Tre messianska judar hotas med utvisning

Tre unga kvinnor från Etiopien som bott i Israel i nio år hotas genom ett beslut i Högsta domstolen med utvisning från Israel till ingenstans. De var 15, 16 och 18 år vid ankomsten och fick automatiskt medborgarskap enligt "Lagen om återvändandet" som gäller alla judar som så önskar. De kom i den så kallade aktionen Operation Salomo 1991 då 15.000 judar evakuerades via en luftbro till Etipien. En anonym angivare har nu avslöjat för myndigheterna att de deltagit i en kör i ett messianskt evanemang och att de är messiastroende på Jesus och de har därigenom blivit rättslösa och fråntagna sina medborgarskap i Israel. Deras sista hopp står till att be om nåd hos inrikesministern Natan Sharansky, som själv satt nio år i sovjetiskt fångläger. Israel har fortfarande en lång och svår väg att gå innan man upptäcker vem som är deras verklige Messias. En anledning till att det kunde gå så här illa, var att det upptäckts att de vid ankomsten uppgav att de var barn till en judiska man, men att det inte skrevs ner att de också var adopterade av denne judiske man. Om det hade antecknats att de var adopterade skulle de inte ha kunnat utvisas. Nu däremot hävdar de ortodoxt judiskt troende tjänstemännen att de blivit medborgare på falska premisser och därmed kan de på laglig grund förlora medborgarskapet.

Uppgifterna hämtade från en artikel i Nya Dagen 000222

Tillbaks till Israelsidan