Palestinierna vill inte ha fred med Israel

En undersökning som gjorts av det palestinska universitet Bir Zeit den 6-8 november 2000 bland 1200 palestinier på Västbanken och i Gazaremsan visar på en mycket mycket negativ inställning bland palestinierna till Israel.

92 % anser att det inte kan bli någon fred med Israel om inte östra Jerusalem blir huvudstad i en palestinsk stat.

91,5 % anser att fred med Israel är omöjligt om inte alla palestinska flyktingarna får återvända.

85 % anser att inte att Ehud Barak är en ledare "som det palestinska ledarskapet kan förhandla med".

80 % stöder väpnade attacker mot israeliska mål.

75 % anser att den väpnade intifadan ska fortsätta. (Tillräckligt med blod har alltså inte spillts enligt detta svar.)

74 % anser att man inte kan erkänna Israels rätt till västra Jerusalem även om östra Jerusalem skulle bli en del av Palestina. (!!!)

70 % anser att en palestinsk stat ska utropas oavsett om Israel motsätter sig det.

68,5 % anser att man ska utropa en stat även om det leder till en militär konfrontation med Israel.

64,8 % säger att man skulle se negativt på vänskap mellan en palestinsk stat och Israel.

62 % av dem som är för väpnat våld anser att det är rätt att attackera civila och inte bara soldater. (!!!)

60 % tror inte att det är möjligt med en fredlig samexistens av palestinier och israeler.

Hur ska Israel kunna sluta fred med ett folk som hyser en sådan aversion mot den judiska nationen.

Araberna i Jerusalem är dock inte entusiastiska för fred mellan Israel och Arafat av ett annat skäl. En palestinsk överhöghet skulle för dem innebära att de kommer att få en lägre levnadsstandard än vad det demokratiskt styrda Israel kan erbjuda, därför visade en opionsundersökning i augusti 2000 att endast 11 procent av araberna ville hamna under palestinsk överhöghet och att 83 procent var emot.

(www.birzeit.edu)

Back to Israelsite.