Några frågor och svar

När blev Israel en stat?
Svar: År 1312 f.Kr.

Hur länge har det funnit judar i Israel?
Svar: Ca 3300 år.

När började palestinierna kalla sig för palestinier?
Svar: År 1967.

Har Jerusalem någonsin varit en icke judisk huvudstad?
Svar: Nej.

Hur många gånger är Jerusalem omnämnt i Bibeln?
Svar: Fler än 700.

Hur många gånger är Jerusalem omnämnt i Koranen?
Svar: Ingen.

Besökte Muhammed någonsin Jerusalem?
Svar: Nej.

Om en muslim befinner sig mellan Jerusalem och Mecka, vart vänder han då sitt ansikte när han skall be?
Svar: Mot Mecka.

Hur många araber flydde från Israel år 1948?
Svar: Omkring 630 000. 68 procent flydde utan att ens ha varit i kontakt med någon israelisk soldat.

Hur många judar flydde från arabvärlden år 1948 och tiden däromkring?
Svar: Närmare en miljon.

Var araberna tillåtna att assimileras när de flydde till sina arabiska grannländer?
Svar: Nej, de tvingades att bosätta sig i flyktingläger.

Tillbaks till Israelsidan