Överrabinen i Rom behöver möta sin Messias

Förståelsen av vem Jesus är, har allt sedan Jesus vandrade omkring och förkunnade Guds rike varit en svår nöt för det andliga judiska ledarskapet. Överrabinen i Rom deltog 020121 i en konferens för kristen-judisk dialog vid Roms största katolska seminarium. Där uttalade han:

"När den katolska kyrkan säger att den tror att Gud förblir trogen det förbund han slutit med Israels folk, innebär det att man måste tro att judar kan frälsas utan att tro på Jesus Kristus."

"Många kristna säger att judar inte blir frälsta eftersom deras religion är ofullständig, dvs. utan Kristus."

Som svar på detta kan sägas att Gud förvisso är trogen det förbund han slutit med Israels folk, men det förhindrar inte att även judar bara kan frälsas genom att tro på Jesus Kristus. Det finns judar som redan idag tror att Jesus är Messias, men löftet som Gud givit är att hela nationen (de som överlevt till den dagen) skall se upp till Jesus "som de har genomborrat" (Sak. 12:10, Rom. 11:25-32)

Tillbaks till Israelsidan