7 000 messianska judar i Israel

Antalet messianska judar i Israel har växt på grund av immigrationen av ryska judar. "Genom immigration från Ryssland, har många messianska judar anlänt till Israel under det senaste årtiondet", säger den israeliske pastorn Baruch Maoz, Ungefär hälften av nationens messianska judar är rysktalande, så är också något över hälften av de 70 messianska församlingarna och 30 av de 53 hemgrupperna. Enligt Maoz finns det runt 7 000 messianska judar i Israel. Maoz uppskattar att det kommer att finnas omkring 20 000 messianska judar i Israel år 2010, över hälften av dem kommer att ha växt upp i landet. "Då kommer de flesta av de rysktalande församlingarna att antingen ha infört hebreiskan som huvudspråk, eller upphört", säger Maoz.

Källa: Global Revival News 2000-09-26

Ortodoxa judar vill införa skarp antimissionslag

Rabbi Porash i det ultraortodoxa Nationella religiösa partiet har i nov -99 lagt fram förslag om en ny antimissionslag, med upp till fem års fängelse för den som övertalar någon att byta religion i Israel, direkt eller indirekt. Det förslag som diskuterades för något år sedan angav 3 års fängelse för den som missionerade. Det förslaget fick hård kritik, inte minst från USA.

Messianska judarna har godkänts som organisation

Förutsättningarna för de messianska judarna har förbättrats sedan Ehud Barak tillträdde som statsminister. Det israeliska inrikesministeriet har tillåtit de messianska judarna att registrera sig som en självständig organisation vilket är ett offentligt uttryck för att de israeliska myndigheterna erkänner de messianska judarnas existens och legitimering. De har registrerats under namnet "Aktionskommittén för Messiansk Judendom" (Vaad Poala Lma'an Yahadut Meschichit) och ledaren heter Paul Libermann. De är med 69 församlingar och 11 självständiga husförsamlingar totalt 5000 medlemmar. Även tidningspressen har börjat beteckna dem som messianska judar. Det ultraortodoxa Shas-partiet är dock fortfarande ett hot.

Jad L'Achim bekämpar de messiastroende judarna

Jad L'Achim är en ortodox antimissionsorganisation som starkt agiterar för sina åsikter hos den judiska befolkningen. De delar ut en16-sidig broschyr "Mission i Israel - stötande". I den jämställs de messianska judarna med Jehovas Vittnen. Messiastroende judar beskrivs som förrädare, vilka har lämnat sin judiska tro och befolkningen varnas för att ha något samröre med messianska grupper. De anger de messianska judarna till ca 9.000 fördelade på 90 församlingar.

Tillbaks till Israelsidan