DNA-studie visar ett nära släktskap mellan judar och araber

Enligt bibeln så är både judar och araber ättlingar från den bibliska patriarken Abraham. DNA-baserade undersökningar visar att det finns en genetisk länk mellan judar och palestinier som talar för en gemensam anfader för 4.000 år sedan. Studien jämförde de manliga Y-kromosomerna som passerat från fader till son i 1371 män från 7 israeliska grupper av judar av olika ursprung och 16 icke judiska grupper i mellanöstern, Afrika och Europa. Studien fann att trots de många århundraden som förflutit när de levt skilda åt i exil i olika delar av världen så hade de israeliska judarna mycket nära genetiska länkar. Närmast i genetiskt släktskap till judarna var palestinier och syrier, följt av saudiarabier, libaneser och druser. Variationerna i Y-kromosomen mellan judar och palestinier skilde sig åt med endast en procent, medan judar och européer skiljer sig åt med fem procent. Detta tyder på en mycket lågt tal av blandäktenskap mellan diasporajudarna och europeiska icke-judar. Till exempel så uppskattas blandäktenskapen sedan judarna bosatte sig i Europa för 80 generationer sedan till endast en halv procent i varje generation. Studien har letts av Michael Hammer vid universitetet i Arizona och den presenterades i Washington, DC 000509.


En anna DNA-studie visade släktskap mellan judar i präststammen

En nyhetsrapport från 970103 indikerar på att vetenskapsmän har funnit en unik genetisk kromosom som sammanför judar från präststammen Kohanim över hela världen. Undersökningen fann att dessa judiska Kohanim, både om de var från den europeiska (Ashkenazi) eller den spanska och mellanösterliga (Sephardi) grenen delade en variation av Y-kromosomen. Detta är en stark indikation på att dessa personer har en gemensam förfader, Aron som levde för ca 3500 år sedan. Upptäckten publicerades i den brittiska vetenskapstidskriften Nature av prof Karl Skorecki och hans kollegor. Skorecki är chef för molekulärmedicinen vid Israel Tecknions medicinska skola, blodspecialist vid Rambam Hospital i Haifa, och själv är en Kohanim. De fick prover från 188 judar som trodde sig vara ättlingar från präststammen och de fann att de var olika genetiskt från de judar i testgruppen som inte var Kohanim. Det uppskattas av 5 procent av alla judar är Kohanim, vilka bibeln hävdar är ättlingar från Aron. Prästerna ledde Israel i tillbedjan i templet och tabernaklet från tiden för Aron. Leviterna levde av tiondegivandet från offrena i templet. Undersökningen hittade en större andel av YAP, DYS19B haplotypen i de prästerliga Kohanim. Y-kromosomen bärs endast av män och överförs fader till son i nedstigande led.

Tillbaks till Israelsidan