Nästa president i USA - Clinton eller Sanders?

   Vem blir nästa president I USA? Det här skrevs och publicerades av Mario Liu den 1 mars 2016 och det är fortfarande högst aktuellt. Både Clinton och Sanders verkar ha en roll i det profetiska perspektivet.

Clinton och Sanders

   Jag bor i Australien, och jag förstår inte amerikansk politik så bra. En kristen vän i Australien berättade nyligen för Robert Holmes att efter att ha bett så hörde han att Gud sa till honom att Bernie Sanders kommer att bli nästa president i USA. Detta tycks motsäga ord som Gud har gett oss vid ett antal tillfällen att Hillary Clinton kommer att bli nästa president i USA. Den 13:e februari 2016 bad jag Gud igen om Hans åsikt om presidentvalskampanjen i USA.
   Robert Holmes såg i en syn ett schackbräde, och det fanns flera schackpjäser på den. Gud sa: "Denna schackpjäs är Bernie Sanders. Om han valdes som president i USA, skulle detta visa att USA dyrkar en kanndidat av religion och kyrka." (Kommentar: något svårt att förstå eftersom Bernie Sanders trots att han är jude även är ateist och inte har något intresse för kyrkan.)
    "Nästa schackpjäs är Jeb Bush. Han representerar en kandidat av gamla pengar och gammal familj." (Kommentar: son till tidigare presidenten George H.W. Bush och yngre bror till förre presidenten George W. Bush. Jeb hoppade av den 20 februari 2016.)
    "Nästa schackpjäs är Donald Trump. Han representerar en kandidat av militant rasistisk ytterkant. Han har också en länk till Warren Buffett, som representerar idolen av pengar och marknaden."
    Sedan lade Gud till: "Ingen av dessa schackpjäser på bordet står för Mitt intresse i USA."
    Robert och jag märkte att Gud utelämnade Hillary Clinton i Hans beskrivning av de olika kandidaterna. I de två senaste veckorna har Robert och jag frågat Gud flera gånger om Hillary Clinton. Sedan den 27 februari 2016, som ett svar på vår fråga, visade Gud Robert ordet "Chimera", och även orden "rätt handlande, fel motiv". Enligt Merriam-Webster online-lexikon, är chimera en eldsprutande hon-monster i den grekiska mytologin som har ett lejonhuvud, en gets kropp, och det har en orm som sin svans. Chimera kan också innebära en individ som består av vävnader av olika genetisk konstitution.
    I april 2015 bad Robert och jag om 2016 års amerikanska val. Vi frågade Gud: "Vem blir nästa USA:s president?" Gud sade: "Kom ihåg att efter det att Bill Clinton avgick, sa jag till dig då att Hillary Clinton kommer att köra för bli president, och att hon kommer att bli USA:s första kvinnliga ledare?" Jag bad Gud om ytterligare insikt om Hillarys ledarskap. Gud sade: "Mercurial är ett ord för att beskriva den ledarstil som Hillary Clinton har." (Det vill säga en person som omfattas av plötsliga eller oförutsägbara humörs- eller sinnessvängningar.)
    I november 2008 publicerade Robert Holmes en artikel som heter "Slutet på det amerikanska imperiet." I artikeln summerade Robert en rad profetior från Gud som säger att det amerikanska imperiet närmar sig sitt slut. I Roberts artikel från år 2008 skrev han "1999 när jag förberedde mig att resa till USA för min tjänst, gav Herren mig mycket ovanliga profetiska ord. Han sade att "I Babylons dagar, när hennes murar stod breda och hennes ledare stod högt, var hennes försvar starkt och hennes fälttåg segerrika, då kom Alexander den store och besegrade henne. På samma sätt kommer min Alexander att stå i det centrala Förenta staterna." Innan Obama valdes till president visade Gud oss på att Obama skulle lyckas. Efter att Obama valdes till president i Amerika, bekräftade Gud för oss många gånger att Obama är Guds Alexander, och att Gud skulle använda Obama för att åstadkomma slutet på Amerika som ett imperium, precis som Alexander fick ett slut på det babyloniska imperiet.
    Jag bad att Gud skullet förklara innebörden av "Obama är Guds Alexander". I november 2012 sa Gud till oss: "Uttolkningen av Obama-profetiorna är följande:
1. Babylon var världens största och mest kraftfulla imperium. USA är detsamma.
2. Alexander den store var en gåtfull ledare för de utomstående. Så är Obama.
3. Alexander besegrade Babylon utan blodsutgjutelse. Så gör Obama.
4. Alexander stod i mitten av Babylon - inte på stadsmurarna. Obama stod i Chicago, som ligger nära mitten av USA, i motsats till att vara i kustområdena i USA.
5. När Babylon besegrades delades det upp av flera av Alexanders generaler. Så kommer att ske i USA. USA-imperiet är över.
6. Det rostade och förföll. Så kommer Amerika att göra."
    Den 30 maj 2015 efter att jag studerat Daniel 8, frågade jag Gud: "Robert och jag kan inte förstå de fyra hornen och den hårdföre kungen. Är Hillary Clinton en av hornen, eller är hon den illasinnade kungen?" Gud sa: "Tänk på härskare som böcker på en bokhylla. Hillary är en smal volym, men hon är inte bokens slut." Hillary är en "smal volym." Detta kan innebära att, till skillnad från Obama är inte Hillary en stor spelare i den bibliska sluttidens scenario. Kanske jag kommer att behöva leta bland andra världsledare, eller vänta på nästa USA-president efter Clinton, för att få en förståelse av de fyra hornen och den illasinnade kungen. (Kommentar: Den illasinnade kungen i Dan. 8:23-25 är Antikrist och antagligen inte född i USA.)

Se även USA vacklar som stormakt som innehåller artiklar från Obamas tid som president i USA.

www.tidenstecken.se