Palestinier är inte något folkslag

Palestinier - ett uttryck i den nuvarande kampen mot Israel

Uttrycket "palestinier" hör vi praktiskt taget dagligen. Vad de flesta inte är medvetna om är att detta är ett av de medel som används i kampen mot Israel. Här har vi ett oerhört exempel på vad propaganda kan påverka människor till en uppfattning, som om det vore en verklighet.

Vad vi menar i detta sammanhang är att väldigt många människor går omkring i tron att det finns ett särskilt folkslag som har benämningen "palestinier". Detta är nämligen helt felaktigt.

Vad som däremot är historiskt riktigt, är att beteckningen "palestinier" brukades före 1948 på de judar som bodde mellan floden Jordan och Medelhavet. Judarna var även förknippat med benämningen "Palestina", exempelvis hette Jerusalem Post tidigare Palestina Post.

Araberna som bodde här förkastade begreppet "palestinier" för det var en beskrivning på judar. De föredrog helt enkelt att kallas för araber. Att Palestina överhuvudtaget är ett begrepp som är skilt från araberna, det intygas av den framstående arabiske historikern professor Philil Hitti, han säger: "Det finns intet som heter Palestina i arabisk historia - absolut intet".

Det var egentligen först efter nederlaget i kriget 1967 som araberna har talat om det "palestinska folket". Anledningen till detta är taktiska skäl. Att det verkligen förhåller sig så, det ges exempel på i en intervju redan 1977 i den holländska tidningen "Trouw". Där ger den tidigare chefen för PLO:s militära avdelning Zuneir Mushin, följande förklaring:

"Det finns ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneserů Vi är ett folk. Det är bara av taktiska skäl som vi omsorgsfullt understryker vår palestinska identitet. Ty det är i arabernas intresse att uppmuntra palestiniernas existens gentemot sionismen. Ja, existensen av en särskild palestinsk identitet förekommer bara av taktiska skäl. Upprättandet av en palestinsk stat är ett nytt medel att fortsätta kampen mot sionismen och för arabisk enhet."

Vidare fortsätter Mushin så här: "Jordanien som har erkända gränser, kan av taktiska grunder inte kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheba och Jerusalem".

Tydligare än så här kan denna taktik inte avslöjas. Detta är något som varje kommentator av konflikten borde ha klart för sig, istället för att gå den palestinska propagandans ärende. Det som idag benämns som det "palestinska problemet" är istället ett arabiskt flyktingproblem.

Myten om att det funnits ett palestinskt land, som varit fäderneland för ett palestinskt folk borde avslöjas! Hur många är inte bedragna av denna myt?

Från Tidskriften Flammor nr 1/2001

Tillbaks till: Israelsidan