Kristna arabiska familjer lämnar Israel

Flera hundra kristna arabiska familjer som har utländskt medborgarskap har tvingats fly från PLO-kontrollerade områden. De har fått snabb hjälp till att resa ut från Israel genom det israeliska utrikesdepartementet och ambassaderna för Canada, England och Cypern. I flera fall har ambassaderna sänt egna bilar till deras hem i Ramallah, Bethlehem, Gaza, Nablus och Tulkarm för att omedelbart hämta familjer och sörja för pass, biljetter och andra papper för familjerna. Orsaken är uppfordringen från islamska präster om att angripa judar och kristna. Ett exempel är Beit Jalla där många kristna araber bor. Många beväpnade som opererar från Beit Jalla mot Gilo i Jerusalem är palestina-araber som kommer från andra städer som Betlehem. Avsikten verkar vara ett försök från den palestinska myndigheten att blanda in de kristna i konflikten.

Tillbaks till  Israelsidan.