Profetiska ord om Herrens förbund med det judiska folket

    Mina förbund är eviga, säger Herren. Mina förbund gäller hela tiden och förändras inte. Mina kallelser, Mina gåvor förändras inte. Ändå är det en del av er som gömmer denna fruktan som Jag ser. Ni gömmer denna felaktiga bild. Ni gömmer dessa förutfattade meningar mot Mina utvalda.

    På samma sätt som det är ett blodsförbund för er med mig på grund av Min Sons blod, så har jag ett förbund med ättlingarna från Sara och Abraham. Det har inte ersatts, och kommer aldrig att ersättas. Mitt Ord deklarerar detta slut till slutet, och kommer inte att förändras. Detta har inte ersatts, men ni har blivit inympade i detta förbund genom Min nåd.

    Det var inte "Judarna som dödade Jesus", inte hellre var det hedningarna. Min Son gav frivilligt sitt liv för alla. För alla har syndat och kommit till korta för Min härlighet. Att förebrå andra är att nedvärdera gåvan av Hans blod för er del. Mitt folk har ringaktats, när någon har gett så mycket. De har förebråtts för andras misslyckanden, när de i själva verket inte har gjort någonting.

    Alla som har lärt känna min Son, Jesus, kommer till himlen. Göm inte girigt denna gåva. Anse dig inte förmer än andra, men omvänd dig! Omvänd dig för ditt hårda hjärta mot Mina fortfarande utvalda! En del visar öppet sina fördomar, och en del har det i sina hjärtan, gömt även för sig själva. Men öppna ditt hjärta, och låt det bli mjukt mot Mitt folk Israel. Min Son kommer att återvända till Mitt folk, och till deras land. Vill du inte att ditt hjärta inte ska bli förhärdat? Vill du lägga undan din stolthet? Vill du inte att du inte ska vara öppen för misstänksamhet.

    För en del har välsignat Israel, och jag kommer fortsatt att välsigna er. För de som talar mot Israel, det är en tunn lina ni vandrar på i Min nåd. Omvänd er och låt Mig ge er ett hjärta för ALLA människor att komma till mig genom Min Son! Istället för att beklaga sig, gå ut och välsigna! Instruktionerna är fortfarande de samma: Gå till varje land och dela med dem Min sanning. Gör lärjungar av alla nationer!
Omvänd er, omvänd er! För den onde skulle vilja förvränga Mina Ord för att skada Mitt folk igen. Ni är adopterade in i Min familj. Öppna era hjärtan, och bed för Abrahams och Saras ättlingar. Välsigna dem! Tala aldrig mer ont om dem. Var välsignade och inte förbannade.

    Det är även fortfarande sant att en man är Jag inte som skulle kunna ljuga. Mina Ord kommer inte att återvända till mig gagnlöst, men vara troget till att fullborda den uppgiften som Jag har sänt det till. Öppna era hjärtan! Låt dem förkrossas inför Mig. Om ni välsignar Mitt folk, så är ni välsignade själva. Låt inte er själva bli förbannade. Bed, Bed! Mina vägar är inte era vägar och Min tidsordning är känd av ingen annan än mig själv. Men medan det fortfarande är idag, sök Mig. Gör Min vilja. Var en del av Min skörd! Dela din kärlek för din Brudgum, och var i Min tjänst. Jag älskar er barn. Omvänd er, och öppna era hjärtan. Följ Mina vägar.

    (Delta från Missouri, USA)

Lägg märke till följande ord i ovanstående budskap: Det var inte "Judarna som dödade Jesus", inte hellre var det hedningarna. Min Son gav frivilligt sitt liv för alla. Detta är en tanke som helt överensstämmer med Bibeln och som tar udden av en stor del av den antisemitism som förekommit genom historien. Judarna har i århundraden anklagats för att ha dödat Jesus, men både jude och hedning behöver lika mycket den försoning som Jesus av egen fri vilja vann åt oss genom försoningsdöden på korset, vilken var den största uppgift som han genom sitt människoblivande skulle fullborda.

    (Bertil Lundberg)

Tillbaks till: föregående sidan