Palestinska skolböcker fyllda med hat

Det palestinska undervisningsministeriet har hittills godkänt 140 läroböcker för undervisning av 800.000 palestinska skolbarn. Där lärs barnen officiellt och systematiskt att hata judarna och staten Israel, som enligt böckerna inom kort kommer att upphöra att existera. Dessa böcker sprids trots det gällande autonomiavtalet med Israel, vars protester mot läroböckernas fientliga innehåll inte beaktas. (Notis från Shalom över Israel / Löfteslandet nr 2/2000)

Även i arabvärlden för övrigt är det illa ställt med skolundervisningen. I Syrien förespråkar skolböckerna allt från utplånandet av Israel till att sionism är motsvarigheten till nazism. Israel beskrivs som en aggressiv och expansionistisk fiende som är ansvarigt för att arabvärlden inte har utvecklats! I skolböckerna utlovas belöningar till de barn som går med på att hänge sig åt Jihad med innebörden heligt krig och martyrskap. (Uppgifterna hämtade från en artikel i Menorah nr 2/Maj 2000).

De palestinska skolbarnen har till höstterminen 2000 fått nya skolböcker, för första gången producerade av det palestinska självstyret. Tidigare har böckerna kommit från Jordanien och Egypten. Inte heller nu ger skolböckerna en sann beskrivning av Israel. I en lärobok för årskursen sex så finns Israel inte alls med, och är bara ett anonymt grönt område. Israels näst största stad, Tel Aviv, inte långt bort från Gaza-remsan finns inte alls utmärkt. Israels kallas fortfarande för en ockupationsmakt.(Uppgifterna hämtade från en artikel i Magazinet nr 36/000908).

Palestinian Media Watch har gått igenom 140 böcker i den palestinska undervisningen för klasserna 1-12. Rapporten återger 43 citat från olika läroböcker. Böcker som producerats av palestinierna själva och med biståndspengar. Där jämställs sionismen med fascismen och nazismen. Från första till sista klassen får barnen läsa och lära om hur onda judarna är, att man inte kan lita på dem, att de är svekfulla och illojala, att de är vilda djur, fiender och tjuvaktiga erövrare. Israel är i skolböckerna en provokation mot arabvärlden. Ett exempel är denna dikt för fjärdeklassarna. Dikten heter "Palestina": "Mina bröder! Förtryckarna har gått över gränsen. Därför är Jihad och offer en plikt… skall vi låta dem stjäla vår arabiska natur… dra ditt svärd… låt oss samlas för att gå i krig med rött blod och flammande eldar… Döden skal kalla och svärdet skall bli trubbigt av för mycket slaktande… O, Palestina, ungdomen kommer att förlösa ditt land…". (Uppgifterna hämtade från en artikel i Menorah nr 3/September 2000).

Tillbaks till Israelsidan