suicide bombings, no one is allowed to kill himself without religious authorization. Even the rocket attacks on Israel, against the civilian population [Aug 2006] … in order to apply pressure, even this required overall religious authorization."
After Iranian President Mahmoud Ahmadinejad's widely publicized denial of the Holocaust, his declared intention to annihilate Israel, and his declarations regarding Iran's nuclear ambitions, these newest revelations leave little doubt that Ahmadinejad and his cleric regime are purposely pursuing a policy by which Teheran hopes to engulf the region in Jihadist violence. (ICEJ News 070423).

A leading Israeli Arab politician, Azmi Bishara, is being investigated for allegedly helping Hezbollah during last year's conflict in Lebanon. BBC News 070425.

Israels premiärminister Ehud Olmerts beslut att invadera Libanon förra året får skarp kritik i en utredning. Dagen 070430.

Hamas representanter fortsätter att häckla judar och Israel. Ulf Cahn berättar i Hemmets Vän 070426 om några nyliga exempel. Dr Yussuf Al-Aharafi som är en ledande Hamas-representant i det palestinska lagstiftande rådet sa om judendomen att den "är en tro som är baserad på mord. Jag dödade, därför är jag." Han sa också att Israel kommer att sluta existera "genom blod och martyrer". Dr Ahmad Bahar är också Hamas-företrädare och talman för det lagstfande rådet. Han sa att "judarna är en cancer". Och han bad till Allah att alla judar och amerikaner ska dödas: "Förstör dem fullständigt och lämna inte en enda av dem kvar." Kan en människa bli grymmare än så här?

PA Leader, Dr. Ahmad Bahar, calls for killing all Jews and Americans. Palestinian Media Watch 070430.

Top Hamas official Sheik Ahmad Bahr: Kill all Americans. The Hamas spokesperson concluded with a prayer, saying: "Oh Allah, vanquish the Jews and their supporters. Oh Allah, count their numbers, and kill them all, down to the very last one. Oh Allah, show them a day of darkness. Oh Allah, who sent down His Book, the mover of the clouds, who defeated the enemies of the Prophet, defeat the Jews and the Americans, and bring us victory over them." Jerusalem Post 070501.

Hamas sänder kritiserat barnprogram. Dagens Nyheter 070510.

Stefan Dominique: Det groteska Hamas. Dagens Nyheter 070511.

Kris i Gaza blir djupare. Dagens Nyheter 070513.

Minst 15 palestinier dödades i interna strider mellan Hamas och Fatahs väpnade grenar. Dagens Nyheter 070515.

Hopplöst läge i Gaza. "Ingen tror längre på några vapenvilor". Dagens Nyheter 070516.

"Hamas planerade mord på Abbas". Palestinske presidenten ställde in besök i Gaza. Dagens Nyheter 070517.

Mubarak: Hamas will never sign a peace agreement with Israel. Haaretz 070517.

Hamas: Att utrota judar är bra för världen. Palestinska tidningen AL-Risalah, som Hamas ligger bakom, skriver att judar ska utrotas eftersom det är "Allahs vilja" och att det är bra för "alla världens innevånare". Resonemanget är detsamma som det Hitler förde i nazisternas manifest "Mein Kampf". Al-Risalah skriver vidare att de självmordsbomber som dödar judar utförs enbart för att följa Allahs vilja (IVEJ News).

IAEA: Iran 3-8 år från kärnvapen.

Hamas: Wipe Israel off the map. Hamas leaders and their affiliates called for the complete destruction of Israel and the establishment of a Palestinian state in its place on Monday, saying that rockets, missiles and suicide bombings were the way to accomplish this. Claiming that Israel had declared war on the Palestinians, Hamas spokespersons called on Palestinians to attack anything that could be considered Israeli. (ICEJ News 070521).

Iran: 'Palestinians can't be wiped off map'. Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki denied on Saturday that he had been referring to Israel when he told journalists at the World Economic Forum in Jordan that "a nation cannot be wiped off the map." Mottaki told IRNA, the official Iranian news agency, that what he had actually said was that "every pupil knows that a nation like the Palestinians cannot be eliminated from the map." The foreign minister added that the Islamic revolution in his country had forced Iran to sever certain ties the Shah had maintained - namely, South Africa and "the Zionist regime." While Mottaki did not specifically refer to Israel as an apartheid state, he pointed out that, "After the collapse of the apartheid regime in South Africa, Iran [now has] very good ties with that country." (ICEJ News 070521).

Iran is behind Palestinian violence. Iranian fingerprints are all over the recent escalation in Gaza and the Kassam attacks, Deputy Defense Minister Ephraim Sneh told The Jerusalem Post Monday night. According to Sneh, Tehran ordered the escalation in an effort to detract attention from its controversial nuclear program. "Everything is being organized by Iran," he said. "All of the terrorist groups are supported directly by Iran, which pays for all of the military training and the weapons." Sneh also said that Israel would need to consider escalating military operations in Gaza if the Kassam attacks begin to reach father, striking cities like Ashkelon. There is serious concern now that the Palestinians will soon have the ability to reach southern Ashdod and the western edge of Beersheba with rockets. (ICEJ News 070522).

Dagens Nyheter 070526.

Irans 20 000 judar lever isolerade.

Syrians vote to endorse 42 years old Bashar Assad for second term of 7 years. Jerusalem Post 070525.

Svenska Dagbladet 070530.

Video som visar hur palestinska barn indoktrineras i hat och våld mot Israel. This video clip televised on Hamas' Al-Aksa TV, was distributed Friday May 31 2007 by the Middle East Media Research Institute. MEMRI 070531.

Countdown to Israel's destruction has begun, says Ahmadinejad. Yedioth Internet 070603.

Ordkriget trappas upp mellan Israel och Syrien. Dagens Nyheter 070606.

Palestinskt inbördeskrig nära. Dagens Nyheter 070612.

Abbas upplöser regeringen. Dagens Nyheter 070614.

Hamas säger nej till ny palestinsk regering. Dagens Nyheter 070615.

Arab Press: Serious Syrian preparations for war. Jerusalem Newswire 070615.

Yassir Arafats hem i Gaza plundrat. Dagens Nyheter 070616.

Fatahmedlemmar på Västbanken gick bärsärkagång mot islamiströrelsen Hamas som hämnd för maktövertagandet i Gazaremsan. Dagens Nyheter 070616.

Drömmen om det återupprättade kalifatet. Dagens Nyheter 070617.

Mer än tusen palestinier vädjar om asyl i Israel. Dagens Nyheter 070617.

Raketattack mot norra Israel av militanta palestinier i Libanon. Dagens Nyheter 070617.

Hård PLO-kritik mot al-Jazira av PLO. Dagens Nyheter 070617.

Stor oro bland kristna iGaza. Dagen 070620.

al-Qaida utropar stöd för Hamas.

Fredrik Malm: Svenska Freds måste agera. Närkes Allehanda 070621.

Lisbeth Lindeborg: Hamas är arvtagare till Hitlers arabiska vänner. Expressen 070625.

al-Qaida utropar stöd för Hamas. Dagens Nyheter 070625.

Kidnapped reporter shown wearing suicide belt. A new video released this morning shows the kidnapped British reporter Alan Johnston wearing a Palestinian suicide bomber-style explosives belt and warning that it will be detonated if a forceful attempt is made to free him. The video, which is over a minute and a half long, was titled "Alan's Appeal," and posted on a Web site often used by Palestinian terror groups. The video was made by the Army of Islam, the al-Qaida linked group that claimed responsibility for abducting Johnston from a Gaza City street in March. "I have been dressed in what is an explosive belt, which the kidnappers say will be detonated if there is an attempt to storm the area," Johnston said in the video, appearing haggard and stressed. "They say they are ready to turn the hideout into what they describe as a death zone if there is an attempt to free me by force." ICEJ News 070625.

Gaza Christians fear abuse, vow to migrate if harmed Jerusalem Post 070626.

Jerusalem is Not Holy to Muslims. First of all, they have Mecca and Medina as their “holy" cities, and their Quran does not mention Jerusalem even once, meaning their claim to Israel's capital as their "third holiest" city is fraudulent and aimed simply at stealing the city from the Jews. Stan Goodenough on Jerusalem Newswire 070701.

Fatah: We are breaking up Hamas network. Hamas attempting to establish sleeper cells in West Bank. Palestinian Fatah security forces recently arrested dozens of members of the Islamic Hamas terror group in the West Bank and confiscated a considerable amount of weapons, a senior Palestinian official told Ha'aretz today. The detainees revealed during interrogation that Hamas has been establishing sleeper cells of the group's "executive force" - a paramilitary terror unit - in the West Bank. The official said that the arrests were not coordinated with Israel, and that Israel had no knowledge of the extent of the militant Hamas presence in the West Bank. "They had an organized chain of command, weapons, they even trained in various places," he said of the Hamas units.
Meanwhile, Hamas yesterday arrested the spokesman of the Army of Islam group following an exchange of fire in the Gaza Strip. The Army of Islam kidnapped British correspondent Alan Johnston on March 12, and Hamas has repeatedly threatened to destroy the group by force, prompting the Army of Islam to threaten to kill Johnston if Hamas attempted to storm its compound. (ICEJ News 070703).

Brittiska BBC:s korrespondent i Gazaremsan, Alan Johnston, frigavs natten till onsdagen 4 juli 2007 efter nästan fyra månader i fångenskap hos en av de stora och mäktiga familjeklanerna i remsan. Alan Johnston var bosatt i Gazaremsan sedan flera år och var från första stund i sin rapportering positivt inställd till palestiniernas väpnade kamp och terror mot Israel, även om han uttryckte sina åsikter ganska diskret.

Hamas threatens to kill Palestinians returning to Gaza. Israel Today 070705.

Alf Svensson: Varför flirtar Sverige med Hamas? Dagen 070710.

Libanon i avgrundsdjup kris - ett år efter att Israel anföll landet. Dagen 070710.

Arafat dog i aids. Ahmed Jibril i Damaskus bekräftar detta. CNS News 070713.

Peres hyllad vid tillträdet som Israels president. Dagens Nyheter 070715.

Syriens president Bashar Assad har installerats för en andra sjuårig ämbetsberiod.

Hamas' popularity down in Gaza. Hamas' violent takeover of the Gaza Strip has cost the terror group its support in the Palestinian street, according to a poll released yesterday. According to the Associated Press, the new poll shows that Gazans have become disillusioned with Hamas, with only some 23 percent supporting the terror group - down from 29 percent in a survey last month. The Fatah party's approval ratings, however, climbed from 31 percent to 43 percent over the last month. (ICEJ News 070716.)

Dagens Nyheter 070717.

Konflikten mellan Fatah och Hamas skär rakt igenom många familjer i Gaza. Dagens Nyheter 070719.

Israel börjar släppa palestinier. Dagens Nyheter 070719.

IDF: Hamas arms smuggling to Gaza at record levels. ICEJ 070719.

Ahmadinejad in Damascus: "This summer will see Muslim victories in the region and the defeat of our enemies!" - Ahmadinejad in Damascus. DEBKAfile 070720.

Hedersmord på tre systrar i Gaza. Dagens Nyheter 070723.

Minoritet: stor & farlig. Bland muslimska palestinier är stödet för terrorism och självmordsbombande högst bland alla muslimer i världen. Hela 70 procent anser det vara rätt och befogat. Och hur ser siffrorna ut i övriga arabvärlden? Världen idag 070727.

USA ökar sitt bidrag till israeliskt militär med 25 procent till drygt tre miljarder dollar årligen. Dagens Nyheter 070729.

Iran set to buy Russian jets. Israel is looking into reports of a sale of some 250 advanced long-range fighter jets from Russia to Iran in a first-time, billion-dollar venture. Teheran also plans to buy larger fuel tanks for the jets to give the fighters a range of several thousands of kilometers. Israeli government officials are concerned that Russia may be trying to contend with the United States' sale of arms to Saudi Arabia and other Gulf States, which was reported over the weekend. Russia also recently provided Iran with sophisticated anti-aircraft systems to guard the Islamic Republic's nuclear installations. (ICEJ News 070730).

Ryssland nedgraderar Hamaskontakter. Dagens Nyheter 070731.

Hamasuttalande om Israel togs bort av TT. Världen idag 070801.

Fyra sudanesiska flyktingar dödade av egyptiska soldater framför ögonen på den israeliska arméns soldater den onsdag 070803. När israelerna såg flyktingarna närma sig gränsen öppnade egyptiska soldater eld mot gruppen.

Hamas högsta ledare Khaled Mash'al prisar självmordsbombningar och anser Förintelsen vara överdriven. Svensk Israel.Information 070803.

Qassam Rocket Kills Children in Gaza. Palestinian militants fired a Qassam rocket at Israel on Tuesday that fell short and hit in northern Gaza, killing an eight-year-old boy and his six-year-old sister, while wounding five other children, Palestinian health officials said today. The rocket hit the children's home in Beit Lahiya. So far, no Palestinian group has blamed the IDF for the lethal explosion. (ICEJ News 070807.)

Hamas forced Gaza Christian to convert. Fatah officials in Ramallah are claiming that a Christian professor at Palestine University in Gaza City was kidnapped by Hamas militiamen and forced to convert to Islam against her will, according to The Jerusalem Post. Sana al-Sayegh was reportedly abducted with the help of the university's president and held for two weeks without contact with her family. When her family made inquiries with Hamas authorities in Gaza, they were eventually summoned to a meeting with aides to deposed prime minister Ismail Haniyeh, who brought in Sayegh and insisted she had converted to Islam and married a Muslim man. The professor then acknowledged her change in religion, murmuring: "Yes, Allah has guided me through the right path." (ICEJ News 070807.)

Fayad Pays Hamas Militiamen One-Year's Salary. PA blames payments on 'computer error'. ICEJ News 070810.

Arafat's Widow Expelled from Tunisia. ICEJ News 070814.

Nya forskningsrön: Nazityskland förberedde "den slutliga lösningen" även för Palestinamandatets judar. Historiker har länge förstått att om den nazistiska erövringen av Nordafrika hade fortsatt skulle det ha lett till att även det brittiska mandatet Palestinas judar hade mördats. Bevis som stöder dessa tankegångar finns i såväl nazistisk ideologi, Nazitysklands utbredda popularitet bland araber under 1930- och 40-talen, den palestinske ledaren och muftin Haj Amin al-Husseinis ställningstaganden (bodde i Berlin under kriget och utförde PR-arbete bland muslimer på Balkan mot judarna där) samt många andra indicier. Men inga specifika dokumenterade nazistiska planer för massmordet på judarna i Palestina har upptäckts - förrän nu. I senaste numret av Yad Vashem* Studies (Vol 35, nr 1) presenterar Klaus-Michael Mallman och Martin Cüppers bevis i artikeln "Elimination of the Jewish National Home in Palestine; The Einsatzkommando of the Panzer Army Africa 1942". I artikeln redovisas den hittills odokumenterade historien om nazistiska planer att mörda Mellanösterns judar. Medan fältmarschalken Erwin Rommels Afrika Korps avancerade över Nordafrika och började planera invasionen av Palestina från sin egyptiska bas, började SS Obersturmbannführer Walter Rauff organisera den speciella insatsstyrka som skulle följa i Rommels truppers spår för att mörda alla judar där. Samarbetsavtalet mellan Wehrmacht och SS för Rauffs uppdrag var detsamma som hade fungerat så väl i Sovjetunionen (ur nazistiskt synpunkt) och som hade lett till mer än en miljon judars förintelse. Rauff hade arbetat direkt med massmorden på judar i Sovjetunionen och Serbien, med insatsstyrkor och översett de ca 20 vagnar med gas som användes där 1941-42. Andra nazistiska officerare knutna till det planerade Insatsstyrkan som skulle användas i Mellanöstern, hade lokalkännedom om området samt hade utvecklat nära förbindelser med arabiska kollaboratörer. Flera hade också direkt erfarenhet av andra insatsstyrkor för massmord. Insatsstyrkan skulle vara ganska liten; nazisterna förväntade sig utbredd arabisk medverkan i morden på judar i Palestina. Tyske utrikessäkerhetsexperten Walter Schellenberg noterar att tyskarna i åratal fått rapporter om arabernas beundran för Nazityskland och dess ideal och under kriget trodde tyskarna att Palestinas och Mellanösterns araber såg fram emot, ja längtade efter, tyska framgångar som skulle göra slut på judisk närvaro i området. Fältmarschalken Rommel hade blivit en legendarisk personlighet i arabiska ögon. En pro-nazistisk kupp bröt f.ö. ut i april 1941 i Bagdad, Irak under ledning av general Rashid Ali al-Gaylani då flera hundra judar mördades och våldtogs. Men den brittiska segern vid andra slaget om El Alamein i september 1942 förhindrade historien. Den tyska erövringen av Egypten och invasionen av Palestina förhindrades och Rauffs insatsstyrka återvände till Berlin samma månad. För judarna i Landet Israel var det mycket nära ögat. En invasionsarmé hade byggts up, den rörliga insatsstyrkan var färdig och kollaboratörer förväntades anmäla sig utan några större svårigheter. Rommels nederlag i Nordafrika och det tyska misslyckandet att erövra mandatområdet Palestina ledde till att de icke verkställda planerna för judarna där förblev okända för historikerna. Med Mallmans och Cüppers forskning kan man nu konstatera utan något som helst tvivel, att El Alamein och den andra allierade fronten som öppnades i Nordafrika i november 1942, räddade 500 000 judar i Palestina.
Publicerad som pressmeddelande från SII på www.newsdesk.se 9 augusti 2007. Sammanställd, något reviderad och översatt av Lisa Abramowicz från artikel av Dr David Silberklang, Yad Vashem Quarterly (Vol 46/2007, s.8)
*Yad Vashem är såväl ett museum, en myndighet och en forskningsinstitution i Jerusalem för studier om Förintelsen. Statsöverhuvuden och politiker brukar besöka Yad Vashem vid officiella besök till Israel.

Evangelical Pastor told to Leave Israel. An American evangelical couple who run a pro-Israel ministry and have resided in Israel for 18 years, are under orders from the Ministry of Interior to leave the country due to mere suspicions of missionary activity. Ron Cantrell, an ordained pastor, and his wife Carol, a 'Hebraic' worship leader, were recently turned down on their application for permanent residency, even though their two children married Israelis and have Israeli ID cards. When pressed by a Jerusalem Post reporter why the couple had been ordered to leave the country within two weeks, Interior Ministry officials said the decision was based on suspicions that Cantrell was involved in missionary work, a charge he flatly denies. Cantrell previously worked for the Christian Zionist organization Bridges for Peace, and now operates "Shalom Shalom Jerusalem," a traveling and Web-based teaching ministry. (ICEJ News 070817).

Gaza mörkläggs när EU stoppar pengar. Dagens Nyheter 070820.

Allt fler smuggeltunnlar i Gaza. Världen idag 070820.

EU levererar åter bränsle till Gaza. Dagens Nyheter 070822.
Kommentar: EU finansierar elektriciteten i Gaza, varför finansierar inte arabvärlden den? Vem finansierar "terrorismen" i Mellanöstern?

Russian airman confirms Soviet overflights pre-'67 War. Israel's nuclear program was target. ICEJ News 070824.

What Makes Ahmadinejad Tick? ICEJ News 070825.

Ryssland har påbörjat leveransen av 50 anti-flygplans missiler till Syrien. FrontPageMagazine.com 070824.

Hizbollah rasar mot krigsrapport. Dagens Nyheter 070830.

Shiamuslimer kämpar om Iraks olja. Dagens Nyheter 070830.

Hizbollahs raketer mot Israel kritiseras av Human Rights Watch. Dagen 070831.

Sahlin fick ta skydd mot raketattack. En palestinsk raket slog ner en kilometer från s-ledaren. Dagen 070907.

Storbritannien ror hem rekordstort kontrakt. 70 stridsflygplan av typen Eurofighter Typhoon som ska levereras till det Saudiarabiska flygvapnet för 270 miljarder kronor. e24.se 070908.

Avslöjad brittisk extremist predikade nyligen i Stockholmsmoskèn. The Times beskriver Riyadh ul Haq som en predikant som: "stödjer väpnad jihad och predikar förakt för judar, kristna och hinduer". Om talibanerna säger han: "Den enda grupp människor på jorden som upprättar Sharia, Allahs lagar." gudmundson.blogspot.com 070908.

Messianic Jews under Fire in Israel. "The state of Israel promises religious freedom to all faiths. However, in some Israeli towns, Jews who believe that Jesus is the Jewish Messiah face persecution. One of those places is in a town called Arad." This is how Chris Mitchell, who works for CBN News Jerusalem Bureau, began his recent report on what is happening in Arad, Israel, ASSIST News Service reports. He continued, "Arad sits in the middle of the Negev Desert, about a two hour drive south of Jerusalem. For most of the nearly 25,000 residents, it's a quiet setting. But for others, it's been the scene of noisy protests and almost daily harassment. "An ultra-orthodox sect called the Gur harasses many of the Messianic Jews in the town." Mitchell quoted Yakim Figueros, a messianic pastor in Arad, as saying, "We meet at a congregation building. There's a narrow way to go in, I mean the gate. So they have two of their people standing on either side and reading curses against everyone that walks in: 'May his children be orphans. May their wives be widows' and so on. You know it's not nice for the simple people to come in and go through this." Mitchell went on to say, "The center of town is another place of harassment, where many retired Jewish immigrants gather." (Religion Today 070910).

Human Rights Watch kritiserar Israel för likgiltighet mot civila i Libanonkriget. Dagen 070911.

Israel genomförde en flygräd i Syrien förra veckan, bekräftade en anonym amerikansk försvarskälla. Dagens Nyheter 070911.

Israel anföll missilbas i Syrien. Dagens Nyheter 070912.

Grävmaskiner förstör antika fynd på Tempelberget. WorldNetDaily's Aaron Klein blir förhindrad att undersöka grävmaskinernas dike på Tempelberget i Jerusalem. Se video.WorldNetDaily 070912.

Stefan Dozzi: Oroväckande tystnad om Förintelsen. Dagen 070912.

"Syrien har kärnvapenbärare". Dagens Nyheter 070916.

Madonna 'in love with Israel' and promotes Kabbalah which is not to love Israel! While visiting Israel to attend a Kabbalah conference over the Jewish High Holy Days, pop star Madonna met with Israeli President Shimon Peres at his home in Jerusalem on Saturday at the end of Rosh Hashana. “Tell me what I should do, Mr. Peres, because I am in love with Israel," Ynetnews quoted her as saying. Peres talked about how celebrities can promote peace, while Madonna promised to add a song on the subject in her next album. She also said that she was an “ambassador for Judaism." Although raised as a Roman Catholic, Madonna has become a follower of Kabbalah, a form of Jewish mysticism that has gained popularity among Hollywood stars. She has adopted the name Esther and wears the infamous Kabbalah red bracelet to traditionally fight off the evil eye. Many Orthodox Jews oppose the Kabbalah approach as too easy a route to Judaism.
Israel reels in Kabbalah enthusiasts. Religion News Blog 070726.

Medier: Israel angrep syriansk kärnanläggning. Dagen 070918.

Syria-Iran chemical weapons mishap killed dozens in July. Deadly accident disclosed days after IAF raid on suspected Syrian nuclear site. A report from Jane's Defense Weekly surfaced on Monday that a Syrian-Iranian team engaged in joint efforts to build weapons of mass destruction sparked a chemical weapons accident on July 23 in Syria that killed dozens of Iranian engineers and 15 Syrian officers. Israel TV's Channel 10 also reported that a joint team of Syrian and Iranian engineers trying to place a chemical warhead on a Scud missile triggered an explosion that leaked deadly chemicals and gas. Although the accident was reported immediately, details and any Iranian connection were concealed by the Syrian government. These disclosures follow an Israeli bombing raid on a Syrian bunker allegedly containing a new shipment of nuclear components from North Korea.
Ever since the eve of the 1973 Yom Kippur War, Syria has developed a chemical warfare capability that is considered one of the most sophisticated and extensive chemical weapons programs in the Middle East. Syria has entered a mutual defense pact with Iran and would be expected to target Israel with its large ballistic missile arsenal, possibly armed with sarin gas or other chemical or biological warheads, in the event of an Israeli pre-emptive strike on Tehran's renegade nuclear program. Meantime, the Fars news agency reported Wednesday that the deputy commander of Iran's air force said that plans have been drawn up to bomb Israel by ballistic missile and long-range bombers if it attacked Iran. "We have drawn up a plan to strike back at Israel with our bombers if this regime (Israel) makes a silly mistake," warned the deputy air force chief, Gen. Mohammad Alavi was quoted as saying. Last week, an Iranian official warned that Iran had 600 missiles "pointed at Israel" in case of a pre-emptive strike by the US or Israel. ICEJ News 070919.

Rabbiner "förbjuder" judar att gå i festparad tillsammans med kristna turister. Turisterna kan missionera dem. Dagen 070920.

Palestinsk dagstidning medger att "Arabiska ledare förorsakade flyktingproblemet". Svensk Israel Information 070925.

Ledarna för Zimbabwe och Iran planerar att bilda en "fredsallians". Dagens Nyheter 070926.

Israelisk militär kräver oklippt filmmaterial - al-Durafallet för 7 år sedan lever vidare. Världen idag 070927.

I Bolivia och Venezuela välkomnades Irans president Mahmoud Ahmadinejad med öppna armar. Dagens Nyheter 070930.

Egypten öppnade gräns för Hamas. Dagens Nyheter 070930.

Militärcensuren ger inte israeler tillåtelse att tala eller skriva om vad militären gör!!! Flygangreppet bekräftas också av Israel. Richard Haas 071002.

Ahmadinejad i ny attack mot Israel, lovade att krossa den judiska staten. Dagens Nyheter 071005.

FN: Israel har fått orättvis kritik. Världen idag 071005.

Gaza Bible Society Worker Murdered. CBN News 071008.

PCHR: Grava palestinska övergrepp i Gaza. Richard Haas 071009.

Palestinian Authority Cartoon Prays That Allah Will Kill Americans. A cartoon published Tuesday in an official Palestinian Authority newspaper shows a Muslim man calling on Allah to kill Americans. PMW 071010.

Oded Meiri: Svenska kyrkan förde antiisraelisk kampanj på bokmässan. Dagen 071011.

USA och Israel har enats om att utveckla det försvarssystem mot inkommande robotar som sedan tidigare skyddar den judiska staten. Dagens Nyheter 071018.

Fatah planerade mörda Olmert. Dagens Nyheter 071021.

Kristen journalist: Sharialag råder i Gaza. Världen idag 071022.

President Ahmadinejad prisar sitt land för att det lyckas rekrytera "hundratals självmordsbombare om dagen," och säger att "självmord är ett oövervinneligt vapen. Vårt lands självmordsbombare visade oss vägen och dom gör vår framtid ljus." Amadinejad sa också att viljan att begå självmord är "en av de bästa livsinställningarna man kan ha."
Cohen, Dudi, “Iranian President lauds suicide bombers invincible," YnetNews, 1 april 2007. Svensk-Israel Information 071022.

Satellitbild kan visa syrisk reaktor. Dagens Nyheter 071024.

Mordbrand mot messiansk-judisk kyrka i Jerusalem. Kyrkan brändes ned helt 1982 av en ultranationalistisk judisk grupp. Sedan kyrkan byggdes upp igen har okända ofta målat slagord och hotelser på dess väggar. Dagen 071025.

Hamas Would Take Over Divided Jerusalem, Netanyahu Warns. "Jerusalem has been the pulsating heart of the Jewish people. Now there are those who come and say, let's divide this heart," Netanyahu said on Tuesday. "The prime minister wants to come and divide this city. If we leave any part of Jerusalem, militant Islam walks in. That is the reality of the Middle East." Crosswalk.com 071025.

Kristna palestinier fick lämna Gaza. Dagen 071026.

China to sell Iran jets. Russian news agency Novosti reported that Iran has signed a deal with China for the purchase of 24 J-10 fighter jets by the year 2010. These design of the jets were based on the technology of Israel's Lavi fighter jet, which was sold to China against US wishes. The J-10 has a range of 2,940 kilometer, which would bring it within range of Israel. Currently Iran uses the MiG-29 which only has a range of 2,100 kilometers. According to Novosti, a Russian military expert stated that Iran will use the J-10 to defend its Bushehr nuclear facility, should it be attacked. (ICEJ News 071026).

Arson Attack Damages Israeli Church. In 1982 ultra right-wing Jewish arsonists set a fire that razed a church that had stood on the same property. Crosswalk.com Dagen 071029.

Only Christian TV Station in Holy Land Closing Down. Although Qumsieh was adamant that money and not Muslim fundamentalism was the reason for the closure of the station, he has been persecuted for his Christian faith in Bethlehem in the past. CNSNews 071102.

Protester mot Israels hårdare visumregler för präster. Dagen 071102.

Israels enda kristna tv-station tvingas stänga av ekonomiska skäl. De stora kyrkorna i väst plöjer ner miljoner i organisationer på Västbanken som svindlar bort deras pengar i stället för att stödja det tv-projekt som är så viktigt för kristna palestinier. Dagen 071106.

Oron växer bland Gazas kristna.

Former Mufti of Jerusalem, Sheikh Ekrema Sabri: “There was never a Jewish temple on Al-Aqsa [the Temple Mount area] and there is no proof that there was ever a temple. The [Western] wall is not part of the Jewish temple. It is just the western wall of the mosque." Islamic leaders were not always so certain. The Supreme Muslim Council in 1930 wrote that the Temple Mount's “sanctity dates from earliest times. Middle East Update 071109.

Dagen 071111.

Israels infrastrukturminister Benjamin Ben-Eliezer: "Stort misstag lämna Gaza." Världen idag 071112.

Bishops banned from Western Wall. The Rabbi of the Western Wall, Shmuel Rabinovitch, has denied a group of Austrian Catholic bishops access to the Kotel, the Western Wall, that dates from the time of the Jewish Second Temple (516 BCE - 70 CE)., which is the Jewish people's holiest site. He did so for wearing crosses after he sent a "message" to the group requesting the crosses be hidden. Identity Network 071114.
CNSNews.com 071113.

Abbas manar palestinierna i Gaza-remsan att störta Hamas. Dagens Nyheter 071115.

Palestinian Pastor Vows to Continue, Despite Ongoing Threats. According to ASSIST News Service, his efforts to help his people have led to numerous death threats, and because another Palestinian pastor was recently murdered, he takes the threats seriously. "I have to," says Pastor Isa Bajalia, an American-born Palestinian who founded a ministry in Ramallah known as Middle East Missions. "Rami Ayyad once sat in my place and thought they probably won't do anything," he notes. Rami Ayyad, the manager of Gaza City's only Christian bookstore, was abducted and killed in early October. The attack came six months after his Palestinian Bible Society bookshop was bombed, and nearly daily threats of violence. No arrests have been made in his killing. Threats against Pastor Isa began in May, after a medical mission from a U.S. church ministered in Ramallah. The physicians, nurses, and volunteers who distributed medicine and vitamins were "very bold in the way they prayed and witnessed, and somehow the word got back to the Palestinian Authority," says Pastor Isa. "We have to use wisdom in ministering to people of other faiths -- and not be offensive. At the same time we have a sovereign mandate in Mark 16 -- The Great Commission." (Religion Today 071116).

Hamas på väg att förlora kontrollen. Dagens Nyheter 071118.

Ny iransk missil säges nå 200 mil. Dagens Nyheter 071118.

Fyrtio länder samlade i Annapolis. Dagens Nyheter 071127.

Hamas avfärdar Annapolismötet. Dagens Nyheter 071127.

Palestinsk stat målet för Bush i Annapolis. Dagens Nyheter 071127.

Vrede i Mellanöstern mot mötet. Dagens Nyheter 071127.

Den palestinska statistiska centralbyrån visade återigen på onsdagen en karta i palestinsk TV. Richard Haas 071129.

Irans president utropar "stor seger". Den amerikanska rapporten som uppger att Iran stoppat sitt kärnvapenprogram är "en stor seger" för Iran, säger president Mahmoud Ahmadinejad. Dagens Nyheter 071205.

Palestinian radio show features Hitler. The Voice of Palestine radio show exalted Hitler this week with the refrain, “His golden year was 1940, when his armies invaded Denmark, Norway, Luxembourg, Holland, and Belgium and defeated France... By mid 1942, his country controlled the largest land area in Europe… He refused to surrender and continued to fight for two more years, but his bitter end came in the spring of 1945 when he took his own life…. Who is he?" According to Itamar Marcus of Palestinian Media Watch, “The full broadcast presents Hitler heroically." In general, Palestinian education glorifies Hitler and Nazism, but completely erases all mention of the genocide of Jews in the Holocaust. Moreover, admiration of Hitler is a widespread phenomena in Hamas and Fatah alike, and it is not uncommon to encounter children named after Hitler. (ICEJ News 071206).

USA ger den palestinska myndigheten mellan 500 miljoner och 600 miljoner dollar vid en givarkonferens i Paris nästa vecka. Dagens Nyheter 071215.

Hundratusentals hyllade Hamas i Gaza. Över talartribunen hängde en banderoll med texten: "Vi erkänner aldrig Israel". Dagens Nyheter 071215.

Hamas visade upp sin nya kvinnliga bataljon av självmordskandidater i Gaza. Svensk Israel-Information 071216.

Released female Hamas terrorist calls for more kidnappings. Not even a day after her release from an Israeli prison on Monday, Hamas militant Samar Sbaih demanded that the Islamic militia not release kidnapped IDF soldier Gilad Shalit and called on her fellow Hamas militants to kidnap more Israeli soldiers. During a press conference held in Beit Hanoun to commemorate her release after 28 months in prison, she also praised female suicide bombers and other Palestinian "martyrs." Sbaih, known as one of the top female terrorists imprisoned in Israel and for giving birth in prison, was arrested for helping make bombs for Hamas. While holding her son at her homecoming party with loud Hamas songs in the background, Sbaih said, “My happiness will not be complete until all prisoners are released." (ICEJ News 071218).

Hamas broadcasts from Temple Mount. During Muslim holiday when Jews, Christians are banned from holy site, Hamas launches series of radio broadcasts from Temple Mount. ynetnews.com 071219.

Barnprogram i Hamas tv-kanal uppmanar till våld mot sionister. Dagen 071221.

Frankrike kommer inte att ha några kontakter med Syrien förrän regeringen i Damaskus låter Libanon välja en ny president. Dagen 071230.

År 2008

Gaza sniper shoots at four Israeli photographers. Four Israeli photographers hired by different news bureaus were amazingly not hurt when a suspected Hamas gunmen fired at them near the Gaza security fence on Monday. Three photographers were taking photos on a hilltop close to the Erez border crossing to better see a Kassam rocket launched from Beit Lahiya in northern Gaza, while the fourth was in one of their nearby parked cars. As the three edged closer to the fence, they were startled by the abrupt sound of Palestinian automatic gunfire, followed by bullets hitting their cars. “It was clear that it was gunfire… the bullets whizzed by our legs," said one photographer. "We quickly understood that they had noticed that we were standing there, and a sniper tried his luck at hitting us. We were really lucky that the incident ended with only our cars getting hit and no human injuries," another photographer said. (ICEJ News 080108).

American school in Gaza struck by rockets. The local American International School in Gaza was struck by rockets early Thursday. The attack was launched by local Palestinians to protest the visit of US President George W. Bush, who arrived Wednesday afternoon. No group has claimed responsibility for the attack which severely damaged the school building; however no injuries were reported. This marks the second time the school has been a target of Palestinian attacks in the past year. The rocket strike was preceded by Palestinian calls to assassinate Bush, and for the Palestinian Authority to boycott the US president's visit. (ICEJ News 080110).

Ulf Öfverberg: "Vänsterns blinda fläck". Den islamistiska terrorn är och förblir den svenska vänsterns blinda fläck. Sydsvenskan 080111.

Israeler dödade hög jihad-ledare. Dagens Nyheter 080116.

Hamas sniper kills Ecuadoran volunteer in Negev potato field. A Palestinian sniper on Tuesday shot and killed 20-year-old Carlos Chavez from Ecuador, while he was working in a potato field in the western Negev kibbutz Ein Hashlosha about 100 meters from the central Gaza border. Hamas has claimed responsibility for the attack, stating it is a response to "the massacre that Israel is carrying out in Gaza." The murder is “not a surprising incident," said Chaim Yalin of the Eshkol regional council, who witnessed the incident. "What happened was [like a] script written in advance. For a while now they have been trying to hit farmers… Sadly, his family will have to hear that he is coming home in a casket." Israel sent a letter to UN secretary-general Ban Ki-moon and the Security Council's president demanding that the UN denounce the terrorist attack by the Palestinian sniper and the on-going Kassam rocket attacks on Sderot. (ICEJ News 090116).

Gaza stannar av elbrist. Dagens Nyheter 080120.

Palestinier strömmade in i Egypten. Dagens Nyheter 080123.

"Hamas har skapat krisen". Världen idag 080123.

Peter Elmlund: Är vänsterns israelhat ett tecken på tilltagande antisemitism? Axess blogg 080124.

Mahmoud Abbas hyllar George Habash, PFLP:s grundare, som var den förste palestinske terroristledaren. WorldNetDaily 080127.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas' Fatah : Biblical hero Joseph 'was really a Muslim'. Dick Haas 080214.

Iranska revolutionsförsvarets överbefälhavare Muhammad Ali Jafari i en skrivelse till Hizbullahs ledare Sheikh Hassan Nasrallah: “Jag är övertygad om att för varje dag som går så kommer Hisbullahs kraft att öka och i den nära framtiden, kommer vi att bli vittnen till försvinnandet av denna cancersvulsten Israel med hjälp av Hisbullahs krigares strålning [terapi]." The Jerusalem Post. 080218.

Khamenei: Allah will 'punish' Iran if nuclear program stopped. According to a state radio report, Iran's supreme Ayatollah Ali Khamenei is denying Washington's accusations that Iran is building nuclear weapons and said on Sunday that Allah will 'punish' Iran if its controversial nuclear program is not pursued to completion. "The Iranian people openly announce that they will defend their rights... Allah will reprimand them if they do not do so," said Khamenei in Tehran. He added, “They know that Iran is not pursuing a nuclear weapon, and they are just trying to block the Iranian nation from achieving advanced technology," reported (The Jerusalem Post 080218.)

Iranian leader calls Israel "cancerous growth". "I am convinced that with every passing day Hizbullah's might is increasing and in the near future, we will witness the disappearance of this cancerous growth Israel by means of the Hizbullah fighters' radiation [therapy]," the letter from Jafari read. ICEJ News 080218.

Iranian Parliament Speaker Gholam Hadad: Countdown to Israel's destruction has begun. Haaretz 080221.

Hans försvar av Israel kostade jobbet som chef på Migrationsverket. Dagen 080226.

Palestinska Hamas har hjälpt al-Qaidaterrorister att ta sig in i Gaza och har ingått i en allians med dem, säger den palestinske presidenten Mahmud Abbas. Dagens Nyheter 080227.

Diakonias samarbetspartner fick sina lokaler sönderbombade. Dagen 080229.

Abbas bryter kontakten med Israel. Dagen 080302.

Hamas är problemet. Så länge Hamas vägrar acceptera Israels existens är det hos Hamas en lösning till konflikten står att finna, inte i det faktum att Israel försvarar sig. Hellre än att lösa konflikten vill Hamas bevara den och provocera israelerna till motattacker. Att de lyckas i sitt uppsåt är en vinst i deras propagandakrig och önskan om konfrontation framför dialog, men en förlust för både det israeliska och det palestinska folket. Kristianstadsbladet 080303.

Hamas har gjort nästan 1.3 miljoner människor i Gaza beroende av livsmedel från utlandet. Dick Haas 080306.

Palestinsk terrorist dödar åtta ungdomar. Hamas tar ansvaret för massakern. Förövaren palestinier med israeliskt medborgarskap från östra Jerusalem. Tusentals palestinska ungdomar i Gazaremsan dansade på gatorna och sköt skott i luften till tecken på glädje och triumf, så snart radionyheterna i Israel började beskriva massakern i Jerusalem. Dick Haas 080307. Kommentar: Palestinierna gräver sin egen grav med sitt hat mot Israel.

En förljugen artikel i Dagens Nyheter. Dick Haas 080308.

Även Svenska Dagbladet manipulerar fakta om konflikten mellan Israel och Hamas. SvD 080311.

Iran Schoolbooks Teach Jihad, Martyrdom, Study Shows. CnsNews.com 080312.

McCain profilerar sig i Mellanöstern. Dagens Nyheter 080319.

Poll: 84% of West Bank Arabs back Yeshiva massacre. According to a New York Times poll released on March 19, 84% of Palestinians in the West Bank support the actions of an Arab gunman who massacred eight Jewish seminary students on March 6 at the Mercaz Harav yeshiva in Jerusalem. The poll of some 1,270 Palestinians also found that 64% supported the launching of Kassam rockets at southern Israeli towns. “The anger that this poll is registering is about equal to that at the very height of the second intifada," said the Palestinian pollster, Khalil Shikaki, who added that he had never witnessed such a staunch support of terror in the last 15 years of surveying in Ramallah. The same poll also showed that Hamas prime minister Ismail Haniyeh is drawing approval from 47% of respondents as compared to 46% for Palestinian Authority president Mahmoud Abbas. Around 75% of Palestinians also want to stop Israeli-Palestinian peace talks. (ICEJ News 080320).

Pastor's son wounded by bomb in Ariel. Israel Today 080320. BP News 080325.

38% of the population in Israel believe in a higher power, 16% asserted a belief in ghosts and spirits, and 45% believe in angels. ynet news.com 080328.

In Puppet Show On Hamas TV, Child Stabs President Bush to Death, Turns White House Into Mosque. Memri 080331.

Stefan Dominique: Hamas bär ensamt skulden. Världen idag 080331.

Mats Tunehag: Irans skolböcker förskräcker. Världen idag 080331.

Evangelikala ledare slår i ett dokument fast att judarna behöver frälsning genom Jesus Kristus för att få evigt liv.

Olmert Confirms Israel Targeted Syrian Nuclear Facility. ICEJ News 080401.

Dagen 080408.

New Messianic Jewish center in Jerusalem drawing angry protests. Assist News 080408.

Carl Bildt: Man kan sluta fred utan Hamas. Och man kan sluta fred utan Netanyahu - på den israeliska sidan - men sen måste ju ett fredsavtal förankras i det palestinska samhället och förankras i det israeliska samhället." Utrikesminister Carl Bildt intervjuas i Ramallah av Cecilia Uddén i Ekot 8 april 2008.
Oded Meiri: Utrikesministern skämmer ut Sverige med korkat uttalande. 080409. Världen idag 080414.

Satellite Photos Show 'Secret Launch Site' for Iran's Long-Range Missiles. Times Online 0080411. Fox News 080411. Newser 080411.

PLO official: We'll drive Israel out of Palestine. Jerusalem Post 080413. The clip can be viewed at Memri-tv. Yunis al-Astal, a Hamas MP and cleric told wor ers that Islam would soon conquer Rome, "the capital of the Catholics, or the Crusader capital, which has declared its hostility to Islam, and which has planted the brothers of apes and pigs in Palestine in order to prevent the reawakening of Islam," just as Constantinople was.

Iran's Deputy Chief of Staff Mohammad Reza Ashtiani threatened on Tuesday that if Israel attacks Iran, then the Jewish State will be "eliminated." ICEJ News 080415.

Nasrallah most admired leader in Arab world Results of a recent poll conducted across the Arab world and released on Tuesday show the most admired figure in Arab eyes to be Hizbullah Secretary-General Hassan Nasrallah, followed by Syrian President Bashar Assad and Iranian President Mahmoud Ahmadinejad - all sworn enemies of Israel and the US. The poll of 4,000 Arabs from Morocco to the UAE found that a majority of Arabs see the three - Nasrallah, Assad and Ahmadinejad - as the only leaders standing up against US influence in the Middle East. The poll was carried out by the University of Maryland and Zogby International, and showed that 83% have a negative view of the US and Arab governments backed by Washington. More than 80% of respondents identified the Arab-Israeli conflict as a key issue, while just over half - 55% - did not believe there would ever be a lasting peace between the Israelis and the Palestinians. The poll also found that Hamas has more support in the Arab world than its rival Fatah. Nearly half the Arabs surveyed do not seem to view a nuclear Iran as a threat. (ICEJ News 080417).

Iran smuggling arms into Gaza by sea. Jerusalem Post 080417.

Vad har Helle Klein och Jimmy Carter gemensamt? Richard Haas 080422.

Messianska judar vann framgång i Israels HD. Dagen 080424.

'IAF strike in Syria killed 10 Koreans'. The Jerusalem Post 080428. ICEJ News 080428.

Hamas claims to have 200,000 suicide bombers. ICEJ News 080430.

Israel for dummies. Dagen 080509.

Hizbollah på väg ta över Beirut. Dagens Nyheter 080509.

Vänsterns och Rosenbergs problem. Richard Haas 080511.

Ahmadinejad calls Israel a 'stinking corpse'. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad marked Israel's 60th anniversary late last week by calling the Jewish state a "stinking corpse" that will soon disappear. "Those who think they can revive the stinking corpse of the usurping and fake Israeli regime by throwing a birthday party are seriously mistaken," Ahmadinejad said to IRNA, Iran's official news agency. "The very existence of the Zionist entity is questioned. It is headed for annihilation… [Israel] has reached the end, like a dead rat, after being slapped by the Lebanese," said the Islamic Republic's fiery leader, referring to the Second Lebanon War against Hizbullah terrorists in the summer of 2006. (ICEJ News 080512)

Hizbollah har tagit kontrollen i Libanon. Dagen 080513.

En missil avfyrad från Gazaremsan landade i ett köpcentrum i den israeliska staden Ashkelon. Trettiofyra personer sårades, fem av dem svårt. Raketen var tillverkad i Iran. Dagens Nyheter 080514.

Ruben Agnarsson: Den antisemitiska propaganda som låg bakom nazisternas förföljelse av judarna lever i dag vidare i muslimvärlden. Världen idag 080516.

Ortodoxa judar i Israel har bränt hundratals exemplar av Nya testamentet. Dagen 080521.

Palestinsk självmordsmördare sprängde fyra ton dynamit på väg mot Gazas gräns mot Israel. Dick Haas 080522.

Qadhafi till Arabförbundet: Varför etablerade inte ni en palestinsk stat före 1967? Världen idag 080523.

Den palestinska symbolbilden för andra intifadan är bluff enligt fransk domstol. Dagen 080529.

Fredrik Federley: Kulturjournalister gör judehat möjligt. dagensstory.se maj 2008.

President Mahmoud Ahmadinejad said that the Zionist Regime of Israel faces a dead end and will under God's grace be wiped off the map. Islamic Republic News Agency 080603.

Ahmadinejad predicts 'Israel soon to disappear'. In a speech paying tribute to the late Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad insisted that Israel "has reached the end... and will soon disappear from the geographical [map]," according to the state's official IRNA news service. Ahmadinejad said the “criminal and terrorist Zionist regime," which has complied a record of “60 years of plundering, aggression and crimes… has reached the end… and will soon disappear." Ever since his call in 2005 for Israel to be “wiped off the map," Ahmadinejad has repeatedly called for the destruction of the Jewish state. Khomeini, the father of the Islamic Revolution in Iran, severed the nation's close ties with Israel when coming to power in 1979. (ICEJ News 080603.)

Iran encourages Hamas to 'keep up resistance'. Incoming Iranian parliament speaker Ali Larijani encouraged Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh in a meeting this week to stand firm against Israel, reported Army Radio. “If you keep up the resistance you will succeed in being victorious," Larijani told Haniyeh, who responded, “We will never stop battling the Zionist enemy."
Ayatollah Ruhollah Khomeini added that Iran will continue to pursue nuclear power while denying any plans ofr nuclear weapons production. "Iran is after the peaceful use of nuclear energy and we will strongly pursue and reach it despite of the envy of our enemies," he said. (ICEJ News 080603.)

Olmert förordar maktmedel mot Iran. Dagens Nyheter 080604.

Islamic Movement taking over Arab student unions at Israeli universities. In a worrying sign of growing radicalism among Israel's Arab population, a group aligned with the extremist wing of the Islamic Movement in Israel handily won the Arab Student Union elections at Tel Aviv University on Tuesday. The victory follows on the heels of similar results in Arab student elections at the Hebrew University of Jerusalem and Haifa University. Israeli Arab college students have their own student unions, which were previously dominated by groups affiliated with leftist and communist factions in the Knesset. But Islamic Movement officials said they are taking over the student unions by providing financial aid to Arab youths, reported Ynetnews. ICEJ News 080604.

IAEA denied access to three suspected Syrian nuke sites.According to UN diplomats on Tuesday, Syria has decided that while the International Atomic Energy Agency delegation scheduled to visit the country soon can investigate a site reportedly housing a nuclear reactor bombed by Israel last September, they will not be allowed to inspect three other sites that are suspected components of a wider Syrian nuclear program. The IAEA will be visiting Syria June 22-24 to probe the alleged nuclear site destroyed in an IAF air strike last fall. IAEA head Mohamed ElBaradei said on Monday that Damascus is allowing the watchdog agency to investigate the US allegations that the site was producing plutonium for nuclear weapons. However the IAEA wants to further probe three other suspicious nuclear sites following a US intelligence tip. According to a nuclear analyst and diplomats, at least one of the locations is suspected of developing material for nuclear warheads. However, the IAEA has not yet seen the intelligence and the analyst and diplomats asked to remain anonymous due to the sensitive nature of the intelligence, reported Ynetnews. ICEJ News 080604.

Iranexpert: Iran är den enda staten som öppet säger att den vill förinta Israel. Varnar för antisemitism från Iran. Dagen 080605.

al-Qaida-grupper brer ut sig i Gaza. Dagens Nyheter 080614.

Vapenvila utlyst Hamas-Israel. Dagens Nyheter 080617.

Vapnen i Gaza har tystnat. Dagen 080619.

Harvard poll shows 77% of Arabs value living in Israel. At least 77% of Israel's Arab citizens would rather live in the Jewish state than any other country in the world, including fellow Arab countries, according to a study conducted by Harvard University titled “Coexistence in Israel." The intention of the study, which included 1,721 respondents, was to examine relations between Israel's Jewish and Arab citizens on the State's 60th anniversary. The findings revealed that a majority of Israel's citizens (73% of the Jews and 94% of the Arabs) wish to live in a society in which Arab and Jewish citizens have mutual respect and equal opportunities. In response to the survey, Chairman of the Israel Local Authorities Union Adi Eldar noted that, "the survey strengthens our demand from the government for a budgetary equality between the Jewish and Arab sectors… regional peace will come from the wide public and from the council heads," reported Ynetnews. (ICEJ News 080623.)

US Messianic Jews to challenge aliyah discrimination.A group of some 300 American Messianic Jews will rally this weekend in Jerusalem to challenge Israel's immigration policy for discriminating against Jews who believe Jesus Christ is the Messiah. Starting Thursday, The Union of Messianic Jewish Congregations, a group representing some 80 US congregations, is hosting a three-day Jerusalem conference to address what it considers are discriminatory acts and policies against Messianics. This includes the recent public burnings of New Testaments by ultra-Orthodox youths, the March bombing of a Messianic family's home in Ariel that seriously wounded a local pastor's son, and the recent call by Orthodox rabbis to cancel the International Bible Quiz because of a Messianic contestant. "We are planning to call on the Israeli government to address the problem of discrimination against Messianic Jews who wish to make aliya," said Rabbi Russ Resnik, director of the Messianic union. "Messianic Jews see Israel as the place of our past, from the earliest visit by Abraham to the modern rebirth of the Jewish state. And it is the place of our future, which will culminate in the messiah's return," Resnik told The Jerusalem Post. "We are avid supporters of Israel in the present, and that's why we brought our conference here. But we are also concerned about recent expressions of violence against Messianic Jews." Today there are an estimated 250,000 openly professing Messianic Jews in the US and elsewhere, while some 12,000 reside in Israel, many having immigrated through the Law of Return.ICEJ News 080626.

Lotta Jansson: Fred blir möjligt först när grannarna erkänner Israels rätt att existera - och menar det. Dagen 080704.

Iran hotar slå hårt mot USA. Dagens Nyheter 080708.

Ultra-Orthodox loosen ban on entering Temple Mount. Priestly garments being sewn for Temple service. ICEJ News 080708.

Sea of Galilee falls to 'lower red line'. Israel on verge of strict water rationing. ICEJ News 080708.

Venezuela supporting Hizbullah fundraising. ICEJ News 080708.

Hård robotretorik efter iranska prov. ICEJ News 080709.

Hizbullah's recovery undermines UNSC Resolution 1701. ICEJ News 080709.

The Galilee Gaffe. Christian repercussions of a dry Kinneret. ICEJ News 080710.

Libanon: We'll take land by force if talks fail. ICEJ News 080714.

Hizbullah tracking IAF planes from new radar posts. ICEJ News 080715.

Prisoner swap leaves Israel mourning, Hizbullah rejoicing. ICEJ News 080716.

Hassan Nasrallah is the most popular leader in the the Arab world. ICEJ News 080717.

Hizbullah infiltrating 'every town' in south Lebanon. ICEJ News 080718.

Miljökatastrof hotar Gaza. Dagens Nyheter 080725.

Lebanese terrorist Samir Kuntar: 'Allah willing, I'll kill more Israelis'.Jerusalem Post 080725.

Hizbullah recruits 'resistance battalions' among Lebanese Sunnis. ICEJ News 080725.

Iran to get advanced Russian anti-aircraft system by year's end. ICEJ News 080725.

Palestinian killed in blast outside Christian cafe in Gaza. ICEJ News 080725.

Palestinian Authority Struggling Against Hamas While Sinking Into Debt. Infolive.tv 080729.

Ha'aretz features Hamas convert to Christianity. The leftist Israeli daily Ha'aretz is featuring in its latest weekend magazine the story of a committed Hamas member who had a dramatic conversion to Christianity and now loves Jews and denounces his former Islamist associates. Masab Yousef is the son of Sheikh Hassan Yousef, a member of the Palestinian parliament and the most popular Hamas figure in the West Bank, who assisted his father politically for years. Insisiting his name is now changed to "Joseph," Masab says that he has little chance of ever returning to Ramallah again from his current home in California. "I know that I'm endangering my life and am even liable to lose my father, but I hope that he'll understand this and that God will give him and my family patience and willingness to open their eyes to Jesus and to Christianity." Masab also does not hide his love for Israel and warns: "You Jews should be aware: You will never, but never have peace with Hamas. Islam, as the ideology that guides them, will not allow them to achieve a peace agreement with the Jews. They believe that tradition says that the Prophet Mohammed fought against the Jews and that therefore they must continue to fight them to the death... An entire society sanctifies death and the suicide terrorists..." Ha'aretz 080731. WorldNetDaily 080731.

Israel's Messianic Jews: Some Call it a 'Miracle'. Crosswalk.com 080801.

Masab Yousef, Hamasledarens son har blivit kristen. Dagen 080805.

Syrian General murdered by sniper, "knew too much". ICEJ 080805.

Israel concerned Russia will no longer help on Iran because of Geogia. ICEJ 080814.

Israels delförslag till den palestinska myndigheten angående säkerhetsfrågor. Arieh Fürth 080812 och Arieh Fürth 080817.

En högt uppsatt religiös ledare i Iran går till angrepp mot en av president Mahmoud Ahmadinejads närmaste medarbetare för att han sagt att iranier och israeler är "vänner". Dagens Nyheter 080819. ICEJ 080813.

Iran, Hizbullah training Iraqi Shi'ites to hit US troops. ICEJ News 080819.

Syria in recent months has test launched several rounds of ballistic missiles. ICEJ News 080819.

Svenska lärare har dåliga kunskaper om Förintelsen. Dagen 080820.

What Iranian leaders really say about doing away with Israel. Jerusalem Center for Public Affairs.

PM: Israel will go all-out next time to stop Hizbullah. ICEJ News 080820.

Syria confident Moscow will provide new weapons, offers to host Iskander missiles. ICEJ News 080821.

USA ber Israel frysa fredssamtal med Syrien. Dagen 080822.

Haniyeh vows 'Jerusalem will be returned by jihad'. Hamas leader in Gaza Ismail Haniyeh: "No one can cede Jerusalem, the city from which the Prophet Muhammad ascended to the heavens… ". ICEJ News 080822. Ynet news 090821.
Kommentar: Återigen ser vi en länk mellan muslimsk oförsonlighet, våld och religionen. Och det är en stor myt att Muhammed uppsteg till himlen från Jerusalem.

Nasrallah vows IDF troops 'will be destroyed'. Nasrallah warned that the outcome of another war would be worse then the Second Lebanon War. ICEJ News 080825.

U.N. Confirms: Hizbullah Importing Weapons From Syria. Arutz Sheva 080826.

Döda havet torkar ut. Den snabba uttorkningen av Döda havet kan leda till en ekologisk och ekonomisk katastrof. Dagen 080827.

Iranian minister Grand Ayatollah Bajat Sanjani blasts Ahmadinejad as traitor. ICEJ News 080827.

Hizbullah moving into Venezuela to abduct Jewish businessmen and take them to Lebanon. ICEJ News 080828.

Russian navy to return to Syrian ports. Moscow ready to sell 'defensive' arms to Damascus. ICEJ News 080828.

Israel består av cirka 20 procent araber medan i den tilltänkta palestinska staten inga judar och ingenting med judisk anknytning får förekomma. Enkel fråga - var finns den etniska rensningen? (Bloggen Fred i Mellanöstern i Västerbottens folkblad.)

Iran reportedly gives advanced missiles to Hizbullah. ICEJ News 080829.

Ma'ariv: Israel has decided not to let Iran go nuclear. ICEJ News 080829.

Om det vore val idag till det palestinska parlamentet skulle Fatah få 43 procent av rösterna och Hamas 29 procent enligt en undersökning av Palestinian Centre for Policy and Survey Research. Det är en kraftig nedgång för Hamas.

Hamas leader moves bureau from Damascus to Sudan. According to Kuwait's Al Rai newspaper, the political head of Hamas, Khaled Mashaal, has moved his bureau from Damascus to Sudan, a regime also closely aligned with Iran. Mashaal moved under a covert agreement with Syrian authorities, said Palestinian sources. (ICEJ News 080902.)

Russia preparing to launch Iran's Bushehr nuclear plant. ICEJ News 080908.

'Russia may aid Iran to spite the US'. ICEJ News 080908.

Nasrallah no longer top commander of Hizbullah. Iran asserts greater control over proxy militia. ICEJ News 080908.

Cheney claims Russian arms now in Hizbullah hands. ICEJ News 080908.

Om antisemitiska myter. Bloggen Fred i Mellanöstern 080909.

Croatia reportedly sells Iran S-300 air defense system. ICEJ News 080910.

Israel finns inte på studieförbundet Bildas och Kyrkans karta. Fred i Mellanöstern 080910.

Hizbullah chief Sheikh Hassan Nasrallah: "No peace in Mideast if Israel exists". Jerusalem Post 080911.

77% av Israels araber bor hellre i Israel än i något annat land i världen. Svensk Israel-Information 080912.

Iran hiding enough enriched uranium for six nuclear bombs. ICEJ News 080912.

Ex-Syrian minister: US to blame for 9/11 terror. ICEJ News 080912.

Hizballah-ledaren Hassan Nasrallah erkände att han ogärna lämnar sin bunker någonstans i trakten av Beirut. Dick Haas 080912.

Russian navy returns to Syria port of Tartus. Russia announced September 12 that it had started renovating the Syrian port of Tartus so the Russian Navy can use the harbor as a base for its operations in the eastern Mediterranean. The announcement comes after Syrian President Bashar Assad has appealed for weapons contracts and other forms of aid from Moscow over recent months. Russia was a prime supplier of weapons to Syria for decades, but that connection diminished after the breakup of the Soviet Union in 1991. The work on the port at Tartus is the first tangible result of the new cooperation between the two countries, and is seen as part of a larger Russian resurgence on the world stage, following the international backlash to their military operation against Georgia last month. Russian officials in recent days have said the port will allow for a "permanent presence" of the Russian navy in the region, the only such base outside Russia.(ICEJ 080915).

Unfavorable Views of Jews and Muslims on the Increase in Europe. I en "moderat" arabstat som Jordanien hade 96 procent antisemitiska uppfattningar. Så länge inte skolmyndigheterna i arabstaterna rensar ut antisemitiska läromedel och tar ställning mot antisemitismen (här handlar det inte om inställningen till staten Israels politik) är en varaktig fred i Mellanöstern naturligtvis omöjlig. (Olle Wästberg). Pew Global Attitudes Project 080917.

CIA chief says strike on Syria had help from 'foreign partner'. ICEJ News 080918.

Israel har nu den största judiska befolkningen i världen. 5,55 miljoner judar bor i Israel mot 5,3 miljoner i USA. Dagen 080926.

Iraqi MP faces possible death penalty for visiting Israel. Mithal al-Alusi, the leader of the Democratic Party of the Iraqi Nation, whose two sons were murdered for his openness to dialoguing with Israel, finds himself in the middle of a political nightmare. His fellow legislators have voted to remove him of his immunity in order to prosecute him under a 1950s law, which is punishable by death, for visiting Israel. According to Al-Alusi, his purpose in visiting Israel and attending the International Institute for Counterterrorism was to seek international support for his country Iraq and their constant struggle against terrorism, which he blames as a result of Iranian influences, “Iran is behind Hamas and Hizbullah and many other terrorist organizations. Israelis are suffering like me, like my people. So we need to be together." “What has happened was a catastrophe for democracy…. Within an hour's time, the parliament became the policeman, the investigator, the judge, the government and the law. It was a sham trial," he told the Associated Press. 080924.

Israels befolkning år 5769 (Oktober 2008). Israel har nu 7,337 miljoner invånare. Av dessa är 5,542 miljoner judar, 1,477 miljoner muslimska och kristna araber (20 procent) och 318 tusen andra kristna och judar utan religionsangivelse. Tio år tidigare var andel araber 18,3 procent. Gästarbetare räknas inte in i befolkningstalen.
De fem största städerna.
Jerusalem - 733 000 invånare - Israels huvudstad, byggdes för mer än 3000 år sedan av Kung David.
Tel-Aviv - 380 000 invånare - är Israels ekonomiska och kulturella center.
Haifa - 266 000 invånare - med stor hamn och industri.
Rishon Lezion - 222 000 invånare - grannstad till Tel Aviv.
Ashdod - 204 000 invånare - hamn- och industristad. (Från Zionits nyhetsbrev.)

Muhammad Dahlan, förre palestinske säkerhetsministern, anser att Al-Aqsa Intifadan var ett stort misstag. Arafat var svag när det gällde att fatta svåra beslut. Svensk Israel-Information 081001.

Khamenei claims Israel on way to destruction. Khamenei described Hamas leader in Gaza Ismail Haniyeh as a “mujahed," or holy fighter, and insisted “the Iranian nation will never let you [Hamas] be alone." ICEJ News 081002.

'Syria restarted its nuclear program'. With help from North Korea and Iran. ICEJ News 081002.

Broderskaparna om islamofobi och antisemitism. Fred i Mellanöstern 081003.

Ahmadinejad calling Israel and its friends “germs of corruption". With help from North Korea and Iran. ICEJ News 081003.

Israel riktar anklagelser mot Nordkorea. Nordkorea hjälper i hemlighet ett antal muslimska stater i Mellanöstern med teknisk hjälp för en framtida produktion av kärnvapen. Dick Haas 081004.

Palestinier stämmer Israel för att få tillbaka land. Dagen 081007.

'Russia commits to preventing Iran from attaining nuclear arms' Medvedev: Moscow has important Middle East role. ICEJ News 081007.

Hamas blames Jews for global credit crunch. ICEJ News 081007.

Video shows released terrorist Kuntar in Hizbullah training. ICEJ News 081008.

Öppet brev till Domkyrkoförsamlingen i Stockholm om Palestinakonsert som klingar falskt. Svensk Israel-Information 081008.

Palestinagrupperna får draghjälp av Rädda Barnen och Svenska kyrkan. Fred i Mellanöstern 081014.

Hamas ledare Ismail Haniyeh, förklarar under fredagsbönen varför finanskrisen nu drabbar väst: det beror på stödet till Israel. Yahoo! News 081017.

Gunnar Hökmark (m): Med Hamas samarbetar de svenska Palestinagrupperna samtidigt som man kraftfullt driver att terrorstämpeln ska lyftas. Expressen 081019.

Sammanställning över debatten om Rädda barnen. Fred i Mellanöstern 081020.

Migrationsverket: "Hamas är en befrielseorganisation." Dagen081024.
Regeringen ingriper inte mot Migrationsverkets uttalande. Dagen 081031.

Palestinagrupperna exploaterar palestinska barnsoldater. Fred i Mellanöstern 081024.

En seger för den svenska propagandan. Låsföretaget Assa Abloy viker sig efter Diakonias lilla kampanj. Dick Haas 081024.

Syria and Hizbullah closer than ever. Syria has strengthened its ties with the Lebanese Shi'ite terror militia Hizbullah despite Israel's recent indirect talks with Damascus aimed at swaying the Assad regime away from the Iran-Hizbullah axis. ICEJ News 081027.

Tolerera inte Hamas. Enligt en återhållsam uppskattning finns det i dag minst 200 tunnlar mellan Egypten och Gazaremsan, för smuggling av diverse förnödenheter, samt vapen, sprängmedel och ammunition. Världen idag 081028.

Hamas military uniforms nabbed on way into Gaza. IDF troops at the Kerem Shalom crossing into Gaza discovered military uniforms that Hamas planned to wear while carrying out terror attacks. The uniforms were found hidden in a humanitarian aid truck that had been authorized to deliver its shipment to Gaza. "This is another example of how Hamas misuses the humanitarian platform and instead of caring for the civilians in Gaza spends its time focused on its military buildup." ICEJ News 081029.

'Oldest Hebrew writing found near J'lem' The Jerusalem Post 081030.

Hamas bombmaker Deif resurfaces to threaten Israel. "We are a nation that has known no respite. Our path is that of martyrdom or victory. We are Allah's destiny in this holy piece of land meant to chase away the enemy... We will therefore, God willing, carry out operations." ICEJ News 081104.

Hamas invited to EU headquarters. ICEJ News 081104.

PA warns Jerusalem Arabs not to vote The Palestinian Authority demanded that the Arab residents of eastern Jerusalem not vote in the municipal elections slated for next week or they would be punished. Tuesday's threat follows the attempt by mayoral candidate Arkadi Gaydamak to register thousands of new Arab voters. A Russian Jewish tycoon, Gaydamak is poised to get just 4% of the Jewish vote and is hoping for a heavy Arab turnout to boost his slim chances of election. One-third of the capital's 750,000 residents are Arabs, but 95 percent typically don't vote in municipal elections, because they believe that recognizes Israel's sovereignty over the reunited city. At a Ramallah press conference, PA chairman Mahmoud Abbas's chief of staff, Rafiq Husseini said, "We call on all [Arab] residents of Jerusalem not to take part in the elections, because these elections are not acceptable and they are illegal." He added that the PA would stop Arabs living in east Jerusalem from voting "by all means," according to The Jerusalem Post. 081106.

Tingsrätten: Migrationsverket gjorde fel som straffade Lennart Eriksson för hans Israelblogg. Dagen 081111.
Lennart Eriksson får skadestånd av Migrationsverket. Dagen 090102.

Jerusalem fick en icke religiös borgmästare vid valet den 11 november 2008. Nir Barekat vann med 52 procent före den ultraortodoxa kandidaten Meir Porush med 43 procent. Barekat sa efter segern: "Det här är en seger för Jerusalem, för Israel och för det judiska folket!"

Mayor-elect Barkat: Jerusalem is for all. ICEJ News 081112.

Palestinian columnist criticizes persecution of Arab Christians. ICEJ News 081113.

Kristne rømmer på grunn av islam - ikke på grunn av jødene. Islam er står for et terrorvelde som er helt uforståelig for folk som lever i en verden der fornuften råder. DagenMagazinet 081114.

Tunnlarna till Gaza en stor succé. Numera deltar både ingenjörer och väl tränade tunnelgrävare i byggena; det dras både el-ledningar och telefonlinjer genom alltfler tunnlar. Några av tunnlarna lär ha mer än en öppning på den egyptiska sidan, så att de kan fortsätta att användas även om en ingång hittats och plomberats av de egyptiska myndigheterna. De allra flesta mynnar med avsikt ut i källarutrymmen under vanliga bostadshus på bägge sidor om gränsen i staden Rafah, vilket kräver systematiska och besvärliga husundersökningar för att man ska upptäcka dem. Dick Haas 081114. Dagens Nyheter 081120.

Mus'ab Hassan Yousef, Son of a West Bank Hamas Leader: Atrocities Committed by Hamas Led Me to Convert to Christianity. Broadcast: August 19, 2008. Publicerat på MEMRI:s hemsida den 7 september, 2008, från en intervju med Hassan Yousef, son till en Hamas-ledare på Västbanken, Sheikh Hassan Yousef, vilken sändes på Al-Hayat TV den 19 augusti, 2008.

150 Indians Lost Tribes Of Joseph Moving To Israel. This decision clears the way for the arrival here of some of the remaining 7,200 members of the Bnei Menashe in India, who believe they are the descendants of Manasseh, one of the biblical patriarch Joseph's two sons and a grandson of Jacob. vosizneias.com 081117.

Per Gahrton har finansierat sitt ordförandeskap i Palestinagrupperna genom före detta riksdagsledamöters inkomstgaranti. Gudrun Schymans garanti gynnar ett nytt partis opinionsbildning. blogg.svd 081118. Dagen 081121.

Lisa Abramowicz: Fakta förtigs när Israel kritiseras. När Rädda Barnen och Svenska kyrkan är med och ordnar en stödkonsert för palestinska barn i israeliska fängelser förtigs viktiga fakta, till exempel att det handlar om tonåringar. Inget sägs om deras brott. Dagen 081119.

Socialdemokratisk attack mot Israel av flera riksdagsledamöter. Dagen 081121.

Russia declines Syrian offer to buy missile system. The Iskander system production is delayed and Moscow's desire to fully equip its own army before allowing the sale of the weapon to other states. ICEJ 081121.

Hizbullah pays Palestinians to attack. Hizbullah has paid tens of thousands of dollars to Palestinian terrorist groups, asking them to carry out large-scale attacks against Israel - including the kidnapping of IDF soldiers - in retaliation for the February assassination of Imad Mughniyeh. The Jerusalem Post 081124.

Diakonia engagerar sig i kampanjen mot Israels spårvägsbygge i östra Jerusalem. Dagen 081126.

Spårvägsbygget som blev storpolitik. Dagen 081126.

Lisa Abramowicz: Äntligen en sant pro-israelisk utrikesminister. Newsmill 081126.

Iran tests new 'space' missile while increasing nuclear production. ICEJ News 081126.

Bush to Olmert: Why are you giving Syria the Golan for nothing? Haaretz 081130.

Israel alarmed by EU plans for Mideast peace. ICEJ News 081201.

Lennart Sacrédeus (kd): Israel-fientlig hållning bakom massivt s-agerande. Världen idag 081208.

Lisa Abramowicz: Vad uppnås i dialog med extremister? Världen idag 081208.

Rolf Mattsson: Diakonia indoktrinerar svenska politiker mot Israel. Världen idag 081208.

IDF deploys cutting-edge radar with Hamas, Hizbullah in mind. ICEJ News 081211.

Ahmadinejad: "Israel 'will soon fade away". ICEJ News 081212.

IAF covets new longer range 'smart bomb' system. ICEJ News 081212.

'Peace Now' döms att betala skadestånd för falsk statistik. Domstolens utslag är betydelsefullt eftersom även svenska intresseorganisationer som Diakonia, Sveriges Kristna Råd och Palestinagrupperna baserar sig på deras rapporter om bosättningarna. Ett antal socialdemokratiska och vänsterpartistiska riksdagsledamöter har i sin tur också använt sig av det falska underlaget från Peace Now och Diakonia i interpellationsdebatter mot utrikesminister Carl Bildt. Fred i Mellanöstern 081212.

Fest i Ramallah efter Israels massfrigivning av 227 palestinska fångar. Dagens Nyheter 081215.

Thousands gather to celebrate anniversary of Hamas. ICEJ News 081215.

Syrian map proposes shoreline of Galilee as new border. ICEJ News 081216.

Ilya Meyer: Opinionsbildningen om Mellanöstern är i obalans. Dagen 081217.

Joint poll shows Israelis, Palestinians differ on Arab peace plan. Neither side supports re-dividing Jerusalem. ICEJ News 081217.

Ancient coins found among Temple Mount rubble. ICEJ News 081219.

Ryskt luftvärn levereras till Iran. DN 081221.

Stefan Dominique: Palestinska lögner. Världen idag 081222.

Christmas in Bethlehem 2008. After the Hamas takeover, many Christian men in Gaza began to grow beards, and many women donned head scarves so as not to draw unwanted attention. The Gaza Baptist Church was broken into and thousands of dollars' worth of equipment was stolen or destroyed. Warring factions also used the church as a hideout from which to shoot at their rivals. Christians in the West Bank have more freedom but are still vastly outnumbered and face persecution. Isa Bajalia, an evangelical pastor in Ramallah, fled to Jerusalem this year after being threatened with the same fate as Ayyad if he did not give away his land. Palestinian authorities refused to help him. Christians say that Muslim gunmen used their homes in the Bethlehem suburb of Beit Jala to shoot at an Israeli neighborhood across the border. Doing so caused the return fire from Israeli soldiers to batter Christian rather than Muslim homes. Charisma 081223.

Jesus' Birth Place is Danger Zone for Christians. Charisma 081224.

Många dödsoffer i flyganfall mot Gaza. Så gott som alla Hamas myndighetskontor och baser förstördes eller träffades av den första omgången israeliska attackmissiler, som avfyrades från 100 F 16-plan. Dagens Nyheter 081227.

Irans ayatolla Ali Khamenei utfärdade på söndagen ett religiöst dekret till muslimer i hela världen, och uppmanade dem att försvara palestinierna mot Israels anfall mot Gazaremsan. Den som dödas i detta rättmätiga försvar betraktas som martyr, förklarar ayatollan enligt iransk tv. Expressen 081228.

Hamas accuses PA, Egypt of collusion. Jerusalem Post 01228.

Saudi cleric issues fatwa urging Muslims to avenge Gaza raids. Haaretz 081228.

Arabvärlden splittrad efter anfallen. Dagens Nyheter 081228.

Israel förstör bitvis Hamas tunnlar. Hizballahledaren Nasrallah manar till statskupp i Egypten. Richard Haas 081229.

Iran förser Hamas med vapen. Richard Haas 081229.

Barak: Krig till det bittra slutet. Richard Haas 081229.

EU:s tillträdande ordförande försvarar Israel. Dagen 081230.

Egyptens Hosni Mubarak näpsar Hamas och Hizballah. Richard Haas 081230.

Antalet judar i världen är enligt siffror från Jewish Agency 13,3 miljoner. Av Israels befolkning på 7.337.000 är 5.542.000 judar. Judar finns i många läder och de största grupperna är: USA 5,3 milj., Frankrike 490.000, Kanada 375.000, Storbritannien 295.000, Ryssland 215.000 (340.000 i hela före detta Sovjetunionen), Argentina 183.000, Tyskland 120.000, Australien 107.000, Brasilien 96.000.

År 2009

Hamas: "Vi är ett vapenlöst styre." Ett av rotproblemen i konflikten är att parterna talar inte samma språk och definitionerna på vad som är ockupation och terror är fundamentalt olika. Man måste faktiskt ställa sig frågan om Haniyeh förstår att det aldrig går hem i Israel att påstå att Hamas är ett litet vapenlöst styre, fast man avlossat mer än 10 000 raketer mot Israel sedan 2001. Richard Haas 090101.

Den högt rankade ledaren Nizar Rayyan dödades på torsdagen i ett israeliskt flyganfall mot hans hem i flyktinglägret Jabaliya. Dagens Nyheter 090101.

Gazabor uppmanas lämna sina hem. Dagens Nyheter 090102.

Israel släppte en tusenkilosbomb över det fyravåningshus där Rayan bodde, men varnade grannarna först. Richard Haas 090102.

Israeliska trupper har gått in i Gazaremsan. Dagens Nyheter 090103.

Hamas är förtvivlat isolerat, bara Iran har höjt sin röst till rörelsens försvar. (DN ojas över att det går dåligt för Hamas!, se nästa artikel av R Haas!) Dagens Nyheter 090103.

Anna Dahlberg: Irans skugga över Gaza. Expressen 090104.

Hamas har krigskommunikéer varannan timme, där den stående rubriken är att fienden, "judarna" eller alternativt "sionisterna" dör som flugor i kriget. "Vi har kastat tillbaka fienden, den led förluster igen för en stund sedan. Åtta döda och 23 sårade." Det är Hamas tema, timme efter timme med små variationer. Richard Haas 090104.

Hamas massavrättar palestinier 75 Gazabor ska ha fått knäskålarna avskjutna eller blivit skjutna i benen. Andra har fått sina händer knäckta av Hamasmilis. Minst 35 "kollaboratörer" ska ha avrättats i kallt blod. Nyheter 24.se 090105.

Hamas viktigaste ledare, Dr. Mahmud al-Zahar: "Segern är nära! Dagens Nyheter 090105.

Gaza Baptist Church's building sustains damage in Israeli air strike. Bp Press 090105.

Sderot har hög smärtgräns i stupade. Dagens Nyheter 090106.

Dagens Nyheters och TT:s drömerier. Richard Haas 090106.

På tisdagen dödades 45 människor i israeliska attacker mot skolor som drivs av FN i Gaza. FN har avkrävt Israel en utredning av händelserna. Dagens Nyheter 090106.

FN-skola inte beskjuten av Israel. Under striderna i Gaza anklagades Israels armé hårt i media för att bland annat ha dödat 43 personer i FN:s skola i Jabalya i en raketattack. Men nu har det visat sig att skolan aldrig träffades. Världen idag 090202.

Annelie Enochson: Hamas använder barn som sköldar. Expressen 090106.

Israelbloggaren Lennart Eriksson sparkad från Migrationsverket. Dagens Nyheter 090107. Världen idag 090108.
Lennart Eriksson går vidare till tingsrätten för sitt jobb. Världen idag 090116.

Palestinian Christians afraid to leave Gaza. Mission Network News 090107.

Ilya Meyer: Hamas har enda nyckeln till Gaza. Världen idag 090107.

Hamas förkastar avtal. Dagens Nyheter 090107.

Venezuela Expels Israel's Ambassador. Israel Nationl News 090107.

Besvikelse över tyst Obama. En smått irriterad Obama sade att han "kommer att ha mycket att säga" om konflikten när han tillträder som president den 20 januari, men att han väntar med åtgärder och uttalanden till dess. Dagens Nyheter 090107.

FN-medarbetare dödad i Gaza. Dagens Nyheter 090108.

IDF displays Hamas 'war map' seized in Gaza. ICEJ News 090108.

Professor Staffan Scheja: Staten Israel måste få skydda medborgarna. Expressen 090108.

Kravaller i Oslo när kristna demonstrerade för Israels rätt att försvara sig. Aftenposten 090109.
Palestina-venner herjet Oslo. DagenMagazinet 090109.
Lyssna på Stortingsmannen för Kristelig Folkparti Ingebrigt Sørfonns tal.

FN-resolution kräver snar israelisk reträtt från Gaza. Richard Haas 090109.

Både Hamas och Israel avvisade på fredagen en resolution från FN:s säkerhetsråd som kräver "omedelbar och hållbar" vapenvila i Gazaremsan. Dagens Nyheter 090109.

Alf Svensson: Viktigt att världen reagerar tidigare. Dagen 090109.

Lisa Abramowicz: Är Israels anfall rimligt? Världen idag 090109.

Mats Olofsson: Omvärldens svek och hyckleri gentemot Israel. Världen idag 090109.

The Covenant of the Islamic Resistance Movement - Hamas.

Norsk hjälpbil träffad i Gaza. Bilen var dock parkerad och ingen människa kom till skada. Dagens Nyheter 090110.

Per T Ohlsson: Israel, bara Israel. Sydsvenskan 090111.

Svensk sjukvårdsklinik förstörd i Gaza. Dagens Nyheter 090111.
Målet var sannolikt en Hamasledares hem i närheten. Dagen 090111.

Hamasledaren i tv: "Segern nära". Gaza kommer inte att knäckas - vår seger över sionisterna är nära, sade Ismail Haniyah i talet som beskrevs som eldigt. Dagens Nyheter 090112.

Dilsa Demirbag-Sten: Islamister är demokratins fiender. Hamas, Muslimska brödraskapet, Hizbollah och Irans mullor hatar judar, föraktar kvinnors rättigheter, vill eliminera oliktänkande och göds av den nya islamofacismen, som flyttar fram positionerna i hela världen. Expressen 090113.

Helle Kleing: Det är nog nu - bojkotta Israel!. Hamas raketer är förstås oförsvarliga men inte obegripliga. Dags att bilda Isik - Isolera Israel-kommittén. Aftonbladet 090112.
Om vådan att gå mot Israel. Blogg 090110.

Israelsamling skyddades av polis. "Världen är tillräckligt stor för att det ska finnas en israelisk nation". Dagen 090113.

Stödmanifestation för fred i Israel i Citykyrkan. Världen idag 090112.
Mötesdeltagare skriver: Låt oss inte skrämmas till tystnad. Världen idag 090114.

Flera tusen personer samlades i Stockholm för att demonstrera mot Israels attacker i Gaza. Dagen 090113.

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet vill stoppa tennismatchen mellan Sverige och Israel i Båstad i mars. Dagen 090113.

Venezuelanska flaggor och porträtt av president Hugo Chavez har varit flitigt förekommande under protesterna på Västbanken mot Israels agerande i Gaza. Chavez beslut den 6 januari att utvisa Israels ambassadör har gjort honom till en hjälte bland palestinierna. Det enda land förutom Venezuela som har utvisat Israels ambassadör är det militärstyrda Mauretanien. (TT).

Ett par tusen kristna demonstranter slöt upp i Helsingfors centrum för att uttrycka sitt stöd för Israel. Dagen 090114.

Bert Karlsson vill kasta ut Israel ur schlager-EM. Dagen 090114.

Kriget drabbar Israels ekonomi. Världen idag 090114.

Bolivia bryter diplomatiska förbindelser med Israel. Dagens Nyheter090114.

Lisa Abramowicz: Raketbeskjutet land måste reagera. Gotlands Allehanda 090115.

Bilda satsar på nystart i Jerusalem. Dagen 090115.

Israeliska projektiler har träffat ett FN-kontor i Gaza och enligt organisationen står delar av byggnaden i brand. Dagen 090115.

För första gången sedan krigsutbrottet i Gaza erkände PLO-regeringen i Ramallah på torsdagen att förberedelser görs för ett regimskifte i Gaza efter striderna. Dagens Nyheter 090115.

FN:s biståndsorgan UNRWA:s huvudkontor i Gaza stad eldhärjades på torsdagen efter en israelisk granatattack. Dagens Nyheter 090115.

Anders Sjöberg: Det behöver sägas att Israel lever under förintelsehot. Dagen 090116.

Israel avvisar villkor från Hamas om ett-årig vapenvila. Dagen 090116.

Israel har "inte gått för långt" när det gäller styrkan i angreppet, anser 82 procent av israelerna i en ny opinionsundersökning. (Dagen 090116).

Antisemitismen börjar gro genom Israelfientliga falska rykten drabbar om olika företag. Dagen 090116.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad på en presskonferens torsdagskvällen 090115: “Jag tror inte att Gaza behöver någon militär lösning utifrån." “Vi tror inte att Hamas behöver vapen därför att de har 1,5 miljoner kvinnor, barn, gamla och unga som försvarar sig."

Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige: "Kriget handlar om vår överlevnad." Dagens Nyheter 090116.

När Israel likviderade Hamasledaren Said al Siam i torsdags tog man livet av en massmördare. Richard Haas 090116.

Kriget på Sri Lanka: Vi kände att vi måste agera när vi läser så mycket om kriget i Gaza i tidningarna. Det här kriget dödar minst lika många oskyldiga, men vi är bortglömda. Dagens Nyheter 090116.

Russia plans navy bases in Syria, Libyia, Yemen. "Within a few years this will be done without question", a military official was quoted as saying. Welt Online 090116.

FN-skola bombad i Gaza - igen. 2 barn dog. 1 600 civila hade sökt skydd där. Dagens Nyheter 090117.

Israeliskt eldupphör i Gaza. Richard Haas 090117.

Också Hamas utlyser vapenvila. Dagens Nyheter 090118.

"Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan". Ulf Bjereld, Sigbert Axelson och Ulf Carmesund. Dagens Nyheter 090119.

En våg av anklagelser om krigsbrott riktas mot Israel. Dagens Nyheter 090119.

Jackie Jakubowski: Det finns en konsekvens av att den judiska staten lever under ett ständigt existentiellt hot: till slut tvingas Israel agera på ett sätt som bekräftar belackarnas vrångbild. Dagens Nyheter 090119.

Saudiarabien varnar Israel. Dagens Nyheter 090119.

Ruinstad möter Gazabor. Hamas militära gren, Izz al-Din al-Qassam-brigaderna, meddelade att gruppen ska återanskaffa vapen så snart som möjligt. Dagens Nyheter 090120.

Iran looks to quickly rearm Hamas. ICEJ News 090120.

Hamas torturing rival Fatah loyalists in Gaza. Hamas militants have begun arresting, torturing and killing hundreds of rival Fatah members on suspicion of "collaboration" with Israel during Operation Cast Lead. Fatah members and eyewitnesses said the detainees were taken to schools and hospitals that Hamas had converted into interrogation centers.According to one Fatah official, as many as 80 Fatah members were shot in the legs or had their hands broken for defying house orders, three of the prisoners had their eyes put out by interrogators and at least 16 Fatah activists have been executed. ICEJ News 090120.

Muammar Qaddafi (the leader of Libya): The One-State Solution. It is a fact that Palestinians inhabited the land and owned farms and homes there until recently, fleeing in fear of violence at the hands of Jews after 1948 — violence that did not occur, but rumors of which led to a mass exodus. It is important to note that the Jews did not forcibly expel Palestinians. They were never “un-welcomed." The New York Times 090121.

En första sammanfattning av kriget. Obama är den ende som står för både dialog och framtidstro. Richard Haas 090121.

Israel har lämnat Gaza. Dagens Nyheter 090121.

“Destroyed" Al Quds Hospital Back to Normal in a Few Days. Camera 090122.

Israels trupper stannar vid gränsen till Gaza. Hamasledaren Abu Obeida, den väpnade grenens ledande talesman, upprepade i ett radiotal Hamas syn på kriget som "en stor succé". Israels nerver svek, enligt Obeida, inför krigets avgörande moment, stormningen av Hamas underjordiska försvarsverk i centrala Gaza.
- Vi skall nog få in de vapen vi behöver, även om sionisterna och USA försöker hindra oss, sade Obeida, som hävdade att Hamas dödat 49 israeliska soldater medan Israel endast dödat 48 Hamasmän. Dagens Nyheter 090122.

Utblottade bönder: "Allt vi ägde är förstört". Dagens Nyheter 090123.

Vit fosfor har använts över hela Gazaremsan, rapporterar ett undersökningsteam från Amnesty International. Dagens Nyheter 090124.

Gazabor kritiska till Hamas. Hamas har börjat frihetsberöva dem de misstänker vara motståndare - de anklagas för att vara kollaboratörer med Israel och bestraffas med sönderskjutna knän eller i några fall med döden. Dagens Nyheter 090124.

Tvångsarbetet i Nazityskland dokumenterat i nätarkiv. Dagens Nyheter 090124.

Fler antisemitiska brott efter Gazakriget. www.sr.se 090125.

Hamas till PLO: Sluta tala med Israel. Richard Haas 090125.

Israeldemonstration stördes i Malmö. Dagens Nyheter 090125.

Mats Tunehag: Vem vann kriget och friheten? Israel är en ö av frihet som Hamas, Iran och andra muslimländer vill utplåna. Världen idag 090126.

Siewert Öholm: Tystnad som informationsmetod. Metoden är att tiga ihjäl det som inte passar den politiska agendan eller den enskilde journalistens personliga åsikter. Världen idag 090126.

Thomas Ek: Makabert jämföra Gaza med Förintelsen. Metoden är att tiga ihjäl det som inte passar den politiska agendan eller den enskilde journalistens personliga åsikter. Världen idag 090126.

Bengt-Ove Andersson: Åter farligt att vara jude i Europa. Låt oss inte hymla: det är islamister, extremvänstern och nynazister som ligger bakom hoten mot judar och Israelvänner. Och det är logiskt - de vill alla utplåna demokrati och frihet, och de förenas i sitt hat mot judar och den judiska staten. Världen idag 090126.

al-Aqsa martyrernas brigader: De ingår i ett självmordskommando och är beredda att spränga ihjäl sig. Expressen 090126.

Cairo intercepts Iranian arms ship. Jerusalem Post 090127.

Hamasgeneral: "Det här är en stor seger." Butiksägare: Vad är det för seger de pratar om? Vi civila led under israeliska bomber medan Hamas ledare gömde sig. Dagen 090127.

Gazaoffer: "Jag ska aldrig rösta på Hamas igen, hellre skär jag halsen av mig." Dagen 090127.

Det är en hel del man inte talar om i Gaza. Läs Hbl:s Mats Gezelius reflektioner från konfliktområdet.. Helsingforsbladet 090128.

Stenar och glasflaskor mot Israelmanifestation i Malmö. Världen idag 090128. Se video här.
Attacken mot Israel­manifestationen i söndags var också en attack mot demokratin, anser Thomas Lunderquist. Sydsvenskan.se 090127.

Ny rapport: Påislamisering pågår. Världen idag 090128.

Alla partier i Riksdagen samlade för att hedra minnet av Förintelsens offer. Dagen 090128.

Livets ords minneskväll över Förintelsen stormades av antiisraeliska grupper. Dagen 090128.

Israeliskt flyg anföll tunnlar i södra Gaza. Dagen 090128.

Hamdan, 23: Vi använder inte tunnlarna för att smuggla vapen. Dagen 090128.

IAF hits Hamas smuggling tunnels on Rafah border. ICEJ News 090128.

New study warns of Iranian bomb in 2010. ICEJ News 090128.

Hizbullah leader Nasrallah vows revenge despite thwarted attack in Europe. ICEJ News 090129.

Gaza victims describe being used as human shields by Hamas. PMW 090129.

Hamdan, 23: Vi använder inte tunnlarna för att smuggla vapen. Dagen 090128.

Pro-Israel Christian Group Carefully Watches 'New Hitler' President Ahmadinejad of Iran. Crosswalk.com 090202.

'Iran and Syria trying to replace PLO. ICEJ News 090130.

Turkish PM angrily exits Davos debate with Peres. Retruns to hero's welcome in Istanbul. ICEJ News 090130.

Unrepentant PLO terrorist Kuntar honored by Iran. ICEJ News 090130.

Gaza victims describe being used as human shields by Hamas. One family member said: "You can't say anything to the resistance [fighters], or they will accuse you of collaborating [with Israel] and shoot you in the legs." IMRA 090130.

Många anmälningar mot Gaza-rapportering. Svenska mediers rapportering från Gaza har varit vinklad och osaklig. Det anser flera kritiska röster, som gjort anmälningar till Granskningsnämnden. Världen idag 090202.

FN-skola inte beskjuten av Israel. Under striderna i Gaza anklagades Israels armé hårt i media för att bland annat ha dödat 43 personer i FN:s skola i Jabalya i en raketattack. Men nu har det visat sig att skolan aldrig träffades. Världen idag 090202.

Hamas leader praises Iran for help in Gaza fight. macon.com 090202.

Sten-Gunnar Hedin: Att isolera Israel stärker extremismen. Om Hamas: Ett politiskt partis manifest kan för internationellt samarbete inte innehålla mål som utrotning av ett helt folk. Slakta och massakrera inte era egna landsmän enbart för att de tillhör ett annat politiskt parti och ta bort den politiska ambitionen om utrotning. Dagen 090203.
Peter Weiderud protesterar: "Jag har aldrig kopplat staten Israels agerande till det judiska folket." Dagen 090206.

FN anklagar Hamas för stöld. Hundratals matpaket och tusentals filtar som var avsedda för civila. Dagens Nyheter 090204. UNRWA 090204.

Mubarak blames Hamas for spilling Arab blood. ICEJ News 090204.

Ulf Öfverberg: "Även vänstern borde ta avstånd från antisemitism". Expressen 090204.

Israel offers to lift Gaza blockade in exchange for Schalit. ICEJ News 090204.
Medan Hamasledaren Ayman Taha påstår att "Israel har gett upp sitt krav på att få hem soldaten Gilad Shalit för att i gengäld häva blockaden av Gazaremsan". Dagen 090206

Många judar tycker det är svårt att leva i Sverige. Dagen 090205.

Sko och böcker kastades mot Israels ambassadör i Sverige vid ett besök på Stockholms universitet. Dagens Nyheter 090205.
Aron Verständig, på plats på Stockholms universitet: Jag kände skam inför attentatet på ambassadören. Newsmill.se 090205.

Den svenska versionen! Gazafartyg beslagtaget av Israel. VK 090205. Ingen svensk tidning verkar ha rapporterat om fortsättningen!
Libanesiskt lastfartyg med nödhjälp till Gaza var till största delen en bluff. Dick Haas 090206.
Israel releases passengers of impounded Gaza-bound ship Haaretz 090206.
Israel deports Gaza aid ship crew. Jerusalem Post 090206.
Israel expels Gaza aid ship team. BBC News 090206.
Israel Releases Gaza Ship Detainees. cbn.com 090206.

FN-organet Unrwa har stoppat hjälpleveranserna till Gazaremsan sedan Hamasregeringen där lagt beslag på hundratals ton nödmat. Dagens Nyheter 090206.
Hamas lämnar tillbaka hjälpleverans? Sveriges Radio 090206.

Demonstration för Israels existens i Malmö möttes med att palestinademonstranter skanderade: "Krossa Israel, krossa Israel." Dagens Nyheter 090208.

Israel: I ett krig kan saker hända. Vi dödade några egna soldater under kriget, men ingen kan säga att vi hade en medveten policy att döda våra egna." Dagen 090209.

Poliser skändade synagoga i Venezuela. Dagens Nyheter 090209.

UNRWA halts aid to Gaza after Hamas seizes more aid. ICEJ News 090209.

Hamas hämnas på påstådda "kollaboratörer". Amnesty International 090210. Läs Amnestyrapporten här.

Amnesty accuses Hamas of eliminating opponents. Ynet News 090210.

Svenska myter och israeliska verkligheter. Richard Haas 090210.

Martin Blecher: Civila brickor i Hamas cyniska spel. Världen idag 090211.

Upplagt för lång strid om makten i Israel. Tzipi Livnis centerparti Kadima blev överraskande störst i israeliska valet.Men det samlade högerblocket får majoritet och därmed kan Benjamin Netanyahu bilda regering. Dagen 090212.

Antisemitisk blogg Ohlys favorit. Sydsvenskan 090212.

Ayatollah Ali Khamenei, Supreme Leader of the Islamic Revolution: Gaza victory was a miracle. Ayatollah Ali Khamenei, högste ledare för den islamiska revolutionen, betecknade segern för den palestinska motståndsrörelsen mot Israel i det 22 dagar kriget som ett "mirakel". Gaza händelserna var i själva verket i Guds händer vilket åstakoms genom tron och fasta beslut och jihadmotståndet och Gazas folk, noterade ledaren. Den högste ledaren gratulerade palestinierna och deras seger över sionistregimens arme och prisade rörelsens motståndsledare för deras "fasta och förenade" position. Ayatollah Khamenei sa även att effekten av världsopinionen var mycket inflytelserik i Gazahändelsen. En av de huvudsakliga framgångarna i motståndsrörelsen var att den attraherade världsfolkopinionens stöd och genom den torpederades Israels ansträngning att beskriva palestinierna som orosstiftare, förklarade ledaren. Ledaren rådde palestinierna att fortsatt vara i kontakt med världsfolkopinionen. Ledaren förklarade hopp för en fullständig befrielse av palestinskt land och sade att han "starkt tror att den slutliga segern kommer inom en inte alltför avlägsen framtid" om motståndet fortsätter i den här takten. (Vi vet ju att med en fullständig befrielse av palestinskt land menas att judarna ska besegras och araberna ta över makten i hela Israel.) För sin del så tackade Ramadan Abdallah Iran för dess hjälp till palestinierna speciellt under det senaste israeliska kriget mot Gaza. I kriget dödade Israel endast kvinnor och barn, förklarade han. (En mycket grov lögn.) Han sa att palestinierna skulle även göra Israel besvikna på den "politiska scenen" genom enhet och fasthållande av deras position. Tehran Times 090212.

U.S. now sees Iran as pursuing nuclear bomb. Los Angeles Times 090212.

Lennart Berntson: Medier för terrorns talan. Axess 090213.

Hamas uppges ha accepterat en 18 månader lång vapenvila med Israel. Dagen 090213.

Sanningen om Hamas. Israels ambassad 090218.

Cyprus unloads Iranian arms supplies from Gaza-bound ship. ICEJ News 090213.

Fnurra mellan Turkiet och Israel. Dagens Nyheter 090214.

Israel säger nej till eldupphör med Hamas så länge palestinierna inte friger en kidnappad israelisk soldat. Dagen 090214.

Israel challenges Hamas on death count in Gaza. More than 2/3rds of Palestinian dead were armed combatants. ICEJ News 090216.

Israel "för tyst krig" mot Iran. Dagen 090218.

Hamas lägger beslag på mer än sju ton israeliska granater och bomber som inte exploderade. Dagen 090218.

Interview: Why Hamas and Fatah Fight. The Jewish Policy Center 090219.

Bred uppslutning bland italienska parlamentariker för Israel. Fred i Mellanöstern 090219.

Finn fem fel i rapporteringen om Avigdor Lieberman. Fred i Mellanöstern 090219.

IAEA issues disturbing reports on Iran, Syria. Uranium traces found at Syrian plant, Iran has enough 'yellow cake' for bomb. ICEJ News 090220.

Most Jews accept Christians living in Israel. ICEJ News 090220.

Hamas utförde övergrepp i Gaza under konflikten. Det hävdas nu i flera rapporter, bland annat från Amnesty och från palestinska organisationer för mänskliga rättigheter. Dagen 090220.

Fredrik Sieradzki: Snart omöjligt att vara jude i Malmö. Newsmill 090220.

Muslimer mener Midtøsten-konflikten er om religion. Norge Idag 090221.

Most Jewish Israelis Want to Stop Church Growth in Jerusalem. Three out of four Israeli Jews said they believe the state should not allow Christian groups to purchase land in Jerusalem for the purpose of building churches, according to the survey conducted by the Jerusalem Institute for Israel Studies and the Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations. Eighty percent of secular Jews believe they are permitted to visit churches when abroad. In contrast, 83 percent of religious Jews believe visiting churches is forbidden. 78 percent of religious Jews believe Christianity is “idol worship" while 66 percent of secular Jews disagree. The Christian Post 090223.

USA ger 8 miljarder kronor i bistånd till uppbyggnaden av Gaza. Norge Idag 090224.

Scud missile base built on bombed Syrian reactor. ICEJ News 090225.

Lars Ohly: "Jinge är inte antisemit". Expo 090226.

Netanyahu to warn Clinton on dangers of recognizing Hamas. ICEJ News 090226.

Hamas: Vi erkänner inte Israels existens. Hamas avvisar Fatahs förslag om samstyre för en tvåstatslösning. Richard Haas 090228.

Abbas förhandlar - men Hamas bestämmer. Dagen 090303.

Donors pledge $4.4b for PA budget, Gaza reconstruction. ICEj News 090302.

Egypt not blocking smuggling tunnels. ICEJ News 090304.

Iran boasts its missiles can hit Israeli nuclear sites. Ahmadinejad calls Obama administration 'satanic'. ICEJ News 090305.

13 hjälporganisationer tvingas lämna Sudan. Dagen 090306.
Kommentar: Varför skriver media så litet om detta och varför demonstrerar inte vänsteraktivisterna mot Sudans regering? Minst 600 000 utsatta människor kommer att beröras av utvisningarna. Enligt Radions nyhetsredaktion är 2,5 milj. människor beroende av hjälp utifrån.
Jackie Jakubowski i Judisk krönika nr 1/2009: Sedan några år tillbaka pågår ett regelrätt folkmord, dag efter dag, i Darfur i västra Sudan. Hittills har minst 350 000 människor massakrerats av arabisk milis understödd av den sudanesiska regimen; omkring två och en halv miljoner människor har drivits på flykt; tusentals kvinnor har våldtagits. FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan har betecknat Darfur som "världens största humanitära katastrof" (detta samtidigt som Sudan, ansvarigt för katastrofen, har valts in i FN:s kommission för mänskliga rättigheter, där Libyen är ordförandeland och där de flesta resolutionerna handlar om Israel). Tillåt mig att fråga: Har vi sett några upprop i Dagens Nyheter, undertecknade av "svenska kulturarbetare", för Darfurs folk?

Hjälparbetare om hur palestinierna använder sina barn. Svensk text. Utdrag ur filmen Road to Jenin av Pierre Rechov. Intervju med bl.a. den australiensiska hjälparbetaren Dalry Jones som låtit sig luras av den palestinska offerpropagandan i samband med den israeliska operationen i Jenin 2002. Hon upptäckte snart att palestinierna i själva verket var engagerade i ett cyniskt och blodigt spel för att indoktrinera barn i att begå självmord och mörda israeler, och därigenom förstöra deras egna liv. Efter att ha bevittnat hur en palestinsk pojke sprängt sig i luften inser hon att de palestinska "dödsoffren" i Jenin hade utnyttjats som försåtsminerade mänskliga bomber. You tube 6:32.

Dokumentärfilmen "Farewell Israel". The confrontation between Islam and the Jews began in the Prophet Muhammad's time, and continues to this day. Israel's existence recalls Islam's age old Jewish problem, first felt at Islam's inception in Medina in 624 AD: How can Islam thrive and find salvation if Jews are politically powerful? And it requires the same solution chosen by the Prophet Muhammad - elimination of political independence of Jews and the domination of Islam over them. Se videosnutt här.

Poll shows Hamas on rise in West Bank, Gaza. Barghouti most popular Palestinian figure. ICEJ News 090310.

Iran, Syria given 10 days to explain impounded ship in Cyprus. UN says Iranian arms shipment violated Security Council resolutions. ICEJ News 090311.

Deras son har varit fånge hos Hamas i 1000 dagar, och nu protesterar hans föräldrar genom att sätta upp ett tält utanför premiärministern Olmerts hem. Dagen 090313.

Två israeliska poliser dödades när deras bil besköts vid gränsen mot Jordanien på Västbanken. Det rörde sig om en palestinsk attack. Dagens Nyheter 090315. Richard Haas 090316.

Annelie Enochson, KD, manar till svensk bojkott av konferensen i Genève: "Durban får inte upprepas" Världen idag 090316.

Palestinsk aktivist: "Det finns inget palestinskt folk." Azmi Bishara, f.d. arabisk medlem i israeliska Knesset, vilken flydde frön Israel efter att ha spionerat för Hisbullah under libanonkriget 2006, i diskussion om "Pallestina" på arabisk TV: "Jag anser inte att det existerar någon palestinsk nation. Det är ett kolonialt påfund. När fanns någonsin några palestinier? Och var? Jag anser att det finns en arabisk nation. Jag har inte ändrat åsikt. Trots mitt övertygade motstånd mot ockupationen, har jag aldrig trott på en palestinsk stat." (Kanal 2 sändningen på arabiska, Israel, 18 mars 2009).

Amnesty bekräftar krigsbrott i Gaza. Amnesty har hittat krigsbrott både i Gaza och i södra Israel som besköts med palestinska raketer. Dagens Nyheter 090318.

Vittnesmål om kriget i Gaza skapar debatt i Israel. Dagens Nyheter 090320.

Senior Fatah leader Muhammad Dahlan insists Fatah never recognized Israel. Abbas also denied asking Hamas to accept Jewish state. ICEJ News 090320.

Iranian defector's tip led Israel to Syrian reactor. ICEJ News 090320.

IDF chief hands US fresh intel on Iranian nukes. ICEJ News 090320.

Nio församlingar enade för Malmö och Israel. Världen idag 090323.

IDF intel chief says Iran one step away from nuclear bomb. ICEJ News 090325.

Netanyahu bildar regering med sin ärkerival Barak. Dagen 090326.

Cairo ignores 30th year of Israel-Egypt peace treaty. ICEJ News090326.

Mystisk flygattack i Sudan skylls på Israel. Dagens Nyheter 090326. Dagen 090327.

US confirms IAF strike on Sudan smuggling route. Israel acted out of concern Iranian arms convoy carrying Fajr rockets. ICEJ News090327.

Ahmadinejad assures Assad of Muslim 'victory'. ICEJ News090327.

This past week, the Chief of Staff of the Israeli Defense Forces visited Washington. He had vital information about Iran to share with his American counterparts. He cut short his visit after he was refused meetings with President Obama, Vice President Biden, Secretary of Defense Gates, Chairman of the Joint Chiefs Admiral Mullen, and National Director of Intelligence Blair. One diplomat said that the Americans didn't want to talk about Iran, they wanted to talk about Palestine! The Israeli news magazine, Israel Today, is reporting that its sources say that President Obama intends to "break America's long ties of friendship with Israel, and maybe even take steps toward the dissolution of the Jewish state." (Hal Lindsey 090328.)

FN-konferensen i Durban 2001 är avskräckande. Världen idag 090330.

Antisemitic Statements and Cartoons in Wake of Gaza War. Memri 090330.

IDF sources confirm Israeli drones used in Sudanese strikes. ICEJ News 090330.

Israel, Syria seek 'next generation' aircraft. IAF bids for F-22, Damascus to buy Mig-31. ICEJ News 090330.

TIME: Dozens of Israeli planes involved in Sudan strikes. ICEJ News 090331.

Fractured Arab summit backs Bashir, confronts Israel. ICEJ News 090331.

New Israeli Arab MK praises Iran's nuclear quest. ICEJ News 090331.

Iran to finish Israeli hospital in Mauritania. ICEJ News 090331.

IDF closes probe into soldiers' misconduct in Gaza. Investigation finds charges of serious violations based on rumor, hearsay. ICEJ News 090331.

Obama assures Netanyahu of US commitment to Israel's security. ICEJ News 090401.

Palestinska myndigheten hotar med dödsstraff för den som säljer mark till judar. Palestinska myndigheten varnade på onsdagen att palestinier som säljer sina hem eller egendomar till judar kommer att anklagas för "högförräderi", ett brott som ger dödsstraff. Den palestinske chefsislamiske domaren påminde Västbankens bosatta om den existerade fatwan (muslimsk religiös förordning) som bannlyser försäljning av lantegendom till judar mitt i rapporter om att amerikanska judiska affärsmän nyligen köpte mark på Jerusalems Oljeberget från lokala arabiska bosatta. "Judarna har inga rättigheter i Jerusalem", proklamerade shejk Tayseer Rajab Tamimi innan han varnade "markmäklare" och andra mellanhänder som engagerar sig i "misstänksamma fasta egendomsöverlåtelser" att de begår en "allvarlig synd" och kommer att bli straffade i överensstämmelse med islamsk undervisning. Ett stort antal palestinier har mördats över de senaste tre decennierna för vad som uppgivits vara försäljning av mark till judar på Västbanken och i östra Jerusalem, vilket även var förbjudet under jordansk lag före 1967. (ICEJ News 090402).

Wafa Younis orkester får de palestinska myndigheterna att rasa. Den palestinska ungdomsorkestern spelade för överlevande från Förintelsen. Nu har de palestinska myndigheterna upplöst orkestern och anklagar dess ledare för att "tjäna fiendens intressen". Dagen 090403.

Israels nye utrikesminister Avigdor Lieberman:
- Vi kommer inte att dra oss tillbaka från Golanhöjderna, som Olmert lovade. Men vi är redo att erbjuda fred i utbyte mot fred.
Den syriske presidenten Bashar Assad svarar:
- Vi kommer att befria Golan, om det blir på fredlig eller på annan väg. Dagens Nyheter 090403.

Dr Farrukh Saleem: Why Are Jews So Powerful? Answer: Education.

Konflikten mellan Iran och Egypten alltmer tillspetsad. Richard Haas 090410.

Kairo: Interpol bör häkta Nasrallah. Richard Haas 090411.

Egypt spars with Iran after arrest of Hizbullah terror ring. Cairo may indict 'monkey sheikh' Nasrallah. ICEJ News 090414.

PA forces discover Hamas bomb factory in West Bank. ICEJ News 090414.

Hizballahplan: Angripa israeler i Sinai. Richard Haas 090414.

Palestinier ger Israel rätt om vit fosfor: vi struntade i evakuering. Fred i Mellanöstern 090420.

Ahmadinejads tal passerade gränsen. Dagen 090420.

Hamas anklagas för grova övergrepp. Sveriges Radio 090420.

FN stängde av mikrofon för palestinier som torterats i Libyen. Fred i Mellanöstern 090420.

Britain to review arms sales to Israel. ICEJ News 090422.

Mats Tunehag: En nyligen publicerad undersökning visar att Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet fallerade när det gäller journalistisk kompetens i rapportering kring kriget i Gaza i januari.Enkelt uttryckt: tidningarnas rapportering var pro-Hamas och anti-Israel. Världen idag 090422.

Egyptisk-israelisk front mot Iran. Richard Haas 090423.

Ernst Klein: Ahmadinejad är inte ensam. Östgöta Correspondenten 090425.

Abbas vägrar erkänna Israel som en stat. Richard Haaas 090427.

Mikael Oscarsson (kd): En beklämmande FN-konferens. Världen idag 090427.

Ökad kritik mot Hamas i Gaza. Dagens Nyheter 090428.

Palestinier dödsdömd för markaffär. Dagens Nyheter 090429.

Sparkade Israelvän - nu får han gå själv. Den asylchef vid Migrationsverket som petade en Israelvän från tjänsten som enhetschef, får nu själv lämna sin tjänst. Bristande samsyn är den officiella förklaringen. Världen idag 090429.

Reseskildring från indoktrineringsresa med studieförbundet Bilda. Samfundet Sverige-Israel 090429.

Palestinian sentenced to death for selling land to Jews. ICEJ News 090430.

Israels befolkning: 7.4 miljoner. Richard Haaas 090430.

Eritreas egendomliga allierade. Dagens Nyheter 090501.

Grisslakt drabbar kristna kopter. Egyptiska djur- och männi­skorättsaktivister hävdar att det hårdhänta ingripandet är ett led i regimens fortlöpande trakasseri av kopterna, och att det underliggande motivet är att gå till mötes islamistiska grupper som vill se ett svinfritt Egypten. DN 090504.

Grisslakt förtäckt religiös diskriminering. Kyrkans Tidning 090504.

Syria continues supplying Hizbullah with advanced weapons. ICEJ News 090505.

South Korea upgrading military and civil ties with Israel. ICEJ News 090505.

Arab and Islamic media outlets are “exploiting" the recent outbreak of swine flu to demonize Israel. ICEJ News 090506.

Egypt: Killing of Pigs Threatens Coptic-Run Industry. Crosswalk.com 090506.

En enögd betraktelse i DN. Richard Haaas 090507.

FN anklagar Israel för att ljuga om Gaza-attacker. Dagen 090507.

Hamas ledare Khaled Meshal, som ännu är bosatt i Syrien, säger att Hamas inte kommer att godta någon tvåstatslösning. Richard Haaas 090510.

Syria replaces al-Kibar reactor with biological weapons facility. ICEJ News 090511.

Riksdagsledamöter från alliansen i brett upprop: Sverige måste stödja Israel i kampen mot den iranska bomben. Newsmill 090514.

Två åtalas för tenniskravaller mot Israel. Dagen 090515.

Palestinierna fick nygammal regering, dock ingen från al-Fatahs ärkerival Hamas. Dagens Nyheter 090519.

Vänlig Obama ger Netanyahu huvudbry. Dagens Nyheter 090519.
Kris mellan Israel och USA kan bli oundviklig. Både Netanyahu och Obama håller sina positioner under toppmötet. Dagen 090520.
Obama fortfarande ett oskrivet blad. USA:s president är vag när det gäller Iran och det oroar Israel. Richard Haas 090519.
Obama får ett brev från senaten. Sprickan mellan Hamas och PLO har vidgats ännu mer. Richard Haas 090520.

China in talks to build 20 nuclear plants in Iran. "Iran could end up having enough material to make hundreds of bombs." ICEJ News 090520.

Iransk TV: “Svininfluensan sprids uppsåtligen av sionisterna i profitsyfte". al-hamatzav.org 090521.

Mike Evans: Do the Palestinians Deserve a State? Charisma 090521.

Ahmed Rami bjöds in till debatt i Linköpings universitet. Dagen 090522.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu: "Jerusalem ska aldrig delas". Dagen 090522.

Vem bryr sig om 100 000 döda i Sri Lanka? Världen idag 090523.

Hizbullah tied to Hariri assassination ahead of Lebanese elections. Israel concerned northern border may heat up this summer. ICEJ 090525.

PA ambassador says two-state solution will destroy Israel. ICEJ 090525.

Venezuela och Bolivia förser Iran med uran för sitt kärnvapenprogram. The report concludes that Venezuelan President Hugo Chavez is trying to undermine the United States by supporting Iran. Venezuela and Bolivia are close allies, and both regimes have a history of opposing U.S. foreign policy and Israeli actions. The Huffington Post 090525.

Henning Mankell har inget folkligt stöd i Jerusalem. Fred i Mellanöstern 090525.

Messianic Jews attacked by ultra-Orthodox Jews. The Voice of the Martyrs 090527.

Uppmanade till bokbål av israeliska böcker - kan bli Unescos chef. Dagen 090529.

Obama: Tvåstatslösning gagnar Israel. Dagen 090529.

Hamasledare skjutna till döds. Palestinska styrkor slog till på söndagen. Två av Hamas främsta militära ledare dödades tillsammans med tre poliser. Dagen 090531.

Palestinierna: Vi har accepterat kvittning av land sedan länge. Fred i Mellanöstern 090603.

Obama: USA är ett stort muslimskt land. Världen idag 090608.

Det absurda livet i Sderot. Sedan eld upphör i januari har över 200 raketer regnat in från Gaza och bombat civila mål i Israel. Världen idag 090608.

Islamisterna lyckades inte ta över i Libanon. Men om Hizbollah inte får behålla sin vetorätt riskeras ett nytt inbördeskrig. Dagen 090609.

På Israels 61:a Självständighetsdag hade Israel en befolkning på 7 411.000 enligt de senaste siffrorna från Israels Statistiska Centralbyrå. 5 593 000 av befolkningen (75.5%) är judiska israeler, 1 498,000 (20.2%) är israeliska araber och de resterande 320 000 (4.3%) är immigranter och deras familjer som inte är registrerade som judar av Inrikesministeriet och siffran inkluderar också 200 000 gästarbetare. När staten Israel grundades fanns det bara 806 000 invånare och den första och andra miljonen nåddes 1949 resp. 1958. Sedan 2003 har tillväxten varit stabil. Majoriteten (88%) av tillväxten har skett genom barnafödande. Den muslimska befolkningen växer med nästan 3% mot 1.5% bland judar. Under de gångna fem åren har den skett en märkbar minskning av tillväxten inom den muslimska sektorn vilken var 3.8% år 2000. (Israels ambassad 090610).

Familj hängde son på Västbanken. Enligt palestinsk statistik har 102 personer mördats på Västbanken sedan årets början. Nio av dem var så kallade hedersmord mot kvinnor och elva av offren var minderåriga. Richard Haas 090611.

PALESTINE MEDIA WATCH redovisar kritisk Rapport om Sveriges finansiella stöd till den Palestinska myndigheten. Svensk Israel-Information 090611.

IAEA: Ahmadinejad election rival launched Iran nuclear program. Haaretz 090612.

Negar Josephi: "Reformisten" Mousavi avrättade mina släktingar. De som motsätter sig det rådande statsskicket och den islamska republiken kan inte kandidera till presidentposten. Newsmill.se 090612.

Oro i omvärlden efter valet i Iran. Det är svårt att tro att inte valfusk förekom. Dagens Nyheter 090612.

"Ayatollan gjorde statskupp". Dagens Nyheter 090613.

Norsk journalist greps utanför Mousavi huvudkontor. Dagens Nyheter 090613.

BBC Persian stördes från Iran. Dagens Nyheter 090613.

Reformledare gripna i Iran. Dagens Nyheter 090613.

Netanyahu vill se palestinsk stat, men inte ett delat Jerusalem. Dagens Nyheter 090613.

Netanjahu viker sig för två stater, men förbehållet är att Palestina måste demilitariseras. Fredsöverläggningar med Hamas är omöjliga, inte på grund av Israels syn, utan därför att Hamas öppet säger att fred med Israel är uteslutet. Richard Haas 090614.

Statskupp räddade Ahmadinejad. Israelisk expert tror att valfusket kan bli början till slutet för Irans prästregim. Richard Haas 090615.

Flera skottskadade i Teheran. Dagens Nyheter 090615.

Ingen fred utan nya skolböcker. Dina och mina skattepengar används till att bekosta palestinska skolböcker som förnekar att Israel finns, men om det mot förmodan finns, så måste landet utplånas. Samma skolböcker förhärligar jihad och uppmanar barn till att bli självmordsbombare. Barnen får lära sig att alla judar är onda människor och bör utrotas. Världen idag 090615.

"Mousavi vann Iranvalet". Dagens Nyheter 090616.

Palestinian 'collaborator' murdered for waving at IDF soldier. A fifteen year old Palestinian boy, Raed Sawalha, from a village near Kalkilya in the West Bank, was brutally tortured before being hanged by family members this week because he had spoken with and waved at an Israeli border guard. His father, Wael, had locked him inside a warehouse after villagers claimed they had seen the boy "chatting" with a member of the Israeli Border Police. The father told Palestinian Authority police that he only sought to "discipline" his son and did not know that other members of the family, including his own brother, would assault him and kill him on suspicion of "collaboration" with Israel. The uncle, who confessed to the murder, told police investigators that he "lost his temper" when some boys in the village told him that his nephew had waved to a border police soldier as he drove by, reported The Jerusalem Post.

'Hamas helping Iran crush dissent'. Jerusalem Post 090617.

Fatah broadcasts graphic images of Hamas torture. PMW 090618.

Most Iranian Christians Voted for Mousavi, Open Doors Says. Mission News Network reports that many Christians in Iran are hoping the post-election tumult will end with new elections that put Mir Hussein Mousavi in power. "We cannot generalize our observations to all Christians," said John Fox with Open Doors, "but we asked 29 Christians from Tehran, Shiraz and Isfahan and all voted for Mousavi. One of them says, 'For us, bad is better than worse. Mousavi also promised more religious freedom, so I hope he does not lie.'" Current President Mahmoud Ahmadinejad, widely suspected of fixing last Friday's election in his favor, has stepped up the presence of "morality police" and tightened the ability to dissent from government policy or Islamic custom during his time in office. (Religion Today 090619).

Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei: "Våra fiender har visat sitt rätta ansikte". Dagens Nyheter 090619.

Tusentals demonstranter drabbade samman med kravallpolis och paramilitära styrkor i Teheran. Dagens Nyheter 090621.

Gilad Shalit som uppslukad av jorden. Tre år sedan Hamas kidnappade den unge israelern till Gaza. Richard Haas 090626.

Messianic Judaism Recognized in Israel and Elsewhere. Charisma 090626.

Svante Rumar: Israel på de anklagades bänk. Världen idag 090626.

Going back to history, in 135 A.D., the Romans destroyed 1,000 Jewish villages, killed 500,000 Jews, and enslaved thousands. Furious that they'd been forced to bring in more legions to quell the rebellion, the Romans angrily renamed what had for more than 1,500 years been known as Israel. They called it Provincia Palestina after the Philistines, Israel's ancient enemies. Those living there became known as Palestinians. Who lived there? Jews! So Jews, ironically were the first "Palestinians." This is what they were called (along with many derisive names that have followed them as they've been hunted from country to country). Only in the 1950s did the Arabs begin to call themselves "Palestinians" in order to gain worldwide sympathy for their acts of terrorism even as UN pressure squeezed Israel into an ever-smaller corner in order to facilitate her destruction.
In May 1948, Israel had declared its independence and was instantly attacked by the combined might of 40 million Arab/Muslims surrounding her. This tiny nation of 600,000, with its hastily assembled, hurriedly trained, and poorly equipped army of 60,000, with weapons smuggled in from Czechoslovakia (France, Britain, America, et al., would sell them nothing) fought for its survival against an enemy that had sworn its utter annihilation. They "crushed 600,000 soldiers of four Arab armies, well trained and heavily armed [with tanks and planes, of which Israel had none], reinforced by units from seven additional Arab countries, not to mention the active help of the British."
Since 1948, Israel has been arming herself and fighting back. Her vow of "never again" will be fulfilled but not before Jewry worldwide suffers the worst horror of her history. Under attack by all of the world's armies (Zec 12:3; 14:2; Jl 3:2, Ezk 38:8,9 etc.), Israel will call upon the Messiah, and He will rescue her. It is all declared plainly by the ancient prophets of Israel in the Old Testament (the Tenach). (The Berean Call 090701).

Israel och Hamas kritiserar Amnestyrapport om Gaza. Dagens Nyheter 090703.

Alla EU-länder kallar nu till sig Irans ambassadörer i protest mot att anställda vid brittiska ambassaden gripits i Iran. Expressen 090703.

USA ger Israel fria händer i Iran. Dagens Nyheter 090706.

Faktasida om Irans relationer med omvärlden. Réalité EU.

Hamas har en bundsförvant som heter Iran. Iran's Ties to Hamas: Strong & Getting Stronger.

Israeli Supreme Court Declares Messianic Bakery Kosher. Charisma 090709.

Lisa Abramowicz: Israel är ingen rasiststat. Världen idag 090710.

Gaza smuggling tunnels now 60 meters deep. American engineers working with the Egyptian military to combat smuggling tunnels into Gaza have informed Israeli police officials that the newest tunnels being used by Palestinian smugglers are almost 60 meters deep, making it very difficult to detect and destroy them. The diggers are using extremely sophisticated techniques, and the effectiveness of bombing them from the air has been questioned. The owners of the tunnels charge a fee for their use and are reportedly reaping huge profits smuggling everything from food to weapons, drugs and a wide variety of consumer goods.(ICEJ News 090707).

Senior Iranian cleric blasts Khamenei regime in sharp fatwa. ICEJ News 090713.

Israels förnekanden av övergrepp i Gazakriget motsägs nu av vittnesmål från israeliska soldater. Dagen 090715.

Rapport: Svenskt bistånd till palestinier missriktat. Världen idag 090715.

PLO crisis erupts after Abbas accused of helping kill Arafat. Kaddoumi long-time rival of Fatah 'insiders'. ICEJ News 090715.

Kassam fired from Gaza as 'Iron Dome' passes test. ICEJ News 080717.

Människorättsorganisation försökte stoppa "pro-israeliska lobbygrupper". Världen idag 090720.

USA: Även Jerusalembosättningar olagliga. Dagens Nyheter 090720.

Netanjahu: Vi kan inte godta diskriminerande förordningar i Jerusalem. Och vi tänker inte ändra inställning. Richard Haas 090720.

Messianic businesswoman wins Israel case. BP News 090720.

Russia re-opening naval base in Syria. ICEJ News 090722.

"Fred har aldrig varit vårt syfte. Fred är ett medel; vårt mål är Palestina" enligt Fatah-tjänsteman. Svensk Israelinformation 090722.

Christian-Backed Youth Centers Vandalized in Israel Charisma 090722.

Rabbiner i USA gripna i korruptionshärva. Dagen 090724.

Arab Christian leader attacked in Gaza. ICEJ News 090724.

Irans president uppläxad av Khamenei. Sparka vicepresident Esfandiar Rahim Mashaie. Dagens Nyheter 090724.

'Fatah will never recognize Israel'. PLO faction's central committee to meet in Bethlehem. ICEJ News 090724.

FM Lieberman invokes Hitler in Jerusalem hotel row. Disputed building once owned by mufti allied with Nazis. ICEJ News 090724.

Hamas digging arms tunnels under UN sites in Gaza. ICEJ News 090727.

Church Official and Wife Beaten, Robbed in Gaza. Crosswalk.com 090727.

Judiska församlingen i Stockholm får i höst en ny rabbin. Han heter Stas Wojciechowicz och tjänstgör sedan två år i Sankt Petersburg. Dagen 090728.

Tisha B'Av poll shows most Israelis want Temple rebuilt. Some 64 percent of Israeli adults surveyed, including about 47 percent of secular Israelis, said they would like to see the Temple in Jerusalem rebuilt. ICEJ News 090730.

Cyberkriget: med datorer som vapen. Dagens Nyheter 090801.

Fatah avvisar judisk stat. Dagens Nyheter 090802.

Iranian air crash caused by arms bound for Hizbullah. ICEJ News 090803.

På tal om vräkningar och 25 års obetald hyra i Jerusalem. Richard Haas 090805.

Blåsväder under Fatah-kongressen. "Obamas politik visavi Israel är omdömeslös." Richard Haas 090807.

John Hagee: Has God Rejected Israel? Absolutely not! The fact is, when something is "cast away," you never hear of it again. Yet in the book of Revelation, 12 tribes of Israel, and 12,000 out of each of the 12 tribes, are sealed to present the gospel during the Great Tribulation (Rev. 7:4). The point here is that a nation called Israel is alive and well during the tribulation. They will be part of the first matter of business when Christ returns to earth-the judgment of the nations. And the basis for this judgment is to be how the nations of the world treated the Jewish people and the nation of Israel. (See Matt. 25: 31-46.) Charisma 090807.

Jonathan Bernis: The Dangers of Dual Covenant Theology. Proponents of this theology teach that Judaism and Christianity are valid yet distinct religions, each equally worthy of the other's respect. They say Christians should not challenge the traditional Jewish thought that Jesus was not the Messiah. But the Bible declares that the gospel is for the Jew "first" (Rom. 1:16, NKJV). There is only one plan of salvation for all people. Jesus Himself said in John 14:6: "'I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.'" Charisma 090807.

Rabbi Baruch Rubin: Most Christians know the Great Commission, which says: "Go into the world and make disciples of all nations" (Matt. 28:19). But this isn't the Great Commission for Christians; it's for Jews! All the men addressed in this verse were Jewish. In this statement Jesus was telling the apostles to go to the gentiles and nations, and make disciples of them. Messiah was actually telling them to teach these pagans (since that's what they were) about the God of Israel and his Messiah.Jews going to gentiles was what the Great Commission was initially all about, even though it has been expanded to Christians going to the lost. Charisma 090806.

Testimonies of Jews who have come to Christ. You tube 2:17.

Israel's Messianic Jews. CBN News You tube 5:54.

Human Rights Watch condemns Hamas rocket fire as 'war crime'. ICEJ News 090807. Video.

Hizbullah expanding arsenal in south Lebanon. ICEJ News 090807.

Iran executes seven attorneys defending election protesters. ICEJ News 090807. Video.

Fatah issues 14 conditions before talks with Israel can resume. ICEJ News 090807.

Fatah: Hela Jerusalem tillhör Palestina. Richard Haas 090808.

Netanyahu warns Lebanon against Hizbullah in government. Recent border tensions traced to credible threat of terror attacks abroad. ICEJ News 090810.

Början till generationsskifte inom Fatah. "Oslofredens" man blev inte omvald till centralkommittén. Richard Haas 090811.

Chans för Fatah att vinna tillbaka folket. Partiet som förknippas med korruption och vanstyre tar in nytt blod i högsta ledningen. Det allra största hoppet för Fatah - och kanske för alla palestinier - sitter i israeliskt fängelse. Sedan igår sitter han också i Fatahs centralkommitté. Det är Marwan Barghouti, 50, tidigare Fatahs generalsekreterare på Västbanken och en folklig motståndshjälte som ledare för den andra intifadan. Han dömdes 2004 av en israelisk domstol till fem livstidsstraff för mord. Dagen 090812.

Israel assures Amman it will not pursue Jordan is Palestine. Israel is trying to reassure Jordan that is has no intention of pushing the line of years past that Jordan is Palestine a formula that Amman has always feared would destabilize Hashemite rule in the desert kingdom. A high ranking defense ministry delegation met with their Jordanian counterparts in a secret meeting last week to address concerns over a Knesset proposal tabled two months ago by MK Arye Eldad of the far-right National Union that called for Palestinians in the West Bank to be given Jordanian citizenship. The Jordanians are still concerned that Israel is considering Jordan as an alternative for a Palestinian state," one official said. "The visit was aimed at assuaging those fears and ensuring that strategic relations between the countries stay on track." Over 70% of Jordanians are of Palestinian origin and the Kingdom has recently begun to revoke the citizenship of many Palestinians in anticipation that they will soon have a Palestinian State in the West Bank to move to, while the Jordanian Army is on high alert for any signs of social unrest due to the situation. ICEJ News 090812.)

Svante Lundgren: Lars Ohlys Israelhat. Världen idag 090814.

Socialdemokratiska Israelvänner bildar förening. Världen idag 090814.

Arabs pressure Obama to endorse strike on Iran. White House believes talks will stopTehran interests from going nuclear. World Net Daily 090814.

Report: Gulf Arabs buying up private land in Galilee. Haaretz.com 090815.

Hamas slår ner upprorsmän i Gaza. Mer än 30 dödsoffer och över 160 skottsårade kring moské i Rafah. Richard Haas 090815.

Svante Rumar: Lars Ohlys utfall är inte kritik av Israel. Detta är demagogisk manipulation inför kommande val, där socialisterna slåss om de muslimska rösterna. Världen idag 090819.

Israelprotest mot svensk "antisemitisk" artikel. Sveriges ambassadör: Lika chockerande för oss svenskar som den är för israeliska medborgare. Dagen 090819.
Kommentar: Detta är förvisso en öm punkt för judar, eftersom så många judar genom historien har fått sätta livet till genom sådana här anklagelser "juden som rövar bort barn, slaktar dem och stjäl deras blod". Skriver man en sådan här artikel måste man ha bevis "på fötterna" och inte förmedla antisemtiska rykten. Därför borde Israel-ambassadören få en eloge för sitt utryckande, men regeringen vet tydligen inte på vilken fot den ska stå, det är det allvarliga i kråksången, allt för att inte verka ta ställning för Israel.

Hatartikel mot Israel i Aftonbladet får en del underliga efterspel. Richard Haas 090819.

Swedish government funds anti-Semitic NGOs. Jerusalem Post 090821.

UD kallar upp Israels ambassadör. Dagen 090821.

Två engelskspråkiga tidningar i arabvärlden som återger Aftonbladets konspirationsteorier som om de vore fakta.
Israel Big Scandal: Israelis are killing Palestinians for Organs (Tayyar, Libanon)
Israelis killed Palestinians for organs (ArabNews, Saudiarabien)

Aftonblads-skandalen växer. I Israel undrar man: Hur helig är den svenska yttrandefriheten? Den svenska ambassadören i Tel Aviv, Elisabet Borniin Bonnier, fördömde artikeln i Aftonbladet. Hon beskrev den som motbjudande. Dagen därpå begärde UD i Stockholm att hennes kommentar togs bort från ambassadens webbplats, vilket också skedde. Men hon höll fast vid sin inställning att den famösa artikeln var motbjudande och måste fördömas. Och Aftonbladet tog till storsläggan och krävde av Bildt att ambassadören kallades hem. Richard Haas 090821.

Mediekonflikt mellan Sverige och Israel trappas upp. Bildt skriver på sin blogg att Sverige inte tänker ta offentligt avstånd från artikeln eller ingripa för att förhindra att en sådan artikel skulle kunna publiceras. Dagens Nyheter 090821.

Saudis join list of Arab states pursuing atomic power. 'This is what happens if Iran turns nuclear'. ICEJ News 090821.

Carl Bildts bortförklaring om att han inte kan ta ställning alls mot Aftonbladet, kan ingen ta på allvar. Det är väl ändå Bildt själv som bestämmer vad han vill göra och inte paragrafrytteri eller så kallad "politisk korrekthet" i Sverige? Richard Haas 090822.

Israel kommer inte vägra Bildt inresa. Dagens Nyheter 090822.
Kommentar: Varje svensk har väl rätt att tycka till om vad som helst, även regeringen om det som står i en artikel i Aftonbladet. Att regeringen inte kan fördöma innehållet i artikeln är högst beklagligt.

Det svenska utrikesministeriet var med om att finansiera boken som består av Boströms "reportage och bilder" tillsammans med en antologi med flera medverkande. Richard Haas 090823.

Premiärminister Benjamin Netanyahu: "Vi kräver och förväntar oss ett formellt fördömande från den svenska regeringen." Dagens Nyheter 090823.

Den svenska regeringen kommer inte att ge med sig för Israels krav på ett fördömande av en artikel i Aftonbladet. Dagens Nyheter 090823.

E-post visar att ambassadör handlade på eget initiativ. Dagens Nyheter 090824.

Hamas imposes strict dress code for Gaza schoolgirls. ICEJ News 090824.

Bildt måste tänka om i Aftonblads-skandalen. Han kan börja med att läsa en artikel av Cordelia Edvardson. Richard Haas 090825.

Aftonbladetpublicering och UD-kommentar utreds. Dagen 090825.

Palestinska familjen förnekar uppgifter om organstöld. Världen idag 090825. Jerusalem Post 000824.

Diakonia: An Analysis of Activities in the Arab-Israeli Conflict. NGO. Monitor 090825.

Lena Posner-Körösi: Det är tydligen OK för Aftonbladet att kränka judar men inte muslimer. Världen idag 090826.

Jesper Svartvik: Historierna om judiska ritualmord på barn kan spåras tillbaka minst 900 år i tiden. Liknande anklagelser spreds sedan över Europa och orsakade svåra förföljelser av kontinentens judar. Kyrkans Tidning 090826.

Diakonia i skottlinjen för israelisk granskning. Organisationen påstås stödja ett "politiskt och juridiskt krig mot Israel". Dagen 090826.

Att kritisera media är inte regeringens uppgift, är utrikesminister Carl Bildts svar när Israel kräver reaktioner mot Aftonbladet, men Carl Bildt själv har för vana att kritisera medierna. Världen idag 090826.

Aftonbladet stäms på 50 miljoner kronor vid en domstol i New York. Expressen 090826.

PA judge: Jews have no history in Jerusalem. The Palestinian Authority's chief Islamic judge, Sheikh Tayseer Rajab Tamimi, said on Wednesday that there was no evidence to back up claims that Jews had ever lived in Jerusalem or that the Temple ever existed. Tamimi claimed that Israeli archeologists had "admitted" that Jerusalem was never inhabited by Jews. Tamimi's announcement came in response to statements made earlier this week by Prime Minister Binyamin Netanyahu, who said that Jerusalem "is not a settlement," and that "the Jews built it 3,000 years ago." "Netanyahu's claims are baseless and untrue," said Tamimi, the highest religious authority in the PA. "Jerusalem is an Arab and Islamic city and it always has been so." Jerusalem Post 090827.

The Covenant of the Hamas: Main Points. MFA Library.

Only 4% of Jewish Israelis think Obama is pro-Israel. Only 4 percent of Israelis believe US President Barack Obama has pro-Israel policies, a 2% drop from a Jerusalem Post poll in June. The Smith Research survey taken this week found 51% of Jewish Israelis regard the Obama administration as more pro-Palestinian than pro-Israel. Of the 500 Jewish Israelis surveyed, 50% would not support freezing settlement construction for a year while 41% were in favor. These responses come as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seeking to broker a deal with the Obama administration which would allow limited construction to continue in Jerusalem and Judea/Samaria. (ICEJ News 090828).

Hamas dömer ut Förintelsehistoria. Islamiströrelsen Hamas är upprörd över uppgifter om att FN sägs vilja undervisa Gazas barn om Förintelsen, "en av sionisterna påhittad lögn". Dagens Nyheter 090830.

Helle Kleins moraliska sammanbrott. Expressen 090830.

Israeli Arab plotted with Hizbullah to assassinate IDF chief-of-staff. ICEJ News 090831.

Hamas summer camps train next generation of terrorists. ICEJ News 090831.

Gaza 'Islamization' Continues, Schoolgirls Told 'Cover Up'. Gaza took another step towards strict Islamic law this week with the imposition of new dress codes on schoolgirls. Girls and young women returning to school on Sunday were told that they must wear jilbab, traditional Islamic sleeved robes, and cover their hair, or they would not be allowed to return to class Assist News 090901.

Hugs from Chavez as Gaddafi's Libya reaches 40. WORLD News 090901.

Lebanon seeking anti-aircraft gear from Iran. ICEJ News 090902.

Obama applauds Islam's 'contribution' at Ramadan meal. Obama did honor Islam what he deemed “a great religion and its commitment to justice and progress." ICEJ News 090902.

Hizbullah arms cache contained chemical weapons. ICEJ News 090903.

"Arctic Sea" kan ha fraktat robotar till Iran. Dagens Nyheter 090906.

Ryssland: Inga robotar på Arctic Sea. Dagens Nyheter 090908.

Kyrkornas världsråd uppmanar till bojkott av bosättares varor. Kyrkans Tidning 090907.

Obama blir allt mer impopulär i Israel. Dagen 090910.

USA-räd mot toppterrorist i Somalia. Dagens Nyheter 090914.

'Organ stealing' libel spreads to Arab world. Anti-Semitic incidents worldwide as Jewish High Holy Days approach. ICEJ News 090915.

Israel rejects Goldstone mission's call for inquiry into Gaza war. ICEJ News 090916.

Israeli population reaches 7.5 million. Seventy-five percent of the population is Jewish, while 20% are Arabs and the remaining 4.3% in the “other' category consisting mostly of immigrants from the former Soviet Union who have yet to complete the slow conversion process. ICEJ News 090917.

Israels befolkning uppe i nästan 7,5 miljoner. Vid det judiska nyåret 5770 (september 2009) hade Israel 7 465 000 invånare, varav 5 634 300 var judar (75,5 %), 1 513 200 araber (20,3 %) och 318 000 "övriga" (4,2 %), enligt siffror från CBS, Israels statistiska centralbyrå. Den judiska befolkningen växte med 1,7 % och den arabiska växte 2,6 %. Av de 7 465 000 invånarna var 3,9 miljoner födda i Israel, resten var invandrade.
Förväntat livslängd har ökat, till 79,1 år för män 2008 (en ökning om 4 månader jämfört med 2007) respektive 83,0 år för kvinnor (en ökning med 6 månader från 2007). I Sverige är den 78,59 år för män och 83,29 år för kvinnor, alltså nästan lika lång.
Befolkningen är relativt ung. Barn i åldern 0-14 utgör 28,4 % av befolkningen (jämfört med 17 % i andra Västländer). Bara 9,7 % av israelerna är över 65 år gamla, att jämföra med 15 % i andra Västländer. Det går 979 män på 1000 kvinnor i Israel. Medianåldern för giftermål var 27,3 år för män och 24,3 år för kvinnor.
Den genomsnittliga familjen i Israel har 2,96 barn, att jämföra med ca. 1,4 som gäller i t.ex. Danmark och 2,0 i USA. Under 2008 föddes 156 923 barn i Israel, en ökning med 3,5 % mot 2007. De muslimska kvinnorna i Israel får i genomsnitt 3,84 barn; de judiska kvinnorna får 2,88 barn och de kristna kvinnorna får 2,11 barn. Tendensen är stigande för de judiska kvinnorna och sjunkande för de muslimska och kristna kvinnorna.
Den vanligaste dödsorsaken var cancer, som utgjorde 24,6 % av alla dödsfall under 2008. Hjärtattacker stod för 18,4 %, följt av bl.a. diabetes med 6,1 % av alla dödsfall. "Externa orsaker" - alltså ej hälsorelaterade sådana - orsakade 4,7 % av alla dödsfall. Globes online, 16 september 2009.

'Iran has taken direct control over Hizbullah militia'. ICEJ News 090918.

Barry Segal: Have Christians Betrayed Zion? We are on the brink of a spiritual breakthrough in the nation of Israel. Today, the number of Israeli Messianic Jewish believers is estimated at 12,000, with about 140 different congregations and home fellowships. God is birthing a new end-time movement of Jewish lovers in Yeshua that is becoming a prophetic voice to Israel as well as to other nations. This is truly a time to rejoice. Charisma 090918.

Ahmadinejad angrep Israel i FN-tal. Dagen 090924. DagenMagazinet 090924.

Benjamin Netanyahus tal inför FN: s Generalförsamling, New York, 24 september 2009. Israels Stockholmsambassad 090924.

Top Egyptian Daily: Joseph's Era Coins Found in Egypt. Dagen 090926.  Världen idag 090928.

Israel calls for action on Iran. BBC News 090926.

Torbjörn Elensky: Extrema islamister och nazister har en hel del gemensamt, historiskt och i dag. Dagens Nyheter 090927.

Stark manifestation för Israel i Västerås. Världen idag 090928.

Bokrecension: "Islamismens seger - från Libanon till Iran". Det skulle gagna debatten här om fler av rapportörerna i media och deras läsare och lyssnare med hjälp av Norells bok skulle upptäcka att islamismens uttalade slutmål är Israels förstörelse. fredimellanostern.wordpress.com 090929.

I svampmolnets skugga. Ayatollorna i Iran förnekar det stenhårt. Inga kärnvapen är under utveckling. Sådana planer är helt väsensfrämmande för den islamiska republiken. Atombomber? Aldrig någonsin. Promise! Orden klingar lika ihåligt nu som då. christiandahlgren.wordpress.com/ 090929.

Iran provsköt raket på Yom Kippur som når Israel. Israels utrikesminister Avigdor Lieberman: Vi måste arbeta för att störta den galan regimen i Teheran. Dagen 090929.

Israel släpper 20 palestinska fångar i utbyte av en videosnutt av Gilad Shalit. Dagens Nyheter 091002.

Petitioners Seek to Try Ahmadinejad. Charisma 091002.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad, känd för sina hatiska utfall mot staten Israel och världens judar, har själv judiskt ursprung. Hans familjs namn tidigare var Sabourjian, ett judiskt namn. Dagens Nyheter 091003.
Vilket dock inte frilansjournalisten Negar Josephi tror: Expressen 091006.

Iranskt hot växer. Israelisk irankännare varnar för utvecklingen. Världen idag 091008.

"Israeliska armén infiltreras av extremister". . Dagen 091009.

Ralph Haglund: Vad Goldstonerapporten glömde nämna om kriget i Gaza. Newsmill 091009.

Bear in Hamas TV kids show promises 'no more Jews'. A children's TV show sponsored by the Islamic terror militia Hamas, which rules the Gaza Strip, has once again used its stuffed animal characters to instruct Palestinian children to kill Jews and Israelis. "Generally the program also transmits good messages to kids like drinking milk or asking parents permission to do something, but we also find these very problematic messages like the call to kill Jews," said Nan Jacques Zilberdik, an analyst at Palestinian Media Watch. The show 'Young Pioneers' is broadcast out of Gaza and available all over the world via satellite TV. "There won't be any Jews or Zio nists, if Allah wills. They'll be erased," Nassur the bear tells the children in a recent show. "And just like we will visit the Qaaba [in Mecca]... everyone will visit Jerusalem." The bear character also asks, "We want to slaughter [the Jews] so that they leave our land, right?" (ICEJ News 091009).

Hizbullah arms cache explodes in Lebanon. As many as five people were killed in the explosion, including the owner of the building, Abdul Nasser Issa, a senior Hizbullah operative. ICEJ News 091013. Video från satelit.

Russia and China blocking efforts to impose tighter sanctions against Tehran. ICEJ News 091013.

Fin start för socialdemokratiska israelvänner. Nystartad förening som verkar i Perssons anda lockar många. Världen idag 091014.

Gazarapport i FN:s säkerhetsråd. Dagen 091014.
Känsligt när FN tar upp Gazarapport. Dagen 091014.
FN:s människorättsråd stöder den så kallade Goldstone-rapporten, som anklagar både Israel och islamistiska Hamas för krigsförbrytelser i Gaza i vintras. I rapporten uppmanas FN:s säkerhetsråd att överlämna ärendet till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, om israelerna eller palestinierna inte själva utreder de brott de anklagas för. Dagen 091016.

Syria ships one-quarter of missile arsenal to Hizbullah. ICEJ News 091016.

Att fördöma Israel och rädda Abbas ära. Hamas tog makten i Gaza genom en militärkupp för drygt två år sedan och slängde ut PLO:s och Fatahs styrkor ur remsan. Man utövar våld och man torterar och avrättar oliktänkande i Gaza varje vecka sen dess, och fortsätter med angreppen mot sydvästra Israel - på en så kallad lågintensiv nivå: det rör sig om både raketangrepp och attacker med granatkastare, och det är endast därför att attackerna inte lett till stora israeliska förluster som den nuvarande regeringen i Jerusalem avstått från massiva militära motaktioner. Richard Haas 091014.

Israels befolkning uppe i 7,5 miljoner. Vid det judiska nyåret 5770 (september 2009) hade Israel 7 465 000 invånare, varav 5 634 300 var judar (75,5 %), 1 513 200 araber (20,3 %) och 318 000 "övriga" (4,2 %), enligt siffror från CBS, Israels statistiska centralbyrå. Den judiska befolkningen växte med 1,7 % och den arabiska växte 2,6 %. Av de 7 465 000 invånarna var 3,9 miljoner födda i Israel, resten var invandrade.
Förväntat livslängd har också ökat, till 79,1 år för män 2008 (en ökning om 4 månader jämfört med 2007) respektive 83,0 år för kvinnor (en ökning med 6 månader från 2007). I Sverige är den 78,59 år för män och 83,29 år för kvinnor, alltså nästan lika lång.
Befolkningen är relativt ung. Barn i åldern 0-14 utgör 28,4 % av befolkningen (jämfört med 17 % i andra Västländer). Bara 9,7 % av israelerna är över 65 år gamla, att jämföra med 15 % i andra Västländer. Det går 979 män på 1000 kvinnor i Israel. Medianåldern för giftermål var 27,3 år för män och 24,3 år för kvinnor.
Den genomsnittliga familjen i Israel har 2,96 barn, att jämföra med ca. 1,4 som gäller i t.ex. Danmark och 2,0 i USA. Under 2008 föddes 156 923 barn i Israel, en ökning med 3,5 % mot 2007. De muslimska kvinnorna i Israel får i genomsnitt 3,84 barn; de judiska kvinnorna får 2,88 barn och de kristna kvinnorna får 2,11 barn. Tendensen är stigande för de judiska kvinnorna och sjunkande för de muslimska och kristna kvinnorna.
Den vanligaste dödsorsaken var cancer, som utgjorde 24,6 % av alla dödsfall under 2008. Hjärtattacker stod för 18,4 %, följt av bl.a. diabetes med 6,1 % av alla dödsfall. "Externa orsaker" - alltså ej hälsorelaterade sådana - orsakade 4,7 % av alla dödsfall. Globes online, 16 september 2009 / Zionits nyhetsbrev 14 oktober 2009.

Krisen mellan Israel och Turkiet förvärras. Dagens Nyheter 091017.

Turkiet: Israel en förföljare. Dagens Nyheter 091018.

"Klart med palestinsk stat 2011". Strukturen för en palestinsk stat ska stå färdig 2011. Det säger den i väst mycket ansedde palestinske premiärministern Salam Fayyad i en intervju med The Washington Post. Dagen 091024.

Ban Ki-moon calls on Hizbullah to disarm. ICEJ News 091026.

Ahmadinejad gets hero's welcome in Venezuela. ICEJ News 091026.

Ahmadinejad unable to account for $66 billion. ICEJ News 091028.

Hamas issues stern warning to shun PA elections. ICEJ News 091028.

Turkey: An ally no more to Israel. "There is no doubt he is our friend," Turkey's prime minister, Recep Tayyip Erdogan, says of Iran's president Mahmoud Ahmadinejad! Barry Rubin: "The Turkish government is closer politically to Iran and Syria than to the United States and Israel." Caroline Glick: Ankara already "left the Western alliance and became a full member of the Iranian axis." Daniel Pipes 091028.

Richard Kemp i sitt vittnesmål vid FN-sessionen 16 oktober 2009: Israels militär gjorde enorma insatser för att skydda civilbefolkningen i Gaza. Sanningen är att IDF vidtog extraordinära åtgärder för att informera Gazaborna inför angrepp mot olika platser. Man lät släppa över 2 miljoner flygblad, och ringde över 100.000 telefonsamtal. Många uppdrag som kunde ha slagit ut militär kapacitet tillhörande Hamas avbröts för att förhindra civila offer. Under konflikten tillät IDF att enorma mängder humanitärt bistånd kördes in i Gaza. Att leverera bistånd praktiskt taget i händerna på fienden är normalt sett helt otänkbart för militära taktiker, men dessa risker valde IDF att ta. Trots allt detta dödades naturligtvis oskyldiga civila. Krig är kaos och fyllda av misstag. Det har begåtts misstag av brittiska, amerikanska och andra styrkor i Afghanistan och Irak, varav många berott på den mänskliga faktorn. Men misstag är inte krigsbrott. De civila offren var mer än något annat en följd av Hamas sätt att strida. Hamas försökte medvetet offra sin egen civilbefolkning. Mr President, Israel hade inget annat val än att försvara sitt folk, att försöka få Hamas att sluta attackera dem med raketer. Och jag säger det igen: IDF gjorde mer för att säkra civilbefolkningens rättigheter i en krigszon än någon annan armé i krigföringens historia. (Svensk Israel-Information 091030).

UNIFIL claims Hizbullah not rearming disputed by UN envoy, IDF claims 'Every village in south Lebanon has an arms depot'. ICEJ News 091030.

J Street - Judisk vänstergrupp i USA möts med skepsis av Israel. Dagen 091030.

Mediekonferens blev israelkritik. Världen idag 091030.

Sveriges ambassadör i Israel: Relationerna mellan Israel och Sverige är goda, trots det pågående ordskiftet mellan Carl Bildt och den israeliska regeringen. Världen idag 091030.

USA evakuerar judar från Jemen. Dagens Nyheter 091031.

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad insisted on Sunday 2009-11-01 that his nation's enemies have the power of a "mosquito" compared to Iran's army, adding that Tehran now deals with the West over its nuclear activities from a position of power.

Mossad hacked Syrian computer to find nuke site. The Israeli Mossad espionage agency used Trojan Horse computer programs to gather intelligence about a nuclear facility in Syria which Israeli air sorties destroyed in September 2007. ICEJ News 091102.

Svenska regeringens grundlagshyckleri. Sveriges officiella uppfattning är att en måttstock ska gälla för kritik av judar, och en annan för kritik av muslimer. Världen idag 091102.

Aftonbladetskribent förklarade sig i Israel. "Att vi bjöd in Donald Boström är ett bevis för styrkan i vår demokrati". Dagen 091103.

Svenske generalkonsuln i Jerusalem om SD-artikel i Aftonbladet: "En fånig artikel". Världen idag 091104.

US House condemns 'biased' Goldstone report. ICEJ News 091104.

Israeli navy nabs huge Iranian arms shipment en route to Syria. Hundreds of tons of missiles, other weapons hidden on board. ICEJ News 091104.

Captured Iranian weapons could have fueled month-long war. Israel launches diplomatic effort in wake of arms seizure. ICEJ News 091105.

Ulf Cahn: Nu når Hamas raketer Tel Aviv. Israel har observerat åtminstone ett lyckat test där Hamas skjutit en missil 60 kilometer ut över Medelhavet. Med sådana missiler når man Tel Aviv från Gaza. Hemmets Vän 091105.

Captured Iranian weapons could have fueled month-long war. ICEJ News 091105.

Guatemala honors close ties with Israel. ICEJ News 091105.

Hizbollah förnekar samröre med vapen som israelerna påträffat ombord på ett fartyg i Medelhavet. Dagens Nyheter 091105.

Israel anklagar i ett brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon Iran för att kringgå FN:s vapenembargo genom att skicka vapen till Hizbollah-rörelsen i Libanon. Dagens Nyheter 091106.

Israelisk extremist erkänner bombdåd. Mannen bakom ett uppmärksammat bombdåd mot en ung messiansk-judisk pojke i Israel har nu gripits. En israelisk högerextremist uppges ha erkänt en lång rad hatbrott mot palestinier, messianska judar och israeliska fredsaktivister. Polisen beskriver honom som en "judisk terrorist". Dagen 091106.

Iranian student challenges Khamenei to his face. Vahidnia has not yet been punished for his remarks. ICEJ News 091106.

Muslim leaders roast Israel ahead of Istanbul summit. Several leaders of Muslim countries took jabs at Israel ahead of the opening of an economic summit of the 57-nation Organization of the Islamic Conference in Istanbul on Monday, with Syrian dictator Bashar Assad threatening renewed conflict if his nation's “rights" to the Golan are not restored. "Resistance of the [Israeli] occupation is a national duty and to support it is a moral and legal duty… and an honor which we are proud of," said Assad in a speech in Istanbul. (ICEJ News 091110.)

UN chief Ban calls on Hizbullah to disarm. Despite a UN-imposed arms embargo on Hizbullah, the Shi'ite terror militia has managed to restock its arsenals with more than 40,000 rockets and missiles from Iran and Syria. ICEJ News 091110.

Hizbullah TV seeks ban on 'Anne Frank' excerpts in Lebanese school . This act is definitely punishable under the penal code, and the dealers and importers of the book will certainly be prosecuted," an attorney for Hizbullah. ICEJ News 091110.

US charges Iran with violating UN arms embargo. ICEJ News 091111.

President Ahmadinejad: Obama måste välja mellan Iran och Israel. USA kan inte vara vän både med Israel och Iran. Dagen 091111.

Justitiekanslern riktar ingen kritik mot Sveriges Israelambassadör för hennes inhopp i debatten om Aftonbladets artikel om organhandel. Dagen 091111.

Hizbullah: 'All of Israel is within our missile range'. ICEJ News 091111.

Lebanese unity deal allows Hizbullah to keep arms. ICEJ News 091112.

IDF unveils proof of Iranian origin of weapons on cargo ship. ICEJ News 091112.

JK: Regeringen kunde ha kritiserat organartikeln - men Utrikesdepartementet försvarade regeringens låga profil vid debatt i riksdagshuset. JK: "Regeringen får inte kritisera publiceringsbeslutet. Men de får kritisera faktaunderlaget, insinuationerna och debattera frågan i sak. Jag vill inte lägga mig i huruvida det var värt att kritisera artikeln eller inte, men jag blev störd över att statsministern förklarade att det var i strid med Sveriges grundlag att uttala sig. Det hade han inte behövt säga." Dagen 091112.

Israel riktar kritik mot Sveriges syn på Jerusalem. EU:s ordförandeland kallar staden för "Israels och Palestinas huvudstad". Dagen 091112. Dagens Nyheter 091113.

Varför Israels säkerhetsbarriär inte går att jämföra med Berlinmuren. Svensk Israel-Information 091112.

Israel beslagtar flytande iranskt vapenförråd. Vapenlasten bestod av ca 6.000 raketer av olika kalibrar samt 9.000 granatkastargranater av olika kaliber, iranska vapen avsedda för Hizbolla i Libanon. Dessutom mängder (20.000) av moderna handgranater, AK-47:or ( automatkarbin av rysk modell) och ammunition för dessa (600.000 patroner). Samfundet Sverige-Israel 091113.

Suspect Indicted in Bombing at Messianic Leader's Home. Charisma 091113.

Den sydafrikanske domaren Richard Goldstone, som utrett Gazakriget för FN:s räkning, försvarade den svidande och kontroversiella rapporten mot Israel i Ekots lördagsintervju. Dagen 091114.

Khaled Abu Toameh: Vad betyder 'pro-palestinsk' egentligen? Om det är någon som bär rätten att kallas "pro-palestinsk" är det de som offentligt arbetar mot Fatahs och Hamas finansiella korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna. De som försöker förändra systemet inifrån hör till de verkligt "pro-palestinska." Dessa är de modiga människor som står upp mot både Fatah och Hamas och uppmanar dem att sluta döda varandra och börja göra någonting för att förbättra sina väljares levnadsvillkor. Om det "pro-palestinska" lägret i Väst ansträngde sig lika mycket för att främja måttfullhet och det civila samhället bland palestinierna som de gör för sina anti-israeliska insatser skulle det vara en stor tjänst för dem. Hudson Institute 091117.

Skarp USA-markering mot Israel. Israel ockuperade östra Jerusalem 1967 tillsammans med Västbanken och Gazaremsan. Till skillnad från dessa territorier annekterade Israel senare Östra Jerusalem, en åtgärd som inte är erkänd av världssamfundet. Dagens Nyheter 091118.

Hamas charity offers $1.4M bounty for abducting Israeli soldiers. A Gaza charity linked to Hamas by the name of Waad sent emails on Wednesday to its Israeli Arab supporters offering a $1.4 million bounty for anyone kidnapping an IDF soldier. The foundation is headed by Hamas Interior Minister Fathi Hamad and works to support Palestinian prisoners in Israeli jails. Waad's director, Usama Kahlout, said that the bounty was in response to an offer by Israel to Gazans for information on the whereabouts of kidnapped IDF soldier Gilad Schalit. ICEJ News 091119.

IAF strikes weapons factory, border tunnel in Gaza. The Israeli Air Force destroyed a weapons manufacturing site in the southern Gaza Strip and two smuggling tunnels in the Rafah border area. ICEJ News 091119.

Saudi forces turn up heat on Shi'ite rebels in Yemen. The Shi'ite Houthi rebels are widely believed to be backed by the Iranian Revolutionary Guards. Iranian Chief of Staff Gen. Hassan Firouzabadi called Saudi Arabia's actions “state terrorism" and claimed that it would destabilize the entire region. ICEJ News 091119.

Siewert Öholm: Diakonia enögt och partiskt i Israel. Vid sina resor och besök tar Diakonia generellt kontakter bara med palestinier, och i Israel de politiskt korrekta i den israeliska utomparlamentariska vänsteroppositionen. Världen idag 091120.

Norwegian stoppar resande till Dubai med Israel-stämpel i passet. E24 lifestyle 091120.

Kyrkornas Världsråd riktar skarp kritik mot Israels bosättningspolitik. Dagen 091121.

Judar i södra Jerusalem vägrar att kallas bosättare. Dagens Nyheter 091121.

Den israelisk-palestinska konflikten har krävt 8 900 liv under två decennier. Dagens Nyheter 091122.

Muslims attack Christian owned properties in upper Egypt. freedom4copts 091122.

Iran threatens legal action over Russian delay of S-300 delivery. Iran wants the S-300 to protect its key nuclear facilities. ICEJ News 091125.

Four Hizbullah operatives charged in US for buying arms. ICEJ News 091125.

Ahmadinejad gets hero's welcome in Venezuela. Hugo Chavez pledged his full backing for Iran. ICEJ News 091126.

Lebanese unity government reaches deal that leaves Hizbullah armed. Lebanon's newly formed 'national unity' cabinet has agreed on a policy statement that acknowledges Hizbullah's right to use its weapons against Israel. ICEJ News 091126.

Chocken i Sderot. Världen idag 091128.

Venezuela tänker inrätta en ambassad i de palestinska områdena och uppgradera förbindelserna genom att utse en ambassadör, meddelade president Hugo Chavez. Dagens Nyheter 091128.

Irans regering har godkänt planer på att bygga tio nya anrikningsanläggningar för uran. Dagens Nyheter 091129.

Irans nya atomplaner väcker stark oro. Dagens Nyheter 091130.

Nasrallah refuses to give up Hizbullah's weapons. Hizbullah leader sheikh Hassan Nasrallah defended his group's right to keep its weapons arsenal during a video press conference on Monday and insisted that armed resistance was the only way to regain lands held by Israel. Nasrallah. His comments came in response to renewed calls by other Lebanese factions that Hizbullah should be disarmed, as required under UN Security Council resolutions. ICEJ News 091201.
Lebanese cabinet backs Hizbullah's right to keep arms. In a statement released on Wednesday outlining the policy goals of Lebanon's new 'unity' government, the cabinet endorsed Hizbullah's right to retain its weapons arsenal. The incoming government in Beirut is a shaky coalition of Western-backed Sunni and Christian Arab factions and the radical Shi'ite group Hizbullah and its pro-Syrian, pro-Iranian allies. Wednesday's move is the latest sign that Hizbullah has no intention of meeting UN Security Council resolution 1701 that ended the 2006 war with Israel. The resolution required Hizbullah to give up its extensive arsenal of missiles, rockets and other weaponry, which has since tripled in size. Hizbullah's refusal to disarm has generated division within Lebanon as well as concern in Israel, which says it is preparing to deploy a defense system to shoot down rockets from Lebanon. On Monday, Hizbullah leader sheikh Hassan Nasrallah said his group will improve its weapons capabilities to fend off any Israeli threat, adding that armed struggle was the only way to regain "Arab lands" captured by Israel. (ICEJ News 091202)

Putin comments dampen hope of tougher sanctions on Iran. The US reiterated on Thursday that “time is running out" for Iran to avoid sanctions over its nuclear program, but Russia may not be as ready to approve tougher measures as recently thought after Prime Minister Vladimir Putin insisted today “we have no information that Iran is working on the creation of a nuclear weapon." Meantime, the United Nations announced today it has finished building a seismic warning station near the Iranian border in Turkmenistan that can detect shock waves caused by nuclear experiments. The decision to build the station came following intelligence reports that Iran has built a 400 meter-deep underground site that might be used to hold nuclear tests. (ICEJ News 091203).

Haredim torch Messianic Jew's car in Beit She'an. Two ultra-Orthodox Jews were arrested on Wednesday for allegedly torching a car belonging to a Messianic Jew in the Israeli town of Beit She'an the night before. The car was parked next to the city's police station when it was burned. Police are investigating if this incident is linked to a rise in tension over so-called missionary activities in the area. Attorney Calev Myer, senior legal adviser at the Jerusalem Institute of Justice, said that the family of Eli Levine, owner of the torched vehicle, fear for their lives because of the "haredi extremists" and called on Israeli police to fight against violence against Messianic Jews “before it's too late." They have suffered from repeated verbal abuse and harassment from local Orthodox Jews, including an attempt to torch their car last April, said Myer. Haredi anti-missionary activists have also circled their home in a car with speakers on top shouting warnings to expel the Christian missionaries who bribe children with money to convert. One of the Levine's children was also taken out of class to question the family beliefs, without parental notification. In October, a religious American Jewish immigrant was arrested for a string of hate crimes dating back 12 years that included a bombing attack on a Messianic Jewish couple in Ariel which severely injured their teenage son Ami Ortiz. Meanwhile, a civil trial is currently underway in Beersheva in which a local Messianic congregation has sued the town's chief rabbi for inciting a violent riot during one of their Shabbat services several years ago. (ICEJ News 091203).

Israel rasar mot Sverige efter nya Jerusalemplaner. Dagen 091202. Världen idag 091204.

Nya angrepp på kristna judar av ultraortodoxa. Två personer greps efter att ha tänt eld på bil - polisen kritiseras för att göra för lite. Dagen 091208.

Roar Sørensen: Armé med hög etisk standard. Den israeliska armén stred i Gaza enligt en mycket hög etisk standard. Världen idag 091209.

Siewert Öholm: Alliansens Israelfientliga politik. Världen idag 091209. Världen idag 091209.

Carl Bildts förslag om östra Jerusalem som huvudstad i ett framtida Palestina mötte motstånd i EU:s ministerråd. Men rådets gemensamma uttalande på tisdagen innebär ändå ett skärpt tonläge mot Israel. Världen idag 091209.

IDF: 30 'war crimes' cases 'baseless'. The IDF has completed a review of the 36 "most serious" cases of alleged war crimes as cited by Judge Richard Goldstone in his damning report on Operation Cast Lead, and concluded that 30 of them are "baseless accusations," The Jerusalem Post has learned. The other six were found to relate to genuine instances, where operational errors and mistakes were involved. The IDF is currently finalizing a report in response to the allegations leveled by the Goldstone mission on behalf of the United Nations Human Rights Council. It is expected to be completed and submitted to Chief of General Staff Lt.-Gen. Gabi Ashkenazi for review in the coming weeks. Jerusalem Post 091211.

Palestinska kyrkoledare uppmanar till bojkott av Israel. Bland författarna märks den tidigare romersk-katolske patriarken Michel Sabbah, lutheranske biskopen Munib Younan och grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Atallah Hanna. Dagen 091211.

Egypten bygger mur mot Gaza. Dagen 091212.

Myten om judisk kononialism. Svensk Israel-information 091217.

Israels militär gjorde enorma insatser för att skydda civilbefolkningen i Gaza. Överste Richard Kemps vittnesmål på YouTube. Mer info och vittnesmålet på engelska

Iran arbetar på att ta fram en atombomb. Dagens Nyheter 091216.

Israelisk plan mot bosättare. Dagen 091220.

"Organ stals från patienter". Israelisk teve hävdar att det har förekommit stölder av organ från avlidna israeler och palestinier på landets rättsmedicinska institut Abu Kabir utanför Tel Aviv. Stölderna ägde rum för tio år sedan. Dagens Nyheter 091221. Världen idag 091223.

Kraftig ökning av hatbrott mot judar. Dagen 091221.

Carter apologizes for 'stigmatizing Israel'. ICEJ News 091222.

Migrationsverket ändrar sig - Lennart Eriksson, sparkad Israelvän återanställs. Dagen 091223. Världen idag 091223.

Israel planerar för närmare 700 nya hem för judar i områden på den ockuperade Västbanken, som Israel ser som en del av Jerusalem. Dagen 091228.

Jewish Christian in Israel Seeks Protection from Repeated Attacks. Jerusalem resident Yossi Yomtov said police have been slow to investigate hate crimes against him by youths wearing kippahs, cloth skullcaps typically worn by observant Jews. In two of the attacks a youth plied him with pepper spray and stun gun shocks, he said. “This young man cursed me for my belief in Christ," Yomtov told Compass. “He used ugly curses and spoke in highly abusive language." Compass Direct News 091228. Religion Today 091230.

Hitler, The Mufti Of Jerusalem And Modern Islamo Nazism. You tube 5:41
SvD 091014.
Hitler and the grand mufti of Jerusalem. You tube 6:22.

IDF lab training bomb disposal units from abroad. ICEJ News 091120.

Palin: 'Jews need a place to live'. ICEJ News 091120.

Carl Bildts förslag om östra Jerusalem som huvudstad i ett framtida Palestina mötte motstånd i EU:s ministerråd. Världen idag 091209.

Alf Svensson (KD): Ingen fred om Jerusalem delas. Det går alldeles utmärkt att räkna upp FN-resolutioner som riktar sig mot staten Israel. Men finns det några som vågar räcka upp handen och visa tro på att FN kan garantera fred och trygghet om Syrien får marschera tillbaka upp på Golanhöjderna? Finns det någon som föreställer sig att Jerusalem skulle förknippas med fred om staden delas och Hamas intar de östra kvarteren? För vem skulle det vara obekant att Iran styr Hisbollah och att Hamas rustas för att åstadkomma utplåning? Man får väl ändå inte glömma på någon utrikesförvaltning i någon demokrati att islamisternas mål är ingenting annat än att utplåna staten Israel. Dagen 091217.

Hamas still wants to liberate 'all of Palestine'. Standing before 100,000 people in the center of Gaza, Ismail Haniyeh this week declared the objective of the Hamas movement. The moderate prime minister of the moderate faction of the Palestinian religious movement publicly announced the peace solution for which his government is aiming. The ultimate solution is not the total liberation of the Gaza Strip or a Palestinian state. It is the liberation of all of Palestine. Haniyeh did not say so outright, but his words are clear. Hamas is demanding Ramle and Lod, Haifa and Jaffa, Abu Kabir and Sheikh Munis. Haaretz 091217.

Carter apologizes for 'stigmatizing Israel'. Former US president offers US Jewish community heartfelt apology for any contribution he may have had to Jewish nation's negative image Ynet.news 091221.

BICOM Briefing: Israeli policy on access to Gaza. Israel's policy on its border with Gaza is determined by both security and political considerations. Hamas is committed to Israel's destruction. Israel does not want to act in a way that will enable Hamas to reap political reward from its control of Gaza or that would undermine the moderate Palestinian leadership in the West Bank. In addition, Israel fears Hamas may use imported materials, including construction materials, for military purposes. What goods enter Gaza from Israel? Read more in the article! bicom.org.uk 091221.

Myten om judisk kolonialism. I många av samtalen kring Mellanöstern förekommer en utbredd myt om att judar är inkräktare från Europa och USA - vita västerlänningar som kommit för att 'kolonisera' och 'stjäla land' från den 'ursprungliga' palestinska befolkningen vilka den rätteligen tillhör. Denna myt, som hämtar kraft från marxistisk terminologi, fick ökad legitimitet efter 1967 när Israel annekterade Östra Jerusalem och 'erövrade' Västbanken. Idén om 'ockupation' och bruket av ordet 'bosättare' förstärker idén om israelisk 'kolonisering' av 'arabiskt' land. Vi får nästan aldrig höra att 40 procent av Israels judar kan härleda sitt ursprung till muslimska eller arabiska länder. Det stora flertalet av dessa judar flyttade helt enkelt från ett hörn av den 'arabiska' världen till den kustremsa i Mellanöstern som är känd som Israel. Fram till att de fördrevs för 50 år sedan hade till exempel judar varit bofasta i Irak sedan babylonierna förvisade judarna från Jerusalem för nästan 3000 år sedan. Under tidigt 1900-tal var Bagdad den mest judiska staden i världen, efter Salonica och Jerusalem. Judarna kan sägas ha ett lika legitimt anspråk på Bagdad som palestinierna har på Jerusalem. Araberna är relativt sett nykomlingar i området; den 'arabiska' världen är felbenämd. När araberna erövrat det land som till stor del bebotts av judar och kristna under 600-talet hade judarna levt där i ett tusen år. Folk i Väst tenderar att tillämpa en vanlig missupfattning på alla judar, och låna den kristna tanken om att judarna har dömts till att vandra från land till land utan något land att kalla sitt eget. Men förutom att det alltid har levt judar i Palestina har Mellanöstern och Nordafrika varit bebodda av judar i 2 000 år utan avbrott. Om det är så att endast infödda invånare har några politiska rättigheter, så är judarna så inhemska som något folk som lever i Mellanöstern kan vara. Denna judiska närvaro har nått sitt slut under de senaste 50 åren. Arabförbundet beslöt att utkräva hämnd på försvarslösa judiska medborgare i arabiska länder om delningen av Palestina gick igenom. Samma dag som fem arabiska arméer invaderade den nya judiska staten annonserade Arabförbundets sekreterare Azzam Pasha: “Detta kommer att bli ett utrotningskrig och en världsomvälvande massaker vilken kommer att omtalas på samma vis som de mongoliska massakrerna och korstågen". De arabiska regeringarna förklarade faktiskt två krig 1948. De förlorade det militära kriget mot den nyfödda judiska staten Israel, men de utfärdade en andra krigsförklaring, mot en miljon judiska medborgare. Detta krig vann de med enkelhet, genom en policy bestående av skrämsel, förtryck, förföljelse och sporadiska utbrottt av våldsamheter. Resultatet är att det endast finns 4 500 judar kvar i de arabiska länderna. Att judar 'stjäl arabisk mark' är en kränkande vändning av sanningen. Judar i tio arabiska länder fråntogs sina rättigheter och blev i de flesta fall fördrivna från sin egendom. World Organisation of Jews from Arab Countries uppskattar att judar I arabiska länder förlorade många miljarder mer i tillgångar än palestinierna, och lika mycket land som fyra gånger Israels storlek. Sionistiska Federationen i Sverige 091218.

Israels befolkning uppgår nu till litet mer än 7.5 miljoner, varav drygt 5.6 miljoner är judar. Drygt 1.5 miljoner är muslimska araber. Resten är kristna araber, druser, tjerkesser och samaritaner, samt invånare med tillfälligt uppehållstillstånd i landet. Befolkningen ökar för närvarande med ca 1.8 procent per år. Invandringen till Israel uppgick till drygt 16 000 under det gångna året, en högre siffra än på flera år. Statistiska centralbyrån i Israel förmedlade de nya siffrorna dagen före nyårsafton. (Dick Haas 091230).

År 2010

Egyptier och palestinier i strid vid Gazagränsen. Dagen 100106.

Israel och FN har preliminärt kommit överens om en ersättning för de skador på FN:s inrättningar som Israel åstadkom under den militära offensiven i Gazaremsan för ett år sedan. Dagen 100108.

Siewert Öholm: Helle Kleins obskyra terroristsympatier. Helle Klein distribuerar direkta osanningar om Gaza som världens största fängelse om hon inte samtidigt förklarar att det är Hamas som bygger de vidriga livsvillkoren för Gazaborna. Hon ser aldrig någon som helst demokratisk skyldighet för palestinier, men talar ofta om orättfärdiga och krigsgalna israeler. Världen idag 100108.
Sverre Larsson: Två världar kolliderar. Världen idag 100111.

Israels regering har gett klartecken till att bygga en barriär längs gränsen mot Egypten. Projektet kostnadsberäknas till uppemot 11 miljarder kronor. Dagens Nyheter 100111.

Sigvard Henriksson: Därför får inte barnen från Betlehem komma till havet. Det är allmänt känt att det finns flera terrororganisationer understödda av flera av Israels grannstater som har som mål att förinta eller fördriva israelerna. Med tanke på den situationen finns det all anledning att skärpa säkerheten till det yttersta. Det inte minst beklagansvärda är att agerandet från dessa stater och terrororganisationer förhindrar, fördröjer, den välsignelse som Gud lovade Abraham beträffande hans son Ismael och hans ättlingar (araberna), vilket medför det lidande som de palestinska barnen och även vuxna får utstå. Dagen 100114.

Nya rön: Det var fria män som byggde pyramiderna. Nyupptäckta gravar visar att det inte var slavar eller judar som gjorde arbetet. Inga judar byggde pyramiderna eftersom judar inte fanns under den period de byggdes. Dagen 100114.

Israel vann kriget men förlorade opinionen. Man uppnådde sitt militära mål i Gaza men efter kriget har fördömandena haglat över Israel. Dagen 100120.

"Palestina måste utreda sina egna krigsbrott". Människorättsgrupper uppmanar till att ta Goldstone-rapporten på allvar. Dagen 100121.

Ruben Agnarsson: Israel - en fantastisk historia. Världen idag 100122.

Israel stoppar belgiskt ministerbesök i Gaza. Dagens Nyheter 100125.

Polisen: Hatbrott mot judar har fördubblats. Skånskan.se 100225.

Rekordmånga attacker mot judar. Under förra året rapporterades flest antijudiska incidenter i Västeuropa sedan Förintelsen enligt en israelisk rapport. Dagen 100126.

Utställningen "Mordets arkitektur" visar hur Auschwitz planerades. Dagen 100126.

Annelie Enochson, Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson (kd): Glöm inte Sveriges roll i Förintelsen. Världen idag 100127.

Karin Ranieli: Reagera mot den nya antisemitismen. Fortfarande i våra dagar grasserar de mest hårresande myter och fördomar om judiska världskonspirationer, som att judar låg bakom attacken mot World trade center och finanskrisen med mera. Dessa rykten möts av en "öronbedövande tystnad" från den annars så vältaliga kultureliten. Världen idag 100127.

Antisemitismen ökar i Europa. Världen idag 100129.

Israel har mördat en högt uppsatt Hamasledare i Dubai. Dagens Nyheter 100129.

Antisemitism fick honom att lämna Malmö.

Antisemitismen stark bland muslimer i Danmark. Över 65 procent av muslimerna i Danmark anser att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med judar. Dagen 100131.

Israel kallar rapport för antsemitisk. Dagen 100202.

Stängning av tunnlar upprör i Gaza. Dagens Nyheter 100202.

Världen idag 100205.

Iran: "Död åt diktatorn" skanderade människor på en tunnelbanevagn. Dagens Nyheter 100211.

Israels premiärminister stolt över sonens vinst i bibeltävling. Dagen 100211.

Skrek "judesvin" under match - döms för hets mot folkgrupp. Dagen 100215.

Aktion mot Israel på KTH. Grupp trotsade rektors förbud och höll opinionsmöte på skolan med Dror Feller som huvudtalare. Världen idag 100215.

Uppsala universitet tillåter bojkottmöte. Även i Uppsala har det av den socialistiska studentorganisationen Spartakisterna startats en kampanj för bojkott av Israel vid Uppsala Universitet. Världen idag 100217.

Munib al-Masri, stenrik palestinier och miljardär, som står för en tredjedel av den palestinska ekonomin. Pengar som han tjänat på olja, gas, telekommunikationer, hotell mm. Han bor i ett palats i Nablus. BBC 100219.

Dubaimördare hade diplomatpass. Dagens Nyheter 100221.

Attentat mot Kairosynagoga. Dagens Nyheter 100221.

Lisa Abramowicz: Tragiskt om vänsterns Israelpolitik antas. Världen idag 100222.

Palestiniernas drömstad byggs mellan storstäderna Ramallah och Nablus. Rawabi, som ska få 40 000 invånare. Dagen 100225.

"Olyckligt" av Reepalu anser Sahlin. Dagen 100226.

Iran pekas ut som det stora problemet i Mellanöstern. Israelisk minister varnar för Irans kärnvapenprogram. Dagen 100226.
Ben-Elizer: "Ett nukleärt Iran kan skapa ett helvete". Världen idag 100226.

Israel nekas medverkan på seminarium om Gaza. Dagens Nyheter 100226.

Arkeologen Eilat Mazar: Arkeologer kritiserar "bibeltrogen" forskning. "Vi kan med hög grad av säkerhet anta att den utgrävda muren är den som byggdes av kung Salomo i Jerusalem i slutet av 900-talet före den vanliga tideräkningen." Dagen 010226.

Ohly bar Palestinasjal med karta utan Israel. "Den här halsduken signalerar att Israel inte har rätt att existera. Det är tydligt. För mig innebär den att Israel ska utplånas." Dagens Nyheter 100227.

Irans statschef Ahmadinejad: Israel är en förolämpning mot mänskligheten. Utlovade också Israels förintelse. Richard Haas 100228.

De vill bannlysa judehatet. Seminarium om antisemitism vill se årlig studiedag om rasism i skolorna. Riksdagspartierna måste ta tydligare avstånd mot antisemitism och rasism. Det sa Euoropaparlamentarikern Alf Svensson (KD) vid ett seminarium om den tilltagande antisemitismen i Europa. Världen idag 100303.

Antisemitismen har återvänt till Europa. "Det är hårresande att vi tvingas ha vakter när vi går i synagogan" Dagen 100303.

Judiska församlingen i Malmö riktar ny kritik mot stadens finanskommunalråd Ilmar Reepalu (S). De vänder sig emot hans användning av uttrycket "den israeliska lobbyn". Dagens Nyheter 100304.

Hamas ageranden granskas efter vapenhandlares död. Det visade sig nämligen att två palestinier var med i planeringen av mordet. Den ene greps i Jordanien och utlämnades till Dubai, den andre greps i Dubai. Båda hade tidigare arbetat som säkerhetsmän hos Fatah, för Muhammed Dahlan som var PLO:s högste ledare i Gaza innan han tvingades fly därifrån i samband med inbördeskriget PLO - Hamas sommaren 2007. Dahlan sågs också länge som Arafats kronprins. I dag bor han på Västbanken och är ganska maktlös. Hemmets Vän 100304.

Hebron - plats för ny intifada? Patriarkernas grav en orsak till de senaste oroligheterna. Dagen 100305.

Former prisoners reveal torture in Palestinian prisons. In broadcast dealing with one of most sensitive issues in Palestinian society, former prisoners in Gaza, West Bank provide painful testimonies of interrogation methods. Fatah admits phenomenon exists, while Hamas denies it, says 'prisons open to human rights groups'. According to the data presented, some 100 Fatah member are being held in Hamas jails in the Gaza Strip, while some 500 Hamas members are jailed in the PA. Ynet News 100305.

Malmö kraftsamlar mot hatbrott. Men flera Malmöpolitiker har tidigare påtalat antisemitism i staden. Världen idag 100308.

Aktuellt måndag: Judar trakasseras i Malmö och muslimer i Södertälje.Varför så tyst i samhällsdebatten när förövarna inte tycks vara svenska högerextremister? Aktuellt 100308. Enligt programmet så är det i första hand muslimer som attackerat judar.
Mona Sahlin kräver att Göran Hägglund ska be om ursäkt för att han antyder att det är muslimer som attackerar judarna! Expressen 100308.

Hamas-sonen var spion för Israel. Uppträdde utåt som Hamas-aktivist och lojal son till grundaren Hassan Yousef - men som agent förhindrade han en rad självmordsdåd. Dagen 100309.

Palestinierna avvisar fredssamtal. Dagens Nyheter 100311.

"Historiskt storgräl" om Israels byggplaner. Dagens Nyheter 100315.

Bilderna som avslöjar barn som mänskliga sköldar i Gaza-kriget. Aftonbladet 100315.

Mats Tunehag: Det talas om "judiska bosättningar på palestinsk mark", men aldrig om "palestinska bosättningar på israelisk mark". Världen idag 100319.

Thomas Ek: Renoverad synagoga ses som ett hot. Världen idag 100322.

Israel miljardsatsar på arabstäder. Israel kommer att satsa drygt 1,5 miljarder kronor under de närmaste fem åren för att förbättra ekonomin i landets arabdominerade städer. Dagens Nyheter 100322.

Benjamin Netanyahu gav tydligt besked i Washington: "Jerusalem är ingen bosättning." Världen idag 100324.

Binyamin Netanyahu humiliated after Barack Obama 'dumped him for dinner'. Times Online 100326.

Lars Malmbjörk: Västbanken bör införlivas med Israel. Är Västbanken ockuperad? Ur rent militär synpunkt kan så vara fallet, eftersom Israels militärlagar tillämpas där, men ur folkrättslig synpunkt och med res nullius som grund borde området inte anses vara ockuperat utan förvaltat. Vems land skulle man ha ockuperat? Världen idag 100407.

Stanley Sjöberg: Luther, makten och Israels folk. När Martin Luther kring år 1520 studerade Bibeln, upptäckte Guds nåd i den försoning som innebär rättfärdiggörelse genom tron, utan egen ansträngning, då var han svag i sig själv, en reformator med Jesus som förebild. År 1523 skrev Martin Luther en avhandling till försvar för det judiska folket. Martin Luther försvarade judarna i Tyskland inför dem som förföljde dem, diskriminerade dem och förbjöd dem att utöva vissa yrken. Tjugo år senare, 1543, då vill Martin Luther ha politisk makt för sin protestantiska kyrka. Nu vänder han sig mot judarna och uppmanar till att "bränna deras synagogor och bostadshus, beslagtaga deras bönböcker och Talmud, vid dödsstraff förbjuda rabbinerna att undervisa, upphäva deras lejd, hysa dem i stall eller skjul liksom zigenarna, om inte allt detta skulle hjälpa, fördriva dem". Luther uppmanar till att beröva judarna alla mänskliga rättigheter och blir nu värre än någon annan i historien att sprida förtal. Hemmets Vän 100415.

Hamas-styret i Gaza har avrättat två palestinier som dömts för samarbete med Israel. "Dödsstraffet kommer att verkställas för agenter som har dömts till döden, oavsett vad människorättsgrupper säger om den här typen av straff", sade inrikesministern Fathi Hammad. Dagens Nyheter 100415.

Den palestinska islamiströrelsen Hamas säger att den tänker fortsätta att avrätta personer som dömts för spioneri för Israels räkning, trots protester från människorättsgrupper. Expressen 100419.

Syrien oroar USA. Misstänker att Syrien skulle ha levererat Scudrobotar till Hizbollahmilisen i Libanon. Dagens Nyheter 100420.

Expressen 100419.

Siewert Öholm: Hamas ockupation av Gaza som måste upphöra. Fredsprocessen i Mellanöstern kan bara gå baklänges om inte omvärlden inser att det stora hindret för att ens kunna föra samtal om fred är Hamas. Hamas håller Gaza i ett järngrepp både politiskt och ekonomiskt. Hamas terroriserar, förtrycker och mördar också sitt eget folk, den palestinska befolkningen i Gaza. Omvärlden vet detta. EU vet detta. Det är orimligt att bara tigande åse hur diktaturregimen i Iran förser Hamas i Gaza med vapen och pengar. I norr förser dessutom Iran Hizbollaislamisterna i Libanon med vapen och pengar via Syrien. Allt för att utplåna Israel. Världen idag 100423.

Bengt Winroth: Västbanken borde bli en del av Israel. Världen idag 100426.

Kompensation för judar från arabländerna. Israel eftersträvar gottgörelse för judar, som fördrivits ur arabiska länder. I Knesset har därför ett motsvarande lagförslag godkänts, som skall säkra rättigheter för judar, vilka fått lämna egendom och ägodelar i arabiska länder. Huvuddelen av dessa judar kom till Israel helt utblottade. Enligt uppgift från regeringskällor är det fråga om 856.000 människor. (Shalom över Israel, maj 2010).

Israeliska familjer gifter sig.Enligt statistiska centralbyrån finns det idag 1,73 miljoner familjer i Israel. Med 7,5 miljoner invånare innebär det i genomsnitt 3,7 personer per familj. De flesta föräldrar är gifta med varandra, endast 3 procent israeler lever i samboförhållanden. (Shalom över Israel, maj 2010).

Brittisk muslim: Sluta anklaga Israel för allt ont i Mellanöstern. Medan Gaddafi systematiskt massakrerar sitt folk och landet härjas av inbördeskrig, medan arméer slaktar civila i Yemen och Bahrain och nu också i Syrien, frågar jag mig varför goda människor i nästan ett århundrade har fokuserat uteslutande på Palestina (Israel och inte uppmärksammat den brutalitet och det förtryck som hör intimt samman med de muslimska staterna… Behöver deras offer inte några flottiljer? Ett faktum som förtigs och begravs är detta: Fler muslimer dödas av sina bröder i religionens och maktens namn än av utomstående… Det är mycket möjligt att den ständiga fokuseringen på Israel beror på djupt rotad antisemitism… Förra veckan körde jag för Syriens ambassad… och där stod en handfull demonstranter, en hopplös, patetisk skara. Inte heller utanför de storslagna saudiska eller bahrainska byggnaderna i London förekommer några massiva demonstrationståg, trots att pojkar hängs i Bahrain för att de vågar protestera. Varför denna dubbelmoral? Vi är förpliktigade att bedöma alla regeringar och härskare efter samma universella värdeskala, att lyssna till sionisterna som klagar över orättfärdig behandling och med öppna sinnen träda in i en ny tidsålder för Mellanöstern… Vi muslimer måste också acceptera våra förpliktelser. Vi får fortsätta att kritisera, men måste sluta att skylla alla Mellanösterns missförhållanden på Israel… Det är inte längre moraliskt försvarbart för aktivister att uteslutande attackera Israel och antingen bortse från eller ursäkta korrumperade, mordiska och arabiska tyranner. Denna selektivitet vanhedrar pro-palestinska förespråkare och skändar principerna om lika värde och mänskliga rättigheter. Den har tillåtit avskyvärda arabiska härskarfamiljer att alltför länge fortsätta sitt skamliga värv. (Yasmin Alibhai-Brown, The independent, 2 maj 2011, England.)

Judiska Församlingen i Stockholm har anställt David Lazar som så kallad konservativ rabbin. Dagen 100507.

800 samaritaner håller liv i de bibliska riterna när de firar påsk. Dagen 100512.

Hamas slog till mot svensk utställning i Gaza. Ägaren till galleriet misshandlades: Hamas vill inte ha kultur i Gaza - det är mot deras intressen. Dagen 100514.

Siewert Öholm: Diakonias dubbla skeppsbrott. Sveriges alla kristna borde på allvar syna Diakonia bättre, men också börja fundera på att bilda en helt ny hjälp- och biståndsorganisation, som inte skäms för sitt kristna arv och som vågar bistå i nöd därför att evangeliet kräver det. Världen idag 100514.

C-kandidat: Judar bakom Förintelsen. Nu stoppar Stockholmscentern tryckningen av valsedlarna med hans namn. Dagen 100514.

Israel tänker stoppa Gazafartyg. Mattias Gardell, professor i religionshistoria och talesperson är asvarig för en organsisation som ingår i aktionen. Dagens Nyheter 100517.

Barnläger i Gaza vandaliserat. Maskerade män vandaliserade tidigt i morse ett sommarläger för barn vid Medelhavet. Lägeranläggningen, som drivs av FN, jämnades med marken. Dagen 100523.
Omkring 20 män, vissa med automatvapen, rev sönder plasttält och satte eld på saker på platsen, en av flera där det är tänkt att FN ska hålla koloniverksamhet för tusentals palestinska barn under sommaren. Dagens Nyheter 100523.

Här rinner avloppsvattnet rätt ut i floden Jordan. Miljögruppen Jordens vänner-Mellanöstern varnar: Det krävs drastiska åtgärder annars kan floden vara död redan nästa år. Dagen 100526.

Tvist om Israel kan stjälpa kärnvapenavtal. Dagens Nyheter 100528.

Israels kärnubåtar i Persiska viken. Dagens Nyheter 100530.

Elva svenskar på fartygen "Ship to Gaza". Dagens Nyheter 100531.

Nio döda när Gazakonvojen stormades. Dagen 100531.

FN:s säkerhetsråd i möte om stormningen. Dagens Nyheter 100531.

Militärens bild av attacken. Världen idag 100531.

Fyra svenskar i israeliskt fängelse. Dagens Nyheter 100531.

Ulf Ekman: De vill ha bort Israel. Dagen 100601.

Attacken ger Israel än sämre rykte i världen. Flottiljen var lastad med 10.000 ton förnödenheter till Gaza. Israel tillåter 15.000 ton varor komma in varje vecka till Gaza. Dagen 100601.

Svensk Israel-Information: "Rapporteringen har varit väldigt ensidig" Dagen 100601.

Tryck på Israel att häva blockaden. Dagen 100601.

Eli Göndör, Mellanösternvetare och islamolog: Händelserna förändrar ingenting. Händelsen bekräftar bara de roller som redan finns. Israel är förövare och Hamas är offer. Bilden fanns innan dödsskjutningarna, och bilden kommer att finnas efteråt. Det enda som har hänt är att ännu en likartad scen spelats upp i ett större medialt skådespel. Det finns sex miljoner människor i Kairo utan avlopp och rent dricksvatten på grund av en regering som inte bryr sig. Inga humanitära konvojer beger sig dit. Fred mellan Israel och Palestina skulle exempelvis inte lösa demokratiproblemen i de arabiska diktaturerna. Dagen 100601.

"Soldaterna möttes av en lynchmobb". Världen idag 100602.

Tillslaget mot aktivisterna får hård kritik i Israel. "Fiasko", "debacle", "Avgå Barak" och "dårskap" är bara några av rubrikorden på de israeliska tidningarnas förstasidor. Dagen 100602.

Ulf Carmesund: Det känns som att vara med i en amerikansk B-film. Han stod själv vid rodret när de natten till måndag först blev anropade av israeliska armén. "De sa åt oss att byta kurs från Gaza, annars kunde de inte svara för följderna. Vi valde att inte byta kurs", säger Ulf Carmesund. Han berättar om hur de stod armkrok för att försöka fördröja den israeliska arméns möjligheter att nå fram till styrhytten. Dagen 100602.

Vänskapen USA-Israel testas. Dagen 100602.

Många länder fördömer Israel. Dagen 100602.

Kyrkornas världsråd fördömer Israels agerande och kräver att de ska upphäva blockaden av Gaza. Dagen 100602.

Militären säger sig inte ha hittat några vapen i lasten förutom de knivar, träkäppar och järnrör som aktivisterna använde mot de israeliska kommandosoldater som bordade fartygen. Dagen 100602.

Hårt fördömande i Israel. Den ledande dagstidningen Jediot Achronot krävde på tisdagen försvarsminister Ehud Baraks avgång, och tidningen Haaretz uppger att ett storgräl brutit ut i regeringen, efter att beslutet om aktionen fattats, utan att det inre kabinettet i regeringen gett klartecken. Världen idag 100602.

Mikael Abramsson: Mer nyanserad Israelbild, tack. Världen idag 100602.

Mats Tunehag: Sång på båt: Döda judar. En av de få saker som förenar islamska grupper världen över är hatet mot Israel. Aftonbladet kallar Mellanösterns enda demokrati för bandit- och diktaturstat. Idiotin vet inga gränser när vänstergrupper agerar stödtrupp till islamistisk hatpropaganda. Det är inte omsorg om palestinierna som förenar, utan ett illa dolt Israelhat med antisemitiska undertoner. Världen idag 100602.

Dick Erixon: Psykologisk krigföring. Al Jazeera har intervjuat en kvinna ombord som säger, "Vi kommer att uppnå en av två lyckliga mål: antingen martyrskap eller så når vi fram till Gaza." Världen idag 100602.

Teologen Ulf Carmesund: "Militären agerade ganska korrekt". Världen idag 100602.

Gardell: Israel begick överlagt mord. Dagen 100603.

Gazaaktivisterna sköts till döds. Dagen 100603.

Turkiska islamister tackar Israel för propagandasegern. Den turkiska islamistgruppen IHH har utropat sig som vinnare i Ship to Gaza-konvojens kapning. "Vi blev berömda", säger Omar Faruk, styrelsemedlem i gruppen. Dagen 100603.

Lieberman accepterar observatörer. Dagen 100603.

Knesset nära handgemäng i rädträta. Dagen 100603.

Kaos när iransk minister besökte EU-parlamentet. Alf Svensson: Aldrig varit med om något liknande. Dagen 100603.

Ruben Agnarsson: Ett skepp kommer lastat med hat. Den här aktionen, och de internationella reaktioner som har följt den, kommer inte bara att ge Hamas luft under vingarna. De kommer nu att bli ännu mer modiga och kraftfulla i sina aktioner. Hamas är inte en organisation som kommer att tumma på sin ideologiska målsättning att utrota Israel. Världen idag 100604.

Ulf Nilson: Den turkiska välgörenhetsorganisationen IHH, knuten till Hamas och anklagad för att stödja al-Quaida, har satsat hårt på en fartygskonvoj för att bryta Israels blockad av Gaza. IHH är en mycket rik organisation, väl förankrad bland Turkiets köpmän, som donerat miljoner dollar, tillräckligt mycket för att chartra tre fartyg, bland dem Mavi Marmara. IHH har sänt humanitär hjälp till Gaza ett antal gånger, men efter december 2008, har Israel sagt nej. Världen idag 100604.

Mattias Gardell är asatroende. Mattias Gardells umgänge: Muslimska extremister och rasistiska asadyrkare. Världen idag 100604.

Hamas stoppar konvojens bistånd. Världen 100604.

Antisemitismen slår ut i full blom. Antisemitism finns bland riksdagsledamöter, akademiker och horder ute på nätet, skriver Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. Svenska Dagbladet 100604.

Hamas segervisst - nytt lastfartyg nära. Dagens Nyheter 100604.

Svenska kyrkan kräver att blockaden av Gaza lyfts och att man fryser associationsavtalet mellan EU och Israel om inte detta sker. Dagens Nyheter 100605.

Svaret från Gazakonvojen på anrop från israeliskt fartyg: "Stick tillbaka till Auschwitz". Världen 100607.

Terror på Gazaskepp kritiserades. Att extrema grupperingar tilläts delta i Ship to Gaza-konvojen var omdömeslöst. Det framhölls av två partier i måndagens riksdagsdebatt. Världen idag 100608.

Lisa Abramowicz om Ship to Gaza: Varför låter sig Ship to Gazas aktivister utnyttjas av Hamas regim? Ship to Gaza-aktivisterna hör inte sångerna "Intifada, Intifada, Khaybar, Khaybar, O Judar! Mohammeds armé kommer att återvända" (som alluderar till ett slag i Khaybar mot judiska stammar på arabiska halvön på 600-talet) när skeppet Mavi Marmara lämnade hamn i Istanbul. Mavi Marmara var det enda skepp där folk dödades och skadades, inklusive 10 israeliska soldater. Där tillämpades inte icke-våldsperspektivet som på de andra sex båtarna. Minns någon Dror Feilers och Henning Mankells många bedyranden om att "ingen hade så mycket som en nagelfil"på skeppen? Newsmill 100616.
Arkiv.

Göran Lennartsson: Judarna är bärare av Guds löften. Dagen 100608.
Vesa Annala: Den kristna kyrkan ersatte judendomens roll. Dagen 100616.
Nils-Eije Stävare: Inga exklusiva löften för judar i Nya testamentet. Judendomen är helt enkelt en avslutad religion, men den har vägrat inse detta sakernas tillstånd. Dagen 100623.
Leif Carlsson: Guds förbund med judarna har genom Kristus utvidgats till alla. Som väl är håller Gud fast vid förbundet trots allt mänskligt svek. Hans löften gäller och det han har lovat oss och det judiska folket kommer han att hålla. Dagen 100630.
Hans Jansson: Judarnas roll i världshistorien. Vid Jesu återkomst, då han sätter sina fötter på Oljeberget, enligt Sakaraja. Och kommer:"med sina mångtusende heliga,"som Juda brev förutsäger, kommer något sensationellt att hända. Israel kommer under ånger uppleva att Jesus, är den Messias de väntar på. Och Gud säger genom Sakarja att: "över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat." Då ska Guds rike upprättas och utgå från Israel. Dagen 100630.
Sven Reichmann: Guds löften om Israel i Gamla testamentet gäller fortfarande. Utkorelsen innebär att Israel sist av alla folk omvänder sig till Kristus. Vi hedningar har faktiskt blivit frälsta genom Israels förstockelse - i Israels ställe - samtidigt som vi inväntar de dödas uppståndelse när Israel omvänder sig. Dagen 100707.
Nils Eije Stävare: Nytestamentligt perspektiv ska styra läsningen av GT. Dagen 100720.
Göran Lennartsson: Pingströrelsen ska förvalta en upprättelsens teologi. Paulus. Han understryker sin nöd för sina egna som inte upptäckt Jesus. Samtidigt vet han att de har fått förbunden och löftena (Rom 9: 1-5). Gud har inte brutit sitt kontrakt med Israel - "Gud inte tar tillbaka sina gåvor och sin kallelse" (Rom 11:29). Enligt profeten Jeremia ska Israel förbli Guds egendomsfolk så länge sol och måne kretsar i sina banor, även efter att det nya förbundet ingåtts (Jer 31:31f, 35-37). Dagen 100720.

Bert Stålhammar: Ship to Gaza - ett moraliskt haveri. Hemmets Vän 100610.

Knivar och blod togs bort från foton. Nyhetsbyrån Reuters kritiseras för att ha tagit bort knivar och blod från bilder från den israeliska attacken mot konvojen Ship to Gaza. Dagens Nyheter 100608.

Ahmadinejad hyllad i Turkiet. Israels attack mot Gazakonvojen var ett stort steg mot Israels totala utplåning. Det sade Irans president Mahmoud Ahmadinejad när han talade till jublande åhörare i Istanbul på måndagen. Åhörarna gensvarade med applåder och slagorden: "Död åt Amerika" och "Död åt Israel". Världen idag 100609.

FN röstade för nya sanktioner mot Iran. Dagens Nyheter 100610.

Israels regering varnade marinen för räd på internationellt vatten. Dagens Nyheter 100610.

Tre sprickor
- en går mellan Hamas och Fatah,
den andra inom Hamas,
den tredje mellan Hamas och ett stort antal militanta celler i Gaza.
Svensk-israelisk Gazainfo 090610.

Emanuel Avidan: Hamas vill inte ha fred med Israel. Världen idag 100611.

Inger Cullman: All skuld och allt ansvar kan inte läggas på Israel. Det är ett kallat och utvalt folk, inte framför andra folk utan bland andra folk, vilket är en enormt stor skillnad. Och Gud ångrar inte sin kallelse och sin utkorelse. Tack vare det judiska folket har vi en tro, en frälsning, Bibeln och så enormt mycket mer. Det minsta vi kan göra är väl att be för och stötta denna Guds ögonsten. Världen idag 100611.

Ove Aronsson: Enögda rapporter om "Ship to Gaza". Fartyget "Marmara" blev vid avgången från turkisk hamn avvinkad av Hamasrepresentanter. Minst 60 vältränade IHH-män (IHH= en turkisk hjälporganisation med tvivelaktiga ekonomiska kopplingar) sjöng vid kajen sånger om hur profeten Muhammeds armé dödat den judiska befolkningen i Khaibar år 628. Världen idag 100611.

Ahmadinejad: "Sionistregimen kommer att gå under." Dagen 100611.

"Judehatande finansiär bakom Gazakonvojen". Malaysias ex-president Mahathir Mohamed har gjort sig känd som judehatare. Dagens Nyheter 100611.
Stellan Vinthagen: Mahathir Mohamed finansierar inte Ship to Gaza. Dagens Nyheter 100611.
Patrik Öhberg svarar: Vinthagens avståndstagande från antisemitismen gör inte något större intryck. Dagens Nyheter 100611.

Nazi swastika used in support for Ship to Gaza. Världen idag 100613.

Emanuel Avidan: Hamas vill inte ha fred med Israel. Världen idag 100611.

Gardell ser inte Hamas som terrorrörelse. Är Hamas en terrororganisation? Mattias Gardell: "Nej, Hamas är samtidigt en religiös rörelse, en social rörelse, en politisk rörelse och en motståndsrörelse. Beslutet att stämpla Hamas som en terrororganisation är ett politiskt beslut, inte ett juridiskt . Terroristbegreppet används alldeles för slappt." Världen idag 100614.

Mats Tunehag: Turkiets premiärminister Erdogan var en av de pådrivande krafterna bakom det turkiska engagemanget i Ship to Gaza. Både Israel och Egypten erbjöd sig att leverera den turkiska hjälpen till Gaza men erbjudandet avslogs. Erdogan ser Hamas som sina vänner, och han förnekar att de skulle på något sätt utöva terror mot någon. Både EU och USA har klassat Hamas som terroristorganisation. IHH:s ledare Bulent Yildirim deklarerade på en Hamasmanifestation på Gazaremsan att "alla folk i den islamska världen vill ha en ledare som Erdogan". Erdogan har sällat sig till Israel- och judehatare som Irans Ahmadinejad och Hezbollahs Hasan Nasrallah. Erdogan förnekar folkmordet i Sudan med argumentet att "muslimer inte kan begå folkmord". Han har sagt sig stödja sharia och hans fru och döttrar bär slöja. Världen idag 100616.

Iran uppger att två fartyg med förnödenheter ska skickas till Gaza. Världen idag 100616.

Omkring 30 000 upprörda ultraortodoxa judar demonstrerade på torsdagen i Jerusalem mot ett HD-beslut om skolvägran. Dagens Nyheter 100617.

Israel lättar på Gazablockad. Dagens Nyheter 100617.

EU-parlamentet i en resolution: Stoppa blockaden av Gaza omedelbart. Världen idag 100618.

Israel tillåter "civila" Gazavaror. Aftonbladet 100620.

Siewert Öholm: Israel har en absolut rätt att försvara sig. Världen idag 100623.

Arab youths attack Jewish dance group in Germany. USA Today 100624.

Hamas rånade bank på Gazaremsan. Polis från islamiströrelsen Hamas tilltvingade sig på söndagen under vapenhot motsvarande 125 000 kronor från ett bankkontor i Gaza. Pengarna var frysta på order av Palestinska myndigheten som ett led i arbetet med att stoppa penningtvätt. Dagen 100629.

Emanuel Avidan: Israel mötte terroraktion. Världen idag 100630.
Conrad Utvåg: Soldaterna agerade rätt. Världen idag 100630.
Inger Cullman: Israels folk är trängt. Världen idag 100630.
Erna Berger-Sundin: Varför få krav mot Egypten? Världen idag 100630.

Mosab Yousef fick asyl i USA. Palestiniern Mosab Hassan Yousef var israelisk spion på Västbanken och i Gaza. Nu har han fått asyl i USA. Yousef har berättat om sin kristna omvändelse och om sitt liv som agent i boken Son of Hamas. Han son till en av Hamas grundare. Dagen 100702.

Hizbollahs andlige ledare död. En av Libanons främsta shiamuslimska ledare, Mohammad Hussein Fadlallah, avled på söndagen på ett sjukhus i huvudstaden Beirut. Fadlallah var andlig ledare för och strateg inom Hizbollah när rörelsen grundades 1982 och hade fortsatt stort inflytande i den militanta rörelsen. Dagens Nyheter 100703.

Åtal för dödsskjutningar i Gaza. Israeliska militären har beslutat att väcka åtal för dråp mot en soldat som anklagas för att ha skjutit ihjäl två palestinska kvinnor i Gaza under kriget förra året. Kvinnorna dödades trots att de ska ha viftat med vita flaggor. Dagens Nyheter 100706.

Dåliga förberedelser bakom dödsbordning. Man räknade uppenbarligen inte på allvar med att soldaterna skulle möta aktivt motstånd. Trots att underrättelsetjänsten visste att det fanns människor ombord som skulle kunna ta till våld. Rapporten kritiserar också att det inte fanns någon plan B att ta till när man började ana vartåt det barkade. Sveriges Radio 100712.

Hård kritik mot fartygsingripande. Den israeliska flottan var dåligt förberedd inför bordningen av hjälpkonvojen Ship to Gaza då nio turkiska aktivister sköts till döds, enligt en första granskning av aktionen som presenterades på måndagen. Dagens Nyheter 100712.

Messianic Jewish Church Won't Appeal Israeli Court Ruling. A congregation of Messianic Jews in Israel who recently lost a lawsuit against an ultra-orthodox Jewish group that allegedly incited a riot against them has decided not to appeal their case, the church's pastor said. Crosswalk.com 100715.

Ny lag splittrar det judiska folket. Syftet med lagförslaget är att tydliggöra reglerna kring konvertering - men också att öka överrabbinatets kontroll. Dagen 100721.

Inget hot före attentat mot synagoga. Dagens Nyheter 100723.
Oro i judisk församling efter attentat. Dagen 100724.

Israel warns of North Korean missiles in the Middle East. ICEJ News 100727.

Proposed arms sale to Saudi Arabia could be as much as $30 billion Arab states continue military buying spree to counter Iran. ICEJ News 100728.

Lars Gunther: Det är högst rimligt och nödvändigt att kräva att blockaden lättas, men absurt att kräva att den ska hävas. Dagen 100730.

Rabbin i Stockholm utsatt för antisemitiska hot. Dagens Nyheter 100729.

En raket avfyrad från Gaza träffade på fredagen staden Ashkelon i Israel. Dagens Nyheter 100731.

Rabbiner protesterar mot judinnor i burka. Dagen 100801.

Trädfällningen kan urarta i krig. Efter fyra lugna år kan den lilla men blodiga trädstriden på gränsen mellan Israel och Libanon resultera i en storskalig konflikt. Dagen 100805.

MEMRI: Saudi Columnist: there Is No Islam without Jihad. Imra.org 100808.

Ahmadinejad questions number killed on 9/11. ICEJ News 100809.

Klart med fredsmöte - men Hamas ställs utanför. Israel och Palestinska myndigheten säger ja till direkta fredsförhandlingar i september. USA står för inbjudan och Hamas hålls utanför förhandlingarna. Dagen 100821. Dagens Nyheter 100820.

Hemlösa Gazabor trotsar Hamas. En protest mot islamiströrelsens oförmåga att ge dem tak över huvudet. Internationella biståndsgivare lovade nära 5 miljarder dollar till återuppbyggnaden, men inga pengar har kommit fram bland annat på grund av fejden mellan Hamas och al-Fatah. Dagens Nyheter 100820.

USA lugnar Israel om Iranska kärnvapen. Dagens Nyheter 100820.

Hisbollah använder byar som vapenlager. Hisbollah-medlemmar har på Irans uppdrag byggt vapenförråd på inte mindre än 160 platser i södra Libanon. Dessa ammunitionsupplag och krigsförråd ligger oftast i närheten av sjukhus och skolor. Vid ett eventuellt nytt krig innebär det ett svårt dilemma för Israels försvar. För att eliminera dessa Hisbollah-positioner skulle Israel tyvärr oundvikligt också träffa dessa sjukhus och skolor, varefter världen på nytt skulle tala om israeliska massakrer mot civila. FN-observatörerna i området har inte kunnat hindra Hisbollahs upprustning. (Shalom över Israel, augusti 2010).

Alleged Bomber of Christian Boy in Israel to Stand Trial. An Israeli man accused of planting a homemade bomb that almost killed the son of a Messianic Jewish pastor in Ariel, Israel has been declared competent to stand trial. Jack Teitel, 37, who in November was indicted on two charges of pre-meditated murder, three charges of attempted murder and numerous weapons charges, is expected to enter a plea on Sunday (Sept. 5). Compass Direct News 100903.

Ruben Agnarsson: Jerusalems status historiskt och idag. Världen idag 100903.

Ahmadinejad: "Förhandlingarna dömda att misslyckas" Åhörarna ropade "Död åt USA! Död åt Israel!". Iran motsätter sig alla förhandlingar med "den sionistiska fienden" och finansierar och stöder den terrorstämplade Hamasregimen som kontrollerar Gaza. Dagens Nyheter 100903.

Den palestinska myndigheten angriper Irans president. Irans president "som inte representerar Irans folk, som förfalskade valen och tog makten genom bedrägeri, har ingen rätt att tala om Palestina, dess president eller dess företrädare". Dagens Nyheter 100905.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad har återigen hotat Israel med "utradering". Dagens Nyheter 100905.

Barak in Russia to sign defense cooperation pact. "This agreement will regulate cooperation between the two countries in the military sphere in the next five years." Moscow is also keen to buy Israeli drones after seeing their effectiveness in the hands of the Georgian army two years ago. The Russian military has already bought 12 UAVs from Israel and is training special army units in their use. ICEJ News 100906.

Abbas refusing to "make even one concession" to Israel. "I will quit talks if they demand compromise on right of return." Abbas told the Palestinian newspaper Al-Ayyam, “If they demand concessions on the rights of the refugees or the 1967 borders, I will quit. I can't allow myself to make even one concession," he stated. ICEJ News 100907.

Hamas threatens PA over drive-by shooting arrests. Hamas on Wednesday warned that it would strike out at the Palestinian Authority if its security forces continued to arrest its operatives in the West Bank, following the PA's arrest of six Hamas members suspected of involvement in last week's pair of drive-by ambushes on Israeli motorists. In a harshly worded announcement, the Islamist group declared, "You know that the hands that have reached the heart of the occupier can reach you too," ICEJ News 100908.

Sha\'ath insists PA will never recognize Israel as 'Jewish state. ICEJ News 100908.

Israeli population hits 7.6 million as Jewish New Year of 5771 approaches. The population currently stands at 7,645,000 after growing at the rate of 1.8% for the seventh consecutive year. The breakdown is 75.5% Jewish, 20.3% Arab and 4.2% “other," with most of the last category being immigrants from the former Soviet Union who are not classified as Jews by the Interior Ministry. The numbers also show that Israel has a large population of children, with 28% being under 14 and only 10% being over 65. Some 71.7% of Israelis were born here, including the 161,042 babies born in 2009.

Iran: Nya hätska utfall mot Israel. Landets högste ledare Ali Khamenei fördömde fredssamtalen mellan Israel och palestinierna, och anklagade USA för att försöka "dölja sionistregimens brott". I söndags hotade president Mahmoud Ahmadinejad Israel med "utradering". Dagens Nyheter 100910.

Stanley Sjöberg: Maktanspråk viktigare än välfärd för Hamas. Hemmets Vän 100916.

Lisa Abramowicz: Vänsterns Israelpolitik öppnar för extremism. Vänsterpartiledaren Lars Ohly kallar Israel en "skurkregim", kräver handelsbojkott mot Israel och sade 2009 i en intervju att Israel var "värre än Iran". Under valkampanjen har Ohly nu ersatt "värre än" med "svårt val" när det gäller att jämföra demokratin Israel med diktaturen Iran. Så pass vinglar Ohlys politiska kompass när det gäller att se skillnaden mellan diktatur och demokrati. Världen idag 100920.

Ahmadinejad: USA kan ha legat bakom 9/11. Dagens Nyheter 100924.

Jackie Jakubowski: Israel anser sig tvingat att agera aggressivt för att överleva. Dagen 100922.

Räden mot "Ship to Gaza" fördöms i FN-rapport. Israel svarar: Rapporten är partisk, politiserad och extremistisk Terrorstämplade Hamas som styr Gaza prisar rapporten. FN:s råd för mänskliga rättigheter är ett kontroversiellt organ som enligt kritiker domineras av länder med en mycket tvivelaktig meritlista när det gäller just mänskliga rättigheter. Dagen 100923.

Fredssamtal nära kollaps. Världen idag 100929.
Byggande tar nu fart i bosättningar. Världen idag 100929.

Israel har undertecknat ett avtal med USA om att köpa 20 stridsflygplan av typen F-35. Dagens Nyheter 101008.

Omvända förhållanden när Israel lättade på restriktionerna - smuggling från Gaza till Egypten istället. "Vi har börjat sälja varor vi importerar från Israel till egyptierna." Världen idag 101008.

17-årig jude i Malmö: Situationen för judar i Malmö blir allt mer besvärlig. Världen idag 101012.

Nationalister driver igenom nya lagar i Israel. Nya medborgare tvingas svära trohet till en "judisk och demokratisk" stat. Dagen 101013.

Ahmadinejad hetsade vid Israelgränsen. Dagen Nyheter 101014.

Iran - en stark aktör i Libanon. USA: President Ahmadinejads besök en provokation. Dagen 101015.

Chavez slöt energiavtal med Iran. Dagen Nyheter 101021.

Israelkritik mot katolsk biskopskonferens. Israels vice utrikesminister, Danny Ayalon: "Vi beklagar att den här viktiga konferensen har blivit ett forum för politiska attacker på Israel i bästa arabpropagandistiska anda." Dagen 101026.

Islamic Jihad holds mass anti-Israel rally in Gaza. In its largest rally in years, the Islamic Jihad terror militia managed to draw an estimated 100,000 supporters into the streets of Gaza on Friday, chanting "Death to America" and "Death to Israel." ICEJ News 101029.

US envoy Rice blasts Iran, Syria for arming Hizbullah. ICEJ News 101029.

Separation barrier on Egyptian border to be built soon. ICEJ News 101029.

Hamas medger fler döda i Gazakrig. Mellan 200 och 300 ur rörelsens väpnade gren Qassam brigaderna dödades och utöver dessa ska ytterligare 150 ur Hamas säkerhetsstyrkor ha dödats. Dagens Nyheter 101101.

Church Building in Israel Set Ablaze. An unidentified arsonist in Israel set fire to a Jerusalem church building, the Jerusalem Alliance Church Ministry Center, that has long been a focal point for anti-Christian sentiment in a Jewish ultra-Orthodox-leaning neighborhood, church officials said. Crosswalk.com 101105.

Vänsterpartisten Dror Feiler och miljöpartisten Mehmet Kaplan nekas inresa till Israel. Dagen 101105. Dagens Nyheter 101105.
Kommentar: Helt rätt av Israel, deras försök till inresa i Israel är inget annat än en provokation.

Turkiet ser Israel som ett hot. Den alltmer frostiga relationen mellan länderna ser därmed ut att bli än kyligare. Världen idag 101108.

Evangelikaler anklagar ultraortodoxa judar för brand. "Vi har tidigare blivit hotade av antimissionsgrupper som "Jad l'achim", säger pastor. Dagen 101110.

Ariel Sharon får vistas hemma. Ligger fortfarande i koma. Dagens Nyheter 101112.

Israel tar emot 8 000 etiopier. Nära 8 000 etiopier med judiskt ursprung kan komma att tas emot av Israel de närmsta åren. Världen idag 101117.

Israels parlament beslutade på måndagen att det kan krävas folkomröstning för att lämna tillbaka mark, speciellt Golanhöjderna och Östra Jerusalem. Dagen 101123.

Bengt Winroth: Västbanken - en del av Israel. Dagen efter det att staten Israel bildades anfölls landet av flera arabiska grannländer. Det nybildade landet Jordanien intog det område, som vi i dag kallar Västbanken. Jordaniens överhöghet över Västbanken godkändes endast av två av världens länder: Pakistan och Storbritannien! Med andra ord, det var Jordanien som under nitton år - mellan 1948 och 1967 - ockuperade det område som FN tilldelat Israel 1948! Dagen 101128.

Saudi-Arabien bad USA angribe Iran. Kung Abdullah: "Hugg huvudet av ormen". Kristeligt Dagblad 101126.

Fatah erbjöds Gaza. Dagens Nyheter 101129.

När USA:s hemligheter sprids över världen leder nystanet tillbaka till en 23-årig soldat på en bas i Irak. Bradley Manning sitter gripen sedan i maj. Dagens Nyheter 101129.

Missiler från Nordkorea till Iran. Dagens Nyheter 101129.

Iran är det stora hotet. Arabvärlden minst lika oroad som Israel. Dagen 101130.

Iran utnyttjade Röda halvmånen för att föra in vapen och agenter till Libanon. Dagen 101130.

Iran ifrågasätter läckta dokument. Dagen 101130.

Två gripna för storbranden i Israel. Dagens Nyheter 101205.

Palestinska myndigheten: Judarna har inte rätt till Västra muren. Ny palestinsk rapport: Den här muren var aldrig en del av det så kallade Tempelberget. Det fanns aldrig en sten i den som härrör från kung Salomos tid. Dagen 101208.

Israel öppnar för Gazaexport. Dagens Nyheter 101208.

A Jewish Awakening? In Israel, it's believed the number of Jewish believers has grown from fewer than 200 in 1967 to as many as 15,000 today. Most Jewish believers live in the U.S., where their numbers have increased from 25,000 or 30,000 in the 1970s to at least 60,000 today. Charisma 101209.

Tvärstopp för freden. Palestiniernas president Mahmoud Abbas: Samtalen befinner sig i kris. Dagen 101209.

Israel erbjuder kompensation för Gazakonvoj-offer. Dagens Nyheter 101210.

Hamas kommer aldrig att erkänna Israel. Det sa Ismail Haniyeh, ledare för Hamas politiska gren i Gaza. Vi sa det för fem år sedan och vi säger det idag. Vi kommer aldrig, aldrig, aldrig att erkänna Israel, sa han och tillade att den palestinska presidenten Mahmoud Abbas och PLO gjort ett historiskt misstag då de erkände Israel. Kyrkans Tidning 101215.

Israel gav ny väg i julklapp till ökenkloster. Bygget på Västbanken kritiseras av palestinska kristna. Dagen 101217.

Bolivia erkänner palestinsk stat och följde därmed Brasiliens, Argentinas och Uruguays exempel. Dagen 101218.

Amerikansk Israelturist hittad död i Jerusalem. Enligt vännen, israelisk-brittiska Kaye Susan Wilson, angreps hon och Logan av två arabiska män när de var på vandring vid Beit Shemesh nära Jerusalem. Dagen 101219.

Asylsökande kristna utsätts för hot och övergrepp på flyktingförläggningar i Holland. Världen idag 101220.

Partiledarna borde samfällt gå ut och deklarera att antisemitism inte hör hemma i en demokrati. Det säger EU-parlamentariker Alf Svensson (KD) i en reaktion både på larm om antisemitism i Malmö och i Holland. Världen idag 101221.

Syriens regering stödde attackerna mot skandinaviska ambassader i Damaskus i början av 2006, visar nya dokument från sajten Wikileaks. Dagens Nyheter 101227.

Iran hängde dömd Israelspion. Dagen 101228.

Palestiniernas diplomatiska framgångar oroar Israel. Dagen 101229.

Israels expresident Moshe Katsav våldtäktsdömd. Dagen 101230.

År 2011

Avgörande år väntar för palestinier. Dagens Nyheter 110103.

Wikileaks: Israel fruktar storskalig missilattack från Iran. Dagen 110104.

Politikern Gabrielle Giffords i Tucson, Arizona ,kan ha skjutits för att hon är judinna. Gärningsmannen har kopplingar till antisemitisk organisation. Dagen 11011.

Regeringskris i Libanon efter Hizbollah-avhopp. Dagens Nyheter 110112.

USA och Israel skapade Iran-datamasken Stuxnet. Dagen 110116.

Israels försvarsminister Ehud Barak bildar nytt parti i Israel. Ett nytt mittenparti benämnt Atzmaut (Självständighet eller Oberoende). Dagens Nyheter 110117.

Läckta dokument: Israel skulle få östra Jerusalem. Palestinska förhandlare ska ha varit beredda att lämna större delen av östra Jerusalem till Israel. Det hävdar arabiska tv-kanalen Al-Jazeera, som stöder sig på hemliga palestinska dokument. De läckta uppgifterna förnekas dock bestämt från palestinskt håll. "Lögner och halvsanningar", säger Saeb Erekat till Al Jazeera. Världen idag 110124.

Kommitté friar räd mot Ship to Gaza. Israel agerade i enlighet med internationell lag vid den militära aktionen mot fartygskonvojen Ship to Gaza. Detta enligt den israeliska Turkel-kommissionens första delrapport. Världen idag 110124.

Mats Tunehag: Var finns proportionerna? Det finns fler krig och konflikter att nämna bland muslimska länder, vars konflikter lämnat miljontals människor döda. När ska samma mediagranskning drabba dessa länder som Ship-to-Gaza-konvojen? Över tio miljoner dödade i muslimska länder i krig, folkmord, inbördeskrig och gasattacker kontra nio terroristanknutna aktivister dödade av israeliska soldater som handlade i självförsvar. Var finns proportionerna och rättvisa måttstockar? Världen idag 110124.

Kritik mot palestinska ledare efter eftergifter i fredssamtal. Men de utpekade palestinierna avfärdar den arabiska satellitkanalen Al-Jaziras avslöjande: Stora delar av dokumenten är fabricerade. Dagen 110125.

Hemligt samarbete pressar palestinier. Den palestinska säkerhetstjänsten har ett omfattande samarbete med den israeliska ockupationsmakten - något som man till varje pris vill dölja för omvärlden. Dagens Nyheter 110125.

Hemligt samarbete har pågått i flera år. Samarbetet mellan palestinsk och israelisk säkerhetstjänst har varit omfattande och pågått under lång tid. Dagens Nyheter 110126.

Palestinier godkände mord på sina egna. Mordet på en utpekad palestinsk terrorledare i Gaza 2005 utfördes i samförstånd mellan palestinska myndigheter och Israel. Dagens Nyheter 110126.

Kritisk rapport om Gazainvasionen stoppades av palestinierna. Dagens Nyheter 110127.

Paraguay erkänner palestinsk stat. Det sydamerikanska landet lägger sig därmed på samma linje som en rad andra länder i regionen: Brasilien, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Peru, Guyana och Uruguay. Dagens Nyheter 110128.

Hammaren och skäran och halvmånen. Vänstern flirtar med islamismen - men deras egna har varit offer för islamismens attacker över hela världen. "Inom delar av vänstern i Europa finns en aningslöshet och en okunskap. Man väljer ut fienden. Sedan blir fiendens motståndare våra vänner." Dagen 110202.

Jonathan D. Halevi: Egypt's Muslim Brotherhood: In Their Own Words. Rashad al-Bayumi, the Brotherhood's second-in-command, announced in an interview with Japanese TV that the group would join a transitional government in order to cancel the peace treaty between Egypt and Israel, as it "offends the Arabs' dignity and destroys the interests of Egypt and other Arab states." The organization claimed to be participating in the elections because "the Muslim Brotherhood preaches the path of Allah...[and therefore it is participating] to fulfill Allah's commands in peaceful ways, using existing constitutional institutions and a decision determined by the ballot box." That is, democracy is Islam's entryway to power. Jerusalem Center for Public Affairs 110206.

Dangerously underestimating the Muslim Brotherhood. Jerusalem Post 110206.

Israeli leaders worried about effect of new government on peace treaty Jerusalem urged to make peace with Palestinians to avoid unrest. Israel is watching events in neighboring Egypt with grave apprehension, as continuing chaos and the rising profile of the implacably anti-Israel Moslem Brotherhood threatens to undo 30 years of "Cold Peace" on Israel's southern border, massively complicating the Jewish State's strategic position. (ICEJ News 110207.)

Paul Widen: Det Muslimska Brödraskapet. När det nu runt om i världen höjs röster för demokrati i Egypten är det också många som vill göra gällande att MB är en legitim demokratisk aktör, en nästan pacifistisk organisation som har utsatts för ett orättvist förtryckt i årtionden. I själva verket är dock organisationen kompromisslöst islamistisk, vilket dess företrädare är helt öppna med att förkunna för alla som är intresserade att lyssna. Organisationens företrädare kräver konsekvent att fredsavtalet mellan Egypten och Israel ska upphävas och att "Palestina" (dvs. Israel) ska befrias från "den sionistiska fienden". "Vi älskar döden som fienden älskar livet," är en fras som har upprepats av dess ledare sedan 1940-talet. Paul Widen 110208.

Alf Svensson: I Israel ser man dilemmat för de västliga regimer som har understött diktatorn Hosni Mubarak. De 450 parlamentarikerna har mött israeliska och palestinska ledare, bland annat har de lyssnat till tal av Israels president Shimon Peres. Hizbollah skjuter fortfarande flera missiler per dag, det kom en missil under en av parlamentsgruppernas besök. Dagen 110208.

Dror Feilers "Snövit och sanningens vansinne" ställs ut igen. Dagen 110208.

Ny konvoj till Gaza planeras. Samfundet Sverige-Israel kritiserar aktionen: "Vi anser inte att de här aktivisterna drivs av omsorg om befolkningen i Gaza, hade man gjort det så hade man sänt hjälpsändningar via lagliga vägar. Man är ute efter att misskreditera Israel." Världen idag 110209.
Felicia Sværen: Förordar UD Israelbojkott? Ship to Gazas arrangörer menar att man vill sända förnödenheter till befolkningen i Gaza. Det är uppenbart att det i själva verket, både då och nu, handlar om att skapa opinion mot Israel. Vad bidrog Ship to Gaza till? Att nio människor miste livet och möjligen att ännu fler börjar hata Israel? Var finns fred, frid och solidaritet i detta? Världen idag 110211.

Protester på Västbanken tystas av säkerhetspolis. Den palestinska myndigheten använder hot och våld - i likhet med de metoder som används i Kairo - för att slå ned demonstrationer på Västbanken till stöd för protesterna i Egypten och Tunisien. Dagen 110210.

Palestinska myndigheter utlovar nyval. Men den avgrundsdjupa sprickan mellan Abbas officiella palestinska myndighet på Västbanken och det islamistiska Hamasstyret i Gaza gör det ytterst tveksamt om några val kan hållas överhuvudtaget. Dagen 110215.

Israeli minister: We will never leave Hebron. Hebron is the location of the Cave of the Patriarchs, burial place of Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca and Leah - all of the patriarchs and matriarchs of the Jewish people with the exception of Rachel, who is buried in Bethlehem. Hebron is also one of the oldest towns on earth with a continual Jewish presence, and was the first capital of Israel's most beloved king, David. It is second only to Jerusalem in importance and holiness to the Jewish people Israel Today Magazine 110216.

Palestiniernas president Mahmud Abbas: Val endast om Gaza är med. Det utlovade palestinska valet i september kommer inte att hållas ifall Hamas, som styr i Gaza, inte tillåter röstande där. Dagens Nyheter 110217.

Palestinska aktivister i Gaza har arrangerat massiva demonstrationer med krav på enighet mellan Gazas Hamasstyre och den Fatahdominerade Palestinska myndigheten. Dagens Nyheter 110315.

Israel bordade fartyg med "vapen till Gaza". Dagens Nyheter 110315.
50 ton vapen hittade på fartyg. Det skepp med vapen som bordades av israelisk militär på tisdagen bar på en omfattande vapenlast. Bland annat sex missiler för att beskjuta fartyg. Dagens Nyheter 110316.

Lisa Abramowicz: Ensidig Israelbild på Armémuseet. Utställningen "Breaking the silence" på Armémuseet i Stockholm är som en enda lång anklagelseakt mot Israel. Och det är beklämmande att se vilka som står bakom den. "Utställningen presenteras av Armémuseum i samarbete med Kristna Fredsrörelsen, Diakonia och Svenska kyrkan, med stöd av Folke Bernadotteakademin och Sida." Så skattebetalarna får stå för notan. Dagen 110317.
Joakim Wohlfeil, Diakonia; Helena Koumi, Kristna Fredsrörelsen; Henrik Fröjmark, Svenska kyrkan: Syftet med utställningen är dialogen. Utställningen Breaking the Silence är ingen politisk markering, utan ett sätt att visa den verklighet som de stridande befinner sig i under en väpnad konflikt. Dagen 110324.

Annelie Enochson: Bättre vara muslim i Israel än i Nordafrika. Hemmets Vän 110317.

Judisk familj i Malmö lever under dödshot. Dagen 110318.

Våldet i Syrien fortsätter trots regimens försäkringar om att det råder lugn i landet. Enligt Amnesty International har 55 personer dödats av säkerhetsstyrkorna den senaste veckan. Dagens Nyheter 110325.

Människorättsgrupper attackerade i Gaza. Medarbetare till Diakonias samarbetspartner Al Mezan misshandlade av Hamasaktivister. Dagen 110323.

Bibelöversättare dödad i Jerusalem. Dödsoffret för bombdådet i Jerusalem i onsdags var bibelöversättare. Mary Gardner, 55, hade översatt Nya testamentet till ifé-språket i Togo. Nu befann hon sig i Jerusalem för att studera hebreiska innan hon återvände till Togo i Västafrika för att ta itu med översättningen av Gamla testamentet. Dagen 110326.

Tårgas mot demonstranter i Syrien. Amnesty International återgav i fredags uppgifter om totalt minst 55 dödsoffer i sammanstötningar under veckan. Dagen 110326.
Höjd beredskap i Jerusalem. Världen idag 110325.

Stödet till Assad kan undergräva Hamas ställning. Den palestinska organisationen Hamas visar att de spelar ett högt spel när de vänder de syriska demonstranterna ryggen och ger sitt stöd för den sittande Assad-regimen. Dagens Nyheter 110403.

Israel kräver att FN-rapport skrotas. Israel krävde på söndagen att FN skrotar den sydafrikanske domaren Richard Goldstones rapport om Gazakriget. Goldstone skriver att han nu håller med Netanyahu om att rådet som analyserade krigshändelserna haft en "historia av partiskhet mot Israel". Dagens Nyheter 110304.

"I en demokrati drar man inte in medborgarskap". Medborgarrättsgrupper i Israel fördömer nya lagar som odemokratiska. Dagen 110401.

Facebook stoppar intifadagrupp. Den Facebookgrupp som uppmanar till en tredje intifada mot Israel har nu stoppats. Uppmaningar till våld mot Israel ledde till att gruppens sida, med 350 000 medlemmar, blockerades på tisdagen. Världen idag 110401.

Richard Goldstone tar tillbaka anklagelser mot Israel om krigsbrott. Richard Goldstone anklagade för 1,5 år sedan Israel för krigsbrott i Gazakriget i en FN-rapport - nu gör han "avbön". Dagen 110405.
Arne Lapidus: Goldstones rapport har redan vållat Israels anseende obotlig skada. Dagen 110405.
Elisabeth Sandlund: Juristen som hade fel. Att Goldstone gör helt om i fråga om Israels agerande under Gazakriget förtjänar större uppmärksamhet. Att Goldstone ändrat uppfattning får inte de mest inbitna Israelkritikerna att följa efter. Att han rakryggat vågat erkänna att han hade fel kan ändå på sikt bidra till en mer nyanserad bild på situationen. Men då krävs att frågan åter kommer i rampljuset. Dagen 110406.

USA säger sig ha bevis för att Iran hjälper regimen i Syrien att slå ned protesterna i landet. Dagens Nyheter 110414.

Mordet på den italienske Palestinaaktivisten Vittorio Arrigoni väcker avsky i Gaza. Dagens Nyheter 110415. Dagen 110415.

Pansar mot civila i syriska städer. Syriska regeringsstyrkor stormade på måndagen staden Daraa med civila dödsoffer som följd. Också förorter till Damaskus utsattes för häftiga attacker. Dagens Nyheter 110425.

Ledningen som levererar gas från Egypten till Israel sprängdes av maskerade män - och nu vill en majoritet av egyptierna skrota fredsavtalet med Israel. Dagen 110428.

Palestinsk glädje över Hamas och Fatahs beslut att bilda regering. Dagen 110429.

Israel oroligt över öppen Gazagräns. Egypten ska öppna sin gräns mot Gaza. Det gör Israel rejält oroligt. Utan stenhård gränskontroll fruktar Israel att den palestinska gruppen Hamas kommer bygga upp sin militära styrka. Israel ser allt fler tecken på att Egyptens nya styre vänder Israel ryggen och närmar sig Iran och Hamas. Dagens Nyheter 110429.

Syrisk regim ger folket ultimatum. Dagens Nyheter 110502.

Fatah och Hamas oense om bin Ladins död. Trots det skrev de två palestinska grupperna på ett avtal som lägger grunden för allmänna palestinska val inom ett år. Det var Ismail Haniyeh som för Hamas räkning fördömde USA:s likvidering av Usama bin Ladin. "Vi ser detta som en fortsättning på USA:s politik, som baseras på förtryck och att spilla muslimskt och arabiskt blod". Dagen 110503.

Brödraskapet: USA bör lämna muslimska länder. En av de starkaste reaktionerna på bin Ladins död kom, från Muslimska brödraskapet i Egypten. I ett uttalande sa de att USA nu när bin Ladin är borta, måste dra tillbaka sina trupper från Irak, Afghanistan och andra muslimska länder. USA borde också snarast erkänna Palestina som självständigt. Dagen 110504.

Israelfientlighet chockar överste. Richard Kemp: Propagandan är värre än Goebbels. Dagens Israelfientliga konspirationspropaganda är värre än den Goebbels stod för. Och den har inte minst FN:s människorättsråd gjort mycket för att främja. Världen idag 110506.

Stridsvagnsattacker mot syriska staden Homs. Miljonstaden som är Syriens tredje största skakades redan i helgen av hårdföra militärinsatser mot oppositionella, då stridsvagnar rullade in i flera bostadskvarter. Dagens Nyheter 110511.

Sten-Gunnar Hedin: Plötsligt tiger de tre G:na…. Det som jag kanske allra mest förundras över är de välkända och beryktade svenska "tre G:nas" tystnad (Per Gahrton, Jan Guillou och Mattias Gardell)! Vi har ju alltid sett, hört och läst deras försvar av de förtrycktas fri- och rättigheter. När nu den ena arabiska folkgruppen efter den andra höjer sin röst och vågar tala, reser sig och berättar om årtionden av omänskligt förtryck, då blir dessa, den svenska media­elitens inställning till och rapportering av regionens diktaturer, helt obegripliga. I synnerhet eftersom de alltid, som jag uppfattat det, utgett sig för att vara de verkligt riktiga förståsigpåarna av Mellanösterns politik. Åtminstone har det gällt Israel-Palestinafrågan Världen idag 110509.

FN: Nordkorea och Iran i hemligt vapensamarbete. Nordkorea och Iran har i hemlighet utbytt missilteknologi, enligt en hemligstämplad FN-rapport som nyhetsbyrån Reuters tagit del av. Dagens Nyheter 110515.

Obamas Israel-tal får hård kritik. USA:s president Barack Obamas tal om att gränsen mellan Israel och en palestinsk stat bör dras efter 1967 års stilleståndslinjer får hård kritik. "Obama har kastat Israel under bussen", säger republikanen Mitt Romney. Dagens Nyheter 110520.

USA-Israel: "Vi är inte överens" Efter mötet mellan president Barack Obama och Israels premiärminister i Vita huset var de två ledarna ense om sak: Vi är inte överens. Samtalstonen var emellertid civiliserad. Dagens Nyheter 110520.

Bildt nöjd med Obamas Israel-tal. Dagens Nyheter 110520.

Syrisk aktivist: "Det kommer bli värre" Dagens Nyheter 110521.

Ruben Agnarsson: Obamas svek. "Vi tror att Israels och Palestinas gränser bör grundas på 1967 års gränslinjer", sade USA:s president Barack Obama, inför mötet med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i slutet av förra veckan. Inför mötet spekulerade utländska och svenska medier i att Israels så kallade bosättningar skulle kunna fortsätta existera mot erbjudande om andra landområden till palestinierna. Dessa "bosättningar" handlar om cirka 300 000 israeler som lever på Västbanken. Det ska jämföras med de arabiska "bosättningarna" i Israel, där 1,6 miljoner araber bor i landet och är israeliska medborgare. Av någon anledning problematiseras inte denna stora folkgrupp, när demografiska analyser om Mellanöstern regelmässigt tas fram. Världen idag 110523.

Jordan's king boycotts Abbas. Moscow: Hamas must recognize Israel. DEBKAfile 110523.

'New PA law to grant all convicted terrorists monthly pay'. Those eligible include planners of suicide bombings. Those serving sentences of more than 20 years will receive higher salaries, according to the new PA law. Salaries are to be paid from the day of arrest until release. The PMW report points out that more than 6,000 Palestinians are currently serving time in Israeli prisons for terror- related offenses. Jerusalem Post 110525.

Nytt skepp styr mot Gaza. Dagen 110603.

Syriens regim betalade aktivister. Anklagelser från oppositionen efter aktion vid Golan. Världen idag 110608.

Study Proves Jerusalem Belongs to Jews. Jerusalem is not a settlement but the historical capital of Israel. If Jerusalem were to be divided along the armistice demarcation lines of 1967 as President Obama suggested, it would place the Old City under Palestinian rule. “This would contradict the legal commitments made to the Jewish people in the San Remo Resolution of 1920, the Mandate for Palestine in 1922, as well as Article 80 in the United Nations Charter." Charisma News 110608.

Grymheter av syriska armén. Syriska desertörer berättar om grymheter utförda av president Assads styrkor. Tusentals flyktingar strömmar nu in i Turkiet. Dagens Nyheter 110611.

The Anniversary Of A Miracle - Israel's Victory In The Six Day War. Today is the anniversary of a modern miracle, the Israeli victory of the Six Day War, or Milhemet Sheshet Ha Yamim in Hebrew. It saw an outnumbered Israel beat back an attempt at destruction and genocide, reunite Jerusalem, bring the strategic Golan and the historic Jewish homelands of Judea and Samaria back under Israeli sovereignty. It's worth recounting 46 years later, when Israel's mortal enemies once again gather to attempt to destroy her. joshuapundit

Över hälften av Oslos skolelever hört ordet jude använt som skällsord och en tredjedel av de judiska skolungdomarna har upplevt hets. Kyrkans Tidning 110616.

Syriens president: "Bakterierna" ska utplånas. Dagens Nyheter 110620.

Hillary Clinton emot Gazabåtar. Presidenten Bashar Assad framträdde i ett tv-inslag under måndagen där han talade om en konspiration som har sina rötter utomlands. Assad liknade det hela vid "bakterier" som måste utplånas. Som en reaktion på tv-talet bröt demonstrationer ut i Damaskus och kuststaden Latakia. Dagens Nyheter 110624.

Ship to Gaza gör nytt försök med konvoj. Världen idag 110615.
Lisa Abramowicz: Det här är enbart en politisk manifestation som framför allt stöder Hamas. All form av humanitär hjälp släpps in via fyra gränsövergångar och både FN och EU säger att det är möjligt att få in allting utom vapen och icke projektbaserat byggnadsmaterial. Gränsövergången till Egypten är nu också öppen, så det stämmer inte att säga att Gaza är blockerat. Världen idag 110615.
Lukas Berggren: Ship to Hamas. Världen idag 110622.

S-krav: Sverige måste erkänna staten Palestina. Dagen 110626.

Siewert Öholm: När hyckleri stavas "Ship to Gaza". De svenskar som deltar gör det fullt medvetna om att de samarbetar med terrororganisationer och militanta islamister som i grunden vill utplåna staten Israel. Lösningen är att palestinier och arabiska grannländer slutar föra missilkrig och erkänner staten Israel. Då börjar freden. Världen idag 110627.

Bitte Assarmo: Mellanöstern-konflikten inte svartvit. Mattias Gardell. En man som beskriver Yusuf al-Qaradawi som tillhörande den "den islamiska mittfåran" får vara hur mycket professor han vill men trovärdig är han inte. Det är ingen hemlighet att Yusuf al-Qaradawi så sent som för ett par år sedan, i Al-Jazeera, uttalade sig ytterst positivt om Adolf Hitler och hans utrotning av judarna. Å andra sidan har anarkisten och den "frihetlige socialisten" Mattias Gardell en gång skrivit en entusiastisk hyllningsartikel om Moammar Khadaffi och hans regim i Libyen så vad kan man egentligen förvänta sig? Helt klart är i alla fall att Mattias Gardell satt en ära i att idealisera islam samtidigt som han gång efter annan bagatelliserat antisemitismen. Världen idag 110629.

Grekland stoppade båt mot Gaza. Grekland förbjuder alla fartyg med destination Gaza att lämna grekiskt territorialvatten. Tungt beväpnade grekiska soldater tvingade i går ett fartyg med amerikanska aktivister att vända. Dagens Nyheter 110701.
Kapten för Gazaskepp i arrest. Dagen 110703.

Messianic Christian Couple in Israel Accused of Converting Minor. Ultra-Orthodox Jews harass, threaten pair even though 16-year-old has not converted. Compass Direct News 110702.

Svensk Gaza-båt stoppad. Grekisk kustbevakning har hindrat den svensk-grekisk-norska passagerarbåten, "Juliano", från att lämna hamnen i Pireus i Grekland. Dagen 110705.

Ship to Gaza-aktivister återvänder. "Det är inte vi som misslyckats, det är den grekiska staten och våra motståndare som totalt har havererat, säger Henning Mankell, enligt Göteborgs-Posten." Dagen 110707.

"Svenska kyrkans kritik av Israel, såväl den tidigare bojkotten av israeliska varor som engagemanget i Ship to Gaza, behöver sättas under lupp." Så uttrycker sig prästen och debattören Annika Borg och kyrkoherden och skribenten Christer Hugo när de i en debattartikel på Passagen ger sig in i polemik mot flera av Svenska kyrkans företrädare som biskop Eva Brunne, biskop emeritus Martin Lind och KG Hammar vilka i juni skrev under ett upprop till stöd för Ship to Gaza. Dagen 110707.

Ship to Gaza är tillbaka i Sverige igen. Ship to Gaza kunde inte få ut sina båtar på internationellt vatten för att den grekiska regeringen kom med ett dekret som sa att inga båtar med destination Gaza skulle få lämna grekiska hamnar. De båtar som har försökt har stoppats av hamnpolis med förevändningen att alla papper inte har varit i ordning. Kyrkans Tidning 110708.

Palestinians Cannot Accept Less than 100%. The Palestinians are divided today into two camps - one that is radical and another that is less radical -- or "moderate" in the words of the West. The radical camp is headed by Hamas and other extremist groups such as the Islamic Jihad organization. This camp's message is: We want 100% of everything and we will not make any concessions to Israel. We want all the land, from the Mediterranean to the Jordan River. We want to replace Israel with an Islamic state where Jews who wish to could live as a minority. Hudson New York Programs 110712.

6 in 10 Palestinians reject 2-state solution, survey finds.
73% of 1,010 Palestinians in W. Bank, Gaza agree with 'hadith' quoted in Hamas Charter about the need to kill Jews hiding behind stones, trees.
Only one in three Palestinians (34 percent) accepts two states for two peoples as the solution to the Israeli-Palestinian conflict.
Palestine as the homeland for the Palestinian people and Israel as the homeland for the Jewish people: Just 34% said they accepted that concept, while 61% rejected it.
Asked about the fate of Jerusalem, 92% said it should be the capital of Palestine, 1% said the capital of Israel, 3% the capital of both, and 4% a neutral international city.
Seventy-two percent backed denying the thousands of years of Jewish history in Jerusalem, 62% supported kidnapping IDF soldiers and holding them hostage, and 53% were in favor or teaching songs about hating Jews in Palestinian schools. Jerusalem Post 110715.

Hizbullah receiving Scud missiles from Syria. Quoting Western intelligence officials, The Times of London reported Friday that the Syrian government is increasing the tempo of weapons shipments to the Iranian backed Shi'ite terror militia Hizbullah in Lebanon. The weapons reportedly include advanced Scud D missiles with a range of 700 km. and which "are accurate to within tens of meters and bring all of Israel, Jordan and large parts of Turkey within Hezbollah's range," according to the report. Israeli officials quoted in the report added that Syria itself, despite recent civil unrest, has been engaged in a heavy arms buildup. (ICEJ News 110718).

Germany to underwrite sixth Israeli Sub. The German newsmagazine Der Spiegel reported on Sunday that the German government will provide Israel with its sixth U212 Dolphin-class nuclear-capable submarine and will subsidize the deal with a total of 135 million euros. The report said that German Defense Minister Tomas de Maiziere announced the deal when he met in Israel last week with Prime Minister Netanyahu and Defense Minister Ehud Barak. The Dolphin class boats are reported to cost $500 million and $700m and constitute Israel's most sophisticated and strategic military platform, with a fleet of three with three more on the way, most of which have been heavily subsidized by Berlin. (ICEJ News 110718).

Gazakonvojen - Omständigheterna spelade Israel i händerna. Dagens Nyheter 110720.

Ship to Gaza är ett moraliskt och politiskt haveri. Stödet för Muslimska brödraskapet och tystnaden om Iran, Mubarak och Khadaffi borde få Mattias Gardell att rodna av skam. Istället väljer han den klassiska antisemitismens väg: Skyll allt på judarna! Det skriver journalisten Siewert Öholm. Newsmill.se 110721.

Dror Feilers kopplingar till FARC och Hamas. Dror Feiler har suttit med i redaktionsrådet för FARC-gerillans nyhetsbyrå Anncol. Här kan man lyssna på ett radioprogram från den 10 maj 2006, där Dror Feiler blir väldigt upprörd över att Ilya Meyer kritiserar Hamas. När Meyer påpekar att det inte bara är Israel som är skyldig till den uppkomna situationen, utan att även Hamas styrkor har gjort sig skyldiga till övertramp, påpekar Feiler: ""Hamas skjuter inga raketer från Gaza; det är Islamisk Jihad och andra organisationer som försöker sabotera för Hamas. Hamas har deklarerat vapenstillestånd ensidigt sedan ett år tillbaks." Och så vidare. I debatten intar Feiler samma hållning som han därefter har gjort under hela Ship to Gaza-spektaklet: kritiken riktas bara åt ett håll, mot Israel. Inget ont ord sägs om Hamas. Och när någon annan kritiserar Hamas, tar Feiler omedelbart organisationen i försvar. sverigeisrael.org 110721.

Invånarna i Gaza enda förlorarna i årets Ship to Gaza-uppgörelse. Dagen 110721.

Flight to Israel efter Ship to Gaza. Kristdemokrater startar stöd- och solidaritetsflyg till Israel. Ship to Gaza och dess beskrivning av verkligheten får inte stå oemotsagd, säger Katarina Gustavsson (KD). Dagen 110722.

Isak Betsimon: Tandlösa fördömanden av Syriens regering räcker inte. Demokratikämparna riskerar sitt och sina familjemedlemmars liv när de går ut på gatan för att kräva det som vi i Europa ser som en självklarhet, medan vi bara beklagar och talar hur synd det är om dem. Dagen 110727.

Nära 3.000 människor saknas i Syrien sedan inledningen av revoltrörelsen mot regimen. 1.634 människor dödats och 26.000 gripits sedan den folkliga resningen inleddes den 15 mars. Dagens Nyheter 110728.

Maktstrid skakar den iranska regimen. Samtidigt kommer nya oroande rapporter om det kärnvapenhot som världen måste motverka. Dagens Nyheter 110729.

Palestinier får nöja sig med halv julilön. Dagens Nyheter 110731.

Stridsvagnar attackerade i syrisk stad. Syriska stridsvagnar rullade in i Hama tidigt på söndagen, efter att i närmare en månad ha omringat staden som svar på de omfattande protesterna mot regimen. Enligt de senaste uppgifterna ska över 80 människor ha dödats i angreppet. Dagens Nyheter 110731.

Middle Eastern Christians and anti-Semitism. Statements by Arab clerics, George Saliba - the Syriac Orthodox Church's bishop in Lebanon, reveal that blood libels are still very much alive. Saliba declared that “the source... behind all these movements, all these civil wars, and all these evils" in the Arab world is nothing other than Zionism, “deeply rooted in Judaism." The Jews, he says, are responsible for financing and inciting the turmoil in accordance with The Protocols of the Elders of Zion. Jerusalem Post 110801.

"Omvärlden reagerar för svagt mot Syriens regering". Söndagen var den blodigaste dagen hittills sedan upproret mot den syriska regimen tog fart på allvar i våras. Uppgifter gör gällande att cirka 140 demonstranter, främst i staden Hama, dödades när regeringens stridsvagnar sattes in. I FN har säkerhetsrådet inte kunnat enas i frågan. Enligt nyhetsbyrån Reuters har Ryssland, Kina, Sydafrika, Indien och Brasilien hittills inte backat upp de givna förslagen. Ryssland och Kina hotar dessutom med att lägga in sitt veto mot någon form av resolution. Dagens Nyheter 110801.

Turks intercept Iranian weapons shipment. The Munich-based Süddeutsche Zeitung reported on Thursday that Turkey recently intercepted a large shipment of Iranian weapons bound for the Lebanese Shi'ite terror militia Hizbullah. (ICEJ News 110804.)

Ulf Nilsson: I syrien härskar Assad - och kaos. Varför ingriper ingen? Svaret är att det egentligen bara är USA som har resurser. Och amerikanerna tvekar. Syrien är nära lierat med Iran och ytterligare ett stort krig i Mellanöstern är ungefär det sista man önskar sig. Världen idag 110805.

Minst 50 dödade av syrisk militär under söndagen. Dagens Nyheter 110807.

Chávez sänder Khaddafi "stor kram". Venezuelas president Hugo Chávez sänder den hårt ansatte libyske ledaren Muammar Khaddafi "en stor kram med en gränslös känsla av broderskap" i ett brev som fördömer Natos "imperialistiska attacker" mot Libyen. Dagens Nyheter 110807.

Support for Assad hurting Hizbullah's credibility. Syrian isolation deepens as crackdown worsens. Indications are beginning to surface throughout the Arab world that the Iranian supported Shi'ite terror militia Hizbullah, which has effectively taken over the government of Lebanon, is losing popularity because of its unqualified support for Syrian president Bashar Assad and the bloody crackdown he has ordered against civilians protesting against his government. “Hizbullah always criticises the double standards of the West, but it has done worse," said Amjad, a protester from the Syrian city of Hama. “We feel betrayed." ICEJ News 110808.

UNRWA Watch launched in Gaza. A new group called “UNRWA Watch" was launched on Monday with the stated purpose of monitoring the activities of the UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. The grassroots “UNRWA Watch" is based in Gaza and reportedly consists of Palestinians who have grown weary after decades of watching billions of dollars in aid money donated to UNRWA disappear while their lives have not significantly improved. Gaza residents and Hamas officials have recently voiced outrage that UNRWA appears to be bowing to political pressure from donor countries to turn over critical services to the Palestinian Authority and refugee host countries. Hamas officials have also angrily denied statements by some UNRWA officials that it has intimidated UN staff and stolen UN supplies meant for civilians. ICEJ News 110815).

Syrien trappar upp våldet mot egna befolkningen. Det som hänt Egyptens störtade ledare stärker president Assad i hans övertygelse. Dagen 110816.

Bengt Andersson: Ingen väg till fred och stabilitet. En färsk opinionsundersökning bland palestinska araber pekar på att bildandet av en palestinsk stat knappast skulle leda till fred i Mellanöstern. Dagen 110816.

Egyptens lugna sida erövras av terrorister. Mellanösterns mest fridfulla avkrok är på väg att förvandlas till ett getingbo av intriger. Sedan i fredags har egyptiska infanteriförband opererat mot terrorister, smugglare och sabotörer i norra och centrala Sinai. I går uppgavs att två "militanta islamister" dödats och tjugo gripits. Dagens Nyheter 110817.

Israel har råkat i diplomatisk kris sedan fem egyptiska gränspoliser dödats i jakten på förövarna vid torsdagens blodiga attacker i Negev-öknen. På lördagen kallade Egypten hem sin ambassadör från Israel. Dagens Nyheter 110820.

Vapenvila mellan Israel och Hamas. Israel och islamiströrelsen Hamas, som kontrollerar Gazaremsan, har enats om en vapenvila efter fem dagars stridshandlingar. Dagens Nyheter 110822.

Sven Nilsson: Israel kan inte ersättas med kyrkan. Det finns en uppdelning inom den evangelikala delen av kristenheten i synen på Israel. Allt fler tycks tyvärr anamma ersättningsteologins synsätt. Dagen 110830.
Markus Holmbom: Man kan vara stolt ersättningsteolog. Det gäller att förstå hur begreppet "ersättningsteologi" används. Dagen 110908.
Sven Nilsson: Gud har en plan för det judiska folket. Jag använder begreppet "ersättningsteologi" i sin ursprungliga historiska betydelse: att kyrkan/församlingen ersatt det etniska Israel som förbundspartner och att alla löften till det judiska folket i GT i stället får sin tillämpning på den kristna kyrkan. Judarna har därmed inte längre någon särskild betydelse för Guds handlande i historien. Detta är ett uttryck för den hednakristna kyrkans förhävelse, som redan Paulus varnade för. Dagen 110914.
Göran Lennartsson: Den kristna kyrkan har inte ersatt Israel. Att "ersättningsteologin" - läran att judarna av en eller annan orsak fråntagits kallelsen som Guds folk och att dess plats tagits över av den kristna kyrkan - skulle vara en klassiskt kristen uppfattning är djupt vilseledande. I alla fall om man med klassisk menar nytestamentlig, "apostolisk" kristen tro. Tanken att Gud brutit förbundet med judarna (Israel) och att det nu bärs av den kristna kyrkan, hör till skrifter vid sidan av Nya testamentet. Dagen110921.
Alf Lindgren: Vi måste stödja staten Israel. Ersättningsteologin betyder helt enkelt att Guds handlande med Israel inte längre gäller, utan har ersatts med kyrkan eller församlingen. Denna uppfattning tillkom när de hednakristna blev fler än de judekristna eller ett bättre ord, Messiastroende. Denna tragiska uppfattning har gett näring åt antisemitismen och skapat nya skiljemurar mellan Israel och församlingen. Paulus skriver ju att Jesus har brutit ned skiljemuren som gjorde att vi som kristna har fått del av medborgarskapet i Israel. Dagen 110921.
Göte Olingdah: Är hedningarna utanför Hebréerbrevets blickfält? Omvändelse och tron på Kristus/Melkisedek är förbundstecknet i det Nya förbundet, inte längre omskärelse och genetisk härkomst. Detta budskap är helt i linje med övriga nytestamentliga skrifter. Så visst som Gud är en, han som skall göra judarna rättfärdiga genom tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro. Dagen 110927.

Stefan Sturesson: Israel, palestinierna och FN. Det är nu 64 år sedan FN 1947 beslutade om en delning av västra Palestina i ett judiskt och ett arabiskt område. Detta var en glädjedag för de judiska palestinierna, de som längtat, och hoppats så länge på att en dag få se Israel återupprättas. Men märkligt nog delades inte glädjen av de arabiska palestinierna, eller de arabiska grannstaterna. Att palestinska araber för första gången i världshistorien skulle få en egen stat, var inte nog för dem. När debatten inför beslutet pågick i FN hotade palestinaaraberna med krig genom sin representant från Arab Higher Committee, Jamal Husseini. Han sade bland annat: "Den föreslagna delningslinjen kommer inte att bli något annat än en gräns av eld och blod". Detta var inte bara ett inlägg i debatten. Det var ett allvarligt menat hot, som skulle komma att sättas i verket omgående efter omröstningen. Nu, 64 år senare, kan vi bara konstatera, att 10 000-tals människoliv har spillts, på grund av denna ovilja att dela landet med judarna. Efter 64 år vägrar fortfarande den palestinaarabiska sidan att acceptera en judisk stat i området. De drömmer fortfarande om en palestinsk stat från floden (Jordan) till havet (Medelhavet). Men än värre, efter 64 år, är hatet mot judarna större än någonsin. Idag är den tongivande rörelsen i de palestinska områdena islamistiska Hamas, en rörelse som har Israels utplånande och upprättandet av en islamisk stat i hela Västpalestina som sitt främsta mål. Shalom över Israel 110901.

Sven Nilsson: Kyrkan har inte ersatt Israel. Shalom över Israel 110901.

Israelvåld mot aktivister "orimligt" men aktionen i sig var laglig enligt FN-utredning. Dagen 110901.

Palmer-rapporten: Israels sjöblockad av Gaza är laglig. Efter många om och men publicerades idag den så kallade Palmer-rapporten, resultatet av den undersökningspanel som tillsattes av FN:s Generalsekreterare den 2 augusti 2010 för att utreda den israeliska flottans bordning av Gaza-flottiljen den 31 maj samma år. I rapportens inledning presenteras nio punkter som sammanfattar rapportens slutsater.
1. Händelserna den 31 maj 2010 borde aldrig ha ägt rum på det sätt de gjorde och stora ansträngningar bör göras för att förhindra uppkomsten av liknande incidenter i framtiden.
2. Den grundläggande principen om fri sjöfart på internationellt vatten är endast underkastad vissa begränsade undantag enligt internationell rätt. Israel står inför ett verkligt hot mot dess säkerhet från militanta grupper i Gaza. Sjöblockaden infördes som en legitim säkerhetsåtgärd för att förhindra vapen från att komma in i Gaza sjövägen och dess implementering överensstämmer med kraven i internationell rätt.
3. Flottiljen var ett icke-statligt bemödande som omfattade fartyg och deltagare från ett antal länder.
4. Emedan människor har rätt att uttrycka sina politiska åsikter, agerade flottiljen hänsynslöst i sitt försök att bryta sjöblockaden. Majoriteten av flottiljens deltagare hade inte våldsamma avsikter, men det finns allvarliga frågor beträffande flottiljorganisatörernas uppförande, sanna ambition och mål, i synnerhet IHH. Flottiljens handlande medförde en onödig potentiell risk för upptrappning. Paul Widén 110902.

Turkiet utvisar Israels ambassadör i Ankara. Bakgrunden är oenighet i efterspelet till den israeliska bordningen av ett fartyg i den så kallade Gaza-flottan i fjol, då nio turkar dödades. Dagens Nyheter 110902.

Turkiska krigsskepp eskort till Gaza. Konflikten mellan Turkiet och Israel förvärras. Alla turkiska hjälpsändningar till Gazaremsan ska från och med nu eskorteras av krigsfartyg, säger Turkiets premiärminister Tayyip Erdogan i en intervju med al-Jazira, skriver den israeliska tidningen Haaretz. Dagen 110908.
Turkiet skärper tonen mot Israel. Dagens Nyheter 110908.

Bråk om palestinsk ambassadör i Sverige. Palestinierna fick i dag en ambassadör till Sverige när Carl Bildt tog emot Hala Husni Fariz. Men att palestinierna nu uppgraderas och får ambassadörstatus får kritik från både Folkpartiet och Kristdemokraterna. Dagen 110909.

Aktivister i Kairo river mur som skyddar Israels ambassad. Dagen 110909.
Israels ambassad i Kairo stormades. Dagen 110910.

Orosmolnen hopar sig för Israel. I Egypten stormades den israeliska ambassaden och några dagar tidigare sparkade Turkiet ut Israels ambassadör. Dagen 110913.

Dan Johansson: Be för FN- omröstningen om Palestina. Det område man önskar som grund för den tilltänkta staten är det bibliska Judéen och Samarien. Löfteslandet som Gud lovat Israel som ska ges bort. Därmed så står hela Bibelns trovärdighet på spel. Det palestinska ledarskapet har sagt att det inte kommer att finnas rum för en enda jude på Västbanken. Över 300 000 judar ska fördrivas in till Israel. På den stora platsen framför Klagomuren ska man bygga bostäder. Flera miljoner araber ska tillåtas invandra, judarna blir då en minoritet i sitt eget land. Man har också tydligt sagt att detta bara är första steget till att överta hela Israels land och låta det bli arabiskt område, där inga judar ska kunna bo. Arabernas motto är det som psalmisten beskriver i den 83:e Psalmen: "Kom låt oss utrota dem så de inte längre är ett folk." Inget av detta förstår dagens nyhetsuppläsare i radio och tv. Inte heller våra politiker. Dagen 110914.

Ahmadinejad blames 'Zionists' for WWI and II. He added his support for the Palestinian petition for state recognition at the UN next week, saying it would be the "beginning of the liberation of the entire Palestinian land," which had "existed before the Palestinians had unwanted guests pour into Palestine with guns." ICEJ News 110915.

PA threatens Christian man for criticism of health services. George Canawati, a member of one of the largest Christian families in Bethlehem and a journalist at Radio 2000, will have to appear in court sometime next month for the crime of criticizing the medical services in Bethlehem. One of Canawati's complaints was aimed at a clinic run by the Palestinian Authority's Ministry of Health, where he claimed that patients had to wait in line for too long. The Palestinian Journalists Syndicate based in the West Bank criticized the PA for the legal harassment of Canawati. (ICEJ News 110915).

Erdogan making regional tour, blasts Israel. Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is on a regional tour, including a speech before the Arab League in Cairo on Tuesday in which he blasted Israel and declared that "recognizing the Palestinian state is not an option, it is an obligation." In related news, increased diplomatic chilliness from Turkey, including a proposal to do away with visa free entry for Israelis into Turkey and reports that the Turkish military is making technical preparations for war with the IDF, has not been met in kind by the Jewish State, which has refused to respond to several provocative statements and moves by Erdogan's government, which is reported to be very appreciated in Washington and European capitals. "Erdogan is taking advantage of the instability and ongoing upheaval in the Arab world to solidify Turkey's standing and influence," one Israeli official explained. Israel is also very concerned with reports that Turkey might deploy navy vessels in the Eastern Mediterranean, possibly even based in Egypt. (ICEJ News 110915).

The Islamist party ruling Turkey has been on a deliberate collision course with Israel for years now and finally found a pretext for breaking off its decades-long strategic alliance with Jerusalem over the Mavi Marmara flotilla raid last year. (ICEJ News 110915).

Turkiet hotar med flottnärvaro. Israel kan inte längre "göra som de vill", lovade Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan under ett besök i Tunisien. I en tv-intervju som Al Jazeeras gjorde i förra veckan gav Erdogan uttryck för att han såg Israels agerande när man stormade skeppet i maj 2010 som "grund för krig", men att Turkiet då hade visat "tålamod". Dagens Nyheter 110915.

Mons Krabbe: Ship to Gaza underminerar fredsprocessen. FN-rapporten om Ship to Gaza-incidenten visar att Israel hade rätt att upprätta en blockad av Gaza. StGs försök att bryta blockaden har som syfte att provocera Israel till att ännu en gång överreagera. FN-rapporten om Ship to Gaza-incidenten (hädanefter benämnt StG) visar att Israel hade rätten att upprätta en blockad av Gaza, för att förhindra införseln av vapen till Hamas. Israel befinner sig trots allt i ett "de facto" krigstillstånd med Hamas. StGs försök att bryta blockaden har som syfte att provocera Israel till att ännu en gång överreagera. Israels tendens att överreagera är dess stora svaghet. Det är i och för sig förståeligt, givet att staten har stått under invasions- och förintelsehot under hela dess 60-åriga existens. Newsmill 110917.

Messianic Jews Persecuted in Jerusalem Suburb. Messianic Jews in a suburb west of Jerusalem continue to be harassed for following their faith, this time by someone anonymously placing flyers in public areas singling out members of Messianic congregations. The flyers began appearing two weeks ago in the town of Mevasseret Zion. Asher Intrater, leader of the Ahavat Yeshua Congregation, said he thinks the flyers are “an effort to drive us out of the neighborhood." Charisma 110919.

Många palestinier vill helst bo i Israel. Ungefär varannan palestinier i östra Jerusalem skulle helst vilja bli medborgare i Israel om en permanent tvåstatslösning för Israel och Palestina blir verklighet. Det framgår av en ny opinionsmätning bland Jerusalempalestinier som presenterades på Utrikespolitiska institutet den 16 september. En motsvarande andel av de nästan fem miljonerna palestinska flyktingar skulle vilja flytta tillbaka till sina hemorter i Israel. UI-bloggen 110919.
24 procent skulle föredra israeliskt medborgarskap framför palestinskt. När man tillfrågades om vad man trodde att de arabiska grannarna föredrog, svarade emellertid hela 44 procent att dessa skulle välja att bli israeliska medborgare. På frågan om vad de skulle göra ifall deras stadsdel vid en permanent överenskommelse skulle tillfalla Israel och de fick möjlighet att flytta till den palestinska staten, svarade 71 procent att de inte skulle flytta, utan stanna kvar i sina hem. Endast 22 procent svarade att de skulle bosätta sig i den palestinska staten. Trots anklagelser från arabisk sida och från EU och FN - om folkmord (!) och israelisk diskriminering av araber, föredrar alltså flertalet Israel framför andra alternativ.

Mahmoud Abbas skrev en doktorsavhandling i Moskva där han förnekade Förintelsen. Hans ämbetstid gick ut den 9 januari 2009, men inga nyval har utlysts. Han har, i likhet med sina företrädare, aldrig hållit ingångna avtal; dessa har regelmässigt överträtts, och Israel har alltid getts skulden för bakslagen. Han har redan hotats till livet av Hamas, och om han skulle erkänna Israel som en judisk stat, vore han på direkt kollisionskurs med ett stort antal islamistiska grupper och stater som försvurit sig till Israels förstörelse. Dessutom är ett muslimskt fredföredrag giltigt i högst 10 år eller tills muslimerna är tillräckligt starka att bryta det. Och för övrigt: Vilket värde har för dem en överenskommelse, när man inte ens erkänner den ena parten, Israel? Såväl politiker som religiösa ledare hävdar att avsaknaden av fred i Mellanöstern beror på att Israel har ockuperat arabisk mark sedan 1967, ja till och med före 1948, och uttrycktes genom åratal av eldgivning från Golanhöjderna och upprepade anfall mot Israel. För det andra borde de kunna dra sig till minnes de otaliga muslimska konflikterna inom området och i andra delar av världen, vilka inte har något som helst att göra med Israel utan med radikal arabisk nationalism, tyranni och islamism. Judar som återvänt från världens fyra hörn till sina förfäders land i uppfyllelse av det profetiska ordet - det vill säga i enlighet med Guds beslut - är inte ockupanter. Det har alltid funnit ett betydande antal judar i detta land och de har väntat på sina bröder. De är återvändande, hemvändande. De brukade jorden, anlade trädgårdar, planterade skogar och återuppbyggde raserade bibliska städer. Israel, som legat för fäfot och varit ödelagt, började åter blomstra, allt med Guds, den obestridlige ägarens, välsignelse. Enligt den äldsta tillgängliga relevanta dokumentationen, Bibeln, är judarna de rättmätiga innehavarna av det land som anförtrotts dem och kan följaktligen inte kallas kolonialister. Detta har faktiskt erkänts och bekräftats av internationella samfund som Nationernas Förbund (av samtliga 52 medlemsländer) år 1920 och 1922. En betydande del av Jerusalem (Gamla staden med dess 58 synagogor) samt delar av Judéen och Samarien ockuperades 1948-1967 av Jordanien som en följd av dess anfallskrig mot Israel. Under dessa 19 år kallade FN aldrig detta för en ockupation. Men sedan 1967, när Israel befriade områdena, har detta ord oupphörligen kastats i ansiktet på oss. Apropå ockupation: Ett antal kristna kyrkosamfund kräver bojkott av Israel på grund av vad de anser vara "ockupation av arabisk mark". De struntar i vad den judiska skriften, Bibeln; säger om judarnas återvändande. Det bristande intresset för verkliga fall av ockupation avslöjar deras hyckleri. Bara två exempel: Kina har ockuperat Tibet sedan 1949 och Turkiet en del av Cypern sedan 1974. Varför utpekas Israel, som faktiskt inte är en ockupant? Detta är en total absurditet.
Det var den romerske ockupanten kejsar Hadrianus som satte etiketten Palestina (Philistia) på Israel under 100-talet i syfte att radera ut varje minne av det judiska hemlandet. Namnet syftade på filistéerna, vilka vid det laget varit ute ur bilden sen århundraden tillbaka, men det häftade vid vårt land i uppemot två årtusenden, och även vi judar i Förskingringen definierades med hjälp av det. Jag minns att jag som barn i Europa pikades med uppmaningen att "resa till Palestina". Till och med judiska institutioner i det Heliga Landet använde sig av benämningen, bland dem Palestine Orchestra, Palestine Electric Corporation och tidningen Palestine Post - namnet på Jerusalem Post före 1948. Det var de i landet bosatta araberna som kategoriskt avfärdade namnet, eftersom de såg det somett sionistiskt sådant. Det var inte förrän efter 1967 som araberna började kalla sig palestinier. Och nu vill de förleda världen att tro att de är ättlingar till de klassiska filistéerna. I Israel är det emellertid välkänt vilka angränsande arabländer de invandrat ifrån; deras släktingar bor där fortfarande. Att dessa araber skullle vara filistéer är en helt absurd tanke, lika absurd som det sätt varpå Israel förvandlades till Palestina. Ett arabiskt folk med namnet palestinier har aldrig existerat.
En annan falsk etikett är Västbanken. I alla FN-resolutioner och dokument från bara ett par decennier tillbaka i tiden används de bibliska termerna Judéen och Samarien. Jordaniens kung Abdullah I, vilken härskade över landet öster om Jordanfloden, anföll Israel 1948 och ockuperade Judéen och Samarien. Han gav området ett nytt namn: Västbanken. Två bibliska namn, i användning under tusentals år och standardbeteckningar i historieböckerna, ersattes av angriparens politiskt betingade term och genomsyrade dagens vokabulär. Jag håller mig till Bibelns namn! Att vi kallar Israel en judisk stat, delvis med häsnsyftning till vår tro, borde egentligen vara minst problematiskt för muslimerna. Organisationen för den Islamska konferensen (OIC) har 57 medlemmar, som är muslimska stater. "Judisk" syftar på Juda kungaätt och har alltsedan biblisk tid beteckant alla judar (israeliter) över hela världen. Så när muslimer önskar diktera vad Israel bör kalla eller inte kalla sig självt, är det en oförskämdhet och absurditet.
Efter Första världskriget, när de arabiska landområden som legat under turkisk-ottmansk ockupation hade blivit självständiga stater, skulle även judarna få det land

Per Ahlmark anklagar Bildt för kylighet "inför det judiska". Förre folkpartiledaren Per Ahlmark kritiserar i sina memoarer utrikesminister Carl Bildt för att vara "okunnig om och otäckt kylig inför det judiska". Han kritiserar även Bildt för att ha en "enfaldig" syn på staten Israel som ett monoetniskt land, trots att det består av invandrare från mer än 100 nationer. Dagen 110920.

No to statehood. Palestine has refused statehood in the past because it's not its real goal. IF THE Palestinian Authority genuinely desired international recognition as a sovereign state, Mahmoud Abbas wouldn't have come to New York to seek membership in the UN General Assembly this week. There would have been no need to, for Palestine would have long since taken its seat in the United Nations. Were Palestinian statehood Abbas's real goal, after all, he could have delivered it to his people three years ago. In 2008, then-Israeli Prime Minister Ehud Olmert proposed the creation of a sovereign Palestinian state on territory equal (after land swaps) to 100 percent of the West Bank and Gaza, with free passage between the two plus a capital in the Arab section of Jerusalem. Yet Abbas turned down the Israeli offer. And he has refused ever since even to engage in negotiations. boston,com 110921.

Palestinska Fatah: Målet med FN-initiativet är Israels utplåning.
Abbas Zaki, medlem av Fatahs centralkommitté, i en al-Jazeera-diskussion:
“När vi säger att ett avtal ska baseras på de här gränserna, då förstår president Abbas, då förstår vi, då vet alla att det större målet inte kan uppnås i ett steg. Om Israel drar sig tillbaka från Jerusalem, evakuerar de 650 000 bosättarna och river muren - vad händer då med Israel? Det blir slutet för Israel. Vem är nervös, upprörd och arg nu? Netanyahu, Lieberman och Obama - alla de där skitstövlarna. Varför ens ta upp det här? Vi borde alla vara glada att se Israel upprört. Om vi säger att vi vill utplåna Israel - kom igen, det är för svårt, det är inte [acceptabel] politik att säga så. Säg inte sådana saker till världen. Håll det för er själva. Jag vill ha resolutioner som alla är överens om. Jag säger till världen, kvartetten och Amerika: Ni lovade och ni visade er vara lögnare."
Jag har tidigare med president Abbas egna ord berättat att han inte vill ha fred, samt via en opinionsundersökning berättat att majoriteten av palestinierna ser tvåstatslösningen som ett steg på vägen mot Israels utplåning. En mängd andra fakta tyder på att denna inställning delas av stora opinioner i den så kallade muslimska världen.
Jag är nu ganska säker på att de som i FN säger "ja" till Palestina i själva verket säger "nej" till fred och "nej" till det judiska hemlandets och dess befolknings existens. De är ansvariga för vad de gör. Om en enskild medborgare lätt kan ta reda på vad texten på pappret som Abbas viftade med i Generalförsamlingen egentligen betyder, då kan regeringar göra detsamma. Svensk Israel-Information 110926.

Debunking the Palestine Lie. You tube 11:37.

Ahmadinejad speech leads to mass walkout. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad used his speech before the UN General Assembly to attack Israel and Western powers on Thursday, ignoring the Islamic Republic's renegade nuclear program and generating little but a massive walkout by diplomats from dozens of countries, led by the US. "Mr Ahmadinejad had a chance to address his own people's aspirations for freedom and dignity, but instead he again turned to abhorrent anti-Semitic slurs and despicable conspiracy theories," said US representative Mark Kornblau. (ICEJ News 110923)

Turkiet har använt Facebook och Twitter för att hitta 174 israeler, mestadels soldater, som utpekas som ansvariga för den dödliga bordningen av Ship to Gaza förra året. Dagens Nyheter 110926.

Turkiet och Iran i samarbete mot kurdrebeller. Turkiets premiärminister Tayyip Erdogan aviserade på söndagen att turkisk och iransk militär står redo att tillsammans slå till mot kurdiska rebeller, gemensam fiende för båda länderna. Dagens Nyheter 110925.

Drömmen om en palestinsk stat i kras. Trots förlusten i FN togs den palestinske presidenten Mahmoud Abbas emot som en hjälte. Dagen 110927.

Messianic Pastor Seeks Truth in Middle East Conflict. The pastor of Jerusalem's largest Messianic congregation says the truth about the Palestinian Authority's recent push for statehood isn't being told—and he intends to change that.
Wayne Hilsden, senior pastor of King of Kings Community, says most Palestinian Israelis living in Jerusalem would rather remain under the current Israeli government's jurisdiction than a newly recognized Palestinian state. Hilsden cited a recent survey conducted in partnership with Israel's Council on Foreign Relations, which found that 35 percent of Jerusalem's Arab residents would prefer to remain Israeli citizens—and even more would be willing to relocate if their neighborhoods became part of a Palestinian state.
"It's a message that most of the world is not hearing," says Hilsden. "And the fact that Palestinians themselves, for the most part, are not overwhelmingly supportive of Palestinian state should tell the rest of the world that maybe a Palestinian state is not the answer to this problem."
Of the remaining Arab residents surveyed by the council, 30 percent wish to live under a Palestinian state, and 35 percent would not provide responses. But Hilsden, who has lived in Jerusalem since 1983, says it's the last segment—those who won't respond—that proves how complex this issue really is. Hilsden says Arab pastors who work closely within the Palestinian territories have found the majority of Arabs would rather be under Israeli rule, but many are afraid to publicly side with the Jewish nation. Charisma 111003.

Handel med palestinier ska få skjuts av EU. Dagens Nyheter 110927.

Israelisk dom tar bort religionskrav. Nu kan man vara judisk medborgare i Israel utan att vara registrerad som att man tillhör den judiska religionen. Det efter en unik dom. Den israeliska författaren Yoram Kaniuk har i en historisk dom fått rätt att registreras i Israel som officiellt "utan religion", istället för "judisk". Dagen 111004.

Israels judar missnöjda med de ortodoxas makt. Motståndet växer mot den ortodoxa judendomens monopol i Israel. Mer än 80 procent av Israels judar är missnöjda med hur regeringen hanterar frågor som rör stat och religion, visar en ny opinionsmätning. "Flertalet israeler vill se full religionsfrihet förverkligas", säger rabbin Uri Regev, ledare för gruppen som låtit göra mätningen. Dagen 111007.

Olaglig utbyggnad av moské på Oljeberget. Kommunen har försökt stoppa bygget som skadat en judisk gravplats. Trots order om att stoppa arbetet, är moskén vid den judiska gravplatsen på Oljeberget snart färdigutbyggd. Världen idag 111010.

Därför släpper Hamas den israeliska soldaten. Efter internationell medling: Israel låter mer än 1000 palestinska fångar återvända hem. Dagen 111013.

Nytt försök bojkotta Israel bland akademiker. Fler än 200 personer har skrivit på ett upprop som manar till bojkott av akademiskt samarbete mellan Israel och Sverige. Världen idag 111010.

Svartmålning av israeliska fängelseförhållanden. En palestinsk minister anklagar Israel för fängelseförhållanden värre än "nazisternas Auschwitz". Palestinska fångar har tidigare haft många goda ord om villkoren på israeliska fängelser. Världen idag 111017.

Blek Shalit återförenades med sin familj. Samtidigt utspelades vilda glädjescener på Västbanken och i Gaza när Israel släppte 477 palestinska fångar i en första omgång. Dagen 111018.

Fångväxling ledde till stort jubel. Frigivne Gilad Shalit: Jag ser fram emot att träffa människor och tala med dem och inte göra samma sak hela dagarna. Dagen 111019.
... men missnöje finns på båda sidor. 1027 palestinska fångar släpps i utbyte mot Shalit. Dagen 111019.

Annonserer mot kristen misjon i Israel. Misjonærer er uønsket i Israel. Det proklamerer antimisjonsorganisasjonen Yad L`Achim i store annonser i israelske aviser. - Dere skal ikke fritt få lov å kapre sjeler i dette landet, heter det. Informasjonssjef David Parsons i Den internasjonale kristne ambassade (ICEJ) sier Yad L`Achim har satt ICEJ på toppen av en liste over sine motstandere. Vi er en organisasjon som skal stanses. Israelske medier har ved flere anledninger avslørt deres overgrep mot messiastroende, og de ser på oss som verre enn nazister. De er ikke bare antimisjonærer, det er også et antikristent element i dette. Dagen 111026.

Gabriel A. Goldberg: Israelisk apartheid finns inte. Det faktum att PA-områdenas arabiska medborgare (i likhet med Israels judiska!) får stå ut med de svårigheter som skapas på grund av israeliska säkerhetsåtgärder, är en direkt följd av PA:s fortsatta krigstillstånd och uppmuntran till terrorism. Säkerhetsåtgärder - tyvärr, men de är inte några bevis på apartheid. Dagen 111028.

Saudisk prins belönar kidnappning av israeler. Dagens Nyheter 111030.

Paul Widén: Lite bakgrund till den senaste upptrappningen. Över en miljon människor i södra Israel har uppmanats att alltid uppehålla sig i eller i omedelbar närhet till ett skyddsrum. Minst 50 raketer och granater har avfyrats sedan i onsdags. Paul Widén blogg 111031.

Storbritannien håller alla alternativ öppna när det gäller att hindra Iran från att skaffa kärnvapen. Samtidigt finns farhågor för att Israel planerar att på egen hand attackera Irans kärnanläggningar. Svenska Dagbladet111103.

Israel Must Be Destroyed. The Palestinian Authority (which actually only represents 60 percent of Palestinians, who live in the West Bank) is in trouble again. Palestinian Authority (PA) leader, Mahmoud Abbas, was recently seen in an Egyptian TV interview stating flatly that the PA would never recognize the state of Israel and was determined to destroy Israel. strategypage.com 111107.

Hårda ord om Netanyahu på G20-mötet. Frankrikes president Nicolas Sarkozy: "Jag tål inte att se honom längre. Han är en lögnare." USA:s president Barack Obama svarar: "Ni kanske inte tål honom, men tänk på att jag har att göra med honom varje dag." Dagens Nyheter 111108.

Militärstrateg: Anfall mot Iran inte omöjligt, men det är svårt att se att ett anfall skulle kunna stoppa programmet. Dagens Nyheter 111108.

Bistånd till palestinierna efter beslut i amerikanska kongressen. Palestinierna får nära 200 miljoner dollar i bistånd från USA sedan Washingtonkongressen hävt en frysning av pengarna. 148 miljoner dollar är avsedda för palestiniernas polismyndighet. Dagens Nyheter 111108.

Statligt bekostad skrift: Israel är en apartheidstat. Biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserar Palestinagruppernas alster: Den är hårt vinklad. Skriften "Kolonialism och apartheid" kostade omkring 150 000 kronor att framställa. Den ingick i ett större informationsprogram på 700 000 kronor. Dagen 111109.

Iran vill inte kompromissa. Ryssland ser varje försök att införa nya sanktioner mot Iran som ett sätt att försöka tvinga fram ett regimskifte i Teheran och kommer inte att stödja några sanktioner. Kina motsätter sig också sanktionsvapnet. Iran hotade med att "förgöra" Israel om israelisk militär attackerade iranska mål. Dagens Nyheter 111109.

Antisemitiska brott ökar i Malmö. Brotten mot judar i Malmö ökar. Första halvåret i år har lika många antisemitiska brott anmälts som under hela förra året. Dagen 111111.

Sven Degerfeldt: Vilsen judisk människosyn. Vanligtvis läser jag Jackie Jakubowskis krönikor i Dagen med behållning, men när han skriver (9/11) om den judiska synen på vem människan i största allmänhet är - alla sägs vara Guds barn - och på vem Jesus Kristus är - en högst ordinär rabbin - så blir det platt fall. Dagen 111116.

Israel har förmåga att lamslå Iran elektroniskt. Spekulationerna går huruvida det var Israel som stod bakom explosionen på den iranska raketbasen förra lördagen och då en toppmilitär dödades. Världen idag 111121.

Anklagelsen mot Israel om apartheid är falskt förtal - Richard J Goldstone. I Israel finns det ingen apartheid. Ingenting där kommer i närheten av den definition av apartheid som finns i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen: “omänskliga gärningar … vilka begås i förbindelse med en institutionaliserad ordning av systematiskt förtryck och dominans av en rasgrupp över en eller flera andra rasgrupper, och vilka begås med avsikt att vidmakthålla denna ordning." Israeliska araber - 20 procent av Israels befolkning - röstar, har politiska partier och representanter i Knesset, innehar högt aktade ämbeten, inklusive i Högsta Domstolen. Arabiska patienter ligger sida vid sida med judiska patienter, och får identisk behandling. Svensk Israel-Information 111125.

Muslimska brödraskapet till kamp mot judarna. "En dag ska alla judar dödas. Kampen mot judifiering av Jerusalem är i gång." Så skrek publiken i den tätt packade stora moskén al-Azhar i centrala Kairo på fredagen under en ceremoni ledd av Muslimska brödraskapet. Världen idag 111130.

Hamas i konflikt med Syrien och Iran. Enligt nyhetsbyrån Reuters har terroristorganisationen Hamas valt att vända kappan efter vinden och smita ut från Syrien innan regimens förmodade sammanbrott. Hamas har sedan 1990-talet haft sitt högsta politiska ledarskap sittande i Damaskus. Trots regimens generösa militära och moraliska stöd har man dock inom Hamas valt att inte ställa sig bakom Bashar Assad. Situationen har därför nu blivit ohållbar för de hundratals Hamas-medlemmar som bor i Damaskus och många av dem uppges ha återvänt till Gaza via Egypten. Detta har i sin tur retat upp Iran, Syriens enda allierade och Hamas främsta ekonomiska uppbackare. Regimen i Teheran hotar därför att dra in sitt stöd till terroristorganisationen, som dock hårdnackat står fast vid sitt beslut eftersom de anar att Bashar Assads dagar är räknade. Varför satsa på en given förlorare? (Paul Widen, Jerusalem 111206).

Israels expresident har satts i fängelse. Moshe Katsav placeras på anstaltens religiösa avdelning - där tiden ägnas åt Tora-studier. Dagen 111209.

Newt Gingrich: Palestinier är i själva verket ett arabiskt folk, historiskt en del av det arabiska samhället. Dagen 111210. You tube 1:24.
Kommentar: I det uttalandet har han helt rätt. Det var efter 1948 som araberna bosatta i Palestina började kallas för palestinier. Före 1948 var det judarna som kallades för palestinier.

Hamas fördömer stängning av gångbron från Västra muren till Tempelberget. Ras- och brandrisken är akut, det krävs reparation eller en ny bro. De muslimska helgedomarna Klippdomen och al Aqsa-moskén reser sig i dag på kullen där judarnas bibliska tempel stod. Västra muren (Klagomuren), judarnas heligaste plats, är en del av basen till den plattform på vilken templet stod. Dagen 111214.

Judiska församlingar i Sverige får extra skydd. Dagens Nyheter 111215.

Annelie Enochson (KD): UNESCO sviker sitt syfte. I palestinska skolböcker finns inte Israel på kartor. Judar framställs i konstant negativa, klassiska antisemitiska termer. Osloprocessen framställs utan att möjligheterna till fred lyfts fram. Istället prisas jihad och martyrskap. En skolbok för elever i årskurs åtta efterlyser jihadkrigare som kan befria Palestina från rövande judar och utöka Palestina territoriellt till ett utsuddat Israel. Shalom December 2012.

S vill att Palestina erkänns. Dagens Nyheter 111219.

Hamas lovar upphöra med attacker. Hamas lovar nu att sluta skjuta raketer in i Israel och att övergå från väpnad kamp till icke-våldsbaserat motstånd. Den nya inriktningen ska ha diskuterats fram under samtal mellan Hamasledaren Khaled Mashaal och palestiniernas president Mahmoud Abbas vid ett möte i Kairo. Hamas kommer dock inte att erkänna Israel som stat. Dagens Nyheter 111219.

Lars Akadtusson: Både Israel och Gaza fäller tårar. Metro 111219.

Israel och skulden. I går visades filmen Gazas tårar på SVT. Det är en stark film som kopplar samman Israel med barnamord och riskerar att framkalla hat mot judar. Någon antikrigsfilm är det knappast, skriver Anna Ekström. Upsala Nya Tidning 111220.

Gazas kristna firar jul under hård press. Gazas kristna firar julen under pressade förhållanden. Sedan Hamas tog över makten 2007 har de kristna fått det allt svårare. Ingen gran lyser på det stora torget i Gaza, inga kors eller andra kristna attribut syns till. Dagen 111224.

Präster i julbråk i Betlehem. Helig, eller snarare ohelig, ilska utbröt i dag bland grekisk-ortodoxa och armeniska präster om hur Födelsekyrkan i Betlehem skulle städas. Dagen 111229.

Hamas Calls for Arab Army to Take “Occupied" Jerusalem. Roughly one week after Palestinian President Mahmoud Abbas claimed Hamas was willing to limit themselves to unarmed “resistance" against Israel, the Gaza terror group instead expressed an interest in a military campaign against Israel's capital city. The Hamas Department of Refugee Affairs called in a press release for the formation of an army to take “occupied" Jerusalem from Israel. "“We are confident that the battle for liberating Jerusalem has become closer than ever," said the Hamas refugee department's press release. The department expressed an interest in seeing Palestinian refugees take part in the army, calling as well for an Arab military command center to guide the force." Bridges for Peace 111223.

Abbas primes West Bank for "Palestinian Resistance" (Third Intifada). DEBKAfile 111228.

År 2012

Anmälningsstorm mot SVT-dokumentären "Gazas tårar". 35 anmälningar har inkommit till Gransknings­nämnden för radio och tv mot dokumentären Gazas tårar som sändes i SVT den 20 december. Filmen kallas antisemitisk och Public service-företaget får utstå hård kritik för beslutet att sända den. Världen idag 120105.

Jaffa: Christian community leader stabbed to death. A senior official in Jaffa's Christian community died from stab wounds following a procession of Christian worshipers in the city. He was taken to Wolfson Hospital in Holon where he died of his wounds. ynet news 120106.
Kristen ledare mördad av man i tomtedräkt. Dagen 120111.

Hezbollah blames US for 'terrorist crime' in Damascus. "This terrorist crime targeting the heart of the Syrian capital was meant to punish Syria for standing by the resistance (Hezbollah) against the Zionist enemy (Israel)," a statement by Hezbollah said. ynet news 120106.

Expert Says Window to Stop Iran Nuke Program Closing. Charisma 120112.

Russian-operated arms ship reaches Syria with a cargo of 60 tonnes of ammunition. The Jerusalem Post 120113.

PA Mufti: Muslims' destiny is to kill Jews. PA's highest religious authority, the Mufti, at Fatah event: Muslims' destiny is to kill Jews. Resurrection will come only after Jews are killed by Muslims.
Moderator at Fatah event: "Our war with the descendants of the apes and pigs (i.e., Jews) is a war of religion and faith". Last week, the principal Palestinian Authority religious leader, the Mufti Muhammad Hussein, presented the killing of Jews by Muslims as a religious Islamic goal. At an event celebrating the 47th anniversary of the founding of Fatah, he cited the Hadith (Islamic tradition attributed to Muhammad) saying that the Hour of Resurrection will not come until Muslims fight the Jews and kill them. Palestinian Media Watch 120115.

Judar i Malmö promenerar för att få slut på antisemitismen. Världen idag 120116.

Syrian 'chemical, biological' weapons concern Israel. IDF's planning division head says chemical, biological weapons still flowing into Syria, wonders 'what will be transferred to Hezbollah?' Eshel also warned that Syria faces bankruptcy, which could create new instability. "I think the major challenge the Syrians will face in a few months, is bankruptcy. The reserves will be zero, and this is going to create, I think, internal turmoil. We can expect refugees in many countries." Ynet News 120123.

Alf Svensson om C:s krav att erkänna Palestina: "Man måste väl för hela friden börja i rätt ända". Europaparlamentarikern Alf Svensson (KD) riktade under tisdagen hård kritik mot Centerpartiets krav på att Sverige ska erkänna Palestina som stat. Han menar att det ännu inte finns en stat att erkänna utan att en sådan först måste framförhandlas. "Det kan väl heller inte ha fallit i glömska att Hamas, som dikterar palestinierna i Gaza, alltjämt kräver att staten Israel ska utplånas", säger han och underkänner Centerpartiets krav. "Att förespråka en tvåstatslösning är liktydigt med att förorda att förhandlingar om fredsavtal och gränsdragningar kommer till stånd. Man måste väl för hela friden börja i rätt ända", säger Alf Svensson. Världen idag 120117.

Mats Olofsson: Ännu ett år med förintelsehot över Israel. Dagen 120117.

Fortsatta protester mot "Gazas tårar". Ilskan över att Sveriges television sände dokumentären Gazas tårar innan jul har inte lagt sig. Nu har ett protestbrev, som stöds av drygt 600 personer, skickats till SVT. Världen idag 120119.

'Hezbollah has long-range surface-to-air missiles'. Group believed to have received more surface-to-surface rockets, some of which can reach targets 300 km. away. Syria has one of the most extensive chemical weapon arsenals in the world, reportedly including sarin, VX and mustard gas. The Jerusalem Post 120119.

Centerpartiet vill erkänna palestinsk stat. Ann-Marie Ekengren, docent vid Göteborgs universitet, har forskat om svensk erkännandepolitik. Hon konstaterar att den generella svenska inställningen har varit restriktiv.- Historiskt sett har vi krävt tre saker för att erkänna en stat: den ska ha ett folk, det ska finnas ett territorium och den tänkta regimen ska ha total kontroll över territoriet. Men kontrollkriteriet har tunnats ut och i dag handlar det mer om att staten ska representera ett demokratiskt statsskick samt att de mänskliga rättigheterna ska garanteras. Dagen 120120.

Djupt rotad antisemitism i Tyskland. Antijudiska åsikter är djupt förankrade i det tyska samhället. Allt enligt en rapport från de experter som utsetts av Förbundsdagen. Dagens Nyheter 120123.

Jerusalems mufti i anförande under Fatahs årsdag. "Muslimer måste döda judar". Muslimer befalls att döda judar. Det förklarade Jerusalems mufti Muhammed Hussein, den palestinska myndighetens främsta religiösa auktoritet, när Fatahs 47-årsdag firades i Ramallah. När muftin Muhammed Hussein talade vid högtidsdagen för Fatahrörelsen citerade han ur den muslimska traditionen Hadith, som tillskrivs islams grundare Muhammed: "Förlossningens dag kommer inte att komma förrän ni bekämpar judarna. Judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Då ska stenarna och träden ropa: Å muslim, Allahs tjänare, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!" Fatah leds i dag av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som också är den som utsett Muhammed Hussein till posten som mufti av Jerusalem. Världen 120123.

Israel and China - toward the next 20 years. The Jerusalem Post 120123.

Hamas leader Khaled Mashaal has fled Damascus together with his family. Israel National News 120101.
New Middle East: Jordan to Welcome Hamas Leader Mashaal. Jordan continues to neutralize its peace treaty with Israel and warms up to Hamas, whose leader Khaled Mashaal is to visit King Abdullah. The arrival of Mashaal at the monarch's palace signals a renewal of political ties between the terrorist organization and Jordan, which expelled Mashaal and his aides in 1999. He has headquartered Hamas in Damascus, but has been looking for a new home in the midst of the rebellion against Syrian President Bashar Assad. Iran, Assad's key ally, is furious at Hamas for not coming out in support of Assad. Israel National News 120124.

Lars Adaktusson: I decennier har palestinierna varit offer för sina egna ledare. Trots vädjanden och politiska sanktioner vägrar Hamas att erkänna Israel - enligt de egna stadgarna är utplånandet och upphävandet av staten Israel det uttryckliga målet. Till detta kommer en människosyn och en brist på respekt för mänskliga rättigheter som är skrämmande. I Gaza förekommer enligt Human Rights Watch summariska avrättningar av oliktänkande samtidigt som journalister engagerade för pressfrihet torteras och fängslas. Unga demonstranter som protesterar mot Hamas möts av beskjutning, homosexuella beskrivs som "mentalt och moraliskt sjuka" och hotas av dödsstraff. Dagen 120125.

Claes-Göran Bergstrand: Om erkännandet av palestinsk stat. Dagen 120126.

Hamas Gaza Chief to Visit Iran. Hamas Gaza-chief Ismail Haniyeh has accepted an invitation from Iranian President Mahmoud Ahmadinejad to visit Tehran. Hainyeh recently returned from the first leg of his tour to drum of support and funds for Hamas in Egypt, Tunisia, Sudan, and Turkey where Islamists have made major political gains in recent polls, especially after the Arab Spring. The addition of Iran to Haniyeh's itinerary comes after Iran's President Mahmoud Ahmadinejad sent Haniyeh a letter on Tuesday congratulating him on the anniversary of Hamas' victory over Fatah in its bloody June 2007 seizure of Gaza. In the letter Ahmadinejad also invited Haniyeh to visit Tehran in what is widely seen as an attempt to thaw relations and solidify ties with the terror group after a row over Hamas' open criticism of Iran-allied President Bashar al-Assad in Syria. Tehran, which counts the Assad regime as a key ally in its regional axis of power, greatly reduced donations to the Hamas government in Gaza in pique. In the wake of cut Hamas, has also found itself embroiled in a running feud with Shiite competitors in Gaza. Hamas has moved to shut down foreign-funded Shiite outreach centers in Gaza in recent months, and has had a series of simmering confrontations with Shiite terror competitors, including Hizbullah. Hizbullah has been a staunch proponent of the Assad regime and has been widely accused of sending fighters to aid in quashing protests in the country - a charge Hizbullah denies. Israel National News 120126.

Cyberwar - Israeli hacker team brings down Iranian websites. The Jerusalem Post 120126.

Ultraortodoxa tar allt större plats. Höga födslotal gör att den religiösa minoriteten får allt större inflytande över Israels politik och samhälle. Det stora problemet för den israeliska staten är att de ultraortodoxa judarna inte arbetar, i alla fall inte männen som föredrar att ägna sig åt statssubventionerade religiösa studier långt in i medelåldern, samt att de inte gör militärtjänst och att deras skolor inte lär ut de kunskaper och värderingar som krävs i ett modernt demokratiskt samhälle."Siffrorna är alarmerande eftersom den här sektorn av befolkningen på det stora hela inte arbetar och inte lär sina barn några av de centrala ämnen som skulle göra dem anställningsbara i framtiden. Detta placerar en allt tyngre börda på den skattebetalande sekulära medelklassen, som krymper och kommer att finna denna börda allt mera omöjlig". Av Israels sex miljoner judiska invånare är cirka 10 procent ultraortodoxa. Deras andel väntas växa till 30 procent om 50 år på grund av höga födelsetal: sju barn per familj. I Jerusalem är upp till en tredjedel av den judiska befolkningen ultraortodox. Cirka 50 procent av Israels judiska invånare är religiösa: ultraortodoxa, ortodoxa, traditionella. Den andra hälften är icke-religiös. Dagen 120127.

Welcome to the fastest-growing Jewish community in the world: Germany. Some 100,000 Jews are registered within the community, even though the number of Jews in Germany is probably more than double that. Haaretz.com 120127.

"Sverige ett center för antisemitism". Sverige har blivit ett center för antisemitism. Det hårda omdömet kommer från Moshe Kantor, ordförande i European Jewish Congress. Han kritiserar den svenska regeringen för att inte vilja tala om frågan. Världen idag 120127.

"Hakkorsen på skolorna skrämmer mig". När Emelie Finder fick upp ögonen för att främlingsfientlighet och nazistiska symboler smugit sig in i hennes egen skola blev den 18-åriga judinnan skrämd - men trotsig. Efter samtal med rektor fick hon anordna en halvdag om främlingsfientlighet och om Förintelsen för alla andraårselever på Danderyds gymnasium. Kyrkans Tidning 120127.

Minneskväll för förintelsens offrer på Livets ord i Uppsala. Världen idag 120127.

Kate Wacz, 79: "Raoul Wallenberg räddade mitt liv". I år är det 100 år sedan mannen som räddade judar utan nazisterna, föddes. Världen idag 120127.

Survey: Record number of Israeli Jews believe in God. Fully 80 percent of Israeli Jews believe that God exists. 70 percent of respondents believe the Jews are the "Chosen People", 65 percent believe the Torah and mitzvot (religious commandments ) are God-given, and 56 percent believe in life after death. 46 percent of Israeli Jews now define themselves as secular, while 22 percent define themselves as either Orthodox or ultra-Orthodox. The remaining 32 percent term themselves traditional. 55 percent said they believe in the coming of the Messiah. 37 percent said that "a Jew who does not observe the religious precepts endangers the entire Jewish people". 85 percent of respondents said that "celebrating the Jewish holidays as prescribed by religious tradition" was "important" or "very important. 0 percent said they "always" or "frequently" refrained from eating hametz (leavened bread ) on Passover. 61 percent of respondents said the state should "ensure that public life is conducted according to Jewish religious tradition". between 58 and 68 percent said that shopping centers, public transportation, sporting events, cafes, restaurants and movie theaters should be allowed to operate on Shabbat (exact figures ranged from 58 percent for shopping centers to 68 percent for cafes, restaurants and movie theaters). 51 percent responded "yes," "absolutely yes" or "perhaps yes" when asked if they favored the introduction of civil marriage in Israel. Haaretz.com 120127.

Netanyahu efterlyser reaktioner från väst. Benjamin Netanyahu är irriterad över uteblivna reaktioner från världens politiska ledare för stormuftin av Jerusalems uttalande, där han uppmanade muslimer att döda judar. "Varför fördömer ingen detta?", frågar Netanyahu. Muftin går i fotspåren av den tidigare muftin i Jerusalem. Haj Amin al-Husseini var en av arkitekterna bakom "den slutliga lösningen". Han reste till Berlin och kontaktade och påverkade Hitler. Det bekräftades av Adolf Eichmanns närmaste medarbetare under Nürnbergrättegången, och det är också dokumenterat av andra, heter det i ett uttalande från statsadvokatens kontor. Netanyahu hävdar att al-Husseini mer än någon annan var med och övertalade Hitler att satsa på utrotningen av judarna. "De skulle inte slippa undan, men skulle utrotas och tillintetgöras", säger Netanyahu. Världen 120127.

Israel Praises Muslim Brotherhood. Israel treads carefully and congratulates the radical Muslim Brotherhood in Egypt it “for its efforts to achieve freedom and democracy." Israel National News 120129.

Many Palestinians support massacre of Jewish family. srael Today Magazine 110407.
Watch: Relatives praise Fogel family murderer on Palestinian TV. Mother, aunt of Palestinian who took part in Itamar massacre appear on show focusing on prisoners held in Israel. Ynet news 120129.

India says it won't participate in Iran oil embargo. The Jerusalem Post 120130.

Ahmadinejad wants to more than double Iran's defense budget. Ynet News 120201.

Israel sets up elite command unit to strike behind 'enemy' lines. Covert operations on rise amid concern that sanctions may not halt Iran nuclear programme. The Independent 120201.

Some 200,000 missiles aimed consistently at Israel, top IDF officer says. Head of military intelligence Aviv Kochavi reiterates army estimates that Iran could further enrich that uranium it already has to create 4 atomic bombs. Haaretz.com 120202.

Familjen Machlouf lever ett liv i ständig rädsla. Dramatisk ökning av antalet attacker från bosättare mot palestinier: De kommer hit minst en gång i veckan - kastar sten och försöker bränna bilar. Dagen 120203.

A leading rabbi in Jerusalem believes the temple will be rebuilt in his lifetime. He says everything is ready to build that temple today. All the preparations have been made to rebuild the next Jewish temple in Jerusalem which is in essence a page out of Bible prophecy for the end of times. The temple will be built at the spot of the original site of the Garden of Eden which he says is the Temple Mount in Jerusalem. There will be a Jewish temple in Jerusalem that follows the details in Ezekiel 40-46, but first the Jewish people will build a less extravagant temple as they did when the Second Temple was rebuilt 2500 years ago. {Det första templet blir Antikrists tempel). Prophecy Today 120203.

'Hezbollah will hit Israel if Syria attacked'. Hezbollah is prepared to attack Israel if Western powers interfere in Syria against the regime in Damascus, a Lebanese Hezbollah official said Sunday according to the Palestinian News Network. The Jerusalem Post 120205.

Paul Widén: En deklaration i Doha. Det största partiet i PLO, Fatah, och terroristorganisationen Hamas uppgav idag i Doha i Qatar att de har försonats och att en ny palestinsk regering kommer att presenteras den 18 februari, med Mahmoud Abbas som interrimspresident. Nyheter från Israel 120206.

Hamas och Fatah bildar samlingsregering. De palestinska rivaliserande grupperna Hamas och Fatah har efter utdragna förhandlingar enats om att bilda en samlingsregering för Gaza och Västbanken. Men Hamas riskerar att splittras på grund av försoningen med Fatah, uppger arabiska tv-kanalen Al-Arabiya. Världen idag 120206.

Farsi translation of 'Protocols' rebuttal published. As part of a larger effort to reach ordinary Iranians with a message of non-belligerency, the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, an Israeli think tank, has translated into Farsi a key book which debunks the 'Protocols of the Elders of Zion.' The book, 'The Lie that Wouldn't Die' was written by former Tel Aviv District Court judge Hadassa Ben-Itto, and the Farsi translation will soon be available on the Center's website. The 'Protocols' is one of the most successful frauds in history, full of anti-Semitic canards and claiming to disclose a Jewish conspiracy for world domination. It is one of the best-selling books ever, having been translated into dozens of languages and widely popular in the Moslem world. ICEJ News 120206.

Railway link 2117 from Tel Aviv to Eilat. The Israeli cabinet voted on Sunday to approve the construction of a railway linking Tel Aviv to the Red Sea resort city of Eilat. The line, which is expected to become operational five years from the start of construction, will turn the 350 kilometer trip which presently can take all day by car, into a two hour trip. The line will also carry freight, with Prime Minister Benjamin Netanyahu expressing hope that it will provide traders with an alternative to the Suez Canal, greatly boosting Israel's importance to the trade routes between Europe and the emerging economies of the Far East as well as government income from transit fees. Meanwhile, the Delek Group Ltd. and Noble Energy Inc. announced the discovery of a large supply of natural gas at a field 120 kilometers northwest of Haifa on Sunday, greatly increasing the amount of gas in Israel's exclusive economic zone. ICEJ News 120206.

Iran reduced to bartering for food. In another sign of the deteriorating situation inside Iran, international commodity traders began reporting on Thursday that the Islamic Republic is desperately turning begging them to accept gold bullion stored in overseas banks or tankers of crude oil in barter for basic food staples such as rice, cooking oil and wheat. The price of food has skyrocketed on the streets of Iranian cities, leading to severe hardship for many ordinary Iranians even as the government has continued its defiance of the international community's demand for it to reign in its renegade nuclear program. Despite the reports, Iranian officials have continued to stubbornly deny that sanctions are having any effect on the economy, while also declaring that the Iranian people will bear any hardship in support of the regime's pursuit of nuclear technology. (ICEJ News 120210).

Report: Iran adds 2 submarines to naval fleet. Tehran's news agency says its navy now includes two new Ghadir class light submarines. Subs can operate in shallow waters, fire torpedoes. Ynet news 110209.

Iran vows to back Palestinian resistance. Iran's first vice president tells Hamas Prime Minister Haniyeh that Palestinian issue is a "red line," adding that Israel will soon "be punished" for "plots, aggression." The Jerusalem Post 120211.

Råd till Obama: "Tala mjukt och bär en stor påk." Paul Widén 120212.

Iran beviljade nyligen en miljard dollar i speciellt bistånd till Syrien. fDet ramgår att Iran köper syriska produkter i stor skala, inklusive produkter som landet inte har något direkt behov av. Dagens Nyheter 120213.

Israels Kairoambassadör: "Oroande trend i Egypten". I november 2011 tvingades Yitzhak Levanon, Israels ambassadör i Egypten, att fly från Kairo. I dag har han många frågetecken kring relationen mellan de båda länderna. - Jag tror att det blir nödvändigt att förklara för de nya ledarna i Egypten att alternativet till fred med Israel är en mardröm vi alla vill undvika, säger han. Världen idag 120213.

Meningsterror mot Karmel-Instituttet. Meningsterror, kaller leder for Karmel, John Skåland, tiltaket fra Finansdepartementet med varsel om at de vil undersøke overføring av penger til bosettinger i Israel. "Dette er intet mindre enn meningsterror og et skikkelig angrep på en kristen organisasjon fra den venstreorienterte regjeringen. Jeg reagerer veldig på at to andre organisasjoner står bak anmeldelsen fordi de ikke deler Karmels syn på Israel og støtte til bosettinger", sier Skåland. Dagen 120214.

Iran: Israel angrep egna diplomater. Iran och Hizbollah är ute efter att angripa israeler över hela världen. Det sade Israels försvarsminister Ehud Barak på tisdagen efter måndagens attentat i Indien och försök till attentat i Georgien. Men Iran menar att den "sionistiska regimen" angripit sig själv för att kunna lägga skulden på Iran. Världen idag 120214.

Building the third temple in Jerusalem. You tube 8:45.

Varje månad tillåts nu i genomsnitt 4.500 lastbilar med livsmedel och hushållsartiklar att från Israel köra in i Gazaremsan.

Iwan Örjebo: Glömda utgångspunkter. Efter Centerns ståndpunktstagande i Israel-Palestinakonflikten tycks en förskjutning i svensk utrikespolitik vara på gång. Det socialistiska lägret har fått det tillskott som gör att vågskålen tippar över till förmån för palestinasidan i konflikten. Ännu flera står nu för märkligt krystade argument för en lösning av mellanösternkonflikten. Krystade, därför att man inte räknar med realiteter i utgångspunkterna för en lösning. Shalom Nr 2, Februari 2012.

Lönsamt att sitta i israeliska fängelser. Israel Today: I "Palestina" lönar sig terror. Det är inte bara hat som gör att palestinska terrorister vill skada och döda israeliska soldater. En annan orsak är att "det lönar sig". Att få "terrorist-lön" ger mer pengar än en vanlig lön. Två palestinska araber från Gaza är i rättegång den här veckan i Israel. De anslöt sig till Hamas därför att de visste att deras aktivitet skulle leda till att de hamnar i israeliskt fängelse. När de sitter där, växer bankkontot. De får nämligen "terroristlön" från den palestinska myndigheten varje månad och det är bra mycket mer än en vanlig arbetare får i lön. Deras familjer får dessutom skattebefrielse och gratis utbildning. Med sådana förmåner var det inte förvånande att Salam Alsufi och Raámi Tayma såg fram emot att bli arresterade. Faktum är att de var så otåliga så att de inte ens lydde Hamas order, utan tog saken i egna händer. De två männen sitter nu som de ville i fängelse med alla de förmåner det innebär. Det mesta av pengarna kommer från Amerika och EU (Sverige?!), i strid mot anti-terrorlagar. Israel Today Magazine 120215.

Muslims stone Christians on Temple Mount. A mob of some 50 Palestinian Muslims stoned a group of Christian tourists atop Jerusalem's Temple Mount on Sunday morning. Three of the Israeli police officers who acted to protect the Christian group were wounded by the stone-throwers. Police arrested 11 Palestinians, several of them minors, for their role in the attack. The attack is believed to have been instigated by the former Muslim mufti of Jerusalem, Ekrama Sabri, who told Palestinian media over the weekend that Jewish groups were planning to break into the mosques that occupy the holy compound and desecrate them. Muslim religious figures regularly claim that Israel is plotting to destroy the Dome of the Rock and the Al Aqsa Mosque to pave the way for the rebuilding of the Jewish Temple, which the Muslims now insist never previously existed. Israel Today Magazine 120219.

Klotterattack mot baptistkyrka i Jerusalem. Pastor: Myndigheterna måste stoppa extremisterna. "Vi utreder en stark sannolikhet av ett (judiskt) nationalistiskt motiv, men ingen har gripits än, säger polistalesmannen Mickey Rosenfeld." Dagen 120222.

More stoning of Christians on Temple Mount. Muslim mobs again hurled stones at Christian tourists and Jewish visitors atop Jerusalem's Temple Mount on Tuesday following a similar attack earlier in the week. One police officer who was among those escorting the Christian and Jewish groups was injured, and two Muslim assailants were arrested. Israel Today Magazin 120222.

Iranskt fotbollslag stoppade match. - motståndarna tränas av jude. Världen idag 120222.

Iran avviser atomenergibyråets krav. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) nektes adgang til et militært anlegg i Iran og er skuffet over de siste dagenes samtaler med iranske myndigheter. Dagen 120222.

Iran, Lebanon talk defense ties, slam Israel. Lebanese Defense Minister Fayez Ghosn warned Israel against "any foolishness in attacking Lebanon," saying if it did so, it would face "a strong and unified army and resistance [Hezbollah], and suffer another defeat," referring to its 2006 conflict with Hezbollah. Ghosn later met Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. Now Libanon 120226.

Turkey restricts use of airspace by Israeli cargo planes. Turkey has restricted the use of its airspace to Israeli cargo flights, marking another step in the deterioration of the bilateral relations between the two nations. Haaretz 120226.

Hezbollah is in trouble. With Iran and Assad sinking, Lebanese terror group faces existential concerns. As more people in Lebanon smell Hezbollah's weakness, more voices are calling for the organization to disarm. Hezbollah is the only militia permitted to operate in Lebanon. Ynet news 120227.

Hamas överg Syrien. "Hamas vet att Assad redan förlorat". Den palestinska islamiströrelsen ser vartåt det lutar för regimen i Syrien och letar nu efter nya bundsförvanter. Nu närmar sig Hamas i stället sina naturliga vänner: det allt mäktigare Muslimska brödraskapet i Egypten, de likaledes sunnimuslimska Gulfstaterna och - inte minst - de av sunnitiska islamister dominerade rebellerna i Syrien. Sannolikt hoppas Meshaal få öppna sitt nya högkvarter i Jordanien. Dagen 120301.

Mellan Israel och Cypern spirar vänskapen. Vänskapen blomstrar efter många år av kyliga relationer mellan de båda grannländerna. Nya naturgasfynd i havet mellan de båda länderna och gemensamma politiska problem med Turkiet bidrar till det nya samarbetet. Det handlar om den urgamla politiska principen att gemensamma fiender är en god grund för vänskap. Turkiet var fram till nyligen Israels närmaste och enda muslimska allierade i Mellanöstern. I dag är den kompisrelationen ett minne blott. Dagen 120301.

Irans storayatolla ännu mäktigare. Storayatollan Ali Khamenei har stärkt sitt grepp om makten i Iran. Hans stödtrupper vann över 75 procent av platserna i parlamentet på president Mahmoud Ahmadinejads bekostnad. Dagens Nyheter 120304. Jerusalem Post 120304.

Israel's gay community making inroads into political mainstream. Likud, Labor and Kadima have all opened gay divisions this past year. Haaretz 120306.

'Hamas won't aid Iran if war breaks out'. Salah Bardawil says Hamas 'won't do Iran's bidding in any war'; adds group will not escalate situation with Israel simply at Tehran's request. Ynet news 120306.

Sven Nilsson: Mardröm för Israel och världen. Israel är trängt mot väggen. För landet handlar det om dess fortsatta existens. Man har inte råd med att invänta ett första slag med atombomber mot Tel Aviv eller Haifa. Troligen måste Israel fatta ett avgörande beslut under det här året. Hemmets Vän 120308.

Pakistan dismisses Western sanctions against Iran. World Net Daily 120309.

IAF strike on rocket squad brings Gaza death toll to 16. Over 100 rockets and mortar shells fall on Israel since Friday; school canceled in all towns between 7-40 km from Gaza Strip. Jerusalem Post 120311.

'The situation in Beersheba is unbearable'. Not enough 'safe areas' for residents, schoolchildren, deputy mayor says. Jerusalem Post 120311.

Iran ready to help Zimbabwe strengthen defense power. Iranian Defense Minister Brigadier General Ahmad Vahidi has expressed his country's readiness to help boost Zimbabwe's defense might and share its experience with the African country. The Zimbabwean minister called for the promotion of all-out cooperation between Iran and Zimbabwe. Press TV 120311.

Hundratals raketer från Gaza mot Israel. Dagen 120312.

Willy Silberstein på Stockholms Judiska Center 120318: Om Israels grannar lägger ner sina vapen, då blir det fred. Om Israel lägger ner sina vapen, då slutar landet att finnas.

Activists from sixty-four countries in The Global March to Jerusalem, set for March 30, 2012. A prelude to Zechariah 14:2: "I will gather all the nations to battle against Jerusalem". GMJ.
Stor Israelprotest på fredag.

En global protestmarsch i riktning mot Jerusalem planeras i Mellanöstern. Israel förbereder sig att möta demonstranterna som troligtvis kommer att försöka ta sig in i landet. Arrangörerna pratar om en miljon demonstranter som ska ta sig så nära Jerusalem som möjligt. Dagen 120328.

Tre judiska barn ihjälskjutna på skola i Frankrike."Vi har att göra med värsta typen av brutal antisemitism". Dagen 120320.

Jerry Golden: Anden visade mig för länge sedan att Europa går mot en ny Holocaust och judar kommer än en gång att förföljas och mördas. Islam kommer att bli ett sådant stort hot för hela Europa att judar inte längre kan vandra tryggt på gatorna i London och Paris. När jag på den tiden talade om detta så sa man åt mig att det kommer aldrig att ske och att jag var tokig. Ändå ser vi nu att denna hemska verkligheten skymtar vid horisonten och att dagarna nu är räknade innan judar kommer att springa för sina liv igen. Gud kommer att föra sitt folk hem igen till Israel, antingen med fiskare eller med jägare. När krig tornar upp sig över Israel inkluderande hotet av tusentals missiler som kan avfyras från Syrien, Libanon, Iran och Gaza så är en sak säker. Den enda internationella flygplatsen i Tel-Aviv kommer att bli otillgänglig för kommersiellt flyg. Det kommer att lämna kvar endast havsvägen som en aveny för judar att komma hem. The Golden Report 120327.

Arabiska våren har inte nått Gaza. Efter att presidenterna i Tunisien och Egypten tvingades avgå, samlades unga palestinier till demonstrationer inte för att kräva regimens avgång, utan för att kräva försoning mellan Fatah och Hamas. Det enda som kan förbättra livet i Gaza menar de. Men alla som höjer rösten riskerar att arresteras, säger en ung kvinna i Gaza som uttalar sig anonymt för Sveriges Radio. Sveriges Radio 120331.

ICC: Israel Did Not Commit War Crimes in Gaza. Israel did not commit war crimes in a conflict in Gaza in 2009. So says a report issued on Tuesday by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC). The decision represents a significant defeat for organizations and countries that attempted to demonize Israel by using international law. Charisma 120404.

Rav Yisrael Ariel says there Jews must bring Pesach offering even without the Temple. Israel National News 120404.

Lisa Abramowicz: Varför Ship to Gaza - igen? Omfattande bistånd till Gaza går via legala kanaler. De når också befolkningen, även den fattiga, som inte har råd att käpa det som smugglas in via tunnlar till Egypten. Via Israel kommer det hela tiden in stora mängder varor av olika slag. Det har särskilt klagats på att det inte går att få byggmateriel in till Gaza via Israel. Bara under veckan 25 - 31 mars har 24 754 ton gods införts till Gaza. 24% av dessa utgörs av byggnadsmaterial. Då är inte Ceramics and Plumbing (kakelplattor och rörmokeriartiklar) inräknade. mynewsdesk.com 120405.

China and Israel have moved toward renewing strategic relations. Harold Tribune 120406.

Krigsretorik kritiseras av israelisk Iranexpert. "Irans regim använder Israel för att ena landet mot en yttre fiende". Dagen 120411.

Brotherhood candidate 'life to be Islamicized'. Court orders halt to constitutional work. A video showing the Egyptian Muslim Brotherhood's main presidential candidate shortly after he was released from prison last year and recently transcribed by secular activists reveals much about his plans for Egypt's future if elected. “Everywhere, the Brothers are working to restore Islam in its all-encompassing conception to the lives of people," Khairat al-Shater's said in the speech. “Thus the mission is clear: restoring Islam in its all-encompassing conception, subjugating people to God, instituting the religion of God, the Islamicization of life, empowering of God's religion, establishing the renaissance of the ummah [worldwide Muslim nation] on the basis of Islam... Every aspect of life is to be Islamicized. As Muslim Brothers, it is imperative that we, as well as the entirety of the ummah, God willing, take advantage of this revolution which took place in Egypt and continues in the countries surrounding us." ICEJ News 120411.

Exiled Iranian leader urges Israel not to attack. Prince Reza Pahlavi, the exiled son of the late Iranian leader, Shah Reza Pahlavi, told Israel's Channel 10 TV in an interview aired Monday that a military attack on the Islamic Republic's renegade nuclear program would help the regime in Teheran more than hurt it, but Israel could help topple that regime and usher in a better future for both countries by assisting the domestic opposition. The best option is to utilise the best army in the world in place ready to strike, which is the Iranian people themselves. ICEJ News 120411.

Hamas ämbetsman medger att palestinier är ett påhittat folk och säger att hälften är egyptier och den andra halvan är saudier. Following are excerpts from an address by Hamas Minister of the Interior and of National Security Fathi Hammad, aired by Al-Hekma TV on March 23, 2012.
Thus, the conspiracy is very clear. Al-Aqsa and the land of Palestine represent the spearhead for Islam and for the Muslims. Therefore, when we seek the help of our Arab brothers, we are not seeking their help in order to eat, to live, to drink, to dress, or to live a life of luxury. No. When we seek their help, it is in order to continue to wage Jihad.
Allah be praised, we all have Arab roots, and every Palestinian, in Gaza and throughout Palestine, can prove his Arab roots - whether from Saudi Arabia, from Yemen, or anywhere. We have blood ties. So where is your affection and mercy?
Personally, half my family is Egyptian. We are all like that. More than 30 families in the Gaza Strip are called Al-Masri ("Egyptian"). Brothers, half of the Palestinians are Egyptians and the other half are Saudis.
Who are the Palestinians? We have many families called Al-Masri, whose roots are Egyptian. Egyptian! They may be from Alexandria, from Cairo, from Dumietta, from the North, from Aswan, from Upper Egypt. We are Egyptians. We are Arabs. We are Muslims. We are a part of you.... Se talet här.

Antisemitiskt våld minskar - men hetsen mot judar ökar. "Det grova våldet är inte det största problemet just nu utan hatet, hetsen och trakasserierna mot judar på gatan, i skolan". Dagen 120420.

Kristen utomhusreklam i Nasaret fick ultraortodoxa judar att bli rasande. MedieMission international 120420.

Obama skickar sändebud till Malmö. Uppgiften att se över situationen för den amerikanske, ortodoxe rabbin som utsatts för 90 antisemitiska incidenter på de sju år han bott i Malmö. Shneur Kesselman har tvingats vänja sig vid tillrop som "Support Hilter" eller "Länge leve Hamas". Folk har spottat på honom och kastat äppelskrutt efter honom. För någon månad sedan blev han nästan påkörd av en bil i centrala Malmö. Dagen 120425.

Muslim, Zionist and proud. His father praised Hitler, but Kasim Hafeez writes about love for Israel, Jewish people. Kasim Hafeez is a British Muslim and former Islamist who is now a proud Zionist and stands with Israel. ynet 120425.

Tusentals egyptiska kopter struntar i Shenouda III:s förbud att besöka Jerusalem. Tusentals kristna egyptier trotsar sin egen kyrkas förbud och besöker Jerusalem. Dessa pilgrimsfärder är politiskt laddade - och med tio miljoner kristna i ett grannland också en enorm potential för den israeliska och palestinska turistnäringen. Dagen 1200502.

Franz T. Cohn: Är sionismen vid vägs ände? Ambassadör Ingmar Karlssons bok, "Bruden är vacker men har redan en man - sionismen en ideologi vid vägs ände?" underbygger den pro-palestinska propagandan. Karlsson ser inte att Israel är en ö av religionsfrihet och integration av människor oavsett hudfärg Kyrkans Tidning 120507.
"Orättvis, ohederlig, felaktig". Härstammar de problem som finns i dag i Israel från sionismen? Ja, menar mellanösternkännaren och författaren Ingmar Karlsson. Men när hans nya bok om sionismen debatterades nyligen på Utrikespolitiska institutet fick han kraftigt mothugg från de andra deltagarna, Per-Martin Meyerson och Eli Göndör. Per-Martin Meyeron, fil.dr och författare till boken "Staten Israel - drömmar och verklighet" förklarade att för honom är sionismen inte en ideologi. "Det var ett evakueringsprojekt. Den behövdes, helt enkelt därför att det inte fanns någon annan lösning." Dagen 120508.

Egyptians Want to Ditch Peace Treaty With Israel, Poll Shows. As Egyptians prepare to vote for their first post-Mubarak president next week, the frontrunners' antipathy toward Israel aligns with the findings of a new poll, in which 61 percent of Egyptian respondents favor abandoning the Egypt-Israel peace treaty, up from 54 percent a year ago, CNSNews.com reports. The survey, by the Pew Global Attitudes Project, also found a small decline among Egyptians in favorable views of the United States -- now just 19 percent -- while 61 percent said the billions of dollars given by the U.S. in military and economic aid has a "mostly negative" impact. Additionally, 61 percent of respondents chose Saudi Arabia as the preferred model for the role of religion in government, 60 percent said Egypt's laws should strictly adhere to the Quran, and 70 percent viewed the Muslim Brotherhood favorably (down from 75 percent in 2011). (Religon Today 120515).

Stefan Sturesson: Det demoniserade mönsterlandet. Judarnas historia är fylld av förföljelse. Möjligen trodde många att slutpunkten för detta var Förintelsen. Efter den skulle det vara omöjligt att demonisera en så utrotningshotad folkgrupp. Men att judarna fick en egen stat blev den tändande gnistan till ännu en antisemitisk våg, starkare än någonsin. Nazismens mest vulgära hatargument har nu tagits över av arab- och muslimvärlden. Hitlers bok Mein Kampf är en bestseller i arabländerna. Barnen får antisemitismen med modersmjölken.
Blockaden av Gaza har fått de antisemitiska utbrotten att nå nya höjder. Blockadens syfte är att hindra Hamas att bygga upp sin militära kapacitet, som kraftigt försvagades i kriget 2009. Alla förnödenheter som Gazaborna behöver för sitt uppehälle förs in landvägen via Israel utan att några hinder läggs i vägen. Ändå deltog svenska "fredsaktivister" i en aktion för att bryta blockaden och göra det möjligt att på nytt föra in vapen till Hamas-regimen i Gaza. Några av dem var med på det turkiska fartyget Mavi Marmara, som hade en stor grupp militanta palestina-aktivister ombord. När de närmade sig Gazas farvatten anropades de av ett israeliskt örlogsfartyg: "Mavi marmara, ni närmar er ett område som är under sjöblockad. Den israeliska regeringen stöder humanitär hjälp till civilbefolkningen i Gaza och inbjuder er att angöra hamnen i Ashdod." Om nu målet var att hjälpa Gaza humanitärt var ju Israels erbjudande generöst. Men svaret som kom från Mavi Marmara var allt annat än kompromissvilligt. Det var dessutom kryddat med kraftuttryck som inte gör sig i tryck i en kristen tidning och avslutades med orden: "Åk hem till Auschwitz! Glöm inte 11:e september!" Det här säger det mesta om mentaliteten hos dessa så kallade aktivister, som sedan gick till angrepp mot de bordande israeliska soldaterna med det uppenbara syftet att döda dem. Shalom Maj 2012.

Turkiet förbereder åtal mot israeliska officerare. - Kräver livstidsstraff för mord efter bordningen av Ship to Gaza-fartyg. Fyra israeliska officerare kan komma att riskera livstidsdomar i Turkiet, om de kommer till landet. De fyra pekas av turkiska åklagare ut som ansvariga för nio turkars död när Israel stoppade Ship to Gaza-konvojen för två år sedan. Världen idag 120523.

Freedom of speech under attack by PA. Despite previous promises to uphold freedom of speech, the Palestinian Authority has recently arrested or interrogated almost a dozen journalists and bloggers in addition to blocking Palestinian news websites critical of President Mahmoud Abbas. On Tuesday, the Palestinian General Intelligence Service detained Shadi Zamara, a young journalist and blogger. "The interrogation focused mainly on articles I had published and [those] which included criticism of the Palestinian Authority," Zamara told SKeyes Center for Media and Cultural Freedom. Meanwhile, in a recent poll of 1,200 Palestinians in both Gaza and the West Bank conducted by AWRAD, the independent Ramallah-based research center, 88% believe the recent arrests of journalists and bloggers is unjustified, 60% of Gaza and 27% of West Bank pollsters believe freedom of speech has declined over the last 10 years, about 80% said both the PA and Hamas censor freedom of expression, and 84% are in favor of holding immediate elections.(ICEJ 120524).

ACRI: 78% of east Jerusalem in poverty. New report says poverty is increasing among Arab residents, mainly because of separation barrier. Poverty is increasing in east Jerusalem, especially among children, according to a report the Association for Civil Rights in Israel released this week. The National Insurance Institute found that 78 percent of residents and 84 percent of children lived under the poverty line in east Jerusalem in 2010. This is even higher than the poverty rate for 2006, when 64% of east Jerusalem and 73% of children there lived under the poverty line. Jerusalem Post 120524.

Israelbojkott kan slå mot palestinska arbetare. I Storbritannien har flera livsmedelskedjor en särskild märkning av produkter från israeliska bosättningar och flera länder planerar att följa efter. Men sådana åtgärder riskerar att främst drabba palestinska arbetare. Världen idag 120525.

Head of Egypt's Muslim Brotherhood: 'Israel's creation worst catastrophe to hit world'. The head of Egypt's Muslim Brotherhood has called on Arab forces to confront Israel and for the international community to pressure the “Zionist government to withdraw from the land of Palestine." Jerusalem Post 120601.

Israel Discovers New Giant Off-Shore Oil and Gas Field. Israel National News 120603.

Israel's Deployment of Nuclear Missiles on Subs from Germany. Many have wondered for years about the exact capabilities of the submarines Germany exports to Israel. Now, experts in Germany and Israel have confirmed that nuclear-tipped missiles have been deployed on the vessels. And the German government has long known about it. This secret is considered one of the best kept in modern military history. Anyone who speaks openly about it in Israel runs the risk of being sentenced to a lengthy prison term. Der Spiegel 120604.

Vilka är palestinska flyktingar? Det finns kanske omkring 30.000 riktiga palestinska flyktingar i livet, alltså personer som flydde undan kriget mellan araberna och Israel 1948. Men enligt UNRWA som tar hand om de palestinska flyktingarna finns det omkring 5 miljoner flyktingar. Detta på grund av att barn, barnbarn och barnbarns barn till palestinska flyktingar fortfarande räknas som flyktingar. Denna galenskap gör den palestinska flyktingfrågan till ett olösligt problem som bara växer och växer. Israelnyheter 120605.

Demonstrationer har urartat till raskravaller i Tel Aviv. Invandrarlandet Israel har fått ett eget flyktingproblem. Mer än 60000 illegala invandrare från Afrika har slagit sig ned i den judiska staten - och lokala invånare protesterar. Stormiga demonstrationer har urartat i raskravaller. Dagen 120607.

Stanley Sjöberg: Så förklarar Bibeln omskärelsen. Hemmets Vän 120607.

Vill se israelvaror ursprungsmärkta. Nyligen krävde fackförbundet LO bojkott av israeliska varor från ockuperade områden medan Socialdemokrater för tro och solidaritet, STS, vill att produkterna ska ursprungsmärkas. Världen idag 120608.

'Son of Hamas' arrives in Israel. Mosab Hassan Yousef, the son of Hamas founder Sheikh Hassan Yousef, arrived in Israel Wednesday evening from the US. Jerusalem Post 120613.

Jonas Gahr Støre: the Palestinians best friend. Israel what 120622.

Islamistens valseger oroar Egyptens kristna. Dagen 120626.

Stort jubel i Gaza över Mursis seger. Hamas och Iran jublar över Mohammed Mursis valseger, medan reaktionerna i Israel är blandade. Den nye egyptiske presidenten lovar att bevara Egyptens internationella avtal, alltså också freden med Israel. Enligt iranska medier vill Mursi återknyta förbindelserna med Iran - som bröt de diplomatiska relationerna med Egypten för mer än 30 år sedan efter den egyptisk-israeliska freden. Dagen 120626.

Israel kördes över - Födelsekyrkan nytt världsarv. Födelsekyrkan i Betlehem blev på fredagen ett världsarv. Israelerna protesterade, men Palestinska myndigheten jublade över Unescos beslut. Dagen 120630.

Israel ber Egypten upprätthålla fred. Oron är stor i Israel inför utvecklingen i Egypten. Premiärminister Benjamin Netanyahu vädjar i ett brev till den nyvalde presidenten Muhammad Mursi om att fredsavtalen mellan de båda länderna upprätthålls. Dagen 120701.

Son of Hamas Returns to Israel. ICEJ Video 120702.

Israel-Palestinian poll reflects stagnation in negotiations. A recent poll conducted by the Hebrew University's Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace and the Palestinian Center for Policy showed that most Israelis and Palestinians are highly pessimistic about the chances for establishing an independent Palestinian state within the next five years. The same poll showed 60% of the Israelis and 65% of the Palestinians opposed a one-state solution with equal rights between Arabs and Jews. ICEJ News 120703 28:00.

Lisa Abramowicz: Detta bör vi veta om Gazablockad. FN har godkänt Israels sjöblockad, liksom landets behov av att kontrollera att import till Gaza inte innehåller vapen. Det skriver Lisa Abramowicz med anledning av årets Ship to Gaza-aktion, som gästar Almedalen på fredag. Via Israels gränsövergångar kommer det hela tiden in stora mängder varor av olika slag. Bara under veckan 17-23 juni har 32 401 ton gods införts till Gaza. 34 procent av denna last utgörs av byggnadsmaterial. 8 lastbilar med mediciner infördes under denna vecka. Räknat på månadsbasis förs nära 130 000 ton varor in till en befolkning på cirka 1,5 miljoner invånare, från spädbarn till pensionärer. Det gör inte Gaza till ett utsatt område ur humanitär synvinkel, särskilt inte i jämförelse med grannarna i till exempel Syrien, som skulle behöva både sympati och varor. Dagen 120704.

Handla israeliskt. En lista med israeliska varor. Fred i Mellanöstern.

Israel klyvs av värnpliktslag. Dagens Nyheter 120712.

"Omskärelsen fundamental". Lena Körösi-Posner (ordförande i Judiska centralrådet): Svenskt nej till omskärelse betyder svenskt nej till judar. Enligt Socialstyrelsen omskärs cirka 3 000 pojkar varje år, varav minst 1 000 inom den offentliga hälso- och sjukvården. De flesta pojkar som omskärs är muslimska medan bara ett 40-tal är judiska. Världen idag 120713.

Gaza Christians sense pressure to convert to Islam. Two conversions that a Christian family says were forced have strained relations between a tiny Palestinian Christian community in the Hamas-run Gaza Strip and the Muslim majority. Reuters 120726.

Bitte Assarmo: Svensk vänster bagatelliserar om Irans inblandning i Bulgarienattentatet. Det finns nämligen alltid en ursäkt för islamistiska terrordåd, enligt den svenska vänstern. Och det är alltid någon annan än terroristerna själva som är ansvariga. Det är nämligen USA och Israel som bär skulden. Riktigt på vilket sätt de gör det framkommer sällan särskilt klart, men det behövs heller inte - USA och Israel är världens ondska och därför måste den muslimska terrorn bagatelliseras och de muslimska terroristerna göras till offer. Konspirationsteorierna haglar när den svenska vänstern vrider ut och in på sig själva för att hitta förmildrande orsaker när islamistiska terrorister spränger folk i småbitar. I grund och botten handlar det om två saker: Vänsterns hat mot USA och vänsterns ingrodda antisemitism. Båda är verkliga och båda har förföljt vänstern genom historien. Då spelar det inte så stor roll att islam är en odemokratisk religion och den islamistiska terrorn skördat tusentals liv. Man stödjer den ändå, eftersom den i så hög grad riktar sig mot just USA och Israel. Och om den drabbar någon annan kan man alltid ta till det där med främlingsfientligheten och rasismen; det är synd om terroristerna, kan ingen fatta det? Världen idag 120720.

Ultraortodoxa judar slipper militärtjänstgöring. Ultraortodoxa judar kommer fortfarande kunna slippa militärtjänsten. Israels största parti lämnar nu Netanyahus regeringskoalition då de inte kan komma överens om den nya värnpliktslagen. Dagen 120720.

Israel misstänker att terrorister ska få vapen från Syrien. Israel är redo att gå in i Syrien om Damaskusregeringen förser Hizbollah i Libanon med robotar och kemiska vapen. Det sa den israeliske försvarsministern Ehud Barak i helgen. Dagen 120724.

Palestinsk vrede mot Romney. Jerusalem är Israels huvudstad. Det sade den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney under sitt Israelbesök - och drog därmed på sig palestinsk vrede. Men att uttala stöd till Israels syn på Jerusalem är inget nytt bland amerikanska presidentkanditater. Även Barack Obama gjorde det när han kandiderade 2008. Den amerikanska kongressen antog 1995 en lag som erkänner Jerusalem som Israels huvudstad samt att ambassaden ska flyttas, men presidenten har rätt att flytta fram flyttbeslutet var sjätte månad med hänvisning till "nationens säkerhet", vilket alla presidenter konsekvent utnyttjat sedan lagen antogs. Världlen idag 120801.

Göran Lennartsson: Judefientlighet i frikyrkan. Antijudiska attityder inom frikyrkligheten måste förebyggas, inte minst inom den teologiska utbildningen. Vem tar ansvaret? Inte sällan kan man höra teologer hävda att Jesu anspråk att vara Gud (kristologin) är ojudisk, och att detta anspråk tillskrevs Jesus i efterhand av Evangelierna. I boken "The Jewish Gospels. The story of Jesus Christ" (New York, 2012) visar Daniel Boyarin, ortodox judisk professor i Talmud, att det inte stämmer. Judar redan före Jesus väntade Människosonen, som enligt en utbredd uppfattning bland samtida judar var en himmelsk gestalt, Gud själv. Även kristna treenighetsläran har sina rötter i judisk miljö före Jesu tid, hävdar han. Detta visar att gränsdragningen judiskt - kristet måste ritas om. Boyarin visar, genom att placera Jesus i samtida judisk kultur, att han inte alls - tvärt emot vad både kristna och judiska utläggare ofta hävdar - upplöser den judiska identiteten genom att förklara Moseböckernas matregler ur spel. Fariséernas renhetsregler avvisas, däremot inte Mose föreskrifter. Judiska kosherregler, exempelvis förbudet att äta griskött, annulleras inte av Jesus. Vilka konsekvenser får detta för synen på förhållandet kristna-judar i vår tid? Dagen 120801.

Göran Lennartsson: Om vi kristna ska vara trovärdiga mot Nya testamentet, och vår judiska samtid, behöver vi reflektera bättre över teologin. I grova drag finns tre hållningar bland kristna till vårt ursprung - urkristendomens förhållande till samtidens judiska tro:
1) Jesus grundar kristendomen som ersättning för judendomen. Judendomen är förlegad och judarna har förlorat sin kallelse som Guds folk som det fick vid Sinai. Kristna är ett nytt Gudsfolk - det nya Israel. Judendom och kristendom blir varandras motsatser. Kristen antisemitism hos kyrkofäder med den synen är väldokumenterad.
2) Jesus utvecklar kristendomen ur judisk tro, men "växer ur" den. I förlängningen blir judisk identitet oönskad. Jesus har en ny och annorlunda undervisning där kontrasten till det judiska blir de kristnas identitet. Praktiserande judar med kristen tro accepterades inte av Kyrkan utan uteslöts. Därmed blev kristen teologi antijudisk.
3) Jesus bejakade sitt judiska arv, men kritiserade internt judiska företeelser bland exempelvis sadducéer och fariséer. Den urkristna församlingen bestod av både praktiserande judar med kristen bekännelse, och hednakristna som levde utan Lagen. Tron på Jesus som Messias och livet i Honom förenade. Kontinuitet mellan GT och NT, med Jesus som fullbordare av Skriften. Men judiska identiteten upphävdes inte för judiska kristna.
Dagen 120904.

Annelie Enochson: Grattis Israel på 65-årsdagen! Tänk att vi får fira Israels 65-årsdag som egen nation i år! Tänk att du och jag får vara med i den generation som får uppleva att judarna har ett eget land! Tänk att det löfte som judarna i närmare 2 000 år har hälsat varandra med, "Nästa år i Jerusalem", är verklighet i vår tid! Shalom över Israel April 2013.

Ali Khamenei: Issrael will disappear from the landscape of geography. "Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei added some fuel to the rhetorical fire on Wednesday when he made a speech before veterans of the Iran-Iraq War in which he declared his confidence that "the fake Zionist (regime) will disappear from the landscape of geography" adding that "the light of hope will shine on the Palestinian issue, and this Islamic land will certainly be returned to the Palestinian nation." ICEJ News 120816.

Hamas kritiserar palestinskt Auschwitzbesök. En rådgivare till den palestinske presidenten har besökt Auschwitz. Det upprör Hamas, som kallar förintelsen en "påstådd tragedi". Ziad al-Bandak, kristen rådgivare till den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, besökte i förra månaden Auschwitz. Dagen 120802.

Ahmadinejad leads 'Al-Quds Day' anti-Israel hatefest. Remarks condemned by US, EU, UN. Iranian President Mahmud Ahmadinejad gave a fiery speech for 'Al Quds' day last Friday, declaring among other things that Israel's existence is an "insult to all humanity" adding that the Jewish State is merely an extension of the West which uses it as a "tool to control the Middle East and the entire world. Today, Israel and the Zionist entity are against the preservation of all human rights and human dignity. The Zionist regime and the Zionists are a cancerous tumor. Even if one cell of them is left in one inch of (Palestinian) land, in the future this story (of Israel's existence) will repeat." ICEJ News 120820.

Saudi cleric repeats anti-Semitic canards in TV interview Saudi cleric Salman al-Odeh, who has millions of followers throughout the Moslem world, told Rotana Khalijiya TV during an interview last week that the Nazi Holocaust was a massive exaggeration and also re-iterated the Middle Ages canard that Jews use the blood of Christian children to prepare Passover Matzot. "They eat (Matza), believing that this brings them close to their false god, Yahweh, " Odeh said. "The Holocaust has become a source for extortion. Through this Holocaust, the Jews began to extort many governments worldwide - in Europe and in the US." He added that the Jewish people "believe that have the right to kill anyone who does not adhere to their religion. The role of the Jews is to wreak destruction, to wage wars, and to practice deception and extortion." ICEJ News 120820. See the interview at You tube 4:15.

"Vi bränner Tel Aviv till aska". Hårda utfall från Iran mot Israel. Om Israel slår till mot Irans kärnkraftsanläggningar kommer Tel Aviv att brännas till aska. Det hotet framförde ayatollah Ahmad Khatami på lördagen. Det var bara ett av flera hårda utfall från Iran mot Israel de senaste dagarna. Ahmadinejad sade att en konfrontation med Israel är en insats för "att skydda alla mänskliga varelsers värdighet" och han förklarade att Israels existens är en "förolämpning mot mänskligheten", rapporterar Haaretz. Irans högste ledare Ali Khamenei sade på söndagen i ett möte med utländska gäster att den muslimska världen måste undvika interna konflikter och förena sig mot Israel, som han enligt Irans nyhetsbyrån IRNA beskrev som en "cancertumör i hjärtat av den muslimska världen". Khamenei sade också att han hoppades att den "arabiska våren" skulle påskynda ett muslimskt uppvaknande till målet att förinta Israel. Världen idag 120820.

Krister Kronlid (S): Blunda inte för växande antisemitism i vårt parti. Många av de personer som uttalat antisemitiska vanföreställningar i vår närhet har rötterna i Mellanöstern. Det är ett faktum som kvarstår och det måste jag, SSU och partiet hantera. Newsmill 120822.
"Jag är rädd för den ökande antisemitismen inom socialdemokratin". Jag skäms över Ilmar Reepalus uttalanden eftersom han uppenbarligen inte själv har förstånd att göra det. Världen idag 120820.

Abbas says Jerusalem needs to be liberated from occupation. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas issued a statement on Tuesday to mark the 43rd anniversary of an attempt by a mentally ill Australian man to set fire to the al-Aksa mosque on the Temple Mount in Jerusalem. "The fire, set by a criminal under the eyes of the Israeli Occupation Authorities, was the first [attack] in a series aiming to demolish al- Aksa mosque and build the alleged Temple in order to uproot its citizens, Judaize it and eternalize its occupation," Abbas declared. He added that Israeli archeological work being done around the Old City “will not undermine the fact that the city will forever be Arabic, Islamic and Christian. There will be no peace or stability before our beloved city and eternal capital is liberated from occupation and settlement." PMO spokesman Mark Regev expressed Israel's disappointment that the PA leadership would “echo outrageous conspiracy theories concerning the Temple Mount, conspiracy theories that are the usual domain of extremist elements." ICEJ News 120822.

Hamas vill förklara Gaza som självständig stat. Den palestinska myndigheten (PA) i Ramallah är bekymrade. Världen idag 120824.

OECD-rapport visar att Israel är bland de 8-10 värsta länderna i världen när det gäller våld i skolan. Dessutom är israeliska skolor bland de värsta när det gäller utanförskap bland barn. Världen idag 120824.

Peres: Hamas will pay for firing rockets at kids. Three rockets fall in South as school year begins; president visits embattled Sha'ar Hanegev, says "if they fire, we will fire." Jerusalem Post 120827.

Netanyahu: Zionism succeeded because of Christian support. Netanyahu said: "I don't believe that the Jewish State and Modern Zionism would have been possible without Christian Zionism. I think that the many Christian supporters of the rebirth of the Jewish State and the ingathering of the Jewish people in the 19th century made possible the rise of...modern Jewish Zionism. We always had the deeply ingrained desire to come back to our land and rebuild it. ...That was made possible in the 19th century, by the resurgence of Christian Zionism... It's well represented here today by our Dutch friends." Israel Today 120830.

Konflikterna lät inte vänta på sig när Alliansfria rörelsen (NAM) inledde sitt toppmöte i Teheran. Dagens Nyheter 120830.

French Anti-Semitic Attacks Up by 40 Percent. Anti-Semitic attacks against French Jews have risen by 40 percent in the five months since an Islamic terrorist murdered a rabbi and three children at a Jewish day school in Toulouse. On March 19, Mohammed Merah gunned down 30-year-old Rabbi Yonatan Sandler and his sons Arieh, 6, and Gabriel, 3, and Miriam Monsonego, the 8-year-old daughter of Ozar Hatorah's principal. Cooper said many French Jews are sending their children abroad to study and some are seriously considering aliyah, immigrating to Israel under the Law of Return. France has the world's third largest Jewish population (about 500,000), behind Israel (close to 6 million), and the United States (about 6.5 million). CBN 120830.

Hamas 'to block pornographic websites in Gaza'. The group, which controls Gaza, wants the 10 main internet providers to shut down sites with sexually explicit content from 1 September. The move is aimed at protecting the social fabric of Gaza, officials said. BBC News 120831.

A report on the terrorist groups operating in the Egyptian Sinai (PDF).

Married to Mohammed - Part I. Series on Christian women marrying Muslim men from the Middle East. Israel Today 120903.

Stor uppslutning vid Israelmanifestation. I söndags samlades över 800 personer på Sergels torg i Stockholm för att visa sitt stöd för Israel. "Mitt högsta mål var 100 personer. Jag var så rörd att det var svårt att hålla ihop", säger initiativtagaren Annika Hernroth-Rothstein. Nu var det bara en liten skara från diverse palestinagrupper, Kommunistisk ungdom och Afa som visade sitt misstycke genom skrik och rop.
- Min väninna uttryckte det bäst tycker jag: "De skrek åt oss, men vi mötte dem med kärlek". Vi behövde inte skrika tillbaka utan visade bara genom att stå där, människor från världens alla hörn, att vi står för demokrati och mänskliga rättigheter. Dagen 120904.

Judiska högtider förbjuds i Egypten. Nu stängs den sista synagogan i Egypten, den mäktiga Eliyahu Hanavi i Alexandria. Det sker "av säkerhetskäl". "Myndigheterna har hittat ett sätt att ta över det sista judiska fästet, alla andra synagogor har redan gjorts till turistmål eller arkeologiska minnesplatser. Det är väldigt sorgligt." Dagen 120905.

Kloster i Israel utsatt för vandalisering. Misstänkta högerextremister har vandaliserat ett av Israels mest kända kloster. Det rör sig uppenbarligen om ett hatbrott av typen "prislapp" - som hämnd för att israeliska myndigheter tvingade bosättare att utrymma en utpost på Västbanken i söndags. Dagen 120906.

Europe's a soft touch for the world's most dangerous terrorist - Qassem Suleimani, head of the Quds Force of Iran's Revolutionary Guard. The Telegraph 120906.

KDU-ordföranden Aron Modig kritiserar vänsterledares Ship to Gaza-medverkan. "Bidrar till att legitimera Hamas styre." Världen idag 120919.

Obama suggests Israel's Iran concerns are just 'noise'. "When it comes to our national security decisions, any pressure that I feel is simply to do what's right for the American people," Obama told his interviewer, adding, "And I am going to block out any noise that's out there." Israel Today 120924.

Alf Svensson (KD) kritiserar Sjöstedts resa: "Sjöstedt borde göra något för Syrien". Världen idag 120926.

Här är judar och araber bästa vänner. Är det över huvud taget möjligt för för judar och araber att samarbeta? På Max Rayne-skolan i Jerusalem, med lika många judiska och arabiska elever, trivs både elever och lärare utmärkt. Och föräldrarna är mycket nöjda med skolan. Världen idag 120921.

"OK vara jude och Jesustroende". Men det tog tid innan Evan Thomas fann sin identitet. Det är inte bara OK att vara jude och tro på Jesus. Det är faktiskt det mest naturliga i hela livet. I alla fall enligt Evan Thomas, messiansk jude, som nyligen har besökt Sverige. Världen idag 120928.

Bombattentat mot Judiska församlingen i Malmö. Två gärningsmän kunde gripas på småtimmarna. Världen idag 120928.
Misstänkta för bombattentatet mot judiska församlingen nekar. Dagen 120928.
Manifestation gav judar stöd. Högtidligt och hjärtevarmt. Det var det när över 70 personer i fredags kväll slöt upp på Kamrergatan för att visa sitt stöd för Judiska församlingen i Malmö efter attentatet. Världen idag 121001.
Tacksam för stöd efter attacken. Fred Kahn: "De som vill oss ont ska inte vinna". Världen idag 121001.
Antisemitismen ökar i Malmö. Antisemitismen i Malmö är inget nytt fenomen. Men den har tilltagit i styrka - och blivit känd. - För numera talar vi öppet om den, säger Fred Kahn, ordförande i Judiska församlingen. Världen idag 121003.
Stort stöd efter sprängning vid judiska församlingen i Malmö. Dagen 121002.

Arab politician to start pro-Israel Knesset party. The Israeli political scene may soon be shaken up even more than usual if the efforts of a local Israeli-Arab politician come to fruition. Sarhan Bader, a local political activist in the Upper Galilee region, announced last week that he intends to establish Israel's first pro-Israel Arab Knesset party. "Most Arab citizens are in favor of coexisting, cooperating and living in harmony with Jewish Israelis," he said. “The other Arab parties place too much emphasis on the Palestinians and external Arabs. But it's more important to serve the Arabs inside Israel who want to live here in peace with our Jewish cousins." Israel Today 121002.

The Unspoken Alliance: Israel and the House of Saud - Part I. Israel Today 121004.
The Unspoken Alliance: Israel and the House of Saud - Part II. With a school curriculum that promulgates hatred towards Jews, normalization of ties between Saudi Arabia and Israel seems a distant hope. In 2011, the Hudson Institute's Center for Religious Freedom reported that Saudi schoolbooks continued to promote anti-Jewish sentiment and encouraged war against the so-called "pigs and apes", a common Muslim reference to Jews. The report found that the danger of such a curriculum was acute because of its global reach. “Five million Saudi students are exposed to [it] in Saudi classrooms each year. Moreover, as the controlling authority of the two holiest shrines of Islam, Saudi Arabia is able to disseminate its religious materials among the millions of Muslims making the hajj [Islamic pilgrimage to Mecca] each year… [Whereas the country's] oil wealth… enables it to disseminate its textbooks far and wide". Israel Today 121007.

Palestinians cancel peace event in Betlehem because of Jewish participation. The event, was to be a quiet march through the streets of Bethlehem in an effort to encourage "change and acknowledge basic common grounds and sow the seeds of understanding and acceptance." But Palestinian activists were outraged that Israeli Jews were actually going to be part of the march, and insisted that the Jewish presence would "desecrate our holy city and sites." Israel Today 121003.

Skadegörelse mot judiska församlingens lokaler i Malmö ses som hatbrott. Dagen 121005.

Carl Anders Breitholtz: Svenska kristna ledare måste uttala klart stöd för Israel och det judiska folket och stå för den linjen även praktiskt. Att ensidigt ta ställning för det palestinska folket och mot Israel, som flera grupperingar gör, innebär att man tar parti mot det judiska folket, således antisemitism i ny skepnad. Svenska kristna ledare måste därför markera en tydlig gräns mot den hållningen, uttala klart stöd för Israel och det judiska folket och stå för den linjen även praktiskt. Det är också känt, att de kristna i Mellanöstern förföljs för sin tro. Kyrkor bränns, kristna dödas. Hotbilden förvärras av det säkerhetspolitiska läget. Kristenheten måste kräva rättvisa mot dessa brott och med alla medel bistå våra utsatta trosfränder. Dagen 121005.

How Hamas Terrorizes Gaza's Citizens. It has since been revealed, in a report by Human Rights Watch (HRW), that Hamas is perpetrating gross human rights abuses against its own Palestinian people. Joe Stork, Deputy Middle East Director for the New York-based HRW, charged this week that, “After five years of Hamas rule in Gaza, its criminal justice system reeks of injustice, routinely violates detainees' rights, and grants impunity to abusive security services." According to Saudi-based Arab News, an HRW report titled “Abusive System: Criminal Justice in Gaza" alleged that Hamas security services failed to inform relatives of the whereabouts of detainees, and had arrested and abused lawyers. Stork added that “Hamas should stop the kind of abuses that Egyptians and Syrians and others in the region have risked their lives to bring to an end." frontpagemag.com 121008.

"Alla måste ta avstånd från antisemitism". Mona Sahlin gav känga till Malmöpolitiker vid manifestation. Världen idag 121008.

Hizbollah: Vi skickade drönare över Israel. Den flögs in via Medelhavet och sköts ned i Negevöknen i södra Israel. Det var Hizbollahs ledare, Hassan Nasrallah, som bekräftade att de skickade upp drönaren. Enligt honom hade den tillverkats i Iran. Drönaren ska inte ha haft några sprängämnen ombord utan endast varit skickad för spaningsuppdrag. Aftonbladet 121011.

Församlingen Staden på berget: Israels sak är vår - upprop till stöd för judarna. Dagen 121017.

Kritiserat program fyller 10 år. Drygt 200 svenskar har de senaste tio åren försökt att dämpa konflikten mellan Israel och det palestinska folket med sin blotta närvaro. Men det ekumeniska följeslagarprogrammet - som häromveckan fyllde tio år - har också kritiserats för att att vara alltför politiserat. Världen idag 121017.

USA: Liberala judiska ledare och liberala kristna ledare i stort bråk om USA:s militärhjälp till Israel. Dagen 121019.

Mohamed Omar ber judiska folket om ursäkt. Dagen 121019.

Morsi mouths 'Amen' as Egyptian preacher urges 'Allah, destroy the Jews'. Egyptian TV shows president in fervent prayer as cleric delivers anti-Semitic address. In footage of the service from Matrouh governorate's el-Tenaim Mosque screened on Egyptian state television on Friday, Morsi was shown in fervent prayer as cleric Futouh Abd Al-Nabi Mansour, the local head of religious endowment, declared, “Oh Allah, absolve us of our sins, strengthen us, and grant us victory over the infidels. Oh Allah, destroy the Jews and their supporters. Oh Allah, disperse them, rend them asunder. Oh Allah, demonstrate Your might and greatness upon them. Show us Your omnipotence, oh Lord." The Times of Israel 121021.

Ship to Gaza: Dror Feiler ställd inför domstol. Han anklagas för att "medvetet ha hjälpt fienden, uppviglat till revolt samt för att ha trotsat förbudet för israeliska medborgare att resa in i Gaza". Samma anklagelsepunkter som riktades mot de tre israeler som i morse ställdes inför domstol. Dagens Nyheter 121021.

Israel fördömer Ship to Gaza som provokation. Ett 30-tal propalestinska aktivister greps när israeliska kommandosoldater bordade Ship to Gaza-fartyget Estelle på internationellt vatten utanför Gazas kust i lördags. Några har redan utvisats ur Israel sedan de skrivit under att de erkänner att de kommit in i Israel olagligt. Bland de internerade svenskarna märks professor Mattias Gardell och musikern Dror Feiler, båda medlemmar av Ship to Gazas styrgrupp, samt författaren Maria-Pia Boethius och riksdagsmannen Sven Britton (S). Joshua Hantman, talesman för Israels försvarsdepartement, säger till Dagen: - Israel möjliggör införsel av mer än 50 000 ton varor till civilbefolkningen i Gaza varje vecka genom gränsövergången Keren Shalom. Sjöblockaden finns för att stoppa obehindrad införsel av vapen till Hamasregeringen och andra jihadistiska grupper i Gaza. Den är laglig enligt folkrätten och även FN har förklarat att den är laglig. Dagen 121023.

Why Palestinians Want Israeli Citizenship. The main reason the Palestinians rushed to apply for citizenship was their fear that Israel would also cede control over east Jerusalem to the Palestinian Authority. Their biggest fear was they would lose all the privileges they enjoy as residents living under Israeli sovereignty, including free health care and education, and freedom of movement and work. In addition, the Palestinian residents of Jerusalem realized that despite all the difficulties they face in Israel, their living conditions were still far much better than those living under the jurisdiction of the Palestinian Authority. Lack of democracy and massive financial corruption under the Palestinian Authority also drove many Palestinian Jerusalemites to apply for Israeli citizenship as a way of ensuring that they would always remain under Israeli sovereignty. Gatestone Institute 121023.

Felicia Svaeren: Lögnaktigt och enfaldigt. Den 26 juni avseglade skeppet Estelle från Umeå och började sin färd mot Medelhavet. Denna seglats, som för de flesta är känd som Ship to Gaza, gick av stapeln för tredje gången med det officiella syftet att häva Israels blockad av Gaza och skapa opinion. I juni månad, när Ship to Gaza avseglade från Umeå avfyrades 83 raketer från Gazaremsan in mot civilbefolkningen i södra Israel. Därefter har ytterligare 38 raketer och 14 granater attackerat Israel. Det är ändå lugna månader jämfört med till exempel mars då 137 raketer sköts från Gazaremsan. Hamasregimen eller dess närstående milisgrupper ligger bakom detta pågående krig mot Israel. Israels blockad av Gaza är erkänd och understödd via FN och Palmekommissionen som en självförsvarsåtgärd, nödvändig eftersom landet under lång tid attackerats utan att Hamasregimen agerat. Israel attackerades förstås långt före 2007 då blockaden infördes. Under september fördes bland annat följande in: 1.252 ton mat, 56 ton kläder och skor, 407 ton hjälpmedel för jordbruk, 1.444 ton byggmaterial och 126 ton elektronikmateriel. Israelerna visar större ansvar i en svår situation än vad Gazas egen regim Hamas gör. Många svårt sjuka gazabor får dessutom kvalificerad läkarvård i Jerusalem. Om det finns en vilja till solidaritet och rättfärdighet, varför lyfts inte dessa aspekter upp? Dagen 121024.

Raketregn över Israel. Flera skadade när 70-tal raketer sköts från Gazaremsan. Fem personer har skadats, varav två allvarligt, när ett 70-tal raketer från Gazaremsan avfyrats mot mål i södra Israel under natten till onsdagen. Hamas väpnade gren samt gruppen PRC, Folkets motståndskommitté, har tagit på sig ansvaret för de senaste attackerna mot Israel. I ett uttalande beskrivs attackerna som "heliga uppdrag som svar på fiendens upprepade brott mot vårt folk", skriver Times of Israel.Världen idag 121024.

Över 80 raketer på en dag. Terroristorganisationen PFLP tog på sig ansvaret för en av attackerna, medan Hamas uppgav sig ligga bakom flera av raketattackerna. Att Hamas tar på sig ansvaret för attacker mot Israel hör till ovanligheterna, då terroristorganisationen oftast försöker hålla låg profil och låta andra grupper utföra attacker. Paul Widén 121024.

"Den arabiska våren och fienden Israel". Arab News publicerade för tre veckor sedan artikeln "Arab Spring and the Israeli enemy" av Abdulatif al-Mulhi.. Innehållet i 'Arabiska våren och fienden Israel' är mycket anmärkningsvärt för att komma från arabvärlden. Om författaren kan inte sägas annat än att han likt en profet avslöjar sanningen. MXp 121025.

Tv-stationer från USA vill filma Jesu återkomst. Dagen 121024.
Börje Danielsson: Tv från Olivberget visar bristande bibelkunskap. Dagen 121026.
Hans Jansson: De frälsta evakueras först av alla. Dagen 121031. Kommentar: Ja, vad händer med kamerorna då?

Hon granskar hatbrotten. Jenny Kiiskinen med kolleger vill få en bild av antisemitism Världen idag 121029.

Trots raketregn lämnar man inte kibbutzen. Det är dagen efter onsdagens intensiva raketbeskjutning från Gaza. I kibbutzen Re'im är räddningsmanskap i färd med att tömma ett förstört hus och skolorna har öppnat igen. Livet går vidare, men många tycker att regeringen inte gör nog för att skydda dem. Världen idag 121029.

Bengt Winroth: Tänk 50 raketer per dag över Malmö. Båten borde ha seglat till Syrien i stället, för att hjälpa de nödlidande i Aleppo! Dagen 121026.

Palestinian Economy Is Teetering On Brink of Collapse, Study Finds. Al-Monitor 121030.

Stefan Löfven träffade kyrkoledare i Israel. Stefan Löfven startade sitt besök i Mellanöstern med att träffa kyrkoledare. De berättade om de kristnas utsatta läge i den israelisk-palestinska konflikten.- Den här konflikten är så svår och komplicerad, det gör en ledsen och nedstämd, säger S-ledaren. Dagen121031.

22 mestadels kristna organisationer, bland annat Diakonia och Svenska kyrkan, vill stoppa stödet till bosättare. Dagen 121031.

Ship to Gaza: epiolog. Trots att Ship to Gaza-äventyret slutade som de flesta av oss hade väntat fortsätter de misslyckade blockadbrytarna att generera rubriker i svenska tidningar. I onsdags publicerade DN en artikel av Nurit Peled-Elhanan, mor till en av de israeliska passagerarna på Ship to Gaza-fartyget Estelle, tillika agitatör på den extrema israeliska vänsterkanten. Låt oss helt kort titta närmare på vem hon är, vad hon skriver i DN och hur detta relaterar till den svenska debatten om konflikten mellan Israel och palestinierna, som för länge sedan förlorade all sans och vett. Peled-Elhanan är professor i språkutbildning vid Hebrew University i Jerusalem och aktiv i den extrema vänsterorganisationen Gush Shalom, som ofta felaktigt kallas för en fredsorganisation. 1997 dödades Peled-Elhanans 14-åriga dotter Smadar i en självmordsattack i Jerusalem. Till begravningen inbjöds en representant för PLO, som i sitt griftetal hävdade att Israel bar det yttersta ansvaret för flickans död. Denna åsikt delas alltjämt av Peled-Elhanan själv: Israels påstått rasistiska skolundervisning och Israels "hänsynslösa ockupation av Palestina" skapar en sådan frustration bland palestinier att de drivs till att begå brutala terroristattacker, hävdar hon. Paul Widén 121104.

Lisa Abramowicz: Förvånansvärt onyanserad rapportering. Efter en Ship to Gaza-kampanj som började i april har nu lasten från detta segdragna PR-spektakel hamnat - i Gaza. Föreningen Ship to Gaza ville inte åta sig varken ägande eller ansvar för lasten när den låg i hamn i Ashdod. FN-organet UNRWA tar över de prylar som fanns ombord; 2 rullstolar, 20 skolböcker, 5 par kryckor, 48 betongplattor, 40 trästolar, baddräkter, barnskor, fotbollar med mera. Det låter som en lista på en vindsröjning mer än en last över förnödenheter och utgör mindre än en procent av vad som förs in en enda dag till Gaza. När publicerades det i media om de mer än 30 000 ton varor, inklusive byggmaterial, mediciner, konsumtionsartiklar och bränsle som förs in varje vecka? Dessa fakta är enkla att kontrollera via cogat.idf.il eller israelisk press. Vänstertidningen Haaretz påpekade den 26 oktober att belägringen av Gaza är en myt. 1 200 personer åker in och ut ur Gaza varje dag via gränsen till Egypten. Ytterst få varor är numera förbjudna för import och de rör främst vapen och sådant som kan användas för tillverkning av sprängmedel. Cirka 1 000 personer åker ut via gränsövergångarna till Israel för att få vård. Världen idag 121105.

Uttalande från Abbas väcker palestinsk vrede, inte minst från Hamas. Palestiniernas president Mahmoud Abbas säger att han inte gör något anspråk på sin hemby Safed i Galileen, som han flydde från under kriget 1948. Hans erkännande i israelisk tv av 1967 års gränser har lett till starka reaktioner. Sami Abu Zuhir, en talesman för Hamas, förklarade att Abbas var "opatriotisk". "Ingen palestinier kommer att godta att vårt folk inte får rätt att återvända till våra hus och byar som vi tvingades fly från. Om Abbas inte vill ha Safed, är det en ära för Safed att slippa husera folk som honom." Världen idag 121107.

Elisabeth Sandlund: Att komplicera verkligheten. Elisabeth Sandlund har varit till Israel som ledare för en gruppresa som anordnats genom tidningen Dagen. Hon skriver: Nästa gång det proklameras att Israel måste lämna östra Jerusalem till palestinierna kommer vi nog att tänka på en av våra busschaufförer som bor just där. Han är palestinier och muslim och hoppas att det aldrig, aldrig kommer att hända eftersom han vill fortsätta att vara medborgare i den demokratiska staten Israel med de möjligheter det innebär för honom och hans barn. Verkligheten är inte svart och vit, hur gärna vi än vill att det ska vara så. Dagen 121108.

"Glöm inte Förintelsen". Lena Posner Körösi, Judiska centralrådet: Kristallnatten får inte relativiseras. Den natten fick cirka 400 judar sätta livet till. 20 000-30 000 fördes till koncentrationsläger. 267 synagogor brändes och tusentals butiker vandaliserades. Och det är en kunskap som aldrig får glömmas bort eller sättas på undantag. Världen idag 121112.

Israel på randen till krig på två fronter. Våldet i Gaza och södra Israel flammar upp igen - och upptrappningen kan leda till fullskaligt krig.Samtidigt fortsätter det syriska inbördeskriget att sprida sig till den israeliska sidan.En syrisk artillerigranat slog ned på Golan i går och Israel besvarade elden. Dagen 121113.

Ulf Cahn i Hemmets Vän 121115: Hamas skickar dagligen bomber och missiler in i södra Israel. En miljon israeler springer dagligen till skyddsrummen - om de finns. Skolor är ofta stängda. Me hur beskrivs detta i medierna och vad säger politiker runt om i världen? Medierna rapporterar när Israel slår tillbaka mot terroristerna - men inte när islamisternas attacker sker. Och när hörde ni senast någon svensk eller internationell politiker ta upp Hamas terrorstyrelse som ens ett problem? Däremot är Ship to Gaza ett humanitärt projekt som man kan skriva spaltkilometer om.
Alla vet att det är muslimer i Malmö som ligger bakom antisemitismen där i dag. Det innebär inte att det är alla muslimer, men det är därifrån hoten kommer. Men när detta faktum tas upp, då heter det att det är "motsättningar" mellan judar och muslimer i staden. Som om det finns en ömsesidighet. Men när attackerades senast muslimer eller muslimska institutioner i Malmö av judar?

Israel has 'opened the gates of hell': Hamas warning as leader is killed in strike. The Telegraph 121114.

Hamas Declares WAR As Israel Begins 'Operation Pillar Of Defense' In Gaza. Now the end begins 121114.

Elisabeth Sandlund: Upptrappat våld är inte Israels fel. Bollen ligger hos Hamas om läget i Gaza ska kunna normaliseras Dagen 121116.

Israel works to avoid collateral damage. The following video shows the Israeli army carefully avoiding a mosque while targeting a missile launch site that was installed in the backyard of the Muslim place of worship. Israel Today 121118.

Rabbi Zalman Melamed: Spiritual and Religious Struggle with Hamas. You tube 1:57.

Dag 5: Halva Israels befolkning i skyddsrum. Närmare 1000 raketer har avfyrats mot Israel sedan Operation Molnstod inleddes i onsdags. Drygt en tredjedel av raketerna har skjutits ner av Järnkupolen, men 3.5 miljoner människor har ändå tvingats ner i skyddsrum. Det är inte bara israeliska medborgare som drabbas av terroristernas raketer, utan också palestinska civila i Gaza. Sedan i onsdags har nästan 100 raketer inte nått sina mål i Israel utan istället landat inne i det tätbefolkade Gaza. I fredags morse dödades exempelvis Mahmoud Sadallah, 4 år gammal, av en förlupen raket. Hamas lade genast skulden på Israel och nyhetsbyrån AP kablade ut bilder som visade hur Hamas-ledaren Ismail Haniyeh och Egyptens premiärminister Hesham Kandil (som var på blixtvisit) kysser pojkens lik. AP:s artikel uppgav dock att pojken hade dödats klockan 8:30 samma morgon, då Israel upprätthöll en vapenvila som en gest mot den besökande egyptiska toppolitikern. Tidningen The Telegraph uppgav även att experter från Palestinska centret för mänskliga rättigheter som hade besökt platsen där pojken dödades hade hävdat att explosionen hade orsakats av en palestinsk raket. Paul Widén 121119.

Raketregn över Ashdod. Sirenerna höjer sitt klagande läte över Ashdod. Raketer från Gaza är på väg. På himlen över Karmels gästboende exploderar det fyra gånger när Iron Dome-raketer träffar terror-raketer från Gaza. En raket landar i havet precis utanför med en kraftig smäll och lämnar en stor våg efter sig. Världen idag 121119.

Bredsida mot Ship to Gaza. "Ett elitistiskt projekt anpassat för den övre medelklassen." Så beskivs Ship to Gaza i en artikel på Newsmill, författad av debattören och fritidspolitikern Nima Gholam Ali Pour (S). I sin artikel uttrycker han starkt stöd för Israel som regionens enda demokrati, och ifrågasätter den svart-vita bild som tecknas av arrangörerna bakom Ship to Gaza. "Genom att förvränga bilden av Israel och situationen i Gazaremsan och skapa en berättelse där det goda möter ondskan skapar man de klassiska förutsättningarna för konflikt", skriver han, och påpekar att beskjutningen av södra Israel från Gaza inte ens nämns på organisationens hemsida. Detta, menar han, bidrar till en "avhumanisering" av de civila offren i Israel. Världen idag 121119.

Israel hjälper Gaza med mat och mediciner. Trots 1000 raketer från Gaza och kraftig bombning av israeliska flyg håller Israel gränsen öppen och sänder in mat- och förbrukningsvaror till Gazaremsan. Samtidigt får patienter från Gaza behandling på israeliska sjukhus och gränsen hålls öppen för utländsk press. Medan raketerna haglar över södra Israel och Israel svarade med kraftig eldgivning mot raketutskjutningsramper och vapenlager i Gaza, hålls den södra gränsövergången, Kerem Shalom, mellan Israel och Gaza öppen för in- och utgående godstrafik. Hittills i år har 47 761 trailerlaster passerat gränsen till Gaza med mat och andra förnödenheter. Dessutom levererar Israel kontinuerligt elektricitet och vatten till Gaza. "Den pågående blockaden av Gaza är ren propaganda. Vi vet hur många personer som befinner sig i området och levererar varor i förhållande till det. Det existerar ingen så kallad "blockad" av Gazaremsan", säger presstalesman Bjørn Herman till norska Dagen. En översikt från Koordinatorkontoret för trafiken in och ut ur Gaza (CLA) visar att 1 472 trailerlaster med varor fördes in i Gaza första veckan i november, eller 42 200 ton varor. Samma vecka exporterades 32 trailerlass med varor från Gaza eller strax under 2 000 ton. 4 850 sjuka palestinier från Gaza fick behandling vid israeliska sjukhus de första tio månaderna i år. Det sker samtidigt som det är brist på sängplatser vid de allra flesta israeliska sjukhus. CKA sände ut över 14 500 tillstånd till palestinier från Gaza med anledning av sjukbesök och medicinsk behandling i Israel fram till 1 november i år. De allra flesta av dessa är släktingar som följer patienterna till behandling i Israel. Världen idag 121119.

"Iran bakom attackerna mot Israel". Bakom konflikten i Gaza ligger Iran som vill vända världens ögon från kriget i Syrien. Palestinierna har blivit en bricka i kraftmätningen mellan Israel och Iran. "Iran vill få bort omvärldens ögon från Syrien där deras hårt ansatte bundsförvant president Bashar al-Assad blir alltmer försvagad. Iran har det senaste halvåret kontinuerligt fört in delar till missiler i Gaza där de sedan satts samman. Irans bundsförvant i Gaza är inte i första hand Hamas utan organisationen Islamistiska Jihad som också är de som drivit fram våldsutvecklingen. När sedan insatsen nu stegras så måste Hamas visa att de också kan ta till vapen." I det förra kriget avfyrades missiler i Gaza ifrån områden utanför städerna, men nu har palestinierna gömt missilerna inne i Gaza City och andra större orter. Svenska Dagbladet 121119.

Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige: Hamas utnyttjar den egna befolkningen. Under ett decennium har över 13 000 raketer regnat över södra Israels städer och samhällen från Gaza, ett territorium där Israel inte har någon som helst närvaro sedan 2005. En miljon israeler lever dagligen inom den ständiga terrorns radie och raketer med längre räckvidd som smugglats in från Iran når nu Tel Aviv och landets centralaste delar. Ingen stat skulle ha visat större återhållsamhet än Israel gjort under alla dessa år av terror. Till slut måste varje stat ändå agera för att skydda sina medborgare. Frågan är bara - hur skyddar sig en demokrati mot hänsynslösa, ständigt pågående attacker från terrororganisationer med militära resurser hos en oberoende stat? Den radikalfundamentalistiska terrororganisationen Hizbollah i södra Libanon har bland de största lagren av raketer i världen - större än vad man finner hos de allra flesta reguljära arméer - och de ungefär 60000 pjäserna i dess arsenal utökas ständigt. Samtidigt står den libanesiska armén maktlös mot denna stat i staten. Hamas i Gaza har också väldiga vapenlager och förses liksom Hizbollah av Iran med ständigt mer avancerade typer av utrustning. Exempel på detta är de raketer som nu når Tel Aviv och Israels hjärta. Svenska Dagbladet 121120.

Hamas avrättar utan rättegång. Män som uppges tillhöra Hamas militära gren, al-Qassambrigaderna, avrättade i tisdags sex män som påstods samarbeta med Israel. Ytterligare en man avrättades i fredags. Utan rättegång avrättades de i en vägkorsning i Gaza city i tisdags. "Man kan inte tala om en fungerande rättsapparat i Gaza". Dagens Nyheter 121121.

Sex palestinska män avrättades på öppen gata i Gaza sedan de pekats ut som israeliska spioner. Dagens Nyheter 121120.

Photo of the Day: HAMAS terrorists on motorcycles drag a fellow Muslim Arab man's body, parading it through the streets of Gaza City, and yelling that the man is a “collaborator with the Jews." Debbie Schlussel 121120.

Sprängdåd påminner om intifadan. En sprängladdning blåste helt ut bussen på en av de mest trafikerade gatorna i Tel Aviv i går. Ett 20-tal människor skadades, flera allvarligt, av den kraftiga explosionen. Glassplitter spreds på gatan, blodspår syntes på trottoaren. Det var en syn som fick många Tel Aviv-bor att minnas de dramatiska åren i början av 2000-talet när palestinska självmordsterrorister sprängde bussar, kaféer och diskotek. Men den här gången hade någon placerat en bomb under ett säte i bussen. Ingen grupp tog på sig ansvaret för dådet, men Hamas talesman Fawzi Barhoum välkomnade den. "Vi ser det som ett naturligt svar på ockupationsmaktens brott och massakrerna på civila i Gaza som pågår just nu", säger han till AP. Dagen 121121.

Guide: Det här är Islamiska Jihad. Den grundades av palestinska studenter i Egypten på 1970-talet och finansieras av Iran. Målet är att krossa Israel och utropa en islamisk stat på hela det palestinska området som det såg ut före 1948. Våld ses som det enda medlet och gruppen deltar därför inte i de politiska processerna mellan israeler och palestinier. Islamiska Jihad tar avstånd från Osloavtalet från 1993, som gav palestinierna visst självstyre, och motsätter sig helt en tvåstatslösning. Dagens Nyheter 121121.

Hamas tackar Iran för vapnen. Hamasledaren Khaled Meshaal hyllar Iran för att ha försett Hamas med pengar och vapen. Meshaal, som lever i exil, tackade Iran för att man fortsatt stödja Gaza trots att man har olika syn på kriget i Syrien Dagens Nyheter 121121.

Avtalet som nu ska leda till vapenvila mellan Israel och Hamas öppnar nu gränserna in till och från Gaza. Israel ska upphöra med alla angrepp i Gaza, både på land, till havs och i luften inklusive intrång och riktade attacker mot individer. Alla palestinska fraktioner ska upphöra med samtliga fientligheter från Gaza mot Israel, inklusive raketattacker och alla attacker längs gränsen. Övergångarna ska öppnas och förflyttningar av människor och varor ska underlättas och man ska avhålla sig från att begränsa invånarnas fria rörelser. Dagens Nyheter 121121.

Poll: Palestinians don't want long-term Gaza ceasefire. According to a survey conducted by the Palpress Arabic-language website, the Palestinians are itching for another fight with Israel, less than a day after the Jewish state agreed to prematurely halt its campaign to eliminate the Gaza missile threat. just as most Israelis feared, it appears groups like Hamas will only use the days and months of calm ahead to prepare for the next round of violence. And they will apparently have majority support among the public for doing so. The Palpress survey, which was actually an Internet referendum, showed that 64 percent of Palestinian Arabs oppose a long-term ceasefire with Israel in the Gaza Strip. For all intents and purposes, in Palestinian eyes, Israel surrendered. Israel Today 121122.

Bräcklig vapenvila inledd. Hamasledaren Khaled Meshaal, som lever i exil, tackade på onsdagen Egypten för medlingsinsatsen och hyllade Iran för att landet finansierat och beväpnat Gaza. "Vi kommer ut ur den här striden och håller våra huvuden högt", sade Meshaal, enligt Reuters. På onsdagen anklagade Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius Iran för att ligga bakom konflikten och för att ha försett Gaza med långdistansraketer. Iran har bekräftat att man bistått Hamas militärt, och har även uppmanat arab-länderna att göra det, men förnekar att man bidragit med raketer. Iran reagerade ilsket på det franska utspelet. Världen idag 121123.

Iran förser Gaza med vapen. Uttalanden av Hamas, Palestinska Islamiska Jihad, Hizbollah och iranska källor. För första gången har Palestinska Islamiska Jihad (PIJ) erkänt att vapen från Iran användes under den senaste Gaza-aktionen. Iran kommer därför i fortsättningen att ha svårt att förneka detta faktum. En del lägre iranska ledare har till och med erkänt att Iran hjälper palestinska organisationer både militärt och ekonomiskt.
Hamas: Khaled Mashal, ordförande för Hamas politiska byrå, tackade vid en presskonferens i Kairo nyligen Iran för de vapen de fått och för finansieringen som kommit det Hamasstyrda Gazas tillhanda. (21/11, 2012. Sharq al-Awsat och Reuters).
PIJ: Iran har stött oss med vapen som behövs för vårt motstånd - hela världen vet att vår huvudsakliga källa är Iran eller vapen som vi fått med hjälp av iransk finansiering… vapen som kommit till Gazaremsan via Egypten i dag eller tidigare och detta kommer att fortsätta även i framtiden….vi måste ha vapen till vårt "motstånd", det är otänkbart att endast Iran ska förse oss med vapen. (20/11,2012, al Jazeera).
Vice generalsekreterare för PIJ, Ziad al-Nakhalah hänvisar till Fajr-5, långdistansroboten, som orsaken till segern "från våra bröder i Iran". Han tackar även Iran för "den uppoffring det inneburit att få vapnen till Gazaremsan" och säger "dessa vapen är utmärkta iranska vapen". (19/11, 2012, Palestine al-Alyoum TV-kanal). Israel idag 121123.

Israel 'first nation in history to finance its enemies'. A number of Israeli commentators have registered their immense frustration over the fact that Israel did not even come close to leveraging all it had to defeat Hamas and put an end to the Gaza missile threat during the recently-ended Gaza conflict. Everyone knows that Gaza is not self-sufficient, and receives nearly all its water and a large portion of its electricity from Israel. There was not even a hiccup in that supply as the residents of Gaza rained down missiles on Israeli cities. But perhaps even more shocking is the fact that the Bank of Israel continued to send Brinks trucks carrying millions of dollars to Hamas during the war. As Israel's Ynet news portal explained: "Hamas does not have its own banking system. The organization raises funds in Arab states in dollars, but the currency in Gaza is the shekel. So, every month Israel transfers millions of shekels to Gaza to be exchanged for the dollars." Popular Israeli commentator Dr. Guy Bechor of the Interdisciplinary Center in Herzliya responded to this ridiculous situation: "We represent the first instance in history of one side feeding and financing its enemy, even during a time of war between the two." Israel Today 121123.

Annika Borg: Ta ansvar för Israel-bilden. Både Sveriges Television och Svenska kyrkan sprider bilder av Israel som den helt igenom onda parten i konflikterna i Mellanöstern. Tyvärr är det inte ovanligt att bilder av Israel som den helt igenom onda parten i konflikterna i Mellanöstern sprids. Häromdagen valde Svenska kyrkans kyrkomöte att till alla sina ledmöter sända ut ett dokument som inte kan beskrivas som något annat än hatpropaganda. I Kairos-dokumentet beskrivs Israel som rasistiskt, barbariskt och att man utövar apartheid. Tongångarna känns igen från den hårdföra och havererade retorik mot Israel och judar som återfinns i just hattexter. I Kairos-dokumentet formuleras också en så kallad ersättningsteologi: En kristen teologi som ser judendomen som förlegad eller förvirrad och ersatt av kristendomen. Kristendomen ses som överordnad och överlägsen judendomen. Judendomen svartmålas. Denna teologi har Svenska kyrkan tidigare gjort upp med, men tydligen har detta fått passera ändå. Kyrkomötet formulerar sig också kring bojkotter, sanktioner och protester -?mot Israel. Svenska kyrkan gör sig alltså till utrikespolitisk talesperson för sina närmare sju miljoner medlemmar. Jag menar att genom detta politiska utspel har Svenska kyrkan visat orimligheten med att göra sin fusion mellan politik och religion. Som präst och medlem i Svenska kyrkan motsätter jag mig å det skarpaste att bli associerad med denna hatpropaganda mot Israel.Dagen 121123.

Hamas TV Airs 'Death to Israel!' Music Video Day After Agreeing to Ceasefire. The day after Hamas agreed to a ceasefire with Israel, the terrorist group's TV station aired "Death to Israel!" on its station according to Palestinian Media Watch. "Destroy the throne of Zion, the house of absolute evil," the music video goes. "Raise the banner of victory. Be like the fire of a volcano. Repeat in the name of your Jihad: Death to Israel! With blood and fire, resist until freedom. Defeat the soldiers of aggression the enemies of humanity." The video is illustrated with scenes of rockets being launched from Gaza, presumably, into Israel, along with other images of war. Palestinian Media Watch stated the video first aired on November 22, one day after Hamas and Israel brokered a ceasefire. Worthy Christian News 121125.

Hamas: Killing Jews is Worship of Allah. Although a tense ceasefire is in effect, the friction is far from over. On Al-Aqsa TV, Hamas' official media outlet, continued its call to kill Jews and such acts were a form of worshiping Allah according to Palestinian Media Watch. “Killing Jews is worship that draws us close to Allah," one of the music videos played during the recent conflict is translated as saying. The same song, by Hamas' Al-Qassam Brigades, going on to praise “the martyr's blood" and the act of “terrifying the Jews." Here are more of the lyrics:
“Bless [Hamas'] Al-Qassam men, guardians of Palestine
Oh pride of Salah Shahada, oh wisdom of Immad [Aqel] (Hamas leaders killed by Israel)
[Oh] the explosives of [Yahya] Ayyash, (Hamas bomb maker killed by Israel), Martyrdom,
[oh] lovers of the trigger:
Killing the occupiers is worship that Allah made into law.
(Arabic text: “Killing Jews is worship that draws us close to Allah")
Arise, oh determined men.
The color of [the Martyr's] blood protects the land.
Oh masked one wearing a keffiyeh (Arab head scarf), terrifying the Jews…call out in Zionism's face: 'Muhammad's army has begun to return.'"
Worthy Christian News 121128.

Willy Silberstein: Svenska judehatet har fått ny skepnad. Kritik av Israels politik är självfallet helt legitim - men det är farligt när kritiken används som täckmantel för judehat. Efter det senaste kriget i Gaza ser vi på nytt hur antijudiska kommentarer florerar på nätet. Expressen 121128.

Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige: Hamas rustar redan för ny terror mot Israels civila. Vapenvila råder i Gaza. Men Hamas har redan börjat bygga upp sina raketlager med iransk hjälp. Israel är berett till alla ansträngningar för att undvika väpnad konfrontation - men det är viktigt att det internationella samfundet agerar mot den terroraxel mellan Hamas och den iranska regimen som är en förutsättning för den ständiga terrorn mot Israels civila. En terror som nu, med iranska Fajr 5-raketer, når Tel Aviv och landets centrala delar. Det är också viktigt att rikta ljuset mot Irans roll i de senaste veckornas upptrappning. Den oavbrutna terrorbeskjutningen mot södra Israel har förvisso pågått dagligen under ett decennium, med nu totalt uppemot 15000 raketer. Den eskalering som började den 10 november, och medförde att ytterligare 1400 raketer avfyrades mot Israel, får emellertid i hög grad betraktas som ett "beställningsjobb" - utfört av Hamas på order av dess uppdragsgivare i Teheran. Svt.se 121129.

Delat Jerusalem ger inte Mellanöstern fred. Världspolitikerna vill dela Jerusalem som huvudstad för palestinier och för judar. Det blir motsägelsefullt när samma ledare i dag inte erkänner Jerusalem som judarnas huvudstad, utan demonstrativt har sina ambassader i Tel Aviv. Motivet till att dela Jerusalem, så att den gamla staden, med de bibliska platserna, blir palestinskt, ligger i önskan om en självständig palestinsk stat. Men kan och bör Jerusalem delas? Det har tidigare fastslagits (bland annat i artikel 80 i FN:s stadgar) att judarna har lagenlig rätt till hela Jerusalem. Israels invasion 1967, då man tog tillbaka den östra delen av Jerusalem, som då var ockuperad av Jordanien, innebar att både judar och palestinier fick tillgång till hela Jerusalem, vilket inte var möjligt tidigare. Dagen 121129.

FN röstade ja till palestinierna. FN röstade på torsdagskvällen som väntat ja till att ge palestinierna status som observatörsnation. Beslutet fattades med röstsiffrorna 138-9 varav både Israel och USA röstade nej. 41 länder avstod från att rösta. Resultatet innebär att palestinerna uppgraderas från att vara observatörer till att bli en observatörsnation - en så kallad icke-medlemsstat - vilket till exempel Vatikanen redan är. Uppgraderingen betyder bland annat också att palestinierna kan bli medlemmar av olika internationella organ, mest kontroversiellt i Internationella brottsmålsdomstolen. Dagen 121130. Aftonbladet 121129.
"Nu börjar kampen". Abbas: FN:s beslut igår gav Palestina födelseattest Världen idag 121130.
Tuve Skånberg, kristdemokratisk riksdagsledamot, har reagerat mot regeringens beslut, och hoppades in i det längsta på en ändring. -Man kan inte belöna Palestina efter de senaste bombningarna av Israel. Det ska inte gå att skrämma och kriga sig fram för att få bättre status i FN. Av alla tänkbara tidpunkter är den här den sämsta. Dagen 121129.

Delningsplanen - 65 år senare. Den 29 november 1947 röstade Förenta Nationernas generalförsamling om delningsplanen och Resolution 181 antogs med rösterna 33 mot 13 och 10 nedlagda röster. Sverige röstade för. Storbritannien meddelade att man skulle lämna mandatet den 14 maj 1948. Samma dag som britterna drog sig tillbaka utropade staten Israel sin självständighet i enlighet med FN:s resolution 181. Den arabiska reaktionen på delningsplanen begränsades inte endast till politiska handlingar. De arabiska invånarna i det brittiska Palestinamandatet inledde en stor terroristkampanj mot sina judiska grannar och samma dag som Israel utropade sin självständighet påbörjades en omfattande invasion av fem arabiska arméer med det gemensamma målet att omintetgöra den nya staten. Den judiska befolkningen försvarade sig mot de arabiska arméerna och deras planer att "kasta judarna i havet" men i samband med försvaret av den nya staten dog 1% av befolkningen. Även den arabiska befolkningen i det tidigare mandatet led till följd av att man inte accepterade FN:s delningsplan. Många lyssnade till sina ledares uppmaningar att fly medan andra stannade kvar. Det stora antal araber som stannade i Israel blev fullvärdiga medborgare med lika rättigheter som alla andra israeler. Trots detta hade det palestinska flyktingproblemet skapats, ett problem som hållits levande till våra dagar av arabiska och palestinska ledare. Det judiska flyktingproblemet löstes genom den framväxande staten Israel men frågan om kompensation kvarstår fortfarande för de judar som tvingades lämna sina hem i arabländerna. I slutet av kriget kontrollerade Egypten Gazaremsan och Jordanien hade annekterat Västbanken. Varken Egypten eller Jordanien tog tillfället i akt att etablera en palestinsk stat på de områden som de skulle komma att kontrollera i 19 år. Samtidigt som Resolution 181 uttryckte det internationella samfundets önskan om att etablera en judisk stat var Israel fortfarande tvunget att uppfylla alla medlemsskapskrav för att bli accepterad som en fullvärdig FN-medlemsstat. Detta gjorde Israel och den 11 maj 1949 kunde man sätta sig på sin egen stol i generalförsamlingen som Förenta nationernas 59:e medlemsstat. Den arabiska befolkningens vägran att acceptera resolution 181 visade att de inte var intresserade av att etablera en egen stat om det innebar att tillåta existensen av en judisk. Vägran att erkänna rätten för en judisk stats existens i Mellanöstern är själva kärnan i konflikten. Än i dag avvisar det palestinska ledarskapet att erkänna Israel som den Judiska staten, en avvisan som förhindrar lösningar på konfliken. Israel idag 121129.

Carl Bildt: Sverige röstar ja. Vid eftermiddagens omröstning i FN:s generalförsamling i New York om Palestina kommer Sverige att rösta ja till den resolution som tydligt stöder en tvåstatslösning och som ger Palestina status som observatörsstat utan medlemskap. Carl Bildt 121129.

Månadslön för terror. Palestinska straffångar och dömda terrorister i Israel får väl tilltagna månadslöner utbetalda av den palestinska autonomimyndigheten. Dessa löner kommer enligt en rapport från Palesinian Media Watch (PMW) från europeiska biståndsmedel. Rapporten har tagits emot med olust och indignation i bl a Storbritannien. PMW-chefen Itamar Marcus rapporterar att palestinska fångar får högre månadslöner för längre fängelsetider och allvarligare brott. En terroristdömd livstidsfånge får t ex 2400 Euro varje månad, vilket för israeliska är en mycket hög månadslön. Dessa pengar utbetalas dock inte till fången personligen utan han eller hon får bestämma till vem utbetalning skall ske. De palestinska myndigheterna betecknar dessa utbetalningar som socialhjälp. Enligt PMW tas dessa medel ur den palestinska "generella budget", som i sin tur fylls på inte bara av Storbritannien utan av många europeiska stater. (Shalom över Israel nr 12/2012).

3 000 nya bostäder på Västbanken. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har gett klartecken till att bygga 3 000 bostäder i östra Jerusalem och på Västbanken. Beskedet om de nya bosättningarna kom direkt efter det att FN:s generalförsamling röstade för att ge Palestina status som observatörsnation i FN, rapporterar Reuters. Tidningen Haaretz uppger att byggen kommer att ske i det känsliga område som kallas E1 och ligger mellan Jerusalem och Västbankens största bosättning Maale Adumim. Dagen 121201.

Lisa Abramowicz: Försummade flyktingar. 1948 fanns ca 860 000 judar i arabvärlden. I dag finns enbart cirka 5 700 kvar, främst i Marocko och Tunisien. De har inte blivit kompenserade för de egendomar som konfiskerades från dem. De utgör en majoritet av Israels befolkning. Inför FN-omröstningen 1947 om en delning av det brittiska mandatet Palestina hade arabiska delegater kommit med hotfulla uttalanden om vad som skulle ske med judarna i fall en judisk stat bildades. En representant för den egyptiska delegationen, Heykal Pasha uttalade sig inför FN: "Om en judisk stat skulle grundas, kan ingen förhindra oroligheter. FN får inte glömma att den föreslagna lösningen kan riskera en miljon judars liv som lever i de muslimska länderna. En delning av Palestina kan leda till antisemitism i dessa länder som är svårare att få bukt med än den antisemitism som de allierade försökte eliminera i Tyskland. Om FN beslutar att dela Palestina, kan de bli ansvariga för massakrer på ett stort antal judar." I ett memorandum till FN:s Ekonomiska och sociala råd i januari 1948 bifogade den judiska världskongressen ett lagförslag från Arabförbundet. Där beskrevs vilka åtgärder Arabförbundets medlemsländer skulle vidta om en judisk stat bildades. De judiska minoriteterna skulle göras statslösa och deras tillgångar konfiskeras. Misstänkta sionister skulle arresteras. Dessa hot sattes också i verket. Världen idag 121203.

FN och palestinsk status. Beslutet att ge palestinierna observatörsstatus i FN kan kritiseras av flera skäl. Framför allt är det försvårande för fredsprocessen. Beslutet ger legitimitet åt en statsbildning som inte är en statsbildning. Och som inte uppfyller de folkrättsliga kriterierna för att bli fullvärdig medlem i FN. Världen idag 121203.

Vilken slags palestinsk stat? FN borde överväga om världen behöver ytterligare en nation som importerar vapen och exporterar extremism och terror. Detta skriver Ron Prosor, Israels ambassadör i FN, i Wall Street Journal. Israel idag 121203.

Hans Weichbrodt: Chanukka - högtid med tänkvärt budskap. Världen idag 121207.

Hakkors målades på judars dörr. Hakkors på dörrarna tre nätter i rad, sopor kastade på ytterdörren och ett inbrott där flera judiska föremål stals. Två kvinnor på Rosengård har anmält att de i helgen har utsatts för upprepade antisemitiska hatbrott. I tio respektive tolv år har de två väninnorna bott i Rosengårdsdelen Törnrosen. De säger att de har vant sig vid att få "judehora", "judesvin" och andra glåpord kastade efter sig. Sydsvenskan 121203. Världen idag 121206.
Judisk pojke i Malmö trakasserad. De har kastat snöbollar och stenar på honom, och en skolkamrat har gått förbi honom och gjort Hitlertecken. Nu har den 15-årige judiska pojken fått nog och anmält händelserna. Världen idag 121213. Ökat judehat i Köpenhamn. Hatbrotten mot judarna i Köpenhamn ökar, och judehatet i huvudstaden har blivit ett nationellt problem. Det anser flera danska politiker, som nu kräver att Folketinget engagerar sig för att få stopp på antisemitismen. Enligt överrabbinen Bent Lexner är det två grupper som står bakom kränkningarna; dels unga muslimer med palestinska och arabiska rötter, dels högerextremister. Det är i synnerhet på Nørrebro, en stadsdel där andelen invandrare är bland de högsta i Danmark, eller området kring synagogan på Krystalgade i centrala Köpenhamn, som de flesta antisemitiska brotten sker. Världen idag 121219.

Hamas media frauds fool BBC and others. As the dust settles on the recent 8-day conflict between Israel and Hamas, the extent of Hamas media manipulation is now being assessed. The Gaza-based militant group waged a 21st century public relations war using new technologies such as Twitter along with traditional techniques such as faking video footage to turn public opinion against Israel, giving rise to the term "Pallywood". The BBC's Gaza correspondent Jon Donnison got into hot water when he retweeted a post by Palestinian "journalist" with a photo of a girl injured in the Syrian conflict purporting to show a young Palestinian girl hurt by an Israeli rocket. In a clip from mid-November, shown by the BBC and CNN, we can see a Palestinian man in Gaza being rushed from the ground in a state of injury. However, when the full video plays on, the man later reappears, showing no ill effects. A BBC spokesperson responded by saying that to the best of their knowledge, the filming was not staged, and that the video in question was edited from footage provided by the Reuters news agency. Perhaps the most audacious attempt by Hamas to incite public opinion against Israel came after a Palestinian rocket hit the town of Kiryat Malachi, killing three, in one of the most notorious incidents of the conflict. A tweeted photo emerged that purported to be of a Palestinian girl injured by an Israeli rocket, but was actually a girl that had been wounded when a Palestinian rocket struck Kiryat Malachi. In the photo, the badge of Magen David Adom, Israel's emergency service, is clearly visible. jewish news one 121203.

Israel reportedly wished to bomb weapon stockpiles. Israel asked Jordan on a number of occasions for "permission" to bomb Syrian chemical weapons sites according to The Atlantic. The report claims Jordan turned down Israeli requests on several occasions in the past two months as the country is reportedly wary of reprisals on Jordanian territory. Israeli officials have not commented on the report but it is widely believed Jerusalem is concerned about the Syrian regime's vast chemical weapon stockpiles falling into Hezbollah's hands which has provoked concern among Israeli citizens. The report in the Atlantic followed a New York Times report indicating that Western intelligence officials have observed new worrying signs of activity at chemical weapons sites in Syria. World leaders have repeatedly warned President Bashar al-Assad that using chemical weapons against his own people would constitute a red line which would demand an international military response - a sentiment repeated by President Obama again this week. jewish news one 121204.

Israelis beginning to shun circumcision?Circumcision is one of Judaism's most important practices and for generations of believers it has symbolized a Biblical covenant with God. At a time when European Jews are facing legal battles to maintain their right to circumcise their sons, more and more Jewish parents in Israel are opting not to undertake the procedure despite the fact that it has been almost universally practiced since the foundation of the state. One mother who chose not to circumcise her son, said people were shocked to learn of her decision. jewish news one 121204.

Biträdande utrikesminister Danny Ayalon om Västbanken. Israel idag 121204.

Ulla-Sif Andersson: Sanningen om Israels tillkomst. Sanningen blir inte mindre sann för att nästan alla, till och med kyrkan, ropar med i lögnens kör. Man ropar efter en palestinsk stat, bojkott av israeliska varor, med mera. Dagen efter att Israel fått sitt självstyre i maj 1948 anfölls Israel av omkringliggande arabländer, då intogs Judéen, Samarien och Galiléen (som nu kallas Västbanken) av Jordanien och var således under jordansk ockupation under 19 år, men ingen nämnde att delar av Israel hade ockuperats. Under de 19 åren förstördes stora kulturella världen som var tusentals år gamla, bland annat 34 mycket gamla synagogor. Inte förrän i juni 1967, då Israel anfölls åter igen och mot alla odds tog tillbaka sitt landområde, den så kallade Västbanken, började världen ropa: "Israel ockuperar!" Dagen 121205.

Hamasledare lovar att aldrig erkänna Israel. Hamas ledare Khaled Meshaal lovar att aldrig erkänna Israel och att inte göra några som helst eftergifter då det gäller territorium. Han sade att hela Palestina, från Medelhavet till Jordan, är odelbart, och att man inte kommer att avstå en tumsbredd mark.Enligt honom kommer man aldrig att erkänna vare sig Israel eller ockupationen av Palestina. Yle 121208.

Potential Military Confrontation: Russia Arms Syria with Powerful Ballistic Missiles. Hours after NATO agreed on Tuesday to send Patriot missiles to Turkey because of the crisis in Syria, Russia delivered its first shipment of Iskander missiles to Syria. The superior Iskander can travel at hypersonic speed of over 1.3 miles per second (Mach 6-7) and has a range of over 280 miles (725 km) with pinpoint accuracy of destroying targets with its 1,500-pound warhead, a nightmare for any missile defense system. Global Research 121209.

PM: Hamas has shown its true colors - again. Netanyahu comments on Hamas chief's militant speech in Gaza, says Israel wants 'true peace with its neighbors but we're not oblivious to reality'. Prime Minister Benjamin Netanyahu commented Sunday on the speech given by Hamas Politburo Chief Khaled Mashaal in Gaza Saturday, saying that "Over the last 24 hours we have been exposed, again, to Hamas' true colors." Mashaal spoke at Hamas' 25th anniversary celebrations in Gaza City, and declared that the Islamist movement would never recognize Israel and will "fight to free Palestine from the Zionist occupier." ynet news 121209.

US to give Israel thousands of 'bunker-buster' bombs. Pentagon asks Congress to increase military aid to Israel by $647M with aim of replenishing IDF munitions following recent Gaza campaign. ynet news 121212.

PM States Western Wall is 'Our Forever'. “In recent days, I have heard that the Palestinians are saying that the Western Wall is occupied territory. I want to tell them from the closet possible place to the miracle of the jar of oil: The Western Wall has been ours for 3,000 years, and it and the State of Israel will be ours forever." The Yeshiva World News 121216.

Smuggeltunnlar under ökensanden. Ingången är ett rakt cementrör, fyra meter ner i marken. Upp kommer grus och sand till byggsektorn. Gazas smuggeltunnlar lever, trots Israels bombräder. De finns för att de behövs. Att vara tunnelägare är tufft. När de inte bombas av israeliskt flyg så jagas de av Hamas skattemas. Ingen vet hur många smuggeltunnlar som finns. Ett hundratal säger en del. Men bara några tiotal som fungerar, säger andra. De omtalade riktigt stora tunnlarna ser vi aldrig. Dagens Nyheter 121217.

Israels ambassadör Isaac Bachman: Stoppa demoniseringen av judar. Den verkliga diskrimineringspolitiken i Mellanöstern är den som av grannländerna decennium efter decennium riktas mot Israel. Det skriver Israels ambassadör. I en territoriell konflikt mellan två sidor sker naturligtvis viss stereotypisering av "Den Andre" på båda håll. Märkligt nog uppmärksammas emellertid sällan de aktörer som både i teori och praktik verkar för en total åtskillnads-/apartheidpolitik och verkligen använder en retorik som i sin folkmordshets faktiskt kan sägas påminna om rent nazistiska tongångar. Det handlar här om Hamas som i sina statuter förespråkar mord på judar i hela världen liksom total etnisk rensning från judar på både de palestinska områdena och i dagens Israel. Det handlar också om Iran, vars regim anförd av president Ahmadinejad ständigt uppmanar till fysisk utplåning av Israels och dess invånare. Detta är reella, verksamma och våldsbejakande ideologier som genom sitt aktiva stöd för terrorismen har en ytterst negativ inverkan på dagens Mellanöstern. Just avhumanisering och demonisering av israeler -?samt inte sällan judar -?är ett av de största hindren för fred och varje form av framsteg i Mellanöstern. Dagen 121219.

Gaza Rocket Terror Returns to Southern Israel. Gaza Arab terrorists fired a rocket at Israel on Sunday evening, the first one since the end of Operation Pillar of Defense in November. The rocket apparently fell short of Israeli territory and exploded within Gaza. The Red Alert warning system did not sound. Israel National Nws 121223.

Senior Hamas leader calls for third intifada and the resumption of suicide bombings against Israel. The demand came in response to the government's recent decision to approve the construction of hundreds of housing units in east Jerusalem and Ma'aleh Adumim. Ahmed Halabiyeh, director of the Jerusalem Department in Hamas, said that armed Palestinian groups, including Hamas, should initiate a confrontation with Israel over its plans to build new apartments in Jerusalem and its suburbs. Jerusalem Post 121225.

'Jesus' prayer shawls cause minor uproar in Jerusalem. Israeli anti-missionary organizations such as Yad L'Achim were in a minor uproar earlier this month after learning that Jewish prayer shawls (tallitot) embroidered with a Messianic blessing referencing Yeshua (Jesus) were being sold or given away on Jerusalem's main pedestrian thoroughfare. A local journal titled HaShabbat B'Netanya reported that it had the following words: "Blessed are you, king of the universe, who has filled the whole Torah with Jesus the Messiah and has covered us all with his righteousness." Israel Today 121231.

År 2013

Expert: Israel Has an Historic Right to Judea and Samaria. Ambassador Alan Baker, an expert on international law, says that legally Israel has a perfect right to build in Judea and Samaria. After extensive investigation, we determined that Judea and Samaria were not legally 'occupied.' Even Jordan, whose declaration of sovereignty over the region was never recognized by international organizations like the UN, said Baker, was not a former sovereign Additionally, "building by Israel in Judea and Samaria does not violate the Geneva Convention." And the position held by the UN and the international community is a misinterpretation of the aims of those who drafted the convention. In contrast, Israel, as the representative of the Jewish people, could claim an historic right to build in Judea and Samaria. "No one can deny this historic right. There are non-legal documents, or treaties, that attribute to the Palestinians sovereign rights to the region Israel National News 130101.

How Christians Lose Credibility With Israelis. When Israel is forced into military action such as Operation “Pillar of Cloud" in Gaza, the churches are always quick to respond. For Israelis, outlandish condemnations by mainstream Church leadres send a clear message that Christians are opposed to the Jewish state. There is no differentiation between Catholics and Protestants; from an Israeli point of view they are speaking for all Christians. Many Israelis are unaware of the worldwide support for Israel among born-again Christians who stand on God's Word and promises to the Jewish people. Negative statements against Israel by senior clergy are reminiscent of Church history and cause all Christians to lose credibility in the eyes of the Jews. And once lost, such credibility is difficult to win back. Israel Today 130101.

HD avgör om judisk-ortodox hemundervsning. Instanserna är oeniga om fyra judisk-ortodoxa flickor i Göteborg ska få hemundervisning. Stadsdelsnämnden och förvaltningsrätten säger nej medan kammarrätten säger ja. Nu blir det Högsta förvaltningsrätten som ska avgöra frågan. Helsingborgs Dagblad 130101.

Likud Knesset Member candidate Moshe Feiglin wants to pay each Palestinian Authority Arab $500,000 to leave Israel. Israel National News 130102. Kommentar: Karta över Västbankens Palestinska myndighets kontroll över sina områden kan ses här. Befolkning: 2,568,555 inkluderade Östra Jerusalems befolkning på Västbanken, exklusive israeliska bosättare. 3,092,555 inkluderande 524,000 israeliska bosättare på Västbanken. Tanken är intressant. En del kommer hellre att bo kvar än att ta pengarna men kostnaden skulle ändå kunna bli skyhög och omöjlig att betala ut med den summan per person.

Jew arrested for praying on Temple Mount. In what is becoming an all too common occurrence, a Jewish man this week was denied freedom of worship at Judaism's most holy site, the Temple Mount in Jerusalem. Israel Today 130103.

Högervindar blåser i det israeliska valet. Det blåser högervind i det israeliska valet.Benjamin Netanyahu utmanas av en ung dynamisk politiker - som tycker att premiärministern står för långt till vänster. "Det kommer aldrig att bildas en palestinsk stat i vårt land", säger Naftali Bennett, ledare för ett nationalreligiöst parti. Dagen 130109.

Trakasserad på skola i Malmö för sin judiska tro. Polisen har inlett en förundersökning mot två 15-åringar, som misstänks ha utsatt en judisk skolkamrat för hets mot folkgrupp. 15-åringarna har bland annat kastat sten och snöbollar på den judiske pojken. Skånskan 130120.

Islamister bojkottar parlamentsvalet i Jordanien. Jordaniens parlamentsval i dag är en kraftmätning mellan Muslimska brödraskapet och kung Abdullah. Islamisterna manar till bojkott av valet i protest mot regimen. Kungen har lyckats stå emot de senaste årens krav på demokrati. Dagen 130123.

Mittenparti får makt över premiärministern. Tv-kändisen Yair Lapid blir Israels mäktigaste man. Efter sin sensationella valframgång bestämmer han hur nästa regering ska se ut och kan påverka trolige premiärministern Benjamin Netanyahus politik.Frågan är om valvinnaren vet vad han ska göra med sin nyvunna makt. Dagen 130124.

Hamas to establish military academy for schoolkids. Haniyeh says inaugural Gaza school will prepare kids as young as 12 to establish Palestinian state "from the river to the sea." He said that children in grades 7-9 could join the school and graduate with a diploma or a BA in military affairs. Jerusalem Post 130124.

Iran sköt upp levande apa i rymden. Ett steg mot bemannade rymdfärder. Den islamiska republiken Iran har skjutit upp en rymdraket med en levande apa ombord. Det rapporterar den iranska statstelevisionen. SvT 130128.

Assad uppges bo på ryskt fartyg. Syriens president Bashar al-Assad och hans familj uppges hålla till på ett ryskt krigsfartyg i Medelhavet. Dagens Nyheter 130115.

Antisemitism vid judisk kyrkogård. I samband med minnesdagen av Förintelsen på söndagen dök plakat med antisemitiska budskap upp utanför judiska kyrkogården i Kalmar, rapporterar tidningen Barometern. SvD130128.

Rebels: 1,000 Hezbollah fighters invaded Syria. Hezbollah's involvement in the Syrian civil war continues to grow. Syria's main opposition group claimed Sunday that no less than 1,000 Hezbollah men have entered Syria in the past 24 hours. Fourteen Hezbollah men killed in past two days in battles over control of villages near Lebanon border. ynet news 130217.

Judar trakasseras i Köpenhamn. Det krävs hårda tag för att komma tillrätta med förföljelsen av judar i Köpenhamn, anser företrädare för Dansk Folkeparti och Konservative som kräver en handlingsplan mot antisemitism. Debatten har blossat upp sedan en avgående skolledare i stadsdelen Nörrebro rått områdets judiska barn att söka sig till skolor i andra delar av staden. Judar har också rekommenderats att inte bära kalott eller davidsstjärna offentligt. Dagen 130130.

Stödet för Israel svalnar bland kristna. Peter Weiderud, förbundsordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet: "Alla tankar om att Gud skulle ha speciella planer med politiska skeenden är att betrakta som mänskliga och farliga konstruktioner." Dagen 130201.
Claes-Göran Bergstrand: Sämre bibelkunskap bakom minskat Israelstöd. När Peter Weiderud säger i Dagen att, "Alla tankar om att Gud skulle ha speciella planer med politiska skeenden är att betrakta som mänskliga och farliga konstruktioner", är det ett underkännande av hela Gamla testamentets historiska skildringar som verkliga. Gud har alltid handlat i och genom de historiska skeendena, vilket blir uppenbart när vi studerar Bibeln. Frågan är om vi studerar den i dag. En annan orsak till det minskande stödet för Israel är den allt sämre bibelkunskapen bland kristna, vilken beror av att de grundläggande bibelstudierna, som ger ett helhetsperspektiv på Bibeln, inte längre förekommer i församlingarna. Dagen 130213.
Inget annat land bevakas så väl och skapar sådan laddning. Medan hela Afrika ligger i medieskugga bevakas minsta skärmytsling på Västbanken noggrant. Det blodiga kriget i Kongo som pågått i 15 år med miljoner dödsoffer uppmärksammas knappt, medan bomber och raketer i Gaza och Israel toppar förstasidorna. "Bland alla världens konflikter har Israel-Palestina en unik, privilegierad position. Ingen annan konflikthärd bevakas lika utförligt eller lika kontinuerligt", fastslår en akademisk studie som presenterades i Svenska Dagbladet nyligen. Dagen 130201.
Viktiga årtal i Israels historia. Dagen 130201.

Iran och Argentina utreder attack mot judiskt centrum. Nitton år har gått sedan en bilbomb dödade 85 personer vid ett judiskt kulturcentrum i Buenos Aires. Nu har Argentina och Iran bildat en sanningskommission för att få svar på vad som hände. Dagen 130202.

Alf Lindgren: Möjligt bojkotta israeliska varor? Om bojkottare vill bojkotta israeliska varor bör de kasta bort sina datorer och aldrig mer använda mobiltelefoner. Dessutom bör de kasta bort det mesta av sin medicin och sluta använda medicinsk utrustning. Detta har länder som till exempel Ryssland, Kina och USA förstått. Även den svenska regeringen som har ett stort handelsavtal med Israel förstår hur viktigt landet är för utveckling och forskning. Dagen 130205.

Arne Brännström: Att ifrågasätta Israels existens visar på en mycket dålig kunskap om Bibelns profetior och Israels roll i sluttiden. Guds tankar och planer med sitt folk i avslutningen av vår tidsålder kommer att förverkligas! Landet Israel tillhör Gud och det är han som gett detta land till sitt folk för att de ska förverkliga hans planer. Dagen 130207.

Claes-Göran Bergstrand: Sämre bibelkunskap bakom minskat Israelstöd. När Peter Weiderud säger i samma artikel i Dagen att, "Alla tankar om att Gud skulle ha speciella planer med politiska skeenden är att betrakta som mänskliga och farliga konstruktioner", är det ett underkännande av hela Gamla testamentets historiska skildringar som verkliga. Gud har alltid handlat i och genom de historiska skeendena, vilket blir uppenbart när vi studerar Bibeln. Frågan är om vi studerar den i dag. En annan orsak till det minskande stödet för Israel är den allt sämre bibelkunskapen bland kristna, vilken beror av att de grundläggande bibelstudierna, som ger ett helhetsperspektiv på Bibeln, inte längre förekommer i församlingarna. Dagen 130213.

Irans nya kupp: "Har en utländsk drönare". Iran säger sig ha gjort det igen. De har lagt beslag på en drönare. Expressen 130223.

Israel, US successfully test anti-missile system. Israel and the U.S. on Monday carried out a successful test of the next-generation Arrow 3 missile defense system, for the first time sending an interceptor into outer space, where it could destroy missiles fired from Iran. The Arrow 3 is part of a multilayered system that Israel is developing to protect against a range of missile threats, from short-range rockets in the Gaza Strip and Lebanon to medium and longer-range missiles in the hands of Syria and Iran. The Arrow system is being developed to protect against sophisticated Iranian-made Shahab ballistic missiles. Israel's Defense Ministry said it was the first flight test of the Arrow 3 interceptor. It was conducted at an Israeli test range over the Mediterranean Sea. The system is about three years away from becoming operational. Yahoo News 130225.

Nytt vapen slår ut fiendens teknik. Ett ny vapen som kan slå ut fiendens elektronik har framgångsrikt testats i Utahöknen i USA. Det skriver Boeing på sin hemsida. Vapnet har testats av Boeing i samarbete med det amerikanska flygvapnets avdelning för riktad energi på Kirtland Air Force Base. Enligt Boeing gör det nya vapnet alla vapen och apparater som har elektronik i sig obrukbara när det sätts in mot dem. I samband med försöket i Utahöknen skickades en missil med vapnet (som kallas CHAMP efter projektets namn: Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project) iväg längs en förprogrammerad bana. Under flygningen sände missilen ut skurar med högfrekvent energi vilka slog ut målets datorer och elektroniska system Dagens Nyheter 130225.

Syrien ser komplott bakom "israeliska spionstenar". Syrien säger sig ha hittat flera israeliska "spionstenar" och annan utrustning, som enligt landets statstelevision har använts för att direktsända ljud och bild från "känsliga platser" till Israel. En anonym militär sade i inslaget att spionutrustningen "bekräftar Israels inblandning" i inbördeskriget. Dagens Nyheter 130307.

Chávez sista ord: "Jag vill inte dö, snälla låt mig inte dö". Enligt Ornella kunde Chávez inte prata i det skedet, men han sa de här orden med sina läppar. Venezuelas president Hugo Chávez dog av en massiv hjärtattack, uppger hans säkerhetschef, general Jose Ornella. Yle Nyheter 130307.

Sinem Tezyapar, Istanbul: Rebuilding Salomon's temple together. To cast believers out is a heinous and cruel policy, an offense not only to men, but to islam. The Jewish Press 130312.

Samuel Nygren: Nej till tvåstatslösning för Israel. Om Israel skulle lämna Samarien och Judeen på Västbanken samt Golanhöjderna ifrån sig så vore det rena självmordet. Det enda raka och vettiga vore om Israel annekterade dessa områden. Dagen 130214.

Obama: "Evig" vänskap med Israel. President Barack Obamas besök kunde inte ha börjat bättre för Israel. Idel solsken och amerikanska löften om "evig" vänskap redan på flygplatsen. Dagens Nyheter 130320.

Obama: Israel vid vägskäl för fred. Barack Obama skärpte tonen mot Iran men uppmanade också Israel att välja freden när han talade i Jerusalem. I Ramallah lyckades han inte få palestinierna att backa från kravet på bosättningsstopp för nya fredssamtal. Dagens Nyheter 130321.

Iran varnar Israel för att angripa. Irans högste andlige ledare ayatolla Ali Khamenei varnar för att Haifa och Tel Aviv kommer att förintas om Israel gör allvar av sina hot att angripa Iran. Dagens Nyheter 130321.

Obama's mixed message: Jews should leave biblical heartland. When he arrived in Israel on Wednesday, US President Barack Obama clearly and unequivocally reaffirmed the historical and biblical connection of the Jewish people to this land. A day later, he stood at the podium at the Palestinian Authority headquarters in Ramallah and stated that allowing Jews to build homes and live in the biblical heartland of Judea and Samaria was "problematic" and "not constructive" to achieving peace in the region. So, which is it? Do the Jews have an ancient connection to this land that entitles them to live here, or don't they? Israel Today 130321.

Bennett on Obama's speech: No occupation in our own land. Addressing US president's call to 'end occupation, Economy and Trade minister says 'results of latest withdrawal were felt this morning in Sderot'. ynet news 130321.

Netanyahu Apologizes to Erdogan. Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan spoke by telephone on Friday. Israel National News 130322.

Lisa Abramowicz: Motvikter i mediabruset. Enligt en nylig undersökning är 67 procent av svenskarna negativa till Israel, vilket är mycket mer än EU i övrigt. De flesta medier kännetecknas av en grovt vinklad bild av Israel, där reportagen ofta präglas av ensidighet eller underlåtelse att rapportera relevanta fakta. Sällan intervjuas israeliska talespersoner (det är "pro-israeliskt" enligt bland annat Lars Adaktusson) medan däremot uttalanden från Hamas och Palestinska myndigheten tas som om det vore kalla fakta. Dessa två organisationer granskas för övrigt mycket sällan i media. När påståenden om israeliska "övergrepp" visar sig vara felaktiga eller överdrivna, kommer det mycket sällan en rättelse. Israel är ett rättssamhälle och en öppen demokrati i en region där underskottet på det området är enormt. Trots detta är bilden av Israel dålig, sämre än många diktaturers. Världen idag 130322.

Israel ber om ursäkt för bordning av Ship to Gaza. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ber om ursäkt till Turkiet för de personer som miste livet när israeliska flottan bordade sex fartyg i aktivistkonvojen Ship to Gaza. Nio aktivister dödades och upp till 50 skadades när israelisk militär i maj 2010 bordade fartygen i den så kallade "Frihetsflottan" där den svenska organisationen Ship to Gaza ingår. Alla dödsoffer skedde på det turkiska fartyget Mavi Mamara. I dag, nästan tre år efter händelsen har Israel beklagat den blodiga aktionen. Benjamin Netanyahu meddelar också att Israel ska betala ersättning till dödsoffrens familjer. svt 130322.

Svårt uppdrag för Israelsambassadör. Israels image är inte den bästa i Sverige. Det är landets ambassadör medveten om, och han vill förändra den.Speciellt kritisk är han till vissa kristna organisationer, som han tycker är ensidigt kritiska till Israel. Dagen 130402.

Slik ble Gilad Shalit tatt til fange. 25. juni 2005 ble den israelske korporalen Gilad Shalit bortført av palestinske terrorister uten at han løsnet et eneste skudd. Dermed begynte et fem år langt fangenskap som endte med løslatelsen 18. oktober 2011, i bytte med over 1.000 palestinske fanger i israelske fengsler. Dagen 130403.

FN stoppar nödhjälp i Gaza. Ilska i Gaza mot FN:s nödhjälpsorganisation Unrwa har fått den att stoppa sina aktiviteter i den palestinska enklaven. På torsdagen var det upplopp vid Unrwas huvudkontor i Gaza efter beskedet att hjälpen begränsas av budgetskäl. Dagens Nyheter 130404.

Arkæologer bekræfter legende: Gravkirken ligger over Golgata. Tyske arkæologer kunne i november 2012 fastslå, at den lokale legende talte sandt: Gravkirken ligger det rigtige sted. Kristeligt dagblad 130404.

Palestinier legger alle FN-framstøt på is. Palestina vil legge alle framstøt overfor FN-organisasjoner på is, bekrefter president Mahmoud Abbas. Han vil skape bedre klima for nye fredssamtaler. Dagsavisen 130404.

Kraftig ökning av hatbrott mot judar. Antalet antisemitiska hatbrott i världen ökade med 30 procent 2012 jämfört med året före, visar en årlig forskarrapport som publicerades på söndagen. Frankrike toppar listan med 373 registrerade fall. Dagens Nyheter 130407.

Hamas inför ny skollag. Ökad islamisering av Gazas skolor. Den nya skollagen innebär att flickor från årskurs fyra, vid nio års ålder, inte längre får gå i samma skolklass som pojkar och målet är att de inte ska undervisas av manliga lärare. I nuläget sker könsuppdelningen i årskurs sju i offentliga skolor och privata skolor har egna regler. Den nya lagen omfattar alla skolor, även kristna skolor och de som drivs av FN:s flyktingorgan UNRWA, men de privata skolorna får ett år på sig att anpassa sig till lagändringarna, som offentliggjordes vid en presskonferens 31 mars. Det palestinska samhällets seder och traditioner, i tillägg till islams läror, kräver könssegregation, säger Waleed Mezher, rådgivare vid utbildningsdepartementet i Gaza. Enligt den nya skollagen får inte heller någon skola i Gazaremsan ta emot bidrag för att uppmuntra till en normalisering av relationen till Israel. Det kan leda till tio års fängelse och böter. Världen idag 130408.

10 000 på minnesmarsch mellan Auschwitz och Birkenau. Omkring 10 000 personer deltar i dag vid De levandes marsch, som arrangeras vid Auschwitz-Birkenau till minnet av Förintelsen när Israel håller sin minnesdag, Yom Hashoah. I Israel talade president Shimon Peres vid förintelsemuseet Yad Vashem. Enligt forskarna finns ett samband mellan ökningen av antisemitiska attacker och de högerextrema partiernas frammarsch i delar av Europa. Världen idag 130408.

A Jewish Believer Who Found Jesus. When Marty Goetz was growing up in a suburb of Cleveland, Ohio in the 1950s, his life was steeped in Jewish culture. Charisma130409.

Fatah hedrar självmordsbombare. Fatah och Abbas betraktas av omvärlden av någon anledning som moderata. Här under finns exempel på vad Fatah publicerat på sin facebooksida. Den 17-åriga Ayyat Al-Akhras blev den yngsta palestinska kvinnliga självmordsbombaren när hon dödade 3 och skadade 28 israeler nära ett köpcenter i Jerusalem i mars 2002. På elvaårsdagen av självmordsattacken hedrade Fatah henne som en palestinsk hjälte och kallade henne "Palestinas brud" på Fatahs facebooksida. Ayyat Al-Akhras var 17 år när hon utförde självmordsattacken. Alltså ännu ett barn! Organisationer och ledare som hyllar barn som gör självmordsattacker och gör dem till förebilder för andra borde... ja jag vet inte vad. Men det är totalt oacceptabelt att Fatah gör på detta sätt (det är inte första gången) och det är totalt oacceptabelt att omvärlden blundar. Om någon bryr sig om palestinierna så borde det första vara att kräva ett slut på denna dödsdyrkan. Palestinian Media Watch 130409.

Palestinian Public Opinion Poll No (47). 63% support a resort to popular non-violent resistance and 71% believe, and 26% do not believe, that creating facts on the ground, such as the placement of tent encampments in area C, would be an effective means of confronting settlement expansion and protecting land threatened by settlers. By contrast, 40% support a return to an armed intifada and an identical percentage supports the dissolution of the PA. pcpsr 130410.

FN-kritikk av Israel etter Sudan-retur. Israel får skarp kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), etter at landet i all hemmelighet har sendt 1000 flyktninger tilbake til Sudan de siste månedene. Bergens Tidende 130410.

Ny lag slår hårt mot kristna skolbarn i Gaza. Det Hamas-dominerade parlamentet i Gaza har antagit en lag som ska göra skolorna ytterligare könssegregerade. För den lilla minoriteten kristna palestinier i Gaza skapar lagarna, som baseras på en konservativ tolkning av islam, stora problem. Dagen 130411.

Omstridd rabbin i Stockholm får gå. Den progressive rabbinen David Lazar, känd för sitt hbtq-engagemang, får inte fast anställning vid Stockholms judiska församling. Dagen 130412.

Kvinnor greps vid Klagomuren. Fem kvinnor greps på torsdagsmorgonen vid böneplatsen Västra muren anklagade för att brutit mot förbudet mot att bära bönesjalar. Samtidigt diskuteras nu en lösning på den långa konflikten om kvinnors rättigheter vid Västra muren. Världen idag 130412.

Nu kan Jönköpings kommun besluta att kasta ut bokcafé. "Burn Israel Burn" och uppmaning till en världsvid intifada. Det är budskapet på t-shirts och annat som Bokcafét i Jönköpings kultur­hus säljer. Det är sedan länge känt att man har kopplingar till vänsterextrema Afa. Kommunstyrelsens ordföran­de i Jönköping Mats Green (M), som drivit på för att få bort Bokcafét, blev nyligen misshandlad utanför sitt hem. Världen idag 130417.

Raketer slog ner i Eilat. Minst två raketer avfyrades mot den israeliska turistorten Eilat vid Röda havet på onsdagsmorgonen. En raket landade i ett bostadsområde, men inga personskador har rapporterats. - I går firade vi självständighetsdagen och den här morgonen fick vi en smärtsam påminnelse om vilket grannskap vi lever i, säger energi- och vattenminister Silvan Shalom, rapporterar israeliska medier. Världen idag 130417.
Gaza Terrorists Fire Two Rockets at Israel. Terrorists from Hamas-controlled Gaza fire two rockets at southern Israel. No physical injuries or damages reported. Other terrorists fired three rockets at the city of Eilat. A spokesperson for the Israel Defense Forces said the rocket fire had been traced to Egypt's Sinai Peninsula, a region which has become a hotbed of terrorist activity since the fall in 2011 of former Egyptian President Hosni Mubarak. A Salafi jihadist group, the Mujahedeen Shura Council, later claimed responsibility for the attack. Israel National News 130418. Dagen 130417.

Terrorists Fire Qassam at Eshkol Regional Council. Gaza-based terrorists once again interrupt the lives of southern Israeli residents, fire Qassam rocket at Eshkol Region. On Thursday evening, terrorists from Hamas-controlled Gaza fired two rockets at southern Israel. Israel National News 130421.

Minnesdag för Raoul Wallenberg efter 12 års motioner. Förra veckan beslutade riksdagen att den 27 augusti ska vara en minnesdag för diplomaten Raoul Wallenberg som räddade omkring 100.000 judar undan förintelsen. Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD), som drivit frågan i tolv år är lättad och glad över beslutet. Världen idag 130424.

Drönare nedskjuten av israeliskt stridsflyg. Ett israeliskt stridsflygplan av typen F-16 avfyrade en raket mot den obemannade flygfarkosten, uppger en hög militär enligt nyhetskanalen CNN. Drönaren ska ha kraschat i vattnen utanför Haifa i norra Israel. Enligt israeliska militären hade farkosten antagligen lyft från Libanon. Dagens Nyheter 130425.

Ungerskt förbud mot nazisymboler. Nazistiska och kommunistiska symboler får inte visas upp offentligt om det stör den allmänna ordningen. Det har Ungerns parlament beslutat, med bred majoritet. Världen idag 130425.

Lisa Abramowicz: Vilken tystnad är det som ska brytas? För närvarande turnerar Dana Golan (före detta soldat i Israels armé) från gruppen "Breaking the Silence" (Bryta tystnaden) eller BtS, på inbjudan av den kristna organisationen Diakonia. Hon talar i kyrkor över hela landet. BtS ensidiga presentation av olika incidenter, framhäver och gynnar en lika ensidig som obalanserad debatt om Israel och konflikten, som göder de gängse antiisraeliska klichéerna. Världen idag 130426.

Report: Israel bombs Syrian chemical weapons base. The Free Syrian Army (FSA) reported at the weekend that Israeli warplanes had bombed a chemical weapons base in Damascus. The Israeli government gave no response. FSA forces and the Syrian army were reportedly battling close to another chemical weapons base on the outskirts of Damascus on Monday, with the outcome of the battle still very much undetermined. Israel and the West have taken the Syrian regime to task for reportedly using chemical weapons against rebel populations in recent weeks. Equally concerning is the idea that Syria's chemical weapons stockpile, one of the largest in the world, could fall into the hands of Syrian rebel groups or even Hezbollah. Israel Today 130429.

Palestinsk terrorist knivhögg judisk man till döds. En palestinsk terrorist knivhögg på tisdagen en judisk man till döds som väntade vid en busshållplats i centrala Samaria. Offret, Eviatar Borovzky, gravlades senare den samma eftermiddagen. Israeliska säkerhetsstyrkor gjorde omedelbart en aktion i hemmet för den misstänkte gärningsmannen och tog honom i förvar. Det visade sig att mördaren var tidigare intagen i israeliska fängelser men släpptes bara sex månader sedan i en av Israels många ogenomtänkta "goodwill gester" till den palestinska myndigheten. Judiska invånarna i området exploderade i raseri över attacken, och en pöbel av unga israeler marscherade till en närliggande palestinsk stad, och satte fält i brand och kastade stenar på arabiska fordon. Israeliska brandmän lyckades släcka bränderna, och israelisk polis grep ett halvdussin unga judar i upploppet.Israel Today 130430.

Nu rustar diktatorn i Syrien sin 'mördarmilis'. Den regimtrogna "Spökmilisen" i Syrien beskrivs som anabolapumpade mördarmaskiner. Nu ska gruppen som anklagas för tortyr och mord beväpnas av president al-Assad. Shabiha-milisen (översatt spökmilisen) tillhör minoritetsgruppen alawiterna precis som president Bashar al-Assad och uppges vara mycket lojala till Syriens styrande elit. Aftonbladet 130430.

Kristna palestinier ber påven om hjälp mot mur. Den israeliska barriären/muren ska gå rakt igenom ett kristet område i Beit Jala på Västbanken. Nu kräver kristna palestinier att påve Franciskus ska gripa in på deras sida.: "Påven måste ta tag i det här personligen", säger fader Ibrahim Shomali, katolsk präst. Israelerna kallar det säkerhetsbarriär, för palestinierna är det en separationsmur. Dagen 130430.

Israel anföll mål i Syrien - men få tror på fullt krig. Dagen 130507.
Israeliskt flyg anföll mål i Syrien. Israeliska stridsflygplan ska ha slagit ut av avancerade robotar i Syrien som kan ha varit på väg till ärkefienden Hizbollah. Svenska Dagbladet 130504.
Israelisk flygattack dödade "dussintals" soldater. Israels flygattack mot Syrien på söndagen dödade "dussintals" soldater och träffade flera militäranläggningar. Det uppger en högt uppsatt militärkälla för New York Times i dag. Världen idag 130506.

Antisemitiska protester mot judiskt möte. Judiska världskongressen inledde på söndagen sin plenarsession i Budapest. Antisemitiska protester har dock försökt störa mötet i Ungerns huvudstad anförda av Jobbiks ledare Gabor Vona. Dagen 130505.

Protester mot judiskt möte i Budapest. Hundratals personer deltog i en demonstration anordnad av högextrema partiet Jobbik i Budapest på lördagen. Demonstrationen var en protest mot Judiska världskongressens möte i staden. Omkring 500 personer deltog i protesten mot det judiska mötet i Budapest. Enligt Jobbik är judiska intressen ute efter att "köpa upp Ungern", rapporterar BBC. Världen idag 130506.

Israel grep palestinsk mufti. Jerusalems mufti Muhammad Hussein förhördes på onsdagen av israelisk polis om vad som kallades "störningar" vid al-Aqsa-moskén dagen innan. Stolar ska ha då kastats mot judar vid Tempelberget. Dagen 130508.

"Etniskt svenska kristna bakom antisemitism". Problemet med antisemitism och islamofobi kommer från etniska svenska kristna. Så formulerade sig Socialdemokrater för tro och solidaritet på sin hemsida. Ett påstående som väckt reaktioner. Dagen 130508.

Alf Lindgren: Israel är ingen ockupationsmakt. "Glädjande nog lyssnar inte svenska livsmedelskedjor eller företag på extrema rörelsers bojkottkrav", skriver Alf Lindgren i en replik till Gunnar Olofsson från Palestinagrupperna. Han skriver också att Israel inte kan anses som en ockupationsmakt. Dagen 130509.

FN: Palestinier allt fattigare. Israels "segregationspolitik" har orsakat djup ekonomisk isolering och gjort att 80 procent av de palestinska barnen i östra Jerusalem lever i fattigdom, skriver FN i en rapport. Dagen 130509.

Ledande politiker deltar i protester mot Israel. I samband med Eurovision i Malmö nästa vecka arran­geras protester mot Israels deltagande i tävlingen. Där ska kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic (V) delta, och han uppmanar alla nämndens ledamöter att vara med. "Det är ett sätt att uppmärksamma den brutala ockupationen av Palestina", menar han. Världen idag 130508.

Abbas på "statsbesök" i Kina. Kinas president Xi Jinping tog på måndagen emot sin palestinske kollega Mahmud Abbas i Peking. Kinesiska medier har utlöst höjda ögonbryn genom att kalla Abbas resa för "statsbesök". Israels premiärminister Benjamin Netanyahu får nöja sig med "officiellt besök" när han också hälsar på i veckan. Svenska Dagbladet 130506.

Delat Jerusalem leder till kaos i regionen. Israel har skäl att driva en stark försvarspolitik! Olofsson påstår också att Jerusalem, som centrum för tre världsreligioner, är hotat. Det är tvärt om så att Jerusalem hotas som judarnas självklara huvudstad i den enda demokratin i Mellanöstern. Om Jerusalem delas, som världssamfundet vill, skulle det leda till kaos i hela regionen. Dagen 130514.

Israeliska journalister hotade i Malmö. Sex män i 20-årsåldern frågade de israeliska journalisterna, som är på plats i Malmö för att bevaka Eurovision song contest, om de var från Israel. "De skrek: Israel! Israel! mot oss och sa att de ville veta var israelerna bodde och att de ville bomba det stället", berättar journalisten Leon för Sveriges radio P4 Malmöhus. Världen idag 130514.

Toppmöte om hatbrott. Hatbrott mot minoriteter sätts på dagordningen vid en internationell konferens i Oslo, som inleds på tisdagen. "Europeiska myndigheter är mycket tama", säger Amnesty International. Konferensen hålls vid en tid när hat mot minoriteter blir allt mer påtagligt i Europa. Förra helgen demonstrerade hundratals ungerska högerextremister mot Judiska världskongressens årsmöte i Budapest. Ledande företrädare för det antisemitiska partiet Jobbik anklagade judar och israeler för att vilja kolonisera Ungern och köpa upp egendom i landet. Världen idag 130514.

Noah Beck: Is Obama Ready for World War III? Russia recently sold advanced Yakhont anti-ship cruise missiles to Syrian President Bashar Assad. These missiles, outfitted with an advanced guidance system, effectively empower Syria to thwart any attempt by international forces to help Syrian rebels with a naval embargo or no-fly zone. Upping the ante even more, Russia sent at least a dozen warships to its Tartus naval base in Syria, according to a Wall Street Journal report last Thursday. Russia also has declared its intention to complete its sale of the S-300 advanced anti-aircraft missile system to Syria. The S-300 is a state-of-the-art system that can intercept fighter jets and cruise missiles at a range of about 124 miles and would therefore—if actually delivered to Assad—represent a game-changer that disturbs the current military balance of power in the Middle East. That is undoubtedly a red line for Israel—and Israel takes its red lines seriously, as it has shown with airstrikes on Syrian targets to prevent the transfer of sophisticated weapons to Hezbollah. When the above developments are combined with the already combustible circumstances prevailing in the Middle East, the results could quickly explode into a potentially catastrophic regional conflict. Charisma 130523.

Antisemitisk attack blev åtal - för snöbollskrig. I december polisanmälde en judisk pojke på Vittraskolan i Malmö att han utsatts för hets mot folkgrupp. Nu väcks åtal, men med en helt annan rubricering, nämligen ringa misshandel. "För att kunna åtala krävs att ett uttalande får en viss spridning", säger åklagaren Bo Birgersson. Världen idag 130524.

Lisa Abramowicz: Att definiera antisemitism. Judehatet har en tvåtusenårig historia i Europa. Begreppet antisemitism myntades av tysken Wilhelm Marr 1879, för att ge judehatet en mer "vetenskaplig" prägel i likhet med de -ismer som då tävlade om européernas gunst, såsom socialism, liberalism och nationalism. Före emancipationen av judarna i Väst- och Centraleuropa, under första hälften av 1800-talet, var judehatet eller judeföraktet främst präglat av religiösa föreställningar mot judendomen av ersättningsteologisk typ. Från 1800-talets mitt fylldes det religiösa judehatet på med rasistiska tankegods. Trots emancipationen och nedmonteringen av ghettona och en omfattande integration, assimilation och till och med konvertering av många judar, fortsatte antisemitismen att utgöra en stark kraft i Europa. Detta utnyttjades av populistiska politiker. Rasismen var "tidsandan" och påverkade politiken, vetenskapen och samtalstonen i Europa under nära 100 år och ledde till historiens värsta folkmord, under andra världskriget. Världen idag 130524.

Hizbollah fortsätter strida i Syrien. Ledaren för Hizbollah i Libanon, Hassan Nasrallah, säger att hans militanta shiamuslimska rörelse ska delta i kriget i Syrien "till vägs ände" för att föra president Bashar al-Assad till seger. Han sade i ett tv-sänt tal på lördagen att Syrien och Libanon står under hot från sunnimuslimska islamister. "Vi kommer att fortsätta till vägs ände, vi tar på oss ansvaret och vi tar på oss alla uppoffringar och de väntade konsekvenserna av denna hållning", sade han. "Vi är de som går mot seger, med Guds vilja", tillade han. Dagbladet 130525.

Egypt's Port Said swept by lawlessness. Once thriving Suez Canal city is a pale shadow of itself as rising crime forces people and businesses off the streets. Egyptians from all walks of life once flocked to the markets and beaches of Port Said. Businessmen rubbed shoulders with factory workers, browsing through piles of imported tax-free goods. Families from around the country strolled along the promenade and lounged on the shores of the Mediterranean Sea. Now, the streets of this Suez Canal city are empty. Most of the stores are shuttered, and the few that remain struggle to survive. Frequent reports of crime and violence have driven visitors away and merchants see little foot traffic. Cruise ships that used to stop to refuel and unload thousands of passengers have begun to skip the stop entirely. Dealing in the weapons trade has become a viable profession for many in Port Said. Al Jazeera 130528.

Israel oroas över ryskt vapenlöfte. Dagen efter det att EU tagit beslutet att inte förlänga vapenembargot mot Syriens opposition sa Ryssland att landet kommer att skicka luftförsvarsmissiler till den syriska regimen. "Leveranserna har ännu inte genomförts och jag hoppas att de inte kommer att göra det. Om det ändå, genom ett misstag, skulle hamna i Syrien, då vet vi vad som ska göras," sa Israels försvarsminister Moshe Yaalon. Dagens Nyheter 130528.

Israel hotar Ryssland. Israels försvarsminister Moshe Yaalon signalerar att landets militär är redo att slå till mot transporter av avancerade ryska vapen till Syrien. Spelet mellan flera aktörer i situationen trappas nu upp. Detta efter att Ryssland i går insisterat på att skicka luftvärnsrobotar av typen S-300 till regeringssidan, trots internationell kritik. "Transporterna har inte skett ännu, och jag hoppas att de inte kommer. Om de anländer till Syrien, Gud förbjude det, vet jag vad vi ska göra," sade Yaalon. Dagens Nyheter 130529.

Israel vows to stop Syria's S-300 missile shield from becoming operational. Netanyahu tells European foreign ministers that if the Russian missile systems get into Syria, Israel's 'entire airspace will become a no-fly zone' and therefore it 'cannot stand idly by.' Israel's National Security Adviser Yaakov Amidror stressed Israel will act "to prevent the S-300 missiles from becoming operational" on Syrian soil. The Voice of Russia 130530.

Assad: Arab world ready to join fight against Israel. Syrian President Bashar Assad told Al-Manar TV on Thursday that “there is pressure by the people to open a new front on the Golan." “Even among the Arab world there is a clear readiness to join the fight against Israel," he added in his interview with the Hezbollah TV station. Jerusalem Post 130530.

Assad talar om front mot Israel. Syriens president Bashar al-Assad hotar Israel med att upprätta en front på Golanhöjderna och säger att Ryssland kommer att förse honom med avancerade robotar. "Det finns ett klart folkligt stöd för att öppna en ny motståndsfront i Golan", sade Assad till libanesiska tv-stationen al-Manar. Svenska Dagbladet 130531.

Känd kyrka i Jerusalem utsatt för skadegörelse. Anti-kristen graffiti upptäcktes på fredagsmorgonen på väggen av Dormition-klostret, även känd som Hagia Maria Sion-kyrkan, i Jerusalem. Polisen misstänker enligt nyhetsbyrån APF att judiska religiösa extremister ligger bakom klottret som var direkt riktat mot kristna. Bland annat stod det på hebreiska "Kristna är apor". Enligt APF:s utsände hade någon även skrivit "Jesus är en apa" på dörren till den angränsande kyrkogården som också tillhör klosterområdet. Dagen 130601.

FN: "Desperat" situation i al-Qusayr. Många sårade är i desperat behov av hjälp i den belägrade syriska staden al-Qusayr, enligt FN. Men Röda korset får tillgång först när militärinsatsen är över, säger Syriens regering. Ryssland blockerade i lördags ett uttalande från FN:s säkerhetsråd om situationen i al-Qusayr, enligt uppgift från FN-diplomater. Dagens Nyheter 130602.

"Terroristhyllningar på FN-skolor". På FN-organet UNRWA:s skolor för palestinska barn hyllas terror mot judar, hävdas det i en granskning av skolorna. Men FN-organet hävdar att kritiken är fabricerad. Världen idag 130603.

"Kritik täckmantel för antisemitism". - Det är dags att uppdatera begreppet antisemitism till modernt språk och kalla det vad det verkligen är, nämligen judehat, menar Siewert Öholm, som i helgen deltog vid Israelmanifestationen "Enough is enough" i Stockholm. Världen idag 130605.

Israels svarta guld förändrar regionen. Nya omständigheter pekar på att Israel är det land som sitter på mest utvinningsbar olja per capita i världen. Energy Council, WEC, ett ledande globalt energiforum, förfogar Israel sannolikt över världens tredje största tillgångar på skifferbaserad olja: cirka 250 miljarder fat. Metro 130605.

Blodspengar på vapen som förs in i Gaza. Flydde till tortyr och människohandel. Filemon utsattes för grym tortyr av beduiner i Sinai innan familjen kunde få fram en lösensumma. Han och Daniel flydde från diktaturen i Eritrea, kidnappades i Sudan och hamnade till slut i Israel. Omkring 2 000 eritreaner utsätts för människohandel och hålls i läger i Sinai. Utpressarna är palestinska araber från Gaza som driver människohandeln för att skaffa fram pengar till vapen. Vi såg långa rader av lastbilar med tunga vapen från Libyen som stod och väntade på att föras in i Gaza. Vi pratade med våra vakter som berättade vilka de var och att pengarna skulle användas till vapen, säger Daniel. Filemon lägger skulden för att han tvingades fly från hemlandet på president Isaias Afewerkis totalitära diktatur. Ingen opposition tillåts och särskilt svår är förföljelsen mot evangeliska kristna. Världen idag 130607.

Därför blir antalet judar i Malmö allt färre. De togs emot med öppna armar, de fick ett hopp, en framtid. Men nu blir judarna i Malmö allt färre. En aggressiv antisemitism är en av förklaringarna. - En paradox, med tanke på stadens historia, säger Anna Svenson. Världen idag 130610.

U.S. F-16s, Patriot missiles to Jordan, as Obama weighs Syria intervention. U.S. fighter jets and Patriot missiles arrived in Jordan over the weekend, as the Obama administration this week considers “all possible options" in increasing its support to rebels in neighboring Syria. A detachment of F-16s and a battery of Patriot missiles were deployed with 5,000 U.S. personnel to Jordan for the third annual “Eager Lion" exercises there, and may remain there after the training. Washington Post 130610.

Sverige uppmanas agera mot Israels delning av palestinsk by. Representanter från Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Diakonia uppvaktar idag (13/6) Utrikesdepartementets chef för Mellanöstern och Nordafrika-enhet (MENA), för att uppmana Sverige att agera mot Israels beslut att dela av Cremisan