Arafat i intervju: Salomos tempel var inte i Palestina

Övers: Per Bergius

Den arabiska londontidningen Al-Hayats korrespondent i Ramallah, Saida Hamad, har nyligen intervjuatYasser Arafat. Denne gör i intervjun en jämförelse mellan den israelisk-palestinska konflikten och Al-Hudaybiyya-fördraget, ingånget mellan profeten Muhammed och Quraish-stammen i Mecka. Han säger vidare att ingen kan upphäva rätten att återvända och att Västra Muren saknar anknytning till det judiska templet. Det följande är utdrag ur intervjun: (1)

Hamad: "Den israeliske premiärministern Ariel Sharon erbjuder nu en etappvis lösning. Går du med på en upprepning av Oslo-försöket?"

Arafat: "Där finns resolutioner som måste verkställas. Och där finns överenskommelser som måste fullföljas."

Hamad: "Skulle du på nytt acceptera en etappvis överenskommelse?"

Arafat: "De här sakerna kommer att presenteras för det palestinska nationella rådet och det kommer att fatta beslut."

Hamad: "Sari Nusseibeh, med ministerpost för Jerusalem, har undertecknat ett dokument med israeliska element från Vänstern som inkluderar ett upphävande av de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till de hem från vilka de fördrevs."

Arafat: "Ingen kan upphäva rätten att återvända. Vi har Resolution 194. Jag har sagt det till dem officiellt, inom ramen för de överenskommelser vi båda undertecknat, och även till Sharon och Netanyahu i Wye River."

Arafat: "I ett av slagen vid Al-Mu´ta (4), utkämpade i Islams begynnelse, led den förste, den andre och den tredje befälhavaren martyrdöden. Den fjärde befälhavaren, Khaled Ibn Al-Walid, beslöt sig att retirera. När han återvände möttes han av folkets ilska. Men Profeten kallade honom berömmande för `Allahs Dragna Svärd.´ Glöm inte att man under striden har att fatta svåra beslut, men det som i slutänden betyder någonting är att en pojke av våra pojkar och en flicka av våra flickor kommer att resa baneret över kyrkorna, murarna och tornen i Jerusalem. De ser det som i fjärran, men vi ser det som i vardande, och sanningen är på vår sida...`De kommer att träda in i moskén, som trädde de in för första gången´ (Koranen, Al-Israa, 7)."

Hamad: "Den israeliske utrikesministern Shimon Peres har sagt att de interna reformerna inom den palestinska myndigheten kommer att stjälpa ledarskapet."

Arafat: "Var det han som beslutade om reformer, eller var det jag som pålyste reformerna i ett tal till det palestinska parlamentet? Om reformerna stjälper mig, då är reformerna välkomna; Jag genomför inga reformer för min egen skull, utan för den heliga saken."

Hamad: "Frågan om Jerusalem torpederade samtalen i Camp David. Och nu är det..."

Arafat: "Inte bara Jerusalem. Det är sant att de ville ta det som finns nedanför Haram och att vi skulle få det som finns ovanför. Det var förslaget. Och att de skulle ha kontrollen över det armeniska kvarteret. Jag sade till dem att jag inte tänkte förråda armenierna. De ville också kontrollera Gethsemane-kykan och området runt denna, därför att de vill uppföra bosättningar där. Detta förutom deras kontroll över gränsen mot Egypten och Jordanien. Omedelbart efter min återkomst från Camp David samlade jag Jerusalemrådet för ett möte och lade fram det här förslaget för dem och sade: om ni går med på detta, då säger jag ja till dem, och om ni vägrar, då gör jag det också."

Hamad: "I dag, under förevändning att det finns sprickor i Västra Muren av Haram, försöker Sharon-regeringen ingripa i saker som rör Waqf."

Arafat: "Detta är ytterst allvarligt. Och det är inte första gången. Under 34 år har de grävt tunnlar, av vilka den farligaste är den stora tunneln. De fann inte en enda sten som bevisar att Salomos Tempel fanns där, för historiskt var inte templet i Palestina överhuvudtaget. De fann bara lämningar av en helgedom tillhörig romaren Herodes. Nu har de hindrat Ministry of Religious Endowments från att övervaka renoveringen av Harams södra mur. Men vi följer den här frågan utifrån ett internationellt perspektiv och du ska få se att hela världen står på vår sida..."

Hamad: "Befälhavarna i den israeliska armén har skrutit med att de besegrat palestinierna och tillagt att de vill att palestinierna ska erkänna nederlaget."

Arafat: "De sade efter slaget vid Uhud (5) att Profeten var besegrad. Och vad hände? Al-Hudaybiyya-fördraget (6), om vilket Omar Ibn Al-Khattab sade att det var ett förödmjukande fördrag."

Hamad: "Den palestinske mannen på gatan känner sig förolämpad när myndigheten utfärdar uttalanden som fördömer de väpnade operationerna. När allt kommer omkring säger palestinierna att de är en naturlig respons på ockupationen i hjärtat av deras land, så varför fördömer du motståndet?"

Arafat: "Därför att det finns ett behov av att respektera de beslut som kommer från det palestinska ledarskapet. Jag gav dig två exempel - slaget vid Al-Mu´ta och Hudaybiyya-fördraget. Ingen har rätt att göra våld på ledarskapets beslut."

Hamad: "Men palestinierna säger att det handlar om självförsvar."

Arafat: "Som ledarskap är det vi som beslutar. Särskilt som jag inte kan gå med på, i kraft av min militära och islamsk-religiösa heder, att döda en kvinna på gatan eller i ett kafé, eller att döda en civilist eller ett barn eller en student på universitetet..."

Hamad: "Det har också förekommit palestinska fördömanden när soldater och bosättare dödats."

Arafat: "Nej. Låt oss nu vara sakliga. Börja inte med meningslösa "frågor och svar" för det biter inte på mig. Jag är den som utfärdar besluten, tillsammans med ledarskapet, och jag är den som bestämmer vem som ska utgöra ledarskap. När jag var officer i den egyptiska armén agerade jag inte på egen hand. Jag utförde order. När vi tre, Egypten, Syrien och palestinierna, deltog i kriget 1973 var ledarskapet i händerna på befälhavaren för den egyptiska armén. Jag hade befäl över mitt område och handlade i varje fråga i överensstämmelse med befälhavaren för alla tre arméerna, som var den egyptiske befälhavaren.. Jag ska ge dig ännu ett exempel. När striderna i södra Libanon började 1981 och de internationella styrkorna anlände och vi kom överens om eldupphör, då slutade vi skjuta. Det finns ett beslut som var och en måste respektera."

Hamad: "Hur är det med dialogen med den islamistiska rörelsen, då särskilt Hamas?"

Arafat: "Dialogen fortsätter och det finns bröder som håller sig a jour i frågan."

Fotnoter:
(1) Al-Hayat, London, 5 oktober 2002
(2) Tawfik Al-Tirawi, chef för den palestinska underrättelsetjänsten. Han gömde sig tillsammans med Arafat i dennes högkvarter.
(3) Abu Awadh är chef för Styrka 17. Även denne gömde sig i Arafats högkvarter.
(4) Slaget vid Mu´ta ägde rum 629
(5) Slaget vid Uhud, 625, mellan Muhammeds styrkor och polyteisterna från Mecka slutade med den förres nederlag.
(6) Al-Hudaybiyya-fördraget från 628, mellan Profeten och Quraish-stammen från Mecka, undertecknades för en period av 10 år. Detta blev, i muslimsk tradition, den övre tidsgränsen för vilken som helst överenskommelse med icke-muslimer. Fördraget bröts efter 18 månader, varpå Muhammeds styrkor intog Mecka.

Källa: MEMRI, 11 oktober 2002
(En längre version av intervjun kan läsas på Memris hemsida)

Back to: The latest page