Är Kiryat Shmona det profetiska Hamona?

"Där skall också finnas en stad med namnet Hamona" (Hes. 39:16)

Hesekiel som skriver denna profetia på ca 580-talet före Kristus nämner att det vid tiden för "Gogs undergång" ska finnas en stad i Israel med namnet Hamona. Kan detta vara staden Kiryat Shmona i norra Israel inte långt från gränsen till Libanon? Kiryat betyder "staden" och Shmona är snarlikt Hamona, betyder "åtta".

Kiryat Shmona har varit starkt utsatt för Hezbollah raketattacker de senaste åren. 28 procent av befolkningen skulle vilja lämna staden och 74 procent av barnen lever eller har levt i fruktan för raketattacker. Efter att Israel nu dragit sig ur södra Libanon fruktar befolkningen istället gränsterrorismen.

Kiryat Shemona grundades 1949 och har drygt 21 500 innevånare. Gränsen till Libanon ligger 2 km väster och 5 km norr om staden. Staden är 5,4 km lång från norr till söder och 5,1 km bred. Den ligger vid en av Israels vackraste turistregioner vid Jordanfloderns källflöden och berget Hermon. Floden Ein Zahav rinner genom staden.

Tillbaks till: föregående sidan