Israel kommer att bli frälst!       

Hosea 3:4-5
4 Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar.
5 Sedan skall Israels barn vända om och söka HERREN, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka HERREN och hans godhet i kommande dagar.

 

Sak. 12:9-10

9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.

10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.
 

Rom. 11:25-32
25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

26 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.

27 Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

28 I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull.

29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

30 Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad.

31 Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får.

32 Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. 

 

Sak.  13:8-10
8 Det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar.
9 Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: "HERREN är min Gud."
 

Tillbaks till: www.tidenstecken.se