Den här sidan är en dokumentation om
Svenska kyrkan under Anders Wejryds ledning

(senaste uppdateringarna längst ner på sidan)

Är Svenska kyrkan luthersk?

Svaret på den frågan kan bara bli ett nej. Till det yttre har den fortfarande ett sken av att vara luthersk, men om Luther själv idag skulle ansöka om att bli präst i Svenska kyrkan så skulle han få ett tydligt nej. Hans bestämda och frispråkiga bibeltro skulle aldrig kunna inrymmas i Anders Wejryds världstillvända kyrka. Här ett citat av Luther:
"Om jag hävdar med den högsta rösten och tydligaste framställningen varje del av Guds sanningar utom precis den där lilla punkten som världen och djävulen vid den stunden attackerar, så bekänner jag inte Kristus, hur djärvt jag än må uttrycka min tro på Kristus. Där striden rasar, där prövas soldatens lojalitet, och att inte stå stabilt på alla stridsfält är bara flykt och vanära om han ryggar tillbaka i den stunden." (Martin Luther)

(Översatt från Luther’s Works. Weimar Edition. Briefwechsel [Correspondence], vol. 3, pp. 81f.)

Prästers behörighet

Kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, anger villkor för vem som får vara präst. Eller, som det heter, är behörig att utöva kyrkans vigningstjänst. I 31 kapitlet står:
11 § En präst skall förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst om han eller hon
1. har övergett Svenska kyrkans lära
2. genom en egen ansökan begär det, eller
3. har utträtt ur Svenska kyrkan.

Tillämpar man detta på kyrkotillhörighet så har Svenska kyrkan övergett Luthers lära även om den inte formellt har utträtt ur den lutherska traditionen. Ett ytterligare exempel på detta är Luthers lära om homosexualitet som är den motsatta till den som Svenska kyrkan har idag. Luther hävdade att om du avskaffar äktenskapsbandet och tillåter promiskuösa begär, så ödeläggs lagstiftningen och all anständighet tillsammans med tukten. Men när dessa är ödelagda så finns det ingen auktoritet längre, endast djuriskhet och råhet och man kan jämföra med den dårskap som härskade utom allt mått i Sodom och Gomorra. Om någon hänger sig åt homosexuella begär, så är det ett säkert tecken på att den människan har lämnat Gudsdyrkan.
Luther: ”O, hur högt bör inte den människa skattas, som inte följer sina lustar, utan står dem emot med stark tro och lidande!”

Frimodig kyrka är en grupp inom Svenska kyrkan som genom politiska medel vill avpolitisera kyrkan och motverka sekulariseringen. Pdf-folder. 15-16 november 2008 anordnade de Stockholmsmötet.

 

Detta bildcitat är ett minne från den tiden Svenska kyrkan
hade på sin agenda att det var viktigt för framtidens ve och
väl för landet att människor och speciellt ungdomar blev
frälsta. Vart tog det hoppet vägen?

 

Anders Wejryd ny ärkebiskop den 2 september 2006

Installationen hölls i Uppsala domkyrkan under överinseende av kungaparet, biskopar och representanter för andra samfund och kyrkor. Expressen 060902.

Vart kommer Wejryd att föra den Svenska kyrkan? Biskop Claes-Bertil Ytterberg sa i sitt tal att en biskop ska styrka Guds folk i att tyda tidens tecken. Något som företrädaren KG Hammar sannerligen inte har gjort. Wejryd är väl förankrad i Svenska kyrkan, men tyvärr också komprometterad med de beslut och den riktning som Svenska kyrkan tagit under Hammars ledning.

P4 Extra intervjuade Anders Wejryd 060901. Det samtalet kan ge några ledtrådar. Vi möter här en ärkebiskop som förkastar Intelligent Design men inte Big Bang och som ser Bibeln som en litteraturbok med motsägelser och oklarheter och inte som ett giltigt rättesnöre genom vilket vi först och främst måste tolka vår egen tro.

Här följer en del citat från intervjun:
Vilken är kyrkans viktigaste funktion sedan när du har tagit över som ärkebiskop? Att fler människor ska våga tro att det finns skäl att hoppas att liksom inte man bara inte är en frukt av en tråkig slump utan att varje människa är betydelsefull.

(Wejryds evangelium handlar om hur man bemöter folk, att ingen människa är en nolla, att du är sedd och att du kan göra skillnad för kärleken. Bibelns evangelium handlar om mer, om hur Gud sände sin Son till att rädda människan som var förlorad i synd och gudsfrånvändhet.)

Vad skulle du vilja förändra inom kyrkan? Att folk blev lite frimodigare, inte så fega och att bli mer aktsamma på att det är så många som hör att vi talar liksom uppifrån och ner till folk. Istället mera samtal på samma nivå.

Feghet är väl ingenting som har utmärkt din företrädare KG Hammar i alla fall? Neej, det är härligt.

KG Hammar har ändå utmärkt sig för vad en del skulle se som en otraditionell gudstro, vad betyder Gud för dig? Gud är själva ursprunget till allt och själva sammanhanget i livet och förhoppningsvis den som samlar ihop allt till slut. Big Bangs anledning och ursprung.

Hur får du ihop gudsbilden och vetenskapsteorin, Gud och Big Bang? Det har jag aldrig upplevt som något problem. Jag är naturvetare från början. All vår naturvetenskap är ju ett sätt att försöka ta reda på: hur har denna skapelse vuxit fram. Jag är väldigt skeptisk mot Intelligent Design och sådana saker för de tycker jag rör ihop vad som är naturvetenskap och teologi och religionsvetenskap. Man ska ha olika bord för de här sakerna men vi kan behöva dem båda.

Hur ska man använda bibeln? Där har jag naturligtvis en religiös uppfattning i botten, jag tror ju att vi har fått den här boken av Gud, för att vi ska brottas med den, med dess motsägelser, med dess oklarheter, då gäller det också att sysselsätta sig med den och brottas, för att det är ju litteratur det här naturligtvis. Det finns många tolkningsnivåer, sedan som kristen så väljer jag ju Jesus som en huvudperson, alltså de här berättelserna om hur han förhåller sig och det vad han är ute efter, de får ju ligga som ett tolkningsmönster över resten av texten.

Hur ser du på saker som jungfrufödseln, på uppståndelsen rent bokstavligt eller på Jesu under?

Om Gud ligger bakom hela Universum så kan ju ibland
Universum hoppa över skaklarna om Gud vill

Ja för egen del så med min syn på naturvetenskap och så tycker jag inte att det är något konstigt att ligger Gud bakom hela Universum så kan ju ibland Universum hoppa över skaklarna om Gud vill, det oförklarliga kan hända.

Men det blir så lätt i vår rationalistiska och fundamentalistiska tid att man tolkar kristen tro som att man ska skriva under på, okey, jag tror att det var 5000 människor som fick bröd och så vidare, det är ju inte det som grunden i religionen, den är ju att hitta en förbindelse med tillvarons hjärta, att umgås med Gud, att ha en relation och då får ju inte den människa som för sitt samvetes skull inte kan tro på under och så, jamen det får inte stå i vägen, det viktigaste är ju längtan efter en gudsgemenskap, sedan kan vi tolka och se på olika sätt.

(Kommentar: Wejryd fördunklar betydelsen av Guds konkreta under för vår tro beskrivna i Bibeln. Ingen kan vara kristen och inte tro på uppståndelsen eller att Jesus inte var den han var genom jungfrufödelsen. Sedan måste också framhållas att allt oförklarligt står inte heller Gud bakom, den som läser annonserna i våra dags- och veckotidningar ser hur det ockulta och nyandliga rörelser allt mer flyttar fram sina postioner och folk som inte är förankrade i sann kristendom dras till sådana under. En kristen ledare måste vara konkret i dessa frågorna. Gudsgemenskap kan bara fås genom den ende sanne Guden uppenbarad genom Jesus Kristus.)

Wejryd säger att han är öppen för att homosexuella gemenskaper med så lika rättsverkan som möjligt till äktenskap ska kunna ingås i kyrkan om det inte blir något tvång men att man kallar det ena för äktenskap och det andra för partnerskap eller någonting annat.

(Kommentar: Tyvärr har Wejryd redan bundit upp sig för sitt stöd till att homosexuell utlevnad är godtagbart i kristet parförhållande vilket det inte är.)

Fel av Svenska kyrkan att avskeda präst prästen Lars Artman. Dagens Nyheter 060927. Dagen 060927. Kyrkans Tidning 060927.

Östlaestadianer tar historiskt steg bort från Svenska kyrkan. Många laestadianer har redan lämnat Svenska kyrkan, bland annat till följd av kyrkomötets beslut om homovälsignelse, men betydligt fler kan följa efter. Världen idag 060927.

Helle Klein ska göra klart sin prästutbildning. Aftonbladet 061002. Klein tycker att tvivlet är minst lika viktigt som tron på Gud. Aftonbladet 061003.

Rattfull präst smet från bilolycka. Aftonbladet 061004. Kommentar: Så går det när också nykterheten bland prästerna minskar.

Jesus skändas på Kulturhuset genom utställningen "Uppenbar(a)t".  Hakon Långström: "Eftersom Jesus är Gud och det heligaste vi har, vill vi inte att han ska framställas på ett kränkande sätt. Om det varit någon annan biblisk gestalt hade vi också protesterat, men det är extra allvarligt att det är just Jesus." Sensus har bidragit med 100.000 kronor. Dagens Nyheter 061007.

Johan Wierup, komminister i Simrishamn: Stäng alla tomma kyrkor. Svenska Dagbladet 061015.

Sven Thidevall blir ny biskop i Växjö. För Sven Thidevall betyder att ha en aktiv gudstjänstrelation att det räcker med att döpa sina barn och begravas i kyrkan. Dagen 061017.
Kommentar: Det är en passiv kristendom utan gudsrelation som tyvärr största delen av Svenska kyrkans medlemmar omfattas av.

Antje Jackelén blir ny biskop i Lund. Hon fick 52 procent av rösterna redan i första valomgången. Hon arbetar som professor i systematisk teologi/naturvetenskap och religion vid Lutheran School of Theology i Chicago, USA. Dagen 061017.
Kommentar: En kvinna som är minst lika liberalteologisk som KG Hammar.

Missionsprovinsen tar avstånd ifrån Svenska kyrkans beslut om välsignelse av registrerade partnerskap. Missionsprovinsen 061019.

Maria Rönn, feminist och präst i Svenska kyrkan: Hon tror inte på en personlig Gud eller på offerteologin. Hon har svårt för kyrkans dogmer och tolkar Jesu död och uppståndelse symboliskt. Hon är förespråkare för Sophiamässor och har skalat bort vad hon anser vara bilder och myter som till exempel manliga gudsbilder som i "Faderns, Sonens och den helige Andes namn" och använder istället formuleringen "i Skaparens, Befriarens och Livgiverskans namn". Dagen 061024.
Kommentar: Hon behöver bli frälst.

Kyrkostyrelsen beslutade att säga nej till den omdiskuterade utställningen Uppenbar(a)t på Kulturhuset i Stockholm och inte ge den några pengar. Ärkebiskop Anders Wejryd reserverade sig mot beslutet! Dagen 061031.

Ärkebiskopen ställer krav på Bildt att Sverige ska sätta press på FN:s säkerhetsråd i Mellanösternfrågan och vidta åtgärder mot Israel. Dagens Nyheter 061111.
USA lägger in sitt veto mot Israelkritisk resolution i FN:s säkerhetsråd. Dagens Nyheter 061111.
Kommentar: Den nye ärkebiskopen Anders Wejryd är ingen Israel-vän. Vad vore Israel utan sin vän USA?

Sven Thidevall - ny biskop i Växjö stift. Dagen 061119.

Stockholms kurlturförvaltning: Stockholms stift måste betala för Uppenbar(a)t. Kyrkans Tidning 061123.

Stockholm stift viker sig - Stiftsstyrelsen har beslutat stödja verksamheten på Kulturhuset i Stockholm med 300 000 kronor. Pengar som Kulturhuset kan använda fritt och därmed till utställningen Uppenbar(a)t. Kyrkans Tidning 061124.

Svenska kyrkan och Svenska missionskyrkan har kyrkogemenskap igen. Den splittring som skedde 1878 när dåvarande Missionsförbundet bildades har annulerats. Missionskyrkans pastorer och diakoner kan söka jobb i Svenska kyrkan utan att prästvigas först. Kyrkans Tidning 061204.

Henric Staxäng: Öppet brev till Sveriges biskopar: Hur förklarar ni en totalt förändrad äktenskapssyn? Väger kyrkomötets majoritetsbeslut tyngre än Bibelns ord? Världen idag 061211.

Svenska kyrkan tappar medlemmar i allt snabbare takt. e24.se 061224.

Biskop ska prata med debatterande präst. (Tänk om biskoparna själva kunde säga ett ord i frågan till försvar för de ofödda barnen.). Dagens Nyheter 070212.

Christian Braw: Biskopar ger foster rätt till begravning. Dagen 070220.

Präst hade porr i dator. Söker ny tjänst. Kommer Domkapitlet att ge honom den tjänst han sökt? I så fall får man beteckna Domkapitlet också som avfälligt! Dagens Nyheter 070307.

Sveriges biskopar på väg mot isolering. Med små steg skulle man föra kyrkan just hit. De är inte längre intressanta som kristna företrädare. Världen idag 070319.

60 år med Lutherska Världsförbundet. Sverige är största lutherska kyrkan med 6 895 840 medlemmar. Dagen 070320. (Kommentar: Det är väldigt mycket mycket luft i de lutherska kyrkornas medlemsantal.)

Dennis Lundmark: Dags för en ny Luther inom Svenska kyrkan. Dagen 070403.

Lettlands ärkebiskop Janis Vangs: Under den första tiden (under Sovjetregimen) försvann 80 procent av prästerna antingen genom att de dödades, deporterades eller flydde till västvärlden. Kyrkorna konfiskerades och alla sammankomster utom söndagens gudstjänst förbjöds. Efter Sovjetregimens fall blev vi anklagade av västvärldens kyrkor för att vara bakåtsträvare och fundamentalister. Det som bar oss genom kommunisttiden blev förkastat: Bibeln som Guds ord, Jesus som vår frälsare och den helige Ande som aktiv ibland oss. Detta är själva kärnan i den kristna tron och utan detta är det omöjligt att överleva som kyrka. I dag lämnar många människor församlingarna för att de inte får ett personligt möte med Gud. Det är en utmaning för kyrkan att föra in den karismatiska erfarenhetn i gudstjänsten. (Trons Värld 070505).

Antje Jackelén vigd till biskop i Lunds stift. Dagen 070417.

Wejryd inte välkommen till Etiopien. Dagen 070427.

St Lars kyrka i Linköping öppnar dörren för Buddha genom en utställning om falungong. Dagen 070427.

Svenska kyrkan behöver hjälp utifrån. Mekane-Yesus kyrkan i Etiopien med sina 4,5 miljoner aktiva medlemmar markerar sitt missnöje. Världen idag 070523.

Praktikant anmäler präst för sexuella trakasserier. Kyrkans Tidning 070713.

Anthony Horvath: Most of today's atheists were raised in the church, including those like Richard Dawkins. "First and foremost, the Church produces atheists by refusing to address the questions that young people have, but secondarily, the Church has failed to explain what it believes and why." Christian News Wire 070730.

Stockholms biskop, Caroline Krook: Ingmar Bergman har hjälpt kyrkan att göra upp med en bestraffande Gud. Kyrkans Tidning 070801.
Kommentar: Ingmar Bergman finns idag inte i himlen, och då kanske han inte har det så bra. Inget tyder nämligen på att han gjorde upp med sitt förakt för Gud som han hade i det förflutna. Världen idag 070824 nämner i en artikel bland annat dessa två exempel ur Bergmans självbiografi:
1) "Jag litade på ingen, älskade ingen, saknade ingen. Jag var besatt av en sexualitet som tvingade mig till ständiga trolösheter och tvångshandlingar, ständigt plågad av begär, rädsla, ångest och dåligt samvete."
2) "Jag kan inte behärska min olust, jag hatar Gud och Jesus, särskilt Jesus som är äcklig med sina tonfall, sin slaskiga nattvard och sitt blod."

Fåröprästen Agneta Söderdahl vid gravkanten till Ingmar Bergmans grav: "Ge honom o Herre Din frid, och låt Ditt eviga ljus lysa över honom nu och för alltid". DN 070818.
Kommentar: "Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. (2 Joh. v. 9). Jesus sa också: "Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utan genom mig."

Predikan om homosexualitet upp i domkapitlet. Prästen Björn Lundin i Falköping kritiseraras för det han i sina predikningar sagt om homosexualitet och abort. Dagen 070815.

Prästen Ulf Söderström får inte längre ha kvar sitt kontor i hemmet på grund av sina aktioner i abortfrågan. Söderström: "Min lojalitet är i första hand mot de ofödda; i dag finns nästan ingen annan som höjer sin röst för dem."   Världen idag 070828.

Domkapitlen har blivit domstolar. Ett ingripande som det mot Björn Lundin ter sig betänkligt, när domkapitlen annars nonchalerar offentlig förnekelse eller förvanskning av den kristna tron När det gäller Ma Oftedal har domkapitlen inget att erinra. Dagen 070828.

Björn Lundin lovar välja sina ord mer noggrant. Dagen 070904.

Bibelberättelse om mirakel omtolkas till stöd för pedofili. Homosexuell präst i Stockholm tolkar in att Jesus förmodligen befäste en homosexuell relation. Världen idag 070905.

Sten-Gunnar Hedin uppmanar pingstvänner lämna kyrkan. Kyrkans Tidning 070910.
Kommentar: Det framgår i Dagen papperstidning 070811 att en av rubrikerna i artikeln är: "Johannes drog sig inte för att skildra Jesus på ett homoerotiskt sätt." Detta är en flagrant smutskastning av Bibeln! Hedin gör helt rätt i sin uppmaning!

Sten-Gunnar Hedin: ”Svenska kyrkan på väg haverera.” Världen idag 070910.

Domprost Åke Bonnier backar och beklagar publiceringen. Kyrkans Tidning 070910.

Sten-Gunnar Hedin uppmanar: Lämna Svenska kyrkan! Svenskkyrkligt magasin framställer Jesus som eventuellt positiv till pedofili. Dagen 070911.

Världen idag: Kyrka i sönderfall. Den präst som intervjuas beskriver sig själv som konventionell, han är nämligen ”seriemonogam”. Trohet och trofasthet har inget värde, äktenskapet mellan man och kvinna är raserat, den sammanhållna familjen är inget kyrkan värnar om. Världen idag070911.

Dagen: Omdömeslöst – inte modigt. Enda raka är att dra in magasinet som antyder pedofili i Bibeln. Dagen 070911.

Domprosten Åke Bonnier backar: Ett misstag att publicera. Men upplagan av det kritiserade numret av svenskkyrkliga Sthlmsliv vill han inte dra in. Dagen 070912.

Ärkebiskop Anders Wejryd: Det är upp till domkapitlet att avgöra huruvida det var rätt att göra tolkningen eller inte. Själv vill ärkebiskopen inte ta ställning i frågan. Dagen 070912.
Komentar: Det är också ett ställningstagande och tidstypiskt för Svenska kyrkans ledare när det gäller bibeltroheten.

Riksdagstjänstemän ändrar mångårig kristen tradition. Interreligiös gudstjänst vid riksmötets öppnande. Den försvaras av Åke Bonnier som står som värd för gudstjänten och som ska predika. Bonnier säger att kristna och muslimer har samma Gud. Världen idag 070914.

Sten-Gunnar Hedin skärper tonen mot Stockholms domkyrkoförsamling för att den inte avbryter distributionen av upplagan av Sthlmsliv. Dagen 070916.

Strid om gudstjänst när riksmötet öppnar. Carina Hägg (s) kan inte delta på grund av den kvinnosyn som eventuellt de medverkande männen kan ha. Luciano Astudillo (s) är positiv till mångreligiösa företrädare. Annelie Enochson (kd) är kritisk till att icke kristna företrädar medverkar. Kyrkans Tidning 070918.

Riksdagsåret inlett med koranläsning. Göran Hägglund (kd) tycker detta är alldeles utmärkt. Annelie Enochsson (kd) backar i sin uppfattning och har inget emot en interreligiös gudstjänst men att detta bara är fel tillfälle. Hans Wallmark (m) är positiv. Cecilia Wikström (fp) och präst är positiv och räknar islam till bokens folk, hon anser kritiken fånig. Ärkebiskop Anders Wejryd har inget emot bön tillsammans med muslimer, "det känns bra att vi kommit dithän", säger han. Kyrkans Tidning 070918.
Och i Dagen 070918 framgår att enligt Åke Bonnier är poängen att det bara finns en Gud och trots att vi tillhör olika religioner så är det samma Gud vi tillber.
Kommentar: Maynard Gerber är kantor i judiska församlingen och tillhör judendomen (och visserligen kastade in ett "kycklingben" genom att recitera ur Psaltaren) och Abd al Haqq Kielan är imam och tillhör islam (läste någonting ur Koranen). Vad som är fel i "kråksången" är att det unika i kristendomen inte längre anses unikt att stå upp för. Det är en ljumhetens ande (täckelse) som lägrar sig över kristna företrädare som i grunden går ut på att var och en blir salig på sin tro medan Jesus uttryckligen inte delar sin tro (i bön) med andra gudar. Kristna och muslimer har inte samma Gud och ber inte till samma Gud!

S:ta Clara Kyrkas Vänner kräver att magasinet ”Sthlmsliv” dras in. I en skrivelse till kyrkorådet i Stockholms domkyrkoförsamling skriver de: ”Vi är upprörda och skakade över artikeln i magasinet ´Sthmsliv´ där det hävdas att Jesus säger ja till homosexualitet och till och med sanktionerar pederasti.” Dagen 070918.
Kommentar: Detta borde ha varit alla Svenska kyrkans församlingars reaktion om de hade varit sunda och inte andligt sovande.

Kyrkoherden Stefan Svensson sparkas efter konflikter. Han är medlem i Kyrklig förnyelse och är kvinnoprästmotståndare. Dagen 070918.

Sten-Gunnar Hedin och Åke Bonnier möttes i debatt. Hedin: ”Är det inte ganska naturligt att tillhöra ett enda trossamfund?” Dagen 070919.

Svenska kyrkan splittrad om vigsel av homosexuella par. Dagens Nyheter 070919.

Äktenskapsfrågan splittrar Svenska kyrkan. Linköping säger ja. Uppsala säger nej. Dagen 070920.

Biskopen i Linköping Martin Lind och RFSL-ordföranden Sören Juvas är överens: Ja till könsneutral äktenskapslagstiftning. De skriver: "För oss är kärleken överordnad." Dagen 070923.
SvD 070923.

Präst i Göteborg sex-trakasserade kvinnlig prästkandidat. Göteborgs domkapitel tycker det räcker att kritisera kollegan. GT 070923.

Ärkebiskop Anders Wejryd intervjudade i ett seminarium på Bokmässan i Göteborg författaren Jan Guillou som upprepade sina ökända antiisraeliska ståndpunkter om israeler som terrorister stödda av ett USA som styrs av fundamentalistiska kristna. Ärkebiskopen, som var försiktig i sina ord, tycktes använda Guillou för att uttrycka sina tankegångar genom att hålla med. (Israels Vän nr 5/2007).

Missionsprovinsen viger fem präster 20 oktober 2007. Missionsföreståndaren i Evangelisk luthersk mission – Bibeltrogna vänner, Roland Gustafsson medverkar. Kyrkans Tidning 071001.

Erik Johansson: Biskopar, erkänn att välsignelsen var ett misstag. Dagen 071003.

Kyrkoherden Stefan Svensson i Tvååkers pastorat fick gå utan att ha gjort något fel. Svensson säger: "Predikar jag om att vi måste förändra våra liv blir det ramaskri. Nej, de vill att kristendomen ska vara något enkelt som ska anpassas till personen och inte att personen ska anpassa sig till kristendomen." Världen idag 071010.

Mobbing ett växande problem i Svenska kyrkan. Alltfler präster tvingas bort från sina tjänster. Världen idag 071010.

Fortsatt spänt mellan Wejryd och Mekane Yesus. Först när frågan om samkönade relationer är löst är ärkebiskop Anders Wejryd välkommen på besök. Dagen 071011.

Mats Jonsson, omtyckt präst i Uppsala tvingades bort från sin tjänst. Kyrkliga företrädare spred falska rykten om honom. Världen idag 071022

Kyrkomötet skänker 30 miljoner kronor till kristna palestinska bostäder i Jerusalem. Kyrkans Tidning 071025.

Ärkebiskop Anders Wejryd chattade 071116 med DN:s läsare. I några av svaren visar ärkebiskopen att han inte tar det teologiska lika viktigt som de allmänkyrkiga ställningstagandena. På frågan om tidpunkten för firandet av Jesu födelse och när Maria och Josef bar fram barnet i templet svarar han: "Vi läser dessvärre ofta bibelberättelserna bokstavligare än jag tror att de som sammanställde dem någonsin tänkte sig." Hur kan vi göra det? Var de inte noga med att vad de skrev skulle vara exakt vad som hänt? Och var de måhända inte drivna av Gud till att skriva detta?

I en anna fråga tycker Weyryd att det är fel att tala om Satan i kyrkan numera för att det sätter inte fokus på rätt saker. Han svarar inte på om han tror på att Satan och onskan är självständiga krafter i världen utan tycker det är viktigare att inse och erkänna att vi alla, alltid har både gott och ont i oss. Weyryd har alltså rationaliserat bort ondskan och behållit bara "det goda". Det är allvarligt, för förstår vi inte att det finns en ond makt bakom denna tillvaron, då luras vi fel och blir inte redskap för Gud emot det onda i tillvaron.

Om homo-kärlek framhåller Wejryd att Svenska kyrkan har uttalat att man ser partnerskap och äktenskap som likvärdiga samlevnadsformer.

Niklas Olaisson: ”Jag valde att säga upp mig.” Domkapitlet kritiserar Olaisson och Bonnier efter omdebatterad artikel i Sthmlsliv. Dagen 071115.

Debatt med RFSL: Biskop Martin Lind tror att om trettio år är det inte möjligt att bli präst om man inte är beredd att viga homosexuella. Världen idag 071123.

Biskopsbrev tiger om trohet. Världen idag 071203. Dagen 071204. Kommentar: Jämför med föregående och nästa länk. Biskoparna borde också ha fått boken "För äktenskapet - i tiden".

Aktionskommittén bevara äktenskapet ger alla riksdagsledamöter ett exemplar av boken "För äktenskapet — i tiden" skriven av Ola Nilsson. Kyrkans Tidning 071203.

Antje Jackelén: När det gäller hiv har det nämligen visat sig att argumenten som bygger på det trofasta, monogama äktenskapet har varit mindre effektiva än upplysning om kondomanvändning. Dagen 071207.

Roland Andersson: Tyvärr har Ante Jackelén helt fel när det gäller dessa ”fakta”. Det har varit mycket svårt att påvisa några väsentliga effekter av kondomkampanjer. Dagen 071207.

Antje Jackelén: Att propagera för kondomer är inte att bejaka otrohet. Dagen 080102.

Roland Andersson: Biskop Jackelén undviker kritiken. Dagen 080103.

Subdiakon Johan Andersson, Syrisk-Ortodoxa kyrkan: Var finns Jesus i dagens officiella Svenska kyrkan? Den kyrka som övergett evangeliet är inte längre en kyrka utan en social förening. Dagen 071218.

KG Larsson har gått ur Svenska kyrkan, men kan domkapitlet ta ifrån honom tjänsten som EFS-präst i Alingsås? Dagen 071228.

Jesus Kristus kom inte för att ge oss frihet att synda. I Nyhetsmorgon Svt1 på julafton menade biskopen Caroline Krook att genom Jesus Kristus är alla människor automatiskt frälsta, ingen ”behöver samla poäng i himlen”. Världen idag 071228.

Helle Klein prästvigd. Blir pastorsadjunkt i Nacka församling. Kyrkans Tidning 080114.

Enköpingsbornas andlighet har studerats. 80 procent av de som svarat tillhör Svenska kyrkan och 40 procent säger sig ha haft andliga upplevelser. 40 procent av de tillfrågade tar helt avstånd från att betecknas som kristna. Definition av en andlig upplevelse var en stunds lugn och ro, avskildhet från andras krav, avstängdhet från mediabrus och mobiltelefoner. Chefen för Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur Anne-Louise Eriksson, tycker att Svenska kyrkans dilemma här är tydligt: "Hur ska vi kunna förmedla kärleksbudskapet som innebär ansvar och gemenskap, om människor bara önskar sig lugn och ro och ensamhet." Dagen 080118.
Kommentar: Dilemmat är istället att Svenska kyrkan inte har något högre att förmedla än ansvar och gemenskap vilket inte omvänder någon människa till Kristus och därför ser situationen ut som den gör!

EFS-prästen KG Larsson förbjöds förkunna i en gudstjänst i EFS-församlingen i Sjulnäs, utanför Piteå. Världen idag 080121.

GÖTEBORG. En framträdande präst anklagas för sexuella övergrepp mot tre kvinnor. Aftonbladet 080128. Prästen avgår. Kyrkans Tidning 080201. Biskopen i chock efter anklagelserna mot prästen. Kyrkans Tidning 080206. Domprosten i Göteborg sa upp sig efter sexanklagelser. Dagen 080206. Biskopen anmälde inte domprostens misstänkta sexövergrepp. Dagen 080208.

Svenska kyrkans ändrade syn på missionsuppdraget har lett till spänningar i samarbetet med EFS. Världen idag 080130. Unga EFS:are efterlyser tydlighet. Världen idag 080130.

Christer Kyreus: präst i Trelleborg, fyller 65. Han har kallats Sveriges mest kontroversielle präst. 1995 skapade han stora rubriker när han offentliggjorde sin bisexualitet. Sydsvenska Dagbladet 080130. Tidigare har han ifågasatt om Jesus verkligen gick på vattnet som Bibeln berättar, om Jesus uppväckte människor från de döda, om Jesus verkligen blev uppväckt från de döda, om Jesus var född av en jungfru osv.

Wilgot Fritzon, missionsföreståndare för Ljus i Öster: Kyrkans ledare bör se upp med urvattnad missionssyn.  Förändringen av missionsbegreppet har varit så drastisk att sex före detta biskopar skrev en insändare i Kyrkans Tidning nr 3 i år. De skriver att "det kan inte bli någon verklig mission utan att Kristusmötet blir tydligt i bön, gudstjänst och vittnesbörd och mission är en fortsättning på Guds egen sändning av sin Son i världen". Tänk att det nu bara är före detta biskopar som säger dessa självklara saker. De tjänstgörande överherdarna i dag tiger och anpassar sig i takt med sekulariseringen. Dagen 020806.

Thomas Söderberg blir ny biskop i Västerås stift. Dagen 080207.

Avstängning av skolpräst var kränkning. Kyrkans Tidning 080213.

Måste en EFS-pastor tillhöra Svenska kyrkan? Kyrkans Tidning 080220.

En förvirrad Caroline Krook: "Det där med Fadern, Sonen och den helige Anden, det är så komplicerat så Gud själv inte förstår det." Dagen 080226.

Också Finland har en icke förvirrad prästman - Markku Koivisto: "Biskopsvalet har visat mig var den finska kyrkan står - jag liknar den vid Laodikeia". "Jag överväger allvarligt att lämna den lutherska kyrkan." Dagen 080313.
Markku Koivisto lämnar den finska kyrkan och startar egen kyrka. Tar avstånd från den lutherska kyrkan: "Liberalteologin bryter ner kyrkans grunder". Dagen 080325.

En icke förvirrad KG Larsson har av domkapitlet i Skara förklarats obehörig att vara präst. Kyrkans Tidning 080229. Dagen 080303.

KG Larsson: Därför lämnade jag prästtjänsten. Världen idag 080512.

Margot Wallström predikade i TV-gudstjänsten från Svenska kyrkan i Bryssel 080224. Kyrkoherde Pelle Sundelin stod för inbjudan. Temat var "Vad är ondska?". Gud eller någon ond makt i tillvaron fanns inte med i hennes predikan. På tur att predika står Anders Wijkman (kd) och Lena Ek (c) som inte heller har en kristen bekännelse. Allt medan KG Larsson som har ett klart evangelium att förkunna inte får beträda predikostolen mer i Svenska kyrkan.

Biskop Carl Axel Aurelius och hans företrädare i Göteborgs stift Lars Eckerdal har båda anmälts till Svenska kyrkans ansvarsnämnd sedan en kvinna utsatts för sexuella trakasserier av en av stiftets präster. Dagens Nyheter 080304.

Prosten och, före detta missionären för Svenska kyrkans mission, Sture Hallbjörner är mycket upprörd över den totala förändringen inom missionsarbetet som skett i Svenska kyrkan, en långsam utplåning som han menar varit medveten. Världen idag 080310.

Feministteologer marginaliserar oliktänkande i Svenska kyrkan. Världen idag 080312.

10 000 väntas delta i Jesusmanifestationen ... men Anders Wejryd har tackat nej. Dagen 080327.

Buddhistmunkar medverkade med ärkebiskop Anders Wejryd i gudstjänsten i Uppsala domkyrka. Kyrkans Tidning 080414.

Före detta biskop Krister Stendahl, en av Svenska kyrkans främsta liberalteologiska prästerliga pionjärer har dött. Dagen 080416. De två andra i denna för Svenska kyrkans banbrytande trojka är före detta biskop Ingmar Ström (död 2003) och före detta domprosten Ludvig Jönsson (död 1985).

Allhelgonakyrkan på söder i Stockholm - Kristendom för ateister? Världen idag 080423.

Sverre Larsson: Synden och nåden. Världen idag 080423.

Gene Robinson ingår partnerskap. Kyrkans Tidning 080509.

Thomas Söderberg vigd till biskop, efterträder Claes-Bertil Ytterberg. Dagen 080505.

Ingen av Svenska kyrkans biskopar ställde inte upp i Jesusmanifestationen. Dagen skriver: Det är märkligt att Svenska kyrkans ledning på riks- och stiftsnivå finner det självklart att delta i hbt-manifestationen Stockholm Pride, samtidigt som man uttryckt skepsis inför en manifestation där Jesus står i centrum. Dagen 080506.

Justitieminister Beatrice Ask lovar förslag om könsneutrala äktenskap i år. Kyrkans Tidning 080516. Kommentar: Varför säger inte Göran Hägglund ett knyst i frågan? Tänker han inte alls agera? Är hans ministerpost viktigare för honom än att förslaget stoppas?

Ärkebiskopen invigde meditationsplats av sten i form av Martin Lönnebos Fräsarkrans. Dagen 080519.

Interreligiös bön i Malmö med biskop Antje Jackelén. Medverkade gjorde företrädare för Svenska kyrkan, Malmö buddhistcentrum, Judiska församlingen, Islamic Center, Katolska kyrkan, Svenska missionskyrkan och Makedonska ortodoxa kyrkan med läsning ur heliga skrifter som Sutta Nipata ur buddhismens kanon, Tora, Nya Testamentet och Koranen. Kyrkans Tidning 080519.
Kommentar: Brandkårens musikkår spelade ”Marsch Pannkaka” av Benny Andersson. En religiös pannkaka var detta, där avgudarnas skrifter jämnställdes med Bibeln.
"Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige" (2 Kor.6:14-18).
Men sedan finns det också tillfällen där den kristne kan utmana den icke troende så som Elia gjorde på berget Karmel där han utmanade Baals profeter, men Elia stod inte tillsammans och bad med avgudaprofeterna.
Peter skriver i Dagens blogg - 2008-05-18 21:04 "Min farfar var missionär i Afrika utsänd av Pingstkyrkan. Han bad tillsammans med medecinmän, men han bad inte till deras Gud. Han bad till sin Gud, Gud med stort G. Jag är övertygad att han gjorde rätt. Medecinmannen fick se att hans bön inte hjälpte. Men när farfar bad gjorde Gud under." Peters farfar gjorde rätt, men det förutsätter en frimodig bön i Jesu namn och inte det vi ser i nutidens ljumma kristendom, där inte Gud gör några under, för Gud är inte där.

Ecce Homo i Uppsala domkyrka — igen, kulturnatten den 13 september 2008. Kyrkans Tidning 080523.

Arbetsdomstolen: Fel sparka präst för affär med gift kvinna. Dagen 080609.
Kommentar: Fel av Arbetsdomstolen, men i princip är beslutet en konsekvens av att Svenska kyrkans biskopar tidigare inte varit ljuma i att ta ställning i moraliska frågor.

Bengt Olof Dike: Hur naiv får en biskop (Martin Lind) vara? Dagen 080613.
Martin Lind: Dike är okunnig om islam? Dagen 080624.
Bengt Olof Dike: Biskopen bör meddela stormuftin att ett interreligiöst råd inte är aktuellt. Dagen 080711.

Biskopar i Göteborg frias - men kritiseras. Dagen 080619.

Olof Edsinger: Fäst vid Jesus. Dagen 080502.
Georg Andersson: Beklämmande uttalande om förfall i Svenska kyrkan. Dagen 080521.
Andreas Lind: Edsinger har stöd från Salts styrelse. Dagen 080521.
Olof Edsinger: Svenska kyrkan tenderar att missa huvuduppdraget. Dagen 080521.
Georg Andersson: Varning för andligt högmod som lätt leder till sekterism. Dagen 080604.
Olof Edsinger: Stämpla inte alla andra åsikter som sekterism. Dagen 080625.
Georg Andersson: Edsingers bokstavstro oroar. Dagen 080725.

Svenska kyrkan erbjuder sagoläsning under pridefestival. Dagen 080704.

Lars B Stenström, kyrkoherde i Örebro: Skilj Svenska kyrkan från partipolitik. Dagen 080710.
Bra och självklart förslag från kyrkoherden i Örebro. Han skriver: "Skilsmässan mellan kyrka och stat kommer inte att förverkligas på allvar förrän kyrka och statsbärande partier också separeras. Kyrkan kan inte bli salt i samhället om kyrkan styrs av samma krafter som styr samhället. Ser ingen det?"

Björn Ahnlund: Svenska kyrkan behöver en vision för mission. Dagen 080716.

Håkan Sandlund: Ärkebiskopen och Pridefestivalen. Världen idag 080716.

Ärkebiskopen talar på Pride - men inga biskopar fanns med på Jesusmanifestationen. Världen idag 080716.

Svenska kyrkan klär upp barn till Prideparaden. Världen idag 080716.

Richard berättar om sin väg ut ur homosexualitet. Världen idag 080716.

Ruben Agnarsson: Ja till Pride, men nej till Jesus? Världen idag 080716.

Håkan Sandlund: Pridefestivalen skryter med synden. Reklamerar med: "Swedish sin, breaking borders" (Svensk synd bryter gränser). Dagen 080717.

Forskaren och prästen Eva Hamberg: Kyrkan är feg som inte vågar stå för sitt budskap. Dagen 080717.   

Svenska kyrkan tar plats på EuroPride. Svenska kyrkan deltar under banderollen: "Störst av allt är Kärleken". Kyrkans Tidning 080725.

Syrisk-ortodoxa kyrkan: Svenska kyrkan går mot Guds ord. Världen idag 080730.

Protest mot Högalids församlings prideengagemang, av några som kallar sig Ortodoxa kristna. Kyrkans Tidning 080730. Sammanfattningen av deras budskap (enligt Kyrkans Tidning) är att Pride inte har något med kyrkan att göra, att den som lever i homosexualitet har valt att leva i synd och alltså inte har rätt att kalla sig kristen.
Kommentar: Kyrkoherden Gunilla Lindén gillar inte budskapet men faktum är nog ändå att Pride har inte något med en kristen kyrka att göra, till och med temat för Prideveckan säger oss väl detta: Swedish Sin Breaking Borders (Svensk synd bryter gränser). Synd är det som människan gör som är emot Guds vilja, och det vill Pride högmodigt framhäva som sitt tema! Gunilla Lindén verkar ha slutat tänka i kristna banor. Att den som lever i homosexualitet har valt att leva i synd är väl också uppenbart om man har någon respekt för Bibeln och vad Gud säger oss i den boken. Kan då en sådan person kalla sig kristen? Det är klart att den personen kan göra det men om den personen ÄR en kristen är en annan berättigad fråga. Eftersom det inte finns någon respekt för Guds helighet inom dessa kretsarna så blir slutsatserna därefter.

Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan och stiftsadjunkt i Uppsala: – Man avskaffar inte en religion bara för att man inte gillar den. Man ändrar den, sade Hammar på Pride och som introducerade sig själv som "kristen, lesbisk och socialdemokrat". Kyrkans Tidning 080730.
Kommentar: Det är exakt vad prästerna som försvarar homosexualitet och sitt eget syndiga liv har gjort: Man ändrar på religionen för att de själva ska passa in. Men var i Bibeln har Gud gett oss rättighet att ändra på Guds Ord?

Broderskapsrörelsen medverkar för första gången i pridefestivalen. Dagen 080730.

Anders Lindberg, tillförordnad generalsekreterare vid Kyrkostyrelsen: Ärkebiskopens medverkan i Pridefestivalen ”i linje med Svenska kyrkans hållning”. Världen idag 080801.

Ärkebiskop Anders Wejryd är "glad att många lever i partnerskap, också präster". Kyrkans Tidning 080801.

Bengt Birgersson: Regnbågen och samvetet. 
Ni, som från Svenska kyrkans sida medverkar i Stockholm under Europride, hör ni aldrig den stilla rösten i Ert inre, att det är något som inte stämmer här? Hör ni inte rösten som viskar att Gud inte är med i detta? Kommer inte den frågan upp i ert inre hur Gud ser på detta i domens ljus? Känner ni ingen oro för domens dag? För egen del – eller för deras del, som lever på ett sätt som Gud enligt sitt Ord inte bejakar?
Regnbågen är ju tecknet på att Gud står vid sina löften. Men det betyder också att det som Gud förklarat vara synd förblir synd. Också den ”svenska synden”. Tror ni, att Gud vid domen ser annorlunda på människorna i det tjugoförsta århundradet än han såg på Lots samtida? Eller tror ni att det kan vara så, att han från sin regnbågstron ber människor om ursäkt för att han så dåligt visat vad han egentligen menade och för att hans tjänare profeterna så dåligt uttryckt hans eviga vilja, som det nya ”regnbågsfolket” nu har insett? Missionsprovinsen 080802.

Kyrkans arrangemang på Pridefestivalen "lyckade". Extra lyckad programpunkt var queerläsning av Bibeln som prästen Niklas Olaisson höll i (!!!) Uppskattningsvis 100 personer kom till Niklas Olaissons föreläsning där publiken fick ta del av alternativa bibeltolkningar och sätta in bibelcitat i sitt historiska sammanhang. Bland annat vreds och vändes på begreppet synd i Bibeln.    Kyrkans Tidning 080804.

Kyrkoherde fick sparken från sin församling - kyrkonämnden har försökt dölja sanningen. Dagen 080811.

Bengt Olof Dike: Svenska kyrkan utmanar inte någon med sin politiska korrekthet. Dagen 080819.

Fortsatt turbulens i Katarina församling. Kyrkans Tidning 080828.
Kommentar: Kyrkorådet vill inte välja Olle Carlsson till ny kyrkoherde. De är högst förståeligt att de inte vill ha en kyrkoherde som inte tror på den kristna försoningsläran och som blivit populär på att han lär att "var och en blir salig på sin tro". Haldo Andersson (s), kyrkorådets ordförande hotar med att avgå, det får vi verkligen hoppas att han gör!
Olle Carlsson blev vald - Haldo Anderssons utslagsröst som ordförande fällde utslaget. Kyrkans Tidning 080904. DN 080905.
Beslutet överklagas. Kyrkans Tidning 080916.
Peter Svenssom (m), vice ordförande: Utnämningen drevs igenom på ett närmast kuppartat sätt. Dagen 080917.
Beslut om Olle Carlsson upphävs av domkapitlet i Stockholm. Kyrkans Tidning 081009.
Facket säger nej till Olle Carlsson. Dagen 090130.
Olle Carlsson vald till kyrkoherde. Kyrkans Tidning 090216.

Anders Sjöberg: Signalfel när trons fundament utelämnas i kyrkorna. Dagen 080829.

Strängnäsbiskopen Hans-Erik Nordin anmäld till Ansvarsnämnden. Kyrkans Tidning 080901.

Kyrkoherde i Stockholm åtalas för hustrumisshandel efter gruppsex. Även hustrun är präst i samma stift. Dagens Nyheter 080901. Kyrkans Tidning 080902. Kommentar: Skrämmande att sådant kan förekomma bland prästerskapet i Svenska kyrkan.
Sexprästen: Jag var för hårdhänt. Den kvinnliga prästen ville radera hennes och makens gruppsexbilder. Aftonbladet 081101.
Präsent fälld för misshandel. Kyrkans Tidning 081107. DN 081107. Exp 081107.
Döms till skyddstillsyn och vård. Dagen 081107.
Båda prästerna får kritik av domkapitlet och tillfälle att förklara sig. Kyrkans Tidning 081219.
Kyrkoherden förlorar sitt ämbete, hustrun får en skriftlig erinran. Kyrkoherden har dessutom av tingsrätten dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Kyrkans Tidning 090122.

Biskop Martin Lind propagerade för könsneutrala äktenskap i Linköpings egen prideparad, Kärleksparaden. Kyrkans Tidning 080908.
Kommentar: Jesus säger: "Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen." (Joh. 12:48).
Jesus sa också: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?" Matt. 19:4-5. "Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig." (Matt. 5:48)
Naturligtvis, Martin Lind m fl tror själva att det som det de står för är gott och att de representerar Gud i vår tid, dock är det som profeten Jesaja uttryckte det och som blir slutsumman för de som förvrider Guds sanningar: "Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!" (Jes. 5:20).
Ett känt ställe i GT om hur Herren ser på vikten att vi väljer det rätta och lyssnar till Honom är detta: "Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar HERREN, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom." (5 Mos. 30:19-20).

Vi kan sammanfatta den kristna tron om detta så här:
Premiss 1: GT bejakar äktenskapet mellan man och kvinna, 1 Mos 1-2.
Premiss 2: GT avvisar homosexuella handlingar, 3 Mos 18 och 20.
Premiss 3: Jesus bejakar GT:s undervisning, Matt 5:17-19, 23:1-3, Joh 5:46.
Slutsats: Jesus bejakar äktenskapet mellan man och kvinna och avvisar homosexuella handlingar. SEA 061218.

Varannan svensk ofrivillig medlem i Svenska kyrkan. Endast 28 procent svarar klart ja på att de vill tillhöra Svenska kyrkan. Dagen 080913.

Ecce Homo åter i Uppsala domkyrka. Kyrkans Tidning 080915.
Kommentar av Ulf Ekman: I sin relativism upplöser Tuulikki Koivunen Bylund Jesusbilden och gör honom tillgänglig för allmänt godtycke. Världen idag 080917.

Stefan Nilsson, kyrkoherde: Kyrkan måste hålla sig till uppdraget. Dagen 080916.

Olof Abrahamson, präst: Vad tror egentligen Svenska kyrkan? Dagen 080919.

KG Hammar deltog i new age inspirerade konferensen "Hel människa, hel värd" 19-20 september 2008, som hyrt lokal i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Imi Markos som hade i uppdrag att skriva om konferensen av arrangören skriver: Yogin, som representerar Jesus, hinduismens gurus, Buddha, judiska och muslimska mystiker, Gandhi och viss mån också KG Hammar, tror att slutet är oförutsebart och att endast medlen betyder något. Kreaprenör. 

Christian Braw: Så gick det till när kvinnliga präster klubbades igenom. Dagen 080923.

Femtio konfliktfyllda år med kvinnliga präster. Dagen 080925.

Respektera den traditionella ämbetssynen! Dagen 081001.

Nya testamentet är fullständigt främmande för någon som helst prästvigning. Dagen 081001.

Broderskapsrörelsen vill göra kristna vänstern till en politisk kraft. All kärlek är bra kärlek, enligt denna ideologin. Svenska Dagbladet 081001.
Manifestet för den kristna vänstern.

Socialdemokraternas Rådslag vår värld.

S-politik viktigare än tro för broderskapare. Världen idag 081003.
Publikfriande vänstermanifest. Världen idag 081003.
Claphaminstitutet: Kristna som inte definierar sig som "kristen vänster" och socialister...buntas ihop som "kristen höger". Dagen 081007.
Broderskapsrörelsen: Vi är inte för syskonäktenskap och månggifte. Dagen 081009.
Broderskapsrörelsen: Vår kristna tro leder till vänster. Vi är stolta över att Sverige nu kan bli ett av fem länder som tar täten för alla människors lika värde och rättigheter, och att två människor som vill lova varandra evig trohet inför Gud kan göra det oavsett sexuell läggning och könsidentitet i ett nytt förslag från oppositionen. Dagen 081014.
Douglas Brommesson: Mer än tveksamt att tala om kristen höger i Sverige.
Dagen 081015.
Bengt Olof Dike: Den som bör granskas med kritiska ögon och svara på vissa frågor är den kristna vänstern. Dagen 081024.
Broderskapsrörelsen: Politisk kamp förverkligar kärleksbudet. Den kristna högern i Sverige står för en djupt konservativ linje i frågor kring abort, familj och äktenskap, ett oreserverat stöd till Israels agerande i konflikten med palestinierna och en högerlinje i traditionella vänster-högerfrågor. Den kristna högern i Sverige har ett fäste inom kristdemokratin, och finns också inom institutioner som till exempel Claphaminstitutet och tidningar som Världen idag. Dagen 081030.
Kommentar. Broderskapsrörelsen utestänger med detta uttalande alla som tror på det som står i Bibeln. Och varför skriver inte Broderskapsrörelsen också Dagen då de också står för samma konservativa linje?
Joop van der Lei: Kristen vänster inte lika med Broderskapsrörelsen. Partiet (s) är garanten för att inte den kristna tron ska få för stort inflytande över kyrkan. Dagen 081104.
Kerstin Hurtig: Sätt inte etiketter på varandra. Dagen 081104.
Bitte Assarmo: Vem bestämmer vänster eller höger? Dagen 081106.
Broderskapsrörelsen: Kristen etikdebatt inte bara abort, homosex och stöd till Israel. Dagen 081112.
Bengt Olof Dike: Broderskaparna undergräver kristnas respekt för varandra. Dagen 081112.

Joseph Christenson, Annette Westöö & Andres Lempira Chacón: Respektera traditionell ämbetssyn. Världen idag 081008.
Per Sundin: Kvinnliga präster tillför en viktig dimension i kristenheten. Världen idag 081020.

Annica Wahlström: Vi har kastat ut Gud ur Sverige. Dagen 081015.

Porr-präst slog ut arbetsdatorer. Drog på sig virus vid porrsurfande på arbetstid. Fler präster än någonsin är anmälda för sexrelaterade ärenden. Aftonbladet 081020.
Antalet sexanmälningar mot präster ökar.
Dagen 081020.

Ove Johnsson: Biskopen bör kolla prästens predikan. Dagen 081015.

Vad finns det för skäl att låta partipolitiken spela en roll i kyrkan? Ett argument är att partierna behövs för att representera den stora grupp av medlemmar i Svenska kyrkan som inte är engagerade i den organisation som de tillhör och därmed förhindra att makten hamnar hos dem som är engagerade. (Elisabeth Sandlund i Trons Värld 081110).

De som lämnar Svenska kyrkan säger i större utsträckning än de som lämnar andra samfund att de inte har någon tro. Kyrkans Tidning 081030.

Eva Brunne, stiftsprost i Stockholms stift (vars uppgift är att vara biskopen behjälplig i ämbetet), öppet homosexuell och biskopskandidat till Västerås stift är en av tre skribenter som har skrivit texter till utställningen om jungfru Maria på Historiska museet i Stockholm. Hon har undertecknat med sitt namn och "präst i Svenska kyrkan". Elisabeth Stengård ger i Katolskt magasin 081031 detta omdömet: Brunne slår fast, att hon inte alls är intresserad av vem som är far till Jesusbarnet utan att "poängen är att Gud blev människa genom en vanlig kvinna". Hon tror inte på bebådelsen för "ingen kan ju vara jungfru och mamma på en och samma gång". I Katolskt magasin 081205 förtsätter Brunne debatten om detta och skriver: Stengår säger: "För en kristen är det inte svårare att tro på bebådelsen än på uppståndelsen." "Nej, inte för Stengård, men för mig", skriver Brunne. Stengård svarar henne i samma nummer: "I sina texter på utställningen är Brunne nämligen helt fixerad vid att med hjälp av en rad befängda exempel och missförstånd 'bevisa' att bebådelsen aldrig har ägt rum. Med all denna förnekelse av det stora kristna mysteriet är det egendomligt, att hon däremot tycker att vi gärna kan tro på uppståndelsen. Men påskdagsmorgonen är inte isolerad från frälsningshistoriens helhet. Bebådelsen är Inkarnationens inledning."

Förre domprosten Hakon Långströms avslöjar biskopen Caroline Krooks obalanserade humör. Krook ledarstil är allmänt bekant men alla håller tyst för att man skyr konsekvenserna. Det är farligt att hamna i onåd hos henne och det här är rädslans kultur. Krook avskydde Långströms teologi, hans person, nästan allt han stod för och gjorde. Det finns uttryck som Långström inte vill citera. Långström berättar även att stiftet blev tvunget att i efterhand betala 400 000 kr till den kontroversiella utställningen Uppenbar(a)t på Kulturhuset i Stockholm, pengar som Krook hade utlovat till utställningen. Dagen 081113.

Wejryd "den 62:a mäktigaste i Sverige". Kyrkans Tidning 081117. Hela listan.

Porrsurfande präst får ha kvar kragen. En skriftlig erinran blir straffet för den präst i Strängnäs stift som anmälts till Domkapitlet för att ha surfat på porrsidor under arbetstid. Prästen har sagt upp sig. Dagen 081121. Kyrkans Tidning 081121.

Helgsmål 2008-11-22 i P1 hölls av Camilla Lif, präst i Kungsholms församling, Stockholm stift. Dagen inför domssöndagen enligt kyrkoåret. Varför håller vi människor kvar föreställningen om helvetet, frågar hon. Det måste finnas en rättvisa, det är mänsligt att tänka så. Men Lif tror inte att Gud lyssnar på det örat. Gud delar inte ut efter förtjänst. Gud älskar allt som lever och har levt och alla får del av nåden. Det verkar som läran om de eviga straffen inte hör hemma i kärlekens religion. Lif lever av uppståndelsetron, tron att det inte finns någonting som kan hejda Guds barnhärtighet. Tron på att efter döden och smärtan kommer nytt liv för alla. Lif föreställer sig att Gud stämmer träff med oss vid livets slut, för ett slags hejdundrande utvecklinssamtal, där allt är belyst. Den yttersta domen är kanske ingenting annat än detta, att allt finns kvar hos Gud, alla våra tårar och orättvisor. Att möta Gud är att se sig själv som man är. Kanske är himmel och helvete samma plats, nämligen Guds kärleks eld, uppfattad från två olika håll, underbart för dom som älskar, tortyr för dom som hatar. Men till slut får Gud sluta oss till sin famn, och säga, älskade du, min skatt. Vårt möte här var för dig som att kliva in i elden, du fick se dig själv och kunde inte vika undan. Men nu är allt synligt, äntligen har du blivit helt sann. Välkommen hem! Kommentar: Så trollar en prästs bort de allvarliga avsnitten i Bibeln. När Jesus t ex i Marlus 9:33-50 säger till den som förför ett barn som tror på honom, att det vore bättre för honom om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet och sedan omnämner Jesus risken att kastas i Gehenna (helvetet) tre gånger där elden aldrig utsläckes, är det bara ett utvecklingssamtal?

Interfaith Climate Summit med en hednisk häxa i domkyrkan. Hedningen (han är annonserad med titeln "pagan") Starhawk, som på sin hemsida visar stor entusiasm för magiska ritualer, ockultism och klassisk hedendom, skall på ett seminariet undervisa deltagarna om hur de kan omplantera sina andar genom att odla en djupare relation med moder Jord. Världen idag 081124. Se det interreligiösa programmet här. Bara ett ytterligare tecken på det andliga förfallet inom Svenska kyrkan!
Teologer är kritiska mot multireligiös ceremoni under klimatmötet i Uppsala.
Johannes Hallberg: "Budskapet i den interreligiösa ceremonin är att bönerna till de olika gudarna är samstämmiga och till samma gud." Världen idag 081128.
Jacob Rudolfsson: Vilken gud talar Wejryd om? Svenska kyrkan lider uppenbart av en Gudskris, och hur Wejryd ämnar klara den är den verkliga utmaningen. Newsmill 081128.
Biskop Ante Jacklén i Uppsala domkyrka tillsammans med alla världens religiösa religioners företrädare: "Så stor du är, guden med många namn. Vi är samlade tillsammans inför den helige, folk från olika trostraditioner." Vem är den guden? En gud som alla världens religioner är samlade inför??? Efter detta tal av Jacklén reciterades en lovsång till den hinduistiska guden Perusha. Det lästes ur Koranen och gavs ära till Allah. En gud med många namn?
Religionskännare om den interreligiösa ceremonin: De multireligiösa inslagen är uppseendeväckande. Ceremonin i Uppsala domkyrka med mångreligiösa böner och hymner är uppseendeväckande. Det anser religionskännare som ställer sig frågande kring lämpligheten med de ceremoniella inslagen i Uppsala domkyrka. Världen idag 081201.
Uppsala Interfaith Climate Manifesto 2008. Manifestets utformare "Vi, religiösa ledare och lärare från hela världen" uttalar: "Kan planeten Jorden räddas? Vi är övertygade om att svaret är ja." Men tänk om Gud säger nej! Vi närmar oss vedermödans tid när Antikrist kommer på arenan (han kommer säkerligen att mottas som en hero bland alla dessa religiösa ledare). Gud säger också vad han då kommer att göra: "Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av." (Upp. 8:5-7 och nästföljande versar). Den våldsamma kommande ödeläggelsen kan inga religiösa ledare upphäva. Se även TRE tecken på ett eskalerande avfall.

David Termén: Det är Jesus och inte kyrkan som ska förändra. Kyrkan behöver förändras genom ett återvändande till sin ursprungliga grund och bekännelse. Dagen 081126.

Anders Pettersson: Är Domkyrkan helgad åt Gud? Världen idag 081208.

Biskopar som skäms för fel saker. Världen idag 081208.

Umeå stadsförsamling anställer en muslim till sitt skolteam! Kyrkans Tidning 081208.

Bo Wettéus: KG Hammar fortsätter med sin flumteologi. Dagen 081210.

Siewert Öholm: Hammar, Tännsjö och Sandlund om himlen. Världen idag 081215.

Helle Klein återvänder till Aftonbladet. "Jag är nu präst och journalist. Det känns bra." Kyrkans Tidning 081215.

Bitte Assarmo: Kristendomen är inget smörgåsbord, Åke Bonnier! Världen idag 081218.

Carnality in the Church. "We stink more of the world than we stink of of sack cloth and ashes. Alot of contemporary churches today would feel more at home in a movie house rather than in a house of prayer, more afraid of holy living than of sinning, know more about money than magnifying Christ in our bodies. It is so compromised that holiness and living a sin-free life is heresy to the modern church. The modern church is, quite simply, just the world with a Christian T-shirt on!" - N. Cruz.

Befria kyrkan. De politiiska partierna vill belägra och besluta i olika trosfrågor medan kyrkans andliga ledare, biskoparna, är utestängda från det högsta beslutande organet, kyrkomötet. Expressen 081225.

Prästen Annika Borg tror inte på jungfrufödseln. Det viktiga i berättelsen menar hon är helt andra saker som att Maria ifrågasatte ängelns ord om att hon skulle bli gravid och att ängeln säger "var inte rädd" och "ingenting är omöjligt för Gud" vilket är ett uttryck för trons innersta väsen. Om jungfrufödseln säger hon: "För mig är spekulationerna om Marias jungfrudom i första hand ett uttryck för ganska unkna värderingar om renhet och orenhet och i grunden handlar det om hur vi ser på kvinnors sexualitet." Det här tankegodset har verkat förtryckande för kvinnor, anser hon. Från den kyrkliga tidskriften Amos, nr 6 - december 2008.

2008 års bästa kyrkliga händelse får gå till Hans Stiglund, biskop i Luleå stift; Bertil Gärtner, biskop em Göteborgs stift och Christ Caragounis, professor em Nya testamentest exegetik, Lund för deras gemensamma artikel i Dagen: Vi kan ha tilltro till julevangeliet. Dagen 081223.

Scientists: True love can last a lifetime. CNN 090104.

På sin blogg 090107 avger domprosten Åke Bonnier sin trosbekännelse. Där framgår att han
1) inte tror på helvetet: "Jag har svårt att tänka mig att ett faktiskt helvete skulle existera utan tror att det är en bild för allvaret i det vi har att leva här och nu."
2) inte viktigt med jungfrufödseln: "För mig är det inte viktigt om Jesu tillblivelse var ett underverk."
3) tror på en Gud vars namn kan stavas på många olika sätt.
4) att han kan välsigna två homosexuella som har ingått registrerat partnerskap.

Präster i Missionsprovinsen prövas. Kan förlora sina prästämbeten i Svenska kyrkan. Dagen 090108.

Åke Bonnier lämnar Jesusmanifestationen. Kyrkans Tidning 090109.
Åke Bonnier hoppar av årets Jesusmanifestation. "Min teologiska hållning har blivit ett problem för en del evangelikala kristna i landet". Dagen 090113.
Stanley Sjöberg: Varför bagatellisera förlöjliganden av Jesus? Dagen 090114.
Bonnier svarar på Stanley Sjöbergs kritik. Dagen 090115.

Svenska kyrkan (kyrkostyrelsen) föreslår att ordet äktenskap helt tas bort från vigselordningen i framtiden för att anpassa akten i Svenska kyrkan så att även homosexuella kan vigas där. I förslaget till ny vigselordning som ekot har tagit del av heter det: "Ni är nu äkta makar", istället för dagens: "Ni har nu ingått äktenskap." Detta görs för att kunna viga homosexuella i kyrkan när den nya äktenskapslagen träder ikraft. Den nya vigselordningen kommer att gälla för alla par som vigs i Svenska kyrkan, heterosexuella som homosexuella. I förslaget byts alla formuleringar med man och hustru ut mot make och maka. Den stora förändringen är att ordet äktenskap som nämns ett flertal gånger under vigselgudstjänsten tas bort. Formuleringen "Äktenskapet är en Guds gåva instiftat i samhällets bestånd" byts mot "Kärleken har sitt ursprung i Gud, förmågan att älska är Guds gåva till människan." "Ni har nu ingått äktenskap", byts mot "Ni är nu äkta makar." Förslaget ska tas av kyrkostyrelsen den 12 januari och sedan går det ut på remiss till läronämnden, domkapitlet och församlingarna och i höst ska kyrkomötet besluta om ny vigselordning ska antas (från lunchekot 090110). Ärkebiskopen Anders Wejryd säger i lördagsintervjun samma dag att han personligen kan tänka sig att viga homosexuella.

Svenska kyrkan ändrar sig och inför två vigselritualer. De många turerna i äktenskapsfrågan har skapat förvirring på många håll. Dagen 090115.

Stefan Nilsson, kyrkoherde: Biskopsvalen verkar ha förvandlats till dokusåpor. Dagen 090114.

David Thermén: Missionen har förlorat sin profil. Dagen 090114.

Stanley Sjöberg: Jesus måste göras tydlig i Jesusmanifestationen. Filmindustrin och tv-kanalernas budskap har ett starkare inflytande än något annat. Det är i det här perspektivet jag anser att det är så allvarligt när flera av Svenska kyrkans mest framträdande ledare försvarar och stödjer att Jesus också i vårt land framställs på ett vanhedrande sätt, bland annat i påhittade, osunda, sexuella beteenden. Sådant är en total förfalskning, ett djupt förräderi, ett svek mot vårt kristna idéarv och en revolt mot Gud. Hemmets Vän 090122.

I en enkät svarar 62 procent av Svenska kyrkans kyrkoherdar/domporstar att de är villiga att viga samkönade par, medan 38 procent svarar nej. Enkäten skickades ut till ett urval av 100 domprostar och kyrkoherdar i alla stift. 65 av dem har svarat. Kyrkans Tidning 090122.

Rapport har via e-post frågat över 2700 präster. 68 procent av de drygt 1 700 präster som svarat kan tänka sig att viga homosexuella par. 21 procent svarar nej och elva procent avstår att svara på frågan. Drygt 1 000 av dem har avstått från att svara. Motståndet mot att viga homopar är störst i Växjö stift. Det är det enda stift där inte fler präster svarar ja än nej. Mest positiva till nyordningen är prästerna i Stockholms stift. Där säger bara fem procent av 230 svararande nej till att viga homopar. Kyrkans Tidning 090122.
Kommentar av Svenska kyrkan: Prästers nej ointressant. Det är Svenska kyrkan som har statens uppdrag att viga människor till äktenskap - inte enskilda präster. Svenska kyrkan.se

"Det är oärligt av ärkebiskopen att säga att präster får frihet att välja". Nils Lidskog, präst i Stockholms domkyrkoförsamling anser att det är i stort sett omöjligt för präster att neka till att viga homosexuella par.
- Det är oärligt av ärkebiskopen att säga att präster får frihet att välja. Redan i dag innebär det i princip yrkesförbud att säga nej. Blivande präster blir inte ens antagna till något stift om de inte klart och tydligt går med på att viga samkönade par, säger Nils Lidskog. Dagen 090123.
Kommentar: Så har det besannats att Svenska kyrkan har förlorat sin kristna ideologi och avfallet går snabbt i denna kyrkan.

Svenska kyrkan i Luleå hoppar av minnesgudstjänst och fackeltåg för Förintelsens offer. Dagen 090123.
Svenska kyrkan i Luleå backar delevis om minnesdagen. Dagen 090127.

Gotlandspräst hotar anmäla biskop Lennart Koskinen för att han i en intervju har kallat präster som inte vill viga samkönade par för "talibaner" och "svartbröder". Kyrkans Tidning 090126. Men tar tillbaks anmälan efter Koskinens ursäkt. Kyrkans Tidning 090127.

Tuulikki Koivunen vann stort Härnösands provval. Dagen 090128.

Kristina Bergqvist: Kyrkoledare: söker ni Guds ledning? Världen idag 090130.

KG Hammar debatterade Elisabeth Ohlson Wallins utställning "In hate we trust" i Alingsås.
KG Hammar tyckte att den homosexuella kärlekn kan jämställas med den heterosexuella och därför måste kyrkans lära omprövas. Elisabeth Sandlund, som han debatterade med, menade att Bibelns norm var tydlig, utlevd homosexualitet är inte i enlighet med Guds vilja. De flesta i publiken sympatiserade med KG Hammar. Dagen 090130.

Lågt förtroende för kyrkan bland unga. Kyrkans Tidning 090130.

Stefan Holmström blir ny ledare för EFS." Jag tycker om att studera Bibeln och göra dess budskap relevant i dag." Dagen 090203.
Hans mål är att människor ska komma till tro. Dagen 090204.

K G Hammar hoppade av Förintelsetal. Kyrkans Tidning 090204.

Kyrkoherden Sten Boman i Leksand och hans församling drabbades av antisemitisk propaganda efter en predikan om nazismens förbrytelser. Dagen 090204.

Kyrkoherdar i Söderköping vill sparka "kändispräst". Dagen 090205.

Stanley Sjöberg: "Val av liberal biskop i Stockholms stift hotar ekumeniken". Dagen 090208.

Hans Ulfvebrand, 56, kyrkoherde i Sofia församling fick flest röster vid dagens provval i Stockholm följt av stiftsprost Eva Brunne. Kyrkans Tidning 090209. Hans Ulfebrand gladdes åt kyrkomötets beslut om välsignelse över registrerat partnerskap. svkyrkansofia.com

Biskop Tony Guldbrandzén i Härnösand är för att viga homosexuella. Allehanda.se 090209.

Interreligiöst råd bildat i Linköping. Biskop Martin Lind är initiativtagare till rådet. Kyrkans Tidning 090213.

Kyrkoherde Bengt Inghammar i sitt griftetal över boxaren Ingemar Johansson vid dennes begravningsgudstjänst i Vasakyrkan i Göteborg: Kanske Ingemar Johanssons mest förnedrade ögonblick var i Helsingforsolympiaden 1952. Han ansågs ha varit för feg och diskvalificerades. Trots att han ju boxat sig fram till finalen. Tidningar och radio uttalade sig i mycket förnedrande ordalag. Och när Ingemar kom hem lär han ha frågat de få som mötte honom: "Törs man komma hem?" Den Herre vår kristna kyrka vill bekänna vill säga till oss alla: "Du törs komma hem!" Ingemar Johansson - Du törs komma hem!"! Låt oss så stå upp för att överlämna Jens Ingemar Johansson i Guds, den barmhärtiges, händer. Dagen 090214.
Kommentar: Bengt Inghammar eller någon annan har ingen som helst befogenhet eller möjlighet att överlämna Ingemar Johansson till Gud efter hans död. Ingemar valde själv innan han dog i vems händer han hamnade.
Bengt Inghammar skriver år 1998 angående utställningen Ecce Homo att han inte tycker att den är hädisk eller att Jesus skulle framställas "som homosexuell" i bildsviten. Han skriver också att homosexualitet inte är synd.

Otrogen präst fick prästämbetet tillbaka. Dagen 090224.

Kontraktsprost Hans Ulfvebrand, vinnare av biskopsprovvalet i Stockholms stift, bjuder in den kritiserade liberale biskopen John Shelby Spong, som en av huvudtalarna till en konferens om framtidens kristendom. Spong har bland annat gjort sig känd för att förneka Jesu gudom. Världen idag 090302. Info om hans besök 2005.

Andreas Holmberg. folkpartist: Rösta i höstens kyrkoval - men inte på politiska partier. Dagen 090204.

Bosse Divander, präst: Släng ut den förödande partipolitiken ur Svenska kyrkan. Dagen 090204.

KG Hammar skulle ha talat på Kulturen i Lund på temat Förintelsen och minnet i samband med minnesdagen den 27 januari. Han avstod dock från att medverka med hänvisning till kriget i Gaza. (Kyrkans Tidning 090305.)

Präster har förmånliga avtal. Nyanställd herde kan ge miljonsmäll. Kyrkans Tidning 090305.

Tysk teologiprofessor (Gerd Lüdemann) måste tro på Gud för att få undervisa blivande präster. Kyrkans Tidning 090309.

Kvinna som utbildade sig till diakon blev stoppad av biskop Caroline Krook och stiftsprost Eva Brunne därför att hon i en gruppövning hade svarat nej på frågan om homosexuella par ska få vigas i kyrkan eller få adoptera barn. Dagen 090312.
Domkapitlet prövar inte "Annas" kandidatur till diakon: Biskopen ensam har ansvar. Anledningen till hennes icke godkännande av biskopen är så vitt "Anna" kan förstå att hon under en värderingsövning uttryckte att hon var emot vigsel av homosexuella par och att de skulle få adoptera. Dagen 090327.

Patrik Lindenfors: Har Svenska kyrkan inga som helst medlemskrav? Tillåter de mig att vara kvar; en ateist som aktivt arbetar för att visa hur falsk deras lära är? Aftonbladet 090312.
Biskop Esbjörn Hagberg i Karlstad: Svenska kyrkan kommer aldrig att kasta ut någon medlem oavsett vilken tro personen har. Även den som vill skada kyrkan får vara medlem. Dagen 090213.

Biskopskandidat Hakon Långström förhandlar inte om Jesus. Världen idag 090318.
Kommentar: Långström är den klart bäste biskopskandidaten i Stockholms stift av de 8 som återstår. Sannolikheten att han blir vald är dock liten då gudstrohet inte är en viktig fråga i det här sammanhanget.
När de fyra sista kandidaterna får frågor om utmaningar i Stockholm i dag svarade Mikael Mogren och Cecilia Wadstein ”mångfalden”.
– Klimathotet, svarade Sven Hillert
– Förkunnelsen, svarade Hakon Långström. Kyrkans Tidning 090319.

Jonas Gardell fyllde domkyrkan och berättade om sin analfabete och tandlöse Jesus. Dagen 090318.

Kyrkoherden Stefan Svensson köps ut för 32 månadslöner. Kyrkans Tidning 090318.

Allt fler präster blir utbrända. Prästerna säger att de saknar verktyg och instrument för att gå den postmoderna människan till mötes och inleda dialog kring de existentiella hälsofrågorna. Kyrkans Tidning 090319.

Robert Ekh: Gardells Jesus är inte evangeliets. Gardell predikar ett evangelium helt utan omvändelse och menar att alla, med eller utan tro, kommer med i Guds rike, alltså gammal universalism. Världen idag 090320.

Ulf Ekman: Jonas Gardells egenhändigt ihopsnickrade avbild av Jesus är inget annat än hädelse. Ekman uttrycker förvåning över att detta budskap framförs i domkyrkan. Dagen 090320.

Tuulikki Koivunen Bylund (41%) och Ingemar Söderström (23%) går vidare till en andra omgång i biskopsvalet i Härnösands stift. Dagen 090324.
Tuulikki Koivunen Bylund tyckte 17/3 att det är viktigt att få byta Jesusbilder med Jonas Gardell. (Citat från Dagen 090318).

Biskopskandidater i Stockholms stift utfrågade. Världen idag 090323.
När det gällde vilka som var beredda att viga samkönade par, svarade samtliga biskopskandidater ja utom tidigare domprosten Hakon Långström.
Sven Hillert, rektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala, om ekumenik med andra religioner: "Vi kanske kan se att det kan vara samma gud som vi talar till. Att det är samma gud som bor i oss alla. När ekumenik också blir religionsdialog, är ekumenik riktigt gott."

Tidigare domprosten ser inget problem med att kyrkan serverar vin på en turistmässa. Jan Skaug, lektor i marknadsföringsstrategi vid Göteborgs universitet undrar dock: "Vilka behov vill kyrkan väcka?" Kyrkans Tidning 090326.

Livsstilen hos två präster i Stockholms stift granskas nu av domkapitlet. Den ena påstås ha haft ett kärleksförhållande med en konfirmand. Den andra påstås ha sexuellt utnyttjat en flicka sedan hennes 16-årsålder till dess hon fyllt 22 år. Utnyttjandet ska ha skett under en tid då prästen var flickans ungdomsledare och dessutom var gift. Kyrkans Tidning 090326.

En präst i Stockholms stift misstänks för att ha lurat Försäkringskassan på över 300 000 kronor. Dagen 090327.

Emanuel Minos: Den kristnes kall är att vara Golgataorienterad - inte högerorienterad eller vänsterorienterad. Världen idag 090330.

15-åring förförd av prästen. Kvinnan inledde en kärleksrelation med pojken på konfirmationslägret. En surmulen biskop Caroline Krook på frågan vem som har lämnat in anmälan: Jag pratar inte om den här saken. Du får ta reda på det själv, säger biskopen och lägger på luren. Aftonbladet 090331.

Inger-Lise Olsen försöker stoppa prästernas sexövergrepp. Metro 090401.

Domkapitlet i beslutsvånda för de två prästerna i Stockholms stift som misstänks ha missbrukat sitt ämbete genom sexuella relationer med unga. Dagen 090401.

En komminister i Stockholms stift har fått en skriftlig erinran efter att ha blandat in katolska inslag som avviker från kyrkans lära. Detta hände söndagen efter alla helgons dag 2008 när det firades en requiemhögmässa i Stockholmsförsamlingen.Han står nu under en treårig prövotid. Kyrkans Tidning 090402.

Stefan Gustavsson vill att kristenheten ska argumentera mot Gardells Gudsbild. "Det vore förödande för kyrkan att vara tyst". Dagen 090403.

I TV4:s Nyhetsmorgon medverkade Tuulikki Koivunen Bylund, domprost i Uppsala, och Louise Linder, präst i Svenska kyrkan och var eniga om att Gardells bok är viktig och behöver läsas av många. "Jag tror att den har en gångbar Jesusbild för dagens människor", sa Bylund. Dagen 090403.

Recension av teologen Mikael Tellbe: Evangelium enligt Jonas Gardell - Gardells projekt färgas av en störande subjektivism. Onekligen blir Jesus här ett gott föredöme, men knappast en frälsare. Förvisso blir han vår store bekräftare, men knappast vår ende befriare. Dagen 090403.

Ulf Ekman frågar: Vad vill Gardell – egentligen? Vad kan vi lära oss av Gardell? Att kristenheten måste ta sin tro mer på allvar, gå tillbaka till Skrifterna, tränga djupare i Ordet så man kan ge skäl för sin tro och inte svepas iväg av allsköns fabuleringskonst. Världen idag 090403.

Präst i Växjö stift anmäld för sexistiskt chattande. Kyrkans Tidning 090403.

En präst i Lunds stift prickas av domkapitlet efter att ha haft sex med en kvinna som sökte tröst och stöd i sitt sorgearbete. Prästen blir dock inte avskedad, han får en prövotid på 3 år. Dagens Nyheter 090403.

Tuulikki Koivunen Bylund valdes till ny biskop i Härnösands stift. Kyrkans Tidning 090408. Dagen 090408.
I en intervju i TV 4 har hon berömt Jonas Gardell, och beskrivit hans bok som en fortsättning på den protestantiska reformationen! Hon bjöd också in Gardell till domkyrkan i Uppsala för att tala om boken, en bok där Gardell säger att Jesus inte dog för våra synder.

Malmös kyrkoherdar i konflikt med chef. Världlen idag 090417.

De två prästerna som båda misstänks för att ha haft sexuella relationer med tonåringar får behålla sina ämbeten. Dagen 090421. Aftonbladet 090421.
Kommentar: Domkapitlet är tandlöst och ett med tidsandan.
Diakon lämnar domkapitlet i protest. Dagen 090429.

Eva Brunne och Hans Ulfvebrand vidare i biskopsvalet. Eva Brunne (238 röster), Hans Ulfvebrand (160), Mikael Mogren (143), Martin Modeus (130), Åke Bonnier (53), Hakon Långström (51), Sven Hillert (31), Cecilia Wadstein (28). Dagen 090421.
Eva Brunne är öppet lesbisk.
Hans Ulvebrand är en stor beundrare av John Shelby Spong och har senaste helgen stått värd för en konferens med honom i Stockholm. Spong tror inte på jungfrufödseln, inte att Döda havet delades av Mose hand, inte på Jesu brödunder och inte att Jesus uppstod kroppsligen. Gud menar han finns inombords. Religionen, och bilden av en övernaturlig Gud som kan göra mirakel, är skapade utav människor och har blivit ett substitut för just Gud. Dagen 090421.

Berndt Isaksson och Holger Nilsson: Se upp för teologerna. Att studerandet av Guds ord leder till en andlig kris, det är ju verkligen inte det som man förväntar sig. Detta exempel är dessvärre inte ensamt i sitt slag, flera liknande vittnesbörd har framkommit från dem som studerat teologi. Problemet är att den liberala teologin har trängt in i dagens pastorsutbildningar. På Jesu tid fanns de skriftlärda, dessa som skulle förklara gudsordet för folket, och trots en mängd av teoretiskt kunnande och studerande av skrifterna, så levde de i en andlig förblindelse. Jesus var rädd för deras inflytande på dem som lyssnade till dem. Därför varnande han folket för dem, han sa: "Akta er för de skriftlärda". De skriftlärde i vår tid är teologerna. Troligtvis hade Jesus utfärdat samma varning för dessa som han gav för de skriftlärde. Dagen 090422.

Anders Sjöberg: Ursynden gör sig påmind i öppenhetsfundamentalism. Om den objektiva uppenbarelsen utelämnas är nämligen faran stor, att talet om den subjektiva uppenbarelsen, min egen upplevelse av vad som är rätt i förhållande till tron och livet, bara blir ett försök att dölja "ursynden" - vår önskan att själva vara Gud och få avgöra vad som är gott och ont. Dagen 090422.

Präst sexmobbade kvinnor på chatt. Dagen 090403.
Präst som kränkte kvinnor på 7Ehimlen kan få skadestånd. Dagen 090422.
Kommentar: Berusad präst ska inte ha skadestånd, det är väl helt rätt att hans kyrkoherde får kännedom om vad prästen håller på med. Dagen 090422.
Prästen förlorar sitt prästämbete av domkapitlet i Växjö stift. Dagen 090423.
Kommentar: Detta hade antagligen inte hänt i Stockholms stift.

Gay-präst i Lunds stift anmäld för ha skickat över en bild där han håller i sitt könsorgan. Dagen 090423.

Sexofredad i kyrkan får livränta. Dagens Nyheter 090424.

Sparkad präst i Värnamo fick stående ovationer i kyrkan. Fler än 700 personer kom till kyrkoherden Pär Perssons avskedspredikan i Värnamo kyrka på söndagen. Trots att gudstjänsten inte var annonserad i förväg. Många värnamobor är upprörda över att politikerna i kyrkorådet valt att säga upp den populäre prästen. Dagen 090427.

Svenska kyrkan håller låg profil under Jesusmanifestationen. Kyrkans Tidning 090428.

”Det är ett glapp mellan kyrkan och folket”. Hälften av prästerna som forskaren och prästen Elisabeth Arborelius intervjuat i sin avhandling har en inriktning som församlingsborna inte är intresserade av. Kyrkans Tidning 090430.
Kommentar: Elisabeth har djupintervjuat 24 slumpmässigt utvalda församlingsbor och lika många präster. Det betyder att de flesta av församlingsborna som intervjuats besöker kyrkan väldigt sällan, har en sekulariserad tro och inte känner sig på samma linje med hälften av prästerna som har en missionerande tro och vill förmedla kristen tro som den definieras utifrån trosbekännelsen. Den andra hälften av prästerna har en inkluderande tro som bortser från trosbekännelsens innehåll.
Stefan Nilsson, kyrkoherde: Präster kan vara sändar- och mottagarinriktade på samma gång. Dagen 090505.
Johan Appelberg: Vart är Svenska kyrkan på väg? Eva Brunne har förklarat att hon inte tror på jungfrufödelsen. Svenska kyrkan är på god väg att skapa en gud som passar för samtiden. Dagen 090506.

Präst kritiserar domkapitel för erinran på svaga grunder. Dagen 090513.
Förtydligande om beslut i domkapitlet. Kyrkans Tidning 090514.

Många nyandliga går i Svenska kyrkan. "Att man attraheras av nyandligheten och dras ut i den sfären, kan bero på en frustration över att den traditionella förkunnelsen inte möter de behov som man brottas med." Världen idag 090815.

Elisabeth Sandlund: Andlighet är inte nog. Att ge folket vad folket vill ha är en dålig lösning på kyrkornas framtidsproblem. All andlighet är inte god andlighet. Att vara övertygad i sin tro är inte tillräckligt - den stora frågan är vad man tror på. Dagen 090515.

Olle Carlsson välkomnades som ny kyrkoherde i Katarina församling. Dagen 090519.

Strid om Göteborgs bibelsällskap är över. Genom att Regeringsrätten inte tar upp fallet, är möjligheten att få tillbaka de 3,8 miljoner som fanns i kassan när Göteborgs bibelsällskap upplöstes år 2003 nu uttömd.
Kommentar: Pengarna är inte bortkastade. På Församlingsfakulteten är den kristna kontexten för teologin knuten till den Heliga Skrift och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna. Kyrkans Tidning 090525.

Kanslichef i Malmö kräver skadestånd. Kyrkans Tidning 090526.

Eva Brunne, 55, vann biskopsval i Stockholm. Hon lever i registrerat partnerskap och har en son på tre år. Kyrkans Tidning 090526.

Gaysajten QX: Eva Brunne ny biskop i Stockholm. Som väntat valdes idag stiftsprost Eva Brunne till ny biskop i Stockholm. Hon blir därmed den andra öppet lesbiska biskopen i världen efter Gene Robinson som varit den enda öppet homosexuelle biskopen, i Episkopalkyrkan i USA. Brunne valdes med 413 röster medan motkandidaten Hans Ulfvebrand fick 365 röster. Brunne lever i registrerat partnerskap med Gunilla Lindén, präst i svenska kyrkan och de två har en treårig son. QX 090526.

Präst drack på konfirmandresa – trots nolltolerans. Dagen 090526.

RFSL skriver i ett pressmeddelande att de gläds över en öppet homosexuell biskop. Dagen 090527.

Präst får allvarlig kritik av domkapitel, när han fick ett arv av en kvinna. Kyrkans Tidning 090527.

Tre pensionerade präster får av domkapitlet kritik för uppdrag i Missionsprovinsen. Kyrkans Tidning 090527.

Trots att inspelad musik är förbjuden vid förrättningar i Karlstads domkyrka, tillät en präst cd-musik vid en begravning. Prästen: Det gick helt enkelt inte att säga nej till två barn som skulle begrava sin pappa. Kyrkans Tidning 090527. Dagen 090602.

Ulf Ekman: Ett falskt evangelium. När nu Sverige fått en lesbisk biskop så finns det anledning att ställa en rad allvarliga frågor. Hur kunde detta ske? Världen idag 090529.
Kommentar: Mycket bra analys.

Church of Sweden Elects Lesbian Bishop. Brunne, 55, lives with priest Gunilla Linden in a partnership that has received a church blessing. They have a three-year-old son. Brunne: "Once you have been baptized, no one can say you cannot be part of the Church because you are homo-, bi-, or transsexual." Crosswalk.com 090602.

Hbt-motion i Luleå stift. Irene Gustavsson (S) från Boden har i en motion till stiftsfullmäktige i Luleå stift föreslagit att stiftet ska anordna utbildning i hbt-frågor för anställda och ledamöter i Luleå stift. Vid stiftsfullmäktiges maj-sammanträde bifölls motionen. (RFSL Press 090603).

Svenska kyrkan i Eskilstuna stöder hbt-flyktingar. Hbt-flyktingars stödförening har erhållit drygt 1 100 kr i gåva från Svenska kyrkan i Eskilstuna. Tidigare har en liknande gåva kommit från Sofia församling i Stockholm. (RFSL Press 090603).

Ulf Ekman: Behovet av fri teologiutbildning. Det är inte någon tvekan om att den statssponsrade – och kontrollerade – teologiutbildningen under en täckmantel av akademisk standard, i decennier har prioriterat en liberalteologisk inriktning som allvarligt har försämrat både prästers och pastorers kvalité och församlingarnas andliga liv. Denna utveckling har bidragit till en mycket allvarlig kris i dagens kristenhet, och krisens yttersta orsak ligger utan tvekan i den teologiska utbildningens innehåll och inriktning. Världen idag 090608.

David Termén: Andligt självmord i Svenska kyrkan. De senaste decenniernas utveckling visar hur ringa värde man sätter på sin egen bekännelse och dess återkommande hänvisningar till den heliga skrifts profetiska och apostoliska skrifter och vittnesbörd. Enligt den förhärskande teologin existerar det ingen villfarelse eller falsk lära. I relationen till människor av icke-kristen tro tillämpas den moderna religionsteologin, enligt vilken dialog är den viktigaste och i praktiken enda metoden. Denna syftar inte till att peka på Jesus Kristus som Guds son i absolut mening och som den enda vägen till gemenskap med Gud och evigt liv. Dagen 090610.

Stefan Nilsson, kyrkoherde: Räddar klimathotet Svenska kyrkan? Varför ska människor tycka att kyrkan är relevant om hon pratar om klimathotet? Det gör ju alla andra också, ofta bättre. Är det den fråga vi ska samlas kring i söndagens gudstjänst? Dagen 090412.

Kyrkostyrelsen föreslår fortsatt vigselrätt och ändringar i kyrkoordningen så att par av samma kön ska kunna ingå äktenskap, där inledningsorden ”man och hustru” byts ut mot ”äkta makar”. Anders Wejryd: "När kyrkan ska ta ställning till frågan om äktenskap för par av samma kön, är en relevant fråga om det skadar eller gagnar människor. Kyrkan vill stödja trofasta relationer, och i ett bibelteologiskt perspektiv är kärleksbudet för oss överordnat andra bud och förbud i Bibeln." Kyrkans Tidning 090612.

A. W. Tozer: "The only fear I have is to fear to get out of the will of God. Outside of the will of God, there's nothing I want, and in the will of God there's nothing I fear, for God has sworn to keep me in His will. If I'm out of his will that's another matter. But if I'm in His will, He's sworn to keep me."

Svenska kyrkans ”HOMOVÄLSIGNELSE” gör att lutherska präster i Ryssland förföljs. Detta var rubriken i artikel i Ljus i Öster juni 2006. I januari gick den ortodoxe biskopen ut med en offentlig anklagelse mot den lutherska kyrkan. Biskopen sa att han i grunden inte betraktar luther-anerna som en kyrka över huvud taget. Han hävdade att de välsignar homosexualitet och att de på så sätt uppmuntrar människor att leva i synd. Efter detta har hela folket vänt sig emot lutheranerna. Anledningen till biskopens uttalande var Svenska kyrkans beslut om välsignelseakt för homosexuella partnerskap, något som ryska media varit snabba att rapportera om. – I Ryssland finns det ingen förståelse för ett sådant beslut ens hos ”hedningar och kommunister”.
Kommentar: Svenska kyrkan medverkar alltså till att lutherska kristna i andra länder får lida för sin tro.

EFS bryter samarbete med Svenska kyrkan. Tar över administrationen för utlandsarbetet. Dagen 090617.

Druvjuice i kalken för första gången i Uppsala domkyrka. Nyblivne prästen Mikael Bedrup: "På Jesus tid fanns dettvå olika sorters viner, varav en var utan alkohol. Men någon skillnad mellan dessa vinsorter återfinns inte när Bibeln klätts i svensk språkdräkt, och i Svenska kyrkan har alkoholfrågor inte varit högprioriterat." Dagen 090618.

Domkapitlet i Lund avskriver ett tillsynsärende mot en präst som anklagas för att ha sexchattat på nätet. Dagen 090618.

En präst som borgerlig vigselförrättare. Går det? Absolut inte, säger biskopsmötet. Kyrkans Tidning 090623.

Ny anglikansk kyrka bildad i Nordamerika. Omkring 700 episkopala församlingar i USA och Kanada har gått samman i en ny, bibeltrogen kyrka. Kyrkans Tidning 090626.
Kommentar: Missionsprovinsens kollega i Nordamerika har sett sitt ljus.

Jan-Åke Alvarsson, kulturantropolog vid Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium: "I dag har vi kristna accepterat sekulariseringen på ett sätt som var otänkbart på 1970-talet." Världen idag 090629.

Koskinen spikade upp sju miljöteser på kyrkporten. Kyrkans Tidning 090629.
Kommentar: Ytterligare ett konkret tecken på sekulariseringen i Svenska kyrkan.

"Sverige tondövt för religiöst förtryck". Mer än hälften av världens befolkning lever i länder där staten begränsar deras religionsfrihet. Ändå är inte religiöst förtryck en prioriterad fråga för Sverige. Det konstater Svenska missionsrådet i en ny rapport. Kyrkans Tidning 090701.

Den kvinnliga prästen anklagades för att ha haft en kärleksaffär med en 15-årig konfirmand och fick en skriftlig erinran som påföljd. Nu häver Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutet. Dagen 090701.
En präst i Stockholms stift slipper den skriftliga erinran som domkapitlet tidigare har beslutat om. Kyrkans Tidning 090924.

Männen väljer bort prästyrket. Kyrkans Tidning 090702.
Prästens grundidentitet i dag är kanske inte längre att vara ordets förkunnare. Kyrkans Tidning 090702.

En präst i Växjö stift, som uttalat sig kränkande på nätet, får inte sitt ämbete tillbaka. Det fastslår Svenska kyrkans överklagandenämnd. Dagen 090703.

Varför faller så många såkallade kristna människor i olika synder? Om vi inte på djupet har Kristus i oss, så kommer vi att släppa in det som finns omkring oss.

Roland Hellsten oroas av försämrad bibelkunskap. ”Jag tror den grundliga bibelkunskapen inte finns hos moderna pastorer”. Dagen 090707.

Episcopal Bishop calls individual salvation 'heresy,' 'idolatry'
7/9/2009 Episcopal Presiding Bishop Katharine Jefferts Schori says it's "heresy" to believe that an individual can be saved through a sinner's prayer of repentance. In her opening address to the church's General Conference in California, Jefferts Schori called that "the great Western heresy: that we can be saved as individuals, that any of us alone can be in right relationship with God." The presiding bishop said that view is "caricatured in some quarters by insisting that salvation depends on reciting a specific verbal formula about Jesus." According to Schori, it is heresy to believe that an individual's prayer can achieve a saving relationship with God. "That individualist focus is a form of idolatry, for it puts me and my words in the place that only God can occupy." Meanwhile, six Episcopal bishops are pushing for greater recognition of same-sex marriages at a national gathering of church officials in California. Bishop Thomas Ely of Vermont says he and other bishops from states recognizing same-sex marriage will offer a resolution urging the church to adapt marriage rituals to include homosexual couples. (OneNewsNow 2009-07-09).
Episcopal Head Tries to Clarify 'Salvation' Speech. Episcopal Presiding Bishop Katharine Jefferts Schori on Thursday (Aug. 27) tried to tamp criticism she received last month after she denounced the "heresy" of individual salvation. Crosswalk.com 090901.

Högskoleverket svarar: Universitetets utbildningar bör vara öppna för alla, inte enbart för protestanter som ska bli präster eller pastorer. Kurserna är till stora delar oakademiska eftersom de förutsätter en evangelisk-luthersk kristen tro. Vissa kursmål kan helt enkelt inte nås av studerande som inte delar denna tro. Dagen 090710.
Kommentar: Här ser vi konsekvenserna av att en sekulariserad stat ska bestämma vad präster och pastorer ska inhämta för kunskaper. Det är den sekulariserade religionskritiken som ska vara överordnad all annan undervisning så att utbildningen enligt högskoleverket ska passa in även för imamer, schamaner, rabbiner, katolska och ortodoxa präster och så vidare. Sådan utbildning kommer att göra blivande präster och pastorer odugliga att tjäna Kristus vars rike inte är av denna världen.

Agne Nordlander: "Bibeltron ger tillväxt". Svensk tro är maskstungen och ihålig därför att bibelordet reduceras efter erfarenhet och upplevelse. Det fulaste man kan säga är att någon är fundamentalist eller bokstavstroende. Dagen 040721.

A Call To Anguish by David Wilkerson. You tube 7:24.

Den smala vägen - profetiskt budskap som gavs till Frank Mangs.

Profetisk dröm: Nedmontering av gamla kyrkostrukturer som vi känner till dem.

Anglikanska kyrkan till ärkebiskopen: Era beslut om äktenskap riskerar splittra oss. Dagen 090714.
Engelsk oro över svensk äktenskapssyn. Biskoparna påpekar att redan den välsignelse av partnerskap som Svenska kyrkan tillämpar i dag är problematisk, inte minst eftersom den anglikanska gemenskapen har splittrats av att ett par anglikanska kyrkor tillämpar liknande välsignelse. De förändringar som Svenska kyrkan föreslår tycks vara "en grundläggande omdefiniering av den kristna doktrinen om äktenskap och av grunden för kristen människosyn". Det kan ses som en del av ett större skifte inom västerländsk kultur och teologi, men det är viktigt att kyrkan inte okritiskt anammar statens beslut om det går mot kyrkans lära. Kyrkans Tidning 090716.
Läs brevet här.
Två före detta svenska ärkebiskopar: Svenska kyrkan kan isoleras. Dagen 090716.
Biskop Sven Thidevall i Växjö bekymrad för att Svenska kyrkan isoleras men tycker ändå att det är viktigt att ta emot och välsigna samkönade par. Svenska kyrkan 090716.
Anglikanska kyrkan i England oroar sig även över relationen med sin egen kyrkogren i USA, som går samma liberala väg som den Svenska kyrkan. Dagen 090716.
Homoprästen Lars Gårdfeldt: Klipp banden med England. Dagen 090716.
Biskop Lennart Koskinen: ”Vi viker oss inte men bör ändå be Engelska kyrkan om ursäkt”. Kyrkans Tidning 090717.
Brevdebatt förvånar anglikansk biskop. Kyrkans Tidning 090718.
Svenska kyrkan: Engelska kyrkans varning ”ingen överraskning”. Kyrkostyrelsens förslag är redan lagt och kan inte ändras. Världen idag 090720.
Ola Eriksson, anglikansk kyrkoherde i Sunderland: Den västerländska kyrkan splittras. Dagen 090721. Episcopal Church Lifts Ban on Gay, Lesbian Bishops. Crosswalk.com 090716.

Äktenskapet viktig fråga på kyrkomötet. Kyrkans Tidning 090723.

Laestadianer i Haparanda bryter med Svenska kyrkan. Dagen 090724.

Oasrörelsen uppmanar Svenska kyrkan att avstå från könsneutrala vigslar.

Biskop Antje Jacklén: Äktenskapet inte sämre för att fler inkluderas. Svenska Dagbladet 090728.

Den kristna dejtingsajten 7ehimlen är stämd på 370 000 kronor för att ha lämnat ut uppgifter om en präst. 7ehimlen: Vi var tvungna att få stopp på prästen. Dagen 090804.

Muslim i styrelsen mål för Broderskap. Världen idag 090805.

Lars Borgström, präst: Handlar det om att köpslå med den kristna tron? Man vill behålla så många kyrkoavgiftsbetalande medlemmar som möjligt och vänder därför sin kappa efter samhällsvindarna. Man vill inte stöta sig med olika samhällsgrupper och förlora medlemmar. Dagen 090805.

Motionerna till kyrkomötet domineras av vigselrätten. Dagen 090806.

En kyrkoherde i Stockholms stift anklagas för att ha hotat sin personal och vid flera tillfällen "gått till handgripligheter". Dagen 090812.

Anna Runesson; Anders Runesson: Kan kyrkan definieras utan Kristus? Dagen 090814.

Elisabeth Sandlund: Säg adjö till partipolitiken. Svenska kyrkan måste befrias från partipolitikens tvångströja. Dagen 090821.

Präst konfirmerade icke medlem. En tonåring som tillhör pingströrelsen har konfirmerats i Växjö stift. Prästen som konfirmerade tonåringen får nu en prövotid av domkapitlet på tre år. Kyrkans Tidning 090821.
Kommentar: Sanningen är att domkapitlets ledamöter själva behöver bli döpta i vatten genom troedendopet.

Präst straffas för att ha konfirmerat pingstvän. Tonåringens familj ville inte att hon skulle bli medlem i Svenska kyrkan - vilket är ett krav. Dagen 090824.
Alf Stolt: Kan mitt fall bidra till ett klokt beslut så är det bra. Dagen 090824.
Prästen straffas för att ha konfirmerat pingstvän - mamman till konfirmanden: Vi känner oss kränkta. ”Hur kan människors regler hamna före Guds nåd?” Dagen 090918.
Biskopen: Konfirmandprästen skötte inte sitt jobb. Dagen 090919.

Lennart Sacrédeus (KD) och Karl-Gunnar Svensson (KD) skriver i en gemensam motion: Svenska kyrkan bör stå fast vid den allkristna synen på äktenskapet och inte fatta något beslut före 2012 om en ändring. Världen idag 090824.

Lutherska kyrkan i USA öppnar för homosexuella Evangelisk-lutherska kyrkan i USA öppnar för präster som lever i homosexuella relationer. Kyrkans Tidning 090824.
Church changes signage after controversial vote on homosexualilty. Charleston Daily Mail 090824.
Lutherans Cautious on Split after Gay Vote. BP NNews 090825.
Lutheran Renewal Leader Larry Christenson ‘Ashamed’ Over ELCA Vote. Charisma 090826.
Biskop:Fortsätt samtala om homosexualitet. Dagen 090908.

Läronämnden bejakar samkönat äktenskap. Flera biskopar i nämnden reserverar sig. Kyrkans Tidning 090826.

Statsvetare Magnus Hagevi: I den grupp som kan beskrivas som religiöst likgiltiga, de som inte har någon uppfattning om Bibeln är sann eller falsk och som fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan, är Socialdemokraterna det främsta alternativet i svensk politik. Stödet för Vänsterpartiet är starkast bland de som inte ber, inte går på religiösa möten, inte tillhör Svenska kyrkan och betraktar Bibeln som en vanlig bok. Dagen 090826.

Wejryd försvarar nya vigselordningen. "Det finns en tydlig majoritet i kyrkostyrelsen för förslaget." Dagen 090827.

Kyrkomötet stöder kyrkostyrelsens förslag om samkönade äktenskap. Att invänta att en konservativ minoritet ska ändra sig är lönlöst, säger Socialdemokraternas ordförande Olle Burell. Dagen 090828.

Biskop Martin Lind: Inget kan hindra beslut om ny vigselordning. Dagen 090828.
Kommentar: Inte ens Gud?

"Jesus är huvudet för sin kropp som är församlingen, och han styr sin församling. Men om nu församlingen eller kyrkan går in under regeringar och blir styrd av ett världsligt departement, då kallas detta i Bibeln för skökoväsen."
"En sköka i Bibeln är inte en allmän kvinna som är en horkvinna på gatan, det talar ju också Bibeln om och fördömmer. Men en horkvina i den andliga, bibliska betydelsen, är en kyrka eller församling som säger sig att vara Guds äkta hustru, men som på samma tid styrs av stat och världsliga regeringar."
(Aril Edvardsen i en predikan på sommerstevnet i Sarons Dal 1972.)

Norrmannen Olav Fykse Tveit kommer att leda Kyrkornas världsråd de närmaste åren. Kyrkans Tidning 090828.

Dödade sambo och dotter för 10 år sedan - nu är han antagen som prästkandidat. Dagen 090829.

AKF tar paus från kyrkodagar. Kyrkans Tidning 090901.

Stefan Pehrson: Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd satsar nu allt på att omtolka kärleken genom en annan tolkning av ordet kärlek än Bibelns. Världen idag 090904.

Siewert Öholm: Jonas Gardell turnerar i landets domkyrkor, medan OAS rörelsen inte tillåts hålla gudstjänster varken i Luleå eller i Caroli kyrka i Borås. Världen idag 090907.

Tunga namn kräver höjd kyrkoantikvarisk ersättning. Kyrkans Tidning 090908.

Nu är det helt klart att Eva Brunne blir ny Stockholmsbiskop. Dagen 090908.

För och emot samkönade vigslar. Både Frimodig kyrka och Socialdemokraterna ser äktenskapsfrågan som den viktigaste punkten, där Frimodig kyrka är mot samkönade äktenskap och Socialdemokraterna är för. Dagen 090909.

Tre biskopar; Ragnar Persenius, Esbjörn Hagberg och Hans Stiglund, tar tydlig ställning mot ett könsneutralt äktenskapsbegrepp i en gemensam reservation som också ledamot Curt Forsbring, Uppsala domkapitel, har undertecknat. Kyrkans Tidning 090910.

Lars Stjernkvist, före detta partisekreterare (s): Svenska kyrkan är inte ett samfund bland alla andra. Dagen 090910.

Stjernkvist (S) visar okunskap om kyrkorna. Dagen 090911.

Professor Eva Hamberg i intevju i Världen idag 090911: Kyrkan bör sluta vara styrd av politiska partier. Som det är nu blir Svenska kyrkan allt mindre kyrka och allt mer en ideburen organisation sm verkar för att främja de kristna idéerna, vilket går att läsa på kyrkans egen hemsida. Svenska kyrkan har lämnat kristenheten bakom sig, och det kommer inte att gå. Om utvecklingen fortsätter som nu kommer kyrkan att kollapsa.

Ärkebiskop Anders Wejryd säger nu att samkönade äktenskap är ”gott för kärleken”. Världen idag 090911.

Inflyttningsfest när biskop Caroline Krook invigde nya lokaler för Centrum för religionsdialog. Biskop Caroline Krook överlämnade en tryckstock för tibetanska böneflaggor. Kyrkans Tidning 090914.

Mångreligiös gudstjänst för riksdagen. Domprost Åke Bonnier leder gudstjänsten och deltagarna får lyssna till predikan av biskop Caroline Krook. Maynard Gerber, kantor i Judiska församlingen i Stockholm och imam Abd al Haqq Kielan läser texter. Kyrkans Tidning 090915.

Synen på Jesus, Bibeln och kyrkan skiljer kandidaterna åt. Dagen 090915.
Tabell: Så svarade nomineringsgrupperna. Frimodig kyrka är det enda partiet där alla kandidaterna uppger att Jesus uppenbarar Gud på ett unikt sätt och är den enda vägen till en relation med Gud. Bland socialdemokraterna, vänsterpartisterna och öppen kyrka anger ingen det alternativet. Dagen 090915.
Så svarade de enskilda kandidaterna. Dagen 090915.

Hbt-propaganda vid stiftssamling. Biskopens utbildningsdag i Växjö får hård kritik. Professor Jesper Svartvik drev tolkningar om homosexualitet som något acceptabelt, men han tog inte in motsatta tolkningar. Världen idag 090916.

Präst kan avkragas efter misshandel av sin son. Dagen 090916.

”Svenskhet” viktigare än Jesus för Sverigedemokraterna. Trygghet och tradition. Det är Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest och det främsta målet med deras kyrkoengagemang. Enligt förre flyktingprästen Håkan Sandvik nedprioriterar partiet den kristna bekännelsen. "Jag tror inte på Bibelns berättelse om skapelsen", säger SD:s andre vice ordförande som hoppas på att bli invald till Kyrkomötet. "De säger att de vill återvända till något gammalt och ser det svenska som mera värt. Men när det handlar om bekännelsen ska man inte rösta på Sverigedemokraterna", säger Håkan Sandvik som har granskat partiets kyrkopolitiska manifest. (Världen idag 090916).

Frimodig kyrka: Svenska kyrkan ska stå för äktenskapet mellan man och kvinna. Dagen 090917.

EFS vädjar till ledamöter: Skicka tillbaka frågan om vigselrätt till kyrkostyrelsen. Dagen 090917.

Annika Borg har skrivit en bok om Bibeln. Hon säger i en intervju i Dagen 090918: "Jag skulle önska att man umgicks med Bibeln mer respektlöst och vågade ifrågasätta mer. Och hon ger ett exempel, berättelsen om när Gud begär att Abraham ska offra Isak: "Det är en hemsk text som ställer vår bibelsyn och vad vi tycker är heligt på sin spets. För mig handlar texten om religiös fanatism och vad som händer när man förlorar fokus i blind lydnad, att man är beredd att offra något som man ser som heligt, nämligen ett barns liv. Gud kan aldrig bli viktigare än min medmänniska." Under studietiden bildade Annika Borg och en väninna Sällskapet för mycket oberoende Paulusstudier.
Kommentar: Annika Borg verkar inte alls förstå betydelsen av Bibelns innehåll. Var det respektlöst av Gud också att offra sin son Jesus för våra synders skull? Gud prövade Abrahams tro (och den höll) men den tro som Annika Borg representerar kommer aldrig att ge några gudsingripanden. Isak var en förebild på Jesus, men Isak behövde inte offras. Det var inte blind lydnad när Jesus blev offrad, det var Guds kärlek!

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Kyrkomötets behandling av det kristna äktenskapet och kyrkans vigselordning är ettt svek mot ekumeniken. Världen idag 090918.

”Bort med partipolitiken”. Prästen och politikern eniga om att Svenska kyrkan bör bli en fri kyrka. Världen idag 090918.

Söndag 6 september fick Wanja Lundby-Wedin hålla predikan i TV-gudstjänsten som sändes från Svenska kyrkan i Bryssel. Det var kyrkoherde Pelle Sundelin som bjudit in henne som gästpredikant. Hon bekänner sig som aktivt kristen. Men det är något som inte stämmer... Hon kan svära också. Peter Wolodarski: Värsta språket. DN 090920.

Helle Klein: Frimodig kyrka är reaktionära krafter. Helles blogg 090920.

Centern och Moderaterna kyrkovalets förlorare. Karin Perers, gruppledare för Centerpartiet i kyrkomötet: "Det är väldigt dystert. Jag är så dyster över att valdeltagandet minskar och att vi går tillbaka och över att mörkerkrafterna går så tydligt framåt." Med mörkerkrafter menar hon Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka. Kyrkans Tidning 090921.
Kommentar: Frimodig kyrka värnar mest av alla om att Svenska kyrkan ska stå för äktenskapet mellan man och kvinna. Tänk att det som Jesus också så starkt värnade om nu anses vara mörkerkrafter. Hur långt har inte avfallet gått i kristenheten! Svart har blivit vitt och vitt har blivit svart!

Frimodig kyrka ökade i stiften. "Jag tror att det har gått så bra för att vi har varit tydliga med att vi vill ha en Jesus-anpassad kyrka som ska stå på biblisk grund. Människor längtar efter det helt enkelt," kommenterar Jan-Anders Ekelund framgången. Kyrkans Tidning 090921.

Många smågrupper framåt på stiftsnivå. Se tabell över stiften. Kyrkans Tidning 090921.

Bertil Gärtner var visionären som oförtrutet arbetade för att Svenska kyrkan skulle återvända till Bibeln som rättesnöre för lära och liv. Dagen 090921.

Stig Walldin: Wejryd borde lyssna på Gud, inte på lobbyn. Den förre ärkebiskopen KG Hammar började raseringen av tilltron till Bibeln. Han sade ju bland annat att mycket ”ur Bibeln borde hänvisas till historiens skräpkammare”. Den nuvarande ärkebiskopen, Anders Wejryd, fortsätter raseringen. Världen idag 090921.

Eva Fjellander: Svenska kyrkan borde lägga kraften på att predika evangelium. Dagen 090923.

Glädje i Frimodig kyrka. Partiet gick starkt framåt men kyrkomötets majoritet orubbad. Världen idag 090923.

Äktenskapsfrågan i fokus när kyrkomötet öppnades. Ärkebiskopen tror inte den kommer debatteras lika länge som kvinnoprästfrågan. Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark: "Äktenskapsfrågan är en generationsfråga." Wejryd nickade instämmande till det. Dagen 090923.
Kommentar: Wejryd & Co har fel. Den är en andlig trovärdighetsfråga. Den skiljer "vetet och agnarna" åt. Den har med det stora avfallet som omtalas i 2 Tess. 2:3 att göra.

Präst anmäld för sexskvaller. Dagen 090924.

Hammar försvarade samkönat äktenskap på mässan. Kyrkans Tidning 090925.

Göran Åkesson: Befria Svenska kyrkan! Hur kan man nedkalla Guds välsignelse över något han inte har välsignat, och som går stick i stäv med Bibeln? Kyrkostyrelsen och läro­nämnden tror sig veta vad Gud säger, men refererar inte till ett enda bibelord som underlag för sitt ställningstagande. Vilket högmod att sätta sig över Gud! Världen idag 090928.

Censur av satansaffisch grundlagsbrott. Linköpings kommun bröt mot grundlagen när en affisch med en satansfigur som bajsade på Jesus huvud censurerades. Det konstaterar Justitieombudsmannen i ett beslut. Kyrkans Tidning 090929.  Dagen 090930.
Kommentar: Vidrigt att svensk lag tillåter detta.

Gudstjänstutskottet säger ja till kyrkostyrelsens förslag om vigsel och äktenskap för par av samma kön. Men utskottet är inte enigt. Kyrkans Tidning 090929.  Dagen 090930.

Birger Schlaug: En politiskt korrekt gud är inte Gud. "I demokratins namn ska man kunna bestämma vad Gud tycker. Det är naturligtvis befängt." Dagen 090929.

Jan Brunnegård: Svenska kyrkan som var statskyrka och blev kommunal folkkyrka levererar det folket vill ha för en ringa penning. Därtill är den landets största arrangör av konserter och är bra på en del annat också som diakoni och körverksamhet. Men då denna kyrka inbjuder till bibelstudier, kvällsandakter och retreater för att främja det andliga livet - då blir det glest i bänkarna. Dagen 090930.

Fyra av gudstjänstutskottets 15 ledamöter reserverar sig mot betänkandet. En av dessa, Anna-Sara Walldén (c), säger: "Jag kan inte hitta stöd i Bibeln för att Gud ska ha instiftat äktenskapet för enkönade."

Jonas Nilsson: Svenskt samvetsproblem belyst i nya vigselordningar. Dagen 091007.

Begravningsgäster fick ursäkt för berusad präst. Dagen 091007.
Full begravningspräst avkragas. Dagen 091202.
Berusad präst överklagar avkragning. Dagen 100115.

Bo Lenells: En motivering till gudstjänstutskottets beslut var att ”det är ont om bibeltexter som ger grunden för det traditionella äktenskapet”. Med all respekt måste jag då fråga hur dessa män och kvinnor läser Bibeln. Skulle ändå Kyrkomötet stå fast vid att ”det är ont om bibeltexter” som talar för det traditionella äktenskapet, vad skall man då säga om samkönade äktenskap? Vilken grund finner man i Bibeln för ett sådant steg? Hemmets Vän 091008.

Vem kan axla biskop Bertil Gärtners mantel? Biskop Bertil Gärtner hade en särställning som högkyrklighetens "egen" biskop. De sammanhang i Svenska kyrkan som relaterade till honom letar nu en biskop som kan axla hans mantel. Står en sådan alls att finna bland Svenska kyrkans biskopar? Dagen 091008.

Därför tror Ulf Ekman inte på kvinnliga föreståndare. För att hitta kvinnliga föreståndare i Bibeln får man vrida på bibelorden, menade Ekman. Teologisk ärlighet kräver att man inte hoppar över svåra bibelord. Om man anser att de är tidsbundna, varför är just de tidsbundna? Det finns en fara att hamna i en relativistisk bibelsyn, ansåg han. "Jag tror självklart att kvinnor kan förkunna och att kvinnor ska vara med i samhällets alla funktioner, men vad det gäller församlingen så ser jag inte någon kvinnlig föreståndare i Bibeln eller någon uppmaning till det, och det tror jag man måste ta hänsyn till teologiskt." Dagen 091008. Världen idag 091008.
Pelle Hörnmark: Kvinnorna i pingströrelsen behöver inte vara oroliga - vi är på rätt väg. Han vill inte säga att Ulf Ekman har fel, däremot slår han fast att det går en skiljelinje mellan deras tankar kring detta. Den stora delen av kristenheten i världen står där Ekman. Dagen 091014.
Ulf Ekman: Det är ingen jämställdhetsfråga - utan en teologisk fråga. Mitt sikte är inställt på hur vi ser på skriften. Och däri tycker jag inte att det är självklart att kvinnliga föreståndare är en möjlighet, snarare tvärtom. Vi måste ta skriften på allvar, även när det svider eller är obekvämt. Dagen 091014.
Per-Anders Grunnan: Att inte ha kvinnor främst vid fronten är Guds omsorg. Dagen 091021.

Claes-Göran Bergstrand: Allvarligt att Svenska kyrkan har svängt i vigselfrågan. ...risken är stor att vi överskrider en andlig gräns då Guds beskydd och välsignelse kan komma att dras undan från Sverige. Dagen 091014.

Hans Patring: Var rädd om och slå vakt om äktenskapet. Dagen 091014.

Här begravs den populäre biskopen Bertil Gärtner. Dagen 091014.

Präst dömd för fikonsnatteri. Dagens Nyheter 091016.

Thomas Bodström (s) blir kyrkopolitiker. Thomas Bodström har nyligen varit i blåsväder för att han ägnar för mycket tid åt sin advokatfirma och inte hinner med sitt riksdagsuppdrag. Enligt tv-prgrammet Kalla Fakta har han flera gånger varit frånvarande vid omröstningar i riksdagen. Kyrkans Tidning 091016.

Lettland kommer inte att gå med i Borgågemenskapen om Svenska kyrkan röstar för att viga homosexuella par. Dagen 091016.

Kyrkomötets ekumenikutskott kritiserar Kyrkostyrelsens förslag om samkönade äktenskap och vigslar för att inte räknat in de ekumeniska relationerna, men ger ändå grönt ljus. Världen idag 091019.

Karl-Gunnar Svensson och Lennart Sacrédeus vädjar för ekumenikens skull: Vänta till 2012 med att ta beslut i äktenskapsfrågan. Dagen 091020.

Partigrupperna splittrade om kyrkvigsel för homosexuella. Förslaget att införa kyrklig vigsel för homosexuella kommer att gå igenom, men flera av nomineringsgrupperna är splittrade, bland annat moderater och centerpartister. Dagen 091020.

Elisabeth Sandlund: Det förestående kyrkomötesbeslutet i äktenskapsfrågan leder till splittring. Dagen 091020.

Präst blev kär i intagen - prickas av domkapitlet. Dagen 091019.

Präst smet från trafikolycka, med flera förseelser – riskerar avkragning. Dagen 091020.

Handikappad präst kan bli uppsagd. Dagen 091020.

22 Oktober 2009 - Kyrkomötet sa ja till vigsel av homosexuella i kyrkan.
176 röstade ja, 62 nej och 11 ledamöter avstod att rösta.
Anders Wejryd lovar att beslutet inte kommer att tvinga präster till att viga samkönade par mot sin vilja.
Anders Wejryd: "Det är klart att det här anstränger en del relationer." Kommentar: Allra mest kommer beslutet att anstränga relationen med Gud Fader i himmelen.
En av de vigselförättare som kommer att vägra utföra vigsel av samkönade par är biskopen i Karlstad, Esbjörn Hagberg.
Både Wejryd och Hagberg är överrens om att det stora beslutet togs redan 2005, när Svenska kyrkan valde att välsigna partnerskap. Kommentar: Det är helt rätt, beslutet idag är en konsekvens av det beslutet.
Esbjörn Hagberg pekade på en, enligt honom, väsentlig skillnad. "Då var vi eniga. Det är vi inte nu." Kommentar: Därför har Esbjörn Hagberg också skuld till beslutet idag. Han gjorde inget för att stoppa utvecklingen den gången.
Dagen 091022.
Se hela sammanhanget på www.tidenstecken.se/svky2.htm

Prästens grova ordval upprör biskop. Dag Sandahls ordval upprör biskopen. Dagens Nyheter 091023.
Så reagerar bloggvärlden på Sandahls ”vulgära” uttalande. Dagen 091026.
Dag Sandahl: Jag tänker inte samtala med biskopen. Dagen 091027.
Dag Sandahl i nytt blåsväder. Den här gången är det en flyttad ljusstake som väcker debatt. Dagen 091028.

Karlsborgs präster är överens: Vi viger inte homosexuella. Aftonbladet 091023.

Bitte Assarmo: Jag känner sorg när jag märker hur Svenska kyrkan fjärmar sig alltmer från Guds ord. Den politiska agendan förpassar Jesu läror till en plats i periferin. Världen idag 091026.

Henric Staxäng: En gång var Bibeln en helig skrift – också för Svenska kyrkans ledning. År 1951 skrev samtliga biskopar i Svenska kyrkan ett öppet brev till samtliga präster – ”Ett brev i en folkets livsfråga” – med anledning av den då pågående sexualdebatten. De skrev: ”Den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud.” Ytterligare ett citat när det gäller äktenskapets helgd: ”Men lika litet som den myckna lögnaktighet kan förmå kyrkan att pruta av på sanningskravet, lika litet får tidens sexuella slapphet komma kyrkan att sväva på målet, när kyrkan håller all sexuell förbindelse före och utanför äktenskapet för synd mot både Gud och nästan”. Ja, år 1951 räknade kyrkans ledning med Bibeln som en helig skrift. Ska man tro på en Gud och på en skrift man anser helig, då ska man också göra det. Allt annat blir fånigt”. Världen idag 091026.
Kommentar. Bibeln kallar denna förändring bland de kristna för det stora avfallet som förebådar Antikrist framträdande (2 Tess. 2:3). Laglöshetens hemlighet (the mystery of iniquity) är verksam i bland annat Svenska kyrkan med full kraft.

Humanister: Varför lyder inte Svenska kyrkan Bibeln? Dagen 091026.

Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson, väljer att lämna Svenska kyrkan i protest. Han gör det efter kyrkomötets beslut att viga homosexuella och menar att Svenska kyrkan "motarbetar den bibliska och klassiskt kristna tron". Dagen 091026.
Stefan Gustavsson skriver: Beslutet om en ny äktenskapsteologi vid kyrkomötet bekräftar att Svenska Kyrkan som helhet väljer denna nya väg. Evangeliet predikas inte till befrielse från synd, utan används för att bejaka synd. Jag har svårt att se det på annat sätt än att Svenska Kyrkans nya teologi innebär att man, för att använda Paulus ord, blir ”fiender till Kristi kors” (Fil 3). Istället för att leda människor in i sanningen och fram till Kristus vilseleds människor. Läs mer på Stefan Gustavssons blogg.

Erik Wiberg: Kyrkomötet tog ett fatalt beslut. Svenska kyrkan har då, som första kyrka i världen, gått in för att välsigna och stadfästa ett samkönat äktenskap. Man kommer alltså att välsigna det som Gud uttryckligen förbjuder. Världen idag 091028.

Anglikansk kritik mot homovigslar. "tvecklingen är uppenbart i strid med vår teologi och praxis", säger Church of England’s ärkebiskop, dr Rowan Williams, genom sin presstalesman. Världen idag 091028.

Lutherska världsförbundet ber anabaptisterna om förlåtelse. Kyrkans Tidning 091028.

Håkan Englund (pastor i Metodistkyrkan): Kan det verkligen bli ett nytt kyrkosamfund nu? 28 baptisters åsikt i en viktig fråga som bland annat berör hur vi ser på ämbetet hotar att stjälpa hela arbetet för en gemensam kyrka. Dagen 091030.

Majoritet av ”icke-politikerna” vid kyrkomötet röstade ja till homovigslar. Dagen 091030.

Laestadianer i Norrbotten överväger att lämna Svenska kyrkan. Den utlösande faktorn är kyrkomötets beslut att öppna äktenskapet för samkönade par. Dagen 091102.   Världen idag 091102.

Tuulikki Koivunen Bylund blir Härnösands stifts första kvinnliga biskop. Hon anser sig ha fått den bästa av mentorer: KG Hammar. Kyrkans Tidning 091105.

Präst som drack öl på konfirmandresan riskerar mista jobbet. Kyrkans Tidning 091105.

Pensionerade prästen Sverker Tronêt vill bli avkragad på grund av kyrkomötets beslut om ny vigselordning. Dagen 091105.
Tronêt är känd för sin hängivenhet för den ockulta profetissan Vassula Rydén. Dagen 041004.

Nyandlig välsignelse tar steget in i kyrkorummet. Prästen Louise Linder är arrangerande präst. Nyligen var en grupp svenska präster och psykoterapeuter i Indien för att lära sig att bli en "givare" av Oneness blessing. Oneness blessing kallas också Deeksha och beskrivs som en energiöverföring. Louise Linder: " Är du en troende muslim så blir du en ännu mer troende muslim när du genomgått den här processen." Dagen 091105.
Lars Johansson avfärdar tanken att rörelsen inte skulle ha religiösa anspråk. Om man har varit i Indien och fått den här utbildningen och blivit initierad i sammanhanget så har man varit vid ett tempel som är dedikerat till Oneness blessing. Huvudgurun där heter Sri Bagavan. Han har inga dåliga anspråk. Han menar att människor som mottar välsignelsen kommer att förändras och få övernaturliga förmågor. Om 60 000 människor tagit emot detta år 2012 så kommer vi dessutom att gå in i en ny tidsålder som innebär en förvandling av inte bara människan utan hela världen. Dagen 091105.
Nattvard och Oneness-välsignelse samsades på mässan. Europas första Onenessmässa hölls i går i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Drygt 250 personer deltog. Per Henriksson, aktiv i Allhelgonakyrkan: "Sedan urminnes tider har människan sökt det förlorade paradiset. Det har färgats av otaliga religiösa uttryck som himmelriket, nirvana, eller de saliga ängderna. Ett universum där lidandet upphört och där det är ett tillstånd av kärlek som övergår vår fattningsförmåga. Olika religiösa traditioner har gett oss verktyg att nå dit genom meditation, riter och initiationer." Dagen 091106.

EFS missionsföreståndare prioriterar en biskopsvigning i Tanzania framför den svenska. Dagen 091106.

Pingst FFS: Vi känner ingen större glädje i biskopsvigningen.
Katolska kyrkan: Den här gången gjorde vi en markering och valde att inte ha någon av representant med, eftersom en av biskoparna lever i ett homosexuellt förhållande.
Dagen 091106.

Blivande biskop Brunne har redan skapat historia. På söndag vigs Sveriges första öppet homosexuella präst Eva Brunne till Stockholms nya biskop. Brunne: Det finns en risk att en präst åsikter (till att viga samkönade äktenskap) kan ha betydelse vid en eventuell anställningsintervju. Dagen 091106.

Förre ärkebiskopen protesterar mot ny vigselordning. Biskoparna Gunnar Weman och Björn Fjärstedt protesterar mot kyrkomötets beslut om ny vigselordning. Det är inte förenligt med kyrkans heliga skrifter, säger de två i ett gemensamt uttalande. Dagen 091106.

Nästan var femte präst, 18 procent, i Göteborgs församlingar säger nej till att viga homosexuella. Dagens Nyheter 091107.

Kyrkoherde Karl-Erik Tysk i polemik med biskop Lennart Koskinen: Koskinen har fel om äktenskapet. Det går inte att jämföra frågan om homoäktenskap med frågan om kvinnors prästvigning, slaveriets avskaffande eller dödsstraffets vara eller inte vara. Att äktenskapet inte gäller parrelationer vilka som helst är också helt klar. Det gäller förhållandet mellan man och kvinna. Dagen 091107.

Historisk biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Idag vigdes Eva Brunne och Tuulikki Koivunen Bylund till biskopar för Stockholm respektive Härnösands stift. Dagen 091108.

Eva Brunne biskopsvigd. Hon blir därmed den första biskopen i världen som är öppet lesbisk. Eva Brunne lever i välsignat registrerat partnerskap med Gunilla Lindén och de två har en son. Tuulikki Koivunen Bylund, som gick tillsammans med Eva Brunne i Prideparaden i somras, var den som 1998 bjöd in Elisabeth Ohlson-Wallin med utställningen Ecce Homo till Uppsala domkyrka. qx.se 091108.

Ingemar Svenungsson: Kyrkomötet bryter mot Jesu undervisning. I missionsbefallningen sade ju vår Frälsare: ”... lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” Det beslut som kyrkomötet fattat innebär att man på ett flag­rant sätt bryter mot Jesu egen undervisning och den äktenskapssyn som den kristna kyrkan alltid haft. Världen idag 091109.

69 procent av prästerna i Göteborgs stad säger ja till att viga samkönade par. Bara 18 procent säger nej. 13 procent är tveksamma. Kyrkans Tidning 091109.

Baltiska biskopar anklagar Svenska kyrkan för splittring. "Vi uttrycker vår djupaste oro gentemot de moderna tendenser som försvagar gemenskapen mellan kristna och orsakar splittring i och mellan kyrkor" skriver biskoparna i de evangelisk-lutherska kyrkorna i Estland, Lettland och Litauen i ett gemensamt uttalande. De baltiska biskoparna skriver att homosexualitet är oförenligt med "Kristi lärljungeskap" och att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Dagen 091110.

Helene Sturefelt, präst i Karlskrona, skrev en insändare om islam i lokaltidningen efter att ha mött muslimer som hotats efter att ha konverterat. "Islam har ett helt annat innehåll än kristendomen, frågan om innehåll är berättigad", skrev hon bland annat och fick mothugg av prästkolleger. Men pingstpastorn tycker hon är modig. Dagen 091110.

Kyrkomötesledamot i Folkpartister i svenska kyrkan (FiSK) köpte sex av minderårig. Partiet uppmanar honom nu att lämna sina uppdrag. Åke Blomqvist är också kommunalråd i Huddinge. Dagen 091110.  Kyrkans Tidning 091110.
Sexfällda politikern avgår. Dagens Nyheter 091110.

Debattören, frilandsskribenten och bloggaren Camilla Grepe anmälde en skola till Skolverket för att en elev läst trosbekännelsen i ett rollspel. Dagen 091110.
Kommentar: Har inte bloggaren Camilla Grepe värre saker att oroa sig för ifall hon kollar vad som händer på i samhället?

Kvinnor ifrågasätter också kvinnliga ledare i kyrkan. Kyrkohistorien känner inte heller till någon ordning med kvinnliga församlingsledare, annat än i heretiska sammanhang. Dagen 091111.

Dömd präst får behålla sitt ämbete. Prästen Roger Jarnehall som dömts för trafikbrott får behålla sitt prästämbete. Dock klandrar domkapitlet honom. Dagen 091111.

Nya vigselordningen firas med regnbågsmässa i Sofia kyrka i Stockholm. Dagen 091114.

Kenyansk ”chock” över biskopsvigning. Biskopsvigningen av Eva Brunne har väckt starka reaktioner i den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, vars högsta ledning skriver att de är "chockerade" över att en öppet homosexuell kvinna tillåts bli biskop i Svenska kyrkan. De skriver: "Vi fördömer på det starkast tänkbara sätt som det är möjligt denna olyckliga och obibliska utveckling som pågår i en kyrka som bär samma namn som den store reformatorn Martin Luther". Dagen 091118.
Evangelisk-lutherska kyrkans i Kenya uttalande om den avfallna kyrkan.

Pingstvännen som vill förändra Svenska kyrkan. Conny Brännberg, invald i kyrkofullmäktige, ser inga motsättningar med sitt nya uppdrag. Dagen 091119.

Inomkyrkliga rörelsen ELM-BV i bryderier efter Svenska kyrkans beslut om homovigslar. Dagen 091120.

Präst i Jämtlands län drack alkohol bland konfirmander. Aftonbladet 091121.

Fotografen Elisbeth Ohlson Wallin har fått årets Hedeniuspris av förbundet Humanisterna. Flera av fotografens utställningar har visats i kyrkor. Just nu ställer Elisabeth Ohlson Wallin ut bilder i bland annat Linköpings domkyrka. Kyrkans Tidning 091123.

Fler än hälften av landets församlingar måste spara för att få ihop budgeten nästa år. Dagens Nyheter 091125.

En präst i Göteborgstrakten har tilldelats en skriftlig erinran för att ha varit allt för närgången mot en 25 - årig kvinna som sökt sig till honom för själavårdssamtal. Göteborgs-Posten 091127.

Lars B Stenström - känd präst går från S till KD. Dagen 091127.

Missionsprovinsen har valt ny biskop - Roland Gustafsson, Halmstad, för närvarande missionsdirektor i Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner. Dagen 091129.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Estland oroas över Svenska kyrkans beslut. Dagen 091130.

Thomas Österberg: Närmanden och splittring på samma gång i kristenheten. Evangeliet har plötsligt blivit reducerat från det gudomligt och övernaturligt givna till en mänsklig historia som på sin höjd kan ge ett och annat visdomsord, men som är dränerad på sin livgivande kraft och sin auktoritet som överordnad vägvisare. Dagen 091201.

Delade meningar om Jesusmanifestationen.
Ordföranden Lennart Möller: Låt oss som sitter i ledningsgruppen avgöra. Jesusmanifestationen är en aktion för något, det vill säga att Jesus är vägen, inte en väg bland andra till Gud. Detta är vår enda teologiska definition.
Stanley Sjöberg: Om Eva Brunne skulle medverka så skulle jag gå i protest och försöka få hela den bibeltroende delen av kristenheten att avstå från Jesusmanifestationen. Hon är en av de tydligaste förnekarna av Jesu gudom. Dagen 091201.
Biskop Eva Brunne: Stiftet är neutralt inför manifestationen. Dagen 091201.

Missionsprovinsen fick biskop efter tufft förhör. Roland Gustafsson: "Jag blev förhörd i två timmar i olika teologiska frågor."
Varför är missionsprovinsen viktig? "Svenska kyrkan har förändrats de senaste åren, tro och förtröstan på Guds ord har fått ge vika för det politisk-korrekta tänkandet. Jag ser Missionsprovinsen som en liten räddningsbåt eller livboj som står till förfogande för Guds folks överlevnad i Sverige - om politiskt engagemang ska styra kyrkan är det förödande!" Dagen 091201.

Rekordstort medlemsras för Svenska kyrkan. Omkring 70 000 personer har begärt utträde det senaste året. Dagen 091202.   Världen idag 091202.

Carl Bildt blir kyrkopolitiker. Han kryssades förbi 23 namn och blev invald i kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonoras församling på Östermalm i Stockholm. Dagen 091201.

Lars Ohly predikar i Sofia kyrka. Temat för mässan, under vilken Ohly predikar, är "Ateist i advent". Bakom arrangemanget står bland andra Helle Klein. Dagen 091204.

SEB: Fondpengar går till fel ändamål. Ärkebiskopens kansli får skarp kritik för att medel från Johan Meijers fond inte går till ”sann kristendoms förkovran”. Dagen 091204.
Anders Wejryd ställs till svars för hur 484 000 kronor används. Dagen 091204.
Ärkebiskopen svarar på bankens kritik: "En del av betalningarna har varit på gränsen, det kan jag tycka. Men de flesta går att motivera utifrån den kristna tron." Dagen 091209.
Banken SEB: Ärkebiskopens svar om stiftelsepengar räcker inte. Dagen 091221.

Pensionerade Visbybiskopen Biörn Fjärstedt: Ärkebiskopen borde avgå. För att få en förändring behöver den neoliberala teologin och ledningen bytas ut. Detta gäller det centrala kyrkokansliet i Uppsala, större delen av kyrkostyrelsen och övriga som drivit på utvecklingen, säger han. Dagen 091209.
Förre Visbybiskopen Biörn Fjärstedt: De personer i ledande kyrklig ställning som var med om att säga ja till vigsel av samkönade par, borde bytas ut. Kyrkans Tidning 091210.

Ärkebiskopen har starkt stöd bland kyrkoherdarna. 65 procent är nöjda med det arbete Anders Wejryd uträttat i sin roll som ärkebiskop, och 26,8 procent av dem är mycket nöjda. 14,1 procent anser dock att det kunde varit bättre och 9,9 procent är mycket missnöjd. Dagen 091210.

Evangeliska kyrkan i Bratislava i Slovakien upprörs över kyrkomötets beslut att tillåta homosexuella par att gifta sig i Svenska kyrkan. De slovakiska biskoparna hänvisar till ett antal ställen i Bibeln för att visa att äktenskap är menat att ingås mellan man och kvinna. Kyrkans Tidning 091211.

Carl-Erik Sahlberg, Christian Braw och Bengt Holmberg: Den lokala ekumeniken krackelerar. Dagen 091213.

Kyrkherde emeritus Anders Brogren har anmält biskop Sven Thidevall till Svenska kyrkans ansvarsnämnd. Thidevall har utnyttjat sin position för att kränka en underställd när han tidigare i veckan hade ett tillsynssamtal med komminister Dag Sandahl, menar Brogren. Dagen 091212.

David Termén: De valde olika vägar men nådde samma mål. K G Hammar har klart visat att han inte tillmäter Bibeln större vikt än exempelvis Dag Hammarskjölds Vägmärken. Anders Wejryd använder en annan metod: att argumentera utifrån Skriften, men tolkar den enligt det han och hans meningsfränder uppfattar som det övergripande kärleksbudskapet, utan att beakta kärleksbegreppets bibliska struktur, eller andra sidor av Guds väsen. I stället för att – som en sann herde och vägröjare i Kristi kyrka – hävda en hållbar nytestamentlig teologi, följer han en aktuell trend i tiden. Världen idag 091214.

Medieuppmärksamhet kring Tuulikki Koivunen Bylunds nya biskopsvapen. Kyrkans Tidning 091214.

Våld, fylla och sex. Här är prästerna som bryter mot kyrkans regler – och lagen. De ska tjäna Gud och leda sin församling. Men de super, slåss och har sex med konfirmanderna. Aftonbladet 091214.
”Skandal att kyrkan inte lämnar över till polisen”. Aftonbladet 981214.

Präst verksam i Halland anhölls misstänkt för våldtäkt mot barn. Dagens Nyheter 091216.
Bevisning höll inte mot präst misstänkt för barnsexbrott. Dagen 100114.
Oskyldig präst får pengarKyrkans Tidning 110125.

Berusad diakon i Bohuslän förlorar behörighet. Dagen 091217. Kyrkans Tidning 091218.

Två kyrkvärdar i en församling i södra Skåne har anmält sin komminister till domkapitlet i Lunds stift för trakasserier. Dagen 091222.

Stig Ekelund, kyrkoherde em: Ingen gitter höra på vår hemsnickrade religion. Dagen 091222.

Gunnar Johansson: Låt oss inte styras av falska profeter i vår tid. Jonas Gardell skriver bland annat: "Det krävs inget offer för att göra dig syndfri i Guds ögon, det enda som krävs är att du tror på Guds kärlek till dig. Du som fått höra att du är oren i Guds ögon och inte värdig att få möta honom: Du är inte oren, du är ren. Detta är Jesus eget budskap. Och det går över huvud taget inte att få ihop med kristendomens idé om att Jesus dog för våra synder." Detta påstående angående Jesus och hans försoning, är ett direkt angrepp på den lära som NT framställer om Jesus och hans försoningsdöd på korset.

Oro inför kyrksammanslagning. När elva kyrkor blir fyra på Hisingen kan teologiskt konservativa församlingar komma i kläm. Dagen 091229.
”Det ska finnas möjlighet för en teologisk bredd”. Dagen 091229.

Flicka trakasserades av kyrkokörledare. En 28-årig körledare i Svenska kyrkan Härnösand har dömts till 40 dagsböter efter att ha kränkt en 12-årig flicka sexuellt via internet och telefon. Kyrkans Tidning 091229.

Nosaby församling i Kristianstad riskerar vite för dålig arbetsmiljö. Kyrkans Tidning 091229.

En kraftig majoritet av kyrkoherdarna är missnöjda med Svenska kyrkans valsystem, och anser att det bör bytas ut. Dagen 100105.

Kyrkan räknar med miljontapp på tio år. En miljon färre medlemmar och minst en miljard kronor mindre att röra sig med varje år. Det är verkligheten för Svenska kyrkan år 2020, om kyrkokansliets nya medlemsprognos slår in.Om tio år kommer svenska kyrkan att ha sex miljoner medlemmar i stället för dagens sju miljoner. Erika Brundin, planeringschef på Svenska kyrkan: Det är inget katastrofscenario, det är inte ragnarök som väntar. Kyrkans Tidning 100107.
Kommentar: Katastrofen har redan skett. Den kristna tron i kyrkan är redan så urvattnad så att denna miljon som lämnar kyrkan har redan gjort det trosmässigt. Det är bara deras pengar som fortfarande strömmar in.
Allan Karlsson gör denna kommentar: Förtappade själar vet inte kyrkan vad det är därför att de predikar sällan eller aldrig om synden som vi är utsatta för och behöver frälsas ifrån.

Mindre kullar och färre dop börjar snart märkas. Ungas svaga anknytning till Svenska kyrkan skulle kunna göra att ännu fler lämnar den, säger Jonas Bromander, analys­chef på Kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkans Tidning 100107.
En miljon väntas lämna kyrkan fram till år 2020. Dagens Nyheter 100109.

Dopskrift av Margareta Melin väcker debatt i stiften. Ett förslag till dopordning har blivit ett ärende för domkapitlet i Luleå stift. Materialet kommer från ett musikförlag och är inte godkänt av Svenska kyrkan. Margareta Melin vänder sig mot den klassiska synen att det är genom dopet som barnet blir del av Guds gemenskap, att det är dopet som gör att barnet kan gå från mörker till ljus. Kyrkans Tidning 110107.

Flera församlingar har köpt författaren Margareta Melins nya dopmaterial. Orsa församling är en av dem. Kyrkans Tidning 110107.

Anders Ahlberg - Kyrkans tidnings nye chefredaktör. Han har kallat sig agnostiker, men anser sig vara kristen. Han säger sig dela Jonas Gardells uppfattning om Gud, som straffande och hotande klanhövding i GT. Han är stolt över beslutet om samkönade äktenskap som nyligen togs och anser att det är kyrkans uppgift att anpassa sin teologi efter samhället. Att bokstavstolka Bibeln är en återvänsgränd, anser han. Dagen 100112.

David Termén: Vad Svenska kyrkan bör prioritera. Nu fördunklas eller förnekas syndens realitet även i kyrkliga kretsar. Det visar det stora intresset för Kay Pollaks och Jonas Gardells tankar. Den sistnämndes bok om Jesus studeras ivrigt i många kyrkliga bibelstudiegrupper. Många får lära sig mer om Gardells syn än om de bibliska skrifter som han på sitt eget vis studerat och tolkat. Ärkebiskopen och andra kyrkliga koryféer har lagt ner större energi på klimatfrågan och andra frågor av allmän och politisk karaktär än på att främja och fördjupa kunskapen om den heliga Skrift och kyrkans bekännelse. Dagen 100113.

Avkragad präst överklagar. Den präst som uppträdde berusad på en begravning i höstas och därefter förlorade rätten att utöva prästämbetet, överklagar stiftets beslut hos överklagandenämnden. Kyrkans Tidning 100115.

Bengt Lif : Bibel 2000, en förrädisk bok som inte bör firas. I Bibel 2000 rättar man bland annat Jesus och menar att han har fel när han citerar Gamla testamentet. Bibel 2000 har två gudar: en med litet h i herren när det gäller Jesus och en med stort H i Herren när det gäller Gud. Världen idag 100120.

Avstängd präst får sin behörighet tillbaka. Det var sommaren 2006 som den manlige prästen förklarades obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst. Beslutet föranleddes bland annat av att han ansågs ha alkoholproblem och använde ett vulgärt och oanständigt språk i sitt möte med konfirmander. Dagen 100125.
Inget straff för öldrickande konfirmationspräst. Dagen 100210.

Biskopen sjukskriven efter ett hetsigt gräl som övergick i handgemäng på biskopens kontor i onsdags. Dagens Nyheter 100205.
Dag Sandahl ger sig in i biskopsbråket i Växjö. Dagen 100209.
Biskopen Sven Thidevall i Växjö stift är inte välkommen på kansliet. Dagen 100210.
Dag Sandahl får kritik för uttalande om Växjöbiskopen. Dagen 100211.
Krav på snabb lösning av konflikt i Växjö stift. Dagen 100211.
Biskopen slutar sin tjänst. Dagen 100215.    Dagens Nyheter 100215.    Dagen 100217.
Anders Wejryd: Starkt av biskopen att avgå. Dagen 100216.
En unik situation för Svenska kyrkan. Dagen 100217.
Förundersökning mot Thidevall läggs ner. Dagen 100217.
Domprosten Jan-Olof Johansson, en rutinerad inhoppare tar över efter Thidevall. Dagen 100217.
Medlande biskopen Ragnar Persenuis om konflikten i Växjö stift: Läget var ohållbart. Dagen 100218.
Biskopsbråket: ”Jag satte ned foten”. Hon menar också att hot och trakasserier från Sven Thidevall hörde till arbetsklimatet. Han lade sig också i alla delar av arbetet: "Jag tror att han hade svårt att hitta sin roll som biskop." Dagen 100218.
Flera namn aktuella efter Thidevall i Växjö. ”Lagom” biskop är Sandahls tips. Världen idag 100219.

Moderat kyrkopolitiker från Stockholm åtalas för grovt barnpornografibrott. Dagen 100130.

EFS-präster oroar sig för sin framtid. Hur kommer EFS att agera om präster väljer att avsäga sig sitt ämbete inom Svenska kyrkan? Dagen 100209.

"Gudstjänstkris i Svenska kyrkan". Biskop Hans-Erik Nordin, Strängnäs: Jag tror det är möjligt att ha politiska partier i kyrkan, men det är ingen lycklig lösning. Systemet vittrar redan. Allvarligare är att gudstjänstlivet håller på att kollapsa på vissa ställen; varken anställda eller förtroendevalda går i kyrkan och bara några få personer syns i kyrkbänkarna. Världen idag 100209.

Martin Lind har bjudit på mat och dryck för 278 000 kronor. "Martin Linds representerar framför allt genom att öppna biskopsgården för gäster där de bjuds på god mat, ofta också vin. Biskopen är känd för att njuta av både och", skriver Östgötacorrespondenten. Kyrkans Tidning 100211.
Linköpings stift får kritik av revisorer. När Linköpings stift har representationsmiddagar står ofta samma personer på gästlistorna. Nu får stiftet kritik för att bryta sin egen representationspolicy. Men stiftsledningen tycker inte att kritiken är berättigad. Kyrkans Tidning 100329.

Sensus inför ett tredje kön. Studieförbundet Sensus, med nära anknytning till Svenska kyrkan, meddelade för ett par veckor sedan att man använder tre personbetecknande pronomen i tredje person singular: hon, han och hen. Hen är könsneutralt, varken man eller kvinna eller båda på en gång. Den som söker jobb hos Sensus kan välja att registrera sig som hen. Svenska Dagbladet 100215.
Det nyskapade könsneutrala pronomen ”hen”, är hämtat från queerteorin, som ibland används inom HBT-rörelsen av personer med genderöverskridande identitet.Bakgrunden är den ”Inkluderingspolicy” som Sensus antagit. Kyrkans Tidning 100214.
Följande organisationer med anknytning till Svenska kyrkan är medlemmar i Sensus: Abetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse Credo, EFS, Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, Kvinnor för mission, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Kyrkomusikernas Riksförbund, Sigtunastiftelsen, Stiftelsen Sverige och Kristen Tro, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans församlingsförbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Unga, Sveriges Kyrkosångsförbund.
Kommentar: Har Svenska kyrkan anammat queer-filosofin? Det ser så ut." Och Gud skapade människan till Sin avbild, till Guds avbild skapade Han henne, till man och kvinna skapade Han dem." (1 Mos. 1:27). Könet "hen" är inte Guds avbild. Det är uppenbart att studieförbundet Sensus behöver gå på utbildning. De kan börja med att studera artikeln "Till Man och Kvinna skapade Han dem, till Guds Avbild."
Vänsterpartiet och kyrkliga studieförbundet Sensus vill införa ett tredje kön – hen. Sensus består av ett stort antal medlemsorganisationer inom folkrörelserna, bland annat Svenska kyrkan. Dagen 100309.
Vänsterpartiet vill införa tredje kön. Sedan tidigare har det könsneutrala 'hen' diskuterats i språkkretsar och det har också anammats i queer-kretsar. Aftonbladet 100311.

Arvssynden avskaffas i ny kyrkohandbok 2014. Anna Karin Hammar vill hellre tala om arvsansvar än om arvssynd. Margareta Melin, som influerats av new age, delar också detta synsätt. Feministerna kritiserar också vad de anser vara en patriarkalisk Gudsbild och människosyn. Arbetsgruppens två grunddokument - Mässans grundordning och Teologiska principer - är ute på remiss i domkapitlen, som ute i stiften är fria att i sin tur utse grupper.
Göran Åkesson: Avskaffa synd eller kyrka? Det är Bibeln som skall förändra oss, inte vi som skall förändra Bibeln. Man kan allvarligt fundera på om inte Svenska kyrkan bör delas upp i fria självständiga församlingar. Då kan de som vill, få hålla på att klippa och klistra i Bibeln, klippa ut det som inte passar och klistra in annat. Och de församlingar som tar Guds ord på allvar kan få göra det. Världen idag 100219.

Nacka kyrka bjöd på nyandliga övningar. Besökarna fick praktisera olika typer av nyandliga övningar i kyrkorummet under temahelgen ”Hela människan”. En av besökarna berättar: "Många samlades i det rum där ämnet reinkarnation skulle behandlas. Anna Lena Mellbom berättade en del och därefter var det dags för handling. Genom grupphypnos ledde hon oss ner i avslappning med syfte att vi (kanske) skulle landa i ett tidigare liv."
Kommentar: Fullständigt oacceptabelt i ett kristet sammanhang. Men när Bibelns lära inte längre har giltighet så kommer new age och ockultism att få inflytande i Svenska kyrkan och svensk kristenhet. Den Helige Ande lämnar kyrkan och demoniska under kommer att manifesteras. Ljumma kristna kommer att tro att det är Gud som verkar.
Bengt Wadensjö, biskop emeritus och vikarierande komminister i församlingen och en av talarna under helgen, menar att man måste vara öppen: "Det handlar om intuition." Fokus ligger inte längre på att Jesus dog för våra synder.
Lars Johansson, lärare i filosofi och religionsvetenskap på Örebro Missionsskola: Bjuder man in till övningar i kyrkan som syftar till bland annat ett möte med sina tidigare liv har man passerat gränsen. Dagen 100218.
Biskop Eva Brunne: ”Inget problem med det de gör”. Dagen 100218.
Patrik: Kyrkan ska ägna sig åt den kristna läran, inte new age-flum. Men det är symptomatiskt för dagens Svenska Kyrkan, som är allt annat än kristen.
Evalotta Kjellberg - präst inom EFS: Jag blir bedrövad när jag läser vad som sker i vissa så kallade "kyrkor". Det är ett avfalla från den bibliska undervisningen av stora mått. Jesus är en unikt uppenbarelse av Gud och vi kan inte blanda honom med någon annan religion. Läser vi i gamla testamentet ser vi tydligt hur Gud varnar för avgudadyrkan och det är precis det som skett i Nacka kyrka. Att ta människors andliga funderingar på allvar är en sak men att praktisera något som inte är förenligt med kristen tro är något helt annat. Ansvaret hos de ledare som tagit in detta i Guds hus är stort. Ledare av alla slag ska få en hårdare dom än andra. Det är viktigt att komma ihåg det. Dagen 100218.
Elisabeth Sandlund: Tänk som apostlarna istället. Bjöd de in trollkarlar och andedyrkare och anpassade det budskap de hade att komma med så att deras samtid skulle få sina upplevda behov tillfredsställda? Eller satsade de på att torgföra ett tydligt, klart och utmanande evangelium? Dagen 100219.

Ny omgång för kandidaterna i Finlands ärkebiskopsval. Valet står nu mellan biskop Kari Mäkinen (den ende av kandidaterna som har flaggat för att kyrkan i framtiden bör välsigna par av samma kön) eller docent Miikka Ruokanen (som inte skulle viga en homosexuell präst till tjänst). Dagen 100219.
Finlands nye ärkebiskop heter Kari Mäkinen. Ruokanen hade betonat att han representerar en bibel- och bekännelselinje, den linjen förlorade. Dagen 100312.

Wejryd ångrar uttalande om Syriens president. Kyrkans Tidning 100323.

Kässman gripen för rattfylleri. Ledaren för Tysklands protestantiska kyrka, biskop Margot Kässmann, ertappades då hon körde rattfull mot rött ljus i lördags. Kässmanns körkort har konfiskerats och hon väntar nu på åtal. Kyrkans Tidning 100223.
Kässmann avgår efter rattfylleri. Kyrkans Tidning 100224.

Siewert Öholm: Oscarskyrkan i Stockholm bytte ut mässan mot Chi gong. Världen idag 100224.

Präst i Västerbotten ska ha tafsat på flickor - anmäls. Expressen100225.

Hovpredikanten Hans Rhodin har polisanmält och JK-anmält nättidningen Realtid.se. Rhodin, som är kyrkoherde i Oscars församling i Stockholm, anser sig utsatt för förtal av tidningen vid flera tillfällen. Dagen 100305.
Domkapitlet lägger ner ärende mot Hans Rhodin. Kyrkans Tidning 100824.

Dansk Folkeparti kräver att den danska lutherska folkkyrkan sparkar ut ett antal präster. Orsaken är att dessa tror att även andra religioner kan leda till Gud. Det är flera präster samt biskopen i Århus, Kjeld Holm, som är i skottgluggen för partiet. De menar att bibelordet där Jesus säger att han är "vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig" inte ska tolkas bokstavligt. En undersökning har visat att de flesta danska präster anser att andra religioner än kristendomen kan föra till Gud. Bara 38 procent avvisar ett sådant påstående.
Kommentar: Situationen torde vara likadan i Sverige och i Svenska kyrkan, frånsett att Göran Hägglund aldrig skulle komma på tanken att agera som Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti är ett stödparti till den danska regeringen. Kristdemokraterna är ett stödparti till den moderata svenska regeringen.
Homovigslar allt närmare i Danmark. Dagen 100310.
Bred støtte til homovielser i folkekirken. Kristeligt Dagblad 100310.
Løkke ser positivt på homoseksuelle vielser. Kristeligt Dagblad 100310.
Debatten om Homoseksuelle vielser i Danmark. Kristeligt Dagblad.
Hvad siger Bibelen om homoseksualitet?

Är Gud allsmäktig eller god? Präst anmäld för uttalande i tv-program. Kyrkans Tidning 100317.
Kommentar: Gud är både allsmäktig och god! Vilket tydligen denna prästen inte tror. Men präster som tappat tron finns det många av.

Präster får regler för sitt bloggande. Svenska kyrkan tar fram riktlinjer för sociala medier: En präst som bloggar gör det alltid i tjänsten. Dagen 100319.

Karl-Erik Tysk, kyrkoherde: Föga av det lutherska tankegodset är kvar i Svenska kyrkan. Det gäller även då namnet Luther förekommer som ett slags mantra utan verkligt innehåll. Dagen 100319.
Ulf Allenbäck: Martin Luther är absolut inte bortglömd. Om Svenska kyrkan i sin ledning och flera av dess präster hade större kunskap om Martin Luther samt viljan att hans norm "Bibeln är högsta auktoritet" skulle gälla så skulle vår kyrkas gradvisa förfall avstanna och vi skulle återvända till en kyrka som den av Kristus är menad att vara. Dagen 100414.

Missionsprovinsens nya biskop i Finland vigd. 76-årige Matti Väisänen fick sin stav och ämbetsmössa i lördags. Dagen 100323.

Berusad präst får gå. Prästen som anklagas för att ha varit berusad på en begravning i Skåne i höstas, får inte längre vara präst. Det har Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutat. Dagen 100323.
Berusad präst förlorade överklagande. Kyrkans Tidning 100323.

Dag Sandahl ber om ursäkt för uttalande. Han gör en kyrkopolitisk dvärgpudel. Dagen 100324.

Våldtäktsdömd pojke fick applåder i kyrkan. Dagen 100325.
Domkapitlet granskar Bjästaprästen. Dagen 100326.
Prästen Lennart Kempe i Bjästa ska be våldtagen flicka om ursäkt. Dagen 100326.

Ulf Ekman: Är Sverige ett kristet land? Sverige skulle inte varit Sverige i dag, utan den kristna tron. Vart man än ser, står det kyrkor i vårt land. Vår flagga bär inte korset för intet! I dag lever vi åter i en förfallsperiod, kanske den värsta sedan den kristna tron kom till landet. Vissa kyrkor verkar befinna sig i ett andligt, teologiskt och moraliskt fritt fall. Världen idag 100326.

Tanzania kan stoppa missionärer som säger ja till homoäktenskap. Dagen 100327.

Missionsprovinsens nye biskop Roland Gustafsson vigd. Dagen 100328.
Roland Gustafsson vigd till biskop av biskop Arne Olsson. Missionsprovinsen.

Sensus: Alla religioner är lika. "Jag var på utbildning i Stockholm förra veckan. I Sensus lokaler. De hade tagit fram det mest underbara skåp. Ett skåp som innehåller en låda för varje större religion och en med ett hjärta för den som saknar religiös uppfattning, eller som har en annan än de som finns i skåpet i övrigt. Alla lådor är olika - men lådornas volym är exakt lika stor." Bloggaren Pias värld 100329.
Kommentar: Kristendomens urkund Bibeln säger något helt annant, nämligen att Jesus är den enda vägen till himlen.

Lars G Friedner: Må dånet av hammarslagen från Wittenberg åter höras över Europa. I stort ser vi en kyrka som kommit på villostigar därför att man lämnat den heliga Skrift bakom sig. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt andra brev: "Var och en som så går framåt att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud." Sveriges protestantiska kristenhet måste söka sig tillbaka till sina rötter. Dagen 100331.

Var femte präst i den danska folkkyrkan tror inte att Jesus är enda vägen till Gud. Dagen 100404.
Kommentar: Troligen samma förhållande i den svenska folkkyrkan.

Berusad begravningspräst hoppas på comeback. Dagen 100408.

Dalslandspräst kritiseras av domkapitlet. En kvinnlig komminister i Dalsland kritiseras av sin kyrkoherde och domkapitlet i Karlstad för att hon inte kommit till ett samtal som kyrkoherden kallat till. Kyrkans Tidning 100409.

50 år med kvinnor i predikstolen. Den svenska kyrkan av i dag har ingen förståelse för kvinnoprästmotståndarnas teologiska argument, utan ser samarbetsproblemen enbart som arbetsmiljöproblem. Sedan 1994 är det inte längre möjligt att bli präst eller att befordras till kyrkoherde, domprost eller biskop om man har "fel" åsikt i ämbetsfrågan. Dagen 100409.
Detta har hänt. Dagen 100409.

Ockult talare i Nacka församlingshem. Nacka församlingshem har idag inbjudit ett medium att medverka i en samtalskväll under beteckningen "I gränslandet". Mariana Larsson Sjöberg ska tala över ämnet "Din omedvetna personlighet och dina följeslagare". En kristen människa har inte samma följeslagare som en ockult medium.

En präst i Skåne blir av med rätten att utöva prästyrket efter en otrohetsaffär. Dagens Nyheter 100414. Kyrkans Tidning 100415.

Dag Sandahl och Bo Brander om kvinnopräststriden: ”En förödande kyrkosplittring”. Världen idag 100414.
Inger Lindroth: Kvinnliga präster splittrar inte. Världen idag 100419.
Dag Sandahl: Bilden av prästen har visst förändrats. Det är oenigheten i sakfrågan som i kombination med svek och löftesbrott innebär splittring. Världen idag 100423.
Ulf Ekman: Kvinnliga präster? Jag tror inte att det vanliga kyrkfolket eller den sekulariserade svensken har insett vilka underliggande ideologiska strömningar och politiska motiv som drivit på frågan. Man har historielöst diskuterat på ytan och blivit ett offer för opportunistiska och sekulariserande krafter. Världen idag 100430.

Förre biskopen i Härnösands stift, Tony Guldbrandzén, är död.  Dagen 100420.

Helle Klein blir präst på heltid. Dagen 100422.

Hakon Långström: Lämna kyrkan eller stanna kvar? Det absolut viktigaste för en människa är att komma till tro på Jesus. Det kan bara Gud själv åstadkomma genom sin helige Ande med Guds ord som redskap. Finns bara Guds ord tillgängligt, så kan Guds Ande föra en människa till tro. Hemmets Vän 100422.

Nordens folkkyrkor i fritt medlemsfall. Genomgripande för alla nordiska länder är trots allt den starka sekulariseringen, och för varje år som går försvinner en procent av medlemmarna från de stora folkkyrkorna. I ett nordiskt perspektiv så är Danmark och Sverige de mest sekulariserade länderna, medan kristendomen har en någorlunda starkare ställning i Norge och Finland.
Raset i procent för folkkyrkorna mellan år 1990 till 2010:
Svenska kyrkan: 89 - 72.
Noska kyrkan:   90 - 79,2
Danska kyrkan:  89,3 - 80,9
Finska kyrkan:   87,6 - 79,7
Dagen 100422.

Kyrkoherden Lars B Stenström: ”Partierna måste välja: kyrka eller stat!” Stenström menar att Svenska kyrkan i dag byggs på dem som befinner sig långt ifrån dess aktiva centrum. Dagen 100427.

Starta en ny era av mission i Sverige. Den uppmaningen riktar nu Kyrklig samling till landets församlingar inom Svenska kyrkan. Bakgrunden är medlemsflykt och ett allt lägre deltagande i kyrkans gudstjänster. Världen idag 100429.

Synen på dopet sätter käppar i hjulen för samarbete. De baptistiska omdop som förekommer av barndöpta är för svårsmälta för biskopsmötet. Det är en avgörande orsak till att det inte blir någon överenskommelse om kyrkogemenskap mellan Baptistsamfundet och Svenska kyrkan. Stötestenen är den skilda dopsynen. Den gör att troendedop (vuxendop) fortfarande genomförs i baptistförsamlingar på barndöpta personer, även om samfundet i dag uppmuntrar till dopbekräftelse av barndopet i stället. Kyrkans Tidning 100504.

Homofrågan hotar bryta lutherskt samarbete. Kyrkan i Tanzania: Vi fördömer deras inflytande i all form, såväl deras pengar som deras stöd. Dagen 100506.
Tanzania har den snabbast växande lutherska kyrkan i världen. Dagen 100506.
Stig Lundberg, Svenska kyrkans samordnare av internationella kyrkorelationer. ”Helt klart har vi olika uppfattning”. Dagen 100506.

Interreligiöst råd bildat. På initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd har Sveriges interreligiösa råd bildats. Det nybildade rädet ska främja och skapa förutsättning för interreligiöst samarbete i Sverige. Som särskild uppgift ser rädet att lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd. Rådet kommer att bestå av kristna, muslimer, judar, buddhister, bahai, sikher och hinduer. "Vi har skapat en nationell mötesplats för religiösa ledare i Sverige, inte en ny organisation", säger ärkebiskopen. Hemmets Vän 100512. Svenska kyrkan 100503.
Representanter för kristendom, islam, judendom, bahai, och buddhism var närvarande när Sveriges interreligiösa råd bildades.
(Främre raden fr v) Ann-Cathrin Jarl, ärkebiskopens kaplan, Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd, ärkebiskop Anders Wejryd, Maynard Gerber, kantor i judiska församlingen i Stockholm, Katrin Åmell, dominikansyster och direktor för ekumenisk teologi/Sveriges Kristna Råd samt Örjan Widegren, samfundssekreterare för Svenska Bahaisamfundet.
(Bakre raden fr v) Lennart Molin, bitr generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd, Christopher Meakin, chef för Svenska kyrkans ekumenikenhet, Göran Möller, sekreterare i Svenska kyrkans teologiska kommitté, Trudy Fredriksson, ordförande i Sveriges buddhistiska samarbetsråd, biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift samt stiftsadjunkt Annika Wirén, Centrum för religionsdialog.

Laestadianer tar steget bort från Svenska kyrkan. Missionsprovinsen för samtal med företrädare för den östlaestadianska väckelsen i Norrbotten. I helgen träffades de i bönhuset i Örnäset i Luleå. "När Svenska kyrkan inte längre finns för oss så försöker vi hitta en bättre lösning, säger Bertil Kero, en av företrädarna för Sattajärvi fridsförbund. Vi har närmat oss varandra under en längre tid nu. Vi har inte fattat några beslut, det här är en lång process men vi diskuterar till exempel att bilda samfund tillsammans med Missionsprovinsen." Kyrkans Tidning 100512.

Regnbågsmässa under HBT-festival i Göteborg. Under dagarna 12-16 maj firas HBT (homo-, bi- och transexuell) festivalen i Göterborg. En av arrangörerna är Oscar Fredriks församling. Kyrkans Tidning 100514.

Präst i Kronobergs län utreds för sextrakasserier. Dagen 100518.

Brudöverlämning kritiseras av Maria Klasson Sundin och Annika Borg. Dagen 100519.
Präster i Skåne vädjar om svensk bröllopssed. Dagen 100521.
Ingegerd Visser: Ha respekt för den kungliga familjens beslut och integritet. Dagen 100528.
Siewert Öholm: Kunglig eller kyrklig tradition? Världen idag 100528.
Gunnar Hyltén-Cavallius och Anna Sophia Bonde: Vigselbråk speglar kyrkans prioriteringar. Sedan när duger tradition som argument för ett kyrkligt bruk? Då äktenskapsbegreppet förändrades till att omfatta även personer av samma kön genom ett beslut i kyrkomötet hösten 2009, talades det tyst om traditionen. Att äktenskap hittills varit ett förbund mellan en man och en kvinna har annars en väldig tyngd av historisk tradition, utöver stödet av alla utsagor i Bibeln. Dagen 100601.
E B Sundin: Sluta tjafsa och låt kronprinsessan och Daniel njuta av sin bröllopsdag. Man tycks helt glömt bort att kungens systrar blev förda till altaret av sin farfar, eftersom deras far var död. Dagen 100604.
Lennart Sacrédeus & Eva Johnsson (kd): Det blivande regentparet Victoria och Daniel väljer att starta sin gemensamma livsvandring genom ett kyrkligt bröllop. Världen idag 100618.

Kjell Petersson och Yngve Kalin, Kyrklig samling: Nu är det dags för mission i Sverige. Svenska kyrkans medlemstal minskar snabbt. De senaste tio åren har mer än en halv miljon vuxna lämnat Svenska kyrkan. Endast en procent av Sveriges befolkning deltar i söndagens gudstjänst i Svenska kyrkans sammanhang. Svenska kyrkans beskrivning av sig själv som folkkyrka blir allt mer problematisk. Kyrkan är inne i en nedåtgående spiral och har blivit en krympande företeelse i vårt samhälle. Dagen 100521.

Arne Brännström: Guds bud ingenting för sekulariserad kyrka. Enligt Bibeln är äktenskapet till för man och kvinna. Det har alltid varit kyrkans inställning och lära. För att vara politiskt korrekt, har nu olika ”kyrkomöten” fattat ett mera tidsanpassat beslut. Man öppnar dörren för vigsel av samkönade par! Här pressar samhället på, och tvingar kyrkan till en mera vidsynt inställning, där all kärlek likställs, ”för Gud är ju kärlek”. Men Gud är inte alla slags kärlek. Världen idag 100526.

Gudstjänstbesökarna hälften så många på 20 år. Svenska kyrkans huvudgudstjänster på söndagar lockar allt färre. "De äldre som försvinner ersätts inte med yngre deltagare. Den gudstjänstfirande församlingen blir allt äldre. Dagen 100528.

Tystnaden kring mobbning i kyrkan måste brytas. Prästen Mats Jonsson tycker det görs alldeles för lite mot mobbning. Dagen 100528.
Hård kritik mot Svenska kyrkans arbetsmiljö. Dagen 100528.
Kyrkomusikern Eva blev mobbad och utfrusen av kyrkoherden: Det var mitt livs värsta katastrof. Dagen 100528.

Wejryd ny ordförande för Sveriges kristna råd. Kyrkans Tidning 100528.

Inger Thörnqvist, doktor i kyrkohistoria: Gå ur Svenska kyrkan - den är likgiltig för Jesus Kristus. Dagen 100603.
Rune Mårtensson: Jag har en annan bild av Svenska kyrkan. Dagen 100609.
Simon Wämmerfors: Jesus Kristus älskar Svenska kyrkan. Dagen 100609.
Leif Nordlander: Många vill sprida den klassiska kristna tron i kyrkan. Dagen 100609.

Assar Björkvald: 1958 års kyrkomöte tog ödesdigert beslut. Världen idag 100604.

Omkring två tredjedelar av nyutbildade präster är kvinnor. Dagen 100609.

Nils-Olof Persson: Med kyrkan som plats för skolavslutning väljer man också kyrkans tjänster. Om svenska folket vore kristna på riktigt, skulle vi få respekt av både muslimer och andra trosutövare. Det skulle säkert gagna den mångfald vi redan nu har i Sverige. Det skulle bli respekt och förståelse i stället för bara tolerans. Dagen 100608.

Tretton kandidater i biskopsvalet i Växjö, däribland för första gången Annika Borg. Dagen 100608.

Hur helig är egentligen söndagen? På söndagarna gapar bänkraderna allt tommare. Nu börjar den traditionella gudstjänstdagen ifrågasättas till och med av Svenska kyrkans biskopar. Men någon tydlig samsyn om varför folk uteblir och vad som kan göras åt det finns inte. Kyrkans Tidning 100610.

Även de anställda sviker. Anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan lyser med sin frånvaro i gudstjänsten. "Det är allvarligt. När den innersta kärnan inte firar gudstjänst, då har vi helt klart ett problem", säger Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad. Hälften av biskoparna vittnar nu om att anställda inom Svenska kyrkan och ledamöter i församlingarnas kyrkoråd inte firar gudstjänst regelbundet, något som är lite uppmärksammat. Ragnar Persenius i Uppsala stift anser att kyrkan genomgår en inre sekularisering, därför har också gudstjänsten förlorat i betydelse. Bakgrunden, enligt honom, finns i den teologi som har starkast ställning i dag: "Vi har sett en teologisk omsvängning på senare år. Den liberalteologiska trend som råder handlar mycket om att tolka budskapet utifrån sig själv, men evangeliet är gudomlig uppenbarelse." Kyrkans Tidning 100610.

Ny handbok ska ge större rörelsefrihet i gudstjänsterna. Kyrkans Tidning 100610.

Stanley Sjöberg: En fördjupad apologetik behövs till försvar för tron. Den moderna akademiska bibelkritiken söker sanningen utanför Bibeln, helst bland antikens fiender till kristendomen och med fördel bland dem som av kyrkofäderna ansågs som heretiker. Västerländsk teologi på akademisk nivå har som grundläggande idé att angripa, ifrågasätta och "rekonstruera" Bibelns vittnesbörd och vår förståelse av vem Jesus är och det som hände enligt evangelierna. Samtidigt blundar hela denna akademiska tradition för den forskning som bekräftar Bibelns trovärdighet. Dagen 100623.
Tommy Wasserman: Fram för en förnuftig apologetik. Dagen 100630.
Stanley Sjöberg: Bibelkritik måste vara ärlig och saklig om den ska respekteras! Dagen 100714.

Lennart Möller: Jesus död beskrivs trovärdigt och sakligt i Bibeln. Dagen 100623.
Tobias Hägerland: Fel om historisk-kritisk bibelforskning. Historisk-kritiska exegeter bortser inte från evangeliernas vittnesbörd då de ska ta reda på något om den historiske Jesus, men en spelregel är att de argument som används i diskussionen om texterna i princip ska vara godtagbara av alla forskare, oavsett religiös tro eller avsaknad av tro. Dagen 100713.
Lennart Möller: Därför har Bibeln stor trovärdighet. Bibeltexterna är den första sammanhållna historieboken. Dagen 100713.

Per Gustafsson / Gunnar Nilsson: Vilka traditioner ska vi värna om? Det präster och biskopar ägnat mer intresse åt i dessa dagar är om inte prinsessöverlämnande är i strid med svensk tradition. Som om det plötsligt fanns intresse för tradition! Det finns en kristen tradition byggd på Guds bud vad gäller att värna mänskligt liv och samliv som i dag borde ha högsta prioritet. Värden idag 100623.

Trakasserade i ord och handling. Omdömeslöst och högst klandervärt. Domkapitlet i Karlstad och biskop Esbjörn Hagberg riktar hård kritik mot en präst som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Prästen har tilldelats en skriftlig erinran. Enligt uppgift har prästen utsatt två av sina kollegor i den värmländska församlingen för sexuella trakasserier. Både i ord och handling. Kyrkans Tidning 100624.

Slopad syndabekännelse väcker oro. Syndabekännelsen och trosbekännelsen – ska det i framtiden bli valfritt för församlingarna att använda dem i gudstjänsten? Njae, säger stiften, som haft frågan på remissrunda. Kyrkans Tidning 100624.
Ja: Den ska vara obligatorisk. Ska syndabekännelsen alltid finnas med i gudstjänsten? Ja, den ska fortsätta vara obligatorisk. Det tycker Barbro Gustavsson, komminister i Trollhättan i Skara stift. Kyrkans Tidning 100624.
Nej: Den ska vara valfri. Ska syndabekännelsen alltid finnas med i gudstjänsten? Nej, den ska vara valfri. Det säger kyrkoherde Andreas Danielson i Valdemarsviks församling i Linköpings stift, där man har provat att fira högmässa utan syndabekännelse och förlåtelse. Kyrkans Tidning 100624.

MP och KD populärast bland präster. Mer än var tredje kvinnlig präst röstar grönt och nästan lika många manliga präster uppger att de kommer att lägga sin röst på KD i höstens val. Dagens Nyheter 100625.

Svenska yrkespolitiker väljer bort kyrkouppdrag. Thomas Bodström och Carl Bildt har inte deltagit i ett enda sammanträde i kyrkofullmäktige - Beatrice Ask mer aktiv. Dagen 100629.

Mats Tunehag: Dags att avreglera Svenska kyrkan. Det är oerhört märkligt att Sveriges näringsminister Maud Olofsson och alliansregeringen gladeligen och utifrån ideologiska skäl gärna avreglerar allehanda näringar. ”Staten ska inte styra”, säger man, eller ”Staten är ingen bra ägare”. Med detta mantra har både Apoteket och Bilprovningen avreglerats. Men Svenska kyrkan vill man styra. Består regeringen av bra teologer och riksdagen av goda kyrkoherdar? Frågan i sig visar hur absurd situationen är. Det är hög tid att avreglera Svenska kyrkan. Världen idag 100702.

Biörn Fjärstedt: Nödvändiga samtal om den kristna tron. Dagen 100702.

KG Hammar har fått utmärkelsen Årtiondets förnyare i Svenska kyrkan. Du har som ingan annan i modern tid vågat bryta ny mark för Svenska kyrkan." (Gotlands Allehanda). "Knappast någon annan har betytt så mycket för Svenska kyrkans förnyelse de senaste tio åren", säger domprost Mats Hermansson. cisionwire.se 100705.
Kommentar: Tydligen lever vi i två olika världar. Den ena världen finns beskriven här.

Skolavslutning med präst anmäls. Skånskan 100708.
Prästen: Jag tycker att det är spännande att någon tycker sig bli illa behandlad när en präst talar om Gud. Andra personer kan få göra det, men när en präst gör det så vet man om att prästen är troende och då anses det kränkande. Dagen 100707.
Kommentar: Fel av Skolinspektionen att ta emot en anonym anmälan. Det som händer är en följd av den sekularisering som pågått i vårt samhälle och som förre ärkebiskopen KG Hammar starkt bidrog till.

Harvardforskare: Skilsmässor sprider sig som virus. Smittrisken är så stor att risken att äktenskapet går i kras ökar med 75 procent om någon nära vän eller familjemedlem skiljer sig. Risken ökar även om vännernas kompisar skiljer sig, om än inte så kraftigt. Då ökar risken med 33 procent. Dagen 100707.

Birger Thureson: Felaktig varudeklaration. Inte rätt att sätta likhetstecken mellan humanism och ateism. Dagen 100714.

Ärkebiskop emeritus Bertil Werkström död. Han blev 82 år. Mellan 1983 och 1993 var han Svenska kyrkans ärkebiskop. Dagen 100714.

Stefan Gustavsson: Profetisk eller populistisk kyrka? Den kristna förkunnelsen måste våga vara tydlig och offentlig om de båda polerna i det bibliska budskapet: sanning och kärlek, helighet och nåd, lag och evangelium, synd och frälsning, dom och upprättelse. Dagen 100716.

Olle Hjortstorp: Svenska kyrkan ska inte vara en politisk institution. Dagen 100720.

Skånepräst får skriftlig erinran. Komminister Thomas Ekelund i Skanör Falsterbo församling har fått en skriftlig erinran för sitt sätt att hantera kyrkvärdar och andra medarbetare i Skanör Falsterbo. Han har bland annat svurit åt dem. Kyrkans Tidning 100720.

Oas: ”Vi ber för Svenska kyrkan på Oasmöten”. Dagen 100721.

Den världsvida lutherska kyrkan ber om förlåtelse för förföljelser och dödandet av mennoniter och anabaptister. Anabaptismen är en protestantisk inriktning som uppstod under reformationen på 1500-talet. De förkastade barndop och förespråkade dop i medveten ålder, och ses som en föregångare till baptismen. De protesterade mot statskyrkosystemet och grundade en fri församling. De förföljdes, torterades och avrättades av lutheraner och katoliker, som menade att de var upprorsmakare och kättare. Mennoniter är en anabaptistisk rörelse uppkallad efter ledaren Menno Simons. Kyrkans Tidning 100723.

Kyrkoministern som inte går i kyrkan. "Jag tror inte på ett liv efter detta. Jag tror att det här är det liv vi har." Dagen 100723.
Birger Thureson: Kyrkoministern som inte går i kyrkan och partiledaren som nobbar Pride. Dagen 100727.

Palestinsk biskop vald till president i Lutherska Världsförbundet. Dagen 100725.
Palestinier blir ledare för världens lutheraner. Dagen 100728.
Israelmissionen i Norge: Lutherska världsförbundets nye palestinske ledare är kontroversiell och naiv. Han har varit med och tagit fram Kairosdokumentet som uppmanar omvärlden till bojkott av israeliska varor. Han har inte någon förståelse för judarnas historia, och deras koppling till området. Dagen 100728.
Antje Jackelén, biskop i Lund, är ny ledamot i Lutherska världsförbundets råd, efterträder ärkebiskopen Anders Wejryd. Kyrkans Tidning 100726.

Bitte Assarmo: Svenska kyrkan böjer sig för Pride. Inget tycks viktigare för Svenska kyrkan än att anpassa tron efter det sekulära samhället – och i synnerhet efter queertänkandet. Världen idag 100728.

Stanley Sjöberg: Slå vakt om tron på Bibelns tillförlitlighet. I samband med "Pridefestivalen" skrev lektorn Jayne Svenungsson vid THS i Stockholm i Svenska Dagbladet 100725 om att planer finns att ändra Bibelns innehåll till förmån för "queerteologi". Hon beskriver trenden som en "blomstringstid" för teologin. Tre frikyrkor i Sverige ansvarar för utbildningen, Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och metodisterna. Hemmets Vän 100730.

Jakobs kyrka och pridefestivalen. I St Jakobs kyrka har regnbågsflaggan hängts upp vid altaret. En liberaldemokratisk blogg 100801.

Präst anmäld av bedragen man. En präst i Lunds stift anmäls till domkapitlet för att ha haft ett förhållande med en gift kvinna. Mitt under en flyttstädning avslöjade hon för sin man att otroheten pågått en längre tid och krävde skilsmässa. Dagens Nyheter 100811.

Lennart Koskinen positiv till medeltida erotiska bilder. "Jag tycker att utställningen är jättemysig och genuin." Kyrkans Tidning 100812.

Den finländske prästen Matti Väisänen som i mars vigdes till biskop av Missionsprovinsen har definitivt fråntagits sitt prästämbete. Dagen 100812.

Broderskap ger ut muslimsk nyhetstidning. Islam & politik ges ut av Broderskapsrörelsens nätverk för muslimska socialdemokrater. Kyrkans Tidning 100813.
Kommentar: Briderskapsrörelsen ska inte ge ut en muslimsk nyhetstidning. Broderskapsrörelsen bör koncentrera sig på vad man själv är och då vara en rörelse där man för fram kristna värderingar och ett kristet budskap i politiken. Sedan kan socialdemokraterna ha en liknande avdelning för muslimer där det muslimska åskådliggörs. Problemet är att Brodrskapsrörelsen är så andligt avtrubbad och utsuddad att där numera också ryms muslimer med muslimsk tro.
Kristna socialdemokrater startar muslimsk tidning. Broderskapsrörelsens Anna Ardin: Vi är inte bara kristna i Broderskapsrörelsen utan vi är ju muslimer också. Broderskapsrörelsen är ett hem för progressiva muslimer. Världen idag 100818.

Äktenskapet skiljelinje när biskopskandidater i Växjö frågades ut. Kjell O Lejon och Dag Sandahl skiljde ut sig från de övriga i ett par frågor. De båda sa att de inte kunde tänka sig att viga samkönade par. De övriga, Per Eckerdal, Jan-Olof Johansson och Lisa Tegby, stod eniga i synen på homovigsel och kvinnliga präster. De tre sade ja till att viga samkönade par. Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap, menade att kyrkan måste bli tydligare i sin förkunnelse, peka på Kristus och korset. Dagen 100821.

Kyrkoherde i Vällingby på väg att köpas ut. Ytterligare en kyrkoherde, Helén Svensson i Vällingby församling i Stockholm är på väg att köpas ut. Förhandlingarna väntas bli klara den här veckan. Flera anställda har tvingats sluta till följd av omorganisationen och samarbetet mellan kyrkoherden och övriga i personalen har inte fungerat. Kyrkans Tidning 100825.

Kyrkoherde anklagad för sexuellt ofredande. En kyrkoherde i Stockholms stift har anmälts till domkapitlet för sexuella trakasserier. Enligt anmälan ska trakasserierna ha förekommit på en personalfest, gentemot en annan anställd. Kyrkoherden nekar till anklagelserna. Kyrkans Tidning 100825.

Sofia kyrka inbjuder till konsert med åtta religioner som uppträder tillsammans. Konserten avslutar festivalen Vox Pacis - fredens röst - som inleddes 21 augusti. Kyrkans Tidning 100826.

Präster slutar efter anklagelser om ekonomiska oegentligheter. Två präster i en svenskkyrklig församling i Jämtland slutar sedan de anklagats för ekonomiska oegentligheter. De båda prästerna har gjort en rad inköp och arrangerat flera resor för sig och delar av församlingarnas personal. Kyrkorådsordföranden klassar en del av deras agerande som stöld, enligt Länstidningen i Östersund. Dagen 100826.

Stefan Pehrson: Följer Svenska kyrkan sin egen ordning? Världen idag 100830.

Jan-Olof Johansson, 62, blir Växjös nye biskop. Dagens Nyheter 100830.

Domkapitlet i Linköpings stift utreder präster efter kvinnoprästmotstånd. Dagen 100901.

Ulf Granåsen: Har konfirmationen mist sin mening? Är det rätt att ge icke konfirmerade ungdomar rätt att delta i nattvardsfirandet? Världen idag 100903.

Stefan Herlitz: Broderskap är ingen kristen rörelse. Världen idag 100906.
Kommentar: Kristdemokraterna är inte heller en kristen rörelse.

Omdebatterade bilder visas i höst. Elisabet Ohlson Wallin, konstnären som tidigare gjort sig känd med utställningen Ecce homo, ställer ut sin nya utställning Jerusalem på världskulturmuseet i höst. Utställningen har tidigare stoppats eftersom innehållet i bilderna skulle kunna skapa konflikter. Vissa av bilderna föreställer homosexuella i intima positioner, och de är tagna i Jerusalem, staden som har en viktig roll i alla de tre religionerna. Kyrkans Tidning 100906.

Kandidaterna till att bli Linköpings biskop ställdes mot väggen. Samtliga ansåg att vigsel för samkönade par var självklar. Dagen 100907.

Claes-Göran Bergstrand: Sekulariseringen ökar när vi inte tror på himlen. Tron har blivit något som är mera privat, och religion ett socialt engagemang. Den trenden är tecken på sekularisering. Men jag vill också påstå, att människor blir sekulariserade när de inte tror att Guds Ande är en aktiv person som kan verka här och nu, och när man inte räknar med ett evigt liv som fortsätter efter döden. Och att Bibelns auktoritet som Guds ord till människan ifrågasätts. Men framför allt tilltar sekulariseringen i takt med att man inte bry sig om, eller tror på, att himmel och helvete är verkliga platser som man måste förhålla sig till. I nämnda avhandling konstateras också att, begrepp som himmel och helvete vill människor inte kännas vid i dag. Detta gäller kristna människor såväl som icke kristna, och det problemet är nog allvarligast bland oss som kallar oss troende. Dagen 100908.

Hon fick nog: anmälde alkoholservering till domkapitlet. Kyrkorådet tillät alkoholservering på fester i Ärla församlingshem, i det gamla baptistkapellet. Då fick Eva Samuelsson Persson nog. Domkapitlet i Strängnäs avvisade Eva Samuelsson Perssons anmälan. Uthyrning av lokaler är församlingarnas sak, och församlingshemmet är inte invigt som kyrkorum enligt Svenska kyrkans ordning. Kyrkans Tidning 100908.

Elisabeth Gerle: Både Sverigedemokraterna och Humanisterna visar prov på en farlig förenkling i samhällsdebatten. Trots att Sverigedemokraterna och Humanisterna står för helt olika värderingar finns förvånansvärt nog även likheter. Båda tycks vilja införa ett enhetssamhälle. SD:s kärnbudskap riktar sig framför allt mot muslimer. Alla dras över en kam. Men även Humanisterna – som ställer viktiga frågor om religion och politik– visar prov på farlig förenkling. Avsikten är att kritisera religioner och sedvänjor – men Humanisterna riskerar att i praktiken ta avstånd från de nya svenskarna. Det är helt fel att bunta ihop människor som ateister, muslimer, judar eller kristna. Alla sedvänjor och idéer är inte värda respekt – men människor är det, skriver Elisabeth Gerle. Dagens Nyheter 100911.

En präst inom Göteborgs stift togs på bar gärning av polisen när han köpte sex av en prostituerad i ett p-hus i Göteborg. Göteborgs-Posten 100920.
Präaten erkände att han köpte sex av en prostituerad i Göteborg. Nu har han stängts av från sin tjänst. Dagens Nyheter 100922.   Dagen 100922.
Avstängd präst tidigare kritiserad av domkapitlet för att ha porrsurfat på arbetstid på kyrkans dator. Kyrkans Tidning 100923.

Präster i Svenska kyrkan ska kunna avsäga sig sin vigselbehörighet. Det har Kammarkollegiet beslutat. Därmed går Kammarkollegiet emot Svenska kyrkans vilja i frågan. Kyrkans Tidning 100923.

Församlingshemmet i Fisksätra utanför Stockholm kan komma att byggas ut med en moské. Ambitionen bakom det treåriga interreligiösa projektet ”Guds hus” är nu att samla de tre stora religiösa samfunden (Svenska kyrkan, katolikerna och muslimerna) i området under ett och samma tak. Redan idag har man kristna-muslimska andakter tillsammans. Kyrkans Tidning 090114.
Guds hus i Fisksätra?
Här förenas kyrka och moské. Ett gemensamt hus för muslimer, protestanter och katoliker. Det är målet för projektet Guds hus i Fisksätra. Inom några år kan en moské vara byggd på det som i dag är kyrkans mark, och tanken är att kyrkan och moskén ska sammanbindas med ett gemensamt innertorg. Världen idag 100630.
Bengt Wadensjö: Vi bygger ihop kyrka och moské.
I Nacka har en modell tagits fram där vi bygger en kyrka och en moské som grannar under samma tak. Det är ett unikt projekt som växer fram i känslan av gemensam hemhörighet i Guds hus och tillit mellan dem som möts där. Kyrkorummet ger utrymme för såväl Svenska kyrkans som den romersk-katolska liturgiska traditionen. Moskén blir ett öppet forum för muslimer och islams vänner. Syftet är att i närmiljön göra en gemensam manifestation av samhörighet oavsett tro, kultur och språk. Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element. Det finns inskränkta människor både i islam och i kristendomen. Muslimska självmordsbombare är lika lite representativa för islam som ultraortodoxa amerikanska kristna fundamentalister är för kristendomen. Men man kan inte säga att muslimerna är värst. Snarare tvärtom. Världsfreden börjar i Fisksätra. Svenska Dagbladet 100923. Kommentar: Förre biskopen Wadensjö kan andligt sett inte skilja på ljus och mörker. Biskop Jonas Jonsson skrev 060403: "Kristendomen håller på att byta skepnad. De traditionella kyrkorna växer i takt med den demografiska utvecklingen, men den verkliga dynamiken finns hos olika pingstkyrkor, evangelikala rörelser och afrikanska oberoende kyrkor utan rötter i västerländsk mission. Pingströrelsen uppstod för precis ett hundra år sedan. Idag berör den kanske en fjärdedel av kristenheten. Pingstkyrkorna växer mest i Latinamerika. Bara i Rio de Janeiro startas fyrtio nya församlingar i veckan! Vad vi kallar konservativt evangelikala rörelser har sitt kanske starkaste genomslag i Ostasien. De fenomenalt expansiva kyrkorna i Sydkorea och Kina har för det mesta en stark evangelikal, ofta bibelfundamentalistisk prägel. De oberoende kyrkorna i Afrika växer fortare än alla andra kyrkor söder om Sahara. De är mest spridda i södra och västra Afrika. Några av dem har fler medlemmar än de nordiska folkkyrkorna." Med andra ord: fundamentalisterna lever, folkkyrkorna är på utdöende, Wadensjö påskyndar den utvecklingen.
Världsunikt svenskt projekt ska bygga ihop kyrka och moské.
Det handlar om en kyrka och en moské under samma tak, förenade av en gemensam foajé. Med i projektet är Svenska och Katolska kyrkan samt den lokala föreningen för muslimer. Värdegrunden slår fast att Gud är en, men också att det gemensamma "Guds hus" ska skapa tillit och kulturell mångfald med tron som instrument för att skapa fred. Dagen 100923. Kommentar: Hur kan man bygga ihop ett "Guds hus" med ett avgudatempel? Muslimer, även i Sverige, ber alla till den svarta stenen i Kaba i Mekka. Svenska kyrkan har tappat sitt kristna arv och kan inte längre omvända människor till Kristus. I alla fall inte i Fisksätra där man skapat ett gemensamt "värdedokument" mellan kristna och muslimer där alla parter har skrivit under på att inte missionera ibland varandras medlemmar.
Biskop Kyrillos: Ett bedrägeri mot de kristnas kamp. Vad biskop emeritus Bengt Wadensjö kanske inte riktigt vet, är att muslimernas tro på Jesu andra tillkommelse för dem innebär, att Jesus då han återkommer, ska uppmana sina troende att underkasta sig islam och profeten Muhammeds budskap. Är det detta biskopen hoppas på? Världen idag 101001.
Guds hus för muslimer och kristna. Guds Hus i Fisksätra ska bli ett hus för både kristna och muslimer. Ett av stegen på den vägen har varit att bygga om det nuvanarde kyrkorummet så det kan användas som hemkyrka för både katolska och lutherska församlingen i Nacka. Det "nya" kyrkorummet invigdes i februari i år. Nu pågår den symboliska smyckningen. Lördag 15/12 invigde/välsignade den katolska biskopen Anders Arborelius de 14 tavlor som används vid påskens gudstjänster i katolska kyrkor. Nästa steg är att Muslimernas förening bygger en moské i anslutning till nuvarande kyrka. De två husen sammanbinds sen med ett glasparti som kommer att bilda ett gemensamt innertorg. Muslimernas förening ska i dagarna dra igång sitt insamlingsarbete för att finansiera bygget. Om allt går väl kan byggstart ske om ca 2 år. När sedan moskén står på plats är Guds Hus en plats för muslimer och kristna i Fissätra. FIB Kulturfront 121215.
Kyrkan samlar in till moskébygge. Svenska kyrkan i Nacka har beslutat att samla in pengar för att finansiera färdigställandet av Guds hus i Fisksätra. "Enligt kyrkoordningen kan församlingen inte göra så här, säger kyrkofullmäktigeledamoten Anders Lundberg (FK), som nu har anmält beslutet till domkapitlet i Stockholm." Dagen 140415.
Kyrkoherden: Viktigt med gemensam insamling. Enligt Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling, är det principiellt viktigt att insamlingen till moskébygget är gemensam. "Vi gör det för att föra ut ett gemensamt budskap om Guds hus."
Elisabeth Sandlund: Religionsdialog som gått över styr. Begreppet ”ekumenik” är på glid mot synkretism. När en svenskkyrklig församling, i detta fall Nacka utanför Stockholm, initierar och avsätter medel till en insamlingsstiftelse, vars syfte är att en moské ska kunna uppföras, har kyrkofullmäktiges majoritet tappat kontakt med verkligheten – och med kyrkoordningens anda och bokstav. Dagen 140415.
Carl Dahlbäck, kyrkoherde Nacka församling: ”Guds Hus i Nacka är ett fredsprojekt”. Att vi nu har möjlighet att göra ytterligare en god sak för medborgare och troende i Fisksätra utifrån tron på den kärleksfulla och barmhärtige ende guden, som ger oss en kallelse att leva i kärlek till våra medmänniskor och ger oss uppdrag värna och vårda skapelsen Gud gett oss, är inte bara ett uttryck för vårt gemensamma ursprung som Abrahams barn. Det är ett uttryck för det samhälle vi i Sverige vill bygga i dag.
Elisabeth Sandlund: Islam är inte en annan ”tradition” än kristen tro. Det är en annan religion, som förnekar treenigheten och förminskar Jesus till att vara enbart en profet. Det är den religionen som kommer att förkunnas i den moské som Nacka församling vill hjälpa till att få till stånd. Dagen 140425.
Domkapitlet friar Nacka församling för moskéinsamling. Nacka församling gjorde inte fel när den beslutade att bilda en insamlingsstiftelse tillsammans med Stiftelsen Fisksätramoskén för att samla in pengar till bygget av Guds hus. "Nu kan församlingar lika gärna starta tivoli eller gruvbolag", säger anmälaren Anders Lundberg. Om det tillhör församlingens grundläggande uppgift att stödja andra religioners missionsverksamhet, vad ingår då inte?! Domkapitlet har använt icke-bindande skrivningar för att motivera sitt beslut medan andra texter – i första hand Bibeln – har tonats ned. I dag har de skrifterna låg status inom Svenska kyrkan, säger han. " Dagen 140604.
Överklagan om moskéinsamling avslås. Nacka församlings insamling till "Guds hus", där en kyrkolokal och en moské samsas, i Fisksätra har anmälts och ifrågasatts. Men Svenska kyrkans överklagandenämnd ger församlingen rätt. Anders Lundberg sitter i kyrkofullmäktige i Nacka för Frimodig kyrka och är den som anmält projektet. Han säger till Världen idag att han fortfarande tycker att det är uppseendeväckande att man i princip kan sprida en annan religion och att det av Svenska kyrkan ses som mission. "Jag skulle önska att något modigt kyrkoråd testade att i motsvarande grad stödja ett projekt som inte är lika politiskt korrekt, kanske samarbeta nära med en Missionsprovinsförsamling, och att vi fick detta prövat utifrån andra förutsättningar. Först då kan man säga vilka konsekvenser det får," säger han. Världen idag 140908.
Fd biskopen Lennart Koskinen samlar in pengar till "Guds hus". Guds Hus-idén handlar om fred och försoning genom religionsdialog. Det lokala engagemanget är imponerande och framgångsrikt och vi vill medverka till att gemensamma lokaler kan byggas och att Guds Hus-modellen kan spridas, skriver Lennart Koskinen och Vanja Möller Zouzouho, styrelsens ordförande respektive vice ordförande, i ett pressmeddelande. Övriga ledamöter i styrelsen är Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling, Mehmet Kaplan, miljöpartistisk politiker i Stockholms kommun, Stefan Herczfeld, utvecklingschef i Stockholms Katolska stift, Helle Klein, präst och chefredaktör för Dagens Arbete, Wanja Lundby Wedin, Kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande (Svenska kyrkan), Awad Olwan, imam i Muslimska föreningen i Nacka och Zinat Pirzadeh, författare och komiker. Dagen 141001.
Grönt ljus för Guds hus. Domkapitlet i Stockholms stift anser inte att Nacka församling gjorde något fel när kyrkofullmäktige godkände användandet av testamenterade gåvor för att finansiera projektet Guds hus. Det omtalade projektet består av en kyrkolokal som delas av katoliker och protestanter och en moské som Muslimernas förening i Nacka planerar att bygga bredvid kyrkan. Dagen 150205.
Anders Lundberg, Frimodig kyrka, Nacka: ”Guds hus” står för antidemokrati. Det vore bättre att vända tillbaka till Svenska kyrkans uppgift: Den kristna tron. Dagen 150211.

Svenska kyrkan i Malmö håller föredrag om queerteologi. Gymnasieprästen Albin Davidsson: "Det handlar om hur man kan våga tro på det goda och kalla sig religiös när det samtidigt finns tolkningssätt som vill exkludera HBT-personer." Regnbågsveckan avslutas med en Regnbågsmässa i S:t Matteus kyrka med mingel på kyrkotorget till skön musik. Kyrkans Tidning 100928.

Präster avsäger sig vigselbehörigheten. Världen idag 100928.
Biskop Persenius kritiserar präster som avsagt sig vigselbehörigheten. Kyrkans Tidning 100930.

Prästen Bo Brander skriver i Kyrkans tidning: "Svenska kyrkan spatserar obekymrat mot sin undergång. Den gångna tidsperioden minskade deltagandet i högmässan från två miljoner till under en miljon. Innehållet i gudstjänsterna är ofta så utspätt att de som leder dessa inte själva orkar gå på dem när man är ledig."

Thidevall kritiseras men får behålla biskopstiteln. Dagen 100930. Dagens Nyheter 101001.

Konflikten i Skanör Falsterbo fortsätter. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion i går, torsdag, kom det fram en handling där en advokat påstår sig ha ett uppdrag att varsla kyrkoherde Henric Nilsson om uppsägning från sin tjänst av personliga skäl. Kyrkans Tidning 101001.

Staffan Danielsson (c): Biskop Eva Brunnes misstag. Dagen 101013.

Tidningen Broderskap byter namn till Tro & politik. Samtidigt breddas tidningen till att omfatta fler religioner - till en början med kristendom och islam i förarsätet. Fler röster från andra religioner ska få höras. Och riktigt stor blir skillnaden på opinionsplats. Varje nummer av tidningen, som kommer ut en gång i veckan, kommer ha både en kristen och en muslimsk ledare. Dagen 101004.

Martin Modéus, 48, bli ny biskop i Linköping. Modéus är i dag stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Stockholms stift. Kyrkans Tidning 101014.

18.000 personer har lämnat Finska kyrkan efter ett negativt uttalande om homosexuella av en politiker i teve. Dagens Nyheter 101018.

Markus Holmbom: Utarmade gudstjänster utan bibelförkunnelse. Vad som händer när trosinnehållet i förkunnelsen blir urvattnat är att församlingen tappar kontakt med den kristna trons verklighet. Frälsning saknar till exempel innebörd om man inte talar om vad man blir räddad från och till. Dagen 101020.

Fler vill avsäga sig vigselrätten. Domkapitlet ställer bland annat frågan: "Inser Du att Din tjänstbarhet som präst förändras i och med att Du inte längre kan förrätta vigslar inom Svenska kyrkan?" till de till de präster i stiftet som valt att avsäga sig sin vigselbehörighet. Kyrkans Tidning 101021.

Svenska kyrkans hålning: ”Utan vin blir det ingen riktig nattvard”. Komminister Björn Fyrlund: Med allra största säkerhet var det alkoholhaltigt vin som Jesus använde vid nattvardens instiftande. Kyrkans Tidning 101021.
Kommentar: Det finns inga belägg för att det var alkoholhaltigt vin som Jesus använde sig av, tärtom finns det fler belägg för att det inte var alkolholhaltigt vin.

Vesa Annala: Sturmark diskriminerar religiös tro. I Sturmarks drömsamhälle, det strikt sekulära, ges den kristna livstolkningen inget utrymme. Är inte den religiöst troendes livsåskådning lika mycket värd som den ateistiska livsåskådningen? Dagen 101022.
Humanist hoppar av efter 14 års medlemskap. Dagen 101023.
”Förbundet Humanisterna är intoleranta”. Världen idag 101027.

HD förbjuder diskriminering av kvinnliga präster i Finland. Dagen 101022.

Göteborgspräst riskerar att bli avkragad. Den präst i Göteborgs stift som har dömts för sexköp utreds nu av domkapitlet och riskerar att förlora rätten att fortsätta verka som präst. Kyrkans Tidning 101022.

Sexuellt lössläppt kändispräst i Norge upprör. Kyrkans Tidning 101025.

Förslag om alkoholfritt nattvardsvin avslås av kyrkomötet. Kyrkans Tidning 101027.
Kommentar: Mycket okänsligt av kyrkomötet. Normen i Sverige är att många har alkoholproblem. Om ingen i Sverige hade alkoholproblem, vilket vore Guds vilja, så behövde man inte heller fundera på om det är alkholfritt eller inte.
Kyrkan måste inse att alkoholen är ett gigantiskt problem i samhället, säger prästen Mikael Bedrup. Världen idag 101029.

Stödet på kyrkomötet för att riva upp beslutet om könsneutrala vigslar är svagt. 195 ledamöter stod fast vid fjolårets beslut, medan 20 ledamter ville riva upp beslutet. 30 ledamöter avstod från att rösta. Kyrkans Tidning 101027.
Kommentar: Kyrkomötet speglar hur djup sekulariseringen i samhället är.

Nej till friare församlingstillhörighet. Det blir ingen ny utredning för att föreslå kriterier för den enskilde att friare än idag få välja församlingstillhörighet. Kyrkans Tidning 101027.

Nils Furtenbach (m) har tagit ut felaktiga arvoden för förlorad arbetsinkomst. Kyrkans Tidning 101028. Furtenbach lämnar alla uppdrag. Kyrkans Tidning 101028.

Jobbsökande präster får frågor om vigsel. Viger du samkönade par? Frågan är självklar när man anställer ny präst, menar flera församlingar. Tvärt emot intentionerna på fjolårets kyrkomöte.
Så här formulerar sig kyrkostyrelsen i sin skrivelse 2009:6, Vigsel och äktenskap: ”Det råder enighet inom kyrko-styrelsen i frågan om att ingen präst mot sin personliga övertygelse om vad som är rätt ska tvingas viga par av samma kön. Detta följer av att Svenska kyrkan bejakar att det inom kyrkan kan rymmas olika syn på äktenskapet. Frågan om hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha betydelse vid exempelvis prövning av prästkandidat eller anställning av präst, musiker, kyrkvaktmästare eller annan personal i kyrkans tjänst”..
Anders Wejryd 2009: ”Jag tänker slåss för väjningsrätten”.
Anders Wejryd nu: "Jag menar att man bör anställa den man tror är lämpligast.": Kyrkans Tidning 101028.

Svenska kyrkan vill inte ha mer mission i Sverige. Kyrkans Tidning 101029.

Kyrkomötet vill ha hbt-utbildningar i stiften. Kyrkans Tidning 101029.
Kommentar: Det lär inte bli Bibelns uppfattningar som ska läras ut.

Lång diskussion om svordomar i kyrkomötet. "Jag har med förundran lyssnat på debatten. Jag trodde inte att försvaret för svordomar skulle komma här", sa Agneta Brandt (S) som klassföreståndare på högstadiet brukar förmana sin klass att vårda sitt språk för att det annars kan det skada både andra och en själv. Kyrkans Tidning 101029.

Inget politikförbud i kyrkan. I en motion uttryckte Margareta Sandstedt (sd) oro för att antisemitismen har ökat i Sverige och att judar fruktar för våld mot dem. Enligt henne bidrar Svenska kyrkan till att legitimera ett ökat förakt mot det judiska folket genom att man kräver utrikespolitiska åtgärder mot Israel. Sverigedemokraterna anser att Svenska kyrkan inte ska ägna sig åt politik, utan i stället åt människans andliga tillstånd. Biskop Ragnar Persenius pekade på att kyrkan har en profetisk roll i samhället, likt den kyrkan tog i Sydafrika under apartheidregimen. Kyrkans Tidning 101029.
Kommentar: Tyvärr så är det för det mesta falska profeter som uppträder i Svenska kyrkan, för den sover stilla och lugnt sin törnrosa-sömn. Det visar väl kyrkomötets antibeslut i många frågor.

Göran Åkesson: Vad är kyrkomötets uppgift? Varför är kyrkomötet ett eko av ett sekulariserat samhälle utan ryggrad att stå för kristna värderingar? Symptomatiskt är att kyrkomötet avslog en motion om att initiera ett forskningsprojekt angående sekulariseringsprocessen i Svenska kyrkan. Världen idag 101103.

Forskare: Prästen har blivit verksamhetschef. Dagen 101104.

Präst som ertappades mitt under ett sexköp i Göteborg i april förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Dagen 101104. Kyrkans Tidning 101104.

Domkapitlet synar tre präster. Tre präster i Linköpings stift utreds av domkapitlet. Deras behörigheter att vara präster prövas efter påståenden om nedsättande kommentarer om kvinnliga präster. Kyrkans Tidning 101104.
En av tre kvinnoprästmotståndare friad. Utredningen har inte visat att prästen kränkt någon genom kommentarer eller på andra sätt, och inte heller att han brustit i samverkan med kollegorna. Kyrkans Tidning 110201.
Domkapitlet utdelar kritik till två av prästerna, men samtliga ärenden lämnas utan åtgärd. Kyrkans Tidning 110207.

Präst i Linköpings stift dömde kvinnliga kollegor till helvetet. Om det finns grader i helvetet är det värre för kvinnliga biskopar än kvinnliga präster”. Dagens Nyheter 101104.
Kommmentar av NN: När citatet först återgavs i Östgöta Corren hette det "Om det finns grader i helvetet är det värre MED kvinnliga biskopar än kvinnliga präster." Det lilla ordet som nu blivit felåtergivit gör tyvärr stor skillnad.

Många unga lämnar Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 101104.

Stefan Pehrson: Ingen ordning trots kyrkoordning. Kristendomens budskap är att människan fallit i synd, som hon inte kan rädda sig ur. Därför blev Guds son själv människa. Han tog med sig våra synder i döden. Sedan han uppstått for han upp till Gud Fader och regerar med honom i sin mänskliga kropp. De kristna fortsätter att synda, men får förlåtelse när de bekänner. Om vi då försvarar vår synd kan vi inte få förlåtelse. Därmed är frälsningen omintetgjord. Sådant kan inte Kristi kyrka stå för. Världen idag 101110.

Nicklas Sundberg: Svenska kyrkan går med en halv miljard i vinst och lokalt sparar man in på diakonin. Dagen 101111.

Svenska kyrkans generalsekreterare Lars Friedner avgår med omedelbar verkan. En av orsakerna bakom beslutet är hanteringen av personalnedragningarna på Kyrkokansliet i Uppsala. Även personalchefen på Kyrkokansliet, Gunnel Ahlberg, lämnar sin tjänst på egen begäran. Dagen 101112.

Lösmynt präst togs i örat. Stridbare Ölands-prästen Dag Sandahl får behålla jobbet sedan domkapitlet visserligen konstaterar att han brustit i respekt men att han inte i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. Dagens Nyheter 101116.

Diakon obehörig efter sexutredning. Domkapitlet i Växjö stift har beslutat att förklara en diakon obehörig att tjänstgöra och utöva vigningstjänst sedan han varit föremål för en polisutredning om sexuellt utnyttjande av en tonårig flicka. Dagens Nyheter 101116. Dagen 101117.

Prästen Einar Gelius författare till norsk bibelsexbok sparkas. Dagens Nyheter 101117.

Sexköpande präst i Göteborg säger upp sig. Dagen 101119.

Präster som vägrar viga får kritik av domkapitlet. Dagen 101119.

Stefan Gustavsson: Kyrkan som ceremonimästare? Om kyrkan vore sann mot sig själv skulle budskapet till riksdagen handla om omvändelse från konsumism, materialism, individualism och själviskhet till tro på Gud och ett liv i Jesus efterföljelse. Det finns inte ett parti eller en enda riksdagsledamot som inte skulle utmanas! Men vi vet alla att det är oacceptabelt med en predikan vid riksdagens öppnande som handlar om synd och frälsning, om den kommande domen och nödvändigheten av omvändelse, om förlåtelse och nytt liv genom Jesus Kristus. Och konkret vet vi att det är uteslutet att utmana Reinfeldts ateism. Dagen 101123.

En gemensam bön på en skolavslutning i Borås i somras resulterade i att Skolinspektionen nu kritiserar kommunen. Dagen 101125.
Kommentar: Enligt läroplanen ska skolan vara icke-konfessionell, utan religiösa inslag, vilket även gäller skolavslutningen. Så är samhället idag. Den kristna tron genomsyrade tidigare vårt samhälle och var en självklar del av den svenska skolan. Idag är det ateismen och sekularismen som har företräde. Ingen frågar efter om de kristna eleverna känner sig tillgodosedda. Jesus är dock fortfarande vägen, sanningen och livet oavsett vad Skolinspektionen säger. Jesus säger att den som inte är med mig är emot mig. I hans ögon finns ingen neutralitet.

Informationschefen Henrik Pederby på kyrkokansliet i Uppsala tvingas lämna sitt jobb efter trakasserier mot kvinnliga medarbetare. Hela havet stormar i ledningen på kyrkokansliet.
Kyrkans Tidning 101124.
Dagen 101124.
Wejryd drivande bakom Friedners avgång. Kyrkans Tidning 101124.
Delar av kyrkostyrelsen visste inget om tumultet på kansliet. Friedner får avtalspension fram till sin 65-årsdag. Totalt rör det sig om mellan 3 och 3,5 miljoner kronor. Dagen 101125.

Sveriges kristna socialdemokrater byter namn - kanske till "Sveriges troende socialdemokrater". Tanken är att det ska spegla det faktum att allt fler religioner nu finns representerade bland medlemmarna, främst en stor grupp muslimer. För någon månad sedan bytte förbundets tidning namn, från Broderskap, till Tro & Politik. Tidningen har två ledare, den ena med muslimsk profil. Dagen 101125.
Sveriges kristna socialdemokraters ordförande Peter Weiderud: Vi ska inte längre vara en kristen rörelse utan en allmän trosrörelse.
Kommentar: Sådant kan bara hända i ett sammanhang där den kristna identiteten är svag.

Kvinnliga präster blir ofta sjukskrivna. Dagen 101125.

Friedner bekräftar konflikt med ärkebiskopen. Kyrkans Tidning 101125.

Friedner får pension tills han fyller 65 (nära 68 000 kronor i månaden i drygt 3 år). Kyrkans Tidning 101115.

Pederby får knappt 1,4 miljoner för att lämna sin tjänst och för att hålla tyst om den överenskommelsen, samt dessutom lön i 3 månader. Kyrkans Tidning 101125.

Anställd i Linköpings stift utnyttjades sexuellt av chef. Kyrkans Tidning 101130.

Över nio miljoner kronor. Så mycket kostar de tre toppchefer som lämnat kyrkokansliet i olika avtal om ersättningar. Varken Gunnel Ahlberg eller Henrik Pederby hade i sina anställningskontrakt andra villkor i samband med uppsägning utöver gällande kollektivavtal. Samtidigt som Svenska kyrkan har ett sparbeting om 60 miljoner kronor och personalneddragningar sker i Uppsala. Kyrkans Tidning 2010-12-01.

Lars Friedner hade lovat personalchefen förtida pension. Kyrkans Tidning 101201.

Wejryd var beredd att avgå som ärkebiskop. Kyrkans Tidning 101202.

En präst från Västmanland åkte fast för rattfylleri på väg till en vigsel. Dagen 101204.

Vikarierande präst kostade 162 500 kronor i månaden. Prästen Dag Sandahl om händelsen: Fullständigt skandalöst. Dagen 101208.

Skolor bojkottar julkrubbor. Världen idag 101209.
Antje Jackelén: Barn förbjuds att se julkrubban i kyrkan samtidigt som de i skolan utsätts för ämnet livskunskap som närmast liknar psykologiskt kvacksalveri. Sydsvenskan 101212.

Präst anmäls för porr på t-tröjan. Dagens Nyheter 101213.

Bo Wettéus: Svenska kyrkans svek fortsätter. Håller Svenska kyrkan definitivt på att lämna den kristna tron och därmed gräva sin egen grav? Den 2 december berättar Kyrkans tidning om den nya teologin för religionsmöten som just nu utarbetas under ledning av Kajsa Ahlstrand, Uppsala. Dokumentet skrivs på uppdrag av Svenska kyrkans kyrkomöte och ska antas av Svenska kyrkans teologiska kommitté i februari och ska vara ett underlag för samtal. Enligt tidningen menar hon ”…att vi har lämnat ett strängt inklusivt tänkande, där vi hävdar att dop och kristen tro är nödvändigt för människans frälsning. I stället har vi rört oss mot tanken att Gud finns i fler sammanhang. Vi kanske till och med är beredda att tänka att alla religioner, bortom vars och ens språk har samma mål”. Världen idag 101213.
Christer Ireborg: Kyrkor som lämnar den bibliska tron självdör. På kristet håll kan man förneka alla grundläggande kristna trossatser och fortfarande inneha positionen som kristendomens främsta försvarare eller utbilda dess präster, pastorer och kyrkliga ledare. Hur förvirrat är det? För övrigt kommer inte evangelisk tro att dö ut. Den blir endast mer förföljd. Världen idag 101227.

I höst har fem präster blivit av med vigselrätten. Biskop emeritus Bengt Wadensjö missade att . hindersprövningen hade passerat bäst-före-datum. Kyrkans Tidning 101216.

Tord Nordblom: Domkapitlet är för hårt mot oss som avstår vigseluppdraget. Dagen 101216.

Domkapitlet tillrättavisar en präst i Uppsala stift som hade en sexuell relation med en tidigare konfirmand. Dagen 101220.

Sven-Bernhard Fast ny biskop för Visby stift. Dagen 101222.

Kyrkligt anställd dömd för sexbrott. En man, anställd i Svenska kyrkan i Västervik, har dömts till tio månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av en ung kvinna. Dagen 101223.

Präst i Jämtland anmäler sin församling till DO. Dagen 101228.

Dalai lama, tibetanska buddhismens högste ledare, medverkar i gudstjänst i Lunds domkyrka. Domprosten i Lund inför besöket i domkyrkan: En stor glädje för oss i Sverige att ta emot honom. Vi inbjuder bara personer som vi har förtroende för. Det är en ära för oss att han tackat ja till att säga något. Dagen 101230. Inom ramen för gudstjänsten kommer Dalai Lama att hålla ett tal. Kyrkans Tidning 101230.
Kommentar av Gunnel Norrö: Det bästa en kyrka idag kan göra, är att vara så tydligt Kristuscentrerad som möjligt, förmedla livets livgivande Ord, och då kommer man inte på tanken att inbjuda någon som talare som inte är ett enda dugg kristen.

Påven bjuder in religiösa ledare till toppmöte i oktober. Dagen 110101.
Kommentar: En av dessa blir säkerligen Dalai lama om han fortfarande orkar. När det hände sig i Assisi 1986 noterades:
Efter pilgrimsvandringen möttes man på eftermiddagen med påven och buddhistledaren Dalai Lama i spetsen på platsen framför den stora basilikan, Basilica di San Francesco, för att be för fred. Varje grupp, en efter en, läste sina egna texter och böner om fred, i de övrigas närvaro. Mötet avslutades med att påven läste den bön som tillskrevs Franciskus "Herre gör mig till ett redskap för din fred".
En av de som deltog i Assisi 1986 var fetishprästen från den heliga skogen vid Togosjön som höll till i en sal i rådhuset, där han besvor andarna och stänkte de tillresande med vatten. Han var i Assisi som representant för de animistiska religionerna. Han hade för första gången i sitt liv tagit på sig kläder och skor, och hade för första gången, tack vare påvens inbjudan, lämnat sin heliga skog.
Kristenheten befinner sig i ett förvirrat tillstånd.

Owe Pettersson: Varför är predikan i Svenska kyrkan bara tio minuter? Dagen 110105.

Jan Stepán: Tjänar verkligen alla religiösa Gud? Den 6 januari var biskopen Brunne i TV4. Hon är öppet homosexuell och numera rikskänd efter hennes predikan i samband med riksdagsöppnandet som fick Sverige­demokraterna att lämna kyrkan. Hon är en modern präst. Hon predikar det världen – folk – vill höra och undertrycker allt sådant som inte passar hennes teologi, hennes egna ”tolkningar” av Bibeln. Världen idag 110110.

Bengt Olof Dike: TV sparar på gudstjänster - men idrotten drabbas inte! Sekulariseringen tycks ju i oförminskad takt fortsätta i vårt en gång kristna Sverige och drivs också dessvärre på av många politiker, såväl borgerliga som på vänstersidan, vilka ej förstår eller förmår se vårt lands historiska rötter och kristna tradition. Dagen 110112.

Beslut om homosexuella skadar ekumenik. Svenska kyrkans beslut att viga homosexuella par skapar skapar fortsatt oro i Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan. Kyrkans Tidning 100113.

Biskop emeritus Biörn Fjärstedt: Det är inte bara folket som sekulariseras i Sverige, utan också Svenska kyrkan. I nedtoningen (av det kristna kärnbudskapet) ligger ett fenomen, som religionssociologin egentligen vet om: det är kyrkan i meningen dess offentliga företrädare och dess teologer, som sekulariserats. Det gäller stora delar av Europa, särskilt dess norra områden. Upsala Nya Tidning.

DO får anmälan från lesbisk präst. Prästen anser sig ha blivit nekad ett vikariat på grund av sin sexuella läggning. Dagen 110118. Kyrkans Tidning 100118.

Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan uppmanar Svenska kyrkan att häva homobeslut. Annars hotar man med att klippa banden. Det framgår av ett brev ställd till ärkebiskop Anders Wejryd. De skriver nu att man ger Svenska kyrkan en väntetid på ett år att dra tillbaka sitt beslut. Dagen 110119.

Författaren Marianna Agetorp tilläts inte föreläsa i en trädgårdsföreläsning i Härlunda församling på grund av att hon gått ur Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 110125.

Domkapitlet kritiserar präst för olämplig klädsel. En präst anmäldes i höstas till domkapitlet i Stockholms stift för att ha haft på sig en t-shirt med olämpligt pornografiskt tryck under ett läger med ungdomar. Kyrkans Tidning 110126.

Stockholmsbiskopen Eva Brunne: "Ibland har jag mer gemensamt med muslimer än med Livets ord och trosrörelsen, trots att de är kristna." Dagen 110126.
Kommentar: Så fick hon det sagt också.

Hasse Gardelach: Kyrkan (Bengt Wadensjö och våra präster) ska inte flörta med islam. Vi varnas i Guds ord för villoläror, och det måste vara en typ av läror som kopierar Guds ord och verkar snarlikt till sin andemening. Världen idag 110202.

Roland Sennerstam: Göran Häggs bok om Gud fick ett ljumt mottagande. Allmänt kan man säga att det är lite typiskt för Sverige, att det är en agnostiker (sökande ateist) som skriver boken om Gud i Sverige och att recensenterna i de stora drakarna har så lite att komma med. Kommentar: Orsaken kan vara detta, eftersom det är förvirrande för recensenterna i de stora drakarna som ju är lika sekulariserade som KG Hammar: Göran Häggs vidräkning med det kungliga salighetsverket, Svenska kyrkan och dess teologiska urvattning under 1900-talet har han inget till övers för. Särskilt hur det gestaltat sig i före detta ärkebiskop KG Hammars tvivlande på de kristna fundamenten i alla dess avseenden. Dagen 110202.

Diakoner rasar mot utförsäkringsregler: "Vi måste vara de svagas röst". Lennart Koskinen är kritiskt till att Svenska kyrkan centralt ska ta upp kritiken. Lennart Koskinen är en av få biskopar som offentligt tagit ställning politiskt - inför valet 2010 uttryckte han sitt stöd för Kristdemokraterna. Dagen 110202.

En präst i Ångermanland får kritik av domkapitlet för att han lät sig bjudas på ett glas vin vid tre tillfällen under en studieresa för ungdomar. Prästen, som säger att han drack av hövlighet, får dock behålla jobbet. Dagens Nyheter 110209.

Anders Sjöberg: Bibeln utmanar dagens kristenhet. En nyutexaminerad präst, sa exempelvis: "Efter mina studier i Gamla testamentet kommer jag inte att kunna predika från dessa texter". I sin mest tillspetsade form uttrycks det i formuleringen: "Det är två helt olika Gudsbilder i Gamla respektive Nya testamentet", som ju i dag förekommer rätt ofta i både samhällsdebatt och inomkyrklig sådan. Augustinus ord är värda att här lägga på minnet: "Om du tror det du vill i evangeliet och förkastar det du vill, är det inte evangeliet du tror på utan dig själv". Dagen 110210.

Göran Skytte: Om prästen inte går i kyrkan varför ska andra göra det? Dagen 110211.

Präst får erinran - kränkte kollega. Händelsen inträffade på en personalfest förra sommaren. Den anställde anmälde kyrkoherden för att ha sexuellt trakasserat honom, och att han av detta kände sig mycket kränkt. Kyrkans Tidning 110214.

Kyrkan tar krafttag mot sexövergrepp. Svenska kyrkan skärper sina riktlinjer kring sexuella övergrepp. Kyrkans Tidning 110216.
Kommentar: Det var på tiden.
Nu ska Svenska kyrkan skärpa sina riktlinjer kring sexuella övergrepp. "Vi har under åren sett att det förekommer sexuella övergrepp i alla stift." Dagen 110217. Världen idag 110218.

AD: Kyrkoherde kan inte avskedas. En av de längsta konflikterna inom Svenska kyrkan kan nu närma sig sitt slut. Under 20 år har konflikten pågått, men nu har prästen Stefan Svensson fått rätt i AD. Dagen 110217.

Prästvigda kvinnor tar Berget-striden till Facebook. Stiftelsen Bergets nye föreståndare, Peder Bergqvist, har deklarerat att ingen kvinnlig präst ska få leda gudstjänster på Berget. Mot detta reagerar nu en mängd prästvigda kvinnor. En nystartad Facebook-grupp har på kort tid fått 260 medlemmar. Kyrkans Tidning 110218.

J-O Stefansson: Svenska kristna har glömt helvetet. Om vi som troende verkligen trodde på helvetet skulle vi vinna själar. Nu har predikan om detta eviga straff tonats ner i våra kyrkor vilket lett till en ljumhet bland kristna utan like. Världen idag 110218.

Stefan Swärd: Frälsningen har blivit stötande. Evangeliet handlar om synd och att vi är syndare. Problemet definieras tydligt. Syndens lön är döden. Hur vi än anstränger oss kan vi inte bli tillräckligt goda för att kunna leva i gemenskap med Gud, som är absolut helig och rättfärdig. Världen idag 110218.

Marcus Birro skrev om kärlek, livets helighet och tron på Gud. Gensvaret efter hans krönika i Expressen om kärlek och helighet överraskade Marcus Birro. "Vår samtid är en kran som vi öppnar och glömmer bort. Allt av värde rinner ur oss. Gud är det särskilt populärt att håna. Till och med i kyrkan." Världen idag 110221.
Jenny Östergren svarar: Att hetsa upp sig över Jesus i en läderbralla känns därmed som en kränkning. Det är inte alls otroligt att den historiske Jesus småbögade emellanåt med kompisarna i den manliga lärjungegemenskapen. Expressen 110224.
Kommentar: Fullständigt sjukt uttalande av Jenny Östergren och en stor respektlöshet för vem Jesus är. "The fear of the Lord is the beginning of wisdom", säger oss vår Bibel. Det saknar sådana som Jenny Östergren och många med henne.

Bengt Sareld: Varken hackat eller malet med blandat religionsinnehåll i gudstjänst. För någon vecka sedan sände Sveriges radio P1 en gudstjänst med både en muslimsk och kristen predikan. Även bönen förrättades parallellt, kristen bön och muslimsk bön gick hand i hand. Det var universitetsprästen Katarina Egfors Härnring som hade inbjudit ungdomsimamen Salih Tufekcioglu till gudstjänsten som sändes från Stilla Rummet vid Malmö högskola. Dagen 110223.
Kommentar: Katarina Egfors Härning är en av onenessprästerna. En blogg skriver att Katarina besökte Oneness university i sept 2009 tillsammans med prästen Louise Linder samt läkaren Per Henriksson. Louise Linder säger till Dagen att de varit på en enveckaskurs om Oneness blessing. Kursen gavs i september 2009 hos gurun Sri Bhagavan, på Oneness university i Indien, och handlade om att bli s.k. ”givare” av Oneness blessing. Men det hela började inte där, för innan man kan åka på en sådan kurs måste man ha gått den förberedande introduktionskursen som är obligatorisk för den som själv vill bli ”Deekshagivare”, eller ”Oneness Experience Facilitator” som det numera kallas. Vilken ande tar dessa präster emot? På en onenessmeditation lär man t.ex.detta: "Öppna ditt hjärta för den Gudomliga Närvaron i alla former och på det sätt som känns naturligt och bekvämt för dig. Be den Gudomliga Närvaron att fylla dig med Deeksha och att väcka dig till Oneness. Efter du bett Närvaron komma, ta en minut eller så och låt dig fyllas av Oneness och med en tacksamhet till den gudomliga. Var inte oroad över vad du upplever, vad du gillar eller inte känner. Var bara medveten om att det sker." Efter detta spelar det tydligen ingen roll heller om det är kristen bön eller muslimsk bön som förrättas i en gudstjänst.

Biörn Fjärstedt: Kyrkan tar inte tag i de problem som finns. Svenska kyrkan är fortfarande ett slags övergripande organ för religion i Sverige. En paraplyorganisation under vilken de olika frikyrkorna är mer eller mindre inordnade, Svenska missionskyrkan och Svenska baptistsamfundet mest. Så hur det går för Svenska kyrkan berör långt fler än hennes tillhöriga. Och det går, som väl de flesta vet, inte bra. Trenden för medlemskap, gudstjänster, ekonomi, konfirmander, kanske också dop, antalet församlingar och inflytandet i kultur och samhälle är nedgående. Dagen 110223.

Oönskad personal kostar Svenska kyrkan 36 miljoner. Det är notan som Svenska kyrkan valt att betala under 2010 och 2011. Dagen 110225.
Elisabeth Sandlund: Miljonrullning som skrämmer. 29 personer har fått dela på 36 miljoner kronor när Svenska kyrkan på nationell nivå gjort sig av med personal. De kostsamma utköpen av anställda i Svenska kyrkan är ett av symtomen på organisationens djupa kris. Dagen 110225.

Arbetsmiljöproblem i gotländskt pastorat. Kränkande särbehandling och psykosociala arbetsmiljöproblem finns inom Bunge pastorat på Gotland, menar skyddsombud. Dagen 110301.

Ärkebiskop Wejryd börjar blogga. Bloggen finns på http://blogg.svenskakyrkan.se/arkebiskopen Kyrkans Tidning 110301.

Borgerliga begravningar ökar något. Andelen borgerliga begravningar fortsätter att öka. Det visar ny statistik från Sveriges begravningsbyråers förbund. Av de 50 000 dödsfall som hanterades av förbundet under 2010 valde nära 9 procent av de anhöriga en borgerlig begravning. Kyrkans Tidning 110302.

Teologen Bengt Hägglund fyller 90 år och är fortfarande produktiv forskare. I dag menar han att den historisk-kritiska bibeltolkningen bidragit till vår tids sekularisering. "Inom den historisk-kritiska bibeltolkningen så menade ofta teologerna att det inte var vetenskap att försöka framställa den kristna tron direkt från Bibeln. I stället utgick man från enskilda människors tro och tolkade genom den trons innehåll. Jag menar att det inte räcker med att studera en personlig tro, det måste också finnas ett försanthållande av Skriftens ord. Det är där grunden finns, och inte i den personliga tron som uppkommer genom uppenbarelsen som finns i skriften." Dagen 110302.

Sofia församling i Stockholm anställer imam. Anställningen är ett led i församlingens mångfaldsarbete vid Fryshuset, säger kyrkoherde Hans Ulfvebrand. Dagens Nyheter 110302.
Imam får jobb i kyrkan. Han regelbundet i flera moskéer i Skåne. Maria Kjellsdotter Rydinger är präst i Sofia församling med placering i Fryshuskyrkan. Hon kom med idén att församlingen skulle anställa en imam. Stockholms stift står bakom Fryshuskyrkan, och Hans Ulfvebrand har talat med biskop Eva Brunne om anställningen av en imam. Kyrkans Tidning 110306.
Hans G Eriksson: Kristus får krypa till korset när imam anställs i kyrkan. Kulturkrocken dämpas genom att man undviker det som skiljer, menar förnyarna. Skillnaden är Jesus Kristus. Kan ett mer försåtligt grundskott mot det kristna fundamentet tänkas? Dagen 110309.
”Anställningen ett undantag”. Stiftsadjunkt Helene Egnell vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift: "Att Othman Al Tawalbeh nu anställts av församlingen under några månader, i avvaktan på en projektanställning, är ett undantag från regeln om att den som är anställd av Svenska kyrkan ska tillhöra kyrkan och omfatta den kristna tron." Världen idag 110311.
Ökänd islamist (Mahmoud Aldebe) uppviglar mot nyanställd imam i kyrkan (Othman Al Tawalbeh). Politiskt Inkorrekt 110315.
”Säpo sa att de var oroliga för mig”. Dagen 110316.
Sveriges muslimska förbund: Kyrk-imamens anklagelser falska. Othman Al Tawalbeh hävdar att jag står bakom kritiska texter om honom på internet, men det stämmer inte, säger Mahmoud Aldebe. Dagen 110318.
Sofia församling backar - men kritiken kvarstår. Prästen Annika Borg: "Bra att man har tagit till sig av kritiken, men det ändrar ingenting i sak. Man låter Fryshuset stå för anställningen på pappret. Men pengarna kommer fortfarande från församlingen." Dagen 110325.
Imamen Othman al Tawalbehs kontroversiella anställning av Sofia församling i Stockholm upphör. Han anställs nu i stället av Fryshuset, med finansiering från kyrkan. Världen idag 110325.

The falling away. What constitutes the "falling away" of which the Bible prophesies? Does it mean the loss of orthodoxy or the lessening of religion? Obviously, that was not true in the case of Solomon; he did not retract his counsel nor cease to be religious. He just ceased to apply what God had taught him. He demonstrated more tolerance for freedom of religion, even to the point of participation. He exercised less resistance to the incursion of the enemy's devices and increasingly less sensitivity to conscience. Corruption starts at the core. The label doesn't change; the outward appearance remains the same. But the motives change. Selfless worship of the LORD because He is worthy gradually changes to become an exercise that entertains me or makes me feel good about myself. Self begins to replace true worship of a holy God.
Dick York (Missionary, missionary trainer, conference speaker, founder of Shield of Faith Mission International).

Kyrkan tar krafttag mot övergrepp. "Vi har under åren sett att det förekommer sexuella övergrepp i alla stift." Världen idag 110225.
Övergrepp sker i alla stift. Den typiske förövaren är en man som i själavårdssituation förgriper sig på en kvinnlig konfident. Världen idag 110304.
Få kända övergrepp i frikyrkor. Världen idag 110307.

Sven-Bernhard Fast (60) och Martin Modéus (45) vigdes till biskopar för Visby stift respektive Linköpings stift. Svenska kyrkan 110306.
-Vill ni i Guds den treeniges namn, åtaga er uppdraget att vara biskop och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? frågade ärkebiskopen de blivande biskoparna.
- Ja, blev det korta svaret från Sven-Bernhard Fast och Martin Modéus.
Kommentar: Återstår att se hur länge det löftet står sig.

Två präster i Svenska kyrkan vill slippa sin vigselrätt i protest mot homovigslar. Dagens Nyheter 110307.

SKR gav råd om socialt stöd. Socialförsäkringsministern och Försäkringskassan tog del av diakoners kunskap. Världen idag 110307.
Kyrkoprotest mot utförsäkringar. Dagens Nyheter 110310.

Värnamopräst avsäger sig sin vigselrätt. För Värnamoprästen Håkan Sunnliden är Kyrkomötets beslut om att införa samkönande äktenskap att "lämna det som är kristet". Världen idag 110309.
Håkan Sunnliden slipper vigselrätt. "Jag är bibellärare i botten och undervisar om äktenskapet utifrån kristen tro. Den sekulära staten har kommit med en motundervisning som jag inte ställer upp på, men som Svenska kyrkan anpassat sig efter." Dagen 110329.
Håkan Sunnliden, präst i Värnamo, ansökte om att få avsäga sig vigselrätten för att han inte ville viga samkönade par. Kammarkollegiet gav honom rätt, men nu får han av Domkapitlet en skriftlig erinran, de menar att han är illojal. Håkan Sunnliden: "Jag är bibellärare i botten och undervisar om äktenskapet utifrån kristen tro. Den sekulära staten har kommit med en motundervisning som jag inte ställer upp på men som Svenska kyrkan anpassat sig efter. Den här frågan är oerhört viktig, den påverkar den kyrkliga identiteten, de ekumeniska förbindelserna, kyrkans lära, pastoralen i församlingarna och prästens identitet." Världen idag 110527.
Sunnlidens erinran står kvar. Svenska kyrkans överklagandenämnd avslår prästen Håkan Sunnlidens önskan att få sin erinran underkänd. Nämnden menar att Sunnliden varit illojal mot kyrkan genom att avsägs sig sin vigselrätt. Sunnliden själv anser att han fortfarande står fast vi de prästvigningslöften han gav 1978 "när Sverige var ett kristet land". Beslutet om samkönade äktenskap är ett misslyckande för Svenska kyrkan, och har lett till att kyrkan börjat förhöra och döma sina anställda. Dagen 110920.

Flera av Stockholms kyrkor har akuta ekonomiska problem och måste spara. Dagens Nyheter 110314.

Kjell Zingmark: Vad är innebörden av biskopens ord? Martin Lind, nyss avgående biskop för Linköpings stift uttalade sig i Corren 110303: "Ja, jag tror på helvetet, jag har varit där. Alla upplever sitt eget helvete någon gång under sitt liv, som ett straff man kan få leva med ganska länge. Men när vi dör tror jag att Gud tar hand om alla." Dagen 110316.
Kommentar: Så talar en universalist, inte en troende kristen. Definitionen av en universalist: "One of its most common definitions is the idea that everyone will be saved and no one will be eternally condemned by God."

Präst prickas - lät praktikant läsa nattvardsorden. Domkapitlet säger sig förstå prästens goda avsikter i fallet, men skriver att hon inte kan ta låta sig styras av personliga hänsynstaganden i en fråga som är väsentlig för kyrkans lära. Dagen 110316.
Kommentar: Om domkapitlen tänkte på kyrkans lära så skulle de pricka alla präster och biskopar som flagrant bryter mot Bibelns lära.

Hypnos i kyrka får kritik. Njurunda församling erbjuder hypnos. Psykologförbundet reagerar och biskop Tuulikki Koivunen Bylund är också tveksam: "Det låter oerhört allvarligt". Dagen 110322.
Ansvarig präst Monica Burström: Det handlar om en djup avslappning, inte sjukvård eller terapi. Dagen 110324.
Kommentar: Om det inte är hypnos ska man inte kalla det för hypnos och är det hypnos då har man verkligen gjort fel.
Kyrkoherden Olof Lönneborg, ytterst ansvarig, polisanmäler sig själv efter anklagelser om hypnos i kyrkan. Olof Lönneborg säger att hans församling tänker fortsätta med "hypnosen". Dagen 110325.
Njurunda församling klar med rapport om hypnos. Dagen 110412.
Hypnos var avslappning. Domkapitlet i Härnösand konstaterar att församlingarna inte ska syssla med hypnos, samtidigt som undersökning också visar att församlingens verksamhet egentligen handlade om avslappning och gruppsamtal – inte hypnos. Kyrkans Tidning 110427.
”Hypnosträffarna” i församling stoppas. Kyrkans Tidning 110428.

Vassula Rydén exkommunicerad av grekisk-ortodoxa kyrkan. Vassula Rydén, en grekisk-ortodox kvinna som hävdar att hon får uppenbarelser från Jesus, har nu officellt exkommunicerats av den grekisk-ortodoxa kyrkan. Vassula Rydén har besökt Sverige vid flera tillfällen och hennes skrifter ges ut av ”Den ekumeniska föreningen sant liv i Gud”. Kyrkans Tidning 110325.

Interreligiös dialog i Göteborg. På måndag startar en internationell konferens i Göteborg för de europeiska kyrkornas samarbete för interreligiös dialog. Kyrkans Tidning 110325.

Per Eckerdal vald till ny biskop i Göteborgs stift. Slog ut konkurenten Staffan Grenstedt med 58,2 procent mot 41,8 procent. Dagen 110401.

Biskopar avråder dop av asylsökande. Präster i Svenska kyrkan rekommenderas att inte döpa asylsökande. Dagens Nyheter 110403.
Kommentar: Biskoparna handlar fel.
Elisabeth Sandlund: Vad hindrar att jag blir döpt? Dagen 110405.

Ulla Karlsson: Det finns ingen fallen skapelse och därför blir hela försoningsläran orimlig! Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt! Det hör inte hemma i modern tid, bland upplysta människor! Kyrkans Tidning 110324. Kyrkans Tidning 110324.
Ulla Karlsson: Tanken att Jesus dog på korset för "våra synders skull", att "han har betalat skulden med sitt eget blod", är motbjudande och bortom allt sunt förnuft och rimlighet i en modern tillvaro. Många deklarerar tydligt att de tror på jungfrufödsel, uppståndelsen och att Jesus dog för våra synders skull och visst må man tro så. Men låt det inte vara den allenarådande sanningen för hur man ska tro för att vara kristen! Kyrkans Tidning 110331.
Kommentar: Om inte Domkapitlet avkragar denna prästen så är Domkapitlet tandlöst.
Prästen Ulla Karlsson i Västerås stift vill inte tala om synd – anmäls till Domkapitlet. Dagen 110407.
Präst anmäld – vill få bort predikan om synd. En präst i Svenska kyrkan har anmälts till domkapitlet efter att hon i en debattartikel sagt sig vilja få bort talet om synd och försoning från kyrkan."Det finns ingen fallen skapelse och därför blir hela försoningsläran orimlig! Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt! Det hör inte hemma i modern tid, bland upplysta människor!" Så skrev prästen Ulla Karlsson i en debattartikel på Kyrkans tidnings webbplats i slutet av mars. Hon gick till hårt angrepp mot att tala och sjunga om synd i kyrkan. Hon hämtar citat från flera kända psalmer som berör Kristi försoningsverk och kallar texterna groteska. Debattartikeln har fått många att reagera och kommentarerna har strömmat in. En person har nu anmält Ulla Karlsson till Västerås stifts domkapitel med motiveringen att hon brutit sitt prästlöfte: "Enligt vår kyrkas tro och bekännelse är det klart att synden existerar och att Kristus led för vår skull, för att frälsa oss från synd", står det i anmälan som nu ska behandlas av domkapitlet. I ett svar till kommentarerna på Kyrkans tidnings sajt skrev Ulla Karlsson bland annat följande: "Tanken att Jesus dog på korset för ´våra synders skull´, att ´han har betalat skulden med sitt eget blod´, är motbjudande och bortom allt sunt förnuft och rimlighet i en modern tillvaro. Att man från akademiskt håll fortsätter att hävda detta, är för mig en gåta." Världen idag 110411.
Ulla Karlsson anmäls till domkapitlet. Gabriel Fjellander, som arbetar som assistent på ett kyrkligt gästhem i Hjälmseryd, har anmält Ulla Karlsson till domkapitlet för hennes åsikter i debattartikeln i Kyrkans Tidning. Han förutsätter att hon inte tillåts fortsätta som präst om hon håller fast vid sin åsikt. Kyrkans Tidning 110420.
Ulla Karlsson: ”Nu vet jag vad som är tabu i kyrkan”. Hennes avståndstagande från tron på Jesus som ett försoningsoffer startar med att hon inte tror att det finns en fallen skapelse. Skapelseberättelsen ser hon som en myt och inte som en faktisk händelse.Eftersom hon inte tror på en fallen skapelse, ser hon inte heller på människan som en från födseln syndig varelse. Kyrkans Tidning 110420.
Inga-Lill Örnerfors Modin, prästvigd och tidigare församlingsanställd, träder upp till försvar för Ulla Karlsson: Gud behöver nog som sagt inga offer. Kyrkans Tidning 110525.
Ulla Karlsson får tre års prövotid. Domkapitlet i Västerås stift har beslutat att ge Ulla Karlsson, komminister i Aspeboda församling, prövotid under tre år. Orsaken är att hon vägrat svara på frågor och inte infann sig när hon kallades till samtal. Kyrkans Tidning 110701.
Ulla Karlsson överklagar beslutet om prövotid. Kyrkans Tidning 110825.
Domkapitlet får bakläxa om Ulla Karlsson. Överklagandenämnden ger dalaprästen Ulla Karlsson en ny chans. Den undanröjer domkapitlets beslut att ge henne en treårig prövotid och skickar tillbaka ärendet till Västerås. Domkapitlet måste nu göra en ny prövning av ärendet som avgjordes i somras. Kyrkans Tidning 110914.
Ulla Karlsson säger upp sig. Hon klagar på dåligt arbetsklimat. Hennes kyrkoherde Mats Hulander svarar på kritiken: Om Ulla känner sig motarbetad för att de flesta av oss inte delar hennes åsikter så vet jag inte vad jag mer ska göra. Dagen 111115.
Ulla Karlsson hade fått stöd med annan argumentation. Kyrkans Tidning 111117.
Ulla Karlsson blir kvar som präst i Svenska kyrkan. Det har domkapitlet i Västerås beslutat. Domkapitlet konstaterar att Ulla Karlsson brutit de löften hon givit vid prästvigningen på två punkter: att följa vår kyrkas ordning och att bli vittnen om försoningens hemlighet. Domkapitlet noterar Ulla Karlssons positiva ansats om att få samtala om teologiska frågor. Gemensam reflektion ligger i hela Svenska kyrkans intresse. Domkapitlet menar dock att ”Ulla Karlsson har ett förenklat sätt att se på försoningsbegreppet och att hon synes missat begreppets komplexitet och mångfald. Hon lyfter av flera möjliga alternativ genomgående fram ett enda”. Kyrkans Tidning 111216.
Kommentar: Om hela försoningsläran är orimlig enligt Ulla Karlsson så kan hon väl inte anses lyfta fram någon form av försoningsbegrepp. Hon förnekar ju försoningens hemlighet. Ändå kan man alltså vara kvar som präst i Svenska kyrkan.
Ulla Karlsson överklagar prövotid. Komminister Ulla Karlsson i Rättvik överklagar domkapitlet beslut att ge tre års prövotid för sina artiklar och uttalanden om förkunnelsen om offer och blod i kyrkans försoningslära. Kyrkans Tidning 120112.
Ulla Karlsson slutar. I söndags höll hon sin sista gudstjänst i Aspeboda. Ska skriva en bok om sin syn på kyrkan. "Har jag ingen prästtjänst kan jag också känna mig friare i vad jag skriver."

Två år med imam i Malmö. Det blev stor uppståndelse när Sofia församling i Stockholm anställde en imam. Den reaktionen fick däremot inte Västra Skrävlinge församling i Malmö när man för två år sedan anställde imamen Mukhiddine Shirinov. Kyrkans Tidning 110407.

Bort med antijudiska tendenser under påskens gudstjänster. Det tycker Centrum för religionsdialog som uppmanar alla församlingar att stryka den liturgiska hymnen improprierna ur långfredagens gudstjänst. Hymnen ingår i traditionen att ge det judiska folket skulden för Jesu lidande, därför bör den plockas bort ur påskliturgin. Kyrkans Tidning 110408.

Technomässa med klubbmusik, discokula och dans under nattvarden i Allhelgonakyrkan. Kyrkans Tidning 110412.

Arne Olsson: Förkunnarens mänskliga tankar utan förankring i Guds ord - har blivit en trend också när det gäller Guds ord, tron och frälsningen. Men för ett sådant uppdrag har Herren inte sänt någon enda budbärare. Dagen 110413.

Utredning förespår ett medlemstapp runt en miljon på tio år, låsta portar och färre präster och till och med rivna kyrkor. Tappet började med kyrkans separation från staten, skriver artikelförfattaren Erik Schüldt. Kyrkans Tidning 110415.

Sandra Antonsson: Dalai lama har bättre koll på religionens gränser. Flertalet gudstjänstdeltagare såväl som kyrkligt anställda verkar se denne lamas tal som centrum för hela högmässan. Biskop Antje Jackelén överleder sin predikan till lamans ord i stället för till kyrkans trosbekännelse, vilket ger honom rollen som avstämmare av sanningen i det hon just sagt i stället för de kristnas bekännelse till den treenige guden. Lustigt är att denne nämner Jesus Kristus fler gånger än hon, fast då som en i raden av många andra andliga ledare med ett viktigt budskap. Dagen 110420.

Prostarna i Lunds stift: Öppet brev till Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan. I det utskickade materialet föreslås att då musikverksamheten delas upp kan barn- och ungdomskör kallas "undervisning" och pensionärskören "diakoni". Detta andas ett försök till teologiskt tänkande. Det är emellertid inte ett särskilt bra tänkande. Det är trots någras uppfattning inte målgruppens ålder som skiljer diakoni från undervisning i församlingen. Dagen 110504.

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund i Härnösands stift vill tillåta läkarassisterat självmord. Det skriver hon i sitt herdabrev, Kärleken fördriver rädslan, som skickas till stiftets 3000 anställda och förtroendevalda. Kyrkans Tidning 110506.

Broderskap byter nytt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet. Med det nya namnet understryker Broderskap att identiteten numera är en mångreligiös rörelse. Dagen 110513.
Kommentar: På ett sätt är det bra att Broderskapsrörelsen byter namn eftersom man inte längre har en kristen identitet och åskådning.

En pensionerad präst förbjuds nu att utöva kyrkans vigningstjänst. Det har Domkapitlet i Strängnäs stift beslutat efter larm om sexuella trakasserier. Bara några dagar före Domkapitlets beslut gick han ur Svenska kyrkan och samma dag som beslutet togs begärde han själv att bli skiljd från vigningstjänsten. Dagen 110518.

Staffan Grenstedt: Återinför namnet Svenska kyrkans mission. Det är dags för Svenska kyrkan att sluta krångla. Använd begreppet mission. Det gör alla andra nordiska kyrkor och fristående kyrkliga organisationer. Kyrkans Tidning 110519.

Kjell-Arne Nilsson: Broder av Svenska druid-orden och kyrkvärd i S:t Staffans församling, Staffanstorp: Är Svenska kyrkan öppen för druider? Kyrkans Tidning 110519.
Information: En druid säger inte att naturen är skapad av gud, utan av speciella krafter som lever inuti varje liten detalj i naturen. Dessa krafter anses vara kreativa (troligen eftersom de skapar olika former) och inte skapade av någon. Många av dagens druider vill även säga att druidism inte är en religion utan en filosofi. Själva kärnan i druidism är samma som förut, nämligen de andliga krafterna inom naturen. Medan druidernas levnadssätt har anpassats till den tid som man lever i.

MP: avskaffa uppbörd via skattsedeln. Systemet att religiösa samfund tar upp sin medlemsavgift via skattsedeln bör avskaffas. Det anser Miljöpartiet, som i dag inleder sin kongress. Kyrkans Tidning 110520.
Kommentar: Det vore en katastrof för Svenska Kyrkan.

Fortsatt oenighet i Skanör-Falsterbo. När kyrkoherdetjänsten nu ska tillsättas finns bara en sökande: den omstridde komministern Thomas Ekelund, som nu är vikarierande kyrkoherde. Kyrkans Tidning 110520.

Kyrklig kvinnlig barnledare barnporrmisstänkt. Dagen 110521.
Barnledare åtalad för barnpornografibrott - församlingen chockad. Kyrkans Tidning 110523.
Biskopen: Det får inte ske. Kyrkans Tidning 110523.
Barnledare i Svenska kyrkan avstängd.
Den kvinnlig barnkyrkledare som misstänks för barnpornografibrott är avstängd från sitt jobb i Kronoberg. Dagen 110523.
Ledare i Kyrkans Tidning: Bort med tassarna! Kyrkans Tidning 110523.

Kyrkan kartlägger sexövergrepp. Återigen har misstänkta sexövergrepp inom Svenska kyrkan skapat rubriker. Prästen och debattören Ewa Lindqvist Holt hävdar att det är hög tid att kyrkans anställda slutar tiga i syfte att skydda kolleger. Ärkebiskop Anders Wejryd håller delvis med om att övergrepp inom Svenska kyrkan förtigits. Rubrikerna har lett till att han utlovar en kartläggning av problemet. Dagens Nyheter 110523.   Dagen 110524.

P-beslut: Ingen kyrkoavgift via skatten. ”Förändringen ska genomföras i brett samförstånd med trossamfunden”. Ett antal miljöpartister, stödda av Grön ungdom, vill nu avskaffa servicen som staten ger att via skattsedeln ta ut en kyrkoavgift.. De ser kyrka-stat-reformen som ett avgörande steg i sekulariseringsprocessen, "så att Sverige nu är ett av de mest sekulariserade länderna i världen". Men för att den processen ska bli fullständig krävs att även uppbördshjälpen avskaffas. "Låt oss fortsätta med den sekulariseringsprocess som startades under upplysningens dagar - den process som varit så viktig för det västerländska samhällets demokratiska utveckling", skriver motionärerna. Dagen 110524.
Kommentar: Vad svarar de olika trossamfunden på detta? Frikyrkorna klarar sig säkert utan kyrkoavgift men Svenska kyrkan gör det inte.

Sjuk kvinna i sorg fick aldrig besök av kyrkoherde. Kyrkans Tidning 110525.

Församling ignorerar varningar – anställer sexdömd ungdomsledare. Dagen 110525.
Kyrkoherde anställde sexdömd – sparkas. Den kyrkoherde i en församling i Halland som anställde en sexdömd ungdomsledare blir troligen själv entledigad. Dagen 110526.
Sexbrottsdömd konfirmandledare tvingas ta tjänstledigt. Kyrkans Tidning 110527. Dagen 110529. Har varit tidigare dömd, anställdes i en annan församling - trots att kyrkoherden kände till domen. Kyrkans Tidning 110526.

Präst skickade olämpliga sms till kollega nattetid. En manlig präst i Göteborgs stift ska ha haft regelvidriga själavårdssamtal och skickat olämpliga sms till en kvinnlig anställd i församlingen. Kyrkans Tidning 110525.

Stefan Gustavsson: Sanningen ger frihet. Varför apologetik? Svaret finns i vår kultur. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, en sekularisering som har sin upprinnelse i intellektuell kritik mot tron. Guds existens, undrens möjlighet, Bibelns tillförlitlighet... har avvisats i förnuftets och vetenskapens namn. Myten att en tänkande människa inte kan ta kristen tro på allvar har krupit in under huden på den moderna människan – trots att det är en myt. Det finns inget i förnuftet eller i vetenskapens iakttagelser som utesluter kristen tro, tvärtom. Många kristna hävdar att förnuft och vetenskap i stället pekar i riktning mot Gud. Världen idag 110525.

Före detta biskop Caroline Krook förnekar Jesus som ende Frälsaren i en intervju i Dagen 110527:
Andra religioner är också vägar till Gud? Ja, för mig är det självklart. Jag är rädd för fundamentalister av alla de slag, de där som äger sanningen i stället för att söka den.
Vad händer efter döden? I min himmel finns det höga tallar och blåbärsskog, i en annans gator av guld. Men jag vet samtidigt att alla bilder är fel. Det enda jag vet är att himlen är den totala närvaron av Gud och helvetet den totala frånvaron. Samt att vi kan ana båda delarna redan här i livet.
Vem hamnar i helvetet? Ingen, tror jag. Gud älskar oss så mycket att han vill ha alla sina barn hos sig.
Bo Wettéus: Caroline Krook förnekar Jesus. Jesus Kristus är för biskopen inte vägen, den enda, utan bara en av vägarna. Att tro på Jesus död och uppståndelse är bara ett sätt att nå Gud. Den apostoliska förkunnelsen, där Jesus unika ställning som ende frälsare och Herre klart förkunnas, raderar biskopen ut. Det går tydligen att vinna frälsning i vilket annat namn som helst. Det är med både upprördhet och sorg man konstaterar att Jesu unika ställning undermineras av dem som borde stå upp för honom. Dagen 110603.
Stefan Gustavsson: Attityden avgör inte sanningen. Kan vi hävda vissa sanningar om Gud, medan andra sanningar måste avvisas? Gud som kärlek är ok, men inte Gud som helig. Gud som räddar är ok, men inte Gud som dömer. Gud som bortom mänskligt språk är ok, men inte Gud som talar? Det har ofta stört mig att en viss övertygelse, som att Jesus är vägen till Gud, avvisas som ett naivt ägande av sanningen. Samtidigt bemöts det motsatta påståendet, att alla religioner är vägar till Gud, med respekt och betraktas som ödmjuk visdom. Världen idag 110622.

Hässleholmsskola anmäld för avslutning i kyrka. Kyrkans Tidning 110525.
Bön på skolavslutning mot reglerna.
Vid mer än var tredje skolavslutning i kyrkan förekommer bön eller välsignelse. Det strider mot Skolverkets riktlinjer som säger att en skolavslutning inte får innehålla predikan eller uppmaning att delta i bön. Dagen 110601. Kyrkans Tidnig 110601.
Få svenskar är emot skolavslutning i kyrkan. Drygt hälften av svenskarna är positiva till skolavslutningar i kyrkan. Enbart 15 procent tycker att det är negativt, visar en ny stor undersökning. Överlag är kvinnor aningen mer positiva till avslutningarna i kyrkan är män.
Undersökningen: Tycker du att det är positivt eller negativt att skolavslutningar äger rum i kyrkor eller andra religiösa byggnader? (andel i procent)
Mycket negativt 7,8. Ganska negativt 6,7. Varken positivt eller negativt 34,4. Ganska positivt 27,7. Mycket positivt 23,3.
Kyrkans Tidning 110601.

Bengt Wadensjö: Den ockuperade kyrkan. En av fyra av dem som betecknar sig som troende tror på själens återfödelse i en annan kropp. Tron på ödet, att allt är förutbestämt, omfattas av var fjärde i Sverige men bland de troende omfattas den av en på tre. Tron på healing omfattas av en på fem men bland de troende en av fyra. En på sex i befolkningen som helhet är positiv till astrologin men av de troende är det en av fyra. Tror man att allt är förutbestämt ligger det nära till hands att söka utforska sin framtid genom astrologi, mayakalendern eller liknande. Dagen 110601.
Kommentar: Svenska kyrkan är ockuperad av new age, privatreligiositet och sekulär teologi, inte av traditionalisterna som förre biskopen Bengt Wadensjö hävdar. Och Wadensjö visar ingen oro för detta, hans oro är istället att de bibeltroende tradtionalisterna tar för stor plats i kyrkan. Wadensjö släpper in tjuvar och rövare i kyrkan, som ska vara ett tryggt fårahus. (Joh. 10:1-15).
Göte Bjällebo, präst: Predikan är central för kyrkans utveckling i vårt land. En kollega till Bengt Wadensjö - biskop Nils Bolander - tar i sitt Herdabrev till Lunds stift upp orsaken till den kyrkliga nedgången. Den var påtaglig redan i 1950-talets Sverige. Han uppehåller sig mycket kring predikan. Utifrån Paulus ord att "tron kommer av predikan - och predikan i kraft av Kristi ord." Bolander såg predikan som av "avgörande betydelse för folkkyrkans framtid i vårt land." Dagen 110615.
Kommentar: Wadensjö ser inte predikan som avgörande betydelse. Det är nog sådana tradionalitster han är rädd för.
Karl-Erik Tysk: Sanningen viktigare än statistiken. För en tid sedan kommenterades några av resultaten från en religionssociologisk undersökning. Man kastade skulden för den vikande trenden på dem man kallar traditionalister. Deras andliga behov tillfredsställs på bekostnad av de som har andra andliga behov. De ockuperar kyrkan. Redan detta är horribelt. Om kyrkan vill vara en kyrka i nytestamentlig mening kan det rimligen inte vara hennes uppgift att tillfredsställa andliga behov, hur bestickande det än kan tyckas vara. Den nytestamentliga kyrkans uppgift är självfallet att förkunna Jesus Kristus och omvändelsen till honom. Allt annat torde vara både intellektuellt och kristet snömos. Dagen 110713.

Karin Wiborn ny generalsekreterare för Sveriges kristna råd efter Sven-Bernhard Fast. Dagen 110610. Världen idag 110613.
Karin Wiborn beskriver sig som frånskild kvinna med fyra barn och lite liberal. Hon kan inte ge ett klart nej om andra religioner också är en väg till Gud. Hon tror inte på ett evigt straff. Hon förklarar istället med följande logik: "När mina barn var små och frågade vad som hände efter döden, svarade jag: "Du kom från Gud och du går till Gud." Dagen 110610.
Kommentar: Gäller det alla människor, även de med en annan religion? Lite liberal?

Ärkebiskop Anders Wejryd till Mekane Yesus-kyrkan: ”Vi grundas på Bibelns auktoritet”. Efter en lång, artig inledning kring de historiska relationerna kyrkorna emellan, säger han att det inte finns någon formell möjlighet att ta tillbaka beslutet. Att de båda kyrkorna drar olika slutsatser kring vad Bibeln säger i frågan beror bland annat på olika kulturella sammanhang, menar ärkebiskopen. - Svenska kyrkan är till exempel en majoritetskyrka till vilken en stor del av befolkningen hör, åtminstone nominellt, skriver han och menar att homosexuella relationer därmed finns i kyrkan på alla plan och måste tas hänsyn till. Dagen 110613.
Kommentar: Bibelns auktoritet eller majoriteten i kyrkan som inte tror på Bibeln?
Wejryd försvarar vigselbeslut. Det är ett sätt "att vara trogen mot evangeliet i dag" och det kan inte ändras. Världen idag 110617.

Pluralism typiskt europeiskt. Det strider inte mot Europa­konventionen att ha krucifix på väggarna i offentliga skolor. Så blev det entydiga utslaget när dom den 18 mars föll i målet Lautsi med flera mot Italien. Europa­domstolens stora kammare upphävde därigenom det ställningstagande som en lägre instans gjort 2009 och som, till skillnad från det nya, fick mycket uppmärksamhet i Sverige. Världen idag 110615.

I dag reser föreningen S:t Staffans kapell ett 30 meter högt kors på Svartberget vid Älvåsen i Hassela, Hälsingland. Kyrkans Tidning 110616.

Få av SvK:s medlemmar tror på Jesus. Ny undersökning visar: Svenska kyrkans medlemmarna tycker att kyrkan i första hand ska finnas till för svaga och utsatta i Sverige.
Bara 10 procent av Svenska kyrkans medlemmar anser sig ha en stark relation till kyrkan.
Endast 15 procent tror på Jesus.
15 procent av medlemmarna är ateister.
20 procent är agnostiker.
De yngre är i större utsträckning ateister eller agnostiker.
Det är oftare de som är konfirmerade som tycker att medlemskapet är relevant.
Hälften av medlemmarna anser inte att kyrkan ens någon gång haft en speciell betydelse i deras liv.
Av de som inte är medlemmar finns knappt 70 procent inom direkt räckhåll för kyrkan, genom besök vid kyrkliga handlingar, konserter bland annat.
Medlemmarna vill i första hand att kyrkan ska satsa på de svaga och utsatta, samt därefter arbeta bland barn och unga. Däremot är "att fira gudstjänst" av mindre betydelse.
Den gudstjänstfirande gruppen i Svenska kyrkan utgör cirka 300 000 personer.
Benägenheten att gå ur kyrkan har ökat (jämfört med 2004 års studie).
Biskop Eva Brunne kommenterar utfallet av undersökningen: Det finns en stor mångfald av trosuppfattningar. I kyrkan finns inga krav på vad man ska tro på. Dagen 110616. Världen idag 110617.
Kommentar: Nej inga krav. Det ser vi alltför väl både bland biskopar och präster.

Elisabeth Sandlund: Rucka inte på läran! Svenska kyrkans framtid är hotad om inte de aktiva medlemmarnas röster blir hörda. Det mest förödande skulle vara om kyrkan, för att behålla så mycket som möjligt av medlemsavgifterna, frestas att anpassa sig efter den stora grupp som egentligen inte vill vara medlemmar genom att tunna ut det utmanade och befriande budskap som det är kyrkans främsta uppgift att förmedla till 2000-talets människor. I så fall är risken överhängande att man mister också kärntruppen, den tappra skara som känner samhörighet med kyrkan, som tror på Jesus Kristus och som vill utgöra en gudstjänstfirande gemenskap. Dagen 110616.
Kommentar: Svenska kyrkan har redan anpassat sig och kompromissat i många viktiga lärofrågor. Luther som är kyrkans teologiske grundläggare skulle som sagt inte ha känt sig hemma i nuvarande Svenska kyrkan.

Anders Wejryd tror inte på ett evigt straff.
Finns det ett evigt straff?
- Nej, inte i form av någon pina, det tror jag inte. Jag lärde mig tidigt att det står föga om helvetet i Bibeln. Jag vill tro att Gud vill oss alla väl. (Kommentar: Det står mycket om helvetet i NT, det mest kända är Lukas 16:19-31. Gud vill oss väl, det var därför han sände oss Jesus så att ingen som tror på hnom behöver hamna i helvetet.)
Kan andra religioner också vara vägar till Gud?
- Vänd på frågan: Om Gud fanns först, är då inte alla religioner ett sökande efter Gud, efter tillvararons innersta kärna? Redam som barn tänkte jag att Gud måste vara sjysst även mot dem som aldrig får höra talas om Jesus. Samtidigt är inkarnationen den starkaste bilden jag vet av människans ansvar. Ingenting säger mera om vad Gud egentligen vill. (Kommentar: Religioner cementerar människor i falska föreställningar om Gud och vem han är. Baalsdyrkarna i GT stod i strid med Guds vilja och var inte ett sökande efter den ende sanne Guden och Hans Son Jesus Kristus. Evangeliet befriar människor från falska läror och religioner.) Dagen 110617.
Karin: Jag förvånas över de otydliga svaren från våra kyrkoledare. Det som förvånar mig och gör mig bestört är att frälsningen får så liten eller ingen plats, och att Guds Ord ifrågasätts. Anser inte kyrkornas ledare att Bibeln är sann? Vad ska vi andra då tro? Dagen 110708.

Broderskapsrörelsen har bytt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet. Namnbytet öppnar upp för fler trosinriktningar.Dagen 110617.
Broderskaparnas namnbyte öppnar för andra religioner. ”Vi blir en tydlig ekumenisk rörelse när vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet”.
- Jag kan inte tänka mig att en kristen grupp innehåller hinduer och allt vad de heter, lät en äldre herre från Piteå meddela. Dagen 110621.
Birger Thureson: Från kristen till allmänreligiös. Dagen 110621.
Åke Hällzon: Tror på vad? Att i dagens samhälle enbart vara "troende" är inte mer tydligt än att vara "politisk". Att beteckna sig som en rörelse "för tro" blir därför tämligen poänglöst om man inte samtidigt definierar på vad man tror. Dagen 110623.
Peter Weiderud: Nödvändigt bredda Broderskapsrörelsen. I dag är vår främsta uppgift att vara idébärare för vissa perspektiv kopplat främst till internationell solidaritet, mänskliga rättigheter och engagemang för samhällets mest utsatta grupper. Dagen 110623.
Kommentar: Och då spelar det ingen roll vilken religion man företräder! Men då har man tappat den kristna lärans suveränitet och exklusivitet.

Kyrklig skolavslutning får kritik. Skolinspektionen har slagit ned på att T 4-skolan i Hässleholm höll höstterminens avslutning i kyrkan, där det sjöngs julpsalmer. En anonym förälder anmälde skolan. Under avslutningen, som arrangerades av Hässleholms kyrka, sjöngs Stilla Natt och Nu tändas tusen juleljus. Skolinspektionen anser att Hässleholms kommun har brutit mot kravet på att undervisningen ska vara ickekonfessionell, rapporterar SVT:s Sydnytt. 110622.
Kommentar: Det är bedrövligt. Och ansvariga är Sveriges Riksdag som stiftat lagarna. De politiker som svenska folket röstat in. Och som även till största delen är medlemmar av Svenska kyrkan.

Elisabeth Josefsson: Bibelns resonemang också logiskt. En replik till Christer Sturmark. Världen idag 110627.

Präst i Umeå frias av domkapitlet. En gift präst, som anmäldes för att ha haft ett förhållande med en gift kollega, frias av domkapitlet. Dagen 110627.

”Exempel på religiös beröringsskräck”. Civilministern upprörd över Skolinspektionens kritik mot skolavslutning som innehöll kristna julsånger. Dagen 110628.

Mission får global uppförandekod. Kyrkans Tidning 110629.

Komminister Fredrik Beverhjelm och informatören Rickard Bonnevier i Lunds domkyrkoförsamling har utsetts till Årets förnyare i Svenska kyrkan 2011. Priset får de för sitt banbrytande konfirmandarbete De 24 äventyren. Kyrkans Tidning 110630.

30 meter högt kors mitt i Sverige. Sveriges största kors, Staffanskorset, restes på fredagen i Hassela, sydväst om Sundsvall. "Sverige har blivit så sekulariserat och vi vill slå vakt om kristna värderingar." Dagens Nyheter 110701.
30 meter högt och 14 ton tungt. Världen idag 110701.

"Svenska kyrkans kritik av Israel, såväl den tidigare bojkotten av israeliska varor som engagemanget i Ship to Gaza, behöver sättas under lupp." Så uttrycker sig prästen och debattören Annika Borg och kyrkoherden och skribenten Christer Hugo när de i en debattartikel på Passagen ger sig in i polemik mot flera av Svenska kyrkans företrädare som biskop Eva Brunne, biskop emeritus Martin Lind och KG Hammar vilka i juni skrev under ett upprop till stöd för Ship to Gaza. Dagen 110707. Världen idag 110713.

Präst tar time out efter blöt afton. En präst i Skara stift har tagit time out sedan han stängts av från sitt utlandsuppdrag efter en krogkväll med för mycket att dricka. Prästen gick på puben med en grupp människor som han var själavårdare för. Prästen bekräftar att det blev för mycket. Dagens Nyheter 110707.
Men i en intervju av TV4 sa han det hela ska ses som "en piss i Nilen". Kyrkans Tidning 110707.

Jacob Rudolfsson: Tydlig teologi ger framgång. Den nyligen utgivna Cape town commitment, Kapstadsöverenskom-melsen, utgör ett vikt­igt verk­tyg i detta avseende. Den presenterar en tydlig evangelikal tros­bekännelse och ett handlingsprogram med konkreta utmaningar för den globala kyrkan att engagera sig i. Världen idag 110711.

Bengt Olof Dike: KHS - förbundet för kristen humanism och socialism? Dagen 110720.

Kristna - säg nej till radband. Martin Lönnebo, frimurare av 10:e graden (2008), upphovsmannen till Frälsarkransen och författare till boken "Det visa hjärtat", förespråkar oblygt religionsblandning. Han säger att mystiken är gränsöverskridande och drömmer om "att alla världsreligioner skall förenas, med påven som den självklare andlige ledaren". Dagen 110720.

Här är Svenska kyrkan mest populär. 1. Pelarne församling (Linköpings stift) 93,9 procent. 2. Karesuando församling (Luleå stift) 92,9 procent. 3. Norderö församling (Härnösands stift) 92,5 procent. Dagens Nyheter 110729.

Svenska kyrkan nöjd med sin nya profil på Pride som Kyrkan på Pride. Kyrkans Tidning 110810.

Kaj Östholm: Predika ett sant evangelium. När ska vi få respekt för Gud och hans ord ibland präster och pastorer i våra församlingar? Hur många kvarnstenar ska vår Herre behöva leta fram? Världen idag 110810.
Gert Nilsson: Vad innebär ett ”sant” evangelium? Martin Luther hävdade att man ska läsa Bibeln enligt principen att följa det som driver Kristus och att Kristus är stjärnan och kärnan i Bibeln. En kristen, heter det hos Paulus, skall leva värdigt Kristi evangelium. Det innebär att följa Jesus i tro och handling. Det är inte vilket levnadsmönster som helst som passar in då. Världen idag 110824.

Stefan Pehrson: Skriften tydlig om ämbetsfrågan. Det är alltså ofrånkomligen så att Guds heliga ord uttryckligen förbjuder kvinnor i prästämbetet och själv anger anledningen till detta, och den är vare sig mänsklig eller tidsbunden. Världen idag 110819.
Kommentar: Något prästämbete finns dock inte i Nya Testamentet.

Kyrklig manifestation för moské. Svenska kyrkan arrangerade på lördagen en manifestation till stöd för ett sedan länge planerat moskébygge i Norrköping. Dagen 110827.
Kommentar: Svenska kyrkan manifesterar för en villolära. Vi har religionsfrihet och muslimer har rätt till att bygga sig en moské, men Svenska kyrkan bör inte ta ställning för ett moskébygge.

Lukas Berggren: Den politiserade kyrkan. Den 1 januari år 2000 trädde separationen mellan staten och Svenska kyrkan i kraft. I praktiken finns det dock en del kvarlevor av den tidigare relationen som fortfarande bidrar till att upprätthålla statskyrkosystemet. Den tydligaste kvarlevan är de politiska nomineringsgrupperna. Att politiska partier ställer upp i kyrkovalen är i högsta grad osunt. Världen idag 110829.

Per Eckerdal ny biskop i Göteborg. Han har inga problem med att viga par av samma kön. Dagen 110902.

Helena Edlund (präst i Svenska kyrkan): När blev den kristna identiteten provocerande? Något tillspetsat finns tre vägar. Antingen väljer man att tona ner den kristna teologin, fokusera på att driva för tillfället populära samhällsfrågor och öka samarbetet med andra religioner. Alternativet är att göra tvärtom. Detta skulle innebära ett arbete för att formulera en tydligare kristen identitet, en fokusering på kärnverksamheten och ett ökat samarbete med övriga kristna kyrkor och samfund. Eller så gör man helt enkelt ingenting. Svenska kyrkan har, enligt min mening, valt det första alternativet. Kyrkans Tidning 110908.
Martin Reberg: Svenska Kyrkans särart försvinner med Jesus. Det är inte endast i relationen med andra religioner som Svenska kyrkans särart försvinner. Svenska kyrkans agerande i det offentliga rummet avslöjar gång på gång kyrkans oförmåga och ibland ovilja att bidra med det som är den kristna kyrkans särskilda perspektiv. Nämligen Guds människoblivande i Jesus Kristus. Fastän tusentals kristna från olika traditioner och samfund samlas i bön och lovsång kring Jesus i den årliga Jesusmanifestationen lyser den officiella Svenska kyrkan fortfarande med sin frånvaro. Kyrkans Tidning 110908.

Roland Sennerstam: Socialdemokraterna och Svenska kyrkan.Vad står Håkan Juholts kärlek till Svenska kyrkan för? Läser man förra kyrkovalets olika manifest från Socialdemokraterna kan man finna att partiet vill att kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla. Det ska vara med Svenska kyrkan som med allemansrätten. Vem som helst ska känna sig bekväm med att vara där. Kyrkan ska inte heller vara påträngande provokativ i sin förkunnelse och därmed stöta bort folk. Behagligt folklig och ljummen, så ingen bränner sig. Till detta kommer att Socialdemokraterna har fått se att det går att påverka kyrkan, inte bara i ekonomiska frågor, utan i liturgi och bibeltolkning. Socialdemokraterna har varit starkt pådrivande för att hjälpa kyrkan att tolka bibeln så att HBT-kollektivet kunnat finna sina önskemål uppfyllda. Det gamla sakramentet för man och kvinna, nämligen äktenskapet, har ändrats till att samkönade par kan vigas. Dagen 110909.

Kaj Östlund: Predika ett sant evangelium. Många vill påstå att Gamla testamentets Gud inte är samma Gud som i nya testamentet. Men inget kan vara mer fel än detta påstående. Både i Gamla såväl som Nya testamentet visar Gud sin avsky för synden. Han har exakt samma uppfattning i båda testamentena, men under Nya testamentets tid har förlåtelsen genom Jesus Kristus kommit till och där finns nu den obegränsade nåden för oss stackars människor. Nåden och upprättelsen för oss genom Jesus Kristus. Men Gud har samma syn på mord, äktenskapsbrott, stöld, bedrägeri, lögn och homosexualitet och allt annat som är uppräknat av vanesynder som i Gamla testamentet. Det är ingen skillnad men nu finns möjlighet till omvändelse, ånger, förlåtelse och befrielse, vilket saknades för vissa av dessa gärningar under GT:s tid. Världen idag 110910.

Annika Borg teologie doktor, skribent och präst Christer Sturmark ordförande Humanisterna: ”Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna”. Den teologi som präster och andra kyrkligt anställda studerar innefattar stora delar av det västerländska kulturarvets filosofi, inkluderande inslaget av religionskritik. Det är för att de religionskritiska frågorna är viktiga för teologerna, och därmed också för kyrkan. Dagens Nyheter 110910.
Kommentar: Annika Borg tycker det är okay och bra med religionskritik men inte kritik mot religionskritiken. "Humanisterna strävar efter att samhällets lagar, värderingar och det offentliga rummet skall organiseras helt oberoende av och neutralt i förhållande till någons gudstro eller andra religiösa föreställningar. De teologiska fakulteterna bör avskaffas. Forskning och undervisning som bedrivs vid dagens teologiska institutioner bör föras över till de ämnena inom humaniora och verksamheten ska följa de vetenskapliga principer som gäller vid filosofiska fakulteter." Humanisterna vill avskaffa den kristna teologin, vad vill Annika Borg?
Cristina Grenholm, direktor för sekretariatet för teologi och ekumenik i Svenska kyrkan: "Humanisterna och kyrkan ligger inte i konflikt". Kyrkans Tidning 110913.
Elisabeth Sandlund: Nödvändig gränsdragning - Kristna och ateister kan enas i sakfrågor om de inser att det finns en avgörande skiljelinje. Dagen 110913.
Lukas Berggren: På tal om anpassning. När Björn Ulvaeus på humanisternas hemsida ska förklara varför han är humanist säger han: "Jag är så oerhört trött på att man ska hysa respekt för en massa villfarelser och tokiga idéer bara för att det kallas religion". Trots allt detta skriver Sturmark och Borg i artikeln att "humanismens normativa och moraliska innehåll sammanfaller i stort med Svenska kyrkans". De menar vidare att gränsen mellan gudstroende och ateister är onödig eftersom "den väsentliga skiljelinjen går mellan dem som vill se ett samhälle byggt på humanistisk och sekulär grund och dem som inte vill". Men en del av samhället är Svenska kyrkan. Menar Annika Borg att kyrkan ska bygga på en sekulär grund? Räkna bort Gud alltså? Det är sorgligt när företrädare för kyrkan är beredda att kompromissa bort allt det som är kristen tro. Det är ett tecken i tiden. Världen idag 110914.
Bitte Assarmo: Annika Borg blandar ihop begreppen. Annika Borg har fullkomligt missuppfattat vad begreppet sekulär humanism står för. Den typen av humanism som Christer Sturmarks sekteristiska lilla förbund står för har ingenting alls gemensamt med den klassiska humanismen. Den är inte ens sekulär i ordets vidare bemärkelse utan dogmatiskt ateistisk, något som bara det gör att den faller utanför ramarna för vad humanism egentligen innebär. Dagen 110916.
Kommentar: Mycket väl skriven artikel.

Anders Zackrés: Kyrkans kris är uppenbar. SvK har blivit en identitetslös kyrka utan någon egentlig teologi och utan tro baserad på Skriften, bekännelseskrifterna och vigningslöftena. Därmed har man inga svar på människornas frågor och då får de söka sig någon annanstans vilket man också gör, till nyandliga rörelser och andra religioner. Den inomkyrkliga avkristningen tycks nu ha gått så långt att allt tycks vara accepterat - allt utom en klar kristen identitet, tro och lära. Politisk korrekthet, populism och tvärreligiös interaktion har ersatt en tydlig kristen identitet. Utan en tydlig kristocentrisk förkunnelse, undervisning, själavård och diakoni saknar SvK trovärdighet som en del i Kristi kyrka. Och därmed gräver också SvK sin egen grav som en levande kyrka. Den inomkyrkliga avkristningen har sin grund i den partipolitiska styrningen av kyrkan. Under partiernas styrning har kyrkan tvingats bli den politiska korrekthetens apostel istället för "Den ropandes röst i öknen" eller Kristi budbärare. Den teologiska flummigheten och den politiska anpassningsbarheten och den därmed förenade devalveringen av kyrkans uppdrag i världen, uttunningen av budskapet och kyrkans identitetslöshet skördar givetvis sina offer. Dagen 110927.

Anna Sophia Bonde, Jan-Anders Ekelund (Frimodig kyrka): Så kan andligt ledarskap stärkas i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har länge berömt sig av att vara en "demokratisk folkkyrka". Detta i implicit opposition mot andra kyrkliga traditioner som uppfattas som sekteristiska, elitistiska, snäva, gränssättande. Vi ska ha låga trösklar, ett öppet sinne - som stranden och som gräset, vind och vidd och ett oändligt hem ... Dagen 110927.

Edens lustgård – grund för feministisk satanism. ”Från början använde feminister Satan som en symbol för motståndet mot borgerligheten”. Feministisk satanism och feministisk teologi överlappar delvis varandra. Det finns feministiska satanister som i stället gläds över ormens list - och kvinnans begär.- Satan blir till en bundsförvant i kampen mot patriarkatet, symboliserat av Gud fader och hans prästerskap, säger Per Faxneld vid religionshistoriska avdelningen på Stockholms universitet. Dagen 110928.

Exdomprosten H B Hammar anser att antalet kyrkor, i dag 3.384, utgör en tickande bomb. Mer än 500 av dem används högst någon gång i månaden. "Spräng dem". Dagens Nyheter 111002.

En präst i Vänersborgs-trakten har stängts av från sin tjänst efter misstankar om sexuellt ofredande. Dagen 111015.

Bengt Olof Dike: På 20 år har Moderaterna gjort en snabb omsvängning i engagemanget för den rikstäckande Svenska kyrkan. Dagen 111018.
Kommentar: Bengt Olof Dike kan ha rätt i det han skriver, men grundproblemet är ändå att Kyrkan ska inte styras av mer eller mindre sekulariserade politiker. Därför är det bra att moderaterna som första parti lämnar kyrkopolitiken.

Johannes Leckström, Anders Lundberg (prästkandidater): Evangelium kommer inte från vår samtid. Vi anser att det är förkunnelsen som ska ändras så att den överensstämmer med dopformuleringarna. Dessa speglar ju verkligheten om varje människas totala avfall ifrån Gud, i strid med modernismens lovprisning av människans inneboende godhet. Som förkunnare har man inte sin auktoritet från någon annan än Jesus, ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Han är inte främst ett objekt att tolka utan ett subjekt att lyda. Evangelium om Jesus kommer inte från vår samtid, utan har tagits emot genom en uppenbarelse – det är det som Joh 1:14 beskriver. Om inte kyrkan erkänner problemet människans ondska, så förlorar vi allt vad frihet och evangelium heter. Kyrkans Tidning 111020.

Elisabeth Svantesson vill sätta punkt för moderat kyrkopolitik. ”Kyrkan måste hitta ett annat sätt att organisera sin demokrati på”. Dagen 111021.
M lämnar kyrkan - men finns ändå kvar. Politiker: ”Den nya värdegrunden kommer ha stora likheter med hur det ser ut i dag.” Dagen 111115.

FN-dag med interreligiös bön. För att uppmärksamma FN-dagen håller domkyrkan i Göteborg en interreligiös bön för fred i kväll, måndag. Bakom arrangemanget står Göteborgs interreligiösa råd. Efter bönestunden håller Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, ett föredrag i Gustaviagården med titeln Hur svensk är Svenska kyrkan? Om främlingsfientlighet och folkkyrka. Därefter är det öppet för diskussion. Kyrkans Tidning 111024.

Elisabeth Sandlund: Kyrkomötet bör tillsätta en utredning om fritt församlingsval. Dagen 111027.

Tord Nordblom: Kyrkans uppenbara makt-haveri. Varje vigsel i dag registreras som könsneutral, och varje vigsel som förrättas legitimerar därför den nya ordningen. Inget, varken i lagstiftningen eller i kyrkoordningen, säger att äktenskapet längre är mellan en man och en kvinna. Det kan vara så, men måste inte. Äktenskapet ses som en "persongemenskap" oavsett personernas kön. I dag mellan två personer, i framtiden möjligen mellan fler än två. Äktenskapet, så som det definieras i vårt land i dag är inte ett kristet äktenskap, utan något annat. Så länge det fanns samsyn mellan samhällets och Bibelns undervisning om äktenskapet kunde kyrkan mycket väl åta sig att medverka till att ge paret legitimt skydd. Dagen 111027.
Obligatorisk vigselbehörighet för alla präster. Kyrkostyrelsen får i uppdrag att komma med förslag på åtgärder som ska säkerställa att samtliga präster har vigselbehörighet. Det beslutade kyrkomötet på fredagen. Dagen 111028.
Alla präster ska ha vigselbehörighet. Tillsyns- och uppdragsutskottets ordförande: Att förrätta vigsel ingår i kyrkoordningen. Dagen 111101.

Svenska kyrkan tillmötesgår krav på att inte predika om Jesus. Beslut på Kyrkomötet att kyrkan bör tillmötesgå skolornas önskamål: Hellre icke-konfessionella avslutningar än ingen avslutning alls. Dagen 111028.
Ebba-Maria Göth: Är ”Hej tomtegubbar” bättre än Jesus på skolavslutningen? Som mamma till sju barn kände jag mig både ledsen, besviken och arg. Det är som att ställa till fest, men slänga ut festföremålet. Jesus sa en gång "Mitt hus skulle vara ett bönehus, men ni har gjort det till en rövarekula". Vad menar de kyrkopolitiker, som drivit igenom detta beslut? Ska man kanske sjunga "Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara" eller "Räven raskar över isen"? Är det lämpligare att sjunga i kyrkan? Låt barnen få ha sina avslutningar i kyrkan med julens glada budskap. Hindra dem inte! Hur kan man hindra prästen från att tala om Jesus? Dagen 111101.

Konturerna till Guds hus växer fram i Nacka. Projektledaren: Starkt stöd för projektet som ska samla kyrka och moské under samma tak. Byggnaden är tänkt att inrymma en kyrka, en moské och ett gemensamt innertorg. Nacka församling äger större delen av marken. En liten bit ägs av Nacka kommun. I en tid av etniska, kulturella och religiösa spänningar vill de vara ett exempel på att ett mångkulturellt och mångreligiöst projekt fungerar. Idén är att tre församlingar - St Konrads katolska församling, Muslimernas förening och Nacka församling som tillhör Svenska kyrkan - ska skapa en mötesplats. Dagen 111027.
Erna B Sundin: Vilken guds hus byggs i Nacka?
Muslimerna i västvärlden är ute efter samma sak som kristna borde vara - att flytta fram sina positioner. Islam är en missionerande religion som vi bör ta på allvar. Dagen 111028.

Präster mest sjukskrivna för psykiska problem. Dagen 111103.

Anders Wejryd och Svenska Kyrkan tar ställning för palestinerna och kritiserar svenskt Palestina-nej för medlemskap i FN-organet Unesco. Dagen 111104.

Präst får erinran efter krogkväll. En präst från Skaraborg som under sitt förbandsuppdrag på Sicilien fick åka hem efter en blöt krogkväll får en erinran av stiftet. Dagen 111111.

Matz Hammarström Doktorand i religionsfilosofi: Riv inte kyrkorna – men se över ritualerna. Slopa den obligatoriska användningen av trosbekännelsen, så att gudstjänstfirande inte tvingas välja mellan att vara tysta eller känna sig som hycklare när de säger sig tro på jungfrufödelse, dödsrike och himmelsfärd. Inse att dagens människor inte primärt söker svar på frågor som har att göra med synd och skuld. Kyrkans förbön, ofta ett påfrestande långt inslag, kan kortas och ges mer allmänt innehåll. Kyrkans Tidning 111012.
Kommentar: Jesus i Lukas 18:8 "Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?". Med Hammarströms förslag så är Jesu fråga högst aktuell.

Fyra prästkandidater varnar för relativisering av kyrkans tro: "Svenska kyrkan bör ta tydlig ställning till vilken källa vi öser ur och sätter vår tilltro och auktoritet till: den skriftliga uppenbarelsen om Jesus Kristus, som är Guds Ord, och inte det omgivande samhällets ständigt förändrade syn på vad som är bra eller dåligt." Kyrkans Tidning 111019.
Ytterligare två prästkandidater instämmer. Evangelium om Jesus kommer inte från vår samtid, utan har tagits emot genom en uppenbarelse – det är det som Joh 1:14 beskriver. Om inte kyrkan erkänner problemet människans ondska, så förlorar vi allt vad frihet och evangelium heter. Kyrkans Tidning 111019.

Vigselbehörighet för alla präster till nästa år? Kyrkomötet sade som väntat nej till förslaget att införa en ordning som ger präster rätt att inte utföra vigslar. Istället beslutade kyrkomötet, med röstsiffrorna var 161 ja och 77 nej, att uppdra åt kyrkostyrelsen att till nästa år återkomma med ett förslag som säkerställer att samtliga präster har vigselbehörighet. Kyrkans Tidning 111028.

Annika Fredriksson: Kyrkokören fick sparken. Kyrkans Tidning 111102.

Ärkebiskopen kritiserar svenskt nej till palestinskt Unesco-medlemskap. Kyrkans Tidning 111104.

Åke Bonnier och Ulf Ekman i samtal om vad kristen tro är. Samsynen var bitvis frånvarande, exempelvis när könsneutrala vigslar kom på tal. Ulf Ekman menade att frågan tyder på en pågående sekularisering inom Svenska kyrkan, som är problematisk. Åke Bonnier höll inte med om kritiken, men menade sig känna igen den. "Det var samma typ av argumentation när Svenska kyrkan införde kvinnliga präster, man ansåg att vi lämnade Bibeln." Bonnier ansåg vidare att var och får ha sin egen definition på vem som är kristen, "bara det att man vill vara kristen, innebär att man är kristen", vilket inte Ulf Ekman höll med om. "Att en människa vill vara kristen är en bra början, men det måste vara evangelierna och Bibeln som definierar vad det innebär." Världen idag 111113.

Avfallet i Svenska kyrkan: Dansa till techno - i Allhelgonakyrkan. "Vill man stå upp, hoppa eller sjunga med kan man göra det redan från början, men jag tror att crescendot blir någonstans vid nattvarden", säger prästen Olle Ideström. Predikan är en låt, välsignelsen är en låt och så vidare. Man får dansa under hela gudstjänsten om man vill. "Jag fick nyligen se en video från Kyrkomötet i Uppsala. Där lyssnade de på en av våra technomässanlåtar och biskoparna började dansa. Det var ett erkännande." Aftonbladet 111114.

Svenska kyrkans medlemmar efterfrågar en kyrka som vårdar kyrkobyggnader och bevarar kristna traditioner. Inte sällan uppvisar den ovane och tillfällige kyrkobesökaren ett stort intresse för kyrkobyggnadens historia. Och i de flesta fall döper man fortfarande sina barn av tradition. Kyrkans Tidning beklagar sig över rapporten och konstaterar att medlemmarnas vilja med kyrkan stämmer dåligt med kyrkans grundläggande uppdrag att klargöra trons innehåll. Kyrkans Tidning 111117.
Kommentar: Utifrån detta blir trons innehåll ganska oväsentligt och det är vad vi redan fått..

”Psalmboken är diskriminerande”. Prästen Agneta Lejdhamre har undersökt psalmtexter ur ett jämställdhets- och kyrkosynsperspektiv. Män är mer vanligt förekommande än kvinnor och benämningar på män sammanfaller ofta med benämningar på Gud medan det motsatta gäller för kvinnor. Det är några av slutsatserna. Dagen 111118.
Kommentar: Psalmboken är skriven av många olika författare som levde i sin tid. Det väsentliga är dock den andliga poängen som psalmerna förmedlar. Bara för att en psalm är icke könsdiskriminerande ur Lejdhamres undersökningsperspektiv säger inget om psalmen är bra eller dålig i ett andligt perspektiv.

Blivande präster lurades att lovsjunga voodoo-gudar. När elever på Pastoralinstitutet tyckte att en workshop med voodoo gick för långt, blev de ignorerade av sin rektor. Nu kräver de att kränkta elever på skolan får en ursäkt av skolans högsta ledning. Världen idag 111123.
Haitimissionären: ”Voodoon är en andemakt”.
Voodooprästerskapet har en stor makt över folket på Haiti. Världen idag 111123.
Pastoralinstitutets rektor Ingegerd Sjölin: ”Det här blev inte bra för våra studenter”. "Vi har brustit i vår research." Världen idag 111123.

Pastorsadjunkten Petter Ölmunge i Gunnared vill ha ett världsparlament! Dagen 111124.
Kommentar: Vem vill han ska leda parlamentet? Antikrist? Ölmunges vision kommer enligt Bibeln är bli verklighet (Upp. 13:16-18).
E B Sundin: Bibeln talar om en världsregering. Dagen 111128.
Katolska kyrkan vill ha en världsregering: It is the task of today's generation to recognize and consciously to accept these new world dynamics for the achievement of a universal common good. Of course, this transformation will be made at the cost of a gradual, balanced transfer of a part of each nation's powers to a world Authority and to regional Authorities. News.va 111024.

Svenska kyrkan: Vi har utrett övergrepp väl. Anders Wejryd presenterade utredningen kring 69 fall av sexuella övergrepp. "Av de 69 fallen har 40 procent anmälts sedan 2009. Det är självklart tråkigt att siffrorna ökar, men jag hoppas att det innebär att mörkertalen minskar." Dagen 111125.

Peter Bjellheim: Hur kristen är Svenska kyrkan? Vi som bekänner oss som kristna har svårt att förstå varför Svenska kyrkan verkar göra sitt yttersta för att "kratta manegen" för islam. Dagen 111130.

Tre teologer i Sturmarks nya tankesmedja. En ny tankesmedja har startats, som ska verka för en sekulär etik och politik. Chef för den nya smedjan blir Christer Sturmark, som också är ordförande i förbundet Humanisterna. Bland femton kända namn som ingår i smedjan finns även tre teologer, Eskil Franck, tidigare präst i Svenska kyrkan, men nu överintendent för Forum för levande historia, prästen och teologie doktorn Annika Borg, samt Madeleine Sultan Sjöqvist, universitetslektor i religionssociologi vid Uppsala universitet. Andra som ingår i smedjan är astronauten Christer Fuglesang, förre FP-ledaren med mera Bengt Westerberg, och domaren och förre justitiekanslern Göran Lambertz. Kyrkans Tidning 111201.

Medlemstappet i EFS har stannat av. EFS krymper, missionsföreningar läggs ned och relationen till Svenska kyrkan verkar mer distanserad. Men nya EFS-grupper bildas och ledningen betonar EFS roll som väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Men Svenska kyrkan har skapat problem för EFS. Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan är den kyrka som reagerat kraftigast på beslutet att viga par av samma kön, den har varnat för att relationen till Svenska kyrkan kommer att försämras. EFS var med och lade grunden till Mekane Yesus-kyrkan, och relationen är fortfarande viktig. Skillnader i bibelsyn och teologi till trots, EFS vill höra ihop med Svenska kyrkan. Men skulle biskoparna i framtiden kräva att alla prästkandidater ska gå med på att viga par av samma kön, då skulle det bli problem. Kyrkans Tidning 111201.
Samarbetskyrkorna främsta vägen att nå ut. Kyrkans Tidning 111201.

Kristen vänster utmanar bilden av Jesus. ”En annan Gud är möjlig”. TRO & politik 111205.
Målet är inget mindre än att förändra gud. Jon Calero Bergeås blogg 100810.
Kommentar: Det kommer inte ens Antikrist att klara av.

Biörn Fjärstedt, biskop emeritus: Strukturutredningen i Svenska kyrkan håller fast vid en princip att det partipolitiska systemet ska ha makten, när det bestäms om pengarna. "If things can go wrong?" Berör det frikyrkorna? Erfarenheten visar att de lever med Svenska kyrkans ordningar som ett paraply. Av det som framgått förefaller också de nya frikyrkobildningarna bygga på goda förhoppningar utan genomtänkta spärrar mot möjliga urspårningar. Dagen 111216.

Kyrkoherdetjänst överklagas. Bråket kring kyrkoherdetjänsten i Skanör-Falsterbo fortsätter. Trots att kyrkorådets ledamöter återigen valde Thomas Ekelund under fredagens möte. Dagen 111218.

Helle Klein och Christer Sturmark i bråk.
Klein: Är det något nyateismens korsriddare inte klarar av är det den tolkande teologin. Nyateisterna blandar ständigt samman den sekulära staten med det sekulära samhället. Kyrkans Tidning 111215.
Sturmark: Klein driver smutsig och vulgär debatt. Hon begriper inte sin egen begreppsapparat. Kyrkans Tidning 111219.
Klein: Sturmark gör som han brukar: går till aggressivt personangrepp. Efter ett års debatterande med honom är jag van men det är lika trist varje gång. Sturmarks urspårade debatteknik håller på att bli en belastning för Humanisterna. Kyrkans Tidning 111220.
Sturmark: Kleins debatteknik har spårat ur. Det är anmärkningsvärt att Klein faktiskt ljuger rakt upp och ner i sin replik. Hon skriver ”och självklart har jag inte kallat honom sjuk eller personlighetsstörd”. Behöver jag påminna henne om att hon på Twitter påstått att jag lider av personlighetsstörningen ”grandios självbild”, att jag är fanatisk, och i andra texter ständigt stämplar mig och andra religionskritiska samhällsdebattörer som ”fundamentaliser”, ”uppmärksamhetstörstande”, ”fanatiker”, ”militanta”, ”islamofober” etc. Kyrkans Tidning 111221.

Vana gudstjänstbesökare har lägre blodtryck. De som regelbundet går i kyrkan har lägre blodtryck, visar en hälsostudie i Norge. Resultatet av den norska studien stämmer med liknande undersökningar i USA. "Hälsosammare leverne har en effekt." Kyrkans Tidning 111228.

Laestadianerna allt längre från Svenska kyrkan. En ny gudstjänstgemenskap har bildats i Korpilombolo. Det är Anders Alapää, prästvigd inom Missionsprovinsen och laestadian, som har tagit initiativet. Därmed har ännu ett steg från Svenska kyrkan tagits inom väckelserörelsen. Kyrkans Tidning 111230.

Visbys domprost Mats Hermansson anmäld till domkapitlet av komminister Dag Sandahl för sina uttalanden om Markus Hagberg. Hagberg var inbjuden talare vid en studiedag för präster. Under seminariet uttryckte sig Hagberg på ett sätt som av flera åhörare uppfattades som tveksamhet till prästvigda kvinnor. Hermansson yttrade till tidningen Gotlands Allehanda att "Inget annat stift skulle komma på tanken att inbjuda Markus Hagberg till en studiedag som är obligatorisk för präster. Det var direkt olämpligt...". Kyrkans Tidning 120110.

Annika Borgs debattartiklar blir fall för domkapitlet. Kan en präst i Svenska kyrkan förespråka ett förbud av omskärelse mot pojkar eller ställa sig bakom idén om ett sekulärt samhälle? Frågan ställs till Stockholms domkapitel med anledning av prästen Annika Borgs utspel i olika debattartiklar. Kyrkans Tidning 120112.
Etikprofessorn Elisabeth Gerle anmäls till domkapitlet i Lund för en kommentar på Facebook mot Annika Borg. Kyrkans Tidning 120112.
Elisabeth Gerle friad av domkapitlet. Kyrkans Tidning 120202.
Ingen åtgärd mot Borg efter omskärelsedebatt. Det Annika Borg yttrat är inom ramen för hennes yttrandefrihet och det står inte i strid med det hon avgivit i vigningslöften, säger Stockholms stifts domkapitel. Kyrkans Tidning 120224.

Erik Öberg, nyss vigd som präst i domkyrkan i Västerås, kunde inte svara på om han tror på Gud. "Jag pratar inte om min privata tro så gärna. Jag måste nästan säga nej, för om jag säger ja, då kommer jag att bekräfta nån bild du har av Gud, och jag är nästan säker på att den guden tror inte jag på." SvT 120114.
Kommentar: Och vilken Gud tror han då på istället? Vad kommer denne präst att predika om? Och hur går det när han ska läsa trosbekännelsen? Blir han lika flummig som KG Hammar?

Religiöst landskap i uppbrott i Danmark. För tusen år sedan skedde den första religiösa reformationen. Danskarna blev kristnade. Cirka 500 år senare kom nästa reformation. Danskarna blev protestanter. Och nu, efter ytterligare 500 år heter reformationen google-buddhism (en symbol för det komplexa sammelsurium av information, som individen i den elektroniska tidsåldern själv söker upp, hittar och kvalitetsvärderar). Det trons monopol som den danska folkyrkan stått för avlöses nu av en öppen religiös marknad. Den traditionella tron förlorar marknadsandelar i rask takt. Några få gudfruktiga präster och kyrkomedlemmar försöker hålla stånd mot förändringarna men kyrkans tongivande intellektuella har övergivit många av de traditionella dogmerna. (Från boken "Den tredje reformaton" av Morten Thomsen Höjsgaard.) Dagen 120117.
Kommentar: Förhållandet torde vara snarlikt i Sverige.
Malmö kan få ett allreligiöst bönerum i nytt köpcentrum på initiativ av prosten Mats Egfors i Svenska kyrkan. Dagen 120119.

Evolutionen avfärdas av protestantiska pastorer i USA. 73 procent bland 1000 pastorer i USA tror inte att Gud använde evolutionen. Dagen 120118.
Kommentar: Evolutionen torde inte avfärdas av majoriteten av Svenska kyrkans präster.

Djurplågeri ledde till avkragning av präst. Efter en anmälan om djurplågeri till Länsstyrelsen hittades sex illa medfarna hundar på en gård i Stockholm. Hundarna ägdes av prästpar. Dagen 120118.

Skäms ni för missionsbefallningen? Bengt Olof Dike ställer den frågan till Ewa Lindqvist Hotz, Helle Klein och Visby stifts domprost, Mats Hermansson. Kyrkans Tidning 120119.

Domkapitlet i Växjö tar upp fallet med snattande präst. Dagen 120124.

Wilgot Fritzon: Vår syn på mission har förändrats. Mission har för många blivit nästan detsamma som bistånd. Förr kopplade alltid kyrkor och missioner ihop hjälpen till de fattiga med förkunnelsen av evangeliet om Jesus. Man tog Jesus på orden och predikade Guds Rike och botade sjuka. I dag har predikandet tonats ner och vi gråter inte som Jesus över städer och människor som inte tar emot Honom. Från Svenska kyrkans håll har teologie doktor Kajsa Ahlstrand slagit fast att modern mission inte är att frälsa. Och från kyrkokansliet i Uppsala har också förkunnats att "... ett paradigmskifte har skett i kyrkans liv - från att se sig själv som bärare av sanningen till andra, till att mer se sig som medvandrare". Det backades upp av bl a en av Svenska kyrkans missionärer som menade: "... att människors grundläggande rättigheter tillgodoses är oändligt mycket viktigare än att de blir kristna". Dagen 120126.

Stefan Gustavsson: Vem säger du att Jesus är? Forskaren Larry Hurtado har visat hur tillbedjan av Jesus inte långsamt och gradvis växte fram. Nej, tillbedjan av Jesus uppstod tidigt och plötsligt och går att belägga i den första generationens judiska kristna – bland människor som aldrig skulle tillbe någon annan än Gud. Paulus förståelse av Jesus är inte hans egen; den går tillbaka till Jesus själv. Han hade en enastående och unik självuppfattning, reflekterad på varje sida i evangelierna. Han menade sig representera och agera på Guds vägnar: "Allt har min Fader anförtrott åt mig. Ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för." Matt 11:27 Anledningen till att Jesus dödas är hans anspråk att företräda Israels Gud och dela hans position. Markusevangeliet, det äldsta evangeliet, berättar: När översteprästen i rättegången frågade: "Är du Messias, den Välsignades son?" svarade Jesus: "Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida ..." Han använde Guds namn och placerade sig själv på Guds nivå – och budskapet gick fram: "Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: ´Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?' Alla fann att han förtjänade döden." Världen idag 120127.

Kristna och judar gör uttalande om omskärelse. Styrelsen för International Council of Christians and Jews, ICCJ, har gjort ett uttalande med anledning av den pågående debatten om omskärelse i Sverige och i andra länder. Kyrkans Tidning 120128.

En präst i Vänersborgstrakten åtalas för att ha ofredat en minderårig flicka sexuellt på Facebook. Dagens Nyheter 120202. 
Redan i höstas beslöt domkapitlet i Skara att frånta prästen behörigheten att utöva sitt ämbete och han har sedan slutat arbeta som präst. Orsaken är att han ofredat fyra kvinnor när han haft kontakt med dem på Facebook. Kyrkans Tidning 120203.
Präst dömdes för sexuellt ofredande. Prästen och flickan kände varandra eftersom hon var ungdomsledare i församlingen. Nu har prästen fällts för att ha kränkt henne sexuellt via Facebook-kontakter. Prästen, som är i 40-årsåldern, dömdes på onsdagen av Vänersborgs tingsrätt till 50 dagsböter för sexuellt ofredande. Han har tidigare av Svenska kyrkan fått en prövotid på tre år och kommer med all säkerhet att förlora sitt jobb i den västsvenska församlingen. Dagens Nyheter 120510.

Svenska kyrkan har drygt 6,5 miljoner medlemmar. Kyrkans Tidning 120207.
Kommentar: Det blir omkring 68 procent av Sveriges befolkning.

”Bibeln måste omtolkas eftersom den skrevs av män”. Utmaningar som feministiska teologer runt om i världen står inför lyftes på Teologifestival. Dagen 120207.
Kommentar: Anna May Say Pa har fel. Mirjam fick inte spetälska för att hon var kvinna utan för att hon talat illa om Moses. Herrens vrede upptändes även mot Aron, som antagligen följde Mirjam i hennes kritik. Mirjam verkar dock ha blivit helad efter sju dagar på grund av Moses rop till Gud för henne. Men även Moses själv blev straffad för att han gjorde fel och fick därför inte komma in i Kanans land. Att Bibeln måste omtolkas är ingenting annat än otro mot Bibeln och indirekt mot Gud själv.

Uttalande av Sveriges interreligiösa råd om religions- och övertygelsefrihet. Kyrkans Tidning 120213.

Ingvar Laxvik: Skuldbefrielse kyrkans uppdrag. När nu domkapitlet i Västerås tagit beslut om prästen Ulla Karlsson och hennes biskop sagt sitt är det dags att ta itu med en ännu mer grundläggande fråga än hennes förhållande till kyrkoläran. Den frågan gäller vad de som förnekar behovet av försoning och Guds offerdöd har för verklighetsuppfattning. En kärlek som ursäktar allt saknar allvar och kränker rätten och rättvisan. Guds kärleks allvar visar sig i hans offerdöd. Genom den blev nåden tillgänglig. Dagen 120214.

Överklagar Botkyrkas beslut att bistå Ship to Gaza. Världen idag 120216.

Ma Oftedal avsäger jag mig prästämbetet och går ur Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 120214.
Kommentar:
Det borde hon ha gjort för många år sedan. New age är en annan religion är kristendomen. Det finns fler som borde följa hennes exempel. Men det är fritt fram att komma tillbaks när man omvänt sig och tror på Guds ord.

"Borgerlig samling" blir det namnet på Moderaternas nomineringsgrupp i kommande kyrkoval. Kyrkans Tidning 120214.

Kritiserat klipp i Kyrkans Tidning. På Seglora tankesmedjas blogg går Helle Klein idag ut och är skarpt kritisk till att delar av hennes krönika i veckans nummer av Kyrkans Tidning strukits.De meningar som bråket handlar om rör en präst och debattör, Helena Edlund. Helle Kleins ursprungliga krönika redogjorde detaljerat för, vad Klein menar är Edlunds kopplingar till Sverigedemokraterna. Kyrkans Tidning 120216.
Anders Ahlberg (chefredaktör på Kyrkans Tidning): Nu är vi konkurrenter, Helle Klein. Kyrkans Tidning 120227.
Anders Ahlberg: Därför strök jag i Kleins krönika. Kyrkans Tidning 120301.
Här är hela debatten om Kyrkans identitet. Kyrkans Tidning 120301.

Sambopräst i Värmland får jobba kvar trots datorporr. Dagens Nyheter 120220.

Prästen Helena Myrstener vill kalla Gud för en hen för att komma bort från det manliga språkbruket. Finns det något slut i sikte på det ensidigt manliga språkbruket som norm för Gud? Hur länge ska vi behöva stå ut med detta?, skriver hon. Kyrkans Tidning 120221.
Kommentar: Många präster är som vindflöjlar. De har inga teologiska rötter utan faller offer för varje vindkast i samhället. Paulus säger i Ef. 4:14 "Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse." Jesus kallade Gud i himmelen för fader, räcker inte det? Gud är en verklig person och ingen hen. I Daniel 7:9 står det uttryckligen "hans klädnad", "hans huvud" och "hans tron" om den gamle som satte sig på tronen.
Helena Myrstener: Viljan att därmed för alltid göra Gud till han är för mig en slags avgudadyrkan. Kyrkans Tidning 120227.

Ärkebiskopen har ändrat åsikt om steriliseringskrav. Anders Wejryds omvärdering av steriliseringskravet går därmed emot Svenska kyrkans styrelse, som för fem år sedan i ett remissvar ansåg att de som bytte kön också skulle steriliseras. Dagen 120222.   Världen idag 120222.
Kommentar: En vindflöjel måste följa den trend som det blåser i samhället.

Hans Ulfvebrand, kyrkoherde och Marianne Blom, präst em. förespråkar Jungs insikter och John Shelby Spongs extrema liberalteologi. Kyrkans Tidning 120224.

Kritik mot att hälften av stiftskollekten 26/2 i Stockholms stift går till Seglora smedja. Flera präster, bland annat Christer Hugo, ifrågasätter kollekten. Christer Hugo: "Är det rimligt att alla Stockholms stifts församlingar via kollekten ska tvingas bidra till en verksamhet som många anser mera stjälper än hjälper kristen tro och kyrkans uppdrag?" Dagen 120225.  Världen idag 120217.
Kommentar: Bakom Seglora smedja står Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein. De har förvisso en politisk agenda bakom sin smedja.
Lunds stift stödjer Seglora smedja med 10.000 kr. I februari fick Seglora smedja hälften av de insamlade medlen från en stiftskollekt i Stockholms stift. Något som gav smedjan cirka 25 000 kronor. Då kom kritik från bland andra Christer Hugo, kyrkoherde på Dalarö. Han menade att Seglora smedja har en "tydlig politisk agenda" som inte är gemensam för hela Svenska kyrkan och därför inte borde få stöd i form av en kollekt. Världen idag 120517.

Stockholmspräst anmäld för "kärleksbok". En präst i Stockholms stift har anmälts till domkapitlet för att ha spritt ett bokmanus där flickor från kyrkans verksamhet har kärleksrelationer med prästen. 2009 gav domkapitlet honom påföljden tre års prövotid för att han haft en sexuell relation med en konfirmand. Kyrkans Tidning 120228.
Sexfälld präst granskas för kärleksbok.
En präst i Stockholmsområdet fick 2009 en prövotid på tre år sedan han haft en sexuell relation med en flicka han träffat när hon var hans konfirmand. Nu granskas prästen åter för ett bokmanus där han beskriver kärleksrelationer med flera flickor. Dagens Nyheter 120228.   Dagen 120301.
Kommentar: Det finns många som aldrig borde ha blivit präster.
Präst polisanmäld efter sexmejl. En församling i Stockholms stift har polisanmält en präst som ska ha skickat mejl med sexuellt innehåll till konfirmander. Församlingen har också ansökt till domkapitlet om att få säga upp eller omplacera mannen. Kyrkans Tidning 120328.
Domkapitlet i Stockholms stift har beslutat att fortsätta utreda den präst som anmälts för att ha skrivit och spridit ett bokmanus, som enligt anmälaren beskriver kärleksrelationer mellan prästen och flera flickor och kvinnor som ingått i ungdomsgruppen i hans församling. Kyrkans Tidning 120403.
Utredning av Stockholmspräst nedlagd. Domkapitlet i Stockholm beslöt igår att inte gå vidare med anmälan mot en präst för att han skrivit och spridit ett bokamanus som bland annat beskriver hans kärleksrelationer med unga kvinnor i församlingen. Prästen har skött sin prövotid utan anmärkning. Därför avskrivs ärendet från vidare handläggning.
2009 granskade domkapitlet prästen och beslutade då om en prövotid på tre år. Prästen hade då haft en långvarig sexuell relation med en konfirmandassistent, som börjat när hon var 16 år gammal. Redan i samband med den utredningen var prästens bokmanus känt, men då lades fokus på relationen till den unga kvinnan. Domkapitlet finner efter att ha tagit del av det material som getts in och efter de samtal med ett antal berörda personer att prästen i fråga emellanåt uppträtt på ett gränslöst sätt och uttryckt sig på ett sätt som kan ifrågasättas vara lämpligt med tanke på en prästs vigningslöften och det anseende en präst bör ha. Kyrkans Tidning 120509.

Kritik mot maktmonopol i Visby. Två personer (domprosten Mats Hermansson och Inger Harlevi) styr i praktiken besluten i Visby domkyrkoförsamlings kyrkoråd. Det skriver Wera Svensson, själv ersättare i kyrkorådet, i en debattartikel i Gotlands Tidningar. Kyrkans Tidning 120228.

Leda fel gudstjänst kan innebära avkragning. Svenska kyrkans relation med utbrytargruppen Missionsprovinsen allt frostigare. Nu drar Svenska kyrkan åt tumskruvarna på Missionsprovinsen. I Lunds stift utreds en pensionerad prästs engagemang, och i Göteborgs stift har prästerna fått ett brev som varnar för närmanden till Missionsprovinsen. Dagen 120301.
Präster varnas för Missionsprovinsen.
Präster i Svenska kyrkan som leder gudstjänster i Missionsprovinsen begår löftesbrott och kan förklaras obehöriga, enligt Göteborgsbiskopen Per Eckerdal. "De präster som leder gudstjänster i andra samfund än de som omfattas av 17 kap 17§ kyrkoordningen bryter mot avlagt vigningslöfte att troget efterleva kyrkans lag och ordning. Det är således ett löftesbrott att leda gudstjänst i exempelvis Missionsprovinsen. Löftesbrottet kan bedömas vara av så allvarlig art att det inte finns något annat alternativ än obehörighetsförklaring", skriver biskop Eckerdal. Ett märkligt utspel, menar Missionsbiskop Roland Gustafsson. Så vitt jag kan förstå är biskopens brev rättsvidrigt, eftersom det strider mot den mötesfrihet som präster under alla omständigheter har inom kyrkoordningens ramar, säger Andreas Karlgren till Kyrka och Folk. Världen idag 120302
Biskop Per Eckerdal försvarar varning för samarbete med Missionsprovinsen. Reglerna för Svenska kyrkans präster var otydliga. Världen idag 120302.
Kommentar: Att förföra en konfirmand eller snatta i en butik kan anses mindre allvarligt av Svenska kyrkans biskopar än att leda en gudstjänst inom Missionsprovinsen!

Snattande präst får behålla jobbet. En präst som flera gånger straffats för snatteri får en skriftlig erinran av domkapitlet i Växjö stift. Prästen får dock behålla sitt jobb. Dagen 120305.

”Kvinnor kring Jesus” ska överbrygga klyftor. Berit Simonsson: Ämbetsfrågan är som ett stort sår i Svenska kyrkan och orsakar mycket elände. Dagen 120308.

Lågt i tak i Svenska kyrkan. Helena Edlund, som är fängelsepräst i Malmö och dessutom verksam i Tygelsjö-Västra Klagstorps församling har uttryckt synpunkter som inte uppfattas positivt av vissa tongivande kretsar inom Svenska kyrkan. I Kyrkans Tidning har Helena Edlund skrivit ”Det är i många fall, enligt kyrkans officiella uttalanden, värre att kritisera islam än kristendom. En kristen får vackert acceptera diverse framställningar av Jesus med motiveringen att gudsbilder ju måste få ifrågasättas. Samtidigt motsätter sig kyrkan publicering av Muhammed-karikatyrer med hänvisning till att muslimer kan känna sig kränkta. Det är inte hotfullt att andra tycker annorlunda. Edlund menar att det är hotfullt för kristenheten om det som andra tycker innehåller sådant som är diametralt skilt från kärnan i det kristna budskapet. Hon tycker att man ska läsa Koranen och jämföra den med Nya Testamentet, då blir saken tydlig. (Contra nr 1/2012-03-09).
Kommentar: Helt rätt.

En miljon lämnar kyrkan på tio år. Svenska kyrkan förlorar en miljon medlemmar de närmaste tio åren. Det betyder i sin tur 1,5 miljarder kronor i minskade intäkter. Dagens Nyheter 120309.

Stefan Swärd: Satsa på friskvård för äktenskap. Äktenskapet är inte en intern kristen angelägenhet, det är en del av Guds skapelseplan. Vanligt folk och vanliga ungdomar längtar efter ett långvarigt, stabilt och livslångt äktenskap. Men vi har för lite krafter i vårt samhälle som vill värna om en sådan utveckling. Därför behöver kyrkan vara på barrikaderna i äktenskaps- och familjefrågor. Både när det gäller själavård och utbildning. Men också när det gäller normbildningen i samhället. Det går fullständigt snett när RFSU och RFSL ska sköta normbildningen på samlevnadsområdet. Dessa organisationer har konsekvent frihopplat sexualiteten från kärlek, trofasthet och ett troget förbund. Vi kristna bör visa på en bättre väg, enligt Skaparens instruktioner. Världen idag 120312.

Stefan Gustavsson: Skaparen är inte skapelsen. I februari hölls en stor teologifestival i Uppsala. Men är detta trohet mot evangeliet? För det första: hur är det möjligt att skriva ett manifest om frälsning och endast i förbifarten nämna Jesus en enda gång? De goda nyheterna saknas helt och hållet. För det andra: vad är det för människosyn som hävdar att ”vi redan är för många för jordens bärkraft”? Är det så vi hälsar nya människor välkomna till jorden: Det är redan fullt. Det vore bättre om du inte kommit. Nej, varje människa är ett mervärde. Problemet är inte nya människor eller jordens bärkraft, utan vårt förvaltarskap. För det tredje: texten definierar om Guds relation till skapelsen i panteistisk riktning. Nu lyder manifestets första punkt ”Gud är ett med skapelsen men också större” och texten talar om ”panenteism”. Vad är det? Panenteism betyder ”allt är i gud”. Termen myntades i början av 1800-talet av den tyske filosofen Krause och står för en mellanposition mellan panteism och teism; världen är i Gud och Gud genomtränger världen; med manifestets ord är Gud ett med skapelsen. Det är en hållning där gränsdragningen mellan Skaparen och skapelsen börjar suddas ut. I panteismen är universum Gud, i panenteismen är universum ett med Gud, men Gud är mer än universum. Ibland beskrivs universum som ett utflöde ur Gud eller som Guds kropp eller som en andra pol hos Gud ... Oavsett formulering är poängen universums enhet med Gud. Varför vill man gå den vägen? Förklaringen finns i liberalteologins avvisande av det övernaturliga, av undret. När liberalteologin plockat bort Guds ingripande i världen – hela frälsningshistorien – återstår en distanserad och ointresserad Gud. Man hamnar i deismens återvändsgränd; Gud som en urmakare som dragit upp sitt urverk och lämnat det åt sitt öde. Panenteismen är liberalteologins försök att ta sig ur deismens återvändsgränd och återintroducera Gud i världen, genom att förtrolla själva världen och göra den till ett med Gud. Världen idag 120312.

Antalet lutheraner i världen ökar något uppger Lutherska världsförbundet. Ökningen märks mest i Afrika och Asien. Sämre går det för de lutherska kyrkorna i Nordamerika, Europa och Latinamerika. Femton kyrkor som tillhör förbundet har mer än en miljon registrerade medlemmar. Dit hör Svenska kyrkan som är den största med sina 6,5 miljoner medlemmar. Den evangeliska kyrkan Mekane Yesus i Etiopien kommer på andra plats med 5,8 miljoner medlemmar. Till denna femton-i-topplista hör också de evangelisk-lutherska kyrkorna i Danmark, Finland och Norge. Kyrkans Tidning 120315.

Margareta Viklund, (KD) Sven Esplund, (M): Kyrkan måste ta ansvar för kristna som förföljs. Svenska kyrkan borde ta initiativ och bjuda in till en uppfordrande internationell konferens för att visa att det riktade våldet mot kristna i Mellanöstern, Afrika eller Asien inte accepteras. Kyrkans Tidning 120319.

Stanley Sjöberg: Bibelteater ger en avskyvärd gudsbild. Dagen 120321.
Lisbeth Gustafsson: Bibelteater fångade mig, vill egentligen bara se om den. Bra för den vetgirige, den ger kunskap om tron. Sveriges Radio 120404.

Antalet anmälningar mot präster och diakoner till domkapitlen har ökat med över 400 procent sedan 2000. Siffrorna överraskar Svenska kyrkans jurister. Kyrkans Tidning 120322.
Domkapitlen tar emot allt fler anmälningar.
På tolv år har antalet ärenden ökat med 400 procent, enligt en undersökning. Kyrkorherde Jan-Erik Apell bad för sina söner David och Jakob när de vigdes till präster i Missionsprovinsen. Förra veckan kom domkapitlets beslut att Jan-Erik Apell inte längre får tjänstgöra inom Svenska kyrkan. Dagen 120323.
Både domprost Håkan E Wilhelmsson och den prästerliga ledamoten Per Kristiansson, tycker att beslutet är problematiskt. ”Appell synes inte ha intagit sin ståndpunkt genom förakt för Svensk kyrkans tro bekännelse och lära utan istället på grund av uppgivenhet. De båda domkapitelledamöterna tycker att kyrkans regelverk ”inte ger utrymme för pastoral omsorg gentemot präster, diakonier och lekfolk som i fundamentala teologiska frågor har en annorlunda uppfattning är majoriteten” Wilhelmsson och Kristiansson tycker att Svenska kyrkan ”med kunskap om 1800- och 1900-talets kyrkohistoria borde djupare reflektera över sin praxis i denna fråga". Kyrkans Tidning 120323.
Kommentar: Beslutet är sekteristiskt. Tror Domkapitlet att Jesus inte finns hos Missionsprovinsen?

Avkragad präst får kragen tillbaka. En präst i Skara stift som förlorade rätten att utöva kyrkans vigningstjänst efter att ha sexofredat en flicka på Facebook, får tillbaka ämbetet sedan Överklagandenämnden ogillat domkapitlets beslut. Kyrkans Tidning 120323.

Domkapitlen dömer olika hårt. Kyrkans Tidning 120329.
Andel anmälningar som gett påföljd i stifen. Kyrkans Tidning 120329.
Domkapitlen tyngs av kiv i församlingarna. ”Om du anmäler mig ska jag minsann anmäla dig!”. På domkapitlens bord hopar sig anmälningarna när församlingskonflikterna rasar. Kyrkans Tidning 120503.
Tre segdragna konflikter med återkommande anmälningar: Fjällkyrkan i Sälen, Skanör-Falsterbo och Turinge-Taxinge. Kyrkans Tidning 120503.

Åke Bonnier blir ny biskop i Skara stift. Kyrkans Tidning 120327. Dagen 120328.
Kommentar: Bonnier deltog på Kärlekens Mässa i Storkyrkan under Pride 2007, bland annat med Eva Brunne. På sin blogg har han också berömt en bok, om den om den episkopale amerikanske biskopen Gene Robinson som är homosexuell, gift med en man, har barn ( i ett tidigare hetero-äktenskap), som en fantastisk bok. Vad tycker Åke Bonnier är fantastiskt i den teologi och bibeltolkning som Robinson har? Bonnier berömmer också Jonas Gardells bok med den teologi som den står för.

Lukaspassionen med Greiders ord, beställd av 13 stift inom Svenska kyrkan. Ett nyskrivet verk om Jesus sista dagar. Jesus kom och gick genom medvetandet på lärjungarna på väg till Emmaus, enligt Greider. "En och annan rad kan skaka om en fundamentalistisk bibeltolkare", säger Greider. Själv tror inte Greider på Jesu uppståndelse: "Jag tror inte på fysisk återuppståndelse, mer att Jesus kan återuppstå inom oss som något att förhålla sig till. Det finns en oerhörd gestaltskapande kraft i våra psyken." Svenska Dagbladet 120330. Sveriges Radio 120405.
Göran Greider beskriver sig som troende men vill inte ställa upp på kristendomens "alla dogmer". Två av de teologer han inspirerats av är, helt följdriktigt, John Dominic Crossan och Elaine Pagels, som båda är en del av det historiekritiska forumet Jesusseminariet. Bland annat tror Göran Greider inte på Kristi kroppsliga uppståndelse, som har en minst sagt central plats i passionshistorien. Världen idag 120330.
Kommentar: Jesu uppståndelse är en central lära i den kristna tron. Bibeln säger i 1 Kor. 15:14-20: "Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade." Hur kan Svenska kyrkan beställa ett passionsverk från någon som inte tror på det han ska skriva?
Thomas Carlson: Göran Greiders filtrerade hemsnickrade Jesus. Greider plockar utvalda bitar av Jesus, låter dem passera genom socialismens filter, och snickrar sedan ihop en egen Jesus. Detta hemsnickeri anser Greider sedan vara av den litterära och filosofiska klass att det är värt att beundras av en större allmänhet. Dagen 120411.
Thomas Carlson: Därför tvivlar jag på Greider. I rubriken till intervjun säger han: "Det finns ingen gud". Vidare bland annat "Att Jesus skulle ha uppstått på riktigt, tror jag inte att nån menat på allvar, men det är en bra marknadsföringsgrej". "Nej, jag avskyr ordet andlighet. Insikter är för mig viktigare. Och det får man av att stirra konflikter i ögonen. Det Jesus gjorde var just detta, att sätta ljuset på orättvisorna. Han gjorde en överklassafari i Romarriket." Vidare: "Jag tänker aldrig på Gud , men på Jesusgestalten - hur han var klädd, hade han dåliga tänder? Förmodligen var han analfabet." "Jag vill ha ett sekulärt samhälle. Det är en mardröm för mig att kyrkan ska ha något att säga till om. Jag avskyr Kristdemokraterna. Om Jesus själv dök upp på en KD-stämma skulle han antagligen inte bli insläppt." Dagen 120418.    

Ulf Ekman: Förkunna Ordet! Evangeliet, Kristi ord, Guds ord, är så uppbyggande, kraftfullt och verksamt i dem som tror, med sådan förmåga att bygga upp och förvandla. Om det är så, och det tror jag att det är, ja då är det säkert att det ordet också kommer att möta motstånd, nämligen hos dem som faktiskt inte vill böja sina hjärtan för att ta emot Jesus och följa honom på allvar och lyda hans ord. Den striden kommer vi aldrig ifrån i detta livet, vare sig i vår omgivning eller i kampen i vårt eget liv. Där syndens allvar skjuts undan och inget hjärta rannsakas, där kommer Guds nåd inte fram och ger verklig förlossning. Det är förkunnarens uppgift. Att väcka samvetet på den som inte vänt om. Att trösta den som är tyngd av synd och misslyckanden, att lyfta den som fallit, att uppmuntrande förmana den som fastnat i sig själv att i stället se på Jesus, att från Skriften inspirera och visa att det inte finns något bättre i livet, än att följa Jesus. Vi behöver en ny generation av förkunnare som vågar göra detta, genom att visa trohet till Ordet utan att skämmas för det eller blygas över sin kallelse att förkunna. Världen idag 120330.

Fler begravs borgerligt. Av de omkring 90 000 personer som dör varje år begravs ca10 procent utan någon kyrklig inblandning. 1999 begravdes 89 procent av alla döda inom Svenska kyrkan. Idag är bara cirka 80 procent av alla begravningar svenskkyrkliga. 10,3 procent är borgerliga och resten av begravningarna sker inom andra samfund. Siffrorna kommer från Fonus och Sveriges Begravningsbyråers förbund. Kyrkans Tidning 120411. Kyrkans Tidning 120120.

Fler kremationer trots färre avlidna. Under 2011 avled 549 personer färre än året innan. Ändå ökade antalet kremationer ökade med 934. Kremationsfrekvensen var 2011 för hela riket 78,6 procent, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 2010. Kyrkans Tidning 120413.

Välkommen till den borgerliga begravningsdjungeln. Det finns inget generellt pris för en borgerlig begravning. Förrättarna går sällan någon utbildning och ingen har övergripande ansvar för verksamheten. Vem som helst får förrätta en borgerlig begravning. Men de allra flesta som väljer att begrava en anhörig borgerligt frågar efter en förrättare. När det gäller priset för en borgerlig förrättare florerar det många olika uppgifter. Kerstin Rickenberg hävdar att Stockholms kommun tar 2.500 för en begravning. Sundsvall har egna förrättare som kostar 2.880 kronor. Stefan Andersson, kyrkoherde i Sundsvalls Gustav Adolfs och Skönsmons församlingar, uppskattar att en begravning tar cirka fem arbetstimmar i anspråk, vilket skulle innebära ungefär 1.700 kronor inklusive sociala avgifter, om de anhöriga skulle behöva betala. Kyrkans Tidning 120426.

Ortodoxa kan lämna Bilda. Kritiken mot studieförbundet Bilda har varit skarp efter konstutställningen "The Holy Land- Det håliga landet" där en tavla ansågs avbilda judar som råttor. Nu funderar de Ortodoxa kyrkorna att lämna studieförbundet. Dagen 120412.

Stefan Gustavsson: Richard Dawkin är manipulativ i sin retorik. Världen idag 120420.

Kristendom med hjärna. Bibelberättelser och ett personligt vittnesbörd räcker inte. Dagens kristna måste kunna förklara sin tro med logiska och rationella argument. Det är budskapet från den evangelikale religionsfilosofen William Lane Craig, som i helgen fyllde Betlehemskyrkan i Stockholm till sista plats under konferensen "Till trons försvar". Världen idag 120423.

William Lane Craig: ”Viktigt främja kristen tro i Sverige”. Evangeliet är ett erbjudande för tänkande människor, sa William Lane Craig under helgens Apologia-konferens i Stockholm. Det är hög tid att kyrkan tar tillbaka initiativet, hävdade han. Och visar att det finns rationella bevis för tron. Dagen 120424.
William Lane Craig: Allt som har börjat existera har en orsak. De flesta ärliga sanningssökare håller med om att allt som har börjat existera har en orsak. Andra steget säger "Universum har börjat existera". Det är mer omtvistat, men det finns goda skäl att tro det, både genom naturvetenskapliga bekräftelser och i filosofiska argument. Det ger gudsförnekaren problem, för steg tre säger "alltså har universum en orsak". Det följer på de två första premisserna, säger Craig. Denna orsak kan inte själv ha en orsak. Slutsatsen blir att "orsaken" är evig, oföränderlig, tidlös, immateriell och oerhört mäktig. Ett personligt väsen som skapat universum. Dagen 120424.

Klein svarar på Sturmarks anmälan. Det är en surrealistisk känsla att behöva försvara sig mot en anmälan från ett förbund som varken erkänner Gud eller kyrkan och vars ordförande Christer Sturmark så sent som för några månader sedan i Kyrkans tidning kallade Domkapitlet för ´en modern inkvisition´, skriver hon. Världen idag 120424.
Domkapitlet friar Helle Klein. Humanisternas anmälan till domkapitlet föll platt. Prästen och debattören Helle Klein har inte svikit sina vigningslöften. Dagen 120509.  Kyrkans Tidning 120509.

Stefan Pehrson: Frimodig kyrka och ämbetsfrågan. Paulus skriver att en kvinna inte ska undervisa eller bestämma över mannen "Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse" (1 Tim. 2:12-14). Bibelns uttalade motivering är alltså skapelsen och syndafallet, två saker som människan definitivt inte kan påverka och som kommer att förbli rådande under hela vår livstid här på jorden. Dagen 120424.
Bertil Murray: Replik om Frimodig kyrka. Är det möjligt att ha en fast övertygelse i en fråga som rör Guds ord och samtidigt visa generositet mot den som kommit till en annan slutsats? Grunden för Frimodig kyrka som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan är att det går att svara ett tveklöst ja på frågan. Dagen 120426.
Stefan Pehrson: Slutreplik om Frimodig kyrka. Dagen 120427.

Svenska kyrkan utreder vigselstrejkande präster. Svenska kyrkan vill stoppa präster som avsäger sig vigselrätten. Men det har visat sig mer komplicerat än man först trott. Hur går vi tillväga? undrar kyrkokansliet och vill ha synpunkter från kyrkliga organisationer. Dagen 120426.

"Yoga är inte religiöst". Skolan ska vara fri från religiösa inslag kräver skollagen. Lagen har lett till att skolinspektionen kritiserat skolavslutningar i kyrkan, men inte yoga i skolan. Barn vid Östermalmsskolan i Stockholm reciterar "Aum" medan de sitter i en meditationsställning. Kyrkans Tidning 120426.
Kommentar: Mantran är bön. Det finns en filosofi bakom alla mantran. Se ordet "mantra" på Wikipedia. Det viktigaste mantrat för att åkalla Gud inom hinduismen är aum (uttalas ett utdraget aom). Det är ett uttryck i Sanskrit för Gud (Brahma).
All sorts yoga är en del av hinduismen och yogan är i hinduismen människans väg till gudomliggörelse genom en metafysisk kunskap om självets och världens panteistiska enhet i Brahman eller Atman. Mantrat är AUM (OM). Generellt sett är mantran en gudomlig bön. Västerlänningar har gått på bluffen att dessa enkla ljudkombinationer inte betyder något.
Det är förbjudet i svensk skola att utöva kristen påverkan, men elever ska tydligen istället omedvetet lära sig att åkalla hinduismens gudar.
Ingen har tidigare anmält yoga i skolan. Torbjörn Freij: Att koppla loss kroppsövningarna från det religiösa sammanhanget är svårt. Det är som att säga att kristen bön med handpåläggning kan frikopplas från kristen tro och bara handlar om energiöverföring. Världen idag 120504.
Yoga på lektionstid ett fall för Skolinspektionen. I våras införde Östermalmsskolan i Stockholm yoga för förskole-eleverna. Nu har skolan anmälts till Skolinspektionen eftersom anmälaren menar att det handlar om religionsutövning. Dagen 120911.  Världen idag 120910.
Intervju med anmälaren Sten-Åke Bredmar. SR 120910.
Gertrud Storsjö: Brev till Skolinspektionen. Yoga är en flertusenårig praktik i Hinduism och Buddhism som syftar till att döda livet från insidan för att man skall kunna ingå i Nirvana. Det gäller att via yoga och mantran komma fram till insikten att allt och alla inklusive man själv endast är en illusion. Genom yoga, mantra och meditation skall man döda känslolivet och tömma sinnet på tankar och medvetande om världen omkring.
Mantra ordet ’AUM’ står för de tre kraftfullaste hindugudarna, Brahma, Vishnu och Shiva. Alla tre gudarna har varsin gemål. Alla dessa sex står för olika verkligheter, t.e.x guden Shiva kallas förföraren och förstöraren. Hans hustru Kali,/Durga/Shakti står för död, skapelse och kvinnlig sexualitet. Guden Shiva framställs i bild och i statyer med en eregerad penis. Brahma står för en onåbar gudomlighet – energi i kosmos som skapat allt. Hans hustru är Sarasvati, sanningens och lärdomens gudinna. Vishnu – Uppehållaren, som kontrollerar människors öde, hustrun är Lakshmi, rikedomens och lyckans gudinna.
Nu finns ju inte dessa gudar i verkligheten, men det finns andliga verkligheter bakom dessa namn. Om man lär barnen att uttala ’AUM’ uttalas ’Oom,’ så åkallar de utan att förstå det, de andliga verkligheter som finns bakom dessa. Av den anledningen kan det till att börja med verka som att barnen blir lugna, de utsätts verkligen för en andlighet som först kan tyckas bra, men sedan kan de komma in i mycket svåra upplevelser. Barnens sinnen är så öppna för allt de utsätts för, och om deras lärare säger att det här är bra så tror de det. 120920.
Linda Bergling i SVT Debatt: "Yoga är en religion". Påståendet, att yoga inte är religion är rena dumheter. Så kan man sammanfatta Linda Berglings kritik mot Östermalmsskolan. Arkenpastorn är en av dem som anmält skolan till Skolinspektionen. Världen idag 121004.
Ulf Sundkvist: Apropå yoga i förskolan. När den kommunala Östermalmsskolan smyger in yoga på schemat göms de religiösa anknytningarna undan och förnekas. Dessutom försvaras det av Stockholms politiker. Hade det varit en friskola med yogaprofil hade jag inte reagerat på samma sätt, men nu är det en allmän, kommunal skola. Hur kan det blir så inkonsekvent att prästens önskan om Guds välsignelse förbjuds, men yoga på schemat välkomnas? Det får inte jag ihop. Dagen 121010.
Lotta Edholm (FP), skolborgarråd Stockholms stad: Yoga ”smygs” inte in i skolan. Vi ska inte bedriva en häxjakt på kulturella företeelser, svenska eller utländska, bara för att de har sitt ursprung i religion. Dagen 121019.
Ulf Sundkvist svarar Lotta Edholm: Lotta Edholm bekräftar aningslösheten. Dagen 121019.
Christina Bonnevier, Lennart Bonnevier och Eva Gustin: Säg nej till yoga i skolan. Yoga breder ju ut sig i hela västvärlden, i samma takt som att sekulariseringen och kunskaperna om kristen tro minskar. Det har blivit en allmän sanning att yoga inte är religion, för människor som inte vill se sig själva som religiösa. Men blir det sant för att tillräckligt många säger det? Blir kristna mindre trovärdiga för att tillräckligt många säger det? Barnen på yogaövningarna måste säga ett mantra till de tre högsta gudarna i hinduismen, Brahma, Vishnu och Shiva. Om detta är korrekt, är det då inte religiöst? Dagen 121023.
Barnen vid Östermalmsskolan får fortsätta med yoga i skolan. Idag fastslog Skolinspektionen att Stockholms stad inte bryter mot bestämmelserna att skolan ska vara icke-konfessionell när man tillåter yoga. Svenska Dagbladet 121023. Kommentar: Detta är oacceptabelt.
Avslag för anmälan mot yoga i skolan. Yoga i skolan bryter inte mot kravet på icke-konfessionalitet. Det menar Skolinspektionen som avslår en anmälan mot en grundskola i Stockholm. "Vi är jätteglada", säger rektorn Agneta Zetterström. Erik Blennberger, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och verksam vid Ersta Sköndal högskola, har använts som expert i utredningen. Dagen 121024.
”Man har inte satt sig in i vad yoga innebär”. Sten-Åke Bredmar: För att sätta sig in i vad yoga är i verkligheten behöver man uppleva det ute på plats. Fråga missionärer som jobbat ute i fält, de vet vad yoga är. Det är utövande av hinduism. Dagen 121034.
Kristen yogaexpert tveksam till yoga i skolan. Skolinspektionens expert som uttalade sig om yoga i skolan har fel. Det menar Lars Johansson, lärare i filosofi och religionsvetenskap vid Örebro Teologiska Högskola. "Jag hörde nyligen ett exempel från Svenska kyrkan. En grupp hade yoga och plötsligt satt de och upprepade ett ord. Då var det någon som började fundera på vad de höll på med. Personen frågade yogaläraren i kyrkan vad ordet som de upprepade betydde, men personen kunde inte svara. Det visade sig också att inte heller kyrkoherden visste vad ordet betyder." Dagen 121101.
Sven Nilsson: Den andliga världen är verklig. Det förrädiska med många av de meditationsriter som människor hänger sig åt och som också fått en legitimation inom kristenheten är, att dessa bygger på att man förbehållslöst öppnar sitt sinne mot den andliga världen. Utan fokus på Jesus som person inbjuder en sådan öppenhet till ett okontrollerat inflytande från ockulta andemakter. Djävulen har ingen respekt för vår integritet. Han tar det han kommer över, och gärna med list. Kristen andlighet är aldrig ett passivt förhållningssätt. Jesus är alltid tydlig med sitt anspråk på vår överlåtelse och tar aldrig större makt över oss än det vi bejakar med vår kärlek till honom. Hemmets Vän 121101.
Ja till yoga i skolan – nej till Gud. I söndags markerade makthavare på Skolverket att det inte får förekomma religiösa inslag i skolavslutningar i kyrkor. Men hur går det ihop med bejakandet av yoga? Skälet till Skolverkets utspel är att lagen förbjuder konfessionella inslag i skolan. Men några veckor tidigare hade Skolinspektionen ändå godkänt den typ av yoga som utövas på Östermalmsskolan i Stockholm. Där har barn, från förskola upp till årskurs 3, bland annat upprepat stavelsen ”aum”. Detta ord är själva huvudmantrat i hinduismen, en bokstavskombination som antas uttrycka den gudomliga grund- energin i kosmos, där varje enskild bokstav dessutom förknippas med olika gudar inom hinduismen. Upprepning av ordet anses ha en frälsande betydelse. Hur lyckas skolinspektionen godkänna att barn i den lagstadgat icke-konfessionella skolan ska säga ”aum”? Hur kan inspektionen dessutom hävda att både ateister och kristna utan betänkligheter kan syssla med yoga och upprepa stavelsen? Inspektionen skriver: ”Yoga och hinduism är två skilda saker.” Jag undrar hur många religionshistoriker som instämmer i det. I den mest använda boken om hinduism på universitet och högskolor i Sverige skriver professor Knut Jacobsen: ”Yoga är ett av hinduismens mest betydelsefulla bidrag till mänsklighetens gemensamma religiösa arv.” Man kan inte lättvindigt frikoppla yoga från hinduism om man inte har riktigt goda skäl. Men Skolinspektionen säger att ”syftet med yoga är att sträva efter balans i kropp, sinne och själ.” En specialist på området skulle peka på att yoga ofta förknippas med mer än så. Dagen 121127.
Yoga i skolan ett fall för domstol i Indien. Skolinspektionen har godkänt yoga på en svensk skola. Nu ska Högsta domstolen i yogans hemland, Indien, avgöra om yoga är alltför religiöst för att bli ett obligatoriskt ämne. ”Kan vi begära att alla skolor ska erbjuda en yogalektion per dag när vissa minoriteter eventuellt är motståndare till det?”, frågar sig Högsta domstolen enligt tidningen Huffington Post. Vad skulle det innebära för situationen i Sverige om Högsta domstolen i Indien kommer fram till att yoga är allt för religiöst för bli ett obligatoriskt ämne i indiska skolor? "Vår bedömning påverkas inte av andra länders beslut. Vi tillämpar den svenska skollagen", svarar Sofia Wirlée, jurist på Skolinspektionen. Dagen 131106.

Medlemstalet sjunker med 70000 varje år. 6,5 miljoner medlemmar. 21 000 anställda. En av världens rikaste kyrkor med en tusenårig historia. Nog kan det tyckas förmätet att sätta en krisstämpel på Svenska kyrkan, som fortfarande har nästan 70 procent av befolkningen som medlemmar.Om 20 år är knappt hälften av svenskarna med i Svenska kyrkan. Och mycket pekar på att raset fortsätter. Frågan är om inte Svenska kyrkan ändå är en koloss på lerfötter. Nästan all viktig statistik pekar nämligen åt samma håll, och det är neråt. Den kyrkliga kompetensen blir svagare längre ner i åldrarna. Frågan är hur svag den kan bli innan kyrkan inte känns relevant över huvud taget. De teologiska skillnaderna är enorma, det är enbart kyrkobyggnaderna man har gemensamt. Dagen 120504.
Anders Wejryd: Att gråta över detta tjänar ingenting till. Fortfarande är 80 procent av de etniska svenskarna med i Svenska kyrkan. Dagen 120504.
Bengt Olof Dike: Det är kyrkans skiljande från staten som ligger bakom medlemsraset för Svenska kyrkan. Nu vet vi hur det gick. Att ärkebiskopen Anders Wejryd inte låter tillräckligt bekymrad över tingens utförsordning är märkligt. Varje förlorad medlem är nämligen en allvarlig förlust för vår en gång så stolta svenska kyrka. Dagen 120515.

Elisabeth Sandlund: En passerad smärtgräns. Ewa Lindqvist Hotz, chef för tankesmedjan Seglora smedja, talar om "de stackars missbrukade verserna" som används av "kristna fundamentalister som vill hävda kristendom som den enda sanna religionen, som den enda möjliga vägen till Gud". Och just därifrån, från denna auktoritära kristendomstolkning med exkluderande anspråk på sanningen, har Breivik hämtat sin inspiration. Det är, skriver Lindqvist Hotz, en tolkning som bidrar med bedrövelse och död.
Undersökningar har visat att en betydande andel av prästerna i Svenska kyrkan svarar nekande eller undvikande på frågan: "Är Jesus enda vägen till Gud?" Det är ett bekymmer vi fått lära oss att leva med, alla vi svenskkyrkliga som är lika övertygade som våra vänner i andra delar av kristenheten att Jesus inte skämtar när han säger att han, och han ensam, är "vägen, sanningen och livet". Men det finns en smärtgräns. Och den är med råge passerad när jag får läsa på mitt samfunds officiella sajt att jag är fundamentalist, bidrar till bedrövelse och död, ja att jag snudd på hör hemma i terrorist- och massmördarfållan. Dagen 120510.

Domkyrkoförsamlingen i Skara får HBT-altartavla som del i konstkupp. Den kända konstnären och provokatören Elisabeth Ohlson-Wallin har skänkt en altartavla med HBT-motiv till domkyrkan i Skara. Gåvan är en del i tv-programmet Konstkuppen som ska sändas nästa år. Domkyrkoförsamlingen har ännu inte beslutat om man ska ta emot gåvan. Det blir domkyrkorådet och eventuellt även stiftsstyrelsen som ska besluta om det. Altartavlan Paradiset föreställer just paradiset men det är naturligtvis inte en traditionell avbildning. Här finns två Adam, två Eva och ormen i Ohlson-Wallins tappning är i mänsklig gestalt och ska föreställa kd-politikern och transaktivisten Maria Hansson Nielsen. Tavlan avtäcktes under en samkönad vigsel för nyligen, då Göteborgsprästen Lars Gårdfeldt var vigselförättare. Tavlan var med som en utsmyckning till vigseln och hela ceremonin spelades in till det kommande tv-programmet Konstkuppen. Kyrkans Tidning 120521.
Kommentar: Tavlan och konstkuppen är en uppenbar provokation.
Elisabeth Ohlson Wallin: Här hade de världens chans att visa att de är en modern kyrka. Nya Lidköpingstidningen 120513.
Kyrkorådet säger nej till Ohlson-Wallins altartavla. "Den typen av politisk handling hör hemma på en annan arena". Elisabeth Ohlson-Wallins altartavla där Bibelns Adam och Eva bytts ut mot homosexuella par skänktes till Skara domkyrka för att användas vid kyrkliga ceremonier. Men kyrkorådet i Skara har nu beslutat att inte ta emot tavlan. Elisabeth Ohlson får ta tillbaka sin gåva och sen får hon göra vad hon vill med den Världen idag 120817.
Kommentar: Helt riktigt beslut av kyrkorådet.

Jesusmanifestationen 2012 i bön för landet. Världen idag 120514.
Kommentar: Men var fanns alla Sveriges biskopar denna dagen? Jesus inget för dem?

Kyrkan får välsigna eleverna – trots allt (om det sker frivilligt). ”Alla är vinnare utom Skolverket”, jublar kyrkoherden i skånska Broby. Världen idag 120515.

Hovet: Prinsessans dop är en kristen högtid. Dagen 120522.
Kronprinsessan Victorias bön för Estelle: "Gud vi tackar dig för vårt barn. Tack för gåvan du har gett och förtroendet som du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn, hjälp oss att ge din kärlek vidare till det barn som vi har fått ansvar för. I Jesu namn, amen." Världen idag 120523.

Statskyrkan avskaffad i Norge. Norge inte längre evangeliskt-lutherskt. Norska stortinget har antagit en grundlagsändring som gör att Norge inte längre är en evangelisk-luthersk nation. Med 161 röster mot tre Senterparti-röster, beslutade stortinget att staten nu i stället ska vara en demokratisk rättsstat, med det kristna och humanistiska arvet som värdegrund. Därmed är kyrkomötet den norska kyrkans högsta beslutande organ och kyrkan får nu själv tillsätta biskopar och prostar. Kritiken har främst riktats mot ändringen av paragraf två i grundlagen. Formuleringen "Den evangeliska-lutherska religionen förblir statens offentliga religion" ersattes med "Värdegrunden förblir vårt kristna och humanistiska arv. Denna grundlag ska säkra demokratin, rättsstaten och mänskliga rättigheter". Grundlagskravet på att kungen ska ha en evangelisk-luthersk bekännelse blir dock kvar, kungen ville själv ha det så. Kyrkans Tidning 120522. Världen idag 120522.

Kunskapen om kristen tro tunnas ut. Det är Svenska kyrkans eget fel att medlemmarna blir allt färre. Kyrkan tog aldrig över undervisningen i kristen tro när skolan strök det från schemat, det är bristen på kunskap som har skapat ointresset för religionen. Det hävdar nu två forskare vid Umeå universitet. Enligt Jørgen Straarup skulle Svenska kyrkan ha agerat för 50 år sedan. "Min uppfattning är att Svenska kyrkan i ställningen av att vara statlig kyrka skulle ha krävt en åtgärd för det som staten tog bort, i Norge pågår en sådan trosundervisning som staten finansierar. Men Svenska kyrkan såg utan vidare på när statsmakten tog bort den grundläggande undervisningen om kristen tro. Kyrkan har varit flat och försummat basen för sin verksamhet. Kyrkan skapade ingen ny arena för att undervisa barn och unga. Man har gjort försök men det är bara att titta på statistiken – det har inte fungerat." Kyrkans Tidning 120524.

Skolavslutningstider – då vaknar debatten om kyrkans roll på nytt. Ute i landet finns det många olika sätt att hantera frågan om skolavslutningar i kyrkan. I en praktisk verklighet måste skolan följa lagen, hitta överenskommelser med kyrkan eller välja en alternativ avslutning. Och hur man än gör tycks reaktionerna bli starka. Världen idag 120524.

Lars Malmbjörk: Är skolavslutningen ett religionsfrihetsproblem? När många skolor av tradition har förlagt avslutningen till en kyrka, förbjuder nu Skolverket att ordet Gud nämns eller att en välsignelse får uttalas. Enligt Skolverket ska barn inte behöva utsättas för religiös påverkan på skolavslutningen. (Däremot är tydligen all annan påverkan från media etcetera helt legitim.) Man kan inte låta bli att träffas av tanken att kristofobin än en gång gör sig gällande. Dagen 120529.

Biskopen av London uppmanar britter att ändra livsstil. "Det pågår en skilsmässoepidemi". Dagen 120603.
Kommentar: Förhållandena är exakt desamma i Sverige. Men Sveriges biskopar verkar inte ha vaknat över situationen.

Motion till S-kongress: Socialdemokraterna bör lämna kyrkopolitiken. Moderaterna har valt att avveckla det partipolitiska engagemanget i Svenska kyrkan och ställer inte upp i kommande kyrkoval. I en motion till Socialdemokraternas kongress 2013 föreslås nu att S ska gå samma väg. "Även Socialdemokraterna bör enligt vår mening släppa taget om detta enskilda trossamfund", anser motionärerna. Världen idag 120605.

Präst trotsar skollag med välsignelse. Kyrkoherde Ann-Louise Trulsson i Karlskrona struntar i lagtexter och paragrafer när det blir dags för skolavslutning. Hon kommer att säga ”Gud välsigne er” till barn och föräldrar i kyrkan. Dagen 120606.
Det blir en välsignad skolavslutning i Karlskrona. Kyrkoherde Ann-Louise Trulssons trots mot skollagen har gett resultat. På fredagens skolavslutning får hon både läsa Bibeln och be välsignelsen över eleverna i Karlskrona. Själv är hon förvånad över vilket ståhej det är kring frågan. Dagen 120614.
Mikael Oscarsson (KD): Skolverkets riktlinjer innebär censur och inskränkningar i yttrandefriheten för präster. Dagen 120613.
Stefan Attefall (KD) har tröttnat på diskussionerna om skolavslutningar i kyrkor. Nu vill han se en lagändring. "Skolverkets agerande tyder på en viss religiös analfabetism." Dagen 120614.
Dålig respons på Attefalls förslag. V, Mp och Fp är emot att på nytt ändra skollagen. Cp är svagt positiva. KD och SD klart positiva. Inget svar från S och M.

Danmark: Efter en hård debatt sa Danmark i går ja till samkönade äktenskap. Precis som heterosexuella par kommer nu homosexuella att kunna viga sig både i kyrkan och borgerligt. Beslutet är kontroversiellt och är den främsta anledningen till att 6.000 danskar utträtt ur Folkekirken, den danska statskyrkan, under årets första kvartal (en ökning med 66 procent jämfört med samma tid förra året). Bland dem som utträtt finns det både personer som är för och som är emot förslaget. De som är för har lämnat kyrkan som en protest mot att en tredjedel av Folkekirkens 2.400 präster säger att de ska vägra viga homosexuella. Enligt lagförslaget ska ingen präst tvingas att viga samkönade par. Sydsvenska 120608.

Stanley Sjöberg: Feminister vill göra Gud till en "hen"! Helena Myrstener, präst i Limhamns församling som vill att Svenska kyrkan ska sluta be ”Fader Vår” och istället tala om Gud som ”hen”, i motsats till han. Kvinnliga präster med stark feministisk inriktning har ganska länge arbetat för att tala om en kvinnlig gud. Nu ska gudsbilden förändras till att vara helt neutral, varken han eller hon, utan ”hen”. Det är tragiskt att kvinnliga präster är så fixerade vid sin egen identitet att de inte kan se värdet i något annat än deras egen spegelbild. Hemmets Vän 120628.

Unga är mer positiva till buddhism än till kristen tro. Det visar SOM-institutets stora undersökning av det svenska folkets värderingar. Samtidigt minskar den negativa attityden till islam. Sett till hela befolkningen är kristendomen fortfarande den religion/trosuppfattning som bedöms mest positivt (44 procent). Buddhismen är den religion som flest ser positivt på efter kristendomen (26 procent). Sedan kommer ateism (18 procent), hinduism (14 procent), judendom (12 procent) och islam (9 procent). Bland unga i åldern 16 till 29 år är 37 procent positiva till buddhismen medan 34 är positiva till kristen tro. Det kan vara en Dalai Lama-effekt, buddhismen förknippas med miljö och fred utan att man satt sig in i läran. Dagen 120629.

Lundabiskopen: Troende mobbas. Att betrakta troende människor som något exotiskt, som folk som tror på konstiga saker, äter konstig mat på konstiga tider och klär sig konstigt är en högre form av mobbning. Ett sådant synsätt marginaliserar den vardagstroende människan som inte är så ovanlig, menar biskopen i Lund, Antje Jackelén."Samhället är inte sekulärt så länge det finns troende människor. Samtidigt mår den sekulära, demokratiska staten gott av att dess medborgare vårdar sina kulturella och religiösa rötter.. När religionsfrihet infördes i Sverige blev det först och främst en fråga om frihet från religion. Friheten till religion hanteras fortfarande ganska tafatt. Det märks på debatten om skolavslutningar. Att ett undervisningsråd på skolverket agerar överste teolog och avgör vad som skiljer religion från tradition håller inte, eftersom tradition och religion går in i varandra. Att en migrationsdomstol avgör vad som är äkta religion och vad som inte är det är tragiskt eftersom det kan innebära livsfara för den som drabbas av beslutet." Dagen 120701.

Stefan Swärd: Staten och teologin. Den statliga styrningen har skapat en nära koppling mellan sekulära universitetsvärlden och kristna utbildningsanstalterna. Världen idag 120711.

Stefan Swärd: Teologi utifrån kristen världsbild. Den vanliga prästutbildningen sker vid våra universitet, som drivs utifrån en helt annan världsbild än vad som präglar den kristna kyrkan. Våra universitet styrs i stor utsträckning av ett paradigm präglat av upplysningstänkandet, och där all kunskap utgår från människan som måttstock och människans observationsförmåga som riktmärke. Man utbildas till att bli religionsvetare, inte att bli en Guds tjänare, som förkunnar Guds ord. Med automatik tonas de övernaturliga inslagen i kristendomen ned, med en sådan utbildningsmodell. Teologiska utbildningar bör framför allt forma lärjungar och kristna ledare, utbilda i kristen tro. Upplysningstänkandet leder oss till att kritiskt ifrågasätta Bibeln. Världen idag 120716.

Folkligt missnöje och uthållig bön fick muren på fall. Dagen 091110.
57 Stasisvenskar kartlagda i ny bok.
Drygt tjugo år efter Tyska demokratiska republikens (DDR) fall är 57 svenskar som arbetade för det östtyska spionorganet Stasi kartlagda i en ny bok. Dagen 110915.
Präst pekas ut som östtysk agent.
En kyrkoherde i Västerbotten pekas ut som före detta agent i den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Nu ska biskopen i Luleå, Hans Stiglund, utreda fallet. Domkapitlet kan komma att stänga av prästen om uppgifterna stämmer. Dagen 111029.
Stasianklagelser mot svensk kyrkoherde. Dagen 120414.
Stiftet utreder präst igen. Kyrkoherden som anklagas för att ha haft samröre med den östtyska säkerhetstjänsten ska utredas av Luleå stift på nytt. Aleksander Radler, 67, är präst i Burträsk i Västerbotten sedan flera år och även gästprofessor i idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Dagen 120417.
Expert slår fast: Radlert var spion för stasi. Världen idag 120726.
Tyska myndigheter: Han var Stasiagent.
Tyska myndigheter pekar ut den svenske prästen Aleksander Radler som kopplad till Stasi. Det visar Luleå stifts färska utredning av det uppmärksammade fallet. Men hans partivänner vägrar att tro på anklagelserna. Dagen 120627.
Misstänkte Stasiprästen: ”Jag ångrar mig”.
Prästen Alexander Radler gör medgivanden kring anklagelserna om att han arbetat för den östtyska säkerhetstjänsten Stasi och uttrycker ånger över sitt agerande. Thérèse Engdahl, partikollega i Kristdemokrater i Svenska kyrkan, är förvånad över uppgifterna. Dagen 120726.
DDR-expert berömmer stiftets agerande.
Lena Breitner, journalist och expert på östtyskt spionage, menar att Luleå stifts agerande gällande Aleksander Radler är föredömligt och helt unikt i Sverige. Samtidigt är hon övertygad om att det finns mycket mer information att få. Dagen 120727.
Stasiprästen lämnar KD-uppdrag.
Prästen Aleksander Radler, som erkänt samröre med östtyska säkerhetstjänsten Stasi, avsäger sig alla sina förtroendeuppdrag för Kristdemokraterna i Skellefteå. Dagen 120728.
"Be offren om förlåtelse". Som ung teologistudent på 1960-talet mötte Anders Törnvall Aleksander Radler i Östtyskland.
"Han var varm och öppen, och drev ofta med kommuniststaten, för att få studenter att öppna sig för honom", säger han. Dagen 120801.
"Uppgifterna kan ha varit ödesdigra".
Uppgifterna som Stasis medarbetare lämnade kan verka triviala, men vi vet inte hur de skulle användas, säger professor emerita Birgitta Almgren, vars bok ”Inte bara spioner” analyserat Stasis infiltration i Sverige. Dagen 120801.
Stiftet har fått Radlers avsägelse.
Aleksander Radler har avsagt sig prästämbetet, och Luleå stift har mottagit brevet. Stiftets utredning kommer därför att läggas ner. Dagen 120801.
Thérèse Engdahl för KR: Vi kunde inte utreda anklagelser.
Förbundet och nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan har inga möjligheter eller resurser att göra en utredning av det slag, som Luleå stift har genomfört. Dagen 120802.
"Radler: Jag inser att förlåtelse är alltför mycket att be om".
Dagen 120802.
De kan inte förlåta.
Det enda vi kan säga just nu är att vi inte har förmågan att förlåta något, säger Gesine Overkamp, en av de studenter som Aleksander Radler angav till Stasi. Dagen 120802.
”Vi har fortfarande förtroende för honom”.
Det hade varit bättre för alla om han hade erkänt direkt. Men folk ute på samhället stöder honom helt fortfarande, för det han gjort här i bygden. Det säger Stefan Pettersson, ordförande i kyrkorådet i Burträsk, där Aleksander Radler arbetat som präst i 17 år. Dagen 120802.
Minnesluckor är inte ovanligt hos brottslingar.
Om man gjort ett allvarligt misstag kan man intala sig så starkt att det inte har hänt att minnet till slut bleknar, säger rättspsykiatern Eva-Marie Laurén om Aleksander Radlers dubbelliv. Dagen 120802.
Läs hela Alexander Radlers brev här.
Dagen 120802.
Biskop emeritus Martin Lind beklagar att utredningen mot prästen Aleksander Radler läggs ner.
Dagen 120804.
Så lurade de Stasi: Gudstjänster blev födelsedagsfester. Walter och Uschi Drehfeld vet vad det innebär att leva under kommunistisk diktatur. Sedan 1990 vet de också hur det är att leva i frihet och konstaterar att det finns för- och nackdelar på båda håll. "Visst är friheten bra, men längtan efter Gud var större under DDR-tiden", säger Walter. Dagen 120806.
”Det kommer fler Stasi-avslöjanden”. Fler avslöjanden kommer efter att prästen Aleksander Radler avslöjats som agent för östtyska Stasi. Det tror forskaren Lars Gyllenhaal, som skrivit en bok om svenskar i främmande makters tjänst, "Svenskar i krig". Världen idag 120806.
Hans Wallmark (M): "Utred Svenska kyrkans alla kopplingar till DDR". Fanns det fler kopplingar till DDR? Dagen 120807.
Lennart Stenflo, Professor emeritus i plasmafysik och Anders Törnvall, Professor emeritus i interkulturell kommunikation: Stasis infiltration av svenska universitetsmiljöer måste utredas. Vi vet att Radlers verksamhet endast är "toppen på ett stort isberg. Corren.se 120808.
Radlers kontakter med Stasi kända redan 1995. Redan 1995 fanns kunskapen om hans förehavanden, då han var knuten till teologiska institutionen vid Lunds universitet. Dagen 120817.
Kyrkorådet i Burträsk gör uttalande om Alexander Radler. Man tog helt avstånd från den tidigare kyrkoherdens sätt att dölja sitt engagemang i Stasi. Luleå stift har i dag behandlat Alexander Radler som förklaras obehörig. Domkapitlet lämnar därmed ärendet men biskop Hans Stiglund uppmanar Radler att berätta sanningen. Dagen 120904.
Bengt Olof Dike: Kyrkomötet vägrade granskning år 2000. Dag Sandahl har glädjande nog svängt 180 grader. Dagen 120926.
Öppet brev till Aleksander Radler från sex personer som angavs av Aleksander Radler och fängslades. Dagen 130920.
De fängslades på grund av Stasiprästen. ”Vi vill veta varför ’Stasi-prästen’ Aleksander Radler satte dit oss och att han redogör för allt han vet.”Det skriver de personer som fängslades i slutet av 1960-talet på grund av teologistudenten som senare blev kyrkoherde i svenska Burträsk, i ett öppet brev i Dagen. Den 10 juli 1968 har sex personer förts samman av Stasi i den östtyska staden Gera, i dag en del av den tyska delstaten Thüringen. De hade lärt känna varandra på universitetet i grannstaden där de bestämt sig för att tillsammans försöka fly den hårt kontrollerade kommuniststaten. Men något hade gått snett. Planerna avslöjades, och i stället för ett nytt liv i väst väntade fleråriga fängelse-straff. Vem var det som hade satt dit dem? Dagen 130920.
Webbtv: Se de förrådda kamraternas reaktioner när de får reda på Alexander Radlers angiveri på Expressen.se
Stasiexpert: Radler måste tala ut Aleksander Radler måste ta bladet från munnen och berätta. Både för sin egen, de drabbades och för omvärldens skull. Det menar författaren och Stasiexperten Christoph Andersson. "Radler är helt klart ett av de värre fallen i tysksvensk historia, när det gäller Stasi. Tittar man på vad Stasiagenter med svensk koppling producerat i pappersväg genom åren så måste Aleksander Radler ligga på första plats," säger han. Dagen 130920.
Svenska kyrkans koppling till Stasis utreds. Stasiagenter verkade i Växjö stift i närmare 30 år. Östtyska spioner använde sig av Svenska kyrkan för att kontrollera avhoppare från DDR. Det säger Dag Sandahl som har arbetat som präst i Växjö stift i 42 år. Han menar att spionaget intensifierades när Växjö stift, med syfte att stötta kristna, inledde samarbete med tyska kyrkan i Greifswald. Dagen 131119.
Stasi-forskare tystad av Säpo – hoppade av kyrkkonferens. Forskaren Birgitta Almgren var inbjuden att prata om spioneri på ett symposium om Svenska kyrkan och kyrkan i Östtyskland. Men på grund av krav på tystnadsplikt tvingades hon tacka nej. Almgren: "Jag kan inte delta i diskussionerna i Växjö eftersom Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att jag fortfarande inte får tala med forskarkolleger om det som finns i Säpos arkiv." Kommentar: Birgitta Almgrens munkavle gör att hennes forskning endast är ett spel för gallerierna. Är det någon skillnad mellan SÄPO och Gestapo? Gestapos uppgift var att "utreda och bekämpa alla tendenser, som kunde vara farliga för staten". Dagen 131121.
Bengt Olof Dike: Äntligen rannsakar kyrkan östkontakterna. Förhoppningsvis följs denna välkomna omsvängning av en liknande hos den centrala kyrkoledningen i Uppsala. Sanningen frigörs genom att alla kort, alla namn och alla fakta läggs på bordet i den självklara offentliga öppenheten. Annars sopas ju det mesta under mattan och förblir dolt för framtiden. Dagen 131121.
Svenska kyrkans relation till Östtyskland sattes under lupp. I helgen bjöd Växjö stift in till symposium om mötet mellan Svenska kyrkan och Östtyskland. Ett femtiotal personer deltog. "Det var ett viktigt startskott för arbetet att ta reda på hur relationerna fungerade", säger Erik Sidenvall, docent i kyrkohistoria vid Lunds universitet och chef för Församlingsenheten i Växjö stift. Dagen 131124.
Viktigt lära av historien. Det nationellt uppmärksammade symposium som biskop Jan-Olof Johansson inbjöd till på biskopsgården Östrabo i Växjö berörde ett unikt tema inom den svenska kristenheten: Svenska kyrkans möte med kyrkan i DDR. Om underrättelseverksamhet och vänstiftsrelationer under Kalla kriget. Världen idag 131125.
Spionprästen som vägrar göra avbön. Stasi-prästen Aleksander Radler i Burträsk har tigit ända sedan Expressen avslöjade honom för snart tre år sedan. I SVT i kväll bryter han för första gången tystnaden. För att skälla ut ett av sina offer. Sina sista spionrapporter skickade han så sent som bara några månader innan Berlinmuren föll 1989. Expressens utsända konfronterade honom hemma i Burträsk med tusen sidor av hans egna rapporter till Stasi, rapporter där han angav studievänner som slängdes i fängelse och där han i detalj rapporterade om allt och alla som kom i hans väg i Sverige. "Han var en superspion. En spion förklädd till präst", säger en Stasi-forskare. Expressen 141204.
Radler skäller ut offer i tv-dokumentär. "Du borde först ha talat med mig innan du springer runt och talar med tidningar hit och dit." Det säger den så kallade Stasi-prästen Aleksander Radler i en dokumentär på SVT. Dagen 141205.
Dokumentärfilm - Spionen som hamnade i kylan (58 min). Berättelsen om Stasispionen Aleksander Radler som slutade sin karriär som kyrkoherde i Svenska kyrkan. SvT Play. Tillgänglig till 4 mars 2015.

Stanley Sjöberg: En bortbytt härlighet. Pridefestivalen i Stockholm pågår och har stöd av medias positiva journalistik. Kända politiker framträder med stödjande uttalanden. Svenska kyrkans officiella hållning är bejakande och välkomnande. Domkyrkoförsamlingen i Stockholm och Högalids kyrka med flera ordnar speciella mässor då Herrens Heliga Nattvard delas med alla närvarande. Romarbrevets kommentar till Pridefestivalens värderingar är dock att ”de bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur” (1:23). Hemmets Vän 120802.

Gunnar Johansson: Bibeltrohet är inte att diskriminera. Det handlar om respekten för Gud och vad han säger i sitt ord. Dagen 120802.

Stefan Gustavsson: Den kristna tron behöver försvaras. I Nya testamentet är apologetik, det vill säga försvaret av tron, en självklar del av missionsarbetet. För den kristna trons framtid i Sverige är det avgörande att församlingens dörrar öppnas på vid gavel för apologetiken! Hemmets Vän 120830.

Stefan Gustavsson: Säger inte religionerna samma sak? Tre radikalt olika påstående om Jesus. Islam: Han dog inte. Judendom: Han dog men uppväcktes inte. Kristen tro: Han dog och uppväcktes från de döda. Världen idag 120831.

Anders Lundberg och Karl-Henrik Wallerstein: Samfunden får inte tappa inflytandet över den teologiska utbildningen. Svenska kyrkan tjänar som ett avskräckande exempel på hur ett samfund inte ska göra. Hon har i etapper förlorat inflytandet över sina prästers utbildning under 1900-talet, och resultatet är inte lyckat. Många präststudenter, utan en medfödd ambition att fördjupa sig i sin kyrkas klassiska tro, formas vind för våg i ett inomvärldsligt och naturalistiskt tänkande. Tyvärr är det också denna akademiska teologi som fått fäste i kyrkans egna praktiska utbildning på de pastorala instituten i Lund och Uppsala. Världen idag 120831.

Urban Ericsson: Det räcker inte med bara en gudstjänst. Dagen 120906.

Stort intresse kring nyandlighet. Schamaner, energimassörer och siare. Endast i Dalarna finns det nu 441 "populärreligiösa producenter". Och flera av dem har relation till Svenska kyrkan. Det visar en ny undersökning från Högskolan Dalarna. En av dem som blivit intervjuad i undersökningen var präst. Hon hade i sin församling prövat en Oneness-gudstjänst, en metod för energiöverföring genom handpåläggning. "Prästen menade att hon inte såg någon skillnad mellan kristen tro och andlighet i stort." Hon hade mer och mer börjat betona det universella, att Gud finns inom varje människa och menade att Oneness var ett sätt att föra vidare Jesus budskap, men på ett nytt sätt. Dagen 120913.

Skola i Örebro stoppar information om konfirmation. Svenska kyrkan får nej från en skola i Örebro att informera om sin konfirmationsundervisning trots att kyrkan fått vara där under flera år. - Skolan är ingen allmän plats där olika organisationer kan komma in och presentera sitt budskap, säger rektor Ulf Aldén. Dagen 120917.

Wilgot Fritzon: Kyrkan lurades av KGB. De av Sovjet utsedda delegaterna fick alltid sin vilja igenom när det gäller slutdokumenten i de kyrkliga fredskonferenserna på 1980-talet, menar Wilgot Fritzon, med anledning av den uppblossade debatten om DDR:s infiltration. Dagen 120928.

Kyrkomötet i Uppsala. Kyrkstämman på väg tillbaka i Svenska kyrkan. I dag avslutas första sessionen av Svenska kyrkans kyrkomöte som genomfört sitt utskottsarbete i Uppsala. Allt talar för att organisationsutskottet i Kyrkomötet kommer att följa kyrkostyrelsens förslag om en ny struktur för Svenska kyrkan. Världen idag 120928.

Känsloladdat i Kyrkomötet: Uppmaning till bojkott av Israel. Ekumenikutskottet begär att kyrkostyrelsen, vilken kan ses som Svenska kyrkans egen regering, rekommenderar församlingarna runtom i landet "att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem". Dessa krav i en motion från Anders Nihlgård från Lunds stift, ledamot av kyrkomötet för nomineringsgruppen ÖKA, En öppen kyrka – en kyrka för alla. Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, var den ende som reserverade sig mot beslutet att Svenska kyrkan ska uppmana till sanktioner och bojkott av israeliska företag. Samtliga företrädare i ekumenikutskottet för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, och Öppen kyrka, ÖKA, stödde motionen. Här, liksom i övriga kyrkomötesutskott, saknar nomineringsgruppen Frimodig kyrka ordinarie ledamot. Däremot avslår samma utskott motioner från Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, om ökat engagemang och större solidaritet ute i församlingslivet och på rikskyrklig nivå till stöd för förföljda medkristna i världen. Världen idag 121001. Kommentar: Ovanstående visar bara på att det är det politiskt gängse inflytandet som styr inom Svenska kyrkan.
Alf Lindgren: Svenska kyrkans svek mot det judiska folket. Genom denna uppmaning försöker ekumeniska utskottet vända Sveriges opinion mot Israel. Varje år arbetar 65?000 palestinier i Israel och får sin försörjning, att bojkotta israeliska varor förbättrar knappast levnadsstandarden för palestinierna, utan tvärtom. Det gagnar knappast fredsprocessen mellan palestinier och israeler utan gör det svårare att uppnå fred. På sätt och vis är det också ett indirekt stöd till terrororganisationerna Hamas och Hizbollah. Borde man inte i stället arbeta för gemensamma projekt för både palestinier och israeler? Dagen 121010.
”Kyrkan lägger all skuld på Israel”. Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman efterfrågar balans från Svenska kyrkans sida. Svenska kyrkan straffar och skuldbelägger ena sidan i en konflikt. Han hävdar att frågan om varor från bosättningarna är av marginell betydelse för fredsprocessen. "Det sanna hindret för framsteg i fredsprocessen och skälet till att palestinierna vägrar sätta sig ned för direkta samtal med Israel, är den förlamande maktkampen mellan Palestinska myndigheten och terroristregimen Hamas, som omöjliggör alla överenskommelser med Israel." Han frågar sig hur biskoparnas oro för Israel tagit sig uttryck när man beskjutits av raketer eller hur man reagerat mot demoniseringen av judar i Israels grannländer. Världen idag 121105.

Kyrkoherden som klär sig som kvinna. Kyrkoherde Åke Roxberg i Växjö överraskade både fru och församling med att "komma ut" som transvestit för två år sedan. När Åke, klädd till sitt alter ego Ann-Christine, började leda gudstjänster var det många i Teleborgs församling i Växjö som fick nog. Men själv hänvisar han till diskrimineringslagen. Världen idag 121008.
Håkan Sunnliden: ”Det drabbar dem som sitter i kyrkbänken”.
Oloph Bexell: Skulle till exempel en låg- eller mellanstadielärare som möter sin klass varje dag ömsom kunna uppträda som man och ömsom som kvinna? Det handlar om själavård, att människor ska våga blotta sitt innersta inför en präst. Då måste det vara alldeles tydligt och säkert vem man talar med. Själavård är inget rollspel. Världen idag 121008.
Lukas Berggren: När kamp blir norm. Homosexuella präster finns på flera ställen, nu finns det åtminstone en präst som är transvestit också. Att bejaka synd och göra kampen till norm är förödande. Konsekvensen av ett sådant förhållningssätt blir att varje brottningskamp som någonsin pågått i någon människas tankar blir vårt budskap. Verkligheten formar budskapet, i stället för att budskapet får förändra verkligheten. Evangeliet blir inte längre Guds kraft till frälsning, räddning bort från synd och till ett liv i helgelse. Håkan Sunnliden formulerar det briljant: "Det som under alla år hört hemma i syndabekännelsen hamnar nu i stället i trosbekännelsen." Världen idag 121008.
Teleborgs församling svarar: Guds kärlek är gränslös. Vi är dock de första att skriva under på att det inte varit en lätt process för någon av oss att vara med om att vår kyrkoherde har "kommit ut". Det väcker nya frågor om vem Gud är, vilka vi är och hur kärlek mellan kristna kan uttrycka sig. I början var vi nog alla lite spända inför att möta Ann-Christine, men med tiden har vi vant oss. Världen idag 121217.

Muslimska bönen tillbaka i fredsmässan. Många reagerade på att en muslimsk bön skulle tas bort i en fredsmässa med interreligiösa inslag. Nu har Svenska kyrkan i Jönköping ändrat sig, och hittat en lösning på hur bönen ska framföras. Dagen 121010. Kommentar: När man inte tror på de egna bönerna måste man ta in interreligiösa inslag.

En av kyrkohistoriens mest kontroversiella bibeltolkare är Rudolf Bultmann (1884-1976). Han ansåg att hela Bibeln var värdefull för kristendomen – inte bara det som var rationellt förklarligt. Resten, myterna, ansåg han bara var ett symboliskt språk som egentligen betydde något annat. Denna avmytologisering ledde till ett avståndstagande från många av kristendomens centrala teser. Kristi preexistens, jungfrufödseln, Jesu gudom, Jesu mirakler, Jesu ställföreträdande död på korset, Jesu och de troendes uppståndelse, Kristi himmelsfärd, Kristi återkomst i härlighet, slutgiltig dom över världen, andars existens, både goda och onda, den helige Andes person och kraft, läran om treenigheten, döden som ett resultat av synden och läran om arvssynden, ströks ur Bultmanns kristendom. I ett försök att göra kristendomen begriplig och relevant för samtidsmänniskan försvann mycket av det som var kristendomens essens. Världen idag 121017.

Lukas Berggren: Kyrkan och relationerna. När kyrkan reagerar och höjer sin röst för en traditionell syn på äktenskap, familj och kön väcks en ilska. Världen idag 121019.

Svenska kyrkan ska utbildas i hbt. I början av oktober arrangerade Svenska kyrkan en tredagars pilotutbildning om frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoners situation, för representanter från stiften. Mycket tyckande men lite kunskap i dessa frågor är en av anledningarna till att kyrkan nu ska utbildas. Till sin hjälp för detta i metodik och bibeltolkning ska man använda queerbibelläsning. Vad är queerbibelläsning? Queer kan sägas vara lika med normkritisk, att när man läser i Bibeln inte automatiskt tänka att det handlar om kärnfamiljen. Man kan faktiskt välja att läsa med andra ögon, då kan texter luckras upp så att man ser att det kan betyda något annat. Världen idag 121019. Kommentar: Kyrkan bedrar sig själv med detta teologiska bondfångeri!

Anders Gerdmar: Sexuell identitet och bibeltolkning - när Bibeln blir queerteoretisk. Queerteologin vill läsa Bibelns texter på ett normkritiskt sätt. Normer som könsidentitet och heterosexualitet är begränsande eller rentav förtryckande, hävdar man. Detta perspektiv är helt främmande ur en biblisk synpunkt. Queerteologi betyder en teologi som är kritisk till heteronormen, det vill säga man vill inte kategorisera sig själv eller forma teologi och etik enligt etablerade normer för könsidentitet och sexualitet som man-kvinna, manligt-kvinnligt. Inte heller bibliska normer. Inom queerteologin handlar det i stället om att läsa Bibelns texter på ett normkritiskt sätt; normer betraktas som begränsande eller till och med förtryckande. Hbtq-tolkningar av Bibeln riskerar att bli ytterligare exempel på ideologiserade bibeltolkningar. Inte vad texten säger blir det viktiga, utan vad man vill den ska säga. Världen idag 121019.

Helle Klein: Jag blir inte Kyrkans tidnings chefredaktör. "Jag har fått frågan tre eller fyra gånger tidigare och en gång var jag nära att tacka ja, men då blev jag politisk chefredaktör på Aftonbladet i stället." Dagen 121109. Kommentar: Inkompetent styrelse som hellre väljer en politisk agitator än en person med andlig insikt och trovärdighet.

”Roasting” av Gud i Malmökyrka. Den 26 november i S:t Johannes kyrka i Malmö häcklas Gud. Fenomenet kallas roasting och kommer från USA. Dagen 121115.
Komiker grillar Gud i Malmö.
Magnus Betnér siktar högt i sin ambition att smäda. Att ”roasta” innebär att skämta på någons bekostnad när denne är närvarande. Förutom Magnus Betnér kommer bland andra författaren Ann Heberlein och biskop emeritus Lennart Koskinen att närvara på roasten. Dagen 121015. Kommentar: Gud är förvisso närvarande och registrerar allt som sägs. Gud är helig och låter sig inte gäckas. Jesus har redan varnat oss för människor som häcklar Gud. Matt. 12:34-37. Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas."
Gud blev häcklad i Universitetskyrkan i Malmö. Folket fick höra fem personer ge sig i kast med sina bilder av Gud. Enkla snabba skämt blandades med kritiska reflektioner med udd mot Gud, Bibeln och kristna. "Du behöver uppdatera rejält, bli modern, inte minst vad gäller undren. Brinnande buskar, liksom… Det funkar inte att göra tricks som David Copperfield klarar i sömnen. Och sluta vela! Du säger det ena och sen det motsatta hela tiden. Bestäm dig, du beter dig som en dampig unge ju," sa Magnus Betnér som var den som tog i mest och grövst utifrån sin ateistroll. Betnér och Nordén är båda uppvuxna i kyrkliga sammanhang men har lämnat, Nordén kallar sig dock fortsatt troende. Kvar i kyrkan finns däremot prästen och roastaren Jesper Mattsson, som sa att han tyckte att det är naturligt att han är med och skojar om sin chef; det gör väl alla, oavsett jobb? "Och tänk att Gud byggt allt på en snickarson, som tydligt visat att han verkligen är hantverkare: Han sa att han ska komma tillbaka och nu har det gått 2000 år…" Skratten fyllde den gamla kyrkan, och även om inte minst kvällens huvudkomiker Betnér sin vana trogen gick åt kristendomen och dess Gud rejält så infann sig aldrig någon känsla av att folk blev upprörda. Inga klagovisor hördes. Dagen 121127. Kommentar: Tragiskt att så kallade kristna kan delta i en sådan uppvisning och förnedring av sin Herre och Mästare. 2 Petr. 3:3-4 Och det må ni framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skall komma med bespottande ord, människor som vandrar efter sina egna begärelser. De skall säga: "Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse."

Tydligt ja i kyrkomötet till nya storpastorat från 2014. Med 206 röster mot 24 beslutade kyrkomötet idag att säga ja till förslaget till nya strukturer i pastorat och församlingar. Nio ledamöter avstod från att ta ställning Därmed är det klart att det kommer att bildas många nya storpastorat från och med januari 2014. Från och med 2014 kommer alla samfälligheter som idag finns att göras om till pastorat. Enda undantaget gäller Göteborgs kyrkliga samällighet som får fyra år respit att gå in den nya organisationen. Kyrkans Tidnig 121121.

Israeldebatt på Kyrkomötet. Ekumenikutskottet föreslår, med reservationer från enskilda ledamöter, bifall bland annat till en motion som vill att kyrkan ”kräver ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza” och där församlingarna ska uppmanas att ”avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena.” Man ska också kräva att den enligt FN legitima blockaden av Gaza hävs. Flera debattörer framhöll att Svenska kyrkan riskerar att lägga en orimligt stor del av skulden på Israel för den uppkomna situationen. Världen idag 121121.
Bojkott blev het fråga. Kyrkomötet i Uppsala är över.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från ett antal olika nomineringsgrupper, de har i veckan mötts i Uppsala för diskussion och beslut om viktiga vägval för kyrkan. En av de längsta debatterna handlade om huruvida kyrkan ska ta ställning i en utrikespolitisk konflikt, något flera ledamöter var kritiska till. Men med röstsiffrorna 148 för och 60 mot (29 avstod) beslöt man att rekommendera församlingarna att följa det Kairosdokument som kristna ledare i regionen tagit fram. Det uppmanar till att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter som kommer från israeliska bosättningar på ockuperad mark, och att stödja de krafter som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Gaza. Kyrkan ska dessutom gentemot den svenska regeringen arbeta för att palestinierna ska få, inte bara utökad observatörsstatus i FN som man nu strävar efter, utan ett fullvärdigt medlemskap.
I två motioner lyftes Svenska kyrkans engagemang för att uppmärksamma och stödja förföljda kristna runt om i världen och man efterfrågade ett intensifierat och konkretiserat arbete i dessa frågor, bland annat i form av anordnandet av en internationell konferens på temat. Men utskottet menade att Svenska kyrkans arbete med minoriteters rättigheter och religionsfrihet redan nu är betydande, och resultatet blev att förslagen inte antogs.
Motioner om att öka Svenska kyrkans missionsansträngningar diskuterades också vid kyrkomötet. Förslagen gällde att tillsätta ett råd för mission i Sverige, att ge en av biskoparna i uppdrag att driva och ansvara för dessa frågor och att låta svensk mission ingå i kyrkliga utbildningar. Mats Lindström för Frimodig kyrka yrkade bifall och menade att det är en beklaglig utveckling inom Svenska kyrkan när man inte står upp för Bibeln som Guds ord utan där möts av budskapet att man kan tro på vad man vill. "Hur många vet varför Gud sände sin enfödde son Jesus Kristus? I dag måste vi villigt erkänna att många behöver undervisas om Guds ord," sa han i sitt anförande. Utskottet ansåg dock att den planerade strategin för kyrkans undervisning och mission redan tillgodoser motionärernas önskan och föreslog avslag, vilket också blev beslutet. Världen idag 121123.

Lukas Berggren: Kyrkomötet underminerar Israel. Med röstsiffrorna 132-53 och 49 nedlagda uttalade kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, i onsdags "att kyrkostyrelsen ska uppmana den svenska regeringen att verka för att Palestina upptas som fullvärdig medlem i FN". Frågan om en palestinsk stat kommer närmast upp till behandling i FN på torsdag nästa vecka, den 29 november. Beslutet på kyrkomötet har fattats mitt i en brinnande konflikt. Och det fattades av en majoritet , främst bestående av ledamöter från nomineringsgruppen Socialdemokraterna och Centern, ÖKA, V i Svenska kyrkan, MP i Svenska kyrkan samt dessutom åtskilliga POSK-are och moderater. Beslutet fattades även i full vetskap om att de folkrättsliga kriterierna för en palestinsk stat inte är uppfyllda. Vad som krävs för att en stat ska erkännas är att den har ett avgränsat territorium och en enda regering som kontrollerar detta territorium. Man får heller inte befinna sig i väpnad konflikt. Med två skilda styren – Fatah på Västbanken och terroristorganisationen Hamas i Gaza – uppfylls således inte kriteriet om en enda regering. Att det pågår en väpnad konflikt mellan Israel och Hamas har knappast undgått någon, inte heller kyrkomötet. Även under den nu bräckliga vapenvilan har raketer skjutits från Gaza mot Ashdod.
En liknande majoritet från samma kyrkomöte, denna gång med 148 röster mot 60 samt 29 nedlagda, vill även rekommendera församlingarna "att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena". Effekten av ett sådant agerande är att samtliga israeliska företag och produkter kommer att uppfattas som suspekta och därmed bör bojkottas. Syftet med beslutet är förstås att göra det svårare för Israel att exportera varor till Sverige. Även detta är ett sorgligt besked. Det är smärtsamt att konstatera att Svenska kyrkan vänder Israel ryggen när stödet för den judiska fristaden, nationen Israel, är som störst. Antisemitiska krafter vinner mark i Sverige och Europa. I en sådan tid behöver kristenheten visa Israel och judarna vårt stöd. Besluten på kyrkomötet går – tragiskt nog – i rakt motsatt riktning. Desto större skäl för oss andra att manifestera vårt stöd för Israels rätt till både existens och fred. Världen idag 121123.

Annika Borg: Ta ansvar för Israel-bilden. Både Sveriges Television och Svenska kyrkan sprider bilder av Israel som den helt igenom onda parten i konflikterna i Mellanöstern. Tyvärr är det inte ovanligt att bilder av Israel som den helt igenom onda parten i konflikterna i Mellanöstern sprids. Häromdagen valde Svenska kyrkans kyrkomöte att till alla sina ledmöter sända ut ett dokument som inte kan beskrivas som något annat än hatpropaganda. I Kairos-dokumentet beskrivs Israel som rasistiskt, barbariskt och att man utövar apartheid. Tongångarna känns igen från den hårdföra och havererade retorik mot Israel och judar som återfinns i just hattexter. I Kairos-dokumentet formuleras också en så kallad ersättningsteologi: En kristen teologi som ser judendomen som förlegad eller förvirrad och ersatt av kristendomen. Kristendomen ses som överordnad och överlägsen judendomen. Judendomen svartmålas. Denna teologi har Svenska kyrkan tidigare gjort upp med, men tydligen har detta fått passera ändå. Kyrkomötet formulerar sig också kring bojkotter, sanktioner och protester – mot Israel. Svenska kyrkan gör sig alltså till utrikespolitisk talesperson för sina närmare sju miljoner medlemmar. Jag menar att genom detta politiska utspel har Svenska kyrkan visat orimligheten med att göra sin fusion mellan politik och religion. Som präst och medlem i Svenska kyrkan motsätter jag mig å det skarpaste att bli associerad med denna hatpropaganda mot Israel. Dagen 121123.
Kjell Jonasson: Frågor om Annika Borgs mediebild. Är det mediebilden av Israel-Palestina-konflikten som är obalanserad – eller är det verkligheten? Dagen 121212.
Annika Borg: Jag efterlyser balans i kyrkans agerande gentemot Israel. Dagen 121218.

A Gustafsson: Ingen framtidstro i tv-gudstjänst. En hel del var bra i Domssöndagens tv-gudstjäns men trots att dagens tema var Kristi återkomst fanns det inte ett ord i Inger Witkowskys predikan som talade om detta vårt fantastiska hopp. I stället sa hon: "Våran Kristus har redan kommit. Han är redan här. Alltså är vår huvuduppgift inte att vänta på ett sen, utan aktivt leva här och nu." Vissst har Kristus kommit, det firan vi vid jul, men det är knappast det som menas med Kristi återkomst. Gjorde sig Witkowsky till tolk för Svenska kyrkans lära? Ska vi inte vänta på Jesu återkomst? Dagen 121128.

Kristen studentförening portas. Credo Lund får inte längre ingå i Akademiska föreningen och erkännas som en studentförening. Anledningen är att deras stadgar strider mot nuvarande avtal. Dagen 121206.

Präster straffas för dåligt uppförande. Två präster i Härnösands stift har prickats av domkapitlet på grund av opassande uppförande. En har varit berusad tillsammans med en praktikant och den andra har uppträtt nonchalant mot församlingsbor och har även köpt ut alkohol till en anställd som inte fyllt 20 år. Dagen 121214. Dagen 121218.

Marcus Birro på advenstsgudstjänstbesök i Vaksala kyrkan i Uppsala och Högalidskyrkan på Södermalm, Stockholm (hemförsamling för Stockholm Pride 2012). Svenska kyrkan verkar helt ha givit upp. Fanorna lyfter inte i vinden. Ingen tar ton. Ingen vågar säga sanningen. Jag var i Vaksala kyrka utanför Uppsala på första advent. Det är en sagolikt vacker kyrka och den var fullsatt den där snöiga, iskalla söndagen. Allting var värdigt och fint. Men predikan uppmanade, fodrade ingenting. Predikan var som en hes, blek rök mot taket. Prästen var vältalig, uttrycksfull, sympatisk, inte tal om annat. Men vad sade hon egentligen? Nästan ingenting. Svensk kristenhet måste nu börja ta ställning och börja utmana både oss troende, och alla de som gjort sig av med Gud. Andra advent var jag i strama, stränga men vackra Högalidskyrkan. Nu var det glesare i bänkarna och trots att välkomnandet var varmt och sympatiskt var det som om prästen, kören och alla andra förvandlats till spöken. Det var som att se någon gå i sömnen. Ritualerna var just bara ritualer. Sången nådde inte ens andra bänkraden och predikan var mer lättglömd än tevereklam. Ingen som frustande slog näven i predikstolen och krävde moralisk upprättelse. Inget helhjärtat engagemang för alla som vill ha en välsignelse i kyrkan för skolbarnen, ingen som krävde vit jul för landets alla barn, inget ställningstagande i någonting. Svenska kyrkan har snart inga besökare kvar och för att inte stöta sig med dem som inte är där vågar man inte ta ställning för eller mot någonting... Världen idag 121217.

Präst uppträdde omoget mot konfirmander - kopplas bort. En präst i Strängnäs stift har kritiserats av domkapitlet på grund av sitt uppträdande mot sina konfirmander. Han ska bland annat ha varit för nära en flicka i gruppen. Dagen 130102.

Präst hade för nära relation till 16-årig flicka. En präst i Strängnäs stift har kopplats bort från sitt ungdomsarbete med bland annat konfirmander. Det efter att ha anmälts för oproffsigt och omoget agerande, särskilt i sin relation till en 16-årig flicka i ungdomsgruppen. Dagen 130102.

Kyrkoförsamling vill att Svenska kyrkan startar egen tv-kanal. En rikstäckande tv-kanal med namnet Ansgar - det hoppas Näsums församling i Skåne att Svenska kyrkan ska starta "Det är mediet nummer ett för att nå ut", säger mannen bakom idén. Brodde Almer är 74 år och vill se en mer evangeliserande kyrka i Sverige. Svenska kyrkan borde synas mer i samhället och framförallt ska det kristna budskapet nå ut bättre. Och vad kan då vara ett bättre medel att använda sig av än televisionen tänker Brodde Almer. Nu har han författat en skrivelse där han föreslår att Svenska kyrkan startar en egen tv-kanal. Skrivelsen har godkänts av kyrkofullmäktige och har gått iväg till biskopen för Lunds stift. Dagen 130104.

Svenska kyrkan bryter med företag som arbetar för Israel. Svenska kyrkan i Umeå (Lisa Tegby) ska inte längre anlita säkerhetsföretaget G4S. Skälet är att företaget även ansvarar för bevakningen av israeliska bosättningar på Västbanken och fängelser dit palestinier förs. Agerandet kritiseras av riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP). Adam Mynott, kommunikationschef på G4S:s internationella kontor i London, säger enligt Sveriges Radio Studio Ett att G4S arbetar för att ta sig ur kontrakten man har på Västbanken och att de kommer att ha lämnat Västbanken helt 2015 eftersom kunderna inte lever upp till företagets etiska riktlinjer. Kyrkans Tidning 130111. Dagen 130115.

Bengt Olof Dike (POSK): (S) kyrkomanifest består av innehållslösa floskler. Vad menar Socialdemokraterna med sitt manifest inför årets kyrkoval? Tolv punkter med rena självklarheter – i övrigt bara floskler, som inte säger ett dugg om vilken kyrka partiet vill arbeta för! Dagen 130116.

Avhoppade humanister startar nytt förbund. Avhoppare från organisationen Unga humanister anser att begreppet humanism kidnappats av ateister. De bildar nu ett nytt förbund, Förenade humanister, som tar avstånd från moderförbundets religionskritik. Målet är i stället att öka förståelsen mellan olika samhällsgrupper. Dagen 130118.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson föreslår att Svenska kyrkan ska rymma alla religioner. Avskaffa kristendomen och gör om kyrkan till en mångreligiös mötesplats. Det var moderate socialförsäkrings-minister Ulf Kristerssons framtidsvision för Svenska kyrkan under visionsdagen ”Se Framtiden”. Ärkebiskopen var dock skeptisk. Drygt 250 personer samlades på konferenscentret Norra Latin i Stockholm 6 februari för att diskutera visioner och utmaningar för Svenska kyrkan. Under en paneldebatt lades flera olika idéer fram om vad Svenska kyrkan kan göra för sina medlemmar, för att i förlängningen motverka den pågående medlemsflykten. "Svenska kyrkan ska vara en brobyggare som skapar mötesplatser som samlar alla, menade Kristersson med hänvisning till det nya mångkulturella och mångreligiösa Sverige. Kristerssons vision innebär att Svenska kyrkan skulle låta den kristna tron bli en av många i sin verksamhet och övergå till att aktivt arbeta för att rymma alla religioner." Ärkebiskop Anders Wejryd mötte dock det moderata förslaget med skepsis. Ärkebiskopen menade att Svenska kyrkan redan är en bra mötesplats, samt betonade att Svenska kyrkan inte går att tänka sig som icke-kristen. Dispatch International Februari 2013.
Minister: Öppna kyrkan för flera olika religioner. Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) bör Svenska kyrkan skapa mötesplatser för alla religioner. Det framkom under en visionsdag där kyrkans framtid diskuterades. "Svenska kyrkan ska vara en brobyggare", sa han. Dagen 130208.

Etiopiska Mekane Yesuskyrkan bryter sin relation med Svenska kyrkan. Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien har vid sin General Assembly bekräftat att de har brutit kyrkorelationen med Svenska kyrkan och med Evangelical Lutheran Church in America (ELCA). Anledningen till detta är de båda kyrkornas hållning i relation till homosexuella. Svenska kyrkan 130208.  Dagen 130212.  Världen idag 130208.
Hoppfulla tongångar inom EFS trots brytning i Etiopien. "Jag har förstått det som att de gärna fortsätter samarbeta med oss." Dagen 130212.
Elisabeth Sandlund: Etiopiskt beslut bör inte förvåna någon. Mekane Yesus sätter principerna i första rummet.Svenska kyrkan har varit tydlig: Beslutet att viga man med man och kvinna med kvinna kommer inte att ändras. Den stora överraskningen hade därför varit om Mekane Yesus bytt fot och beslutat sig för att gå vidare med samarbetet som om inget hänt. Dagen 130213.
Wejryd: "Mekane Yesus-kyrkan gör det ledsamt enkelt för oss". Nu har brevet om brytningen mellan Mekane Yesus-kyrkan och Svenska kyrkan nått Anders Wejryd. Trots brevet till Svenska kyrkan och Anders Wejryd är det fortfarande oklart hur EFS påverkas av brytningen. Dagen 130215.

Dan Delzell: Does Jesus Care Whether I Attend Church? If you identify yourself as a Christian, then I assume it really matters to you whether or not Jesus wants you to attend church. After all, He is your King….not just your advisor….or your buddy….but your Lord….and your God. Right? The Christian Post 130212.

SVT tillbakavisar kritik mot ”Helgmålsringning”. Sista lördagen i januari sände SVT ett avsnitt av ”Helgmålsringning” som upprörde många tittare. Programmet innehöll bland annat buddha- och tomtestatyer medan varken Gud eller Jesus nämndes vid något tillfälle. Dagen 130214.

Svenska kyrkan säger upp avtal med EFS. Hammarbykyrkan är inte längre en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. EFS-föreningens försök att hitta en annan lösning har inte gett resultat och nu sägs avtalet upp på grund av ekonomi. Efter 20 år som samarbetskyrka går nu Hammarbykyrkan en oviss framtid till mötes. I början av februari tog kyrkorådet det slutgiltiga beslutet. Skarpnäcks församling har bestämt att man vill omfördela sina resurser och inte längre ge bidrag till EFS-föreningen som huserar där. Dagen 130214.
EFS-föreningens brev från den 30 december 2012. Församlingen har i EFS missionsförening i Hammarbykyrkan tillgång till en grupp på 150-200 aktiva medlemmar i Svenska kyrkan, som dels satsar egna mede! (ungefär lika mycket som man betalar i kyrkoavgift) för att hålla igång verksamheten i kyrkan, dels lägger massor med tid i olika oavlönade uppgifter. De motiv som förts fram har såvitt vi kunna förstå inte handlat om ett missnöje med hur arbetet bedrivs på Hammarbyhöjden, I stället har det handlat om avtalets konstruktion och kanske ytterst om de begränsningar i församlingens möjligheter att direktstyra personal och verksamhet som ett samarbetsavtal rent generellt innebär. Det finns också - tror vi - åtminstone på vissa håll en viss misstänksamhet mot EFS ur teologisk synvinkel.
EFS missionsföreståndare: Det här är ingen trend. Dagen 130103.
Samarbetskyrka i Stockholm går i graven. Det blir ingen fortsättning på samarbetet mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Skarpnäcks församling som utgjort Hammarbykyrkan i Stockholm. Detta trots upprop på Facebook och besvikna tongångar hos EFS. De senaste åren har ytterligare två samarbetskyrkor upphört i Stockholmsområdet, men Göran Ahlforn säger att EFS-föreningen har för avsikt att driva Hammarbykyrkan vidare, om än med mindre pengar. Dagen 130403.

Hårda ord på kyrkliga hemsidor i debatten mellan Helle Klein och Annika Borg. Dagen 130215.

Anders Bergstedt: ”Konst” lika grov som näthatet. Elisabeth Ohlson-Wallin fortsätter att såra genom fotomontage som hon påstår är konst. Hon har kränkt kristna men har inte dragit sig för att med olika metoder använda kyrkor som plattform. Ecce Homo, Nattvarden och Jerusalem är grovt stötande och sårar även sexuellt avvikande som inte vill bli identifierade med Ohlson-Wallins motiv. Hon har också publicerat Reinfeldt i blöjor och Hägglund i gynstol. Nu har hon grovt vanhelgat motivet med nattvarden och använt som förlaga till ”Pizzabuffén” och vänt sig mot kungahuset genom att använda uppgifterna i boken ”Den motvillige monarken”. Hon förnedrar alla inblandade men även drottning Silvia som inte har något med detta att göra och kopplas till nazismen. Om detta i stället beskrivits i ord hade det varit åtalbart som grovt förtal. Dagen 130226.
KG Hammar om Ecce Homo-bilderna: Nu i efterhand känner jag mest glädje. Min sanning i SVT2 2013-02-05.
KG Hammar har tidigare sagt att Gud är en relation snarare än en faktisk figur. Vad är det för nåt du tror på?
Hammar: Gud är inte ett objekt som någon har upptäckt vare sig ute i stjärnhimlen eller här på jorden. Gud är en metafor för en erfarenhet för någonting som man har kommit för att kalla Gud. Det har många namn men de flesta på jorden kallar det för Gud. Och sedan har vi reflekterat över det här och då blir det ju mer och mer som ett objekt bland andra objekt. Men det vet man, åtminstone i den mystika delen av våra världsreligioner, att så fort vi har definierat så försvinner det för oss.
(Anm. Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget. Ordet metafor kommer från grekiskans metapherein där meta betyder "över" och pherein betyder "att bära". Översättningen blir då "överföring". Man säger också att en metafor bör gå över till ett likartat ting på begripliga grunder.)
Men blir inte risken att det blir urvattnat om man tolkar Bibeln poetiskt och så vidare?
Hammar: Om det blir urvattnat vet jag inte för den som har gjort en mystik erfarenhet av det man i efterhand kallar för Gud tycker inte att det är urvattnat.
Hammar: Guds rike är ett kollektivt projekt. Gud är ju inte någon som sitter och tycker utan Gud är en erfarenhet av att vi hör alla samman också med tillvarons urgrund och urkraft och det är vi som får dra slutsatserna. Vi kan inte gå till heliga skrifter från det förflutna och läsa en gång för alla och läsa vad det innebär. Det står att du skall älska , men vad det betyder i en ny situation eller sammanhang det får du själv dra slutsatserna av.
Hammar om Dag Hammarskjöld: Jag hade ju aldrig kunnat fortsätta i kyrkan om jag inte hade stött på Hammarskjöld och hans vägmärken på 80-talet, därför att jag fick större och större problem med kyrkan som institution. Trostraditioner kan ju dra in Gud i det att förbli i det man alltid har varit. Man då får jag genom Hammarskjöld tillgång till den mystika erfarenhetsvärlden. Hammarskjöld vägmärken blir en följeslagare. Intervjun tillgänglig till 2014-02-05.

Svenskarna är mer nyfikna på kristen tro i dag än för tio år sedan. Det anser två av tre bland Sveriges pastorer. Statsvetaren Magnus Hagevi håller med om analysen. I alla fall när det gäller de yngre. "De äldre, födda på 1940- och 1950-talet tar med sin erfarenhet från uppväxten och kopplar ihop kyrkan och den kristna tron med, regler, förbud och tomma ritualer utan personlig tro. De har en gång gjort revolt mot det, och är inte intresserade eller nyfikna. Men deras barn och barnbarn har inte gjort samma erfarenhet. De är mycket mer intresserade av religion och av frälsning. Och det är vanligare bland dem att tro på Gud. Det är antagligen dessa generationer pastorerna syftar på. Kyrkan är ju så marginaliserad att den kan vara svår att hitta. Dessutom kan det vara så att det som kyrkan har att erbjuda inte är intressant. Studier visar att de kyrkor runt om i världen som ökar i antal medlemmar ofta betonar vikten av omvändelse och vikten av att vara med i en kyrka. I Sverige är det inte alltid så. Internationellt används Sverige av ledande religionsvetare som ett paradexempel på där präster och pastorer har dåligt självförtroende och inte tror på sin egen produkt. Här har kyrkoledare litat på staten och den kristna trons monopol i samhället och genom det blivit lata. Ofta har man då musikgudstjänster och annat än det som tar upp huvudbudskapet i tron." Dagen 130227.

Stefan Pehrson, nuvarande ledamot för Frimodig kyrka i Lundby församling, Göteborg: Nomineringsgruppen Frimodig kyrka har två linjer i ämbetsfrågan. Av de partipolitiskt obundna grupperna samarbetar Öppen kyrka (ÖKA) ofta med de mest politiskt motiverade av alla, Socialdemokraterna. Skillnaden mellan dem kan i praktiken vara nästan omöjlig att upptäcka. Socialdemokraterna har allt sedan 1920-talets efterdyningar av ryska revolutionen arbetat för att underminera kyrkan genom styrd utbildning, utnämningar och kontroll av kyrkomötet (riks) och lägre instanser. ÖKA blandar kyrkliga termer med ideologiska, betonar den egna målsättningen och undviker alla former av teologi. Bibeln betraktas som en privatsak. Den äldsta av dem, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), är förankrad i församlingen, men anammar till innehållet allt mer politiskt korrekta synsätt beträffande till exempel äktenskap och ämbetet. Dagen 130304.

Fortsatt medlemstapp för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan fortsätter att förlora medlemmar. Enligt kyrkans egen statistik är 6,7 miljoner svenskar med där i dag, skriver Sydsvenskan. Det är 72,2 procent av befolkningen och på tio år har kyrkans medlemsantal minskat med tio procentenheter. Grundorsaken är att den enskilde har en svag anknytning till kyrkan eller saknar en gudstro som motiverar att bli kvar, säger Anders Sandberg, forskare hos Svenska kyrkan i Uppsala, till Sydsvenskan. Även de svenska frikyrkorna har fått färre medlemmar. På tio år har de sex största förlorat 70 000 medlemmar - 15 procent. SvT 130330.
För Katolska kyrkan i Sverige är utvecklingen motsatt mot Svenska kyrkan – här blir medlemmarna fler. I november förra året var medlemsantalet 103.509. Det kan jämföras med november 2011, då 100.867 personer var medlemmar. Hittills i år har ytterligare några hundra tillkommit. Många medlemmar är utlandsfödda. Även vissa andra frikyrkor har haft en positiv utveckling. Svenska Alliansmissionen ökade exempelvis med 80 medlemmar till 13.686 förra året. Pingstkyrkans statistik för 2012 är ännu inte sammanställd, men 2011 ökade medlemsantalet med drygt 500 personer till 83.284. Men den långsiktiga trenden har varit nedåtgående. I mitten av 1980-talet hade Pingstkyrkan över 100.000 medlemmar och år 2000 mer än 90.000. Evangeliska frikyrkan har också gått framåt sett till antalet medlemmar som var 32.223 år 2011. SvT 130331.
Elis Folkesson: Vi som är gamla har sett att budskapet från kyrkorna har förändrats. De flesta församlingar har under de senare åren fått se medlemsantalet sjunka och mötesbesökarna har blivit allt färre. Våra andliga ledare och alla vi som kämpat för församlingen och vår Herres sak, ser med bekymrad min på den negativa utvecklingen. Orsakerna har analyserats: Landsbygden avfolkas och samhällsklimatet är ett annat i de stora städerna, båda makarna arbetar heltid, teven tar tid och det finns ingen tid över för att besöka gudstjänster, med mera. Bibeln talar om att vi kan gå förlorade. I vårt ansvar som fria människor ligger ansvaret att göra ett val. Dagen 130313.

Jacob Rudolfsson: Anpassning till sekulär kultur gynnar inte kyrkor. Teologen John Shelby Spong lanserade på 1990-talet en kyrka som övergav auktoriteter och omprövade gudsbilden. Men verkligheten visar att den vägen var fel. Spongs och andra liberalteologers tes följer en enkel logik. Om vi tonar ner och slipar bort sådant som kolliderar med samtiden, och om vi anpassar den kristna tron till den sekulariserade världens tänkande och livsstil, då kommer människor att upptäcka tron och bejaka den kristna kyrkan. Tongångarna känns igen från svenska kyrkors diskussioner kring identitet och framtid. Problemet med denna anpassningstes är att den är empiriskt falsk. Starka" religiösa rörelser är de som betonar omvändelse och ställer krav på sina medlemmar i form av både tro och beteende. De kyrkor som växer förutsätter att medlemmarna tar till sig tydligt definierade lärosatser som undervisas utan kompromiss och att man tar avstånd från den omgivande kulturens sekulära övertygelser och handlingar. Hur ser det då ut i John Shelby Spongs egna rörelse? I den Episkopala kyrkan i USA tycks man ha följt Spongs råd. Altare, prästkåpor och ritualerna till trots har samfundet anpassat sig till oigenkännlighet med den omgivande kulturen. Varken lärosatser, livsstilar eller andra livsåskådningar tas på större allvar. Istället för att ha attraherat en ung och vidsynt generation, tycks den Episkopala kyrkan föra en tynande tillvaro. Mellan år 2000-2010 har gudstjänstbesöken minskat med 23 procent i hela landet. Inget ett enda stift såg en ökning. Dagen 130311.

Falsk RFSU-föreläsare upprör församling. Rödeby församling trodde att de anlitade RFSU till att undervisa konfirmander om sexualitet på ett läger, men hyrde in en privatperson som använde ogiltigt kursmaterial och delade ut “knullborgarmärken”. Nu överväger församlingen att polisanmäla föreläsaren. Dagens Nyheter 130313.  Aftonbladet 130313.

Konfirmander fick certifikat för att ha sex. Under ett konfirmandläger i helgen fick 14-åringarna ta emot ett märke och ett certifikat på att de var ”kvalificerade att ligga”.– Jag reagerade väldigt starkt när jag fick höra om det, säger den ansvarige kyrkoherden. Dagen 130314.

Kyrkanställd anmäld för sextrakasserier. En manlig enhetschef inom Svenska kyrkan i Karlstads stift har av Domkapitlet fått en skriftlig erinran sedan han sexuellt trakasserat en kvinnlig arbetskamrat. Händelsen har polisanmälts av Karlstads stift. Det var i samband med en konferens i juni 2009 som händelsen inträffade. Deltagarna hade ätit middag och några, bland den enhetschefen, hade druckit vin. Efter middagen sökte mannen upp kvinnan, viskade grova könsord och berörde hennes kropp. Mannen är kvar på sin arbetsplats, men har inte längre en chefsposition. nwt.se 130328.

Lars Gustafson: Svenska kyrkan lider av en inre sekularisering. Vi kan inte vänta oss att människor ska fira gudstjänst när inte ens kyrkans eget folk kommer, menar Lars Gustafson, kyrkoherde i Västlands församling i norra Uppland.
Den söndagliga gudstjänsten, vilken ju ska vara mötesplatsen för hela församlingen samlar färre besökare än förr – till och med bland dem som man verkligen skulle förvänta sig att komma, nämligen anställda, förtroendevalda, körmedlemmar, syföreningar. En inre sekularisering av Svenska kyrkans folk är den verkliga krisen, inte ekonomin. För om inte kyrkans eget folk kommer, varför skall då de andra 70 procenten tycka att det vore nåt att pröva på? Tänk om det vore lika skralt för en idrottsförening, nämligen om de egna styrelserna och personalen aldrig ser matcherna på egna spelarenan – hur kan de då vara med och fatta kloka beslut för lokaler, anställda, spelare osv. Gefle Dagblad 130330.

Växjö stift ska utreda kopplingar till Stasi. Nu ska Stasis spionage riktat mot Växjö stift genomlysas. Stiftet satsar på en forskarkonferens som kan bli startskottet för en grundlig utredning. I centrum står Svenska kyrkans kontakter med den östtyska lutherska kyrkan. Dagen 130403.

Marcus Birro: Kyrkans stöd till Seglora smedja ett problem. Kristna tankesmedjan Dagens Seglora bedriver en klassisk misskreditering av människor, inte enbart av deras åsikter, på klassiskt vänstermanér. Jag har fått flera upprörda, sorgsna och uppgivna mejl från människor som känner sig väldigt förolämpade av Dagens Seglora. Det är grova anklagelser om rasism, rena lögner, personliga förföljelser och som driver upp ett debattklimat som är djupt ovärdigt och extremt okristet. När blev Helle Klein chefsteolog för Svenska kyrkan? Är det okej att dina kollektpengar går till folk som ringer meningsmotståndares arbetsgivare och beskyller dem för rena lögnerna? Dagen 130411.

Kristnas syn på de ofödda har ändrats. Maria Södling, svenskkyrklig teolog, fick många frågor om sitt samfunds syn på abort under ett frukostseminarium arrangerat av Svenska evangeliska alliansen på tisdagen. Världen idag 130412.

Karl-Erik Tysk: Ännu ett meningslöst kyrkoval. Avstå från att rösta i kyrkovalet, menar Karl-Erik Tysk, som vill återinföra kyrkostämmorna. Det skulle göra valen billigare och kanske mota bort partipolitiken. Kyrkostämman är den gudstjänstfirande församlingen som efter gudstjänsten på söndag konstituerar sig som beslutande organ. Där garanteras ett naturligt samband mellan gudstjänst och församlingsstyrelse. Som det är i dag deltar de politiskt valda sällan i kyrkans gudstjänstliv. Däremot är de ofta flitiga att delta i beslutande organ utan att egentligen känna till det kyrkans inte liv som de gärna vill styra. Det enda som kan rädda kyrkan i detta avseende är att människor är kloka nog att avstå från att delta i kyrkovalen. Dagen 130418.

Det är bråkigt i Svenska kyrkan. Ärkebiskop Anders Wejryd manar till ett hyfsat tonläge. ”Man ska inte i sociala medier skriva saker som man inte kan säga ansikte mot ansikte”, säger ärkebiskopen. Han säger att Svenska kyrkan blir ”ett slagfält” – inte minst i frågan om förhållandet till islam. Dagens Nyheter 130422.

Socialdemokraterna öppnar för kyrkvalsstopp. Socialdemokraterna kan ha tagit ett första steg mot att lämna kyrkopolitiken. På den senaste partikongressen beslutade delegaterna att utreda saken. Dagen 130423.

Anders Wejryd ska få USA att ändra sig om klimatet. Svenska kyrkan vill påverka klimatarbetet i USA. Detta genom en satsning på ett amerikanskt klimatmöte.Ärkebiskop Anders Wejryd ska också möta amerikanska politiker och beslutsfattare. Dagen 130424. Därför agerar vi i klimatfrågan. Dagen 130502.

Bo Wettéus: Har kyrkan slutat tala om Jesus? I en artikel i DN citeras en imam: ”Jag var på en debatt med en präst som hela tiden svarade: ’Jag vet inte’ när han fick frågor. Till slut blev publiken irriterad. Han överdrev med osäkerhet. Jag tänkte: Varför är du präst om du inte vet någonting?” DN har också varit på gudstjänst i Domkyrkan och refererar prästen Veronica Helm Andréassons predikan. Från talarstolen säger hon att hon uppskattar otydlighet, i en tid ”när det ofta ropas på tydlighet och skarpa gränser”. Efter gudstjänsten upprepar hon att hon gillar otydlighet, den ger kyrkan en frisk öppenhet. Framtiden finns inte i en kyrka som inte vet, som präglas av otydlighet, som anpassar sig efter det politiskt korrekta, som inte vågar förmedla det urgamla bibliska budskapet om en Gud som älskar så hett och varmt att han ger sin ende son till försoning för våra och all världens synder. Alla kyrkor borde på nytt läsa de sju sändebreven i Uppenbarelseboken och pröva sitt liv och sitt budskap i ljuset av dessa brev. Hemmets Vän 130425.

Svenska kyrkan får allt färre medlemmar. Nästan 40 000 färre medlemmar på två år bara i Strängnäs stift. Samtidigt är det färre ungdomar som väljer att konfirmera sig inom Svenska kyrkan. Sveriges Radio 130513.

Missionsprovinsen blir samfund? Missionsprovinsen kan komma att bilda ett eget samfund. Frågan diskuteras i en arbetsgrupp inför årsmötet i september. "Men jag vet inte om den kommer att tas upp som ett ärende under konventet. Jag har svårt att tro att vi kommer till en formell behandling i september, säger Bengt Birgersson, provinssekreterare. Missionsprovinsen är en konservativ luthersk förening som bildades 2003 som en reaktion på liberaliseringen inom Svenska kyrkan. Provinsen beskriver sig självt som "ett fritt stift i den andliga traditionen från Svenska kyrkan", men kyrkan har valt att se på Missionsprovinsen som ett fristående samfund, som den inte har något samarbete med. Flera präster har blivit avkragade – förlorat rätten att verka som präster i Svenska kyrkan – på grund av deras engagemang inom Missionsprovinsen. Världen idag 130516.

Nytt kapell för många trosinriktningar i Luleå. Nu på söndag den 26 maj invigs ett nytt kapell i Gammelstad Luleå. Det är i avsaknad av religiösa symboler för att kunna användas av olika trosinriktningar och för borgerliga begravningar. Kyrkans Tidning 130522.
Religionsneutral begravningsplats anläggs i Mölndal. I Mölndal håller Kållereds nya begravningsplats att växa fram. Den blir öppen för alla trosriktningar och gudstjänstrummet kallas ceremonibyggnad och ska tillgodose olika trosinriktningar. Kyrkans Tidning 130424.

Frimodig kyrka kritisk till Pridemedverkan. När stiftsfullmäktige i Göteborg sammanträdde i veckan valde Tord Nordblom, ordförande för Frimodig kyrka i stiftet, att gå till angrepp mot biskop Per Eckerdals medverkan i en Prideparad i helgen. I sitt anförande lyfte han bland annat fram den ansträngda ekumeniken med andra kyrkor. Nordblom menar att biskopens medverkan ger legitimitet åt "alla tänkbara relationer". "En av motiveringarna för äktenskap för enkönade var att man inte kunde neka homosexuella långvariga och trogna relationer, men den här festivalen handlar inte om det. Man uppmanar till promiskuitet där allt accepteras så länge det är frivilligt mellan vuxna människor. Det kan inte någon tycka är rimligt utifrån en kristen syn på sex och samlevnad. Biskopen ger legitimitet till allt det här." Världen idag 130531.
Eckerdal: Viktigt att kyrkan ger sitt stöd. Biskop Per Eckerdal vill tona ner kritiken och menar att hans medverkan inte handlar om att ge legitimitet åt allt som sker under festivalen. I stället tycker han debatten i stiftsfullmäktige ger uttryck för "ett respektfullt samtal" "Det är viktigt att offentligt ge kyrkans stöd till människor som har en annorlunda sexuell orientering än majoriteten och som väldigt lång tid fått leva i det dolda och i förljugenhet därför att de inte accepterats." Han säger att han har svårt att förstå argument om att han med sin medverkan legitimerar allt som pågår under festivalen. Världen idag 130531.
Berit Simonsson och Hans Weichbrodt: Biskopen och regnbågsparaden. Nu på söndag äger den så kallade "Regnbågsparaden" rum i Göteborg. Paraden är en av höjdpunkterna på festivalen "West Pride". Festivalen beskriver sin vision bland annat med att man är mot "hetero-normativitet". I vår allt mer normomformande tid, där individualismen växer sig allt starkare, är det ingen överraskning att festivaler som West Pride samlar mycket folk och får många tunga samarbetspartners. Det som kanske är mer iögonfallande är biskopen i Göteborgs stift, Per Eckerdals hållning gentemot denna festival. Han lät redan för ett antal veckor sedan hälsa att han själv tänkte gå med i Regnbågsparaden. Han väljer dessutom att uppmana alla i Göteborgs stifts församlingar att vandra med! "Då kommer jag stolt vandra med i paraden och vill uppmuntra er i Göteborgs stifts församlingar att göra detsamma." Många som har tagit del av biskopens hälsning har säkert blivit glada. Men, vi är också många som har fyllts av sorg när vi läst samma hälsning. Det har koppling till att Bibeln tydligt beskriver att den skapelsegivna ordningen är att den utlevda sexualiteten hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Världen idag 130531.

Skånsk präst förklarad obehörig. En skånsk kyrkoherde kan inte längre jobba som präst, sedan domkapitlet i Lund fattat det ovanliga beslutet att förklara honom obehörig att utöva vigningstjänst. "Han har uttalat sig på ett olämpligt och nedsättande sätt om personer", säger stiftsjurist Anders Ploman till TT. Svenska Dagbladet 130612.

Anders Wejryd vill se missionerande. (Kommentar: Men vem förstår vad han menar han med missionerande? Wejryd: "Man måste inse att människors upplevelser av Gud tar sig olika uttryck och behöver inte gestalta sig i ett frälsningsögonblick.") Din företrädare KG Hammar blev starkt kritiserad när han ifrågasatte jungfrufödseln och ville förpassa vissa bibelord till historiens skräpkammare. Hur ser du på det? "Han fick väl gott sällskap av Luther som bland annat kallade Jakobsbrevet för halmepistel. Vi har en luthersk tradition som säger att det finns centralare bibelställen och mer perifera. Det är egentligen inte så märkligt." Så du känner dig hemma i KG Hammars bibelsyn? "Det gör jag. I vissa frågor kom jag också att ta rejälare kliv framåt än vad KG gjorde, till exempel i frågan om samkönade äktenskap." Dagen 130613.

Splittring i fokus när Svenska kyrkan mötte Mekane Yesus-kyrkan. Företrädare för Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan träffades på torsdagen i Genève, Schweiz, för att diskutera brytningen mellan kyrkorna. Eftersom de båda kyrkorna är tongivande medlemmar i Lutherska världssamfundet kan det få långtgående konsekvenser för hela samarbetet. Dagen 130614.

Berit Simonsson: Mod att vara kyrka i en ny tid. Ett vanligt påstående i dag är: "Du duger som du är". Det är sant när det gäller våra olika förmågor, men en lögn när det gäller frälsningen. Bibeln påstår därför aldrig att vi duger som vi är, däremot är det glada budskapet att vi alla är älskade som vi är. Om vi alla duger som vi är, så hade inte Jesus behövt lida och dö för att befria oss ur syndens grepp. Det är sant att vi alla får komma till Jesus precis som vi är, men det är en lögn att "vi duger som vi är:" En kyrka som lurar människor att tro att de duger som de är, är inte en modig kyrka, det är en feg och följsam kyrka. I stället förlåter och förvandlar Jesus den som kommer till honom så att vi blir heliga som han är helig och flytten går "från mörkret till Guds underbara ljus." Modet att vara kyrka i en ny tid är att proklamera att utan Jesus lever vi i mörker och enbart i Jesus närhet finns förlåtelse och förvandling. Det är modet att lyssna till Herrens röst bland alla röster! Världen idag 130614.

Ytlig kristendom ger fler ateister. En ny studie visar att unga blir ateister i reaktion mot en otydlig och ytlig kristendom. Det här är en utmaning till kristna att bli trovärdiga även på den intellektuella arenan, menar Jacob Rudolfsson. Dagen 130614.

Lars Adaktusson: Låt kyrkan vara kyrka. Niklas Orrenius skriver i DN om hur han som politisk reporter älskar kontroversiella frågor, men hur det ändå känns fel att enbart prata politik med kyrkans högste ledare ärkebiskopen. Så efter viss vånda ställer han en fråga om jungfrufödseln och det svar han får blir intervjuns mest tankeväckande. Kyrkliga ledare som står upp mot politiska orättvisor, förtryck och miljöförstöring gör viktiga insatser, men det är inte som utlöpare av Amnesty eller Greenpeace som kyrkan har sitt existensberättigande. Det ligger i uppdraget som kyrkoherden i Amiralitetsförsamlingen så tydligt formulerar: ”Att förkunna Guds ord”. Dagen 130619.

Margareta Winberg blir kyrkopolitiker. Den tidigare S-ministern Margareta Winberg ger sig in i politiken igen – den här gången som kyrkopolitiker. I höstens kyrkoval hoppas hon bli vald till kyrkofullmäktige i Östersund. "Även om jag inte är troende tycker jag att de värderingar som kyrkan står för är bra." Dagen 130627.

Präst prickas av domkapitlet. En präst i Medelpad har visat så dåligt omdöme att vederbörande kan förlora sin rätt att vara präst. Hon får en prövitid på tre år. Bakgrunden till beslutet är flera. Dels gäller det inlägg som gjordes på en Facebooksida förra året och som har samband med en konflikt kring ett konstverk i Skåne. Domkapitlet konstaterar att prästens inlägg innehåller personangrepp och ett mycket olämpligt språk. Men prästen har också uttryckt sig olämpligt under ett ungdomsläger likaväl som i samband med konfirmationsundervisning i den församling där hon är anställd. Dagen 130702.

Rektorn strök Gud ur sommarpsalmen. I Österfärnebo plockade rektorn bort Gud ur ”Den blomstertid nu kommer”. .Det fick föräldern Lars Gunnarsson att protestera. "Detta är kristendomsfobi", säger han. Dagen 130702.

Kyrkorna: Vi står bakom flyktingarna. En rad olika svenska kyrkor vill se en mer human migrationspolitik. I går – på Sverigedemokraternas dag under Almedalsveckan – lanserades en kampanj som ska pågå fram till riksdagsvalet nästa år. Dagen 130702.

Alternativa konfirmationsläger konkurrerar ut kyrkans. Rekordfå unga konfirmerade sig i Svenska kyrkan förra året. Andelen 15-åringar som väljer att konfirmera sig i Svenska kyrkan har mer än halverats de senaste 30 åren.Samtidigt tycks alternativa konfirmationsläger, som tar upp existensiella frågor men utan religiös bakgrund, bli mer populära. Dagen 130712.

Färre går på minnesstunde. Allt färre personer deltar i minnesstunder efter begravningsgudstjänster. Det framgår av statistik från Sveriges begravningsbyråers förbund. Dagen 130713.

Bitte Assarmo: Talande tystnad om kopterna. Det är svårt att vara kristen i världen i dag. I svallvågorna efter det som fortfarande stundvis kallas "den arabiska våren" i svenska medier, har förföljelserna av kristna ökat allt mer – inte minst i Egypten, där tiden efter revolutionen har varit en mardröm för den kristna minoriteten. Kyrkans Tidning nämner kopternas belägenhet, men tassar försiktigt runt det faktum att det är brödraskapet som ligger bakom förföljelserna, hoten och massakrerna. Seglora Smedja, som är den vänsterkristna rösten i medieflödet, har helt nonchalerat Muslimska Brödraskapets förföljelser av kopterna. Världen idag 130722.

Frimodig kyrka vill göra kyrkans uppdrag tydligt. I går klockan 16:00 gick motionstiden ut till Svenska kyrkans kyrkomöte 2013. De första fyra motionerna kommer från nomineringsgruppen Frimodig kyrka som genom nya tillägg i kyrkoordningen vill tydliggöra vad gudstjänst, undervisning, mission och diakoni egentligen innebär. Dagen 130725.

Stefan Gustavsson: En kristendom under falsk flagg. Präst i Svenska kyrkan vilseledde sina åhörare om vägen till himlen i en intervju som sändes i ett caféprogram i SVT. Enligt prästen Sara Nässelqvist finns det en plats för alla i himlen, därför att alla är skapade av Gud, det är hennes tro. Reportern Måns Nilsson som inte är troende behöver inte bli religiös för att komma till himlen. Så lätt var det att fixa en plats i himlen! Men tänk om satsat på fel häst, tänk om de kristna är ute och cyklar.. Han frågar sedan fler religioner om hur han kommer till himlen. Enligt buddhistläraren Ming Bao räcker det med att vara ödmjuk och beredd att dela med sig av det man har. Enligt ordföranden för vediska studer, hinduisten Luis Loureiro, så räcker det med att utföra fromma handlingar, man behöver inte vara hinduist. Imamen Alen Delic säger att det räcket med att en gång i sitt liv säga "Det finns ingen Gud förutom Gud". Men för Måns Nilsson så var allt detta för svårt, han kommer inte att kunna tro på någon Gud på riktigt, han kan lika gärna hitta på en egen himmel som han tror på! Där han själv bestämmer vem som ska komma in! Världen idag 130726.

Linda Bergling: Yoga – ingen neutral ”hälsometod”. Lärare, elever och föräldrar måste få information om rötterna till den spiritualitet som yoga och mindfulness representerar, skriver Linda Bergling och efterlyser andliga innehållsdeklarationer. Yogan har sina rötter i hinduismen och ska föra fram till en andlig förening med världssjälen braman och ge frihet från det karmiska kretsloppet. Dagen 130802.
Linda Bergling: Information om yoga behövs. Att begära en god och saklig information om hälsometoder och tekniker är en helt annan sak än att förespråka förtryck och elitism. Dagen 130828.
Siewert Öholm: Det är rätt att utkräva en varudeklaration av yoga. När det gäller yoga behöver man inte forska så mycket, mer än i historia för att se var filosofin har sina rötter. Dagen 130905.

”Livgiverskan”, kroppen och yogaflum i SR:s söndagsgudstjänst. Jag är förvånad över att inte fler teologer och kristna ledare reagerar. Jag tror dessutom att tystnaden nyskapar en annan religion än den som är kristen enligt både trosbekännelser, tradition och dagliga upplevelser, Men det som mest förvånar mig är den brist på teologisk grund och kristen lära som produceras ut av Sveriges Radio. Världen idag 130802. Kommentar: Studentprästen Susaane Dahl är också aktiv för Umeå Pride.

Hans Weichbrodt, präst: Tillsätt en kyrkans framtidskommission. Här skulle jag vilja tillägga, att själva faktumet att en växande och vital kristen kyrka som den lutherska Mekane Yesuskyrkan har sagt upp de officiella relationerna med Svenska kyrkan, är en indikation på att Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig kris. Världen idag 130802.

Präst dömd för sexköp av prostituerad. En präst i Mellansverige har dömts för att ha köpt sex av en prostituerad kvinna. Sexköpet är en del av en stor kopplerihärva som polisen har nystat upp. Nu har prästen tagits ur tjänst. "Det jag gjorde var väldigt dumt och det är något som jag djupt ångrar," skriver prästen i ett sms till Expressen.se. Expressen 130813.

Stort tapp för gudstjänster i Svenska kyrkan. Antalet gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan har minskat med 30 procent på tolv år. Det visar ny statistik. Mellan år 2000 och 2012 har man tappat en av tre, skriver Kyrkans tidning. Flest kyrksamma finns inte helt oväntat i Växjö stift där Döderhults församling rapporterar i genomsnitt 18.719 besökare under 2012. Dagen 130816.

Svenskens relation till Svenska kyrkan är stabil. En ny Sifo-undersökning visar att när det gäller synen på Svenska kyrkan är 49 procent positiva medan 25 procent är negativa. Den nya Sifo-undersökningen visar till exempel att det stora flertalet har kontakt med kyrkan i samband med vigsel/bröllop, konfirmation, begravning eller dop. Av de som är medlemmar i Svenska kyrkan svarar 65 procent att det är vid dessa tillfällen som de kommer i kontakt med kyrkan, motsvarande siffra för icke-medlemmarna är 45 procent. Dagen 130828.

Kunskapen om kyrkovalet är låg. Enbart 8 procent av svenskarna prickade in kyrkovalet när de fick frågan när nästa rikstäckande val ska genomföras. En siffra som Svenska kyrkans valgeneral tror kommer att stiga ju närmare valdagen vi kommer. Dagen 130903.

Många grupper vill få styra Svenska kyrkan. Tretton olika nomineringsgrupper är registrerade att ställa upp till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det finns 6,5 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan och de här alternativen täcker bredden i medlemskapet. Dagen 130903.
Se bild på nuvarande mandatfördelningen. Socialdemokraterna = 71, Moderaterna = 41, Centern = 34, Kr = 18, Fisk = 13, MP = 8, SD = 7, ViSK = 3, Politiskt Obundna i SvK = 33, Frimodig kyrka = 13, Öppen kyrka = 8.

Kyrktrio slåss om de opolitiska rösterna.
Posk (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan): Vi accepterar den ordning som är antagen och som ger homosexuella par rätt att gifta sig kyrkligt.
Öppen kyrka: Vi är för samkönade äktenskap och jobbar med hbtq-frågor.
Frimodig kyrka: För vår del är det tydligt att äktenskap är mellan man och kvinna. Det som jag tycker är den stora skiljelinjen mellan oss och andra är att vi står för en klassisk kristen tro. Vi håller Bibeln väldigt högt. Vi betonar också mission och evangelisation, och värnar om de inomkyrkliga väckelserörelserna.
Dagen 130905.

Jan-Anders Ekelund, ordförande, Frimodig kyrka: Vi måste bygga levande församlingar och gemenskaper på ett nytt sätt. Vad kan sekulära politiska partier tillföra på området? Självklart minimalt eftersom de är gjorda för att styra samhället och inte kyrkan. Istället måste vi lära av kristna runt om i världen. Kyrkan växer lavinartat på många ställen, låt oss hämta inspiration och lärdomar ifrån växande kyrkor var de än finns, istället för att tro att det är de politiska ideologierna som är räddningen för kyrkan. Frimodig kyrka anser att församlingen är basen i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet kommer många församlingars självbestämmande att försvinna. Församlingarna kommer att ingå i storpastorat. Exempelvis kommer hela Malmö stad att vara ett pastorat med en kyrkoherde. Pastoratet kommer att få ett väldigt stort inflytande på församlingarnas bekostnad. Detta stordriftstänkande är Frimodig kyrka emot. Istället för en allt större likriktning av församlingarna, som kommer att bli följden av de nya strukturerna, vill Frimodig kyrka ge församlingarna möjlighet att skapa sin egen profil utifrån sina lokala förutsättningar. Din röst i kyrkovalet är viktig! Hemmets Vän 130905.

Stefan Gustavsson: Ta statskyrkan ända ner i graven. Det är hög tid för Jesu egna berömda ord om åtskillnaden mellan kyrka och stat att få genomslag i Svenska kyrkan. Dagen 130906. SEA 130906.

Antje Jackelén storfavorit att bli ny ärkebiskop. Lundabiskopen Antje Jackelén fick över hälften av rösterna när nomineringsvalet till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Fakta: Preliminära resultatet i nomineringsvalet
1) Biskop Antje Jackelén, Lunds stift: 51 procent (153 röster).
2) Biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift: 29 procent (87 röster).
3) Kyrkosekreterare Cristina Grenholm, kyrkokansliet Uppsala: 11 procent (32 röster).
4) Domprost Johan Dalman, Strängnäs: 4 procent (12 röster).
5) Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift: 3 procent (10 röster).
Dagen 130906.

Kyrkoval ingen plats för överraskningar. När få röstar i ett val kan vissa extrema grupper få stor genomslagskraft. Den retoriken har använts i årets kyrkoval, framförallt när Sverigedemokraternas valsatsning diskuteras. Men historien visar att några chockartade förändringar aldrig hänt i svenska kyrkoval. Dagen 130911.

På söndag är det kyrkoval. Alla medlemmar i Svenska kyrkan (över 16 år) kan vara med och rösta på vilka som ska styra församlingen, stiftet och hela kyrkan. Förr i tiden kunde alla församlingsmedlemmar delta i en sockenstämma. När det blev för mycket folk utsågs ett kyrkofullmäktige. Till att börja valt på grundval av folks personkännedom. Så småningom började de politiska partierna fiska efter makt över kyrkan. Den makt som borde vara gudomlig blev i högsta grad världslig. Först ut var socialdemokraterna. De tidiga socialdemokraterna gick brett ut mot kapitalismen, militären och kyrkan. Men redan på 1920-talet kom man på att kyrkan kanske var lite annorlunda än de andra fienderna. Det fanns ju faktiskt medlemmar i partiet som var aktiva i kyrkan och som gärna ville ta för sig. Socialdemokraterna bildade en egen kyrklig organisation, Broderskapsrörelsen, som skaffade sig ett starkt inflytande i många församlingar. Idag finns inte Broderskapsrörelsen mer. Den en gång kristna rörelsen har blivit "multireligiös", Socialdemokrater för tro och solidaritet, där muslimer ska samsas med kristna (och företrädare för andra religioner). Socialdemokraterna har alltså inte längre någon naturlig bas kring vilken de kyrkliga aktiviteterna kan snurra, eftersom muslimer är med och bestämmer över Socialdemokraternas kyrkopolitik! De borgerliga följde med tiden efter och ställde upp med egna valsedlar. Moderaterna har dock i år (under ledning av hedningen och icke-kyrkomedlemmen Fredrik Reinfeldt) beslutat att inte kandidera i kyrkovalet. Men i de flesta församlingar finns det en valsedel som kallas "Borgerligt alternativ" som upptar de som en gång suttit i fullmäktige för Moderaterna och några nya därutöver. Centern, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kandiderar under eget namn. Folkpartiet under namnet FISK, Fria liberaler i Svenska Kyrkan. Alla de här grupperna vill föra in sin politiska agenda i kyrkan. Som om kyrkan inte hade en egen agenda, som hållit väl i 2000 år. Men så finns det också några grupper som tar avstånd från tanken på att politiken ska styra kyrkan. Öppen kyrka samlar vänsterteologiska tankar som skulle få Vänssterpartiet att blekna till svagt rosa. Så de kan vi glömma bort. Annat är det med de två grupper som arbetar för kyrkans och medlemmarnas bästa. POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, är störst men företräder en bred och lite utslätad teologi. Striktare är Frimodig kyrka som har sina rötter i Västsverige, där biskopar som Bo Giertz och Bertil Gärtner en gång var fyrbåkar mot kyrkans utslätning och andliga förfall. Frimodig kyrka verkar i deras anda och för den som ser samkönade "äktenskap" som en styggelse är Frimodig kyrka det bästa alternativet. Cotra 130911.

Samfundsministern upprörs över kyrkovalet. De politiska partierna bör lämna Svenska kyrkan, annars blir det inte ”fair play” i kyrkovalet. Det menar samfundsminister Stefan Attefall (KD), som anser att de politiska partierna som vill bestämma över kyrkan har en ”förvriden inställning”. Dagen 130910.

Wanja Lundby-Wedin: ”Det här valet handlar om politik, inte religion”. Om det finns någon grupp som kan sägas styra Svenska kyrkan så är det Socialdemokraterna. I år toppar de sina valsedlar till kyrkomötet med LO-veteranen Wanja Lundby-Wedin. "Allt är politik. Alla nomineringsgrupper är politiska. Men om gruppolitik är okej men inte partipolitik, då tycker jag att det mest är en fråga om semantik", säger Wanja Lundby-Wedin. Dagen 130912.

Bo Herou, Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Öppna våra gränser för förföljda kristna. För Svenska kyrkan gäller det nu att ta ställning för förföljda kristna i systerkyrkor över hela världen. Svenska kyrkan bör också utöva sin möjlighet till påtryckningar och inflytande till att skydda kristna. Väl så viktigt som att skydda vår miljö är att se till att de som befolkar vår jord slipper våld och våldsam förtida död. Dagen 130913.

Kjell O Lejon, professor och Marie Johansson, rektor, för Frimodig kyrka: Kristen tro ska vara i centrum – inte partipolitik. En kyrka där centrum är centrum och periferi är periferi. Just därför bör utgångspunkten i alla beslut och allt arbete vara den klassiskt kristna tron och inte partiböcker eller partipolitik. Vi vill lyssna på och lära av de kyrkor som runt om i världen växer explosionsartat. Vi tror på mission och en försoning i ämbetsfrågan. Vi beklagar omotiverad stordrift i kyrkans organisation och värnar de små gudstjänstgemenskaperna. Vi tänker oss att äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna och önskar att du själv ska kunna välja vilken församling i Svenska kyrkan du vill tillhöra. Dagen 130913.

Svenska kyrkan tappar inför valet. Svenska kyrkan förlorar fler medlemmar när kyrkoval står för dörren. Ett vanligt år tappar kyrkan cirka 7 000 medlemmar i september månad, ett valår försvinner dubbelt så många ur rullorna. Ironiskt nog innebär upptäckten av röstkort i brevlådan att många gör slag i saken och går ur kyrkan. Dagen 130913.

Walesiska kyrkan tillåter kvinnliga biskopar. Wales hann före England, vars anglikanska kyrka numera är ensam i Storbritannien att neka kvinnor tillträde till biskopsämbetet. År 2008 sade de nej. Men i år blev det ett rungande ja på kyrkomötet i Wales när frågan om kvinnliga biskopar kom upp på agendan. Därmed har alla anglikanska kyrkor i Storbritannien, förutom ”storebror” i England, godkänt biskopar av bägge könen .Först år 2015 kan England ansluta sig till Wales linje. Dagen 130915.

SD fördubblade rösterna – borgerliga tappade stort. Sverigedemokraterna och Partipolitiskt obundna (Posk) blev vinnare i kyrkovalet. SD fick 6 procent, mer än dubbelt så mycket som för fyra år sedan. Förlorare blev de borgerliga som förlorade nästan var fjärde väljare. Dagens Nyheter 130916.
S, SD och Posk. Så stavas den vinnande trion i kyrkovalet. Men fortfarande är det oklart hur man ska hantera rösträkningen när det gäller de som backar mest, Borgerligt alternativ. Socialdemokraterna befäste sin starka position i Svenska kyrkans demokratiska institutioner. I valet till kyrkomötet var de redan innan söndagens val den klart största nomineringsgruppen. Nu ökar de ytterligare och är dubbelt så stora som den näst största aktören. En annan av valets vinnare är Posk, som numera parkerar i storleksordning nummer två i kyrkomötet. Den nomineringsgrupp som backade mest var Borgerligt alternativ, som vid förra kyrkovalet ställde upp under namnet Moderaterna. Dagen 130917.
Så förändras stiften efter kyrkovalet. Socialdemokraterna väger tyngst på kyrkomötet. Men i kyrkans tretton stift utmanas den kyrkopolitiska giganten från flera håll. Dagen 130918.
Resultat för val till kyrkomöte 2013.

Eva Brunne anmäls av Frimodig kyrka. Stockholmsbiskopen anmäls till ansvarsnämnden efter utspel på Twitter om Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna inför kyrkovalet. Biskop Eva Brunne, vars valspråk lyder "Gör inte skillnad på människor", framförde på Twitter att Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna gör skillnad på människor. Dagen 130919.

Aleksander Radler aktuell igen, se augusti 2012 här ovan där bland annat länk till öppet brev finns.

Bo Wettéus: Befria Svenska kyrkan en gång för alla! Det är inte kyrkan själv som bestämmer bibeltolkning och trosinnehåll och uppfattningar i etiska och moraliska frågor, det gör de kyrkopolitiska grupperingarna. Man tar sig för pannan. Hur kan detta få fortsätta? Hemmets Vän 130919.

Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm: Islam kapat av blodtörstiga terrorister. För alla fredsälskande muslimer världen över var denna blodiga söndag ännu en dag av sorg. Terrorattackerna vid en kyrka i Peshawar (Pakistan) och en galleria i Nairobi (Kenya) skördade över 100 människoliv – helt oskyldiga män, kvinnor och barn. Vårt muslimska samfund (Ahmadiyya) bedriver en global kampanj för att befrämja fred, och här i Sverige har vi delat ut hundratusentals flygblad med budskapet ”Muslimer för Fred”. Dagen 130924.
Sveriges kristna råd skriver till Pakistan.
Sveriges kristna råd uttrycker i brevet medkänsla och stöd efter bombningen i Allhelgonakyrkan i staden Peshawar. Dagen 130924.
Pakistanexpert: Risk för ökad militär spänning. Dagen 130924.

Nu har Kyrkomötet inletts. I dag inleds kyrkomötet. De 251 ledamöterna samlas till en första session efter en mässa i Uppsala domkyrka klockan 14.00. Traditionsenligt hålls kyrkomötets inledning i universitetets aula med kronprinsessan Victoria och drottning Silvia närvarande. Dagen 130924.

Lutherhjälpen har återuppstått i ny regi. Svenska kyrkans internationella arbete är inte lika tydligt som förr. Det anser människor inom kyrkan, som därför valt att återuppväcka det gamla varumärket Lutherhjälpen. 2008 gick Svenska kyrkans gamla trotjänare Lutherhjälpen i graven i och med att kyrkan omorganiserade sitt utlandsarbete. Nordiska Lutherhjälpens ambition är att väcka liv i den själ som en gång fanns inom det gamla biståndsarbetet. Ordförande i Nordiska Lutherhjälpen, samt församlingspedagog i Svenska kyrkan i Lilla Edet är Carl-Henrik Karlsson. Han säger: "Hela Svenska kyrkans arbete har blivit mer inriktat åt det liberala hållet, och i utlandsarbetet har Kristusfokuset tappats bort." Han exemplifierar med att kyrkan satsat allt mer på religions­dialog. "Jag har inget emot religionsdialog, men om det är det som kallas mission, då är det något som är galet", säger han. Från Svenska kyrkans sida är det ett svalt intresse till den nya föreningen. Dagen 130925.

Svenska kyrkan registrerade romer. Präster användes för statens syften. Samlade information, identifierade romer och antecknade "tattare" i marginalerna i kyrkböckerna. Svenska kyrkan har del i den systematiska diskrimineringen och rättsövergreppen mot romer och resande som skedde under 1900-talets första hälft. Det visar en självkritisk forskningsrapport som Svenska kyrkan i dag går ut med. Dagen 130926.

Nya uttryck ska locka fler till Svenska kyrkan. Anställda evangelister, bättre ljud och satsning på kultur. Flera av kyrkomötesmotionerna vill göra Svenska kyrkan relevant. I Svenska kyrkan i Skövde finns prästen Anna Torbrand. Sedan hon bodde i England och jobbade som volontär i en anglikansk församling i Nottingham har hon inspirerats av den engelska kyrkans arbete med att hitta nya uttryckssätt. I hennes församling kommer man under tre samtalskvällar i höst att se på England och deras missionsarbete på hemmaplan som vuxit fram under rubriken ”Fresh Expressions of Church”. Partikollegan Marianne Kronbäck som vill att kyrkostyrelsen utreder behovet av anställda evangelister i Svenska kyrkan, som kan nå ut till människor och ”sänka trösklarna in i kyrkan och församlingsgemenskapen”. Dagen 130926.

Birger Schlaug: En politiskt korrekt gud är inte Gud. En kyrka som anpassar sina grundläggande teser efter politiska vindar känns mycket trevlig, men alls inte trovärdig. Jag tror, att om det finns en Gud, så inte anpassar han sig till det som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt. Dagen 130929.

Ärkebiskopskandidat Antje Jackelén, Lund är favorit i ärkebiskopsvalet: Jungfrufödseln är en mytologisk term. Storfavoriten från Lund, biskop Antje Jackelén, tog chansen att vara tydlig i en rad teologiska frågor när ärkebiskopskandidaterna frågades ut. Jackeléns svar påminde om en tidigare ärkebiskop, också från Lund, KG Hammar.
* Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.
* Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.
* Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen.
* Helvetet är ett inomjordiskt tillstånd, det finns inga eviga straff.
* Bibeln ska inte ses som en samling sanningar. Vi tror med Bibeln.
Domprosten och anglofilen Johan Dalman från Strängnäs målade upp en gudsbild som han helst beskrev ”i barnsliga termer”.
Kyrkosekreterare Cristina Grenholm: På frågan om vad som är kyrkans stora utmaning de närmste tio åren blev svaret klimathotet, religionsdialogen och ungdomarnas uppgivenhet.
Uppsalas biskop Ragnar Persenius: Han var dock ovanligt tydlig med att Gud är den samma över tid, och att Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed. Dagen 131001.
Elisabeth Sandlund om Antje Jackelén som ny ärkebiskop: Svårt se Jackelén som samlande gestalt för svensk kristenhet. Det måste konstateras att huvudkandidaten till Svenska kyrkans högsta ämbete inte med ett ord antydde respekt för alla de präster, diakoner, andra anställda och engagerade lekmän i det egna samfundet som gör en annan tolkning av Bibeln som Guds ord även i vår tid. Och inte heller uttryckte en positiv förväntan på en förstärkt ekumenik även inom Sveriges gränser. Öppenhet och mångfald är honnörsord i vår tid, inte minst i Svenska kyrkan. Det blir paradoxalt och oroväckande om de begränsas till att enbart gälla dem som säger sig inte tro alls eller som har en annan religion, medan kristna, inom och utom Svenska kyrkan, som även i fortsättningen vill stå för det som kan sammanfattas som en klassisk kristen tro stämplas som fundamentalister.

Micael Grenholm: Varför jag inte håller med Antje Jackelén. Frågan Jackelén fick handlade alltså om Joh 14:6b, “Ingen kommer till Fadern utom genom mig,” men talar istället om 14:6a och hävdar att detta inte innebär att Jesus är den enda vägen till Gud, trots att det är precis det Jesus förtydligar i 6b. Det är rätt kass exegetik. Hela Pingsten blogg 131007.

Skytte och Hammar försonades på bokmässan. Journalisten Göran Skytte och ärkebiskop emeritus KG Hammar möttes på ett speciellt sätt under årets bokmässa. "Det var det starkaste under hela bokmässan", rapporterar en som bevittnade deras försonande omfamning. Dagen 131003.

Sune Söderkvist: Svenska kyrkan – en kyrka där otro frodas? Man borde kanske slutat att förvåna sig över vilken teologi en del präster i Svenska kyrkan omfattar. Att Antje Jackelén inte tror på en fysisk jungfrufödelse är kanske inte förvånande, trots att detta uppenbart är vad som avses i alla de avsnitt i Bibeln där frågan berörs. När hon däremot påstår att muslimer och kristna ber till samma Gud blir man ganska förvånad. Enligt kristen tro är det väl ändå så att Jesus anses vara sann Gud och sann människa. Har någon hört en muslim säga att Jesus är Gud? Antje Jackelén och KG Hammar kanske har gjort det? När Antje Jackelen sedan säger att Jesus visserligen säger sig vara sanningen men inte den enda sanningen är det uppenbart att hon knappast kan kallas kristen längre. Dagen 131008.

Känd präst tillbaka i yrket efter slagsmål. Prästen Rolf Tylstedt är nu tillbaka i yrket och söker tjänsten som kyrkoherde i Ovansjö-Järbo i Gästrikland efter åtta års avstängning. Prästen blev rikskänd efter att slagits på kyrkbacken i Kolsva med en svartsjuk man vars fru Tylstedt inlett ett förhållande med. Efter händelserna blev Tylstedt 2005 avstängd från prästyrket. Dagen 131009. Arbetarbladet 131008.

Barbro Matzols: Kristus på väg ut i marginalen? Kyrkan finns på grund av Jesus Kristus och ingen annan. Men är vi på väg dithän att han förnekas? Kyrkan finns ju på grund av Jesus Kristus och ingen annan. Därför tillhör också kyrkan Kristus. Tror inte kyrkans företrädare att det förhåller sig på det sättet längre, kanske vi ska ta ner skylten och stänga butiken? Det vore ärligare än att få människor att tvivla på att den ärkebiskop som ska leda kyrkan in i framtiden verkligen ser Kristus som sin kärna och stjärna. Kyrkans Tidning 131009.

Carl Anders Breitholtz: Den breda vägens ÄB-kandidater. Favorit sägs vara Lundabiskopen Antje Jackelén. I en TV-intervju framhåller hon bland annat, att Jesus inte ställer några anspråk på exklusivitet. Biskopen är också övertygad om att kristna, judar och muslimer tillber samma gud, att alla kommer till himmelen och iksom andra ÄB-kandidater att helvetet inte finns. Uppsalabiskopen Persenius menar att homosexuella äktenskap inte ska göras till en ”salighetsfråga”. Med politisk korrekthet kan man komma man långt, men som kristen kan man undra hur det är ställt med somliga ÄB-kandidaters förankring i kristen tro enligt traditionen och Bibeln. Jackelén citerar Johannesevangeliet 14:6, där Jesus säger ”Jag är vägen, sanningen och livet” men glömmer bort att citera nästa mening: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Tycker biskopen verkligen, att det inte finns något exklusivitetsanspråk i dessa Jesu ord? Varför vända Jesu ord till deras motsats? Kyrkans Tidning 131009.
Jonas Sjögren: Evangelium enligt Antje Jackelén. Apropå bibeltolkning som lanserats lagom till ärkebiskopsvalet: ”Ingen kommer till Fadern utom genom bland annat mig.” (”Jesusord ur Evangelium” enligt Antje Jackelén). Dagen 131011.

Erna Berger-Sundin: Då har vi inget att bygga vår tro på, Jackelén. Vissa dagar är jag mycket glad för att jag redan lämnat Svenska Kyrkan. Häromdagen var en sådan dag, när man läser att favoriten i ärkebiskopsvalet inte verkar tro på varken jungfrufödsel eller Bibeln, att kristna och muslimer tror på samme Gud, att Jesus inte är den enda sanningen, och det finns inga eviga straff. Och att kyrkans utmaningar i framtiden är klimathot, religionsdialog och ungdomars uppgivenhet. Och hon varnar för rätt- och felkultur. Rätt eller fel – men om jungfrufödseln bara är en biologisk kullerbytta och Bibeln inte är Guds Ord, då har vi ingenting att bygga vår tro på. Fråga en muslim som mött Jesus om det mötet står för samma tro som han nyss har lämnat. Varför skulle han då konvertera? Men det är klart, om ärkebiskopskandidaten inte tror att Jesus är sanningen – då finns naturligtvis inte de eviga straff heller som han varnade för! Dagen 131010.

Owe Pettersson: Mitt hjärta gråter när jag läser Jackeléns och även de andra kandidaternas svar. Vi ska som kristna vara salt och ljus i denna värld. Hur kan vi vara det som kyrka om vi menar att kristna och muslimer tillber samma Gud? Jesus Kristus är de kristnas Gud och mig veterligen är det bara kristna som erkänner honom som Gud. I den undervisning jag fått så har jag fått lära mig att om jag inte mött Jesus och fått syndernas förlåtelse går jag förlorad. Detta är inte en intellektuell debatt, det är inte myt och mysticism, det är på liv och död. Jag upplever också av svaren från Jackelén som att Svenska kyrkan då distanserar sig från frikyrkan, går mot en mer allmänreligiös hållning där allt och alla hör hemma, för alla tror egentligen på samma Gud, och man utmålar frikyrkan som farliga fundamentalister. Dagen 131010.

Hovpredikant avkragas efter sexuella inviter. En präst, som av kungen utsetts till hovpredikant, uppmanade en församlingsmedlem att klä av sig naken under själavården. Han har nu förlorat sin prästtitel. Dagen 131010. Aftonbladet 131010.

Ledande teolog går ur Svenska kyrkan. En av ledamöterna i Svenska kyrkans läronämnd, prästen och professor Eva Hamberg, har fått nog. Nu hoppar hon av sitt uppdrag i läronämnden, avsäger sig prästämbetet och avslutar medlemskapet i Svenska kyrkan. "Jag har en skyldighet att markera. Är jag med i Svenska kyrkan är jag medansvarig för den sekularisering som ätit sig in i kyrkan", säger hon. Att ledamoten Eva Hambergs avhopp sammanfaller med utfrågningen av ärkebiskopskandidaterna är ingen slump. Förra veckans utfrågning blev droppen som fick bägaren att rinna över. "Bara det att de får frågan om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed och inte kan svara tydligt på den frågan, utan svävar på målet. I och med detta vänder sig Svenska kyrkan ifrån den världsvida kyrkan." Ärkebiskopen och ordföranden i Svenska kyrkans läronämnd, Anders Wejryd, avböjer att kommentera Eva Hambergs avhopp. Kommentar: Äntligen en person som vågar markera om hur det står till i Svenska kyrkan. Och naturligtvis, det finns andra kyrkor man istället kan stödja. Eva Hamberg sitter inne med mycket kunskap om vad Svenska kyrkan tror och hur den fungerar. Dagen 131010.
Hanna Hagberg: Eva Hamberg skulle blivit en utmärkt ärkebiskop. Tyvärr har du nu tappat hoppet och det kan jag mycket väl förstå. Finns det fortfarande någon biskop som vågar utföra sitt uppdrag och stå upp för den tro som miljontals människor har varit beredda att offra sina liv för i andra länder och tider? Om inte, så kanske det faktiskt är dags att göra som du och söka sig någon annanstans ... Dagen 131015.
Eva Hamberg: Svenska Kyrkan har ingen framtid. Allt fler sant kristna kommer att lämna kyrkan för att deras samveten kräver det, tror Lundaprofessorn Eva Hamberg som startade striden kring ärkebiskopsvalet. Enligt Eva Hamberg har Svenska kyrkan lämnat sitt kristna fundament. "När troende människor börjar lämna blir det svårt för kyrkan att uppehålla sin legitimitet." Sydsvenskan 131016.

Nu väljs ärkebiskop nr 77. Det blir den 77:de i ordningen sedan år 1164, och den 49:de sedan reformationen 1531. Vi publicerar hela listan, lyfter fram några personligheter och reder ut vad en ärkebiskop gör.Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste företrädare i Sverige och internationellt. Dagen 131011.

Antje Jackelén väcker starka känslor. En stark ledare som ska ge Svenska kyrkan nytt hopp. Eller en som vilseleder kyrkan. Åsikterna går isär kring Antje Jackelén. Men en sak är kritiker och anhängare rörande överens om. Hon blir Svenska kyrkans nya ärkebiskop på tisdag. På den svenskkyrkliga opinionssajten Seglora smedja blev man jublande glada över resultatet efter nomineringsvalet, där Antje Jackelén kammade hem över 50 procent av rösterna. Enligt Ewa Lindqvist Hotz på Seglora smedja har Jackelén en tydlig ledande kraft, både andligt och intellektuellt. Och ett tonläge som påminner om Svenska kyrkans tidigare ärkebiskop, KG Hammar.Dagen 131011. Kommentar: Antje Jackelén och KG Hammar är barn av samma anda och teologi.

Göran Skytte: Försonligt och oförsonligt. Om kyrkans ledning bidrar till att kyrkan går i tusen bitar, då måste man tvärtom vara oförsonlig. Inte rå och otidig – men klar och tydlig: det finns en punkt där en kristen kyrka slutar vara kristen, då kyrkan blir endast ett hus, ett skelett. Och vi tycks nu definitivt närma oss denna punkt. Dagen131011. Kommentar: Den punkten inträffade till viss del redan under KG Hammars tid som ärkebiskop.

Skrivs nytt kapitel i kyrkohistorien? Tanken på en klyvning av Svenska kyrkan måste få tänkas. När ingen av ärkebiskopskandidaterna ger klart och entydigt besked om vad som är skillnaden mellan honom och Muhammed (i en enkätfråga i Kyrkans Tidning) får det konsekvenser, liksom när huvudkandidaten i utfrågningen förnekar jungfrufödselns biologiska realitet. Det är lovvärt att kandidaterna uppfattade frågan som provocerande och att de ”inte vågade” beskriva sin egen tro som överlägsen den andres. Kommentar: Det är inte alls lovvärt utan väldigt fegt från ett sammanhang där ärkebiskopskandidater i Svenska kyrkan ska säga vad som är sant om Gud och Jesus.  Dagen 131011.

Åtta professorer i Uppsala: Ställ inte den enes tro på sanning mot den andres. Det är lovvärt att ärkebiskopskandidaterna uppfattade frågan om Jesus och Mohammed som provocerande och inte vågade beskriva sin egen tro som överlägsen den andres. Kyrkans Tidning 131011. Kommentar: Det är inte lovvärt, det är bedrövligt att svenska biskopar och professorer i teologi inte kan skilja mellan sanning och lögn. Jesus säger att han ÄR enda vägen till Gud och då är han det också oavsett att svenska biskopar och professorer har fastnat i den sekulära dimman som råder.

Bo Krister Ljungberg: Bibelns text och verkligheten utanför. En kristen ledare ska kunna visa på vägen för att andra ska kunna växa i tron. Därför bör man kunna ställa krav på ärkebiskopskandidater. Jackeléns sätt att resonera är inte mer vetenskapligt eller akademiskt än andra sätt att tolka. Alla tolkar, ja, men inte alla tolkningar av en text är lödiga, valida, rimliga, sannolika. Skall man nu tolka Lukastexterna på annat sätt än enligt de anspråk texten ställer, måste Jackalén (och alla andra) skärpa sig: det går inte att avfärda jungfrufödelsen med karikatyren ’bokstavstro’. Man kan inte tro på bokstäver. Sant. Bibeln är inte inkrökt i sig själv. Men man kan tro på den verklighet, personer och händelser, som Skriften vittnar om. Kyrkans Tidning 131011.

Anna Sophia Bonde: Vad är vitsen med sådan Gud? Hur ska man med glädje kunna bjuda in till festen om man fått lära sig att Jesus aldrig menar vad han säger? Hur ska någon kunna känna det angeläget att svara ja på inbjudan som ständigt får höra att var och en blir salig på sitt vis. Hur ska vi kunna göra Guds verk i världen, vara Jesu efterföljare, om vi aldrig vågar komma nära Honom och ta del av Hans kraft – på riktigt, konkret, bokstavligen? Dagen 131015.

EFS vädjan till nya ärkebiskopen som ska väljas: Ta vara på oss. Ordförande Stefan Svensson: Jag blir bekymrad över en del svar som flera kandidater har gett i hearingen inför valet. Det finns medlemmar som har lämnat, men jag har försvarat hållningen att vi ska vara kvar. Men det finns en gräns när kyrkan inte längre är en kyrka, och den gränsen närmar vi oss oerhört snabbt. Dagen 131015.

Antje Jackelén vald till Sveriges nya ärkebiskop. Biskop Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna i ärkebiskopsvalet i dag och därmed har Svenska kyrkan valt sin nya ärkebiskop. Antje Jackelén fick 174 röster, och tvåan Ragnar Persenius 103. Jackeléns röster motsvarar 56 procent och Persenius 33 procent. Dagen 131015.

Valet kan bli början på splittring. Antje Jackelén är öppen för att Josef var Jesus verkliga pappa. Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi vid Lunds universitet, delar Elisabeth Sandlunds bild av kyrkans utveckling. "Jag skulle personligen säga att Svenska kyrkan är på väg i riktning mot gränsen där det är tveksamt om det är meningsfullt att kalla sig kristen", säger han. Enligt Martin Lembke har de ledande inom Svenska kyrkan tappat tron på övernaturliga fenomen, som jungfrufödseln och inkarnationen av Jesus, och att bibeln därför måste omtolkas. "I en mystisk mening har Gud sin hand i allting, men man tänker sig inte att Gud gör några konkreta ingripanden", säger han.
Helle Klein, som representerar den liberalare strömningen i kyrkan, menar att kritiken mot Jackelén låter som ett eko från motståndet mot kvinnliga präster.
Inte heller Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan i Uppsala, håller med om att den liberala utvecklingen har gått för långt. Hon menar tvärtom att det alltid funnits utrymme för olika tolkningar av bibeln, även i synen på junfrufödseln. Själv är hon inte säker på hur hon ser på den senare frågan. Svenska Dagbladet 131015.
Få tror på en delning av Svenska kyrkan. Efter ärkebiskopsvalet har åter varnande röster höjts för att Svenska kyrkan riskerar att splittras. "Men det finns redan ett alternativ, Missionsprovinsen, för den minoritet som är motståndare till Svenska kyrkans inriktning", säger Skövdeprästen Karin Långström Vinge. Håkan Sunnliden, präst och kyrkopolitiker från Värnamo, tror att Svenska kyrkan kommer att sekulariseras allt mer – och att kyrkan på sikt riskerar att upplösas. Det är dock inte något som han ser fram emot: "Det här är en kamp som handlar om tidsandan och vår tids värderingar och det löser man inte organisatoriskt utan det sitter i människornas tankar och hjärtan." Dagen 131018.

Fem råd till vår nya ärkebiskop Jackelén från Elisabeth Sandlund.
1. Sträck ut en hand till alla dem som har en klassiskt kristen toro.
2. Sprid det glada budskapet om Jesus Kristus till på ett sätt som fungerar på 2000-talet.
3. Öppna dörren för fritt församlingsval.
4. Religionsdialog är viktigt, men ännu viktigare att bygga broar till andra kristna samfund i Sverige och internationellt.
5. Låt Svenska kyrkan bli en ännu aktivare aktör i samhällsdebatten. Dagen 131016.

Jägarna möttes av "älg" i kyrkan. Årets jägargudstjänst i Tveta kyrka utanför Säffle går till historien – ut från sakristian kom nämligen den blivande prästen Maria Carlsson med en älgmask på huvudet. Dagen 131018.

Eric Le Hir: Vilken betydelse har Jesus som metafor? Vi kan tolka detaljer olika, men om vi inte tror att Gud har gripit in i världen (skapelsen, jungfrufödelse, Jesu död och uppståndelse, Andens utgjutelse på pingstdagen), vad har vi då för hopp om framtiden? Dagen 131022.

Lennart Einald: Jungfrufödseln är avgörande för den kristna tron. Skulle inte jungfrufödelsen vara grundläggande för den kristna tron? Det var ju i Marias mage som Helig Ande befruktade Marias ägg. Det var första och enda gången i världshistorien, både före och efter Maria, som något sådant hänt. Maria fick dessutom en oväntat besök från himlen, en ängel som talade om för henne att hon skulle bli med barn på ett övernaturligt sätt. Ingen man skulle röra henne, innan Jesus föddes. Om Jesus skulle ha fötts på ett naturligt sätt det vill säga med en man inblandad, då vore inte Jesus Guds Son, utan hans far skulle då ha varit en människa. Då faller hela frälsningsmöjligheten. Då skulle Jesus inte vara det perfekta Lammet, som måste vara utan lyte eller fläck, utan en vanlig syndig människa. Bort det! Tack och lov och pris och ära att det inte förhåller sig på det viset som Ingvar Andersson anser, att jungfrufödelsen inte skulle vara viktig för tron. Den är helt avgörande! Utan den har vår tro ingen grund. Gud förutsade i Jesaja 7:14 följande: ”Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” Kan det sägas tydligare? Och ängeln bekräftar detta ord, när han visar sig för Maria: ”Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son.” Kommentar: Det Lennart Einald här skriver borde alla biskopar kunna skriva under på! Dagen 131024.

Gunhild Bratt: Jesus blev till genom den helige Andes verk. Om miraklet i Marias liv kan bortförklaras kan ju också frälsningens under i mitt liv bortförklaras. Hur är det möjligt att man kan hitta på andra förklaringar till Jesus tillblivelse än den som finns i Lukasevangeliet? För mig är det självklart att människans frälsning hänger ihop med det som hände med Maria, det vill säga: Jesus blev till i hennes liv genom den Helige Andes verk på samma sätt som Jesus blir till i mitt liv genom samme Andes ingripande. Dagen 131024.

Antje Jackelén: Jesustron ska inte reduceras till biologi. " Som kristna ser vi på Jesus som vår broder, förebild, försonare och den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen (Kol 1:15)." (Kommentar: Det är en medveten felläsning av den nye biskopen, det står inte i Kol. 1:15 att Jesus är den förstfödde i hela skapelsen, men den förstfödde före hela skapelsen!) "Det finns två ”diken” som jag tror det är klokt att undvika. Å ena sidan uppfattningen att det måste ha gått till på precis det här sättet som Matteus och Lukas (men ej Markus, Johannes och Paulus) säger, annars fallerar allt." (Kommentar: Det är inget dike! Matteus och Lukas säger hur det gick till, Markus, Johannes och Paulus säger inte att det inte gick till så.) I intervjun sa jag – visserligen lite tillspetsat – att om man ”tar jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man missat hela poängen”. (Kommentar: Jungrufödelsen är en biologisk fråga, tror man inte det har man missat hela poängen!) Antje Jackeléns vidare argumentation visar att hon vill tolka Jesusgestalten i ett annat sammanhang än på jungfrufödelsens grund. Svenska Dagbladet 131024.
Antje Jackelén: Jag har inte förnekat jungfrufödseln. Antje Jackelén fortsätter att argumentera att det finns två diken som man bör undvika i debatten. Det ena diket är att läsa bibelställena där Jesus föds bokstavligt, och hänvisa till att om det inte gått till på exakt det sättet så faller allt. Det andra diket är att helt och hållet förneka jungfrufödseln, eftersom det inte anses biologiskt möjligt. Båda dessa synsätt begränsar Gud och förminskar vår tradition, resonerar Antje Jackelén, och redogör för att Jesu födelse och död genom historien använts på olika sätt, ibland även destruktivt. Dagen 131024.

Kai Larsen, präst: Jesus är alltigenom människa och alltigenom Gud. Ingvar Andersson skrev (Dagen 17/10) att det för honom är likgiltigt om Jesus hade en jordisk man som pappa. Det är det inte för mig, för jag behöver en Frälsare – inte bara ett gott och efterföljansvärt exempel. Vore Jesus endast en man bland andra tusentals goda människor som oskyldigt mördats för sina fina ord och gärningar skulle jag inte kunna tro att mina synder kan bli förlåtna eller att Jesus kan ge mig evigt liv. Nej, han måste vara både helt igenom människa som jag och alltigenom evig Gud på samma gång. Endast i den föreningen kan jag tro att hans död och uppståndelse även kan bli min räddning – jag som lever så långt ifrån Jerusalem både i tid och rum. Dagen 131025.

Får betala för graven – trots skrivet kontrakt. 1954 betalade Kjell Widmarks farmor Märta 400 kronor för att hennes gravsten skulle skötas för all framtid. Men Adolf Fredriks församling tyckte att drygt 60 år räckte och skickade en ny faktura till barnbarnen. Nu har Kjell Widmark JO-anmält kyrkan. "Dom är skojare", säger han. Expressen 131025.

Maria Küchen (författare och kulturjournalist) ansvarade för helgsmålsandakten lördag 26 oktober. Hon säger. Jag tror på en Gud som älskar villkorslöst. Alla får komma till himlen, om man vill det. Jag behöver inte bekänna något för Gud elller människor. (Använder dessutom en svordom i sin andakt). Sveriges Radio 131026.

Anders Bergstedt: Kvinnorna har tagit över inom Svenska kyrkan. På ganska kort tid har kvinnorna tagit över det mesta inom Svenska kyrkan. ”Trospoliserna” fick ge upp och frågan är hur länge rörelser som EFS och Oas får vara kvar inom Svenska kyrkan. Helle Klein får stå på tillväxt några år men sedan är det nog dags för nästa steg! Dagen 131030.

Mats Jansson: Gud straffar – men erbjuder också nåd. Inge Johanssons insändare (17/10), där han stöder Antje Jackeléns tolkningar, är väldigt tidstypisk. Först konstaterar han att det är farligt att anse sig ha monopol på sanningen – och sedan slår han kategoriskt fast att det inte finns någon straffande Gud! Precis som om det skulle vara så kärleksfullt om en pappa satt i sin fåtölj och med ett milt, överseende leende såg på medan ungarna slog ihjäl varandra och brände ned huset. Genom hela Bibeln går det en längtan efter att Guds straffdom äntligen ska komma, att det äntligen skall bli någon rättvisa, att rollerna äntligen ska bli ombytta. Gud är en straffande Gud över all synd, men också en barmhärtig Fader som erbjuder nåd till syndare. Dagen 131030.

Kent Johansson: Om Jesus blev till på ett naturligt sätt är han inte Guds Son. Antingen är Jesus född av en jungfru (oskuld) eller antingen blev han ett resultat av att Maria varit otrogen mot Josef. Vi som läst julevangeliet vet att det absolut grundläggande för kristendomen är att Jesus är född av en jungfru. Om Jesus blev till på ett naturligt sätt är han inte Guds Son och den som han själv påstod att han är. Kristendomen står och faller med om Jesus är den andra personen i gudomen eller ej. Det absolut grundläggande i kristen tro är att Gud är Fader, Son och helig Ande. Den som predikar att Gud inte är treenig och som förnekar att Jesus är född av en jungfru är en villolärare. Dagen 131031.

Kjell Larsson: Kyrkoavgiften bör gå dit där hjärtat och engagemanget finns. Kyrkoavgiften, 1% av din inkomst, är en enorm potential för både Svenska Alliansmissionen och övriga samfund som likt Svenska kyrkan arbetar för Guds rikes utbredning. Men den stora kyrkan är rik medan vi andra kämpar med ekonomin. Svenska Alliansmissionen 131031.

Biskop Antjes flumkyrka. Svenska kyrkans lära har reducerats till ett politiskt korrekt åsiktskomplex som har väldigt lite med kristendom att göra. Medlemmar i kyrkan bör överväga att göra något vettigare med den procent av årsinkomsten det kostar att vara med. Flera av Antje Jackeléns uttalanden i samband med ärkebiskopsvalet går stick i stäv med centrala kristna trossatser. När Jackelén till exempel fick frågan om Jesus gav en sannare bild av Gud än Muhammed, sade hon att det var ett ganska intrikat teologiskt spörsmål som inte gick att besvara med ett enkelt ja eller nej. Det är ett svar som borde väcka uppseende bland svenska kristna. Grundbulten i den kristna tron är att Jesus var inte bara Guds son, utan Gud själv som tagit mänsklig gestalt. Mot den bakgrunden kan man tycka att frågan som Antje Jackelén fick inte alls borde vara särskilt komplicerad. Om Jesus var Gud, hur kan han då inte ha lyckats ge en sannare bild av sig själv än Muhammed, som aldrig gjorde anspråk på att vara något mer än människa? Svaret är enkelt och självklart. Om man är kristen, vill säga. Fria tider 131031.

Wejryd invald i Kyrkornas världsråd. Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd valdes på måndagen in som president för europaregionen i Kyrkornas världsråd. Världen idag 131104.
Svenskar får toppuppdrag i Kyrkornas världsråd. Under onsdagen valde generalförsamlingen för Kyrkornas världsråd tre svenskar till förtroendeuppdrag i organisationen. Det blir Sofia Camnerin från Equmeniakyrkan, Biskop Eva Brunne från Svenska kyrkan och Celina Falk från Svenska kyrkans unga. Dessa kommer från och med nu ingå i Kyrkornas världsråds centralkommitté, som består av cirka 150 personer. De möts vartannat år och ansvarar för att hålla arbetet igång mellan de stora toppmötena. Världsrådet, som just nu möts i Sydkorea och av många betraktas som kyrkornas FN, representerar 345 medlemskyrkor från 110 länder med omkring 500 miljoner kristna. Kommentar: Svenska kyrkan har enligt den statistiken 6,5 miljoner kristna! Både Sofia Camnering och Eva Brunne står på en starkt liberalteologisk grund. Dagen 131106.
Agnes Abuom första kvinna att leda Kyrkornas världsråd. I samband med att Kyrkornas världsråds tionde generalförsamling avslutades på fredagen valdes Agnes Abuom, som första kvinna någonsin, till ordförande. Agnes Abuom flydde från Kenya i slutet av 1970-talet och kom då till Sverige. Hon började studera missionsvetenskap och disputerade i Uppsala med en avhandling om Kenyas kristna råd, "The Role of Non-Governmental Organizations in Development”. Därefter arbetade hon en tid inom Kyrkornas världsråd innan hon återvände till Kenya där hon spelat en framträdande roll i arbetet på en ny konstitution. Hon var Afrika-president för Kyrkornas världsråd 1999-2006. Dagen 131112.

Martin Andersson, initiativtagare tillkyrkoavgiften.se: Jag önskar mer resurser till lokala församlingar. Målet med kyrkoavgiften.se och mina församlingsbesök är att informera och underlätta för den enskilde. Vi ställer inte alternativ mot varandra, men lyfter fakta, som exempelvis att om alla pingstvänner gett kyrkoavgift till Pingst hade det blivit 250 miljoner kronor. Varje år. Svenska kyrkan är en bred rörelse, över 6,5 miljoner medlemmar. Ståtliga domkyrkor och mysiga kapell. Från de som tror på allt i Bibeln, till de som inte ens har någon bibel i bokhyllan. Svenska kyrkan har sammanlagda tillgångar om 36 miljarder, får 460 miljoner av staten årligen och gjorde i fjol en vinst på 1,3 miljarder. Svenska kyrkan fick senast 12,2 miljarder i kyrkoavgift. Frikyrkorna erhöll tillsammans 75 miljoner kronor, alltså 0,6 procent av Svenska kyrkans summa. Dagen 131107.

Visby domkyrka första HBTQ-certifierade kyrkan. Domkyrkan i Visby blir först i landet med att få en så kallad HBTQ-certifiering. Bakom certifieringen av domkyrkan står Regnbågsgruppen på Gotland. Kommande vecka äger årets Gotland pride rum. Församlingspedagogen Pia Toftenius förklarar att det kommer att märkas på flera olika sätt i domkyrkan i Visby. "Som kulmen avslutas veckan, för vår del, med regnbågsmässan på lördag. Vi har klätt in hela vinden i regnbågsfärger som kommer att lysa upp. Det kommer också att vara gayflaggor på hela det stora tornet." Dagen 131109.

Före detta LO-basen Wanja Lundby-Wedin (S) har fått en tung position i Svenska kyrkan. Hon valdes på torsdagen till första vice ordförande i kyrkostyrelsen för mandatperioden 2014-2017. Till andra vice ordförande valdes Mats Hagelin, som företräder Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan. Ordförande är ärkebiskopen. svt 131121.

I skolans värld står vänskap över religion. Vänskap i skolan står över religionstillhörighet. När prästen Pernilla Myrelid studerade vilken plats den personliga tron fick i en högstadieskola så visade det sig att ungdomarna begränsar sig när det handlar om att berätta religion. Hennes reflektion är att många upplevde religion som en källa till konflikt, och därför släpptes ämnet inte fram. Dagen 131121.
...många vill lära mer om religion. Det behövs mer undervisning och samtal om religioner och andra livsåskådningar i skolan. Om detta var både humanister och svenskkyrkliga präster ense när frågan diskuterades på S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm förra veckan. Världen idag 131125.

”Politisering av kyrkan ökar.” Den förra LO-basen Wanja Lundby-Wedin var Socialdemokraternas dragplåster i kyrkovalet och hon har nu valts till första vice ordförande i kyrkostyrelsen. "Detta visar hur politiserad kyrkan blivit", menar Berit Simonsson från Frimodig kyrka. "Jag tycker att det är anmärkningsvärt att någon utan erfarenhet från någon nivå i Svenska kyrkan hamnar på den absoluta toppositionen så fort. Jag tror säkert Wanja personligen har en fromhet eller längtan, men jag kan inte se att det kvalificerar till att sättas på den här positionen." Lundby-Wedin har inte haft några förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan, men är aktiv som medlem i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Världen idag 131125.

Persenius går emot Hammar. Persenius motsätter sig KG Hammars beskrivning av Jesus Kristus som en tankekonstruktion. ”Den Kristus som är föremål för vår tro är ingen tankekonstruktion. Inkarnationen äger inte rum i våra egna tankar utan i historien. Kristus är Guds son eftersom Gud blev människa för att dela våra liv och ge oss nya livsmöjligheter. Vår bild av Kristus kan vara en tankekonstruktion. Men vår tro bygger inte på denna utan på levande Gud som uppenbarat sig och är närvarande hos oss”, skriver biskopen. Världen idag 131125.

Engelska kyrkan tillåter kvinnor att bli biskopar. Ett ja till att öppna upp biskopsämbetet för kvinnor. Det blev resultatet när det anglikanska kyrkomötet i England röstade. Men fortfarande återstår viktiga frågor att lösa. Med röstsiffrorna 378 för, 8 mot och 25 blanka röster, röstade kyrkomötet i London ja till att kvinnor ska kunna bli biskopar i Engelska kyrkan. Så sent som förra året föll förslaget med sex rösters marginal. Mycket beröm för att det gick så smidigt den här gången tillskrivs den nye ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby. Dagen 131122.

Visby Domkyrka vill bli Sveriges första hbt-certifierade kyrka. Mats Hermansson är domprost i domkyrkoförsamlingen. Han har målat en tavla som föreställer en regnbågsprydd Jesus, som håller fram en uppslagen bibel med citatet "Var inte rädd". Ett citat som man i domkyrkan vill föra in för hbt-personers rättigheter. Domkyrkan vill vara inkluderande för alla. Man vill också bli den första kyrkan i Sverige att hbt-certifieras. Certifieringen utfärdas av RFSL och är ett utbildningsprogram där alla personer på en arbetsplats får utbildning i bl.a. bemötandefrågor. Programmet pågår under en period på 6-8 månader och efter utbildningen sätter RFSL namn och logga på verksamheten och intygar därigenom att organisationen gjort sitt bästa för att HBT-personer ska få ett så respektfullt, kunnigt och professionellt bemötande som möjligt. Det här är första gången som representanter för ett trossamfund visat intresse. Mats Hermansson ser inga problem med att samarbeta med och inspireras av RFSLs arbete för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Samarbetet började med en inbjudan från RFSL Gotland om att vara med och anordna Gotland Pride, som nyligen hölls för andra året i rad med ett 40-tal organisationer som deltog. Hermansson menar att engagemanget till viss det är en överlevnadsstrategi, att kyrkan behöver fler troende hbt-personer. Han menar att kyrkan förlorar en del av sin helighet när man är otydliga i viktiga människovärderingar. För kyrkan skull måste man därför vara inkluderande mot alla människor oavsett vad man tror och tänker eller vem man älskar. Men RFSL är tveksamma om det är möjligt att genomföra en hbt-certifiering, för det finns ju inslag i religiösa skrifter som används som argument mot hbt-personer. Innebär det i så fall att kyrkan inte längre ska citera de här avsnitten ur Bibeln, som kan tolkas på ett hbt-fientligt sätt eller av andra samfund används på det sättet? Människor och tro. Sveriges Radio 131128.

Våg av näthat mot Antje Jackelén. Sedan hon valdes till Sveriges nästa ärkebiskop så utsätts Antje Jackelén, biskop i Lunds stift, för en våg av näthat. På olika främlingsfientliga forum på internet hängs hon ut och blir även utsatt för hot. SR P4 131130. Kommentar: Mycket av det som skrivs är inget att bry sig om. Varför inte skriva tillbaks och svara dem på deras egen nivå? Eller ligger en ärkebiskop på en högre nivå bland människor? Antje Jackelén säger: "Det mesta ser jag nog inte. Jag har medarbetare som håller ett öga på vad som händer i sociala medier, och de ger mig en viss orientering." Dagen 131203.
Biskop Antje bra ledare för kyrkan.
Efter hatstormen – kända svenskar i upprop för nyvalda ärkebiskopen. Aftonbladet 131201. Kommentar: Hur många av dessa personer skulle ha skrivit på ett upprop för en bibeltroende blivande ärkebiskop i blåsväder?
Detta är dock långt ifrån acceptabelt och långt över den godtagbara ribban: Pastor fick mejl med bilder på avhuggna grishuvuden. När Bengt Sjöberg, pingstpastor i Filipstad, för några år sedan körde iväg i sin bil, dröjde det inte länge förrän ena däcket exploderade och han förlorade styrförmågan. Kommentar: Bengt Sjöberg borde absolut ha polisanmät detta. Dagen 131203.
Siewert Öholm: Jackelén måste förstå saklig kritik. Det finns minst tre huvudfrågor i kritiken mot Jackelén som hon behöver besvara innan hon installeras i sitt nya ämbete. Det gäller hennes förhållningssätt till kyrkans bekännelse om Jesus. Det gäller hennes religionsdialog, och påståendet att muslimer och kristna tillber samma Gud. Det gäller hennes märkliga samband med DDR-spionen, lundaprofessorn och senare prästen i Svenska kyrkan. I taktiken att "Tysta Jackelén­motstånd­et hånar Dagens Seglora och Seglora Smedja i vanlig ordning alla som bara tror sig följa Svenska kyrkans egen trosbekännelse, bland annat om jungfrufödseln och Jesus som enda vägen till Gud. Världen idag 131204.

Stefan Swärd: Alla frågor är inte förhandlingsbara. Personligen ser jag den teologiska liberaliseringen som kyrkans inre sekularisering och som gröper ur fundamenten i den kristna kyrkan. Vissa saker kan inte omförhandlas i den kristna tron. Det handlar till exempel om synen på äktenskapet, synen på Bibeln, synen på uppståndelsen, korsets betydelse, och Jesus som enda vägen till Gud. Det finns en kristen lära som ska förmedlas från generation till generation, inte förvanskas från generation till generation. Här har vi kristna en skyldighet och ett ansvar att träda upp för trons försvar. De troende i allmänhet, eller pastorer och präster i synnerhet, har en skyldighet att träda upp i denna debatt. En stor eloge till ärkebiskopskandidaten Persenius som varit mycket tydlig i dessa frågor, liksom Eva Hamberg. Världen idag 131209.

Ny bok av Stefan Gustavsson: Skeptikerns guide till Jesus. Boken belyser att evangeliernas Jesus är historiskt trovärdig. Världen idag 131211.

Stefan Gustavsson: Jodå, Gud är faktiskt större. Johannes skriver: "... om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt" (3:19-20). Gud är större än vårt eget fördömande hjärta och vet allt om oss. När samvetet anklagar oss för att inte ha levt upp till sanning och kärlek ska den kristne inte förtvivla. I stället ska vi tänka på vem Gud är. Han vet allt och har ändå inte gett upp med oss. Han har i stället gett oss sin Son: "Om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens" (2:1-2). I kristen tro står alltså frasen "Gud är större" inte för otydlighet och oåtkomlighet; den uttrycker tvärtom kunskap om vem Gud är och vad han gjort. Världen idag 131213. Kommentar: Problemet är att ingen hört Antje Jackelén ge oss den förklaringen.

Ingen åtgärd mot twittrande biskopen Eva Brunne. Hon anmäldes för en "tweet" i samband med kyrkovalet där hon uppmanade folk att inte rösta på Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna. Men Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar friar henne. "I morgon höjer vi valdeltagandet i kyrkovalet. Vallokalerna är öppna till 20.00. Rösta på dem som inte gör skillnad på människor!" Så twittrade Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, dagen innan kyrkovalet. När hon strax därefter fick en fråga på Twitter om vilka grupper som inte gör skillnad på människor, valde hon att precisera sig. "I stort sätt alla utom Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka", löd svaret. Dagen 131213.   Fria tider 131213.   Kyrkans Tidning 131212.  Världen idag 131211.

Marcus Birro har mött hatfulla kommenterar på nätet, efter en krönika i Expressen. Nättidningen Dagens Seglora skrev förra veckan ett inlägg på sin ledarblogg med rubriken "Därför hatar vi Birro". Världen idag 131204.
Marcus Birro: Tänk om det var dig de hatade.
Inom svensk kristenhet finns en aggressiv och politiserad mobb som hånar, förföljer och förtalar meningsmotståndare. Och de goda krafterna håller tyst! Jag tycker det är en aning besvärande att kollektpengar från Svenska Kyrkan går till Seglora. Att Svenska Kyrkan håller en sådan hatisk grupp människor under armarna borde rimligen bekymra fler än bara den person som ofta blir utsatt för deras hat. Som undertecknad. Det är kanske inte så konstigt att jag reagerar på det. Eftersom det är mig som Seglora hatar. Dagen 131210.
Eskil Albertsson: Kan vi lita på Bibelns ord, undrar många?
Få teologer och kristna ledare ger vägledning. Dagen 131213.
Mattias Irving från Dagens Seglora svarar på kritiken: Marcus Birro är för svartvit.
Den kompromisslösa ärlighet som Birro gjort till sitt bomärke slår över i aningslöshet. Birro svarar: Jag vill återigen beklaga det faktum att kollektpengar från Svenska Kyrkan även fortsättningsvis kommer gå till denna hatiska tankesmedja. Världen idag 131204.   Dagen 131217.
Lennarth Hambre: Uddlöst urvattnat evangelium.
Problemet med sekularisering är inte att samhället sekulariseras, bekymret är kyrkans egen sekularisering. Därför behövs frimodiga röster som Marcus Birro. I stället för att göra nödvändiga förändringar i det yttre, i strukturer till församlingens hjälp, gör man tafatta försök att förändra det eviga, de bibliskt förstådda sanningarna. Genom omtolkningar av texterna och förändring i tillämpningen skapas ett urvattnat evangelium som inte hjälper människors andliga längtan utan befäster henne i sina egna uppfattningar och ritualer utan befriande kraft. Dagen 131219.

Religiösa inslag tillåts i skolan. Regeringen föreslår att "enstaka" religiösa inslag ska vara tillåtet i utbildningen. Därmed kan också skolavslutningar och adventsfirande, med psalmsång, genomföras i kyrkan. Dagen 131217.

Bög-präst åtalas för sex-sms till konfirmand. En präst i Kalmar län är åtalad för sexuellt ofredande av en konfirmand. Prästen har skickat sex-sms till pojken. Nu vill församlingen avskeda honom. Pojken begär skadestånd av prästen. Barometern 131228.

Anders Gerdmar reflekterar över skeenden inom svensk kristenhet under 2013. Deformation och reformation: det teologiska året 2013. Världen idag 131230.  Ett nytt teologiskt landskap. Antje Jackelén hänvisar ofta till att det redan i tidig teologi fanns en tolkningsfrihet och använder detta till att säga att jungfrufödelsen är uttryckt med mytologiskt språk som anknyter till antika gudasonsmyter och inte behöver tas bokstavligt. Men att kyrkofäder och senare teologer såg ytterligare djup i Skriften än den bokstavliga betydelsen betydde inte att man skulle komma på tanken att ifrågasätta att Jesus är fysiskt avlad av den helige Ande. Världen idag 131230.

Ekots lördagsintervju: Antje Jackelén utfrågas. Antje säger att Muhammed är en profet (min kommentar: i själva verket är han en falsk profet, men det skulle nog Antje aldrig vilja säga). Och hon får frågan:
Är inte Jesus den sannaste vägen till Gud? Ja, vi säger att Jesus är Guds ansikte för oss, i Jesus kommer Gud oss mänskligt nära, men i slutändan finns det många vägar till Jesus och till och med anonyma vägar till Jesus.
I ditt jultal talar du om den havande Maria, var en man inblandad i den graviditeten? Hur det exakt gick till är det ju ingen som vet, för det var tydligen ingen med. Vi missar poängen om vi reducerar den frågan till en biologisk fråga, för då spärrrar vi synen för hela den rikedom som finns kring Mariagestalten. Av fyra evangelier är det två som har den här tanken av jungfrufödelsen och så har vi en massa brev av aposteln Paulus och han tycks inte känna till jungfrufödelsen och det väcker frågan Varför är det viktigt för just de här två evangelisterna att säga det och jag tror att det har med frågan att göra, här är det nånting alldeles unikt som sker. Det finns i förkristen litteratur också tanken på jungfrufödelsen men de som föds av jungfrur då är gudasöner och då betyder det att de är egentligen inte riktigt mänskliga, de är som gudar och Lukas när han berätar om julberättelsen så vänder han på det här och säger att poängen är att den allra högste tar plats i en vanlig kvinnnlig livmoder, vilken uppvärdering av det mänskliga, vilket gränsöverskridande och det vill Lukas ha sagt. Johannes säger inget om jungfrudödelsen men han säger: Ordet blev människa, det är hans sätt att säga det.
Men du själv vet inte säkert om det var en jungfrufödsel i biologisk bemärkelse? Alltså man kan om den här fråga alltså säga om Gud är Gud så är inget omöjligt för Gud, men samtidigt är inte det poängen, utan poängen är just det som uttrycks här och här har en kvinna som får besök av en ängel och ängeln säger du ska bli havande och hon säger: Hur ska det gå till, jag har inte haft någon man, så hon frågar och får ett svar innan hon säger: Jag är med på det här. Sveriges Radio 140104. Kommentar: För Antje Jackelén är jungfrufödelsen ytterst sett en mytologisk företeelse. Därför missar man poängen om man hävdar ett klart ja till jungfrufödelsen så som Lukas beskriver den. Paulus skriver: ”när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna” (Gal 4:4). Antje verkar ha missat den versen av Paulus som förutsätter en jungfrufödelse, i annat fall hade han inte kunnat vara Guds son.

Olof Edsinger: Jesus är i sanning enda vägen. Med jämna mellanrum dyker frågan om Jesu unika ställning upp i den kyrkliga debatten. Nu senast är det Svenska kyrkans blivande ärkebiskop, Antje Jackelén, som i en märklig teologisk krumbukt poängterar att ”Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen”. Vi är många som inte låter oss imponeras av detta resonemang. Dagen 140107.

Stefan Sturesson: Svenska kyrkan sviker Israel. Svenska kyrkans senast bojkott gentemot Israel är ännu ett exempel på att man silar mygg och sväljer kameler. Palestiniernas ovilja att erkänna en judisk stat är tveklöst det största hindret för fred, inte bosättningarna. Ockupationen är en följd av konflikten, inte dess orsak. Den uppstod efter 1967 i ett krig som var framprovocerat av Egypten och Syrien med stöd av flera andra arab­länder. Med andra ord, om Svenska kyrkan kunde få sina palestinska vänner att erkänna Israel som judisk stat skulle ett avgörande steg kunna tas mot fred och försoning. För kärnan i konflikten handlar utan tvekan om Israels rätt att existera. Erkänns den rätten har ett stort steg tagits till att lösa knutarna i den fastlåsta fredsprocessen. Man kan undra över Svenska kyrkans agerande i Mellan­östernfrågan. Varför sätter man just in stöten mot Israel som under hela sin existens fått föra en hård kamp för att överleva? Varför inte mot Hamas? Eller mot libanesiska Hizbollah? Eller mot Iran? Kyrkans ensidiga politik mot Israel har tyvärr ett drag av antisionism och antisemitism, rörelser som på nytt flammat upp även i det fredliga Sverige. Dagen 140108.

"Jämställdhet - en brist i Svenska kyrkan". Svenska kyrkan är bra på likabehandling och bemötande av andra men sämre när det gäller jämställdhet i den egen organisationen. Det är en slutsats av ett projekt under året som gått. Dagen 140108.

"Going to church doesn't make you a Christian any more than going to the garage makes you a car." (Laurence J. Peter)

"The devil's not fighting churches today, he's joining churches." (Vance Havner)

"Satan dreads nothing but prayer. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray." (Samuel Chadwick)

Speak to your people as to men that must be awakened, either here or in hell." (Richard Baxter)

Agnes Abuom leder 500 miljoner kristna. Stora delar av 1980-talet bodde hon i Sverige. Nu ska kenyanskan, som fortfarande talar svenska, leda fler än 500 miljoner kristna runt om i världen. Dagen 140116. Kommentar: Sverige har inte 6,5 miljoner kristna! Likadant med alla andra länder där Lutherska kyrkan är stora.

Präst som dömts för sexbrott blir av med kragen. En gotländsk präst som dömts för sexuellt ofredande av barn får efter ett beslut i domkapitlet i Visby stift inte längre vara präst i Svenska kyrkan. Prästen slutade sin anställning i Visby domkyrkoförsamling redan i vintras. Domkapitlets beslut kan överklagas. Dagen 140117.

Per-Arne Imsen: Jesus jämställs med andra gudar. Relationer och sammanhang är viktigare än trosläror i den nya världsreligion som växer fram. Var står studieförbunden Bilda och Sensus i detta interreligiösa tidevarv? Sveriges Kristna Råd är en del av Sveriges Interreligiösa Råd. På SKR:s hemsida berättas om hur denna FN-fest firades i Stockholm förra året. Här är ett kort utdrag ur referatet: ”Buddhistmunkar, imamer och präster, bahaier, sikher, judar och hinduer minglade.” Ärkebiskopen inledde och sen gjorde man ”thailändska blomsterkransar, som traditionellt läggs på vattnet för att föra bort negativa tankar och känslor”. ”Man lyssnade till texter om ljus från sex olika religioner. Till slut sändes en thailändsk ljuslykta upp för att symboliskt sprida budskapet om ljus och fred över världen och enigheten var stor om att detta var början till en gemensam tradition.” Denna synkretistiska fest, med religionsmingel, hölls i Sensus lokaler i Medborgarhuset i Stockholm. Dagen 140204.
Biskop Per Eckerdahl, Imam Yasser Hammoud m.fl.: Vår dialog är inte synkretism. I ett mångkulturellt samhälle måste olika religiösa grupper lära sig respektera och åtminstone tolerera varandra. Det skriver Göteborgs interreligiösa råd i en replik till Per-Arne Imsen. Dagen 140214.
Pingst: Värna Bildas kristna identitet. Vi befarar att det planerade bildningsförbundet kommer ha en alltför svag och otydlig kristen identitet. Därför röstar vi nej till att Bilda och Sensus slås samman. Det skriver representanter för pingströrelsen. Dagen 140520.
Alliansmissionen säger nej till Bilda+Sensus. Vi känner en oro att den ideologi/teologi som Bilda har inte kan bibehållas när en så stor enhet som Sensus är ny part. Dagen 140520.

Så tycker församlingarna om kyrkohandboksförslaget. 463 församlingar och en rad andra aktörer inom Svenska kyrkan har nu sagt sitt om förslaget till ny kyrkohandbok. En stor majoritet tycker att förslaget som helhet är positivt men att det har brister. Evangelisk-Luthersk Ungdoms ordförande Daniel Ringdahl, menar att förslaget är "magert i fråga om klassisk luthersk försoningsteologi" och att utrymme saknas för "kristocentrisk syndabekännelse". Världen idag 140207.

Stefan Swärd: Sverige behöver missioneras på nytt. Idag behöver Sverige missioneras på nytt. Vi kan inte slå oss till ro förrän alla svenskar har en levande kristen församling i närheten av där man bor. Sverige är ett missionsland. En gång i tiden stod kyrkan mitt i byn. Det var obligatoriskt att gå dit. Ändå upplevde väckelsens folk på 1600- och 1700-talet att det behövdes mission i Sverige. Man insåg att folk inte var kristna med någon automatik bara för att man var döpt, medlem i kyrkan och gick dit. Världen idag 140210.

Biskopskandidat Fredrik Modéus fick flest röster. Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling, vann knappt nomineringsvalet till ny biskop i Lunds stift. Han fick 16 procent av rösterna. Dagen 140211.

Personliga begravningar blir allt vanligare. Fler och fler vill regissera sin egen begravning. Genom att sätta personlig prägel på ceremonin vill de ordna ett slags sista föreställning. Det har också blivit vanligare att lägga till exempel boxhandskar eller ett fiskespö på kistan i stället för blommor. Dagen 140211.

Historiskt kontrakt – om frystorkning. Efter många års slit uppger Susanne Wiigh-Mäsak att hennes företag Promessa Organic – som vill erbjuda den alternativa begravningsmetoden promession – har skrivit kontrakt med en köpare. Exakt vad den utländske köparen heter eller i vilket land företaget hör hemma vill hon däremot inte gå in på. Själv hävdar hon att verksamheten har alla förutsättningar för att bli en succé. "Det kan bli en miljardindustri. Alla som har haft chans att sätta sig in i vårt projekt säger att det är ett potentiellt nytt Ericsson." Hon passar samtidigt också på att uttrycka en stor besvikelse mot Svenska kyrkan och olika medier. "Varför vill man misstänkliggöra vår verksamhet?" Dagen 140213.

Axel W Karlsson: SD menar att prästämbetet är underkastat partiet. Partiet tillämpar en extrem form av ”guilt by association”. Sverigedemokraterna har tagit ställning. Att vara präst för alla människor, vilket prästlöftena kräver, samt att ägna sig åt fri kritisk journalistik, anses oförenligt med medlemskap i SD. Partiledningen kräver underkastelse. Man tycks vilja att Sverigedemokraterna skall fungera som en totalitär sekt. Dagen 140213.

Svenska kyrkans unga (förbundsordförande Amanda Carlshamre och vice förbundsordförande Johan Boj Garde): Vi vill bryta normen om två kön. Frågan om tvåkönsnormen som säger att det bara finns två kön, man och kvinna, är en utbredd norm i vårt samhälle. Det är en norm som behöver brytas då det finns människor som inte identifierar sig med något av de två alternativen. Svenska kyrkans unga arbetar för att tänka normmedvetet och diskuterar de inpräntade normer som både kan exkludera och såra våra befintliga och potentiella medlemmar. Därför känns det viktigt för oss att ha tre alternativ; ”tjej”, ”kille” och ”annat”, i vårt medlemssystem. Kommentar av GSn: Tänk att Gud inte var medveten om sitt misstag när han, enligt Bibelns skapelseberättelse, skapade dem till man och kvinna! Och tänk att just Svenska Kyrkans Unga skulle få vara de som korrigerar vår Herrens fatala misstag! Kommentar av Peter Plars: Blir den nya moderna kyrkan egentligen en del av HBTQ-rörelsen och en organisation som bara driver olika rättighetsprojekt? Kommentar av Tomas: För en tid sedan togs kollekt upp till Svenska Kyrkans Unga. Jag lade en hundralapp och bad en bön om att min kollekt skulle komma till användning på ett sätt som överensstämmer med vår Herres vilja. Nu inser jag att jag aldrig borde ha lämnat den där kollekten eftersom Svenska Kyrkans Unga har ett helt annat syfte än vad Guds kyrka har som uppdrag. Jag hoppas Gud kan förlåta mig för att jag lämnade den där kollekten... Kommentar av Peter Nyqvist: Jesus bryter de lagar och normer som satts upp av människor, för att välja Guds väg. Svenska kyrkans unga bryter de lagar och normer som satts upp av Gud för att välja människors väg. Stor skillnad. Kyrkans Tidning 140220.

Biskopar vill behålla odöpta barn i register. Datainspektionen kräver att Svenska kyrkan raderar uppgifter om odöpta barn. Men biskoparna som skrev reglerna håller inte med. De anser att namnen ska få sparas till barnen fyller 18 år. Dagen 140221.

Norsk bispe-nei til Israel-boikott. Norges KFUK-KFUM får pes fra offisielt kirkehold etter at organisasjonen torsdag lanserte sin Israel-boikott. Dagen 140222.

Siewert Öholm: Yoga stjäl kristet självförtroende. Det var lunchtid, och klockorna ringde, som till gudstjänst, från en av de stora stockholmskyrkorna. Jag lockades in i kyrkan i tron att här firas kanske mässa. Jag trodde att klockorna, lite andligt uttryckt, inbjöd till " ett Jesusmöte". Jag var övertygad om att klockorna ringde för att människor skulle erbjudas en stund av stillhet och eftertanke mitt på dagen eller under lunchpausen. Jag gick in i kyrkan med en slags helig förväntan. Kyrkorummet var stort. I några kyrkbänkar längst fram stod en ganska stor grupp, mest kvinnor, gungande och med armarna uppsträckta som till lovsång. Men instinktivt var det något som inte stämde i det jag såg. Jag hann bara ett par steg in, så kom en vaktmästare och ville ha 20 kronor av mig. Jag blev minst sagt förvånad. Min utgångspunkt var ju att få ta del av det som är mest gratis av allt, Kristi nåd och försoning. Men så var det inte. Inte den dagen och inte då, för ett par år sedan, i den kyrkan. Jag ville inte betala, men min invändning gav vaktmästaren ett slags mod att börja tala. Kanske kände han igen mig, kanske var det bara en ventil som måste utlösa ett övertryck, men innan jag hunnit ställa en enda fråga säger han nästan viskande men ändå tydligt: "Kan du inte prata med någon av prästerna. Här har dom slutat att tala om Jesus. Nu är det qigong och yoga och sånt där som gäller". Det fanns en äkta förtvivlan i vaktmästarens röst. Ingen skvallerton, ingen illojalitet eller konspiration, bara sorg. "Dom har slutat tala om Jesus". Jag kände att jag delade vaktmästarens sorg när jag lämnade kyrkan. Erbjudandet som klockorna, de mäktig kyrkvalven och korset där framme vid altaret hade lockat med, var helt enkelt falskt. Inte någon gång blir innebörden tydligare i orden att "ge människorna stenar i stället för bröd". Världen idag 140226.

DN-kritik mot att kyrkan tiger om förföljda kristna. Svenska kyrkan får kritik från Dagens Nyheters ledarsida för att man inte engagerar sig mer för förföljda kristna i Mellanöstern.Men ärkebiskop Anders Wejryd menar att det är fel. Han är själv precis hemkommen från Pakistan, där han mött utsatta kristna. Dagen 140226.

Marcus Birro: ”Min kallelse handlar om att vara tydlig med tron”. Jag har aldrig uttryckligen sagt att Antje Jackelén inte är kristen. Men någonstans är det så att plockar man bort grundläggande stenar så rasar bygget. Börjar man plocka bort grundstenar som att Jesus är enda vägen till Gud och tron på jungfrufödelsen så håller det inte. Kommentar: Sant! Dagen 140226.

Mor och son Grenholm – olika men ändå så lika. Hon är chefsteolog i Svenska kyrkan och öppen för olika sorters tro. Han vill se mer tydlighet i kyrkorna och kritiserar Svenska kyrkan. Men trots olikheterna älskar och respekterar Cristina Grenholm och hennes son Micael Grenholm varandra. Dagen 140227.

SKR till Ugandas president: Riv upp nya homolagen. Riv upp den nya lagen mot homosexuella. Det vädjar Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet i ett brev till Ugandas president Yoveri Museveni. Dagen 140303.
Anglikanska kyrkan hotas av splittring efter Ugandalag. Anglikanske ärkebiskopen i Uganda: Vi kan tänka oss att bli våra egna om vår syn på homosexualitet inte respekteras. Dagen 140305.
Evangelikaler i USA om nya Ugandalagar. Evangelikalt kristna i USA tillbakavisar anklagelserna om att de skulle ha inspirerat till de nya anti-homolagarna i Uganda. Dagen 140306.
Migrationsverket: Hbtq-personer och kristna har samma bevisbörda. Efter beslutet i Uganda att kriminalisera homo­sexualitet kan många hbtq-personer komma att lämna landet. Dagen 140305.

Martin Lind ny biskop – i Storbritannien. Pensionerade biskopen Martin Lind, 70 år, har fått ett nytt jobb. Som biskop för lutherska kyrkan i Storbritannien (Lutheran Church in Great Britain), en invandrarkyrka med inflyttade lutheraner från olika länder. I debatten om homosexualitet var Martin Lind först ut bland landets biskopar och argumenterade för samkönade äktenskap. "Ja, vid ett tillfälle var nio biskopar emot. Men vi andra vann i kyrkomötet", konstaterar han. Dagen 140311.

Många lämnade Svenska kyrkan i samband med kyrkovalet. 71 693 personer valde under förra året att lämna Svenska kyrkan enligt preliminär medlemsstatistik från samfundet. Och 2013 var första året då färre än hälften av barnen i Sverige döptes. "Få föräldrar som inte är konfirmerade döper sina barn." Andelen medlemmar i Svenska kyrkan fortsätter att minska. Under förra året sjönk antalet med 1,4 procentenheter till strax under 66 procent. Det är en av de högsta siffrorna det senaste decenniet och orsaken stavas kyrkovalet. "Valet tydliggör medlemskapet och de som inte upplever kyrkan som relevant går ur, snarare än att de går och röstar." Världen idag 140312.

Färre än hälften av svenska barn döps i Svenska kyrkan. Färre än hälften av alla barn i Sverige döps i Svenska kyrkan. Och förra året var medlemstappet 90 000, det nästa största någonsin. Det visar färska siffror. Nästan 74 000 personer gick ur kyrkan 2013, bara en gång tidigare har fler lämnat. År 2004 gick 79 000 ur efter att Aftonbladet med kuponger i tidningen uppmanat till utträden. Orsaken till att så många aktivt valde att gå ur Svenska kyrkan under förra året är kyrkovalet, enligt Jonas Bromander. Oroande inför framtiden är också att antalet dop minskar kraftigt. Förra året döptes 55 000 barn, året dessförinnan var siffran 58 000. För första gången döps färre än hälften av de barn som föds i Sverige. Redan nu dör fler av Svenska kyrkans medlemmar än de som döps. Och allt färre blir konfirmerade. Knappt 66 procent av svenska folket tillhör numera Svenska kyrkan, ett medlemstapp på 1,4 procent. Visby är det stift som tappar mest procentuellt, 2 procent lämnade kyrkan där. Några förklaringar kan vara höga kyrkoavgifter, låga snittinkomster och urbaniseringen. Kommentar: En troligare förklaring är sekulariseringens och liberalteologins frammarsch inom Visby stift. Dagen 140313.

"The world will never believe in a religion in which there is no power." -Samuel Chadwick

Präst ville ha sex med en 15-årig konfirmand. Efter sommarlägret med konfirmanderna skickade prästen sms till en 15-årig pojke där han skrev att han ville ha sex med pojken. När snusk-sms:en blev kända fick han sparken och nu har han dömts till böter för sexuellt ofredande. Kvällsposten 140318.

25 år sedan påven Johannes Paulus II besökte Norden. Lunds domkyrka var fylld till sista plats i lördags när en luthersk-katolsk högtidsvesper firades med anledning av att det är 25 år sedan påven Johannes Paulus II besökte Norden. Med anledning av detta hölls också ett öppet samtal mellan biskop Antje Jackelén och kardinal Kurt Koch, som är president för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet i Rom, på temat "Den kristna trons relevans i ett sekulärt samhälle". Kyrkans Tidning 140324.

Ny handbok för Svenska Kyrkan dröjer efter kritik. Arbetet med att framställa Svenska kyrkans nya kyrkohandbok drar ut på tiden. När alla utvärderingar kommit in från församlingarna vill kyrkostyrelsens arbetsutskott förlänga processen med ett år. Dagen 140328.

Hans Weichbrodt och Berit Simonsson: Väjningsrätt ifrågasatt. När Svenska kyrkan år 2009 utvidgade äktenskapet till att även gälla samkönade par, så föregicks det av en lång och intensiv debatt. Debatten var i sig ett tecken på hur känsligt detta beslut var för många inom och utanför Svenska kyrkan. Detta är inte att förvåna sig över då Bibeln tydligt framställer äktenskapet som en unik förening mellan man och kvinna. Så har också den världsvida Kyrkan uppfattat det i snart 2.000 år. Vid beslutets genomförande valde därför Svenska kyrkans ledning att genomföra en så kallad "väjningsrätt". Kyrkostyrelsen, med ärkebiskopen i spetsen, uttalade tydligt att man dyrt och heligt lovade att ingen enskild präst skulle kunna tvingas att utföra en vigselgudstjänst för ett samkönat par. Detta löfte var inte tidsbestämt utan det formulerades tvärtom som något som skulle gälla kontinuerligt utan att förändras. Så här skrev kyrkostyrelsen i sin skrivelse 2009:6 angående "väjningsrätten". I texten kan man lägga märke till att väjningsrätten även verkar innefatta andra yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. "Det råder enighet inom kyrkostyrelsen i frågan om att ingen präst mot sin personliga övertygelse om vad som är rätt ska tvingas viga par av samma kön." "Frågan om hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha betydelse vid exempelvis prövning av prästkandidat eller anställning av präst, musiker, kyrkvaktmästare eller annan personal i kyrkans tjänst." Vi var dock många som ifrågasatte om Kyrkans ledning på ett uthålligt, konsekvent och rikstäckande sätt fullt ut skulle skydda dem som ville använda sig av väjningsrätten. Tyvärr har dessa farhågor på olika sätt redan visat sig ha verklighetsförankring. Som ett exempel på det har vi inom Oasrörelsens ledning redan fått ta emot ett antal vittnesbörd från både präster och prästkandidater, som pekar mot att det på allt fler håll ställs mer eller mindre hårda krav, på att man fullt ut måste bejaka beslutet från år 2009 angående samkönade äktenskap. Situationen blir inte lättare av att starka röster inifrån Svenska kyrkan högljutt ställer krav på att väjningsrätten ska överges. Med anledning av SvD:s artiklar om den högt respekterade kyrkoherden Owe Johansson i Kinna, så passar till exempel Helle Klein på att slå ett slag för väjningsrättens avskaffande. För att motivera detta skriver hon på Seglora smedjas hemsida bland annat: "Det borde vara självklart att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på den äktenskapslag som staten bett oss att utföra". Just lojaliteten mot staten är något som flera gånger omnämns i hennes argumentation. Världen idag 140328.

Johan Tyrberg (50) blir ny biskop i Lund. Johan Tyrberg från Karlshamn blir ny biskop i Lunds stift. Han efterträder Antje Jackelén som blir ärkebiskop i sommar. Johan Tyrberg gick tillsammans med Fredrik Modéus från Lund vidare till en andra omgång. I dagens omgång fick Johan Tyrberg 71 procent av de 1 250 rösterna. Världen idag 140401.

Rune Imberg: Svenska kyrkans sexualsyn rätt – förr. Är den nutida kyrkoledningens linje gällande äktenskap och sexualitet "tidsenlig"? Javisst. Är den kristen? Nej. Det som i dag proklameras av biskopar och många andra "kristna ledare" har inte med biblisk förståelse av äktenskap och sexualitet att göra. Det handlar snarare om en blandreligion med kristen fernissa som liknar antikens hellenism och gnosticism: Var och en snickrar ihop sin egen gudsbild och etik ur en "politiskt korrekt" plocklåda. Så skrev Svenska kyrkans biskopsmöte 1951 i ett uppmärksammat biskopsbrev, "Ett brev i en folkets livsfråga. Till Svenska kyrkans präster från dess biskopar": "Endast äktenskapet kan skänka den trygghet, som är förutsättning för ett i längden lyckligt samliv. I en tid då de lösa sexualförbindelserna bli allt vanligare, kan endast den mycket lättsinnige blunda för den fara som här hotar både de unga och samhället i dess helhet. Många föräldrar synas ha uppgivit tron på möjligheten att hävda fasta och hållbara normer för sina barn. Men lika litet som den myckna lögnaktigheten kan förmå kyrkan att pruta av på sanningskravet, lika litet får tidens sexuella slapphet komma kyrkan att sväva på målet, när hon håller all sexuell förbindelse före och utanför äktenskapet som synd mot både Gud och nästan. Utan en betygad och stadfäst vilja till trohet och livslång gemenskap saknas grundbetingelsen redan för en förtroendefull sexuell gemenskap." Dagen 140402.

Biskop Martin Modéus anmäld efter dyr uppsägning. Biskopen ska ha avskedat stiftets jurist utan varsel eller varning. Nu anmäls han till Svenska kyrkans ansvarsnämnd. Terese Landin Karlsson var stiftsjurist i Linköpings stift i 16 år, men i slutet på förra året fick hon plötsligt lämna sin tjänst. Som plåster på såren får hon 28 månadslöner på 42 280 kronor, alltså 1,6 miljoner kronor enligt anmälaren. Dagen 140409.

Skrovmål för kyrktoppar under fastan. Det är fastetid och medlemmar i Svenska kyrkan skramlar med sina insamlingsbössor i en kampanj mot hungern i världen. Då bjöd Stockholms stift in kyrkoherdar och chefer till en exklusiv middag i Gyllene salen i Stockholms stadshus. Maten, vinet, lokalhyran och garderob samt vakt kostade stiftet 337 600 kronor. Dagen 140410.     
Elisabeth Sandlund: Så utrotas hungern av Stockholms stift. Festen hade stuckit i ögonen vid vilken årstid som helst. Dagen 140410.

”Svenska kyrkans aktivistiska utrikespolitiska linje besvärande.” Under kyrkomötet 2012 beslutade Svenska kyrkan att ge legitimitet åt det så kallade Kairos­dokumentet och sprida det till kyrkomötets alla ledamöter. Kairosdokumentet är författat av ett antal palestinska kyrkoledare, och beskriver de kristna palestiniernas situation och sätter in dem i ett politiskt sammanhang. Men dokumentet har kritiserats från flera håll, eftersom författarna kategoriskt undviker att ta ställning mot den palestinska terrorismen och i stället anger "den israeliska ockupationen" som enda orsak till de kristna palestiniernas lidande. Trots detta har dock Svenska kyrkan valt att ensidigt ta ställning för innehållet i dokumentet. Isaac Bachman menar att bojkotten mot Israel är svår att försvara av flera skäl. Dels är Israel Mellanösterns enda demokrati, med gemensamma arbetsplatser och universitet för alla oavsett etnicitet och religion. Dels drabbar bojkotten rent praktiskt många av dem som Svenska kyrkan säger sig värna. Runt 25 000 palestinier arbetar på olika arbetsplatser i bosättningsregioner, och skulle stå utan försörjning om bojkotten fick önskad effekt. Världen idag 140416.

Gravstenar omkullvälta – av kyrkan. Många besökare på Skogskyrkogården i Gävle fick på påskafton en chock. Hundratals gravstenar låg omkullvälta – och kyrkan hade själv stått för förödelsen. Detta för att vissa saknar godkänd förankring. Dagen 140420.

Hbt-certifiering kan stoppa läsning av vissa bibelord. I höstas beslutade kyrkomötet att Svenska kyrkans stift ska verka för att kyrkans arbetsplatser utbildas om hbt-frågor genom så kallad hbt-certfiering. Nu arbetas det med en förstudie kring hur beslutet ska implementeras praktiskt och inom kyrkan ses utvecklingen med både förväntan och förfäran. Samtidigt tvekar RFSL kring om kyrkor kan bli certifierade. Ett kostnadsexempel på RFSL:s hemsida visar att det skulle kosta runt 100 miljoner för hela Svenska kyrkan att hbt-certfieras. Rune Imberg: Blir det tabu att tala om att det kan finnas rätt och fel inom sexuallivet? Om man skapar reservat för vissa synder så är det faktiskt ett hot mot frälsningen. Världen idag 140430.

Stefan Swärd: Präster ersätts av RFSL-informatörer. Efter en lång debatt vid kyrkomötet i höstas beslutade man med en ganska bred majoritet att hbt-certifiera Svenska kyrkans församlingar. De enda som genomför sådana certifieringar i dagsläget är RFSL. Imberg och Holmberg är mycket kritiska till beslutet. Dels kostar certifieringen mycket pengar för församlingarna. Dels står RFSL för helt andra värderingar än vad Svenska kyrkan rimligtvis bör står för. En gång för länge sedan var det Svenska kyrkan som skötte samlevnads- och sexual-undervisningen i Sverige. Kyrkan stod mitt i byn och prästerna hade uppdraget att hålla folket i Herrens tukt och förmaning. Den traditionella kyrkliga ordningen och synen på sex och samlevnad var mainstream, heterosexuella livslånga äktenskap var normen. Svenska kyrkans uppdrag att hålla ordning på folks sexliv har tagits över av andra organisationer i modern tid. Det är RFSL och RFSU som har tagit över detta uppdrag. De har blivit den nya kyrkan mitt i byn. Prästerna har ersatts av RFSL- och RFSU-informatörer. Dessa är normbildarna när det gäller sexlivet. RFSL är en ganska liten organisation med några få tusen medlemmar. Organisationen kan närmast betecknas som hedonistisk. Den sexuella frigörelsen, individualismen och njutningskulturen når sin fulländning i RFSL-tänkandet. I dag lever den sexliberala agendan vidare genom RFSL. Man är bland annat kritisk mot kriminaliseringen av sexköp. Fri sex är agendan, och varför då inte avdramatisera köpandet och säljandet av sex? Om nu Svenska kyrkan ska bli hbt-certifierade av RFSL, är paradigmskiftet fullföljt. Den gamla normsättaren böjer sig under den nya. Det är hjärnsläpp av kyrkomötet att låta RFSL hbt-certifiera Svenska kyrkan. Världen idag 140430.

Syrisk ortodox biskop vald till ny ordförande för SKR. Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop i Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige valdes i går till ordförande för Sveriges kristna råd. Han efterträder Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd som avgår i och med sin pensionering i sommar. Dagen 140516.

Elisabeth Sandlund: SVT passerar etisk gräns med råge. Homofrågan leder in Uppdrag granskning på farliga vägar. Sveriges televisions ”Uppdrag granskning” har, av allt att döma, med råge passerat den undersökande journalistikens anständighetsgräns. I syfte att avslöja den förmenta homofientligheten inom Svenska kyrkan har man under falska förespeglingar lurat ett antal präster runt om i landet till ”själa­vårdssamtal” som spelats in med dold mikrofon. Dagen 140408.
SVT lurade präster i själavårdssamtal. När Peter Artman var på väg till möte i kommunfullmäktige konfronterades han av ett reportageteam från SVT:s Uppdrag granskning. Ställd mot väggen tvingades han låta sig intervjuas om ett fejkat själavårdssamtal arrangerat av en av UG:s reportrar. Min första tanke var, är det verkligen public serviceföretaget SVT som sysslar med sådant här? Det är ju ett stort lurendrejeri och oerhört omoraliskt, säger Peter Artman och fortsätter: Reportageteamet hade sökt upp Peter Artman på internet och tagit reda på att han är ledamot i kommunfullmäktige, samt vilka sammanträdestider som gällde. Världen idag 140408.
Omöjligt för en präst att bemöta om fejkat samtal. I maj kommer Uppdrag granskning att sända ett program där de konfronterar svenskkyrkliga präster om vad som sagts under själavårdssamtal. Men enligt gällande praxis är det svårt för prästerna att förklara sig. Den absoluta tystnadsplikten innebär alltså att ingenting av det som ägt rum i ett själavårdssamtal får föras vidare. Världen idag 140408.
Lukas Berggren: Skamlig jakt på präster. De senaste veckorna har det pågått en skamlig jakt på präster med ”fel” åsikter. I en artikel i Svenska Dagbladet (22/3) beskrivs hur ett homosexuellt par i Kinna både har utsatts för fysiskt våld och fått sin bil vandaliserad. Oförsvarligt förstås, på alla sätt. Vem, eller vilka, som kan ha utfört dåden är ännu oklart. Ingen gärningsman är gripen. Ett litet stycke in i SvD:s artikel ställs den högst befogade frågan: ”Vilka ligger bakom attentaten mot Kinnas första kyrkligt vigda homopar?”. Men i stället för att svara på frågan ges en beskrivning av det kyrkliga engagemanget i bygden. I dag på nyhetsplats uppmärksammar vi nästa jakt på präster som avviker i frågan om homosexualitet och samkönade äktenskap. En reporter på SVT:s Uppdrag granskning har utgett sig för att brottas med homosexualitet och spelat in ett antal svenskkyrkliga präster under pågående själavårdssamtal. Syftet är att ta reda på om präster försöker ”bota homosexualitet”. Programmet ska sändas i maj. Det pågår onekligen en jakt på bibeltroende präster. Man vill komma åt dem, för att driva bort dem från Svenska kyrkan. Det är en både orättfärdig och skamlig jakt, som trampar på både samvetsfrihet och tystnadsplikt. Jägarna ifråga tycks inte sky några medel. Världen idag 140409.
Diakoner och präster i Falkenbergs kontrakt: ”Går inte att sudda ut”. Med anledning av att flera svenskkyrkliga präster konfronterats av Uppdrag granskning om själavårdssamtal som påstås ha ägt rum har nu diakoner och präster i Falkenbergs kontrakt skrivit ett öppet brev. I brevet, som skickats ut till olika tidningar och andra som rapporterat om händelsen, förklarar man att man ser allvarligt på det inträffade. "Bönen och att be för varandra är grundläggande för vår tro. Vi ser det därför som ett klart övergrepp att utge sig vara en person som i förtroende och i nöd säger sig lida av sina homosexuella tankar, och vill prata om detta i ett själavårdande samtal, och samtidigt spela in detta med dold mikrofon/kamera. Utifrån det som nu hänt kan vi alla känna en stor oro för själavårdssamtalets status. Vart tar tilliten vägen? Detta drabbar inte främst prästerna/diakonerna utan de mest utsatta, minsta och svagaste i samhället. Vem bär ansvar för detta?" skriver undertecknarna. Skulle Uppdrag gransknings utsända ha kunnat göra på något annat sätt för att få fram uppgifterna de ville ha? "Det enklaste hade väl varit att ringa och fråga." Världen idag 140411.
Uppdrag granskning svarar: "Vi använder dold kamera när det är enda möjligheten att avslöja allvarliga missförhållanden, men bara om alla andra vägar är uttömda."
Det måste handla om ett avslöjande av ett oavvisligt stort allmänintresse och att det är den enda metoden för att kunna göra avslöjandet. Den avslöjade ska också erbjudas att förklara och försvara sig i samma program. Nils Hanson, projektledare och ansvarig utgivare på Uppdrag granskning bekräftar att man visste hur prästernas tystnadsplikt fungerar redan innan man skickade sin reporter på själavårdssamtal med dold mikrofon. "Ja, vi visste hur tystnadsplikten ser ut, vi har gått igenom regelverket för vad som gäller för prästerna", säger han. UG:s reportrar visste alltså på förhand att de präster de konfronterade inte skulle kunna svara öppet på frågor – att de är bundna av sin tystnadsplikt. Möjligheten att förklara och försvara sig – en av grundförutsättningarna för att den dolda inspelningen ska vara motiverad – var alltså stängd. Världen idag 140411.
Elisabeth Sandlund: Svenska kyrkan inne på farlig väg.
Yttre och inre tryck i homofrågan ökar. Allt fler röster inom kyrkan höjs för att den som inte är beredd att viga samkönade par inte ska få arbeta som präst över huvud taget. I så fall krävs en ändrad lagstiftning, eftersom väjningsrätten som ger präster generell möjlighet att neka vigsel i specifika fall finns inskriven i äktenskapsbalken. Dagen 140411.
Elisabeth Sandlund: Svenska kyrkan tycks ha valt sida. Svenska kyrkan har distrubuerat en samtalsmanual i organisationen inför den väntade anstormningen från allmänhetens sida efter att Uppdrag granskning i nästa vecka sänder sitt program om Svenska kyrkans syn på homosexuell samlevnad. Uppdrag granskning får beröm, inte kritik. Manualen andas tacksamhet till Uppdrag granskning för att redaktionen hjälper till med att avslöja sådant som inte är bra i Svenska kyrkan. Och den skräder inte orden när det gäller de präster som framträtt och berättat att de varit utsatta för fejkade konfidenter som bett om bönehjälp på könslivets område. Det slås fast att det är ett brott mot tystnadsplikten, bland det värsta en präst kan göra, att ens bekräfta att ett sådant falskt samtal ägt rum. Det finns inte ens skuggan av någon kritik mot den metod som Uppdrag granskning valt att använda. Sådant är läget innan programmet har sänts. Man kan ana vilket tonläget blir när tittarna har fått ta del av avslöjandena. Dagen 140521. Kommentar: Mycket bra reflexioner av Elisabeth Sandlund. Läs hela hennes ledare!
Kritik mot kyrkodokument inför Uppdrag granskning. I morgon kväll sänder SVT programmet som bygger på fejkade själavårdssamtal med präster om homosexualitet. Svenska kyrkan väntar sig reaktioner från allmänhet och medier. Samtidigt riktas nu intern kritik inom kyrkan mot ett hjälpdokument med tänkbara frågor och svar som skickats ut till kyrkans personal. Erik Johansson, missionssekreterare inom EFS och präst i Svenska kyrkan, är starkt kritisk till det dokument som nu skickats ut från kyrkokansliet. I åtminstone fem av frågorna och svaren ges instruktioner kring hur en präst kan anmälas till domkapitlet eller till tillsynsansvarig biskop. Och på frågan om en ”sådan präst” får behålla jobbet blir svaret att det är ”en fråga för arbetsgivaren, som följer arbetsrättslig lagstiftning”. Dagen 140527.
Åke Hällzon: Det största sveket. Vad gör nu Svenska kyrkan? Tar man sin personal i försvar när denna blivit smygfilmad? Nej. Kyrkokansliet i Uppsala skickar istället ut en färdig svarsmall, korrekt könsneutralt skriven med ”hen” som pronomen, där kyrkan ger tänkta frågor godkända svar. Jag har läst dokumentet. Istället för att rakryggat stå upp för sina anställda hänger man indirekt ut dem ännu en gång. I ett tre sidor långt dokument tar man avstånd från ”prästernas … fördomar om homosexuella” och menar att ”prästen kan inte ens föra en diskussion huruvida samtalet har ägt rum eller inte”. När prästerna konfronteras av Uppdrag granskning och talar med reportrarna gör de alltså dubbelt fel enligt kansliet. De är både fördomsfulla i sin bibelsyn och bryter mot tystnadsplikten. Kyrkokansliet redogör vidare för hur man anmäler en kränkande präst till domkapitlet. Ingenstans backar man upp sin personal. Om någon präst skulle uppleva sig ha blivit oriktigt påhoppad ska prästen ta kontakt med Granskningsnämnden för radio och tv. Det är ett svek av Svenska kyrkan att behandla anställda på detta vis. Fegt och fult. Hemmets Vän 140528.
Kyrkans instruktioner: Anmäl homoförbön. Kan jag bli fri från homosexualitet? Det är en vanlig fråga till präster, konstaterar Uppdrag granskning i sitt program i kväll där man genom att använda dold kamera vill avslöja att det finns präster som svarar ja på frågan. Får man som enskild präst be för en person som självmant söker sig till kyrkan för att den tycker att den har problem och är plågad av homosexuella känslor? Nej, svarar Cristina Grenholm från kyrkomötets läronämnd i programmet som Världen idag har fått titta på i förväg. Hon hänvisar till bland annat kyrkomötet 2005. En manual från kyrkokansliet med frågor och svar kring Svenska kyrkans syn på homosexualitet har skickats ut till anställda inför kvällens Uppdrag granskning. I manualen slås Grenholms linje fast, med orden ”En präst ska inte heller försöka ’bota’ eller ’omvända’ homosexuella. Om någon upplever att en präst har gjort detta, kan personen anmäla prästen till domkapitlet i stiftet, som då prövar prästens lämplighet att få fortsätta som präst i Svenska kyrkan”. Världen idag 140528.
Lukas Berggren: Kan man välja sin sexualitet eller inte? Prästerna får frågan om de tror att han kan bli fri från homosexualitet? Prästerna är väldigt inlyssnande. En präst säger: "Om du känner så vill jag verkligen stötta dig i det". En annan präst ber: "Herre hör Kalles böner, möt hans längtan". De ber och själavårdar alltså utifrån det som är konfidentens egen vilja. I konfrontationen efteråt säger en präst: "Jag kommer be för alla människor som söker upp mig i sin nöd". En annan präst säger: "Om någon kommer till mig och ber om hjälp, så vill jag hjälpa den personen att bli lycklig". Men reportern undrar då varför dessa präster inte säger till sina konfidenter att det går alldeles utmärkt att vara kristen och homosexuell. Det är så prästerna borde ha sagt, får vi veta. Programmet utgår från tanken att det är självklart fel att hjälpa en person från homosexualitet till heterosexualitet. När ärkebiskop Anders Wejryd ställs till svars mot slutet av programmet jämför Uppdrag gransknings reporter prästernas agerande med om en mörkhyad person hade kommit till själavård och velat ha hjälp med att bli vit. Prästerna likställs med rasister och skulden läggs blytung på deras axlar. Både andra präster i programmet och Anders Wejryd uttrycker att det kanske är läge för dem att lämna Svenska kyrkan. För att de bejakar en persons egen önskan om att bli fri från sin homosexualitet. Så långt Uppdrag granskning. För ett par veckor sedan gavs boken "Liten handbok i konsten att bli lesbisk" ut. Just det, bli lesbisk. I presentationen av boken står det på förlagets hemsida att läsa följande: "Tänk om sexualiteten inte är statisk? Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata? Då skulle bara en galning fortsätta att leva med män i ett ojämställt samhälle." De fortsätter: "Här får du också de självklara svaren på varför du vill att även din dotter och mormor blir lesbisk, och varför till och med staten skulle tjäna på att alltfler växlar om." Kvinnor uppmuntras alltså att "växla om" och bli lesbiska. Här är det inte frågan om att känna efter vad kvinnor vill, utan imperativen haglar. Boken har inneburit trevliga samtal i positiv ton. Inga jämförelser med rasism, förstås. Progressiva kulturskribenter och sexologer firar både julafton och midsommar på samma gång. Så vad ska vi dra för lärdomar av hur vår kultur hanterar frågan om sexualitet? Jo, för det första. Det är positivt och livsbejakande för en heterosexuell person att experimentera och testa på livet som homosexuell. Man lever trots allt bara en gång. Varför då inte bli homosexuell? Till detta ska folk uppmanas. Den som presenterar den här typen av tankar hamnar i morgonsoffor, där det tjoas och tjimmas, skrattas och skojas över det fantastiska i att tänja på alla gränser, att vara lite så där härligt normkritisk. Särskilt fantastiskt är det när kyrkans präster är med och sanktionerar festligheterna. Lite "välsignelser" skadar inte, det ger extra tyngd åt argumenten. Men, å andra sidan, fördömer vi med stor självklarhet att någon ens kan komma på tanken att en homosexuell person kan bli heterosexuell. Särskilt förfärligt är det när en präst – utifrån en persons egen försiktiga önskan – vill hjälpa en homosexuell att bli heterosexuell. Då hamnar prästen i Uppdrag granskning och får svara på frågor om varför man inte uppmanar sina konfidenter att fortsätta leva ut sin homosexualitet. Ansvar utkrävs, det ska dömas i domkapitlen och krävas på besked. Följdfrågan kommer ganska naturligt. Varför är det självklart och positivt att man kan bli homosexuell, medan det framställs som både fruktansvärt och otänkbart att man kan bli heterosexuell? Och om det ena inte är bättre eller sämre än det andra, varför upprörs man då över ett steg i ena riktningen, men inte i den andra? Varför hamnar inte själavårdande präster i morgonsofforna eller feminist-författarna i Uppdrag granskning? När historien om vår tid skrivs lär varken hederlighet eller logiskt tänkande lyftas fram som tydliga kännetecken. Gud förbarme dig över vårt land! Världen idag 140528.
Om Uppdrag granskning: "Inga svavelosande predikningar om synd och straff". Dagens Elisabeth Sandlund kommenterar kvällens "Bögbotarna i Svenska kyrkan" i SVT:s Uppdrag granskning. Vad vi får se är några präster, nogsamt utvalda av Uppdrag granskning med kriteriet att de har anknytning till den kyrkopolitiska nomineringsgruppen Frimodig kyrka, som tar emot en ung man som säger sig ha ett allvarligt problem i livet som han vill ha Guds hjälp med. Prästerna lyssnar, de tar honom på allvar. De försöker ömsint och försiktigt utröna bakgrunden. Och de ger, föga överraskande, uttryck för att Gud kan hjälpa, att bön har betydelse men framhåller också att det inte finns någon automatik som alltid ger omedelbara resultat. Hör hans bön, ta emot hans längtan, ber en av de uthängda prästerna. Det är en nyckelfras som karaktäriserar hans och hans kollegers hållning. Dagen 140528.
Präst i dold inspelning: "Du kan bli av med homosexualiteten". SVT:s program "Bögbotarna" möter starka reaktioner. I programmet gör Uppdrag granskning dolda inspelningar av vad som händer när en påhittad homosexuell man ber om hjälp av en präst. I programmet besöker en påhittad karaktär flera svenska präster för att med dold kamera filma de själavårdssamtal som ägde rum mellan dem. Under dolda inspelningar frågar Kalle prästerna om Gud kan "bota" honom eller att hjälpa honom bli av med sin homosexualitet. "Oh ja, jadå, det är jag övertygad om", sa Per Engström, präst i Susadalens församling, under dold inspelning. Dagen 140528.
Präster tror på omvändelse av homosexuella. Präster som ber för att "bota" homosexualitet. Präster som talar om tidigare övergrepp som möjlig orsak till homosexualitet. Det avslöjas i onsdagens Uppdrag granskning. "Kvacksalveri", anser prästen Lars Gårdsfeldt. Ärkebiskop Anders Wejryd anser att Svenska kyrkan kommit långt i synen på homosexualitet men att det fortfarande finns mer att göra: "Man ska inte ägna sig åt sådana här saker." Svenska kyrkan räknas som ett av världens kanske mest tillåtande och liberala kyrkosamfund. Svenska Dagbladet 140528.
Prästens böner hör inte hemma i Svenska kyrkan, säger ärkebiskop Anders Wejryd. "Vi alltså har ju sagt att man inte ska ägna sig åt sånt här och det får ju prövas utav domkapitlet och biskopar vad som faktiskt har ägt rum." Humanistbloggen 140528.
Ärkebiskop Antje Jackelén: Svenska kyrkan bejakar, respekterar och välsignar homosexuell samlevnad. Talar man om att ”bota”, ser man homosexualitet som en sjukdom vilket det inte är. Den synen har både samhället och kyrkan lämnat... Svenska Dagbladet 140528.
Expert: ”Paralleller till det som nu skett torde bara gå att leta upp i totalitära regimer”. Detta säger Oloph Bexell, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. En präst får inte under några förutsättningar tala om det som sägs under tystnadsplikt, det vill säga under bikt eller i en själavårdssituation. Inte ens om konfidenten, den som söker samtalshjälpen, ger sin tillåtelse. Världen idag 140528.
Peter Artman: Vi försöker bara vara trogna mot vår tro. Samtliga präster som Uppdrag granskning sökt upp är också aktiva i kyrkomötesgruppen Frimodig kyrka. En av dem, Peter Artman från Herrljunga, är präst i Vara pastorat i Skara stift. Det var i april som Uppdrag granskning konfronterade Peter Artman under ett möte i kommunfullmäktige i Herrljunga. Artman har inte svårt att se hur inriktningen i reportaget kommer att se ut. "När de konfronterade mig och ”våldgästade” mig så hade de en smal frågeställning: ”Kan du bota homosexualitet”. De var väldigt trogna mot de smala spår de hade", säger Artman. Världen idag 140528.
Präst erbjuder korrigering av sexualitet. Vara-prästen Peter Artman menar att man kan be för att bli av med homosexualitet. Skaraborgs läns tidning 140528.
Nu tas han ur tjänst. I ett pressmeddelande på onsdagen skriver kyrkoherden i Vara pastorat Leif Nordlander att han idag har tagit komminister Peter Artman ur tjänst med anledning den uppkomna situationen i anslutning programmet Uppdrag granskning i SVT. Skaraborgs läns tidning 140528.
Nils Schwartz: "En fjäder för att blåsa upp till sittande höna". För femte programmet i rad har "Uppdrag granskning" hittat en fjäder att blåsa upp till sittande höna, vilken man med flintlåsgevär och dold kamera kan skjuta ner på prime time i public service-tv. Så perfekt homogent kan väl ändå inte det svenska samhället vara att minsta avvikelse från konsensusnormen måste jagas med blåslampa? Av de homofoba prästerna som tror att man kan bota homosexualitet med bön, blev 4 av 9 intervjuade i programmet med dold kamera, och 12 av 50 noterade med namn i "Uppdrag gransknings" icke offentliggjorda undersökningsmaterial. Expressen 140528.
Starka reaktioner efter ”Bögbotarna”. Tv-programmet ”Bögbotarna” har fått många att reagera. Både på prästernas agerande, SVT:s metod att utnyttja själavårdssamtal och huruvida de förböner som genomfördes faktiskt går emot Svenska kyrkans regler. Prästen Bertil Murray bad även för Calle att han ska kunna känna kärlek till en kvinna. ”Något vi inte står för” säger Solveig Ininberg som är stiftsdirektor i Uppsala stift och chef till Bertil Murray. Hon kommer att ha ett möte med honom på måndag morgon för att diskutera det som inträffat. "Vi har en präst som ger uttryck för något Svenska kyrkan inte står för och vi ska ha ett samtal om hans roll i framtiden", säger hon till Dagen. Dagen 140529.
Präst ur tjänst efter tv-granskning. En präst i Skaraborg tas ur tjänst efter att han inför dold kamera i SVT:s Uppdrag granskning menat att homosexuella lustar går att ”korrigera” genom bön, uppger Skaraborgs Läns Tidning på nätet. I programmet träffar reportern nio präster inom Svenska kyrkan, som förra året ställt upp för den konservativa gruppen ”Frimodig kyrka” i kyrkovalet. Svenska Dagbladet 140529.
Präst tas ur tjänst efter Uppdrag gransknings "Bögbotarna". Efter att Sveriges Television visat programmet "Bögbotarna" tar nu kyrkoherden Leif Nordlander prästen Peter Artman ur tjänst. "Detta är inte en bestraffning på något sätt, utan snarare av omsorg, så att han kan få vila ut från medier ett tag." Peter Johansson är ordförande i kristdemokraternas distriktsstyrelse i Västra Götaland norra. Han känner att de åsikter Artman uttryckte i "Bögbotarna" är för långt bort ifrån var Kristdemokraterna står. "Så jag känner att Peter Artman inte kan sitta kvar", säger han till Aftonbladet. Dagen 140529.
Präst tas tillfälligt ur tjänst efter Uppdrag granskning. Efter att SVT på onsdagskvällen sände Uppdrag granskning om präster i Svenska kyrkan som i fejkade själavårdssamtal erbjuder förbön och säger att en sexuell läggning kan korrigeras så har Varaprästen Peter Artman blivit tagen ur tjänst. Men det handlar bara om en tillfällig åtgärd för att skapa arbetsro. Kristdemokraterna, som Peter Artman företräder i Herrljunga, vill enligt Aftonbladet peta honom. "För mig är det här så långt ifrån var vårt parti står att jag känner att han inte kan sitta kvar", säger Peter Johansson, ordförande i KD:s distriktsstyrelse i Västra Götaland norra, till tidningen där även KD:s partisekreterare Acko Ankarberg Johansson understryker att den som företräder KD inte kan stå för att homosexualitet är en sjukdom. Världen idag 140529. Kommentar: När har Peter Artman använt ordet sjukdom i sammanhanget?
Tommy Dahlman: Uppdrag granskning och Ärkebiskopen. För mig handlade inte gårdagens TV program Uppdrag Granskning om homosexualitet eller heterosexualitet utan om präster som blir utsatta för en offentlig avrättning där prästernas chef ger legitimitet åt denna exekution. Ärkebiskopen ställer sig helt på statsmaktens moraliska och även rent lagenligt tvivelaktiga förfaringssätt. Att den hjälpsökande Calle Larsson själv ville ha hjälp med att bli heterosexuell nämner han ingenting om. I Svenska Kyrkan verkar man bara kunna få hjälp om man vill bli homosexuell. Om man ska tolka Anders Weiryd igår kväll. Kära Anders Weiryd ditt problem är inte dina prästkollegor ej heller de homosexuella som vill bli heterosexuella. Ditt problem är mannen som inför hela svenska folket har utgett sig för att vara någon han inte är. Honom borde du idag kontakta, boka ett möte med, samtala och be tillsammans med. Kanske han kan få hjälp med sin opålitliga läggning? Världen idag blogg 140529.
Jens Charlieson: Uppdrag Granskning och prästerna som blev lejonmat. Vad som har hänt är alltså att Uppdrag Granskning har fulspelat till sig kommentarer genom att ikläda sig en hemlig mikrofon och en hemlig kamera, boka tid hos några präster och utge sig för att ha problem med sin homosexualitet. De har frågat dessa präster om Gud kan hjälpa dem i deras situation, och några av prästerna trodde att Gud faktiskt kunde det. Har ni hört något så tokigt – en präst som tror att Gud kan? Som tror att Guds händer inte är bundna. Som tror att Gud faktiskt hjälper dem som ber honom om hjälp. Man kan ju börja med att fråga sig vad det är programmet menar sig avslöja. Att inte 100% av Sveriges befolkning ser homosexualitet som något helt och totalt oproblematiskt? Inte direkt ett avslöjande av rang. Att det fortfarande finns människor som tror att Gud inte är en sagofigur utan en objektiv verklighet, en person som i allra högsta grad kan förändra situationer? Inga dolda mikrofoner behövs för att hitta sådana. Men dolda mikrofoner användes, falska personer skapades och man förnedrade den enda ärliga personen i rummet. Allt för att avslöja att det finns präster i Sverige som tror att Bibeln säger vad den menar och menar vad den säger. jcharlieson.se 140529.
Uppdrag granskning om förbön. Nu har jag sett programmet och jag är lättad. De har på det stora hela hanterat situationen på ett sätt som jag tycker står väl i linje med själavårdens förutsättningar.Jag är själv präst i Svenska kyrkan och engagerad i nomineringsgruppen Frimodig kyrka. I programmet uttalar sig några andra präster på sätt som däremot framstår som teologiskt katastrofala. Malin Strindberg, präst i Tyresö församling, får frågan vad hon skulle svara en konfident som frågar: ”Kan Gud bota mig [från min homosexualitet]?”. Strindbergs raka svar blir då: ”Nej, det kan Gud inte göra.” Lars Gårdfeldt, präst och politiker inom Feministiskt initiativ, beskriver bön om ändrad läggning med orden: ”Det är kvacksalveri”. Avgående ärkebiskopen själv, Anders Wejryd, får frågan: ”Kan Gud bota homosexualitet?”. Svaret från avgående ärkebiskopen är rakt och tydligt: ”Nej, jag tror inte det.” pastorcastor.se 140529.
Olika reaktioner på ”Bögbotarna”. S-märkta statsvetaren Ulf Bjereld bloggar: "Jag kan inte se att Uppdrag gransknings arbetsmetoder på något sätt skulle hota integriteten hos den som behöver själavård eller avhålla någon från att söka själavård." Vänsterdebattören och prästen Helle Klein skriver på Dagens segloras sajt: "Uppdrag Gransknings avslöjande visar att det är hög tid att från biskopars håll tydliggöra att man inte kan vara präst och fortsätta förtrycket mot homosexuella om det så kläs i bönens eller vigselvägrans ord." Frikyrkopastorn Emil Gillsberg skriver på twitter: Är glad att jag inte jobbar i SvK. Det måste göra fruktansvärt ont att bli kritiserad i Uppdrag granskning av sin andlige ledare. Världen idag 140530.
Helena Edlund, präst: Mycket väsen för ingenting var ungefär mitt intryck efter gårdagens Uppdrag Granskning. Av femtio tänkbara intervjuoffer har man sållat ut tolv. Förmodligen har man kontaktat dessa för inledande samtal per telefon och redan då kunnat stryka tre som tänkbara homofober. Av nio inspelade möten har man endast hittat material som går att använda sig av i tre (!) av dessa. I programmet återges, högt räknat, fem minuters intervjumaterial med dessa tre präster. Fem minuter av starkt redigerade och nedklippta citat från möten som förmodligen varat minst en timme. Fem minuters citat från tre timmars samtal. Nåja. Då måste ju dessa fem minuter bestå av genuint sprängstoff? Nej. Inte en enda handpåläggning. Inte något enda tungomålstal. Inte ett enda fördömande. helenaedlung blog 140530.
Tommy Dahlman: Kyrkoledningen är svag för mediascoop? I morse hade jag flera samtal med präster inom Svenska Kyrkan. De är bestörta över den hantering kyrkoledningen visar prov på i samband med det närmast inkvisitionsliknande programmet Uppdrag Granskning i onsdags kväll. Fortfarande har inte en enda av Sveriges biskopar offentligt gått ut och förkastat programmets metoder som till och med i svensk rättsförfattning tolkas vara tvivelaktigt. Istället låter dessa biskopar sina egna kollegor få springa gatlopp i en av Sverige mest omtalade TV program. Att tro att UG s bevekelsegrunder var att hjälpa homosexuella människor är nog i det naivaste laget. Eller trodde Ärkebiskopen att den kvinnliga journalistens insinuerande frågor var ädlare än hans prästkollegors vilja att tillmötesgå sin konfident? Ärkebiskopen tyckte att hans kollegor gick onödigt långt, den hjälpsökande Calle Larsson, till mötes. Detta är vad Peter Artman, prästen som nu biskoparna i Svenska Kyrkan offentligt tar sin hand ifrån, ordagrant sa i programmet: ”Vissa berättar om att de blivit utsatta för något i uppväxten, typ Peter Jöback, Jonas Gardell, som övergrepp. De kanske inte kopplar sin homosexuella läggning till den händelsen. Men jag har förstått det som att blir man utsatt för något så kan det hända något i ens sätt att orientera sig", säger han i programmet. Artman fortsätter: "Om du önskar någon form av korrigering utav din lust så kan man be om det också.” Världen idag blogg 140530.
Elisabeth Sandlund: Oetisk granskning gav magert resultat Här förekommer nämligen inga svavelosande predikningar om synd och straff, inga mustiga bibelcitat, ingen handpåläggning, ingen andeutdrivning, inget tal om att ”bota” homosexualitet. Ett är säkert: Sådant hade inte klippts bort om det ägt rum. Tvärtom hade det blivit huvudnummer i programmet. Vad vi får se är några präster, nogsamt utvalda av Uppdrag granskning med kriteriet att de har anknytning till den kyrkopolitiska nomineringsgruppen Frimodig kyrka, som tog emot en ung man som säger sig ha ett allvarligt problem i livet som han vill ha Guds hjälp med. Prästerna lyssnar, de tar honom på allvar. De försöker ömsint och försiktigt utröna bakgrunden. Och de ger, föga överraskande, uttryck för att Gud kan hjälpa, att bön har betydelse men framhåller också att det inte finns någon automatik som alltid ger omedelbara resultat. Mest oroande är attityden från Svenska kyrkans ledning. De officiella företrädarna för Svenska kyrkan, med avgående ärkebiskop Anders Wejryd i spetsen, tävlar om att förklara hur galet de fyra präster som figurerar i inslaget bär sig åt när de ”oklokt mycket” går konfidenten till mötes. Den som har fått för sig att undersökande journalistik i tv:s tappning handlar om att ge en rättvis bild av vad intervjupersoner uttrycker misstar sig grovt. Dagen 140530.
Lukas Berggren: Kyrkoledningen låter prästerna ta smällen. När Uppdrag gransknings reporter i samtal med Wejryd konstaterar: "Det är ju en präst som säger att de kanske borde lämna kyrkan till och med", blir hans svar kort och gott: "Ja". En ärkebiskop, väl medveten om att några av hans präster utsätts för ett massmedialt drev, borde kanske bemöda sig om att träda upp till deras försvar. Inte minst om man ser som sitt särskilda ansvar att värna generositet och hänsynstagande i frågor som rör synen på homosexualitet och äktenskap. Men minnet är kort ibland. Genom att inte träda upp till försvar legitimerar dessvärre ärkebiskopen angreppen. Han låter sina präster ta hela smällen. Särskilt ansvar? Nej. Man kan förstås klandra Svenska kyrkan för teologisk vilsenhet. Regnbågsmässor, interreligiösa gudstjänster och diverse nyandlighet får plats inom Svenska kyrkan. Med kyrkoledningens goda minne. För vad är väl detta att yvas över, i jämförelse med att en präst vill hjälpa en person som brottas med homosexualitet? Men problemen stannar inte där. Det här innebär dessutom en förtroendekris. Ord och löften som uttalades 2009 om att inte tvinga på någon den nya synen på sexualitet och äktenskap verkar helt sakna betydelse. Nu, bara fem år senare, möter präster och prästkandidater krav på att överge den traditionella äktenskapssynen. Eller kanske rentav lämna Svenska kyrkan. Världen idag 140530.
Lars Gårdfeldt: Tack för att ni avslöjar homofientligheten, UG. ”Genom bön och enskilda samtal skulle prästen med Guds nåd förvandla grodan till en prins. Bögen skulle bli straight. Halleluja!” En sådan missräkning att det sedan visade sig att reportern i själva verket var straight, att han bara spelat homo och att han dessutom spelat in hela själavårdssamtalet med dold mikrofon. Min prästkollega Erik Johansson ojar sig över Svenska kyrkans centrala beslut att präster ej får ägna sig åt att be bort homosexuella människors förmåga att älska någon av samma kön. Retoriskt undrar han: ”Vad är det mer vi inte är tillåtna att be för inom själavårdens ram?” svt opinion 140529.
”För dig verkar jag inte ens existera, Lars Gårdfeldt”. ”Du väljer att bortse från att vi är ganska många som betecknar oss som i huvudsak homosexuella, men som väljer ett liv i celibat, utifrån hur Gud har skapat människan och Guds ords beskrivning av äktenskapet”, skriver prästen Erik Johansson. Det är ju nämligen så att kyrkomötet 2005 beslutade att också de präster som för sitt samvetes skull eller av andra skäl inte kan tänka sig att välsigna enkönade par ska har full rätt att avstå från den sortens välsignelseakter. Men detta nämner inte kyrkokansliet något om i sitt utskick. Inte heller ärkebiskopen tycks komma ihåg att det faktiskt ingick som en del av beslutet när det fattades. I stället ger han klart besked om att dessa präster bör anmälas till respektive domkapitel för att ärendena ska kunna utredas. Att som högste företrädare för kyrkan välja att sälja ut sina egna prästers rätt att ha en avvikande uppfattning om äktenskap och sexualitet är ynkligt. svt opinion 140530.
Lars Gårdfeldt till Erik Johansson: ”Dina bögbotarsagor har fått gedigen spridning”. Medan varje läsare av mitt debattinlägg här på SVT Opinion förstår att Krösa-Maja endast är en påhittad figur, ett litterärt grepp för att synliggöra en skrämmande verklighet, tycks dina prästvänner i Frimodig Kyrka tro att de sagor som du har gett spridning åt de facto är sanna. Varför skulle de annars fråga om sexuella övergrepp i barndomen, när de mötte den unge olycklige reportern i själavården? Varför skulle de annars erbjuda sig att bota bögen till heterosexualitet? svt opinion 140602.
Nasrin Sjögren: ”Ynkligt när Svenska kyrkan sviker sina präster”. ”Det är den kristna tron som är prästernas uppdrag att följa och föra ut. Inte det som råkar vara populärt eller politiskt trendigt för stunden”. Först och främst lyser ett obehagligt förakt igenom i tv-programmet rörande de av oss kristna HBTQ-människor som har eller kommer att söka hjälp, stöd och förbön i vår strävan att leva ett liv i enlighet med klassisk kristen tro. Anders Wejryd sätter spiken i kistan för Svenska kyrkans trovärdighet, när han låter sig behandlas som en skamsen skolpojke av SVT:s reportrar. Så sent som 2009 sade Wejryd: ”Värna generositet och hänsynstagande. Karikera inte de andra”. Wejryd 2014: ”De bör kanske lämna kyrkan”. SVT 140530.
Kristna hbtq-personer reagerar på "Bögbotarna". Nu reagerar två kristna hbtq-personer på Uppdrag gransknings program "Bögbotarna". Detta genom debattartiklar på Svt Opinion. Både Nasrin Sjögren och Erik Johansson är engagerade i just Frimodig kyrka, den kyrkopolitiska nomineringsgrupp som lyftes fram i onsdagens program. Världen idag 140530.
Anders Piltz, biskopsvikarie i Stockholms katolska stift: Tystnadsplikten får aldrig naggas i kanten. Tystnadsplikten, stadgad i lag, är uttryck för yttersta respekt för en människa. Den måste gälla i båda riktningarna. Det är häpnadsväckande att kyrkliga instanser inte i första hand reagerar instinktivt till försvar av tystnadsplikten utan oreflekterat ställer upp på de spelregler som uppställts av SVT:s program Uppdrag ganskning. Svenska Dagbladet 140530.
Kyrkoherde Olof Ringdahl: Uppdrag Gransknings övertramp. Det som Uppdrag Granskning lyckats åstadkomma är en trivialisering och en vulgarisering av själva själavårds­situationen.rättmedvetandet vaknade till liv den 1 april när tre välformulerade reportrar från Uppdrag Granskning gick till attack mot kyrkoherde Per Engström på kyrkogårdsparkeringen i Morup. Jag upplevde att något verkligen var grundligt fel och obehagligt, så fel att jag flera gånger blev rädd och helst ville ge mig av men avstod den utvägen. Det var en insatsstyrka på språng som anlände till kyrkogårdsparkeringen: En med kamera och en med mikrofon – denna gång var inget av det dolt – och så chefen steget bakom. Det hemliga vapnet hade man i rockfickan och serverade det ganska direkt: ”Du har försökt övertala en ung människa att bli botad från homosexualitet – vi har det på band”. Och så framkom det att en ung man hade försetts med kamera och mikrofon för att avlönat spela konfident, en människa i nöd och behov av själavård. Fällan hade riggats väl och slagit igen eftersom den tjänstgörande prästen – i detta fall kyrkoherde Per Engström – hade blivit lurad att tro att han faktiskt gjorde något gott och värdefullt när han tog sig an en människas nöd. Men man kunde i själva verket inte beslå Per med att ha gjort något fel. Han hade bara bifallit den fejkande konfidentens önskan att få förbön, vilket finns bandat. Han hade alltså gett det eftersom det är så det går till i en själavårdande situation: Du ber för just det som konfidenten vill att man ber om! Vad gjorde man från Uppdrag Gransknings håll då? Man tillgrep något som alltid kan få ett intervjuoffer att vackla, nämligen att upprepa samma påstående/fråga om och om igen tills intervjupersonen börjar vackla. Jag ser det som en regelrätt brottsprovokation, ett regelrätt överfall, där man dessutom var tre mot en i ett tydligt makt­övertag. Det var en påtvingad förhörssituation där agerandet andades öststatsmässig förhörsmentalitet. Det var en hotfull situation eftersom det som sades filmades för att hamna i tv-rutan, personen skulle bli uthängd till allas beskådan. En ren kränkning av både ämbete och person. Utsattheten för prästen och riskerandet av dennes roll verkar ingen tänkt på. Dagen 140530.
Eva Brunne, biskop i Stockholms stift: ”En präst kan inte stå vid sidan om kyrkans tolkning av läran.” Svenska kyrkan har beslutat att man ska bejaka, respektera och välsigna homosexuell samlevnad och som enskild präst kan man inte ställa sig vid sidan om detta, menar Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, efter Uppdrag granskning." Vi värnar homosexuellas rättigheter och har gjort det sedan länge. Det är i Svenska kyrkan uteslutet att fördöma homosexuella eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen." Det skriver biskop Eva Brunne i Stockholms stift på Facebook som en kommentar till programmet. Världen idag 140602. Kommentar: Kyrkans tolkning av läran står i strid mot Bibelns lära.
Journalisten Elisabet Höglund: Vulgär journalistik gräver sin egen grav. Dold kamera är en i alla sammanhang högst kontroversiell metod. Den ska användas med stor försiktighet, med gott omdöme och bara då man aldrig med öppet visir kan få någon att ställa upp på en intervju. Att dessutom låtsas vara homosexuell och hos homofoba präster söka bot för sin homosexualitet bara för att få prästerna att avslöja sig med byxorna nere, det är djupt ohederligt. Aldrig under mitt 44-åriga journalistliv har jag upplevt en journalistisk omoral i klass med denna. Det förut så aktade ”Uppdrag granskning” håller på att bli den goda journalistikens dödgrävare. Aftonbladet 140602.
Humanisternas ordförande Christer Sturmark tar prästernas parti efter Uppdrag granskning. "Det var inte prästerna som sa att killen hade ett problem för att han var homosexuell, det var killen själv som sa det. Att en präst säger att Gud kan hjälpa i det läget, det är inte konstigt, det är fullständigt naturligt. Dagen 140602.
SEA: Inte olagligt att erbjuda förbön. Modern inkvisition. Det omdömet ger Stefan Gustavsson i Svenska evangeliska alliansen, SEA, de arbetsmetoder som SVT:s Uppdrag granskning använder sig av med sina fejkade själavårdssamtal. Han tycker det är inkonsekvent att som SVT först uppmärksamma den nyutgivna "Liten handbok i konsten att bli lesbisk", som påstår att sexualiteten inte är statisk och framhåller kvinnors "sexuella potential" att bli lesbiska. För att en vecka senare uppröras över att svenska präster tar sig an homosexuella personer och ber att Gud ska befria dem från deras homosexuella läggning. "Uppdrag granskning agerar modern inkvisition när de framhäver att prästerna bör säga att det går alldeles utmärkt att vara kristen och homosexuell. Vi har religionsfrihet som garanterar prästerna rätten att tänka själva och göra egna ställningstaganden utan att först få dem godkända av media." Dagen 140602. SEA 140528.
Uppdrag granskning anmält för granskning. Efter Uppdrag gransknings (UG) program den 28 maj där man spelat in själavårdssamtal med dold kamera har diskussionerna gått höga kring tv-redaktionens tillvägagångssätt. Nu har programmet också anmälts till Granskningsnämnden för radio och tv. Anmälaren menar att programmet genom att uppmana prästerna att bryta mot sin tystnadsplikt ägnar sig åt brottsprovokation. "Uppdrag Granskning uppger att man väl känner till reglerna om prästers tystnadsplikt och de har även kännedom om denna typ av regler utifrån sin egen yrkesroll. Ändå försöker utsända reportrar konsekvent att få prästerna att begå lagbrott." Världen idag 140602.
Olof Djurfeldt: Kyrkan borde inte ha böjt sig för SVT. Inte ens ett kyrkomötesbeslut kan väga tyngre än prästens löfte. Själva omvändelseförkunnelsen skulle kunna bli olaglig om det fastslogs att det är juridiskt kränkande att yttra sig i livsstilsfrågor på ett sätt som kommer i konflikt med moderna tankegångar. Dagen 140603.
David Johansson: Lögn av Uppdrag granskning. Att uppträda med falsk identitet som SVT:s programmakare gjorde är tarvligt och liknar spioneri på låg nivå. Dagen 140603.
Elisabeth Sandlund: Osäkerhet som måste hanteras. Nödvändigt att biskoparna stöttar sina präster. Den linje som Svenska kyrkan slog in på i de dokument som tillställdes församlingarna innan programmet sändes fullföljdes av ärkebiskopen Anders Wejryd i den intervju som avslutade tv-sändningen. Kort sammanfattad genomsyras den av tacksamhet mot Uppdrag granskning som hjälpt till att avslöja sådant som inte är bra i den egna organisationen. I en organisation där ledningen inte tvekar att marginalisera anställda och slänga ut dem till vargarna går ingen i det långa loppet säker. Dagen 140603.
Stort stöd för prästen Peter Artman i Uppdrag granskning. Han framställdes som en skuldbeläggande person med dold agenda i SVT:s Uppdrag granskning. Men efter programmet har han fått över 200 stödjande mejl och massor av värmande telefonsamtal.Mest kritisk är han mot biskopskollegiets tystnad. "Uppdrag granskning har kokat soppa på en spik. De hoppades väl få fram något riktigt ”göttigt”, men det blev knappt en tummetott. Det är tydligt att redaktionen hade en förutbestämd avsikt med programmet, och att det inte var förutsättningslöst. Jag hade utan tvekan kunnat berätta det här direkt för redaktionen om de ringt upp mig i förväg i stället för att ta till de grova metoder man nu gjorde." Dagen 140603.
Oro i EFS-leden efter avståndstagandet. Svenska kyrkans tydliga avståndstagande från prästerna som filmades med dold kamera av Uppdrag granskning gör EFS missionsföreståndare Stefan Holmström besviken. "Vi är frågande, för att inte säga upprörda, över att Svenska kyrkans ledning inte problematiserar det som skett och så helt utlämnar präster i sin kyrka utan att ge dem något stöd." Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare för EFS Sydöst och medlem i ledningsgruppen: "Vad, utöver homosexualitet, får vi inte prata om?" Dagen 140603.
Biskopar lätt kritiska till Uppdrag gransknings ”Bögbotarna”. Biskoparna sluter upp bakom ärkebiskop Anders Wejryd. Hans sätt att hantera kritiken i tv-programmet ”Bögbotarna” får godkänt av kollegerna. Men de är något kritiska till Uppdrag gransknings metoder, främst Esbjörn Hagberg i Karlstad. Ragnar Persenius i Uppsala tar tydligt avstånd från tanken att bota homosexuella. Åke Bonnier i Skara anser att det är tveksamt om man kan säga att en homosexuell lider av något som går att bota. Hans-Erik Nordin i Strängnäs anser att Svenska kyrkan hanterat tv-programmet på ett bra sätt. Dagen 140604.
Frälsningsarmén efter ”Bögbotarna”: Gå inte på den illvilliga bilden. Frälsningsarméns ledare Marie Willermark: "Vi tar illa vid oss av att program som utger sig för att vara undersökande journalistik inte är det, utan är regisserad dramatik." Frälsningsarmén utsattes för några år sedan för en liknande granskning från TV4:s Kalla fakta och hon tycker att det här nästan är en kopia på det konceptet. Dagen 140604.
Olagligt av Uppdrag granskning? Uppdrag Granskning gör sig genom sitt agerande skyldiga till ett dubbelt övergrepp. Det skriver åtta debattörer från olika delar av kristenheten. Reportrarna valde från början att lägga konstruerade ord om att ”bota” homo­sexuella i de smyginspelade prästernas mun, dock utan att lyckas. Likväl valde de att utan fog använda den beskrivningen i speakertext och till och med programrubrik. En sådan falsk varubeskrivning är ohederlig mot såväl inblandade som tittare. Det verkligt allvarliga ligger dock i övergreppet att fejka själa­vårdssamtal och förbön i syfte att sätta dit de utvalda prästerna. Faktum är att själavårdssamtal är något av de mest intimt själsliga och andliga möten som två människor kan ha. Att arrangera sådana möten i avsikt att lura den ena parten att det är på riktigt, medan det verkliga syftet är att gillra en fälla och försöka locka fram sådant som kan hållas emot den lurade parten, är djupt bedrägligt. Totalt obegriplig blir SVT:s anklagelseakt när den ställs vid sidan av den okritiskt framlyfta nya boken ”Liten handbok i konsten att bli lesbisk” som utan omsvep förkunnar möjligheterna att förändra sin sexuella läggning. I det sammanhanget blir det naturligtvis fullständigt ologiskt att döma präster för att de inte svarat att en sådan förändring är omöjlig. Det som kännetecknar en häxprocess är att en person på förhand bestäms vara skyldig och ska straffas. Därefter formuleras anklagelsen, och konstruerade bevis plockas fram för att kunna leda till den eftersträvade fällande domen.
Chrys Caragounis, professor em. i Nya Testamentets exegetik, Lund. Marie Willermark, kommendör Frälsningsarmén i Sverige o Lettland. Tuve Skånberg, pastor i Equmeniakyrkan, riksdagsledamot (KD). Kjell O. Lejon, präst i Svenska kyrkan, professor i religionsvetenskap. Dan Salomonsson, pastor i Pingstkyrkan. Süleyman Wannes, Corepiskopos i Syrisk-ortodoxa kyrkan. Gunnar Hyltén-Cavallius, präst i Svenska kyrkan, teol.lic. Siewert Öholm, journalist, tv-producent .Dagen 140605.
Biörn Fjärstedt, biskop emeritus: Biskoparna svek sina präster. Allra värst är kanske att relationen mellan delar av prästerskapet och biskoparna är skadat. Onekligen sveks de präster som Uppdrag granskning lyckades fånga in. Det hela byggde på en lögn och flera lögner följde på den första. Den som bad om själavårdande samtal ljög om sig själv. De som tog emot samtalen beljögs redan i programmet och vid konfrontationen för att ha varit inne på att kunna bota en homosexuell böjelse. Präster som ombads kommentera inspelningarna ljög om att deras kolleger hade brutit mot ett kyrkomötesuttaland­e från 2005. Om dem som går sådana ärenden sa Jesus i en uppgörelse att ”de står utanför sanningen, därför att någon sanning inte finns i (dem)”. ”De har djävulen till fader”. Dagen 140610.
Larseric Nyberg: Uppdrag granskning behöver granskas. I Uppdrag granskning söktes fyra präster upp av en man som sa sig lida av sin homo­sexualitet och längtade efter att kunna älska en kvinna. Han frågade om Gud skulle kunna förändra hans sexuella läggning och om man kan be om detta. Prästerna svarade att man kan be om allt och att allt är möjligt för Gud. De sökte själva inte upp mannen utan blev alla uppsökta av honom. De gjorde, utifrån sin övertygelse och sina förutsättningar, sitt bästa för att hjälpa mannen och lyfta fram hans innersta längtan i bön inför Gud. Jag har svårt att förstå det felaktiga i deras handlande. Skulle de ha svarat: ”Kyrkomötet har beslutat, att man inte kan känna som du gör. Din längtan faller inom det område, som Gud står maktlös inför, enligt kyrkomötets anvisningar”? De tog mannen på allvar och mötte honom med värme och förståelse – med sin Herre som god förebild. Uppdrag gransknings reportrar hävdade att kyrko­mötet dragit upp riktlinjer för vad Gud kan och inte kan och att prästerna bröt mot kyrkans regler genom att be med mannen. Det mest tragiska i programmet är reportrarnas etik. De tycks följa den högst tvivelaktiga regeln, att ändamålet helgar medlen. Dagen 140610.
Bertil Olsson, förbundsordförande Kristdemokrater för en levande kyrka: Gäller tystnadsplikten i Svenska kyrkan? Det som är mest upprörande är att Svenska kyrkans främste företrädare, ärkebiskop Anders Wejryd inte träder upp till försvar för tystnadsplikten när han intervjuas i programmet. I stället kommenterar han det som sagts under tystnadsplikt, och som bara presenterats i korta sekvenser i programmet. Ingen, förutom programmakarna, vet vad som för övrigt sagts under samtalen. Den enskilde prästen som provocerats kan inte kommentera. Då bryter han sin tystnadsplikt. Dagen 140611.
Anki Ljungh, diakon, Svenska kyrkan: Skäms, Anders Wejryd: Prästernas högste chef ifrågasätter inte ens det provokativa i att rigga ett själavårdssamtal, vad får detta för konsekvenser? Skäms Anders Wejryd! Dagen 140612.
Mats Jansson: Ska undren förbjudas i Svenska kyrkan? För den som orkar lyssna på vad Paulus skrev till församlingen i Korint, en storstad känd för sexuell utlevelse och avgudadyrkan, blir bilden annorlunda. Han skriver i 1 Kor 6:9–11 bland annat att ”inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män ... får ärva Guds rike.” Sedan kommer det fantastiska, Evangelium! ”Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.” Omvändelsen. Förvandlingen. Undret. Är det detta som ska förbjudas i Svenska kyrkan? Dagen 140617.
Peter Artman stoppas från skolavslutning. Prästen Peter Artman i Skaraborg, som i SVT:s Uppdrag granskning hävdade att homosexuella lustar går att "korrigera", fick inte hålla skolavslutningen i Norra Vånga kyrka i Västergötland på fredagen. Anledningen är, enligt P4 Skaraborg, att föräldrar reagerat över Artmans uttalanden och tagit kontakt med både skolan och kyrkan. De anser det olämpligt att en person som i tv och radio uttalat att homosexualitet är en defekt, ska leda skolavslutningen. Dagen 140613.  Världen idag 140613.  Sveriges Radio 140613. Peter Artman har också tipsat om experthjälp för att "bota" en homosexuell lärare i Vara. Sveriges Radio 140611.
KD-politiker avgår efter homouttalande. Lisa Walén, som varit kristdemokratisk politiker i Enköping och i landstingen i Uppsala län, lämnar alla sina uppdrag. Hon fick kritik för att hon i spåren av Uppdrag granskning sagt att homosexualitet kan ”fixas”. Bakgrunden är ett Facebook-inlägg. Lisa Walén skrev det efter SVT-programmet Uppdrag gransknings reportage om präster i Svenska kyrkan som, enligt programmet, försökte bota homosexuella. Hon skrev bland annat: "Jag är inte emot människan bakom homosexualiteten. Jag är emot handlingen, levernet... Och jag tror att det visst kan gå att bli fixad genom förbön och en egen vilja att verkligen lämna homosexualiteten". SVT uppger att Kristdemokraterns ordförande i Enköping sagt att det finns en enighet om att Walén inte kan representera partiet längre och därför har lämnat samtliga uppdrag. Kommentar: Vad säger Bibeln? 2 Tim. 3:1-5 "Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft." Vem kan då förvånas över att till och med Svenska kyrkan deltar i Pridefestivaler eller att KD sparkar ut den som tror att Gud kan bota människor i vilket avseende som helst? Dagen 140618.
Olof Edsinger: Troheten kan medföra lidande. Under hela kyrkans historia har det varit de kristnas otacksamma lott att bli förföljda inte främst för vad de positivt bejakar, utan för vad de på grund av sin tro har känt sig tvungna att säga nej till. Tron på Jesus Kristus som Herren (Romarbrevet 10:9, 1 Korinthierbrevet 12:3) har i alla tider varit förknippad med lydnad. Att helt enkelt ha Jesus – inte någon människa, någon åsikt eller någon ideologi – som högsta lojalitet. Med logisk nödvändighet måste detta innebära en viss friktion med ett gudsfrånvänt samhälle. Som kristna ska vi visserligen inte söka konflikt i onödan, men förr eller senare kommer det ändå att visa sig att Jesu överhöghet i våra liv leder till krockar med vår samtids avgudar. En avgud kan i detta sammanhang definieras som ”det som inte får ifrågasättas”. Och i vår tid tycks alltså en av dessa avgudar vara denna: ”All sexuell utlevelse som inte inbegriper våld eller tvång är okej.” Att vi här har att göra med en ”avgud” visar sig inte minst i vreden som det väcker när vi väljer att inte underkasta oss dess överhöghet. Kommentar: Bra skrivet. Dagen 140617.
EFS oroat över kyrkans syn på oliktänkande. Vill Svenska kyrkan inte längre värna olika uppfattningar om kyrkans syn på samkönade äktenskap? Det frågar EFS missionsföreståndare Stefan Holmström och dess ledningsgrupp i ett brev till Svenska kyrkans biskopsmöte. I brevet är de bekymrade över den attityd som de tycker att kyrkokansliet och en del biskopar har uttryckt. Kyrkans Tidning 140627.
Jacob Rudolfsson: Åsiktskorridoren smalnar av. ”Åsiktskorridoren – det vill säga den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd – är mycket smal i Sverige. Det räcker numera att säga att man tror på Gud (vilket för övrigt 45 procent av befolkningen säger sig göra) för att betraktas som icke vid sina sinnes fulla bruk.” Så skrev statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson, vid SOM-institutet på Göteborgs universitet, som mäter svenskarnas åsikter och attityder, i början av året på sin blogg. Uppdrag gransknings ”avslöjande” om att det finns präster i Svenska kyrkan som tar människors personliga brottningskamp på allvar – även de som brottas med sin sexualitet och själv önskar vägledning och hjälp – är ett annat exempel på åsiktskorridoren. Vilka de så kallade bög­botarna skulle vara, framgick inte i programmet. Ingenstans påstod det att ”Calle” led av en sjukdom – endast att för Gud är allt möjligt för den som söker hjälp. Ett så okontroversiellt påstående att även Humanisternas ordförande ställde sig bakom prästerna. Dagen 140624.
Peter Artman: ”Om någon söker hjälp igen skulle jag inte tveka”. Domkapitlet i Skara stift har gått vidare med ärendet om Peter Artman, en av prästerna som bluffades av Uppdrag granskning. De ska titta närmare på om han har brutit mot tystnadsplikten. "Det tar hårdare när det kommer inifrån. Jag har vigt mitt liv åt kyrkan." Själv är hans inställning i frågan tydlig. Han har inte brutit mot tystnadsplikten. "Det kan jag inte ha gjort, för det var inget själavårdssamtal jag hade", vilket alla förstår. !Om en homosexuell skulle söka upp dig och be om ett samtal, skulle du säga nej då?" "Det kan jag inte göra. Om det är något äkta, då kan jag inte avvisa någon hjälpsökande." Dagen 140909.
Peter Artman fälld för att ha brutit mot tystnadsplikten. Peter Artman, präst i Vara församling, har brutit mot tystnadsplikten i samband med efterspelet till att han intervjuades under falska förespeglingar i Uppdrag granskning. Det menar domkapitlet i Skara i ett beslut. Men domkapitlets beslut innebär ingen påföljd, rapporterar Kyrkans tidning. Världen idag 141014.
Gunnar Asp, förtroendevald Ölmevalla församling: Åke Bonniers sätt att agera får underkänt. Jag upplever den nyliga domen från domkapitlet som djupt orättvist. Biskop Bonnier väljer att anmäla Peter Artman som ett tillsynsärende för att klarlägga om han gjort sig skyldig till brott mot sin tystnadsplikt. Inte för vad han sa i Uppdrag Gransknings program, utan för att han i ett par korta meningar i en radiointervjun sa några ord som kunde bindas till det faktiska ”enskilda själavårdande” samtal som sänts i Uppdrag Granskning. Här måste poängteras, vilket även Peter Artman gör i sitt yttrande, att det aldrig var frågan om ett egentligt själavårdsamtal, utan en riggad situation med syfte att ta reda på hans åsikt i en specifik fråga. Dagen 141029.
"Bögbotarna" frias av Granskningsnämnden. Uppdrag granskning bröt, enligt Granskningsnämnden, inte mot kraven på opartiskhet och saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för privatlivet när "Bögbotarna" sändes. Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att det inte ingår i nämndens uppgift att pröva omständigheterna vid tillkomsten av ett program. ”Kritiken mot bland annat användandet av dold inspelningsutrustning och hur kontakter förts mellan reportrar och de berörda personerna i programmet lämnas därför utan åtgärd.” Granskningsnämnden avfärdar även övrig kritik och slår fast att programmet inte strider mot kraven på opartiskhet eller saklighet i SVT:s sändningstillstånd. Dagen 141219.

Biskop Per Eckerdal får förtjänstpriset Regnbågsfisken 2014 av föreningen EKHO i Göteborg. Han får priset för att han var den förste biskopen som 2013 gick med i regnbågsparaden under West Pride, och för ett tal han höll i domkyrkan under Världsaidsdagen 2013. "Han har bidragit till att visa på kyrkans hållning till människor som älskar och lever över gränserna." Priset delas ut i samband med Regnbågsmässan i domkyrkan lördag den 31 maj. Svenska kyrkan 140529.

"There is a common worldly kind of Christianity in this day, which many have, and think they have enough. "This cheap Christianity . . . offends nobody, requires no sacrifice, costs nothing, and is worth nothing!" - J.C Ryle

Ny ärkebiskop flyttar in i Uppsala domkyrka. I måndags lade hon ner biskopsstaven på Lunds domkyrkas högaltare. På söndag tar hon emot ärkebiskopskorset i en fullsatt Uppsala domkyrka. Det är inte utan att Antje Jackelén känner viss bävan inför det nya uppdraget som ärkebiskop. Dagen 140612.

Kritik mot kyrkans kondomutdelande. Inför helgens Pridefestival i Luleå har Svenska kyrkan laddat med kondomer. Något som har väckt upprördhet. "Vi vill visa att vi inte väjer för det som är svårt att prata om. Det kan kondomerna få stå för", säger Annika Nordekvist på stiftskansliet i Luleå. En annan del av kritiken rör den slogan som Svenska kyrkan i Luleå stift har valt att använda under festivalen och som även står på förpackningarna som kondomerna ligger i. Det är bibelordet ”Störst av allt är kärleken” som är hämtat från 1 Korintierbrevet. "Det är ett missbruk av bibelordet, det måste jag säga, säger präaten Torbjörn Lindahl. "I sitt rätta sammanhang handlar det om en totalt självutgivande och uppoffrande kärlek som ytterst är bilden av Kristus själv. Att då flytta det till att kalla egentligen all slags sexualitet utan gräns eller normer för samma sak, det är minst sagt diskutabelt." Dagen 140613.
Svenska kyrkans kondomutdelning får intern kritik. Under helgens Pridefestival i Luleå kunde besökarna få ballonger, kondomer och personliga samtal i Svenska kyrkans tält. Ett sätt att signalera att kyrkan inte väjer för djupa samtal, menar stiftsadjunkten Annika Nordekvist. Inte kyrkans uppgift att dela ut kondomer, menar Luleåprästen Torbjörn Larsson. Världen idag 140615.
Ruth Nordström: Okej med kondomer men inte själavård? Att förbjuda förbön och själavård på Bibelns grund och förfölja, trakassera, rensa ut och utesluta oliktänkande präster som inte rättar sig i ledet, verkar vara ett uppdrag som tas på största allvar. I helgen genomfördes en lokal Pridefestival i Luleå. Svenska kyrkan fanns på plats - för att dela ut kondomer. Vill kanske Svenska kyrkans ledning att fler präster ska ägna mer tid åt att springa på Pridefestivaler och dela ut Svenska-kyrkan-kondomer än åt att själavårda hjälpsökande? Det verkar vara okej att hjälpa med kondomer, men inte med själavård. Världen idag 140616.

Anders Wejryd lade ner staven. På lördagseftermiddagen avslutade Anders Wejryd sin gärning som ärkebiskop genom att högtidligt lägga ner staven i Uppsala domkyrka. Som tack för hans stora internationella engagemang har kyrkostyrelsen som avskedsgåva inrättat ett nytt internationellt stipendium i hans namn. Kyrkans Tidning 140615.

 

 
 

 

Se även tidigare sida om Svenska kyrkan under KG Hammars ledning 1997-2006 och

nyare sida om Svenska kyrkan under Antje Jackeléns ledning 2014-.

www.tidenstecken.se