Den här sidan är en dokumentation om
Svenska kyrkan under Ante Jackeléns
ledning

(senaste uppdateringarna längst ner på sidan)

Församlingsledarens främsta roll enligt Titus 1:7-9: Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.

 

 

Ante Jackelén ny ärkebiskop den 15 juni 2015

Ärkebiskopskandidat Antje Jackelén, Lund är favorit i ärkebiskopsvalet: Jungfrufödseln är en mytologisk term.
Storfavoriten från Lund, biskop Antje Jackelén, tog chansen att vara tydlig i en rad teologiska frågor när ärkebiskopskandidaterna frågades ut. Jackeléns svar påminde om en tidigare ärkebiskop, också från Lund, KG Hammar.
* Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.
* Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.
* Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen.
* Helvetet är ett inomjordiskt tillstånd, det finns inga eviga straff.
* Bibeln ska inte ses som en samling sanningar. Vi tror med Bibeln.
Dagen 131001.

Klimatet är en högst teologisk fråga. I dag får Svenska kyrkans 6,4 miljoner medlemmar en ny ärkebiskop. Antje Jackelén är den första kvinnliga och valdes med bredare marginal än någon tidigare. Hennes valspråk lyder ”Gud är större” – Allahu Akbar som i böneutropen om man så vill. Svenska Dagbladet 140615.

Jubel när Antje Jackelén mottogs som ärkebiskop. Det var fullsatt och både folkligt och högtidligt när biskop Antje Jackelén togs emot som Svenska kyrkans nya ärkebiskop vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka på söndagen. Kyrkans Tidning 140615.

Historiskt ärkebiskopsskifte. Efter åtta år som ärkebiskop har Anders Wejryd lagt ned staven. På söndagen installerades Svenska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop Antje Jackelén. Svenska kyrkan 140615.

Jackelén installerad som ny ärkebiskop. Under en högtidlig gudstjänst mottog på söndagen Antjé Jackelén ärkebiskopens stav i Uppsala domkyrka, och inträdde därmed i det ämbete som gör henne till Svenska kyrkans första kvinnliga överhuvuud. Världen idag 140616.

Var femte kyrka i Sverige behövs inte längre, eftersom den används mindre än tio gånger om året. Dock ville 80 procent av de tillfrågade församlingsekonomerna behålla kyrkobyggnaderna i befintligt skick. De flesta, nästan 60 procent, ville kunna använda dem sporadiskt, andra, 8,8 procent ville lägga dem i malpåse och en tredje grupp, 11,8 procent ville sälja dem, om det var möjligt. När det gäller byggnaderna har de gamla som kulturminnesmärken skydd av lagstiftning. Men kommer de att användas? frågar många, med tanke på landsbygdens omvandling och samhällets sekularisering. Kyrkans Tidning 140619.

Miljöpartiet är populärt bland Svenska kyrkans anställda. Det visar en undersökning som Kyrkans Tidning gjort där frågan ställts till 500 präster och 200 diakoner vad dessa skulle rösta på om det var val i dag. Miljöpartiet får hela 26 procent. Sverigedemokraterna fick de inga röster alls, 0 procent alltså. Kyrkans Tidning 140619.
Så röstar prästerna och diakonerna. Miljöpartiet har seglat upp som det populäraste partiet bland Sveriges präster. Framåt går även Socialdemokraterna, medan Moderaterna tappar även bland prästerna. Feministiskt Initiativ, FI och Vänsterpartiet, får mer stöd än både Centerpartiet och Folkpartiet. Det visar en stor valenkät som Kyrkans Tidning har gjort. Kyrkans Tidnings valenkät visar att stödet för KD är betydligt större bland manliga präster än kvinnliga. Manliga präster röstar också oftare på Folkpartiet och Vänsterpartiet än de kvinnliga kollegerna gör. De kvinnliga prästerna röstar i stället mer på Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ, FI. Totalt får FI stöd av hela åtta procent av prästerna, mer än vad Centern och Folkpartiet når upp till. Kyrkans Tidning 140619.

Nära band trots brytning med Mekane Yesus. Förra årets brytning mellan Svenska kyrkan och den etiopiska kyrkan Mekane Yesus hindrar inte en rad eldsjälar i Sverige från att fortsätta samarbetet med en växande och karismatisk luthersk kyrka. Världen idag 140624.
EFS berörs inte av brytningen.
Det långvariga arbete som Evangeliska fosterlandssiftelsen, EFS, har i Etiopien berörs inte på något praktiskt plan av Mekane Yesus-kyrkans brytning med Svenska kyrkan. Men det finns en ny osäkerhet i relationerna, säger EFS internationelle sekreterare Erik Johansson. "För EFS del är det så självklart att vara en del av Svenska kyrkan, och så självklart att man hör ihop med Mekane Yesus, och att relationerna är goda åt båda hållen. Då blir det besvärligt när dessa två inte är sams sinsemellan." Världen idag 140624.

Tre religioner under samma tak i Berlin. I Berlin planeras en unik byggnad där kyrka, moské och synagoga ryms under samma tak. Det ska bli en plats för tillbedjan och religionsdialog. I likhet med Fisksätra utanför Stockholm vill företrädare för olika religioner mötas i samma byggnad. Prästen Gregor Hohberg, imamen Kadir Sanci och rabbinen Tovia Ben-Chorin delar drömmen om en gemensam plats för tillbedjan, som också ska vara öppen för människor utan tro. Byggnaden ska ligga i centrala Berlin. Byggprojektet beräknas kosta drygt 43 miljoner euro och förhoppningen är att det kan börja byggas 2016. Kyrkans Tidning 140624.

"The devil's not fighting churches today, he's joining churches." -Vance Havner.

Äktenskapssyn vägs in vid anställning. Att inte vilja viga par av samma kön kan få ha betydelse för en prästs anställning. Anna Sophia Bonde: "När jag sökte en viss tjänst och inte fick den så frågade jag om anledningen till det. De sa att de omöjligtvis kunde ha en kyrkoherde som inte vigde samkönade." Ärkebiskop Antje Jackelén: "Om en församling väljer en präst som viger samkönade par framför en som inte gör det är det inte diskriminering utan, som sagt, ett resultat av hur arbetsmarknaden fungerar." Dagen 140626.

EFS: Vilken hållning gäller för våra präster? EFS ledningsgrupp vill veta vad som gäller om själavård kring homosexualitet och samkönade vigslar. Därför har de nu skickat ett brev till biskopsmötet. De hoppas få klarlagt dels när det finns skäl att anmäla en präst till domkapitlet i samband med problematiseringar kring homosexualitet. Dels om biskopsmötet ser det som fortsatt nödvändigt att värna de olika uppfattningarna som finns om samkönat äktenskap. Dagen 140626.

Robert Hannah, svensk-assyrier och riksdagskandidat för FP: Svenska kyrkan har svikit Iraks kristna. Svenska kyrkan är en rik kyrka med stor biståndsverksamhet. Därför är det upprörande att den ignorerar det hat, våld och den intolerans som idag gör att Mellanösterns kristna står inför total utplåning och fördrivning. Trots den extremt akuta situationen för Mellanösterns kristna är Svenska kyrkans intresse för dem obefintligt. Istället är Svenska kyrkans internationella arbete i området fixerat vid Israel-Palestina konflikten, en konflikt som till överväldigande del står mellan muslimer och judar. Att det pågår en etnisk rensning av ett av världens äldsta kristna folk, Iraks assyrier, nonchalerar Svenska kyrkan. Medan en hel miljon assyrier har tvingats lämna sina hem och fly jihadistiskt våld satsar Svenska kyrkan istället sina pengar på att lobba för att israeliska apelsiner inte ska säljas på ICA eller Coop. Att assyriska familjer inte har något att äta för dagen är inget som Svenska kyrkan bekymrar sig över. SvD 140908.

Marcus Birro: Jag konverterar fullt ut till katolicismen. Snart är Svenska kyrkan kliniskt befriad från allt kristet. På de 14 år som gått sedan staten och kyrkan skildes åt har banden till det sekulära och outhärdligt politiskt korrekta samhället stärkts. Expressen 140709.
Marcus Birro lämnar Svenska kyrkan – blir katolik.
Han riktar samtidigt skarp kritik mot det samfund han lämnar och beskriver Katolska kyrkan och dess nye påve Franciskus som exempel på en blomstrande kristenhet. Marcus Birro riktar en hård känga mot Svenska kyrkan som han menar "snart är kliniskt befriad från allt kristet". Dessutom menar han att prästerna i kyrkan blivit livrädda för att yppa något som skulle kunna uppfattas som kontroversiellt och att det är tidsandan, och inte Guds ord, som där presenteras som "en evig och helig sanning". Nu ska jag träda ut ur Svenska kyrkan och sedan tas kontakt med katolsk präst som får undervisa mig i katekes och annat. Dagen 140709. Världen idag 140709. Kommentar: Om Marcus Birro kollar ordentligt finner han att katekesen inte heller stämmer med Guds ord.
Öppet brev till Marcus Birro från biskop Åke Bonnier.
Men denna konversionsresa som Du nu tänker påbörja ger Dig trots allt inte rätt att skriva generaliseringar och felaktigheter om det trossamfund Du hittills tillhört. Blogg Åke Bonnier 140711.

Krister Nordin: Varför göra religion av den evangeliska tron? Martin Lönnebos frälsarkrans, enligt honom själv vid introduktionen i Vadstena klosterkyrka ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tillhörighet, presenteras under rubriken ”Skapande frälsarkrans”. Pingstens budskap är ju att det är anden som stödjer oss i vår bön och den skapande kraft ordet känner till är samme ande. Frälsarkransen är en del av den Linköpingsbaserade religiositet som just nu sveper över Sverige med rökelse, ikoner, radband, meditationsformer och helgonintresse som exempel. Dagen 140710.
Gunnel Wadström: Utan Jesus ingen frälsning. Martin Lönnebos radband, den så kallade frälsarkransen, har på senare tid haft en enastående framgång, inte bara inom Svenska kyrkan, utan numera även inom bland annat pingströrelsen. Den naturliga frågan som man måste ställa sig är: Hur kan man ha en frälsarkrans utan en Frälsare? Det finns en Gudspärla, men ingen Jesuspärla i radbandet! Ingenstans i de 18 meditationer som åtföljer pärlorna nämns Jesus. Faktum är att Jesus inte nämns alls i den introduktionsbok som följer med frälsarkransen. Martin Lönnebo har, som han själv uttrycker det, skapat ”ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tillhörighet”. Ett radband som alltså inte talar om Jesus och därmed inte heller om den frälsning som Bibeln talar om. Jesus är verkligen en stötesten! Att han är det för andra religionsföreträdare är ju inte svårt att förstå men håller han på att bli det också för oss som kallar oss kristna? Dagen 140717.
Jonas Eek, utgivningschef Verbum: Frälsaren finns närvarande i kransens alla pärlor. Frälsarkransen är en gåva och representerar en pedagogik som förmår talar till människor om kristen tro i dag. Dagen 140724.

Sverige har snart hundra rättvisemärkta kyrkor. Vad innebär en diplomering? Eva-Maria Munck som jobbar med ”Kyrka för Fairtrade”, Sveriges kristna råds arbete med rättvis handel", säger: "Att församlingen jobbar med rättvis handel på olika sätt enligt de kriterier vi har, bland annat serverar de rättvisemärkt kaffe och te, samt engagera sig på olika sätt för att informera andra hur viktigt det här är. " "Som jag ser det så har vi ett uppdrag att vara en del av byggandet av Guds rike på jorden, och det här är en del av det." Kommentar: Fairtrade är bra, men det var nog inte det Jesus menade med att bygga Guds rike. Dagen 140709.

Almedalspris till ärkebiskopen kritiseras. PR-byrån Westander anklagas på sociala medier för jäv efter att ha delat ut sitt eget pris till en av sina kunder, nämligen Svenska kyrkan. Dagen 140714.
Ärkebiskopens pris blir fråga för Kyrkomötet. Ärkebiskopens utmärkelse "Hetast i Almedalen" blir nu en fråga för Kyrkomötet. Det är prästen Dag Sandahl som har skrivit motionen. Patrik Westander, vd på pr-byrån kommenterar: "Med tanke på Dag Sandahls syn på bland annat kvinnopräster och homosexualitet är motionen närmast att betrakta som en hedersutmärkelse. Jag har med stigande förvåning läst Dag Sandahls blogg och hade varit mer bekymrad om han höjt Westander till skyarna: Dagen 140715.

Historiskt ja till kvinnobiskopar i Storbritannien. Den första kvinnliga biskopen inom Anglikanska kyrkan i Storbritannien kan tillträda redan nästa år. Till stort jubel röstade kyrkomötet ja till att också låta kvinnor inneha ämbetet. År 2012, förra gången frågan gick till omröstning, blev det ett nej. SvD 140714.

Barbro Matzols: Kyrkan måste göra upp med judehatet. I en tid av ökande antisemitism behövs samtalsdokumentet Guds vägar. En motion till årets kyrkomöte lyfter frågan. Kyrkans Tidning 140717.

Wejryd har viktig roll vid klimatmötet i höst. Som europeisk president för Kyrkornas världsråd fortsätter förre ärkebiskopen, Anders Wejryd, att arbeta med klimatfrågan.I september kommer han tillsammans med andra religiösa ledare att sätta tryck på politikerna under FN:s klimatmöte i New York. Dagen 140724.

För sent med väckelse i Svenska kyrkan eller i Sverige? "Guds tid för väckelse är den allra mörkaste timmen, när allt verkar hopplöst. Det är alltid Herrens väg att gå till de allra värsta fallen för att manifestera Sin härlighet. " -Andrew GIH

Eli Göndör: Svenska kyrkansplats i politiken. Svenska kyrkans medlemmar och dess ledning ser kyrkans uppdrag på diametralt olika sätt. Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, påpekar i boken ”Tro – en politisk kraft” hur Svenska kyrkan inspirerades av 1960-talets studentuppror. Genom den processen har Svenska kyrkan enligt Weiderud ”snarare hamnat till vänster än höger i sina konkreta ställningstaganden”. Idéhistorikern och universitetslektorn från högskolan i Borås, Johan Sundeen, ser i ”Arvet efter 1968” hur influenserna går ”från socialismen till kristendomen, snarare än tvärt om. Bekännelseladdade begrepp som frälsning och synd tolkas sålunda i marxistiska termer.” För det andra har Jonas Bromander för Svenska kyrkans räkning, gjort en omfattande studie, Svenska kyrkans medlemmar som publicerades av Verbum 2011. Studien visar att under 10 procent av medlemmarna anser att Svenska kyrkan bör prioritera klimatfrågor och att delta i samhällsdebatten. Bromander tolkar det bland annat som att medlemmarna anser att kyrkan inte ska ägna sig åt partipolitik utan förväntas stå neutral i förhållande till politiken. Dagen 140729.

Kyrka utsatt för hatklotter. På fem väggar på Bollnäs kyrkas fasad upptäcktes på söndagen orden "Die Mosul" sprayat med svart färg. "Det här känns inte som ett vanligt klotter," säger Rolf Forslin, diakon i Bollnäs-Rengsjö församling till tidningen Ljusnan. Världen idag 140805.

Ulf Lindgren, komminister i Storkyrkan, Stockholm: "Att be för helande eller utöva exorcism kan jag inte göra. Det ingår inte i den lutherska traditionen. Att be Gud om en riktningsändring i livet eller ett ingripande är att göra honom till en jultomte som lyder våra önskningar. Men jag kan be om Guds närvaro och tröst i den svåra situation som personen hamnat i." Stör det dig som präst när någon tillber draken? "Nej, det kan jag inte säga. Om de kan få med sig något positivt av att göra det är de fria att göra det." Hit kommer 8 000 turister – varje dag. För att komma in i kyrkan betalar besökarna en entréavgift på 40 kronor, något som ofta skapar ilska vid ingången. Dagen 140807.

Närmare 900 personer deltog när Johan Tyrberg igår mottogs som biskop i Lunds domkyrka. SR 140831.

Efter KD-bojkott - Svenska kyrkan ställer in mångfaldsdagen. På lördag skulle Svenska kyrkan i Karlstad ha arrangerat en mångfaldsdag. Den ställs nu in efter att KD riktat hård kritik mot att bandet Kartellen bjudits in. Svenska Kyrkan tar på sig ett väldigt stort ansvar när man bjuder in en artist som Sebbe Staxx och hans Kartellen. Det handlar om människor som själva har dömts för olaga hot, som förespråkar politiskt våld och som stödjer grupper som Revolutionära Fronten. Om Svenska Kyrkan tror att Revolutionära Fronten är någon söndagsskoleklass så behöver de verkligen studera saken lite närmare, sa KD:s Charlie Weimers till Värmlands Folkblad. Världen idag 140902.

Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien. I jubileumsmässan vid påvestenen i Gamla Uppsala den 23 augusti sa ärkebiskop Antje Jackelén: ”För 850 år sedan vigdes munken Stefan till vår första ärkebiskop”. Frågan inställer sig oundvikligen: Vilka är dessa ”vi” som säger ”vår” om munken Stefan som vigdes till katolsk ärkebiskop 1164? Den lutherska folkkyrkans mono­poliserande tankereflexer avslöjas i Uppsala stifts firande. Det skriver elva katolska forskare. Dagen 140910.
Domkyrkokaplan Lars Åstrand: Vi gör inte monopolanspråk. Det är inte någon nationalkyrklighet som döljer sig under jubileumsfirandet. Dagen 140916.
Jan Eckerdal, Teol dr, Präst i Nyköpings församling och Strängnäs stift: Ser ni er egen arrogans, katoliker? Den kyrkosplittring som bland annat yttrar sig i att delar av er kyrka inte erkänner min kyrkas katolska kontinuitet råkar vara en stor sorg för mig. Därför skulle jag uppskatta om ni åtminstone en smula kunde tona ner den arrogans som sipprar igenom när ni klacksparkar bort frågan om katolicitet genom att med ett enkelt ju låtsas som att er hållning är självklar och enkel att inse. Dagen 140916.
Mikael Löwegren, Präst i Svenska kyrkan: Återta gemenskapen med påven. Vi lever i ekumenikens och religionsdialogens tid, som artikelförfattarna konstaterar. Välvilligt läst blir deras text en hälsosam påminnelse om att inte omedvetet leva kvar i fornstora dagar. Det budskapet kanske skulle tas emot lite mer beredvilligt om det fanns en mer klädsam ödmjukhet från skribenternas sida. De representerar trots allt en kyrka som utgår från att Kristi enda kyrka ”förverkligas i den Katolska kyrkan” (Lumen gentium 8). Här kan man tala om att monopolisera historien och osynliggöra andra kyrkor. Dagen 140918.
Gunnar Granberg, medansvarig för jubileet i Gamla Uppsala: Befängd kritik från katoliker. Svenska kyrkans jubileum var inget uttryck för ”nationalkyrkotänkande”. Innbjudan hade sänts ut mer än ett år i förväg till Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius som emellertid anmälde förhinder på grund av andra uppdrag just denna helg, vilket han beklagade. Injbudan hat också gått ut till nuntien i Sverige, ärkebiskopen Henryk Novacki. I sitt svar uttryckte han stor tacksamhet och ”I assure my presence in this historical ecclesial event”. En kort tid innan jubileet meddelade han dock att han inte kunde delta. Nu kom Katolska kyrkan ändå att vara representerad nämligen av två präster från domkyrkan i Sens i Frankrike, från den katedral där den förste ärkebiskopen Stefan vigdes år 1164. Efter inbjudan beslöt ärkebiskopen i Sens att sända två av sina närmaste medarbetare, domprosten och kontraktsprosten, till jubileet i Gamla Uppsala. Dagen 140924.
Slutreplik av pater Ulf Jonsson: Hemmablint av Svenska kyrkan. Det kristna trosarvet i Sverige tillhör inte exklusivt något enda samfund. Vår artikel handlade inte om festakten i Gamla Uppsala och vilka som var närvarande där. Den handlade istället om den enligt vår uppfattning problematiska syn på kyrkohistorien som jubileet gav uttryck åt, tydligast dokumenterat genom utställningen i domkyrkan. Vatikankonciliet talar om att den kristna trons fullhet finns i den kyrkogemenskap som leds av påven i Rom. Därefter tillfogar man att det även utanför den Katolska kyrkans synliga gränser finns många kristna som, i olika grader, delar aspekter av den katolska tron och nådens liv. Visst finns risken att en sådan självbeskrivning kan uppfattas som uttryck för översittarfasoner, även om det inte är menat så. Men detta är vår tro och, för att travestera ett ord av Martin Luther, här står vi och kan inte annat. Dagen 140925. Signum 140925.

Regnbågsmatta i domkyrka. Nyligen invigdes den 17 meter långa regnbågsmattan i Härnösands domkyrka och Mark Levengood var på besök i domkyrkan, . Det handlar enligt domprost Tor Frylmark om att markera för mångfald. Världen idag 140917.

Kyrkor rustas för 625 miljoner kronor. Så mycket pengar ska gå till vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen nästa år. Domkyrkorna är inte helt förvånande ofta de som slukar mest. Dagen 140918.

Eva Nordung Byström – så heter Härnösands stifts nya biskop. Hon vann andra valomgången med 200 röster mot Sven Hillerts 183. Dagen 140918.

Präst avkragas för predikan om prästvigda kvinnor. Komminister Olle Fogelqvist i Löftadalens pastorat, i Göteborgs stift, mister behörigheten att vara präst. Domkapitlet har funnit att en predikan han höll i augusti 2013 innebär att han brutit mot prästlöftena och att hans uttalande är grovt klandervärda. I predikan förklarade Fogelqvist enligt ett pressmeddelande från Göteborgs stift att de som säger ja till prästvigda kvinnor går miste om frälsningen. Både Fogelqvist och hans advokat säger att de kommer att överklaga beslutet till Överklagandenämnden. ”Det är inte vad som sägs i predikan utan en tolkning av denna, skriver prästen i ett svar till domkapitlet.” Men den tolkningen har domkapitlet uppenbarligen gjort. Kyrkans Tidning 140919.
Präst avkragad efter ”omdömeslös” predikan. En "omdömeslös" predikan blev nog för domkapitlet. Nu blir prästen av med sin behörighet. Det var i augusti 2013 som prästen, verksam i Halland, i en predikan hävdade att den som säger ja till prästvigda kvinnor går miste om frälsningen. Dagen 140919.
Fogelqvist får skriftlig erinran. Prästen Olle Fogelqvist avkragas inte utan får i stället en skriftlig erinran efter en predikan som berörde kvinnliga präster. Dagen 150213.

Siewert Öholm: Svenska kyrkan hetsar mot Israel. Den här veckan ska vi i Sverige, och i några andra länder där Kyrkornas världsråd är representerade, be för fred i Israel och Palestina. Svenska kyrkans bönevecka om fred vore hederlig, rätt och andlig om den ville bygga på sanning och kunskap. Nu är aktionen (i sanningens namn en del av Svenska kyrkan) bara ett uttryck för en fortsatt hets mot Israel. Inget av omvärldens brutala verklighet bland Israels grannar tycks ha nått fram till palestina­lobbyisterna i Kyrkans hus. I Irak och Kurdistan mördas hundratusentals kristna och otrogna muslimer av IS, den Islamska staten. I Syriens religionskrig står muslimer mot muslimer, minoriteter mot terrorister i IS. Vi ser en flykting­katastrof och en folkvandring som ingen i vår generation ens kunnat ana. Då ser Svenska kyrkan som i en liten, liten fönster­lös korridor bara Israel och Palestina. Världen idag 140924.

Telefonprästen frias helt av AD. Den sparkade kyrkoherden Joakim Selin i Veddige pastorat i Göteborgs stift frias helt av Arbetsdomstolen idag. Veddige-Kungsäters församling döms att betala sammanlagt 2,7 miljoner i skadestånd. utebliven lön och rättegångskostnader för Kyrkans Akademikerförbund.. Till det kommer sociala avgifter på både lön och skadestånd och församlingens egna advokatkostnader på nära 1,5 miljoner. Kyrkorådets vice ordförande Mats Johansson ser ingen plats för Joakim Selin i Veddige-Kungsäters församling. Mats Johansson är inne på att köpa ut Joakim Selin. Det kommer i så fall att kosta ytterligare flera miljoner för församlingen. Avskedandet väckte stor uppmärksamhet och stark kritik från församlingbor som startade en Facebookgrupp till stöd för Joakim Selin. Kyrkans Tidning 140924.

Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen: Utan omvändelse ingen tillväxt. Inom kristenheten väller det idag in ett perspektiv som säger att det är synd om människan och att det viktiga därför är att visa empati inför människan, på bekostnad av omvändelseperspektivet. Det är i kraft av att vara människa som man har del av Guds nåd och därför tillhör alla redan Gud, även om alla inte är medvetna om detta faktum. Guds nåd förläggs alltså till skapelsen. När Tomas Nygren, teolog och rektor vid Johannelunds teologiska högskola, i senaste numret av Kristet Perspektiv, analyserar 67 predikoutkast för kyrkoåret i den tongivande Svensk Kyrkotidning, publicerade mellan december 2008 och november 2009, framträder detta perspektiv tydligt. Både Gud och Jesus kännetecknas främst av kärlek och barmhärtighet, medan beskrivningar av Gud som domare och Jesus som försonare förekommer endast marginellt. Flertalet av predikoutkasten lutar, enligt Nygrens analys, åt att alla människor blir frälsta. Det är bara fyra av de 67 utkasten som skulle kunna användas vid inbjudan till frälsning. Detta står i kontrast till all väckelsekristen tradition. Anpassningen till den sekulära kulturen med en nedtoning av omvändelsebehovet ger inga växande och levande församlingar. Enligt officiell statistik på Svenska kyrkans hemsida har besöksstatistiken under en normal söndagsgudstjänst minskat från 9 miljoner 1990 till 4,3 miljoner 2013, vilket borde framkalla en större krismedvetenhet inom samfundet. Frågan är om Kyrkomötet, som återsamlas i november, prioriterar kärnbudskapet eller hellre diskuterar hur kulturarvet bör säkras och hur ungdomar lättare ska komma in på arbetsmarknaden. Hemmets Vän 141002.

I marginalen av Svenska kyrkan. Förändringens vindar sveper fram genom Svenska kyrkan men trots stora nyordningar förefaller protesterna kraftlösa och splittrade.Vad hände med de teologiskt konservativa grupperna i Svenska kyrkan? Är den kyrkliga oppositionen på väg ut i marginalen? Missionsprovinsen och teologiskt konservativa grypper har svårt att göra sig gällande. Det som finns av gemensam samling för oppositionen idag är främst nomineringsgruppen Frimodig kyrka, som fick 4,8 procent av rösterna i senaste kyrkovalet. I Frimodig kyrka samlas kristna från olika traditioner, men genomslaget i kyrkomötet är minimalt. Svenska kyrkan är på väg att uppfylla det mål som många kyrkopolitiker haft, nämligen att kvinnoprästmotståndare ska bort från kyrkan. Men även många andra engagerade kristna som står för en mer konservativ teologisk linje kan vara på väg ut i marginalen. Fakta om Missionsprovinsen: Bildades i september 2003. Leds sedan 2010 av missionsbiskop Roland Gustafsson, tidigare missionsdirektor i ELM-BV Elva koinonior (församlingar) i Göteborg (2), Karlstad, Kisa, Kristianstad, Lund, Stigen, Stockholm, Uddevalla, Umeå och Uppsala-Alsike samt trosgemenskapen S:t Sigfrid med medlemmar från hela landet. Dagen 141003.
Tin Mörk, samverkanssekreterare Svenska kyrkan-EFS: EFS inte i Svenska kyrkans marginal. EFS är sedan bildandet 1856 en inomkyrklig missionsrörelse och har sedan 1990 en överenskommelse med Svenska kyrkan på nationell nivå om samarbete, som förnyades 2009. Där bekräftar EFS sin samhörighet med Svenska kyrkan och Svenska kyrkan uttalar att man ser EFS arbete som en del av Svenska kyrkans. Dagen 141010.

Svenska kyrkan: Viktigt steg att erkänna Palestina. Stefan Löfvens regering har kritiserats efter beskedet i regeringsförklaringen att Sverige ska erkänna Palestina. Men Svenska kyrkan gör tummen upp och tror att det kan bidra till en hållbar tvåstatslösning på sikt. Från israeliskt håll har reaktionerna varit kraftfulla mot Sverige efter statsministerns uttalande om att Sverige ska erkänna en palestinsk stat. Den svenska ambassadören i Israel har kallats upp till Israels utrikesminister Lieberman, som ska protestera mot ett erkännande. Och på hemmaplan har många varit kritiska och argument om att det skulle strida mot folkrätten har framförts. Idag har ca 130 stater erkänt Palestina, varav några EU-länder. De EU-länder som erkänt Palestina gjorde det dock innan de ingick i unionen. Världen idag 141007.
Upprop mot Svenska kyrkans Palestinastöd. Svenska kyrkan centralt stöder regeringens beslut att erkänna Palestina. Men nu har ett protestupprop dragits igång på nätet. Hittills har drygt 200 personer skrivit under. "Vi är också medlemmar i Svenska kyrkan – vi är också Svenska Kyrkan – och vi vill inte ge vårt stöd till regeringens oseriösa, orättvisa och fullkomligt kontraproduktiva beslut." Så står det i beskrivningen till uppropet som Annette Westöö, partisekreterare för Kristna värdepartiet, har tagit initiativ till. Dagen 141011.

Biskop Eva Brunne skiljer sig från sin fru. Den öppet homosexuella biskopen Eva Brunne (S), 65, ska nu skilja sig från sin 15 år yngre hustru, meddelar Stockholms stift i ett pressmeddelande. De kommer att ha gemensam vårdnad om sitt barn. Eva Brunne valdes till biskop för Stockholms stift i maj 2009, vilket väckte viss uppmärksamhet på grund av att hon levde i "registrerat partnerskap" med den andra kvinnan, som är präst. Fria Tider 141016.
Vad för slags tro har Eva Brunne egentligen? På Stockholms stifts hemsida säger hon om himlen och meningen med livet följande: Allra kortaste svaret på vad meningen med livet är, är livet självt. Det finns för mig ingen mening i att det ska komma något bra sedan, utan meningen är här och nu. Att leva med människor. Ha det gott som jag har det, det har inte alla. Sedan kanske det finns en himmel som jag kommer till, men det vet jag ingenting om. Jag hoppas på det, men jag kan aldrig vara säker på det, varken för egen del eller för andras. Och det är inte det som motiverar min tro, utan det är spåren jag ser av Gud och den omsorg som Gud har om mig och om alla. Det är meningen med livet.

Tv-prästen lurade pensionärer. Den utpekade prästen har gjort sig så populär att han blir inringd till förrättningar över hela landet. Han har också medverkat i ett hyllat svenskt tv-program. Nu misstänks han ha lurat dryga 30 pensionärer på över 400 000 kronor – genom en påstådd bussresa till Nordkalotten. Enligt Kyrkans tidning har mannen 21 betalningsanmärkningar till ett belopp på över 75 000 kronor. Bland skulderna finns en större skatteskuld, obetald vägtrafikskatt och flera obetalda tv-avgifter. Aftonbladet 141017.

Stefan Swärd: Sverige har fått ett nytt åsiktsmonopol. En gång i tiden stod kyrkan mitt i byn. Hand i hand reglerade kyrka och stat moder Sveas befolkning och kyrkans uppdrag var att hålla ordning på folk. Har nya normgivningsmonopol tagit över det tomrum som kyrkan lämnat efter sig? En händelse senaste veckan har fått mig att reflektera över om den statliga moralvägvisaren har ersatts av RFSU och RFSL. De håller i moralens taktpinne och ve den som på något sätt inte går i takt, och det nya prästerskapet tar enkelt hjälp av kvällspressen och televisionen för att implementera likriktningen. När Svenska kyrkan för en tid sedan beslutade att låta RFSL hbtq-certifiera kyrkan, då tycktes det vara så att den gamla moralmyndigheten definitivt böjt sig för den nya moralmyndigheten. Juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers var medarrangörer till en konferens om trafficking på Uppsala Universitet för några veckor sedan och organisationen skulle dela ut ett pris till drottning Silvia. Drottning Silvia skulle få priset på grund av sina insatser mot trafficking. I fjol gick priset till "ängeln på Malmskillnadsgatan", Elise Lindqvist, och hon skulle ha föreläst och delat ut årets pris till drottningen. Men allt ställdes in med några dagars varsel och både Uppsala universitet och drottningen drog sig ur arrangemanget. Varför? Därför att Aftonbladet på ledarplats några dagar innan, kritiserade Ruth Nordström för att vara abortmotståndare. Och grunden för detta var research som gjorts av RFSU. Scandinavian Human Rights Lawyers arbetar utifrån en kristen värdegrund, enligt vilken man värnar om allt förtryckt och hotat mänskligt liv. Det kan handla om trafficking. Det kan handla om dödshjälp. Det kan handla om utsortering av handikappade. Men det kan också handla om utsortering av ofödda barn i kategorierna önskade eller oönskade. De oönskade hamnar i sjukhusets riskavfall. Står man för mänskliga rättigheter som räknar in även de ofödda, och som även värnar om mer traditionell familjebildning, då står man för ståndpunkter som tycks vara illegitima i det offentliga Sverige. Och då får man absolut inte dela ut ett pris till drottningen hos Uppsala universitet. Taket är lågt och åsiktsspannet är smalt och det är RFSL och RFSU som är den nya statskyrkan som ska bestämma vad man får tycka i dessa frågor. Prästerna har ersatts av RFSL- och RFSU-konsulenter. Och media sköter ivrigt att kommunicera påbuden från den nya överheten. Världen idag 141027.

Kritik mot medlemskap utan dop. I år är det 18 år sedan dopet blev medlemsgrundande i Svenska kyrkan. De lokala kyrkoherdarna har ansvaret att kontakta ännu inte döpta medlemmar innan de blir myndiga för att erbjuda dem dop. Prästen Dag Sandahl menar att det fungerar dåligt i praktiken, och han efterlyser ett åtgärdsprogram på central nivå. Världen idag 141028.

Präst häktad misstänkt för våldtäkt mot barn. En yngre präst häktades på torsdagseftermiddagen vid Uppsala tingsrätt, misstänkt för att våldtäkt mot barn. Han förnekar brottsrubriceringen, men erkänner utnyttjande av barn. Den häktade prästen är bosatt i Uppsala och har en tjänst i en församling i Uppsala län. Världen idag 141113.

Lina Sjöberg: Teolog med politiskt korrekta bibeltolkningar. Hon doktorerade på relationen mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och Bibelns berättelser. Redan i inledningen deklarerar författaren utan omsvep att hon började läsa teologi för att bli präst. ”Men ett år in i utbildningen skakades allt om av en resa till Indien, två dödsfall och två skilsmässor.” Två år senare kallar hon sig inte längre kristen. Dagen 141114.

”Mänskliga fri- och rättigheter måste försvaras”. På onsdagen avslutas 2014 års kyrkomöte med en mässa som leds av Skarabiskopen Åke Bonnier. Under veckan har de 251 ledamöterna debatterat och fattat beslut i allt från ekumenikfrågor och lönepolicy till Svenska kyrkans engagemang i den israelisk-palestinska konflikten. Världen idag 141119.

Kyrkpersonal köps ut för hundratals miljoner. Personal inom Svenska kyrkan har köpts ut för 115 miljoner kronor de senaste fem åren. Den lokala församlingens ansvar och åsiktskonflikter i ämbetsfrågan kan vara två anledningar. "Man undrar hur länge detta kan hålla på", frågar sig Mattias Fjellander, en av de som köpts ut. Att Svenska kyrkan årligen köper ut personal som man av olika anledningar vill göra sig av med är ingen nyhet i sig. Det har pågått allt sedan kyrkan skildes från staten vid millennieskiftet. Det lokala kyrkorådet fick då allt ansvar för anställningar och det är från församlingen pengarna tas. 115 miljoner kronor har använts för att köpa ut personal de senaste fem åren visar en undersökning som Dagens Nyheter gjort. Skälen varierar. En av prästerna som Dagen har varit i kontakt med blev utköpt för några år sedan och det är fortfarande smärtsamt att prata om. För hans del handlade det om att kyrkorådet inte delade hans åsikter. Dagen 141126.

Kilsbor lämnar kyrkan som hjälper tiggarna. Att Svenska kyrkan i Kil valt att hjälpa de rumänska tiggarna på orten med tak över huvudet har upprört några av församlingsmedlemmarna, en del så mycket att de nu överväger att lämna kyrkan. Prästen Olav Traulsen: "Det är ett sådant rykte som hörs på sociala medier och lite överallt och det finns inga bevis för det. Varken kyrkan eller polisen har hittat sådana tecken." SR 141124.

Risk för splittring av EFS över homofrågan. EFS missionsföreståndare Stefan Holmström vädjar till präster i EFS att avstå från att viga samkönade par. Det har fått styrelseledamoten Bengt Gustavsson att gå i taket. Han talar för de präster i EFS som är positiva till samkönade äktenskap och säger att det är hans plikt som styrelseledamot att stödja dem offentligt. Det håller inte ordförande Stefan Svensson med om. Han tycker att Gustavsson agerar fel genom att offentligt driva en kampanj mot missionsföreståndaren i medier, i stället för i styrelsen. Därför har han uppmanat Bengt Gustavsson att lämna sin plats i styrelsen. En arbetsgrupp tillsätts som ska utreda frågan. Dagen 141128.

Dokumentärfilm - Spionen som hamnade i kylan (58 min). Berättelsen om Stasispionen Aleksander Radler som slutade sin karriär som kyrkoherde i Svenska kyrkan. SvT Play. Tillgänglig till 4 mars 2015.

TV4 sponsrar ockult healing - men granskar kristen förbön. TV4-gruppens egen programledare Caroline Giertz tror inte att Alvedon och röntgen kan bota hennes migrän. Istället söker hon sig till ockult healing via inkaindianer från Peru i ett av sina program i serien ”Det okända”. I veckan ägnade TV4-gruppens nyhetssändningar och granskande program ”Kalla fakta” stor uppmärksamhet åt att ifrågasätta kristen förbön för sjuka. Via program som ”Det okända”, ”Hemsökta hus”, ”Andar, finns dom?” och ”Livet på andra sidan” lanserar TV4:s kanal Sjuan öppet tron på ockultism, spiritism och healing. De ockulta medier som medverkar i programmet kan genom den kraftfulla marknadsföring de får via TV4 ta ut skyhöga priser av de privatpersoner som anlitar deras tjänster. Mediumguiden, en samlingsplats på nätet för dem som praktiserar ockultism och spiritism, gör reklam för tv-programmet ”Det okända” och beskriver bland annat Birkan Tore som ”ett av seriens nyaste medium”. TV4-gruppens medium Birkan Tore beskrivs på Mediumguiden som expert inom spiritism och healing och som upphovsmannen bakom det som kallas atlantean healing, som handlar om att ”stärka oss och bidra till en bättre värld”. På sin egen hemsida erbjuder Birkan Tore halvtimmes konsultationer för 1 450 kronor som kan betalas via en pay pal-funktion. Inblick 141128.

Präst åtalas för sexbrott mot barn. Ingen i församlingen anade oråd. Prästen var ung, omtyckt och tidigare ostraffad. Men nu misstänks han för att under flera månader ha våldtagit en av sina konfirmander. Prästen åtalades på onsdagen vid Uppsala tingsrätt för våldtäkt mot barn vid tio tillfällen i våras. Övergreppen ska ha skett i Uppsala och på en mindre uppländsk ort, och enligt åklagaren har prästen utnyttjat såväl sin egen position som den 14-årige konfirmandens skyddslösa ställning. Prästen hade varit anställd i församlingen i ett och ett halvt år och har beskrivits som väldigt omtyckt. I Uppsala stift är man bestört över det inträffade. DN 141203. Världen idag 141203.
Präst döms för våldtäkt mot barn. Idag kom domen mot den präst i Uppsala stift som åtalas för våldtäkt mot barn. Han fälls av Uppsala tingsrätt för brottet och döms till fängelse i 2 år och 6 månader. SR 141230.
Efter våldtäktsdomen: Kyrkan ser över rutinerna. I dag kom domen mot den präst som våldtagit en konfirmand. Uppsala stifts biskop Ragnar Persenius ser mycket allvarligt på händelsen och kyrkan kommer nu att se över sina rutiner för när de anställer nya präster. SVT Uppland 141230.
Våldtäktsdömd präst har överklagat. Dömdes för sexuella övergrepp mot konfirmand - nu överklagar prästen till hovrätten. Dagen 150121.
Sexdömd präst "avkragad". Domkapitlet i Uppsala stift har beslutat att den präst som dömts till fängelse för våldtäkt av barn inte längre får vara präst. Dessförinnan hade dock prästen frivilligt avsagt sig vigningstjänsten som präst. "Det hela är tragiskt från början till slut", säger biskop Ragnar Persenius i ett pressmeddelande. Dagen 150122. Världen idag 150122.
Dömd präst vill få mildrat straff. Den präst i Uppsala stift som dömts till två och ett halvt års fängelse vill få brottsrubriceringen ändrad och straffet mildrat. Rättegången i Svea hovrätt började i dag. Strax före nyår dömde Uppsala tingsrätt mannen till två och ett halvt års fängelse och skadestånd för sexuella övergrepp mot en konfirmand. Strax därefter överklagade han domen till hovrätten. Världen idag 150224.

Fredrik Modéus vald till ny biskop i Växjö stift. Fredrik Modéus, i dag församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling och doktorand i systematisk teologi, är Växjö stifts nästa biskop. Det står klart efter dagens avgörande biskopsval, där Fredrik Modéus fick 58 procent av rösterna. Svenska kyrkan 141203.

Lukas Berggren: Förlåta eller certifiera synd? Vid förra årets kyrkomöte i Svenska kyrkan beslutades att ”kyrko­styrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra hbt-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser”. Detta efter en motion från Irene Gustafsson (Socialdemokraterna i Svenska kyrkan). I förra veckan offentliggjordes förstudien och där framkommer att certifieringen inte kommer kunna ske i samarbete med RFSL. Det är tragiskt att RFSL ska behöva avvisa Svenska kyrkans invit. Faktum är att Svenska kyrkans egen ledning borde inse det orimliga i att en organisation som RFSL – med en syn på sexualitet som står i bjärt kontrast mot Bibelns syn – ska överpröva kyrkans bekännelse och lära. Det är ytterligare ett tecken på den djupa identitetskrisen inom Svenska kyrkan. Man slipar varje tänkbar tröskel för att vinna den omgivande kulturens bifall. Allt och alla får plats, utom möjligen de bibeltroende. För samtidigt som trösklarna slipas för somliga, är det inte särskilt högt i tak för andra grupper inom samma kyrka. Så sent som i våras hängdes präster med en mer konservativ bibelsyn ut i Uppdrag granskning. Då var de ledande företrädarna inte beredda att slipa en enda tröskel. I stället sänktes taket. Prästerna hängdes ut med kyrkoledningens goda minne. Nu ska hbt-certifieringen ske med egna krafter, möjligen med lite konsulthjälp från RFSL. Problemet kvarstår därför. Att kyrkan ska vara en öppen plats för varje längtande människa är angeläget. Men i mötet med längtande människor behöver också den kristna tron vara tydlig. Det är svårt att tro att det är öppenheten för homo-, bi- och transsexuella människor som är orsaken till certifieringen. Det är nog snarare den utlevda sexualiteten som man vill ge sitt erkännande. När kyrkan ser som sin uppgift att certifiera synd, i stället för att predika förlåtelse från synd, så har hon gått snett. Världen idag 141215.

"Jungfrufödelsen är den enda begripliga förklaringen av inkarnationen som någonsin har erbjudits." (A. T. Robertson).

Biörn Fjärstedt, biskop emeritus Visby stift: Den sekulariserade och tidsanpassade kyrkan har haft greppet om Sverige. Sakta men envetet främjas en sekulariserad religion inom ramen för svensk kristenhet. Främst är det inom Svenska kyrkan som en nyetablerad trostradition tar form men även i delar av den gamla frikyrkligheten. Den utmärks av tanken att skapelsen är god, vilket förstås är sant, men föreställningen att den ändå är fallen saknas. Gud är kärlek, vilket förstås också är sant, men det finns inget krav på människan. Dagen 150102.

Polisen efterlyser bedrägerimisstänkt präst. Prästen skulle ordna pensionärsresa till Norge - i stället försvann han med resenärernas pengar. Nu har polisen utfärdat en efterlysning. Prästen är misstänkt för att ha lurat ett 30-tal pensionärer på en semesterresa till Nordkap i Norge som skulle ha inletts på midsommardagen 2014. I stället försvann han med 382 000 kronor. Nyligen avkragades prästen av domkapitlet i Luleå stift vilket betyder att han inte längre har rätt att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Dagen 150113.
Präst åtalas efter inställd bussresa. Misstänks för grov förskingring efter att ett 20-tal resenärer blivit av med 382 000 kronor. "Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett ett betydande värde". Dagen 150311.
Avkragad präst häktad i sin frånvaro. Efter att, för andra gången, ha uteblivit från en förhandling i Norrköpings tingsrätt häktades en avkragad präst i sin frånvaro. Enligt de ursprungliga planerna skulle rättegången ha inletts den 28 maj i år. Men den åtalade mannen dök inte upp då och ett nytt försök gjorde därför i går. När den avkragade prästen, för andra gången, valde att utebli beslutade tingsrätten att häkta honom i hans frånvaro. Vimmerby tidning uppger att prästen, som sedermera avkragades, åkte på solsemester till Grekland och köpte två bilar som han gav bort. Dagen 151222.
Avkragad präst uteblev igen. En före detta präst som är misstänkt för grov förskingring har uteblivit från tingsrätten igen. Mannen, som tidigare var präst, är anklagad för att inte ha betalat tillbaka 382 000 kronor till ett 30-tal resenärer för en semesterresa som ställdes in med kort varsel 2014. "Min inställning är att prästen inte vill bli häktad," säger advokaten Thomas Bodström som företräder den åtalade mannen. Dagen 160202.
Avkragad präst gripen. Tingsrätten har tröttnat på den förskingringsmisstänkte före detta prästens sjukfrånvaro. Han ska därför hållas häktad i väntan på rättegång – så att förhandlingen äntligen ska kunna bli av. NT 160202.
Förskingrande präst fälld i tingsrätten. Norrköpings tingsrätt dömer en numera avkragad präst till villkorlig dom, dagsböter och skadestånd för förskingring. Bötesbeloppet sattes till 7 200 kronor. Mannen ska dessutom betala ett skadestånd på drygt 382 000 kronor plus ränta.

Sverige är näst mest sekulariserat i världen. Bara Japan hamnar högre upp på den skalan. Det visar en ny stor studie av värderingar och livsåskådningar. Bi Puranen är generalsekreterare för den världsomspännande organisationen WVS och hon säger till Dagens Nyheter att Sverige – där vi gärna betraktar oss som ”landet lagom” – i själva verket har extrema värderingar om man jämför med andra delar av världen. WVS har ritat upp den här kartan sedan 1980-talet och Sverige har hela tiden funnits i det övre högra hörnet. Förra mätningen, 2008, fanns Sverige i ensamt majestät i detta hörn, men på 2015 års upplaga har grannländerna Norge och Danmark flyttat sig något närmare oss. Dagen 150122.

Carl-Henric Jaktlund: Möjligheternas och utmaningarnas tid. Det är alldeles uppenbart att Sverige inte upplever en andlig storhetstid. 56,8 procent av de tillfrågade uppger exempelvis att de aldrig ber och enbart 7,9 procent svarar att de ser religion som något viktigt i deras liv. Sverige utmärker sig, som vanligt i undersökningar av detta slag, som det mest individualistiska och sekulära landet i världen. Dagen 150122.

Första kvinnliga biskopen vigdes i England. Den anglikanska kyrkan har fått sin första kvinnliga biskop. Den historiska biskopsvigningen skedde under måndagen. Biskopsvigningen skedde vid en ceremoni York och Libby Lane blev därmed den första kvinnan som innehar biskopstitel i den anglikanska kyrkan. Dagen 150127.

Joel Halldorf: Biskopslöner ger kyrkan problem. ”Bra ledare tänker inte i första hand på hur mycket de tjänar utan hur de kan tjäna.” Så sa ärkebiskop Jackelén när hon delade ut priset till Årets ledare på Idrottsgalan förra veckan. Samma vecka fick hon en lönehöjning på 7 000 kronor och tjänar nu 85 000 i månaden. Övriga biskopslöner höjdes till 75 000 kronor. Det skorrar – vilket är ett bekymmer. För det innebär att Svenska kyrkan har svårt att tala med trovärdighet om några av vår tids stora problem: girighet, konsumism, rättvisa och klimathot. När biskoparnas lönedelegation redogör för hur man resonerat meddelas att de jämfört biskoparnas löner med generaldirektörers och landshövdingars. Hur har det kunnat bli så här? Biskoparnas löner är inte bara ett problem för kyrkans trovärdighet utåt, utan även symptom på inre brister. En kyrka som sätter löner utifrån samhällets topposter behöver jobba med integriteten. Att ökat andligt ansvar betyder mer pengar, är en svenskkyrklig framgångsteologi som bör ifrågasättas. Dagen 150127.

Ännu fler begravs borgerligt. De borgerliga begravningarna fortsätter att öka. "Många har fler personliga önskemål kring ceremonin," säger Peter Göransson på Fonus. Förra året var 13 procent, omkring 2 900, av begravningarna i Fonus regi borgerliga. För 15 år sedan var andelen bara fyra procent. Dagen 150130.

Samisk ungdom bryter samarbetet med Svenska kyrkan. Stick i stäv med Svenska kyrkans strävan att försonas med det samiska folket så bryts nu ett samarbete dem emellan. Ända sedan 1985 har den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra arrangerat konfirmationsläger tillsammans med Luleås och Härnösands stift. Men nu är det slut på samarbetet. Anledningen är att förkunskapen om samisk kultur och historia inte varit tillräcklig hos de huvudansvariga för lägret. Dagen 150205.

Annika Borg och Johanna Andersson: ”Svenska kyrkan talar med kluven tunga om judar.” Denna helg går Svenska kyrkans ambitiösa konferens Teologifestivalen av stapeln i Uppsala. På söndag predikar Mitri Raheb i Uppsala domkyrka. Han missionerar för att judendomen inte längre har ett existensberättigande. Svenska kyrkans ledning fortsätter att prångla ut hans hatpropaganda, trots att man säger sig ha gjort upp med de idéer han har. Mitri Raheb driver i sin bok tesen att Israel, ”imperiet”, är en rasistisk apartheid- och terrorstat, arvtagare till såväl den romerska ockupationen av området som korsfararna. Med samma metoder och motiv som dessa imperier terroriserar israelerna den palestinska befolkningen. Det är Israel som skapar palestinsk terrorism, eller ”frihetskämpar”, som Raheb kallar det. Han drar därifrån paralleller till Jesus, som han menar var en palestinsk jude och frihetskämpe mot imperiet. Raheb skriver att ”dagens Israel kan ses som det sista kapitlet av den västerländska kolonisationen” och han ifrågasätter starkt den judiska kopplingen till landet och för fram tankar om att föreställningen om en judisk-kristen tradition egentligen är en uppfinning av kolonisatörerna. ”Israel” har inga historiska eller teologiska rötter utan planterades i regionen av det brittiska imperiet. Detta är en grov teologisk/politisk variant av den ersättningsteologi. DN150207.
Präster: ”Svenska kyrkan bjuder in hatpredikant”. Prästerna Annika Borg och Johanna Andersson riktar i en artikel på DN Debatt hård kritik mot att Svenska kyrkans ledning bjudit in den skarpt Israelkritiske prästen Mitri Raheb till Uppsala. Raheb ägnar sig åt hatpropaganda mot judar, menar artikelförfattarna. DN 150207.
Präster kritiserar palestinsk präst på besök. Prästerna Annika Borg och Johanna Andersson riktar i en debattartikel i Dagens Nyheter mycket hård kritik mot ledningen i Svenska kyrkan eftersom de i dag låter prästen Mitri Raheb från Betlehem predika i Uppsala domkyrka. Enligt artikelförfattarna ägnar sig Mitri Raheb åt hatpropaganda mot judendomen. Dagen 150207.
Biskop försvarar utpekad palestinsk pastor. Svenska kyrkan försvarar nu beslutet att bjuda in den palestinske pastorn Mitri Raheb och låta honom predika i Uppsala domkyrka. ”Att beskriva honom som någon som sprider hatpropaganda är helt fel”, säger Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift. "Att han skulle ha varit en megafon för hatpropaganda är för mig alldeles främmande."Om det visar sig stämma, skulle det påverka ert samarbete med honom? "Nej, då skulle jag bara göra klart att på den punkten håller jag inte med honom. Det går inte att underkänna allt annat han har skrivit och sagt bara för det." DN 150207.
Biskop svarar - och Filadelfia ställer in: I svallvågorna av debatten ställer Filadelfia Stockholm in det besök som var planerat till söndagskvällen. Filadelfiakyrkan i Stockholm hade bjudit in Mitri Raheb att predika på kvällsgudstjänsten under söndagen. Men nu är det inställt. "Vi inser att vår intention att visa vår samhörighet och solidaritet med kristna syskon i en utsatt situation istället riskerar att handla om Filadelfias ställningstagande i Israel/Palestina-konflikten och det är inte vår önskan. Därför har vi efter noga övervägande valt att ställa in Mitri Rahebs besök hos oss", skriver församlingens pastor Erik Andersson i ett klargörande. Dagen 150207.
Palestinsk präst fick inte tala i Filadelfia. Just nu är det många som har åsikter om den palestinske prästen Mitri Raheb. Efter en debattartikel valde Filadelfiakyrkan i Stockholm att med kort varsel ställa in besöket, medan Teologifestivalen lät honom predika i söndagens gudstjänst. Dagen 150210.
Varför skjuta budbäraren? Det var fel av Filadelfiakyrkan att inte låta Mitri Raheb predika. Bara den ockuperande makten Israel tjänar på att hans röst tystas, skriver Göran Rask och Kjell Jonasson, Svenska kyrkan, som var värdar vid Rahebs Sverigebesök. Dagen 150213.
Anders E Lägersten: Okunnigt om Israel av Svenska kyrkan. Israel är den enda demokratin i Mellanöstern. Man har fått utstå ideliga angrepp från sina arabiska grannar och palestinska terrororganisationer. Att man i dessa lägen förbehåller sig rätten att försvara sin befolkning och sitt land mot dessa aggressionshandlingar med nödvändiga medel är inte bara en självklar rätt utan också en skyldighet. Detta borde även Kjell Johansson och Göran Rask hålla med om. I stället tar man parti för den sida som initierar våldshandlingarna och stämmer in kören av Israel-demonisering. Och vad ännu värre är, anklagar andra för att inte göra detsamma. Dagen 150225.
Annika Borg: Adjö, herr Raheb. Det är inte ofta jag avbrutit ett samtal genom att resa mig upp och hastigt gå därifrån. Men det hände en söndagseftermiddag i februari i en hotellobby i Uppsala. Den jag talade med var den palestinske prästen Mitri Raheb, som bjudits in för att vara hedersgäst vid Svenska kyrkans Teologifestival. Vi satt i lobbyns röda skinnmöbler och bara några minuter in i samtalet sa Mitri Raheb att jag var "imperiets", alltså Israels, kollaboratör och gick dess ärenden. Hade jag levt under trettiotalet hade jag varit det imperiets, nazisternas, kollaboratör och gjort mot judarna det Israel gör mot palestinierna, sa han. Då reste jag mig upp för första gången och sa att jag inte accepterade sådana hemska anklagelser och om han skulle fortsätta med dem kunde vi lika gärna avsluta mötet omedelbart. Menorah 1-2015.

Sexdömd får praktisera som präst. För fyra år sedan dömdes en man som varit ungdomsledare i en Gävleförsamling för sexuellt ofredande mot konfirmander. Han fick fortsätta sin utbildning till präst och har nyligen även varit ute och praktiserat. "Min erfarenhet är att unga människor mognar och utvecklas," säger biskopen Ragnar Persenius som inte vill kommentera det enskilda fallet. Arbetarbladet 150209.
Psykolog om sexdömde prästpraktikanten. På måndagen kunde Arbetarbladet avslöja att en sexdömd man fått fortsätta sin prästutbildning och nyligen praktiserat. Johan Waara är psykolog vid Uppsala universitet. "Det finns studier som pekar på att sexualförbrytare kan få återfall, men gruppen har en stor spridning." Arbetarbladet 150210.

Ärkebiskopen mötte Palestinas president. Den framväxande antisemitismen och islamofobin i Sverige och Europa var en av punkterna på dagordningen när ärkebiskop Antje Jackelén träffade Palestinas president Mahmoud Abbas i Stockholm. Dagen 150210.

Jonas Gardell fick Silverkeruben. Under Teologifestivalen i Uppsala fick Jonas Gardell festivalens pris Silverkeruben. K G Hammar, Ylva Eggehorn och Martin Lönnebo hör till dem som tidigare fått priset. Dagen 150210.

Svenska kyrkan i minoritet om tio år. År 2026 är Svenska kyrkan en minoritetskyrka, då är färre än hälften av svenskarna medlemmar. I dag är omkring 66 procent av svenskarna medlemmar. Men om utvecklingen fortsätter som de senaste åren kommer siffran att vara under 50 procent någon gång kring 2026. Men ärkebiskop Antje Jackelén varnar för att se prognoserna som självuppfyllande profetior. Konfirmation och dop hänger samman. Nu är snittet i riket att cirka 30 procent av 15-åringar konfirmeras, på vissa håll så lågt som under 20 procent. Då står man långt ifrån kyrkan när det, 10-15 år senare, blir aktuellt att döpa sitt barn. Dagen 150212.

Ärkebiskopen skickar brev till drabbade kopter. Sedan en video där 21 kopter mördas har spritts över världen skickar nu Svenska kyrkan kondoleanser till sina egyptiska partners. Läs brevet här. Dagen 150220.

Stiften vill ge hjälp till asylsökande. Trycket på församlingarna ökar när allt fler flyktingar söker skydd i Sverige. Nu väljer flera stift inom Svenska kyrkan att satsa mer resurser på att hjälpa dem. Dagen 150220.

Tord Nordblom, präst: Fobistämplarna är problematiska. Orden islamofobi och homofobi används för att stigmatisera dem som tycker annorlunda. Unga präster undrar i dag om det finns någon framtid för dem i Svenska kyrkan, samtidigt som en växande grupp kyrkoarbetare ser sig om efter alternativa försörjningar. En på bibelordet grundad uppfattning, den övertygelse om äktenskapet som varit och ännu är de stora kyrkornas, bemöts som ”en stark upplevelse av rädsla, oftast utan saklig grund” (definition av fobi). På så sätt stigmatiseras den som har modet att hålla fast vid en biblisk syn på äktenskap och sexualitet. Lika angeläget som det är skilja rädsla för muslimer från en berättigad oro för islamismens uttryck, lika angeläget är det att inte förminska en välgrundad äktenskapssyn till en allmän rädsla för det okända. Nu kan vi ana att det inte är långt kvar, innan fasthållandet vid den gamla äktenskapssynen blir skäl nog att neka prästvigning och anställning (i vissa stift och i många pastorat är vi redan där, trots att både kyrkomöte och kyrkostyrelse uttryckligen sagt motsatsen). Dagen 150225.
Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift och Per Starke, ansvarig utgivare för Korsväg: Olika äktenskapssyner ryms i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans biskopsmöte, kyrkomöte och kyrkostyrelse har slagit fast att Svenska kyrkan har en äktenskapssyn som inkluderar samkönade par och att det samtidigt finns utrymme för den enskilda prästen att hålla fast vid den tidigare definitionen av äktenskapet. Biskopsmötet har så sent som förra året bekräftat detta, och som biskop i Göteborg har jag varit lika tydlig i detta ställningstagande som i övriga frågor när det gäller sexualitet, äktenskap och inkluderande. Dagen 150304.
Tord Nordblom: Svenska kyrkan förlorar kompetens. Jag har inte påstått att prästvigning nekas i vårt stift på grund av äktenskapssyn. Det är en övertolkning. Men både ni och jag vet att det sker på annat håll. Biskopsmöte, kyrkomöte och kyrkostyrelse har sagt att Svenska kyrkan rymmer båda synsätten och Per Eckerdal har påmint om det i stiftet. Men problemet är att politiserade kyrkoråd inte bryr sig. I intervju­rummen ställs frågorna och vid sammanträdes­borden sållas sökande bort, och det sker inte bara undantagsvis. Detta är ni pinsamt medvetna om. Genom lokal­anställningarna gör kyrkoråden precis som de vill, och tillsynsmyndighetens ord uppfattas enbart som en rekommendation. Ändå uttalar ni er som om allt stod väl till. Dagen 150312.

Präst hade relation - sparkas. En präst i Växjö stift får inte längre arbeta i sitt yrke sedan han inlett en relation med en yngre kvinna som han i höstas hade själavårdande samtal med. Prästen har nyligen avtjänat en treårig prövotid efter tidigare allvarliga brister i tjänsteutövningen, vilket vägdes in i beslutet. Han har för närvarande ingen tjänst i Svenska kyrkan. Dagen 150226.

Antje Jackelén: Ta öppen debatt om vapenexporten. Diskussionen om vilka värderingar som ska styra Sveriges vägval i frågan om svensk export av krigsmateriel bör föras öppet och hon konstaterar att det finns ett stort folkligt stöd i Sverige för att stoppa krigsmaterielexport till länder som kränker mänskliga rättigheter. SvD 150226.

Sexdömd präst på fri fot. En ungdomspräst i Uppsala som dömts till fängelse för barnvåldtäkt har försatts på fri fot av Svea hovrätt, rapporterar lokala medier. Prästen dömdes i december till två och ett halvt års fängelse för våldtäkt på en 14-årig konfirmand. Han erkände sexuellt utnyttjande av barn, men nekade till våldtäkt. SvD 150227.
Sänkt straff för sexdömd präst. Hovrätten anser att brottet ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn och sänker straffet till ett års fängelse. Skadeståndet till konfirmanden sänks från 110 000 till 60 000 kronor. Dagen 150305.

Johan Dalman ny biskop i Strängnäs. Det behövdes bara en valomgång. Dagen 150304. Världen idag 150304.

Svenska kyrkan satsar sammanlagt 30 miljoner under de närmaste åren på humanitära insatser i Mellanöstern. Dagen 150304.

Mycket höga löner för toppskiktet i Svenska kyrkan. En nykomling på topplistan är Carl Cederberg, Vd för Svenska kyrkans pensionskassa sedan i somras. Han har en lön på 100 000 kronor jämt och extra pensionsförmåner värda 30 000 kronor per månad. Ärkebiskop Antje Jackelén lön har höjts det senaste året i två steg från 73 500 till 85 000 kronor. Den lönedelegation som numera sätter biskoparnas löner har medvetet ökat skillnaden mellan ärkebiskopen och övriga biskopar från 7 500 kronor till 10 000 kronor. Kyrkans Tidning 150305.

Israel-ambassadören Isaac Bachman starkt kritisk mot ärkebiskop Antje Jackelén och Svenska kyrkan. Till den teologifestival som ägde rum i Uppsala den 6-8 februari hade Svenska kyrkan bjudit in den palestinske pastorn Mitri Raheb som hedersgäst, en teolog som är välkänd och kritiserad för sina utfall mot Israel och för en teologi som förfäktar att löftena till det judiska folket inte är giltiga längre, utan att det är palestinierna som är landets och löftenas arvtagare och därmed Guds utvalda folk. Ärkebiskop Antje Jackelén ledde själv den högmässa som var festivalens avslutning och höjdpunkt och Mitri Raheb, som hedersgäst, var inbjuden att predika. Som framkommit i media kom det tidigare seminariet under lördagen att enbart handla om Israel som världens mest illasinnade ockupationsmakt och om att undergräva det judiska folkets legitimitet. Att ärkebiskop Antje Jackelén firar gudstjänst med en känd propagandist mot Israel och ersättningsteolog måste tyvärr uppfattas som att hon fullföljer sina företrädares agerande och handlar i samma politiska anda som de. Sydsvenska 150305.
Antje Jackelén: "Samtal försvåras när sanning förvrängs och svar som getts tidigare ignoreras." Vi har aldrig förespråkat någon bojkott av Israel eller israeliska varor, men däremot en ursprungsmärkning av varor från ockuperade områden. En sådan skulle möjliggöra för konsumenter som gärna stöder staten Israel, men som inte accepterar ockupationen, att fortsätta köpa varor från Israel. Sydsvenskan 150309.
Israels ambassadör: Inget hopp att Svenska kyrkan ska ändra uppfattning. Ärkebiskop Antje Jackelén och Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman träffades på måndagseftermiddagen för att diskutera Svenska kyrkans syn på Israel och Mellanöstern. Men mötet löste inte åsiktsskillnaderna. Under det 1,5 timme långa mötet hann de bland annat diskutera Kairosdokumentet och ett annat dokument, Guds vägar, samt Svenska kyrkans satsning på utsatta i Mellanöstern och kyrkans stöd för en tvåstatslösning. Dagen 150311.
Hård israelisk kritik mot Svenska kyrkan: "Total ensidighet". Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman är mycket kritisk mot Svenska kyrkans förhållningssätt till Israel. Ett möte med ärkebiskop Antje Jackelén på måndagen ledde inte till någon försoning. Världen idag 150312.

Tjuven blev inlåst i sakristian.Mats Hollstrand är kyrkovaktmästare i Maria Magdalena kyrka på söder i Stockholm, som vid upprepade gånger utsatts för stöld. När Mats i lördags hörde misstänkta ljud från sakristian, gällde det därför att tänka snabbt. Dagen 150315.

Allt färre lämnar Svenska kyrkan. Under 2014 valde betydligt färre att gå ur Svenska kyrkan än året innan. "I dag är det framförallt personer mellan 20–45 år som går ur kyrkan", säger Jonas Bromander, chef för Svenska kyrkans analysenhet. Anledningen till varför färre i dag väljer att gå ur Svenska kyrkan har därför en logisk förklaring. De människor som har velat lämna kyrkan redan har gjort det. År 2014 lämnade totalt 0,76 procent av medlemmarna, cirka 48 000 personer, medan hela 0,86 procent lämnade år 2010. Svenska kyrkan har i dag totalt 6,5 miljoner medlemmar. Dagen 150316.

Ärkebiskopen skriver brev till Pakistan. Efter helgens blodiga attacker mot två kyrkor i Pakistan har den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén skickat ett kondoleansbrev till den pakistanske biskopen Samuel Azariah. Dagen 150317.

Rekordstora tillgångar för kyrkan. Samtidigt som Svenska kyrkan försöker dra ner på kostnaderna när medlemsantalet minskar, ökar dess finansiella tillgångar och är nu närmare sju miljarder, vilket är en ny rekordnivå. Medan klockan klämtar ödesmättat för antalet kyrkobesökare är det finansiella resultatet desto ljuvare musik. Svenska kyrkans medlemmar har blivit drygt en miljon färre under 2000-talet, vilket ger lägre intäkter. Det gör kyrkans placeringar i värdepapper än viktigare för ekonomin. Och de går bra. Sedan tio år har pengarna i olika fonder fördubblats till nya rekordnivån 6,8 miljarder kronor. Avkastningen har därmed också blivit dubbelt så hög som det uppsatta målet. SR 150321.
Sju miljarder i Svenska kyrkans värdepapper. Rikare än förväntat. Ändå behöver kyrkan spara, och göra sig av med personal. Dagen 150321.

Domkyrkan i Linköping får egen Frälsarkrans. I år är det 20 år sedan biskop emeritus Martin Lönnebo skapade Frälsarkransen. På lördag får domkyrkan i Linköping en egen Frälsarkrans som blir en pilgrimsvandring i kyrkorummet. Dagen 150323.

Prästen Annika Borg är både debattör och medlare. Hon är känd som frispråkig debattör som gärna kritiserar Svenska kyrkan när hon tycker att den blir för ensidig. Färre känner prästen Annika Borg som medlare i personalkonflikter. "Jag tycker att Svenska kyrkan är luddig och skulle behöva komma tillbaka till sig själv. Man har ju redskapen; Bibeln, bekännelsen och teologiska utbildningen. Man behöver inte vara rädd för att skapa motsättningar med andra religioner för att man odlar sin kristna identitet." Vad ska kyrkan ägna sig åt då? "Att tala om försoning, förlåtelse och nåd. När man tar upp de klassiskt kristna föreställningarna kommer kyrkan att överleva. Det handlar om människor som tror på Jesus Kristus som frälsare; att han är vägen, sanningen och livet." Dagen 150324.

Avkragad präst får tjänsten åter. En präst som avkragades efter att ha haft sexuella relationer med flera unga tjejer får nu tillbaka rätten att utöva prästämbetet. Det har domkapitlet i Visby stift bestämt. Men beslutet väcker nu protester, enligt Gotlands Allehanda. Det är fullkomligt bisarrt. Förskräckligt. Jag förstår inte att det är möjligt att återge honom prästämbetet, säger Lennart Koskinen, som var biskop när mannen avkragades år 2008. Dagen 150217. Kommentar: Beslutet säger väl något om den sexliberalism och liberalteologi som råder inom domkapitlet i Visby.
Biskopen i Visby kan anmälas till ansvarsnämnd. Beslutet att låta en präst som själv erkänt sexuella förbindelser med unga tjejer i församlingen få tillbaka sin vigningstjänst upprör. Nu ska biskopen i Visby anmälas. Nu rasar församlingspedagog Pia Toftenius över beslutet och säger till Sveriges radio att hon nu ska vända sig till ansvarsnämnden för biskopar som kan utreda biskopens arbete. Dagen 150307. Kommentar. Varför använda ordet "rasar" och inte ordet "ifrågasätter"? Sveriges Radio använder inte ordet "rasar" och Pia Toftenius verkar inte vara rasande.
Biskopen: Rätt beslut att återinsätta prästen. Beslutet om att ge den sexanklagade prästen i Visby stift en ny chans har orsakat en mindre mediestorm den senaste månaden. Något biskop Sven-Bernhard Fast inte var förberedd på. Prästen har nu lämnat Gotland och därmed Visby stift och står nu under en annan biskop. När han börjar och vilken typ av tjänst han kommer ha är oklart, men några särskilda restriktioner har han inte fått. Dagen 150324.
"Jag är ledsen att han förstörde min ungdom." För första gången berättar nu den flicka som utsattes för sexuella närmanden av en ungdomspräst i Visby om sina upplevelser. "Jag är ledsen för att han förstörde min ungdom. Det känns som ett slag i ansiktet att han får fortsätta", säger hon i en intervju. Men efter en utredning av tre utredare och en stiftspsykolog har nu domkapitlet i Visby stift kommit fram till att han återigen är lämplig för yrket – ett beslut som upprör många inom Svenska kyrkan. Utredarna valde nämligen att inte prata med de flickor som utsatts för mannens närmanden. Församlingspedagogen Pia Toftenius är upprörd över hur stiftet på Gotland hanterat fallet. Dagen 150324.
Biskopsbråk efter beslutet i Visby. En av de som reagerade starkt på beslutet att låta en sexanklagad präst få tillbaka sin tjänst var Lennart Koskinen, tidigare biskop i Visby. Nu anklagas han av Uppsalas biskop Ragnar Persenius för att lägga sig i saker han inte borde. Dagen 150326.
Prästerna Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein: Kyrkan tar för lätt på sexövergrepp. Trots 2013 års kyrkomötesbeslut om barnkonsekvensanalyser och nolltolerans mot sexuella övergrepp träder en bild fram av en kyrka som är blind för de mest utsattas situation. Det är en ödesfråga som rör om kyrkans moraliska och teologiska trovärdighet. SvD 150404.
Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift: Nyanserna saknas i kritiken mot kyrkan. Svenska kyrkans stift arbetar för nolltolerans mot sexuella övergrepp. Den kritik som har framförts på Brännpunkt och på annat håll blir till en folkets domstol, där nyanserna saknas. Tar man del av folkets domstol i sociala medier finns bara svart och vitt utan barmhärtighet, alltför ofta med ytliga kunskaper om enskilda fall. SvD 150407.
Sexanklagad präst svarar på kritik. I intervjun erkänner prästen att han haft en otillbörlig relation med två flickor som ingick i den ungdomsgrupp han hade ansvar för. Samtidigt tillbakavisar han den bild av honom som målats upp i media. "Jag känner inte igen mig i den historien som tecknas och en del som skrivit är inte sant", hävdar han. Rykten gör gällande att prästen avsagt sig den vigningstjänst som han fick tillbaka vid ett extra beslut i Visby domkapitel, tidigare i år, men det vill han inte svara på om det är sant. Kyrkans Tidning 150427.
Domprosten: Vi har följt regelboken. Mats Hermansson vill inte kalla det rådande läget för en förtroendekris. Hur biskopens brev till församlingen var formulerat får stå för honom, menar domprosten.– Jag vet inte vad han menar med ordet ”ovärdigt”.
Sprickorna bakom domkyrkans fasad. På pappret gör Visby domkyrkoförsamling allting rätt. Ett viktigt ansikte utåt för Svenska kyrkan under Almedalsveckan, en profilerad kyrka där öppenhet och kärlek är ledorden, engagerad i HBTQ-frågor och för stadens fattiga romer. Dagen har granskat dokument, hemliga brev och gjort djupintervjuer med över 20 personer. Bilden är enhetlig och klar: sprickan som går mellan domprost och domkapitel döljer större sprickor i församlingen. Bakom den offentliga bilden finns en berättelse som pekar på att en osund ledarkultur utvecklats i Visby domkyrkoförsamling. Människor far illa. När biskopen försöker ingripa riktas strålkastaren mot honom själv.
Elisabeth Sandlund: Systemfel bakom konflikten i Visby. Skendemokrati i Svenska kyrkan öppnar för maktfullkomlighet. Kontrollen av dem som blir valda till att råda över församlingen är svag, ja närmast obefintlig. Resultatet är en skendemokrati, med risk för maktfullkomlighet från kraftfulla och viljestarka individers sida. På detta systemfel är händelseutvecklingen i Visby ett exempel som är unikt men samtidigt allmängiltigt. Och den sätter återigen fingret på det som belysts i otaliga anmälningar till Arbetsmiljöverket och psykosociala utredningar – att det är alltför vanligt att kyrkans anställda, som har till uppgift att sprida det glada budskapet, arbetar under förhållanden som präglas av allt annat än glädje. Dagen 150430.
Facken: Personalen i Visby domkyrkoförsamling mår dåligt. Personal har ont i magen, gråter och vågar inte föra fram kritik – det är bilden som målas upp av Visby domkyrkoförsamling när Dagen talar med fackombuden. "Situationen verkar ha varit dålig ett bra tag, men det var förslaget om omorganisationen som fick bägaren att rinna över för många. Efter det kan man se att sjuktalet ökat." Dagen 150507.
Wera Svensson: Svenska kyrkans demokrati fungerar inte. I månader har medierna rasat mot beslutet i Visby stifts domkapitel att låta en präst få tillbaka sitt ämbete efter noggrann prövning. Jag är en av de få som offentligt försvarat det beslutet. Den tydliga avsikten är att koncentrera all kyrklig verksamhet till Domkyrkan, belägen i den trånga innerstan, utan parkeringsplatser. 25 000 av Visbys befolkning på 27 000 bor utanför ringmuren, där förortskyrkorna finns.Dagen 150507.
Elisabeth Sjölander och Pia Tofténius: Vi har en annan bild av Svenska kyrkan i Visby. Vårt agerande handlar uteslutande om att ställa upp för de utsatta tjejerna och deras familjer. Vi bejakar till fullo den nolltolerans som ska gälla i Svenska Kyrkan. Vi tycker att domkapitlets beslut därför är helt fel. Vi tycker det är gräsligt med de beskyllningar som nu riktas mot vår arbetsplats. Den bild som Dagen och två fackliga företrädare nu försöker sprida, gör att vi som trivs med vårt jobb, våra arbetskamrater och chef inte känner igen oss. Vårt fokus är och förblir den felaktiga påkragningen! Dagen 150515.
Biskop Sven-Bernhard Fast talar nu ut om Visbykonflikten. "Till hösten ska det bli visitation av Visby domkyrkoförsamling," säger biskop Sven-Bernhard Fast. Fokus kommer att ligga på ledning, styrning och arbetsmiljö. För det är kring de delarna flest frågetecken finns. Det som hänt under våren har varit hans svåraste storm som biskop, säger han. Brev fyllda med frågor och kritik, rykten, sociala medier, långa reportage, ledarartiklar, insändare och debattartiklar har gett bränsle åt något som till slut börjat leva sitt eget liv. Klart är att Koskinen brutit mot biskoparnas etiska sed. Mer än så vill jag inte säga. Kyrkans Tidning 150528.
Biskopar i Visby stift sätts under lupp. Ansvarsnämnden för biskopar ska granska både den nuvarande och den förre biskopens agerande i fallet med den avkragade prästen. Anmälarnas kritik mot den nuvarande biskopen går bland annat ut på att han inte kontaktat de berörda flickorna innan han fattade beslutet om att ge den avkragade prästen hans behörighet tillbaka. Granskningen av Sven-Bernhard Fast inleds efter en anmälan från tre anställda i stiftet. Biskop emeritus Lennart Koskinen ska granskas därför att han var med och fattade beslutet att avkraga den sexanklagade prästen 2008. Dagen 150602.
Brister i arbetsmiljön i Visby domkyrkoförsamling. "Godtyckligt ledarskap" är bara en av många kritiska synpunkter som framkommer i den rapport om arbetsmiljön i Visby domkyrkoförsamling som nu är klar. Mycket av kritiken riktas direkt mot domprost Mats Hermansson. Det sägs bland annat uttryckligen att han skulle behöva gå en arbetsledarutbildning. Domkyrkoförsamlingens nya struktur, som har tillkommit under Mats Hermanssons ledning, får också kritik. Dessutom finns det en utbredd kritik mot hur kommunikationen sker inom organisationen. "Församlingen har en resa framför sig," säger Mats Hermansson om rapporten. Dagen 150925.
Visbybiskopar frias men kritiseras. Biskoparna Sven-Bernhard Fast och Lennart Koskinen bröt inte mot vigningslöftena i hur de hanterat en präst som haft olämpligt sexuellt umgänge. Lennart Koskinen får kritik för att han inte inledde en utredning av prästen, efter att det konstaterades att han haft olämpliga sexuella relationer. "Enligt nämnden borde biskopen ha sett till att ett formellt tillsynsärende inleddes hos domkapitlet, i stället för att uppmana prästen att själv avsäga sig behörigheten att utöva vigningstjänsten," lyder kritiken i det pressmeddelande som Ansvarsnämnden för biskopar skickat ut. Sven-Bernhard Fast får kritik för att han haft kontakt med prästen i flera år innan han återfick sin behörighet. Detta kan uppfattas som olämpligt med tanke på beslutsprocessen. Dagen 151001.
Dagen klandras för reportage om kyrkostrid på Gotland. Dagen klandras av Pressens Opinionsnämnd, PON, för brott mot god publicistisk sed i reportage om domkyrkoförsamlingen på Gotland. Domprosten och kyrkorådets vice ordförande har förorsakats en publicitetsskada, enligt PON. Dagen 160226.
Präst trakasserade unga sexuellt – fick nytt jobb i kyrkan. I en församling i sydvästra Sverige arbetar den präst som trakasserat två tonårstjejer sexuellt under sin tidigare prästtjänst på Gotland. Föräldrar till konfirmanderna är oroliga. Enligt de två tonårstjejerna i Visby församling blev de manipulerade av prästen att ha sex med honom i kyrkans lokaler under 2,5 års tid. Prästen blev av med sin krage 2008 då han själv bad om att få lämna prästämbetet. Men sju år senare fick han tillbaka prästkragen. ”I och med att han är frikänd i två domkapitel, och det fanns ingenting i belastningsregistret. Som vi ser det är han en bra kollega och en duktig präst”, säger kyrkoherden till Hela Gotland. Dagen 180315.

Gunilla Hallonsten, policychef på internationella avdelningen Svenska kyrkan m.fl.:”Hög tid förbjuda kärnvapen på humanitära grunder”. Nedrustning. Världssamfundet har redan förbjudit kemiska och biologiska vapen som orsakar oacceptabelt mänskligt lidande, men kärnvapen har tillåtits existera för att de sägs skapa säkerhet. Nu är det dags att ta konkreta steg för att avskaffa kärnvapen, skriver representanter för hjälporganisationer och trossamfund. Det finns i dag cirka 16.000 kärnvapen i världen som utgör ett hot mot vår säkerhet och överlevnad. Genom historien har humanitära katastrofer ofta varit den avgörande faktorn för att skapa internationella lagar som förhindrar ytterligare mänskligt lidande. DN 150404.

Carl-Erik Sahlberg uppskattad präst i S:ta Clara kyrka i Stockholm i närmare 25 år. Jämfört med Sverige är det förstås stora kontraster med Tanzania där han nu bor, men Carl-Erik är van vid miljön. Redan på 80-talet bodde han i Tanzania i fem år, då han verkade som luthersk präst. När Carl-Erik jämför förhållandena i hans båda hemländer, konstaterar han att vägar och annan infrastruktur är sämre och levnadsstandarden lägre. Men när det kommer till kyrkolivet ligger Sverige långt efter. – Kyrkorna är sprängfyllda, mycket ungdomar och barn på gudstjänsterna. Tilltron till Bibeln är självklar, lovsången stark. Det som vi konfronteras med här, tomma kyrkor utan pastoral närvaro, finns inte på kartan därute. Jag tror att det beror på att kyrkan i Sverige har anpassat sig till tidsandan, för att vinna världens applåder. Glädjande nog finns det oaser som Clara kyrka, som är bevis på att det trots allt går att vända en negativ trend. Världen idag 150404.

Präst åtalas för att ha lurat pensionärer i Vimmerby. Den präst som misstänks ha lurat ett 30-tal pensionärer i Vimmerbytrakten på stora summor har nu åtalats för grov förskingring. De betalade in drygt 30 000 vardera till prästens konto för en bussresa till Lofoten, som ställdes in. I stället åkte prästen på solsemester till Grekland, skriver Vimmerby Tidning. SR 150405.

Simon Matte: Svenska kyrkans svek mot världens kristna.Det har hållits många demonstrationer runt om i världen, även i Sverige. Det som tyvärr har varit systematiskt är den svenskkyrkliga frånvaron. Tydligen är det inte politiskt korrekt, intressant, humanistiskt eller ens människorättsligt att stå upp för en grupp som delar samma tro. Om inte den Svenska kyrkan bryr sig tillräckligt, ska man då som medmänniska förvänta sig mer ifrån massmedia eller vanligt folk? Det är många av oss med assyrisk/syriansk bakgrund som ser Svenska kyrkans totala frånvaro i manifestationer, upprop och demonstrationer som inte bara ett svek utan ett oförlåtligt sådant. Dagen 150407.

Ärkebiskopen startar podd om tro. "Prata till punkt med ärkebiskopen". Så heter den nya podcast som ärkebiskop Antje Jackelén drar igång i vår. Samtalen är tänkta att handla om existentiella frågor, kristen tro och det goda samhället. I maj publiceras programmen, ett i veckan. I de fem första programmen medverkar Jonas Gardell (författare), Carolina Klüft (friidrottare), Martn Schibbye (journalist), Cecilia Wikström (europaparlamentariker för FP) och Marciej Zaremba (journalist). Podcasten kommer att finnas tillgänglig via bland annat Svenska kyrkans hemsida och Itunes. Dagen 150407.

Hon blir ny direktor i Jerusalem. Maria Leppäkari, så heter den nya direktorn för Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Hon tillträder tjänsten i augusti. Dagen 150413.

Modéus nyvigd biskop för Växjö stift. Inför biskopskollegor, präster och representanter för andra kristna samfund vigdes i dag Fredrik Modéus till biskop i Uppsala domkyrka. Han blir därmed den 59:e biskopen i Växjö stift. Fredrik Modéus valdes till biskop i december. Han efterträder Jan-Olof Johansson som går i pension. Dagen 150412.

Jerker Alsterlund, 52, pastoralområdeschef i Västerås och biskopskandidat: Även imamer bör medverka emellanåt i konfirmationsundervisningen. "Jag skulle vilja se att konfirmationsundervisningen ibland sker tillsammans med en imam. När vi speglar oss i varandra och ser våra likheter och skillnader blir identiteten tydligare hos alla. I ett mångkulturellt samhälle blir vår identitet bara viktigare. Vi behöver få svar på frågor som ”vem är jag?”. De övriga kandidaterna är Mikael Mogren, vinnare i nomineringsvalet och stiftsadjunkt i Västerås stift, Gunilla Hallonsten, 49, policychef för Svenska kyrkans internationella arbete, Karin Johannesson, 44, universitetslektor i religionsfilosofi och Sven Hillert, 56, ledare för projektet Tala tro. Dagen 150417.

Biskop Fredrik Modéus: Skicka brev till mig. Han vigdes till biskop i Växjö stift den 12 april, och redan från start vill Fredrik Modéus öppna upp för samtal. Han vill veta vad de anställda i stiftet tycker är viktigt för kyrkans framtid och vad de tycker att han borde veta. Dagen 150422.

Jackelén möter påven i Rom. Ärkebiskop Antje Jackelén möter påven Franciskus i Rom den 4 maj. Utöver det timslånga mötet med Franciskus blir det ett besök på det påvliga enhetsrådet samt samtal på ett annat råd i Vatikanen, det för interreligiösa frågor. "Om två år firar vi fem hundra år av reformation och gläds samtidigt över femtio år av dialog mellan de lutherska kyrkorna och Vatikanen," säger Antje Jackelén i ett pressmeddelande. Hon vill också prata med påven om "några av vår tids stora frågor" som klimatfrågan, den svåra flyktingsituationen i världen och andlig nöd i vår tid. Dagen 150427.

Harry Nyberg domprost emeritus: Kyrkans ärende har Jesus i centrum. ”Bara 36 procent av de svarande anser att Svenska kyrkan bör föra fram det kristna budskapet” och hur mycket av kristet budskap resten vill ha är inte utsagt. Vad ska då kyrkan föra fram? Lyft fram de mest utsatta människornas perspektiv samt identifiera och påtala olika samhällsproblem, men kom inte med några förslag hur problemen ska lösas eller åtgärdas och ”håll tassarna borta från politiska lösningar”. Professor Magnus Söderlund anser att det finns ett värdevakuum i samhället som kyrkan inte verkar ha gjort något åt, och han kunde inte erinra sig något tillfälle där kyrkan märkts i mediebruset. Vad har kyrkan att ge? Jo, just det som 36 procent vill ha, nämligen det kristna budskapet. Jag har undrat varför det alltid är välbesökta gudstjänster i Klara och Katarina i Stockholm och i S:t Pauli, Burås, Björkekärr och Vasa i Göteborg. Det finns många fler exempel i stiften. Men gemensamt är friheter i formerna och centrum i budskapet. Kyrkan har ett ärende med Jesus i centrum. Då blir det som min kollega Truls Bernhold i Karlstad sa, att man blir befriad och rustad vid altaret och sänd ut till nödens människor i det lilla och det stora sammanhanget, utan hänsyn till om det passar den förtillfället rådande politiska meningen. Kyrkans Tidning 150429.

Molly Sandén ska locka fler till konfirmation. Schlagerstjärnan Molly Sandén är huvudartist när Svenska kyrkan i Örebro ska locka ungdomar till att konfirmera sig. "Jag är själv inte konfirmerad, men har vänner som är helt lyriska över konfirmationen," säger artisten på Örebro pastorats hemsida. Enligt na.se ska de åtta församlingarna i pastoratet efter sommaren dra igång runt 15 konfirmationsgrupper på olika teman. Samtliga kommer att resa till Polen och besöka nazisternas koncentrationsläger Auschwitz. Dagen 150429.

Påven tackade Sverige för flyktingmottagandet "Både formellt - och varmt personligt". Så beskriver Svenska kyrkans ärkebiskop mötet med katolska kyrkans överhuvud. Under den timslånga audiensen i dag, måndag förmiddag, höll Antjé Jackelén ett tal i vilket hon anknöt till påvens uttalanden om fattigdom, sociala orättvisor, brist på jämlikhet mellan män och kvinnor och den flyktingtragedi som pågår i bland annat Medelhavet. Hon listade upp en rad utmaningar som både kyrkan och det civila samhället måste försöka bemästra, som jämställdhet, barns rättigheter, klimatförändringarna, brist på rent vatten på många håll i världen samt religiös förföljelse. Dagen 150504.

Fler väljer bort kyrkogården. Det blir allt vanligare att sprida askan efter anhöriga på andra platser än på kyrkogårdar. På 15 år har siffran mer än fördubblats, det visar statistik från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Utströende av aska på annan plats än kyrkogård/begravningsplats i Sverige, beviljade fal 2014 var 2028. Jan-Olov Andersson, som är vd på Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, tror att det kommer öka än mer i framtiden. Han ser flera förklaringar, men framför allt att moderna människor blivit allt mer rotlösa. Anna Davidsson-Bremborg är präst och religionssociolog: "Många svenskar säger att de har andliga upplevelser i naturen, så på det viset är det väl inte så konstigt att man söker sig till naturen efter döden." Kommentar: Största anledningen är nog sekulariseringen där man inte längre tror på Bibelns ord om uppståndelse för kroppen. SR 150504. SR150504.

Regeringen satsar 800 000 på interreligiöst arbete. Pengarna kommer att gå till Sveriges interreligiösa råd, som kan anställa en person som ska samordna arbetet. "Jublet är stort," säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd. Hon har engagerat sig stort i det arbete som sker över religionsgränser i Sverige. Det är Kulturdepartementet som skjuter till pengar. Dagen 150504.

Så ska Svenska kyrkan fira Luthers teser. 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp de 95 teserna på en kyrkport i tyska Wittemberg. Det ska firas och uppmärksammas på många håll i världen - även i Sverige. Bland annat kommer Reformationsåret att märkas under Teologifestivalen i Uppsala och på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Enligt kyrkosekreterare Cristina Grenholm är ett av målen att allmänheten ska få mer kunskap om luthersk teologi - och lära sig hur den har bidragit till folkbildningen och främjat läskunnigheten i Sverige. Dagen 150506.

I Växjö är kyrkans medlemmar givmildast. Mellan den 15 februari och 29 mars pågick Svenska kyrkans fastekampanj. Bäst är givarna i Växjö stift tätt följt av medlemmarna i Skara. Årets totala summa på 33,6 miljoner kronor blev en ökning på nästan 600 000 jämfört med förra året. Växjö stift samlade in mest pengar per medlem, i snitt blev det 9,21 kronor per medlem och en totalsumma på över 4 miljoner kronor. På andra plats kom Skara stift med 8,93 kronor per medlem. Stockholm stift samlade in den högsta totalsumman på 4,2 miljoner men hamnade i botten tillsammans med Västerås och Strängnäs stift i givande per medlem, som låg mellan 4,6-3,9 kronor. Dagen 150508.

Prästen och kulturarbetaren Mikael Ringlander i Göteborg har utsetts till Årets förnyare 2015 i Svenska kyrkan. Han får priset för sitt arbete med "gränsöverskridande arrangemang" i Kultursamverkan i Göteborg. I motiveringen till priset heter det bland annat att Mikael Ringlander "har initierat och verkar gränsöverskridande i arrangemang som når bredare än många andra mötesplatser. Allt präglas av ett gemensamt sökande efter förståelse och tolkning av livet i samverkan mellan kyrkan och övrigt kulturliv. Genom temamässor, konserter, utställningar, festivaler och Se Människan scenen på bok- och biblioteksmässan låter mötet med Gud sig inte begränsas." Priset på 15 000 kronor och går till en person eller grupp som verkat för en gränsöverskridande och framåtvänd kyrka. Bakom priset står Kyrkans Tidning tillsammans med Gotlands kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling. Dagen 150509.

Roland Sennerstam: Humanisterna vill ha steril uppväxt för barn. Det är naturligt att ett barn växer in i sin ursprungliga familjs livsåskådning och religion. Att inte delge sitt barn detta vore att skärma av det från den kontext som är nerven i familjens liv med levande känslor och mänsklig värme. Dagen 150512.

Fortsatt minskning för Svenska kyrkan. Svenska kyrkans medlemmar fortsätter att bli färre. Men konfirmationen håller ställningen och församlingarnas besök i skolklasser har blivit fler. Det visar ny statistik. Totalt minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med en procent under 2014. Det innebär att medlemsantalet gick från 6 360 000 till 6 300 000 medlemmar. Totalt 48 000 gick ur kyrkan aktivt. Enligt siffrorna från kyrkokansliet framgår att betydligt färre valde att lämna Svenska kyrkan under 2014 jämfört med 2013. En väntad utveckling, som förklaras med att det 2013 var kyrkoval och då brukar fler se över sin kyrkotillhörighet. Samtidigt valde omkring 8 000 personer att aktivt bli medlemmar i Svenska kyrkan – ungefär lika många som 2013. Dagen 150512.

Stal prästens mobil - åkte fast för selfie. En 21-årig man i Åmål har åtalats för stöld av prästens mobil i församlingshemmet, skriver Nya Wermlandstidningen. Dagen 150515.

Ärkebiskopen blev hedersdoktor. Ärkebiskop Antje Jackelén är utsedd till hedersdoktor vid Lutheran School of Theology i Chicago. Lutheran School of Theology i Chicago är en luthersk teologisk högskola som har en koppling till University of Chicago. Att ärkebiskopen blir hedersdoktor just där är ingen tillfällighet. Innan Antje Jackelén blev biskop i Lund 2007 var hon professor vid skolan. Som motivering till titeln anges ärkebiskopens teologiska forskning, särskilt i mötet mellan religion och naturvetenskap, och hennes ledarskap i den kristna kyrkan. Dagen 150518.

Rektorsbyte på Johannelund i Uppsala. Ny rektor vid Johannelunds teologiska högskola blir professor Kjell O Lejon. -Det är inte som att komma hem men jag är övertygad om att jag kommer att känna mig hemma, säger Kjell O Lejon som har en bakgrund i Svenska alliansmissionen. Dagen 150518.

Mogren ny biskop i Västerås. Mikael Mogren vann biskopsvalet i Västerås stift, och säger sig vilja fira förtroendet med en fikastund tillsammans med de hemlösa i Stadsmissionen. Passande nog är han aktuell med en nyskriven bok som heter "Hemma i heliga rum". Han har bott i såväl Tanzania som Egypten. Dagen 150519.

Tyresö kyrka har flest vigslar i Sverige. Den ligger strax utanför Stockholm. Vackert belägen intill Tyresö slott och slottspark, omgiven av blomstrande ängar och blänkande vatten. Vissa sommarlördagar kan det bli trångt. Upp till fem vigslar efter varandra. Andra populära bröllopskyrkor är Seglora kyrka på Skansen, Kalmar slottskyrka och Örgryte gamla kyrka utanför Göteborg. Men det vanligaste stället att gifta sig på - det är det egna hemmet. Dagen 150520.

Olof Edsinger: Beroende av varandra i den globala kyrkan. Jag fick själv en mycket smärtsam påminnelse om detta när jag för några år sedan besökte den lutherska kyrkan i Mordvinien i Ryssland. Strax innan jag kom dit hade nämligen den ortodoxa kyrkans biskop gått ut i radio och varnat för de evangeliskt kristna. "De är inga riktiga kristna, utan en sekt", hade han sagt, "för de tror inte på Guds ord." Bakgrunden till detta uttalande var Svenska kyrkans beslut att välsigna registrerat partnerskap. Händelser i en luthersk kyrka i Sverige fick alltså dramatiska konsekvenser för de troende i det inre av Ryssland!
En liknande situation har på senare tid uppstått i flera afrikanska länder, och även där är det den förändrade synen på äktenskapet som vållat problem. Dels så tillvida att det har skadat relationen mellan olika kristna. Världens största lutherska kyrka, Mekane Yesus, har till exempel valt att bryta gemenskapen med Svenska kyrkan. Men den nya äktenskapssynen riskerar också att försvåra kyrkans kamp mot polygami. Om skapelseberättelsens texter kan omtolkas i fråga om samkönade relationer måste de ju kunna omtolkas också i fråga om äktenskapet som monogamt. Västvärldens teologiska experimenterande riskerar alltså att allvarligt skada de afrikanska kyrkornas kamp mot polygamin och för kvinnors rättigheter.
Ett annat exempel stötte jag på hemma i Uppsala, när jag hamnade i samtal med en företrädare för den lokala moskén. Han berättade att han i dialog med Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop och domprost hade fått oväntad bekräftelse av en av Koranens grundläggande lärosatser. Dessa hade nämligen sagt just det som Koranen lär ut om den kristna Bibeln: att den visserligen kan kallas för Guds ord men att den ändå innehåller mängder av fel och brister. Från islams sida förklarar man detta med att judarna och de kristna har korrumperat bibelordet. En förklaring som alltså den liberala teologin kan sägas ge sitt stöd till. Något som i sin tur försvårar för kristna både i Sverige och utomlands som vill dela evangeliet med muslimer. Världen idag 150525.

Ny kritik mot kyrkans musikarbete. Svenska kyrkans ledning kritiseras på nytt för sitt arbete med att förnya gudstjänstmusiken. "Vi saknar principer för hur arbetet ska bedrivas". SR 150526.

Mats Olofsson: Sveriges kristna råd bör satsa på Jesus – inte på toppmöten. Vi kan inte frälsa vare sig oss själva eller skapelsen. Hur länge har jorden råd med oss frågar sig Sveriges kristna råd (SKR) i en debattartikel (Dagen 21 maj). Kyrkoledarna är oroliga för jordens klimat och människans utsläpp av växthusgaser och undrar hur det ska gå om vi inte gör något för att rädda världen. Visst är det en allvarlig tid vi lever i men jag anser det mycket sorgligt och beklämmande att den samlade eliten av kyrkans ledare i Sverige inte med ett enda ord kan nämna det stora hopp och den frälsning vi har i Herren Jesus Kristus. Undrar vad SKR:s kyrkoledare anser om Uppenbarelse­bokens basuner och vredesskålar med den miljöförstöring som utlovas innan Jesu återkomst. Går väl knappast att sätta Herren på den anklagades bänk för det? Dagen 150529.

Skyddsstopp lagt i Pajala församling. Arbetsmiljön för de anställda i Pajala församling är så dålig att de anställda riskerar allvarliga sjukdomar. Det anser facket som i morse valde att lägga skyddsstopp. "Kommunal kan inte acceptera att arbetstagare utsätts för så här dålig arbetsmiljö. I det här fallet innebär skyddsstoppet att alla arbetsuppgifter för anställda inom församlingen stoppas," säger Ingela Olsson, Kommunals regionala skyddsombud. Bakgrunden är problem med den psykosociala arbetsmiljön under de senaste två åren. Norrbottens-Kuriren 150529.
Arbetsmiljöverket upphäver skyddsstoppet. Det skyddsstopp som Kommunal tidigare i dag lade för Pajala församling upphävs av Arbetsmiljöverket. Stängning av den kyrkliga verksamheten skulle få för stor påverkan för allmänheten, enligt Arbetsmiljöverket. Norrbottens-Kuriren 150529.
Mobbning i församling kan ge böter. Svenska kyrkan i Pajala hotas av böter på 200 000 kronor på grund av arbetsmiljöproblem om problemet inte är löst innan den 1 november. Enligt fackförbundet Kommunal har det skett en utstuderad mobbning av en kyrkovaktmästare. Dagen 150616.

Regnbågsmatta pryder Örebro-kyrka. En regnbågsmatta pryder numera altargången i S:t Nicolai kyrka i Örebro. Mattan är inte den första i sitt slag. Regnbågsmattan gjorde debut 2013 i Härnösands domkyrka. Men Nikolai församling är en av pionjärerna. "Vi beställde den för att inviga den under Pridefestivalen här i Örebro," berättar församlingsherde Anders Lennartsson. Men så kom den lagom till pingst. Och då tyckte vi att det passade bra att inviga den när vi predikar om ansvaret för hela skapelsen. Nikolai församling har köpt in mattan för 30 000 kronor och den ska användas i samband med Pridefestivalen och regnbågsmässor. Däremellan får den resa runt till behövande systerkyrkor i pastoratet. Anders Lennartsson berättar att S:t Nicolai kyrka har cirka 100 000 besökare per år och han hoppas att fler kommer att besöka kyrkan nu för att titta på mattan. Kyrkans Tidning 150529.

Engelska kyrkan tappar medlemmar. Church of England har förlorat nästan två miljoner medlemmar de senaste två åren.Om trenden fortsätter riskerar den att dö ut. Mellan 2012 och 2014 minskade antalet personer som själva beskriver sig som engelskkyrkliga, eller anglikanska som man också brukar säga, från 21 till 17 procent. Det innebär ett tapp på ungefär 1,7 miljoner människor vilket betyder att Engelska kyrkan i dag har 8,6 miljoner medlemmar. Ett ras som nästan saknar motstycke i den kyrkliga världen. Antalet muslimer däremot har ökat med ungefär en miljon, vilket gör den till den snabbast växande av de olika världsreligionerna i Storbritannien. 4,7 procent av britterna bekänner sig numera som muslimer, det totala antalet är 2,4 miljoner. Överlägset flest, eller nästan hälften av befolkningen, bekänner sig dock inte till någon relgion eller tro. Dagen 150602.

"Han har skapat en Kristusfientlig stämning." En avhoppad präst i Lunds stift har anmält en kyrkoherde till domkapitlet för kränkande särbehandling. Kyrkoherden anklagas för mobbning och dominans. Dagen 150603.

Nytt HBT-nätverk bildat inom Svenska kyrkan. Nätverket är nationellt och ska jobba med att stärka HBT-kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda. "De är avgörande, inte bara för vissa grupper av människor utan för oss alla." Dagen 150603.
Kommentar: Avgörande för Gud också eller Han kanske har en annan syn på det hela.... Charisma 150520.

Minskat antal konfirmander i Svenska kyrkan. Antalet konfirmander inom Karlstads stift minskar. För två år sedan konfirmerade sig 54 procent av 15-åringarna som var medlemmar i Svenska Kyrkan. Förra året sjönk andelen till 47 procent. SR150607.

Färre miljoner till att bevara kyrkor. Svenska kyrkans kulturarv får nästan 100 miljoner kronor mindre nästa år. Tidigare extratilldelningar håller på att fasas ut. Enligt Svenska Kyrkan trappas den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen ned från 625 miljoner kronor i år till 530 miljoner kronor nästa år. – På sikt kommer ersättningen att närma sig nivån 460 miljoner kronor som är det som kommer från staten. SvD 150608.

Ny kyrklig mötesplats kan hamna i S:ta Clara. S:ta Clara i centrala Stockholm kan bli centrum för Stockholms stifts stora projekt ”Mötesplats”.Men i Föreningen S:ta Clara kyrka finns en oro för att verksamheten kan krocka med gudstjänstliv och socialt arbete. Dagen 150610.

Önskemål till prästen - tona ned Gud under vigseln. Var tredje präst får uppmaningen att tona ned kristna budskapet under vigselgudstjänsten. Siffrorna spretar mellan olika landsändar. I Linköpings stift har exempelvis varannan präst fått frågan om de kan tona ned Gud, i Luleå stift inte en enda. Dagen 150611.
En av tre blir ombedd att tona ner Gud. En av tre präster i Svenska kyrkan har blivit ombedd att tona ner Gud och det kristna budskapet vid vigselgudstjänsten. Prästen har dock oftast fått det blivande brudparet att förstå innebörden med vigseln i kyrkan. Någon gång har prästen föreslagit borgerlig vigsel i stället. Kyrkans Tidning 150611.
Var fjärde präst vill slopa vigselrätten. Drygt var fjärde präst anser att Svenska kyrkan ska släppa vigselrätten och införa civiläktenskap i stället. De flesta brudpar är mer intresserade av en ceremonimästare och en pampig lokal än Guds välsignelse”, är ytterligare kommentarer från de som förordar att vigselrätten släpps. De som däremot är för att kyrkan ska behålla vigselrätten är dock fortfarande i klar majoritet. En röst från en erfaren vigselförrättare kring frågan huruvida Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten: "Ja, med tvekan. Jag har väldigt blandade känslor inför detta. Brudparen tror ju ofta att de äger gudstjänsten och mer än en gång har jag önskat att de la ner lika mycket tid, pengar och energi på äktenskapet som de gör på bröllopet." Kyrkans Tidnig 150611.

Leif Hallberg: Borde inte Jesus erbjudas nu i stället för Zen? ”Try Zen! Pröva Zen!” Denna uppmaning med stora bokstäver på en inbjudningsaffisch vid Adolf Fredriks kyrka i Stockholm fick mig att stanna upp häromdagen. Och i stor förvåning! Är inte längre en stunds vardaglig påminnelse om evangeliet om Jesus Kristus den allra viktigaste inbjudan som Svenska kyrkan kan ge? Med kristen bön och meditation mitt i storstadsvimlet. Varför ”Try Zen”? Varför inte ”Try Christ”? Eller ”Möt Jesus”? Från mina teologistudier i Uppsala på 1960-talet minns jag att zen har sina rötter i den kinesiska buddhismen. Dagen 150626.

Antje Jackelén: "Jag vill att regeringen har rådslag med religiösa ledare." Hon tycker att det är hög tid att regeringen gör som EU. Etiken måste knådas in i degen från första början och inte bara finnas med som en dekoration på bordet, förklarade ärkebiskopen. SVT 150704. Kyrkans Tidning 150706.

Stefan Swärd: Bara syndaren behöver en frälsare. Den svenska väckelserörelsen och frikyrkorna växte fram som en reaktion på Svenska kyrkans församlingssyn och brist på andlig vitalitet. Dörrarna till kyrkan var så vidöppna så att alla var välkomna in och taket var så högt så det var inte så noga med hur man levde. Väckelserörelsen var en protest mot detta. Man ville ha ett församlingsliv som byggde på verklig tro och överlåtelse till Kristus. Man ville inte dela nattvard och församlingsliv med människor som bara hade en kristen bekännelse till formen men som inte levde som kristna. Om frikyrkor bara blir som folkkyrkor då finns det inte någon anledning att ha frikyrkor, uttåget ur Svenska kyrkan var onödigt och det är lika bra att gå tillbaka. Uppluckring av församlingssynen har gått hand i hand med uppluckring av begreppet synd. Vi får allt svårare med att både definiera och hantera synden. Synd är en helt avgörande fråga, det är anledningen till varför vi behöver frälsning, förlåtelse och rättfärdiggörelse. Världen idag 150715.

Förslag: Nya präster måste viga samkönade par. I onsdags gick tiden ut för att lämna in motioner till kyrkomötet, Svenska kyrkans "riksdag", som sammanträder i höst. Ett av förslagen är att ta bort möjligheten för nya präster att avstå från att viga samkönade par. Det är Anna Ekström, Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK), med flera som står bakom motionen. De vill att kyrkan i antagningar av prästkandidater och prästvigningar tar bort den samvetsklausul som i dag finns för dem som av teologiska skäl inte kan tänka sig att viga homosexuella par. När Svenska kyrkan 2009 öppnade för samkönade par att ingå äktenskap kom beslutet efter stormiga diskussioner i frågan. Många präster och lekmän menar att den bibliska definitionen av äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Därför infördes en väjningsrätt för de präster som inte kunde tänka sig att inför Gud viga par av samma kön. Denna möjlighet vill nu motionärerna fasa ut genom att se till att samtliga nya präster som arbetar i Svenska kyrkan är beredda att viga samkönade par. Man jämför i motionen med den klausul som tidigare fanns angående att samarbeta med kvinnliga präster när den frågan var som mest kontroversiell. Världen idag 150723.

Hakkors inristade på Lötenkyrkan i Uppsala. I förrgår gjorde en polisanmälan efter att man upptäckt att någon eller några ristat in hakkors och homofobiska slagord på kyrkans fönster. Polisen har inlett en förundersökning. Det ska finnas hot riktade mot en person som är verksam inom församlingen. Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Dagen 150724.

Ironisk präst anmäld för homofobi. Torbjörn Lindahl, präst i Luleå stift i Svenska kyrkan, har anmälts till domkapitlet efter att ironiskt ha beskrivit sig själv som "homofob" och "islamofob". Det är under sommaren sammanlagt fyra personer som har anmält prästen för det han skrev på sin blogg i juni. Den senaste är Maria Johansson Berg (S), ordförande för kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling. I det uppmärksammade blogginlägget skriver Torbjörn Lindahl bland annat: "Homofob? Utan tvekan. Det som kvalificerar mig är att jag anser att ett äktenskap bara kan ingås av två personer av olika kön." "Islamofob? Absolut. I motsats till nuvarande ärkebiskopan och övriga fyra framröstade kandidater vid senaste ärkebiskopsvalet anser jag utan någon som helst tvekan att Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed. Blir man inte islamofob för det så vet jag inte vad man ska göra." Dagen 150801.
Präst frias för blogginlägg. Domkapitlet i Luleå stift kritiserar prästen Torbjörn Lindahl eftersom några inlägg på hans blogg, ur ett pastoralt perspektiv, kan anses vara olämpliga. Men några ytterliga åtgärder vidtas inte. På sin blogg kommenterar Torbjörn Lindahl beslutet. Han skriver bland annat att "domkapitlet uttrycker att det är begripit att blogginlägget var en diskussion om den ytliga och slarviga användningen av ordet fobi och alltså inte ett angrepp på någon grupp människor." Dagen 151212.

Biskopen om hot på asylboende: "Det är oacceptabelt". Växjös biskop Fredrik Modéus fördömer händelsen i Kalmar där kristna känt sig hotade på ett asylboende. "Att människor förvägras rätten till sin tro är oacceptabelt", säger han. Dagen 150803.

Magnus Ek, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och kyrkopolitiker i kyrkomötet driver på för legalisering av cannabis och att Sverige ska öppnas upp för månggifte. Han vill också liksom sin företrädare Hanna Wagenius att alkoholmonopolet ska bort och att sexköpslagen ska rivas upp. Han har sedan barnsben varit med i kyrkans verksamhet, sjungit i kör, deltagit i barnverksamheten, konfirmerats. Men han tycker egentligen inte att Centerpartiet ska ställa upp i kyrkoval. Dagen 150806.

Kopternas påve kommer till Sverige. Tawadros II, påve i den koptiska kyrkan, kommer på Sverigebesök. Den egyptiske kyrkoledaren är inbjuden av Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, och ska även träffa utrikesminister Margot Wallström. Dagen 150818.

Domprost Hans Ulfvebrand och fyra andra präster i Stockholms domkyrka: "Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner". Vågar vi som kyrka högt förkunna att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg, och att vi därför kan och bör samtala med, lära av och stötta varandra, utan att för den skull överge vår egen religiösa tradition? Om vi i Svenska kyrkan anser att andlighet och gudstjänstliv är viktiga för människor, är vi då beredda att öppna våra församlingshem på fredagar så att muslimer utan egen bönelokal kan få be där? Inspirerade av Nathan Söderbloms övertygelse om olika vägar till Gud har vi därför inbjudit företrädare för olika religiösa traditioner till några av höstens gudstjänster i Storkyrkan. DN 150819.
Hans Ulfvebrand: Jesus är inte enda vägen till Gud.
Att Jesus är enda vägen till Gud är något som Johannes lägger i Jesu mun, menar domprost Hans Ulfvebrand. Frågan har väckts till nytt liv inom sedan Stockholms domkyrkoförsamling inbjuder till gudstjänst tillsammans med andra religioner. Hans Ulfvebrand är domprost i Stockholsm domkyrkoförsamling. Dagen 150820.
Elisabeth Sandlund: Kristen tro är inte en tradition bland andra. Varningsflagg behövs när religionsdialog blir synkretism. Den kristna kyrkans uppgift är inte att öppna för andra religioner. Dess uppgift genom alla tider, även år 2015, är att med kraft och tydlighet förmedla det budskap som kyrkans Herre gett den i uppdrag att sprida till "alla folk". Dagen 150820.
De nobbar multireligiös gudstjänst. Samtal med judar och muslimer – ja! Gemensamt gudstjänstfirande – nej!Så kan de inomkyrkliga reaktionerna på onsdagens utspel från Stockholms domkyrkoförsamling kort sammanfattas. Dagen 150820.
Många frågor kring prästers gudssyn. Att hävda att även andra religioner kan leda till Gud är inom vissa delar av kristenheten inte kontroversiellt. Men när Stockholms domkyrkoförsamling kopplade påståendet till 90-årsdagen för ett ekumeniskt möte i Stockholm, och samtidigt öppnade för att låta muslimer be i kyrkans församlingshem, lät kritiken inte vänta på sig. "Den religionsrelativism som i dag sprider sig i Svenska kyrkan är inte bara en intellektuell återvändsgränd, det är en förolämpning mot de kristna i Irak och Syrien som ställs inför kravet på konvertering, och som är villiga att ge sina liv för tron på Jesus Kristus," skrev Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, SEA, på dn.se. Enligt Agne Nordlander är det dessutom tveksamt om Nathan Söderblom verkligen förespråkade att Jesus inte är den enda vägen till frälsning. "Han var mycket positiv till samtal med andra religioner, men jag vet inte om han någonsin hävdade att man blir salig genom att tro på något annat än Jesus Kristus. Det var mot den framväxande ateismen som Söderblom argumenterade genom att tala om hur Gud uppenbarat sig för människor i alla kulturer och tider." Världen idag 150821.
Martin Nykvist, doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet: Domprost Hans Ulfvebrand och hans medskribenter gör sig skyldiga till ett högst tveksamt historiebruk när de med hjälp av Söderblom och det Ekumeniska mötet talar för vikten av interreligiösa relationer. Låt oss avstå från att missbruka historien genom att försöka göra den till någonting den inte var. Teologiskt grundläggande för ekumeniken är tanken att alla döpta är lemmar i Kristi kropp och att alla kristna därför hör samman. Eftersom varken de judiska eller muslimska traditionerna bekänner en treenig Gud eller ett dop i den treenige Gudens namn blir det i ett ekumeniskt sammanhang ogörligt att se judar och muslimer som del av Kristi kropp. Det är därför föga förvånande att det i Söderbloms långa rapport från Ekumeniska mötet finns ytterst lite sagt om andra religioner – utöver det att många av de östliga kyrkosamfunden "såsom öar omgivits av islams djupa och obarmhärtiga vatten". Låt oss avstå från att missbruka historien genom att försöka göra den till någonting den inte var. Det som skedde i samband med Ekumeniska mötet var detta: att försöka vinna klarhet i frågan om en enad världsvid kristenhet var möjlig. Kyrkans Tidning 150821.
WEBB-TV: Rätt eller fel att fira gudstjänst med andra religioner? De är överens om en sak. Att det är bra att föra dialog med andra religioner.Men hur dialogen ska se ut delar Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund och Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholm. "Vi som kristna har ett monopolanspråk att visa på vägen till Gud," säger Elisabeth Sandlund i en debatt. Dagen 150821.
Gunnel Wahlström: "Nathan Söderblom var ingen vän av islam". När Storkyrkans präster tar Nathan Söderbloms ekumeniska tankar som grund för att argumentera ett öppnande mot andra religioner glömmer de hans negativa inställning till islam. "Ärkebiskopen Nathan Söderbloms syn på islam, som varande grundad av en andra rangens profet med ett motsägelsefullt, legalistiskt budskap och i den koloniala politiska ordning som även påverkade uppfattningen om de koloniserade som lägre stående och outvecklade." DN 150825.
Lars Borgström, präst i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet: Söderbloms teologi var en stor katastrof. Vad som behöver framhållas är att Söderblom i kraft av sin position var en av liberalteologins allra främsta spridare i vårt land. Han förnekade fysiska underverk och i konsekvens därmed avvisade han också tanken på Kristi kroppsliga uppståndelse från de döda och uttryckte sig svävande angående Kristi gudom. Hur Nathan Söderblom skulle ha ställt sig till höstens synkretistiska gudstjänster i Stockholm kan vi förstås inte veta med säkerhet, men min bedömning är att domkyrkoförsamlingens präster med fog kan hävda att de verkar i den gamle ärkebiskopens anda. De går naturligtvis längre än vad som var möjligt på Söderbloms tid, men så har också den liberalteologi som Söderblom representerade nu haft hundra år längre tid på sig att utöva sitt skadliga inflytande. Dagen 150826.
Fem präster anmälda till domkapitlet. De fem prästerna som på DN:s debattsidor gick ut med att kyrkan måste vara öppen mot andra religioner har anmälts till domkapitlet i Stockholm. Nu ska Stockholm stift avgöra om prästerna på något sätt gjort något som strider mot kyrkans lära. Anmälan är inskickad av en privatperson utanför Stockholm, där han vill anmäla de fem prästerna som skrev under debattartikeln för granskning. Den 16 september kommer ärendet att tas upp i domkapitlet. Det är ingen vild gissning av anmälan kommer att avfärdas. Biskop Eva Brunne är ordförande i domkapitlet. Dagen 150827. Världen idag 150828.
Lukas Berggren: Domkyrkan och kyrkans dom. Fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling gick nyligen ut på DN Debatt (19/8) och menade att deras egen kyrka, och andra kyrkor, borde öppna upp för andra religioner och religionsuttryck. Artikeln inleds med två frågor. "Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen? Ber judar, kristna och muslimer till samme Gud eller är tron på Jesus Kristus den enda möjliga vägen till frälsning?" Knappast några perifera frågor för en kristen kyrka. Domkyrkoprästerna väljer sedan att gå till frontalangrepp, dels mot tanken på absoluta sanningsanspråk, men också mot övertygelsen att Jesus är den enda vägen till Gud och frälsning. Domkyrkoprästernas artikel suddar helt ut gränserna mellan religionsdialog och synkretism. Det mest långtgående exemplet är kanske när de lanserar tanken på att kristna kyrkors församlingshem borde öppnas upp för muslimsk fredagsbön. De slår dessutom fast – återigen väldigt självsäkert – att "... judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin egen väg". De lanserar därmed en ny slags flummig blandreligion, där Jesus inte längre är vägen till frälsning för alla människor. Därför är det intressant att studera reaktionerna på prästernas utspel från Svenska kyrkans ledning. De präster som hävdar en klassisk, biblisk syn på äktenskapet brukar ju hotas med både reprimander, erinringar, domkapitel, avkragningar och en hel del annat. Så nog borde väl reaktionerna mot religionsblandande präster vara minst lika kraftfulla? Men icke. Tvärtom andas reaktionerna förståelse och sympati. Inga reprimander, inga hot om domkapitel, inget tal om avkragningar. Allt verkar vara helt i sin ordning. Att döma av reaktionerna verkar det således vara en självklar del av ämbetet att viga samkönade par, medan förkunnelsen om Jesus som enda vägen till frälsning alls inte är självklar. Det verkar vara helt i sin ordning att avfärda alla Bibelns sanningsanspråk, att förkasta Jesus som enda vägen till frälsning och vurma för synkretism. Ingen kommer döma dig och du kan lugnt fortsätta som andlig ledare. Men om du hävdar förekomsten av en absolut sanning är du ondskefull. Om du ser Jesus som enda vägen till Gud är du intolerant. Tror du dessutom på äktenskapet som en förening mellan man och kvinna, ja då ska du dömas i domkapitlet, gärna löpa gatlopp i media och avkragas från din prästtjänst. Domen från de som säger sig vilja inkludera allt och alla är ofta hård, men inte särskilt rättvis. Världen idag 150828.
Domkapitlet friar Stockholmspräster. Fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling anmäldes efter att de sagt att kyrkan måste vara öppen mot andra religioner. "Vågar vi som kyrka högt förkunna att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg ..." Men Stockholms domkapitel väljer att avskriva ärendet. I beslutet hänvisar domkapitlet till Svenska kyrkans dokument "Guds vägar. Judendom och kristendom, ett inomkyrkligt dokument" som antogs av kyrkomötet 2003. Domkapitlet tar också upp samtalsdokument "Sann mot sig själv, öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan" från 2011. "Till skillnad mot Guds vägar innehåller det inget normativt ställningstagande, utan vill just vara underlag för samtal där kyrkans folk tillsammans får reflektera över vilken religionsteologisk hållning som bäst låter oss vara '"sanna mot oss själva och öppna för andra'". Utifrån Jesu ord i Johannesevangeliet, "Jag är vägen, sanningen och livet", valde en privatperson att anmäla prästernas utspel. Men enligt Kyrkans tidning hävdar domkapitlet att prästernas artikel sammanfattningsvis får "anses utgöra ett inlägg i ett pågående samtal i den världsvida kyrkan, ett samtal där många olika röster talar utifrån olika utgångspunkter." Därför beslutar domkapitlet att anmälan inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd och att det avskrivs från vidare handläggning. Dagen 151030.

Antje Jackelén: "Så arbetar Svenska kyrkan mot förföljelse av kristna". Svar på kritiken. Under 2014 nådde Svenska kyrkans hjälp ut till mer än två miljoner flyktingar. Vi samarbetar internationellt mot förföljelse av kristna, och av ­säkerhetsskäl sker arbetet ibland i det tysta. Men engagemanget för utsatta människor kan inte villkoras utifrån trostillhörighet. DN 150822.

Biskopar från Tanzania på besök i Sverige. Rättvik i Dalarna – världens biskops­tätaste ort? Ja, den här veckan i alla fall. Där trängs nämligen 28 biskopar just nu. Hälften från Svenska kyrkan och hälften från Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania är den andra största lutherska kyrkan i världen (efter Svenska kyrkan). Den har drygt 6,3 miljoner medlemmar i 24 stift. 14 av kyrkans 24 biskopar är just nu i Sverige. Dagen 150825.

Rajan Ganda Mall, pastor: Falsk eller äkta gudstjänst? Fem av Svenska kyrkans präster vill fira gemensam gudstjänst med muslimer och judar. Denna idé om att fira gemensam gudstjänst i kyrkan med andra religioner verkar oseriös och ogenomtänkt av dessa fem präster i Svenska kyrkan. Men om vi kristna ändå måste våldföra oss på vårt gudstjänstfirande och vår tillbedjan så är vi inte ärliga mot de andra religionerna och vi är inte ärliga mot vår egen Gud, tro och bekännelse. Det kan aldrig bli en äkta gudstjänst för den saknar tro och bekännelse till Kristus. Hemmets Vän 150827.

Kvinnoprästmotståndare kan bli uteslutna. Sex pensionerade präster som tillhör Missionsprovinsen ställs inför domkapitlet i Göteborgs stift i dag. Prästerna riskerar avkragning till följd av att de håller gudstjänster i ett annat samfund än Svenska kyrkan utan biskopens godkännande, skriver Göteborgs Posten.

Klara kyrka tvingas riva matutdelningstält. Domkyrkoförsamlingen stoppar det tält som har använts för att ge behövande människor mat vid S:ta Clara kyrka i drygt ett års tid. Dagen 150828.

Hans-Erik Nordin i Strängnäs lade ned biskopsstaven. Därmed avslutar Hans-Erik Nordin sin tio-åriga ämbetsperiod som biskop och går i pension. Han tillträdde år 2005. Den nye biskopen Johan Dalman vigs till biskop i Uppsala domkyrka om en vecka, den 6 september. Dagen 150829.

Försvarar kyrkans stöd till förföljda. Svenska kyrkan ger visst hjälp till förföljda kristna, men ibland sker arbetet i det tysta. Det skriver ärkebiskop Antje Jackelén i ett svar på kritik mot att kyrkan gör för lite för lidande trossyskon runt om i världen. Världen idag 150826.

63-åring misstänks för kyrkstölder runtom i Sverige. Sedan mitten av juni sitter en 63-årig spansk man häktad misstänkt för omfattande stölder i kyrkor och hembygdsgårdar. Mannen dömdes redan 2006 för liknande brott till fängelse och livstids utvisning, men trots det tror åklagaren att han kort efter utvisningen fortsatte med verksamheten i Sverige. Den misstänkte mannen dömdes redan 2006 för 19 kyrkstölder men 2009 blev han villkorligt frigiven och skulle lämna landet eftersom han också dömts till livstids utvisning. Men bara en kort tid därefter började det återigen försvinna, framförallt medeltida föremål, från kyrkor runt om i landet. Och misstankarna riktades än en gång mot den spanske mannen. Sverige ingår ju i Schengen så det finns ju inga kontroller. SR 150901.
Misstänkt för fler stölder ur kyrkor. 63-åringen misstänks för de mest omfattande stölderna ut kyrkor i modern tid och misstänks bland annat stulit värdeföremål ur Rönö kyrka 2014. Under förundersökningen har det framkommit fler misstankar mot mannen, men det är inte säkert att han kommer att åtals för dem. Folkbladet 150905.
Åklagaren: minst sex års fängelse för kyrkostölder. Åklagaren: Det är det svenska kulturarvet som utarmas. Åklagarna vill ha minst sex års fängelse för den 63-årige man från Spanien som misstänks för stölder från kyrkor i Sverige. Det stod klart när rättegången avslutades i dag. SR 150930.
Fem år för omfattande kyrkstölder. Den 63-årige man som under flera års tid stulit ovärderliga föremål från kyrkor runt om i landet döms till fem år fängelse av Norrköpings tingsrätt. Mannen ska också betala skadestånd till flera församlingar och hembygdsföreninga. Mannen, som är spansk medborgare, dömdes även 2006 till sex års fängelse samt utvisning. Dagen 151014.
Fem års fängelse för kyrkstölder. Den 64-årige man som har plundrat flera kyrkor runt om i landet på ovärderliga föremål har fått sin dom av Göta hovrätt. 64-åringen är spansk medborgare. Han dömdes 2006 till sex års fängelse för flera liknande stölder från kyrkor. Dagen 160108.
Fängelsestraff för kyrkstölder står fast. Högsta domstolen tar inte upp fallet med den så kallade kyrktjuven. Därmed står hovrättens dom på fem års fängelse fast. Dagen 160211.

Allt fler svenska präster skiljer sig. Svenskarna skiljer sig i allt mindre utsträckning – förutom prästerna. 2001 var andelen skilda präster 9 procent och 2013 hade siffran ökat till 13 procent i åldern 20–64 år. Ser man på befolkningen i stort har den siffran gått från 11,1 procent 2001 till 10,4 procent 2013. Dagen 150903.

"Horribelt att vilja ta bort väjningsrätten för präster". Inför höstens kyrkomöte finns förslag på att fasa ut rätten för präster som av teologiska skäl inte kan tänka sig att viga samkönade par. En rundringning till flera nomineringsgrupper visar på ett oklart läge inför att frågan ska behandlas i höst, och hos vissa finns en ilska över att det här ens kommer upp till diskussion. "Jag hoppas inte att någon präst som söker sig till Svenska kyrkan och ser detta som ett framtidsyrke har en sådan ojämställd människosyn," sa S gruppledare i kyrkomötet, Olle Burell, till Världen idag tidigare och syftade på präster som inte vill viga homosexuella. Socialdemokraterna är kyrkomötets överlägset största grupp med 73 av totalt 251 mandat. Deras förslag väger således tungt, och som nämndes ovan finns alltså också liberaler som driver en liknande linje. "Vi har inte vigselplikt, i äktenskapsbalken står att varje samfund, varje pastor, präst och vigselförrättare, avgör. Vigselplikt finns inte i svensk lag. Det är horribelt att man vill ta bort det här nu efter löftet man gav", säger Bertil Olsson, ordförande i gruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Han tror inte att förslaget om slopad väjningsrätt går igenom i höst, "men kanske om några år". Världen idag 150903.

Två nya biskopar har vigts till tjänst, Johan Dalman i Strängnäs och Mikael Mogren i Västerås stift. Uppsala domkyrka var fullsatt på söndagen när Svenska kyrkan fick två nya biskopar. Vigningsgudstjänsten leddes av ärkebiskop Antje Jackelén. Även kungaparet, Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster var närvarande. Dagen 150907.
Barn och unga tog emot nye Västeråsbiskopen. En överfylld domkyrka. Åtta barnbiskopar. Det var inramningen när Mikael Mogren mottogs som ny biskop i Västerås stift. Dagen 150913.

Svenska kyrkans kris har bara börjat. Svenska kyrkans kris tycks inte ha något slut – när Svenska kyrkan förutspår sin egen framtid rasar medlemstalen ännu snabbare framöver. Nu måste flera av kyrkans 16 000 byggnader säljas för att säkra ekonomin. För 20 år sedan var 86 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Ungefär sex av tio svenskar är det i dag. År 2030 kan siffran vara nere på 45 procent, visar Svenska kyrkans prognos. Orsaken till kyrkans kris är tydlig: När medlemmarna blir färre minskar intäkterna. Dagen 150907.

Ärkebiskopen i möte med migrationsministern. På fredagen möttes ärkebiskop Antje Jackelén och migrationsminister Morgan Johansson (S). Orsak: ministern ville fördjupa sig i hur Svenska kyrkan arbetar humanitärt. "Jag är nöjd med mötet", säger Antje Jackelén till Dagen. Dagen 150911.

Var femte diakon känner sig hotad. Var femte diakon har upplevt våld eller hot på jobbet. Det leder ofta till långtidssjukskrivningar, visar en undersökning av Kyrkans akademikerförbund. Dagen 150915.

Två hundra präster i upprop mot förslag till ny kyrkohandbok. En protestlista med knappt 200 namnunderskrifter har lämnats över till ärkebiskop Antjé Jackelén. Undertecknarna, som alla är präster i Svenska kyrkan, kräver att förslaget till en ny kyrkohandbok slängs i soporna. "Vid vår prästvigning avgav vi löftet om att stå fasta i kyrkans tro, att rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, liksom att rätt förvalta sakramenten. På grund av dessa löften kan vi inte bifalla föreliggande handboksförslag", skriver prästerna i uppropet. Dagen 150916.

Svenska kyrkan har tappat hälften av sina deltagare i ungdomskörer, trots att det inte tycks bli färre som sjunger i kör generellt. Vare sig problemet är dåligt utbildade kyrkomusiker eller något annat behöver kyrkan snarast utreda orsakerna. Kyrkans Tidning 150917.

Guds hus-insamling invigdes med rapp och debatt. Nu har insamlingen av det interreligiösa projektet och bygget Guds hus i Fisksätra, Nacka, dragit igång. I går samlades människor i Kulturhuset i Stockholm för att se artister, delta i olika event och panelsamtal. "Kyrkan och moskén har under lång tid haft en god samverkan. Vi känner varandra och för oss är det här projektet något självklart och naturligt," säger kyrkoherden Carl Dahlbäck till Dagen Dagen 150920.
Guds Hus kan bli verklighet i Nacka. Muslimer, katoliker och kristna ska samlas under samma tak. Nu startas en insamling för att kunna bygga Guds Hus i Fisksätra i Nacka. Bakom det interreligiösa projektet står Svenska kyrkan, St. Konrads katolska församling och Muslimernas förening i Nacka. De har haft ett samarbete sedan tolv år tillbaka och lutar sig redan mot samma kärnvärden. "Vi är Abrahams barn. Både judar, kristna och muslimer har Abraham som urfader och det är det som sätter en gemensam bas i vårt arbete," förklarar Carl Dahlbäck. Världen idag 150922. Kommentar: Att man är Abrahams barn gör ingen till Guds barn. Den nya födelsen i Kristus gör både judar, muslimer och icke kristna till kristna och Guds barn! Förstår man inte det förstår man inte det mest grundläggande i Nya Testamentent.

Carl-Erik Sahlberg: Svenska kyrkans botten är nådd. En idrottsintresserad kyrkvärd sa med tanke på att Sverige ligger längst ner bland världens länder när det gäller utövad kristen tro: ”Svenska kyrkan spelar i korpserien”. Jag satt denna sommar också en dag och fikade med en tanzaniansk biskop. Han sa: ”Vi måste hjälpa Svenska kyrkan vända skutan. Allra först måste den börja tro på Bibeln.” Den biskopen är med i ett lag som spelar i förstadivisionen i utövad kristen tro i världen. Och man kan väl få tycka att laget som spelar i korpserien ibland borde vara lite mer ödmjukt och lyssna till topplagen i förstadivisionen. Jag har dock ännu inte gett upp hoppet om Svenska kyrkan. Dagen 150922.
Sam Wohlin: Frikyrkan har också utmaningar. Svenska kyrkan är inte ensam om att ha problem, även frikyrkan har utmaningar att ta tag i om den ska överleva. Svenska Kyrkan är inte ensam om att ha problem i vårt land, även frikyrkorna kämpar. Tappet av församlingsungdomar i samband med att de flyttar för att studera i någon större stad, är ett av våra stora bekymmer. Ett annat är att många församlingar ger upp sin söndagsskola och övrig barnverksamhet för att deltagarna är få, med r­esultatet att bara de äldre blir kvar. Ett tredje bekymmer är slentrianmässiga gudstjänster, alltför dåligt förberedda. Misslyckandet att fånga upp nya människor som kommer till kyrkan, för att församlingen blivit för introvert, är ett fjärde. Dagen 150930.
Emil Gillsberg, pastor i Centrumkyrkan Mora: Frikyrkan på väg bli föråldrad. Frikyrkan har en utmaning av gigantiskt mått framför. Ålderstrukturen i många församlingar är katastrofal. Frikyrkan har en utmaning av gigantiskt mått framför. Å­lderstrukturen i många församlingar är katastrofal. Ofta är den största åldersgruppen över 60, och tiden är fjärran då det bara var ”ungdomar” som saknades. I dag saknas hela generationer under 50 i våra matriklar, och i gudstjänsterna ser det än värre ut. Detta innebär att vi inom bara några år inte kommer ha frivilliga krafter till verksamhet och, än värre, ledarskap. Var ska ny styrelse, nya kassörer, nya äldste hittas om tio år? Runtom i Sverige finns församlingar som bara har 5–10 procent medlemmar under 50 år, i styrelse och ledarskap än mindre. Dagen 151007.

Retreatgården Berget i Rättvik blir katolsk. Retreat- och kursgården Berget i Rättvik lämnar Svenska kyrkan och blir katolsk. Ekumeniken vill man dock hålla vid liv, bland annat genom att fira såväl katolsk som svenskkyrklig mässa vid två olika tillfällen varje dag i samma kapell. Sex av medlemmarna i Bergets kommunitet är på väg att upptas i Katolska kyrkan. Det gäller också föreståndaren Peder Bergqvist, som tar steget från präst i Svenska kyrkan till att bli först katolsk diakon och sedan, under pingsthelgen 2016, vigas till katolsk präst. Anläggningen består av två enheter, S:t Davidsgården för retreater och Meditationsgården för kurser, bland annat i kristen djupmeditation. Cirka 2 500 personer deltar i retreater och kurser årligen Dagen 150923.
Tidigare biskop kritisk till att Berget blir katolskt. Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus i Västerås stift, är starkt kritisk till att retreat- och kursgården Berget i Rättvik lämnar Svenska kyrkan och blir katolsk. I ett brev till katolska kyrkans biskop Anders Arborelius kallar Claes-Bertil Ytterberg övergången för en "stöld". Dagen 150924.
Claes-Bertil Ytterberg avvisar svaret från Bergets föreståndare. Att Stiftelsen Berget behåller all egendom – trots att gården blir katolsk – gör inte biskop emeritus Claes-Bertil Ytterberg mindre kritisk. "Det blir komiskt när man samtidigt talar om ekumenik – rena dyngan. Det här är anti-ekumeniskt fjanteri. Skandal, skandal, skandal." Biskop emeritus Thomas Söderberg beklagar, liksom sin företrädare Claes-Bertil Ytterberg, att Berget blir katolskt. Han funderar även på om stiftelsens stadgar ens tillåter förändringen. Dagen 150925.
Peter Halldorf: Berget går inte ekumenikens väg. Berget blir nu en katolsk stiftsgård. Det är inte att förakta. Men det är något annat än att vara ett ekumeniskt brofäste. Att enskilda människor av personliga skäl väljer att konvertera har jag den största respekt för. Det kan då ofta handla om en lång process som lett till att man funnit sitt andliga hem i en annan kyrka. Övertygelser som måste följas. Däremot behöver det med klarhet sägas: Ekumeniska skäl kan aldrig användas som motiv för en konversion. Gemenskapen på Berget motiverar sitt beslut med att man nu tar ”ytterligare ett steg mot kyrkans synliga enhet”. Det är inte bara en romantisk idé. Det går på tvärs mot vad viktiga frontgestalter i den internationella ekumeniska rörelsen i vår tid gett uttryck för. Dagen 150925.
Starka reaktioner när retreatgården Berget blir katolskt: "Chockartat". Flera ledande personer på retreatgården Berget i Rättvik upptas i Katolska kyrkan och gården blir katolsk. Ett viktigt steg för enhet mellan olika kyrkor, menar föreståndaren Peder Bergqvist. Ett beslut som skapar splittring, menar biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren. Under ledning av prästen Per Mases närmade sig Berget Katolska kyrkan under många år. Utvecklingen har gått i samma riktning efter Per Mases bortgång 2010. Peder Bergqvist: "Vi måste förenas med våra syskon i Katolska kyrkan och även de ortodoxa kyrkorna." Tidigare biskopen i Västerås stift, Claes-Bertil Ytterberg: "De kallar sig stolt för ett enhetens tecken, men det är ett kvalificerat hyckleri." Världen idag 150925.
Peder Bergqvist: Försonas med Katolska kyrkan. Låt oss avsluta dessa 500 år av splittring genom att söka enheten och återförenas med den kyrka som vi skiljts från. Det skriver Peder Bergqvist, föreståndare för Stiftelsen Berget, i replik till Peter Halldorf. Eftersom Peter Halldorf så öppet visar sin frustration över Bergets vägval bör tidningen Dagens läsare få veta vad det är han själv väntar på. Dagen 150929.
Jan-Eric Jonsgården, ordförande för Stiftelsen Berget: Berget är inte knuten till något samfund. Verksamheten såsom den bedrivs för närvarande kommer att bedrivas på i stort sett samma sätt efter att denna konvertering skett. Av dessa bestämmelser i stiftelsens stadgar, som enligt stiftelselagen i princip inte kan ändras, följer att Berget inte kan anses tillhöra eller vara en del av Svenska kyrkan respektive Katolska kyrkan. Ur strikt juridisk utgångspunkt medför därför den omständigheten att den nuvarande föreståndaren konverterar till den Katolska kyrkan inte att Berget därigenom blir en Katolsk stiftsgård lika lite som den för närvarande kan anses utgöra en stiftsgård tillhörig Svenska kyrkan. Berget är konfessionslöst. Dagen 150929.
Kursgården Berget blir fråga för domkapitlet. Efter beskedet att retreat- och kursgården Berget i Rättvik blir katolsk meddelar Västerås stifts biskop att ärendet blir en fråga för domkapitlet. "Det här berör präst- och diakontjänster och då måste vi undersöka situationen," säger Mikael Mogren. Stiftelsen Berget bildades med stöd av Västerås stift, men i dag är det många år sedan stiftet upphörde med att bidra till stiftelsens ekonomi. Samtidigt menar Mikael Mogren att stiftelsens företrädare borde vara mer trogna sitt arv och han påpekar att Berget är mer än bara de individer som väljer att konvertera och bli katoliker. Dagen 150929.
Iréne Nordgren och Gert Gelotte (reformkatoliker): Katolska kyrkans famn öppen för ”rätt” kristna. Vad skulle Paulus säga i dag om han fick höra att kravet för protestanter med flera är att de först måste iaktta alla katolska ”reningsföreskrifter”? Peder Bergqvist gör en poän­g av att han genom att konvertera tar ett tåg som kommer fram till målet i tid. Så kan man se det. Men på Bergqvists tåg står det ”white people only”. Endast manliga ämbetsbärare släpps ombord, kvinnliga ämbetsbärare (”black people”) får inte resa med. Så länge de skyltarna inte tas ner finns ingen anledning att glädja sig över att tåget stannade i Rättvik. Dagen 151006.
Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift: Går förtroendekrisen om Berget att lösa? Utvecklingen på ekumeniska gården Berget har skapat en förtroendekris, men kanske kan det i förlängningen leda till en fördjupad ekumenik? Bara mellan 50–100 personer blir katoliker i Sverige varje år, vilket ofta väcker stor uppmärksamhet. När mångdubbelt fler katoliker går över till något protestantiskt samfund varje år, är det knappast någon som noterar det. Dagen 151006.
Striden som ledde Berget till Rom. Peder Bergqvist tillträdde sin tjänst i början av 2010. Elva år tidigare hade pingstpastorssonen prästvigts i Svenska kyrkan och under årens lopp hade han även besökt Berget flera gånger. Att relationen till Svenska kyrkan och Västerås stift gnisslade visste han. Men innan han tog över föreståndarrollen trodde han att motsättningarna främst var kopplade till Per Mases som person. "Jag hade en vision om att bygga upp ett samarbete med stiftsgården. Men det var som att gå in i en vägg direkt. Det var bara frågor om kvinnliga präster, det var det enda som kom upp varenda gång. Anders Åkerlund, pensionerad präst boende i Rättvik: "Det känns som en smygockupation. Samtidigt är jag inte ett dugg förvånad över att Berget nu blir katolskt. Det är ett litet steg i en lång process. Bland annat synen på kvinnliga prästkollegor. I Svenska kyrkan kan man inte kompromissa med det, det är vår identitet i dag. Klockringningen, ”plingelinget”, som sker i samband med konsekrationen (nattvarden) är inte heller särskilt lutherskt. Sedan finns det också en del böneformuleringar och alla bugningarna hit och dit." Om Peder Bergqvist själv får bestämma tänker han avsäga sig sin vigningsrätt från och med Askonsdag nästa år. Men det finns en risk att domkapitlet avkragar honom innan dess. Dagen 151023.
Förre biskopen om konflikten. Under sina sju års som biskop i Västerås stift försökte Thomas Söderberg följa några viktiga riktmärken. Ett av dessa var att Svenska kyrkans ordning gäller för alla delar av Svenska kyrkan. Sommaren 2013 uppkom en kris. Då ansökte nämligen kommuniteten på Berget, Den Heliga Treenigheten, hos Kammarkollegiet om att få bilda ett eget trossamfund. Thomas Söderberg hotade med avkragning om inte ansökan drogs tillbaka. Så skedde också. Dagen 151023.
Stiftelsen Bergets historia. Stiftelsen Berget består av två gårdar; S:t Davidsgården och Meditationsgården samt flera andra byggnader. Cirka 2 500 personer deltar i kurser och retreater på Berget varje år. Dagen 151023.
"Mysteriet" med stadgarna. Stiftelsen Bergets stadgar har sett lite olika ut under årens lopp. Det är också förklaringen till bråket kring vem som egentligen har bestämmanderätt över fastigheterna på Berget. Dagen 151023.
Bergets föreståndare lämnar prästtjänsten. Peder Bergqvist – och tre diakoner på Berget – avsäger sig rätten att utöva vigningstjänsterna i Svenska kyrkan från den 30 november. "Vi vill göra allt för att lugna ned situationen," säger Peder Bergqvist. Det formella beslutet om vigningstjänsterna fattas av domkapitlet vid ett möte på tisdag den 10 november. Enligt Kyrkans tidning säger stiftsjuristen Göran Broås att önskan från Peder Bergqvist och de tre diakonerna med största sannolikhet beviljas.Dagen 151104.
Bergets präst och diakoner avkragade. Domkapitlet i Västerås beslutade som väntat att förklara prästen Peder Bergqvist samt tre diakoner obehöriga att utöva kyrkans vigningstjänst. Samtliga är verksamma vid Stiftelsen Berget i Rättvik. Beslutet gäller från dagens datum och inte från 30 november som de ansökande ville. Dagen 151110.
Kommuniteten på Berget blev katolsk i påsk. På påskaftonskvällen inleddes påskvakan i katolska domkyrkan i Stockholm. Då upptogs också sex av medlemmarna i kommuniteten på Berget i katolska kyrkan. För Bergets föreståndare, som är uppvuxen inom pingströrelsen, slöts cirkeln denna natt. "Jag kommer ihåg när äldstebröderna la sina händer på mig när jag var ung och bad att jag skulle fyllas av helig Ande. Nu var det biskop Anders som la sina händer på oss och bad om Andens sju gåvor," säger Peder Bergqvist. Utöver de sex medlemmarna i kommuniteten på Berget upptogs samtidigt två andra personer i katolska kyrkan. För Peder Bergqvist stundar diakonvigning den 26 maj och prästvigning den 11 juni – en ovanligt snabb process. Dagen 160331.

Flyktingar får dagens kollekt i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan gör en samlad insamling. Internationellt prisas kyrkornas insats i Europa som "profetisk". Dagen 150927.

Patrik Pettersson, präst: Ganska anmärkningsvärt… ”Det är ju ganska anmärkningsvärt” svarade kollegan när jag berättade att vår biskop Eva, inspirerad av det interreligiösa bönerummet på Heathrow i London, föreslog att en indikation på golvet i Sjömanskyrkan Stockholms lilla kapell skulle kunna peka ut riktningen till Mecka och att det ganska stora krucifixet på väggen i kapellet skulle kunna bäras ut eller täckas över och så att rummet skulle bli "tillgängligt för andra trosbekännare.” Det var den 6 februari i år och biskop Eva var inbjuden till Sjömanskyrkan Stockholms styrelse för att informeras om verksamheten. Det ganska anmärkningsvärda förslaget föregicks av information om arbetet med sjömännen på båtarna som anlöper Stockholms hamnar. Många är katoliker och några få är muslimer. Det var när det lilla antalet muslimska sjömän kom på tal som biskop Eva delade med sig av ”något att tänka på” om Sjömanskyrkans kapell. Man kan fundera en stund på det förslaget. Man kan samtidigt fundera på den smygande sammanblandningen av religioner som allt oftare kommer till utryck i vår kyrka, inte minst i här i Stockholms stift. Blogg 150922.
Biskop föreslog Meckamarkering i Stockholmskyrka. Vid ett samtal tidigare i år föreslog Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, att Sjömanskyrkan i Stockholm kunde tillgängliggöras för andra trosriktningar. Detta genom att ha en indikation på golvet som pekar ut riktningen mot Mecka, eller vid tillfällen täcka över korset, skriver prästen Patrik Pettersson på sin blogg. Med inspiration från det interreligiösa bönerummet på Heathrow i London föreslog biskopen "att en indikation på golvet i Sjömanskyrkan Stockholms lilla kapell skulle kunna peka ut riktningen till Mecka och att det ganska stora krucifixet på väggen i kapellet skulle kunna bäras ut eller täckas över", skriver Patrik Pettersson som är kritisk till sammanblandning av religioner. Världen idag 150925.
Brunne svarar om Meckamarkering. Mitt förslag var att temporärt göra rummet tillgängligt genom att till exempel märka ut riktning mot Mecka och flytta kristna symboler. Precis så som redan görs i gemensamma bönerum på flygplatser och i en del sjukhuskapell. Det är viktigt att det finns platser för bedjande systrar och bröder och vi visar gästfrihet och tolerans oavsett tro. Världen idag 150928.
Biskopen vill öppna kapell för fler religioner.
Biskopen i Stockholm vill att Sjömanskyrkan pekar mot Mecka och gömmer de kristna symbolerna vid behov. Det är Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, som ligger bakom idén. Men idén får mothugg. "Alla är välkomna hit, men vi behåller de kristna symbolerna", säger Kicki Wetterberg, föreståndare. Dagen 150929.
Annika Borg: ”Det är inte en biskops uppgift att så tvivel”. Annika Borg, doktor i teologi, författare och präst, är starkt kritisk till biskop Eva Brunnes förslag att täcka över korset och göra en Meckamarkering på golvet i Sjömanskyrkan i Stockholm. "Teologiskt och exegetiskt är det uppåt väggarna. Att tala om gästfrihet och öppenhet här är att blanda bort korten." "Här föreslår man att skymma Kristus eftersom Kristus är stötestenen, det är allvarligt." "Jag är emot en utveckling där vi ska ta ut Kristus när människor av annan tro kommer," säger Annika Borg. Sjömanskyrkans ledning har meddelat att förslagen från biskopen inte blivit verklighet. Värlen idag 150930.
Eva Brunne hotad efter Meckautspel. Efter att biskopen i Stockholms stift sagt att riktningen mot Mecka borde märkas ut i Sjömanskyrkan har hon tagit emot flera hotfulla meddelanden."Aldrig förr har jag kallats muslimhora. Förrän nu", skriver hon på Twitter. Martin Garlöv, kommunikationsstrateg i Svenska kyrkan i Lund, skriver samtidigt på Twitter att han har anmält flera av inläggen som handlar om Eva Brunne till Twitter. "De som strider mot vett och sans och svensk lag", klargör han. Dagen 151004.

”KG Hammar har skapat förvirring i Svenska kyrkan.” Den förre ärkebiskopen KG Hammars teologi skärskådas i en kommande bok. "Hans teologi är motsägelsefull", säger författaren Torbjörn Helmner. "KG Hammar återknyter i sin teologi till den mystik som finns i alla stora världsreligioner. Där betonas den religiösa erfarenheten bortom orden och Hammar ser utsagorna om Gud i Bibeln som metaforiska och poetiska." "Eftersom hans teologiska utsaga är så motsägelsefull har det skapat förvirring inom Svenska kyrkan huruvida KG Hammars tankar är Svenska kyrkans offentliga lära eller hans egen." Dagen 151001. Kommentar: Problemet är att största delen av Svenska kyrkans präster och åhörare svalt hans teologi med hull och hår!

Kyrkomötets utskott vill inte se vigseltvång för präster. Kyrkomötets utskott ratar förslagen om att ta bort rätten för präster att avstå från att viga samkönade par. Det vore "ett avsteg" från det man lovade när samkönade vigslar infördes i Svenska kyrkan, menar man. Socialdemokraterna, som är största nomineringsgrupp i kyrkomötet, stod bakom det ena förslaget om en översyn av hur församlingar hanterar frågan. Olle Burell, gruppledare för S, har dock medgett att målsättningen är att väjningsrätten försvinner. Men Tillsyns- och uppdragsutskottet yrkar på avslag för motionerna. "Utskottet konstaterar att det i flera sammanhang betonades att Svenska kyrkan kan härbärgera olika syn på äktenskapet och att detta också ska kunna få praktiska konsekvenser för enskilda prästers handlingsutrymme. Utskottet ser det som ett avsteg från det som då sades om kyrkomötet nu skulle göra det till ett villkor för prästvigning att säga ja till att viga par av samma kön", skriver man. Och Läronämnden betonar i ett yttrande att 2009 års beslut "innebar ett förtydligande av att kyrkan som helhet och inte den enskilda prästen även fortsättningsvis ansvarar för människors tillgång till de kyrkliga handlingarna". Sista ordet är dock inte sagt utan beslut fattas vid kyrkomötets andra session i november. Världen idag 151002.

M-politiker vill se fri församlingstillhörighet. Det borde vara möjligt för medlemmar i Svenska kyrkan att själva bestämma vilken församling de vill tillhöra. Det menar tre moderata riksdagspolitiker i en ny motion. Enligt motionärerna, däribland Hans Wallmark, är detta ett av skälen till att så få av kyrkans medlemmar faktiskt är engagerade i kyrkans verksamhet samt deltar i kyrkovalen. "En Moment 22-liknande situation har i praktiken uppstått. Många i riksdagen tror att frågan om församlingstillhörighet är ett ärende att exklusivt avgöras av Svenska kyrkan och dess medlemmar medan alla försök att nå beslut om friare församlingstillhörighet vid Kyrkomötet besvaras med att det hela avgörs av Sveriges riksdag", skriver motionärerna som menar att lagstiftningen borde ändras så att Svenska kyrkan själv kan avgöra om dagens ordning om en strikt geografisk koppling för församlingstillhörighet ska vara kvar – eller om en friare ordning ska införas. Dagen 151004.

Sinnesro handlar om rimliga förväntninga.r När livet kraschar – eller livscoachernas och tv-predikanternas ”all lycka nu” inte håller – har sinnesrobönen fungerat som ett nödrop till Gud. Bönen uttrycker rimliga förväntningar på livet, men också ett hopp om att allting inte är kört. Dagen 151009.

Domkyrkan bjuder in till koranstudier. Nu är Domkyrkoförsamlingen i Stockholm i blåsväder igen. Under rubriken "kurs i kristen tro" öppnar kyrkan dörrarna. Till koranstudier. Handlar Koranen om hat och våld eller kärlek och förlåtelse? Så lyder rubriken till det seminarium som S:t Jacobs kyrka anordnar i morgon tillsammans med den muslimska föreläsaren Shiraf Sebaie, lärare på Kista folkhögskola. Annonsen har väckt stark kritik på Twitter. Dagen 151014.  
Religionsblandning, säger Annika Borg. Det sticker ut i programmet att "en lärare i sharia som undervisar i (skattefinansierade) könssegregerade klasser för att lära kvinnor recitera Koranen som just kvinnor ska göra".  Världen idag 151019.

Stefan Swärd: Vad kan vi lära av väckelsehistorien? Evangelieförkunnelsens kärna är att peka på syndens allvar, att alla människor är syndare. Vi har alla gått vilse och ingen av oss klarar av att leva upp till de krav och den standard som Gud ställer. Guds vrede vilar över synden, Gud kan inte ha gemenskap med orenhet och orättfärdighet. Alla människor ska en dag stå till svars för sina liv inför Gud, skapelsens upphovsman och grundare. Vi ska då dömas enligt våra gärningar. Vi är fast i en rävsax. Vi klarar inte av att inte synda, syndens lön leder till döden och den eviga domen. Att tona ned syndens och domens allvar, och Guds vrede över synden – då är vi på glid bort från evangeliet. Att hävda att människan är god i sig själv – det är inte en kristen tanke. Är vi goda i oss själva, då behövs inget kors, ingen frälsare, inget evangelium. Det är bara syndare som kan få nåd, det är bara de som är på väg att gå förlorade som kan räddas. Evangeliet handlar om att Gud ger nåd och räddning åt en förtappad syndare. Våra goda gärningar, och våra goda ansträngningar, de håller inte måttet inför Gud. All vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad, skrev Jesaja för 2 700 år sedan. Evangeliet handlar om att det bara är Gud som kan rädda oss. Det är bara Guds nåd som kan rädda oss. Men evangeliet handlar inte om att Gud bara förlåter oss, och sätter ett streck över alla våra synder. Så tror Jonas Gardell; Gud bara älskar och förlåter och det behövs inte något offer för våra synder, det är inte ett kors som frälser oss. Man behöver komma ihåg att synden dödar oss. Man behöver komma ihåg att syndens destruktiva krafter ligger bakom all ondska i världen som krig, folkmord, trafficking, våldtäkter, mobbning, hat, hämnd, girighet med mera. Att Gud bara skulle sätta ett streck över alltsammans vore att helt förbise syndens allvar, och det vore ett hån mot alla de människor i mänsklighetens historia som drabbats av syndens härjningar. Kristus bar våra synder på korset. Det innefattar att han bar syndens alla konsekvenser på sig, Jesus tog på sig helvetets kval och den död som är syndens yttersta konsekvens. Han dog för att vi skulle få leva. Vi har dött med Kristus för att uppstå med honom. På korsets grundval, på grundval av det fullbordade verket, kan vi få frälsning, få nytt liv, bli Guds barn och bli rättfärdiggjorda. Det sistnämnda innebär att vi har blivit frikända. Det finns inte längre något att anklaga oss för, därför att Kristus har burit syndens straff i vårt ställe. Detta är evangeliets budskap, som klart och tydligt behöver predikas för alla människor. Det är evangeliet, och endast evangeliet, som kan rädda oss och ge oss ett nytt liv och ett evigt liv. Världen idag 151016.

Engelsk biskop vill göra Gud könlös. En engelsk biskop vill att kyrkan slutar referera till Gud som en man. "I stället för att säga hon eller han, borde vi helt enkelt bara använda ordet Gud", säger Rachel Treweek. Hon menar att detta är ett viktigt steg för att ändra på bilden att Gud skulle ha ett specifikt kön. I Svenska kyrkan väljer många präster medvetet att inte referera till Gud som "han", menar Martin Larsson, pressekreterare. Prästen Helena Myrstener är inne på samma linje. "Det är mycket bättre att säga Gud, än han och hon, men risken finns att när präster ska vara personliga så slinker han in i alla fall. Det för att kyrkan fortfarande är fast vid gamla könsnormer," säger hon till P3 Nyheter. Dagen 151027. Sveriges Radio 151027. Kommentar: Jesus kallade Gud för sin Fader och säger uttrycklingen att Gud är vår Fader. "Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig." (Matt. 5:46). Vill vi göra tvärt emot vad Jesus säger kan vi ta till oss nya könsnormer.

Nytt nätverk för bibeltro inom Svenska kyrkan. Ett nytt nätverk inom Svenska kyrkan håller på att startas upp. Förhoppningen är bland annat att människor, som i dag känner sig vilsna i kyrkan, ska hitta en församlingsgemenskap. -Vi vill tala ut och praktisera att Svenska kyrkan är grundad i Guds ord, säger Hans Lundaahl. Hans Lundaahl berättar att han ofta träffar människor som på ett lågmält sätt uttrycker stor frustration över vart Svenska kyrkan är på väg. De tar bland annat upp att Jesus sällan benämns som Frälsaren och att bibelordet "Ingen kommer till Fadern utom genom mig" inte längre lyfts upp. Dessutom praktiseras inte den Heliga Ande som en naturlig del av livet. Många tycker att det spretar väldigt mycket i Svenska kyrkan och det finns en tendens att man släpper centrala delar av evangeliet. Dagen 151027.
Nytt nätverk för bibeltro inom Svenska kyrkan. De vill se en vändning. Från neddragning och nedmontering av kristen tro till ett ökat intresse för bibeltrohet. Prästerna Carl-Erik Sahlberg, Hans Lundaahl, Peter Artman och Pontus Olausson har just startat ett nätverk för svenskkyrkliga personer som vill verka för bibeltrogen kristen tro i Sverige – nätverket Vägen. Vägen är tänkt att fungera som en stödjande gemenskap för personer som vill stå upp för bibeltrogen kristen tro i Sverige. Nätverket är inte bara till för kyrkligt anställda, utan för alla kristna.Det var Carl-Erik Sahlberg som kom med idén, men tankarna har legat och pyrt hos många länge, menar Hans Lundaahl. Nätverket är precis i startgroparna, men Hans berättar att en idé med nätverket är ha understödjande samlingar i olika delar av landet. "Nätverket kan bli hur stort som helst – och hur litet som helst. Det är inte det viktiga. Vi vill tala om för Sveriges folk och Svenska kyrkans folk att det finns många människor i dag som tycker att Svenska kyrkan håller på att tömmas på sitt kärninnehåll. Vi är många som vill återvända till kyrkans huvudspår: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission." Hans menar att Svenska kyrkan i dag ofta är mer politiserande än evangeliserande. Den som vill gå med i nätverket kan ansluta sig på Vägens hemsida. Världen idag 151028.
Svenska kyrkans chefsteolog kritisk mot "Vägen". Ett nätverk för bibeltroende inom Svenska kyrkan håller på att byggas upp. "Det är väldigt bra att människor samlas och läser Bibeln. Men det är väldigt tråkigt att det görs med en fond av hela Svenska kyrkan som är djupt missvisande", säger kyrkosekreterare Cristina Grenholm. Dagen 151029.

Präst anmäld för sextrakasseri. En präst i Kungsbacka kommun anklagas för sextrakasserier mot en tidigare kanslianställd. Prästen ska också ha inlett ett förhållande med en kvinna som sökt hjälp för missbruksproblem, skriver Norra Halland. Prästen har tills vidare tagit "time-out" från sin tjänst. Domkapitlets utredning väntas vara klar i mitten av december. Dagen 151030.
Präst avstängs efter relation med utsatt kvinna. En präst i Kungsbacka får Domkapitlets hårdaste dom. Han får inte längre verka som präst. Enligt domkapitlet har det anseende en präst bör ha därmed skadats avsevärt. Därför döms mannen till att fråntas vigningsrätten med omedelbar verkan, det vill säga han får inte längre vara präst i fortsättningen. Det är den hårdaste dom som domkapitlet kan besluta om. En medlem i kyrkorådet talar om församlingsmedlemmar i chock. Många har stått mycket nära prästen. SR 151217.
Präst anklagad för sexbrott får inte tillbaka kragen. En präst som står anklagad för sextrakasseri kommer inte att få tillbaka sin rätt att verka som präst. Det slår Svenska kyrkans överklagandenämnd fast. Dagen 160406.

Frikyrkor minst beroende av bidrag. Frikyrkor och andra trossamfund är mindre beroende av pengar från stat och kommun än andra ideella föreningar. De senare har tvärtom blivit mer beroende av offentliga medel. Ett annat konstaterade som görs i rapporten är att Svenska kyrkans ekonomiska villkor har försämrats mer än övriga religiösa samfund. Som förklaring ges att medlemsantalet i Svenska kyrkan minskar kontinuerligt. Dagen 151105.

Ledningen för Lunds stift får massiv kritik. Personalen på Lunds stiftskansli klagar på toppstyrning, kompetensbrist och att cheferna sopar problemen under mattan och "saknar hjärta". Det framgår av en undersökning som gjorts med de anställda. I undersökningen riktas kritik mot såväl kanslichefen som andra avdelningschefer. Den enda som inte kritiseras är biskopen Johan Tyrberg. Dagen 151111.

Politikerna styr fortfarande Svenska kyrkan. På måndag börjar kyrkomötets andra session för året i Uppsala när de beslut som förbereddes i september ska fattas. "Svenska kyrkan är mer politiskt styrd nu än någonsin tidigare," hävdar Annika Borg. Hon är präst, forskare, skribent och kyrkomötesledamot, invald på Posks lista. "När kyrkan skildes från staten år 2000 trodde vi att den skulle bli fri. Vi tänkte att det skulle bli slutet för partipolitiska grupper i kyrkomötet. Men tvärtemot har vi upplevt mer politisering och politisk aktivism. Det är absurt att partierna har inflytande på vår kyrkas teologiska utveckling." Borg är särskilt kritisk mot Socialdemokraternas dominerande roll i kyrkopolitiken. "De vill göra kyrkan till sin folkrörelse och driva opinionsbildning med kyrkan som plattform. Jag upplever att kyrkans kärnbudskap och uppdrag – att förkunna budskapet om Jesus Kristus som frälsare – sviks genom alla politiska uttalanden, positioneringar och manifestationer i samhällsfrågor." Dagen 151113.

Motionärer efterlyser tydlighet. Svenska kyrkan kan komma att ta officiell ställning mot tobaksrökning. Samtidigt är man försiktig med att uttala sig tvärsäkert om abort. Nasrin Sjögren, Frimodig kyrka, vill att Svenska kyrkan ska ta ställning för fostrets rättigheter och arbeta mer aktivt för att minska antalet aborter. Kyrkolivsutskottet menar dock att det finns mer än ett kristet synsätt på abort, och att frågan är så komplex att det ”inte är önskvärt att Svenska kyrkan utarbetar generella ställningstaganden eller principiella avståndstagande genom att profilera sig i denna svåra och känsliga fråga.” Samtidigt anser utskottet att det höga antalet aborter är olyckligt. Dagen 151113.

Första kvinnoprästen i Skara stift: Har omvänt många. Två busslaster kom från Borås för att se den första kvinnan i Skara stift prästvigas. Efter 42 år i Guds tjänst tar Dora Wikner nu av sig prästkragen och tackar för sig. Genom åren som präst har Dora Wikner upplevt motståndet på nära håll och trots att det gått 57 år sedan det blev tillåtet för kvinnor att bli präst, så finns en del av motståndet kvar än idag. "Nu finns det mer i hemlighet och det har förändrats väldigt mycket. Nu är det till exempel så att om någon motsätter sig att samarbeta med en kvinnlig präst, så får de inte prästvigas," säger Dora Wikner. SR 151113.

Ungdomsledare åtalas för övergrepp. En ledare inom en kyrklig ungdomsverksamhet i Kronobergs län åtalas för sexuellt utnyttjade av barn, rapporterar Smålandsposten. Dagen 151118.
Ungdomsledare döms för barnvåldtäkt. En man som varit ungdomsledare i ett par kyrkliga församlingar i Jönköpings län har dömts till två och ett halvt års fängelse av Jönköpings tingsrätt. Mannen, som är i 35-årsåldern, åtalades för flera sexbrott mot en 13-årig flicka i en av ungdomsgrupperna. Mannen döms nu för våldtäkt mot barn, för utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande samt delvis för det barnporrbrott han var åtalad för. Dagen 151229.
Överklagar våldtäktsdomen. Den man i 35-årsåldern som dömdes till fängelse i två och ett halvt år för bland annat våldtäkt mot barn överklagar domen. Dagen 160120.
Pedofil i Svenska kyrkan får sänkt straff. Hovrätten sänker fängelsestraffet med tre månader. Anledningen är att hovrätten lägger ihop de olika brotten som mannen har begått och tillämpar asperationsprincipen. Det innebär att det allvarligaste brottet bedöms till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras i en fallande skala. Kommentar: Med andra ord så får man i Sverige mängdrabatt om man begår flera brott. Asperationsprincipen innebär att en gärningsman dömes för flera brott samtidigt och att ett gemensamt straff ges för den sammanlagda brottsligheten. I många länder ges straffskärpningar för återfall, men i Sverige som använder sig av principen görs det omvända. Fortsatt brottslighet ger lägre straff. Dagen 160310.

QUOTES:
"The only reason some of us are not exiled or thrown into prison is simply because we do not preach as fervently and as sternly as did Paul, John, Peter and others. This modern "santa claus" religion that is sweeping country today is not the religion Jesus taught and John practiced." ~Oliver B. Greene.
"The Jesus that men want to see is not the Jesus they really need to see." ~G. Campbell Morgan.
"It is a poor sermon that gives no offense; that neither makes the hearer displeased with himself nor with the preacher" ~George Whitefield.
"It is a sad and shocking fact that many religious people are in Hell." ~John R. Rice.

Tror på reinkarnation - nu blir prästen avstängd. Danska prästen Anette Berg som i ett tv-program sagt att hon tror på reinkarnation är nu avstängd från sin tjänst fram till årsskiftet. Men nu på söndag samlas ortsbor i Vig för en demonstration som stödjer henne. Dagen 151125.
Dansk präst ville förmedla kontakt med döda. Prästen i Vig fick fortsätta sin tjänst, trots att hon sagt sig tro på reinkarnation. Men nu uppger flera källor att hon också på en begravning sagt att hon kan förmedla kontakt med döda. Det handlade om att anhöriga skulle kunna komma i kontakt med döda genom Annette Berg, säger Hanne Herskind, som var närvarande vid begravningen. Sådant ska inte förekomma i kyrkan, och det skall inte förekomma när prästen står vid kistan, säger hon till Kristeligt Dagblad. Dagen 151207.

Gunnar Hyltén-Cavallius, komminister emeritus: Riskfylld kyrklig anpassning. En nedtoning av den egna ideologin till förmån för välvilja gentemot de andra. Det förhållningssättet dominerar i vårt lands kyrkor. Samhällets normgivare har under många år bidragit till en yttre sekularisering. Kyrkan – Svenska kyrkan och en rad frikyrkor – har dessutom själv genom beslutande organ och ledande personer aktivt anpassat den kyrkliga utvecklingen från ”klassisk kristen tro” till något annorlunda. Denna inre sekularisering är mera försåtlig. Dagen 151125.

När orden ställer sig i vägen för tron. När kyrkan försöker anpassa sig till alla för att inte tappa någon blir hon på kuppen irrelevant för de flesta. Och när kyrkan har sekulariserat världen kan världen trampa ner hennes ljus och salt. Om detta skriver Magnus Malm, Jonas Lundström och David Thurfjell från olika utgångspunkter. Kyrkans välmenande försök att inkludera alla gör bara saken värre. Om en förtvivlad sökare blir lovad förlåtelse utan sinnesändring, frälsning utan lydnad och nåd utan kapitulation för den levande Guden stängs gudsmötets två möjliga utvägar: motstånd eller omvändelse. Kyrkan måste ställa människor inför omvändelsen och sedan respektera såväl ett ja som ett nej. Ty visst kommer Gud till oss på vårt eget språk, men inte på våra villkor. Allt enligt Malm, som också påtalar att kyrkans dåliga självkänsla leder till en flummig teologi. När inte kyrkan klarar av kritik formulerar hon evangeliet så vagt att det är omöjligt att göra intelligenta invändningar. Thurfjell bekräftar att den ofta nedvärderade pietismen har påverkat hela samhället mer än vi förstått. Men i takt med att de fromma mönstren dränerats på liv och mänsklighet har de avskräckt mer än de attraherat. Dagen 151203.

Svenska kyrkan i Ängelholm stoppar solist efter islamuttalande. Svenska kyrkan i Ängelholm bryter med operasångerskan Susanne Resmark som var inbokad för två arrangemang i jul. Bakgrunden till avståndstagandet är att Susanne Resmark, som kommer från Ängelholm och som har varit aktiv vid Köpenhamnsoperan sedan 2000, nyligen skrev ett islamkritiskt inlägg på sin privata Facebooksida. "Islam har absolut INGENTING positivt att tillföra i vår kultur, men desto mer av helt vidriga seder och lagar som inte kommer att sky några medel för att nå sina mål!" När Helsingborgs Dagblad, i förra veckan, ringde upp Susanne Resmark beklagade hon delar av formuleringen. "Om man byter ut ordet islam mot jihadister blir det rätt. Islam är fel ordval," sa hon. "De åsikter hon framför är helt förkastliga och står så långt från våra kristna värderingar som man kan komma," säger kyrkoherde Fredrik Höggren, till HD. Dagen 151204.

Den liberala teologin förmår inte att tradera den kristna traditionen och skapar en mer och mer dunkel gudsbild.

Så har 68-vänstern påverkat dagens kyrka. Proteströrelserna i slutet av 1960-talet påverkade även de svenska kyrkorna i grunden. Det visar ny forskning som har tagit avstamp i världskyrkomötet i Uppsala sommaren 1968."Vad man ser är förändrade sätt att umgås på där alkohol inte är en självklar ingrediens i det." Dagen 151211.

Olof Edsinger: Inte kallade till överseende med falska profeter. Den som har det yttersta ordet när det gäller dessa frågor är förstås Herren och ingen annan. Men två personer som i svensk kontext förkunnar läror som står i stark kontrast till klassisk kristen tro är utan tvekan K G Hammar och Jonas Gardell. Som ärkebiskop i Svenska kyrkan orsakade Hammar en närmast oöverblickbar skada, framför allt genom sin relativisering av den bibliska uppenbarelsen. Så sent som för två år sedan gick han ut i medierna och beskrev Kristus som en "tankekonstruktion". Jonas Gardell, i sin tur, har utifrån en annan plattform predikat ett budskap som fungerat som ett vaccin mot en klassisk väckelseförkunnelse. I Gardells evangelium ingår vare sig syndafördärv, omvändelse eller objektiva sanningar. Världen idag 151211.

Två präster i Göteborg avkragas. Efter att ha lett gudstjänster inom Missionsprovinsen har domkapitlet i Göteborg beslutat att frånta två präster i stiftet rätten att utöva kyrkans vigningstjänst. I ett av fallen handlar det om en kyrkoherde emeritus och i det andra fallet om en komminister emeritus. Det de har gemensamt är att de under 2014 ansvarade för gudstjänster i regi av Missionsprovinsen. Som en konsekvens av engagemanget i Missionsprovinsen beslutade domkapitlet i Göteborg samtidigt att ge en komminister emeritus en treårig prövotid. En kyrkoherde emeritus får en skriftlig erinran medan en kyrkoherde emeritus kritiseras. Den sjätte anmälde prästen slapp däremot vidare åtgärd. Domkapitlet slår fast att det inte finns någon kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och Missionsprovinsen. Dagen 151218.
Inga fler avkragningar på ett tag. Det blir inga avkragningar av präster i Göteborg – i alla fall inte på ett tag. Svenska kyrkans överklagandenämnd stoppar domkapitlets beslut. Nämnden vill nämligen vänta på att ärendet prövats slutgiltigt. Dagen 160118.
Missionsprovinspräster frias av Överklagandenämnden. Två präster som lett gudstjänster i Missionsprovinsen får tillbaka rätten att vara präster av Överklagandenämnden. En tredje får sin treåriga prövotid upphävd. De två prästerna Ragnar Block och Pekka Heikkinen förklarades i december 2015 av domkapitlet i Göteborg obehöriga att utöva kyrkans vigningstjänst, för att de samarbetet med och lett gudstjänster i Missionsprovinsen. Överklagandenämnden, Svenska kyrkans högsta juridiska instans, lutar sig mot kyrkoordningens 17 kap 17 paragraf i kyrkoordningen när nämnden nu friar de tre prästerna. I båda fallen kommer Överklagandenämnden fram till att de gudstjänster som prästerna "har lett i Missionsprovinsens kyrkor såvitt framkommit har följt Svenska kyrkans ordning". Därför har prästerna inte brutit mot bestämmelsen i 17 kap. 17 § kyrkoordningen och sina vigningslöften. Överklagandenämnden upphäver därför domkapitlets beslut i de två fallen och återger prästerna Ragnar Block och Pekka Heikkinen rätten att vara präster (utöva kyrkans vigningstjänst). En tredje präst som också lett gudstjänster i Misssionsprovinsen i Uddevalla, Gunnar Juelsson, för sin treåriga prövingstid upphävd av Överklagandenämnden på samma grunder. Därmed är sista ordet sagt i denna tvist kring präster som engagerar sig i Missionsprovinsen. Kyrkans Tidning 160407.

Biskop tar avstånd från reinkarnation. Martin Modéus är bestämd i sin uppfattning: "Det hör inte hemma i kristen tro", skriver han i en debattartikel. Debattartikeln är ett svar på den pensionerade biskopen Bengt Wadensjös tankar om reinkarnation i SvD. "Den väg ­Wadensjö antyder, att anpassa kristen tro efter en tänkt folkuppfattning, leder till en otydlig formlöshet", skriver biskopen. Dagen 151227.

Engelska och skotska kyrkan i historisk "pakt". Ett historiskt avtal har ingåtts mellan den engelska kyrkan och den skotska. Det nya samarbetsavtalet gör att medlemmarna har tillträde till båda kyrkorna, och kyrkorna kan också göra gemensamma uttalanden. De båda kyrkorna skildes åt under reformationen, och har gått skilda vägar sedan 1517, skriver BBC News. Den engelska kyrkan är anglikansk, medan den skotska är presbyteriansk. Trots de olika vägar man valt vill man nu alltså närma sig varandra. Här står bland annat att medlemmarna i de båda kyrkorna ska välkomnas i de båda kyrkorna när de rör sig över gränserna. Dagen 151231.

Palestinsk präst får Palmepriset. För ett år sedan hindrades han från att predika i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Nu prisas Mitri Raheb för sitt fredsbudskap. Han är verksam i Betlehem på Västbanken och är en skarp kritiker av den israeliska politiken mot palestinierna. Nu får den palestinske prästen och kyrkoherden Palmepriset. Han får det tillsammans med den israeliske journalisten Gideon Levy, verksam på dagstidningen Haaretz. Priset delas ut till personer som verkat i Olof Palmes anda, och i motiveringen står det att de båda för priset för sin "modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation och för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla". Dagen 160107.
Kraftig kritik mot Palmepristagare. "Vill man främja fredskrafter ska inte de här två uppmärksammas". Ulf Cahn, som arbetar för Förenade Israel-insamlingen berättar att Levy står för en enstatslösning, där såväl israeler som palestinier ska bo i ett sekulärt Palestina. Dagen 160107.

Ärkebiskop sågar flyktingpolitiken. Ärkebiskop Antje Jackelén är starkt kritisk till regeringens flyktingpolitik. Jesus skulle inte ha gillat den svenska regeringens flyktingpolitik. Den bedömningen gör ärkebiskop Antje Jackelén i Ekots lördagsintervju. Dagen 160109.

Präst – Sveriges farligaste yrke. Kvinnliga präster löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa med sjukskrivning som följd. Att tjäna Gud är nämligen ett yrke som det tycks vara svårt att ta ledigt ifrån .Kvinnliga präster, inklusive kyrkoherdar, löper nämligen störst risk bland alla yrkeskategorier att bli sjukskrivna på grund av stress och psykisk utmattning. Dito manliga hamnar på tredje plats. Det finns undersökningar som visar att präster arbetar fler timmar än både skolledare och människor inom IT-branschen. Det finns också studier som visar att personer inom så kallade kontaktyrken löper högre risk att sjukskrivas på grund av stress än andra. "Och är det något prästyrket är så är det ett kontaktyrke." Dagen 160115. Sveriges Radio 160115.

Majoritet av prästerna ogillar Brunnes förslag. ”Märk ut riktningen till Mecka i Sjömanskyrkan.” 61,5 procent av de präster som svarat i en Dagen-enkät anser att förslaget är dåligt eller mycket dåligt. 29,2 procent tycker att det är det är ett bra eller mycket bra förslag. Josefin Dahlgren, präst i Unnaryd, kan tänka sig att ha en imam som predikar i svenskkyrklig gudstjänst - det är ju samma Gud vi ber till. Dagen 160121.

Fryshuset i Stockholm skapar ett nationellt resurscenter för religion i samhället. Och S:ta Katharinastiftelsen startar ett "livsåskådningsforum" tillsammans med företrädare för judendom, islam, kristendom och sekulär humanism. Världen idag 160126.

Förrättade fel sorts begravning - riskerar påföljd. Två präster i Sörmland har ställts inför domkapitlet, anklagade för brott mot reglerna. Skälet är att de har förrättat var sin borgerlig begravning. Enligt riktlinjerna till kyrkoordningen är det olämpligt för en präst i Svenska kyrkan att förrätta en borgerlig begravning, eller på annat sätt leda en begravningsakt över en person som inte tillhörde Svenska kyrkan. Dagen 160127.
Två präster prickas för borgerliga begravningar. Den ordning som kyrkohandboken föreskriver visar att prästernas begravningar inte följt kyrkohandbokens ordning. Dagen 160225.

Mer än var tionde präst vill enas under Rom. Tolv procent av de präster inom Svenska kyrkan som svarat i Dagens enkät anser att alla kyrkor bör enas under den katolska påven. 76 procent, avvisar den tanken. Undersökningen visar också att stödet för att de båda kyrkorna bör kunna hålla gemensamma gudstjänster är stort, närmare 80 procent tycker det. Ännu större är önskan att kyrkorna kan dela nattvardsgemenskap med varandra, vilket inte sker i dag. 97 procent bejakar det. Dagen 160127.
Så svarar prästerna om enighet under påven. Här är några av de många kommentarerna som lämnats till den frågan. "Det protestantiska projektet går mot sitt slut. Den omvända rörelsen har påbörjats till allt större gemenskap. Frikyrkorna går ihop, vissa frikyrkor och Svenska kyrkan har kyrkogemenskap. Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna närmar sig varandra. Vi är på väg till en enda kyrka." Dagen 160127.

Präst som ofredade konfirmand får ny tjänst. För två år sedan blev prästen dömd. Nu får han en andra chans. En präst som för två år sedan dömdes för sexuellt ofredande, efter en olämplig sms-konversation med en konfirmand, är nu åter i tjänst, rapporterar Mariestadstidningen. Prästen avskedades från sin tidigare anställning i Svenska kyrkan i samband med det sexuella ofredandet, och den nya tjänsten har han påbörjat är i ett annat stift, i en församling i Skaraborgs pastorat. Prästen har inför rekryteringen varit öppen med vad som har hänt, och har fått en visstidsanställning. "Det är ett sätt att i handling visa på att man har fullt förtroende för personen," säger stiftsjurist Andreas Fagrell, till Mariestadstidningen. Dagen 160129.

Biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund debatterar för dödshjälp: ”Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp”. Rätten till vår död. 51 miljoner amerikaner har nu rätt till frivillig dödshjälp och det är tillåtet i fyra europeiska stater. Sverige har en åldrande befolkning och frågan kommer att bli alltmer brännande. Trots det slår partierna dövörat till och vågar inte tillsätta en utredning, skriver PC Jersild, Georg Klein, Tuulikki Koivunen Bylund och Björn Ulvaeus. Vi som undertecknar denna artikel har länge varit aktiva i opinionsbildningen för att legalisera dödshjälp i Sverige. DN 160130. Kommentar: Tuulikki Koivunen Bylund har hela tiden som biskop utrmärkt sig för sin liberalteologi. Hon förespråkar också abort. Abort är mord i livets förstadie, dödshjälp är "abort" i lives slutstadie. Båda sakerna strider mot Guds uttryckliga vilja.
Kyrkan oenig med förre biskopen om dödshjälp. Den före detta biskopen i Svenska kyrkan, Tuulikki Koivunen Bylund, pläderade nyligen i en debattartikel i DN för dödshjälp. Hållningen har mött kritik, och Svenska kyrkan delar inte hennes syn. Inte heller Rasmus Isaksson, förbundsordförande på DHR, en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, och Maria Johansson, ordförande för Lika unika som skriver. "Alla människor i Sverige ska kunna känna sig säkra på att forskning och vård är helt inriktade på att bota, lindra och värna livet – oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det som framför allt behövs är livshjälp – inte dödshjälp!" Världen idag 160205.

Svenska kyrkans julkampanj slog nytt rekord. Svenska kyrkans julkampanj "Låt fler få fylla fem år" slog nytt insamlingsrekord. Svenska kyrkan samlade in drygt 45 miljoner kronor under sin senaste julkampanj, och det är nytt rekord. Temat för kampanjen var "Låt fler få fylla fem år" och syftar till att minska barnadödligheten i världen. I Afrika, söder om Sahara, dör ett av tio barn före sin femårsdag. Intäkterna från julkampanjen ökade med 6,3 miljoner kronor från föregående år. Dagen 160205.

Samerna och kyrkan. 1100-talet. Samer, framför allt nära norska kusten, får för första gången kontakt med kristen tro.
1400-talet. År 1452 utgår en påvlig bulla att kristna i Väst har rätt att exploatera och utnyttja mark på platser som upptäcks. Dessa påveord har genom århundradena tagits som intäkt för att plundra urbefolkningarnas naturresurser.
1600-talet. Exploateringen av samernas mark är i full gång. Samerna införlivas i kyrkan med tvång. Den egna religionen förbjuds, trummor beslagtas och förstörs.
1800-talet. Prästen Lars Levi Laestadius, själv same, predikar och det blir väckelsen bland tornedalingar och samer under andra halvan av 1800-talet. Svenska missionskyrkan sänder sina första missionärer. Tre av dem skickas till samerna i Lappland. Dagen 160205.

Allt fler ringer till jourhavande präst. Har jourhavande präst som nås på SOS-numret en framtid? Frågan debatteras med jämna mellanrum. Men behovet verkar stort. Sedan 2008 har samtalen ökat med nästan 70 procent. Dagen 160207.
Stödtjänsterna allt mer pressade. De anonyma stödtjänsterna belastas allt hårdare. Till Jourhavande präst har antal samtal ökat med hela 69 procent de senaste sju åren. Nu larmar flera nedringda stödtjänster om att det behövs mer resurser. Efter psykiatrireformen är det många som inte har den kontakten de behöver och de famlar. I stället vänder de sig till sådana här linjer. En jourhavande präst säger: "Jag ser Jourhavande präst som en känslig termometer i samhällskroppen. När oron och ohälsan i samhället ökar så ökar antal samtal till oss." Under 2015 besvarades 81.157 telefonsamtal vilken innebär drygt 220 per dygn. Världen idag 160207. Kommentar: En reform är inte längre en förbättring av villkoren, utan en förtäckt försämring av villkoren. Inte minst moderaterna har infört den taktiken.

Ann Heberlein: Svenska kyrkan måste värna om kristna flyktingar. Varför vill inte Svenska kyrkan kännas vid det folkmord som pågår på kristna runt om i världen? Och varför tar kyrkan inte ansvar för de kristna som flytt till Sverige undan religionsförtryck, undrar Ann Heberlein. DN 160209.

”Synen på alkohol allt mer liberal inom kyrkan.” Det är en känslig fråga inom kyrkan – ska vi sluta servera nattvardsvin med alkohol, får det drickas öl på minnesstunder i kyrkans lokaler och hur gör vi med kyrkans personalfester? Ett tabu som organisationen Vita nykter nu vill bryta. De flesta personer blir väldigt obekväma när frågan kommer upp, förklarar Anette Kyhlström, verksamhetsansvarig för Vita nykter. När hon föreslår alkoholcertifiering tror många felaktigt att det handlar om medlemmars eller anställdas personliga alkoholkonsumtion. Hon får snabbt förklara att det innebär en certifiering av kyrkolokalerna som garanteras alkoholfria. Dessutom ska alla tjänstgörande vara nyktra och inte ha konsumerat alkohol dagen innan man är i tjänst för att inte riskera att lukta alkohol. Vita nykter förklarar hur oerhört vanligt det är att människor i vårt samhälle själva lider av missbruk, eller är i riskzonen för missbruk. Totalt handlar det om runt en miljon människor. Runt dem finns anhöriga som också berörs, varav 400 000 barn – som ofta kallas ”glömda barn”. Det är var femte barn. Dagen 160209.

Diakon hjälpte utsatta - sparkades av kyrkoherde. En diakon i Gustavsberg-Ingarö församling fick sparken efter att ha gett ekonomisk hjälp till socialt utsatta. Nu får hon ersättning motsvarande tolv månadslöner efter att en förlikning uppnåtts mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation SKAO som företrätt kyrkoherden och diakonens fackförening Akademikerförbundet SSR. En av kyrkopolitikerna i personalutskottet som beslutade avskeda diakonen har avgått i protest. Diakonen har hävdat att hon gett ekonomiskt bistånd till hjälpsökande under alla de år hon arbetet i församlingen och att alla kvitton attesterats och godkänts av revisorer. Först i maj förra året slutade kyrkoherden att attestera bidragen, utan att tala om det för diakonen. Dagen 160210.

Nima Gholam Ali Pour: Granskning: En kyrka utan samvete. Svenska kyrkan har ett problem. Dess djupa engagemang i Israel-Palestina frågan - och i synnerhet dess stöd för Kairos Palestina-dokumentet är något som bör noteras och kritiseras av andra kyrkor, och alla de som är emot antisemitism och alla former av rasism. Kairos Palestina-dokumentet kan läsas på svenska på Svenska kyrkans hemsida och beskrivs av Svenska kyrkan på följande sätt: "Kairosdokumentet har tagits fram av kristna palestinier och handlar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel." På grund av innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som är fylld med häpnadsväckande snedvridningar, antisemitism och rasism, skulle man ha antagit att Svenska kyrkan omedelbart skulle ha tagit avstånd från dokumentet, men det som hände var raka motsatsen. Av någon anledning, gav Svenska kyrkan både legitimitet och stöd till detta dokument. Den judiska staten Israel, å andra sidan, är den enda staten i Mellanöstern som har låtit araberna ta del av sina mänskliga rättigheter. Det borde inte vara någon överraskning att en nyligen genomförd opinionsundersökning visade att 52% av palestinierna i Jerusalem skulle föredra att leva i Israel snarare än en framtida palestinsk stat. Morgonbladet.nu 160210.

Svenska kyrkan tveksam till kristna asylboenden. Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, ser att det kan finnas behov av kristna asylboenden i Sverige, men ser helst andra svar på att kristna hotas. Ärkebiskop Antje Jackelén skriver i DN att man kan tänka sig kristna asylboenden men att detta vore ”ett nederlag för vårt samhälle”. Världen idag 160211.
”Ingen talar med oss längre”. Att närma sig den kristna tro under sin tid som asylsökande kan betinga ett högt pris för den som tidigare identifierat sig som muslim. Social isolering, glåpord och förtäckta hot hör till vardagen för dem som Världen idag talat med. Merzek Botros säger att han får samtal dagligen från kristna som har problem på sin asylboenden. "Det går inte att vänta längre. Om jag kunde hitta någon församlingsgård eller liknande, så skulle vi kunna starta ett eget boende. Jag skulle önska att andra församlingar hörde av sig till mig, så kunde vi göra det gemensamt." Världen idag 160210.
”Regeringen negligerar utsatta kristna”. Vid en interpellationsdebatt i riksdagen på torsdagen pressade Désirée Pethrus (KD) migrationsminister Morgan Johansson (S) om vad regeringen ska göra för att skydda kristna på asylboenden. Men inga nya åtgärder aviserades. "Jag är fortsatt förundrad över att ministern inte ens vågar nämna kristnas utsatthet. Vad är det som är så farligt?" Hon frågade också om det ska råda straffrihet på asylboenden eller vilka konsekvenser de som hotar och attackerar kristna ska få möta. Världen idag 160211.
Lukas Berggren: Varför skyddas inte kristna asylsökande? Att muslimer som konverterar till kristen tro förföljs är inte ovanligt. Kristna är världens mest förföljda grupp och förföljelsen kommer vanligen från militanta islamister. Ofta har förföljelsen kunnat förläggas till hårdföra muslimska stater. Men nu slår förföljelsen mot kristna i Sverige. Allra mest tydligt är det på svenska asylboenden. Hoten och trakasserierna på asylboenden drabbar inte bara kristna. I lördagens Svenska Dagbladet berättades om två hbtq-personer som drabbats. Det som förbluffar är att reaktionerna, inte minst från Migrationsverket, verkar vara så olika. När Migrationsverket konfronteras med uppgifterna om förföljelse av hbtq-personer på svenska asylboenden säger Sverker Spaak, som arbetar med boenden på Migrationsverket, så här till SvD (6 februari): "Jag tror att vi under året kommer att kunna erbjuda boenden med bra nätverk i närmiljön – större städer där RFSL har verksamhet – eller speciella boenden med inriktning på hbtq." Så, när det gäller hbtq-personer verkar särskilda boenden vara ett alternativ för Migrationsverket. Men när förföljelsen drabbar kristna verkar särskilda boenden inte vara ett alternativ. Så resonerar vi inte om kvinnor misshandlas. Då är det en självklarhet att samhället ska erbjuda skyddat boende och en fristad från den som har misshandlat kvinnan ifråga. För den som lever under faktiska dödshot är det ganska ointressant om deras flytt undan hot beskrivs som seger eller nederlag för samhället. De vill bara känna sig trygga. Världen idag 160211.
Antje Jackelén: ”Diskussionen försvåras av det islamfientliga tankekomplexet”. Asylboenden för enbart kristna flyktingar skulle vara ett nederlag för vårt samhälle. Diskussionen försvåras av elefanten i rummet – det islamfientliga tankekomplexet. Dopets kallelse till ett liv i tro och kärlek innebär att engagemanget för utsatta människor inte kan göras beroende av trostillhörighet. Den allt överordnade frågan förblir dock att få ett stopp på den våldsspiral som drabbar miljontals barn, kvinnor och män. DN 160211.
Simon Matte: Höj rösten, Svenska kyrkan! Vi kan inte vara tysta inför förföljelsen av kristna som sker, och det borde inte Svenska kyrkan heller kunna vara. Det är djupt beklagligt att Svenska kyrkan i likhet med andra delar av etablissemanget infekterats med en politisk korrekthet där man varken vill, vågar eller kan lyfta upp det faktum att kristna är världens mest förföljda religiösa grupp. En anledning till kyrkans reservation och bristande fördömande verkar vara en rädsla för att underblåsa antimuslimska känslor i samhället (utifrån att mycket av förtrycket sker i muslimska nationer). Det tycks åtminstone så när man läser ärkebiskopens debattinlägg i DN 11 februari där hon hävdade att diskussionen kring de kristnas situation försvåras av det ”islamfientliga tankekomplexet”. Dagen 160217.
Busch Thor vill se kraftfulla åtgärder på asylboenden. ”De som kommer hit ska veta att det råder religionsfrihet i Sverige”, säger KD-ledaren som kommentar till att kristna trakasseras på asylboenden. Har du några förslag på åtgärder? "Dels behöver man kraftigt skärpa säkerheten på de här boendena, som asylsökande behöver man veta att det råder religionsfrihet i Sverige. Här behandlar vi både män och kvinnor lika, det här är grundläggande skyldigheter och rättigheter som alla behöver få veta direkt när man kommer hit, och vi ska ha kraftiga åtgärder om man bryter mot dem." Ebba Busch Thor säger att Sverige också ska ta i med kraftiga åtgärder mot dem som bryter mot dessa regler. Men att gå så långt som att separera kristna och muslimer i asylprocessen för att minska religiösa spänningar, det vill inte KD-ledaren. Hon menar att det vore en olycklig utveckling. Dagen 160218.
Migrationsverket: Det blir inga kristna boenden. Uppdelade asylboenden skulle skapa kaos. Det är Migrationsverkets åsikt. Men verket lovar att kristna som blir trakasserade ska få hjälp. Hbtq-personer och andra utsatta grupper har rätt till särskilt anpassade asylboenden. Men den möjligheten finns inte för religiösa minoriteter – till exempel kristna. Gruppen finns nämligen inte med när Migrationsverket räknar upp personer med särskilda behov på sin hemsida. Dagen 160219.
Två kristna kvinnor hotade på asylboende. På ett asylboende i Jämtland har två unga iranska kvinnor som konverterat till kristendomen blivit trakasserade och hotade av en grupp muslimska män som i förtäckta ordalag hotat att skära av halsen på dem. Nu utreder polisen olaga hot mot familjen. Dagen 160222.
Tyst från SKR om uppdelade boenden. Frågan om kristna ska ges särskilt skydd på asylboenden delar kyrkorna i Sveriges kristna råd (SKR). "Vi kommer inte komma fram till en gemensam hållning", säger generalsekreteraren Karin Wiborn. Dagen 160223.
Insamling för kristna asylboenden startas. Svenska evangeliska alliansen (Sea) tar initiativ till en insamling för att finansiera ett temporärt asylboende för kristna och andra utsatta. "Det grundläggande skyddsbehovet ska staten stå för. Men när staten inte griper in för att skydda kristna måste kristna organisationer ta sitt ansvar," säger Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare för Sea i ett pressmeddelande. Dagen 160225. Världen idag 160225.
Kristdemokraterna i Danderyd vill ha särskilda asylboenden för kristna i kommunen. Hur kommunen skulle gå tillväga för att skapa speciella boenden för kristna är oklart. Dagen 160225.
SKR-direktor vill inte se kristna asylboenden. Sveriges kristna råd (SKR) är splittrade i frågan om särskilda kristna asylboenden och har därför valt att inte ta ställning i frågan. Men Björn Cedersjö, Direktor, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle på SKR, skriver i ett blogginlägg på rådets webbplats att han inte vill ha kristna boenden. Världen idag 160310.
Migrationsverket öppnar för boenden för utsatta. Den syrisk-ortodoxe patriarken får inte gehör för sina krav på kristna asylboenden. Men samtidigt öppnar Migrationsverket för att utsatta kristna kan få skydd på annat sätt. Migrationsverket håller på att utreda möjligheten att öppna skyddsboenden för individer som känner sig utsatta, vilket exempelvis skulle kunna vara kristna som trakasseras för sin tros skull. ”Dessa boenden skulle bli öppna för alla som är i behov av en säker plats, oavsett nationalitet eller religiös tro”, skriver Anders Danielsson. ”Pågår redan ett arbete” Några ingående detaljer på när dessa skyddsboenden kan vara på plats finns dock inte i brevet från Migrationsverkets generaldirektör. Dagen 160323. Världen idag 160323.

45 procent av Svenska kyrkans präster anser att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud. Men drygt en tredjedel av prästerna tycker inte alls att de tre religionerna går samma väg, de svarar ”instämmer inte alls” om påståendet. Ett annat påstående att ta ställning till löd: ”Gud kan frälsa människor på annat sätt än genom Jesus Kristus”. Här är bilden lite splittrad. Men det är fler som tar avstånd än som håller med. Nästan 40 procent instämmer inte alls. 19 procent, nästan var femte präst, håller samtidigt helt med om att det finns frälsning på annat sätt än genom Jesus. Dagen 160217.
Några av prästernas kommnetarer: Gud frälser genom Jesus, men kanske behöver man inte tro på Jesus för att bli frälst genom honom. De tre Abrahamitiska religionerna talar om en och samma Gud, men vi lever i olika traditioner. Frågan om frälsning på annat sätt än genom Jesus Kristus, går inte att besvara med varken ja eller nej, då svaret inte är åtkomligt för människan. Det finns bara en Gud, kan inte finnas något annat. Gud är alltid större än våra tankar och har vägar för oss människor som vi inte anar. Det är inte möjligt i dagens samhälle att se på frälsning så svartvitt som man gjorde förr, Gud är större. Det är hög tid att sluta tänka på vår gudsrelation som en rättegång med synd och straff. Gud är allas Fader, och det är till Honom vi är på väg. Jag är pluralist i den bemärkelsen att jag tror att det finns lika många vägar till Gud som det finns människor, men samtidigt tror jag att ytterst leder alla vägar till Kristus eftersom Kristus är skapelsens mål. Dagen 160217.
Biskop Åke Bonnier: Vi kan inte veta allt om Guds vägar. Åke Bonnier, biskop i Skara, är bekymrad över en del av svaren i prästenkäten. Vi kan inte veta allt om Guds vägar till frälsning. Påståendet ”Judar, kristna och muslimer vandrar mot samma Gud, var och en på sin väg” instämmer han helt i. "Annars måste man förutsätta att muslimer inte har någon gudsrelation överhuvudtaget. Men det är att fördöma hela islam." Dagen 160217.
Kyrkoherden Berth Löndahl i Bunkeflo, Malmö: Bra att så många är kritiska – Jag är överraskad över att stödet för synkretism ändå är så pass lågt. Han är positivt överraskad över att 44 procent, enligt enkätsvaren som Dagen redovisade den 21 januari, inte är beredda att inbjuda företrädare för andra religioner till sina gudstjänster. "Jag hade uppfattat den trend som funnits för detta som starkare, men det kanske bara gäller vissa områden i landet." Dagen 160217. Kommentar: Det är en tragisk utveckling som Svenska kyrkans prästerskap gjort i sin liberalteologiska utveckling. Och hur blir det när en blind leder en blind? Jesus svarade på den frågan i Matt. 15:14: När en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.
Elisabeth Sandlund: Självklart att prästsvar upprör. Den kristna trons sanningsanspråk gäller även i vår tid. Islam och kristendom har förvisso gemensamma rötter. Men muslimerna förnekar Bibelns auktoritet och avvisar bestämt tanken på att Gud är treenig. Det är en avgörande skillnad som besvarar frågan om vi tillber samme Gud. Dagen 160219. Kommentar: De gemensamma rötterna mellan islam och kristendomen är inte stora. Muhammed har inga gemensamma rötter med kristendomen. Muhammed är en tydlig falsk profet som Jesus varnade för i Matt. 24:11.
Joel Wadström: Okej med läromässiga avsteg? När en präst uttalar sig i frågor om den kristna tron ska han eller hon i allt väsentligt bejaka kyrkans tro, eller åtminstone inte motsäga den. Bekännelsekravet uttrycks i vigningslöftena, där prästerna lovar att ”.. stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse ...”. Överger man kyrkans lära ska man enligt KO förklaras obehörig att utöva vigningstjänst. Så vad är problemet? Problemet är att den pluralism som nu blir allt vanligare är direkt oförenlig­ med de klassiska bekännelseskrifternas teologi. Hur mycket man än töjer texterna är saken klar: Kyrkan lär att frälsningen och relationen till Gud är möjlig endast i Jesus Kristus. Det handlar inte om några små tolkningsnyanser utan om stora fundament i bekännelsen. I samma takt som glappet mellan fastställd bekännelse och ”möjlig” bekännelse ökar minskar kyrkans integritet. Det finns, vill jag mena, ett skriande behov hos Svenska kyrkan att utreda vad som är tillåtet att predika och ge uttryck för inom ramen för bekännelsen – annars är det ingen mening att ha någon. Där inga stoppljus finns spårar trafiken ur och nu börjar det bli riktigt kaotiskt. Många är förvirrade och står främmande inför den här utvecklingen, och kyrkan har ett ansvar här. Dagen 160225.
Lars Borgström: Det har varit okej med läromässiga avsteg i över hundra år. Tack vare en formell bekännelse till bekännelseskrifterna, samtidigt som bundenheten begränsas till ett minimum, har förvandlingen av Svenska kyrkan från en luthersk kyrka till en kyrka anpassad efter den sekulariserade tidsandan varit mycket effektiv. De konservativa grupperna inom Svenska kyrkan har därigenom kunnat lugnas och de liberala kan inte bli föremål för kyrko- och lärotukt. Dagen 160309.
Staffan Mobergh: Är det samma Gud i Bibeln och Koranen? Ber kristna och muslimer till samma Gud? Vandrar vi mot samma Gud? Dessa frågeställningar har nyligen varit aktuella i Dagen. Bland annat kunde vi läsa att biskop Åke Bonnier tillsammans med nästan halva prästkåren i Svenska kyrkan svarar ja på den frågan. När Jesus tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes befann sig på ett högt berg hände följande: ”Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: ’Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!’ ” (Matt 17:5). Skulle den Gud, som gav det vittnesbördet, 600 år senare ha ändrat uppfattning för att i stället rekommendera oss att lyssna till Muhammed och degraderat Jesus till enbart en profet? I Första Johannesbrevet står det: ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” (1 Joh 4:1-3). Dagen 160303. Kommentar: Helt rätt, Muhammed är en falsk profet och Islam drivs av Antikrists ande oavsett vad Åke Bonnier med fler i Svenska kyrkan anser..
Bertil Olson: En enda väg till frälsning? Jesus säger själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” För oss kristna måste det innebära att vårt uppdrag är att visa på den vägen, oavsett vilken bakgrund den människa har som vi möter. Många muslimer som blivit kristna vittnar om vilken befrielse det innebär när de mött Jesus Kristus och tagit emot Honom. På samma sätt räknade Paulus all sin fariséiska lagfromhet som avskräde jämfört vad han funnit i mötet med Jesus. Precis som Paulus riskerade sitt liv för sin nyfunna tro, så finns det i dag mängder med före detta muslimer som riskerar sina liv för bekännelsen till Jesus Kristus. Om vi säger att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud, säger vi med andra ord att de inte behövt bli kristna och riskera sina liv. Världen idag 160307.

Göran Skytte: Tangodans inför altaret. Inte ett enda ord om Gud. Inte ett enda ord om Jesus och glest i bänkarna. Vi talar om en mässa i Allhelgonakyrkan i Lund (Svenska kyrkan) med temat ”Mässa i tangostil” som sändes i Sveriges Television söndagen den 7 februari och som nu kan ses på svtplay.se. Det centrala var ett par som dansade tango. I denna predikan: Inte ett enda ord om Gud. Inte ett enda ord om Jesus. Inte ett enda ord om helig Ande. Inte ett enda ord om Bibeln. Däremot en lång predikan som handlar om tangodansens förtjänster och mysterier. Att många aldrig tycks lära sig. Det är inte sådant här som drar människor till Gud och Jesus. Även om det går ”på tv”. Dagen 160219.
Schlagermässa i Örebro. Vad har schlager med kyrkan att göra? Det är prästerna Erik Lindstrand och Moni Höglund som är engagerade och de hoppas på stor uppslutning i Nikolaikyrkan. Upplägget är enkelt: Schlagermusik varvas med liturgi. Församlingen planerar under våren fler mässor med olika teman, till exempel jazzmässa, vismässa och hårdrocksmässa. Dagen 160219.

Krav på vigselplikt delar prästerna. Hälften av prästerna vill att alla med vigselrätt ska vara skyldiga att viga samkönade par. Det första påståendet de fick ta ställning till var: "De som nu vigs till präster måste vara beredda att viga samkönade par." 42 procent tar helt eller delvis avstånd. 49 procent svarar helt eller delvis instämmande. Det andra påståendet handlade om möjligheten att "väja" för vigselplikt: "Varje präst måste även i fortsättningen själv få avgöra om han/hon vill viga samkönade par." Här instämmer nästan hälften av prästerna helt, 46 procent, medan 28 procent inte alls instämmer. Det tycks alltså, enligt den här frågan, finnas en majoritet mot vigselplikt. Liberalerna fattade på sitt landsmöte i höstas beslutet att vigselplikt ska gälla. Kravet går på tvärs med den linje som Svenska kyrkan hittills haft, nämligen att ingen enskild präst ska vara tvungen att viga samkönade, det är kyrkan som helhet som garanterar att någon präst ställer upp. Det beslutet bekräftades också av kyrkomötet tidigare under hösten. Där avvisades vigselplikt, dock med liten marginal, röstsiffrorna var 130-120. Dagen 160225. Kommentar: Bibeltroende präster kommer att tvingas lämna Svenska kyrkan så småningom.
Så tycker prästerna om vigselplikt. Det här är några av de kommentarer som lämnats i prästenkäten på frågorna som bland annat berör om alla präster ska vara skyldiga att viga samkönade par. En av kommentarerna lyder: "Jag tycker det är en skillnad mellan präster som prästvigdes före beslutet jämfört med de som vigdes efter - det som prästvigs nu går ju in i en kyrka som sagt ja, det gjorde inte de som prästvigdes innan, och därför bör de som prästvigdes innan beslutet fortfarande ha rätt att välja. Om man inte är beredd att viga samkönade par så tycker jag att man ska fundera om det är Svenska kyrkan man har kallelse att verka i." Dagen 160225. Kommentar: På samma sätt bör var och en fundera på om det är Svenska kyrkan man ska vara medlem i.
”Civiläktenskap det enda som fungerar”. Liberalerna beslutade i höstas att kräva av alla vigselförrättare att de ska vara beredda att viga även samkönade par. Men de glömde bort att det finns andra samfund än Svenska kyrkan, tror jesuitpatern Ulf Jonsson, och han får medhåll av liberala Upsala Nya Tidning (UNT). Svenska kyrkan har öppnat för samkönade vigslar medan det i flera andra kyrkor, ortodoxa, katolska och frikyrkliga, liksom i muslimska församlingar, inte är förenligt med deras lära och där det inte heller är upp till den enskilda vigselförrättaren att avgöra saken. Om Liberalerna får igenom sitt förslag skulle alla vigslar i Katolska kyrkan förlora sin juridiska status. Dagen 160225.
Hasse Boström: Biskoparna kan tvingas skriva om sitt brev. Kyrkomötet 2015 sa nej med bara tio rösters marginal. Att nya krav om vigselplikt kommer att väckas på kyrkomötet i höst kan vi utgå från. Om de förtroendevalda, i år eller senare, beslutar att säga ja till motioner om vigselplikt, det vill säga att alla som vigs till präster också ska vara beredda att viga samkönade par, då tvingas biskoparna att skriva om sitt biskopsbrev från 2014. Det går att dra paralleller med Svenska kyrkans flera decennier långa vånda kring kvinnliga präster. Så om kyrkomötet går på Liberalernas linje – och avskaffar möjligheten att ha två teologiska ståndpunkter – kommer biskoparna att tvingas skriva om sitt biskopsbrev och markera att en blivande präst måste vara beredd att viga både samkönade och tvåkönade par. Dagen 160225.
Så tycker prästerna om kyrkans framtid. Att antalet medlemmar ökar är bara intressant om de blir troende. / Att antalet medlemmar ökar, eller åtminstone inte minskar, är viktigt för ekonomin. / De sociala frågorna är inte oviktiga, men det är inte intresset för dem som gör kyrkan till kyrka. Att kyrkan har något att säga om sådant bygger på att hon är tydlig med det andliga budskapet. / Det är sorgligt men sant att Sv kyrkan är på väg att bli en förening med socialt engagemang, men inte någon kyrka med andlig profil. / Framtiden beror på om människor vill ta emot Herren Jesus Kristus som sin personlige Herre och Frälsare. Dagen 160225.

Diakon hjälpte fattiga - fick sparken. Diakonen Karin Perjus gav en flykting 210 kronor och ett busskort. Det kostade henne jobbet. Nu har hon fått tolv månadslöner i en uppgörelse med Svenska kyrkan. Men kyrkoherden Elisabeth Ström tycker inte att församlingen gjort något fel. Hur kunde det bli så här? Det har blivit en dyr historia för Gustavsberg-Ingarö församling. Man har fått anställa en ny diakon och samtidigt betala en årslön till den gamla som inte längre är i tjänst. Det hade kunnat bli många matkassar och busskort. Karin Perjus: "Församlingen vill vara en kyrka för medelklassen, för de välbeställda. Vi bjuder konfirmander på dyra skidresor utomlands och anställda kan bjudas på tårtor för flera tusen kronor. Men när de verkligt behövande och EU-migranterna knackar på vår dörr blir det obekvämt. Jag blev obekväm som påtalade det." Dagen 160301. Kommentar: Karin Perjus visar att hon stod på de utsattas sida, vilket inte kyrkoherden Elisabeth Ström gör. Dagen 160301.
Elisabeth Sandlund: Utköp ur kyrkan sticker i ögonen. Diakonen som fick sluta är inget unikt fall. Bara under de fem åren 2010 - 2014 köptes präster, diakoner och andra anställda ut från sina tjänster för minst 115 miljoner kronor, enligt en undersökning som presenterades i Dagens Nyheter. I stället för att hantera problem och hitta lösningar väljer alldeles för många församlingar att betala anställda som av någon orsak inte bedöms passa in för att de ska sluta. Sådant sticker alldeles särskilt i ögonen när det rör sig om ett kristet samfund, där förlåtelse och försoning är viktiga nyckelord i all verksamhet. Dagen 160301.
Hjälpkassor vanliga i svenska församlingar - men riktlinjer saknas. Hjälpkassor till behövande människor är mycket vanliga i svenska församlingar. Inom Svenska kyrkan finns inga generella riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Men enligt kyrkokansliet i Uppsala ska andra medel än kyrkoavgiften användas till hjälp till utsatta i första hand. Det kan till exempel handla om avkastning från stiftelser, gåvor eller kollekter. I en rapport från 2010 framgår att Svenska kyrkan delade ut omkring 60 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd till behövande under ett år. Dagen 160302.
"Psykiskt tyngre än jag hade tänkt mig". Kyrkoherde Pontus Gunnarsson i Hedemora-Garpenberg har snart "fastat" i tre veckor. Just nu lever han lite extra fattigt. – Eftersom jag befinner mig på ett läger, där mat ingår, lever jag för tillfället på 19 kronor på dag, säger han till Dagen. Det var på Askonsdagen som kyrkoherden inledde sitt sociala och ekonomiska experiment. Under fastans 40 dagar lever han på samma ekonomiska nivå som asylsökande – det vill säga 61 kronor per dag. "Jag har absolut fått en mycket större förståelse för deras situation. Samtidigt ser jag ljuset i tunneln. För många andra är det här en verklighet utan slut. Jag vet hur det är att leka fattig under en begränsad tid." Dagen 160302.
Diakon: Många pensionärer är ständigt fattiga. Inga pengar till mediciner, tandvård eller glasögon. Det är verkligheten för många av landets pensionärer. Det menar Christel Bergdahl, diakon i Helsingborgs pastorat, som genom en debattartikel i Helsingborgs dagblad vill larma om fattigpensionärernas ohållbara situation. Hon skriver att hon och andra diakoner får god inblick i hur vardagen ser ut för många av de fattigaste pensionärerna genom att de varje år tvingas söka ekonomiskt stöd från olika stiftelser inom Svenska kyrkan. Enligt Pensionsmyndigheten levde 225 000 pensionärer under fattigdomsgränsen under 2015. Antalet fattiga pensionärer har nästan fördubblats sedan 2006. Dagen 160303.

Gunnel Wadström: Guds väg eller tidsandans väg? Det måste väl stå klart för alla och envar att den kristna trons grundvalar skakar i vårt land. Ett enkelt men klargörande test för att se den förändring den kristna tron genomgått i vårt land är att slå upp och läsa helt vanliga, äldre psalmer i den Svenska psalmboken. Var och varannan psalm är en liten predikan om evangeliet och grunderna i den kristna tron: Människans synd och behovet av omvändelse, Jesu död på korset och frälsningens gåva. Ett budskap som enligt den senaste enkäten bland svenska präster är långt ifrån självklart att man möter i en kristen kyrka i Sverige i dag. Paulus ord i 2 Tim 4:3 beskriver ganska väl vad vi nu upplever i vårt land. ”Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sej mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.” Då som nu gäller: Vill vi tro Guds ord och låta varna oss, eller vill vi gå vår egen och tidsandans väg? Och det valet kan ingen pastor eller präst göra åt oss, det måste vi göra själva! Dagen 160302. Kommentar: GW har rätt. Många kyrkor och präster/pastorer har helt anpassat sig efter tidsandan och lämnat Guds väg som för dem var för obekväm.

Uppsala 68 ändrade kyrkorna för alltid. Bibelsyn, inställning till ekumenik, mission, relationen stat-kyrka och Israel-Palestina-konflikten samt livsstilsfrågor. Områdena är många där kyrkorna i olika grad har ändrat uppfattning under de senaste 50 åren. Och på många sätt kan förändringarna härledas tillbaka till världskyrkomötet i Uppsala 1968. Dagen 160304. Kommentar: Tyvärr... Intresset för mission och evangelisation byttes ut mot socialetiska frågeställningar.
Lukas Berggren: Är Svenska kyrkan vänster? Omvägen om Gud. Så heter den rapport som i veckan presenterades på Timbro, och som författats av Annika Borg och Eli Göndör. Syftet med rapporten är att granska inriktningen på Svenska kyrkans opinionsbildning. Det som många upplever rent intuitivt – att Svenska kyrkan opinionsbildar kraftigt från vänster – slås fast med emfas. En organisation med 6,4 miljoner medlemmar, 22 000 anställda och ett ekonomiskt överskott på 1 miljard kronor per år blir förstås en tungviktare i sammanhanget. Med alla dessa resurser i ryggen – och inte sällan även med teologisk pondus – driver Svenska kyrkan sin opinionsbildning från vänster. I frågor som klimatansvar, vapenexport, bistånd, apartheid, utförsäkrade, hbtq-frågor och feminism är Svenska kyrkan ofta ute på den politiska banan. Idéhistorikern och universitetslektorn vid högskolan i Borås, Johan Sundeen, har studerat 68-rörelsens påverkan på kyrkan och konstaterar att influenserna har gått ”...från socialismen till kristendomen, snarare än tvärtom. Bekännelseladdade begrepp som frälsning och synd tolkas sålunda i marxistiska termer.” Begreppen som används i Svenska kyrkans opinionsbildning signalerar var de har sin källa. Och det är till vänster. Världen idag 160311.
Stefan Swärd: Vänstervågen på 60- och 70-talet var extrem. Den vänstervåg som svepte över världen under 60- och 70-talet var omfattande och extrem. I Sverige hade den ett starkt fäste vid vissa universitet, men påverkade hela samhällsklimatet. Även Svenska kyrkan påverkades, och som Borg och Göndör visar i sin rapport handlade det ofta om politiskt övertygade personer på vänsterkanten som sökte sin kyrka. Politiken var det viktiga och man försökte omtolka kristna tron och evangeliet att passa in i det politiska budskapet; socialismen. En slutsats är att den typen av värderingar präglar kyrkans ledning i dag. Värderingar som ger sitt stöd till partier på vänsterkanten, Israelkritik och en propalestinsk hållning ingår i paketet. 68-vänstern var som en sekulär väckelserörelse. Världen idag 160314.

Antje Jackelén på DN Debatt. ”Dags att göra upp med Sveriges koloniala förflutna”. Inrätta sanningskommission. Statens kränkningar har haft stora konsekvenser för det samiska folket och enskilda samer. Det räcker inte med en statlig utredning med direktiv från regeringen. Det behövs en sannings- och försoningskommission som samerna är med och utformar uppdraget till. Vitboken ger många exempel på kyrkans och dess företrädares delaktighet i kränkningar: tvångskristnande, förstörelse och vanhelgande av samiska kultplatser och kultföremål, aktivt deltagande i gravplundring i jakten på samiska kvarlevor, berövande och undertryckande av samisk identitet och kultur och så vidare. Vi levererade teologiska tankemodeller som kunde rättfärdiga det koloniala systemet.. Kommentar: Jackelén bortser från att samiska kultplatser och kultföremål hade en schamanistisk tradition och därför inte är eftersträvansvärda att bibehålla. De stod i direkt motsatsförhållande till Jesus Kristus. Det var därför som de förstördes. DN 160306.

Per Ewert: Naivitet och religiös tondövhet. Sverige lider av religiös tondövhet. Religiös tro och liv har trängts allt längre ut i marginalen, till att i dag ha blivit enbart en kuriositet i samhällets utkant. En sådan hållning blir dock problematisk när vi ska förstå vår egen historia och vårt tusenåriga kristna arv. Svårigheterna blir än värre när svensk sekularism möter andra kulturer. De som utan närmare eftertanke tar in österländska symboler och tekniker gör det kanske normalt som ett försök att framstå som lite öppet exotisk. Men om avsändaren helt vantolkar det budskap man själv förmedlar riskerar man i stället att framstå som oengagerad och oinformerad. Stefan Löfvens statsbesök i Indien härom veckan illustrerar samma tondövhet. När statsministern – ledaren för det parti som mer än andra har motat bort religionen ur samhället – gör ett gemensamt uttalande med den indiske premiärministern Modi om ”fördelarna med att praktisera yoga” blir situationen närmast obegriplig. Speciellt när man betänker att Modi tillhör det hindunationalistiska partiet BJP, med ett uppenbart religiöst fokus. Världen idag 160309.

Rapport om politisering bekymrar inte kyrkan. Att Svenska kyrkan kan upplevas alltför politiserad i sina olika manifestationer och utspel, är inget som bekymrar samfundet. I stället vill man satsa på att tydliggöra teologin bakom, säger kyrkokansliets kommunikationschef Gunnar Sjöberg. De utspel och pressmeddelanden som Svenska kyrkan nationellt kommunicerar utåt, överensstämmer inte med vad samfundets medlemmar i olika opinionsundersökningar anser att kyrkan ska föra ut. Det hävdas i en rapport som nyss släpptes av medieinstitutet Timbro, "Om vägen om Gud. Svenska kyrkan och opinionsbildningen". "Mycket tyder således på att Svenska kyrkan på biskopsnivå agerar som en politisk, opinionsbildande aktör från vänster gentemot sina medlemmar, snarare än representerar dem och verkställer deras preferenser – en struktur som för tankarna till ett toppstyrt politiskt parti", skriver rapportens författare, teologie doktor Annika Borg och religionshistorikern Eli Göndör. Världen idag 160309.

Svenska kyrkan och Humanisterna jämställs. När riksdagen påbörjar nästa arbetsår med riksmötets öppnande kommer gudstjänsten i Storkyrkan och det sekulära alternativ som anordnas av förbundet Humanisterna att likställas. Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) är två av dem som valt Humanisternas möte framför den kristna gudstjänsten. Kommentar: Och nu har de fixat så att båda alternativen blir likställda. Det var ju hyggligt att Svenska kyrkans alternativ får vara kvar... Dagen 160310.
Ledamöter bjuds in även till Humanisterna. Hädanefter kommer Riksdagen att skicka ut inte bara Domkyrkoförsamlingens utan även riksförbundet Humanisternas inbjudningar till deras respektive samlingar inför riksdagens öppnande på hösten. Världen idag 150311. Kommentar: Det bådar för splittring. Halva riksdagen på ena stället och halva på det andra stället?

Elisabeth Sandlund: Nytänkande satt i vänteläge. Ingen politisk majoritet för ändrad lag om möjlighet att byta församling. Chansen fanns till en förändring. Men när regeringspartierna krokade arm med Sverigedemokraterna i Konstitutionsutskottet båtade det föga att allianspartierna och Vänsterpartiet var eniga om att begära en förändrad lagstiftning. Det var trist. Svenska kyrkan skulle ha behövt draghjälp för att bereda rum för nytänkande. Dagen 160316. Kommentar: Instämmer helt.

Missionsprovinsen söker utvidgat samarbete. Missionsprovinsen i Sverige söker medlemskap i ILC, en världsvid samarbetsorganisation för lutherska kyrkor. International Lutheran Council, ILC, har 37 medlemskyrkor och cirka 3,5 miljoner medlemmar. Frågan om medlemskap avgörs dock inte förrän om ett par år. Nästa världskonvent hålls 2018. "Vi är en liten organisation som skulle må bra av fler internationella kontakter," säger missionsbiskop Roland Gustafsson. Missionsprovinsen i Sverige är ett stift och har egna präster, totalt ett 40-tal, varav de flesta kommer från Svenska kyrkan. I stiftet finns tolv församlingar eller koinonior, som betjänar cirka 2 000 personer. Dagen 160317.
Bengt Olof Dike, tidigare kyrkomötesledamot: Hur stor är Missionsprovinsen? Vad menar Gustafsson med ordet ”betjänar”? Och varför vill hans provins inte öppet och ärligt, likt alla andra samfund, redovisa medlemsfakta? Vänligen därför nu, bäste provinsledare, ta bladet från munnen och låt oss få veta siffran. Fakta på bordet skadar ingen. Dagen 160407. Kyrkans Tidning 160407.

Ungdomsledare döms till åtta år för grova sexbrott mot barn. En ungdomsledare i 40-årsåldern, bosatt i Karlstad, döms av Värmlands tingsrätt till fängelse i åtta år och sex månader för grova sexuella övergrepp mot barn. Mannen har varit aktiv i en förening med hundratals barn och ungdomar. Han ska också betala skadestånd på 600 000 kronor till två målsägande. Brotten har inga kopplingar till hans engagemang i föreningen. SR 160318.

Åke Bonnier: Gud är bortom alla världens religioner. Kan det vara så att Gud också möter på andra sätt i andra religioner eller utesluter en kristen tro detta? Det undrar Åke Bonnier, biskop i Skara stift. "Min övertygelse är att Gud är Gud bortom alla religioner. Gud är inte religiös men vi är det och Gud är större än alla våra samlade religioner tillsammans och samtidigt förstår vi kristna Gud som treenig." Dagen 160318.
Missionsdirektor Daniel Norburg: Alla behöver Jesus, Bonnier! Åke Bonniers debattartikel, där han bland annat suddar ut alla människors behov av frälsning genom tron på Jesus, förvånar mig. Islam som religion och Koranen som text är klart antikristen och förnekar den kristna trons absoluta centrum. När det gäller det judiska Gamla testamentet förkunnar det profetiskt om Jesus som Messias och Nya testamentet (NT) fullbordar den uppenbarelsen. Det är stor skillnad i jämförelse med Koranen som 600 år efter Kristus önskar förbannelse över den som tror att Jesus är Guds son (Sura 9:30). Men juden behöver givetvis precis som oss alla omvända sig och sätta sitt hopp till Jesus Kristus för sin frälsning (Romarbrevet 3). Dagen 160322.
Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare, präst i Svenska kyrkan: Kunskap om en enda väg. När det gäller den särskilda uppenbarelsen om Jesus och räddningen från det onda, så finns den i Guds ord, inte någon annanstans. Där ser vi också att Jesus själv räknade med möjligheten att gå förlorad. Angående våra judiska vänner måste vi i stor ödmjukhet ändå fråga: Är Jesus den Messias som Gamla testamentet längtar efter och förebådar? ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” (Matt 11:3). I samtal med mina muslimska grannar blir frågan kanske ”får jag berätta om vad evangeliet säger om Isa” (Islams namn på Jesus) eller ”vet du att Gud har gjort allting färdigt för att kunna ge oss evigt liv och evig frid”? Vi måste alltid våga föra ett sådant samtal utifrån evangeliets karaktär av erbjudande. Att berätta om att Gud genom Jesus röjt vägen tillbaka till sig för alla människor är inte exkluderade. Att inte göra det, när förutsättningarna är de rätta, det menar jag är exkluderande. Vem är jag att undanhålla någon påskens budskap om försoning och nytt liv? Dagen 160324.
Åke Bonnier: Allt gott kommer från Gud. I religionsdialogens sammanhang talar vi om att Andens frukter mognar även utanför Kyrkans ramar och att Gud är lika generös i frälsningen som i skapelsen. Vi är ju ”alla barn till en och samma gud” som påven, enligt DN 25 mars, sa på Skärtorsdagen. Om nu den helige Anden är verksam utanför Kyrkans ram, i andra religioner, borde det betyda att Gud på olika sätt möter i andra religioner. Ingen religion kan till fullo uttrycka Guds storhet. Motsägelsefulla påståenden behöver inte nödvändigtvis innebära att bara en part har ”rätt”. Med den inställningen kan jag glädjas över när mina muslimska syskon, som inget hellre vill än att leva i fred, samlas till bön och fördjupning i den lokala moskén, liksom när mina judiska syskon tänder sabbatsljusen på fredagseftermiddagen för att därefter bege sig till den lokala synagogan och fira sabbatens ankomst. Dagen 160331. Kommentar: Åke Bonnier kan inte ha läst sin bibel! Varken muslimer eller judar som lever i judendomen är Guds barn. NT säger: Men åt alla som tog emot honom (det vill säga Jesus) gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. (Joh 1:12). Jesus omdöme om de judiska farisérna var inte mild: Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Joh 8:44). Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. (Joh 1:12). Oavsett vad påven säger och förleder människor till att tro så har varken muslimer som går till moskén eller judar som beger sig till den lokala synagogan blivit Guds barn enligt NT:s undervisning. Jesus var tydlig om detta: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Joh. 3: 3).
Bo Brander, präst och teologie doktor: Kristen bekännelse bryts ner. Åke Bonnier företräder ett nytt paradigm som innebär att Jesus bleknar bort till förmån för det mer allmänna ”Gud”. En vecka före påsk skrev Åke Bonnier en debattartikel om att ”Gud är bortom alla världens religioner”. Med all respekt för andra religioner kan man konstatera att detta aldrig varit de kristnas syn. Det är ledsamt att biskoparna allt mer glider från att vara kristna ledare, gärna med goda relationer till andra religioners ledare, till att göra sig till självutnämnda talespersoner för världens samtliga religioner. Är det förankrat någonstans? Varifrån­ kommer denna – om jag vågar fråga – förmätna kallelse? Dagen 160405.
Stefan Holmström: Är Bonnier universalist? För mig är det inte logiskt acceptabelt att båda alternativen för verkligt motsägelsefulla påståenden kan vara sanna: Antingen blir alla på något sätt saliga på sin tro – alternativt utan tro – eller så är en personlig relation till Kristus nödvändig för att bli frälst. Det kan inte vara både och utan att vi hamnar i ohållbara motsägelser, enligt mitt sätt att se. Har jag förstått dig rätt om jag uppfattar det du säger som en form av universalism? Det vill säga att alla kommer med i Gudsriket utan att Jesus behövs, eller så att det Jesus gjort automatiskt tillräknas alla, eller så att alla religioner har sin väg till Gud. Är det så utsagan att Gud är ”lika generös i frälsningen som i skapelsen” ska förstås? Jag har svårt att se hur vi kan belägga universalism om Guds ord är den avgörande normen för tro och liv, som vi som lutheraner menar. Nya testamentet lovar inte någonstans frälsning utan Jesus Kristus. Dagen 160407.
Mikael Mogren, biskop i Västerås stift: Samexistens gör tron tydligare. Bo Brander ifrågasätter (5 april) min bild av ett Sverige där kyrkan inte längre ligger ensam mitt i byn utan har en plats vid stadens torg, sida vid sida med moskén och synagogan. Frågan är vad Bo Brander vill? Är hans vision att försöka vända tillbaka till det gamla enhetssamhället där kristendom var den enda tillåtna religionen, där den lokale prästen styrde byns liv? Nej, Bo Brander, jag tror inte att vägen framåt är att drömma om det gamla enhetssamhället. Men jag ser med spänning fram emot ett samhälle med öppna samtal om tro och liv, med religionsdialog och präglat av fredlig samexistens. Dagen 160408.
Bo Brander: Sträva efter Kristuslikhet. Jag citerade dig (Mikael Mogren)om att i framtiden ska kyrkan, moskén och synagogan ligga tillsammans vid torget. Det är fullt möjligt, men är det verkligen din sak? Är inte den episkopala uppgiften att verka för att Kyrkan skall finnas där? Kommer det att ligga en kyrka vid torgen i Sverige? Det är inte alldeles självklart. Jesus har i Bibeln något varnande att säga om detta i till exempel Lukasevangeliet 19:44 (”...”därför att du inte aktade på den tid då du var sökt”, 1917 års översättning). Den kristna tron måste återerövras och integreras i varje ny generation. Det finns i den kristna tron (liksom i andra religioner) en utmanande exklusivitet. Det är förståeligt om man vill tona ner den, men i kyrkan är den förbunden med övertygelsen om det helt unika med Jesus. Dagen 160413.

Ma Oftedal är tillbaka som präst. Fyra år efter att hon avsade sig prästämbetet har den omtalade Ma Oftedal återigen sagt ja till prästlöftena. Hon hade innan dess också fått en hel kritik för sin öppenhet för new age och nyandlighet. Ma Oftedal skrev nyligen på Facebook att hon efter samtal med flera präster och biskopar tagit beslutet att återigen bli präst i Svenska kyrkan. "Sedan i somras har min prästkallelse vuxit sig så stark igen, att jag efter fina samtal med prästerna här i Nyköping, biskop Johan Dalman, biskop Eva Brunne och domprost Hans Ulvebrandt ansökt om att få återinträda i ämbetet. Stockholms Domkapitel beslutade enhälligt den 24 februari mig behörig att utöva prästämbetet igen och i morgon kommer jag att med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd, säga ja till prästlöftena och leva efter dem", skrev Ma Oftedal på Facebook. Dagen 160319. Kommentar: 1994 förklarade Oftedal att hon hade kontakt med utomjordingar från Orion. Kontakten upprätthölls genom olika ceremonier. År 1996 förklarade hon att hon sysslade med schamanism. Efter att hon slutade som präst 2012 avsåg hon att fortsätta ge kurser i reiki-healing. Har Ma Oftedal avsagt sig allt detta eller ser biskop Johan Dalman, biskop Eva Brunne och domprost Hans Ulvebrandt mellan fingrarna om det? Eller är det till och med okay att syssla med sådant i dagens version av Svenska kyrkan?

Ecce Homo visas i Klosters kyrka. För första gången någonsin kommer Elisabeth Ohlson Wallins kontroversiella utställning att visas i sin helhet i en kyrka. "All konst stör och berör," säger kyrkoherde Johan Hedlund, till Eskilstuna-Kuriren. Det är i samband med en HBTQ-festival i maj som fotona ska visas i Klosters kyrka i centrala Eskilstuna. Ecce Homo ("se människan") väckte stor uppmärksamhet när den premiärvisades i Uppsala domkyrka 1998. Kyrkoherde Johan Hedlund utgår från att utställningen kommer att mötas med "glädje och med irritation". Dagen 160319. Kommentar: Ingen som älskar Jesus kan uppleva någon glädje i den utställningen!

Svenska kyrkan fortsätter tappa medlemmar. Kräftgången fortsätter för Svenska kyrkan. Under 2015 minskade antalet medlemmar med 67 173 personer, motsvarande 1,1 procent. Under förra året avled 74 016 medlemmar samtidigt som 48 671 medlemmar begärde utträde ur kyrkan. På plussidan finns de 8 745 personer som var 12 år eller äldre som begärde inträde samt de 48 836 barn under tolv år som döptes och blev medlemmar i kyrkan. Fortfarande är dock 6 225 091 personer medlemmar i Svenska kyrkan, motsvarande 63,2 procent av Sveriges befolkning. Dagen 160321.
Svenska kyrkan tappar medlemmar och måste spara. Det kan bli fråga om nedlagda kyrkor, minskad personal och sålda fastigheter. Svenska Kyrkan är en stor arbetsgivare, med 20 000 anställda. Och det finns 3 400 kyrkor som ska värmas upp och underhållas, för att inte tala om församlingshus, prästgårdar och andra fastigheter. Svenska kyrkan har tappat en miljon medlemmar på femton år, och kräftgången fortsätter år efter år. "Kyrkobyggnaderna har byggts och rests i hela vårt land under många hundra år. Och nu är det många som står på ställen där det inte bor så många människor längre." SR 160328.

Var tredje norsk kyrkomedlem ateist. Var tredje medlem i den norska kyrkan är ateist, och bara 48 procent definierar sig som kristna, visar en ny undersökning som Respons Analyse gjort för Aftenposten. Ungefär 40 procent av hela befolkningen beskriver sig som kristna. Bland de över 60 år uppger 53 procent att de är kristna, medan bland dem under 30 är siffran 22 procent. Dagen 160323.

Tyskland: 4 av 10 lutheraner ser Jesus som frälsare. En minoritet av Tysklands lutheraner ser Jesus som sin frälsare, visar en ny studie. "Den stora överraskningen är när folk får frågan ''Är Jesus vår frälsare?''. 60 procent av kyrkobesökare i fria evangeliska samfund svarar ja på detta. Men bland lutherska protestanter och romersk-katolska bekännare är det bara 38 procent som svarar ja", skriver Idea. Studien ställde också frågan om man trodde att Jesus är Guds son. Det tycker 70 procent av de som tillhör fria evangeliska samfund och 40 procent av alla tyskar. Undersökningen gjordes via webb utifrån ett representativt urval av befolkningen. Totalt deltog 2011 personer. Dagen 160330. Kommentar: Helt knasiga siffror.

Kyrka utreder präst som är ateist. Hon kan bli utesluten. Men ateist-prästen Gretta Vosper tar strid för att få fortsätta leda sin församling. Hon är präst i United Church of Canada, den största protestantiska kyrkan i landet, ett samfund som får betraktas som liberalt. Dagen 160401. Kommentar: När kommer det första kända ateist-fallet i Sverige upp till ytan?

Stasis skugga faller över Växjö stift. De kallades för Doktorn, Ingolf, Hiller och Orio­n. Bakom täcknamnen dolde sig höga östtyska kyrkofö­reträdare. Alla var involverade i Växjö stifts utbytesprogram med kyrkan i DDR – och samarbetade med den östtyska säkerhetspolisen Stasi. Dess främsta mål var att stoppa stiftet i Småland från att stödja kristna regimkritiker i öst. Dagen 160401.
Svenskt prästbesök väckte oro. På senhösten 1982 reste ett par hundra svenska kyrkoföreträdare till Lützen i DDR. Där ville de högtidlighålla minnet av Gustav den II Adolfs dödsdag. Men i Stasis ögon sågs deras besök som ett hot. Dagen 160401.
Gunnar Hyltén-Cavallius och Anna Emdenborg: Utred kyrkans DDR-koppling. Växjö stift hade en mera omfattande verksamhet än andra tillsammans med sin östtyska motsvarighet. Biskop Sven Lindegård drev energiskt ett samverkansprojekt med Greifs­waldstiftet. Även om det är vanskligt att helt förstå en människas drivkrafter, måste man nog i Lindegårds fall anta att han ville räcka en hjälpande hand till kristna i en svår situation. Lindegård verkade för att hans stift bekostade ett kyrkbygge i östtyska Demmin och han lät år efter år växjöstiftare besöka DDR och välkomnade delegationer därifrån. Vad han inte torde ha haft helt klart för sig var att den östtyska säkerhetstjänsten, Stasi, visste det mesta också om denna verksamhet. De verkade i det dolda och infiltrerade skickligt. En viktig forskningsinsats är att nu granska Sven Lindegårds arkiv för att få veta mer om vänstiftskontakterna. År 1987 invaldes biskop emeritus i Stockholm Lars Carlzon till ordförande i vänskapsförbundet Sverige-DDR. Född i Jönköpingstrakten och prästvigd i Växjö var han således gammal växjöstiftare. Carlzon efterträdde den välkände vänster­radikale socialdemokraten Stellan Arvidson. Den gången var det många inom förbundet som höjde på ögonbrynen, när en biskop fick överta ledningen. Men Lars Carlzon var ordförande i Sveriges fredsråd och hade gjort sig känd som en kyrkans man med ”progressiva” ställningstaganden. Hans ledarartiklar i medlemstidningen präglas av hyllningar till DDR-regimen. ”Vänskapsförbunden gratulerar” är rubriken på en text med anledning av DDR:s 40-årsjubileum 1989, som Lars Carlzon undertecknade ihop med ordföranden för fransk-östtyska vänskapsförbundet. Här hyllas statsrådsordföranden Honecker och hans flitiga folk för deras insatser på olika fält: fredens, avrustningens, avspänningens och likaberättigandets fält. I förhoppning om en värld, ”där trygghet, välstånd och vänskap mellan folken härskar” undertecknar de med orden ”vid Eder sida!” Det märkliga var att man i det dåtida Sverige – inom och utom kyrkan – inte reagerade starkare på ett så öppet stöd för en totalitär stat. Men tidsandan var sådan. Dagen 160407.
Personakter från DDR kan bli kvar i Stasis lokaler. I Tyskland debatteras vad som ska hända med de miljontals personakter som den östtyska säkerhetstjänsten Stasi upprättade över DDR-medborgarna. Ska de fortsätta att förvaltas av en särskild myndighet eller bli en del av det tyska nationalarkivet? Det finns mer än hundra hyllkilometer dokument, flera miljoner personakter och över 15.000 säckar fulla med strimlorna av alla handlingar som Stasi-medarbetarna hann köra genom dokumentförstöraren innan de stoppades. Några månader efter murens fall ockuperade människor Stasi-högkvarteret i Berlin för att förhindra förstörelsen av bevisen för den omfattande repressionsapparaten som övervakade och förföljde sina medborgare och till och med mördade regimkritiker. SR 160412.
Bengt Olof Dike: Kyrkan vägrade forska om DDR. ”Vi ska inte uppdra åt kyrkostyrelsen att ställa till med räfst och rättarting och vi ska inte skapa en ny kollektiv skuld.” Så motiverade år 2000 Irene Pierrazzi (s), utskottets nej till en vetenskaplig genomlysning av hur teologer, präster och förtroendevalda i Svenska kyrkan har förhållit sig till regimer, bland andra då DDR, som har begått brott mot mänskligheten. Alltså en sådan forskning, som Gunnar Hyltén-Cavallius och Anna Emdeborg efterlyste i Dagen (7 april). Utskottets betänkande (KI 2000:12) är också ett parad­exempel på den totala oviljan att blottlägga kyrkans kryperi inför systemet bakom järnridån. Det är en två A4-sidor lång text, som föranleds av min motion (2000:62) med förslaget att tillsätta en oberoende forskningsgrupp, som består av teologer, historiker och statsvetare. Jag redovisade för övrigt – vid det DDR-symposium som Växjöstiftet anordnade på hösten 2013 – motions-, utskotts- och protokollstexterna. I rannsakan över vad som har skett i det förflutna, ville dock – läs noga nu! – ”utskottet med emfas betona, att sanningen aldrig frigörs genom utpekande av andra eller klappjakt på enskilda personer. Vad kyrkan är i behov av är det vetenskapligt analyserade underlaget som sedan kan bearbetas under reflektion och bön för att omsättas i försonande handling”. Alltså inga sanningar som skall komma fram, inga namn nämnas. Kan avsikten att mörka vad som skett och vilka som figurerat bli tydligare? Det hela skall mynna ut i full acceptans och försoning! Dagen 160414.
Svenska kyrkan gräver i Stasiarkiven. Hur såg egentligen Svenska kyrkans kopplingar till Östtyskland ut? Den frågan ska en pågående avhandling, som Svenska kyrkan delfinansierar, ge svar på. Sedan en tid tillbaka gräver en tysk forskare vid Leipzigs universitet i såväl tyska som svenska arkiv. "Forskningen kommer att resultera i en monografi om relationerna mellan Svenska kyrkan och de protestantiska kyrkorna i DDR mellan 1969 och 1989," säger Urban Claesson, professor i historia och verksam vid Svenska kyrkans forskningsenhet i Uppsala. "Studien kommer ge en bredare bild av kontakterna mellan kyrkorna i de båda länderna som är mycket värdefull för oss." Officiellt ska avhandlingen om Svenska kyrkan och DDR redovisas under 2018. Dagen 160419.
Stasiarkiv kan flyttas över till tyska riksarkivet. Enligt ett nytt förslag ska de så kallade Stasiarkiven stängas och flyttas över till riksarkivet. Svenska kyrkans Stasiforskning ska däremot inte påverkas. Dagen 160502.

Yogakurs i kyrka upprör. En expert i kundaliniyoga har inbjudits att leda yoga i Bymarkskyrkan i Jönköping. Under Oasmötet i fjol hölls ett seminarium i samma kyrka om faran med yoga. Psykiska och fysiska risker med yoga och meditation tillbakavisas vanligtvis av dess företrädare. Men Gertrud Storsjö är inte ensam om att varna. En nyligen publicerad bok ”The Buddha pill” hävdar att meditation, mindfulness och yoga kan få negativa effekter. "Boken är skriven av två forskare som under tio år forskat på konsekvenser av yoga och meditation. I ett helt kapitel visar de på yogans negativa sidor," berättar Storsjö om studien som nyligen uppmärksammats i Humanisternas tidning Sans."Artikeln bekräftar vad jag skrivit i min bok om yogans negativa sidor," menar hon. Den yogainstruktör som anlitats för att leda övningarna i Bymarkskyrkan heter Barbro Lord och leder ett center för kundaliniyoga i Jönköping. Världen idag 160405.
Prästen: "Vi kommer att ha en väldigt tydlig kristen profil." Det säger prästen Martin Ahlqvist i Bymarkskyrkan om den satsning på ”Meditation och Yoga” som ska ledas av en expert i ”kundalini-yoga”. "Det är inte kundaliniyoga vi kommer att ha hos oss." Världen idag 160405.
Yogaledare coachar diakoner i Jönköping. En ledare i kundalini-yoga anlitas som handledare för diakoner i Jönköpings pastorat. "Detta är inget som oroar mig", säger kyrkoherden, Hans Boeryd. Världen idag 160413.
Mindfulness och yoga tar allt större plats. Aktiviteter som yoga och mindfulness har på relativt kort tid blivit självklara inslag på arbetsplatser, i skolan och inom vården, ja till och med på mer oväntade platser som på mjölkkartongens baksida och på statsministerns agenda. Mindfulness är en teknik och ett förhållningssätt med rötter i buddismen. Översatt till svenska blir det ungefär ”medveten närvaro”. Det beskrivs ofta handla om att vara medvetet närvarande i nuet. Man fokuserar till exempel mycket på att andas på ett visst sätt och att se och acceptera de tankar man har för att sedan släppa dem och åter fokusera på andningen. Världen idag 160406.
Så har yogan fått genomslag i sekulärt Sverige.
Lars Johansson är lärare på Örebro teologiska högskola och en av de främsta kristna experterna på nyandlighet i Sverige. Han säger att han är förvånad över hur religiösa komponenter kunnat komma in i etablerad vård och skola så som det gjort. Det är som om svenskar är blinda för religion när det kommer från österlandet men överkänsliga för religion när det kommer från kristet håll, säger han och påpekar att det finns mängder av exempel på när man "missat" religiösa kopplingar. "Jag tänker på när man skulle använda stavelsen "aum" när elever gjorde yoga på en skola på Östermalm i Stockholm. Det är det centrala ordet i hinduismen som ska koppla upp människan mot den gudomliga energin i kosmos. "Aum" representerar också tre olika gudar, Brahma, Vishnu och Shiva, i hinduismen. Men till och med Skolinspektionen viftade bort den religiösa komponenten. De menade att det är okej om man gör det ”med fokus på hälsa och välbefinnande”. Jämför med om man skulle använda Jesus eller Allah med fokus på välbefinnande, då skulle det genast väcka starka reaktioner." Men vad beror det då på att man inte ser de tydliga kopplingarna till religion? "En förklaring kan vara sekulariseringen, man är okunnig om religion och religiösa komponenter när det kommer i en annan kontext än den kristna." Världen idag 160406.
”Kyrkan ska gå före med andlig klarsyn”. Yoga öppnar upp för andligt inflytande som inte hör hemma i kyrkan. Det menar Hans Wolfbrandt, kyrkoherde i Lysekil efter uppgiften att en yogainstruktör handleder diakoner i Jönköping. "Det är skillnad på Guds Ande och andra religioners andar, säger han och framhåller att det finns en väldig tydlig koppling till österländsk religiositet i yogatrenden. Inte bara jag, utan många menar att detta öppnar upp för andra andemakter än den Ande vi som kyrka är satt att tjäna, förmedla och verka i." För Hans Wolfbrandt själv vore det otänkbart att anlita en yogainstruktör till att handleda församlingens diakoner. I den miljö där han själv verkar, på västkusten, skulle det som skett i Jönköping aldrig kunna ske. Det är han ganska säker på. Men i Jönköping ser det alltså annorlunda ut. Där försvarar kyrkoherden, Hans Boeryd, även den kurs i yoga som nämnda yogainstruktör nu i april håller i en av pastoratets kyrkor. Kyrkoherden menar att yoga är en neutral teknik. Världen idag 160413.
Föräldrarna stoppade yoga på skolan. När skolan i Rydaholm planerade yoga på lektionstid fick några föräldrar nog. Efter kraftiga protester meddelade skolan att man drar tillbaka sina planer. "Det känns väldigt bra", säger fyrabarnsmamman Linda Olsson. "Min man som är präst har ju exempelvis stora restriktioner när han ska hålla skolavslutningar i kyrkan. I skolan finns ju också många nyanlända som använder slöja. Vi vill ha samma respekt för våra barn," förklarade jag. Budskapet gick fram och snart meddelade rektorn att yogan inte kommer att genomföras. Världen idag 160425. Dagen 160426. Världen idag 160427.
Världen idag: Därför skriver vi om yoga. Man kan säga att vi grundläggande får två olika reaktioner: dels djup tacksamhet för att vi skriver om och problematiserar yogan, dels det som bäst beskrivs som fnysningar för att vi överhuvudtaget kan tänka tanken att skriva artiklar där olika personer lyfter fram kritik mot yoga. Religion är i dag ett oerhört känsligt ämne i offentligheten. Inom skola och vård betonas ofta från ansvariga myndigheter och politiker att man håller tro på minst två armlängders avstånd. Samtidigt har vi här alltså ett fenomen, yoga, som har tydliga rötter i religion, som används av miljontals troende för att utöva sin tro och som fortfarande dessutom uttrycker tro i någon form. Men som trots detta behandlas som något helt okomplicerat. Barn på förskolor och skolor i Sverige slår sig ner i klassrum och gympasalar i meditationsställning, på vissa håll upprepas mantrat ”Aum” (som står för begynnelsebokstäverna på tre hinduiska gudanamn), och ofta sker detta ens utan att föräldrar informeras. Världen idag 160427. Se fler artiklar från Världen idag om yoga.
Tron på yoga stark i svensk sjukvård. Sjukdom beror på obalans i chakran. Det skriver pionjärsjukhuset för medicinsk yoga i Sverige, Danderyds sjukhus, i ett dokument. Yogans inträde i sjukvården har gått snabbt. Den medicinska yogan används i dag som ett kompletterande verktyg vid olika behandlingar och erbjuds vid hundratals vårdenheter i landet. Först ut var Danderyds sjukhus. De införde yogan 2010 i rehabilitering av patienter som haft hjärtinfarkt. – Man kunde konstatera att medicinsk yoga har signifikant positiva effekter på patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Blodtrycket sjunker, stressnivåerna (kortisol) sjunker och hälsotillståndet förbättras signifikant, berättar Maria Wahlström, forskningssjuksköterska med ansvar för Medicinsk yoga på DS för Världen idag. Enligt Maria Wahlström använder Danderyds sjukhus yogan endast på patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Göran Boll är en centralfigur inom Medicinsk yoga i Sverige. Meritlistan är lång. Han föreläste till exempel om yoga på Karolinska institutets läkarutbildning perioden 2000-2005. Men under några år var Göran Boll också ordförande i Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund (2003-2007). Kundaliniyogan presenteras också osminkat på Mediyogas hemsida. ”En ursprunglig yogaform som lyfter fram varje människas medvetenhet och yttersta potential. Från början kallad vetenskapen om Kundalini-Shakti (ormkraften)... ormkraften står för energi, medvetenhet, revitalisering och andlig mognad."Världen idag 160504.
Överläkare: Chakra som vetenskap är nonsens. Sjukdom beror på obalans i chakran, hävdar Danderyds sjukhus men möter nu stark kritik. – Aningslöst eller direkt vilseledande, säger Tomas Seidal, överläkare och docent i Halmstad. "Det här bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket är sjukvårdens uppdrag, utan på en religion och en trosinriktning," understryker Johan Semby, överläkare i region Halland och ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter. Tomas Seidal anser att det finns en egendomligt okritisk hållning på flera håll inom svensk hälso- och sjukvård. Den är byggd på okunskap och omedvetenhet om att man släpper in tydligt ockulta tekniker, exempelvis mindfulness och yoga, i verksamheten, menar han. Världen idag 160509.
Mindfulness blev ett krav i arbetet på kliniken. Kuratorn Eva Dynesius vägrade att föreslå mindfulness för patienter och hotades då med uppsägning. "Jag kunde omöjligt föreslå något som jag vet kommer från buddismen", säger hon. Världen idag 160523.
Religionsvetaren Lars Johansson: Yoga-vågen – en viktig spark i ändan på kyrkan. Den nyandliga trenden i samhället utmanar kyrkan att återupptäcka kraften i evangeliet. Det menar Lars Johansson, lärare i filosofi och religionsvetenskap på Örebro teologiska högskola. "Svensken märker inte religion när den kommer från österlandet, men man är väldigt känslig när det kommer från väst." Dagen 160701.

”Fler troende viktigare än fler medlemmar.” Att fler kommer till tro och människor utvecklas andligt. Så kan man sammanfatta önskemålen från Svenska kyrkans präster inför framtiden. ”Att antalet medlemmar ökar” är det alternativ som fått minst stöd av de åtta. ”De enskilda medlemmarnas andliga utveckling” är den punkt som fått mest stöd. Medlemskap är alltså inte det viktigaste, däremot den enskildes tro och andlighet. ”Att fler människor kommer till tro” är det som kommer på andra plats i prästernas ”önskelista”. Dagen 160413.
Präster kritiska till kyrkopolitikerna. Kyrkomöte och kyrkostyrelse får lågt betyg av prästerna. Förtroende är större för biskoparna, men det är ändå 14 procent som anger att de har mycket litet förtroende för ärkebiskopen. En fråga gällde förtroendet för kyrkoledningen. Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, får tillsammans med kyrkostyrelsen och kyrkokansliet, ett lågt förtroendebetyg. På en skala från 1 till 5, där 5 är högsta betyg i förtroende, är det fler som hamnar på negativa sidan av skalan. Alternativ 1 och 2 får 43 procent. Alternativ 4 och 5 får 27 procent. Svenska kyrkan har en tudelad ledningsfunktion, där biskopar och präster som teologiska ledare delar makten med politiker/förtroendevalda. För hela biskopskollegiet anger 58 procent en positiv värdering, alltså att man har stort eller mycket stort förtroende. Motsvarande siffra för ärkebiskopen är 55 procent. Dagen 160413.

Stefan Swärd: Kristen tro har både centrum och gränser. Kommande helg kommer nordirländaren Peter Rollins till Göteborg, och ska medverka i fem kyrkor. Jag har lusläst hans tre senaste böcker den sista månaden. Rollins undervisning brukar räknas in i det som kallas Gud-är-död-teologi. Rollins tar avstånd från att kristen tro ska uttryckas som en lära, ett specifikt trosinnehåll med lärosatser. Det utesluter människor som har svårt att tro, säger Rollins. Han tar avstånd från både en konservativ och teologiskt liberal förkunnelse om Kristi kors. Syndafallet ges en helt inomvärldslig, mytisk, psykologisk förklaring. Bibeln är ingen auktoritet för Rollins, utan används främst som illustrationsexempel på filosofiska tankegångar. Bibeltexterna kan tolkas godtyckligt eller också struntar han helt i Bibeln när det passar. När han i sin senaste bok argumenterar för att den kristna kyrkan fullt ut ska acceptera och inkludera den homosexuella livsstilen drar han inte gränsen där. Även andra livsstilar utanför det traditionella heterosexuella äktenskapet behöver bejakas, kyrkan får inte vara exkluderande mot några minoritetsgrupper. Kan man tro vad som helst och hur som helst och kalla sig för kristen och få predika i kristna kyrkor? Världen idag 160420.

Claes-Göran Bergstrand: Hur stor plats ska yogan få i Sverige? Håller yoga på att bli västvärldens frälsningsmetod? Ska Sverige få en filial roll till Indien som, med premiärminister Modi i spetsen, lanserar yoga som den bästa frälsningsmetoden och vägen till världsfred? Jag ställer frågorna med anledning av att India Unlimited arrangerar en kulturdag i Kungsträdgården den 21 maj, Namaste Stockholm Festival, på uppdrag av Indiska ambassaden, där ”Lets wake up STHLM with Yogathon” är ett inslag. Yogathon med Swami Jyothirmayah och Art of Living inbjuder Stockholmarna att under tre timmar pröva på ”välsignelsesessioner” och kollektiv healing. Eventet har Stefan Löfvens ”välsignelse”! Guru Maharaj säger: ”Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är en religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag. När hinduerna säger mantrat ’aum’ i yogan åkallar man guden Shiva oavsett om man vill eller inte.” Dagen 160519.
Claes-Göran Bergstrand: Försvarstalet för yoga gör mig oroad.
Förra lördagen (21 maj) påmindes jag om det då jag stod i Kungsträdgården och såg människor (90 procent medel­ålders kvinnor) praktisera yoga under en swamis ledning. Det började med solhälsning till Suraya Na’maskar och upprepades sex gånger. Man stoppade pekfingrarna i öronen och surrade som bin – det påstås vara bra för intellektet?! Man boxade ut med armarna och stånkade som ett ånglok – det påstås vara bra för själen?! Så fortsatte det i en dryg timme med olika rörelser. Det var en märklig atmosfär,­ så olik den vi upplevt under Jesusmanifestationerna på samma plats. Dagen 160601.
Claes-Göran Bergstrand: Yoga kan begränsa människors andlighet.
Jag efterlyser mer frimodighet bland kristna i landet! Ordet yoga är sanskrit och kommer av verbet ”yuj”, som betyder ”att förena”. Kroppen och sinnet sammanförs på ett högre plan, vilket betyder att människans medvetande förenas med det universella medvetandet. Källan till detta är hinduism. Den välkände professorn vid Dialogcentret i Århus, Johannes Aagard, varnar för yoga då han säger att det inte finns några neutrala tekniker i utövandet av densamma. Jag påstår att yoga för oss bort från Jesus, inte till honom! Dagen 160608.
Föräldrakritik mot yoga på skolor och förskolor.
Skolinspektionen har gett yoga grönt ljus. Samtidigt är många föräldrar kritiska till att nyandliga aktiviteter och religiös påverkan får pågå i utbildningen utan att någon tar ansvar. "De har fått dåliga rådgivare och har inte egen kompetens," säger experten Torbjörn Freij om skolmyndighetens hållning. Utvecklingen har gått snabbt. De senaste åren har yoga gått från att vara något starkt ifrågasatt i skolmiljö, till att bli något som återfinns på var och varannan förskola och skola. I dag förekommer det regelbundet i klassrum och gymnastiksalar i hela Sverige. Samtidigt finns föräldrar som menar att skolan med detta helt släppt kravet på religiös neutralitet i klassrummen. "Påståendet att yoga är neutralt är en väldigt svensk, sekulariserad hållning. Man tror att man kan bortse från religion men det kan man inte när det gäller de här frågorna." Världen idag 160420.
Skolinspektionen: ”Strider inte mot lagen”. Att yoga finns med i skola och förskola är något man får räkna med som elev och förälder. Det är slutsatsen när en jurist på Skolinspektionen tolkar det enda beslut myndigheten fattat i den här frågan. Skolinspektionen har prövat ett yogaärende som berör skolan, det gjordes 2012. Då anmäldes Östermalmsskolan i Stockholm efter att barnen utförde yoga, satt i meditationsställning och även uttalade mantrat ”Aum”, vars tre bokstäver kommer ur namnen på tre hinduiska gudar. Ändå blev Skolinspektionens beslut att yogan på skolan kunde fortgå. Man ansåg att den utfördes på ett sekulariserat sätt med fokus på hälsa och välbefinnande. Och så länge skolorna håller sig till samma inriktning som Östermalmsskolan så är det fritt fram att ha yoga i skolan, menade Ann-Sofi Pihlgren på Skolinspektionen 2012. Världen idag 160420.
Kontroverser kring internationell yogadag. Personer i Indien som tillhör en annan tro än hinduismen upplever ett hårt tryck att medverka och utföra yoga i samband med den internationella yogadagen 21 maj, en dag som också uppmärksammas i Kungsträdgården i Stockholm. Ledaren för det indiska vänster-mittenpartiet JDU, KC Tyagi, är kritisk: ”Det här är ännu ett försök att överföra en gemensam agenda på de indiska massorna. Vi är emot det. Hur kan du säga till en muslim, sikh eller kristen att uttala 'Om'. För mig som hindu är det inget problem, men hur kan du be personer med annan religion att göra det?" säger han enligt indiska tidningen Deccan Chronicle. Under de tre kvart som utomhusmanifestationerna ska pågå, manas allmänheten att bland annat mässa mantrat "Om" eller ”Aum” och olika hinduiska vediska hymner. "Vi är inte emot yoga i sig, men Indien är en sekulär stat som inte har någon statsreligion," säger Zafaryab Jilani, medlem i en muslimsk organisation, enligt TT. "Om de tvingar på oss hinduistisk religionsutövning så strider det mot konstitutionen." Världen idag 160520.
Läkare: ”Yoga är religion”. Biverkningar av yoga och mindfulness borde redovisas tydligt inom sjukvården. Det menar Albertus Magnus Sterner, specialist i allmänmedicin och diakon. "Be din läkare att redovisa vad det här står för", säger han, starkt kritisk till dagens situation. Vågen av yoga och mindfulness – två metoder sprungna ur hinduism och buddism – har hittat långt in i svensk sjukvård. Albertus Magnus Sterner möter dem i sitt dagliga värv. Patienter frågar honom om yoga är lämpligt för dem, om det kan hjälpa mot deras stress eller kanske mot ortopediska besvär. Han är skeptisk. "Jag ordinerar både psykoterapeutisk och fysioterapeutisk behandling när det är lämpligt. Som läkare är jag också för fysisk och mental träning, god andningsteknik och avslappningsövningar. Det där är jätteviktigt. Men jag ordinerar inte yoga – för det är i grunden religiöst." De olika kroppsställningarna i yogan har olika namn, och en hindu betraktar dem som en slags offergåva till sina olika gudar, hävdar Sterner. "Även om vi i Sverige säger att yoga handlar om att jag ska bli lugn och fridfull, så kommer en hindu att säga: ”Ja det är bra, men det är yoga i alla fall, och du tillber en av våra gudar genom att göra på det här sättet.” Detta har vi svenskar väldigt svårt att förstå eftersom många av oss tyvärr är teologiskt illitterata. Att som läkare ordinera kristen förbön skulle i dag troligtvis rendera en anmälan." Det framhåller Sterner och påpekar att österländsk religion samtidigt tagit sig in bakvägen i svensk sjukvård. Det märks exempelvis på stora sjukhus som Danderyd och Karolinska där yoga ordineras av medicinska läkare. Problemen är desamma med mindfulness som med yoga, anser Albertus Magnus Sterner. Han beskriver dem som en motsats till kristen bön. "Bön är en relation med Gud, men i exempelvis mindfulness kröks man in i sig själv och hamnar i vad jag skulle beskriva som ett upplösande friläge. Dess motsvarighet i buddism är att man ska bli helt tom i sinnet för att kunna upplösas i någon ursprunglig opersonlig spirituell substans. Där handlar det i stället om att undvika reinkarnation." Världen idag 160525. Yoga – en ulv i gymnastikkläder. Genom meditation, till skillnad från kontemplation, gör man sig till medium – en förmedlare med andevärlden – och öppnar därmed sig själv för vad man inom hinduismen kallar gudar och vad man inom yogarörelser i USA och Europa kallar ”multidimensionella energivarelser”. Detta torde inte vara okomplicerat för en kristen människa. Dagen 160602.

Förslaget till ny kyrkohandbok får kritik av Mikael Isacson och Mikael Löwegren, redaktörer för Artos Missale och präster i Svenska kyrkan: Svenska kyrkan sågar av grenen de sitter på. Tendenserna är tydliga i det förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, som just nu är ute på remiss. Påfallande ofta används där det mer opersonliga ”Gud” för att undvika ett ”han” eller ”Herre”. Man söker också efter ett annat språk för att tala om Treenigheten. ”Fader–Son–Ande” kan i vissa alternativ ersättas av ”Skapare–Räddare–Tröstare” eller ”Skapare–Frälsare–Hjälpare” etcetera. Strategin gäller inte bara nya texter och alternativ, utan även gamla. Strävan efter ett språk om Gud ”bortom kön” – som det kan heta – leder obönhörligen till att man ersätter traditionens språkbruk med något annat. Den kristna tron hänger samman som ett helt och ändringar i någon del av bekännelsen får konsekvenser på andra områden. Någonstans passeras en gräns där gudstjänsten inte längre uttrycker kristen tro på ett distinkt sätt, utan snarare präglas av ett mer allmänreligiöst innehåll. Det bibliska vittnesbördet tunnas genom små förändringar ut i handboksförslaget. Det som kommer till uttryck är inte längre ”den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Judasbrevet 3). Vi tycks med inneboende logik gå mot ett bekännelsens sammanbrott i Svenska kyrkan. En handbok ska säkerställa att den lokala gudstjänsten är ett fullödigt uttryck för kyrkans tro. Den är ett slags varumärkesdeklaration som garanterar att det som serveras är äkta vara. Detta innebär bland annat att det grundläggande mönstret ”till Fadern genom Sonen i Anden” måste vara genomgående, konsekvent och tydligt. Dagen 160425.

Kyrkoherde slutade efter hotbrev från kyrkorådet. Ann-Louise Trulsson, kyrkoherde i Fridlevstads församling, bestämde sig nyligen för att sluta med omedelbar verkan. Orsaken var ett kränkande brev från kyrkorådet. Ann-Louise Trulsson, som för Dagenläsarna främst är känd för att i trots mot skollagen läsa Bibeln och be väldignelsen i samband med skolavslutningar. Hon säger att hon är bestört över formuleringarna i brevet och att hon upplever delar av det som ett hotbrev. Dagen 160425.

Sören Dalevi ny biskop i Karlstad. Sören Dalevi kommer att efterträda Esbjörn Hagberg som biskop i Karlstads stift. Det står klart efter att han i dag fick 59,1 procent av rösterna. Valet stod mellan honom och Karin Johannesson, komminister i Övre Älvdals församling. Sören Dalevi kommer att vigas till biskop i Uppsala domkyrka för Karlstads stift söndagen den 28 augusti. Han blir Karlstads stifts 16:e biskop och samtidigt en av de yngsta i biskopskollegiet. Dagen 160428. Kommentar: En framtida ärkebiskop?

Ställer ut Ecce Homo i kyrkorum. Eskilstuna församling har beslutat att som en del i sitt engagemang i hbtq-festivalen Springpride ställa ut Elisabeth Ohlson Wallins kontroversiella bilder av Jesus ur ett hbtq-perspektiv. Ecce Homo visar Jesus som naken och med sexuella anspelningar i en hbtq-miljö. När utställningen först visades 1998 i Uppsala domkyrka väckte det stark uppståndelse och inte minst många kristna uttryckte stark kritik mot bilderna. Nu ska Eskilstuna församling inom Svenska kyrkan ställa ut bilderna på nytt i maj. Församlingen driver ett hbtq-café med namnet ”Café himmelriket” och det är från cafégästerna förslaget kommer att ställa ut Ecce homo. Bilderna ska visas i Klosters kyrka som under stadens Springpride-festival och enligt Minna-Maria Lindroos som ansvarar för kyrkans engagemang i festivalen så är det första gången hela utställningen visas i ett kyrkorum. Världen idag 160428. Kommentar: Svenska kyrkan har förändrats men Gud har inte förändrats.

Anders Gerdmar: Ecce Homo-bilderna hädar och provocerar. ”Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning, Ecce Homo, är inte (heller) stor konst eller uppnår konstnärlig höjd. Tvärtom blir fotografierna av några personer som vill visa sig nakna i ett badhus banala”. Teologi på villovägar brukar göra sin egen jesusbild. I min egen forskning kring nazistisk bibeltolkning har jag mött den ariske Jesus som fjärmats från all judiskhet. Liberalteologins Jesus blir en ren moral- och vishetslärare och marxisterna gjorde en Kamrat Jesus. Än en gång är en hbtq-jesus aktuell (förkortningen betyder homo-, bi-, trans-, queersexuell). Det är Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning Ecce Homo som ska visas i samband med Springpride i Eskilstuna, och man öppnar Eskilstuna Klosters kyrka för evenemanget. Jesus och lärjungarna framställs i denna som en hbtq-gemenskap. Den kanske grövsta bilden är av Jesu dop, där Jesus framställs naken med könet som fokus. Bilden är utmanande också genom hur Johannes Döparen rör vid Jesu kropp. De andra bilderna avbildar olika varianter av homosexualitet. Det finns flera stora problem med detta. Synd är synd för Jesus, och det ändras inte med tidsandan. Paulus är tydlig när det gäller homosexualitet. Han fortsätter Gamla testamentets syn på enkönade relationer, vilket kan beläggas med flera texter. Han ser inte heller homosexualitet som en synd bland andra. Han säger att de som utövar sådant inte ska ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10). Hade det funnits ledare med en äkta andlig herdestav i Svenska kyrkan hade det här varit omöjligt. Världen idag 160509.

Hbtq-organisationer firade regnbågsmässa i domkyrkan i Göteborg. Samtidigt som flera stora kyrkokonferenser arrangerades på olika platser i Sverige samlades representanter från Europas kristna hbtq-organisationer i Göteborg. "Många av deltagarna kommer från östra Europa och min bild är att vi verkligen har förmedlat hopp till dem. Att vi bland annat firade regnbågsmässa i Göteborgs domkyrka är en ganska tydlig signal, det finns inte på kartan att göra i deras hemländer." Dagen 160510.

Nu skiljs stat och kyrka åt i Norge. Efter att norska politiker beslutat att klippa banden mellan stat och kyrka blir nu Norska kyrkan herre i sitt eget hus. Formellt går de skilda vägar den 1 januari nästa år. Men det historiska beslutet togs i dag, den 10 maj, i Stortinget. Därmed går Norge samma väg som Sverige, där stat och kyrka separerade för 16 år sedan, år 2000. Dagen 160510.

Ärkebiskopen kritiserar Svenska akademiens remissvar. Det nya kyrkohandboksförslaget har fått skarp kritik av Svenska akademien. Men nu tar ärkebiskop Antje Jackelén bladet från munnen. Dagen 160516.

Ma Oftedal får jobb utanför Katrineholm. Börjar prästtjänst i Sköldinge och Valla kyrkor i Katrineholmsbygdens församling den 1 juni. Dagen 160516. Katrineholmskuriren 160514. Kommentar: Ljus och kärlek och trevlig helg, skriver hon, frågan är bara vilket ljus hon kommer att förmedla till församlingsborna, om det blir ljuset från new age istället för det sanna ljuset Jesus Kristus. Svenska kyrkan har ytterligare ett framtida problem.

Värna folkrätten, Sverige. Regeringen bör göra sitt yttersta­ för att frågan om folkmord förs upp på FN:s säkerhetsråds agenda. Det skriver­ Eva Christina Nilsson, Mellanöstern­ansvarig, Svenska kyrkan. Dagen 160517.

Stiftsfullmäktiges ordförande: Homosexualitet är bara en trend. Bruno Edgarsson (C) från Bolmsö, som är ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö stift, är mycket kritisk mot att kyrkan stöttar Prideparaden. Biskopen Fredrik Modéus blir bekymrad när han hör om Bruno Edgarssons åsikter: "Det är mycket tydligt att vi inte delar uppfattning i den här frågan. För mig är homosexuell kärlek och heterosexuell kärlek precis lika mycket värd." Vad får du för känslor när du läser om det här från en så högt uppsatt person i stiftet? "Jag kan ju inte säga annat än att jag blir bekymrad. Jag tror att det är viktigt att vi som kyrka står bakom det som regnbågsflaggan faktiskt uttrycker, nämligen att gud har skapat oss olika och att vi får lov att vara olika. Det är grundhållningen som jag tror att vi måste försvara." SR 160519.
C tar avstånd från Pridekritik. Bruno Edgarsson är ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö stift och centerpartist. I en intervju med Smålänningen kritiserar han Pride och menar att homosexualitet blivit en trend bland unga. Något som fått partiet att ta avstånd från hans uttalanden. Edgarsson anser vidare att Svenska kyrkan tappat många medlemmar på att öppna upp för samkönade vigslar och han menar att tidsandan glorifierar homosexualitet och tror att det blivit en trend bland unga människor. Centerpartiet uppskattade inte Edgarssons intervju. Världen idag 160519.
Växjöbiskop ifrågasätter kyrkkritik mot Pride. Men Biskop Fredrik Modéus, som nyligen gick i Växjös Pride-tåg menar att det är problematiskt att Bruno Edgarsson (C), fullmäktigeordförande i Växjö stift, beskriver sig som motståndare till Pride. Dagen 160519. Kommentar: Det problematiska för svensk kristenhet är att det finns biskopar som Fredrik Modéus som inte inser att Pride står för ett leverne som inte stöds av den nytestamentliga läran som är grunden för den kristna tron.
Kyrkopolitiker avgår efter kritik mot pride. "Vi är överens med Bruno Edgarsson om att han avsäger sig uppdraget. Situationen blev ohållbar efter förra veckans uttalande och det förstår Bruno, han har ju varit med så länge," säger Stig-Göran Fransson, gruppledare för Centerpartiet i stiftsfullmäktige, till Smålandsposten. Dagen 160525. Kommentar: Det kan bara gå på det sättet i en kyrka som blivit så sekulariserad som Svenska kyrkan har blivit.

Lasse Svensson ny ordförande i SKR. Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, har valts till ny ordförande i Sveriges kristna råd. Han övertar ordförandeklubban från biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift. Karin Wiborn, SKR:s generalsekreterare, presenterade handlingsplanen för 2016. Den fokuserar bland annat på kyrkornas roll i samhället, i migrationsarbetet och kyrkornas bidrag till arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. På årsmötet, som hölls på Gull­brannagården tillsammans med Svenska missionsrådet (SMR), fanns drygt hundra av landets kyrkoledare och representanter från Svenska missionsrådets medlemsorganisationer med. ”Konferensdeltagarna har reflekterat och lärt sig mer om bland annat situationen i Mellanöstern, flyktingsituationen, klimatfrågan och vad som kan göras tillsammans”, skriver SKR. Världen idag 160520.

Avgiften skrämmer folk från kyrkan. Svenska kyrkan har omkring 6,2 miljoner medlemmar men minskningen går allt snabbare. I april begärde närmare 8 000 personer utträde, vilket är runt 25 procent fler än under april i fjol. Höga medlemsavgifter, i snitt en procent av inkomsten, anges som den vanligaste anledningen att gå ur Svenska kyrkan. Under årets första fyra månader har över 15 100 medlemmar lämnat, enligt preliminära siffror. Samtidigt har drygt 2 740 personer anslutit sig som medlemmar. Dagen 160525.

Biskopskritik mot bön där Gud kallas Moder. Den kollektvädjan som skickades ut inför Svenska kyrkans internationella arbete i söndags avslutas med en bön till den treenige Guden. Men benämningarna på Gud är bland annat Moder, Syster och Livgiverska, något som nu får stark kritik. Det är Gunilla Hallonsten, internationell chef för Svenska kyrkan, som ansvarar för bönen och dess formuleringar. Hon säger till Kyrkans tidning att hon ”ville bredda beskrivningar beskrivningarna av teologiska begrepp som treenigheten och mission”. Världen idag 1160527.
Kollektvädjan med "livgiverska" upprör biskop.
Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift, drar sig för att återge den omformulerade bönen i kollektcirkuläret. Det var inför Heliga Trefaldighets dag, söndagen den 22 maj, som Svenska kyrkan skickade ut en kollektvädjan för kyrkans internationella arbete. Brevet avslutades med en bön med formuleringen "Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – syster och broder, och Ande – livgiverska och inspiratör, led oss till dina djup av rikedom, kunskap och vishet, så att vi uppmuntras att utföra kärlekens uppdrag och kan vittna om nådens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet, till dig ber vi om detta. Amen."Gunilla Hallonsten, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, säger i en kommentar till Kyrkans tidning att syftet med omformulering var att så många som möjligt skulle känna att de ville delta i och stödja arbetet – inte att skapa debatt. Dagen 160528. Kommentar: Gunilla Hallonsten, när får vi då tilläget "den store Anden" så att indianerna inte känner sig förfördelade i sin urgamla tro?

Sveriges Radios rportage om Svensk kyrkans resor. När anställda och politiker i Svenska Kyrkan åker utomlands på personalresor bjuds på dyra krogbesök, medeltida fäktning och engelska fotboll. Reportage av: Bo-Göran Bodin & Alexander Gagliano. SR 160531.
Krogbesök och trivselresor - här är församlingarnas resor och förklaringar.
De reser för miljoner i Svenska kyrkan. Dyra krogbesök, medeltida fäktning och engelsk ligafotboll. Det är några av aktiviteterna när anställda och politiker åker utomlands på konferens- och utbildningsresor. Ekot granskar Sveriges största medlemsorganisation. SR 160531.
Dubbla granskningar av Svenska kyrkan.
Både Sveriges radio och Aftonbladet granskar nu Svenska kyrkan och har kommit med avslöjanden om hur pengar använts till resor och hotellvistelser för miljoner. Politiker och tjänstemän i Svenska kyrkans församlingar gör utlandsresor för stora pengar och det motiveras bland annat med att man utomlands ska "bygga relationer" och skriva instruktioner för sin egen verksamhet, rapporterar Sveriges radio. Till exempel reste tio politiker och åttio tjänstemän från Botkyrka församling till Istanbul på konferensresa 2010. Sammanlagd kostnad: 997 000 kronor. Syftet var bland annat att "öka förståelsen för samhället i Botkyrka" och "skriva församlingsinstruktioner", rapporterar Ekot i Sveriges Radio. 2012 reste samma församling, 70 personer totalt, till Sarajevo. Nu stannade kostnaden på 772 000 kronor. Resan motiverades med att man skulle "bevara helheten och gemenskapen i vår församling som är i tider av neddragningar". När 99 personer från Huddinge pastorat 2014 reste på en femdagars konferensresa till Malta landade räkningen på 796 000 kronor — dubbelt så mycket som samma församling fick in via kollekten under hela året. Resans syfte var bland annat att politiker och anställda skulle få möjlighet att träffa församlingens då nyutnämnde kyrkoherde. Granskningen som Aftonbladet gjort visar att höga andliga ledare inom Svenska kyrkan i utlandet har gjort privata utlandsresor och bott på lyxiga hotell för kyrkans pengar. Världen idag 160531.
Svenska kyrkan reser för miljoner.
Förtroendevalda och anställda i Svenska kyrkan åker på dyra utlandsresor, enligt Ekot. Det handlar om resor för flera miljoner kronor som kyrkopolitiker och anställda gjort, ofta till välkända turistorter och storstäder. Pengar som skattebetalarna får stå för. Ett exempel är Huddinge pastorat utanför Stockholm som åkte på en femdagars konferens till Malta. Resan, som genomfördes 2014, kostade mer än dubbelt så mycket som pastoratet fick in i kollekt det året. Dagen 160531.
Kyrkan betalade för biskopens semesterresor. Efter medieavslöjande ska Sven-Bernhard Fast betala tillbaka drygt 19 000 kronor. Dagen 160531.
Kyrkans utlandsresor som förtäckta semesterresor. I Ekots fortsatta granskning av Svenska kyrkans utlandsresor kan vi nu berätta att vissa församlingar använder medlemmarnas pengar för att betala vin och öl till de anställda under såväl luncher som middagar. Lars Nilsson, kyrkoherde i Söderhamn, kan inte förklara hur en flaska starksprit hamnade på kvittot från en restaurang i Grekland. Ekot har under våren granskat församlingarnas resor för politiker och anställda. Resor som inte sällan går till semesterorter runt Medelhavet och storstäder som London och Istanbul. Exempelvis har politiker och personal i relativt fattiga Botkyrka rest för 2,8 miljoner sedan 2010. Bland annat för att prata om hur de ska bevara gemenskapen i församlingen i tider av neddragningar. När 13 politiker och kyrkoherden i Timrå församling åkte till Berlin var syftet att de "behövde komma bort och kunna prata ostört." Den resan kostade cirka 12 000 kronor per person. Ett vanligt motiv till resorna är att ledningen ska skriva den så kallade församlingsinstruktionen. Så var det exempelvis när 32 politiker och anställda från Hammarby församling i Upplands Väsby åkte till ön Monte Isola. De bodde i ett slott i det som beskrivs som en Italiens vackraste byar till en kostnad av drygt 12 000 per person. Totalsumman blev cirka 400 000 kronor. SR 160531.
Antje Jackelén: Jag blir bedrövad över omdömeslösheten. "Man kan inte vara glad över det som kommer fram. Självklart blir jag ledsen och bedrövad av omdömeslösheten som vi har sett prov på. Men jag tror inte att detta beror på strukturella problem inom Svenska kyrkan. I stället handlar det om att omdömet har klickat på vissa håll." Dagen 160531.
Så rinner pengarna ur Svenska kyrkan. Utlandsresor för miljontals kronor. Spritnotor. Traktamenten för personal som varit ledig.Svenska kyrkan har fått det hett om öronen, efter att flera medier avslöjat brister i hur kyrkan hanterat sina pengar. 2010 reste tio politiker och 80 tjänstemän från Botkyrka församling till Istanbul på konferensresa. Den gick på närmare en miljon kronor, och syftet var att ”öka förståelsen för samhället i Botkyrka” och ”skriva församlingsinstruktioner”, rapporterar Ekot. Två år därefter var det dags igen. Samma församling – då 70 personer – åkte till Sarajevo. Nu landade kostnaden på 772.000 kronor och resan motiverades med att man skulle ”bevara helheten och gemenskapen i vår församling som är i tider av neddragningar”. Under resorna har alkoholhaltiga drycker köpts för medlemmarnas pengar, något som Anna-Maria Carlsson också försvarar. I går avslöjades också att församlingen i Söderhamn köpt starksprit under en personalresa till Grekland. Dagen 160601.
Ann Heberlein: Skandalen kan få ödesdigra följder. "En kultur av arrogans, självrättfärdighet och toppstyrning. Det är rötterna till den ekonomiska skandal som just nu skakar Svenska kyrkan," säger Ann Heberlein, doktor i etik. Hon riktar svidande kritik mot kyrkans ledning som hon menar har tappat kontakten med sina medlemmar. "Jag har läst kommentarer där präster skriver att det som nu kritiseras är något som är självklart och hör till. De kallar kritiken för trams. Det tycker jag är både chockerade och skrämmande." "Det som händer blir att budskapet urholkas. Svenska kyrkan är inte vilken institution som helst utan en gemenskap av troende på Jesus Kristus den uppståndne. Men ut till allmänheten kommunicerar man någon sorts allmänetiskt budskap om migration och miljö. Och nu har man visat hur man ser på kyrkans handbok, teologi och ekonomi och att varken bekännelseskrifterna eller Skatteverkets reglemente verkar vara intressant för ledningen. Och om man inte ens klarar av att leva upp till det, vad blir då kvar?" Dagen 160601.
Elisabeth Sandlund: Systemfel bakom kyrkliga snedsteg. Inget hopp om reform av Svenska kyrkans struktur. Dagen 160601.
Chatt om kyrkans resor: Jag tror att man ska se vårt material som en massa exempel på hur det kan gå till. Ekots reportrar Bo Göran Bodin och Alexander Gagliano har svarat på ett stort antal frågor från våra lyssnare och läsare under eftermiddagen. SR 160601.
Kyrkan rensar efter avslöjanden. De pågående granskningarna av Svenska kyrkan får konsekvenser. Två chefer tas omedelbart ur tjänst och en oberoende utredning av utlandsverksamheten ska genomföras. Personerna som tas ur tjänst i väntan på att utredningen ska bli klar är Anders Bergqvist, chef för Svenska kyrkans utlandsverksamhet, och regionchefen Stefan Bergmark, som är operativt ansvarig för delar av verksamheten. Höga andliga ledare inom Svenska kyrkan i utlandet har dessutom gjort privata utlandsresor och bott på lyxiga hotell för kyrkans pengar. Dagen 160602.
Kyrkostyrelsen agerar efter Ekots avslöjanden. Efter Ekots granskning av Svenska kyrkan och församlingarnas utlandsresor så måste nu högsta ledningen inom kyrkan agera. Det säger flera ledamöter i Kyrkostyrelsen."Jag känner samma sorg och upprördhet som andra gör över att vissa församlingar och vissa resor verkligen inte håller måttet, när vi ser till vilken policy vi har generellt inom Svenska Kyrkan," säger Kyrkopstyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin. SR 160603.
Nu granskas Svenska kyrkan i utlandet. Resor och representation i Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, ska granskas av en extern advokatbyrå. Samtidigt rapporterar man att Klas Hansson, pensionerad före detta chef för SKUT, tills vidare går in som chef för utlandsverksamheten. Dagen 160608.
Stockholms stift ändrar resepolicyn efter granskning. Efter P4 Stockholms och Ekots granskning av Svenska Kyrkans utlandsresor ändrar nu Stockholms stift sin resepolicy. "Det förslag som finns innebär att resepolicyn förtydligas på några områden. Det handlar om att tänka på vilket föredöme man ska vara, hur man godkänner hur saker och ting ska gå till när man väl reser iväg. Man ska också vara väldigt noga när man går igenom hur man reser och man ska också gå igenom varför man reser. Med klokskap förstås," säger förste vice ordförande i stiftsstyrelsen Jan Olov Sundström. SR 160609.
Botkyrka församling ställer in ny miljonresa. I P4 Stockholms och Ekots granskning toppar Botkyrka församling listan över dyra personalresor. Ytterligare en miljonresa planerades av församlingen, men den har nu stoppats. Totalt visade vår granskning att personal och kyrkopolitiker i Botkyrka församling rest för 2,8 miljoner kronor sedan 2010. Det gjorde att den relativt fattiga församlingen Botkyrka rest för mest pengar av de församlingar vi granskat. P4 Stockholm och Ekot kan nu avslöja att församlingen planerat göra ännu en resa. I sommar skulle drygt 60 personer, både anställda och politiker, ha åkt till Tanzania, och kostnaden låg på cirka en miljon kronor. En av dagarna skulle deltagarna ha en heldags safari i en av Tanzanias nationalparker vid foten av Kilimanjaro. SR 160613.
Gösta Tingström, präst: Kan inte kyrkan åstadkomma en förändring? Jag har jobbat som konsult kring etik och värderingar under snart 20 år. Nu ser jag de vanligaste fel organisationer som granskas brukar göra: De ansvariga i kyrkan pekar ut enskilda personer eller församlingar som syndabockar. Dessa undantag är just undantag som ska näpsas, sen är allt bra. Man missar att det som fastnar i granskningar nästan undantagslöst är sanktionerade i en rådande kultur, uttalad eller underförstådd. Det är lätt att se att kyrkan skulle behöva göra ett långsiktigt och grundligt värderingsarbete. Svenska kyrkan saknar en uttalad krismedvetenhet trots att man tappar oändligt många medlemmar och de flesta viktiga nyckeltal pekar åt fel håll. DN 160614.
Kyrkans utlandschef får gå efter frikostiga resor. Anders Bergkvist, högste chef på Svenska kyrkan i utlandet, lämnar sin tjänst efter en granskning av lyxresor och dyra middagar. I dag har utredningen blivit offentlig. Där framkommer att regelverket kring resor vid flera tillfällen har brutits. Kyrkans generalsekreterare har, i samråd med kyrkostyrelsens arbetsutskott och Visbys biskop Sven-Bernard Fast, som har ett särskilt ansvar för SKUT, kommit överens med Anders Bergkvist om att han lämnar sin tjänst med sex månaders uppsägningstid. Regler kring användandet av företagskort skärps. En ny policy för intern representation för Svenska kyrkan på nationell nivå införs, där alkoholförtäring inte längre tillåts. Rutinerna för bonusprogram skärps. Dagen 160928.

Bosse Divander, präst: Olämpligt politiskt ställningstagande av Stockholms stift. Inom Svenska kyrkan finns det två kända bloggar, den vänsterinriktade Seglora tankesmedja och den mer borgerligt inriktade Kristen opinion. Bakom Seglora står bland annat prästen och journalisten Helle Klein och bakom Kristen opinion finns prästen och debattören Annika Borg. Nu råder en märklig situation inom Stockholms stift där det regelbundet tas upp kollekter i församlingarna till Seglora tankesmedja, men inte till ”konkurrenten” Kristen opinion. Stiftet tycks föredra den vänsterinriktade bloggen före den borgerliga. Enligt min mening klart olämpligt. Svenska kyrkan bör rimligen inte ta sådan politisk hänsyn, trots att organisationen som alla vet bygger på de politiska partierna. Vilket i sig naturligtvis är högst diskutabelt. Min fråga blir då till Stockholms stift, hur kan det komma sig att ni har tagit ställning för Seglora tankesmedja och i praktiken mot Kristen opinion? Dagen 1600602.

Kyrkoråd sparkade diakon – reste för 139 000 kr. Samma kyrkoråd som gav diakonen Karin Perjus sparken för att hon hjälpt en flykting åkte på en resa – som kostade församlingen 139 000 kronor. I mars kunde Dagen berätta om diakonen i Gustavsberg-Ingarö församling som fick sparken därför att hon använt församlingens pengar till att hjälpa en papperslös flykting med mat och busskort. Nu kan Dagen avslöja att samma kyrkoråd som gav Karin Perjus sparken (med hänvisning till att hon använt kyrkans kontokort på ett felaktigt sätt) vid ungefär samma tidpunkt åkte på resa till Tyskland. Resan betalades med församlingens pengar och notan gick på 138 845 kronor. "Jag tycker det är förfärligt. Samma politiker som avskedade mig för att jag under ett år hjälpte en ytterst utsatt människa med lite drygt 10 000 ur kyrkans kassa, gjorde av med 140 000 kronor på en resa. Ställer man det i relation blir det fullständigt horribelt. Det är ju kyrkans uppgift att hjälpa utsatta, det är vad medlemmarna förväntar sig att kyrkan gör, inte att politikerna reser upp pengarna," säger Karin Perjus. Dagen 160602.

Svarta löner inom Svenska kyrkan. Svarta pengar, tveksamma förmåner och sexuella trakasserier. Svenska kyrkan i London och kyrkoherden Michael Persson har hamnat i ett rejält blåsväder. Dagen 160602.

Svenska kyrkan blev en värre statskyrka än före skilsmässan från staten. Det säger prästen Håkan Sunnliden som nu säger upp sig från sin komministertjänst i Värnamo pastorat. Håkan Sunnliden har sagt upp sig från och med den 20 juli. Den främsta anledningen är missnöje med hur Svenska kyrkan har utvecklat sig sedan millennieskiftet då man upphörde att vara en formell statskyrka. Håkan Sunnliden menar att det blev tvärtemot vad en del hoppades på. "Det är politikerna som styr och det säkrade man redan genom lagen om Svenska kyrkan som kom i samband med skilsmässan. Svenska kyrkan är inget eget samfund, den är politikens förlängda arm," säger han och fortsätter: "Jag är tämligen säker på att den här utvecklingen kommer att fortsätta och jag vill inte vara en del av den och ta ansvar för det." "Jag vill komma mer till min rätt som präst och ägna mig mer åt bibelundervisning, mission och gudstjänster. Som anställd sitter jag fast i systemet, jag är en tjänsteman. Att göra mig fri blir en befrielse och jag kan jobba över hela världen och inte bara i Värnamo," säger han. Håkan Sunnliden som kommer fortsatt att vara tillgänglig för vigslar, begravningar och gudstjänster på fria kallelser. VN 160602.

Biörn Fjärstedt, biskop emeritus Visby stift: Kristen tro kvävs långsamt i Sverige. Med liberalteologin kom en attack mot läran, de traditionella dogmerna och synen på Bibeln som fortsätter vara aktuell. De flesta vet att det länge pågått en slags utrotningskamp mot den kristna tron i det en gång så genomkristnade Europa. Det gäller främst norra biten av världsdelen, särskilt Skandinavien och där i synnerhet Sverige. Med början på 1700-talet och starkast under 1800-talet vällde den tyska protestantiska liberalteologin in. Attacken gällde läran, de traditionella dogmerna, och Bibeln som Guds ord. Men liberalteologin blev aldrig folklig. Dagen 160607. Kommentar: Här kan man inte hålla med Biörn Fjärstedt, idag är det liberalteologin som är folklig.

Helle Klein - Sveriges mest Zlatan-tokiga präst. Fotbolls-EM står för dörren, och Dagen har träffat prästen som är en av Zlatan Ibrahimovic största beundrare. Dagen 160608.

Präster ska gå hbtq-kurs. Präster och förtroendevalda i Bredaryds pastorat ska i höst utbildas i hbtq-frågor i ett pilotprojekt i Växjö stift. "Vi är stolta och glada, men det här kan nog röra om i grytan i Växjö stift som är bland de mest konservativa i landet," säger Per-Erik Åkermo, kyrkoherde i Bredaryds pastorat. Svenska kyrkan beslutade 2009 att man ska viga par till äktenskap oavsett kön. Fyra år senare, 2013, fattades beslutet att församlingar och stift ska hbt-certifieras. Nu startar ett pilotprojekt i Växjö stift som ett led i detta. Man vill öka kompetensen i hbtq (homo, bi, trans och queer)-frågor hos personal och förtroendevalda i stiftet. Det är Växjö stift, EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer och Sensus som sjösätter en modell för hbtq-kompetens. De församlingar som gått utbildningen hbtq-certifieras och får ta emot märkningen "Regnbågsnyckeln”. Bredaryds pastorat är en av de tre pilotförsamlingar som nappat på det här, de andra är Alvesta församling, och Södra Ölands pastorat. VN 160609.

SKR: Ett hoppets tecken. Höstens internationella ekumeniska storhändelse i Lund utmanar även oss kristna i Sverige till fördjupad enhet. Det skriver presidiet för Sveriges kristna råd. Dagen 160609. Kommentar: Tyvärr kan inte Martin Luther själv delta med sin utvärdering.

Ann Heberlein, debattör och etikforskare: Svenska kyrkan är inte vilken klubb som helst. Reformationen var en reaktion på en kyrka som förflyttat sig allt längre från den äkta och ursprungliga kristna tron, en kyrka som intresserade sig mer för värdslig rikedom och makt än för andliga ting, en kyrka som gått vilse och glömt sitt uppdrag att frälsa alla människor och vara jordens salt. Martin Luther var arg och besviken på påvedömets teologiska irrläror och ekonomiska utsvävningar, på klyftorna mellan prästerskap och vanligt folk. Därför spikade han upp sina teser. Min besvikelse på den kyrka som jag betraktar som min är mycket stor. Självsvåldigt sätter sig dess ledning över både Bekännelseskrifterna och skatteverkets regler. Varken det andliga eller det världsliga regementets regler tycks vara giltiga för Svenska kyrkans ledning. Det är mycket illa. Svenska kyrkan är vår kyrka. Vi måste stanna kvar och kräva reformation: En återgång till källorna, till rötterna, till det äkta och sanna. Vi kan inte lämna vår kyrka i händerna på en liten elit som inte vill henne väl. Världen idag 160610.

Teologisk kritik mot kyrkohandboksförslag. Hur Gud benämns och risken för att kyrkans teologi splittras. Det är två återkommande punkter när man tittar närmare på vilken kritik som riktas mot förslaget till ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan. Viktiga begrepp som "synd" ser sig ersatt av nyspråkets "brustenhet". Bröd och vin benämns som Kristi kropp och blod före instiftelseorden och Gud kallas "vår Moder". Världen idag 160610.
”Synpunkterna är viktiga”. Boel Hössjer Sundman, präst och forskare verksam inom kyrkohandboksprojektet säger: "Kanske kan man tro, utifrån debatten, att mycket är borttaget. Men mycket i kyrkohandboken är helt oförändrat." Världen idag 160610.

En plan för att behålla Sverige kristet. ”Sveriges kristna måste höja sina röster och omedelbart engagera sig i att förklara och försvara Bibelns trovärdighet och kristendomens grundläggande sanningsområden", skriver pastor Stanley Sjöberg, under årtionden en av landets mest namnkunniga kristna ledare. Han uttrycker stor oro inför starka tecken på att kristendomen riskerar att utplånas i både Sverige och västvärlden. Världen idag 160613.

Svenskar allt mer positiva till nya religioner. En allt mer positiv inställning i Sverige till världsreligionerna, framför allt till buddhism. Det är ett resultat av en ny studie som gjorts av SOM-institutet där 8256 personer utfrågades. Hela 29 procent ställer sig positiva till buddhism. 45 procent har en positiv inställning till kristendom. Bara 10 procent till islam. I gruppen 15-29-åringar är 39 procent positiva till ateism men bland 65-85-åringarna är uppskattningen betydligt lägre, närmare bestämt 14 procent. Dessa anhängarna är oftare till vänster på den politiska skalan. Dagen 160614.
Olof Edsinger: Ett litet inlägg i yoga-debatten. Jag är fullt medveten om att majoriteten av alla svenskar som ägnar sig åt yoga inte har fördjupat sig i yogans religiösa sida. Men frågan är ändå om inte yogan har varit med och banat väg för ett tänkande i vårt samhälle som är betydligt mer ”andligt” än det vid första anblicken kan verka. Och då är inte steget särskilt långt att tänka sig att vi genom yogan också kommer i kontakt med denna andliga verklighet. En verklighet som vi som kristna har goda skäl att hålla på armslängds avstånd. Världen idag 160709.

Äkta makar vigdes till präster - vid samma ceremoni. För snart tre år sedan vigdes de till äkta makar. I söndags vigdes de till präster. De träffades under prästutbildningen i Uppsala. Nils är från Degerfors, Jenny från Åmål. "Vi stod tillsammans framför altaret när vi vigde oss, och nu går vi tillsammans in i tjänst. Det känns väldigt bra," säger Jenny. Dagen 160615. Kommentar: En solskenshistoria, det är bara att gratulera!

Biskop Esbjörn Hagberg, Karlstad: "Vi har varit en producerande kyrka. Vi har haft råd att anställa människor som producerat verksamhet." Dagen 160615. Om det är tillståndet för Svenska kyrkan så plågar den utvecklingen också frikyrkan.
Fredrik Lignell, pastor: Kyrkan är inte proffsens plats. På 1990-talet var jag ansvarig för en bibelskola. Under en tioårsperiod gick den genomsnittlige studenten från att gå bibelskola för att komma i funktion och tjänst till att gå på bibelskola för att över huvud taget veta vad man själv trodde på. Det skedde ett tydligt skifte från utgivande till inåtblick, från förberedelse för tjänst till ett år av personlig uppbyggelse. I dag skördar vi frukten av det fullt ut, vilket blir tydligt i det dagliga församlingslivet. Alla sorter finns naturligtvis, men lite tillspetsat och generaliserande kan man säga att vi tenderar att i allt större utsträckning betrakta kyrkan som ett serviceorgan. Bättre extratjänster botar inte en svag kärna. Om jag som pastor, i stället för att ytterligare spä på professionalisering och kyrkkonsumism, kan bidra till att människor växer i relation till sin egen bön, bibel och berättelse kan vad som helst hända. Om det inte sker har däremot allt varit förgäves. Dagen 160621.

Arbetsmiljön i Svenska kyrkan i London utreds. Efter avslöjanden om missförhållanden i Svenska kyrkan i London kommer arbetsmiljön att utredas. Även kyrkoherde Michael Persson uppträdande blir föremål för granskning. Dagen 160619. Aftonbladet 160619.

Biskopen i Västerås ber om ursäkt för övergrepp. Biskopen i Västerås riktar en ursäkt till en i dag 56-årig man som i tonåren utsattes för sexuella övergrepp av en präst i Dalarna. Händelserna ägde rum 1976 i dalarna. En då 16-årig pojke med trasslig uppväxt trodde att han fann någon som lyssnade i en präst på ett ungdomskafé och följde med honom hem. Prästen hade redan 1965 dömts till ett års fängelse för grovt otukt med ungdom. Trots domarna fick prästen fortsätta sin prästtjänst i Dalarna. Dagen 160621.

Ökad säkerhet i svenska kyrkor. De senaste årens stöldvågor i landets kyrkor har lett till att säkerheten höjts. Svenska kyrkan har satsat hundratals miljoner kronor. Dagen 160625.

Präst avstängd efter örfil. En präst i Västsverige har stängts av efter att ha gett en konfirmand en örfil. Själv är han djupt ångerfull. "Jag var i en pressad situation och tappade kontrollen under en halv sekund", säger han till Borås Tidning. Det var i samband med ett konfirmationsläger förra veckan som ett antal elever i konfirmationsgruppen fick en tillrättavisning av prästen. En av eleverna ska ha sagt något som inte föll i god jord – och detta blev besvarat med en örfil. Dagen 160626.

Många lämnar kyrkan efter vårens mediegranskningar. En vanlig junimånad tappar Svenska kyrkan runt 3 000 medlemmar. I år visar de preliminära siffrorna på en betydligt högre siffra, nämligen 13 300. Orsaken till det betydligt större antalet utträden tros vara de granskningar som Ekot och Aftonbladet gjorde i slutet av maj som bland annat handlade om utlandsresor på medlemmarnas pengar. En stor grupp av de som valt att nu lämna kyrkan är personer i åldersgruppen 65-69 år, personer som har ett mångårigt medlemskap bakom sig. Det gör att utträdena denna gång sannolikt kan kopplas till frågan om förtroende för Svenska kyrkan, enligt Gunnar Sjöberg, kommunikationschef på kyrkokansliet i Uppsala. Dagen 160711. Världen idag 160715.

Anders Gerdmar: Glöm inte Israel! I Guds frälsningsplan spelar Israel en avgörande roll. En palestinsk stat är en mycket modern idé, med bara några tiotal år på nacken och det är tragiskt hur kristna kyrkor, låter politik gå före sanning. Detta gäller Svenska kyrkan som stöder bojkott mot Israel, men struntar i hur människor i verkliga diktaturer har det. Det svenska ekumeniska organet Sveriges Kristna Råd har också en tydlig antiisraelisk tendens. För även om Israel naturligtvis inte alltid gör rätt – det är en modern demokrati med ett politiskt spel som i alla länder – så är Israel rätt, det vill säga, det är Guds vilja att den moderna staten Israel finns. Hur kan man veta det? Först har vi alla dessa löften i Gamla testamentet, som är Jesu och apostlarnas Bibel, om att Gud ska låta Israel komma tillbaka till sitt land och åter befolka ödelagda städer. Världen idag 160715.

Carl-Erik Sahlberg: Vändning på väg i Svenska kyrkan? Om man vill göra det enkelt pedagogiskt, så kan man säga att det inom Svenska kyrkan finns två dominerande riktningar, en mer klassiskt-kristen och en som i 20–30 år tydligt gått i liberal riktning. Det kan dock vara en smygande förändring underifrån i kyrkans liv på gång. Ett försök att vitalisera församlingslivet som kommer från England (”Fresh Expressions”) vilar på klassiskt kristen grund och får enligt uppgift stöd av flera biskopar. Bönenätverket ”Vägen” för klassiskt-kristen tro inom svenska kyrkan växer så sakteliga. Röster tycks våga höja sina röster mer än tidigare. Det är under denna liberala era som kyrkan så tydligt gått bakåt – eller med ett mer korrekt ord: rasat. Alla förrättningssiffror pekar neråt och i inte så få församlingar finns det inte längre gudstjänstfirande gemenskaper. En forskare arbetar på en undersökning som just kommer att visa att de mer klassiskt-kristna församlingarna håller ställningarna bättre än de liberala eller till och med ökar. Dagen 160721.

Sven Nilsson: Kairos – en teologi för Israelbojkott. Med stöd av KV pågår en internationell kampanj för att få kyrkor i hela världen att engagera sig i den politiska kampen mot Israel. Det teologiska underlaget för denna kampanj är dokumentet Kairos Palestina från 2009. Svenska kyrkan har tydligen tagit till sig intentionerna i dokumentet. Det finns risk för att en grupp aktivister från Svenska kyrkan med Anna Karin Hammar (präst och därtill koordinator för Kairos Palestina Sverige) i spetsen tar hela kristenheten som gisslan för sin fientliga hållning till Israel om inte Sveriges kristna råd markerar hur man ser på Kairos Palestina med dess politiska implikationer. Jag tror att stora delar av svensk kristenhet är ganska ovetande om vad det dokumentet står för. En oförbehållsam anslutning till Kairos Palestina vore högst anmärkningsvärt. Som jag läser dokumentet är det i sin teologiska ansats och konklusion en modern variant av den gamla ersättningsteologin som förnekar Bibelns specifika löften till det judiska folket och deras framtid i det som Guds ord benämner som ”Israels land”. Dagen 160721.

Färre gravar på länets kyrkogårdar. Kyrkogårdar runt om i landet utarmas på gravar. Anledningen är att fler säger upp sina gravrätter. På Wämö kyrkogård i Karlskrona har så många återlämnat sina gravar att kyrkogården se tandlös ut. Och det är ett stort bekymmer enligt Kalle Grönlund, kyrkogårdschef i Karlskrona. SR 160724. Kommentar: Också detta är nog en följd av den pågående sekulariseringen.

Konfirmation med Pokémon-tema. Pilgrimsvandra samtidigt som du spelar populära Pokémon go? Det är en del i upplägget för höstens konfirmationsundervisning med speltema i Svenska kyrkan i Örebro. Dagen 160803.

Allt fler begravs utan ceremoni. Fem procent av alla begravningar i Sverige är i dag en begravning utan ceremoni, en så kallad direktkremering. Det innebär att kroppen tas direkt från sjukhuset till krematoriet, och att askan sedan sprids eller begravs utan att några anhöriga närvarar. En som har bra koll på de fem procenten begravningar utan ceremoni är Ulf Lernéus på Sveriges begravningsbyråers förbund. De vi räknar i de fem procenten är ”begravningar där de efterlevande inte visar någon form av aktivitet”, säger han. I reella tal innebär dessa begravningar ungefär 4 500 per år. – Flest är det i Stockholm. Där är 8,8 procent begravningar utan ceremoni. Lägst är siffran i Småland, där ligger den på 2,8 procent. Siffran har stigit de senaste åren, och Ulf tror att den kommer stiga ytterligare. Världen idag 160804.

Svenska kyrkan kritiserar korskampanj. Facebookrguppen "Mitt kors", som Dagen skrivit om de senaste dagarna, har fått många att ta på sig sina kors som en manifestation för förföljda kristna. Men nu har initiativet fått kritik från ledande positioner i Svenska kyrkan. "Uppmaningen känns uppviglande och okristlig i de motsättningar som redan råder. Vill vi dra saken till religionskrig när det handlar om något helt annat?", skriver Svenska kyrkans kommunikationschef, Gunnar Sjöberg, på sin Facebooksida. Dagen 160804.
Initiativtagaren Annika Borg: Helt absurt. Att Svenska kyrkans kommunikationschef kallar initiativet "Mitt kors" för uppvigling är "opastoralt" "Att han kallar det här för uppvigling är helt absurt och det gör mig oerhört ledsen. Jag finner inte ord för att han vill svärta ner det här initiativet. Det är opastoralt," säger prästen Annika Borg, som är en av initiativtagarna till Facebookgruppen.. Dagen 160804.
Åke Bonnier om Mitt kors-kampanjen. Svenska kyrkans biskop i Skara, Åke Bonnier, ge sig in i diskussionen kring kampanjen Mitt kors, startad i sociala medier för att visa solidaritet med förföljda kristna. Samtidigt nyanserar Svenska kyrkans kommunikationschef sin kritik mot kampanjen. "Jag vill bära mina kors i solidaritet med alla dem som vill uttrycka sin religiösa övertygelse och leva sitt liv utifrån det, i det offentliga rummet, utan att därmed angripa andra för deras övertygelse", skriver han. Dagen 160805.
Korskampanj för förföljda får kritik. Den kampanj som Världen idag kunde berätta om i onsdags, om kristna som bär kors för att ta ställning för världens förföljda kristna, väcker nu kritik. ”Uppmaningen känns uppviglande och okristligt” skriver Gunnar Sjöberg, kommunikationsansvarig i Svenska kyrkan. Även prästen Anna-Karin Hammar ogillar kampanjen. Världen idag 160805.
Nuri Kino: Skäms Svenska kyrkan, skäms! Svenska kyrkan förnekar gång på annan förföljelsen mot kristna och hånar kampen för att stoppa folkmordet. Dagen 160808.
”Mitt kors”-kritikern ville gå med i kampanjen. Gunnar Sjöberg, kommunikationschef i Svenska kyrkan, som kallade ”Mitt kors”-kampanjen för okristlig har själv ansökt om att bli medlem i Facebook-gruppen. Dagen 160809.
Annika Borg: Därför fick Gunnar Sjöberg inte vara med i ”Mitt kors”. Det handlar om pastorala skäl. Vi fick ta hänsyn till personer som är med i gruppen, säger prästen och initiativtagaren Annika Borg. Över 5 200 personer har anslutit sig till Facebook-gruppen, där kors i alla tänkbara former och färger dyker upp, tillsammans med en hel del berättelser om vad korset betyder för enskilda individer."Vårt syfte är att via bilder och berättelser bygga upp varandra, och vi vill inte att någon ska känna sig obekväm." Dagen 160810.
Initiativtagare till Mitt kors lämnar kyrkan. Prästen och kyrkopolitikern Johanna Andersson har begärt utträde ur Svenska kyrkan. Hon gör det med en rejäl bredsida mot kyrkans ledning, främst utifrån hur de valt att agera i samband med kampanjen Mitt kors. Hon gjorde det genom att skriva ett inlägg på sin blogg, som sedan också publicerades av Expressen, med svidande kritik mot kyrkoledningen. "Till sist har jag fått nog. Svenska kyrkans förenklade ställningstaganden i komplexa sakpolitiska frågor har länge utgjort en källa till djup besvikelse. Också de ständiga utfallen mot Israel från kyrkans ledning har varit en prövning. Men till sist blev det oviljan att uttrycka stöd för förföljda kristna som blev det avgörande," skriver Johanna Andersson på sin blogg. Hon beskriver att kyrkoledningen bedrivit en kampanj mot den grupp som startade Mitt kors, och att hon i den kampanjen blivit misstänkliggjord, och ord som tvivelaktig, solkig, uppviglare och okristlig ska ha använts, samt att det bedrivs ”mobbing i flock”. "Jag har jämförts med IS, förklarats stå nära SD, hetsa mot muslimer och önska ett religionskrig. En del av dessa kommentarer är av sådan art att jag ska diskutera dem med en advokat. På ett känslomässigt plan är det mest smärtsamma att jag inte uppfattas vara värdig att bära mitt kors runt halsen." Johanna Andersson lämnar därmed också prästämbetet bakom sig, och hon avsäger sig samtidigt sina uppdrag som kyrkopolitiker. Hon var invald för nomineringsgruppen POSK, och satt i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Dagen 160815. 
Samma dag som Johanna Andersson berättade om sitt beslut skrev författaren Göran Rosenberg en lång kulturartikel i Expressen där han kritiserade ”Mitt kors”-kampanjen. Han antydde just dolda motiv eller försök ”att med korset som symbol frammana bilden av ett begynnande religionskrig”. Texten spreds på twitter av bland andra Eva Brunne, biskop i Stockholms stift och prästen Anna-Karin Hammar. Världen idag 160815.
Christer Sturmark går med i Mitt kors. Humanisternas ordförande Christer Sturmark går med i kampanjen Mitt kors, för att visa solidaritet med förföljda kristna i världen. Mitt kors, ett initiativ som bara blir större för var dag som går och som i skrivande stund har över 7 300 medlemmar. Dagen 160817. Världen idag 160816.
Riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) meddelar att han lämnar Svenska kyrkan, för att han inte hittar några belägg för att kyrkan tar ställning för förföljda kristna. fredrikmalm.nu 160816.
Antje Jackelén tog strid för korset och kyrkan. På Twitter, som hon annars hanterar sparsamt eftersom hon är på semester, där tog hon strid för såväl korset som kyrkan hon företräder. Dagen 160817.
Ann Charlott Altstadt: Svenska kyrkan kan inte inkludera alla. Hur kan korset och uppropet för kärleken och mot terrorism väcka ett sådant skärande högt tonläge och det inom kyrkan? Kommunikationschef Gunnar Sjögren fördömer exempelvis kampanjen med orden ”uppvigling” och ”okristlig”. Han formulerar också en kryptisk anklagelse om att dra saken till religionskrig. Men det pågår faktiskt ett religionskrig – inom Svenska kyrkan och om själva kristendomen. Kristna har upprörts över att Jackelén inte velat benämna Muhammed som falsk profet. Ärkebiskopen twittrade heller inte sin solidaritet med den mördade prästen, vilket hon gjorde vid den moskébrand som senare visade sig bero på en olycka. Enligt de oppositionella inom Svenska kyrkan speglar förändringarna i den nya kyrkohandboken denna genomgripande omstöpning av kristendomen. De menar att Jesus roll som frälsare liksom treenigheten börjat revideras till förmån för Gud. Det som urskiljer kristendomen är att den enda vägen till Gud går genom Jesus, som också är Gud. Kritikerna inom kyrkan hävdar därför att om biskopar anser att exempelvis islam också leder till evigt liv så kan de inte ha kvar sina ämbeten. De är inte längre kristna då de inte uppfyller de löften de gav när de prästvigdes. Och den relevanta frågan lyder: Varför ska människor över huvud taget vara kristna enligt Svenska kyrkan om det går lika bra med islam? AB 160818.
Fem kristna profiler: Det betyder korset för mig. Debatten kring kampanjen "Mitt kors" har varit intensiv och fått stor uppmärksamhet. Världen idag frågade fem olika kristna om deras relation till korset och vad det betyder i deras liv. Världen idag 160818.
Jackelén och Borg eniga om korset. Det blev ingen polariserad ordfajt då Mitt kors diskuterades i SVT i torsdags kväll. "Ryktet om att det skulle splittra kyrkan och att det fanns ett massivt motstånd från kyrkans ledning, det är helt fel," sa Antje Jackelén, och exemplifierade med att flera företrädare från kyrkan är med i gruppen. "Jag blir jätteglad att du säger det här Antje," svarade Annika Borg. Dagen 160826. Världen idag 160826.
Björn Barr: "Mitt kors" visar hur splittrad kyrkan är. Hur kan frågan om korset vara så infekterad att hela Svenska kyrkan sätts i gungning? För några år sedan var det frågan om samkönade äktenskap som splittrade, innan dess huruvida kvinnor skulle få prästvigas. Skillnaden nu är att kyrkan - med dess centralt uttalade målsättning om att arbeta för öppenhet och religionsdialog - slår an flera strängar samtidigt. Dels en teologisk: Hur mycket Jesus kan och ska det få finnas i kyrkan? Är han den enda vägen till frälsning, eller vandrar muslimer och judar också mot samma Gud? Exp 160830.
Kulturchef försvarar grov satirteckning om ”Mitt kors”. Aftonbladet Kultur publicerade en teckning där kampanjen "Mitt kors”, som görs i solidaritet med förföljda kristna, kopplas till det nazistiska hakkorset. Osmakligt och respektlöst, tyckte kritiker om publiceringen, som dock försvaras av kulturchefen Åsa Linderborg. Världen idag 160831.
Därför exploderade debatten om korset. Det började på notisnivå i kristen dagspress. Det slutade med känslosamma utspel i de stora, rikstäckande, tidningarna. Här är berättelsen om hur en Facebookgrupp som ville visa solidaritet med förföljda kristna hamnade i rampljuset. Dagen 160902.
TV: Annika Borg om hur Mitt kors startade. Dagen 160902.
Tidslinje: Mitt kors – från början till ”slut”. Det här har hänt sedan sedan facebookgruppen Mitt kors startade den 26 juli 2016. Dagen 160902.
”Mitt kors”-kampanjen blir en bok. Facebookgruppen ”Mitt kors” som startades i solidaritet med världens förföljda kristna har fått enormt mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Nu meddelar initiativtagarna att bilderna ska bli till en bok där delar av intäkterna går till just utsatta kristna. Världen idag 16930.
Christer Sturmark ger ut boken ”Mitt kors”. Boken finansieras med hjälp av crowdfunding, och backas upp av bokförlaget Fri Tanke, som drivs av Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Dagen 161004.
Christer Sturmark ger inte ut boken ”Mitt kors”. På grund av för få förhandsbeställningar så fortsätter inte samarbetet. Nu blir det ingen utgivning lagom till jul. Vinsten från boken ska fortfarande gå till förföljda kristna, men kommer ut först till påsk. "Utan ett förlag som ger ut boken blir det i stället mer pengar över till ändamålen för förföljda kristna," säger Annika Borg optimistiskt. Dagen 161115. Världen idag 161118.
"Mitt kors" arkiveras - inga nya poster tas in. Prästen Annika Borg skapade "Mitt Kors" på Facebook tillsammans med två andra präster sommaren 2016. I dag meddelar hon på Facebook att gruppen inte tar in nya poster. Sajten samlade som mest över 10.000 följare och sympatisörer. Dagen 170318.

Islamister och hbtq i motionsfloden till kyrkomötet. Tvinga nya präster att viga samkönade, stöd kristna som hotas på asylboenden och tillsätt utredningar om bojkott mot Israel och om kyrkans samarbete med islamister. Så lyder några av de 90 motioner som lämnats till årets kyrkomöte. Anna Ekström (FiSK) med flera vill ändra i kyrkoordningen så att ”det blir ett villkor för vigning till präst att ha förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön”. En annan motionär vill veta hur personer utanför ”heteronormen” blir ”bemötta av kyrkans företrädare som har en negativ inställning till vigsel av samkönade par. ”Hur ser en sådan person på och hur bemöter en sådan person två pojkar som går hand i hand till konfirmandundervisningen, eller två flickor som kysser varandra god natt på konfirmandlägret?” Frågan behöver utredas menar författaren, Anders Nihlgård i Öppen kyrka. I en annan motion föreslår han att kyrkomötet uppdrar åt kyrkostyrelsen att undersöka hur Svenska kyrkans församlingar följt ”Kairos Palestina”, ett dokument från kyrkomötet 2012. Där ställs, enligt motionen, krav på att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperade palestinska områden i Västbanken och östra Jerusalem. Världen idag 160806.

Motionärer: Se över Sida-samarbetet. Behovet av omvändelse behöver uppgraderas i Svenska kyrkans missionsarbete. Det menar två motionärer till årets kyrkomöte, Fredrik Sidenvall och Bertil Murray, och kräver en ”genomlysning” av kyrkans internationella arbete. "I Svenska kyrkan har vi sedan 1960-talet betonat den sociala sidan av mission. Och det på ett sätt som gjort att evangeliet – i den helige andes livgivande kraft, sin förmåga att väcka omvändelse, ånger över synder och en befriande tro på syndernas förlåtelse i Jesus Kristus – har tappats bort,"säger Fredrik Sidenvall till Världen idag. Världen idag 160806.

Svenska kyrkan bedriver egna begravningsbyråer. Trots att kyrkomötet upprepade gånger avrått från egna begravningsbyråer, har Svenska Kyrkan det på flera platser i Sverige. Om svenska kyrkan ska ha rätt att bedriva begravningsbyråer har varit en segdragen diskussion. SR 160806.

Stort medlemstapp i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har haft ett stort medlemstapp under det första halvåret i år. Och rapporteringen kring vidlyftig representation kan vara en orsak. Ser man till Växjö och Linköpings stift så är tappet ungefär dubbelt så stort under årets första sex månader som under motsvarande period förra året. Drygt 13 000 personer lämnade Svenska kyrkan under juni månad, det kan jämföras med cirka 3 000 samma månad förra året. De många avhoppen kan bero på den kritiska medierapporteringen om vidlyftig representation inom kyrkan. SR 160807.
Tuff prislapp på kyrkans medlemsras. Svenska kyrkans medlemsras efter avslöjandena om vidlyftig representation har nu fått en prislapp. Kyrkan går miste om 38 miljoner per år efter sommarens stora tapp. "Det är enormt mycket pengar, och en allvarlig sak i sig att vi får så mycket mindre intäkter att använda till diakonalt arbete, konsertverksamhet, gudstjänstfirande, barngrupper och underhåll av våra vackra kyrkor över hela landet," säger Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare i Svenska kyrkan. Naturlig reaktion Förra månaden förlorade kyrkan drygt 5.100 medlemmar, den hittills högsta julisiffran. I juni begärde över 13.300 personer utträde, mot omkring 3.000 en normal junimånad. Det historiskt stora medlemsraset ses som en reaktion på avslöjandena i Aftonbladet och Sveriges Radio om vidlyftiga tjänsteresor och privatresor där kyrkan betalat för lyxiga hotellövernattningar. SvT 160812. SR 160812. SvD 160812.

Nya krav på vigseltvång för kyrkans präster. Förra året var ett av de mest uppmärksammade förslagen i kyrkomötet att präster i Svenska kyrkan skulle bli förpliktigade att viga samkönade par, oavsett teologisk övertygelse. Det förslaget föll då, men nu ska det upp för nytt beslut vid höstens kyrkomöte. Förklaringen till den här debatten ligger i ett löfte från Svenska kyrkans ledning 2009. Det var då som man öppnade upp för samkönade par att vigas i kyrkan. Men man var då också tydlig med att de som har en traditionell teologisk syn, där äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna, fortsatt skulle kunna verka i kyrkan. Man skulle klara av att härbärgera två olika synsätt. Läronämnden, med ärkebiskop Antje Jackelén som ordförande, hänvisade till löftet 2009. Ändå föll förslaget till sist på formaliteter och av röstsiffrorna att döma fattades det bara ett fåtal röster för att motionärerna skulle ha fått igenom sitt förslag. Nu har en liknande motion lämnats in på nytt, inför kyrkomötet i höst. Men denna gång gör Socialdemokraterna och företrädarna för FiSk gemensam sak. Tillsammans med representanter för flera andra nomineringsgrupper skriver man: ”Om kyrkan ska ses som en kraft som står upp för kärleken, likabehandling och inkludering anser vi att det därför blivit dags för kyrkan att tydligare signalera till de som framgent söker sig till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst att de för att kunna vigas till präst inom Svenska kyrkan ska ha förklarat sig beredda att förrätta vigsel mellan par av samma kön”. Hans Weichbrodt, präst och inspiratör i Oasrörelsen, menade att en slopad väjningsrätt för präster skulle påverka alla i Svenska kyrkan som vill hålla fast vid klassisk kristen tro. Världen idag 160810.
Förslag om tvång möter kritik. Mycket står på spel när frågan om väjningsrätt för de präster som inte kan tänka sig att viga samkönade par kommer upp på kyrkomötet senare i år. Det menar representanter för nomineringsgrupper som är kritiska till hur bland andra Socialdemokraterna och liberaler driver frågan. "Det är ett märkligt sätt driva frågan när det till och med i äktenskapsbalken i lagen står skrivet att det är upp till enskilda pastorer, präster eller andra vigselförrättare att avgöra. Man agerar som om det vore kö på de här vigslarna. Men det är det inte, och det är så många som viger samkönade par så det är bara märkligt att ställa de här kraven." Det säger Bertil Olsson som är gruppledare för Kristdemokrater för en levande kyrka i kyrkomötet med anledning av den motion som bland Socialdemokraterna och företrädare för liberaler och andra nomineringsgrupper i kyrkomötet lagt fram. Man vill att det ska bli ett krav för präster framgent att viga samkönade par. Världen idag 160812.

Präster kritiserar populär brudöverlämning. En trend i bröllopssammanhang är att bruden leds till altaret av sin pappa, så kallad brudöverlämning. Men präster menar att det kan finnas en tveksam symbolik i trenden. SR 160811.

Allt färre svenskar tror på Gud. Antalet svenskar som tror på Gud kan liknas vid en stor glaciär som sakta, sakta smälter. 2015 svarade 41 procent ja på frågan om de tror på Gud jämfört med 47 procent fem år tidigare. Men från undersökningen vet vi inte om det är kristen tro eller någon annan religion de svarande syftar på. Andelen som har besökt en gudstjänst de senaste tolv månaderna har samtigit gått ned till 25 procent av svenskarna jämfört med 35 procent tio år tidigare. De svenskar som ber till Gud minst en gång i veckan uppgår till 17 procent. Och mer aktiva kyrkobesökare som är på gudstjänst varje månad uppgår till nio procent av svenskarna. Dagen 160818.
2005 har var 81 procent av befolkningen medlemmar i ett religiöst samfund. 2015 är den siffran 70 procent. Av dessa är det sju procent som är medlemmar i ett annat samfund än Svenska kyrkan. Den äldsta gruppen, mellan 65 och 85 år, är också den där högst andel är medlemmar i ett samfund, och sedan minskar andelen ju yngre åldersgrupp man tittar på. Bland 16 till 29-åringar är det 62 procent som är medlemmar i ett samfund. 28 procent av personer mellan 16 och 29 år tror på Gud, motsvarande siffra bland personer i pensionsålder och uppåt är 52 procent. Världen idag 160819.

Tusentals lämnade Norska kyrkan förra veckan. Fler än 15 000 medlemmar begärde, via en ny portal på kyrkans webbplats, utträde förra veckan. Måndagen den 15 augusti lanserade Norska kyrkan en digital portal där norrmän kan ta reda på om de är medlemmar i kyrkan – samt lämna kyrkan om de så önskar. Och redan på torsdagen hade 15 035 personer valt att göra detta. Den högsta ansvariga biskopen vid Norska kyrkans biskopsmöte, Helga Haugland Byfuglien, är inte förvånad över att så många passade på att lämna kyrkan. Enligt Norska kyrkans statistik har 24 278 medlemmar hittills i år begärt utträde från samfundet. Dagen 160823.

Dag Sandahl: Kyrkokrisen inte ny, men andlig. Vilken tro framträder Svenska kyrkan? Den uttrycks på hemsidan i en välkomnande text, som har föga gemensamt med Kyrkans tro: ”Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa eller en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.” Ingenting om Jesus, ingenting om själva ärendet. Här är en kyrka ”som samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.” Saken preciseras: ”Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.” Det låter vackert, men vart tog det Jesus säger vägen, att Guds rike är nära och att vi måste omvända oss och tro evangelium? Saken förvandlas från ett besked om vad Gud gjort till det vanliga liberalteologiska aktionsprogrammet om allt vi ska göra. Världen idag 160824.

Kyrka lurad av ”smyckesmässa”. Svenska kyrkan i Ulricehamn känner sig lurad. Man hyrde ut församlingsgården till vad man trodde var en sten- och mineralmässa - men fick både medium och helare på köpet. Dagen 160825.

Ökat stöd för Frimodig kyrka efter korsdebatt. Nomineringsgruppen Frimodig kyrka har den senaste tiden märkt av ett ökat intresse.Gruppen ställer upp i Svenska kyrkans kyrkoval som ett alternativ bortom politiska partier. "Jag tror att det framförallt beror på kampanjen Mitt kors, och reseskandalen i våras", säger Erik Johansson, presstalesman. För dem som inte känner till er, vilka är ni? "Vi är en nomineringsgrupp som vill att Svenska kyrkan ska vara en kristen kyrka där beslut fattas utifrån Bibelns teologi där Jesus ska stå i centrum. Vi menar att riksdagspartierna inte har några svar på de frågorna som finns i kyrkan. De utgår från sina partipolitiska intressen." Även Posk och Öppen kyrka har märkt av ett något ökat intresse.Dagen 160826.

Sören Dalevi vigd till biskop för Karlstads stift. "I Karlstads stift vill jag främja den folkkyrka där barn och gamla, oavsett klass, kön, sexuell läggning eller bakgrund skall känna sig bejakade och tillhöriga. Alla ska med." Dagen 160829. Kommentar: Oavsett tro på Jesus Kristus också?

Jerker Sjölander: Skapade till man och kvinna. Vi kan aldrig komma ifrån att mannen och kvinnan är två olika individer med olika naturliga förutsättningar som ska komplettera varandra. Skriftens klara distinktion mellan kvinnor och män handlar inte om olika värden utan specifika gudagivna roller. De uppgifter som ålagts männen kräver självförnekelse, orubblig tro och tillit till Herren, samt mycket ödmjukhet. Dagen 160831.

Kyrkopolitikern Olle Burell (s): Förbjud de religiösa friskolorna. I kölvattnet efter avslöjandet att muslimska Al-Azharskolan i Stockholm har könsuppdelade idrottslektioner höjs än en gång röster för att religiösa friskolor borde förbjudas. "Det är inte någon hemlighet att jag har varit mot religiösa friskolor ända från början," säger Olle Burell, socialdemokratiskt skolborgarråd i Stockholm. Olle Burell var tidigare förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen och fram tills för några månader sedan gruppledare för den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen. Lena Mellin, politisk kommentator på Aftonbladet, skrev på måndagen en artikel med rubriken ”Tro och utbildning hör inte ihop”. I artikeln klargjorde hon att religiösa friskolor borde förbjudas. Dagen 160831.
Elisabeth Sandlund debatterade könsuppdelade lektioner i SVT. På onsdagsmorgonen möttes Aftonbladets Lena Mellin och Dagens Elisabeth Sandlund i Gomorron Sverige för att diskutera könsuppdelade lektioner och religiösa friskolor. Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin klargjorde att hon inte vill att det ska finnas några religiösa friskolor alls. "Undervisning och utbildning är en sak och tro en annan." Hon jämförde också med äktenskapet och dess juridiska förbindelse som hon inte heller anser borde ha något med kyrkan att göra. Dagen 160831.
Elisabeth Sandlund: Svaga argument mot friskolor. Problem löses inte genom att alla dras över samma kam. Hör och häpna: Det finns kommunala skolor där det förekommer mobbning, ibland så grym att barn inte vill leva längre. Eller där undervisningen i exempelvis religionskunskap är långt ifrån neutral utan där det framställs som att det normala är att inte tro något alls och att den som är kristen eller muslim eller något annat är en kvarleva från en passerad tid. Låt oss alltså förbjuda kommunala skolor eftersom det finns sådana som inte sköter sig. Nej, så är det självfallet ingen som på allvar argumenterar. Dagen 160831.

Upprop startat mot religiöst inflytande. Det är dags att försvara det sekulära samhället, argumenterar de som startat uppropet.Att det främst är muslimska gruppers inflytande över politik och samhällsfrågor som uppropet riktar sig mot är tydligt, men i en uppföljande debattartikel i Dagens samhälle varnas det också för kristna fundamentalister. I själva uppropet ingår också en Facebook-grupp, som i skrivande stund har fått över 2 000 medlemmar. Dagen 160902.

"Riskabelt om kyrkan isolerar sig". Centerpartister varnar för att Svenska kyrkan kan ta avstånd från samhällspolitiken och framtidsutvecklingen om de politiska partiernas inflytande minskar. Dagen 160903.

Svenska kyrkan-chef anhållen för barnpornografibrott. En chef inom Svenska kyrkan är misstänkt för grovt barnpornografibrott och sexuellt utnyttjande av barn. Mannen har en chefsposition inom Svenska kyrkan i Kronoberg. Dagen 160905.
Bestört biskop ber för drabbade. Efter beskedet att en chef inom Svenska kyrkan anhållits misstänkt för grovt barnpornografibrott, reagerar Växjöbiskopen Fredrik Modéus med att be för de drabbade. Dagen 160906. SR 160906.
Barnsexmisstänkta kyrkchefen har sagt upp sig. Kyrkchefen i Växjö stift, som misstänks för sexuellt utnyttjande av barn och grovt barnpornografibrott, har sagt upp sig med omedelbar verkan. Utredningen mot kyrkchefen beräknas pågå ytterligare flera månader. Men han har redan lämnat jobbet i kyrkan. Dagen 160922.

Svenska kyrkans läronämnd säger nej till krav på att viga samkönade par. Flera ledamöter i kyrkomötet vill införa ett nytt krav för prästvigning – att kandidaten lovar att genomföra vigsel av samkönade par. Men läronämnden säger nej. Det är prästen Anna Ekström från Fria liberaler i Svenska kyrkan, som tillsammans med bland annat gruppledarna för Socialdemokraterna och Miljöpartister i Svenska kyrkan, har skrivit en motion rörande det nya villkoret. I dag finns det tre villkor för vigning som gäller hela vigningstjänsten. Kandidaten ska vara döpt och konfirmerad, tillhöra Svenska kyrkan och ha förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön. Dagen 160904.
Läronämnden: Nej till vigseltvång. Svenska kyrkans läronämnd, bestående av bland andra kyrkans biskopar och ärkebiskopen, sätter nu ner foten. Man säger nej till de förslag som tunga grupperingar inom kyrkomötet lagt fram om att det ska bli tvingande för präster att viga homosexuella par. Kyrkan och dess enhet konstitueras av evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltningen, skriver man i yttrandet och menar att det strider mot kyrkans ordning att införa villkor av icke-konstitutiv karaktär som skulle begränsa biskopens vigningsansvar. Vid det slutliga beslutet så måste två tredjedelar av de röstande säga ja till ett förslag som läronämnden avstyrkt för att förslaget ändå ska bli verklighet. I och med läronämndens yttrande i den här frågan är vägen alltså betydligt längre för de grupper inom kyrkomötet som vill avskaffa väjningsrätten för präster. Årets kyrkomöte hålls 27-30 september och 21-23 november i Uppsala. Världen idag 160907.
Åke Bonnier: Motionen strider mot kyrkans lära. Får biskoparna bestämma kommer inte motionen om ändrade villkor för präster att gå igenom."Det strider mot kyrkans lära", säger Åke Bonnier, biskop i Skara stift. Dagen 160908.
Viga samkönade kan bli ett krav. Bör det vara ett villkor att viga samkönade för att få bli präst? Frågan kommer få stort utrymme när Svenska kyrkans beslutsfattare samlas om ett par veckor. Gränsen är skarp mellan de som är för och de som är emot. Prästen Anna Ekström, ledamot i Fria liberaler i Svenska kyrkan, står bakom motionen: "Som det ser ut nu går det ut på att rädda ett fåtal prästkandidater som inte kan tänka sig att viga par av samma kön." Erik Johansson, präst och vice ordförande i Frimodig kyrka: "Kyrkomötet har kört över läronämnden förut. Bestämmer sig de politiska partierna för att driva igenom detta så gör de det. Att tvinga in alla i detta synsätt är en skarp maktdemonstration också. Det visar igen att det är den politiska agendan som styr i kyrkomötet." Dagen 160908.

Ärkebiskopen får mothugg efter utspel. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén skrev i helgen en debattartikel i Svenska dagbladet där hon kritiserar tonen på sociala medier och skriver om hur kvinnor är särskilt utsatta. Hon kritiseras nu både för härskarteknik och för att sätta sig själv i fokus. Världen idag 160905.

Kyrkans märkliga politik. Svenska kyrkan är unik genom sin ständiga kritik mot den enda fungerande demokratiska nationen i Mellanöstern. Så länge som kyrkan gör tveksamma politiska utspel men drar sig från att tala om kristen tro – har den misslyckats med uppdraget. Kritiker har bara under det senaste året haft skäl att återkomma i besvikelse över att det största kristna trossamfundet i Sverige har så svårt att endräktigt stå upp för förföljda kristna. När Svenska kyrkan med egna ord beskriver sitt uppdrag görs det utan att på något sätt nämna det unika eller om man så vill, avgörande bidraget som religiös verksamhet kan förmedla: behovet av människans frälsning, ett evigt liv i antingen himmel eller helvete. I stället förklaras att kyrkan har ett gudagivet uppdrag att ”finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla”. Det är en bra målsättning, men på intet sätt unik för Svenska kyrkan. Flera andra organisationer utan religiös bäring ägnar sig åt detta. Poletik 160906.

Svenska kyrkan tar krafttag för konfirmation. På 1970-talet konfirmerade sig 80 procent av ungdomarna. I dag är andelen nere i 30 procent. Därför satsar Svenska kyrkan på "Krafttag konfirmation". Dagen 160907.

Kristdemokraternas tidning till försäljning. Kristdemokraternas tidning Poletik är ute till försäljning. Det meddelas i det senaste numret. Tidningen Poletik hette tidigare Kristdemokraten, men gjordes om till ett magasin för ett år sedan. Men tidningen kämpar med svajig ekonomi. Dagen 160908.

Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Visby stift: Kyrkan är ingen storkoncern. Det allvarligaste med det storkoncernstänkande som präglar Svenska kyrkan är den snabba församlingsdöd det åstadkommit. Liberalteologerna, så kallas liberaler inom det kyrkliga, har fått agera fritt länge nog. Eftersom resultatet i flera avseenden blivit förödande, måste realisterna tillåtas ta vid. Liberalerna är idealister, driver vissa idéer som är hämtade uppe i det blå. Som att det skulle gynna kyrkan, främst Svenska kyrkan, att lägga kraft på pridefestivaler, att tona ner den lokala församlingen till förmån för sammanslagningar och storsystem. Eller att lösa upp den stabila ordningen för huvudgudstjänst, den som har burit sedan kyrkan slog rot i landet, för att i stället ge plats för tidspräglade önskemål om jämlikhet och könsneutralitet. Med liberalteologi har menats att luckra upp trosarvet på punkter där det upplevs skava mot modernitetens föreställningar. Det gäller sådant som att Jesu mor var jungfru, hans faktiska uppståndelse från de döda och korset som brännpunkten för Guds försoning av världen med sig själv. Skulle en profet eller profetisk rörelse uppstå, en kraftfylld väckelsepredikant eller så, som kunde påverka positivt vida omkring, vore det förstås välkommet. Men just nu tycks ingen profet vara kallad. Dagen 160908.

Svensk ny biskop i kyrka mot strömmen. När skånske Hans Jönsson den 1 oktober installeras som biskop i det lettiska stiftet Liepaja gör han det i en kyrka som går mot strömmen. I somras beslöt den att stänga prästämbetet för kvinnor. Hans Jönsson läste teologi i Lund, men kunde inte bli präst i Svenska kyrkan till följd av sin ämbetssyn. Istället prästvigdes han för Lettlands evangelisk-lutherska kyrka 2003, efter fler års språkstudier. Och den 8 augusti tog han alltså emot biskopskräklan av ärkebiskop Janis Vanags i Rigas domkyrka den 8 augusti. Biskopsvalet skedde vid samfundets kyrkomöte, synod, den 3-4 juni. Vid samma synod beslöt företrädare för samfundet, som har 250.000 medlemmar, att hädanefter endast släppa fram män till prästämbetet. Världen idag 160909.

Olof Edsinger: Att urskilja Kristus. Hur urskiljer vi Kristus i en tid av mänsklig såväl som andlig förvirring? Olof Edsinger ger i denna första artikel tre grundläggande råd. Håll huvudet kallt, lär känna Herdens röst och se på frukten. Jesus sa: "Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt." Världen idag 160912.

Fortsatt medlemsflykt från Svenska kyrkan. Medlemsflykten fortsätter i hög takt i Svenska kyrkan. Under augusti begärde 9 211 medlemmar utträde, rapporterar Kyrkans tidning. Till och med augusti månad har 47 453 personer gått ur Svenska kyrkan. Världen idag 160912. Dagen 160913.

Ateist-kampanj slår hårt mot Danska kyrkan. 10 000 medlemmar har lämnat Danska kyrkan mellan april och juni månad i år. Den främsta orsaken till det stora tappet uppges vara en kampanj som ateister genomfört. Dagen 160913.

Svenska kyrkan i Luleå ställer in studieresa. För att inte reta upp medlemmarna i onödan har domkyrkoförsamlingen i Luleå beslutat att ställa in en planerad studieresa till Israel i höst. 2011 reste 84 personer från Luleå domkyrkoförsamling till Rom till en kostnad av nästan 490 000 kronor. I april i år var det dags att resa igen. Då, en dryg månad innan Ekots granskning, var det 32 personer som begav sig till Israel. Tanken var att resten av församlingens anställda och förtroendevalda skulle ha gjort samma resa i månadsskiftet september/oktober. Men så blir nu inte fallet. Dagen 160913.

Uppmaningen till riksdagen: Fullfölj ert arbete. I dag äger den traditionsenliga gudstjänsten i Storkyrkan rum, i samband med riksdagens öppnande. Dagen rapporterar direkt på plats. I år meddelar Storkyrkan också att det är jämställdhetsexpert Gertrud Åström som håller i högtidstalet, och det blir alltså inte någon predikan under gudstjänsten. Dagen 160913.
Genombrott för Humanisternas sekulära ceremoni. Humanisterna gör vad de kan för att hålla strålkastarljuset borta från kyrkan. Årets sekulära ceremoni vid riksmötets öppnande får betraktas som ett genombrott, med mycket folk, inklusive ministrar och medieuppbåd. De flesta riksdagsledamöter väljer fortfarande den traditionella gudstjänsten i Storkyrkan, några hundra meter bort, men det är tydligt att humanist-ledaren har fått fart på sin sekulära variant. Det här är femte gången Humanisterna håller den här typen av ceremoni, men det är första gången den likställts med den kyrkliga, exempelvis då inbjudningar skickats ut till politiker. Flera namnkunniga personer har valt Humanisterna framför kyrkan, exempelvis en trio S-ministrar, Anders Ygeman, Morgan Johansson och Åsa Regner. Hela anrättningen är kryddad med några kulturella kändisar som Ernst Billgren och David Lagercrantz. Dagen 160913.
Kristna bad för regering och riksdag. Ett 40-talet förebedjare från olika kyrkosamfund och orter i landet hade dagen före riksdagens öppnande för hösten amlats för att på plats utanför statsministerns bostad, utrikesdepartementet, riksdagshuset med flera platser i centrala Stockholm be för riksdag och regering. Det hela skedde ganska diskret bland turister, stretchande gympagrupper och flanerande stockholmare i solskenet. Dagen 160913.

Svenska kyrkan är inte tyst om förföljda kristna. Jag påstår inte att Svenska kyrkan gör tillräckligt för exempelvis världens förföljda kristna, ingen kan hävda något sådant­. Men vi gör mycket. Det skriver Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare i Svenska kyrkan. Dagen 160915.

Synen på Jesus i fokus i remissvar om kyrkohandbok. På torsdagen presenterade Svenska kyrkan en sammanställning av remissvaren för 2016 års uppföljande kyrkohandboksförslag. Den visar att många är nöjda med förslaget men också att en hel del kritik kvarstår, inte minst kritik av teologisk art. Arbetet med en ny kyrkohandbok är omfattande och av stor vikt då det i generationer framåt kommer att forma hur man firar gudstjänst i Svenska kyrkan. Enligt Svenska kyrkans revisionsgrupp är en majoriteten av församlingarna nöjda med hur handboksförslaget uttrycker tro, bekännelse och lära. Men man konstaterar samtidigt att en fråga som återkommer i en grupp av de som besvarat enkäten, rör kristologin. Ett 50-tal församlingar är kritiska till att tilltalet om Jesus som ”Herre” eller ”vår Herre” har tagits bort i vissa texter. ”Denna grupp av församlingar tar upp att det är viktigt i kyrkohandboken med tilltalet Jesus som ’Herre’ och ’vår Herre’ då det grundar sig i biblisk teologi och att förändringen i förslaget 2016 innebär att det relationella gudstilltalet försvagas så att relationen med Jesus Kristus blir mer opersonlig, vilket man ser som olyckligt eller en brist”, skriver man i remissammanställningen. ”Några församlingar tar också upp hur nedtonandet av tilltalet till Jesus påverkar hur treenighetsteologi balanseras i förslaget. Bland övriga remissinstanser märks liknande synpunkter från exempelvis Oasrörelsen, Linköpings universitet, EFS och SALT (barn och unga i EFS) och Vitterhetsakademien liksom i flera spontansvar.” Planen är att kyrkomötet ska besluta om en ny kyrkohandbok nästa höst. Världen idag 160916.
”Nya förslaget bättre” – men kritik kvarstår. Efter revideringen av förslagen till ny kyrkohandbok är tongångarna mer positiva än innan. Men fortfarande har många synpunkter. Ett 20-tal församlingar (av 379 stycken) hävdar att teologin strider mot kyrkans lära. Dessutom framförs det kritik mot att valfriheten att utforma gudstjänsterna riskerar att leda till att kyrkans lära inte blir enhetlig. "Det är framför allt församlingar i Göteborgs stift som har uttryckt en oro för att kyrkans tro ska bli diffus," berättar Boel Hössjer Sundman. Bland övriga instanser kan nämnas EFS som anser att kristologin är för svag. ”Det finns mycket kärlek och liv, mindre av lydnad och efterföljelse”, skriver EFS också. Att tilltalet Jesus som ”Herre” eller ”vår Herre” har tagits bort i vissa texter är något som knappt 50 församlingar tar upp som ett problem. Under träffen medgav de medverkande att svarsfrekvensen (55 procent av församlingarna/pastoraten har lämnat remissvar) gärna hade fått vara högre. "Det väcker andra frågor. Varför är det så många som inte har svarat?" sa revisionsgruppens ordförande Esbjörn Hagberg, som spekulerade i att många församlingar, speciellt utanför tätorterna, varken har tid och ork att engagera sig i frågan. Dagen 160916.

Kristna retreatgården Berget erbjuder yogakurs. Yoga och mindfulness erbjuds på Berget i Rättvik, en retreatgård som genom åren även besökts av kända karismatiska ledare. "Kristendomen kommer också från österlandet," påpekar föreståndaren Peder Bergqvist apropå kopplingen till buddism och hinduism. "Men det här är inget nytt hos oss," kontrar Peder Bergqvist som hävdar att mindfulness och yoga ingått i Bergets verksamhet sedan många år. "När jag kom hit 2010 var det redan väletablerat sedan länge," säger han. "Vår egen research och uppfattning om vad yoga är, visar att i Indien praktiserar de katolska prästerna yoga." Världen idag 160919.
”Kommer från andra religioner.” Luddigt och förvirrande. Så beskriver Gunilla Svensson, kristen förkunnare med lång erfarenhet av nyandlighet, kurserna i yoga och mindfulness på den kristna retreatgården Berget i Rättvik. "Det här ger en farlig signal till kristenheten," säger hon. Stiftelsen Berget är känt i landet och har genom åren även lockat till sig frikyrkliga och karismatiska pastorer. Att en gård med kristen grund bjuder in till yoga och mindfulness bekymrar Gunilla Svensson. "Falsk marknadsföring," säger hon. "På en kristen gård ska man väl ha kristen retreat med fokus på Guds ord. Inte yoga och mindfulness som kommer från två helt andra världsreligioner." Hon avfärdar påståendet från stiftelsen Bergets föreståndare, Peder Bergqvist, att yoga inte är något specifikt hinduistiskt. "Helt fel," menar Gunilla Svensson. "Hinduism och yoga är gifta med varandra." Gunilla Svensson noterar att gränserna inom delar av kristenheten förskjuts allt mer. Som en konsekvens menar hon att genuin kristen tro går förlorad och blandas upp med religion. "Men jag vill inte ha ett uppblandat evangelium utan ett som skakar om mig och för mig till omvändelse." Världen idag 160919.

Holger Nilsson: Ödesfrågan för Svenska kyrkan. En ödesfråga för Svenska kyrkan är om man som präst måste vara villig att viga samkönade par. Att präster skulle kunna slippa göra det var ett löfte då beslutet om att tillåta samkönade äktenskap togs 2009. Bara sju år senare är man alltså beredd att frångå detta löfte. Det är ett svek av absolut största mått om man överger löftet! Nu är det dags att sätta ner foten i denna fråga. Det årliga kyrkomötet hålls i år den 27–30 september och 21–23 november. Frågan om präster ska bli skyliga att viga samkönade par kommer att uppta stor tid på dessa samlingar. Det är nu hög tid att agera för dem som står för det självklara bibliska synen att äktenskapet är för man och kvinna! Dagen 160920.

Tommy Lindén: Kyrkan måste vara tydlig att Jesus är enda vägen till Gud. Gemenskap och dialog med representanter för andra religioner är gott, men kyrkans budskap måste vara tydligt: Jesus är den enda frälsaren. Dagen 160920.

400 000 svenskar ber för maten varje dag. Runt hundratusentals köksbord i Sverige framförs böner, dagligen. Det visar färska siffror från en Sifo-undersökning som Dagen låtit göra. Med rekordhöga 14 procent dagliga bordsböner är Sydsverige i topp i riket. Hur kan detta komma sig? Mats Aldén, stiftsadjunkt i Lund, lyfter fram två saker som kan ligga till grund för sydsvenskarnas bordsbedjande. "Det finns en stark kyrklig sed här nere. Det är fler som konfirmerar sig, döper sig och har gudföräldrar. Det kan hänga samman med det, att det är viktigt med kyrkliga handlingar. I Danmark är kyrkliga handlingar vanligare än i Sverige och Skåne och Blekinge har ju tillhört Danmark." I Norrland är sannolikheten betydligt mindre att du inleder eller avslutar måltiden med en bön. Endast en procent uppger att de gör det dagligen. En ålderskategori som sticker ut bland bedjarna är ungdomar mellan 15 och 29 år. Det finns betydligt fler dagliga bordsbedjare där än det gör i någon av de äldre grupperna. Hela nio procent av ungdomarna uppger att de ber dagligen före maten, medan endast fem procent av de som är 65 år och äldre gör det. Allra lägst frekvens är det i åldrarna 30 till 49 där endast en procent ber dagligen.Vilka politiska partier röstar då bordsbedjare på? Ja, det går också att utläsa från Sifo:s undersökning. Föga förvånande ligger röstande på Kristdemokraterna i topp. 17 procent av dem uppger att de ber bordsbön någon gång varje vecka. Längst ner på bönefrekvensen ligger vänsterpartister och de som röstar på Feministiskt initiativ. Ingen av de tillfrågade i de två grupperna ber bordsbön dagligen och inte heller någon gång per vecka. Dagen 160922.

Pensionerad präst i Härnösands stift avkragad. Uppträdde olämpligt då han tillfälligt anlitades av kyrkan. Dagen 160923.

Präster: Partierna borde lämna Svenska kyrkan. På tisdag inleds årets kyrkomöte – och om ett år är det kyrkoval. De politiska partierna utgör några av de största nomineringsgrupperna. Men samtidigt anser många av Svenska kyrkans präster att partierna borde lämna kyrkan. 66 procent (134 av de 204 svarande prästerna) anser att de politiska partierna inte alls har något i kyrkan att göra. 27 procent (55 präster) är tveksamma medan 6 procent är nöjda med den rådande situationen. Det senaste kyrkovalet, som genomfördes 2013, kostade 145 miljoner kronor. Jämförelsevis fick Svenska kyrkan in 179 miljoner kronor via kollekter och gåvor samma år. Dagen 160923.

Kyrkligt bönematerial får kritik: Antiisraeliskt. Den här veckan har Kyrkornas världsråd manat hundratusentals troende världen över att be för det israeliska och palestinska folket. Men bönerna och materialet som man gett som underlag för böneveckan är ensidigt och visar bara det palestinska perspektivet av konflikten, menar kritiker. Världen idag 160923.
Siewert Öholm: Kyrkornas världsråds bönevecka mot Israel. Återigen agerar Kyrkornas Världsråd, KVR, med ett israelfientligt och religiöst, närmast antisemitiskt dokument,” World Week for Peace i Palestine och Israel”. Veckan kallas bönevecka, och anordnas med avslutning 24 september. Den borde aldrig ha påbörjats. Inte för att det judiska folket och palestinaaraberna i Israel och i Judeen och Samarien (så kallade Västbanken) inte behöver våra förböner, men för att underlaget inte utgörs av ärliga böneämnen. I stället kidnappar närmast rasistiska och israelfientliga krafter i KVR:s ledning, liksom i Svenska Kyrkans, fromma ord om bön och försoning. Världen idag 160923.
Siewert Öholm: Svenska kyrkan hetsar mot Israel. Den här veckan ska vi i Sverige, och i några andra länder där Kyrkornas världsråd är representerade, be för fred i Israel och Palestina. Nog är det något märkligt att Svenska kyrkans ledning alltid hamnar i sällskap med den yttersta vänstern i Sverige när det gäller inställningen till staten Israel. Visst finns det anledning att fundera över varför en del präster, biskopar, teologiskt välmeriterade akademiker i Svenska kyrkan utvecklar ett aggressivt hat mot Israel. Man gör det visserligen i "fromma termer" och i teologiska dokument, men likafullt skymtar en rå antsemitism i deras argument. Man försöker rättfärdiga denna antisemitism med fromt tal och en bibeltolkning baserad på en judiskfientlig ersättningsteologi. Den som förenklat menar att det inte finns något av Gud utvalt folk. Det finns inte heller någon gammaltestamentlig historia om judarna som skulle ge dem ens historisk rätt att se Jerusalem, Judeen, Samarien och Galilleen som "Israels land" oavsett Gamla testamentets alla profeter, verifierade av apostlarna. Jesaja, som vi läser runt jultiden, eller Amos, som var aktuell senast i söndags med sitt nionde kapitel, förefaller inte direkt tala i bilder eller symboler om det judiska folkets återupprättelse. "Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda... Jag skall plantera dem i deras egen mark, och de skall aldrig mer ryckas upp ur den mark jag har gett dem.." Amos 9:11-15. Världen idag 160924.

Per Ewert: Förmår kyrkomötet hålla fast vid uppdraget? Det är alltid med en viss bävan som bibeltrogna deltagare drar upp till kyrkomötet. Vad i den evangelisk-lutherska tron är det som de nydanande krafterna vill försöka omforma eller rycka upp den här gången? Just i år har förhandsdiskussionerna främst handlat om förslaget att ålägga alla präster vigselplikt av homosexuella par. Signalerna pekar dock på att den teologiska ledningen vill hålla fast vid en frihet för präster på det här området. Åtminstone i nuläget, ska kanske tilläggas. Världen idag 160926.

Svenska kyrkan skeptisk till utträdessajt. En sajt ska göra att det går snabbt att lämna Svenska kyrkan. Men kyrkan är skeptisk och godkänner inte den underskrift som ska göras på sidan. Patrik Lidin, biträdande rättschef vid Svenska Kyrkan, säger att det inte går så fort att lämna. Enligt honom godtas inte elektroniska signaturer av säkerhetsskäl. Lidin säger att för att gå ut ur kyrkan ska människor själva komma till kyrkoherden i sin församling eller skicka in en egenhändigt undertecknad anmälan om utträde med vanlig post. Dagen 160927. Världen idag 160927.

”Samfund ska inte styras av politiska partier.” Världen idag har i en mejlenkät frågat riksdagens partier om deras syn på politikens roll i Svenska kyrkan och svaren visar att synen på religion och politik skär rakt igenom de politiska blocken. Moderaterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna tycker till exempel båda att partipolitikerna bör lämna kyrkan, medan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ser stora värden i att stanna kvar. Världen idag 161003.

S anklagas för skrämselpropaganda i kyrkovalet. Lars-Gunnar Frisk: Den som inte vet så mycket kanske tror att Svenska kyrkan är full av märkliga åsikter och exkluderande sammanhang. Dagen 161005.

S-kampanj ska motverka ”hot” i Svenska kyrkan. ”Bli kyrkopolitiker.” Det är namnet på den kampanj som just nu marknadsförs av Socialdemokraterna. ”Vi behöver bli fler som står upp mot homofobi, kvinnoprästmotstånd och värnar människovärdet” fastslår man på kampanjens hemsida. Prästen Annika Borg är kritisk och menar att Socialdemokraterna sprider propaganda. Lars G Linder, socialdemokratisk kyrkopolitisk ombudsman säger: Svenska kyrkan är hotad av dem som är motståndare till kvinnliga präster, och dem som inte vill överbrygga alla problem som hbtq-personer upplever. Är präster som inte vill viga homosexuella par ett hot? "Vi tror att det är värt att fortsätta diskussionen om att utveckla Svenska kyrkans vigselsyn så att präster som vigs i framtiden inte har möjlighet att neka att viga samkönade. De präster som redan har avgett sina löften ska dock inte tvingas att viga samkönade par," menar han. Världen idag 161010.

”Handlingsfriheten för präster kan begränsas.” Prästerna avkragades av domkapitlet i Göteborg efter medverkan i Missionsprovinsens gudstjänster, men beslutet upphävdes av överklagandenämnden. Biskopen Per Eckerdal har dock drivit saken vidare och nu vill Gudstjänstutskottet i kyrkomötet att behovet av ändringar i kyrkoordningen utreds. Ola Isacsson (POSK) och Berth Löndahl (Frimodig kyrka) har reserverat sig och menar att man får stora problem med gränsdragningen om man börjar gå den här vägen. Världen idag 161013.  Världen idag 160928.

Prästens galna fakta om Jesus. "Efter Jesus död blev det en väldig uppståndelse". Det är ett exempel på prästen Ludvig Lindelöfs tillskruvade Twitter-projekt om Jesus. Dagen 161014.

Biskopen slår tillbaka mot kränkta politiker. Bråket mellan politiker och präster i Västernorrland trappas upp. En landstingspolitiker hotar lämna Svenska kyrkan. Nu försvarar biskopen i Härnösand sina kyrkoherdar. Det tre partier i landstinget som inte stod bakom det kritiska brevet till biskopen var KD, SD och Vänsterpartiet. Gruppledaren i KD, Mona Hammarstedt, kommenterade: "Landstinget har viktigare saker att fokusera på än att gå i konflikt med Svenska kyrkan över ett brev som ett antal präster har skrivit." Dagen 161020.

KD-politiker i Luleå kritisk mot skolyoga: Är buddhism. Kommunala Tunaskolan i Luleå vill ha yoga och meditation på schemat. "Yoga är buddhism. Varför inte införa kristen bön i skolan i stället?" säger KD:s gruppledare, Anette Asplund, till Norrländska Socialdemokraten. Samtidigt ska mindfulness på skoltid testas i ett storskaligt försök i Skåne. I studien ska barn från förskoleklass upp till nian träna mindfulness ungefär fem minuter om dagen plus ett längre pass en gång i veckan. "Den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi vill kunna förebygga. Vi vet inte om det här kommer att fungera, men vi tror det, det är vår hypotes," säger professor Jan Sundquist, som leder studien, till TT. Barnens psykiska hälsa kommer att undersökas innan mindfulnessträningen inleds, efter tre månader och därefter en gång om året så länge studien fortgår. Dagen 161020. Världen idag 161021.

Tord Nordblom, Präst och ledamot av stiftsstyrelsen i Göteborgs stift: Svenska kyrkan motarbetar oliktänkande inom kyrkan. Svenska kyrkan ingår gärna ekumeniska överenskommelser och deltar med stolthet i religionsdialog, men det finns ingen som helst generositet i förhållande till en kyrktrogen grupp, som vill hålla fast vid den syn på ämbete och äktenskap som också omfattas av katoliker och ortodoxt kristna världen över. Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska missionsförbundet (nu Equmeniakyrkan) bildades under en brytningstid på 1800-talet. Den splittringen beklagas av de flesta i dag. Ska det vara så svårt att lära av historien? Föga förvånande visar det sig vara mindre attraktivt för ungdomar med rötter i de fromhetsriktningar som i generationer burit upp mycket av gudstjänstlivet och församlingsarbetet i våra församlingar att välja sin yrkesbana inom Svenska kyrkan. Många har personligen avvisats, andra har skrämts bort av likriktningen i en på alla nivåer alltmer politiserad kyrka. Världen idag 161021.

Lunds domprost köps ut för miljonbelopp. Lunds domprost Kerstin Hesslefors Persson har slutat sin tjänst och får ett par miljoner i avgångsvederlag. on säger till Sydsvenskan att orsaken är oenighet mellan henne och kyrkorådets ordförande Lennart Prytz om hur organisationsförändringarna inom Svenska kyrkan ska genomföras. Förändringarna är en del av Svenska kyrkans omorganisation och innebär bland annat att Lunds kyrkliga samfällighet – där ett antal församlingar ingått – blivit till Lunds pastorat med domprosten som enda kyrkoherde. Kerstin Hesslefors Persson får behålla sin lön på 70 700 kronor fram till 18 juni 2017. Därefter får hon ett avgångsvederlag värt 1,7 miljoner kronor. Hon sitter också i kyrkomötet för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK). Dagen 161025. Kommentar: Det är bara att gratulera henne till vinsten. En rik kyrka har stora pengar att dela ut, för Svenska kyrkan är fortfarande rik. Kyrkpersonal köps ut för hundratals miljoner

Vi behöver biskopen av Rom. I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi ingen annan samlande gestalt för världskristenheten än påven. Det skriver fyra ämbetsbärare i Svenska kyrkan i ett öppet brev till påven. Dagen 161027.

Fler begravs inom Svenska kyrkan. Drygt tre av fyra av alla som avled i fjol begravdes inom Svenska kyrkan. Det är en liten ökning jämfört med året innan. Det här innebär att en nedåtgående kurva under lång tid har vänt. Västra Götalands län hamnar på tredje plats nerifrån med 73,6 procent begravningar inom Svenska kyrkan. Västerbottens och Jämtlands län ligger i topp, där begravdes 87 procent av alla avlidna inom kyrkan. Övriga begravningar kan ha varit borgerliga, inom ett annat trossamfund eller utan någon ceremoni alls. För 26 år sedan låg andelen begravda inom Svenska kyrkan på 93,3 procent. Därefter har andelen visserligen minskat stadigt, men tappet har inte alls varit lika brant som för exempelvis bröllop och dop. SR 161104.

Svenska kyrkans församlingar måste spara 2,6 miljarder. Svenska kyrkans församlingar måste sänka kostnaderna med 2,6 miljarder kronor fram till 2030, vilket blir 500 000 per dygn. Annars överlever Svenska kyrkan inte ekonomiskt. Bland annat måste församlingarna hålla bättre koll på kyrkans gemensamma ramavtal och hur de hanterar sina inköp. Andra områden där man kan spara pengar är fastigheter, inköp av externa tjänster och administration. Dagen 161010.

Kyrka lockar med hårdrocksmässa. Två gudstjänster fulla med hårdrock väntas i helgen i Helsingborg. Organisten i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg får nog en ganska lugn helg. Men i kyrkan blir det fullt ös. Två hårdrocksmässor är nämligen inplanerade, såväl lördag som söndag är det distade gitarrer och rökmaskiner som gäller. Det lovas musik av hårdrocksgrupper som Iron Maiden, Metallica, Alice Cooper och Black Sabbath, och flera av församlingens präster är med och sjunger. Dagen 161111.

Allt fler finländare tror på Gud. Allt fler finländare tror på Gud. Det visar en ny undersökning som gjorts av den lutherska kyrkan i Finland. Allt färre svenskar tror på Gud, enligt en undersökning vid SOM-institutet i Göteborg. I Finland är det precis tvärtom. Under 2000-talet har antalet som säger att de tror på Gud minskat men en färsk studie visar att antalet nu i stället ökar. På fyra år, mellan 2012 och 2016, har det antal som uppger att de tror så som kristendomen presenterar Gud, ökat från 27 procent till 33 procent. En ganska stor ökning, alltså. Dessutom uppger 19 procent att de tror på Gud, men inte riktigt som kyrkan. Och 14 procent svarar att de inte vet om de tror på Gud eller inte. Dagen 161115.

Biörn Fjärstedt, biskop emeritus: Arbeta utifrån rätt mandat. Vad kan göras med en kyrka som mitt i brinnande kris med medlemstapp, svagt gudstjänstfirade, minskat förtroende och sjunkande siffror för dop och konfirmation ägnar tid och kraft åt att försöka tvinga präster att förrätta något så tveksamt som vigsel för samkönade? Evangelisten Lukas återger att Jesus vid tillfälle sa till en grupp fariséer: ”Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människorna sätter högt är skändligt i Guds ögon. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike”. Det handlar förstås om annan prioritering än den som lanseras på politiska partikanslier inför kommande kyrkoval i Svenska kyrkan. Frikyrkorna, de ortodoxa, de orientaliska och den katolska kyrkan berörs knappast. Dels skulle de inte låta sig infiltreras, dels har de inte systemet inlagt i sina kyrkoordningar. Som evangelisten Markus berättar det, var det första Jesus sa vid sitt offentliga framträdande: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium”. Alla evangelierna är ense om att Jesus talade om Guds rike, som skulle framträda med honom. Och att det riket inte var av denna världen, alltså något annat än det som gäller och prioriteras i människornas rike. Det är verkligen upp och nedvänt, antikristligt rent av, när kyrkan tänks kunna bli ett verktyg för ett politiskt partis målsättning och när unga människor skall lockas satsa på en sådan vrångbild av vad meningen med kyrkan är. Dagen 161115.

Toppchef i Svenska kyrkan får sparken. Han betalade en privat resa till New York med kyrkans pengar - nu får regionchefen och prästen Stefan Bergmark sparken. "Generalsekreteraren har kommit överens med Stefan att han lämnar sin tjänst med ordinarie uppsägningstid på sex månader". Aftonbladet har tidigare avslöjat hur Stefan Bergmark bland annat reste på en privat semester till New York tillsammans med sin fru på kyrkans bekostnad. Han hade använt kyrkans Eurobonus-poäng för att betala i princip hela resan. Dagen 161115.

Skolkyrkan i Göteborg läggs ner. Skolkyrkan i Göteborg har under lång tid stöttat barn, unga, skolpersonal och föräldrar. Men snart är det slut med det - verksamheten ska läggas ned. Orsaken är den stora omorganiseringen av Göteborgs stift som träder i kraft 2018. Då upphör Göteborgs kyrkliga samfällighet, som varit ett gemensamt finansieringsorgan för församlingarna i Göteborg. Samtidigt slås församlingarna i hop till större enheter, så kallade storpastorat. Då försvinner möjligheten för församlingarna att bära kostnader för övergripande verksamheter gemensamt. Dagen 161116.

Konservativa kyrkor växer snabbast. Ny forskningsrapport från Kanada menar att kyrkor med en mer teologiskt konservativ profil växer snabbare än liberalteologiska. Det är i en rapport med namnet "Theology matters" (Teologi spelar roll) som det slås fast att kyrkor där Bibeln läses mer bokstavligt är de som växer snabbast. Resultatet har de kommit fram till efter en undersökning gjord bland protestantiska kyrkor i Kanada, rapporterar The Guardian. Undersökningen slår bland annat fast att:
- Bara hälften av kyrkoledarna i kyrkor som krymper anser att det är mycket viktigt att omvända icke-kristna.
- 71 procent av kyrkoledarna i kyrkor som växer läser Bibeln varje dag, jämfört med 19 procent i de som krymper.
- I kyrkor som växer tror många fler, såväl ledare som gudstjänstbesökare, på att Jesus bokstavligt talat uppstod från de döda, samt att Gud utför mirakel som svar på bön.
Flera orsaker pekas ut till varför de mer teologiskt konservativa kyrkorna växer snabbare. Exempelvis finns det en tydligare tro på vad som händer när vi dör, och att de som inte är kristna går miste om evigt liv. En sådan teologisk ståndpunkt gör att missionsivern är mycket starkare. Även de musikaliska uttryckssätten varierar mellan växande och krympande kyrkor, menar rapportförfattarna. De kyrkor som krymper håller fast vid orgelmusik och körsång i högre grad, och i dessa kyrkor är också medelåldern högre. I växande kyrkor finns fler yngre medlemmar, och det ges också plats för trummor och gitarrer. Dagen 161119.

Rekordmånga lämnar Svenska kyrkan – igen. Antalet utträden ur Svenska kyrkan kommer att bli rekordstort under 2016.Hårdhänt mediegranskning och nystartade ”lämna kyrkan-sajter” kan vara förklaringen. Fram till och med oktober månad i år lämnade 80.377 personer aktivt kyrkan. Det är redan nu fler än under hela år 2004, då 78.407 lämnade. Det var oktober månad som var extra stort, 20.374 utträden. Om trenden fortsätter de två sista månaderna i år kan siffran för hela 2016 komma att tangera eller hamna över 100.000-strecket. Antal inträden i Svenska kyrkan ligger på ungefär samma nivå de senaste åren. Förra året blev 8.199 personer nya medlemmar i Svenska kyrka. Hittills i år är siffran 6.510. Dagen 161118.

Carl-Erik Sahlberg: Ge svenskkyrkliga valfrihet. Låt territorialförsamlingsprincipen falla så att kyrkomedlemmarna får ge sin medlemsavgift till den församling där de är aktiva och firar gudstjänst. Det skulle finnas flera fördelar med att låta territorialförsamlingsprincipen falla och låta kyrkomedlemmarna få ge sin medlemsavgift till den församling där man är aktiv och firar gudstjänst i. Det skulle också sporra eller tvinga församlingarna att utforma sin verksamhet så att den mera attraherar folk. Dagen 161122.

Starkare band mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Nu är det fritt fram för församlingar inom Equmeniakyrkan att samverka med svenskyrkliga församlingar. Det beslutade kyrkomötet i dag. Men endast om dopsynen är densamma. I praktiken kan det till exempel innebära gemensamma gudstjänster, delande av lokaler och även ett utbyte av personal. Det senare kan ske först efter en individuell behörighetsförklaring. Det fördjupade samarbetet förutsätter också att församlingarna delar samma dopsyn, vilket i praktiken innebär att den lokala Equmeniaförsamlingen inte troendedöper personer som blivit döpta som barn. "En övergripande överenskommelse som inte tar hänsyn till dopfrågan är inte möjlig för Svenska kyrkan, som alltid i luthersk tradition har hävdat det enda dopet som en central ståndpunkt. Det är genom det enda dopet som människan får gemenskap med Kristus och upptas i den kristna kyrkan. Dopet kan inte göras ogjort och inte göras om." Dopet är i Svenska kyrkan pånyttfödelsens sakrament. Dagen 161122.

Debatt om präster och vigsel av samkönade. De socialdemokrater som i en motion velat ålägga alla blivande präster att viga samkönade par valde på tisdagen en annan väg, sedan utskott och läronämnd avstyrkt deras förslag. Under debatten i kyrkomötet presenterades ett tilläggsyrkande om att låta utreda hur Svenska kyrkan säkerställer "att ingen utsätts för diskriminering" i samband med vigsel. Världen idag 161122.

Kyrkomötet: Nej till vigselkrav av samkönade. I dag beslutade kyrkomötet att avslå motionen som föreslog att det ska vara ett krav för nya präster att viga samkönade par. Motionen avslogs med god marginal. Däremot blev det, med knapp marginal, ett ja till socialdemokraternas förslag om att ta frågan vidare. Gruppledaren för socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Jesper Eneroth, la igår fram ett tillägg som går ut på att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med vigsel. 119 ja-röster mot 114 nej-röster och sex ledamöter som valde att avstå. Bland andra var det nomineringsgrupperna S, C, ViSK, MPSK och ÖKA som tydligt valde att ställa sig bakom Eneroths tilläggsyttrande. Så här lyder hela Jesper Eneroths (S) tilläggsyrkande "Yrkande med anledning av motion 29, Tillsyn- och uppdragsutskottets betänkande 2016:10 Att kyrkomötet med anledning av motionen uppdrar åt kyrkostyrelsen att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas i såväl kyrkorättslig mening som ur andra relevanta perspektiv för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel samt återkomma till kyrkomötet med förslag." Dagen 161123.
Yrkande om samkönade vigslar antogs. Kyrkomötets ledamöter röstade på onsdagsförmiddagen med knapp majoritet för att låta utreda hur man ska undvika diskriminering av samkönade par som vill låta sig vigas i Svenska kyrkan. Ett särskilt yrkande om detta antogs med röstsiffrorna 119 mot 114, medan sex delegater avstod från att rösta. Dessförinnan hade kyrkomötet ställt sig bakom Tillsyns- och uppdragsutskottets yrkande på att avslå den ursprungliga motionen. Världen idag 161123.
Kyrkomötet ville utreda samkönade vigslar. Motionen som ville ålägga alla nya präster i Svenska kyrkan att viga samkönade par avvisades i onsdags av kyrkomötet. Men i stället antogs ett fristående yrkande från Socialdemokraterna om att låta kyrkostyrelsen utreda vad som krävs för att samkönade par inte ska diskrimineras i samband med vigsel. Kritiker tror att det nya yrkandet kan komma att rubba 2009 års beslut om att låta präster med en klassisk äktenskapssyn ha fortsatt hemortsrätt i Svenska kyrkan. "Farhågan är att man kommer att förskjuta positionerna mot att lägga allt större press på prästkandidaterna och inte minst biskoparna i denna fråga," säger Hans Weichbrodt, från nomineringsgruppen Frimodig kyrka. Berit Simonsson, från Frimodig kyrka, menar att yrkandet borde ha avvisats av presidiet. "Det dök upp från ingenstans en bra bit in i debatten; ingen ledamot hade sett yrkandet innan och det var inte berett i något utskott." "Till saken hör också att kyrkomötets debattregler är sådana att var och en talare har enbart tre minuter vid ett enda tillfälle till sitt förfogande. Det betyder att när detta nya yrkande plötsligt dök upp, så hade många talare redan använt upp sin talartid och kunde inte bidra i debatten i detta nya scenario. Även Hans Weichbrodt beklagar att yrkandet las fram och gick igenom, om än med knapp marginal. "Det bästa man kan hoppas på nu är att man i slutänden ändå håller fast vid det löfte som gavs 2009," säger han. "Jag reser runt väldigt mycket i landet och kan konstatera att inte bara präster, utan också många andra, på ett flertal ställen befinner sig i pressade situationer på grund av denna fråga. Det finns dessutom exempel på platser där man redan nu får svårare att bli anställd om man har "fel" uppfattning i äktenskapsfrågan." Världen idag 161125.

Unga väljer bort kyrkan. Att konfirmera sig blir allt mindre populärt. Allt färre väljer att konfirmera sig visar siffror från Svenska kyrkan. Svenska kyrkan oroas inte avsevärt av den nedåtgående trenden. De märker att det för varje år minskar med ett par procent men menar att det inte är viktigast. Under de senaste tjugo åren har deltagandet kraftigt minskat. 1995 konfirmerades 76,5 procent av alla 15-åringar i Karlshamn. Nu är det nere på 33,5 procent. Och så ser trenden ut i länets samtliga kommuner. SR 161124.

15-årsfirare betonar vikten av samlad kristenhet. Den 26 november firar Svenska evangeliska alliansen (SEA) 15 år. Generalsekreteraren Stefan Gustavsson betonar vikten av evangelisation och samhällsansvar. "Den mest avgörande utmaningen gäller återevangeliseringen av Sverige," säger han. Organisationen firar 15 år den 26 november, men alliansen har egentligen funnits längre än så. Rötterna går tillbaka ända till 1853 då Evangeliska Alliansens svenska centralavdelning startades för att ”väcka religiöst likgiltiga” och stärka religionsfriheten. Ytterligare en utmaning menar han är samhällets syn i medicinsk-etiska frågor som abort och dödhjälp, samt de ökande friktionsytorna kring religionsfrihet och ett pluralistiskt samhälle. "Om vi som församlingar väljer att inte samtala om dessa frågor är det inte en orimlig förutsägelse att många kristna kommer anta den sekulära uppfattningen inom några år. Här är SEA en omistlig resurs och röst," säger Gustavsson. Världen idag 161124.

Norska kyrkan tar avstånd från Luthers antisemitism. Inför reformationsåret 2017 menar det norska biskopsmötet att det är hög tid att göra upp med Martin Luthers antijudiska skrifter. Biskoparna konstaterar att Luther skrev försonligt om judar på 1520-talet. Luther attackerade också påvedömet för behandlingen av judar. Men några år senare kom han med anklagelser mot judar som fick ödesdigra konsekvenser. Biskoparna skriver att Luther troligtvis var besviken över att judarna inte hade börjat tro på Jesus, men att det knappast är hela förklaringen. "Luther visade lite intresse för judarna som folk och hade lite kunskap om judisk tradition. Men han tog upp de antijudiska traditioner från den tidiga kyrkan och medeltiden som betonade skillnaden och som sköt ut judarna i mörkret, nästan som icke-människor", står det i pressmeddelandet som fortsätter med att återberättar delar ur skriften "Om judarna och deras lögner" (1543): "Judar står under Guds vrede och är djävulens barn, hämndgiriga och mordiska. Deras skolor och synagogor bör därför brännas, deras hus rivas, de bör fråntas sina skrifter, förbjudas att bedriva undervisning och placeras i läger." De norska biskoparna konstaterar att Luthers antijudiska uttalanden även fick betydelse under nazisterna på 1930- och 40-talen. Dagen 161128.

Wanja Lundby-Wedin: ”Alla ska acceptera samkönad vigsel”. Socialdemokraten Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande i Svenska kyrkans kyrkostyrelse, säger till Kyrkans tidning att hon vill "sträva efter att alla anställda på sikt ska acceptera vigsel av samkönade". Löftet från 2009 om att två olika äktenskapssyner ska finnas kvar inom samfundet avfärdar hon med att kyrkan inte kan "stå kvar i åsikter som inte hänger med samhällsutvecklingen". Wanja Lundby-Wedin deltog i debatten inför omröstningen, som en av förespråkarna för att Svenska kyrkan måste göra mer för att undvika att samkönade par får ett diskriminerande bemötande inför sin vigsel. I intervjun med Kyrkans tidning förklarar hon att hon är nöjd med kyrkomötets nya beslut, som hon ser som en väg att uppnå samma mål som avsågs med motionen: att alla anställda accepterar vigsel av samkönade. "Nu har vi uppnått det vi vill – att få till en diskussion om hur människor ska behandlas lika och undvika att diskrimineras", säger hon. "Motionen gällde en metod, vi vill hellre ha en diskussion med fokus på hur vi för frågan framåt. Frågan gäller vad vi gör när åsikter som anställda i Svenska kyrkan har, krockar med medlemmarnas rätt att bli lika behandlade. Vi måste sträva efter att alla anställda på sikt ska acceptera vigsel av samkönade". Världen idag 161129.

Allt fler väljer bort kyrklig begravning. Enligt statistik från Sveriges begravningsbyråers förbund var två procent av alla begravningar i Sverige år 2000 borgerliga, rapporterar SVT. Förra året hade siffran stigit till tio procent. Dagen 161130.
Så mycket får du betala i begravningsavgift. 29,6 öre per hundralapp. Begravningsavgiften betalas av alla folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet, som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Svenska kyrkan är huvudman och har skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Dagen 161130.

Stoppa nya migrationslagen! Skrämmande och påtagliga konsekvenser av den nystiftade migrationslagen börjar nu ge sig tillkänna i vardagen. Det skriver diakon Karin Lövestam-Öberg och 18 andra diakoner och präster från norra Värmland-regionen. Med gränskontroller och biståndsindragningar gör våra myndigheter allt för att stänga människor ute och för att effektivt få människor som befinner sig här att lämna landet. Vi möter människor som fått avslag på sin asylansökan i Sverige, men ändå inte kan återvända till sina hemländer. De vräks från asylboendena men vart ska de ta vägen? Ensamkommande barn med utvisningsbeslut kommer att gå direkt från HVB-hem eller familjehem till gatan den dag de fyller 18 år. Andra blir hemlösa då tidsbegränsade tillstånd inte förlängs. Politikernas ambition är att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige, men denna lag slår fullständigt urskillningslöst mot de som söker skydd här! Dagen 161201.

Sluta svik kristna martyrerna. När ska ärkebiskop Antje Jackelén ta förföljelsen och folkmordet på kristna på allvar? Det undrar Nuri Kino efter att ha lyssnat på en intervju med henne i Sveriges radio. Dagen 161202.

Konflikt om tillsättning av kyrkoherde. En annons om ny kyrkoherde vållar strid i Sätila pastorat i Göteborgs stift. Centern och Socialdemokraterna godkänner inte annonsen om en ny kyrkoherde eftersom de anser att ett viktigt perspektiv saknas. "Jag vill ha ett jämställdhetsperspektiv där vi uttryckligen i annonsen skriver att vi välkomnar både kvinnliga och manliga präster att söka," säger socialdemokraten Mary Österström i kyrkorådet. Men Lennart Grimhusen, ordförande i kyrkorådet, invänder och menar att det inte är någon mening med att skriva ut självklarheter. Dagen 161203.

Gunnar Hyltén-Cavallius, präst: Kyrklig yttrandefrihet, tack! Hur står det till med yttrandefriheten inom Svenska kyrkan i praktiken? Den sitter trängre till än vad många vill hävda. Det är i dagarna 250 år sedan vårt land fick sin tryckfrihetsförordning. Då fastslogs i lag att medborgarna fick rätt att uttrycka sin mening – också kritik – gentemot andra. Det finns en underström av föreställningar, som absolut inte får ifrågasättas. Då drar alla larmklockor igång. Det handlar om jämställdhetsdogmen, som förefaller stå över allt annat. Saker som Jesu anspråk på att vara vägen och skapelseordningen med könens komplementaritet väger i en sådan jämförelse lätt. Att använda det fria ordet för att peka på sådana klassiska kristna läror möter motstånd. Antingen får man sota för denna uppstudsighet i ”karriären” eller – vilket torde vara det vanligaste – så lär man sig att tiga. Yttrandefriheten har kompletterats med självcensur. Jag tror att vi behöver lyssna på profeter, som inte bara säger ”allt är väl!”. Många känner i dag en olust trots allt tal om att kyrkan gör skillnad. Intuitivt upplevs det som att fokus gradvis flyttats från ett frigörande budskap om Jesus Kristus till vad vi människor ska åstadkomma. Dagen 161213.

Annika Borg blir pressekreterare för M. Prästen och debattören Annika Borg ger sig in i den politiska hetluften. Nu har hon tagit sig an ett helt nytt uppdrag, då det står klart att hon är ny pressekreterare för Moderaterna i Stockholms stad.

Kyrkan startar julupprop för asylsökande. Genom att ställa krav på regeringen och samla in namnunderskrifter hoppas Sveriges Kristna Råd kunna få till ett generösare asylmottagande. Det är tretton samfundsledare från de fyra kyrkodelarna, lutherska Svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, som undertecknat initiativet juluppropet. – "När vi talar som kyrkor så gör vi inte det som politiker utan vi gör det för att driva det kristna budskapet där en bärande tanke är att vi människor är skapta för att leva tillsammans," säger ärkebiskop Antje Jackelén. SR 161214.
Skriv på Juluppropet för en humanare svensk migrationspolitik! I dag inleder vi ett julupprop för en mänskligare asyl- och flykting­politik och hoppas på en stor namninsamling. Det skriver kyrkoledarna som utgör styrelsen i Sveriges kristna råd. juluppropet.se/ Dagen 161214.
Fyra partiledare har skrivit under juluppropet. Kyrkornas initiativ börjar få stöd även av Sveriges toppolitiker. De som skrivit under är Centerpartiets partiledare Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Dagen 161215.
Maria Ferm (MP) skriver under juluppropet. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson går på kyrkornas linje, och trotsar den rödgröna regeringens nuvarande politik.
Pelle Poluha: Sveriges kristna råd begår ett dubbelfel. Pelle Poluha kritiserar Juluppropet för en human migrationspolitik. Dagen 170112.
Lasse Svensson och Karin Wiborn: Felaktig förståelse av Juluppropet. Uppropet förespråkar på intet sätt obegränsad invandring. Dagen 170113.
Pelle Poluha: Måste välja minst dåliga alternativet. Tyvärr missar Svensson och Wiborn mina poänger. Dagen 170126.
15 kyrkoledare försvarar Juluppropet: Vi står upp för godhet – och möts av förakt. Debattörerna: Hånet mot oss som vill se en human migrationspolitik kan få katastrofala följder. Kyrkorna har tills i dag mobiliserat mer än 47 000 personer som skrivit under Juluppropet för en human migrationspolitik. Alla dessa uppmanar regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening. Detta engagemang är ett uttryck för något centralt i kristen tro: Att se människan, värna varandras liv, se Kristus i vår nästa. Även i den som flytt från krig och skiljts från sin familj. Aftonbladet 170126.
Juluppropet överlämnat till regeringen. Nästan 80 000 namn lämnades över, då åtta kyrkoledare från Sveriges kristna råd uppvaktade migrationsminister Morgan Johansson. Kyrkoledarna lyfte också fram de krav som ställs i juluppropet, om en humanare flyktingpolitik där bland annat hinder för familjeåterförening bör tas bort. Dagen 170207.
Regeringen mottar Juluppropet. Migrationsminister Morgan Johansson (S) tog på tisdagen emot tre tjocka luntor med namn som Juluppropet samlat in till stöd för lättnader i asyllagstiftningen. – Viktigast nu är att de tillfälliga lagar som gäller sedan i somras inte permanentas, sa Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd (SKR) efter överlämnandet på Rosenbad. Uppropet har samlat 79 224 namnunderskrifter, varav 35 063 fyllts i via webben och resterande kom in på papper, enligt SKR. Världen idag 170210.

Pastor i Åmål hotad efter psalmbråk. En skola i Åmål strök allt som handlade om Gud ur en julpsalm, ett tilltag som kritiserades av pastorn Peter Landälv. Nu har han blivit hotad för sin kritik. "Jag blir upprörd över att detta ska skyllas på minoritetsgrupper. En tid efter luciafirandet hade vi julfirande med julspel i Kungsbergskyrkan och halva kyrkan var fylld av muslimer. Ingen hade något problem med det." Dagen 161227.

”Ett speciellt uppdrag som vi delar”. Det är första gången som Svenska kyrkan har två bröder som biskopar samtidigt. Martin och Fredrik Modéus säger att de inte har någon gemensam agenda, men de har alltid diskuterat teologiska frågor. 14 - Så många biskopar finns i Svenska kyrkans tretton stift. Från Uppsala stift (eller­ ärkestiftet)­ verkar både ärkebiskopen­ och stiftets biskop. Dagen 161229.

Nu skiljs stat och kyrka åt i Norge. I och med årsskiftet blir Norska kyrkan fri från staten. Men kritiker anser att skilsmässan är långtifrån komplett. Norge går därmed samma väg som Sverige, där Svenska kyrkan för 17 år sedan blev självständig från statsmakten. Dagen 161230.

Facebook och Instagram får heltidspräst. Svenska kyrkan har heltidsanställt en präst som bara ska jobba på sociala medier. 52 700 personer följer Svenska kyrkan på Facebook, 7 800 på Instagram och 10 700 på Twitter. Dagen 161230.
Charlotte Frycklund börjar börjar heltidstjänst som präst på Facebok den 1 april.
SR 170111.

Ann Heberlein förutspår Svenska kyrkans undergång. Men hennes tuffa kritik av kyrkans ledning, med ärkebiskopen i spetsen, får mothugg av Växjö-biskopen Fredrik Modéus. "Antje Jackelén kommer att bli ihågkommen som den som förvandlade Svenska kyrkan från en bred folkkyrka till en krympande klubb," skriver Ann Heberlein. (Kommentar: Den förvandlingen stod KG Hammar för, men Antje Jackelén har inte vänt på skutan.) Texten är publicerad på Ledarsidorna.se. Dagen 170102.

Pajala församlings policy upplevs tysta ner anställda. Pajala församling har antagit en policy för sociala medier och en informationspolicy som väcker reaktioner hos en del medlemmar i församlingen. SR 150116.
Dålig arbetsmiljö stoppar arbetet inom Pajala församling.
Klockan 9:00 i morse införde facket Kommunal skyddsstopp i Pajala församling. Anledningen är den psykosociala arbetsmiljön. Alla i församlingen får gå hem tills problemen är lösta, säger Kommunals regionala skyddsombud Ingela Olsson.Orsaken ska enligt facket vara den psykosociala arbetsmiljön inom församlingen. SR 150529.
Mobbningsproblem inom Pajala församling.
Pajala församling har under en längre tid haft stora problem med kränkningar, särbehandling och mobbing av anställda. Nu slår Kommunals skyddsombud larm och kräver att problemen inom församlingen måste få ett slut, skriver NSD. Dagen 170103.
Biskopen engagerar sig i Pajalas församlingskris. Biskop Hans Stiglund reser till Pajala där församlingen sedan lång tid har stora problem med arbetsmiljön. Han hoppas kunna bidra till en lösning för kyrkans personal. Kommunals skyddsombud slog nyligen återigen larm om situationen i Pajala församling. Kränkningar och särbehandling av anställda är ord som används i beskrivningen av läget. I mitten av januari reser Stiglund till Pajala för att träffa kyrkorådet. SR 170104.

Stefan Swärd: Liberalteologins ödesdigra konsekvens. Upplysningstänkandet fick sitt genomslag för ett par hundra år sedan. Det påverkade tysk teologi under 1800-talet och man försökte anpassa teologin till upplysningens förnuftstro. Det innebar en omtolkning av kristen tro, där Bibelns auktoritet ifrågasattes och där de övernaturliga inslagen i kristna tron definierades bort, inklusive tron på jungfrufödseln och Jesu uppståndelse. Den liberala teologin leder till ödesdigra konsekvenser på sikt. Ursprungligen var det en ambition att modernisera kristendomen och göra den rumsren i vår tid. Men på sikt gröper det ur fundamenten i hela den kristna tron. På sikt leder det till en både läromässig och moralisk relativisering. I USA stod den stora fajten om liberalteologin under början av 1900-talet, då en rad ledande bibeltroende teologer tog upp kampen om bibeltron och publicerade skrifterna Fundamentals, för att tydligt ange vad som inte fick kompromissas bort i den kristna tron. I Sverige har liberalteologin stegvis marscherat framåt. Den statligt styrda teologin har gett mycket draghjälp i denna riktning. Ett kraftigt motstånd och en motvikt har ända sedan 1920-talet kommit från pingströrelsen, som inte minst genom tidningen Dagen under ett antal decennier har varit en kraftfull röst mot trons och teologins uppluckring. Dagen 170104.

Anhöriga väljer bort ceremoni. Fem procent av de avlidna i Sverige begravs helt utan ceremoni. I Stockholm nästan tio procent. I de allra flesta fall är det de efterlevande som väljer bort begravningsceremonin. Enligt statistik från SBF märks en starkt ökande trend när det gäller begravningar som sker helt utan ceremoni, varken religiös eller borgerlig. I praktiken handlar det om något som på fackspråk kallas för direktkremeringar. En kista, transport, kremering och gravsättning beställs, via telefon eller på nätet, varpå begravningsentreprenören tar vid. Alla folkbokförda som betalar en begravningsavgift har rätt till en fri gravplats i 25 år, vilket gör att andras inblandning i ett dödsfall kan, om man vill, begränsas till ett minimum. Trenden märks särskilt tydligt i huvudstaden. 2015 skedde 8,8 procent av alla begravningar utan ceremoni. I hela Sverige var andelen 4,9 procent. Det kan jämföras med 2,8 procent år 2013, alltså nästan en fördubbling på bara två år. Ulf Lernéus, förbundsdirektör på Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF): "Jag brukar säga att begravningar i alla tider har speglat hur samhället mår. Andelen ensamhushåll har aldrig varit högre än nu." Dagen 170105.

Så blev mindfulness en svensk fluga. Enligt många landsting ett sätt att koppla av och finna ro i vardagen. Enligt buddhismen ett avgörande steg på vägen mot nirvana. Mindfulness har de senaste åren fått stor spridning i det svenska samhället utan att det väckt någon egentlig debatt. Mindfulness är den engelska översättningen av ordet sati, som inom buddhismen betecknar så kallad medveten närvaro. Genom olika meditiationstekniker ska man bland annat kunna observera sig själv, både kroppsligt och mentalt, och möta alla livets skiften med ett upphöjt lugn. I slutet av 1970-talet skapade molekylärbiologen Jon Kabat-Zinn ett behandlingsprogram mot stress som byggde på hans erfarenheter av buddhistisk meditation. I stället för att beskriva teknikerna som en väg till nirvana ville han visa att de kunde hjälpa moderna människor i vardagen. Och det är i denna sekulariserade variant som mindfulness spridits över västvärlden, och då inte bara inom den alternativa vården. Dagen 170106.
Psykolog: Mindfulness kan vara förödande. Meditationsformen mindfulness kan vara förödande för sköra personer. Den bör därför inte rekommenderas alltför lättvindigt. Det hävdar psykologen Fredrik Bengtsson. Dagen 170106.
Meningarna går isär om mindfulness. Mindfulness leder kristna helt fel. Det menar författaren Gertrud Storsjö, som skrivit om buddhism och kristen tro. Lars Johansson, kristen expert på nyandlighet, är inte lika kategorisk, men tycker att mindfulness borde granskas hårdare. Dagen 170108.
Henry Nordin: Mindfulness – en religiös villoväg. Att hänvisa till att kyrkor erbjuder aktiviteter i new ages anda höjer inte aktiviteternas värde. Mindfulness ingår i buddismens religiösa föreställningsvärld och lärosystem. Det är därför totalt fel att försöka inkorporera mindfulness i kristna trosuppfattningar och verksamheter. Allt sådant ska man för sin egen andliga och själsliga hälsas skull hålla sig så långt borta ifrån som möjligt. Det enda skälet att befatta sig med nyandligheten är att skaffa sig kunskap för att kunna förstå och hjälpa medmänniskor som kämpar för sin frihet och sitt liv mot dessa mörka krafter. Dagen 170201.
Jan Sundström: Ska vi ta avstånd från mindfulness? Det är möjligt att medveten närvaro först har praktiserats i andra religiösa eller kulturella sammanhang, men metoden liknar till stor del andra tekniker som vi sedan tidigare har lärt oss att förstå och uppskatta. Jag tänker på vila, avslappning, meditation och retreater. Metoder som har det gemensamt att de kan påverka vår stressnivå positivt genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet. På detta sätt verkar teknikerna i samklang med hur Gud har skapat oss. Dagen 170216.
Mindfulness eller medveten närvaro är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Från 1960-talet och framåt har en växande mängd österländska metoder – främst yoga och meditation – för medvetandeträning översatts och anpassats till västerländsk kultur och medicin där det finns skillnader mellan det buddistiska perspektivet och kognitiv psykologi. Wikipedia om mindfulness (medveten närvaro).

Fortsatt medlemstapp för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan tappade rekordmånga medlemmar förra året, enligt samfundets preliminära årsstatistik. Totalt lämnade 85 848 personer kyrkan 2016, vilket kan jämföras med 46 895 året dessförinnan. Samtidigt ansökte 7 553 personer om att få bli medlemmar, vilket är en minskning jämfört med året innan. När Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 var 82,9 procent av Sveriges befolkning medlemmar. Den siffran är nu nere på runt 63 procent. Siffrorna som gäller för respektive stift och då även Luleå stift kommer under våren, då Svenska kyrkan slutligt fastställer statistiken, då man också tittat på antalet födda, döpta och avlidna. SR 170111.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tappar medlemmar. Över 50 000 personer begärde förra året utträde ut Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Men kyrkan fick också 17 000 nya medlemmar. Flest utträden, runt 30 procent, sker i åldrarna 20-29 år. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 3 965 277 är medlemmar, vilket är knappt 72 procent av befolkningen. Dagen 170118.

Liberal bibelsyn ger färre kyrkobesökare. Kyrkor med liberal tro tappar besökare medan de bibeltroende växer. Det bekräftas av en ny undersökning från Kanada, som även visar att liberala präster är mer liberala än sina medlemmar. ”Konservativ protestantisk teologi, med sin mer bokstavliga bibelsyn, är en viktig faktor för kyrkotillväxt medan liberal teologi leder till minskning”, skriver studiens författare David Millard Haskell, professor i religion och kultur vid Wilfrid Laurier University.
En slutsats var att konservativ bibelsyn och tillväxt gick hand i hand och vice versa. En annan att präster och pastorer var mer radikala i liberal respektive konservativ riktning än sina åhörare. 93 procent av prästerna och pastorerna i de växande kyrkorna instämde exempelvis i påståendet: ”Jesus uppstod från de döda med en verklig kropp av kött och blod och lämnade en tom grav.” Bland medlemmarna var siffran något lägre, 83 procent. I de minskande kyrkorna instämde 67 procent av medlemmarna och 56 procent av prästerskapet i samma påstående. Studiens deltagare fick bland annat också ta ställning till följande påstående: ”Gud gör mirakler som svar på bön.” Här instämde samtliga ledare i de växande kyrkorna, samt 90 procent av besökarna, i påståendet. Det kan jämföras med de minskande kyrkorna, där 80 procent av besökarna och bara 44 procent av prästerskapet höll med om påståendet. Världen idag 170113.

Alexandra Pascalidou söker medlemskap i Svenska kyrkan. Många lämnade Svenska kyrkan förra året. Journalisten och programledaren Alexandra Pascalidou går åt andra hållet – söker medlemskap. Dagen 170117.
Därför lämnar Ann Heberlein Svenska kyrkan. För mycket partipolitik, för lite sympati med förföljda kristna - det är ett par av argument till varför hon nu väljer att helt lämna Svenska kyrkan. "Skilsmässan" med kyrkan, som hon väljer att kalla den, har pågått under flera års tid. Men nu blev argumenten tillräckligt starka för att gå ur som medlem. – Min man har hela tiden lyckats övertala mig om att vara kvar, men nu tyckte även han att mina argument var tillräckligt övertygande, säger Ann Heberlein, teologie doktor, författare och flitig debattör. Det är framför allt Svenska kyrkans ledning med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen som hon riktar sin kritik emot. Dagen 170117.

Ärkebiskopen mötte sina främsta kritiker. Stödet till förföljda kristna samt bemötandet av kritiker. Det var några av punkterna på dagordningen när ärkebiskopen bjöd in till ett samtal i ärkebiskopsgården. "Jag tar regelbundet initiativ till möten av det här slaget," säger Antje Jackelén. Det drygt två timmar långa mötet i Uppsala ägde rum den 16 december. Värd för träffen var som sagt Antje Jackelén och gruppen som besökte ärkebiskopen bestod av Bo Brander (präst och teologie doktor), Björn Fyrlund (präst och ordförande för arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse), Johannes Hellberg (lärare i Gamla testamentet och hebreiska vid Församlingsfakulteten i Göteborg), Sofia Lilly Jönsson (kulturskribent och chefredaktör för tidskriften Evangelium), Maria Löfberg (kyrkomusiker och tonsättare), Kjell Petersson (ledamot i kyrkomötet för Frimodig kyrka och tidigare kyrkoherde i Ryssby), Berit Simonsson (inspiratör i Oasrörelsen) och Patrik Pettersson (präst i Stockholms stift och bloggare). Dagen 170117.

Döden blir allt mindre religiös. Svenska kyrkan i Borlänge har anlagt en neutral begravningsplats - och snart kan Järfälla följa efter. Men redan nu satsar församlingen på en neutral begravningssida, helt frikopplad från kyrkans verksamhet. "Mer än hälften av de som betalar begravningsavgiften i Järfälla är inte med i Svenska kyrkan och det är inte längre självklart att man tänker på Svenska kyrkan när man ska ordna med en begravning. Så vi gör det här för att på bästa sätt fullgöra myndighetsuppdraget som Svenska kyrkan fått av riksdagen," säger kyrkoherden i Järfälla, Krister Kappel. På den neutrala begravningsplatsen får inga religiösa symboler förekomma på eller i anslutning till gravarna. Sedan en tid tillbaka finns en muslimsk och yazidisk begravningsplats i Borlänge. Dagen 170118.
Vill begravas på Sveriges första neutrala begravningsplats. "Om jag dör, då vill jag ligga här," säger Ismet Demirhan om den neutrala begravningsplatsen i Borlänge. Gunnar Lundgren säger samma sak. Dagen 170118.

Kyrkan vägrar hyra ut till SD. Svenska kyrkan i Skara stift vägrar att hyra ut Flämslätts stifts- och kursgård till Sverigedemokraterna i Skaraborg. Sverigedemokraterna i Skaraborg ville hålla sitt distriktsårsmöte på stiftsgården. Beslutet att neka SD togs av en enig ledningsgrupp där biskopen var närvarande. Dagen 170119.

Svenska församlingen Margaretakyrkan i Norge mer än halverad. Det officiella medlemstalet i Svenska kyrkans norska församling ser ut att halveras, vilket får konsekvenser för ekonomin. Tidigare blev alla medlemmar i Svenska kyrkan som flyttade till Norge automatiskt medlemmar i Svenska Margaretakyrkan. Men från årsskiftet måste nordiska kyrkor fråga berörda personer innan de kan föra över medlemmar till de norska avdelningarna, skriver norska nyhetsbyrån NTB. Antalet medlemmar i trossamfunden är statsbidragsgrundande. Den svenska Margaretaförsamlingen har hittills bara lyckats bekräfta medlemskapet för 10 000 av de 22 000 medlemmarna de fick stöd för 2015 Dagen 170120.

Svenska kyrkan ändrar ton i skrivelse om Israel. Svenska kyrkan har antagit en ny principiell skrivelse om Israel och Palestina. Texten avspeglar de senaste årens knivdåd mot Israeler och innehåller skarp kritik mot "repressiva och korruptionstyngda palestinska politiska styren i såväl Gaza som på Västbanken". Däremot kvarstår uppmaningen till ursprungsmärkning av varor från ockuperad mark. Den stora skillnaden mot det förra så kallade positionspappret, från 2012, är den tydliga kritiken mot hur palestiniernas rättigheter kränks av Fatah och Hamas. "Även den Palestinska myndigheten (Västbanken) och Hamasstyret (Gaza) kränker systematiskt palestiniers mänskliga rättigheter genom repressiva straffsystem och inskränkningar i olika medborgerliga och politiska rättigheter. Civilsamhällets utrymme att agera har begränsats i både Israel och Palestina de senaste åren", står det. Även om dokumentet fortsätter att lägga den historiska skulden för ockupationen på Israel och kritiserar de utökade bosättningarna, finns palestiniernas del i konflikten med på annat sätt än i dokumentet från 2012. Inte minst nämns de många attacker som sedan hösten 2015 utförts mot israelisk civilbefolkning och militär. Liksom i det förra positionspappret står det att Svenska kyrkan "stödjer en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser". Men nu understryks att en sådan ska vara framförhandlad av konfliktens två parter: "Svenska kyrkan stödjer och verkar för en av konfliktens parter framförhandlad och ömsesidigt accepterad lösning på konflikten med utgångspunkt i en tvåstatslösning utifrån de internationellt erkända 1967 års gränser." "Den skrivningen har att göra med att det finns olika bilder av en möjlig tvåstatslösning," säger Eva Christina Nilsson. Svenska kyrkan är emot en bojkott av Israel "inom de internationellt erkända gränserna", men ställer sig bakom de riktlinjer om ursprungsmärkning av varor producerade på ockuperad mark som antogs av EU-kommissionen i november 2015. Världen idag 170120.
"En tillnyktring" men är ändå inte nöjd. Även om Svenska kyrkans nya positionspapper om Israel och Palestina är mer nyanserat än tidigare, innehåller det fortfarande förenklingar och en antiisraelisk ideologi. Det menar Ulf Öfverberg, ordförande i Samfundet Sverige-Israel Stockholm och sedan länge engagerad i hur Sveriges största trossamfund förhåller sig till Mellanösternkonflikten. "Men som helhet är både det gamla och det nya dokumentet ganska erbarmliga, eftersom de bygger på en ensidig och enögd beskrivning av konflikten." Framför allt anser Ulf Öfverberg att dokumentet är präglat av presentism, vilket innebär att man läser in dagens situation och konflikter i historien och skriver om den med dagens ögon. "Här finns inget om att delar av den palestinska gruppens ledning hade ett djupt samarbete med naziregimen i Tyskland, eller om de blodiga konflikterna mellan judiska kibbutzer och den nationella palestinska rörelsen." "Jag har hittar ingen systematisk kritik av det mörka idépolitiska arv som präglar Hamas och tynger stora delar av det palestinska samhället i dag," säger han. Världen idag 170120.

Svenska kyrkan hjälper kristna efter IS. Svenska kyrkan är med och finansierar en europeisk konferens om flyktingmottagandet i Norrköping. Dessutom satsar den på att öppna nya kanaler med kyrkor i Irak för att hjälpa kristna som överlevt IS-offensiven i Mosul. Dagen 170124.

Ärkebiskopens hemliga resa till Irak. Svenska kyrkans ärkebiskop träffade kyrkoledare och kristna som tvingats från Islamiska staten. Som närmast var hon några mil från krigets Mosul. "När Daesh är besegrat återstår kampen mot den islamistiska ideologin," säger Antje Jackelén. Kommer ditt besök att påverka hur Svenska kyrkan jobbar tillsammans kristna i Irak och Mellanöstern? "Både ja och nej. Vi har varit på plats sedan tidigare, så det är inte extraordinärt att jag varit där. Samtidigt kommer det att påverka vårt arbete utifrån den respons vi har fått, vi kommer att kunna vässa vårt stöd. Dagen 170127.

Svenska kyrkan samlar in pengar – för moskébygge. Sedan ett antal år driver Svenska kyrkans församling i Nacka ett projekt för att bygga en moské i anslutning till den befintliga kyrkan i Fisksätra i Stockholm. Den planerade gemensamma byggnaden går under namnet ”Guds hus” och beräknas kosta 39 miljoner kronor, ett belopp som kyrkan nu försöker samla in via en stiftelse. Kritiker har ifrågasatt om kyrkan verkligen ska bygga moskéer och om den inte istället borde fokusera på den kristna tron. Planerna på att bygga detta ”Guds hus” i Fisksätra, Nacka kommun i södra Stockholm, började formuleras 2009. Hittills har man fått in ungefär fem miljoner kronor av de 39 miljoner som nybyggnationen beräknas kosta. Insamlingen förväntas pågå i två år och själva bygget därefter ytterligare ett år. Nya Tider 170201.

Nu får kyrkostiften pengar till flyktingarbete - 8 miljoner har fördelats. I november 2016 beslutade regeringen om ytterligare bidrag till civilsamhället för att arbeta med asylsökande och nyanlända. Nu har kyrkostyrelsen fördelat pengarna. Dagen 170209.

Kyrkohandboksdokument lämnas ut efter överklagan. Kyrkostyrelsen vägrade att lämna ut ett dokument gällande kyrkohandboksarbetet. Men nu har Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutat att dokumentet är en offentlig handling. Dagen 170211.

Svenska kyrkan i utlandet granskas igen. Efter avslöjanden om svarta löner har Svenska kyrkan inlett en granskning av samtliga utlandsförsamlingar." Detta för att säkerställa att de bland annat betalar de skatter och avgifter som följer utav verksamheten". Enligt Aftonbladet har tidningen i veckan konfronterat kyrkan med uppgifter om att volontärer ska ha jobbat svart inom en församling i Spanien. Dagen 170211.

Swärd ställer upp i kyrkoval på Östermalm. Östermalmsmissionären och EFK-pastorn Stefan Swärd ger sig in i kyrkopolitiken i Svenska kyrkan. Allt för att kunna nå Stockholms fashionabla stadsdel med det kristna budskapet. Stefan Swärd har som avsikt att kandidera på listan för kristdemokrater i Svenska kyrkan i Oscars församling på Östermalm i kyrkovalet till hösten. För att göra det möjligt har han precis blivit medlem i Svenska kyrkan igen efter nästan 15 år utanför. Dagen 170216. Världen idag 170215.

Döpta asylsökande finns i okänt register. 565 asylsökande finns på Svenska kyrkans lista över döpta som saknar personnummer. "De här personerna är förmodligen asylsökande konvertiter," säger Martin Larsson, pressekreterare för Svenska kyrkan. Dagen 170216.
S:ta Clara: Vi har döpt minst 150 muslimska konvertiter. En flitig leverantör till listan över personnummerlösa är S:ta Clara kyrka i Stockholm. Här döps många konvertiter, främst iranier och afghaner. Det allra vanligaste är muslimer som vill bli kristna. Församlingen tillämpar nedsänkningsdop av vuxna men saknar dopgrav. Därför sker dopen i frikyrkors lokaler i närheten, bland annat i Citykyrkan i Stockholm. Dagen 170216.

Ortodox kyrka får inte bli medlem i Sveriges kristna råd. Svensk ekumenik styrs av konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Det hävdar en ortodox kyrka som inte får bli medlem i Sveriges kristna råd. "Inte alls. Det handlar om hänsyn till den ortodoxa­ kyrkofamiljen," säger SKR:s general­sekreterare Karin Wiborn. Nordens ortodoxa apostoliska kyrka, NOAK har under 2016 haft flera kontakter med SKR i sina ansträngningar att bli medlemskyrka. Det är en ortodox kyrka som ställt sig under patriarkatet i Kiev, Ukraina. Enligt Fader Matteus Maria Furemalm fick de vid de första kontakterna positiv respons. Men ärendet drog ut på tiden. "Vi fick höra att man måste ta mer hänsyn till dem som är medlemmar än till dem som vill bli det, vilket låter konstigt för mig," säger han. I september 2016 gav SKR:s styrelse avslag, med hänvisning till att Kievs patriarkat ”inte är en erkänd kyrkojurisdiktion inom den Ortodoxa kyrkans kanoniska gemenskap”. Nordens ortodoxa apostoliska kyrka, NOAK Sedan 2015 upptaget som Skandinaviens dekanat av Ukrainas ortodoxa kyrka – Kievpatriarkatet. Moderkyrkan i Ukraina har nästan 25 miljoner medlemmar. NOAK har cirka 5.000 medlemmar i Sverige och ytterligare några tusen i övriga nordiska länder. Dagen 170216.

Domprost i Visby anmäld efter Facebookinlägg. Mats Hermansson, domprost i Visby, anklagas för att ha brutit sin tystnadsplikt. "Jag tycker det är allvarligt på så många olika sätt," säger anmälaren, kontraktsprost Monika May. I en kommentar till Sveriges Radio P4 Gotland säger samtidigt Mats Hermansson att texten på Facebook är en "uppdiktad berättelse" – och att den inte handlar om faktiska händelser. "Jag har haft sådana samtal. Jag har dem varje dag men inte just den dagen och inte just på sjukhuset. Jag var inte ens på sjukhuset den dagen," säger han. Dagen 170220.

Här tränar de för ett liv i Sverige. Det är liv och rörelse, skratt och prat i församlingshemmet i Saltsjö­badens kyrka. Språkcaféet för nyanlända har blivit en succé, och det råder ingen brist på volontärer. Saltsjöbadens kyrka var en av de första församlingarna som öppnade dörrarna för transitflyktingar hösten 2015. Saltsjöbaden finns 55 aktiva volontärer, berättar prästen Annchristine Björk. I Facebookgrupper finns cirka 400 personer. I Facebookgrupperna kan man enkelt lägga ut en fråga: har någon en soffa att ge? Kan någon ge skjuts? Just nu finns 48 nyanlända i Saltsjöbaden, och så fort en ny person eller familj kommer hit får de en kontaktperson, berättar Lotta Ljungman Stenhardt. Själv lägger hon minst ett par timmar per dag på volontärarbete. Dagen 170222.
Hon vill se mer hjärta i flyktingpolitiken. När transitflyktingarna strömmade in i Sverige hösten 2015 engagerade sig prästen Annchristinee Björk i Saltsjöbadens församling direkt i flyktingmottagandet. I dag efterlyser hon mer av hjärta i flyktingpolitiken. "Det handlar om människosyn. Vi är många som inte vill ha den migrationspolitik som förs i dag," säger hon. Genom flyktingarbetet har många människor som annars inte brukar gå i kyrkan fått upp ögonen för att kyrkan faktiskt gör någonting, tror hon. Samtidigt efterlyser Annchristine Björk mer stöd från politiskt håll. Dagen 170222.

Håkan Sandvik. präst: Bristfälligt stöd från Svenska kyrkan till kristna. Svenska kyrkans skrift ”Mellanöstern kristna” visar att kontakterna och stödet till kyrkorna och de kristna i Mellan­östern är bristfälligt. Kritiken mot Svenska kyrkans brist på engagemang handlar om att Svenska kyrkan inte är tydlig i sitt ställningstagande och i sina uttalanden om förtryck, förföljelse och dödande av de kristna. Däremot ska ingen kritik riktas mot att Svenska kyrkan är engagerad i utvecklingssamarbete och humanitära insatser. Men Svenska kyrkan, liksom andra stora biståndsorganisationer, väljer att inte stöda de små kyrkornas hjälpverksamhet, utan kanaliserar främst pengar genom större organisationer. Med detta undergräver de kyrkornas roll som samhällsbyggare och bidrar så till att försvaga kyrkornas ställning och därmed mångfalden i Mellanöstern. Dagen 170221.
Eva Christina Nilsson och Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan: Parallella spår i kyrkans arbete. I en komplex situation som den i dagens Syrien och Irak måste vi acceptera att det inte finns några enkla lösningar. I en mening är kritiken rättmätig – i den situation som nu råder i Irak och Syrien kan ingen säga att det görs tillräckligt – varken för kristna eller för andra. Det betyder dock inte att Sandviks kritik om Svenska kyrkans bristande engagemang stämmer. Kristna och andra minoriteter utgör en viktig del av Mellanösterns historia. Vi ser det som avgörande att de också är en del av dess framtid. Som en del av den världsvida kyrkan är det väsentligt att verka tillsammans med andra kyrkor i de ekumeniska nätverken Dagen 170302,

Domprost avgår efter ”allvarliga problem”. Domprosten i Västerås, Helén Lundberg, har gjort sin sista arbetsdag. Orsaken är, enligt arbetsgivaren, allvarliga arbetsmiljöproblem i pastoratet. Flera chefer är sjukskrivna på grund av problematiken. Domprostens avgång ska bero på arbetsmiljöproblem, som bland annat lett till att flera chefer i pastoratet nu är sjukskrivna. En omorganisation till följd av ett beslut i kyrkomötet 2014 som förändrade organisationen på lokal nivå i Svenska kyrkan, har blivit slitsam. Dagen 170224.
Domprosten får 1,6 miljoner i avgångsvederlag. Helén Lundberg, som för en dryg vecka sedan slutade som domprost för Svenska kyrkan i Västerås, får 1,67 miljoner kronor i avgångsvederlag. Helén Lundberg avgick då hon inte lyckades genomföra omorganisationen av Svenska kyrkan i Västerås på ett tillfredsställande sätt. Kyrkan har bland annat haft rekordhöga sjukskrivningstal. Helén Lundberg arbetade som domprost i drygt två år och avgångsvederlag på 1,6 miljoner kronor handlar om 24 månadslöner. Hon får även lön under sina uppsägningstid på 3 månader. SR 170303. Kommentar: Svenska kyrkan har pengar.

S-kongress kan skaka om i Svenska kyrkan. Flera motioner har kommit in om kyrkovalet. Bland annat att man som socialdemokrat ska ha rätt att ställa upp för en annan nomineringsgrupp. Dagen 170225.

Dålig uppföljning på Svenska kyrkans medlemsras. Förra året lämnade nästan 86 000 medlemmar Svenska kyrkan.Men få inom kyrkans högsta ledning vet i detalj vad missnöjet handlar om. Dagen 170302.
Johan Granlund lämnade Svenska kyrkan på grund av ärkebiskopen. ”Jag accepterar helt enkelt inte att ärkebiskop A. Jackelén m fl. driver socialt och ekonomiskt ohållbar vänsterpolitik för min räkning.” Så skrev Johan Granlund i Borlänge på utträdesblanketten när han lämnade Svenska kyrkan. Svaren visar att de vanligaste orsakerna rörde brist på tro samt dålig ekonomi. Det tredje vanligast förekommande skälet till utträde handlade om missnöje med Svenska kyrkans högsta ledning (ärkebiskop/rikskyrkan). Dagen 170302.
Elisabeth Sandlund: Färre tillhöriga, fler med-lemmar. Svenska kyrkans stora utmaning är inte att till varje pris behålla motvilliga och ointresserade människor vars allt dominerande relation till kyrkan är att betala kyrkoavgiften. Den verkliga utmaningen ligger i att förvandla så många ”tillhöriga” som möjligt till i ordets bibliska mening ”med-lemmar”, till lemmar i Kristi kropp med en levande relation inte bara till kyrkan som organisation utan till Jesus Kristus själv. Den processen kräver en kyrka med gott självförtroende och stort fokus på det som är kyrkans första och största uppgift, att med kraft och tydlighet sprida evangelium både till dem som aldrig hört det glada budskapet tidigare och till dem som glömt vad det innebär. Dagen 170302.

Svenska kyrkan gör skolfilm om Gud och big bang. Filmens syfte är att locka skolungdomar till samtal om religion och vetenskap. I denna 30 minuter långa film ska svenska skolelever få höra hur en kristen, en muslim, en buddhist och en humanist funderar på hur deras tro går ihop med vetenskapliga upptäckter. "Fyra livsåskådningar är representerade, och de får tala i egen sak. Sedan är det ihopklippt så att deras åsikter stöts och blöts mot varandra," säger Sara Wrige. Den kristna rösten representeras av Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, och en annan välkänd röst i debattsammanhang är humanisternas Christer Sturmark. Islam representeras av Mohammad Muslim Eneborg och buddhismen av Jan Bärmark. Dagen 170303. Kommentar: Tyvärr får inte den skapelsetroende rörelslen i svensk kristenhet delta.

Antje Jackelén: ”De kristna minoriteternas existens i Irak måste säkras”. Risken finns att många i den kristna minoriteten i Irak ger upp, säljer allt de har kvar och lämnar landet. Samtidigt som kristna och muslimska kyrkoledare och politiker vill att den kristna minoriteten i landet blir större snarare än mindre. Sverige måste med kraft driva på för att EU och FN ska agera. Bland internflyktingarna i Irak är den stora frågan: Vågar vi återvända? Man utgår ifrån att alla hus är plundrade, 35 procent skadade och 10-15 procent helt förstörda. Ändå är säkerhetsfrågan den mest brinnande. Särskilt unga människor frågar sig: Vem garanterar vår säkerhet om vi återvänder? Och följdfrågan blir: har vi en framtid i detta land eller ska vi, inte minst för våra barns skull, ta oss härifrån? Ett lagförslag från Bagdad om alkoholförbud uppfattas som ett direkt angrepp på kristna. En annan lag som nyligen trätt i kraft innebär att när en förälder konverterar till islam blir barnen automatiskt muslimer. Sådana lagar underminerar minoriteternas existensvillkor. Även fördomar mellan kristna och muslimer sitter djupt. Marginalisering och fientlighet mot minoriteter fanns långt före Da’esh. Sekterismen, särskilt inom islam, kommer att vara ett problem också efter att Da’esh är besegrat. I det sammanhanget är den exklusiva status som islamisk lag har i den irakiska konstitutionen problematisk. Sverige måste, utöver sitt ökade engagemang i Irak, med kraft utöva det inflytande och de påtryckningar som krävs för att EU och FN ska agera. Arbetet måste ske i enlighet med de mänskliga rättigheternas ramverk så att Irak, för sin egen skull, rymmer religiös, etnisk och kulturell mångfald även i framtiden. DN 170305.

Majoriteten av prästerna har traditionell kristen tro. Majoriteten av prästerna i Svenska kyrkan har en traditionell kristen tro. Det framgår av en undersökning som Kyrkans tidning har tagit del av. Prästernas trosuppfattning skiljer sig dock beroende på ålder och geografi. Stockholms och Västerås stifts präster är de mest liberala. 1 348 präster fick år 2012 svara på ett antal frågor om sin tro. En majoritet av prästerna svarade i överensstämmelse med Svenska kyrkans bekännelsetexter. Prästerna delats in i två grupper – ”fri” och ”formell” utifrån svaren. De präster som stämde in i påståenden som att Jesu historiska död förändrat tillvaron, att denna död innebär att världens ondska besegrats och att människor genom detta räddas från dom och död räknades till kategorin ”formell”. De präster som hade svarat att de inte tolkade tron bokstavligt utan exempelvis höll med om påståendet ”Jag tror inte att orden om ’evigt liv’ ska förstås bokstavligt. När man dör är man död på riktigt” kategoriserades som ”fri”. Analysen visar att endast en liten minoritet av prästerna hamnar i gruppen ”fri”. Exakt hur stor andel av prästerna som hamnar i respektive grupp framgår inte av artikeln i Kyrkans tidning. Undersökningen kommer dock presenteras i sin helhet inom kort. Något som framgår av artikeln är dock att prästernas uppfattning i trosfrågor skiljer sig åt beroende på var de är verksamma. Prästerna i Stockholms och Västerås stift sticker ut som de allra mest ”fria”. Prästerna i Visby stift är de mest traditionella, men även Skara, Luleå, Göteborg och Växjö stift ser ut att ha traditionellt troende präster. Trosuppfattningen påverkas också av prästernas ålder – eller i vilket fall vilket år de prästvigdes. Präster som vigdes mellan 2000 och 2012 är ”friare” än de präster som varit många år i tjänst. 75,5 procent av prästerna ”i stort” stämde in i påståendet att uppståndelsen innebar att Jesu döda kropp fick liv. 15,1 procent instämde ”i viss mån”, 5,1 procent var ”mycket tveksamma” och 3,6 procent ”instämde inte alls”. Det fanns inget alternativ för ”instämmer helt”. Undersökningen leddes av docenten Anne-Louise Eriksson, numera rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Världen idag 170305.

Biskop tar strid för ensamkommande. Biskop Per Eckerdal i Göteborg tar upp kampen för ensamkommande flyktingbarn. Han har skrivit under ett upprop som kräver amnesti för dem. Uppropet är ett försök att få regeringen att ge alla flyktingbarn och ungdomar som varit i Sverige mer än ett år ska få stanna här – oavsett asylskäl. Initiativtagare är gruppen ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa”. Svenska kyrkan i Göteborg påpekar att amnesti betyder nåd. Att ge barn och unga amnesti är att visa att Sverige är en rättsstat, till skillnad från de klanmiljöer som dessa personer ofta kommer ifrån. Amnesti säkerställer att färre ungdomar riskerar att hamnar i utanförskap i stället för att bidra till samhället. Dagen 170309.

Bengt Olof Dike: Socialdemokraterna ratar Jesus i kyrkopolitiken. Inte i någon enda rad i det sju A4-sidor långa programmet­ nämns den kristna kyrkans högsta ledstjärnor. Återigen har Socialdemokraterna i sitt nya kyrkopolitiska program för 2018–2021 – och som stakar ut vägen för partiet i årets kyrkoval – uteslutit Gud och Jesus. Inte i någon enda rad i det sju A4-sidor långa programmet nämns den kristna kyrkans högsta ledstjärnor. Och inte heller finns ett enda ord om att stärka missionen – att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Missionsbefallningen). Kritiken mot att partiet, som är det största i kyrkomötet med sina 72 mandat, i förra mandatperiodens motsvarande program, också underlät att ta med Gud och Jesus var hård. Men den har tydligen inte fallit i god jord, då också det nya kyrkovalsmanifestet har uteslutit dem.
Här några exempel: ”Trygghet för hbtq-personer och deras självklara rätt till fullt och komplett deltagande i all kyrklig verksamhet är viktigt. Arbetet med detta måste stärkas. Inte minst måste rätten att ingå samkönade äktenskap stärkas genom att aktivt motverka alla de diskriminerande strukturer som kvarstår i såväl kyrka som samhälle. Allt motstånd mot kvinnor som är präster är oacceptabelt och måste upphöra.” Här inställer sig ett par frågor: Har kyrkan uteslutit några hbtq-personer från kyrkligt arbete? Och samkönade äktenskap är ju sedan flera år legalt stadfästa. Kvinnoprästers dörr öppnades som bekant redan för nästan 60 år sedan, varför Socialdemokraterna slår in helt öppna dörrar. Om vissa (präster) också i dag på teologiska grunder är motståndare till kvinnopräster, har de förstås skydd av tanke- och åsiktsfriheten. Eller hur vill programförfattarna göra för att deras motstånd ska ”upphöra”? S-programmet slår också fast att Svenska kyrkan ska ”säga ifrån” varje gång ”en människa, eller en grupp av människor, förtrycks eller kränks med hänvisning till etnicitet eller religion”. Men inte ett ord finns med i det sjusidiga dokumentet om den fasansfulla terrorn mot kristna trosutövare i flera muslimska stater, en förföljelse som har krävt tusentals och åter tusentals offer. Ändock fastslår S-dokumentet mycket riktigt att vår kyrka är en del av den världsvida kyrkan, samtidigt som det är utförligare om skyddet för en annan religion: ”Ständigt måste kampen mot islamafobi och antisemitism tas. I den kampen ska Svenska kyrkan vara en god förebild.” Är S-programmet en förebild, som inte med ett ord nämner den systematiska slakten av våra kristna systrar och bröder i Mellanöstern och återigen har stängt dörren för Gud och Jesus? Dagen 170310.

Svenska kyrkan bästa organisationen på nätet. Internetworld har utsett 2017 års bästa organisationssajter – på första plats kom Svenska kyrkan. I motiveringen står det att "Kyrkans helt nya sajt är stilren och har sökrutan i fokus. Det går snabbt att hitta relevant information om lokala aktiviteter. Med hjälp av ärkebiskopens egen podcast, bloggar och en ambitiös satsning på sociala medier (ärkebiskopen Antje Jackelén har en föredömlig närvaro på Twitter) lyckas man nå ut med kyrkans budskap i den moderna, digitala verkligheten". Dagen 170313.

Fler väljer begravningar utan ceremoni. Det är inte längre någon självklarhet att hedra anhöriga med en ceremoni när de dör. Allt fler svenskar begravs utan ceremoni – på tre år har andelen begravningar utan ceremoni nära på fördubblats, från 2,9 procent år 2013 till 5,7 procent år 2016. Det visar nya siffror från Sveriges Begravningsbyråers förbund. När de anhöriga inte vill befatta sig med begravningen får socialtjänsten arrangera den. Då blir det en kyrklig ceremoni med en präst, och ingen direktkremering. SR 170314.

Kyrkan vill se bättre samverkan i krissituationer. En kartläggning av Svenska kyrkans arbete under flyktingkrisen 2015-2016 visar på behov bättre samverkan med staten. I dag släpper Svenska kyrkan en rapport om erfarenheterna av kyrkans arbete med asylsökande och nyanlända mellan hösten 2015 och hösten 2016. Rapporten visar att nästan 40 000 människor i snitt deltog varje månad i de verksamheter Svenska kyrkans församlingar runt om i landet bedrev under den perioden, med hjälp av 8 000 volontärer. SR 170316.

Kyrkohandboksförslag öppnar för alternativ musik. Efter mer än tio års arbete – och "blod, svett och tårar längs vägen", som ärkebiskop Antje Jackelén uttryckte det – finns det ett slutgiltigt kyrkohandboksförslag. "Det här är en glädjens dag," sa ärkebiskopen i samband med torsdagens pressträff i Uppsala. Dagen 170316.
Fortsatt oenighet om kyrkohandboken. Kritikerna blidkas med en ny forskningsstudie av den tidiga gudstjänstmusiken. Med den eftergiften åt kyrkomusikerna tog ärkebiskopen Antje Jackélen emot slutdokumentet till ny kyrkohandbok. Sydsvenskan 170316.
Maria Löfberg: Svenska kyrkans handboksmusik är amatörmässig. Det nya handboksförslaget är fortfarande en musikaliskt alltför grund damm att ösa ur. Det skriver organisten och tonsättaren Maria Löfberg. Dagen 170322.

Kiruna pastorat döms för könsdiskriminering. Det började med sexuella trakasserier på arbetet för kvinnan. När hon senare sökte en tjänst vid pastoratet, valdes hon bort. Diskriminering, säger nu domstolen. Pastoratet förnekade diskriminering under den rättsprocess som följde. Nu har domen kommit, och Gällivare tingsrätt dömer pastoratet för diskriminering. Kvinnan kommer att få 50 000 kronor i ersättning. Pastoratet skall också ersätta kvinnans rättegångskostnader på cirka 240 000 kronor. Dagen 170319.

Georg Andrén föreslås bli generalsekreterare för Diakonia. Biståndsorganisationen Diakonias styrelse föreslår att Georg Andrén, i dag Sveriges ambassadör i Guatemala, ska ta över ledningen för Diakonia. Han har varit styrelsemedlem i organisationen Kristen humanism i ett tiotal år. Georg Andrén förväntas tillträda sin nya tjänst i höst. Då efterträder han Bo Forsberg som har varit Diakonias generalsekreterare i 23 år. Dagen 170320.

Kollekt kan gå till abort- och hbtq-frågor. Brukar du skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete? Då kan det hända att pengarna går till abortrådgivning och arbete med hbtq-frågor. Att förändra heteropatriarkala strukturer är viktigt för kyrkan, anser Emilie Weiderud, Svenska kyrkans internationella avdelnings policyrådgivare inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tidigare ordförande för RFSU Stockholm. ”Svenska kyrkan arbetar aktivt för rättigheter som handlar om sex och hälsa. Området kallas Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Vi arbetar för varje människas rätt till sin egen kropp. /…/ Vi arbetar för: sexualundervisning, preventivmedelsrådgivning, god mödravård, säker och laglig abort,” står det. Skänker man pengar till Svenska kyrkans internationella arbete kan det hända att de även går till arbete med hbtq-frågor. ”Vikten att arbeta med att förändra de heteropatriarkala strukturer som ligger till grund för homo, trans och bifobi är av största vikt för oss som kyrka,” skriver Emilie Weiderud i ett blogg­inlägg som postades på Svenska kyrkans hemsida i samband med ”Den internationella dagen mot homo- bi och transfobi” år 2015.”I vårt internationella arbete slår vi följe, lär oss och för dialog med religiösa ledare och samfund som även de arbetar med att motverka diskriminering mot hbtqi personer. /…/ Som kyrka i Sverige har vi länge arbetat med de här frågorna, exempelvis när vigselrätt för samkönade par antogs 2009. I vårt internationella arbete med genusrättvisa och för sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter verkar vi för förändring tillsammans med partner, grundat i både teologisk övertygelse och mänskliga rättigheter. Det arbetet måste bedrivas med lokala religiösa organisationer eftersom de har stor påverkan på lokalsamhällen.” skriver hon vidare. Hbtqi står för homosexuell, bisexuell, transsexuell, queer och intersexuell.
Emilie Weiderud har tidigare arbetat som ordförande för RFSU Stockholm. I en artikel från detta riksförbund omnämns hon som ”aborträttsaktivist och sammankallande för RFSU:s aborträttsnätverk”. I ett av sina blogginlägg på Svenska kyrkans hemsida länkar hon till RFSU:s hemsida.
Världen idag försöker nå Emilie Weideruds chef och får svar i mejlform av Gunnel Axelsson Nycander, policyhandläggare för klimat och livsmedelstrygghet inom Svenska kyrkans internationella arbete. Tycker ni att det är lämpligt att hon länkar till RFSU i blogginlägg på Svenska kyrkans hemsida? "I bloggar och andra sammanhang länkar vi ofta till information som finns på andra organisationers hemsida, för att ge läsaren tillgång till ytterligare information. Det är inte något konstigt att vi länkar till RFSU." Världen idag 170322.
Kyrkomedlem: ”Jag ger inte pengar i internationella kollekten”. Att kollektpengar kan gå till abortrådgivning och att förändra strukturer i Hbtq-frågor är inget som gläder alla Svenska kyrkans medlemmar. En person berättar för Världen idag att han inte lägger pengar i kollekten när den går till Svenska kyrkans internationella arbete. "Det är väldigt många i min församling, inklusive jag själv, som ser det här som en samvetsfråga. Aborter och att förändra strukturer i Hbtq-frågor är inte något som vi anser att kristna ska arbeta för," säger en 25-årig kille som är medlem i en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. På grund av att han ”riskerar att bli utan jobb” om han är öppen med var han står i dessa frågor vill han vara anonym. Emilie Weiderud på Svenska kyrkans internationella avdelning menar att det är upp till varje givare att ta reda på vart pengarna går. Världen idag 170322.

Blädinge kyrka får inte fira färre gudstjänster trots få besökare. Flera söndagsgudstjänster i Blädinge kyrka har fått ställas in på grund av för få deltagare. Nu vill pastoratet minska antalet huvudgudstjänster. Men domkapitlet säger nej. "Kan man inte fira det regelbundet får man börja fundera på i vilken form kyrkan ska kunna leva vidare på platsen." Dagen 170328.

Diakon avkragas – lät 80-årig församlingsbo betala studielånet. En diakon i Stockholms stift lät en församlingsbo betala sina skulder på 140.000 kr.. Nu avkragas diakonen. Dagen 170329.

Västeråsprästen Agneta Lejdhamre vill ta bort ”Fader” ur apostoliska trosbekännelsen. Den apostoliska trosbekännelsen är förlegad och behöver skrivas om, anser prästen Agneta Lejdhamre. ”Jesus poängterar att Gud är vår Far och därför blir en omformulering problematisk”, tycker prästen Tommy Mellberg. Agneta Lejdhamre är pensionerad präst i Västerås och har tidigare skrivit en doktorsavhandling om hur kvinnor och män framställs i den svenska psalmboken. Dagen 170330. Kommentar: Agneta Lejdhamre bör fundera över om hon inte ska avsäga sig sin prästtitel.

Socialdemokratisk kyrkopolitiker utesluten. Irene Gustafsson, välkänd kyrkopolitiker för Socialdemokraterna i Boden, har lämnat partiet. Droppen blev engagemanget i den politiskt obundna nomineringsgruppen Kyrkans väl. "Jag är inte längre välkommen till Socialdemokraternas gruppmöte." "Nu sitter vi verkligen i en grupp som vill jobba för kyrkan. Det är det viktigaste, inte partipolitiken. Vi är sammanlagt sju, majoriteten var engagerade socialdemokrater, som gått över till Kyrkans väl," säger Irene Gustafsson till Norrländska Socialdemokraten. Kyrkans väl är en politiskt obunden nomineringsgrupp. Dagen 170403.

Malmös kyrkoherde Anders Ekhem köps ut för 1,7 miljoner. Efter knappt fyra år på posten som kyrkoherde för Svenska kyrkan i Malmö köps Anders Ekhem ut för 23 månadslöner eller 1,7 miljoner kronor. Av pressmeddelandet framgår inte att det skulle ligga någon egentlig konflikt bakom beslutet. Men Kyrkans tidning uppger att bakgrunden till utköpet handlar om att kyrkorådet och Anders Ekhem har haft olika uppfattningar i "vissa ledningsfrågor". Anders Ekhem ska bland annat ha utökat sin ledningsgrupp utan att informera kyrkorådet. Dagen 170403.

Martin Lembke, katolik och filosofie doktor i religionsfilosofi, Lunds universitet: Jesus tog inte straffet för våra synder. Hur än Jesus på korset möjliggjorde vår frälsning så gjorde han det inte genom att i vårt ställe ta straffet för våra synder. Dagen 170406. Kommentar: Men den trosuppfattningen är man i varje fall inte kristen, utan en villolärare. Sådana har det funnit många av inom kyrkohistorien.
Stefan Swärd: Korset innebär seger. Den ideologiska och teologiska kamp som jag lyfter fram i min bok är mot en teologi som helt vill omtolka korsets innebörd och enligt min mening upphäva korsets kraft. Dagen 170419.
Olof Edsinger: Korsets dårskap – det otänkbara blev verklighet. När jag läser detta kan jag inte annat än associera till Paulus ord om korsets dårskap: "Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap" (1 Kor 1:20, 22–23). Dagen 170419.
Bo Westin: Ställföreträdande straff är evangelium. Jesus tog i vårt ställe straffet för våra synder. Johannes skriver: "Se Guds lamm som tar bort världens synd". Detta gjorde han av eget val. I vår försoningslära är Skriftens tydliga budskap om Jesu ställföreträdande lidande och död – till försoning för våra synder – en fundamental självklarhet. Dagen 170419.
Sven Degerfeldt: Evangelium är exakt det som Martin Lembke säger att det inte är. Paulus kallar det för att ha "blivit korsfäst med Kristus" Martin Lembke! Det står "i vårt ställe", vilket betyder ställföreträdande. Dagen 170419.
Gunnar Andersson: Jesus led det omätliga straffet. Gunnar Andersson, präst i Missionsprovinsen, håller inte med Martin Lembke om att "läran om ställföreträdande strafflidande är ... heretisk". Gamla testamentets offertjänst byggde på att ett offerdjur fick sätta livet till i människors ställe. Jesus är det fullkomliga, eviga och slutgiltiga offret, som ger den effekt att "döden är uppslukad i seger" (1 Kor 15:54). Som sann Gud kunde Jesus lida det omätliga straffet och som sann människa kunde han göra det i vårt ställe. Dagen 170419.
Martin Lembke: Jesus dog – men inte i stället för oss. Varken i fysisk eller i andlig bemärkelse led Jesus döden, straffet för våra synder, i vårt ställe. Dagen 170503. Kommentar: Skriften säger motsatsen till vad Martin Lembke säger, t.ex. Jes. 53:4-7, 11-13. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. 7 Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Den som får mer i lön går mer sällan i kyrkan. Ju mer i lön - desto färre besök i kyrkan. Den slutsatsen kan dras av en ny studie från Storbritannien. Forskarna där kom fram till att bland kyrksamma personer som får mer pengar i lönekuvertet minskar sannolikheten att de besöker en gudstjänst i månaden, med sex procent. Och detta gäller vid en löneökning på cirka 10 000 pund om året, vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor, om forskarna har rätt. "Men vi ser inte det motsatta, det vill säga att personer som får mindre i sina lönekuvert går till kyrkan oftare." Studien visar att många som får löneökning blir engagerade i sociala aktiviteter och söker sig till underhållning av olika slag. "Orsaken till att religioner sedan lång tid tillbaka minskar i betydelse i västvärlden är att många blivit ekonomiskt oberoende och har det väl förspänt, sett till materiella behov och önskningar. För den som har det så minskar behovet av en religiös tro vilket tar sig uttryck i att kyrkobesöken blir färre." Dagen 170411. Kommentar: En viktig orsak till den sekularisering vi ser i västländerna och inte minst i Sverige.

Socialdemokraterna beslutar att vara kvar i kyrkovalet. Motionerna om att dra sig tillbaka röstades ned på S-kongressen. Dörren stängdes också för de socialdemokrater som vill ställa upp för en annan nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. "Men eftersom S inte längre ställer upp i Enköping konkurrerade jag inte med någon S-lista, så det gick bra." Dagen 170411.

Rekordmånga lämnar svenska kyrkan. Redan i höstas såg man tecken på ett stort medlemstapp. Nu står det klart att hela 85 848 personer valde att aktivt träda ur kyrkan 2016. En förklaring är förra årets avslöjanden om att anställda inom kyrkan åkt på dyra utlandsresor som Ekot och Aftonbladet då publicerade. Men medlemsflykten har pågått en längre tid och orsaken som många uppger är att man inte tror på Gud. Under de senaste tio åren har i genomsnitt knappt 57 000 personer begärt utträde årligen, medan det under fjolåret alltså var 90 000. I samband med statistiken presenteras idag också resultaten av en webbenkät där tidigare medlemmar svarat på frågan varför de begärt utträde ur Svenska kyrkan. Enkäten genomfördes av Nordstat och frågan om utträde besvarades av 1 496 personer. 40 procent svarade alltså att de inte tror på gud och 18 procent att det inte kändes meningsfullt att vara medlem. 17 procent av ekonomiska skäl/det var för dyrt. 4 procent blev arg på någon av kyrkans representanter. 16 procent av annat skäl (3,9 procent att man gått med i annat trossamfund, 1,3 på grund av "kvinnoprästmotstånd /bristande jämställdhet", 0,8 procent var "kritisk till vad som upplevs som politiskt ställningstagande"). 5 procent kan inte ange något skäl.. Sett till kommuner skedde de procentuellt sett största medlemsbortfallen i Pajala och Hällefors kommun. Medan både Vaxholm och Bollebygd stod ut som de enda två kommuner där Svenska kyrkan procentuellt sett ökade i medlemsantal 2016. SR 170411. Dagen 170411.

Jackelén kallade bibliska lärjungar för "sambo". Var Bibelns Emmausvandrare ett homosexuellt sambopar? Det kunde man tro om man lyssnade på ärkebiskop Antje Jackeléns predikan under gudstjänsten till minne av terrorns offer i måndags. – Det finns inget stöd för ett sådant påstående, säger teologen Olof Edsinger. Världen idag 170421.

3 000 färre ställer upp i kyrkovalet 2017. 29 501 kandidater ställer upp i kyrkovalet i höst. Vilket är drygt 3 000 färre än vid det senaste kyrkovalet för fyra år sedan, då kandiderade 32 755 personer. Totalt ska cirka 1 500 platser tillsättas. Dagen 170425.

96 pastorat har bara en nomineringsgrupp i kyrkovalet 2017. Socialdemokraterna är den enda nomineringsgruppen som ställer upp i kyrkovalet i Tierps pastorat. Men situationen är inte unik. Men till skillnad mot Tierps pastorat, som Dagen tidigare har skrivit om, handlar det i alla de andra fallen om nomineringsgrupper som är fristående från politiska partier – nomineringsgruppernas namn antyder dessutom att det rör sig om grupper som har skapats lokalt. Dagen 170426.

Bra löneökningstakt i Svenska kyrkan. Biskopar och organister tillhör vinnarna när det gäller att få påökt inom Svenska kyrkan. Löneökningstakten i kyrkan är överlag högre än genomsnittet i Sverige - men det gäller inte alla yrkesgrupper. Enligt Kyrkans tidning höjde Uppsalabiskopen Ragnar Persenius och hans kolleger i Stockholm och Luleå, Eva Brunne och Hans Stiglund, sina löner från 77 000 till 83 000 kronor i månaden. Men det är inte alla anställda inom Svenska kyrkan som får glädjas åt klirr i kassan. De 3 000 kyrkogårdsarbetarna fick nöja sig med den blygsamma ökningen på 1,2 procent, vilket gav runt 300 kronor mer i lönekuvertet. Dagen 170427.

Svenska kyrkan tar krafttag inför döden. Allt fler svenskar väljer att inte ta kontakt med kyrkan i samband med dödsfall och begravning. Därför tar Svenska kyrkan nu krafttag för att förstå och möta utvecklingen. "Vi som kyrka har så mycket att erbjuda den människa som kommer till oss i samband med död och sorg," säger biskop emeritus Esbjörn Hagberg. Andelen begravningar som ombesörjs av Svenska kyrkan sjunker. I mitten av 1990-talet begravdes över 90 procent av svenskarna i kyrkan. I dag ligger andelen på 75 procent och förutspås fortsätta sjunka. Dagen 170427.

Svenska kyrkan granskar utlandsförsamlingar. Efter att tidningen Aftonbladet granskade Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, fick två toppchefer gå. Nu följer Svenska kyrkan upp genom att göra en egen granskning av samtliga utlandsförsamlingar. Granskningen skall göras av en advokatbyrå, och innebär bland annat att man tittar på om lokala lagar följs och om ekonomin redovisas korrekt. Dagen 170504.

Så här ser den kyrkopolitiska kartan ut. Den 17 september är det kyrkoval, och de elva nomineringsgrupperna som sitter i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har själva inte inordnat sig i några allianser. Men utifrån vad de själva säger, finns det också här en kyrkopolitisk karta. För att få fram den har vi därför studerat vilka nomineringsgrupper man pekar ut då ersättare i kyrkostyrelsen ska inkallas, något alla nomineringsgrupper gjort. Och då blev det tydligt även i vilket sammanhang S ser sig mest hemma i, då de pekade ut ViSK, Mpsk och ÖKA i första hand, en trio som i sin tur också pekat ut varandra och Socialdemokraterna. Tillsammans bildar de kyrkomötets röda regering. Öppen kyrka står för en teologiskt liberal linje, och samarbetar gärna med de övriga i denna allians, för en öppen folkkyrka som är tillgänglig för alla, inte minst står de för en tydlig öppenhet mot homosexuella, och här är kravet tydligast att en präst ska viga, även om det strider mot hens religiösa övertygelse. Tillsammans får de 102 mandat, och det räcker inte för att få igenom sina förslag, så de måste söka stöd från andra grupper ändå. Det innebär att Svenska kyrkans högsta beslutande organ har en regering som är en svag minoritetsregering, ledd av Socialdemokraterna.
Mot sig har de en brokig opposition, och det svarta fåret (SD - 13 mandat). I oppositionen finns KD som har ömsat skinn, och heter numera En levande kyrka, och de har under 2000-talet halverats sitt stöd i kyrkomötet. Liberalernas motsvarighet FiSK (Fria liberaler i Svenska kyrkan) har gjort samma resa. Centerpartiet är det enda borgerliga parti som fortfarande ställer upp under partibeteckning, och den långsiktiga trenden är att de minskar sakta. POSK vill revolutionera hela valsystemet, jämte Borgerligt Alternativ (tidigare Moderaterna) som är förhållandevis nöjda med hur Svenska kyrkans demokratiska system är uppbyggt. Här finns också Frimodig kyrka, som med sitt tydliga Jesus-fokus är för radikala för vissa grupper. Om de samlade sig i ett block skulle de bli störst, med 131 mandat. Utöver det har ”Kyrklig samverkan i Visby stift” 1 mandat och utlandskyrkan 2 mandat.
De röda har hållit ställningarna, därför är de störst i kyrkomötet. När Svenska kyrkan skiljdes från staten var de borgerliga partierna i majoritet i kyrkomötet. Men sedan kyrkovalet 2001 har de sjunkit stadigt, och Socialdemokraterna är numera störst av den enkla anledningen att de lyckats behålla sina väljare. Dagen 170505, Dagen 170505.

Ärkebiskop Antje Jackelén: Barn har rätt till andlig utveckling. Tanken att barn inte skulle kunna tillgodogöra sig religion står i strid med kristen tradition och erfarenhet. Till barnets rätt till andlig utveckling hör – förutom tillgång till heliga rum, riter, seder och bruk – också tillgång till skatten av berättelser. Barn och unga behöver inte andlig karantän fram till dess de kan tänka abstrakt. De behöver i stället redskap till andlig utveckling. Detta är främst men inte uteslutande föräldrarnas och trossamfundens ansvar. Det ställer anspråk, för även på det andliga området behövs kritiska färdigheter. Och sådana får man aldrig utan kunskap och övning. Studentpräster oroas över ökande psykisk ohälsa bland unga människor. Bön och tro vaccinerar visserligen inte mot psykiska problem, men tro och bön är definitivt en tillgång – både när det blåser snålt och när livet är som vackrast. SvD 170507.

Lutherskt världsmöte samlar 800 deltagare i Namibia. Imorgon startar Lutherska världsförbundets tolfte generalförsamling, som denna gång hålls i Namibias huvudstad, Windhoek. Förutom val av ny president blir det dagar präglade av bön, gemenskap och en stor gudstjänst som ska uppmärksamma reformationens 500-årsfirande. LVF har 145 medlemskyrkor från 98 länder. Till generalförsamlingen, som äger rum var sjätte till sjunde år, kommer i år 800 deltagare. Denna gång är det Namibias tre lutherska kyrkor som står som värd för världsmötet. Bland de svenska delegaterna på plats finns bland andra ärkebiskop Antje Jackelén. Dagen 170509.

Växjö stift säljer mark för 25 miljoner. Växjö stift planerar att sälja mark till Oskarshamns kommun till ett värde av 25 miljoner kronor. Men det är bara en liten del av stiftets mark - och man har inga planer att på sikt minska sitt markägande. Den nuvarande försäljningen gäller 166 hektar mark, eller 0,003 procent av all mark som ägs av Växjö stift. Stiftet planerar ett nytt markköp för att ersätta den avyttrade delen. Svenska kyrkan är med sina 500 000 hektar mark en av Sveriges största markägare. Mest mark, runt 20 procent av Sveriges landareal på 41 miljoner hektar, ägs av Svenska staten. Dagen 170510.

Kristin Molander, präst i Svenska kyrkan, handläggare för ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala: Kyrkan behöver annan demokrati. Den demokratiska metod Svenska kyrkan just nu använder sig av arbetar på många sätt emot kyrkans uppdrag och identitet snarare än stödjer den. Svenska kyrkan är en kyrka där ett flertal av de förtroendevalda kandiderar utifrån sina politiska ideologiska preferenser, där det majoriteten anser vara rätt röstas igenom och blir allas beslut, där ökad profilering av det egna i opposition mot den andra är det ”språk” som förordas. En sådan kyrka får svårt med Enheten. Den får svårt med det gemensamma vi:et, får svårt att härbärgera de kristna syskonens olika teologiska, politiska, ideologiska och liturgiska åsikter. Jag menar att den demokratiska metod Svenska kyrkan just nu använder på många sätt arbetar emot kyrkans uppdrag och identitet snarare än stödjer den. Dagen 170511.

SD-politiker: Gå med i Svenska kyrkan – rösta på oss och gå ur. En SD-politiker uppmanar folk att göra en snabbvisit i Svenska kyrkan inför kyrkovalet, för att sedan kvickt gå ur innan kyrkoavgiften dras. "Vi behöver din röst i kyrkovalet oavsett vad du tycker om Svenska kyrkan". Så formulerar sig SD-politikern Anders Björkroth, engagerad på kommunal nivå i Göteborg, inför kyrkovalet. "Är det så det partiet anser att man är med och tar ansvar? Jag anser att det är skandal," skriver Carina Etander Rimborg, på POSK:s hemsida. Dagen 170519.

Sexdejtande präst i Sörmland förlorar jobbet. En präst i Sörmland fråntas sitt ämbete som präst efter att ha sökt tillfälliga och flera sexkontakter på nätet. Det har Domkapitlet i Strängnäs stift beslutat. Att aktivt söka sexuella relationer med flera personer på det sätt prästen gjorde är inte förenligt med det levnadssätt en präst bör ha, enligt beslutet och sidan på nätet klassas som pornografisk enligt Svenska kyrkans internetpolicy. Den manliga prästen har tidigare i en annan del av Sverige dömts för sexköp och fått en prövotid av Domkapitlet i den delen, men var, trots att prövotiden ännu inte gått ut, aktiv på en dejtningsajt för att knyta tillfälliga sexuella relationer. Formellt förlorar prästen sin vigningstjänst som präst, vilket betyder att han inte längre får vara präst. SR 170525.

Ex-chef i Svenska kyrkan åtalas för barnövergrepp. En man som arbetat som chef inom Svenska kyrkan i Kronoberg åtalas för att ha förgripit sig sexuellt på en 14-årig pojke. Han har också haft tusentals filmer och bilder i sin dator med sexövergrepp på barn. Han slutade sin tjänst med omedelbar verkan när fallet började nystas upp .Dagen 170601.

Kommunal ger sig in i kyrkovalet. Fackförbundet Kommunal ska ringa samtliga förtroendevalda och medlemmar som är anställda i kyrkan. Målet är att de ska rösta i kyrkovalet i höst. "Det handlar om vi ska få en socialdemokratisk arbetsgivarpolitik eller en sverigedemokratisk arbetsgivarpolitik," säger förbundsordförande Tobias Baudin till tidningen Kommunalarbetaren. Kommunal kommer att försöka mobilisera sina medlemmar att gå och rösta och riktar in sig på två grupper – de 23 000 förtroendevalda i Kommunal och de 6 000 medlemmar som är anställda av Svenska kyrkan. Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade i kyrkovalet. I valet 2013 röstade 700 000 medlemmar. Kyrkovalet hålls söndag den 17 september. Dagen 170603.

Gudstjänst med dans fyllde kyrkan i Mark. Söndagen den 14 maj arrangerades för första gången i Sverige en dansbandsmässa med pardans. Mässan ägde rum i en fullsatt Marks kyrka i Kinna pastorat. Gud bör bli glad av glädje i kyrkan, menar kyrkoherden som nu är för att dansbandsmässan ska bli en tradition. Alla psalmer byttes ut till dansbandsmusik. Dagen 170603. Kommentar: Folket vill ha pardans men inte dans och lovprisning till Guds ära.

Unga tar plats i Sveriges kristna råds styrelse. Sveriges kristna råd, SKR, har en tid känt ett behov av att få ett yngre perspektiv. I och med senaste årsmötet ska det bli möjligt. Då valdes nämligen fyra ungdomsrepresentanterna Fiorella Bastidas, Sally Adel, Ida Tonnvik och Amanda Carlshamre in i styrelsen. Dagen 170607.

Skolavslutningar i kyrkan får stort stöd av svenskarna. 78 procent av svenskarna vill ha kvar skolavslutningar i kyrkan. Enbart 5 procent av svarspersonerna tyckte 2016 att det var ett bra förslag att förbjuda skolavslutningar i kyrkan "Det finns en stor skillnad mellan svenska folkets åsikter och samhällselitens," säger universitetslektor Viktor Aldrin, som har skrivit den senaste SOM-rapporten om svenskarnas syn på religion och tradition i skolan. "De som önskar ett förbud tillhör oftast inflytelserika aktörer som ges stort medialt utrymme, medan en majoritet av landets befolkning som motsätter sig ett förbud sällan kommer till tals", skriver Viktor Aldrin. Politiskt sett har personer i den grupp som placerade sig själva till vänster på en politisk höger-vänster-skala en något mer positiv inställning till ett förbud. Personer till höger är samtidigt mer negativa till ett förbud. Dagen 170608.

Prästerna Helena Myrstener och Peter Englund i Malmö pastorat: Vi borde inte fira nationaldagen – det är bara en uppvisning. Vi borde sluta fira nationaldagen, då inget gott har kommit ur nationalism eller patriotism. Inte heller kyrkan bör delta i hyllandet av nationalstaten om den ska undgå att utnyttjas av högerpopulistiska krafter. Inget gott har kommit ur nationalism och patriotism, snarare är de likt ett gift som sprider sig i människors sinne och ställer människor och länder mot varandra. DN 170613. Kommentar: Myrstener och Englund har fel. Det finns ingen motsättning med att fira nationaldagen och öppenhet mot människor från andra länder. Bara för att RFSL har kapat regnbågssymbolen för sin agenda så är den fortfarande lika mycket en kristen symbol. Bara för att SD är nationalistiska tillhör nationaldagen alla svenskar, inte bara de som röstar på SD. Hur länge kommer vi att få behålla den svenska flaggan med korset i centrum när så många vill bort med alla kristna symboler i skolan och samhället?
Aron Emilsson (SD), talesperson i trossamfundsfrågor och Julia Kronlid (SD), vice partiordförande svarar prästerna om firandet av nationaldagen. "Nationen och kyrkan går hand i hand". Englund och Myrstener anklagar i sitt inlägg Sverigedemokraterna för att vilja politisera kyrkan, men i motsats till Socialdemokraterna har SD inte som mål att låta sekulära partipolitiska dogmer styra kyrkans verksamhet, eller kullkasta kyrkans lära. Vi är inte engagerade för att förändra en kyrka i grundvalarna. Vi vill ta ansvar för att förvalta tillsammans med de som utgör kyrkan; medlemmarna, anställda och förtroendevalda – på socialkonservativ och kristen teologisk grund. Samtidigt kan och bör kyrkan spela en aktiv roll i firandet och upprätthållandet av nationella högtider med kristen anknytning. Sverige är en sekulär stat, men inte en sekulär nation. DN 170614.

Samer kräver upprättelse från Svenska kyrkan: ”Begick övergrepp i Guds namn”. De fråntogs sin mark och sin kultur – och till och med sina namn. Svenska statens behandling av samerna är ingen vacker historia, och kyrkan är en del av den historien. "Att man begick övergrepp i Guds namn är det värsta. I dag finns en vilja till försoning, men vi vill se mer av handling!" säger Mariann Lörstrand, projektledare för Samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur. Dagen 170616.
Dagen frågar tre personer hur de ser på Svenska kyrkans relation till samerna? Sara Ajnnak, samisk artist: Det är ett tvångskristnande som har skett historiskt sett. Tuomma Persson, renägare: De har kristnat samerna. Samerna hade ju en helt annan tro från början, de hade sina gudar och sina nåjder. Jörgen Jonsson, ordförande för Svenska samernas riksförbund: Man har pådyvlat samerna Svenska kyrkans religion och inte accepterat den religion som samerna haft. Dagen 170616. Kommentar: Samtliga tre språkrör för den samiska befolkningen ser det som något helt negativt att samerna blev kristna och lämnade tron på sina gudar och sina nåjder. Det betyder att man inte har något begrepp om att denna samiska relgionen var ockult och stod och fortfarande står under ett demoniskt inflytande där den praktiseras, naturreligion som den är. Ingen kan komma till den levande Guden, som den kristna tron synliggör i sin bekännelse och lära, genom den samiska religionen. Förstod man den sidan skulle man nog vara tacksam för att samerna idag till största delen inte omfattar schamanismen på vilket sätt det än gick till att man lämnade sin gamla relgion.
Per Sundin, kyrkvärd i Själevad: Behövs inget kyrkligt förlåt till samerna. Mycket kan förklaras med tidsandan. Kyrkan behöver inte alls ha dåligt samvete för sitt förhållande till samerna. I artikeln nämns att samerna tvångskristnats. Men det har de gemensamt med andra svenskar och finnar. Vi har tvångskristnats två gånger, först till den katolska kyrkan, sedan till den lutherska. Vi kräver inte att försonas med engelsmän och tyskar, utan de flesta av oss är glada att vi inte dyrkar asar och att vi inlemmats i den europeiska kulturkretsen. Kyrkans del i förtryck av samerna är försumbar i förhållande till vad övrigt som kolonisationen av lappmarkerna har inneburit och innebär: I Nasafjällsprojektet utnyttjades samerna hänsynslöst för gruvbrytning och transporter. I dag är vi upprörda över rasbiologers intresse av den samiska folkgruppen på 1920 och 1930-talen. Initiativet kom inte från kyrkan, men visst kan präster ha medverkat. Att klassi­ficera allt i vår omgivning är en mänsklig företeelse som gick till överdrift i rasbiologin under denna tid. Att i efterhand skuldbelägga prästers medverkan i rasbiologin är inte rättvist. Det var tidsandan. Och jag tror aldrig att de tänkte sig att förinta den samiska folkgruppen som skedde med till exempel judar i Tyskland. Dagen 170628.
Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift: Kyrkan svek samiska folket. Vi måste våga prata om de kränkningar som skett – utan bortförklaringar. Dagen 170705.

Prästbrist hotar i Svenska kyrkan. Det blir allt svårare för församlingar inom Svenska kyrkan att tillsätta vakanta präst- och diakontjänster. I Växjö stift var 16 av 182 komministertjänster obesatta under 2016. Även två av 61 kyrkoherdetjänster gapade tomma. Dagen 170618.

Björn Helgesson, präst: Låt detta bli sista kyrkovalet med partipolitiska inslag. De politiska partierna har varit mycket framgångsrika i att tämja Sveriges kristenhet. Låt höstens kyrkoval bli det sista med partipolitiska inslag. Dagen 170620.

Prästen Kent Wisti visar erotisk konst i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Häromdagen kom han ut som kandidat till biskopsvalet i Göteborg. Nu ställer prästen Kent Wisti ut erotisk konst i en kyrka i Landskrona. Utställningen har gjorts i samarbete med författaren Maria Küchen och heter #kyss. Den innehåller 15 bilder och 15 texter som alla utgår från Höga visan. HD 170625. Dagen 170628.

Lukas Berggren: Befria Svenska kyrkan från politiska inslag! Beslutet på socialdemokraternas kongress blev att varje skola ska vara fri från konfessionella inslag. Religionen får hanteras privat, punkt slut. Men här ryms en märklig dubbelhet, som vittnar om att det ytterst sett inte handlar om att skilja mellan religion och politik. För i så fall: borde inte socialdemokraterna vara precis lika noga med att befria kyrkan från politiska inslag, som de är att befria skolan från konfessionella inslag? Borde inte kyrkan vara ett ”andningshål” och en ”fristad” från politisk påverkan? Finns det inte en uppenbar risk för politisk ”indoktrinering”, när de politiska partierna styr kyrkan? Och ändå är de båda fallen inte jämförbara. Fallet med de konfessionella skolorna handlar om att enskilda föräldrar ges rätt att, i enlighet med Europakonventionen, välja utbildning och undervisning som stämmer överens med deras religiösa eller filosofiska övertygelse. Fallet med Svenska kyrkan handlar om att de politiska partierna, med den ”icke aktivt troende” Löfven i spetsen, vill tvinga alla – inte minst präster som vill leva efter sin bibliska tro och kyrkans bekännelse – att agera mot sina samveten, alternativt lämna sina ämbeten. Socialdemokraterna vill alltså rensa ut de konfessionella inslagen (läs: bibel- och bekännelsetrogna präster) även ur kyrkan. I själva verket handlar socialdemokraternas kidnappning av Svenska kyrkan om makt och politisk påverkan. ”Kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom oöverskådlig tid, jag kan inte se slutet på det engagemanget”, förklarar Löfven i intervjun med Kyrkans tidning. Hemska tanke. Socialdemokraterna ser helt enkelt Svenska kyrkan, med sina sex miljoner medlemmar, som en viktig plats för inflytande och påverkan. Där en sådan plattform finns ska de socialdemokratiska inslagen maximeras, och de konfessionella inslagen minimeras. Löfvens ”6 300 partivänner” (!) fungerar som garanten för detta. Världen idag 170630.

Vad vill partierna göra med kyrkan? Dagen har frågat de elva nomineringsgrupper som i dag är invalda till kyrkomötet utifrån ett nationellt mandat vilka frågor de vill lyfta i kyrkovalet. En sådan fråga är om en präst måste viga samkönade par. När kyrkomötet år 2009 bestämde att samkönade par ska få gifta sig i Svenska kyrkan bestämde man också att de präster som av teologiska skäl inte vill viga samkönade par inte kan tvingas till det. Men det är inte bara S som vill att präster måste viga samkönade par, även Öppen kyrka och FiSK är tydliga att de vill skärpa reglerna. Mot sig har de nomineringsgrupper som försvarar rådande ordning, och som argumenterar att olika åsikter i äktenskapsfrågan måste få finnas inom Svenska kyrkan. Här finns Frimodig kyrka, POSK och En levande kyrka/KD, där Frimodig kyrka går längst åt motsatt håll då deras grundhållning är att äktenskapet egentligen är till för man och kvinna. Dagen 170706.

Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet? Nomineringsgrupperna inom Svenska kyrkan beskriver sin viktigaste valfråga.
Socialdemokraterna (S): Kyrkan ska fortsätta att utvecklas som en öppen folkkyrka, och entydigt välkomna hbtq-personer, som inte ska diskrimineras från kyrkliga handlingar.
Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK): ”Klimat- och miljöfrågor står överst på vår agenda.
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): Om vi får en kyrka där alla tänker likadant blir det en sekt. Ett exempel är äktenskapsfrågan, där vi står bakom beslutet att viga samkönade par. Men den enskilde prästen ska inte ha skyldighet att viga. Båda uppfattningarna är förenliga med kyrkans lära”.
Öppen kyrka (ÖKA): ”Vårt huvudbudskap är att kyrkan ska vara öppen för alla, hbtq-frågor viktiga för oss, frågan är inte helt löst, alla präster måste viga homosexuella.
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK): ”Vi vill se en öppen demokratisk folkkyrka och interreligiöst samarbete.
Frimodig kyrka (FK): ”Att göra Jesus synlig är den viktigaste frågan. Vi menar att äktenskap är för man och kvinna, och menar att präster måste få ha den inställningen.
Centerpartiet (C): ”Att få den kristna tron mer känd är det viktigaste.
Borgerligt alternativ (BA): ”Vi sätter församlingarna och pastoraten främst.
En levande kyrka – Kristdemokrater i Svenska kyrkan: ”En kyrka för hela familjen. Vi vill att Svenska kyrkan värnar om ekumeniken inom det lutherska systemet, och inte främjar sig från andra kyrkor vid viktiga beslut, exempelvis om samkönade vigslar.”
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK): ”Vi vill verka för en öppen och fördomsfri kyrka. Vi är starkt för samkönade äktenskap och kvinnliga präster.
Sverigedemokraterna (SD): ”Vi vill gå ifrån en S-märkt kyrka till en kyrka präglad av tro och tradition. Dagen 170706.

Extern granskning: ”Kyrkorådet i Malmö bör avgå”. Våren var turbulent i Malmö pastorat. Bland annat köptes kyrkoherden Anders Ekhem ut. Nu uppmanas kyrkorådets presidium att lämna sina platser och att tillsätta en ny kanslichef. Dagen 170712.
Anders Ekhem: Bra att rapporten om Malmö pastorat blir känd. Av en rapport som gjorts efter en extern granskning av arbetsmiljön i Malmö pastorat framgår det att uppfattningarna om den före detta kyrkoherden Anders Ekhem är delade. – Det gör det alltid när man är chef, inte minst när det genomförs en omorganisation av Svenska kyrkans största pastorat, säger han. Dagen 170712.
Kyrkopolitikerna i Malmö avgår inte trots kritik. Enligt en extern granskning av den psykosociala arbetsmiljön i Malmö pastorat bör pastoratets kanslichef och tre högsta kyrkopolitiker avgå. Men de utpekade tänker inte följa uppmaningen. "Jag är fullständigt ointresserad av vad hon (Linda Hultén, som har genomfört granskningen) tycker," säger kyrkorådets ordförande Claes Block (S), till Sydsvenskan. Dagen 170720.
Johan Tyrberg (biskop i Lund) efter krisen i Malmö: Ge mer makt till domkapitlet. Ge stift och domkapitel ett större inflytande över församlingarna. Det anser Lundabiskopen efter det uppmärksammade utköpet i Malmö. "Kyrkan skulle kunna fungera bättre om kyrkoherdar hade en anställning på stiftsnivå. Det skulle ge bättre möjligheter till omplaceringar. Eller också skulle domkapitlen få en roll som inte bara är rekommenderande." Efter skilsmässan mellan Svenska kyrkan och staten är det kyrkoråden som anställer och avskedar sina präster. Det betyder att en konflikt mellan kyrkoherden, som är arbetsledare, och kyrkorådet ofta leder till att den förre köps ut. Ofta är det omöjligt att omplacera den anställde inom församlingen. Dagen 170726.

Göran Skytte ger sig in i kyrkopolitiken. Efter höstens kyrkoval kan journalisten Göran Skytte ta plats i Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Genom sitt engagemang i nomineringsgruppen Frimodig kyrka hoppas han förändra det politiska systemet. Inför höstens kyrkoval återfinns han på nomineringsgruppen Frimodig kyrka i Lunds stifts kyrkomöteslista. Vilken fråga är viktigast för Svenska kyrkan just nu? "Avpolitiseringen! Ut med yrkespolitikerna och in med Jesus." Dagen 170713. Kommentar: Helt klart en sund inställning!

Statsvetare: Partierna vågar inte släppa makten i kyrkovalet. I takt med att Svenska kyrkan krymper kommer partiernas intresse för kyrkovalet att avta. Men ännu är S, C och SD inte beredda att lämna ifrån sig makten över kyrkan. Det säger kyrkovalsexperten Jan Strid, Göteborgsuniversitet. "Det kommer att dröja länge innan de politiska partierna lämnar kyrkan. Så länge som de tror att Svenska kyrkan spelar en samhälleligt viktig roll kommer de att vilja kontrollera den." I år är det endast Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna som ställer upp som politiska partier. Övriga riksdagspartier har frikopplat sina kyrkopolitiska grupper från partiorganisationen. "Om det var de kyrkligt aktiva som var i majoritet hade homosexuella inte fått gifta sig, till exempel. Partierna ser till så att kyrkan fattar politiskt korrekta beslut. Den makten vågar man inte släppa ifrån sig ännu." Dagen 170713.

Kyrkovalet:
Berth Löndahl och Jan Erik Amilén (Frimodig kyrka): En frimodig och tydlig kyrka.
Skillnaden mellan olika grupperingar i kyrkomötet handlar knappast om att några vill ha en tydlig kyrka och andra en otydlig. Utan den handlar om vad kyrkan ska vara tydlig om. Frimodig kyrka vill betona det mest självklara för Svenska kyrkan: en kyrka som är tydlig om Jesus Kristus som Herre, som vår frälsare. Dagen 170818. Kommentar: Mycket bra avsiktsförklaring i motsats till vad Socialdemokraterna skriver, som vill ha en öppen modern folkkyrka..
Torbjörn Aronson och Lennart Sacrédeus (Kristdemokrater): Brobyggarkyrka inåt och utåt. Enhet är något vi ska sträva efter och Kristi kyrka har ett otvetydigt uppdrag att träda upp till försvar för livet när det hotas. Dagen 170720.
Mona Olsson (Vänstern i Svenska kyrkan): En feministisk kyrka viger alla. ViSK tolkar evangeliet ur ett befrielseteologiskt perspektiv, inspirerat av marxismen, för att befria människor från fattigdom. Vi vill dra kyrkan mer åt vänster! Dagen 170725.
Margareta Andersson och Conny Tyrberg (C): Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Kyrkan ska vara en medmänsklig kraft för de utsatta, en tydlig röst i debatten och den brygga som förenar. Dagen 170727.
Hans-Olof Andrén, ordförande i POSK. Partier ska inte styra kyrkan. Frågorna i en kyrka ska styras av tro och teologi, inte av partipolitik. Kyrkopolitik ska hålla samman kyrkan så att alla olika andliga traditioner kan känna sig hemma. Kyrkopolitik är att hålla ihop kyrkan för evangeliets skull. Samhällspolitikern vill slänga ut dem som har fel åsikt. Om alla i Svenska kyrkan ska tycka lika blir vi en sekt och inte en kyrka! Dagen 170801.
Annette Lundqvist Larsson, ordförande i Borgerligt alternativ: ”Vi sätter församlingarna i centrum”. Vi i Borgerligt alternativ vill motverka alla tendenser att koncentrera makt till nationell nivå. Vid valen till församlingsråd anser vi att stor vikt ska läggas vid vilka personer som nominerats i varje enskild församling. Borgerligt alternativ arbetar för större frihet att välja vilken församling man vill tillhöra och möjlighet att fördela den egna kyrkoavgiften på församlingar man vill stödja. Vi vill kraftfullt motverka svällande byråkrati på alla nivåer i Svenska kyrkan. Det är särskilt betydelsefullt att vi stöder kristna som lider av förföljelse. Kyrkan ska förkunna Guds ord rent och klart. Dagen 170803.
Aron Emilsson (SD): Inte längre (S)venska kyrkan. Svenska kyrkan måste åter få vara kyrka där den centrala uppgiften är att förmedla det kristna budskapet och återigen också få vara stolt över att vara just svensk. Vi betraktar Svenska kyrkan som en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke troende. Dagen 170808.
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK): Generös medmänsklighet. Att alltid låta människovärde och gemensamma rättigheter stå emot varje uttryck för främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Det innebär att det är självklart att alla par som önskar kyrklig vigsel ska mötas välkomnande i sina församlingar. Dagen 170810.
Marja Sandin-Wester: Miljöpartister i Svenska kyrkan: Klimat och miljö är viktigast. Om man anser att klimat- och miljöfrågorna är överordnade och samtidigt vill verka för en öppen kyrka ska man rösta på oss. Dagen 170817.

Många motioner om nya kyrkohandboken. Kyrkohandboksförslaget engagerar de förtroendevalda. En tredjedel av motionerna inför höstens kyrkomöte handlar om det. Det är nomineringsgruppen Frimodig kyrka som står bakom nästan alla av de tiotalet motioner som berör kyrkohandboken. Bland förslagen återfinns allt från att man vill se en teologisk översyn av förslaget, till att kyrkomötet bör avslå det helt och hållet. Kyrkomötet sammanträder i oktober och november. Dagen 170720.

Svenska kyrkan efter kritiken: Twitter är ett trubbigt instrument. När Eva Brunne uttryckte sitt stöd för Stefan Löfven på Twitter väckte det mycket kritik och frågetecken kring Svenska kyrkans politiska hållning. På Stockholms stift kommer man nu samtala internt om den fortsatta närvaron på sociala medier. I Svenska kyrkans eget dokument "Policy för sociala medier i tjänsten" står bland annat att man bör tänka på att även om de åsikter man redovisar är de ... "så uppfattas du fortfarande som en representant för Svenska kyrkan. Detta gäller särskilt präster och diakoner, med vigningstjänst, men kan gälla även andra yrkesgrupper." Dagen 170731.
Helena Myrstener, präst i Limhamn: Att kyrkan skulle vara vänster är konspiration. Biskop Eva Brunne tweetar och tackar statsminister Löfven och möts av proteststorm. Men när Fredrik Modéus, också biskop, jublar över Annie Lööf på Twitter, möter han inget av detta. Dagen 170803.

Kyrkovalet kostar sju gånger mer än riksdagsvalet. Svenska kyrkans kyrkoval, med ett valdeltagande på 13 procent, kostar 160 miljoner att genomföra. I Finland kostar det en niondel. "En rimlig kostnad" säger kyrkomötets ordförande. Dagen 170803.

Dessa frågor engagerar kyrkopolitikerna. Flest motioner sedan 2002. Det omdiskuterade handboksförslaget dominerar. Hur ska Svenska kyrkan organiseras och styras? Detta är några av frågorna som engagerar kyrkomötets förtroendevalda. Det har inkommit 158 motioner, vilket är fler än på många år. En tredjedel av motionerna handlar om kyrkohandboken, det dokument som reglerar Svenska kyrkans gudstjänst och därmed hennes tro och lära. Även församlingssammanslagningar och frågor som rör Svenska kyrkans styrning har engagerat de förtroendevalda. En motion, signerad Borgerligt alternativ och C, vill att texten om Jonathan och David ska läggas till som alternativ i vigselordningen för att kunna läsas som text på vigselgudstjänster för manliga par. Dagen 170804. Kommentar: Det är ett hån mot Jonathan och David att koppla ihop dem med homosexualitet.

Prästen Anna Karin Hammar kritiserar Israels medverkan i Pride. Kontroversiella prästen Anna Karin Hammar anklagas för antisemitism efter att ha kritiserat Tel Avivs medverkan i Stockholm Pride. Bland kritikerna finns Liberalernas Birgitta Ohlsson. Bland deltagarna återfanns Israels avgående ambassadör Isaac Bachman. På Twitter publicerade han en video från lördagens parad med texten: "En fantastisk parad, i år med israeliska flaggor och det varmaste välkomnandet från publiken." Dagen 170807.
Svenska kyrkan: Ingen åsikt om Hammars Israelutspel under Pride. Svenska kyrkan vill inte ta avstånd från Anna Karin Hammars utspel om israeliska flaggor i Stockholms Prideparad. "Kyrkan rymmer en åsiktsmångfald". om Dagen skrev i går har Anna Karin Hammar, ledamot i Svenska kyrkans läronämnd och kyrkomöteskandidat för S, hamnat i blåsväder efter en tweet där hon kritiserade den israeliska närvaron på Stockholm. På Twitter dömde Hammar ut Tel Avivs närvaro i paraden som "pinkwashing". Under gårdagen kallade Israels ambassadör Isaac Bachman hennes uttalande för "en skam". Skulle man vara välkommen i Svenska kyrkans del av paraden med en israelisk flagga? Fredrik Lidé, stiftsdirektor på Stockholms stift, som står bakom ekipaget Kyrkan på Pride svarar: Det har vi inte haft någon anledning att ta ställning till. Vi går under devisen "Störst av allt är kärleken". Dagen 170808.

”Svenska kyrkan stödjer förföljda kristna i Mellanöstern”. Svenska kyrkan har anklagats för bristande stöd till förföljda kristna i Mellanöstern. Men långt ifrån alla är missnöjda. "Svenska kyrkan har varit en trogen partner i många år," säger Michel Jalakh, generalsekreterare på MECC. Middle East Council of Churches har sitt huvudkontor i Beirut och där är även Michel Jalakh stationerad. Han berättar för Dagen att MECC har tagit emot motsvarande cirka 2,75 miljoner kronor från Svenska kyrkan under de senaste tre åren. MECC är inte Svenska kyrkans enda samarbetspartner i Mellanöstern. Men MECC har en unik roll genom att rådet samlar alla de fyra kyrkofamiljerna i regionen. MECC (Mellanösterns kyrkoråd) samlar ortodoxa, orientalisk-ortodoxa, katoliker och protestanter – för att ”fördjupa andlig samhörighet och för att främja kristen enhet och närvaro genom att vara ett levande vittnesbörd om Guds frälsning, försoning, kärlek och rättvisa”. " MECC arbetar främst i Libanon och Syrien, även om vi har ett fältkontor i Jordanien och eftersträvar en aktiv närvaro i Irak" Svenska kyrkan stöder i dagsläget kristen närvaro i Mellanöstern genom att finansiera projekt för social sammanhållning i Libanon, genom att tillhandahålla kapacitetsuppbyggnad för lokala och regionala partners samt genom finansiering av MECC som institution. Dagen 170809.

Israels ambassadörs protest till ärkebiskopen. I ett öppet brev till Antje Jackelén vill Israels ambassadör tydligt markera mot en tweet från prästen Anna Karin Hammar. I brevet beklagar han sig över att kyrkan inte på något sätt tagit avstånd från prästen Anna Karin Hammars tweet om "pinkwashing", där hon kritiserade den israeliska närvaron i Pride-tåget och anspelade på att det inte var av genuint intresse för hbtq-rörelsen, utan att det handlade mer om att markera mot palestinier. Dagen 170810.
Biskop kritiserar Anna Karin Hammars tweet om Israel i Prideparaden. Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, poängterar att en kritisk tweet från Anna Karin Hammars rörande Israels närvaro i Prideparaden inte speglar Svenska kyrkans officiella hållning. Dagen 170821.
Ärkebiskopen tar avstånd från Hammars Israel-tweet. Israels avgående ambassadör Isaac Bachman har krävt att Antje Jackelén ska fördöma ett Israelkritiskt uttalande på Twitter. Anna Karin Hammars uttalande väckte uppståndelse, bland annat eftersom Tel Aviv ses som en ovanligt hbtq-vänlig stad. Nu svarar ärkebiskopen att hon har förståelse för upprördheten. Hon poängterar att kommentaren inte överrensstämmer med Svenska kyrkans officiella ställningstaganden. Samtidigt påpekar hon att yttrandefriheten gäller för präster i Svenska kyrkan. Hon fördömer inte specifikt Anna Karin Hammars kommentar.

Här är pastorat eller församlingar där kyrkovalet 2017 redan är avgjort. Åtminstone på 100 orter finns endast ett alternativ. Bland andra Hjo, Klippan, Kivik, Kävlinge, Lagunda, Lysekil, Markaryd, Munkedal, Norra Gotland, Norrahammar, Rimforsa, Skärstad-Ölmstad, Svedala, Tierp, Valdemarsvik, Värmdö, Ydre med flera. Dagen 170811.

Dagen frågar: När var du senast på en gudstjänst? Dagen frågar åtta människor i Stockholm city när de senast besökte en gudstjänst. Dagen 170816.

Kyrkoherdens populära blogg slår besöksrekord. Kyrkoherden i Järfälla, Krister Kappel, gillar att lösa Medodikrysset. Det har gett honom tusentals följare på nätet. Löser nämligen krysset på sin blogg - och nu har antalet besök på bloggen passerat tio miljoner. Dagen 170816.

Ulf Cahn: Kristna gräsrötter positiva. När vi hör ärkebiskop Antje Jackelén, Wanja Lundby-Wedin, Anna Karin Hammar och andra i Svenska kyrkans ledning uttala sig på ett ytterst Israelfientligt sätt, är det lätt att tro att de har kyrkan bakom sig. Det har de inte. Svenska kyrkans kansli i Uppsala är en sak, de många församlingarna och medlemmarna i landet en helt annan. Det finns alltså ett stort positivt Israelintresse bland kristna gräsrötter över hela Sverige. Det finns en kärlek till och omsorg om det judiska folket och Israel. Vi ska inte låta oss luras av en högljudd ledning inom Svenska kyrkan. Vi ska inte heller låta dem sätta agendan och stå oemotsagda. Världen idag 170816.

Göran Skytte: Kyrkovalet slår (nästan) allt. Söndagen den 17 september är det kyrkoval. Vem bryr sig? I det senaste kyrkovalet 2013 (endast för medlemmar i Svenska kyrkan) röstade 695 834, nära 700 000 personer. Det slår i storlek nästan allt. Endast riksdagsvalet är större. Det verkliga problemet är att många av de valda har mycket lite intresse av kristen tro. De är inte med i kyrkovalet för att stödja kyrka och Jesus utan för att vinna mera stöd åt sitt politiska parti och sig själva. De är visserligen medlemmar i Svenska kyrkan – men en del av dem tror varken på Gud eller på Jesus. Utan att kunna något om kristen tro ser de helig Ande som ett skämt och Bibeln som ett påhitt. De tror mera på till exempel socialdemokratiska partiet eller Sverigedemokraterna. Det största problemet är till inte ringa del att sådana människor bestämmer i och över Svenska kyrkan. Kyrkans biskopar får inte besluta över kyrkans religion. I nutid inleddes denna politiska nedbrytning av kyrkan i början av 1900-talet då socialdemokrater i regeringsställning ville förvandla Svenska kyrkan till en ateistisk kyrka, av dem kallad ”Kungliga Salighetsverket”. Sedan dess har politiker (främst S men också andra) steg för steg avkristnat Svenska kyrkan. Jag är själv medlem i denna kyrka. Jag älskar denna kyrka. Men jag avskyr och fruktar de partipolitiska krafter som steg för steg, år efter år, målmedvetet bryter ner denna kyrka. Dagen 170818.

Kyrkopolitiker erkänner att han inte är kristen. Pierre Kjellin i Uppsala är nominerad till kyrkovalet. Men han är inte troende kristen och därför inte intresserad av kyrkans verksamhet som har direkt med religionen att göra. Precis som de flesta av medlemmarna, säger han. Dagen 170820.
Pierre Kjellin: "Många kyrkopolitiker är inte troende". Berättar i en intervju med Dagen varför han, och många med honom, ställer upp i kyrkovalet ändå. Han är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan, men ser inte sig själv som kristen. Han menar att han är långtifrån ensam. "Det är ingen hemlighet att många av de som är folkvalda i kyrkan inte är kristna," säger han till Dagen. Pierre Kjellin säger att han utgår ifrån att de som är förtroendevalda i kyrkan återspeglar väljarna, och att eftersom majoriteten av Svenska kyrkans medlemmar inte är troende, så är det även naturligt att det återspeglas bland de förtroendevalda. Pierre Kjellin säger att i partiet var det ingen som frågade om han själv var troende innan han kandiderade. "Det var inte intressant. Och det gäller säkert i de andra partierna också." Dagen 170821.
"Att ställa upp som förtroendevald i kyrkan utan att vara kristen är absurt". Reaktionerna på kyrkopolitikern som tydligt deklarerar att han inte är kristen varierar kraftigt. "Uppskattar hans ärlighet" skriver en person på Facebook. "Skrämmande", skriver en annan. Lars Linder är kyrkopolitisk ombudsman för Socialdemokraterna: "Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, det står i kyrkoordningen, och hälsar alla välkomna oavsett var man befinner sig på trons väg. De förtroendevalda ska naturligtvis representera de medlemmar som kyrkan har, och det är medlemmarna som bestämmer vem som ska företräda dem genom kyrkovalet. Vi står upp för en öppen folkkyrka, och det är viktigt att den välkomnar människor och inte stänger dem ute.". Dagen 170821.

Partier – hetaste frågan i stor kyrkovalsdebatt. Det är enkelt att förena socialdemokratiska värderingar med kristen tro. Det menade Wanja Lundy-Wedin, då hon fick försvara varför politiska partier ställer upp i kyrkovalet. "Frihet, jämlikhet och solidaritet, det är värderingar som jag bär med mig in i min kristna tro och i kyrkan," svarade Wanja Lundby-Wedin. Dagen 170828.

Vadstenaborna går på högmässa mest av alla. Enligt statistik från Svenska kyrkan bor landets flitigaste högmässobesökare i Vadstena. Där sker drygt 1 350 besök om året per tusen invånare. Det är även lågt i storstadsområdena och Mälardalen. Statistiken visar enbart antal besök i samband vid den traditionella högmässan på söndag förmiddag. Tvåa kommer Markaryd och trea Lysekil. Dagen 170901.

Sveriges kyrkor höjer rösten för kristna i Mellanöstern. Svenska regeringen måste agera för de utsatta minoriteterna i Mellanöstern, menar Sveriges Kristna Råd, som kommer med fyra uppmaningar till vad som bör göras: Stöd återuppbyggnadsarbetet så att folk kan återvända. – Stöd det interreligiösa arbetet, så att folk kan leva i samförstånd. – Involvera trossamfunden i stödet för en demokratiseringsprocess. – Involvera trossamfunden i försoningsarbetet. Dagen 170906.

Sexåtalad tidigare chef inom Svenska kyrkan inför rätta. Åklagaren yrkade på fängelse i två till tre år när rättegången mot en före detta chef inom Svenska kyrkan inleddes i Växjö tingsrätt. Enligt åtalet har den före detta chefen inom Svenska kyrkan i Kronoberg förgripit sig på en 14-årig pojke i Växjö vid upprepade tillfällen under perioden september 2014 och april 2015. Dagen 170907. Smålandsposten 170907.

Ebba Busch Thor: ”Politiska partier – ut ur kyrkan!”. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har tagit bladet från munnen. Hon anser, till skillnad från de andra riksdagspartiernas företrädare, att det är hög tid för partierna att upphöra med sitt engagemang i Svenska kyrkan. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna har valt en helt annan väg. I stället för att fjärma sig från kyrkovalet har partierna – och partiledarna – helhjärtat gett sitt stöd till valet och till de egna partierna. Men till skillnad från Ebba Busch Thor har flera av de andra riksdagspartiernas ledare varit tydliga med att de tänker rösta på nomineringsgruppen med rötter i partiet som de företräder. Liberalernas partiledare Jan Björklund skrev till exempel ”Nej till extremism. Rösta i kyrkovalet. Jag tänker rösta på Fria liberaler i svenska kyrkan (Fisk)” på Twitter. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, har varit ännu tydligare. Han uppmanade på Twitter: ”Rösta för en solidarisk och öppen kyrka, rösta på ViSK i kyrkovalet.” Dagen 170913.

Kritik mot SVT-inslag om kyrklig vänster. Är Svenska kyrkan vänstervriden? Den frågan diskuterades i SVT:s Agenda i söndags, men alla representanter från Svenska kyrkan hade någon form av socialdemokratisk koppling. "Ett publicistiskt haveri att bjuda in tre personer från samma krets," menar prästen Annika Borg. I inslaget fick biskop Eva Brunne, som haft kyrkopolitiska uppdrag för Socialdemokraterna, och prästen Helle Klein, som varit aktiv inom SSU, uttala sig utan att få motfrågor. Prästen Anna-Karin Hammar, som kandiderar för Socialdemokraterna i kyrkovalet, fick debattera mot DN:s ledarskribent Erik Helmerson. Världen idag 170913.

Christoffer Abrahamsson, präst Betlehemskyrkan (EFS): Låt inte S sätta agendan för kyrkovalet. Låt inte kyrkovalet få bli det den största nomineringsgruppen i Svenska kyrkan, S, vill att det ska vara. Och ge inte SD ett oförtjänt stort utrymme som hjälper dem att använda kyrkan som en plattform för sina nationalistiska syftens skull. För många kyrkligt aktiva, inklusive jag själv, står inte kampen inom Svenska kyrkan mellan olika partiideologiska organisationer, utan mellan partipolitikens vara eller icke vara i kyrkan. Skiljelinjen går inte mellan de olika partiknutna nomineringsgrupperna utan mellan de som är partiknutna och de som verkar för att Svenska kyrkan ska skiljas från staten – på riktigt. Dagen 170914.

75 kandidater i kyrkovalet dömda för brott. Det är inte enbart "Guds bästa barn" som ställer upp i söndagens kyrkoval. Bland de 29 000 kandidaterna finns våldtäktsmän, misshandelsdömda och ekobrottslingar, visar en kartläggning som Expressen har gjort. Ett 20-tal av domarna gäller våldsbrottslighet, och ett tiotal ekonomiska bokföringsbrott. Dagen 170914. Kommentar: Framgår inte om något parti är överrepresenterat.

Lukas Berggren: Politikerna glömde Jesus. S och SD har utmålat varandra som ideologiska motståndare i kyrkovalet. Socialdemokraterna ger i sitt 15 849 tecken långa valprogram utrymme åt ord som kollektivavtal (3 ggr), fairtrade (3 ggr), hbtq (2 ggr) och klimat­smart (3 ggr). Däremot sägs ingenting om Jesus. Den som söker efter Jesus på deras kyrkopolitiska hemsida göre sig icke besvär. Han lyser med sin frånvaro. På Sverigedemokraternas kyrkopolitiska hemsida kan inte heller sökande människor finna Jesus. Inte någonstans i SD:s valplattform fick Jesus plats. Och i den valfilm som SD har tagit fram inför kyrkovalet glömdes – eller valdes – Jesus också bort. Men nu ska ingen tro att filmen är helt tom på andligt innehåll. Nej, tvärtom berättar SD att vi människor ”genom alla tider har trott på något större än oss själva”. De menar vidare att svensken ”under sekler har formats av uråldrig folktro, traditioner, landskap och natur” och hur ”vi och vår tro har levt i samklang genom alla tider”. De förklarar att ”vår kyrka är en del av den svenska folksjälen” och tycker att ”Svenska kyrkan ska vara svenska kyrkan.” Mer svensk folktro än ”Jesus till alla folk och stammar” således. Kyrkopolitiker i regnbågens alla kulörer verkar mest se kyrkovalet som ett redskap för att driva igenom sina egna partipolitiska agendor. Svenska kyrkan blir för dem en intressant maktbas, där de kan påverka politiskt, mobilisera sina valorganisationer och stärka sitt eget inflytande. Och de har uppenbarligen studerat partiprogrammet mer noggrant än Bibeln. Världen idag 170915.

Helgarbete knäckfråga i prästkonflikten. Det var arbetstidsfrågor som fick förhandlingarna mellan Kyrkans Akademikerförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att stranda i veckan. SR 170917.

Valdeltagandet i kyrkovalet största på 67 år. Valdeltagandet i årets val till Svenska kyrkan är det högsta sedan 50-talet. Socialdemokraterna fick flest röster och Sverigedemokraterna ökade mest procentuellt. Enligt de preliminära siffrorna har över 920 000 personer röstat i årets kyrkoval, en ökning med omkring 30 procent jämfört med förra valet och det största valdeltagande på 67 år. Enligt det preliminära valresultatet har Socialdemokraterna fått flest röster, på 30 procent i det högsta beslutande organet kyrkomötet, en liten ökning jämfört med förra valet. Direkt val till kyrkomötet infördes 2001. Sverigedemokraterna var den nomineringsgrupp som ökade mest i procent räknat, med drygt tre procentenheter och har nu drygt nio procent. Centern och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk, har båda ökat med omkring två procentenheter i kyrkomötet. Den nomineringsgrupp som minskade mest var Borgerligt alternativ, som nu har 8,1 procent, 4,5 procentenheter mindre än förra valet. SR 170918.
Den politiska debatten har hjälpt till att locka väljare. Den rådande politiska debatten har hjälpt till att få folk till vallokalerna, säger Ragnar Persenius biskop i Uppsala stift. Det har också gått bra för de etablerade riksdagspartierna i årets val. Strax över en miljon, eller 18 procent av de röstberättigade, röstade i årets kyrkoval. Det är det högsta valdeltagandet sedan 1950. – Helt fantastiskt. Att öka valdeltagandet från 12.8 till 18.22 procent som det ser ut, är helt fantastiskt, säger kyrkovalledare Anki Bondesson. Nytt från i år är att det har varit möjligt att förtidsrösta sedan den 4 september och man har också satsat på totalt 1600 fler vallokaler jämfört med förra valet 2013. Socialdemokraterna är fortsatt störts i det högsta beslutande organet Kyrkomötet men bäst har det gått för Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det har också gått framåt för nomineringsgrupper som Posk och Vänstern i Svenska kyrkan. SR 170918.
Elisabeth Sandlund: Svenska kyrkan gick från illa till värre i kyrkovalet. Kyrkans babyloniska (läs:partipolitiska) fångenskap fortsätter i minst fyra år till. Efter söndagens kyrkoval är det bara att konstatera att läget i Svenska kyrkan har gått från illa till ännu värre. De politiska partierna har stärkt sitt grepp över kyrkomötet och rimligen även på stifts- och församlingsnivå. Kyrkans babyloniska (läs:partipolitiska) fångenskap fortsätter i minst fyra år till. Dagen 170918.

Så röstade svenskarna i kyrkovalet. Preliminärt resultat för val till kyrkomöte 2017 (ej färdigräknat).
Socialdemokraterna 30,53%
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 17,16%
Centerpartiet 13,94%
Sverigedemokraterna 9,22%
Borgligt alternativ 8,67%
Öppen kyrka - en kyrka för alla 4,36%
Frimodig kyrka 3,94%
Vänstern i kyrkan 3,59%
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 2,98%
Fria liberaler i Svenska kyrkan 2,89%
Miljöpartister i Svenska kyrkan 2,33%
Gröna kristna 0,16%
Kyrklig samverkan i Visby stift 0,13%
Vägen 0,08%
Trygghetspartiet i Svenska kyrkan 0,04%
SR 170918.

Wanja Lundby-Wedin (socialdemokraterna): När det gäller synen på kvinnoprästmotstånd och vigsel av samkönade par där tar ni (frimodig kyrka och sverigedemokraterna) varandra i hand och jag är väldigt glad att den gruppen inte har ökat i kyrkan. P1-morgon 170918.
Göran Skytte: De sjöng Internationalen före kyrkomötet. Det var februari 2015, för inte så länge sedan. Wanja Lundby-Wedin hade avgått som LO:s styrelseordförande och därmed också som ledamot av verkställande utskottet för socialdemokratiska partiet. I stället verkade hon nu plötsligt i Svenska kyrkans beslutande organ, kyrkomötet, som högsta representant för den största partigruppen, Socialdemokraterna. Därtill första vice ordförande i kyrkostyrelsen. Nu händer något egendomligt. Wanja Lundby-Wedin ger helt oväntat en vardagsnära skildring av livet som partipolitisk sosse-kristen i Kyrkomötet. Och trots all politisk rutin hon besitter lägger hon ut materialet till offentlig beskådan. Efter kyrkomötet skriver hon på Facebook: ”Morgonens möte med Kyrkomötets S-grupp avslutades med Internationalen och Kyrkomötet avslutades med psalmsång.” För mig är det vämjelsefullt att de socialdemokratiskt valda till kyrkomötet vid sina interna möten sjunger just Internationalen. Texten är i stora stycken blodtörstig. Hämndlysten. Otäck. Också helt och hållet antikristen, anti-Gud. Så här lyder första delen av andra versen: ”I höjden räddarn vi ej hälsa, ej gudar, furstar stå oss bi, nej, själva vilja vi oss frälsa, och samfälld skall vår räddning bli.” Dagen 170915.

Lotta Gröning: Det är sjukt i den svenska kyrkan! Lotta Gröning, politisk krönikör på Expressen är djupt bekymrad över politikernas framfart i Svenska Kyrkan. Hon menar att Kyrkan har ett uppdrag från Gud - och inte från politikerna. "Det är det här som är det sjuka, när partipolitiken tar över. Det är en teologisk diskussion. Man ska möta människor utifrån Jesus och Gud. Man ska värna människors lika värde. Jag undrar varför politiken ska in där?! Som att kräva solceller på taken, eller stora och vidlyftiga dop och begravningar, eller Sveriges bästa arbetsgivare, eller att slåss mot klyftorna - det är ju politik! Det ställer ju sina krav men jag ser hellre en självständig kyrka.De är livrädda och tror inte kyrkan klarar av det själv," säger hon.

Frivilliga vill vakta kyrka i Ronneby efter vandalisering. Efter upprepad vandalisering har flera personer hört av sig till Heliga Kors kyrka i Ronneby och erbjudit att bevaka kyrkan på dagtid. Okända förövare har brutit sönder träkorset på altaret, brutit av armarna på Jesusfiguren på korset och spridit sand över golvet. I förra veckan beslutade man att stänga kyrkan. Dagen 170920.

Uteslutningshot fick kyrkopolitiker Johan Blix att lämna. Prästen och kyrkopolitikern Johan Blix lämnar sina kommunala uppdrag i Täby kommun. Skälet är en hotande uteslutning från Socialdemokraterna sedan han kandiderat för nomineringsgruppen ÖKA i kyrkovalet. Konflikten nådde sin kulmen i veckan. Men historien går flera år tillbaka i tiden. Allt började inför kyrkovalet 2014 då Johan Blix, som hade suttit i kyrkomötet för Socialdemokraterna, valde att kandidera för den partipolitiskt obundna nomineringsgruppen Öppen kyrkan – en kyrka för alla. Detta uppskattades inte av partikamraterna. Dagen 170921.

Fängelse för sexåtalad tidigare chef inom Svenska kyrkan. Växjö tingsrätt dömer mannen till 18 månaders fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott och sexuellt utnyttjande av barn. Enligt domen har den före detta chefen inom Svenska kyrkan i Kronoberg förgripit sig på en 14-årig pojke i Växjö vid upprepade tillfällen under perioden september 2014 och april 2015. I samband med rättegången för två veckor sedan yrkade åklagaren på fängelse i två till tre år. Dagen 170921.
Sexdömd ex-kyrkochef är nu avkragad. Mannen som förgripit sig på barn och samtidigt varit chef inom kyrkan i Växjö stift har på egen begäran blivit avkragad. I ett brev till Domkapitlet skrev mannen att han genom sitt handlande inte längre innehar det förtroende som kan förväntas av honom i sin tjänst och att han därför vill ”på egen begäran avsäga mig mitt ämbete”. Domkapitlet beslutar att mannen är obehörig att fortsätta med sina plikter. SMP 171018.

Biskop kräver nytt valsystem i kyrkan. Uppsalas biskop Ragnar Persenius menar att kyrko­valet måste förändras, och föreslår en modell som ingen nomineringsgrupp i dagsläget företräder. Att val enbart sker till församlings- och stiftsnivå. Biskopen har sedan utvecklat sina tankar på sin blogg, där han skriver: "Kyrkan riskerar att dras isär genom det nuvarande valsystemet som gör det möjligt att agera på kyrkans nationella nivå utan nämnvärd förankring i församlingar och stift och med egna politiska agendor som ger en snedvriden bild av Svenska kyrkan som trossamfund." Det biskopen vill få fram är att kyrkan styrs nedifrån och upp, men att med det nuvarande valsystemet blir det mest fokus på vad som sker där uppe, på nationell nivå. I nuläget verkar det finnas ett starkt stöd för direkta val till alla tre nivåer, inte minst eftersom det är vad de tre rikspartierna som ställer upp i kyrkovalet vill. De har tillsammans nästan 55 procent, och kan därmed stoppa alla försök till att rösta fram ett nytt valsystem. Dagen 170922.

Ann Lång: Kyrkan ska med tro byggas. Svenska kyrkan i dag är egentligen att se som varken ett regelrätt trossamfund eller en politisk organisation och detta kommer att få negativa konsekvenser i framtiden. Dagen 170922.

Antje Jackelén på besök i Pakistan. Förra veckan dömdes en kristen man till döden för hädelse i Pakistan. Nu är Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén på besök i landet. Det är på inbjudan av Church of Pakistan. Dagen 170922.

Jonas Melin, David Willgren och Fredrik Wenell: Lär av anabaptismen, Svenska kyrkan! Visst är det så att det mest uppenbara i detta kyrkoval är att de politiska partierna sökt förstärka sitt inflytande över kyrkan, men mer intressant är vad de avser använda detta inflytande till. Här framskymtar nämligen en rädsla över vad förlorad makt över kyrkan skulle innebära för Sverige i kulturell bemärkelse. Talet om att Sverige är och bör vara sekulärt är som bortblåst. Men att politiska partier i ett mångkulturellt och mångreligiöst land som Sverige anser att en luthersk konfession ska bevaras som bärare av en gemensam kultur är naturligtvis djupt problematiskt. Detta gäller alldeles oavsett om den är motiverad av nationalism eller av en svensk modell med rötter i folkhemmet. Så vad kan vi göra? Finns det inga bättre alternativ? Vi menar att vi kan och bör lära av historien. Särskilt ett år som detta, då vi firar reformationens 500-årsjubileum, skulle vi tjäna på att tillsammans på nytt reflektera över förhållandet mellan kultur, politik och nation. Vi skulle vinna mycket på att återupptäcka den rörelse på 1500-talet som kan beskrivas som reformationens frikyrkorörelse. Av reformatorer och katoliker benämndes de med ett skällsord: anabaptister (omdöpare). Dessa anabaptister kritiserade de officiella kyrkornas intima relation till dem som styrde, och den kulturella makt som kyrkorna hade över människorna. Kyrkan skulle enligt dem bara ha makt över dem som själva valt det. Därför var de teologiskt övertygade om att bara vuxna kunde bli döpta. Kyrkan skulle påverka sin omgivning, inte genom att liera sig med de styrande, utan genom makt underifrån, genom tjänande och utgivande kärlek. Anmärkningsvärda konsekvenser av detta var att de vägrade att delta i det offentliga dödandet, vare sig det gällde att verkställa dödsstraff eller att delta i krig. Kort sagt finns i denna rörelse många konstruktiva exempel på hur makt kan hanteras och de skulle kunna utgöra viktiga bidrag till det gemensamma livet i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Låt oss därför, i ljuset av partipolitikens framtonade plats i Svenska kyrkan, lyssna till anabaptismen! För är det inte så att Svenska kyrkan behöver ta tydligare steg mot att bli en verkligt fri kyrka, både vad gäller politisk och kulturell makt? Dagen 170925.

Fler väljer att gravsättas till havs. Gravsättning till havs ökar stadigt i Stockholm. I Stockholmsregionen och Gotland är det nästan dubbelt så många som väljer att sprida askan över havet i dag jämfört med 2010. I Stockholmsregionen – Stockholm sammanslaget med Mälardalen och Gotland – har antalet havsbegravningar ökat kraftigt, enligt statistik som P4 Stockholm har tagit del av från Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund. Per-Arne Hedin är borgerlig officiant och berättar hur en gravsättning till havs kan gå till. "Då åker vi ut i en båt. Jag tror det är två kilometer från kusten man ska vara. Då spelar vi musik, sjunger, läser dikter och håller minnestal som vid en ceremoni inomhus, fast sedan sprider man askan över havet," säger han. År 2006 var det 393 personer som valde att strö ut sin aska över vatten i Stockholmsregionen och Gotland. Tio år senare är det 657 stycken. SR 170928.

Jonatan Fransson: Erbjudandet om offer en kärlekshandling. Om inte Gud hade gett en väg för oss undan domen­ hade det varit ute med oss alla. Varför kräver Gud offer för att förlåta, frågar Mats R S Jansson i sin insändare. Om Gud är en god och rättfärdig domare kan Han inte se mellan fingrarna på det onda vi gör, utan måste döma det onda. Våra synder är inte bara ett misstag, men brott mot Guds eviga lag (1 Joh 3:4). Straffets dignitet, det vill säga en evighet i helvetet, motsvarar den instans vi har förbrutit oss emot: Gud. I lustgården säger Gud att syndens lön är döden. Alltså vilar en dom om ett evigt dödsstraff över syndaren. Bibeln är tydlig med att alla har syndat (Rom 3:23). Gud är en god och rättfärdig domare och måste döma det onda, men han är också full av kärlek och nåd. Hans lösning för att låta oss skyldiga människor gå fria är att låta en oskyldig ta vårt straff. Då är han rättfärdig, som inte låter det onda gå ostraffat, men också kärleksfull som räddar den skyldige. Om inte Gud hade gett en väg för oss undan domen – genom möjligheten till frigivning genom ett oskyldigt ställföreträdande offer – hade det varit ute med oss alla. Alltså är offret ett uttryck för Guds kärlek och nåd. Men varför måste då blod utgjutas? I 3 Mos 17:14 står det att livet (själen) finns i blodet. Blodet representerar hela individen. Hebr 9:22 säger att förlåtelse inte ges utan att blod utgjuts. Detta är lagens princip om tand för tand och öga för öga. Ett skyldigt djurs eller människas blod har inget värde som syndoffer. En brottsling kan inte gå i borgen för en brottsling. Däremot kan ett oskyldigt djurs blodsoffer temporärt överskyla synd och skuld, då djurets liv är temporärt och ofullkomligt. Ända sedan det bokstavliga syndafallet har Gud låtit oskyldiga ställföreträdande blodsoffer överskyla människans synd. Med detta som bakgrund sänder Gud sin egen Son Jesus, som ett oskyldigt lamm att offras för våra synder. Jesus är både Gud och människa. Han representerar Gud för folket och representerar hela folket inför Gud. När han utan egen synd bär synden i sig själv och offrar sitt blod försonar han Gud och folket. Översteprästen säger i Joh 11:50 att det är bättre att en man dör för folket än att hela folket förgås. Eftersom Jesu blod är evigt och fullkomligt så ger det oss en evig och fullkomlig räddning undan domen. Dagen 170928.

Jan-Åke Karlsson, präst, Brastad: Anställ missionärer­ från Afrika i Sverige. Antalet anställda i Svenska kyrkan på alla nivåer är jättestort och lönekostnaderna gigantiska. År 2016 hade Kyrkokansliet i Uppsala 421 anställda till en kostnad av gott och väl 212 miljoner kronor. De tretton stiftskanslierna avlönar 875 anställda med över 436 miljoner kronor om året. På lokalplanet hade församlingar och pastorat 21 151 anställda förra året till en kostnad av 11,5 miljarder kronor. Den sammanlagda kostnaden för den kyrkliga verksamheten i Svenska kyrkan år 2015 var över 15 miljarder kronor. Med 22 447 anställda och detta mångmiljardbelopp per år borde Sverige varit återkristnat flera gånger om. Tvärtom är Sverige det mest avkristnade landet. Bara någon enstaka procent firar söndaglig gudstjänst. Medelåldern är ofta över 80 år. Kyrkbänkarna blir mer och mer tomma. Mindre än hälften av de födda döps. År 2016 var siffran 44,1 procent. Endast var fjärde i aktuell ålder konfirmeras. Det finns enorma resurser i Svenska kyrkan, men resultatet är klent. Ja, katastrofalt! Lösningen är inte fler konserter och mer underhållning. Inte att anpassa sig efter tidsandan. Inte att vända kappan efter vinden. Inte att vara en kopia av samhället. Inte att söva med andliga vaggvisor. Inte att inbilla människor att alla kommer till himmelen. Inte att bjuda på urvattnad förkunnelse. Inte att tiga i känsliga frågor. Inte att låta partipolitiker bestämma. Allt detta har kyrkan försökt i årtionden utan att antalet bekännande kristna har ökat. Bibelns Jesus måste åter bli huvudperson i kyrkan. Förkunnelsen måste tydligt framhålla att Jesus är Herren och den ende Frälsaren. Livets rätta mening och mål måste erbjudas sökare. Kyrkan måste vara ljus och salt i världen. Omvändelsens nödvändighet måste predikas. Människor måste ställas inför evighetsallvaret. Åtskilliga tjänster i riks-, stifts- och lokalkyrkan kan genast dras in utan skada för Guds rike. I stället behöver hängivna och brinnande missionärer från Afrika, Kina eller någon annan del av världen, där kristendomen går framåt, anställas. Då finns hopp för kyrkan i Sverige. Då kan det bli väckelse. Då får kyrkan dragningskraft. Då kan vårt land återvända till den kristna tron. Dagen 170928.

Diakonia gör akut insats för rohingyer. "Förföljelsen är så extrem att man talar om ett folkmord," säger Diakonias generalsekreterare om Burmas behandling av folkgruppen rohingya. Byar har jämnats med marken, och människor flyr i hundratusental. Omvärlden har reagerat kraftigt på Burmas behandling av folkgruppen rohingya, och ord som etnisk rensning, och till och med folkmord används numera för att beskriva situationen. Flera hjälpinsatser har nu påbörjats för att hjälpa flyktingarna, och bland annat har den kristna biståndsorganisationen Diakonia inlett en akut hjälpinsats till förmån för dem som flytt från Burma till grannlandet Bangladesh. "Fördrivningen är så extrem att man talar om ett folkmord," säger Diakonias generalsekreterare Georg Andrén i ett pressmeddelande. Diakonia har redan ett arbete på plats i Bangladesh, och kan därför via sina lokala samarbetspartner inleda hjälpinsatser. Det handlar om att bistå med tält, presenningar, köksredskap och filtar, men inte bara materiell hjälp, utan Diakonia vill även ge hjälp till traumatiserade barn. Landets kristna har redan protesterat mot behandlingen av rohingya. Dagen 171012.

Tobias Elof Hadin, präst i EFS, Svenska kyrkan: Svenska kyrkan måste be om förlåtelse. Vi fängslade baptister och förföljde de som samlats utan en av staten godkänd präst för bön och undervisning. Som lutheraner står vi i en tradition med blod på våra händer. Vi brände och mördade andra reformatoriska rörelser. Anabaptisterna (ett namn vi gav dem för att de inte delade vår dopsyn) var kanske den mest förföljda gruppen under reformationens tidevarv. Vi behöver officiellt be om förlåtelse, berätta om våra brott och visa på att vi vill göra vad vi kan för att försonas. Är vi villiga att släppa vår maktposition och tvätta våra syskons fötter? Dagen 171020.

Tomt på barn i Engelska kyrkan. En av fyra församlingar i Engelska kyrkan har inga barn i sin verksamhet, enligt färska siffror. Enligt 2016 Mission Statistics har den genomsnittliga församlingen i Church of England nio barn i gudstjänsten. Och att det glesnar bland ledarna gör att de få tonåringar som kommer till kyrkan hamnar i kläm. Ofta får de hjälpa till i söndagsskolan. "De får ofta gå ut med söndagsskolbarnen och hjälpa till med att rita," konstaterar Dan Jenkins, ungdomskonsulent i Chichester. Detta, menar han, är inte tillräckligt för att hålla kvar unga människor i kyrkan. Det är inte ett sätt att visa att kyrkan tror på dem och vill satsa på dem. George Carey, den förre ärkebiskopen av Canterbury säger " Om vi inte satsar nu på unga människor så finns ingen framtid. Vi är en generation från utplånande." Dage 171031.  Twenty-five per cent of Church of England services do not have a single youngster among their congregations. According to the figures, the typical medium-sized Church of England church can expect three youngsters at its service, compared to 35 children among the largest five per cent of congregations. premier.org 171023.

Asiatiska teologer: Vi vill missionera själva i Asien. Många kristna teologer i Asien vill inte att kyrkan ska evangelisera bland icke-kristna. Det blev tydligt under en historisk missionskonferens i Burma. Men bland de 600 delegaterna gick åsikterna isär. Konferensen arrangerades av Christian Conference of Asia (CCA), en rörelse som står nära Kyrkornas världsråd. Till skillnad från många andra missionskonferenser var fokus inte hur fler ska komma till tro på Jesus. Dagen 171025.

Svenska kyrkans ”tacofredag” rör upp känslor på Twitter. Teologen Anders Gerdmar samt statsvetaren Katarina Barrling är två som har reagerat. ”Så idiotiskt. Tror ni på mannen på bilden?”, skrev till exempel teologen Anders Gerdmar, vilket genererade ett svar från Svenska kyrkans Twitterkonto: ”Ja, det är Guds son som dött får våra synders skull. Jag tror också på en Gud med humor. Men man kan förstås ha olika syn på detta/fredrik” Dagen 171030.

Ny direktor i Sankta Clara kyrka. I mitten av januari tillträder Mats Nyholm som direktor för S:ta Clara i Stockholm. "Jag vill se en reformation av kyrkan i Sverige, och om St:a Clara kan få vara en liten del av det pusslet så skulle vi vara mycket glada för det," säger han. Han är långt ifrån ny i sammanhanget. Mats Nyholm arbetade i St:a Clara kyrka mellan 2006 och 2009 som ungdoms- och lovsångspräst. Världen idag 171031.

Alf Linderman: Luther – sekulariseringens far? Luther lade en viktig grund för hur moderniteten och vetenskapens utveckling skulle bli något som kom att konfrontera religiös tro, och därmed har Luther intressant nog haft stor betydelse för det senaste århundradets sekularisering. Att religionen ändå tycks vägra att försvinna, och i viss mening rentav få förnyad synlighet och aktualitet, är en intressant fråga vi har all anledning att fortsätta att fundera över. Dagen 171031.

Kyrka Karlshamn utsatt för skadegörelse - flera kyrkor stängs. En man röjde runt i Carl Gustafs kyrka, förstörde ett krucifix och rökte. Nu stängs kyrkorna i Karlshamn, Hällaryd och Åryd. Skadegörelsen kom som en chock för kyrkans anställda. Under måndagen, vid lunchtid, tog sig en man in i kyrkan och började stöka. – Han slog sönder ett krucifix som stod framme vid altaret så att Kristusfiguren gick i bitar, han tände ljus runt om i kyrkan och han satt och rökte, berättar kyrkogårds- och fastighetschef Marie Louise Svensson Wickström. Mannen blev omhändertagen av polis och händelsen är polisanmäld. Problemen slutade dock inte där. "Han återkom senare under eftermiddagen och började stöka runt i kyrkan igen. Då tog vi beslutet om att stänga alla kyrkor i pastoratet, inklusive det gamla gravkapellet på Hvilans kyrkogård." Sydöstran 171031.

Svenska kyrkan i Timrå portar Arken-pastor. Linda Bergling, pastor i församlingen Arken, är inte längre välkommen att predika i Svenska kyrkan i Timrå under ett ekumeniskt arrangemang den 18-19 november. "Det dök upp sår som orsakats av trosrörelsen, och då blev det tydligt att vi inte skulle vara med i det här," säger Bo Hansson, präst i Svenska kyrkan i Timrå. Tre olika möten med Arkens ledare är inplanerade lördagen den 18 november, på temat själavård i församlingen. Besöket skulle avslutas med en ekumenisk gudstjänst i Timrå kyrka på söndagen, med Svenska kyrkan som värd. Men Svenska kyrkan vill inte längre att Linda Bergling ska predika i Timrå kyrka, och därför kommer hon att tala i Timrås pingstkyrka istället. Initiativet till att inbjuda Linda Bergling kom från Deltaförsamlingen, som är ansluten till Evangeliska frikyrkan, EFK, och som lämnar Timrå kristna råd till årsskiftet. Världen idag 171103. Dagen 171108.

Erik Johansson – den osannolika biskopskandidaten. ”Även de grupper som är i minoritet i Svenska kyrkan måste få ta plats.” Det budskapet har Erik Johansson länge fört fram, då han står upp för en traditionell syn på äktenskapet och homosexualitet. Nu är han en av två som är kvar i biskopsvalet i Göteborg. Dagen 171107.

Göteborg stift får sin första kvinnliga biskop. Susanne Rappman från Lindome blir Göteborgs stifts nya biskop. Det blir den 24:e i ordningen sedan den första biskopen 1665. Det preliminära valresultatet visar att Susanne Rappmann valdes med siffrorna 68,8% mot Erik Johanssons 29,6%. "Som biskop hoppas jag hålla ihop stiftet och leda det framåt. Att vara en kyrka i tiden." Susanne Rappmann har varit präst i 25 år. Hon arbetar sedan 2014 som kyrkoherde i Mölndals pastorat i Göteborgs stift. Hon är också kontraktsprost i Mölndals kontrakt. I slutet av februari 2018 går biskopen Per Eckerdal i pension. Den 4 mars tillträder Susanne som ny biskop. SR 171108. Dagen 171108.

SD får plats i Svenska kyrkans "regering". Efter framgången i kyrkovalet står det klart att Sverigedemokraterna får en plats i kyrkostyrelsen. Dagen 171109.

Präst fick jobba kvar med ungdomar trots anmälan om misshandel. Trots pågående polisutredning om misshandel mot exfrun fick en präst jobba vidare med bland annat konfirmander. Den utpekade prästen, som är verksam i Västmanland, har blivit polisanmäld av två kvinnor för våldsbrott och kvinnofridsbrott. Det rör sig om en före detta fru och en före detta sambo. Biskopar i två olika stift har låtit honom arbeta kvar inom Svenska kyrkan trots anmälningarna mot honom. Nu tas han ur tjänst. Dagen 171110.

Det ser inte lovande ut för de troende i Svenska kyrkan. En kyrka ska styras av Kristi budskap. Och en kyrka som styrs politiskt kan i förlängningen inte fortsätta vara en kyrka. Detta är rimligen anledningen att S, Sd och C nu kämpar om herraväldet i kyrkan – för att sakta men säkert fortsätta att byta ut det kristna budskapet mot ett politiskt. Inget av dessa tre partier visar särskilt mycket intresse för den kristna tron i sig, men som plattform för den egna politiken är kyrkan förstås högintressant. Världen idag 171111.

Präst anmäld för kvinnofridsbrott - tas nu ur tjänst. En präst i Västmanland polisanmäldes för våldsbrott och kvinnofridsbrott. Ändå har biskopar i två olika stift låtit honom jobba vidare - bland annat med konfirmander. På morgonen den 10 november togs den präst i Västerås stift som misstänks för kvinnofridsbrott ur tjänst, skriver Västerås stift på sin hemsida. Beslutet i fråga har fattats av stiftets biskop Mikael Mogren sedan det blivit offentligt att biskopen låtit prästen jobba kvar trots kännedom om de grova anklagelserna. ven biskopen i Uppsala stift underlät att vidta åtgärder i fråga om prästen, trots att han ska ha fått information om kvinnomisshandel. Den före detta frun ska ha informerat biskopen 2015, men blivit varnad för att "äktenskapliga bråk inkräktade på arbetet i församlingen", skriver Sydsvenskan. Dagen 171115.

Beslut: Det blir en ny kyrkohandbok. Det blir en ny kyrkohandbok, det har beslutats på Svenska kyrkans kyrkomöte i Uppsala. Med stor majoritet röstades den nya kyrkohandboken igenom, trots kritik och motioner om avslag. Den senaste kyrkohandboken kom 1986 och sen dess har flera vändor av revision påbörjats och avslutats. Det är dock först nu som en ny version kan komma ut och denna gång har kyrkomusikerna varit kritiska till musikvalen i handboken."Många kyrkomusiker saknar mycket musik och den forskning som kommit sen 1986 om Gregoriansk musik har inte tagits tillvara. Det saknas dessutom kyrkomusik influerad av jazz och utomeuropeisk musik," sa Torvald Johansson, domkyrkoorganist, i en tidigare intervju på P4 Uppland. I tisdags beslutade de fyra största nomineringsgrupperna sig för att kompromissa med kyrkomusikerna: kyrkostyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med musikfrågan. Något Torvald Johansson trodde kunde tippa till förde för att kyrkohandboken skulle godkännas - vilket nu också skedde. SR 171123.

#vardeljus: Det strömmar in berättelser om övergrepp i kyrkan. På fredagsmorgonen lanserades en blogg och hashtaggen #vardeljus, där kvinnor kan dela med sig av egna upplevelser av sexuella trakasserier och övergrepp i kyrkan."Det strömmar in berättelser," säger Jiang Millington, en av kvinnorna bakom bloggen. Vardeljus.blog är en del av uppropet #vardeljus där kvinnor anställda i Svenska kyrkan väljer att protestera mot olika former av trakasserier och övergrepp. Berättelserna på vardeljus.blog visar att förövarna inte bara är chefer och kollegor utan även förtroendevalda och andra församlingsmedlemmar. "Det här är ett problem i hela samhället. Att tro att det inte även sker i Svenska kyrkan vore naivt." Upprinnelsen till #vardeljus är kampanjen och uppropet #metoo som innebar att en sluten grupp skapades på Facebook. Där började kvinnor inom Svenska kyrkan dela med sig av sina erfarenheter vilket i sin tur ledde fram till beslutet att dra igång ett offentligt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp i Svenska kyrkan. Dagen 171124.
Så låter vittnesmålen från #vardeljus. Under helgen strömmade vittnesmålen till bloggen #vardeljus in. Bloggen tar upp sexuella trakasserier och övergrepp inom Svenska kyrkan. På sajten vardeljus.blog är berättelserna samlade. Det finns även exempel på berättelser där personer som drabbats av trakasserier av arbetsledning avråtts från att anmäla detta. "En man i den församlingen jag arbetade i begick övergrepp mot mig. Jag bad min kyrkoherde om stöd. Den manliga kyrkoherden sa: Nej, vi ska inte säga något utåt. Det här får du hantera själv. Tänk på församlingsbon och hans framtid." Dagen 171125.

Margareta Winberg (S) tar plats i kyrkostyrelsen. Den tidigare S-ministern Margareta Winberg tar plats i kyrkostyrelsen. Det stod klart under fredagen. Margareta Winberg har både varit arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister under Göran Perssons tid som statsminister. Hon leder just nu även en utredning om socialtjänstlagen. 2013 tog hon steget in i kyrkopolitiken, och kandiderade till kyrkomötet. När Dagen intervjuade henne då sa hon att hon ville representera den stora grupp av icke-troende som finns i Svenska kyrkan. "Det är viktigt att den gruppen människor finns representerad i det politiska sammanhanget". Dagen 171125.
Margareta Winberg (S) kritiseras för uppdrag i kyrkostyrelsen. .Den tidigare S-ministern Margareta Winberg tar plats i kyrkostyrelsen. Kritiseras nu hårt i sociala medier för att hon inte tydligare kallar sig kristen. Flera skriver argt att Svenska kyrkan har fått in en ateist i den absolut högsta ledningen. Men det är inte bara privatpersoner som ställer krav på att kyrkans företrädare ska vara öppen med sin kristna tro, även Svenska kyrkan själv har det kravet nedskrivet på papper. "Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv", står det i kyrkoordningen, den text som beskrivs som Svenska kyrkans regelverk. Dagen 171125.

Svenska kyrkan slår tillbaka: ”Hen” finns inte i kyrkohandboken. I internationella medier sprids bilden att Svenska kyrkan använder ett könsneutralt språk om Gud. Men Svenska kyrkan slår tillbaka. I veckan klubbades den hett omdebatterade nya kyrkoboken igenom. Ett rungande ja, till slut på kyrkomötet. 199 ja-röster mot 27 nej-röster. Det handlar om man i stället för att säga ”I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” även kan säga ”I Guds, den treeniges namn”. Bland annat citerar den amerikanska kristna tidningen Christian Today ärkebiskop Antje Jackelén som tidigare sagt: "Teologiskt vet vi att Gud är bortom våra könsbestämningar. Gud är inte mänsklig." I den nya kyrkohandboken benämns Anden numera benämns som feminum, det vill säga i stället för "I den helige Andes namn" heter det nu "I den heliga Andens namn". "Vi har gjort en språklig anpassning till Bibel 2000, som ingick i direktiven till handboken," säger hon. Här har man utökat antalet alternativ, och kan nu säga: a) "I Faderns och Sonens, och den heliga Andens namn." b) "I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn" c) "I Guds, den treeniges namn." Dagen 171125.
Anders Ekenberg, professor i teologi och katolsk präst: ”heliga Ande” är inte ”hon”. Det är ett alltför vanligt missförstånd att Anden skulle vara "en hon", senast nu från Svenska kyrkans kyrkomöte. Faktum är att den helige Ande inte alls är feminimum. Anden kallas dock ”han” i en del passager där maskulina metaforer som ”Hjälparen” uttryckligen används, till exempel Joh 14:26. Dagen 171128.

Präst – ett av 25 säkra framtidsyrken. Präster och diakoner kommer med stor sannolikhet att möta en god arbetsmarknad 2022. Redan nu ligger arbetslösheten för präster under 0,3 procent och framtida pensionsavgångar bidrar till en fortsatt kraftig brist. "Det är oroande. För präster är bristen så pass stor att 25 procent av platserna är vakanta i vissa stift," säger Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans akademikerförbund, till TT. Dagen 171127.

Kvinnor i frikyrkor startar uppropet #igudsnamn mot sexövergrepp. Nu kommer det frikyrkliga svaret på #metoo. Det kallas #igudsnamn och två av initiativtagarna är pastorerna Esther Kazen och Karin Ingridsdotter. – Vi vet att många väntat på det här, säger de. Nu lanseras ett nytt upprop - #igudsnamn. Två av initiativtagarna är Esther Kazen och Karin Ingridsdotter, som båda är pastorer i Equmeniakyrkan. Tillsammans med några kollegor i Evangeliska frikyrkan och Pingst går de ut i ett brett upprop som riktar sig till kvinnor i frikyrkan som utsatts. Till skillnad från de flesta andra uppropen som gjorts går de ut offentligt med uppropet redan innan de samlat in underskrifter. Dagen 171201. I ifrågasättandet av strukturerna ingår att reflektera över inbitna föreställningar om Gud och kyrkans narrativ. "Fadern, sonen och den helige anden" har ersatts med "skaparen, befriaren och livgiverskan" och för Esther Kazen är Gud en hen – "om alla människor speglar något av Gud, är hen det mest rimliga". Jag väljer att vara kvar i kristendomen för att jag verkligen ser mervärden med den kristna tron, men det är naivt att tänka att vi är de enda som har fattat.” Svenska Dagbladet 180423.
#metoo-upprop i frikyrkan byter namn. I fredags lanserades frikyrkouppropet #igudsnamn, där kvinnor protesterar mot sexism, sexuella trakasserier och övergrepp i frikyrkan. Nu byter uppropet namn till #sanningenskagoraerfria. En av reaktionerna på uppropet handlar om att namnet #igudsnamn har en negativ klang och därför borde ändrats. Och så har nu skett. Dagen 171204.
Här är uppropet från frikyrkans #sanningenskagöraerfria. Vi hoppas, ber och tror att #metoo och #sanningenskagöraerfria verkligen kommer leda till förändring, skriver initiativtagarna till uppropet mot övergrepp inom frikyrkan. Dagen 180119.
436 frikyrkokvinnor vittnar om övergrepp med #sanningenskagöraerfria. Två månader har gått sedan frikyrkornas metoo-upprop startade. Nu publiceras uppropet och är därmed avslutat. –?Det innebär inte slutet på engagemanget mot sexuella övergrepp och trakasserier utan början, säger två av initiativtagarna, pastorerna Esther Kazen och Karin Ingridsdotter. Dagen 180119.
En fjärdedel skrev under anonymt på #sanningenskagöraerfria. 118 av de 436 kvinnor som skrev under frikyrkornas upprop #sanningenskagöraerfria har skrivit under anonymt. – Det kan vara känsligt att skriva under, och det talar sitt tydliga språk, säger Esther Kazen, en av initiativtagarna. Dagen 180119.
Vittnesmålen ur #sanningenskagöraerfria. Här är utdrag ur några av de personliga berättelser som kvinnor i frikyrkan delat med sig av på uppropet #sanningenskagöraerfria, som 436 kvinnor undertecknat. Dagen 180119.
Svenska alliansmissionen: Vi måste jobba med attitydfrågor. Kjell Larsson, missionsföreståndare för Svenska alliansmissionen: Vi måste minimera riskerna för sextrakasserier i kyrkan. Dagen 180123.
Frälsningsarmén: Vi har whistleblower-funktion för att avslöja övergrepp. Kjell Olausson, biträdande samfundsledare, Frälsningsarmén menar att frikyrkorna har ett stort ansvar för att försöka ”mota Olle i grind”. Dagen 180123.
Evangeliska frikyrkan: Peta hål på tystnadskulturen i kyrkan. Bernth-Åke Ottosson, tf missionsdirektor: "Sexuella övergrepp är något som självklart inte ska få förekomma i kristna miljöer överhuvud taget."
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan: Vi har inte gjort tillräckligt för att motarbeta sexbrott men vi gör allt vi kan för att skapa en förändring. Dagen 180123.

Präst dömd för barnsexbrott jobbar med barn igen. För några år sedan dömdes prästen för sexuellt ofredande av en konfirmand. I dag jobbar han inom barn- och ungdomsverksamheten i en annan församling. Det var efter ett konfirmandläger sommaren 2013 som prästen tog kontakt med den då 15-årige pojken. De hade en lång konversation på sms, men när prästen skrev att han ville ha sex avbröt pojken kontakten. Prästen sparkades av församlingen som har arbetade i och han dömdes senare också till dagsböter för sexuellt ofredande. Dessutom fick han kritik av domkapitlet, som gav honom en prövotid på tre år. Två år efter domen hade prästen fått en visstidsanställning i ett annat stift. Dagen 171204.

Guds hus i Fisksätra. Satsningar på att bygga broar till andra religioner blir allt viktigare för många kyrkor i Sverige. Men frågan är om religionsdialogen påverjar den kristna trons innehåll. I Fisksägra utanför Stockholm, där ett Guds hus ska förena kristna och muslimer, är man till exempel tydlig med att evangelisation riktad mot muslimer inte längre är ett alternativ. Det kan tyckas som en paradox att Svenska kyrkan, som i många frågor är tydligt liberal, söker kontakt med djupt konservativa moskeéer som varken erkänner kvinnliga imamer eller samkönade äktenskap. Peter Lööv Roos är Svenska kyrkans samordnare för religionsdialog på riksnivå. Han menar att judar, kristna och muslimer har en speceill relation på grund av många gemensamma rötter. "Självklart har vi samma Gud. Och det gäller inte bara Abrahams, Saras och Hagars barn. Som påven Franciskus uttryckte det i samband med att han på skärtorsdagen 2016 som en symbolisk handling tvättade fötterna på muslimska, hinduiska och kristna asylsökanden: vi är alla bröder och systrar, vi har olika religioner men är barn till samma Gud." Kommentar: Utifrån Jesu undervisning är en moské ett avgudahus. Utifrån detta är det frågan om man kan kalla Svenska kyrkan i Fisksätra för en kristen kyrka, högst uppenbart är det en kyrka i avfällighet som har namnet om sig att vara kristen men som likt Laodicea-församlingen hade avfallit. Dagen 171215.

Domprost i Visby fälls för bristande lojalitet. Domprost Mats Hermansson får en skriftlig reprimand från Domkapitlet i Visby stift, för att han som domprost varit illojal mot biskopen. Även nu, efter domkapitlets utlåtande, menar Mats Hermansson att han inte gjort något fel, och är förvånad av kritiken. Men situationen i Visby kan inom kort ändras. Biskop Sven-Bernhard Fast är på väg mot pension, och ett biskopsval står för dörren. Dagen 171221.

Kent Wisti - prästen som missionerar humorns värde. Det största hotet mot mänskligheten idag är humorlösheten. Det menar prästen, konstnären och satiriken Kent Wisti som gör succé med sina vassa satiriska teckningar. Han gör succé med sina satirteckningar i DN och i sociala medier och han ställer ut konst, både med och utan erotik. Han har dessutom utsetts till missionsstrateg, det vill säga en som ska ta Svenska kyrkan in i framtiden. "De vill att jag ska vara en rebell men jag tar fan inga order från dem!" (En av Wistis favoritgubbar). Kommentar: Gode Gud, bevara oss från framtiden med Svenska kyrkan! SR 171226.

Carl-Erik Sahlberg: Kvinnoprästfrågan kanske är felställd. Kanske är det också av det skälet som Jesus valde män att vara apostlar. Det skulle ju inte ha varit så praktiskt att ha med kvinnor med stojande och gråtande barn kring sig på långa vandringar genom Galiléen och Samarien. Dagen 171227.

Minst 24 avkragningar i Svenska kyrkan sedan 2008. Under de senaste tio åren har minst 24 präster och diakoner i Svenska kyrkan blivit avkragade, bland annat på grund av sexköp och ekonomisk brottslighet. Kartläggningen av de 221 utredningarna som Svenska kyrkans domkapitel har gjort sedan 2008 visar att totalt fem präster är verksamma i Svenska kyrkan – trots att de betett sig olämpligt mot ungdomar eller begått brott mot barn. Dagen 171228.

Därför kallar Svenska kyrkan i Västerås Jesus för "hen". Susann Senter, domprost i Svenska Kyrkan Västerås, förklarar tanken bakom att Jesus kallas "hen" i en lokal annons. Vad har ni fått för reaktioner på det? "Blandade, en del tycker att det är förskräckligt. Varför kan vi inte säga han, Jesus var en man, det är somligas reaktion. Andra tycker att det känns bra," säger Susann Senter. Dagen 171228. Kommentar: Förvirringen är stor inom Svenska kyrkan om vem Jesus är.
Nu svarar Svenska Kyrkan sina kritiker. Susann Senter menar att det är ett sätt att ge ett nytt perspektiv att använda ordet "hen". Hon framhåller att den som är trygg i att tala om Jesus som "han" ska fortsätta med det. Kommentar: Domprostens svar är ett skämt. Hur kunde hon bli domprost? Hennes förtroende som präst är lika med NOLL. Snart också förtroender för Svenska kyrkan. SR 171229.
Elisabeth Sandlund: Jesusbarnet var pojke, inte någon ”hen”. Domprosten i Västerås tyckte, enligt referatet på nyhetsplats i dagens tidning, att det kunde vara ”lite frimodigt att inte könskoda Jesus”. Därför benämndes Jesusbarnet ”hen” i en annons inför julhelgen efter att personalen undfått utbildning i likabehandlingsfrågor. Frimodigt? Nej, varken fritt eller modigt, utan enbart korkat och korttänkt. Och något som drar löje över Svenska kyrkan och ger dem vatten på sin kvarn som hävdar att den ägnar sig åt att utan urskiljning följa samtidens trender. Dagen 180101.

Dödshot mot kyrkopolitiker efter utställning i Lovisa kyrkan i östra Finland. En sugga, nakna bröst och diande djur i en kyrka föll inte finländarna i smaken. Nu har en kyrkopolitiker blivit dödshotad. Kyrkoherden i församlingen försvarar initiativet. Dagen 180103. Kommentar: Man upphör aldrig att förvånas över vilka förnedrande kulturutrryck som kan förekomma inom så kallade kristna kyrkor. Men ett tecken på att kyrkan blivit lika med världen och mist sin sälta.

Kjell Ove Nilsson: 19 teser om kärnan i reformationen som kyrkan tappat bort och behöver återvända till. I Luthers tes 62 från 1517 finns själva kärnan till Luthers reformatoriska upptäckt: ”Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd”. Vad skulle den kunna betyda i dag? Här är mitt svar i form av 19 teser, en femtedel av Luthers.
1. Kyrkans egentliga och unika uppgift är från början att i ord och handling visa på Guds evangelium genom Jesus Kristus, ”kyrkans sanna skatt”.
2. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige har i dag samma uppdrag, att förkunna det glada budskapet om Jesus som befriaren och frälsaren, främst genom en kontextuell predikan, som håller sig närmare bibeltexterna och den lutherska tolkningen än vad som ofta sker.
3. Grundläggande är gudsbilden och människosynen: Det är mycket som gått fel i människans förhållande till Gud, men evangeliet säger, att det går att få det rätt med Gud igen, och att det är Gud själv som gör det genom Jesus Kristus.
4. Här gäller det främst läran om rättfärdiggörelsen, om rättfärdighet, ”syndernas förlåtelse, liv och salighet” i Kristus, en lära som har sina rötter hos Paulus och som aktualiserades genom Luther och står i centrum för kyrkan än i dag.
5. Men då måste kyrkan också ta på allvar vad ”synd” innebär i vår tid, vad det faktiskt betyder att så mycket blivit fel inför Gud och vilka följderna allt tydligare blivit i människans ”inkrökthet i sig själv”, i bortvändhet från Gud och i människors kärlekslöshet mot varandra.
6. Den kristna tron har alltid velat se Jesus som den som genom sitt liv i kärlek och genom sin död och uppståndelse visar vägen till räddning och upprättelse för varje människa som vill ta till sig evangeliets erbjudande, med konkreta konsekvenser i vardagen.
7. Denna räddning kan inte åstadkommas genom människans egna initiativ eller hennes goda moral och prestationer, utan bara på grundval av Guds initiativ, kärlek och nåd.
8. Därför betonar kyrkan med Luther att frälsningen och befrielsen bara kan ske av nåd och genom tro, när människan vill ta emot och öppna sig för det glada budskap som skall genljuda i allt det kyrkan gör.
9. Därför är det helt avgörande att detta får prägla varje enskild församlings verksamhet och tänks in i all planering för församlingens dagliga liv, både inåt i gudstjänst och annat, och utåt i världen och närsamhället.
10. Det betyder att man måste kunna känna igen vad det är att vara kyrka i det som görs, att det märks att det är kyrkans sak det handlar om, inte något som en föreläsningsförening eller ett politiskt parti ägnar sig åt.
11. Kyrkans budskap ska därför slå igenom i all gudstjänst, undervisning och diakoni, och sätten kan verkligen vara många, från barnkörer, konfirmandarbete till seniorgrupper och internationellt engagemang. Ständigt måste frågan ställas: Är detta kyrkan som är på gång och hur uttrycks det som är kyrkans ärende?
12. Därför krävs fördjupning i teologin, i både teori och praktik, i all utbildning och fortbildning för präster, diakoner, musiker och pedagoger, och genom kurser av olika slag, också för förtroendevalda, vaktmästare och andra anställda, och egentligen för alla intresserade kyrkotillhöriga.
13. Kyrkan måste också intensifiera sitt ansvar och engagemang utåt, våga ”lägga sig i”, vad gäller aktuella samhällsfrågor och allt större och svårare internationella sammanhang, klimatfrågor, flyktingfrågor och så vidare.
14. Kyrkan måste därför vara en fri kyrka, fri från beroende av staten och partipolitiken, också i sina egna strukturer och valprocesser, fri att utöva en aktiv och konstruktiv kritik i olika frågor i samhället och omvärlden.
15. En sådan kyrka är missionerande, socialetisk och karismatisk, med utrymme för alla Andens gåvor, den är Kristuscentrerad, evangeliebestämd och människoinriktad.
16. Omorganisation och strukturförändringar har alltmer blivit viktigare än kyrkans egentliga ärende med evangeliet om Jesus Kristus. Balansen måste återställas. Frågan är: Vilken organisation befrämjar bäst evangeliets sak?
17. Parollen från den senaste omvandlingen: ”Samverkan och närhet”, har på många sätt blivit en parodi på sig själv, när storskaliga mammutpastorat och odemokratisk toppstyrning fått breda ut sig. 18. Närdemokrati och direktdemokrati måste återinföras, med församlingen som centrum, med den verkliga närheten till människor. Biskop och domkapitel måste återfå sin ”makt och myndighet”.
19. Det måste alltså till en fortsatt och förnyad reformation i Svenska kyrkan som folkkyrka, både till form och innehåll, med decentralisering av strukturer och beslutsprocesser och med koncentration på centrum i Kristus. Dagen 180105.

Rekordmånga gick in - och ur Svenska kyrkan 2017. Under förra årets elva första månader tog över 91 000 personer beslutet att lämna Svenska kyrkan. Samtidigt valde rekordmånga svenskar att gå med. Fram till och med november 2017 hade 91 129 svenskar begärt utträde ur Svenska kyrkan under året och 8 833 personer aktivt valt att gå med i kyrkan. Trenden verkar förstärkas under valår. Dagen 180105.  Omni 180105.

Anders Gerdmar: När förnuftet sätts på tronen. Någon har sagt att vad filosoferna säger och tänker och skriver styr våra liv om tjugo år. Det här skiftet, och andra filosofiska skiften vi kommer att se, har verkligen en enorm förmåga att förändra. Nu började teologin i Europa förändras och med den så sakteliga den svenska. I Upplysningens kölvatten kom en rationalism (förnuftstro) in i teologin. Man behandlade inte längre Bibeln som Guds Ord utan som en mänsklig skrift. Många upplysningsorienterade teologer tyckte att man kunde eller borde vara utan Gamla testamentet. Det är en hebreisk, judisk skrift som inte är relevant för oss, menade man. Bibelkritiken kom också att ändra bilden av Jesus. Med tidens etiska ideal gjorde man honom till en högtstående etisk lärare, men så primitiva tankar som att Jesus gick på vattnet eller gjorde under hade Upplysningen gjort upp med. Man menade att sådana delar av Bibeln som berättade om en övernaturlig Jesus inte var ursprungliga utan var skapade av församlingen i efterhand. Och när man tappade tron på evangeliets historiska sanningar måste man i stället bygga på religionen som känsla, något som slår igenom i den så kallade romantiken. Dessa idéer kom från England och Tyskland, men trängde successivt in i Sverige. Ofta var det adeln, som hade kontakt med kontinenten och kunde hålla sig med bibliotek, som tog till sig de nya idéerna. Bibelkritiken och upplysningsteologin trängde in i den lutherska kyrkan och sekulär kultur, men faktiskt också in i frikyrkan. Att kyrka och teologi successivt lämnar de bibliska absoluterna för nya idéer kommer att prägla Sverige som nation. Världen idag 180107.

Präst anmäld för att ha lämnat kristna läran. En präst som varit verksam i Lunds stift är anmäld till domkapitlet. I anmälan hävdas att prästen har uttryckt åsikter som går emot den kristna läran. I en bok ska prästen enligt den person som lämnat in anmälan, ha tagit avstånd från trosbekännelsen och avvisat att Jesus uppstod från de döda. Prästen förnekar.. "Jag tror på uppståndelsen och på livet efter döden även om jag avvisar tanken att jag kommer att 'sova' ett tag efter min död tills jag blir uppväckt och dömd till att komma till himmelriket eller till helvetet", skriver prästen till domkapitlet. Kommentar: Prästen verkar inte förneka Jesus uppståndelse eller ha uttryckt åskikter som går emot den kristna läran. Dagen 180115.

Stig Ekelund: Varför är kyrkan så rädd i Sverige? Varför får studenterna vid utbildningen till präster så liten hjälp att förstå, försvara och förklara den underbara tro, som Gud genom Jesus Kristus gett och som den helige Ande vill göra levande? Varför har vi präster och pastorer, som ofta i sina predikningar lämnar oss i sticket? Ovidkommande prat borde utbytas mot ett andefyllt, kunskapsförmedlande och livgivande Guds Ord. Varför har kyrkan i Sverige blivit så svag och rädd? För Svenska kyrkans del tror jag att politiseringen har haft och har stor del i den negativa utvecklingen. Tänka sig, att i kyrkomötet finns ledamöter, som inte tror på fundamenta i den kristna tron! Dessa ledamöter beslutar över kyrkans böcker och trons innehåll. Och vilka som ska få bli präster. Finns det någon, som har kallelsen att bli präst, är from och smart, men inte är klar i bekännelsen i ämbetsfrågan eller samkönade äktenskap, avvisas han. Så har också under några decennier högt begåvade män inte fått bli biskopar eller inneha ledande poster i kyrkan. De bästa har kyrkan själv sagt nej till. Så har Svenska kyrkan försvagats på alla plan. Det finns nu till och med prästutbildare, som ifrågasätter centrala delar i tron. Präster och pastorer blir som deras lärare. Också de som sedan i kyrkan okritiskt lyssnar. Följden blir den som professor Thurfjell beskriver: Att i dag vara kristen är pinsamt. Dagen 180118.

Finsk biskop: Ok att kalla Gud "hen". Kyrkoherde Mia Bäck vid Åbo svenska församling kallade Gud "hen". Protesterande församlingsmedlemmar ville att biskopen skulle ingripa - men han säger nej. Dagen 180125.

Biskopsval: Fyra kandidater frågades ut i Visby. Thomas Petersson, domprost i Växjö är favorit. Kyrkans Tidning 180127. Mikael Bjerkhagen, kyrkoherde i Kungliga hovförsamlingen, lever i samkönad relation. Louise Linder, församlingsherde i Svenska kyrkan i San Francisco, USA, har varit involverad i new age.
Biskopskandidat gav "deeksha"-välsignelse. Nyligen frågades de fyra toppkandidaterna i Visbys biskopsval ut i Visby domkyrka. Något som inte framkom i utfrågningen av Louise Linder var att hon hållit i så kallade Oneness-mässor, med "deeksha-välsignelse", i Engelbrektskyrkan i Stockholm, med början 2009. När Oneness-mässorna inleddes hösten 2009, kom snart kritik från frikyrkligt håll. Hur kunde man blanda in metoder från österländska religioner i kristna sammanhang, och dessutom i en gudstjänst? Tidningen Dagen rapporterade från den första Oneness-mässan, som omfattade både meditation, nattvard och "Oneness-välsignelsen med handpåläggning". Några av de präster och lekmän som höll i mässan hade besökt det som då kallades Oneness University i Indien, grundad av den andlige ledaren Sri Bhagavan. Anette Carlström, självutnämnd "modern mystiker", var med på åtminstone en av mässorna. På sin hemsida kallar hon sig för "överförare av en helig energi kallad Oneness-meditation, där gudomliga energier flödar genom ögonen för att föra deltagaren till den neurobiologiska förändringen, kallad Awakening". "Tiden med gurus och sådant är förbi. Nu kan vi alla bli vår egen guru, och vår egen gud, genom att få deeksha," sade Anette Carlström när hon berättade om Oneness-välsignelsen, även kallad "deeksha" för Svenska Dagbladet 2005. Världen idag 180209.
Biskopskandidat gav "deeksha"-välsignelse. Nyligen frågades de fyra toppkandidaterna i Visbys biskopsval ut i Visby domkyrka. Något som inte framkom i utfrågningen av Louise Linder var att hon hållit i så kallade Oneness-mässor, med "deeksha-välsignelse", i Engelbrektskyrkan i Stockholm, med början 2009.
Thomas Petersson fortfarande favorit. Flest röster i dagens val, 45,7 procent, fick den nuvarande domprosten i Växjö pastorat, Thomas Petersson. Louise Linder, USA-stationerad församlingsherde i Svenska kyrkan i utlandet, kom tvåa med 29,9 procent. Dagen 180215.
Thomas Petersson blir ny biskop i Visby. Han fick 56,8 procent av rösterna medan Louise Linder fick 41,3 procent. Thomas Petersson är 49 år gammal och blev prästvigd 1992 i Linköpings stift av dåvarande biskopen Martin Lönnebo. Han är uppväxt i Motala och kommer närmast från en tjänst som domprost i Växjö pastorat. Han har tidigare bland annat arbetat som kyrkoherde i Svenska kyrkans församling i Berlin under fem år. Förutom Gotland ingår även Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) i Visby stifts ansvarsområde. Dagen 180305. Kommentar: Klart bästa kandidaten som vann den här gången.

Rekordmånga går ur Svenska kyrkan – brist på tro vanligast. Två år i rad har rekordmånga lämnat Svenska kyrkan. Den huvudsakliga­ anledningen är att personerna inte tror på Gud. Och den grupp som främst sviker kyrkan är yngre män i storstäderna. Omkring 90 000 medlemmar tackade för sig såväl 2016 som 2017, vilket är en fördubbling jämfört med åren före. Och den absolut viktigaste anledningen till att folk lämnar kyrkan är att de inte tror på Gud. 40 procent av alla som lämnat anger att det är orsaken. På plats nummer två anges att medlemskapet inte känns meningsfullt och först på tredje plats, cirka 20 procent, säger att de lämnat Svenska kyrkan på grund av ekonomiska motiv. Svenska kyrkans negativa spiral går hand i hand med idrottsföreningar och frikyrkor. På många sätt är Svenska kyrkans nya rapport en dyster framtidsprognos för en kyrka som för en inte alltför avlägsen tid mer eller mindre inneslöt hela den svenska befolkningen. Framför allt är det i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som kyrkan krymper. De som är mest benägna att lämna kyrkan är män, ofta med högre inkomst. I de tre storstadsregionerna är endast 45 procent medlemmar i kyrkan i åldersspannet 14 till 40 år. I mindre städer och på landsbygden är 70 procent med i kyrkan. I Sverige döps i dag 45 procent av alla barn in i Svenska kyrkan. De som redan är medlemmar döper sina barn i högre utsträckning än andra. Där är siffran 70 procent av barnen. 27 procent av alla svenska 15-åringar konfirmeras, vilket motsvarar 40 procent av kyrkans medlemmar. I dag har Svenska kyrkan cirka 6,1 miljoner medlemmar. Dagen 180201.

Många frikyrkliga väljer att gå med i Svenska kyrkan. Medlemstalet sjunker som helhet i Svenska kyrkan. Men parallellt väljer rekordmånga att gå med. Bland annat frikyrkliga som är missnöjda med situationen i sin frikyrkoförsamling. Andra grupper är de som varit med i kyrkan tidigare och nu återvänder, konvertiter främst från islam och migranter från annan kyrklig inriktning. Den stora trenden är att rekordmånga går ur Svenska kyrkan och allt färre låter döpa sina barn. Men samtidigt går fler än vanligt med i kyrkan, 9 000 förra året. Dagen 180201.

Kyrkoherde döms för hot mot polis. En kyrkoherde i Uppsala stift döms till villkorlig dom och dagsböter för att ha hotat en polis, rapporterar Upsala Nya Tidning. Påföljden blir inte fängelse i och med att mannen sannolikt förlorar sitt jobb, skriver UNT. Dagen 180205.

Karin Wiborn: Kyrkorna inte överens politiskt. När det gäller flyktingfrågan står Sveriges kyrkor enade i sitt engagemang för där är man överens då det är något allihop lever med. Men stora utspel om samvetsfrihet och abort ligger man lågt med, och det finns en anledning till det, berättar Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd (SKR), för där är man inte överens. "För att vi i SKR ska göra utspel krävs i stort sett konsensus." Karin Wiborn är generalsekreterare på Sveriges kristna råd som är en plattform för 29 kyrkor. Dagen 180208.

”Allahu akbar” klottrades på Mariakyrkan i Båstad. Sören Trygg är kyrkoherde i Båstad-östra Karups församling och berättar att så fort kyrkogårdschefen fick se vad som hänt påbörjades saneringsarbetet. Men det var inte helt lätt att få bort klottret. Kyrkoherden är mån om att inte förstora upp att själva frasen används av islamistiska extremister, och vill inte börja spekulera om motiv innan alla kort är på bordet. Dagen 180209.

Efter Metoo - nu kommer SKR med riktlinjer om sexuella övergrepp. Kyrkan ska alltid ta den utsattes parti, skriver Sveriges kristna råd (SKR) i en ny handbok med riktlinjer för vad som bör gälla vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Det här är tänkt som en praktisk handbok, och är riktat till alla våra medlemskyrkor, säger Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på Sveriges kristna råd. Framför allt betonar SKR att kyrkan ska stå på den utsattes sida. Man noterar att så inte alltid varit fallet. De tar också upp att många offer upplevt att allt ska tystas ned. Från och med måndag går det att beställa handboken, som då också ska finnas tillgänglig för nedladdning via SKR:s hemsida.
Anne Holmdahl ger ut bok efter #metoo. #Metoo som fick tusentals svenskar att våga berätta om sextrakasserier var en av 2017 års största händelser. Socionomen Anne Holmdahl välkomnar öppenheten. För en månad sedan släpptes boken ”Nytt livsmod” som hon själv översatt för svenska läsare för att ämnet är så angeläget. "Ibland får man ta ett steg i tro när det är något man är övertygad om, och denna bok är jag helt övertygad om att den behövs. Behovet är enormt. Jag tror att övervägande delen av mina klienter på något sätt varit utsatta, både män och kvinnor." Det säger Anne Holmdahl, socionom och en av grundarna till Kristna Själavårdsinstitutet KRIS. Boksläppet var i slutet av november. Dagen 171227.
Dan B Allender: Sexualiteten kan bli skadad för livet. Sexuella övergrepp drabbar kvinnor, män och barn. Både män och kvinnor kan vara förövare. Och mörkertalet är stort, även om en rörelse som #metoo har gett större legitimitet att berätta. Somliga som blivit utsatta för övergrepp hanterar traumat genom att liksom förövaren inte respektera sin kropp och sin själ. Man blir översexuell både i tanke och handling. Andra hanterar traumat genom att helt avstå från sex och närhet. Många fysiska åkommor kan också ha sin grund i trauman tidigare i livet. Dagen 171227.

Växjöbiskop välkomnar ansökan om böneutrop. Stiftelsen Växjös muslimer har lämnat in en ansökan till polisen om att få ha böneutrop. Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, är positiv. "Det är naturligt i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle att olika traditioner och religioner hörs, syns och samverkar för det goda samhället. I tusen år har kyrkklockorna ramat in dagen och samlat människor till gudstjänst. Rätten att utöva sin tro är grundläggande i en demokrati", skriver han på Facebook. Polisen har skickat ärendet på remiss till Miljö- och hälskoskyddskontoret för att bedöma om ljudnivån från böneutropet kan störa de som bor i närheten. Dagen 180212. Världen idag 180215.

”Varför” är den klart viktigaste frågan för unga. Många kyrkor kämpar med att locka ungdomar. Hur kan kyrkan vara relevant för dagens tonåring? Det var en av frågorna som nyligen diskuterades på konferensen ”Religion, tro och unga i ett pluralistiskt samhälle” vid Teologiska Högskolan i Stockholm..Ungdomarna uttrycker sällan sin tro i bibliska eller traditionellt kristna termer. "Det verkar finnas en språklöshet och en osäkerhet hur bibel och traditionella övertygelser ska förhandlas i den nuvarande kontexten." Dagen 180216.

Präster tror på både Gud och vetenskap men kvinnliga är mer new age inriktade. "Biologin ger oss det fullständiga svaret på livets mening" och "Människan består bara av kropp och materia". Två procent av de närmare 1 500 prästerna och pastorerna bejakade dessa påståenden, eller det om att "ju mer vetenskapen framskrider, desto svårare blir det att tro på en Gud som skapat världen". "Naturen är besjälad av en kraft som genomströmmar allt levande". Detta bejakades av hälften av prästerna och pastorerna och fick stöd av 36 procent bland allmänheten. Här gick en skiljelinje mellan manliga pastorer i mindre tätorter, och kvinnliga präster i storstad. De senare instämde till 74 procent i påståendet om den besjälade naturen, medan inte en enda i den första gruppen gjorde det. Carl Reinhold Bråkenhielm menar att de kvinnliga prästernas svar kunde utgöra en trend mot en mer "andlig" gudsbild, och både på en "avklingande gudsbild" eller på ett utökat natur- och miljöengagemang. Några andra observationer ur studien: När det gäller påståendet ”När religiös tro och vetenskap motsäger varandra har religionen alltid rätt” så finns två motpoler: kvinnliga präster tycker inte så, medan manliga pastorer i högre grad anser att så är fallet. Äldre (62–79 år) pastorer tycker i högre grad än övriga grupper att religionen i högre grad bör påverka naturvetenskapens inriktning och metoder. Kvinnliga präster svarar i signifikant högre grad att de önskar fördjupade kunskaper i naturvetenskap och dess förhållande till religionen. Världen idag 180219.

Allt fler anhöriga bråkar om begravningen. Tvisterna mellan anhöriga i samband med närståendes begravning blir allt fler. Ökningen märks särskilt i storstadsområdena. –?Familjekonstellationerna har blivit mer komplicerade, säger Elisabeth Tollsten vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning. "Förr var man anhöriga i rakt nedstigande led. I dag är det annorlunda. Många skaffar barn med flera partners under livets gång. När man dör är man kanske både farfar och bonusfarfar. Dessutom händer det saker med oss när en anhörig går bort. Gammalt groll kan komma upp till ytan. Tyvärr kan även arvstvister spöka i bakgrunden i de här konflikterna, även om de inte har något med kremering och gravsättning att göra." Dagen 180220.

Trend med färre kyrkovigslar har stannat av. En fjärdedel av befolkningen vill gifta sig i kyrkan, enligt en ny studie. Men den nedåtgående trenden har stannat av. Om alla svenskar skulle gifta sig i dag skulle majoriteten av vigslarna vara borgerliga. Det visar en ny undersökning om hur människor ställer sig till att gifta sig och i så fall var någonstans det skulle ske. I studien, som är utförd av Yougov på beställning av tidningen Metro, svarar 34 procent att de vill gifta sig borgerligt. 26 procent uppger att de skulle välja kyrkan för sitt giftermål. Pernilla Jonsson berättar att det antal som gifter sig i kyrkan - det vill säga en av fyra - har varit konstant sedan 2013. Och det verkar ha blivit en stabilisering på den nivån. För en av fem i undersökningen spelar det inte någon roll om vigseln sker borgerligt eller i kyrkan. Hur det blir beror i slutänden på vad deras partner vill. År 2000 gifte sig 43 138 par. Samtidigt skilde sig 22 082 par. Motsvarande siffror för förra året är 52 497 vigslar och 24 210 par som begärde skilsmässa. En ökning både av antalet vigslar och antalet skilsmässor, med andra ord. Dagen 180227.

POSK i Gävle pastorat: Var det verkligen det här ni ville, ni som röstade på politiker i kyrkovalet? Ni som röstade i kyrkovalet och röstade på ett politiskt parti eller en nomineringsgrupp som står nära ett parti gjorde antagligen valet utifrån politisk ideologi. Som i de allmänna valen. Man måste nog konstatera, att ni blev grundlurade. Egentligen handlade valet bara om partipolitik eller inte partipolitik i Svenska kyrkan, skriver företrädare för POSK. Nu driver S på för att få en kraftig höjning av sammanträdesarvoden och årsarvoden. De har haft gott stöd från SD i den arbetsgrupp som nu lägger fram det förslag som av allt att döma kommer att röstas igenom. En höjning av sammanträdesarvodena från 500 kronor för ledamöter och 350 kronor för ersättare, som inte tjänstgörtill 1?000 kronor för båda grupperna. Det kommer att kosta Svenska kyrkan i Gävle ungefär 482?000 kronor per år. Helt i onödan. Kyrkorådets ordförande har ett ansvarsfullt uppdrag och gör ett omfattande arbete. Men en ökning på mer än 50 procent av en ersättning som redan nu inte är snålt tilltagen jämfört med motsvarande uppdrag i landet, är uppseendeväckande. Anställda i Gävle pastorat får nu informationen att ekonomin framöver är svag och att man kommande år måste spara ett antal miljoner. Då är det direkt stötande att de förtroendevalda vill öka sina ersättningar så mycket. På olika sätt förs nu den politiska kulturen över på Svenska kyrkan. Det avslöjar smärtsamt tydligt var politikerna i kyrkan har sin främsta lojalitet. Ni alla som röstade – var det verkligen den här förändringen av kyrkan ni ville ha? Gefle Dagblad 180228.

Susanne Rappmann vigd till Göteborgs första kvinnliga biskop. Idag är en historisk dag i Göteborgs stift då 53-åriga Susanne Rappmann från Lindome vigs till stiftets första kvinnliga biskop. Detta i ett stift som länge inte ens accepterade kvinnor som präster. Ceremonin ägde rum i Uppsala domkyrka och förrättades av ärkebiskopen Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans övriga biskopar. Ett 50-tal kyrkoaktiva från Göteborg deltog vid ceremonin, en av dem Karin Greenberg- Gelotte, som minns hur hård striden var för tjugo år sen: "När jag blev engagerad förstod jag att det var speciellt i Göteborg och västsverige. Jag är uppvuxen i Tuna församling i Härnösand och redan på 70-talet hade vi en kvinnlig präst och det var inte så mycket diskussioner om det," säger Karin Greenberg-Gelotte. Men det var ett stort problem i Göteborg ännu på 1990-talet. Tänkte du då när diskussionen var så stark att det skulle kunna bli så här i Göteborg? – Jag tänkte inte så långt som till en kvinnlig biskop men till kvinnliga präster, självklart. 1992 vigdes Susanne Rappmann och ytterligare en kvinna till präster i Göteborgs domkyrka - de första kvinnliga prästerna vid stiftet. Idag blir hon stiftets första kvinnliga biskop efter 23 män i följd. Hon efterträder Per Eckerdal som också deltog i ceremonin i Uppsala. SR 180304.

Pappan till utsatt flicka: Känns fruktansvärt. Pappan till en av flickorna som utsattes av prästen i Visby församling berättar nu för första gången om vad som hände. Han har svårt att förstå att prästen återigen fått jobb i en ny församling. "Det känns fruktansvärt," säger han till SvD. Det blev oroligt bland Visbyborna när flickor i församlingen började berätta om sexuella kontakter med den uppskattade ungdomsprästen. Det är 10 år sedan som prästen slutade sin tjänst i Visby, men SvD har nu avslöjat att den omskrivne prästen fått ett nytt jobb – som konfirmandpräst på fastlandet. Trots att flera flickor, som idag är vuxna, tidigare berättat om hur mannen manipulerat dem till att ha sex med honom i kyrkans lokaler. Prästen har också erkänt att han haft sexuella kontakter med tjejerna, vilket hans nya arbetsgivare vet om. Prästen har, via sin advokat, uppgett till SvD att han vet att han agerade ”omoraliskt” och att det rörde sig om ”sexuella relationer utanför äktenskapet”. Men att han också har förändrats sedan den tiden. Läs mer i SvD 180313.

Eva Hultén: Avstå från arvoden, kyrkopolitiker! Har kyrkans förtroendevalda övergått till att se sig helt som politiker och inte alls som kyrkans tjänare? Varför engagerar man sig i kyrkan och hur ser man på det tjänande som Bibeln talar om? Har kyrkans förtroendevalda övergått till att se sig helt som politiker och inte alls som kyrkans tjänare? Är det så, som en del hävdar, att utan betalning ställer ingen upp? Men varför fungerar det då på andra ställen? Själv hör jag till en EFS-församling (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, missionrörelse inom SvK). Vi har styrelse givetvis. Vi har kyrkvärdar. Ingen av dem är arvoderad men styrelsen kan bjudas på enkel middag vid sammanträden. Vi är en livaktig församling med mycket aktivitet, precis som många andra EFS-församlingar i landet som inte heller arvoderar sina funktionärer. Vi i Svenska kyrkan behöver diskutera detta noga. Vi står i dag i en situation där fler och fler lämnar kyrkan. Medlemsantalet har sjunkit drastiskt under rätt många år och därmed också medlemsavgifterna/skatteintäkterna. Vi kan inte fortsätta som om ekonomin ser ut som när nära hela befolkningen var med. Ett sätt, ett i mina tankar gott och självklart sådant, för förtroendevalda att ta ansvar för kyrkans ekonomi vore att avstå från arvoden. Kanske övergå till att bara ersätta reella kostnader? Jag skulle önska att vi kunde diskutera varför vi engagerar oss i kyrkan egentligen? Dagen 180314.

Kyrkoherde utredd av domkapitlet efter uttalanden. "Man måste ju passa på nu när vi har en så snygg anställd", det och flera andra uttalanden fick den kvinnliga anställda att anmäla kyrkoheden till domkapitlet. Kvinnan anser i sin anmälan till stiftet att kyrkoherden gjort flera anspelningar på hennes kropp och därför utsatt henne för sexuella trakasserier. Domkapitlet i Göteborgs stift har nu utrett om kyrkoherden agerat på ett sätt som har skadat det anseende en präst bör ha. Och beslutet är att kyrkoherden i vissa fall har uttryckt sig på ett sätt som är "klart olämpligt", men att det inte är så illa att domkapitlet ska besluta om någon åtgärd mot honom. SR 180315.

Pensionerade biskopen Tuulikki Koivunen Bylund slöt upp för krav på dödshjälp. En rad tunga namn, bland dem en biskop, flera teologer, Björn Ulveaus och Kjell-Olof Feldt står bakom ett nytt upprop för aktiv dödshjälp. "Dödshjälpen måste vara en medborgarfråga och inte en läkarfråga", skriver de i en debattartikel i Dagens Samhälle. Musiker, författare, teologer och politiker finns bland de drygt 40 undertecknarna. Här finns namn som Tuulikki Koivunen Bylund, biskop emeritus, och Carl Reinhold Bråkenhielm, teologie doktor och professor i empirisk livsåskådning. Här finns också politiker som Barbro Westerholm, Staffan Danielsson och den tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt. Världen idag 180316.

Marcus Birro: Är Svenska kyrkan inte kristen längre? Tror inte Svenska kyrkan på mirakler? Om det är så att Jesus faktiskt är den han säger att han är, Guds son, då ligger det något väldigt självklart i att han kan göra under. Camilla Liv, en präst i Katarina Församling, talade i helgsmålsandakt där hon i sin predikan refererar om undret där Jesus utspisar fem tusen med fem kornbörd och fem fiskar och att prästens tolkning av undret var att pojken som erbjöd det lilla han hade ”startade en rörelse” som gjorde att all den där maten kom fram och kunde mätta alla dessa människor. I hennes ögon var det alltså inte Jesus som gjorde undret, det var en pojke som ordnade en rörelse som gjorde att maten kunde framställas. Dagen 180326.

Arvoden till kyrkorådsordförande varierar stort. Arvoden och ersättningar till kyrkorådsordförande kan variera stort – från noll kronor till flera hundra tusen. Det visar en kartläggning som Kyrkans tidning har gjort. Vinnaren i arvodesligan är Timmy Leijen (S), kyrkorådsordförande i Örebro pastorat, som under förra året fick ett sammanlagt arvode på 303 000 kronor. Hans fasta arvode är på 91 000 kronor, men till detta tillkommer ett rörligt sammanträdesarvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst, rapporterar tidningen. Tvåan får 165 000 kr och trean 151 000 kronor i årsarvode plus sammanträdesersättningar. Nästan 98 procent av betalar ut arvoden till sina kyrkorådsordförande. Ett litet antal församlingar har inga arvoden alls till sina förtroendevalda. Dagen 180328.

Få unga svenskar ber till Gud, enligt studie. En ny studie om unga vuxnas religiösa värderingar och praxis i Europa har nyligen presenterats vid Institut Catholique i Paris. Den visar bland annat att 75 procent av de svenska ungdomarna menar sig helt sakna religiös tillhörighet, att jämföra med 17 procent i Polen. Studien visar på mycket stora skillnader mellan europeiska länder när det gäller ungas relation till tro. Man kan också i materialet skymta den snabbt tilltagande sekulariseringen av Europa. Men parallellt också se hur islam växer i flera länder. Tre av fyra svenskar mellan 16 och 29 år uppger att de saknar en religiös tillhörighet. Bara två länder i undersökningen har högre siffror, Estland och Tjeckien. Högst andel av unga med naturlig koppling till tro har Israel, följt av Polen och Litauen. Polen har också högst andel som besöker en gudstjänst en gång i veckan eller oftare; 39 procent. I Sverige är motsvarande siffra fyra procent, medan 45 procent av de tillfrågade i Sverige uppger att man ”aldrig” besöker en gudstjänst. Att det religiösa landskapet i Europa snabbt förändras märks också när undersökningen zoomar in på Storbritannien och Frankrike. Bara 26 procent av de unga vuxna i Frankrike identifierar sig som kristna, motsvarande siffra i Storbritannien är 21 procent. Sju procent av ungdomarna i Storbritannien identifierar sig själva som anglikaner, jämfört med sex procent som muslimer. Och i Frankrike är det nu två procent som ser sig som protestanter, medan hela tio procent identifierar sig själva som muslimer. Världen idag 180328.

Svårt att rekrytera till kyrkan – präster saknas. Det har blivit svårare att rekrytera präster och diakoner till församlingarna i Strängnäs stift. I Katrineholm får en pensionerad präst rycka in. "När vi nu har brist på präster och diakoner så har vi haft annonser ute, men inga sökanden," säger Anna Jarl kyrkoherde i Katrineholmsbygdens församling. Hon berättar att man sökt med ljus och lykta efter en präst till Valla och Sköldinge, utan att lyckas. Nu har man löste det tillfälligt med en pensionerad präst. Det är brist på personal inom alla yrken i Svenska Kyrkan i nästan hela landet. Präster, diakoner, kantorer och pedagoger. Det är extra svårt för mindre församlingar. "När vi har en situation där många tyvärr går ur kyrkan så minskar ekonomin och samtidigt ska man lösa de uppgifter man står i. Det är en tuff ekvation för mindre församlingar," säger Henrik Rudsäter, stiftsadjunkt som jobbar med rekrytering av präster i Strängnäs stift. SR 180329.
Kristna samfund växer – trots att fler lämnar Svenska kyrkan. Samtidigt som Svenska kyrkan under flera års tid tappat medlemmar växer flera andra kristna trossamfund. Det innebär att kyrkor – bland annat i Skärholmen – lånar ut sina lokaler till nya kristna grupper. Malin Strindberg är kyrkoherde i Skärholmens församling. Hon berättar att församlingen startat nya samarbeten de senaste åren. "Bland annat har vi ett samarbete med en etiopisk luthersk kyrka som tillbringar mycket tid här hos oss, och vi har en ortodox församling som träffas en gång i veckan här då de ber." Under flera år har medlemsantalet i Svenska kyrkan ständigt sjunkit. Samtidigt har medlemsantalet i andra kristna samfund ökat. Till exempel har medlemsantalet i olika ortodoxa och österländska kyrkor ökat med nästan 33 000 medlemmar till över 140 000 mellan åren 2005 och 2015. Medlemsantalet i den romersk-katolska kyrkan har ökat med nästan 30 000 medlemmar till över 113 000 under samma period. Det visar siffror från Myndigheten för stöd till trossamfund. "Det som vi kan kalla för de nygamla kyrkorna, alltså den katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan, deras medlemmar har ökat genom inflyttning hit till Sverige, alltså att människor tar med sig sin religion från ett annat land," säger Malin Strindberg. Malin Strindberg säger att det här gör att även de gudstjänster som Svenska kyrkan håller i Skärholmen ofta är välbesökta. Vid större kristna högtider som påsk och jul håller svenska kyrkan i gudstjänsterna. Men Malin Strindberg är inte avundsjuk på kyrkor som växer när hon jobbar i en kyrka som tappar medlemmar. "Nej, vi tror ju på samma gud och våra kyrkor är ju bara organisationer, de är inga självändamål. Hur vi träffas och firar gudstjänst är inte det viktiga, utan det viktiga är att vi firar gudstjänst och att vi är kristna människor," säger Malin Strindberg. SR 180329.

Nytt nätverk vill vara kristna - fast utan Gud. Går det att vara kristen och inte tro på Gud? Ja, den tanken finns i nätverket "Kristen bortom Gud" som nu gett sig in i debattens hetluft. För många låter det som en orimlig tanke, att vara kristen men inte tro på Gud och de övernaturliga inslagen i Bibeln. Men det finns de som menar att det går alldeles utmärkt. Nyligen bildades föreningen "Kristen bortom Gud" som driver en linje att man kan kalla sig kristen och samtidigt inte omfamna den traditionella gudstron. De har också en egen hemsida. Där berättar de också om sina nyskapande kvällsandakter som hålls i Sabbatsbergskyrkan i Stockholm, i samarbete med Gustaf Vasa församling. Nätverket har efteråt förtydligat sig på sin Facebook-sida att de inte är en del av Svenska kyrkan, även om de har sina andakter i deras lokaler.Tomas Walch från Kristen Bortom Gud och Åke Nordström, kyrkoherde i Gustaf Vasa församling skriver i Kyrkans Tidning att det är dags att börja vara öppen och tydlig med att en levande kristen tro inte behöver innehålla en förmodern världssyn med övernaturliga inslag. Dagen 180329.

Kyrkohandboken skickas till församlingarna. Den nya kyrkohandboken har kritiserats men nu skickas den ut till Svenska kyrkans församlingar. Den nya kyrkohandboken tas i bruk på pingstdagen den 20 maj. Dagen 180405.

Stefan Gustavsson; Tro byggd på evidens. Ingen av lärjungarna förutsåg eller förväntade uppståndelsen. Trots att Jesus hade förutsagt den, fanns den inte i deras tankevärld. Gud hade ju inte gripit in till förmån för Jesus under de tidigare dygnen. I stället hade han tillåtit Jesus förnedras, torteras och hängas upp på ett kors, något som enligt Mose lag innebar att han var under ”Guds förbannelse”, 5 Mos 21:23. Lukas ger oss en intressant bild av händelseutvecklingen. När kvinnorna söndag morgon hittade graven tom innebar det därför enbart förvirring: ”De visste inte vad de skulle tro”, 24:4. När de rapporterade att graven var öppen och att Jesu kropp var borta, möttes de av förnekelse av de andra lärjungarna: ”De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem”, 24:11. När Petrus själv besökte graven och konstaterade att kvinnorna talat sanning – kroppen var borta men liksvepningen kvar – gick han ”därifrån full av undran över det som hade hänt”, 24:12. Senare samma dag sade Emmausvandrarna att de blivit ”uppskakade” genom några kvinnors ord om en syn med änglar som sagt att Jesus lever, 24:22–23. Lärjungarna går från förvirring, till förnekelse, till förundran, till förskräckelse … men de tror inte på uppståndelsen. Det som bryter dödläget handlar om evidens. Att graven är tom, kroppen borta och att människor ser syner och hör änglar tala utgör inte grunden för den kristna bekännelsen att Jesus lever. Nej, det handlar om något mer. Lukas igen: ”Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ’Frid över er!’ De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: ’Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.’ Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: ’Finns det något att äta här?’ De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.” 24:36–43 Uppståndelsetron bygger på empiri; de ser, hör, känner på Jesus. Och Jesus själv tar emot stekt fisk från dem och äter i deras åsyn. Det handlar om evidens, inte enbart för enskilda individer, inte enbart vid enstaka tillfällen, utan vid upprepade tillfällen inför stora grupper av vuxna människor. Ärkebiskop Antje Jackelén skrev i påsktid angående uppståndelsen: ”Det är inte alls så att man från början förstod bibeltexterna bokstavligt och först i nutid börjat tolka symboliskt eller metaforiskt. Och att det senare skulle vara sämre, slappare, liberalare än det förra. Kunskapen om flera tolkningssätt har i stort sett funnits hela tiden. Det är mest en viss form av fundamentalistisk rationalism som favoriserar så kallad bokstavlig tolkning” (DN 2/4) Det är inte historiskt hållbart. Uppfattningen att Jesu uppståndelse kan förstås symboliskt eller metaforiskt dyker upp först efter upplysningsfilosofins genomslag. Nytolkningen av uppståndelsen bygger på vad Jackelén benämner ”modern naturvetenskaplig världsbild”, men hellre borde benämnas naturalism. Det är uppfattningen att naturen är det enda som existerar, vilket gör uppståndelsen till en omöjlighet. De första kristna såg inte uppståndelsen som en anomali i naturen; den var ett Guds verk. Som Petrus sade på pingstdagen: ”Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det”, Apg 2:32. Världen idag 180405.

Präst varnas – var full på konfirmationsresa. En präst i Strängnäs stift får en skriftlig erinran sedan det kommit fram att han druckit sig berusad under en konfirmationsresa till Rom i somras. "Jag är dock inte mer än människa, har den ångerfulle mannen svarat i ett yttrande till domkapitlet," skriver Eskilstuna-Kuriren. Det var på resans sista dag som prästen drack sig rejält berusad vid ett restaurangbesök. Det hade till följden att en grupp 15-åriga konfirmander fick klara sig själva i den italienska huvudstaden. Domkapitlet anser i sin motivering till varningen att mannen "försatt sig i ett tillstånd där han inte var att räkna med" och att han "i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha". Skriftlig erinran är det mildaste av de bestraffningsnivåer som finns inom Svenska kyrkan. EK 180405.

Allt fler vill spridas för vinden. Antalet ansökningar om att få sprida aska efter avlidna har fördubblats på bara några år. Men de som sprids för vinden är fortfarande få jämfört med dem som väljer att begravas på vanligt sätt. Av de runt 90 000 svenskar som dör varje år sprids drygt två tusen för vinden. Förra året gjordes 2 611 ansökningar. Det var dubbelt så många som 2011, då länsstyrelserna fick in 1362 ansökningar. Oftast över havet, ibland över landområden. Dagen 180406.

Bokförlaget Artos får nobben av kyrkan – får inte ge ut nya kyrkohandboken. Artos vill ge ut ett missale till den nyss antagna kyrkohandboken. Men Svenska kyrkans ledning säger nej. Dagen 180413.

Sveriges kristna råd gör kraftiga nedskärningar. Fyra projekt ska bort och flera anställda kommer att få avsluta sina tjänster. Sveriges kristna råd (SKR) kommer att krympa kostymen, med förhoppning att i framtiden bli en smidigare organisation. Nu har styrelsen beslutat att fyra projekt ska läggas ned och personal ska sägas upp i samband med det. Det som försvinner är "Kyrkornas globala vecka", "Kyrka för Fairtrade", "Hållbar kyrka" samt "Fred". Dagen 180425.

Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop i Finland. Luoma fick 56,2 procent av rösterna och konstaterade själv efteråt att det var mer än han kalkylerat med innan. Av de två kandidater som gick till den andra omgången ansågs Luoma vara den mer konservativa. Det som Luoma i större utsträckning än Mäkinen vill fokusera på är kyrkans enhet. Kyrkpressen 180430.

Tidigare kyrkoanställd häktad i nytt våldtäktsfall. En man som tidigare häktats misstänkt för en våldtäkt har häktats igen – för ytterligare en våldtäkt. Han begärdes häktad vid Örebro tingsrätt i förra veckan. Manne var tidigare anställd inom Svenska kyrkans sociala arbete. Dagen 180502.

Präster hjälpte rasbiologerna med skallmätningar. Präster lät rasbiologer göra skallmätningar på barn, visar en färsk utredning. Nu väljer Svenska kyrkan att skänka 50 000 kronor för att frågan ska kunna utredas vidare. Utredningen kartlägger hur meänkielitalande utsattes för rasbiologisk forskning av den svenska staten under 1800- och 1900-talet. Man har bland annat hittat 154 personer som fotograferats och vars huvuden har mäts. Målet med arbetet är att få till stånd en sanningskommission om tvångsförsvenskning och annan förföljelse av den finskspråkiga befolkningen i norr. Dagen 180503.

Sundbybergs kyrka anklagas för diskriminering - tar inte emot kontanter. En församlingsmedlem klagade på att hon inte längre kunde ge kollekt då kyrkan hon går till inte längre tog emot kontanter. Nu får hon stöd av domkapitlet. Men trots kritiken, domkapitlet kan inte stoppa den kontantfria kyrkan i Sundbyberg. Däremot vill de gärna se en utvärdering i framtiden. Till sitt försvar har Sundbybergs församling framfört att kontanthanteringen ställer till en hel del problem. Att hantera pengar börjar bli kostsamt, det är arbetsmiljöfientligt och det finns en säkerhetsrisk förknippat med kontanter. En risk som ökat då banker inte längre tar emot pengarna som i stället måste fraktas till en mataffär. Dagen 180504.

Kommer kristen tro dö ut i Europa? Ungdomar ärver varken tro eller värderingar - Sverige är i absoluta botten. 75 procent av svenska ungdomar (16-29 år) tror inte på Gud. Endast 18 procent räknar sig som kristna. 7 procent har en annan tro än kristendomen. Det visar en ny Europastudie som placerar Sverige i absoluta botten. Bara i Tjeckien och Estland är det färre som tror. Flest icke religiösa finns i Tjekien där 91 procent inte identifierar sig med någon religion. De mest religiösa ungdomarna finns i Polen med 83 procent. I Storbritannien kallar sig endast 7 procent anglikaner, medan 6 procent är muslimer. Katolikerna är 10 procent. Mycket tycer på att såanda kyrkor som Svenska kyrkan och den anglikanska kyrkan kommer att krympa i snabb takt. Eftersom dessa länder gradvis har sekulariserats så har kyrkorna haft en tendens att sekulariseras med dem. De har strävat efter att vara relevanta för samhället som helhet, snarare än att erbjuda en distinkt kristen röst. I Sverige uppger hela 70 procent av de unga att de aldrig någonsin ber, i Polen 17 procent. I Finland 51 procent. Dagen 180504.

Biskop Bonnier: Förbjud nazismen! Åke Bonnier, biskop i Skara stift, har gjort ett twitterinlägg som fått stor spridning. Han efterlyser en lag mot nazism, skriver Skaraborgs läns tidning. – Nazisterna vill avveckla demokratin. Det är en ideologi som enbart står för någonting destruktivt, säger Åke Bonnier. Vad har du fått för respons på tweeten? – Till 95 procent positiva tillrop, medan några har undrat hur man med legala medel kan lagstifta kring sådana här saker. SR 180507.

Kyrkoledare samtalade om religionsfrihet med Margot Wallström. Bakgrunden till dagens möte på Utrikesdepartementet mellan presidiet för Sveriges kristna råd och utrikesministern är upplevelser som svenska kyrkoledare nyligen gjorde i Myanmar (Burma) och Indien. Syftet med resan var att möta de kristna råden i dessa länder för samtal om religionsfrihet och religionsdialog. I programmet fanns också utrymme att möta företrädare för andra religioner. "Vi upplevde ett stort behov att berätta vad vi sett och vad vi hör från våra kristna trossyskon," säger Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, en av kyrkoledarna som var med vid dagens möte. SKR 180515.

Alf B Svensson: Rädda familjen också, Sveriges kristna råd! Fem representanter för Sveriges kristna råd (SKR) har skrivit en angelägen och uppfordrande debattartikel om att vi kristna är kallade att rädda jorden och därför måste satsa på en hållbar utveckling. Det är utmärkt. Men jag har länge undrat och också sörjt över att jag aldrig sett en debattartikel där SKR hävdar att vi också är kallade att rädda familjen genom att uppmuntra hållbara kärleksrelationer. Eller har jag missat det? Ni skriver att vi behöver fakta för att veta hur vi ska styra utvecklingen åt rätt håll. Vi behöver också fakta om hur vi ska få fler trygga och hållbara familjer oavsett hur de ser ut. Ni påpekar att läget är allvarligt med tanke på klimatförändringarna. Läget är också allvarligt med tanke på förändringarna på samlevnadens område. Hälften av alla äktenskap och ännu fler samboförhållande spricker i dag. Tusentals oskyldiga barn drabbas varje år av en många gånger smärtsam separation och ibland av flera. Män drabbas hårdare än kvinnor. Att leva som ensamstående frånskild man är en lika stor hälsorisk som att få en cancer. Ni skriver att vårt konsumtionsmönster och livsstil hotar inte bara vårt liv utan också kommande generationers. Samma slit- och slängtänkande finns också på samlevnadens område. Enligt en undersökning i tidningen Metro har var femte person haft mer än 20 sexpartners. Den livsstilen som också hotar vår hälsa och vårt välbefinnande måste SKR också våga ifrågasätta. Att vakna upp jämte någon och inse att man inte betydde något ger en bitter eftersmak. SKR påpekar att ”vi behöver ställa frågor om vad ett sant liv egentligen är, för att vi ska komma fram till nya insikter om hur vi bäst förvaltar jordens gåvor. Hur SKR tycker att vi bäst ska förvalta de Guds gåvor som kärleken och sexualiteten är, behöver vi också få veta. Ni skriver att unga i dag saknar politiker med modet att fatta obekväma beslut för att vi ska få en hållbar värld. Jag tycker det är en brist att SKR inte haft modet att ta fram en kristen värdegrund som uppmuntrar hållbara familjer. RFSU har under många år skickat ut informationsmaterial till skolorna och utbildat informatörer. När de för länge sedan kommit i mål har ni inte lämnat startblocken. Sex- och samlevnadsundervisningen är ofta ensidig, ytlig och har stora brister. Man håller mest till under bältet trots att det mesta händer ovanför halsen. Det handlar mycket om könsorgan, kondomer och könssjukdomar, inte mycket om kärlek och relationer. Det är mycket prat om teknik men lite om etik. Elever som ännu inte har kysst en kille eller tjej får lära i en tecknad film sig 20 olika sätt att ha sex. Det handlar mycket om att ifrågasätta våra vanliga normer. Eleverna ska ifrågasätta kärleksnormen. Att vara knullkompisar är lika rätt som att ha sex med någon man är kär i. Enligt lärarhandledningen ”Sexualkunskap” från bland annat RFSU ska lärarna därför inte prata om kärlek ihop med sex. De ska inte heller redovisa fakta och säga som det är – att tjejer sällan gillar gruppsex. Då begränsar de tjejernas frihet ”att själva utforska det sexuella landskapet”. Eleverna ska också ifrågasätta trohetsnormen. Att otrohet skulle vara okej om båda är med på det. Att byta sexpartner lika ofta eller oftare än man byter mobil är lika rätt som livslång kärlek. Därför får eleverna inte lära sig hur man vårdar en kärleksrelation. Trots att det är just det som de saknar allra mest och vill veta mer om. Att leva polyamoröst och ha flera sexpartners samtidigt kan vara ett kul och spännande alternativ. Allt som känns rätt är rätt, bara de använder kondom och båda är med på det. Ni skriver att utsläppen av växthusgaser behöver minskas. Det stora utsläppet av normer och värderingar som leder till ensamhet, ytlighet och trasiga relationer behöver också minska. De är en lika stor hälsorisk som att röka och supa och en större hälsorisk än övervikt och stillasittande. SKR, kom ut ur garderoben och våga ta en debatt med de normkritiker som hävdar att alla normer är lika bra. De kristna normerna och värderingarna är överlägset bäst att utgå ifrån om vi vill ha fler hållbara familjer. Det måste vi ha modet att stå upp för även om vi då kanske hamnar utanför åsiktskorridoren. Ni skriver att Gud skapat oss med tankeförmåga och kreativitet så vi ska förstå vad som måste göras för att rädda jorden. Samma tankeförmåga och kreativitet har Gud gett er för att ni också ska förstå vad kyrkorna måste göra för att rädda familjen. Dagen 180515. Kommentar: Verkligen något för SKR att fundera över och agera för. Länge sedan någon skrev så tydligt om vad SKR brister i på det etiska och moraliska området, de som verkligen ska företräda svensk kristenhet, och som tyvärr nu sovit sin törnrosasömn i många år medan man tror sig kunna kompensera sina brister med lite miljötänk.
Björn Cedersjö, direktor, kyrka-samhälle, Sveriges kristna råd: Svårt med enhet om samliv. Samtal har under det senaste året pågått i en studiegrupp bland ungdomsförbunden. Vid samtliga dessa tillfällen har det visat sig att spännvidden i åsikter är stor. Inte minst är det frågorna om synen på HBTQ som är svåra att nå enighet kring när man prövar möjligheten att uttala sig gemensamt. Likaså finns olika uppfattningar om till exempel familjeideal och könsidentitet och hur man ska förhålla sig till att så många familjer i dag snarare är stjärnfamiljer än kärnfamiljer. När utredningen om transpersoners situation var uppe till diskussion för några månader sedan bedömde flera kyrkor att frågorna är så känsliga att man ville fortsätta samtalen i stället för att göra något remissyttrande i frågan. Det har alltså inte varit möjligt för kyrkorna tillsammans att uttala sig gemensamt på det sätt som Svensson önskar. Jag kan beklaga det men inser samtidigt att om kyrkorna ska uttala sig gemensamt måste man med rimlig enighet kunna stå bakom det som hävdas. Dagen 180523.

Ärkebiskop Atas ny ordförande i Sveriges kristna råd. "Kyrkan är en viktig bro mellan det civila och det religiösa," säger ärkebiskop Benjamin Atas, ledare för Syrisk ortodoxa kyrkan. Han betonade att den katolska, den ortodoxa, den lutherska och den frikyrkliga traditionen tillsammans bildar en fullkomlig kyrka. "En fullkomlig religion är grundad på fred och kärlek, att älska Gud och din nästa." Dagen 180517. Kommentar: Tyvärr saknar svensk kristenhet attraktionskraft för den sekuläre svensken. SKR måste stå för ett alternativ som har med Gud att göra och inte en kyrka som som lägger sig platt för de beslut som en sekulär regering tillsammans med media och andra driver.

Svenska kyrkans USA-kritik sågas. I samband med USA:s flytt av ambassad till Jerusalem gjorde Svenska kyrkan ett uttalande med stark kritik mot USA. Uttalandet i sig har ifrågasatts av många som menar att kyrkan istället borde fokusera på sin kärnverksamhet. Ambassad­flytten utgör ”ett bränsle i konflikten och ett allvarligt bakslag för det redan tynande hoppet om en tvåstats­lösning”, hävdar Erik Lysén, internationell chef i Svenska kyrkan, i kommentaren. ”Genom att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem erkänner USA som ett av mycket få länder i världen, förutom Israel självt, Jerusalem som Israels huvudstad”, fortsätter han. Uttalandet har mött flera reaktioner på bland annat sociala medier. Anders Brogren, före detta kyrkoherde, skriver på Facebook: ”Varför ska Erik Lysén, medlem i Uppsala missionsförsamling som är ökänd för sin negativa inställning till Israel, uttala sig för ´Svenska kyrkan´ där jag är medlem.J ag förbehåller mig rätten att ha en egen uppfattning. Jag behöver inte Erik Lysén som min talesman i politiska frågor.” Världen idag 180518.

Allt färre väljer att konfirmera sig. Antalet konfirmander har minskat under en längre tid. – Det har blivit en utmaning att nå unga, menar Fredrik Beverhjelm från Svenska kyrkan. Sedan 1993 har antalet 15-åringar som väljer att konfirmera sig sjunkit år för år. Ända sedan 1970 har antalet konfirmander blivit färre, med undantag för en kortare period under 80-talet då antalet ökade något, för att sedan återgå till att minska. "Sverige på sjuttiotalet och Sverige på tvåtusentiotalet är ju väldigt olika," säger Fredrik Beverhjelm, som är stiftsadjunkt i Lunds stift inom Svenska kyrkan. För Svenska kyrkan har det blivit allt svårare att nå unga. Särskilt unga killar. "Vi når betydligt fler flickor än pojkar," säger Fredrik Beverhjelm. SR 180519.

Präster flyr från Svenska kyrkan i Skarpnäck. Präster och andra anställda flyr från Skarpnäcks församling. Orsaken är mobbning, uppger flera anställda. Förra veckan lämnades 17 anmälningar in till ledningsgruppen. Alla anonymt. "Alla är rädda," säger en person. Redan 2015 skrev Mitt i Söderort om hur prästen Mats Eliasson köptes ut för över en miljon kronor efter att han, enligt egen uppgift, blivit utfryst och inte fick ta del av viktigt information. Och enligt flera anställda har problemen sedan dess eskalerat. "Flera har blivit mobbade och utfrysta av kyrkoherden, folk mår dåligt och det är en dålig arbetsledning," säger en person. Maria Berg tillträdde som kyrkoherde 2011. Skarpnäcks församling har, förutom henne, sju präster. Sedan 2016 har fem av dem slutat. mitt i Stockholm 180524.
Flera anställda i stockholmsförorten Skarpnäcks församling vittnar om dålig arbetsmiljö. I anmälningarna beskrivs en rädslo -och tystnadskultur. Dagen 180822.

Gudstjänsdeltagandet fortsätter minska - kyrkan tänker nytt. Allt färre firar söndagsgudstjänst i Svenska kyrkan. Det visar nya siffror från kyrkokansliet. Men det finns lysande undantag. "Jag tror vi behöver börja med att be," säger Emanuel Gillberg, präst i Sörbykyrkan. Det blir allt glesare i kyrkbänkarna. Under förra året besöktes söndagsgudstjänsterna av nästan 3,9 miljoner deltagare. Året innan dess låg antalet på närmare 4 miljoner. Men som i det mesta andra finns det undantag från regeln. I Sörbykyrkan i Örebro känner man inte igen sig i trenden. Där har man välkomnat runt 50 nya medlemmar senaste året och många av dem kommer regelbundet på söndagens gudstjänster. Deltagare vid söndagens gudstjänst under 2017: 3 895 657.Deltagare vid söndagens gudstjänst under 2017: 3 895 657 Det sammanlagda antalet deltagare inklusive, vigsel, dop, begravningar och andra typer av gudstjänster: 14 478 495 Under 2017 hade Svenska kyrkan 9 328 aktiva inträden och 93 093 aktiva utträden. Barn som döps och personer som avlider räknas inte. Dagen 180525.

Två nya biskopar i juni. Åsa Nyström (Luleå) och Thomas Petersson (Visby) vigs till biskopar i Uppsala domkyrka den 3 juni. Åsa Nyström är född 1960, och började sin prästgärning i EFS 1982. Thomas Petersson är född 1968, och prästvigdes 1992. Han är i dag domprost i Växjö pastorat. Dagen 180524.

Olle Carlsson: Jag känner mig lurad. Både Katarinamässan och Stefansmässan i Stockholm hotas på grund av den nya kyrkohandboken. Nu krävs rättning i ledet. Katarinamässan måste anpassa sig efter den nya kyrkohandboken, dispens har getts fram till den 15 augusti, sedan måste mässan ha justerats så att den stämmer överens med den nya kyrkohandboken. Även Stefansmässan som firas i S:t Johannes församling behöver tänka om nu när nya kyrkohandboken är ute. Dagen 180525.
Biskop Eva Brunne: Knappast en överraskning att vi har ny kyrkohandbok. Biskop Brunne hävdar med bestämdhet att det knappast kan komma "som en överraskning för Olle Carlsson att vi har fått en ny kyrkohandbok och att Katarina församlings status som experimentförsamling därmed avslutas." Dagen 180529.

Sveriges kristna råd minskar sina projekt. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på tur att gå med som observatör. Detta trots att samfundet saknar krav på kristen bekännelse hos sina medlemmar. I och med att styrelsen inte ville höja medlemsavgiften för de 27 samfund som ingår i SKR beslöt man att knoppa av fyra projekt och att minska antalet tjänster med 2,5. Vid årsskiftet avslutar SKR flera projekt – Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred. Däremot blir Ekumeniska följeslagarprogrammet kvar på kansliet, liksom Andlig vård i kriminalvården (NAV) och Nathan Söderbloms minnesfond. Sveriges kristna råd är paraplyorganisation för 27 medlems­kyrkor och två observatörskyrkor – Trosrörelsen och Adventistsamfundet. Vid SKR:s årskonferens nyligen valdes den syrisk-ortodoxe ärkesbiskopen Benjamin Atas till ny ordförande. Vännernas samfund, kväkarna, står enligt Karin Wiborn närmast på tur att gå med som observatör. Kväkarna har ingen gemensam trosbekännelse och kräver inte att medlemmarna betecknar sig som kristna, även om samfundet har kristna rötter. Därför har samfundets ledning redan uteslutit tanken på ett ordinarie medlemskap i SKR, vars stadgar säger att medlemmarna ska bekänna "den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden". Världen idag 180526.

Mörkrets rike vill förgöra vårt land; Guds rike innebär upprättelse av landet. Alice Bailey, new age-rörelsens grundare, skriver i en av sina böcker en strategi med tio punkter för att rasera kristet inflytande (1947). Här följer en liten summering av några av punkterna i Bailyes new age-agenda:
1. Driv bort Gud från skolan och gör honom betydelselös i det dagliga livet.
2. Bryt kommunikationen mellan barn och föräldrar, så att föräldrarna inte kan överföra sin kristna tro till barnen.
3. Barnen ska introduceras till och lära sig om den andliga världen genom skolan. Kristen tro får inte förekomma. TM är okej och yoga etc, men Jesus ska förbjudas.
4. Folk måste få utöva sin sexualitet som de vill, så länge det inte gör våld mot en annan människa.
5. Sexuell frihet innebär frihet från graviditet. Aborter måste därför göras tillgängliga för dem som vill. En accepterad världsstandard måste etableras.
6. Bryt ner familjen.
7. Sätt de homosexuella fria att utöva sin läggning
8. Korrumpera konsten. Använd massmedia, tidningar, veckopress, radio. Visa dekadens.
9. Se till att kyrkan och de kristna accepterar dessa förändringar.
Känns punkterna bekanta? Tyvärr är mycket av detta redan i rullning. Sverige befinner sig i uppror mot Gud (Ords 28:2).
Världen idag 180528.

Öppet brev till ärkebiskopen: Kyrkans terrorstöd är en skam. Ingenstans i Svenska kyrkans officiella twitterflöden hittar jag ett positivt uppmärksammande av Israels 70-årsdag. I stället fördömer ärkebiskopen Israels försvar vid gränsen till Gaza och terroristerna från Hamas beskrivs som demonstranter för en rättmätig sak. det här (öppna) brevet vill jag ta upp åsikter du spridit den senaste tiden. Min förhoppning är att du nu tar chansen att inte bli missförstådd eller feltolkad, utan vill ge det öppna samtalet en chans och svara.
1. Varför valde du att inte positivt uppmärksamma 70-årsdagen av staten Israels bildande?
   Antje Jackelén: Som kyrka har vi inte för vana att gratulera länder på deras självständighetsdagar. Däremot gjorde biskopsmötet ett gemensamt uttalande med anledning av 70-årsdagen av befrielsen av förintelselägret Auschwitz den 27 januari 2015. Vi biskopar betonade vikten av fortsatt arbete mot antisemitism och mot förakt för det judiska folket samt hänvisade till den judiska traditionens tikkun olam, mänsklighetens gemensamma ansvar att hela, laga och förbättra världen.
2. Är du av uppfattningen att alla palestinier i hela världen, som ärver sin flyktingstatus, ska återvända till landet?
    Antje Jackelén: Svenska kyrkan står bakom ett erkännande av de palestinska flyktingarnas rätt till återvändande i enlighet med relevanta FN-resolutioner och en framförhandlad permanent lösning på flyktingsituationen. En realistisk fredsuppgörelse innebär dock knappast att alla flyktingar återvänder till dagens Israel. Vad det innebär i form av avtal återstår att se.
3. Stödjer du ”The March of Return”, eftersom du den 21 april sprider en bild på Twitter om det? Plus ytterligare 9 punkter.
   Antje Jackelén: Jag retweetade en tweet av DN:s fotograf Paul Hansen. Den innehöll ett foto som visar begravningen av en dödad familjefar i Gaza. Jag stödjer alla människors rätt till mötesfrihet. Det innebär inte att jag ställer mig bakom de våldsamma inslagen i protesterna, men att bemöta sådana med dödligt våld är inte legitimt.
4. Svenska kyrkans internationella avdelning gjorde den 14 maj ett uttalande om att Israel har ansvaret för våldet, eftersom de är den starka parten. Anser du att Israel, vars grannar utgörs av länder som vill utplåna landet och judarna, bär det största ansvaret för våldet?
   Antje Jackelén: Som vi så många gånger tidigare har påtalat så ligger det i Israels rätt och skyldighet att försvara sig och sina medborgare. För det våld som avsågs i kommentaren från den 14 maj och som ledde till att 60 palestinier dödades och över 1000 skadades allvarligt, anser jag att Israel bär ansvaret.
5. I uttalandet från Svenska kyrkan beskrivs Hamas och Islamiska jihad som ”demonstranter”. I en text från Kyrkornas världsråd, som du spred på Twitter den 17 maj, beskrivs de som skyddsvärda civila. De ”utövar sina civila rättigheter och uttrycker sin protest och sin förtvivlan över palestiniernas nuvarande situation”, kan man läsa. Anser du att Hamas och Islamiska jihad är demonstranter eller terrorister?
   Antje Jackelén: Svenska kyrkan är tillsammans med 144 andra kyrkor medlem i Lutherska världsförbundet och tillsammans med 344 andra kyrkor medlem i Kyrkornas världsråd. Det är naturligt att vi delar med oss av deras uttalanden. Säkert finns det demonstranter som sympatiserar med Hamas eller Islamiska jihad eller uppmuntrades av dessa rörelser att delta i protester. Att kalla alla de tiotusentals människor som demonstrerade på olika platser i närheten av Gazas gräns för terrorister är däremot direkt felaktigt. De flesta var obeväpnade. Oavsett demonstranternas eventuella politiska tillhörighet är folkrätten tydlig: Skjutvapen och skarp ammunition får endast användas mot personer som utgör en fara för liv eller allvarlig skada. Så långt jag känner till har Israel inte presenterat bevis för att de demonstranter som dödades eller skadades för livet utgjorde en livshotande fara för de väl skyddade israeliska soldaterna som befann sig på andra sidan gränsstängslet.
6. I uttalandet från Svenska kyrkan fördöms USA:s öppnande av ambassaden i Jerusalem. Varför fördömer Svenska kyrkan öppnandet av ambassaden och ger Israel och USA skulden för det våld som utövas av regimen i Gaza och av andra terrorgrupper?
   Antje Jackelén: Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd, och andra kyrkor i USA och Europa har från första början kritiserat USA:s beslut att flytta sin ambassad till Jerusalem. Tillsammans med dessa vill också vi i Svenska kyrkan ge röst åt våra palestinska systerkyrkor och deras frustration och oro för att Jerusalem riskerar att förlora möjligheten att bli en huvudstad som är delad mellan två folk och tre religioner. Det internationella samfundet – bortsett från Israel, USA och ett fåtal andra länder – är enigt om att den israeliska armén använde övervåld mot demonstranterna i Gaza. Det råder också stark internationell konsensus om att USA:s flytt av sin ambassad till Jerusalem bryter mot överenskommelser om att bevara Jerusalems status quo, bl.a. genom en rad FN-resolutioner, i synnerhet säkerhetsrådsresolutionen 478. Detta var också anledningen till att i princip alla EU-länder valde att inte närvara vid invigningen av ambassaden. Ambassadflytten är mycket olycklig eftersom vi, liksom FN och EU, anser att Jerusalems status ska beslutas i kommande fredsförhandling mellan parterna och att USAs agerande underminerar den möjligheten.
7. Kyrkornas Världsråd fördömer i sin text ensidigt Israels agerande vid gränsen mot Gaza samt lika ensidigt beskriver man 70-årsdagen som den palestinska ”katastrofen” (naqba). Är det så du ser på statens Israels bildande, som en katastrof?
   Antje Jackelén: Givetvis inte! Tvärtom var och är det viktigt att det judiska folket fick en hemvist. Samtidigt har historien minst två sidor. Vid samma tidpunkt som staten Israel bildades tvingades hundratusentals palestinier lämna sina hem i det som kom att bli staten Israel. Vi måste kunna se palestiniernas lidande, samtidigt som vi försvarar Israels rätt att finnas och utvecklas inom de internationellt erkända gränserna. Det är en sorglig utveckling om vi inte längre kan stå upp för Israels rätt att existera och samtidigt kritisera dess ockupationspolitik. Om vi måste vara för den ena och mot den andra sidan – oavsett dess agerande. För att citera den israeliska författaren Etgar Keret: ”Jag vägrar vara för eller emot Israel.” Eller för eller emot Palestina, för den delen.
8. Samma beskrivning finns i det så kallade Kairos-dokumentet, som du och Svenska kyrkan officiellt stödjer. Ser du staten Israel som en rasistisk apartheidstat?
   Antje Jackelén: Nej, jag uttrycker mig inte så. Samtidigt har jag sett hur palestinier diskrimineras och inte har samma rättigheter som israeler. När det gäller Kairos-dokumentet är det i sin essens ickevåldsligt. Som vi så många gånger påtalat är dess huvudbudskap ett slut på ockupation och en vilja till fredlig samexistens mellan båda folken. Kairos-dokumentet är inte ett av Svenska kyrkan officiellt antaget lärodokument, utan det är ett ekumeniskt teologiskt dokument, skrivet av palestinska kristna för dem som vill få större förståelse för deras utsatthet i den rådande politiska situationen. Dokumentet har mottagits av Svenska kyrkans kyrkomöte och rekommenderats för studium och handling i församlingarna – i enlighet med vår plikt att lyssna på varandra som lemmar i Kristi kropp (1 Kor 12:26).
9. I uttalandet från Kyrkornas världsråd, som du spred, står det att Israels agerande måste dras inför domstol och utredas av det internationella samfundet. Står du bakom det?
   Antje Jackelén: I enlighet med vad som röstades igenom i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 18 maj anser vi att en oberoende utredning av händelserna behöver tillsättas och att de ansvariga för eventuella brott hållas ansvariga.
10. Anser du att Israel har rätt att försvara sina gränser?
   Antje Jackelén: Självklart. Med ett försvar som är i enlighet med folkrätten och därmed proportionerligt.
11. Enligt din mening, har Israel rätt att försvara sig mot terrorister?
   Antje Jackelén: Ja. Som alltid med folkrätten som vägledande princip. Terrorism ska självklart bekämpas, samtidigt som mänskliga rättigheter måste skyddas och rättssäkerhet upprätthållas.
12. Vad anser du om att palestinier tar med sig barn till våldsamheterna vid Gazas gräns?
   Antje Jackelén: Jag uppfattar din fråga som att du indirekt skuldbelägger palestinska föräldrar för att de tog med sina barn till demonstrationer som i vissa delar blev våldsamma. De flesta bedömare är eniga om att demonstrationerna till stora delar var fredliga och att de våldsyttringar som kom från den palestinska sidan inte var en del av arrangörernas ursprungliga plan. Att mitt barn drabbas av yttre våld till följd av något som jag som förälder kanske hade kunnat förhindra är något av det svåraste en förälder kan uppleva. Dagen 180601.  Dagen 180604.
Annika Borg: Ärkebiskopens negativa fixering vid Israel. Det är bra att ärkebiskop Antje Jackelén vill svara på frågetecknen kring Svenska kyrkans inställning till Israel. Tyvärr saknas nyans där sådan behövs och tydlighet där det vore nödvändigt. Hur Israel ska skydda sin befolkning mot terror när Hamas och andra grupper vill storma gränsen svarar inte ärkebiskopen på. Motsägelsefullt blir det när hon å ena sidan talar om Israels rätt att försvara sig och å den andra ger Israel all skuld för våldet. Ärkebiskopen hävdar att de dödade i huvudsak var fredliga demonstranter. Hamas deklarerar att de sänt ut huvuddelen av dem. Dagen 180611.
Israels ambassadör Ilan Ben Dov: Kräv ett slut på Svenska kyrkans hat mot Israel. Svenska kyrkans traditionella agg mot Israel har blivit rutin och en fix idé. Israel existerar först och främst på grundval av det judiska folkets naturliga och självskrivna rätt till självständighet i sitt urgamla hemland, Israel. Israel existerar också till följd av sin förmåga till självförsvar mot dem som söker utplåna staten. Dagen 180615.
Ärkebiskopen Antje Jackelén: Svenska kyrkan är inte Israels fiende. Utifrån vår tro kan och vill vi aldrig ge upp viljan till rättvis fred för människor som lider – på båda sidor. Samtidigt kvarstår det faktum att vid sidan om staten Israel lever det palestinska folket sedan ett halvt sekel under en militär ockupation. Vi kommer fortsätta hävda att ockupationen måste upphöra för att såväl israeler som palestinier ska kunna leva i säkerhet, fred och frihet. Och så länge ockupationen fortgår har Israel särskilda skyldigheter som ockupationsmakt. Dessa skyldigheter, samt alla parters ansvar att avstå från folkrättsvidriga våldshandlingar, kommer vi att fortsätta påminna om så länge det krävs. Dagen 180615.

Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed tänker studera till att bli präst - förverkligar en dröm. Birgitta Ed sadlar om och vill fullfölja en gammal dröm, att bli präst. Som någon djupt troende person beskriver sig inte M-ledaren. Hans fru verkar däremot vara mer på alerten när det gäller kristen tro. "Jag har alltid gått i kyrkan och sjungit i kör, jag är kristen i grunden, det är en viktig del av mig och mitt liv." Dagen 180601.

Swedenborgsdop underkänns av biskopsmöte. Svenska kyrkan erkänner inte det barndop som har gjorts hos Herrens nya kyrka/Swedenborgskyrkan. Men den som redan blivit vigd till präst i Svenska kyrkan – trots dop hos swedenborgarna – blir inte av med sitt ämbete. Det svaret ger biskopsmötet i Svenska kyrkan. Dagen 180603.

Här är de två nya biskoparna i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har i dag fått två nya biskopar: Åsa Nyström i Luleå stift och Thomas Petersson i Visby stift. De vigdes i Uppsala domkyrka i närvaro av kungaparet. Åsa Nyström i Luleå är den första kvinnan i stiftet. Hon är 57 år, har en bakgrund som EFS-präst och chefredaktör för EFS tidning Budbäraren, samt har även undervisat i ledarskap vid pastoralinstitutet i Uppsala. Som sitt valspråk valde hon "Gud verkar i er". Thomas Petersson, ny biskop i Visby stift är 49 år och kommer närmast från en tjänst som domprost i Växjö. Han har tidigare bland annat arbetat som kyrkoherde i Svenska kyrkans församling i Berlin under fem år. Till sitt valspråk har han valt: "Du är seendets Gud", ett ord hämtat från Gamla testamentet där slavkvinnan Hagar ger det namnet åt Gud efter att en ängel mött hennes nöd i öknen. Dagen 180603.

Gör kyrkan till en trygg plats fri från övergrepp. Vi vill uppmana alla kyrkliga ledare, engagerade och involverade – inklusive oss själva – att anta de utmaningar som metoo-rörelsen har lyft fram i ljuset. Det skriver de två kyrkliga metoo-uppropen #sanningenskagöraerfria och #vardeljus tillsammans med flera organisationer. Dagen 180607.

Sverige sticker ut i antal icketroende. Medan genomsnittet för antalet som säger sig vara icketroende är 24 procent i Västeuropa är det hela 42 procent i Sverige. Av de 42 procenten svarar 23 procent att de inte tror på något särskilt, 14 procent är ateister och 4 procent kallar sig agnostiker. ew Research Center har intervjuat 24 000 invånare i 15 västeuropeiska länder i rapporten Being Christian in Western Europe. Dagen 180607.

Kyrkstöldliga sprängd - sju män åtalas. Polisen har avslöjat en liga som specialiserade sig på inbrott i kyrkor. Det har tagit sig in i redskapsbodar och vaktmästerier och stulit åkgräsklippare, lövblåsare, svetsar och verktyg. Nu åtalas sju män, mellan 20 och 30 år gamla, vid Skaraborgs tingsrätt för en serie stölder från kyrkor och kyrkogårdar från hösten 2017 fram till mars 2018. Kyrkor främst i Västsverige har under hösten och våren plågats av inbrott. Den mest aktive, en man i 30-årsåldern, erkänner delaktighet i 19 stölder. Dagen 180611.

Präst från Täby var berusad under dopceremoni. En präst boende i Täby kommun ska tidigare under våren ha varit berusad under en dopceremoni. Enligt medarbetare och gäster på dopet ska prästen missat flera punkter under dopet. Prövotiden ska pågå i tre år och domkapitlet menar att prästen kommer förklara obehörig om hen på nytt visar sig olämplig uppdraget. Prästen är ej verksam inom Täby församling. Stockholm Direkt: Täby Nyheter 180611.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram. Påve Franciskus gjorde på lördagen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna utförde, då tiotusentals personer med funktionsnedsättning dödades. Påven liknade fosterdiagnostik, som används för att upptäcka genetiska avvikelser i fostret, med nazismens försök att skapa den perfekta rasen. "Jag säger detta med smärta. Förra århundradet förfärades världen av nazismens försök att få fram en renrasig människa. I dag gör vi samma sak med vita handskar," sa Påve Franciskus. Uttalandet framfördes till medlemmar i en italiensk organisation som förespråkar en stark ställning för familjen i samhället. Under nazismens renrasighetsprogram tvångssteriliserades hundratusentals människor, och tiotusentals personer med funktionsnedsättning dödades i syftet att göra "rent" den genetiska arvsmassan. "Barn ska bli accepterade så som Gud har skapat dem," sade påven i sitt framförande. SR 180617. Världen idag 180619. Kommentar: Det vågar ingen svensk biskop i Svenska kyrkan säga och stå för!

Bara i två länder är yngre mer religiösa än äldre. Är världen på väg att sekulariseras? Nja, visserligen tenderar yngre vuxna att vara mindre religiösa, men på det stora hela står sig religionen stark, enligt en färsk studie. Det visade sig att enbart i två länder var den yngre vuxna generationen, mellan 18 och 39 år, mer religiösa än den äldre, de som är 40 år och uppåt. Båda länder har en kristen majoritet och lite kuriosa är att båda börjar på samma bokstav; Ghana och Georgien. Men trenden i världen är, enligt studien, att yngre vuxna inte tar till sig religion i lika stor utsträckning som de tidigare generationerna. Fem länder pekas ut där den här trenden är tydligast; Portugal, Polen, Rumänen, Grekland och Chile. Dagen 180617.

Besöken i Svenska kyrkan minskar. Gudstjänstbesöken i Svenska kyrkan minskar. På ett år har de gått ner med nästan 300 000, visar siffror från Svenska kyrkan. Och det är en trend som har hållit i sig. Mellan år 2016 och 2017 gick antalet besök ner med nästan 300 000. Och sedan år 2000 har gudstjänstbesöken minskat med drygt 30 procent. "Vi försöker göra det så lättsamt som möjligt, inte något högtravande, högkyrkligt, men folk kommer inte ändå. Trots att man kanske lockar med kaffe, eller med saft och kakor. Nej, besökarna blir färre och färre ute i våra små kapell och det oroar mig faktiskt," säger Tätte Örhammar Sjödén, kyrkvärd utanför Malung. När Svenska kyrkan har mätt antal besök har de delat in de olika typerna av gudstjänster i tre kategorier; söndagens huvudgudstjänst, gudstjänster vid dop, konfirmation, vigsel och begravning, och andra gudstjänster. Det största besökstappet har söndagarnas huvudgudstjänster, där har besöken minskat med drygt 40 procent sedan år 2000. Och det är framförallt många unga personer som inte kommer, enligt Pernilla Jonsson, analytiker vid Svenska kyrkan. "Den stora skillnaden är att det är många unga vuxna som aldrig firar gudstjänst under ett år, medan det är betydligt vanligare bland de som är födda på 30-talet. Vad innebär det för Svenska kyrkan att gudstjänstbesöken går ned? "För Svenska kyrkan är gudstjänsten central, det är hjärtat i församlingslivet. Men att vara troende och vara kyrka är inte enbart att fira gudstjänst. Vi gör mycket annat, vi har en ökande öppen verksamhet för vuxna. "För att lyckas locka unga vuxna behöver vi vara relevanta och hitta de här mötesplatserna. Så här har vi verkligen vår ödesfråga, hur blir vi relevanta," säger Pernilla Jonsson. SR 180621.
Tätte Örhammar Sjödén är kyrkvärd. Hon undrar varför folk inte kommer till kyrkan för annat än konserter trots att det bullas upp och gudstjänsterna anpassas. SR 180621. Kommentar: Eftersom fler och fler svenskar tappar tron så går de inte heller till kyrkan. Svenskarna har det för bra materiellt för att ta sig till kykan. Det räcker för dem med hus/lägenhet, fritidshus, bil, husvagn och semesterresor och diverse kultur och fester... Svenskarna behöver nödtider igen för att ta sig till kyrkan!

Annie Lööf nummer ett enligt präster och diakoner. Om väljarkåren enbart bestod av präster och diakoner skulle Centerpartiet och Annie Lööf bli största parti, enligt en undersökning av Kyrkans tidning. Partiet får stöd av 24 procent av prästerna och 22 procent av diakonerna. Annie Lööf ligger också i topp bland partiledarna i riksdagen, enligt undersökningen. På frågan vilken partiledare som har störst förtroende väljer 28 procent Lööf. Som tvåa kommer Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt på 18 procent. Kristdemokraterna får 12 procent när präster och diakoner säger sitt. Sverigedemokraterna har lågt förtroende. Dagen 180623.

Kristna profiler har gjort kartläggning av Sverige. Tio områden som utgör frontlinjer för samhällsreformation i Sverige. De listas i den nya boken "Hopp för Sverige" som tagits fram av en rad kristna profiler . "Vi tror att tiden har kommit för reformation. Både för kristenheten som samhället", säger Jan Sturesson, en av författarna till boken som släpptes på söndagen. Världen idag 180625.

Tvåkönat giftermål "inte rättvisande". När kyrkoherden i Falkenbergs pastorat upptäckte att äktenskapet i en text beskrevs som ett förbund mellan en man och en kvinna, drogs församlingsbladet i fråga in. "Som kyrka har vi tagit ställning för en syn på äktenskapet som är oberoende av makarnas kön," förklarar kyrkoherden, Staffan Orrdal, på Facebook. Det var torsdagen den 31 maj som kyrkoherde Staffan Orrdal blev uppringd av en person som hade läst ett av de församlingsblad som ges ut inom pastoratet. Personen hade enligt Staffan Orrdal reagerat över en formulering i församlingsbladet: ”Äktenskapet är en grundbult i samhället, en trygghetsgrund för barn som växer upp, en gemenskap där man och kvinna kan växa och mogna. Vi får önska alla unga människor som ingår äktenskap denna sommar all lycka och välgång och Guds rika välsignelse”. "Jag fick också klart för mig via e-post och sociala medier att fler reagerat över denna formulering, som kan tolkas som en särskild betoning på äktenskapet som förbehållet man och kvinna och därtill med särskild adress till unga par, uppger Staffan Orrdal för Världen idag i ett mejl. ”Den bild av äktenskapet som framförts i ett av våra församlingsblad är inte Svenska kyrkans, pastoratets eller någon församlings ställningstagande, utan en åsikt som uttryckts av den som skrivit artikeln”. Världen idag 180627.

Domkyrkan väljer att stödja RFSL ungdom. Nu väljer domkyrkan i Visby att stödja RFSL ungdom genom att hissa prideflaggan utanför kyrkan och på ringmuren. Detta efter förbundet meddelat att man kommer till Almedalen på grund av nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen. "Svenska Kyrkan tillsammans med stora delar av det civila samhället känner oro över att unga människor inte känner sig välkomna att uttrycka sin tanke sin tro sin övertygelse och inte vågar leva ut det liv som är deras," säger Mats Hermansson, domprost i Visby och fortsätter: "Det är viktigt att värna om mötesfriheten i en demokrati så RFLS får vara i församlingshuset under Almedalsveckan om det fungerar för dem." RFSL Ungdom har fått erbjudande om att vara i flera församlingshus om de kommer till Gotland, men säger att de väljer att inte komma. Samtidigt är man från förbundets sida väldigt tacksamma över att det finns en sådan solidaritet och har lämnat vidare erbjudandena om lokalerna till RFSL. SR 180703.

Tjugo prästtjänster måste fyllas i Karlstad stift. Det är runt tjugo tjänster som det behövs präster på och fyra pastorat är i behov av kyrkoherdar, så ser det ut för Karlstad Stift. Nu är ett av de strategiska fokusområdena att rekrytera nya tjänster. I bland annat Degerfors och Hagfors är det brist på kyrkoherdar och nu senast förlorade Filipstad sin kyrkoherde som bytte tjänst inom stiftet. Bristen på präster har stiftet löst i år genom att bland annat ta in två präster från Tyskland. Charlotte Klingestad arbetar med rekrytering inom Karlstad stift och hon berättar att anledningen till att det är brist är att för få utbildar sig samtidigt som många går i pension. "Vi har nu cirka en fjärdedel av våra präster som inom en femårsperiod går i pension." En stor förhoppning finns i att några av de cirka 350 ungdomar som idag engagerar sig som ung ledare inom Karlstad Stift väljer att senare utbilda sig till präst. "Vi gör många olika insatser för dom och vi informerar också om vad det innebär att bli präst eller överhuvudtaget att söka tjänst inom svenska kyrkan." SR 180704.

Thomas Gür: ”Orimligt att Svenska kyrkan försöker avbryta mitt seminarium”. Hans seminarium i Almedalen avbröts av kyrkklockor, när domprosten ogillade innehållet i seminariet. Thomas Gür är nu benhård i sin kritik av hur kyrkan försökte stoppa honom att framföra sina åsikter. Dagen 180704.
Mats Hermansson backar: Klockringningen i Almedalen var överilad. Under onsdagseftermiddagen orsakade ett seminarium med Thomas Gür stor uppståndelse i Almedalen och därefter i sociala medier. Seminariet, som hölls på kyrkbacken utanför domkyrkan i Visby, avbröts av att domprosten Mats Hermansson lät kyrkklockorna ringa för att överrösta talet. Nu ångrar han tilltaget. SR 180705. Kommentar: Mats Hermansson borde tycka att det är trevligt att besökare med anknytning till Almedalen gillar kyrkans tomt för ett mindre friluftsmöte. Det var ju inte NMR som var där. Mats Hermansson kunde väl ha sällat sig till publiken för att höra vad det verkligen handlade om och sedan föra en diskussion med talaren utifrån åsikter om det hade varit nödvändigt.
Nazister attackerade Israelförbund i Almedalen – en misshandlad. Tumult uppstod utanför Vänskapsförbundet Sverige-Israels tält i Almedalen när NMR-medlemmar gick till attack mot organisationens medarbetare. "Min kollega stod utanför tältet när nio nynazister kom fram för att prata. Jag hörde inte vad de pratade om, men jag fick en mycket olustig känsla. Plötsligt omringade de henne, kastade ner henne i gatstenen och släpade henne längs marken. De skrek som djur." Stefan Dozzi bröt sig in för att hjälpa och blev själv angripen, men klarade sig undan slag. Säkerhetspersonal var snabbt på plats och kunde föra bort gärningsmännen. Hela förloppet gick mycket fort. Dagen 180705. Kommentar: Helt uppenbart att NMR inte borde fått tillstånd att vistas i Almedalen.
Ex-kriminella omringade nazister: “Vi ville visa trygghet”. Under Annie Lööfs tal försökte nazistiska NMR störa talet. Då ställde sig medlemmar från Kris i en ring runt dem. “Vi ville visa trygghet”, säger en medlem i Kris som vill vara anonym. Under Annie Lööfs tal i Almedalen på onsdagskvällen ropade några nazister från Nordiska motståndsrörelsen (NMR) bland annat ”folkförrädare” åt Centerpartiets ledare. Tilltaget fick Lööf att avbryta talet, vilket möttes av applåder och hejarop från publiken. Några som även valde att visa sitt avståndstagande från nazistiska NMR var organisationen Kriminellas revansch i samhället (Kris), vars medlemmar omringade NMR. "Vi ville visa trygghet, det är min tanke med att stå här och jag kan bara svara för mig. Men jag tror fler känner så," säger en medlem i Kris till Metro. Han fortsätter: "Vi ville visa solidaritet." Metro 180704.

Präst anmäler sms-företag. En präst som fick ett sms där han råddes lämna Svenska kyrkan för att spara på skatten har anmält företaget till Konsumentverket. Företaget Kyrkskatt.se tar en avgift på 369 kronor för att "hjälpa till" att gå ur Svenska kyrkan. Dagen 180722.

Carl-Erik Sahlberg: Svenska kyrkan - en mamma som inte mår bra. Statistiken grinar henne i hennes fårade och gråtfärdiga ansikte. 1972 var över 95 procent av svenska folket medlemmar i Svenska kyrkan. 1992 hade andelen sjunkit till 88 procent för att 2012 rasa till 68 procent och 2016 vara nere i 61 procent. 1970 förrättades 89 000 dop mot knappt 52 000 år 2016. Antalet konfirmerade sjönk under samma period från 80?000 till under 29 000. Antalet vigda par halverades till 17 300. Också begravningarna minskar. 1990 registrerades 24,2 miljoner gudstjänstbesök – 2016 endast 14,8 miljoner. ”Hur kunde det gå så här med fädernas kyrka?”
Visst finns det goda rörelser som inte övergett mamma – Oasrörelsen, New Wine, EFS, Sverigebönen och goda, lokala församlingar och kyrkoarbetare som för sitt liv aldrig kan tänka sig lämna den mamma man trots allt älskar så djupt. Ibland kan de kanske tycka att mamma sagt saker som hon inte sa förut men det får dem inte att lämna henne i sticket. Dagen 180727.

Bekymmersamma läror på THS. Vid Teologiska högskolan kan man få möta lite vad som helst, utom ett bibeltroget och Jesusförankrat lärjungaskap, skriver fyra företrädare för Nätverket för klassisk baptism. Kanske möter eleverna professorn i etik, Susanne Wigorts Yngvesson. Professorn ”tror att många skulle må bättre om de levde med flera partners samtidigt”. Professorn svarar inte på om hon i dag fortfarande står för sina ståndpunkter men enligt rektor Owe Kennerberg är detta inget problem. I undervisningen om Nya testamentet möter man professorn i bibelvetenskap Thomas Kazen. Förutom ett starkt engagemang för evolutionism, HBTQ-agenda och feminism är det som sticker ut hans syn på Bibeln ”Jesu död var inget offer". Nu tillsätts nya biträdande rektorer för olika avdelningar. Sofia Camnerin är en av dessa med ansvar för systematisk teologi. Camnerin har som ledare för Equmeniakyrkan nyligen uttalat att islam, judendom och kristendom har samma Gud. Dagen 180725.
Thomas Kazen: Respektera olika synsätt. THS ger studenterna tolkningsverktyg så att kristen tro kan fortsätta att vara relevant för nya generationer. THS pådyvlar inte studenterna en viss hållning men ger dem förutsättningar att växa till i egna övertygelser, i samspel med sina kyrkors traditioner och teologier. Inte heller är det konstigt att synen på Jesus som gudomlig utvecklas med tiden, efter hans död och uppståndelse. Flera hundra års kristologiska strider handlar ju just om detta. De tidigkristna börjar använda offerterminologi för att förklara meningen med Jesu död eftersom offer var välkända, meningsfulla och betydelsebärande i den antika kulturen. Offer används alltså som språklig metafor, trots att Jesus inte är ett lamm och inte offras av en präst på ett altare. Historiskt är Jesu död en romersk avrättning. Teologiskt tolkas meningen med Jesu död bland annat med offertermer och detta var möjligt och fungerade med hjälp av språklig metaforik. Dagen 180725.
Pastorskandidater: Vi kan tänka själva. Vi håller inte med våra lärare i allt, vi håller inte med vår kyrka i allt, vi håller inte med varandra i allt. Men vi har blivit kallade av Jesus Kristus själv till att vara hans lärjungar, tjänare och vittnen och det vill vi vara och bli, skriver 31 pastorskandidater vid THS. Vi har fått en kallelse till att gå ut i tjänst för Guds rike och det är gentemot Jesus Kristus vi vill vara trogna. Vi inser givetvis att skolan har sina brister och att det finns områden där det med rätta kan riktas kritik mot den, men samtidigt vet vi att det samhälle som vi kommer ut till efter fullbordad utbildning är ett pluralistiskt, sekulärt, individualistiskt, mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Detta samhälle behöver vi ha god kunskap om för att veta hur evangeliet kan få bli begripligt för människor här i vår tid. Därför är det också viktigt att de år av studier som ska prägla oss också gör oss redo att möta detta. Dagen 180727.
Rektorn: Nätverket saknar kunskap om vad THS lär ut. Ta reda på fakta om vår utbildning innan ni kritiserar den, uppmanar Owe Kennerberg, rektor för THS.

En väckarklocka för Svenska kyrkan i 100 år. Mer av bön, bibelstudier och en personlig tro. Det är vad Svenska kyrkans lekmannaförbund jobbat för i 100 år. I helgen firar de sitt jubileum i Uppsala med föredrag, utflykter och stor middag. Flera talare inklusive biskop Ragnar Persenius medverkar. Lekmannaförbundet är en fristående rörelse med cirka 5 000 medlemmar som stöttar Svenska kyrkan. Man har inga anställda utan allt görs på frivillig väg. Den är en egen juridisk person och ger ut tidningen Lekman i kyrkan fyra gånger per år. Världen idag 180727.

Efter 60 år tvingas ortodox församling lämna kyrka. Finska ortodoxa församlingen i Sverige tvingas lämna sin kyrka i Stockholm. Hyresvärden Maria Magdalena församling har sagt upp kontraktet. "En flytt innebär ett hårt slag mot församlingen. Kyrkan är vårt hem där vi plöjt ner tusentals timmar av arbete och bön," säger ortodoxa församlingens ordförande Christina Cedergren. I vågskålen ligger även att Finska ortodoxa församlingen för några år sedan bekostade en omfattande renovering av kyrkan, som var sliten. "Då återställdes kapellet till sitt ursprungliga skick. Vi betalade det mesta själva, cirka 1,6 miljoner kronor. För att minska kostnaden arbetade många i församlingen tusentals timmar frivilligt. Resultatet blev verkligen fint." Enligt Christina Cedergren fungerade samarbetet med Maria Magdalena församling bra ända tills Annika Almström tillträdde som ny kyrkoherde 2016. Dagen 180801.

Luther: ”Det, varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig, är, säger jag, i verkligheten din Gud”. Världen idag 180801.

Dom i tingsrätten: Kritisk präst får behålla jobbet. Prästen var del av ett upprop för förföljda kristna, och skrev senare en bok där hon kritiserade arbetsgivaren Svenska kyrkan. Då sa kyrkan upp henne. Nu får hon tills vidare behålla jobbet. Det blev en delseger för prästen i Södertörns tingsrätt, skriver Lag och Avtal. Prästen hade vänt sig till rätten för att få avskedandet ogiltigförklarat och också att anställningen skulle fortgå tills tvisten slutligen avgjorts. Prästen får alltså rätt i denna instans, men beslutet har överklagats och kommer att behandlas i Arbetsdomstolen. Det var efter att prästen var med och startade en facebook-kampanj för förföljda kristna 2016 som kritiken från arbetsgivarna först kom. Prästen har vid flera tillfällen tidigare yttrat sig kritiskt om Svenska kyrkan och uttryckt oro för färdriktningen i kyrkan. Bland annat har hon fört fram att kyrkan inte vågar ta ställning mot islam i tillräckligt hög grad. Senare skrev prästen också en bok där hon kritiserar sin arbetsgivare och menar att hon utsatts för mobbning. Det blev droppen för Svenska kyrkan, som beslutade att säga upp henne. Skälet som angavs av arbetsgivaren var att prästen visat illojalitet och åsidosättande av sina åtaganden. Boken som skrevs har också, menar arbetsgivaren, väckt vrede och sorg i församlingen, vilket man anförde som ytterligare ett skäl. Men tills vidare får alltså prästen behålla sitt jobb. Dagen 180808.

EFS: Sverige driver antikristen utrikespolitik. Den kristna tron är den bästa grunden för människor och samhällen. Därför behövs mission, både ute i världen och i Sverige, skriver Kerstin Oderhem och Erik Johansson. Vi tycker att det är sorgligt att se hur Sverige driver en antikristen utrikespolitik. För kristna organisationer som bedriver diakoni och biståndsarbete räknas den kristna tron inte som en positiv kraft, utan snarast som en belastning. För att få tillgång till statliga biståndsmedel måste man som kristen organisation påvisa att den kristna tron inte i alltför stor utsträckning ska prägla de insatser som görs. Detta trots att det är den kristna tron som under tusen år byggt det välfärdssamhälle som vi lever i i dag. När den kristna tron misstänkliggörs både i Sverige och på olika håll i världen vill vi påminna om att det är det glada budskapet i Jesus som leder till befrielse. Där människor väljer att följa Jesus minskar användning av droger, barn får gå i skolan, våld och övergrepp minskar, människor med funktionsnedsättning får ett återupprättat människovärde. Vi ser så många exempel på hur samhällen förvandlas av Jesus. Vi behöver fler sådana samhällen – inte färre! Också i det offentliga Sverige måste den kristna tron återigen ses som en tillgång. Den är en resurs för att bygga ett samhälle som är gott för alla människor, och en grund som befriar och upprättar människor till att ta ansvar, både för sig själva och för sina medmänniskor. Dagen 180808.

Antje Jackelén: ”Kyrkan borde vara lika självklar som simskola”. Antje Jackelén har tröttnat på att samtalet om tro så ofta handlar om frihet från religion i stället för frihet till religion. Nu vill hon bygga upp ett program för undervisning och lärande för barn och unga. Dagen 180906.

Fem religionsböcker. I dagens samhälle präglat av mångfald, behöver skolan ge kunskap om religioner för att skapa förståelse mellan människor. Det menar Skolverket. Men vad säger skolans läromedel om kristendomen i dag? Dagen har granskat de fem vanligaste religionsböckerna och ser en stor skillnad i hur kristen tro presenteras för landets högstadeielever. Dagen 180914.

EFS riskerar gå miste om statliga bidrag. Ett nytt regelverk är på väg att tas fram där Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, i egenskap av inomkyrklig rörelse i Svenska kyrkan, riskerar att bli utan statliga bidrag. Det rör sig om 2,7 miljoner kronor varje år i statliga bidrag. Inte minst riskerar EFS omfattande missionsarbete ta skada om inkomsterna sinar. Utredaren Ulf Bjereld utlovar inget undantag för EFS: "Det är inte upp till oss, utan upp till lagstiftaren." De pengar som Svenska kyrkan får via kyrkoavgiften går exempelvis inte till deras verksamhet, även då det handlar om medlemmar som är aktiva i EFS. Johan Ericson säger att det rör sig om 50 miljoner kronor som EFS-medlemmar betalar till Svenska kyrkan. Till stor del måste EFS medlemmar själva stå för ekonomin, förutom statsbidrag får de också en klumpsumma på en miljon från Svenska kyrkan samt en rikskollekt per år. EFS har cirka 14 500 medlemmar i hela Sverige. Dagen 180920.

Han vill visa "Vägen" för en svensk kyrka med problem. Det blev ingen stillsam sommarresa till Sverige för Carl-Erik Sahlberg. Den tidigare direktorn i Sankta Clara, numera bofast i Tanzania, predikade på 25 platser. Han berättade även om det framväxande nätverket "Vägen" för "ökad bibeltrohet" inom Svenska kyrkan.Jag ser också behovet av en bibelväckelse i landet. "När jag frågat kristna ungdomar om de läser Bibeln svarar bara två av tio att de gör det." Också teologiskt upplever Carl-Erik Sahlberg att Svenska kyrkan vilar på ostadigare grund än tidigare. För att hjälpa till med att, som han säger, "tända och vända" Svenska kyrkan, startades 2015 Vägen, nätverk för kristen tro. Ett uttalat mål är att "verka för en reformation av Svenska kyrkan mot ökad bibeltrohet". I referensgruppen sitter Bengt Pleijel, Elisabeth Sandlund, Lennart Sacrédeus och Annelie Enochson. Ordförande är Anders Åström, med Carl-Erik Sahlberg som vice ordförande. "Jag kan inte leda detta från Tanzania, utan har sått ett frö som nu gror tack vare andra," säger Carl-Erik Sahlberg. Omkring 400 medlemmar i Svenska kyrkan är i dag med i nätverket. Världen idag 180920.

Frikyrkor: Avskaffa Svenska kyrkans särställning. Lika för alla kyrkor. Det budskapet kommer från de traditionella frikyrkorna, som vill att den lagstiftning som enbart omgärdar Svenska kyrkan ska tas bort. "Nu införs demokratikriterier som kan göra att trossamfund som bryter mot dessa blir av med kyrkoavgiften. Men dessa demokratikriterier kommer inte gälla Svenska kyrkan. Det är inte en rimlig lösning," säger Öyvind Tholvsen. Dagen 180921.
Utredare Ulf Bjereld: Möjligt att ändra Svenska kyrkans särställning. Utredningen som ligger färdig på bordet har inte behandlat Svenska kyrkans särställning. Men att flera av frikyrkorna önskar att frågan lyfts fram i ljuset under remissrundan är inget konstigt. Det menar utredare Ulf Bjereld. Dagen 180921.
Svenska kyrkan: Svenska kyrkan gör mycket som berör alla medborgare. Vi har ett ansvar för det kyrkliga kulturarvet, för begravningsväsendet och sjukhuskyrkan, för att nämna några exempel. Det är inte så att lagen om Svenska kyrkan ger oss otillbörliga fördelar. Dagen 180923.

Kyrkor måste begränsa klockringning efter klagomål från grannar. Flera kyrkor i Stockholm har fått begränsa klockringningen vissa tider efter klagomål från grannar. Kyrkorna hänvisar till att klockorna är en tradition från 1600-talet, men närboende känner sig störda av ljudet. Dagen 180922.

Kyrkoherde gav anställd örfil. En kvinnlig kyrkoherde i Uppsala stift har slagit en medarbetare och får därmed en skriftlig erinran som straff. Upprinnelsen var att den anställde prövade brandlarmet. Dagen 181009.

Pastorat i Lappland skakas av svåra konflikter. Södra Lapplands pastorat skakas av en infekterad konflikt, skriver Västerbottens kuriren. En utredning som gjorts visar på bristande arbetsmiljö, kränkningar, interna stridigheter och missnöje med ledningen. Dagen 181010.

Missionsprovinsen får ny biskop. Bengt Ådahl har valts till ny biskop i Missionsprovinsen. Han har många år av tjänstgöring som präst i Svenska kyrkan bakom sig, men förlorar nu troligen sin rätt att utöva ämbetet. Missionsprovinsen och Svenska kyrkan har minst sagt frostiga relationer. Två av de brännande punkterna där organisationerna skiljer sig åt är kvinnopräster och samkönade äktenskap. Missionsprovinsens avgående biskop Roland Gustafsson: "Vi menar att Svenska kyrkan lämnat sitt ursprungliga arv och att vi behövs som ett korrektiv." Dagen 181015.
Han berättar att han nyligen blev uppkallad till Göteborgs biskop, Susanne Rappmann. "Hon sade att jag inte kan vara kvar som präst inom Svenska kyrkan om jag blir biskop, och ville att jag skulle ansöka om att avträda min rätt att verka som präst. Jag sade att "det är inte jag utan Svenska kyrkan som ändrat på sig". Jag kommer inte att lämna in någon sådan ansökan, utan det initiativet får de ta." "Att vara biskop i en annan kyrka är inte förenligt med att vara präst i Svenska kyrkan", säger biskop Susanne Rappmann i ett uttalande efter Bengt Ådahls val till biskop. "Om inte prästen självmant avsäger sig rätten att utöva ämbetet som präst i Svenska kyrkan, kommer ett tillsynsärende att inledas och frågan att prövas av domkapitlet i Göteborg". Världen idag 181016.

Antje Jackelén i Jerusalem: ”Här för att lära oss”. Kyrkostyrelsen med ärkebiskopen i spetsen har just avslutat ett besök i Jerusalem och Betlehem. Dagen 181016.

Svensk teologiprofessor i Jerusalem slutar efter schism. Teologiprofessorn Jesper Svartvik säger upp sig från sin tjänst efter nästan tio år. Han riktar besk kritik mot ledningen av institutet i Jerusalem – men Svenska kyrkan delar inte hans bild. Dagen 181018.

Sammanslagningar i Svenska kyrkan en hälsofara. Sammanslagningarna av församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan påverkar de anställdas hälsa negativt. Det visar en undersökning som Kyrkans akademikerförbund har gjort. Rapporten visar att kvinnliga präster, diakoner och pedagoger mår sämre än akademiker i andra nationella undersökningar. De upplever arbetsrelaterad stress och utmattning i högre grad än männen och upplever också en högre arbetstakt. Turbulensen i samband med omorganisationerna har särskilt påverkat den personal som varit med om så kallade hårda sammanslagningar, där personalen inte gjorts delaktig i förändringsprocessen. Dagen 181022.

Svartvik bemöter kritik för dålig närvaro – frias av ansvarsnämnd. Nu framkommer nya uppgifter i den infekterade tvisten kring Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Arbetsgivaren Lunds universitet försökte säga upp professor Jesper Svartvik genom att anklaga honom för att ha varit för lite närvarande i Jerusalem – men personalansvarsnämnden fann ingen grund för uppsägning.Hans arbetsgivare, Lunds universitet, har istället aviserat uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta sedan Svenska kyrkan sagt upp samarbetsavtalet med universitetet om hans professur vilken därmed saknade extern finansiering – men Svartvik slutade själv innan han blev uppsagd. Enligt Jesper Svartvik är bakgrunden en flerårig tvist med STI-ledningen som han anklagar för ”brist på respekt för judisk tro och tradition vid STI”. Något han ser som särskilt allvarligt eftersom judisk-kristen dialog traditionellt har varit en av STI:s huvuduppgifter. Han hävdar att STI-ledningen handlat bakom hans rygg för att bli av med honom sedan han framfört kritik och att både Svenska kyrkan och universitet därefter har tagit till olika förevändningar för att försöka få bort honom. Dagen 181024.

Varför flyr unga församlingen? Unga vuxna är den enskilda grupp som upplever störst främlingskap inför den nuvarande församlingskulturen. Ofta i högre grad än både tonåringar och vuxna, skriver fyra debattörer. Den norske teologen Erling Birkedal har visat att ungas tro hämtar sin näring utifrån tre olika dimensioner: gemenskap, upplevelser och intellekt. Ofta uppstår det problem när tron bara har fått näring från en eller två av dessa dimensioner. Då är risken nämligen stor att vi förlorar den. Eller snarare: Att vi ersätter den med sina sekulära motsvarigheter. Särskilt gemenskap och upplevelser är trots allt lätt att finna även utanför kyrkan, så om vår tro bara handlar om detta – utan förankring i Bibeln och en genomtänkt övertygelse – är det lätt att vi helt tappar bort den. Dagen 181101.

Ärkebiskopen hedersdoktor i USA. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har utnämnts till teologie hedersdoktor vid Virginia Theological Seminary i USA. Hon installeras nu på torsdag, den 8 november. Ärkebiskopen får utnämningen för betydande insatser inom både ekumenik och religionsdialog, hennes arbete för social rättvisa, och för att i en framträdande roll i den offentliga debatten visa på religionens och den kristna trons plats i samhället. Virginia Theological Seminary lyfter också fram ärkebiskop Antje som en av pionjärerna bland kvinnliga biskopar i den världsvida kyrkan. Det framhålls också att ärkebiskopen på ett förtjänstfullt sätt förenar teologisk skärpa och en vision för kyrkan. Installationen sker i samband med en gudstjänst i Immanuel Chapel vid Virginia Theological Seminary på torsdag då ärkebiskop Antje också predikar. Virginia Theological Seminary är en högskola som grundades 1823 och har studerande från hela världen. 2015 blev ärkebiskop Antje Jackelén hedersdoktor vid Lutheran School of Theology i Chicago som är en luthersk teologisk högskola affilierad med University of Chicago. 2016 utnämndes hon till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten på Greifswalds universitet i Tyskland. Svenska kyrkan 181105.

Filipstadsbördiga Karin Johannesson fick flest röster i biskopsvalet och blir därmed ny biskop i Uppsala stift 2019. Filipstadsbördiga Karin Johannesson blir ny biskop i Uppsala stift nästa år. Det står klart efter att hon fick 60 procent av rösterna i biskopsvalet i stiftet på tisdagen. Karin Johannesson är docent och universitetslektor i religionsfilosofi och prästvigdes 2010. Och när en ny biskop skulle väljas i Karlstads stift för två år sedan stod det mellan just henne och Sören Dalevi, som var den som till slut fick jobbet. Nuvarande biskop i Uppsala stift, Ragnar Persenius, slutar den 24:e februari nästa år och Karin Johannesson vigs till biskop den 3:e mars 2019. SR 181106.

Församling får böta 90 000 kronor för dålig arbetsmiljö. Flen, Helgesta-Hyltinge församling får böta 90 000 kronor för brister i arbetsmiljön. – Det vi har varit med om vill ingen vara med om, säger en anställd till Katrineholmskuriren. Dagen 181107.

Efter år av bråk – församling kan upplösas. År av konflikter kan leda till att Lunds stift upplöser Skanör-Falsterbos församling, skriver Sydsvenskan. En utredning om kyrkans framtid startar efter årsskiftet. Dagen 181116.

Antalet ungdomar som sjunger i svenska kyrkan har halverats. Återväxten är dålig i svenska kyrkans ungdomskörer, enligt deras egen statistik. Antalet som sjunger i ungdomskör har minskat med 50 procent de senaste femton åren och antalet barn som sjunger i kör har minskat med drygt 20 procent. Alva Novosel och Signe Ädel sjunger i domkyrkans ungdomskör i Strängnäs. "Nä, i vår ålder är det inte jättevanligt att folk sjunger," säger Alva Novosel. "Det blir pinsamt för vissa känns det som," fortsätter Signe Ädel. "Jag tror inte att folk fattar grejen, att det är roligt att sjunga tillsammans. Och om man inte har fått med sig att sjunga tidigt kanske det är svårt att hoppa in," säger de båda. Situationen i Strängnäs stift är ungefär som i landet i stort. Antalet ungdomar som sjunger i svenska kyrkans körer har minskat med 50 procent de senaste femton åren. Och antalet barn som sjunger i kör har minskat med 22 procent. Sämst går det för ungdomskörerna i Visby stift som har minskat med 93 procent. Men skillnaden mellan olika delar av landet är stor och trenden är att storstadsstiften, som Stockholm och Göteborg, tappar minst medlemmar. I Stockholm har barnkörsverksamheten till och med ökat med några procent sedan 2003. Marit Torkelson är handläggare på Svenska kyrkans kansli och jobbar centralt med musik-, barn och ungdomsverksamheten. "Det är naturligtvis problematiskt men vi är inte ensamma om det här, det är en trend vi delar med resten av Skandinavien och Europa," säger hon. Marit Torkelson tror att en förklaring till den klena återväxten bland barn- och ungdomskörerna är musikundervisningen i skolan. Hon önskar att skola och kyrka ska samarbeta för att vända utvecklingen för körerna. "För att det här kulturarvet ska få fortsätta flöda så skulle ju kyrkomusikerna med sin kompetens kunna bli en resurs i svenska skolan framtidsvis, det var ju så det såg ut för 40 år sedan när musikerna var ett nav i den här verksamheten." Anna Pihl Lindén är stiftsmusiker i Stockholm, där barnkörsverksamheten har ökat med 6 procent: "Dels flyttar det in väldigt många människor och många unga människor som vill träffa andra och kommer till vår öppna förskola. Där försigår mycket sång och många går vidare till barnkör sedan. Vi kämpar för att höja antalet medlemmar i körerna. På landsbygden är många kyrkomusiker anställda på deltid och prioriterar inte barn- och ungdomsverksamheten. Kyrkoråden anställer inte heller alltid utbildade kyrkomusiker, då blir det inte kul för barnen och de slutar," säger Anne Dungner Hjällström i Visby stift för att förklara deras stora tapp. SR 181120.

Kyrkomöte tog upp konfessionella skolor. En lång debatt om konfessionella friskolor utspelade sig när Svenska kyrkans kyrkomöte samlades i Uppsala i början av veckan för att fatta beslut. Även frågan om kyrkans mission blev föremål för en lång debatt. Torbjörn Aronsson, från nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan hade motionerat om att be kyrkostyrelsen utreda och utveckla stödet till församlingar som driver konfessionella friskolor. Fredrik Sidenvall från Frimodig kyrka påpekade att lagen tillåter konfessionella skolor, och att föräldrar har rätt att välja utbildning för sina barn utifrån sin tro och sina önskemål vad gäller utbildning för barnen. Liksom andra påpekade han att normen i den kommunala skolan är sekularism och ateism, och att barn som är troende riskerar att ses som avvikare. Andra, inte minst Socialdemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan, argumenterade för att konfessionella skolor inte gynnar integrationen och sammanhållningen i samhället. "Vi ska följa skollagen. Men jag gillar inte friskolor, inte konfessionella skolor heller. Vi ska lägga vårt engagemang i våra kyrkors och i församlingarnas barn och ungdomsarbete, inte på konfessionella friskolor," sade Wanja Lundby Wedin (S), enligt Kyrkans Tidning. Motionen avslogs. Världen idag 181121.

Kyrkomötet: Nej till nya religiösa friskolor. Det blir inga nya konfessionella friskolor för Svenska kyrkans del. Efter ivrig debatt i kyrkomötet vann nej-sidan med 145 röster, mot 91 ja-röster. Svenska kyrkan driver i dag en konfessionell friskola i Alsike utanför Uppsala. Utöver det finns runt hundra kristna friskolor runt om i landet. Men förskolorna ville inte Socialdemokraterna debattera. "Jag har brotts mycket med de här frågorna. Och det är själva ordet konfessionell jag är emot. Jag som är socialdemokrat är emot friskolor i alla andra sammanhang. Då måste det gälla även här," sa Mattias Benke (s). Dagen 181120. Kommentar: Socialdemokraterna vill endast ha ateistiska kommunala skolor sä att barnen inte ska få någon kännedom om vem Jesus är. Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska enligt den sekulära majoriteten i Riksdagen vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. Ateism är normen även i religionskunskapsundervisningen i svenska skolor, där religion ofta presenteras som något förlegat.

Arbete bland EU-migranter upphör när kyrkans stöd halveras. Stadsmissionen i Göteborg lägger ner sitt arbete för EU-migranter i och med att bidragen från Svenska kyrkan halverats. Dagen 181201.

Klimataktivist ”utsedd till Jesu efterträdare”. Jesus har utsett 15-åriga klimataktivisten Greta Thunberg till en av sina efterträdare. Det skriver Svenska kyrkan i Limhamn på Twitter. ”Vansinne. Om inte kyrkan tar sitt eget budskap och sin historia på allvar – vem ska då göra det?”, skriver teologen Ann Heberlein, men tweeten får också lovord. Världen idag 181203.

Feministpastor i blåsväder – ifrågasätter jungfrufödsel. Vad händer med julevangeliet om Maria i själva verket blev gravid till följd av en förälskelse eller våldtäkt? Den frågan ställer sig ”feministpastorn” Esther Kazen i ett inlägg på Instagram. Enligt Esther Kazen, som går under namnet "feministpastorn", skulle julberättelsen kunna vara ”ännu större” om så var fallet: Om Gud föddes som ett barn som ansågs värdelöst, om Maria blev ihågkommen för sin styrka snarare än för sin oskuld och om Josef var en bonuspappa som ”inte frågar var barnet kommer från utan till 100 procent tar sitt föräldraskap på allvar – oavsett hur de blev familj”. Historieförfalskning”, påpekar teologen Stefan Gustavsson. Han påpekar slutligen att den som vill hitta på en egen historia är fri att skriva en roman. Världen idag 181207.

Flest röster till Andreas Holmberg i förberedande biskopsval. Valdeltagandet var högt vid Svenska kyrkans nomineringsval på torsdagen. Stiftsadjunkten Andreas Holmberg fick flest röster och kan därmed bli ny biskop i Stockholm. Dagen 181208.

Ärkebiskopen bojkottar Svenska Akademien. Ärkebiskopen Antje Jackelén väljer att bojkotta Svenska Akademiens högtidssammankomst. Det rapporterar Kulturnyheterna i SVT. Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst i Börssalen i Stockholm brukar samla ungefär 500 gäster, allt från kungligheter till beslutsfattare. Men när dörrarna till årets högtidssammankomst öppnas den 20 december, kommer Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén inte att delta. "Efter allt som varit och utifrån hur Akademien och några ledamöter har profilerat sig kan jag inte uttrycka min solidaritet genom att delta som tidigare år", skriver hon till Kulturnyheterna. Hon avslutar sin kommentar med att uttrycka "hopp om att Svenska Akademien åter kan bli det som Sverige har stort behov av: en akademi som med snille och smak på nytt blir en ledande kraft för bildning och kultur". Antje Jackelén har varit Svenska kyrkans ärkebiskop sedan 2014. SR 181212. Kommentar: Alla gästerna borde bojkotta Svenska Akademien i år.

Biblisk vänskap blir homorelation i ny vigselordning. Bibelns berättelse om den starka vänskapen mellan David och Jonatan används som en av de föreslagna texterna i den nya kyrkohandbokens avsnitt om vigslar. "Det olyckliga med att Svenska kyrkan använder dessa bibelberättelser, för att säga något berättelserna inte säger, är att de gör våld på bibeltexterna," säger docent Anders Gerdmar. Berättelserna om David och Jonatan och om Rut och Noomi i Gamla testamentet har ofta använts av queerteologer för att hävda att Bibeln bejakar homosexualitet. Men i och med den nya kyrkohandboken som togs i bruk tidigare i år kan också landets största kristna samfund, Svenska kyrkan, i sina riktningsgivande dokument sägas ha anslutit sig till den tolkningen. Kyrkohandboken är ett centralt dokument som styr kyrkans gudstjänstliv, teologi och praktik. I den är samkönade och heterosexuella vigslar nu helt jämställda och i den nya kyrkohandboken finns bara en, gemensam, vigselordning. I kyrkohandboken finns några föreslagna bibeltexter varav åtminstone någon ska läsas i samband med vigsel. Här har Svenska kyrkan nu tagit in både berättelsen om David och Jonatan, och den om Rut och Noomi. Men Anders Gerdmar, docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och grundare av Skandinavisk teologisk högskola, menar att det saknas bibelvetenskaplig grund för att påstå att detta handlade om parförhållanden. "Det finns ingen exegetisk grund för att David och Jonatan eller Rut och Noomi skulle ha haft sexuella relationer. I det senare fallet finns det egentligen inget att stödja sig på, och om man läser berättelserna om David och Jonatan noga finns det inga sexuella termer." Gerdmar beklagar att Svenska kyrkan använder dessa bibelberättelser på ett sätt som han menar missbrukar gudsordet. Och att berättelser om djup vänskap förvrängs. "Två män eller två kvinnor kan verkligen ha en djup vänskap utan några som helst sexuella övertoner. Det finns över huvud taget inget stöd i Bibeln för samkönade relationer, och en sådan skulle vara otänkbar i Davids och Jonatans miljö," säger han. Världen idag 181213.

Jeremiah Johnson: "I did see Jsus in vision: 'Many will be offended at My Return'. I have recently had a series of prophetic encounters that led to the Lord Jesus Christ appearing to me for the third time in my life, clothed in white garments with fire in His eyes. The holy fear, trembling, awe and pure wonder totally consumed me and was the same experience I had with Him in the two encounters before. His sheer beauty is terrifying, and His presence takes your breath away. The light that radiates from His being is so pure that you become more aware of your great need of Him than ever before. I will never forget our conversation in that specific encounter, and I believe I'm supposed to share it now publicly for the first time. I do not take lightly or treat these encounters haphazardly. Anyone who claims to have actually seen and interacted with our risen Lord needs to carry a serious fear of who He really is and an undeniable mandate on their life to make Him known. This is not a joke. It's very weighty and does not involve vain imaginations. As the Lord Jesus Christ appeared to me, He said, "Jeremiah, many know the Lamb who went to Calvary, but few know the Lion who is returning to devour His Father's enemies. The same wrath that was poured out on the cross will be the same wrath that will be poured out in judgment upon my return. I am releasing apostolic and prophetic messengers who will trumpet my end-time judgments to the church and warn of the consequences of those who only know the Lamb of mercy and grace, but reject the Lion of judgment and wrath. Many only know Me as the great intercessor, which I am, but I am also the coming King and judge. There is more than intercessory prayer. For I will teach My people in these last days how to pray kingly and judicial prayers. I will establish My government in the earth and make My enemies a footstool. I will rule and reign with an iron scepter. Jeremiah, many will be offended at My return! They have created a god in their own likeness and image and will deny Me when I come with all My glory, power and splendor! You must warn the church of the scoffing spirit that will come, of the overemphasis of My goodness and never teaching on My severity, of never proclaiming and warning of My wrath and judgment that is here now and is yet to come." The look in the Lord Jesus Christ's eyes as He said these words to me was so intense, yet so deeply grieved. He then asked me if He could entrust me with these words, and I said yes. When I did, He turned around and vanished from my bedroom. I shook for days and have still never recovered. I pray that those who have read this sobering encounter for the first time publicly will pray and seek the Holy Spirit concerning your own view of who Jesus really is and prepare yourself for the days ahead. Charisma 181216.

Kyrkans reflexänglar anklagas för propaganda. Barnen från en skola i Tingsryd fick reflexänglar av Svenska kyrkan. Men skolan skickade änglarna tillbaka. "Kristen propaganda". Så tolkade en skola i Tingsryd de vita reflexänglarna som barnen fick som gåva under luciafirandet i kyrkan. Dagen 181219.

Vad hoppas du att du ska glädjas över på din dödsbädd? Idag är det många som ger nyårslöften men vad är det man egentligen prioriterar högst i livet? Ja, det handlar inte om en vältränad kropp utan om relationer. I början av det här året lät Fonus via Kantar-Sifo fråga 1000 svenskar vad de hoppas kunna glädjas över på sin dödsbädd. Så här ser toppen på listan ut:
1. Att jag har en god relation med min familj 69 %
2. Att jag älskat 55 %
3. Att jag blivit älskad 55 %
4. Att jag har en god relation till mina vänner 39 %
5. Att jag skrattat mycket 37 %
6. Att jag gjorde goda gärningar 36 %
7. Att jag uppfyllde mina drömmar 31%
SR 181231. Kommentar: Fonus har glömt den viktigaste frågan: Att Jesus har förlåtit mina synder. Annars väntar helvetet och inte himlen!

Det här är vi mest oroliga för att ångra på vår dödsbädd. En undersökning som Fonus låtit göra visar att vi är mest rädda för att på dödsbädden inse att vi inte gjorde det vi drömde om i vårt liv. Och det kan göra den sista tiden besvärlig. Lena Ehnberg jobbar som sjuksköterska på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall och säger att hon ibland möter människor som är närmare 90 år gamla eller till och med över men som inte känner att de är redo att dö. De tycker att de inte har levt sitt liv som de ville och därför är det svårt att acceptera att det är dags att dö. Ofta känner man en större acceptans för att dö när man är äldre för man kan känna sig ganska nöjd med sitt liv. "Men alla har inte levt som de egentligen ville och man kan bli ledsen för att de inte känner den här acceptansen," säger Lena Ehnberg. Fonus lät Kantar-Sifo i början av året fråga 1000 svenskar vad de var mest oroliga för att behöva ångra på sin dödsbädd. Resultatet blev:
Att jag inte vågade göra det jag drömde om 52%
Att jag slarvade bort mina vänner 27% Att jag jobbade för mycket 23%
Att jag inte skrattade mer 21%
Att jag gjorde för få goda gärningar 15%
Att jag tränade för lite 9%
Att jag inte åt tillräckligt nyttigt 5%
Att jag inte skrev ett testamente i tid 4%
Att jag jobbade för lite 1%
Att jag tränade för mycket 1%
Inget av ovanstående 15%
Vet ej 5%
SR 181102.

Pussande kyrkoherde varnas. En kyrkoherde verksam i Mellansverige får en skriftlig erinran av domkapitlet. Anledningen är att han ska ha pussat en kvinna i samband med ett möte på hans kontor. Det är framför allt tre faktorer som domkapitlet tagit i beaktande; att kyrkoherden visste att kvinnan mådde dåligt, att samtalet föregicks av en kyrklig handling, det vill säga begravning, och att det fanns en avsikt att samtala om kvinnans livssituation. Det gör att kyrkoherden får en skriftlig erinran för sitt handlande. Det är den lägsta graden av påföljder. Dagen 190122.

Englands ärkebiskop: Jag talar i tungor dagligen. Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury, berättade i den kristna radiostationen Premier att han talar i tungor varje morgon som en del av sin bönestund. Han berättade också att han ofta uppmuntras av kunskapens ord och profetior. Uttalandena väcker nu stor uppmärksamhet i Storbritannien. Justin Welby är högste ledare för den anglikanska kyrkan och intervjun där han berättar om sin syn på karismatik och den helige Ande har fått stort genomslag i Storbritannien. Ärkebiskop Justin Welby har även tidigare berättat om sitt andedop, om upplevelsen av att överväldigas av Guds kärlek och om intimiteten som den troende kan ha i relationen med Jesus. Världen idag 190122. Kommentar: En sådan ärkebiskop behöver vi i Sverige också.

Stulna regalier från domkyrka har hittats. De ovärderliga kungaregalierna som stals vid den fräcka kuppen från domkyrkan i Strängnäs i somras är nu återfunna. Efter beskedet ställdes den pågående rättegången om stölden in. Tre föremål stals från montern: en krona av guld tillverkad 1626, ett riksäpple av gud med dekor av svart och vit emalj med slipade bergskristaller och pärlor tillverkat 1611, samt en krona av guld täckt med svart och vit emalj med dekor av slipade bergskristaller och pärlor, tillverkad 1611. Åtal väcktes nyligen vid Eskilstuna tingsrätt, där en man i 20-årsåldern stod anklagad för att ha planerat och genomfört kuppen i domkyrkan. Dagen 190205.
Riksregaliestölden: En gripen för häleri. En ytterligare person har gripits i samband med utredningen om stölden från Strängnäs domkyrka. I fallet med de värdefulla regalierna som stals i somras från Strängnäs domkyrka har polisen gripit en person misstänkt för grovt häleri. Åke Broné är den misstänktes advokat och meddelar att hans klient nekar till brott. "Överhuvudtaget förnekar han befattning med det här godset," säger Åke Broné. "Anhållandet kvarstår och det innebär att åklagaren ska ta ställning till om han ska häktas. Mannen är skäligen misstänkt för brott, alltså den lägre misstankesgraden." SR 190209. Dagen 190209.
Regaliestölden: 22-åringen döms till 4,5 års fängelse. 22-åringen döms för grov stöld och försök till grov stöld till 4,5 års fängelse för att ha stulit 1600-talskatterna från Strängnäs domkyrka i somras. Åklagaren yrkade på sex års fängelse, men mannens advokat ansåg att straffvärdet motsvarade tre år. Tingsrätten slår fast att brottet föregåtts av viss planering, men för att det ska ses som en försvårande omständighet krävs särskild planering. "Det har tingsrätten inte funnit. Man har anskaffat två cyklar och en båt, men för en särskild planering krävs att det är något som går ut över det tänkbara för den här typen av brott," säger domare Samuel Hägg, som dömt i målet vid Eskilstuna tingsrätt, till Ekot. Hur har det påverkat domen att de stulna föremålen har återfunnits?" Det har inte påverkat i förmildrande omständighet för honom" (22-åringen, reds.anm). För att ett återlämnade ska kunna påverka i förmildrande omständighet krävs att det är frivilligt och att man gör det själv. Här har det inte framkommit att han ligger bakom återlämnandet. 22-åringen nekade inledningsvis under förhör men erkände sedan att det var han som stulit föremålen från en monter i kyrkan. Under rättegången har han sagt att han var i behov av pengar och att han googlat på hur mycket föremålen var värda. Enligt 22-åringens försvars advokat Johan Eriksson är han lättad över att domen inte landade på sex år, som åklagaren yrkat på. "Sedan får han väl i lugn och ro fundera över helgen, om han ska acceptera det eftersom han erkänt eller om vi ska klaga och försöka få ner påföljden något. Det har vi inte bestämt än." 22-åringen sitter häktad, och om han överklagar kommer han att vara fortsatt häktad. "Det är naturligtvis också ett moment, man måste göra ett noggrant övervägande i frågan," säger Johan Eriksson. I utredningen har flera personer figurerat. Fyra personer är misstänkta, där ibland en 26-årig man som sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för stöld. Men det är bara 22-åringen som åtalats. Det var den 31 juli förra året som regalierna stals ur kyrkan. Flyktvägen gick därifrån över Mälaren i båt. Händelsen fick stor uppmärksamhet i internationella medier, där stölden liknats vid en kupp i Hollywood-stil. Den 5 februari dök stöldgodset oväntat upp i en soptunna som placerats på ett biltak i Åkersberga, omkring tre mil norr om Stockholm, där de båda männen är hemmahörande. De stulna regalierna härstammar från 1600-talet och innefattar två begravningskronor som tillhört kung Karl IX och drottning Kristina, samt ett riksäpple. Föremålen har värderats till 65 miljoner kronor. Men i och med den omilda behandling som stölden inneburit – en av kronorna har tryckts ihop och äpplet är i princip delat mitt itu – har värdet minskat med 8 miljoner kronor, och uppskattas nu till 57 miljoner kronor. Ett efterföljande tvistemål är därför att vänta. SR 190222.
Domen mot den 22-årige man från Åkersberga, som nyligen dömdes för att ha stulit de unika begravningsregalierna i Strängnäs domkyrka, kommer inte att överklagas, enligt 22-åringens advokat Johan Eriksson. SR 190315.
Andra misstänkte tjuven dömd för regaliestöld. 26-årige Åkersbergabon får 3 års fängelse för kuppen i Strängnäs domkyrka. Åklagarens teori är att den nu dömde 26-årige mannen begått stölden i domkyrkan tillsammans med den 22-årige man som tidigare i år dömdes för kuppen. 26-åringens DNA hittades på regalierna när de återfanns i februari. Mannen döms för grov stöld till tre års fängelse. 26-åringens försvarsadvokat säger att domen kommer överklagas. SR 190611.
Man döms för regaliestölden i Strängnäs. En 26-årig man döms till tre års fängelse för sitt deltagande vid den spektakulära regaliestölden i Strängnäs domkyrka förra året. En 22-årig man har redan dömts till 4,5 års fängelse för stölden av begravningsregalierna. Den 26-årige mannen är enligt åklagare Isabelle Bjursten den andra person som vittnen såg vid stölden i somras. En 22-åring dömdes redan i februari för grov stöld sedan han erkänt att det var han som tagit de kulturhistoriskt ovärderliga föremålen. Som bevis mot 26-åringen anförde åklagaren dna som hittats på de stulna begravningsregalierna. Dessutom hävdar hon att han gjort en swishbetalning från sin telefon till en man som bogserade männens flyktbåt efter en grundstötning. 26-åringen har varit häktad sedan i februari i år. Misstankar riktades mot honom sedan det stulna kyrkguldet återfunnits på en parkeringsplats. Dagen 190611.

Känd präst avkragas efter kritik mot kvinnlig biskop. Göteborgs domkapitel har förklarat Rune Imberg obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, eftersom han inte ser Susanne Rappmann som sin andliga ledare och biskop. Rune Imberg anser sig dock stå kvar i lydnad gentemot Svenska kyrkan. "Man kan inte lagstifta fram ett andligt ledarskap," säger Rune Imbergs juridiska ombud Andreas Karlgren, som överklagat beslutet. Domkapitlet fattade beslut den 17 januari om så kallad avkragning av Rune Imberg, lektor vid Församlingsfakulteten och ideell präst vid Missionsprovinsens Johannesförsamling i Borås. "Jag firade gudstjänst så sent som i går och det har väl aldrig varit så många besökare som då," säger Rune Imberg, som i övrigt inte vill kommentera ärendet. Allt började med den skrivelse som Rune Imberg skickade till domkapitlet i Göteborg i april förra året, med anledning av att stiftet just fått en kvinnlig biskop. Där förklarade han att han inte kunde uppfatta Susanne Rappmann som sin andliga ledare. ”Utifrån Bibelns klara framställning, som Paulus beskriver som ett 'Herrens bud', att kvinnor inte är kallade till kyrkans predikoämbete, [...] kan jag inte ha en fungerande relation till den biskop som nu tillträtt”, skriver han, och tillägger att han i fortsättningen uteslutande kommer att ”erkänna missionsbiskopen i Missionsprovinsen i Sverige som min förman och biskop”. Det här ställningstagandet innebär enligt domkapitlet att Rune Imberg ”brutit mot prästlöftet om att följa kyrkans ordning”. Advokat Andreas Karlgren noterar att det finns många präster inom Svenska kyrkan som valt att stå under en annan andlig ledare än sin stiftsbiskop, såsom inom Societas Sanctæ Birgittæ. Han har också flera exempel på ärenden där Svenska kyrkan avstått från att avkraga präster som markerat samma slags avstånd mot sin biskop. "På 1990-talet avsade sig ett 50-tal präster tillsyn från Göteborgs dåvarande biskop Lars Eckerdal för att han inte ingrep mot en präst som hållit en välsignelseakt för ett samkönat par. Det föranledde ingen åtgärd," säger Andreas Karlgren. Världen idag 190220.

Svenska kyrkan i Göteborg ordnar föreläsning om yoga. ”Yoga som kristen” är en av föreläsningarna som anordnas av Svenska kyrkan i Göteborg under Vetenskapsfestivalen i april. "Religion är något som växer och förändras," säger prästen Pontus Nilsen som är projektledare för eventet. Under festivalen anordnar Svenska kyrkan även en föreläsning om ”en frisk Moder jord”. ”Ett seminarium om det spännande mötet mellan svenskkyrklig teologi och yogatraditionens österländska rötter.” Så beskrivs den föreläsning om yoga som äger rum i Hagakyrkan i Göteborg den 6 april. Föreläsningen är en del av Svenska kyrkans inslag under den så kallade Vetenskapsfestivalen, som äger rum i Göteborg varje år och som samlar olika populärvetenskapliga event. De som kommer att tala under seminariet är Jessica Humleklo, yogalärare, Lisa Westberg, präst och yogainstruktör, och Clemens Cavallin, docent i religionsvetenskap. Världen idag 190227.

Klart med nya biskopar i Svenska kyrkan. Karin Johannesson har vigts till ny biskop i Uppsala stift. Och i Stockholms stift står det nu klart att Andreas Holmberg kommer att efterträda Eva Brunne som ny biskop. Världen idag 190312.

Kyrkan i förfall: Dragqueens ska läsa sagor i Svenska kyrkan. Två dragqueens ska läsa sagor för barn i Svenska kyrkan i Harplinge. När Världen idag ringer upp församlingens kyrkoherde Peder Jarnvall så försvarar han initiativet. Lady Busty och Miss Shameless (Storbystade damen och Fröken Skamlös) är namnen på de två dragqueens som läst sagor på bibliotek på flera platser i Sverige. Nu ska de två kvinnoutklädda männen även besöka en kyrka. Världen idag 190318.
Kyrkan i förnyelse: Helsingborg berördes av Guds kärlek. Unga tjejer med självmordstankar fick lust att leva, relationer helades och droger slängdes. EFS-prästen Daniel Svensson: "Det var en fantastisk helg". Världen idag 190318.
Come, ye sinners, lost and hopeless, Jesus’ blood can make you free... You tube 5:08.

Israels ambassadör: Svenska kyrkan är Israelfientlig. Hur kommer det sig att Svenska kyrkans högsta ledning driver en fientlig och extremt negativ kampanj mot den judiska staten, frågar Ilan Ben-Dov. Hur har vi kunnat hamna i ett läge där kyrkans ledarskap så aggressivt driver en hållning som många av dess medlemmar – om inte en majoritet – långt ifrån delar. Ju mer vi ser av Svenska kyrkans agerande i fråga om Israel, desto tydligare blir det att vi här har att göra med en systematisk, välorganiserad och välorkestrerad kampanj mot den judiska staten från tongivande kretsar inom kyrkan. Vid samtal med en tidigare deltagare i en av resorna till Israel, tog jag mig friheten att fråga om den sionistiska diskursen alls introducerats i programmet. Svaret var att inom Svenska kyrkan är själva begreppet ”sionist” ett skällsord. Detta ställde mig än en gång inför omfattningen av den fientlighet som genomsyrar vissa kretsar inom kyrkan. Det faktum att man som något illegitimt betraktar det judiska folkets nationella befrielserörelse – en rörelse som lett ett urgammalt folk tillbaka till dess nygamla hemland, där man återupprättat sitt nationella självbestämmande – är skrämmande. Man kan inte bortse från det faktum att åratal av anti-israelisk indoktrinering och systematisk demonisering av Israel har skapat en kultur av djup fientlighet mot den judiska staten. Jag uppmanar sammanfattningsvis Svenska kyrkan att sätta punkt för en kultur av fientlighet mot Israel och börja ett nytt kapitel präglat av god vilja och balans. Dagen 190326.
SKR-ledare ledsen efter kritik från Sveriges judar. Judiska centralrådets oro för antisemitism inom det ekumeniska följeslagarprogrammet är ”ett allvarligt påstående som gör mig djupt ledsen”. Det skriver Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR, efter att ha tagit del av kritik mot programmet. Aron Verständig uttrycker till Världen idag glädje över att SKR tagit till sig av kritiken och han ser fram emot att i närtid träffa SKR för samtal. Världen idag 190404.
Israels ambassadör: Fel fokus, Svenska kyrkan. I stället för besattheten av Israel borde Svenska kyrkan intressera sig för de otaliga kristna som flyr för sina liv från islamistiska diktaturstater. En synnerligen talande illustra­tion är det hjärtliga mötet mellan terroristledaren Ismail Haniyeh från Hamas and ärkebiskop emeritus Anders Wejryd (med biskopskorset gömt i bröstfickan). Vi ska i sammanhanget påminna oss att den radikala, islamistiska terroristorganisationen Hamas är ansvarig för morden på tusentals israeliska civila och därutöver till att ha utfört och uppmanat till mord på israeler och judar världen över, utöver den regelrätta folkmordsretoriken mot Israel. Såvitt jag vet har Svenska kyrkan aldrig fördömt mötet mellan Wejryd och Haniyeh och man får förutsätta att det väl speglar den anda som råder i kyrkan. Ett annat exempel av många på högsta nivå inom kyrkan är hur dåvarande ärkebiskop KG Hammar vägrade tala på Förintelsens minnesdag med hänvisning till det andra Gazakriget. Det är bara ett par år sedan kyrkokansliet i Uppsala officiellt tillskrev partierna i riksdagen för att fråga hur de avsåg att agera mot Israel. Dagen 190409.

De utmanade kyrkans ledning om antisemitism. Svenska kyrkan kommer att ta upp frågan om de kritiserade palestinska skolböckerna på nytt med de kristna skolor som samfundet an stöder i de palestinska områdena. Det lovade kyrkans internationelle chef Erik Lysén efter ett möte där Vänskapsförbundet Sverige-Israel visade exempel på hur skolbarn uppmuntras att bli martyrer för Palestina. Svenska kyrkan stödjer, genom sitt partnerskap med Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, tre grundskolor på Västbanken: i Bethlehem, Beit Sahour respektive Ramallah. Därutöver stödjer Svenska Jerusalemföreningen Den gode herdens skola i Beit Jala på Västbanken. Vid mötet visade Tobias Petersson, som driver bloggen Perspektiv på Israel, exempel på hur de böcker som används på bland annat Den gode herdens skola bejakar våld och till del är antisemitiskt. "Det finns texter i skolböckerna från årskurs 3 och uppåt där barnen uppmuntras att offra sitt blod och förinta främlingar," säger han till Världen idag efter mötet. "På kartorna finns heller inte Israel med, utan hela området kallas för Palestina." Jerusalemföreningen har i ett nyhetsbrev tidigare i år svarat på kritiken genom att peka på att även israeliska skolböcker för några år sedan uppvisat brister. Men man bekräftade också att de kristna skolorna måste utgå från den palestinska läroplanen och använda de kritiserade böckerna. Världen idag 190415.

Kyrkogårdar töms när många överger gravstenar. Allt fler väljer att återlämna gravrätten. Men vad händer med kyrkogårdarna när gravstenar plockas bort? "När det är en sådan hög frekvens av återlämnade gravplatser förvanskas gravkvarterens utseende," säger Tommy Östher, kyrkogårdschef på Solna kyrkogård. Traditionerna kring hur vi hanterar våra avlidna anhöriga har varit något så när konstanta i flera hundra år. Nu står landets begravningsplatser inför en förändring – allt fler väljer att återlämna gravrätten, vilket i många fall innebär att gravstenar plockas bort från kyrkogårdar. "De senaste tio åren har jag börjat reflektera över att väldigt många väljer att återlämna gravplatser," säger kyrkogårdschef Tommy Östher som arbetat i Solna församling i över 30 år. Gravrätten – att ha rätt att begravas på en av Sveriges allmänna begravningsplatser – gäller alla som är folkbokförda i Sverige när de avlider och varar i 25 år. Vanligtvis är det en anhörig till den avlidne som blir gravrättsinnehavare och därmed ansvarar för graven. "Vi får tillbaka en stor andel gravar när förvaltningen efter 25 år frågar om de anhöriga vill förlänga gravrätten. Men även när gravrättsinnehavaren avlider, och någon annan i dödsboet har chans att överta, så väljer man i dag att återlämna rätten i högre utsträckning än att någon tar över." Dagen 190427.

Präst säger nej till skolavslutning i kyrka. I Sävare församling utanför Lidköping är det slut med skolavslutning i kyrkan. Men det är inte skolorna som säger nej, utan kyrkan. "Jag måste få säga vad jag tror på," säger kyrkoherden Judith Fagrell. Rektorer som ville läsa manus och detaljstyra ceremonin blev till slut för mycket för Judith Fagrell, kyrkoherde i Sävare församling utanför Lidköping. Därför beslutade hon och församlingens kyrkoråd sig för att säga nej till att låta skolor ha avslutning i kyrkan. "Vi är inte bara en förening som upplåter lokaler, utan en levande kyrka som bygger församling här och nu, och då måste vi stå trogna det uppdraget," säger hon i ett inslag i Rapport. Världen idag 190427.

Kyrkan behöver Bibelns Jesus. Bibelns Jesus måste åter bli huvudperson i Svenska kyrkans verksamhet. Ingen hemmagjord variant. Har Svenska kyrkan någon framtid? Med mängder av utträden ser det mycket mörkt ut. Inom tio år lär mindre än 50 procent av befolkningen tillhöra Svenska kyrkan. De flesta kyrkbänkarna gapar tomma vid söndagens huvudgudstjänst. Kyrkor och andra fastigheter säljs. Sverige är det mest avkristnade landet av tidigare kristna länder. Samtidigt har kriminalvården slagit larm. Häkten och fängelser är överfulla. Det finns ett samband mellan fullbelagda fångvårdsanstalter och tomma kyrkobyggnader. Laglösheten ökar. Mord och beskjutningar är nu vardagsmat i Sverige. Bibelns Jesus måste åter bli huvudperson i kyrkans verksamhet, söndag och vardag. Inte Jonas Gardells Jesus eller någon annan hemmagjord Jesus. All förkunnelse, även vid vigsel och begravning, måste peka på den verklige Jesus, som är Herren och Frälsaren. Aposteln Paulus sammanfattar hela Bibelns budskap i en enda mening: ”Jesus blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull” (Rom 4:25). Barngrupperna ska inte bara pyssla utan också få lyssna till bibelberättelser. Konfirmanderna måste få lära känna Jesus. Att kunna centrala bibelord, trosbekännelsen, tio Guds bud och Fader vår, samt dopets och nattvardens instiftelseord utantill, bör vara ett självklart minimikrav för dagens konfirmander. En biblisk Jesuspredikan väcker längtan efter Guds rike och himmelens glädje. Rätt förkunnelse manar till omvändelse för att slippa att gå evigt förlorad. Är predikan innehållslös och mesig söker sig människor till andra kyrkor och gudstjänstgemenskaper, där det ges näringsrik och fast andlig föda. Sedan många år tillbaka inbjuder Svenska kyrkan till världsliga konserter. Dyra inträdesbiljetter säljs. Kyrkor fylls. Artister äras. Applåder smattrar. Sådan verksamhet medför ingen väckelse. Låt i stället söndagsgudstjänsten berikas med mycket andlig sång och musik. Så inramas och förstärks det kristna budskapet. Kyrkorummet är invigt och heligt, ett bönens hus. Det är hög tid att åter prästviga alla som Gud kallar. I flera årtionden har bibeltrogna kandidater stoppats. Löftet till dem som delar den klassiska uppfattningen i ämbetsfrågan har för länge sedan brutits. Det var klart uttalat att de skulle ha hemortsrätt i Svenska kyrkan och möjlighet att bli präster. Sveket är stort. I dag hade den gudabenådade och kunnige biskopen och författaren Bo Giertz vägrats prästvigning. Förmodligen hade inte ens Jesus från Nasaret blivit antagen för prästvigning i Svenska kyrkan. Att utestänga personer med apostolisk tro har inte Svenska kyrkan råd med. En av de många stoppade är i dag biskop i Lettland. Rakryggade och andliga ledare behövs i Svenska kyrkan. I stället godkänns prästkandidater som förnekar centrala bibliska sanningar av Svenska kyrkan. Golgata offer, jungfrufödelsen, omvändelsens nödvändighet och den dubbla utgången byts ut mot naturromantik och miljöengagemang till centrum för förkunnelsen. Eller så blir predikningarna huvudsakligen sociala och psykologiserande, med tyngdpunkt på vår tid och denna världen i stället för att präglas av att varje människa är en evighetsvarelse. Ett av flera kännetecken på den sanna Kyrkan är lidandet för Kristi skull. Kyrkan ska inte anpassa sig efter världen utan vara ljus och salt i samhället. Kyrkans tjänare måste lyda Gud mer än människor. Trots att det snart är tjugo år sedan det blev ändrade relationer mellan stat och kyrka är Svenska kyrkan fortfarande i händerna på politiska partier. Politiseringen visar sig fortfarande i församlingar, stift och kyrkomöte. Det är förnedrande. Kyrkan ska styras av kyrkliga människor, som älskar Jesus, och inte av partipolitiker. Svenska kyrkans kostnader är gigantiska. Pastorat och församlingar kostade 20 miljarder kronor år 2017. De tretton stifts­kanslierna avlönade året innan 875 anställda med över 436 miljoner kronor. Med sådana enorma resurser borde Sverige åter ha kristnats många gånger om. Det skulle bära mer frukt om Svenska kyrkan anställde brinnande missionärer från Afrika och Kina. Bort med urvattnad förkunnelse! Bort med blygseln för namnet Jesus! Bort med mobbningen av bekännelsetrogna! Bort med anpassningsteologin! Bort med partipolitik! Bort med sådant som gör Guds hus till en rövarkula! Bort med onödiga och oandliga anställda! Då har Svenska kyrkan en framtid. Dagen 190502.

Svenska kyrkans internationella verksamhet får ett nytt namn. Från och med nu heter man i stället "Act Svenska kyrkan". Namnbytet är en del av en större satsning som ska öka kännedomen om Svenska kyrkans internationella arbete. (Dagen 190507).

Tidigare präst misstänkt för grovt barnpornografibrott. En tidigare präst i Kalmar län åtalas för grovt barnpornografibrott. Enligt åtalet ska han ha haft drygt 1 800 bilder och ett trettiotal filmer med barnpornografi på en surfplatta. Enligt åtalet bör brottet bedömas som grovt eftersom nästan 800 bilder och 25 av filmfilerna har ett innehåll där barnen är särskilt unga eller utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen har erkänt innehållet av det barnpornografiska materialet. SR 190510.

Gunnar Hyltén-Cavallius: Kyrka i politikens ledband. Sedan skilsmässan mellan kyrka och stat har de politiska partiernas grepp snarast stärkts över Svenska kyrkan. En huvudpunkt för kristna 68:or tycks vara att med hjälp av kyrkan omskapa samhället i solidarisk, socialistisk riktning. Den inkluderande hållningen som 2005 resulterade i kyrkans beslut om samkönade äktenskap passar in i denna bild. Dagen 190515.

Andra misstänkta tjuven åtalas för regaliestölden. Ytterligare en man, en 26-åring, åtalas för delaktighet i domkyrkokuppen i Strängnäs som inträffade förra sommaren. "26-åringens DNA har hittats på regalierna som stals," säger Isabelle Bjursten, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Detta upptäcktes i samband med att en teknisk undersökning gjordes när regalierna hittades. Det finns dock inget DNA från mannen inne i kyrkan. Han åtalas för grov stöld och försök till stöld och i andra hand häleri. 26-åringen nekar till brott. Det var i juli förra sommaren som Karl den IX:s och Drottning Kristina den äldres begravningsregalier från 1600-talet stals från domkyrkan i Strängnäs. De återfanns i februari i år i en soptunna på en bil i Åkersberga. Sedan tidigare har en 22-årig man dömts för stölden till 4,5 års fängelse. SR 190516.

Anna Ardin diakon i Equmeniakyrkan och Joakim Kroksson miljödiplomerare i Svenska kyrkan: Greta Thunberg är en profet i vår tid. Vi måste lyssna på budskapet från Greta Thunberg. För budskapet kommer från Gud, menar debattörerna Anna Ardin och Joakim Kroksson. Kyrkans Tidning 190424. Kommentar: Skribenterna har missuppfattat vad en profet från Gud är.
Argumentationen får mothugg av teologen Stefan Gustavsson. "Vad jag vet gör Greta inga anspråk på att vara sänd av Gud," säger han. Världen idag 190517.

Katolske biskopen ny ordförande för Sveriges kristna råd. Vid Sveriges kristna råds (SKR) årskonferens valdes Anders Arborelius till ny ordförande för det kommande året. Pingstledaren Daniel Alm valdes in i presidiet. "Jag hoppas att vi ska kunna vara en allt starkare röst för kristen tro och medmänsklighet," säger Alm.Presidiet består förutom av biskop Arborelius och Daniel Alm av ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, och generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Antalet medlemskyrkor i SKR är 26. I år minskade antalet med en kyrka, eftersom de två etiopiska ortodoxa kyrkorna inom rådet under året har gått samman i stiftet Etiopiska ortodoxa Tewahedo kyrkan. Dagen 190518. Världen idag 190521.

Här är Sveriges 25 största trossamfund. För att ta reda på vilka trossamfund som är störst utgår vi från myndigheten SST:s senaste årsbok, där de samlar alla samfund som får statliga bidrag. De utgår i sin statistik från antalet betjänade. "Det innebär att samfunden har möjlighet att redovisa medlemmar, men också regelbundna deltagare i sin verksamhet som inte är registrerade som fullvärdiga medlemmar," säger Max Stockman från SST, som är redaktör för årsboken. "De båda tillsammans räknar vi som betjänade." Statistiken är från 2017. Det finns även trossamfund som inte får statliga bidrag och som därmed inte är med på SST:s lista, främst Svenska kyrkan som har ett parallellspår i relationen till staten, men även rörelser som Jehovas vittnen, Mormonkyrkan och de hinduiska samfunden. Det finns ytterligare religiösa grupper som inte ingår i statistiken, exempelvis vissa muslimska församlingar och en del kristna rörelser, han tar som exempel pentakostala grupper från Afrika eller Sydamerika som inte får statliga bidrag och därför inte rapporterar in statistik:
1) Svenska kyrkan - 5,9 miljoner medlemmar.
2) Katolska kyrkan - 119 001.
3) Equmeniakyrkan - 117 508.
4) Pingströrelsen - 113 229.
5) Evangeliska frikyrkan - 50 766.
6) Sveriges muslimska förbund - samlar sunnimuslimer - 40 143.
7) Förenade islamiska församlingar - samlar sunnimuslimer - 33 483.
8) Evangeliska fosterlandsstiftelsen - 33 480.
9) Islamiska shiasamfundet - 33 180.
10) Syrisk-ortodoxa ärkestiftet med sitt högsäte i Södertälje - 28 455.
11) Hinduer verksamma i Sverige - frmellt inte ett bidragsberättigande trossamfund - ca 25 000.
12) Svenska islamiska församlingarna - har sitt säte i Eskilstuna - samlar sunnimuslimer - 24 703.
13) Serbisk-ortodoxa kyrkan - 23 844.
14) Grekisk-ortodoxa kyrkan - 22 511.
15) Jehovas vittnen - 22 330.
16) Syrisk-ortodoxa ställföreträdarskapet som brutit sig loss från det syrisk-ortodoxa ärkestiftet - 21 568.
17) Svenska Alliansmissionen med huvudkontor i Jönköping - 20 193.
18) Islamiska kulturcenterunionen -sunnimuslimskt samfund med bas i Stockholmsförorten Rinkeby - 18 116.
19) Bosniakiska islamiska förbundet - sunnimuslimer - 13 596.
20) Eritreansk-ortodoxa kyrkan - 12 509.
21) Sveriges buddhistiska samarbetsråd - 10 233.
22) Mormonkyrkan - 9 716.
23) Frälsningsarmén - 8 368.
24) Mandeiska sabeiska samfundet - mandeismen är en religion som följer Johannes döparen- 8 297.
25) Judiska centralrådet - 8 270.
Övriga är Trosrörelsen med Livets ord - nästan 6 000 medlemmar. Adventistsamfundet - nästan 4 000 medlemmar. Samt en lång rad ortodoxa trossamfund uppdelade på olika etniska bakgrunder. Flera mindre lutherska kyrkor finns också. Dagen 190525.

Samtal med Missionsprovinsens nye biskop Bengt Ådahl. Bengt Ådahl föddes 1951 i Göteborg. "Ibland när jag pratade med Bibel- och bekännelsetrogna sammanhang i Svenska kyrkan så fanns hos vissa en tydlig skepsis mot Missionsprovinsen. Jag påminde då om att också bekännelsetrogna präster dör och att det är sannolikt att alla trogna präster inom Svenska kyrkan är borta inom 20-30 år. När då hela den ådran är död, kommer Missionsprovinsen att leva vidare. Där kommer det nytt friskt blod. Nya präster vigs. Tyvärr har Svenska kyrkan fått en grundskada, som Titanic, och går mot sin undergång. Då spelar det ingen roll hur stor och vacker den är. Den går till botten ändå. Men Missionsprovinsen är som en liten livbåt. Där finns räddningen och fortsättningen. Där finns Guds Ord och Sakramenten. Där finns rätta ämbets­bärare. Där firas rätta gudstjänster. Det är bättre att vara i en liten livbåt som flyter, än i en stor båt som sjunker." Hur har Svenska kyrkan reagerat på att du vigts till biskop i Missionsprovinsen? "Redan i höstas blev jag kallad till samtal på Göteborgs stift när jag blivit nominerad till biskopsvalet. Jag uppmanades att ansöka om att bli entledigad från rätten att utöva prästämbetet, om jag skulle bli vald till biskop i Missionsprovinsen. Jag svarade att jag inte kommer att skicka in någon sådan ansökan. Domkapitlet har nu inlett ett tillsynsärende, som innebär att de skall pröva om jag skall ha kvar rätten att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan eller inte." "Missionsprovinsen förvaltar Svenska kyrkans arv av klassisk kristendom och allmänkyrklig rikedom och vill göra det levande och räcka det vidare till vår tid. Vi lever i ett postkristet samhälle." Slutligen, vad har du för valspråk? "Mitt valspråk är: Se på Jesus" (Hebreerbrevet 12:2). Kyrka&Folk 190727.

Minskat motstånd mot skolavslutning i kyrkor. De flesta rektorer tror att skolavslutningar i kyrkan kommer att finnas kvar. Färre ifrågasätter skolavslutningar i kyrkor, rapporterar Kyrkans Tidning. I den enkät som tidningen skickat ut svarar 25 procent av rektorerna att frågan har diskuterats lokalt i år. 2013 var frågan uppe för diskussion i 60 procent av skolorna. Andelen skolor som väljer att arrangera skolavslutningar i kyrkan har dock minskat något, från 51 procent 2013 till 47 procent 2019. Samtidigt svarar åtta av tio rektorer att de tror att skolavslutningarna kommer att finnas kvar i kyrkan om fem år. Dagen 190529.

Hbtq-kritisk präst får erinran. Prästen Emelie blir prästen Eugen. En präst i Haparanda har ifrågasatt en kollegas könsbyte och varit kritisk mot regnbågsgudstjänster och kyrkans deltagande i pridetåg. Nu får prästen en skriftlig erinran av domkapitlet i Luleå, rapporterar Kyrkans Tidning. Dagen 190531.

Så vill kyrkoledare förhindra sexövergrepp i kyrklig miljö. Sveriges kyrkoledare går nu ut i ett gemensamt uttalande för att belysa att sexuella övergrepp kan ske även i kyrklig miljö och ger råd om hur man i kristna sammanhang kan förebygga detta. ”Kyrkans verksamheter ska vara trygga platser där varje människa blir respekterad. Ändå är det ett faktum att sexuella övergrepp och trakasserier kan ske – och sker – i kyrkor och andra kristna sammanhang. Vi kan minimera risken för att sexuella övergrepp och trakasserier sker i kyrkans sammanhang genom kunskap, strategiskt förebyggande och en medveten strävan efter att skapa goda miljöer”, skriver samfundsledarna i Sveriges kristna råds uttalande. Världen idg 190602.

Biskop: Mer gemensamt med muslimer än högerkristna. Eva Brunne, biskop i Svenska kyrkan i Stockholm, anser sig stå närmare de muslimer som hon mött än ”högerkristna”. Det säger hon i Sveriges radios program Människor och tro. Hon försvarar också aborträtten trots att hon själv menar att ofödda har människovärde. Hon påpekar vidare att det är en liten minoritet av muslimer som står för våld och terror, och fortsätter: "Jag vill ju inte bli hopbuntad med alla kristna, med högerkristna, bara för att jag är kristen. Och lika lite vill ju muslimer det." I höst går Eva Brunne i pension. Hon är den första öppet homosexuella biskopen och även känd för sitt engagemang i Socialdemokraterna. Världen idag 190603.

Biskop: Muslimer, judar och kristna har samma gud. Muslimer, judar och kristna har samma gud. Det sa Åke Bonnier, biskop i Skara stift, då han intervjuades av SVT. Teologidocenten Anders Gerdmar håller inte med honom. "Att tro att Jesus är Gud är avgudadyrkan enligt islam," säger han. Judar och kristna tror på samma gud, men skillnaden är att kristna tror att enda vägen till Fadern är genom Jesus Kristus, säger han. Anders Gerdmar påpekar att Jesus pratar om att hans gud är Abrahams och Jakobs Gud. "Däremot är inte muslimernas gud samma gud. Allah är inte samma gud som den gud som judar och kristna tror på. Att tro att Jesus är Gud och Guds son är avgudadyrkan enligt islam," säger han. Teologidocenten lyfter fram att islam bygger på Koranen, medan judendom och kristendom båda bygger på Gamla testamentet. Världen idag tar kontakt med Åke Bonnier för att låta honom bemöta kritiken, men han väljer att avstå. Världen idag 190610.

Kyrkorna konfirmerar över lag allt färre ungdomar varje år. Från att Svenska kyrkan på 70-talet nådde runt 80 procent av alla unga, är det i dag bara knappt 25 procent av ungdomarna som väljer att konfirmera sig. Prästen Anna Lundgren tror att det bland annat kan förklaras med det individualistiska samhället. I en ålder då tonåringar funderar mycket över livet erbjuds de genom konfirmationsundervisningen hjälp att pröva sina tankar. Men över lag är det allt färre som konfirmeras varje år. "Det är ändå en fjärdedel av Sveriges 15-åringar som nås av det kristna budskapet genom konfirmationsundervisning. Det är verkligen något att glädjas över," tycker Anna Lundgren, präst och handläggare för konfirmationsarbetet i Svenska kyrkan. Världen idag 190611.

Visbys omstridde domprost slutar. Kyrkorådet har beslutat att låta Mats Hermansson gå efter en längre tids missnöje över arbetsmiljön hos personalen. Dagen 190613.

Biskop i Missionsprovinsen avkragas. Bengt Ådahl som vigdes till biskop i Missionsprovinsen i april avkragas nu av Svenska kyrkan. Dagen 190619.

Här är Sveriges tio vackraste kyrkor Från Lund i söder till Kiruna i norr. Byggda från 1100- till 1900-talet. Sveriges mest iögonfallande kyrkor har listats. Dagen 190625.

Ärkebiskopen höll brandtal för Sveriges kristna skolor. Kristna skolor har mer mångfald än många kommunala skolor. Det sa Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén i samband med en utfrågning av Dagens samhälle i Almedalen. Jackelén framhöll att det som retat henne mest i debatten om konfessionella friskolor är ”de dumma och falska argumenten som använts”. "Man säger att vi inte ska ha skolor som segregerar. Men tittar man på konfessionella friskolor och kristna skolor så har de mer mångfald än många kommunala skolor och också mer än många andra friskolor. Världen idag 190706.

Brittiska metodistkyrkan tar steg närmare könsneutrala vigslar. Brittiska metodistsamfundet tar ett steg närmare könsneutrala vigslar, en välsignelseakt för sambopar och en liturgisk skilsmässoceremoni. Dagen 190709. Kommentar: John och Charles Wesley skulle vrida sig i graven, om de kunde det. De är ju i himlen, tveksamt om dagens efterföljare är på den vägen.

Facket: Arbetsmiljön i Svenska kyrkan inte sämre än på andra håll. Rapporter om dålig arbetsmiljö i Svenska kyrkan förekommer ofta i lokalpress. Efter Dagens granskning visar det sig att antalet fall som går avgörande i Arbetsdomstolen inte är fler än hos andra lika stora arbetsgivare. Samtidigt bidrar den speciella organisationen och verksamhetens art till att kyrkans arbetsplatser är extra utsatta för psykosociala påfrestningar. Svenska kyrkan har drygt 21 600 anställda. De är fördelade på 1 368 församlingar i Sverige och utomlands. Det gör kyrkan till en av Sveriges större arbetsplatser, ungefär lika stor som ICA Gruppen (som har 22 100 anställda i cirka 1 300 butiker) och större än Post Nord (17 915). Den är också Sveriges största kyrkliga arbetsplats och har flest anställda av alla ideella organisationer i landet. Dagen 190712.

Prästen jämförde Jesus med Hitler – avkragas. Prästen kallade sig själv för "sann nationalsocialist" och jämförde Jesus med Hitler. Nu har han blivit avkragad. Utredningen som låg till grund för beslutet om avkragning visade att prästen medverkat i en podd med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen och där jämfört Jesus med Hitler. Enligt utredningen hade prästen uttalat sig "direkt och indirekt antisemitiskt och islamofobiskt och därvid hänvisat till sin vigningstjänst. Han har vidare gett uttryck för djupt problematiska teologiska utsagor." Dagen 190716. SR 190715.

Aila Annala, Lars-Göran Berg, och Thomas Forslin: Problematisk feminism. Känner kristna kvinnor sig hemma med agendan hos generalsekreteraren i Sveriges ekumeniska kvinnoråd? Och hur tänker de samfund som ger sitt stöd? Det frågar tre representanter för Nätverket för klassisk baptism. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) är en kristen paraplyorganisation med en viktig uppgift att stärka kvinnors delaktighet och inflytande i kyrko- och samhällsliv. Organisationen har bra ändamål som att arbeta för jämställdhet och kvinnors engagemang, bygga upp resurscentrum och nya mötesplatser samt att skapa opinion och debatt. Bland medlemmarna finns Frälsningsarmén, Svenska kyrkans och Equmeniakyrkans kvinnoorganisationer, lokala kvinnoråd och enskilda. SEK samarbetar med ett stort antal tematiska organisationer men har också en nivå med stödorganisationer. Där märks bland andra Pingst, Svenska alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan och EFS. Ekumeniska paraplyorganisationer brukar uttala sig diplomatiskt men SEK:s generalsekreterare är allt annat än försiktig. Pastor Esther Kazens budskap var välkänt när hon anställdes 2017 och hon har en mycket profilerad agenda som ofta syns i press och sociala medier och på konferenser där kopplingen till SEK inte sällan lyfts fram. sther Kazen driver Instagramkontot ”Feministpastorn”. Där möter vi den ordinerade pastorn i ämbetsdräkt som ger andlig vägledning till sina 20 000 följare. Följande citat är hämtade därifrån. Kazen säger sig stå helt på Bibelns grund men hållningen är ganska ambivalent: ”Jag kan inte bortse från att Bibeln innehåller både kvinnoförtryck, rasism, homofobi och en hel del annan skit”. Detta teologiska dilemma löser hon genom fantasifulla tolkningar av Bibelns texter för att få ihop dem med den egna agendan. Som om jungfrufödelsen: ”Vad händer med berättelsen om det nu inte var så? Vad händer om hon /Maria/ blev gravid eftersom hon hade sex med någon hon var förälskad i – Josef eller någon helt annan – eller om hon blev våldtagen?” Eller om vänskapsrelationer i Bibeln: ”I Bibeln finns några berättelser om samkönad kärlek: David & Jonathan och Noomi & Rut”. Eller om Gud: ”Jag kallar gärna Gud för hen. Eller hon eller han med för den delen”. Generalsekreteraren för Sveriges ekumeniska kvinnoråd visar sig vara en förespråkare för polyamorösa relationer: ”det är ... fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn ... kortfattat vet jag att det finns polyamorösa kristna människor och de måste få finnas”. Dagen 190716.
Samfundsledare ger svar i feminismdebatt. Debattartikeln "Problematisk feminism" har skapat stort engagemang bland Dagens läsare. I sociala medier har flera personer gett sin syn på saken, bland annat pingstledaren Daniel Alm. I ett inlägg på Facebook ger pingstledaren Daniel Alm svar. Han skriver bland annat att "citaten som anges i debattartikeln går utanför den sfär av värderingar jag själv och Pingst omfattar" och att Pingst kommer att "ha en dialog med företrädare för SEK om vår koppling till dem". Dagen 190717.
Facebook-gruppen Kristna feminister: Meningslöst träta och leta fel hos varandra. Esther Kazen vågar också sticka ut och provocera, men det är inte hennes främsta syfte. Hon utmanar gamla strukturer och kommer med nya tankesätt, och det borde vara välkommet inom Sveriges kristenhet. Utan att gå in i detalj på alla de punkter som debattartikeln tar upp så är det en stor besvikelse att de inte verkar inse hennes egentliga roll. Hon uttalar sig inte främst som generalsekreterare för SEK i sina Instagraminlägg, utan som privatperson och pastor. Dessa roller kan inte helt skiljas åt, men det spelar en väldigt viktig roll för ekumeniken att hon finns med i dessa sammanhang och kommer med synsätt som kanske inte tillhör de traditionella inom kristenheten. Dagen 190719.
Styrelsen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd genom ordförande Helena Erkenborn: Stor bredd ryms inom SEK. Sveriges ekumeniska kvinnoråd är en bred organisation där medlemmar och medlemsorganisationer har olika åsikter och teologiska tolkningar. I artikeln blandas Esther Kazens roll som generalsekreterare i SEK ihop med hennes privata plattform @feministpastorn. De åsikter som framförs på @feministpastorn är inte offentliga uttalanden från SEK, men däremot är SEK en organisation som har plats för den som är av dessa åsikter, lika väl som den som kommer fram till andra teologiska slutsatser. När SEK för 1,5 år sedan anställde Esther Kazen som generalsekreterare var det med full medvetenhet om hennes plattform @feministpastorn som är en av kyrkans många feministiska röster. Dagen 190719. Kommentar: Svensk kristenhet börjar att ruttna innifrån.
Aila Annala, Lars-Göran Berg, och Thomas Forslin: Godkänns SEK:s budskap? Det är uppenbart att Sveriges ekumeniska kvinnoråd välkomnar värderingar som är främmande för de flesta kristna samfund, skriver Nätverket för klassisk baptism i en slutreplik. En generalsekreterare företräder och ger sin organisation ett ansikte. Det går inte att driva en åsikt i tjänsten och en motsatt på fritiden inom organisationens huvudområden. Hur skulle det se ut om Sveriges Kristna Råds generalsekreterare krävde en mer human flyktingpolitik på dagen och demonstrerade mot invandring på kvällen? Det skulle radera allt förtroende. Vi har sett att Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) anställde Esther Kazen som generalsekreterare på grund av det hon sagt och gjort (Dagen 19 juli). Därigenom har SEK legitimerat Kazens budskap som en del av sitt eget. Ordföranden bekräftar också SEK:s uppskattning av generalsekreterarens sidoverksamhet på Instagram med över 20 000 följare. Det är bra att SEK så tydligt beskriver att Kazens engagemang för bland annat polyamori, lösaktigt sex, aborter och Pride ”är en stor tillgång” för organisationen och att det är välkomna åsikter. Det är en viktig signal till samfunden! Vi undrar hur blockeringen av traditionella kristna i skaror på generalsekreterarens Instagramkonto går ihop med den ”respekt för andra kvinnors tradition och tolkning” som SEK har så stort förtroende för? Dagen 190801.
Ekumeniskt kvinnoråd i blåsväder efter uttalanden. Flera frikyrkliga samfund stödjer Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Men kritiker ifrågasätter stödet med hänvisning till teologiskt tveksamma uttalanden om bland annat polygami och abort från rådets generalsekreterare. Världen idag 190821.

Svenska kyrkans uppmaning till EU: Skapa lagliga vägar för migration. Svenska kyrkan uppmanar justitieminister Morgan Johansson (S) och hans ministerkollegor i EU att omvärdera de senaste årens migrationspolitik. Dagen 190719.
Jimmie Åkesson och Aron Emilsson (SD): Kyrkan ska inte lägga sig i flyktingpolitiken. Sveriges kristna råd tar politisk ställning. När vi läser kyrkoledarnas brev blir det uppenbart att vi har väldigt olika definitioner i synen på en omsorgsfull flyktingpolitik. AB 190927.

Satanister registrerade som trossamfund. De tror inte på Satan, men kommer att hålla regelbundna sammankomster med ritualer för avdop, initierande, och åkallande av Lilith och Lucifer. Nu har Satanistiska samfundet registrerats som trossamfund. Kammarkollegiet godkände föreningens ansökan den 27 juni. "Det enda det betyder är att de får ett organisationsnummer och ett namnskydd," säger Jan Sterner, handläggare på Kammarkollegiet till Kyrkans Tidning. Satanistiska samfundet vill även ansöka om vigselrätt, men då är kraven mycket striktare, enligt Jan Sterner. Det gäller också om organisationen vill kunna ta upp medlemsavgifter via skattsedeln eller söka stöd via Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Satanistiska samfundet är en del av Global Order of Satan, med huvudsäte i Storbritannien. På det svenska samfundets Facebooksida kan man läsa att medlemmarna inte tror på Satan, eftersom de anser att det uppmuntrar till religiös vidskeplighet. Däremot använder de ett satanistiskt bildspråk med Satan som den ”eviga rebellen”, för att ”förespråka social rättvisa, kroppslig autonomi och en sann sekulär stat.” "Satan är inte ond, men i världen omkring oss finns det fortfarande strukturer som hindrar människor från att leva och älska som de vill. När vi känner Lucifers och Liliths styrka inom oss får vi kraft att ifrågasätta godtyckliga auktoriteter och kämpa för allas lika rättigheter. Ondska och revolt är inte synonymer. Normbrytande människor är de som genom historien fört samhällen framåt," säger en representant för Satanistiska samfundets styrelse till Kyrkans Tidning. Samfundet har tidigare gjort flera uttalanden som uppmärksammats i medierna. Bland annat har de kritiserat SVT för att ge för mycket utrymme åt kristendomen. Världen idag 190725.

Olof Edsinger: Tydlig sekularisering – också inom kyrkan. Men låt oss börja med den kyrka som farmor konfirmerades i. Det är knappast bara jag som studsar till när jag i konfirmationsminnet från 1935 läser ord som dessa: ”Minns att du är kallad till att vara en god Jesu Kristi stridsman! Vilken ära! Men också vilket allvar! Bevara då ditt hjärta såsom en helgedom för Guds Ande och allt gott och skönt och kyskt i livet! Strid mot alla inre och yttre synder, dina skötesynder framför allt! Hör vad Guds ord säger just till din ålder: I ären starka och Guds ord förbliver i eder och I haven övervunnit den onde (1 Joh 2:14).” Det är inte många präster i Svenska kyrkan i dag som skulle uttrycka sig på detta sätt. Och samma sak med följande råd: ”Tänk därpå, att kroppen är bestämd att vara ett Guds tempel, som ingen ostraffat skadar eller befläckar!” Eller: ”Träd aldrig in på sådana ställen, där du vet, att du icke kan bjuda Jesus med dig såsom din ledsagare och beskyddare!” Konfirmationsminnet ger vidare en handfast vägledning gällande de ”fyra b:na”, enligt Apostlagärningarna 2:42. (1) ”Bruka din bibel varje dag uti stilla stunder! Och tänk, när du öppnar din bibel och vill läsa: Nu talar Gud själv till mig – så skall du läsa med helig glädje och till välsignelse.” (2) ”Glöm icke bönen! … Bed varje morgon och afton med stilla eftertanke …” (3) ”Var rädd om dina söndagar! De utgöra tillsammans den sjundedel av ditt liv, som mest bestämmer hurudan din evighet skall bliva. Var flitigt med i församlingens gudstjänster och deltag av hjärtat uti allt, och (4) kom på nytt till Herrens bord, den heligaste och saligaste plats, som finnes för dig på jorden.” När jag i dag läser dessa råd från Svenska kyrkans diakonistyrelse inser jag flera saker. För det första: Det var precis så här min farmor levde. Den grund som hennes barndoms kyrka hade lagt i hennes liv visade sig bära ända fram till hennes ålderdom. För det andra: Det är ingen tvekan om att den kyrka som producerade denna typ av konfirmationsminne är en kyrka som betraktar Herren och hans Ord som något heligt. För det tredje: Det är omöjligt att inte se kontrasten mellan den Svenska kyrka som min farmor konfirmerades i, och den jag själv har fått lära känna i modern tid. Världen idag 190731.

Stefan Gustavsson: Utan Gud blir ett sista farväl meningslöst. Ny statistik om begravningsseden i Sverige är smärtsam läsning. Enligt SVT (12/8) väljer allt fler att begrava sina närmaste helt utan ceremoni. Konkret innebär det att kroppen transporteras direkt från sjukhuset till kremering och sedan därifrån vanligen till anonym spridning i en minneslund. Utvecklingen har gått snabbt. För tio år sedan begravdes två procent utan ceremoni; i dag är det åtta procent för riket som helhet. Högst antal har Dalarna, där tio procent av begravningarna är utan ceremoni. Denna utveckling är unik för Sverige. Andra länder saknar statistik i frågan, eftersom företeelsen där är så ovanlig. Utvecklingen är en följd av avkristningen. Världen idag 190814.

Hundratals yogautövare intar Markuskyrkan i Björkhagen. Markuskyrkan har blivit yogafavorit. Varje månad fyller hundratals utövare kyrkan i Björkhagen. Den 14 september är det dags igen. "Så vitt jag vet är det här det största återkommande yoga-eventet i Sverige," säger ledaren Johan Hedström. I många år greps Björkhagenbon Johan Hedström av en stark känsla varje gång han gick förbi Markuskyrkan. Den vackra tegelkyrkan, omgiven av björkar, fick honom att vilja bidra. Till sist kontaktade han Skarpnäcks församling. Han frågade om han fick hålla yoga- och meditationsklasser i kyrkan, för att skapa samhörighet, sprida glädje och öka människors självkännedom. "De blev jätteglada! Det visade sig att de letade efter någon som kunde bidra med yoga och mindfulness", berättar Johan Hedström. Nu deltar hundratals människor varje månad. "Som mest har vi varit över 400! Så vitt jag vet är det här det största återkommande yoga-eventet i Sverige, kanske i Nordeuropa," säger Johan Hedström. Johan Hedström arbetar som yogainstruktör och integrativ samtalsterapeut. Yogan i Markuskyrkan leder han ideellt. Inträdet är gratis och alla är välkomna, betonar han. De som kommer får låna mattor och filtar att yoga på. Johan Hedström är instruktör i hatahyoga, yinyoga och mediyoga. I Markuskyrkan utövar han en blandning av dem. Även i Bagarmossens kyrka är det det yoga varje vecka. Varannan vecka är det Kundaliniyoga och varannan vecka Medicinsk och Yin yoga. mitt i Söderort 190928. Kommentar: Yogan tillhör new age. Vart är Svenska kyrkan på väg?

Tradition är viktigare än tro vid barndop. I en ny rapport kommer det fram att allt färre döps i Svenska kyrkan, omkring 37 procent av alla nyfödda barn. Och majoriteten av de som döper sina barn är öppna med att det främst handlar om en fin tradition snarare än religiös övertygelse. 72 procent av dem som svarat på enkäten berättade att de valt att döpa sitt barn för att det är en fin tradition, 49 procent att det var en familjetradition och 29 procent att de ville ha en fin högtidsdag med släkt och vänner. Enbart 10 procent svarade att de med dopet ville att deras barn skulle tillhöra Gud, 17 procent att de hade en kristen tro som de ville att barnet också skulle få medan 43 procent angav att de ville att barnet skulle tillhöra Svenska kyrkan. I rapporten ”Dop i förändring” redovisas också varför människor inte väljer att döpa sina barn. Två anledningar stack ut i mängden, för det första svarade över hälften av de tillfrågade att de ville att barnet själv skulle få välja senare i livet. 44 procent svarade att de inte döpte sina barn eftersom de själva inte var troende. Dagen 190830.

Biskop tar strid mot böneförbud på arbetstid. Förbudet mot bönestunder på arbetstid är varken diskriminerande eller ett brott mod religionsfriheten. Bland annat eftersom Bromölla kommuns anställda fortfarande får be på obetalda raster. Det anser kommunstyrelsens ordförande Eric Berntsson (SD) som idag har svarat Diskrimineringsombudsmannen, DO. Arbetet kommer i första hand när du är anställd i Bromölla kommun. Religion och sådant får du sköta på rasten eller på din fritid," säger han. Förbudet mot bönestunder på arbetstid fick i somras DO att inleda en tillsyn. Sedan dess har kommunens personalchef tolkat förbudet så att det bara gäller när verksamheten kan komma att påverkas negativt. Men oppositionsledaren Jenny Önnevik (S) tycker inte att det behövs något förbud alls. "Det har inte varit något stort problem. Vi litar på att de som arbetar ute i verksamheterna kan hantera den här typen av frågor," säger hon. Även Johan Tyrberg som är biskop i Lunds stift är kritisk mot förbudet. Något han framfört till kommunstyrelsens ordförande i flera brev. "För mig framstår det som diskriminering eftersom man har pekat ut människor som ber som ett problem. Istället borde man formulera ett förtydligande kring arbetsmoralen," säger han. Men Eric Berntsson (SD) tycker inte att Bromölla kommuns förbud mot bönestunder på arbetstid sticker ut. "Det finns landsting där det är tydligt att du inte får gå ifrån ditt arbete för att utöva din religion. Jag ser inget konstigt i att vi förtydligar våra riktlinjer," säger han. SR 190904.

Stockholms nya biskop Andreas Holmberg vigd: Ska ägna första tiden åt bön. På söndagen vigdes Andreas Holmberg till biskop i Stockholmsstift under en gudstjänst i Uppsala domkyrka. I ett pressmeddelande säger han att han vill ägna första tiden åt bön och att finnas till för församlingarna. "Det är i församlingarna det händer, där finns så många sätt att koppla upp sig mot Gud." Holmberg efterträder den, av många uppfattad, kontroversiella biskopen Eva Brunne. Dagen 190923.
Stockholms nye biskop: Klimatet viktigaste frågan. Stockholms stift har fått en ny biskop. I närvaro av kungaparet vigdes Andreas Holmberg på söndagen i Uppsala domkyrka. "Vår tids stora ödesfråga är så klart klimatet," säger han. Han påpekar även att han är stolt över Svenska kyrkans linje gällande samkönade äktenskap. Klockan 11.59 tog Andreas Holmberg över kräklan (biskopsstaven) och mitran (biskopsmössan) av ärkebiskop Antje Jackelén inför kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans övriga biskopar. 52-årige Andreas Holmberg har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania, där han är delvis uppvuxen. Han tar över som biskop i Stockholms stift efter Eva Brunne. Holmberg säger att han vill bidra med att visa vilken positiv kraft troende människor är i samhället. Världen idag 100923. Kommentar: Viktigaste frågan för en biskop borde vara frånvaron av väckelse i Svenska kyrkan. Upp. 3:14-21.

New age och zenmeditation i Katarina kyrka. I svenskkyrkliga Katarina församling i Stockholm är yoga, mindfulness, meditation och en kurs med det som kallats ”New age-bibeln” en del av verksamheten. "Människor får en förvirrad syn på evangeliet," säger Linda Bergling, pastor och författare, som är starkt kritisk till att kombinera kristen tro med andlighet som har andra rötter. Under fliken ”Hälsa & friskvård” på Katarina församlings webbplats hittar man ett brett utbud av andliga aktiviteter. Förutom yoga och mindfulness härbärgerar kyrkan bland annat träffar för utövande av zenmeditation, cirkeldans, eurytmi och det som kallas ”En kurs i mirakler” (Ekim). På hemsidan kan man läsa att kyrkan ”öppnar upp sina lokaler för grupper som delar vår syn på att hela människan behöver må bra”. Men Linda Bergling, som tillsammans med sin make Gunnar leder församlingen Arken i Kungsängen, är starkt kritisk. Både hon och Gunnar har tidigare arbetat inom Svenska kyrkan, nyligen gav Linda också ut en bok om problemen med att blanda kristen tro med annan andlighet och mysticism. "Jag tror att kyrkan och dess företrädare fått ett uppdrag att förvalta evangeliet. Kyrkan ska förknippas med ett heligt rum där människor kan möta Jesus. Vi sviker människor om vi inte hjälper dem att skilja på heligt och oheligt, rent och orent. Ibland känns det som att det är lättare att introducera yoga i Svenska kyrkan, än dopet i den helige Ande." Linda Bergling vet att många kan uppleva en slags vila eller frid i utövandet av vissa praktiker vars rötter finns i österländsk religion. "Men jag menar att det är tillfälligt. Jesus sade att han ger en frid som inte den här världen ger. Man måste förstå att man dricker ur en annan källa än den kristna i till exempel yogan." Hon betonar att det för henne inte handlar om att förkasta andra troende, utan om kyrkans uppdrag. "I kyrkan ska man veta att det inte är en annan ande, en annan Jesus eller ett annat evangelium man möter." Ett av de andliga intressen som Katarina församling bjuder in till är ”En kurs i mirakler” som bygger på en bok med samma namn. Den amerikanska psykologen Helen Scuchman skrev tillsammans med en kollega boken som enligt henne dikterats av en ”inre röst”. Första upplagan kom på 1970-talet och har sedan dess fått stor spridning. Boken har en kristen språkdräkt men är till innehållet starkt influerad av New age, gnosticism och hinduism. I Ekim anses apostlarna ha missförstått korsfästelsen och flera bibelord påstås vara felaktiga. Synd beskrivs som en illusion, liksom förlåtelse. Jesu roll som frälsare och försonare ifrågasätts. Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling, försvarar kyrkans event. "I dagens pluralistiska samhälle måste alla goda krafter samarbeta och inte motarbeta varandra." Yoga ser hon som en väg in i kyrkan. En kurs i mirakler beskrivs av många som New age-rörelsens bibel. Här finns en rad beskrivningar av Jesus och kristen tro som går helt emot vad Bibeln lär. Är det inte problematiskt att en helt annan tro än den kristna lärs ut i kyrkan? "När det gäller ”en kurs i mirakler” handlar mycket om hur man kan betrakta sitt eget känsloliv och sina tankar. Det verkar vara mycket introspektivt." Församlingen sätter en ära i att ”inte definiera andra eller döma ut andra på förhand”, menar hon och citerar Jesu ord att man känner trädet genom dess frukt. "Ur ”en kurs i mirakler” har det kommit personer in i våra gudstjänster och fram till nattvardsbordet och en kristen tro. Det är vi glada för." Världen idag 190926. Kommentar: New age är inte en god kraft och speciellt inte "En kurs i mirakler" som har ett demoniskt ursprung.

Kyrklig teolog på bokmässan: Spelar ingen roll vad du tror på. Nadia Bolz Weber var Svenska kyrkans huvudgäst under Bokmässan i Göteborg i helgen. Från kyrkans stora scen fick hundratals åhörare lyssna till den amerikanska pastorn när hon sågade ”idén om helgelse” och menade att det inte har någon betydelse vilken andlighet en människa praktiserar. Världen idag har tidigare berättat om Nadia Bolz Weber som vill se en ”sexuell reformation” i kristenheten och som uppmärksammats för att smälta ner avhållsamhetsringar för att skapa en symbol av ett kvinnligt könsorgan. Kritiker kallar hennes lutherska teologi djupt förvrängd. När hon besökte Bokmässan var det på inbjudan av Svenska kyrkan, som profilerade henne stort på sin webbplats och i tryckta produkter inför och under mässan. På fredagen höll Svenska kyrkan ett välbesökt samtal med författaren från sin scen. Där talade hon om vikten av att inte försöka utmåla sig som bättre än man är. Samtidigt dömde hon ut ”idén om helgelse” i kristna sammanhang. Hon målade upp en bild där det finns en motsättning mellan helgelse och Guds nåd, något många teologer skulle ifrågasätta. Det gjordes dock inte från kyrkans scen. Där fick Nadia Bolz Weber i stället berätta om sitt engagemang för yoga och att hon ofta talar vid yogafestivaler. "En sak jag brukar säga är: ”Jag bryr mig inte om vad du praktiserar för andlighet, vad du tror på för symboler eller vilket trossystem du tillhör. Vad som än funkar för dig är helt coolt. Men om det inte stör de bekväma och tröstar de utsatta så kanske det känns bra men det kommer inte att förvandla dig."" Världen idag 190930.

Joakim Hagerius: Befria Svenska kyrkan – partipolitik har inget där att göra. Kyrkans utgångspunkt behöver vara obunden och fri: Fri att följa sin Herre och frälsare. Moderaterna ångrar att de klippte bandet till kyrkopolitiken. Partiledningen vill nu att man ser över hur moderata intressen kan tillgodoses i kyrkopolitiken. Var inte beslutet att lämna mer principiellt än så? Räcker det att Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna går framåt i kyrkovalen för att principen ska omvärderas? Nämligen den självklara hållningen att Svenska kyrkan inte ska styras partipolitiskt. Varför skulle moderata intressen tillgodoses i kyrkan? Det är lika absurt som att tillgodose socialdemokratiska, centerpartistiska eller sverigedemokratiska intressen i Svenska kyrkan. Dagen 191001.

Per Ewert: (S)å utspelas kyrkomötet. Precis före mötet kom Klas Hansson, tidigare direktor för ärkebiskopsämbetet, ut med den omfattande studien Kyrkomöte och partipolitik (Artos), som går igenom hur de politiska partierna påverkat kyrkomötet från 1930 fram till i dag. Inte minst utifrån sin tidigare position som ärkebiskopens högra hand ger han en beundransvärt objektiv analys. Boken är en smärtsamt talande skildring av de politiska partiernas strategi att steg för steg omforma kyrkomötet, och därmed även Svenska kyrkan, enligt sin sekulära politiska agenda. Som väntat visar studien också att ett parti utmärker sig med en ur historiskt och internationellt perspektiv oöverträffad maktambition. Det handlar självfallet om Socialdemokraterna. Klas Hansson visar på flera områden hur unik den nutida svenska kyrkokonstruktionen är: Inget annat land har Sveriges system med politiska partier som nominerar kandidater och fattar kyrkans beslut. Han visar också hur det statsbärande partiet steg för steg förvred kyrkans uppdrag, drog undan biskoparnas inflytande, flyttade inflytandet från gudstjänstfirarna till politikerna, och gjorde om kyrkan till något helt annat än det Luther och andra förgrundsgestalter en gång tänkt. Sammanfattningen av hur Socialdemokraternas kyrkopolitiska program tog form är ganska skakande. Gång på gång skickade Sten Andersson, Gunnar Sträng och Olof Palme tillbaka förslaget till ritbordet för att det var alldeles för religiöst. Klas Hansson sammanfattar partiets nuvarande kyrkoprogram med följande torra konstaterande: ”Ingenstans i programmet görs några referenser till evangeliets budskap; kyrkan blir som sådan en del av folkhemsbygget.” Mest aktiva i att försöka återföra Svenska kyrkan till sitt egentliga uppdrag är som brukligt nomineringsgruppen Frimodig kyrka. De motionerar om att rekommendera Alpha som en god metod att förmedla evangeliet, och om att utbilda journalistkåren i kristen tro. Världen idag 191003.

Bengt Olof Dike: Svenska kyrkan måste stå upp för Guds ord. Svenska kyrkan behöver också få del av Lewi Pethrus dna och tala ett tydligt klarspråk om evangeliet. Det får inte råda någon tveksamhet om vad kyrkan är och ska vara: en rakt igenom kristen kyrka – vilken kyrka annars? Dagen 191010.

Förslag om ökat Alphafokus inom Svenska kyrkan sågas. Årets kyrkomöte har haft sin inledande session på temat undervisning. Två av motionerna lyfte fram Alphakursen som ett bra instrument, men enligt vad Världen idag erfar föreslår utskottet avslag på grund av kursmaterialets stöd för ett livslångt äktenskap mellan man och kvinna. Detta trots att själva kursen håller sig utanför äktenskapsdebatten. Världen idag 191011.

Konservativ präst får tillbaka sin krage. Göteborgs domkapitel beslutade i januari i år att prästen Rune Imberg skulle avkragas, efter att han menat att han inte kan se Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann som sin andliga ledare. Men Svenska kyrkans överklagandenämnd upphäver nu beslutet om avkragning. "Glädjande", kommenterar Rune Imberg själv. ikoämbeten. Domkapitlet menade i beslutet om avkragning att han därmed ”brutit mot prästlöftet om att följa kyrkans ordning” och att han visat ”stor brist på lojalitet”. Själv anförde Imberg att hans ämbetssyn inte strider mot hans lydnadslöften, eftersom Svenska kyrkan behållit de präster som inte anser att kvinnor har tillgång till ämbetet. Han betonade också att han fortsatt ser Susanne Rappmann som den stiftschef som han har att förhålla sig till rent formellt. Beslutet från domkapitlet överklagades alltså och nu får Rune Imberg rätt. Överklagandenämnden poängterar att Imberg gjort tydligt att han är beredd att underkasta sig biskopens tillsyn i administrativa frågor, även om han inte kan se henne som sin andliga ledare. I Svenska kyrkan ska det finnas stora möjligheter att föra en fri och öppen debatt, betonar nämnden som också påminner om en rad andra beslut där engagemang och gudstjänstledande i Missionsprovinsen inte ansetts vara skäl för avkragning. Det här innebär samtidigt att domkapitlet i Göteborg, som menat att det inte kan bli aktuellt ”med någon annan åtgärd än obehörighetsförklaring” för Imberg, får rejäl bakläxa. Världen idag 191016. Kommentar: Rune Imberg är en de mest kompetenta präster Svenska kyrkan har och borde väljas till biskop.
Kvinnoprästmotståndare fick tillbaka kragen – nu utreds kyrkoordningen. Svenska kyrkan tillsätter en utredning om kyrkoordningen. Detta efter hård kritik, bland annat från Wanja Lundby-Wedin, mot beslutet att återinsätta kvinnoprästmotståndaren Rune Imberg som präst inom kyrkan. Det ska utredas om det finns oklarheter i kyrkoordningen beträffande biskopens ledningsuppdrag. Beslutet att göra Imberg behörig som präst igen har kritiserats av bland annat kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin. "Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att en präst i Svenska kyrkan inte respekterar den episkopala ordningen som är grunden för vår kyrka," sa Lundby-Wedin till Kyrkans tidning. "Vi kan inte ha präster som öppet motarbetar en ordning som gällt i mer än sextio år." Återpåkragningen av Rune Imberg har väckt ont blod på flera håll i Svenska kyrkan. Beslutet har bland annat kritiserats av representanter för Vänstern i Härnösands och Luleå stift. Kyrkopolitikerna Stefan Lindkvist och Monica Lindmark skrev i en insändare på allehanda.se att "nu får det vara nog med daltandet med kvinnoprästmotståndare och präster som tar avstånd från HBTQ och som vägrar viga samkönade par". Dagen 191106.
Präst vann mot kyrkan – nu vill biskopar ändra reglerna. Svenska kyrkans ledning är beredd att ändra i sitt regelverk sedan prästen Rune Imberg vunnit en strid mot Domkapitlet och fått tillbaka sin prästkrage. Imberg ser processen som ett försök att ”röka ut” honom och likasinnade. "Vad vill de egentligen? Ska vi gå emot våra samveten?" säger han till Världen idag. Men Svenska kyrkans ledning ser alltså inte ut att backa, utan vill snarare öka trycket på präster med samma syn som Imberg. Flera förändringar föreslås i en promemoria från rättsavdelningen vid kyrkokansliet i Uppsala. Bland annat vill man se två nya paragrafer i kyrkoordningen ”där det direkt anges vilken biskop som svarar för tillsynen över en enskild präst eller diakon”. Man vill också ”att varje präst och varje diakon står under tillsyn av den biskop och det domkapitel som följer av kyrkans ordning”. Promemoria ska nu ut på remiss och kommer i slutskedet hamna hos kyrkomötet för beslut. Svenska kyrkans biskopar har reagerat på beslutet avseende Imberg. De vill ändra kyrkoordningen och menar enligt promemorian att den som har ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst inte kan ”välja att stå under tillsyn endast i avseende på enskilda aspekter av biskopens ledarskap”. Rune Imberg är starkt kritisk till kyrkans ledning som enligt honom vill ”röka ut” personer med obekväma åsikter, så som motståndare till kvinnliga präster. "Jag har levt på ett fredligt sätt, följt regelverket och inte skapat en massa konflikter. Jag har varit offentlig med min kritik i läromässiga frågor och levt enligt de förutsättningar som fanns när jag prästvigdes. Om de vill att jag ska ut, innebär det i praktiken att man inte heller vill veta av de församlingsbor som står för min uppfattning." Rune Imberg hänvisar till att han prästvigdes av tidigare biskopen Bertil Gärtner som hade samma uppfattning i fråga om kvinnliga präster. Han påpekar också att i en statlig utredning från 1981 slås det fast att de som motsätter sig kvinnliga präster inte ”avviker från kyrkans bekännelse”."Jag förstår att man vill ha ordning och struktur, men det de gör är att försöka lösa ett problem på det tekniska planet, men väjer för det teologiska och pastorala problemet. Vad vill de egentligen? Ska vi gå emot våra samveten, konvertera, lämna kyrkan eller väntar de på att vi ska dö ut?" Rune Imberg anser att signalen som kyrkans ledning sänder är att man struntar i omsorgen om dem som står för det han kallar den klassiska ämbetssynen. "Jag tycker att man uppvisar ett förakt gentemot minoriteterna i kyrkan. Och jag förstår inte hur Svenska kyrkan ska kunna hålla på med ekumenik om man röker ut dem som man i politisk vokabulär skulle kalla för sina kärnväljare." Världen idag 200219.

Kyrkor vill utmana patriarkal bild av Gud vid feministisk mässa. Kristen feminism och sexualitet står i centrum när Carl Johans församling, Majornakyrkan och Matteuskyrkan i Göteborg bjuder in till två dagars forum. Det är Carl Johans församling inom Svenska kyrkan som ihop med Majornakyrkan (Equmeniakyrkan) och Matteuskyrkan (EFS och EFK) inbjuder till konferensen "Forum för kristen feminism" helgen 8-9 november. Bakom står också studieförbunden Bilda och Sensus samt Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Jenny Roos, projektledare för konferensen, räknar med omkring 150 besökare. Hon säger att syftet med forumet är ett samhälle där "vi kan vara jämlika tillsammans". Vi utforskar med feministiska teologiska ögon vad som är skrivet av människan i Guds ord, och vad som är vad, säger Jenny Roos. En så kallad "Kristamässa" på feministisk grund avslutar konferensen, och "ifrågasätter de patriarkala gudsbilderna i den kristna traditionen". Mässan kommer uteslutande att använda kvinnliga bilder av Gud. Dagen 191031.

Tidigare präst döms för grovt barnporrbrott. En man som tidigare varit verksam som präst i Kalmar län döms nu av Kalmar tingsrätt till sex månaders fängelse för grovt barnpornografibrott. Polisen har hittat cirka 1 800 bilder och ett 30-tal filmer med barnpornografiskt innehåll på mannens surfplatta, och han erkände under rättegången att han haft barnporr på sin platta men ifrågasatte antalet. Han beskrev att han försökt radera bilder som han inte ville ha och att han inte förstod att de ändå sparades ned. Tingsrätten menar att det inte är bevisat att mannen förstod att bilderna sparades ned automatiskt och att uppsåtet i den delen av åtalet inte kan bevisas. Däremot döms han för innehav av 30 filmklipp. Mannen är pensionerad men har tjänstgjort som präst även efter sin pensionering. I samband med åtalet har han dock valt att avträda som präst. SR 191105.

Domkapitlen får inte begära ut uppgifter om anställdas lagöverträdelser. Ett beslut av Datainspektionen gör det svårt att frånta präster rätten att utöva yrket inom Svenska kyrkan – även om de begått brott. Aldrig tidigare har domkapitlet varit med om den här situationen, säger Ann Nordberg. "Det innebär ju att präster som är olämpliga kan fortsätta att verka oberoende av anställning, utan att vi kan ge yrkesförbud eller annan påföljd." Även på nationell nivå inom Svenska kyrkan har man varit inblandad i ärendet och bistått i överklagan. "Principiellt är det viktigt för kyrkan att faktiskt kunna obehörigförklara en präst om denne har begått en brottslig gärning," säger Fredrik Nilsson, enhetschef för juridiska enheten på kyrkokansliet. Dagen 191117.

Präst tittade på porr under konfirmationsläger - nu får han sparken. Den präst som tittade på porr under en resa från ett konfirmationsläger har blivit av med jobbet. Nu är det upp till domkapitlet om mannen dessutom ska avkragas. Prästen polisanmäldes av sin församling i Stockholms stift efter att konfirmander, som tyckt sig se prästen titta på barnporr, slagit larm. Konfirmanderna filmade prästen när han tittade på porr på sin dator på tåget från konfirmandresan. Prästen, som har arbetet vid en församling i Stockholms stift, ska ha tittat på porr vid två olika konfirmandläger. Vid båda tillfällena ska konfirmander ha sett och filmat vad prästen har tittat på, enligt församlingens kyrkoherde. Huruvida mannen kan fortsätta att jobba som präst över huvud taget beslutas av domkapitlet. Domkapitlet har kontaktats och en utredning av prästen väntas. Dagen 191119.

Svenska kyrkan vill att Linde agerar. Kyrkostyrelsen uppmanar nu utrikesminister Ann Linde att protestera mot USA:s ändrade inställning till de israeliska bosättningarna på palestinsk mark. Så här säger Wanja Lundby-Wedin, 1:a vice ordförande i Kyrkostyrelsen och socialdemokratisk representant för Stockholms stift. "Vi tycker att det är viktigt att vår regering, vår utrikesminister Anne Linde nu, både här i Sverige men också på EU-nivå, gör en tydlig markering och agerar, så att även EU är tydlig med att när USA nu tar en sådan här vändning i sin politik, att inte längre erkänna folkrätten, att EU då tydligt står upp för de resolutioner som finns." SR 191119. Världen idag 191120. Kommentar: Svenska kyrkan, här företrädd av socialdemokraten Wanja Lundby-Wedin, är judefientlig och Gudsfientlig. Judarna ska inte få bosätta sig på den mark där de har sitt ursprung och som är utlovad av Gud i Bibeln till att bli deras framtida land.
Ytterligare ett bevis på samma dag att Svenska kyrkan går emot vad Gud säger i sitt Ord:
Kyrkomötet föreslås rata Alpha på grund av äktenskapssyn. Synen på samkönade äktenskap gör att kyrkomötet ser ut att säga nej till ett tätare samarbete med Alpha Sverige. Något som förvånar Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare. Dagen 191119.
S på kyrkomötet: ”Allas lika värde viktigare än frälsning”. Det är bra att människor blir frälsta, men att stå för alla människors lika värde är viktigare. Det menade Sara Waldenfors (S) i en het debatt om Alphakurser och äktenskapsteologi under kyrkomötet i Uppsala. På onsdagen röstades förslagen ner om ökat Alphafokus i Svenska kyrkan. Två förslag om att på olika sätt lyfta fram Alphakonceptet för att nå fler svenskar med det kristna budskapet inkom till årets kyrkomöte, Svenska kyrkans ”riksdag”. Men trots att Alphagrupper är en framgångsrik metod i tusentals kyrkor världen över, vill inte en majoritet i kyrkomötet ställa sig bakom förslagen. Orsaken är främst en formulering från prästen och Alphagrundaren Nicky Gumbel, där han står upp för äktenskapet mellan man och kvinna. Alpha tar dock över huvud taget inte upp äktenskapsteologi vid sina samlingar och används även av samfund med en liberalteologisk syn. Men kyrkolivsutskottet skriver i sitt betänkande att man anser det vara ”problematiskt” att stödja förslagen. Världen idag 191120.
Frida Park: Svenska kyrkans konstiga nej till Alpha väcker många frågor. Hur tänker de sig då att Svenska kyrkan ska kunna samarbeta med dem som inte i allt delar den egna teologin? Svenska kyrkan nationellt ska inte stödja Alpha Sverige. Det bestämde kyrkomötet under onsdagen. Detta motiveras bland annat med att Nicky Gumbel, grundare av Alpha, står för en klassisk kristen äktenskapssyn. Det är inte svårt att hålla sig för skratt när ledamoten Sara Waldenfors (S) motiverade kyrkolivsutskottets nej med att säga att människors lika värde är viktigare än att människor kommer till tro och blir frälsta. Det säger något också om synen på behovet av personlig omvändelse och kyrkans uppdrag i stort. Alphas vision är evan­gelistisk och ekumenisk och därför undviker grundkursen medvetet att ta upp frågor som rör äktenskapssyn, dop eller nattvard. Materialet används också i alla delar av kristenheten: Allt från ortodoxa kyrkan till baptister. Även församlingar i Svenska kyrkan använder Alpha regelbundet. Det väcker flera frågor att flera av kyrkomötets ledamöter menar att en mening som inte ens finns kvar i materialet, som säger att äktenskap är till för man och kvinna, hindrar samfundet nationellt från att stödja Alpha. Dagen 191120.

Sveriges kristna råd lyfter barns rätt till religionsfrihet. Vid årsskiftet blir barnkonventionen lag och nu lyfter Sveriges kristna råd fram vikten av att ta fasta på konventionens texter om barns rätt till andlighet och religionsfrihet. Fredrik Wenell säger att SKR flera gånger lyft fram de utmaningar som finns då barnkonventionen införs som lag, inte minst då Sverige har en något avvikande syn på vad religion är i ett internationellt perspektiv. "Vi funderar på vad som kommer att hända med barns rätt till religion och andlig utveckling när det landar i ett samhälle där religion av de flesta ses som något privat och individuellt," säger han. Dagen 191121.

Church of England Report says Centuries of Christian Anti-Semitism Led to Holocaust. Christian theology played a part in the stereotyping and persecution of Jewish people that ultimately led to the Holocaust, according to a new report released by the Church of England on Thursday. Titled “God’s Unfailing Word: Theological and Practical Perspectives on Christian-Jewish Relations,” the 121-page report said attitudes towards Judaism over centuries had provided a “fertile seed-bed for murderous anti-Semitism,” and that Anglicans and other Christians must repent for the “sins of the past,” as well as actively challenge anti-Semitic attitudes or stereotypes. “The attribution of collective guilt to the Jewish people for the death of Christ and the consequent interpretation of their suffering as collective punishment sent by God is one very clear example of that,” the report said. “Within living memory, such ideas contributed to fostering the passive acquiescence if not positive support of many Christians in actions that led to the Holocaust. “Christians have been guilty of promoting and fostering negative stereotypes of Jewish people that have contributed to grave suffering and injustice. They therefore have a duty to be alert to the continuation of such stereotyping and to resist it.” The report also called on Christians to be “sensitive to Jewish fears” and encouraged followers of the Church to rediscover the relationship of “unique significance” between the two faiths. The bond should be viewed as a “gift of God to the Church” to be received with care, respect and gratitude, it said. The report’s section on Israel defends the Jewish people’s right to self-determination and classifies some of the approaches and language used by pro-Palestinian advocates as “indeed reminiscent of what could be called traditional anti-Semitism.” Breaking Israel News 191124.

Ledningen i KyrkA anklagas för alkoholinköp och dyra hotellövernattningar. En medarbetares stickprovskontroller av fackförbundet KyrkA-ledningens utgifter visade på misstänkt slöseri med medlemmarnas pengar. Men styrelsen för Kyrkans akademikerförbund ställer sig bakom sin förbundsledning. Dagen 191127.

Ratad HBTQ-altartavla hängs upp i S:t Pauli kyrka i Malmö. På söndag tas Elisabeth Ohlson Wallins altartavla Paradiset emot i S:t Pauli kyrka i Malmö. Enligt prästen Helena Myrstener innebär det att det "skrivs historia". Dagen 191128.
Kyrka invigde omstridd hbtq-altartavla på första advent. S:t Pauli kyrka i Malmö firade första advent med att inviga Elisabeth Ohlsons Wallins kontroversiella hbtq-målning Paradiset som altartavla. En historisk händelse enligt både kyrkan och konstnären. När gulddraperiet föll framträdde två homosexuella par i Adam och Evas ställe. Altartavlan är gjord utifrån reformationskonstnären Lucas Cranachs verk ”Adam och Eva”, som även kallas Syndafallet. I Elisabeth Ohlsons tolkning finns två Adam och två Evor. I ett SVT-videoklipp från invigningen säger Sofia Tunebro, präst i S:t Pauli kyrka, att tavlan har en tydlig luthersk grund och en positiv syn på sexualitet. "Ormen i trädet är en transsexuell kvinna och det finns en positiv syn på kunskap. Det finns äpplen spridda på många platser i denna tavla," säger hon. Helena Myrstener, också präst i S:t Pauli kyrka, har länge verkat för att altartavlan ska komma till Malmö. Elisabeth Ohlson Wallin är även känd för sin omdiskuterade fotoutställning ”Ecce Homo”, som bland annat avbildade Jesus vid den sista måltiden tillsammans med transvestiter. Världen idag 191202. Kommentar: Den talande ormen i trädet i Bibeln är djävulen.
Hbtq-tavlan Paradiset är en hyllning till kärlek, sexualitet och omsorg. Elisabeths Ohlsons tavla vänder på ordningar och utmanar normer. Tavlan visar en ny och inkluderande framtid, skriver Sofia Tunebro och Helena Myrstener. Det är en framtidsvision av en värld vi ännu inte sett där med Livets träd i centrum. Ormen ter sig som allt annat än listig och förslagen. Hon ler i glädje över att få vara med. Ingen är förbannad, alla är inneslutna. Om vi höll fast vid en biblicistisk tolkning av berättelsen i 1 Mosebok skulle vi inte ha samkönade vigslar i Svenska kyrkan. I den läsningen finns ingen plats för varken homosexuella par (finns det ens plats för kvinnas människovärde?) eller en nyansering av naturens och jordens tillstånd och roll. Kunskap är av ondo och Gud förvisar människan. Hur kan kunskap som befriar människor vara av ondo? Dagen 191211.
Joel Halldorf svarar prästerna: Debatten handlar inte om förakt mot hbtq-personer. I tavlan ”Paradiset” har ormen formen av en transsexuell kvinna. Som jag ser det är budskapet antingen att ormen (djävulen) är god, eller att transsexuella är djävlar. Jag noterar med förvåning att det finns en iver att göra det här till en diskussion till om man är för eller mot hbtq-personer. Som om lackmustestet för detta är att man i allt delar Elisabeth Ohlssons teologi. Att på detta sätt utnyttja sexuell minoriteter som tillhygge för en helt annan fråga är intellektuellt ohederligt och moraliskt tvivelaktigt. Dagen 191211.
Konstnären bakom hbtq-tavlan Paradiset till angrepp mot kyrkoherden. Efter beslutet att flytta ut hbtq-tavlan ur kyrkorummet, riktar konstnären Elisabeth Ohlson stark kritik mot kyrkoherden Per Svensson i Malmö. "Kanske också Per Svensson dras med i högervindarna," säger hon i en radiodebatt. Dagen 191212.
Kontroversiella tavlan Paradiset tas ned i dag. Fotografen Elisabeth Ohlsons tavla Paradiset flyttas i samband med dagens mässa ut ur kyrkorummet i S:t Pauli kyrka i Malmö – ersätts av hennes tavla Nattvarden från utställningen Ecce Homo. Kyrkoherde Per Svensson i S:t Pauli kyrka meddelade på onsdagen att tavlan Paradiset, som sattes upp i kyrkorummet på 1:a advent, ska flyttas till annan plats. Beslutet kom efter omfattande kritik mot konstverket som bland annat avbildar två homosexuella par och en transperson i ormgestalt i paradiset. Enligt kyrkoherden var det möjligheten att tolka transperson som ond som var avgörande för beslutet att flytta på tavlan. Sofia Tunebro, präst och arbetsledare i kyrkan, skriver på kyrkans hemsida, att beskedet från kyrkoherden tagits emot ”med stor sorg”. Tunebro förklarar att tavlan lämnar sin plats i samband med söndagens mässa, och att den senare kommer att ersättas av ett nytt verk av Elisabeth Ohlson. Under tiden kommer fotografens tidigare verk Nattvarden att tillfälligt sättas upp, skriver Tunebro, och fortsätter: ”Vi fortsätter arbetet för en hbtq-inkluderande kyrka”. Tavlan Nattvarden, där Jesus bär högklackade skor och omges av transvestiter, var ursprungligen en del av Elisabeth Ohlsons utställning Ecce Homo 1998, som då väckte stark debatt. Efter att utställningen visats i Domkyrkan i Uppsala ställde påven in dåvarande ärkebiskopen K.G. Hammars audiens i Vatikanen. Konstnären själv är upprörd över kyrkans beslut att flytta på Paradiset. "Svenska kyrkan har ända fram till i dag haft problem med transpersoner, att då ge sken av att de nu bryr sig om transpersoner är ett snedsteg, ett oärligt sätt att ta bort tavlan. De kommer få skämmas inför historien," säger Elisabeth Ohlson till SVT:s Kulturnyheterna. Dagen 191215. Kommentar: Tavlan borde ALDRIG ha satts upp. Tavlan Nattvarden där Jesus firar nattvarden med 12 transvestiter i modern utformning varav en (Judas?) är i stort sett naken (typ jobbar på en bordell) är en skymf mot Jesus, nattvarden och vad kristen tro står för. Den ska S:t Pauli kyrka i Malmö ha i sitt kyrkorum. Av frukten känner man trädet, säger Jesus. Ett bra träd kan aldrig bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan aldrig bära bra frukt. Så också med en kyrka.
Kyrkoherden i Malmö: Prästerna hade inte rätt att sätta upp hbtq-tavlan. De omtalade hbtq-tavlorna i S:t Pauli kyrka i Malmö borde aldrig ha hängts upp utan godkännande från kyrkorådet. Det säger kyrkoherde Per Svensson, som menar att allt handlar om ett missförstånd. Två tavlor av konstnären Elisabeth Ohlson har hängts upp i S:t Pauli kyrka i Malmö, vilket skapat en livlig debatt. Först var det tavlan "Paradiset" som blev beskylld för att vara gnostisk, sedan ersattes den med tavlan "Nattvarden". Bägge tavlorna föreställer bibliska motiv fast i hbtq-tappning. I själva verket borde de aldrig ha hängts upp. Kyrkoherde Per Svensson har efter alla turer tagit reda på vilka regler som gäller när man vill göra förändringar i kyrkorummet. "Det är kyrkorådet som beslutar," säger han till Dagen. Tavlan "Nattvarden" som hänger i kyrkorummet just nu, och som tidigare var en del av den omtalade Ecce Homo-utställningen, är en kopia gjord på tyg. Borde inte tavlan tas ner, utifrån det du säger? "Jag har skrivit till dem i S:t Pauli att de måste gå via kyrkorådet angående detta. Det kan de inte besluta själva. Just där befinner vi oss nu." Dagen 191219.
Prästerna bakom hbtq-tavlan hävdar att Gud hade fel. Nima Motallebzadeh: Prästerna Tunebros och Myrsteners så kallade modiga frågor till bibeltexten är en hyllning av syndafallet. Dagen 191219. Kommentar: Mycket bra insändare som tyvärr inte kan läsas eller läggas ut på nätet.
SD i Malmö kräver besked om altartavla. Elisabeth Ohlsons tavla Paradiset fick bara hänga i S:t Pauli kyrka i två veckor. Men nu vill Sverigedemokraterna i Malmö pastorat få svar på hur det gick till när tavlan hängdes upp. Hur kan anställda vid Svenska kyrkan hänga upp en tavla som orsakar så mycket debatt och medieuppbåd, utan att se efter vem som bär ansvaret att besluta om dett