Är Gud vred på de trygga hednafolken?

De trygga hednafolken sänder nu sina presidenter, statsministrar och utrikesministrar upp till Sion. De flesta kommer i «fredsprocessens» namn för att frånta det judiska folket Gaza, Juden, Samarien och delar av Jerusalem. Det är en olycka för Israel och det kommer på sikt att leda till olycka över hednanationerna.

"Och ängeln som talade med mig sade sedan: "Ropa ut: Så säger HERREN Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hednafolken som sitter så säkra, ty medan jag endast var lite vred hjälpte de ondskan att förökas." (Sakarja 1: 14-15).

Efter det att terroristledaren Yasser Arafat dog och Abu Mazen (Mahmoud Abbas) blev vald till ny PLO-president har den s.k. «fredsprocessen» skjutit fart. Alla ville hjälpa till som under Oslo-processen. Denna hjälp bestod i att Israel skall ge land för fred, så att Palestinas araber får en ny stat i det mycket lilla Israel. Araberna har sen tidigare över 20 stater.

USA:s mäktige president George W. Bush låter ständigt sitt trovärdiga budskap om två stater ljuda. Han vill smycka sig med en Palestina-arabisk stat innan han avgår 2009. Som ett första steg för att få fart på planen «vägkarta för fred» har han lagt bredsidan till för statsminister Ariel Sharons plan om att evakuera alla judar från Gaza och överlämna området till araberna. Hans utrikesminister Condoleezza Rice vill ha utposter avlägsnade och är helt emot att det byggs nya bosättningar.

Den europeiska unionen säger att det stannar inte med Gaza och fyra bosättningar i den nordliga delen av Samarien. Palestina-araberna får långt mer stöd från många i västvärlden när de vill ha hela området som Israel befriade i ett försvarskrig i 1967. Det är högst uppseendeväckande att Israel skall ge ifrån sig land som de har tagit från angriparna, men det är inte samma spelregler för judar som för hedningar.

Denna storpolitik som nu samlar världens små och stora nationer och organisationer vänder sig direkt mot Gud. Herren sa att Han ska sprida det judiska folket och ödelägga Jerusalem. Det skedde för 2000 år sedan. Men nu vill Herren samla judarna från alla jordens fyra hörn och det sker nu genom invandringen. Judarna har dessutom fått en stat som föddes exakt på den dag som profetiorna säger.

Samarien och Judéen med Jerusalem är själva centrum i Israels land. Här vandrade profeter, patriarker och Mästaren själv. Bibeln berättar att de gamla städerna skall byggas upp och Herren skall föra folket in i landet och rena dem, för att Herrens namn skall bli helgat bland alla folk. Då försöker alltså folken att stoppa detta. Det är mycket allvarligt för man sätter sig upp mot historiens Gud (Hesekiel 36).

Det verkar som om profetiorna från Sakarja 12 nu uppfylls med ökande intensitet. Jerusalem har blivit som en dryckesskål för alla folkslag. De har druckit sig fulla och går mot Jerusalem i den tron att om judarna ger ifrån sig land till arabiska muslimer ska det bli fred i världen. När Israel inte vill, visar hednafolken musklerna. EU har infört extra tull på varor från Gaza, Judéen och Samarien. Det saknas inte trubbel från andra länder heller.

Men Jerusalem är en lyftessten och Bibeln säger att alla som lyfter den skall såra sig själv. Bland de folk och imperier som har lyft på denna sten de 2000 senaste åren är Romarriket, det ottomanska riket och det brittiska imperiet. Gemensamt för dessa stora riken är att deras imperier i dag omtalas i historieböcker och visas fram på museer. De vågade lyfta på lyftesstenen Jerusalem. Man kan bara ställa frågan om det norska språket och folket existerar om hundra år, eller om det är andra som har tagit vårt land för att Norge har lyft på Jerusalemstenen.

Gud säger i Joel 3 att när Han gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap då skall Han samla alla hednafolk i Josafats dal och hålla dom för att hednafolken utspridde Herrens folk och delade Herrens land. Det är precis det som «fredsprocessen» handlar om. Uppdelning av land.

Är Gud vred på de trygga hednafolken som hjälper till med olyckan? Man kan nästan bli lamslagen av tanken på att det har gått så långt att Gud har förhärdat statsmakternas ledare. Då vet man att de med sina folk går en säker dom till mötes.

Världens kristna nationer borde nu stå upp och säga att Gaza, Judéen, Samarien och Jerusalem är Juda folkets land. Detta är kanske sista möjligheten till att välsigna Israel, till att stå med det judiska folket innan domen kommer.

Publiserat på www.karmel.net 15.02.2005
Översatt av Sigrid Forslin

   Tillbaks till: Israelsidan.