Länksidan om katolska nyheter

 • Pope Francis: ‘I like to think of hell as empty’. Pope Francis appeared on Italy’s most popular prime-time talk show on Sunday night where the pontiff shared how he hopes that hell is "empty". Three million people in Italy tuned in to watch the nearly hourlong television interview with Pope Francis on Jan. 14 in which the pope responded to resistance to the recent Vatican declaration on same-sex blessings, previewed prospective papal trips to Polynesia and Argentina, and spoke of his fear of nuclear armageddon. The 87-year-old pope began his appearance on the television show "Che Tempo Che Fa" by joking that he is "still alive" and has no plans to resign. When asked by the interviewer, Fabio Fazio, how he "imagines hell", Pope Francis gave a short response. "What I am going to say is not a dogma of faith but my own personal view: I like to think of hell as empty; I hope it is," Pope Francis said. The Catechism of the Catholic Church says that Catholic teaching "affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, ‘eternal fire.’" CNA 240115.
 • Undersökning av övergrepp inom spanska kyrkan hittar fler än 2 000 offer. En undersökning, beställd av den spanska katolska kyrkan, om sexuella övergrepp mot barn av medlemmar av prästerskapet och icke-klerikal personal har hittills identifierat 1 383 klagomål och 2 056 offer, en granskning av utredningen har visat. En utredning som beställts av den spanska katolska kyrkan om sexuella övergrepp mot barn av medlemmar i prästerskapet och icke-prästlig personal har hittills identifierat 1 383 anmälningar och 2 056 offer, visar en granskning av utredningen. Den spanska kyrkan har kämpat med en övergreppsskandal sedan en undersökning från 2021 av tidningen El Pais avslöjade över 1 200 påstådda fall. Detta följer efter liknande skandaler som involverat den katolska kyrkan i flera länder, inklusive USA, Irland och Frankrike. Resultaten från granskningen av den pågående utredningen, som samlats ihop av advokatbyrån Cremades, inkluderades i en rapport på över 1 000 sidor som kyrkan publicerade på torsdagen. Den spanska biskopskonferensen uppskattade att det fanns cirka 1 000 fall av övergrepp efter att ha korsrefererat olika rapporter. De sade att vissa fall kanske har redovisats flera gånger, men erkände att det fanns många oanmälda fall ännu. "Den information som presenteras i denna rapport kommer aldrig att vara slutgiltig. Det är viktigt att komma ihåg att andra övergrepp också ägde rum för länge sedan för att komma fram i ljuset eller att vissa offer inte vill berätta om sina fall," sade de. Kyrkan är fortfarande engagerad i att ta reda på om alla fallen för att hjälpa offren att läka och förhindra ytterligare övergrepp, tillade de. Mer än en av 200 spanjorer kan ha blivit sexuellt utnyttjad av katolska präster, enligt en undersökning som släpptes av Spaniens ombudsman för mänskliga rättigheter tidigare i år. Ombudsmannen skickade en rapport till parlamentet där de kritiserade kyrkan för att inte samarbeta fullt ut med utredningen och försöka "minska fenomenet". Spaniens katolska kyrka, som har bett om ursäkt, sa att de kommer att kompensera offer för sexuella övergrepp, även i fall där utredningen inte har avslutats på grund av att förövaren har dött. Kristna Nyheter 231223.
 • Vatikanen välsignar samkönade partnerskap. Vatikanen godkänner välsignelse av samkönade äktenskap, med förbehållet att välsignelsen inte får genomföras vid ett formellt bröllop. Påve Franciskus ställer sig bakom Vatikanens beslut att godkänna välsignelse av samkönade partnerskap. Beskedet på måndagen från Vatikanen innebär en enorm och grundläggande förändring inom katolska kyrkan - men beslutet innehåller inskränkningar. Vatikanens godkännande innehåller förbehållet att välsignelsen inte får ges vid ett formellt bröllop. Det ska inte heller bli en officiell rit, utan ske utanför de formaliserade formerna för ett katolskt äktenskap. I dokumentet skriver Vatikanen att "möjligheten att ge välsignelse till par i irreguljära läge och för par av samma kön", följt av att "denna välsignelse ska aldrig förmedlas i samband med ceremonier i form av registrerat partnerskap eller vid sådana". Den monumentala förändringen inom katolska kyrkan förklaras med att troende människor inte ska utsättas för "en utmattande moralanalys". Dokumentet hänvisar också till en skriftväxling mellan påve Franciskus och två kardinaler som betraktas som konservativa. Skriftväxlingen publicerades i oktober, och lade fast en riktning om att välsignelse kunde ges i vissa fall och om den inte sammanblandas med ritualen som omgärdar äktenskapets sakrament. svt 231218.
  Vatikanens deklaration om välsignelse av "irreguljära" par väcker uppmärksamhet. Dikasteriet för trosläran publicerade i måndags deklarationen Fiducia supplicans där katolska präster ges möjlighet att, under vissa omständigheter, välsigna par som inte lever i ett katolskt äktenskap. Deklarationen, som publicerades på en rad språk, gäller välsignelser av det man kallar "irreguljära par", det vill säga par i en samkönad relation, omgifta som inte fått tidigare äktenskap ogiltigförklarat eller ett ogift par som lever tillsammans. I dokumentet betonas att en välsignelse inte innebär att kyrkans lära om det sakramentala äktenskapet ändras; katolsk vigsel kan bara ske i form av ingående av ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Vidare fastslås i texten att en sådan välsignelse inte får ske under liturgin utan ska ske utanför ramen för en gudstjänst. I ett uttalande skriver Stockholms katolska stift bland annat att det för att förstå budskapet i Fiducia supplicans är viktigt att skilja mellan liturgiska/sakramentala välsignelser och välsignelser av pastorala skäl: Välsignelser av pastorala skäl kan ges till personer som erkänner att de är i behov av hjälp och som önskar Guds kärleksfulla nåd i sina liv. Dessa spontana välsignelser är böner om Guds ljus och styrka för att kunna uppfylla hans vilja fullständigt. Det är böner om kraft för människor som kämpar för att leva enligt kyrkans lära men inte en legitimering av deras nuvarande status. Inga officiella kyrkliga ritual kommer att utarbetas för välsignelser av ogifta och samkönade par utan välsignelsen ska utformas spontant av den präst som genomför den. Utformningen vad gäller klädsel, formuleringar eller gester får dock inte vara sådan att välsignelsen kan förväxlas med en kyrklig vigsel eller annan gudstjänst. Var och en av oss behöver Guds helande kärlek och barmhärtighet. Den pastorala välsignelsen ska uppfattas som ett själavårdande uttryck av kyrkans omsorg för de personer som önskar få den men aldrig som legitimering av relationer som kyrkan inte godkänner. Deklarationens innehåll, och framför allt det faktum att det benämner samkönade par, har väckt stor uppmärksamhet i kyrkan. Kritiker framhåller att dikasteriet, då med namnet Troskongregationen, så sent som i mars 2021 i ett svar på frågan om "kyrkan har makt att välsigna samkönade förhållanden" tydligt svarade "nej". Andra, däribland flertalet biskopar i Tyskland, hyllar deklarationen och menar att Fiducia supplicans utgör en milstolpe. Många biskopar världen över betonar dock i sina uttalanden att textens innehåll, i motsats till de senaste dagarnas många rubriker i media om att "Vatikanen välsignar samkönade partnerskap", inte är någon förändring av kyrkans lära, utan ska se som ett klargörande, om än kontroversiellt, av en praxis, som sedan en tid tillämpats på sina håll, framför allt i vissa stift i Tyskland och Belgien. (Vatican News) Katolskt magasin 231220.
  För mycket frihet för präster. Funderandet över tolkningsfriheten för en kyrka som är så strukturerad kring påvens ledarskap är den största problemet med dokumentet, enligt S.A. McCarthy från Washington Stand. "Mycket av det som dokumentet specifikt anger motsäger inte katolsk kyrkans lära, men det öppnar möjligheten för präster och biskopar som driver en vänsterorienterad HBTQ-agenda att i praktiken utnyttja det oreglerade systemet som påven just har lagt fram. Definitiionen av hur dessa icke-liturgiska välsignelser ska se ut lämnas åt prästernas skönsmässiga bedömning."
  Tillbaka på programmet "Washington Watch" sa Murray att den katolska kyrkan aldrig tidigare har godkänt denna välsignelse för två homosexuella eller personer i ett "ogiltigt andra äktenskap". "Kyrkans undervisning kan inte förändras, men kyrkans pastorer kan agera på ett sätt som underminerar den undervisningen. Det är vad som pågår här. Detta är den dilemma och den tvetydighet som denna påvliga deklaration påtvingar kyrkan. Helt ärligt har ingen påve i historien någonsin föreslagit att detta är hur kyrkan bör agera." Murray: "Detta är verkligen ett mycket dåligt dokument och det kommer att orsaka stor sorg och bedrövelse i den katolska kyrkan, inte bara i USA utan över hela världen."
 • Avslöjande: 30 000 barn såldes av katolska kyrkan. 30 000 nyfödda barn i Belgien togs under 40 års tid från sina ogifta mammor för att säljas till adoptivfamiljer, enligt en granskning som den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws publicerat. Bakom den omfattande spädbarnshandeln stod landets katolska kyrka. Tidningen har intervjuat mödrar och adoptivbarn som vittnar om händelserna. De gravida kvinnorna placerades på katolska institutioner runtom i landet där de senare födde sina barn. Kvinnorna utsattes ofta för förnedrande behandling och sexuella övergrepp, och efter förlossningarna tvingades de att lämna ifrån sig sina barn. Debby Mattys, som försökt hitta sin biologiska mamma i 20 år, säger att hon lämnades till en grupp nunnor som sålde henne till adoptivföräldrar för motsvarande omkring 5 000 kronor. Belgiens justitieminister Paul Van Tigchelt kräver att både kyrkan och myndigheter utreder spädbarnshandeln. "Det räcker inte att vända blad. Kyrkan och samhället måste ta sitt ansvar genom att erkänna offren," säger han. Biskop Johan Bonny förnekar att det ska ha handlat om spädbarnshandel. Han säger att det rörde sig om kompensationer för uppehälle och medicinska kostnader. Fyra katolska präster har efter avslöjandet stängts av från sina ämbeten. En del av kvinnorna steriliserades. Yttrerligare fyra präster utreds. Omni 231216.
 • Vatikanen: Transpersoner ska kunna döpa sig. Vatikanen öppnar för att katoliker som identifierar sig som transpersoner ska kunna döpa sig - så länge det inte orsakar "skandaler eller osäkerhet", rapporterar AFP. Hbtq-grupper välkomnar beskedet men riktar också kritik mot brasklappen. Jonas Senat, som är katolik och transperson, säger att "det som är positivt är att påven säger det här, och det kan ge stöd till präster" som redan döper troende transpersoner. Utspelet från Vatikanen kom som ett svar på en fråga från en brasiliansk biskop. På samma gång meddelar Vatikanen också att man inte ser några problem med att döpa barn till föräldrar av samma kön. Budskapet har godkänts av påven. Förstärker bilden av påvens ambitioner om att göra katolska kyrkan till ett samfund "öppet för alla". Dokumentet från Vatikanen publicerades i onsdags. Frågan från den brasilianske biskopen rörde hbtq-personer. Dokumentet säger att människor som lever i samkönade relationer begår en synd. Omni 231111.
 • Katolska kyrkan i Tyskland tog historiskt beslut - sa ja till att välsigna samkönade par. Tysklands katoliker vill reformera sin kyrka och har nu röstat igenom ett beslut att på sikt börja välsigna samkönade par. Agerandet sker trots protester från Vatikanen. Nu spekuleras det i att detta kan leda till en stor splittring inom kyrkan. Dagen 230311.
  Den tyska Synodala vägen: Splittringen har pågått länge. Den synodala vägens budskap är kristallklar: Den som vill bekämpa missförhållanden måste tillsammans med de andra gå med på de planerade reformerna och dit hör kvinnlig prästvigning, välsignelseakter av samkönade, en nytolkning av Uppenbarelsen och en antropologi som erkänner LBTQ agendan. Vad det har med missförhållandebekämpningen är mig en gåta. Katolsk Horisont 230319.
 • Senior kardinal döms i Vatikanens korruptionsrättegång. Kardinal Angelo Becciu, den mest ansedda katolska kyrkoombudet som någonsin ställts inför en Vatikans kriminell domstol, har blivit dömd för förskingring och dömts till fem och ett halvt års fängelse. Kardinal Angelo Becciu, den viktigaste katolska kyrkans tjänsteman som någonsin har ställts inför rätta inför en vatikansk brottmålsdomstol, har blivit dömd för förskingring och har fått en dom på fem och ett halvt års fängelse. Rättegången avslöjade intriger och strider på högsta nivå inom Vatikanen ... och kretsade mestadels kring en dunkel Vatikaninvestering i en fastighet i London. Kristna Nyheter 231217.
 • Rapport: Tusentals drabbade av övergrepp i Portugal. Under de senaste 70 åren har tusentals barn blivit utsatta för sexuella övergrepp av medlemmar i katolska kyrkan. Det rapporterar flera medier med hänvisning till en rapport som kyrkan själv finansierat. Utredarna har hittat drygt 4 800 personer som utsattes för övergrepp som barn men tillägger att det troligen rör sig om många fler offer. Det stora flertalet av förövarna var präster och majoriteten av offren var barn mellan tio och fjorton år. Ordföranden för kommissionen ber om ursäkt till offren. Påve Franciskus ska besöka Lissabon i augusti. Omni 230213.
 • Påven sågar gaylagar: "Inte brottsligt vara homosexuell." Påve Franciskus riktar kritik mot de lagar som kriminaliserar homosexualitet. I en intervju med AP kallar han lagarna för "orättvisa" och säger att "homosexualitet inte är ett brott". "Vi är alla Guds barn, och Gud älskar oss som vi är," säger han. Samtidigt säger påven att homosexualitet är en synd, även om det inte är ett brott. Påven: Men det är också en synd att inte ha kärlek till sin nästa. Påven försökte 2013 att sträcka ut en hand till HBTQ-personer: "Vem är jag att döma?" Omni 230125. Yle 230129.
 • Dr. Taylor Marshall: THE VATICAN CAN'T HIDE THIS ANYMORE... Dr. Taylor Marshall, en traditionell katolik, ger sin syn på vad som händer i den katolska kyrkan. "Det är en giftig atmosfär inne i Vatikanen." You tube 24:34 230112.
 • Sexbrottsanklagad kardinal nekas statsbegravning. George Pell, australiensisk kardinal i katolska kyrkan som fällts och senare friats för sexbrott mot barn, är död. Det rapporterar flera medier. 2019 dömdes han till sex års fängelse för att under 1990-talet ha förgripit sig på två korgossar, i samband med att han var ärkebiskop i Melbourne. Trots att han ett år senare friades på alla punkter av Australiens högsta domstol har skuggan över hans rykte legat tung. Premiärministern i delstaten Victoria, Daniel Andrews, säger att någon statsbegravning inte kommer att hållas för kardinalen, vilket annars är rutin när människor med höga befattningar avlidit. "Jag skulle inte kunna tänka mig något mer upprivande för offer och överlevare," säger han på en pressträff. George Pell var tidigare Vatikanens ekonomichef och är den högst uppsatte inom katolska kyrkan som dömts för sexbrott mot barn. Han har konstant nekat till anklagelserna. Australiens premiärminister Anthony Albanese har inte sagt om han ska medverka på begravningen. Andrews: Pells rykte är för evigt fläckat. New York Times om Pell: Han sågs som en superstjärna. Pell dog i samband med en operation. Omni 230112.
 • Tidigare påven Benediktus XVI är död - blev 95 år. Tidigare påven Benediktus XVI är död, uppger Vatikanstaten. Han blev 95 år. Han föddes som Joseph Alois Ratzinger 1927 i Marktl am Inn i Bayern och blev katolska kyrkans överhuvud i april 2005. Han abdikerade i februari 2013 - den första påven att göra så på 600 år. Han var då 85 år gammal och angav sin sviktande hälsa som orsak. Han avled på lördagsförmiddagen lokal tid, i Mater Ecclesia-klostret, enligt Vatikanstatens talesperson Matteo Bruni. Tidigare i veckan meddelade den sittande påven Franciskus att hans föregångare var svårt sjuk och bad sina anhängare att "be en särskild bön" för honom. Vatikanens talesperson bekräftar dödsfallet. Tillbringade sin sista tid i ett kloster i Vatikanen. Omni 221231.
 • Hemlig bandning med påven oväntat inslag i gigantisk bedrägerirättegång i Vatikanen Rättsprocessen kring statssekretariatets fastighetsinvesteringar i London är den största rättsprocessen i Vatikanstatens historia. På torsdagen växte den ytterligare när påvens röst hördes i rättssalen. Rättsprocessen gäller turerna kring hur det kom sig att Vatikanens statssekretariat - som ungefär motsvarar landets regeringskansli - satsade 350 miljoner euro i en investeringsfastighet i London mellan åren 2014 och 2018. Rättegången kring härvan är inne på sitt andra år och Vatikanens åklagare vidhåller att affärerna i London var avsedda att lura statssekretariatet på miljontals euro, medan de åtalade bedyrar sin oskuld. De åtalade är tio personer, bland dem kardinal Angelo Becciu. Becciu var tidigare nästhögsta chefen i statssekretariatet, genast under "Vatikanens premiärminister", så han är inte bara kardinal, utan var en högt uppsatt sådan. På torsdagen tog rättegången en ny vändning. Åklagarsidan lade fram en ljudupptagning med påven som bevismaterial. Bandet är ett telefonsamtal som kardinal Becciu förde med påven i juli 2021, bara några dagar före rättegången inleddes. Kardinalen ska ha bandat sitt samtal med påven tillsammans med en annan person. Upptagningen har Vatikanens åklagare fått av den italienska polisen, som kom över bandningen i samband med en utredning kring en välgörenhetsorganisation på Sardinien som Becciu också har kopplingar till. Läs mer i yle 221124.
 • Kardinal sexanklagas i kanadensisk process. Kardinal Marc Ouellet, en av de högst uppsatta inom katolska kyrkan, anklagas för sexuella övergrepp i en process som nu inletts i Kanada, skriver The Independent. Kardinalen ska enligt anklagelsen ha "hårdhänt" knådat axlarna och låtit handen glida nerför ryggen på en 23-årig kvinna som arbetade som praktikant i kyrkan åren 2008-10. Ouellet var en ledande kandidat till att bli påve år 2013, och var en av värdarna för påve Franciskus vid dennes besök i Kanada i år. Totalt anklagas nära 200 präster och andra kyrkliga företrädare för övergrepp som går tillbaka ända till 1940. Processen är en så kallad "class action". Ouellet leder ett departement i Vatikanen som föreslår nya biskopar till påven. Kvinnan kände sig "jagad" av kardinalen. Omni 220817.
  Påven: Finns ingen grund för anklagelserna. Kyrkan kommer inte inleda en formell utredning om sexuella övergrepp, som den kanadensiske kardinalen Marc Oullet anklagas för. Det uppger Vatikanen enligt AFP. Påve Franciskus säger i ett uttalande att en preliminär utredning visar att det inte finns någon grund för anklagelserna mot Ouellet. Oullet pekas ut i en pågående process i Kanada för att ha knådat axlarna "hårdhänt" och låtit handen glida ner för ryggen på en 23-årig kvinna, som var praktikant i kyrkan 2008-2010. Oullet översåg alla anklagelser om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Omni 220818.
 • "Biskopens lömska manöver är en andlig våldtäkt." Den förre talespersonen för offrens råd i Köln, Karl Haucke, anser att kardinalen och ärkebiskopen Rainer Maria Woelki med sina strategier utför en "andlig våldtäkt" på offren. Det säger Haucke i en intervju med Der Spiegel angående sexskandalerna i Kölnstiftet. Haucke beskriver hur kardinalen och hans rådgivare försökt manipulera offrens råd till att instämma i den officiella versionen av hur sexövergreppen i Köln hanterats. Både Haucke och hans efterträdare tog så illa vid sig att de avgick från rollen som talesperson. Efterträdaren beskriver sina erfarenheter i rådet som att "ledas som en dresserad apa genom manegen". Haucke avslutar: "Gärningsmannaorganisationen kyrkan klarar inte att reda ut sina egna brott. Gärningsmän, jurister och domare från samma hus - det går bara inte." "Vi har en bitter känsla av att ha blivit missbrukade ytterligare en gång." Pengar avsedda för att kompensera offer för sexövergrepp gick till att täcka en prästs spelskulder. Omni 220815.
 • Påven redo att backa om europeisk Amerika-erövring. Påve Franciskus är redo att backa från de gamla påvliga uttalanden, så kallade "bullor", som stödde europeiska makters rätt att kolonisera länder utanför Europa från och med slutet av 1400-talet. Det skriver kanadensiska medier. Det är i samband med påvens resa till Kanada, där han bett om ursäkt för övergrepp som gjorts av kyrkan mot urbefolkningen, som den så kallade "doctrine of discovery" (alltså principen som rättfärdigat europeisk kolonisation) blivit föremål för diskussion. Enligt uppgifter arbetar Kanadas biskopar, Vatikanen och experter "som har arbetat med sådana frågor" på "ett nytt kyrkligt uttalande" som ska ersätta främst påven Alexander VI:s bullor från perioden 1492-1503. Omni 220730.
 • Påven: Jag ber om ursäkt för ondska som kristna begått. Påven Franciskus är i Kanada för att be om ursäkt för kyrkans behandling av landets urinvånare, rapporterar CBC. "Med skam och otvetydighet ber jag ödmjukt om förlåtelse för den ondska som så många kristna har begått mot ursprungsinvånare," säger han. Påven höll sitt tal i närheten av en nedlagd katolsk internatskola i Alberta. Omkring 150 000 barn ur ursprungsbefolkning var från slutet av 1800-talet och fram till 1996 inskrivna på liknande skolor med syftet att tvångsassimileras. Sedan i maj förra året har omkring 1 300 omärkta gravar upptäckts vid några av dessa skolor. Många av de begravda var barn som dött på grund av vanvård, sjukdomar och undernäring. Många barn utsattes även för fysiska och sexuella övergrepp. Påven säger att skolans mark är en plats med "djup smärta och ånger." Påven ber om ursäkt för kyrkans "koloniserande mentalitet". Många tycker att ursäkten kommer alldeles för sent. Kanada hade omkring 150 skolor av den här sorten. Omni 220725.
 • 200 tyska präster anklagade för sexövergrepp. Enligt en studie från universitetet i Münster ska minst 610 personer ha utsatts för totalt runt 5 700 sexualbrott i det lokala katolska stiftet, skriver Der Spiegel. Övergreppen har ägt rum sedan andra världskriget och fram till idag. Tre fjärdedelar av offren var yngre än 14 år gamla, och flera har försökt begå självmord efter övergreppen. Totalt anklagas 196 präster i stiftet, och när situationen var som värst ska två brott i veckan ha begåtts. Historikern Natalie Powroznik, som är en av de ansvariga forskarna bakom studien, säger att siffran 610 offer är vad som kunnat beläggas genom studier av dokument. Powroznik utgår från att mörkertalet kan vara tio gånger så stort. Flera av biskoparna i stiftet kände enligt studien till övergreppen men lät de skyldiga prästerna fortsätta. Den nuvarande biskopen sägs ha sett mellan fingrarna med övergrepp. En omfattande studie som pågått sedan 2019. Övergrepp har ägt rum på många håll i den tyska katolska kyrkan. Omni 220613.
 • Påve Franciskus egna svar på tre vanliga frågor från hbtq-katoliker. Jesuitprästen James Martin bad påve Franciskus svara på de tre vanligaste frågorna som han får från hbtq-katoliker. Och tre dagar senare fick han ett handskrivet svar. "Gud är en far som inte förskjuter sina barn." James Martin har nyligen startat den katolska sidan Outreach till vilken han ville få svar på tre vanliga frågor som Martin menar att han ofta får från hbtq-katoliker och deras familjer. I förfrågan skrev han på spanska att påven fick svara på det sätt han själv önskade och att det fick vara kortfattad. Tre dagar senare fick Martin ett handskrivet brev, direkt från Vatikanen och påve Franciskus med följande svar:
  Vad tycker du är den viktigaste saken för hbtq-personer att veta om Gud? "Gud är far och han förskjuter inte någon av sina barn. Och Guds sätt är 'närhet, barmhärtighet och ömhet'. Längs den här vägen hittar du Gud.
  Vad vill du att hbtq-personer ska veta om kyrkan? "Jag vill att de läser boken Apostlagärningarna. Där hittar de bilden av den levande kyrkan."
  Vad säger du till hbtq-katoliker som har blivit avvisade från kyrkan? "Jag vill att de vet att det inte är ett 'avvisande från kyrkan' utan ett 'avvisande från personer i kyrkan'. Kyrkan är en mor som kallar på alla sina barn. Ta som exempel liknelsen av de som bjuds in till festmåltiden: "De rättfärdiga, syndarna, de rika och de fattiga" [Matteusevangeliet 22:1-15; Lukasevangeliet 14:15-24] En 'selektiv' kyrka, en av 'rent blod' är inte den heliga moderns kyrka, utan snarare en sekt." QX 220510. Vatican News 220511. Kommentar: Det finns många aspekter på detta svaret. Vad menar påven? Och vad tror QX och James Martin att påven menar? Bibeln är tydlig på att utan omvändelse kommer ingen in i Guds rike. Det fanns en person, Matt. 22:11, som inte hade brölloppskläder på sig. Den personen blev utkastad till helvetet. De som först var inbjudna kom inte heller in.
 • Påven ber om ursäkt för 1 500 omärkta gravar i Kanada. Under fredagen framförde påve Franciskus en officiell ursäkt till den kanadensiska urbefolkningen för de "bedrövliga övergrepp" som de utsatts för i katolska skolor. Det rapporterar CBC. "Jag känner sorg och skam för den roll som en mängd katoliker, framförallt dem med utbildningsansvar, har haft i det som skadat er, och de övergrepp ni lidit, och den brist på respekt som visats för er identitet, er kultur, och era andliga värderingar," säger han. Över 1 500 omärkta gravar har hittats vid skolor som drevs av katolska kyrkan på uppdrag av den kanadensiska staten, med syfte att "assimilera" barn ur ursprungsbefolkningen. Omkring 150 000 barn ska ha tvingats gå i skolorna, och över 4 000 antas ha försvunnit. Påven planerar en resa till Kanada för att träffa delegationer från ursprungsbefolkningen. Ursäkten ses som historisk. Omni 220401.
 • Förre påven ber om ursäkt efter övergreppsutredning. Den tidigare påven Benedictus XVI ber om ursäkt för de fel som begicks i samband med utredningar kring sexuella övergrepp inom kyrkan under hans tid som ärkebiskop i München, skriver flera medier. Han anser dock inte att han personligen begått något fel. "Jag har haft stora ansvarsuppdrag inom katolska kyrkan. Än större är min smärta över alla övergrepp och fel som skedde på olika platser under min vakt", skriver ex-påven i ett uttalande. En utredning har nyligen klandrat Benedictus, som före påvetiden hette Joseph Ratzinger, för hur han agerande i samband med de misstänkta övergreppen. I ett uttalande avfärdar dock hans advokater bestämt anklagelserna. "Som ärkebiskop var kardinal Ratzinger inte inblandad i någon mörkläggning av övergreppshandlingar", heter det. Ex-påven är nu 94 år. Ratzinger var ärkebiskop mellan 1977 och 1982. Benedictus XVI avgick som påve 2013. Omni 220208.
 • Kardinal vill slopa celibat för präster. Den tyske kardinalen Reinhard Marx anklagades nyligen för att ha låtit bli att agera i två fall av misstänkta övergrepp. Detta framkom i en rapport om hundratals fall av sexuella övergrepp mot barn. Nu vill kardinalen avskaffa celibatplikten för präster. "För många präster vore det bättre om de var gifta," säger den romersk-katolske ärkebiskopen av München och Freising till Sueddeutsche Zeitung. Uttalandet kommer efter en rapport som förra månaden blottlade en lång historia av omfattande sexuella övergrepp mot barn begångna av präster och andra kyrkanställda inom Katolska kyrkan. Juristbyrån Westpfahl Spilker Wastl, som sammanställt rapporten, har identifierat 497 offer för sexuella övergrepp begångna av 235 personer - varav 173 präster - i Münchens och Freisings ärkestift mellan 1945 och 2019. För präster i den romersk-katolska kyrkan är celibat obligatoriskt. Den ordningen, som gällt sedan 1100-talet, vill Reinhard Marx nu ändra på. Läs mer i Dagen 220203.
 • Utredning: Före detta påve visste om övergrepp på tyska barn. Den förre påven Benedictus XVI anklagas i en oberoende utredning för att ha känt till att katolska präster förgrep sig på pojkar i Tyskland, utan att agera. Det handlar om fyra präster som bevisligen begått flera övergrepp men ändå tilläts fortsätta arbeta inom kyrkan. Påve Benedictus, född Joseph Ratzinger, var ärkebiskop i München och Freising mellan 1977 och 1982. Han har förnekat allt ansvar. Benedictus är idag 94 år och avgick som påve 2013. SR 220120. Dagen 220120.
 • Portuguese Catholic Church: Commission begins investigating abuses. The independent commission begins this Tuesday the process of investigating sexual abuse in the Portuguese Catholic Church. The goal is to gather testimony from those who may have been victims of abuse within the institution between 1950 and 2022. The anonymous testimonies will form the basis of the investigation, the results of which are expected to be released later this year. Cases in which the crimes have not been prescribed may be referred to the judicial authorities. Read more at RTP 220111.
 • Katolsk präst döms till fängelse - 14 fall av sexuella övergrepp. I Östtimor har en rättegång mot en katolsk präst som anklagas för 14 fall av sexuella övergrepp mot barn rivit upp känslorna. Det här är det första rättsfallet av sitt slag i Östtimor och en av de största skandalerna som drabbat det katolska landet sedan det blev en självständig nation 2002. Anhängare till den åtalade prästen och delar av den katolska kyrkan i Östtimor har under rättegången smutskastat och hotat de utsatta flickorna som vittnat. Rättegången som har väckt stor uppmärksamhet i Östtimor har också satt ljuset på unga flickors situation och hur dom behandlas i det konservativt katolska landet. SR 211221.
 • Vatikanen uppges utreda 251 spanska präster. Vatikanen har inlett en intern undersökning efter rapporter i spanska medier om att det finns fler än 250 misstänkta pedofiler inom den katolska kyrkan i Spanien. Tidningen El País rapporterar att anklagelser och vittnesuppgifter om övergrepp mot minderåriga sträcker från 1943 till 2018. Samarbetsorganet Spanska biskopskonferensen säger i ett uttalande att man är villig att "utreda samtliga övergrepp" och uppmanar offren att höra av sig. SR 211220.
 • Arnaud våldtogs av en präst: Franska staten måste ta större ansvar. I oktober i år presenterades en rapport om sexuella övergrepp inom den franska katolska kyrkan. Kartläggningen visade att uppemot 330 000 barn har utsatts för sexuella övergrepp inom ramen för katolska kyrkans regi sedan 50-talet. Arnaud Gallais blev som liten utsatt för sexuella övergrepp av sin morbror som var präst och missionär i Afrika. "Varje gång han kom på besök våldtog han mig." Arnaud Gallais och många med honom kräver nu att den franska staten tar ett större ansvar för att få stopp på övergreppen, till exempel genom att stänga kyrkor som låter pedofiler jobba kvar. SR 211201. Läs mer i SR 211201.
 • Unga katoliker vill införa genusneutral markering vid ordet Gud. Tyska katolska ungdomsförbundet KjG och även en katolsk studentorganisation vill att ordet Gud ska förses med en så kallad "genusasterisk" (Dagen 211110).
 • Biskopar erkänner kyrkans ansvar för övergrepp på barn. Ärkebiskop: Det för med sig skyldighet att skapa rättvisa och att hela. Katolska kyrkan har som institution ett ansvar för de tusentals övergrepp på barn som begåtts, anser biskopskonferensen i Frankrike. Kyrkan är också skyldig till att ha tillåtit att övergreppen kunde ske "systematiskt", enligt ärkebiskop Eric de Moulins-Beaufort som leder biskopskonferensen. "Det här ansvaret för med sig en skyldighet att skapa rättvisa och att hela," sa han. Läs mer i Dagen 211106.
 • Rapport pekar ut 3000 präster i Frankrike som pedofiler. En ny rapport om sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan i Frankrike under 70 år, pekar ut omkring 3000 präster och annan kyrkopersonal som pedofiler. Rapporten baseras på dokument från polisens, kyrkans och domstolars arkiv och intervjuer med vittnen. Undersökningen har pågått i två och ett halvt år och rapporten på 2 500 sidor väntas bli publicerad på tisdag. Expertgruppen som ligger bakom rapporten har gått igenom misstankar om sexuella övergrepp mot barn från 1950-talet och framåt inom katolska kyrkan. SR 211003. Dagen 211004.
  Rapport: Minst 216 000 barn utnyttjade i katolska kyrkan. Minst 216 000 barn i Frankrike har blivit sexuellt utnyttjade i den katolska kyrkan sedan 1950. Det slår en ny oberoende kommissionsrapport fast efter 2,5 års utredningar, enligt flera medier. Enligt den 2 500 sidor långa rapporten har övergreppen begåtts av mellan 2 900 och 3 200 förövare - varav två tredjedelar har varit präster, enligt rapporten. "Det är bedrövligt, eftersom ration mellan 216 000 och 3 000 innebär 70 offer per förövare. Det är fruktansvärt för det franska samhället, för den katolska kyrkan," säger Oliver Savignac, som själv är ett offer och nu företräder brottsofferorganisationen "Parler et revivre", till AP. Kommissionens ordförande Jean-Marc Sauvé säger att siffran kan vara så hög som 330 000 om övergrepp begångna av lekmän inom kyrkan inkluderas, skriver Reuters. Kommissionen tillsattes av franska biskopar 2018. Omni 211005.
  Ärkebiskop: Antalet plågar oss - vi ber om förlåtelse. Den katolska kyrkan i Frankrike är förskräckt över den nya rapport som slår fast att minst 216 000 barn i landet har blivit sexuellt utnyttjade i kyrkan sedan 1950. Det säger Eric de Moulins-Beaufort, ärkebiskop av Reims och ordförande för Frankrikes biskopskonferens CEF, enligt AP. I samband med att han tog emot den 2 500 sidor långa rapporten av kommissionens ordförande Jean-Marc Sauvé uttalade han sig om offren. "Deras röster skakar oss, antalet plågar oss. Jag vill be om förlåtelse, förlåt till varenda en av er." Jean-Marc Sauvé: Omkring 80 procent av offren var pojkar. Omni 211005.
  Fredrik Wenell: En ofattbar skam för Katolska kyrkan. Det handlar inte bara om sexuella övergrepp utan också andliga. Kristen tro och annan religiös tro är något mycket djupare än åsikter eller livsstilar. Den är en del av en människas identitet. Därför är de sexuella övergrepp som skett inom den romersk-katolska kyrkan på många sätt mer allvarliga än de som sker i idrottsföreningar och andra sammanhang. Det är inte bara ett sexuellt övergrepp utan också ett andligt. När sex används för att utöva makt är det en kombination av andlighet och makt som är ond. I Katolska kyrkans hierarki har prästerna i kraft av sitt ämbete en teologiskt överordnad funktion för att beskydda kyrkan från felaktigheter. En överordnad, och ofta respekterad person, utnyttjar den makten mot en katolsk pojke, eller flicka, som är i beroendeställning. Det är extra omskakande när det handlar om en kyrka vars syn på sexualitet innebär att den behöver omgärdas av normer som visar sig i en teologi om exempelvis celibat eller äktenskap. En del katoliker menar att övergreppen inom Katolska kyrkan har fortplantats genom historien. Dagen 211005.
  Magdalena Dahlborg: Det finns inga skäl att tro annat än att detta är toppen på ett isberg. 1049 skrev kyrkoläraren Petrus Damianus till påven Leo IX om det spridda sexuella missbruket bland kyrkans präster och ordensfolk. Flera förreformatoriska klosterregler har tydliga och hårda offentliga straff för munkar som påkommits med otillbörligt samröre med pojkar, vilket antyder att detta var ett konkret problem, inte en senmodern pest utan någonting som vi levt med under kanske hela kyrkans historia. I medeltida klosterregler går det att se att det fanns problem med munkar som hade otillbörliga relationer med barn, kvinnor och män. Tar vi oss fram till 1900-talet verkar det inte vara någon skillnad. Pater Gerald Fitzgerald, som på 1940-talet började behandla och stötta präster som kämpade med missbruk av bland annat droger eller sex, skrev under 1950-talet ett antal brev till biskopar och kardinaler högt upp i hierarkin. Där varnade han för att präster med pedofil läggning endast låtsades bättra sig och varnade att de inte borde få återgå i tjänst. Signum.
  Barnskyddsombud: Synen på prästerna för gudomlig. Synen på prästerna inom den franska katolska kyrkan har varit för gudomlig, säger Björn Håkonsson som är barnskyddsombud i Svenska katolska kyrkan till SR. Detta efter att en oberoende kommissionsrapport slagit fast att minst 216 000 barn i Frankrike utnyttjats sexuellt inom den katolska kyrkan sedan 1950. Det finns enligt SR inga kända fall om övergrepp inom den katolska kyrkan i Sverige. Men kyrkan behöver göra upp med sin historia och utredningar om övergrepp bör kontrolleras, säger Håkonsson. "Enligt min uppfattning behövs det i Sverige extern hjälp," säger han. Enligt den nya rapporten har övergreppen i Frankrike begåtts av mellan 2 900 och 3 200 förövare. Två tredjedelar av dessa har varit präster. Omni 221006.
  Påven: "Jag vill uttrycka min sorg, smärta och skam". Påve Franciskus reagerar med sorg, smärta och skam på den oberoende rapport som visar att hundratusentals barn blivit sexuellt utnyttjade i Frankrikes katolska kyrka sedan 1950. Det säger han under sin offentliga audiens på onsdagen enligt AFP. "Jag vill uttrycka min sorg och smärta över det trauma som offren har genomlidit. Men även min skam, vår skam, över kyrkans oförmåga att sätta dem i första rummet." Påvens talesperson Matteo Bruni säger vidare att Franciskus är tacksam över de offer som har talat ut så den katolska kyrkan i Frankrike kan "åbörja vägen mot upprättelse" - skriver Vatican News. Påven: Det här är skammens tid. Omni 211006.
 • Pope Francis on the Feast of the Assumption of Mary: 'Humility is the way that leads to heaven'. The feast commemorates the end of Mary's earthly life when God assumed her, body and soul, into heaven. Pope Francis encouraged Catholics to visit a Marian shrine on the feast day, recommending people in Rome to visit the Basilica of St. Mary Major to pray before the icon of Salus Populi Romani, Mary Protection of the Roman People. Catholic News Agency 210815.
 • Per-Arne Imsen: Vem ledde lovsångsledaren vilse? Den kände lovsångsledaren Michael Gungor bekänner sig till en kosmisk new age-Kristus som uppenbarar sig i allting - Antikrists Kristus. Det menar Per-Arne Imsen, som pekar ut franciskanermunken Richard Rohr som källa till denna lära. Läs mer i Världen idag 210811. Även Gloria Gaither håller på att vilseledas.
 • Pedofilanklagelser mot många präster i Polen. Nästan en tredjedel av alla 345 pedofilianmälningar som utreds från åren 2017-2020 i Polen har kopplingar till den katolska kyrkan, enligt en statlig kommitté. "Kommissionen mot pedofili hanterar för närvarande 100 fall där medlemmar av prästerskapet anklagas som förövare i pedofilibrott mot barn under 15 år", skriver kommittén i en rapport. Kyrkan har stort politiskt inflytande i Polen, men flera skandaler kring övergrepp har framkommit de senaste åren. Åtta biskopar har det senaste året belagts med sanktioner från Vatikanen eftersom de anklagats för att ha mörklagt uppgifter om övergrepp. (TT/Dagen 210729.)
 • Nya dokument: Vatikanen äger över 5 000 fastigheter. Vatikanstaten redogör för första gången för sina fastighetsinnehav som enligt två publicerade dokument omfattar 4 000 byggnader i Italien och över 1 100 utomlands. Det skriver TT. Flera fastigheter ligger i exklusiva områden i London, Genéve, Lausanne och Paris. Fastigheterna består till 40 procent av institut som skolor, kloster och sjukhus. Cirka 86 procent av alla fastigheter hyrs ut förmånligt, främst till anställda vid kyrkoväsendet. Offentliggörandet av Vatikanens budget sammanfaller med en uppmärksammad rättegång om grov ekonomisk brottslighet mot tio personer, däribland en italiensk kardinal, som inleds i nästa vecka. Räknar inte med Vatikanstatens ambassader världen över. Omni 210724.
 • Vatikanstaten åtalar tio personer för pengatvätt och utpressning. Vatikanstaten åtalar nu tio personer, däribland en italiensk kardinal, för bland annat förskingring, pengatvätt och utpressning. Kardinalen, som fick sparken av påve Franciskus för två år sedan, är den högste katolske företrädaren som hittills åtalats för ekobrott. Påve Franciskus har personligen, i enlighet med kyrkans lagar, gett sin välsignelse till åtalet av kardinalen. SR 210703.
 • Thomas Idergard: Svängning om samkönade par försvårar internationell ekumenik. Lämnar frikyrkan den klassiskt kristna tro som kristenheten i alla tider och i hela världen haft, riskerar den långvariga ekumeniska enighet som funnits mellan oss försvinna. Läs mer i Dagen 210701.
 • Påven kallar Arborelius att utreda sexövergrepp. Befinner sig i Köln för att träffa representanter från det katolska ärkestiftet. Påve Franciskus vill gå till botten med hur tyska biskopar har hanterat anklagelser om sexuella övergrepp i det katolska ärkestiftet i Köln. Kardinal Anders Arborelius ska utreda frågan och han befinner sig redan i Tyskland. Läs mer i Dagen 210615.
 • Tyska kyrkor trotsar Vatikanen. I Tyskland hålls nu i dagarna gudstjänster i över 100 katolska kyrkor runt om i landet, där homosexuella par välsignas. De samordnade välsignelseakterna är en protest mot att Vatikanen i mars i år förbjöd välsignandet av samkönade par. Tysklands katolska biskopsråd kritiserar aktionen, ceremonierna snarare stjälper än hjälper den interna debatten om homosexuella inom kyrkan, menar rådet. SR 210511.
  Katolska präster i Tyskland välsignar samkönade par - trotsar direkt förbud från Vatikanen. I Tyskland protesterar många katoliker mot att Vatikanen vägrar tillåta att homosexuella par välsignas i kyrkan. Under våren har hundratals präster och kyrkligt anställda startat en protest och under veckan har man öppet trotsat förbudet i kyrkor runtom i Tyskland. Yle 210514.
 • EPIC: Catholic Priest Drops Truth Bomb On Catholic Joe Biden. Reverend Billy Kosco will not give communion to Joe Biden until he repents. You tube 27:22 210308.
  Biden Is Not A Devout Catholic. He needs to repent and believe in the Gospel. Father Orsi's homily discusses the reasons that President Jospeh Biden cannot be considered a devout Catholic You tube 13:56 210125.
  Fr. Kirby about St. Thomas Becket & Joe Biden: The Next Four Years. Evil talks about tolerance until it's in control and then it suppresses and destroys tolerance, that's what happens. Tolerance becomer very intolerant when we want to argue for natural marriage and the personhood of the unborn. You tube 8:41 210105.
  Catholic Priest, Father Jim, tells his faculty not to celebrate Biden. You tube 2:42 201111.
  Joe Biden Denied Holy Communion. Fr. Robert Morey: "Sadly, this past Sunday I had to refuse Holy Communion to former vice president Joe Biden." You tube 5:03 191108.
 • Vatikanen: Antalet katoliker i världen ökar. Under 2019 ökade antalet katoliker med 16 miljoner - det framgår av Katolska kyrkans egen statistik som också visar att det fanns drygt 1,34 miljarder katoliker i världen vid utgången av 2019. Enligt den nya statistiken har den största ökningen ägt rum i Afrika. Där ökade antalet katoliker under tvåårsperioden 2018–2019 med 3,4 procent. Asien (Kina ej medräknat), hade den näst största ökningen (1,3 procent) följt av Oceanien (1,1 procent) samt Nord- och Sydamerika (0,8 procent). Enda kontinenten där Katolska kyrkan tappade medlemmar var Europa. Antalet präster ökade också under tvåårsperioden med 271 individer till 414 336 personer. Men samtidigt minskade antalet gudsvigda som inte är präster (munkar och nunnor) från 50 941 till 50 295 individer. Vatican News skriver med hänvisning till den officiella statistiken att antalet nunnor minskade kraftigt i Nord- och Sydamerika samt i Europa medan antalet ökade i Afrika och Asien. Att det fanns drygt 1,34 miljarder katoliker vid utgången av 2019 innebär att ungefär 17,7 procent av världens befolkning var katoliker för ett drygt år sedan. Statistiken för 2020 presenteras i början av 2022. Dagen 210327.
 • Påven och hans muslimska bröder är inte bröder i Jesus Kristus. I påvens muslimska brödraskap passar den katolska Maria mycket bättre in, eftersom hon, på samma sätt som hos katoliker, har en särställning hos muslimer. Det skriver Per-Arne Imsen, bibellärare och författare apropå påve Franciskus religionsdialog med islam. Redan i sitt installationstal klargjorde påven att relationen med islam var hans prioritet. Sedan dess har han ständigt omfamnat, haft bönemöten och skrivit under dokument med muslimska ledare världen över. Det måste ha gjort ett starkt intryck på muslimer när påven, för några år sedan, i en tydlig handling visade hur redo han är att passera gränser. Det blev som en markering då han och Istanbuls stormufti, Rahmi Yaran, förenades i ett bönemöte i den berömda Blå moskén, vända mot Mecka, helt enligt muslimsk sed. För två år sedan arrangerade påven och den främste imamen inom sunni-islam, Sheikh Ahmad Al-Tayyeb en interreligiös ceremoni i Abu Dhabi inför hundratusentals muslimer och katoliker. De trädde fram på scenen tillsammans "hand i hand i en symbol för interreligiöst broderskap" och "undertecknade en historisk broderskapsförklaring". I oktober 2020 kom sedan uppföljningen i formen av en påvlig encyklika, Fratelli Tutti (Alla bröder). Här, i denna encyklika, blir påvens universalism speciellt tydlig när han vill förena det "gemensamma goda" från alla religioner. ”"ar och en ger rikedomen av sin tro - alla är bröder och systrar." Läs mer i Världen idag 210317.
 • Sexuella övergrepp inom kyrkan i Köln - rekordmånga kräver utträde. I Tyskland offentliggjordes idag en rapport om hur den katolska kyrkan i Köln agerande i samband med misstänkta fall av övergrepp på barn och vuxna. Juristerna hittade uppgifter om över 200 misstänkta förövare i kyrkans arkiv, de kan ha förgripit sig på över 300 offer. Stiftets hantering av utredningen har lett till att rekordmånga katoliker begärt utträde ur kyrkan. SR 210318.
 • Vatikanen: Välsignar inte homoäktenskap. Katolska kyrkan står fast i sin äktenskapsteologi. Det meddelar troskongregationen som har ansvar för Katolska kyrkans lära, sedan frågan på nytt blivit belyst efter debatt bland katoliker runt om i världen. "Samkönade relationer återspeglar inte Guds tanke med äktenskapet och saknar stöd i Bibeln och kan därför inte bejakas av kyrkan. Av denna anledning är det inte tillåtet att välsigna relationer eller partnerskap, till och med stabila, som involverar sexuell aktivitet utanför äktenskapet (det vill säga utanför den olösliga föreningen mellan en man och en kvinna som i sig är öppen för överföring av liv), vilket är fallet med föreningar mellan personer av samma kön". Hållningen bör inte ses som diskriminering, skriver kyrkan. Gud välsignar syndiga människor för att de ska förändras av honom, men han välsignar inte synd. "Han 'tar oss som vi är, men lämnar oss aldrig som vi är'." Läs mer i Världlen idag 210316.
 • En interreligiös milstolpe: Påve Franciskus och storayatollan al-Sistani möttes och vädjade om fredlig samexistens. Säkerhetspådraget var enormt i shiamuslimernas heliga stad Najaf, i centrala Irak, på lördag morgon då påvens bilkonvoj rullade in. Nästan 25 000 man hade kallats in för att skydda påvebesöket, enligt nyhetsbyrån AP. Den mäktiga 90-åriga storayatollan bor i ett anspråkslöst hyreshus i en trång gränd i Najaf och påven promenerade de sista stegen till al-Sistanis dörr. Al-Sistani är shiamuslimernas andliga ledare i Irak, men också en av världens viktigaste shiitiska ledare. Al-Sistani tar sällan emot besök. Irakiska politiker är så gott som portade i hans hem och han har exempelvis vägrat träffa Iraks nuvarande premiärminister eller hans företrädare. Från Najaf reste påven Franciskus vidare till Ur, patriarken Abrahams påstådda födelseort, i öknen utanför staden Nasiriyya. Där hölls ett interreligiöst möte. Patriarken Abraham vördas ju av såväl muslimer som kristna och judar. Han ses som grundare av judendomen, men i mötet i Ur deltog inga judar. Det finns bara några enstaka judar kvar i Irak och de ska ha varit inbjudna till Ur, men deras situation beskrevs som "komplicerad" av en av de kristna representanterna i Ur, rapporterar Reuters. yle 210306. Världen idag 210308. Dagen 210307.
 • Påven ger kvinna hög post i biskopssynod. Nathalie Becquart första kvinnan som blir undersekreterare till biskopssynoden. Påve Franciskus bryter återigen med långa traditioner inom katolska kyrkan när han utser en kvinna till höga posten som undersekreterare till biskopssynoden. Fransyskan Nathalie Becquart blir därmed den första kvinnan på posten inom biskopssynoden - ett slags kyrkomöte - där biskopar samlas för att diskutera grundläggande doktriner och frågor. Påvens beslut visar en önskan om "ökad delaktighet av kvinnor i processen av - beslutsfattande inom kyrkan", säger kardinal Mario Grech som är generalsekreterare inom den mäktiga synoden. "I tidigare synoder har kvinnors medverkan, både som experter och åhörare, ökat," säger han. Dagen 210207. Omni 210207. Omni 210207.
 • Påven tillåter kvinnor att ha kyrkliga tjänster. Ny ändring i kyrkolagen gör rollerna formellt tillgängliga för kvinnor. En ändring i kyrkolagen tillåter kvinnor att formellt inneha särskilda tjänster och utföra uppgifter under den katolska gudstjänsten, meddelar påven Franciskus. "Under de senaste åren har det skett en doktrinär utveckling", skriver påven. De två tjänsterna som nu kommer att vara tillgängliga för kvinnor är lektor och akolyt. En lektor har i uppdrag att recitera texter eller böner under mässan medan en akolyt hjälper prästen att exempelvis dela ut nattvarden. Alla katoliker som ska bli präst eller diakon går först igenom en period av att vara lektor eller akolyt. 2016 tillsattes en kommission av påven Franciskus för att utreda om kvinnor ska få bli diakoner, som i den katolska kyrkan har en viktig roll under gudstjänsten. Påven har dock inte öppnat för att genomföra en sådan förändring sedan dess. Dagen 200113.
 • Övergreppsskandal skakar kyrkan i Brasilien. Sexuella övergrepp, hot och trakasserier. En ärkebiskop i Brasilien - landet med flest katoliker i världen - anklagas för att ha förgripit sig på minderåriga. Fallet är det första större avslöjandet av övergrepp inom katolska kyrkan i Brasilien. Australien - Den 70-årige ärkebiskopen Alberto Taveira Corrêa i staden Belém i delstaten Pará ska ha invaggat sina offer i falsk trygghet för att sedan utsätta dem för sexuella övergrepp. Ett av offren var bara 15 år när övergreppen mot honom ska ha börjat, hemma hos ärkebiskopen. Läs mer i Dagen 210111.
 • Vatikanens tidigare ekonomichef, kardinal George Pell: "Vatikanen riskerar att långsamt gå i konkurs". Enligt 79-årige George Pell är den stora utmaningen för Vatikanen att mikrostatens finanser inte är i balans. Nyhetsbyrån Reuters uppger att underskottet i år beräknas bli mer än 500 miljoner kronor och på sikt hotas Vatikanens pensionsfond av ett betydligt större underskott. Världen idag 201213.
 • Katolsk kyrka i Göteborg vandaliserad: "Otäckt". Katolska kyrkan vid Heden i Göteborg vandaliserades strax efter lunch på fredagen, skriver GP. Allt som stod på altaret revs ned prästens stol vältes och psalmböcker vräktes ut över golvet. "Det var otäckt. Det är en sådan omfattning, man hamnar i något slags chock," säger kyrkoherde Tobias Unnerstål till TT. Faktumet att allt som stod på altaret slitits bort tyder på att det kan finnas en bakomliggande "ilska" riktad mot kyrkan, säger han. Omni 201113.
 • Ny rapport: Påvar blundade för kardinalens övergrepp. Vatikanen har offentliggjort en ny omfattande rapport om hur sexbrottsmisstankarna mot förre kardinalen Theodore McCarrick har hanterats genom åren. Det rapporterar flera medier. Bland annat konstateras att förre påven Johannes Paulus II valde att befordra McCarrick 2000 trots att det redan då förekom rykten om att denne begått sexuella övergrepp. Efterträdaren Benedictus XVI ska 2008 ha avslagit ett förslag om att utreda misstankarna. "Jag förnyar kyrkans löfte att rycka upp den här ondskan med rötterna," säger nuvarande påven Franciskus i sin första kommentar till rapporten. McCarrick avgick 2018 när anklagelserna om övergrepp blev offentliga. Omni 201111.
 • Påven: Homosexuella bör få laglig rätt att bilda familj. I ett överraskande uttalande har påven Franciskus sagt att homosexuella borde få gifta sig borgerligt. En åsikt som går stick i stäv med vad katolska kyrkan pläderat sen frågan blev aktuell. Homosexuella personer är Guds barn, de har rätt att bilda familj. Vi måste ha en lag som tillåter dem att leva i ett borgerligt samboende, säger Franciskus. (Kommentar: Vore detta sant så borde de väl få gifta sig i kyrkan!) Det är in en dokumentär av den ryske regissören Evgeny Afineevski och som visas på en filmfestival i Rom, som påven Franciskus på några få sekunder raderar den katolska kyrkans doktrin i frågan om homosexuellas rätt att ingå någon form av äktenskap. Här i Latinamerika, där påven, som är argentinare, kommer ifrån och som är den region där flest katoliker finns i världen, har uppgiften spridits i de största medierna med stora rubriker, men hittills har inget uttalande hörts från lokala kyrkliga dignitärer. Den argentiska tidningen Pagina12 påminner att när Jorge Bergoglio, som är påvens egentliga namn, var ärkebiskop i Buenos Aires 2010, kritiserade han förslaget om att ge homosexuella rätt att gifta sig. Utan att vara en av de argaste kritikerna, skriver tidningen, sa Bergoglio då att förslaget gick mot Guds planer och att det skulle drabba många barn som skulle diskrimineras i samhället. I katolska kyrkan är påvens ord det tyngsta. Men inom kyrkan samlever grupper och strömningar allt från extremt konservativa till progressiva och till och med revolutionära. Franciskus uttalande kommer sannolikt att leda till en hätsk debatt mellan dessa åsiktströmningar, men världskatolicismen har i många år lyckats ta sig igenom den typen av kontroverser. Mest sargad är kyrkan istället över de många anmälningar om sexuella övergrepp som präster har begått mot framför allt barn och som har avslöjats under loppet av flera år. Här i Latinamerika lär de alltmer växande väckelsekristna kyrkorna, till exempel pingstkyrkan, försöka dra fördel av påvens uttalande om de homosexuella. Många konservativa troende kan komma att lämna Franciskus kyrka och söka sin tillflykt hos någon av de många mer bibeltroende församlingarna, som har blivit mycket stora i länder som Brasilien, Mexiko och Nicaragua. SR 201021. Världen idag 201023.
 • Påven sviker de kristna och mänskliga rättigheterna i Kina. Påven vägrar träffa USA:s utrikesminister, förväntas istället teckna avtal med Kina. USA:s utrikesminister Mike Pompeo befinner sig denna vecka på rundresa i Europa. Pompeo ska besöka Grekland, Italien och Kroatien där han ska träffa såväl premiärminister som utrikesminister i varje land. En av anledningarna till resan är att motverka kinesiskt inflytande på kontinenten, särskilt som Kina investerar stort i framför allt Grekland och Italien. Pompeo kommer även att besöka Vatikanstaten men har fått nobben av påve Franciskus som vägrar att träffa den amerikanska utrikesministern, skrev bland annat The Telegraph i artikel "Pope ‘refuses to meet Pompeo’ as US seeks to turn Vatican against controversial deal with Chinese state" i helgen. The Guardian skrev i dag närmare om saken, och ger inte mycket för påvens egna förklaring om att oviljan till mötet beror på det stundande amerikanska presidentvalet: "Pope Francis has reportedly declined to meet Pompeo during his visit this week, citing the closeness of the US election. However, such a move is likely to be linked to Pompeo’s recent attacks on the Vatican’s perceived soft-pedalling on China’s human rights record as the two sides prepare to extend a historic agreement signed two years ago." Snarare handlar påvens ovilja om meningsskiljaktigheter och relationen till Kina. Som The Guardian förklarar så ingick Vatikanen för två år sedan ett kontroversiellt avtal med den kinesiska regimen, som även kritiserades av många högt uppsatta katoliker. Avtalets detaljer har förvisso inte offentliggjorts i sin helhet. Men det ger bland annat Vatikanen rätt att påverka framtida utnämningar av biskopar i Kina, i utbyte mot erkännandet av åtta biskopar som Kina redan utsett utans påvens godkännande. Diskussionen om biskopar har resulterat i att tjänstemän från Kina och Vatikanen alldeles nyligen har träffats öppet för första gången på sju årtionden, då Vatikanstaten är den enda europeiska stat som inte har diplomatiska förbindelser med Kina utan istället erkänner Taiwan. Avtalet som tecknades för snart två år sedan förväntas förlängas nästa månad. I förhandlingarna mellan de båda parterna - som pågår bakom stängda dörrar - bedöms Peking sätta stor press på Vatikanen att skrota den diplomatiska relationen med Taiwan. Vatikanstaten har alltså fått skarp kritik för det nuvarande avtalet, vilket av många sågs som ett svek mot de katoliker som i skuggan av regimens förtryck utövar sin tro i underjordiska kyrkor runtom i Kina. Kardinal Joseph Zen, tidigare ärkebiskop i Hongkong, har likställt uppgörelsen med att kasta flocken rakt in i vargarnas käftar, eftersom den innebär att Vatikanen de facto erkänner det kinesiska kommunistpartiets rätt att kontrollera katolicismen i Kina. Liksom är fallet med islam, så har Xi Jinping personligen insisterat på att kristendomen i Kina måste "kinesifieras", vilket har inneburit att förföljelsen av kristna i Kina de senaste åren trappats upp till höjder som inte setts sedan kulturrevolutionens dagar. För ett knappt år sedan skrev jag närmare om detta i Axess i en lång artikel med rubriken "Partiet mot Bibeln". Där framgick hur kyrkor förstörs, kristna fängslas, bibeln skrivs om, samt hur porträtt och monument av Jesus ersatts med dito av Xi Jinping och kommunistpartiet. Det är alltså mot denna bakgrund som påve Franciskus väljer att hoppa i säng med den kinesiska regimen och samtidigt vägra träffa USA:s utrikesminister. Det är oklart vad Vatikanen tjänar på att närma sig Kinas kommunistparti. Vatikanska tjänstemän har framhållit dialog och bilateral kommunikation som något mycket viktigt. Men om man tror sig kunna påverka hur katolikerna i Kina behandlas, är risken för besvikelse uppenbar. Från Pekings håll finns dock allt att vinna. Förutom att de regimtrogna biskoparna som tidigare utsätts nu fått Vatikanens välsignelse, så har påve Franciskus under de senaste åren ignorerat de övergrepp mot mänskliga rättigheter som begås av Kina, medan han gjort sig känd för att regelbundet uppmärksamma förtryckta folkgrupper och minoriteter i övriga delar av världen. Det är i denna kontext som Mike Pompeo blir särskilt besvärlig för påven. Han är nämligen inte blyg att peka ut den dubbelmoral som Vatikanen nu ägnar sig åt, särskilt i en historisk kontext. Läs mer i InBeijing 200928.
 • Åtråvärt blod från påve förvaras i Visby. Blod från påven Johannes Paulus II har stulits från en katedral i italienska Spoleto. En droppe blod från samma påve förvaras hos katolska kyrkan i Visby. "Vi har det inlåst, de kommer inte åt det", försäkrar Christine Morris, administratör vid kyrkan. SR 200925.
 • Leonardo De Chirico: Inter-faith prayers for the pandemic to cease? Moving beyond the perimeter of the biblical faith, Roman Catholicism legitimizes prayers to other deities or religious ideals. Can you imagine an Apostle Paul who, at the Areopagus in Athens (Acts 17), invites his listeners (followers of various philosophical schools and ancient cults) to unite in prayer, each to his own god/ideal as a sign of fraternity? Can you imagine an Apostle Peter who, in writing to Christians at the four corners of the Roman Empire (1 Peter 1:1), recommends that they raise petitions together with the faithful of the Eastern, Greek and Roman religions, to invoke the end of a pandemic? For those who have a basic grasp of the biblical faith, this is pretty absurd. Not for Rome, though. Indeed, the Roman Catholic Church organized a "Day of Prayer and Fasting addressed to believers of all religions" (14 May) under the auspices of the Higher Committee for Human Fraternity to pray together. Catholics, Muslims and people of other religions or of no religion were all encouraged to pray to her/his own god or personal ideal for the pandemic to cease. This is not even something new that was introduced by the current Jesuit Pope with his "uncertain" magisterium. It is rather a confirmation of the slippery slope of the "development" of what is already contained in Vatican II (Lumen Gentium n. 16), with its universalistic bent, which was visually represented at the inter-religious prayer of Assisi (1986, convened by John Paul II) and then confirmed by Francis' apostolic exhortation of 2013 (Evangelii Gaudiumnn. 244-254), eventually culminating in the "Document on Human Fraternity" in 2019. Present-day Roman Catholicism, while open to ecumenism with liberal Protestants, Eastern Orthodox and Evangelicals, does the same with Muslims, Buddhists, men of good will, etc. For Rome, unity is not only among Christians, but among all women and men as human beings. This "unity" is based on the "gospel" of our common humanity, to which everyone belongs regardless of faith in Jesus Christ as Savior and Lord. The question remains, though: Is this the biblical gospel? Evangelical Focus 200703.
 • Austrian priest: Church must recognize ‘sacramental character’ of gay partnerships. Fr. Ewald Volgger hopes it's only a matter of time before the Church ‘recognizes a same-sex relationship as a common development of the baptismal vocation’. Read more in Life Site 200605.
 • Austrian bishops commission book calling same-sex relationships ‘image of God’s goodness’. A new book commissioned by the Austrian bishops argues that homosexual relationships come from God, revealing God’s "goodness and humanity". The book calls upon the Church to change her teaching against homosexuality and to bless homosexual relationships. According to liturgical scholar Fr. Ewald Volgger OT, who contributed to the book, changing Church teaching on homosexuality "can be not only discussed, but also demanded". The Church could only bless homosexual relationships after a previous change to Church teaching, as Volgger pointed out himself. Talking to the diocesan newspaper of the Diocese of Linz, he said, "There is also a considerable number of bishops that would like to see a rethinking in the area of sexual morality for the evaluation of same-sex relationships." While making sure to distinguish the blessing from the sacrament of marriage, Volgger nevertheless claimed that homosexuality needs to be seen in a positive light. "Just as marriage between a man and a woman is an image of God’s creative love, so is a same-sex relationship an image of God’s attention to human beings," he said. "If partners live the gift of mutual love in faithfulness to one another and live their lives with the spiritual gifts of God such as kindness, forbearance, patience, reconciliation, etc., their relationship is also an image of God’s goodness and humanity." Volgger praised the blessing of homosexual couples on Valentine’s Day, as it takes place annually, for instance, in Cardinal Christoph Schönborn’s cathedral in Vienna. The blessing proposed in the book commissioned by the Austrian bishops, however, goes beyond that. German-speaking bishops are a significant force in advancing the homosexual agenda. Cardinal Reinhard Marx, at the time head of the German Bishop’s Conference, said in 2019, "I insist: we welcome homosexuals, they belong to the Church, also to the sacramental community." He added that homosexual couples can receive "a blessing in the sense of a pastoral accompaniment, we can pray together". The current president of the German Bishops’ Conference, Bishop Georg Bätzing, has also called for changing the Church’s official teaching on "practiced homosexuality" by "jumping over trenches". Life Site 200526.
 • Pope participates in circus act during general audience. Charles H. Spurgeon: "A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats." Läs kommentarerna!!! You tube 5:37.
 • Spectacular performance by Cuban circus for Pope Francis. You tube 5:27.
 • Video shows Pope Francis blessing controversial 'Pachamama' statue (a fertilitiy god). You tube 0:33.
 • An outrage either way: Pagan idol worship in the Vatican or a nude statue of Our Lady. You tube 8:18.
 • Interreligiös bön mot coronavirus ifrågasätts. Påven Franciskus och storimamen Ahmed al-Tayyeb uppmanade tillsammans med lutherska kyrkoledare alla troende i världen till en gemensam bönedag som hölls i torsdags. "Ett uttryck för religionsrelativism", menar Jacob Rudenstrand vid Svenska evangeliska alliansen och är kritisk till initiativet. Läs hela artikeln i Världen idag 200515.
  Stefan Gustavsson: Farligt initiativ från påven och storimam. Påven talar ofta om alla människor som Guds barn, trots att det är ett uttryck som i Nya testamentet enbart används om dem som tror på Jesus. Så är det också i en del protestantiska sammanhang där man tonar ner - eller helt förnekar - behovet av frälsning genom tro på Jesus. "The Higher Committee of Human Fraternity" satsar stort på ett project som har namnet "The Abrahamic Family House" i Abu Dhabi. Det är ett gigantiskt byggnadsprojekt som kommer bestå av en synagoga, en kyrka, en moské och ett anslutande studiecenter. Visionen är att det ska bli ett centrum för lärande, dialog och tillbedjan. Många betraktare kommer självklart att tolka det som att judendom, kristendom och islam är tre likvärdiga sätt att få kontakt med Gud och tillbe honom - oberoende av hur du förhåller dig till Jesus. I torsdags kallade påven och storimamen alla världens troende - vad man tror verkar således underordnat - till en gemensam bönedag. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén svarade på kallelsen med en filmad bön på Twitter. I biskopsskjorta och med en ikon av Jesus i bakgrunden ber ärkebiskopen en vacker bön för mänskligheten. Så den självklara förutsättningen är att hon gör det som kristen. Men det är ändå noterbart att bönen saknar det som utmärker kristen bön, nämligen att den sker i Jesu namn. Världen idag 200519. Kommentar: Ja, det var en bön av Antje Jackelén som kan bes till vilken gud som helst, helt i linje med påvens önskemål (so believers of all religions will spiritually unite in prayer May 14). Men det vore intressant att se vilken bön storimamen Ahmed al-Tayyeb har bett i det här sammanhanget. Info från 24 Juni 2016: Sheikh al-Tayeb added what all Muslims know: "Those learned in Islam [al-fuqaha] and the imams of the four schools of jurisprudence consider apostasy a crime and agree that the apostate must either renounce his apostasy or else be killed." Finally, for good measure, he cited a hadith, or tradition, of Islam's prophet permitting the killing of fellow Muslims under three circumstances: adultery, murder, and apostasy. Som kristna är vi pliktiga att berätta om Jesus för alla muslimer så att de kan bli Guds barn. OM har ikväll 200521 en gudstjänst för att nå ut till muslimerna som sitter fast i en död religion, det är vårt ansvar som kristna, se video (börja vid ca 31:30 när mötet startar). Reach the Nations.
 • Covid-19: Faithful respond to Pope's invitation to pray on 14 May. As Pope Francis invites people of all faiths to pray on 14 May for an end to the coronavirus pandemic, we get a snapshot of people around the world who plan on taking part in this unique initiative. On Thursday 14 May, believers around the world will join - whether through prayer, fasting or by performing acts of charity - to pray for an end to the deadly Covid-19 pandemic. Speaking before the Regina Coeli on 3 May, Pope Francis said "since prayer is a universal value, I have accepted the proposal of the Higher Committee for Human Fraternity for believers of all religions to unite spiritually this 14 May for a day of prayer, fasting, and works of charity, to implore God to help humanity overcome the coronavirus pandemic. Remember: 14 May, all believers together, believers of different traditions, to pray, fast, and perform works of charity". Vatican News 200512. Commentary: God did not hear those prayers.
 • Tyska biskopar: Kyrkan medskyldig till nazistiska krigsbrott. För första gången erkänner Katolska kyrkan i Tyskland officiellt att dess biskopar var medskyldiga till nazisternas krigsbrott. Romersk-katolska kyrkan i Tyskland medger nu officiellt sin "delaktighet" i andra världskriget. I en rapport från biskopsrådet slås fast att kyrkans biskopar gjorde sig medskyldiga till kriget, rapporterar Times. Biskoparna bär ett ansvar genom att de inte tydligt uttalade sig mot kriget, och genom att de flesta stod bakom den nationella viljan att segra, sägs det i rapporten, som fortsätter: "Biskoparna kanske inte delade nazisternas rasideologiska rättfärdigande av kriget, men deras ord och deras bilder stöttade både soldater och regimens hanterande av kriget, då de lade till en känsla av syfte med kriget." Rapporten presenterades bara dagar efter att Washington Post uppmärksammat att Pius XII, påve under andra världskriget, tidigt fick kännedom om nazisternas massmord på judar. Han valde trots det att dölja informationen för USA, efter att en medarbetare sagt att det inte gick att lita på judar och ukrainare, som var påvens källor. Dagen 200503.
 • Priest allows Muslims to chant Islamic supremacy prayer during Mass. A Catholic priest in the Archdiocese of Tuam, Ireland, invited local Muslims to offer an Islamic prayer during a Mass last Friday that was live-streamed by the parish and broadcast over local radio. While the prayer was reportedly offered for an end to the coronavirus, Catholic sources have since confirmed that what was sung was, in fact, the "Adhan", the Islamic "Call to Prayer" that asserts Islam’s supremacy over Christianity. Life Site 200407.
 • Australisk kardinal frias av högsta domstolen. Australiens högsta domstol har upphävt domen om sexuella övergrepp mot barn mot en av de allra högsta personerna inom den katolska kyrkan. Den australiensiske kardinalen George Pell som tidigare dömdes till 6 års fängelse frias nu från anklagelserna och har släppas fri. Pell dömdes 2018 av en enig jury vid en domstol i Australien som skyldig för sexuella övergrepp mot två korgossar. Övergreppen ska ha ägt rum under slutet av 1990-talet när kardinal Pell var den katolska kyrkans högste ledare i Australien. Från 2014 var kardinal Pell Vatikanstatens finanschef och räknades då som den tredje högst rankade personen inom Vatikanstaten. Kardinal George Pell är den högste inom den katolska kyrkan som i en domstol har dömt för övergrepp mot barn. Kardinal Pell överklagade domen till Australiens Högsta domstolen och argumenterade att bevisen mot honom inte var tillräckliga och väckte tvivel om hans skuld. Högsta domstolens sju domare höll med om det och ogillade domen. Den 78-årige Pell har avtjänat ett år av sitt straff och kommer nu att släppas fri. Oavsett beslutet kommer ett antal civila ärenden att inledas mot honom, antingen av personer som påstår att de ha utnyttjats av honom eller som hävdar att han inte gjorde någonting för att förhindra övergrepp mot barn av andra präster inom den katolska kyrkan. SR 200407.
 • Joel Halldorf riktade bön mot Maria. "Var hälsad Maria full av nåd", skrev den kristna profilen och teologen Joel Halldorf i samband med Marie bebådelsedag. Någon konvertering till katolicismen är det dock inte tal om, enligt Halldorf. "Det är en bön om Marias förböner," säger han. Världen idag 200327. Kommentar: Påverkad av sin far Peter Halldorf?
 • 39 priests have died in Italy from COVID-19 coronavirus if you add the secular and religious together. Den äldste född 1915. twitter 200319.
  "Det är för många som dör." I Italien är antalet personer som dör av coronaviruset fortsatt mycket högt. Under det senaste dygnet dog så många som 475, det är det högsta dödstalet hittills under ett och samma dygn. På en intensivvårdsavdelning i Cremona i norra Italien är sjuksköterskorna förtvivlade. "Det är för många som dör. På den här avdelningen har vi inte haft några som återhämtat sig alls," säger sjuksköterskorna Simona Tommasoni och Carla Maestrini. Det är brittiska Channel 4 som har besökt en intensivvårdsavdelning i Cremona, en av flera kommuner i norra Italien där coronakrisen fortfarande är akut. Patienterna vårdas i respirator och de ligger på mage i sina sängar, vilket är vanligt för patienter med svåra lunginfektioner. Men de allra flesta lämnar sjukhuset för bårhuset. Och det tär på personalen. Det finns både äldre och yngre patienter här. Ett positivt undantag var en 23-årig man med Covid 19 som nyligen återhämtade sig. Till Italienska Rai, säger en läkare att han aldrig varit med om nåt liknande och att detta virus går djupt ner i lungorna. Nya intensivvårdsplatser ställs i ordning på rekordtid – nu senast 23 nya bäddar i Milano - men ett ständigt problem är den konstanta bristen på medicinsk utrustning och skyddsmateriel. Enligt Rai så smittas åtta procent av patienterna av sjukvårdspersonalen för att de saknar skydd. Tidigare har respiratorer och munskydd kommit från Kina. Igår lovade Frankrike att skicka en miljon munskydd till Italien. Men efter att dödstalen igår nådde sitt nya dystra rekord, så planerar den italienska regeringen för en förlängning av karantänen men även en skärpning. Det kan komma att bli fråga om ett totalt utegångsförbud. SR 200319.
 • Protest planned after US archbishop won’t cancel ‘scandalous’ retreat for ‘gay’ clergy. A U.S. prelate appears reluctant to scratch a retreat for "gay" bishops, priests, deacons, and religious brothers scheduled to take place in his archdiocese despite calls for its cancellation from concerned Catholics who see the event as a dangerous affirmation of homosexual identity by those who wear Roman collars. Archbishop William Lori of Baltimore is being urged to call off the event, which is sponsored by New Ways Ministries (NWM), a pro-LGBT group condemned by the Vatican and the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). It will be led by Father Peter Daly, a retired priest of the Archdiocese of Washington, D.C. who has a history of advocating for homosexual clergy. LifeSite 200311.
 • US archbishop: Pope told us gay civil unions can be ‘acceptable’. The Pope told U.S. bishops that civil unions for homosexual couples that give them access to public benefits are 'acceptable.' A U.S. archbishop says Pope Francis told a group of American bishops in Rome that civil unions for homosexual couples that give them access to public benefits are "acceptable", as long as it’s clear such arrangements can never be considered marriage. Archbishop Salvatore Cordileone of San Francisco told LifeSiteNews that during their January 27 ad limina visit, the pope said, in the words of the archbishop, that "civil unions between two people of the same sex can never be marriage. As long as this is respected, civil unions that give access to government benefits can be acceptable." However, to regard homosexual civil unions as acceptable contradicts Catholic teaching, notably reaffirmed in the 1986, 1992 and 2003 documents issued by the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) under Cardinal Josef Ratzinger, now Pope Emeritus Benedict XVI, and approved by Pope Saint John Paul II. The 2003 letter "Considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between homosexual persons" reiterates that homosexual acts go against the natural moral law and that "[t]here are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way similar or even remotely analogous to God's plan for marriage and family." "The Church teaches that respect for homosexual persons cannot lead in any way to approval of homosexual behaviour or to legal recognition of homosexual unions," it points out. Moreover, where "homosexual unions have been legally recognized or have been given the legal status and rights belonging to marriage, clear and emphatic opposition is a duty," the document asserts. This is not the first time that the pontiff, while reaffirming the impossibility of homosexual "marriage", has signaled support for "civil unions" for homosexual couples. In a 2017 book-length interview with French journalist Dominique Wolton titled Politics and Society, Pope Francis stated: "Let us call things by their names. Matrimony is between a man and a woman. This is the precise term. Let us call the same-sex union a ‘civil union’." Moreover, it’s widely known that as archbishop of Buenos Aires, Cardinal Jorge Bergoglio, now Pope Francis, was publicly critical of the government’s push to legalize homosexual "marriage", but privately argued for civil unions as a compromise measure. Life Site 200203.
 • Rapport: Jean Vanier skyldig till sexövergrepp. Den katolske teologen som är känd för att lyfta fram funktionsnedsatta anklagas nu för att vid flera tillfällen ha begått sexuella övergrepp mot kvinnor. Dagen 200222.
  Avslöjandet om Jean Vaniers sexövergrepp följs av chock och sorg. Nyheten om att den katolske teologen och grundaren av L'Arche-kommuniteterna begått sexuella övergrepp mot minst sex kvinnor slog ned som en bomb bland kristna i Sverige. "Jag blev ledsen, besviken, arg och chockad," säger Tony Hulthén, talesperson för rörelsen Tro och ljus i Sverige. Dagen 200225.
 • ´Fader Vår´ får ny formulering i Italien. Bönen "inled oss inte i frestelse" lyder i fortsättningen "överge oss inte när vi frestas/prövas". Den nya översättningen ligger närmare originalets innebörd, säger katolsk teolog. Dagen 200202. Kommentar över Matt 6:13, Lukas 11:4: Gud inleder inte någon i frestelse. Det beskrev redan Luther i Katekesen: 202. Frestar Gud någon? Nej, Gud prövar väl människors tro, hopp och tålamod, men han frestar ingen. Jak 1:13. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. 203. Vilka är det då som frestar oss? De andliga fienderna: djävulen, världen och vårt eget kött. Eller som det står i Lamsas bibelöversättning: "And do not let us enter into temptation, but deliver us from evil. James 1:13 "Let no man say when he is tempted, I am tempted of God; for God cannnot be tempted with evil, neither does he tempt any man."
 • Förre påven går ut och försvarar prästerligt celibat. Nuvarande påven Franciskus har under senare tid övervägt möjligheten att tillåta gifta äldre män att bli prästvigda. Men i en nyutkommen bok opponerar sig påvens företrädare Benedict XVI mot dessa tankegångar. I katolska sammanhang ses Benedicts uttalanden som uppseendeväckande - några katolska medier talar om "chockerande". Att en pensionerad påve uttalar sig om något som den nuvarande påven överväger att genomföra är "något som hittills inte har hänt under de två millennier som Katolska kyrkan existerat", skriver katolska Catholic National Reporter Dagen 200113.
  Förre påvens namn tas bort från ny bok. Förre påven Benedict XVI stod som medförfattare till en ny bok där katolskt celibat försvaras. Men efter en upphettad debatt om boken tas nu förre påvens namn bort. Dagen 200115.
 • Openly gay priest claims Pope Francis affirmed his homosexuality in private phone call . An "out" gay priest who rejects the Church’s teaching on homosexuality shared his personal reaction to a phone call he claims he received from Pope Francis in which the Pontiff reportedly affirmed him as a homosexual priest. In an article published by New Ways Ministry - a pro-LGBT Catholic organization that has been condemned by the U.S. Conference of Catholic Bishops - the openly homosexual priest also explained why he finally chose to make public the phone call. Fr. James Alison, a 60-year-old former Dominican, revealed that he is the prominent gay theologian/priest who received a call from Pope Francis in 2017, as recounted in Frédéric Martel’s controversial book, In the Closet of the Vatican: Power, Homosexuality, Hypocrisy. Alison currently lives in Madrid, Spain, and continues to describe himself as a priest, theologian, lecturer and preacher. LifeSiteNews 200103.
 • Påven tappade tålamodet - slog kvinnas hand.Påve Franciskus tappade humöret när en kvinna slet tag i honom när han mötte pilgrimer på Petersplatsen i Vatikanen. Han gick sedan ut och bad om ursäkt för sitt beteende. DN 200101..
 • Pope Francis Tells Christians Not to Try to Convert Nonbelievers. Pope Francis told Christian high school students this weekend they should respect people of other faiths and not attempt to convert them to Christianity, insisting "we are not living in the times of the crusades". Asked by one of the students Friday how a Christian should treat people of other faiths or no faith, the pope said that "we are all the same, all children of God" and that true disciples of Jesus do not proselytize. Francis said that his experience growing up in Argentina with its waves of immigration was a great help in learning to respect other people. The pope went on to say that a Christian should never try to convince others of the truth of Christianity, but should simply give a testimony of consistency and wait for others to ask about the faith. We are not living in the times of the crusades. Breitbart 191222.
  Kanye West Is Preaching the Gospel, but Pope Francis Is Telling People Not to Evangelize. Pope Francis has certainly said a lot of controversial things over the years, but what he just told a group of Christian high school students is the most controversial of all. I know that may be hard to believe, because some of the statements that Pope Francis has made in recent years have definitely been extremely bizarre. For example, he has said that "Muslim terrorism does not exist," he told a gay man that "God made you that way" and he has referred to Christian fundamentalists as "a scourge." But what he has just said tops all of those previous statements. According to Breitbart, Pope Francis told a group of high school students he was visiting with that they should never try to convert others to Christianity. Charisma 191226.
 • Little boy asks Pope Francis: 'Is my dad in heaven?' Påven: Man behöver inte vara troende för att komma till himlen, det räcker med att man är god och snäll och låter döpa sina barn i den katolska kyrkan. Och sista rådet till den lille pojken: Talk to your dad, pray to your dad! You tube 5:00.
 • German bishops proclaim homosexuality ‘normal,’ adultery ‘not grave’. The Commission for Marriage and Family of the German Bishops’ Conference has come to a consensus that homosexuality is a "normal form of sexual predisposition". Two German prelates have also claimed that Amoris Laetitia teaches that sexual relationships formed after a divorce are neither gravely sinful nor a bar to the reception of Holy Communion. On December 5, the German Bishops’ Conference published a press release detailing the results of an "expert consultation on the topic ‘The sexuality of man: how to discuss it scientifically-theologically, and how to assess it ecclesiastically?’" The consultation, which included a panel of bishops, sexologists, moral theologians, dogmatic theologians, and canon lawyers, took place in Berlin and concluded on December 4. The timing of the event coincided with the German bishops’ departure along their own "synodal path". According to the press release, the experts agreed that "human sexuality encompasses a dimension of lust, of procreation, and of relationships". They also agreed that homosexuality is as "“normal" as heterosexuality and that neither sexual attraction should be changed. LifeSiteNews 191209.
 • Pope Advances One World Religion Agenda: Presents Buddhist Leader with Manifesto. Pope Francis topped off his three-day visit to Thailand last Saturday with a meeting with Thailand’s supreme Buddhist patriarch Somdej Phra Maha Muneewong at Bangkok’s Ratchabophit Temple. The meeting took place in front of a 150-year-old gold statue of Buddha. The Pope followed Buddhist custom by removing his shoes. During the meeting, the Pope gave the Buddhist Patriarch the Declaration on Human Brotherhood. The Declaration s a joint statement signed by Pope Francis of the Catholic Church and Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grand Imam of Al-Azhar, last February in Abu Dhabi. The Pope met with the Imam last month to reinforce the Declaration. The agreement between the two religious leaders was criticized for its stance on the diversity of religions. "The fact that people are forced to adhere to a certain religion or culture must be rejected," the document read. "As too the imposition of a cultural way of life that others do not accept." Many theologians from both Catholicism and Islam have criticized the agreement as untenable and essentially unacceptable to either religion which both have supersessionism as a basic tenet. While members of other religions may see this as a praiseworthy effort, Catholics and Muslims have expressed concern that this agreement represents a commitment by the leaders to a process that is unacceptable. This is especially problematic for Islam which punishes apostasy with death. It would seem that bridging the gap between Islam and Buddhism will be an even more insurmountable task for the Pontiff. BreakingIsraelNews 191201.
 • Vienna Cardinal Schönborn to host ‘blasphemous’ pro-LGBT benefit concert in Cathedral again. Austrian Cardinal Christoph Schönborn is yet again allowing a pro-LGBT benefit concert to take place in Vienna’s St. Stephen’s Catholic Cathedral. This is the third time Vienna’s Archbishop has allowed the "LIFE+" association to use the cathedral as a venue for the World AIDS Day charity concert that will take place on Saturday, Nov. 30. The event last year, which the Cardinal attended, featured a shirtless actor known for playing homosexual roles standing on the altar rail, loud rock and electronic music, and actors dressed as demons. This year, Austria’s infamous drag queen "Conchita Wurst", who won worldwide fame when he represented his nation at the 2014 Eurovision contest, is one of a number of performers scheduled to appear at the "Believe Together" fundraiser in Vienna’s 14th-century mother church. The cathedral show, titled "The Yearning for the Angels...,", will be the main event among 15 being held across Vienna on November 30 to raise money for AIDS relief projects. The organizer of the event, homosexual activist Gery Keszler, thanked the cardinal when he announced the show. "We are very grateful for the trust placed in us by Cardinal Schönborn," he said. LifeSiteNews 191128.
 • Biskopar vill gå emot katolska kyrkans doktrin. Två italienska biskopar välkomnar frånskilda och omgifta katoliker tillbaka till kyrkan och öppnar för att ge dem tillgång till nattvarden. Därmed sällar de sig till den lilla, men växande skara biskopar i Katolska kyrkan, som vill mjuka upp kyrkans inställning till frånskilda katoliker som lever i nya parförhållanden. Dagen 191128.
 • Bit av Jesu krubba återförs till Betlehem. Påven ger de kristna i Heliga landet en tidig julklapp. En bit av Jesu krubba återvänder från Rom till Betlehem. För snart 1500 år sedan fördes fem träbitar, som enligt traditionen är delar av Jesu krubba, från Betlehem till Rom. Tilldragelsen firas med gudstjänster och processioner i Jerusalem på fredag innan reliken förs till Betlehem på lördag. Också där välkomnas den med ceremonier samtidigt som staden tänder den stora granen på Krubbans torg inför första advent. Reliken ska förvaras och visas i den katolska S:ta Katarinakyrkan som ligger i omedelbar anslutning till Födelsekyrkan i Betlehem. Dagen 191127. Kommentar: Ovärdigt kristen tro att fira några träbitar istället för den levande Kristus, träbitar som kan ha kommit från vilken träkonstruktion som helst.
 • Långa straff mot präster för barnövergrepp i Argentina. En domstol i västra Argentina har dömt två katolska präster och en före detta trädgårdsmästare till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot hörselskadade barn vid en skola som drivs av kyrkan. De båda prästerna döms till 45 respektive 42 års fängelse och trädgårdsmästaren till 18 års fängelse. Domarna kan inte överklagas. Det är tre år sedan de första anklagelserna offentliggjordes mot de nu dömda. Totalt har över 20 före detta elever vid dövskolan Antonio Próvolo i provinsen Mendoza riktat anklagelser mot männen. Tidigare i november krävde en åklagare att en katolsk biskop ska gripas efter att han ska ha vägrat svara på upprepade telefonsamtal och mejl som har att göra med anklagelser mot honom om sexuella övergrepp. Biskopen har enligt åklagarmyndigheten bott i Vatikanen där han tidigare hade en tjänst inom finansdepartementet. SR 191126. Dagen 191126.
 • US priest: Pope Francis must lead Church in formal repentance for Pachamama idolatry. Popular blogger priest Monsignor Charles Pope has called on the Holy Father to "lead the Church in a formal act of reparation and repentance" for the idolatrous worship of the pagan goddess "Pachamama" in Rome. Speaking with LifeSiteNews on Saturday after a Solemn High Pontifical Latin Mass at which he assisted, Msgr. Pope called the October 4 ceremony in the Vatican gardens, during which participants - including at least one Franciscan religious - prostrated themselves before the unclothed, red-wombed wooden statues "just heartbreaking". As the ritual took place, Pope Francis looked on. "I couldn’t believe what I was seeing," said Msgr. Pope, pastor of Holy Comforter-St. Cyprian parish in the nation’s capital. "What the Pope knew at the time or not, I’m not gonna get into that. I don’t know," said Msgr. Pope. "But now that he knows what was going on.. he himself referred to it as ‘Pachamama,’ my hope is that he will now lead the church in a formal act of reparation and repentance for what happened. That’s my hope and I’m praying for that." Following the questionable October 4 ceremony, which kicked off the Amazon Synod, "Pachamama" statues were then displayed inside Santa Maria in Traspontina church near the Vatican along with a poster of a woman breastfeeding a small animal while holding a child. On October 21, a 26-year-old Austrian Catholic named Alexander Tschugguel removed the statues and threw them in the Tiber River. Pope Francis then apologized to those offended by the removal of the statues and referred to them as "Pachamama", invalidating the claims of some that the statues represented the visitation or simply fertility and life. Msgr. Pope called Tschugguel’s actions "very heroic". "We can just thank him," he said. LifeSiteNews 191122.
 • Pope Meets With Muslim Leader, Rabbi Says "Esau Sending Ishmael to Complete the Holocaust". A meeting between the Pope and an Egyptian, solidifying an agreement that sounds like the epitome of peaceful coexistence but which some experts believe hides an end-of-days Ishmael-Esau agenda. Pope Francis received the Grand Imam Ahmed Al-Tayeb of Al-Azhar of Egypt at the Vatican on Friday. The meeting was intended as the net step in actualizing the Document on the Human Brotherhood for World Peace and Common Living Together, a joint statement signed by the Pope and the Imam in February in Abu Dhabi intended to promote a "culture of mutual respect". The agreement between the two religious leaders was criticized for its stance on the diversity of religions. "The fact that people are forced to adhere to a certain religion or culture must be rejected," the document read. "As too the imposition of a cultural way of life that others do not accept." On one hand, this statement could be understood as an attempt to introduce tolerance for other religions into two religions, Islam and Catholicism, which both have supersessionism as a basic tenet. While members of other religions may see this as a praiseworthy effort, Catholics and Muslims have expressed concern that this agreement represents a commitment by the leaders to a process that is unacceptable. This is especially problematic for Islam which punishes apostasy with death. William Kilpatrick, a professor at Boston College who writes about religious and cultural issues, was skeptical of the agreement. "it’s unlikely that the Muslim parties will stick to their end of the bargain", he wrote upon its signing, noting that the document "seems to have been written almost entirely in Rome". "[The agreement is] geared to obfuscating the dangerous differences while emphasizing the surface similarities between Christianity and Islam", Kilpatrick wrote. "This is not what Muslim converts want to hear from their pope."That the Pope seems to propose the Quran as a way of salvation, is that not cause for worry?" The meeting at the Vatican comes at a time when traditional values in the Catholic Church are changing. Pope Francis has taken on a policy in which homosexuals are welcomed into the church so much so that the American LGBT magazine The Advocate named Pope Francis their Person of the Year for 2013. BreakingIsraelNews 191117.
 • Polsk ärkebiskop anmäld till påven för mobbning och handel med befordringar. En av Polens ledande ärkebiskopar anklagas för mobbning, korruption, handel med kyrkoherdeposter, lyxliv och fylleri. Sexton präster har skickat ett brev till påven och ber om ingripande. Dagen 191114.
 • Statue of ancient god of child sacrifice put on display in Rome. A reconstruction of a pagan idol who demanded child sacrifice was stationed at the entrance of Rome’s Colosseum as part of a secular historical exhibition. The presence of the idol raised particular concern among Catholics, as it was erected nine days before the Amazon Synod and the subsequent scandal over the veneration of the Pachamama idol at the Vatican. The statue of Moloch, worshipped by both the Canaanites and the Phoenicians, is part of an exhibit dedicated to Ancient Rome’s once-great rival, the city of Carthage. The large-scale exhibition, titled Carthago: The immortal myth, runs until March 29, 2020.
  A source close to the matter told Breaking Israel News that: "There is no way that such a thing could be done without direct permission from the highest levels of the Vatican. The Colloseum of Rome is owned by the Vatican, and specifically the Diocese of Rome, also called the Holy See. If anyone wants to do anything there, they must get permissions from the office of the Diocese of Rome. This exhibition, called "Cathargo: the immortal myth" could not be held there at all unless permissions were granted at high levels." Life Site News 191106. The European Union Times 191108.
 • Roman Catholic Churches Celebrating ‘Gay Pride’ Masses. Catholic dioceses in the United Kingdom have begun to host LGBTQ "Pride" Masses, events designed to welcome homosexuals into the church and combine gay pride with the Eucharist and other Romish sacraments. In towns like Salford, the LGBT Masses have received blessings from the local Roman Catholic bishops. As Lifesite New Reports, "Advertisements for the Masses have become widely available in churches and on various official parish and diocesan websites. Many of these advertisements are emblazoned with the rainbow flag or popular Catholic images such as crosses or the Sacred Heart filled with the rainbow colors. Several of the groups involved in organizing these Masses take part in their local homosexual "pride" events." The churches are going all-in for homosexual inclusion. Consider this image, placed inside a Romish church. Pushing these LGBTQ-Catholic events is a group called Quest, whose goal is the "acceptance of homosexual relationships by the Catholic Church" and to help homosexuals reconcile their Catholic faith with the "full expression of their homosexual natures". In other words, to be welcomed into the Catholic ‘church’ while being gay and not celibate. At an LGBT pride march earlier this year in Westminster, the diocese advertised a "post-pride march Mass". Their Facebook page also posted photographs of their gay-Catholic pride leaders proudly meeting with Pope Francis. Pulpit&Pen 191105.
 • Biskopar i Amazonas vill att påven godtar gifta präster. Vatikanen föreslår att gifta män ska få prästvigas för att komma åt bristen på präster i Amazonas. Bristen på präster är stor i Amazonas. I 85 procent av byarna i Amazonas hålls inte mässa varje vecka eftersom församlingarna har svårt att få tag på präster. För att komma tillrätta med det så har nu Vatikanen genom ett biskopsmöte, kallad synoden, föreslagit att gifta män ska få verka som präster i området. Med på mötet är biskopar från just Amazonas. Om förslaget förverkligas så innebär det ett stort avsteg från katolska kyrkans princip om att präster ska leva i celibat. Kritiker menar att det här skulle kunna bana vägen för gifta präster även på andra platser. I tre veckor har biskoparna träffats för att bland annat diskutera den här frågan. 128 biskopar röstade för och 41 emot förslaget om att gifta män, som nu är verksamma som diakoner, har goda familjerelationer och visat på ledaregenskaper i sina församlingar ska kunna arbeta som präster. Nu ska påve Franciskus överväga detta och de andra förslagen varav ett är att ge kvinnor möjlighet att arbeta som diakoner. Påven har meddelat att han ska tillsätta en kommission för att undersöka kvinnors roll i den tidiga kyrkohistorien. SR 191027. Dagen 191027.
  Katolska biskopar vill att påven definierar en ny synd: "ekologisk synd". Tonen i debatten har varit hög runt det tre veckor långa biskopsmötet om Amazonas. I ett avslutande dokument definierade biskoparna en ny synd, ekologisk synd, som "går emot Gud, vår nästa, samhället och vår miljö". Dagen 191028.
 • Colorado: 166 barn utsatta för sexövergrepp av katolska präster. Minst 166 barn har utsatts för sexuella övergrepp av 43 katolska präster i den amerikanska delstaten Colorado sedan 1950, enligt en ny rapport. Det är betydligt fler än vad som tidigare varit känt. De flesta övergreppen ägde rum för flera decennier sedan. Ett fall bedöms dock fortfarande kunna leda till åtal och har hänvisats till myndigheterna för vidare utredning. Ett exempel på de dokumenterade brott som nämns i rapporten rör en nu avliden präst från Denver som ska ha utsatt minst två flickor för övergrepp under förevändning att han skulle lära dem simma eller åka skridskor. Ett av offren berättade om övergreppen för en annan präst som dock höll tyst om dem eftersom han var god vän med förövaren, enligt rapporten. Denvers nuvarande ärkebiskop har bett offren om ursäkt. Rapporten släpps åtta månader efter det att tre stift gått med på att ge utredarna insyn i deras arkiv. De har också bildat en fond för ekonomisk ersättning till offren. Katolska kyrkan i USA har betalat totalt över tre miljarder dollar i kompensation sedan övergrepp från präster började uppmärksammas i större skala runt om i världen i början av 2000-talet. SR 191024. Dagen 191024.
 • Vatikanen i ekonomisk kris - snart bankrutt enligt ny bok. Ekonomisk kris hotar Vatikanen och redan 2023 kan påvedömet gå med underskott. Bara en femtedel av de ekonomiska medlen går till att hjälpa fattiga och behövande. Det hävdas i en ny bok. Boken är skriven av den italienske undersökande journalisten Gianluigi Nuzzi. Han säger sig ha fått tillgång till 3 000 hemliga dokument som bevisar hur Vatikanens räkenskaper ser ut. Nuzzi påstår att Vatikanen förlorade nära 44 miljoner euro förra året. Trots att en krisplan sjösattes för att stoppa det ekonomiska läckaget ökade förlusterna jämfört med året innan. Som förklaringar till den ekonomiska krisen anges framför allt två orsaker. Dels inkompetent ekonomisk hantering och dels minskade gåvor. De summor som skänks till katolska kyrkan har rasat från 101 miljoner euro år 2006 till 70 miljoner euro 2016 och kan i dagsläget vara mindre än 60 miljoner euro, rapporterar The Telegraph. I vågskålen finns också de senaste årens avslöjanden om sexuella övergrepp som orsakat en förtroendekris. Gianluigi Nuzzi sparar inte på sin kritik i boken, vars titel är Universal Judgment. Vatikanen beskrivs som ett huggormsbo som präglas avundsjuka, girighet och interna strider. Han skriver: "Om påvedömet under Franciskus går i konkurs, beror det inte på angreppen av konservativa katoliker eller att få har en kallelse till katolska kyrkan. Det beror på den finansiella kollapsen som kommer allt närmare." Av de ekonomiska medlen går enligt Nuzzi endast en femtedel till att hjälpa fattiga och behövande. Resten av pengarna finns på bankkonton eller används för att täppa till finansiellt läckage. "Påven Franciskus reformer av Vatikanens finanser har misslyckats, åtgärderna är som att sätta ett plåster på en kraftig blödning," säger Gianluigi Nuzzi till The Times som citeras av premier.org.uk. Dagen 191022.
 • Pope Francis’ atheist friend claims pontiff told him Jesus incarnate was ‘not at all a God’. Eugenio Scalfari, a 95-year-old self-professed atheist and journalist who has been a longtime friend of Pope Francis, recently claimed the pontiff doesn’t believe Jesus Christ incarnate was divine. Scalfari wrote in the Italian publication La Repubblica that the pontiff told him that once Jesus Christ became incarnate, He was a man, a "man of exceptional virtues" but "not at all a God," according to CNS News. According to Rorate Caeli, a highly respected Catholic blog and Radio Spada in Italy, Scalfari states in the Oct. 9 edition of La Repubblica that: "Those who, as it has happened many times with me, have had the luck of meeting him (Pope Francis) and speaking to him with the greatest cultural intimacy, know that Pope Francis conceives Christ as Jesus of Nazareth, man, not God incarnate." "Once incarnate, Jesus stops being a God and becomes a man until his death on the cross," Scalfari recalled. He continued: "When I had the chance of discussing these sentences, Pope Francis told me: 'They are the proven proof that Jesus of Nazareth, once having become a man, was, though a man of exceptional virtues, not at all a God.'" On Thursday, Paolo Ruffini, the Prefect of the Dicastery for Communications at the Vatican, forcefully denied the claims about what Francis believes. Christian Post 191012.
 • Övergreppsanklagade präster fick jobb i Sverige - begick fler brott här. Två katolska präster som misstänks ha begått sexuella övergrepp i USA fick senare jobb i Sverige - där de också anklagades för att ha begått övergrepp, rapporterar SVT Nyheter. Dagen 191009.
  Nu svarar Katolska kyrkan om de två prästernas övergrepp i Sverige. Under veckan har Sverige dragits in i den härva av övergreppsskandaler som drabbat katolska kyrkan internationellt. SVT Nyheter har avslöjat att två präster som står på listan över "priest offenders" i USA har arbetat i Sverige och också misstänks för övergrepp här. De två prästerna har av allt att döma fortsatt arbeta inom katolska kyrkan. En av de två prästerna har, enligt SVT:s granskning, troligen fortsatt att arbeta med barn och unga i bland annat Indien och Kenya. Mycket tyder dock på att det olämpliga beteendet hos prästen har fortsatt, för när SVT:s reporter lyckas få fatt i den aktuella prästen, svarar prästen på reporterns frågor om vad han gjorde i Sverige, genom att själv fråga om hon vill ha sex. Den andre prästen sändes från Malmö till Oslo. Enligt katolska kyrkan i Norge har han anklagats för övergrepp mot ett barn och en tonåring. Dagen 191009.
 • UAE to open synagogue, part of interfaith compound, in 2022. Abu Dhabi complex will include church and mosque; follows pope’s visit to country earlier this year that resulted in religious tolerance pact. The United Arab Emirates will build a new synagogue as part of an interfaith compound that will also house a mosque and church and is reportedly set to open in 2022. The announcement of the Abrahamic Family House, on the Saadiyat Island in Abu Dhabi, follows a visit by Pope Francis to the UAE in February, the first by a pope to the Arabian Peninsula. During the trip, the pope signed a joint declaration with the grand imam of al-Azhar, Dr. Ahmed el-Tayeb, that called for religious tolerance and dialogue. An interfaith council to oversee projects advancing tolerance was formed as a result of the declaration, and named the Higher Committee of Human Fraternity. The Abrahamic Family House is its first initiative. Time of Israel 190922. Kommentar: This is the beginning of the One World Religion of Chrislam that Antichrist will introduce.
 • Head Jesuit Says Devil Just a 'Symbol', Not a Real Being. The devil is a "symbol" of evil, not a real person. So says the head of the Jesuit Order in the Roman Catholic Church. The Catholic News Agency reports that Fr Arturo Sosa, SJ, Superior General of the Jesuits, told an Italian magazine that the devil "exists as the personification of evil in different structures, but not in persons, because (the devil) is not a person," but is instead "a way of acting evil...It is a way of evil to be present in human life." Sosa went on to say, "Symbols are part of reality, and the devil exists as a symbolic reality, not as a personal reality." Fr Sosa's statements appear to contradict the Catechism of the Catholic Church, which says that Satan and his demons are fallen angels who rebelled against God who created them for good. The Daily Wire reports that an earlier poll of Catholics taken by the Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) showed just 17% of self-identified Catholics said they believe in the existence of Satan, with 83% regarding the being as a mere symbol. The same poll showed only 55% of Evangelical Protestants believed in a literal Satan. CBN News 190822.
 • Multi-faith committee set up to spread Pope Francis' claim that God wills 'diversity of religions'. A multi-faith "higher committee" was announced this week to implement the "Human Fraternity" document signed by Pope Francis and a Grand Imam in February that stated, among other things, that a "pluralism and diversity" of religions is "willed by God". Prominent members of the committee that has been set up in Abu Dhabi include Pope Francis’ personal secretary Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, Bishop Miguel Ángel Ayuso Guixot, President of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, and Judge Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Advisor to the Grand Imam. News of the committee’s formation was announced by Emirates News Agency, the state news agency, on Monday and confirmed by Vatican News, the Holy See’s news website, the following day. The Committee has been tasked with "developing a framework to ensure the objectives of the global Declaration of Human Fraternity" for World Peace and Living Together are realized." These objectives include the promotion of the "ideals of tolerance and cooperation," according to Vatican News. It remains unclear at this point who formed the committee and gave the committee its mission. Grand Imam of Al Azhar Al Sharif said the formation of the higher committee comes at a time when all peace lovers are required to unite and join the efforts to spread coexistence, brotherhood, and tolerance throughout the world, reported Emirates News Agency in an August 22 report. The Grand Imam urged the committee members to spread the principles of the "Human Fraternity" document across the world so as to achieve security, coexistence, and peace for everyone, stressing that spreading the principles of the document would contribute to security and stability around the world. The Declaration has been widely criticized for claiming that a "diversity of religions" is "willed by God", a statement incompatible with Catholic doctrine. It says: "The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings." Critics say this amounts to putting the Catholic faith and its worship of the God of revelation on a same plane with religions that do not worship the true God and deliberate reject Him. It also contradicts the teaching according to which there is no salvation outside of the Catholic Church. LifeSiteNews 190822.
 • Domen mot sexdömd kardinal står fast. Domen mot den australiske kardinalen George Pell som dömts till sex års fängelse för sexuella övergrepp mot två barn 90-talet - står fast. Pell var från 2014 Vatikanens finanschef och vid tiden för brotten katolska kyrkans högste ledare i Australien - och är den högste personen inom katolska kyrkan som dömts för övergrepp mot barn. George Pell som hela tiden nekat till anklagelserna hade överklagat men i dag slog alltså en domstol i Australien fast den fällande domen och Pell ska nu fortsätta avtjäna sitt fängelsestraff. SR 190821.
 • Arborelius får två nya utnämningar av påven. Påve Franciskus har utnämnt svenske kardinal Anders Arborelius till två olika uppdrag i den romerska kurian, som är det mest inflytelserika organet inom Katolska kyrkan efter påven. Numera ingår Anders Arborelius i Kleruskongregrationen, den myndighet i Heliga stolen som har övergripande ansvaret för präster och diakoner, meddelar Stockholms katolska stift. Utöver detta har påven utsett honom till medlem av Kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Denna ansvarar för kontakten med de orientalisk-katolska kyrkorna, för stödet till deras utveckling och för att värna om deras rättigheter. Världen idag 190810.
 • Vatikanen till försvar för bikthemligheten. Alla försök att lagstifta om att präster måste avslöja övergrepp de fått kännedom om under bikt förkastas i skarpa ordalag av Vatikanen. Doktrinen om bikthemlighet, att kyrkans präster under inga omständigheter får avslöja något som de fått kännedom under bikt, får inte rubbas på något sätt. Det slog Apostoliska domstolen, Vatikanens högsta domstol fast på måndagen. Domstolen publicerade då ett dokument undertecknat av domstolens ledande kardinal Mauro Piacenza, som understryker att bikthemligheten inte kan brytas och är nödvändig för prästens samvetsfrihet. Dagen 190704.
 • 80 Percent Of Priests In The Vatican Are Gay: New Book-Forgiven By Church! A large majority of priests in the Vatican are gay, although many are not sexually active, a new book claims. Some of the most senior clerics in the Roman Catholic church who have vociferously attacked homosexuality are themselves gay, according to a book to be published . Eighty per cent of priests working at the Vatican are gay, although not necessarily sexually active, it is claimed in the book, In the Closet of the Vatican. The 570-page book, which the French journalist and author Frédéric Martel spent four years researching, is a “startling account of corruption and hypocrisy at the heart of the Vatican”, according to its British publisher Bloomsbury. It is being published in eight languages across 20 countries next Wednesday, coinciding with the opening day of a conference at the Vatican on sexual abuse, to which bishops from all over the world have been summoned. Martel, a former adviser to the French government, conducted 1,500 interviews while researching the book, including with 41 cardinals, 52 bishops and monsignors, 45 papal ambassadors or diplomatic officials, 11 Swiss guards and more than 200 priests and seminarians, according to a report on the Catholic website the Tablet. Amg-News 190626.
 • Påven ber romer om förlåtelse vid Rumänienresa. Påve Franciskus ber romer om ursäkt i katolska kyrkans namn för hur folkgruppen har behandlats genom historien. Under ett möte med en grupp romer i staden Blaj i Rumänien tog påven upp hur folkgruppen har diskriminerats, segregerats och behandlats felaktigt, bland annat av katoliker. "Jag ber om förlåtelse i kyrkans och Herrens namn för alla gånger i historien som vi har diskriminerat, behandlat er dåligt eller betraktat er med misstänksamhet," sade påven. Uttalandet lär öka klyftan ytterligare mellan katolska kyrkan och Italiens vice premiärminister Matteo Salvini, som är ledare för det främlingsfientliga partiet Lega. Världen idag 190609.
 • Message of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue to Muslims for the month of Ramadan and ‘Id al-Fitr 1440 H. / 2019 A.D., 10.05.2019. Dear Muslim Brothers and Sisters, The month of Ramadan with its dedication to fasting, prayer and almsgiving, is also a month for strengthening the spiritual bonds we share in Muslim-Christian friendship. I am pleased, therefore, to take this opportunity to wish you a peaceful and fruitful celebration of Ramadan. We Muslims and Christians are called to open ourselves to others, knowing and recognizing them as brothers and sisters. Vatican 190510.
  The endearing use of the phrase “brothers and sisters” invokes a vision of harmony and peace together. This is not the case between Muslims and Christians globally. This is Chrislam. Gospel News Network 190514.
 • Nu ska alla världens katolska stift införa system för att rapportera misstänkta övergrepp. Präster och nunnor måste i fortsättningen rapportera misstankar om sexuella övergrepp. Det har påve Franciskus bestämt. Alla katolska stift i världen ska nu införa ett system för hur övergrepp ska rapporteras. Påve Franciskus har utfärdat en förordning som gör det obligatoriskt för präster och nunnor inom den katolska kyrkan att rapportera misstankar om sexuella övergrepp till sina överordnade. Bakgrunden är de senaste årens många avslöjanden om sexuella övergrepp. Alla katolska stift runtom i världen tvingas därmed att införa ett system för hur sexuella övergrepp ska kunna rapporteras in. Tidigare har det varit upp till varje enskild präst att agera utifrån sitt samvete. SR 190509.
 • Påven: Öppna era hjärtan för flyktingar. När påve Franciskus besökte Bulgarien i helgen tog han upp ämnet med migranter och flyktingar. Han bad bulgarerna öppna sina hjärtan för människor på flykt. Dagen 190507.
 • Prominent clergy, scholars accuse Pope Francis of heresy in open letter. Prominent clergymen and scholars including Fr. Aidan Nichols, one of the best-known theologians in the English-speaking world, have issued an open letter accusing Pope Francis of committing heresy. They ask the bishops of the Catholic Church, to whom the open letter is addressed, to "take the steps necessary to deal with the grave situation" of a pope committing this crime. The authors base their charge of heresy on the manifold manifestations of Pope Francis' embrace of positions contrary to the faith and his dubious support of prelates who in their lives have shown themselves to have a clear disrespect for the Church's faith and morals. "We take this measure as a last resort to respond to the accumulating harm caused by Pope Francis's words and actions over several years, which have given rise to one of the worst crises in the history of the Catholic Church," the authors state. The open letter is available in Dutch, Italian, German, French, and Spanish. LifeSiteNews 190430.
  Open letter to the bishops of the Catholic Church.
 • Per-Arne Imsen: Katolska mystiker importerar främmande element. Kan en kristen söka hjälp från andra religioner för att komma närmre Gud? Dessa författare svarar ett tveklöst ja. Thomas Merton är en katolsk munk som strävar efter att "bli en så bra buddhist" som möjligt, och därigenom formar en hybridreligion ("Can you trust Thomas Merton?", Catholic Answers). I sina populära böcker inspirerar han läsarna att följa efter. Men att vända sig till buddhismen, är att vända sig bort från Kristus och behovet av en Frälsare. I buddhismen frälser man sig själv. Henry Nouwen, en annan katolsk mystiker som finns på frikyrkornas bokbord, menar att alla har ett inre heligt rum och att man genom tystnaden kan "uppnå självkännedom, som bringar oss i kontakt med vårt heliga centrum. Den verkliga synden är att förneka sin ursprungliga original-godhet." (Henri Nouwen and Spiritual Polarities: A Life of Tension, av Wil Hernandez). Panteismen framträder alltmer som en blivande världsreligion, framburen genom mystiken och miljörörelsen. Katolska mystikern Bede Griffiths säger att "Kristendomen måste röra sig bortom doktrinerna för att se den gemensamma mystiken som förenar alla religioner". Denna andlighet är en utmärkt plattform för en ekumenik som går över alla religionsgränser, eftersom det skapas en upplevelse­gemenskap som kan inkludera även dem som inte har någon tro. Man blir ett i anden med alla som har upptäckt det gudomliga inom sig. Men detta är inte den helige Andes gemenskap, för den riktar alltid vårt fokus till Kristus, den som manar oss att tillbe Fadern, inte bara i ande utan också i sanning. Världen idag 190425.
 • Övergreppsoffer vill stämma katolska kyrkan. I USA vill offer för sexövergrepp inom katolska kyrkan göra det möjligt att stämma kyrkan. Men katolska kyrkan gör motstånd mot en sådan förändring. I Pennsylvania har hundratals präster inom katolska kyrkan förgripit sig på tusentals barn under de senaste 70 åren, enligt en utredning i delstaten i fjol. Enligt delstatens lagar kan offer för sexövergreppen inte längre stämma kyrkan eftersom preskriptionstiden för brottet i de allra flesta fallen tagit slut. Nu vill flera drabbade förändra lagen så att det under en tillfällig period ska gå att stämma kyrkan. "Vi vill öppna ett fönster under en tillfällig period där drabbade ska ha en chans stämma kyrkan för övergrepp," säger Michael McDonnel som själv utsattes för övergrepp av en präst som elvaåring. Nu försöker han påverka politiker i Pennsylvania att ändra lagstiftningen. Men det har visat sig vara svårt eftersom katolska kyrkan aktivt motsätter sig förändringen genom lobbying i delstatskongressen. Där emot har kyrkan inrättat en fond som betalar ut pengar till övergreppsoffer oavsett hur länge sedan övergreppet inträffade. "Totalt sett har 240 miljoner dollar betalats ut, fördelat på 1200 personer, i Pennsylvania och New York," förklarar advokaten Camille Biros som administrerar fonderna. Flera drabbade vägrar ändå ta emot pengar från kyrkans fonder. Orsaken är att de som accepterar en utbetalning frånsäger sig rätten att stämma kyrkan om lagen någon gång skulle förändras i framtiden. "Kyrkans utbetalningar är småsummor jämfört med vad stämningar mot den skulle innebära," säger Michael McDonnel. Trots upprepade försök har katolska kyrkan i Pennsylvania inte velat delta i en bandad intervju. I ett tidigare uttalande har en representant för kyrkan sagt att dagens katolska kyrka inte bör stå till svars för brott som begåtts flera år sedan. SR 190414.
 • Påven vill inte låta folk kyssa hans ring. En filmsnutt där påven Franciskus hindrar människor från att kyssa hans ring sprids som en löpeld på sociala medier. Det var vid besöket i italienska Loreto den 25 mars som påven fångades på film - gång på gång undandragandes sin hand för att slippa bli kysst av en hel kö med människor. Under sin tid som biskop i Buenos Aires och påve i Rom har han konsekvent värjt sig mot allsköns privilegier och tecken på upphöjelse. Med honom i spetsen väljer allt fler katolska biskopar att bli hälsade på med en vanlig, jämställd, handskakning. Dagen 190328.
 • Kvinnoredaktionen vid Vatikanens tidning lämnar sitt uppdrag: "Männen försöker köra över oss och anställer 'lydiga' kvinnor". Ett team som står bakom en månadsbilaga till Vatikanens tidning L'Osservatore har avgått, i protest mot det som de kallar ett försök att strypa deras rapportering. Nu tas det i stället in mer "lydiga" journalister. Teamet, som helt och hållet består av kvinnor, har hittills fritt kunnat publicera kontroversiella artiklar om det som sker inom kyrkan - till exempel att präster sexuellt har utnyttjat nunnor. Grundaren av månadsbilagan Donne Chiesa Mondo (Kvinnan, kyrkan, världen), Lucetta Scaraffia, skrev till exempel i februari en uppmärksammad artikel om utnyttjade nunnor som genomgått abort eller fött icke-erkända barn i hemlighet. Hennes artikel ledde till att påven ingrep och lovade göra något åt saken. yle 190326.
 • Hundratals övergrepp rapporteras. I Polen har den katolska kyrkan för första gången kommit med uppgifter om hur många unga som rapporteras ha blivit utsatta för övergrepp av personer inom kyrkan. Den katolska kyrkans roll i Polen är stark inte bara i det privata utan också politiskt. Uppskattningsvis 12 miljoner polacker går i kyrkan varje söndag. Nu uppger den katolska kyrkan i Polen att det har rapporterats om 382 fall där unga utsatts för sexuella övergrepp. Det handlar om tidsperioden 1990 fram till juni 2018. I höstas krävde en stiftelse som representerar offer i Polen att det måste bli en ändring och att förövare måste bestraffas. Stiftelsen vill bland annat att de skyldiga ställs inför rätta och att de ledare inom kyrkan som har känt till övergreppen men har valt att flytta brottsanklagade präster till andra församlingar, också ska bestraffas. Också i Tyskland har den katolska kyrkan behandlat övergrepp under de senaste dagarna. Nu finns ingen tid att förlora då det handlar om att göra något åt misstankarna om övergrepp på barn, är budskapet. I höstas publicerade kyrkan i Tyskland en utredning som pekar på omfattande övergrepp: under åren 1946 till 2014 skulle 3677 unga ha utsatts för någon form av sexuella övergrepp av 1 670 personer inom kyrkan. Personerna bakom utredningen befarar att detta bara är en bråkdel av alla fall inom kyrkan i Tyskland, uppger nyhetsbyrån AFP. SR 190316.
  Kyrkan beklagar - men vill inte betala ut någon kompensation. Dagen 190317.
 • Kardinal döms till sex års fängelse. Den australiske kardinalen George Pell döms till sex års fängelse för sexuella övergrepp mot barn. Kardinalen, som tidigare var en av påven närmaste män och Vatikanens ekonomichef, nekar till alla anklagelser och har överklagat domen. Dagen 190313.
 • Fransk kardinal får fängelsestraff. Många trodde att den 68-årige biskopen skulle frias, eftersom brottet skedde för länge sedan. Men i dag kom domen: han får sex månaders fängelse för att han skyddat en präst, i stället för att skydda offer för övergreppen. Kardinal Barbarin är den högst uppsatte kardinalen inom Katolska kyrkan i Frankrike som anklagats för inblandning i en pedofilskandal. Han är för närvarande biskop i Frankrikes näst största stift, Lyon. Brotten begicks på 1970-talet och 1980-talet. Prästen Bernard Preynat – som Barbarin skyddat - begick då övergrepp mot pojkscouter i Sainte-Foy-lès-Lyon. Preynat har erkänt övergreppen. Trots att det ryktades om Preynats framfart lät kardinalen honom fortsätta jobba med barn, ända fram tills Preynats pensionering 2015. För sin underlåtenhet att skydda offren och i stället ta parti för prästen döms nu alltså kardinalen. Dagen 190307.
 • Vatikanen skakas av en ny skandal. Boken "In the Closet of the Vatican" avslöjar maktmissbruk, dubbelmoral och utbredd utlevd homosexualitet inom Vatikanen. Men författaren kritiseras för bristande bevis och hörsägen. Den franske sociologen Frédéric Martel har ägnat fyra år åt att gräva i katolska kyrkans smutsiga byk. Han har intervjuat mängder med makthavare inom kyrkan, bland dem kardinaler, biskopar, tjänstemän inom den Romerska kurian (Vatikanens styre), vanliga präster och seminarister (präststuderande). Resultatet blev en bok som bäddar för en ny jätteskandal inom kyrkan, om det nu inte var nog med den varan hitintills. "In the Closet of the Vatican - Power, Homosexuality, Hypocrisy" målar upp en bild av en genomkorrumperad kyrka där få av de i verklig maktställning lever som de själva lär, och där det moraliska förfallet förskräcker. Den huvudsakliga tesen Martel driver är att de biskopar och kardinaler som hårdast kritiserar och bekämpar homosexualitet själva är homosexuella. Och att de i många fall lever ut sin sexuella läggning hejvilt. Han citerar källor som hävdar att diplomatisk immunitet utnyttjas flitigt för att komma undan när kyrkans dignitärer haffas av polisen i komprometterande situationer. Och att det förekommer organiserade orgier (en anklagelse som förts fram ett antal gånger tidigare av de som hävdar att Vatikanen är hem för ett homosexuellt nätverk som under kyrkans beskydd ägnar sig åt dubbelliv). Allt som allt menar han att kyrkans extrema homofobi har lett till ett allmänt tillstånd av hycklande av sällan skådade höjder. Martell påstår bland annat, utifrån den research han gjort, att 80 procent av alla kardinaler i kyrkan är gay. Problemet är bara att han inte har några konkreta belägg för påståendet, annat än hörsägen. Kritiken som nu riktas mot boken handlar om att många av uppgifterna inte kan verifieras. Flera av källorna har garanterats anonymitet och många intervjuer bygger på andrahandsuppgifter. Men sammanställningen av personer som ska ha talat med Martel och hans team (80 researchers, tolkar, lokala journalister, assistenter samt 15 jurister) är imponerande. Den består av närmare 1 500 personer. Bland dem 41 kardinaler, 52 biskopar eller präster med titeln monsignore och 45 diplomater. Många av dem står där med sina namn och har gett intervjuer "on the record". Frédéric Martel, som själv är gay, har sagt till AP att jobbet var svårt att göra, men att hans sexuella läggning har underlättat. "Om du är heterosexuell blir det ännu svårare. Du kan ju inte "koderna". Påven Franciskus har återkommande gånger predikat mot dubbelmoralen i kyrkan, bland annat i samband med sina försök att genomföra reformer. "Det finns alltid något som döljer sig bakom strängheten och rigiditeten" har han sagt bland annat, "I många fall handlar det om ett dubbelliv". Boken kom ut i handeln den 21 februari, samma dag som påven Franciskus öppnade det historiska toppmötet om sexuella övergrepp i kyrkan. Den är översatt till 8 språk och på flera av dem har den fått titeln "Sodom". Dagen 190306. Mail Online 190212. The Tablet 190212.
 • Per-Arne Imsen: Noa är inte världens frälsare. När tanken sprids att alla trosuppfattningar är olika vägar till samme Gud revideras bilden av Jesus Kristus. Från alla håll sprids nu tanken att alla trosuppfattningar har rätt och är olika vägar till samme Gud. Det innebär samtidigt att bilden av Jesus Kristus revideras. Påven talade helt nyligen i Förenade Arabemiraten om att "pluralismen och mångfalden av religioner... är Guds vilja i hans vishet." Han målade också ut en vision om fred, där religionerna förenas i en brödraskapets ark. En hänvisning till Noa och hans familj som räddades från floden genom arken. Bilden är inte ny. Här är ett citat ur min bok Inga andra gudar: "Kyrkornas Världsråd (KV) säger: 'Vi erkänner att det är nödvändigt att förflytta sig bortom en teologi som begränsar frälsningen till ett oförbehållsamt och personligt förhållande till Jesus Kristus. Frälsningens mysterium uttrycks på många sätt.'" Världsrådet menar med andra ord att det inte finns någon synd som behöver sonas, utan man förflyttar frälsningen från Jesu verk på Golgata till Guds förbund med Noa. Dagen 190226.
 • The Coming One World Religion: Reasons Not to Follow Pope Francis You tube 18:04.
 • Kardinal i Australien fälld för sexövergrepp mot barn. I Australien har kardinal George Pell som stått åtalad för sexövergrepp mot barn nu befunnits skyldig. Övergreppen ska ha skett i sakristian i en katedral i Melbourne efter en gudstjänst på 90-talet. Pell befanns skyldig av en jury redan i december men alla inblandade har haft en sträng tystnadsplikt, tills nu. Han har länge varit en mäktig person inom den katolska kyrkan. Sedan 2014 är han Vatikanstatens finansminister och anses vara den tredje högsta personen inom kyrkan. Han har varit tjänstledig från posten som finansminister för att kunna försvara sig mot anklagelserna. Senare i veckan börjar domstolsförhandlingarna om vilket straff Pell ska få, han riskerar upp till 50 års fängelse. SR 190226.
 • Påven: Övergrepp monstruöst problem i kyrkan. De präster som har begått övergrepp mot barn är "Satans redskap", slår påven fast i sitt avslutningsanförande av biskopskonferensen i om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Påve Franciskus är inte nådig i sitt avslutningsanförande till deltagarna i det toppmötet i Vatikanen. "Jag har påmints om den grymma religiösa vanan, en gång utbredd i vissa kulturer, om att offra mänskliga varelser, företrädesvis barn, i hedniska riter," säger påven från talarstolen. Franciskus konstaterar att övergrepp visserligen är ett universellt problem men därför inte "mindre monstruöst" inom kyrkan. Men talesmän för offren är djupt besvikna - de menar att påven bara upprepar gamla löften och presenterar få konkreta förslag. "Särskilt beklämmande är det att höra påvens välbekanta bortförklaring om att övergreppen förekommer i samhällets alla skikt. Vad han borde göra är att presentera en djärv och beslutsam plan. I stället fick vi defensiv, omtuggad retorik," säger Anne Barrett-Doyle, som representerar en amerikansk grupp som jagar misstänkta präster. Katolska kyrkan har skakats av en rad skandaler med sexuella övergrepp de senaste decennierna. Så sent som i höstas avslöjades att hundratals präster begått övergrepp i flera städer i USA och en utredning visade att tusentals barn inom katolska kyrkan i Tyskland utsatts. I Mexiko har minst 152 katolska präster som begått sexuella övergrepp stängts av de senaste nio åren. För att visa att katolska kyrkan tar problemen på allvar har påve Franciskus för första gången kallat samtliga ordföranden i världens biskopskonferenser till ett toppmöte. Diskussionerna har handlat om hur man kan utbilda biskoparna för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. SR 190224.
  "Kongressen i Vatikanen är en besvikelse - plockar poäng på att skydda barnen men sopar homosexualitet bland präster under mattan." Inom den katolska kyrkan är besvikelsen stor över kongressen i Rom säger rättspsykolog Katarina Finnilä. Vatikanen plockar poäng genom att säga att man vill skydda barnen, men homosexualitet bland präster är inget man vill diskutera. Finnilä säger att gnistan till hela synoden är den stora skandal som pågår i USA, och även i andra länder, den som handlar om prästers sexuella relationer men unga män. Exempelvis den amerikanske kardinalen Theodore McCarrick avgick i juli 2018 efter anklagelser om omfattande sexuella övergrepp. "Det visade sig att han under hela sitt liv haft homosexuella förhållanden med unga män," säger Finnilä. Finnilä säger att de fall som rullats upp till 80 procent handlar om homosexuella relationer. "Många gånger i någon mån ömsesidiga, mellan präster, biskopar, kardinaler och unga män som ofta är vuxna," säger Finnilä. Finnilä säger att en del av de utsatta är minderåriga, men det handlar ändå om tonåringar som genomgått puberteten. Det innebär att de här fallen inte klassas som pedofili. "Det handlar på sin höjd om hebefili," säger Finnilä. Alltså vuxnas sexuella dragning till ungdomar i tonåren som kommit in i puberteten. Finnilä säger att man inom den katolska kyrkan borde tala om saker vid deras rätta namn. "Det blir mycket mer problematiskt om man hade ett biskopsmötet mot homosexualitet, som stora delar av västvärlden tycker är okej, då blev det inte så många poäng. Istället skulle det bli ett ramaskri." I Tyskland uppger 40 procent av medlemmarna i den katolska kyrkan funderat på att hoppa av. Hur illa blöder den katolska kyrkan? "Den blöder ganska illa, men det finns många orsaker till det. En del vill hoppa av för att den är för liberal och andra för att den är för sträng, precis som i den evangelisk-lutherska kyrkan," säger Finnilä. Finnilä säger att den katolska kyrkan inte är någon perfekt institution, men att det skulle finnas färre problem om man kunde tala om problemen med deras rätta namn. Och försöka åtgärda dem. Hur ska då katolska kyrkan resa sig ur sexskandalerna? "Det hemska var att påven själv inför mötet sa att vi ska skruva ner våra förväntningar. Många har inga förväntningar alls och en del ser mötet som en ren fars," säger Finnilä. yle 190223.
  The Pope Says Gay Catholics Are Born This Way. "That you are gay does not matter. God made you like this and loves you like this and I don’t care. The pope loves you like this. You have to be happy with who you are." Xorje Olivares 180521.
  Pope Francis Says "We’re All Children of God" If He Says It, then It Must be True. Right? Not Quite! Rob Lundberg 170725.
 • Påven: Vi måste ta gemensamt ansvar för sexövergreppen. 90 biskopar och religiösa ledare från hela världen samlas i Vatikanen för att uppmärksamma frågan om sexuella övergrepp på minderåriga inom katolska kyrkan. "Här i Italien är vi fortfarande kulturellt bundna till kyrkan och de som berättar blir ofta inte trodda. Många är rädda och de riskerar att bli av med sina jobb," säger Francesco Zanardi, ordförande för organisationen Rete l'Abuso, som arbetar emot pedofili i den katolska kyrkan i Italien. En fyradagars biskopskonferens i Vatikanen om sexuella övergrepp mot minderåriga inom den katolska kyrkan ska nu hållas. Det är den första konferensen i sitt slag och den hålls på initiativ av påve Franciskus efter flera år av avslöjande skandaler. Den katolska kyrkan har under många år försökt att lösa problemen på egen hand, genom att tysta ner dem. SR 190221.
  Nunnor och munkar ber offer om förlåtelse. De katolska ledarna för ordnar och kongregationer har tillsammans skrivit ett uttalande, där de ber offer för övergrepp om förlåtelse. "Vi behöver omvändelse, och vi vill förändras", skriver de. De två paraplyorganisationerna "Union of Superiors General" och "International Union of Superiors General" som står bakom uttalandet, har sitt säte i Rom. Tillsammans representerar de båda organisationerna cirka 850 000 munkar och nunnor runt om i världen. Dagen 190221.
 • Vatican admits to secret rules for children of priests. The Vatican has revealed that it maintains secret guidelines for priests who father children despite their vows of celibacy. "I can confirm that guidelines exist; it is a document for internal use," Vatican spokesman Alessandro Gisotti said in a statement to CNN, adding that the document was not intended for publication. The existence of Vatican guidelines for dealing with priests who father children was first reported by The New York Times. One man, Vincent Doyle, whose father was a Catholic priest, told the paper he was shown the document when he traveled to Rome in search of justice for children of ministers. Officially, Catholic priests are required to maintain a life of celibacy, refraining from any form of sexual activity. A growing tide of sexual abuse scandals involving priests around the world has shown these vows are often broken, although there are many examples of consensual sex by ministers. Nevertheless, the Catholic Church has refused to budge from its longstanding tradition. Doyle founded a group called Coping International to bring together the children of priests. He told The New York Times the website already had 50,000 users in 175 countries. Vatican spokesman Gisotti told CNN that the fundamental principle of the internal guidelines were the "protection of the child." He added that, under the secret rules, a priest who fathered children was requested to leave the priesthood and "assume his responsibility as a parent, dedicating himself exclusively to the child." But Monsignor Andrea Ripa, undersecretary in the Congregation for the Clergy at the Vatican, told The New York Times that the guidelines were more of a formality than an order. CNN 190218.
  Revealed: The Vatican's 50,000 'children of the ordained' who have been fathered by priests across the world. Vatican rules state that priests have to leave the priesthood if they father a child. Rules were revealed by campaigner Vincent Doyle to the New York Times. Vatican spokesman Alessandro Gisotti said they were for the 'child's protection'. Mr Doyle says his group for priests' children has more than 50,000 members. Mail Online 190219.
 • After Signing One-World Religion Covenant, Pope Francis Makes His Next Push. Just days after the pope signed the most important interfaith document in history, he had the opportunity to address global political leaders by video at the World Government Summit in Dubai. During his remarks he once again stressed the need for global unity, and he encouraged those attending to embrace "sustainable development", but he also stressed that sustainable development will never succeed without "solidarity". Charisma 190213.
 • Stefan Gustavsson: Problematisk frånvaro av Jesus i dokument. Mitt i det starkaste avsnittet om religionsfrihet finns en formulering som många reagerat på: "Pluralismen och den mångfald vi ser av religioner, kön, raser och språk är önskade av Gud i sin visdom, genom vilka människorna skapades." Det är en provocerande formulering med naturliga följdfrågor: Är det Guds uttryckliga vilja att de olika religionerna finns - också de som förnekar Guds Son Jesus Kristus? Logiken i dokumentet är att det är gott att vi finns som män och kvinnor och på samma sätt är det gott att olika religioner finns. Det är en minst sagt problematisk hållning. Påven Franciskus och shejk Ahmad el-Tayeb kommer i Guds namn, i skaparens och domarens namn. Men inte någonstans nämns Jesus, frälsaren. Den ofrånkomliga spänningen som finns mellan världens religioner och som har sin största laddning i frågan om Jesus Kristus är frånvarande i dokumentet. Världen idag 190213.
 • Religiösa ledare lovar bygga fred tillsammans. En gemensam deklaration om mänskligt syskonskap har undertecknats av påven Franciskus och storimamen av al-Azhar vid ett historiskt möte i Abu Dhabi. 500 religiösa ledare och representanter för världens religioner deltog i helgen i ett stort interreligiöst möte i Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi. I centrum för det historiska mötet stod påven Franciskus och shejk Ahmed el-Tayeb, storimam av al-Azhar och ordförande för Muslimska äldrerådet. Under mötet undertecknade de ett dokument "Om mänskligt syskonskap för världsfred och liv tillsammans". I deklarationen inbjuds "alla människor som har en tro på Gud och på mänskligt syskonskap att enas och arbeta tillsammans för att visa kommande generationer att man kan leva i en kultur av ömsesidig respekt och medvetenhet om den gudomliga nåd som gör alla människor till Bröder och systrar". De flesta kristna kyrkor av olika traditioner var representerade i Abu Dhabi liksom företrädare för Kyrkornas världsråd. Dessutom judar, muslimer, hinduer och buddhister. Samtalen kretsade huvudsakligen kring sociala frågor som migration, klimat, rasism, fattigdom och jämställdhet. Dokumentet fördömer terrorism, kräver lika rättigheter och tillgång till utbildning för kvinnor, uppmanar de troende att ta hand om fattiga och utsatta och de religiösa ledarna till att kämpa för att få slut på krig, konflikter och förföljelse, moraliskt förfall och miljöförstöring. Dagen 190207.
  Påven: Mångfalden av religioner är Guds vilja. Pluralism och mångfald av religioner är Guds vilja, enligt ett gemensamt uttalande av påve Franciskus och en storimam. Dokumentet undertecknades vid ett interreligiöst möte i Abu Dhabi på måndagen och har gett upphov till en ordväxling bland katolska teologer. Under mötet deltog hundratals imamer, muftis, pastorer och andra religiösa ledare. Enligt den katolska nyhetssajten LifeSiteNews är det en kontroversiell formulering i dokumentet som nu ifrågasätts av teologer: "Pluralismen och mångfalden av religioner, hudfärg, kön, ras och språk är Guds vilja i hans vishet, genom vilken han skapade människor." Formuleringen att mångfalden av religioner skulle vara Guds vilja är ”förbryllande och potentiellt problematisk”, skriver Chad Pecknold, professor i systematisk teologi vid Catholic University of America i en artikel i Catholic Herald. Men en dominikansk teolog, som vill vara anonym, säger till LifeSite att formuleringen i dokumentet är "falsk och i själva verket kättersk i sin uppenbara betydelse". Att tillåta icke-katolska religioner att existera är inte samma sak som att de övriga religionerna är ett uttryck för Guds vilja, menar den dominikanska teologen. Världen idag 190207.
 • Påven: Nunnor har utsatts för sexuella övergrepp. Påve Franciskus erkänner för första gången att sexuella övergrepp mot nunnor förekommit inom katolska kyrkan, rapporterar CNN. På en presskonferens på det flygplan som flög honom tillbaka till Rom efter ett besök i Förenade Arabemiraten sa han att det har varit präster och även biskopar som har gjort det och att det fortfarande kan pågå. Han säger att Vatikanen har stängt av medlemmar av prästerskapet och upplöst en nunneorden på grund av övergreppen. Tidigare har det mest varit anklagelser om övergrepp mot barn som omgett katolska kyrkan men även nunnor, däribland indiska, har på senare tid tagit bladet från munnen. SR 190206.
 • Påven: Jag skulle hellre dö än upphäva celibatet. Påven bekräftar celibatkravet i romersk-katolska kyrkan och avvisar tanken på att celibatet skulle kunna bli valfritt. "Celibatet är en gåva till kyrkan," sa påven Franciskus när han under flygresan hem från Världsungdomsdagarna i Panama fick en fråga om detta från en journalist. "Jag påminns om något den helige Paulus VI sa: "Jag skulle hellre dö än ändra lagen om celibatet"." Dagen 190129.
 • Caesarius Cavallin har prästvigts i katolska kyrkan. Den tidigare ledaren för Svenska kyrkans Östanbäcks kloster har vigts till präst i katolska kyrkan. Dagen 190112.
 • Ärkebiskop kände till övergrepp - agerade inte. Idag har en uppmärksammad rättegång inletts emot ärkebiskopen i franska Lyon. Det han anklagas för är att han inte agerat emot en pedofilanklagad präst i stiftet. När rättegången inleddes sa ärkebiskopen att han aldrig har försökt att dölja något.Frågan är hur länge ärkebiskopen känt till misstankarna utan att göra något. Fem personer tillsammans med ärkebiskopen ställs inför rätta nu för att inte ha agerat tidigare emot den pedofilanklagade prästen. Enligt franska medier finns det misstankar om att övergrepp ska ha begåtts sen slutet av 1970-talet. En förälder ska ha anmält saken till en kardinal år 1991. SR 190107.
 • Pope Francis Declares In Mass On Tuesday That Worshipping Mary Is ‘Not Optional’ And That She ‘Provides All Blessings’ As The Mother Of God. Jorge Bergoglio, also known as ‘Pope Francis’, led Roman Catholics on Tuesday in the observance of the feast day called "The Solemnity of Mary, Mother of God," during which he expressed the hope that Mary would "protect" the people for the new year, and claimed that in times of trouble, men should not only "lift their eyes to our lady” but to also let Mary gaze upon them, for she is “our life, our sweetness and our hope.”"Our lady is not optional; she has to be welcomed into our life," Pope Francis said to those gathered. "She is the queen of peace, who triumphs over evil and leads us along paths of goodness." He pointed to the Salve Regina, also known as the "Hail, Holy Queen," which refers to Mary as "our life". He acknowledged that the words of the Marian tune might seem exaggerated because Christ is life, but said that Mary is "so closely united" to Christ and His people that "we can do no better than to put our hands in hers, and to acknowledge her as our life, our sweetness and our hope". "May Mary, Mother of God, protect and accompany us during this new year and bring the peace of her Son into our hearts and the world. Especially in times of need, when we are entangled in life’s knots, we rightly lift our eyes to our lady," he stated, according to the Catholic News Agency and a video posted to YouTube by Vatican News. "Yet first, we should let ourselves be gazed upon by our lady. The eyes of our lady know how to bring light to every dark corner; everywhere they rekindle hope," Bergoglio continued. "As she gazes upon us, she says, ‘Take heart, dear children; here I am, your mother!’" He stated that the maternal gaze of Mary helps men to "grow in faith", and keeps them "rooted in the Church, where unity counts more than diversity." "How much dispersion and solitude there is all around us. The world is completely connected, and yet seems completely disjointed. We need to entrust ourselves to our mother," Bergoglio said. "Mary is a cure for solitude and dispersion. She the mother of consolation. She stands with those who are alone. She knows that words enough are not enough to console; presence is needed. And she is present as a mother." "Our lady is not optional; she has to be welcomed into our life," Pope Francis said to those gathered. "She is the queen of peace, who triumphs over evil and leads us along paths of goodness." He pointed to the Salve Regina, also known as the "Hail, Holy Queen," which refers to Mary as "our life". He acknowledged that the words of the Marian tune might seem exaggerated because Christ is life, but said that Mary is "so closely united" to Christ and His people that "we can do no better than to put our hands in hers, and to acknowledge her as our life, our sweetness and our hope." "Hail, holy queen, mother of mercy/hail our life, our sweetness and our hope/to thee do we cry " Catholics recite in the Salve Regina, which is also stated to be the last prayer in the rosary. He then presented a prayer to Mary for his closing remarks. "Take us by the hand, Mary. Clinging to you, we will pass safely through the straits of history," Bergoglio prayed. "Lead us by the hand to rediscover the bonds that unite us. Gather us beneath your mantle in the tenderness of true love, where the human family is reborn. We fly to thy protection, holy mother of God." NowTheEndBegins 190102. Kommentar: Nuvarande påven Francis sitter lika hårt fast i falsk lära som sina föregångare.
 • Påven: Blunda aldrig igen för övergrepp. I sitt årliga tal uppmanade påven präster som är skyldiga till övergrepp att anmäla sig själva till myndigheterna. Dagen 181222.
 • Nära 700 präster anklagas för övergrepp i Illinois. Tidigare har Katolska kyrkan utrett 185 präster. Men en utredning från augusti visade att ytterligare 500 präster misstänks för övergrepp mot barn. Sammanlagt är det alltså 685 präster som står anklagade för övergrepp mot barn. Dagen 181220.
 • Vatikanens finansminister inför rätta för sexövergrepp. I Australien inleds i dag rättegången mot kardinal George Pell. Han står åtalad för sexuella övergrepp mot barn som ska ha pågått under flera år, bland annat under den tid som han var högste ledare för den katolska kyrkan i Australien. edan 2017 sa sig den australiensiska polisen att man ansåg sig ha tillräckliga bevis mot kardinal George Pell för att ställa honom inför rätta anklagad för sexuella övergrepp på minst tio pojkar. Övergrepp som ska ha skett mellan åren 1978 och 2001. Under slutet av den perioden var Pell ärkebiskop i Melbourne. De bevis som polis och åklagare nu säger sig ha mot Pell är bland annat ett trettiotal vittnesskildringar från flera av dem som utsattes för övergreppen av kardinalen under flera år. Kardinal George Pell nekar kategoriskt till alla anklagelser. Han säger att han är oskyldig och att han tycker att övergrepp mot barn är avskyvärda. Kardinal George Pell har länge varit en mäktig person inom den katolska kyrkan. Sedan 2014 är han Vatikanstatens finansminister och anses vara den tredje högsta personen inom kyrkan. Så sent som i oktober bad Australiens premiärminister Scott Morrison tusentals offer för sexuella övergrepp officiellt om ursäkt. Ursäkten riktades till de barn som utsatts för övergreppen som har skett ibland annat kyrkor, och på barnhem, under årtionden. Totalt har fler än 4 000 institutioner i Australien anklagats för övergrepp. SR 181107.
 • Övergreppsskandal: biskop släpper namnlista. Ärkebiskop Gregory Aymond har valt att publicera namnen på 57 präster som verkat i New Orleans stift och som är anklagade för sexuella övergrepp mot barn. "För första gången går kyrkan i rätt riktning", säger ett av offren. Många av de präster som finns på listan lever inte längre, det gäller 36 av prästerna. Andra befinner sig mitt i rättsprocesser, där det kan handla om att nå en förlikning med offren. Ett av offren som säger sig ha varit utsatt berättar för Fox8 om att känslan är att kyrkan äntligen går i rätt riktning. "Den här dagen är första gången som jag ser att kyrkan går i rätt riktning. Tidigare har inte gjort någonting, bara flyttat runt på dessa hajar och gett dem ny näring. De har kommit till skola efter skola, och förstört många av oss." Dagen 181104.
 • Mystiskt skelettfynd i Vatikanens ambassad i Rom. Ett nästan komplett skelett efter en människa har upptäckts under renoveringen av Vatikanstatens ambassad i Rom. Nu ställs frågan om ett av Italiens mest gäckande mysterier kan vara närmare en lösning. Juni 1983 försvann 15-åriga Emanuela Orlandi. Mysteriet med den försvunna dottern till en anställd vid Vatikanen har varit ett sår i det italienska samhället allt sedan dess. Någon kropp har inte påträffats och fallet lades slutligen ner, mot familjens protest, av det italienska rättsväsendet 2015. 2017 sa påven Franciskus att flickan "är i himlen". Internationella medier rapporterar om att hantverkare som renoverar Vatikanstatens ambassad i Rom har gjort två makabra fynd. Ett nästan komplett skelett av en människa har påträffats, plus en mindre uppsättning människoben. Benen antas komma från två olika personer. En rad tester ska genomföras för att fastställa kvarlevornas DNA och ålder. Dagen 181031.
 • Katolsk kyrka utmanar celibatet. Utbrytarkyrka i Kenya väljer att prästviga män som är gifta och uppmanar påven att avskaffa celibatet. Dagen 181019.
 • Stift släpper lista med präster som anklagas för övergrepp. Det katolska ärkestiftet i amerikanska Washington DC släpper en lista med 31 namn på präster som anklagas för att ha begått övergrepp sedan 1948, rapporterar Washington Post. Anklagelserna beskrivs som trovärdiga. Dagen 181016.
 • Rysk-ortodoxa kyrkan bryter med Konstantinopel. Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel erkänner ortodoxa kyrkan i Ukraina som fristående och oberoende. Nu klipper Moskvapatriarkatet alla band till Konstantinopel - i protest mot beslutet. Ukraina har under det senaste århundradet haft tre ortodoxa kyrkor. Ukrainska ortodoxa kyrkan, som sedan 1686 lytt under Moskvapartiarkatet, Ukrainska ortodoxa kyrkan, Kievpatriarkatet, och den lilla Autokefala (oberoende) ukrainska ortodoxa kyrkan med församlingar i huvudsak i landets västra delar. Det aktuella beslutet gäller den förstnämnda, som med sina 52 stift och tolv tusen församlingar är störst i Ukraina. I och med synodbeslutet blir den nu "autokefal", det vill säga självständig och med ett eget överhuvud. "Detta är en grym överträdelse av Moskvapatriarkatets territorium" skriver rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kirill i en kommuniké och anklagar den ekumeniske patriarken Bartholomeus för att bryta mot kyrkolagen, idka falsk historieskrivning och orsaka schism. Moskvapatriarkatet varnar för "fullskaligt krig" och jämför det som händer med den stora östliga schismen 1054 då den ortodoxa och den katolska kristendomen gick skilda vägar. Dagen 181016.
  Besked om brytning utlöser oro inom ortodoxa kyrkan. Beskedet att patriarken i Konstantinopel är beredd att erkänna den ortodoxa kyrkan i Ukraina som självständig har utlöst en kris inom ortodoxin i östra Europa. Bland annat finns en oro för vad som ska ske med de kloster och kyrkor som i dag ligger under Moskva-patriarkatet. Moskva-patriarkatet reagerade med att klippa banden med Konstantinopel och talar nu om den största sprickan inom kristendomen på tusen år. Man anklagar också Bartolomeus för att böja sig för USA:s och den ukrainske presidenten Petro Porosjenkos politiska ambitioner. "I dag har patriarkatet i Konstantinopel fattat katastrofala beslut, framför allt för sin egen del och för den globala ortodoxin," sade en talesman för patriark Kirill i rysk tv, Aleksandr Volkov, och tillade att patriarket "gått över en röd linje". Kapandet av banden innebär att präster från de två kyrkorna inte kan arbeta tillsammans och att troende inte kan fira nattvard tillsammans. Men i bakgrunden finns den konflikt mellan Ryssland och Ukraina som bröt ut i början av 2014. Ukraina anklagar den rysk-ortodoxa kyrkan för att låta sig användas som ett verktyg av Kreml, bland annat när patriarken Kirill uttryckt stöd för ryskbackade separatister i landet och den ryska annekteringen av Krimhalvön. Under onsdagen sade en inflytelserik rysk-ortodox kyrklig ledare till ryska nyhetsbyråer att inga kyrkor kommer att överlämnas frivilligt. Han varnade också för protester. Världen idag 181026.
 • Katolsk biskop lämnar amerikanskt ärkestift. Donald Wuerl, katolsk ärkebiskop i Washington, begär att få sluta. Wuerl har kritiserats starkt för sitt bristande ledarskap i en tid när det kommit många avslöjanden om att präster i katolska kyrkan begått sexuella övergrepp. Donald Wuerl har fått kritik i framför allt två fall. Dels för att inte ha rapporterat sexövergrepp av präster under sin tid som biskop i Pittsburgh där han verkade från 1988 till 2006. Dels för att hävdat att han inte visste något om sin företrädare Theodore McGarricks beteende. McGarrick tvingades sluta som ärkebiskop i Washington efter anklagelser om att ha sexuellt utnyttjat katolska studenter. Dagen 181013.
  Vatikanen utesluter sexanklagad kardinal. Vatikanen avkragar den amerikanske förre kardinalen Theodore McCarrick, som avgick förra året efter flera anklagelser om sexövergrepp mot minderåriga. Dagen 190216.
 • Polsk stiftelse kräver upprättelse för övergrepp i kyrkan. I Polen höjs allt fler röster för att öppet tala om sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan. Stiftelsen som arbetar för upprättelse har publicerat en karta över platser där sexuella övergrepp ska ha skett. Det handlar enligt den om anklagelser och bekräftade fall som omfattar över 250 barn under 15 år. Enligt stiftelsen är det här sannolikt bara en bråkdel, betydlig fler barn befaras ha utsatts för övergrepp. Hittills ska tiotals präster ha dömts uppger stiftelsen. Vissa av dem har enligt stiftelsen fått jobb inom andra församlingar efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff. Stiftelsen vill därför också att de ledare inom kyrkan som har känt till övergreppen, men har valt att flytta brottsanklagade präster till andra församlingar, också ska bestraffas. Att öppet tala om övergrepp utförda av präster kan vara stigmatiserande i ett land som Polen där den katolska kyrkan har en väldigt stark ställning, inte bara i det privata utan också politiskt. SR 181010.
 • Övergreppsanklagad kardinal ska utredas. Påven lovade i dag att utreda hur en kardinal i Washington kunde göra karriär inom den katolska kyrkan trots kända anklagelser om att han sexuellt förgrep sig på unga pojkar. Det handlar på ytan om den 88-årige amerikanske före detta kardinalen Theodore McCarrick, en av de högst uppsatta katolska ledarna som tvingats avgå efter vittnesmål om att genom åren att på olika sätt ha tvingat sig på pojkar och unga präster. Vatikanen ska ha känt till anklagelserna redan år 2000 men ändå förefaller påve Franciskus år 2013 ha befriat McCarrick från restriktioner, som den förre påven Benedictus ska ha beslutat om. Vatikanen svarar i dag inte på kritiken mot påven själv, men lovar att den ska ådagalägga alla bevis även om det visar sig att "val har gjorts som inte rimmar med en modern hållning". Den katolska kyrkan skakas sedan många år av liknande skandaler. Varken övergrepp eller mörkläggning av övergrepp kan längre tolereras, skriver Vatikanen, som kallat katolska ledare från världen över till ett krismöte i februari. SR 181006.
 • Vatikanet inngår avtale med Kina om å utnevne biskoper. Vatikanet sier at de har inngått en foreløpig avtale med Kina om å utnevne katolske biskoper i landet. Kinesiske myndigheter har siden 1951 insistert på at de selv skal utnevne de katolske biskopene i landet. Denne oppgaven ligger vanligvis under paven. Lørdag sier Vatikanet i en uttalelse at de har inngått en foreløpig avtale med Kina om utnevnelsen av biskoper i landet som har mellom 10 og 12 millioner katolikker. Avtalen kommer etter at Kina og Vatikanet har vært i forhandlinger i lang tid. Som en del av avtalen vil pave Frans gi sin velsignelse til sju biskoper som er utnevnt av myndighetene i Beijing. Det er ventet at myndighetene til gjengjeld vil gi paven vetorett i forbindelse med fremtidige utnevnelser. "I slutänden skulle kommunistpartiet vilja infoga alla former av dyrkan under statliga organ som gör det lättare hantera och säkerställer att allas primära lojalitet är till staten," säger han. Dagen 180922.
  Kritik mot Vatikanens avtal med Kina. Vatikanen har inte haft diplomatiska kontakter med Kina sedan 1951, två år efter att den kommunistiska staten bildades. I dag finns uppskattningsvis tolv miljoner katoliker i världens mest befolkade land, men de är uppdelade mellan en del där kyrkliga beslutsfattare väljs av kommunistpartiet och en fristående del som svär trohet till Vatikanen. Greg Burke, Vatikanens talesperson, betonar att uppgörelsen är kyrklig och inte politisk samt att den ger troende möjlighet att ha biskopar "som är i gemenskap med Rom men samtidigt erkända av kinesiska myndigheter." Men redan kommer kritik mot den nya uppgörelsen. Den sluts medan förtrycket mot troende i Kina har ökat och är ett "strategiskt steg av Kina, och ett naivt av Vatikanen", säger Jonathan Sullivan, chef för Kinaprogrammen vid Asiatiska forskningsinstitutet på Nottinghams universitet. Dagen 180923.
 • Victor Skimmeland: Den katolske kirke må fjerne overgriperne - eller falle sammen med dem. Overgrep i Den katolske kirke er dessverre ikke nytt. Kirken har opplevd mange overgrepssaker over hele verden, og alt for ofte har kirken valgt å skjule problemene. Nå risikerer kirken å falle med overgriperne. Erkebiskop Viganò har gått i dekning, og Den katolske kirke gjør alt annet enn å være åpen om overgrepene, særlig de begått av tidligere erkebiskop og kardinal Theodore McCarrick. McCarrick ble riktignok pensjonert i slutten av juli, men hans overgrep hadde vært kjent i nærmere tjue år. Paven selv blir spurt om Viganòs brev på vei tilbake fra den internasjonale familiekonferansen i Irland. Pave Frans «vil ikke si ett ord om saken,» svarer han, annet enn at «han stoler på journalistenes kompetanse til å finne ut av den». Paven løser imidlertid ingen kirkelige ansatte fra sin absolutte taushetsplikt. Hvorfor ble ikke overgrepene stanset før? Dette lurer katolikker over hele verden på. Det er på tide å rydde opp. Pave Frans kan ikke tillate at biskoper og kardinaler i høye stillinger fortsetter å dekke hverandre. Flesteparten av overgrepene begås av prester mot unge og mindreårige gutter. Kirken har antagelig rutiner for å rydde opp i enkeltsakene. Problemet synes å være at kirken ikke har rutiner for å rydde opp når biskoper ikke fungerer. Ofre for mange års overgrep trenger oppreisning. Kirken trenger også en atferdsendring. Når det sivile samfunn oppdager omfanget av maktmisbruk fra biskopene, kan ingenting redde Den katolske kirke. Derfor må den rydde opp. Jo fortere, desto bedre. Dagen 180921.
 • Annenhver biskop og kardinal i Nederland dysset ned overgrep. Halvparten av alle katolske biskoper og kardinaler i Nederland har begått overgrep mot barn eller bidratt til å dysse ned slike overgrep begått av prester. Ifølge den nederlandske avisen NRC Handelsblad var 20 av landets 39 kardinaler og biskoper mellom 1945 og 2010 involvert i å dekke over overgrepssaker innen den katolske kirke. En talsmann for den katolske kirke bekrefter at avisens opplysninger stemmer. Dagen 180917.
 • Rapport: Over 3.000 barn utsatt for overgrep fra katolske prester i Tyskland. Over 3.600 barn har blitt seksuelt misbrukt av katolske prester i Tyskland over nærmere sju tiår, ifølge en studie bestilt av landets biskopkonferanse. Den knusende rapporten skal etter planen offisielt presenteres 25. september, men deler av innholdet ble gjengitt av en tyske avis. Dagen 180913.
  Bara i Tyskland har nästan 3 700 minderåriga utsatts för övergrepp, visar en studie gjord av ett forskningskonsortium på uppdrag av den tyska biskopskonferensen. Övergreppen har begåtts av 1 670 präster mellan åren 1946 och 2014. Offren, mestadels småpojkar under 13 år, skrämdes till tystnad av prästerna. Men mörkertalet är stort och skandalen kan vara bra mycket mer ofattande i verkligheten, varnar författarna till studien. Bara en tredjedel av de präster som har anklagats för övergrepp har ställts till svars av kyrkan och ytterst få har fått något straff. Fyra procent av de som befunnits ha begått övergrepp arbetar fortfarande. Dagen 180925.
  Katolska kyrkan i Tyskland anmäls för tusentals övergrepp. En tysk kartläggning visar att 1670 präster och kyrkoanställda begått sexuella övergrepp mot över 3600 barn under efterkrigstiden. Nu kan övergreppen inom katolska kyrkan få rättsligt efterspel. En grupp straffrättsprofessorer har gjort brottsanmälan till åklagarmyndigheterna i samtliga 27 stift. Hittills har kyrkan agerat på egen hand när det har gällt sexuella övergrepp mot barn inom kyrkans verksamhet. Oftast har det handlat om att förtiga, förneka och röja undan bevis. Det framgår av den mest omfattande undersökningen hittills om övergrepp inom den katolska kyrkan i Tyskland under efterkrigstiden. Studien visar på 1670 förövare, de flesta präster, och att 3677 barn och ungdomar blivit utsatta. Forskarna betonar återkommande att det handlar om lägstasiffror. Man måste utgå ifrån att mörkertalet är betydligt högre. Det beror bland annat på att studien bara kunnat genomföras på kyrkans villkor. Forskarna har inte haft fri tillgång till arkiven utan enbart fått se de dokument som kyrkan varit beredd att lämna ut. Dessutom vet man att många äldre personaldokument har förstörts. Att den undersökta institutionen själv har kontrollerat undersökningen har fått mycket kritik. Nu har flera straffrättsprofessorer, enligt tidskriften Der Spiegel, lämnat in brottsanmälan i samtliga 27 stift. Professorerna skriver bland annat att det inte finns någon rätt för kyrkan och dess institutioner att vara undantagna från rättssystemet. Många av de dokumenterade övergreppen är vid det här laget preskriberade. Men studien visar också att övergreppen har fortsatt efter år 2010 då vågen av avslöjanden rullade igång i Tyskland. SR 181027.
 • Katolska stift kallas inför rätta. Åklagare i New York vidtar rättsliga åtgärder mot delstatens alla åtta katolska stift, som en del av utredningar kring anklagelser om sexuella övergrepp inom kyrkan. Åtgärden kommer efter att minst 1 000 offer för övergrepp identifierats i grannstaten Pennsylvania. I delstaten New York finns uppskattningsvis sju miljoner katoliker. Utredningen tittar på om stiften, eller andra kyrkliga institutioner, mörkat uppgifter om sexuella övergrepp på barn. Dagen 180907.
 • Anders Arborelius brev till Sveriges katoliker om sexövergreppen. Den senaste tidens avslöjanden om sexuella övergrepp mot barn som hemlighållits inom den katolska kyrkan har fått Anders Arborelius att skicka ut ett brev. Så inleds brevet som biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, valt att skicka ut till sina medlemmar. Han beskriver den förtvivlan alla känner när man hör om detta och om "en sorg och en skam utan like att oskyldiga barn och unga har utsatts för detta i kyrkans hägn". Han citerar också Jesu ord om att "den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup" (Matt 18:6). Dagen 180904.
 • Övergreppsskandal i Chile växer. I Chile växer utredningen om sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan. Ytterligare offer har trätt fram och nu är det 167 personer inom kyrkan som utreds för att själv ha begått eller försökt mörka sexuella övergrepp mot barn. Utredningen om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Chile växer allt eftersom nya offer träder fram. Totalt utreds nu 167 personer inom kyrkan för att ha begått eller försökt mörka sexuella övergrepp mot barn sedan 1960. De som anklagas är både präster och lekmän. I utredningen återfinns landets högst uppsatte katolska företrädare, Santiagos ärkebiskop Ricardo Ezzati, som anklagas för att ha hjälpt till att mörka övergrepp i sitt stift. Som en reaktion på chilenarnas avsky inför det som uppdagats undersöker myndigheterna möjligheten att dra tillbaka Italienfödde Ezzatis medborgarskap. En opinionsundersökning visar att 96 procent av befolkningen tror att kyrkan systematiskt skyddar präster som begått övergrepp. Påve Franciskus har redan flera gånger bett om ursäkt å kyrkans vägnar, och erkänt att man misslyckats med att "lyssna och reagera". I maj kallade påven över 30 av Chiles biskopar till Rom, där de kollektivt erbjöd sig att avgå efter skandalen. Påven godkände i juni fem biskopars avskedsansökningar. Tidigare har flera präster avskedats. SR 180901.
  Två biskopar avgår i övergreppsskandal. Ytterligare två biskopar i Chile avgår i spåren av skandalen med sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan i landet. Sju biskopar har nu avgått. Tidigare har också flera präster avskedats. Totalt 167 personer inom katolska kyrkan i landet utreds för att ha begått eller försökt mörka sexuella övergrepp mot barn. Både präster och lekmän finns bland de misstänkta. Dagen 180921.
 • Anklagelsen: Påven kände till sexövergrepp. Nu riktas anklagelser mot påven om att han skulle ha känt till sexövergreppsanklagelser mot den tidigare ärkebiskopen i Washington som avgick i somras. Det här kommer samtidigt som påven lämat Irland där han bland annat besökt offer för övergrepp gjorda av katolska präster. Mannen som anklagar honom tvingades 2016 sin post som USA:s ambassadör i Vatikanen. Det är i ett elva sidor långt brev, som publicerats i några amerikanska konservativa katolska tidnignar, som den tidigare ambassadören för Vatikanen här i USA tar ära och heder av påve Fransiskus och den inrikting som katolska kyrkan tagit under hans ledning. Men dom allvarligaste anklagelerna som ärkebiskop Carlo Maria Viganò riktar mot påven är att han redan för fem år sedan informerades om att det fanns mängder med anklagelser mot den tidigare ärkebiskopen i Washington Kardinalen Theodore McCarrick som avgick i somras efter anklagelser om övergrepp på minderåriga. McCarrick pensionerades från post som ärkebiskop redan 2006 men fortsatte i flera roller inom katolska kyrkan fram till i somras då anklagelserna blev kända och en intern utredning kom fram till att det var trovärdiga uppgifter. Viganò som fick lämna sitt jobb som sändebud för vatikanen här i USA efter att han bland annat engagerat sig i grupper som arbetade mot samkönade äktenskap här, har länge varit en kritiker av påvens ledarskap och som han menar liberala inrikting av kyrkan. I brevet påstar att han redan 2013 i ett möte med flera närvarande varnade påven för att det var känt inom stiften att McCarrick begått många övergrepp. Trots det gjorde Fransiskus, enligt Viganó, ingenting åt det utan tvärt om lät McCarrick vara delaktig i utnämningen av flera amerikanska biskopar. På en presskonferens i flygplanet från Irland svarade inte Påven på frågan om det låg någon sanning i anklagelserna. Jag tycker att brevet talar för sig själv och att de ni har tillräcklit journalistisk kapacitet för att dra era egna slutsatser, sa han till de närvarande journalisterna. SR 180827.
 • We Saw Nuns Kill Children: The Ghosts of St. Joseph’s Catholic Orphanage. This is the haunting story of children who survived horrors in American orphanages, and their fight to make the world believe them. You tube 9:14.
 • Påven Franciskus: "Vi måste alla sona för dessa brott". I den kraftfullaste reaktionen på övergreppsskandalerna hittills pekar påven Franciskus ut klerikalismen som roten till det onda inom kyrkan. "Vi brydde oss inte om de minsta; vi övergav dem", skriver påven i ett brev till alla katoliker och uppmanar till bön, fasta och botgöring för de begångna illdåden. Och det som gör det här nya uttalandet uppseendeväckande är att han som roten till det onda, som fått fräta sönder kyrkan, pekar ut klerikalismen. Begreppet klerikalism syftar på den utbredda kulturen som höjer upp prästerna och ordensfolket till en oantastlig elit, en nästan helig överhet som till varje pris ska skyddas mot ifrågasättanden och inte behöva avkrävas ansvar för sina handlingar, i alla fall inte av en utomstående makt. Att man inte får tala illa om prästen, eller ifrågasätta det kyrkan säger, är något många katoliker får i sig med modersmjölken. Föga förvånande har det på många håll präglat kyrkan som institution. Klerikalismen, med sina dubbla standarder, hållandet om ryggen och sin bästa vän tystnadskulturen, har uppmärksammats och kritiserats i många länder, inte minst för att den främjar maktmissbruk och känslan av maktfullkomlighet hos kyrkans tjänare. Men kritiken har för det mesta avvisats av kyrkan som ett fientligt angrepp på det katolska tron. Och nu går själva påven till frontalangrepp mot företeelsen. Han räknar upp svek, bedrägeri, självcentrering, korruption ("i synnerhet den andliga korruptionen som är en bekväm och självbelåten form av blindhet") och maktmissbruk som frukter av den destruktiva klerikalismen: "Att säga nej till övergrepp är detsamma som att säga nej till alla former av klerikalism" (...) "vare sig den främjas av prästerna själva eller av lekmännen" skriver Franciskus och uppmanar katolikerna att göra upp med klerikalismens kultur. Annars, menar han "kommer det onda vi i dag fördömer fortsätta att fortgå." Dagen 180822.
  Per Ewert: Slopat celibatkrav lämpligt motmedel mot övergrepp? Allra allvarligast är att de med sina övergrepp har svärtat ner bilden också av Jesus. I katolsk ämbetssyn är prästen genom sakramenten en förmedlare av Kristus själv. Men vad händer om den som ska förmedla det heliga visar sig vara en ogärningsman av värsta slag? Att överge celibatkravet vore ett lämpligt sätt för katolska kyrkan att anpassa sig - dock inte till moderniteten, utan till Guds skapelsetanke. Världen idag 180822.
 • "Katolska kyrkan beskrev sexövergrepp på barn som lek". Flera hundra präster i delstaten Pennsylvania i USA anklagas av myndigheterna för övergrepp på sammanlagt över tusen barn. Övergreppen ska ha pågått ända sedan 1940-talet och är förmodligen ännu fler än vad man kunnat belägga. Delstatsåklagaren menar att Katolska kyrkan hjälpt till att mörklägga övergreppen och försökt stoppa utredningen som nu blottlagt den hittills största övergreppshärvan i landet. Anklagelserna presenteras i en omfattande rapport som letts av delstatens högste åklagare, Josh Shapiro, och som bygger vidare på tidigare rapporter och medierapportering. "De har försökt göra det som kyrkoledare och stift som vi nu utrett gjort i årtionden. Begrava sanningen om prästernas övergrepp på barn och dölja den för evigt," sa Pennsylvanias chefsåklagare Josh Shapiro på den presskonferens där utredningen presenterades. Utredningen går tillbaka ända till 1940-talet och har gått igenom över en halv miljon interna hemliga kyrkodokument. Utredarna har lyckats identifiera och namnger över 300 präster som ska ha begått övergrepp på över 1000 barn. Men den verkliga siffran är förmodligen ännu större då många dokument försvunnit och vittnen inte velat framträda. Utredarna uppskattar att det verkliga antalet offer i Pennsylvania under den här tiden förmodligen är flera tusen. "Övergreppen och gärningsmännen var väl kända av kyrkoledarna som i en del fall försökte släta över händelserna genom att beskriva dem som olämplig beröring eller lekar," säger Josh shapiro. Trots det kommer få att åtalas för övergreppen. Hittills har bara två präster delgivits misstanke varav den ena har erkänt. Eftersom mörkläggningen pågått i decennier är de flesta av fallen preskriberade och många av gärningsmännen är pensionerade eller döda. "Guds män föredrog att skydda sina institutioner och gärningsmännen när präster våldtog barn," säger Josh Shapiro. Det här är det största avslöjandet av sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan i USA. Men bara ett fåtal delstater har genomfört liknande utredningar. Och Josh Shapiro menar att det var viktig att blottlägga vidden av det som hänt. "Det har funnits rapporter om övergrepp mot barn inom den katolska kyrkan tidigare, men aldrig i den här storleken," säger han. SR 180814. Kommentar: Guds män var inte Guds män.
 • Påven fastställer ny linje: Dödsstraff är alltid fel. Dödsstraff är fel under alla omständigheter. Det slår påven Franciskus fast, och ändrar därmed den romerska-katolska kyrkans linje i frågan. Katolska kyrkans katekes - en sammanfattning av den katolska trosläran - har tidigare gjort gällande att dödsstraff är tillåtet i undantagsfall. Det nya beskedet från Vatikanen återspeglar påvens hårdnackade motstånd mot straffet, som kyrkan hädanefter ska arbeta för att avskaffa i hela världen. Dagen 180802.
 • Kardinalavgång skakar katolska kyrkan. För första gången någonsin har en amerikansk kardinal avgått. På lördagen meddelade Vatikanen att påve Franciskus accepterat kardinal Theodore McCarricks ansökan om att lämna kardinalkollegiet. Theodore McCarrick, tidigare ärkebiskop i Washington, fick hederstiteln kardinal 2001, åläggs också att ägna sig åt bön och botgöring i isolering tills anklagelserna prövats i kanonisk rätt. Det var i juni som allvarliga anklagelser mot den 88-årige kardinalen blev kända. Företrädare för katolska kyrkan i USA lät meddela att anklagelser om sexuella övergrepp mot en 16-årig pojke för nära 50 år sedan var trovärdiga. Sedan dess har flera andra anklagelser om övergrepp kommit. Dagen 180730.
 • Razzia mot präster i Chile. Efter nya anklagelser mot präster om sexuella övergrepp genomförde chilensk polis razzior i flera städer på fredagen. En talesman för åklagarämbetet i Temuco sa till reportrar att de eftersökta dokumenten berörde anklagelser om sexualbrott som ska ha begåtts av anställda inom kyrkan sedan år 2000. Anklagelserna berör fem präster i regionen. Dagen 180714.
 • Offer för sexövergrepp får 2 miljarder av kyrka. Ärkestiftet i St Paul och Minneapolis har gått med på att betala motsvarande knappt 2 miljarder kronor till 450 personer som har utsatts för sexuella övergrepp av präster. Utbetalningarna är enligt USA Today en av de hittills största i USA i samband med katolska kyrkans övergreppsskandal. Tjänstemän inom stiftet säger enligt USA Today att motsvarande cirka 376 miljoner kronor kommer att betalas ut av ärkestiftet, medan resterande 1,6 miljarder kronor kommer från ärkestiftets försäkringsgivare. Dagen 180604.
 • Erling Medefjord: Ingen nedtoning av Mariakulten i sikte. I vems namn gör ni detta? För mig kom frågeställningen som ett brev på posten då jag nyligen läste en bok med titeln "Evangelium enligt Maria". Den utkom på franska så sent som i år med titeln "L´Évangile de Marie". Författare är ingen mindre än påven Franciskus. Eftersom denne påve onekligen har överraskat positivt på flera områden, till exempel på ett särskilt sätt framhållit fattigdomsidealet och de utsattas situation i vår värld. Därför var det med spänning jag öppnade boken om Maria. Var en nedtoning av Mariakulten på gång? Tyvärr kunde man snabbt konstatera att Franciskus, precis som sina företrädare, Benedikt XVI och Johannes Paulus II, är en hängiven tillbedjare av Maria. Så här låter till exempel en bland många andra böner i boken direkt riktade till Maria: "Maria, du handlingens kvinna, gör så att våra händer och fötter med hast riktar sig mot andra för att skänka omsorg och kärlek från din Son Jesus, för att bringa glädje genom evangeliets ljus, liksom du själv gör. Amen!" Det är begripligt, men ändå sorgligt, att ingen påve orkat med att ifrågasätta två relativt sent tillkomna dogmer om Maria: "Marias obefläckade avlelse" från år 1854 uttalad av Pius IX, och "Marias himmelsfärd" från 1950 uttalad av Pius XII. Dessa båda dogmer upphöjer Maria till en position som Nya testamentet enbart tillskriver Jesus: att vara avlad utan synd samt kroppslig himmelsfärd. Frågan måste ställas till dem som utverkat och omhuldar dessa båda doktriner: I vems namn gör ni detta? Var i Nya testamentet finner ni belägg för att göra Jesu jordiska mor näst intill gudomlig? I katolsk litteratur kallas hon Guds heliga moder, Syndarnas tillflykt, Himlens port, Morgonstjärnan, Änglarnas drottning. Detta är enbart ett urval av titlar som ges Maria. Dagen 180531.
  Anders Piltz: Vår tanke om Maria är högre än evangelikalers. Antingen har Anden systematiskt svikit kyrkan sedan begynnelsen, eller också förvaltar hon en insikt som alla kan ta del av. Medefjord har följaktligen inte förstått att påvar inte förfogar över den katolska kyrkans lära, bara uttolkar den. Franciskus kan inte införa eller avskaffa några dogmer, bara förtydliga kyrkans redan existerande trosövertygelse. Det är vår övertygelse att kyrkan inte kan ta miste eller har blivit förd bakom ljuset i det väsentligaste. Dagen 180613.
  Erling Medefjord: Skicka bönen till rätt adressat annars hamnar den fel. Hur vi bör adressera Gud själv har Jesus lärt oss. Ingenstans har vi uppmanats till bön via avlidna. Katolska katekesen understryker att Maria är mer än en vanlig människa: "Den obefläckade Jungfrun hade bevarats fri från varje arvsyndens fläck, och till slut, när hon fullbordat sitt jordeliv, blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten, ... Guds Moder; du återvände till livets källa, du som i ditt sköte tog emot den levande Guden, och som med dina böner skall befria våra själar från döden" (artnr 966). Gudomliga attribut tillskrivs Maria, och hon görs till ett mellanväsen mellan Gud och människa. I boken "Evangelium enligt Maria" skriver påven Franciskus: "Vi anropar den mycket heliga Maria, som under sin mantel välkomnar alla människor vilka är trötta och kraftlösa, för att hon - genom sin upplysta tro vilket hennes liv vittnar om - ska bistå dem som har behov av hjälp, ömhet och hopp." Anders Piltz anser att Bibelns skrifter inte räcker som vägvisare och hänvisar oss till 2 000 år av traditionsskapande i katolsk regi. Resultatet av detta utmejslande av den kristna tron är häpnadsväckande och skulle förmodligen inte kännas igen av vare sig Jesus, apostlarna eller Maria. Dagen 180628.
 • Katolska kyrkan får fjorton nya kardinaler. Bland de nyutnämnda kardinalerna finns en "påvens socialarbetare" och ledaren för Iraks förföljda kristna. Som tidigare väljer påven att premiera kyrkans periferi och trogen herdatjänst när han tillsätter nya kardinaler. Det här blir Franciskus femte konsistorium sedan han tillträdde som påve i mars 2013. I år är det kanske extra tydligt att påven vill belöna trogen herdatjänst ute i stiften och arbetet för fattiga och utsatta. Men det är en blandad skara män som på väldigt olika sätt tjänat sin kyrka som nu belönas med var sin röd hatt. Dagen 180531.
 • Vatikanen har gett besked om kvinnliga präster. Katolska kyrkans lära om att endast män kan ordineras till präster står fast och kan inte ändras. Beskedet kommer från Vatikanen efter spekulationer om att en ändring skulle vara möjlig. "Att bara män kan bli giltigt ordinerade till prästämbetet är en trossats som utgör en del av den katolska tron och som inte kan ändras", skriver Luis Ladaria som är prefekten för Kongregationen för trosläran, den myndighet som ansvarar för den katolska doktrinen och ser till att kyrkans lära följs. Dagen 180530.
 • Ärkebiskop Wilson skyldig till övergrepp. Philip Wilson, ärkebiskop i Adelaide, är skyldig till att ha hemlighållit allvarliga brott. Det meddelar en domstol i Newcastle, norr om Sydney i Australien. Wilson riskerar två års fängelse. Dagen 180522.
  Dömd katolsk ärkebiskop slipper fängelse. Philip Wilson, 67 år, nyss avgången ärkebiskop i Adelaide, slipper fängelse. Han är dömd för att ha dolt sexövergrepp inom Katolska kyrkan i Australien. Beslutet innebär att Wilson får avtjäna sitt ett år långa fängelsestraff hemma. Dagen 180814.
  Dom mot före detta ärkebiskop upphävs. Philip Wilson, som suttit i husarrest dömd för att ha mörkat ett pedofilbrott under sin tid som ärkebiskop i Adelaide, har friats från anklagelser av en distriktsdomstol. Dagen 181206.
 • Hbtq-rörelse hyllar Påven: Välkomnar homosexualitet. Påve Franciskus hyllas i hbtq-rörelsen efter sin kommentar till en homosexuell man om att "Gud skapade dig så här", skriver AP. Enligt hbtq-rörelsen ger uttalandet nya tecken på att påven vill få homosexuella personer att känna sig välkomna och älskade i den katolska kyrkan. Juan Carlos Cruz, som utsatts för övergrepp inom kyrkan, ska ha haft ett privat samtal med Påven om sin homosexualitet när Franciskus sa att "gud skapade dig så här". Påven ska också ha bjudit in Cruz och andra offer att tala om deras fall. Cruz var en av de visselblåsare som ledde till att skandalen kring övergreppen i katolska kyrkan kom till ytan. Påven ska enligt Cruz ha sagt: "Så här är det Juan Carlos, påven älskar dig som du är." Hbtq-rörelser hyllar påven: "Det skulle göra stor skillnad om han sa det där offentligt." Påven: "Påven älskar dig som du är och du borde älska dig själv och inte oroa dig över vad andra säger." Omni 180521.
 • Chiles biskopar avgår efter kritikstorm. Chiles 34 biskopar har lämnat in en gemensam avskedsansökan till påve Franciskus, det meddelade de på en presskonferens i Rom idag, efter tre dagars samtal om sexövergreppen som avslöjats inom den katolska kyrkan i Chile. "Vi har beslutat att lägga våra poster i påvens händer, så att han helt fritt kan avgöra framtiden för var och en av oss," sa Luis Fernando Ramos, biskop i Santiago, på en presskonferens i Rom idag. Chiles 34 biskopar har haft ett tre dagar långt möte med påve Franciskus i Vatikanen, för att diskutera de sexuella övergrepp som avslöjats inom katolska kyrkan. Flera chilenare har vittnat om hur präster förgripit sig på dom som barn, och hur deras protester inte tagits på allvar av Vatikanen. Katolska kyrkan vägrade under flera decennier att lyssna på offrens berättelser, men idag lät det plötsligt annorlunda. SR 180518.
 • Påven ber om ursäkt för sin missbedömning. Påven skriver i ett brev till de chilenska biskoparna att han ber om ursäkt till alla som har förolämpats av hans allvarliga missbedömning av situationen med sexuella övergrepp, som han menar beror på bristen på sanningsenlig och balanserad information. Dagen 180412.
 • Högt uppsatt kardinal ställs inför rätta för sexanklagelser. I dag inleddes rättsprocessen av Vatikanens finansminister George Pell som anklagas för att ha begått många sexuella brott under sin tid som katolsk präst och ärkebiskop i Australien. Sexanklagelserna mot kardinal George Pell går tillbaka till 70- och 80-talen, och framförallt då han var präst i Ballarat och under sin tid som ärkebiskop i Melbourne. Exakt hur många fall som kommer att tas upp och hur många som kommer att vittna är inte offentligt än. Men lokala medier har pratat om att det kan bli så många som upp emot 50 vittnen. George Pell själv satt mest och tittade rakt fram i salen och sa ingenting. Men hans advokat har tidigare sagt att kardinalen kommer förneka brott. Så som har gjort hela tiden. George Pell har bara tjänstledigt från sin tjänst i Vatikanen och påven har sagt att han kommer invänta rättsprocessen innan han uttalar sig i frågan. Men påven har fått kritik redan när han utsåg Pell till sin finansminister då misstankarna mot honom fanns redan då. SR 180305.
  Bevisen starka nog: Kardinal Pell inför rätta. Vatikanens ekonomichef och Australiens högst uppsatte katolik, kardinal George Pell, ställs inför rätta för flera fall av sexuella övergrepp på 70-talet. Han nekar till brott. Dagen 180501.
  Vatikanens ekonomichef ska ställas inför rätta. En domstol i Melbourne i Australien har beslutat att inleda en rättegång mot Vatikanens ekonomichef kardinal George Pell. 76-årige Pell anklagas för flera fall av sexuella övergrepp, som han ska ha begått under sin tid som präst och ärkebiskop i Australien under 1970- och 80-talen. Sveriges Radio 180501.
 • Nystart för katolskt expertråd mot sexövergrepp. Påve Franciskus har utnämnt nio nya medlemmar till ett expertråd med uppgift att förebygga sexuella övergrepp i den katolska kyrkan. Sju medlemmar i rådet på 16 personer får förnyat förtroende. Rådets första möte hålls i april då man kommer att träffa personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp i katolska kyrkan. SR 180116.
 • Påven kan ha känt till övergreppen i Chile. Påven Franciskus kan mycket väl ha känt till sexuella övergrepp inom kyrkan i Chile, något han förnekade bestämt så sent som för några veckor sedan. Nu ifrågasätts Franciskus nolltolerans mot sexuella övergrepp och biskopar som skyddar förövare. Påven Franciskus ska redan 2015 ha fått ett brev från ett offer för en ökänd chilensk prästs sexuella övergrepp. I det åttasidiga brevet som nyhetsbyrån AP tagit del ska offret ha beskrivit övergreppen och den mörkläggning som följde när hen ville anmäla förövaren. Brevet som det nu stormar kring ska ha lämnats över till påven personligen av kardinal Sean O´Malley som leder påvens kommission mot övergrepp. SR 180116.
 • Påven ber om förlåtelse för sexuella övergrepp på barn. Påve Franciskus har idag bett om förlåtelse för de sexuella övergrepp på barn som utförts av katolska präster i Chile, där påven just nu är på besök. Men offren för pedofilskandalen avfärdar ursäkten som verkningslös. "Jag känner smärta och skam över den skada som katolska präster åsamkat flickor och pojkar," sa påve Franciskus i ett tal inifrån presidentpalatset idag. Åhörarna – Chiles president, politiker och tjänstemän – applåderade länge. Påven lade till att den katolska kyrkan bör se till att övergreppen inte upprepas. Påvens ursäkt har fått stor uppmärksamhet i Chile, där flera präster anklagas för pedofili. Det mest kända fallet är prästen Fernando Karadima, vars övergrepp på barn under många år mörkades av den katolska kyrkan. Vatikanen stängde av Karadima 2011, men påve Franciskus utsåg några år senare en av Karadimas allierade, Juan Barros, till biskop i södra Chile, trots omfattande protester. Påven har avfärdat demonstranterna i nedlåtande ordalag, vilket han fått äta upp under sitt nuvarande besök, eftersom hans ord om att de är "korkade" synts på plakat i Santiago. Offren för pedofilskandalen är skeptiska påvens ursäkt. En av dem skrev idag på Twitter att Franciskus ord är tomma eftersom den katolska kyrkan fortsatt mörkar övergreppen och låter Karadimas allierade sitta kvar. SR 180116.
 • Anders Arborelius ny medlem i påvligt råd. Utnämningarna haglar över den romersk-katolske kardinalen Anders Arborelius. Denna gång har han utsetts till medlem i "Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet". Dagen 171220.
 • Bernard Law, en före detta ärkebiskop i Boston, har avlidit. Law var en av de mest inflytelserika inom katolska kyrkan i USA, och var central i den skandal som skakade landet i början på 2000-talet, när tidningen Boston Globe avslöjade omfattande sexuella övergrepp på barn inom kyrkan. Det visade sig att Law i åratal flyttat runt pedofilanklagade präster mellan olika församlingar utan att larma polis eller föräldrar. Efter en kritikstorm tvingades Law avgå från ärkebiskopsposten. Han fick dock snart en ny position i Vatikanen, där han arbetade med olika frågor. Law blev 86 år gammal. Dagen 171220.
 • Efter tusentals sexövergrepp mot barn - "Gör celibatet frivilligt för katolska präster". Bort med tvånget för katolska präster att leva i celibat och inför ett tvång för präster att rapportera om sexuella övergrepp mot barn som bekänts under bikten. Det är två av de över 400 rekommendationerna som den fem år långa utredningen om sexuella övergrepp mot barn kommit fram till, och som i dag lämnades över till Australiens regering. "Vi har pratat med barn så unga som sju år och en del av barnen som har utsatts går fortfarande kvar i skolan," sade ordföranden Peter McClellan som lett den fem år långa utredningar, på en presskonferens i Sydney. En av världens största undersökningar av sexuella övergrepp mot barn som pågått inom drygt 4 000 kyrkor, internatskolor, idrottsklubbar och andra institutioner. Över 15 000 utsatta har gett sina vittnesmål. Enligt utredningen har tiotusentals barn utsatts för upprepade sexuella övergrepp, exakt hur många kommer aldrig att komma fram. "Det här är inte något som kan hänvisas till några få enstaka fall utan är ett totalt misslyckande av dessa institutioner att erbjuda trygghet för barnen. Kulturen med att hemlighålla och att täcka upp och flytta de som utsatt barnen har varit utbredd", står det i rapporten. De allra flesta, över 60 procent, av övergreppen har skett inom katolska kyrkan i Australien. Och därför är en del av förslagen till en förändring direkt riktade till just den kyrkan. Rapporten beskriver att celibatet, att en katolsk präst måste avhålla sig från sex, är en bidragande orsak till övergreppen och därför föreslås det att den ska bli frivillig. Något som Melbourns ärkebiskop Denis Hart säger att bara Vatikanen ändra på och därför skickar frågan vidare dit. När det gäller rekommendationen om att en präst som får höra om sexuella övergrepp på barn under bikten måste rapportera det vidare till polisen säger Dennis Hart nej. "Jag kan inte bryta min tystnadsplikt men jag skulle göra vad jag kan för att den som berättar även ska göra ett erkännande utanför bikten, säger han och lägger till att om en präst bryter mot tystnadslöftet så kan den bannlysas i kyrkan." Australiens premiärminister Malcom Turnbull säger att utredningen visat en nationell tragedi och att regeringen nu ska titta på rekommendationerna och ge ett svar under nästa år. SR 171215.
 • Anders Arborelius är Årets svensk 2017. Årets svensk 2017 heter Anders Arborelius. Den katolske biskopen och kardinalen är en person genom vilken vi svenskar kan lära oss mer om oss själva, enligt Nyhetsmagasinet Fokus som delar ut utmärkelsen. Dagen 171214.
 • Per-Arne Imsen: Luthers protest är inte över. Det tog år av tårar, förtvivlade försök och otillräcklighet. Han blev munk. Det räckte inte. Han blev präst, det räckte inte heller. Han lyckades faktiskt aldrig bli bra nog. Det var först när han läste Bibeln med ett öppet sinne som han fattade att han inte behövde vara bra nog. Jesus hade redan tagit all hans otillräcklighet med sig på korset. Allt han behövde göra var att ta emot den oförtjänta gåvan, och tro att det Jesus gjorde var för hans skull. På ett ögonblick lärde Martin Luther känna sanningen som han letat så länge efter. Insikten om att han var älskad förvandlade hans liv på ett sätt historien aldrig kommer glömma. "Gud älskar oss inte för vårt värde", konstaterade han, "vi har ett värde för att Gud älskar oss." Religiös ångest låg som en dimma över medeltidens befolkning. Nåden skulle förtjänas eller köpas. Men vad man än gjorde var skärselden ändå ett faktum. Bibelns tröst och visshet fanns på ett språk man inte kunde läsa. När någon översatte Bibeln brändes både översättningen och översättaren. I Katolska kyrkan hölls människor fast i en blandning av mysticism, vidskeplighet och traditioner i en tid som historien kallar för "den mörka tiden". Munken Martin Luther hade katolska förebilder som Martin av Tours (316–397), som byggde det första klostret i Frankrike. Martin av Tours, som firas i Sverige vid Mårten gås, hade visat vägen för hur man skulle leva som en verkligt god kristen: Man skulle sova på den kalla jorden med bara aska som madrass, klä sig i säckväv, äta ohälsosam mat med lite näring, be i den mest obekväma kroppsställning och utsätta sig för extrem hetta, kyla, hunger och törst. Men det självskade­beteende som utövades i klostren var inte något annat än en gnostisk påverkan och en väg som undergrävde läran om Kristi tillräckliga offer. Mitt i det kompakta mörkret kom den protestantiska reformationen med nytt ljus, som en följd av att Luther lärt känna sanningen. Det är nu exakt 500 år sedan som han spikade upp sina teser under kyrkans obligatoriska allhelgonafirande. Teserna trycktes och spreds över Europa och katolska kyrkan blev totalt överrumplad av vad många kallar världens första mediala händelse. Men Luthers största protesthandling var att översätta Bibeln till tyska så att vanliga människor kunde få läsa Guds ord. Det startade en dominoeffekt där biblar började översättas i land efter land. Alla människor i hela världen hade inte kunnat skaka medeltidens romersk-katolska kyrka med all dess pompa, ståt, auktoritet och makt. Men Gud kan göra det omöjliga genom en människa och det gjorde Han. Det finns de som menar att Luthers protest är över. Man antyder att katolska kyrkan har ändrat sin lära och anslutit sig till Luthers undervisning om rättfärdiggörelse genom tron allena. Man hänvisar till "Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran" (JDDJ), som undertecknades 1999 av Katolska kyrkans koncilium för kristen enhet (PCPCU) och Lutherska världsförbundet. Man menar att dokumentet innebär att den katolska kyrkan slutligen har medgivit att Martin Luther hade rätt och de hade fel. Men det betonas i dokumentets första paragraf att det gamla dekretet mot reformationen från kyrkomötet i Trient ”fortfarande är giltigt i dag” och där skickade man förbannelser över dem som hävdar att skulden avskrivs när nåden tas emot. På samma kyrkomöte, i samma giltiga dokument, fastslogs de obibliska lärorna om skärselden, avlaten och de obibliska lärorna om Maria. Protesten är inte över! Argumenten för protesten har inte blivit färre utan fler och bannlysningen av Martin Luther och lutheranerna står fast enligt RKK, som menar att de är evigt förlorade. "Över alla dessa uttalar vi bannlysningens straff, straffet att vara anathema (förbannade), med vår fortgående fördömelse och förkastelsedom." Mot slutet av 1990-talet krävde lutheraner i dialog med den katolska kyrkan att bannlysningen av Luther och hans anhängare skulle hävas. Vatikanens svar var dock nej och dess talesman Federico Lombardi lät meddela: "Rykten om att Katolska kyrkan ämnar återupprätta Martin Luther, som ledde den protestantiska reformationen på 1500-talet, är grundlösa". Detta är detaljer som alltid utelämnas när man hävdar att protesten är över. Trots denna chimär av enhet i läran står alla påvedömets falska läror från gångna tider kvar. Det som generationer av protestanter med livet som insats har protesterat emot står oförändrat kvar. Dagen 171107.
 • Stor efterfrågan på exorcism inom katolska kyrkan. Nu kan katolska kyrkans präster genomföra exorcism på engelska. Biskopskonferensen i USA har låtit översätta riterna från latin för att fler ska få tillgång till exorcism. Efterfrågan på andeutdrivning är stor. I USA släpps nu den första officiella översättningen av boken Exorcism och relaterade böner, som innehåller de riter som används av exorcister i den katolska kyrkan. Översättningen har granskats och godkänts av Vatikanen. Dagen 171106.
 • Katolske kardinalen glad över reformationsfirandet. Martin Luther bröt med katolska kyrkan. Men katolske kardinalen Anders Arborelius är glad över att få delta i gudstjänsten när reformationsminnet firades. "Jag är väldigt tacksam för den utveckling vi har sett i den ekumeniska dialogen. Det här är en följd av den försoningsprocess som katoliker och lutheraner började för 50 år sedan, och som har intensifierats under det här minnes­året. Nu kan vi vara med och fira reformationen, och inte bara minnas den. Men det framgick också av syndabekännelsen att det finns en smärta och ånger över gammal splittring och andra svårigheter. Det är viktigt att vi ser på historien i det ljuset," säger Anders Arborelius. Dagen 171031.
 • Thomas Idergard prästvigd. På lördagen vigdes Thomas Idergard till präst i S:ta Eugenia katolska kyrka i Kungsträdgården i Stockholm. På plats fanns Moderaternas nya partiledare. Efter prästvigningen kommer han att bo och verka som kaplan i församlingen. Utöver att förrätta kyrkans sakrament kommer Thomas Idergard, enligt Dagens Nyheter, att ansvara för konfirmandutbildningar och kontakten med utländska studenter. Dagen 171001.
 • Anders Gerdmar: Allt är inte enhet som glimmar. En grundfråga är synen på Bibeln. Är endast Bibeln Guds Ord eller inkluderas traditionen? Bara på Ordets grund kan vi få enhet. En grundfråga är synen på Maria. Att åkalla Maria i bön är otänkbart utifrån Guds Ord, och att bygga enhet med dem som gör det likaså. Då hjälper det inte hur karismatiska eller sympatiska dessa företrädare är. En vän ute i Europa berättade något som blev en varningssignal. En känd romersk-katolsk predikant medverkade i en karismatisk konferens och höll den mest strålande predikan om Andens dop. Men nästa session talade han om Maria, om att "Maria är här" och saker som aldrig en evangelisk troende kan skriva under på. I själavård skulle jag själv kraftigt avråda en troende att åkalla Maria eller helgon. Och jag har romersk katolska vänner som förkastar all bön till Maria. Många är glada över att Maria Hesselblad blev helgon, men blev hon det, kan en påve göra ett helgon? Medierna firar att Sverige fått en kardinal, men vill man verkligen att svensk kristenhet ska samlas under påven och den romerska kurian (jag tycker Anders Arborelius är en fin person, men detta handlar inte om person utan sanning). Världen idag 170929.
 • Katolska kyrkan: Ta hand om prästernas barn. Katolska kyrkan måste ta ett större ansvar för de barn till präster som föds. Det förslaget kommer från en arbetsgrupp som i förra veckan mötte påve Franciskus. Dagen 170926.
 • Privata brev visar ny sida av Martin Luther. ”Nåd och frid i Kristus”. Så inledde Martin Luther ofta sina privata brev. Tidigare Göteborgsbiskopen Carl Axel Aurelius har tillsammans med kyrkohistorikern Steffen Kjeldgaard-Pedersen översatt ett stort antal av dessa Lutherbrev som kastar delvis nytt ljus över reformatorn.
  Det är alltså en kvalificerad vägledning i reformationens händelseförlopp vi får här. Det som satte igång hela skeendet var försäljningen av avlatsbrev för att bekosta den nya Peterskyrkan i Rom. Avlaten hör samman med syndaförlåtelsen, som förmedlas av prästen i avlösningen. I senmedeltidens själavård tillkom ett moment efter avlösningen. Den skada som tillfogats församlingen genom synden skulle gottgöras, och avlatsbrevet skulle vara just en sådan gottgörelse. Den som inte gottgjorde här skulle istället få gottgöra synden i skärselden, så tänkte man. Det såldes till och med avlatsbrev till förmån för redan avlidna. Allt detta var främjat av påven i Rom, med hans auktoritet. Avlatsförsäljarnas förkunnelse skapade föreställningen att man kunde köpa syndernas förlåtelse. Aurelius återger ett brev av Luther till Tysklands ledande biskop om detta. Dagen 170905.
 • Italien kritiseras för hädelselagar. En ny rapport från USA:s federala regering placerar Italien på sjunde plats när länderna med värst hädelselagar listas. Värst är situationen i Iran (66,7 poäng) följt av Pakistan (64,2) och Jemen (63,5). Sju länder, däribland Italien, landar på över 55 poäng. I Italien, som har 56,2 poäng, är det bland annat kriminellt att förolämpa "den statliga religionen" (katolicismen). De senaste kända anklagelserna om hädelse i Italien skedde under 2009, men den anklagade frikändes tre år senare. Iran, Pakistan och Jemen är de tre länder i världen där hädelselagarna är allra värst. Därefter följer Somalia och Qatar. Rapportförfattarna skriver att hädelselagarna i de fem länderna strävar mot att skydda den islamiska statsreligionen på ett sätt som otillbörligt diskriminerar olika grupper. Dagen 170822.
 • Rättegång inledd mot pedofilanklagad präst. Nu inleds rättegången mot katolske prästen Gerald Ridsdale. Han är redan dömd för fler sexuella övergrepp mot barn än någon annan präst i Australien. Nu står han åtalad för övergrepp mot ytterligare 12 barn. "Jag vill inget annat än att sluta överleva och börja leva, säger ett av offren." 3-årige katolska prästen Gerald Ridsdale har sedan 1990-talet dömts och suttit fängslad för ett stort antal sexuella övergrepp på barn. Antalet officiella offer beräknas till omkring 60 men själv har han tidigare erkänt att det rör om hundratals. Enligt frivilligorganisationen Broken Rites, vars fokus är att uppmärksamma sexuella övergrepp inom katolska kyrkan, kan Ridsdale ha utnyttjat upp till 1000 barn. Sexuella övergrepp har länge belysts som ett stort problem inom katolska kyrkan. En särskild kommission redovisade tidigare i år omfattningen av sexuella övergrepp inom kyrkan i Australien. Där framkom att 7% av landets katolska präster anklagats för att ha utnyttjat barn mellan 1950 och 2015. Dagen 170818.
  "Systemfel i Katolska kyrkan bakom övergreppen." Avslöjandena om övergrepp inom Katolska kyrkan i Australien tyder på att det finns ett systemfel inom kyrkan. Det menar katoliken och journalisten Geraldine Doogue. "De kunde ha gjort något om de varit öppna men i stället gjorde kyrkan allt för att dölja brotten," säger hon. Geraldine Doogue är inte bara en av Australiens mest respekterade journalister genom sina mångåriga program om religiösa frågor i både radio och tv. Hon är även känd som katolik, uppväxt inom kyrkan och dess skolor och alltjämt varmt troende. Men hennes analys är utan tvekan: "I framtiden får en helt ny generation försöka återskapa något. Men det finns säkert ett systemfel inom kyrkan. Jag kan omöjligt tro att det är någon skillnad i till exempel Sydeuropa, missförhållandena har bara inte undersökts lika grundligt. "Kyrkan är också hopplöst styrd av enbart män som skyddar varandra. Kvinnor har inget inflytande." Kommssionen har undersökt övergrepp mellan 1950 och 2010. Totalt har sexuella övergrepp mot barn konstaterats vid över 4.000 institutioner och även Anglikanska kyrkan och Jehovas vittnen har brännmärkts. Men Katolska kyrkan dominerar helt listan. Mellan 1980 och 2015 är 4?444 övergrepp vid 93 olika katolska institutioner noterade. "De utsatta är extremt skadade människor. Det tycks som om sexuella övergrepp i barndomen lämnar värre sår än något annat." Liksom andra aktiva katoliker finner hon det oerhört plågsamt att nu konfronteras med hur kyrkan under hela hennes liv skyddat förövarna. Präster som ertappats förflyttades bort från anklagelserna till nya församlingar som inte visste något – och där kunde våldtäkterna fortsätta. Dagen 170818.
 • Lång process väntar mot kardinal. Vatikanens ekonomichef, kardinal George Pell, har gjort ett kort framträdande inför en domstol i Melbourne och förklarat sig "icke skyldig". Han anklagas för flera fall av sexuella övergrepp i Australien på 1970-talet. Dagen 170726.
 • Jungfru Maria åter på Nineveslätten. Det är den franska katolska organisationen l’Suvre d’Orient som skickat ner femton nya Mariastatyer till områdets kyrkor. Statyerna, som är en och en halv meter höga, har körts in i landet med lastbilar. Väl framme välkomnades de vid en gudstjänst som firades i utkanten av Erbil, i irakiska Kurdistan. Under gudstjänsten nedkallade även det lokala prästerskapet Guds välsignelse över dem. Dagen 170720.
 • Påven valde kontroversiell ärkebiskop till ny domare. Påve Franciskus val av ny domare till den mäktiga troskongregationen ifrågasätts efter avslöjandet om att ärkebiskop Ladaria Ferrer har tystat ned pedofilbrott. Dagen 170720.
 • 547 pojkar utsattes för övergrepp i tysk katolsk skola. Minst 547 pojkar utsattes för övergrepp på den katolska körskolan Domspatzen i Regensburg i södra Tyskland, visar en granskning. Totalt 49 förövare har identifierats, men då brotten är preskriberade väntas ingen ställas till svars. Övergreppen, som ska ha skett mellan 1945 och 1990. Totalt rör det sig om 67 fall av sexuella övergrepp och 500 fall av annat fysiskt våld. Men det verkliga antalet kan vara runt 700 eftersom alla före detta elever inte kunnat höras. Dagen 170718.
 • Arborelius: Medierna har fått agera som Guds röst. Anders Arborelius, Nordens förste kardinal, berättar i dagens sommarprat i P1 Sommar bland annat vad klosterlöftena innebär samt vilken viktig roll medierna har spelat för att avslöja sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan. Dagen 170629. SR 170716.
 • Tacksamma svenskar applåderade sin nya kardinal. Applåder fyllde Peterskyrkan när den kardinalsklädde biskopen Anders Arborelius dök upp i mittgången för att hälsa på den blågula flaggviftande skaran. Fler än 400 svenskar var där för att delta i konsistoriet när den svenske biskopen fick sin kardinalshatt och ring av påven Franciskus. Bland dem ledningen för Sveriges kristna råd med generalsekreteraren Karin Wiborn och ordföranden Antje Jackelén. Men också personalen från katolska domkyrkan i Stockholm, karmelitbröder och systrar och en massa medlemmar från de spridda katolska församlingarna runt om i vårt avlånga land. Reflektionen att de måste ha kastat sig över sina datorer för att beställa flygbiljetter så fort datumet för begivenheten blev känt ligger mycket nära till hands. Dagen 170629.
 • Vatikanen: Kardinal får ledigt för att försvara sig. Vatikanen skakas av nya pedofilanklagelser. Det är Vatikanens ekonomichef, kardinal George Pell, som formellt anklagas av australiska myndigheter för flera sexuella övergrepp som ska ha skett i George Pells hemland, Australien, under sjuttiotalet. I ett uttalande på sin hemsida skriver Vatikanen att Påven Franciskus har beviljat kardinal George Pell ledighet så att han kan resa till Australien för att försvara sig mot anklagelserna. George Pell, som höll en presskonferens i Vatikanen i morse, menar att han är oskyldig och vill rentvå sitt namn. Den 76-årige kardinalen, som är Vatikanens ekonomichef och den tredje högst uppsatta katoliken i världen, anklagas bland annat för att ha antastat två pojkar som i dag är i 40-årsåldern. Och minst ett av de misstänkta övergreppen ska röra sig om en våldtäkt. Dagen 170628.
 • I dag får Sverige sin första kardinal. I eftermiddag upphöjs biskop Anders Arborelius till kardinal vid en särskild gudstjänst som kallas kardinalernas konsistorium. Det sker i Peterskyrkan i Rom. Biskop Anders Arborelius anlände till Rom under tisdagen. Han reste hit med ett lågbudgetflyg tillsammans med pilgrimer från Irak. Kardinalämbetet är katolska kyrkans högsta näst påvens. Och att upphöjas till kardinal innebär att man blir del av en elitgrupp som agerar som påvens närmaste rådgivare. Kardinaler som är under 80 år gamla är också med och väljer påvens efterträdare. Vanligtvis är det just en kardinal som väljs till påve. Men det har inte Anders Arborelius något intresse av att bli. "Nej, det övergår helt mina förmågor och min horisont." SR 170628.
  Kardinal Anders Arborelius har fått sin hatt och ring. I Rom har biskop Anders Arborelius kreerats till kardinal i en ceremoni i Peterskyrkan. Biskop Arborelius tog under ritualen emot en kalott, en hatt som kallas biretta och en ring. Han och de andra fyra nya kardinalerna tilldelades också en kyrka var i Rom som de får ansvaret för. Det kallas titulus. SR 170628.
  Kort biografi om Anders Arborelius, som idag blir katolsk kardinal. Det nu finns 225 kardinaler, 121 under 80 år och 104 som är äldre. Dagen 170628.
 • Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift, blir kardinal. Detta är första gången i Sveriges historia som en svensk blir kardinal i katolska kyrkan. Formellt blir det den 28 juni vid nästa konsistorium. SR 170521.
  Biskopen är fantastiskt glad och överraskad, säger Kristina Hellner, kommunikationsansvarig på Stockholms katolska stift. 67-årige Anders Arborelius kommer att utses till kardinal vid en officiell ceremoni den 28 juni. Kardinalerna räknas till den katolska kyrkans elit, och agerar som påvens närmaste rådgivare. De kan också vara med i utnämningen av nya påvar så länge kardinalerna är under 80 år. Den katolska kyrkan jobbar ifrån ett riktmärke om att man vill ha cirka 120 kardinaler som är under 80 år av just den anledningen. Dagen 170521.
  En av den katolska kyrkans 222 kardinaler. "Jag kommer att fortsätta att vara biskop i Stockholm och ha min domkyrka här." Världen idag 170524.
 • Jungfru Maria hyllades vid påvebesök. Flera utländska medier rapporterade ingående om påvens besök i Portugal i helgen, som i stort sett förbisågs av svenska medier. Under besöket helgonförklarade påven två barn som för 100 år sedan enligt kyrkans ledning fick en vision av jungfru Maria, som delgav ett spekulativt budskap. Hundratusentals människor samlades när påve Franciskus besökte Portugal, i samband med Fatima-dagen nu i helgen. Lördagens mässa i Fatima skedde till minne av 100-årsminnet av ”Jungfru Marias första uppenbarelse och helgonförklaringen av två av herdebarnen, syskonen Francisco och Jacinta Marto som såg och talade med Guds Moder 1917”, rapporterar Vatikanradion. Med hänvisning till Uppenbarelseboken 12 talade påven i sin predikan om Jungfru Maria som "Guds Moder": "Jag var tvungen att kommit hit för att vörda Jungfru Maria och anförtro henne hennes söner och döttrar. Under hennes mantel går de inte förlorade, hennes armar ger hopp och frid till dem som behöver", sade påven i sin predikan. Bakgrunden till helgonförklaringen är enligt Katolska kyrkan att påven Benedict XV under första världskriget uppmanade alla kristna att be till jungfru Maria om fred i världen. Strax därefter skulle tre barn i byn Fatima i Portugal ha fått dessa uppenbarelser av jungfru Maria. Ett huvudtema i dessa uppenbarelser är konflikten mellan Ryssland och katolska kyrkan. Påven och världens biskopar uppmanades därför av jungfru Maria till en högtidlig offentlig helgelse av Ryssland till jungfru Marias obefläckade hjärta, för att avvärja många katastrofer som annars skulle drabba folken. Delar av uppenbarelsen hemlighölls ända till juni år 2000 då Vatikanen offentliggjorde texten, som beskrev hur den katolska kyrkans ledare skulle dödas och förföljas i en kommande konfrontation. I detta sammanhang läser Katolska kyrkans ledning även in mordförsöket mot den polske påven Johannes Paulus II den 13 maj 1981, som skedde just på Fatima-dagen. Johannes Paulus hade stor tilltro till Fatima-uppenbarelserna och de har fortfarande stor betydelse för den katolska kyrkans ledning. Pastor Sven Nilsson, som under delar av 1980- och 1990-talen stod Ulf Ekman nära, tycker det är märkligt att på detta sätt binda ett geografiskt område till en kyrkoorganisation och menar att det finns ockulta strömningar inom den katolska kyrkan. "Det finns ockulta dimensioner i Maria-kulten, där man uppmuntras till att ha en spiritistisk relation till en död människa," varnar han.
  Utdrag ur påvens bön i Fatima: Var hälsad du himmelens drottning, välsignade jungfru av Fatima Fru av det obefläckade hjärtat, vår tillflykt och väg till Gud! (...) Var hälsad Barmhärtighetens Moder, den vita dräktens Fru! På denna plats, som du för hundra år sedan gjorde känd för Guds nåd ser jag din dräkt av ljus och som biskop i vita kläder påminner jag om att dem som är klädda i dopets prakt vill leva i Gud och tala om Kristi mysterium för att uppnå fred. Inblick 170518.
 • Pope says he has doubts about Medjugorje. Asked May 13 about the authenticity of the Marian apparitions, which reportedly began in 1981, the pope referred to the findings of a commission chaired by Cardinal Camillo Ruini, the retired papal vicar of Rome. "The report has its doubts, but personally, I am a little worse, I prefer Our Lady as mother, our mother, and not Our Lady as head of the post office who sends a message at a stated time. This isn't Jesus' mother," he said. "And these alleged apparitions don't have much value. I say this as a personal opinion, but it is clear. Who thinks that Our Lady says, 'Come, because tomorrow at this time I will give a message to that seer?' No!" Three of the six young people who originally claimed to have seen Mary in Medjugorje in June 1981 say she continues to appear to them each day; the other three say Mary appears to them once a year now. CNS News 170513.
 • Fatima seers become church's youngest non-martyred saints. Standing before the Basilica of Our Lady of the Rosary, Pope Francis canonized two shepherd children who saw Mary at Fatima, Blessed Francisco Marto and Blessed Jacinta Marto as saints, as hundreds of thousands of pilgrims broke out in applause before he finished speaking. The relics of the young shepherd children, encased in two thin golden crosses, were placed in front of the famed statue of Our Lady of Fatima, the "lady dressed in white" as the siblings and their cousin described her. The Marian apparitions began May 13, 1917, when 9-year-old Francisco and 7-year-old Jacinta, along with their 10-year-old cousin Lucia dos Santos, reported seeing the Virgin Mary. The apparitions continued once a month until Oct. 13, 1917, and later were declared worthy of belief by the Catholic Church. After contracting influenza, Francisco died April 4, 1919, at the age of 10, while Jacinta succumbed to her illness Feb. 20, 1920, at the age of 9. The children, beatified by St. John Paul II in 2000, are now the youngest non-martyrs to be declared saints by the Catholic Church. Their cousin Lucia, died in 2005 at the age of 97. The diocesan phase of her sainthood cause concluded in February and now is under study at the Vatican. The crowd Portuguese authorities estimated at about 500,000 people. CSN News 170513.
 • Pope: Honor the believing, tender Mary, not a 'plaster statue'. Mary's example of believing and following Jesus is what matters most; she cannot be some image "of our own making" who Christians barter with for mercy, Pope Francis said. On the eve of the 100th anniversary of the Marian apparitions at Fatima, the pope asked tens of thousands of pilgrims May 12 to reflect on "which Mary" they choose to venerate, "the virgin Mary from the Gospel" or "one who restrains the arm of a vengeful God?" Is the Mary they honor "a woman blessed because she believed always and everywhere in God's words or a 'plaster statue' from whom we beg favors at little cost?" he asked. As the sun set at the shrine dedicated to Our Lady of Fatima, pilgrims held thousands of lit candles, filling the square with a fiery light before Pope Francis led them in praying the rosary. Pope Francis then recited a prayer he wrote, an expanded version of the traditional "Salve Regina" ("Hail Holy Queen"). Alternating his verses with a choral refrain venerating the "Queen of the Rosary of Fatima," the pope consecrated himself to Mary and entrusted to her intercession a suffering humanity where blood "is shed in the wars tearing our world apart." Begging Mary's assistance, the pope prayed that believers would "tear down all walls and overcome all boundaries, going to all peripheries, there revealing God's justice and peace." "In the depths of your being, in your immaculate heart, you keep the sorrows of the human family, as they mourn and weep in this valley of tears," the pope prayed. He also presented himself before the image of Mary as "a bishop robed in white," a reference to the third secret revealed to the children at Fatima. Published 83 years after the Fatima apparitions, the vision described the image of a "bishop dressed in white" shot down amid the rubble of a ruined city. "With Mary, may each of us become a sign and sacrament of the mercy of God, who pardons always and pardons everything," he said. CSN News 170513.
 • Katoliker och kopter har enats om dopet. Katoliker och kopter har enats om att godta varandras dop. Därmed kan mötet i Egypten mellan den katolska och den koptiska kyrkans påvar ses som ett viktigt steg i arbetet för kristen enhet. Hittills har de som har konverterat kyrkorna emellan tvingats döpa sig på nytt. Dessutom sätter man upp två mål som ska uppnås med fortsatt dialog: en gemensam översättning av Fader vår och ett gemensamt datum för påsken. Därmed kommer den 28 april 2017 gå till historien som den viktigaste milstolpen i de katolsk-koptiska relationerna sedan maj 1973, då påvarna Paulus VI och Shenouda III satte stopp för århundraden av fiendskap kyrkorna emellan och inledde en ekumenisk dialog. Dagen 170501.
 • Cecilia Uddén: Påven vill bygga broar till islam. åven är på plats i Egypten för att visa solidaritet med Egyptens utsatta kristna. Men han vill också bygga broar till islam. "Jag träffade en kvinna som berättade hur lycklig hon var över att påven har kommit just till Egypten just nu och efteråt frågade jag om hon var katolik eller ortodox kopt och då svarade hon "Nej, jag är muslim. Men Gud är en."" Påve Franciskus besökte i går, som första påve någonsin, den högsta ledaren för Al Azhar, en viktig sunnimuslimsk institution, för att bygga broar till islam. SR 170429.
 • Anders Gerdmar: Lutherkritikerna tar motorsågen och sågar av den gren de själva sitter på. Detta reformationsår måste vi komma ihåg vad Luther faktiskt gjorde. Vissa säger att han splittrade kyrkan, precis som om den romerska kyrkan var Kristi kyrka. Men den var en djupt förvärldsligad organisation som byggde Peterskyrkan med avlatspengar och höll människor i religiös fångenskap. Den katolska motreformationen utraderade hela protestantiska kulturer i länder som Polen, Tjeckien och Österrike, ofta med våld. Reformationen hade emellertid gjort nytta. Bibelöversättningar till folkspråket kom i land efter land, kyrkans världsliga makt bröts och nu var inte bara präster, munkar, nunnor och kloster heliga. Varje kristen man och kvinna var en präst, och både katekesen med trons grunder, samt bön och bibelläsning spreds till hemmen. Varje troende blev myndig, rättfärdiggjord inte genom goda gärningar, utan genom tro. Gärningarna var fortfarande viktiga – varför skulle Luther annars betona Tio Guds bud så starkt att de kom att prägla både enskilda och hela kulturer? Men gärningar kvalificerar oss inte inför Gud, som i romersk-katolsk gärningslära. Över huvud taget bryts kyrkans monopol, över vardag och kultur. Världen, skapelsen, det mänskliga skapandet släpps fria. Arbetet blir en gudstjänst och helgas genom bön. Musik, konst och vetenskap frodas i reformationens spår. Världen idag 170331.
 • Barnkroppar hittade vid katolskt boende. Kvarlevor efter ett stort antal foster och barn upp till tre år gamla har upptäckts i flera underjordiska kammare vid ett katolskt hem för ogifta mödrar och barn i Tuam i grevskapet Galway på Irland, skriver The Irish Times. Fynden gjordes efter utgrävningar i området, sedan en kommission begärt en undersökning av markavsnitt med avvikande terräng. Dokumentation om hemmet i Tuam, som drevs av katolska Bon Secours-systrarna mellan 1925 och 1961, visar att 796 spädbarn och barn avled under åren det var i drift. SvD 170303.
 • Fler avhopp från kommitté om sexuella övergrepp. En ledande medlem av Vatikanens rådgivande kommitté rörande sexuella övergrepp, irländskan Marie Collins, har lämnat gruppen. Enligt Collins, som själv har utsatts för övergrepp inom katolska kyrkan, råder det en brist på samarbetsvillighet inom Vatikanen. "Det finns människor i Vatikanen som varken vill ändra, eller förstår behovet av att ändra," säger Collins i en telefonintervju med brittiska Telegraph. "Jag kan inte acceptera det längre. De samarbetar inte med kommissionen." I ett uttalande tackar Bostons kardinal Sean O''Malley, som leder kommissionen, Marie Collins för hennes "extraordinära insatser". Han konstaterade också att irländskan kommer att saknas. Trots att Collins nu alltså lämnar kommissionen meddelar hon samtidigt att hon tänker fortsätta att hjälpa kardinal O''Malley i framtagandet av riktlinjer för nya biskopar. Dagen 170302.
 • Biskop i Australien träder fram: Utsattes själv för övergrepp. En präst förgrep sig på honom när han var ung. Nu vittnar den katolske biskopen inför kommissionen som kartlägger sexuella övergrepp inom kyrkan i Australien. Vincent Long Van Nguyen, biskop i Parramatta stift, har i ett förhör inför den kungliga kommission som sedan 2013 utreder sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Australien, berättat att han själv är ett av offren för övergreppen. Den nu 55-årige biskopen utsattes för sexuella övergrepp av en präst 1981, när han kom till Australien som flykting från Vietnam. Enligt Van Nguyen behöver kyrkan göra upp med sin hierarkiska struktur där präster har nästan all makt. "Så länge en biskop backas upp av påven går han säker. Så länge prästen backas upp av biskopen är han också säker. Det lämnar ingen plats för ett ansvarsutkrävande, vare sig neråt eller utåt. Det är ett avgörande problem." Dagen 170222.
 • Katolska kyrkan i Spanien slipper granskning. Ett förslag om att katolska kyrkans statliga bidrag skulle genomgå statlig revision har stoppats av det konservativa regeringspartiet Partido Popular (PP). Flera spanska medier rapporter att katolska kyrkan i landet årligen får cirka 250 miljoner euro i skattepengar. Men kyrkan behöver inte redovisa hur pengarna används. Dagen 170214..
 • Påven fördömer alla former av antisemitism. Påven Franciskus har fördömt alla former av antisemitism. "Den strider helt och hållet mot kristna principer," sa han under ett möte i Vatikanen. "Antisemitismen förekommer fortfarande inom kyrkan, trots att kyrkan uttryckligen och upprepade gånger har förkastat den," sa Franciskus och påpekade att det finns många sätt som man kan bekämpa antisemitism på, som utbildning och information. Dagen 170211.
 • Övergrepp i Katolska kyrkan i Australien kartlagda. Inte mindre än 4 444 personer blev utsatta för sexuella övergrepp i Katolska kyrkan i Australien mellan 1980 och 2015. Det har en kommission kommit fram till. Genom bland annat förhör med offer och förövare, har kommissionen kommit fram till att upp till 15 procent av prästerna har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp mellan år 1950 och 2015. Totalt har 4 444 personer, där genomsnittsåldern är 10,5 år för flickor och 11,6 för pojkar, utsatts från år 1980 till 2015. Den övervägande majoriten av offren är pojkar och män. Cirka 1 900 förövare har kunnat identifieras medan 500 är okända. 32 procent är ordensbröder, 30 procent präster, 29 procent lekman och 5 procent ordenssystrar. Katolska kyrkan i Australien reagerar på kommissionens slutsatser genom att tala om "ett stort misslyckande". Kommissionen går nu in på sina sista veckor innan deras slutgiltiga rapport ska presenteras. Först då väntas den fullständiga bilden tona fram av hur utbredda de sexuella övergreppen är i Katolska kyrkan i Australien. Dagen 170206.
  4444 anklagar kyrkan för sexövergrepp. Sedan 1980 hävdar 4444 personer att de som barn utsatts för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Australien. Man slår även fast att mellan 1950 och 2010 anklagades sju procent av prästerna inom den katolska kyrkan för sexuella övergrepp. "Som katoliker så skäms vi," säger Francis Sullivan, ordförande för "Truth, Justice and Healing Council" Expressen 170206.
 • Påven sparkar ordensmästare i kondombråk. Påven har fått Malteserordens stormästare Matthew Festing att avgå, efter en öppen strid mellan reformvänliga och konservativa falanger i den katolska kyrkan. Bråket handlar bland annat om användandet av kondomer. Malteserorden är en av världens äldsta ordnar och grundades för över 900 år sedan. Den har 13 500 medlemmar och omkring 100 000 anställda och frivilligarbetare runtom i världen, som sysslar med humanitär och medicinsk hjälp och välgörenhet. Malteserorden är också en suverän stat – utan territorium – med eget pass och diplomatiska förbindelser med 99 länder. Stormästaren väljs på livstid. Dagen 170125.

 • Påven sparkar ordensmästare i kondombråk. Påven har fått Malteserordens stormästare Matthew Festing att avgå, efter en öppen strid mellan reformvänliga och konservativa falanger i den katolska kyrkan. Bråket handlar bland annat om användandet av kondomer. Malteserorden är en av världens äldsta ordnar och grundades för över 900 år sedan. Den har 13 500 medlemmar och omkring 100 000 anställda och frivilligarbetare runtom i världen, som sysslar med humanitär och medicinsk hjälp och välgörenhet. Malteserorden är också en suverän stat – utan territorium – med eget pass och diplomatiska förbindelser med 99 länder. Dagen 170124.
 • Oslo katolska stift förlorade mot staten. Tingsrätten slår i domslutet fast att ett minimikrav för att få statsbidrag för en medlem är att samfundet och medlemmen har haft kontakt. Efter en granskning av medlemslistorna krävde landshövdingen i Oslo och Akerhus sommaren 2015 att Oslo katolska stift skulle betala tillbaka över 40 miljoner norska kronor. Vårt land uppger samtidigt att kostnaden för stiftet kan fördubblas om domen vinner laga kraft. Dagen 170119.
 • Polisbevakning under påvens besök billigare än för Obama. Polisinsatserna under påven Franciskus besök i Sverige i höstas kostade 15,3 miljoner kronor extra. Lite billigare än när president Obama var här. Som mest var 1 000 poliser i tjänst samtidigt, med allt från bevakning till analyser av terrorhot. Det sattes upp stora avspärrningar, framförallt i Lund. Staketen blev en dyr post. De kostade sex miljoner kronor att hyra. Påvens besök kostade nästan lika mycket som bevakningen när president Obama besökte Sverige 2013. Det besöket kostade 16,4 miljoner kronor extra. Det mesta av de 15,3 miljoner kronor som polisen fått i extrakostnader kommer Region Syd att få stå för själva. Pengarna tas inom den vanliga budgeten. SR 170111.
 • Katolska kyrkan i Indien medger diskriminering av kristna daliter. För första gången har katolska kyrkan i Indien erkänt att kristna daliter i landet diskrimineras av kastsystemet och att "deras deltagande ... på de högre nivåerna är nästan noll". Cirka 12 miljoner av 19 miljoner medlemmar i den katolska kyrkan i Indien är kristna daliter, men dokumentet konstaterar att "deras deltagande på ledarskapsnivån i stiftens administration, samt i religiösa ordnar, är minimal och på de högre nivåerna nästan noll". För närvarande endast 12 av de mer än 5 000 biskopar som finns i katolska kyrkan i Indien kristna daliter. Ordföranden för CBCI, kardinal Baselios Cleemis, berättar för Indian Express att denna form av diskriminering är en "synd". Dagen 161215.
 • Vatikanen öppnar hemsida om sexuella övergrepp. Vatikanen öppnar en särskild hemsida med information om vad kyrkan gör för att förhindra sexuella övergrepp. Än så länge finns hemsidan enbart på engelska, men enligt planerna ska den så småningom lanseras även på spanska, franska, italienska och portugisiska, rapporterar religionnews.com. Dagen 161207.
 • Medlemsfusk gav miljonböter för norsk kyrka. Oslo katolska stift ska betala en miljon norska kronor i böter för att ha fuskat med medlemssiffrorna. Dessutom riskerar ekonomichefen upp till sex års fängelse för grovt bedrägeri. Med hjälp av telefonkataloger skrev Oslo katolska stift under flera års tid in nya medlemmar med katolsk-klingande namn i sina register. Det gav i sin tur högre statsbidrag. Som en konsekvens av den systematiskt felaktiga medlemsregistreringen har landshövdingen i Oslo och Akerhus tidigare krävt att utbetalda bidrag på över 40 miljoner norska kronor ska betalas tillbaka från Oslo katolska stift. Dagen 161128.
  Katolska kyrkan i Norge tvingas betala böter för att ha fuskat till sig bidrag. Däremot slipper den tidigare brottsmisstänkte katolske biskopen åtal. 10 000-tals personer blev utan att bli tillfrågade, inskrivna som kyrkomedlemmar. På måndagen tilldömdes katolska kyrkan böter på en miljon norska kronor för bedrägeri. Dessutom blir ekonomichefen för Oslo katolska biskopsdöme åtalad för att ha sänt in bidragsansökningar utifrån det som norska riksåklagaren kallar "telefonkatalogmetoden". Den katolske biskopen Bernt Eidsvig blir däremot inte åtalad. Riksåklagaren, kallad statsadvokaten, anser sig inte kunna bevisa att biskopen skulle ha varit direkt inblandad i arbetet med att registrera medlemmar på olovligt sätt. SR 161128.
  Fuskade till sig medlemsbidrag. "En katolik är en katolik, var vederbörande än bor i världen". Så argumenterade Oslos katolska stift när man i fredags bestred statens krav på att kyrkan ska betala tillbaka motsvarande 43,7 miljoner svenska kronor i statsbidrag, skriver den norska tidningen Dagen. Det katolska stiftet hävdar, för övrigt i likhet med katolska kyrkan i Sverige, att alla katoliker i landet kan anses som medlemmar av den lokala katolska kyrkan, oavsett om de aktivt anmält sig som medlemmar eller inte. Det räcker alltså med att vara döpt katolik eller att ha konverterat till katolska kyrkan någonstans i världen för att kyrkorättsligt ses som en medlem av kyrkan i det land där man bor. Världen idag 161208.
 • Påven stängde porten efter jubelår. Påve Franciskus har återigen stängt Den heliga porten i Peterskyrkan för att markera slutet av katolska kyrkans extra jubileumsår. Det var bara tredje gången ett extra jubileumsår hölls sedan traditionen inleddes för 700 år sedan. Men Roms hackande ekonomi har inte fått något uppsving. Antalet besökare – pilgrimer och turister – är det samma som förra året, cirka 14 miljoner, enligt stadens hotell- och restaurangfederation. Många kommentatorer tror att farhågor för terrorattacker, i ljuset av dåden i Paris, har hållit besökare från Rom och Vatikanstaten. Dagen 161121.
 • Nu ska katolska präster kunna ge förlåtelse efter abort. Nu ska abort kunna förlåtas av katolska präster, det har påve Franciskus meddelat i ett uttalande. Tidigare har bara biskopar eller särskilda biktfäder fått göra detta. Men påven underströk ändå att "abort är en allvarlig synd, eftersom det gör slut på ett oskyldigt liv." Dagen 161120. Världen idag 161123.
 • Katolska kyrkan ber om förlåtelse för folkmord. 22 år efter folkmordet i Rwanda ber katolska kyrkan om förlåtelse för sin inblandning i skeendet. Under några ödesdigra sommarmånader 1994 mördades flera miljoner människor ur folkgruppen tutsi. Tiotusentals av dessa dödades inuti kyrkor i Rwanda, ofta beordrade av präster eller nunnor. Det är ett sår som långt ifrån har läkts i det rwandiska samhället, och dess efterverkningar bevittnar vi fortfarande i grannlandet DR Kongo. Under alla år har katolska kyrkan inte erkänt eller bett om förlåtelse för sin roll i att planera och utföra folkmordet. Men nu har något hänt. I ett brev från de katolska biskoparna i landet ber de uttryckligen om förlåtelse för sin inblandning i folkmordet. Dagen 161120.
 • Anders Gerdmar lanserar elva punkter för en ny reformation. Han ”spikar upp” elva punkter för en ny reformation till apostolisk kristendom. Det sker samma vecka som påven och 500-årsminnet av Martin Luthers reformation har stått i centrum. "Reformationen är inte avslutad, Gud vill forma sin församling på nytt," säger Anders Gerdmar, som efterlyser mer av det övernaturliga i kyrkorna och vill betona Guds ord, Bibeln, som enda grund för den kristna tron. Anders Gerdmar är docent i Nya testamentets exegetik och rektor för Skandinavisk teologisk högskola, som i veckan har inbjudit till ledarkonferensen Re-Formation i Uppsala. Colin Urquhart, karismatisk anglikansk präst från Storbritannien, gav en dyster beskrivning av det kristna Sverige i konferensen. "Vad har hänt i Sverige? Jag brukade höra om Andens eld. Nu hör jag i stället om förvirring och splittring," sa han. Dagen 161104.
 • David Termén: En organiserad enhet inte målet. Den romersk-katolska kyrkans prästämbete har en gammaltestamentlig prägel som ett offerämbete vilket också innefattar nattvarden som ett mässoffer. I Nya testamentet omtalas, med något ("hedniskt") undantag, endast präster i gammaltestamentlig mening (för det så kallade allmänna prästadömet används ordet för offerpräst om livets och lovets offer). Om Petrus finns ingen historievetenskaplig enighet om att han var Roms förste biskop, något som den romerska kyrkan senare började stödja påvedömet på. Det är minst sagt diskutabelt att använda Matt 16:16-18 som stöd för Petrus som den förste biskopen i Rom och, som en påstådd följd därav, påven (biskopen) i Rom som Petri efterträdare och Jesu Kristi ställföreträdare. I Skriften är det genomgående Gud respektive hans son Jesus Kristus som symboliskt kallas "klippa". Jesus använder inte namnet Petros (grekisk namnform) utan ordet petra, "klippa", för att beteckna den klippa på vilken han ska bygga sin församling. Det viktigaste i hela textsammanhanget är Petrus bekännelse av Jesus som "Messias, den levande Gudens son" (den romersk-katolska tolkningen får dock stöd av Bibel 2000: "du är Petrus, Klippan", en högst diskutabel, förklarande översättning). Mot denna bakgrund bör den "apostoliska succession", som den romerska kyrkan åberopar för sitt prästämbete, avse det apostoliska innehållet i det kristna budskapet. Inget tyder på att den romerska kyrkan kommer att överge sin grundläggande princip "Skriften och traditionen" (som likvärdiga), tolkade av kyrkans läroämbete, gentemot reformatorernas "Skriften allena". Till traditionen hör också dogmer ända in i modern tid, till exempel om påvens ofelbarhet å ämbetets vägnar samt om jungfru Marias syndfrihet och himmelsfärd. Marias och övriga helgons ”förtjänster” och ställning som förebedjare undergräver Jesu unika ställning för tron och livet. I den heliga Skrift är Sion eller Jerusalem centrum och utgångspunkt för gudsuppenbarelsen, jämför Jes. 2:3 som talar om att Torá, ofta översatt "lagen" (bättre: Guds "undervisning") ska gå ut från Sion, "Herrens ord från Jerusalem". Ingenting sådant sägs om Rom, vilket tvärtom i Nya testamentet är en sinnebild för motsatsen till och motståndet mot Kristus och budskapet om honom. Dagen 161103.
 • Påven bekräftar katolskt nej till prästvigning av kvinnor. Ja till evangelikaler. Nej till prästvigning av kvinnor. Och ett stort tack till Sverige för dess generösa flyktingmottagande. Det är några av påven Franciskus svar på frågor från journalister under resan tillbaka till Rom. Dagen 161102.
 • Ola Nilsson, ordförande stiftelsen Reformedia: Protestanter måste fortsätta "protestera". Öppnas vägen till gemenskap mellan katoliker och lutheraner endast genom att de evangeliskt troende tvingas anpassa sig till romersk-katolska kyrkan? Många fint avvägda formuleringar framfördes; vid en första anblick tilltalande, men vid närmare eftertanke ganska avslöjande. Så bad påve Franciskus exempelvis: "förbered oss för att omvända oss...", i stället för att verkligen omvända sig. Kanske blir det så när alla rör sig likt katten kring het gröt. Alldeles uppenbart blev detta när påven talade väl om Martin Luther och hans sökande efter en barmhärtig Gud, men inte berörde själva kärnfrågan: Är Martin Luther en kristlig sökare (som påven tycks mena 2016) eller är Martin Luther en kättare som påven slog fast 1521? Borde påve Leo X ha lyssnat på Luther redan 1517 eller borde Luther ha slutat sina dagar som föregångaren Jan Hus - på bål? Detta slog Leo X fast 1521 i den påvliga bullan Decet Romanum: "[Att de] likaledes ska dela hans straff och hans namn, genom att överallt bära med sig namnet 'lutheraner' och det straff som därmed följer. Över alla dessa uttalar vi bannlysningens straff, straffet att vara anathema, med vår fortgående fördömelse och förkastelsedom... och vi uttalar att dessa och andra domar... har fallit på alla dessa män till deras fördömelse." 1521 lindade man inte heller in sina ord, utan påve Leo avslutar: "Ingen annan kan på något sätt inkräkta på detta vårt skrivna beslut... Om någon skulle våga sig på ett sådant försök, låt honom veta att han kommer att ådra sig vreden från Allsmäktig Gud och apostlarna Petrus och Paulus." Kan då påven i dag verkligen "rehabilitera" den reformator som gett upphov till det 500-årsjubileum han kom till Lund för att uppmärksamma? Är han beredd att öppna den "Pandoras ask" det skulle innebära att erkänna att Decet Romanum - tillsammans med bullan Exsurge Domine och besluten på kyrkomötet i Trient (som också riktade sig mot Luther och hans efterföljare) - var felaktiga? Vad händer då med synen på läroämbetet och traditionen som en del av Guds talade ord? Nej, det är inte troligt att vägen till gemenskap öppnas på något annat sätt än att de evangeliskt troende tvingas anpassa sig till romerska kyrkan, i stället för tvärtom eller i ömsesidighet. Låt oss moderna "protestanter", under det år som ligger framför oss, i ödmjukhet och kärlek, sätta oss in i vad det var reformatorerna faktiskt återupptäckte. Lutherjubileet kan hjälpa oss och inspirera till att lyfta fram den "upprättelse" av den kristna tron som Martin Luther startade för snart 500 år sedan. Men det blir också viktigt att följa om Martin Luther själv, tillsammans med de som burit eller bär namnet "lutheran", får någon "upprättelse" från romersk-katolska kyrkans sida. (Stiftelsen Reformedia, grundades 2014. En nystartad hemsida www.protestanter.se ger information och argument kring enhetsfrågan.) Världen idag 161102.
 • Ann Heberlein: Kyrkan är inte vilken klubb som helst. Att påven glatt omfamnade Svenska kyrkans kvinnliga ärkebiskop ändrar inte ett dyft. Kvinnor kan inte vara präster och kan inte förvalta de heliga sakramenten. Betyder det att den katolska kyrkan anser att kvinnor är sämre än män? Nej. Det okritiska omfamnandet av Påven visar, lika mycket som den senare bestörtningen, på avgrunder av okunskap om katolska kyrkan, dess tradition och teologi. Katolsk moralteologi är tydlig. Aborter och preventivmedel godkänns icke. Inte heller könsbyten, samkönade äktenskap, omgifte eller eutanasi. De pinsamma påvehyllningarna och förhoppningarna om att Franciskus ska modernisera katolska kyrkan (d v s gör den mindre katolsk) visar också på en total oförmåga att förstå hur religion och religiösa organisationer fungerar. Religion är inte demokratisk. En kyrka är inte en förening som lättvindigt ändrar grundläggande teologiska dogmer för att gå de icketroende till mötes. Kanske är det Svenska kyrkans nuvarande huvudlösa agerande och anpassning till sekulära vänstervärderingar som förlett svenska journalister att tro att kyrkan är som vilken klubb som helst? Konsekvenserna av Svenska kyrkans impulsiva handlande har hursomhelst fått ödesdigra konsekvenser för henne. Aldrig har så många lämnat kyrkan som nu. Exp 161102.
 • Gemensam nattvard fortfarande avlägsen. Antje Jackelén fick nöja sig med en smörgås i vip-rummet, i stället för att delta i nattvard med påven. Oblaterna är endast till för katolikerna. Dagen 161102.
 • Påvens oväntade bön under gudstjänsten i Lund. "Gud är den ende domaren," sa påven Franciskus i sin predikan i Lunds domkyrka.Om någon väntade sig ett brandtal, eller kritik mot dem som inte vill ha försoning mellan kristna, så gjorde Franciskus dem besvikna. Men under ytan på det allvarsamma och till synes försiktigt diplomatiska ordvalet fanns ändå en liten not av den radikalitet i ekumeniska frågor som tycks driva påven Franciskus. Så långt som till att faktiskt tacka Gud för reformationen och dess frukter. Vilket han gjorde under gudstjänsten i Lund. Det måste utan tvekan ses som revolutionerande från en katolsk påves sida, vars företrädare under sin tid som prefekt för katolska kyrkans mäktiga kongregation för troslära författade ett dokument (Dominus Iesus från 2000) i vilket det slogs fast att protestantiska kyrkor inte är kyrkor i egentlig mening, utan ”defekta ecclesiala kommuniteter” som bara till viss del kan ses som en del av Kristi kropp. Dagen 161102.
 • Rune Imberg: "Vem är det som ska ge upp sanningen?" Trots Svenska kyrkans helhjärtade stöd för påvebesöket finns en skepsis bland lutherska och evangeliska teologer. "Det var ett misstag att bjuda in påven för att fira reformationen," säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Men han framhåller också positiva sidor av besöket. Som att kristna samlas och att media för en gång skull väljer att spegla detta stort. Rune Imberg säger: "Jag tycker att Lutherska världsförbundet gjort ett stort misstag. Jag tror att mötet i Lund kommer att leda till att många fler börjar intressera sig för katolsk tro än för evangelisk, att fler blir intresserade av påven än av Luther." I måndagen gudstjänst fick den lutherska kyrkan uttrycka sin sorg och ånger över vad Luthers proteströrelse fört med sig av splittring, våld och krig. Rune Imberg, som är präst, kyrkohistoriker och lärare vid Församlingsfakulteten i Göteborg, är tveksam till denna typ av förlåtelseakt. "Visst begicks det gravt felaktiga handlingar, men här, menar jag, är det väldigt svårt att avgöra vad som var fel och vad som var rätt. Man kan ju samtidigt fråga sig hur den Svenska kyrkan i dag behandlar sina egna teologiska minoriteter," tillägger Imberg. Världen idag 161101.
 • Historiskt avtal mellan katoliker och lutheraner. Att agera i en anda av enhet. Det var löftet i det avtal som den romersk-katolska kyrkan och den lutherska undertecknade vid påvens besök i Sverige, 499 år efter reformationen. Syftet med gudstjänsten var bland annat att erkänna den skada som katoliker och protestanter åsamkat varandra, bland annat genom de så kallade religionskrigen. Under gudstjänsten talades det mycket om det som förenar lutheraner och katoliker. Undertecknandet föregicks av tre akter i gudstjänsten. I den första förväntades de närvarande, även påvens kardinaler, biskopar och präster, att tacka Gud för reformationens förtjänster. "O helige Ande: Hjälp oss att glädja oss över de gåvor som kyrkan har fått genom Reformationen", bad påve Franciskus. Man syftade på vad som beskrivs som ”återupptäckten av evangeliet” och att människor fick lära sig att själva läsa Bibeln. I nästa akt uttrycktes sorg och ånger för vad Luthers proteströrelse förde med sig av splittring, våld och i förlängningen krig. "O nådige Gud, vi sörjer att även goda handlingar i syfte att reformera och förnya ofta fick oavsiktligt negativa följder", sa den lutherske ledaren Munib Younan. Därefter var det dags att underteckna det historiska dokumentet. I detta förbinder sig parterna, genom fem olika åtaganden, att "hantera framtida situationer i enhetens, inte splittringens, perspektiv". Världen idag 161101.
 • Historisk omfamning mellan kyrkor - påven tacksam för reformationen! I en historisk omfamning stod företrädare för den katolska och lutherska kyrkan enade i domkyrkan i Lund i dag. "Vi katoliker och lutheraner har påbörjat en vandring på försoningens väg," sade påve Franciskus under sin predikan. Som en inledning på 500-årsminnet av reformationen undertecknade påve Franciskus och biskop Munib Younan ett gemensamt uttalande under dagens gudstjänst. Uttalandet förseglades sedan med en omfamning. Gudstjänsten i Lunds domkyrka bevittnades av en krets särskilt utvalda gäster, däribland statsminister Stefan Löfven, kungaparet och utrikesminister Margot Wallström. Händelsen är unik då Lutherska världsförbundet och Vatikanen gemensamt bjudit in till gudstjänst. "Vi katoliker och lutheraner har påbörjat en vandring på försoningens väg. Reformationsminnet 2017 ger oss ett nytt tillfälle att gå den väg som redan tagit form genom 50 år av dialog. Vi får inte resignera inför oenighet och avstånd. Nu får vi möjlighet att övervinna motsättningar och missförstånd," sade påve Franciskus under sin predikan. Det är första gången på 27 år som en påve besöker Sverige. Anledningen till att gudstjänsten förlagts till Lund beror på att det var här Lutherska världsförbundet bildades för snart 70 år sedan. SR 161031. Dagen 161031.
 • Glädje och tveksamhet inför påvebesöket. I dag startar det så kallade reformationsåret, som markerar att det gått 500 år sedan delar av kristenheten bröt med påven. I Lunds domkyrka hålls en gudstjänst med Romersk-katolska kyrkans ledare, påve Franciskus, och Lutherska världsförbundet. Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, tycker att upplägget för reformationsjubileet bäddar för en skönmålning av relationen mellan katolikerna och de samfund som är sprungna ur reformationen. "Man ska inte sopa saker under mattan utan lägga upp allt på bordet," säger han, och pekar på de avgörande frågor som kvarstår trots långsamma närmanden mellan samfunden. "Det ena är auktoritetsfrågan, alltså om det är "skriften allena" eller "skriften och traditionen" som väger tyngst. Sedan är det förståelsen av rättfärdiggörelseläran, där man fortfarande inte är överens. Där tycker jag att man i sin längtan efter enhet slarvar över de skillnader som faktiskt finns," säger han.
  Även pingströrelsen och katolska kyrkan i Sverige har haft en dialog, samtidigt som det finns en dialog på internationell nivå. Den senare började med den sydafrikanske pingstpastorn David du Plessis, som bland annat var med på Andra vatikankonciliet. "Du Plessis fick en profetia om att Gud ville ge förnyelse till hela sin kyrka, även de ”gamla” samfunden. Därför anser vi att vi har ett uppdrag att utföra, och därför ser vi inte att dialogen förminskar vår missionskallelse," säger Daniel Alm. Han berättar att reformationsjubileet och påvens besök fått honom att tänka på David du Plessis. "Han sa: "We would rather have apostolic success than apostolic succession", alltså hellre missionsframgångar än fokus på successionsordningen. Dialogen är viktig. Men det allra viktigaste är att vinna själar för Kristus. Världen idag 161031.
 • Per Ewert: Reformationen behöver fortsätta - på alla fronter. I dag är en historisk dag. Just här i Sverige inleds i dag reformationsåret som når sin kulmen om exakt ett år, 500-årsdagen av reformationens början. Martin Luthers utmaning till kyrkan sände svallvågor som skulle påverka världen under kommande sekler. En sann reformation behövs än i dag, om än med delvis nya frontlinjer. En Timbrorapport i våras visade att Svenska kyrkan i dag är ett av världens mest teologiskt liberala och samtidigt genompolitiserade kyrkosamfund, som har kastat sig djupt ner i samma dike som den katolska kyrkan föll i under medeltiden. Den världsliga och den kyrkliga makten har i Sverige tvinnat sig så hårt tillsammans att det är svårt att se var den ena börjar och den andra slutar. Med sina 95 teser var Martin Luther redo att offra allt för att kalla sin kyrka tillbaka till källorna, tillbaka till Skriften, tillbaka till nåden, tillbaka till Kristus själv, och bort från de inslag som kyrkan anammat utan stöd i Skriften. Hans reformation var nödvändig, men för evangeliskt kristna är den lutherska Svenska kyrkan inte längre någon självskriven banerförare. Världen idag 161031.
 • Därför kommer påve Franciskus till Lund. Han talar om ”blodets ekumenik” och uppmanar kristna av alla samfund att sprida evangeliet tillsammans. Det är ingen slump att det just är Jorge Mario Bergoglio som kommer till Sverige på måndag - för att besegla en vänskapspakt med de lutherska kyrkorna. Det är en missuppfattning att han skulle vara en ”liberal” påve, på väg att ändra kyrkans doktrin i frågor som aborter, preventivmedel, samkönade äktenskap eller äktenskapets helgd och oupplöslighet. Medierna vill se honom som liberal, men det är han inte. Läromässigt skiljer han sig inte från sina företrädare. Han är konservativ i sin syn på kvinnor, talar om den absoluta respekten för livet, stödjer barnaga. Hans engagemang i att förebygga sexuella övergrepp på barn i kyrkan är inte särskilt stort, han har engagerat sig mer i de finansiella och administrativa strukturerna för att reformera den romerska kurian och få bort korruptionen. Franciskus har omvittnat många personliga vänner i kyrkor runt om i världen, inte minst de protestantiska. En av dem är den argentinskfödde världsevangelisten Luis Palau. Dagen 161028.
 • "Vi har lämnat stridigheterna." Det är höst i naturen, på väg att övergå i vinter, men i de luthersk-katolska relationerna töar det. Efter nästan 500 år av fiendskap och djupfryst dödläge bevittnar vi nu i den kalla Norden de första tydliga tecknen på en ekumenisk vår. Antje Jackelén: "Det vi ska komma ihåg här är att vi inte ska gömma undan det som skiljer oss åt, men att vi ska betona det gemensamma." Dagen 161028.
 • Ola Nilsson, ordförande stiftelsen Reformedia: Protesten är (tyvärr!) inte över. Sanningen får inte sopas under mattan i en strävan att överskyla 500 år av gemensam – ofta smärtsam – katolsk-protestantisk historia. Den 3 januari 1521 utfärdade påve Leo X en bulla mot Martin Luther, som fördömde honom som kättare. Också detta hade med texter att göra, som Luther publicerat med början den 31 oktober 1517 (då på en kyrkport) – vilket också räknas som starten för Reformationen. Påvens bulla Decet Romanum gäller dock ännu. Och då inte bara mot Luther, utan mot var och en som är ”lutheran”, det vill säga som förstår kristen tro på samma sätt som Luther. Anledningen till att protestanter inte tillåts fira nattvard tillsammans med katoliker är ju detta, att vi står under bannet från Decet Romanum. När före­trädare för påven tidigare fått frågan om Luther kommer att kunna ”rehabiliteras” har svaret genomgående varit: Nej. Så långt romersk-katolska kyrkan ankommer är Martin Luther för evigt förtappad. För att följa utvecklingen fram till jubileumsdagen år 2017, startar vi nu också projektet "Luthersk upprättelse" och hemsidan protestanter.se. Dagen 161028.
 • Stefan Gustavsson: Luther in i påvens skugga. Är reformationen sakligt sett över? Mitt svar är nej. När katoliker och lutheraner kommer samman i Lund den 31 oktober heter det att man "uppmärksammar" 500-årsminnet av reformationen. Formuleringen på Svenska kyrkans hemsida är medveten; det går ju varken att gemensamt beklaga eller att fira reformationen. För katoliker är besluten vid kyrkomötet i Trient på 1500-talet, som var den katolska kyrkans svar på reformationen, bindande. Nya tvistefrågor har tillkommit genom den romersk-katolska kyrkans tre nya lärobeslut om jungfru Marias obefläckade avlelse (1854), påvens ofelbarhet (1870) och jungfru Marias himmelsfärd (1950). I det nuvarande ekumeniska klimatet tycks frågan om synlig enhet överordnad frågan om trons innehåll. Det är en kontrast som inte är hållbar. Frågan handlar om vilken attityd vi har till våra olikheter: ska frågorna upp på bordet eller ska de sopas under mattan? Detta utgör bakgrunden till att jag, tillsammans med många evangeliska ledare världen över, har skrivit under dokumentet "Is the Reformation Over? A Statement of Evangelical Convictions” (www.isthereformationover.com). Det utgörs av en analys av de viktigaste teologiska skiljelinjerna mellan romersk-katolskt och evangeliskt. En svensk översättning av texten finns på www.sea.nu. När jag i somras besökte Peterkyrkan i Rom möttes man av skyltar som visade vägen till en helig port, som öppnats för pilgrimerna. Påven utlyste i december 2015 ett barmhärtighetens jubelår, med erbjudande om just avlat. För den som med rätt inställning går genom porten mildras botgöringen och tiden i skärselden minskar. För evangelisk tro är detta främmande och understryker att reformationen inte är över. Läran om avlaten bygger ju på läran att Kyrkan som institution förfogar över nåd att dela ut. Dagen 161028.
 • Sven Nilsson: Inte självklart att välkomna påve Franciskus teologi. Peter Halldorfs senaste bok ”Att älska sin nästas kyrka som sin egen” presenteras som ett "Manifest för kristen enhet och ett perspektiv på Petrusämbetet" – det vill säga påvens ställning. Ett problem, som man ofta bortser ifrån när det gäller den romersk-katolska kyrkan, är att den inte entydigt kan uppfattas som en kristen kyrka. Som institution är den också i nästan lika hög grad ett politiskt projekt, en politisk nation med territorium, jurisdiktion och diplomatiska relationer med omvärlden på samma nivå som andra länder emellan. Detta är ett arv från det gamla romerska imperiet. RKK som struktur är i viss mening en religiös variant av romarriket. I den dimensionen är Katolska kyrkan sårbar, vilket har visat sig genom historien. Dess status som politisk spelare kan i sin förlängning utgöra risk för att den blir en del av en kommande korrupt världsregering. Världen idag 161028.
 • Rune Imberg: Luther och den överraskande reformationen. Sedan åtminstone senare delen av 1300-talet hade det funnits reformatoriska tendenser i den västerländska kristenheten. Engelsmannen John Wycliffe (cirka 1330–1384; postumt uppgrävd och ”avrättad” som heretiker 1415) och tjecken Jan Huss (född cirka 1372, kättarförklarad vid konciliet 1415 i Konstanz, därefter bränd på bål) och deras lärjungar föregriper på olika sätt Luthers teologi och kyrkokritik. Luther hade ingen avsikt att bli en kyrkoreformator. Han trodde att han kritiserade ett missbruk som påven och kyrkoledningen inte var medvetna om. Men ju längre tiden gick, desto mer upptäckte han att det egentligen handlade om vad vi nu kallar för ett systemfel. Det liknar stickning: om man drar i en felstickad maska kan det visa sig att man repar upp en stor del av garnet. Ett viktigt begrepp i Luthers teologi är Sola Scriptura. Det innebär att även om traditionen är viktig, kan kristna trosläror bara baseras på Skriften allena, inte som Rom hävdar på Skrift och tradition. Utifrån Luthers syn på Skriften var det naturligt att översätta Bibeln till diverse folkspråk och trycka biblar för att gemene man skulle kunna pröva om kyrkans förkunnelse stämde med Skriften. Kyrkoledningen i Rom valde inte bara att systematiskt förkasta reformatorernas kyrkokritik. Man fördömde även reformatorernas bibelspridning, och den engelske bibelöversättaren Tyndale lät man strypa och bränna i Bryssel 1536. Luther blev 1520 exkommunicerad (utestängd ur kyrkans gemenskap) och levde från 1521 som "fredlös", under dödshot. Världen idag 161028.
 • Markus Holmbom: Enheten med katoliker är inte oproblematisk. Katoliker och protestanter har radikalt annorlunda syn på rättfärdig­görelsen. Det är en av anledningarna till att enheten dem emellan inte är så enkel. Luther hade rätt. Att bli rättfärdiggjord, att som syndare bara av nåd (sola gratia) stå i rätt ställning inför Gud genom att bli tillräknad Kristi rättfärdighet (solus Christus), sker bara genom tro (sola fide) på Kristus. Ingen kyrka som förnekar detta kommer att bestå. Denna kärnsanning i evangeliet har de senaste decennierna genomgått ifrågasättanden i den teologiska akademin och lett till att många lutheraner förlorat både frimodighet och tro. Dagen 161027.
 • Då: varning från kyrkorna Nu: påven välkomnas varmt. När påven förra gången besökte Sverige muttrade de svenska frikyrkoledarna. 27 år har gått. I dag låter det helt annorlunda. Livets ord-pastorn Ulf Ekman gick längst av alla. Han kallade de katolska dogmerna för vidskepelse. Han undrade vad påven hade i Uppsala att göra. Hävdade till och med att katolska kyrkans religiösa system var antikristligt. Som bekant är Ulf Ekman av en annan åsikt i dag. Han har numera gjort Johannes Paulus II till sitt skyddshelgon. Dagen 161026.
 • Varför kommer påven? Efter 500 år av konflikt har katoliker och lutheraner försonats. Historiskt manifesterat av att påven kommer till Lund den 31 oktober. Men varför sker denna försoning just nu? Hör Anna Bubenkos och Samuel Larssons reportage. På 1500-talet splittrade reformationen den katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna såg världens ljus. Sedan dess har katoliker beklagat reformationen medan lutheraner har firat den. Du hör också Sveriges före detta ambassadör vid Vatikanen, Fredrik Vahlquist, om hur nuvarande påve Franciskus gjort det kontroversiella valet att delta i Lund den 31 oktober, något han inte tror tidigare påvar inte skulle ha gjort. SR 161024.
  Här får du svar på frågorna om påven. Påve Franciscus besök i Lund och Malmö väcker många frågor - om ämbetet, katolska kyrkan och den snart 500-årsjubilerande reformationen. Här svarar Yvonne Maria Werner, professor i historia vid Lunds Universitet och expert på katolicismen, på frågorna. Varför kommer påven till Lund? Påven kommer till Lund som ett led i det reformationsjubileum som firas nästa år och för att träffa ledare för Lutherska Världsförbundet, men påven kommer inte för att fira reformationen utan för att medverka i en process som skall leda till försoningen och ökad förståelse mellan katoliker och protestanter. Påven har valt Lund för att det är en mer neutral plats än Wittenberg i Tyskland där Luther verkade, att besöka Wittenberg skulle kunna uppfattas som ett erkännande av reformationen och så långt är inte Vatikanen beredd att gå. SR 161024.
 • Anders Gerdmar: Påven kommer till Sverige, men reformationen har bara börjat. "Det evangelium som bröt igenom i Europa, med början i Wittenberg, var detta: att den rättfärdighet Jesus åstadkom genom sin död på korset, och att vi får ta emot den som en gratis gåva, sker genom tron allena. Detta evangelium får inte förhandlas bort", skriver teologen Anders Gerdmar, apropå att påven tycks bli huvudperson när Svenska kyrkan inbjuder till Lutherjubileum om drygt två veckor. I boken "”Att älska sin nästas kyrka som sin egen" (Artos 2016) välkomnar Peter Halldorf påvens besök: det är ”ett faktum som långt ifrån alla inom den protestantiska och evangeliska kristenheten är medvetna om: reformationen är över!”, skriver han. Citaten speglar förvirringen i svensk kristenhet. För reformationen är sannerligen inte över. Mer än någonsin behöver vi en genomgripande re-formation efter apostoliskt mönster. Katoliker och lutheraner är inte överens om påven, Maria, avlaten, skärselden eller den exklusiva tron att romersk-katolska kyrkan är ”Kristi enda kyrka”. Världen idag 161012.
  Teologisk högskola: Reformationen är inte avslutad ännu. Samtidigt som påve Franciskus besöker Sverige finns det röster som anser att reformationen inte alls är över. Anders Gerdmar är kritisk till höstens påvebesök, som stora delar av kristenheten annars välkomnar. "Jag håller inte med om det Peter Halldorf med flera hävdar, att reformationen är över. Frågorna kring rättfärdiggörelsen som man tycker sig ha löst är inte lösta egentligen. Om man analyserar de dokument som publicerats inför firandet av reformationen blir det uppenbart." Han tycker inte att 500 års kyrklig splittring är över, som det hävdas. "Om rättfärdiggörelsen är man överens om orden men man menar olika saker. Man har inte riktigt gått till botten med de teologiska diskussionerna. Därför är det för tidigt att fira något," säger han. Andra exempel är den romersk-katolska kyrkans exklusivitetsanspråk, påvens ställning och Maria. I ett pressmeddelande skriver Anders Gerdmar att om inte Gud får reformera församlingen efter apostoliska principer har han svårt att se en framtid för densamma. Dagen 161007.
 • Sven Nilsson: "Katolska kyrkan kan bli Uppenbarelsebokens skökoväsende". Organisatoriska initiativ åstadkommer inte enhet. Detta sker på den katolska kyrkans villkor, den lutherska kyrkan tror ju ingenting själv längre, så den kan ju gå med på vad som helst, säger pastor Sven Nilsson inför påvebesöket i samband med 500-årsminnet av reformationen. Han pekar på att katolska kyrkan historiskt har låtit sig utnyttjas som en politisk maktfaktor för korrupta syften. Sven Nilsson menar att betoningen på att ansluta sig till institutionen katolska kyrkan, endast skapar problem och inte är en lösning. Han är dessutom mycket kritisk till den ritual som genomfördes i Lund inför påvens besök, när katolska kyrkans nordiska biskopar samlades till en "högtidlig vigning av våra nordiska länder till Jungfru Marias obefläckade Hjärta". "Det är ju egentligen ett andligt övergrepp på de nordiska länderna. Det är Maria-kulten i den katolska kyrkan som binder människor i ett slags religiöst liv. Det är nästan en ockult dimension i denna kult, som binder människor på ett andligt plan i ett religiöst väsen." Sven Nilsson ser likheter mellan den katolska kyrkan som institution och det skökoväsende som beskrivs i Uppenbarelseboken. "Institutionen katolska kyrkan har en sådan struktur att att den skulle kunna bli det som Uppenbarelseboken talar om. Det är en politisk organisation, och i den dimensionen kan den katolska kyrkan bli en agent, tillsammans med ett politiskt skeende, som leder fram till en typ av världsregering," menar Sven Nilsson. "I det sammanhanget kan den katolska kyrkan som instititution motsvara Bibelns beskrivning av skökan. Det beror på att den katolska kyrkan är sårbar i förhållande till den politiska makten och kan låta sig användas av politiska syften. Det har vi sett historiskt, när den agerar i det politiska fältet har den vi flera tillfällen i historien uppträtt just som skökan. Den har låtit sig utnyttjas som en politisk maktfaktor för korrupta syften och har samverkat med den politiska makten på ett korrupt sätt, fortsätter han och nämner förföljelsen av kristna som skedde redan på 1500-talet i samband med friförsamlingsväckelsen, som ett exempel." Inblick 161003.
 • Bibelböckerna, Maria och avlaten. "Jesus, apostlarna och de nytestamentliga författarna var judar, utom möjligen Lukas, som ändå står mycket nära synagogan. Det finns ingen anledning att anta att de skulle hålla sig med en annan gammaltestamentlig kanon än den judiska gemenskapen gjorde", skriver Anders Gerdmar. Dagen 160910.
 • Biljetter till påven sålde slut på nolltid. En timme. Så snabbt tog de 10 000 biljetterna slut till påven Franciskus besök i Malmö arena. Det blir fullsatt i Malmö arena när påven Franciskus framträder där den 31 oktober. Under sitt Sverige-besök kommer påven förutom Malmö också att besöka Lund. På programmet står bland annat ett möte med kungaparet och en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka. Dagen 160910.
 • Moder Teresa helgonförklarad. Hon fick Nobels fredspris och ägnade sitt liv att hjälpa de fattiga i Indien. Idag förklarade påve Franciskus den världsberömda nunnan officiellt som helgon. Även om hennes metoder var omstridda. Påve Fransiskus håller på att sätta rekord i antal helgonförklaringar; fler än 800 nya helgon de senaste tre åren. Den aktuella kanoniseringen räknas som höjdpunkten, helgonförklaringen av Moder Teresa. SR 160804.
  Teresa fick snabbfil till helgonskap. Hon har hyllats för sitt osjälviska arbete, men även ifrågasatts. Efter en process som varit så ivrig att påvarna har tänjt på reglerna har nu Franciskus helgonförklarat Moder Teresa. Kanoniseringen kommer ovanligt snabbt, bara 19 år efter hennes död. För att vara ett helgon i Vatikanens ögon krävs minst två mirakel på meritlistan. Moder Teresa saligförklarades 2003 efter att det fastslagits att hon (förtydligande: efter sin död) botat en cancersjuk kvinna. Förra året meddelade påve Franciskus, uppbackad av en expertpanel i Vatikanen, att hon utförde ytterligare ett mirakel. Då rörde det sig om en brasiliansk man med flera hjärntumörer, som Moder Teresa enligt Vatikanen lyckades hela. Dessa mirakel – som alltså ligger till grund för kanoniseringen – har också ifrågasatts. Dagen 160904.
  De arbetar vidare i Moder Teresas Kolkata. I den indiska staden Kolkata, tidigare Calcutta, hjälpte Moder Teresa fattiga, sjuka och föräldralösa barn i decennier. På söndag helgonförklaras hon. "Hon är fortfarande närvarande i våra liv och över hela världen. Vi arbetar alla vidare i hennes anda", säger syster Ita. Dagen 160902.
 • Martin Lembke: Även katoliker nekas nattvard. Vem har rätt att ta emot nattvardens sakrament i en katolsk kyrka? Martin Lembke, katolik och doktor i religionsfilosofi, reder ut begreppen. Det enskilda krav som för katolikernas del innebär det största hindret är att de inte har begått någon objektivt allvarlig synd sedan de senast biktade sig, ty till kategorin objektivt allvarliga synder räknas alla typer av irreguljära (mot kyrkans bud stridande) sexuella aktiviteter. Hit hör till exempel alla för- och utomäktenskapliga relationer, inklusive civilt omgifte där annullering av tidigare ingångna äktenskap saknas. Dagen 160830.
 • Vatikanens ekonomichef påstås ha utnyttjat barn. Vatikanens ekonomichef, kardinal George Pell, utreds av australisk polis efter anklagelser om sexuellt utnyttjande av barn. Övergreppen ska ha pågått mellan 1970 och 1990 enligt polisen som har tagit del av detaljerade intervjuer med misstänkta offer. Australienfödde Pell har tidigare varit ärkebiskop i Sydney och var på 70- och 80-talet präst på landsbygden i provinsen Victoria. Han nekar till anklagelserna. Dagen 160727.
 • Både fällda och friade i Vatikanhärva. En domstol i Vatikanstaten dömde i eftermiddags en präst och en PR-konsult till fängelse för att ha läckt hemliga dokument i den så kallade Vatileaks-härvan. Samtidigt friades två journalister. Fittipaldi och hans kollega Gianluigi Nuzzi har skrivit två böcker som avslöjar korruption, maktspel och utsvävningar inom Vatikanen. Bland annat ska pengar ha gått till lyxrenoveringar av prästers lägenheter och helikopterturer över Rom istället för hjälparbete. Uppgifterna har journalisterna fått från en spansk präst och en PR-expert som var anställd av Vatikanen. De båda döms nu till fängelse för att ha läckt de hemliga dokumenten. Det här är kapitel nummer två i den så kallade Vatileaks-härvan. 2013 avgick påven Benedictus XVI efter att hans butler dömts för att ha läckt dokument med liknande innehåll. Även rättegångarna har gett en unik inblick i vad som pågår i Vatikanens innersta kretsar. Den dömde prästen och PR-konsulten har de senaste dagarna gått till attack mot varandra i rättssalen med påhopp om maktspel, kärleksaffärer och homosexualitet. SR 160708.
 • Så tycker pastorena om påven. Påven är populär bland svenska pastorer, och många är också positiva till att Franciskus besöker Sverige i höst. Men väldigt få ser honom som Kristi ställföreträdare på jorden. Dagen 160707.
 • Besvikelse efter ortodoxt stormöte. I helgen avslutades det historiska mötet med ortodoxa ledare på Kreta. Men Misha Jaksic, ortodox samordnare inom Sveriges kristna råd, är besviken över slutdokumenten. "Redan på planeringsstadiet fanns det spänningar mellan Moskva och Konstantinopel. Och att rysk-ortodoxa kyrkan, tillsammans med ytterligare tre kyrkor, bestämde sig för att inte komma till mötet har avslöjat en bekymmersam spricka," säger Misha Jaksic som följaktligen inte ser någon tydlig ortodox vilja till enhet. Hur är synen på lutherska kyrkor? "Om andra kyrkor sägs inget specifikt. Bulgariska kyrkan vill inte ens prata om några andra som kyrkor än de ortodoxa och valde, bland annat därför, att utebli från mötet." Misha Jaksic är likaså kritisk till kyrkomötets dokument om äktenskapet. I slutdokumentet polariseras det ortodoxa äktenskapets sakrament mot andra typer av äktenskapliga och äktenskapsliknande föreningar som, enligt Misha Jaksic, omotiverat ses som hot mot den ortodoxa äktenskaps- och familjesynen. Frågan är samtidigt hur stor legitimitet Kreta-besluten egentligen kommer att få. Att den största lokalkyrkan, Moskvapatriarkatet, valde att bojkotta mötet kan innebära ett hinder. Dagen 160630.
 • Stor pedofilrättegång i Frankrike. En 53-årig fransman står anklagad för att ha förgripit sig på minst 66 unga pojkar i olika länder. Det är det största fallet i Frankrike vad gäller sexbrott utomlands. 53-åringen, som tidigare var chef för ett katolskt ålderdomshem, ska ha förgripit sig på pojkar i åldern 6-17 år, i Tunisien, Egypten och Sri Lanka. Dagen 160621.
 • Tidigare ledare för Östanbäcks kloster blev katolik. Caesarius Cavallin ledde under många år svenskkyrkliga Östanbäcks kloster. Under pingsthelgen upptogs han i Katolska kyrkan. Dagen 1606016.
 • Lukas Berggren: Det är skillnad på att hedra troshjältar och att be till helgon. Steget från att lyfta fram troshjältar som exempel till att helgonförklara människor är mycket långt. För den som vill att Bibeln ska vara yttersta auktoritet för kristen tro är en helgonförklaring allt annat än självklar. Den är i själva verket ett avsteg från – eller tillägg till – en bibeltrogen hållning. På samma sätt som vi kritiserar sammanhang och personer som drar ifrån saker från Guds ord, bör vi rimligen kritisera sammanhang och personer som lägger till saker till Guds ord. För evangeliska kristna borde det vara en självklarhet att sätta punkt där Bibeln sätter punkt. Vi jämställer inte senare traditioner med Guds ord. Att kritisera enskilda läror eller kyrkosystem innebär inte att vi slår på människor, dömer ut enskilda katoliker eller förfaller till någon hetsig "anti-katolicism". Men varje lära måste, ur ett evangeliskt perspektiv, mätas mot vad Bibeln säger om saken. Det gäller såväl läror inom evangeliska sammanhang som katolska läror om till exempel helgon, avlat eller skärseld. Ytterst sett handlar frågan om vad, eller vem, som ska vara yttersta auktoritet för kristen tro. För en evangelisk kristen är svaret självklart: Bibeln. Det går inte att finna bibelstöd för läran om helgon. Den är ett senare påfund och kräver att senare tradition jämställs med bibelordet, vilket är främmande för evangeliskt kristna. Bibeln uppmanar oss att be till Fadern, i Jesu namn. "Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er." (Joh 16:23) Ingenstans uppmuntras vi att be några helgon om förbön. Om nu Fadern ska ge oss vad vi än ber om i Jesu namn finns det ingen anledning att gå via varken Maria, Elisabeth Hesselblad eller någon annan helgonförklarad människa. Det är helt enkelt både obibliskt och onödigt. Vi kan komma direkt inför Fadern, i kraft av Jesu blod. (Hebr 10:19) Världen idag 160610.
 • Sveriges Kristna Råd på plats när Sverige fick nytt helgon. "Helgonförklaringen betyder att Guds verklighet kommer mycket närmare när en person i vår tid och miljö har förvandlats av Guds nåd," sade biskop Arborelius. I den ekumeniska delegationen från SKR ingick bland andra kyrkoledaren Lasse Svensson (Equmeniakyrkan), ärkebiskop Antje Jackelén (Svenska kyrkan), fader Josef Togan (Syrisk-ortodoxa kyrkan) och generalsekreterare Karin Wiborn (Sveriges kristna råd). "Katolska kyrkan i Sverige har visat en stor vishet och stor ekumenisk vilja genom att bjuda in oss ekumeniska delegater att delta," sade Karin Wiborn. "Vi gläds med våra katolska systrar och bröder som har fått ett nytt helgon som dessutom har talat vårt språk," sade ärkebiskop Antje Jackelén. När Elisabeth Hesselblad nu har kanoniserats av Vatikanen innebär det att personen vördas som helgon i i katolska kyrkan över hela världen. Dagen 160606. Kommentar: Helgonförklaringar är inget som är sanktionerat från Gud utan speglar endast en avfällig kristenhets egen religiositet där man inte längre kan se klart vad Ordet säger och tror sig nå Gud via helgon. Förbarma Dig över landet! You tube 5:33.
 • Sverige har fått ett nytt helgon. Vid en högtidlig ceremoni på Petersplatsen helgonförklarades Elisabeth Hesselblad av Påven Franciskus. Detta skedde inför tusentals åskådare och betyder att Sverige fått sitt första helgon efter heliga Birgitta. Efter att påven läste upp helgonförklaringen för Elisabeth Hesselblad bars svenskans reliker fram av en ung kubansk pojke. Han har också en stor del i varför nu Elisabeth Hesselblad blivit helgonförklarad. Alla som helgonförklaras, kanoniseras, måste också vara förknippade med mirakel. I Elisabeths fall handlar det om att pojken som tvååring led av en hjärntumör och därefter tillfrisknade på ett oförklarligt sätt efter svår operation sedan priorinnan på ortens Birgittinkloster bett en förbön för honom. Elisabeth Hesselblad (1870-1957) är annars mest känd för att ha återupplivat den gamla Birgittinorden som grundades 1370 av heliga Birgitta.SR 160605.
 • Tygstycke med påvens blod stulet. Ett tygstycke med en droppe blod från påve Johannes Paulus II har stulits från Kölnerdomen i västra Tyskland någon gång under helgen. Katedralens prost Gerd Bachner väjar i ett uttalande till tjuvarna att "besinna sig" och lämna tillbaka reliken. Dagen 160606.
 • Katolska kyrkan i Sverige växer snabbt. Katolska kyrkan växer i Sverige. Bara under det senaste halvåret har man fått två tusen nya medlemmar. Romerska katolska kyrkan i Sverige har 115 000 medlemmar. En blygsam siffra jämfört med Svenska kyrkans 6,2 miljoner medlemmar, men medan svenska kyrkan tappar drygt en procent per år så växer den katolska kyrkan snabbt. De senaste åren har kyrkan vuxit med tre till fyra procent per år. Varje år konverterar runt hundra personer i Sverige, men den stora tillväxten beror på invandring säger Michel Louise som är registreransvarig. Utöver de 115 000 registrerade medlemmarna som betalar kyrkoskatt beräknar man att det finns 55-85 000 troende som deltar i kyrkans aktiviteter utan att vara medlemmar, som Alex som gick till mässan i förmiddags SR 160605.
 • Sverige får sitt andra helgon. Det är 624 år sedan sist då Heliga Birgitta helgonförklarades. På söndag är det moder Elisabeth Hesselblads tur, en nunna som såg det som sin livsuppgift att på nytt grunda heliga Birgittas klosterorden. Elisabeth Hesselblad föddes i Fåglavik i Västergötland 1870 och dog i Rom 1957. Hon kommer att upphöjas av påven Fransiscus under en mässa på Petrusplatsen i Rom på söndag. SR 160603.
 • Miljardkostnader för pedofilskandalerna i USA. Enligt Catholic Culture innebär detta att pedofilskandalerna i USA har kostat katolska kyrkan totalt motsvarade 27 miljarder kronor sedan 2004. Men där ingår inte utgifter kopplade till rättsprocesser som avslutades innan år 2004. Dagen 160528.
 • Påven i historiskt möte med storimam. Påve Franciskus träffade i dag shejk Ahmed al-Tayed som är storimam vid lärosätet al-Azhar i Kairo, världens mest prestigefulla institution inom sunniislam. Dagens möte, som varade i en halvtimme och beskrivs som hjärtligt, innebär att vänskapliga förbindelser mellan de två troslärorna återställs. Relationerna försämrades när påve Benedictus i ett tal 2006 beskrev islam som en våldsbejakande religion. Dagen 160524.
 • Från katolsk nunna till församlingsbyggare. Som 20-åring blev hon katolsk nunna. I dag leder Roselen Boerner Faccio en evangelisk verksamhet som planterar församlingar i många länder. Hittills har Roselen varit med och planterat 25 husförsamlingar som samlar upp till 10 000 människor en vanlig söndag. Men rörelsen är långt större än så, för samtidigt är det 40 000 människor som följer mötena via webb-tv. Så fungerar internetbaserad kyrkoväxt i det moderna Europa. Världen idag 160510.
 • Katoliker från hela världen vädjar till polska biskopar. Nittio katolska teologer, etikforskare och journalister vädjar nu till Polens katolska biskopar. Kravet: att kyrkan ska backa från stödet till att införa fullständigt abortförbud i landet. I dag är abort förbjudet i polsk lag men det finns tre undantag: då fostret är allvarligt skadat, graviditeten hotar kvinnans liv eller är resultatet av en våldtäkt. I dag genomförs det ett hundratal lagliga aborter i Polen varje år, och tiotusentals olagliga. Enligt kvinnorättsorganisationer leder dagens lagstiftning till att den svarta abortmarknaden blomstrar och välbeställda kvinnor gör abort utomlands. Dagen 160427.
 • Påven presenterar nya riktlinjer för äktenskap. Påven har i dag presenterat nya riktlinjer för äktenskapet, familjen och sexuella relationer, vilka riktar sig till över en miljard katoliker runt om i världen. Som väntat vill påve Franciscus se mer öppenhet och tolerans från kyrkans sida. Det betyder att påven inte ändrar på fundamentet, att äktenskapet mellan man och kvinna är vad kyrkan ska främja och det ska helst vara livslångt. Han skriver att samkönade äktenskap aldrig kan få samma ställning, men manar kyrkan att integrera alla och hålla dörren öppen. Samkönade par, frånskilda, frånskilda och omgifta, borgerligt gifta eller sambo-par ska inte känna sig bannlysta. Kyrkan ska finnas för alla. Irreguljära familjeförhållanden kan ha många förklaringar, skriver påven. Vad gäller preventivmedel är det åter igen det egna samvetet som ska styra ett par eller en familj, inte några dogmatiska regler. Påven Franciscus undviker ordet förbud och att tala om olaglig födelsekontroll, i stället manar han kyrkan att uppmuntra till naturliga metoder, som att avstå från samlag under kvinnans fertila period. SR 160408.
 • Moder Teresa ska helgonförklaras. 19 år efter sin död. Moder Teresa fick Nobels fredspris 1979 och kommer nu att helgonförklaras av den katolska kyrkan den 4 september 2016. Dagen 160316. Kommentar: Det blir en katastrof för katolikerna som får ännu ett populärt helgon att tillbe. Det är Gud man ska be till och inte avlidna människor. Ber man till avlidna kommer man i kontakt med onda andar. Moder Teresa kan varken höra dessa böner eller utföra några under.
 • Elisabeth Hesselblad helgonförklaras i juni. Nu är datumet klart för helgonförklaringen av svenskan Elisabeth Hesselblad. Den 5 juni i Rom händer det - och Stockholms katolska stift planerar en vallfärd. Dagen 160315.
 • Film om sexuella övergrepp hyllas i Vatikanen. L'Osservatore Romano skriver att "Spotlight" har gett röst åt den "djupa smärta" som troende känner över prästers sexuella övergrepp. Tidningen insisterar samtidigt på att filmen inte är en anti-katolsk. "Spotlight", som utsågs till bästa film på Oscarsgalan i helgen, utspelar sig i början av 2000-talet. Handlingen kretsar kring Boston Globe och tidningens avslöjande av hur hundratals barn i Boston hade våldtagits och ofredats av katolska präster – samt hur kyrkan systematiskt hade försökt att dölja brotten. Dagen 160301.
 • Kyrkan och politiken - olika sidor av det polska myntet. Allt färre polacker praktiserar sin tro. Samtidigt har den katolska kyrkan större politiskt inflytande än någonsin. Mitt under den pågående politiska krisen, där regeringens reformer anklagas för att vara odemokratiska och oppositionen protesterar på gatorna aktualiseras frågan: Har Katolska kyrkan i Polen överskridit gränsen när det gäller inblandning politiken? Oppositionen anklagar regeringen för att montera ned den 25 år unga demokratin och omvandla Polen till en religiös nationalstat med Ungern som förebild. Partiet Lag och Rättvisa (Prawo i Sprawiedliwosc) vann parlamentsvalet i oktober 2015 med 38 procent av rösterna, mot det sittande regeringspartiet Medborgarplattformens (Platforma Obywatelska) 24 procent. Sedan 1 aug 2015 är PiS-politikern Andrzej Duda landets president. Dagen 160219.Dagen 160217.
  Protestledare: "Kyrkan har fjärmat sig från mig". Mateusz Kijowski, ledaren för den regeringskritiska landsomfattande proteströrelsen Kommittén till demokratins försvar (KOD), är katolik med rötter i landets kristna demokratirörelse. Han säger att kyrkans inblandning i politiken är ett stort problem. De som uttalar sig mot kyrkans inblandning i dagspolitiken, eller mot den oheliga allians som de facto finns mellan PiS och kyrkan, blir inkallade till sina överordnade. Kan man säga att kyrkan har hjälpt PiS till makten? "Ja, absolut. Både öppet, genom uttalat stöd och på andra sätt. Inför president- och parlamentsvalen bjöd man in PiS-politiker till kyrkliga massmedier och evenemang. Man lånade ut lokaler till valmöten och namninsamlingskampanjer. Presidenten (Andrzej Duda, PiS) har skickat ett öppet hyllningsbrev till Radio Maryja där han tackar stationen för dess insatser för tro, samhälle och fosterland,"säger Mateusz Kijowski. Mätningar visar att det aktiva deltagandet i kyrkans gudstjänstliv har sjunkit dramatisk sedan 2000. I dag är det nere på runt 40 procent. 90 procent av Polens invånare tillhör romersk-katolska kyrkan. 2,3 procent tillhör andra samfund, av vilka de största utgörs av ortodoxa kyrkor. 0,39 procent är protestanter. Av dem är drygt hälften lutheraner. Dagen 160219.
  Präst i kamp för nationalismen i Polen. Jacek Miedlar, romersk-katolsk präst och lärare i katekes på en gymnasieskola, är lika engagerad i kampen för Polens väl och ve som proteströrelsens ledare Mateusz Kijowski. Men där slutar likheten. Jacek Miedlar blev känd för bredare kretsar efter att ha talat under en främlingsfientlig demonstration i sin hemstad Wroclaw i höstas. Rikskänd blev han efter sitt tal under den högerextrema Självständighetsmarschen på nationaldagen den 11 september, där mellan 70.000 och 100.000 nationalister gick man ur huset under budskapet "Polen åt polackerna". Bland talarna fanns politiker från ungerska högerextrema partiet Jobbik. Dagen 160219.
  Jacek Miedlar straffas för högerextremistiska aktiviteter. Den polske högernationalistiske prästen Jacek Miedlar flyttas från sin församling. Anledningen är att han trots uppmaningar inte upphört med politiska aktiviteter. Dagen 160222.
  Katolsk radiostation kritiseras för att sprida hat. Radio Maryja har blivit en maktfaktor i polsk politik och plantskola för ny personal i landets statliga tv. Den katolska radiostationen Radio Maryja har vuxit till ett mediefenomen som lämnar få polacker oberörda. Från att ha varit endast en religiös service med direktsända mässor och böner, är det idag både radio och tv med nyhetsredaktion och politiska pratshower. Allt är finansierat av lyssnarna som donerar pengar, bland annat via särskilda Radio Maryja-sällskap runtom i Polen. Och nu ser deras inflytande ut att växa ytterligare. Sedan PiS-regeringen stärkt sin kontroll över de statliga etermedierna i Polen har flera nyhetsankare och reportrar i public service-tv blivit utbytta mot journalister med bakgrund på Radio Maryja och TV Trwam. De anses allmänt stå regeringspartiet nära och ministrar och partitoppar medverkar ofta i programmen. Men själva Radio Maryja att de är till för de vanliga medborgarna. SR 160303.
 • Polska biskopar i protest mot sina europeiska kolleger. Den Europeiska katolska biskopskonferensen har tagit bort en kritisk artikel om Polen från sin hemsida sedan den mottagit en protest från de polska biskoparna. Artikeln innehöll en analys av den politiska situationen i Polen och riktade kritik mot den polska regeringen. Bland annat kritiserades regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för att försöka begränsa yttrandefriheten och landets katolska biskopar för att de inte har uttalat sig om detta. Artikeln publicerades både på COMECE:s hemsida och i den tryckta tidningen Europe Infos, som är den europeiska katolska biskopskonferensens officiella tidning. Den togs bort från hemsidan sedan COMECE fått ett protesbrev från de polska biskoparna. De anklagade COMECE för att inte ha försankrat artikeln hos sina polska kolleger och för att den "ger uttryck för en subjektiv åsikt". Själva publiceringen kallades för en "inblandning i Polens interna angelägenheter". PiS är ett konservativt högerkatolskt parti nära allierat med katolska kyrkan. Dagen 160217.
 • "Maria-böner anstötliga för evangelisk kristendom". Strax efter nyheten om Ulf Ekmans konvertering till katolska kyrkan samlades kyrkans nordiska biskopar till en "högtidlig vigning av våra nordiska länder till Jungfru Marias obefläckade Hjärta". "Dessa invigningar är exempel på hur stark Maria-kulten är i romersk-katolska kyrkan. Formuleringarna är ju anstötliga för evangelisk kristendom," säger teologen Anders Gerdmar. Inblick frågade Anders Gerdmar, grundare av och rektor för Skandinavisk teologisk högskola, vad det innebär rent teologiskt att katolska kyrkans nordiska biskopar inviger "våra nordiska länder till Jungfru Marias obefläckade Hjärta". "Det är en viktig del av romersk-katolsk teologi att Maria nu finns i himlen med kropp och själ och manar gott för de troende, och man ser henne som alla troendes moder. Hennes förbön är kraftigare än någon annans och denna vill man ska komma Nordens länder och folk till del", förklarar Anders Gerdmar. Han beskriver hur överlåtandet av hela världen till Marias obefläckade hjärta har gjorts av ett antal påvar sedan 1942, men började med en Mariauppenbarelse i portugisiska Fatima 1917 där Maria säger att Ryssland skulle konsekreras till det obefläckade hjärtat, och senast av påven Franciskus 2013. "Överlåtandet av Norden till Marias obefläckade hjärtat är en del av samma rörelse," fortsätter Gerdmar. "Dessa invigningar av olika länder och världen till ”Marias obefläckade hjärta” är exempel på hur stark Maria-kulten är i romersk-katolska kyrkan. Formuleringarna i de böner som används är ju anstötliga för evangelisk kristendom." Han hänvisar till katolska kyrkans egen beskrivning av invigningen: "Invigningen till Guds moder är ett totalt givande av en själv, för hela livet och för hela evigheten, enligt Pius XII, och en gåva som inte är någon ren formalitet eller något sentimentalt, men något effektivt, som omfattar hela det kristna, marianska, livets intensitet och syftar till förening med Jesus, under Marias vägledning." "Att man refererar till Jesus blir närmast en dimridå, eftersom betoningen är så enormt stark på Maria," konstaterar Anders Gerdmar. Inblick 160218.
 • Historiskt kyrkoledarmöte på Kuba. Med kindpussar inleddes det historiska mötet mellan påven Franciskus och den rysk-ortodoxe patriarken av Moskva Kirill. Avslutningsvis skrev kyrkoledarna under ett gemensamt dokument om bland annat situationen för kristna i Mellanöstern. Inför det samlade pressuppbådet skrev Franciskus och Kirill också under ett gemensamt dokument bestående av 30 punkter. Där beklagar de bland annat de historiska motsättningarna mellan kyrkorna och att katoliker och ortodoxa än i dag inte kan fira nattvard tillsammans. De beklagar också situationen i Ukraina och vill förmå parterna att hitta en lösning. År 1964 möttes den dåvarande påven Paulus VI och den ekumeniske patriarken Athenagoras av Konstantinopel i Jerusalem. Året efter lyftes de ömsesidiga bannlysningarna från 1054. Dagen 160210.
 • Lutherska världsförbundet: Vi ska arbeta för enheten. Ledare för Lutherska världsförbundet välkomnar närmandet mellan lutheraner och katoliker i samband med höstens möte i Lund. "Det är historiskt att katoliker och lutheraner gemensamt uppmärksammar Reformationens jubileum," säger de i ett gemensamt uttalande. Det är Lutherska världsförbundets president, biskopen Munib Younan, och LVF:s generalsekreterare, Martin Junge, som i samband med det förestående 500-årsjubiléet av Reformationen vill uppmuntra medlemskyrkorna "att söka vägar för att fördjupa relationerna med Katolska kyrkan, både globalt och på gräsrotsnivå". Dagen 160210.
 • Vatikankritiker lämnar sexbrottskommitté. En brittisk medlem i den kommité som utreder sexuella övergrepp i Vatikanen har lämnat sin post. Anledningen är dock oklar. Dagen 160206.
 • Stora förhoppningar inför påvens besök. 31 oktober kommer påven Franciskus till Sverige. Det är andra gången någonsin en påve kommer hit. Ärkebiskop Antje Jackelén tror att besöket kan få stor betydelse. Påven ska närvara när jubileumsåret inleds den 31 oktober. SR 160125.
  Påven beskrivs som tredje mest inflytelserika. Påven Franciskus är en av världens mest inflytelserika personer med ett engagemang inom en rad olika områden. Påven, som fyller 80 år i år, kommer från Argentina och blev den katolska kyrkans överhuvud 2013. Hans engagemang handlar mycket om flyktingfrågan med budskap om att öppna dörrar och med kritik mot EU:s hantering. SR 160125.
  Fem snabba fakta om Påvens besök i Sverige. Besöket kan bli väldigt kort. Kanske bara några timmar. Sverige är trots allt i utkanten av den katolska världen, och banden till Rom är inte så starka. Katolska kyrkan i Sverige vill förstås ha ett längre besök, men det kanske bara blir landning på Sturup, snabb färd till Lund, mässa i domkyrkan och sedan hem igen. Påven tilltalas med Ers Helighet, och man böjer knä och kysser ring. Men de som får audiens instrueras inte hur de ska agera. Den som säger du får inte kritik. En grupp svenska romer som besökte Vatikanen tog selfies med Franciskus. Det skulle kanske inte hans företrädare accepterat. SR 160125.
  Påven kommer till Sverige. Den 31 oktober anländer påve Franciskus till Lund. Svenska kyrkan står som värd för besöket tillsammans med den Katolska kyrkan i Sverige, och en gemensam gudstjänst kommer att firas med speciellt framtagen liturgi av Vatikanen och Lutherska världsförbundet. Dagen 160125.
  Världen idag 160125.
  Arborelius: Han blev väl trött på alla inbjudningar. Den katolska kyrkans biskop i Sverige, Anders Arborelius, är upprymd över påvens kommande besök. Anledningen till besöket är minneshögtiden för reformationen som ägde rum för 500 år sedan. Syftet är att stärka dialogen mellan katoliker och den världsvida lutherska kyrkan. Dagen 160125.
  Jackelén inför påvebesöket: Stridigheten mellan kyrkorna är över. Visst finns det frågor som skaver, men evangeliet om Jesus förenar oss, säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén inför påvens besök i Sverige. Ärkebiskop Antje Jackelén berättar för Dagen att det hela kommit till via ett initiativ från Vatikanen i samband med att det var dags att uppmärksamma att det gått 500 år sedan reformationen. "Såvitt jag vet är det Vatikanen själv, via enhetsrådet, som kom med förslaget att Lund vore en bra plats. Och det tyckte Lutherska världsförbundet också. Svenska kyrkan har inget emot att vara värd för detta." Dagen 160125.
  Varför kommer påven till Sverige? Påve Franciskus besöker Sverige för att uppmärksamma att det är 500 år sedan reformationen inleddes. Han företräder Katolska kyrkan i mötet med Lutherska världsförbundet. Motiveringen för Lund sägs vara att staden har varit ett viktigt kristet center under lång tid, för såväl katoliker som lutheraner, och därmed en bra plats för ett ekumeniskt möte. Dagen 160126.
  Påvens bön om förlåtelse blev en världsnyhet. Kommer till Lund med ett budskap om förlåtelse och försoning, vilket fått stor uppmärksamhet. Men främst utanför Sverige. Dagen 160201.
 • Katoliker i Manila ber om mirakel. Över 1,5 miljoner barfota katolska pilgrimer har trängts på de smala gatorna i Filippinernas huvudstad Manila för att röra vid en Kristusstaty, Black Nazarene. Minst 150 människor behandlas för olika skador de fått i samband med den katolska festivalen, som är en av världens största. Dagen 160109.
 • Kristna fängslades – vägrade bli katoliker. Sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten­ Chiapas fängslades den 15 december sedan­ de vägrat att bli katoliker. Det uppger en kristen människorättsorganisation i USA. I juni uppskattade ICC att det fanns minst 70 fall av religiös förföljelse mot kristna minoritetsgrupper i fem delstater, där­ibland Chiapas. Varje fall berörde mellan 20 och 100 personer. Dagen 160105.
 • Vatikanstaten samverkar med Palestina. Vatikanens första avtal med palestinierna har - trots israelisk kritik - trätt i kraft, meddelar påveämbetet. Vatikanstaten erkände Palestina som en självständig stat i februari 2013. Och i juni skrevs den nya överenskommelsen, som behandlar Katolska kyrkans verksamhet på palestinsk mark, under. Kyrkan har sedan 1993 diplomatiska relationer med Israel, men något avtal om kristnas rättigheter där har ännu inte kunnat tecknas, på grund av meningsskiljaktigheter om Jerusalems status. Dagen 160103.
 • Priest suspended by the Catholic Church after delivering his Christmas sermon on riding a HOVERBOARD. You tube 151229 1:09.
 • Markus Holmbom: Därför förblir vi protestanter.När protestanter konverterar till katolicismen finns det skäl för oss som är kvar att påminna oss om varför vi inte följer med till Rom. Vi protestanter håller inte med katoliker om att reformationen var ett uttryck för splittring. Vår förståelse är att den romerskkatolska kyrkan har avvikit ifrån sitt apostoliska ursprung. Särskilt avgörande i denna process var Konstantin under 300-talet. Han tog makten över Romarriket med våld och tillskrev sin seger till de kristnas Gud. Genom Konstantin gick kyrkan från att vara förföljd till att bli sanktionerad i hela Romarriket. Det som låter som framgång var djupt förödande. Martyrernas blod som hade varit kyrkans bästa utsäde byttes ut mot en kristen tro som inte kostade individen något. En förhållandevis dynamiskt ledd kyrka blev toppstyrd från Rom. Dessa förändringar ledde till maktkorruption och förvrängningar av tron. Det var därför som reformationen var nödvändig – för att återgå till den apostoliska tro som gått förlorad. Dagen 151222.
 • 7 Christians Jailed for Refusing to Convert to ... Catholicism. International Christian Concern (ICC) has learned that seven Evangelical Christians in Chiapas, Mexico, were incarcerated on December 15 after refusing to convert to Catholicism. State and federal authorities had been informed of threats to illegally expel or incarcerate members of the Evangelical community weeks in advance but have refused to intervene. The imprisonment comes as the culmination of an ultimatum that was given by local officials of Leyva Velazques, a municipality of Las Margaritas, Chiapas, to the local Evangelical community to convert to Catholicism, leave the village, or face prison. According to Luis Herrera, Director of the Coordination of Christian Council of Churches, eight families in the village have succumbed to the ultimatum and signed documents indicating their conversion to Catholicism. The seven who are currently jailed have refused to convert. At time of writing, ICC sources indicated that other Evangelical Christians in the community are continually being summoned before local officials in an effort to force them to renounce their faith. This incident reflects a growing trend of religious persecution in rural areas of Mexico, as well as reluctance by the state and federal government to protect religious minorities. In June, ICC estimated that more than 70 open cases of religious persecution against minority Christian communities, each involving between 20-100 victims, existed in the states of Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla and Guerrero. Charisma 151217.
 • Moder Teresa närmare helgonstatus. Ett utfört mirakel erkänns av påven, vilket underlättar processen. Miraklet erkändes sedan en expertpanel i Vatikanen för tre dagar sedan hävdat att Moder Teresa lyckades hela en brasiliansk man med ett flertal hjärntumörer. Moder Teresa, som dog 1997 vid 87 års ålder, saligförklarades - första steget mot helgonförklaring - 2003 av påve Johannes Paulus II. Dagen 151105.
  Nu ska Moder Teresa helgonförklaras. Nunnan och fredspristagaren Moder Teresa (Anjezë Gonxhe Bojaxhiu), känd för sitt arbete för fattiga i Calcutta i Indien, kommer i september 2016 att helgonförklaras av den romersk-katolska kyrkan. Påve Franciskus har slagit fast det var ett mirakel att Moder Teresa lyckades hela en brasiliansk man med flera hjärntumörer, något som en expertpanel i Vatikanen i veckan meddelade att hon gjort. Det är det andra miraklet som Moder Teresa genomfört enligt Vatikanen och alltså det som nu gör att hon ska helgonförklaras. Det första miraklet, det som gjorde att hon saligförklarades 2003 av påve Johannes Paulus II, inträffade efter hennes död 1997. Då gällde det en kvinna som ska ha botats från en tumör i magen efter att ha haft en medaljong med Moder Teresas porträtt på magen. Men det blivande helgonet har också fått mycket kritik. Många menar att vården som erbjudits på de hundratals missionsstationer som hon varit med och grundat har varit undermålig, med dålig hygien och mat. Något som Moder Teresa själv förklarade med orden "Det finns något vackert i att se de fattiga acceptera sin lott, att lida på samma sätt som Kristus". SR 151218.
 • Sverige får sitt andra katolska helgon. Hon tog tillbaka Birgittasystrarna till Sverige och hjälpte judar under Andra världskriget. Nu har påven beslutat att helgonförklara den svenska nunnan Elisabeth Hesselblad. Hon är det första svenska helgonet sedan heliga Birgitta helgonförklarades 1391. De betyder att de två inte bara är de enda svenska helgonen utan även de enda nordiska. Vi har några lokala helgon också som sankt Erik och sankt Eskil, men de är endast helgonförklarade lokalt av en biskop. Heliga Birgittas och nu Elisabeths Hesselblads helgonförklaringar är de enda som bekräftats av en påve. Dagen 151216. SR 151216. Kommentar: Helgonförklaringar har inget stöd i Nya Testamentet. Att be till avlidna människor är absurt, bara Gud i himmelen kan höra våra böner förutom den demoniska andevärlden.
 • Vatikanen: Katoliker ska inte försöka omvända judar. I ett nytt dokument slås det fast att katoliker inte ska försöka omvända judar - och att de, tillsammans med judar, ska motarbeta antisemitism. Dokumentet slår också fast att de två religionerna är sammanflätade och att Gud aldrig har upplöst sitt löfte till det judiska folket. "Kyrkan måste därför se evangelisation (att sprida den kristna tron) till judar, som tror på den Enda guden, på ett annat sätt än när det gäller människor med andra religioner och världsuppfattningar." Dagen 151213.
  Catholics Shouldn’t Try to Convert Jews, Says New Vatican Document. The Vatican has said that Catholics should witness to their faith but not undertake organized efforts to convert Jews, a significant step forward in the once tense relations between the two faiths. The document released on Thursday (Dec. 10) by the Vatican’s Commission for Religious Relations With the Jews also pushed for greater efforts to fight anti-Semitism. In its most explicit commentary on evangelization regarding Jews, the document said Catholics should take a different approach to Judaism than to other religions. "In concrete terms this means that the Catholic Church neither conducts nor supports any specific institutional mission work directed towards Jews,” said the document, titled “The Gifts and Calling of God are Irrevocable." The Vatican commission produced the new text to mark the 50th anniversary of a groundbreaking document on Catholic-Jewish relations, "Nostra Aetate", in which the church formally rejected the notion that Jews were responsible for Jesus’ death. Christian Headlines 151211.
  Messianska judar: Paulus skulle bli skräckslagen. En messiansk organisation tar kraftigt avstånd från Vatikanens uttalande om att judar inte behöver konvertera för att räddas. David Brickner, ledare för den internationella organisationen Jews for Jesus, säger att idén är "fruktansvärd, speciellt när den kommer från en institution som vill representera en betydande del av världens kristna". Enligt Christian Post noterar David Brickner även att titeln på det aktuella dokumentet från Vatikanen, "Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse", kommer från Paulus ord i Romarbrevet. Men David Brickner menar att Paulus skulle protestera mot hur orden har använts i det här fallet. "Vi tror att aposteln Paulus, vars namn ofta används i Vatikanens dokument, skulle bli skräckslagen över förkastelsen av orden, som han inleder brevet till romarna med: 'Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken'." Dagen 151217.
  Michael Brown: The Vatican Is Wrong: Jews Do Need Jesus. The new statement from the Vatican misunderstands Jesus' own mission to His Jewish people, thereby undermining fundamental tenets of the New Testament along with the very nature of the apostolic witness. Most importantly, the new statement states plainly that the Jewish people do not need to put their faith in Jesus Christ to be forgiven, since their faith culminates in the Torah, in contrast with the Christian faith, which culminates in Jesus. Therefore, we are told, there is no need for the Catholic Church to have a specific mission to convert Jews to Christianity, looking forward to the day when, in the mysteries of God, Jews and Christians will serve God together, shoulder to shoulder. Not surprisingly, this statement has been hailed by Jewish leaders, in particular for its explicit call for the Church not to engage in an intentional, specific outreach to the Jewish people. From my perspective as a Jewish believer in Jesus who is deeply indebted to my Christian friends who reached out to me as a rebellious, heroin-shooting, LSD-using, 16-year-old, hippie rock drummer, it would have been tragic had they thought not to share the Good News with me because I was Jewish. To be sure, the new statement does allow for respectful interaction between the faiths and does not prohibit all Christian witness, but the overall sentiment of the statement, as reflected in numerous headlines, is that "Jews do not need Jesus to be saved," as if they can somehow be included in His salvific act while explicitly rejecting Him as Messiah. If Jesus is not the Messiah of Israel, then He cannot be the Savior of the world. Instead, He should be repudiated as a false prophet, false teacher and false messiah. Many Jewish leaders today have great respect for the Christian faith, saying that while Jesus is not the Jewish Messiah, He is the Christian Savior, but this cannot be true. If He is not Israel's Messiah, He cannot be the Savior of the world. If Judaism, then, is right in rejecting Yeshua as Messiah, there should be no such thing as Christianity, since the essential witness of the New Testament would be false. If the witness of the New Testament is true, then Jews need Jesus as much as Gentiles do. Charisma 151222.
 • Torbjörn Göransson: Jesus, inte Petrus, är klippan. Tyvärr är läran om aposteln Petrus påstådda biskops- eller påveämbete i Rom mycket spridd inom kristenheten. Det är därför inte förvånande att Mikael Karlendal upprepar den och uppenbarligen tror på den (Dagen 27/11). Inget om Petrus som biskop eller påve i Rom finns emellertid omnämnt i Bibeln och inte heller är denna lära historiskt trovärdig. Inte ens Jesus påstod att Petrus var någon klippa som Guds församling skulle byggas på. I stället sa Jesus till Petrus: Du är Petros (liten sten) och på denna Petra (klippa) skall jag bygga min församling. Klippan måste därför, liksom i Bibeln i övrigt, vara Jesus Kristus själv eller Petrus bekännelse av Jesu gudom. Varför inte nöja sig med att tro det som Bibeln säger i psalm 40: "Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan …." Han, Jesus Kristus, är denna klippa och på denna ryms alla som vill tro på Kristus. Dagen 151209.
  Katolska kyrkans anspråk orimliga. När jag läser Mikael Karlendals beskrivning av hur viktig påven i Rom var i den tidiga församlingens historia undrar jag: Hur naiv får man vara? Verkligheten kan som bekant tolkas helt olika beroende på vems perspektiv man utgår ifrån. Dagen 151211.
 • Säkerheten främst när jubelår invigs. När pilgrimerna kommer för att fira Vatikanens jubelår möts de av en militariserad stad. Tusentals poliser och militärer finns redo med skjutklara automatvapen. Mellan 20 och 30 miljoner pilgrimer väntas komma till Rom de närmaste elva månaderna. Vatikanens jubelår är universellt. Det räcker med att vallfärda till en lokal katolsk domkyrka, bikta sig och ta nattvarden. Jubelåret pågår till och med november 2016. Dagen 151208.
  Stort säkerhetspådrag runt katolska jubelår. Det katolska jubelåret – initierat av Påven – inleds i dag den 8 december och fram till slutet den 20 november väntas mer än 25 miljoner människor ha besökt Rom. På grund av huvudstadens historiska och religiösa betydelse är Rom ett uttalat terrormål, bland annat utpekat av den extrema islamiströrelsen IS, enligt polisen. Det förklarar säkerhetsinsatsen. SR 151208.
 • Kyrkofamiljen i öst har växt sig stor i Sverige. Minst 400 000 personer med östkyrklig kulturell bakgrund uppskattas i dag leva i Sverige. Därmed är det också en av de största kyrkofamiljerna. Och tack vare invandringen växer många ortodoxa kyrkor snabbt. Rökelsedoften känns tydligt redan i entrén till serbisk-ortodoxa kyrkan. Hela gudstjänsten sker på serbiska och kyrkoslaviska. Det förstnämnda förstår i princip alla utom Dagens utsände, det sistnämnda är ett utdött språk som enbart används i liturgin och som knappt någon förstår. Enligt de ortodoxa kyrkornas egen statistik fanns det 20122013 drygt 160 000 östkyrkliga kyrkomedlemmar i Sverige. Räknas alla med östkyrklig bakgrund som bor i Sverige, men som inte är registrerade medlemmar, växer antalet till uppskattningsvis 400 000. Dagen 151204.
  Vad kännetecknar det ortodoxa troslivet? Ikonerna spelar en viktig roll. Kyrkorummet ses som ett heligt rum där himmel och jord möts. Likaså är rummet fyllt av heliga ikoner, heliga kors, heliga evangelieböcker och heliga reliker. Många kyrkor saknar kyrkbänkar vilket innebär att gudstjänstbesökarna står upp under hela gudstjänsten. Att komma sent, gå tidigt – och att röra sig i rummet är inte konstigt. Predikstol och orgel är mycket ovanligt. lEnbart män kan bli präster. Prästerskapet har tre vigningar; diakon, präst och biskop. Diakoner och präster kan vara gifta, men äktenskapet måste ha ingåtts innan diakonvigningen. Biskoparna är däremot alltid ogifta och rekryteras därmed ofta från klostren. Enbart ortodoxa får ta del av nattvarden. Efter att prästen bett om att den helige Ande ska förvandla gåvorna till Kristi kropp och blod blandas brödet i vinet – och församlingen mottar nattvarden från en sked. Dagen 151204.
  Här samsas svenska och syrianska. En stor del av de drygt 500 medlemmarna i S:t Markus syrisk-ortodoxa kyrka i Linköping är födda och uppvuxna i Sverige. Men för två år sedan insåg styrelsen att kyrkans liturgi behövde moderniseras. Dagen 151204.
 • Pope Francis visits the evangelical Lutheran community of Rome: "And I wonder: we, Lutherans and Catholics, on what side will we be on that day, the right or the left? There have been many bad times between us …. Think of the persecutions – between us! With the same Baptism! Think of the many people burned alive. We must ask forgiveness for this, for the scandal of division, so that all of us, Lutherans and Catholics, are together in this choice, the choice of service that He has indicated to us, the servant of the Lord". Vatican Information Service 151116.
 • Fem åtalas för läckor i Vatikanen. Fem personer åtalas inom Vatikanen för att ha läckt hemliga dokument och även publicerat dem. Det handlar om två journalister och ytterligare tre personer som ingick i en kommission. De åtalade kan riskera upp till åtta års fängelse. Två nyutkomna böcker granskar omfattande ekonomiska skandaler i Vatikanen. Författare är journalisterna Emilio Fittipaldi och Gianluigi Nuzzi. Nu åtalas de båda tillsammans med tre personer som ingick i en kommission som påven satte upp för att ge råd när det gäller ekonomiska reformer av katolska kyrkan. "Jag kanske är naiv, men jag trodde att de skulle undersöka de som jag pekat ut som kriminella, inte personen som avslöjade brotten," säger Emilio Fittipaldi till nyhetsbyrån Ansa. Förutom Emilio Fittipaldi och Gianluigi Nuzzi är Lucio Vallejo Balda, Francesco Chaouqui och Nicola Maia nu misstänkta. Dagen 151122. Kommentar: Vatikanen har aldrig gillat någon insyn, utan har sopat det som är skamfilat under mattan, allt för att det gudomliga utanpåverket ska se rent ut.
 • Forskare i Oxford ska granska kristna reliker. Universitetet i Oxford har inrättat en religionshistorisk forskningsenhet. "Vi vill undersöka kopplingen mellan reliker som eventuellt härstammar från samma person för att förstå hur materialet har flyttats," säger Tom Higham, expert på radiometrisk datering och initiativtagare till den nya forskningsgruppen. Med hjälp av experter inom bland annat genetik, osteologi (läran om ben), geografi, arkeologi, klassisk grekiska, hebreiska, bysantinsk historia, kyrkohistoria och teologi ska gruppen granska reliker runt om i världen. Målsättningen är att skilja myter från verklighet. Med tanke på att det finns tusentals reliker, som påstås komma från helgon, i kyrkor runt om i världen slår Telegraph fast att många kommer att visa sig vara falska. Faktum är att Tom Higham redan har analyserat ett flertal reliker som sägs komma från Johannes döparen, men där verkligheten visat sig vara en annan. Dagen 151105.
 • Joel Halldorf: Därför vann traditionalisterna. Katolska familjesynoden visar på Europas marginalisering. Under ledning av den tyske kardinalen Walter Kasper har det argumenterats för att omgifta ska få tillträde till sakramenten efter en tids botgöring. Även den svenska katolska tidskriften Signum har uttryckt stöd för denna linje. Slutrapporten från synoden går inte på Kaspers linje, även om somliga – bland andra Kasper själv – hävdar att några formuleringar öppnar för en sådan praktik. Nederlaget för de progressiva visar på två generella trender i den katolska kyrkan. För det första att Europa har gått från att ha en ledarroll i kyrkan till att bli ett varnande exempel. Tyngdpunkten har förskjutits mot det globala syd, där traditionella värderingar har en starkare ställning. Tillsammans med anglosaxiska biskopar bildade dessa en allians som européerna inte kunde rå på. Kristendomens långsamma borttynande i Europa användes mot Kasper och de tysktalande kardinaler som stödde hans linje. Dagen 151105.
 • Vatikanen rasar mot nya böcker. Vanstyre, girighet, nepotism, korruption. Två nya böcker målar upp en nattsvart bild av skandaler i Vatikanen. De båda författarna anklagas för att ha använt sig av stulna dokument. Nuzzi och Fittipaldi har tillbakavisat Vatikanens påståenden med hänvisning till att de bara gör sina jobb. Dagen 151104. Kommentar: Att dokumenten är stulna förhindrar inte att de är sanna. Det är bra om sanningen om Vatikanen läcker ut.
  Påven fördömer läckor till reportrar. Italienska medier har döpt affären till Vatileaks II. Påven Franciskus har hittills hållit låg profil, men nu fördömer han påstådda läckor av känsliga dokument. Han kallar agerandet för "beklagansvärda brott", men understyrker att han kommer fortsätta driva igenom förändringar av Katolska kyrkan. Reportrarna målar upp en nattsvart bild av vanstyre, girighet och korruption inom kyrkan. Vatikanen har fördömt böckerna, där det också hävdas att det gamla gardet gör allt för att hindra påvens reformförsök. Dagen 151109.
  Visselblåsarna kan ha stärkt påvens ställning. "Att stjäla dokumenten var ett brott. Det är beklagligt och inte till någon hjälp," sa påven Franciskus om de avslöjanden som skakar Vatikanen och redan fått öknamnet Vatileaks II. Men avslöjandena rör oegentligheter som påven redan tagit itu med - och ”skandalen” kan i själva verket gynna hans reformarbete. I dag har mycket av korruptionen sett dagens ljus, tack vare Franciskus insatser. Dagen 151110.
 • Två gripna i Vatikanen. En spansk präst och en italiensk kvinna som var medlemmar i en kommission som påven Franciskus satte upp för att analysera reformer av den katolska kyrkan har gripits misstänkta för att ha läckt hemlig information till medierna. På onsdag ska två böcker av de italienska journalisterna Gianluigi Nuzzi och Emiliano Fittipaldi släppas som enligt författarna kommer att avslöja tidigare skandaler i kyrkan. Enligt Vatikanen är böckerna ett resultat av "allvarliga svek" mot påvens förtroende av de två gripna kommissionsmedlemmarna. Dagen 151102.
 • Hög präst gripen i Vatikanen. En man och en kvinna har gripits i Vatikanen misstänkta för att ha läckt hemlig information till journalister. En av dem, 54-årige spanjoren Lucio Angel Vallejo Balda, tros vara den högst rankade i katolska kyrkans centrala administration som någonsin gripits. Han är utnämnd till monsignore, en hederstitel för särskilt förtjänta präster, och näst högste chef för Vatikanens prefektur för ekonomiska frågor. Kvinnan, 33-åriga italienskan Francesca Chaouqui, är PR-expert. De två satt i en kommission som påven Franciskus satte upp för att analysera administrativa och ekonomiska reformer av katolska kyrkans centrala administration, kurian. Enligt ett uttalande från Vatikanen greps de båda i helgen men Chaouqui har nu släppts sedan hon gått med på att samarbeta med utredarna. SvD 151102.
 • Katolska kyrkan brottas med syndernas förlåtelse. I dag kan biktfadern ge syndernas förlåtelse till en ångerfull mördare, men inte till en frånskild och omgift person som kanske tar ansvar för barn och bonusbarn på ett föredömligt sätt. "Detta är det absolut svåraste själavårdsproblemet för en katolsk präst", säger Anders Piltz. Dagen 151016.
 • Få tror att Katolska kyrkan ändrar sin lära. Många katoliker har stora förhoppningar på den familjesynod som just nu pågår i Rom. En mjukare praxis mot dem som i dag på olika sätt anses leva i synd står högt på listan. Få tror dock att kyrkan kommer att ändra sin lära. Dagen 151009.
  Tio svenska katoliker om den pågående familjesynoden. Vad förväntar du dig av katolska kyrkans synod om familjen? Dagen har ställt tre frågor om synoden till nio tongivande katoliker i Sverige. Dagen 151009.
 • Frågor om familj och äktenskap upp på bordet i Vatikanen. I helgen som gick inleddes Katolska kyrkans tre veckor långa synod om familjefrågor i Rom. Under tre veckor kommer 360 företrädare för kyrkan att diskutera samfundets hållning till bland annat omgifta och samkönade par. Arton gifta par och 270 biskopar finns bland den skara som nu samlats till synoden, som fungerar rådgivande åt påve Franciskus. Påven drog igång processen för två år sedan, då han lät skicka ut frågeformulär till kyrkans alla stift, för att få reda på hur katoliker runt om i världen förhåller sig till sin kyrkas doktrin på familjeområdet, och på hur man bäst kan bemöta dagens utmaningar - splittrade familjer, ensamstående föräldrar och ett allt större antal borgerliga vigslar och samborelationer även bland katoliker. Många kommer naturligtvis att vilja följa diskussionerna kring hur kyrkan ska förhålla sig till homosexuella och homosexuella relationer. Bland biskoparna finns dessutom djupa skiljelinjer i synen på katoliker som skilt sig och sedan gift om sig borgerligt med någon annan. Enligt kyrkans lära är det första äktenskapet giltigt – och de efterföljande alltså ogiltiga – om det inte annulleras, blir upplöst, i en särskild inomkyrklig process. Katoliker som lever i dessa nya, enligt kyrkan ogiltiga, äktenskap, kan heller inte ta emot nattvarden. Världen idag 151007.
 • Katolska kyrkans biskopsmöte om familjen är i gång. Katolska kyrkan har inlett sitt sextonde ordinarie biskopsmöte. Föremålet för synoden är familjen. Målet är att enas kring praxis och attityd gentemot medlemmarna i en värld präglad av förändringar. Påven gjorde klart i sin predikan i söndags att kyrkan inte tänker tumma på det arv den fått att förvalta av Jesus själv. Äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna och så ska det förbli. Men han sa också att kyrkoledarna inte får glömma att ”Sabbaten är till för människan, inte människan för Sabbaten”. "En kyrka som stänger sina dörrar är inte trogen sig själv och sin mission. I stället för att vara en bro förvandlas den till en vägspärr," sa Franciskus. Dagen 151006.
 • Påvens klimatutspel kritiseras. När påven nyligen gav sig in i klimatpolitiken var det många som applåderade. Men nu får den helige fadern kritik av forskare som anser att han blundar för problemet med överbefolkningen på jorden. Dagen 150924.
 • Påven: Aborter får förlåtas. Påve Franciskus ger alla präster rätten att förlåta kvinnor som har gjort abort och söker syndernas förlåtelse under den romersk-katolska kyrkans särskilda heliga år, som inleds den 8 december. Det senaste heliga året, eller jubelåret, ägde rum år 2000. Franciskus konstaterar att förlåtelsen inte kan nekas en människa som har ångrat sig även om abort är en grov synd. Dagen 150901.
 • Nu är påve Franciskus klimatbönedag här. I dag är det världsböndagen för skapelsen, en dag som påven pekade ut som speciell bönedag i samband med hans miljöencyklika. Och visst finns det mycket att be för. Inför klimattoppmötet kommer nyheter om att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, och att det om 15 år kommer att släppas ut 10 procent mer än i dag, rapporterar TT. En sådan ökning kan få förödande konsekvener för det globala klimatet. Dagen 150901. Kommentar: Om 15 år har vår värld upplevt ett tredje världskrig, det får förödande konsekvenser för det globala klimatet.
 • Marcus Birro tar timeout. Marcus Birro har medverkat som krönikör och bloggare i tidningen Världen idag. I början av maj berättade han och hans hustru Jonna att de skulle gå skilda vägar. I förra veckan blev det också offentligt att Marcus Birro inlett en relation med en ny kvinna, som också har valt att skilja sig från sin make. Lukas Berggren vill inte gå in på omständigheter och detaljer i frågan, men berättar att situationen får konsekvenser för Marcus Birros medverkan i Världen idag. Världen idag 150717.
  Marcus Birro skriver om ett tumultartat år. I juni skrev skvallerpressen om Birros nya relation med SD:s pressekreterare Martin Kinnunens fru. Ett rykte som snart visade sig vara sant. Som en följd av det pausades hans uppdrag hos de kristna tidningarna Världen idag och Inblick. Han berättar också att kyrkor på löpande band ställde in hans besök. Den senaste månaden har han i flera blogginlägg skjutit skarpt mot just den kristna världen. "Jag var aldrig en av er. Jag har aldrig tillhört någon som velat begränsa mig". Dagen 150804.
 • Stillsamt liv för pensionerad påve. Hans efterträdare har blivit en global superstjärna som ständigt skapar rubriker för sin förnyelse av den katolska kyrkan. I bakgrunden finns en pensionerad påve som nu har tid för både sovmorgon och pianospel. Dagen 150713.
 • Claes-Göran Bergstrand: Är påven vårt hopp i en kaotisk värld? Påven må vara den främste andlige ledaren, men ska han också agera som politisk världsledare? Det oroar mig! Förvånande är att påven ska presentera och underteckna det globala projektet Agenda 21, vid FN:s öppnande den 15 september. Agenda 21 är framtaget av en maktelit, "One World Order", och behandlar miljön, klimatet, fattigdomen och jämställdheten. Man avser att utrota fattigdom och hunger i världen genom att sammanföra nationernas ekonomier! Dagen 150708.
 • Katolska kyrkan i Norge bötfälls med över 40 miljoner. Landshövdingen i Olso har gett sin dom. Oslo katolska stift måste betala tillbaka 40 miljoner norska kronor på grund av medlemsfusk. Biskop Bernt Eidsvig är även personligen anmäld för grovt bedrägeri på 50 miljoner kronor. I det fallet pågår polisundersökningen fortfarande. Dagen 150630.
 • Kristna ledare i Sverige hyllar påvens miljöskrift. Flera kristna företrädare välkomnar påvens uppmaning till ”ekologisk omvändelse”. Equmeniakyrkans Lasse Svensson hoppas att den kan göra avtryck under de internationella klimatförhandlingarna i Paris i höst. Dagen 150623.
 • Vatikanen ställer biskop inför rätta. Vatikanen kommer att ställa en före detta ärkebiskop och ambassadör inför rätta för sexuella övergrepp mot barn och innehav av barnpornografi. I USA har en ärkebiskop och en biträdande biskop avgått efter anklagelser om att ha blundat för övergrepp. Jozef Wesolowski, Vatikanstatens före detta ambassadör i Dominikanska republiken, greps förra året efter att ha hemkallats 2013 och sedan berövats sitt ämbete.Aftonbladet 150615.
  Exbiskop svårt sjuk inför rättegång. Den pedofiliåtalade före detta ärkebiskopen Jozef Wesolowski är sjuk och kan inte vara med när rättegången inleds i dag. SvD 150711.
 • Gunilla von Hall: Påven oväntat tuff mot försenad Putin. Vladimir Putin kom en timme för sent till mötet med påven, och samtalet var inte särskilt hjärtligt. Men påven var tydlig: Putin måste nu "på allvar" stoppa Ukrainakonflikten. Tonen var oväntat rättfram, även om USA velat ha ett fördömande. SvD 150601.
 • Hård kritik mot Vatikanens finanschef. Vatikanens finanschef George Pell anklagas för att ha skyddat präst som begått övergrepp mot barn. Dagen 150601.
 • Patriark på besök i Södertälje. Den syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud, Patriark Ignatius Aphrem II, besökte på måndagen Södertälje för att träffa församlingsmedlemmar. SR 150525.
 • Pope Francis calls Palestinian President Abbas ‘angel of peace’. Pope Francis on Saturday referred to Mahmoud Abbas as “an angel of peace” as the Palestinian leader paid a visit to the Vatican to underscore the good relations between the territories and the Holy See. The pontiff made the compliment during the traditional exchange of gifts at the end of an official audience in the Apostolic Palace, saying his present - a medallion representing the "angel of peace destroying the bad spirit of war" - was appropriate for the Palestinian president since "you are an angel of peace". When Francis in 2014 visited Israel and the West Bank, he called both Abbas and Israeli President Shimon Peres men of peace. Abbas is in Rome for the canonisation Sunday of two 19th-century nuns from what was then Ottoman-ruled Palestine. The new saints, Mariam Bawardy and Marie Alphonsine Ghattas, are the first from the region to be canonised since the early days of Christianity. Abbas on Saturday offered Francis relics of the two new saints. France 24 150516.

 • Spion: Befrielseteologin planterades av KGB. I veckan tas den präst som ses som befrielseteologins fader emot i Vatikanen. Besöket är Gustavo Gutierrez andra sedan Franciskus tillträdde som påve. Vatikanen har visserligen aldrig tagit avstånd från Gutierrez såsom man har gjort med flera andra befrielseteologer. Men att han nu bjuds in igen, och att han fått publicera en bok tillsammans med Troskongregationens nuvarande prefekt kardinal Müller, tas till intäkt för att katolska kyrkans ledning vill rehabilitera den hittills ovälkomna läroströmningen. Samtidigt som detta håller på att ske har en före detta KGB-spion trätt fram och hävdar att det var KGB som skapade befrielseteologin. "Rörelsen föddes i KGB och det var KGB som gav det namnet. Sovjetregimen hade avgörande inflytande när det gällde att sprida befrielseteologin i Latinamerika," säger Ion Mihai Pacepa i en intervju med Catholic News Agency. Pacepa arbetade åt den rumänska säkerhetstjänsten och KGB fram till slutet av 1970-talet, då han hoppade av i USA. Dagen 150515.
 • Kristna palestinier jublar över sina första helgon. Det moderna Palestina får sina första helgon. Det är en stor händelse för kristna palestinier när två nunnor från deras land kanoniseras på söndag i Rom – där president Mahmoud Abbas deltar i ceremonin. Marie-Alphonsine Ghattas (1843–1927) föddes i Jerusalem och grundade sällskapet Dominikanska systrar av det heliga radbandet i Jerusalem, vars nunnor är välkända för sitt arbete i de palestinska områdena. Mariam Bawardy (1846–1878) föddes i byn Ibillin i Galiléen. Hon tillhörde Karmelitorden och grundade bland annat ett konvent i Indien och ett i Nasaret. En tredje palestinier, en salesianermunk, är kandidat för att bli helgon, men processen är ännu inte fullbordad. Dagen 150515.
 • Johannes Paulus II får inte stå på torget. En fransk domstol har beordrat bortflyttning inom sex månader av en staty föreställande påven och numera helgonet Johannes Paulus II. Domstolen har slagit fast att statyn, som är av uppenbart religiös karaktär, kränker torgets sekulära karaktär. Torget i fråga ligger i staden Ploërmel i Bretagne. Domstolsutslaget har föranletts av en stämning ingiven av Nationella federationen för fri tanke, en ungefärlig motsvarighet till svenska föreningen Humanisterna. Federationen uppges ha varit framgångsrik på senare tid i att få kristna symboler bortflyttade från allmänna platser. Dagen 150506.
 • Påven och maffian. Den oheliga alliansen kyrkan-maffian uppstod efter andra världskriget. Maffian, kristdemokraterna och kyrkan behärskade Sicilien i fyra årtionden. Prästerna duperades av maffians hycklande religiositet. Maffians favoritpolitiker satte i samarbete med kyrkans ledare in svarta pengar på IOR, Vatikanens bank. IOR lämnade inte ut några uppgifter. Tiotals miljarder lire var i omlopp i transaktioner och som mutor till politiker och män med kopplingar till maffians värld. Kyrkans förhållande till maffian är bara ett kapitel i en större bok: "Kyrkans förhållande till makten". Ett exempel: 1929 slöt Pius XI Lateranfördraget med den fascistiska staten – trots att man viste vad fascismen stod för. När katolska kyrkan senare slöt ett fördrag – med Hitlertyskland 1933 stod det klart för alla hur antisemitisk Hitlers politik var. Dokument utifrån 150503. Kan ses till 150509.
 • Drottningen bjöd påven till Sverige. Under drottning Silvias besök i Vatikanen passade hon på att bjuda påven till Stockholm, något som påven ska ha ställt sig positiv till. "Sverige ligger honom mycket varmt om hjärtat", säger hon. Dagen 150428. Vatikanen ville veta mer om den svenska sexköpslagen. Var det en engångsföreteelse, eller vill den katolska kyrkan ha ett mer långsiktigt samarbete med Sverige för att motarbeta trafficking? I måndags var såväl barnminister Åsa Regnér (S) som drottning Silvia på plats i Vatikanen. Det är på Vatikanens initiativ som vi är här, berättar barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) via telefon, strax innan hon ska äta middag med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inne i Vatikanen. Dagen 150428.
 • Vatikanen avslutar oväntat granskning av nunnor. Vatikanen har oväntat, två år i förtid, avslutat en granskning av katolska nunnor i USA. "Med tanke på den nuvarande situationen i kyrkan, när Franciskus talar om att inte döma utan om nåd och att se det bästa i människors agerande, var de tvungna att hitta en smidig väg ut ur detta," säger sociologen Michele Dillon som har specialiserat sig på Katolska kyrkan. Dagen 150417.
 • Norsk biskop anmäld för bedrägeri. Under åtta år ökade medlemsantalet med över 200 procent. Nu är biskop Bernt Eidsvig och Oslos katolska stift misstänkta för grovt bedrägeri. Biskopen har erkänt att han kände till den falska medlemsregistreringen. I Norge har arbetskraftsinvandringen ökat kraftigt de senaste åren. Huvudsakligen har medborgare från katolska länder kommit till landet. För att få in katolska invandrare i sina medlemsregister, och därmed få högre ekonomiskt stöd från staten, skrev katolska kyrkan in nya medlemmar utan att fråga personerna själva. Enligt tidningen Vårt land har kyrkan använt telefonkataloger och andra register för att hitta nya namn. Dagen 150327.
 • Norsk biskop kände till bedrägeri. Biskopen i Oslos katolska stift, Bernt Eidsvig, kände till att kyrkan fuskade med medlemsantalet. Kyrkan ska ha lagt till fler än 55 000 medlemmar med tvivelaktiga metoder. Stiftet och dess biskop blev i slutet av februari misstänkta för grovt bedrägeri omfattande 50 miljoner norska kronor. Dagen 150327.
 • Påven kan tänka sig att avgå. Några år till, sedan kanske det räcker, menar Franciskus. "Jag har en känsla av att mitt pontifikat kommer att bli kortvarigt. Fyra eller fem år, eller jag vet inte, kanske bara två eller tre," säger påven i intervjun. samma veva prisar han sin föregångares vägval, och kallade det modigt, och att det som Benedictus XVI gjorde via sin avgång inte borde betraktas som ett undantag utan snarare regel. Dagen 150314.
 • Katolska kyrkan i Norge misstänkt för mångmiljonbedrägeri. I Norge misstänks nu den katolska kyrkan för mångmiljonbedrägeri. Under flera år ska katolska kyrkan i Norge ha fuskat med antalet medlemmar och det har gett kyrkan för mycket statliga bidrag. Nu utreds det katolska stiftet, dess biskop och ekonomichef för grovt bedrägeri. Enligt åklagaren handlar det om bedrägeri på runt 50 miljoner norska kronor. SR 150226.
 • Ex-påven lever livet i tysthet. Benedictus pensionerades den 28 februari 2013 och vistades då några månader i sommarresidenset Castel Gandolfo. Nu är han tillbaka i Vatikanen, där han bosatt sig i ett kloster. Dagen 150226.
 • Påven: Mörklägg aldrig barnövergrepp. Påve Franciskus har skickat ett strängt brev till det katolska prästerskapet där han skriver att det är deras plikt att rapportera övergrepp mot barn begångna av präster. Han tillägger att de inte får låta rädslan för en skandal leda till att de mörklägger sådana övergrepp. Dagen 150205.
 • Präster anklagas för övergrepp. Tio katolska präster och två lekmän anklagas i domstol i spanska Granada för att ha begått eller gjort sig skyldiga till medhjälp till sexuella övergrepp mot en tonårig ministrant. Dagen141228.
 • Robert Granat: Använd trosbekännelsen med måtta! Det finns idag ett förnyat intresse för den gamla apostoliska trosbekännelsen, och det blir allt vanligare i frikyrkan, till och med i församlingar med stor ungdomlig prägel, att denna trosbekännelse läses under gudstjänsterna, något som var relativt ovanligt förr. Allt var inte bättre förr, men den förändring vi ser i församlingarna idag mot större fokus på liturgi, ritualer och sakrament är inte odelat positiv, och det förnyade intresset för den apostoliska trosbekännelsen måste ses i ljuset av hela denna rörelse bort från väckelsekristendom till en mer utpräglad ”kyrkendom”. Trosbekännelse hade säkerligen en viss relevans som verktyg mot gnosticismen under de första århundradena, men det betyder inte att den är inspirerad av Gud på samma sätt som vår bibel är. Av det skälet vore det bättre att kalla den för den post-apostoliska trosbekännelsen, för ska vi vara ärliga så formulerades den inte av apostlarna, utan av kristna som levde flera generationer efter apostlarna. I en tid då evangeliet är ständigt utsatt för nya hot och angrepp är det inte riktigt att luta sig mot utombibliska formuleringar av den kristna tron. Låt oss istället återvända till Guds Ord. Charisma 141211.
 • Report: Catholic Church Losing Ground in Latin America.In just one generation, Latin America has seen the number of people who identify themselves as Catholic plummet, with more people becoming Protestant or dropping religion altogether, a new report shows. The shift is dramatic for a region that has long been a bastion of Catholicism. With more than 425 million Catholics, Latin America accounts for nearly 40 percent of the global Catholic population. Through the 1960s, at least 90 percent of Latin Americans were Catholic, and 84 percent of people surveyed recently by the Pew Research Center said they were raised Catholic. But the report released Thursday (Nov. 13) found that only 69 percent of Latin Americans still consider themselves Catholic, with more people switching to more conservative Protestant churches (19 percent) or describing themselves as agnostic or religiously unaffiliated (8 percent). Charisma 141114.
 • Calling on Pope Francis to Seize the Moment and Reverse Martin Luther's Excommunication.Martin Luther nailed his 95 theses to the door of the church in Wittenberg, Germany, 497 years ago today, Oct. 31. These were 95 short statements protesting abuses in the Roman Catholic Church, of which he was a priest and professor of theology. This simple act turned out to be an epoch event that changed the course of church and world history. The particular abuse of the church that moved him to write these 95 theses of protest was the sale of indulgences whereby one could purchase with money forgiveness of sins and time out of purgatory. If Francis and the Catholic Church are truly serious about forgiveness, mercy and unity, they could demonstrate by planning now to participate in the 500 year celebrations of Luther's epochal act; and contribute to it by removing Luther's excommunication and label as a heretic and recognizing him as a true Christian and teacher of Christian doctrine. Charisma 141031.
 • Anders Arborelius redogör för den katolska familjesynoden.Är det fullständigt omöjligt att ändra kyrkans lära? "Det som kyrkan bestämmer är uppenbarat av Gud för människans frälsning, det är i princip inte möjligt att ändra på. Sedan är frågan vilka konsekvenser det får. Vi har ju de två ledorden Veritas och Misericordia, Sanning och Barmhärtighet. De två måste alltid gå samman. På synoden sa biskoparna: Vi är inte här för att ändra på läran utan för att se hur läran kan hjälpa oss att lösa de pastorala problem som finns och hur vi kan hjälpa människor som hamnar i svårigheter. De pastorala lösningarna kan vara olika vid olika tider och i olika länder." Dagen 141022.
  "Splittrade familjer skapar psykologisk instabilitet." Nu är den katolska familjesynoden över och biskoparna är åter på plats i sina stift. Världen idag har träffat biskop Anders Arborelius. Världen idag 141029.
 • Öppen hållning från katoliker förvånar.Håller den katolska kyrkan på att ändra sin avvisande hållning till homosexuella relationer? Den frågan restes i media sedan Vatikanen i helgen släppt en första rapport från den pågående biskopssynoden om familj och äktenskap. Många kommentatorer påpekade att dokumentet vare sig innebär någon ändring i kyrkans syn på homosexuella handlingar som syndfulla, eller pekar på någon ändrad pastoral praxis. Världen idag 141015.
 • Oenighet ifråga om skilsmässa och omgifte.Biskopssynoden är uppenbart oense om hur den katolska kyrkan skall förhålla sig till frånskilda och omgifta. Vissa talare har starkt framhävt evangeliets utsagor om äktenskapets oupplöslighet: av trohet mot kyrkans lära är det inte möjligt att tillåta frånskilda och omgifta att ta emot kommunionen. Andra har talat om att man borde se till de särskilda omständigheterna och visa större barmhärtighet utan att angripa läran om äktenskapets oupplöslighet. Enligt kyrkans lära lever frånskilda och omgifta i synd och kan därför inte få del av eukaristin. Vilket "läger" som har majoriteten kan man ännu inte yttra sig, enligt Vatikanens talesperson Federico Lombardi: "Synoden är gemensamt på väg", säger han. Också många talare har betonat att man inte kan moralist fördöma människor som ofta lider under sin situation. Man är också ense om att avvisa samkönade äktenskap. "För hela den mänskliga kulturen är ett bröllop endast tänkbart mellan en man och en kvinna", betonade Coccopalmerio. Han uttalade sig också mot en välsignelse av homosexuella par. Många talare förespråkade däremot ett "pastoralt lyssnande" både för frånskilda och omgifta och för homosexuella. Också dem måste kyrkan möta med respekt för deras mänskliga värdighet. Signum 141009.
 • Sammanlevnadens komplexitet behandlades vid synoden. Biskopssynoden tog på onsdagen upp den känsliga frågan om frånskilda och omgifta. De sammanhörande svårigheterna med kyrkans lära om äktenskapet var på eftermiddagen en huvudpunkt i förhandlingarna. Signum 141009.
 • Biskopssynoden – en översikt. Påven Franciskus har beslutat att latinet inte längre skall vara dess officiella språk. Biskop Anders Arborelius är en av deltagarna. Om man ser på de 191 röstberättigade deltagarna finner man följande bild: Mer än en tredjedel kommer från Europa (78), därefter följer Afrika (42) och Amerika (38). Il4 av deltagarna är ordförande i biskopskonferenser och 13 är överhuvuden för de med Rom förenade orientaliska kyrkorna. Till detta kommer 25 från kurian och de tre biskopar som har förberett synoden. Dessutom har påven Franciskus personligen utsett 26 deltagare. Till de 191 röstberättigade deltagarna kommer 16 experter, 38 observatörer och åtta representanter för andra kyrkor. De får inte rösta om slutdokumentet men har en inskränkt rätt att yttra sig. Vid synodens avslutning den 19 oktober firar påven och deltagarna en gudstjänst på Petersplatsen. Vid den saligförklarar han också sin företrädare Paulus VI (1963–1978). Signum 141008.
 • Katolska kyrkan: Nej till partnerskap. En konservativ kardinal och ett gift par satte agendan när katolska kyrkans biskopsmöte om familjen inledde överläggningar i Rom. Att kyrkan inte kommer att ändra inställning till samkönade partnerskap blev klart när synodens moderator, den ungerske kardinalen Péter Erdö, drog upp ramarna för kommande diskussioner. Med hänvisning till den enkät som inför synoden besvarades av katoliker runt om i världen konstaterade han att ”majoriteten av de döpta inte förväntar sig att samkönat partnerskap ska jämställas med äktenskapet mellan man och kvinna.” Han avvisade också ”ideologin kring genderteorierna” som något som ”det inte finns konsensus kring bland den breda majoriteten katoliker”. Kardinal Erdö pekade där­emot ut två andra frågor där man kan ana en försiktig öppning för reformer. Den ena är frågan om annullering av äktenskap, den andra kyrkans förbud mot preventivmedel. Båda rör miljoner katoliker. Dagen 141005.
 • Katolska kyrkan öppnar för ny syn på familjen. Tidigare tabubelagda ämnen finns på agendan när familjesynoden ska syna kyrkornas lära. Skilsmässa och omgifte, samboskap, samkönade partnerskap och preventivmedel finns på listan av de ämnen som ska diskuteras under kyrkans extra­ordinära familjesynod i Rom. Det som ”bråket” huvudsakligen kretsat kring är kyrkans lära om äktenskapets oupplöslighet – en fråga som berör miljoner katoliker och som enligt kritikerna leder till att kyrkan stöter bort och stigmatiserar djupt troende och annars hängivna katoliker. Dagen 141003. DN 141005.
 • Del av Heliga Birgittas arm stulen. Ett gyllene relikskrin där en del av hennes arm förvaras har stulits. "Det handlar om en del av den heliga Birgittas arm som vi hade här och som kyrkan fick 1875," säger Pater Dominik Terstriep, kyrkoherde i S:ta Eugenia katolska församling i centrala Stockholm. Reliken i guld överlämnades till S:ta Eugenia katolska församling från Vatikanen på 1870-talet. Aftonbladet 140929.
 • Ärkebiskop hade datorn full med barnpornografi. Den dator som tillhör ärkebiskopen Jozef Wesolowski som sitter i husarrest i Vatikanen var proppfull av barnpornografibilder. Utredningen talar om över 100.000 bilder och en lång rad videor. Den dator som tillhör ärkebiskopen Jozef Wesolowski som sitter i husarrest i Vatikanen var proppfull av barnpornografibilder. Utredningen talar om över 100.000 bilder och en lång rad videor. Nyheten kommer tre dagar efter att polacken Jozef Wesolowski sensationellt greps inne i Vatikanen, där han snart kommer att ställas inför rätta. Wesolowski som ifråntogs sin prästtitel i somras är misstänkt för att utnyttjat en lång rad minderåriga pojkar sexuellt mot betalning. De brott som Wesolowski nu utreds för har begåtts under hans sista tjänst som Vatikanambassadör i Dominikanska republiken under åren 2008-2013. Påven Franciskus har inlett ett reningsbad inom katolska kyrkan. 1 800 präster som anmälts för sexuella övergrepp är nu föremål för utredning. Igår kom nyheten att biskopen Rogelio Ricardo Livieres får lämna sitt ämbete i Paraguay för att han systematiskt mörkat och täckt upp för pedofiler. Dagens Nyheter 140926.
 • Peres vill se religiöst FN med påven som ledare. Israels tidigare president Shimon Peres anser inte att FN kan hantera religiösa konflikter. I stället föreslår han en ny religiös världsorganisation – och han vill att den ska ledas av påven. "FN har spelat ut sin roll. Det vi behöver nu är en 'Förenade religioner', ett FN för religioner. Det skulle vara det bästa sättat att motverka dessa terrorister som dödar och använder religiös övertygelse som ursäkt." Dagen 140905.
  "The pope listened, showing his interest, attention, and encouragement," Lombardi said, adding that the pope pointed to the Pontifical Councils for Interreligious Dialogue and for Justice and Peace as existing agencies “suitable” for supporting interfaith peace initiatives. The Jerusalem Post 140905.
 • Historiskt påvebesök i pingstkyrka. Påve Franciskus besökte nyligen Evangelical Church of Reconciliation i staden Caserta i södra Italien. Därmed blev han också den första påven någonsin att besöka en pingstkyrka. Inför de cirka 350 församlingsmedlemmarna, som hade samlats i kyrkan, bad påve Franciskus om ursäkt för den katolska förföljelsen av pingstvänner som skedde under det fascistiska styret av landet. Men alla är inte lika positiva över påvens besök i Caserta. AP skriver att flera evangelikala grupper nyligen träffades i staden och att de i ett gemensamt uttalande poängterade oförenligheten mellan deras egen tro och katolicismen. Dagen 140801.
  I sitt möte med cirka 200 pingstvänner, många tillresta från olika håll i världen, bad påven om förlåtelse för hur delar av Katolska kyrkan agerat mot pingstvänner och andra evangelikala kristna under fascisttiden i Italien. Under dessa år deporterades pastorer, kyrkor förstördes och små evangelikala grupper förklarades av regimen som "skadliga för [den italienska] rasens fysiska och mentala identitet", skriver bland annat Vatican Insider. Världen idag 140804.
 • Priest Claims Demon Spirit Is Texting Him After Failed Exorcism. If you've ever cast out a devil, then you know there sometimes is backlash from demon forces. But a Polish priest is putting a whole new spin on retaliation. Charisma 140729.
 • Interreligious Match for Peace. An “Interreligious Match for Peace” will be held on 1 September at 8.45 p.m., at the Olympic Stadium in Rome. The event will involve the participation of world level players and coaches such as Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Javier Zanetti, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Yuto Nagatomo and Samuel Eto'o, and the proceeds will be donated to charity. The idea for the match originates from April 2013, when the Pope met with the Argentine and Italian teams following a friendly match between them. Vatican City, 23 July 2014 (VIS) Charisma 140729.
 • Positiva ord från påven. The Gospel lets you know the true Jesus, it lets you know the living Jesus; it speaks to your heart and changes your life. You can effectively change the type of life you lead, or continue to do what you did before, but you are different, you are born again: you have found that which gives meaning, flavour and light to everything, even to hardship, suffering and death”. The Pope went on to repeat the importance of reading a passage from the Gospel every day; of keeping it in our pockets, our bags, always at hand, as “everything makes sense when you find this treasure that Jesus called 'the Kingdom of God': that is, God Who reigns in your life, in our lives. God is love, peace and joy in every man and in all men. … Reading the Gospel means finding Jesus and receiving this Christian joy, which is a gift from the Holy Spirit”. Vatican Information Service 140728.
 • Påven: Två procent av katolska präster är pedofiler. Påven Franciskus ska ha sagt att det finns tillförlitliga uppgifter som indikerar att runt två procent av alla katolska präster är pedofiler. Siffran två procent ska ha kommit från påvens rådgivare och skulle motsvara drygt 8000 av katolska kyrkans runt 414000 präster. Det finns inga vedertagna siffror för hur vanligt pedofili är generellt sett, men vissa uppskattningar har hävdat att det handlar om mindre än fem procent. Dagens Nyheter 140713.
 • Påven ber pedofiloffer om ursäkt. Påve Franciskus bad i dag om ursäkt för de övergrepp som skett inom katolska kyrkan under ett möte i sitt residens. Han höll även en mässa för att hedra offren - en mässa som är en del av ett större arbete som nu genomförs inom kyrkan, enligt författaren Erik Helmersson, gäst i "Gomorron". svt 140707. Värden idag 140709.
 • Italian Priest Charged with Soliciting Sexual Favors from Desperate Refugees. The Catholic Church in Italy is facing an embarrassing scandal after the arrest of a priest accused of demanding sexual favors from immigrants seeking political asylum in Sicily. The Rev. Sergio Librizzi, who was also the director of the Catholic charity Caritas in the Sicilian city of Trapani, was arrested at his parish on Tuesday (June 24) as he was preparing for Mass. Prosecutors charge that Librizzi sought sexual favors from newly arrived migrants fleeing the Middle East and Africa in exchange for help with residency visas, as well as from the poor who sought help from the charity. Christian Headlines 140626.
 • Rick Warren's praise of Catholic TV. I probably watch it more than any Christian channel. The Berean Call 140601.
 • Samtal om evangelisk och katolsk tro. Joel Sjöberg, förlagschef på Sjöbergs förlag, anordnade förra lördagen en temadag i Korskyrkan i Uppsala med författaren och tidigare katoliken Tomas Dixon. Inom kort anordnar även Svenska Evangeliska Alliansen en samtalsdag på samma tema: evangelisk och katolsk tro. Världen idag 140530.
 • Rick Warren's praise of Catholic TV. I probably watch it more than any Christian channel. The Berean Call 140601.
 • The bondage of religious deception in the Catholic Church. Catholics are taught their redemption comes not from the perfect and finished sacrifice of Jesus on Calvary's cross, but through the repetitious sacrifices on altars. "Every time this mystery is celebrated, the work of our redemption is carried on" (CCC, para. 1068, 1405). This blatantly denies the testimony of Scripture. Jesus "entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption" (Heb:9:12). The sacrifice of the Mass clearly violates God's Word and is a powerful deception that holds Catholics in bondage. Catholics should heed Paul's sermon in Acts:17:23-30. "The God who is Lord of heaven and earth, does not dwell in tabernacles made with hands; neither is He offered with human hands...the Divine Nature is not like gold, or silver or stone." In other words, the Divine Nature is not like flour and water, or an image formed by the thoughts of man. Furthermore, Jesus Christ cannot be offered by the hands of sinful priests. Jesus Christ, the perfect High Priest, offered Himself, the perfect sacrifice, once, to a perfect God who demands perfection. Then He cried out in victory, "It is finished!" There are no more offerings for sin (Hebrews:10:18). The Berean Call 140528.
 • Sven Reichmann: Katolska kyrkan i modern tid. I den nya ekumenikens tecken vill många söka sig tillbaka till de ursprungliga kyrkorna, främst den romersk katolska och den ortodoxa. Ulf Ekman går före till den katolska och Peter Halldorf till den ortodoxa. Låt oss därför se på den katolska kyrkan. Hur skulle det bli om vi skulle följa Ulf till Vatikanen? När vi funderar över detta skall vi påminna oss att påvarna under det så kallade Första Vatikankonciliet (Vat 1) år 1870 med 433 röster mot 2 förklarades vara ofelbara när de i frågor som rör dogmatik och moral yttrar sig ex cathedra (i praktiken betyder detta uttryck bara "å tjänstens vägnar"). En viktig kanal för sådana yttranden är de skrifter - "encyklikor" - som påvar ger ut då och då. Många hoppades exempelvis att den relativt liberale påven Paul VI skulle godkänna det bruk av preventivmedel som många katoliker rimligen använder trots kyrkans påbud. I stället gav han år 1968 ut encyklikan "Humanae vitae" där människolivets helighet betonas och preventivmedel därför avfärdas. Den frågan blev nu bunden för lång tid framåt tack vare ofelbarhetsdogmen. Dogmen om ofelbarhet var en del av den dåtida kyrkans kamp mot modernismen. Påvarna ville kunna säga vad som skulle gälla för goda katoliker även om den sekulariserade omvärlden sa något helt annat. Ofelbarheten sades bero på Kristi trofasthet mot sin kyrka och ansågs därför inte ha med påvens personliga egenskaper att göra. Därmed kunde i praktiken allt som sagts eller skrivits av alla påvar i alla tider bli juridiskt och moraliskt bindande. Vi ska i detta avsnitt följa den man som strax före Andra Världskrigets början kröntes till påve - Eugenio Pacelli. Vid kröningen i mars 1939 var han 63 år och han tog sig namnet Pius XII (Hitlers påve). I likhet med nästan alla sina föregångare tjänstgjorde han fram till sin död (år 1958). Aletheia 140520.
 • Send protestbrev til Mexico! I Mexico, som er hovedsakelig katolsk, opplever mange protestantiske menigheter at de er totalt uønsket i sitt lokalsamfunn. Slik er det også for en protestantisk menighet i San Juan Ozolotepec i delstaten Oaxaca. Kommuneordføreren har erklært at kommunen skal være et protestantfritt område. Etter at borgermesteren truet med å brenne protestantene og kaste likene i en fjellkløft, gikk flere menighetsmedlemmer sammen om en offentlig klage til myndighetene i mai 2013. Istedenfor å gripe inn, økte myndighetene presset mot dem kraftig. Det endte med at ordføreren fikk pastoren og flere menighetsmedlemmer arrestert og torturert i november i fjor. «Vi må rive ned tempelet, lynsje, fengsle og torturere protestantene», oppfordret kommuneordføreren, Cruz González, i full offentlighet. Samtidig fengslet han pastoren for den protestantiske kirken og tre menighetsmedlemmer uten lov og dom. Først etter at nasjonale myndigheter noen dager senere reiste til kommunen, ble de løslatt, med tydelige tegn på mishandling. Ofrene og deres familier våget ikke å bli igjen i San Juan Ozolotepec. Frem til nå er ingen blitt tiltalt for den urettmessige fengslingen, mishandlingen eller ødeleggelsen av eiendom. Stefanus 140501.
 • Påven Franciskus har deklarerat att de tidigare påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II nu är helgon i den katolska kyrkan. Svenska Dagbladet 140427. Dagen 140429.
 • Två påvar helgonförklarade. Aldrig tidigare har två påvar helgonförklarats vid samma tillfälle. Men i dag, söndag, skedde det – och det krävdes en liten modifiering av reglerna för att göra det möjligt. Johannes XXIII var påve från 1958 till sin död 1963. Johannes Paulus II var påve från 1978 till sin död 2005. Svenska Dagbladet 140427.
 • Saligförklarad - men ifrågasatt. Agnes Gonxha Bojaxhiu, mer känd som Moder Teresa som i årtionden tog hand om fattiga och sjuka i Indiens slum och fick Nobels fredspris, är ännu inte helgonförklarad som många tror utan bara saligförklarad. Detta skedde 2003. Det saknas ett andra mirakel för att hon ska kunna upphöjas till helgon. Dessutom har hennes humanitära arbete nyligen börjat ifrågasätts av forskare. Svenska Dagbladet 140426.
 • Man dödad av fallande krucifix. En italienare krossades till döds av ett jättelikt träkrucifix som användes vid firandet inför kanoniseringen av den bortgångne påven Johannes Paulus II. Det 30 meter höga korset tippade av oklar orsak över och föll på mannen under onsdagens festligheter i alpbyn Cevo. Dagens Nyheter 140425.
 • Mikael Karlendal: Inte emot all tradition. Som evangelisk kristen i den protestantiska reformationens huvudfåra – den lutherska och reformerta – hävdar vi inte att Bibeln är enda källan till kunskap och den enda auktoriteten – utan den högsta och normerande. Även kyrkan och traditionen är auktoriteter – sekundära sådana. Världen idag 140414.
  Mikael Karlendal: Vi kan lita på Nya testamentet. Den evangeliska principen om Skriften-allena (sola scriptura) handlar inte om att vi inte får eller kan hålla saker för sanna som inte står i Bibeln, utan snarare om att Bibeln är högsta auktoritet, inte enda, när vi formulerar vad innehållet i vår kristna tro är, det vill säga läran. Vi kan alltså hålla många viktiga och trosrelaterade saker för sanna fast de inte står i Bibeln. Vi förnekar alltså inte detta. Världen idag 140423.
 • Joel Halldorf: Maria är enhetens mor. Hon som är en bild för kyrkan får se hur hennes sons efterföljare strider om henne. Dagen 140321.
  Maria-vördnad är inte avguderi.Får vi tacka Maria för hennes beslut att säga ja till att föda världens frälsare, eller ska vi påminna henne om Jante­lagen? Det undrar katolske prästen Anders Piltz. Dagen 140403. Kommentar: Nej, vi kan inte tacka Maria för någonting därför att hon kan inte höra vårt tack! Maria finns i himlen och är inte allsmäktig som katoliker tror att hon är så att hon kan höra allas våra böner och tack. Det man kommer i kontakt med genom Maria-vördnad och Maria-uppenbarelser är demoniska andemakter som lurat många katoliker till helvetet genom århundradena och gör så även idag.
  Holger Nilsson: Mariasynen har inte bibelstöd. Problemet är att när man tar bort traditionen och de läror som inte finns om Maria i bibelordet, blir det inte mycket kvar av argument för all den vördnad som Katolska kyrkan framhåller för henne. Marias himmelsfärd, eviga jungfrudom, och som förebedjare i himlen, är sådana exempel som inte är grundade i den heliga skrift, som skall vara vårt rättesnöre. Bibelns uppmaning är tydlig: "låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare" (Hebr. 12:2). Detta bibelord kan ses i kontrast till det som Piltz skriver i sitt inlägg om Maria som: "vår tros gemensamma mamma, som under korset anförtroddes som mor till älsklingslärjungen, det vill säga till varje troende." Det är ytterligare ett exempel på något som Bibeln inte lär om Maria, att hon skulle vara trons moder. Dagen 140409.
  Runo Samuelsson: Ingenstans i Bibeln står något om att vi ska vörda, tillbe eller på något sätt se upp till Maria. Tvärtom intog Jesus en märklig hållning till sin mor, kan jag tycka. Han distanserade sig från henne när han hängde på korset. I Johannesevangeliet 19 kallar Jesus Maria för ”kvinna” och fortsätter säga till henne: ”där är din son” och menar Johannes som stod bredvid henne. Så säger han till lärljungen att ”Där är din mor”. Dagen 140409.
  Kjell Waern: Varför göra en karikatyr av icke-katoliker, Piltz? Det skulle kännas bra om Piltz och andra visade lite respekt också inför oss. Min mamma var en mycket gudfruktig kvinna. Jag satt vid hennes sida när hon gick över gränsen in i härligheten. Men då pausade jag min kommunikation med mamma, för så som jag tolkar Skriften så är det min övertygelse att mamma, och alla de andra ”trosvittnena”, inte kan kommunicera med oss som fortfarande lever på den här sidan. Och eftersom Maria, precis som AP själv skriver, är en skapad varelse, så är det min tro att inte heller hon kan kommunicera med oss. Dagen 140409.
  Christian Kastö: Bibeln före traditionen, Anders Piltz. Vad vi har problem med är att Katolska kyrkan envisas med att få insikter vid sidan av Skriften. Att Katolska kyrkan själv bestämt att den är ofelbar är inget argument. Det kan ju faktiskt vilken som helst av alla dessa riktningar hävda. Skillnaden är att de flesta av oss andra inte gör det. Vi undervisar frimodigt det vi tror är mest sant, men vi har inte som lära att vi har hundra procent rätt i allt, överallt och alltid. Det är inte vi som utestänger er från våra nattvardsbord eller förbjuder våra medlemmar att gå till era – det är det ni som gör, Anders Piltz. Dagen 140409.
  Anders Piltz: Traditionsbundna är vi alla. Christian Kastös tes att Bibeln går före traditionen är lätt att motbevisa. Jesus skrev ingen bok utan överlämnade åt sina apostlar att lämna hans undervisning vidare i muntlig form. Tron traderades muntligt och fixerades skriftligt efterhand som ögonvittnena dog. Alltså är traditionen primär i förhållande till boken. Alla Jesustraditioner har berättats om och om igen i den gudstjänstfirande församlingen och där fått sin skriftliga form. Dagen 140415.
 • Stefan Gustavsson: Evangeliska kyrkor närmare apostlarna. Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och direktor för Credoakademin, ger här sin syn på skillnader mellan katolska kyrkan och evangelisk kristen tro. Dagen 140320.
 • Biskopen av Limburg lämnar sin post.Vatikanen har formellt accepterat att den omstridde biskopen av Limburg lämnar sitt ämbete. Biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst har fått öknamnet ”blingbiskopen” för sina luxuösa vanor. Dagen 140326.
 • Utredning om sexuella övergrepp avbröts – nu upptas den igen.Den avbrutna utredningen om övergrepp inom Katolska kyrkan i Tyskland öppnas upp igen. Under de kommande 3,5 åren kommer representanter för flera tyska universitet att gemensamt samla in och analysera information från tidigare decennier för att avgöra hur vanligt förekommande sexuella övergrepp har varit. Dessutom ska de titta på hur kyrkans personal har agerat efter anklagelser om övergrepp. Dagen 140326.
 • Foster-mirakel kan gjøre eks-pave til helgen.Moren betrodde sitt syke, ufødte barn til avdøde pave Paul i stedet for å ta abort. Det skjedde midt på 90-tallet. Historien er dukket opp i forbindelse med arbeidet for å gjøre Paul VI til helgen i Den katolske kirke. Dagen 140314.
 • Påven talade om kristen enhet med trosrörelsepastorer.Deltagarna på Kenneth Copelands årliga pastorskonferens fick en oväntad videohälsning från påve Franciskus. I den sju minuter långa filmen talar påven om kristen enhet samtidigt som han ber om förbön. Dagen 140301.
 • Påvesten vandaliserad i Uppsala. Under den gångna helgen har en eller flera personer vandaliserat minnesstenen från den tidigare påven Johannes Paulus II Sverige- och Uppsalabesök 1989. Världen idag 140306.
 • Pope's Video Fulfills Prophecy. Pastor Doug Batchelor (sjundedagsadventist) synar ett tal av Biskop Tony Palmer (anglikansk biskop med nära relation till påven) på en karismatisk konferens där Kenneth Copeland (77) entusiastiskt hyllar Pope Francis (77) på grund av enheten i deras tro (!). Biskop Tony inbjuder sedan Pastor Kenneth till Vatikanen. Kenneth Copeland: Himlen är överlycklig över det här. You tube 42:07 140228.
  Pope's Video Fulfills Prophecy Part 2. Påven Franciskus har kanoniserat två av sina föregångare (Johannes 23 och Johannes Paulus 2) så att man kan be till dem. 1 Tim. 2:5 ""For there is one God and one Mediatior between God and men, the Man Christ Jesus. You tube 14:44 140604. Kommentar: Angående boken "The Great Controversy" - Ellen G White var en falsk profetissa.
 • I litet land dricks det vin i stora mängder.Ett land utmärker sig som världens i särklass mest vindrickande nation, räknat per capita. Och det är varken Frankrike, Spanien eller Italien det handlar om. Inte heller Sverige. Rätt svar är... Vatikanstaten (!). Dagens Nyheter 140225.
 • Vatican City drinks more wine per person than anywhere else in the world. The figures show that residents of the Vatican consume 74 litres of wine on average – roughly equivalent to 105 bottles over the course of a year. That’s around double the amount drunk by the average person in France or Italy as a whole, and triple the quantity consumed in the UK. The Independent 140224.
 • Anders Arborelius tar plats i ett påvligt råd. Påven har utnämnt den svenske biskopen till rådgivare vid det Påvliga rådet för lekfolken. Man arbetar med de många lekmannarörelserna som finns inom den, med ungdoms– och kvinnofrågor samt med sport. Dagen 140219.
 • Katoliker tycker inte som kyrkan. Skilda och omgifta katoliker lever inte i synd. Och präster borde få gifta sig. Det anser merparten av europeiska och latinamerikanska katoliker – och förkastar därmed delar av sin egen kyrkas lära. Den största splittringen mellan lära och verklighet gäller preventivmedel. Runt 90 procent av katolikerna i Europa och Latinamerika tycker att man ska få använda preventivmedel. Något överraskande är även stödet för kvinnor i prästämbetet är relativt stort. Dagen 140214.
 • SEA: Feministministrar behöver markera mot Femenattacken. Jämställdhetsministern och demokratiministern behöver markera mot Femenattacken mot katolska domkyrkan, trots att de stödjer aktivisterna i sak. Det kräver Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson. Världen idag 140206.
 • FN till Vatikanen: Gör er av med alla pedofiler. FN riktar massiv kritik mot Vatikanen för dess sätt att hantera de många övergreppskandalerna inom kyrkan. I en ovanligt hård rapport kräver FN:s barnrättskommitté att Vatikanen omedelbart gör sig av med alla personer som den vet eller misstänker har våldtagit eller utfört andra övergrepp på barn. Misstankarna måste sedan utredas av rättsinstanser, skriver kommittén i sin rapport. Kommittén består av 15 experter och har till uppgift att se till att barnkonventionen följs. Nyligen grillade den representanter för Vatikanen om övergreppen. "Kommittén uttrycker djup oro över att när den heliga stolen har hanterat barn som fallit offer för olika slags övergrepp så har den systematiskt satt kyrkans och de misstänkta förövarnas rykte före barnens skydd av barnen", står det i rapporten. Dagen 140205.
 • "Vi är en församling i chock". Biskop Anders Arborelius citerar Jesus när han kommenterar den avbrutna mässan i Katolska domkyrkan i Stockholm." ... de vet inte vad de gör", säger han med syfte på de tre kvinnorna från den feministiska protestgruppen Femen. Dagen 140204. Världen idag 140203.
 • Elisabeth Sandlund: Osmaklig aktion av Femen i luddigt syfte. Saken blir inte bättre av att den för arrangerade provokativa fotografier välkända Elisabet Ohlson Wallin var närvarande. Hon upprördes inte över kränkningen av kyrkorummet utan över hur aktivisterna behandlades. Dagen 140131.
  Lukas Berggren: Offer och förövare i Femen-attacken. Hade inte grundfrågan - den om aborträtten - varit så kontroversiell hade förmodligen fler talat. För ponera det omvända scenariot, att abortmotståndare hade stormat valfritt sammanhang. Då hade sympatierna i kvällspressen knappast varit till aktivisternas fördel. Världen idag 140205.
 • Katolsk präst åtalas för penningtvätt. Italienska myndigheter har väckt åtal mot en präst som jobbat som revisor för Vatikanen. Nunzio Scarano anklagas, tillsammans med två andra personer, för penningtvätt och falskt vittnesmål. Enligt nyhetsbyrån Reuters har dessutom 52 andra personer utretts av italienska polismyndigheter. Dagen 140122.
 • Vatikanen grillades om sexövergrepp. Representanter för Vatikanen kritiserades i skarpa ordalag när FN:s barnrättskommitté ordnade en utfrågning om sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan.Ärkebiskop Silvano Tomasi svarade att sådana brott aldrig kan rättfärdigas. Dagen 140117.
 • Tionde stiftet i USA i konkurs. Stockton katolska stift i Kalifornien har ansökt om konkurs. Om ansökan beviljas blir Stockton det tionde stift i USA som går bankrutt till följd av de sexuella övergreppen. Dagen 140115.
 • Time Magazine: Påven är "Person of the year". Ansedda Time Magazine utser årligen en "person of the year", utnämningen går till någon som stått ut under året. 2012 var den personen amerikanska presidenten Barack Obama, i år är det påve Franciskus som får utmärkelsen. Världen idag 131211.
 • Vatikanen ger inte svar om sexövergrepp. FN:s barnrättskommitté får inte något uttömmande svar om de sexuella övergreppen inom Katolska kyrkan. Vatikanen menar att det är en inomkyrklig fråga. Dagen 131206.
 • Ulla Gudmundson blir pensionär och lämnar jobbet som ambassadör vid den Heliga stolen. Avtackningen i Vatikanen innehöll även ett personligt avsked med påve Franciskus. Till mötet hade Ulla Gudmundson tagit med sig Martin Lönnebos frälsarkrans, en italiensk översättning av boken ”Halva himlen: att skapa möjligheter för världens förtryckta kvinnor”, samt en lista på 50 katolska kvinnliga teologer med telefonnummer och mejladresser. Dagen 131205.
 • Wilfrid Stinissen har avlidit. Han blev 86 år. Världen idag 131204.
 • Sven Nilsson: Den ofullbordade reformationen. Vi närmar oss raskt 500-årsjubileet av den lutherska reformationen, som anses tog sin början med att Luther år 1517 spikade upp sina 95 teser på porten till Allhelgonakyrkan i Wittenberg. Sammanfattningsvis kan de beskrivas som en protest mot rådande doktriner, ritualer, ledarskap och själva kyrkostrukturen i den romersk-katolska kyrkan vilket ledde till skapandet av nya nationella protestantiska kyrkor. Det skall bli intressant att se hur den svenska lutherska kyrkan skall möta utmaningen att celebrera denna kyrkohistoriska händelse. Om man ser till vad Luther egentligen var ute efter måste man konstatera att mycket blev ofullbordat när alla hänsyn tagits till furstarnas villkor för att beskydda den nya rörelsen. De som egentligen förvaltade Luthers ursprungliga radikala intentioner var den samtida friförsamlingsrörelsen, vilken fick sitt starkaste uttryck i den baptistiska delen av reformationen. Eftersom både den lutherska och kalvinska grenen av reformationen utvecklades till statskyrkor med i princip samma institutionella struktur som den romersk-katolska kyrkan har man beskrivit friförsamlingsrörelsen som den ”tredje reformationen”. Hemmets Vän 131121.
 • Holger Nilsson: Läs inte in Maria i allt. I Uppenbarelseboken 12:1 läser vi: ”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud”. I ett annat bibelställe läser vi också om stjärnor, månen och solen, det är 1 Mos. 37:9: ”Sedan hade han en annan dröm som han berättade för sina bröder. ´Jag har haft en dröm igen´, sade han. ´Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.” Det är en dröm som Josef hade, vilken omtalas här. Vi ser att det talas om elva stjärnor som bugar sig för Josef, han var själv den tolfte stjärnan. Detta talar om Israels tolv stammar och det är därför logiskt att också se att det handlar om Israel i Uppenbarelseboken 12:1. Dagen 131114.
 • Biskop med lyxvanor avstängd. Räkenskapens tid är inne för den omstridde biskopen av Limburg i Tyskland. Vatikanen har stängt av honom från ämbetet, medan hans utlägg synas. Franz-Peter Tebartz-van Elst har fått öknamnet "blingbiskopen" för sina luxuösa vanor. Bland kritiken mot honom förekommer annars en resa i affärsklass till Indien och en ny tjänstebostad för omkring 2,9 miljoner euro (drygt 25 miljoner kronor) med storslagen matsal och ett badkar för 15 000 euro. Utläggen har bekostats med medel som kyrkan får ta in genom beskattning. Dagen 131018.
 • Katolsk teolog vill ha assisterat självmord. Den schweiziske teologen Hans Küng avslöjar att han överväger assisterat självmord. Dödshjälp accepteras dock inte i Katolska kyrkan där han verkade i många år. Küng, 85 år, lider sedan flera år av Parkinsons sjukdom. Dagen 131009.
 • Präst utesluten ur Katolska kyrkan för liberala åsikter. En australisk präst har blivit utesluten ur Katolska kyrkan för att ha propagerat för ordination av kvinnliga präster. Han är den förste som exkommuniceras på den grunden under den nye påven Franciskus. Fader Reynolds har länge varit känd som rebell inom kyrkan: han har öppet propagerat för att kvinnor ska ordineras till prästämbetet och deltagit i marscher till stöd för samkönade äktenskap. Han har också deltagit i vigningar av homosexuella på trappan till det australiska parlamentet. Dagen 131003.
 • Två påvar blir helgon samma dag. De tidigare påvarna Johannes Paulus II och Johannes XXIII kommer att helgonförklaras vid en gemensam ceremoni den 27 april nästa år. Att påvarna kanoniseras samma dag är historiskt. Med den dubbla helgonförklaringen hoppas Katolska kyrkan överbrygga en spricka mellan konservativa och mer liberala krafter, tror en bedömare. Dagen 131001.
 • Ex-påven till attack mot Dawkins. Benedikt XVI förnekar anklagelser om att dölja sexuella övergrepp i katolska kyrkan. Kallar världsberömde ateisten Richard Dawkins bok för "science fiction". Dagen 130929.
 • Franska imamer närmar sig påven. En grupp franska imamer deltog vid ett möte med påven Franciskus på onsdagen. Syftet var att knyta band till moderata krafter och distansera sig från islamistisk extremism. Dagen 130926.
 • Forskare varnar för heligt vatten. Vatten vid kyrkor och andra religiösa platser i Österrike innehåller ofta bakterier och avföring. Nu uppmanas troende människor att undvika vattnet - speciellt i sjukhuskapell. Endast 14 procent av vattenproverna var rena från avföring och ingen av källorna kunde rekommenderas för användning som dricksvatten. Enligt forskarna innehöll det testade vattnet, bortsett från avföring, även nitrater från jordbruk och bakterier som kan orsaka inflammatorisk diarré. Dagen 130920.
 • Präst fick 50 år för barnporr. En katolsk präst i Kansas City har dömts till 50 års fängelse för att ha tagit hundratals pornografiska bilder av småflickor, den yngsta två år. Dagen 130913.
 • Europeiska Evangeliska Alliansen: Italienska evangelikaler tvingas lämna kyrklokaler. SEA:s europeiska motsvarighet EEA rapporterar om hur politiker har tvingat flera evangelikala mötesplatser i Italien att stänga den senaste tiden. 16 evangeliskt kristna grupper, varav många är migrantförsamlingar har fått lämna sina lokaler sedan augusti 2011 fram till förra veckan. EEA har fått liknande rapporter från Spanien och Frankrike. SEA 130913.
 • Pope Francis to consecrate the world to Immaculate Heart of Mary. Pope Francis will consecrate the world to the Immaculate Heart of Mary on October 13. The consecration will take place as part of a pilgrimage that will bring thousands of members of groups promoting Marian piety to the Vatican. The Shrine of Our Lady of Fatima in Portugal announced in early August that Pope Francis requested that the original statue of Our Lady of Fatima be brought to the Vatican for the celebration. Catholic Herald 130822.
 • Katolsk präst i Norge hade sex med 15-åring. Mannen har erkänt och fråntagits sina befogenheter som präst. Dagens Nyheter 130820. Dagen 130821.
 • ”Vem är jag att döma homosexuella?” I ett för katolicismen unikt uttalande öppnar påve Franciskus dörren för större förståelse för homosexuella män. Han sa vidare att han inte kommer att fördöma präster för deras sexuella läggning. Svenska Dagbladet 130729.
 • Pius XII founded Vatican Bank accused of hiding Nazi-money. The Institute for Works of Religion was founded by Pope Pius XII in 1942. The institution is run like an Investment Bank for the Pope, and is commonly known as the Vatican Bank. This Catholic institution was not organized as a bank before 1942. Pope Pius XII was already in 1946 accused by the American Intelligence for laundering money and gold for the defeated Nazis. Ivar Fjeld 130726.
 • Katolska kyrkan reagerar mot lagförslag. Nu kommer ett lagförslag som ska förlänga preskriptionstiden för övergrepp mot barn i Kalifornien. Katolska kyrkan reagerar starkt. Katolska kyrkans stift i Kalifornien har fått betala motsvarade sju miljarder svenska kronor i förlikningar. Dagen 130716.
 • UN Presses Vatican Over Child Abuse in Catholic Church. A United Nations human rights panel has posed a list of tough questions to the Vatican about child abuse by Catholic priests, a potential embarrassment for Pope Francis a few months into his papacy. The U.N. Committee on the Rights of the Child (CRC) asked for "detailed information on all cases of child sexual abuse committed by members of the clergy, brothers or nuns" since the Holy See last reported to it some 15 years ago, and set November 1 as a deadline for a reply. Charisma 130711.
 • Johannes Paulus II blir helgon. Den förre påven Johannes Paulus II kommer att helgonförklaras före slutet av året, säger Vatikanen.
 • Södertälje får lärjungabesök - av en liten benbit som tillhört aposteln Tomas. Jesu lärjunge Tomas befinner sig nu i Sverige i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje. Dagen 130705. Kommentar: Fullständigt surrealistisk kristenom. Ingen kan heller veta om traditionen har bevarat rätt skelett. "Låt de döda begrava sina döda", sa Jesus till dem som då tappat fokuset på förkunnelsen av Guds rike.
 • Biskop gripen i Vatikanutredning. PEn italiensk biskop har gripits i samband med en omfattande utredning av Vatikanens skandalomsusade bank. Biskopen kommer från Salerno i södra Italien, rapporterar Corriere della Sera. Enligt biskopens advokat, Silverio Sica, anklagas hans klient bland annat för bedrägeri och korruption. Nyhetsbyrån AP uppger att biskopen ska ha varit inblandat i försöken att föra in motsvarande drygt 180 miljoner kronor till Italien från Schweiz. Dagen 130628.
 • Påve vill utreda Vatikanens bank. Påve Franciskus har tillsatt en särskild kommission som ska utreda Vatikanens skandalomsusade bank. Vatikanens bank har länge omgivits av rykten om korruption och penningtvätt. I fjol dömdes förre påvens butler till fängelse för att ha stulit och läckt dokument som avslöjade vanskötsel. Bankens chef tvingades avgå på grund av skandalen. Svenska Dagbladet 130626.
 • Katoliker och lutheraner enas om reformationen. Katoliker och lutheraner är på väg att enas om en gemensam framställning av reformationshistorien. Vid ett rådslag i Genève tidigare i veckan mottog Lutherska världsförbundet ett studiedokument med titeln "Från konflikt till gemenskap". Dagen 130622.
 • Ryskortodoxa undviker Bibeln, kyrkan och bönen. En majoritet av de ortodoxt kristna i Ryssland uppger i en ny studie att de inte har läst Bibeln eller andra kristna skrifter. Bön och kyrkbesök är också relativt ovanligt. Ungefär 64 procent av Rysslands drygt 140 miljoner invånare uppger enligt den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti att de tillför den ryskortodoxa kyrkan. Men drygt hälften av dessa, 52 procent, säger att de aldrig har läst Bibeln eller andra kristna skrifter. Dagen 130619.
 • Krister Nordin: Bibeln talar inte om en skärseld. Nya testamentets samlade undervisning talar inte om en skärseld efter döden där en reningsprocess pågår av dem som under sitt liv, genom tron på Jesus och av nåd, fått sina synder förlåtna. ”...?denna slutliga rening av de utvalda” (KKK, paragraf 1031). Villoläror liknande den om skärselden hotar att dränera evangeliet på dess kraft att frälsa, hela och befria människor. Evangeliet är ingen människas eller kyrkas, det är Guds. Det enda vi kan göra för att det inte ska förlora sin kraft är att förvalta det på ett sätt som är troget mot Jesus, Ordet, uppdraget vi fått och den Ande som är ingjuten i våra hjärtan. Dagen 130619.
 • Prislappen för pedofilskandalerna i USA: 17 miljarder. Nästan 17 miljarder kronor. Så mycket har pedofilskandalerna kostat de katolska stiften i USA under de senaste åtta åren. Sedan 1950 har fler än 6.900 personer inom kyrkan anklagats för övergrepp. Det finns 195 katolska stift i USA, varav 32 är ärkestift, vilket betyder att de leds av en ärkebiskop. Åtta katolska stift i USA har mellan 2004 och 2012 begärts i konkurs till följd av förlikningar och skadestånd till offer för sexuella övergrepp. Dagen 130530.
 • ">Eucharistic adoration. The Holy See presented two major events of the Year of Faith: a worldwide Eucharistic Adoration and the Day Celebrating the Evangelium Vitae. The first of these events, the Worldwide Eucharistic Adoration, will be broadcast from St. Peter’s Basilica next Sunday, 2 June from 5:00pm-6:00pm local time. Its theme is: “One Lord, One Faith”, which was chosen to testify to the deep unity that characterizes it. “It will be an event,” Archbishop Fisichella explained, “occurring for the first time in the history of the Church, which is why we can describe it as ‘historical’. The cathedrals of the world will be synchronized with Rome and will, for an hour, be in communion with the Pope in Eucharistic adoration. There has been an incredible response to this initiative, going beyond the cathedrals and involving episcopal conferences, parishes, lay associations, and religious congregations, especially cloistered ones.” Vatican Infromation Service 130528.
 • Henry Stålgren: Många frågor om tron på skärselden. Rövaren hade knappast presterat några 'goda gärningar' men hamnade inte i någon skärseld. Det är tragiskt att Katolska kyrkan fortsätter att undervisa om denna förfalskade lära om skärselden – som märkligt nog inte definierades förrän på 1400-talet – vid konciliet i Florens. Än i dag läses böner för de döda vid katolska mässor – för att förkorta tiden för de dödas vistelse i skärselden. Dagen 130508.
 • Läkare underkänner helgonmirakel som ledde fram till helgonförklaringen av 800 italienska martyrer. "Det var inget mirakel", säger han. Hela kanoniseringen ifrågasätts av nunnans behandlande läkare, professor Salvatore Toma, som mellan 1979 och 1982 behandlade syster Francesca Levote vid sjukhuset i Genua. Han menar att hennes tillfrisknande inte kan ses som oförklarligt ur medicinsk synvinkel. "Det är oförståeligt och oacceptabelt att man drar en sådan slutsats trots att man tagit del av min kliniska och vetenskapliga bedömning, säger Toma som under kanoniseringsprocessen förhörts av dess ledare. Dagen 130515.
 • Nytt rekord - 800 martyrer blir helgon. Påve Franciskus kommer att helgonförklara cirka 800 italienska martyrer som dödades av ottomanska soldater på 1400-talet. Martyrstatusen fick de 2007 av påve Benedikt i samband med att de saligförklarades. Kanoniseringen, som kommer att äga rum den 12 maj på Petersplatsen i Rom. Dagen 130507. Kommentar: Helgonkulten leder Katolska kyrkan fel. Ingen kan avgöra hur många av dessa 800 som alls befinner sig i himlen. Det är också fel att upphöja en person i himlen till kultstatus.
 • Pope tries to make “Mother of God” equal to her son. The Roman Catholics have tried their best to make their “blessed Mother” equal to the Son of God. Ivar Fjeld 130425.
 • Nya vindar blåser i Vatikanen. Påven har utsett en grupp på åtta kardinaler till att vara hans rådgivare i arbetet med att leda kyrkan. Beslutet är ett steg på vägen mot en decentralisering av den kyrkliga makten. Dagen 130424.
 • Jättestaty av Johannes Paulus i Polen. En jättestaty av den tidigare påven Johannes Paulus II har rests i den polska staden Czestochowa. Statyn är 14 meter hög och väger tio ton. Dagen 130414.
 • Påven vill se hårdare tag mot sexbrott. Påven kräver att kyrkan ska "agera bestämt" för att få ett fullständigt slut på prästers sexuella övergrepp på underåriga. SvD 130405.
 • Blodigt påskfirande i Filippinerna. I Filippinerna firades påsken på långfredagen traditionsenligt genom ”passionsspel” där Jesus korsfästelse iscensattes. Minst 18 män lät sig spikas upp på kors runt om i staden San Fernando i närheten av Manilla. Andra piskade sig själva för att göra bot för sina synder. Traditionen, som katolska kyrkan i landet tar avstånd i från, har funnits i årtionden. Den som korsfästs sägs bli belönad av Gud. Dagen 130329.
 • Magdi Allam, Muslim Convert, Leaves Catholic Church, Says It's Too Weak Against Islam. A high-profile Italian Muslim who converted to Catholicism and was baptized by Pope Benedict XVI announced on Monday (March 25) that he will leave the church to protest its soft stance against Islam. Egyptian-born Magdi Cristiano Allam, 61, a prominent journalist and outspoken critic of Islam, publicly entered the Catholic Church on March 22, 2008 during an Easter Vigil service, receiving baptism directly from Benedict. After his conversion, Allam founded a small right-wing political party that lost badly in Italy's general elections last April. Writing on Monday in the right-wing daily Il Giornale, Allam explained that he considers his conversion to Catholicism finished "in combination with the end of (Benedict's) pontificate." Huffington Post 130325. The Blaze 130325.
 • Pope calls for dialogue with Islam, outreach to China. Francis I aims to to enhance rapport among different religions, deepen the church’s outreach to atheists. Pope Francis called Friday for more dialogue with Islam and offered an olive branch to China and other countries that don’t have diplomatic relations with the Holy See. The Times of Israel 130322.
 • Därför väljer unga katoliker andra kyrkor. Allt fler invånare i USA har sina rötter i katolicismen. Men ny statistik visar att den katolska kyrkan har svårt att behålla de spanskättade, i stället lockar pingstkyrkor och andra protestantiska församlingar. Dagen 130321.
 • South African Cardinal Apologizes for Saying Paedophilia Not a Crime. Victims' rights groups and others said the comments by Cardinal Wilfrid Fox Napier, the Catholic Archbishop of Durban, comments were insensitive, especially given perceptions the Catholic Church has not done enough to root out abuse. Charisma 130318.
 • Argentinas president togs emot av Fransiskus. Argentinas president Cristina Fernandez blev det första statsöverhuvudet som togs emot av den nye påven Fransiskus. Under en gemensam lunch i dag bad Cristina Fernandez påven att agera för att lösa frågan om Falklandsöarna, eller Malvinas, som man säger i Argentina. Sveriges Radio 130318.
 • Argentinsk glädje över nya påven. Ett kollektivt jubel utbröt på gatorna i Buenos Aires efter att den argentinske påven blivit vald. Och i Rom chockade påven kardinalerna genom att - sin vana trogen - ta bussen. Dagen 130315..
 • 76-årig argentinare ny påve. Klockan 19.06 kom röken alla väntat på. Drygt en timma senare stiger den nye påven fram inför en jublande folkmassa på Petersplatsen i Rom: argentinaren Jorge Mario Bergoglio, 76. Hans påvenamn blir Francesco I eller Franciskus I. DN 130313.
 • Mysterious Customer Orders 115 Bottles Of Wine To Be Sent To Vatican City. Michael Carpenter, the owner of Redd Collection, said he received a call on Tuesday morning from a man who asked if the wine shop carried hundreds of bottles of 2008 Varvaglione "Papale" Primitivo di Manduria. Carpenter initially didn’t think anything of the request—until he realized the call was coming from the Vatican and there are exactly 115 cardinals. "They gave me credit card information and started reading off the address - and that’s when it became very apparent that this was going to Vatican City." Carpenter said the order was also unusual because people don’t typically spend about $4,500 to ship wine to Europe. CBS Los Angeles 130313.
 • Prästoffer hänger ut kardinaler. Ett nätverk för offer för prästers övergrepp (SNAP) i USA har tagit fram en lista över ett tiotal ”solkiga” påvekandidater, några av dem favoriter. På listan finns kardinaler från USA, Mexiko, Honduras, Italien, Tjeckien, Kanada och Argentina. De anklagas alla för att skydda pedofilpräster och för att ha fällt stötande kommentarer. Dagens Nyheter 130307.
  Priest abuse victims' group blacklists 12 cardinals for pope. CNN 130306. On the list are U.S. cardinals Sean O'Malley of Boston and Donald Wuerl of Washington, D.C. The others listed are Leonardo Sandri of Argentina, George Pell of Australia, Marc Ouellet of Canada, Dominik Duka or the Czech Republic, Peter Turkson of Ghana, Oscar Rodriguez Maradiaga of Honduras, Tarcisio Bertone and Angelo Scola of Italy, and Norberto Rivera Carrera of Mexico. Not all of them are linked to alleged coverups of sexual abuse. Some were placed on the list because of their public remarks related to the abuse scandal, SNAP said.
  SNAPs hemsida: Survivors Network of those Abused by Priests.
  The National Catholic Reporter disclosed today that Vatican servers are blocking users from accessing www.bishopaccountability.org
 • Påveduo på gång i Vatikanen. Benedictus XVI blir kvar på ett anmärkningsvärt tydligt sätt. Han får titeln påve emeritus, behåller sitt påvenamn istället för att byta tillbaka till Joseph Ratzinger och fortsätter tilltalas ”Ers Helighet”. Han fortsätter att bära vit skrud stället för att byta till kardinalernas vinröda eller prästernas svarta kläder. Han kommer att bo i ett kloster inne i Vatikanen där han ska ägna sig åt bön och meditation, har inga officiella uppgifter men är beredd att ge råd till den nye påven. För den nya påven kan arrangemanget bli knepigt, då han kan känna sig tvungen att konsultera förre påven i olika frågor. Å andra sidan väntas Benedictus XVI nu helt fokusera på det han mest uppskattar: böcker och skrivande. Svenska Dagbladet 130306.
 • Catholic expert details 'Huge homosexual underground in the Church'. A recent paper by a Ph.D. priest from Poland has been circling the globe in recent weeks and given heightened prominence by the recent revelations of a Vatican inquiry into a “gay mafia” inside the Vatican. “Standing with the Pope against homoheresy,” was written in late 2012 by Fr. Dariusz Oko, Ph.D., a priest of the Archdiocese of Krakow and Assistant Professor at the John Paul II Pontifical University in Krakow. Fr. Oko notes that his discovery of a “huge homosexual underground in the Church” came from his work in philosophical criticism of homosexual propaganda and ideology, a study he was encouraged to undertake by various bishops and cardinals. “I began my work as a struggle against a deadly, external threat to Christianity, but then gradually discovered,” he said, that “the enemy is not only outside the Church, but within it, as well. Life Site News 130226. See full document here.
  “Gay mafia” blamed for Papal resignation in Cardinals’ report. Italian and international media is consumed today by a story, of Machiavellian complexity, published in the daily La Repubblica, alleging that among the reasons for Pope Benedict’s shocking decision to resign was the existence of an entrenched “gay network” orchestrating “sexual encounters” and shady financial machinations within the Vatican. Life Site News 130226.
  Cardinal Martini and the false theology promoting homosexuality. Cardinal Martini says that he can even understand (but not necessarily approve) gay pride parades. Life Site News 120327.
 • Tyska katolska biskopar säger ja till dagen-efter-piller för våldtagna kvinnor. Tyska katolska biskopar säger ja till dagen-efter-piller för kvinnor som blivit våldtagna. Beslutet går i linje med ett uttalande av ärkebiskopen i Köln nyligen. Dagen 130226.
 • Vatikanen upprörs av "skvaller". Det surrar fortfarande av rykten kring påven Benedikts avgång. Enligt The Guardian tog påven sitt beslut efter att ha läst en 300 sidor lång rapport om homosexförhållanden mellan tjänstemän i hans närhet. Vatikanen kallar det lögn, skvaller och förtal. Dagen 130223.
 • I dag går påve Benedikt XVI i pension. Dagen 130212.
 • Påven nästan blind på ena ögat. Dessutom har han högt blodtryck och sömnproblem. Han uppges ha ramlat ur sängen vid ett flertal tillfällen under den senaste tiden, något som gjort honom trött vid sina framträdanden. GP 130220. Dagen 130220.
 • The mummified Pope Pius IX was exhumed. What is the difference between the corpse of the Egyrpian pagan pharaohs and the corpses of the Popes? Ivar Fjeld 130218.
  Carrying the “Holy” tooth of Buddha. On the Western Hills in China a relic tooth of Buddha have been enshrine for more than fifteen hundred years. It is interesting to see that both Buddhists and Roman Catholics adore and venerate "Holy teeth”. Ivar Fjeld 130219.
 • De kämpar om makten. Afrikaner favoriter att ta över Heliga stolen. Fyra huvudkandidater. Bland de hetaste kandidaterna, så kallade papabile, finns: Peter Turkson, 64, (2,85 gånger pengarna). En ghanansk kardinal som sedan 2009 styr över påvens råd för fred och rättvisa. Turkson valdes till kardinal av den förre påven Johannes Paulus 2003 och räknas av många som det hetaste ­påveämnet. Aftonbladet 130212.
 • Anders Piltz: En stor teolog, men usel kommunikatör. Dagen 130212.
 • Påven hyllas efter beskedet om avgång. Dagen 130212.
 • Arborelius: Jag tolkar detta som ett uttryck för ödmjukhet. Dagen 130212.
 • Konspirationsteorier om påvens avgång. Aftonbladet 130212.
 • "Katolska kyrkan tvingas tolka om reglerna". Christer Hedin, religionshistoriker vid Stockholms universitet, kallar beskedet för sensationellt. Aftonbladet 130212.
 • "En vältajmad urladdning. På måndagskvällen spreds en bild från Rom som var nästan osannolikt symbolisk: En blixt slår ned på Peterskyrkans topp samma dag som påven säger att han ska avgå. Dagens Nyheter 130212.
 • Påvens tal där han avslöjar sin avgång. Dagen 130211.
 • Pingstpastorn som blev katolik. För första gången har en svensk pingst­pastor bestämt sig för att konvertera och bli katolik. "Jag har tröttnat på protestantismens läromässiga otrygghet", säger Martin Ekenvärn. Det är en befrielse att nu böja sig inför det apostoliska ledarskapet. Jag lägger inte så mycket vikt vid vad jag tycker och tänker längre, det viktiga är vad kyrkan tänker. Svaret på frågor kring hur han ser på Maria, helgonen, påven och annat där hans uppväxtkyrka har en annan syn är därmed ganska givna. Jag tror som Katolska kyrkan gör, jag böjer mig inför det. Dagen 130123.
 • Utredning om sexuella övergrepp läggs på is. Samarbetet mellan Katolska kyrkan och experterna är avbrutet. Efter 18 månaders arbete läggs utredningen om sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan i Tyskland ned. Utredaren anklagar kyrkans ledare för att ha lagt sig i arbetet medan kyrkan skyller på bristande förtroende. Dagen 130111.
 • Påven har benådat butlern. Påven Benedikt XVI har benådat sin butler Paolo Gabriele, som fällts för att ha läckt uppgifter från påvens kontor. Också butlerns medbrottsling i den så kallade Vatileaks-skandalen benådades. Dagen 121222.
 • RFID Tracking Chips At The Vatican: Fulfilling The Prophecy Of The Popes? Infowars.com 121221.
 • Påven är världens femte mäktigaste. Vilka personer sitter egentligen på störst makt i vår värld? Svaret sitter tidningen Forbes inne med, åtminstone enligt deras senaste rankning av världens 71 mäktigaste. Dagen 121207.
 • Vatican introduces new security measures after Vatileaks scandal. Vatican clergy and employees will be issued with an identity card complete with a microchip-tracking device in sweeping new security measures designed to prevent a repeat of the Vatileaks scandal. The Telegraph 121202.
 • Påven erkänner att Jesus föddes tidigare än vad vår tideräkning säger. Och att det varken fanns oxar, åsnor eller andra djur i stallet när Jesus föddes. Dagen 121125. Kommentar: När ska påven erkänna att det finns överdrifter i den katolska traditionen som är än värre?
 • Italienska pingströrelsen växer kraftigt. Pingströrelsen i Italien har de senaste åren växt kraftigt. I dag är rörelsen ett av landet största religiösa samfund. Enbart i Rom finns det minst 30 stora pingstförsamlingar. Nu finns 600 000 pingstvänner i landet, fördelade på 1 200 församlingar. Efter katolska kyrkan och islam utgör de landets största religiösa rörelse. Utöver de 1 200 församlingar som är organiserade genom AoG finns också ett stort antal fristående pingstförsamlingar och karismatiska kristna, men i dagsläget finns inga konkreta uppgifter om hur många de är. Minst hälften av pingstvännerna i Italien är immigranter. Många är latinamerikaner och östeuropéer – med betoning på rumäner. Men utan tvekan är det afrikaner som dominerar. Världen idag 121114.
 • The Pope deny the second coming of Jesus. "For this reason Jesus does not describe the end of the world and when he uses apocalyptic images he does not conduct himself like a “visionary." Ivar Fjeld 121120. Zenit 121118.
 • Exbiskop misstänkt för övergrepp. En före detta biskop i Storbritannien greps på tisdagen misstänkt för en rad sexuella övergrepp på pojkar och unga män. Dagens Nyheter 121113.
 • Katolska kyrkan utreds för mörkning i Australien. Den australiska delstaten New South Wales ska nu utreda nya anklagelser om att katolska kyrkan har mörkat pedofilövergrepp. Smålandsposten 121109.
 • Filippinsk polis utreder katolsk inblandning i elfenbenshandel. Katolska kyrkan i Filippinerna har anklagats för delaktighet i den förbjudna handeln med elfenben. Nu har landets polis startat en utredning. Dagen 121026.
 • Läckor ledde till fängelsedom för påvens butler. 18 månaders fängelse blir straffet för påvens personliga butler. Han döms för grov stöld efter att ha läckt ut hemliga dokument och brev till medierna. Dagen 121009.
 • Blessing Of The Waves: Interfaith Service On Huntington Beach Brings Together Surfers, Religious People. Sponsored by the Roman Catholic Diocese of Orange, the interfaith service featured prayers, teachings and music from Muslim, Jewish, Christian and Zoroastrian traditions among others, and was followed by a dip in the ocean. Huffington Post 121020.
 • Vatican Hosts Serious Discussion On Islam After Controversial Video. Huffington Post 121020.
 • Don Mario Bonfanti, Italian Catholic Priest, Comes Out As Gay On Facebook: Report. Huffington Post 121017.
 • "Europa vårt största missionsfält". I helgen står missionen i Europa i fokus när pingstkyrkan i Linköping står värd för Europakonferensen. Pastor Anders Ekstedt menar att det är ett område som verkligen behöver få höra evangeliet. "Vår stora missionsutmaning är muslimvärlden och Europa. Det finns få evangeliskt troende i dessa katolska länder, de behöver bli födda på nytt och få möta Jesus Kristus. Hela den katolska delen är ett stort missionsfält." Dagen 121013.
  Kommentar: Det var verkligen sant.
 • Påvens butler dömd till fängelse. Påvens tidigare butler dömdes i dag till 18 månaders fängelse för att ha läckt ut hemliga dokument och brev till pressen. Han döms för grov stöld. Vatikanens talesman Federico Lombardi säger att det är ”högst troligt” att påven benådar honom. Dagen 121006. Dagen 121009.
 • Slut på samtal med konservativa katoliker. Efter två års samtal mellan Katolska kyrkan i Rom och den konservativa katolska utbrytargruppen S:t Pius X (SSPX) avbryts nu diskussionerna om ett möjligt närmande.- Vi kan inte överge den katolska tron i förhandlingar säger ärkebiskopen Gerhard Ludwig Müller. Dagen 121005.
 • Butlern erkänner gärningen men inte skulden. Oskyldig. Men också en svikare. Så beskrev påvens före detta butler sig själv under andra dagen i rättegången mot det som kallats "Vatileaks". Dagen 121003.
 • Katolska kyrkan i Australien erkänner sexövergrepp. I en hearing i parlamentet har den katolska kyrkan i delstaten Victoria berättat om 620 kända fall av sexövergrepp mot barn. Kyrkans företrädare kallar det för skamfullt, men menar att sexövergreppen minskat dramatiskt sedan 1970-talet. Stödgrupper för offren menar att de 620 fall som kyrkan nu själv visar upp antagligen bara är toppen av ett isberg, och kräver en mer oberoende utredning om vad som har hänt. Dagen 120922. Dagens Nyheter 120922.
 • Förre påvens blod stulet – under tågresa. Vatikanen skakas av en skandal. Under tisdagen stals en behållare (men återfanns senare), innehållande den förre påven Johannes Paulus II:s blod, då en präst blev rånad ombord på ett tåg. Prästen hade fått i uppdrag att frakta behållaren, som turnerat i ett flertal världsdelar sedan den förre påven avled 2005, till en plats där den återigen skulle ställas ut till allmän beskådan. Aftonbladet 120829.
 • Jungfru Maria visar sig i Tensta. Har Jungfru Maria visat sig i Tensta i Stockholm? Det undrar både kristna och intresserade av oförklarliga fenomen sedan en ovanlig molnformation visat sig på himlen över en kyrka. Kyrkans Tidning 120822.
  Kommentar: Maria visar sig inte för någon människa men demoner gör det! Detta visar bara hur förledda många kristna är.
 • Mörkade övergrepp - dömd till fängelse. Den katolske prästen William Lynn har dömts till fängelse, för att "ha låtit monster iklädda prästkåpor förstöra barns själar". William Lynn är den förste i den katolska barnövergreppshärvan att dömas för medhjälp till brott. Allt fler katolska kyrkor tvingas stänga i kölvattnet av sexskandalerna i USA. Den romersk-katolske prästen William Lynn dömdes i fredags till mellan tre och sex år i fängelse vid en domstol i Philadelphia, Pennsylvania. Domen är den senaste i en rad avslöjanden om sexuella övergrepp mot barn, som skakat katolska kyrkan under det senaste årtiondet. Dagen 120726.
 • Hildegard av Bingen blev 2012-10-07 den fjärde katolska kvinnliga kyrkoläraren. Hon levde i Tyskland 1098-1179. De övriga tre är Teresa av Avila, Thérèse av Lisieux och Katarina av Siena.
 • Kardinal öppnar för omgifte och homosexuella relationer. Katolska kyrkan måste ompröva sin inställning till omgifte för frånskilda och till homosexuella relationer. Det anser katolska kyrkans yngste kardinal, Rainer Maria Woelki. Dagen 120707.
 • Allt färre katoliker i Brasilien. Trenden står sig i Brasilien. Katolikerna blir färre, medan de evangeliska kyrkorna växer. Det framgår av färska uppgifter från folkräkningen.1970 var 92 procent av befolkningen katoliker, 2010 hade andelen katoliker minskat till 64 procent. På tio år har andelen katoliker minskat från 74 procent till 64 procent. Andelen kristna i Brasilien som tillhör evangeliska kyrkor har under perioden 2000-2010 ökat från 15 till 22 procent. 2010 sade sig åtta procent av de 191 miljoner brasilianerna sig vara ateister. Dagen 120630.
 • Ekonomiprofessor: Religionsinriktning påverkar ekonomin. Religionsinriktningen i ett land påverkar sättet att hantera ekonomin. Därför råder en skillnad mellan det protestantiska Nordeuropa och det katolska Sydeuropa, menar ekonomiprofessor. Dagen 120628.
 • Katolsk präst riskerar sju års fängelse. Den amerikanske prästen Willian Lynn har skyddat underordnade som förgripit sig på barn. Det slår en domstol i Philadelphia fast. Lynn riskerar nu upp till sju års fängelse. Dagen 120626. Dagens Nyheter 120622.
 • Oberoende utredning klar kring katolska kyrkan och sexövergrepp. För långsam och för passiv. Det "betyget" får den katolske biskopen i Danmark, Czeslaw Kozon, av den advokat som undersökt hur kyrkan har hanterat anklagelser om sexuella övergrepp. Världen idag 120613.
 • Interfaith Jerusalem: “Let us save the environment”l. Ivar Fjeld 120612.
 • Vatican condemns leaks as blackmail. The Telegraph 120606.
 • Vatican condemns leaks as blackmail. The scandals in Rome are so many, that there is a need for keeping butlers away from all the top secret documents. Ivar Fjeld 120606.
 • Vatican publishes guide on how to deal with 'supernatural phenomena'. It must correspond with Church doctrine!!! The Telegraph 120601.
 • Skandalen som skakar Vatikanen. Vatikanen skakas av en skandal som fått namnet Vatileaks. En av påvens närmaste medarbetare misstänks ligga bakom läckor som komprometterar Vatikanstaten. Mannen heter Paolo Gabriele och tillhör påven Benedikt XVI:s allra innersta krets av medarbetare. Han har varit påvens butler sedan 2006, vilket innebär att han större delen av dygnet vistats i påvens absoluta närhet och haft tillgång och nycklar till påvens privata bostad och arbetsrum. Bland läckorna publicerade i år finns ett brev från Vatikanens före detta guvernör Carlo Maria Vigano som fick sparken från sin post efter att ha försökt slå larm om korruption inom Vatikanstaten. Brevet handlar om bluffkontrakt, falska fakturor, försvunna kontanter och ockerpriser som Vatikanen gått med på att betala för varor och tjänster. Det innehöll korruptionsanklagelser mot Vatikanbankens högsta ledning och Vatikanens finansråd - som utsetts av stassekretariatet men som av Vigano bedömts handla för egen vinnings skull. Dagen 120530.
  Expert: Aldrig tidigare fungerat så illa. Vatileaks avslöjar de högsta kyrkliga institutionernas svaghet och den maktkamp som pågår bakom Vatikanstatens lyckta dörrar. "Den Romerska Kurian har alltid varit ett ormbo", säger Vatikanexperten Vittoro Messori till tidningen La Stampa. Dagen 120530.
  Kommentar: Tyvärr har inte allmänheten känt till vilket ormbo Vatikanen varit i alla tider, så det som hänt nu är inget att förvånas över.
  Därför sparkades påvens bankir. I torsdags fick chefen för Vatikanens bank sparken. En orsak var "allt mer erratiskt beteende". Dagens Industri 120529.
 • Påven om skandalen: Har sorg i mitt hjärta. Enligt uppgifter i Italiens press finns det oro i Vatikanen för att fler dokument är i omlopp och att man kan vänta sig ytterligare publiceringar. Dagen 120601.
 • Vatikanen skärper sin kontroll över Caritas. Vatikanen har dragit åt den doktrinala skruven på en av katolska kyrkans viktigaste organisationer. Hjälporganisationen Caritas Internationalis har fått nya stadgar som ålägger medarbetarna fullständig trohet mot kyrkans lära. Dagen 120508.
 • Fem katolska präster avstängda i USA. Fem katolska präster stängdes förra året av i Philadelphias ärkestift efter anklagelser om sexuella övergrepp på barn. De förbjuds hålla mässor och utföra andra prästerliga uppgifter. Prästerna kommer att övervakas för resten av sina liv. Några kommer att ställas inför kyrklig domstol och eventuellt "avkragas". Dagen 120505.
 • Italiensk präst dömd för övergrepp. Dagen 120503.
 • Stanley Sjöberg: Katolsk nattvardssyn inte historiskt självklar. Bibeln stödjer inte den katolska teologin. Hemmets Vän 120422.
 • Katolska stiftet i Bologna fick ärva 15 miljarder. En italiensk företagare har lämnat ett arv värt nästan två miljarder euro - till Katolska kyrkan. Dagen 120412.
 • Barn og kvinne ofra til Santa Muerte i Katolske Mexico. Åtte Mexicanarar er arresterte for å ha ofra to 10 år gamle gutar til “Sanat Muerte”. Også ei kvinne vart slakta. Ivar Fjeld 120401.
 • uba: Pope blesses “Virgin” Yemaya and witchcraft. Black Yemaya from Nigeria came up from the sea with a white boy. In Cuba she merged with Roman Catholic Lady of Regla, “Our Lady of charity”. The Pope touch his heart, bow, close his heart and pray to the patroness. Ivar Fjeld 120324.
  The claimed power of Pope is sin against the Holy Spirit. Ivar Fjeld 120325.
 • Övergreppen inom katolska kyrkan: ”Katolska kyrkan i Holland kastrerade homosexuella”. Det nederländska parlamentet krävde på tisdagen att en utredning görs efter att uppgifter framkommit att katolska präster ska ha ordnat kastrering av unga män på 1950-talet. Dagens Nyheter 120320.
 • 22 nya kardinaler installerade i Katolska kyrkan. Samtidigt vill krisens Italien ha mer skatt från kyrkan. Enligt BBC äger katolska kyrkan cirka 20 procent av alla byggnader i Italien. Dagen 120218.
 • Så ska Katolska kyrkan stoppa sexövergrepp. Toppmöte med ledare från hela världen tar fram standard för att motverka att barn far illa. Dagen 120209.
 • Antalet aktiva katoliker blir allt färre i Europa. Europas katoliker är allt sämre på att gå i söndagsmässa. Färska siffror visar att endast 14 procent av de spanska katolikerna aktivt utövar sin tro. I dag säger 58 procent att de "nästan aldrig" går i mässan eller firar religiösa högtider i kyrkan. Dryga 17 procent deltar i gudstjänster "några gånger per år", endast sju procent gör det en gång i månaden. I snitt uppger 13,6 procent av spanjorerna att de är aktivt utövande. Detta trots att över 90 procent av dem är döpta i Katolska kyrkan och över 70 procent ser sig själva som katoliker. Det katolska Irland skådar en liknande utveckling. Där har praktiserandet av den katolska tron rasat från 81 procent 1990 via 46 procent 2006 till dagens uppseendeväckande 25 procent av den vuxna befolkningen. I Italien går 35 procent av katolikerna i kyrkan. Tyskland utgör katolikererna omkring 35 procent av befolkningen, men bara 12 procent av dem går i mässan regelbundet. Polen och Malta är de mest katolska - och kristna - länderna i Europa i dag, även om det inte heller där pekar uppåt. 2006 var nästan 94 procent av malteserna katoliker och 52 procent flitiga kyrkobesökare, jämfört med 75 procent 1982. I det nästan lika katolska Polen (90 procent bekänner sig till den romersk-katolska läran) går 41,5 procent av befolkningen till mässan varje söndag. Dagen120131.
 • Har Christina Doctare en katolsk tro eller en new age-tro? Eller en new age-troende katolik? Dagens Nyheter 120112.
 • Katolsk magasin spekulerer i pavens efterfølge. Kristeligt Dagblad 120109.
  Fler europeer bland påvens närmaste. Kyrkans Tidning 120109.
 • Munkens bedrägeri bidrog till Greklands kris. Dagens Nyheter 120101.
 • Katolsk kirke vil ikke slette dåb. Kristeligt Dagblad 111126.
 • Potter Pleases the Pope. The Berean Call 111224.
 • Tusentals barn utsatta för övergrepp i Katolska kyrkan i Nederländerna. Oberoende kommission: Katolska kyrkan har haft en kultur av att inte vädra sin smutstvätt. Dagen 111220.
 • Ryssar har köat i miljoner de senaste veckorna för att se ett bälte. Men det är inte vilket bälte som helst, utan ett som påstås ha vävts av jungfru Maria. Kyrkans Tidning 111123.
 • Vatikanen vill ändra i Bibel 2000. Efter nya riktlinjer från Vatikanen vill Katolska kyrkan i Sverige modifiera Bibel 2000 - men Svenska Bibelsällskapet säger nej. Dagen 111026.
  Anders Piltz: Därför vill vi förändra Bibel2000. Dagen 111109.
  Kommentar: Bibel 2000 borde alla kyrkor skippa. Men varför duger inte Folkbibeln?
  Krister Andersson, generalsekreterare Svenska Bibelsällskapet: Vi väntar på motiveringar. När Anders Piltz med kringgående rörelser indirekt skuldbelägger Svenska Bibelsällskapet döljs sanningen. Att tro att det går att komma överens i denna fråga på något annat sätt i ytterligare en kringgående rörelse är mer en from förhoppning än realism. Genvägar blir inte sällan senvägar. Dagen 111111.
  Per Johansson, tjänare i koptisk-ortodoxa kyrkan: "I vår kyrka använder vi inte Bibel 2000." Dagen 111116.
  Anders Piltz: Jag trodde att en överenskommelse var möjlig. Dagen 111117.
 • Katolska kyrkan i Quebec ber om ursäkt för övergrepp. Katolska kyrkan i provinsen Quebec i Kanada riktar en ursäkt till tidigare elever vid tre katolska skolor som utsatts för sexövergrepp från kyrkans folk under åren 1950 till 2001. Kyrkan har erbjudit motsvarande 118 miljoner kronor i kompensation till de 85 offer som hittills givit sig till känna. Dagens Nyheter 111007.
 • Mässa kring oblat med Jesus autentiska hjärta på!. Dagen 111003.
 • Coptic Pope Shenouda III: “Modern-day Jews are not God’s chosen people”. “Do not believe their claims that they are God’s chosen people, because it is not true,” Shenouda said during his weekly sermon on Wednesday evening at the papal residence in Abbasseya. When there were no believers on earth the Jews were really God’s chosen people, but God’s chosen people are now all those who believe in the existence of God and carry out all God’s teachings, he added. Oriental Orthodox Church 110929. Ivar Fjeld 121120.
 • Brottsoffer drar påven inför rätta. Vill stämma påven Benedictus XVI. Dagens Nyheter 110913.
  Sexuella övergrepp kan vara brott mot mänskligheten. Enligt SNAP har 6 000 katolska präster anklagats för att ha begått övergrepp i USA och 100 000 amerikaner har utsatts. Totalt i världen ska det finnas 20 000 katolska präster som har begått övergrepp, uppskattar organisationen. Kyrkans Tidning 110914.
  ”Anmälan mot påven kommer inte att tas upp”. Kyrkans Tidning 110915.
 • Känd katolsk biskop i Nordirland vill avskaffa celibatet.. "Om bara prästerna finge gifta sig, skulle det lösa många av kyrkans problem." Kyrkans Tidning 110914.
 • Pedofiler namngivna av katolsk ärkebiskop i Boston. Av 250 anklagade genom åren återfinns 159 namn på listan (157 präster och två diakoner). Dagen 110903.
 • Vatikanen avvisar anklagelser från Irlands parlament om att katolska kyrkan skulle ha försökt hindra utredningar av prästers sexuella övergrepp mot barn. Dagen 110903.
 • rland: "Katolska biskopar och präster upprörda". Michael Neary, ärkebiskop i stiftet Tuam på västra Irland, sa på söndagen att rapporterna om prästers sexuella övergrepp mot barn i Irland gjort präster, troende och biskopar arga och upprörda. Kyrkans Tidning 110802.
 • Irland: Premiärminister angrep Vatikanen. "Våldtäkter och tortyr av barn tonades ned och hanterades, för att upprätthålla den katolska kyrkans position, makt och rykte", sa Irlands premiärminister Enda Kerry under en debatt i landets parlament i går. Kyrkans Tidning 110721.
 • Tysk präst gripen för barnövergrepp. En tysk katolsk präst har gripits misstänkt för att ha utnyttjat ett barn sexuellt. Han ska ha gjort medgivanden, uppger polisen i Braunschweig. Kyrkans Tidning 110718.
 • Sänkt straff för förintelseförnekande biskop. Den brittiske biskopen Richard Williamson dömdes på måndagen i tysk domstol till böter på motsvarande drygt 60 000 kronor för att ha förnekat Förintelsen i svensk tv 2008. Dagen 110712. Kyrkans Tidning 110713.
 • Opus Dei i fokus för brottmål. I åratal arbetade en ung kvinna under usla förhållanden för en skola med band till den katolska rörelsen Opus Dei. I höst ställs två ansvariga inför rätta. Opus Dei svär sig fritt från ansvar. Dagens Nyheter 110702.
 • Vatikanen: Alla som vill ska få fira mässa på latin. Nu stadgas att de lokala biskoparna inte får ignorera traditionalisterna. Dagen 110630.
 • Erling Medefjord: Frågetecken i Vatikanbesökets spår. Märkligt nog var det Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond som ekonomiskt bistod den svenska delegationens resa till Rom. Det borde leda dialogens deltagare till verklig eftertanke. Världen idag 110622.
 • Anders Arborelius bekänner färg - tror inte att någon utom djävulen hamnar i helvetet.
  Kan andra religioner vara en väg till Gud?
  Ja, Kristus kan förmedla frälsning även till dem som aldrig mött honom. De som lever rättfärdigt är också på frälsningens väg.
  Kommentar: Inte undra på att Katolska kyrkan inte vill att andra kyrkor ska vinna proselyter som är katoliker, om än de bara är det till namnet.
  Vem hamnar i helvetet? Jag tror det finns en möjlighet att gå förlorad, men hur pass mycket helevetet är befolkat vet vi mycket lite om. Det var en av mitt klosters stora uppgifter; att be för alla människors frälsning.
  Du menar att helvetet kan visa sig vara tomt till sist? Inte helt tomt. Djävulen är ju där. Men de som i livet inte ville veta av Gud, vill de veta av honom i evigheten? Vem vet?
  Ser på TV? Gärna en kriminalfilm på tv. (Dagen 110603).
 • Sexbrottsoffer stämmer Vatikanen. Ett 80-tal personer som utsatts för sexövergrepp inom katolska kyrkan i Belgien vidtar rättsliga åtgärder. Dagen 110601.
 • Erling Medefjord: Pingstledare förr och nu. Pingstväckelsens grundare och mångårige ledare Lewi Pethrus skrev i Evangelii Härold 1925: "Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom!" Pethrus uppfattade de katolska dogmerna som en säker dödsfälla, medan Hörnmark ser intressanta nyanser i tron hos hans trossyskon i Katolska kyrkan. Dagen 110531.
 • Märtha-Greta Halldorf: Saligförklaringar hör inte hemma i Guds ord. Jag missunnar inte en påve att bli salig, men Jesus saligförklaringar i Bergspredikan betyder att bara han själv kan avgöra saligheten. En kyrka eller församling kan inte med alla sina viktiga ledare överta den rollen, det vore verkligen förmätet. Gud bevare ödmjukheten. Dagen 110525.
 • Saint from Malta kept both mummified and in wax. It is not easy to understand that both these bodies can be “holy”. And if both the bodies are “holy”, we need to ask the Vatican how many copies of dead persons their Churches are permitted to make? Ivar Fjeld 110528.
 • Sexövergrepp nära påvens rådgivare. De senaste sexövergreppen som skakar katolska kyrkan har ägt rum i ärkestiftet hos en inflytelserik italiensk kardinal som samarbetat med påven Benedikt XVI. För ett par veckor sedan greps en 51-årig präst i byn Sastri Ponente nära Genua, anklagad för pedofili och narkotikabrott. I avlyssnade telefonsamtal har prästen bett en marockansk knarklangare att arrangera sexuella möten med unga och utsatta pojkar. Dagen 110527.
 • Påven vräker munkar från berömt kloster i Rom. Vatikanen: Utredning visar på oegentligheter. Dagen 110527.
 • Katolska kyrkan utfärdar riktlinjer mot pedofilbrott. Dagen 110526.
 • Vatikanen uppmanar biskopar polisanmäla sexövergrepp. Riktlinjerna i Troskongregationens dokument är inte bindande, och har kritiserats för att vara vaga. Exempelvis når det inte ända fram när det gäller att stänga av en anklagad präst från sitt ämbete, medan polisutredningen pågår. Kyrkans Tidning 110517.
 • Sexövergreppen mot barn får Amnesty att kritisera Heliga stolen. Dagen 110516.
 • En chilensk präst dömdes på fredagen till tio års fängelse för sexövergrepp mot minderåriga. Samma dag greps en annan präst, anklagad för liknande brott. Det pågår även en utredning mot en av Chiles mest framträdande präster. Dagens Nyheter 110514.
 • Påbud från Vatikanen om mer latin. Dagen 110513.
 • Fritt fram för mer latin i katolska kyrkan. Vatikanen har sänt ut ett påbud om att katolska präster måste få hålla mässa på latin där detta efterfrågas av församlingsmedlemmar. Fram till början av 60-talet var den latinska mässan i allmänt bruk inom katolska kyrkan, men då började respektive länders egna språk släppas fram. Men många som ogillat förändringen har försökt verka för mer latin. Kravet på att återinföra latinet har framförts av framför allt ultra-traditionalister inom katolska kyrkan och lett till en av de största schismerna inom kyrkan i modern tid. 2007 gick påven traditionalisterna delvis till mötes när han tillät en vidare användning av den latinska mässan. Men biskopar har hävdat att användningen av latin är ett problem, eftersom allt färre präster har tillräckliga kunskaper i språket. I ett femsidigt dokument gör påven Benedictus XVI nu klart att han vill att biskoparna ska lyda hans påbud. Han skriver att biskoparna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att den latinska mässan ska kunna användas om församlingsmedlemmar önskar det. Många katolska biskopar anser att det finns mer angelägna uppgifter inom kyrkan. SR 110513.
 • Joel Sjöberg: Saligförklaringen svår att förklara utifrån skriften. Katoliker har redan börjat be till Johannes Paulus II om hans förbön. När fadern gett oss Jesus, som öppnat vägen för oss att komma in i det allra heligaste och be till honom i Jesus namn, varför ska vi då ta omvägen och be Johannes Paulus II om förbön? Dagen 110512.
  Joel Sjöberg: Saligföklaring saknar bibelstöd. "Jag delade inte den glädje som fanns på S:t Petersplatsen i Rom". För mig är det uppenbart att mycket av det vi såg den 1 maj saknar stöd i Skriften. Det sorgliga är att det inte gäller perifera frågor utan några av de mest centrala. Världen idag 110516.
 • Bertil Holgersson: Kontakt med avlidna är en allvarlig synd. Tron på att kunna kommunicera med helgon öppnar dörren för osundheter som spiritism och ockultism. Världen idag 110511.
 • Katolske biskopen Anders Arborelius ny SKR-ordförande. Dagen 110505.
 • Domare kritiserar katolska kyrkan. En italiensk domare fördömer katolska kyrkan för dess tystnad om en präst som anklagas för att ha begått sexuella övergrepp på barn under 20 års tid och vars fall nu preskriberats. Dagen 110503.
 • Katolsk biskop i Australien tvingades sluta efter förslag om kvinnliga präster. Dagen 110503.
 • Den förre påven Johannes Paulus II har förklarats salig av den katolska kyrkan. Kyrkans Tidning 110502.
  Kommentar: Det är inte alls säkert att JPII med den teologi han stod för är salig idag. Och förvisso har han inte utfört ett enda mirakel efter sin död. Men en kyrka som spårat ur kan leva på inbillningar så mycket att man tror att det man för fram är sanning.
 • Johannes Paulus II saligförklarad. Inne i Peterskyrkan stod kistan uppställd och nära 90 delegationer från världens alla hörn var på plats för att ta del av för saligförklaringen. Dagens Nyheter 110501.
 • Påven JPII ett steg närmare helgon. De troende som säger sig ha blivit botade genom den förre påven är redan flera tusen. Men inte alla har de kriterier som kyrkan kräver för att vi skall kunna tala om mirakel. Dagens Nyheter 110428.
 • Johannes Paulus II blod visas i Rom. Under de sista dagarna av Johannes Paulus liv, som dog den 2 april 2005, fylldes fyra provrör med hans blod. En av dessa kommer att placeras i ett relikvarium. ”De är reliker av högsta rang”, sade kardinal Stanislaw Dziwisz, som var påvens privata sekreterare och numera är ärkebiskop i Polen. Kyrkans Tidning 110427.
 • Den förre biskopen i belgiska Brygge utreds återigen om misstänkta övergrepp på korgossar 1960. Dagens Nyheter 110420.
 • Belgisk biskop erkände övergrepp mot barn. En före detta katolsk biskop i Belgien, Roger Vangheluwe, erkände på torsdagen ett nytt fall av sexuellt utnyttjande av barn. Han ska ha utnyttjat en brorson i 13 år och en annan i 12 månader. Kyrkans Tidning 110418.
 • Biskop erkände ännu ett barnsexbrott. Dagens Nyheter 110415.
 • Felöversättning om preventivmedel stoppar ungdomskatekes. Dagen 110414.
 • Vatikanen skickade pedofilbiskop i Belgien utomlands. Dagens Nyheter 110410.
 • Hemsida kartlägger pedofiler inom katolska kyrkan i USA. Hemsidan bishopaccountability.org kartlägger pedofilerna inom katolska kyrkan i USA. 3 434 förövare har hittills upptagits i databasen.Dagen 110401.
 • Jesuitorden betalar ut rekordstort skadestånd. Uppgörelsen på 996 miljoner till övergreppsoffer i nordvästra USA är den högsta någonsin. Dagen 110326.
 • Övergrepp mot barn i katolska missionsskolor. En jesuitorden i USA har gått med på att betala 166 miljoner dollar i kompensation till runt 500 personer som utsattes för sexuella övergrepp som barn. Dagen 110326.
 • 97 miljoner till offer för sexövergrepp i Katolska kyrkan. Det lovar de irländska biskoparna. Dagen 110321.
 • Kritik mot överdriven vördnad för Johannes Paulus. Det finns kritiker i landet som vill tona ner vördnaden av reliker. Man menar att det är både medeltidsmässigt och hedniskt. Dagen 110318.
  Kommentar: Den kritiken kommer inte för tidigt. Den borde riktas mot alla former av helgondyrkan inom den Katolska kyrkan.
 • 100 miljoner ska stödja offer för övergrepp . De katolska biskoparna på Irland har utlovat att motsvarande 100 miljoner kronor ska användas till en rådgivningsservice för att stödja personer som utsatts för sexuella övergrepp. Kyrkans Tidning 110321.
 • Tre övergrepp i Katolska kyrkan i Sverige bekräftade. En av förövarna är avliden, en är pensionerad och en är inte identifierad. Dagen 110301.
 • Fem barn offer för prästers sexbrott i katolska kyrkans tjänst i Sverige. Dagens Nyheter 110226.
 • Facebook-nunna tvingas lämna sitt kloster. Kyrkans Tidning 110225.
 • Katolska biskopar tvättade fötterna på pedofiloffer. I Katolska kyrkan i Dublin hölls i går, söndag, en förlåtelsemässa. Ärkebiskopen och en kardinal tvättade under mässan fötterna på åtta personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp av präster, som ett sätt att be om ursäkt. Kyrkans Tidning 110221.
 • Irländska katolska kyrkan på gränsen till sammanbrott. En ny rapport visar att Katolska kyrkan på Irland ”är på gränsen” till kollaps och bara har fem till tio år på sig att förändras. Dagen 110214.
 • Belgare vill "av-döpa" sig efter pedofilskandal. I Belgien skakas Katolska kyrkan av en kris. Efter en pedofilskandal ansöker allt fler människor om att ”av-döpa” sig, en slags ogiltigförklaring av dopet som blivit efterfrågad de senaste åren. Antalet ansökningar om av-dop under 2010 var 1700 stycken, att jämföra med 380 ansökningar 2009. Kyrkans Tidning 110131.
 • Påveblod blir relik. Strax innan sin död i april 2005, lämnade påven Johannes Paulus ett blodprov som aldrig kom till användning. Men det sparades, och nu har provröret hamnat hos hans sekreterare som vill använda det som en relik. Den förre sekreteraren, kardinal Stanislaw Dziwisz, är numera ärkebiskop i Krakow och han vill att röret med påvens blod ska förvaras i kristall och byggas in i altaret i en kyrka i Krakow. Det är en katolsk tradition att använda kroppsdelar av helgon och saligförklarade som reliker i kyrkor. Kyrkans Tidning 110127.
  Kommentar: Det är inget annat än människodyrkan, vilket står i strid med Gudsdyrkan.
 • Vatikanen försökte hindra polisutredning. Brev från Katolska kyrkans högsta ledning kritiserade de irländska biskoparnas beslut att anmäla övergrepp på barn till myndigheterna. Dagen 110120.
  Irländska biskopar skulle inte anmäla pedofili. Ett hemligt brev till Irlands katolska biskopar sägs bevisa att Vatikanen försökt mörklägga problemen med pedofili inom kyrkan. Irländska Amnesty international säger till The Guardian att brevet har stor betydelse internationellt och att det visar att Vatikanen haft avsikten att förhindra att övergrepp rapporterades in till rättsväsendet. Kyrkans Tidning 110119.
  Katoliker anser att Vatikanens brev misstolkats. Dagen 110120.
 • Påvens blod blir relik. En medicinflaska med blod från påven Johannes Paulus II ska bli relik i en polsk kyrka efter den förre påvens saligförklaring. Flaskan ska inslutas i kristall och byggas in i altaret i en kyrka som öppnas i maj i Krakow.
  Kommentar: Bara en sjuk kyrka kan hitta på sådant. Dagen 110118.
 • Anders Arborelius välkomnar saligförklaringen av Johannes Paulus II. Kyrkans Tidning 110114.
  Kommentar: Saligförklaringar hör inte hemma i kristen tro, de uppmuntrar människor till helgondyrkan och ingen vet för övrigt hur många (eller få) av de som saligförklaras som verkligen var saliga. Detta inte minst med tanke på en kyrka som inte håller sig till den sanna läran.
 • Förre påven Johannes Paulus II saligförklaras. Dagen 110118.
 • Nu får anglikaner plats inom Katolska kyrkan. På nyårsdagen konverterade de första anglikanska prästerna. Dagen 110113.
 • Holger Nilsson: Jesus svingade ingen rökelse. Dagen 101208.
  Leo Labón: Alla kyrkoformer är en konstruktion. Dagen 101209.
 • After child abuse accusations, Catholic priests often simply vanish. The Washington Post 101204.
 • Världens största Kristusstaty avtäcktes i Polen. Dagen 101121.
 • Den av staten kontrollerade katolska kyrkan i Kina har vigt en biskop som inte är godkänd av påven. Dagen 101122. Dagen 101123.
 • Världens största Kristusstaty avtäcktes i Polen. Dagens Nyheter 101121.
 • Påven ångrar beslut om Williamson. En ”total härdsmälta”. Så beskriver påven beslutet att häva bannlysningen av den förintelseförnekande biskopen Richard Williamson i en ny bok. Samtidigt rapporteras att Williamson anlitat en nynazistisk advokat och hotas av uteslutning av SSPX. Dagen 101127.
 • Påven halvvänder i kondomfrågan. Dagen 101120. Dagen 101123. Men tar upp flera andra saker också. Dagen 101124.
 • Belgiens ärkebiskop fick paj i ansiktet. Samtidigt som en ­pedofilhärva nystas upp inom den belgiska katolska kyrkan försvarar ärkebiskop André-­Joseph Léonard att pedofil­präster slipper rannsakas i världsliga domstolar. I förra veckan slängde en kyrko­besökare en paj i ansiktet på 70-åringen. Svenska Dagbladet 101122.
 • Påven upphöjde 24 nya kardinaler. Dagen 101120.
  - Cardinal Angelo Amato S.D.B., diaconate of St. Mary in Aquiro.
  - His Beatitude Cardinal Antonios Naguib, patriarch of Alexandria of the Copts, Egypt.
  - Cardinal Robert Sarah, diaconate of St. John Bosco in Via Tuscolana.
  - Cardinal Francesco Monterisi, diaconate of St. Paul alla Regola.
  - Cardinal Fortunato Baldelli, diaconate of St. Anselm on the Aventine.
  - Cardinal Raymond Leo Burke, St. Agatha of the Goths.
  - Cardinal Kurt Koch, diaconate of Our Lady of the Sacred Heart.
  - Cardinal Paolo Sardi, diaconate of Our Lady of Help in Via Tuscolana.
  - Cardinal Mauro Piacenza, diaconate of St. Paul at the Three Fountains.
  - Cardinal Velasio De Paolis C.S., diaconate of Jesus the Good Shepherd alla Montagnola.
  - Cardinal Gianfranco Ravasi, diaconate of St. George in Velabro.
  - Cardinal Medardo Joseph Mazombwe, title of St. Emerentiana at Tor Fiorenza.
  - Cardinal Raul Eduardo Vela Chiriboga, title of St. Mary in Via.
  - Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, title of St. Mary "Regina Pacis" at Ostia Mare.
  - Cardinal Paolo Romeo, title of St. Mary Hodegetria of the Sicilians.
  - Cardinal Donald William Wuerl, title of St. Peter in Chains.
  - Cardinal Raymundo Damasceno Assis, title of Our Lady Immaculate al Tiburtino.
  - Cardinal Kazimierz Nyc, title of Sts. Sylvester and Mariano ai Monti.
  - Cardinal Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, title of St. Lawrence in Lucina.
  - Cardinal Reinhard Marx, title of St. Corbinian.
  - Cardinal Jose Manuel Estepa Llaurens, title of St. Gabriel the Archangel all'Acqua Traversa.
  - Cardinal Elio Sgreccia, diaconate of St. Angelo in Pescheria.
  - Cardinal Walter Brandmuller, diaconate of St. Julian of the Flemish.
  - Cardinal Domenico Bartolucci, diaconate of the Most Holy Names of Jesus and Mary in Via Latia.
 • Så ska Vatikanen bekämpa sexövergrepp. Vatikanen beslöt att skriva ett brev till all världens katolska kyrkor med riktlinjer om hur de många sexövergreppen ska bekämpas. Dagens Nyheter 101119.
 • Torbjörn Göransson: Är den katolska tron något för protestanter? Dagen 101118.
  Kommentar: Insändaren är bra men tyvärr för Göransson fram den adventistiska villoläran om att själen är omedveten mellan döden och uppståndelsen. Se t ex De har varit i helvetet.
  Bengt Malmgren: Petrus har en särställning bland de andra lärjungarna. Dagen 101201.
  Kommentar: Bengt Malmgren försöker rättfärdiga det katolska Petrusämbetet. Petrus var förvisso en ledare i den nytestamentliga församlingen, men att av det skapa en mänskligt utformad succession av framtida ledare för kyrkan har misslyckats, det är bara att titta bakåt på det som hänt i historien. NT talar om apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Inte om en påve som sitter som enväldig domare över kristenheten. Den mannen blir en dag den falske profeten.
  Torbjörn Göransson: Är Petrus den klippa som Katolska kyrkan säger? Bengt Malmgren menar att det i Nya testamentet visst framgår att Petrus hade en särställning framför de andra apostlarna. Många med mig kan alls inte finna att så var fallet. Hur kom det sig exempelvis att lärjungarna, strax efter det att Jesus uttalat de ord som Katolska kyrkan stöder sin lära på, kivades om vem som var den störste. Hade de inte förstått vad Jesus nyss hade sagt? Om deras mästare i allas närvaro hade utsett Petrus till den störste bland dem borde väl saken vare helt klar. Inte ens Petrus själv verkade ha förstått det som Katolska kyrkan påstår, eftersom han i sitt första brevs andra kapitel säger: "Kom till honom, den levande stenen (Jesus Kristus), som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus". Dagen 101215.
  Kommentar: Det är ett urmärkt bra svar som Göransson ger i detta genmäle. Läs hela inlägget.
  Bengt Malmgren: Petrus kan ha en särställning utan att han värderas som större. Angående orden i Matteus 16:18 - det är väl klart att enligt traditionell kristen tro som många fler än Katolska kyrkan omfattar, så grundade Kristus en kyrka som också äger en konkretion på jorden. Dagen 101228.
  Kommentar: En kyrka på jorden kan bli en sköka, det säger oss sändebreven i Uppenbaelseboken och inte minst Upp. 18. Den kyrka som Kristus grundade har ingenting med mänskligt formade kyrkor. Guds ande sanktioner inte kyrkor utan det budskap som förkunnas (Mark. 16:20).
  Torbjörn Göransson: Den katolska läran stämmer inte med Bibeln. Dagen 110202.
  Kommentar: Göranssons adventistiska lära om att människan har en dödlig själ stämmer inte heller med Bibeln.
 • Kristendom som inte är kristendom. 330 000 "döptes" i Moskva. Den 15 januari 2011 berättade den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti att det ordnas doptillfällen på cirka 70 olika platser i Moskva på Trettondagen, som enligt den ortodoxa kalendern inföll den 19/1. Senaste år "döptes" 330.000 moskvabor. Tillställningen påminner mer om en karneval efter en mass-simtur än ett doptillfälle. Man förhöjer stämningen med hjälp av olika rockband och starkare drycker. Under dessa kvällar sparas det inte. "Hela nationens doptillfälle" påminde om historien för tusen år sedan när Rysslands förste tsar, furste Vladimir döpte Rysslands folk till kristendomen. Tradition och levande tro är två helt skilda saker. När vi predikar Guds ord förändras människors tankesystem. Sådana här tillställningar skapar ortodoxateister. (Från Mediemission Mars 2011.)
 • Engelska biskopar går till katolska kyrkan. Dagen 101109.
 • Påven "går" till spanska Santiago de Compostela. Santiago de Compostela har under pilgrimsåret tagit emot hittills 260000 besökare. Dagen 101106.
 • Katolska karismatiker fick hälsning från påven. Dagen 101103.
 • Israelkritik mot katolsk biskopskonferens. Israels vice utrikesminister, Danny Ayalon: "Vi beklagar att den här viktiga konferensen har blivit ett forum för politiska attacker på Israel i bästa arabpropagandistiska anda." Dagen 101026.
 • Före detta katolsk präst i Storbritannien dömdes till 21 års fängelse för sexualbrott mot minderåriga. Dagen 101022.
 • Per Mases blir katolik. Konverterar efter 48 år som präst i Svenska kyrkan. Dagen 101021.
 • Pope pray in front of skeleton dressed up as a nun. St. Catherine or whoever this skeleton might be was never laid to rest, but put for public display by the Vatican. Ivar Fjeld100928.
 • Åklagare i Italien har inlett en förundersökning om penningtvätt mot Vatikanens bank. Finanspolisen har också fryst pengar, 23 miljoner euro, efter ett par misstänkta trasaktioner. Kyrkans Tidning 100922.
 • Ekoräd mot Vatikanens bank. Åklagare i Italien fryste på tisdagen 23 miljoner euro i Vatikanens bank och har inlett en förundersökning om penningtvätt mot bankens chef. Dagens Nyheter 100921.
 • Belgisk ärkebiskop vill hjälpa sexoffer. En kommission som utreder misstankarna har fått in 475 anmälningar. Dagen 100913.
  Närmare femhundra fall av sexuella övergrepp mot barn inom den katolska kyrkan i Belgien har dokumenterats av den kommission som i fredags la fram sin rapport. Det yngsta offret var bara två år när övergreppet skedde. Övergreppen har begåtts av präster men också av religionslärare och andra vuxna som arbetar med ungdomar. Kränkningarna var som värst under 1960-talet och förekom på alla kyrkligt drivna internatskolor. Kyrkans Tidning 100913. Dagens Nyheter 100910.
 • Irländska biskopar stannar på jobbet. Dagens Nyheter 100812.
 • Pedofilskandaler får österrikarna att lämna kyrkan. De pedofilskandaler som har avslöjats inom den katolska kyrkan har fått österrikarna att lämna kyrkan i en allt snabbare takt. Under årets första hälft lämnade cirka 57.000 kyrkan, vilket är mer än under hela fjolåret skriver tidningen Standard. Österbottens Tidning Nyheter 100810.
 • Benfragment och en tand som tros vara lämningar efter Johannes Döparen har hittats av arkeologer på en bulgarisk ö vid Svarta havets kust. Kyrkans Tidning 100803.
  Kommentar: Ytterligare ett exempel av många hur tokigt det kan bli i den katolska/ortodoxa föreställningsvärlden. Det hela gick fullständigt snett när man började lägga avlidnas ben i ett altare. Det är inte kristendom utan hedendom i kyrklig förklädnad.
 • Societas Sanctae Birgittae vill vara en "kristen" fristad. I klosterkyrkan i Vadstena silas kvällsljuset genom ridåer av rökelse. "Vi vill förvalta arvet från den heliga Birgitta, att bevara centreringen kring nattvarden och att Maria är vår mor", säger novismästarinnan Anna Greek. Det är den heliga Birgittas dödsdag och sällskapet går i procession till hennes reliker som finns framme i kyrkan. En av gästerna under veckan är katolska kyrkans utsände i Norden, ärkebiskopen Emil Paul Tscherrig. En annan profil från ett annat kristet sammanhang syns också i processionen, nämligen Livets ords pastor Ulf Ekman. I vimlet till relikerna syntes även pingstpastorn Peter Halldorf. Dagen 100727.
 • Kritiseras för att jämställa kvinnopräster med pedofili. Vatikanen får kritik för att ta upp frågan om kvinnliga präster – enligt formuleringen ett av de allvarligaste brotten mot den sanna tron – i samma dokument som man skärper reglerna för sexuella övergrepp och pedofili. Kyrkans Tidning 100719.
 • Katolska kyrkan skärper regler kring barnporr. Dagen 100716.
 • Bit av Jesus kors stulet i Boston. En träbit som påstås komma från korset Jesus korsfästes på har försvunnit från Bostons katolska katedral. Reliken ansågs vara den mest värdefulla ägodel kyrkan hade. Dagen 100714.
  Wikipedia: Many churches possess fragmentary remains that are by tradition alleged to be those of the True Cross. Their authenticity is not accepted universally by those of the Christian faith.
 • Mel Gibson spyr ut svordomar, hot och hårda anklagelser mot sin ex-flickvän. "Jag älskar dig inte." Expressen 100712. MSN. Här i orginalversion.
  Gibson flyr USA. Rear ut sina lyxhus och åker hem till Australien. Aftonbladet 100719.
 • 20 års fängelse för sexövergrepp. En katolsk präst i Australien har dömts till 20 års fängelse för sadistiska sexövergrepp mot barn. Applåderna dånade i rättssalen när domen mot den nu 67-årige John Sidney Denham lästes upp. Kyrkans Tidning 100705.
 • Präst förskingrade miljoner från kyrka. En katolsk präst som uppmärksammats för sin enkla levnad har avslöjats som förskingrare. Stora summor från kyrkan har gått till stripteasebarer, manliga prostituerade och lyxigt leverne på hotell i New York. Dagen 100702.
 • Den schweiziske biskopen Kurt Koch efterträder kardinalen Walter Kasper som katolska kyrkans ekumeniske ledare. Dagen 100702.
 • En katolsk präst i Australien har dömts till 20 års fängelse får sadistiska sexövergrepp mot barn. Dagen 100702.
 • Katolsk kyrkoledare i korruptionshärva. En av katolska kyrkans mäktigaste kardinaler under Johannes Paulus II har hamnat i skottgluggen när den italienska polisen utreder en korruptionshärva med kopplingar till Vatikanen. Den nuvarande ärkebiskopen av Neapel, Crescenzio Sepe, återfanns på listan över mutkolvar i den ökände Diego Anemones laptop, en lista som avslöjades av italienska medier tidigt i våras efter att Anemone gripits av polisen. Dagen 100630.
 • Pedofilräd mot katolska kyrkan i Belgien. Belgisk polis har genomfört husrannsakan i den katolska kyrkans högkvarter i Belgien efter anklagelser om att kyrkliga företrädare gjort sig skyldiga till pedofili. Dagens Nyheter 100624.
 • Dansk abbedissa friad i polisförhör. Abbedissan i Maria hjärtas kloster i Sostrup i Danmark, moder Theresa Brenninkmeijer, förhördes i går av polis. Hon anklagas för att leda klostret i Sostrup på ett extremt auktoritärt sätt och under sektliknande förhållanden. Kyrkans Tidning 100622.
 • Italiensk präst åtalad för övergrepp. Dagen 100618.
 • Påven försvarar celibatet. Dagens Nyheter 100611.
 • Syster Izabela skakad över våldtäktsanklagelserna. Dagen 100603.
  Gunilla Hodkin: Målet är att sätta stopp för den här verksamheten. Dagen 100603.
  ”Vi vill göra undersökningen på ett grundligt och korrekt sätt”. Dagen 100603.
 • Kvinnor i protest mot obligatoriska celibatet. Dagen 100602.
 • Munklivet har tystnat. Den ekonomiska bördan blev för stor - nu står Nydala kloster åter tomt. Dagen 100602.
 • Sten Sandberg, 63, prästvigs av Piusbröderna. Sveriges Radio 100601.
 • Karikatyr av påven i SSU-tidning upprör katoliker. Dagen 100528.
  JK: Påvekarikatyr inte hets mot folkgrupp. Dagen 100616.
 • Pedofilpräster får det svårare i helvetet. De präster som har förgripit sig sig på barn kommer att få det svårare i helvetet. Det säger Vatikanens egen pedofilskandalutredare Charles Scicluna. Kyrkans Tidning 100604.
 • Nunna sparkades efter abortbeslut. Katolska kyrkan har kritiserats för passivitet i samband med pedofilskandalerna. Men när en nunna i USA medverkade till att en ung kvinnas liv räddades genom en abort, kom reaktionen blixtsnabbt. Syster Margaret fick sparken och får inte längre vara nunna. Kyrkans Tidning 100528.
 • Rune Imberg: Det straffar sig att försöka vara frommare än Gud. Att förbjuda prästäktenskap är osunt och obibliskt, att hävda att den som Gud ger en prästkallelse ger han också celibatets gåva (Tridentinum, session 24, kanon IX) är naivt, att behandla pedofili som en mindre "förseelse" och prästäktenskap som en grov, är chockerande. Dagen 100526.
  Kommentar: Detta är en av de mest granskande och logiska debattartiklarna om Katolska kyrkan jag har sett på länge.
 • Kyrklig ursäkt för fördömande av Kopernikus. Den revolutionerande tanke Kopernikus lanserade, och som kyrkan motsatte sig, var att solen snarare än jorden är universums medelpunkt. Kopernikus ansåg att jorden roterar runt sin egen axel på ett dygn och går ett varv runt solen på ett år. 1616 stämplade Vatikanen hans epokgörande arbete De Revolutionibus Orbium Coelestium som kätterskt. Först 1835, när kyrkan kommit på bättre tankar, plockades verket bort från svarta listan. Dagen 100522.
 • Hanna Möllås och Leif Carlsson: Kyrkan och sexuella maktstrukturer. Dagen 100519.
 • Italien på väg att få sin första kvinnliga ”katolska” präst. Dagen 100518.
 • Påven: Kyrkans egna synder värst. Påven Benedictus sade i dag att förföljelsen av kyrkan orsakas av dess egna synder. Tidigare har Vatikanens företrädare sagt att nyhetsmedier smutskastar kyrkan med anklagelser om att dölja sexövergrepp. Sydsvenskan 100511.
 • Påven Benedikt XVI beviljade på lördagen en avskedsansökan från Walter Mixa, biskop i Augsburg. Under sin tid som kyrkoherde i Schrobenhausen mellan 1975 och 1996 ska ha slagit barn på ett katolskt barnhem. Dagen 100508.
 • Splittring inom Katolska kyrkan. En kardinal inom Katolska kyrkan går öppet ut och anklagar en tidigare kollega för att ha stoppat utredningar om sexövergrepp. Den österrikiske kardinalen Christoph Schönborn, som framfört anklagelserna, står mycket nära påven Benedictus XVI rapporterar Dagens Nyheter. Anklagelsen om nedtystning gäller Angelo Sodano, kammarkollegiets viktigaste person, före detta statssekreterare. På den tiden var han direkt underställd dåvarande påven Johannes Paulus II. Kyrkans Tidning 100510.
 • Arborelius utesluter inte skadestånd. Dagen 100508.
  Ekots lördagsinvervju med Arborelius 100508.
 • Katolska kyrkan vill att alla offer träder fram. "Det är vår enda chans att få veta omfattningen." Dagen 100505.
 • Kyrkoministern: Katolska kyrkan måste själv utreda övergreppen. Dagen 100430.
 • Katolske biskopen ber regeringen om hjälp. Dagens Nyheter 100429.
 • Christer Hedin: "Synen på sexualitet kan förklara övergreppen." Dagens Nyheter 100428.
 • Grundlig granskning av övergreppsfall. Världen idag 100428.
 • Ossi Kettunen: Celibattvånget är obibliskt. Världen idag 100428.
 • Sam Johansson: En radikal katolsk reformation behövs. Guds och människors dom faller tungt över påvedömets korrupta praktik. Dagen 100428.
  Bengt Malmgren: Det är bara Kristus som kan frälsa. Dagen 100505.
  Erling Medefjord: Har Katolska kyrkan exklusiv frälsningsrättighet? Dagen 100519.
  Bengt Malmgren: Vi är överens om Jesus men inte om kyrkan. Dagen 100526.
  Kommentar: Bengt Malmgren visar själv en ytterst låst och dogmatisk inställning, där sakfrågorna inte kan diskuteras då de kastar en skugga över kyrkans trovärdighet, på samma sätt som den katolska kyrkan tidigare har undantryckt övergreppen av barn. Dock var det en fråga där samhället och media inte gick att vifta bort längre, vilket lärofrågorna fortsatt går bra att göra.
 • Anders Piltz: Brutal sanning om vårt samhälle. Dagen 100428.
 • Två utredningar granskar Katolska kyrkan. Två utredningar ska granska vad som har skett inom Katolska kyrkan: dels ska stiftets jurister undersöka alla de fall av övergrepp som har anmälts till stiftet, dels ska en extern och oberoende grupp undersöka hur Katolska kyrkan har hanterat frågan. Kyrkans Tidning 100427.
 • Biskopen ber Gunilla Hodkin om förlåtelse – i kyrkans namn. Dagen 100427.
 • Svenskt offer för prästövergrepp träder fram ”Ingen inom Katolska kyrkan har bett om ursäkt”. Dagen 100427.
 • Ulf Jonsson, chefredaktör för det katolska magasinet Signum: ”Biskopen kommer inte avgå”. Dagen 100427.
 • Arborelius kan avgå efter nya uppgifter. Biskopen kände till två fall av sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan som skett i Sverige på 1950- och 1960-talet. Dagen 100427.
 • Arborelius beredd att avgå. Dagens Nyheter 100425.
 • De svenska biskoparna mörkade prästens övergrepp. Dagens Nyheter 100425.
 • Övergreppsoffer: Jag vill inte längre tillhöra kyrkan. Dagens Nyheter 100425.
 • Maria Hasselgren, pressansvarig: Det som gör det så speciellt, och svårt att hantera är att det har sagts i själavård. Dagen 100425.
 • Arborelius: Jag tar hela ansvaret för att sexövergepp inte utretts. Dagen 100425.
 • Katolska kyrkan har mörkat övergrepp. Dagen 100425.
 • Vatikanen stäms av man i USA. Dagens Nyheter 100424.
 • Tysk katolsk biskop avgår. En tysk katolsk biskop, Augsburgbiskopen Walter Mixas, har begärt avsked efter anklagelser om att han som ung präst har slagit barnen på det barnhem där han verkade under 70- och 80-talen. Kyrkans Tidning 100423.
 • En av Belgiens högsta präster, 73-årige biskopen Roger Vangheluwe, avgick på fredagen sedan han erkänt att han förgripit sig på en ung pojke för 25 år sedan. Dagens Nyheter 100423.
 • Ny anmälan mot katolska kyrkan i Sverige. Dagens Nyheter 100423.
 • Fler österrikare går ur katolska kyrkan. Katolska kyrkan i Österrike har förlorat omkring 30 000 medlemmar under årets första kvartal. Det är 42 procent mer jämfört med förra årets siffror, och den troliga orsaken är nyheterna om att präster begått sexuella övergreppen mot barn. Dagen 100422.
 • Åldrig präst gripen för övergrepp. Dagens Nyheter 100420.
 • Påven lovar överlämna förövare till rättvisan. Dagen 100417.
 • Christina Doctare: ”Anders Arborelius bör tillsätta en sanningskommission”. Dagen 100417.
 • Biskopen satsar all sin tid på öppenhet. Den katolska biskopen i Sverige är nu mitt uppe i samma process som många andra biskopar redan gått igenom. Och han vet inte hur det slutar. Dagen 100416.
 • Biskop Williamson dömd till böter. Dagens Nyheter 100416.
 • Dag Tuvelius: Påven måste våga röja i alla vrår. Kyrkans Tidning 100415.
 • Offret: Bakgrunden är den vidriga idén om celibatet. Han anmälde till Stockholms katolska stift att han utsatts för övergrepp: Viktigt att det blir känt. Dagen 100415.
 • Fler hör av sig om övergrepp. Dagen 100415.
 • Dag Tuvelius: Påven måste våga röja i alla vrår. I land efter land har samma sorgliga mönster upprepats. Kyrkans Tidning 100415.
 • Kyrkoministern: Viktigt att utreda övergrepp. Dagen 100415.
 • Förintelsförnekande biskop inför rätta. Dagens Nyheter 100414.
 • Vatikanen om kardinalen Tarcisio Bertones uttalande: Det är inte en uppgift för kyrkans män att göra ”generella påståenden av specifikt psykologisk eller medicinsk natur”. Dagens Nyheter 100414.
 • Johannes Forsblom: Skandalen har skakat oss katoliker. Dagen 100414.
 • Det är inte den katolska kyrkans celibat som ligger bakom pedofili utan homosexualitet, säger en av Vatikanens mäktigaste ledare, kardinalen Tarcisio Bertone. Dagens Nyheter 100413.
 • Anmälan mot katolska präster i Sverige. Katolska kyrkan i Sverige har nu också fått anmälningar om sexuella övergrepp på minderåriga. Det gäller två fall. Ett från 1940-talet och ett något senare. Dagen 100413.
 • Vatikanen förklarar hantering av pedofiler. Dagen 100413.
 • Tio präster var med på det kraschade planet. Dagen 100413.
  Av de 96 personer som omkom i flygkraschen i Smolensk den 10 april, var tre biskopar – en luthersk, en ortodox och en katolsk – och sju katolska präster.
 • "Bevis" mot påven sågas. Dagen 100412.
 • Pedofilmisstänkta präster avstängda. Två katolska präster i Danmark har avstängts från sina tjänster efter misstankar om sexuella övergrepp mot minderåriga. Dagen 100412.
 • Arborelius känner ”förtvivlan och avsky”. Sveriges katolske biskop, Anders Arborelius, manar till omvändelse efter nya pedofiliavslöjanden i Norden. Både i Norge och i Danmark stundar nu oberoende utredningar. Världen idag100412.
 • Italiensk kardinal attackerar ”mörkläggning”. Den mäktige italienske biskopen, kardinal Angelo Bagnasco, skräder inte orden när han uttalar sig om dem som mörklagt katolska prästers pedofila övergrepp: Avskeda dem. Dagen 100411.
 • Polenkatastrofen: I alla katolska mässor kommer man att be för de avlidna. Eventuellt kommer Anders Arborelius att fira en requiemmässa för de avlidna den kommande veckan. Dagen 100411.
  Kommentar: Kan ingen upplysa Arborelius om att det är för sent att be för dem som redan är döda? Den teologin är inte biblisk.
 • Frustrerad Marcus Birro: "Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar". Dagens Nyheter 100410.
 • "Påven skyddade pedofildömd präst". Ett brev knyter påven personligen till övergreppsskandalen i katolska kyrkan. Dagen 100410.
  Vatikanen tar påven i försvar igen. Dagens Nyheter 100410.
 • Övergreppsskandalen inom katolska kyrkan växer även i Danmark. För första gången anklagas nu en verksam präst för att ha begått sexuella övergrepp i tjänsten. Dagens Nyheter 100409.
 • Ex-biskop har fortsatt arbeta. Den katolske biskopen i Norge, som lämnade sin post efter avslöjande om sexuella övergrepp, har hållit omkring tio gudstjänster i ett kapell i Tyskland. Dagens Nyheter 100409.
 • Katolska kyrkans Golgatavandring. Enligt Katolska kyrkans lära är sexuella övergrepp på barn dödssynd. Det går inte att få absolution (syndernas förlåtelse). Dagen 100408.
  Katolska kyrkans agerande efter övergreppen. Dagen 100408.
  Anders Piltz: ”Vi är i början av en stor reningsprocess”. Dagen 100408.
 • Fler övergrepp kända inom katolska kyrkan i Norge. Dagens Nyheter 100407.
 • Norsk biskop erkänner övergrepp. Den förre katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, har erkänt sexuella övergrepp på en minderårig korgosse för flera år sedan. Italiensk advokat: Skandalerna som skakat den katolska kyrkan de senaste tio åren bara är toppen på ett isberg. Dagens Nyheter 100407.
 • Norsk biskop erkänner övergrepp. Den förre katolske biskopen i Trondheim har erkänt sexuella övergrepp på en minderårig korgosse för flera år sedan. Dagens Nyheter 100407.
 • Biskop Ander Arborelius vill se reningsprocess. Vid årsskiftet fanns 93.642 medlemmar i stiftet. Enligt biskop Anders Arborelius har omkring 80 procent av katolikerna utländsk bakgrund. Dagens Nyheter 100406.
 • Biskop försvarar påven. I ett långt försvar för hur den katolska kyrkan handlade fallet med två pedofilutpekade präster i Arizona på 1990-talet skriver biskopen i Tucson, Gerald Kicanas, att den nuvarande påven Benedikt XVI inte kan klandras. Dagens Nyheter 100405.
 • "Pedofilanklagelser beskrevs som skvaller. Kyrkan ska inte låta sig påverkas av småsint skvaller om att präster skulle ha utnyttjat barn sexuellt. Det var budskapet från kardinal Angelo Sodano i ett kraftfullt försvarstal strax innan påven Benedikt XVI mötte folket på S:t Petersplatsen på söndagen. Dagens Nyheter 100405.
 • ”Påven skyddade pedofilutpekad präst”. Den nuvarande påven Benedikt XVI lät under sin tid som kardinal en pedofilanklagad präst i USA fortsätta verka som präst i tolv år. Detta trots att Vatikanens egen tribunal slagit fast att prästen agerade ”sataniskt” mot unga pojkar. Dagens Nyheter 100403.
 • Påven fortsätter under helgen sina traditionella påskframträdanden, mot en bakgrund av fortsatta storgräl om kyrkans sexhärvor och anklagelser om antisemitism. Dagens Nyheter 100403.
 • Anglikansk kritik av Irlands kyrka. Ärkebiskopen av Canterbury anser att den katolska kyrkan i Irland har förlorat all trovärdighet efter skandalerna kring prästers sexövergrepp på barn. Dagen 100403.
 • Raniero Cantalamessa drar på sig kritik: Med bland andra påven Benedictus XVI sittande i församlingen läste Cantalamessa ur ett brev han sade sig ha fått av en "judisk vän", i vilket denne skrivit att han "med avsky följt de våldsamma och koncentriska attackerna mot kyrkan och påven". Dagens Nyheter 100402.
 • Advokat i USA vill ha påven hörd under ed. Dagens Nyheter 100401.
 • Anmälningar om sexuella övergrepp kommer nu också in till katolska kyrkan i Danmark. Dagens Nyheter 100401.
 • ”New York Times anklagade påven med fejkade dokument”. Dagen 100331.
 • Nödnummer för katolska sexoffer. Den romersk-katolska kyrkan i Tyskland meddelade på tisdagen att den öppnat en telefon för människor som utnyttjats sexuellt som barn inom kyrkan. Dagen 100330.
 • Katolska kyrkans sexskandal växer. Dagens Nyheter 100328.
 • Vatikanen tystade ner pedofilbrott. Det är bara en tidsfråga innan pedofilskandalerna också exploderar i Italien i stor skala. Statistiken talar hittills om ett 80-tal pedofila präster som avslöjats i Italien de senaste tio åren. Dagens Nyheter 100326.
 • Pedofilskandalerna inom den katolska kyrkan kommer allt närmare Vatikanen. I det ena avslöjandet efter det andra berättar drabbade om hur de utsatts för övergrepp. "Biskoparna visste vad som pågick, men de gjorde ingenting." Dagens Nyheter 100326.
 • Påven Benedikt XVI kopplas nu även samman med en pedofilskandal i USA. En intern utredning mot prästen lades ner sedan han själv skrivit till Ratzinger för att protestera mot ett eventuellt straff för övergreppen. Dagen 100325.
 • Walesiske affärsmannen Albert Gubay donerar nästan 6,8 miljarder kronor till katolsk välgörenhet. Dagen 100325. 82-årige Gubay och hans andra fru bor i Santon, Isle of Man. Han har två barn med sin första kvinna
 • Påven Benedictus XVI har godkänt att biskopen i Cloyne i Irland, John Magee, lämnar sin post. Detta efter kritik mot biskopens hantering av påstådda sexuella övergrepp på barn. Dagen 100324.
 • Anders Arborelius kommenterar påvens brev. Dagen 100320.
 • Påvlig skriftlig ursäkt för prästers övergrepp i Irland. Men många blev besvikna på brevet – framför allt över vad påven inte säger. Dagens Nyheter 100320.
 • Gabriele Amorth: Pedofilskandaler är ett av tecknen på att Satan har gjort intrång i Katolska kyrkan. Dagen 100318.
 • Danska katoliker utreder sexövergrepp. Svenska Dagbladet 100318.
 • Forskare kritiserar skarpt den danska katolske biskopens inställning till rapporter om sexmissbruk. Den ödelägger kyrkans trovärdighet. Svenska Dagbladet 100318.
 • En tysk präst som dömts för sexuella övergrepp på barn har med omedelbar verkan suspenderats. Dagen 100318.
 • Prästsexskandal även i Brasilien. Tre präster utreds för misstänkta övergrepp. Sydsvenskan 100317.
 • Katolska kyrkan i Tyskland har inrättat en "het linje" för anmälningar om övergrepp mot barn. Svenska Dagbladet 100317.
 • Den irländske kardinalen Sean Brady ber om ursäkt för sin inblandning i den rad av sexbrott mot barn som avslöjats i Katolska kyrkan. Dagen 100317.
 • Övergrepp fortsätter hemsöka kyrkan. Företrädare för offer för sexövergrepp inom katolska kyrkan krävde på söndagen att den irländske kardinalen Sean Brady avgår, sedan det framkommit att han deltagit i möten där offer fick skriva på en ”tysthetsed”. Dagens Nyheter 100314.
 • Påven godkände att en förövare som begått sexuella övergrepp fick inkvartering i hans dåvarande biskopsstift. Dagen 100313.
  Vatikanen försvarar påven. Vatikanen slöt upp runt påven Benedikt XVI och avfärdade alla antydningar om att han 1980 försökt skydda en präst som begått sexuella övergrepp mot barn. Dagen100313.
 • Lutheraner och katoliker ense om rättfärdiggörelse. Det är Katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna i Sverige och Finland som kommit överens angående rättfärdiggörelsen, en av de stora tvistefrågorna i lutherska reformationen. Att Katolska kyrkan och Svenska kyrkan någon gång kommer gå samman till en enhet tror Maria Hasselgren är utopiskt ur ett mänskligt perspektiv. Dagen100311.
 • Påvens bror: Jag slog pojkarna i kören. Aftonbladet 100309. Dagen 100310.
 • Påvens rådgivare Walter Kasper: Hela kyrkan behöver städas upp. Kyrkans Tidning 100308.
 • Ex-nunna kräver ursäkt av påven. En skotsk före detta nunna har skrivit till påven inför hans besök i Skottland i september och kräver att han ber om ursäkt till alla dem som utnyttjats sexuellt av präster inom katolska kyrkan. Kyrkans Tidning 100302.
 • Prostitutionsskandal i Vatikanstaten. Dagens Nyheter 100304.
  En sexskandal skakar Vatikanen. En av påvens anställda och en av körmedlemmarna i S:t Peterskyrkans kör misstänks ingå i en prostitutionshärva med homosexuella män. Kyrkans Tidning 100305.
 • Mel Gibson har slutat be om ursäkt för sina synder – nu ska han göra blodigt vikingaepos. – Jag vill bara slakta ett kloster, säger han också. Aftonbladet 100224.
 • Relikskrin innehöll okänd skalle – inte heliga Birgittas. I hundratals år har det tagits för självklart att kraniet i relikskrinet i Vadstena klosterkyrka tillhört den heliga Birgitta. Men nu visar en studie vid Uppsala universitet att så nog knappast är fallet. Dagen 100217.
 • Påven: Barnövergrepp ett ”vidrigt brott”. Dagen 100217.
 • Opus Dei - ”Allt handlar om självförsakelse”. Du ska inte ifrågasätta – du ska lyda. Dagens Nyheter 100217.
  Maria Hasselgren: Vi ser dem absolut inte som en sekt. Dagens Nyheter 100217.
  En stiftelse som styrs av den katolska sekten Opus Dei har köpt Surahammars herrgård. Ia Modin är journalist och hoppade av Opus Dei för mer än tio år sedan. Dagens Nyheter 100217.
 • Heliga Birgittas kranium inte hennes. Äktheten av de två kranierna som tidigare tillskrivits den heliga Birgitta och dottern Katarina har ifrågasatts. Uppsalaforskare slår nu fast, kranierna kommer inte från mor och dotter. Kyrkans Tidning 100216.
  Kommentar: Så bra! Då slipper vi eventuellt ifrån dessa benrangels kultstatus och andaktsutövning. Men bara att Birgittas ben kan ha legat i detta skrin verkar räcka för att Fader Roelvink och Biskop Lind ska bli euforiska.
 • Nedtystade sexuella övergrepp skakar katoliker i Tyskland. Katolska kyrkan i Tyskland skakas nu av att en mängd hittills nedtystade sexuella övergrepp uppdagas. Kyrkans Tidning 100215.
 • Rektor ber om ursäkt för övergrepp mot elever på katolska skolor i Tyskland. Sexuella övergrepp ska ha skett på gymnasieskolor drivna av katolska jesuitorden i Tyskland på 1970- och 1980-talen. Dagen 100202.
 • Nyutkommen bok avslöjar: Johannes Paulus II brukade piska sig själv med ett bälte, allt för att komma närmare den lidande Kristus. Kyrkans Tidning 100201.
 • Mångåriga övergrepp på jesuitskola. Ledningen för en prestigefylld jesuitskola i Berlin erkände på torsdagen att katolska präster vid skolan i många år regelbundet utsatte elever för sexuella övergrepp. Dagens Nyheter 100128.
 • Påven Johannes Paulus II piskade sig själv regelbundet med en läderrem för att göra bot. Detta avslöjas av monsignore Slawomir Oder, undersökningsledare för Johannes Paulus II:s helgonförklaringsprocess. Medlemmarna i Johannes Paulus närmaste omgivning brukade höra honom späka sig. "I hans garderob, bland alla hans kläder, hängde ett speciellt läderbälte på en krok, och det använde han som en piska. Han tog det alltid med sig när han åkte till Castel Gandolfo". I november 2009 kunde en nunna berätta hur hon brukade höra det vinande ljudet om hon befann sig i rummet intill på påvarnas sommarresidens Castel Gandolfo. Slawomir Oder berättar också att Karol Wojtyla, under sin tid som biskop i Polen, ofta sov på golvet, som en akt av självförnekelse och asketism. Dagen 100128.
 • Brittiske biskopen Rickard Williamson inför rätta. Dagen 100128.
 • Biskop Williamson medger lagbrott och uttrycker anti-israeliska åsikter. Dagens Nyheter 100122.
 • Maria Hasselgren: Det är viktigt att framhålla att en absolut majoritet av alla kristna, där ibland en miljard katoliker INTE är sk kreationister. Vi tror förvisso att Gud skapat allt, men inte att det gick till ordagrant så som det står i Bibeln, utan att skapelseberättelserna - det finns två i Bibeln - snarare är ett poetiskt uttryck för att Gud skapat världen och håller den i sin hand. Newsmill.se 100119.
 • I dag släpptes Mehmet Ali Agca från fängelse. Den turkiske man som 1981 sköt påven Johannes Paulus II släpptes fri i dag. Mehmet Ali Agca, som avtjänat ett 29 år långt fängelsestraff, sköt Johannes Paulus II i magen. Dagen 100128.
 • Rabbin bojkottar påvens besök i Rom-synagoga. Han förklarar beslutet med sitt missnöje över att påven Pius XII:s helgonförklaringsprocess fortskrider. Dagen 100115.
 • Bara tretton personer har skrivit under Katolsk visions manifest (Gert Gelotte är mest känd där). Dagen 100107.
  Traditionalister utan erkännande från Rom:
  SSPX - Prästbrödraskapet Pius X. Bildat 1970 av ärkebiskop Marcel Lefabre som ses som den katolska traditionalismens förgrundsgestalt. Accepterar inte Andra Vatikankonciliets läror om kyrkans förnyelse i fråga om liturgi, ekumenik, religionsfrihet, människans värdighet och ecklesiologi.
  Traditionstrogna traditionalister. De tar helt och hållet avstånd från romersk-katolska kyrkan och dess påvar efter 1958. Adoremus i Sverige.
  Sedevakantister. De menar att påvestolen är vakant i väntan på en legitim påve. Brödraskapet Pius V och Kongregationen för den obefläckade Drottningen Maria.
  Konklavister. Avvisar de moderna påvarna i likhet med sedevankisterna, men har en egen påve. Den Sanna Katolska kyrkan, Palmarian Catholic Church.
 • Teologen Hedvig Larsson om Katolska kyrkan och demokratin & jämlikhet. Dagen 100108.
 • Staden Vignola i Italien är i chock sedan en präst knivdödat en vän. Prästen Giorgio Panini attackerade sin 67-årige vän Sergio Manfredini när han kom hem till sin värdfamilj natten till julafton. Dagen 091226. Aftonbladet 091226.
 • Ytterligare två biskopar meddelade på juldagen att de tänker lämna in sina avskedsansökningar till påve Benedictus XVI till följd av de sexövergrepp som kyrkans män utsatt barn för i Irland. Dagens Nyheter 091225.
 • Columbian Official Bans Christianity; Arrests 28 Believers. A Columbian governor banned Christianity on a reservation for indigenous people and has imprisoned 28 of the natives for refusing to renounce their Christian faith. he governor reportedly wants the Kogui to maintain the traditional identity of the tribal region, including animism. He has threatened to imprison all the Christian members of the Kogui community unless they renounce Christianity. This could result in over 100 more Kogui individuals being imprisoned. The Christian Post 091224.
 • Ytterligare en irländsk biskop, James Moriarty, har lämnat in sin avskedsansökan till påven Benedictus XVI till följd av de sexövergrepp som kyrkans män utsatt barn för i Irland. Dagens Nyheter 091223.
 • Påven Benedikt XVI har fört två av sina föregångare ett steg närmare helgonförklaring. Johannes Paulus II förklaras som "vördnadsvärd" (venerabilis), vilket enligt katolska kyrkans praxis är ett steg på vägen mot en saligförklaring, vilket i sin tur kan leda vidare till en helgonförklaring. Samma hedersbenämning tilldelades den kontroversielle påven Pius XII, som enligt många historiker passivt bevittnade judeutrotningen under andra världskriget. Dagen 091219.
 • Irländsk biskop avgår efter avslöjanden om sexövergrepp. Den irländske biskopen Donal Murray begäran om avsked accepterades av påven Benedikt. Dagen 091219.
 • Archbishop Emmanuel Milingo has been "dismissed from the clerical state. Emmanuel Milingo has been "dismissed from the clerical state." This implies, as Vatican communiqué states, " loss of the rights and duties attached to the clerical state, except for the obligation of celibacy; prohibition of the exercise of any ministry, except as provided for by Canon 976 of the Code of Canon Law in those cases involving danger of death; loss of all offices and functions and of all delegated power, as well as prohibition of the use of clerical attire. Consequently, the participation of the faithful in any future celebrations organized by Archbishop Emmanuel Milingo is to be considered unlawful". Asia News.it 091217.
 • Påven samlar kyrkan på Irland efter avslöjanden. Tusentals barn har varit utsatta för övergrepp - präster försökte tysta ner pedofilskandal. Dagen 091211.
  Påven skriver herdabrev efter pedofilskandalen på Irland. Företrädare för One in Four, en organisation som hjälper utsatta för sexuellt våld och övergrepp, är djupt besvikna. "Vi hade hoppats att påven skulle be om ursäkt för den sekretess- mörkläggningskultur i Katolska kyrkan som dokumenteras i rapporten och att han skulle ha tagit ansvar för sin egen roll i att skapa den kulturen." Dagen 091214.
 • Andreas Holmberg: Ofelbarhetsdogmen är förödande. Världen idag 091209.
 • Dublins ärkebiskop ber om ursäkt: "Försöken att sopa anklagelserna om övergrepp mot barn under mattan, ökade offrens lidanden och bidrog till fler övergrepp." Den kommitté med juridiska experter som genomfört granskningen konstaterar att de kyrkliga myndigheterna i många år försökt skyla över övergreppen. Kyrkans Tidning 091204.
 • Det katolska ärkestiftet i Dublin "mörkade" omfattande sexuella övergrepp mot barn långt in på 90-talet, fastslår en utredning. Dagens Nyheter 091126.
 • Gardells ”intyg” gällde inte inspelning i Peterskyrkan. Dagen 091121.
 • SSPX-biskopen Richard Williamson vägrar böter - kallas till tyskdomstol. Dagen 091110.
 • Symboliskt tal om tusenårsriket. Dagen 091106. Det är en helt förvirrad teologi om tusenårsriket som Per Johansson i koptisk-ortodoxa kyrkan ger uttryck för här. Vad som behövs är vad pastor Hans Jansson skriver: "Utan profetisk skärpa uteblir väckelsen." Dagen 091106.
  Holger Nilsson: Sätt inte tron till Augustinus. Dagen 091011.
 • Biskop Hubertus har avlidit. Dagens Nyheter 091104.
 • Katolska kyrkan: ”Halloween är antikristligt”. Dagens Nyheter 091031.
  Kommentar: Detta tror väl alla vettiga kristna! Det vore väl mer häpnadsväckande om Katolska kyrkan hävdade motsatsen.
 • Vatikanens närmande till SSPX oroar många judar. Dagen 091030.
 • Förintelseförnekande biskop dömd - får böta 120 000 kronor. Dagen 091028.
 • Arborelius varnar för privata ”katolska” hemsidor. Biskop Arborelius vill inte att församlingarna länkar till privata hemsidor, "eftersom det kan uppfattas som en rekommendation från kyrkan till sina medlemmar. Det är av detta skäl som stiftets egen hemsida inte länkar till några privata hemsidor överhuvudtaget". Dagen 091023.
 • Katolska kyrkan öppnar famnen för missnöjda anglikaner. Anglikanerna önskar ingå en synlig gemenskap med romersk-katolska kyrkan och är villiga att förklara att de delar en allmän katolsk tro och accepterar Petrusämbetet som givet av Kristus till sin kyrka. Dagen 091020.
  Vatican Opens a Door for Disenchanted Anglicans. Crosswalk.com 091022.
  Per Beskow: Förtydligande om påven och anglikanerna. Dagen 091022.
 • Den katolske prästen fader Andrew försöker vinna en miljon dollar på poker. Pengarna ska gå till församlingens kyrka. Kyrkans Tidning 091009.
 • Kardinal Dario Castrillon Hoyo: Ingen av oss visste om SSPX-biskopens uttalanden. Dagen 091001.
 • Arborelius 60 år. Intervjuad i Dagen 090925.
 • SVT: Vatikanen kände till Williamsons uttalanden. Dagen 090923.
  Arborelius: Vi skickar rutinmässigt information om kyrkliga aktiviteter till Vatikanen. Dagen 090923.
 • Katolska gruppen Katolsk vision får kritik av biskopen. Han ber dem söka sig tillbaka till det som är katolsk tro. Dagen 090911.
 • Påven hos de döda, helgonet Rosa av Viterbo. Rosa av Viterbo, död 1252, kanoniserad 1457 av påve Calixtus III. Hennes mumifierade kropp bärs årligen, den 4 september, i procession genom Viterbo. Dagens Nyheter 090906.
 • USA:s nunnor ska granskas. Kritiker: Vatikanen vill tillrättavisa progressiva kvinnor. Dagen 090904.
 • 'Traditionalist Catholics' Expel Christians in Mexico. Compass Direct News reports that "traditionalist Catholic" leaders last month expelled 57 evangelical Christians from their town for refusing to participate in their religious festivals. Leaders of traditionalist Catholicism, a mixture of Roman Catholicism and native rituals, expelled 32 Christians from their homes in a village in Hidalgo state and another 25 from a town in Oaxaca. In each case, the evangelicals were deprived of their property for refusing to participate in drunken festivals that included worship of Catholic icons. The Christians were forced to leave behind 121 acres of land planted with crops, as well as their homes and animals. The Christians had reached an agreement with the community in February allowing them to choose to follow their own faith, but a new town leader reportedly burned the document. (Religion Todday 090825).
 • Traditionalist Catholics Attack, Expel Christians in Mexico. ASSIST News Service 090819.
 • G8: Pope receives first ladies at the Vatican. Also present was the wife of Swedish premier Fredrik Reinfeldt, Filippa Holmberg. Adnkronos International 090708.
  Barack Obama mötte påven. Dagen 090711. Crosswalk.com 090714.
 • G8: Mayor asks Obama to press for monk's beatification. Adnkronos International 090708.
 • Henric Staxäng: Katolskt dekret flyttar fokus från Jesu försoningsverk. Världen idag 090703.
  Plenary indulgence for the year of priests.
  Maria Hasselgren (pressansvarig för Stockholms katolska stift): Avlat hör ihop med skärselden. Indulgens (avlat) hör ihop med vår tro att Gud i sin godhet inrättat skärselden, en "reningsort", där vi renas från det som hindrar oss från att helt och fullt säga ja till Gud. Indulgens innebär att Gud av nåd och barmhärtighet, genom sin kyrka, efterskänker vistelsen i denna reningsort - under förutsättning att vi uppfyller för detta fastställda krav. Världen idag 090708.
  Per Kårhammer: Klargörande om påvligt dekret. Världen idag 090708.
  Henric Staxäng: Bibeln lär inget om skärselden. Världen idag 090713.
 • Paulus benfragment hittade i Paulusbasilikan i Rom. Dagen 090630.
  Kommentar: Om detta är Paulus ben så kommer de att försvinna den dagen när de döda uppstår och Jesu Kristi sanna församling hämtas hem från jorden. Det purpurfärgade linnet av hög kvalitet pläterat med rent guld kommer att lämnas kvar, tillsammans den kyrka som inte var redo och vars verksamhet kommer att fortgå tills Antikrist gör slut på den.
 • Svensken Håkan Lindström prästvigs av SSPX - Arborelius beklagar. Dagens Nyheter 090627.
 • Vatican: Report raises questions about John Paul II's beatification. Internal rivalry at the Vatican may compromise moves to beatify Pope John Paul II. Adnkronos International 090625.
 • Paraguays president Fernando Lugo, tidigare biskop som själv hamnat i en sexskandal, uppmanar katolska kyrkan att ompröva celibatet. Dagens Nyheter 090622.
 • Präst i Argentina fick 15 år för sexövergrepp. Dagens Nyheter 090611.
 • Mel Gibson tappade fattningen. Dagen 090602.
 • Fler berättelser bekräftar sektliknande förhållanden på kloster i Danmark. Dagen 090603.
 • Helene Hägglund: ”Abbedissan (moder Theresa Brenninkmeijer), stal fjorton år av mitt liv”. Svenska Journalen 090522. Se video från TV4.
 • ”Ingrodda” övergrepp i Irland. De blev slagna nakna mitt i natten, utsatta för sexuella övergrepp och psykiskt nedbrutna i katolska skolor. Irlands regering släppte på onsdagen en rapport om de tusentals barn som tvingats utstå katolska institutioner. Dagens Nyheter 090520.
 • R. Albert Mohler Jr.: Should Christians 'respect' other religions? BP News 090518.
 • Påven Benedictus XVI kom till Israel och uttalade sig för en tvåstatslösning i landets konflikt med palestinierna. Dagens Nyheter 090511.
 • Katolsk biskop som blev president erkänner faderskap till tvååring. Fernando Lugo i Paraguay kan åtalas för relation med minderårig. Dagen 090415.
 • Katoliken Samuel Johansson: Romersk-katolska kyrkan kommer att gå under. Dagens Nyheter 090411.
 • Påven kan bara kan räkna med en handfull helt lojala medarbetare. Dagens Nyheter 090411.
 • Ännu en katolsk biskop, ärkebiskop Dadeus Grings i Porto Alegre i södra Brasilien, har gjort uttalanden om Förintelsen som väckt upprörda känslor. Dagen 090327.
 • Katolska kyrkan i USA betalade förra året ut 436 miljoner dollar (3,8 miljarder kronor) som ett resultat av prästers sexuella övergrepp. Dagen 090313.
 • Påven förklarar sig angående SSPX i brevet LETTER ON REMISSION OF EXCOMMUNICATION LEFEBVRE BISHOPS. Vatikanen 090312. I svensk översättning.
 • En nioårig flicka i Brasilien som var gravid med tvillingar efter att ha våldtagits i flera år av sin styvfar uppmanades av Katolska kyrkan att inte göra abort. Detta trots att graviditeten äventyrade flickans hälsa. Dagen 090306.
  Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva "Jag beklagar djupt att en biskop i den katolska kyrkan har en sådan konservativ attityd." Expressen 090306.
  Katolska kyrkan: Mamman som godkände aborten begick en värre synd än styvfadern som våldtagit flickan.Kyrkans Tidning 090309.
  Maria Hasselgren ger sin summering. Dagen 090310.
 • SSPX-ledare avvisar Vatikanens linje. Kyrkans Tidning 090304.
  Arborelius kritisk mot exkommunikation. Kyrkans Tidning 090313.
  Brasilianska biskoparna viker sig och upphäver bannlysningarna. Dagen 090314.
 • SSPX sprider antisemitiska budskap över nätet. Dagen 090224.
  Kommentar av Maria Hasselgren. Dagen 090224.
 • Kritiserade biskopen Williamson måste lämna Argentina. (Vilket han sedan gjorde frivilligt med ett flyg till London.) Kyrkans Tidning 090220.
  Williamson anklagas för att ha misshandlat en tv-reporter när han skulle lämna Argentina. Dagen 090225.
  Vägrade svara på journalisternas frågor då han landade på Heathrowflygplatsen. Dagen 090224.
  Williamson ber om ursäkt för Förintelseuttalande. Dagens Nyheter 090226. Kyrkans Tidning 090227.
  Biskopens "ursäkt" godtas inte av Vatikanen. Dagen 090227.
 • Påven tilldelade kommendörstecknet av Gregorius den stores orden till en kyrkoherde i Svenska kyrkan för att han främjar kontakten mellan den svenska och den katolska kyrkan. "Jag lyfter fram det vi har gemensamt", säger Johnny Hagberg som är kyrkoherde i Järpås församling. Dagen 090219.
 • Vi behöver inte leta i de gamla kyrkorna. Det är ett fattigdomsbevis av stora mått när man går till förreformatoriska kyrkor för att finna det man hungrar efter. Det är främst i protestantiska sammanhang under de senaste tvåhundra åren som det bästa har sprungit fram. Dagen 090218.
 • Ray Comfort: The Vatican has chosen to officially believe Darwin rather than Jesus. 090215.
 • Italiensk tv vågade inte sända SSPX-avslöjandet. Dagen 090217.
 • En ultrakonservativ österrikisk präst som skulle bli assisterande biskop i Linz hoppar av på grund av den kritikstorm som påvens utnämning av honom har vållat. Dagen 090215.
 • Påven Benedictus XVI har nu inför judiska ledare från USA försäkrat att förnekelse av Förintelsen är oacceptabelt. Dagens Nyheter 090212.
 • Williamson riskerar åtal i Argentina. Dagen 090211.
 • Tomas Dixon: Kyrkor som institutioner bör också be om förlåtelse. Dagen 090211.
 • Williamson försökte stoppa den intervju med honom som ligger på SVT:s webb. Dagen 090210.
 • Förintelseförnekande biskopen Williamson "avsatt" från prästseminarium. Dagen 090209.
 • Tysk ärkebiskop: Uteslut Williamson ur Katolska kyrkan. Dagen 090208.
 • 52 procent av Polens katolska präster vill leva i vanlig familj och ha fru och barn. 12 procent av prästerna erkänner att de har fast relation med en kvinna. En tredjedel av landets präster är homosexuella, enligt professor Baniak. Kyrkans Tidning 090206.
 • Vatikanens avståndstagande kom efter två veckor. Dagens Nyheter 090205.
 • Vatikanen kräver att den ökände Richard Williamson tar tillbaka sina uttalanden om Förintelsen om han ska kunna erkännas som biskop. Dagens Nyheter 090204.
 • Vatikanen ställer krav på Williamson. Måste ta tillbaka sina uttalande om Förintelsen. Dagen 090204.
 • Biskop Arborelius skriver herdabrev om SSPX-biskoparna. Världen idag 090204.
 • Maria Hasselgren, katolska kyrkan: Ett ovärdigt drev mot oss katoliker. newsmill.se 090204.
 • Tysklands förbundskansler Angela Merkel är inte nöjd med hur Vatikanen handskats med den omstridde katolske biskopen Richard Williamson. Dagens Nyheter 090203.
 • SVT anklagas av Vatikanen för kupp mot påven. Dagens Nyheter 090203.
 • Israel hotar kapa banden med Vatikanen. DN 090202.
 • Gerhard Maria Wagner, ultrakonservativ präst blir biskop i Linz, Österrike. DN 090131.
 • SSPX-biskopen Richard Williamson ber påven om ursäkt, men tar inte tillbaka uttalanden han gjort för svensk tv. DN 090131.
 • Påven häver bannlysning av SSPX. Dagens Nyheter 090124. Se även Kyrkans Tidning 090126.
  Per Hammarström: Obehagligt när antisemiter välkomnas bland katoliker. Dagen 090128.
  Svenska FN-förbundet: Påven vanhedrar Förintelsedagen. Dagen 090128.
  Anders Arborelius: Påvens beslut om SSPX kommer vid sämsta tänkbara tidpunkt. Beskedet att påven Benedikt XVI upphäver exkommunikationen av fyra biskopar inom det kontroversiella S:t Pius X (SSPX) väcker bestörtning runt om i världen. Dagen 090128.
  Påven uttalar solidaritet med judar och tar avstånd från förnekande av Förintelsen. Dagen 090128.
  Israels rabbiner bryter med Vatikanen. Dagen 090128.
  SSPX ber påven om ursäkt för de uttalanden där en av dess medlemmar förnekade Förintelsen. Dagen 090128.
  Per Beskow: "De kommer aldrig att bli en del av Katolska kyrkan." Dagen 090128.
 • Uppdrag Granskning del 1 090121 om SSPX.
  Uppdrag Granskning del 2 090128 om SSPX.
  "Med det här beslutet bekänner påven färg" SVT 090128.
  Påven 28 januari 2009: At the end of his general audience today, the Pope mentioned his recent decision to revoke the excommunication on "the four bishops ordained without pontifical mandate by Archbishop Marcel Lefebvre in 1988".
  "I have undertaken this act of paternal benevolence because those same bishops have repeatedly expressed to me their profound suffering at the situation in which they found themselves."
  "I hope that this gesture of mine will be followed by a prompt commitment on their part to take the further steps necessary to achieve full communion with the Church, thus showing true faithfulness to, and true recognition of, the Magisterium and authority of the Pope and of Vatican Council II".
 • Prästbrödraskapet S:t Pius X - Högerextremister på korståg i Sverige, med bland andra Jonas de Geer i ledningen. Jonas de Geer har varit huvudtalare på nazistfesten Nordiska festivalen. Sten Sandmark, före detta kyrkoherde i Oskarshamn och Håkan Lindström, är på väg att bli präster för SSPX, enligt tv-programmet. Dagen 090121.
  Jonas de Geer, SSPX:s grundare i Sverige: Katolska kyrkan skriver lögner. Dagen 090121.
  Brödraskapet som ska göra Sverige katolskt. Expressen 090121.
  Society of St. Pius X.
 • Katolska präster i Florida stal miljoner från kyrkan. Dagen 090121.
 • S-E Daniel Nilsson: Enhet med katoliker skapar splittring. Det är illavarslande för debattklimatet i den här frågan att Ulf Ekman på den just avslutade nyårskonferensen på webb-tv, de oklippta talen nyårsaftons kväll, med stor vrede sa: "demonerna har vrålat hela det här året för att vi går dit de inte vill att vi ska gå" och "ingen demon i helvetet kommer att stoppa detta närmande". Vilka meningsmotståndare är det som drivs av dessa demoner? Dagen 090108.
  Per Beskow: Ingen lättköpt enhet mellan kristna. Protestanterna har tappat bort viktiga punkter i den katolska tron. För protestanter i allmänhet är det Bibeln som anger gränserna, för katoliker och ortodoxa är det kyrkans tradition. Dagen 0901123.
  Ulf Ekman: Jag har inte talat om en organisatorisk enhet med Katolska kyrkan. Den bön Jesus ber om alla troendes enhet kommer att till fullo besvaras till slut - och ingen makt i höjden eller i djupet kommer att kunna hindra detta. Men det kan ta sin tid. Dagen 090114.
  S-E Daniel Nilsson: Det finns sådant som, dementier till trots, tyder på att Ulf Ekman är inblandad i det han förnekar - ekumeniska diskussioner på det organisatoriska planet, inte endast i "den djupare enhet och större kärlek" som kännetecknar gemenskapsekumeniken eller den mellanform som pingströrelsen är inbegripen i. Dagen 090121.
 • Ulla Gudmundson blir ny ambassadör i Vatikanstaten. Kyrkans Tidning 081219.
 • Irène Nordgren och Gert Gelotte (båda katoliker i det liberalt verksamma Katolsk Vision): Varför inte nattvard med alla kristna? Dagen 081216.
  Kommentar: På ett sätt är det bra att Katolska kyrkan inte släpper in andra kristna till sin nattvard, därför att det skulle innebära att många protestantiska kristna (inklusive kända präster och pastorer) skulle ta del av den katolska obibliska offerkulten i nattvarden.
  Bitte Assarmo: För en katolik är Kristus reellt närvarande i eukaristin. Dagen 081219.
  Kommentar: Och den närvaron får man genom att prästen på nytt offrar Kristus. Protestantisk lära tar avstånd från transsubstantiationsläran då man anser att denna saknar stöd i Bibeln. Enligt protestantisk lära anses Jesu offer på korset vara fullgott och man anser också att transsubstantiationsläran innebär att Jesus offras om och om igen, om han förvandlas till bröd och vin. Detta anses motsägas i bland annat Hebreerbrevet 6:6.
  Irène Nordgren och Gert Gelotte: Den som inte vill finner alltid skäl för sin ovilja. Dagen 090114.
 • Kyrkoherden i Eugenia församling Bengt Almstedt lämnar jesuitorden och prästämbetet. Katolskt Magasin 081215. (Han uppges ha gift sig med en präst i Svenska kyrkan.)
 • Tord Israelsson: Förödande kompromisser med Katolska kyrkan. Hemmets Vän 081211.
 • Arborelius har varit biskop för Stockholms katolska stift i tio år. Kyrkans Tidning 081211.
 • Katolsk biskop i Storbritannien vill slopa celibatkravet. "Det handlar om rättvisa för de präster som vill ha en fru." Uppskattningsvis 150 000 katolska präster har lämnat sin tjänst i kyrkan för att få gifta sig. Dagen 081121. Kommentar: Biskopen har helt rätt. Celibatet är en katolsk diciplinfråga.
 • Mexico: Oppression of Christians persists in various parts of country. Especially in indigenous communities in southern Mexico, the prevailing attitude is that only traditionalist Catholics, who blend native rituals with Roman Catholicism, have rights to religious practice, according to news reports. Moreover, the reports indicate the traditionalist Catholic villagers believe they have the right to force others to conform to their religion. Compass Direct News 081125.
 • Nils-Olov Nilsson: Radikal väckelsekristendom snart bara kyrkohistoria. Med den nya färdriktningen går resan söder ut mot Rom. Och ingen tycks inse problemet eller utmaningen. Man har bländats av den katolska kyrkans charmoffensiv. Dagen 081119.
  Maria Hasselgren: Vi har en förpliktelse att tala med varandra. Dagen 081126.
  Nils-Olov Nilsson: Reformatorerna ifrågasatte Roms anspråk och teologi. Dagen 081203.
  Maria Hasselgren: Makt missbrukas inte bara i katolska kyrkan. Är reformationen förbannelse eller välsignelse? Det fanns missbruk inom den befintliga kyrkan, och det gjorde hon upp med genom konciliet i Trient 1545-1563 - på så sätt var reformationen en välsignelse. Dagen 081217.
  Kommentar: Maria Hasselgren tar alltså ställning för konciliet i Trient där traditionen upphöjs till att ha samma betydelse som Bibeln. De apokryfiska böckerna lades till i Bibeln och dessa har samma tillförlitlighet som de andra skrifterna. Den som inte ville godkänna dessa som kanoniska skrifter förklarades vara bannlyst (LET HIM BE ANATHEMA). För att få äga en bibel skulle man ha en licens från den katolska kyrkan. Bokhandlare fick inte sälja en bibel till den som inte hade en licens. Bibelöversättare eller bibeldistributörer fängslades eller brändes på bål.
 • Ulf Ekman: En del har bara sett katoliker på vykort. Världen idag 081112.
  Ulf Ekman’s Call For Unity Criticized. Charisma November 2008.
  Ekman kritiserar och kritiseras i USA. Ekman fick läsa artikeln i förväg och hade inga anmärkningar på det som stod, inget var felciterat. Dagen 081128.
 • Marcus Ahltun: David Wilkerson varnade för falsk enhet i Kristi kropp. Världen idag 081112.
 • Katolska och muslimska ledare möttes i Vatikanen. Dagen 081104.
 • Vatican stalling on secret files which could prove wartime Pope ignored Holocaust. Telegraph.co.uk 081031.
 • Samuel Svensson: Böj inte knä för några helgon - utan helgas i stället av Anden. Dagen 081031.
 • Tester mot sexskandaler i katolska kyrkan. Präster med starka sexuella begär och homosexuella tendenser ska sållas bort via tester. Aftonbladet 081031.
 • Den katolska kyrkan tvingades sluta ett förbund med nazistregimen - annars skulle kyrkan upplösas i Tyskland. Förbundet var ett bedrägligt skydd. Hermann Rauschnings bok Samtal med Hitler 1940 visar att Hitler var besatt, en "Antikrist" som "förfogade över verkligt demoniska krafter som förvandlade människor till hans redskap." Expressen 081028.
 • Påven Pius XII - nazist eller antinazist? Vatikanens arkivarie: "Jag vill se frimurarnas arkiv". Kyrkans Tidning 081027.
 • Israel trappar upp konflikt om påve. Vad som är belagt är att Vatikanen med Pius XII:s goda minne deltog aktivt i räddningsaktionerna till förmån för efterspanade nazister åren efter andra världskriget. Flera hundra av dem nådde Argentina - vars peronistiska regering omedelbart gav dem medborgarskap och statliga ämbeten - på Vatikanpass. Dagens Nyheter 081024.
 • Träta mellan tysk kardinal och Israel om synen på påve Pius XII. Dick Haas 081019.
  Judiska grupper och Vatikanen i bråk om Pius XII. Dagen 081021.
 • Anders Palmgren: Katolska kyrkan förvaltar trosarvet. Världen idag 081015.
  Josef Sjöberg: Viktigt att diskutera skiljelinjer. Världen idag 081017.
  Leif Cyrillus: Att det finns skillnader mellan kyrkorna är ingen nyhet. Världen idag 081024.
  Martin Book: Kyrkan är en organism, inte en organisation. Världen idag 081024.
 • Bengt Sjöberg: Påvens ofelbarhet aktualiserad i ny bok med kyrkoledarna Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius. Dagen 081022.
 • Katoliker i USA vill ha samkönade äktenskap. Dagen 081016.
 • Galen präst knivskar påven. Johannes Paulus II utsattes för ett tidigare okänt mordförsök 1982. Vatikanen förnekade detta då. Aftonbladet 081016.
 • Per Westerberg: Mänsklig ekumenik eller Andens enhet? Kan vi ha Andens enhet med de kyrkor som predikar en annan frälsningens väg än den Bibeln lär oss? Världen idag 081008.
 • Påven håller fast vid nej till preventivmedel. Dagen 081003.
 • Snävare kriterier för Mariasyner. Dagen 080924.
 • Vatikanen ordnar evolutionskonferens. Konferensen är ett sätt för den katolska kyrkan att distansera sig från kreationismen. Dagens Nyheter 080917.
  Den kommer att hållas i Rom 3-7 mars 2009. Tema: "Biological Evolution: Facts and Theories. A Critical Appraisal 150 years after 'The Origin of Species'".
 • Påvekritiker riskerar fängelse. svt.se 080911.
 • Vatican disciplines Franciscan Father Tomislav Vlasic ex-spiritual director to Medjugorje visionaries. He has been reported "for the diffusion of dubious doctrine, manipulation of consciences, suspicious mysticism, disobedience toward legitimately issued orders" and charges that he violated the Sixth Commandment. Catholic News Service 080905.
 • Katolska kyrkan i Chicago betalar ytterligare 12,6 miljoner dollar till 16 personer som utsatts för prästers sexuella övergrepp. Dagen 080813.
 • 19 U.S. Bishops Accused of Abuse.
 • Olydig präst fick rätt mot kyrkan i norsk domstol. Dagen 080805.
 • Påven konfronteras efter sexövergrepp i Australien. Dagens Nyheter 080716. Och ber om ursäkt. Dagens Nyheter 080719. Han mötte också offer för sexövergrepp. Dagens Nyheter 080721.
 • Catholic School Principal Caught in Gay Tryst. Bishop-Accountability.org 080715.
 • Präst utreds för pengatvätt i Lourdes. Dagens Nyheter 080713.
 • Vatikanen kritiserar anglikanskt beslut. Church of Englands beslut att tillåta kvinnliga biskopar påverkar nu det ekumeniska arbetet. Kyrkans Tidning 080709.
 • Påven ger full avlat för den som åker på pilgrimsfärd till Australien och deltar på världsungdomsdagen den 23 juli. Partiell avlat får den som stannar hemma och ber för ungdomsdagen. Vatican Information Service 080707.
 • Islamic-Catholic Liaison Committee Press Release. With the help of God, the Islamic-Catholic Liaison Committee held its fourteenth meeting in the Vatican, on 11-13 June 2008. Religions, if authentically practiced, effectively contribute in promoting brotherhood and harmony in the human family. dialogueonline.org 080614.
 • Johannes Paulus kan snart bli helgon ett katolskt helgon. Dagens Nyheter 080602.
 • Vatikanen markerar mot kvinnopräster. Dagens Nyheter 080530.
 • Vatikanen: Homosexuella får inte antas till ordnar eller utbildas till präster. Dagen 080521.
 • New Edition of the Statistical Yearbook of the Church. 080527.
 • Bär alla vägar till Rom? Konferens om katolsk mysticism och nyandliga strömningar i Örebro. Dagen 080430.
  Martin Lönnebo: Frälsarkransen är centralt kristen. Dagen 080430.
  Evy Juneswed: Frälsarkransen har inte med frälsning att göra. Dagen 080507.
  István Lemle: Vår tids modernism och fundamentalism. Dagen 080507.
  Erik Kennet Pålsson: Okunniga påhopp på tron i katolska kyrkan. Dagen 080514.
  Erling Medefjord: Ta vara på möjligheten att diskutera lärofrågor. Dagen 080521.
  István Lemle: Återupprätta en sann kristen fundamentalism. Dagen 080521.
 • Kardinal Walter Kasper: Anglikanska kyrkan måste klargöra sin identitet. Dagen 080515.
 • Vatikanen bejakar utomjordingar. Mänskligheten kanske är det förlorade fåret som ensamt i detta myller av liv gjort uppror mot Gud! Kyrkans Tidning 080514.
 • Satanic cults in fashion in Rome, warns Vatican exorcist. The overwhelmingly Roman Catholic nation of Italy has an estimated 800 satanic cults, with more than 600,000 followers. But Rome, home to Vatican City and the pope, is where the fiercest spiritual battle is taking place. Christian Today 080425.
 • Präster slogs igen i den Heliga gravens kyrka. Dagen 080423.
 • Pius X:s brödraskap vill inte försonas med Rom. Dagen 080423.
 • Påven möter pedofilprästernas offer. Dagens Nyheter 080418.
 • Påven: Jag skäms för sexövergreppen i kyrkan. Dagen 080416.
 • Nazisterna försåg katolska kyrkan med slavarbetare. Dagen 080411.
 • The Jesuits Elect a New General a 71-year-old Spaniard, Adolfo Nicolás, and he succeeds Peter-Hans Kolvenbach. It has always been well known to Roman Catholics that the Jesuit General is referred to as “the Black Pope”. Bible Based Ministries 080329.
 • Påven Benedictus XVI döpte på påskaftonskvällen överraskande den 55-årige journalisten Magdi Allam som konverterat från islam till katolicismen. Dagens Nyheter 080324.
  Magdi Cristiano Allam forms political party to defend christianity. Charisma 081203.
 • Katolsk präst i Rwanda får skärpt straff för delaktighet i folkmord. Dagen 080313.
 • Vatikanen vidgar syndbegreppet och inför sju nya sociala "dödssynder". Kyrkans Tidning 080311.
 • Bara året 2007 betalade Katolska kyrkan 3,75 miljarder i omkostnader för uppgörelser och rättegångar i samband med prästers sexövergrepp. Dagen 080311.
 • Lillemor Hallin lämnar över sitt arbete till yngre krafter. AKKS blir KKS. Dagen 080311.
 • That Martin Luther? He wasn’t so bad, says Pope. And Cardinal Kasper said: “We have much to learn from Luther, beginning with the importance he attached to the word of God.” The Times 080306. Luther Ingen kättare? Dagen 080311.
 • Catholics lose more members in USA than any other group. ReporterDagen 080307.
 • Indiskt helgon gläder katoliker i Umeå. I katolska kyrkan i Umeå finns en relik av saliga och snart heliga Alphonsa som förvaras i en glaslåda under altaret i kyrkan. Reliken är ett klädesplagg som fördes till Sverige 2000. Dagen 080306. Kommentar: Detta är reliktillbedjan att förvara benbitar och klädesplagg under altaret som man knäböjer vid.
 • Katolska kyrkan och muslimer kommer den 4 till 6 november 2008 att ha en inter-religiös dialog i Rom. 24 religiösa ledare från vardera sidorna kommer att delta i det katolsk-muslimska forumet. Temat för dialogen blir: "Love of God, Love of Neighbour" med underteman "Theological and Spiritual Foundations" och"Human Dignity and Mutual Respect". (080305). Kommentar: Är katoliker och muslimer eniga om att de ber till samma Gud?
 • Vatikanen ger ut manual för helgonförklaring. Dagen 080305. Lucia dos Santos från Fatima får företräde i kön. Dagen 080305. Johannes Paulus II saligförklarade under sitt 27-åriga pontifikat 1338 personer, och 482 helgonförklarades. Benedictus XVI har fortsatt i ännu högre takt och saligförklarat 563 personer, helgonförklarat 14.
  Kommentar: Dessa helgon- och salighetsförklaringar är inte i överensstämmelse med Nya Testaments lära. Ingen kan på detta sättet bestämma om någon är ett helgon. Den som inte är ett helgon är inte frälst! Att vara ett helgon betyder att vara rättfärdigförklarad av Gud. De katolska helgonen kommer att bli både vördade och tillbedda. Bibeln är tydlig över att vi inte ska kontakta döda människor.
 • Munken Padre Pio har grävts upp. Kyrkans Tidning 080304. Dagen 080306. Se även artikeln Vilka krafter verkade genom Padre Pio?
 • 29 februari 2008 presenterade kardinal Bertone den påvliga årsboken för 2008. Den visar att mellan år 2005 och 2006 ökade antalet katoliker i världen från 1, 115 miljarder till 1,131 miljarder (men vi vet att största delen av dessa är namnkristna katoliker). Antalet biskopar har ökat från 4841 till 4898.
 • 50 people looking for solar image of Mary lose sight. DNA India 080226.
 • Christians in Guerrero, Mexico, expelled from homes. In Chiapas, ‘traditionalist Catholics’ cut off water, electricity to 40 evangelicals. Compass Direct 080222.
 • När vi fick en borgerlig regering hösten 2006 fick vi också två öppet homosexuella bland statsråden – migrationsministern Tobias Billström (m) och miljöministern Andreas Carkgren (c). 1995 gick Carlgren öppet ut med sin homosexualitet. I Aftonbladet 980320 förklarar Carlgren att han är en stolt bög. Carlgren har tre barn och är skild från sin förutvarande hustru, men lever i partnerskap med en man, glaskonstnären Tomas Harila Carlgren. Carlgren konverterade trots detta strax innan valet till Katolska kyrkan, i en privat ceremoni som hölls i biskop Anders Arborelius kapell där han bor. Carlgren är idag en stark förespråkare för att homosexuella ska kunna gifta sig. Enligt regeringens officiella hemsida är Andreas redan nu gift med Tomas! De har uppträtt tillsammans på officiella tillställningar. Undrar om han också går till kommunionen i den katolska kyrkan vilket han inte har rätt till så länge han inte lever i celibat. De som lever i "irreguljära relationer" måste lova att inte gå till kommunionen om de vill bli medlemmar i den katolska kyrkan. Enligt vissa källor bryter Andreas Carlgren mot denna regeln.
 • Allt färre katolska munkar och nunnor. Enligt senaste statistiken uppgick antalet vigda till tjänst till 945 210 år 2006. Det innebär en minskning från föregående år med 94 790 eller närmare tio procent. Under den förre påven, Johannes Paulus II, minskade antalet nunnor världen över med omkring en fjärdedel. Dels därför att många avled, dels därför att många avsade sig sina klosterlöften. Kyrkans Tidning 080208.
 • Spanjoren Adolfo Nicolás, 71 år, har valts till ledare för världens jesuiter. Dagen 080120.
 • Omkring 15 procent av argentinarna är nu medlemmar i olika frikyrkliga samfund. Uppskattningsvis är evangelikalerna i dag lika många som de praktiserande katolikerna. Dagen 080118.
 • Bönevaka i alla katolska stift kring pedofiliproblemet inom kyrkan. Kyrkans Tidning 080109.
 • Planer på att gräva upp Padre Pios kropp har väckt ett ramaskri bland helgonets anhängare. En katolsk tidskrift konstaterade en gång att långt fler ber till honom än rentav till jungfru Maria eller Jesus (!!!) Dagens Nyheter 080107.
  Ett märkligt levnadsöde. Hans stigmata började försvinna innan han dog. Dagens Nyheter 080107.
  Italienska protester mot helgonvisning. Kyrkans Tidning 080109.
 • Tumult i Födelsekyrkan. Grekisk-ortodoxa och armeniska präster attackerade varandra med kvastar och stenar inuti Födelsekyrkan i Betlehem under årets semesterstädning. Kyrkans Tidning 071228.
 • Vatican Announces 'Historic' Catholic-Muslim Meeting for Spring. The Christian Post 080105.
  Vatican official expects new level of dialogue with Muslims in 2008. Catholic News Service 071228.
  Vatikanen träffar muslimska ledare för samtal. Dagen 080109.
 • Evangelicals Rebuke NAE Leaders over Islam Letter. The Christian Post 080104.
 • Lucifer's Lodge: Satanic Ritual Abuse in the Catholic Church. Prophetic News 071230.
 • A new interest in old ways takes root in Catholicism and many other faiths. U.S.News Post 071213.
 • Vatican: Pope Open to Meeting with Muslim Leaders. The Christian Post 071201.
 • Paul Proctor: The Church of Common Ground.
 • Christian Leaders Invite Muslims to Love God, Neighbors Together. The Christian Post 071123.
 • Saudi king, Pope committed to inter-faith dialogue. Middle East Online 071107.
 • Call for Muslim-Christian Unity 'Very Encouraging', Says Vatican Interfaith Head. The Christian Post 071014.
 • Rivaliserande präster slogs med kvastar i Födelsekyrkan i Betlehem. Dagen 071128.
 • Rise of Pentecostalism Spurs Call for Catholic 'Self-Examination'. The Christian Post 071126.
 • Katolsk Vision gratulerar Jonas Gardell. Katolsk Vision. 071217.
 • Påven erbjuder fullständigt avlat vid Lourdes-firande. Avlat betecknar att straffet för förlåtna synder utplånas och att tiden i skärselden efter döden förkortas. Den som råkar dö just när han eller hon har fått fullständigt avlat kommer direkt till himlen utan att passera skärselden. Kyrkans Tidning. 071207.
  Kommentar: Alla kyrkoledare borde fördöma denna villolära.
 • Påven betonar att det som förenar muslimer och kristna är tron på en Gud. Samma Gud? Christian Post. 071201.
 • Gisslantagaren på Hillary Clintons kontor hade sexutnyttjats av en katolsk präst. Expressen. 071201.
 • From Tradition To Truth - Richard Bennett berättar om hur han som en katolsk präst fann ut att Bibelns sanningar var större än den Katolska kyrkans tradition. 071201.
 • 36 faithful of Opus Dei ordained deacons. The Prelate of Opus Dei Bishop Javier Echevarría: He invited those present to stay very close to the Blessed Virgin during this anniversary of the Prelature. "We confide our thanksgiving to the Virgin, our Mother, through whose intercession come so many graces from heaven. I urge you all to live each day very close to Mary. In this way, the period which will begin on the 28th of November and last until the 28th of November 2008 will be truly a Marian Year for all of us." Spero News 071127.
 • Katolska kyrkan medger att Pingströrelsen lyckas bättre i Sydamerika och Afrika. Ortodoxa kyrkan erkänner för första gången att påven i Rom har en särställning jämfört med alla andra biskopar. Dagen 071123.
 • Katolska kyrkan tvingas betala rekordskadestånd i Alaska. Jesuiterna skickade problempräster som de ville bli av med till avlägsna byar i Alaska. Dagen 071122.
 • A a set of letters about the Death of Pope John Paul II sent by email between Dr. Opal Reddin in Springfield, MO and Missionary Terry Peretti in Rome. Discerment Ministries 2005.
 • Folk köade i timmar för att få kyssa relikskrinet med skallen av helgonet Johannes Chrysostomos i en kyrka i Nicosia, Cypern. Dagen 071115.
 • Christians and Hindus: Walking the Path of Dialogue. Cardinal Jean-Louis Tauran to Hindus on the celebration of Diwali, the festival of lights: "I sincerely hope that your search for the Divine, symbolized through the celebration of Diwali, will help you to overcome darkness with light, untruth with truth, and evil with goodness." Vatican Information Service 071105.
 • De katolska prästerna i Irland är rädda för att åka fast för rattfylleri. Nattvardsvinet i katolska kyrkan är inte alkoholfritt och prästen dricker själv ur kalken (allt som blev över!) i samband med varje mässa. Dagen 071104.
 • 400 000 anglikaner blir en del av den katolska kyrkan. Dagen 071101.
 • Påven Benedictus XVI saligförklarade 498 personer som dödades av republikaner under Spanska inbördeskriget. Personer dödades för att de stred på Francos sida. Kyrkans Tidning 071029.
  Kommentar: Jesus hade makt att förlåta synder och påven har makt att saligförklara människor.
 • Boy refused bus pass because not a baptised Catholic. Spero News 071026.
 • Dold kamera avslöjade homosexuella närmanden av Tommaso Stenico, hög katolsk präst i Vatikanen. Han hotar nu med att avslöja det homosexuella nätverket inom Vatikanen och säger att han har en lista på präster som är aktiva homosexuella. Dagen 071025.
 • En katolsk präst har dömts till livstids fängelse för medhjälp till mord, kidnappning och tortyr under militärdiktaturen i Argentina mellan 1976 och 1983. Dagens Nyheter 071010. Kyrkans Tidning 071010.
 • Some 6,000 people recite the rosary for peace in Sri Lanka. The theme of the rosary was “Mary, Pray for Peace in Our Country.” The goal was to “give our full respect to our Blessed Mother Mary; show her our gratitude... “not only to ask Mary to fulfill their prayers but also to listen through Her to what the Lord is telling us.” AsiaNews.it 071008.
 • Maria Hasselgren: Katolska kyrkan avvisar inte evolutionsteorin. Svenska Dagbladet 071006.
 • Maria Hasselgren bekräftar på nytt: Katoliker och muslimer tillber samma Gud. Världen idag 071005.
 • Lars Borgström: Behövs inte omvändelse? Katolska kyrkan har blivit en synkretistisk kyrka. Världen idag 071005.
 • Maria Hasselgren: När påven bad tillsammans med världsreligionernas företrädare i Assisi 1986 så bad de till samma Gud.
  Lumen Gentium 1964: "Muslimerna... tillber med oss den ende och barmhärtige Guden" och i Nostra Aetate 1965 "Muslimerna... som tillber den ende Guden". Vidare heter det i Nostra Aetate att alla människor har samma ursprung och slutmål: Gud och att Gud är allas Fader.
  Maria Hasselgren säger vidare: "När vi vänder oss till en högre makt är det till samma Gud vi vänder oss, eftersom det är den ende sanne Guden som talar till oss alla i vårt inre. Jesus har dött och uppstått för alla människor, inte bara för några få utvalda, och därför är hela världen frälst."Världen idag 071001. Se vad som hände på denna videosnutten från Assisi 1986.
  Kommentar: Lumen Gentium och Nostra Aetate är inte Guds Ord, utan människoord, och därigenom inte ofelbara, trots att det är en kyrka som tror sig ha den fulla och hela sanningen som uttalar dem.
 • Holländske biskopen Martinus Muskens förespråkar att kristna ska börja kalla Gud för Allah. World News Digest 070930.
 • Nunna ockuperar stängt kloster. Dagens Nyheter 070930.
 • 6 Nuns in Arkansas Excommunicated for Heresy. An Associated Press story states that six Catholic nuns have been excommunicated for heresy after refusing to give up membership in a Canadian sect whose founder claims to be possessed by the Virgin Mary, the Diocese of Little Rock announced Wednesday. The Rev. J. Gaston Hebert, the diocese administrator, said he notified the nuns of the decision Tuesday night after they refused to recant the teachings of the Community of the Lady of All Nations, also known as the Army of Mary. The Vatican has declared all members of the Army of Mary excommunicated. (Religion Today 070928).

  A spokesman for the Army of Mary called the excommunication of the nuns and the other members of the sect an injustice. Father Eric Roy said Giguere has not claimed to be the reincarnation of the Virgin Mary, and said the 86-year-old Quebec woman "receives graces" from the Virgin Mary and God. "The Virgin Mary took possession of her soul. I would rather say it that way," said Roy, superior general of the Sons of Mary, an associated group.
  Kommentar: Det är ingen skillnad på det här fallet och alla andra som får Mariauppenbarelser. En demonisk makt som uppenbarar sig som Maria har fått inträde i deras själar.
 • Så fuskar katolikerna till sig skattemiljoner. Aftonbladet 070922.
 • John Ferreira, katolsk präst i Indien, är en stark förespråkare av yoga. Assist News 070917.
 • Katolska kyrkan i San Diego i Kalifornien betalar 198 miljoner dollar i skadestånd för sexuella övergrepp av kyrkans präster. Dagen 070908.
 • Katolska kyrkans skattelättnader i Italien uppgår i dag till runt en miljard euro. Dagen 070905.
 • Åtalad präst mörklade massaker under Pinochetdiktaturen i Chile 1973. Dagens Nyheter 070901.
 • Pingstvänner dödas av katoliker i Chiapas, Mexico. Förbjudet att predika en annan religion än katolicism. Video from CBN News 070824.
 • Buddhists, Catholics, Hindus, Muslims and Protestants all sat in silence and meditated. Catholic Online 070823.
 • Den katolske biskopen Martinus "Tiny" Muskens i Nederländerna tycker att alla kristna kan kalla Gud för Allah. När han tjänade som präst i Indonesien använde han ordet "Allah" när han firade mässan. Chicago Tribune 070817. Ibrahim Hooper, a spokesman for the Council on American-Islamic Relations backs the idea: "It reinforces the fact that Muslims, Christians and Jews all worship the same God." Fox News 060816.
 • Vatikanen ändrar i Wikipedia. Dagens Nyheter 070816.
 • Sex abuse charges against one of the highest-profile figures in Italian Catholicism, Fr. Pierino Gelmini, the 82-year-old founder of a movement called Comunità Incontro (Encounter Community), which works with young alcohol and drug addicts. National Catholic Reporter 070810.
 • Bengt Svensson: Be till eller tillbe Jungfru Maria? Dagen 070726.
 • Så har det hänt i Sverige också: Katolska kyrkan i Sverige ber om ursäkt för sexövergrepp mot ett barn som begicks av en präst i slutet av 1950-talet. Dagens Nyheter 070719. Se även Dagen 070720 och Göteborgs-Posten 070720 samt annonsen i GP.
 • Katolska kyrkan i Los Angeles ber nu om ursäkt till hundratals offer för tidigare sexuella övergrepp. Dagens Nyheter 070716.
 • Katolska kyrkan i Los Angeles ska betala en rekordstor summa i skadestånd till drygt 500 personer som utsatts för sexuella övergrepp från präster. Dagens Nyheter 070715.
 • Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron. Protestantismen kan knappast kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen i Vatikanen. I dokumentet från Vatikanens troskongregation, tidigare känd som inkvisitionen, kritiseras både ortodoxa och protestanter. De anser att "det är svårt att se hur begreppet kyrka över huvud taget skulle kunna användas" när det gäller protestanter. Tyska protestantiska ledare har reagerat starkt och kallar Vatikanens dokument "stötande". (SVT Text 070711).
 • Vatikanen kritiserar andra kyrkor: Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen. Dagens Nyheter 070710.
  Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron. Sydsvenskan.se 070710.
  Pope: Other Denominations Not True Churches. NewsMax.com 070710.
  Starka reaktioner från flera håll. Dagen 070712.
  Those churches that deny or fail to recognize the papacy are "ecclesial Communities," not churches "in the proper sense," according to the document. The Roman Catholic Church is willing to go so far as to assert that any church that denies the papacy is no true church. Evangelicals should be equally candid in asserting that any church defined by the claims of the papacy is no true church. R. Albert Mohler 070713.
  Apostolic succession is not biblical. The concept of apostolic succession is never found in Scripture. What is found in Scripture is that the true church will teach what the Scriptures teach and will compare all doctrines and practices to Scripture in order to determine what is true and right.
 • Dokumentet finns i svensk översättning på Katolska kyrkans hemsida.
  Engelsk översättning.
 • Påven vill skapa försoning med kyrkans traditionalister. Latinet ska åter få större plats i den katolska mässan. Dagens Nyheter 070707.
 • Påven vill se mer av praktiserandet av eukaristisk tillbedjan. Påven slutord: "May the Virgin Mary, Eucharistic Woman, lead us into the secret of true adoration." Zenit 070610.
 • Påven fick en spatserkäpp av president Bush. Dagens Nyheter 070609.
 • Vatikanen ville stoppa BBC-film om pedofilpräster. Dagens Nyheter 070531.
 • Präster och pedofili i Vatikanen. Dagens Nyheter 070531.
 • Väckelsens väg bär inte till Rom. Världen idag 070514.
 • Allt det som den katolska kyrkan lär är inte kristendom. Världen idag 070514.
 • Allt fler katoliker i Brasilien blir pingstvänner i stället. Dagen 070508.
 • "Många upplever en glädje och ett hopp som de inte upplevt tidigare." Dagen 070508.
 • Maria Hasselgren: En grundläggande skillnad mellan katoliker och protestanter är bibelsynen. Världen idag 070425.
 • Ulf Ekman: Upptäck det goda hos trossyskon. Världen idag 070425. Kommentar: Det märkliga är att Ekman inte vill säga något om dessa saker när han tidigare sagt så mycket om andra saker. Han ifrågasätter dessutom om citaten av Per Westerberg beömer saken rätt.
 • Per Westerberg: Var går gränsen för kristen enhet? Världen idag 070423.
 • Påven hyllar villoläraren Origenes: Han var en sann herre... och ett exemplariskt vittne av de doktriner han förmedlade. Vaticans.org 070425.
 • Små barn kommer inte längre till limbo utan till himlen, även om de inte är döpta. Dagen 070425.
 • Pact Spares Evangelicals in Chiapas, Mexico from Expulsion. Crosswalk.com 070425.
 • Pact Sets New Course for Christians Threatened in Mexico. But ‘traditionalist Catholics’ may not to sign it; evangelicals vow they won’t be expelled. International Christian Response 070420.
 • Stig Åke Gerdvall: Vart tog påsken vägen? Världen idag 070420.
 • En madonnastaty i Tyskland har börjat gråta. Kommentar: Om det inte är ett falsarium så är det ett ockult fenomen. Dagen 070419.
 • New Believer Jailed in Mexico for Receiving Christ. Village officials in Chiapas punish convert for leaving 'traditionalist Catholic' religion. Religion Today 070417.
 • Katolska kyrkan i Colombia tappar medlemmar. Samtidigt växer de protestantiska kyrkorna. Dagen 070413.
 • Påven skriver om Jesus liv. Dagens Nyheter 070413.
 • 714 katolska präster i USA anmäldes för sexuella övergrepp mot barn - bara under år 2006. Dagen 070412.
 • Ruben korsfäster sig - för 21:a gången. Korsfästelsen är en del av en katolsk ceremoni på Filippinerna som årligen lockar tusentals åskådare. Dagen börjar med att ett dussintal personer slår sig själva blodiga med bambupiskor, allt för att förlåtas gamla synder. Expressen 070406.
 • Fansk nunna botades från Parkinsons sjukdom genom den döde påven Johannes Paulus. Dagens Nyheter 070331. Catholic News Agency 070330. Kommentar: Allt är inte guld som glimmar. Den döde Joannes Paulus kan inte bota någon.
 • "Bleeding" Jesus portraits draw crowds in India. Reuters.uk 070323.
  Commentary: For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. (Matthew 24:24).
 • Påven Benedict XVI ger en påvlig orden till Rabbi Leon Klenicki. Archdiocese of Boston 070322.
 • Fortsatt celibat för katolska präster. Dagens Nyheter 070313.
 • Präst får 25 år för sexövergrepp. Dagens Nyheter 070308.
 • Kathy O´beirne: Säg det inte till någon. En bra bok om otroligt hemska förhållanden.
 • Persecution of Christians in Mexico Accelerates Religion Today 070212.
 • Vad säger katolska kyrkans präster i biktstolen? Italiensk journalist testade prästerna. Dagens Nyheter 070201.
 • Ny ärkebiskop i Polen tvingades avgå direkt. Dokument bevisar att Stanislav Wielgus arbetat för kommunisterna. Dagen 070109.
 • Polsk ärebiskop avgår. Erkände att han varit spion åt kommunisterna. Aftonbladet 070107.
 • Peterspenningen gav under år 2006 en inkomst till påvestolen på 74,6 miljoner Euro (46,7 miljoner Euro för 2005). Det totala bokslutet för Vatikanen för 2006 gav ett överskott på 2,4 miljoner Euro (9,7 miljoner Euro för 2005 och 3.08 miljoer Euro för 2004).
 • Påven häver restriktionerna kring firandet av tridentinska mässan. Dagen 061220.
 • 29-åring kan vara Mel Gibsons okända dotter. Expressen 061217.
 • Påven Benedictus XVI och den ortodoxe patriarken Bartolomeus undertecknade gemensam deklaration om att uppnå enhet genom dialog. 30/11guidades i Blå Moskén. För att visa sin respekt för islam tog påven där av sig skorna innan han, vänd mot Mecka, förrättade bön tillsammans med Istanbuls mufti Mustafa Tsagritzi. Kyrkans Tidning 061204.
 • Paul Freston: De flesta pingstvännerna i Brasilien erkänner inte katolska karismatiker som bröder. Dagen 061201.
 • Turkiska islamister protesterar mot påvebesök Dagens Nyheter 061126.
 • En katolsk präst dömdes på tisdagen till 20 års fängelse av en domstol i El Salvador för våldtäkt på en elvaårig pojke. Dagens Nyheter 061122.
 • Although the majority of Haitians practice the State religion, Roman Catholicism, many Haitians practice voodoo, either exclusively or alongside their Catholic observances. In late April of 2003, Haiti's President Jean-Bertrand Aristide, a former Catholic priest, declared voodoo an officially recognized religion, giving it status equal with Christianity. AgapePress 061118.
  Haiti är det mest korrupta landet i världen.
 • Pope and curia reaffirm value of priestly celibacy. Catholic News 061117.
 • Pope about ecumenism. "The eastern and western parts of Europe are coming closer together, and this encourages Churches to coordinate their efforts to safeguard the Christian tradition." Catholic News 061117.
 • Den katolska nunnan Theophister Mukakibibi har dömts till 30 års fängelse för medhjälp till folkmordet i Rwanda. Dagens Nyheter 061110.
 • Katolska kyrkan öppnar för dop av homosexuellas barn. Dagen 061031.
 • Stanley Sjöberg: Svåraste bibelkritiken kommer inifrån kyrkan. Den svåraste kritiken mot Bibeln som helhet och Nya testamentets evangelier i synnerhet, kommer numera inifrån den kristna kyrkans gemenskap. Styrkan i angreppen är laddade med akademisk prestige. Det senaste exemplet jag mött är hur professorn i systematisk teologi vid Lunds Universitet, Werner G Jeanrond, i sin artikel i tidningen Dagen (060922) menar sig ha auktoritet att underkänna de enkla evangelisternas vittnesbörd om Jesus. Hemmets Vän 061026.
 • En 72-årig katolsk präst har erkänt att han utsatt den numera avstängda republikanska toppolitikerna Mark Foley för sexuella övergrepp under hans barndom. Svenska Dagbladet 061020.
 • Celibatkrav tömmer katolsk prästutbildning i Sverige. Kyrkans Tidning 061020.
 • Det katolska stiftet Davenport är det fjärde i rad i USA som hotas av konkurs till följd av de senaste årens pedofilavslöjanden. Dagen 061018.
 • 81-årig katolsk präst i Italien jobbade extra - som hallick. Expressen 061012.
 • Mindanao: Christians and Muslims celebrate feast of Virgin of Pilar together. AsiaNews.it 061012.
 • Could the Pope Reverse the Concept of Limbo? ChurchExecutive.com 061012.
 • Mel Gibson - Hollywoods senaste Gossen Ruda håller sig borta från flaskan. Dagens Nyheter 061011.
 • Limbuslärans status ej avgjor än - Påven kan ta avstånd från limbus-läran? Dagen 061006.
 • Katolska kyrkans plan i Sverige ska förhindra att barn utsätts för övergrepp. Dagen 061005.
 • Katolska kyrkan anklagas i en BBC-dokumentär för att ha mörkat sexövergrepp. Dagens Nyheter 061002 och Dagen 061003.
 • Mormon Church in Australia give interfaith award to Cardinal Edward Cassidy. CathNews 060928.
 • Roman Catholic skull of the day. Cardinal Miloslav Vlk with skull of Saint Wenceslaus during a procession on September 28, 2006. Ivar Fjeld 060928.
 • Katolske ärkebiskopen Emmanuel Milingo blev till sist utesluten ur Katolska kyrkan. Dagen 060927.
 • Archbishop Emmanuel Milingo has illicitly consecrated four married men as Roman Catholic bishops. Excommunicated. RomanCatholicBlog.com 060926.
 • Muslimsk proteststorm mot påven. Dagens Nyheter 060915.
 • Påven besökte helig plats där han bad som barn. Han återvände för första gången till Altotting helgedomen i Bayern, stannade i ett kapell för att be framför en staty av den svarta madonnan. Den lilla av stearinsot mörknade lindträstatyn har vördats i mer än 500 år. Mariaavbilden var omgiven av medaljonger och dekorerad med juveler och var flyttad till en utomhusaltarpodium där påven celebrerade mässan med ett antal präster inkluderande sin äldre bror George. Catholic News Service 060911.
 • Spy-priests scandal in Poland grows. Traditioninaction.org 060905.
 • Evangelicals and Catholics Split on Evolution. Only 28 percent of white evangelical Protestants believe in evolution compared to majority of seculars and most other Christian groups, such as Catholics and mainline Protestants. Christian Post 060831.
 • Francis MacNutt berättar hur kyrkan tappade förmågan att be för de sjuka.
 • Englands skyddshelgon George kanske aldrig har funnits Dagen 060809.
  Kommentar: Även om det hade funnits en människa som hetat George kan aldrig någon död människa bli ett skyddshelgon eller något annat helgon för vår tid. Det är ett religiöst bedrägeri att utse helgon och skyddshelgon! Det borde tidningen Dagen också upplysa om. Church of England har fastnat i ett katolskt tänkande.
 • Mel Gibson kopplas ihop med extremister. Expressen 060807.
 • Mel Gibson ber judar om ursäkt. Dagens Nyheter 060801.
 • Katolske präst tröttnade på att leva i celibat. Han stal 10 miljoner kronor av sin församling och levde sedan lyxliv med sin älskare. Expressen Times 060730.
 • Mel Gibson: I have battled with the disease of alcoholism for all of my adult life. Los Angeles Times 060729.
 • Mel Gibson greps för rattfylla. Körde i 140 på 70-väg – hade 1,2 promille alkohol i blodet. Aftonbladet 060729.
 • Mel Gibson skrek och svor när han greps av polisen. Aftonbladet 060729.
 • Metodistiska Världsrådet skrev under det katolsk-lutherska dokumentet om rättfärdiggörelse. Walter Kasper, Vatikanens högste representant i ekumeniska frågor: "Det här är ett av de viktigaste datumen i våra kyrkors historia." Dagen 060725.
 • Världens religiösa ledare samlade i Moskva. "Låt oss hålla fast vid den fred som Gud har givit oss" skriver representanter för Katolska kyrkan (bl. a. Walter Kasper), judendomen, islam, buddhismen och shintoismen. Samma Gud för hela gänget? Vatican Information Service 060718.
 • Emmanuel Milingo, an African archbishop who scandalised the Catholic Church with a 'Moonie' marriage before returning to the fold looks set to shock the Vatican again. BBC News 060713.
 • Vatikanen gick med en vinst 2005 på nära 88 miljoner kronor. Trots påvens död som kostade 63 miljoner. Expressen 060712.
 • En av Polens mest kända katolska präster erkänner att han spionerade på andra präster och dissidenter under kommunistregimen. Upp till tio procent av landets präster har samarbetat med regimen. Kyrkan vägrar att lämna ut namnen på dem. Svenska Dagbladet 060711.
 • Ny religionsöverskridande samling i Assisi i september. "We will pray for peace together but in different places," said Mario Marazziti, spokesman for the Sant'Egidio Community. blogg.beliefnet.com 060701.
 • An Egyptian Muslim and deputy director of a prominent Italian newspaper suggested that Mary could be the figure who brings Christians and Muslims together. Zenit 060629.
 • Den Helige Fadern beviljar fullständig syndaförlåtelse (avlat) för familjer som deltar i påvens besök i Valencia. Catholic News Agency 060627.
 • Källa i Vatikanen: Benedictus XVI är en mycket ensam människa och hans vänner är inte många. Catholic Online 060623.
 • Catholic Priest Gets 10 Years for Sending Porn to Teen. Fox News 060621.
 • New Child Sex Abuse Lawsuits Filed Against Catholic Nun. The Common Voice 060615.
 • Bara 28 procent av Polens katolska präster vill ha celibatet. Dagen 060607.
 • Katolska kyrkan i Polen skakas av agentskandal. Dagen 060602.
 • Opus Dei - en hatad rörelse. I Sverige uppges Opus Dei ha ett drygt 50-tal medlemmar. I Norge är organisationen förbjuden att verka. Aftonbladet 060531.
 • Vatikanen agerar mot pedofilmisstänkt präst, grundaren till den ultrakonservativa rörelsen Kristus legionärer att avsäga sig alla plikter inom organisationen. Dagens Nyheter 060519.
 • Katolsk präst i USA fälld för satanistmord på nunna. Expressen 060512.
 • Det finns ett och annat att syna i Opus Dei. Inte minst grundaren, den numera helgonförklarade Escrivá de Balaguer (1902-1975), med sin böjelse för blodiga despoter och sin fäbless för flotta bilar och pälsverk. Dagens Nyheter 060511.
 • Kreationismen kritiseras av Vatikanens chefsastronom. Kreationismen är en form av hedendom eftersom den reducerar Gud till en slags naturgud menar Guy Consolmagno, som är jesuitbroder och har doktorerat i astronomi. www.katolskakyrkan.se 060510. Consolmagno får svar av Ken Ham, president för Answers in Genesis.
 • Vatican Excommunicates Chinese Bishops. CBS News 060504.
 • Kyrkan borde inte avbilda Kristus. Genuint kristen bildkonst är inte fri. Det finns en begränsning: Friheten att avbilda Gud. Dagen 060503.
 • Katolska kyrkan kritisk till konverterande prästen Sten Sandmark. Östran 060425. Kommentar: Omkring 100 personer per år konverterar till Katolska kyrkan i Sverige.
 • Kardinalen Carlo Maria Martini, 79, gör kontroversiella katolska uttalanden: "Det kan vara acceptabelt att använda kondom för att hindra hiv-spridning" och "legaliseringen av aborter är positivt eftersom antalet olagliga aborter då minskar." Kyrkans Tidning 060424.
 • Många döda under katolskt påskfirande. Dagens Nyheter 060417.
 • Vatikanen har uppmanat en katolsk radiostation i Polen att hålla sig utanför politiken, sedan judiska ledare anklagat radion för antisemitiska budskap. Dagen 060408.
 • Påven Johannes Paulus II på väg att bli saligförklarad (och sedan helgonförklarad). En nunna lär ha blivit frisk "sedan hela gemenskapen börjat be till Johannes Paulus II som avlidit bara två månader tidigare." När ska vi kristna fatta att bön till döda människor inte är gudsdyrkan? Dagen 060330.
 • Påven Benedictus XVI installerade på fredagen femton nya kardinaler. Svenska Dagbladet 060324.
 • Katolska kyrkan har inte förändrats. Sändaren 060323.
 • Sju katolska präster och en diakon i Boston avsatta efter sexövergrepp mot barn. Dagens Nyheter 060318.
 • Under årtioden har katolska präster i församling efter församling med sitt toppstyrda ledarskap täckt över de verkliga förhållandena när det gäller präster som förbrutit sig sexuellt mot barn. Ett hemligt dokument från Vatikanen lägger ut kyrkans policy som kräver fullständig sekretess mot dessa präster, alla som talar ut om dessa förhållanden riskerade att bli utkastade från kyrkan. Dokumentet skrevs 1962 av kardinalen Alfredo Ottaviani och var giltigt till år 2001 enligt ett brev av kardinalen Ratzinger. The Observer 030817. Se även CBS News 030806. Den katolska reaktionen på dokumentet. CBS News 030808.
  CONFIDENTIAL. On the manner of proceeding in cases of the crime of solicitation. (This text is) to be dilegently stored in the secret archieves of the Curia as strictly confidential. Nor is it to be published nor added to with any commentaries. - Detta hemliga dokumentet finns utlagt på Internet av The Guardian 030816.
 • 102 katolska präster misstänkta för övergrepp i Dublinregionen. Mer än tre procent av de präster som har arbetat i stiftet misstänks för att ha utnyttjat barn. Dagens Nyheter 060308. Aftonbladet 060308.
 • En undersökningskommission vid Italiens parlament hävdar att Sovjetunionens ledare stod bakom mordförsöket mot påve Johannes Paulus II 1981. Dagens Nyheter 060302.
 • Kardinalen Walter Kasper avfärdar ett katolskt medlemsskap i Kyrkornas Världsråd. "När jag var ung var det otänkbart att ens besöka en protestantisk kyrka. Om jag hade gjort det, så skulle jag ha bekänt det som en synd och biktat mig." Kyrkans Tidning 060216.
 • Cardinal's warning on women bishops. The Daily Telegraph 060207.
 • Indulgences for the world day of the sick. Katolska kyrkan ger fullständig avlat (med själen helt befriad från all vidhäftelse av någon form av synd) till alla sjuka som genom jungfrun Maria bär fram sina fysiska och andliga lidanden till Gud (och offrar - genom jungfrun Maria 'de sjukas hälsa' - sina fysiska och andliga lidanden till Gud). EWTN News 060203.
 • Vatican exploring ways to expand Catholic-Jewish talks to include Muslims, official says. "It is important to enter into discussions with the third 'Abrahamic child,' Islam." Santa Fe New Mexican 060127.
 • Känd präst i Italien arresterad efter påstådd våldtäkt av nunna. Aftonbladet 060124 och The Daily Telegraph 060124.
 • 500 irländska katolska präster har regelbundet sex med kvinnor. Studier har visat att 80 procent av prästerna har brutit sina celibatslöften åtminstone vid ett tillfälle. The Daily Telegraph 060121.
 • Påven på gång att avskaffa limbo de närmaste åren. Expressen 060120.
 • Vatikanen kritiserar "inteligent design". The Daily Telegraph 060120.
 • Catholic priest, 73, has son by lover, 31. The Daily Telegraph 060120.
 • THE revelation that a priest has resigned after fathering a child by a 31-year-old woman has re-ignited the debate about celibacy in the Church. Irish Examiner 060119.
 • Divorce not Sinful, Former Top Canonist Cardinal Pompedda Says. Religion Today 060117.
 • Katolsk präst i Phoenix-området i USA förgrep sig på småpojkar, dömdes till 111 års fängelse. Expressen 060113.
 • Vatikanen omvärderar Judas Iskariot. Times Online 060112.
 • Mehmet Ali Agca, som försökte mörda påve Johannes Paulus II 1981 släpps efter avtjänat straff. Dagbladet 060110. Men sattes in igen. Expressen 060120.
 • Lars Enarson: Församlingen i Sverige står inför ett vägskäl mellan att antingen gå mot Rom eller mot Jerusalem. Jesus kommer tillbaka till Jerusalem. Det var där det började och det är dit vi är på väg, inte till Rom. Det är omöjligt att gå åt båda hållen på en gång. Det är bara två församlingar som får godkänt av Jesus i Uppenbarelseboken. Det är dels den förföljda församlingen, som representeras av Smyrna och den bibeltrogna, som representeras av Filadelfia. Det visar hur viktigt det är att vi inte kompromissar vårt budskap. Världen idag 060104.
 • Säg det inte till någon : ett barndomshelvete i Magdalenatvätterierna. Författare: KATHY O'BEIRNE.
  Misshandlad av sin far, våldtagen av präster och utnyttjad av kyrkans tjänare placeras den lilla flickan Kathy i de ökända irländska Magdalenatvätterierna, där hon tvingas arbeta under slavliknande förhållanden. Det här är boken om hennes liv berättad av en kvinna med ett fruktansvärt livsöde men med en mäktig livskraft.
  När Kathy var åtta år spärrades hon in på en uppfostringsanstalt. Där våldtogs hon av en präst. När hon försökte få hjälp flyttades hon istället till ett psykiatriskt sjukhus. Men övergreppen fortsatte och hon gavs dessutom stora mängder läkemedel och elchocker.
  Efter en tid skickades hon till ett av de många Magdalenatvätterier som katolska kyrkan under hela 1900-talet drev på Irland. Här tvingades tusentals flickor utföra slavarbete under ohyggliga förhållanden. De hindrades inte bara från att ha kontakt med omvärlden, utan utsattes också för grymma bestraffningar och sexuella övergrepp av såväl personalen som besökare. Kathy föll offer för en av dessa våldtäktsmän och födde bara några veckor före sin fjortonårsdag en dotter. Flickan led av en svår sjukdom men levde tills hon var tio år och var det enda ljuset i Kathys dystra liv.
  Kathy OBeirne har trätt fram för att berätta den upprörande historien om sitt liv i hopp om att det kan hjälpa andra som överlevt övergreppen på institutionerna.
  Bra Böcker AB 060101.
 • Vatikanen varnar de italienska kvinnorna: "Gift er inte med en muslim". Aftonbladet 051227. Vilka rubriker det blir av det! Bibeln är tydlig på att kristna inte ska gifta sig med icke kristna.
 • Ett tiotal svenskar, bl.a Gert Gelotte (på Göteborgsposten ledarredaktion), vill demokratisera och liberalisera katolska kyrkan. Dagen 051207. De får kritik av Anders Arborelius. Kyrkans Tidning 051221. Deras vision finns på denna hemsidan.
 • A rise in Protestantism has drawn a backlash from Mexican Catholics. From central Mexican villages like San Nicolas to the southern region of Chiapas, the steady growth of evangelical congregations has produced an angry backlash, with some Catholic lay leaders using their control of local communal assemblies to enforce religious traditions. Cano converted to Pentecostalism as a young man. Now he believes in the power of the words in the Bible alone: It's the Bible, he says, that told him not to "venerate statues." As in other Mexican towns, the local religious practices are a blend of Indian and Western beliefs: The Catholic saints are stand-ins for the many gods of Otomi culture. There's a lot of mysticism in the Catholic Church…. It was the Spanish who came to teach us these beliefs that are not in the Scriptures." People here believe that their patron saint and the Virgin of Guadalupe are what protect them against car accidents, drought and other disasters of nature and man. Los Angeles Times 051215.
 • Ann Heberlein ställer frågan i SvD varför pedofilbrott så ofta begås just i anslutning till katolicism. Läs hennes svar! Övergreppen på barn en dubbel kränkning. Svenska Dagbladet 051214.
 • Maria Hasselgren, pressansvarig på Katolska kyrkan förklarar begreppet avlat: "Avlat har en positiv klang för oss katoliker." Hon säger om vad avlaten betyder: 1) Villkoret för att Gud i sin godhet efterskänker straffet för de synder vi fått förlåtelse för är att vi biktar oss. I det ligger också att man ångrar sig och ber om förlåtelse. 2) Bot och deltagande i nattvarden är också ett villkor. 3) Man ska också be för den månadens böneintention från påven. 4) Ytterligare ett villkor denna gång är att den troende deltar i någon form av handling för att ära jungfru Maria.
  Maria Hasselgren säger vidare: "Det som kan vara lite svårt för protestanter att acceptera är att avlat kan fås även för avlidna, de som befinner sig i skärselden." Dagen 051206.
  Kommentar: Varje sund kristen ser väl att dessa punkter bara kan utformas av en kyrka som som lever i villfarelse.
  Vatikanen säger i dokumentet: The Holy Father "has kindly granted the gift of Plenary Indulgence which may be obtained under the usual conditions (sacramental Confession, Eucharistic communion and prayer in keeping with the intentions of the Supreme Pontiff), with the soul completely removed from attachment to any form of sin, on the forthcoming Solemnity of the Immaculate Conception, by the faithful if they participate in a sacred function in honor of the Virgin, or at least offer open testimony of Marian devotion before an image of Mary Immaculate exposed for public veneration, adding the recitation of the Our Father and of the Creed, and some invocation (åkallan, anropande, bön) to the Virgin."
 • Helt obibliskt: Katolikerna ber till förre påven! Ett helande i Frankrike kan få förre påven helgonförklarad. Klostersystrar i Frankrike samlades runt dödssjuk nunnas säng och bad till den forne påven. Då ska nunnan plötsligt ha tillfrisknat. Dagen 051202.
 • Äntligen!!! Röster höjs mot påvens utdelning av avlater. Det är de evangeliskt kristna i Italien som protesterar mot den medeltida katolska sedvänjan som innebär en efterskänkning av hela eller en del av den tid som en syndare måste tillbringa i skärselden, oavsett om denne biktat, ångrat sig och fått Guds förlåtelse. Dagen 051202.
 • Stockholms katolske biskop Anders Arborelius och hjälpbiskop William Kenney om Vatikanens dokument: Vi vill samtidigt betona att det i katolska kyrkan finns homosexuella män som är bra präster och omtyckta själavårdare. Dagen 0511309.
 • Vatican document on homosexuals and seminaries - full text.
 • Påven vill inte veta av homopräster. Dagens Nyheter 051129.
 • Mariastaty har börjat gråta i Kalifornien. Många ser undret som ett ont omen. Aftonbladet (med bild) 051127. (Fenomenet är ockult.)
 • Mariastaty gråter tårar utanför en vietnamesisk katolsk kyrka i Kalifornien. Pilgrimmer i hundratals flockas för att se miraklet. Catholic News Agency 051125.
 • Databas på offentligt anklagade präster i USA. Enligt en undersökning av biskopsstiftens akter gjort på uppdrag av USA:s biskopar, så har anklagelser om sexuellt missbruk gjorts mot 4392 präster de senaste 50 åren. Antalet tros underskatta problemet. Här visas den mest kompletta listan på dessa präster som går att uppbringa, utvalda från mediarapporter och legala dokument. Se översikt på hela denna sajten här.
 • Irländsk rapport om barn som sexuellt utnyttjats av katolska präster. Till följd av en oberoende rapport om barn som sexuellt utnyttjats av Romerskt katolska präster i Irland, har några medlemmar av parlamentet kungjort att de formella banden mellan den irländska regeringen och den Romerska katolska kyrkan måste brytas. En femtedel av rapporten på 271 sidor är beskrivande vittnesbörd från offren. Rapporten visar att den katolska kyrkans hierarki i Irland var endast en del av ett system som gjorde det möjligt att tillåta kända sexförbrytare att återta sina ställningar inom kyrkan och deras fortsatta tillträdelse till de unga offren. Före 1990 var polis och lärare motvilliga till att utreda påståenden om sexuella utnyttjanden som prästerskapet skulle ha gjort. De flesta skolorna i Irland drivs av den katolska kyrkan, så även lekmannalärare fann det svårt att slå alarm. Påven Benedictus XVI har inte gett någon reaktion på rapporten, allt i enlighet med Vatikanens policy att inte kommentera specifika händelser. Rapporten identifierar över 100 påståenden av barn som sexuellt utnyttjats av 21 präster mellan åren 1962 och 2002. (November 2005.)
 • Vatican document on homosexuals and seminaries - full text.
 • Påven griper in efter nya pedofilskandalen i Brasilien. Den lilla skrift som står i centrum för skandalen heter "Handbok för pedofilpräster" och är hämtad ur en dagbok författad av 48-årige Tarcísio Spricigo, en straffad pedofil ur São Paulos överklass. Har påträffats hos flera präster. Dagens Nyheter 051125.
 • Undervisningskongregationens nya riktlinjer: Homosexuella eller sådana som sympatiserarar med gayrörelsen ska inte få bli präster, men tystnad om alla präster som redan är homosexuella. Uppskattningar har gjort gällande att över 25 procent av alla katolska präster i USA är homosexuella. Svenska Dagbladet 051124.
 • Präster i Brasilien anklagas för övergrepp. 1 700 präster anklagas för sexuellt utnyttjande av minderåriga. Det motsvarar tio procent av alla katolska präster i Brasilien. Över 200 präster har skickats till psyk-kliniker för omskolning. Ett 40-tal befinner sig på flykt undan polisen. Inte ens hälften av Brasiliens katolska präster längre lever i celibat. En del av prästerna skrev närmast handböcker i hur man ska förföra minderåriga och få dem att hålla tyst. Sveriges Radio 051122.
 • Om Vatikanen tvingade ut alla homosexuella prästseminarister och präster, speciellt i San Francisco, skulle det inte bli många kvar att betjäna den katolska hjorden. Fader Donald Cozzens, författare av The Changing Face of the Catholic Priesthood och ledare för Saint Mary Seminary i Cleveland, Ohio, uppskattar i sin bok att så många som 50 procent av amerikanska präster är homosexuella. "Om de skulle få bort alla dem som var homosexuellt riktade… så skulle det betyda avgången för minst en tredjedel av världens biskopar", säger Richard Sipe, en psykoterapist och före detta präst. The San Francisco Bay Gardian 051123.
 • Katolsk kyrka är värd för religionsekumenisk tacksägelsegudstjänst. Buddhister, baptister, judar och unitarianer förenade sig med katolikerna i Our Lady of Lourdes Catholic Church i Daytona Beach vid den femte årliga religionsekumeniska tacksägelsegudstjänsten. Katolske prästen Philip Egitto: Det är viktigt att vi bygger broar, inte murar. Vi måste se på vad vi har gemensamt hellre än på våra skillnader." Catholic News Agency 051125.
 • Religionsekumenisk gudstjänst ber för förnyelse av New Orleans. Ärkebiskopen Alfred Hughes av New Orleans kommer att leda en religionsekumenisk gudstjänst där man ber för en förnyelse av New Orleans och för dessa som dog när orkanenen Katrina slog till i augusti. Prästerskap från episkopaler, lutheraner, afrikanska metodistepiskopaler, grekisk ortodoxa, judar, muslimer och hinuististiska traditioner kommer att förenas med katolske biskop Hughes. Catholic News Agency 051125.
 • Sex abuse in Brazil: Abuser priest provides checklist for selecting victims. National Catholic Reporter 051121.
 • Vatikanens chefsastronom jesuitprästen George Coyne försvarar evolutionsteorin och tar avstånd från Intelligent Design som han menar är ovetenskapligt. "Gud i sin oändliga frihet skapar kontinuerligt en värld som reflekterar denna frihet på alla nivåer i evolutionsprocessen till större och större komplexitet". Catholic Online 051120.
 • Jesuitmagasinet La Civilta Cattolica: Bibeln och evolutionsteorin är helt kompatibla. Att använda religiösa argument mot evolutionen visar okunnighet om Bibelns karaktär. Catholic Online 051118.
 • Homopräster jagas av Vatikanen. På nytt bekräftas att mellan 20 och 40 procent av USA:s katolska präster rapporteras i dag vara homosexuella. Dagen 051117. Då frågar man sig, hur ser procentsatsen ut för katolska präster i Sverige?
 • Biskopsmöte inför lyckta dörrar – känsliga ämnen som homosexuella prästkandidater ska diskuteras. Dagen 051117.
 • 94-årig kvinna det 67:e miraklet i Lourdes. Undret inträffade 1952. Dagen 051115.
 • Fransmännens favoritpräst alla kategorier, Emmaüsgrundaren abbé Pierre, vill avskaffa prästcelibatat. Han säger sig känna många präster som lever i samboförhållanden med kvinnor och ”de fortsätter att vara bra präster”. Dagen 051027. Tidigare har han erkänt att han själv har haft tillfälligt sex. The Guardian 051028.
 • Två katolska biskopar på Irland anklagas i en statlig rapport för att inte ha skyddat barn mot övergrepp från präster. Anklagelserna gäller flera hundra drabbade barn.
 • Guy Consolmagno, jesuit och ledande astronom i Vatikanen kommenterar Joh. 10:16: ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde”. Han menar att versen syftar på utomjordingar och att Kristi frälsande nåd omfattar dessa! Dagen 051020.
 • Pro-homosexual activities: "National Coming Out Day" har hållits på katolska University of Notre Dame. American TFP 051020.
 • Före detta pingstkyrkan i Märsta invigd till katolsk kyrka. Franciskus av Assisi står som skyddshelgon tillsammans med tolv apostlakors och helgonbilder. I ett tabernakel förvaras invigt nattvardsbröd med en röd evighetslampa. Dopgraven har täckts över och där står nu en Mariastaty. Dagen 051011.
 • Stockholms katolska stift: Inget tyder på att homosexuella kan bli präster. Dagen 051012.
 • Rom öppnar för homopräster. Bara de håller sin läggning för sig själva. Dagen 051011.
 • Catholic Church no longer swears by truth of the Bible. Times Online 051005.
 • Homosexuella bör inte bli präster. Kyrkans Tidning 050928.
 • FN:s åklagare Carla del Ponte: Vatikanen gömmer en krigsförbrytare i Kroatien. Dagen 050923.
 • Katolsk präst i Kanada dömd till tolv års fängelse för sex med barn. Dagen 050923.
 • Påven inte välkommen till Turkiet. Kyrkans Tidning 050920.
 • Johannes Paulus II sina sista ord: "Låt mig gå till Faderns hus". Aftonbladet 050918.
 • Katolska exorcister har konvent i Rom. I utdrivningsriten ingår stänkande med vigvatten. Svenska Dagbladet 050916.
 • Vatikanen tänker granska om det finns homosexuella präster i USA. Dagen 050915.
 • AP: Estimates of the number of homosexuals currently enrolled in Catholic seminaries vary from 25 percent to more than half. BP News 050914.
 • Påven välsingade staty av Opus Deis grundare Josemaria Escriva. EWT News 050914.
 • Town leaders in Jalisco state, Mexico, insisted that if the Huichol Christians wish to return to Agua Fria, they must renounce their faith and return to native traditions and rites -- such as drinking liquor and using hallucinatory peyote -- which are practiced alongside Roman Catholic customs. Compass Direct 050831.
 • Påven mötte bannlysta katoliker - Lefebvristerna. Aftonbladet 050829.
 • 700 000 katolska fans från hela världen kom till Kerpen i Tyskland för att hylla påven Benedictus XVI. Aftonbladet 050821.
 • Grundaren av Taizé-rörelsen, broder Roger (90 år), mördades under pågående aftonbönen. Aftonbladet 050817. Broder Roger ville ha en katolsk begravning. Dagen 050824.
 • Svenska Dagbladet intervjuar kardinalen Oscar Rodríguez Maradiaga, en framtida möjlig påve. Svenska Dagbladet 050813.
 • Mariastaty utanför Neapel rör på sig (dvs. demoner som flyttar den). Som vanligt är det tusentals människor som flockar sig till sådana underverk. World News 050726.
 • Kvinnopräster trotsar påven i Kanada. Svenska Dagbladet 050726.
 • Påven fördömde de senaste dagarnas terrordåd i Egypten, Turkiet, Irak och Storbritannien, men nämnde inte Israel och dådet i Netanya. Får kritik av Israel. Aftonbladet 050726.
 • Vatikanen vågar inte låta svensk symfoniorkester spela i Peterskyrkan. Dagen 050721.
 • Creationist Condemns Catholic Cardinal's Compromise on Evolution. Agape Press 050714.
 • Mark Levengood, medlem i S:ta Eugenias katolska församling i Stockholm är intervjuad i Amos nr 4/2005. Mark berättar att han ser mellan fingrarna på sånt som inte gör någon skillnad för tron. Som jungfrufödseln. "Den utgår från idén att den sexuella handlingen i sig är befläckande. Det har jag svårt att se."
 • Katolsk kvinna i Frankrike prästvigd. Efter detta får hon inte ta emot sakramenten. Kyrkans Tidning 050704. Se även Dagen 050705.
 • Påven ger ut sammanfattad katekes i pocketformat. Expressen 050628.
 • Vatican Defrocks Seven Priests In Philadelphia Area. NBC News 050624.
 • Catholic woman in secret ordination. BBC News 050622.
 • Skallen på Kristi brud undersöks. Forskarna vill få reda på om "heliga" Birgitta verkligen led av epilepsi. Aftonbladet 050531.
  Relikskrin innehöll okänd skalle – inte heliga Birgittas. Dagen 100217.
 • Katolsk präst försökte driva ut spöken (= demoner) genom att välsigna varje rum med vigvatten, salt och oblat. Aftonbladet 050521.
 • Evangeliskt troende fängslade i Mexico, bötfällda för sin tro. Katolikerna vill "utrota" de evangeliskt troende från regionen. Compass Direct 050519.
 • Catholics, Anglicans reach accord on Mary. Statement closes big gap between churches. seattlepi.com 050517.
 • Muslim prayers in a Catholic chapel. "The religions may differ, but I think the essence is the same." Chicago Tribune 050516.
 • Johannes Paulus II blir helgon - extra fort. Expressen 050513.
 • It took more than 50 years, but eight former seminary students who say they were sexually abused by one of the most powerful men in the Roman Catholic Church are getting a hearing. Catholic Online 050509.
 • Den store skøge, moder til de frafaldne kirker. Holger Skov.
 • Påven sparkade liberal kritiker, den amerikanske chefredaktören för katolska magasinet America, Thomas J. Reese. Aftonbladet 050509.
 • Den store skøge, moder til de frafaldne kirker. Holger Skov.
 • Tveksamt om Anden har valt påven Benedikt XVI. Dagen 050503.
 • Nye påven fördömde Harry Potter. Aftonbladet 050502. (En liten ljusglimt, men det finns annat inom katolska kyrkan som är lika förkastligt som Harry Potter. )
 • Dave Hunt sumerar epoken med Johannes Paulus II. The Berean Call 050501.
 • The harlot church of Revelation 17 will most likely be an amalgamation of the world’s pagan religions, including apostate Protestants, under the leadership of the Catholic Church. David R. Reagan 050428.
 • The Catholic Church system of the last days will be able to draw all religions into a one-world religion. Hal Lindsey 050428.
 • Ratzinger ville inte bli påve. Aftonbladet 050425.
 • Påven Benedictus XVI installerad. Omkring 140 internationella gäster deltog i ceremonin, bland dem Sveriges kung Carl XVI Gustaf. I sin invigningspredikan manade den nye påven alla kristna till enighet och slog fast att det bara ska finnas "en flock, en herde"(!!!) Expressen 050424. Påven på sin tron tillsammans med sina kardinaler!
 • Över en halv miljon människor följde utomhusmässan på Petersplatsen. Dagens Nyheter 050424.
 • Kungen bevittnade påvens installation. Aftonbladet 050424.
 • På svenska heter den nyvalde påven Bengt. Svenska Dagbladet 050423.
 • Carl Hamilton om påven Johannes Paulus I: Förmodligen dog han av för mycket makt. Aftonbladet 050423.
 • Dunkla miljardflöden styrs av påvens bank. Svenska Dagbladet 050422.
 • Den nye påven talar med sin döde föregångare? Expressen 050421.
 • Ratzinger tvingades som 16-åring att gå med i Hitlerjugend. Aftonbladet 050420.
 • Påvens bror Georg: "Han är för gammal och har för dålig hälsa." Aftonbladet 050420.
 • Judar och muslimer tror på Benedictus. Kyrkans Tidning 050420.
 • Evengelikala kristna i USA tar avstånd från påvesystemets obibliska ämbete. BP News 050419.
 • Joseph Ratzinger ny påve. Svenska Dagbladet 050419.
 • Nye påven: Benedictus XVI. Dagens Nyheter 050419.
 • Sveriges katoliker välkomnar sin nye påve. Expressen 050419.
 • Benedictus XVI fortsätter konservativ linje. Expressen 050419.
 • Tyske kardinalen Joseph Ratzinger blev vald till ny påve. Expressen 050419.
 • Joseph Ratzinger var en nära förtrogen till den avlidne Johannes Paulus II och väntas fortsätta på dennes starkt konservativa linje. Aftonbladet 050419.
 • Joseph Ratzinger vald till den 265:e påven. Aftonbladet 050419.
 • Påven kan vara helgonförklarad i oktober 2005. Sofia News 050412.
 • Starka applåder när massorna tog farväl. Aftonbladet 050409.
 • Världens kungar och presidenter samlas i Rom för att hedra påven.Här uppräknas de viktigaste gästerna. Aftonbladet 050408.
 • Miljoner följde påvens begravning. Dagens Nyheter 050408.
 • Miljoner följde påvens begravning. Aftonbladet 050408.
 • Skandalkardinalen Bernard Francis Law från Boston leder minnesmässan den 11 april 2005 och är en av de kardinaler som utser den nye påven. Aftonbladet 050408.
 • Rom kan inte ta emot fler pilgrimer. Dagen 050407.
 • Påven JPII efterlämnade inte några jordiska tillgångar. Aftonbladet 050407.
 • De kommer till påvens begravning. Aftonbladet 050407.
 • USA flaggar på halv stång för påven. Dagens Nyheter 050405.
 • James Leo Garrett Jr: A Baptist reflection on John Paul II. BP news 050404.
 • Albert Mohler: The man and his legacy: Pope John Paul II. BP news 050404.
 • Påven kommer att begravas i Peterskyrkans krypta som sina företrädare. Det finns en ledig plats i kryptan, efter påven Johannes XXIII som år 2000 saligförklarades och då flyttades kroppen upp till basilikan för att lättare kunna TILLBEDJAS av de troende. Det kommer med all sannolikhet inte dröja länge förrän en helgonprocess öppnas för att KANONISERA Johannes Paulus II. Dagens Nyheter 050404.
 • Den döde påven JPII utställd på lit de parade i Vatikanen i tre dagar och tre nätter.Totalt väntas 150 stats- och regeringschefer närvara vid begravningen. Ett bevis om något på att påven både är en religiös och politisk värdsledare. Fyra miljoner pilgrimer väntas till Rom de närmaste fyra dagarna. Aftonbladet 050404.
 • Några viktiga årtal i Johannes Paulus liv. Dagen 050404.
 • Muslimska tänkare världen över anslöt till hyllningskören. Dagens Nyheter 050404.
 • Påven hyllades av världens ledare. Aftonbladet 050404.
 • Påvens sista ord: amen. Aftonbladet 050404.
 • Påven JP II är död. Dagens Nyheter 050403.
 • Vit rök och hemligt möte. Så utses en ny påve. Aftonbladet 050401.
 • Påven Johannes Paulus II:s ljudlösa påsktal 2005. Aftonbladet 050328.
 • Persecution of Evangelicals Persists in Chiapas, Mexico. Crosswalk.com 050308.
 • Muslims pray in Catholic centre. Jersey's Catholic Church has come to the aid of the Muslim community. BBC News 050302.
 • Jack Kinsella: And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT. The Roman Church is unique in its practices of 'appointing' saints, worshipping Mary as a co-Mediatrix with Christ, claiming authority over heaven and hell via the sacraments, praying to statues of saints, and so forth. All of these practices were carried over from the Babylonian religion of Semiramis, Nimrod and Tammuz. [Genesis 10:9 Jeremiah 1:18, 44:17, 44:19, 44:25, Ezekiel 8:14-16].
 • BishopAccountability.org - documenting the sexual abuse crisis in the Catholic church.
 • Four percent of priests serving over last 50 years accused of abuse. Catholic News Service 050220.
 • New Study Calls Abuse An Epidemic. National Catholic Register 050219.
 • Avsatt präst i Boston fälldes för våldtäkt på barn. Dagen 050210.
 • Expressen krönika: Bakom kulisserna pågår kampen om påvestolen. Expressen 050206.
 • Många förordar dock en italienare nästa gång. Expressen 050202.
 • Francis Arinze, 63, från Nigeria, het kandidat till ny påve. Aftonbladet 050202.
 • Australian Catholic Church Divided Over Priestly Celibacy. Crosswalk 050431.
 • Påven funderar på att avskaffa kravet på mirakel för helgonförklaring. Dagen 050107.
 • RELIGION-LATIN AMERICA: Catholic Church Losing Followers in Droves. Inter Press Service News Agency 041021.
 • Advokaten Sylvia Demarest har sammanställt en databas med 2600 katolska präster som anklagas för sexuella övergrepp på barn. The Dallas Morning News/News Channel 7. BishopAccountability.org räknar med att publicera databasen på Internet i början på 2005.
 • Ny rättegång i katolsk sexskandalen i Boston. Dagen 041012.
 • Tusentals österrikare har gått ur den Romersk-katolska kyrkan efter sommarens avslöjanden om porrbilder och sexuella relationer mellan präster och studenter. Dagen 040824.
 • Katolska kyrkan förnekar inblandning i folkmordet. Dagen 040824.
 • Ny sexskandal i Katolska kyrkan. 40 000 porrbilder hittade på österrikiskt prästseminarium. Dagen 040713.
 • Birgitta användes för att sälja svenska stridsplan. DN 040619.
 • Bush i audiens hos påven 040604. Bush gav påven den amerikanska senatens frihetsmedalj. DN 040604.
 • Recent reports claim that there is widespread sexual abuse of Roman Catholic nuns by priests around the globe, even in the US.
 • Boston. Församlingen är Mary Walshs liv. Men nu har katolska ärkestiftet i Boston bestämt att den ska stängas. Dagen 040528.
 • 65 kyrkor tvingas stänga i Boston. Dagen 040527.
 • Katolska kyrkan i Boston stänger var femte kyrka. Dagen 040526.
 • Latinamerikanska katoliker i USA vänder sig till evangelisk kristenhet.
 • Felix Machado från påvliga rådet för interreligiös dialog besöker ett avgudatempel (Hare Krishna). Gud är allas framtid, säger han.
 • Gottes heimliche Kinder. Ungefär hälften av alla präster bryter mot celibatsbudet och det finns tusentals barn i Tyskland med katolska präster som fäder. "Av 17000 präster har ungefär 9000 sexuella relationer, från vilka tusentals barn har framsprungit".
 • Vatikanen utreder sex-anklagelser i norskt kloster (Expressen 040327). Se mera i Verdens Gang.
 • 81 procent av sexförbrytelser begångna mot barn av romersk katolska präster under de senaste 52 åren var homosexuella män som jagade pojkar. Undersökningen täcker åren 1950 till 2002 och 10.667 fall av förbrytelser hittades. 4.392 präster var involverade vilket betyder 4 procent av de 109.694 prästerna som arbetade i Katolska kyrkan under dessa åren. (The Washington Times 040228.)
 • 4 000 präster åtalade för sexuella övergrepp. 11 000 barn i USA drabbade av katolska präster sedan 1950. (Aftonbladet 040227.)
 • Tusentals präster i USA tros vara pedofiler. Talesman för offren: Biskoparna har försökt gömma undan det här i åratal. 4 450 amerikanska präster anklagas för sexövergrepp på barn mellan åren 1950 och 2002, men mörkertalet tros vara stort. (Nya Dagen 040218.)
 • Sexskandal i Katolska kyrkan i Irland. En rapport från en regeringskommission visar på 1712 anmälda övergrepp. Och antalet kommer att stiga eftersom detta bara är en delrapport. Irländska staten och Katolska kyrkan har redan börjat betala ut miljontals euro i skadestånd till offren. (Nya Dagen 040130.)
 • Magdalenasystrarna (The Magdalensa Sisters) - en filmrecension av Peter Mullans film som hade svensk premiär 030228. Handlar om tre flickor som skickas till ett kloster för uppfostring med medeltida straffskalor. Enligt eftertexterna ska uppemot 30 000 flickor ha råkat ut för samma dom och spärrats in i olika sådana kloster fram till 1996 då det sista stängdes.
 • Påvens efterträdare - en kort parentes? (Nya Dagen 031029).
 • Katolska kyrkan i USA anklagas för mörkläggning av ny pedofilaffär, den här gången i Miami, Florida. (Kyrkans Tidning 031024).
 • Katolska Kyrkan i USA betalar 700 miljoner kronor för sexbrott. (Aftonbladet 030909).
 • Pedofilpräst mördad av sin medfånge - anklagades för att ha utnyttjat över 130 pojkar. (Ab 030824)
 • Vatikanen manade till tystnad om sexövergrepp. (Svenska Dagbladet 030818).
 • Hemliga riktlinjer från Vatikanen ålade 1962 både präster och offer att tiga om sexuella övergrepp. Annars riskerade de bannlysning. (Exp 030807)
 • Många offer i sexskandalerna i USA (Nya Dagen 030725). Katolska kyrkan i USA är skadad i grunden.
 • Tv-debatt 020820. Phil Donahue (romersk katolik), och Rabbi Shmuley Boteach motsäger känslosamt varje påstående om att judar bör evangeliseras. R. Albert Mohler Jr. (teologisk högskolepresident för sydstatsbaptisterna) and Michael Brown (en messiansk jude) hävdar att kristna har ett ansvar för att proklamera evangeliet till alla människor, inkluderande judar.
 • Katolska kyrkan i USA har beslutat att förkasta all evangelisation riktad till judar. Nya Dagen 020815 och BP News 020819.
 • Katolska kyrkan tar till bannlysningsmetoden mot 7 kvinnoprästdissidenter (Nya Dagen 020806).
 • Vatikanen exkommunicerade sju "kvinnliga präster" (engelska).
 • Pedofili hör inte in under celibatslöftet, då det inte där talas om att prästerna och andra representanter för den Katolska kyrkan, gifter sig med barnen. Alltså hör sexuella övergrepp på minderåriga in under kravet på kyskhet. Förbrytelser mot kyskhet är i stort sett inte straffbart. Katolska kyrkans föredöme Augustinus levde hels sitt liv i celibat. Det avhöll honom dock inte från att ha både konkubiner och en son.
 • Antalet homosexuella bland de drygt 46 000 prästerna i USA idag sägs vara mellan 30 och 50 procent. (DN 020422)
 • Sex, Priests, and Power: Anatomy of a Crisis by A. W. Richard Sipe.Sipe uppskattar att omkring 2% av de som avlagt celibatslöften kan hålla dem. Sedan 1960 har 20.000 präster lämnat det prästerliga ämbetet i USA, majoriteten för att gifta sig. Ständigt är 20% av de aktiva prästerna involverade i sexuella relationer med kvinnor, 8% experimenterar sexuellt, ungefär lika fördelade mellan heterosexuella och homosexuella aktiviteter, omkring 30% av prästerna har en homosexuell orientering. Omkring 50% av både homosexuella och heterosexuella präster praktiserar celibatet.
 • Katolska kyrkan i USA avskedar 218 präster (Nya Dagen 020611). Det är dock inte bara Katolska kyrkan som har problem med pedofiler bland sitt prästerskap. Samma problem har Mormonkyrkan och Jehovas Vittnen. - Jehovas Vittnen exkommunicerar dessutom dem som vågar berätta om det som sker inom samfundet.
 • Katoliker i USA uttrycker besvikelse över de dunkla uttalanden som blev resultatet av mötet i Vatikanen mellan påven Johannes Paulus II och ett dussin USA-kardinaler. (DN 020426).
 • Krav på celibat orsakar katolska kyrkans kris. (Nya Dagen 020417).
 • Pedofilhärvan bland katolska präster i USA växer (Nya Dagen 020314).
 • Förlikning med de 86 personer som stämt katolska kyrkan för sexuella övergrepp kostar kyrkan närmare 300 miljoner kronor (Nya Dagen 020306).
 • Ex-prästen dömd för sexövergrepp på 10-årig pojke - fler rättegångar väntar (Nya Dagen 020129).
 • Amerikansk före detta katolsk präst åtalas för att ha utnyttjat 130 barn sexuellt (Nya Dagen 020118).
 • 40 procent av USA:s nunnor har utsatts för sexuella övergrepp. Studien blev klar redan 1994 men har hemlighållits av katoliker i ledande ställning.
 • Ex-nun tells of rape by African priest.
 • Katolska präster våldtar nunnor.
 • Ärkebiskop Emanuel Milingo gifte sig med en kvinna från Moon-sekten. I november 2002 var biskopen återupprättad efter sitt andliga irrsprång.
 • The Papacy and Islam. Så här står det i den svenska översättningen av Katolska kyrkans katekes, punkt 841: Kyrkans förhållande till muslimerna: "Men frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barnhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen." Katolska kyrkan lär alltså att muslimerna tillber samma Gud och delar samma frälsningsplan som den Katolska kyrkan! Detta förklarar t ex varför påven vid sitt besök i Bagdad kunde kyssa Koranen!
 • Den som berättar om sitt liv heter John Wojnowski. It is important to remember that the "Holy" Catholic Clergy for centuries have been sexually abusing defenseless children and apparently even in this new millennium the "Holy" ranks are so packed with pedophiles and pederasts that even under the scrutiny of a "hostile media" the Vatican can afford to defrock only "the notorious and/or habitual".
  Ratzinger hävdade dock att pedofilskandalerna i USA var en planerad kampanj mot kyrkan! Catholic news 021205.
 • Lonely protester confronts church over paedophilia. ABC Online 020515.
 • Den inflytelserike kardinalen Joseph Ratzinger föreslår nigerianen Francis Arinze som näste påve. (Nya Dagen 020405). Arinze är president för det påvliga rådet för interreligiös dialog med andra religioner. Han ser Gud som verksam också inom Islam och värnar om dialog och samarbete med buddhismen.
 • Katolska kyrkan är på väg att falla i Frankrike. (Nya Dagen 020207). Bara 7 procent anser att det som Vatikanen säger har någon som helst påverkan på deras liv.
 • Påven saligförklarade Elisabeth Hesselblad. (Aftonbladet 000409). Miraklet: Nunna blev helad i knät efter en vision av Elisabeth.
 • Bön i Polen mot den svarta madonnan (engelsk sida).
 • Evangeliska kyrkor är inte likvärdiga den katolska (engelsk sida).
 • Katolska kyrkans ekumenik med Svenska kyrkan och frikyrkorna.
 • Så ser Katolska kyrkan på nattvardsgemenskap med svensk kristenhet.
 • Katoliker och lutheraner signerade ett historiskt dokument om rättfärdiggörelsen 991031.
 • Katolska kyrkan är på väg att helt ompröva synen på helvetet (Dagens eko 990716).
 • Anglikanska kyrkan godkände påvens auktoritet den 12 maj 1999.
 • Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium," March 29, 1994.
 • Katolska kyrkans allt sämre förtroende i sitt hemland Italien.
 • Statistik om Katolska kyrkan i Sverige.
 • Anders Piltz tror på Fatima-uppenbarelserna.
 • Anders Piltz och "Det gråtande djuret".
 • Vatikanen godkände kontakter med den demoniska andevärlden.
 • Några fakta om S:t Peterskyrkan, samt den faraoniska obelisken framför kyrkan.
 • Australien. Katolska kyrkan är den största kyrkan och ungefär 27 procent av befolkningen är katoliker. Bara 14 procent av katolikerna (av de 27 procenten) praktiserar regelbundet, sekulariseringen är mycket påtaglig.
 • Hur många katoliker finns det i Frankrike? 31 december 2006 fanns det 46 427 000 katoliker (75,5 procent) av en befolkning på 61 350 000 personer. Vidare så fanns det 16 553 församlingar, 186 biskopar, 21 074 präster. Enligt morgonekot 080911 är 10-14 procent praktiserande katoliker.
 • Hur många katoliker finns det i Sverige? 31 december 2006 fanns det 83 987 registrerade katoliker. 159 präster (78 stiftspräster och 81 ordenspräster), 22 diakoner, 197 kvinnliga ordensmedlemmar. 1200 personer döptes under 2006 (varav 31 var vuxendop och 1169 barndop, 790 konfirmationer och 227 vigslar, 474 avled, 617 gick ur kyrkan. 105 konvertiter inklusive barndöpta barn till konvertiter. Trenden senaste åren är att antalet medlemmar minskar.
  31 december 2007 finns det omkring 87 000 registrerade (så fort någon frågar efter en officiell kyrklig handling måste man registreras i församlingen), 153 präster (71 stiftspräster och 82 ordenspräster). Det döptes 1301 barn (ökningen beror på inflyttning), vidare 855 konfirmationer, 138 vigslar där båda var katoliker och 167 vigslar där den ena var katolik, 74 konverterade (den lägsta siffran på fem år), 615 gick ur kyrkan. Av prästerna är 53 av polsk härstamning, 29 svenskfödda, 10 tyskfödda, 6 indiska, 4 spanska och 11 stycken från enskilda länder som Eritrea, Irak, Irland, Italien, Kenya, Mexico, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Turkiet och Ungern. Av ordensprästerna är 23 franciskaner kapuciner (OFM Cap, franciskaner OFM och fransiskaner T.O.R.), 20 jesuiter (SJ), 14 oblatmissionärer (OMI), 12 salesianer (SDB) och 8 dominikaner (OP). Totalt finns 188 systrar fördelade på 19 ordnar.
 • Antalet präster i Katolska kyrkan ökar. Kyrkans Tidning 090302.
 • 1,17 miljarder människor var katoliker år 2008. Det var en ökning med 19 miljoner jämfört med året innan. Det är 17,6 procent av världens befolkning.
 • Den katolska kyrkan tappar mark i Polen. Dagens Nyheter 101227.
 • 31 december 2009 fanns det 93.642 registrerade katoliker i Sverige.
 • Det finns nu nästan 1,2 miljarder katoliker i världen. Den katolska populationen ökar mycket snabbt - på två år har antalet döpta katoliker ökat med 15 miljoner. Dagen 110303.
 • Tillbaks till: katolska förstasidan