USA, Trump, Biden m fl.

Se längst ner för senaste uppdateringarna om Donald J Trump.
Så säger HERREN Sebaot: Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag skall skaka om alla hednafolk (Hagg. 2:7). 

******************************************************************

   Blir Obama USA:s siste president? 090912. Det blev han inte... Denna syn var intessant, men inte heltäckande.

******************************************************************

Robert Holmes är en bibellärare från Australien. För en tid sedan hade han en syn om Alexander den Store som stod segrande i mitten av USA. Alexander var i synen till utseendet av utländsk härkomst. Han var omgiven av många medborgare i USA som verkade att välkomna honom som deras ledare. Robert såg inget våld i sammanhanget. Efter valet i USA identifierade Robert honom som Barack Obama. 

Robert skriver: USA som imperium håller på att gå mot sitt slut. Valet av Obama var en betydelsefull händelse som markerar solnedgången för detta imperiet, och uppstigandet av andra riken på jorden, som representerar gamla makter och civilisationer. Dessa idéer har konsekvenser för troende både i USA och länder som litar på henne, som Australien. För åtta år sedan, år 2000, stod jag i norra delen av staten New York. Jag hade en konversation med Herren som jag aldrig kommer att glömma. Herren frågade mig: "Hur länge varar ett imperium?" Jag svarade: "Står jag i ett imperium?" Det föll mig inte in att tänka att jag stod i det amerikanska imperiet. Hellre än att svara mig direkt på svaret så sa Han: "Alla imperier kommer till ett slut." Jag funderade på detta en stund, vilket imperium? Skulle det här landet komma till ett slut? Sedan ställde Han en tredje fråga: "Hur positionerar människor sig när ett imperium närmar sig sitt eventuella slut?" Innebörden av Hans tankeriktning var klar. Amerika hade blivit ett imperium, hade influerat världen, men var nu nära sitt slut på sin regeringstid som en supermakt. Gud ville att hans folk skulle veta, att deras dag i solen håller på att ta slut, solnedgången kommer. Han vill att du ska förbereda och anpassa dig.  

Hubert Vedrine, fransk utrikesminister, påstod i juli år 2003: "USA är idag dominerande på den ekonomiska, monetära, teknologiska och kulturella arenan… i termer av makt och inflytande kan det inte jämföras med någonting annat känt i modern historia… kort sagt USA är en supermakt".

Stephen Peter Rose (från Olin Institute for Strategic Studies på Harvard University) formulerar det så här: "USA har ingen rival. Vi är militärt dominanta över hela världen… Vi använder vår militära dominans för att intervenera i inre affärer i andra länder… vårt mål är inte att bekämpa en rival, men att upprätthålla vår imperieposition, och upprätthålla imperiebefallningar." 

George W Bush har sagt: “Idag njuter USA av en position av makalös militär styrka och stor ekonomisk och politisk influens… mer och mer är den delning som räknas den som separerar USA från alla andra." Bush sa i sitt installationstal 20 januari 2005: "Frihetens fortbestånd i vårt land beror mer och mer på framgången av frihet i andra länder. Det bästa hoppet för fred i vår värld är expansionen av frihet i hela världen." Läs det med betydelsen av "till vilken kostnad som helst" även på gränsen till att tillgripa vapenmakt. 

Men Alexander kommer. År 1999 förberedde jag en mötesresa till USA, och Herren gav mig ett ovanligt profetiskt ord. Han sa att: "I Babylons dagar, när hennes murar stod vida och hennes ledare stod upprätta, hennes försvar var starkt och hennes kampanjer framgångsrika, kom Alexander den Store och besegrade henne. På samma sätt kommer min Alexander att ställa sig upp i mitten av Amerikas Förenta Stater."  

Frasen "på samma sätt" indikerar att Amerikas murar är vidöppna, hennes ledare står upprätta, hennes försvar är starkt, hennes kampanjer har intill nu varit framgångsrika. Men en man liknande Alexander - någon som Gud refererar till som "min Alexander" kommer att stå fram i hennes mitt, segrande och besegra henne. Alexander den Store, medelhavsgreken, besegrade Darius av Medien år 331 f.Kr. i slaget vid Gaugamela, och Babylons portar öppnades för honom (när han bara var kring 25 år). Han stod i mitten av gårdarna och förklarade sig själv som kung. Han spenderade sedan betydande tid och ansträngningar för att försöka återupprätta Babylon till sitt forna ryktbarhet. När jag förberedde mig för att åka till USA nyligen såg jag en syn av en kartbild av USA från högt ovan. Där nästan i centrum av den fanns en marknadsplats. Jag zoomade ner mot marknadsplatsen och såg en man stå där. Jag identifierade i anden att det var Alexander den Store som stod i en dammigt sandstensområde med svärdet högt lyftat, segrande. Jag tror att Guds Alexander är Barack Obama. Han har nu stått i mitten av Amerika och profetiskt deklarerat i sitt segertal i Grant Park i Chicago: "Förändring kommer till Amerika."  Han vill försöka att återupprätta Amerikas ära, men i det försöket degradera henne till en andraplats position på den globala scenen. Det återstår en stor fiende som USA inte har något försvar alls emot: dem själva. Det är till oss själva vi måste se. Samhället vi har skapat, miljön vi har förstört, ekonomin vi har överdebiterat, människorna vi har försummat, de fattiga vi har ignorerat, synden vi har sprungit förbi, moralen vi har övergett.  

Det behövs ingen historiker eller akademiker för att inse att USA har levt över sina tillgångar och befinner sig i beroende och skuld. Statsskulden uppgår till 10,639,613,228,421 dollar idag. Det är den mest skuldsatta nationen på jorden, 70 procent av BNP. Och vem äger de pengarna. USA regering äger omkring 43 procent av den. Nästa stora ägare är USA:s centralbank och efter detta: Japan, Kina, Storbritannien och oljeländerna i Mellanöstern (som tillsammans äger 29 procent, vilket är mer än den privata sektorn hos amerikanarna). Omkring 66 procent av skulden ägs av utländska nationer som innehas av banker i andra länder, speciellt centralbankerna i Japan och Kina. 

Gud kallar Barack Obama “min Alexander". Han ställning i mitten av Amerika, segrande, var ett profetiskt tillkännagivande att förändring faktiskt har kommit till Amerika. Det amerikanska imperiet kommer till ett slut. Det är ett globalt skifte från en ensam supermakt till framväxten av andra makter på jorden. Dessa begrepp har konsekvenser för troende både i USA och länder som relaterar till henne. Nu frågar Gud: Hur positionerar du dig när imperiet närmar sig sitt eventuella slut?

Det som händer är inte Guds dom (inte ännu) det är en helt naturlig konsekvens av våra egna handlingar. När huspriserna sköt i höjden mellan 2002 och 2005, levde husägarna i vad ekonomerna kallar för en positiv överflödseffekt. Räntorna sjönk och huspriserna slog rekord. När allas huspriser sköt i höjden, kände de sig rika och spenderade mer pengar. Inflationen började stiga. Kostnaderna likaså. Huspriserna hejdade sig och började halka tillbaks. Huspriserna i USA har fallit sedan fjärde kvartalet 2005. 

Den 13 oktober 2008 talade Herren till mig och sa: “Jag har redan varnat för dessa dagar. Jag talade om det för dig år 1998." Uttryckligen sa Herren till mig år 1998: "Det kommer inom kort en tid när Wall Street kommer att kollapsa. Inte längre stöttat upp av det allmänna förtroendet kommer den att svassa under tyngden av den nationella skulden. I vild handel kommer den att knuffa ner nationen i förvirring och depression." 

Han fortsatte: "Uppmärksamheten av fordringsägande nationer kommer att riktas mot Amerika." Jag såg en tid av konferenser och möten, internationella bekymmer och intervention av prominenta  internationella organisationer i ledande ekonomier och affärer. 

Vad kommer härnäst? Enligt orden som gavs mig 1998, så finns det flera kritiska faktorer:

-         Det kommer en dom över Herrens hus enligt Haggai 1:4. Haggai klandrade byggandet av personliga panelade hus i hans dagar, när Herrens hus (templet) låg i ruiner. Vi har också konstruerat "panelade hus", istället för byggandet av Guds hus (som är Guds folk). Vi har byggt ministries, kyrkobyggnader, ära och prakt istället för Hans folk. Det kan antyda att gamla kyrkosamfund och gamla konstruerade organisationer kommer under dom.

-         Det kommer dom över så kallade profeter i denna tid, som likt dessa i Jeremias dagar (23:14-27) har profeterat ut ifrån fåfängan av deras egna föreställningar.

-         Delar av Los Angeles kommer att bli som New Orleans (under vatten, påverkade av en oceanisk händelse) och delar av den kommer att bli som Las Vegas ( i sanden och utan vatten). Jag tror att en massiv naturkatastrof kommer att hända (antingen en jordbävning eller en tsunami).

-         Det kommer solfläckar och soleruptioner, som påverkar mycket av våra telekommunikationssystem.

-         Det kommer stora väckelser i islamistiska länder och Mellanöstern.

-         Det kommer att bli krig i Mellanöstern, och användning av kärnvapen (antingen en smutsig bomb, eller en en regelrätt attack - mycket sannolikt mellan Israel och Iran.)  
 
Lyssna inte för mycket på de som kallar dem själva för profeter. Många av dessa röster bringar inget annat än falska förhoppningar och många ord av välsignelse för en redan djupt välsignad nation.
 

Så vad gör vi nu? Jag tror att Gud vill att vi ska fokusera på Honom i dessa tider. Vi lever i Jeremias dagar, och Babylon står för dörren. Som profeter måste vi vara försiktiga med att inte tala enligt vår kulturella övertygelse, eller enligt vad vi vill behaga människor med. Som Guds folk får vi inte titta på vad världen har för lösningar, inte heller leva i fruktan. Jag tror att Guds strategi är enkel:

1)       Gensvara inte i fruktan! Gud har inte given oss en fruktans ande, men en trons och kärlekens och ett sunt sinne. Vi ska frukta Gud, som kan förgöra både kropp och själ evinnerligt.

2)       Omvändelse. Sök Guds ansikte, och fråga Honom om det finns onda vägar inom oss (2 Krön. 7:14). När Han pekar ut dem - var snabb med att ödmjuka ditt hjärta och omvänd dig. Erkänn din synd. Det är synd som vanärar ett folk (Ords. 14:34).

3)       Upprätta en praktisk hushållning. Jag tror att Gud vill att kristna ska vara skuldfria. Betala av dina kreditskulder, gör allt i din makt för att ha en enkel livsstil och börja leva med de medel du har. Om du inte har gjort det tidigare så gör upp en personlig eller en familjebudget

4)       Var generös.  I tider av tvivel, bekymmer och ödeläggelse är det vår tid för att lysa. Våra grannar behöver se Kristi kärlek, de behöver känna Hans generösa hjärta mot dem. Försök att välsigna någon, be för den som är sjuk, sträck dig ut, trösta och uppmuntra de som är trötta och fulla av fruktan.

Översättning: Bertil Lundberg, 2008-11-23.

Obama to be Re-elected? His work is not done yet. You tube 3:07 Maj 2012.

Obama ‘proud’ to have homosexual band march in inaugural parade. President-elect Barack Obama and Vice President-elect Joe Biden have officially invited the Lesbian and Gay Band Association to march in the Inaugural Parade. One of the association’s web sites reports that the group will also march in September as part of the homosexual “Southern Decadence" festival infamous for its public lewd acts.The Lesbian and Gay Band Association (LGBA) is a network of lesbian and gay bands comprised of concert and marching bands from various American cities. According to a December 10 press release from the Presidential Inaugural Committee, the group’s appearance in the Inaugural Parade on January 20 will mark the first time an “openly LGBT group" has been invited to participate."I am honored to invite these talented groups and individuals to participate in the Inaugural Parade," said President-elect Obama. CNA 081210.

USA:s budgetunderskott skenar. Underskottet är redan 401,6 miljarder dollar, trots att budgetåret 2009 började så sent som den 1 oktober. Det är nästan lika mycket som rekordunderskottet på 455 miljarder dollar för budgetåret 2008. HD 081210.

America's Fatal Mistake by John McTernan. On August 28, 2012, Hurricane Isaac slammed into New Orleans during Southern Decadence. The hurricane caused tremendous damage to the area and cancelled Southern Decadence for several days. The homosexuals vowed to continue even with all the destruction around the city. The God of Israel has issued two clear warnings to New Orleans and America about open manifestations of homosexuality and rebellion in the cities of America. The sin of America, just like Sodom, now has the attention of the Lord, as it is offending His holiness. He is warning His church to pay attention.

Bad Times Draw Bigger Crowds to Churches. The New York Times 081214.

Kalifornien är på väg från budgetkris till kollaps i statsfunktionerna. Sedan guvernör Arnold Schwarzenegger första december deklarerade statens ekonomi i undantagstillstånd har larmrapporterna avlöst varandra. I förra veckan sa Schwarzenegger att statens skenande underskott för innevarande budgetår växt med 3,6 miljarder dollar till 14,8 miljarder dollar de senaste veckorna och kan komma att svälla till 30 miljarder dollar nästa budgetår. Underskottet har urholkat investerares förtroende så att staten inte längre kan ställa ut obligationer för att betala för planerade infrastrukturprojekt, sa statens finansansvarige Bill Lockyer i förra veckan. (Dagens Nyheter 2008-12-17).

Gene Robinson inbjuden att be vid Obamas fest. USA:s nye president Barack Obama bjuder in öppet homosexuelle biskopen Gene Robinson att leda bönen vid den fest som hålls i samband med att han installeras. Gene Robinson om Rick Warren: "Den Gud han ber till är inte den Gud jag känner". Dagen 090113.

Obama inbjuder en kvinnlig muslim att be vid installationen, samt tre judiska rabiner från tre huvudriktningarna inom judendomen. Dagen 090115.

Obamas krisplånbok: 10 biljoner. Dagens Nyheter 090115.

Obama prayer speaker comes from group feds say is linked to Hamas. Politico 090117. Hennes organisation Islamic Society of North America är en del av ett jihad terrorist nätverk. Se videon Jihad Academia.

Kimberly Daniels: A Prayer for Barack Obama. Charisma 090119.

Obama did not discover the Lord until he met pastor Jeremiah Wright. But what sort of Jesus was that? BP News 090119.

Warren asks God to guide Obama. BP News 090120.

Kjell O Lejon: President Barack Obama och Gud. Dagen 090128.

Om inte finanskrisen eller statsskulden knäcker den amerikanska ekonomin, kan det paradoxalt nog alltså bli själva räddningspaketen som gör det. unt.se 090125.

Tvivel och oro att Obamas krispaket på 819 miljarder dollar (6000 miljarder kronor), jämförbart med Sveriges bruttonationalprodukt under två år, inte ska räcka till. Dagens Nyheter 090129.

Obama 'friend' Ali Abunimah: End of Israel 'within reach'. World Net Daily 090130.

Hal Lindsey: Prophesied cashless society: It's almost here. World Net Daily 090130.

Pingstpastor ansvarig för religiösa frågor i Vita huset. Dagen 090202.

Ekonomisk härdsmälta hotar Kalifornien. E24.se 090219.

Råvarugurun Jim Rogers: "Dollarn går mot sin undergång". E24.se 090219.

U.S. Bubble Collapse to Be Worse Than Japan's, CLSA's Wood Says. "In my view, we will have a full-scale currency collapse in central and eastern Europe," the strategist said. "This will lead to a growing focus on the huge exposure of the European banks to these distressed economies." Bloomberg.com 090223.

In the next three years, the government will need to borrow $3.6 trillion. What Do These Huge Numbers Mean? Rapture Ready 090302.

The Obama administration announced March 18 its support for a United Nations declaration urging the global decriminalization of homosexuality three months after the Bush administration refused to endorse it. BP News 090318.

Obama's first judicial nominee once ruled against using Christ's name in prayers. BP News 090318.

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), ska under de närmaste sex månaderna köpa amerikanska statsobligationer till ett värde av 300 miljarder dollar. Dagens Nyheter 090319.
Fed finansierar med tryckpressarna. Dagens Nyheter 090319.

Rekordstort underskott i Obamas första budget. Oppositionen varnar för att de astronomiska underskotten kommer att göra landet bankrutt. Dagens Nyheter 090322.

Amerikanska underskottet bara ökar. Dagens Nyheter 090410.

   Obama Judge: "No" to Jesus, "Yes" to Allah
  
President Barack Obama's first judicial nominee, David Hamilton, is a former ACLU attorney, who as a federal trial judge issued a court ruling that said "No" to Jesus and "Yes" to Allah.
   In 2005, this former ACLU activist ordered the Speaker of the Indiana House to immediately stop "sectarian prayers" at the opening of the legislative session. Hamilton ruled that prayers "using Christ's name or title" were unconstitutional. In a post-judgment motion for this same case, Hamilton ruled that prayers said to "Allah" were acceptable.
   The religious freedoms law firm, Liberty Counsel, filed an amicus brief opposing Hamilton's ruling. The decision was reversed by the Seventh Circuit Court of Appeals, which Hamilton has now been nominated to serve a lifetime tenure. Read more details on Hamilton's record here.
   On Wednesday, the Senate Judiciary Committee began its hearings on the Hamilton nomination despite the absence of numerous Republicans who boycotted the hearing citing insufficient preparation time. (Charisma 090403).

Obama hyllar Islam! We will convey our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over so many centuries to shape the world for the better, including my own country," Obama said. Breitbart.com 090406.

Dungy declines, gay advocate joins faith-based council. BP News 090407. Harry Knox är en homosexuell aktivist.

Greek Orthodox Archbishop Demetrios likens the president to Alexander the Great in remarks at the White House Wednesday evening. Obama: "I will tell Michelle I have been compared to Alexander the Great. I will see if that gets me a little more respect..." You tube 0:46.

USA-presidentens pastor har finsk rådgivare. Johan Candelin: Obama bygger broar till evangelikaler. Dagen 090414.

Evangelicals frustrated by Obama's 'Gay Pride' decree. Baptist Press 090602.

Obama Appoints Pro-Gay Activist Who Promotes Pro-Gay Clubs in Public Schools to be 'Safe Schools' Czar. CNSNews.com 090618.

USA:s budgetunderskott har ökat till 1,3 biljoner dollar (cirka 9 300 miljarder kronor) under det pågående budgetåret. Dagens Nyheter 090807.

Is this really smoking gun of Obama's Kenyan birth? Attorney files motion for authentication of alleged 1960s certificate from Africa. World Net Daily 090802.

Seglivad misstro mot Obamas födelseort. Dagens Nyheter 090814.

Fredspriset till Barack Obama. Dagens Nyheter 091009.

Obama: En förhoppning om vad vi ska uppnå. Dagens Nyheter 091009.

Obama lyssnar på en bibeltroende baptist. Carey Cash, en 39-årig marinofficier och fältpräst, är pastor och förkunnare i den kyrka som Obama besöker för närvarande. Obama säger att han gillar hans predikningar. På en video här berättar han om Guds beskydd som han upplevt under en tid i krigets Irak. CBN 091014.

Rekordstort budgetunderskott i USA. Underskottet motsvarar 10 procent av USA:s bruttonationalprodukt, mer än någon gång sedan 1945. Dagens Nyheter 091017.

Barack har Mao i granen. Vita husets julgran får amerikaner att se - rött. Kinesiske kommunistledare Mao Zedong pryder familjen Obamas helgträd. Expressen 091225.

Transsexuell blir rådgivare åt Obama. Expressen 100104.

Dalai lama till USA inom kort - "Trots Kinas vrede." Kommer att besöka USA:s president Barack Obama i Vita huset i Washington senare i februari. . Expressen 100104.

Svårt att svänga skuldsatt USA. 2010 beräknas underskottet sluta på 1,556 biljoner dollar - 10,6 procent av landets BNP, eller 11.332.000.000.000 om man uttrycker det i svenska kronor. Dagens Nyheter 100201.

USA stärker banden med muslimer. USA:s president Barack Obama har utsett en av sina topptjänstemän att arbeta för stärkta band mellan amerikaner och den muslimska världen. Dagens Nyheter 100214.

Obamas tro ifrågasätts - igen. Pastor Wilfredo De Jesus, känd Chicagopastor som stödde Obama inför valet: "Om presidenten säger att han är kristen, borde det märkas i det han gör och säger." Dagen 100224.

De är Obamas andliga rådgivare. Dagen 100318.

Obama: Islam formade USA. Världen idag 100519.

Mats Tunehag: Obamas vänner bådar inte gott. Världen idag 100607.

"I am a Muslim," Obama Tells Egyptian Foreign Minister Gheit. atlasshrugs2000 100612.

USA:s handelsunderskott växer. Exporten i maj steg med 2,4 procent till 152,25 miljarder dollar, medan importen växte med 2,9 procent till 194,52 miljarder dollar. Dagens Nyheter 100713.

Ny bok: Obamas stab splittrad. Sveriges Television 100922.

Obama om sin tro: Jag är kristen av fri vilja. "Att Jesus dog för mina synder talade till den ödmjukhet vi alla behöver som människor. Vi är syndfulla och gör misstag och får frälsning genom Guds nåd." Dagen 101001.

Förkrossande förlust för Obama i USA:s kongressval. Dagens Nyheter 101104.

Obamas fem svåraste frågor. Dagens Nyheter 101201.

Barack Obama: Jag är kristen. Dagen 101216.

Obama vittnade om sin kristna tro på den nationella bönefrukosten i Washington. Han berättade att han varje morgon ber Gud om styrka inför dagens arbete och att han på ett rättfärdigt sätt kan tjäna sitt land och folk. "Och när jag går till sängs på kvällen ber jag Gud förlåta mig mina synder och ha omsorg om min familj och att göra mig till ett redskap i Hans tjänst." Dagen 110204.

Lars Jonung om USA:s bedrövliga statsfinanser: Kan monstret svältas? De federala utgifterna har inte pressats ned - utan stigit kraftigt. Budgetunderskotten är unikt stora. Prognoserna är illavarslande. Kostnaderna för pensioner och sjukvård växer dessutom genom en åldrande befolkning. Samtidigt har nästan alla delstater urusla finanser. I dag är USA politiskt paralyserat. Inget av partierna har en rimlig plan. Varifrån kommer lösningen - eller upplösningen - på skulddramat? Den historiska erfarenheten ger ett klart svar. Förr eller senare leder stigande skuld till akut räntekris. Vi har just sett mönstret i länder som Grekland och Irland. Och USA kommer inte vara ett undantag. När de finansiella marknaderna vaknar kommer Washington att tvingas tackla underskotten. Det positiva i ett sådant scenario är att USA har en slumrande skattekälla som kan lösa hela budgetdilemmat och mer därtill, nämligen en moms, en mervärdesskatt, av den typ som finns i Europa. Dagens Nyheter 110202.

Obama rullar ut biljonbudget. USA:s budgetunderskott väntas redan i år ticka upp till osannolika 1,5 biljoner dollar (10.000.000.000.000 kronor). Men när president Obama på måndagen presenterar 2012 års statsbudget är oenigheten total om hur minusen ska minskas. Dagens Nyheter 110213.

Dragkamp om budgeten börjar i USA. Den amerikanska statsbudgeten på 3 729 miljarder dollar kalkylerar med ett stigande budgetunderskott under 2011 till 1 645 miljarder dollar. Enligt prognosen ska underskottet falla tvärt 2012 till 1 101 miljarder. Enligt budgetförslaget ska underskottet minska med 1,1 biljoner dollar den kommande tioårsperioden. Enligt prognosen kommer ökningen av underskottet att ligga runt tre procent av BNP 2015 och framåt. Men totalt hamnar underskottet på 77 procent av BNP 2021. Dagens Nyheter 110214.

Obama ger upp lag om äktenskap. I onsdags meddelade Barack Obama att han inte längre tänker försvara lagen om äktenskap som något mellan man och kvinna. Dagen 110225.

Bankruptable US borrows 125 Billion USD a month. Ivar Fjeld.
Selling gold reserves to pay off sovereign debt is unwise: WGC. commodityonline.com/ 110524.

USA:s skuld på 100 procent av BNP. Den totala skulden är nu cirka 14,6 biljoner dollar. 1947 låg skuldsättningen på motsvarande nivå, omkring 100 procent av BNP. Dagens Nyheter 110804.

Obama läste ur Bibeln. President Barack Obamas började sitt tal vid minnesceremonin för terroroffren vid Ground Zero i New York på söndagen genom att läsa ur Bibeln. - Bibeln berättar för oss att om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel, sa presidenten som citerade Psaltarens trettionde kapitel. Han uppmanade även till att tillsammans med en rättvis Gud som guide hedra dem som gått förlorade.
- Låt oss överlåta oss själv till de ideal som definierar vår nation, och låt oss se framtiden an med hjärtan fulla av hopp. Må Gud välsigna minnet av dem vi förlorat, och må Gud välsigna USA, sa han i sitt tal. Han läste även ur Psaltarens 46:e psalm det bland annat psalmisten slår fast att "Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror." Världen idag 110912.

USA:s budgetunderskott för räkenskapsåret som slutade den 30 september var 1 300 miljarder dollar eller 8,6 procent av BNP. Dagens Nyheter 111007.

Terrorangrepp mot USA avvärjt. USA säger sig har stoppat vad som kallats en "omfattande terroristaktion" med kopplingar till Iran, där bland annat Saudiarabiens ambassadör till USA ska ha varit måltavla för ett planerat lönnmord. Dagens Nyheter 111011.

USA:s skuld 15 biljoner dollar. Skulden uppgick till 15.033.607.255.920 dollar, en ökning från tisdagen med 55,8 miljarder dollar. Statsskulden har växt stadigt sedan 2 augusti då kongressen beslutade att höja skuldtaket från 14,3 biljoner dollar till 15,2 biljoner dollar. Dagens Nyheter 111117.

USA:s skuldbomb: 100 000 miljarder kronor. Oenigheten inom utskottet innebär att automatiska åtstramningar träder i kraft vid årsskiftet 2012—13. Obama lovar att om inte demokrater och republikaner kan komma överens om ett annat sätt lägger han under 2012 in veto mot alla försök att riva upp de automatiska åtgärderna. Dagens Nyheter 111122.

Obama: Jesus födelse ett uttryck för Guds kärlek. Dagen 111215.

Konsten att leva över sina tillgångar: Japans skuld galopperar vidare 2012. Japans regering har godkänt en ny jättelik skuldbudget. Under budgetåret 2012 finansieras nära hälften av den 90 334 miljarder yen stora budgeten med obligationer. Därmed fortsätter den galopperande skuldsättningen, trots att räntor och amorteringar på statsskulden redan slukar en fjärdedel av budgeten. Svenska Dagbladet 111224.

USA-States seek currencies made of silver and gold. Worried that the Federal Reserve and the U.S. dollar are on the brink of collapse, more than a dozen states have proposed using their own alternative currencies of silver and gold. CNN 120203.

Debt Slavery: 30 Facts About Debt In America That Will Blow Your Mind. 43 percent of all American families spend more than they earn each year. Even while median household income continues to decline (now less than $50,000 a year), median household debt continues to go up. According to the Federal Reserve, median household debt in America has risen to $75,600. Many Americans spend decades caught in the trap of debt slavery. Large numbers of them never even escape at all and die in debt. The American Dream 120207.

Presidenten ber om vägledning. Dagens publisher rapporterar från National Prayer Breakfast i USA: Ur ett svenskt perspektiv upplevs Obama frimodig och orädd. Dagen 120207.
Barack Obama bad för Billy Graham. Dagen 120207.

Evangelikal leder betvivler Obamas tro. Franklin Graham, søn af prædikanten Billy Graham, betvivler nu præsident Obamas tro. Kristeligt Dagblad 120223.

Did Obama's grandmother say he was born in Kenya? World Net Daily 090824.

Photoshop Experts: Is Obama's (PDF) Birth Certificate a Joke? You tube 15:00.

Hidden Part Of The Obama Birth Certificate Uncovered - OCR Debunked. You tube 7:30.

Michelle Obama proves her husband is not an American. She says Kenya is his homecountry. You tube 0:31.

Sheriff Arpaio: Obama birth certificate forged, ‘perpetrators’ must be ‘brought to justice’. Maricopa County, Ariz. Sheriff Joe Arpaio poured gasoline on the cooling embers of the so-called “birther" movement Thursday afternoon with a jaw-dropping press conference in Phoenix. Speaking to the press, Arpaio said there was significant evidence that President Barack Obama’s birth certificate was a “computer-generated forgery." Daily Caller 120301. Arizona Daily Independent 120203.

OBAMA-FRAUD ARCHIVES. "Was the document posted by the White House a scan of an original certified document? Based on the analysis of the posse's experts, it was not. In fact, the posse has traced the image to a specific computer where it resided a mere 20 minutes before it was uploaded, and has identified a 'person of interest.'" "If the certificate is indeed an intentional forgery, we have witnessed the greatest fraud of the century." Cindy Simpson, (American Thinker).

Arpaio investigation: Obama might be Kenyan. Records that could document status mysteriously missing. World Net Daily 120308.

Confirmed: Obama's Birth Certificate Not Authentic 2012. You tube 5:08 120302.

CBS News - Obamas birth certificate fake. You tube You tube 5:29.

 

Mormon bishop's daughter spills Romney's 'secrets'. "Mormonism teaches we pre-existed on God the Father's planet as spirit children before we were planted in our mother's wombs," Erickson told WND. "And the reason why we're here according to Mormonism, is so that we can work out our own progression to godhood and our own planets themselves." World Net Daily 111012.

Sue writes: New Executive Order prepares for the end of America. Ivar Fjeld 120322.

Mississippi, Utah and Alabama are the most religious states and Vermont and New Hampshire the least religious. BP News 120329.

US Debt Ceiling D-Day: September 14, 2012. ZeroHedge.com 120328.

40 Weird Facts About The United States That Are Almost Too Crazy To Believe. The Economic Collapse-blog 1203322.

10 Reasons Why The Reign Of The Dollar As The World Reserve Currency Is About To Come To An End. The Economic Collapse-blog 1203329.

President Obama: Jesus Is 'A Son of God'. Obama referred to Jesus Christ as “a son of God." CNSNews.com 120406.

President Obama: ‘Jesus Knew Doubt’. CNSNews.com 120406.

President's father not Barack Obama. Joel Gilbert rejects the official story that the Kenyan-born Barack Obama was the president’s father. Frank Marshall Davis argues that the radical poet and journalist who was a card-carrying member of the Communist Party USA, was the real, biological and ideological father of Barack Obama. Gilbert says that Barack Obama II was born from the illicit sexual relationship with the rebellious teenager Ann Dunham and that it began after her parents forced her to move to Hawaii. World Net Daily 120425.

Barack Obama: Jag är för gayäktenskap. Obama svängde om gayäktenskap. Därmed är han den förste amerikanske president som är positiv till samkönade äktenskap. Dagens Nyheter 120510.
Obama endorses gay marriage, says same-sex couples should have right to wed. Washington Post 120509.
Will same-sex marriage support cost President Obama the Hispanic vote? Washington Post 120509. Obama spiritual adviser Joel Hunter concerned about support of gay marriage. The pastor said he told the president that he did not agree with his view. Washington Post 120510.
Bishop Harry Jackson: Why I Condemn Obama's Support of Same-Sex Marriage. Charisma 120510.
Pastors Disappointed by Obama's Shift on Marriage. Pastor Allen McFarland, in Portsmouth, Va., said he'd already voiced his concerns about the matter to his congregation. "I voted for Obama because I wanted to see an African American president. I couldn't vote for the last person, the Republican. He didn't hold my views and I thought Obama did," McFarland told CBN News. "But hearing what he said yesterday, I was very concerned, and I shared with the congregation that we have a problem as to who to vote for," he added. Pastor Charles Bagi, in Chesapeake, Va., categorically denounced Obama's position, suggesting his endorsement of gay marriage did not bode well for the nation. "No nation, empire, kingdom has ever lasted as a world power if it let the bonds of marriage fall, openly acknowledge and allow the practice of homosexuality… not only that but the other perversions that will follow it," he warned. Rev. Franklin Graham has also denounced Obama's reversal, saying he has "shaken his fist" at God. For more on that story, click here. CBN News 120512.
Besked om gayäktenskap mobiliserar båda sidor. Barack Obamas besked att han stöder samkönade äktenskap tvingades fram i förtid på grund av ett överraskande utspel från hans vicepresident. Klargörandet kan mobilisera väljare på båda sidor. Det kan även påverka vågmästarstater i syd. Dagens Nyheter 120510.
Biden ber Obama om ursäkt. Vicepresident Joe Biden har bett USA:s president Barack Obama om ursäkt för att han tvingade presidenten att i onsdags tidigarelägga beskedet om samkönade äktenskap. Obama hade planerat att lämna sitt stöd för homoäktenskap vid Demokraternas nationalkonvent i september. Men Bidens entusiastiska utspel i en tv-show i söndags tvingade Obama att ge beskedet i förtid, medger vicepresidenten. Dagens Nyheter 120511.
Obama Alienates Christians With Same-Sex Marriage Endorsement. When Saddleback Church pastor Rick Warren asked then-Sen. Barack Obama to define marriage, his answer was clearly in support of the Christian worldview. “I believe that marriage is the union between a man and a woman," Obama told Warren. “Now, for me as a Christian, it’s also a sacred union. You know, God’s in the mix." Obama on Wednesday said his views on same-sex marriage have evolved and he openly offered his support for lesbians and gays to enter into that “sacred union" where “God’s in the mix." Charisma 120512.

Jerry Newcombe: Would Jesus Approve of Same-Sex Marriage? Today people sometimes say that Jesus never condemned homosexuality. But He did when He condemned pornea (from which we get the word pornography). In Matthew 15:19, Jesus condemned a host of sins, one of which is pornea. This word is translated as “sexual immorality." It would include all the sexual sins prohibited in the Old Testament, such as pre-marital sex, adultery, homosexuality, incest and bestiality. Christianity.com 120518.

John Paul Jackson: The President who would have been elected in 2012 was aborted. You tube 0:58.

New Research on Children of Same-Sex Parents Suggests Differences Matter. A number of studies and articles have suggested that research shows no difference in outcome between children whose parents have same-sex relationships and those raised by heterosexual parents, but two peer-reviewed articles published Sunday in the academic journal Social Science Research challenge the validity of the "no difference" assertion, the Heritage Foundation reports. One study, conducted by a Louisiana State University family scholar, concluded that data from previous research showing no difference in outcomes between children with gay parents and those with heterosexual parents was insufficient to support a strong generalizable claim either way. To make a generalizable claim, many representative, large-sample studies are needed -- such as the one supplied in the New Family Structures Study, conducted by a University of Texas-Austin sociologist. The NFSS screened more than 15,000 young adults (ages 18 to 39) nationwide to identify nearly 3,000 participants, including 175 respondents whose mothers had a romantic same-sex relationship and 73 whose fathers had. The results showed that young adults whose mothers or fathers had a same-sex relationship tended to fare worse than their peers in intact biological families. Those whose mothers had a same-sex relationship were far more likely to report being sexually victimized, to be on welfare or to be currently unemployed, and those whose fathers had one were significantly more likely to have contemplated suicide, to have a sexually transmitted infection or to have been forced to have sex against their will. Christian Headlines 120712?
New Research on Children of Same-Sex Parents Suggests Differences Matter. Two peer-reviewed articles published Sunday in a scholarly journal cast doubt on a core assumption used to advance same-sex marriage. A number of studies and articles have suggested that research shows no difference in outcomes between children whose parents have same-sex relationships and their peers raised by heterosexual parents. For example, the American Psychological Association (APA) stated in 2005 that "Not a single study has found children of lesbian or gay parents to be disadvantaged in any significant respect relative to children of heterosexual parents." Yesterday the academic journal Social Science Research published a detailed methodological review of the research on which the APA bases its conclusion—a study that questions the validity of the “no difference" assertion. Conducted by a Louisiana State University family scholar, the article concludes: [N]ot one of the 59 studies referenced in the 2005 APA Brief compares a large, random, representative sample of lesbian or gay parents and their children with a large, random, representative sample of married parents and their children. The available data, which are drawn primarily from small convenience samples, are insufficient to support a strong generalizable claim either way. Such a statement would not be grounded in science. To make a generalizable claim, representative, large-sample studies are needed—many of them. The Daily Signal 120711.

Billy Graham manar USA till omvändelse. "Självisk njutning, stolthet och brist på skam över synden är nu kännetecken för den amerikanska livsstilen." Dagen 120802.

U.S. Government's Foreign Debt Hits Record $5.29 Trillion. The U.S. government’s indebtedness to foreign interests has grown by 72.3 percent during President Barack Obama’s term in office. CNSNews.com 120816.

Obama: Jag gör mitt bästa för att leva ut min tro. President Barack Obama beundrar förre presidenten George W Bush för hans tro. "Jag höll inte med honom i många frågor, men jag respekterade honom som en god make, en älskande pappa och en troende man", säger Obama i en intervju. Dagen 120824.

GOP Platform Committee Reins in Gay Military. Delegates crafting the Republican Party's platform last week took a strong stance on military issues -- including vowing to protect chaplains' conscience rights and enforcing the Defense of Marriage Act on military installations, WORLD News Service reports. The platform committee also said the party opposed "anything that might weaken team cohesion, including intra-military special interest demonstrations" -- such as wearing uniforms in gay pride events. Those resolutions echo what the Chaplain Alliance for Religious Liberty has been calling on the federal government to do since the repeal of "Don't Ask, Don't Tell" became official earlier this year. "The Republican National Committee rejects the use of the military as a social platform," said Col. Ron Crews, the group's executive director. "We again call upon our nation's leaders to restore policies about sexual behavior within the military that will maximize troop readiness." (Religion Today 120903).

University of Texas Vindicates Sociologist Whose Study Found Trouble with Kids of Gays. The University of Texas at Austin announced Aug. 29 that a sociologist who has been excoriated by some in the media over a study showing that parents’ homosexual relationships can have negative effects on children is innocent of academic misconduct. Dr. Mark Regnerus made headlines in June when the journal Social Science Research published his study, which found children raised by homosexual parents were more likely than those raised by married heterosexual parents to suffer from depression and suicidal thoughts, require mental health therapy, identify themselves as homosexual, choose cohabitation; be unfaithful to partners, contract STDs, be sexually molested and have lower income levels, among other things. A gay-activist blogger accused Regnerus of academic fraud, demanding in July that the university release all his research material and emails with fellow sociologists. Administrators conducted an exhaustive pre-investigation to determine whether a more comprehensive one would be necessary, and in an Aug. 24 memorandum, Research Integrity Officer Robert Peterson wrote to administrators: "None of the allegations of scientific misconduct put forth … were substantiated. ... Since no evidence was provided to indicate that the behavior at issue rose to a level of scientific misconduct, no formal investigation is warranted." (Religion Today 120904).

Court: Tennessee County Can Continue Praying. A federal district court in Tennessee ruled on August 29 that Hamilton County officials can continue opening their meetings with public prayers as a lawsuit against them proceeds, WORLD News Service reports. The plaintiffs in the case, Thomas Joseph Coleman III and Brandon Raymond Jones, claim the county officials' prayers violate the Constitution, and asked the court to halt the activities pending the outcome of the case. A trial date has not been set. (Religion Today 120904).

Bishop E.W. Jackson, President of S.T.A.N.D on same-sex marriage. You tube 12:04. Publicerad den 12 sep 2012.

GOP Rejects Gay Marriage, Abortion in Platform. Social conservatives are hailing the Republican Party platform for its firm stand against abortion and gay marriage. The party approved its official document Tuesday at the convention in Tampa, Fla. It calls for bans on all abortions and gay marriages. The platform affirms the rights of states and the federal government not to recognize same-sex marriage. It also backs a constitutional amendment defining marriage as the union of one man and one woman. CBN 120829.

Gallup: Obama Enjoys Massive Lead Among Those With No Religion. According to the Gallup tracking poll of the presidential race, President Barack Obama enjoys a massive lead over Mitt Romney among registered voters who say they have no religion. In the three-week period ending Sept. 3, Obama led Romney 69 percent to 23 percent among those who had no religion, the exact same result Gallup got in the previous three-week period ending August 26. Since Gallup began publishing demographic breakouts of its tracking poll on May 6, Obama has held a large lead among voters who say they have no religion -- and he has even managed to grow that lead. In other religious categories that Gallup tracks, however, Romney leads Obama: 54 percent to 39 percent among Protestants and Christians, 47 percent to 45 percent among Catholics, 58 percent to 35 percent among those who say they are "highly religious," and 47 percent to 45 percent among those who say they are "moderately religious." CNS News 120906.

Albert Mohler: The Great American Worldview Test: The 2012 Election. The presidential nominees of the two major parties represent two very different worldviews and visions. President Barack Obama and Governor Mitt Romney have adopted policy positions that place them in direct conflict, and the platforms of their respective parties reveal two radically different renderings of reality. A look back at the platforms of the two parties in the 1950s and 1960s reveals little division over many of the issues that now frame our national debate. Some of today's issues were simply missing, of course, given the fact that they were not even part of the national conversation. All that changed with the social and political divisions that came with the 1968 and 1972 elections, when the Democratic Party experienced its great transformation concerning a host of social issues. The 1980 election saw the Republicans experience their own transformation, with social issues such as abortion rising to major attention in the party platform. Fast forward to 2012, and the distance between the two parties is breathtaking. The nation's political polarization is clearly evident in the radical distinctions between the Republican and Democratic platforms. But this polarization is not merely political. It is fundamentally moral and ideological. These two platforms present two contradictory understandings of realities as basic as human life, liberty, and the institution of marriage. Though the two parties have taken opposing positions on many of these issues for years, the radical nature of this current polarization is new. The parties differ about matters such as health care and the environment, the power of public employee unions, Medicare, and foreign policy. But those differences, real and consequential, pale in contrast with the positions taken by the parties concerning the issues of abortion and same-sex marriage. In 2012, the Democratic Party becomes the first major political party in the United States to call for the legalization of same-sex marriage. "We support marriage equality and support the movement to secure equal treatment under the law for same-sex couples," states the platform. This follows President Obama's announcement earlier this year that his "evolving" position on same-sex marriage now reached the point that he would openly call for same-sex couples to be given the legal right to marry. The velocity of the Democratic Party's shift concerning same-sex marriage was on full display on the stage of the 2012 Democratic National Convention, when former President Bill Clinton nominated President Obama for re-election. In 1996, President Clinton signed the Defense of Marriage Act (DOMA) into law after a massive bi-partisan majority in Congress approved the legislation. That act established that the United States government would recognize only the union of a man and a woman as marriage, and that no state would be required to recognize a same-sex union performed in any other state. Just 16 years later, the Democratic president who signed that act into law nominated a Democratic president who is working for its repeal. President Obama has ordered his Attorney General not to defend DOMA in the Federal courts. He and his party now openly call for what that federal statute — still bearing the full force of law — prohibits. The Republican platform stated: "We affirm our support for a Constitutional amendment defining marriage as the union of one man and one woman." Thus, the Republican platform calls for nothing less than a Constitutional amendment to prevent what the Democratic platform demands the law to affirm. That Constitutional amendment, Republicans argue, is made necessary by the very fact that the Democratic President will not defend DOMA. On the issue of abortion, the Republican platform states, "we assert the sanctity of human life and affirm that the unborn child has a fundamental individual right to life which cannot be infringed." The Democratic platform states: "The Democratic Party strongly and unequivocally supports Roe v. Wade and a woman's right to make decisions regarding her pregnancy, including a safe and legal abortion, regardless of ability to pay. We oppose any and all efforts to weaken or undermine that right." The worldview clash could hardly be more dramatic. The Republicans frame the issue in terms of the unborn child's "fundamental individual right to life." The Democrats frame the issue as "a woman's right to make decisions" — including the explicit right to decide to kill the baby in her womb. These are two contradictory moral claims. One party claims that no abortions should be legal and the other claims that all abortions should be legal. Each party is driven by their own moral logic. The Republicans are driven by the belief that, at every point of development, every individual human being is sacred and has a fundamental right to life. The Democrats are driven by the belief that the woman's unfettered right to choose an abortion is paramount, and that a woman can demand an abortion at any time for any reason — or for no reason. As their language states, "We oppose any and all efforts to weaken or undermine that right." The most revealing words there are "any" and "all." Both parties hold these positions because they are, in truth, the inevitable consequences of basic worldview assumptions. These assumptions include belief that marriage is essential to human flourishing and cannot be redefined without bringing on human disaster, contrasted with the belief that the liberation of humanity from oppression and prejudice requires the redefinition of marriage. In the background are contradictory assumptions about human sexuality, sexual morality, moral authority, individual autonomy, and the ends to which human beings are to aim their lives.Americans will elect a president in November, but our vote will reveal far more than our political preference. The 2012 election is a worldview exercise of unprecedented contrasts — an unavoidable test of our most basic convictions. The electoral map will reveal more than an election winner. It will reveal who Americans really are and what we really believe. (Publ.120907/Religion Today 120910.)

25 DNC Speakers Defend Legal Abortion. Led by President Barack Obama and Vice President Joe Biden, the Democratic National Convention saw 25 speakers reference the party's support for legal abortion, an average of eight speakers per night in what several media outlets called the most "abortion-centric" Democratic convention since at least 1992, Baptist Press reports. In 2004, Democratic nominee John Kerry didn't even reference abortion in his acceptance speech, and Obama in 2008 mentioned "abortion" only in the context that both parties should work together to reduce "the number of unwanted pregnancies in this country," but 2012 was much different. Speakers, however, preferred phrases or words such as "reproductive rights" and "choice." Nancy Keenan, president of NARAL Pro-Choice America, may have been the only speaker to explicitly mention the word "abortion" when she said, "I am proud to say that the Democratic Party believes that women have the right to choose a safe, legal abortion with dignity and privacy." Some suggested Democrats were promoting legal abortion in an attempt to go after the female vote, but a Gallup poll this year showed that among all women voters -- Democrats, Republicans and independents -- 46 percent call themselves "pro-life" and 44 percent "pro-choice." A 2011 Gallup survey found that 32 percent of Democrats call themselves "pro-life." (Religion Today 120911.)

Nine-Year Battle to Prosecute Kansas Planned Parenthood Comes to an End. A Kansas prosecutor last week dropped all remaining criminal charges against a Kansas City-area Planned Parenthood facility accused of performing illegal late-term abortions, WORLD News Service reports. The decision ended a nine-year legal battle initiated by then-Kansas Attorney General Phill Kline to prosecute the abortion giant in criminal court. Johnson County district attorney Steve Howe announced that 32 misdemeanor charges against Planned Parenthood had been dismissed. Those charges were the last part of a criminal case Kline filed in 2007 that initially included 107 criminal charges, 23 of which were felony charges of "false writing" for faking abortion reports. Howe said his decision to end the case came after consulting current Kansas Attorney General Derek Schmidt. Most of the charges from 2007 have been dismissed over the previous 10 months, notably when Howe's office revealed last fall that state officials in departments controlled by Democrat Kathleen Sebelius, then-governor of Kansas and now secretary of Health and Human Services under President Barack Obama, had years ago shredded documents that were key evidence against Planned Parenthood, a major Sebelius supporter. (Religion Today 120911.)

California bill would ban therapy for gay teens. Minors with unwanted same-sex attractions could be prevented from receiving "reparative therapy" to combat their desires if California Gov. Jerry Brown signs a ban into law this month. In a first-of-its-kind legislation, California would prohibit even parents who want their children to receive counseling. As gay-advocacy group Equality California sees it, "This abusive practice known as 'reparative therapy' or 'conversion therapy' is not based on science, but on homophobia and a callous disregard for the harm it causes to vulnerable youth." The measure, SB 1172, passed the state senate August 30 on a Democrat-led party-line vote of 22-12 after a similar vote in the state assembly. It is unclear whether Brown, a Democrat, will sign the bill before a Sept. 30 deadline. The pro-family Pacific Justice Institute has led the fight against the legislation and has vowed to file suit if it is signed into law. "We have never seen this level of restriction, prohibition and intrusion in the name of LGBT rights," said Brad Dacus, Pacific Justice Institute president. "We intend to vigorously pursue legal action if this unprecedented attack on family decision-making is signed into law." BP News 120913.

Nation's First Transgender Camp Attracts Kids as Young as 8. Camp , the first transgender camp for kids in the nation, held its third annual week-long session in Connecticut in late August, WORLD News Service reports. According to a recent story in the Boston Globe, the 65 campers wear name tags "with the words '(HE)' or '(SHE)' under their names" so others will know how the child wants to be addressed. Programs at the camp, which is run by a 29-year-old transgender male named Nick Teich and now operates a branch in California, include discussions about "coming out," "transitioning," puberty blockers and bullying. Kids ages 8 through 15 attend the camp, and according to WORLD, concerns have been raised that encouraging children and adolescents that young to "come out" as transgender is abusive -- as even the liberal American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders lists transgenderism as a mental disorder. (Religion Today 120919.)

Cheerleaders Banned From Using Religious Banners at Texas High School. A national legal group is investigating claims that a Texas school district censored religious speech on student-made banners at football games, CBN News reports. Cheerleaders at Kountze High School were told they could not use Bible verses on signs they created for the football team to run through after an anonymous complaint was made to the school's superintendent. One banner in question read "I can do all things through Christ which strengthens me. Phil. 4:13." The Liberty Institute, a nonprofit legal group dedicated to defending religious liberties, is investigating the Kountze Independent School District's move. "We are disappointed that Kountze ISD is banning student speech on banners because it is from a religious viewpoint," said attorney David Starnes. "Such discrimination and censorship is unfortunate and illegal. Once we complete our investigation, we will take appropriate action." A Facebook page created in support of the cheerleaders and their signs already has more than 35,000 supporters, and some parents have even created T-shirts and signs to display around the area. (Religion Today 120921.)
Update: Judge Allows Texas Cheerleaders to Use Bible Banners. Cheerleaders at Kountze High School in Texas can continue to use banners with Bible verses after a court granted them a temporary restraining order against their school district, the Religion News Service reports. Kountze Independent School District superintendent Kevin Weldon, after consulting with a legal adviser when an anonymous complaint was made, had stopped the use of the large paper banners the cheerleaders created for the football players to run though at the start of games. Parents filed suit on behalf of the cheerleaders, and on Sept. 20 a Hardin County judge ordered the school district to "cease and desist" from preventing the cheerleaders from displaying the banners. A hearing on the case has been set for October 4. The Liberty Institute, which is representing the cheerleaders and parents in the case, hailed the judge's decision. "We are excited that the cheerleaders for the Kountze High School Lions can again do what they do best -- cheer on their football team without government censorship," said Mike Johnson, Liberty Institute senior counsel. (Religion Today 120925.) You tube 3:08.

Claim: Obama Hid His Gay Life To Become President! Documented Report.

Violet Burns: Obama will win the 2012 election. Apostle Dr. Violet Burns delivers a message from the Lord for President Barack Obama and assures that he will win the 2012 election because God has called him by name to deliver God's people. But he must fix the foundation which this country was founded on "In God we Trust". You tube 4:03.

God reveals 2012 winner: Romney or Obama? The Holy Spirit gave me, Vonda Brewer a Prophetic Dream And Word From the Lord through Visions about who will win the 2012 USA Presidential Election and about what is to come concerning Americas Realestate Market Values. Obama will win the 2012 election. You tube 28:00.

Multiple prophecies of Obama re-election followed by FIRE. You tube 6:52.

Obama's ring: 'There is no god but Allah'. According to Arabic-language and Islamic experts, the ring Obama has been wearing for more than 30 years is adorned with the first part of the Islamic declaration of faith, the Shahada: "There is no god except Allah." The Shahada is the first of the Five Pillars of Islam, expressing the two fundamental beliefs that make a person a Muslim: There is no god but Allah, and Muhammad is Allah’s prophet. Sincere recitation of the Shahada is the sole requirement for becoming a Muslim, as it expresses a person’s rejection of all other gods. Egyptian-born Islamic scholar Mark A. Gabriel, Ph.D., examined photographs of Obama’s ring at WND’s request and concluded that the first half of the Shahada is inscribed on it. WND 121010.
Report: Duke professor confirms Arabic on Obama ring. WND 121010.

Billy Graham: Mormonkyrkan ingen sekt. Evangelisten Billy Graham fortsätter att visa sina sympatier för presidentkandidaten Mitt Romney. I veckan togs Mormonkyrkan bort från listan över religiösa sekter på Grahams webbplats. Dagen 121019. Kommentar: Det är att handla mot bättre vetande. Vad säger hans son Franklin Graham om detta?

Most And Least Chhttp://www.huffingtonpost.com/2012/05/29/most-and-least-christian-states_n_1547045.htmlristian Cities In America (PHOTOS).
Most And Least Christian States In America (PHOTOS).

Så får Romney kristnas röster. Om två veckor kan USA ha valt en mormon till president. Trots att den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney tillhör en rörelse som de flesta evangelikala kristna - den breda väljarbasen för partiet - betraktar som en sekt - får han deras röster. Baptistpastor Robert Jeffress, som leder en församling med 11 000 medlemmar i Dallas, Texas, hör också till de kyrkoledare som tagit ställning för Romney, trots att han tidigare beskrivit Romney som en "sektmedlem". I en radiointervju nyligen förklarade han sitt stöd till Romney: "Jag vill vara tydlig med att jag inte tror att mormoner är kristna, men jag tror att i det här fallet är det bättre att rösta för en icke-kristen som stödjer bibliska principer som livet och äktenskapet än att rösta för en bekännande kristen som Barack Obama, som fullständigt förkastar vad Jesus Kristus säger i en del avgörande frågor." Världen idag 121024.

Steve Strang: I Urge You to Vote for Mitt Romney. President Obama has said: “Whatever we once were, we are no longer a Christian nation." And the list is astounding of ways his administration has diminished religious freedom, like celebrating Muslim holidays but making no mention of God in his Thanksgiving Day proclamation, or not having a White House observance of the National Day of Prayer. David Barton documents many more examples on his website. This spilled over to how Obamacare forces religious institutions to provide abortions in health insurance or morning after medications. It also forces all employers, including me, to do this against our consciences and religious beliefs. Charisma 101230.

Skarpa ord från Peking. USA borde veta att ingenting i världen är för evigt och att Kina aldrig kommer att avbryta sin utveckling bara på grund av USA:s obefogade rädsla. Dessutom borde en ny amerikansk regering kanske börja lära sig hur man bygger ett mer konstruktivt förhållande med Kina. Dagens Nyheter 121107.

Franklin Graham ‘Shocked’ BGEA Site Called Mormonism a Cult. In a section of the website called “Billy Graham’s My Answer," there was a question, “What is a cult?" The answer read: “A cult is any group which teaches doctrines or beliefs that deviate from the biblical message of the Christian faith." It continued: “Some of these groups are Jehovah's Witnesess, Mormons, the Unification Church, Unitarians, Spritualists, Scientologists, and others." The BGEA confirmed the page was removed last month, and Graham said it would not be returning to the site. Charisma 121116. Kommentar: Enligt Wikipedia är en kult den yttre formen av religiös gudsdyrkan och inom religionssociologin används termen kult som beteckning på religiösa organisationer med diffus organisation. Kult är alltså ett rätt så diffust begrepp. Däremot om man sätter likhetstecken mellan ordet kult och villolära i ovanstående fråga så får man ett riktigt svar. Men när en villolära får tillräckligt hög status (t.ex. presidentkandidat eller en "kyrka" med stort inflytande då blir det inte längre politiskt korrekt för många att kritisera den troåskådningen och kalla den för en kult eller villolära..

När Obama höll sitt berömda tal i Kairo till arabvärlden hyllade han bl.a. den Heliga Koranen och sa följande: Too many tears have flowed. Too much blood has been shed. All of us have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear; when the Holy Land of three great faiths, is the place of peace that God intended it to be; when Jerusalem is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra, when Moses, Jesus, and Mohammed, peace be upon them, joined in prayer." Kan en kristen tala som en muslim och tro på Sura 17 "Den nattliga resan" som Muhammed skulle ha gjort till Jerusalem på den bevingade hästen Buraq?
Billy Crone: Obama is not a christian. You tube 8:56.

Japans skuld snart 80 biljoner (630.000 kr per person). Japans skuldberg fortsätter att växa och uppgår nu till 79,2 biljoner kronor. En skuld som till stora delar växer till följd av tsunamikatastrofen i mars 2011. Kostnaden för uppröjningen ser ut att kunna komma att kosta omkring 800 miljarder kronor. Då är inte uppförandet av nya byggnader och vägar inberäknade. Dagens Nyheter 121109.

Obama förlorade bland de vita evangelikala väljarna, men samtidigt fick han de flesta av de katolska väljarnas röster och även en överväldigande majoritet av de judiska rösterna. Två andra exempel på val med mer eller mindre tydlig religiös koppling skedde på Hawaii där demokraten Mazie Hirono blev USA:s första buddhist i senaten och demokraten Tulsi Gabbard blev första hindu i kongressen. Deras partikamrat, Tammy Baldwin från Wisconsin, blev samtidigt den första öppet homosexuella senatorn. Dagen 121108.

Förändring och dekadens i USA. Att delar av USA förändras, beklagligtvis i dekadent och samhällsupplösande riktning, visar sig i utgången av folkomröstningan i såväl Colorado som delstaten Washington, med svenskstaden Seattle, om marijuanamissbrukets legala status. Drogliberalerna gick här i båda fallen segrande och fick sitt hett efterlängtade klartecken till att legalisera vad man kallar "privat bruk" av marijuana. Vinnarsidan - en del menar med uppbackning av stora pengar från tveksamt håll och med oklart ursprung - har i skimrande ord talat om individens frihet och att avkriminalisering gör bruket synligt och inte underjordiskt samtidigt som man medvetet tonar ned drogriskerna, skadorna och andra negativa följdverkningar för såväl individ som samhälle. I stället påstods att här öppnas nu upp för jättelika nya inkomstkällor för delstaten genom att den legaliserade marijuanan ska dra in betydande skatteinkomster, vilka missbrukare och knarksäljare uppenbarligen gladeligen är beredda att i ren tacksamhet inbetala till delstaten. Själva resonemangat är absurt, och dekadent, nämligen att vägen till starkare ekonomi går genom ökad narkotikaanvändning och drogmissbruk, mediciska skador och socialt förfall. I dessa liberala delstater vann dessutom återigen demokraterna och Barack Obama i presidentvalet. Likaså var fallet i Oregon, även det i nordväst, men här besinnade sig väljarna i folkomröstningen om marijuana genom att rösta ned förslaget. Förändringarna av det amerikanska samhället i liberal och sekulär riktning visar sig också i att för första gången på 36 försök har en majoritet i en folkomröstning i en delstat röstat för att räkna enkönade relationer som äktenskap, bland annat i Maryland på östkusten och Washington i nordvästra USA. Som en avgörande faktor ses förändrade attityder i frågan bland svarta kristna. Flera kända pastorer har hakat på president Obamas uttalade stöd för homorättigheter, inklusive en omdefiniering av det historiska och klassiskt kristna äktenskapet. I sin förkunnelse har man sett homorörelsens kamp som en påminnelse om sin egen afro-amerikanska för medborgarrätt och mot slaveriet. Världen idag 121114.

USA:s ekonomi nära avgrunden. Med valet avklarat står nu USA:s politiker vid randen till ett budgetstup. Lyckas inte kongressen röka fredspipa om hur ekonomin ska balanseras kommer USA än en gång ramla rakt ner i en recession. Världsekonomin kan dras med i fallet. Svenska Dagbladet 121116.

"Fed kan inte rädda USA från fördärv" Federal Reserve kan inte rädda USA från ett "finanspolitiskt fördärv" om landet går utför det finanspolitiska stupet. Svenska Dagbladet 121116.

Dollar Collapse Update: 7 Of 10 Asian Countries Move From Dollars To Yuan!! China Persists In Refusing To Buy US Paper, And Fed May Buy $85 Billion in Bonds Per Month. We Are On The Verge Of A Major Currency War!! InvestmentWatch 121117.

Nytt räddningspaket i USA? Oavsett hur mycket lim politikerna har släpat fram för att försöka lappa samman bostadsmarknaden så fortsätter den ännu att vara fylld av problem. Idag har mer än var femte låntagare skulder som överstiger värdet på sin bostad. Nu har trycket därför också blivit så pass hårt på Federal Housing Administration (FHA), som försäkrar privata långivare, att det riskerar konkurs. Svenska Dagbladet 121119.

J. Lee Grady: Serving God in a Dry Season. While Hurricane Sandy’s floods dominated recent weather headlines, a very different weather pattern has cost us more than the superstorm’s $50 billion in damages. The United States actually needs rain—and lots of it. Forecasters say our nation is experiencing its worst drought since 1954. As of this week, 60.1 percent of the nation is in drought, with six states—Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, Colorado and Iowa—entirely in drought, according to the U.S. Drought Monitor. Lakes are drying up, crops are dying and ranchers are scrambling to feed their cows. Some people figure this prolonged dry spell is just the result of cyclical climate patterns. Maybe so, but the Bible suggests that droughts and famines can be linked to spiritual realities. Sometimes the natural world reflects our spiritual condition. Man’s pride, greed, injustice and idolatry can actually disturb nature. When you consider how hostile our culture has become to God and biblical morality, it’s no surprise we are in a recession—both economically and ecologically. (Note to all my green friends: Sin is actually very bad for the environment.) Charisma 121128.

Shirley Carter: Profetisk dröm om Obama om vikten att innesluta honom i förbön. You tube 1:07. Engelska.

Obama Endorses Gay Marriage Proposal in Illinois. President Obama is endorsing a proposal by the Illinois legislature to legalize gay marriage, a White Housespokesman told Reuters on Sunday. It's an unusual move by a president--most of whom rarely weigh in on state legislative matters. Obama served in the Illinois state senate. Obama, who said earlier this year that he supports same-sex marriage, believes "it's wrong to prevent couples who are in loving, committed relationships and want to marry, from doing so," said White House spokesman Shin Inouye. Charisma 121231.

Forskare: USA får inte alls färre kristna. USA står emot sekulariseringen. Det hävdar forskaren Gastón Espinosa, som ser hur allt fler amerikaner identifierar sig som evangelikala. Länge trodde religionsforskare att USA skulle följa i Europas fotspår och bli allt mer sekulariserat. Men amerikanerna har länge förblivit mer kyrksamma och religiösa än den genomsnittlige européen. För några år sedan började det dock komma rapporter om att sekulariseringen på allvar nått USA. I de stora enkätundersökningar som görs regelbundet svarade till exempel fler och fler amerikaner att de inte var kopplade till någon kyrka. Men religionsforskaren Gastón Espinosa, som är knuten till Claremont McKenna college i Kalifornien och som nyligen besökte Sverige, menar att statistiken är feltolkad. När vissa amerikaner svarar att det inte är kopplade till en kyrka så beror det på ett växande religiöst fenomen i USA. "En av de viktigaste trenderna är framväxten av församlingar som inte är knutna till samfund. Många som går dit ser det som att de går till fria församlingar, och ser sig inte som knutna till en kyrka", säger han. Dagen 130104.

Albert Mohler: Islam: The Great Challenge to Christian Evangelism of Our Times. In a speech to the Turkish parliament, President Obama declared: “The United States is not, and never will be, at war with Islam." We will convey our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over the centuries to shape the world — including in my own country. The United States has been enriched by Muslim Americans. Many other Americans have Muslims in their families or have lived in a Muslim-majority country — I know, because I am one of them."
I criticize President Obama, not for stating that America is not at war with Islam, but for failing to be honest in clarifying that we do face a great civilizational challenge in Islam. Islam is, in effect, the single most vital competitor to Western ideals of civilization on the world scene. The logic of Islam is to bring every square inch of this planet under submission to the rule of the Qur’an.
As a believer in the Lord Jesus Christ and a minister of the gospel, my primary concern about Islam is not civilizational or geopolitical, but theological. I believe that Jesus Christ is indeed, “the Way, the Truth, and the Life," and that no one comes to the Father but by him (John 14:6). Salvation is found only through faith in the Lord Jesus Christ, and the gospel of Christ is the only message that saves. Religion Today 130705.

The Coming Shortage Of Physical Gold That Will Change Everything. The American Dream 130728.

Massivt stöd för offentlig bön. Hösten 2014 avgörs den offentliga bönens framtid i USA. Detta efter att 23 stater vänt sig till Högsta domstolen för att en gång för alla få fastställt att den inte är grundlagsvidrig. Världen idag 130812.

"Så avlyssnade NSA FN-högkvarteret". Detaljerna hur USA avlyssnade FN:s högkvarter i New York släpptes av tyska tidningen Der Spiegel på söndagen. De hemliga dokumenten, som tidningen erhållit genom Edward Snowden, visar att USA systematiskt spionerar på institutioner och andra länder. Enligt rapporten lyckades NSA:s experter knäcka koderna till FN:s videokonferenssystem under förra sommaren. Dagens Nyheter 130825.

Michael Savage Interviews Walid Shoebat - Latest Concerns About Barack Obama. You tube 19:01 130822.

Krisen långt ifrån över. Krisen är långt ifrån över i USA och i Europa och den amerikanska centralbanken Fed kommer troligen vänta längre än september innan de minskar sina stödköp av räntepapper. Det säger Catherine L. Mann, professor i USA med nära band till Fed. Svenska Dagbladet 130824.

USA säljer klusterbomber till Saudiarabien. USA:s försvarsdepartement har meddelat att man kommer att tillverka och sälja 1 300 klusterbomber till Saudiarabien. Detta trots att både USA och Saudiarabien så sent som i maj ingick i en bred grupp av länder som fördömde den syriska regimens användning av klusterbomber i det pågående inbördeskriget i landet. Affären ska vara värd motsvarande drygt 4,2 miljarder kronor. De aktuella klusterbomberna är lagliga i USA i enlighet med nyligen stärkta regleringar av dessa som syftar till att minska antalet civila offer. Men kritiker menar att det finns bevis från krigsskådeplatser för att bomberna står i strid med just dessa regleringar. ETC 130904.
Här får blinda bära skjutvapen. Blinda personer i delstaten Iowa i Mellanvästern i USA beviljas systematiskt tillstånd att bära skjutvapen. Michael Barber blundar och fingrar på en revolver i vapenbutiken. Han är blind och undersöker pipan, kolven och avtryckaren med sina händer. "När du avfyrar ett skjutvapen så tar du fram det, siktar och skjuter - jag tycker inte nödvändigtvis att det krävs syn för det", säger han till lokaltidningen Des Moines Register. Dagens Nyheter 130909.
Kommentar: Klusterbomber och blinda som får licens på att använda skjutvapen, det kan man kalla för blindgångere.

Göte Kildén (medlem i Socialistiska partiet): "Skicka vapen till revolutionen". Putin har varit huvudleverantören av vår tids vapen till Assaddikaturen. Ryska automatvapen, ryska höghastighetsgevär, ryska granatkastare, ryskt artilleri, ryska SCUD-missiler, ryska stridsvagnar, ryska stridshelikoptrar och ryskt stridsflyg som dödat de syrier som rest kraven på frihet, jämlikhet och värdighet. Samma vapen har förvandlat mängder med stadsdelar och förorter till makadam och drivit bort sex miljoner människor, trettio procent av landets befolkning, från sina hem. Med sitt eget Tjetjenien i minne har den skrupelfrie Putin hela tiden haft stor förståelse för hur man in till ryggmärgen krossar folkliga uppror.
Gapet mellan demokratisk retorik och USA:s cyniska maktspel har bara vidgats. Stridsflyg och klusterbomber levereras i parti och minut till diktaturens Saudiarabien. Generad tystnad om alla brott mot mänskliga rättigheter i Bahrain samt - om än med viss motvillighet - fortsatt miljardstöd till Egyptens militär trots al-Sisis militärkupp. Vare sig Obama eller Putin har det syriska folkets bästa för ögonen. Verklig solidaritet måste utgöras av direkt stöd till demokratiska krafter inom revolutionen Fria Tidningen 130913.

Hemlös lämnade in pengaväska till polisen. En hemlös man i USA hittade en väska med tiotusentals dollar - och lämnade in den till polisen. Nu hyllas han av vänner på härbärget Svenska Dagbladet 130918.

USA nära atombombskatastrof 1961. En atombomb, 260 gånger kraftigare än Hiroshimabomben, riskerade att detonera i North Carolina. Om bomben detonerat hade miljontals liv hotats. Rapporten visar att tre av fyra säkerhetsmekanismer, som skulle förhindra en oavsiktlig detonation, fallerade på en av bomberna. Det enda som hindrade bomben från att detonera var en enkel strömbrytare! Dödliga doser av radioaktivitet hade spridits över Washington, Baltimore, Philadelphia och hela vägen upp till New York. Miljontals människor hade påverkats. Svenska Dagbladet 130922.

Därför är kristna republikaner emot Obamacare. Om demokrater och republikaner inte lyckas komma överens om den amerikanska budgeten riskerar hela landet att lamslås - med katastrofala följder för världsekonomin som följd. Kärnan i konflikten stavas Obamas sjukvårdsreform och bland de största kritikerna finns de kristna republikanerna. Skulden för dödläget har tillskrivits det republikanska partiet i en rad opinionsundersökningar - och inte minst Tea Party-rörelsen vars anhängare ofta ses som en del av den kristna högern. I Tea Party-rörelsen betonar man de ekonomiska aspekterna och motståndet till förstatligande. De kristna grupperna i denna rörelse motiverar däremot sitt motstånd med moraliska argument, där man inte vill att de egna skattepengarna ska gå till en statlig försäkring som finansierar exempelvis aborter. Det som upprör denna kristna grupp är att försäkringen inskränker den religiösa friheten att bedriva vård i enlighet med de värderingar man har. Obamas sjukvårdsreform liknas vid ett socialistiskt projekt som leder till ett beroende av staten snarare än Gud. Välgörenheten finansieras till stor del av konservativa kristna och det är i kyrkorna man vill att den sociala hjälpen ska finnas. Dagen 131016.

Frankrike kräver besked av USA. Vreden är stor i Frankrike efter avslöjandet om att USA:s säkerhetstjänst NSA i hemlighet spelat in miljoner telefonsamtal i landet. Nu kräver den franska regeringen en förklaring. Det franska utrikesdepartement kallade omedelbart till sig USA:s ambassadör efter avslöjandet på måndagen i franska Le Monde och tyska Der Spiegel. Under en månad kring förra årsskiftet spelades över 70,3 miljoner franska samtal in. Bland de avlyssnade finns både högt uppsatta politiker och affärsmän. Uppgifterna kommer ursprungligen från visselblåsaren Edward Snowden. Dagens Nyheter 131021.

Jacob Rudolfsson: Religionsfrihet hotad även i väst. President Obamas sjukvårdsreform är välmenad men strider mot djupa religiösa och etiska övertygelser. Lagstiftningen från 2011 innebär att universitet, hjälporganisationer och företag - även de som grundar sig på en religiös övertygelse (kyrkor och andra "religiösa arbetsplatser" är undantagna) - måste tillhandahålla sterilisering och preventivmedel som kan framkalla aborter, vilket strider mot djupa religiösa och etiska övertygelser, i synnerhet hos katolska institutioner. Efter intensiva protester från olika grupper erbjöds organisationerna år 2012 en anpassningstid för att kunna revidera sina övertygelser. Men som Hannah Smith, jurist på den religiöst obundna Becket Fund for Religious Liberty har uttryckt det: "I grund och botten säger regeringen; ’Vi tar era religiösa principer på allvar, därför ger vi er ett år till för att komma över dem’". Vita Huset har även signalerat att försäkringsbolagen i framtiden kan bekosta steriliseringarna och preventivmedlen. Men att låta de religiösa organisationerna därmed indirekt stå för notan är fortfarande moraliskt problematiskt. Flera av USA:s ledande religionsdebattörer har kritiserat denna urvattning av religions­frihetsbegreppet i samband med kravet på religiösa organisationer. Ingen av dem kan knappast stämplas som "kristen höger". Dagen 131024.

USA:s regering säger nej till undantag från Obamacare. USA:s högsta domstol ska sluta sätta käppar i hjulet för Obamaadministrationens sjukvårdsreform. Budskapet kommer från det amerikanska justitiedepartementet som kräver att domstolen avslår begäran från katolska organisationer om undantag från sjukförsäkringsreglerna. Dagen 140108.

Pastor: Obama Is Paving the Way for the Antichrist. Already no stranger to controversy, the Rev. Robert Jeffress, a Dallas megachurch pastor, is coming out with a book that claims President Barack Obama is clearing the way for the Antichrist. Jeffress, head of the 11,000-member First Baptist Church of Dallas, writes in his book Perfect Ending that he does not believe Obama is the Antichrist, yet he links Obama’s support of gay marriage to the coming of the Antichrist. Many Christians believe Jesus’ Second Coming will feature a confrontation with an enemy called the Antichrist, based on interpretation of passages 1 John and 2 John. “For the first time in history a president of our country has openly proposed altering one of society’s (not to mention God’s) most fundamental laws: that marriage should be between a man and a woman," Jeffress writes, according to an advance copy provided to RNS. “While I am not suggesting that President Obama is the Antichrist, the fact that he was able to propose such a sweeping change in God’s law and still win reelection by a comfortable margin illustrates how a future world leader will be able to oppose God’s laws without any repercussions." Charisma 140110.

Joseph Mattera: Should the Church Prepare for the Fall of America? For the past several years, a growing number of prophetically and culturally astute leaders have been predicting the decline of the United States. Also, books like the New York Times best-seller The Harbinger have issued dire warnings to America based on biblical principles and Old Testament prophetic passages. There have been predictions as dire as the total breakup of our union, preceded by mass rioting and chaos (catalyzed by runs on banks and economic calamities), to a severe economic crisis far worse than what happened globally in 2008. All in all, most I speak to portend a major financial correction is soon coming in the market. I have been saying for several years that I believe the year 2016 or sooner will be a time when many looming calamitous issues will converge and cause societal disorientation and economic woes equal or greater than the Great Depression of the 1930s. Charisma 140110.

Elisabeth Sandlund: Obama på hal is i cannabisfrågan. "Det är inte farligare att röka gräs än att dricka alkohol". Nej, det är ingen extrem drogliberal som säger så utan ingen mindre än USA:s president Barack Obama, i en intervju i New York Times. Anledningen är att två av USA:s delstater, Colorado och Washington, legaliserade marijuanan vid årsskiftet. För det första är sanningshalten i påståendet inte något som alla forskare håller med om. Faktum är att ingen säkert vet vilket elände de nya, genom växtförädling mer potenta, varianterna av cannabisplantan ställer till med på sikt, framför allt om de brukas av unga personer. Och, för det andra, även om Obama skulle ha formellt rätt är alkoholens skadeverkningar välkända även i USA. Att tillföra den legala marknaden ytterligare ett berusningsmedel gör inte situationen bättre. Tvärtom, den spärr mot cannabisanvändning som vetskapen att det är olagligt för alla, oberoende av ålder, utgör raseras i samma ögonblick som det första Systembolagsliknande försäljningsstället slår upp sin dörr. Dagen 140121.

Barack Hussein Soebarkah? One of the unexplained mysteries in the scanty documentation of the early life of the 44th President of the United States is the appearance of the name Soebarkah as his last name on an official document filled out by his mother. Thinker 140122.
Loretta Fuddy - The Cult of Subud - Barack Obama and his real father: You tube 6:06.

NSA spionerar på tyska ministrar. Det amerikanska underrättelseorganet NSA har börjat spionera på högt uppsatta tyska politiker efter det att president Obama satt stopp för spionaget mot Tysklands förbundskansler. Det uppger Bild am Sonntag. "Vi har order om att inte missa någon information nu när vi inte längre får övervaka förbundskanslerns samtal direkt," säger källan. Tidningen skriver att sammanlagt 320 personer i Tyskland övervakas av NSA. De flesta av dem politiker. Dagens Nyheter 140223.

Nathan Leal berättade 2009-02-02 om en dröm haft om USA. I heard the words: "Liberty will be Decapitated!" (Friheten kommer att bli halshuggen!). I saw a giant hand coming out of the clouds with a large sword. The sword was almost as tall as the statue. It was the hand of God and this time the hand with the sword chopped off the head of Lady Liberty! Many people do not realize the amount of sorrow and anguish and tears that are coming. When it arrives, the distress will be so burdensome that many people will feel abandoned and alone, and worse, they may not be able to endure. I cannot stress how important it is that we all began to seek God in a way that we have never done before. In the days ahead, our source of strength will only be from our relationship with Jesus. The Watchman's Cry.

President Obamas tungt bepansrade limousin "The Beast" ska få en efterföljare. Nu planerar Department of Homeland Security för en ny limousin, klar att tas i bruk när nästa president tillträder 2017. Ny Teknik 140312.

"USA går i konkurs om inget görs". Det är en tidsfråga innan USA:s skuldberg tvingar världens största ekonomi i konkurs - med en ny global kris som resultat. Det hävdar författaren och investmentbankiren Murray Holland, som i en ny bok uppmanar Washington att kapa rejält i statens utgifter. Fortsätter det så ser han en akut risk för en amerikansk statskonkurs så snart högre räntor gör skuldbördan ohanterlig. Svenska Dagbladet 140319.

I USA får offentliga sammanträden börja med bön även i fortsättningen. Med röstsiffrorna 5-4 beslutade Högsta domstolen i USA att en inledande bön före offentliga sammanträden inte är ett brott mot konstitutionen. Dagen 140507.

Michael Brown: President Obama, You Have Crossed a Dangerous, Unprecedented Line. Charisma 140723.

Obama nominee prompts ERLC concerns. President Obama has selected a new ambassador at large for international religious freedom amid a sudden flurry of activity on the issue, and the Southern Baptist Convention's public policy entity has expressed misgiving about his choice. He has advocated positions opposite those of the Southern Baptist Ethics & Religious Liberty Commission (ERLC) and other pro-life and religious liberty organizations, however. Saperstein, who was a member of Obama's Advisory Council on Faith-based and Neighborhood Partnerships from 2010 to 2011, backs abortion rights. He criticized the Supreme Court's June opinion in the Hobby Lobby case that supported the religious freedom of for-profit employers. He stood at Obama's side as the president signed an executive order July 21 to extend workplace protections among federal contractors to homosexual, bisexual and transgender status. Charisma 140729.

Argentina ställer in betalningarna. Argentina ställde på onsdagen in betalningarna, efter att sistaminutensamtal mellan regeringen och obligationsägarna inte lyckat resultera i någon överenskommelse. Ekonomiminister Axel Kicillof sade att "utsugarfonder" hade avfärdat ett förnyat erbjudande från regeringen. avanza.se 140731.

Biblar ska bort från USA:s flotta. Biblar är inte längre tillåtna i gästrummen på den amerikanska flottans baser. Men beslutet möter hård kritik. Dagen 140818.

Idaho Pastors Face Jail Time, Thousands in Fines for Not Performing Gay Weddings. Two ordained Christian pastors in Idaho have filed a federal lawsuit and a motion for temporarily restraining Coeur d'Alene city officials from forcing them to perform same-sex wedding ceremonies or face prosecution for violating "non-discrimination" laws. Alliance Defending Freedom attorneys filed the lawsuit and the motion on behalf of Donald Knapp and his wife, Evelyn, who run Hitching Post Wedding Chapel and have been required by city officials to perform gay ceremonies or face months in jail and/or thousands of dollars in fines. The city says its non-discrimination ordinance requires them to perform same-sex wedding ceremonies because the courts have overridden Idaho's voter-approved constitutional amendment that affirmed marriage as the union of a man and a woman. "The government should not force ordained ministers to act contrary to their faith under threat of jail time and criminal fines," ADF Senior Legal Counsel Jeremy Tedesco said in a statement. Christian Post 141020.

HS coaches excluded from post-game prayer after atheist complaints. Cape Henlopen High School football coaches will no longer pray with their athletes following an atheist organisation's complaint. The change was made after the Freedom From Religion Foundation (FFRF) sent a letter to district superintendent Robert Fulton on October 8 regarding the legality of school employees and students praying together, according to DelawareOnline.com. The letter cited a photo published in The Cape Gazette on October 3, showing Cape Henlopen head coach Bill Collick apparently praying with his team. Christian Today 141027.

Republikanerna tar över kongressen. Republikanerna får majoritet i senaten och därmed kontroll över hela USA:s kongress. Därmed blir det svårare för Barack Obama att få igenom sin politik under sina sista två år som president. Lampe, som arbetat med de demokratiska presidenterna Bill Clinton och Barack Obamas kampanjer, spår att Obama nu kommer att använda sitt veto mycket mer, för att stoppa republikanska lagförslag. Men han säger att presidenten också måste stärka de relationer han har med kongressens republikaner. "Han måste ha fler "tysta möten" med majoritetsledarna i både senaten och representanthuset. De måste hitta områden där de kan komma överens." Dagen 141105.

Mark Andrews: Joel Osteen says Barack Obama Is a Christian. Osteen's comments came in an interview with Wolf Blitzer of CNN Friday on his news program, The Situation Room. Obama has gone on the record with numerous comments that seem to veer sharply away from the well-known tenets of Bible-based Christianity. Charisma 141104.

A Sign And Seal of Judgment. After 13 years, One World Trade Center has opened again. Like the lunar landing or the assassination of John F. Kennedy, most people remember where they were and what they were doing when the World Trade Center twin towers fell on that horrible day in New York in 2001. Some of you who read this were ten years old. Others of you were there watching it from your office window. It was a horribly tragic day that took the wind out of America for many years to come. But now, a new hope has been offered to New York City, and America is currently rejoicing in the completion of One World Trade Center, the centerpiece of the redeveloped World Trade Center in Lower Manhattan. There actually hasn’t been that much news about it, but for those paying attention, they recently announced that it is open to tenants who have begun moving in. This would seem like a triumph for America, for New York, and for patriots everywhere. America is rebuilding and remaking itself from the ashes of 9/11. Most people are happy that One WTC is a complete and a shining beacon for New York and America. But not me. Because it means something horribly tragic to me.
Two days before September 11, 2001, the Lord sent an angel to me in a dream to show me the collapse of the towers. I saw it happen exactly as it would two days later and the tragedy tore my heart apart. After a great deal of prayer, soul searching and tears I came to understand that the Lord wanted my attention to show me something more - something even more important than the collapse of the twin towers. A year and a half later He showed me what would be more important than one of America’s greatest tragedies: rebuilding. In another dream in March of 2003 the Lord showed me the new tower that would take the place of the fallen twins. He showed me many things about them. The important part of the dream was that the rebuilding of the tower was a terrifying omen for America. As I awoke from that dream, the Lord spoke to me these words very clearly, "That building will be a sign and seal of my judgment against America." I understood that when the building was complete, it would stand as a testimony against America for our rebellion against God, and it would be the beacon of judgment, not triumph, for all Americans. With their announcement of One World Trade Center opening, I believe that day is upon us. I don’t know what that means for America right now or in the near future, but I wholeheartedly believe that we have had judgment decreed upon us by the Lord. The fulfillment of that judgment could come in a day or in fifty years". I have no way of knowing, but the Lord’s words to me and the path He led me down to get here were too clear not to be clear with you. A week before the opening of One WTC, the Lord spoke to me and said, "It’s time to start paying attention to the building again." I knew which one He spoke of. As I began scouring the news articles about it again, it became clear that we were in the time the Lord prophesied to me over eleven years ago. With a heavy heart, I feel that I must proclaim what the Lord showed me so long ago. I do not believe this is a moment without hope, but I am sure that it is a moment we must carefully weigh with sobriety and contrition. It is a time for us to seek God for the "who knows?" of His nature as the prophet wrote in Joel 2:13-14. This is a time to seek the Lord, but I believe to carefully understand where we are and what it will mean for us as a nation, as the church of God, and for those who are lost among us in our communities. Please pray, seek the Lord and turn to Him now. I believe judgment has been decreed against us, but I know that the Lord is merciful and full of compassion. Who knows? Maybe if we repent, He will turn and leave a blessing upon us instead of judgment. (Newsletter Darren Hibbs 2014-11-15) DarrenHibbs.com.

Pastor: Rasism bakom nerbränd kyrka. Strax efter beslutet att det inte blir något åtal mot polisen som sköt Michael Brown till döds i Ferguson brändes kyrkan som hans familj tillhör ned. Pastorn anklagar vita rasister för dådet. Runtom i USA har protester och upplopp spridit sig sedan det blev klart att Darren Wilson, den vita polismannen som sköt den obeväpnade afroamerikanen Michael Brown, inte kommer att åtalas. Det här är en andra våg av protester som blossar upp, den första var strax efter att dödsskjutningen blev känd. Dagen 141127.

Kjell O. Lejon: En renässans för värdefrågor. De kristna i USA utgör en viktig väljargrupp. Även om procentsatsen republikanska röstande bland evangelikala väljare som helhet var betydligt högre, så röstade likväl i presidentvalet 2012 endast 40 procent (drygt 30 miljoner) av dessa "värderingsväljare" på den republikanske kandidaten, mormonen Mitt Romney, medan 20 miljoner röstade för Obama. Hela 26 miljoner i denna grupp valde att inte alls delta i valet. Orsakerna till det senare var mångahanda, bland annat en allmän tveksamhet till mormonismen och en misstro när det gäller det politiska etablissemanget. I undersökningar efter valet 2004 visade det sig att George W. Bush sammantaget fick 79 procent av de evangelikala rösterna, och 52 procent av de katolska. Dagen 141204.

Gender-bending proposal a threat to Minnesota high school sports, say critics. Minnesota's governing body for high school sports passed rules on Thursday that one critic said could hypothetically put a future NFL linebacker at power forward on a girls basketball team. The Minnesota State High School League voted that boys who "self-identify" as girls and girls who consider themselves boys will be able to compete on and against teams of their preferred gender under the policy that will begin in the 2015-2016 season. "When there is confirmation of a student's consistent and uniform gender-related identity…the student will be eligible to participate in MSHSL activities consistent with the student's gender identification for the balance of the student’s high school eligibility," reads the policy. Executive Director Dave Stead noted earlier this year that the NCAA and 32 states already have “some sort of policy or procedure" in place regarding transgender student-athlete participation. The league's media specialist tweeted out, "Minnesota will become the 33rd state to implement a policy for transgender high school athletes." The policy requires transgender student-athletes to provide a written statement from a parent or guardian affirming the gender identity and a note from a health care professional regarding the student's consistent gender identification. Fox News 141204.

Miami riskerar att dränkas. Bye, bye Miami. Den världsberömda metropolen är världens sjätte mest sårbara kuststad, efter bland andra Calcutta nu när havsnivåerna stiger i takt med att isarna smälter och de allt varmare haven expanderar. "På sikt kommer delar av Miami att bli obeboeligt." svt 141207.

Kristna i USA kraftsamlar mot dödsstraff. En stor nationell kampanj vill få politikerna att ändra lagen. Flera kristna är med i det stora lobbyarbetet. 15 nationella organisationer har samlats under samma paraply för att få USA att ta bort dödsstraffet. Koalitionen kallar sig för "90 million strong", och syftar då på de 90 miljoner amerikaner som enligt opinionsundersökningar sagt sig vara emot dödsstraff, drygt 30 procent av befolkningen. I tisdags lanserade de sin kampanj, där de bland annat tänker rikta in sig på lobbyarbete mot de delstater där dödsstraffet fortfarande används. Det är en bred koalition som nu vill påverka, och flera trosbaserade grupper är med, där såväl konservativa som mer liberala kyrkotraditioner står enade. Att avskaffa dödsstraffet ses utifrån en kristen värdegrund som en moralisk och biblisk fråga, snarare än en politisk. Jim Wallis gick också ut och kritiserade dödsstraffet för att det främst är svarta amerikaner och människor från utsatta grupper som döms till döden. Det finns såväl rasism som socio-ekonomiska orsaker bakom domarna, och det här är något som inte kan accepteras. Han tog också upp alla de fall där människor avrättats på felaktiga grunder, och undrade om det fanns fler än de som kommit till offentlig kännedom. "Bara Gud vet hur många som har blivit dödade av staten på felaktiga grunder." Dagen 141212.

Kristna dominerar USA:s kongress. Den amerikanske kongressen har betydligt fler kristna än befolkningen i stort. Katolikerna är bland de som är mest "överrepresenterade". Ungefär 92 procent av kongressledamöterna svarade att de är kristna, när institutet Pew Research ställde frågan. Det ska jämföras med att 73 procent av den vuxna befolkningen betecknar sig som kristna. På motsvarande sätt säger sig 20 procent av amerikanerna inte ha någon religiös åskådning alls. Men i kongressen finns bara en ledamot som gör detsamma, vilket motsvarar 0,2 procent. Dagen 150108.

President Obama om sorgen efter Andrae Crouch. Gospelartistens inflytande kommer att leva vidare. Det skriver USA:s president Barack Obama i ett känslosamt uttalande på Vita husets officiella sajt. Så här skriver presidenten, via sin presstalesman: "Michelle och jag blev bedrövade när vi fick höra om bortgången av musiklegendaren Andrae Crouch. Vi är tacksamma för att hans musik och att hans ande kommer att fortsätta att leva i åratal och våra tankar och böner är med hans familj, vänner och hans fans under denna tid." Dagen 150110.
Statement by the President on the Passing of Andrae Crouch.

USA:s svarta missnöjda med Obama. I år är det 50 år sedan medborgarrättsmarschen till Selma och den viktiga rösträttslagen 1965. Men firandet störs av otäcka nyhetshändelser och opinionsmätningar som tyder på att sprickan mellan vita och svarta vidgats under Barack Obama. En majoritet, 53 procent, anser att rasrelationerna försämrats. SvD 150117.

North Carolina City Ordered to Remove Memorial Featuring Soldier Kneeling before Cross. A city in North Carolina has removed a war memorial featuring the silhouette of a soldier kneeling before a cross after a group complained that the sculpture promoted Christianity. According to Fox News, a public park in King, North Carolina housed the statue which had been paid for privately. Americans United for Separation of Church and State sued the city on behalf of Afghanistan War veteran Steven Hewett who said that the memorial was not representative to others he served with in the military. In a news release, Hewett said, "I proudly served alongside a diverse group of soldiers with a variety of different religious beliefs. The City of King should be honoring everyone who served our country, not using their service as an excuse to promote a single religion." According to the settlement, King is required to pay Americans United for Separation of Church and State $500,000 for court costs. The King city council voted last Tuesday to remove the memorial in an effort to prevent the legal costs from growing even higher. Christian Headlines 150112.

Vinnare och förlorare på USA:s försvarsbudget. Medan minskningen av det extra krigsanslaget skulle kunna tolkas som en nedtrappning av USA:s militära engagemang, så ser bilden annorlunda ut när man betraktar hela årets försvarsbudget. Den är på totalt 585 miljarder dollar, där en post för utlandsoperationer på knappt 64 miljarder dollar ingår. På vissa håll görs visserligen nedskärningar, särskilt utanför USA:s gränser. Pentagon planerar exempelvis att minska eller avsluta sina operationer vid ett 15-tal olika baser i Europa, där den största som påverkas är Mildenhall nordost om London. Åtgärderna ska spara 500 miljoner dollar per år, där en stor del hämtas när drygt 3 000 militärer och deras familjer hämtas hem från sin utlandstjänstgöring. SvD 150116.

How Gay Marriage is Pushing Christians into the Closet. Last week, the Supreme Court agreed to hear a case that could do for same-sex marriage what Roe v. Wade did for abortion-on-demand. What concerns me, besides the obvious prospect of having marriage permanently redefined in American law, is the impact of such a ruling on religious freedom. As you know from listening to BreakPoint, there is ample reason for concern on that score. Recent events have demonstrated that the clash between gay rights and religious freedom is a zero-sum game. That’s why a recent column by Frank Bruni of the New York Times concerned me so profoundly. From the start, Bruni, who is himself gay, demonstrates that he does not, or perhaps cannot, understand this issue. He begins by telling readers that he “chafes" at being called "a threat to your religious liberty". He then goes on to dispute the idea that allowing “men who have romantic relationships with other men and maybe want to marry them" will somehow run roughshod over someone’s creed. In fact, he calls such a belief "absurd". Yet, Bruni and others clearly want to stuff Christians into the closet that they recently escaped. Christianity.com 150121.

Bibelsällskap listar de mest gudlösa städerna. I Boston och San Francisco är det få som läser Bibeln. I Birmingham och Charlotte däremot, finns många bibelläsare. Det visar en ny amerikansk undersökning. Dagen 150126.

USA visar upp sin elkanon. För första gången ska den amerikanska marinens eldrivna kanon visas för allmänheten. Ny Teknik 150126.

N.Y. mayor defends ban of churches in schools. Although New York City Mayor Bill de Blasio had said repeatedly he opposes a Bloomberg-era policy forbidding churches from renting public school spaces for worship services, his administration's lawyers have filed a brief at the U.S. Supreme Court arguing for the policy. De Blasio's administration argues that the Bronx church at the center of the case has no standing to challenge the NYC Department of Education rule. The church has continued to rent space periodically at the school for worship services because its new building is too small for some gatherings. BP News 150127.

Man Vindicated in Controversial 'Mark of the Beast' Case. A man who believed his company's time-keeping scanners were the Mark of the Beast has won a lawsuit for forced early retirement. In a hearing this week, the jury in Clarksburg, West Virginia, awarded Beverly Butcher $150,000 in compensatory damages, ruling he was forced to retire for his religious beliefs. Charisma 150127.

Obama Reportedly Behind Anti-Netanyahu Campaign. U.S. President Barack Obama may be done with American elections, but some of his former advisers are running a campaign against Israeli Prime Minster Benjamin Netanyahu through certain partnerships. Charisma 150127.

"De som ifrågasatt min tro känner inte mig" Barack Obamas kristna tro har ifrågasatts. "De som säger så känner inte mig", säger USA:s president. "Den kristna tron ger både mig och Michelle styrka. Men vid olika tillfällen har människor som inte känner mig påstått att min trostillhörighet finns i en annan religion." Dagen 150202.

USA snart enda landet utan barnkonvention. Somalia ratificerade FN:s barnkonvention förra veckan. Alla länder i världen förutom USA och Sydsudan har nu förbundit sig att förverkliga konventionen i sin lagstiftning. Med den nuvarande sammansättningen av den amerikanska kongressen finns det ingen möjlighet att konventionen ratificeras. För närvarande är republikanerna i majoritet i kongressen. HV 150205.

Ny video släppt: Se USA:s supervapen. Vapnet använder elektromagneter istället för krut och är mycket kraftigare än dagens kanoner. Räckvidd 200 mil. Hastighet 7 Mach ( ca 8568 km/timmen - ljudhastigheten är 1 Mach). SvD 150209.

Franklin Graham Rebukes Obama. After U.S. President Barack Obama's controversial remarks comparing radical Islam to the Christian crusades, Franklin Graham took to social media to call out America's leader: "Today at the National Prayer Breakfast, the President implied that what ISIS is doing is equivalent to what happened over 1,000 years ago during the Crusades and the Inquisition. Mr. President, many people in history have used the name of Jesus Christ to accomplish evil things for their own desires. But Jesus taught peace, love and forgiveness. He came to give His life for the sins of mankind, not to take life. Muhammad, on the contrary, was a warrior and killed many innocent people. True followers of Christ emulate Christ—true followers of Muhammed emulate Muhammed." Charisma 150209.

Många kontroverser vid årets bönefrukost. Årets stora "nationalla bönefrukost" i Washington bjöd, så som ofta, på många kontroverser. Att Dalai Lama bjudits in fick Kina att se rött, medan människorättsaktivister protesterade mot att folkmordsanklagade Sudans utrikesminister fanns på gästlistan. Världen idag 150210.

"Obama ljög om samkönade äktenskap". Under presidentvalskampanjen 2008 påstod Barack Obama att han av religiösa skäl motsatte sig samkönade äktenskap. Men enligt hans tidigare politiska rådgivare handlade uttalandet om att vinna politiska röster. Det är i en ny bok som David Axelrod berättar om sin tid vid Barack Obamas stab. Han skriver att han visste att Obama var en förespråkare av samkönade äktenskap redan under presidentvalskampanjen - trots att Obama offentligt sa att han bara stod bakom en civilrättslig motsvarighet till registrerade partnerskap. Enligt Time klargjorde Barack Obama, i samband med att han 1996 kandiderade till delstatssenaten i Illinois, att han "stöder samkönade äktenskap och skulle motarbeta försök att förbjuda sådana äktenskap". Men när Obama tolv år senare kandiderade till posten som president sa han att äktenskap enbart kunde ingås av heterosexuella par. Dagen 150213.

USA hotas av värsta torkan på 1000 år. USA hotas av den värsta torkan på 1000 år på grund av klimatförändringen, visar en ny studie. Enligt forskarna kan stora delar av det amerikanska jordbruket komma att slås ut. Delstaten Kalifornien plågas redan i dag av uttorkade flodbäddar och stark hetta på grund av en flerårig torka. SVT 150213.

Här finns svenskarnas andliga oas i Los Angeles. I takt med att allt fler unga svenskar söker lyckan i Los Angeles växer också de diakonala utmaningarna för Svenska Kyrkan. I den amerikanska smältdegeln av kulturer, hopp och löften kan jakten på lyckan lätt sluta i misslyckande. En folkräkning 2010 visade att minst 15 000 svenskar bor här i Los Angeles och idag tror jag att det kan ligga på upp emot 75 000, plus att det väller in fler allt eftersom, säger prästen Staffan Eklund. Bara i närområdet har vi ungefär 2000 svenska studenter, och många au-pairer. Dagen 150227.

Så höga är hyrorna i New York. Att hyra ut sin lägenhet i New York har blivit en än mer lukrativ affär än tidigare för ägaren. Särskilt små lägenheter är högvilt när efterfrågan trumfar utbudet med råge. Sammantaget har hyrorna i New York stigit med 8,9 procent från februari i fjol till februari i år. Snittpriset för alla bostäder landade därmed på 3 375 amerikanska dollar i månaden, motsvarande cirka 29 000 svenska kronor. Procentuellt har de minsta lägenheterna, en- och tvårummare, ökat mest. Hyran för en enrummare har stigit med 10 procent, på ettårsbasis, till 2 351 dollar (20 300 kronor) och en tvårummare med 9,4 procent till 3 400 dollar (29 400 kronor). En förklaring till hyreshaussen är att många tidigare presumtiva köpare möter större motstånd att få krediter i spåren av de stigande priserna på ägarlägenheter. Då är det att hyra som återstår som alternativ. SvD 150315.

Obama kritisk till Netanyahu-uttalande. Hotar ompröva Israelpolitik. Det tog två dagar innan USA:s president Barack Obama lyfte luren för att ringa och gratulera Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till valsegern. Dagarna efter valet har Vita Huset formulerat sig mycket skarpt om Netanyahus vallöfte att inte arbeta för en tvåstatslösning mellan israeler och palestinier. Vita Huset uppges vara rasande på Benjamin Netanyahus uttalande strax innan det israeliska valet, om att han inte stödjer en tvåstatslösning. Premiärminister Netanyahus nya uttalanden efter valsegern, att han stödjer en tvåstatslösning, men inte ser förutsättningar för det, övertygar inte presidenten och Vita Huset, som nu hotar med att ompröva delar av sin politik i förhållande till Israel. SR 150321.

Ted Cruz vill bli president med hjälp av konservativa kristna. Med siktet inställt på spansk­talande så kallade latinos och den kristna högern meddelar Texasrepublikanen och Tea Party-favoriten Ted Cruz att han vill bli president. Han är först ut i raden av etablerade politiker som tillkännager att de ställer upp i nästa års presidentval i USA. Dagen 150323.

Grus i jobbmaskineriet hotar räntehöjning i USA. USA:s jobbmaskin hostar till och ekonomin försvagas. Antalet nya jobb sjönk markant i mars till 126 000 mot förväntade 245 000 och tillväxten för första kvartalet väntas bli noll. Det ger centralbanken Fed ännu en anledning att vänta med en räntehöjning. Dåligt väder och allmänt svag konsumtion utgör den största anledningen till mars månads svaga utveckling på arbetsmarknaden, den sämsta sedan 2012, enligt analytiker på fredagen. Därtill kommer en stark dollar som nu sätter avtryck i storföretagens vinstsiffror. SvD 150403.

Jesus död ska sätta stopp för dödsstraff. Stort upprop bland kristna företrädare i USA inför påskhelgen. Över 400 amerikanska kristna ledare, från evangelikala och katolska sammanhang, har skrivit under på ett protestbrev mot dödsstraffet. Där använder de Jesus som exempel på hur fel det är med ett statssanktionerat dödsstraff. Dagen 150402.

Fyra års svår torka i Kalifornien får matpriserna att stiga. "Den här torkan liknar ingenting vi sett." Den extremt svåra torkan täcker i stort sett hela den jättelika delstaten Kalifornien. Torkan är den värsta på flera generationer (minst 150 år) och kommer att påverka matpriserna även i Sverige. Torkan började 2011 men ingenting tyder på att den kommer att mattas av. I fjol uppmättes de högsta temperaturerna hittills här i USA:s folkrikaste delstat, och bristen på nederbörd i form av regn - och framför allt av snö i bergen - blir bara värre för varje år. SR 150224.

Rekordtorkan i USA ingenting mot vad som väntar enligt NASA. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA förutspår att dagens torka bara är en västanfläkt jämfört med vad som väntar för både sydöstra USA och troligen också södra Europa. SR 150227.

Ingen snö i Sierra Nevadas berg. Efter den varmaste vintern i mannaminne i Kalifornien är snötäcket i Sierra Nevadas berg nu nere på endast några få procent av det normala, vilket betyder att hela delstatens vattenförsörjning är i fara. SR 150405.

Barack Obama tackar Amy Grant för musiken. När Vita huset i helgen arrangerade en påskbönefrukost var artisten och låtskrivaren Amy Grant speciellt inbjuden. Inför president Barack Obama och de andra deltagarna sjöng hon "Thy word" till eget akustiskt gitarrackompanjemang. Sången var ett önskemål från Vita Huset. Efteråt tackade presidenten Amy Grant för att hon delar med sig av sin musik. Dagen 150408.

Historiskt möte mellan USA och Kuba. I dag träffas USA:s president Barack Obama och Kubas ledare Raul Castro på ett toppmöte i Panama. Det är första gången på över 50 år som ledarna för de två länderna har ett formellt möte. Barack Obama höll i går kväll ett tal där han lovade att USA ska sluta lägga sig i latinamerikanska affärer. SR 150411.
Raul Castro: "Obama är en hederlig man". Historia skrevs när presidenterna Castro och Obama på lördagen höll det första mötet mellan Kuba och USA på så hög nivå sedan revolutionen 1959. I en remarkabel vändning efter fem decennier av aggression väljer Castro nu att hylla den amerikanska presidenten. SvD 150411.
Historiskt ögonblick för Kuba och USA. På lördagskvällen hölls för första gången på över 50 år ett bilateralt möte mellan USA:s och Kubas presidenter. Barack Obama och Raul Castro träffades i samband med ett toppmöte i Panama. Kamerablixtarna ville aldrig sluta när Obama och Castro reste sig upp för att skaka hand i ett litet konferensrum i Panama. De hade då samtalat i en timme - ett historiskt möte efter 50 års kyla mellan länderna. "Mänskliga rättigheter, pressfrihet - allting går att samtala om. Men man ska inte göra sig några illusioner - våra åsikter går isär om många ämnen," sa Raul Castro. SR 150412.

Report: ISIS Camp Eight Miles From Mexico-Texas Border. Ciudad Juarez, aka "murder valley" is one of the deadliest cities in the world. It's home to drug cartels, rampant murder and now an Islamic State training ground? Mexican authorities have reportedly uncovered an Islamic State camp in the Mexican city—just 8 miles from El Paso, Texas, according to Judicial Watch. An investigative operation uncovered Muslim prayer rugs, Arabic documents and more, the article says. "Mexican intelligence sources report that ISIS intends to exploit the railways and airport facilities in the vicinity of Santa Teresa, NM (a US port-of-entry)," reads the article. "The sources also say that ISIS has 'spotters' located in the East Potrillo Mountains of New Mexico (largely managed by the Bureau of Land Management) to assist with terrorist border crossing operations. ISIS is conducting reconnaissance of regional universities; the White Sands Missile Range; government facilities in Alamogordo, NM; Ft. Bliss; and the electrical power facilities near Anapra and Chaparral, NM." Charisma News 150415.

Stopp för Bibeln som officiell bok i USA-delstat. En dag efter beslutet att göra Bibeln till officiell bok i Tennessee röstades förslaget ned. På onsdagen beslutade representanthuset i delstaten att Bibeln skulle bli officiell bok för Tennessee. Med det krävdes också ett godkännande i senaten för att förslaget skulle bli verklighet. Och så blev inte fallet. Med röstsiffrorna 22-9 beslutade politikerna i senaten i stället att skicka förslaget till en kommitté för vidare beredning. I praktiken omöjliggör det att förslaget ska bli verklighet under 2015. Dagen 150417.

Torkan i Kalifornien. Torkan i Kalifornien förvärras. I april införde guvernören Jerry Brown för första gången obligatoriska vattenrestriktioner för invånarna i städerna. Men jordbruket undantogs och nu riktas ilskan mot bönderna - som menar att de redan sparat sin beskärda del vatten. SvD 150419.

Christians Thrown Overboard by Obama. What do you call it when 12 men are drowned at sea for praying to Jesus? Yet, when a throng of Muslims threw a dozen Christians overboard a migrant ship traveling from Libya to Italy, Prime Minister Matteo Renzi missed the opportunity to label it as such. Standing next to President Obama at their joint news conference Friday (April 17), Renzi dismissed it as a one-off event and said, "The problem is not a problem of (a) clash of religions." While the prime minister plunged his head into the sand, Italian authorities arrested and charged the Muslim migrants with “multiple aggravated murder motivated by religious hate," according to the BBC. As Renzi was questioned about the incident, Obama was mute on the killings. He failed to interject any sense of outrage or even tepid concern for the targeting of Christians for their faith. If a Christian mob on a ship bound for Italy threw 12 Muslims to their death for praying to Allah, does anyone think the president would have been so disinterested? Christian Headlines 150423.

Mike Huckabee: "We Are Moving Rapidly Toward The Criminalization Of Christianity". Huckabee said that in conference call with conservative pastors organized by the Family Research Council, a Christian public policy organization. Huckabee picked up the thread again on Saturday. "Let me be clear tonight: I'm not backing off because what I'm saying is true," he said. His words were greeted with murmurs of "That's right" from the crowd, along with strong applause. Wisconsin Governor Scott Walker echoed the warning. "We should be standing up for religious freedom," he said at Saturday's forum. "In America, we should be the shining star that says you should be able to practice your religion." Two prominent potential Republican contenders were missing at the Faith and Freedom gathering: Former Florida Governor Jeb Bush and New Jersey Governor Chris Christie. Both are perceived as being from the party's more moderate wing. Bush has argued for comprehensive immigration reform, and Christie, as governor of New Jersey, ultimately opted not to appeal a court decision that legalized gay marriage in his state. A more moderate stance, especially on gay marriage, may resonate particularly with young voters. Among 18-to-29-year-olds, according to Reuters/Ipsos, 76 percent now support gay marriage. Even among Republicans in that age group, same-sex marriage enjoys 51 percent support. Overall, 50 percent of Americans now support gay marriage, according to data from Reuters/Ipsos, with 34 percent opposing it and 16 percent unsure. Still, according to polling from the Pew Research Center, nearly 70 percent of white evangelicals oppose gay marriage, and in 2012, about 57 percent of Republican voters in the Iowa caucuses described themselves as evangelical Christians. Huffington Post 150426.

Kinesiskt initiativ utmanar Världsbanken. Kina får allt mer både politiskt och ekonomiskt inflytande i världen. Ett exempel är AIIB, en ny gigantisk investeringsbank, som kineserna har tagit initiativ till att bilda. Asia investment infrastructur bank (AIIB) är en ny gigantisk investeringsbank lik Världsbanken, som kineserna har tagit initiativ till att bilda. Pengar ska investeras i vägar, broar och annan infrastruktur i Asien. Nästan 60 länder har hittills gått med, däribland Sverige, men USA står utanför. Obamaadministrationen känner sig hotat av Kina och bedömare menar att den nya banken är ett tydligt tecken på en maktförskjutning i världsekonomin. Flera inflytelserika länder, som Storbritannien, Tyskland och Frankrike haar dock gått med i banken. På Brookings institution, en annan välrenommerad tankesmedja i Washington, finns David Dollar, tidigare kinaexpert på Världsbanken. Han tror att relativt outvecklade länder i Asien, kommer att få stor draghjälp i sin ekonomiska utveckling, av den nya institutionen, länder som Vietnam. SR 150428.

Nationalgardet till Baltimore efter kravaller. Bepansrade fordon patrullerar gatorna i Baltimore i östra USA. Staden har drabbats av våldsamma kravaller efter begravningen av en svart man, Freddie Gray, som dog i polisförvar. Undantagslagar och utegångsförbud har införts. Det har under veckan hållits flera stora fredliga demonstrationer i Baltimore mot polisbrutalitet, men i lördags blev det våldsamma sammanstötningar med 35 gripna. De kravallerna har fortsatt. SvD 150428.

Hillary Clinton Wants to Change Religion to Accept Abortion. Hillary Clinton said in a recent speech that religion should change to accept abortion. Speaking at the Women in the World Summit, Clinton lamented that too few women are able to access safe abortion facilities. She continued that American culture, including religion needs to change for abortion reform to take place. Clinton’s words received backlash from several prolife and Christian leaders, Life News reports. Christian Headlines 150429.

Colliding Visions of Marriage at the Supreme Court. As the nine Supreme Court justices took up the vexing question of a constitutional right to same-sex marriage on Tuesday (April 28), the case came down to two competing visions of marriage: what it’s been, what it should be, and who gets to decide. Even Justice Anthony Kennedy — the swing vote and the author of the court’s major gay rights decisions for the past 20 years — struggled to understand how the Supreme Court in 2015 could alter the definition of marriage. "This definition has been with us for millennia," he said. "And it — it’s very difficult for the court to say, 'Oh, well, we — we know better.'" The court is expected to issue its decision by the end of June. Christian Headlines 150429.

USA:s ekonomi bromsar kraftigt. Den amerikanska tillväxten bromsar in betydligt kraftigare än väntat. BNP växte med bara 0,2 procent under första kvartalet, visar nya siffror. Bedömarna hade spått en betydligt bättre fart på ekonomin, plus 1,0 procent. Under fjärde kvartalet låg tillväxttakten på 2,2 procent. Bidragande orsaker till den betydligt lägre tillväxttakten är den starkare dollarn, vintervädret, en omfattande hamnkonflikt och lägre energipriser, enligt handelsdepartementet. SR 150429.

Protesterna mot polisbrutalitet sprider sig. Protesterna mot polisbrutalitet sprider sig nu från Baltimore till andra städer i USA. I New York greps 60 personer efter nattens protester. Och demonstrationer pågår även i Washington, Boston, Minneapolis, Houston och flera andra större amerikanska städer. Tusentals demonstranter blockerar gator och motorvägar, dussintals har gripits och polisnärvaron är stor. Skälet till protesterna är det senaste fallet av att en svart man dött efter ett polisingripande, den här gången i Baltimore i delstaten Maryland på USA:s östkust. Där råder nu undantagstillstånd och utegångsförbud under kvällar och nätter. SR 150430.

Kärnvapenhotet mer levande än någonsin. I jämförelse med det kalla krigets kapprustning och 70 000 kärnvapen, placerade framför allt i Europa, kan hotet tyckas mindre idag då den samlade världsarsenalen har krympt till drygt 15 000. Men nu ökar spänningen mellan kärnvapennationer i andra delar av världen. Det innebär att en stat som USA, med nya precisionsvapen kan slå ut motståndarens kärnvapen utan att själv gå över kärnvapentröskeln. Lite motsägelsefullt så kan detta innebära en större risk att kärnvapen verkligen används, anser Shannon Kile. Inför hotet om att få sina kärnvapen utslagna med konventionella vapen kan frestelsen att använda kärnvapen på ett tidigare stadium i en konflikt vara stor. Ytterligare ett hot är förstås Nordkorea och Shannon Kile ser två hotfulla framtidsscenarier där. Det ena handlar om vad som skulle hända med de kärnvapnen som redan finns där, om regimen kollapsar. Men det verkliga hotet är snarare att landet fortsätter sin utveckling av kärnvapen, anser Shannon Kile. Det är ett land som till skillnad från andra kärnvapennationer visat sig villigt att använda sina kärnvapen för både hot och påtryckningar, så därför är det särskilt obehagligt om deras kärnvapenarsenal fortsätter att byggas ut. SR 150506.

Övervåld mot psykiskt sjuka i amerikanska fängelser. Amerikanska fängelser kan vara dödligt farliga för fångar med psykiska problem. Det visar Human Rights Watch i en ny rapport, som dokumenterar fängelsevakters övervåld mot försvarslösa inspärrade. Fångar blir slagna, pepparsprayas, skjutna med elpistoler, de har brutna ben, skärsår, brännskador, en del dör,säger Jamie Fellner. Enligt rapporten kan fångar straffas hårt för småsaker, som att kissa på golvet eller att svära åt vakterna. Enligt Human Rights Watch rapport är övergreppen vanliga och ökar dessutom på USA:s mer än 5 000 fängelser, även om organisationen inte publicerar några siffror på omfattningen. Enligt rapporten sitter minst 360 000 allvarligt psykiskt sjuka i fängelse i USA, enligt olika bedömningar som citeras har mellan 15 och 25 procent av alla fångar psykiska problem. Personalen är dåligt utbildad och fängelseledningar ser mellan fingrarna, men en del av vakterna är rakt av grymma, enligt Human Rights Watch rapport. SR 150512.

Antalet kristna i USA blir färre. Såväl andelen som antalet kristna i USA blir färre. Men trots det är kristendomens ställning i USA fortfarande stark, då 70 procent definierar sig som kristna. Andelen kristna minskar. (Under de senaste sju åren har siffran sjunkit från 78,4 procent till 70,6 procent. Antalet kristna har också sjunkit, trots en befolkningsökning.) Andelen ateister ökar. (Inom samma tidsram, från år 2007 till 2014, har de som inte är anslutna till något religiöst samfund ökat från 16,1 procent till 22,8 procent.) Övriga religioner ökar. (Framförallt är det hinduism och islam som vuxit, från 4,7 procent av befolkningen till 5,9 procent.) Dagen 150513.

Barack Obama höll tal i synagoga. "USA står bakom Israel vad som än händer." USA:s president Barack Obama gjorde ett ovanligt framträdande i dag när han talade i synagogan Adas Israel inför en av Washingtons mest inflytelserika judiska församlingar. Obamas stöd för Israel har ifrågasatts och det finns opinionsmätningar som visar att han tappat stöd bland judar i USA. Han pläderade för en tvåstatslösning mellan israeler och palestinier som USA vill se, men som Nethanyahu förkastade under sin valkampanj. Han försvarade också att USA förhandlar med Iran, förhandlingar som Israel motarbetar och Obama sa att Iran inte under några omständigheter kan tillåtas att skaffa kärnvapen. Barack Obama påminde om historisk förföljelse av judar och fördömde antisemitism, som han sa har vuxit starkare på senare tid. SR 150522.

Sekularisering eller evangelisering i USA? Det uppseendeväckande i den nya studien var att den grupp som inte menar sig följa någon religion har haft en stark uppgång mellan 2007 och 2014, och har gått från 16 till 22 procent. Samtidigt har de historiska kyrkosamfunden gått tillbaka. Katoliker backar markant, och traditionella protestantiska samfund backar än mer. Den andel amerikaner som beskriver sig som kristna uppges ha minskat från 78 till 70 procent. Där traditionella samfund går tillbaka, står samtidigt den evangelikala protestantismen nästan lika stark som tidigare. De kyrkor som engagerar, tycks vara de som starkt betonar karismatik, bibeltro och en radikal omvändelse. Strömmen går i stället från den katolska kyrkan som på senare år drabbats hårt av pedofilskandaler, samt från liberala protestantiska kyrkor som anpassat sig mer till en sekulär agenda. Den ledande religionssociologen Steve Bruce liknar sekulariseringens krafter vid en övergiven trädgård som ingen sköter om, och som därför steg för steg tas över av ogräs och vilda arter. Det är en tankeväckande bild. Världen idag 150522.

Rekordmånga republikaner in i valkampen. Utöver de som syns i grafiken nedan finns alltså ett tiotal andra, mer ­eller mindre sannolika namn. Uppslutningen kan tyckas underligt, då så gott som samtliga kandidater ägnar avsevärd kraft åt att kritisera den byråkrati och maktkoncentration som de menar präglar huvudstaden. "Washington" används som ett skällsord och de kandidater som jobbar där - senatorerna Marco Rubio, Rand Paul och Ted Cruz - försöker distansera sig från eliten. Med så lång tid kvar och med så många personer i startblocken vågar sig få politiska kommentatorer på att spå om en sannolik utgång. Däremot tittar man noga på hur startfältet ser ut och vad som kommer att bli avgörande. DN 150525.

Marine court-martialed for refusing to remove Bible verse. A United States Marine was convicted at a court-martial for refusing to remove a Bible verse on her computer - a verse of Scripture the military determined "could easily be seen as contrary to good order and discipline." The plight of Lance Corporal Monifa Sterling seems unbelievable - a member of the Armed Forces criminally prosecuted for displaying a slightly altered passage of Scripture from the Old Testament: "No weapon formed against me shall prosper." The Liberty Institute is now representing Sterling for an appeal. Michael Berry of the Liberty Institute said Sterling’s charges were amped up "to make it look that things were worse than they were." Berry said, "If the government can order a Marine not to display a Bible verse, they could try and order her not to get a religious tattoo, or go to church on Sunday. Restricting a Marine’s free exercise of religion is blatantly unconstitutional." Fox News 150526 and more.

Roar Sörensen: Obamas skeva syn på Israel. President Barack Obamas relation till Israel har varit ämne för många diskussioner. Är han positiv eller negativ till Israel? Om man ser på hans uttalanden den senaste tiden ger de vid första ögonkastet inte något tydligt svar. Obamas relation till Israel bygger på hans förståelse av situationen i Mellanöstern och kan på ett förenklat sett beskrivas så här: Han ser till att Israel har de bästa vapnen, men ger inte landet rätt att använda dem. Det finns nämligen inget hot som gör det nödvändigt, och dessutom är Israel under Netanyahu inte moraliskt nog att använda sig dessa vapen. Det måste tilläggas att även om Israel ser behovet av att alltid vara militärt överlägsna, är det israelernas största hopp att de inte ska behöva använda sina vapen. I en idealisk värld skulle det kunna fungera, men Mellanöstern är tyvärr långt från idealisk. Otroligt nog verkar det som att Obama inte insett det ännu. Världen idag 150527.

Slahi har uthärdat 13 år i Guantánamo. Mohamedou Ould Slahi föddes i Mauretanien 1970. Han åkte som 18-åring till Tyskland där han efter utbildning arbetade som ingenjör till år 2000. År 1991 var han i Afghanistan och stred med al-Qaida, vid den tiden stött av USA, mot ryssarna. År 2008 beslutar USA:s Högsta domstol att fångarna i Guantánamo enligt lagen mot godtycklig häktning har rätt att få sin sak prövad i domstol och få veta vad de anklagas för. Den 22 mars 2010 beordrar så domare James Robertson att Slahi ska släppas, efter att grundligt ha gått igenom hans fall. Den 26 mars överklagar Obamaadministrationen beslutet. Slahi sitter kvar i sin isoleringscell på Guantánamo i väntan på omförhör i en distriktsdomstol. Han vet fortfarande inte vad han är anklagad för. Dagen 130527.
Slahis dagbok från Guántanamo - skakande läsning. Omkring 125 män sitter fortfarande fängslade i Guantánamolägret i Kuba, de flesta inspärrade på obestämd tid utan åtal eller rättegång. Mohamedou Ould Slahi är en av dem. Han har kallats Guantánamos farligaste fånge, men har frikänts av amerikansk rätt.Nu finns nu hans berättelse om övergrepp och tortyr i bokform. Det är en skakande läsning. Denna berättelse handlar inte om Nordkorea eller Irak. Den handlar om världens supermakt, ett land som gärna ser sig som civilisationens och demokratins främsta försvarare. Det gör den extra sorglig. Till vem kan man sätta sitt hopp när USA med berått mod sätter sig över internationella lagar och begår övergrepp som vi annars förknippar med de värsta diktaturer? Vad händer med en nation som tränar sina unga till torterare? Förhörsledare från andra länder, bland dem Kina och andra diktaturer, har varit på plats och sett hur USA hanterar sina fångar. Vem kan sedan tala med dem om människorättsfrågor? Hur många unga män har radikaliserats när de sett på Guantánamo? Är det en tillfällighet att IS klär sina offer i röda Guantánamooveraller? Och ingen ljusning syns. President Obama, som lovade stänga Guantánamo, har i stället undertecknat en ny anti-terrorlag som permanentar systemet. Dagen 2015-05-27.
Slahi har uthärdat 13 år i Guantánamo. Mohamedou Ould Slahi föddes i Mauretanien 1970. Han åkte som 18-åring till Tyskland där han efter utbildning arbetade som ingenjör till år 2000. År 1991 var han i Afghanistan och stred med al-Qaida, vid den tiden stött av USA, mot ryssarna. Dagen 150527. SvD 150520. Kommentar: Guántanamo är en fruktansvärd skamfläck för USA. Var håller Amnesty och Human Rights Watch hus? Human Rights Watch stödjer frigivandet av fångarna.

Hillary Clinton: Bibeln är det levade ordet! Lyckades imponera på pastor i South Carolina med sin bibelkunskap. Dagen 150530. CNN 150527.

De vill bli USA:s nästa president. Hittills är det 12 som sjösatt sina kandidaturer inför amerikanska presidentvalet om nästan ett och ett halvt år. Nio republikaner och fyra demokrater. Minst två till kastar sig in i leken denna vecka, medan två av de mer kända, Jeb Bush och Scott Walker, avvaktar. SvD 150602.

Den amerikanska (mar)drömmen. Något har spårat ur i USA. "The American Dream", den amerikanska drömmen - allas möjlighet att lyckas med hjälp av hårt arbete - fungerar inte längre. Allt fler, från alla politiska läger, anser att trenden är ett nationellt problem. Men en ny bok ger delvis helt nya förklaringar till vad det beror på. Svarta amerikaner är i allt högre grad arbetslösa, har lägre löner och hamnar oftare i fängelse, visar statistiken. Det är orsakerna till det som Putnam utreder. Men fattigas sämre chanser i livet är inte primärt ett svart problem. I stället vidgas klyftan alldeles oavsett hudfärg, så att svarta välbärgade hushåll stadigt fått det bättre i relation till fattiga svarta hushåll, och motsvarande inom vita. Faktum är, skriver Putnam, att "segregation baserad på hudfärg har minskat sakta, samtidigt som segregation baserad på klass ökat". SvD 150606.

Nio döda i skjutning i USA-kyrka. Dödsskjutningen av nio personer under ett bönemöte i en kyrka i Charleston i South Carolina utreds som hatbrott. Bland de döda finns en senator. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Dagen 150618.
Dylann Roof erkänner massaker i kyrkan. 21-årige Dylann Roof har nu erkänt att han sköt ihjäl nio människor inne i en kyrka i Charleston, South Carolina i USA. Han åtalas för nio mord. USA:s justitiedepartement överväger nu att ställa honom till svars för "inrikes terrorism". Dylann Roof har sagt att han ville starta inbördeskrig och enligt en kamrat hade han planerat sitt terrordåd i sex månader. SR 150619.
Fullsatt i kyrkan efter massakern. Bönemötet i den afroamerikanska kyrkan i Charleston drabbades av en dödsskjutning. Nio personer dog i samband med massakern.- Det är ofattbart att någon i dagens värld går in i en kyrka när folk ber och tar deras liv, säger polischefen Gregory Mullen till nyhetsbyrån Reuters. Dagen 150623.

Starka reaktioner i Frankrike mot avlyssning. Beskedet i går kväll att den amerikanska underrättelsetjänsten har avlyssnat tre franska presidenters telefoner har lett till starka reaktioner i Frankrike. Det var igår kväll som det blev känt genom Wikileaks att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har avlyssnat tre franska presidenters telefoner, Francois Hollande, Nicolas Sarkozy och Jaques Chirac mellan 2006 och 2012 "Vi accepterar inte detta", skriver president Francois Holland i ett uttalande från Elyséepalatset. "Det här hotar vår säkerhet och landets intressen" är beskedet från presidentens kontor efter hans möte med ministrar och officerare i den franska armén. Skandal ropar man ifrån andra politiker i parlamentet. Andra experter säger i fransk teve att det nu har uppstått en förtroendekris mellan USA och Frankrike och det finns risk för att det blir ett kallare klimat mellan länderna. SR 150624.

Samkönade äktenskap i hela USA. USA:s författning ger homosexuella par samma rätt att gifta sig som heterosexuella. Högsta domstolen har kommit fram till ett historiskt utslag som innebär att delstaterna inte får förbjuda samkönade äktenskap. President Barack Obama kallar beslutet "ett stort steg" mot ökad jämlikhet och säger att "Amerika bör vara väldigt stolt". Men beslutet togs med minsta möjliga marginal, med röstsiffrorna 5-4. En av de domare som motsatte sig det, Antonin Scalia, skriver att det innebär ett "hot mot den amerikanska demokratin". I 36 av USA:s 50 delstater samt i huvudstaden Washington DC är det i dag möjligt för homosexuella att gifta sig. Dagen 150627.
The Supreme Court decided Friday (June 26) to legalize gay marriage across the United States in a 5-4 vote. The historic ruling that overturned same-sex marriage bans in 13 states came as a concern to many Christians, who believe marriage should be reserved for one man and one woman. Evangelical leaders are now speaking out in response to the ruling that changed American history forever.
Commentary from Franklin Graham: Billy Graham Evangelistic Association and Samaritan’s Purse president Franklin Graham said that the Supreme Court does not have the authorities to redefine marriage. "With all due respect to the court, it did not define marriage, and therefore is not entitled to re-define it," Graham wrote on his Facebook page. "Long before our government came into existence, marriage was created by the One who created man and woman—Almighty God—and His decisions are not subject to review or revision by any manmade court. God is clear about the definition of marriage in His Holy Word:’Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh’ (Genesis 2:24)," Graham said.
Commentary from Russell Moore, president of the Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention: Why the church should neither cave nor panic about the decision on gay marriage. This is no time for fear or outrage or politicizing. We see that we are strangers and exiles in American culture. We are on the wrong side of history, just like we started. We should have been all along. There are two sorts of churches that will not be able to reach the sexual revolution’s refugees. A church that has given up on the truth of the Scriptures, including on marriage and sexuality, and has nothing to say to a fallen world. And a church that screams with outrage at those who disagree will have nothing to say to those who are looking for a new birth. We must stand with conviction and with kindness, with truth and with grace. We must hold to our views and love those who hate us for them. We must not only speak Christian truths; we must speak with a Christian accent. We must say what Jesus has revealed, and we must say those things the way Jesus does — with mercy and with an invitation to new life. Washington Post 150626.

Ännu en afroamerikansk kyrka i lågor. I kedjan av kyrkobränder under de senaste veckorna har nu den sjunde afroamerikanska kyrkan satts i lågor. Vad som orsakade branden är ännu oklart. Mount Zion African Methodist Episcopal Church i Greeleyville, South Carolina, blir den sjunde afroamerikanska kyrka som står i lågor sedan Dylann Roofs massaker i kyrkan i Charleston den 17 juni. Kyrkan började brinna natten till onsdagen, bara nio timmar efter att organisationen NAACP, som bland annat kämpar mot etnisk diskrimering i USA, gick ut med en varning. Dagen 150702.
"Inte rasistiska motiv bakom kyrkobränder i USA". Minst sju afroamerikanska kyrkor har eldhärjats på tio dagar. Myndigheterna misstänker att några av bränderna har varit anlagda, däremot är det oklart om det handlar om rasrelaterade brott. Dagen 150703.
Amerikanska kyrkor: Nu får det vara nog. USA:s svarta medborgare har tröttnat på diskriminering, polisvåld och kyrkbränder. För att medvetandegöra vad de kallar för "den strukturella rasismen" i landet har religiösa ledare nu tagit initiativ till en vecka av rättfärdigt motstånd. Huffington Post skriver att det i första hand är afroamerikaner, evangelikala och progressiva som har bestämt sig för att protestera mot det hat som riktas mot svarta kyrkor och grupper över hela USA. Dagen 150710.

Oregon Puts Gag Order on Persecuted Christian Bakers. Shut up! Don't say another word. That's what the Oregon Bureau of Labor and Industry (BOLI) is telling the owners of Sweet Cakes By Melissa, a bakery owned by Christians who refused to bake a cake for a lesbian wedding. On Friday the state ordered owners Aaron and Melissa Klein to pay $135,000 in damages to a lesbian couple they turned away in 2013. The state also slapped a gag order on the evangelical Christian bakers—banning them from speaking publicly about their refusal to participate in or bake wedding cakes for same-sex unions. "This effectively strips us of all our First Amendment rights," Mrs. Klein wrote on Facebook. "According to the state of Oregon, we neither have freedom of religion or freedom of speech." In spite of the LGBTQIA bullying, the Kleins remain steadfast in their faith and will refuse to bow down to the government. "God is awesome," Mrs. Klein told me. "He is taking care of us. I'm not sad about it at all. It is what it is. God opens doors and shuts doors." The family has launched a donation page on Facebook to help defray the expenses of their fight with the state of Oregon. Charisma 150706.

Oregon allowing 15-year-olds to get state-subsidized sex-change operations. The list of things 15-year-olds are not legally allowed to do in Oregon is long: Drive, smoke, donate blood, get a tattoo -- even go to a tanning bed. But, under a first-in-the-nation policy quietly enacted in January that many parents are only now finding out about, 15-year-olds are now allowed to get a sex-change operation. Many residents are stunned to learn they can do it without parental notification -- and the state will even pay for it through its Medicaid program, the Oregon Health Plan. "It is trespassing on the hearts, the minds, the bodies of our children," said Lori Porter of Parents' Rights in Education. "They're our children. And for a decision, a life-altering decision like that to be done unbeknownst to a parent or guardian, it's mindboggling." Fox News 150709.

Nu halas kristen flagga i USA. Utanför polisstationen i Glencoe, Alabama hängde en flagga, designad av protestanter i början av 1900-talet. Men då en grupp ateister skickat in ett klagomål tvingas borgmästaren att hala flaggan. "Kostnaderna skulle ruinera oss. Det är så de gör. De riktar in sig på oss mind­re städer som inte kan försvara oss själva," säger borgmästare Charles Gilchrist till Fox 6 WBRC. Borgmästaren i Glencoe menar att rättstvistskostnaderna hade blivit alldeles för dyra för staden, så man valde att hala flaggan direkt. I ett liknande fall i North Carolina hamnade kostnaderna på motsvarande cirka fem miljoner kronor, uppger Christian Today. Enligt Christian Today kom klagomålet från föreningen Freedom From Religion Foundation (FFRF), som samlar ateister och agnostiker. I brevet skrev de att det inte passar sig att en flagga som visas i protestantiska kyrkor över hela landet även är upphängd utanför en myndighet. Dagen 150714.

Guldpriset rasar - nere på rekordnivå. Guld tycks inte längre vara den säkra placering som det en gång var. På marknaderna i Asien har priset rasat under måndagen. Guldpriset har nu nått sin lägsta nivå på mer än fem år efter att aktörer sålde stora mängder guld på några minuter. Förväntningar om att den amerikanska centralbanken, FED, ska höja styrräntan sätter tryck på guldpriset. I förra veckan sa Fed-chefen Janet Yellen att centralbanken är inställd på räntehöjningar om den amerikanska ekonomi växer som förväntat. Priset på guld föll på måndagen till 1 088,05 dollar per uns. Det är den lägsta nivån sedan mars 2010, skriver nyhetsbyrån Reuters. Också andra ädelmetaller faller i pris som platina och palladium. SvD 150720.

Allt fler amerikaner kan tänka sig ateist som president. 74 procent kan tänka sig en homosexuell som president, en ökning från 55 procent på åtta år och 58 procent kan tänka sig en ateist för landets högsta ämbete. Det visar en ny Gallupundersökning. Undersökningen visar även att många icke-troende är beredda att stödja en muslimsk president. Världen idag 150721.

Guldpriset spås rasa enligt investerare. Guldpriset kan komma att sjunka ned mot 700 dollar. Det tror Shaun Port, investeringschef vid kapitalförvaltaren Nutmeg, enligt CNBC:s nätupplaga. Kapitalförvaltaren får medhåll av Ramin Nakisa, global allokeringsstrateg vid UBS. Han påpekar att det kan uppstå små guldrallyn i samband med kriser som den i Grekland, men att det inte är något att räkna med framöver. SvD 150730.

Kentucky Ministers Banned from Calling Homosexuality a Sin. The US state of Kentucky has come under fire for forcing ministers who volunteer as counselors at youth prisons to sign a policy which asserts that homosexuality is not sinful. One minister, David Wells, has been dismissed from his role as a counselor, leading to the policy being discovered. Mr. Wells is receiving legal support from Liberty Counsel, an organization which advocates for religious freedom. Charisma 150731.

KY clerk ordered to violate conscience sues governor. Kentucky's governor will have to answer in court over whether he is violating the religious freedom of clerks who don't want to issues same-gender marriage licenses based on their faith. The American Civil Liberties Union filed suit against Rowan County Clerk Kim Davis after she declined to issue the licenses based on her religious beliefs. Liberty Counsel attorney Roger Gannam says Gov. Steve Beshear issued an order telling all clerks they had to issue the licenses or resign. Davis, however, is now suing him for discrimination. Gannam explains: "When the Kentucky attorney general declined to continue defending Kentucky marriage laws on the basis of conscience, the governor took no action against the attorney general and did not say that the attorney general needed to either fulfill his duties or resign." And yet, says the Liberty Counsel attorney, the governor has made "those exact statements to the clerks who are declining to issue licenses based on their sincerely held beliefs." Gannam further alleges the governor is violating law in two areas, first because the Kentucky Constitution protects religious freedom. One News Now 150806.

Kristna irakier avvisas från USA. 12 av 28 kristna irakier som flytt Islamiska statens härjningar riskerar att skickas tillbaka från USA, där de sökt asyl. De har fram tills nu hållits fängslade vid den mexikanska gränsen. Beslutet att utvisa de kristna asylsökande står i bjärt kontrast till det faktum att över 300 000 flyktingar från muslimskt dominerade länder tilläts komma till USA i fjol. Dagen 150808.

The Christian Purge Has Begun: Chaplains Banned From Preaching Homosexuality Is a Sin. t wasn't so much a choice as it was a demand. Chaplain David Wells was told he could either sign a state-mandated document promising to never tell inmates that homosexuality is "sinful" or else the Kentucky Department of Juvenile Justice would revoke his credentials. "We could not sign that paper," Chaplain Wells told me in a telephone call from his home in Kentucky. "It broke my heart." The Kentucky Department of Juvenile Justice revoked his volunteer credentials as an ordained minister—ending 13 years of ministry to underage inmates at the Warren County Regional Juvenile Detention Center. "We sincerely appreciate your years of service and dedication to the youth served by this facility," wrote Superintendent Gene Wade in a letter to Wells. "However, due to your decision, based on your religious convictions, that you cannot comply with the requirements outlined in DJJ Policy 912, Section IV, Paragraph H, regarding the treatment of LGBTQI youth, I must terminate your involvement as a religious volunteer." Wells said that every volunteer in their church received the letter—as did a Baptist church in a nearby community.
Folks, I warned you this would happen. The Christian purge has begun—and it's only a matter of time before all of us will be forced to make the same decision Chaplain Wells had to make. Will you follow God or the government? Charisma 150812.

Colorado Christian Cake Artist Forced to Bake Gay Marriage Cakes Despite Religious Beliefs, Court Rules. A three-judge panel at the Colorado Court of Appeals upheld two previous rulings on Thursday that found Christian cake artist Jack Phillips guilty of discrimination against a same-sex couple because he refused to make a cake for their wedding. The court ruled that Phillips cannot use his religious beliefs or free-speech rights to refuse to make such cakes. "I think the ruling means that some Colorado citizens have a First Amendment right to believe what they want and to act on those beliefs — such as Lé Bakery Sensual of Denver or Azucar Bakery. As long as you hold the right view on same-sex marriage, you can act on your conscience," said Nicolle Martin, Phillips' lead attorney. "But for people like Jack Phillips, you are not entitled to those beliefs." The Associated Press reported that the case stems from an incident in 2012, when gay couple Charlie Craig and David Mullins requested Phillips, the owner of Masterpiece Cakeshop, bake them a cake for their wedding. The Christian baker said that he can make them other items, but not a wedding cake, citing his religious beliefs that deem marriage a union solely between a man and a woman. Christian Post 150814.

Donald Trump vill inte gå in på "detaljer" om favoritboken Bibeln. Donald Trump har vind i seglen i opinionsmätning efter opinionsmätning. Fastighetsmiljardären som vill bli republikanernas presidentkandidat sa nyligen att Bibeln är hans favoritbok. Men vilka verser som är hans favoriter vill han inte svara på. Och han tror inte att han har bett Gud om förlåtelse för någonting. Världen idag 150827.

‘Standing Up for God’: Thousands Flood S.C. Statehouse Grounds at Anti-Abortion, Pro-Traditional Marriage Rally. Thousands flooded the South Carolina statehouse lawn Saturday for a conservative rally advocating for the defunding of Planned Parenthood and reversal of the Supreme Court ruling that makes same-sex marriage legal in all 50 states. The pro-traditional family and pro-life rally was attended by Texas Sen. and 2016 presidential candidate Ted Cruz as well as South Carolina Sen. Tim Scott, WIS-TV reported. The Motto was "WE STAND WITH GOD". The Blaze 150830.

A court order banning a cross in a Michigan city park won't be the final say. At issue is a 48-foot-tall cross in a park display in Grand Haven that allows other things, such as an anchor, to be displayed. An atheist, associated with the Americans United for Separation of Church and State, didn't like it and earlier this year pressured the town council to ban the cross that sits atop Dewey Hill. Grand Rapids attorney Helen Brinkman filed suit on behalf of local Christian citizens and explains to OneNewsNow that it's different than most Christian cross cases. "You could rent bleachers and then we could raise up a cross, we could raise up an anchor, we could raise up a star," she describes. "There were different things - and when they removed only the religious symbol from the public, limiting the speech to only the secular anchor or something else, we sued as a violation of free speech." One News Now 150831.

Fler mord i amerikanska städer. I USA ökar nu mordstatistiken i flera stora städer - efter att ha minskat under flera år. Ökningen av mord i Washington har varit en stor fråga under hela sommaren, och samma utveckling rapporteras från omkring 35 andra stora städer i USA. "Delar av det våld vi sett på senaste tiden har handlar om konfliktlösning med vapen." SR 150901.

Vägrade vigselbevis till samkönade - fick fängelse. Personlig övertygelse ställdes mot lag när en notarie i delstaten Kentucky vägrade utfärda vigselbevis för samkönade par. För sin vägran dömdes hon därför till fängelse. I linje med sin övertygelse valde notarien därför att inte utfärda några vigselbevis alls. Varken till samkönade eller heterosexuella par. Hon tillhör den Apostoliska kristna kyrkan och för sin vägran att göra sitt jobb blev hon åtalad. Dagen 150904. SR 150904.
Fängelsedom för Kim Davis ifrågasätts. Är det rimligt att en person som inte vill utfärda vigselbevis för samkönade par döms för detta till fängelse? Den frågan ställer nu debattörer i USA. Samtidigt vädjar Davis själv till Kentuckys guvernör att straffet upphävs. I USA höjs nu röster som ifrågasätter om fängelse verkligen är ett proportionellt straff. Skribenten William McGurn påminner i The Wall Street Journal om hur tjänstemän 2004 hyllades när de bröt mot dåvarande delstatslagar och utfärdade äktenskapslicenser. När Kim Davis gör det omvända får hon istället fängelse. Världen idag 150908.
Kim Davis släppt ur fängelse. Kim Davis, kanslichefen i Kentucky som överraskande fängslades för att hon inte ville utfärda vigselbevis för samkönade par, har frigivits. Världen idag 150909.
Kentucky Clerk Kim Davis Released from Jail, Will Return to Work. Kentucky county clerk Kim Davis was released from jail on Tuesday and will be able to return to work. Davis recently gained international fame for refusing to issue gay couples marriage licenses, arguing that she was acting on God’s orders. ABC News reports Davis exited the Carter County Detention Center to be greeted by a large crowd of supporters and 150-member choir. Republican Presidential candidate Gov. Mike Huckabee escorted Davis from the facility alongside her lawyer. The Rowan County Courthouse is currently issuing same-sex marriage licenses while Davis is out of the office. If Davis refuses to issue licenses when she returns to the courthouse, she could be sent back to jail. Christian Headlines 150910.

Kalifornien brinner - tusentals evakueras. Tusentals människor flyr stora bränder i norra Kalifornien i USA, som drabbats av den värsta torkan på 500 år. I går rapporterades närmare 600 hus ha brunnit ner och ytterligare 9 000 bostäder var i farozonen. I går hade över 3 600 hektar skogsmark brunnit ner, 600 hem förstörts och tusentals människor evakuerats. Kalifornien har inte varit så torrt som nu på 500 år enligt en ny rapport där forskarna mätt årsringar i månghundraåriga träd som stöd för sina slutsatser. SR 150916.

Historisk milstolpe när påven kommer till USA. Migration, miljö och fattigdom spås vara vara högst upp på påvens agenda när han besöker USA. I dag inleds besöket som kan påverka både den amerikanska politiken och katolska kyrkans synod om familjen senare i höst. Påven Franciskus besöker USA mellan 22 och 25 september. En välkomstceremoni i Vita huset och ett privat möte med USA:s president Barack Obama i morgon bitti inleder besöket. Dagen 150922.

Hillary Clinton för abort genom hela graviditeten. Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton vill inte se en federal gräns för aborter vid något skede av graviditeten. Det var när Hillary Clinton medverkade i CBS program "Face the Nation" som hon fick flera frågor om sin syn på aborter. Bland annat uttalade hon sitt oreserverade stöd för Planned Parenthood som det stormat rejält kring de senaste månaderna. Flera smyginspelade videofilmer har visat att företrädare för organisationen berättar om hur fosterdelar säljs vidare efter aborter och såväl i senaten som i flera delstater har förslag om att dra in mångmiljonstödet till Planned Parenthood diskuterats. Enligt Clinton, som tidigare fått pris av organisationen, är dock filmerna missvisande. På frågan om hon stöder en nationell gräns för aborter vid något skede av graviditeten blev svaret nej. Världen idag 150924.

Påven: Dödsstraff måste upphöra. Påven Fransiskus tog upp flera känsliga ämnen i dag när han talade till USAs samlade kongress. Framträdandet är historiskt, det har aldrig tidigare hänt att en påve riktat sitt budskap direkt till kongressen. Stämningen i kongressen föreföll högtidlig och uppsluppen på samma gång, när påven leende tog sig fram till kongressens talarstol, där han hälsade på vicepresidenten Joe Biden och talmannen John Boehner, båda troende katoliker. Påven fick applåder när han sa att allt mänskligt liv ska skyddas. Det förstods som stöd för abortmotstånd, men det innebär också, sa påven, att dödsstraff måste upphöra. Vicepresidenten Joe Biden, möjlig presidentkandidat för demokraterna, applåderade. SR 150924.

Planned Parenthood president says she's 'proud' of organization's actions amid controversy. Planned Parenthood's president will tell a House committee Tuesday that she is "proud" of the work her organization does, even as the organization is embroiled in a controversy over videos depicting the sale of fetal tissue. Cecile Richards will testify before the House Oversight and Government Reform committee Tuesday morning. It will be her first appearance since the scandal erupted this past July. The ten videos released so far by a group called the Center for Medical Progress capture Planned Parenthood officials casually describing how they sometimes obtain tissue from aborted fetuses for researchers. In one video, a doctor for a Planned Parenthood tissue harvesting partner appears to admit a baby’s “heart actually is still beating" at times following abortions and an ex-procurement tech gives a first-person account of watching a baby’s heart beat before she dissects its brain. Fox News 150929.

Obama: Vapenlagarna måste ändras. Nio personer har dödats och sju har skadats vid skolskjutningen i det lilla samhället Roseburg i delstaten Oregon i USA, uppger polisen. I ett tal sa president Barack Obama att vapenlagarna måste ändras. De politiska positionerna har varit låsta och president Barack Obama har hittills misslyckats få stöd för att införa nationell skärpning av vapenkontrollen. I det tal som han höll med anledning dödsskjutningen i Roseburg sa han bland annat att sådana här masskjutningar blivit rutin i USA och slog fast att vapenlagarna måste ändras. SR 151004.

300 000 ihjälskjutna i USA på tio år. Frustrerad Obama: Kongressen blockerar allt. Hittills har inte mycket framkommit om 26-åringen som sköt, men pappan till en av de överlevande berättar för CNN om hur gärningsmannen gick till väga. "Är du kristen?" frågade han. "Om du är kristen ställ dig upp. Sedan sa han bra, eftersom du är kristen kommer du att möta Gud om ungefär en sekund. Sedan sköt han ihjäl dem," berättar pappan. Tio döda och tre skadade blev facit för USA:s senaste masskjutning, den 45:e skottlossningen i en amerikansk skola bara i år. Ändå är antalet dödsoffer så kallade skolskjutningar och masskjutningar en försvinnande liten promilleandel av antalet döda i det amerikanska vapenvåld som varje dag i USA skördar runt 80 människoliv, eller runt 30 000 per år. Den enkla förklaringen till det är att det finns fler vapen än människor i detta land där historia, tradition och kultur gjort vapeninnehav till en helig, okränkbar och grundläggande medborgerlig rättighet. Färska uppgifter visar att från åren 2004 till 2013 dog över 300 000 människor i USA efter att ha fått en eller flera kulor i sig. " Vi spenderar över tusen miljarder dollar för att skydda oss mot terrorister, men när det gäller USA:s vapenvåld blockerar kongressen precis allt som skulle kunna minska antalet döda. Hur kan det vara så?", frågade den djupt frustrerade amerikanske presidenten. SR 151004.

Debatt om vapenvåld i USA. Efter den senaste masskjutningen på en skola i Oregon har diskussionen om vapenvåld och vapenkontroll tagit ny fart. USA:s president Barack Obama har om igen uppmanat till nationell samling för att skärpa reglerna. Statistik från www.shootingtracker.com, en websida som dokumenterar vapenvåldet, visar att under årets första 274 dagar inträffade 294 masskjutningar i USA, definierade som att fyra eller fler blivit skjutna. Åtta dygn den längsta tid som gått utan en masskjutning i USA i år. SR 151005.

Starkt kritiserat frihandelsavtal ingicks för Stillahavsregionen. USA, Japan och tio andra länder har slutit ett kontroversiellt frihandelsavtal. De övriga länderna är Australien, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore och Vietnam. Kina ingår alltså inte i frihandelsområdet. Avtalet berör 40 procent av världsekonomin. Frihandelsavtalet TPP (Trans-Pacific Partnership) innebär att det skapas ett nytt ekonomiskt block som avlägsnar handelshindren mellan de tolv berörda nationerna. Avtalet ska ännu ratificeras av alla enskilda länder. yle 151005.

Tv-evangelister välsignar Trumps valkampanj. Trots två skilsmässor och svag bibelkunskap är fastighetsmogulen Donald Trump favorit bland de evangelikala väljarna i USA. Nu har också flera tv-evangelister välsignat hans presidentvalskampanj. En av dem är Paula White som ber att: "… vilken röst som än höjer sig mot honom ska bli fördömd i enlighet med Guds ord." De flesta evangelikala kristna ledarna är dock skeptiska till hans kandidatur. Russell Moore, som är en av ledarna för det stora samfundet Sydstatsbaptisterna säger: "Det verkar som att Trump framställer sig som en sekulär variant av dessa tv-evangelister … Det sättet som Donald Trump målar upp löften om framtiden liknar på många vis det som dessa framgångsteologiska månglare sysslar med." Även om Donald Trump har ledningen bland evangelikala väljare så är han knappast ohotad. Läkaren Ben Carson, som har en mer traditionell kristen konservativ framtoning, är honom hack i häl. Dagen 151007.

Brown signs bill requiring pregnancy centers to provide abortion information. Bill also requires centers to offer affordable contraception, prenatal care. Crisis pregnancy centers that discourage women from getting abortions in California will be required to provide information about abortions and other services under legislation Gov. Jerry Brown has approved. The measure imposes the first such statewide rule, after local communities around the country have tried similar efforts. Pregnancy crisis centers often are operated by abortion opponents, and critics say workers imply the facilities provide a range of medical care and have credentials they do not possess. Under the new law, the centers will be required to offer information about affordable contraception, abortion and prenatal care. Those that are unlicensed also must inform clients of their status. Backers of the measure include the abortion-rights group NARAL Pro-Choice California. KCRA 151009.

Al Mohler: Contraceptives and divorce led to same-sex marriage. nterviewed for the seminary's Southern News, Mohler said: "I am confronted daily with Christians who are asking one of the most basic questions and that is, 'How did this happen?'" In his book, Mohler says America's Supreme Court will be held accountable by the court of "divine judgment" for legalising same-sex marriage. In the Southern News interview, he said: "The biblical worldview explains that the fallen human reason will demonstrate itself in sinful irrationality. And even though same-sex marriage is, biblically speaking, not possible, in terms of human culture it is now possible. It was thinkable and now it's, at least in terms of a legal reality, actual. That doesn't mean, by the way, that it actually exists." He writes in his book that the cultural acceptance of contraceptives, no-fault divorce, reproductive technologies and extramarital sex paved the way for same-sex marriage. "Long before same-sex marriage was on the moral horizon, many of us were making clear that the divorce revolution was one of the central engines of the breakdown of marriage as an institution," Mohler said. "You can have heterosexual divorce without legalising same-sex marriage, but you really can't legalise same-sex marriage until you've passed the moral threshold of normalising divorce." Christian Today 151022.

Christian gallery forced to close for refusing to host same-sex marriage reopens as church. A Christian couple whose gallery was shut down after they refused to host a same-sex wedding have now sold it to a church. Richard and Betty Odgaard were charged with discrimination after refusing to hold a same-sex wedding at Görtz Haus Gallery, a gift shop and bistro in Iowa, which led to them closing their business in August. They were forced to pay a $5,000 settlement for refusing to host the ceremony. After local media reported the discrimination charges the couple received, other couples cancelled their bookings at the venue, forcing the Odgaards to stop using it as a wedding venue.Christian Today 151102.

USA:s skuld har dubblerats. USA:s riksgäld har dubblerats under Barack Obamas tid vid makten, skriver The Washington Times. Om den här delen av sitt "arv" föredrar Obama att hålla tyst. Barack Obama blev president för sex år sedan då USA:s riksgäld "enbart" utgjorde 10,6 biljoner dollar. Till dags dato har den nått 18,15 biljoner dollar. Det nya budgetavtalet kommer att höja skuldtaket. Mot slutet av Obamas presidentskap kommer USA:s riksgäld att nå 20 biljoner dollar. Nya Dagbladet 151103.

LGBT Bullies Lose in Bathroom Brawl. The bullies lost. After a nearly 18-month slugfest, Houston's LGBT nondiscrimination ordinance was crushed in a landslide defeat Tuesday—rejected by 61 percent of voters. "The people of the city have spoken and they have spoken loudly," Houston pastor Steve Riggle told me. The nation's fourth largest city sent a clear message to City Hall: men who identify as women are not welcome in the ladies room. "Their message was clear and strong for religious liberty and for the dignity of each unique human being made in the image of God," Southern Baptist Convention President Ronnie Floyd told me. While it was a good night for religious liberty, it turned out to be a bad night for the city's openly lesbian mayor. Democratic Mayor Annise Parker and her administration had bullied and intimidated the city's Christian community for months. Her administration went so far as to issue subpoenas against five pastors, demanding they turn over their sermons to the government. Charisma 151104.

Supreme Court Will Hear Case to Stop Obama From Forcing Little Sisters to Obey HHS Mandate. In a victory for the pro-life fight against the HHS mandate, the Supreme Court has agreed to take the case of a Catholic religious order, the Little Sisters of the Poor, which has been fighting not to be forced to comply with Obamacare’s abortion mandate. The mandate compels religious groups to pay for birth control and drugs that may cause abortions. Without relief, the Little Sisters would face millions of dollars in IRS fines because they cannot comply with the government’s mandate that they give their employees free access to contraception, sterilization, and abortion-inducing drugs. The U.S. Supreme Court announced that it will take up all seven of the cases challenging the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Mandate’s so-called “accommodation" that forces religious non-profit employers to facilitate insurance coverage for life-ending drugs and devices against their beliefs. Mark Rienzi, Senior Counsel of the Becket Fund for Religious Liberty, which represents the Little Sisters of the Poor, told LifeNews.com he’s delighted by the decision. He said: "The federal government doesn’t need the Little Sisters or any other ministry to help it distribute abortion-inducing drugs and other contraceptives. Yet it not only insists on forcing them to participate in the delivery, it argues that their beliefs against participating are wrong and that government officials and judges can tell the Little Sisters what Catholic theology really requires. That’s wrong, and it’s dangerous — especially when those same government officials have disrespectfully compared the Sisters’ beliefs to ‘fighting an invisible dragon’ that can be vanquished with the ‘stroke of the [Sisters’] own pen.’" Life News 151106.

Uppåt för USA:s ekonomi. USA har just presenterat årets hittills starkaste jobbsiffra, långt över förhandstipsen. Frågan på allas läppar är nu: kommer det här bli det som i december gör att den amerikanska centralbaken Federal Reserve höjer räntan för första gången på tio år. Antal nya jobb i oktober, 271 000, nästan hundratusen fler än väntat. Arbetslöshet oktober, 5 procent, ännu en tiondel bättre jämfört med september. Även den i USA så stillastående löneutvecklingen har fått en plötslig skjuts på 2,5 procent. Oktobers preliminära siffror är de bästa hittills i år, dessutom reviderades septembersiffrorna uppåt och för de som vill se Fed peta upp den näst intill nollränta som rått sedan 2008 är saken klar: Det måste bli en höjning vid mötet i december. SR 151106.

Religiösa tvingar fram ny HD-prövning av Obamacare. USA:s högsta domstol ska ta upp ytterligare sju fall där delar av president Barack Obamas hälsovårdsreform ifrågasätts. Bakgrunden är att religiösa grupper vägrar betala för sina anställdas preventivmedel via försäkringslösningar. De anser att det strider mot deras trosuppfattning och konstitutionen. Dagen 151106.

Tennessee School District Bans Bible Distribution Because It is 'Unconstitutional'. Distribution of Bibles has been banned in six Tennessee schools because it has been deemed unconstitutional. Christian Today reports that six schools in Bledsoe County School District are no longer allowed to welcome Gideons International, an organization that distributes Bibles to students who wish to have them. "Bledsoe County Schools do not allow the distribution of religious materials from any religious groups. The distribution of religious materials in a public school is in violation of constitutional provisions and well established federal and state laws and precedence," explained Bledsoe County Schools Superintendent Jennifer Terry. Christian Headlines 151116.

Obama: I’m Jewish ‘in my soul’. The leader of the free world says he's Jewish, in his soul. Jewish Journal 151123.

We've lost culture war over gay marriage, says James Dobson. The founder of the conservative evangelical campaigning group Focus on the Family has admitted that he and his fellow conservative evangelical lobbyists have lost the "culture war" over gay marriage. James Dobson told televangelist Andrew Wommack's The Gospel of Truth show that the ruling of the US Supreme Court in favour of marriage equality had hit him like a "ton of bricks". He and fellow conservatives had campaigned long and hard against same-sex marriage. Christian Today 151204.

US evangelicals vote for Israel PM Benjamin Netanyahu as top world leader. Evangelical Christians rate Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu more highly than any other world leader, according to research by the Washington-based Brookings Institution. The survey found that in an open-ended question in which no particular names were suggested, Netanyahu was mentioned more frequently (16 per cent) by evangelical Christians than any other leader, beating Ronald Reagan (11 per cent) and Barack Obama (10 per cent). The survey also showed a clear divide between Republican and Democrat voters, with only one per cent of Democrat voters naming Netanyahu in the top spot.Christian Post 151207.

Trump: Inga muslimer till USA. Republikanernas ledande presidentkandidat Donald Trump vill att "alla muslimer" nekas inresa i USA. Uttalandet har mötts av en proteststorm, men Trump visar inga tecken på att backa. I ett skriftligt uttalande säger Trump att opinionsundersökningar visar att "muslimer" hyser "ett hat" mot amerikaner och att det kan leda till fler attacker. Trump klargjorde i en intervju för Fox News att förbudet inte skulle omfatta personer bosatta i USA. Trots, eller kanske på grund av, en rad kontroversiella uttalanden är Donald Trump i klar ledning i det republikanska fältet i presidentvalskampanjen. Dagen 151208.
Trumps förslag väcker våldsamma reaktioner. Den ledande republikanske presidentkandidaten Donald Trumps förslag att stoppa muslimer vid den amerikanska gränsen har väckt våldsamma reaktioner både i USA och i omvärlden. Trump talar om IS halshuggningar och säger att "sådana är muslimerna", att de vill komma till USA och göra samma sak här. Donald Trump leder stort i opinionmätningarna inför vårens primärval av en republikansk kandidat till presidentvalet i november 2016. SR 151208.
USA upprörs - Trump jämförs med Hitler. Efter Donald Trumps uttalande om att hindra muslimer från att resa in i USA toppar amerikanska tidningar med nyheten. Tabloiden Philadelphia Daily News liknar honom vid Hitler och nättidningen Huffington Post anklagar med röda bokstäver på sin förstasida republikanernas ledande presidentkandidat för att vara fascist. SvD 151208.

USA:s planer på ökad militär närvaro runt om i världen. Från USA kommer uppgifter om långt gångna planer på att permanent utvidga den amerikanska militära närvaron på flera kontinenter inklusive Europa. Detta som ett svar på det som ses som ett globalt och dynamiskt terrorhot som växer sig allt större. Tidningen New York Times uppger att diskussioner mellan Pentagon och Vita huset pågår sedan några månader och att expansionen skulle innebära mellan 500 och 5 000 amerikanska militärer för varje bas, som stationeras mer eller mindre permanent efter grönt ljus från aktuella länders regeringar. Målet skulle vara att på ett mer omfattande och konsekvent sätt än i dag möta den ökande aktiviteten från framförallt IS, men även al-Qaida och Boko Haram, från platser som Morón i Spanien, Addis Abeba i Etiopien, och Jalalabad i Afghanistan. SR 151210.

Religious Rights of NC Magistrates Under Fire. Gay activists in North Carolina are trying to force magistrates to perform same-sex weddings, even when it violates their religious beliefs. Three couples have filed a lawsuit to overturn North Carolina's law that allows for religious freedom for those magistrates. The law was passed in June, despite a veto attempt by the governor. In North Carolina, any official's decision to opt out applies to all marriages, same-sex and heterosexual, for at least six months. About 5 percent of the state's roughly 670 magistrates had filed recusal paperwork as of September, according to the state court system. But Republican state Senate leader Phil Berger said everyone seeking a marriage license in North Carolina has received one since the law was enacted in June. "This is just the latest attempt by the far Left's political correctness mob to force their beliefs on everyone else by trampling the First Amendment guarantee of religious freedom," Berger said. Attorney General Roy Cooper, a Democrat, said Wednesday that he personally opposes the law but his office will perform its duties and defend the law on the state's behalf. CBN Newa 151210.

Christian university wins rights to ban gay or pregnant students, unwed mothers, and those who had abortions. A lot of schools and universities in America are now struggling to uphold gender neutrality and accommodate students coming from the LGBT community, but a private Southern Baptist college in Tennessee is not one of them. The Carson-Newman University is now legally permitted to ban students whose "lifestyles" go against the university's Christian beliefs. "This is who we are as a Christian university," Dr. Randall O'Brien, president of the university, told CBS affiliate WVLT on Monday. "These are our religious principles. And in a changing world, we would like to reaffirm that this is who we are and who we intend to be."Christian Today 151212.

Trump hotar med eget race. Det republikanska partietablissemanget i USA är djupt oroat över fastighetsmagnaten Donald Trumps stora ledning i opinionen, men de vet inte hur de ska få stopp på honom. De vill inte att han ska bli partiets presidentkandidat. Bedömningen är att Trump skadar partiet, men en diskussion om möjligheten att blockera Trump direkt på partikonventet nästa år har lett till ytterligare bekymmer för partiets ledning. rump har luftat idén att i så fall ställer han upp som oberoende kandidat i stället. Det vill partiledningen absolut inte, för de räknar med att merparten av hans supporters skulle följa med honom och gå förlorade för republikanerna. Ben Carson, en annan av kandidaterna som surfar på missnöjesvågen mot "Washington" som etablissemanget ofta kallas, har hotat med att göra samma sak. SR 151214.

Bear Grylls prayer with President Barack Obama. You tube 1:07 151218.

Christian family fleeing ISIS kept in detention centre over a month in US. A Christian family who fled war-torn Syria to the USA in hope of a new life have spent a month separated in detention camps, despite US checks showing they do not pose a security threat. Christian Post 151218.

Därför blir pastorer i USA hellre politiker. Ett utbrett missnöje över utvecklingen i USA har inneburit att allt fler konservativa pastorer satsar på en politisk karriär. "Det är en helt ny strategi," säger historieprofessorn John Fea. Dagen 151222.

Nu får man bära vapen i Texas kyrkor. Efter nyår blir det tillåtet att bära vapen synligt i Texas, även i en del kyrkor. Att bära vapen anses av många amerikaner vara en självklar rättighet. Och lagen i Texas tillåter redan medbogarna att bära vapen, fast dolt. Men från 1 januari blir det tillåtet att visa dem öppet, till exempel i ett hölster, eller i fickan. Lagen gäller handeldvapen, som till exempel pistoler. Dagen 151229.

Världens första tv-kanal för vapenförsäljning. USA startar efter nyår världens första tv-kanal vars enda syfte är att sälja vapen, enligt samma modell som de så kallade "home shopping"-kanaler som även i Sverige via programledarledd tv säljer allt från tränings- och hushållsapparater till kläder och smycken. "Gun TV" heter den amerikanska tv-kanal som siktar på att sända dygnet runt och sälja vapen till hugade kunder i världens mest vapentäta land. R 151229.

Franklin Graham Leaves GOP; Question is Why Aren’t Other Christians? Franklin Graham recently announced his renunciation of any previous affiliation with the Republican Party after 387 members of Congress treasonously voted for a bill that not only funds terrorism abroad, but also at home. Franklin Graham expressed that he cannot support any political party that deliberately funds, with government money, the dismembering of baby body parts and “selling" of fetal tissue. Graham has rightly compared Planned Parenthood to the Nazis, who also experimented on human beings. Graham has previously mentioned that he has no faith in any political party and that Christians should run for office. However, he announced on Facebook: "This is an example of why I have resigned from the Republican Party and declared myself Independent. I have no hope in the Republican Party, the Democratic Party, or Tea Party to do what is best for America. Seeing and hearing Planned Parenthood talk nonchalantly about selling baby parts from aborted fetuses with utter disregard for human life is reminiscent of Joseph Mengele and the Nazi concentration camps! That should’ve been all that was needed to turn off the faucet for their funding." Graham pointed to renewal for next year, as he will host prayer rallies in every state in 2016 to “challenge Christians to live out their faith at home, in public and at the ballot box. The first rally will be held in Iowa in January before the nation’s first presidential primary. Christian Headlines 151229.

Massachusetts Court: Catholic School Must Hire Gay Employees. A Massachusetts state court ruled in mid-December that a Catholic school may not deny employment to a homosexual, a decision activists hail as the first of its kind in the country. Fontbonne Academy, an all-girls college preparatory school in Milton, offered Matthew Barrett a job as a food service director in the summer of 2013. But when Barrett filled out a new employee form and listed his “husband" as an emergency contact, school administrators rescinded the offer, citing Catholic belief that marriage is between a man and woman. They said they required employees to model Catholic values. On Wednesday, Superior Court Associate Justice Douglas H. Wilkins ruled the school discriminated against Barrett in violation of Massachusetts law, which prohibits denying employment on the basis of "sexual orientation". In a 21-page ruling, the judge wrote the facts of the case made it clear Barrett had "suffered denial of employment, that the reason for denial was his sexual orientation, and that he suffered harm as a result." Wilkins said Barrett also suffered “gender discrimination" because he was denied a job "for marrying a person whom a female could have married without suffering the same consequences". Although a Massachusetts nondiscrimination law offers an exemption to religious organizations, the exemption only applies to organizations that limit enrollment to members of their own religion. Fontbonne Academy accepts students of all faiths, so the exemption does not apply, Wilkins wrote. Christian Headlines 151230.

Boston Hospital Expels Doctor over LGBT Views. A physician’s long battle for biblical values, public health, and freedom of expression in his workplace has come to a conclusion. After more than 10 years of tension and conflict over his hospital’s institutional endorsement of LGBT activities, urologist Paul Church lost his final appeal to the Board of Directors of Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) to reconsider the hospital’s decision to expel him and terminate his medical privileges. That appeal was Church’s last chance to stay at BIDMC. The board’s final judgment on Dec. 8 dashed that hope—and confirmed the extent to which social ideologies have infected the nation’s medical field. Church, a member of the BIDMC medical staff for 28 years and part of the adjoining Harvard Medical School faculty, received the news via email. Christian Headlines 151230.

Texasbor får visa att de bär vapen. I USA har president Obama inlett det nya året med att lova göra vad han kan för att försvåra något för den som vill köpa vapen. Samtidigt har delstaten Texas lättat ytterligare på sina vapenlagar och tillåter nu alla som har rätt licens att bära skarpladdade vapen fullt synliga i stort sett överallt. Hilary Rand säger att hon hade hoppats att USA skulle ha kommit längre än till dagens vapenkultur som hon menar starkt bidrar till att runt 90 amerikaner varje dag faller offer för dödande skott. SR 160104.

Obama höll känslomässigt tal om hårdare vapenlagar i USA. Han påminde om morden på 20 barn för tre år sedan i en förskola i Newtown och att deras rätt till liv och glädje tagit ifrån dem. I den långa pausen strök presidenten bort tårar när han talade om barnen som dödades i ett massmord i sin skola. Han har tvingats ta upp begränsningar av vapenvåldet ofta vid nya massmord. "Binghamton, Aurora, Oack Creep, Newtown, Navy yard, Santa Barbara, Charleston, San Bernardino," sade Obama under sitt tal. Barack Obama får inte med sig kongressen på skärpta lagar för vapeninnehav. Nu vill han gå fram själv med bakgrundskontroller av vapenköpare även på internet och vapenmässor, samt öka kontrollen av att den nuvarande lagstiftningen om kontroll av köpare efterlevs. Alla de republikanska presidentkandidaterna har redan sagt nej. Den starka vapenlobbyn National Rifle Associations talesman sa att Obama bara försöker avleda uppmärksamheten från sin brist på strategi för att bekämpa terrorister. Vidare hävdar de att Obamas förslag om vapenkontroll inte hade hindrat någon av de masskjutningar som ägt rum. SR 160105.

Obamas sista State of the Union-tal. Obama: Futtiga fantasier att påstå att amerikansk ekonomi är dålig. President Barack Obama i USA höll sitt sista tal om tillståndet i landet, State Of The Union, för några timmar sedan. Obama, som har ett år kvar, uppmanade kongressen att samarbeta och det amerikanska folket att ta sitt ansvar för demokratin. Barack Obama sade att det är futtiga fantasier att påstå att amerikansk ekonomi är dålig och pekade bland mycket annat på den minskande arbetslösheten. Han manade till samarbete om skattesänkningar för låginkomsttagare, billigare utbildning för alla och ett förstärkt trygghetssystem. SR 160112.

Pastor Drops Gay Bombshell in Middle of Sunday Sermon. "At last I am choosing to serve in that role with full authenticity and as my genuine self—as a woman who loves and shares my life with another woman." Those were the words of Cynthia Meyer, a pastor at Edgerton United Methodist Church, who decided to make her first sermon of 2016 a coming out party. Meyer, 53, has been an ordained UM pastor for 25 years. But conservative Methodists aren't bowing. In an open letter, they wrote: "We simply cannot abandon the Bible's teachings on the practice of homosexuality and same-sex marriage. Your proposal would put us, who believe that same-sex relations are sinful, in the position of having to deny our consciences. This new policy is simply asking us to do something we cannot do." Saints, we're seeing 1 Timothy 4:1 playing out right before our very eyes. It's called the Great Apostasy and it's well underway. By the inspiration of the Holy Spirit, Paul wrote: "Now the Spirit clearly says that in the last times some will depart from the faith and pay attention to seducing spirits and doctrines of devils." Charisma 160115.

Tandläkare i USA stäms för att ha spelat kristen musik. Tidigare anställda kände sig tvingade att delta i religiösa aktiviteter. Den ifrågasatta tandläkaren säger själv att hon inte tvingat sin personal till att mot sin vilja delta i någon form av religiös aktivitet. Men att det hela tiden spelades kristen musik är något som alla verkar överens om. Och att det dock något som uppskattades av kunderna, som ofta kom med komplimanger om den lugnande atmosfären på kliniken. Dagen 160117.

Palin stödjer Trump. Fastighetsmiljardären Donald Trumps försök att bli USA:s nästa president skruvades upp ytterligare igår. Sarah Palin, populär aktivist bland de mest konservativa och känd såväl för sina politiska grodor som sitt försök att bli vice-president i valet 2008, har anslutit sig till Donald Trumps kampanj. Sarah Palin hyllade Donald Trump och gick till angrepp mot republikanernas egen ledning på ett sätt som Trump själv inte gjort hittills. "Vi behöver någon ny som har makt att slå sönder etablissemanget. Titta vad som händer, vårt eget republikanska maskineri, etablissemanget, de attackerar sin egen främste kandidat," sa Palin. SR 150120.

Kan dömas för brott mot mänskligheten. En amerikansk pastor riskerar att dömas för brott mot mänskligheten. Han anklagas för att ligga bakom det hårt kritiserade förslaget om skärpt antigay-lag i Uganda. En rättsprocess i USA har pågått ända sedan våren 2012. Då stämde organisationen Center for Constitutional Rights (CCR), på uppdrag av Sexual Minorities Uganda (SMUG), den amerikanske pastorn Scott Lively för dennes inblandning i lagförslaget. "Lively ... har rest till Uganda och andra länder, däribland Ryssland, och spelat en nyckelroll i kampen för att neka HBTQ-personer grundläggande rättigheter", skriver Center for Constitutional Rights på sin hemsida. Dagen 160121.

USA:s bibelbälte är intakt. Chattanooga i Tennessee. Det är den plats i USA där bibeltroheten är störst, enligt en ny undersökning. Förra året intog Birmingham i Alabama första platsen efter just Chattanooga som dessförinnan var etta tre år i rad. På den senare platsen är över hälften - eller 52 procent - bibeltroende. Tätt efter på andra plats följer just Birmingham med 51 procent. Också det en hög siffra. Och på tredje plats återfinns Roanoke/Lynchburg i Virginia, skriver christianitytoday.com. Dagen 160126.

Smygfilmande arbortmotståndare åtalas för brott. En ny vändning har tagits i det uppmärksammade fallet av smygfilmning i USA. Organisationen Planned Parenthood frias helt från misstankar, medan de abortmotståndare som smygfilmade i stället nu åtalas för brott. I Texas har nu en åtalsjury mycket oväntat gått ännu längre. Juryn har beslutat att åtala anti-abortaktivisterna, som nu misstänks för minst ett grovt brott, plus några mindre förseelser. Exakt vilka företeelser har inte meddelats än. Sannolikt är att det handlar om både smygfilmandet i sig, och om att de riggade en fälla när de under falsk identitet kontaktade Planned Parenthood och erbjöd stora pengar för fostervävnad. Filmernas intresserade köpare utgav sig för att komma från läkemedelsindustrin, men var i själva verket abortmotståndare. Genom att smygfilma samtalen ville man framställa Planned Parenthood som några som ville tjäna grova pengar på de aborterade foster som ofta doneras till medicinsk forskning. SR 160126.

Hillary Clinton talade ut om sin kristna tro. Metodisten och demokraten Hillary Clinton talar sällan offentligt om sin tro. Men när en kristen väljare frågade vad de tio budorden betyder för henne som politiker gav hon ett utförligt svar. Hon talade om Bergspredikan och vad den betyder för henne, beklagade att kristendomen ofta används till att fördöma människor och lyfte fram Jesu budskap om att hjälpa fattiga, fängslade och främlingar. Dagen 160128.

Kalender: Vägen fram till presidentvalet i USA. SR 160114.
USA-experternas guide till primärvalen. SR 160201.

I Iowa som inlett primärvals-säsongen i USA vann Ted Cruz bland republikanerna. Cruz: "En seger för gräsrötterna". Ted Cruz får 28 procents stöd, Donald Trump 24 procent och Marco Rubio 23 procent. Hillary Clinton (68 år) vann bland demokraterna med 49,84 procent mot Bernie Sanders (74 år) med 49,59 procent. Bland annat SR 160202.

Trump: Jag tänker tillåta skendränkning. Flera av de republikanska presidentaspiranterna i USA tycker att skendränkning av fångar ska återinföras. De anser inte att förhörsmetoden ska klassas som tortyr. Affärsmannen Donald Trump gick längst i natt de republikanska kandidaternas sista debatt före primärvalet på tisdag i delstaten New Hampshire: "Jag tänker tillåta skendränkning och mycket värre än så," sa Donald Trump till applåder. Efter avslöjanden om USA:s tortyr mot misstänkta terrorister, där skendränkning var en metod, var det ett av president Barack Obamas första beslut att förbjuda det. Igår sa Ted Cruz, senator från Texas, som ofta vittnar om sin kristna tro, att skendränkning inte är tortyr, men det inte ska användas så ofta om han blir president. Marco Rubio, senator från Florida, sa att skendräkning inte är en fråga om lagföring utan en om att bekämpa terrorister och att fler terrorister borde hållas fångna i Guatanamofängelset i stället för färre. Världen idag 160207.

Analys efter New Hampshire: Större seger än väntat. De var båda favoriter att vinna sina respektive primärval i New Hampshire - demokraten Bernie Sanders och republikanen Donald Trump. Och vann gjorde de - men dessutom med en segermarginal som var klart större än väntat. SR 160210.

Påven: Trump är inte kristen. Påven anklagar den republikanske presidentkandidaten Donald Trump för att hans åsikter om invandring inte är kristna. Trump svarar att det är "skamligt" av en religiös ledare att ifrågasätta hans tro. "En person som endast funderar på att bygga murar, varhelst de kan vara, och inte bygga broar, är ingen verklig kristen," sade påven Franciskus i ett utspel som gjordes i slutet av hans till Mexiko. Dagen 160219.
Question: "You spoke very eloquently about the problems of immigrants. On the other side of the border, however, there is a rather tough electoral campaign in progress. One of the candidates to the White House, the Republican Donald Trump, recently said in an interview that His Holiness is a man of politics or indeed even a pawn in the hands of the Mexican government to favour a policy of immigration. He has declared that, if elected, he intends to construct a 2,500 kilometre wall along the border between Mexico and the United States, and to deport eleven million illegal immigrants, thus separating families, and so on. I would like to ask, first of all, what you think of these accusations and whether an American Catholic can vote for such a person".
Pope Francis: "I thank God that he has said I am a politician, as Aristotle defined the human being as an 'animal politicus': at least I am a human being! And that I am a pawn … perhaps, I do not know. I will leave that to your judgement, to the people. A person who thinks only of building walls, wherever that may be, and not bridges, is not Christian. This is not in the Gospel. With regard to what I would advise, to vote or not to vote: I would not like to become involved. I would say only that this man is not Christian. It is necessary to see if he has said these things, and for this reason I would give the benefit of the doubt". (VIS 160219)
Vatikanen: Ta det inte personligt. Vatikanen ger en förklaring sedan påve Franciskus anklagat den republikanske presidentaspiranten Donald Trump för att hans åsikter om invandring inte är kristna. Dagen 160219.

Trump tog hem segern i South Carolina. När 99 procent av väljarnas röster räknats hade Trump 32,5 procent. Efter kom Marco Rubio med 22,5 procent och Ted Cruz med 22,3 procent. Jeb Bush meddelade att han avslutar sin kampanj då han bara fick strax under 8 procent av rösterna. Hillary Clinton hade 52,6 procent av väljarnas stöd medan Bernie Sanders låg på 47,4 procent, när omkring 90 procent räknats. Dagen 160221. SR 160220. Resultat hittills. SR 160220.

Hillary Clinton vann en förkrossande seger i natt i delstaten South Carolina över sin medtävlare, senator Bernie Sanders, om vem som ska blir det demokratiska partiets presidentkandidat i höst. Clinton vann med nästan 50 procentenheter, 74 procent mot Sanders 26. SR 160228.

Därför protesterade Max Lucado mot Trump. Pastorn och författaren Max Lucado har alltid hållit sig borta från politiken. Men i veckan kände han sig tvungen att gå till angrepp mot Donald Trump. Vid upprepade tillfällen har han (Donald Trump) sagt "självklart är jag kristen". Vid ett tillfälle i Iowa, när han sa "jag är kristen", frågade en person om förlåtelse. Han svarade då "jag har aldrig bett Gud om förlåtelse". Jag kan inte föreställa mig det. Jag skakar bara på mitt huvud och tänker "hur är det möjligt?". Säger en simmare "jag har aldrig blivit blöt"? Säger en musiker "jag har aldrig sjungit en sång"? Hur kan en person som säger sig vara kristen aldrig behöva be om förlåtelse? Dagen 160228.

Jennifer LeClaire: Clear Proof U.S. Government Promotes Witchcraft. Every year about this time, I write about Jezebel's witchcrafts. I never would have dreamed I'd be writing about U.S. Air Force Academy chapel using tithes and offerings to blatantly support witchcraft. Judicial Watch just issued a report that reveals the academy used its "Chapel Tithes and Offering Fund" to pay for cadets to participate in worship services marked by witchcraft, "Faery Magick" and voodoo. According to the watchdog group, records show the academy shelled out money to send cadets to a Wiccan festival and a Denver Witches Ball in 2014. A group called "Spiritual Programs in Religious Education" hosted the events at the Air Force Academy Cadet Chapel Falcon Circle on the Academy campus. Chapel tithes and offerings were also used to pay for registration and meals for cadets attending the "Earth Centered Beltania festival," which is "a retreat and festival for all who follow Earth-honoring religion or spiritual path." At the festival, attendees are encouraged to "dance with ecstasy around the maypole," "drum with the heartbeat of Mother Earth" and "conjure Springtime within nature and yourself." According to the Spiritual Programs in Religious Education brochure, the organization encourages festival participants to engage in "Earth Centered paths," including: Wicca, witchcraft, Faery Magick, Druidism, heathenism, Native American traditions, Voodoo, African Orishas and Goddess Spirituality. I don't have room in this article to offer in-depth definitions of all these practices, but it boils down to witchcraft. All this happened at the same time the Air Force started allowing airmen to omit "so help me God" from establishment oaths. "The Air Force Academy leadership is attacking traditional Christian beliefs but will fund witchcraft and 'faery magick'?" says Judicial Watch President Tom Fitton. "These records show the misplaced priorities in the Air Force and why traditional Christians increasingly feel unwelcome in the Air Force Academy." But it goes deeper than that. Our government—one nation under God—is not only embracing witchcraft in its many expressions, but it's also funding it. America is indeed a melting pot of many nations and religions. The right to freedom of religion must be protected. But to use tithes and offerings to fund witchcraft parties while removing God from the oath of service is a shocking picture of where our nation really stands. Charisma 160229.

Republikansk elit tar avstånd från Trump. Mer än femtio republikanska säkerhetspolitiska experter varnar för konsekvenserna om affärsmannen Donald Trump, som är ledande republikan i kampen om att bli partiets presidentkandidat, skulle vinna USA-valet. USA:s ställning i världen skulle försvagas om Donald Trump blir president och USA skulle bli mindre säkert, skriver experterna, som anser att Trumps uppfattning om hur motståndare ska behandlas är ett hot mot mänskliga rättigheter. De kritiserar affärsmannen på flera punkter; för hans beundran för den ryske presidenten Vladimir Putin, för hans plädering för handelskrig, för hans anti-muslimska uttalanden, för hans förakt för USA:s södra granne Mexiko och för hans löften om att införa mer tortyr mot fångar. SR 160303.

Trump splittrar USA:s evangelikala. De är rasande. De är födda på nytt. Och de älskar Donald Trump.Det är evangelikala kristna som nu kan rösta fram en före detta strippklubbsägare som republikansk presidentkandidat. Men andra evangelikala tillhör Trumps hårdaste motståndare. Donald Trumps kandidatur var länge ett skämt. I dag är det ingen av hans kritiker som skrattar längre, allra minst ledningen för det republikanska partiet som avskyr honom. Trots att den mycket värdekonservative Ted Cruz inriktat sin kampanj nästan helt på att vinna denna väljargrupp är Trump ändå populärare. De evangelikala väljarna är inte ute efter en kandidat som nödvändigtvis är evangelikal själv. Tidigare försök att lyfta fram evangelikaler som Mike Huckabee har slutat i misslyckanden. Istället är man nu ute efter en kandidat med muskler. Dagen 160310.

För Hillary Clinton är bönen viktig. Hillary Clinton ber för sina motståndare, även om hon inte alltid förstår deras ställningstaganden.Det berättade hon under en tv-debatt. Undersökningar visar att en betydande majoritet av de amerikaner som identifierar sig själva som evangelikala röstar på republikanerna. Men i de kyrkor som främst har afro-amerikaner som medlemmar är stödet istället stort för demokraterna, och där har presidentkandidaten Hillary Clinton en viktig bas. "Jag har många gånger sagt att jag är en bedjande person, och om jag inte varit det när jag kom till Vita huset hade jag blivit en då," sa Hillary Clinton, enligt Vox.com. Dagen 160310.

Varnar: Trump som president - ett globalt hot. Om USA:s näste president heter Donald Trump skulle det innebära ett globalt hot i nivå med jihadismen, varnar brittiska analysföretaget EIU. I sin senaste riskbedömning rankar företaget en seger för den republikanske presidentaspiranten som 12 på ett index där det största hotet för närvarande bedöms vara en eventuell kraschlandning för den kinesiska ekonomin, rankat 20. SvD 160317.

Splittrat bland USA:s kristna väljare. Kristna amerikaner håller på att bli mer och mer splittrade. Kandidaten med tydligast strategi för att nå kristna väljare är annars Texassenatorn Ted Cruz som sjösatte sin kampanj på Liberty University i Virginia, tryfferar sina kampanjtal med bibelcitat och tar upp frågor som skolundervisning i hemmet och Israel. Det gav utdelning med en seger i Iowa och höga procenttal bland vita konservativa kristna i en lång rad delstater - men inte överallt. Beträffande demokraterna talas det inte så mycket om just religionens inflytande, men givetvis finns sådant. Till exempel att vita katoliker röstar republikanskt - men att den växande befolkningsgruppen som kallas latinos föredrar demokratiska kandidater och att det på sikt kan komma att förändra maktförhållandena i delstater med stor invandring söderifrån.
Republikanerna avgör vem som blir presidentkandidat den 18 - 21 juli. Demokraternas motsvarande beslut fattas den 25 - 28 juli. Presidentvalet äger rum den 8 november. Den som väljs tillträder den 20 januari 2017. Dagen 160318.

Trump rör om i den politiska myllan. Kan en troende kristen rösta på Donald Trump? I privatlivet är han frånskild två gånger, som affärsman håvar han in vinster på kasinon - och som politiker för han fram budskap om intolerans och skryter om hur rik han är. Dagen 160318.

Bill Emmott: Underskatta inte Donald Trump. Alltför många italienare ryckte på axlarna åt Berlusconis lögner och trodde att han snart skulle försvinna. Men han försvann inte och han gjorde stor skada. USA har inte råd att begå samma misstag. Visst har Berlusconi och Trump ytliga likheter med varandra, till exempel flera äktenskap och en allmänt vulgär stil. Men de viktigaste - och mest oroande - egenskaperna som de har gemensamt är talang för att byta ut substans mot försäljningsknep, beredvillighet att ljuga fräckt för att få publicitet och fördelar och iver att skrämma kritikerna till tystnad. Berlusconis politiska program, ja, hans grundläggande ideologi, har alltid saknat konsekvens. Under sina framgångsrika valkampanjer sade han allt han behövde säga för att få röster. Under sina tre ämbetsperioder tillämpade han samma taktik för att bilda koalitioner. Den enda punkten på hans dagordning var att värna eller gynna sina egna affärsintressen. Hittills har Trump gjort ungefär likadant. DN 160318.

Rabbiner i USA bojkottar Trump. Fler grupper av rabbiner och judiska ledare planerar att protestera när Donald Trump talar vid en stor pro-israelisk konferens i Washington på måndag. "Det här handlar inte om politik eller partier, det här handlar om en specifik person, Donald Trump, som har uppmuntrat och drivit på våld i samband med hand valmöten," säger den Floridabaserade rabbinen David Paskin till CNN. Dagen 160319.

Peter Wolodarski: Trump, järnröret och suget efter en omvälvning. USA:s politiska arena har på kort tid intagits av en auktoritär nationalist. Uppmaningar till våld är en del av hans strategi. För några veckor sedan framträdde Donald Trump i Las Vegas. Det var ett av hans många massmöten det senaste halvåret. Under en del av sitt tal valde han att verbalt angripa en person som uppträtt störande, och som vakter därför avvisat: "Jag älskar hur det var förr. Ni vet hur de gjorde med personer som betedde sig så där på liknande möten? Man skulle burit ut dem på bår, hörni. Jag skulle vilja slå honom i ansiktet, så känner jag." Jubel och applåder. Donald Trump är inte en normal presidentkandidat. På ett valmöte i Iowa förra månaden sade Trump så här till sina anhängare: "Om ni ser några som är på väg att kasta tomater, slå till dem rejält. Allvarligt, banka skiten ur dem. Jag lovar - jag står för advokatkostnaderna." Publiken exalterad. Trump är inte den första som brukat våldsretorik och stått för ett slags auktoritär nationalism. Han är en ny, otäck gren på den fascistiska stam som i olika grad påverkat de europeiska samhällena. I veckan sade Donald Trump att en utebliven nominering vid republikanernas konvent i juli kan leda till kravaller. Det kändes mer som ett illa dolt hot än en varning. DN 160320.

Hillary Clinton: Has her faith been influenced by New Age spirituality? She says she is an "old-fashioned" Methodist, but the variegated forms of spirituality practiced during her previous eight years in the White House and beyond, would certainly give pause to the founders of Methodism, John and Charles Wesley. Venerable Watergate reporter Bob Woodward of the Washington Post was the first to publicly reveal her sensational "conversations" with deceased first lady Eleanor Roosevelt, as described in his book, The Choice. In late 1994, President Clinton and his wife, Hillary, invited a group of popular self-help authors to Camp David to help them find answers after the Democrats’ devastating loss to the Republicans in the 1994 congressional elections. The names of three attendees leaked to the press, including Anthony Robbins, author of Awaken the Giant Within; Marianne Williamson, author of A Return to Love; and Stephen R. Covey, author of The Seven Habits of Highly Effective People. The identities of two others were kept secret, but uncovered later by Woodward. One was Jean Houston, co-director of the Foundation for Mind Research, which studies psychic experience and altered and expanded consciousness. "She was a believer in spirits, mythic and other connections to history and other worlds," Woodward noted in his book. Houston describes herself and her late husband, Robert Masters, as founders of the human potential movement. In the 1980s, Houston launched The Mystery School, where students embark on a year-long study of mythic stories which are meditated upon and enacted. "Houston believed that her personal archetypal predecessor was Athena, the Greek goddess of wisdom. She conducted extensive dialogues with Athena on her computer that she called “docking with one’s angel. Houston wore an ancient Hellenistic coin of Athena set in a medallion around her neck all the time." The other participant at Camp David was Mary Catherine Bateson, Houston’s associate, an anthropology professor at George Mason University and the daughter of anthropologist Margaret Mead. Bateson was the author of Composing a Life, which chronicles the journey of five women on a nontraditional life path that Hillary described as one of her favorite books. Read more in GOD Reports 160321.

Trump på krigsstigen - mot Nato. Många av USA:s allierade har lurat och utnyttjat USA, som i sin tur försvagats i världspolitiken. Det ska han ändra på genom förhandlingar med hot om handelskrig. Donald Trump är mycket skeptisk till militäralliansen Nato som han anser är förlegad; "Nato bör göras om till en organisation som ska bekämpa terrorism; alternativt ska USA skapa en helt ny koalition för det ändamålet," säger Donald Trump. Man kan notera att i den långa sammanfattning av intervjun som publicerades i New York Times nämndes Ryssland inte en enda gång. Istället sa han till exempel att USA borde dra tillbaka sina trupper från Japan och Sydkorea, om de länderna inte betalar mer för den amerikanska militärnärvaron. Han kan också tänka sig att Japan och Sydkorea skaffar sig kärnvapen. Och USA borde sluta importera olja från Saudiarabien, en mycket viktig allierad, om inte de skickar militär trupp för att bekämpa IS. SR 160328.

Trump vill utesluta Natomedlemmar som inte betalar. I ett tal i går sa affärsmannen Donald Trump, den ledande republikanska presidentaspiranten i USA, att alla Natos medlemmar måste betala sin del av militäralliansens kostnader och att de inte ska kunna åka snålskjuts på USA. Antingen får de som inte betalat göra det retroaktivt eller så åker de ut, sa Donald Trump. Om det innebär att Nato slås sönder så slås det sönder, sa Donald Trump, som hånfullt avfärdade den kritik han redan fått för att ha ifrågasatt nyttan av NATO. I går gick han ett steg längre när han talade om att länder som inte betalar sin andel till alliansen måste lämna den. I intervjun, som publiceras i dag, hävdar fastighetsmiljardären att USA befinner sig i en mycket farlig ekonomisk situation och är på väg in i en "mycket kraftig recession". Han tillägger att det är helt fel läge att investera i aktiemarknaden. Donald Trumps ekonomiska bedömningar stämmer inte överens med flertalet ekonomers i USA, konstaterar Washington Post, som också påpekar att ekonomerna anser att det löfte Donald Trump avger i intervjun, att USAs statsskuld ska bort på åtta år, inte går att infria. Det skulle kräva att halva den årliga statsbudgeten används till skuldbetalning. SR 160403.

Tempel till guden Baal i New York och London - tack vare IS. Delar av det förstörda Baals-templet i Palmyra ska byggas upp - och visas i bland annat London och New York. Men alla är inte glada över initiativet. Nu har Englandsbaserade The Institute of Digital Archaeology bestämt sig för att återskapa delar av templet - och en trumfbåge. Den sistnämnda kommer att ställas ut för beskådning på Trafalgar Square i London senare i april. Invigningen sköter stadens borgmästare Boris Johnson. Den 12 ton tunga marmorkopian kommer enligt planerna därefter även att visas upp på Times Square i New York. New York Post skrev i slutet av december att The Institute of Digital Archaeology hade planer på att bygga uppskattningsvis 1 000 kopior av trumfbågen i städer runt om i världen. "Om du är det minst lik mig är detta en mycket oroande utveckling. Baalsdyrkan är definitivt inte något som vi, som samhälle, borde fira. Det fanns mycket goda skäl till varför Bibelns Gud fann det så otroligt motbjudande", skriver Michael Snyder på Charisma News. Dagen 160404.

USA behöver en president med karaktär. Bibeln ger anvisning om de bästa kvaliteterna hos en ledare. Listan i 1 Tim 3:1-6 kan hjälpa oss att avgöra vem som bör få flytta in i Vita huset. Dagen 160406. Kommentar: Donald Trump är utesluten.

Kyrkor i USA ändrar sig om dödsstraffet. En paraplyorganisation som samlar över 45 000 kyrkor från nästan 40 samfund har ändrat ståndpunkt i frågan om dödsstraff. I ett uttalande skriver de att det finns bra argument för att straffet bör avskaffas. "Trots olika åsikter angående dödsstraff är evangelikala överens om att vårt rättssystem behöver reformeras. En sådan förändring bör öka allmänhetens säkerhet, erbjuda upprättelse för offren, rehabilitera och upprätta brottslingar och göra slut på ras- och socioekonomiska orättvisor i tillämpningen av lag, åtal och straffsats", skriver National Association of Evangelicals (NAE). USA:s rättssystem - och dess dödsstraff - har blivit starkt ifråga­satt på senare år. Kritiken bottnar bland annat i att 258 dömda människor har frikänts mellan 2000 och 2010 efter att DNA-prov rentvått dem. 20 av dessa väntade på avrättning. Samtidigt som NAE:s resolutionen innehåller allvarlig kritik mot rättssystemet finns det dock inte något krav på att dödsstraffet ska avskaffas. Undertecknarna säger i stället att både förespråkarna och motståndarna har berättigade ståndpunkter.Dagen 160408.

Färre internationella samarbeten i Donald Trumps utrikespolitik. I USA har den just nu mest sannolike republikanske presidentkandidaten, Donald Trump, i kväll hållit ett tal där han beskrev vilken utrikespolitik han skulle komma att driva som amerikansk president. I Trumps version innebär det betydligt mindre av internationellt samarbete när det gäller till exempel militära och säkerhetspolitiska operationer, frihandel och miljöinsatser. Den skepsis han uttrycker mot handelsavtal som till exempel Nafta, och det ifrågasättande av militäralliansen Nato han börjat driva på sistone, inklusive hotet eller löftet att om inte övriga medlemmar börjar betala mer till Nato, kommer de helt enkelt att få försvara sig utan USA:s hjälp. Stormakterna Ryssland och Kina ska enligt Trump pressas till samarbeten som bättre gynnar USA än i dag, och om inte så sker kommer president Trump helt enkelt att avsluta samarbetet med dessa länder. Och när det gäller det överhängande globala terrorhotet från Islamiska Staten, IS, gav Trump än en gång beskedet att om han blir president, ja då kommer IS mycket snabbt att elimineras. SR 160427.

Puerto Rico i ekonomisk kris. Puerto Rico kan inte betala en skuld på 3,4 miljarder kronor som förfaller idag. Det har öns guvernör meddelat i ett tal samtidigt som han än en gång ber den amerikanska kongressen om hjälp. Puerto Rico, den västindiska ön, har status som USA:s territorium men ska vara självstyrande. Ön har stora ekonomiska problem med ackumulerade skulder på mer än 70 miljarder dollar. Trots att guvernören bett om hjälp länge och sagt att pengarna inte räcker, har Puerto Rico hittills lyckats skjuta fram det mesta av sina skuldbetalningar. I helgen sa guvernören Alejandro Garcia Padilla att han tvingas välja mellan att betala långivarna eller ta hänsyn till folkets behov - han beslöt att pengarna ska användas till hälsovård och annan välfärd snarare än till att betala skulder. SR 150502.

Anti-Trumplägret famlar efter en sista utväg. Efter Ted Cruz avhopp håller anti-Trumpaktivister i Republikanerna krismöte: Går det ännu att stoppa fastighetsmagnaten? Den enda kvarvarande rivalen, John Kasich, anses närmast chanslös, men han är faktiskt den enda republikan som i mätningar slår Hillary Clinton. DN 160504.

Missnöjda kristna väljare hotar bli soffliggare. En undersökning, genomförd av Reuters, visar att 20 procent - en av fem - pånyttfödda kristna (born again christians) säger att de inte skulle rösta alls om valet stod mellan Trump och Clinton. En studie av CNN visar att Hillary Clinton har ett försprång bland kristna, 61 procent. Donald Trump får stöd av 38 procent, enligt den undersökningen. Dagen 160510.

Todd Starnes: Obama Declares War on Parents Who Oppose Sexual Perversion. The Obama administration declared on May 9th that forcing people to use bathroom facilities based on their God-given plumbing was state-sponsored discrimination. Four days later they dropped an even bigger cultural bombshell. The president issued a directive requiring every public school in the nation to accommodate transgender students — under Title IX guidelines. Boys who identify as girls and vice versa must be allowed to use the bathrooms and locker rooms and shower stalls of their choosing. They must also be allowed to play on the sports teams of their choosing. School districts that dare defy the administration's directives could face lawsuits and lose millions of dollars in federal funding. Resistance, in other words, is futile. "There is no room in our schools for discrimination of any kind, including discrimination against transgender students on the basis of their sex," Attorney General Loretta Lynch said. I warned you in my book, "God Less America" that the fight over transgenderism would be the next battleground. And here we are — a nation where boys who identify as girls have more rights than girls who were born biological girls. "It's an outrageous attack on our Creator Himself, upon human sexuality and morality and a further advancement of the flagrant attack on religious freedom in our culture," Southern Baptist Convention President Ronnie Floyd told me. The leader of the nation's largest Protestant denomination said the president's decree is an extreme overreach by the federal government and he called on Christians to speak out. Charisma 160513.

Trumps butler hotar Obama. I USA ska säkerhetstjänsten Secret Service utreda de dödshot mot president Obama som upprepat uttalats av en av Donald Trumps närmaste medarbetare, en man som under årtionden bland annat varit Trumps personlige butler. Trumps kampanj tog i natt avstånd från kommentarerna som mannen helt öppet publicerade på Facebook så sent som i går. Efter att tidskriften Mother Jones läst Senecals Facebookinlägg, och också intervjuat honom, undrar USA nu hur nära de två egentligen står varandra åsiktsmässigt. I långa, hatiska och rasistiska inlägg, med ett språk fullt av grova svordomar, visar butlern nämligen ohämmat och obekymrat vad han tycker om afro-amerikaner, muslimer och andra grupper. Senecal har under lång tid, och senast i går, publicerat massor av inlägg där han med våldsamma ordval öppet önskar livet ur president Obama, och eftersom det är ett federalt brott i USA har nu Secret Service inlett en utredning. SR 160513.

Trump till attack mot kristen ledare. Klyftan växer mellan evangelikala kristna ledare på högerkanten och den republikanske presidentkandidaten Donald Trump, som nyligen kallade baptistledaren Russell Moore "en elak kille utan hjärta". Vad betyder då konflikten mellan Russell Moore och Donald Trump för de kristna väljarna? Får den konsekvenser? Ja, absolut, menar Samuel Rodriguez Jr, som leder National Hispanic Christian Leader Conference. "En attack på Russell Moore är en attack på hela den evangelikala gemenskapen," säger han till tidningen Times. Moore är ledaren för Southern Baptist Convention i Washington. Dagen 160518.
USA-expert: Konflikten saknar större betydelse. USA-experten Johan Ingerö vid tankesmedjan Timbro tror inte att det har någon större betydelse att Trump nu har en konflikt med vissa evangelikala ledare. "Nej, det här är en ledare han har en konflikt med. Om etablissemangets fördömanden hade bitit på honom hade han försvunnit för länge sedan." Donald Trump kommer att ha fortsatt starkt stöd bland kristna evangelikaler på högerkanten, tror Johan Ingerö. Främst beror detta på att Trump har ett hårt tonläge mot militant islam och att han återuppväcker drömmen om en amerikansk storhetstid. Det här är en grupp som har en mycket dålig relation till demokraternas Hillary Clinton, betonar Johan Ingerö. Liksom det demokratiska partiet består republikanerna av flera olika grupperingar. Här finns både värdekonservativa, försvarsvänner och marknadsliberaler. Dagen 160518.

Fem hundra kristna ledare möter Trump.Fem hundra evangelikala kristna ledare vill veta vad Donald Trump tänker göra när han blir president. Den 21 juni möts de i New York. Om Trump ska nå Vita huset behöver han stöd av de evangelikala väljarna. "Ingen av oss har fördömt Trump men ingen av oss har heller sagt att vi stöder honom. Detta handlar om hur vi vill att våra liv ska se ut från vaggan till graven, detta handlar om religionsfrihet," säger Ronnie Floyd, ledare för sydstatsbaptisterna i Southern Baptist Convention. Dagen 160524.

FN kritiserar Donald Trumps klimatpolitik. FN går nu ut och kritiserar den republikanske presidentkandidaten Donald Trump för hans klimatpolitik. Trump säger att han kommer att riva upp FN:s internationella klimatavtal, om han blir vald till president i USA. En av de första sakerna Donald Trump ska göra om han blir vald till president, är att riva upp det globala klimatavtalet, som antogs på FN.s toppmöte i Paris i vintras. Trump har tidigare sagt att han vill omförhandla klimatavtalet. Nu säger han istället att det bör skrotas. 175 länder har skrivit under avtalet och lovat minska koldioxidutsläppen, en överenskommelse som USA:s president Obama beskrivit som "en vändpunkt för vår planet". Men med Trump som president skulle USA att dra sig ur överenskommelsen, och dessutom stoppa alla bidrag till FN:s arbete mot global uppvärmning. FN slår nu tillbaka mot den republikanske presidentkandidaten. En talesman vid FN-högkvarteret i New York säger att klimatavtalet är avgörande i kampen för en bättre framtid. Detta behöver respekteras av alla parter, säger FN:s talesman Farhan Haq. SR 160527.

Sammandrabbningar vid Trump-möte i San Diego. I San Diego i USA har flera personer gripits efter protester utanför ett av Donald Trumps valmöten. Demonstrationerna var bland de största hittills mot den republikanske presidentkandidaten. Runt tusen demonstranter hade samlats utanför San Diegos Convention Center i södra Kalifornien för att protestera mot republikanernas presidentkandidat, och framförallt mot hans utspel om att bygga en mur mot Mexiko och ta i med hårdhandskarna mot papperslösa invandrare. I folkmassan syntes mexikanska flaggor. "Donald Trump är rasist" stod det på en av de många banderollerna. Trump-supportrar svarade med att skandera "Build that wall", bygg muren. Några av demonstranterna kastade vattenflaskor mot polisen. Efter mötet blev det sammandrabbningar mellan demonstranter och Trump-anhängare. Sammanlagt 35 personer greps, uppger polismyndigheter i San Diego. SR 160527.

FN larmar om utbredd barnpornografi i Filippinerna. Att Filippinerna hamnat där tros bero på att många pratar engelska, bra uppkoppling och ett etablerat sätt att föra över pengar. Och ett arv av den enorma porrindustrin som växte fram vid de amerikanska militärbaserna som fanns fram till 90-talet. Detta ledde till en tolerans av prostitution och när amerikanarna lämnade landet ersattes den med en slags fristad för organiserad pedofili. SR 160607.

Ryan tar avstånd från Trumps rasistiska kommentarer. Den republikanske presidentkandidater Donald Trump blir allt hårdare kritiserad i USA, också av partivänner, för sina rasistiska kommentarer. Trumps uppfattning att domare inte skulle kunna utföra sitt arbete på grund av etnisk härkomst eller religion betecknades som ren rasism i dag av Paul Ryan, republikan och talman i representanthuset. "Jag tar totalt avstånd från Donald Trumps kommentarer. De är helt oacceptabla," sa talmannen Paul Ryan, den högst rankade valde republikanen i USA. " Kommentarerna är fel och tänkandet bakom dem är inget jag ens kan relatera till," sa Ryan som ändå tänker stödja Donald Trump som partiets presidentkandidat. På frågan varför han stödjer en företrädare som gör rasistiska kommentar, svarade Ryan att det är lättare att få igenom republikansk politik med Trump än med Hillary Clinton, som av allt att döma är demokraternas presidentkandidat. SR 160607.

Gärningsmannen var frekvent besökare på gayklubben i Orlando. I USA har det uppstått nya frågor om motivet bakom mass-skjutningen i Orlando i Florida, där 49 människor dödades på en gay-klubb av en ensam gärningsman i söndags. När den misstänkte gärningsmannen Omar Mateen tog sig till gayklubben Pulse i centrala Orlando i söndags, var det inte första gången han var där. Den 29-årige floridabon hade, enligt flera vittnesuppgifter, varit på klubben ett antal gånger dom senaste tre åren - ofta hållit sig för sig själv, och ibland druckit sig berusad i ett hörn. Han ska också, enligt uppgifter till amerikanska medier, ha varit aktiv på olika dejtingsajter för homosexuella, trots att han var gift med en kvinna. Mateen ringde själv under det pågående massmordet till polisens larmnummer och svor sin trohet till terrorgruppen IS, och brottet utreds som ett terrorbrott. FBI tror att han radikaliserats på egen hand med hjälp av internet - men samtidigt ställs nu alltså frågan om det fanns annat än politisk extremism som drev honom. Men om motivbilden är oklar så är resultatet av Mateens gärning desto tydligare, på ett frukansvärt sätt. 49 personer är döda, nu är alla identifierade. Den yngste var 18 år, den äldste 50. SR 160614.

Obama i attack mot Trump. I ett tal i Washington idag gick president Barack Obama till hård attack mot republikanernas presidentkandidat Donald Trump och hans förslag om inreseförbud för muslimer och retorik om muslimer. "Mördarna i Orlando, San Bernadino och Fort Hood var alla amerikanska medborgare. Ska vi börja diskriminera även amerikaner på grund av deras tro?" sa president Obama. SR 160614.

Överraskande: 32 procent av stadens invånare räknar sig som "Born again christians" (pånyttfödda kristna). Staden som aldrig sover upplever en andlig väckelse i det stilla. 46 procent av New York-borna går till kyrkan varje vecka. (Sverige har en befolkning där mellan 2 och 5 procent regelbundet går till kyrkan.) Världen idag 160616. Se den svenska kyrkokartan.

Every single day the United States creeps further into debt. At the time of this writing the national debt was $19,284,938,288,345. If every U.S. citizen were to try to help and pay that off, every single one would owe $59,567. That even includes children. (160616)

Trump: Be inte för alla politiker. I Bibeln uppmanas kristna att be för "alla som har makt". Men när Donald Trump mötte omkring 1000 kristna ledare i New York uppmanade han dem att inte be för alla politiker, utan bara för "en specifik person". (Det vill säga för Trump men inte för Clinton!) Dagen 160622.

Sittprotest om vapenlagar i den amerikanska kongressen. I USA pågår just nu en mycket ovanlig protest, där demokratiska medlemmar av representanthuset försöker driva fram en omröstning om skärpta vapenlagar- genom att sätta sig på golvet i kammaren. "Vi har förlorat hundratusentals oskyldiga människor till följd av skjutningar och representanthuset har inte gjort någon ting," sa den legendariske människorättsaktivisten, demokraten John Lewis när han för några timmar sen oväntat tog initiativ till protesten som fortfarande pågår och som väcker stor uppmärksamhet här i USA. Aktionen blir extra symbolladdad eftersom Lewis själv har en bakgrund i medborgarrättsrörelsen och är den ende nu levande i Martin Luther Kings innersta krets. President Obama, som länge velat ha igenom skärpta vapenlagar, har meddelat på twitter att han stöder protesten. Låsningen mellan demokrater och republikaner i Washington har länge varit ett hinder för att nå kompromisser och kunna stifta nya lagar. SR 160623.

Obamas skydd för papperlösa underkänns. Barack Obama led i dag ett stort politiskt nederlag i högsta domstolen, när hans dekret om att skydda papperslösa invandrade från att utvisas blockerades. Detta innebär att denna stora och viktiga fråga för USA kommer att avgöras av presidentvalet. Trump och republikanerna har sagt att om de vinner valet så kommer alla de elva-tolv miljoner papperslösa i landet att skickas ut. Clinton och demokraterna är mer inne på Obamas linje och kommer att föra en mer liberal invandringspolitik. SR 160623.

Sanders kommer att rösta på Clinton. Den demokratiske presidentaspiranten Bernie Sanders kommer att rösta på Hillary Clinton i höstens val, meddelar han i en intervju med den amerikanska tv-kanalen MSNBC. Sanders har tidigare erkänt att det knappast är sannolikt att han blir nominerad till presidentkandidat av sitt parti, men han har ännu inte gett upp sin kandidatur, trots att Clinton redan för flera veckor sedan samlade tillräckligt många delegater för att säkra Demokraternas nominering. SR 160624.

Trump välkomnar britternas besked att lämna EU. Republikanernas blivande presidentkandidat Donald Trump välkomnade beskedet. - De tar tillbaka sitt land och kan släppa in vem de vill, sa Trump som är på resa i Skottland för att inviga en golfbana. Britternas beslut väntas påverka presidentvaldebatten här och möjligen gynna Trump som har samma budskap som Brexitsidan med kritik mot invandring, mot etablissemangseliten och för minskad frihandel. SR 160624.

Beslut i HD stärker aborträtten i USA. USA:s högsta domstol underkänner delstaten Texas strikta abortlagar. Domen ses som en seger för dem som kämpar för aborträtten. Men konservativa politiker gör klart att de kommer fortsätta att kämpa för det de anser vara rätt. Med röstsiffrorna 5-3 anser domstolen att lagarna i Texas bryter mot kvinnors grundlagsfästa rätt att få abort. Den konservative ledamoten Anthony Kennedy anslöt sig till domstolens liberala ledamöter. Utslaget innebär att liknande lagar i andra delstater troligen strider mot konstitutionen, och det kan komma att äventyra andra restriktioner som införts av republikaner. Lagarna i Texas, som är den näst folkrikaste delstaten i USA och en av de mest konservativa, säger bland annat att abortmottagningar måste hålla samma standard som kirurgiska center. Sedan de trädde i kraft 2013 har antalet abortkliniker i Texas halverats. Enligt de politiker som införde abortlagarna är syftet med dem att skydda kvinnors hälsa. Motståndarna hävdar att de i själva verket är till för att förhindra aborter. President Barack Obama förklarade att han var nöjd med beslutet. Dagen 160628.

Sanders ger sitt stöd till Clinton. I presidentvalkampanjen i USA erkände sig senator Bernie Sanders till slut besegrad under tisdagskvällen och lovade göra allt han kan för att demokraternas Hillary Clinton ska vinna presidentvalet. Det har suttit långt inne för senatorn från Vermont, Bernie Sanders att erkänna sig besegrad, trots att det stått klart sedan länge att Hillary Clinton vunnit flest delegater för att bli demokraternas presidentkandidat. Idag framträdde de båda tillsammans i New Hampshire. De berömde varandra och kramades och ska nu försöka smälta samman sina kampanjer som kämpat, tidvis bittert, mot varandra. Sanders, vars kampanj varit långt mer framgångsrik än någon trodde i förväg, har velat vänta med sig Clintonstöd medan han slagits för att driva demokraternas politik åt vänster. SR 160713.

Mike Pence blir Trumps parhäst. Republikanernas blivande presidentkandidat Donald Trump meddelar på Twitter att han valt Indianas guvernör Mike Pence till sin vicepresidentkandidat. Den 57-årige Pence har länge tillhört förhandsfavoriterna. Han beskriver sig själv som kristen, konservativ och republikan, i den turordningen. SR 160715.

Trump får kristna proteströster. Många kristna amerikaner kommer att rösta på Donald Trump trots att de inte tycker om honom. 55 procent av gruppen vita evangelikala väljare tycker att båda kandidaterna är dåliga alternativ. I denna grupp är dock motviljan mot Hillary Clinton så stor att 45 procent kommer att proteströsta mot henne. Totalt röster hela 78 procent av de vita evangelikala väljarna på Donald Trump, som har visat att han kan attrahera kristna trots att många kyrkoledare varit öppet kritiska till honom. Bland de svarta väljarna är sympatierna de motsatta. Hela 90 procent av de svarta kristna protestanterna säger att de ska rösta på Hillary Clinton. Dagen 160715.

Poliser döda i Baton Rouge: Rasmotsättningarna riskerar öka. Tre polismän dödades och minst tre skadades svårt under en attack i staden Baton Rouge under söndagen. Och enligt Martin Gelin som är DN:s korrespondent i USA kan rasmotsättningarna i landet nu ta ytterligare fart. Martin Gelin berättar också att förtroendet för Donald Trump bland svarta i Ohio är noll procent enligt opinionsundersökningar. SR 160717.

Republikaner bojkottar konvent - vill inte förknippas med Trump. Tiotusentals partiaktiva har kommit till Cleveland Ohio för mötet, men det är ett ovanligt konvent för att så många etablerade republikaner inte kommer då de inte vill bli förknippade med den kontroversielle Donald Trump. Polisen i Cleveland har förberett sig också för att det kan bli våldsamma demonstrationer. Lagom till konventet publicerades en ny opinionsmätning som visar att det är ganska jämnt mellan Donald Trump och demokraternas Hillary Clinton i de så kallade vågmästarstater där presidentvalet avgörs. De republikaner som tvekar inför partiets egen kandidat, tycker ännu sämre om Clinton och har uppgett att de röstar mot henne, snarare än för Trump. Konventet drar igång med ett splittrat parti där de båda tidigare presidenterna Bush inte kommer, inte heller de båda senaste presidentkandidaterna. Ohios egen guvernör, John Kasich, som länge försökte bli nominerad själv, är i stan men tänker inte sätta sin fot på konventsgolvet för att han inte vill stödja Donald Trump. SR 160718.

Hillary Clinton, Saul Alinsky and Lucifer, explained. Saul Alinsky and Lucifer made appearances at the Republican National Convention on Tuesday night. It's not clear who was supposed to be scarier. In his prime-time speech, Ben Carson offered his own case against Hillary Clinton. It had a lot to do with tying her to Alinsky - and, by extension, the devil. Here's what he said: "Now, one of the things that I have learned about Hillary Clinton is that one of her heroes, her mentors was Saul Alinsky. And her senior thesis was about Saul Alinsky. This was someone that she greatly admired and that affected all of her philosophies subsequently. Now, interestingly enough, let me tell you something about Saul Alinsky. He wrote a book called, "Rules for Radicals." On the dedication page it acknowledges Lucifer, the original radical who gained his own kingdom. ... This is a nation where every coin in our pocket, and every bill in our wallet says, "In God We Trust." So, are we willing to elect someone as president who has as their role model somebody who acknowledges Lucifer? Think about that." This isn't quite Six Degrees of Kevin Bacon, but it's the same concept. Clinton is bad, Carson argues, because one of "her heroes, her mentors" is Alinsky - a man who "acknowledges Lucifer." There's a lot to unpack here. First, it is true that, in the front of his book, Alinsky does acknowledge Lucifer in what could be read as a positive way: "Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgment to the very first radical: from all our legends, mythology, and history (and who is to know where mythology leaves off and history begins - or which is which), the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom - Lucifer." The paragraph is directly attributed to Alinsky. Carson's implication seems to be that Alinsky speaks favorably about the devil and that makes him toxic for Clinton. Alinsky was a self-described radical, and this is indeed a provocative statement. It also appears to be something of a one-off; while Alinsky's book is all about "Rules for Radicals," he does not go on to further discuss this particular radical - Lucifer - and the example he might provide for other radicals. Alinsky did offer other provocative comments that have led to of accusations of sympathy for the devil, so to speak. In a 1972 Playboy interview, he said that while he identifies as Jewish, he would choose to go to Hell. "Hell would be heaven for me," because it was full of "have-nots," he said. "They're my kind of people." These passages form the basis for accusations that Alinsky was pro-Lucifer or even satanic. But then we get to the next logical step Carson asks us to take - tying Clinton tightly to Alinsky. If this all sounds familiar, it's because four years ago, it was the other recent Democratic presidential nominee, Barack Obama, who was getting this treatment. Newt Gingrich during his 2012 campaign was fond of referring to Obama as a "Saul Alinsky radical." (Click that link if you still don't know who Alinsky is.) Back in 2008, Rudy Giuliani did it too. Tying Clinton to Alinsky is pretty easy; she wrote her undergraduate thesis at Wellesley College about him and even interviewed him. Read the end at Washington Post 160720.

Pastor bad för Trump vid konventet. Donald Trump är nu utsedd till republikanernas officiella presidentkandidat i USA. Pastor Mark Burns kallade ner Guds välsignelse över partiet och över Donald Trump under konventet i Cleveland. Mark Burns bön har kallats den mest partiska och politiska hittills under ett partikonvent, och har kritiserats även av kristna bedömare. Vad som i synnerhet noteras är att pastorn från South Carolina pekade ut demokraterna som fiender och uppmanade Gud att besegra Hillary Clinton och demokraterna. "Jag ska be och jag ska ge en välsignelse. Och vet ni varför? För att vi i Donald Trum väljer en man som tror på Jesu Kristi namn. Och republikaner - vi måste stå enade eftersom vår fiende inte är andra republikaner utan det är Hillary Clinton och det demokratiska partiet", sa Mark Burns. Eric Teetsel, som ansvarade för kontakt med trossamfunden under republikanen Marco Rubios presidentvalskampanj, kallade på mikrobloggen Twitter Mark Burns bön för "skamlig", och menade att den innebar "ett missbruk av Guds namn". Och så citerade han det som brukar framföras som tidigare presidenten Abraham Lincolns svar på frågan om huruvida Gud kunde anses vara på hans sida: "Min gode man, jag frågar mig inte om Gud är på vår sida eller inte. Det jag allra mest bryr mig om är att vara på Guds sida, för Gud har alltid rätt." Dagen 160720.

Mike Pence utsedd till Trumps vicepresidentkandidat. Republikanerna utsåg guvernören i delstaten Indiana, Mike Pence till sin vicepresidentkandidat alldeles nyss på konventet i Cleveland, Ohio. Donald Trump valde honom som hjälp för att ena det splittrade partiet. Mike Pence som höll ett långt tal till försvar för traditionella, konservativa republikanska värderingar är känd för sina beslut som guvernör. Han har sänkt skatter och begränsat aborträttigheter. Pence har även gett företag rätt att av religiösa skäl säga nej till att utföra tjänster åt homosexuella och för det lika kontroversiella beslutet att acceptera en del av president Obamas sjukförsäkring, ett ovanligt beslut av en ledande republikan. En av Trumps rivaler framträdde också i natt, senatorn från Texas Ted Cruz som i det längsta försökte besegra Trump i primärvalen. Han väckte konventets vrede och möttes av burop när han talade utan att uttala sitt stöd för Donald Trump, utan uppmanade alla att rösta efter sitt samvete. "Rösta för kandidater som ni litar på och som är konstitutionen trogna," sa Cruz. SR 160721.

"Donald Trump kan säkerställa våra gudagivna friheter". Republikanernas vice presidentkandidat Mike Pence hänvisade till Gud när han poängterade hur viktigt det är att Donald Trump väljs till president i november. Personangreppen mot Hillary Clinton har varit många och hårda under Republikanernas konvent. Smutsigare lär det dock bli i höst - från båda sidor. "Det blir värre än vi någonsin sett," säger statsvetaren Paul A Beck, professor emeritus i statsvetenskap vid Ohio State University, till TT. "Redan innan Trump kom fram sades det från Republikanerna att medlet mot Hillary var att förtala henne gällande stil och personlighet. Sedan har Trump tagit det till ännu en nivå. Sanningen är att han till och med kommer att hitta på saker. Det blir en väldigt otäck och illasinnad kampanj, särskilt från Trumps sida," tror Beck. Dagen 150721.

Clinton väljer säkert kort. Han är katolik och talar spanska efter ett år som missionär i Honduras i ungdomen. Han är personligen mot dödsstraff och mot abort som är tillåtet i USA, men har sagt att lagen ska följas. "Jag ska försvara kvinnors lagliga rättighet att fatta sin egna beslut," sa Kaine vars abortmotstånd är kontroversiellt för många demokrater. SR 160723.

Sanders gav Clinton fullt stöd. Publiken kokade när Bernie Sanders tog plats på scenen på Demokraternas konvent. "Tillsammans har vi påbörjat en politisk revolution för att förändra Amerika, och den revolutionen - vår revolution - fortsätter!" Dagen 160726.

För att förstå hur Trump kunnat ta ledningen över Clinton i mätningarna behöver vi veta mer. Och kanske inte i första hand om Trump. En ny opinionsundersökning av CNN som släpptes i måndags, 25 juli, samma dag som det demokratiska konventet öppnade, visade förskräckliga förtroendesiffror för Hillary Clinton. Aldrig tidigare, under mer än 130 CNN-mätningar under 24 (!) år, har hennes förtroende varit så lågt. Endast 39 procent av väljarna har nu en positiv uppfattning om henne, medan hela 55 procent av väljarna är negativa. Det lär vara en mardröm för någon som tidigare haft stöd av hela 67 procent av de tillfrågade. Men hennes situation är ännu värre än så. Enligt undersökningen ovan ser endast 30 procent av väljarna Clinton som "ärlig och trovärdig" medan rekordhöga 65 procent inte gör det. Undersökningen från CBS var ännu värre; där menade 67 procent, två av tre, att Clinton var oärlig. På en fråga om man skulle vara "stolt" över att få henne som president fick hon samma stöd som Trump, trots alla hans märkliga utspel. Det finns en hel del orsaker till detta. Det största skälet är nog hur Hillary Clinton efter decennier i hetluften har hanterat sitt bagage. Hon har gjort väldigt mycket och då blir inte allt rätt. Men i stället för att öppet medge fel har hon valt att förneka. Nu verkar det slå tillbaka mot henne. Världen idag 160727.

Clinton klar som presidentkandidat. Hillary Clinton har formellt utsetts till Demokraternas första kvinnliga presidentkandidat på partiets konvent i Philadelphia. I USA skrev demokraterna i natt svensk tid historia när deras partikonvent formellt nominerade den första kvinnan som kandidat till posten som president i USA. Det skedde när samtliga delstater meddelade det antal delegater som stödde Hillary Clinton respektive Bernie Sanders. Clinton vann som väntat en klar majoritet och stämningen under den flera timmar långa rösträkningen var hög. SR 160727. Världen idag 160727.

Clinton klar som presidentkandidat. Hillary Clinton utsågs till Demokraternas första kvinnliga presidentkandidat på partiets konvent i Philadelphia. Samtidigt växlar partiets pro life-rörelse upp för att öppna för större mångfald i vad man kallar samvetsfrågor. Dagen 160727.

Obama hyllade Clinton och sänkte Trump. "Hon ger aldrig upp, ingen är eller har någonsin varit mer kvalificerad att bli president," sa Barack Obama. SR 160728.

Familjen till död soldat slår tillbaka mot Trump. Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump har återigen hamnat i blåsväder efter att han kritiserat föräldrarna till en soldat som dödades i Irak. SR 160801.

Trump om Clinton: Hon är djävulen. Den republikanske presidentkandidaten får nu på nytt fått kritik sedan han kallat Hillary Clinton för "djävul". Under ett valmöte i Pennsylvania i går sade Trump att Demokraternas tidigare presidentaspirant Bernie Sanders "slöt ett avtal med djävulen" när han ställde sig bakom Hillary Clintons kandidatur. "Hon är djävulen", sade Donald Trump. SR 160802. Kommentar: Trump uttalar sig som en diktator.

Obama: Trump är totalt okvalificerad. USA:s president Obama gjorde idag ett ovanligt skarpt uttalande mot den republikanske presidentkandidaten Donald Trump som han kallade totalt okvalificerad. "Det har funnits republikanska presidenter som jag haft meningskiljaktligheter med, men jag aldrig tidigare tvivlat på att de skulle klara jobbet. Den här gången är det annorlunda", sa president Obama och kallade sin politiske motståndare okvalificerad och bedrövligt dåligt förberedd. SR 160802.

Sprickan vidgas inom republikanska partiet i USA. I USA blir sprickan inom det republikanska partiet allt tydligare. För första gången ger nu en republikansk kongressman sitt officiella stöd till Hillary Clinton i stället för den republikanske presidentkandidaten Donald Trump. Trump i sin tur meddelar att han inte stödjer representanthusets talman Paul Ryan i dennes omvalskampanj till kongressen. Inte heller senatorn John Mc Cain får stöd från Trump när hans plats till senaten står på spel i höst. Både Ryan och McCain har skarpt kritiserat Trumps uttalanden om soldatfamiljen SR 160803.
Trump ändrar sig, ger stöd till partikollegan Paul Ryan. Presidentkandidat Donald Trump meddelar att han, efter tvekan, ger sitt stöd till partikollegan och representanthusets talman Paul Ryan i dennes primärvalskampanj om en plats i representanthuset. Men slitningarna inom partiet är inte över. SR 160806.

Obama anklagas för att ha betalat förtäckt lösnsumma. I samband med att kärnenergiavtalet med Iran och dom fem permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet samt Tyskland, fullföljdes i början av året, skickades 400 miljoner dollar i kontanter från USA till Iran. Avslöjandet har väckt starka reaktioner i USA där kritiker menar att pengarna var en förtäckt lösesumma för amerikanska fångar i Iran. SR 160704.

Kristna ledare mötte Clintons rådgivare. I juni mötte kristna ledare Donald Trump. Under juni och juli har kristna ledare haft en dialog med Hillary Clintons rådgivare inför höstens presidentval i USA. Dagen 160806.

Republikanska säkerhetsexperter ratar Trump. 50 säkerhetspolitiska experter, alla med repbublikansk bakgrund, har undertecknat ett brev där de skriver att Donald Trump är direkt olämplig att inneha landets högsta ämbete. "Han verkar inte vara intresserad av detaljer, han verkar inte vilja lyssna, han verkar inte vilja lära sig. Det i kombination med hans problematiska karaktär ger en skrämmande blandning," säger Dov Zackheim, en av de femtio säkerhetspolitiska experter som undertecknat brevet. Donald Trump själv avfärdar kritikerna som en del av den Washington-elit som han vill motarbeta och menar att det inte är så konstigt att de kritiserar honom eftersom det är de som ligger bakom att världen ser ut som den gör i dag. Samtidigt kom sent igår ytterligare ett hårt slag mot hans kampanj. Den första rebublikanska senatorn har nu offentligt tagit avstånd från Trump-kampanjen. I Washington Post skriver Susan Collins från Maine att Trump inte står för traditionella republikanska värden och att hon inte kommer att lägga sin röst på honom vid valet i november. Det här var annars dagen då Donald Trump skulle få en nystart efter en vecka av kontroverser. Hans ekonomiska program innehöll stora skattesänkningar för företagen, ett betydligt förenklat skattesystem och hård kritik mot de handelsavtal som han menar dränerar USA på arbetstillfällen. Demokraternas Hillary Clinton, som presenterar sin ekonomiska plattform på torsdag, menar däremot att Trumps plan bara kommer att gynna de rika. SR 160802.

Trump om Obama: Den sämsta presidenten i vårt lands historia. På en presskonferens i Vita huset på tisdagen sällade sig även USA:s president till kritikerna mot Trump och kallade honom såväl olämplig som bedrövligt illa förberedd att överta ledarposten. "Den republikanska kandidaten är olämplig som president, vilket han bevisar om och om igen," sade Obama på pressträffen. Trump själv var inte sen med att slå tillbaka. I en intervju i Fox News senare på dagen sade Trump att Barack Obamas åtta år i Vita huset har varit "en katastrof". DN 160803.

Trumps uttalande - en uppmaning att ta till våld? I USA har det kommit starka reaktioner på ett uttalande från den republikanske presidentkandidaten Donald Trump; ett utalande som en del tolkat som en uppmaning till väljarna att ta till vapen mot motståndarkandidaten Hillary Clinton. SR 160810.

Kritiserad Clinton omtyckt i Sverige. En ny rapport från Pew Research Center visar att Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton är mest populär i Sverige av de länder som kartlagts i undersökningen. Drygt åtta av tio svenskar tror att hon skulle vara bra för världspolitiken. För motståndaren Donald Trump är motsvarande siffra bara sex procent. Världen idag 160812.

Hillary Clinton får mest stöd från predikstolarna. Afroamerikanska pastorer är de som oftast använder predikstolen som plattform för att stödja någon av presidentkandidaterna i USA. Mest stöd får Hillary Clinton. Sex procent av kyrkobesökarna anger att de hört sin pastor tala varmt om Hillary Clinton, medan bara en procent hört sin kyrkas ledare propagera för Donald Trump från predikstolen. Samtidigt har sju procent hört kritik mot Donald Trump från kyrkans talarstol de senaste månaderna, och fyra procent fått lyssna till negativa omdömen om Hillary Clintons politik. Hela 28 procent i de svarta församlingarna uppger att deras pastor har talat för Hillary Clinton. 20 procent av de svarta kristna ledarna har samtidigt talat emot Donald Trump. Dagen 160815.

Lotten Collin: Mexico vann inget på mötet med Trump. Det kommer i dag otroligt hård kritik från den mexikanska sidan till mötet som i går hölls mellan den amerikanska presidentkandidaten Donald Trump och president Enrique Peña Nieto. Det är en explosion av ilska över att presidenten Enrique Pena Nieto bjudit in Trump. Under själva presskonferensen var nämligen Enrique Pena Nieto försiktigt i sin kritik och det sågs också som ett nederlag, man menar att han åtminstone borde ha varit hårdare offentligt. I en separat tv-intervju efter mötet var Pena Nieto väldigt hård och sa att han delar befolkningens ilska och att han ser Trump som ett allvarligt hot mot Mexico i fall han skulle komma till makten. Enrique Pena Nieto menar vidare att han under deras enskilda möte hade fört fram att mexikanerna är arga och förtjänar respekt, och att han sagt att mexikanerna inte kommer att betala för den omtalade muren som Trump vill bygga. Men Trump menar att de inte alls pratade om muren, och vidhåller att han tycker att Mexico visst ska betala för muren. Så det är väldigt olika versioner. Trump kunde åka tillbaka efter mötet till Arizona och hålla sitt migrationstal och visa upp sig som en statsman och stor förhandlare. SR 160901.

Clintons abortpolitik skrämmer kristna. Hur kan en så stor andel av de evangelikala i USA stödja Donald Trump trots hans många hatiska utspel? Det är frågan troende jorden runt ställer sig. En del av svaret återfinns sannolikt i Hillary Clintons radikala åsikter i den för amerikanska kristna så centrala abortfrågan. Nicole Russel på The Federalist sammanfattar i en kort mening en grundläggande problematik Hillary Clinton har när det gäller att nå de kristna väljarna i USA. "Hillary Clintons syn på abort står helt i konflikt med vad de flesta kristna tycker om abort". Världen idag 160902.

Judisk kritik efter Trumps kyrkobesök. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump fick en judisk bönesjal av pastor Wayne Jackson när han gästade en kyrka i Detroit. Det har rört upp känslor i bland annat Israel. En av Donald Trumps mest högljudda kritiker är pastorn William Barber i North Carolina. Trumps besök i Detroit kallar William Barber för hyckleri. "Vi behöver inte fundera på hur Trumps politik skulle se ut. Vi har sett det. I byggnader över hela Amerika har hans extremistvänner till höger attackerat skyddet för rösträtt, allmän utbildning, hälsovård, löner som går att leva på, arbetsrättigheter och invandrarrättigheter." Dagen 160904.

Slav har ersatt slavägare på amerikansk dollarsedel. Hon är slaven som lyckades bli fri och sedan räddade hundratals slavar i USA. Nu har Harriet Tubman hamnat på tjugodollarssedeln. Världen idag 160906.

Säkehetstema då Trump och Clinton frågades ut. De båda amerikanska presidentkandidaterna i USA, demokraternas Hillary Clinton och republikanernas Donald Trump frågades ut i går, på bästa sändningstid i TV. Temat var deras planer för USA:s säkerhet och hur lämpade de är att bli överbefälhavare. Båda lovade att besegra terroriströrelsen IS. Donald Trump kallade den ryske presidenten Vladimir Putin en mycket stark ledare. Trump sa att om han blir president skulle han kunna skapa bättre relationer mellan USA och Ryssland och påverka Putin. "Jag kommer att ha mycket goda relationer med Putin och det är möjligt att han kommer att ändra uppfattning i viktiga frågor", sa Donald Trump. SR 160908.

Trump i stor bluffskandal om pengar till välgörenhet. USA har ju demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton länge fått kritik och frågor kring familjens välgörenhetsstiftelse Clinton Foundation. I dag visar en kartläggning av tidningen Washington Post att det finns mycket stora frågetecken även kring hur republikanernas kandidat Donald Trump hanterat välgörenhetspengar i sin stiftelse, Trump Foundation. Genomgången visar att Trump bland annat ska ha köpt ett gigantiskt porträtt av sig själv för 20 000 dollar som skulle gått till välgörenhet. När en journalist i våras ställde frågor till republikanernas presidentkandidat om hans välgörenhetsverksamhet, svarade han: "Ett äckel är vad han är, du är ett riktigt äckel!" SR 160911.

Donald Trump anklagas för mutor. Den republikanske presidentkandidaten har sagt att han gett stora pengar till många politiker som sedan gjort som han velat. Nu anklagas han för att ha försökt muta delstaten Floridas motsvarighet till justitieminister. Donald Trump förklarade tidigare i år, i en av primärvalsdebatterna, att när han skänkt mycket pengar till en politiker har han kunnat ringa upp och be om gentjänster och dem har han fått. Han talade alltså öppet om att ha mutat politiker, ett vittnesmål som inte verkade förvåna någon i ett politiskt valsystem som bygger på att samla in stora summor pengar från donatorer. SR 160912.

Studie uppdagar barnfattigdom i USA. Miljontals barn och tonåringar i USA lever i så svår fattigdom att det kan jämföras med utvecklingsländer i tredje världen. Det innebär att de ofta går hungriga och inte får tillräckligt med mat. I en ny studie om USA:s fattigaste slår forskare nu larm om att flickor och tjejer vittnar om hur de säljer sina kroppar för att skaffa mat till sig själva och till sin familj. Det är sedan tidigare fastslaget att uppemot sju miljoner amerikanska barn mellan tio och 17 år lever i sådan fattigdom att tillgången på mat i hemmet är antingen i stort sett obefintlig eller starkt begränsad. SR 160912.

Kristna ledare i USA startar alternativ politisk rörelse. En grupp kristna ledare i USA har startat en organisation för att lyfta fram kristna frågor i politiken. Bakom Public Faith, som organisationen kallas, står både 13 konservativa och liberala kristna ledare. Två av grundarna är Michael Wear, som varit rådgivare till president Obama när det gäller förslag som har sin grund i trosfrågor, och Alan Noble, chefredaktör för Christ and Pop Culture. Dagen 160920.

Cruz kovänder om Trump. Den kristne högerkonservative republikanen Ted Cruz säger nu att han kommer att rösta på Donald Trump. Cruz och Trump har under lång tid varit politiska fiender trots att de tillhör samma parti, och Cruz väckte stor uppmärksamhet när han på sommarens republikanska partikonvent vägrade ställa sig bakom Trump som partiets kandidat. Nu ändrar han sig alltså och uppmanar väljarna att rösta på Trump. Cruz anser att Clinton är olämplig som president och att "hennes politik kommer att skada miljoner amerikaner." SR 160924. Kommentar: Är Trump lämplig som president???

Donald Trump: Hela Jerusalem tillhör Israel. Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump kommer att erkänna Jerusalem som Israels "odelade" huvudstad om han blir president. "Trump tillstod att Jerusalem har varit det judiska folkets eviga huvudstad i över 3 000 år, och att en Trump-regering slutligen kommer att… erkänna Jerusalem som staten Israels odelade huvudstad", skriver hans kampanj i ett uttalande. Dagen 160926.

Osäkert hur väljarna reagerar efter första debatten. Dagen efter den första debatten mellan presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump i USA, är båda kandidaterna nöjda med sina insatser, men frågan är hur väljarna reagerar. Donald Trump, för republikanerna, sa att han kanske skulle gå hårdare åt demokraternas Hillary Clinton i nästa debatt. SR 160927.

Så röstar kyrkfolket i USA. Den som är baptist röstar med stor sannolikhet på republikanerna, medan en majoritet av sjundedagsadventisterna lägger sin röst på demokraterna, visar en undersökning från Pew Institute. USA har med sina 322 miljoner invånare flest kristna medborgare i världen. Men det är också ett land som är präglat av religiös pluralism på ett sätt som kanske saknar motstycke i världen. Dagen 160929.

Philip Yancey: Det Trump står för är allt annat än kristendom. USA bör lära av Europa och inse att religion och politisk makt inte hör ihop. Det menar författaren Philip Yancey, som i en intervju för Evangelical Focus talar ut om det amerikanska presidentvalet. "Jag är förbluffad över att så många konservativa eller evangelikala kristna vill ha en man som har en översittarattityd, som har tjänat sina pengar på kasinon, som har haft flera fruar och flera otrohetsaffärer.. att de ser på honom som en hjälte, som någon som vi kan stödja. Jag säger det rent ut: jag kan förstå att man kanske vill stödja en viss politik, men att välja en man som står för allt annat än kristendom, att se honom som hjälte, att välja honom som representant.. det är något jag överhuvudtaget inte kan förstå." Dagen 160929.

Uppgifter: Trump kan ha undvikit skatt i 18 år. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump kan ha undvikit att betala skatt i 18 år, rapporterar tidningen The New York Times. Enligt tidningen berodde Donald Trumps miljardförlust 1995 på misskötsel av tre kasinon i Atlantic City, misslyckade affärer i flygbranschen och ett dåligt tajmat köp av Plaza-hotellet på Manhattan i New York. Trumps stab varken bekräftar eller dementerar att den republikanske presidentkandidaten sluppit att betala skatt. Men i ett uttalande skriver den att The New York Times kommit över dokumenten på ett olagligt sätt. SR 161002.

Grönt ljus för kristna julsånger på sjukhus i USA. Nu har regeringen tagit ställning i en konflikt angående julsånger, julklappar och kristet julpynt på statliga sjukhus och sjukhem för krigsveteraner. "Jag är tacksam", säger före detta reservöversten Ron Crews. Dagen 161002.

"Vicepresidenterna mer kristet profilerade än Trump och Clinton." Okända men tydligare kristet profilerade än Donald Trump och Hillary Clinton. Så kan vicepresidenterna Mike Pence och Tim Kaine (demokrat och katolik) beskrivas. Båda är uttalade kristna vilket format deras politiska karriärer. Dagen 161004.

Hetsig debatt mellan vicepresidentkandidaterna. I USA har de båda vicepresidentkandidaterna, demokraten Tim Kaine och republikanen Mike Pence i natt hållt sin enda debatt i höstens valrörelse. Vicepresidentdebatterna brukar i USA betraktas som rätt så långtråkiga historier, men i natt det hettade till ordentligt flera gånger. SR 161005.
Mike Pence (republikan) vill förbereda krig mot Ryssland i Syrien. Under debatten mellan de båda vicepresidentkandidaterna, demokraten Tim Kaine och republikanen Mike Pence, diskuterades Syrienfrågan. "Där gick Mike Pence, tycker jag, längre än vad Donald Trump har gjort. Pence talade om att man skulle ha ett bredaxlat militärt försvar, och han talade om att man skulle använda militär styrka i Syrien för att kriga mot Ryssland och för att underlätta införande av säkra zoner," rapporterar Inger Arenander, Sveriges Radios korrespondent i Washington. SR 161005.

Trumps kvinnosyn ifrågasätts efter läckt inspelning. En video som Washington Post publicerat visar hur Donald Trump uttrycker sig mycket nedsättande och sexistiskt om kvinnor. Ledande republikaner säger sig vara chockerade och äcklade, och fördömer hårt den syn på kvinnor som presidentkandidaten avslöjar i videon. " Du vet, när man är en stjärna kan man göra vad man vill," säger Donald Trump medan han stoppar i sig några halstabletter. inspelningen är från 2005. En lång rad ledande republikaner som hittills utåt stöttat Trump har i natt uttryckt sin avsky för hans ordval och för den kvinnosyn det avslöjar. Flera påpekar att åtminstone delar av det beteende Trump skryter med är direkt brottsligt. Partiordföranden Reince Preibus är rasande, och talmannen Paul Ryan har sagt att Trump inte längre är välkommen till det gemensamma framträdande de två skulle ha gjort i dag. SR 161008.
Republikaner tar avstånd från Trump. Många ledande republikaner tar avstånd från Donald Trumps kvinnofientliga kommentarer i en läckt video från 2005 — och fyra av dem drar helt tillbaka sitt stöd för presidentkandidaten. Representanthusets Jason Chaffetz och Mike Coffman, guvernören Gary Herbert och Utahs tidigare guvernör John Huntsman drar nu tillbaka sitt stöd för Trump. Representanthusets talman Paul Ryan säger att han känner sig äcklad över kommentarerna, och ställer in sitt planerade framträdande tillsammans med Trump i nästa vecka, skriver tidningen. SR 161008. Evangeliska ledare tar avstånd från Trump. Efter Donald Trumps nedsättande kommentarer om kvinnor blåser det upp till storm i amerikansk inrikespolitik. Ledande partikamrater tar avstånd och närmare hundra evangelikala ledare sluter sig nu till protesterna. Avslöjandet gjordes av Washinton Post och innehåller en video där Donald Trump skryter över att han kan antasta kvinnor när han vill, eftersom han är så känd. Det är visserligen inte första gången han uttalar sig nedsättande om kvinnors utseende, men den här gången är uttalandena betydligt grövre. Fyra ledande republikaner uppmanar Trump att hoppa av försöken att bli USA:s nästa president. Även inom kristna led mullras det. I ett upprop, som hittills skrivits under av över 11 000 människor, gör ledare från en mängd evangeliska kyrkosamfund gemensam sak. Dagen 161008.
Republikaner diskuterar möjlig sorti för Trump. Sammantaget är det så att många republikaner nu helt vill överge honom som presidentkandidat och i stället satsa allt på att bevara och förstärka kongressens republikanska majoritet som en motvikt till Hillary Clinton som man just nu i alla fall ser som den mest sannolika presidenten. SR 161008.

"Trump vann inga nya väljare." Bättre än i förra debatten, men inte tillräckligt bra. Det är experternas omdöme om Republikanernas Donald Trump i nattens debatt. Efter den senaste skandalen behövde han övertyga nya väljare. " Det mest slående och bortstötande var när han sade att han, som han blir president, ska utreda Clinton och se till att hon hamnar i fängelse. Så fungerar inte en demokrati, då är det en bananrepublik. Det är extremt farligt." Världen idag 161010.

Höjda ögonbryn efter duellen mellan Clinton och Trump. Efter en helg som dominerats av avslöjandet att Donald Trump gjorde sexistiska uttalanden i en smyginspelning för elva år sedan var trycket stort på Trump att vända den nedåtgående trenden för sin kampanj i debatten mellan honom och Hillary Clinton inatt. Och även om många menar att han lyckades med det är det andra som har reagerat starkt på att han sa att om han hade bestämt, så hade Hillary Clinton suttit i fängelse. "Om jag vinner ska jag instruera min justitieminister att tillsätta en särskild åklagare att granska din situation. Folk har fått sina liv förstörda för att ha gjort en femtedel av vad du har gjort, och du borde skämmas," sa Trump. Han tillade senare att om han hade bestämt hade Clinton suttit i fängelse. Det är något som höjt på många ögonbryn, både i USA och runt om i världen. Den ryske oppositionspolitikern och tidigare schackmästaren Gary Kasparov skrev till exempel i en tweet att Trumps att göra-lista om han vinner är att: "Ett: fängsla sin motståndare, två: slå till mot medierna, och tre: stödja Assad". Han la till att den listan ser exakt likadan ut som Vladimir Putins. SR 161010.

"Trump saknar stark religiös övertygelse." När Hillary Clinton och Donald Trump drabbade samman i den andra presidentvalsdebatten fick frågor om religion inte mycket utrymme. "I normala fall skulle den republikanska kandidaten ha haft mycket mer att säga om tro", säger en statsvetare. "Det republikanska partiet nominerar vanligtvis en kandidat som har stöd från de konservativt religiösa i landet. I normala fall skulle den republikanska kandidaten ha haft mycket mer att säga om tro. Men Donald Trump har inte en stark religiös övertygelse. Det har aldrig varit en del av hans image, det är inte en del av hans plattform eller hans dragningskraft. När inte det republikanska partiet trycker på för att få religionen på agendan har det egentligen inte blivit en fråga utom när de pratar om hur terrorism ska hanteras," säger Richard Potts. Dagen 161010.

Trumps fängelsehot döms ut - liknas vid diktator. Flera liknar Trump vid en diktator efter uttalandet, däribland tidigare justitieministern Eric Holder som fördömer presidentkandidaten som farlig, skriver AFP. USA:s tidigare Rysslandambassadör Michael McFaul twittrar att hotet påminner om de enväldiga ledarskap som han studerar och tillägger att det är pinsamt att det sker i USA. Omni 161010.

Syrier efter debatten: "Trump är en lögnare". USA:s roll i Syrienkriget var ett av ämnena i nattens debatt mellan presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton. "Jag gillar inte Assad, men han dödar IS, och det gör Ryssland och Iran också," sa Trump. Påståendet bedömdes som osant av flera amerikanska mediers faktagranskare. "Assad-regimen har riktat sina attacker mot vad man beskriver som ’terrorister’ men i praktiken har det främst handlat om grupper som kämpar för att avsätta Assads regering", konstaterade CNN:s Jamie Crawford. Dessutom tros tusentals civila ha dödats i ryska och syriska flygräder i landet sedan kriget bröt ut. Uttalandet fick den syriska aktivistgruppen Raqqa is Being Slaughtered Silently att reagera. I en rad inlägg på Twitter pekar de på Trumps osanningar om Assads roll i kriget: "Han (Trump) är en lögnare. Assad har dödat fler från oppositionen än från IS", menar de bland annat. Omni 161010.

Paul Ryan drar tillbaka sitt stöd för Trump. Representanthusets republikanske talman Paul Ryan kommer inte att kampanja för Donald Trump fram till valet. Beskedet kom efter debatten gårdagens debatt. Kort efter fredagens avslöjande om Trumps sexistiska och kvinnoförnedrande uttalanden, förklarade Ryan att han är "äcklad" över Trumps kvinnosyn. På måndagen höll han ett snabbinkallat telefonmöte med de republikanska ledamöterna i representanthuset. Han förklarade sedan att han inte kommer att "försvara Trump eller kampanja för honom under de kommande 30 dagarna". Ryans fokus kommer i stället vara att skydda den republikanska majoriteten i kongressen. Donald Trump var inte sen med att ge Paul Ryan svar på tal. "Paul Ryan borde ägna sig mer åt att balansera budgeten, jobben och den illegala invandringen, och inte slösa sin tid på att bekämpa den republikanske kandidaten" skriver Donald Trump på Twitter. SR 161010.

Trump i fullt krig med sitt parti. Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump är nu i fullt krig med sitt parti. I en serie utfall på Twitter under dagen angriper han partiets högsta politiska ledning och skriver att han ska visa de illojala republikanerna hur man vinner val. "Det är så skönt att att mina bojor har lyfts. Nu kan jag slåss för Amerika som jag vill", skriver Donald Trump, som visserligen varit svår för republikanerna att tygla tidigare, men som nu släpper alla försök att vara partiledningen till lags. Kongressledamöter som redan tidigare såg sina egna val hotade av Trumps nu fallande opinionsstöd har partisanktion att klippa banden med honom om de vill och allt fler inifrån det splittrade partiet tycks räkna med att Donald Trump inte längre har en chans att vinna. SR 161012.

Trump i hård attack efter anklagelser om sexuella närmanden. Flera kvinnor i USA anklagar den republikanske presidentkandidaten i USA, Donald Trump, för oönskade sexuella närmanden. Nu slår han tillbaka. Kvinnorna berättar att han tvingat sig på dem, men Donald Trump avvisar allt som lögner och konspirationer i samarbete med medier som vill krossa honom. I den senaste presidentkandidatdebatten nekade Trump till att han någonsin skulle ha antastat kvinnor. Efter det kände sig Jessica Leeds tvungen att berätta. Ytterligare en kvinna har framträtt i New York Times och en kvinnlig reporter i veckotidningen People anklagar Trump för att ha tryckt upp henne mot en vägg i samband med en intervju och kysst henne med våld. På torsdagen gick Donald Trump till kraftig motattack. Han tänker stämma tidningen New York Times som publicerat Jessica Leeds. De nya anklagelserna överröstar Trumps egna ansträngningar att anklaga motkandidaten Hillary Clintons make Bill för övergrepp mot kvinnor. Trump upprepade att Hillary Clinton ska buras in om han vinner. "Paret Clinton är kriminella," sa Trump, som anklagade president Obama och FBI för korruption med mediernas hjälp, allt under etiketten det korrupta etablissemanget. SR 161013.

Michelle Obama till angrepp mot Trump. Det mycket populära Michelle Obama är en inflytelserik politisk motståndare till den republikanske presidentkandidaten Donald Trump, men igår sa hon att fördömande av sexuella övergrepp inte har med politik att göra. "Det handlar om mänsklig anständighet och rätt och fel," sa Michelle Obama som sa sig vara skakad över Trumps grova kommentarer om vad han kunde göra med kvinnor. Det kan inte tolereras, det är inte normalt, sa hon. Enligt Donald Trump, som talade utan garderingar, är paret Clinton kriminella och korrupta och han uppmanade publiken att inte tro på att han tappar stöd. SR 161014.

Trump anklagar en "global maktstruktur" för att förstöra landet. Den republikanske presidentkandidaten i USA, Donald Trump, anklagar nu en "global maktstruktur" för att förstöra landet i konspiration med medierna och motståndaren Hillary Clinton. I ett tal igår gick han längre än tidigare. "Det är en global maktstruktur som har plundrat arbetarklassen, slaktat vårt välstånd och stoppat pengarna i fickorna på en handfull stora företag och politiska sammanslutningar", sa Donald Trump i ett högt laddat tal igår mot etablissemanget. I ett frontalangrepp anklagade han medierna för lögner, paret Clinton för att vara kriminellt och FBI, den federala polisen för korruption. I sitt tal i Florida upprepade Trump sitt hot om att hans motståndare Hillary Clinton ska fängslas om han vinner valet. "Ärligt, hon borde fängslas", sa trump till publiken som ropade "lås in henne, lås in henne". "Det här valet kommer avgöra om vi är ett fritt land, eller om demokrati bara är en illusion", sa Trump som uppmanar sina sympatisörer att gå till vallokalerna och kontrollera röstningen. En av hans rådgivare säger i dag att de ska samla fakta för att kunna visa att om Hillary Clinton skulle vinna så ska Trump kunna bevisa att det beror på att hon fuskat. SR 161014.

Trump orsakar strid bland amerikanska evangelikaler. Skandalerna har duggat tätt kring Donald Trumps presidentkandidatur och i takt med det har sprickan mellan evangelikaler som stödjer honom och de som tar avstånd blivit allt djupare. En av de kristna ledare som hela tiden hållit fast vid en kritisk linje gentemot Trump är pastorn och författaren Max Lucado. I en radiointervju uttrycker han sin förvåning över det starka stöd presidentkandidaten fått från evangelikalt håll. "Vanligtvis försöker evangelikaler hålla sina ledare, om de kallar sig kristna, mot en standard som överensstämmer med den tro de har och den politiska tjänst de eftersträvar. Men det verkar som om vi är mer än villiga att ge Trump ett frikort," säger Lucado som hänvisar till en fråga Trump fick i Iowa under valkampanjen. "Ber du någonsin om syndernas förlåtelse?". Trumps svar blev: "Nej, jag behöver inte göra det." Lucado säger att han nästan "föll ur sin stol" när han hörde den kommentaren. Världen idag 161014.

Analys: Mycket allvarligt besked från Trump. Nattens presidentvalsdebatt mellan Hillary Clinton och Donald Trump var den hittills bästa, anser P1 morgons expertkommentatorer. Men samtliga reagerade på att Trump inte ville säga att han kommer att erkänna valresultatet. "Jag kommer att hålla er i spänd väntan", sa Donald Trump under nattens debatt som svar på frågan om han kommer att acceptera valresultatet, även om han förlorar. Det var ett uttalande som statsvetaren Nicole Clifford, med republikanska kopplingar, reagerade mycket starkt på: "Det faktum att en representant för ett stort parti ifrågasätter grunden för valet är mycket allvarligt. Det visar att Trump inte riktigt förstår vad demokrati är," sa Nicole Clifford i P1 Morgon. Bland sakfrågorna märktes rätten att bära vapen och abort - två viktiga frågor där Högsta domstolen har avgörande utslag, och det blir viktigt vilken president som får fylla den vakanta domarstolen i Högsta domstolen. Enligt de första opinionsundersökningarna anser 52 procent att Hillary Clinton vann debatten och 39 procent att Trump vann. Nattens debatt var de sista före valet 8 november. SR 161020.

Trump lovar att respektera valresultatet - om han vinner. I USA har republikanernas presidentkandidat Donald Trump ikväll lyckats chockera igen, när det gäller hans inställning till valresultatet. I debatten natten till torsdagen väckte Trump stor uppståndelse när han sa att han inte kunde lova att respektera valresultatet den 8 november. Och för nån timme sedan sa han så här: "Jag kommer totalt att acceptera valresultatet," sa Trump på ett valmöte i Ohio. För några sekunder trodde alla att den republikanske presidentkandidaten nu slutligen ville sätta punkt för upprördheten över att han inte tycks respektera den amerikanska demokratins grundvalar. Men efter en dramatisk konstpaus kom slutet på meningen: "Om jag vinner," sa Trump, och öste därmed nytt bränsle på den brasa han ordnat kring sin kandidatur, det republikanska partiet och presidentvalet. SR 161020.

"Trump skyddar sitt varumärke". Mediemannen Donald Trump kan ha en slug baktanke med att låta väljarna sväva i ovisshet om han kommer att respektera valresultatet eller inte. Uttalandet kan spåras till ett försök att skydda varumärket, tror experter. Mikael Törnwall, USA-expert på pr-byrån Hill Knowlton Strategies i Stockholm: "Om han förlorar, och det inser han nu att risken är stor för, vill han kunna visa att det skedde eftersom valet var riggat, på grund av att medierna var emot honom, så han slipper erkänna att han förlorade på grund av att han var en sämre kandidat." Världen idag 161021.

Religionen spelar roll i slutstriden. Det amerikanska presidentvalet rycker allt närmare. I sista stund märks tecken på splittring bland USA:s väckelsekristna. Ett av mysterierna har nämligen varit att republikanen Donald Trump åtnjutit ett så stort stöd här och att motståndet mot demokraten Hillary Clinton suttit djupare än i andra grupper. Dagen 161021.

Vicepresidenterna" berättar om sin tro. Båda vicepresidentkandidaterna, demokraten Tim Kaine och republikanen Mike Pence, har djupa katolsk-irländska rötter. De talar gärna, öppet och ledigt om sin tro. Tim Kaine tillhör i dag en katolsk församling i ett multietniskt område i hemstaden Richmond i Virginia. Medan Kaine fortfarande älskar sin barndoms kyrka och troget går till sin katolska församling har han kritiserats offentligt av flera biskopar för sina åsikter om abort och samkönade äktenskap. Mike Pence är medlem i en megakyrka hemma i Indianapolis i Indiana, en evangelikal församling. Dagen 161021.

Hillary Clinton är medlem i metodistkyrkan. Hillary Clinton har förblivit sin barndoms metodistkyrka trogen. Efter flytten till Vita huset 1993 gick de regelbundet i en metodistkyrka i centrala Washington. Dagen 161021.

Donald Trump är presbyterian. Donald Trump anger den presbyterianska kyrkan som sin. Det var hans föräldrars kyrka. Efter att först ha gått till en kyrka i Queens där familjen bodde sökte sig fadern till Marble Collegiate Chuch på Manhattan. Pastorn Norman Vincent Peale predikade ett framgångsbudskap och skrev en bok som hette "The power of positive thinking". Donald konfirmerades här och pastor Peale närvarade vid hans första bröllop. En "fantastisk predikant och fantastisk folktalare", enligt Trump som uppger att han går i kyrkan så ofta han kan och på stora helger. Dagen 161021.

Trump blev utbuad av katoliker. När biskopen i New York bjuder in till traditionell välgörenhetsmiddag brukar stämningen vara trivsam och lätt skämtsam. Men i år blev det hårda attacker och bu-rop. När Donald Trump sade att Hilary "låtsas att hon inte hatar katoliker" - då buade publiken. Dagen 161022.

Why Prophetic Voices Say the Nation Shifted on Oct. 21. Largely unnoticed, 1,000 Native American Indian tribes from the United States and Canada collectively forgave the U.S. government for breaking treaties with their ancestors during a public ceremony on the National Mall. The National Day of Prayer for First Nations, held near the Washington Monument, included intercessory petitions, proclamations and declarations of forgiveness by leaders from All Tribes D.C., a fellowship of Christians representing 1,000 American Indians from the U.S. and Canada. A full-blooded Euchee (Yuchi) Indian, Negiel Bigpond coordinated the first-ever national prayer gathering of Native Americans in the nation's capital. Like the annual May observance of the National Day of Prayer, signed into law by President Harry S. Truman in 1952, First Nations intercessors will convene again in 2017 during the third week of October. Charisma 161026.

Fler evangelikala backar från Trump. De flesta vita evangelikaler i USA kommer att rösta på Trump. Men det stödet kan leda till långvarig splittring i amerikanska kyrkor.Många evangelikaler som är unga eller som tillhör minoritetsgrupper vänder sig nu mot Donald Trump. Enligt opinionsundersökningar kommer mellan 65 och 70 procent av de vita, evangelikala väljarna rösta på Trump. Detta är dock ett svagare stöd än tidigare republikanska presidentkandidater haft. Dagen 161027.

Nya besvärande uppgifter om paret Clinton. I USA kommer i dag nya besvärande uppgifter om paret Clinton från de mängder av gammal epost som Wikileaks dagligen publicerar. Även om Hillary Clinton nu har en stor ledning över Donald Trump i opinionsmätningarna, så är det just Wikileaksmaterialet som är det största hotet mot det som ser ut som en relativt säker Clintonseger i det amerikanska presidentvalet den 8 november. "Blir det fler märkliga avslöjanden, ja då är det Wikileaksfaktorn som är Donald Trumps stora chans att kunna vinna valet." Det senaste avslöjandet är att en firma som anlitats för att från olika företag dra in donationsmiljoner till Clintons välgörenhetsstiftelse, samtidigt sett till att - ibland från samma företag - skaffa välbetalda uppdrag åt den tidigare presidenten Bill Clinton, och därmed pengar till makarna Clintons privata kassa. Klart dubbla roller alltså, och ett arrangemang så tveksamt att det i läckt epost även kritiserats av parets egen dotter Chelsea Clinton, även hon mycket aktiv i stiftelsen. Carl Bernstein säger att det är uppenbart att Clintonstiftelsen utöver välgörenhet, och även under Hillary Clintons tid som USA:s utrikesminister, varit en väg för paret Clinton att bygga en privat förmögenhet. SR 161027.

FBI släpper detaljer om utredningen om Hillary Clintons mejlkonto. Enligt FBI innehöll flera mejl som skickats från presidentkandidatens privata mejlkonto hemligstämplade uppgifter. SR 160903.
FBI öppnar upp utredningen om Clintons mejl igen. Den federala polisen i USA, FBI, återupptar sin utredning om Hillary Clintons e-posthantering under hennes tid som utrikesminister. Beskedet lämnades av FBI-chefen James Comey i ett brev till de ledande politikerna i kongressen. För Hillary Clinton kan de nya uppgifterna innebära politisk dynamit en dryg vecka före presidentvalet. I sitt brev till kongressen skriver James Comey att FBI har, i ett annat sammanhang, träffat på uppgifter om nya e-postbrev som tycks vara relevanta för utredningen om Hillary Clintons e-posthantering. Den förra utrikesministern har tidigare använt en privat e-postserver och hennes sätt att hantera känsliga uppgifter via den har redan sedan tidigare beskrivits av FBI som "extremt vårdslöst". Hillary Clinton har inte åtalats för brott, men hennes motståndare, republikanen Donald Trump, använder varje tillfälle att kalla Hillary Clinton brottslig och hejar på sina supportrar när de skanderar att Clinton borde buras in. Trump välkomnade beskedet om en ny utredning idag. Trump själv har, under kritik att bete sig som en politiker i en bananrepublik, sagt att om han vinner valet kommer Hillary Clinton att fängslas. Clintons kampanj har ännu inte kommenterat de nya uppgifterna. SR 161028.

FBI:s beslut hyllas av Trump. En ny affär skakar om den amerikanska presidentvalrörelsen och ökar spänningen när det bara är tio dagar kvar till valet. FBI-chefen James Comey meddelade under fredagen att den federala polisen ska granska ny epost som kan ha relevans för utredningen av Hillary Clintons e-posthantering. Beslutet hyllades av Clintons motståndare Donald Trump. Utredningen om hur Hillary Clinton hanterade e-post under tiden som utrikesminister är den värsta politiska skandalen sedan Watergate, det sa republikanernas presidentkandidat Donald Trump under fredagskvällen, medan hans supportrar ropade: "Lås in henne, lås in henne!" SR 161029.

Så tänker Donald Trump fixa muren. Enligt Trumpkampanjen skickas årligen motsvarande över 200 miljarder kronor från papperslösa migranter i USA till Mexiko, något som beskrivs som "social välfärd" till fattiga familjer. I ljuset av att Trump hotar att stoppa det pengaflödet borde det vara ett "lätt beslut" för den mexikanska staten att göra en engångsbetalning på 5-10 miljarder dollar för muren, resonerar hans kampanj. Trumps plan heter det att lagförslaget ska läggas fram på "dag 1". På dag 2 spås Mexiko protestera och på dag 3 ska Trumpregeringen säga att man kan tänka sig att stoppa regleringen - om Mexiko bidrar med pengar till gränsmuren. "En sorts utpressning. Den kommer säkert att väcka starka reaktioner," säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, om förslaget. När Donald Trump offentliggjorde sin presidentkandidatur förra sommaren beskrev han mexikaner som "knarksmugglare, brottslingar och våldtäktsmän". Han har även skyllt det utbredda narkotikamissbruket i nordöstra USA på Mexiko. AB 161101.

Mejlskandalen ger Donald Trump fart i valspurten. Donald Trump närmar sig Hillary Clinton och har i några färska mätningar gått förbi. Nu går han till attack och tackar både FBI-chefen James Comey och Hillary Clintons nära medarbetare Huma Abedin för hjälpen. Effekterna av James Comeys brev syns ännu inte helt i opinionsmätningarna. Trots det krymper Donald Trumps avstånd till Hillary Clinton i flera nyckelstater. I några av dem, som Florida, har han redan gått förbi enligt flera mätningar, som i Real Clear Politics sammanställning. Även om Donald Trump har medvind just nu är det tveksamt om vinden är tillräckligt stark för att blåsa honom ända fram till Vita huset. Republikanen måste vända opinionsläget i så gott som alla nyckelstater för att vinna valet. De nationella mätningar som publicerades på tisdagen visar dock att han har en rejäl chans. I samtliga mätningar förutom LA Times, som ständigt visar på ett större stöd för Donald Trump jämfört med de övriga, skiljer det endast en procentenhet åt vardera hållet. Enligt LA Times mätning leder han med 4 procentenheter. Trots Donald Trumps starka forcering är både marknaden och prognosmakarna rätt övertygade om att Hillary Clinton vinner till slut. Prognosmakaren Five Thirty Eight tror på tisdagskvällen svensk tid att hon vinner valet med 71,8 procents säkerhet, medan New York Times Upshot ger henne segern med hela 88 procents säkerhet. Men om det blir Donald Trump som sätter sig i Ovala rummet i januari, skulle det inte vara första gången som prognoserna slagit fel. DI 161101.

Obama som Clintons tyngsta vapen. I USA satsar båda presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump nu hårt för att nå de sista obeslutsamma väljarna. Sent i går kväll drog Demokraterna fram sitt tyngsta kort - president Barack Obama. SR 161102.

370 ekonomer i öppet brev: "Rösta inte på Trump". Ingen presidentkandidat har varit lika farlig för USA:s ekonomiska och demokratiska institutioner som Donald Trump. Han utgör ett unikt hot mot landets välstånd, skriver 370 ekonomer i ett öppet brev i Wall Street Journal. "Donald Trump är farlig och destruktiv för landet. Han ljuger för väljarna, minskar tilltron till landets institutioner med sina konspirationsteorier och väljer att leva i villfarelse i stället för att ta itu med verkligheten (...) Därför rekommenderar vi starkt att ni inte röstar på Donald Trump", skriver de. Bland undertecknarna finns åtta pristagare av Ekonomipriset till Alfred Nobels minne, däribland Oliver Hart som tilldelades priset i år, och en av 2015 års pristagare, Angus Deaton. SvD 161102.

Så kommer USA att förändras. St. Petersburg, Florida. Många kristna amerikaner gillar inte Donald Trump. Av oro över sammansättningen av Högsta domstolen kommer han ändå att få en del av deras röster, framför allt från vita evangelikala. Hillary Clinton har deklarerat att hon tänker nominera domare som är tillåtande i frågor rörande bland annat abort och samkönade äktenskap. Donald Trump har å sin sida i stället lovat att satsa på konservativa jurister. "Presidentvalet kokar ned till vilka de framtida domarna i Högsta domstolen kommer att vara," säger Terry Mattingly som en förklaring till varför många evangelikala tänker rösta på Trump - trots att de inte anser att han är ett gott kristet föredöme. "De konstaterar att han är en mobbare. Men de räknar med att han kommer att vara deras mobbare." Att president Barack Obama omvaldes 2012 berodde inte på landets vita evangelikala. En klar majoritet, 79 procent, av dessa röstade i stället på den republikanska motkandidaten Mitt Romney. Tror du att Donald Trump kommer att ha någon chans att vinna presidentvalet? Terry Mattingly, som har bevakat kristna frågor i över 30 års tid säger: Nej, nej! Hillary Clinton kommer att bli vår nya president. Och på viktiga områden, som moraliska och kulturella saker, kommer det amerikanska samhället att se helt annorlunda ut om 20-30 år. Bland annat är jag osäker på om det Första författningstillägget i grundlagen, som bland annat reglerar vår religions- och yttrandefrihet, kommer att tolkas på samma sätt som det har gjorts tidigare. Dagen 161103.

Kjell O. Lejon: Donald eller Hillary? I valet om några dagar, som ofta och av goda skäl betecknas som ett "anti-val", ser vi i de senaste undersökningarna att många evangelikala väljare tänker rösta på Trump därför att han inte är Clinton. Man är inte nöjd med Trump och röstar inte på honom i positiv mening, utan för att man anser att Clinton som president skulle bli ännu värre för dem, konstaterar Kjell O. Lejon. I den nuvarande kongressen uppger 300 av 301 republikaner (99,7 procent) sig vara kristna (54 i senaten och 247 i representanthuset - en republikan där är jude av mosaisk bekännelse). Bland demokraterna är antalet självbekännande kristna 81,6 procent (46 i senaten och 188 i representanthuset). Det republikanska partiets partiprogram innehåller onekligen för evangelikala väljargrupper vissa viktiga punkter, som överensstämmer med klassiskt inriktad tro, såsom i äktenskaps- och abortfrågan. Hillary Clinton, å andra sidan, har kraftfull stött fria aborter, ja, även "partial-birth-abortions", det vill säga aborter under vilka man mycket sent under graviditeten helt enkelt avlivar foster genom att först suga ut hjärnan och därefter klippa itu fostret för att kunna få ut det del för del. Förfarandet finns bland annat beskrivet i Högsta domstolens handlingar genom utfrågningar med läkare som utför denna typ av aborter. Clinton driver även samkönade äktenskap på ett sätt som får oliktänkande att ana oro inför eventuellt kommande politiska och juridiska åtgärder. Många konservativa och kyrksamma kristna har alltså en tydlig tendens att rösta på republikanska kandidater. I valet om några dagar, som ofta och av goda skäl betecknas som ett "anti-val", ser vi i de senaste undersökningarna att denna hållning även gäller många evangelikala väljare: man tänker rösta på Trump därför att han inte är Clinton. Man är inte nöjd med Trump och röstar inte på honom i positiv mening, utan för att man anser att Clinton som president skulle bli ännu värre för dem. Inte minst skulle hon kunna få möjlighet att utnämna tre nya domare till Högsta domstolen, vilket för decennier skulle kunna få negativa konsekvenser för traditionella kristna världen och därmed för de evangelikala kristna. Snaran kan komma att dras åt för exempelvis skolor och sjukhus i vilka man håller traditionella värden högt. Exempelvis ser några konservativa bedömare att den skattebefriade statusen kan komma att dras in om kyrkor och institutioner inte rättar in sig i det liberala ledet. Därför blir Trump ett rimligt alternativ för socialkonservativa väljare nu den 8 november, även om han knappast ses ett gott exempel eller föredöme för kristen tro. Hans uttalanden och levnadssätt har i stället fått många kristna, män som kvinnor, att reagera starkt negativt. Världen idag 161104.

Fler världsledare ställer sig bakom Trump. Nordkoreas Kim Jong-Un, Zimbabwes Robert Mugabe och Rysslands Vladimir Putin har alla gett sitt stöd till USA:s republikanske presidentkandidat, Donald Trump. Nu har Kambodjas premiärminister Hun Sen sällat sig till den skaran. "Jag vill verkligen att han vinner. Det skulle kunna göra världen bättre," sa Hun Sen inför 2 000 polisrekryter i Kambodja. Men analytiker menar att skälen till stödet ligger på ett mer personligt plan för Hun Sen. "Om Donald Trump vinner kan kanske världen förändras, för han är en businessman och affärsmän vill inte ha krig," sa Hun Sen. Andra analyserar Hun Sens utspel i en kontext av vad som händer i Kambodja, med ett allt hårdare klimat för yttrandefrihet och för människorättsaktivister och journalister att verka fritt och öppet. " Det blir hårdare och hårdare," säger Naly Pilorge, som leder människorättsorganisationen Licadho, och ger exempel på hur människor grips och även dödas. President Obama och hans regering, liksom FN, har kritiserat det hårdnande klimatet i Kambodja och krävt att jakten på oppositionspolitiker ska upphöra. Med Donald Trump som president i USA finns risken att USA:s internationella engagemang för att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter skulle avta, säger politiske reserchern Lee Morgenbesser, knuten till Griffith-universitetet i Australien. "Det skulle kunna ge ett fritt spelrum för Hun Sens regering att ytterligare krossa oppositionen i Kambodja inför de kommande valen," säger han till lokala medier. SR 161106.

FBI-chefen: Inget olagligt i nya Clintonmejlen. FBI har inte hittat något olagligt i senaste granskningen av Hillary Clintons mejl, skriver FBI-chefen i ett brev till kongressen. Hillary Clinton och hennes kampanj kommer att ta emot beskedet med mycket stor lättnad. För drygt en vecka sedan meddelade FBI-chefen James Comey att man hittat ny e-post som kunde ha betydelse för en tidigare utredning av Hillary Clintons hantering av e-post under tiden som utrikesminister. Donald Trump har använt den senaste e-postupptäckten som mobilisering bland sina väljare, som redan tidigare är starkt kritiska till Hillary Clinton. SR 161107.

Trump har utropat sig som segrare. Se valet i siffror.

Partikamraterna kan fälla Trump i kongressen. Republikanerna väntas få kontroll över hela kongressen och presidentposten. Trots det kan Donald Trump få svårt att få igenom kontroversiella förslag - som att bygga muren mot Mexiko - eftersom hans partikamrater sätter stopp. "Det är ovanligt att en president har så pass lågt stöd bland sina egna", säger professor Erik Åsard. Om siffrorna håller i sig kommer Republikanerna att - för första gången sedan George W Bush var president - få kontroll över såväl Vita huset som kongressen. Det gör det lättare för Trump att få igenom sina valförslag. Men Trump försvagas av att många i det egna partiet inte slutar upp bakom hans politik. "Det finns ledamöter i framför allt senaten som inte röstat på honom, trots att de är republikaner. Man kan undra hur de kommer att ställa sig till en del ganska så kontroversiella förslag, som att bygga muren mot Mexiko. Det kan bli väldiga förhandlingar för att få med alla på båten." Andra områden där Trump troligtvis kommer att tvingas kompromissa är den ekonomiska politiken, infrastruktursatsningar och förslaget om att stoppa alla muslimer från att komma in i USA. "Det sistnämnda tror jag han får väldiga problem med att få igenom, för det säger juristerna kan vara grundlagsvidrigt." SvT 161109.

"Ekonomiskt innebär det troligen kris för Mexiko." Mexikos mardröm har blivit sann enligt analyser i landet. Rasismen och intoleransen har vunnit. Mexiko importerar 80 procent av sina varor från USA och pengarna som de mexikanska migranterna i USA skickar hem är landets viktigaste inkomstkälla, 24 miljarder dollar om året. Trump har under sin kampanj lovat bland annat att deportera de människorna, att förbjuda dem från att skicka hem pengar, att riva upp frihandelsavtalet och att bygga en mur längs gränsen. "Frågan är om han kommer att vara samma president som han lovade under kampanjen?" frågar sig Lotten Collin. Utrikesministern har sagt att man vill arbeta för större integration mellan länderna och hitta sätt att skapa dialog. "Man kommer också försöka vända sig mot Kanada, som är det tredje landet i frihandelsavtalet." SR 161109.

Obama uttalar sig om valet. Den avgående presidenten Barack Obama höll ett tal under onsdagskvällen, där han önskade blivande president Donald Trump lycka till. "Vi önskar nu alla att han ska lyckas i sitt arbete att ena vårt land," sade den avgående presidenten Barack Obama. När det stod klart vem som vunnit valet ringde president Barack Obama sin kommande efterträdare Donald Trump och gratulerade till segern. "Och jag bjöd in honom till Vita Huset," sa Barack Obama, som tillade att det inte är någon hemlighet att han och Donald Trump har sina meningsskiljaktigheter. Det hade han med George W Bush också - "och där gick övergången smidigt", fortsatte Barack Obama, som framträdde i Vita husets trädgård med vicepresident Joe Biden vid sin sida. "Det fredliga maktöverlämnandet är ett viktigt kännetecken för vår land." SR 161109.

Förloraren Clinton har talat till anhängarna. "Vi är skyldiga honom ett öppet sinne och en möjlighet att styra." Så sade Hillary Clinton om USA:s blivande president Donald Trump, när hon nu i kväll talade till kampanjarbetare och anhängare. "Vi har sett att vår nation är mer splittrad än vi trodde," sade Hillary Clinton. Hon poängterade att USA måste enas, och att hon vill hjälpa Donald Trump med det. "Jag har erbjudit honom att jobba tillsammans med honom för vårt land." "Våra bästa dagar ligger fortfarande framför oss. Gud bevare er, och Gud bevare Förenta staterna," avslutade hon, inför jublande anhängare. SR 161109.

Försonligt segertal av Trump. Det som få trodde var möjligt har skett. Donald Trump vann presidentvalet i USA. "Det är dags att sluta sig samman," sa han i sitt segertal. Trump sa att han kommer att vara alla amerikaners president. Trump sa att USA nu kommer att återuppbygga städer, sjukhus och infrastruktur, och kommer att anställa miljontals människor i samband med återuppbyggnaden. Trump vann inte bara i stora jämna stater som Florida och Ohio utan även i en viktig stat där demokraten Hillary Clinton troddes ligga bra till: Pennsylvania. Staten, med 20 elektorer, har setts som en stark bastion för Demokraterna de senaste årtiondena. Senaste en republikan vann där var 1988. Den sista stat som enligt AP gjorde att Trump nådde över de 270 elektorer som krävs var Wisconsin. Världen idag 161109.

Lennart Sacrédeus: Därför vann Trump överraskande i USA:s presidentval. Förenta Staternas 45:e president heter Donald Trump från Republikanska partiet, mångmiljardär och hotellmagnat. Han blir USA:s genom tiderna äldste president och är 70 år fyllda, ett år äldre än vad rekordhållaren hitintills, republikanen Ronald Reagan, var vid sitt tillträde till Vita huset 1981. Väckelsekristna och tydligt värdekonservativa politiska företrädare, såsom den nyvalde vicepresidenten Mike Pence, guvernör i Indiana, tillsammans med Donald Trumps republikanska medtävlare under primärvalen förra halvåret - Mike Huckabee, som varit guvernör i Arkansas, och den afro-amerikanske ögonläkaren Ben Carson - återfinns i den absoluta närheten av USA:s tillträdande president. Donald Trumps avsaknad av politisk erfarenhet, hans vulgära och vårdslösa språk förstärkt av svordomar, hans impulsivitet, grava och hatfulla anklagelser mot sina medtävlare, gjorde att många inom de republikanska partileden - och amerikanare i gemen - skämdes över sin kandidat. Trumps strategi att ge röst åt den europeiskättade manliga arbetarklassen i det avindustrialiserade så kallade "rostbältet" lyckades, detta genom att propagera för en mer restriktiv frihandelskritisk politik, något han delvis fick Hillary Clinton med sig på. Detta är en viktig förklaring till att Trump vinner i delstater som Pennsylvania, Ohio, Michigan och Wisconsin, samtliga för fyra år sedan på Obamas sida. Segern i nyckelstaten Florida, vilken Obama vann två val i rad, kan tillföras ett starkt pensionärsstöd bland vita samt att faktiskt 30 procent av latinoväljarna i USA ställde sig bakom Trump och inte hade något emot att de minst elva miljoner personer som befinner sig utan legalt uppehållstillstånd i landet måste lämna USA. Världen idag 161109.

Extremhögern jublar över segern. Bland Europas högerpopulistiska och främlingsfientliga politiker jublas det i dag över Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. De hoppas, medan andra befarar, att Trumps valseger ska sprida liknande valvindar i Europa där flera viktiga länder går till val nästa år. "I dag USA, i morgon Frankrike" skrev främlingsfientliga Nationella Frontens grundare Jean-Marie Le Pen på mikrobloggen Twitter och hans dotter, Nationella frontens ledare och kandidat i nästa års franska presidentval, Marine Le Pen fyllde i: "gratulationer till USA:s nya president Donald Trump och till det fria amerikanska folket!" Geert Wilders, ledare för det främlingsfientliga Frihetspartiet som ligger bra till i opinionen inför nästa års val i Nederländerna kallade i dag Donald Trumps seger för en revolution och sade att "vi kommer snart också ge vårt land tillbaka till det nederländska folket". Den sittande regeringschef inom EU som uttryckte allra störst glädje i dag var nog Ungerns premiärminister Viktor Orbán som i en kommentar på sin Facebooksida skrev: "Gratulationer. Fantastiska nyheter. Demokratin lever än". Viktor Orbán har tidigare hyllat Donald Trumps hårdföra syn på invandring och sagt att den politiken vore också den rätta för Europa och Ungern. Samtidigt har den sittande amerikanska ledningen, bland annat Hillary Clinton i sin tidigare roll som USA:s utrikesminister, kritiserat Ungerns regering för bristande demokrati och pressfrihet. Kanske allra längst i sina kommentarer gick i dag en talesperson för det grekiska parlamentets tredje största parti, nazistiska Gyllene gryning som kallade Trumps seger "en seger för alla som är emot globalisering, som kämpar mot illegal migration och som föredrar etniskt rena stater". SR 161109.

Därför lämnar unga människor kyrkan i USA - blir "nones". Det är inte pedofilskandaler eller negativa upplevelser i församlingen som får människor att lämna kyrkan. I stället slutar man bara att tro. Det visar en undersökning av den snabba sekulariseringen i USA. USA har länge varit ett land där människor är betydligt mer religiösa än i den övriga västvärlden. Men en stor förändring verkar ske i den amerikanska befolkningen. Nu växer den grupp som kallas "nones", de människor som i undersökningar uppger att de inte tillhör någon religiös organisation eller kyrka. 25 procent av befolkningen kan nu räknas in i denna grupp, som är större än både katoliker (21 procent) och vita evangelikaler (16 procent). En undersökning som är genomförd av Public Religion Research Institute visar att speciellt unga lämnar organiserad religion i en mycket snabb takt. 2006 såg 23 procent av 18-29-åringarna sig som nones, i dag är den siffran 39 procent. 60 procent uppger att de slutade att tro på de dogmer man växt upp med som barn. Att man inte tillhör någon organiserad religiös organisation behöver dock inte vara samma sak som att vara ateist, och en majoritet av de som såg sig som nones hade också en tro på någon form av högre makt. Det var dock ett ganska svalt andligt intresse. "Det är inte så att nones inte tror på Gud, men de tror inte på religiösa läror. De finner i stället mening i sina jobb, i att uppfostra barnen, i gemenskap med andra, eller i naturen," säger författaren Katherine Ozment, som studerat fenomenet nones till Religion news. Dagen 161109.

Så röstade de religiösa väljarna i USA-valet. Donald Trump fick främst de kristna väljarnas röster. Övriga religiösa grupper, exempelvis USA:s många judar, röstade i mycket större utsträckning på Hillary Clinton. Största stödet kom från USA:s protestantiska kristna, uppdelade i flera olika kyrkor. I den gruppen har vita evangelikala plockats ut från statistiken, och där framkom det att Donald Trump har ett stöd på 81 procent, och Hillary Clinton blygsamma 16 procent. Räknar man in samtliga protestantiska grupper var stödet inte lika massivt för Donald Trump, utan "enbart" på 58 procent, medan stödet för Hillary Clinton blev 39 procent. Donald Trump fick inte bara stöd av USA:s protestanter. Även en majoritet av katolikerna ville se honom som president. 52 procent av USA:s katoliker röstade på republikanen Donald Trump, 45 procent föredrog Hillary Clinton. land övriga religiösa grupper visade det sig att Donald Trump inte var speciellt populär. Enbart 24 procent av de judiska väljarna ville se honom som president. Nästan lika lågt var stödet från gruppen som inte anser sig ha någon religiös tillhörighet, 26 procent. Utifrån den statistik som presenterats på valdagen är tendensen tydlig. Donald Trump har främst fått sina röster från USA:s kristna, medan icke-kristna i mycket större utsträckning har röstat på demokraten Hillary Clinton. De som regelbundet går i kyrkan röstar i större utsträckning på Donald Trump. 56 procent av de amerikaner som varje vecka deltar i någon form av gudstjänst har röstat på republikanerna, enligt valundersökningen. 49 procent av dem som besöker kyrkan flera gånger varje månad likaså. Bland väljare som aldrig deltar i någon form av religiös ceremoni var stödet för Donald Trump nere på 31 procent. Dagen 161109.

Olof Edsinger: Fenomenet Donald Trump - några försök till förklaringar Visserligen kan man säga att Hillary Clinton verkar företräda ett mer genomtänkt politiskt program än Donald Trump, men när de svenska journalisterna i SVT:s valvaka står och beklagar sig över Clintons förlust är det faktiskt inte detta som de nämner först - utan det som de beskriver som ett bakslag för abortfrågan och hbtq-frågorna. Det symptomatiska är alltså att det uppenbart finns en annan, men till stora delar dold, agenda: "Vi talar inte så mycket om dessa saker, särskilt inte så laddade frågor som de extremt sena aborterna, men i praktiken är det dessa positioner som vi är mest måna om att flytta fram." Just detta är vad de amerikanska gräsrötterna har fattat - och de har röstat därefter. Kopplat till detta har vi ju även tillsättningen av domare till Högsta domstolen, och det faktum att den lagstiftande makten har blivit det mest effektiva bruket av "våld" i den moderna politiska demokratin. Det är med lagstiftning man får saker gjort. Det är med lagstiftning som man flyttar fram sina positioner. Det är med lagstiftning som man tystar sina kritiker. Precis samma mönster gäller som bekant hemma i Sverige, och gärna då i "mjuka" frågor som äktenskapslagstiftning, föräldraförsäkringar och rätt för homosexuella par att adoptera. Inga av dessa frågor har ju från början haft någon folklig majoritet bakom sig, men genom lagstiftningsvapnet tystar man effektivt munnen på alla som "obstruerar". Majoriteten av USA:s befolkning tycks vara trötta även på detta. Världen idag 161109.

"Katolikers svängning bakom Trumps seger." Enligt vallokalsundersökningar röstade 52 procent av USA:s katoliker på den republikanska kandidaten medan 45 procent la sin röst på Hillary Clinton. För fyra år sedan, då valet stod mellan Barack Obama och Mitt Romney, röstade 50 procent av katolikerna på den sittande presidenten och när Barack Obama valdes till president 2008 fick han 54 procent av katolikernas röster. Sammantaget innebär det att den republikanska kandidaten, för första gången på länge, fick katolikernas förtroende. "Hillary Clinton trodde att hon skulle vinna valet utan de vita evangelikalernas röster. Men förändringen bland katoliker blev kostsam," säger Michael Wear. I regionen (med många katoliker) ligger bland annat Pennsylvania, Ohio och Indiana. Gemensamt för delstaterna är också att katolska kyrkor sammantaget utgör det största kristna samfundet - och att Donald Trump segrade i alla tre. Dagen 161110.

Bara en av fyra amerikaner röstade på Donald Trump. Bara drygt hälften av de röstberättigade amerikanerna röstade i tisdagens val, den lägsta andelen sedan 2000. Bara en av fyra amerikaner röstade på USA:s nästa president Donald Trump. SvD 161110.

Trump träffar Obama i Vita huset. USA:s blivande president Donald Trump och president Barack Obama har för första gången mötts i Vita huset. Barack Obama uppger på en pressträff efter mötet att han och Donald Trump har haft en utmärkt konversation, rapporter AFP. "Vi kommer att göra allt för hjälpa dig att lyckas," säger Obama till Trump enligt Reuters. Obama säger att han vill att Donald och Melania Trump ska känna sig välkomna. Trump säger att han har respekt för presidenten, att han ska ta råd av honom framöver. "Det var många områden vi diskuterade — om organisationen av Vita huset, om utrikespolitik och om inrikespolitik," säger Obama. "Donald Trump kallade Obama "en mycket bra man", och sade att han trott att mötet skulle ta tio minuter men att det i stället pågått i en och en halv timme. "Det kunde ha pågått under en ännu längre tid." "Jag ser verkligen fram emot att samarbeta med presidenten, däribland att få råd," fortsätter han. SR 161110.

Evangelikaler bar fram Trump till seger. Abortfrågan, samkönade äktenskap och bevarad frihet för kristna. Det är några av de sakfrågor som fick 81 procent av USA:s evangelikaler att rösta på Trump. Även flera tunga förkunnare och en del profetiska förutsägelser kan ha drivit opinionen till Trumps fördel. Hur kan en person som förolämpat, förnedrat och levt ett moraliskt klandervärt liv få de evangelikala kristnas röst? Den frågan är högaktuell sedan en stor majoritet av USA:s evangelikala röster hamnat hos Trump. 81 procent enligt vallokalsundersökningar. Men det är knappast segrarens karaktär som lockat dem. Snarare är det bristen på alternativ samt de politiska sakfrågorna som fått den kristna väljargruppen att rösta på republikanske Trump. Som pesten skyr många kristna Hillary Clintons stöd för aborter i ett land där sådana, i vissa delstater, tillåts fram till nionde månaden. Lägg därtill hennes stöd för samkönade äktenskap och oron hos många kristna att religionsfriheten skulle beskäras ytterligare under Clintons styre. Flera tunga förkunnare har också drivit opinionen i riktning mot Trump. "Be, fasta och rösta!" Men de orden på Twitter försökte till exempel den kände förkunnaren Jentezen Franklin få kristna att rösta på Trump. Detsamma gäller Graham Franklin: "Vi har inte mycket att välja på" sa han i Christian Post dagen före presidentvalet, och manade kristna att rösta på Trump. En del har säkert också haft ett öra mot Rick Joyner, en erkänd profetröst bland karismatiska evangelikaler. "Jag tror att Trump är den "alley fighter" som vi behöver för de många överhängande och växande konflikter som väntar under de kommande åren", har Joyner skrivit på Facebook. Efter tisdagens valresultat var han glad: "Detta är Gud som ger oss nåd, och ger oss tid", skrev han och tillade att det nu, mer än något annat, behövs ett andligt uppvaknande i USA. En del rent profetiska förutsägelser har också pekat mot Trump som segrare. Ett sådant exempel lyftes fram av Charisma Magazine i april. Det handlar om den pensionerade brandsoldaten Mark Taylor som redan 2011 ska ha haft en syn om Trump. Hans budskap citeras i tidningen: "Guds Ande säger, jag har valt denne man, Donald Trump, för en tid som denna …", löd budskapet bland annat. Och vidare: "Guds Ande säger att fienden kommer att skälva, skaka och frukta denne man som jag har smort. De kommer till och med att skälva och skaka när han tillkännager att han ställer upp som presidentkandidat." Drygt en vecka före valet besökte Donald Trump gudstjänsten i International Church i Las Vegas. Där tog han emot förbön från pastorsparet Paul och Denise Goulet. Den senare uttalade då en profetia över presidentkandidaten: "Jag är din fader och jag har bestämt dig för denna tid. Gud har gett dig ryggrad och mod att säga ja till en utmaning som denna", profeterade Denise över Trump som lyssnade med lyfta händer. "Avgörande för Trumps framgång bland evangelikaler var sannolikt också hans val av vicepresident, den varmt troende Mike Pence. Bara någon dag före valet trädde han fram och berättade på youtube om hur han som ung tog emot Jesus Kristus i sitt liv. Och hur han i dag är mer beroende av Gud än någonsin. Med stort allvar talade han också om Trump som en garant för bevarad frihet. "President Trump kommer att utse domare i Högsta domstolen som upprätthåller vår konstitution och de oföddas rättigheter", sa Pence bland annat. Världen idag 161111.

Kristna ledare manar till bön för Trump. USA:s nästa president heter Donald Trump och en viktig orsak till det är att tiotusentals evangelikala kristna valt att rösta på honom. Både bland troende som motsatt sig Trumps kandidatur och bland dem som stödjer honom manas det nu till förtröstan på Gud och förbön för den kommande presidenten. Max Lucado, som vid flera tillfällen öppet deklarerat sitt avståndstagande från Trump och dennes många kontroversiella uttalanden, skriver: "Om din kandidat vinner, har Gud då fortfarande kontrollen? Om din kandidat förlorar, har Gud då fortfarande kontrollen? Och om Gud har kontrollen, kan vi då inte lita på honom? Det är tid att rösta, att be och, framför allt, att förtrösta", menar Lucado. I en annan text skriver pastor Rick Warren hoppfullt om framtiden för USA. Han listar fem tecken som gör att han ännu har hopp för "Amerikas själ". Bland annat nämner han den andliga hungern bland unga, att Gud alltid verkar i svåra och utmanande tider och att Gud lovat att höra ödmjuka böner. "Miljoner amerikaner lever överlåtet till Gud varje dag utan fanfarer, inte utifrån rädsla eller skuld eller plikt, utan i tacksamhet och kärlek till Gud som förvandlat deras liv", påminner han. Världen idag 161111.

Detta har Trumf lovat att göra under sina första 100 dagar. En 320 mil lång mur mot Mexiko, över två miljoner "kriminella illegala invandrare" ska skickas ut och det land som inte tar emot sina medborgare berövas möjligheten till visum för USA, särbehandla muslimer, stoppa invandring från "terrorbenägna regioner", arbetsvisum ska skärpas, sluta med att betala miljardvis dollar till FN:s klimatprogram, skatterna ska sänkas drastiskt och Hillary Clinton ska fängslas. DN 161111.

Protesterna mot Trump i USA fortsätter. Protesterna efter Donald Trumps valseger fortsätter i USA. Många har haft svårt att acceptera att han kommer att bli USA nästa president, och tusentals människor har de senaste dagarna demonstrerat i olika städer. Vid sidan av protesterna vittnar allt fler om en ökad rasism och sexism som de tror har fått kraft av Trumps seger. "Folk känner sig uppmuntrade av Trump att ta sig rätten och bete sig illa mot muslimer och svarta," säger Veronica. De senaste dagarna har upprörda och oroliga amerikaner gett sig ut på gatorna runtom i USA för att visa att de inte ser Trump som sin president. Hans valseger har väckt ett motstånd, främst bland unga. Det handlar inte så mycket om att de vill ha Hillary Clinton istället för Donald Trump - det handlar det om rättigheter. Latinos vittnar om kommentarer som "build the wall" i bland annat skolor. De här fraserna anspelar på det som Trump har sagt under valkampanjen och som framkommit om honom i gamla ljudupptagningar. SR 161111.

En person skottskadad vid Trumpdemonstration. En person har skottskadats i en demonstration mot USA:s nyvalde president Donald Trump i Portland i Oregon. "Inget Ku Klux Klan, inget rasistiskt USA och ingen Trump", så lät det vid en demonstration i Miami natten till lördagen. För tredje kvällen i rad har människor samlats till protester på gatorna i Los Angeles, San Fransisco, Atlanta, Philadelphia och New York bland annat. Många av dem som demonstrerar vägrar godkänna Donald Trump som blivande president. SR 161112.

Clinton om e-postaffären: FBI kostade henne segern. Runt om i USA fortsätter protesterna mot Donald Trumps valseger, och tiotusentals människor har för fjärde dygnet i rad demonstrerat i bland annat New York, Los Angeles och Chicago. Samtidigt har Hillary Clinton sagt att hon tror att det var FBI:s förnyade granskning av hennes e-post som gjorde att hon förlorade presidentvalet. Tim Race är en av flera tusen demonstrerande demokrater utanför Trump Tower på den avspärrade femte avenyn i New York, och han håller med Hillary Clinton i hennes analys av valförlusten. Clinton leder dock fortsatt när det gäller antalet röster, visar den pågående räkningen. Men USA:s viktade valsystem gör att Donald Trump vunnit flest antal elektorer, och därmed presidentposten. SR 161113. SR 161113.

Trump: 2-3 miljoner migranter ska deporteras. USA:s blivande president Donald Trump säger att han omedelbart kommer att deportera uppemot tre miljoner migranter från landet när han får makten. Utspelet görs i en intervju för amerikansk tv. "Det vi ska göra är att skicka ut dem ur landet eller låsa in dem — det handlar om människor som är tidigare dömda, gängmedlemmar, knarkhandlare, kanske två miljoner personer, möjligen tre," säger Trump i intervjun som sänds i kväll i programmet 60 Minutes i nationella tv-kanalen CBS. SR 161113.

Första intervjun med blivande president Trump. I CBS samhällsprogram 60 minutes intervjuades Donald Trump, det var den första längre intervjun och han gav flera besked. Han tänker inte försöka riva upp rätten till samkönade äktenskap men är öppen för att rätten till fri abort kan försvinna. De domare han utser till högsta domstolen kommer att vara mot abort. "Om rätten till abort rivs upp får de enskilda staterna avgöra sina egna regler, sa Trump. En kvinna kan få åka till en annan delstat om hon vill göra abort." Rätten till abort i USA har funnits i mer än 40 år och Trump är alltså beredd att riva upp den. Han sa att han vill behålla ett par centrala delar i den sjukförsäkring han lovat ska bort och att mellan två och tre miljoner papperslösa som är dömda för brott ska utvisas genast. Under valrörelsen kallade han sin motståndare Hillary Clinton "crooked Hillary" och sa att hon skulle åtalas och fängslas. Nu är han inte så övertygad om det längre. "Jag vill fokusera på jobb, invandring och hälsovård. Jag vill tänka på saken. Clintons är bra människor, jag vill inte skada dem." Intervjuaren i CBS 60 minutes ställde få följdfrågor och Trump sa i förbifarten att han ville ha ett nytt valsystem utan elektorer i USA, att en mur mot Mexico, eller "ett staket", skulle byggas och att han ska införa tidsgränser för mandaten i kongressen. Han vidhöll att han förstår sig bättre på IS än generalerna och sa att hans temperament inte är en nackdel. "Mitt temperament är min största tillgång, för jag har ett temperament där vi segrar." SR 161114.

Kritik mot Bill Johnsons stöd till Donald Trump. Den inflytelserika pastorn Bill Johnson i Bethel Church har efter presidentvalet i USA meddelat att han röstade på Donald Trump. "Jag är besviken. Både på att Bill Johnson gjorde det, men också på hur han motiverar beslutet," säger Joakim Wohlfeil. Han nämner bland annat att det är viktigare att ta hand om egna medborgare än främlingar och att globaliseringen är farlig, att Hillary Clinton har gjort sig skyldig till värre lögner än Donald Trump, att det är fel att ge pengar till människor som inte arbetar och att en omdefiniering av familjen är förbannad av Gud. Dagen 161114.

Sanna Torén Björling: Inget tyder på att han blir en vanlig president. Under en första tid handlar det i hög grad om de utnämningar han gör. Att flera familjemedlemmar till Trump ingår där har lett till höjda ögonbryn - de ska samtidigt sköta Trumps företag och det bör de göra på armlängds avstånd. Men i omställningsgruppen finns också annan information att hämta om vad som väntar: Ansvaret för den nya miljö- och klimatpolitiken, med riktlinjer för de myndigheter som hanterar frågorna, har till exempel getts till en beryktad klimatskeptiker, Myron Ebell. Han arbetar i dag för en libertariansk organisation som delvis är finansierad av kolindustrin, och har varit högljutt kritisk till Obamaadministrationens utsläppsregleringar. Nu får han makt att ändra den politiken. Republikanerna har efter valframgångarna en helt unik maktposition. Bara under sex år sedan andra världskriget - två år under Dwight Eisenhower, fyra under George W Bush - har samma parti kontrollerat både den verkställande makten och hela kongressen. Genom de väntade vakanserna i Högsta domstolen kan snart också USA:s högsta dömande makt luta starkt åt konservativt håll. Därutöver vann Republikanerna lokalt, och kontrollerar i dag 37 av 50 delstater. Skulle de vinna en till, ökar också möjligheten att förändra konstitutionen - något som kräver godkännande av tre fjärdedelar av delstaterna. En av de första utländska politiker som Trump träffade efter valsegern i tisdags natt var Nigel Farage, ledaren för det brittiska högerpopulistiska, EU-fientliga partiet Ukip. De båda poserade med stora leenden och varsin tumme upp framför en guldutsmyckad dörr i Trump Tower i New York, efter ett möte som de båda beskrev som mycket givande. Den 70-årige Trump har en omvittnat låg uthållighet och koncentrationsförmåga. Han har inte läst en bok på många år (inte heller de som har skrivits om honom själv), så varför skulle han göra det nu? De båda kandidaternas låga förtroende hos väljarna syns för övrigt också i det låga valdeltagandet, på 55,4 procent, en siffra som kommer att stiga något när samtliga röster har sammanställts. Det är ändå den lägsta siffran på 20 år, och långt under valdeltagandet 2008, som låg på 63,7 procent. I kölvattnet av valresultatet har inte enbart kommit omfattande protester mot Trump i storstäderna, utan också en våg av hatbrott och rasistiska attacker, både mot afroamerikaner och muslimer, runt om i USA. På flera skolor och lärosäten har graffiti och aktioner med mycket grov rasistisk retorik förekommit. Det är ytterligare tecken på att det som sker i USA är något som få trodde möjligt för 18 månader sedan. DN 161114.

Trumps vinst ger stigande räntor i USA och Europa. De långa räntorna på statsobligationer i USA och Europas har stigit snabbt efter att Donald Trump vann presidentvalet i USA. Det är bland annat hans löften om att investera kraftigt i vägar, broar och sjukhus som ligger bakom. Det här är ett av Donald Trumps vallöften: många många miljarder dollar till infrastruktursatsningar. Mycket statliga pengar till stora projekt, tillväxt och inflation, det är precis motsatsen mot hur andra regeringar tänkt det senaste decenniet, och ett klockrent recept på högre räntor. I dag kommer nya siffror för inflationen i Sverige, som riksbanken tar hänsyn till när den sätter sin ränta, som påverkar även boräntan. Boköpare måste räkna på att kunna klara betydligt högre räntor. Mycket kan hända, säger Claudia Wörmann, boekonom, SBAB. "Vi räknar på sju procent. Du ska kunna klara av räntehöjningar. Du ska också gå in nyktert i din bostadsaffär." SR 161115.

Micael Grenholm: Absurt teologiskt Trump-stöd. Det vi bevittnar är en politiskt motiverad liberalteologi bland dem som ivrigast hävdar sig vara bibeltroende. 81 procent av USA:s vita evangelikaler röstade på en man som hyllas av både Ku Klux Klan och de nynazister som demonstrerade i Stockholm i lördags. Flera inflytelserika kristna ledare har öppet givit sitt stöd till en president som nu utsett en antisemit och vit makt-förespråkare som chefsstrateg för sin administration (Steve Bannon). Hur kunde det bli så här? Uppenbarligen är långt ifrån alla amerikanska kristna övertygade nynazister, och detta val har kännetecknats av att väldigt många känner att de väljer det minst dåliga av två usla alternativ. Många har helt enkelt resonerat att abort och konservativa domare i Högsta domstolen vägde tyngre än arbete mot klimatförändringar och för ekonomisk jämlikhet. Men samtidigt uttrycker det kristna stödet för Donald Trump en stor tolerans gentemot fascistiska och rasistiska idéer, som i flera fall har motiverats teologiskt. Denna nya "Trump-teologi" är häpnadsväckande ytlig och använder sig av Bibeln på ett otroligt problematiskt sätt. Många har talat om Trump som en modern kung Kyros, en omoralisk och ogudaktig kung som Gud ändå kunde använda för att välsigna sitt folk (Esra 1:1-4). Det är ett absurt resonemang som lika gärna kan användas om Clinton, Obama eller Hitler - ändå har det varit ett av de mest populära kristna argumenten för att stödja Donald Trump. Hans omoral och ogudaktighet (han har vid upprepade tillfällen sagt att han aldrig bett Gud om förlåtelse) är då något gott. Dagen 161116.

Protesterna växer mot Trumps "högra hand". Demokraterna med senatsledaren Harry Reid i spetsen kräver att Donald Trump inte tillsätter Steve Bannon som chefsstrateg i Vita huset. Styrkan i protesterna mot Donald Trumps utnämning av Steve Bannon till sin högra hand ökar i styrka. Demonstrationerna mot den främlings- och kvinnofientlighet som en del amerikaner anser att han representerar fortsätter runt om i USA, och nu kräver alltså demokraterna med senatsledaren Harry Reid i spetsen att Trump inte tillsätter Bannon som chefsstrateg i Vita huset. Harry Reid sa att om Donald Trump menar allvar med att försöka ena det polariserade USA så kan han inte tillsätta Steve Bannon som sin högra hand. Enligt Reid är Bannon en representant för vit makt-ideologi, och den 76-årige avgående senatorn hade svårt att dölja sin upprördhet över att en sådan person nu utsetts till chefsstrateg i Vita huset. Trumps och Bannons kritiker pekar också på de mycket positiva reaktioner som företrädare för det amerikanska nazistpartiet och olika vit-makt-grupper visat offentligt efter utnämningen. "Fantastiskt", "utmärkt" " och "hoppingivande" är några av betygen, och den tidigare Ku Klux Klanledaren David Duke säger att det är ett gott tecken eftersom Bannon har sagt helt rätt saker när det gäller europeiska, det vill säga vita, amerikaners problem. Donald Trumps kampanjchef, Kellyanne Conway, avvisar helt kritiken mot Bannon och säger att det är en ren förolämpning att någon kan tro att hon skulle samarbeta nära någon som har sådana åsikter som Bannon anklagas för. SR 161116.

Assad ser Trump som en naturlig allierad. Syriens president Bashar al Assad berättar att han ser USA:s nyvalde president som en "naturlig allierad" i kampen mot terrorismen. Detta under förutsättning att Donald Trump lever upp till sina löften. Syrien och Ryssland återupptog i går sina flygattacker mot östra Aleppo. "Om han bekämpar terroristerna så kommer vi att vara allierade, tillsammans med Ryssland och Iran," sade Syrien Bashar al Assad om Donald Trump, den portugisiska statliga tv-kanalen RTP. Assad, som sällan haft något gott att säga om någon amerikansk president, uttryckte förhoppningar om nya strategiska allianser när Donald Trump tar plats i Vita huset. Han gjorde det samtidigt som bombningarna mot rebellkontrollerade områden i Aleppo återupptogs i går. SR 161116.

Kubas svar till Trump: Militärövning. Efter att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA så säger Kuba att man kommer hålla en militärövning nu i veckan. Trump har lovat att stoppa den pågående islossningen mellan Washington och Havanna och är emot att häva handelsembargot. "Obama har stärkt den kubanska regimen, och Hillary kommer fortsätta göra detsamma," sa Donald Trump när han höll tal inför grånande exil-kubaner i Miami för några veckor sedan. Att Trump lyckades appellera till den äldre generationen av kubansk-amerikaner tros ha bidragit till att han vann Florida, som ju är en bastion för kubaner som flydde ön efter att Fidel Castro tog makten. Nu när det står klart att Trump blir USA:s nästa president så meddelar Kuba att man ska hålla en stor militärövning i veckan som kommer. Den regeringskontrollerade tidningen Granma skriver att befolkningen och militären "måste förberedas på fientliga angrepp". I texten görs ingen direkt hänvisning till Donald Trumps seger i presidentvalet, men det är uppenbart att militärövningen utgör en varningssignal till Washington. Genom historien har liknande övningar hållits när stämningen mellan länderna försämrats. SR 161116.

Trump tar steg mot att infria (vissa) löften till kristna. I sin första tv-intervju efter valsegern säger Donald Trump bland annat att han tänker tillsätta domare som är "pro-life" i Högsta domstolen. Ett skäl till att så många som 81 procent av evangelikala kristna väljare röstade på Donald Trump i det amerikanska presidentvalet var hoppet om en mer konservativ styrning av Högsta domstolen. Totalt sett svarade en dryg femtedel av dem som deltog i CNN:s vallokalsundersökning att utnämningar till Högsta domstolen - som presidenten föreslår - var den allra viktigaste frågan. De hoppades på ett löfte av Donald Trump att tillsätta en konservativ domare till Högsta domstolen, som bland annat bedömer om delstaternas lagar strider mot landets författning eller inte. De senaste åren har Högsta domstolen bland annat underkänt lagar från delstaten Texas, som velat förbjuda samkönade äktenskap respektive begränsa tillgången till abortkliniker. Dessa utslag har alltså gjort det omöjligt för andra delstater att försöka sig på liknande lagstiftning. Till de konservativas glädje kungjorde nu alltså Donald Trump i sin första TV-sända intervju på söndagskvällen att han kommer att nominera domare som stöder begränsningar av aborträtten, och som försvarar amerikanernas rätt att bära vapen. Donald Trump har också tidigare sagt att han kommer att se till så att Planned Parenthood (motsvarigheten till svenska RFSU, red.anm.) mister sina federala skatteintäkter på grund av sin deltaktighet i aborter. Ett bevis så gott som något på att amerikanerna tar hans uttalanden på allvar, är att Planned Parenthood sedan presidentvalet fått in nästan 80.000 enskilda donationer från hela landet.
I frågan om samkönade äktenskap är Donald Trump däremot inte inne på samma linje som sina evangelikala väljare, vilka i dessa frågor snarare sätter sitt hopp till Mike Pence och dennes uttalade stöd för äktenskap mellan man och kvinna. På en fråga i "60 minutes" om samkönade äktenskap svarade Donald Trump att han inte kommer att försöka ändra på lagen, som slogs fast i Högsta domstolen 2015. "Det är en lag. Den har beslutats i Högsta domstolen. Jag menar att det är klart," sa han och lade till att han inte har några problem med det. Världen idag 161117.

"Viktigt med fortsatt samarbete." USA:s avgående president Barack Obama är på avskedsvisit i Berlin. När han mötte pressen tillsammans med förbundskansler Angela Merkel var det både uppslupet och allvarstyngt inför en ny period av ovisshet. "Jag hade inte kunnat önska mig en mer stabil och pålitlig partner på den internationella scenen," sade Barack Obama, om Angela Merkel. Den ovanligt långa presskonferensen var både en hyllning till den nära relationen mellan Barack Obama och Angela Merkel och en manifestation av allt det de vill ska bestå under den tillträdande presidenten. SR 161117.

Dollarn på högsta nivå på 14 år. Dollarn är på sin högsta nivå på 14 år och en orsak tros vara väntade åtgärder av tillträdande president Donald Trump som bland annat kan driva upp konsumentpriserna. Det är i jämförelse med en sammanvägd valutakorg som dollarn nu nått sitt 14-års högsta. Samtidigt är inflation och räntor på väg upp i USA. Donald Trumps uttalanden om att sänka skatterna och öka statsutgifterna har fått investerare att få förnyad tilltro till amerikansk tillväxt enligt nyhetsbyrån Reuters. Sedan valutgången, alltså senaste tio dagarna har dollarkursen stärkts med 3 procent. Gentemot kronan har dollarn sedan årsskiftet blivit ungefär 80 öre dyrare och kursen är nu i nivå med den som rådde under finanskrisen 2009. SR 161118.

Trump har tillfrågat ny justitieminister. I USA har den blivande presidenten utsett sin justitieminister, sin främste säkerhetspolitiske rådgivare och en ny chef för underrättelsetjänsten CIA. Den blivande justitieministern, senator Jeff Sessions från Alabama, var en av de första republikanerna i kongressen som stödde Donald Trump. Senator Jeff Sessions från Alabama har förekommit i spekulationerna för flera ministerposter. Hans lojalitet mot Trump belönas nu med justitieministerposten. En av Sessions politiska huvudfrågor i kongressen är kritiken mot invandring till USA. Han vill hindra den olagliga med en mur mot Mexiko och begränsa den lagliga som han anser hotar amerikanska jobb. Den mycket konservative Sessions får redan kritik för rasistiska uttalanden för 30 år sedan som kostade honom en domarpost då. Michael Flynn, pensionerad generallöjtnant, blir Donald Trumps främste säkerhetspolitiske rådgivare i Vita Huset, med centralt inflytande över USA:s utrikes- och säkerhetspolitik. Flynn är också en lojal Trumpsupporter med en respekterad bakgrund som analytiker och utnämnd av president Obama som chef för militärens underrättelseorganisation, ett arbete han fick lämna i förtid. Flynn anser att "radikal islam" är det största hotet mot USA och har hävdat att islam inte är en religion utan en politisk rörelse som sprider sig som en elakartad cancer. Han får förnyad kritik för det uttalandet idag, liksom samarbete med Ryssland i den konsultverksamhet han driver. Mänskliga rättighetsorganisationer är oroade över att han inte tagit avstånd från Trumps försvar för tortyr. SR 161118.

Trump går med på förlikning. USA:s blivande president Donald Trump har gått med på att betala 25 miljoner dollar, motsvarande omkring 230 miljoner kronor, för förlikning i tre fall där han stämts för bedrägeri. New Yorks statsåklagare Eric Schneiderman kallar det för en fantastisk vändning i fallet och en stor vinst för alla de över 6 000 personer som nu kommer få tillbaka de avgifter som de betalat. Donald Trump kommer, förutom ersättning till studenterna, också behöva betala uppemot en miljon dollar till delstaten New York för att ha brutit mot utbildningslagarna. Den sex år långa rättsprocessen handlar om det så kallade Trump University, en skola som var i bruk från 2005 till 2011 och där studenter utlovades lika blomstrande karrärer i fastighetsbranschen som miljardären själv. Studenter betalade så mycket som 35 000 dollar i avgift till skolan, och många menar att de lurades av marknadsföringen. Lärarna var till exempel inte handplockade av Donald Trump och vissa elever har hävdat att det de fick lära sig lika gärna hade kunnat läsas på nätet. I somras väckte Trump stor uppmärksamhet när han hävdade att domaren i två av rättsfallen gällande skolan var jävig, eftersom hans föräldrar invandrat från Mexiko, och ett av Trumps vallöften var att bygga en mur mot just Mexiko. SR 161119.

Uppmaning på klimatmötet: "Världens länder bör pressa USA". Det fattas pengar till klimatbistånd åt utsatta fattiga länder som behöver hjälp. När USA:s kommande president dessutom vill skära ned på biståndet kan det förvärra läget. SR 161119.

Trump: Vem bryr sig om företaget? Den blivande presidenten i USA, Donald Trump, har ännu inte talat om hur han ska hantera intressekonflikter mellan att vara USA:s president och samtidigt äga ett företagsimperium. Det finns inga lagliga hinder för en president att samtidigt vara affärsman, men Trump har sagt att de vuxna barnen ska ta över ledningen av företagen. SR 161119.

Trumps nej till TPP-avtalet ökar Kinas inflytande. Med Donald Trump som president kommer USA inte att ratificera frihandelsavtalet TPP. Beslut om det tänker Trump fatta redan sin första dag som president, säger han i en video där han berättar om sina planer för den första tiden vid makten. Han kallar avtalet för "en potentiell katastrof" för USA. Att USA drar sig ur Trans-Pacific Partnership, som omfattar 40 procent av världshandeln, innebär ökat inflytande för Kina. Thomas Wright är säkerhetspolitisk analytiker på Brookings Institution i Washington. "Det är ingen tvekan om att nettoeffekten av Donald Trumps förslag är ett starkare Kina," säger analytikern Thomas Wright, inte svagare. Wright talar dels om Trumps skepsis till att USA ska fortsätta betala för försvar av sina allierade i Sydostasien, dels om Trumps beskrivning av frihandelsavtalet TPP som en "katastrof" och att USA inte kommer att godkänna det. TPP omfattar USA, Kanada, Japan, Australien, Brunei, Chile, Malasysia, Mexico, Nya Zealand, Peru, Singapore och Vietnam - och därmed 40 procent av världshandeln. Det är färdigförhandlat, men ännu inte godkänt av de deltagande länderna. Kina deltar inte och från amerikansk sida har TPP betraktats som en strategisk politisk och ekonomisk motvikt till Kinas inflytande i regionen. Kina som vill få till stånd ett alternativt regionalt handelsavtal och har reagerat snabbt på den nya amerikanska linjen. - Kina ska inte stänga dörren till omvärlden, utan öppna den än mer, sa Kinas högste ledare Xi Jinping i helgen. USA:s chefsförhandlare Mike Froman sa till reportrar på Apec-mötet att "vi har folk runt bordet här som säger att om TPP inte kommer vidare, så måste de satsa på RCEP istället". Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, är det handelsavtal som stöds av Kina, men där USA inte ingår. Nya Zealands premiärminister John Key sa att för USA:s del handlar TPP om att USA ville visa ledarskap i Stilla Havsregionen. "Vi vill gärna ha dem här, tillade han, men om USA inte är här så behöver tomrummet fyllas och det kommer att fyllas av Kina," säger John Key. SR 161122.
Trumps TPP-vägran kan leda till ökat inflytande för Kina. USA:s tillträdande president Donald Trump kommer att vägra skriva på handelsavtalet TPP, Trans Pacific Partnership, som är tänkt att inkludera USA och flera länder i Stillahavsregionen. Att det nu står klart att USA kommer att dra sig ur TPP kommer att ha stor påverkan på regionen, inte minst för Kinas del. "Det innebär framförallt att Kinas inflytande i regionen kommer att öka. Kineserna har haft egna frihandelsavtal som de försökt att få igenom i regionen, och detta kommer de att satsa på mycket mer. Manhar har redan sagt att "om USA lämnar Asien, då får vi ta ansvar för frihandeln där"," säger den oberoende Kinaanalytikern och ekonomen Kristina Sandklef. Kina var exkluderat från TPP, bland annat på grund av att avtalet skulle innehålla olika krav på arbetsrättigheter och miljö som Kina omöjligen kunde gå med på. Japan och andra länder i regionen har nu även gått ut och sagt att man överväger att i stället sätta sitt hopp till ett Kinalett handelsavtal. Kina har länge försökt att få till stånd ett dylikt, kallat RCEP som betyder Regional Comprehensive Economic Partnership. Kinas charmoffensiv gentemot grannländerna för att få till stånd avtalet har sedan Trump vann valet redan intensifierats. Och ett regionalt handelsavtal på kinesiska villkor verkar nu alltmer sannolikt. SR 161122.

Trump bryter centralt vallöfte - ingen Clintonutredning. USA:s tillträdande president Donald Trump vill inte längre utreda Hillary Clintons e-posthantering eller välgörenhetsstiftelse. Hotet om att fängsla Hillary Clinton var ett bärande tema under Trumps valkampanj. Det här är ett av många exempel från valrörelsen på hur Donald Trump anklagar Hillary Clinton för brott och hotar henne med fängelse, ackompanjerat av supportrarnas "lock her up", bura in henne. Temat var bärande i att mobilisera anhängarna, trots att både partivänner och motståndare kritiserade Donald Trump från början för att sänka sig till bananrepubliknivå med hotet att fängsla en politisk motståndare. SR 161122.

Här är alla vallöften som Trump överger. USA:s tillträdande president Donald Trump är beredd att backa på flera av sina vallöften. Donald Trump har sagt att USA ska dra sig ur klimatavtalet från Paris. I intervjun öppnar han för att ändra sig. Han ska titta på avtalet och ha ett öppet sinnelag. Det är möjligt att människan kan ha bidragit till klimatförsämringen. Han är inte helt säker. Det kritiserade beslutet att använda tortyrmetoden skendränkning verkar han släppa. Trump hänvisar till den pensionerade generalen James Mattis, som han "allvarligt överväger" att göra till försvarsminister. Mattis hade sagt att det fungerar bättre med några öl och ett paket cigaretter för att skaffa information, ett svar som hade imponerat på Donald Trump. SR 161123.

Trump breddar sin administration. Två kvinnor är nu med, Betsy DeVos blir ny utbildningsminister. Och Ben Carson blir ny bostadsminister. Donald Trump tillkännagav tidigare under onsdagen att han vill ha South Carolinas guvernör Nikki Haley som USA:s nya FN-ambassadör. Det är en nominering som samtidigt blev en utsträckt han till en forna kritiker. Nikki Haley stödde inte Trump under primärvalen. Trump sträckte ut handen en gång till några timmar senare. För inte heller Betsy DeVos stod bakom Trump under primärvalen. Hon är en republikansk aktivist som länge kämpat för större valfrihet i det amerikanska skolsystemet. Donald Trump lovade under valkampanjen att reformera skolsystemet och utöka systemet med friskolor och ge föräldrar en skolpeng och större valfrihet att sätta barnen i privata alternativ. Det är också precis vad Betsy DeVos länge kämpat för. Hon är ordförande i American Federation for Children, en lobbygrupp för just bland annat skolpeng. "Vi vet att miljoner barn, framför allt från familjer med låga inkomster och minoriteter, sitter fast i skolor som inte möter deras behov," sa hon i september när Trump tillkännagav sin plan. "Vi applåderar Trump-kampanjens fokus på valfrihet i skolan." Ben Carson kommer att nomineras som bostadsminister. Han blir i så fall den förste afroamerikanen i Trumps administration. Carson försökte själv bli presidentkandidat men föll tidigt i primärvalen. Han ställde sig i stället snabbt bakom Trump. Ett beslut som nu verkar ha belönats. Exp 161123.
SR 161124.

Datavetare: Bevis att valet manipulerades. Flera av USA:s främsta datavetare vill att Hillary Clinton kräver omräkning av rösterna i tre delstater. De tror sig ha hittat bevis för att valresultat har manipulerats. Men tiden för att utmana presidentvalets utgång håller på att rinna ut. Nu vill några av USA:s mest framträdande datavetare att Clinton kräver en omräkning av rösterna i swing-delstaterna Wisconsin, Michigan och Pennsylvania, skriver New York magazine. Enligt tidningen tror vetenskapsmännen att de har hittat övertygande bevis på att resultaten kan ha manipulerats eller hackats. Gruppen har inte gått ut med sina upptäckter officiellt men uppges ha haft ett telefonmöte med Clintons innersta kampanjstab. Med Michigans 16 röster, Pennsylvanias 20 röster och Wisconsins 10 röster skulle Clinton få totalt 278 elektorsröster. För att vinna presidentvalet krävs 270 stycken. Om Clinton och hennes stab kommer att lyssna på datavetarnas uppmaning är oklart. Men enligt New York magazine börja tiden rinna ut. Tidsfristen för att begära omröstning går ut på fredag i Wisconsin, på måndag i Pennsylvania och nästa onsdag i Michigan. Exp 161123.

USA:s illegala invandrare kan få skydd i kyrkor. Ett av Donald Trumps vallöften var att flera miljoner illegala invandrare ska skickas ut ur landet. Men nu uppger Fox News att hundratals församlingar har lovat att ge invandrarna skydd i deras lokaler. För att polisen eller personal från invandrings- och tullmyndigheten ska gå in i en kyrka, mot en prästs vilja, behöver de en häktningsorder för en specifik människa - utan det kommer de inte gå att gå in. Enbart i New York har hittills elva församlingar erbjudit en fristad för illegala invandrare och enligt pastor Donna Schaper i Judson Memorial Church kan listan bli längre. "Intresset har ökat enormt eftersom valet," säger hon till Fox News. Dagen 161124.

Merzek Botros: Därför vann Donald Trump. Donald Trump är mycket tydligare än Hillary Clinton i sina åsikter angående extrema islamistiska grupper. Det är en av anledningarna till hans seger. Både Barack Obama och Hillary Clinton gav sitt stöd till Mursi som var den sämsta ledaren Egypten har haft i modern tid och som nu sitter fängslad. Han stödjer en av de största extrema islamistgrupperna som på en vecka vandaliserade över åttio kyrkor i Egypten. I dag finns de spridda överallt i världen. Hillary Clinton var även tydlig i sin relation till Muslimska brödraskapet i Egypten som gav henne sitt stöd i valet. En del i USA, Europa och övriga länder i världen är rädda för dessa grupper som bär på extrema tankar om Gud och människor. SR 161124.

Jubel och sorg efter Castros död. Fidel Castros död har lett till blandade reaktioner runtom i världen. I Kuba har många varit i sorg och chock under natten. Från Venezuela och Mexiko har det kommit hyllningar till Castro. "Den obesegrade jätten, befälhavare Fidel Castro har gått för att möta upp Che Guevara, Camilo och den eviga befälhavaren Hugo Chavez", skrev Venezuelas president, Nicolas Maduro på Twitter. Mexikos president, Enrique Pena Nieto twittrade att Fidel Castro var "ledare av Kubas revolution och en av 1900-talets ikoner". Andra världsledare har försökt att ge en mer nyanserad bild av Castro. På andra sidan, i Miami där många exil-kubaner bor har det varit glada rop och firande snarare än sorgsna miner. Vissa är extremt glada att Fidel Castro nu är död. SR 161226.
Revolutionens ledare Fidel Castro ska kremeras. Kubas förre ledare Fidel Castro är död. Han dog 90 år gammal i Havanna igår kväll. Den 4 december begravs han. Mina kära kubaner. Det är med djup sorg som jag meddelar er att klockan 22.29 på fredagskvällen (161125) avled revolutionens ledare, Fidel Castro Ruz, sade Raul Castro när han igår höll ett kort tal på kubansk statlig tv. Fidel Castro ledde revolutionen mot Kubas dåvarande diktator Batista och tog makten 1959. Därefter styrde han Kuba som en enpartistat i nästan 50 år, innan han lämnade över makten till sin bror Raul 2008 på grund av sviktande hälsa. SR 161126.

Röster räknas om i presidentvalet. Valkommittén i Wisconsin i USA har beslutat att räkna om rösterna i presidentvalet i delstaten. Kampanjstaben bakom den demokratiska presidentkandidaten Hillary Clintons ansluter sig till begäran om omräkning. Begäran om en omräkning kom från Jill Stein, som var presidentkandidat för Gröna partiet. Valkommittén i Wisconsin har kommit överens om att godkänna hennes begäran. Kampanjstaben bakom Clinton meddelar nu att man ansluter till Gröna partiets begäran om omräkning av rösterna i Wisconsin, rapporterar CNN. Omräkningsprocessen, som innebär att nästan tre miljoner röstsedlar ska undersökas för hand, beräknas starta i slutet av nästa vecka efter att Steins kampanj har betalat för kostnaderna, uppger valkommittén. Enligt lag måste omräkningen vara klar senast den 13 december, vilket kan innebära många sena kvällar och helger för att avsluta jobbet i tid, enligt kommittén. Förutom Wisconsin kommer liknande krav att lämnas in även för delstaterna Pennsylvania och Michigan. Den tillträdande presidenten Donald Trump från Republikanerna vann mycket knappt över Clinton i de tre delstaterna. Drygt 27 000 röster skiljde kandidaterna åt i Wisconsin, drygt 70 000 i Pennsylvania och närmare 11 000 i Michigan. Enligt experter finns nästan ingen chans att en omräkning skulle innebära något för slutresultatet i det amerikanska presidentvalet. Men Stein, som säger sig ha samlat in 4,8 miljoner av de 7 miljoner dollar omräkningarna skulle kosta, säger sig ha ett mål: "Dessa omräkningar är del av en valintegritetsrörelse som försöker belysa precis hur opålitligt det amerikanska valsystemet är", står det på hennes webbsida. SR 161126.

Trump gör att Sverige måste bli mer robust. Landets styrande behöver inte ytterligare spekulera i vad Donald Trumps politik konkret kan komma att innebära. För vi har alla fått veta tillräckligt mycket om honom för att kunna dra allvarliga slutsatser - som borde innebära åtgärder för både militärt och civilt försvar. Det är ännu två månader till dess att Donald Trump får uttala USA:s viktigaste ed och därefter helt tar över rodret från Barack Obama. Men det vore tragiskt om vår riksdag och regering väntade med att mer konkret reagera på Trump. Trump har de senaste dagarna backat från flera ställningstaganden. Men det spelar ingen större roll på vilka områden och hur mycket han efter presidentedens ord kommer att backa. Sedan 90-talet har jag följt Trumps största supporter i Moskva, den "liberale" nationalistpartiledaren Vladimir Zjirinovskij (Vladimir Putin har också uttryckt sig positivt om Trump, men inte lika mycket). Vid Trumps seger ordnade Zjirinovskij en offentlig champagnefest. Under den amerikanska valrörelsen började jag i Trumps agerande mer och mer att känna igen Zjirinovskijs taktik. Trumps verbala angrepp mot mexikaner och muslimer motsvaras av Zjirinovskijs ord om balter och muslimer. Ett exempel på Zjirinovskijs budskap till Estland, uttalat långt före landet gick med i Nato: "Ni har bara två möjligheter: leva i fred med Ryssland, eller ge er av i båtar till Sverige!" Då jag träffade Zjirinovskij bad jag honom förklara om han verkligen trodde att finländarna skulle vara införstådda med att införlivas i ett nytt ryskt imperium. Finland ingick i hans partiemblems karta. Svaret jag fick var: "Jag är övertygad om att en majoritet av det finska folket vill tillhöra Ryssland. Finnarna är mer rädda för er svenskar än för oss. Jag har fått ett brev från Finland som stöder mig." Världen idag 161128.

Ben Carson föreslagen som minister. Den djupt troende Ben Carson har fått en förfrågan om en ministerpost i Trumps regering. Carson är emot samkönade äktenskap och ska ha uttalat idéer för hur Trump kan "frigöra kyrkans profetiska röst". USA:a nyvalde president Donald Trump vill ha den tidigare presidentkandidaten Ben Carson i sin regering. Carson är djupt troende, tvivlar på evolutionen och är emot samkönade äktenskap, uppger telegrambyrån. Han har tidigare arbetat som neurokirurg och är känd för att vara den första som lyckades separera siamesiska tvillingar som var ihopvuxna i huvudet. Ministerposten som Trump har frågat Carson om är bostads- och stadsutvecklingsminister, men huruvida han kommer tacka ja till den återstår att se. Enligt den kristna tidningen ""Charisma news" har Carson uttryckt idéer för hur Trump kan frigöra kyrkans profetiska röst. Som det är nu får präster och pastorer inte säga vad som helst utan att riskera att deras kyrkor förlorar sina skattelättnader, uppger tidningen. Detta enligt "The Johnson amendment" (Johnson-ändringen), som förbjuder skattebefriade organisationer att ge politiska budskap. Ändringen nämns ofta som en anledning till varför pastorer avstår från att predika om kontroversiella ämnen, som homosexualitet, skriver tidningen. Efter att Trump uttryckt att han vill upphäva "The Johnson amendment" ska Carson ha meddelat en grupp evangelikaler hur detta skulle "frigöra pastorer att hjälpa till att föra USA tillbaka till judisk-kristna värderingar" skriver Charisma news. "Om vi får Johnson-ändringen upphävd kommer pastorer kunna ha brännande predikningar och tala om vad som är rätt och fel igen" ska Carson ha sagt. Dagen 161128.

Nya påståendet från Trump: Miljontals röstade illegalt. USA:s tillträdande president Donald Trump hävdar att miljontals människor röstade illegalt i det amerikanska presidentvalet. Han redovisar ingen grund för påståendet, som han gjorde i en av en serie arga tweets. Rösträkningen pågår fortfarande i det amerikanska presidentvalet, men det står redan klart att Hillary Clinton fått flest röster, runt två miljoner fler än valets segrare Donald Trump. Rösträkningen och kontrollen av rösterna har nu piskats upp till en ny politisk storm, där den tillträdande presidenten angriper sin tidigare motståndare Hillary Clinton, Demokraterna och det gröna partiets ledare Jill Stein. Hillary Clinton har alltså fått flest röster, men det spelar ingen roll för resultatet. I USA vinner den som får flest elektorer i en modell där varje delstat räknas för sig och vinnaren för det mesta tar allt. Igår hävdade Donald Trump i en arg tweet att han skulle ha fått flest röster också om det inte vore så att miljontals röstat illegalt. I en annan tweet skrev han att det förekommit allvarligt fusk i delstaterna Virginia, New Hampshire och Kalifornien, där Clinton vann. Hittills har Trump inte presenterat något underlag för sina påståenden om fusk. Så sent som i lördags, dagen innan, hävdade han tvärtom i ett uttalande att resultatet av valet borde respekteras istället för att utmanas och utnyttjas, men då var hans kritik riktad mot det gröna parties ledare Jill Stein. Hon har begärt omräkning av rösterna i delstaten Wisconsin och kommer troligen att begära det även i Michigan och Pennsylvania. Det är bara skoj och slöseri med pengar, anser Donald Trump, och kommer inte att påverka valresultatet. När Clintons kampanj sedan anslöt sig till omräkningskravet anklagade Trumpsidan henne för hyckleri, framförallt för att Clinton riktade svidande kritik mot Trump när han höll öppet för att inte acceptera valresultat. SR 161128.

Presidentvalet sluträknat - Trump vann även Michigan. Alla röster är räknade, tre veckor efter valet. Gröna Partiets kandidat har krävt omräkning i tre stater - har fått igenom kravet i en stat, ännu oklart om hon får det i de övriga två. I USA har nu alla rösterna räknats i presidentvalet för tre veckor sen och enligt det fullständiga resultatet vann Donald Trump även delstaten Michigan, som tidigare inte räknats in. Det innebär att Trump totalt fick 306 elektorsröster mot Clintons 232. Samtidigt har det Gröna Partiets representant Jill Stein sagt att hon tänker begära att rösterna räknas om i just delstaten Michigan samt Wisconsin och Pennsylvania. Jill Stein har sagt att hon behöver samla ihop sju miljoner dollar för att få till stånd en omräkning. Hon har samlat ihop över sex miljoner dollar, men ännu fattas en del. I går beslutade valkommittén i Wisconsin att det blir omräkning, men det är fortfarande oklart om det blir omräkning i de andra två delstaterna. SR 161129.

Höga Trumpsiffror från evangelikala ifrågasätts. Nu kommer invändningar mot att en stor majoritet av USA:s evangelikala kristna skulle ha lagt sin röst på Donald Trump. En rimlig siffra är mellan 35 procent och 45 procent av de evangelikala, hävdar starka röster i gruppen. Siffran att 81 procent av de vita evangelikala lade sin röst på Trump kommer från en vallokalsundersökning, så kallad "exit poll", i samband med presidentvalet. Men i debatten har det inte alltid framgått att siffran gäller enbart vita. Nu reagerar reformerta evangelikala grupper mot att det har uppfattats som att en stor majoritet evangelikaler stött Trump. I presidentvalet i USA var det dessutom 43,2 procent av de röstberättigade som aldrig tog sig till valurnorna. Dagen 161130.

Nobelpristagare kritisk till Trump. USA:s tillträdande president Donald Trumps ekonomiska politik kommer att innebära större inkomstskillnader mellan rika och fattiga och öka USA:s skulder. Den slutsatsen drar en av årets Nobelpristagare i ekonomi, Oliver Hart på Harvarduniversitetet i samtal med Ekot. "Idén att riva upp handelsavtal och införa tullar är inte bra för ekonomin eller de arbetare som Donald Trump vill hjälpa. Han vill sänka skatter och det kommer att öka underskottet. De rika har redan låga skatter i USA och att sänka dem kommer att öka inkomstskillnader som det vore bättre att minska," säger Oliver Hart som förärats ett av Nobelprisen i ekonomi. Han är en av 800 fackekonomer i USA som uppmanade väljarna att inte rösta på Trump. Den tillträdande presidenten har valt två finansmän, affärsmän till ekonomiminister och handelsminister, konstaterar Hart: "Den goda nyheten är att de inte verkar galna, men de representerar sina intressen." SR 161201.

Kristen läkare blir bostadsminister i USA. För mindre än ett år sedan fajtades den tidigare neurokirurgen Ben Carson med Donald Trump om Republikanernas presidentkandidatur. Nu blir de regeringskollegor. Han är en djupt troende evolutionstvivlare och abortmotståndare som är emot samkönade äktenskap. Carson beskrivs emellanåt som frispråkig, han har bland annat liknat president Barack Obamas sjukförsäkringsreform med slaveriet. Dagen 161205.

Nya uppgifter: Samtalet mellan Trump och Taiwan var planerat. Det kommer nya uppgifter om det överraskande och mycket uppmärksammade telefonsamtalet mellan USA:s tillträdande president Donald Trump och Taiwans president Tsai Ing-wen. Samtalet har av Trumplägret beskrivits som ett spontant grattis till valsegern från Taiwan, men det var i själva verket planerat i månader som ett led i att helt ändra på relationerna mellan USA och Kina. Det uppger i dag källor för tidningen Washington Post. "Det är helt oundvikligt att det kommer att bli en reaktion," säger Princetonprofessorn Juilan Zelizer. Det är alltså bara en tidsfråga innan Kina kommer att reagera, och det med betydligt större kraft än hittills, på signalerna från Donald Trump. Många analytiker och kommentatorer är i dag överens med Princetonprofessorn, efter att Trumps rådgivare uppgett för Washington Post att det påstått spontana samtalet i själva verket var noga planerat, och ska ses som ett exempel på Trumps avsikt att på allvar utmana Kina, både politiskt och ekonomiskt. Trump själv har ju också länge mer än antytt att han vill skaka om relationen, särskilt i sitt ständiga twittrande, där han senast i går retoriskt frågade om Kina någonsin ber USA om lov i viktiga frågor som till exempel den militära upptrappningen i Sydkinesiska sjön. "Skulle inte tro det, va?" skrev Trump på sitt typiska vis. SR 161206.

Generaler får nyckelpositioner hos Trump. Nu väntas de höga militärerna kämpa om att få gehör hos presidenten, som själv saknar erfarenhet av det militära. Kelly, Mattis och Flynn är alla kända för sin frispråkighet, men skillnaderna framför allt mellan Flynn och de övriga två är stora: medan Flynn ibland slirar med sanningen är Mattis känd som en läsande strateg. Deras syn på Ryssland skiljer sig markant åt: Flynn har fått betalt för att medverka i rysk propaganda-tv; Mattis betraktar president Vladimir Putin med stor skepsis. Till ambassadör i Kina har Trump föreslagit Terry Branstad, guvernör i Iowa, en man som har en mångårig personlig relation till Kinas president Xi Jinping. DN 161208.

Obama: Utred cyberattackerna under valet. USA:s president Barack Obama har beordrat en utredning av misstänkta ryska dataintrång under valrörelsen. Även kongressen ska granska det hackande som ryssarna, enligt den amerikanska underrättelsetjänsten, är skyldiga till. Under valrörelsen utsattes det demokratiska partiet för dataintrång och Wikileaks publicerade nästan dagligen läckor ur hackad e-post från John Podesta, en inflytelserik demokrat och ordförande för presidentkandidaten Hillary Clintons kampanj. De amerikanska underrättelsemyndigheterna har anklagat Ryssland för att ligga bakom dataintrången och hävdat att de inte kan ha genomförts utan klartecken från högsta nivå. Syftet anses vara att skada den amerikanska valrörelsen och så tvivel om att den genomfördes på ett korrekt sätt. Ryssland har tillbakavisat anklagelserna, senast idag. Den tillträdande presidenten, republikanen Donald Trump, tror inte att Ryssland är skyldigt. Det sa han senast häromdagen i en intervju men ledande republikaner i kongressen planerar, på tvärs mot Trump, utfrågningar och utredningar och de anklagar Ryssland också för cyberhot mot militären. SR 161209.

CIA: Ryssland ville hjälpa Trump vinna valet. I går kom beskedet att Barack Obama beordrat en omfattande utredning av dataintrång under den amerikanska valrörelsen. CIA skyller intrången på Ryssland och enligt nya uppgifter ska Ryssland ha försökt underlätta för Donald Trump att vinna presidentvalet. CIA baserar antagandet på uppgifter om att Ryssland inför höstens val hackade inte bara Demokraterna utan även Republikanerna. Det var dock bara information som stulits från Demokraterna som senare offentliggjordes av Wikileaks. De 17 amerikanska underrättelsemyndigheterna har sedan i höstas anklagat Ryssland öppet för dataintrång i det demokratiska partiet och i eposten hos John Podesta, ordförande för Hillary Clintons kampanj. Underrättelsetjänsten har identifierat personer med anknytning till den ryska regeringen som ska ha försett Wikileaks med hackade dokument från Demokraterna. Dessa personer beskrivs som aktörer i en större rysk operation med syftet att öka Trumps vinstchanser.
I natt svensk tid gjorde Donald Trumps så kallade övergångsgrupp, den som förbereder maktskiftet, ett uttalande där det framgår att de inte litar på USA:s underrättelsmyndigheter. "Det här är samma människor som sa att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen", kommenterade övergångsgruppen och la till att valet är över för länge sedan och att det är dags att gå vidare. Den utredning Obama begärt om dataintrången gäller cyberhot mot USA som enligt hans säkerhetsrådgivare är en av de viktigaste nationella säkerhetsfrågor som den tillträdande presidenten kommer ha att hantera. SR 161210.

Trump avfärdar CIA - och hotar byta ut ledningen. USA:s näste president Donald Trump avfärdade i dag underrättelseuppgifter om att Ryssland hackat de amerikanska partiernas datorer för att påverka valutgången. Trump kallade uppgifterna "löjliga" och sade dessutom att han kommer att byta ut ledningen för CIA och sätta dit sitt eget folk istället. "Det där är löjliga uppgifter som demokraterna ligger bakom," sade Donald Trump till Fox News i den första längre intervjun sedan han vann valet. När intervjuaren påpekade att uppgifterna om rysk hackning till Trumps fördel förs fram av CIA och andra underrättelsetjänster, alltså de som Trump som president kommer att få sin information från, sade Trump att det kommer att bli ändringar i ledningen där. "Vi ska ha in vårt eget folk," sade han. Efter intervjun har två tunga senatorer från Trumps eget parti, republikanerna, tillsammans med några toppdemokrater ställt sig bakom kravet att gå till botten med Rysslands roll i valet, eftersom CIA-uppgifterna "borde skrämma alla amerikaner". rump fick också frågan om varför han inte deltar i de dagliga briefingar som CIA och andra ger topparna i USA:s administration, och som han som tillträdande president har tillgång till. "Jag blir briefad när jag behöver, och eftersom jag är en smart person behöver jag inte höra samma sak dag ut och dag in," sa Trump och tillade att vicepresident Mike Pence och flera andra går dit varje dag. När det gäller uppståndelsen kring att Trump pratat med Taiwans president och därmed utmanade Kina som anser att det bara finns ett Kina, sade Trump att han inte förstår varför hans administration måste fortsätta med den politik som gällt för relationerna mellan USA och Kina i snart 40 år. Trump vill istället sätta press på Kina för att uppnå både bättre handelsavtal för USA, och för att tvinga Kina att bidra mer till att stoppa Nordkoreas kärnvapenutveckling. SR 161211.

Trumps kontakter med Taiwan provocerar Kina. Relationerna mellan USA och Kina har blivit ansträngda efter att Donald Trump har stuckit ut hakan genom kontakter med Taiwans president. Trump har ifrågasatt nödvändigheten i att USA erkänner principen om "ett Kina", det vill säga att Taiwan är en del av Kina - och inte ett eget land. SR 161212.

Republikansk kongressledare tar CIA i försvar. I dag sade republikanernas ledare i kongressen att han vill ha en utredning om hackandet och uttalande sitt förtroende för underrättelsemyndigheterna. På en presskonferens fann Mitch McConnell, som leder republikanerna i senaten, anledning att uttala sitt förtroende för underrättelsemyndigheten, var personal riskerar sina liv för USA:s säkerhet som han sade, och nekade till att kommentera Donald Trumps misstro mot samma myndigheter. Donald Trumps uttalade skepsis mot att Ryssland är skyldigt till dataintrång under valrörelsen betecknas som exempellöst av många kommentatorer i USA. SR 161212.

Stor risk för handelskrig med Kina. Kina är sedan i går fullvärdig medlem i WTO och det betyder att landets också ska klassas som en marknadsekonomi. Men varken EU eller USA anser att Kina har rätt till den statusen - vilket kan utlösa ett handelskrig, enligt handelsexperter. Nu stämmer Kina både USA och EU, rapporterar flera medier. Christoffer Fjellner är moderat EU-parlamentariker och EU-parlamentets förhandlare om antidumpingtullar. - För en gångs skull är det EU och USA som bryter mot handelsreglerna i WTO, och att i dessa tider få en handelsstrid mellan världens tre största ekonomier, kan vara riktigt allvarligt för världsekonomin. Den uppseglande konflikten handlar om hur priserna på varor ska räknas ut innan en skyddstull införs. Sedan i går är Kina fullvärdig medlem i världshandelsorganinsationen WTO och ska därmed klassas som en marknadsekonomi. Det innebär att priset på varans hemmamarknad, det vill säga Kina, är det pris som gäller som referens när de kinesiska varorna når Europa. Men varken EU eller USA anser att Kina är en marknadsekonomi; den kinesiska staten subventionerar och kontrollerar en stor del av produktionen av stål, cement och kemikalier. Därför anser EU att de kinesiska priserna ska jämföras med priserna i ett tredje land i syfte att undvika osund konkurrens. I slutet av 2015 hade EU antidumpingtullar mot kinesiska produkter i 52 olika varusegment. Senast förra veckan infördes ytterligare tullar på kinesiskt stål. Men Kina vidhåller att de är en marknadsekonomi, vilket betyder att Eu måste ta bort skyddstullar på aluminium, cyklar keramik och mycket annat. SR 161212.

Allt tyder på Rex Tillerson. USA:s nye utrikesminister väntas bli Rex Tillerson, chef för det multinationella energiföretaget Exxon Mobile. En lång rad medier i USA uppger att Tillerson är den blivande presidenten Donald Trumps val. Rex Tillerson har beskrivits av Donald Trump som "en spelare i världsklass". Den 64-årige chefen för ett av världens största företag Exxon Mobile har förhandlat med politiker runt om i världen och hans erfarenhet och personliga kontakter ses som en fördel. Han började i företaget som ingenjör för fyrtio år sedan och har ingen bakgrund av politiska uppdrag. Enligt de uppgifter som läcks från Trumps medarbetare är den tillträdande presidenten djupt imponerad av Tillerson, som beskrivs som i en klass för sig. Som bolagschef har Tillerson varit mot sanktionerna mot Ryssland och president Vladimir Putin har uppskattat samarbetet med honom så mycket att Tillerson fått en rysk vänskapsmedalj. SR 161213.
Bekräftat: Trump nominerar Tillersson. I ett uttalande heter det att Tillersons orubblighet, stora erfarenhet och djupa förståelse av geopolitik gör honom utmärkt som utrikesminister - och att han kommer att bidra till stabilitet och fokusera på USA:s nationella säkerhet. SR 161213.
Margot Wallström: "Han saknar erfarenhet". "Ibland vet man inte vad man ska tro när man hör nyheter från USA." Så kommenterar utrikesminister Margot Wallström Trumps val av utrikesminister. SR 161213.
Tuff granskning väntar Rex Tillerson. I dag bekräftade Donald Trump att han vill ha oljebolaget ExxonMobils vd som sin utrikesminister. Rex Tillerson har ingen politisk bakgrund, men lång erfarenhet av att förhandla med politiker över hela världen och leder alltså ett av världens största företag. Nomineringen av Rex Tillerson har redan välkomnats från Ryssland, där president Vladimir Putins utrikespolitiske rådgivare sagt att Tillerson är mycket professionell inom sitt område och att han har goda affärsmässiga förbindelser i Ryssland, inte bara med presidenten. ExxonMobil har omfattande affärer med Ryssland, vilket oroar en del av de senatorer i kongressen som måste godkänna Rex Tillerson för att han ska kunna bli utrikesminister. Exxon skulle vinna på att sanktionerna mot Ryssland lyftes. Ett par av de republikanska senatorerna känner sig tveksamma inför Tillersons eventuella intressekonflikter. De vill veta att han inte tänker mjuka upp USA:s Rysslandspolitik. Tillerson uppges ha aktier i Exxon värda ett par hundra miljoner dollar och experter säger att han måste sälja dem för att kunna komma ifråga som utrikesminister. Den förra utrikesministern Condolezza Rice har också twittrat sitt stöd för Tillerson. Han har anmärkningsvärd och bred internationell erfarenhet och förstår den globala ekonomin, skriver hon. SR 161213,

Obama hotar Ryssland. USA:s president Barack Obama kommenterar nu uppgifterna om att ryska dataintrång skulle ha påverkat den amerikanska valrörelsen. I en radiointervju säger Obama att det inte råder något tvivel om att USA måste agera och kommer att agera när en främmande regering försöker påverka integriteten i USA:s valsystem. Han har redan varnat Rysslands president Vladimir Putin, säger han i en intervju som publiceras lördag morgon amerikansk tid av National Public Radio. USA:s president Barack Obama tänker gå till motattack mot Ryssland. "När och hur och vad av det som ska offentliggöras avgör vi," säger han NPR-intervjun. Obama talar om en "främmande regering" och lägger ansvaret direkt på Putin för de dataintrång som de amerikanska underrättelsemyndigheterna anklagar Ryssland för.
Donald Trump tror inte på underrättelsemyndigheterna när de pekar ut Ryssland och han har avfärdat det som "löjligt" att Ryssland agerade för att han skulle vinna valet. Trumps öppna misstroende mot underrättelsemyndigheterna beskrivs som exeptionellt och har väckt stark kritik, inte minst från tidigare chefer för myndigheterna som kan tala öppet. Under torsdagen twittrade Trump en fråga: "Om nu Ryssland, eller någon annan, hackade, varför väntade Vita Huset så länge med att agera? Varför klagade de inte förrän Hillary förlorade?" Sanningen är att myndigheterna anklagade Ryssland för intrången långt före valdagen, men president Obama har fått kritik, också internt i sitt parti, för att USA inte agerat tidigare. I intervjun med NPR är presidenten häpen över att många republikaner som anklagat honom för att inte var tillräckligt tuff mot Ryssland, nu stödjer Trumps mer samarbetsvilliga linje. "Putin är ansvarig för att krossa demokrati i Ryssland, fängslar motståndare, tystar pressen och fattar just nu beslut som leder till slakt i Syrien. Nu plötsligt har en stor del av det republikanska partiet blivit Putinkramare," säger Obama. SR 161216.

Putin till Obama: Presentera bevis för anklagelserna om ryska hackerattacker. Ryssland har nu svarat efter att Barack Obama lovat att hämnas misstänkta ryska hackerattacker mot Hillary Clinton. Vladimir Putins talesperson kallar de amerikanska anklagelserna "extremt grova" och säger att USA antingen borde sluta prata om rysk inblandning, eller presentera bevis för den. SR 161216.

Obama: Ryssland kan inte försvaga oss. USA:s avgående president Barack Obama höll på presskonferens på fredagskvällen, innan han åker till Hawaii på sin julledighet. Han gick bland annat till hårt angrepp mot Ryssland. Det sker när förhållandet till Ryssland blivit ännu mera spänt efter att underrättelsetjänsten CIA och Vita huset pekat ut Ryssland för hackerattacker mot Demokraterna under presidentvalkampanjen, rapporterar AFP. Han hintar om att det var Rysslands president som låg bakom hackerattackerna. "Inte mycket händer i Ryssland utan Vladimir Putin," säger han. Precis innan presskonferensen kom också uppgifterna att FBI pekar ut Ryssland för sommarens hackerattacker. "Vårt land är starkare nu än när jag tillträdde," säger han och syftar bland annat till att USA undvikit terrorattacker och ordnat globalt miljöavtal. I talet pratar Obama om Syrien och USA:s insats. Han är starkt kritisk till Syriens ledare Bashar al-Assad. "Assad har blod på sina händer," säger Barack Obama. SR 161216.

Expert om hackerattack: Överväldigande bevis mot Ryssland. Flera västliga underrättelsetjänster pekar ut Ryssland som ansvariga för hackerattacken mot valkampanjerna i USA, enligt Thomas Rid, underrättelseexpert. "Vi har en tydlig bild. Vi har inte bara teknisk bevisning, utan USA och minst en annan västlig säkerhetstjänst har lyckats göra sig en bild av de organisationer som ligger bakom hackarna. Så vi har inte bara teknisk bevisning utan även underrättelser från insidan, säger Thomas Rid, it-expert och professor i underrättelsehistoria vid brittiska Kings College i London. Hackarna är så många, cirka 4 000, enligt den tyska säkerhetstjänsten, och de måste prata med varandra, vilket ibland kan avlyssnas, enligt professor Thomas Rid. Cirka 5 000 dataintrång kan spåras till en och samma adress som användes både vid intrång mot demokratiska partiets ledning och det tyska parlamentet. Och vid ett par tillfällen glömde hackarna att dölja sin identitet. SR 161216.

Trump: Buffertzoner ska rädda Syriens befolkning. I USA säger den tillträdande presidenten Donald Trump att hans administration kommer att bygga det han kallade "säkra zoner" för att hjälpa Syriens civilbefolkning. Trump sa också att han ska få Gulfstaterna att finansiera zonerna. Donald Trump försäkrade en jublande publik på ett möte i Florida i natt, att när han från och med den 20 januari är president kommer USA inte längre ta emot flyktingar, utan istället bygga upp det han kallar säkra zoner i regionen, alltså områden för att hjälpa civila i och kring krigets Syrien. Trump gav inga detaljer kring när eller var dessa buffertzoner skulle upprättas, eller hur skyddet av de civila där skulle upprätthållas. När skyddszoner för civila tidigare diskuterats här i USA, har det sagts kräva en stor truppnärvaro på marken, som skydd runt zonerna. Därför har till exempel den avgående amerikanske presidenten, Barack Obama, hittills avvisat idén. SR 161217.

Nu väljs Trump till president. USA:s elektorer samlas på måndagen för att formellt utse näste president. De brukar rösta i enlighet med resultatet i sin hemstat, men efter kontroversielle Donald Trumps seger i presidentvalet har det gamla systemet ifrågasatts på nytt. De 538 elektorerna möts i delstaternas huvudstäder och i Washington DC. Deras omröstning brukar mest ses som formalia, men i ljuset av frågetecken kring Trumps kvalifikationer har de hamnat i fokus. Lägg därtill uppgifterna om att ryska hackare kan ha påverkat presidentvalet samt det faktum att demokraten Hillary Clinton fick över 2,8 miljoner fler röster och ändå förlorade. Men utsikten att någon annan än Trump skulle väljas till president är minimal. För att vinna omröstningen krävs majoritet, det vill säga minst 270 av elektorsrösterna. Om alla röstar i linje med valresultatet i sin hemstat vinner Donald Trump bekvämt med stöd av 306. För att ändra utgången krävs således minst 37 så kallat trolösa elektorer, något som vore en sensation som aldrig tidigare hänt. Flera amerikanska medier har gjort rundringningar till elektorer och spår att det inte kommer att ske nu heller. Lawrence Lessig, professor i juridik vid ansedda Harvard University och rådgivare till flera elektorer, säger till amerikanska medier att han identifierat närmare 20 som kan komma att byta sida. Till exempel har elektorn Christopher Suprun i Texas sagt att han inte tänker rösta på Trump på grund av dennes bristande utrikespolitiska erfarenhet. DN 161218.

Trumps seger väntas bekräftas i dag. I USA väntas landets 538 elektorer i dag bekräfta Donald Trumps seger i presidentvalet. Hillary Clinton fick flera miljoner fler röster än Trump, något som gjort att flera stora kampanjer försökt övertyga republikanska elektorer att inte lägga sina röster på Trump. Men det finns ingenting som tyder på att särskilt många elektorer kommer att ändra sig. En, eller högst en handfull, republikanska elektorer väntas bryta mot plikten att rösta på Trump, och det krävs att minst 38 stycken gör det för att Hillary Clinton skulle gå segrande ur den strid som egentligen avgjordes redan på valnatten. Enkelt förklarat gör det stundtals hårt kritiserade elektorssystemet att mindre delstaters röster väger tyngre än de större. Donald Trump vann flest röster i rätt delstater, fick därmed flest elektorer, och då hjälper det inte Clinton att hon totalt sett fick nästan tre miljoner fler röster än Trump. Den verkliga dramatiken i de många svallvågorna efter presidentvalet är i stället den för varje dag växande historien om Rysslands roll. USA:s underrättelsetjänster, med CIA i spetsen, har ju konstaterat att ryska hackare, på order från högsta ort, tog sin in i centrala datorer hos demokraterna, med direkt avsikt att skada Clinton och gynna Trump. USA:s avgående president Barack Obama har tillsatt en snabbutredning som ska vara klar innan Trump tar över den 20 januari, och allt fler tunga politiker anser att hackerattackerna kan ha tippat valet till republikanernas och Trumps fördel. Det gäller även inom hans eget parti, samtidigt som Trump själv kallar CIA:s uppgifter för "löjliga". Den republikanske senatorn och tidigare presidentkandidaten John McCain litar dock på CIA och är en av flera i kongressen som nu kräver att den ryska inblandningen i presidentvalet utreds av en specialkommitté av samma kaliber som de efter elfteseptemberattentaten och Watergateskandalen. McCain ser mycket allvarligt på de ryska attackerna och säger att om de påverkade valet så är den amerikanska demokratin raserad. SR 161219.

Bara två elektorer gjorde revolt när Trump utsågs till president. Trots turbulensen kring elektorskollegiet var det till slut bara två republikanska elektorer som röstade emot Donald Trump. Nu är Trump också formellt vald till USA:s nästa president. Många Trumpmotståndare gjorde allt för att försöka övertala de republikanska elektorerna att rösta på någon annan än Trump. Men till slut var det bara två republikanska elektorer från Texas som röstade för någon annan än det egna partiets kandidat. Den enas röst gick till Ohios guvernör John Kasich, en av Trumps motkandidater i primärvalet. Den andra röstade på Ron Paul, en kongressledamot från Texas som ställt upp i presidentvalet flera gånger. Det innebar att Trump till slut fick 304 elektorsröster, och översteg med marginal de 270 som han behövde för att utses till president. Donald Trump svärs in den 20 januari 2017 i Washington DC. yle 161219.

Donald Trump formellt vald till president. Donald Trump har nått över 270 röster i elektorskollegiet och är formellt vald till USA:s president. Det blev delstaten Texas som gav de röster som gjorde att republikanen Trump passerade antalet elektorsröster som krävs för att väljas till president. Två Texas-elektorer proteströstade mot Trump - en för Ohioguvernören John Kasich och en för Ron Paul från Texas - men det spelade ingen roll för utgången, enligt CNN. I presidentvalet i november fick Demokraternas kandidat och förra utrikesministern Hillary Clinton i hela USA cirka 2,8 miljoner fler röster än republikanen Trump. Det hjälpte dock inte Clinton, som på grund av det amerikanska valsystemet med elektorer fick se sig besegrad. Valet 2016 är femte gången i USA:s historia som en presidentkandidat erövrar flest elektorer utan att ha fått flest väljarröster. SR 161220.

Obama och Trudeau förbjuder oljeborrning. USA:s avgående president Barack Obama och Kanadas premiärminister Justin Trudeau har fattat beslut om att förbjuda oljeborrning i delar av Norra Ishavet och vid USA:s norra Atlantkust. Förbudet införs för att skydda djur och natur och ska vara permanent. Obama vill därmed hindra sin efterträdare Donald Trump från att tillåta oljeexploatering. Samarbetet mellan USA och Kanada breddar skyddet som omedelbart välkomnades av miljörörelsen men kritiserades av oljeindustrin. I Kanada kan beslutet omprövas vart femte år, men i USA är förbudet permanent och president Barack Obamas jurister hävdar att det inte kan dras tillbaka av nästa president. Den tillträdande presidenten Donald Trump har sagt att han ska avreglera energiproduktionen från såväl olja som gas och kol. Han har tillsatt flera ministrar med bakgrund i oljeindustrin. Den blivande chefen för miljömyndigheten tror inte på klimatuppvärmningen och andra i den nya administrationen, inklusive Donald Trump själv, litar inte på vetenskapens kunskaper om hur klimatet förändras. SR 161221.

Trump utsåg Kinakritiker till handelsminister. USA:s blivande president Donald Trump har utsett ekonomen Peter Navarro till handels- och industriminister. Han kommer att leda det nygrundade nationella handelsrådet i USA. Navarro är känd för sitt mycket kritiska förhållningssätt till Kina och han har skrivit två böcker som kraftigt kritiserar Kinas politik. Navarro var rådgivare för Trump under presidentvalskampanjen. Han är doktor i ekonomi från Harvard och för tilffället verkar han som professor vid University of California. Under valkampanjen beskyllde Trump bland annat Kina för USA:s ekonomiska problem. Yle 161222.

Trump vill stärka den nukleära arsenalen. USA:s tillträdande president Donald Trump vill kraftigt stärka och utöka landets kärnkapacitet tills resten av världen tar sitt förnuft till fånga då det gäller kärnvapen. Trump uttalade sig i frågan på Twitter och preciserade inte vilka åtgärder USA ska vidta eller vilka åtgärder som har vidtagits ute i världen. USA har för närvarande omkring 7 000 kärnstridsspetsar, bara Ryssland har ett par hundra fler. Försvarsministeriet Pentagon vill modernisera alla tre attackvapen som USA har, det vill säga interkontinentala ballistiska missiler, u-båtar och bombplan. Experter har uppskattat att det kan kosta en biljon dollar under de följande 30 åren. Trump lovade också under valkampanjen att han ska sänka skatterna och minska statsutgifterna. yle 161222.
Putin vill ha bättre kärnvapen. President Vladimir Putin vill förstärka Rysslands kärnvapenpotential. Enligt presidenten är det viktigt att Ryssland har vapen som kan tränga igenom alla försvarssköldar. Putin sade att arméns beredskap har förbättrats avsevärt, men betonade att den måste stärkas ytterligare så Ryssland kan neutralisera alla militära hot. "Vi måste noga följa eventuella förändringar i maktbalansen och i den politiska och militära situationen i världen, särskilt längs den ryska gränsen, och snabbt anta planer för att neutralisera hot mot vårt land," sade Putin. Putin säger att det är viktigt att Ryssland har kärnvapenmissiler som kan "tränga igenom alla befintliga och eventuella framtida missilförsvarssystem. yle 161222.

FN:s säkerhetsråd fördömer byggandet av israeliska bosättningar. FN:s säkerhetsråd kräver att Israel stoppar byggandet av bosättningar på ockuperad mark. En resolution med den lydelsen har gått igenom till följd av att USA valde att inte lägga sitt veto. Initiativet till resolutionen togs av Egypten, men i går kom beskedet att en omröstning om förslaget i FN hade stoppats, detta efter hård press från Israel och USA:s tillträdande president Donald Trump. Flera av säkerhetsrådets tillfälliga medlemmar - Nya Zeeland, Malaysia, Venezuela och Senegal - valde då att trycka på för att en omröstning i stället skulle ske i dag. Det var in i det sista oklart hur USA skulle komma att agera, men USA valde att lägga ned sin röst. Resolutionen antogs därmed genom att 14 av de 15 medlemsländerna röstade ja. Det har spekulerats om att president Barack Obama, som är mer skeptisk till Israels nuvarande ledning än Trump, skulle välja - som en av sina sista politiska markeringar innan han lämnar presidentposten - att ge Israel en näsknäpp genom att inte stoppa resolutionen. Donald Trump tillträder som president den 20 januari.
Sverige ingår i FN:s säkerhetsråd i två år från och med årsskiftet, och är ordförande under januari. Sveriges regering välkomnar beslutet i säkerhetsrådet, som man menar bekräftar EU:s och Sveriges syn på Israels bosättningar på ockuperade områden. "Jag välkomnar säkerhetsrådets beslut. Det är mycket positivt att rådet för första gången på åtta år har enats om en resolution om fredsprocessen," säger utrikesminister Margot Wallström (S) i ett uttalande. "Resolutionen innebär ett viktigt folkrättsligt klargörande av världssamfundets syn på bosättningarna, utgör en grund för Sveriges kommande arbete i säkerhetsrådet och kan bidra till att skapa hopp hos unga i regionen om en framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet." SR 161223.

Obama vill flytta fångar från Guantánamo innan Trump tar över. USA:s president Barack Obama kommer inte hinna uppfylla sitt löfte om att stänga fånglägret i Guantánamo Bay på Kuba. Nu försöker han istället flytta så många fångar som möjligt innan Donald Trump tar över makten. President Obama har fått bråttom de sista månaderna vid makten för att få ut så många som möjligt av de 22 personer som sitter fängslade sedan flera år, trots att USA inte har kunnat bevisa att de är terrorister. De är klara att friges men har väntat på besked om ett mottagarland som USA accepterar. Precis innan tidsgränsen gick ut meddelade Obamaadministrationen kongressen att det är klart med mottagarländer för 17 eller 18 av fångarna, det rapporterar flera amerikanska medier. Planen är att de frisläppta ska förflyttas till Italien, Oman, Saudi-Arabien och Förenade Arabemiraten. De flesta av de män som ska släppas är jemeniter men kan inte återvända till Jemen. SR 161225.

Flera döda i skjutningar i Chicago. I julhelgen har minst 27 människor skjutits i Chicago, en av USA:s största städer. Sju av dem dödades. Det dödliga våldet i Chicago har ökat dramatiskt under året och de flesta som dör är unga män. Hittills har 745 människor skjutits till döds i år i Chicago. Förra året vid den här tiden var antalet 476. 4 252 människor har hittills blivit beskjutna i Chicago i år. Det är en ökning med nästan 50 procent jämfört med året innan. De allra flesta är män och under 30 år. Det händer att människor dödas eller skadas för att de råkar komma i kulornas väg. Det har hänt minst 24 barn, alla under 12 år. Det ökade våldet förklaras med gängstrider mellan många mindre gäng utan stark kontroll. De består ofta av män som inte avslutat skolan och som saknar arbete. Våldet kan utlösas av en förolämpning på sociala medier, en mindre skuld, strid om områden för narkotikaförsäljning eller en flickvän. Konflikterna är ofta personliga och den enkla tillgången till vapen bidrar till att skadorna blir stora. I mitten på sommaren hade Chicagopolisen beslagtagit 6 000 illegala vapen, många från granndelstaten Indiana som har mindre kontrollerande vapenlagar än Illinois där Chicago ligger. SR 161226.

Pastorer som stödjer Trump. Den 20 januari installeras Donald Trump som president i USA. På sin resa mot Vita huset har han fått stöd av en rad kända pastor, som följer med in i maktens korridorer som andliga rådgivare, bland andra Franklin Graham, Pat Robertson, Kenneth Copeland, James Dobson, Jerry Falwell och Bill Johnson. Dagen 161228.

Republikaner går emot Trump om Ryssland. Ett par tunga senatorer i USA:s kongress utmanar den tillträdande presidenten Donald Trump och vill införa fler sanktioner mot Ryssland. Säkerhetstjänstens anklagelser mot Ryssland om dataintrång har avfärdats av Donald Trump, men de republikanska senatorerna Lindsey Graham och John McCain vill straffa Ryssland och de har 99 av hundra senatorer med sig, enligt Lindsey Graham. "Vi ska sätta ihop sanktioner som träffar Putin och hans inre krets för att de har blandat sig i det amerikanska valet," fortsatte hon. USA har redan sanktioner mot Ryssland, men de republikanska senatorerna Lindsey Graham och John McCain vill har fler, direkt riktade mot den ryske presidenten. De går därmed på rak kollisionskurs mot sitt eget partis tillträdande president Donald Trump. En pastor som öppet trotsar Trump under lång tid är Russell Moore, konservativ baptist, som efter presidentvalet hamnat i skottgluggen. Flera kyrkor har sagt att de inte längre vill donera pengar till hans arbete på grund av Moores politiska ställningstagande. SR 161228.

Mats Tunehag: Efter Obama: "Det kan inte bli sämre". Ökade spänningar i världen, flyktingvågen till Europa och ökad osäkerhet för Israel. Så beskrivs arvet efter USA:s president Barack Obama av Mats Tunehag, konservativ omvärldsanalytiker. "Förväntningarna var skyhöga på Obama. Han red ju på dem, och fick till och med Nobelpris innan han ens uträttat någonting," säger Mats Tunehag. Åren med Obamastyre beskriver han som närmast en katastrof. Han nämner relationen till Ryssland och påminner om hur Barack Obama sände sin utrikesminister, Hillary Clinton, till Moskva för att träffa Vladimir Putin. "Relationen skulle bli bra med Ryssland, det talades om omstart," säger Mats Tunehag men menar att omstarten uteblev. "Det har aldrig varit så frostiga relationer de senaste 25 åren som i dag mellan Ryssland och USA. Och i relationen till Kina är det i dag militära skärmytslingar mellan USA och Kina ute i Kinesiska sjön," tillägger han som ytterligare ett exempel på USA:s dåliga relationer med omvärlden. Världen idag 161230. Kommentar: Det kan bli sämre!

Uppgifter: Spår efter ryska hackare vid elnät i USA. Dramatiken mellan USA och Ryssland fortsätter, och fick nytt bränsle när det i natt kom uppgifter om att ryska hackare tagit sig in i datorer med koppling till det amerikanska elnätet. Högt uppsatta källor i Vita huset uppger för tidningen Washington Post att dataintrånget gjorts av samma ryska hackare som anklagas för att ha försökt manipulera det amerikanska presidentvalet. Bakgrunden är att samtidigt som USA:s underrättelsetjänster offentligt anklagade Ryssland för allvarliga dataintrång, fick noga utvalda amerikanska institutioner och företag ta del av bevisen. Vita huset såg till att samhällsbärande företag och organisationer fick tillgång till den skadliga kod som hittats i samband med dataintrången i de amerikanska demokraternas partihögkvarter. Amerikanska myndigheter uppmanade bland andra kraftleverantörer att leta efter samma kod i sina system, för att få en bättre bild av de ryska attacker som av Vita huset döpts till "Grizzly Steppe". Det anses helt avgörande för USA:s säkerhet att försöka kartlägga hur långt, djupt och brett ryssarna kommit i sina sajberattacker mot USA, och i natt kom det första svaret. Samma ryska digitala signaturer har nu hittats i ett elnätsföretag i delstaten Vermont. Visserligen tycks inte elnätet ha påverkats, men frågorna är många och ställs enligt Washington Post nu med stor oro av Vita huset. Försökte hackarna skada det amerikanska kraftnätet, eller ville man bara kolla om man kan göra det i framtiden? Vad skulle hända om stora delar av USA:s elnät stängdes ner, och därmed slog ut väsentliga samhällsfunktioner? Ryssland anklagas redan för upprepade attacker mot Ukrainas kraftnät, som orsakat flera strömavbrott, men förnekar helt inblandning. Hittills finns inga kommentarer till uppgifterna från det offciella USA. SR 161231.

Kyrkor förbereder sig för Trumps deportationspolitik. Nätverk av kyrkor lovar att hjälpa papperslösa, samtidigt som USA sakta börjar förbereda sig för tuffare tag mot migranter. En av Donald Trumps vallöften var att deportera människor som befinner sig i USA utan tillstånd, uppskattningsvis är det 11 miljoner människor. Omkring 450 kyrkor, moskéer och synagogor är redan med i ett nätverk som går under namnet "Sanctuary movement", som ska ge skydd och stöd åt dem som riskerar att deporteras. Bland annat finns det församlingar som ger flyktingar i nöd hjälp med boende i sina lokaler. Det här är ett nätverk som alltfler kyrkor anslutit sig till inför att Donald Trump tar över som president, den 20 januari. "Som kristen står jag under den Gudomliga lagen, och kan inte tyst se på medan vår valde ledare ger efter för mörkret, som vill splittra Guds familj istället för att ena den," säger Adan Mairena, pastor i West Kensington Ministry, i Philadelfia, enligt Christianpost. " Våra folkvalda ledare kan inte säga "Gud välsigna Amerika" och samtidigt deportera, exkludera, avhumanisera samt kriminalisera dem som söker skydd, i det här fallet Guds barn från Centralamerika." Dagen 161231.

Trump och ekonomin - stora planer men lika många frågetecken. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring den ekonomiska politik som USA:s blivande president Donald Trump kommer att driva. Men om han håller fast vid sina vallöften har USA:s ekonomi stora problem framöver. När Donald Trump utses till Förenta Staternas 45 president ärver han en ekonomi som är i hyggligt skick. Tillväxten låg på 3,5 procent under det senaste kvartalet, arbetslösheten är 4,6 procent (den lägsta på nio år). Barack Obama lyckades till slut. Sedan uppgången började efter finanskrisen har 16 miljoner nya jobb skapats. En av hörnstenarna i Trumps ekonomiska politik kommer att vara skattesänkningar som ska sätta fart på ekonomin. De planerade skattesänkningarna är närmare sex biljoner (biljon=1 000 000 000 000) dollar. Tanken är att sänkta skatter ska uppmuntra företagare att ta risker och satsa på investeringar. Trumps skatteplan kommer att gynna de allra rikaste mest. Enligt Stiglitz kommer hälften av skattesänkningarna att hamna hos den rikaste en procenten av amerikanerna. Trump vill förenkla inkomstbeskattningen och minska antalet skatteklasser från sju till tre. I den operationen kommer en del att få höjd skatt. Enligt beräkningar från Tax Policy Center skulle bland annat ensamförsörjare med skolbarn få högre skatter. Många ekonomer, till exempel Nobelpristagaren Paul Krugman har den senaste tiden påpekat att skattelättnader för de superrika inte leder till någon större stimulans i ekonomin. De har redan så mycket pengar att ett extra tillskott knappast får någon effekt på deras konsumtion. Däremot går nästan alla inkomstökningar (via skattelättnader) för lågavlönade till ökad konsumtion. Samtidigt är Trump väl medveten om att sänkta skatter och ökade satsningar på infrastruktur och militärutgifter ökar budgetunderskottet på kort sikt. Underskottet kommer att växa med omkring sju biljoner (eller sjutusen miljarder) dollar. Under Obamas presidentperiod har republikanerna i Kongressen hårt motsatt sig en ökning av underskottet, bland annat genom att fördröja en höjning av skuldtaket. Det blir därför intressant att se hur partiet kommer att förhålla sig till presidentens planerade superexpansiva (underskottsfinansierade) finanspolitik. I takt med den stärkta ekonomin och de positiva förväntningarna på Trumps stimulansåtgärder har dollarns kurs förstärkts. Det innebär att importen har blivit billigare, medan exporten av amerikanska varor har försvårats eftersom produkterna har blivit dyrare i utlandet. Trumps dilemma är att en starkare dollar ökar handelsunderskottet då importen ökar och exporten minskar. Trumps närmaste krets består av superrika affärsmän av vilka många saknar erfarenhet från politiken. I regeringen ingår åtminstone fem miljardärer och sex multimiljonärer. Donald Trump vann valet på en kampanj som riktade sig mot eliten. Nu har han själv samlat kring sig en ny - visserligen annorlunda - elit. yle 170101.

Dollarn väntas gå om euron. 2017 kan bli året då dollarn för första gången på över 14 år blir starkare än euron. Flera faktorer pekar i den riktningen. En av de som stödjer teorin är Richard Falkenhäll, valutastrateg på SE-banken, som dock inte tror en sådan rockad blir långvarig. Kommentar: Tills den stora kraschen kommer!

Nya kongressen samlas i USA. I USA i dag samlas för första gången den nya kongressen, som efter valet i november har en republikansk majoritet. Om några veckor tillträder Donald Trump som republikansk president, och sammantaget innebär de nya maktförhållandena i Washington att mycket av den politik som drivits igenom under den demokratiske presidenten Barack Obamas åtta år kan komma att rivas upp. Det gäller inte minst den sjukvårdsreform som många republikaner vill avskaffa. "Sjukvårdsreformen Obamacare ja - till att börja med är den alldeles för dyr, "säger Melody Clarke från North Carolina, en runt 40-årig republikan som är rusig av glad förväntan över vad som nu komma skall i USA, med en republikansk president och med en republikansk kongress. Högst på hennes politiska önskelista står att Obamacare rivs upp, och det snabbt. President Obamas sjukvårdsreform har gett drygt 20 miljoner tidigare oförsäkrade amerikaner tillgång till sjukvård, med hjälp av höjda försäkringspremier för bland annat medelinkomsttagare. "Och det är för dyrt, vår familj har inte råd med Obamacare," säger trebarnsmamman Melody. SR 170103. Kommentar: För dyrt, men vad om 20 miljoner människor annars inte längre har råd med sin sjukvård?

Oklarheter kring gripande av Eduardo Cardet. Kristdemokraterna följer just nu noga utvecklingen i Kuba, där oppositionsledaren Eduardo Cardet suttit häktad i över en månad. "Vi har uppmärksammat UD på fallet, och KD har ställt en fråga till utrikesministern om vad Sverige kan göra," säger Edvard Agrell, generalsekreterare för Kristdemokratiskt internationellt Center (KIC). Världen idag 170104.

Mexiko byter ut minister för att möta Trump-hot. I Mexiko beslutar president Enrique Peña Nieto nu att byta ut sin utrikesminister, bara två veckor innan Donald Trump tillträder som USAs president. Peña Nieto sa i ett tal igår att det kommande året innebär stora utmaningar för den mexikanska ekonomin, som drabbas hårt av att amerikanska företag avbryter sina planerade investeringar i Mexiko. "Inför maktskiftet i USA har jag instruerat den nye utrikesministern Luis Videgaray att intensifiera dialogen med Donald Trump så att vi kan arbeta konstruktivt tillsammans," sa president Enrique Peña Nieto när han igår meddelade att Mexiko får en ny utrikesminister. Problemen har börjat hopa sig för Mexiko redan innan Trump ens tillträtt. I tisdags meddelade den amerikanska biltillverkaren Ford att man slopar sin planerade nya fabrik i mexikanska staden San Luis Potosi för att istället utöka produktionen i amerikanska Michigan. Beslutet är en direkt konsekvens av Donald Trumps återkommande hot mot de amerikanska företag som väljer att investera i Mexiko istället för på hemmaplan. Även lustkonditioneringsfabrikanten Carrier ställer in sina planer på investeringar i Mexiko. Sammanlagt innebär det att 3600 nya jobb försvinner. "Donald Trump utgör en skräckfilm för Mexiko. Och han har inte ens tillträtt än - så vi har bara sett trailern," sa Mexikos centralbankschef Agustin Carstens nyligen i en intervju. SR 170105.

Underrättelsechef: Ryssland är ett hot mot USA. Tre av USA:s högsta underrättelsechefer upprepade i en utfrågning inför senatens försvarsutskott i dag att de anser sig ha klara bevis för att Ryssland genom både dataintrång och andra metoder gjorde allt för att manipulera det amerikanska valet i november - något som den blivande presidenten Donald Trump öppet betvivlar. Men högste chefen James Clapper sa sig aldrig tidigare ha upplevt så aggressiva ryska försök att påverka ett val. James Clapper och hans kollegor sa sig i dag var än mer övertygade än i höstas om att det är ryska aktörer - hackare, säkerhetstjänster och andra - som på order från högsta ort gjort omfattande dataintrång framförallt hos demokraternas nyckelpersoner. De är övertygade om att stulna dokument och uppgifter, möjligen via tredje part, gavs till bland andra Wikileaks, som publicerade allt på nätet i månader. Clapper poängterade dessutom att de så uppmärksammade dataintrången bara var en del av de ryska attackerna mot den amerikanska demokratin. Det handlar enligt underrättelsechefen om en storskalig rysk desinformationskampanj som fortfarande pågår, och som innehåller allt från klassisk propaganda till stora mängder så kallade falska nyheter, spridda via sociala medier. En del av dramatiken i hela frågan beror på att Trump i grunden ifrågasatt både uppgifterna och de amerikanska underrättelsetjänsterna, samtidigt som han uttrycker sig mycket positivt om den ryske presidenten Vladimir Putin. Den majoritet republikanska politiker som istället ser Ryssland som det största hotet mot USA:s nationella säkerhet fick än mer bränsle i dagens utfrågning. "Ryssland utgör ett hot mot USA," slog James Clapper fast. SR 170105.

Valresultat: Trump fick 304 av elektorsrösterna och Clinton fick 227. 170106.

Trump efter laddat möte: "Hacking påverkade inte valet". Blivande presidenten Donald Trump kallar det fokus som uppstått kring det misstänkta ryska dataintrånget för "en politisk häxjakt", enligt New York Times. På fredagen mötte Trump representanter för amerikansk underrättelsetjänsten och sade efteråt att mötet varit "konstruktivt". "Hacking hade ingen som helst påverkan på valet," säger Trump enligt AP. "Kina hackade, relativt nyligen, 20 miljoner statsanställda. Varför pratar ingen om det? Det här är en politisk häxjakt." Trump efterlyser dock en plan inom 90 dagar efter att han blivit president, för hur USA ska aktivt kunna arbeta mot och förhindra cyberattacker. SvD 160106.

Underrättelsetjänst: Putin gav order om dataintrång. Den samlade amerikanska underrättelsetjänsten anklagar Rysslands president Vladimir Putin för att ha "beordrat" försök att underminera tilltron till det amerikanska valsystemet och för att ha försökt hjälpa Donald Trump till valseger. Underrättelsemyndigheterna har gjort en samlad rapport om de dataintrång de anklagar Ryssland för. En del av den rapporten offentliggjordes i går och där går myndigheterna ett steg längre än hittills. De anklagar den ryske presidenten Vladimir Putin inte bara för att ha känt till, utan för att ha "beordrat" intrången för att underminera tilltron till det amerikanska valsystemet och för att vilja svartmåla demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton för att hjälpa Donald Trump att segra. SR 170107.

Trump på Twitter: Vill ha god relation med Ryssland. Den tillträdande presidenten i USA, Donald Trump, skriver på Twitter att det är en bra sak, inte en dålig, att ha goda relationer med Ryssland. Det är bara "dumma" människor eller dårar som tycker det är bra med dåliga relationer, skriver Trump. Den tillträdande presidenten Donald Trump, som informerades även om de hemliga delarna av rapporten, drog slutsatsen i ett skriftligt uttalande efteråt att cyberattacker inte har haft någon effekt för valresultatet och kritiserade det demokratiska partiet för dålig datasäkerhet i sina partisystem. Vi har tillräckligt med problem i världen utan att skaffa oss ett till, menar Trump och skriver att när han blir president kommer Ryssland visa mycket störe respekt mot USA och att länderna, förhoppningsvis, ska samarbeta för att lösa en del av världens "många stora och överhängande problem". SR 170107.

Trump godkänner uppgifter om dataintrång. USA:s blivande president Donald Trump godtar slutsatsen att Ryssland ligger bakom dataintrång i USA:s valsystem. Det säger hans stabschef Reince Priebus till TV-Kanalen Fox New. USA:s underrättelsemyndigheter anser att Rysslands president Vladimir Putin beordrat en rysk kampanj för att misskreditera valsystemet, uppgifter som Donald Trump hittills direkt avvisat eller varit skeptisk till. Journalisten Chris Wallace på Fox News ställde frågan. "Visst, Donald Trump accepterar att enheter i Ryssland låg bakom just det här hackandet," sa Reince Priebus. I dag sa hans stabschef Reince Priebus att när Trump fått resultatet av den utredning han begärt själv om cybersäkerhet är det möjligt att han agerar. "Rapportens rekommendationer kommer att diskuteras och efter det är det möjligt att Trump agerar," sa Priebus. SR 170108.

Religion fortfarande viktigt i USA:s kongress. Närmare 91 procent av medlemmarna i den amerikanska kongressen beskriver sig själv som kristna. Detta trots att andelen som kallar sig kristna i landet stadigt sjunkit de senaste decennierna. I dag tros siffran ligga omkring 71 procent, enligt Pew Forum. 23 procent av amerikanerna bekänner sig inte alls till någon religion. När man studerar de två partierna (republikaner och demokrater) finns det uteslutande flest kristna inom det republikanska partiet. De är så många som 99 procent. Bland demokraterna är motsvarande siffra 63 procent, visar undersökningen. I början av 1960-talet utgjorde ledamöterna 75 procent protestanter. Detta har minskat till 56 procent i dag. Under samma period har katolikerna gjort ett skutt från 19 procent till 31 procent
Kongressen i USA av två kammare: senaten och representanthuset. I senaten sitter 100 ledamöter. I kongresshuset sitter 435 ledamöter. Kongressens arbete delas in i tvåårsperioder med början den 3 januari. De möts i Capitoleum i Washington DC. Dagen 170108.

Trumps svärson får toppjobb. Donald Trumps svärson får toppjobb som rådgivare åt den tillträdande presidenten, enligt medier. Men det finns juridiska frågetecken som måste rätas ut. Den 35-årige Jared Kushner kommer att bli presidentens topprådgivare, rapporterar flera amerikanska tv-bolag. Beskedet kommer inte oväntat. Kushner har varit en inflytelserik om än diskret gestalt i Trumps närmaste krets under valrörelsen. SR 170109.

"Obamas tal var elegant och hoppfullt". Natten till idag höll president Barack Obama sitt sista tal som president ... han valde sin hemstad Chicago som arena. "Han avslutar sin presidentperiod som han började, med ett elegant formulerat tal i Chicago som innehöll fokus på hopp och förändring. Han är en erkänt skicklig talare och det här var ett klassiskt Obamatal." SR 170111.

USA-expert "förundrad" över Trump. Donald Trump gav ett mycket aggressivt intryck när han höll sin första presskonferens efter presidentvalet, anser Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. "Intrycket var att han pratade som om valkampanjen fortfarande höll på. Han upprepade flera av sina slagord och sin kritik mot sin motståndare, Hillary Clinton, och mot den nuvarande administrationen." Det var Trumps första presskonferens efter valet den 8 november i fjol. Åsard kallar presskonferensen "extraordinär". Inte minst rör det Trumps fortsatt totala sågning av landets underrättelseorgan, som CIA, FBI och NSA. "Man undrar ju vilket samarbete de kommer att ha i framtiden. Det är ju dem han måste luta sig emot framöver när han ska fatta beslut som berör nationell säkerhet och kriser i olika delar av världen," säger Åsard. SR 170111.

Trump till CNN: "Ni är fake news". USA:s tillträdande president Donald Trump attackerade i dag medier som publicerat uppgifter om att Ryssland har skadliga uppgifter om honom. Han pekade ut CNN och vägrade svara på deras frågor. Presskonferensen inleddes med en attack mot sajten Buzzfeed och tv-bolaget CNN för den senaste rapporteringen om Trumps kontakter med Ryssland och en av Trumps medarbetare kallade den för "ledsam och patetisk". "Ni är fake news," sa en märkbart irriterad Trump, som vägrade svara på CNN:s frågor under presskonferensen. Trump sa på presskonferensen att han inte har några kontakter med Ryssland över huvudtaget, och att han därför inte är i en känslig position. "Jag har inga intressekonflikter som president," fortsatte Trump. "Men Ryssland kommer att ha mycket större respekt för vårt land när jag leder det," svarade han på frågan om vad han ska göra åt Rysslands hackning.
På presskonferens lovade också Trump fler arbeten till amerikanerna. "Jag kommer att vara den största jobbproducent som Gud någonsin skapat," sa den blivande presidenten. Enligt honom är det "stora nyheter" på gång. "Stora nyheter kommer de närmaste veckorna om fabriker som ska byggas i landet," sa Donald Trump. Han sa att många bilföretag vill satsa i USA, och han vill att samma sak ska ske med läkemedelsföretagen. "Ni kommer att få betala en mycket hög gränsskatt," är Trumps budskap till de företag som vill flytta produktion till Mexiko. Han sa också att gränsen kommer att vara mycket tätare än i dag. "Vi ska bygga en mur," sa Trump om den mur han ska låta bygga längs gränsen mot Mexiko. Han sa också att bygget ska sättas igång mycket snart, och att de amerikanska skattebetalarna får betala för att han inte vill vänta på ett och ett halvt år av förhandlingar med Mexiko. Under valkampanjen lovade Trump att Mexiko ska få betala muren, men samtidigt säger han nu att Mexiko kommer att få betala för muren längre fram. SR 170111.

Stark kritik mot Trumps affärslösning. USA:s blivande president Donald Trump påpekade flera gånger under en presskonferens igår att han inte är tvungen göra sig av med sin företagsverksamhet. Det finns inga lagliga hinder för en president att samtidigt vara företagare, men trycket är hårt på Donald Trump att undanröja risker för framtida intressekonflikter. Gårdagens besked att sönerna ska ta över håller inte, sa flera experter igår: SR 170112.

Chicagopolisen kritiseras för våld och diskriminering. I USA får polisen i Chicago svidande kritik av det amerikanska justitiedepartementet för det sätt som en del av stadens poliser bedriver polisarbete, mot en del av dess invånare. På plats i Chicago konstaterade justitieminister Loretta Lynch att det bland stans poliser finns ett mönster av övervåld som står i konflikt med den amerikanska konstitutionen, och att det på ett oproportionerligt sätt drabbar icke-vita medborgare. Justitiedepartementets utredning av poliskåren i USA:s tredje största, och mest våldsbrottsplågade stad, kom efter ännu en uppmärksammad filmsekvens av ännu en ung svart man som skjuts till döds av ännu en vit polis. SR 170113.

Olika åsikter mellan Trump och hans nominerade. Flera av dem som Donald Trump nominerat till centrala poster i USA:s nya administration är oense med honom om viktiga delar av politiken. Det visar den första veckans utfrågningar i senaten. Donald Trump själv har noterat att hans nominerade inte tycker som honom. I en tweet tidigt i morse skrev han att han vill att de ska ha egna åsikter och inte dela hans. Flera av de nominerade ser Ryssland som ett hot och har mer förtroende för underrättelsetjänsten än Donald Trump. Det finns andra viktiga åsiktsskillnader. Donald Trump vill riva upp kärnenergiavtalet med Iran. Den föreslagna försvarsministern James Mattis, som sa att han ser Iran som ett hot i Mellanöstern, sa att USA måste respektera ingångna avtal. "Det är inte ett perfekt avtal, men när USA ger sitt ord ska vi hålla det," sa Mattis. Mattis är också mot att använda skendränkning som förhörsmetod, en modell som Trump försvarat. Han vill använda värre saker sa han i kampanjen. SR 170113.

John Lewis: Jag ser inte Trump som legitim president. I USA tätnar dramatiken kring de påstådda ryska försöken att påverka det amerikanska presidentvalet. I natt beslöt senatens underrättelseutskott att gå till botten med frågan i en särskild utredning. Samtidigt förklarade en demokratisk politiker att han inte betraktar Donald Trump som en legitimt vald president, just på grund av den ryska inblandningen i valet, och att han därför kommer att bojkotta presidentinstallationen nästa fredag. Den snart 77-årige demokraten John Lewis är inte vilken amerikansk politiker som helst. Han är en levande del av USA:s historia, och legendarisk som en av de ursprungliga ledarna för sextiotalets medborgarrättsrörelse.
I natt beslöt både demokrater och republikaner i senatens underrättelseutskott att inleda en egen utredning av omfattningen och konsekvenserna av de ryska aktiviteterna under det amerikanska presidentvalet. Utskottets medlemmar säger i ett uttalande att det är "absolut avgörande att vi helt och fullt förstår vad som hände". Av uttalandet framgår också att man kommer att titta särskilt noga på vilka direktkontakter som förekommit mellan ryssarna och personer i de amerikanska valkampanjerna. SR 170114.

Mexiko tillsätter ny ambassadör i USA. Mexiko byter ut sin ambassadör i Washington inför att Donald Trump tillträder som USA:s president nästa vecka. Trump har bland annat sagt att han vill bygga en mur längs gränsen och riva upp frihandelsavtalet med Mexiko, vilket enligt Mexikos regering kräver en ny sorts diplomati. Efter ett par månader i chock har Mexiko nu börjat agera inför att Donald Trump nästa fredag tillträder som USA:s president. I början av januari utsåg Mexikos president Enrique Peña Nieto en ny utrikesminister, Luis Videgaray, som fått uppdraget att "skapa en bättre och mer konstruktiv relation till Trump". Videgaray var den som låg bakom mötet mellan Peña Nieto och Trump i höstas och sägs också ha en nära relation till Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner. I går meddelade Mexiko att man också byter ut sin ambassadör i Washington. Den nye ambassadören Gerónimo Gutiérrez beskrivs som en expert på frihandelsavtalet Nafta, som Trump sagt att han vill riva upp. Mexiko förbereder sig nu på att omförhandla avtalet, som inkluderar Mexiko, Kanada och USA. SR 170114.

Protester inför installationen av Donald Trump. Samtidigt med protesterna har fredagens presidentinstallation drabbats av flera avhopp efter att den blivande presidenten gått till angrepp på kongresspolitikern John Lewis. Donald Trump: "Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart (not to...... mention crime infested) rather than falsely complaining about the election results. All talk, talk, talk - no action or results. Sad!" Både politiker och artister säger nu nej till ceremonin där Trump ska sväras in som president. Ett dygn efter Lewis besked hade runt 15 kongressdemokrater anslutit sig till bojkotten. Lewis är respekterad både till höger och vänster för att tillsammans med Martin Luther King ha lett kampen för medborgerliga rättigheter och för att ha slagits halvt ihjäl när han på sextiotalet demonstrerade för svarta amerikaners rätt att rösta. SR 170115.

Många skyndar sig till USA före Trumps tillträde. På fredag tillträder Donald Trump som USA:s president och en av de åtgärder han lovat att omgående vidta är att täta till gränsen söderut och stoppa migranter från Mexiko och Centralamerika. Bygga en mur är förslaget. Guatemala är ett transitland för centralamerikaner som vill till USA. Det finns tre korridorer upp genom landet och vidare genom Mexiko. Gränsen står vidöppen. Två miljoner guatemalaner är i USA, legalt eller illegalt. Många har tagit denna väg och vissa här säger att det är längre norrut i Mexiko som farorna kommer. SR 170115.

Ordkriget mellan Trump och CIA trappas upp. USA:s tillträdande president Donald Trump har i natt öppet ställt frågan om det är den avgående CIA-chefen John Brennan som läckt uppgifter om Trump till medierna. Frågan kom efter att CIA-chefen ifrågasatt Trumps förståelse av Ryssland, och också kritiserat honom för hans sätt att uttrycka sig. CIA-chefen John Brennan tror helt enkelt inte att USA:s nästa president, Donald Trump, helt och fullt förstår vidden av Rysslands kapacitet, intentioner och agerande runt om i världen. Det sa han i en stort uppmärksammad intervju med tevekanalen Fox News i går. Av nattens twittrande att döma har Brennans slutsats - att Trump har en begränsad förståelse av de ryska avsikterna - provocerat den blivande presidenten ordentligt. I samma tweet kritiserar Trump samtidigt och för första gången med kraft både Rysslands militära inblandning i Ukraina, annekteringen av Krim och den ryska kärnvapenarsenalens storlek. John Brennan lämnar CIA samtidigt som Donald Trump svärs in som president. SR 170116.

Pengar från USA viktig inkomstkälla för Guatemala. I Guatemala i Centralamerika är spänningen stor inför Donald Trumps tillträde som president i USA. Det fattiga landet är oerhört beroende av de pengar som guatemalaner i USA skickar hem. Frågan är hur det ska bli framöver om Trump sätter stopp för migrationen söderifrån. Vår migrationskorrespondent Alice Petrén har träffat Guatemalas arbetsmarknadsminister Leticia Teleguaro. "Pengarna som skickas hem från USA utgör Guatemalas största inkomstkälla," säger arbetsmarknadsminister Leticia Teleguaro och preciserar att beloppen stiger för varje år. "2015 kom ungefär 55 miljarder kronor hit från USA och 2016 hade beloppet ökat till cirka 63 miljarder, vilket motsvarar 11-12 % av Guatemalas ekonomi," säger Leticia Teleguaro. Guatemala är rikt på mineraler, guld, silver, koppar, zink och har även olja. Men inkomsterna fördelas extremt ojämlikt. En liten elit tar hand om det mesta, medan över hälften av invånarna här är fattiga och undernärda. De allra mest åsidosatta tillhör ursprungsbefolkningen som ofta lever på landsbygden och i bergen. SR 170116.
Allt fler flyr Guatemala. Allt fler människor flyr från Guatemala, El Salvador och Honduras och söker asyl i Mexiko. Under 2016 mer än fördubblades antalet asylsökande i Mexiko jämfört med 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR och siffran väntas bara stiga framöver. De centralamerikanska länderna hör till världens mest kriminella och farliga. Unga män, som har deporterats från USA, kommer tillbaka med en rå och brutal gängkultur, som sätter skräck i människor. Vittnen till dem som mördas måste också tystas och det blir livsfarligt fär många, säger pastorn. Enligt FN:s flyktingorgan sökte cirka 8 000 personer asyl i Mexiko 2016, mer än dubbelt så många som året innan. Många vill stanna i Mexiko eftersom färden norrut och Mexiko i sig är mycket farligt. Dessutom är många osäkra inför USA:s nye president Donald Trump, som signalerat hårda tag mot alla migranter. SR 170116.
Många unga guatemalaner vill inte till USA. Ungefär två miljoner människor från Guatemala jobbar i USA och många drömmer om att ha råd att ta sig dit. Fattigdomen i Guatemala är utbredd. Men 22-årige Mynor hör till dem som inte vill ta den farliga vägen upp genom Mexiko. Han bor i en bergsby där flera hundra har kommit tillbaka, utvisade från USA. Guatemala är undernäring vanligt. Brist på el, vatten och mat likaså. Långt mer än hälften av alla i Guatemala lever på stampad jord utan golv. Våldet driver iväg en del. "Det är ändå inte värt försöket," säger Mynor avslutande. SR 170118.
Ensamma barn flyr Guatemala. Åtminstone 300 ensamma barn lämnar varje dag Guatemala för att ta sig till Mexiko eller USA, enligt en uppskattning från FN:s barnfond Unicef. Många av barnen stoppas på vägen och blir deporterade tillbaka igen. Och under Obamas presidentperiod har också många skickats hem, men barnen försöker ofta på nytt. En grupp är barnen som vill återförenas med sin pappa och mamma, som kanske redan är i USA för att tjäna ihop pengar till familjen. Ungefär 2 miljoner guatemalaner uppskattas jobba lagligt eller illegalt i USA. Fattigdomen är utbredd här med miljontals undernärda, trots att Guatemala har stora naturresurser. Andra barn hoppas helt enkelt kunna förbättra sina liv. Skola är inte för alla här, men barnen som migrerar har oftast gått i skolan, förklarar Unicef-chefen och tycker att det är extra sorgligt att Guatemala inte månar om dessa. Sedan ungefär fem år tillbaka finns en ny grupp barn - de som flyr undan våldet. De brutala gatugängen Maras söker upp barn med föräldrar i USA för att utsätta dem för utpressning. Barnen blir slagna, hotade och till och med dödade. De flyr för sina liv och undan att bli slavar åt de råa gängen. USA president Obama beslutade sommaren 2014 att de centralamerikanska barnmigranterna omgående skulle ut ur USA. Vad Donald Trump tänker göra återstår att se. SR 170119. Kommentar: Trump lär väl skicka hem föräldrarna också.
Barnen som flyr Guatemala. I Guatemala ger sig varje dag flera hundra barn över gränsen norrut för att ta sig till Mexiko eller USA. För drygt två år sedan beslutade USA:s president Barack Obama att de många tusentals centralamerikanska barnen skulle ut ur USA och Obama talade om en migrationskris. Men barnen fortsätter att söka sig till USA och ingen vet hur Donald Trump kommer att hantera frågan. SR 170120.

Stor uppmärksamhet för Trumps uttlande i Tyskland. Donald Trump rasar mot Angela Merkels flyktingpolitik. I en tidningsintervju kallar den tillträdande presidenten förbundskanslerns politik för ett "katastrofalt misstag". Något som rört upp starka känslor i Tyskland. Det var i en intervju i den tyska tidningen Bild som Donald Trump gick till angrepp mot landets flyktingmottagande. Han kallade Angela Merkels politik för ett katastrofalt misstag. Ekots korrespondent i Berlin Daniela Marquardt, säger att uttalandet har väckt stor uppmärksamhet och förundran i Tyskland. "Man försöker ju intensivt att förstå vad det är som driver Trump och vilken politik han kommer driva framöver. De här uttalandena tillskrivs framförallt hans yviga stil och hans sätt att kasta dramatiska omdömen omkring sig."
Trump säger också i intervjun med Bild att försvarsalliansen Nato är överspelad. Något som Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier uttalade sig om efter ett möte med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. "Han hävdade att Trumps uttalande sprider oro och osäkerhet. Han var väldigt bekymrad över detta," säger Daniela Marquardt. SR 170116.
Nya bekymmer efter Trumps intervju. Donald Trumps senaste uttalanden väcker förvirring, oro och kritik inför maktskiftet som sker på fredag. I en intervju med brittiska The Times och tyska Bild sa Trump bland annat att han litar både på Rysslands president och Tysklands förbundskansler - men att det kanske inte varar så länge. Nicholas Burns har arbetat i Vita Huset med säkerhetsfrågor under flera presidenter. Han är upprörd över Trumps uttalanden: "Angela Merkel är vår starkaste allierade, Vladimir Putin är vår störste motståndare. Att likställa dem är en förolämpning mot Angela Merkel," sa Nicholas Burns till tevekanalen PBS igår. Burns har lång diplomatisk erfarenhet, han har bland annat varit USA:s Natoambassadör. I intervjun med de båda tidningarna The Times i London och Bild i Tyskland sa Donald Trump att det inte spelar någon roll, varken för honom eller för USA om EU håller ihop. Det uttalandet väcker ny oro. Heather Conley, säkerhetspolitisk expert på Center for Strategic and International Studies i Washington sa till PBS att hon tycker att slutsatsen är helt fel: "Europeisk enighet och solidaritet är otroligt viktigt för USA, för handel och investeringar. Vi kan inte vilja att de ska splittras, de är alldeles för viktiga för vår nationella säkerhet," sa Conley. Trumps idéer om att lätta på sanktioner mot Ryssland i utbyte mot kärnvapennedrustning avvisas av båda experterna och Conley sa att det bidrar till förvirringen att Trump nyligen ville att USA ska förstärka sin kärnvapenarsenal. Trump upprepade sin tidigare kritik av Nato i intervjun med de båda tidningarna och han går på tvärs, helt eller delvis, med sina tillträdande försvars- och utrikesministrar. Nicholas Burns, den före detta Natoambassadören, tycker att inledningen för Trumps administration är mycket skakig och att han hoppas att Trump ändrar uppfattningar: "Vi har inte haft någon president under de senaste 70 åren som varit så öppet kritisk mot våra allierade, men han kritiserar inte vår motståndare Vladimir Putin. Det är mystiskt och ett mycket dåligt och oklokt sätt att börja på," sa Burns. SR 170117.

IMF ser många risker med Trump. Internationella Valutafonden, IMF, ser faror med Donald Trumps inställning till frihandel. Det kommer fram i den årliga bedömningen av läget i världsekonomin. Donald Trump har under sin valkampanj gett ett väldigt protektionistiskt intryck. Han har upprepade gånger anklagat Kina för att vara en valutamanipulatör som tar jobb från USA och han har varit uttalat negativ till frihandelsavtal. SR 170117.

Martin Luther Kings dotter: Gud kan segra över Trump. I USA firades Martin Luther King-dagen - och medborgarrättsledarens barn kommenterade den tillträdande presidenten.- Gud kan segra över Trump, sa dottern Bernice King. Trump, som bara fick åtta procent av rösterna från USA:s svarta befolkning, twittrade hyllningar till Martin Luther King. "Jag firar Martin Luther King-dagen och allt det fantastiska han stod för", skriver Trump. Han träffade även Kings äldsta son Martin Luther King III i Trump Tower i New York. Sonen hade en mer försonlig ton än systern. De båda gick ut från en hiss tillsammans och skakade hand. Trump svarade inte på frågor, men King sa att de hade haft ett konstruktivt möte och diskuterat hur USA:s röstningssystem kan förbättras. På fredag svärs Donald Trump in som USA:s 45:e president. Hittills har 27 ledamöter i representanthuset, från Demokraterna, öppet sagt att de bojkottar ceremonin. Dagen 170117.

Donald Trumps andliga rådgivare. Människor och tro. 12 minuter. SR 170117.

Katolska biskopar i USA: Behåll Obamacare. Katolska kyrkan har tidigare kritiserat Obamacare för att den täckt abort och preventivmedel. Men nu ber man Trump att inte skrota sjukvårdsförsäkringen utan att det finns en alternativ plan. De säger: "Just nu vill vi säga att ett upphävande av de viktigaste delarna av Affordable Care Act (informellt Obamacare, red:s anm) inte borde genomföras utan att det finns en alternativ plan som försäkrar att alla de miljoner människor som idag är beroende av sjukförsäkringen adekvat vård". Dagen 170119.

Antalet fristads-församlingar har fördubblats i USA sedan valet. Sedan presidentvalet i USA har allt fler församlingar deklarerat att de är fristads-församlingar."Vi är kallade till att protestera mot den nya administrationens förslag, som har rötter i rasism och invandrarfientlighet", säger fristadsrörelsen PICO. En församling som deklarerar sig som fristads-församling i USA åtar sig att ge skydd, materiell omvårdnad och ofta också juridisk hjälp till flyktingar. Kyrkornas fristadsrörelse är organiserad genom det nationella nätverket PICO, som samlar mer än 40 olika religiösa riktningar och kyrkor och finns representerad i 150 städer i 17 delstater. PICO säger till Religion News Service att församlingar i USA bör ta ett "djärvt och profetiskt" steg för att skydda sårbara människor hotas av deportation och bekämpa den nye presidenten Trumps planer på att bland annat bygga en mur mot Mexico. Dagen 170119.

Brokig religiös skara leder bönen för Trump. Sex religiösa ledare kommer att be för Donald Trump vid ceremonin då han blir USA:s president. Mest uppmärksammad är Paula White, som predikar lycka och välgång åt den som tror. Paula White leder en megakyrka i Florida, och är även känd via sitt eget tv-program "Paula White today". Även en annan pastor som är med vid installation, den färgade pastorn Wayne T Jackson, beskrivs som framgångsteolog. Tre av dem som ska vara med och be för honom har riktat skarp kritik, mot hans migrationslagar, mot registrering av muslimer samt det planerade murbygget mot Mexiko. Och de religiösa ledarna representerar en stor mångfald. Fyra pastorer kommer att delta, och förutom de två ovan nämnda är det Samuel Rodriguez, pingstpastor som når ut till människor med latinamerikansk bakgrund, samt Franklin Graham, som bland annat ledde bönen då Donald Trump var på tackturné efter valsegern. Timothy Dolan är kardinal samt ärkebiskop av New York. Den enda icke-kristna religiösa ledaren som medverkar vid installationen är rabbinen Marvin Hier. Han bor i Los Angeles, där han grundat Simon Wiesenthal Center. Att Donald Trump väljer en rabbin har att göra med att hans dotter Ivanka konverterat till judendomen. Hon gjorde det efter att ha gift sig med Jared Kushner, vars judiska familj donerat stora summor till Simon Wiesenthal Center, vars grundare nu får vara med och be för USA:s 45:e president. SR 170119.

Evangelikala hoppas på USA:s nye president. Den frispråkige fastighetsmagnaten Donald J Trump svärs i dag in som USA:s 45:e president. Han bars fram till seger i presidentvalet inte minst av evangelikala kristna, som nu bland annat hoppas på en striktare abortpolitik och varmare relation till Israel. Frågan är om Trump kommer att motsvara deras förväntningar. Världen idag 170120.

Det här ska Trump göra första dagen på jobbet!. Så här har han bland annat uttryckt sig - vi har översatt Trumps vallöften:
"Vi ska börja arbeta med en ogenomtränglig, hög, kraftig och vacker mur vid södra gränsen".
"Vi ska ställa in betalningarna till Förenta nationernas klimatarbete".
"Vi ska avsluta kriget mot kolet och vi ska riva upp Obamacare".
"Jag kommer att ta bort illegala, kriminella invandrare från det här landet".
"Första dagen kommer vi att omförhandla det sämsta handelsavtalet någonsin, Nafta". SR 170120.

Donald Trump: "Jag gillar ordning och jag gillar styrka". DN publicerar här en oredigerad version av den uppmärksammade intervjun med Donald Trump som publicerats i brittiska The Times och tyska Bild den gångna helgen. Intervjun gjordes av Michael Gove, konservativ politiker och tidigare utbildningsminister i Storbritannien, och Kai Diekmann, tidigare chefredaktör på Bild. Er farfar var från Tyskland, er mor är från ... DN 170120.

Påven uppmanar Trump att värna om de fattigaste. Samma dag som Donald Trump installerades som USA:s president skickade påve Franciskus honom ett uppfordrande gratulationstelegram. Efter lyckönskningarna går påven rakt på sak och påminner den nye presidenten om vikten att ta hand om de fattiga och marginaliserade människorna i samhället. "Må Amerikas storlek under ditt ledarskap framför allt fortsätta att mätas utifrån dess omsorg om de fattiga, de utslagna och de behövande", skriver Franciskus i telegrammet och hänvisar till Jesu liknelse om den rike mannen och Lasaros (se Luk 16:19-32). Lasaros var en tiggare som levde under stora umbärande, men fördes efter sin död till himmelriket, till skillnad från den rike mannen som hamnade i dödsriket där han pinades. Huffington Post skriver att det blivit kutym att påven skickar ett telegram där han lyckönskar USA:s nye president och såväl Benedikt XVI som Johannes Paulus II tryckte på behovet av omsorg för de fattiga och utsatta i samhället. Dagen 170121.

Trumps första beslut: Försvaga Obamacare. President Trump har tagit plats i Ovala rummet i Vita huset.Där undertecknade han sitt första beslut - om att försvaga sjukvårdsreformen Obamacare. Innan Affordable Care Act, kallad Obamacare, är avskaffad måste myndigheterna "vidta åtgärder i enlighet med lagen för att minimera omotiverad reglering som kommer av lagen och förbereda för mer flexibilitet och kontroll för att skapa en friare och mer öppen sjukvård", heter det i beslutet. Departement och myndigheter beordras att avstå från och skjuta på beslut som rör Obamacare och att bevilja undantag och fördröja sådant som ska verkställas och kostar pengar. Lagen har gjort att 20 miljoner fler amerikaner är försäkrade sjukvård. Trump har tidigare sagt att han ska ersätta Obamacare, och att alla ska ha rätt till sjukvård. Bara en tredjedel av USA:s befolkning har rätt till sjukvård med offentlig sjukförsäkring, de som har fyllt 65 och de allra fattigaste. Dagen 170121.

Trump: Jag står bakom CIA till 1 000 procent. I dag har USA:s president Donald Trump haft möte med underrättelsetjänsten CIA. Donald Trump har ansträngda relationer med CIA och redan på sin första arbetsdag valde han att besöka underrättelseorganisationen för att förklara sitt stöd och sin uppskattning. Men besöket resulterade i förnyad kritik. Den nyss avgångne CIA-chefen sa i ett argt uttalande att presidenten borde skämmas över sig själv. Donald Trump anklagade också medierna för att ha fått det att låta som att han låg i fejd med CIA. Donald Trumps misstro mot underrättelsetjänsten är inget medierna hittat på. Flera tweets visar vad han tyckt och på en presskonferens för en dryg vecka sedan liknade han underrättelsetjänstens agerande vid nazitysklands. Publiksiffror är en så stor fråga för president Trump att den nye presschefen kallade till presskonferens, utan att svara på frågor, och anklagade medierna för att ljuga om hur många som närvarat vid installationen. "Det här var den största folksamling som någonsin bevittnat en installation, punkt slut," påstod presschefen och avfärdade bilder som visar motsatsen. SR 170122.

Trumps migrationspolitik kan drabba Guatemala hårt. Guatemala kan vänta sig många fler utvisningar av sina medborgare som arbetar illegalt i USA. Det säger USA:s ambassadör Todd Robinson i Guatemala. Över två miljoner guatemalaner jobbar svart i USA och de skickar hem pengar som utgör 12 % av Guatemalas BNP. Att flera hundra tusen av dem skulle bli utvisade oroar därför ledningen här. Många guatemalaner är mycket fattiga och drivs mer eller mindre härifrån. SR 170120.

Sprickan växer mellan Trump och medier i USA. USA:s nye president Donald Trump är nu i fullt krig med de amerikanska medierna. Flera viktiga nyhetsorganisationer och journalister anklagar presidenten för att ljuga. Två dagar efter att Donald Trump svurits in som USA:s 45:e president är stämningen ansträngd mellan amerikanska medier och den nyvalda presidenten. När Donald Trump i går besökte underrättelseorganisationen CIA talade han om att det var medierna som konstruerat uppgifterna om att han skulle vara i konflikt med underrättelseorganisationen. Samtidigt finns en diskussion om hur många som kom och lyssnade på Donald Trumps installation. Där påstår Donald Trump att det var många fler än vad medierna har sagt och visat att det var. "Det intressanta är att många medier slår tillbaka idag. Programledaren Chris Wallace på Fox News, en nyhetstv-kanal som är vänligt inställd till Donald Trump, anklagade i dag presidenten för att ljuga. Att presidenten sagt flera saker som helt enkelt inte är sanna," rapporterar Inger Arenander, Washington-korrespondent. SR 170122.
Trumps stabschef till attack mot medierna. USA:s president Donald Trump anklagas för att ljuga av flera amerikanska medier och hans pressekreterare får hård mediekritik efter ett första framträdande. Donald Trump själv förklarade vid ett framträdande hos CIA igår att han har ett pågående krig med medierna: "Media är bland de mest oärliga människor i hela världen," sa USA:s president till en grupp underrättelseagenter och la till att det var medierna som hittat på att han skulle vara i fejd med CIA. Han anklagade också medierna för att medvetet ljuga om hur många som kommit till hans installation. Hans pressekreterare underströk budskapet: "Folksamlingen vid president Trumps installation var den största någonsin, punkt," sa pressekreteraren. Idag anklagar medier i USA både presidenten och pressekreteraren för att ljuga. Det är starka reaktioner från båda håll. Tidningen New York Times skriver på nyhetsplats att Trump för fram osanningar. En av konservativa Fox News tyngsta journalister, Chris Wallace, sa idag det det president sa inte är sant. SR 170122.

Svenska fordonsindustrin vill komma in i USA. Det finns en oro inom den svenska fordonsindustrin för att USA:s nye president Donald Trump kommer att införa strafftullar på import för att skapa jobb i USA. Svenska bolag reser dit nu för att etablera kontakter för att starta tillverkning i USA. SR 170123.

USA lämnar frihandelsavtalet TPP. Donald Trump har nu undertecknat en exekutiv order om att USA ska lämna frihandelsavtalet TPP, rapporterar Reuters. Avtalet berör elva länder kring Stilla havet. Nordamerikas frihandelsavtal Nafta kan också bli ett minne blott, redan i år, sedan den nye presidenten Donald Trump klargjort att omförhandlingar ska inledas. SR 170123.

Ekumenisk kyrkgrupp: Tänk om, Trump! "Genom de kristna skrifterna instrueras vi att ta hand om de fattiga och de mest utsatta", skriver National Council of Churches (NCC). Inför fredagens installation, då Donald Trump blev USA:s 45:e president, uttryckte NCC stor oro för den politik som Trump har sagt att han tänker föra. "Vi har allvarliga farhågor om att en föreslagen politisk agenda som, om den antas, kommer att utsätta de mest utsatta bland oss för fara. Genom de kristna skrifterna instrueras vi att ta hand om de fattiga och de mest utsatta", skriver NCC i ett öppet brev till Trump. "Obamacare", som Barack Obama införde under sina år vid makten, samt andra sociala skyddsnät är några av sakerna som tas upp i brevet. Dessutom namnges tre personer, Stephen Bannon, Jefferson Beauregard Sessions och Michael Flynn, som har fått politiska nyckelposter av Donald Trump. Enligt NCC personifierar trion "extremistiska, rasistiska och perifera världsbilder som vi anser är moraliskt oförenliga med kristna principer om att älska sin nästa". National Council of Churches (NCC) representerar 45 miljoner människor i mer än 100 000 lokala församlingar över hela USA. Dagen 170123.

Trumps pressekreterare höll sin första presskonferens i Vita Huset. Donald Trumps pressekreterare Sean Spicer höll sin första riktiga pressträff i kväll. Spicer håller fast vid att Trumps installation drog den största publiken någonsin, inräknat människor som följde installationen via tv och internet. Han meddelade också att Trump är beredd att stödja Egypten militärt - där IS bedriver ett krig mot myndigheterna på Sinaihalvön. Trump talade tidigare under dagen med Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi i telefon. Under presskonferensen sa Spicer också att USA kommer att "skydda" områden på internationellt vatten i Sydkinesiska sjön. Spänningarna har ökat i regionen, där Kina har stärkt sina anspråk genom att bygga ut mindre rev till artificiella öar. Filippinerna, Brunei, Malaysia och Vietnam har egna territoriella krav i Sydkinesiska sjön, som har världens mest trafikerade handelsrutter SR 170123.

Rex Tillerson kan bli utrikesminister. I USA är Rex Tillerson nu ett steg närmre att bli landets nya utrikesminister. Senatens utrikesutskott godkände den tidigare vd:n för energiföretaget Exxon Mobil knappt med elva mot tio röster. Nästa steg är nu att hela senaten röstar om Tillerson ska få bli USA:s nästa utrikesminister. Godkänt från hela senaten fick republikanen Michael Pompeo som ny chef för underrättelsemyndigheten CIA i natt.
Trump hävdare åter att han skulle ha fått fler röster än Hillary Clinton om inte flera miljoner papperslösa invandrare hade röstat på henne. Clinton fick tre miljoner fler röster än Trump, men Trump vann flest elektorsröster, och blev därmed president. Trumps påstående är en lögn som faller på sin egen orimlighet. Det kan vara svårt och krångligt nog för amerikanska medborgare att rösta, och att personer utan alla nödvändiga dokument skulle kunna göra det är en fri fantasi. Trump hade också fortsatt prata om att medierna ljuger om antalet åskådare som kom till hans installation SR 170124.

Trump återstartar oljeledningsprojekt. I USA har president Donald Trump i dag utfärdat presidentdekret som sätter igång två stora oljeledningsprojekt som stoppats för att de varit så omstridda. Den ena är den så kallade Keystone XL-ledningen som ska leda olja från Kanada till raffinaderier i delstaten Texas. Den andra oljeledningen är den i North Dakota som pausades för ytterligare utredning av president Barack Obama, efter att tiotusentals miljöaktivister i månader protesterat på plats vid Standing Rock. SR 170124.

Trump vill se utredning om röstfusk. Ledande republikaner har fått nog av Donald Trumps påståenden om valfusk. Trump "underminerar förtroendet både för det amerikanska demokratiska systemet och för sig själv", säger senator Lindsey Graham. Men presidenten slår tillbaka och ska tillsätta en utredning om valfusk. "Jag kommer att begära en stor utredning om RÖSTFUSK, inklusive de som varit registrerade att rösta i två delstater, de som är illegala och de som varit registrerade att rösta men som är döda (och har varit det länge)", skriver Donald Trump. Utspelet kommer efter att Trump överraskat högt uppsatta republikaner och demokrater i kongressen tidigare i veckan när han under en middag i Vita huset upprepade sitt påstående om att miljontals människor som tagit sig in i landet illegalt röstade på motståndaren Hillary Clinton - vilket medförde att han inte fick flest antal avlagda röster. "Jag var inte där, men om USA:s president säger att 3,2 miljoner personer röstade olagligt skakar det förtroendet för vår demokrati, han måste visa varför han tror det," säger Graham, tung republikansk senator, till CNN. Inte heller representanthusets republikanske talman Paul Ryan tror på Trump. Ryan säger att han inte har sett några bevis för hans påstående om valfusk. Det slutgiltiga valresultatet visade att Clinton fick 2,9 miljoner fler röster än Trump, ett faktum som den nytillträdde presidenten tycks ha svårt att svälja. AB 170125.

Presidentbeslut som Trump hittills fattat:
Har beslutat att två kontroversiella oljeledningar ska byggas, bland annat Keystone XL, som varit föremål för omfattande protester.
Har utfärdat ett presidentbeslut som syftar till att riva upp företrädaren Barack Obamas sjukförsäkringsreform.
Har beordrat statliga myndigheter att inte utfärda nya regler eller anställa ny personal.
Har undertecknat ett kontroversiellt beslut om begränsningar i finansiering av utländska organisationer som stödjer abort.
Har beslutat att USA inte ska vara med i frihandelsavtalet TPP (som berör länder kring Stilla havet).
Har undertecknat ett dekret om att miljöbedömningar måste gå snabbare, liksom att stora infrastrukturprojekt ska få snabbare prövning, men det närmare innehållet kring dessa beslut är inte kända. AB 170125.

USA:s militär tar klimathotet på allvar. Donald Trump har tillsatt flera klimatförnekare i sin administration och själv sagt att klimatförändringar är en bluff. Men militären ser klimatförändringar som en allvarlig risk och det kan komma att påverka USA:s politik, säger Francesco Femia som är rådgivare om klimatsäkerhet åt amerikansk militär. "Militären följer det vetenskapen säger och betraktar klimatförändring som ett direkt och indirekt hot mot USA:s säkerhet," säger Francesco Femia som leder Center for Climate and Security. I flera analyser som hans institut och andra gjort åt USA:s militär varnas för risker med torka, stormar och översvämningar i USA. Men också för att klimatförändringar kan vara en grogrund för internationella konflikter. Till exempel stigande havsnivåer i Asiens folkrikaste områden med översvämningar, eller torka i Mellanöstern eller Nordafrika i båda fall med risk för matbrist, snabbt stigande matpriser och massflykt med det lidande och kriser det medför. USA:s nye försvarsminister James Mattis har länge sett klimatförändringar som en säkerhetsrisk, både i USA och i strategiska områden i andra delar av världen. Om en president och flera ministrar som inte tror på klimatförändringar kommer att lyssna till de argument som militären tagit till sig, återstår att se säger Francesco Femia. "Hur mycket fokus som kommer att läggas på frågan från den nivån, och hur mycket självständighet och inflytande tunga ministrar kommer att ha är fortfarande osäkert," säger han. SR 170125.

Trump: Muren påbörjas inom några månader. I dag beslutade Donald Trump om åtstramningar i USA:s invandringspolitik. Den utlovade muren mot Mexiko ska byggas "så fort vi kan", utlovar presidenten. Med två presidentdekret tog Trump tag i sina vallöften om kraftigt minskad invandring. Det första handlar om skärpt gränspolitik, där första steget är att snarast möjligt inleda bygget av 320 mil mur mot Mexiko. "Jag skulle säga inom några månader, i alla händelser påbörjas planeringen omedelbart." Pressad angående sina löften om att Mexiko ska betala för muren, vilket grannlandets president Enrique Peña Nieto bestämt tillbakavisat. Trump hävdade att USA bekostar bygget men "till 100 procent" kommer att få tillbaka pengarna. Det andra dekretet gäller inrikes säkerhet, där udden riktas mot papperslösa och stater och städer som låter dem bo och arbeta där. "Vi ska dra in federala biståndsmedel från stater och städer som ger illegala immigranter tillflyktsorter," sade Vita husets pressekreterare Sean Spicer. SR 170125.

Ford överger sina planer på bilfabrik i Mexiko. I Mexiko ställde president Enrique Peña Nieto i veckan in sitt planerade möte med USA:s president Donald Trump. Anledningen är Trumps besked att han vill införa 20 procent importtullar på mexikanska varor för att på så sätt finansiera muren som USA tänker bygga längs gränsen. De två presidenterna skulle ha diskuterat frihandelsavtalet Nafta, som under många år tillåtit amerikanska företag att tillverka sina produkter i låglönelandet Mexiko. Trump vill riva upp avtalet och har hotat särskilt bilföretagen att de måste flytta hem tillverkningen till USA. Det är hot som redan fått konsekvenser för den lilla mexikanska staden Villa de Reyes. Vår Latinamerikakorrespondent Lotten Collin reste dit. "Min man jobbar på en underleverantör till General Motors, men han tjänar bara 1000 kronor i månaden. Det är svårt att leva på. Vi har knappt råd med skolbussen för barnen." "Avloppsröret släpper ut fabrikernas avfall i floden så att det rinner ner i lagunen. Inte undra på att flera av mina grannar fått utslag när de använt vattnet för att göra tegel och för att tvätta sig med." Precis intill avloppsröret ligger fabriksbyggnaderna som tillhör GM och deras underleverantörer. SR 170125. Kommentar: Artikeln beskriver kapitalismens mörka sidor!

Mexikos president fördömer Trumps murbygge. I Mexiko höll president Enrique Peña Nieto alldeles nyss ett tal där han fördömde och beklagade USA:s president Donald Trumps beslut att bygga en mur längs den mexikanska gränsen. Trump skrev igår under en så kallad presidentorder om att inleda bygget av muren, som han hävdar att Mexiko ska tvingas betala för. "Mexiko tror inte på murar, så vi kommer inte betala för någon mur," sa president Enrique Peña Nieto i ett videomeddelande som släpptes på sociala medier bara några timmar efter att USAs president Donald Trump skrivit under en så kallad presidentorder för att sätta igång murbygget - ett av Trumps viktigaste vallöften. "Jag beklagar USA:s beslut att fortsätta bygga på en mur som sedan flera år separerar människor istället för att förena oss," sa Enrique Peña Nieto. Det finns redan en barriär längs stora delar av USAs södra gräns, men Donald Trump har lovat att göra den längre och högre. Samtidigt visar siffror att migrationen från Mexiko stadigt minskat sedan 2004. Fler migranter återvänder än de som anländer till USA. SR 170126.

"Trump-troll" mobiliserar för att "befria Frankrike". Anhängare till Donald Trump ska låtsas vara fransmän på internet, och försöka influera franska väljare att rösta på Marine Le Pen i presidentvalet i vår. Nyhetssajten Buzzfeed kom i veckan över bilder på konversationer mellan militanta Trump-anhängare på ett slutet chattforum som döpts till The Great Liberation of France - Frankrikes stora befrielse. Under signaturen "TrumpWin2016" uppmanar en av den nyinsvurne amerikanske presidentens sympatisörer likasinnade att hjälpa Marine Le Pen, partiledaren för det franska, högerextrema partiet Front national, här förkortat till "FN", att ta makten i Frankrike. Avsändaren har en färdig kampanjstrategi, som går ut på att posera som fransmän på sociala medier som Facebook, Twitter och Reddit. SvD 170126.

Trump har inget emot skendränkning. USA:s president Donald Trump anser att tortyr fungerar som förhörsmetod. Trump är beredd att tillåta skendränkning igen om försvarsministern och CIA-chefen vill det. "Jag vill göra allt inom lagens råmärken," sa president Trump när han i en intervju med tv-bolaget ABC fick upprepade frågor om han vill tillåta skendränkning som förhörsmetod. Det förbjöds under den förre presidenten Barack Obama. Flera republikanska kongressledamöter protesterade omedelbart mot de idéerna. SR 170126. Kommentar: Tortyr är omänskligt. Och mycket långt ifrån kristet handlande.
Trumps tortyrutspel oroar FN-rapportör. USA:s president Donald Trump sa i en intervju igår att han tror att skendränkning fungerar som förhörsmetod och är beredd att tillåta den. FN:s särskilde rapportör om tortyr, Nils Melzer är oroad över signalerna från USA och befarar att fler länder kan följa efter. "Det skulle vara det sista världen behöver just nu. Om nu USA skulle återinföra tortyr som förhörsmetod kommer andra länder att följa efter och vi skulle ta ett steg från civilisation mot barbari," säger Nils Melzer. Han är oroad över att inställningen till tortyr håller på att förändras, inte bara i USA utan även här i Europa. Där den eknomiska krisen, flyktingstömmarna och terrorhotet skapat en blandning av rädslor hos medborgarna som i sin tur luckrar upp attityden till tortyr. "Det handlar både om att man inte ser tortyr som ett tillräckligt skäl för flykt och att man accepterar tortyr som förhörsmetod," säger Nils Melzer. Han är i Sverige för att titta på hur Sverige och Röda korset arbetar med att ta emot tortyroffer, där han anser att Sverige är ett föredöme. "Vi måste få fler människor att inse att tortyr är ett av dom värsta brotten som existerar och en av de mest destruktiva metoderna att förstöra en människa," säger Nils Melzer. SR 170126. Kommentar: Instämmer helt i detta.

Mexikos president ställer in möte med Trump. Mexikos president Enrique Peña Nieto ställer in sitt planerade statsbesök i Washington nästa tisdag. Beskedet kommer dagen efter att USA:s president Donald Trump gett order om att börja bygga en mur längs gränsen mot Mexiko. Enligt Donald Trump var beslutet att ställa in mötet ömsesidigt. "Om inte Mexiko börjar behandla USA rättvist och med respekt, kommer ett sådant möte vara fruktlöst," sade Trump på en presskonferens. Vita huset meddelade också på torsdagen att byggandet av muren ska finansieras med en 20-procentig skatt på all import från Mexiko. Enrique Peña Nieto skriver på Twitter att han är fortsatt öppen för att förhandla med USA, men att han kräver ömsesidig respekt. SR 170126.

Trumps chefstrateg Steve Bannon: Medierna borde vara tysta och lyssna. Trumpadministrationen trappar upp kritiken mot medierna. I en intervju i tidningen New York Times beskriver Donald Trumps nära rådgivare medierna som ett oppositionsparti och uppmanar dem att hålla tyst och lyssna. Steve Bannon är inte vem som helst, utan en av presidentens närmaste medarbetare. Han har titeln chefsstrateg och är jämställd med stabschefen i Vita Huset, en av de mest centrala funktionerna. Bret Stephens, utrikeskommentator på konservativa tidningen Wall Street Journal och Trumpkritiker är en av många som kommenterat det Bannon säger.
"Steve Bannon säger att media ska hålla tyst. Castro, Putin, Erdogan och Xi känner alla på samma sätt", skriver Stephens. Kommentaren speglar den oro som finns bland många journalister. Samtidigt rapporterar en annan tidning, Washington Post, att Donald Trump personligen beordrade en tjänsteman på National Park Service att prestera en bild från presidentens installation som visade att det kommit mer folk än vad medierna redovisat. Trumps pressekreterare bekräftar att Trump tog kontakt. Presidenten har vid upprepade tillfällen anklagat medierna för att ljuga om publiktillströmningen, trots bildbevis om motsatsen. Trump själv har kallat sin relation till medierna ett pågående krig och han anklagar dem oftast för att vara ohederliga och partiska. SR 170127.

Wolfgang Hansson: Efter första veckans rivstart: Överlever Trump i fyra år? Trumps första vecka har varit en uppvisning i en kombinationen av handlingskraft och lögner. Helt klart är Donald Trump en president som skiljer sig från alla sina föregångare. Han har långt kvar innan han klarat övergången från kandidat till statsman. Frågan är om han överlever i fyra år. Trumps första vecka karakteriseras också av ett antal rena lögner. Allt från att publiken vid hans installation var rekordstor (vilket den inte var) till att 3-5 miljoner illegala röster avgavs i valet (något som alla experter hävdar är omöjligt). Att lögner fyllde en viktig funktion i Trumps valrörelse är en sak. Om han fortsätter på samma sätt i Vita huset blir det förödande för hans ämbetsperiod. Han popularitetssiffror är fortfarande rekordlåga för en nytillträdd president. Han förlöjligas redan med epitet som "liar in chief". Vid sidan av alla andra kontroverser har Trump lyckats välta utrikespolitiken över ända genom att skapa kris med grannen Mexiko. Ett land som amerikanska presidenter brukar vinnlägga sig om att ha goda relationer med. Mexikos president ställde in sitt planerade besök i Washington nästa vecka efter att Trump fortsatt hävda att Mexiko ska betala för muren han tänker bygga alternativt hotat med en 20-procentig tull på mexikanska varor. Trump verkar inte ha tänkt på att om Mexiko höjer sina priser med 20 procent så är det i praktiken de amerikanska konsumenterna som betalar för muren. Dags att spänna fast säkerhetsbältet. Första veckan med Trump pekar mot en långvarig berg- och dalbana. AB 170127.

Vänskapligt samtal mellan May och Trump. Den brittiska premiärministern Theresa May har i dag träffat USA:s nya president Donald Trump i Vita huset. Förutom ett framtida handelssamarbete diskuterades flera omdebatterade frågor, bland annat framtiden för Nato. "Herr president, jag tror att du sa att du står bakom Nato till hundra procent," sa den brittiska premiärministern Theresa May och sneglade på Donald Trump när de höll gemensam presskonferens. Senare i år kommer USAs president att besöka Storbritannien efter att ha bjudits in av Theresa May. SR 170127.

GM misstänks för miljöförstöring. General Motors anklagas för att släppa ut sitt fabriksavfall i en flod nära staden Villa de Reyes, som utgör centrum Mexikos bilindustri. Många multinationella bolag väljer att anlägga fabriker här - men invånarna klagar över låga löner, långa arbetsdagar och miljöförstöring. "Ser du avloppsröret? De hade täckt över det med en jordvall, så vi märkte inget, förutom att det rann ner mindre vatten i floden än vad det brukar, trots att det regnade," säger Imelda Gutierrez. Vi står i den lilla byn Laguna de San Vicente, i utkanten av Villa de Reyes - centrum för Mexikos bilindustri. General Motors fabriker ligger ett stenkast bort. Imelda och resten av byborna misstänker att det amerikanska bilföretaget i hemlighet släppt ut sitt avfall i floden som rinner längsmed byn. I Villa de Reyes finns förutom GM också tyska BMW. Även Ford påbörjade bygget av en fabrik här, men avbröt miljardinvesteringen när Donald Trump kom till makten och hotade bilföretagen med höga importtullar. De mexikanska politikerna försöker å sin sida locka företagen med skattefrihet, gratis mark, och framför allt låga löner: Fabriksarbetarna här arbetar 12-timmarsskift men tjänar bara 2000 kronor i månaden. SR 170128.

Trump stoppar flyktingar. Donald Trump stoppar flyktingmottagandet och stänger gränserna för människor från sju olika länder i Mellanöstern och Nordafrika. Beslutet har enligt presidenten tagits för att hålla vad han kallar radikala islamiska terrorister ute ur landet. "Vi vill inte ha dem här," sa Donald Trump ögonblicken innan han skrev under presidentdekretet och syftande på de människor han anser vara ett hot mot USA. Beslutet innebär att Trump infört ett förbud mot att ta emot flyktingar från Syrien, förbudet gäller på obestämd tid framöver, samtidigt stoppas flyktingmottagandet generellt i 120 dagar så att myndigheterna i landet ska utveckla nya metoder och tillvägagångsätt för att utreda och screena flyktingar. Kristna och andra minoritereter i Mellanöstern som söker asyl i landet ska däremot prioriteras i framtiden enligt presidenten. Trump stoppar också all form av invandring och besök från Iran, Irak, Syrien, Somalia, Sudan och Libyen under minst 90 dagar. Genom att göra de här förändringarna lever Trump delvis upp till valöftet om att förbjuda muslimer att komma in i landet. (Det sjunde landet är Jemen.) SR 170127.

Starka reaktioner på Trumps flyktingstopp. FN:s flyktingorgan UNHCR säger i ett uttalande tillsammans med Internationella migrationsorganisationen att, "Behoven hos flyktingar och migranter världen över har aldrig varit större och att USA:s mottagande av kvotflyktingar är ett av de mest betydelsefulla systemen i världen." De båda organisationerna vädjar nu till Donald Trump att fortsätta att erbjuda asyl till människor som flyr från krig och förföljelse. Amnesty International skriver i ett pressmeddelande att: "President Trump nu satt sin främlingsfientliga kampanjretorik i verket genom att skilja ut människor baserat på vilken religion de tillhör." Human Rights Watch anser att beslutet kommer att innebära enorm skada för flyktingar samtidigt som det har liten betydelse för kampen mot terrorism och andra säkerhetshot. SR 170128.

"Kvinnor och barn kommer att sitta fast". Vilka konsekvenser får stoppet för flyktingarna? "Det innebär att det är fler kvinnor och barn som kommer att sitta fast i helt omöjliga och ofta extremt farliga situationer. Vilka blir konsekvenserna i de europeiska länderna? Amnesty fruktar att några europeiska länder kommer att ta efter, att bli inspirerade." SR 170128.

Kaos på flera flygplatser efter Trumps flyktingstopp. USA sätter stopp för allt flyktingmottagande till landet i 120 dagar och när det gäller flyktingar från Syrien så är det stopp tills vidare. Det som nu framkommer är att medborgare från de här sju länderna inte kan komma in i landet även om de har ett giltigt visum, säger Trita Parsi, som är statsvetare och ledare för nationella iransk-amerikanska rådet i Washington. Trita Parsi berättar att presidentordern redan ställt till problem vid gränsen och på amerikanska flygplatser. "Vi har fall med personer som faktiskt har permanent uppehållstillstånd och har bott flera år i USA, men trots detta har de inte tillåtits att åka tillbaka till USA. Vi vet fall där personer inte fått gå in i flygplanet när det varit på väg tillbaka till USA, en person skulle åka hem från Dubai till USA men flygbolaget lät dem inte gå på planet," säger han. Vad kommer det här att innebära? "Många här i USA är i ett chocktillstånd. Just nu råder det stor tveksamhet. Vi har själva gett rekommendationen till alla våra medlemmar att om de till exempel har visum och är i USA just nu så ska de inte lämna landet och åka till Kanada eller Mexiko." "Om du har permanent uppehållstillstånd är det bäst att du inte reser utomlands tills vi har fått större klarhet i situationen. Om du är svensk med iransk bakgrund och har ett visum är det bäst att du inte åker till USA just nu," säger Trita Parsi. SR 170128.

Oscarsnominerad nekas inresa i USA. Den iranske filmmakaren Asghar Farhadi vars film "The Salesman" är nominerad till bästa utländska film kommer inte att kunna resa till Oscarsgalan på grund av Donald Trumps stopp för visum från bland annat Iran. Statsvetaren Trita Parsi skriver på Twitter att Farhadi inte kommer att släppas in i USA. Trumps beslut innebär att inga syriska flyktingar tas emot i USA och under 90 dagar kommer inga visum att utfärdas från sju länder där muslimer är i majoritet. SR 170128.

Iran stoppar amerikaner efter Trumps flyktingstopp. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar om att inreseförbudet för människor från Syrien, Irak, Iran, Sudan, Jemen, Somalia och Libyen även gäller de som har lagliga permanenta uppehållstillstånd, så kallade Green cards. Under lördagskvällen beslutade Iran att svara på USA:s beslut genom att neka amerikaner från att resa in i Iran, rapporterar Reuters. Irans utrikesdepartement kallar USA:s inresestopp för en öppen förolämpning mot den muslimska världen och den iranska nationen. "Folk hade förväntningar att det skulle gå åt negativ riktning när Trump blev president, det har förmodligen skett mycket snabbare än vad många trott," sade statsvetaren Trita Parsi i Ekots direktsändning under lördagskvällen. SR 170128.

Berörd: Det är en stor besvikelse. En av dem som väntat i flera år på att få asyl i USA är den irakiske journalisten Ammar Karim som jobbar på nyhetsbyrån AFP i Bagdad. Han har tidigare varit tolk åt de amerikanska trupperna efter invasionen av Irak år 2003. Nyligen fick de ett positivt tecken, de amerikanska migrationsmyndigheterna ringde upp deras sponsor i USA, det brukar vara en signal om att ansökan är på väg att accepteras. Men efter Donald Trumps beslut om att stoppa flyktingmottagandet och frysa alla visum från sju länder där muslimer är i majoritet kan åren av väntan vara förgäves. SR 170128.

Hollande: Europa måste stå enat. Europa måste stå enat mot populistiska rörelser, sade den franska presidenten Hollande vid ett möte i Lissabon i dag. I dag, lördag, samlades ledarna för sju länder i Lissabon. Förutom Frankrike, också Italien, Spanien, Grekland, Cypern, Malta och Portugal. "Europa måste stå emot klimatförnekelse och de som vill stoppa människor på flykt," sade Frankrikes president François Hollande. Enligt nyhetsbyrån AP sade Hollande också att EU måste vara bestämt i sina samtal med den amerikanske presidenten Donald Trump. SR 170128.

Trump vill prioritera kristna asylsökande. Men först stoppas allt flyktingmottagande i USA i 120 dagar. Pastor Franklin Graham försvarar beslutet. Trump menar också att det varit mycket svårare för kristna att komma in i USA än för muslimer, och vill nu hjälpa de kristna som flyr. Donald Trumps beslut om tuffare regler för invandring, och att kristna ska prioriteras framför muslimer, har väckt kritik runtom i världen. Men han får också stöd. Exempelvis från pastor Franklin Graham, som var med och bad för Trump då han nyligen installerades som president. "Det är inte bibliskt att tillåta alla att komma in i landet," var Franklin Grahams kommentar efter Trumps beslut att stänga gränserna.
I intervjun med CBN, som alltså är ett kristet mediebolag, berättade också Donald Trump om sin tro, och att han har ett behov av att be mer nu när han som president fått ett så mycket större ansvar. "Jag har alltid haft behov av att be," berättar han. "Men jag skulle säga att det uppdrag jag har nu är så mäktigt, att jag behöver Gud mer än någonsin. Nu handlar det inte längre om att bygga ett hus i New York, nu handlar det om frågor som rör liv och död, och hur människor ska få ett bättre liv." Dagen 170128.

Telefonsamtal Trump - Putin om nya relationer. Både Vladimir Putin och Donald Trump beskriver telefonsamtalet som början på något helt nytt. Sanktionerna mot Ryssland har dock inte tagits upp. För de ryska journalisterna i presidentpoolen var väntan lång. Det tog Kreml nästan två timmar innan några detaljer kom ut, under tiden visades en stillbild på Trump med en telefonlur i rysk tv. Ett nästan en timmes långt samtal, som framföralllt beskrivs som en nystart på relationerna mellan USA och Ryssland. Rent konkret handlade samtalet om kamp mot den gemensamma fienden terrorismen. Enligt Kreml också om Ukraina och Koreahalvön. Vita Huset kallade samtalet för ett gratulationssamtal från Moskva, medan Moskva kallar det för en nystart på relationerna och att det kommer bli regelbundna kontakter nu. SR 170129. Kommentar: Återstår att se hur länge den vänskapen varar. Hur många månader?

Stor oro bland iranier i Sverige efter att gränser stängts i USA. Efter Trumps nya regler om att stänga gränserna för flyktingar har stor oro väckts hos bland annat bland iranier i Sverige som nu vägras inresa. Det finns cirka 90 000 personer med iransk bakgrund i Sverige varav 50-60 000 som har dubbla medborgarskap. Det finns en stor oro i dag att man inte längre ska kunna besöka släktingar och vänner och en oro hos dem som studerar eller har arbete i USA att de nya reglerna innebär att man inte kan lämna USA för risk att inte kunna resa tillbaka dit igen. SR 170129.

Juridisk strid över Trumps presidentdekret. "Vi kommer fortsätta att följa Trumps dekret", det skriver amerikanska departementet för inrikes säkerhet. Detta efter presidentens order att avvisa medborgare från sju, i huvudstaken, muslimska länder. Federala domare i New York, Alexandria, Seattle och i delstaten Massachusettes stoppade i går delar av Trumps presidentdekret. Bland annat ska myndigheter inte deportera de människor som hålls kvar på flygplatser runtom i landet. Demonstrationen mot presidentdekretet på JFK-flygplatsen i går samlade tusentals människor. Rapporter om protester på flygplatser kom också från bland annat New Jersey, Seattle och Chicago. Den nationalistiska och högerradikala sajten Breitbart News skriver att Trump "skyddar nationen", anhängare på sociala medier uttrycker stolthet över en president som de tycker gjort mer på en vecka än andra gjort på fyra år. SR 170129.

Trumps första vecka i Vita huset. En mur mot Mexiko, minskad frihandel och inresestopp för medborgare från sju länder i Afrika och Mellanöstern. Det har kännetecknat president Trumps första vecka i Vita huset, där han velat visa att han menar allvar med sina vallöften. Donald Trump har stolt visat upp sina underskrifter, flankerad av sina rådgivare och ministrar under sin första vecka som USA:s president. Han har tydligt demonstrerat att han tänker hålla sina vallöften och har utfärdat en rad så kallade "executive orders", presidentorder. Det är en särskild sorts dekret som en president kan besluta om och som regleras i konstitutionen. Varje president sen George Washington 1789 har använt sig av denna särskilda makt, några mer än andra. De första dagarnas beslut betraktas som en sorts regeringsförklaring där presidenten ger instruktioner till myndigheter och departement om politikens riktning. Ett presidentdekret kan inte upphäva en lag som beslutats av kongressen. Men en president kan upphäva en order av en tidigare president vilket också ofta sker.President Obama skrev under nio presidentdekret under sina första tio dagar 2009 och totalt 16 under de första två månaderna. Donald Trump har signerat sex presidentorder sina första sju dagar i Vita huset, och åtta memorandum och en proklamation under sina första sju dagar i Vita huset. Franklin D. Roosevelt använde sig av presidentorder hela 3.721 gånger under sin tid som president. Barack Obama 277 gånger under sina två mandatperioder. Bill Clinton använde presidentbeslutet vid 166 tillfällen. Det är vanligt att en ny president upphäver sin föregångares presidentorder. De blir ofta föremål för juridisk prövning och även om de strider mot konstitutionens anda. svt 170129.

Carl-Henric Jaktlund: Felaktig analys, Donald Trump. Presidentens "omsorg" om kristna har en smutsig baksida. Stödet till Mellanösterns utsatta kristna är mer än välkommet, där har omvärlden hittills svikit i stor omfattning. Men samtidigt måste religionsfrihet och människovärde bevakas och bevaras, annars sviks viktiga och grundläggande ideal. Dagen 170130.

1,4 miljoner underskrifter mot Donald Trumps besök i Storbritannien. Storbritanniens parlament kommer att diskutera USA:s president Donald Trumps kommande statsbesök efter växande protester. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn, och en lång rad politiker, också från Theresa Mays eget parti, konservativa Tories har fördömt den snabba inbjudan. Kritikerna anser, att Theresa May använder drottningen i ett försök att få till ett snabbt handelsavtal med USA, när Storbritannien lämnat EU. Talesmän för premiärministern har kallat protesterna för populistiska. Och enligt BBC, så har en källa inom premiärministerns kansli sagt, att en återtagen inbjudan, skulle rasera allt som åstadkoms via Theresa Mays besök i förra veckan hos Donald Trump. SR 170130. parliament.uk
Press på Theresa May efter Trumps utspel. I morgon, tisdag, inleder det brittiska parlamentet sin debatt om villkoren för landets utträdesansökan ur EU. En hård politisk debatt är att vänta. Men premiärminister Theresa Mays position har försämrats de senaste dagarna. Och förklaringen är Donald Trump. Theresa May berättade att hon inbjudit den amerikanske presidenten till ett fullt statsbesök i Storbritannien, inklusive middag med drottning Elisabeth. Nya amerikanska presidenter brukar få vänta ett par år innan det är dags för statsbesök i Storbritannien. SR 170130.

Bahar Pars stoppas av Trump - missar Oscarsgalan. Skådespelaren Bahar Pars får inte komma in i USA efter att den amerikanska presidenten Donald Trump beslutat om inreseförbud för personer med dubbla medborgarskap. Det bekräftar USA:s ambassad. Svenskar med medborgarskap i Sverige och antingen Iran, Irak, Syrien, Jemen, Libyen, Somalia eller Sudan portas av USA:s president Trump. Det bekräftar den amerikanska ambassaden i ett pressmeddelande, enligt nyhetssajten Omni. Svenska skådespelaren Bahar Pars skulle till Oscarsgalan med teamet runt filmen En man som heter Ove som nominerats. Men eftersom hon förutom svenskt medborgarskap också är iransk medborgare blir det nu stopp. SR 170130.

Brittisk ilska mot att Trump bjudits in. Det brittiska parlamentet har i eftermiddag debatterat landets förhållande till USA:s nye president Donald Trump. En lång rad ledamöter från alla partier kritiserade skarpt att premiärminister Theresa May bjudit in Trump till ett officiellt statsbesök så snart som möjligt. Utrikesminister Boris Johnson informerade om att han förhandlat fram ett undantag för personer från de sju länderna som också har brittiskt medborgarskap. Men det tyckte parlamentsledamöterna närmast var en bisak. SR 170130.

Flygbolagen: Frågetecken kvarstår om inreseförbuden. De skärpta inresereglerna till USA för personer med koppling till sju länder i bland annat Mellanöstern har påverkat flygbolag över hela världen. Fredrik Henriksson, presschef för SAS Sverige säger att många frågetecken återstår exakt vilka resenärer som drabbas men att bolaget betalar tillbaka resor till de som bokat resa före beslutet. "Enligt den senaste informationen vi fått ska ett dubbelt medborgarskap; om du har ett svenskt pass till exempel så ska du kunna resa på det." Även de resenärer med Norwegian som hindras inresa till USA till följd av de nya inresereglerna får tillbaka sina pengar men i dagsläget är det inte många berörda säger Norwegians informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson. "Det har varit någon enstaka på varje flygplats i USA dit vi flyger. Vi hade till exempel i lördags en passagerare som flög till och landade i Los Angeles, men sedan inte kom in. Den passageraren fick vi skicka tillbaka igen.För att om vi tagit en passagerare till USA som sedan inte får resa in där då är vi skyldiga att frakta tillbaka den passageraren," säger hon. SR 170130.
Inget besked från USA om svenskar med dubbla pass. UD:s möte med den amerikanska ambassaden gav inga besked om svenskar med pass i något av länderna som fått inreseförbud kan resa in i USA. Budskapet från Margot Wallström är att UD förväntar sig att svenska pass gäller. Men från USA:s sida fanns det inga besked att ge när det gäller dubbla medborgarskap. Ambassaden inväntar information från Washington om hur reglerna ska tolkas. "Jag kan bara tycka att det fattas saker i planeringen av genomförandet av det här beslutet," säger Margot Wallström. SR 170130.

Spelet bakom Trumps inresestopp. Presidentdekretet i USA som nu stoppar flyktingar och vissa nationaliteter från att komma in i landet var inte förankrat hos utrikesdepartementet eller departementet för inrikes säkerhet, rapporterar New York Times. Trumpadministrationen höll dekretet hemligt in i det sista. I amerikanska medier kallas det för ett kaos. Människor sitter strandsatta på flygplatser, flygbolag hindrar passagerare från att resa, företagsledare kritiserar öppet presidenten för att skada deras verksamheter och protesterna avlöser varandra runtom i landet. Arbetsgruppen leddes bland annat av Stephen Bannon, grundaren till den nationalistiska och högerradikala nätsajten Breitbart News (han är nu en av president Trumps närmaste rådgivare). Utanför gruppen var det få som visste vad som var på gång. När ministern för departementet för inrikes säkerhet, John F. Kelly, fick sin första briefing om de nya reglerna såg han samtidigt på tv hur presidenten skrev under det färdiga dekretet. Departementet för inrikes säkerhet är det departement som ansvarar för gränskontroller på bland annat flygplatser, och de var alltså det som till stor del skulle göra verklighet av de nya reglerna. Inte heller utrikesdepartementet, som ansvarar för att utfärda visum, ska ha fått gå igenom förslagen innan Trump skrev på. Ingen utförlig remissrunda gjordes heller kring de juridiska aspekterna, enligt New York Times. Källor till tidningen menar att det funnits ett medvetet hemlighetsmakeri eftersom administrationen inte ville att planen skulle läcka till medier innan den var satt i verket. En icke namngiven gränspolis som arbetat under den gångna helgen beskriver situationen med en fråga: "Om inte ens ministern för departementet visste något om de nya reglerna, hur ska vi då ha en aning hur vi förväntas agera?" SR 170130.

Minister gick emot Trump - sparkas. Kontroverserna fortsätter i USA kring presidenten Donald Trumps beslut om tillfälligt stopp för att ta emot flyktingar och människor från sju muslimskt dominerade länder. I går avskedade Donald Trump den person som fungerat som justitieminister i väntan på att hans egen ska utses. Sally Yates avskedades omedelbart efter att direkt ha utmanat presidenten genom att förklara att hon inte kände sig övertygad om att hans dekret är lagligt. Hon instruerade Justitiedepartementet att inte försvara beslutet vid en domstolsprövning. Sally Yates var justitieminister tillfälligt tills dess Donald Trumps eget val, senator Jeff Sessions, skulle godkännas av senaten. Hennes makt var alltså tillfällig och begränsad men hennes uppfattning understryker kritiken mot inreseförbudet och flyktingstoppet inte minst från många jurister. Det dröjde inte länge innan Donald Trump slog tillbaka med avsked och ett dramatiskt uttalande att Sally Yates hade svikit justitiedepartementet genom att vägra att upprätthålla ett lagligt beslut. Han la till att hon är utsedd av Obama och svag på gränssäkerhet och mycket svag när det gäller illegal invandring. Hittills har sju federala domstolar i olika delstater blockerat delar av presidentdekretet och fler processer är att vänta. En stor grupp karriärdiplomater, hundratals enligt bloggen lawfare, protesterar mot dekretet med motiveringen att det svär mot "konstitutionella värderingar som vi gått ed på att upprätthålla". Vita Husets presstalesman Sean Spicer sade i går om diplomaterna att de kan antingen ställa sig bakom programmet eller sluta. SR 170131.

Val av ny justitieminister ifrågasätts. Senator Jeff Sessions är på väg att godkännas av den republikanska majoriteten i senaten som USA:s nya justitieminister. Men valet av ny justitieminister ifrågasätts. Sessions står nära president Donald Trump och var en av de första av etablerade politiker att stödja honom. Demokraterna i kongressen vill inte ha honom och demokraten Dianne Feinstein sa i en utskottsdebatt idag att hon inte litar på hans oberoende och integritet i förhållande till presidenten. Hon påminde om att han stod bakom kravet att fängsla motståndaren Hillary Clinton. Utfrågningen av honom tidigare, med frågor om hans trovärdighet i synen på rasism, medborgerliga rättigheter, rösträtten och abortfrågan gjorde honom redan kontroversiell. Donald Trump har stort förtroende för Jeff Sessions och senatorn har inflytande redan över besluten i Vita huset. Tidningen Washington Post beskriver i en genomgång idag hur Sessions förtrogna och tidigare medarbetare har centrala funktioner i den nya administrationen. SR 170131.

Alla med svenska pass får resa in i USA. Personer med dubbla medborgarskap kommer inte att påverkas av USA:s nya inreseförbud. Det sa John Kelly, minister för inrikes säkerhet vid en presskonferens i kväll. Människor med dubbelt medborgarskap från de sju länderna kommer alltså att släppas in i USA, om de har ett giltigt pass från ett land som USA godkänner. Ett svenskt pass räcker för att få resa in i USA. John Kelly poängterade inledningsvis att det här inte handlar om ett inreseförbud mot muslimer - något som presidenten Donald Trump fått kritik för, bland annat från flera politiker. Ett annat klarläggande som kom under pressträffen handlade om flyktingstoppet, det vill säga förbudet mot att låta personer med flyktingstatus komma in i USA. Där har det framkommit att det fanns 872 personer som varit på väg mot USA när beskedet kom, vissa ombord på flygplan mot USA. De tillåts nu komma in i USA. SR 170131.

J. Lee Grady: Don't Close Your Heart to Refugees. I am grieved that Trump's order has slammed the door in the faces of thousands of people who are fleeing the kind of tyranny my ancestors faced when they sailed to these shores in the 1700s. I don't want to imagine what will happen to today's refugees during the next 120 days while they wait for a green light that may never come. I can't help but wonder how many lives will be lost during the 120 days. Proverbs 24:11 commands us: "Deliver those who are being taken away to death, and those who are staggering to slaughter, oh hold them back." How tragic that many Christians who pride themselves on being "pro-life" in reference to the abortion issue are happy to keep innocent refugees out of the country in the name of "security." We must speak out on behalf of the oppressed—and we must do it with a sense of urgency. Some refugees don't have three months to languish in their squalid camps. Moral courage, not fear of terrorism, should guide our policies. We must not let our love grow cold. If we truly want to "Make America Great Again," we can't turn a deaf ear to people who need our aid. Charisma 170201.

Trumps åtgärd kan öka förtryck mot kristna. Donald Trump säger att han vill hjälpa förföljda kristna. Men nu varnas för att hans inreseförbud kan öka förtrycket. I Sverige förbereder Open Doors en bönekampanj för kristna som riskerar hämndattacker. David Curry, som är Open Doors generalsekretare i USA, var kritisk mot Obamas regering, som han menar inte tog förföljelsen på allvar. Men David Curry varnar för att Trumps politik kan ge oönskade konsekvenser. "Det är inte bara en idé som går emot vår kristna tro, det kan också resultera i att kristna blir måltavlor i länder som plågas av muslimsk extremism," säger han i en intervju. Att USA nu stoppar möjligheten för syriska flyktingar att komma till USA får dramatiska effekter, även för kristna. "Vi är mycket bekymrade över alla de människor som nu påverkas av denna exekutiva order. Vi kommer att fortsätta att möta behoven hos de förföljda kristna i Irak, Syrien och i många andra länder, där många flyktingar nu, åtminstone tillfälligt, avvisas av USA," säger han i intervjun. Dagen 170201.

USA: Tillerson klar som utrikesminister. I USA är det nu klart att den tidigare vd:n för energiföretaget Exxon Mobil, Rex Tillerson blir landets nya utrikesminister. Det efter att senaten godkänt honom. SR 170201.

Misslyckat samtal mellan Australien och USA. Australien är en av USA:s nära allierade. Men första telefonsamtalet mellan den australiske premiärministern Malcolm Turnbull och president Donald Trump löpte inte så väl som det först rapporterades om. I dagens Washington Post beskrivs hur Trump sagt att samtalet var det absolut värsta han hade den dagen. Och det som triggade Trump till den beskrivningen är det avtal där Obama lovade ta emot australiska båtflyktingar. Donald Trump i det twitter han skickade ut i natt: "Tro't eller ej? Obamas regering gick med på att ta emot tusentals illegala immigranter från Australien. Varför? Jag måste noga studera denna dumma överenskommelse!" "Han lovade stå vid överenskommelsen även om han själv aldrig skulle ha gått med på ett sådant avtal," säger Australiens premiärminister Malcolm Turnbull. SR 170202.

Medier i USA: Färre rådgivare till Trump på grund av sabbat. Hänger världens väl och ve på den judiska sabbaten? Amerikanska medier noterar att Donald Trump har fattat några av sina mest kontroversiella beslut när svärsonen och dottern inte kunnat "kontrollera" honom - för att de var hemma under vilodagen. Donald Trumps dotter Ivanka och hans svärson Jared Kushner, som är seniorrådgivare i Vita huset, har enligt politiska bedömare ett "modererande" inflytande på presidenten. De uppges utgöra en motvikt till några av hans mera extrema rådgivare. Men paret Kushner/Trump lever ett ortodoxt judiskt liv och tillbringar därför sabbaten i hemmet och synagogan. Från fredag kväll till lördag kväll använder de inte dator och telefon och åker inte bil. Därmed har de inte kontakt med presidenten under ett helt dygn - och amerikanska medier uppmärksammar att Donald Trumps beslut om inreseförbud för muslimer och flera andra av hans kontroversiella åtgärder presenterades just under den judiska sabbaten. "Det är ingen tillfällighet" att Jared Kushner inte var på plats i avgörande ögonblick, säger en källa till den stora amerikanska tidskriften Vanity Fair. Så var fallet förutom vid inreseförbudet också när Trump började göra stor sak av antalet åskådare vid installationen och när han höll ett starkt kritiserat tal på CIA-högkvarteret, skriver Vanity Fair. Dagen 170202.

Neil Gorsuch "talar för religiösa gruppers rättigheter". I ett helt år har den nionde stolen i USA:s högsta domstol stått tom. Nu har den konservative Neil Gorsuch nominerats till Antonin Scalias efterträdare. "Ett bra och konventionellt val," menar Johan Ingerö på Timbro. Donald Trumps val av Neil Gorsuch som domare i Högsta domstolen applåderas av de flesta republikaner och upprör många demokrater. Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier på Uppsala universitet, beskriver Gorsuch som en person som politiskt står till höger och som "en beundrare av Antonin Scalia" (tidigare konservative domaren i HD). "Han är bland annat en stor förespråkare av religiösa gruppers rättigheter vilket gör honom viktig för dessa väljargrupper," förklarar Dag Blanck för Dagen. Gorsuch är till exempel abortmotståndare och förespråkar inte samkönade äktenskap, två frågor i amerikansk politik som delar opinionen. Dagen 170202.

Terrorforskare: Jihadister hyllar inreseförbudet. På sociala medier jublar IS-sympatisörer över Trumps beslut om att förbjuda inresa i USA för medborgare i sju muslimska länder. "För dem är det här den främsta segern, eftersom Trump då har visat att han är en korsfarare som kommer att luta sig mot militära maktmedel. Mänskliga rättigheterna är bara för show, demokrati är falskt. Det är så tongångarna går på de här sajterna," säger terrorexperten Magnus Ranstorp som följt reaktionerna. Både amerikanska och internationella politiker och tjänstemän har uttryckt oro över det hastiga beslutet som USA:s nytillträdde president tog. I en intervju med CBS varnade senatorn John McCain för att inreseförbudet kommer att stärka IS propaganda och ha en negativ påverkan på de muslimska trupperna som strider vid USA:s sida i Irak och Syrien. CIA veteranen Robert Richer, kallade inreseförbudet för ett "strategiskt misstag", som kommer att göra det svårt för USA att rekrytera spioner i Syrien och Irak. Magnus Ranstorp anser att Trumps nya dekret kommer att påverka den amerikanska underrättelseverksamheten i Mellanöstern i olika led. "Irak är ett av de länder som nu tar kamp mot IS på marken och helt plötsligt lägger man förbjudet på just Irak som är ett av de sju länder som man pekar ut." SR 170203.

Stor oro bland forskare i USA efter inreseförbud. Oron är så stor bland forskare efter president Trumps inreseförbud att det finns en risk för så kallat "brain drain". Professor Gustavo Ventura jobbar vid Arizona State University. En av hans doktorander är just nu fast i Iran efter ett jullov. "Han är väldigt rädd och vill inte bli kontaktad. Han är övertygad om att han övervakas," säger Gustavo Ventura. Av totalt 43 doktorander på institutionen är tio från Iran. Nu råder en kaotisk stämning. En av doktoranderna är alltså fast i Iran och andra kan nu inte träffa sina fruar och makar. En kvinna som lämnat Iran tillsammans med sin man för båda påbörja forskarkarriärer i USA, funderar på att flytta vidare till Kanada. " USA riskerar att tappa sin konkurrenskraft om bra forskare i framtiden," menar Gustavo Ventura. SR 170103.

Per Bolund: Donald Trump är ett hot mot den finansiella stabiliteten. De senaste dagarna har president Donald Trump allt tydligare visat att han vill avreglera finansmarknaden i USA, något som väcker oro och kritik bland annat i Sverige. Finansmarknadsminister Per Bolund är upprörd över administrationens vilja att förskjuta eller försvaga internationella överenskommelser. "Det är väldigt tydligt att man såväl ska avsluta pågående förhandlingar som göra en stor översyn av redan genomförda överenskommelser, och det är ju extremt oroande," säger Per Bolund. Per Bolund visar upp en kopia av ett brev, skrivet av vice ordförande i kongressens finansutskott, Patrick McHenry, adresserat till centralbankschefen Janet Yellen. "Det här brevet visar ju att Donald Trump är ett hot mot den finansiella stabiliteten, och det är väldigt oroande," säger Per Bolund.
Patrick McHenry skriver att det är oacceptabelt att centralbanken fortsätter förhandla om internationella avtal då sådana kan innebära en börda för amerikanskt näringsliv. Innan sådana förhandlingar eventuellt kan återupptas måste Donald Trump först få möjlighet att besluta vilka som sitter på vilka poster. "Jag blir upprörd. Jag tycker att det här är en skadlig väg och här måste världssamfundet och alla länder som vill nå konstruktiva överenskommelser samla sig och möta den här utvecklingen," säger Per Bolund. Har du talat med några ministerkollegor, på hemmaplan eller internationellt? "Det är ju nästa steg. Nu måste vi fundera på hur vi kan svara på det här. För det var faktiskt USA som var ursprunget till den senaste finanskrisen. Och att man nu så tydligt backar från sitt ansvar att skapa finansiell stabilitet och se till så det finansiella systemet fungerar, det medför så klart risker för alla oss andra och jag ser det som helt oacceptabelt." SR 170203.

Tal på bönefrukost oroar (vissa) amerikaner. Donald Trump inledde den traditionella bönefrukosten i Washtington med att be för ett tv-program med Arnold Schwarzenegger. Mest uppmärksamhet i media fick dock president Trumps förslag om att avskaffa tilläggslagen som kallas "Johnson amendment". Den innebär att kyrkor och välgörenhetsorganisationer som undantas beskattning inte kan använda sina tillgångar till politiska kampanjer. "Jag kommer att göra mig av med och helt tillintetgöra Johnson Amendment och jag kommer att låta alla som representerar trossamfund få tala fritt och utan rädsla för repressalier. Kom ihåg att jag kommer att göra detta," sa president Trump. Uttalandet har glatt konservativa kristna på högerkanten. "Vi är glada över att se att president Trump förstår att Johnson Amendment är en kränkning av konstitutionen och att han är engagerad i att återge pastorers rätt att tala fritt utan att behöva vara rädd för vedergällning från myndigheterna," säger Erik Stanley från konservativa Alliance Defending Freedom till Reuters. Dagen 170203.
Svenskar med på Trumps bönefrukost. Ett tiotal kristna ledare och politiker från Sverige äter frukost tillsammans med USA:s nya president Donald Trump i dag torsdag. Detta vid den årliga bönefrukost som anordnas i Washington DC med deltagande av presidenten. Under tre dagar samlas omkring 3 000 kristna politiker, företagsledare, pastorer och jurister med flera från hela världen för att bygga relationer, utbyta erfarenheter och be tillsammans. "Den svenska bilden av Trump är väldigt negativ. Här i USA är det en mycket mer blandad bild," konstaterar Tomas Brunegård efter någon vecka i USA. Dagen 170202.

Facing Trump Trade Threats, Mexico Turning to China, EU for New Partnerships. Facing US President Donald Trump's protectionist threats, Mexico is looking to expand trade ties with Europe and Asia, but reducing its dependence on the massive US market will be tough. Mexico and the European Union agreed on Wednesday to speed up negotiations to modernize an existing free trade pact in which 53 billion euros ($57 billion) in goods were exchanged in 2015. At the same time, the government said it planned to negotiate a free trade agreement with Britain once the island exits the EU. "It's good for Mexico to turn toward other places, but I wouldn't declare NAFTA dead," said Gabriela Siller, director of economic analysis at the Mexican financial group BASE.
With NAFTA under threat, China appears as an attractive alternative with its massive market of 1.37 billion people. On Wednesday, the government unveiled a $212 million joint investment between Chinese automaker JAC Motors and Mexico's Giant Motors to build SUVs in the central state of Hidalgo for the domestic market and exports to Latin America. The JAC deal comes as Trump has threatened to impose stiff tariffs on car companies that ships US jobs to Mexico. Even though the two countries do not have a free trade pact, China is Mexico's second biggest trade partner, with $75 billion in goods exchanged in 2015. But the trade balance is unfavorable to Mexico, which imports 14 times more from China than it exports to the Asian country. But even taken together, China and Europe are modest partners compared to the United States. Two-way trade between Mexico and the United States totals around half a trillion dollars per year, four times more than the Latin American nation's combined business with China and the EU. Some 80 percent of Mexico's exports go to its northern neighbor, and many of those goods are made with parts from the United States, highlighting how much the two nations' industries are intertwined. For Manuel Molano, deputy director of the Mexican Institute of Competitiveness think tank, Mexico could find suppliers in Germany, Japan and China if necessary. The problem, he said, is if Trump fulfills his threat to impose tariffs on Mexican-made goods while the two countries tussle at the World Trade Organization. "We have talked about diversifying Mexico's external commerce for years," Molano said. "But it's not that simple." Newsmax 170202.

Trump hånar domstolsutslag på Twitter. Vita Huset kommer att överklaga ett beslut av en federal domare i Seattle som stoppat president Donald Trumps exekutiva order om tillfälligt inreseförbud från sju länder och fryst flyktingmottagande. Vita Husets nästa steg är inte offentliggjort, men president Donald Trump kallar domarens uppfattning "löjlig". President Donald Trump har twittrat att den "så kallade" domarens uppfattning är löjlig och förhindrar att lagen upprätthålls. Trump skriver att domaren beslut kommer att rivas upp. Domaren i Seattle, i delstaten Washington, beslöt igår att tillfälligt stoppa presidentens exekutiva order i hela landet med hänvisning till att presidentens beslut kan strida mot konstitutionen. Flygbolag fick veta under sen fredagskväll att samma regler skulle gälla som före presidentens dekret om tillfälligt inreseförbud och flyktingstopp och att tidigare tillbakadragna visa kunde användas. Idag har utrikesdepartementet meddelat att personer med giltigt visum kan resa in i USA utan hinder och departementet för inrikes säkerhet har meddelat att de återgår till tidigare rutiner för prövning av inresa till USA. Vita Huset svarade att domarens beslut skulle överklagas så snart som möjligt. Det sker av allt att döma till en av USA:s appellationsdomstolar men många jurister som bedömer läget här tror att prövningen kan gå till Högsta Domstolen för ett avgörande eftersom så många domstolar i USA prövar olika aspekter av presidentordern och gör skilda bedömningar av den. Presidenten har enligt lagen rätt att förvägra utlänningar att komma till USA med hänvisning till landets säkerhet, något som Vita Huset underströk i sin kommentar igår. SR 170204.

Domstol avvisar Trumps begäran om inreseförbud. En appellationsdomstol sa nu på förmiddagen nej till Justitiedepartementets begäran, som kom igår kväll, att omedelbart återinföra det inreseförbud som president Donald Trump givit order om. När beslutet kommit meddelade gränskontrollmyndigheterna att inreseförbudet och flyktingstoppet inte längre gällde och att de uppemot 100 000 visa som återkallats istället var giltiga. Det här svarade justitiedepartementet på i natt genom att lämna in en begäran om att temporärt upphäva den federala domstolens beslut, som alltså avslogs. SR 170205.

Kyrkornas världsråd oroas över Trumps flyktingstopp. Presidentordern om inreseförbud från sju muslimska länder till USA kan i praktiken skada dem som redan är offer för terrorism, folkmord och religiös förföljelse i Mellanöstern och Nordafrika. Det säger Kykornas världsråd i ett uttalande, där man uttrycker stark oro över det tillfälliga flyktingstoppet. Uttalandet görs tillsammans med Lutherska Världsförbundet och ACT Alliance, den senare en internationell biståndsallians med 143 medlemskyrkor. Dagen 170205.

Bondevik stoppad på väg till bönefrukost med Trump. Tidigare norska statsministern Kjell Magne Bondevik blev kvarhållen och utfrågad på flygplatsen i Washington när han var på väg till bönefrukosten med president Trump tidigare i veckan. Orsak: för tre år sedan besökte han Iran. Enligt brittiska The Guardian talade Kjell Magne Bondevik om "chock" efter att ha blivit kvarhållen och utfrågad vid flyplatsen Washington Dulles på grund av sitt besök i Iran för tre år sedan, där han talade vid en konferens för mänskliga rättigheter. När de amerikanska gränskontrollanterna upptäckte att Bondeviks diplomatpass hade stämplar från Iran hölls han kvar i en timma, trots att hans pass tydligt visade att han är tidigare statsminister i Norge. Dagen 1720205.

Trump upprörd över domarens upphävande av inreseförbudet. Den rättsliga process som pågår i USA och som utmanar president Donald Trumps makt kan avgöras ganska snart eller dra ut flera månader på tiden. Ingen av de experter som analyserar läget vågar uttala sig med säkerhet. Donald Trumps order om tillfälligt inreseförbud från sju länder och flyktingstopp har upphävts temporärt av en domare. Det retar upp den twittrande presidenten. SR 170206.

It-bolag om Trumps inreseförbud: "Det orsakar betydande skada". Apple, Google och Microsoft är några av nära hundra företag som gemensamt agerar mot presidentens inreseförbud till USA. "Det orsakar betydande skada på amerikanskt näringsliv", skriver bolagen i en inlaga som lämnades in till en domstol på söndagen. Skrivelsen lämnades in till en federal appellationsdomstol i San Francisco på söndagen och har skrivits under av it-jättar som Apple, Google, Microsoft, Facebook, Netflix, Twitter och Ebay. Även företag som Levi Strauss och Chobani har skrivit under. Sammanlagt ska det handla om ett hundratal företag som protesterar mot det tillfälliga inresestoppet som Vita huset infört, men som den federale domaren James Robart upphävde på fredagen. DN 170206.

Hård strid om Trumps inreseförbud. Presidenten har "laglig rätt" att avgöra vem som ska "tillåtas inträde i landet". Det skriver det amerikanska justitiedepartementet i ett yttrande till appellationsdomstolen i San Fransisco. Justitiedepartementet hävdar att president Trump har stöd i konstitutionen och av flera lagar, och därtill att presidentens order tagits med hänsyn till nationell säkerhet. Trumps presidentdekret beslutade att tillfälligt stoppa inresor för människor från sju olika länder och att ta emot flyktingar i 120 dagar.
Oavsett vad beslutet blir kommer sannolikt den förlorande parten att överklaga fallet till Högsta domstolen som är den tredje och sista instansen. För tillfället finns det åtta domare i Högsta domstolen vilket skulle kunna innebära att omröstningen mellan domarna slutar i att fyra röster står mot fyra. I så fall gäller den föregående instansens beslut. SR 170207.

DeVos utbildningsminister trots hårt motstånd. Den nya utbildningsministern Elisabeth DeVos fick bara femtio av senatens hundra röster. I en historisk omröstning har vicepresidenten Michael Pence lagt sin utslagsröst i senaten för att få en ministerkandidat godkänd. Den nya utbildningsministern Elisabeth DeVos fick bara femtio av senatens hundra röster. Två republikanska senatorer gick emot det egna partiet och röstade nej. Den nya utbildningsministern står för en filosofi där skattepengar kan användas för att finansiera privata skolor, demokraterna menar att de pengarna istället bör gå till offentligt styrda skolor. SR 170207.

Trumps inreseförbud nu i domstolens händer. Tre federala domare kommer nu avgöra om president Donald Trumps tillfälliga inreseförbud ska börja gälla igen. Domstolen ställde tuffa frågor till de båda parterna, och ett beslut ska komma så snart det är möjligt meddelade rätten. SR 170208.

Trump kritiserar rättsprocessen innan den är klar. Donald Trump går nu till angrepp mot delar av USA:s rättssystem. Under ett TV-sänt tal i dag kommenterade han rättsprocessen gällande det omdiskuterade inreseförbudet och kallade domstolar för "politiska". President Trump började talet med att citera ur en lagtext som han anser ger honom befogenheter att stoppa människor från att komma in i landet. Enligt Trump var lagtexten vackert skriven och väldigt tydlig. Under talet i dag visade president Trump sitt missnöje med processen i appellationsdomstolen och ansåg att saken bör vara enkel att avgöra. "Jag vill aldrig kalla en domstol jävig så jag kommer inte göra det nu heller," sade Trump, men domstolarna verkar vara så politiska. Det vore så bra om vårt rättssystem skulle göra det som är rätt i den här frågan. SR 170208.

Stor oro inom amerikanska kulturvärlden. Artister som riskerar att drabbas av Trumps inreseförbud vågar inte träda fram och stora institutioner tiger av rädsla för att reta upp republikanerna. Även i politikens centrum, i Washington, finns oron. Heather Noonan, är lobbyist för orkesterförbundet League of American Orchestras. Hon har blivit nedringd av oroliga orkestrar och teatergrupper. "De måste kunna planera och vill veta om dom kan bjuda in utländska grupper," förklarar Heather Noonan. SR 170208.

Turkiet och USA i samtal om terrorgruppen IS. USA och Turkiet ska samarbeta mer intensivt för att bekämpa terrorgruppen IS i Syrien. Det kom presidenterna överens i ett telefonsamtal i går kväll. Det var telefonsamtalet som många i den turkiska statsledningen väntat på, det från USA:s president Donald Trump till den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. I Turkiet hoppas statsledningen få bättre relation med USA nu under Trumps tid som president, än vad man hade med Obama-administrationen. Enligt Turkiet var Obama alldeles för frikostig med stöd till kurdiska grupper i Syrien. Frågan är om det blir annorlunda med Trump. SR 170208.

Daniel Alm nekas resa till USA efter Trumpförbud. Pingstföreståndaren Daniel Alm stoppas från att besöka USA och amerikanska pingströrelsen Assemblies of God i nästa vecka. Orsak: I våras besökte han Iran under några dagar. Under arbetsresan till USA har tanken varit att stärka relationerna med den amerikanska pingströrelsen. "Jag tror inte att jag är så farlig att släppa in några dagar i USA, att jag skulle utgöra ett hot mot landets säkerhet." Dagen 170209.

Rosa pussyhat har landat i Umeå. En rosa mössa med kattöron har blivit symbol för det feministiska motståndet mot Donald Trump. Nu har denna pussyhat landat i en garnbutik i Umeå. "Det är ett stort antal som har varit inne och frågat efter garn och sedan kommit in med den här rosa mössan på huvudet," säger Ulrika Dahlin, som äger en garnaffär i Umeå. I skyltfönstret har hon ett exemplar av den kända mössan med en beskrivning om hur du stickar din egen pussyhat. Mössan kallas för pussyhat och dök upp inför den stora kvinnomarsch som hölls i Washington dagen efter att Donald Trump tillträtt som president i USA. Nu har mössan spritt sig över världen och är stor i sociala medier. Den har redan tagit sig till förstasidan till Time magazine. "Många har börjat sticka sådana här pussyhats som en markering mot Donald Trump," säger Ulrika Dahlin i garnbutiken i Umeå. SR 170209.

Omstridde Sessions blir Trumps justitieminister. Den omstridde Jeff Sessions blir USA:s 84:e justitieminister. Sessions är senator från delstaten Alabama, och godkändes med röstsiffrorna 52 mot 47. Jeff Sessions är jurist och har representerat Alabama i senaten i ett par decennier. Han är en av de politiker som var först att stödja Donald Trumps kandidatur, och har gjort sig känd bland annat som stark motståndare mot illegal invandring. Utfrågningen i senaten var tidvis mycket laddad, bland annat för att Jeff Sessions politiska motståndare har ifrågasatt hans trovärdighet i frågor som medborgerliga rättigheter, polisvåld och rasism. Dessutom hur oberoende han kommer vara i förhållande till presidenten. Sessions blir nu chef för Justitiedepartementet, där han närmast ska hantera kraftmätningen med de domare och det rättsväsende som presidenten utmanat när det gäller ordern om inreseförbud till USA från sju länder och flyktingstopp. Den konflikten fick ytterligare laddning igår när det blev känt att Neil Gorsuch, som nominerats till Högsta Domstolen av presidenten, sagt att Donald Trumps kritiska uttalanden om rättssystemet och enskilda domare var "demoraliserande och nedslående". På Jess Sessions lista att hantera står också Trumps oriktiga påstående att det pågått ett omfattande valfusk i USA, växande protester mot polisvåld och Trumps löften att dramatiskt minska både brottslighet och drogtrafik i USA. SR 170209.
Oro efter utnämnandet av Sessions. I USA växer oron för att Justitiedepartementet ska ägna mindre tid åt medborgarrättsfrågor under den nye justitieministern, den djupt konservative Jeff Sessions. På andra sidan står de som tycker att den federala regeringen ska hålla sig borta och lämna större utrymme till delstaterna att arbeta med frågorna. Den rasande debatten i USA i natt kallas en kulmen på konflikten i amerikansk politik. Utnämnandet av den djupt kontroversielle Jeff Sessions till ny justitieminister applåderas av abortmotståndare och vapenlobby, men många oroar sig nu för att medborgarrättsfrågor som rätten att rösta och polisbrutalitet nu ska få lägre prioritet inom Justitiedepartementet SR 170209.

Ursprungsbefolkningen laddar för nya protester i USA. Sedan maktskiftet i USA har president Donald Trump och kongressen fattat flera beslut om återställare i miljö-och energipolitiken. Efter det har myndigheterna gett klartecken för att bygga färdigt en oljeledning i North Dakota, men miljörörelsen och ursprungsbefolkningen laddar för nya protester. "Trumpadministrationen har gjort klart att de tänker förstöra vår enda källa till dricksvatten," sa Chase Iron Eyes, en av Siouxindianernas jurister, som kämpar mot oljeledningen i North Dakota också för att den skulle dras på mark som ursprungsbefolkningen anser vara helig och deras. Det kommer bli stora protester också om ett annat kontroversiellt oljeledningsbygge tas upp igen, Keystone XL. Donald Trump har rivit upp ett nej till Keystone XL från Obamaadministrationen och uppmanat byggherrarna att söka tillstånd igen. De båda oljeledningarna är inte de enda återställarna på miljö- och energiområdet.
Snabba beslut kommer ta bort en regel om att skydda kvalitén i vattendrag när företag slänger rester från kolutvinning och en annan som begränsar möjligheten till utsläpp av metangas när de borrar efter olja. Kongressen tar också bort kravet på energiföretag att offentliggöra vilka främmande regeringar de betalat pengar till för att få tillgång till olika energikällor. Argumenten för de här återställarna är att de sparar pengar och minskar byråkrati. President Trump har lovat att återställa jobben i kolindustrin och på en fråga hur det ska gå till och gå ihop med miljökrav svarade talesmannen Sean Spicer att det vänt. "Vi väntar oss en tre-procentig ökning av kolproduktionen, en påtaglig förändring," sa Spicer som sa att det berodde på färre regleringar. Han fick inga följdfrågor. Kongressen kan göra återställarna med enkel majoritet under de första 60 dagarna så republikanerna som driver dem har bråttom. Det är också strid i kongressen om Scott Pruitt, den skeptiker till klimatuppvärmning som Trump nominerat som chef för miljömyndigheten EPA en myndighet vars makt och resurser han vill beskära. Det finns också enskilda kongressledamöter som vill skrota miljömyndigheten hel och hållen. SR 170209.

Trumps mur skulle kosta över 20 miljarder dollar. President Donald Trumps mur på gränsen till Mexiko skulle kosta upp till 21,6 miljarder dollar och ta tre år att bygga, kommer det fram i en intern rapport från USA:s inrikesministerium som nyhetsbyrån Reuters har sett. Det här är nästan dubbelt så mycket som Trump lovade att muren skulle kosta under sin kampanj. Den läckta rapporten innehåller en plan för vad som skulle krävas för att stänga gränsen. Det skulle göras i tre olika faser och bli en sammanlagt 2000 kilometer lång mur som kunde stå färdig år 2020. Gränsen till Mexiko har redan ett över 1000 kilometer långt stängsel. Rapporten är det sista steget före presidenten ber kongressen om tillgång till skattepengar för att byggandet ska kunna komma igång. Rapporten visar också att den amerikanska regeringen har inlett en process för att kunna kringgå miljölagar för att kunna bygga på vissa områden. Mycket tid och pengar kommer också att gå till att få tillgång till de delar av gränsen som ligger på privat mark. Att den skulle stå färdig 2020 är ändå osannolikt - enligt rapporten kommer också rättsprocesser och problem att få finansiering för muren att göra så att allt inte går enligt planerna. Yle 170210.

Hundratusentals iranier har demonstrerat över hela landet mot USA och president Donald Trump. Demonstranter brände amerikanska flaggor och skanderade slagord som "död åt Amerika" då de tågade genom huvudstaden Teheran och andra strostäder för att uttrycka sitt stöd för landets ledning i den växande konflikten med USA. Protesterna hölls på årsdagen av den framgångsrika revolutionen år 1979 mot den USA-stödda shahen Reza Pahlavi som tvingades i landsflykt. Irans högsta religiösa ledare Ajatollah Ali Khamenei hade tidigare i veckan uppmanat sina landsmän att fira segern över shahen och att visa att iranierna inte är rädda för amerikanska hotelser. "Amerika och Trump kan inte göra ett dugg. Vi är redo att offra våra liv för vår ledare Khamenei försäkrade en ung demonstrant i Teheran." Yle 170210.

Trump kan terrorstämpla muslimska brödraskapet. Trumpadministrationen överväger att terrorstämpla det muslimska brödraskapet, världens äldsta och sannolikt mest inflytelserika islamistgrupp. Det muslimska brödraskapet vann valet i Egypten efter revolten 2011, men avsattes av General Sisi efter omfattande folkliga protester. I Egypten är brödraskapet terrorstämplat sedan tre år, men många bedömare varnar för starkt negativa konsekvenser om USA klassar brödraskapet som terrororganisation. Egyptens president Sisi, som anses ha en god relation till president Trump, skulle välkomna att USA klassar brödraskapet som terrorgrupp. Det muslimska brödraskapet bildades i Egypten 1928. För USA skulle terrorstämpling av det muslimska brödraskapet komplicera USA:s relation till flera länder där brödraskapets broderpartier sitter i parlamenten, och till NATO-medlemmen Turkiet, som är USA:s allierade i bekämpandet av IS. Men Erdogans eget parti har islamistiska rötter och Turkiet har blivit en tillflyktsort för det jagade egyptiska brödraskapet. Ivern att terrorstämpla brödraskapet har dock dämpats något den senaste veckan. Denna nya försiktighet från Vita husets sida, kan vara ett resultat av det kaos de nya inresereglerna ledde till och invändningar som erfarna diplomater och säkerhetsrådgivare framfört. SR 170211.

Evangelikala ledare protesterar mot Trumps inreseförbud. Fler än 100 konservativa evangelikala pastorer och ledare från hela USA uppmanar president Donald Trump att ändra sitt tillfälliga stopp för flyktingmottagande. Det öppna brevet, som publicerades som en helsidesannons i Washington Post, är enligt Christianity Today anmärkningsvärt av två skäl. Dels är det enbart konservativa evangelikala, i stället för en blandning av progressiva namn, som har undertecknat brevet. Dels inleds listan på undertecknare med Tim Keller och Max Lucado, två välkända och väl respekterade pastorer och författare som sällan uttalar sig i politiska frågor. "Som kristna pastorer och ledare är vi djupt oroade av det nyligen tillkännagivna stoppet för flyktingmottagande", står det i brevet som också har undertecknats av bland andra Bill och Lynne Hybels från Willow Creek. Dagen 170211.

Trump överväger nytt inreseförbud. USA:s president Donald Trump säger att han nu överväger att utfärda en ny order gällande inreseförbud för flyktingar och medborgare i ett antal muslimskt dominerade länder. Trump insisterar på att han har lagen på sin sida, trots två snabba rättsliga förluster. Trump gjorde sitt uttalande till journalister som reste med honom ombord på presidentens flygplan. Samtidigt sa en tjänsteman i Vita huset att Trump-administrationer inte planerar att fortsätta den rättsliga striden om den första presidentordern av ett inreseförbud. SR 170211.

Hundratals papperslösa gripna i räder i USA. Rädsla har spridit sig bland invandrare i USA efter att man fruktar att aggressivare metoder har börjat användas mot människor utan giltiga handlingar. Myndigheterna i USA hävdar att man inte har gjort några förändringar, men flera människorättsorganisationer varnar för att det har blivit hårdare tag. I minst sex olika delstater har migrationsmyndigheten ICE utfört räder och gripit hundratals papperslösa människor den senaste veckan. Människorättsorganisationer i USA rapporterar också om att papperslösa invandrare har gripits på väg till arbetsplatser eller efter myndighetsbesök. Både under fredagen och lördagen har räderna lett till protester bland städer som Washington och i Los Angeles. USA:s nya president Donald Trump gick till val på att deportera papperslösa invandrare. I början av sin kampanj sa ha att han ville deportera de elva miljoner som tros bo i USA. Efter att det stod klart att Trump vunnit valet tonade han ner retoriken, och sa att han skulle deportera de "två till tre miljoner" som begått brott i landet. Donald Trumps siffror motsägs av andra, bland dem den oberoende tankesmedjan Migration Policy Institute som menar att siffran över papperslösa dömda brottslingar snarare är 820 000 personer. Även om det är oklart huruvida myndigheterna gjort några förändringar så har räderna och rapporterna skapat oro bland invandrare i USA. Både politiker och aktivister varnar för att rädslan kan leda till att människor går under jord, att de stannar hemma från arbetet och att de tvingar barnen att vara hemma från skolan. SR 170212.

Germany elects 'anti-Trump' candidate Frank-Walter Steinmeier as president. Vladimir Putin congratulates new German president and invites him to Kremlin. A German parliamentary assembly has elected Frank-Walter Steinmeier to become the country’s next president by an overwhelming majority. Mr Steinmeier, Germany’s former foreign minister, strongly criticised Donald Trump during the US election campaign. When asked in August about the rise of right-wing populism in Germany and elsewhere, Mr Steinmeier criticised those who "make politics with fear". He cited the nationalist Alternative for Germany party, the promoters of Britain’s exit from the European Union, and "the hate preachers, like Donald Trump at the moment in the United States". The daily Berliner Morgenpost billed Mr Steinmeier as "the anti-Trump president". He was elected with 931 of 1,260 votes. The German president has little executive power but is considered an important moral authority. Independent 170212.

Trump träffade Trudeau. Frågor om handel dominerade när USA:s president Donald Trump tog emot Kanadas premiärminister Justin Trudeau i Vita huset. Men Trump säger att det bara ska göras "små justeringar" av handelsförbindelserna mellan länderna. "Vi förstår att båda våra länder är starkare när vi samarbetar i frågor om internationell handel," sade Donald Trump vid en presskonferens efter mötet, skriver AFP. I och med måndagens möte har Trump träffat sin tredje utländske ledare sedan han svors in som president. SR 170213.

USA-expert: Flynns avgång skadar Trump. Att USA:s nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn avgår skadar Trump-administrationen. Det säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. "Det här har skadat Trump, naturligtvis. Flynn har ljugit, förmodligen till Donald Trump själv, och till vicepresidenten," säger han. På tisdagen avgick USA:s nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn sedan det uppdagats att han fört samtal med Rysslands ambassadör. Enligt Washington Post ska sanktionerna mot Ryssland ha varit ett huvudämne i samtalen, något som Flynn själv har förnekat. Det är okänt exakt vad Flynn sade till den ryske ambassadören, men Flynn ska ha antytt att de sanktioner Obama-adminstrationen införde mot Ryssland inte nödvändigtvis skulle vara kvar med Donald Trump som president. Diskussionerna ska ha skett under presidentvalkampanjen, och innan Flynn tillträdde som rådgivare, vilket är ett brott mot amerikansk lag. "Det finns en äldre lagstiftning från slutet av 1700-talet som förbjuder privatpersoner att lägga sig i politiken på det här sättet. Ur den aspekten kan det vara ett lagbrott. Men framförallt är det ett brott mot kutymen att man ska ha en president i taget." SR 170214.
Trump visste om varningen om Flynn och Ryssland. USA:s president Donald Trump visste om justitiedepartementets varning om säkerhetsrådgivaren Michael Flynn. Det säger presidentens talesman Sean Spicer i kväll. Vita husets undersökning av varningen hittade inget olagligt, men Trump tappade förtroendet för Flynn enligt Spicer. SR 170214.
Uppgift: Trumps medarbetare i ryska samtal. USA:s nationelle säkerhetspolitiske rådgivare Michael Flynn har tvingats avgå och igår krävde ledande senatorer från båda partierna att Flynns roll i förhållande till Ryssland ska utredas. Samtidigt kom nya uppgifter om kontakter under valrörelsen mellan ryska underrättelseagenter och Trumps kampanjorganisation. Trycket mot president Donald Trump bara ökar efter veckor av medieavslöjanden om en administration i oreda med oklar beslutsgång. Kritiken har växt mot Vita Husets hantering av den nationella säkerhetspolitiken, inte minst Trumpadministrationens förhållande till Ryssland. Demokraterna och republikanerna i senaten är överens om att den utredning som redan pågår av Rysslands inblandning i valrörelsen ska granska om och i så fall vilka kontakter som förekommit mellan Ryssland och Trumps kampanjorganisation, också Michael Flynn. Den republikanske senatorn John McCain är ordförande i det tunga försvarsutskottet. Han kritiserar ofta Donald Trump, inte minst när det gäller presidentens uttalanden om Ryssland. Igår talade McCain om Vita Husets nationella säkerhetspolitik som icke fungerande och sa att ingen vet vem som är chef eller vem som beslutar om politiken. SR 170215.
Trump: "Pressen har blivit så ohederlig." Presskonferensen var ovanligt lång och berörde en rad ämnen - men en stor del gick åt till att angripa medierapporteringen kring honom. "Pressen har blivit så ohederlig att vi gör det amerikanska folket en enorm otjänst om vi inte pratar om det. En enorm otjänst, vi måste prata om det. Pressen är bortom all kontroll. Nivån på ohederligheten är bortom all kontroll," säger Donald Trump. Bland annat attackerade presidenten de senaste dagarnas avslöjanden om att personer i hans innersta krets under valet haft kontakt med tjänstemän från rysk underrättelsetjänst. Trump försvarade också säkerhetsrådgivaren Michael Flynn, som fick gå efter att det avslöjats att han ljugit om sina kontakter med Ryssland. "Det han gjorde var inte fel. Det som var fel var det sätt andra människor, inklusive er i det här rummet, fick den informationen. Det var hemlig information och den lämnades ut olagligen. Det är det verkliga problemet. Ni kan prata hur mycket ni vill om Ryssland. Det är bara fejknyheter fabricerade för att försöka väga upp att demokraterna förlorade," säger Donald Trump. Medier som CNN och New York Times kallade presidenten för misslyckade. "Själv har jag aldrig sett något liknande från en amerikansk president," säger Ekots New York-korrespondent Fernando Arias.
Trumps tal väcker reaktioner. President Trumps presskonferens igår fortsätter att diskuteras på TV och i tidningar i USA. Bland annat kritiseras presidenten för falska påståenden och för att inte ha gett tydliga svar i viktiga frågor. "Det är helt galet det vi får se varje dag," säger nyhetsankaret Shepard Smith på konservativa TV-kanalen Fox. Under presskonferensen höll president Donald Trump ett anförande om medier han tycker sprider falska nyheter, om sina egna bedrifter som president och om den röra han anser sig ha ärvt från den förra administrationen. Presidenten besvarade sedan frågor från journalister i nästan en timme. En fråga kom från den afroamerikanska journalisten April Ryan som undrade om Trump skulle rådgöra med en grupp av afroamerikanska kongressledamöter angående framtida reformer. Presidenten undrade då om April Ryan kunde ordna mötet. "Vill du ordna mötet? Är de dina kompisar?" frågade Trump den förvånade reportern. Några timmar efter presskonferensen stod det klart att Trumps val till ny nationell säkerhetsrådgivare, Robert Harward, tackat nej till posten, vilket var ännu ett bakslag i en turbulent vecka för Trumpadministrationen. SR 170217.

Handeln enas mot USA:s president. Handelsblocken, Mercosur och Stilla Havs-alliansen, närmar sig varandra efter att USAs president Donald Trump, hotat att riva upp handelsavtal med latinamerikanska länder. Ända sedan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet i november förra året har vissa analytiker försökt överrösta domedagskören genom att påtala att det här kan vara en historisk chans för Latinamerika att ena sig och skapa egna allianser som kan ersätta de för många länder viktiga banden till USA. Trumps protektionism har hittills framför allt drabbat Mexiko, men hotar att slå hårt även mot andra latinamerikanska ekonomier. Trump är ingen frihandelsvän, vilket kan innebära problem för ett Latinamerika som fortfarande är beroende av att exportera råvaror till USA och Kina. Nu kommer mycket riktigt de första tecknen på ett latinamerikanskt enande: Under ett möte i helgen diskuterade Argentinas president Mauricio Macri och Chiles president Michelle Bachelet en sammanslagning av kontinentens två stora handelsblock - Mercosur och Stillahavs-alliansen. Historiskt har de två blocken haft helt olika politisk inriktning - Mercosur styrdes länge av vänsterpresidenter och Stillahavs-alliansen dominerades av högerregeringar. Men regeringsskiften i flera länder har gjort att skiljelinjerna luckrats upp. I april ska det hållas ett formellt möte mellan utrikesministrar från alla i länder i båda allianserna. Samtidigt pågår försök att väcka liv i ett frihandelsavtal mellan europeiska unionen och Mercosur. Förhandlingarna har legat på is i över ett decennium men har blivit aktuella igen nu när USA verkar vilja klippa sina ekonomiska band till Latinamerika. SR 170214.

USA: Venezuelas vicepresident är en brottsling. Venezuelas vicepresident Tareck el-Aissami har hamnat på USAs svarta lista över narkotikabrottslingar. El-Aissami anklagas för att ha deltagit i internationell narkotikasmuggling och förbjuds nu från att resa in i USA. Sanktionerna mot el-Aissami innebär att han förbjuds från att resa in i USA. Hans eventuella tillgångar i USA fryses, och amerikanska företag förbjuds att göra affärer med honom. El-Aissami anklagas bland annat ha gett fri lejd till knarkkarteller som använder Venezuela som ett transitland för att skicka kokain från Colombia till Mexiko, där den fruktade kartellen Las Zetas smugglar det vidare till USA. Förutom El-Aissami placeras också den välkände affärsmannen José Lopez Bello på USAs svarta lista. Han pekas ut som vicepresidentens högra hand - ansvarig för att tvätta pengar genom sina företag, flera av dom baserade i USA. Venezuela hävdar tvärtom att det är ett försök att underminera landets socialistiska regering. SR 170214.

Trump-mötet viktigt för Israel - och USA. Donald Trump backar från sina proisraeliska utfästelser under valkampanjen. Nu tar han överraskande avstånd från israeliska bosättningar. "De (bosättningarna) hjälper inte processen, det kan jag säga. Det finns ett begränsat landområde. Och varje gång man tar land till bosättningar blir det mindre land kvar - jag är inte en som tror att det är en bra sak för freden att fortsätta med dessa bosättningar," säger Donald Trump.Vad gäller ambassadflytten svarar han undvikande att "vi får se vad som händer". I morgon träffar Benjamin Netanyahu. Dagen 170214.

Attackutredning mot SR-korrespondent läggs på is. Förundersökningen kring attacken mot Ekots korrespondent i Ryssland förra året har lagts på is. Attacken inträffade 2016 i ryska delstaten Ingujisen när Maria Persson Löfgren reste tillsammans med tre andra journalister och människorättsaktivister. Deras minibuss stoppades på vägen av ett 30-tal maskerade män som var beväpnade med påkar och knivar. "När chauffören vägrade att öppna bildörren började männen slå mot bilen och krossade rutorna," har människorättsaktivisten Timur Rakhmatulim tidigare sagt. Maria Persson Löfgren och de övriga överfölls, misshandlades, rånades och släpades ut ur bilen. Männen tände dessutom eld på bilen. Ingen blev allvarligt skadad men de fick motta slag, bland annat fick Maria Persson Löfgren ett skärsår i låret. Enligt den ryska tidningen Gazeta är anledningen till att förundersökningen läggs på hyllan att man inte kommer längre, att polisen inte hittat de som utförde dådet. Sveriges Radios vd, Cilla Benkö, reagerar kraftigt på beskedet. "Om det stämmer så är det både oroväckande, djupt beklagligt och fullständigt oacceptabelt. Det här är inte bara en attack mot Maria Persson Löfgren som person utan också en attack mot journalistiken som profession och därmed mot det fria ordet och en väl fungerande demokrati." Sveriges Radio kommer nu att göra något för att få utredningen att gå vidare. "Vi anser att man måste köra det här i botten och faktiskt gripa och ställa någon till svars," säger Cilla Benkö. Hon har nyligen skickat ett brev till utrikesminister Margot Wallstöm (S), där hon uppmanar regeringen att driva på i frågan. "Vi har inte fått något svar än, och vi har än så länge inte heller lyckats etablera egen kontakt med ryska myndigheter." SR 170215.

Andrew Puzder drar tillbaka kandidatur. Andrew Puzder drar tillbaka sin kandidatur som arbetsmarknadsminister i Trumps regering. Frågetecknen och kritiken mot snabbmatskedjechefen Andrew Puzder har varit många och omfattande. Bland annat är Puzder omåttligt impopulär hos flera fackförbund efter att han motsatt sig förslag om att höja minimilönen och efter rapporter om sexuella trakasserier på hans snabbmatsrestauranger. Puzder har också använt sig av svart arbetskraft när han under fem år anställt en papperslös person som städhjälp. Därtill har Andrew Puzders ex-fru har anklagat honom för att ha misshandel, en anklagelse som hon senare drog tillbaka. Kontroversiella nomineringar och motstånd från demokraterna har gjort det svårt för president Donald Trump att få sina ministernomineringar godkända. Bland annat röstades utbildningsministern Elisabeth DeVos igenom med minsta möjliga marginal. SR 170216.

Papperslösa protesterar i USA. Runtom i USA har protesterna avlöst varandra efter att landets migrationsmyndigheter gripit och deporterat hundratals papperslösa invandrare. I stadsdelen la Corona i New York är texten på de flesta skyltarna skrivna på spanska. Valentino som jobbar på en pizzeria berättar om protestaktionen. "Jag kommer inte gå till jobbet. Det är viktigt att visa att vi vågar och att det är många som är i samma situation," säger han. Minst 680 personer har gripits i sex olika delstater runtom i USA. Det meddelade migrationsmyndigheten i måndags. SR 170216.

Israels höger hyllar Trump - andra kritiserar. SR 170216.

Så förvanskades nyheten om bajs i kyrkan i Kristianstad, som handlade om missbrukare och inte muslimer som det senare förvanskades till och spreds i USA. Journalisten Måns Mosesson har skrivit i Dagens Nyheter om hur en svensk nyhet fångas upp, förvanskas och sprids över världen. I SVT:s Gomorron berättar han om att det är pengar och inte ideologi som driver unga fattiga killar i Makedonien till att sprida fejknyheter. Att publicera originalnyheten om kyrkan tycker inte Mosesson var fel, men han anser att det blir farligt när nyheten i nästa steg förvanskas och sprids över världen. svt 170217.

USA:s försvarsminister: Trump stödjer Nato. Donald Trump har kommit med motsägelsefulla signaler om vad som ska ske med försvarsalliansen Nato. Men när den årliga säkerhetskonferensen i München startade i dag så bedyrade den nye försvarsministern att Trump helhjärtat stöder Nato. Han sade dock direkt att Nato måste förändras om alliansen ska förbli relevant, bland annat bli bättre på att bekämpa terrorism. Till skillnad från i torsdags, i Bryssel, hotade han dock inte de länder som har låga försvarskostnader med att USA i så fall kommer att "moderera" stödet till dem i händelse av kris. I stället sade han att paragraf 5 i Nato-stadgan är en benhård princip, den paragrafen säger att andra Nato-länder ska komma till hjälp om någon medlemsstat anfalls. Försvarsminister James Mattis anses vara en av de mest Rysslandskritiska i Trump-administrationen, delvis till skillnad från presidenten själv. I sitt tal i München nämnde inte han inte Ryssland direkt, men han sade att säkerhetsläget i Europa ändrades fundamentalt 2014, och med det avsåg han uppenbarligen den ryska annekteringen av ukrainska Krim. I samma anda sade han att Nato måste stärka enigheten mot dem som attackerar den demokratiska processen i medlemsländerna. SR 170217.

Ny hård kritik från McCain: Oreda med Trump i Vita huset. Den republikanske senatorn John McCain kallar situationen i Vita huset, med Donald Trump som president, för en "oreda". Det går tvärtemot de lugnande budskap som den amerikanska delegationen fört fram på den årliga säkerhetskonferensen i München, Tyskland. Sent på fredagskvällen, svensk tid, kom uttalandet från Arizonasenatorn som bekräftar den spricka som finns mellan olika delar av det republikanska partiet i USA. "Presidenten gör uttalanden och motsäger sig själv. Så vi har lärt oss att titta på vad presidenten gör, inte vad han säger," sade McCain, känd som Trump-kritiker, i talet. svt 170218.

Utrikesminister Margot Wallström oroad över USA:s klimatriktning. Utrikesminister Margot Wallström är djupt oroad över att en känd klimatskeptiker, som vill främja fossila bränslen, nu har blivit utnämnd till chef för den amerikanska miljömyndigheten. Den nyutnämnde chefen för miljömyndigheten EPA har gjort sig känd för att ifrågasätta människans roll i klimatförändringarna. Som åklagare i delstaten Oklahoma har han flera gånger stämt den myndighet han nu ska leda, för beslut som går mot olje- och gasindustrins intressen SR 170218.

Merkel och Pence talade i München. På den årliga säkerhetskonferens i Tyskland, som samlat 450 tunga beslutsfattare från hela världen, talade i dag USA:s vicepresident. "USA:s stöd för Nato är starkt, och vi kommer inte att vackla i åtagandet till vår transatlantiska allians," sa USA:s vicepresident Mike Pence i München, efter farhågor om Donald Trumps syn på försvarssamarbetet. SR 170219.

Lavrov räknar med pragmatiska relationer med USA. (Pragmatisk - som inte låter abstrakta idéer som känslor, ideologier, etc., stå i vägen för möjligheten att åstadkomma något i praktiken.) Ryske utrikesministern Sergej Lavrov framträdde i dag på säkerhetspolitiska konferensen i München och han tonade ner förväntningarna från den ryska sidan om förbindelser med USA. "Vi vill ha pragmatiska relationer med USA," sade Sergej Lavrov, när han talade. Detta kort efter att USA:s vicepresident Mike Pence hade framträtt på säkerhetskonferensen i München. Inga stora ord om en ny era, alltså. I Lavrovs ganska surmulna tal var det inte mycket som antydde några större öppningar gentemot USA. SR 170219.

Sverige skräckexempel för Trump. I ett tal i Florida om gränskontroll tog Donald Trump Sverige som ett av flera dåliga exempel på risker för terrorism när många flyktingar släpps in. Titta på vad som hände igår i Sverige, sa Trump, utan att tala om vad han menade. Donald Trump talade om terrordåd som inträffat - i Bryssel, i Paris och i Nice. I talet kopplade han det till flyktingarinvandring, bristande gränskontroll och "radikal islam". USA:s president nämnde också Sverige som avskräckande exempel och framställde det som att ett terrorattentat skulle ha inträffat i Sverige " igår kväll" alltså fredag kväll. Inget terroristdåd inträffade i Sverige i fredags kväll, så det är oklart vad Donald Trump syftade på. Den svenske terroristforskaren Magnus Ranstorp twittrade att Donald Trump refererade till ett inslag som gått på TV-kanalen Fox News om den svenska flyktingpolitiken och skrev att Trump kom med fake news, falska nyheter. Den tweeten har sedan vandrat vidare bland amerikanska journalister som försökt kontrollera vad Donald Trump talade om. Trump: "Titta vad som hände i går kväll i Sverige. Sverige? Vem hade kunnat tro det? De tog in en massa människor, och fick fler problem än de trodde var möjligt," sade presidenten från scenen. Det spekuleras om att Trump hänvisar till ett program som sänts på fredagen på tv-kanalen Fox. Filmaren Ami Horowitz intervjuas om en dokumentärfilm han gjort där han för fram tesen om att Sverige döljer problem som invandring fört med sig. SR 170219. SR 170219.
Många skämtar om Trumps uttalande om Sverige. Förväxlade president Trump Sverige med Pakistan? Det är en av teorierna bakom uttalandet att "något hemskt" hände i Sverige fredag kväll. Sent söndag eftermiddag bekräftar Sveriges ambassad i Washington DC för TT att man kontaktat USA:s UD för att få klarhet om Donald Trumps uttalande om Sverige. Dagen 170219.
Sverige begär svar om Trumpcitat. Efter president Donald Trumps uppmärksammade uttalande om Sverige, begär nu den svenska ambassaden i Washington DC en förklaring från USA om vad presidenten menade. SR 170219.
"Trump spär på en bild om Sverige som farlig." Ett tv-inslag som kritiserar hur Sverige ska ha mörkat problem med invandring. Det tros ligga bakom Donald Trumps tal om ""vad som hänt i Sverige i går kväll". Hans uttalande spär på en bild som befäst sig i amerikanska medier, att Sverige är farligt och våldsamt, säger Elizabeth Walentin, expert på amerikansk politik. Donald Trump är en hängiven tv-tittare och kommenterar ofta saker han sett på tv direkt på Twitter. "Han får information och diskussionsämnen från tv. Han refererar till kabeltv både som en tidig varningssignal för saker som skett och som megafon för att föra ut sitt budskap. Det är en djupt okonventionell och oortodox strategi", skriver den politiska kommentatorn Chris Cillizza på Washington Post. Dokumentärfilmaren Ami Horowitz nämner hos Fox News att "Sverige för inte så länge sedan fick sitt första terrorattentat". I Horowitzs dokumentärfilm som finns tillgänglig på Youtube tar han återigen upp detta terrorattentat ackompanjerat med bilder från då en man sprängde sig själv vid Drottninggatan 2010. Inga människor förutom gärningsmannen dog och det attentat som målas upp som ska ha skett nyligen, skedde i själva verket för sju år sedan, långt innan de senaste årens flyktingströmmar. I filmen för Horowitz fram att invandrare skulle leva lyxliv i Sverige, att Stockholm skulle vara våldtäkternas huvudstad och hävdar att våldet eskalerar över hela landet. För att driva sin tes intervjuar han en pro-israelisk debattör, två poliser och några boende i flera förorter, bland andra Rinkeby samt svenskar på stan som inte vill bekräfta hans frågor om att Sveriges invandrare är anledningen till en påstådd brottsökning. "Dokumentären är obalanserad och ger en extremt falsk bild. Han hade en tes redan innan och bestämmer sig för att visa den, trots att många inte håller med. Det går inte att bevisa att invandrare lever lyxliv genom att fråga en taxichaufför om han har det bra i Sverige. Det är sorgligt men sådan här propaganda fungerar i USA," säger Elizabeth Walentin. svt 170219.
Erika Bjerström: Analys: Trumps smekmånad är slut. Relationen mellan Donald Trump och landets medier är ett slagfält. Varje yttrande från presidenten genomgår noggranna faktakontroller på landets redaktioner och varje dag uppdagas hur Trump ljuger och obesvärat svänger sig med felaktiga uppgifter. En påtagligt nedslagen Trump twittrar inte ens lika ofta. Han anklagar medierna för att sprida "fake news", han anklagar läckor inom landets underrättelsetjänster och "så kallade domare" för bakslagen. Att på det här viset befinna sig i strid med tre av landets demokratiska institutioner är unikt och illavarslande. Donald Trump har rätt i att de anställda inom landets underrättelsetjänster läcker till medierna . Ett exempel är uppgifter till tidningen Wall Street Journal att CIA är mycket försiktiga med vilken information de delger Trump eftersom de inte litar på hur han skulle hantera hemliga uppgifter. Det senaste orosmolnet är huruvida Donald Trump planerar en militär insats mot Nordkorea. När Trump i onsdags klagade över "fake news" och läckor sa han "Vad händer när jag tänker göra nåt åt Nordkorea? Kommer det läckas om det i förväg?". Även om många spekulerar i om Trump kommer att sitta hela ämbetsperioden är det viktigt att komma ihåg hans starka maktställning. 62 miljoner amerikaner lade sin röst på honom. Så länge han levererar det han lovade sin väljarbas och har en betryggande majoritet i kongressen, republikaner som är själaglada över att åter ha fått makten, så kan han lika gärna bli omvald och sitta i totalt åtta år. svt 170219.

Vita evangelikaler stödjer Trumps inreseförbud. När Pew Forum undersöker hur amerikaner reagerat på åtgärden visar det att åsikterna går starkt isär. En majoritet, 59 procent, anser att presidentens order är fel. Men i vissa grupper har Donald Trump ett starkt stöd. Inte minst hos vita evangelikaler. 76 procent stödjer presidentens inreseförbud, enligt Pew Forum. Tidigare har denna grupp pekats ut som Trump-supportrar, då det i CNN:s stora valundersökning framgick att 82 procent av USA:s vita evangelikaler hade röstat på Donald Trump. Dagen 170220.

Fox News försvarar publicering om Sverige. Turerna kring Donald Trumps Sverigeutspel fortsätter. Stefan Löfven uttrycker förvåning. Samtidigt försvarar Fox News sin beskrivning av den svenska migrationspolitiken som ett misslyckande. SR 170220.

Trump utser ny säkerhetsrådgivare. USA:s president Donald Trump har utsett en ny säkerhetsrådgivare, det blir generalen H.R McMaster. SR 170220.

Elva bombhot riktade mot judar i USA på måndagen. Bombhot mot judiska lokaler var en återkommande händelse runt om i USA på måndagen. Elva judiska samlingslokaler i USA fick evakueras under måndagen efter att de bombhotats. De senaste hoten inkom via telefon. Samtliga bombhot har varit falska. Dagen 170221.
Donald Trump fördömer våg av antisemitism i USA. Efter flera hot mot judiska föreningar i USA de senaste månaderna uttalade sig i dag president Donald Trump i frågan. Presidenten sa att händelserna var fruktansvärda. I går evakuerades elva judiska föreningslokaler efter att ha bombhotats, bara i år har totalt 69 liknande hot riktats mot judiska föreningar i 27 olika delstater. Därtill kom det sent i går kväll rapporter om att en judisk begravningsplats i Missouri hade skändats, lokala medier rapporterar idag att hundratals gravplatser kan ha vandaliserats. En del bedömare drar slutsatsen att högerextrema krafter som delvis fått Donald Trump vald också kan ligga bakom ökningen av antisemitism i USA just nu. Enligt en ny rapport från organisationen The Southern Poverty Law Center är antalet grupper som sprider hat eller utövar våld mot andra - baserat på till exempel religion och etnicitet - på väg mot nya rekordnivåer. Organisationen kopplar ökningen till den högerpopulism som ibland frodats under Trumps valkampanj. Det här är första gången president Trump kommenterat den våg av antisemitism som drabbat judiska församlingar och föreningar i USA. SR 170221.

USA aviserar hårda tag mot papperslösa. Reglerna skärps nu för invandrare som befinner sig olagligt i USA. Innebörden är att fler kommer att tvingas lämna landet och många av de cirka 11 miljoner som vistas utan giltiga papper i USA är rädda. Under den förre presidenten Barack Obama har framförallt grova brottslingar deporterats men med de nya riktlinjerna utökas kretsen till dem som begått mindre allvarliga brott och dem som misstänks för brott, men alla som är i USA illegalt kan tvingas åka ut. En skärpning jämfört med tidigare riktlinjer är att det nu ska vara möjligt att deportera fler snabbare. Tidigare kunde de som kommit in de senaste två veckorna och befann sig nära gränsen skickas tillbaka direkt. Nu ska snabbspåret kunna användas för dem som varit upp till två år i landet. Advokater har redan protesterat att reglerna berövar människor rätt till rättslig prövning. Upp till 10 000 nya tjänstemän ska anställas för att sköta deporteringarna som skrämmer de mellan 11 och 12 miljoner människor som berörs. I dag har myndigheten försökt lugna med att det inte kommer bli frågan om massdeporteringar. Administrationen kräver också att delstatlig och lokal polis ska hjälpa till att leta reda på och skicka ut de papperslösa. Det har politiker och poliser vägrat på många håll i landet, bland annat med motiveringen att det skulle undergräva förtroendet för polisen. Donald Trump har sagt att de som vägrar hjälpa till kommer att gå miste om statliga bidrag. SR 170221.

Trump återkallar trans-riktlinjer för skoltoaletter. I USA återkallas riktlinjer för transpersoner i skolor, som utfärdades under förre presidenten Barack Obamas styre. Dessa innehåller bland annat en instruktion till skolor att låta transpersoner använda den toalett de vill, den som överensstämmer med vilket kön man identifierar sig som. Riktlinjerna återkallas av president Donald Trumps regering för att "de juridiska aspekterna ska gås genom ordentligt". SR 170223.
USA:s nya kulturkrig står om skoltoaletter. Elva amerikanska delstater går nu till domstol för att protestera mot att president Obama beslutat att transsexuella elever får använda den skoltoalett de känner sig mest bekväma med. SR 160526.
Lag om könsneutrala toaletter. Toaletter på restauranger, barer och andra offentliga platser i den amerikanska jättestaden New York kommer alla att bli könsneutrala under en ny lag som stadens borgmästare Bill de Blasio skrivit under. SR 160629.

Kelly och Tillerson i Mexiko - irritation från värdlandets utrikesminister. USA:s minster för inrikes säkerhet John Kelly lovar nu att det inte kommer att bli några massdeportationer, eller användas några militära medel, mot illegala immigranter i landet. Det sa han vid en presskonferens i Mexiko City idag efter ett möte med flera mexikanska ministrar. SR 170226.

"Trump spär på negativ spiral". Börserna har drivits upp mot rekordnivåer sedan Donald Trump blev vald till USA:s president. Men Trumps så kallade "America first"-politik riskerar att driva på en negativ spiral med fallande tillväxttakt i världen och en bromsad internationell handel. "Vi hade en riktigt raket i produktiviteten under 90-talet och början av 20-talet, men den har tappat ordentligt med fart under de senaste dryga tio åren. Jag tror att Trump kommer att spä på den spiralen," säger Mats Kinnwall, chefsekonom för industriarbetsgivarna. "Trump tror ju att den här politiken ska stärka USA och göra USA till en större spelare i världsekonomin, men jag tror tvärtom. Stänger man gränserna blir även USA fattigare. Då blir USA:s del i världsekonomin mindre och då blir istället USA ytterligare försvagat. Det är ur ett ekonomiskt perspektiv helt fel politik om man vill göra ett land starkt." SR 170223.

Judisk begravningsplats förstörd - vicepresident Pence städar upp. 170 gravstenar vältes och förstördes nyligen på den judiska begravningsplatsen i Saint Louis i den amerikanska delstaten Missouri. I onsdags var USA:s vicepresident Mike Pence där för att städa upp. Befolkningen i Missouri fick även en hälsning från Donald Trump. 54 judiska center i 27 amerikanska stater och en kanadensisk provins har, endast i år, fått ta emot flertalet bombhot, enligt Jewish Community Center Association. Om detta rapporterar CNN. Men det är inte bara center som har blivit ansatta. Nyligen attackerades en judisk begravningsplats i Saint Louis i delstaten Missouri. 170 gravstenar vältes och förstördes, rapporterar nyhetskanalen. I onsdags var USA:s vicepresident Mike Pence på plats tillsammans med Missouris guvernör Eric Greitens. Tillsammans städade de upp på begravningsplatsen och höjde sina röster för att fördöma vandaliseringen. Världen idag 170224.

Trumps chefsstrateg pekar ut riktningen. Igår gjorde president Donald Trumps chefsstrateg Steve Bannon sitt första offentliga framträdande efter valet. Det var på de konservativa gräsrötternas årliga kongress, CPAC, i Maryland. "Det finns korporativa, globalistiska medier som kommer fortsätta motarbeta oss benhårt. Om ni tror att det kommer bli lätt att ta tillbaka ert land, så har ni fel. Det blir strid varje dag," sa Steve Bannon som hyllade Donald Trump för att inte vika ner sig och hålla vad han lovar. Bannon framställs ofta som den som inspirerar Donald Trumps politiska förslag. Bannon sa att Donald Trump kommer att arbeta metodiskt, bland annat för att besätta de 102 lediga jobben som federal domare ute i delstaterna. Domarna har, som visats sig nyligen med Trumps inreseförbud, stor makt att stoppa eller bromsa politiska beslut. Ett annat löfte är att avreglera och rensa bort vad den tidigare administrationen infört. Steve Bannon kallade det att dekonstruera den administrativa staten. Det kom som en av tre delar i Trumps plan, sa han, tillsammans med nationell säkerhet och ekonomisk nationalism som bland annat innebär bilaterala handelsavtal. SR 170224.

Trump talade åter om Sverige. USA:s president Donald Trump talade återigen om Sverige i sitt tal på den republikanska konferensen CPAC i Maryland. I sitt tal på CPAC i Maryland nämnde president Donald Trump återigen om Sverige. "Titta på vad som händer i Sverige," sade presidenten som ett exempel på misslyckad immigrationspolitik. "Folket där vet att jag har rätt." Vår korrespondent Fernando Arias har lyssnat på talet och säger såhär om det nya utspelet: "Utan att säga det rakt ut, syftade Trump här på upploppen i Rinkeby och menade att det är ett bevis för att han hade rätt i det han sa om Sverige," säger Fernando Arias. Publiken skanderade samtidigt: "USA, USA, USA" och "Bygg muren" om den mur han under valrörelsen lovade att bygga mot Mexiko. SR 170224.

Bildt till Trump: Kom hit och se själv!. Sveriges förre statsminister Carl Bildt går till angrepp mot Donald Trump och hans sätt att framställa Sverige som ett land som misslyckats med sin migrationspolitik, i en debattartikel i Washington Post. "Jag misstänker att hans faktiska kunskap i ämnet är extremt begränsad", skriver Bildt. "Om det inte var för det att det skulle väcka en sådan uppståndelse så skulle jag be honom att skippa en av sina golfhelger och komma hit och se med egna ögon", skriver Bildt. Enligt Bildt skulle Trump inte komma till paradiset utan han medger att Sverige likt alla andra länder har sina utmaningar. Men han skriver att han är väldigt stolt över Sverige och att "Trump skulle få se ett av samtidens mer levande och uppfinningsrika små länder". Bildt jämför dagens invandring och när Sverige tog emot människor som flydde kriget på Balkan under 1990-talet, när Bildt var statsminister. "Det visade sig gagna vårt samhälle och är en del av Sveriges framgångssaga", skriver han. SR 170225.

USA:s demokrater har utsett ny ledare för partiet. Det blev den förre arbetsmarknadsminister i Barack Obamas administration, Tom Perez. Perez har liksom sin närmaste rival - kongressledamoten Keith Ellison - lovat att kraftigt opponera mot president Donald Trump och att återuppbygga upp både centrala och lokala demokratiska organisationer. SR 170225.

Oro bland kristna latinamerikaner i USA. Hälften av alla kristna latinamerikaner i USA är oroade över att tvingas lämna landet, visar en ny undersökning. Många församlingar som hjälper latinamerikaner och ger dem en fristad, är pessimistiska och befarar det värsta: att många i denna minoritetsgrupp kommer att skickas ut ur landet. "Den nya linjen skrämmer inte bara immigranterna, som var och en är skapade till Guds avbilder, utan den riktar också in sig mot de religiösa institutioner som vill hjälpa dessa människor", skriver sydstatsbaptisterna Alan Ross och Gus Reyes i en kritisk artikel i Time Magazine. En övervägande majoritet av USA:s befolkning med latinamerikanskt ursprung - som enligt Pew uppgår till 57 miljoner och är en växande grupp - kämpar nu för att få stanna i landet. Två av tre i den gruppen är dessutom födda i USA och ser sig i många fall som äkta amerikaner. Dagen 170225.

Tyskland och Mexiko hotar med motåtgärder om Trump inför strafftullar. Tyskland och Mexiko hotar med motåtgärder om USA inför strafftullar eller andra handelshinder. "Tyskland säger gruppordföranden för CDU/CSU i förbundsdagen att Europa borde svara med samma mynt om USA:s president Donald Trump inför strafftullar för tyska och europeiska produkter. "Vi kan inte acceptera vad som helst," säger Volker Kauder i en intervju för Funke mediegruppen. Enligt Kauder måste Tyskland påminna USA om att båda parter brukar förlora då handelskrig bryter ut. Trump har hotat tyska biltillverkare med en gränsskatt på 35 procent för fordon som importeras till USA. Hans motivering är att skatten skulle bidra till att skapa jobb i USA. Också i Mexiko hotar man med motåtgärder om USA inför en gränsskatt för mexikanska produkter. I Mexiko låter man också förstå att man klarar sig utan amerikanskt bistånd som kan dras in för att bidra till finansieringen av Trumps planerade mur längs den mexikanska gränsen. Utrikesminister Luis Videgaray sade i en intervju på fredagen att Mexikos regering måste reagera om USA inför skatter på mexikanska produkter. En stor del av biståndet till Mexiko utgörs enligt nyhetsbyrån Reuters av ett program värt 2,6 miljarder dollar som handlar om att stöda Mexiko i kampen mot organiserad brottslighet. Av summan hade 1,6 miljarder dollar använts fram till november 2016, enligt Reuters. yle 170225.

Sverige i fortsatt fokus i USA. Det började med att USA:s president Donald Trump nämnde Sverige i ett tal. Sedan dess har vårt land varit i strålkastarljuset på andra sidan Atlanten. Frågan det gäller är huruvida Sveriges invandringspolitik är orsak till samhällsproblem eller inte. Medan vanligt folk diskuterar ämnet i sociala medier har nu svenska politiker börjat publicera debattartiklar i amerikanska tidningar. Många andra röster har i veckan hörts om att både Donald Trump, Fox News och SD spär på en bild av Sverige som farligt. Sociala medier har varit fulla av inlägg som visar att USA är farligare än Sverige. Vissa debattörer har i stället menat att det är viktigare att fokusera på de problem Sverige står i, än på vilken bild av Sverige som andra länder har. Världen idag 170227.

Varför intervjuades Nils Bildt? Tv-kanalen Fox försvarar sig. Den konservativa amerikanska tv-kanalen Fox News uppger att Nils Bildt intervjuades som expert i deras program eftersom en utomstående rekommenderat honom. Fox kallade Nils Bildt för "svensk försvars- och nationell säkerhetsrådgivare, medan man i Sverige undrade vem han egentligen var. Efter att intervjun sänts undrade man i synnerhet i Sverige varifrån tv-kanalen grävt fram denna "expert" - ingen på svenska försvarsmakten eller på utrikesdepartementet kände till Nils Bildt. Enligt Dagens Nyheter är Nils Bildt son till den svenske ridsportprofilen Sven Tolling. Nils Bildt utvandrade från Sverige 1994 och år 2003 bytte han sitt efternamn från Tolling till Bildt. Bildt tog inte upp under intervjun att han inte är bosatt i Sverige. Då han talade om problemen med invandringen konstaterade han att "vi i Sverige klarar inte av att integrera de här människorna". Bildt uppges vara en av grundarna till ett konsultbolag inom säkerhetsbranschen. I ett mejl till Dagens Nyheter förklarade Bildt att det var Fox News som valde hans titel för programmet. Han titulerar sig själv "självständig analytiker". "Jag beklagar den förvirring som uppstått, men det är inte huvudsaken. Problemet är att Sverige vägrar diskutera sina sociala problem," säger Bildt. yle 170226.
Nils Bildt skyller misstag på Fox. Intervjun med den "nationella säkerhets- och försvarsrådgivaren" Nils Bildt i Fox news har blivit en världsnyhet. "Det är faktiskt något Fox får ta på sig själva hur de titulerat mig på tv-skärmen," säger Bildt. Inslaget om integration och invandring i Sverige sändes på den konservativa amerikanska tv-kanalen Fox News i torsdags. En av de medverkande, Nils Bildt, presenterades som svensk rådgivare i frågor som rör försvar och nationell säkerhet - men varken utrikesdepartementet eller Försvarsmakten känner till honom. Titeln som nationell säkerhetsrådgivare gav intryck av att Nils Bildt skulle företräde den svenska regeringen men det är något som tv-kanalen får stå för enligt Bildt. "Jag var inte medveten om vilken titel de skulle använda, jag hade inte ens sagt någonting om svensk utan jag hade sagt internationell konsult och säkerhetsrådgivare," säger Bildt. I inslaget beskrivs Sverige som ett land hårt utsatt för kriminalitet kopplat till invandring. När Bildt bjöds in presenterades inslaget som en debatt om de sociala frågorna i Sverige, enligt honom själv. Själv flyttade han utomlands 1994 - i dag bor han i USA där han säger sig driva en rad säkerhetsföretag. SR 170227.
Fox medger fel om Bildt-intervju. Den amerikanska programledaren Bill O'Reilly säger i sitt program att kritiken för att de tog in Nils Bildt som expert om Sverige är befogad. "Svenska regeringen vet inte vem han är och kritiken mot oss är befogad. Vi skulle ha gjort klart att Nils Bildt inte har med svenska försvaret eller regeringen att göra. Vi bad den svenska ambassadören att medverka men fick nobben," säger O'Reilly, enligt Aftonbladet. SR 170228.

Trump lägger pengarna på försvaret. USA:s president Donald Trump vill satsa mer pengar på försvaret och mindre på miljöarbete. Han vill också sänka anslagen till utrikesdepartementet. I Donald Trumps första budgetförslag finns en jättesatsning på försvaret. Försvarshögkvarteret Pentagon får ett tillskott på 54 miljarder dollar, motsvarande drygt 487 miljarder kronor, uppger en Vita huset-tjänsteman för journalister enligt Reuters. Tillskottet skulle, om det klarar sig igenom budgetprocessen i kongressen, motsvara en ökning av försvarsutgifterna med tio procent. Den ökade försvarsbudgeten kommer att finansieras med motsvarande nedskärningar på andra områden i den federala budgeten, bland annat utlandsbiståndet. Trumps förslag läckte tidigare under dagen ut till medier - en dag innan presidentens tal i kongressen om sin budget. Presidenten vill bland annat bygga fler militärfartyg och militärflyg, och etablera en större närvaro i viktiga internationella farleder, till exempel Hormuzsundet och Sydkinesiska sjön, uppger en person med insyn för nyhetsbyrån Reuters. SR 170227.
480 miljarder kronor mer till försvaret. Under en tal där större delen av USA:s guvernörer medverkade upprepade Donald Trump hans vilja att lägga mer pengar på försvaret. Det kommer vara en budget som fokuserar på nationell säkerhet sa han bland annat, och fortsatte att tala om hur det var när han var ung. "Vi förlorade aldrig ett krig, kommer ni ihåg, men i dag vinner vi aldrig." En av de mest väntade nedskärningarna gäller miljömyndigheten EPA:s verksamhetsområde. SR 170227.

Studie: Frihandel gynnar Europas jordbruk. Bönder i Europa tjänar miljardbelopp på frihandel med andra delar av världen, hävdas i en färsk EU-rapport. "Studien visar att värdet av exporten av jordbruksprodukter ökade med mer än en miljard euro på grund av de här frihandelsavtalen", sa EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan vid en presskonferens i Bryssel idag. Den externa konsultfirman Copenhagen Economics har granskat hur jordbruk och livsmedelsindustri i EU påverkas av unionens frihandelsavtal med Mexiko, Sydkorea och Schweiz. Bland annat hävdas i rapporten att den ökade exporten på grund av avtalen har skapat 13 700 nya jobb inom Europas jordbruk, och ytterligare några tusen jobb inom matindustrin. Detta är en övergripande ekonomisk studie där man även har tittat extra noga på fem exportflöden, bland annat danskt fläskkött som säljs till Sydkorea och franska viner som exporteras till Mexiko. Rapporten släpps i ett läge då frihandel är starkt ifrågasatt på många håll i Europa, inte minst hos personer och organisationer med koppling just till jordbruk. SR 170227.

USA vill försöka runda WTO-reglerna. Den amerikanska administrationen försöker hitta sätt att runda WTO-reglerna och införa handelssanktioner på eget initiativ mot till exempel Kina. "Det kan betyda att USA är på väg att lämna det regelsystem som styrt världshandeln sedan efter andra världskriget," säger Olof Erixson, expert på internationell handel på Svenskt näringsliv. Tjänstemän har enligt Financial Times fått i uppgift att undersöka juridiska möjligheter att använda amerikansk handelspolitik mot Kina utan att samtidigt bryta mot WTO-avtalet. "Men det finns inte någon sådan möjlighet. Ifall president Donald Trump ändå gör allvar av sina tankar att lösa handelstvister på egen hand, så kommer han att bryta upp det internationella," säger Olof Erixson. Under valrörelsen beskrev Donald Tump WTO, världshandelsorganisationen och de avtal som reglerar handeln, som en katastrof för USA. En av sina första åtgärder som president var att dra USA ut ur frihandelsavtalet TPP, som skulle omfattat en stor del av handeln i Asien. Donald Trump har samlat ett team av nära rådgivare i handelsfrågor, som står för protektionism, vilket står i skarp kontrast till tidigare amerikansk handelspolitik. De anser att handeln med Kina sker på för USA ofördelaktiga villkor. De är även kritiska till en rad domslut i WTO, som gått emot USA;s intressen i handelskonflikter med Kina. Henrik Horn, professor i internationell ekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, ser inte heller några möjligheter för USA att straffa ett land på egen hand i en handelsfråga utan att brtyta mot WTOs regler. "Jag kan inte se annat än att det rör sig om okunskap. Det går inte att införa egna sanktioner utanför WTO-systemet, utan att bryta mot WTO-reglerna." SR 170227.

Flera misstänkta hatbrott i USA. I Kansas i USA ska det i dag vara domstolsförhandlingar efter att en indisk man skjutits ihjäl på en bar i förra veckan. Skjutningen är bara ett i raden av flera misstänkta hatbrott, då både rasistiska och antisemitiska händelser drabbat landet de senaste månaderna. Det var på en bar i ett samhälle söder om Kansas City som en 51-årig man öppnade eld mot två indiska män. Enligt vittnen i baren skrek 51-åringen "Ut från mitt land" innan han dödade den ena mannen och sårade den andre. Ytterligare en person skadades efter att ha försökt stoppa 51-åringen. I en intervju med BBC säger den indiske man som överlevde, Alok Madasani, att förövaren först frågade honom och hans kompis om de var i USA illegalt, en stund senare öppnade han eld. Idag ska det vara domstolsförhandlingar i det misstänkta mordet och hatbrottet. Samtidigt har ännu en judisk begravningsplats vandaliserats, den här gången i Philadelphia. Mer än 500 gravstenar ska ha välts under helgen, vissa av dem ska ha slagits sönder. Händelsen är bara ett i raden av flera misstänkta antisemitiska hatbrott som drabbat USA sedan årsskiftet. Minst 69 judiska föreningslokaler har bombhotats i 27 olika delstater, men inga bomber har hittats efter hoten. SR 170227.

Miljardären Wilbur Ross godkändes som USA:s nya handelsminister. Den 79-årige miljardären Wilbur Ross blir USA:s nye handelsminister. Ross godkändes i natt av senaten med 72 röster vilket innebär att 21 demokrater röstade för honom. Ross som efterträder miljardären Penny Pritzker, får bland annat ansvaret att uppfylla president Donald Trumps vallöften om mer industrijobb i USA. "Wilbur Ross är i praktiken en karikatyr av en affärsman från Wall Street som inte är intresserad av något annat än sig själv," konstaterade den demokratiska senatorn Elizabeth Warren. En del demokrater röstade mot honom på grund av hans omfattande kontakter med ryska företag. Ross är bland annat vice-styrelseordförande för Bank of Cyprus, en bank som kontrolleras av ryska affärsmän med nära kontakter till Rysslands president Vladimir Putin. Ross egendom är värd omkring tre miljarder euro. yle 170228.

Trump blir dyr för turistbranschen i USA. President Donald Trump har påverkat resebranschen i USA på ett negativt sätt. Efterfrågan på flygresor till USA har minskat klart, uppger resebranschen enligt The Guardian. Intresset för flygresor har rasat efter presidentvalet och efter Trumps kontroversiella beslut om inreseförbud riktat mot personer från vissa länder. Analytiker bedömer att Trump har kostat reseindustrin i USA 185 miljoner dollar i minskade intäkter. Företag i resebranschen har kunnat iaktta en klar förändring i både sökningar, bokningar och förverkligade resor. yle 170228.

USA:s president Donald Trump har nu gett sitt första tal i kongressen. "Ett nytt kapitel av amerikansk storhet börjar nu," sa han, och lovade en "historisk skattereform", en ny infrastruktursatsning och hjälp för människor som fallit brottsoffer för "illegala invandrare". Presidenten utlovade i kongresstalet, som sändes på alla USA:s stora kabelkanaler, stora skattelättnader för medelklassen och sänkt bolagsskatt, och säger att det kommer att bli "mycket, mycket svårare" för företag att lämna USA. "Jag kommer att ta tillbaka miljoner jobb i landet," sa Trump, precis som under valrörelsen. Han lovade större resurser till USA:s militär, och genom en delvis privatfinansierad fond rusta upp landets infrastruktur skapa "miljoner" nya jobb. Han upprepade också löftet om att bygga en mur mot Mexiko, och att landet, genom att upprätthålla immigrationslagarna, kommer att höja lönerna, hjälpa arbetslösa, "spara miljarder dollar" och "göra samhället säkrare för alla". "Vi vill återupprätta lagen vid våra gränser och därför kommer vi snart att börja bygga en stor, stor, mur vid vår södra gräns," sade han och fick applåder. Han vill också "upphäva och ersätta Obamacare". Nya reformer ska sänka kostnader och öka tillgängligheten, sade Trump, och bad om hjälp både från demokrater och republikaner för ett "bättre sjukförsäkringssystem". Som ett steg mot en bättre sjukvård för alla ska Trump jobba för att få ned läkemedelspriserna, och vill att amerikaner ska kunna teckna sjukförsäkring över delstatsgränserna. Han vill också att familjer ska kunna få betald föräldraledighet, sade han, och fick applåder. Han sade också att landet måste stödja brottsoffer och att han har givit departementet för inrikes säkerhet i uppdrag att bilda en myndighet som heter "Voice" ("victims of immigration crime engagement"), som ska hjälpa brottsoffer som utsatts för brott av specifikt illegala invandrare. Trump sade också att landet starkt står bakom försvarsalliansen Nato, men att hans "jobb inte är att representera världen". "Mitt jobb är inte att representera världen. Mitt jobb är att representera USA." SR 170301.
Analys: Trumps tal var positivt. USA:s president Trumps installationstal var dystopiskt - präglades av en undergångsstämning. Men nattens första tal inför kongressen var annorlunda: mer positivt. En av anledningarna till Trumps ändrade ton är att talet var riktat till USA:s kongress, där den kommande budgeten ska fattas. "Trump drog upp en agenda och introducerade ett antal kommande förslag som han behöver kongressens hjälp för att genomföra." "Han antydde också en enorm satsning på infrastrukturen i landet, på vägar, järnvägar och flygplatser. Det kommer kosta väldigt mycket pengar, men det sades ingenting om hur det ska finansieras." SR 170301.
Trumps tro på kol sågas av experter. USA:s president Donald Trump fortsätter att hävda att den amerikanska kolindustrin ska komma på fötter igen, efter år av nedgång. Men de flesta forskare och analytiker tror på motsatsen. En majoritet av energianalytiker och energiforskare menar att kolets tillbakagång inte kommer att kunna vändas. Främsta orsaken är konkurrensen från billig naturgas. Eftersom eldning med gas leder till mycket mindre koldioxidutsläpp i jämförelse med kol, har USA lyckats minska sina klimatutsläpp de senaste åren. "Att kol för förbränning skulle ha en chans att hävda sig i USA är svårt att tro om regeringen inte subventionerar branschen, något som inte troligt," menar Francis O Sullivan. "Trenden är att kol är på väg bort, inte bara i USA utan i hela världen," säger Atul Arja.

USA:s politiska system - så funkar det. Varför har USA ett politiskt system som ger valsegern till den som inte fick flest röster? Vetandets värld tittar närmare på hur maktsystemet ser ut i det land alla talar om just nu. SR 170302.

Vita evangelikala i USA: Ja till dödsstraff. Stödet för dödsstraff i USA är det lägsta på mer än 40 år. Vita evangelikala kristna är dock fortfarande i hög grad anhängare av dödsstraff medan majoriteten av katolikerna är motståndare. Motståndet mot dödsstraff i USA är större än någonsin sedan 1972. I flera kristna grupper dominerar däremot anhängarna. Bland vita evangelikala kristna tycker sju av tio att dödsstraff är befogat. De söker stöd i den gammaltestamentliga straffprincipen i Moseböckerna om öga för öga, tand för tand hellre än i det omvända budskapet från Jesus, som i Bergspredikan talar om att vända andra kinden till. "Särskilt i evangelikala kretsar i USA finns det en lång tradition av att Gamla testamentet är viktigaste när det gäller etik. Detta synsätt har varit mycket tydligare i den reformerta amerikanska traditionen än bland kristna i Europa," säger Kjetil Fretheim, professor i etik och diakoni vid norska Menighetsfakulteten. I fjol avrättades 20 personer i hela USA, det lägsta antalet på 25 år. Under toppåret 1999 avrättades närmare 100 amerikaner. I 31 delstater finns möjlighet att utfärda dödsstraff men bara fem delstater verkställde avrättningar under 2016. I hela världen går utvecklingen mot att färre länder använder dödsstraff. Men 2015 ökade antalet avrättningar med över 50 procent enligt Amnesty. Av mer än 1600 avrättningar genomfördes 90 procent i de tre muslimska länderna Iran, Pakistan och Saudiarabien. Dagen 170303.

Trump vill skilja mexikanska mammor från deras barn vid gränsen. Mammor och barn som kommer från Mexiko över gränsen till USA, kan i framtiden bli separerade av amerikanska myndigheter. Förslaget som ska avskräcka invandrare från Mexiko, ligger hos ministeriet för inrikessäkerhet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Tre anonyma källor vid USA:s ministerium för inrikessäkerhet berättar för nyhetsbyrån Reuter om ett nytt kontroversiellt förslag, som kan bli nästa vändning i president Donald Trumps invandringspolitik. Amerikanska myndigheter kan i framtiden få rätt att omhänderta barn till mexikanska kvinnor som kommer över gränsen till USA. Det här skulle samtidigt ge de amerikanska myndigheterna rätt att gripa barnens mammor och hålla dem under uppsikt medan de överklagar deporteringsbeslut eller väntar på asylbeslut. Meningen är att avskräcka mexikanska kvinnor från att emigrera till USA tillsammans med sina barn. För närvarande friges familjer som ansöker som asyl snabbt och får stanna i USA medan myndigheterna fattar beslut om deras fall. yle 170304.

Trump anklagar Obama för avlyssning. USA:s president Donald Trump skriver på Twitter att företrädaren Barack Obama skulle ha avlyssnat telefonlinjerna till Trump Tower före valet i oktober förra året. Anklagelser kom i en serie tweets på lördagsmorgonen. USA:s president redovisar inga belägg för sitt påstående att företrädaren Barack Obama skulle ha avlyssnat hans telefoner under valkampanjen i oktober 2016. Amerikanska medier borrar just nu i frågan om vilka kontakter Trumpkampanjen har haft och har med företrädare för Ryssland. Tvärtemot vad som sagts från kampanjen har media avslöjat att kontakter har förekommit. Det har hittills bidragit till att Trumps nationella säkerhetsrådgivare tvingats avgå och att oppositionen reser avgångskrav mot hans justitieminister. Donald Trump har svarat med att kräva utredningar om vilka kontakter ledande företrädare för demokraterna har med Ryssland. I morse bytte han ämne och twittrade att han nyss fått reda på att Barack Obama begärt avlyssning av telefoner i Trump Tower i oktober före valet. "McCarthyism!", skriver president Trump och frågar i nästa tweet om det är lagligt för en sittande president att avlyssna en presidentvalkampanj före valet. "NYTT LÅGVATTENMÄRKE! Det här är Nixon/Watergate", skriver Trump och kallar Obama "bad (or sick) guy", dålig eller sjuk kille. Donald Trump redovisar inga belägg, källor eller några uppgifter om vad anklagelsen bygger på. Den amerikanske presidenten har själv ofta anklagat medierna för att sprida uppgifter utan belägg och för att inte redovisa källor. Anklagelserna har hittills inte kommenterats av varken Vita Huset, Trumps själv eller den förre presidenten Barack Obama. SR 170304.
Statsvetare: Kan vara en rökridå. Trumps anklagelse kan handla om att förflytta fokus från Ryssland. I ett uppmärksammat inlägg på Twitter anklagar president Donald Trump USA:s ex-president Barack Obama för avlyssning. Enligt Trump avlyssnades skyskrapan Trump tower på order av den dåvarande presidenten Obama under valspurten i höstas. Statsvetare Helen Lindberg ser två förklaringar till anklagelsen. "Å ena sidan skulle det här kunna vara Trumps egna fria spekulationer, eller så är det något planerat från Trump-administrationen för att avleda från de senaste händelserna kring (justitieminister) Jeff Sessions och ryska förbindelser," säger Lindberg, som biträdande lektor vid Institutionen för statsvetenskap vid Linnéuniversitet, och som för tillfället är gästforskare vid The City University of New York. Enligt Helen Lindberg kommer uppgifterna från högerradikala sajten Breitbart News. "Det verkar som om det är baserat på uttalanden från en konservativ journalist som har spridit det här till Breitbart News," säger hon, och är övertygad om att sista ordet i denna fråga inte är sagt. "Det här kommer eskalera nu under dagen och de närmaste veckorna. Det finns information här som vi inte har ännu, men som påverkar Trumps beteende," säger hon. SR 170304.
Trumps avlyssningsutspel avfärdas. Nu får Trump svar på tal från Obamas läger. I ett uttalande från Barack Obamas före detta rådgivare Ben Rhodes avfärdas Trumps anklagelser: "Ingen president kan beordra avlyssning. De restriktionerna har införts för att skydda medborgare från sådana som du", twittrar Rhodes. No President can order a wiretap. Those restrictions were put in place to protect citizens from people like you. DN 170304.

Trump tyst om Twitter-anklagelser. I USA uppmanas president Donald Trump att förklara sina anklagelser mot företrädaren Barack Obama. I en serie tweets igår hävdade han att Barack Obama beordrat avlyssning av telefonerna i Trumps bostad och kontor i New York, Trump Tower. Hittills har det varit tyst både från presidenten och hans talespersoner om vad anklagelserna bygger på. De flesta bedömare som uttalat sig här anser att det är uteslutet att den förre presidenten Barack Obama skulle ha beordrat avlyssning av Donald Trumps telefoner under valrörelsen. En talesperson för Barack Obama dementerade påståendet kategoriskt och sa att Obama och övriga i Vita Huset aldrig la sig i utredningar under ledning av ett oberoende justitiedepartement. Donald Trump och hans närmaste krets funderar på hur de ska hantera reaktionerna på Donald Trumps senaste twitterutbrott. En spekulation var att han inspirerats av konspirationsteorier i medier allra längst ut på högerkanten. Donald Trump har sagt att Obama ligger bakom både väljarprotester mot republikanska kongressledamöter och läckor som skadar Trumpadministrationen. Presidenten litar inte på underrättelsemyndigheternas lojalitet. Om det var ett försök att avleda uppmärksamheten från frågor om Trumpkampanjens Rysslandskontakter lyckades det inte. Enligt anonyma uppgifter i medierna har en högt uppsatt tjänsteman i Vita Huset fått i uppgift att "säkra tillgången" till ett beslut i en specialdomstol som man tror har gett klartecken för någon form av avlyssning relaterad till Donald Trump och hans kampanj. SR 170305.
Ber kongressen utreda Obamas påstådda avlyssning. USA:s president, Donald Trump, vill att den amerikanska kongressen utreder om det finns någon sanning i hans påståenden om att företrädaren Barack Obama låtit avlyssna honom under valkampanjen. Så varför kräver de det här just nu? "Anfall är bästa försvar kan man kanske säga, för Donald Trump har fått mycket kritik för att han påstår att Obama skulle ligga bakom beslut om avlyssning, utan grund och utan källor. Det pågår dessutom mycket diskussion om Trump-kampanjens eventuella kontakter med Ryssland under valkampanjen. Det har hittills lett till att hans nationelle säkerhetsrådgivare tvingats avgå, hans justitieminister är i hetluften och oppositionen har krävt att han ska avgå. Så det är väl också ett sätt att byta fokus och försöka rikta kritiken och anklagelserna mot Obama i stället." Under morgonen, amerikansk tid, har bland andra den förre spionchefen James Clapper och den republikanske senatorn Marco Rubio från Florida, som sitter i senatens underrättelsekommitté, uttalat att de inte hört talas om någon sådan avlyssning. SR 170305.
FBI-chefen: Trump har fel. James Comey, chef för den federala polisen FBI, har begärt en offentlig dementi av president Trump. Det efter hans påstående om att förre presidenten Barack Obama beordrat avlyssning av Trumps telefoner under valkampanjen i höstas. Det uppger amerikanska medier. FBI-chefen James Comey har begärt att justitiedepartementet ska tillbakavisa president Trumps anklagelser om att Barack Obama beordrat telefonavlyssning av Trump. Detta eftersom uppgiften, felaktigt, låter påskina att FBI skulle ha brutit mot lagen. Det är tidningen New York Times som erfar och publicerar nyheten att landets högste polischef anser att presidenten kommit med falska anklagelser och begär ett offentligt tillrättaläggande. Uppgifterna har också bekräftats för TV-bolaget NBC. Donald Trump har inte backat från sin anklagelse. I går begärde han istället via sin presstaleman att kongressen ska utreda om Obama-administrationen har överträtt sina befogenheter. Talesmannen Sean Spicer skrev i en egen serie tweets att det finns "oroande rapporter" om "potentiellt politiskt motiverade" efterforskningar inför presidentvalet. Han säger inte vad han syftar på men Spicer meddelade samtidigt att varken presidenten eller Vita Huset kommer säga något mer innan en utredning är klar. SR 170306.

Därför ogillar republikaner Obamacare. Varför tycker republikaner så illa om Obamacare? "Av flera skäl, dels för att det är en symbol för hela Obamas presidentskap, och sen också för att det ideologiskt är något slags rött skynke för många republikaner, att staten ska lägga sig i ens sjukvård." Sjukvårdskostnaderna i USA står för ungefär 17 procent av landets BNP. Så det är ett stort och dyrt politikområde. När Obamacare klubbades 2010 var det mycket bråk, blir det samma sak nu? "Det kommer att bli väldigt mycket bråk och stök den här gången också. För det finns ingen riktigt färdig plan, och republikanerna är inte överrens inom partiet." SR 170307.

Trumps nya inreseförbud hindrar även förföljda kristna. Nu kan även förföljda kristna få svårt att komma in i USA. I president Trumps nya inreseförbud görs inga undantag för religiösa minoriteter. Efter att det första inreseförbudet upphävts av en domstol har Donald Trump nu undertecknat en ny presidentorder med ett liknande innehåll. Denna gång undantas dock irakier från förbudet, och dessutom de personer som redan har arbetstillstånd i USA. Vissa flyktingar från Syrien kommer även att tas emot. Övriga personer från Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan och Yemen kommer dock att från och med den 16 mars och 90 dagar framåt vara förbjudna att resa in i USA. Dagen 170307.

Häxritual mot Trump - nu fastar de kristna. Kristna i USA uppmanas till bön och fasta i tre dagar med start i morgon, onsdag. Uppropet är bland annat ett gensvar på att häxor över hela världen enats om att sända en våg av förbannelser mot president Donald Trump. Det var på Facebook som häxuppropet mot USA:s president Donald Trump spred sig. Gruppen "En besvärjelse för att binda Donald Trump och dem som stöder honom" fick i slutet av februari tusentals gillningar och följare. I inlägget uppmanas människor att delta i en massritual varje midnatt vid den sista månskäran fram till dess att presidenten är avsatt. I en artikel skriven av magikern Michael Hughes ges det förslag på hur ritualen ska gå till. Man ska börja med att tända ett ljus och anropa "andar av vatten, jord och luft", "himmelska värdar" och demoner. Därefter ska man bönfalla dessa att "binda Donald J. Trump så att hans elaka handlingar misslyckas totalt". Bland annat ska man sedan tända eld på ett fotografi av presidenten. Den första massritualen hölls den 24 februari. Det finns videoklipp som visar hur människor satt utanför Trump Tower och på andra ställen och genomförde ritualen. Världen idag 170307.

Donald Trump avvecklar statliga regleringar. I USA har president Donald Trump bestämt att för varje ny reglering som införs på statlig nivå ska två gamla bort. Den nya administrationen har också i snabbt takt avvecklat en del av president Obamas beslut och fler återställare är på väg i kongressen. Trumpadministrationen avvecklar i rask takt statliga regleringar som den anser skadar tillväxt, företag och jobb - eller bara är onödiga. Administrationen har fryst arbetet med regleringar och stoppat nya från att börja gälla. För varje ny som införs måste två gamla bort. Kongressen behandlar flera förslag just nu, som att ta bort det krav staten har på att alla elever ska kunna få tillträde till allmänna skolor för att istället låta delstaterna bestämma själva. Presidenten och republikanerna vill också ta bort en rad beslut som skärper kraven på säker arbetsmiljö i företag som vill komma ifråga för statlig upphandling. Trumpadministrationen har lovat att ta bort utsläppsregleringar för kolföretag och lätta på krav på miljöskydd för vatten. Bilföretagen kommer troligen slippa nya krav på bättre bränsleekonomi och Trump har gett klartecken till ett par kontroversiella oljeledningar. Donald Trump har skrivit under en återställare som innebär slopad bakgrundskontroll av psykiskt sjuka som vill köpa vapen, ett krav från bland andra vapenlobbyn. Finansiella rådgivare ska inte längre behöva ta hänsyn till kundens intresse först och telekommunikationsföretag väntas inte längre avkrävas samma åtgärder till skydd för kundernas personliga information. Ett omstritt beslut från Obamas tid om "nätneutralitet", om att information på nätet ska vara tillgänglig för alla på samma villkor, väntas rivas upp. På företagsledarnas önskelista står också att de inte ska behöva redovisa jämförelser mellan sina egna och de anställdas löner. SR 170308.

Wyoming Judge Who Refused to Perform Same-Sex Marriage Reprimanded in Court. A municipal judge in a small town in Wyoming has been reprimanded by the state’s Supreme Court for refusing to perform same-sex marriages. FoxNews.com reports that Judge Ruth Neely refused to perform same-sex marriages on the basis of her religious beliefs. In a 3-2 decision, the Court ruled that Neely violated judicial conduct code, but that she wouldn’t have to be removed from the bench. "Judge Neely shall either perform no marriage ceremonies or she shall perform marriage ceremonies regardless of the couple's sexual orientation," wrote Justice Kate Fox in the ruling. Neely has actually never been asked to perform a same-sex marriage in the 2,000-person town of Pinedale, Wyoming, or in the broader Sublette County, but her primary responsibilities as a judge have been to perform marriage ceremonies. Justice Fox added that Neely’s case is not about same-sex marriage or religious objection. "This case is also not about imposing a religious test on judges," wrote Fox. "Rather, it is about maintaining the public's faith in an independent and impartial judiciary that conducts its judicial functions according to the rule of law, independent of outside influences, including religion, and without regard to whether a law is popular or unpopular." Christian Headlines 170308. Fox News 170308.

Hawaii utmanar Trumps inreseförbud. Den amerikanska delstaten Hawaii har nu som väntat utmanat också president Trumps nya, omarbetade inreseförbud. Presidentens order kommer att prövas i domstol, timmarna innan den är tänkt att träda i kraft nästa onsdag. Det 90 dagar långa visumstoppet gäller Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan och Jemen. Personer som har uppehållstillstånd eller giltigt visum omfattas inte. Hawaii var en av flera delstater som lämnade in stämningar för att stoppa Trumps första inreseorder från den 27 januari. SR 170309.

Judisk kritik mot sen reaktion från Trump. Hur ser president Trump på vågen av antisemitiska hatbrott i USA? Flera judiska företrädare anser att presidentens kopplingar till en antisemitisk extremhöger är problematisk - medan andra menar att hatbrotten arrangeras och används av politiska motståndare. Dagen 170309.

Sysselsättningen ökade i USA i februari. Nya jobbsiffror i USA visar en ökning av sysselsättningen med 235 000 personer i februari och arbetslöshetssiffran sjönk till 4,7 procent. Läget på arbetsmarknaden talar för en räntehöjning när den amerikanska centralbanken FED träffas nästa vecka. Sysselsättningen fortsätter att öka i stabil takt i USA samtidigt som arbetslösheten minskar. 235 000 nya jobb i februari och en sjunkande arbetslöshetssiffra sätter press uppåt på lönerna. Den genomsnittliga timlönen ökade med 2,8 procent i februari om man inte tar hänsyn till inflationen samtidigt som arbetskraftsdeltagandet steg något. 63 procent av arbetskraften har ett jobb och en liten ökning i februari beror möjligen på att folk som gett upp om att få ett jobb kommer tillbaka. SR 170310.

Flynns turkiska intressen väcker frågor i USA. Donald Trumps förre nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn, som tvingades bort från sin post, arbetade som konsult och representerade indirekt turkiska intressen, samtidigt som han var en del av Trumps valkampanj. I USA väcks nu frågor om uppdragen utgjorde en intressekonflikt och vad Trump-kampanjen egentligen visste om Flynn. Samtidigt som Michael Flynn arbetade som rådgivare åt den dåvarande presidentkandidaten Donald Trump hade han ett arvode på motsvarande 4,5 miljoner kronor som lobbyist åt en turkisk affärsman. När detaljer kring konsultuppdraget blev offentliga i tisdags stod det klart att Flynns arbete bestått i att representera turkiska statens intressen, även om han inte var direkt anställd av turkiska myndigheter. Flynns uppdrag ska bland annat ha varit att göra efterforskningar om exilturken och predikaten Fethullah Gulen som bor i USA. Gulen begärdes utlämnad av Turkiet efter den misslyckade militärkuppen i landet förra sommaren. SR 170311.

Fortsatta hot mot judar i USA. Hittills har det varit mer än 100 hot, oftast bombhot, mot judiska föreningar och organisationer i år. Minst två judiska begravningsplatser har vandaliserats. I tisdags bombhotades en av de största judiska medlemsföreningarna i landet och i torsdags ett judiskt museum. Minst en person, en före detta reporter, har gripits för att ha legat bakom en ett fåtal av hoten, men det gripandet förklarar inte alla händelser. SR 170912.

Trump tyst om påstådd avlyssning. Underrättelseutskottet i representanthuset kräver bevis som styrker Trumps påståendet om att han blev avlyssnat av Obamaadministrationen. Det var för lite mer än en vecka sedan Donald Trump twittrade orden "Fruktansvärt. Jag har precis fått reda på att Obama låtit avlyssna mig i Trump Tower precis innan valvinsten." Trots att journalister i USA sedan dess gjort upprepade försök att få reda på vilka bevis Donald Trump haft för sitt påstående så har svaren än så länge uteblivit. Nu ökar trycket på presidenten att lägga fram bevis. Att frågan är så stor i USA kan delvis förklaras av att flera tänkbara, och mer eller mindre osannolika förklaringar på Trumps tweet, i det närmaste är att likställa med en skandal. Till exempel skulle en förklaring kunna vara att en domstol beslutat att avlyssna Trump för att han eller någon i hans närhet var föremål för en pågående utredning. En annan förklaring är att Obama olagligt begärt avlyssning av Trump. En tredje är att Trump inte har någon grund för sitt påstående. Alla de fallen skulle innebära en politisk skandal. SR 170313.

Mexikansk FN-protest mot Donald Trump. Den mexikanske oppositionsledaren Andres Manuel Lopez Obrador har rest till USA för att lämna över 10 000 namnunderskrifter till FN, i protest mot Donald Trumps beslut att bygga en mur mot Mexiko. Samtidigt har över 600 företag anmält sitt intresse att bygga muren. - Jag har kommit för att visa mitt stöd och min solidaritet med er migranter som nu hotas av president Donald Trump, sa den mexikanske oppositionsledaren Andres Manuel Lopez Obrador när han igår höll ett möte med migranter i New York. Andres Manuel Lopez Obrador, som kallas AMLO i folkmun, har under flera decennier stått i centrum för mexikansk politik men än så länge inte lyckats nå presidentposten. Han leder nu i opinionsmätningar inför presidentvalet 2018, delvis på grund av hans tydliga ställningstagande mot Donald Trump - som står i stark kontrast till Mexikos sittande president Enrique Peña Nietos mer undflyende hållning gentemot den amerikanske presidenten. SR 170314.

Splittring om ny sjukförsäkring i USA. I USA tornar problemen upp sig för president Donald Trumps och republikanernas förslag till ny sjukförsäkring. Oppositionen är hård efter en rapport i går om att 24 miljoner människor riskerar att förlora sin försäkring med Trumps alternativ. "Trumpcare är en mardröm. Vi kommer att kämpa emot med näbbar och klor," sa Chuck Schumer, demokraternas ledare i senaten. Han kritiserade att republikanerna vill genomföra stora skattesänkningar för höginkomsttagare med hjälp bland annat av besparingar i sjukförsäkringen. Republikanerna har redan stora problem att få igenom sitt förslag till ny sjukförsäkring i kongressen, trots att de har majoritet där. Partiet är splittrat om hur den nya sjukförsäkring som de utlovat de senaste sju åren ska se ut. En artikel på etablissemangskritiska högersajten Breitbart News idag antyder att Paul Ryan har vilselett presidenten om det nuvarande förslagets chanser att få stöd i kongressen. Ryan är övertygad om att förslaget ska kunna genomföras, men hittills ser det ut som att det kan bli svårt i representanthuset och i senaten fattas fortfarande det antal senatorer som krävs för att förslaget ska passera där. SR 170314.

Novus: Svenska folket ogillar Trump. 80 procent av svenskarna ogillar USA:s president Donald Trump, visar en opinionsmätning som Novus gjort för Ekots räkning. Bara 10 procent gillar honom. "Jag har sett sådana här mätningar tidigare som vi har gjort i SOM-institutet i Göteborg av internationella politiker och hur populära de är i Sverige. De här siffrorna är de tydligast mest negativa vi har sett någon gång," säger Sören Holmberg, statsvetare vid Göteborgs universitet. Vladimir Putin fått mycket negativa siffror under 2000-talet. Men det verkar enligt Novusmätningen ändå vara något fler som ogillar Trump. Tittar man på olika grupper är det tydligt att män är mindre negativa till Trump liksom arbetare och personer i södra Sverige. Bland riksdagspartierna är motståndet mot Trump kompakt förutom hos Sverigedemokraterna där det är en svag övervikt för gruppen som gillar honom. SR 170315.

En av Trumps deklarationer har läckt. Tjänade 1,3 miljarder kronor 2005 och betalade 25 procent i skatt. Donald Trump har vägrat att lämna ut sina deklarationer. Men siffror från 2005 har nu skickats till en journalist och publicerades under natten på tv-kanalen MSNBC. "Deklarationen visade enligt de två sidor som visades upp att Donald Trump under det året, alltså 2005, tjänade 150 miljoner dollar och betalade 38 miljoner i skatt, det är ungefär 25 procent och inte särskilt anmärkningsvärt," säger Inger Arenander, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Det är en högre skattesats än genomsnittet betalar, men lite lägre än genomsnittet för höginkomsttagare. Vita huset har i stort sett bekräftat att uppgifterna från 2005 är korrekta. Enligt Vita huset kommer Trump inte att offentliggöra sina deklarationer, trots att över 200 000 personer har skrivit på ett krav om att han ska göra det. Nu har deklarationen från 2005 alltså publicerats. "Vita huset anser att tv-bolaget har brutit mot lagen som publicerat uppgifterna, men det tillbakavisar MSNBC," säger Inger Arenander. SR 170315.

USA anklagar ryska spioner för jättehack. Två FSB-agenter och två lejda hackare anklagas för att ha utfört hacket där miljontals användarkonton läckte från Yahoo. Amerikanska justitiedepartementet ska i dag väcka åtal mot fyra personer som bland annat ska ha varit inblandade i en stor läcka av användaruppgifter från Yahoo. Två av personerna arbetade enligt uppgifterna på den ryska säkerhetstjänsten FSB och två ska vara hackare anlitade av Ryssland. Det rapporterar Washington Post. Datastölden från Yahoo innehöll uppgifter om 500 miljoner användarkonton och det ska ha skett 2014. Förutom stölden det ska de också ha gjort sig skyldiga till stöld av affärshemligheter och ekonomiskt spionage. De två FSB-agenterna och en av hackarna befinner sig i Ryssland som USA saknar utlämningsavtal med så det är tveksamt om de kommer kunna ställas in för rätta. Den fjärde personen greps i Kanada i går. Personerna från FSB arbetade med myndighetens avdelning för att utreda cyberbrott. Detta åtal ska inte ha något att göra med händelserna under amerikanska valet förra året SR 170315.
Ryssland förnekar all inblandning i hackerattacker. Kreml avfärdar i dag anklagelsen och hävdar att ingen som arbetar på FSB ska vara inblandad i olaglig hackerverksamhet, skriver nyhetsbyrån AFP. SR 170316.

Tillfälligt stopp för Trumps inreseförbud. En domare i USA har stoppat president Trumps nya inreseförbud. Domaren stoppade presidentordern trots att den hade omarbetats för att klara domstolsprövningar. Bara timmar innan det skulle börja gälla kom beskedet, när domare Derrick Watson i Hawaii beslutade att tillfälligt stoppa Trumps nya inreseförbudet. Domaren motiverade sin bedömning genom att bland annat hävda att Hawaii skulle förlora ekonomiskt på det minskade antal studenter och turister som inreseförbudet skulle föra med sig, han ansåg också att presidentordern riskerade att bryta mot konstitutionen eftersom den förmodligen diskriminerar människor på grund av religion. I domarens beslut ifrågasätts också om det verkligen är nationell säkerhet som ligger bakom Trumps presidentorder. Trump kallade Hawaii-domarens beslut för en aldrig tidigare skådad överträdelse från rättssystemet sida. "Det får oss att se svaga ut, men svaga är vi inte längre, tro mig," sa president Trump. SR 170316.

Trumps första budget skär i miljöutgifter - satsar miljarder på muren. Donald Trump har idag offentliggjort sitt budgetförslag. Presidentens första budget innehåller stora förändringar av USAs prioriteringar, och enligt Trump själv fokuserar den på "amerikanernas säkerhet". Framförallt vill Donald Trump satsa på militären och lägga miljardbelopp på att ökad övervakning av USAs södra gräns. Som väntat kommer det, relativt sett, göras störst nedskärningar i miljömyndigheten EPA vars anslag sänks med en nästan tredjedel enligt Trumps budget. Bland annat tas allt stöd bort för en reglering som skapats för att minska växthusgaser från kraftverk, flera forskningsprogram om klimatförändringar läggs ner och totalt sett ska 3200 personer, en femtedel av de anställda, bort från myndigheten. Utrikesdepartementets verksamhet är ett annat område som får betydligt mindre pengar; nedskärningar med 28 procent skulle innebära att flera biståndsprogram tas bort. Även här gäller det nedskärningar av stödet till FN-ledda program inom klimatområdet, men också pengar till biståndsprojekt i utvecklingsländer. Budgeten innehåller också motsvarande 23 miljarder kronor som bland annat ska användas för att planera och bygga den omdebatterade muren mot Mexiko, däremot finns inga detaljer om Trumps vallöfte att muren ska finansieras av grannlandet i söder. SR 170315.
Kristna ledare i USA protesterar mot Trumps budgetförslag om minskat bistånd. President Donald Trumps budgetförslag innebär mindre pengar till bistånd och miljöfrågor, mer till säkerhet och försvar. Men nu protesterar en rad tongivande kristna. I ett brev till talespersonerna för Demokraterna och Republikanerna i kongressens båda kammare poängterar bland andra New Yorks katolska ärkebiskop Timothy Dolan och Samuel Rodriguez, ordförande för National Hispanic Christian Leadership Conference, betydelsen av den så kallade International Affairs Budget. Kontot, som innehåller pengar för stöd till utvecklingsländer, omfattar även bland annat pengar för drift av amerikanska konsulat och ambassader samt betalningar till internationella organisationer och fredsbevarande insatser. Utöver ett hundratal kristna ledare har brevet även undertecknats av flera kristna artister, till exempel Michael W. Smith och Amy Grant. I brevet skriver de att biståndsbudgeten måste bevaras eftersom den är "avgörande för att visa våra värderingar till världen, bygga vänskapsband med andra nationer och minska säkerhetsriskerna runt om i världen". De skriver också att det är deras "moraliska skyldighet" att arbeta för att det inte beslutas om oproportionerliga nedskärningar i dessa viktiga program som "säkerställer att vårt land fortsätter att vara den lysande staden på en kulle". Dagen 170317.

Amerikanska medier: Vita huset ber om ursäkt till Storbritannien. USA ber nu om ursäkt för ett uttalande om att Storbritannien ska ha varit inblandad i en påstådd avlyssning av Donald Trump. Ursäkten kom efter att Vita husets talesperson Sean Spicer igår antytt att brittisk underrättelsetjänsten kan ha avlyssnat Trump. Ursäkten ska ha kommit efter flera telefonsamtal mellan USA och Storbritannien. Enligt CNN ska Vita huset bland annat ha sagt att anklagelsen mot Storbritannien var "oavsiktlig". Det var igår som Sean Spicer, Vita husets talesperson, citerade ur ett nyhetsinslag från Fox News. I inslaget hävdar en kommentator att den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ ska ha avlyssnat Donald Trump under valkampanjen på uppdrag av Barack Obama. "Obama använde inte NSA, CIA, FBI eller justitiedepartementet utan använde den brittiska myndigheten GCHQ för att på så sätt inte lämna några spår," citerade Spicer. Storbritannien avvisade snabbt anklagelsen och kallade den för fullkomligt löjlig. Anklagelsen om att Obama ska ha avlyssnat Trump under valkampanjen kommer från Trump själv, när han för nästan två veckor sedan skrev om det på twitter, jämförde det med Watergateskandalen och kallade Obama för en "dålig eller sjuk kille". Sedan dess har flera dementier kommit dels från Obama själv och dels från en före detta chef inom den amerikanska underrättelsetjänsten. Igår kom också ett uttalande från underrättelseutskottet i senaten där man sa att man inte hittat något som bevisar Trumps anklagelser. Citaten från Fox News vara bara en av flera artiklar som Sean Spcier citerade igår när han fick frågor om den påstådda avlyssningen. Spicer ville göra en poäng av att det finns flera rapporter som visar att omfattande övervakning och avlyssning pågår i USA. Därtill anklagade Spicer amerikanska mediabolag för att avstå från att rapportera om det som motbevisar deras tes. Enligt en talesperson till den brittiska premiärministern Theresa May ska Storbritannien nu ha fått garantier om att anklagelserna inte kommer upprepas. SR 170317.

Svenskar nobbar USA. Nu pratar resebolag om en Trumpeffekt som gör att svenska turister nobbar USA som destination. - Vi märker ju naturligtvis att intresset för resor till USA har minskat sedan han installerades, säger Tommy Swanson, som är arrangör i Osby och specialiserad på USA sedan decennier. "De senaste fyra veckorna kan vi se ett stort tapp, framförallt till New York. Lite mindre till övriga USA. Ungefär tio procent för USA som helhet men 40 procent ner för New York," säger Magdalena Öhrn, som är informationschef på Ving. De är båda överens om varför svenskar nobbar att flyga till USA för att turista. "Det beror på Trumps attityd till omvärlden och till det mesta," säger Tommy Swanson. "Jag tror ju att det är en Trumpeffekt. Det är ju mycket som händer i omvärlden och jag tror inte att människor tycker att det känns obehagligt att resa till USA. Jag tror inte att man är rädd utan det kanske handlar om en protest mot en ny president," säger Magdalena Öhrn. " Jag kan inte säga någonting under de här 40 åren politiskt i USA som har påverkat resandet. Deras politik normalt sett stör inte den normale resenären," säger Tommy Swanson. SR 170317.

Kritik mot Trumps anklagelse: "Han avlyssnades inte". Senatens underrättelseutskott har slagit fast att det inte finns några bevis för att Barack Obama skulle ha avlyssnat Donald Trump inför presidentvalet. "På basis av den information vi har, ser vi inga indikationer på att Trump Tower var föremål för övervakning av någon del av USA: s regering antingen före eller efter valdagen 2016," sade republikanen Richard Burr, som är ordförande för Senatens underrättelseutskott, i ett uttalande. Tidigare på torsdagen konstaterade också Paul Ryan, den republikanske talmannen i Representanthuset, att "någon sådan avlyssning inte hade existerat". För några dagar sedan kom Representanthusets underrättelseutskott till samma slutsats. yle 170317.

"USA har blivit orättvist behandlat". Donald Trump tar emot Angela Merkel i Vita huset. Men de två världsledarna står långt ifrån varandra i flera frågor. På fredagen möttes USA:s president och Tysklands förbundskansler för första gången. De två politikerna står långt ifrån varandra i flera viktiga frågor, och har kritiserat varandras flyktingpolitik, men vid en presskonferens som inleddes vid 19-tiden, svensk tid, inledde Trump med att betona att deras länder har mycket gemensamt, medan Merkel underströk vikten av samtal. "Det är mycket bättre att prata med varandra än om varandra och det tycker jag vårt möte visade," säger Merkel. Trump försäkrade Merkel att han stödjer Nato, men upprepade att europeiska länder måste bidra mer till alliansen. " Flera länder är skyldiga pengar för de senaste åren och det är orättvist mot USA. De måste betala vad de är skyldiga," säger Trump.
Trump fick även frågor om sina påståenden om att han blivit avlyssnad på order av Barack Obama, vilket Trump vidhåller trots att det tillbakavisats från flera håll. Medan Obama var president avslöjades dock att amerikanska myndigheter avlyssnat Angela Merkel, vilket Donald Trump skämtade om genom att vända sig mot Merkel: "Där kanske vi åtminstone har någonting gemensamt," säger Trump. SR 170317.
Trump till Tyskland: Betala det ni är skyldiga. I ett nytt utspel kritiserar president Donald Trump Tyskland för att inte bidra tillräckligt till Nato-samarbetet och skriver samtidigt att Tyskland är skyldigt Nato stora summor pengar. Som så många gånger förut är det Twitter presidenten använder för att nå ut med sitt budskap. I en inledande tweet skriver Donald Trump att mötet med den tyska förbundskanslern igår var lyckat, men han ändrar snabbt ton och lägger till att Tyskland är skyldigt stora summor pengar till både Nato och till USA. Trump syftar på att Tyskland är ett av många länder som inte når upp till målet om att lägga två procent av sin BNP på försvarsutgifter. Tyskland lägger idag runt 1,2 procent av BNP på försvar, USA däremot spenderade runt 3,6 procent. Under valkampanjen, men också efter valet, har Donald Trump varit kritisk till att en överväldigande majoritet av länderna i Nato inte når upp till tvåprocentsmålet. Att medlemsländer därtill skulle vara skyldiga Nato pengar retroaktivt var också något Trump sa igår då han för första gången tog emot Angela Merkel i Vita huset. "Många nationer är skyldiga stora summor pengar från föregående år, det är orättvist mot USA. De länderna måste betala det de är skyldiga," sade han. Under presskonferensen igår pratade också Merkel om Nato-samarbetet och återupprepade att Tyskland har målsättningen att nå tvåprocentsmålet men att man kommer dit först 2024. I tweeten idag, som presidenten skickat från sin exklusiva egendom och privatklubb i Florida där han spenderar helgen, skriver han också att Tyskland måste betala mer till USA för USA:s "mäktiga och väldigt dyra försvar som man tillhandahåller Tyskland". SR 170318.

Ny undersökning: amerikaner mer positiva till religiösa människor. Respekterade oberoende institutet Pew Research Center har undersökt amerikanernas känslor inför religiösa människor. Judar, buddhister, muslimer och mormoner ses alltmer positivt. Men trenden gäller inte evangelikaler. Men fortfarande är evangelikaler en av de grupper som amerikanerna har starkast positiva känslor inför. De andra grupperna som får ungefär lika starkt "gillande" är judar, katoliker, och andra protestanter. 44 procent av amerikanerna är positivt inställda till evangelikaler, 38 procent säger att de är "neutrala", och 18 procent är negativt inställda. När det gäller hur många amerikaner som känner någon evangelikal har siffrorna sjunkit med nio procentdelar mellan 2014 och 2017. I dag känner 61 procent av de tillfrågade en evangelikal. Dagen 170318.

Trump vill se en tio meter hög, estetisk mur. Den ska vara uppåt tio meter hög och kunna stå emot ett timslångt angrepp med slägga. Och den ska ha en "estetiskt tilltalande" färgsättning - åtminstone på USA-sidan. Så lyder direktiven för de bolag som vill tävla om att bygga president Donald Trumps omtvistade gränsmur mot Mexiko. Trumpregeringen uppmanar hugade byggbolag att komma in med anbud och designförslag inom två veckor, rapporterar medier i USA. Muren ska vara fysiskt imponerande i höjd, heter det i direktiven från CBP, Tull- och gränsskyddsmyndigheten. Det definieras som tio meters höjd, även om förslag som är minst sex meter också kommer att beaktas. Gränsmuren ska vara omöjlig att klättra över utan stege och svår att bestiga med klättringsutrustning. Vidare ska muren kunna utstå timslånga attacker med slägga, hacka, mejslar eller batteridrivna verktyg och sträcka sig långt ner i jorden för att förhindra att tunnlar grävs. Materialet måste inte vara cement och vissa transparenta partier, som låter gränsvakter se vad som sker på den mexikanska sidan, uppmuntras. Det färdiga bygget ska smälta väl in i landskapet och en estetisk färgsättning förordas, åtminstone på USA-sidan. Nyhetskanalen CNN skriver att hundratals bolag är intresserade av vad som kommer att bli ett av de största byggprojekten i USA:s historia. tt bygga en gränsmur mot Mexiko var ett av president Trumps mest centrala vallöften under fjolårets valrörelse. Han lovade också att grannlandet skulle betala för murbygget, som beräknats kosta motsvarande runt 190 miljarder kronor. Det senare har han till viss del backat från, Trump har sagt att det är viktigaste är att komma i gång med bygget och att han senare ska se till att Mexiko ersätter USA för kostnaderna. I Vita husets första budgetförslag, som presenterades i veckan, hade 4 miljarder dollar (knappt 40 miljarder kronor) avsätts i år och nästa år för murbygget. På långa gränssträckor finns redan en mur, eller ett staket. SR 170319.

Fristadsrörelsen ökar stort bland kyrkor i USA. Trump-administrationens hårdföra politik gentemot papperslösa tros ligga bakom att allt fler församlingar i USA engagerar sig i att skapa fristäder. Men de riskerar att straffas - och de kan inte alltid heller skydda de papperslösa. Trots riskerna för böter och risken att den man skyddar ändå kan bli utvisad, växer Fristads-rörelsen bland kyrkorna i USA. Före valet var antalet engagerade församlingar 400, nu är siffran 800. Rörelsen omfattar också andra religiösa samfund, bland annat judiska organisationer, muslimska och buddhistiska. Dagen 170319.

FBI-chefen frågas ut i kongressen. Två viktiga besked har framkommit hittills under utfrågningen i kongressen: Ordförande för underättelseutskottet började med att slå fast att det inte förekommit någon avlyssning av Donald Trump i Trump Tower, och sedan bekräftade FBI-chefen för första gången att de undersöker tänkbara kopplingar mellan Trumps nära medarbetare och Moskva. Några bevis för den allvarliga anklagelsen har inte presenterats. Tvärtom har uppgiften tillbakavisats av bland andra den tidigare nationelle underrättelsechefen James Clapper. Även FBI-chefen James Comey anser att anklagelserna inte har någon grund. Vita huset har stått fast vid att Barack Obamas regering genomförde någon form av övervakning av Donald Trumps valkampanj. SR 170320.

USA:s vicepresident Mike Pence pratade om sin tro i kyrka. När USA:s vicepresident Mike Pence befann sig i Florida passade han även på att besöka en så kallad megakyrka i Coral Springs. Där blev han intervjuad av pastorn. "För mig är gudstjänsten alltid veckans bästa timme," sa Mike Pence. Samtalet mellan pastor David Hughes och Mike Pence pågick i drygt 15 minuter - se hela i klippet ovan. Vicepresidenten talade bland annat om när han, under sin tid på universitet, berättade för en äldre student att han tänkte bli kristen. Mike Pence förklarade att den äldre studenten hade ett kors runt halsen och att han också ville ha ett likadant. Då sa sistaårsstudenten till mig "du vet, du måste bära det i ditt hjärta innan du bär det runt din hals". Det blev en verklig tankeställare för mig. Se video 15 minuter med intervjun. Dagen 170320.

Oro för ny finanskris. Sveriges finansminister Magdalena Andersson bekymras över amerikanska planer på att avreglera finansmarknaderna. På tisdagen diskuterar hon frågan med kollegor, i samband med EU:s finansministermöte i Bryssel. Magdalena Andersson mötte Ekots utsände i Bryssel kvällens före finansministermötet. "Det jag är orolig för är att vi ska få en ny finanskris som vi hade 2008-2009, som har lett till stora återverkningar på ekonomierna i stora delar av världen. Även i Sverige blev ju människor av med jobben och företag var tvungna att stänga på grund av den finanskrisen." Efter bara två veckor som president gav Donald Trump order om att se över den så kallade Dodd-Franklagstiftningen. Den infördes i USA efter finanskrisen 2008 med syfte att stärka den finansiella stabiliteten, bland annat genom ökade regleringar och ny övervakning av finansmarknaderna. Vita Huset har just tillsatt en ny ordförande för myndigheten CFTC, som granskar den amerikanska derivatmarknaden. Enligt Financial Times fick ordföranden Chris Giancarlo stående ovationer när han i förra veckan talade inför finansmarknadsaktörer om hur han vill mildra de nuvarande regleringarna. Magdalena Andersson är oroad över signalerna från den nya amerikanska administrationen. SR 170321.

Gorsuch: Min uppgift att följa lagen. USA:s senat pågår den här veckan utfrågningen av Neil Gorsuch, den person som nominerats till att bli den nionde domaren i USA:s Högsta domstol. Bland annat har Gorsuch fått frågor flera frågor om hans syn aborträttigheter. Under valkampanjen lovade Donald Trump att han skulle tillsätta domare i Högsta domstolen som skulle undanröja Roe versus Wade, den vägledande dom från 1973 som gav kvinnor rätt till abort i hela USA. Neil Gorsuch, den person som Donald Trump nominerat till Högsta domstolen vakanta plats, har fått flera frågor om aborträttigheter i den utfrågning som just nu pågår i senaten. Den republikanska senatorn Lindsey Graham frågade om Trump någonsin bett honom att upphäva Roe versus Wade. "Nej, svarade Gorsuch, om han hade gjort det skulle jag ha gått." Hur Gorsuch skulle döma om ett liknande fall togs upp i Högsta domstolen svarade han inte på. Han noterade däremot att Roe versus Wade har bekräftats i flera senare domar. Gorsuch fick frågor om vapenlagar, arbetares rättigheter och om Högsta domstolens beslut gällande omräkningen i valet 2000. De tydliga svaren uteblev. Gorsuch upprepade att det måste bedömas från fall till fall och att hans uppgift är att följa lagen, inte att i förväg ha en åsikt. När han fick frågan om han skulle ha några problem med att döma mot Donald Trump i framtiden svarade Gorsuch att ingen står över lagen. "Jag har inga problem för eller mot någon, allt beror på vad lagen och omständigheterna i varje specifikt fall," sade han. SR 170322.

Lobbyist anklagas för penningtvätt i Ukraina. I Kiev anklagas den amerikanske politiske lobbyisten Paul Manafort för penningtvätt. Saken baseras på kontrakt mellan Manafort och expresidenten Viktor Janukovytj, som ska ha hittats i det kontor Manafort hade i Kiev. Manafort avvfärdar Kievuppgifterna via sin talesman i Washington. Dessutom kommer nyhetsbyrån AP i dag med helt nya avslöjanden om Manaforts ryska kontakter redan före sitt arbete i Kiev. Manafort utreds redan i USA av underrättelsetjänsten FBI och kongressen för sin roll som kampanjledare för Donald Trump och huruvida Ryssland påverkade det amerikanska valet. Enligt nya uppgifter från amerikanska nyhetsbyrån AP arbetade Paul Manafort redan för tio år sen med den ryske miljardären Oleg Deripaska. De dokument AP hittat motsäger Manaforts egna försäkringar om att inte ha arbetat för ryska intressen. Redan i juni 2005 ska Manafort ha presenterat en strategi för att gynna ryska intressen i USA till Deripaska. Manafort ombads sluta som kampanjchef för Donald Trump efter förra årets avslöjanden från Ukraina om hur 12,7 miljoner dollar öronmärkts av Janukovytj och Regionpartiet för att betalas till Manafort. Huruvida den amerikanske rådgivaren verkligen fick pengarna kunde inte säkert klarläggas. De nya AP dokumenten kopplar nu Manafort direkt både till den forna regimen i Kiev och till Moskva. SR 170322.

Tillerson: Ett digitalt kalifat får inte uppstå. Att bekämpa Islamiska staten är USA:s mest prioriterade mål i Mellanöstern, det sa utrikesminister Rex Tillerson på det pågående mötet för den internationella koalitionen mot IS. Tillerson talade också om vikten av att bekämpa IS på internet. Många blickar riktades mot Washington när den nytillträdda utrikesministern Rex Tillerson talade inför ministrar och representanter från de totalt 68 länder som ingår i koalitionen mot IS. "Det finns många utmaningar i Mellanöstern, men att besegra IS är vårt främsta mål i regionen," sa Tillerson. Den amerikanska utrikesministern bad om mer hjälp och resurser i kampen mot Islamiska staten och sa USA nu står för 75 procent av det militära stödet till allierade i Syrien och Irak. USA kommer att öka pressen på Islamiska staten och al-Qaida i Syrien berättade Tillerson, men gav inga detaljer om hur det skulle ske. SR 170322.

Tuff strid om sjukvårdsreform i USA. "Obamacare ska bort", det var löftet från många republikanska kongressledamöter under valrörelsen. Trots att republikanerna är i majoritet så är det inte säkert att partiets nya sjukvårdsförslag kommer få tillräckligt med röster i representanthuset. I sju år har de kritiserat den. De har velat ogiltigförklara delar av den i domstol. De har lovat att upphäva den. I dag kan republikanerna i USAs representanthus ta de första stegen mot att ersätta sjukvårdsreformen Affordable Care Act, eller Obamacare, som den också kallas. Flera veckor har gått sedan republikanernas förändringspaket offentliggjordes, sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få en majoritet av partimedlemmarna i representanthuset att stödja förslaget när den i dag sannolikt tas upp till omröstning. Det har visat sig svårt. Det är mycket som står på spel. För trots att republikanerna är i klar majoritet i representanthuset är ödet för partiets förslag högst oviss. En del av de republikanska kongressledamöterna fruktar att förändringarna kommer göra sjukvårdsförsäkringarna dyrare och därmed bidra till att miljoner väljare kommer att stå utan skydd. 2018 är det dessutom mellanårsval. Framförallt möter förslaget motstånd från partiets högerflank som tycker att det är alldeles för tamt och alldeles för likt Obamcare; Obamacare light, har det ibland fått heta. Som om inte det vore nog har republikanernas sjukvårdspaketet fått kritik från försäkringsbolag, läkarföreningar, konservativa tankesmedjor och veteraner. Om reformförslaget inte skulle få tillräckligt med röster innebär det ett stort bakslag för både president Trump och för flera kongressledamöter i Republikanernas absoluta toppskikt som alla gått till val på att snabbt upphäva och ersätta Obamacare. Trump har de senaste dagarna lagt ner en hel del energi på att få över tveksamma republikaner till ja-sidan vilket vittnar om hur mycket som står på spel för presidenten. Om förslaget röstas igenom skulle Trump säkra en efterlängtad seger som dessutom utgör de första stegen mot att upphäva en av Obamas största politiska framgångar. Skulle det däremot misslyckas har presidenten själv sagt att andra stora vallöften, till exempel en omfattande skattereform, kommer bli betydligt svårare att få igenom. Republikanernas sjukvårdsförslag kommer däremot inte kunna bli verklighet förrän det också har godkänts av senaten. SR 170323.

Donald trump drar tillbaka sjukvårdsreformen. Republikanerna i USA:s kongress har misslyckats med att nå enighet om ett förslag till ny sjukförsäkring. Omröstningen om förslaget sköts upp igen på fredagskvällen, sedan det stod klart att det inte skulle gå att få igenom i representanthuset. USA:s president Donald Trump tog på förhand fram piskan inför den viktiga omröstningen: Om republikanerna inte röstar ja kommer Obamacare att bli kvar. President Donald Trump gick till val på att riva upp och ersätta det så kallade Obamacare, men har hittills inte lyckats infria det löftet. SR 170324.
Trump drar tillbaka sin sjukvårdsreform. Under en presskonferens sade sedan presidenten att man bara var ett par röster kort. "Jag är besviken och överraskad," säger Trump. Dock meddelar presidenten att "han kommer att återgå till sjukvården någon gång senare i år". Nu hoppas presidenten att demokraterna ska komma till honom för att samarbeta. "Vi är öppna för att samarbeta med demokraterna när de blir civiliserade nog att höra av sig. I dag var det väldigt svårt eftersom de inte ville ge oss en enda röst. Då kommer vi att få till en ännu bättre reform för det fanns saker i denna som jag inte gillade," säger Donald Trump på en presskonferens och tillägger: "De är demokraterna som är förlorarna eftersom det är de som äger Obamacare och det kommer att sluta illa." "Låt Obamacare explodera av sig själv. Det kommer den att göra, Obamacare kommer att ha ett dåligt år och kommer att sluta att existera till slut," sade Trump. Trots hårda förhandlingar meddelade i går 37 republikaner, främst tillhörande det konservativt dominerade frihetsutskottet, sitt motstånd mot det nya lagförslaget, enligt The Washington Post. Gruppen tycker att förslaget fortfarande är för dyrt för regeringen och att det rör sig om en mindre version av Obamacare. 216 röster krävdes för ett ja, förutsatt att alla 430 medlemmar i representanthuset röstade. Det innebär att för närvarande fortsätter Obamacare att gälla. Demokraterna i representanthuset var självklart nöjda efter dagens besked. Nancy Pelosi, Demokraternas ledare i representanthuset, säger att det är en fantastisk dag för USA. "Det här är en seger för det amerikanska folket." svt 170324.
Ledningen konstaterade att det fattades minst 10-15 röster, enligt Trump, för att förslaget skulle kunna gå igenom. Republikanerna har försökt få bort Obamacare i sju år men nu, när det är möjligt, har de inte lyckats överbrygga intern splittring mellan högerradikala republikaner som vill ha större förändringar än partiledningen föreslår och mer moderata republikaner som tycker att de föreslagna förändringarna tvärtom är för stora. Trump tänker nu gå vidare nu med skattesänkningsförslag i stället, sa han och förutsåg att Obamacare skulle implodera och sedan explodera. SR 170325.

Trump "rasande" för att svärsonen lät skidresa gå före jobb. När Donald Trump och hans team förgäves försökte baxa sin sjukvårdsreform genom kongressen var Trumps svärson och chefsrådgivare, Jared Kushner, på skidsemester i Aspen. Samtidigt som Trump och den Republikanernas talman Paul Ryan jobbade för att få med republikanerna på tåget till fredagens omröstning, kom det en Instagram-bild från den lyxiga skidorten Aspen, i Colorado, där Jared Kushner, Ivanka Trump och deras tre barn var på skidsemester. Även Ivanka Trump är en viktig kugge i presidentens team. Enligt CNN är Trump allt annat än glad över tidpunkten för semestern, en av tv-bolagets källor hävdar att presidenten var rasande för att Kushner skolkat från jobbet flera dagar den viktiga veckan. Kushner dök upp först på fredagen, kort innan nederlaget var ett faktum. Enligt CNN "förnekar Vita huset blankt" att Trump skulle ha varit arg på svärsonen. DN 170325.

Stukad Donald Trump laddar om. Efter helgens förödmjukande sjukförsäkringsnederlag byter USA:s president Donald Trump fokus. På agendan står skattesänkningar och en ny, näringslivsinspirerad satsning som ska göra statsapparaten mer effektiv. Chef för den nya satsningen, kallad Vita husets innovationskontor, blir presidentens svärson och rådgivare Jared Kushner. Tanken är att idéer från näringslivet ska användas för att göra regeringsapparaten mer smidig och produktiv. "Statsapparaten bör ledas som ett stort amerikanskt företag. Förhoppningen är att vi kan uppnå framgång och effektivitet för våra kunder, som är medborgarna," säger Kushner till tidningen The Washington Post. rump och Republikanernas nästa mål blir nu att få igenom de skattesänkningar som utlovades under valrörelsen. Det kompliceras dock av att Obamacare med dess dyrbara subventioner blir kvar. De stora reformambitionerna, som innefattade sänkta skattesatser i stort och färre kryphål, kan nu komma att dras ner och landa i sänkt bolagsskatt och möjligen sänkt inkomstskatt, skriver The New York Times. Det skulle vara lättare att få igenom kongressen.
Fakta om stödet för Donald Trump: Republikanen Donald Trump har låga popularitetssiffror för en nytillträdd president. I nuläget tycker 42,6 procent av hans landsmän att han gör ett bra jobb medan 51,9 procent är av motsatt åsikt, enligt en sammanställning av sju nationella mätningar. 38,8 procent anser att landet utvecklas i rätt riktning, medan 52,3 procent tycker att USA har slagit in på fel väg. 20,8 procent av amerikanerna tycker att kongressen gör att bra jobb. 64,5 procent gör tumme ner för de folkvalda. Sydsvenskan 170327.

Fristäder för papperslösa mister bidrag i USA. Sydsvenskan 170327.

Katolska ärkestiftet: "Mexikaner som hjälper Trump bygga mur är förrädare". Mexikaner som hjälper till i byggnationen av den amerikanska president Donald Trumps planerade gränsmur agerar omoraliskt och bör ses som förrädare. Det klargjorde det katolska ärkestiftet i Mexiko på söndagen. Enligt katolska ärkestiftet i Mexiko är det omoraliskt att försöka tjäna pengar på USA:s omtvistade gränsprojekt. Dagen 170328.

Pence: Trump "överväger seriöst" att flytta Israels ambassad till Jerusalem. USA:s president Donald Trump har talat om att han kanske kommer att flytta landets ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Nu tar vicepresident Pence upp frågan. Trump lovade under valrörelsen att bli den "bästa vän" Israel någonsin haft i Vita huset och att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Dagen 170328.

Trump tar bort Obamas klimatregleringar. Donald Trump har i dag skrivit under en presidentorder som kommer förändra stora delar av USA:s klimatpolitik. Bland annat kommer ordern ta bort kraven på minskade växthusgaser. Clean Power Plan heter den bestämmelse som Barack Obama införde och som tvingar delstater att minska utsläppen av växthusgaser från kraftverk. I dag har Trump tagit bort den regleringen när han skrev under en ny presidentorder. Clean Power Plan ses som en viktig del av USA:s åtagande under Parisavtalet. Förändringarna i Trumps presidentorder kommer också göra det enklare att få tillgång till kol i USA, man tar bort regler som skapats för att minska metanutsläpp och suddar ut bestämmelser för hur mycket federala myndigheter ska anpassa sin verksamhet efter klimatförändringarna. USA:s nationella radio NPR rapporterar att målet med den nya presidentordern är att göra USA självförsörjande på energin. Trump har länge aviserat sin ambition och hävdar att tusentals jobb kommer att skapas genom att ta bort regleringarna när det gäller fossila bränslen.
Miljöorganisationer i USA har protesterat högljutt och anser att vissa av nya bestämmelserna kan bryta mot lagar och avtal. Några av organisationerna kommer genom rättsprocesser att försöka stoppa förändringarna. Flera personer inom Trumpadministrationen, bland annat chefen för miljömyndigheten, Scott Pruitt, men också presidenten själv, är skeptiska till forskning kring klimatförändringar. Scott Pruitt har sagt att han inte tror på att det är människan som är främsta orsaken till global uppvärmning. Donald Trump har kallat den globala uppvärmningen för "en bluff". SR 170328.
Johan Rockström kritisk till Donald Trumps nya order. Idag signerade USA:s president Donald Trump en order som upphäver flera av de miljöskyddslagar som hans föregångare Barack Obama införde. Men det är osäkert om beslutet kommer få den effekt Trump hoppas på. Beslutet innebär bland annat att Obama's "Clean Power Plan", som begränsar utsläpp från kolindustrin, upphävs samt att det treåriga stoppet för kolbrytning på statlig mark hävs. Syftet är att skapa fler jobb inom kolindustrin där Trump har starkt stöd men enligt Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet är det osannolikt att ordern kommer skapa fler jobb. "Han lurar både sig själv och den amerikanska ekonomin i och många av de väljarna som gav sitt stöd till honom." Det är tveksamt om ordern kommer skapa några nya jobb dels eftersom man har effektiviserat och mekaniserat så mycket inom kolindustrin att ökad produktion inte nödvändigtvis leder till fler jobb, säger Rockström till Studio Ett. Dessutom har efterfrågan på kolenergi minskat allteftersom den ersatts av naturgas och förnybarenergi, en utveckling som presidentens nya order antagligen inte kommer att påverka. "Det går ca 80 000 jobb inom kolsektorn i USA samtidigt som det går någonstans mellan 140 000 till 150 000 jobb inom bara solsektorn. Så det är väldigt svårt att se att detta skulle kunna leda till den typ av jobb och ekonomiskapande som han hoppas på." SR 170329.

USA släpper krav på Syriens diktator. USA släpper nu kravet på att Syriens president Bashar al-Assad måste avgå, det meddelar både utrikesministern och FN-ambassadören. "Vi kan inte längre fokusera på Assad som den förra administrationen gjorde, sa USA:s FN-ambassadör Nikki Haley i dag enligt flera nyhetsbyråer. Vi prioriterar inte längre hans avgång," lade hon till. Haley sa också att USA kommer att se över vem man kommer alliera sig med för att skapa en verklig förändring för Syriens folk. "Man får välja sina strider," sade FN-ambassadör Nikki Haley något senare till journalister i New York. Över 320 000 människor har dött i konflikten och miljontals har drivits på flykt. SR 170330.

Säkerhetsrådgivaren vittnar i utbyte mot att han inte åtalas. Donald Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn, som tvingades lämna posten efter 24 dagar, kommer vittna i utbyte mot att han inte åtalas, det skriver Wall Street Journal i dag. Det är oklart vad Flynn kommer att säga i ett vittnesmål, men han var en av Donald Trumps närmaste rådgivare både före och efter valet. Michael Flynn tvingades bort efter att det kommit fram att han diskuterat USA:s sanktioner med den ryske ambassadören i USA. Vid tillfället för samtalet hade Flynn inte tillträtt som nationell säkerhetsrådgivare och att då diskutera den typen av frågor skulle kunna vara olagligt. När det också stod klart att Flynn hade undanhållit flera detaljer om sitt samtal och fört vice president Mike Pence bakom ljuset tvingades han avgå. I ett uttalande till New York Times säger Flynns advokat Robert Kelner bland annat att ingen vettig person skulle utsätta sig för en utfrågning i den här politiserade miljön. "Först måste man ha garantier som skyddar mot ett orättvist åtal," sade Rober Kelner till New York Times. SR 170331.
Flynn nekas immunitet i rysshärvan. Senatens underrättelseutskott säger nej till att ge Flynn åtalsfrihet, rapporterar NBC News som stöder sig på två kongresskällor. Immunitet finns "inte på bordet", säger en av källorna till tv-kanalen. Trump å sin sida twittrade att Flynn gör rätt som begär immunitet. Enligt Vita husets talesperson Sean Spicer finns ingen fruktan för vad Flynn skulle kunna avslöja. SR 170331.
Flynn redovisade inte ryska intäkter. Flynn redovisade inte ersättningar från ett flygbolag med kopplingar till Ryssland, enligt nya handlingar som nu har släppts av Vita huset. Inte heller redovisades ersättning från den ryska nyhetskanalen RT, som av USA:s underrättelsetjänst betraktas som ett propagandaverktyg för Kreml. Enligt tidigare uppgifter fick Flynn över 33.000 dollar från RT för ett tal han höll i Moskva I december 2015. En demokratisk kongressledamot har ifrågasatt om pengarna redovisats korrekt. Pengarna han fått för att hålla talen var inte med i ett dokument som Flynn signerade elektroniskt den 11 februari, och som Vita huset nu också har släppt. Varför han inte redovisade inkomsterna i det dokument han skrev under i februari väcker nya frågor i skandalen kring hans kontakter med Ryssland under presidentvalet. DN 170402.

USA:s kritik om mänskliga rättigheter i arabvärlden tonas ner. Efter att Trumpadministrationen sagt att man kommer sälja stridsflyg och vapen till Bahrain, trots att affären tidigare stoppats på grund av övergrepp mot mänskliga rättigheter, ser fler sunnimuslimska stater fram emot lättnader i USA:s påtryckningar. Affären som är värd motsvarande 45 miljarder kronor, innebär att USA nu kommer kunna sälja bland annat 19 F-16-plan. Den kallas för det första konkreta beviset för Trumpadministrationens helomvändning när det gäller krav på mänskliga rättigheter i Mellanöstern. De 19 stridsflygplanen fanns på dagordningen under president Obama, men stoppades bland annat med kravet att Bahrain först skulle släppa den kände människorättsaktivisten Nabeel Rajab, som åkt in och ut ur fängelse sedan 2012 - nu senast har han suttit i isoleringscell i 9 månader, anklagad för att ha spridit så kallat falska nyheter om Bahrain på Twitter. I somras förbjöds också det största oppositionspartiet. Bahrain är det lilla öriket där USA:s 5:e flotta har sin hemmahamn. Majoriteten av befolkningen är shiamuslimsk, men emiren är sunnimuslim och allierad med Saudiarabien. Under den arabiska våren krossades Bahrains proteströrelse med hjälp av styrkor från Saudiarabien. SR 170401.
Oppositionen tystas i Bahrain. I kungariket Bahrain har en domstol upplöst den största oppostionspartiet Wefaq och tagit deras tillgångar i beslag. Det senaste i en rad av hårda tillslag mot oppositionen i landet. Wefaq, det största oppositionspartiet, har redan tidigare tvingats stänga sina kontor. Nu upplöses partiet av domstol och förlorar sina tillgångar. Partiets ledare Sheikh Ali Salman sitter sedan länge fängslad och i början av sommaren förlängdes hans straff till nio år, för att bland annat ha förolämpat ett ministerium. I mitten på Juni greps den kände mänskliga rättighets aktivisten Nabeel Rajab i sitt hem och en av shia-islams viktigaste ledare i Bahrain blev av med sitt medborgarskap. Just det här partiet Wefaq är den viktigaste oppositionskraften i Bahrain. Det var förut det största partiet i parlamentet. Men 2011, när protesterna i Bahrain under den arabiska våren slogs ner med militär hjälp från Saudi Arabien, då lämnade Wefaq parlamentet och bojkottade det senaste valet. Partiet representerar de flesta av landets shia-muslimer, som är majoriteten av befolkningen i Bahrain. Men landet, som inte är större än halva Öland, styrs av en sunni-muslimsk kungafamilj. Efter det att partiet nu upplösts står majoriteten av landets befolkning utan en öppet verkande politisk rörelse. På gatorna i huvudstaden Manama har folk protesterat och shia-muslimska Iran på andra sidan Persiska viken har varnat för att folk i Bahrain till slut "inte har något val annat än väpnat motstånd". USA:s utrikesminister John Kerry kritiserar stängandet av Wefaq och säger "att tysta ickevåldsam opposition bara underminerar Bahrains sammanhållning och säkerhet". Men Bahrain är sedan länge strategiskt viktig för USA. Där ligger hemmahamnen för USAs femte flotta och USA har genom åren fått mycket kritik för att inte ställa tillräckligt hårda krav på kungafamiljen i Bahrain om mänskliga rättigheter. SR 160718.

Trump hotar slåss mot sina egna partikamrater. I USA hotar president Donald Trump att slåss mot sina egna partikamrater i nästa val om de inte blir mer samarbetsvilliga i kongressen. Republikanerna har både presidentposten och majoritet i kongressen. De har längtat efter att kunna driva igenom sin politik, men nu är de inbördes striderna skarpa och Donald Trump lyckas inte ena sitt parti, tvärtom. Efter att republikanerna misslyckats med att genomföra ett av sina centrala vallöften, en ny sjukförsäkring, slickar partiet såren men knappast i tysthet. Ledamöterna angriper varandra och det ser besvärligt ut att enas om andra viktiga förslag också trots att partiet har majoritet i kongressen. President Donald Trump själv gick till attack i veckan mot den grupp egna kongressledamöter som kallas The Freedom Caucus. De kan beskrivas som högerradikala, principfasta och ganska ointresserade av att kompromissa. Flera av dem vägrade att stödja Trumps förslag till ny sjukförsäkring och nu ger han dem skulden för fiaskot och hotar dem dessutom. "The Freedom Caucus kommer att skada hela agendan för republikanerna om de inte ställer upp för laget och det snabbt. Vi måste slåss mot dem och demokraterna 2018", twittrade presidenten och angrep några av dem personligen. Presidenten har fått erfara att det inte var så enkelt att ena och styra partiet, och nu antyder Trump att han hellre samarbetar med demokraterna om hans eget parti inte vill kompromissa. SR 170401.

Thomas Friedman: Trump måste vara kinesisk agent. President Trump ­skrävlar om att han ska sätta Amerika främst men det land som hans politik verkligen kommer att göra starkt igen är Kina. Med sin satsning på kol når hans kampanj för Kina nya höjder. Trump tillträdde sitt ämbete med löftet att fixa underskottet i handelsbalansen med Kina och vad är då det första han gör? Han kastar bort det frihandelsavtal med elva andra Stillahavsländer som USA utformat, en pakt vars medlemmar står för 40 procent av världens samlade BNP. The Trans-Pacific Partnership (TPP) byggde till stor del på USA:s ekonomiska intressen och gynnade våra mest snabbväxande teknologier och agroindustrier och hade fler föreskrifter om arbetsförhållanden, miljön och mänskliga rättigheter än något annat handelsavtal någonsin haft. Och det uteslöt Kina. Det var vår baby som skulle prägla framtiden för handeln i Asien. Tänk er att Trump satt i förhandlingar med Kina nu, inte bara som USA:s president utan också som ledare för ett tolvnationers handelsblock som byggde på våra värderingar och intressen. Det kallas s-t-y-r-k-a och den kastade Trump just bort….för det hade han lovat i valkampanjen - utan att, det kan jag slå vad om, nånsin ha läst TPP. Vilken dumskalle! Jag kan ännu höra klirret av champagneglas när de skålar i Peking. Nu rättar flera asiatiska länder in sig i ledet i Kinas regionala handelsorganisation, The Regional Comprehensive Economic Parthership, som saknar sådana seriösa föreskrifter om miljö, immaterialrätt, trafficking eller arbetsvillkor som TPP hade. I en rapport från Peterson Institute hävdades att TPP skulle "öka de årliga realinkomsterna i USA med 131 miljarder dollar" till år 2030 utan att det påverkade den totala sysselsättningsgraden i USA. Ajöss med det.
Nästa stora globala bransch måste gälla ren energi, rent vatten, ren luft, rena transporter och energieffektiva byggnader - alldeles oavsett om klimatet förändras eller inte. Efterfrågan kommer att vara enorm. Vad gör då Kina? Den nya femårsplanen har en stark betoning på elektriska bilar, batterier, kärnkraft, vind- och solkraft och energieffektivisering samt ett system med utsläppsrätter för koldioxid. Trumps plan? Mer kol och olja. Men hallå? Hur kan Amerika bli Great om vi inte dominerar världens nästa stora bransch, ren energi? DN 170403.

Carl Johan von Seth: Någon får förklara världshandeln för Trump. Frågan är egentligen inte om, utan i vilken takt och hur mycket, Donald Trump nu kommer att skada de internationella normer som USA har format sedan åren efter andra världskriget. Än så länge befinner sig dock Washington i vänteläge. Avtalet Nafta, med Kanada och Mexiko, är föremål för granskning. "Ingen trodde att sjukvård var så komplicerat", sa Donald Trump när han ville avveckla Obamacare. Vänta tills någon försöker förklara för honom hur amerikansk, mexikansk och kinesisk ekonomi hänger ihop. Hur starkt och mångsidigt ländernas utbyte egentligen är. Och hur fåfängt det vore att försöka återuppliva gamla industrier bakom nya tullmurar. DN 170406.

Marianne Björklund: Trump spelar ett högt spel och serverar Asien på ett silverfat. Donald Trump serverar Asien på ett silverfat till Kina när han drar sig ur ett frihandelsavtal med regionen. Hans politik ökar samtidigt riskerna för ett globalt handelskrig. Trump motiverar sin politik med att han ska "make America great again". Men den strategi han har valt riskerar att få motsatt effekt. När Trump lämnar frihandelsavtalet TPP serverar han Asien på ett fat till Kina vars utrymme att öka sin makt politiskt och ekonomiskt vidgas väsentligt. "Kina vinner maktpolitiskt på att USA överger TPP. Följden blir att många länder i Asien inte längre vågar lita på USA och därför söker sig åt andra håll," säger Joakim Reiter. Kina har lanserat ett alternativt handelsavtal i Ostasien. Här ingår alla de viktiga asiatiska ekonomierna samt Australien och Nya Zeeland. Detta avtal skiljer sig markant från TPP och handlar uteslutande om tullfri handel. Arbetsrättsfrågor, patentfrågor och miljöregler, lyser med sin frånvaro. Inte heller skydd mot otillbörlig konkurrens från statliga företag ingår. Om Trump sätter tullar på import från Mexiko eller Kina riktas dessa också mot insatsvaror som amerikanska företag behöver," säger Anna Stellinger. Möjligen kan vissa branscher gynnas av Trumps politik. En del produktion stannar i USA och skapar därmed flera jobb. Några vinnare finns inte över huvud taget, enligt Henrik Horn. DN 170406.

Trumps möte med Egyptens al-Sisi. Igår togs Egyptens president Abdel Fatah al Sisi emot av Donald Trump i Vita Huset. Det blev ett hjärtligt möte där de båda kritiserade presidenterna berömde varandra. Han gör ett fantastiskt jobb, sa Donald Trump om Egyptens president, när han gjorde klart att utfrysningen är över och Sisi har USAs oreserverade stöd. Det var precis den helomvändning Sisi hoppats på och den egyptiske presidenten återgäldade komplimangen med att uttrycka sin djupa uppskattning för Trumps unika personlighet. Två polariserande presidenter som båda fått kritik för sitt sätt att uttrycka sig, sina bombastiska uttalanden och storslagna projekt som murbygge och expansion av Suezkanalen. Här fann de varandra och lovade att samarbeta för fred i Mellanöstern, mot IS och islamistisk terror. Som väntat riktades ingen offentlig kritik från USA mot Egyptens övergrepp mot mänskliga rättigheter. För politiska dissidenter och människorättsaktivister i Egypten, har USA:s tidigare påtryckningar fungerat som ett slags livlina och försäkring. Nu ser man med fasa framför sig hur USA kommer att acceptera inskränkt yttrandefrihet, fängelsedomar mot aktivister och fackföreningsledare och att Sisi får fria tyglar att krossa civilsamhället. Organisationer och individer som arbetar för kvinnors rättigheter, politisk yttrandefrihet misstänkliggörs idag av såväl egyptiska myndigheter som den statskontrollerade pressen. De beskylls för att vara utländska agenter och för att ta emot pengar från länder som är fientligt inställda till Egypten. Så var till exempel fallet med feministen och människorättsförsvaren Mozn Hassan, som nyligen tog emot det alternativa Nobelpriset, Right Livelihood. Hon har, liksom många andra aktivister, belagts med utreseförbud och fått sina ekonomiska tillgångar frusna, anklagad bland annat för att ha uppmuntrat så kallad oansvarig frigjordhet. SR 170404.

Bannon petas från nationella säkerhetsrådet. Donald Trump fråntar Stephen Bannon platsen i USA:s nationella säkerhetsråd. President Donald Trumps kontroversielle chefsstrateg Steve Bannon förlorar sin permanenta plats i presidentens nationella säkerhetsråd, rapporterar nyhetskanalen Bloomberg. "Det kommer olika förklaringar, men den mest troliga är att McMaster, nuvarande nationella säkerhetsrådgivaren ville stuva om i det nationella säkerhetsrådet," säger Sveriges Radios USA-korrespondent Fernando Arias. Har Bannons inflytande förändrats? "Ja, rådet bestämmer riktning i vissa frågor och i det kommer Bannon inte vara en del på samma sätt," säger Fernando Arias. Det väckte stor uppmärksamhet och kritik att Bannon fick platsen, bara dagar efter att Trump tillträtt som president i januari. Bannon anses ha kopplingar till de högerextrema så kallade alt-rightrörelserna och var tidigare ordförande för Trumps presidentkampanj. SR 170405.

Ändrad regel ger kandidaten Gorsuch plats i Högsta domstolen. I USA har den hårda partipolitiska striden om en ny domare till Högsta domstolen lett till en historisk förändring i senaten. Republikanerna som är i majoritet, ändrade i dag reglerna för att kunna få presidentens kandidat Neil Gorsuch godkänd. Republikanerna i USA:s kongress är oeniga i många frågor, men helt eniga i en. De vill att Neil Gorsuch ska få den lediga platsen i Högsta domstolen. Det är en central position, domarna sitter på livstid och fäller avgörande beslut om hur lagarna i USA ska tillämpas, beslut som kan gälla i decennier. Presidenten nominerar kandidater och de måste godkännas av senaten. I praktiken krävs 60 av senatens 100 röster. Den infekterade striden om Neil Gorsuch har pågått i veckor för att demokraterna på sin kant är helt eniga om att de inte vill att han ska bli domare i HD. De tycker att Gorsuch är för konservativ och dessutom är de rasande över att den kandidat som den förre presidenten Barack Obama föreslog inte ens fick en chans att prövas av senaten eftersom republikanerna satte stopp för det. Läget har alltså varit låst i senaten. Neil Gorsuch skulle inte få de 60 röster som krävdes, men president Donald Trump och republikanerna var inte beredda att vika sig. De bestämde sig för att ändra reglerna istället så att det skulle räcka med 51 röster, enkel majoritet, för att godkänna en domare till HD och därigenom kunna klubba igenom Gorsuch - trots att demokraterna försökte blockera det. Innebörden är att i fortsättningen kan majoriteten bestämma själv om utnämningar, utan att bry sig om oppositionen. Det öppnar för ökad politisering. Kravet på 60 röster i senaten finns kvar för ny lagstiftning och trots det giftiga politiska klimatet i Washington finns det inga förslag att det skulle ändras. SR 170406.
Gorsuch bekräftas som ny domare i USA:s Högsta Domstol. I dag kommer Neil Gorsuch att bekräftas som ny domare i USA:s Högsta Domstol, en av de viktigaste positionerna i landet. Gorsuch kommer att passera senatens granskning, men först efter en bitter politisk strid och nya spelregler som kan få stor betydelse i framtiden. President Donald Trump och republikanerna behöver en politisk seger och de var inte beredda att offra Neil Gorsuch, en väl kvalificerad 49-årig konservativ jurist, som nu kan sitta på livstid i Högsta Domstolen. Republikanerna står mangrant bakom honom och är stolta och lättade över att Donald Trump nominerat en person som de alla kan stödja. De var så angelägna om Gorsuch att de beslöt att sänka tröskeln för att få HD-domare utnämnda från 60 till 51 av senatens 100 röster. Annars hade det inte gått att få honom bekräftad, eftersom nästa alla demokrater var emot. Det betyder att majoriteten i fortsättningen kan utse den domare de vill ha, utan att fråga oppositionen. Det är ett stort avsteg från tidigare idéer om att det är bra om just domare i HD har brett stöd. Nu när det räcker med enkel majoritet kan det i sin tur leda till en mer politiserad högsta domstol. Efter timmar av hätsk debatt i senaten om en regeländring som ingen sa sig vilja ha skyllde republikanernas ledare Mitch McConnell på demokraterna. SR 170407.
Gorsuch insvuren i USA:s högsta domstolen. Konservative Neil Gorsuch har svurits in som nummer nio i USA:s Högsta domstol. Därmed är domstolen fulltalig. Han blir den 113:e domaren i HD och ersätter Antonin Scalia som avled i februari 2016. Gorsuch valdes in av senaten förra veckan och med honom får domstolen nu en tydligt konservativ prägel. Det kan få stor betydelse när känsliga frågor som rör exempelvis aborträtt, preventivmedel och minoriteters rättigheter avgörs. Och Gorsuch väntas göra avtryck direkt när han på torsdag deltar i ett möte där domarna i Högsta domstolen bestämmer vilka frågor de ska ta upp framöver, skriver christianpost.com. SR 170411.

USA efterforskar Trump-kritiker på Twitter. Myndigheter i USA vill veta vem som ligger bakom ett Trump-kritiskt Twitter-flöde men företaget gör motstånd. Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, säger att Trump har haft ett problem med interna läckor under sin tid i Vita huset. "Det har ju varit ett stort antal läckor från Vita Huset och olika myndigheter sedan Trump blev president och det tycker inte presidenten om. Inga presidenter gillar det för det tyder på att det finns oro inom leden och att folk inte håller med om politiken," säger Dag Blanck. Kontot kallas för Alt Immigration och minst en anställd på den amerikanska myndigheten som har hand om immigration och medborgarskap ska ligga bakom. Amerikanska Customs and Border Patrol begärde i mitten av mars att få ut vilken e-postadress och vilket telefonnummer som hör till kontot, rapporterar Reuters. Det är ett av flera Twitterkonton som påstås drivas av tjänstemän på olika amerikanska myndigheter. De sprider ett annat budskap än det som Trump-regeringen vill föra fram i olika frågor. Twitter har nu satt sig emot att lämna ut den här informationen genom att stämma staten. Företaget hänvisar till USA:s starka skydd för yttrandefriheten. Det måste först bevisas att kontot spridit något brottsligt eller är ett hot mot rikets säkerhet innan Twitter lämnar ut information. SR 170407.

Pekka Mellergård: Så har den kristna tron skapat Donald Trumps självförtroende. Tvärtemot vad man kan tro spelar kristendomen en stor roll för Donald Trumps framgång som politiker, liksom den gjort i hela USA:s politiska historia. Men religionens funktion i samhället beskrivs ofta på ett alltför negativt sätt. Donald Trump själv konfirmerades som presbyterian, men strax efteråt fick han en mycket viktigare kontakt: Från mitten av 60-talet började familjen Trump gå till Marble collegiate church på Manhattan, för att lyssna till den populäre predikanten Norman Vincent Peale. Denne hade redan 1952 publicerat bästsäljaren "The power of positive thinking". Norman Vincent Peale tonade ner allt tal om synd och skuld till förmån för "energiproducerande tankar", "spirit-lifters" och "sju enkla steg till ett lyckligt liv". Han uppmuntrade folk att ta kontroll över sin värld genom mental träning och betonade att "attityd är viktigare än fakta". I boken skriver han bland annat: "Formulera i din tanke en mental bild av dig själv som en som lyckas... Håll fast vid den bilden. Tillåt den aldrig att blekna bort." Han var också en entusiastisk förespråkare för de fria marknadskrafterna och skrev om att "kyrkan ska försvara kapitalismen". DN 170408.

Tillerson: Förtroendet mellan våra länder är lågt. USA:s utrikesminister Rex Tillerson mottogs med iskyla i Kreml sedan USA och Ryssland hamnat på kollisionskurs om Syrien. Hans ryske kollega Sergej Lavrov sade att det amerikanska anfallet mot en syrisk flygbas var ett brott mot internationell lag som inte får upprepas. "Förtroendet mellan våra båda länder är lågt. Världens främsta kärnvapenmakter kan inte ha den här sortens relation," sa USA:s utrikesminister Rex Tillerson vid en gemensam presskonferens med den ryske utrikesministern Sergey Lavrov. Resultatet av mötet verkar vara att de båda länderna har bekräftat de positioner de haft tidigare, både när det gäller kriget i Syrien och president Bashar-al-Assads framtid och andra frågor. Lavrov upprepade kravet om en oberoende undersökning av kemgasattacken i Syrien nyligen då mer än 80 människor dog. Men under kvällen lade Ryssland återigen in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot formuleringarna i ett resolutionsförslag formulerat av USA, Frankrike och Storbritannien. Ryssland anklagar USA för krigsbrott och USA anklagar Ryssland för att ha låtit kemgasattacken ske. SR 170412.

Trump vill spara på medicinsk forskning. Mindre pengar till medicinsk forskning är ett av president Donald Trumps förslag i den nya budgeten. Det chockar många forskare, även om de har svårt att tro att förslaget skulle gå igenom. Förslaget skulle minska anslagen med 18 procent till ett av de viktigaste instituten i medicinforskning i USA, National Institute of Health, som är en viktig motor i toppforskning. President Donald Trump vill främst kapa på administrationen vid universiteten. Han tycker att det är fel att nästan 30 procent av de medicinska forskaranslagen går till så kallade indirekta kostnader. SR 170413.

Trump svänger om Nato. USA:s president Donald Trump, som kallat försvarsalliansen Nato för "obsolet" eller otidsenlig, tycker inte längre att det är så. Det sade han vid en presskonferens med generalsekreteraren Jens Stoltenberg i går i Washington. "Nu bekämpar de terrorism," sade Trump. "Jag sade att Nato var obsolet. Nu är det inte obsolet längre." Donald Trump verkar ha reviderat sin uppfattning om Ryssland och möjligt samarbete med president Vladimir Putin också. I går sade Trump att USA och Ryssland inte kommer överens alls och att relationerna kan vara de sämsta någonsin. "Förtroendet mellan våra båda länder är lågt," sade den amerikanske utrikesministern. "Världens båda främsta kärnvapenmakter kan inte ha en sådan här relation," sade Tillerson.
Ryssland begär en "ärlig" utredning om det angrepp med giftgas i Syrien som föranledde USA att rikta en robotattack mot en flygbas där. Ryssland anser att den syriska regimen är oskyldig till giftgasangreppet och lade på nytt in sitt veto i går i FN:s säkerhetsråd mot ett resolutionsförslag om att Syrien ska medverka i en utredning om den. Kina avstod från att rösta om resolutionen, något president Donald Trump inte var överraskad över, sade han på sin presskonferens. I går slutade han kalla Kina valutamanipulatör och talade välvilligt om Kinas vilja att "hjälpa till" att hindra Nordkoreas kärnvapenutveckling. Trump talade om att Kina nu skickar tillbaka båtar med kol till Nordkorea. "Det är ett stort steg," sade Trump och tillade att han kände till många fler. Vi får se hur effektivt det blir. Annars kan vi vara effektiva, det lovar jag, sade Trump. SR 170413.

Donald Trumps snabba svängningar. Under sin valkampanj klagade Donald Trump särskilt på ett land - Kina. "Kina våldtar USA", sa Trump, de äter upp vår lunch. Han anklagade Kina för oschysst handel och för att manipulera sin valuta.
I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A. Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017
I går bytte den amerikanske presidenten fot och ska inte kalla Kina valutamanipulatör längre som ett led för att förbättra relationerna med Kina. Efter mötet med president Xi Jinping verkar Trumps inställning till Kina har värmts upp betydligt och USA:s president hoppas Kina ska göra mer för att få Nordkorea att avstå från kärnvapenutveckling. Trumps svängning kom i en intervju med Wall Street Journal, där han också byter fot från andra saker han sagt under kampanjen, som att centralbankens chef Janet Yellen agerade politiskt för att stödja president Barack Obama och att hon inte skulle få stanna kvar, till att Trump nu gillar och respekterar henne och ovanpå det att han numera stödjer och ska behålla en statlig kreditbank som är som ett rött skynke för de flesta republikaner. Trump har gått fram och tillbaka också om den sjukvårdsförsäkring vars villkor berör miljontals amerikaner. Helt nyligen var beskedet att de statliga subventioner som utgår till försäkringsbolagen för att hålla premierna nere skulle vara kvar. Igår, i en intervju med TV-bolaget Fox, hotade Trump tvärtom med att ta bort subventionerna. "Vi håller våra löften, det ena efter det andra", twittrade Trump igår, samma dag som han ändrade sig om militäralliansen Nato som han inte längre tycker är obsolet och en vecka efter att ha beordrat en robotattack mot Syrien, ett land vars krig Trump lovade att USA inte skulle blanda sig i. Igår sa hans Trumps budgetchef också vad alla redan visste, att kandidat Trumps löften om att reducera statsskulden och få ner underskotten i budgeten var "överdrivna". SR 170413.

Trump ringde och gratulerade Erdogan till segern. Omvärlden har varit mycket reserverad i sina reaktioner efter den turkiska folkomröstningen. Flera EU-ledare har uppmanat Turkiet att föra en öppen dialog med oppositionen. USA:s president Donald Trump ringde däremot och gratulerade Erdogan på måndagen. "Presidenten gratulerade Erdogan till segern i folkomröstningen" sade Vita huset i ett uttalande. Vita huset ville inte kommentera uppgifterna om oegentligheter i folkomröstningen. yle 170418.

Våldet i Mexiko ökar - presidenten kritiseras. I Mexiko mördades 35 personer runt om i landet över helgen. Det ökande våldet i Mexiko tros ha koppling till det maktvakuum som uppstod när myndigheterna i januari i år utlämnade knarkkungen el Chapo Guzman till USA. Knarkkungen 'El Chapo' Guzmans livvakt, alias El Chimal, begravdes i delstaten Sinaloa efter att ha mördats för några dagar sen. Kortegen eskorterades av beväpnade män som sköt i luften för att markera att Sinaloakartellen fortfarande är starka, trots att dess ledare utlämnats till USA. Efter att myndigheterna grep och utlämnade 'El Chapo Guzman' har våldsamheterna i Sinaloa skjutit i höjden, precis som i resten av landet. Bara i helgen dödades 35 personer i norra och västra Mexiko, där rivaliserande knarkkarteller strider om makten över smugglingsrutter och territorium. I mars dödades över 2000 personer i Mexiko, den högsta siffran sen 2011, då knarkkriget pågick som värst. Många skyller det ökande våldet på president Enrique Peña Nieto. "Peña Nieto använder samma misslyckade strategi som sin föregångare Felipe Calderón. Han använder militären för att föra krig mot knarkkartellerna, det kommer bara förvärra våldet," säger den välkända mexikanska analytikern Denise Dresser till TV-kanalen Univision. De flesta analytiker är överens som att korruptionen är det grundläggande problemet i Mexiko, där lokala politiker och polis ofta samarbetar med knarkkartellerna. De senaste månaderna har flera högt uppsatta politiker gripits anklagade för omfattande korruption. Det mest kända fallet är Javier Duarte från regeringspartiet PRI, som misstänks ha förskingrat flera hundra miljoner dollar under sin tid som guvernör i delstaten Veracruz SR 170424.

Myndigheter kan tvingas stänga ner i USA. Senast på fredag måste kongressen i USA ha gjort upp om en budget, annars tvingas statliga myndigheter stänga eller permittera anställda. President Donald Trump har också utlovat ett "massivt" skatteförslag idag och till det kommer hans löften om att en ny sjukförsäkring är på gång. En budgetuppgörelse är det mest akuta i kongressen. Ingen vill ha en upprepning av det politiska debaclet för några år sedan när verk och myndigheter tvingades stänga i brist på budgeterade pengar, så de närmaste dagarna kommer en första test på samarbetsförmågan i kongressen eftersom republikanerna är tvingade att skaffa stöd från minst åtta demokrater. Hittills låter det som att en uppgörelse är möjlig, men först sedan Donald Trump skjutit upp kravet på pengar genast för att börja bygga en mur mot Mexiko. När Donalds Trumps löften kan infrias återstår att se. Trots att han själv skrev ett kontrakt med väljarna om vad som skulle uppnås de första hundra dagarna, avfärdar han nu tidsgränsen som löjlig. Utsikterna att republikanerna och Donald Trump ska presentera ett skatteförslag, klara hem en budgetuppgörelse och komma överens om sjukförsäkringen på bara några dagar är minimala. SR 170426.

USA halverar skatten för företag. I dag presenterade USA:s finansminister Steven Mnuchin en ny skatteplan som innebär halverad skatt för företag samt sänkt skatt och fler möjligheter till avdrag för medelinkomsttagare. Förslagen var väntade men planen innehåller inte de infrastruktur satsningar som President Donald Trump lovat under valkampanjen, skriver tidningen The New York Times. Företagsskatten sänks från dagens 35 procent till 15 procent. Skatten sänks även för så kallade "pass-through entities" en typ av företag som bildats för att undvika dubbel taxering. Företag som ofta är uppbyggda på detta sätt är hedgefonder och fastighetsföretag inklusive Trumps eget Trump organization. SR 170426.
Vita huset-förslag: Kraftigt sänkta skatter. I USA föreslår regeringen en kraftig sänkning och förenkling av landets skatter. Planen, som kallas "dramatisk" av Washington Post, gäller både bolags och privatpersoners skatt och presenteras än så länge bara mycket översiktligt. Bland annat föreslås grundavdraget mer än fördubblas till över motsvarande 200 000 kronor för gifta par. Bolagsskatten vill Vita huset sänka till 15 procent från dagens maximalt 35 procent. Det ska också bli lättare att deklarera, sade finansminister Steve Mnuchin vid en pressträff, där han hävdade att reformen ska finansiera sig själv ökad tillväxt och mindre avdrag och kryphål i skattesystemet. Antalet skattesatser sänks till tre - 10, 20 och 35 procent, men vid en presskonferens på onsdagskvällen svensk tid ville inte finansminister Mnuchin precisera vid vilka inkomstnivåer de olika skattesatserna träder i kraft. Vad gäller stödet från Kongressen, som tidigare ifrågasatt president Donald Trumps förslag till hälsopolitik, sade Mnuchin att det finns "stor enighet" om att reformera skattesystemet och en samsyn om nyckeldelar av paketet. På en fråga huruvida presidenten själv nu kommer att offentliggöra sin skattedeklaration svarade ministern nej. SR 170426.

Handelsavtal ska omförhandlas efter påtryckningar från Trump. Donald Trump säger sig nu vilja omförhandla handelsavtalet som USA har med Mexiko och Kanada, inte skrota det helt. Under valkampanjen hotade Trump med att antingen dra sig ur avtalet eller förbättra villkoren för USA. Flera källor inom Trumpadministrationen uppgav i går att USA var på väg att dra sig ur Nafta, handelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko. En presidentorder hade förberetts och Donald Trump var redo att skriva på, enligt de källorna. Uppgifterna verkar ha skapat reaktioner hos USA:s grannar i norr och i söder. Under den amerikanska onsdagskvällen ska både premiärminister Trudeau och president Peña Nieto ha suttit i telefonmöte med Donald Trump. Den amerikanska presidentens planer på att säga upp avtalet har därefter uppfattats som ett sätt att sätta press på grannländerna. SR 170427.

Trumps första 100 dagar har kantats av kontroverser. På lördag har Donald Trump varit president i hundra dagar. Det har varit en period som kantats av kontroverser och av beslut som väckt protester i USA. Samtidigt har Trump fortsatt starkt stöd av de människor som lade sin röst på honom. Donald Trump började sitt presidentskap med ett kampanjliknande och otraditionellt installationstal, som på många sätt satte tonen för fortsättningen. Bland annat pratade Trump om att "det amerikanska blodbadet" måste stoppas. Under de hundra dagar som följde därefter har han satt avtryck både i USA och i världen. Även om de hundra dagarna är en påhittad gräns som egentligen säger väldigt lite om hur en president kommer att prestera så har den ett högt symboliskt värde i USA. SR 170428.

Rex Tillerson: Avbryt diplomatiska relationer med Nordkorea. USA vill öka Nordkoreas ekonomiska och diplomatiska isolering, medan Kina anser att enda lösningen på krisen är dialog. FN-chefen António Guterres varnar för att det är farligt att inte ha några kommunikationskanaler till Nordkorea. "Frånvaron av kommunikationskanaler med Nordkorea är farlig. Vi måste undvika felberäkningar och missförstånd," sade Guterres till de 15 medlemmarna i säkerhetsrådet när Nordkoreakrisen avhandlades. Läget på Koreahalvön har nått en kritisk nivå, konstaterade Kinas utrikesminister Wang Yi strax före mötet. "Vi måste göra parallella framsteg både vad gäller nedrustning av kärnvapen och med fredsprocessen," sade han på en presskonferens. Wang betonade att enda vägen framåt är att föra dialog. Även USA:s president Donald Trump föredrar diplomati för att lösa krisen. Men samtidigt installeras just nu robotförvarssystemet THAAD i Sydkorea — vilket Kina kraftigt motsätter sig — och en grupp örlogsfartyg styr mot Koreahalvön. "Det finns en risk för att det blir en stor, stor konflikt med Nordkorea. Absolut," säger Trump i en intervju med Reuters. Han hyllar Kinas president Xi Jinping för hjälpen med att försöka lösa krisen. De två ledarna träffades i Florida tidigare den här månaden. Sedan dess har de båda "varit i ständig kontakt med varandra, utbytt synpunkter om bilaterala relationer och frågor med ömsesidigt intresse", enligt Kinas utrikesdepartement. "Jag tror att han gör stora ansträngningar. Han vill inte ha oro och död. Han är en god människa och jag har lärt känna honom väl," säger Trump till Reuters. FN måste agera "innan Nordkorea gör det", säger Tillerson. "Det är bara en fråga om tid innan Nordkorea kommer att ha kapacitet att kunna slå till mot USA," säger utrikesminister Rex Tillerson under mötet i säkerhetsrådet, skriver TT. Han säger att trycket mot Nordkoreas regim måste öka, både ekonomiskt och diplomatiskt och att Nordkorea måste rusta ned. Det föreligger ett reellt hot om en kärnvapenattack mot Japan och Sydkorea, enligt Tillerson. Kinas utrikesminister Wang Yi säger att det internationella samfundet måste stå fast vid att en dialog ska upprätthållas med Pyongyang. Han uppmanar parterna att "kyla ned" den upphettade situationen och varnar för att kraftåtgärder mot Nordkorea kan sluta med katastrof. SR 170428.

Guide: Bakom Trump - regering och rådgivare. SR 170428.

Trump vill öppna för oljeborrning i Arktis och Antarktis. Under fredagen skrev USA:s president Donald Trump under en ny presidentorder som kritiseras av miljörörelsen.Den federala regeringen har hållit 94 procent av havsområdena i Arktis och Antarktisk stängda för exploatering och produktion. "Det har potentiellt kostat vårt land tusentals jobb och miljarder dollar i uteblivet välstånd", sa Donald Trump när han skrev under sin order om att utreda möjligheterna för oljeborrning bland annat i områden i Arktis och Antarktis som hans företrädare Barack Obama beslöt att skydda. Donald Trump vill undanröja Obamas klimatpolitik på flera områden och har till exempel redan återställt skärpta regler för koldioxidutsläpp, han har krympt miljömyndigheten EPA, han vill strypa klimatpengar till FN och att USA ska lämna den internationella klimatuppgörelse som slöts i Paris. Trumps revision av miljöpolitiken har välkomnats av hans supportrar som anser att det skapar mer jobb, medan miljörörelsen är rasande. I dag ordnas demonstrationer över hela USA för att värna klimatet, med den största marschen här i Washington. SR 170429.

Allt fler papperslösa grips i USA. Amerikanska myndigheter ska koncentrera sig på att utvisa dem som begått allvarliga brott, men många av de gripna har begått trafikförseelser eller inte dömts för något brott alls, visar ny statistik. Tidningen Washington Post redovisar siffror från myndigheterna och kongressen som visar att under de första två månaderna under Trump har myndigheterna gripit 21 362 personer som ska utvisas - en ökning med cirka 30 procent från året innan. De flesta har begått brott, men 5 441 av dem har inte gjort det. Tidningen har också kontrollerat specialräder som gjort i några stora städer och konstaterar att även personer som är skyldiga till trafikförseelser eller inte har begått några brott finns med bland dem som ska utvisas. Den ansvariga ministern, John Kelly, har sagt att myndigheterna följer lagen och att om kongressen inte gillar det så får de ändra lagen eller hålla tyst. Rädslan och oron bland immigranterna leder till att människor gömmer sig, men också till protester. Tidigare har papperslösa stannat hemma från sina arbeten för att visa att många verksamheter stannar utan dem och på måndag, första maj, genomförs ytterligare en sån protest. SR 170430.

Trump utlovar stort beslut om Parisavtalet. USA:s president Donald Trump firade sina hundra första dagar på posten med ett massmöte för sina anhängare i Pennsylvania. "Vi har gjort en underbar resa tillsamman, och kommer att vinna varje stort slag framöver," sa Trump. "Tveka inte, vi kommer att vinna varje rond för att göra Amerika stort igen." Lördagen är den hundrade dagen på presidentposten för Trump, och han höll i natt - kraftigt försenad - ett massmöte för sina anhängare i Harrisburg, Pennsylvania. Deltagarna har skyltar med slagord som "Löften gjorda - löften hållna" och skanderade "USA, USA!" när Trump kom in på scenen. "Min regering har levererat varje dag. Vi håller löfte på löfte, och folket är glada för vad de ser," sade Trump och ägnade en stor del av inledningen åt att anklaga medierna för att leverera fejkade nyheter. Innan han radade upp vad han har gjort för att "ta tillbaka amerikanska jobb", sade Trump att han ärvde ett tungt lass från sina föregångare. "Ni måste förstå den här röran," säger han och tog upp olika avtal som USA under åren ingått. Han kommer att ta beslut om Parisavtalet om växthusgaser inom några veckor - "vi får se vad som händer" sade Trump - och har i veckan tagit beslut om att omförhandla Nafta och utreda prisdumpning på den amerikanska marknaden. "Jag lovade hundra dagar av "action", och nu är alla (i medierna) helt slut! Ingen har sett något sådant här förut," sade Trump. Han upprepade också att gränsmuren mot Mexiko kommer att byggas, "så sant som ni alla står här", och ägnade också tid åt att attackera det demokratiska partiet och minoritetsledaren i senaten Chuck Schumer. Trots misslyckandet med lagförslaget som skulle riva upp och ersätta sjukförsäkringslagen "Obamacare" tidigare i år sade Trump: "Vi kommer upphäva och ersätta Obamacare, som är död, död, död. Ni kommer att få se," sade Trump innan han som ett eko av valrörelsen avlutade med att lova att "Vi kommer att göra Amerika stort igen". SR 170430.

60 000 personer kan ha utsatts för tvångsarbete i Denver. I USA kan tusentals migranter ha utsatts för tvångsarbete på ett förvar i delstaten Colorado. Företaget som driver förvaret anklagas för att på olika sätt ha tvingat människor att arbeta mot ingen eller alldeles för låg betalning (en dollar per dag). För några månader sedan stod det klart att advokaten Nina DiSalvios fall kommer innefatta runt 60 000 personer, det är nämligen så många som sedan 2004 har varit intagna på ett förvar för migranter här i Denver. Alla 60 000 kan ha det gemensamt att de utsatts för tvångsarbete under tiden de varit placerade på förvaret SR 170501.

Trumps inbjudningar väcker hopp i Thailand. Inbjudan av juntaledaren Prayut Chan-o-cha till Vita Huset har väckt hopp i Thailand. Både tidningen The Nation och Bangkok Post skriver att Trumps telefonsamtal signalerar närmare band. Men människorättsgrupper är mycket kritiska. De menar att USA helt tappat sitt förtroende som ett land som står upp för mänskliga rättigheter med att först bjuda in den filippinske presidenten Rodrigo Duterte och därefter den thailändske juntaledaren. Ingen thailändsk premiärminister sedan 2006 har varit inbjuden till Vita huset. Förre presidenten Obama visade sitt ogillande mot militärkuppen 2014 genom att dra ner på både bistånd och militär support. Dessutom ställdes alla möten på regeringsnivå in. Men nu är tongångarna helt andra. Det här kommer att leda till fler nära samarbeten säger Panitan Wattanayagorn till Bangkok Post. Han är professor och politisk rådgivare till Thailands försvarsminister. "En del regeringar är fixerade vid demokrati och mänskliga rättigheter. När Trumps administration nu vänder bort från dessa ämnen och fokuserar på andra så är det ett skifte till ny politik," säger han. Enligt en källa till Bangkok Post så hyllade Trump under telefonsamtalet Prayut Chan-o-chas ledarskap i Thailand. Men flera människorättsgrupper har kritiserat USA för att genom inbjudningarna rättfärdiga både Filippinernas och Thailands brott mot mänskliga rättigheter. "Detta var ett telefonsamtal som gav Thailands militärjunta grönt ljus att fortsätta med sitt maktmissbruk - där man förföljer aktivister, förbjudit politiska möten, tystat medier och tillåtit den ökande användningen av tortyr," säger Brad Adams som är chef för Humans Rights Watch i Asien till nyhetsbyrån AP. Prayut Chan-o-cha har tackat jag till inbjudan, Rodrigo Duterte sa till lokala journalister igår att han inte vet om han kommer ha tid att åka till USA. SR 170502.

I dag skriver Trump under presidentorder om religionsfrihet. Stora delar av kristenheten i USA har efterfrågat en tydlig policy från Trump om religionsfrihet. President Trump kommer att skriva under en sådan policy under torsdagens National Day of Prayer. Det de mer konservativa kristna har hoppats på är ett tydligt ställningstagande från presidenten och att han i sin presidentorder skall skydda rätten för både individer och organisationer att agera i enlighet med sina religiösa övertygelser när det gäller frågor som rör äktenskap, abort, preventivmedel, sexualitet och gender-frågor. På onsdagskvällen demonstrerade gay-aktivister tillsammans med människorättsaktivister utanför Vita Huset för att protestera mot presidentordern. Dagen 170504.

Donald Trump: "Obamacare" är dött. "Obamacare" är dött, det säger nu USA:s president Donald Trump efter att ha kammat hem en stor politisk seger i kongressen, där republikanerna tagit första steget mot en ny sjukförsäkring. Det var en jämn omröstning som slutade med 217 röster för och 213 mot. Men mycket återstår innan den nya reformen blir verklighet och "Obamacare" rivs. Förslaget ska vidare till senaten som måste godkänna det innan Donald Trump kan skriva under det. Men han säger att han är övertygad om att förslaget även kommer att gå igenom senaten. Demokraterna är mycket hårda i sin kritik. De ser nu hur en av president Barack Obamas viktigaste lagar börjar rivas upp. - Det här innebär skattelättnader för de rikaste i vårt land och företagen. En av de största inkomstöverföringarna i vårt lands historia, sa Nancy Pelosi, som leder demokraterna i representanthuset. Republikanernas förslag, som högst sannolikt kommer att ändras i senaten om det går igenom där, innebär bland annat att tvånget att betala till försäkringen upphör. Skatter på höginkosmottagare för finansiering tas bort. Försäkringsbolagen får större valfrihet att erbjuda innehåll och priser. Den nya försäkringen blir dyrare för äldre och låginkomsttagare jämfört med tidigare, och billigare för yngre och höginkomsttagare. Allt enligt en tidigare bedömning av kongressens budgetkontor, som då räknade med att 24 miljoner färre skulle ha försäkring om tio år med republikanernas politik. SR 170504.

"USA:s vita evangelikala lever i en bubbla". Pastor Jim Wallis går ut i hårt i sin kritik efter att Donald Trump beskrivits som de evangelikala kristnas drömpresident. "Evangelikala kristna har fått sin drömpresident." De orden kom nyligen från pastor Jerry Falwell då han intervjuades i FOX News om Donald Trumps första 100 dagar på presidentposten. När Falwell säger "drömpresident" kan han enbart mena att Donald Trump är en drömpresident för "vita" evangelikala, replikerade pastor Jim Wallis. Han fortsatte med att berätta att han haft oräkneliga samtal med evangelikala kristna med färgad bakgrund som hellre skulle beskriva Donald Trump som en "mardrömspresident". "Denna kontrast visar att vita evangelikala i USA lever i en bubbla, en väldigt destruktiv bubbla, som är på väg att spricka." Jim Wallis analys är att Donald Trump är en president som splittrar den evangelikala rörelsen i USA, och splittringen går längs med etniska skiljelinjer, där han menar att vita evangelikala har köpt presidentens främlingsfientliga retorik. Dagen 170506.

Ny politisk strid om sjukförsäkringen i USA. USA:s president Donald Trump har lyckats lotsa sitt förslag till ny sjukförsäkring ett första steg genom kongressen. Men det är långt ifrån säkert att han och republikanerna kommer att kunna genomföra vallöftet om att riva upp den sjukvårdslag som infördes under den förre presidenten Barack Obamas tid och som de kämpat mot i många år. Efter sju år med Obamas lag blir det politisk strid i USA igen om sjukförsäkringen och insatserna är höga, både mänskligt och politiskt. I centrum står alla de miljoner amerikaner som inte vet vad det nya förslaget kommer att innebära för deras liv och hälsa, eller om de kommer att ha råd att teckna en försäkring. I politikens centrum står de republikanska senatorer som är mot förslaget och som nu skriver på ett eget. Kongressens båda kamrar måste vara överens och än så länge har bara den ena, representanthuset, sagt ja. Där nådde de splittrade republikanerna en kompromiss genom att flytta mer ansvar och kostnader till delstaterna istället och förslaget gick igenom med minsta möjliga republikanska marginal. Det blir inte lättare att ena de republikanska senatorerna, där en del vill riva upp Obamas lag helt och hållet, medan andra vill ha kvar mer av den än representanthuset. Ingen republikan vill få skulden för ett misslyckande när partiet har majoriteten i kongressens båda kamrar och dessutom presidentposten, så det interna trycket att komma överens är hårt och nu har det alltså flyttat till senaten. Det är upplagt för en svår politisk förhandling och slutresultatet påverkar nästa val, det till kongressen 2018. Donald Trump har ställt ut stora löften om att en ny sjukförsäkring ska bli både billigare och bättre. En del av hans partivänner i kongressen är inte övertygade av det nuvarande förslaget och inte deras väljare heller. På möten runt om i landet är människor oroliga över hur det ska bli, inte minst över vad som händer med ett av Obamalagens mest populära inslag - att inget försäkringsbolag får säga nej till den som har en sjukdomshistoria, som till exempel cancer eller diabetes. Med Obamacare får försäkringsbolagen inte ta mer betalt av de kunderna, men det nya förslaget öppnar för den möjligheten. Omfördelningen i det republikanska förslaget där höginkomsttagare skulle få skattelättnader medan låginkomsttagare skulle få betala mer, är bara ett av de inslag som stöter bort de demokrater i kongressen som kanske hade varit beredda att förhandla om förändringar av Obamas lag, som de också tycker har brister. SR 170507.

Senatorer skriver till FN om Israel. USA:s samtliga 100 senatorer vädjar i ett brev till FN:s generalsekreterare António Guterres om att världsorganisationen och dess olika organ ska ge Israel en mer rättvis behandling. Brevet från de amerikanska senatorerna har författats av republikanen Marco Rubio och demokraten Christopher A. Coons. Senatorerna menar vidare att Unesco:s medlemsstater genom språkvalet i enskilda resolutioner "förnekar Jerusalems judiska och kristna koppling" och att UNRWA "förminskar sin roll i att upprätthålla oroande antiisraeliska värderingar och handlingar". Däremot lovordade senatorerna António Guterres för att han tagit avstånd från en rapport av FN-organet ESCWA, Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien. Rapporten argumenterade för att Israel "etablerat en apartheidregim som dominerar det palestinska folket som helhet". Världen idag 170308.

Lättare för kyrkor att ta politisk ställning efter Trumpbeslut. En så kallad presidentorder från Donald Trump ger kyrkor och andra religiösa grupper större möjlighet för att engagera sig politiskt utan att riskera sin skattebefriade status. Dagen 170508.
Trump vill låta kyrkor tala politik. På självaste nationella bönedagen, i torsdags, undertecknade USA:s president Donald Trump en verkställande order som han hoppas ska göra det möjligt för landets trossamfund att engagera sig politiskt utan att riskera sin status som skattefria organisationer. Frågan är dock om ordern verkligen kommer att göra någon skillnad. Tidningen USA Today noterar att Donald Trump i sin order ber skattemyndigheten IRS att inte ingripa mot kyrkor som uttalar sig i ideologiska eller politiska frågor i sådana fall "där tal av liknande karaktär, i överensstämmelse med lagen, inte vanligtvis behandlats som delaktighet eller påverkan i en politisk kampanj". "Med andra ord gäller detsamma som tidigare: kyrkor kan uttala sig politiskt så länge de inte ställer sig bakom eller motarbetar en specifik kandidat", skriver USA Today, som påpekar att flera kristna företrädare blev besvikna över den vaga skrivningen. "Även om vi uppskattar andan i dagens gest, lämnar de vaga instruktionerna till federala myndigheter utrymme nog att ignorera den," kommenterar juristorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF) i ett uttalande genom sin ordförande Michael Farris, som konstaterade att Donald Trumps löfte "återstår att uppfyllas". Världen idag 170510.

Lättnad i Mexiko över Trumps uppskjutna planer. Regeringen i Mexiko gläds över att USAs president Donald Trump tills vidare har skjutit upp planerna på en mur mellan länderna. "Vita Huset verkar ha insett vikten av att ha en bra relation till Mexiko, vad gäller säkerhetspolitik och migration, men framförallt i handelsfrågor. Både privata företag och kongresspolitiker har börjat pressa Donald Trump av ekonomiska skäl. Vi är ju en viktig handelspartner för USA," säger Mexikos utrikesminister Luis Videgaray, som tar emot i sin privata matsal på utrikesministeriet. "Vi har inte svarat på varje utfall på Twitter, utan varit tydliga och seriösa med vad vi vill ha ut av förhandlingarna med USA," säger Luis Videgaray, som nu förhandlar om Nafta, frihandelsavtalet som Donald Trump hotat att riva upp helt. "Det viktiga för oss är att det förblir ett frihandelsavtal. Om Vita Huset gör verklighet av sina hot om importtullar och kvoter så är vi inte längre intresserade av att samtala," säger Mexikos utrikesminister Luis Videgaray. SR 170509.

FBI-chef får sparken. Den amerikanske FBI-chefen James Comey får sparken av president Donald Trump. Flera medier har publicerat ett brev från Vita Huset där det står att Trump Avskedat Comey på rekommendation av justitieminister Jeff Sessions och att sökandet efter en ny FBI-chef redan inletts. Enligt CNN så ska Vita Husets talesperson sagt att James Comey "för en stund sedan" fick veta att han fått sparken. I ett uttalande säger president Trump att Comeys avskedande är en markering för en ny start för FBI, enligt nyhetsbyrån AP. Just nu pågår en FBI-utredning av arten av Trumpkampanjens kontakter med Ryssland inför valet, en utredning som amerikanska experter menar ses som ett hot av president Trump och hans administration. Sveriges Radios korrespondent Inger Arenander kallar beslutet som enormt ovanligt. "Det går inte till på det här sättet," säger hon. SR 170509.

Hård kritik mot Trump efter att FBI-chefen Comey fått sparken. I USA riktas det nu hård kritik från flera håll mot president Donald Trumps beslut att plötsligt avskeda FBI-chefen James Comey. Både republikaner och demokrater har uttryckt förvåning, och kritik. - Jag trodde inte att den här administrationen kunde överraska mig längre, men i dag överraskade de mig. Jag tycker att avskedet är upprörande, och att det sker just nu är mer än lite misstänksamt, säger den demokratiske senatorn Mark Warner till TV-kanalen CBS News. Officiellt fick Comey sparken på grund av hans hantering av FBI:s utredning av Hillary Clintons privata e-mejlserver. Många misstänker nämligen att Comey fick sparken av ett helt annat skäl. FBI har under hans ledning även utrett anklagelserna om att president Trumps kampanj under valrörelsen samarbetade med Ryssland. Dessa anklagelser har förnekats av Trump och hans medarbetare, men utredningen pågår, och vissa misstänker att Trump kanske genom att avskeda Comey försöker påverka den utredningen. SR 170510.

Comey bad om mer pengar till ryssutredning. President Donald Trumps beslut att sparka FBI-chefen James Comey har utlöst en storm av kritik där han anklagas för att ha gjort sig kvitt någon som grävt för djupt i påstådda band mellan honom och Ryssland. Bara för några dagar sedan begärde Comey mer resurser till utredningen. En talesman för Justitiedepartementet tillbakavisar uppgifterna som "totalt falska". I förra veckan bad Comey vice justitieminister Rod Rosenstein om mer pengar och mer personal för utredningen om påstådd rysk inblandning i valrörelsen förra året. Det rapporterar The New York Times med hänvisning till tre olika källor. Till Reuters skriver Ian Prior i en e-post att uppgifterna i New York Times är "totalt falska. Uppgiften underblåser misstankarna om att avskedandet av Comey handlar om Rysslandskopplingen snarare än utredningen av Hilary Clintons e-post, något som just Rosenstein hänvisat till som skäl. SR 170510.

USA-expert om Comeys avsked: Det finns en stark rädsla inom Vita huset just nu. Något som motsvarar det händelseförlopp som utspelat sig i USA under det senaste dygnet, då president Donald Trump sparkade FBI-direktören James Comey mitt under pågående Rysslandsutredning, har vi inte sett sedan Watergate. Det säger USA-forskaren och historikern Oscar Winberg. Tidigare presidenten Richard Nixon avskedade personen som ledde utredningen om Watergateaffären, som senare tvingade Nixon att avgå som president. Winberg tror att utredningen om Rysslands inblandning i presidentvalskampanjen i USA definitivt skapar oro inom Trumps stab. "Den förre FBI-direktören vittnade, bland andra, i kongressen gällande Rysslandsutredningen. Det kan jag se som en orsak till att det här händer nu," säger Winberg. yle 170510.

Trump överraskad av kritikerstorm. En serie av tweets och uttalanden tyder på att Donald Trump och Vita huset inte var beredda på den kritik som följde efter att man sparkade FBI chefen James Comey. Debatten kan också skapa problem för republikanerna i kongressen. "Demokraterna har klagat i månad efter månad på Comey. Nu när han avskedats låtsas de vara upprörda, löjliga hycklare", stod det i en av Trumps tweets igår. SR 170511.

Nye FBI-chefen: Rysslandsutredningen fortsätter. FBI:s utredning av misstänkt rysk inblandning i den amerikanska valrörelsen kommer att fortsätta, trots att den tidigare FBI-chefen James Comey sparkats från jobbet. Det sa den tillförordnade Andrew McCabe under en utfrågning i senatens underrättelsekommitté idag. "Det har ännu inte gjorts några försök att hindra vår utredning," sa McCabe och tillade att man "kan inte stoppa FBI:s män och kvinnor från att göra det rätta". McCabe lovade också att han kommer att informera underrättelsekommittén om Vita huset försöker lägga sig i ryssutredningen, enligt Washington Post. SR 170511.

"Nio av tio mord i Tamaulipas utreds aldrig ordentligt". I den mexikanska delstaten Tamaulipas mördades i går en människorättsaktivist som ledde en grupp med anhöriga till försvunna. Tamaulipas är en av Mexikos mest våldsamma delstater, där knarkkarteller kontrollerar både polisen och rättssystemet. "Nio av tio mord i Tamaulipas utreds aldrig ordentligt, ingen grips eller straffas. Polisen och åklagarna lyder under korrupta guvernörer som lierat sig med knarkkartellerna, ibland undrar jag varför vi ens har åklagare" säger Raymundo Ramos. Han är människorättsförsvarare i staden Nuevo Laredo, och kände Miriam Rodriguez väl. Hon ledde en grupp med föräldrar som letar efter sina barn som kidnappats av knarkkarteller i Tamaulipas, en av Mexikos mest våldsamma delstater. Förra året dödades 23000 människor i Mexiko, näst flest i världen efter Syrien. Dödssiffrorna har stigit även i år, särskilt i delstaterna längs den amerikanska gränsen. SR 170512.

Trump varnar Comey för att läcka till pressen. I en tweet i dag varnar USA:s president Donald Trump den avsatte FBI-chefen James Comey för att läcka till medierna. Trump antyder att de samtal han haft med Comey spelats in: "James Comey kan ju alltid hoppas på att det inte finns några "inspelningar" av våra samtal innan han börjar läcka till pressen"," skriver Donald Trump på Twitter. Det kan tolkas som ett förtäckt hot och kommer efter att presidenten i en intervju igår gav en annan version än anonyma källor i media om vad som utspelat sig i samtal mellan honom och den avsatte FBI-chefen James Comey. Enligt Trump hade Comey försäkrat honom att Trump själv inte utreddes av FBI för eventuellt samröre med Ryssland under presidentvalkampanjen, en version som Comeys försvarare säger är helt osannolik. Enligt de anonyma källorna hade Trump avkrävt Comey en lojalitetsförklaring men inte fått den, en version som Vita huset dementerar. SR 170512.

Pence talade om förföljda kristna. "Att skydda och föra fram religionsfrihet är något som Trump-administrationen prioriterar," sa Pence vid ett stort kristet möte i Washington. Mike Pence höll sitt anförande på torsdagen, och betonade då att Trump-administrationen prioriterar att stödja utsatta kristna i andra länder, framförallt i Mellanöstern. Han vände sig särskilt till dem som under konferensen berättat sina personliga erfarenheter av förföljelse: "Ni har presidentens stöd, han ber för er. Kristnas lidande i Mellanöstern har berört amerikaner och fått dem att agera, vilket har lett till att jag är här idag," sa Pence. Dagen 170513.

Tunga namn anklagar Trump för angrepp på den amerikanska demokratin. I USA anklagar landets tidigare högste spionchef James Clapper president Donald Trump för angrepp på USA:s institutioner. James Clapper säger dessutom att Trump undergräver förtroendet för USA:s demokratiska system. "Våra institutioner angrips på många sätt, både externt och internt. Det stora är den ryska inblandningen i vårt valsystem, men institutionerna angrips också internt av presidenten," sa James Clapper i en intervju med TV-bolaget CNN i går. Clapper ombads inte utveckla resonemanget, men den tidigare högste chefen för USA:s underrättelsemyndigheter är bara en av dem som ifrågasätter presidentens beslut att avskeda FBI-chefen James Comey samtidigt som FBI utreder om Donald Trumps presidentvalkampanj samarbetade med Ryssland. En annan tidigare underrättelsechef, förre CIA-chefen Michael Hayden, konstaterar att Trump i tur och ordning nu avskedat sin nationelle säkerhetsrådgivare, den tillförordnade justitieministern och FBI-chefen. "Den här sortens beteende förknippas normalt inte med en mogen västlig demokrati, utan med enväldiga, populistiska stater," sa Hayden. SR 170515.

Trump vill ha mur trots att färre korsar mexikanska gränsen. Trots att antalet personer som korsar gränsen illegalt har minskat under Donald Trumps första månader i Vita huset så hävdar Trump och hans anhängare att en mur är nödvändig. SR 170515.

Känd journalist mördad i Mexiko - sjätte i år. I Mexiko mördades igår den välkände journalisten Javier Valdez. Han är den sjätte mexikanske journalisten som dödas i år, samtidigt som våldet ökar runtom i landet. Javier Valdez var en av Mexikos mest välrenommerade och respekterade journalister. Han grundade veckotidningen Rio Doce i Sinaloa, en delstat som länge kontrollerades av Sinaloakartellen. Men efter att dess ledare El Chapo Guzman utvisades tidigare i år strider nu olika karteller om regionen, och våldet ökar, precis som i resten av Mexiko. Javier Valdez sköts ihjäl av okända män utanför redaktionen i staden Culiacán igår. Lokala journalister är särskilt utsatta i Mexiko. Bara i år har sex journalister dödats. Ofta utreds morden inte ordentligt, och mördarna hittas aldrig. I många fall har lokala journalister vägrats skydd eller hotats av korrupta makthavare som vill tysta kritik. SR 170516.

Två hårdföra presidenter möts i Vita Huset. Turkiets president Erdogan reser i dag till Washington för att möta sin amerikanska kollega, president Trump. Det blir ett möte mellan två Nato-länder som till stor del kommer att färgas av Turkiets missnöje över att USA valt att beväpna de kurdiska YPG-styrkorna i Syrien, som turkarna ser som terrorister. När Trump valdes till president gratulerade Erdogan och sade att det äntligen kunde bli ordning på relationen med USA igen efter svala relationer med Obama-administrationen. Under dagens möte står mycket på spel men innan han lämnade Turkiet sade Erdogan att han ser mötet som en milstolpe i relationen mellan Turkiet och USA. Frågan är om han kommer att se positivt på den milstolpen när dagen är över. SR 170516.

Trump kan ha avslöjat hemligheter för ryssar. Donald Trump avslöjade sekretessbelagd information om Islamiska staten under ett möte med Rysslands utrikesminister, det skriver flera amerikanska medier. Vita huset och Ryssland säger nu att rapporteringen är falsk. Informationen som USA:s president ska ha avslöjat för bland annat Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kom från en underrättelsekälla med insyn i organisationen Islamiska staten. Att avslöja sådana hemligheter skulle kunna äventyra relationen till underrättelsekällan och avslöja detaljer om USA:s metoder. Det var under ett slutet möte i förra veckan med utrikesminister Lavrov och Rysslands USA-ambassadör Sergej Kisljak som Trump ska ha gått ifrån den förutbestämda mötesagendan och börjat beskriva information och detaljer om Islamiska staten. Enligt Washington Post, som var först att rapportera om saken, ska presidenten ha skrutit om de underrättelseuppgifter han har tillgång till. "Jag har jättebra underrättelseinformation", ska Trump ha sagt innan han gick in på de känsliga uppgifterna om ett misstänkt säkerhetshot från IS. Trumps agerande verkar inte vara olagligt, eftersom man som president har omfattande befogenheter att bryta sekretess. I ett kort uttalande sade Vita husets nationella säkerhetsrådgivare HR McMaster att Washington Posts artikel var falsk. Även Rysslands utrikesministerium kallar rapporteringen för falsk till den ryska nyhetsbyrån Interfax. President Donald Trump medger i en tweet att har delat information om terrorism och flygsäkerhet med Ryssland. SR 170516.
Om det skulle visa sig att uppgifterna stämmer skulle det få allvarliga konsekvenser för Trump. Det kommer sannolikt innebära att hans omdöme och förmåga som president ifrågasätts ännu mer. I måndags publicerade CNN en opinionsundersökning som visar att endast 38 procent av amerikanerna tycker att presidenten gör ett bra jobb. SR 170516.
Trump: Har rätt att dela uppgifter med Ryssland. Donald Trump försvarar nu att han delat information och uppgifter med den ryske utrikesministern. Det är min absoluta rätt, skrev presidenten i en tweet. Donald Trump twittrade att han delat med sig av uppgifter om "terrorism och flygsäkerhet" och att han som president har rätt att göra det, därtill skrev Trump att han vill att Ryssland ska göra mer för att bekämpa Islamiska staten. SR 170516.
Putin beredd lämna ut Trumpsamtal. Rysslands president Vladimir Putin ska vara beredd att lämna ut en utskrift av samtalet mellan utrikesminister Sergej Lavrov och USA:s president Donald Trump till den amerikanska kongressen och senaten, om Vita huset godkänner det. SR 170517.

Uppgifter: Trump bad FBI lägga ner utredning. Det kommer uppgifter om att USA:s president Donald Trump bett den nyligen sparkade FBI-chefen James Comey att lägga ned en FBI-utredning. Utredningen gällde den förre nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn. Trump ska ha uppmanat James Comey att lägga ned utredningen under ett möte i februari. "Jag hoppas att du kan släppa det här, ska presidenten ha sagt till den numera avskedade FBI-chefen. Michael Flynn är en bra kille, så jag hoppas du kan släppa det." Michael Flynn tvingades bort från sin roll som nationell säkerhetsrådgivare efter att ha vilselett vicepresidenten om ett samtal han haft med Rysslands USA-ambassadör. Vid tidpunkten utreddes Michal Flynn av FBI, bland annat för sina kopplingar till Ryssland. Mötet mellan James Comey och president Trump ägde rum en dag efter att Michael Flynn avskedats från sin post. SR 170517.

Martin Gelin: Oron sprider sig bland Trumps medarbetare. Enligt nya avslöjanden under onsdagen försökte Donald Trump få FBI att stoppa undersökningen om de ryska kopplingarna till Michael Flynn, Trumps säkerhetspolitiska rådgivare. Dramatiken kring Trumps beteende gentemot FBI får nu allt fler av hans medarbetare att oroa sig över presidentens framtid. Sent på tisdagen avslöjades det att Trump har försökt övertala James Comey, FBI-chefen som Trump sparkade förra veckan, att avsluta undersökningen mot Trumps tidigare säkerhetspolitiska rådgivare, Michael Flynn. Flynn fick sparken från Trumps stab i mars, efter att det avslöjats att han ljugit om sina kontakter med Rysslands regering. "Jag hoppas att du kan glömma det här," ska Trump ha sagt till Comey om undersökningen mot Michael Flynn. I Vita huset verkade stämningen vara kaotisk efter veckans avslöjanden. I ett vredesutbrott i veckan ska Trump ha skällt ut sin närmaste stab, inklusive svärsonen Jared Kushner, och kallat dem inkompetenta, enligt källor till New York Times. DN 170517.

Trump: Ingen har behandlats sämre än jag. Donald Trump säger att han är orättvist behandlad i sitt första offentliga tal efter uppgifterna om att han bett den avskedade FBI-chefen James Comey lägga ned en utredning av förre säkerhetsrådgivaren Michael Flynn. "Ingen politiker i historien, och det säger jag med stor säkerhet, har blivit behandlad värre eller mer orättvist," sade Trump vid ett besök vid den amerikanska kustbevakningsakademin. "Men du kan inte låta dem trycka ned dig." Vita huset har förnekat att Trump bett Comey lägga ned utredningen. Comey själv har inte kommenterat uppgifterna. SR 170517.

Nye FBI-chefen: Rysslandsutredningen fortsätter. FBI:s utredning av misstänkt rysk inblandning i den amerikanska valrörelsen kommer att fortsätta, trots att den tidigare FBI-chefen James Comey sparkats från jobbet. Det sa den tillförordnade Andrew McCabe under en utfrågning i senatens underrättelsekommitté i dag. SR 170518.

Trump efter beslutet: En häxjakt. I USA ska en fristående åklagare med stora befogenheter nu ta över ansvaret för den utredning som pågår om eventuellt hemligt samarbete mellan Trumps valkampanj och Ryssland. Justitiedepartementets beslut har välkomnats från båda partierna i kongressen, men president Donald Trump är inte glad: "Det här är den enskilt värsta häxjakten mot en politiker i Amerikas historia," twittrade Donald Trump på torsdagsmorgonen.Proceduren med särskild åklagare används sällan och beslutet har fattats av vice justitieministern eftersom justitieministern ställt sig utanför inblandning på grund av sina egna kontakter med den ryske ambassadören under valkampanjen. Robert Mueller, tidigare FBI-chef, som fått uppdraget, hyllas närmast unisont i USA för integritet och oväld. För allt mer trängda republikaner, där det även finns offentliga sprickor i stödet för Trump, är det en lättnad att kunna hänvisa till att misstankarna kring Vita huset ska undersökas i botten av en trovärdig och respekterad person. Mueller får vida befogenheter och kan begära fram vilka uppgifter han vill och förhöra vem han vill, även presidenten om det skulle bli aktuellt. Vita huset tycker inte att det behövs någon särskild, oberoende åklagare. SR 170518.

Donald Trump om James Comey: Han var en knäppgök. Tidningen New York Times kommer med nya uppgifter på fredagskvällen om varför president Donald Trump avskedade FBI-chefen James Comey. Tidningen refererar vad som uppges vara samtalsuppteckningarna i Vita huset från ett möte mellan den ryske utrikesministern Sergej Lavrov, den ryske ambassadören i Washington och president Donald Trump som ägde rum den 10:e maj, dagen efter att FBI-chefen James Comey fått sparken. Trump uppges ha berättat för ryssarna om sitt beslut och sagt att Comey var galen, en knäppgök "crazy, a real nut job". Enligt anteckningarna sa USA:s president också att trycket på honom var stort på grund av Ryssland och att han lättat på det. Han la till att han själv inte utreddes. SR 170519.

Trump besöker Saudiarabien - Ska sälja vapen för över 100 miljarder dollar. Det handlar till exempel om stridsvagnar och helikoptrar, dessutom andra kontrakt som handlar om olja och energi. SR 170520.

Donald Trumps höll tal till muslimska ledare. USA:s president Donald Trump hoppas på en "fredlig vision av islam" i sitt tal till muslimska ledare i Saudiarabiens huvudstad Riyad. Hans försonliga ton står i bjärt kontrast till förra årets utfall om att "islam hatar oss". Ett av talens teman är kampen mot radikal terrorism, som Trump vill ena de arabiska länderna kring: "Vi är inte här för att tillrättavisa — att säga hur andra människor ska leva, göra eller vara. Vi är i stället här för att erbjuda partnerskap i att bygga en bättre framtid för oss alla." Trump har inte luftat oro över mänskliga rättigheter hos sina allierade i arabvärlden, till skillnad mot sin föregångare Barack Obama. Fokus är i stället bekämpandet av extremism och dess utövare i terrorgrupperna Islamska staten (IS) och al-Qaida. SR 170521.

Trump uppmanar alla länder att isolera Iran. Alla länder bör samarbeta för att isolera Iran tills landet ändrar sin politik, kräver USA:s president Donald Trump. I sitt linjetal i Saudiarabien anklagade Donald Trump Iran för att uppvigla till terrorism och konflikter. Trump sade också att USA och länderna vid Persiska viken har enats om att kämpa för att stoppa finansieringen till extremiströrelser. Trump träffade ledare för en rad muslimländer under besöket i Saudiarabien. HBL 170521. SR 170521.

Nya turer kring utredning om Trump och ryska kontakter. I USA kommer nya uppgifter om president Donald Trump och den utredning som pågår om eventuellt hemligt samarbete mellan hans presidentvalkampanj och Ryssland. Donald Trump har sagt hela tiden att något sådant samarbete inte förekommit och ska ha uppmanat två höga underrättelsechefer att bekräfta det offentligt. Trump har kallat den utredning som pågår för en häxjakt och ska ha bett Coats och Rodgers att ingripa när han hade hört den numera sparkade FBI-chefen James Comey i en utfrågning i kongressen i mars. Comey bekräftade där att FBI utredde de eventuella kontakterna mellan Ryssand och Trumpkampanjen. Både Dan Coats och Michael Rogers sa nej till presidenten. De hade svarat honom att det vore olämpligt att göra det presidenten bad om. Dan Coats är chef för USA:s samlade underrättelsemyndigheter och Michael Rodgers är chef för NSA, National Security Agency, som bland annat bedriver signalspaning. Varken de eller Vita Huset vill kommentera uppgifterna. SR 170523.

Trumps budget satsar på militären. USA:s president Donald Trump har lovat en budget i balans på tio år och i dag presenteras hans första årliga budgetförslag för kongressen. Vita Huset vill spara störst summor på sjukvård och matbidrag till USA:s låginkomsttagare. De mest omfattande satsningarna görs på militären och gränskontrollen och längre fram har presidenten utlovat de största skattesänkningarna i USA:s historia. Donald Trumps budgetchef Mick Mulvaney redogjorde för de stora linjerna i budgetförslaget igår i ett bakgrundssamtal med oss journalister. - Utgångspunkten är att skattebetalarna kommer i första hand, sade Mulvaney, inte bidragstagarna. Han talade sig varm för en ny arbetslinje där alla som kan arbeta ska arbeta och la till att medkänsla med de fattigaste inte ska mätas i antalet hjälpprogram eller dollar, utan i hur effektivt stödet är. Budgetchefen bekräftade att de största besparingarna ligger dels på ett bidrag till låginkomsttagare för sjukvård, kallat medicaid, dels ett stöd för matkuponger. I förslaget ligger också att delstaterna ska betala mer av de här kostnaderna. En av fyra av Mississippis invånare har medicaid. Om det genomfördes skulle Mississippi förmodligen gå bankrutt. SR 170523.

Påven till Trump: Världen behöver fred. Den amerikanske presidenten Donald Trump har i dag besökt Vatikanen och påven Franciskus. De båda världsledarna möttes under sammanlagt 40 minuter, men deras inbördes relation har inte alltid varit hjärtlig. Kontrasten kunde inte vara större än den mellan en president och mångmiljonär och en påve som är jesuit och som ringaktar ägodelar. Men båda är världsledare och påve Franciskus log och handslaget var fast när han tog emot president Donald Trump i Vatikanen i dag. Migrationen och klimatfrågan ligger påven varmt om hjärtat och i samma frågor har Donald Trump en motsatt åsikt. Men påven Franciskus dörr står öppen för alla och till den amerikanske presidenten sade påven att "världen behöver fred". Bland de gåvor som den amerikanske presidenten fick fanns en medalj med en olivkvist på som en symbol för fred. Melania Trump, som har en katolsk bakgrund, hade med sig ett eget radband och krucifix som hon bad påven välsigna, enligt den italienska nyhetsbyrån Ansa. SR 170524.

Trump: De flesta länderna betalar för lite för sina försvar. USA:s president Trump läxade upp flera Natoländers ledare inför kvällens toppmöte i Bryssel. De allra flesta länderna betalar för lite för sina försvar, sade Trump i ett tal på Natohögkvarteret. "23 av de 28 medlemsnationerna betalar fortfarande inte det de borde betala för sitt försvar. Detta är orättvist mot folk och skattebetalare i USA." USA står i dag för närmare 70 procent av Natoländernas totala militära utgifter. Flera medlemsländer väntas i år nå upp till tvåprocentsmålet. SR 170525.

Mexiko världens näst våldsammaste land. Våldet i Mexiko har exploderat det senaste året. 23 000 personer dog i knarkkriget under 2016 - den högsta siffran under den nuvarande presidenten Enrique Peña Nieto, som gick till val på att göra landet mindre våldsamt. I år ser dödssiffrorna ut att öka ytterligare, och många skyller på korrupta poliser, åklagare och politiker. Förra året mördades 23 000 människor i Mexiko, fler än i nästan alla världens krigshärdar. Bara Syrien har en högre dödssiffra. Tamaulipas är en av de våldsammaste delstaterna. Mordsiffrorna per capita här är högst i hela Mexiko, kidnappningarna likaså. "Det värsta av allt är straffriheten. 9 av 10 mord utreds aldrig ordentligt. Åklagarna och domarna sitter i knäet på knarkkartellerna, precis som våra korrupta politiker. De är inte intresserade av att utreda brott," säger Raymundo, som driver Tamaulipas enda kvarvarande människorättsorganisation. Resten av MR-försvararna har antingen mördats eller tvingas stänga igen på grund av hot. "I dag är det ingen i Tamaulipas som litar på polisen eller rättsväsendet. Tvärtom, människor är rädda för dem." Han hanterar just nu 15 fall av kidnappningar, utomrättsliga avrättningar och våldtäkter som misstänks ha begåtts av militär och polis. "Från början var det 28 fall, men nästan hälften av familjerna har dragit tillbaka sina anmälningar efter att de blivit hotade," säger Raymundo. SR 170525.

Trumps uttalande väcker reaktioner i Tyskland. I dag började G7-mötet i Taromina på Sicilien. En av sex mötespunkter handlar om frihandel. I går uttalade sig Donald Trump inför EU-toppar i Bryssel om Tysklands starka exportindustri; ett uttalande som väckt både frågetecken och starka reaktioner både i Tyskland och Bryssel. Tyskland är "bad, very bad", sa Trump inför ett antal EU-toppar. I dag översätts uttalandet i tyska tidningar både som böse - ond och schlecht - dålig. Inom EU har tyska grannländer som Italien och Frankrike också framfört kritik, och efterfrågat stimulanser från Berlin, som gör tyska konsumenter mer villiga att konsumera vilket skulle öka tysk import. Men Trump har gått längre: han har anklagat Tyskland för att manipulera sin valuta, vilket är omöjligt eftersom Tyskland har euron, och för att använda sig av handelshinder så att produkter från USA inte marknadsförs i Tyskland. Han bortser från att EU har en gemensam handelspolitik. I går var tyska bilindustrin i skottgluggen. Enligt presidenten säljer den för många bilar i USA. Att många av just dessa bilar är tillverkade i fabriker i USA, är något som i dag påpekas i tysk press. Volkswagen, BMW och Mercedes har flera fabriker som dessutom exporterar från USA. SR 170526.

G7-ledarna enas om frihandel. President Donald Trump lämnar besked nästa vecka om USA ska följa Parisavtalet eller inte. Väldigt otillfredsställande, säger Tysklands förbundskansler Angela Merkel om klimatdiskussionerna på G7-mötet. I den gemensamma slutkommunikén från mötet på Sicilien konstaterar G7-ledarna att de misslyckats att överbrygga meningsskiljaktigheter i klimatfrågan. Nu enades de i att fri och rättvis handel är avgörande för att skapa jobb. En annan fråga med inbyggd friktion är sanktionspolitiken efter den ryska inblandningen i Ukrainakonflikten och annekteringen av Krim. Enligt slutkommunikén är länderna eniga om att genomföra "ytterligare begränsande åtgärder" om situationen i Ukraina kräver det. "Vi påminner om att sanktionernas varaktighet är klart kopplade till Rysslands fulla genomförande av sina åtaganden i Minsköverenskommelsen och respekten för Ukrainas suveränitet." Skulle Ryssland inte följa den linjen hotar G7-länderna med en skärpning av sanktionerna för att öka kostnaderna för regeringen i Moskva. SR 170527.

Uppgifter: Trump vill lämna Parisavtalet. USA:s president Donald Trump har sagt till nära medarbetare att USA ska lämna klimatavtalet från Paris, uppger flera nyhetsbyråer. Donald Trump reste hem från G7-mötet på Sicilien där de andra ledarna argumenterade för att USA ska stå fast vid avtalet, utan att få ett besked. Professor Björn Ola Linnér, som forskar om klimatförhandlingar, säger att ett amerikanskt avhopp framförallt blir symboliskt viktigt. Man skulle kunna säga att det kostar inte så mycket för Trump och USA att stanna kvar i klimatavtalet eftersom det inte innehåller så mycket som är bindande? "Nej. Det är egentligen den mest pragmatiska lösningen, och det som många bedömare trott också, att i slutändan kommer han inte att dra sig ur, utan bara strunta i att uppfylla åtagandena. Men han har ju redan börjar nedmontera den lagstiftning som president Obama stod bakom för att USA skulle leverera mer på klimatområdet," säger Björn Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet. SR 170528.

USA-analytiker: Största sprickan sen Irakkriget. Angela Merkels uttalande väcker reaktioner i USA där säkerhetspolitiska analytiker talar om "vattendelare" i relationerna mellan EU och USA och den "största transatlantiska sprickan sedan Irakkriget". Richard Haass, som leder tankesmedjan Council on Foreign Relations, skriver att när Merkel säger att Europa inte kan lita på andra och måste ta saken i egna händer så är det en "vattendelare". Det är vad USA har försökt undvika sedan andra världskriget skriver Haass på twitter. Enligt analysen från Henry Farrel, professor på George Washingtonuniversitetet börjar Angela Merkel argumentera för ett annat sorts EU, ett som är starkare, mer självständigt och som inte vill att USA ska leda. President Donald Trump själv är däremot nöjd med sin resa och twittrade på söndagsmorgonen att han just kommit tillbaka från Europa och att resan varit en succé för Amerika. SR 170529.

Olof Edsinger: Problematiska besked från president Trump. Det första jag tänker på är vapenavtalet med Saudiarabien, som Donald Trump valde att underteckna i samband med det första stoppet på sin Mellanöstern-turné. Avtalets värde är svindlande 960 miljarder dollar, och över en tioårsperiod kan affären generera inkomster på det tredubbla - en ofattbart stor summa pengar. President Trump var också påfallande nöjd när han mötte pressen efter sitt möte med det saudiska kungahuset: "Det var en enormt bra dag. Fantastiska investeringar i USA. Hundratals miljarder dollar i investeringar i USA och jobb, jobb, jobb." Men nu är ju det här inte hela bilden. Det är inte bara "jobb, jobb, jobb" som kommer att bli resultatet av det historiska avtalet. Det är också en förstärkt ställning för en av världens mest brutala diktaturer, som systematiskt förtrycker stora delar av sin befolkning och som till jordens alla hörn exporterar en av de mest hårdföra formerna av islamism. Det är inte för inte som president Obama på sin tid valde en annan väg - han avbröt USA:s vapenförsäljning till Saudiarabien 2016 efter att landet hade bombat ett begravningståg i Jemen. Att USA nu sätter de egna intressena före alla traditionella hänsyn till mänskliga rättigheter är därför djupt tragiskt. Och det är beklämmande att se att Bibelns tal om penningens makt på ett sådant övertydligt sätt besannas: "Kärlek till pengar är en rot till allt ont." Även gårdagens besked om att USA väljer att dra sig ur det så kallade Paris-avtalet ligger i linje med ovanstående logik. Donald Trumps primära motivering till utträdet var att "det kostar för mycket både jobbmässigt och ekonomiskt". Världen idag 170602.

Världens kyrkor reagerar starkt på Trumps beslut. USA drar sig ur Parisavtalet, den globala storsatsningen för att bekämpa klimatförändringarna. "Många av de här kyrkorna jobbar dag för dag nära de människor som drabbas av klimatförändringarna, och vi har länge varit djupt engagerade i att stärka de utsattas röst när klimatfrågan diskuteras," säger Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkan. "Det här handlar inte om olika länders särintressen, det handlar om att undvika en global katastrof, att människor ska kunna överleva och kunna leva ett liv i värdighet," säger Martin Vogel. Dels handlar det om att USA:s tillbakadragande kommer att få praktiska konsekvenser, exempelvis då den livsnödvändiga ekonomiska hjälpen uteblir till världens fattiga länder där klimatförändringarna slår till som värst. "Det här kommer i synnerhet skada de länder som är i stort behov av stöd just nu," säger Martin Vogel. Dagen 170602.

Kritik mot Trumps beslut världen över. Från hela världen kommer det idag reaktioner kring president Donald Trumps besked igår att USA drar sig ur klimatöverenskommelsen som undertecknades i Paris. "Kortsiktigt" och "ogenomtänkt" är några av de vanligaste. Den tyske förbundskanslern Angela Merkel sa vid en presskonferens att USA:s agerande inte har någon betydelse för Tysklands inställning i klimatfrågan. Snarare tvärtom. "Vi kommer att agera än mer beslutsamt i klimatfrågan," sa Merkel. Andra ledare instämde. Från Japan, Indien och inte minst Kina, som släpper ut mest växthusgaser av alla nationer, sades det att övriga världen nu får ta ett större ansvar. Att det, som Donald Trump, skulle finnas utrymme för USA att omförhandla villkoren för klimatöverenskommelsen avvisade bestämt. Också från Förenta Nationerna har det kommit reaktioner. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres lät via sin talesperson Stephan Dujarric meddela att USA:s agerande innebär att det blir betydligt svårare att leva upp till de klimatmål som slags fast i Paris i december 2015."USA:s beslut är en stor besvikelse, inte bara för klimatet utan också för de globala ansträngningarna för att skapa fred och säkerhet", sa Dujarric. SR 170602.

Efter Trumps beslut: Flera delstater i USA håller fast vid klimatmålen. Enligt Kaliforniens egna myndigheter svarar den stora delstaten ensam för en procent av världens koldioxidutsläpp, men har fattat politiska beslut för att försöka minska dem. Brown samarbetar bland annat med andra delstater i USA och igår bildade han, tillsammans med guvernörerna i delstaterna New York och Washington en ny koalition kallad United States Climate Alliance som förband sig att minska koldioxidutsläppen. Andra guvernörer har samma vilja att hålla fast vid ambitionerna i Parisuppgörelsen - i Massachusetts, i Virginia, i Connecticut och flera andra delstater. Även stora amerikanska städers borgmästare säger att de kommer fortsätta driva en egen linje, som i New Orleans, Chicago, Boston och Philadelphia.
Beslutet att lämna Parisuppgörelsen välkomnades också av politiker i flera amerikanska delstater och inte minst bland de delstater vars industri och jobb bygger på tillgång till prisvärd energi. Politikerna där tycker som Trump, att det kostar för mycket att avstå från fossila bränslen, och oroar sig för att en omställning skulle innebära högre arbetslöshet. SR 170602.

Ville upphäva sanktioner mot Ryssland. Trumpadministrationen ville lätta eller helt ta bort sanktionerna mot Ryssland, det skriver Yahoo News som också avslöjar hur tjänstemän på amerikanska UD försökte stoppa dessa planer. I början av Donald Trumps presidentskap utspelade sig en strid bakom kulisserna mellan den nya administrationen och tjänstemän på amerikanska utrikesdepartementet. Det är Yahoo News som rapporterar att Trumpadministrationen ville lätta eller helt ta bort sanktionerna mot Ryssland, bland annat sanktioner som upprättats efter Rysslands annektering av Krim. "Flera kollegor berättade att den nytillträdda administrationen ville upphäva sanktionerna mot Ryssland," säger den numera pensionerade UD-tjänstemannen Daniel Fried till MSNBC. Fried ansvarade för sanktionsfrågor på utrikesdepartementet, han var inte politiskt tillsatt och har arbetat under både republikanska och demokratiska presidenter. För att stoppa administrationens planer försökte Daniel Fried och andra tjänstemän att göra senatorer uppmärksamma på vad som höll på att hända. Syftet var att försöka få kongressen att driva igenom lagstiftning som skulle göra det svårare för Trump att dra tillbaka sanktionerna. Behovet av sådan lagstiftning skulle visa sig bli överflödig när det stod klart att Michael Flynn, Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare, avskedades efter bara 24 dagar på posten. Orsaken till att Flynn fick sparken var nämligen att han mörkat de samtal han haft med Rysslands USA-ambassadör om att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Efter den skandalen blev det oerhört svårt och politiskt riskabelt för Trump att ta bort sanktionerna. SR 170602.

Christopher Wray nomineras till ny FBI-chef. President Trump nominerar Christopher Wray till ny chef för FBI. USA:s president Donald Trump nominerar Christopher A. Wray till ny chef för USA:s federala polis FBI, skriver Trump på Twitter. Wray arbetar för närvarande som advokat vid firman King & Spalding i Washington och Atlanta. 2003 utsågs han av den dåvarande presidenten George W. Bush till biträdande justitieminister med ansvar för justitiedepartementets brottmålsavdelning, enligt departementets hemsida. Han blev kvar på den posten till 2005, då han återvände till den privata sektorn. Under sin tid vid justitiedepartementet arbetade han i nära samarbete med FBI, skriver AFP. Wray hanterade fall kring företagsbedrägeri och var med i en särskild grupp som Bush låtit upprätta för att fokusera på sådan brottslighet. Bland annat var han inblandad i den uppmärksammade utredningen kring energijätten Enron.I sin tweet beskriver Trump Wray som "en man med oklanderliga referenser". SR 170607.

Comey: Trump krävde lojalitet. USA:s president Donald Trump talade om för dåvarande FBI-chefen James Comey att han förväntade sig lojalitet. Det skriver Comey i en skriftlig redogörelse till senatens underrättelseutskott. I det sjusidiga dokumentet redogör James Comey för sina möten och samtal med Donald Trump innan han sparkades av presidenten. Under ett av mötena som Comey återger ska Trump ha krävt FBI-chefens lojalitet. Comey svarade att han kunde erbjuda presidenten att vara ärlig. Vid ett annat tillfälle ville Trump att Comey skulle lägga ned en FBI-utredning gällande Michael Flynn, Trumps nationella säkerhetsrådgivare som sparkades efter 24 dagar på posten. Enligt Comey ska presidenten ha hävdat att Flynn inte gjort något fel och att han var "en bra kille" och han uppmanade Comey att släppa saken. Trump ska också vid flera tillfällen försökt att få Comey att offentligt gå ut med att presidenten själv inte stod under utredning. Donald Trump ska enligt Comey ha liknat rysslandsutredningen vid ett moln som hängde över honom och som förhindrade honom att utföra sitt jobb. Trumps kritiker antyder att presidenten kan ha brutit mot lagen. "Det är framförallt en fråga för jurister att avgöra, men om det ser ut som en anka och kvackar som en anka, så är det nog en anka," sade den demokratiske senatorn Ron Wyden till CNN. SR 170607.
Förre FBI-chefen vittnade i senaten. Den sparkade FBI-chefen James Comey frågades i dag ut i senatens underrättelseutskott. Comey, som känner sig förtalad av Trump, ger en bild av en president som försökt påverka FBI:s granskning av ryska kontakter. För första gången sedan Trump sparkade honom talade Comey offentligt om vad som föregick händelsen. Comey, som vittnade under ed och närvarade frivilligt i egenskap av enskild medborgare, gick ut hårt. Han anklagade Trump för "lögner" om honom och FBI. "Jag förstod att jag kunde sparkas av en president av vilken anledning som helst. Men de skiftande förklaringarna förvirrade mig. För presidenten och jag hade flera konversationer om mitt jobb. Han sa flera gånger att han tyckte att jag gjorde ett bra jobb och att jag kunde stanna. Men sedan sa han att han sparkade mig på grund av Rysslandsutredningen." Comey anser att Trump svärtat ner hans anseende. Senatorernas första fråga: Har du några tvivel om att Ryssland ingrep i valet 2016? "Nej", svarade Comey. Han tvivlar inte heller på att Rysslands regering kände till intrånget i valet. SR 170608.
Trump byter tystnaden - känner sig rentvådd. Donald Trump har nu brutit tystanden efter gårdagens dramatiska dag i Washington då den sparkade FBI-chefen anklagade Vita huset för att ljuga. På Twitter skriver presidenten att han känner sig rentvådd. "Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!" SR 170609.
Trump: Comey ljög under ed. USAs president Donald Trump har alldeles nyss hållit en presskonferens. Han uttalade sig bland annat för första gången om gårdagens vittnesmål från den sparkade FBI-chefen James Comey. USA:s president Donald Trump anklagar den förre FBI-chefen James Comey för att ha ljugit under ed under ett senatsförhör igår. Trump sa ikväll att han varken avkrävt Comey lojalitet eller velat att han skulle lägga ner en utredning om en av Trumps tidigare medarbetare. Ord står mot ord i den politiskt laddade offentliga kamp som står mellan USA:s president Donald Trump och den förre FBI-chefen James Comey, som Trump avskedade i början av maj. Frågan om Comey gjort fel som informerat media om mötet är inte självklart åtalbar som Trumps advokat anser. Comey var en enskild medborgare som via ombud delade med sig till media av information som inte var hemligstämplad. SR 170609.

Två delstater i USA stämmer Trump för brott mot grundlagens mutregler. USA:s president Donald Trump dras eventuellt inför rätta för att ha brutit mot grundlagens korruptionsbestämmelser. Justitieministrarna i delstaten Maryland och i huvudstaden Washington DC (District of Columbia) stämmer Trump för att han har tagit emot miljoner dollar i betalningar och andra förmåner från utländska regeringar. De två demokratiska justitieministrarna Karl Racine och Brian Frosh lämnar in sin stämningsansökan mot presidenten idag, på måndag. Presidenten har inte ännu reagerat på beskedet men hans justitieministerium har tidigare avfärdat alla stämningar med att grundlagens korruptionsregel inte gäller vanliga kommersiella betalningar. "Om kärandes tolkning vore korrekt skulle presidenter ända sedan republikens gryning, bland dem George Washington, ha tagit emot förbjudna ersättningar," skriver ministeriet enligt Bloomberg news. SR 170612.

Sessions svarade inte på alla frågor. Justitieminister Jeff Sessions frågades ut i går i senatens underrättelseutskott. Sessions bemötte många av de anklagelser och den kritik som riktats mot honom. Sessions vägrade svara på vilka diskussioner han haft med president Donald Trump. Jeff Sessions började med att med en allvarlig blick och en tillsynes upprörd sinnesstämning förklara att han absolut inte gjort sig skyldig till de anklagelser som riktats mot honom. "Att jag i maskopi med Ryssland skulle skada det här landet är en skrämmande och avskyvärd lögn," sa han. Sessions syftade på Rysslands påstådda inbladning i valet och att Trumpkampanjen anklagas och utreds för att ha samarbetat med Ryssland. Det som förde strålkastarljuset mot Jeff Sessions från första början var att han inte berättade om flera möten han haft med Rysslands ambassadör i Washington, Sergej Kisliak. SR 170614.

Över 100 kristna irakier gripna i USA - ska utvisas. Vid ett antal räder i olika delar av Detroitområdet har över hundra irakiska medborgare gripits. Nu väntar utvisning och deportation till ett land där kristna, enligt USA:s egen kongress, samtidigt utsätts för folkmord. I ett pressmeddelande säger ICE, som lyder under inrikessäkerhetsdepartementet, att deportationerna är resultatet av förhandlingar mellan USA och Irak där Irak accepterat att ta emot irakiska medborgare som begått brott. I mars nådde de båda länderna en överenskommelse där USA häver sitt inreseförbud gentemot Irak i utbyte mot att landet går med på att ta emot utvisade irakier från USA. venske skribenten och aktivisten Nuri Kino skriver i en krönika i Huffington post att många kristna irakier i USA nu är oroliga över att liknande räder ska drabba deras egna städer. Bland annat delar Kino ett inlägg från en Facebookvän från Chicago som uppmanar alla kristna irakier utan dokumentation att kontakta en migrationsjurist omedelbart: "Kriminellt förflutet eller ej, i lagens ögon är du illegal och omfattas av amerikansk lag." Själv uttrycker Kino en stor sorg och ilska över förföljelsen av kristna i Mellanöstern. "Det tar aldrig slut, förföljelsen av folket vars etnicitet jag föddes till, det tar aldrig slut." Dagen 170614.
Domare stoppar USA:s massutvisning av irakier. 1 444 irakiska flyktingar - varav många uppges vara kristna, riskerar tortyr och död. En ensam federal domare stoppar nu utvisningen. Dagen 170627.

Klimatskepticism problematisk. Trumps besked kan knappast tolkas på annat sätt som uttryck för förakt för vetenskap och kunskap. Det skriver Stefan Swärd och Ivar Gustafsson, Fellows vid Claphaminstitutet. Donald Trump har nu gett sitt väntade besked att USA bryter upp från Parisavtalet. Det är ett drastiskt drag. Avtalet omfattas av världens samtliga länder, utom det krigssöndrade Syrien och Nicaragua - som avstod med hänvisning till att avtalet skulle behövt vara ännu skarpare för att klara världens klimat. Utifrån en kristen tro borde människans utsläpp av växthusgaser, skövlande av planetens naturresurser och medföljande klimatförändringar vara ett tydligt brott mot Skaparens lagar och avsikter. Det är märkligt att USA:s president och hans stödtrupper bland evangelikala kristna inte förstår detta. Dagen 170614.

Uppgifter: Mueller utreder Trump för övergrepp i rättssak. Den särskilde åklagare som i USA utreder eventuella kopplingar mellan Donald Trumps valkampanj och Ryssland, kommer nu även att utreda om president Trump gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak. Bakgrunden är bland annat uppgifter från den sparkade FBI-chefen James Comey som sagt under ed i kongressen att han känt sig pressad av presidenten att lägga ner en FBI-utredning av Michael Flynn, presidentens tidigare nationelle säkerhetsrådgivare, och hans kontakter med Ryssland. Presidenten har dementerat kategoriskt att han försökt stoppa utredningen och antytt att han spelat in samtalet med Comey som ägde rum på tu man hand. Men Comey hänvisar till noggranna anteckningar gjorda direkt efter mötet. Ord står mot ord. Om presidenten lagt sig i kan det vara övergrepp i rättssak och kan användas som grund för att försöka åtala och avsätta honom. SR 170616.

Trump ska presentera ny Kubapolitik. USA:s president Donald Trump kommer att skärpa restriktioner igen för amerikaner att resa till Kuba och att göra affärer där. Återställarna från en del av företrädaren Barack Obamas politik ska presenteras i dag i Lilla Havanna i Miami där många exilkubaner bor och som är ett starkt fäste för Donald Trump. Exilkubanerna i Lilla Havanna firade natten lång när Fidel Castro dog och många av dem, som är starkt kritiska till det kommunistiska styret på Kuba, hoppades att president Donald Trump skulle infria kampanjlöftet att frysa relationerna till Kuba igen. "Om inte kubanerna får religiös och politisk frihet, då återkallar jag Obamas politik, sa Donald Trump under kampanjen. Den infördes genom en presidentorder och kan tas bort på samma sätt, sa han. Trumps nya direktiv innebär att turister oftast måste resa i organiserade gruppresor med amerikanska företag igen och att de ska kunna redovisa sina ekonomiska transaktioner på Kuba för att visa att de inte gynnar kubanska företag som kontrolleras av regimen. SR 170616.
USA:s president Donald Trump väntas offentliggöra sina nya Kubapolitik. Enligt förhandsuppgifter som läckt ut till amerikanska medier kommer han försvåra för amerikaner att resa till Kuba. Möjligheten för amerikanska företag att investera på ön begränsas också. Förändringarna väcker starka känslor på Kuba. "En tillbakagång i de diplomatiska relationerna kommer innebära att våra företag går under, och våra familjer kommer lida svårt. Vi är kvinnliga entreprenörer precis som du. Vi äger restauranger, små hotell och klädbutiker, och vi ber om din hjälp", står det i brevet som 55 småföretagare skickade till Ivanka Trump inför att hennes pappa ikväll väntas hålla ett tal inför exilkubanerna i Miami. Liknande brev har skrivits av kubanska ungdomar och representanter för amerikanska företag inom turistindustrin. Enligt förhandsuppgifter som läckt till pressen kommer Donald Trump bland annat begränsa möjligheten för amerikanska turister att resa fritt till Kuba, de kommer bara kunna åka på särskilda gruppresor. President Trumps beslut att stoppa in delar av Obamas Kubapolitik i frysen välkomnas av några få kubanska dissidenter. Journalisten Reinaldo Escobar skriver att det kommer bara leda till att Kuba söker sig till sina gamla allierade: Ryssland, Kina och Venezuela. SR 170616.

Trump: Jag utreds för att ha sparkat FBI-chefen. Presidenten twittrar om utredningen som han på nytt kallar "häxjakt". "Jag utreds för att att ha avskedat FBI-chefen av den man som sade att jag skulle avskeda FBI-chefen. Häxjakt", twittrade USA:s president Donald Trump på morgonen. Det är oklart vem han syftar på, möjligen den biträdande justitieministern Rod Rosenstein. Eventuellt twittrar han om den så kallade särskilde åklagaren Robert Mueller som har mandat från justitiedepartementet att utreda allt han anser vara relevant i samband med administrationens kontakter med Ryssland. Såväl presidenten som vicepresidenten Mike Pence har nu anlitat egna advokater, medan Robert Mueller rekryterat en grupp erfarna jurister till sin utredning. En fråga för utredningen är om och i så fall hur presidenten försökt påverka delar av utredningen och om det eventuellt skulle kunna leda till hans fall. I en annan tweet på morgonen skriver Trump att han når över hundra miljoner människor via sociala medier och att vad han kallar fake news media hatar att han kan gå runt dem, direkt till sina följare. I går skrev Donald Trump att utredningarna om "påhittat" samarbete mellan Trumpkampanjen och Ryssland var den värsta häxjakten i amerikansk politisk historia och att den leds av dåliga och förvirrade personer. SR 170616.

Trumps Kubapolitik kan gynna konservativa kommunister. På Kuba beklagar många Donald Trumps besked igår om att han tänker göra det svårare för amerikanska turister att resa till Kuba. Han kommer också begränsa amerikanska företags möjligheter att investera på ön. Amerikanska företag förbjuds göra affärer med de bolag som ägs av den kubanska militären, framför allt i hotellsektorn, och det blir svårare för amerikanska turister att resa till Kuba på egen hand. Men flygresorna, kryssningarna och USA:s ambassad i Havanna blir kvar, liksom den nya hårdare migrationspolitiken gentemot kubaner som söker sig till USA. Talet kommer troligen gynna de mer konservativa krafterna inom kommunistpartiet - som hela tiden motsatt sig en öppning mellan Washington och Havanna. Kubas regeringskontrollerade tidning Granma skrev igår att "Det här innebär en återgång till kalla kriget". Kuba tros nu vända sig till gamla allierade som Ryssland, Venezuela och Kina. EU är i dag den största utländska investeraren på Kuba och står för en tredjedel av turisterna som reser till ön. Efter att Obama öppnade dörren till Kuba i december 2014 har EU och flera andra länder följt efter - så det kan mycket väl bli USA som ekonomiskt förlorar mest på att relationen stoppas in i frysen igen. SR 170617.

Ryska hackare attackerade 21 delstater i USA. Under fjolårets presidentval attackerade ryska hackare valsystemen i 21 av USA:s 50 delstater, uppger departementet för inrikes säkerhet för den amerikanska kongressen i Washington. Men kongressledamöter befarar att hackningen underskattats. Jeanette Manfra, hög chef vid departementet vad gäller cybersäkerhet, klargjorde för senatens underrättelsekommitté att det inte finns några bevis för att själva röstandet har manipulerats. Detta trots att hackarna i ett mindre antal delstater lyckades ta sig in i systemen, men utan att Manfra gav ett exakt antal. Amerikanska underrättelseorgan insisterar på att hackarna jobbade på uppdrag av ryska myndigheter för att misstänkliggöra demokraternas kandidat Hillary Clinton och gynna republikanen Donald Trump, något Moskva förnekar. SR 170621.

Kristna ledare sågar Donald Trumps budgetförslag. Ett 60-tal kristna ledare sågar president Donald Trumps budgetförslag. Den innebär ett slag mot redan svaga grupper i samhället, som fattiga, sjuka och arbetslösa, menar de. Initiativet kommer från The Circle of Protection, en bred sammanslutning av kristna ledare med olika teologiska och politiska åsikter, som bland annat har fattigdomsbekämpning som en viktig punkt. De uttrycker oro för vad som ska hända om budgeten går igenom i kongressen. Och menar att den kommer att slå hårt mot dem som redan har det tuffast i samhället, skriver Christian Post. I klartext menar de kristna ledarna att de medborgare som redan i dag är mest utsatta kommer att få betala notan och bära en stor del av bördan för att andra, som redan i dag har det bättre ställt, ska få det ännu bättre. I uttalandet kritiserar de kristna ledarna också ökade anslag till militära ändamål som finns med bland förslagen, på bekostnad av exempelvis assistansersättning till funktionsnedsatta. "Detta budgetförslag vill minska USA:s bistånd med 29 procent, i ett läge där svälten gör sig påmind runt om i världen, framför allt i några länder i Afrika och på flera håll i Mellanöstern." Dagen 170622. Kommentar: Så är den renodlade kapitalismen som Trump står för.

USA: Trumps inreseförbud går delvis igenom. Om tre dagar, på torsdag, blir det delvis inreseförbud till USA från sex muslimskt dominerade länder. Delar av president Donald Trumps omdebatterade regler kommer att träda i kraft efter ett beslut i Högsta Domstolen idag. Donald Trump, som försökt införa ett inreseförbud sen i januari men gått på pumpen i flera domstolar, välkomnade HD:s beslut idag som " en seger för vår nationella säkerhet". Trump vill stoppa alla inresor tillfälligt i 90 dagar från Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen med motiveringen att granskningen av vilka USA släpper in måste bli bättre för att hindra terrorister. Han vill också stoppa flyktingmottagande därifrån temporärt i 120 dagar. Besökare med giltiga visa och med tydliga anknytning i USA kan få undantag. SR 170626.

Nytt förslag om att skrota "Obamacare". immar efter att republikanerna i senaten presenterade sitt förslag sa fyra konservativa republikanska senatorer nej till det för att det liknar Obamacare för mycket. Partiet har bara råd att förlora två röster. Det betyder att det krävs nya förhandlingar i senaten för att samla de minst 50 republikanska senatorer som krävs för att få igenom förändringarna. Alla demokraterna röstar nämligen emot. Här är demokraternas ledare i senaten Chuck Schumer: "Det blir högre kostnader och mindre vård. Miljontals amerikaner kommer förlora sin försäkring, särskilt från Medicaid," sa Schumer, som syftade på de omfattande neddragningar som republikanerna vill göra på Medicaid, ett stödsystem för låginkomsttagare. Republikanerna vill ta bort tvång i Obamacare för enskilda och företag att betala till försäkringen. De vill slopa en extraskatt för höginkomsttagare. De lovar att försäkringen ska bli billigare genom ökad konkurrens och större valfrihet om vad försäkringen ska täcka. SR 170622.
Nya problem för "Trumpcare". Löftet från USA:s president Donald Trump och republikanerna att skrota den så kallade Obamacare och införa en ny sjukförsäkring har stött på nya problem. Republikanernas senaste alternativ till sjukförsäkring i USA kan leda till att 22 miljoner färre skulle vara försäkrade om tio år. Det är slutsatsen från kongressens oberoende budgetkontor som räknar på politiska förslag. Uträkningen, som presenterades i går, är dåliga nyheter för republikanerna, som lovade att om de fick bestämma skulle fler kunna teckna både bättre och billigare försäkring. Budgetkontoret har också räknat ut att budgetunderskottet skulle minska med 321 miljarder dollar över tio år med det nya förslaget. Det är däremot goda nyheter för republikanerna som vill skapa utrymme för framtida skattesänkningar. Republikanerna arbetar med två parallella förslag, ett i representanthuset och ett i senaten, men gemensamt för förslagen är de drar ner pengarna till Medicaid, ett stödsystem för låginkomsttagare. Republikanerna gör sig av med tvånget att även oförsäkrade ska betala in till systemet och vill tillåta tunnare försäkringar till lägre pris. Utomstående bedömare räknar med att det blir billigare för unga och friska och dyrare för sjuka och äldre. Demokraterna i kongressen sitter på läktaren och hoppas att republikanernas problem med det impopulära förslaget ska kosta dem röster i nästa års mellanårsval. SR 170627.

Iranska riksförbundet: förbudet är ren diskriminering. I dag träder USA:s president Donald Trumps inreseförbud i kraft, men i begränsad omfattning och bara fram till hösten. Resenärer från sex i huvudsak muslimska länder förbjuds resa till USA om de inte kan påvisa en "äkta koppling", till exempel ett arbetstillstånd. De nya riktlinjerna innebär att även resenärer som åker från Sverige kan nekas resa. Inreseförbudet innebär att personer från Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen behöver påvisa en koppling till USA. Det kan vara ett arbetstillstånd, ett antagningsbevis eller en väldigt nära släkting som en förälder eller ett syskon. Andra släktingar, som exempelvis en farförälder, räknas inte som nära relationer. Inreseförbudet är en ren diskriminering, tycker Shapoor Hajinejad, vice ordförande i Iranska riksförbundet i Sverige. "Alla iranier känner sig diskriminerade på falska anklagelser och grund." De som har ett svenskt pass påverkas inte och redan godkända visum ska inte återkallas. Men de resenärer som ska söka visum och samtidigt har medborgarskap i ett av de sex länderna bör kolla vad som gäller just för dem, säger Fredrik Henriksson, presschef på SAS. SR 170629.

Konflikten mellan Trump och medierna trappas upp ytterligare. I USA har det redan hårda klimatet mellan Vita Huset och landets medier skärpts ytterligare under de senaste dagarna. "Det är den konstanta kavalkaden av falska nyheter riktade mot presidenten som gör att han är frustrerad över landets medier," sa Vita husets biträdande talesperson Sarah Huckabee Sanders när hon på en pressträff i Vita huset i tisdags försökte klargöra varför president Trump är så frustrerad över landets medier. Men Trumps administration får mothugg. På pressträffen tog den lokale Washingtonjournalisten Brian Karem ordet och anklagade Vita Huset för att elda på motsättningarna i USA. "Alla i det här rummet försöker bara göra sitt jobb," sa journalisten Brian Karem. SR 170629.

Nuri Kino: Så stoppades Trumps utvisningar av kristna kaldéer. En ung cancersjuk kvinna i USA fick ett helt samhälle att gå samman och kämpa mot tvångsutvisningar till Irak. Journalisten och aktivisten Nuri Kino berättar den fascinerande historien om hur Donald Trumps utvisningar av kristna kaldéer kunde stoppas. Dagen 170630.

Trump vill borra efter olja i Arktis. USA:s inrikesdepartement har nu tagit de första stegen i arbetet att utveckla oljeborrningen i Arktis, enligt USA:s president Donald Trump. I dag är det förbud mot olje- och gasutvinning i stora delar av amerikanska Arktis, ett förbud som presidenten och hans regering vill häva för att göra USA starkare på den globala energimarknaden. "Den gyllene eran för amerikansk energi startar nu," sade USA:s president Donald Trump i ett tal igår på Energidepartementets energivecka. Han har tidigare sagt att USA ska bli världsledande på energimarknaden och att det ska leda till miljoner nya jobb. I april skrev han under en exekutiv order, som är tvingande som en lag, som syftar just till att utvidga oljeborrandet i Alaska och Atlanten. Tvärtemot den tidigare presidenten, Barack Obamas, beslut om permanent skydd i en överenskommelse med Kanada så sent som i december förra året. Såväl presidenten som andra myndighetspersoner säger att de är övertygade om att USA kan bana väg för en världsdominans på energimarknaden genom att exportera olja, gas och kol runt om i världen - men också främja kärnkraft och förnybara energikällor som vind- och solenergi. Men för att att kunna frigöra de inhemska reserverna så behövs fler åtgärder konstaterar presidenten. "De regeringsbestämmelser som finns i dag och som hindrar USA från att nå världsdominans måste bort," sade Donald Trump i sitt tal i går. SR 170630.

Donald Trump kritiseras för Twitter-attack mot programledare. I USA har president Donald Trumps senaste Twitter-attack mot programledarna av ett morgonprogram på en tevekanal eskalerat så att såväl republikanska politiker som väljare har reagerat. "Vi mår bra men landet gör inte det," säger programledarna Mika Brzezinski och Joe Scarborough i en teveintervju i dag. Det var i går som president Donald Trump tweetade att de båda hade lågt IQ och var galna och så en extra kommentar mot Mika om en blödande ansiktslyftning. Vita husets biträdande pressekreterare Sarah Huckabee Sanders försvarade Trumps tweet på ett pressmöte i går med att han måste få försvara sig. Något som hon också tror att väljarna förväntar sig. Men en opinionsundersökning som republikanska mediabolaet Fox News gjorde i veckan visar att 71 procent av väljarna i undersökningen anser att presidentens personliga tweetande förstör hans agenda. Och det här var innan torsdagens tweet om programledarna i Morning Joe. Många republikanska politiker har också tagit starkt avstånd och säger att det är under en presidents värdighet att gå till attack på det här sättet och hänvisar till att om det var en VD på ett företag så skulle han få sparken direkt. Representatshusets talman, republikanen Paul Ryan, var en av dem som tyckte att presidentens tweet var direkt olämpligt. "Vi försöker höja nivån på debatten och det här tweetet hjälper inte precis till med det," konstaterade han krasst. SR 170701.
Trump kritiseras för fler programledarpåhopp. Donad Trump fortsätter sina twitterattacker mot en populär amerikansk programledarduo. Nu undrar många var det ska sluta. "Det är frustrerande och under presidentens värdighet," sa republikanske kongressledamoten Pat Toome tidigare i veckan. SR 170702.

How to Control Your Tongue in the Trump Era. Last week, President Trump issued a tweet from the White House, mocking MSNBC host Mika Brzezinski's appearance and questioning her sanity. And after both Republicans and Democrats in Washington begged Trump to use a more civil tone in his communication, he took to Twitter again, calling Brzezinski "dumb as a rock" and her on-air partner, Joe Scarborough, "crazy." What is going on here? Trump's defenders say liberal journalists deserve harsh treatment because they relentlessly insult the president. Trump's deputy press secretary, Sarah Huckabee Sanders, said her boss "fights fire with fire." She added: "The American people elected a fighter." Liberal politicians and journalists questioned whether Trump is mentally stable. Meanwhile Republicans begged their leader to calm down. Senator Lindsey Graham of South Carolina said Trump's tweetstorm was "beneath the office and represents what is wrong with American politics." Trump was certainly not elected because of his politeness. He is gruff and feisty, and his remarks often sound like those of a playground bully. His in-your-face attitude is what endeared him to many voters who are sick of conventional politics. They want a president who acts like a professional wrestler, breathing threats and flexing his muscles. It remains to be seen whether this combative tone will work for President Trump or whether it will backfire. But this is certainly not the tone we need in the church today. Politicians may argue, and comedians may pull ugly stunts. But as a Christian, I can't lower myself to this level. I am called to reflect the love of Jesus. So are you. Charisma 170705.

Fler flyr från USA till Kanada för att söka asyl. I Kanada har man under de senaste månaderna sett ett kraftigt ökat antal människor som olagligt tar sig över gränsen från USA för att söka asyl. SR 170707.

I dag möttes Trump och Putin för första gången. Presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin möttes i dag för första gången öga mot. Mötet pågick mycket längre än det var tänkt men Trump och Putin verkar inte ha kommit överens om en gemensam hållning i någon av de stora världsfrågorna. Presidenterna talade om Syrien och Ukraina, om Nordkorea och cybersäkerhet, sade den ryske utrikesministern Sergej Lavrov på en kort presskonferens efter mötet där Lavrov själv var med. Han sade att mötet hade varit konstruktivt och att bägge presidenterna hade utgått från sina nationella intressen. Mötet pågick i mer än två timmar mot planerade en, men något genombrott i någon större fråga verkar de inte ha uppnått. I södra Syrien ska en säkerhetszon upprättas med amerikanskt, ryskt och jordanskt deltagande men de förhandlingarna fördes på annan plats och Trump och Putin bara välkomnade planen. När det gäller Ukraina har USA utsett en ny kontaktperson som ska föra vidare samtal med Moskva. Trump tog också upp anklagelserna om att Ryssland hackade sig i det amerikanska presidentvalet. En gemensam arbetsgrupp ska komma med förslag till ökad cybersäkerhet. Det viktigaste var att mötet överhuvudtaget ägde rum - men inget har sagts om de ska mötas på nytt. Efter mötet bekräftade både Rex Tillerson och Sergej Lavrov, USA och Rysslands utrikesministrar, överenskommelsen om vapenvila i södra Syrien från och med söndag. SR 170707.

Efter mötet mellan Trump och Putin - "det är bara en PR-show". I går möttes för första gången de båda presidenterna Trump och Putin. De kom inte överens om några stora omvälvande saker men samtalen verkar ha lagt grunden för fortsatta kontakter mellan USA och Ryssland. SR 170708.

Reaktioner i USA på mötet mellan Trump och Putin. USA har gått från att vara dominerande och satt agendan på G20-möten till att nu stå ensam vid sidan av. Det konstaterar analytiker i USA efter G20 i Hamburg. Men kraftigast reaktioner i USA ger ändå oenigheten med Ryssland om vad som skedde på mötet mellan ländernas presidenter - samt det faktum att Trumps dotter under lördagen fick hoppa in på G20-mötet ett tag istället för presidenten. Men det politiskt skarpaste efterspelet efter G20 är den oenighet som uppkommit mellan USA och Ryssland huruvida Trump accepterat Putins förnekande av Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet förra året. På en presskonferens igår sa Putin att Trump verkade ha accepterat hans besked att Ryssland inte påverkat valet. Men Vita huset sa direkt efter mötet mellan presidenterna att Trump inte accepterat Putins förnekande - något Vita Huset håller fast vid. Och USA:s FN-ambassadör, Nikki Haley, gick så långt i en intervju med CNN att hon sa att alla vet att Ryssland hade lagt sig i valet. "Det här är Ryssland som försöker rädda ansiktet, men det kan de inte. Och det är inte bara i USA Ryssland har lagt sig i, det här sker i flera länder," säger FN-ambassadör Niki Haley. SR 170709.

Trump Jr publicerar mejl om ryska kontakter. Donald Trump Junior publicerar nu mejlkorrespondensen som föregick mötet med en rysk advokat, som inför presidentvalet utlovade information om Hillary Clinton. E-postkommunikationen mellan presidentens son och den brittiske mellanhanden som ordnade mötet publicerades först som utdrag av New York Times, och sedan i sin helhet av Donald Trump Junior själv på Twitter. Trump Junior skriver där att han gör det för att vara helt transparent. I e-posten från juni förra året kan man bland annat utläsa att den ryska advokaten, av mellanhanden, presenteras som en "rysk regeringsadovkat" och att materialet hon ska komma med är "mycket känslig information, men del av Rysslands och dess regerings stöd för Mr. Trump". Donald Trump Junior svarar i sin tur "om det är vad du säger att det är så älskar jag det, särskilt senare i sommar". Den här e-postkommunikationen ger ytterligare tyngd åt misstankarna att det fanns ett samarbete mellan Trumpkampanjen och den ryska regeringen. Vita huset har ännu inte kommenterat de nya uppgifterna. SR 170711.
Trump och de ryska kontakterna. Statsstyrda ryska hackare, hemliga samtal om hävda sanktioner och en sparkad FBI-chef. Så här hänger det ihop. SR 170711.
Ryska åklagarmyndigheten förnekar inblandning i material om Clinton. Den ryska åklagarmyndigheten kommenterar nu uppgifterna om att de skulle ha erbjudit Donald Trump Junior komprometterande material om Hillary Clinton. Och inte överraskande förnekar man uppgifterna. SR 170715.

Mexikansk bilexport till USA ökar. Exporten av bilar från Mexiko till USA växer, trots Donald Trumps hot riktade mot bilindustrin. Sedan frihandelsavtalet Nafta infördes i mitten av 1990-talet har Mexiko blivit världens sjunde största biltillverkare. En anledning är de låga mexikanska lönerna som gör produktionen billigare. Nästan åtta av tio bilar som exporteras från Mexiko går till USA och industrin har varit en tydlig måltavla för USA:s president Donald Trumps hot om höjda tullavgifter och att skrota eller kraftigt omförhandla Nafta. "Det är vanhedrande att Ford bestämt sig för att flytta produktionen av småbilar till Mexiko," sa Trump i höstas, innan han blivit vald till president. Inledningsvis ställdes flera planerade investeringar i den mexikanska tillverkningsindustrin in. Men ett knappt halvår in på mandatperioden har exporten av bilar från Mexiko till USA ökat med över 15 procent, jämfört med året innan, enligt föreningen för mexikansk bilindustri, AMIA. Faktum är att såväl bilindustrin som ekonomin i stort går betydligt bättre än befarat i Mexiko. Efter ordentliga dyk i värdet under hösten har den mexikanska peson i år börjat återhämta sig och arbetslösheten är lägre än på flera år. Fler jobb väntas under året, bland annat inom bilindustrin. De utländska investeringarna har också påverkats i lägre grad än vad många förutspått. SR 170712.

Flera förändringar i republikanernas nya sjukvårdsplan. Några av skatterna mot höginkomsttagande från Obamacare behålls, men samtidigt ska det sparas in miljardbelopp på vård till landets fattigaste. Säljare av Obamacare-försäkringar ska kunna erbjuda enklare billigare försäkringar som kan locka unga och friska. Något som kritiker dock anser kan leda till skyhöga premier för de som är sjuka och behöver mer omfattande försäkring. Neddragningarna av Medicare, som omfattar mer än 70 miljoner låginkomsttagare, däremot står fast. Där har man tidigare sagt att finansieringen ska vara borta senaste 2024 SR 170714.
Stopp för Trumps försäkringsförslag. Beskedet om att ytterligare två av de sammanlagt 52 republikanska senatorer nu öppet deklarerar att de inte kan stödja det nya förslaget innebär att sammanlagt fyra senatorer är öppet emot och det är två för mycket. Alla fyra vill - precis som president Donald Trump och resten av republikanerna - ersätta Obamacare. Men är inte nöjda med de förändringar som har gjorts, bland annat kritiseras att många låginkomsttagare och andra utsatta riskerar att stå utan försäkring. SR 170718.
"Trumpcare" stoppat - av republikaner. Den av Trump utlovade reformen av sjukvårdsförsäkringssystemet blir nu stoppad - från högerhåll. De två republikanska senatorerna Mike Lee och Jerry Moran har bestämt sig för att säga nej, och det innebär att förslaget inte kan få majoritet. Det var "den yttersta högerkanten av partiet som ställde sig på tvären den här gången", skriver Martin Gelin i en analys i Dagens Nyheter. Tre av de fyra som är emot förslaget har tidigare förknippats med Tea Party-rörelsen. Jimmy Hawkins, direktor vid Presbyterian Church Office of Public Witness, sa att "nedskärningarna inom hälsovården innebär ett oacceptabelt hot för kristna" och att om förslagen skulle gå igenom skulle det innebära att "människor kommer att dö på grund av utebliven sjukvård, och det är en realitet som vi som presbyterianer inte kan acceptera". Enligt en ny opinionsundersökning stödjer bara 24 procent av befolkningen Trumps reform, medan 50 procent föredrar Obamacare, skriver AFP. Dagen 170718.
Trump manar till samling inför sjukvårdsomröstning. USA:s president Donald Trump uppmanade igår republikanerna i senaten att göra rätt val och rösta för att ersätta sjukvårdsreformen Obamacare i en omröstning som väntas under dagen. "Vårdens främsta uppgift är att inte göra skada, men Obamacare har inte bringat annat än smärta till familjer över hela USA," sa Donald Trump vid ett framträdande i Vita Huset igår. Han beskrev Obamacare som en förfärande katastrof, en mardröm , ett misslyckande som skapat kaos och lidande och död över hela USA. Bakom honom stod barn, ungdomar och vuxna som Trump hävdade var offer för Obamacare, drabbade av både ökade kostnader och sämre vård. "Varje senator som röstar nej, röstar samtidigt ja till den mardröm som Obamacare är," sa Trump. Det senaste förslaget skulle innebära att drygt 20 miljoner amerikaner skulle förlora sin sjukförsäkring under de närmsta tio åren. Samtidigt skulle miljarder dollar sparas på dagens mycket höga amerikanska sjukvårdskostnader. SR 170725.
Delseger för att stoppa Obamacare. Delseger för Trumps alternativa sjukförsäkring. Senaten röstade för att det republikanska förslaget släpps upp till debatt. I den amerikanska senaten lyckades republikanerna med minsta möjliga marginal hålla liv i stridsfrågan om att avskaffa och ersätta Obamacare med ett nytt sjukförsäkringssytem. Men fortfarande vet ingen hur det nya systemet ska se ut. Nu ska det nya förslaget debatteras i senaten. En ny sjukförsäkringslag var ett av de stora vallöftena för både Trump och Republikanerna, och det politiska trycket på partiet är stort. Inom partiet finns personer som är oroliga för att den planerade förändringen kan göra att miljoner låginkomsttagare förlorar sitt försäkringsskydd. SR 170725.

Efter legaliseringen - brist på marijuana i Nevada. Två veckor efter att delstaten Nevada legaliserat försäljningen av marijuana för rekreationsbruk är drogen på väg att ta slut hos delstatens återförsäljare. Nu införs tillfälliga regler som gör det möjligt för fler grossister att leverera marijuana. Delstaten kommer att tjäna miljontals kronor i skatt på den här försäljningen av marijuana för rekreationsbruk. Hur mycket är ännu oklart. De första skatteuppgifterna väntas inte förrän om några veckor, men bara under den första helgen gjordes mer än 40 000 marijuanaköp. Nevada beslutade i november förra året, som femte delstat i USA, om en legalisering av försäljning av marijuana för rekreationsbruk. Medicinsk användning av marijuana har varit lagligt i Nevada sedan 2001. SR 170715.

Trump ångrar val av Sessions. USA:s president Donald Trump ångrar valet av Jeff Sessions som justitieminister, eftersom han inte deltar i ryssutredningen. Om Trump hade vetat detta hade han valt någon annan, säger han i The New York Times. Sessions rådgav Trump under stora delar av valrörelsen. Men på grund av egna möten med Rysslands USA-ambassadör Sergej Kisljak, som han inte berättade om i den senatsutfrågningen som föregick hans godkännande som minister, har han sagt att han inte kommer att vara inblandad i utredningen om ryska kopplingar till presidentvalet. Trump kritiserar också Sessions vittnesmål i juni i senatens underrättelseutskott, som utreder ryssfrågan, och säger att han gett "några dåliga svar". SR 170720.

Trumps pressekreterare Sean Spicer avgår. Donald Trumps pressekreterare Sean Spicer avgår. I ett meddelande på twitter skriver Spicer att han kommer fortsätta på tjänsten under augusti. Enligt Washington Post kommer avhoppet efter att Anthony Scaramucci utsetts till kommunikationschef i Vita huset. Han är en finansman från Wall Street och enligt tidningen har Scaramucci haft ett ansträngt förhållande både till Sean Spicer och Trumps stabschef Reince Priebus. SR 170721.

Trump bröt HBTQ-tradition. En tradition där USA:s president deklarerar juni som nationell HBTQ- och Pride-månad går nu i graven. Detta efter ett beslut av Donald Trump som därmed fortsätter att utmana landets HBTQ-rörelse, uppger nyhetskanalen CNN. Den speciella HBTQ-månaden utropades först av president Clinton år 1999. Han upprepade detta i juni 2000. När landet fick en ny president 2001, George W Bush, så upphörde traditionen ända tills Barack Obamas tillträdde 2008. Då var det dags igen. Obama deklarerade ut juni som en särskild månad för att fira och lyfta fram HBTQ-frågan och brukade då bland annat arrangera festligheter i Vita huset, enligt CNN. Men Donald Trump bryter nu alltså med denna tradition. Istället har han proklamerat juni som, bland annat, en stor nationell utomhusmånad och en nationell månad för att särskilt värdera arvet av nationell karibisk-amerikansk musik. SR 170724.

Domare stoppar utvisning av kristna irakier på obestämd tid. Utvisningarna av de irakier som de senaste månaderna gripits runt om i USA stoppas nu på obestämd framtid. Majoriteten är kristna och den federala domare som fattat beslutet hänvisar bland annat till att de riskerar förföljelse i sina hemländer. SR 170725.

Polischefer i USA slår tillbaka efter uttalande från Trump. I USA prosterar nu polischefer mot presidentens uppmaning till poliser att vara mer våldsamma mot grova brottslingar. Uppmaningarna kom i ett tal Donald Trump höll till poliser på Long Island i New York. "Var inte för trevliga! När ni griper våldsamma brottslingar och sätter handen över deras huvuden för att skydda dem. Gör inte det!" Det sa Donald Trump under ett stort möte med poliser. Ett möte som egentligen handlade om dom mycket grova våldsgäng som kallas M-13. På flera håll in landet reagerar nu polischefer. De få meningarna från presidenten riskerar att förstöra näre tre decenniers försök att återupprätta förtroendet för polisen. 1991 ledde misshandeln av en svart bilförare Rodney King till stora kravaller i Los Angeles. Under många år har debatten om polisvåld pågått i USA. Det senaste fallet handlar om en australiensisk kvinna som larmade om en våldtäkt, men själv sköts till döds av poliserna som rykte ut på larmet. Ingen av dem hade aktiverat sina kroppskameror. Vad som exakt skedde vet man inte. Under Obamas tid som president satte dåvarande justitieminister tryck på polisen för att stoppa övervåld. Den nuvarande justitieministern tycker att Washington snarare har hämmat och hindrat polisarbetet. Förra året dödades 963 människor i polisskjutningar. Hittills i år är siffran 574 enligt tidningen Washinton Post SR 170730.

Oppositionsledare i Venezuela bortförda. Från Venezuela kommer rapporter om att två av landets främsta oppositionsledare har förts bort av den venezolanska underrättelsetjänsten. Händelsen kommer bara två dagar efter ett kontroversiellt val som ledde till våldsamheter. "De tar Ledezma, de tar Ledezma, diktatur!" En kvinna skriker när borgmästaren i Caracas, Antonio Ledezma, hårdhänt förs bort iklädd bara sin ljusblåa pyjamas. En annan video som sprids på sociala medier visar hur hans kollega, oppositionspolitikern Leopoldo Lopez skyfflas in i en bil i mörkret på sin hemgata. Venezuela höll i söndags ett kontroversiellt val där en ny författningssamling med rätt att ändra grundlagen valdes. Valet bojkottades av oppositionen och flera människor dödades i våldsamma protester på gatorna. Bland annat statsåklagaren i landet säger att hon inte kommer att godkänna den nya grundlag som samlingen stiftar. USA införde igår sanktioner riktade direkt mot president Maduro. Hans tillgångar i USA fryses och amerikanska företag och medborgare får inte göra affärer med Maduro. Vita huset kallar honom nu diktator. Men det bekommer inte president Maduro nämnvärt. Han svarade i ett tv-sänt tal i natt att han inte skräms av sanktioner från "imperiet". "Sanktionerna tyder bara på USA:s president Donald Trumps impotens, desperation och hat," säger Maduro, som också kallade Trump för kejsare. SR 170801.

Trump hjälpte sin son att skriva uttalande om rysskontakter. Det var president Donald Trump själv som hjälpte sin son Donald jr att göra ett vilseledande uttalande om kontakterna mellan Donald Trumps kampanjledning och ombud för ryska oligarker som står nära president Vladimir Putin. Det bekräftar Vita Husets presstalesperson Sarah Huckabee-Sanders. Av e-post och annat som läckt ut kring mötet framgår att ryssarna erbjöd komprometterande information om Hillary Clinton och att man också diskuterade lättnader i USA:s sanktioner mot Ryssland. När detta avslöjades gjorde Donald jr ett uttalande där han sa att mötet med ryssarna hade handlat om att Ryssland var villigt att häva stoppet för amerikaner att adoptera ryska barnhemsbarn. Donald Trump den äldres advokat intygade också att presidenten inte kände till något om kontakter med ryssarna och att han heller inte haft något att göra med sonens uttalande. Tidningen Washington post har nu visat att detta inte stämmer. Donald Trump dikterade personligen sonens uttalande ombord på presidentplanet Airforce One den 8 juli i år och detta bekräftas nu av Vita Husets presstalesperson. Detta tyder på att presidenten visste mer och själv försökt regissera sonen och svärsonens förhör i kongressen. Att ljuga för medier och allmänheten är inget brott, men att fara med osanning i förhör kan var ett brott liksom att tubba vittnen att ljuga och vilseleda. SR 170802.

Republikansk senator öppet emot Trump. I USA möts presidenten av växande kritik från det egna partiet. Arizona-senatorn Jeff Flake är det senaste exemplet. I flera TV-intervjuer de senaste dagarna anklagar senatorn sitt eget parti för att huka och inte låtsas om kaoset i Vita Huset. "Allt kaos som pågår inom administrationen. Det är varken bra för inrikespolitiken eller utrikespolitiken," säger Jeff Flake. Flake är en ung konservativ senator. Han kräver inte Trumps avgång och han är diplomatiskt artig i sin kritik. Men tydlig. Det presidenten gör går emot republikanska och konservativa värden. Senatorn syftar bland annat på Trumps alla förolämpningar och utfall och den populistiska och protektionistiska politik presideneten vill driva. Men partiet hukar inför Vita Huset säger han. Och han frågar sig vem som orkar reagera på tweets. Jeff Flake har tidigare varit kritisk mot Donald Trump under valkampanjen. Nu är han den första senator som öppet efterlyser motstånd sedan presidenten svors in. Nästa år vill Flake bli omvald. Och Donald Trump ska ha sagt att han personligen är beredd att satsa 10 miljoner dollar för att stoppa den uppstudsige senatorn. SR 170803.

Organisationer kartlägger brister i USA:s pressfrihet. Reportrar utan gränser meddelade idag att de och drygt 20 andra pressfrihetsorganisationer lanserar webbplattformen US Press Freedom Tracker - en hemsida som ska dokumentera inskränkningar mot pressfriheten i USA. "USA är ju ett land där vi har märkt en negativ utveckling under de senaste åren. Reportrar utan gränser gör ju ett pressfrihetsindex varje år där vi rankar 180 av världens länder enligt ett antal kriterier, och där ser vi att USA sjunker. De befinner sig nu på plats 43 av 180 länder. Och det, får man ändå säga, är en väldigt låg placering för ett land som ändå har en oerhört hög formell pressfrihet och en stark pressfrihetslag, men som ändå har uppenbara problem." Enligt Reportrar utan gränsers kartläggning har man hittills i år registrerat 19 arresteringar av journalister, 12 beslag och granskningar av journalistiskt material, elva fysiska attacker på journalister och fyra journalister som stoppats vid gränser. Något som Jonathan Lundqvist menar resulterar i att journalister riskerar att begränsa sin rapportering och på så sätt hamnar i en form av självcensur. "Man måste ta med i beräkningen här att vi har sett faktiskt två presidenter som har gjort stora inskränkningar i pressfriheten. Obama till exempel åtalade fler visselblåsare än någon annan amerikansk president någonsin har gjort. Sen ser vi då under Trump också att retoriken har blivit en helt annan. Ledare för världens största och viktigaste demokrati utnämner pressen till fiende. Vilket är konstigt och riskerar att få stora konsekvenser." "Vi håller USA mot en högre standard än vad vi gör mot många andra länder. Helt enkelt för att det är en fungerande demokrati. Det är inte Ryssland, till exempel. Det är helt uppenbart att det finns gigantiska problem i många andra länder. Men som sagt: USA är USA och det är inte vilket annat land som helst." SR 170803.

Trump vädjade till Mexikos president: Sluta säga att ni inte betalar för muren. I ett telefonsamtal vädjade Trump till den mexikanske presidenten Enrique Peña Nieto att sluta med att offentligt säga att Mexiko inte kommer att betala för den mycket omtalade gränsmuren, enligt Washington Post. Muren mot Mexiko var ett av Donald Trumps mest omtalade vallöften. Likaså att det var Mexiko som skulle betala för bygget. I det första telefonsamtal som Trump hade med Mexikos president i början av året, och som tidningen Washington Post i dag har publicerat utskrifter av, var muren ett viktigt ämne. Trump återkommer flera gånger i samtalet till att den mexikanske presidenten måste sluta att offentligt säga att han inte tänker betala för muren. Trump tycks medge i samtalet att finansieringen av muren har försatt honom i en politisk knipa. "Jag har talat om detta i två år. Detta är kanske den minst viktiga fråga vi diskuterar, men politiskt för mig kan det vara den mest betydelsefulla. Vi kan hitta ett sätt att betala på något vis, bara ni inte fortsätter att offentligt säga att ni vägrar. Det står jag inte ut med." Trump säger dessutom att muren kommer att bli mycket billigare än vad alla andra hävdar - och att den kommer att bli vacker. Mexikos president Enrique Peña Nieto säger i samtalet att han förstår Trumps politiska dilemma, men att frågan handlar om Mexikos stolthet och att det är uteslutet att landet skulle betala för muren. Till slut går han med på att undvika att tala om muren över huvudtaget. Även samtalet med Australiens premiärminister har Washington Post läst och publicerat utskrifter av. I samtalet vill Trump vill slippa ett flyktingavtal från Obamas tid. Samtalet blir hetsigt eftersom Australiens premiärminister vägrar. Trump säger mot slutet att det var dagens värsta telefonsamtal. "Samtalet med Putin var mycket trevligare." SR 170803. Kommentar: Pressfriheten fungerar uppenbarligen fortfarande i USA, sådana här samtal skulle aldrig komma ut i Ryssland eller Kina.

Trumps handelspolitik börjar slå hårt mot USA:s bönder. I USA var ju ett av de första besluten president Donald Trump tog att lämna handelsavtalet TPP och nu börjar effekterna visa sig. De är inte till USA:s fördel. Avtalet var det största som slutits när det skrevs under 2016, och omfattade tolv länder i Stilla Havsområdet, utom Kina. President Trump lovade redan under valrörelsen att lämna TPP, eftersom han menade att det var ett dåligt avtal. Men hittills tycks det ha blivit sämre för USA:s landsbygd. Enligt den politiska nyhetssajten Politico tycks resultatet för det amerikanska jordbruket blivit mycket dåligt, i varje fall så här långt. För i samma ögonblick som USA lämnade började övriga elva TPP-länder att förhandla om nya avtal både med varandra och med andra viktiga handelsaktörer som Kina och EU. Sammanlagt pågår 27 olika avtalsförhandlingar. Några är redan underskrivna. Och i samtliga fall står USA utanför. Ett exempel är att Japan och EU har bland annat kommit överens om tullar på fläskkött som ger EU:s bönder en fördel över de amerikanska grisbönderna. Samma sak gäller europeiska vinproducenter som nu slipper de tullhinder som de amerikanska vinodlarna står inför. Avtalen har inte trätt i kraft. Men några siffror visar att USA förlorar marknadsandelar. Det är Japan som driver på en ny överenskommelse mellan de återstående elva TPP-länderna. Förhoppningen är att den ska vara klar till APEC-mötet i november. Då ska också president Trump delta. Det kan bli så att han får stå vid sidan och titta på när övriga deltagare skakar hand och gratulerar varandra till nya handelsavtal. Trump lovade "fantastiska" nya överenskommelser. Men inga förhandlingar har påbörjats. Någon strategi eller plan finns heller inte framtagen ännu. SR 170808.

Transpersoner stämmer Trump. Fem transpersoner inom den amerikanska armén, som bland annat tjänstgjort i Irak och Afghanistan, har stämt president Donald Trump. Syftet är att sätta stopp för Trumps strävan att transpersoner inte ska tillåtas ha några befattningar inom USA:s väpnade styrkor. Trumps besked som gavs via Twitter den 26 juli väckte stor förvåning. Pentagon meddelade förra året att transpersoner tillåts vara öppna med vilka de är inom försvaret, och Trumputspelet har väckt kritik från både demokratiska och republikanska kongressledamöter. Enligt stämningen, som lämnades in i Washington DC, kränker innehållet i presidentens tweet arméanställda transpersoners likhet inför lagen. Stämningen innehåller också en begäran att domstolen förklarar Trumps direktiv som grundlagsstridigt. SR 170809.

End-Times Expert: What Will Happen if a Nuclear Bomb Detonates. As the United States volleys verbal assaults back and forth with North Korea, end-times expert John Shorey warns a nuclear bomb could trigger an electro-magnetic pulse, which would destroy life as we know it. "The studies that the government has done, if an EMP blanketed America and took our grid down, and in fact, they even say that the rolling effect of taking part of the grid down could literally wipe out the whole grid," Shorey shares on The Jim Bakker Show. He's not the only one sounding the alarm. When EMP passes through metal objects like a phone, computer, or radio, they can "catch" this incredibly powerful pulse. This can generate a rogue current of electricity that moves through a modern device's tiny circuits and can disrupt or even destroy them. Power transmission or telecommunications equipment, meanwhile, can overload from the excess current, spark, and fail for miles around. If you've ever turned on a microwave oven and noticed your phone's Wi-Fi or Bluetooth connection momentarily drop out, you've experienced disruptive electromagnetic waves - and had a very small taste of what could happen with an EMP. The intensity of a nuclear detonation's EMP is about 30,000 to 50,000 volts per meter - thousands of times greater than the one your microwave bleeds off. Charisma 170810.

Pastor: Trump har rätt att oskadliggöra Kim Jong-un. Alla medel är tillåtna mot en regim som Nordkorea. Det påstår inflytelserika pastorn Robert Jeffress, som säger att "Gud har gett Trump rätt oskadliggöra Kim Jong-un". Efter USA:s president Donald Trumps uppmärksammade varning om att svara med "eld och vrede" på alla hot från Nordkorea har Robert Jeffres, pastor för en megakyrka i Texas och en av Trumps evangelikala rådgivare, ställt sig bakom ett militärt anfall mot Nordkorea. En väg som han hävdar även är sanktionerad av Gud själv: "I fallet med Nordkorea, har Gud gett Trump auktoritet att oskadliggöra Kim Jong-un, säger den kontroversielle pastorn i ett uttalande," rapporterar The Washington post. Bland annat påstår han att Romarbrevet i Bibeln är "väldigt tydlig" med att "Gud har gett härskare full makt att använda alla nödvändiga medel - även krig - för att stoppa ondskan". Dagen 170810.
Evangelikalernas Trump-stöd minskar. Sedan Donald Trump flyttade in i vita huset har andelen evangelikala anhängare minskat. Främst latinamerikanska evangelikaler som övergett presidenten, tror analytiker. En undersökning visar nu ett tappat stöd på sex procentenheter, från 63 procent till 56 procent. Men det största tappet från kristna väljare är störst bland de som inte räknar sig som evangelikala. Från mars till i dag har stödet i denna grupp minskat från 58 procent till 40 procent, vilket är en större tillbakagång än bland ickekristna supportrar. Dagen 170810.

USA anklagar Kuba för spioneri. Spänningen mellan USA och Kuba ökar nu efter anklagelser om spioneri mot amerikanska diplomater i landet. En amerikansk utredning visar att flera ambassadanställda i hemlighet utsatts för ett slags ljudpåverkan som gett dem allvarliga hörselnedsättningar. Det är som hämtat från en spionroman. Under hösten i fjol drabbades flera amerikanska diplomater i Havanna av oförklarliga och allvarliga problem med hörseln. Flera var nytillkommen diplomatisk personal i landet. Efter flera månaders utredning kom amerikanska UD fram till att diplomaterna hade utsatts för någon sorts hemlig sonisk utrustning, kanske ny avlyssningsteknik eller ett slags vapen - det är oklart vad syftet var. Den avancerade utrustningen hade placerats i eller utanför diplomaternas hem, som den kubanska staten står för. Totalt fem drabbades, liksom deras fruar, men inga barn uppger amerikanska UD till nyhetsbyrån AP. Problemen blev så allvarliga att flera var tvungna att avbryta sin tjänstgöring och återvända till USA. Washington svarade med att i maj i år utvisa två kubanska diplomater, men igår avfärdade Kuba bestämt att man är skulle vara ansvarig för händelserna. Nu utreds händelserna av FBI. "Utrikesdepartementet betonar att Kuba aldrig har eller någonsin skulle tillåta - utan undantag - att kubanskt territorium skulle användas för några ageranden mot ackrediterad diplomatisk personal eller deras familjer. Utrikesdepartementet upprepar sin beredvillighet att samarbeta för att nå klarhet i den här situationen", skriver kubanska utrikesdepartementet i ett uttalande och kallar utvisningen av sina diplomater för "orättfärdig och grundlös". Även kubanska UD har inlett en utredning av händelserna. Källor till nyhetsbyrån AP antyder nu att ett annat land kan vara inblandad, till exempel Ryssland, och att dessa agenter kan ha agerat utan Kubas kännedom. Det inträffade har blivit ett rejält problem för Kuba och USA som har en ung, och redan ansträngd, diplomatisk relation. Ambassaden stängdes 1961, mitt under det kalla kriget och återupprättades först 2015, när den förre amerikanska presidenten Barack Obama försökte normalisera de två ländernas diplomatiska förbindelser. SR 170810.

Trump utesluter inte militärt ingripande i Venezuela. USA:s president Donald Trump trappar upp retoriken mot Venezuelas president Nicolás Maduro och utesluter inte att ingripa militärt. "Vi har många handlingsalternativ för Venezuela. Där ingår ett militärt alternativ," säger president Trump. Uttalandet om militärt ingripande kom plötsligt från Donald Trump. Bredvid honom på golfklubben i i New Jersey stod både utrikesministern Rex Tillerson, FN-ambassadören Nikki Haley och den säkerhetspolitiske rådgivaren H R McMaster. Ingen av dem kommenterade presidentens uttalande och Trump ville inte utveckla vad han menade, men sa att Venezuela är ett grannland där folket lider. USA har infört riktade sanktioner mot enskilda makthavare i Venezuela som svar på hur ledaren Maduro behandlat oppositionen. Venezuelas försvarsminister kallar Trumps uttalande för galet i en intervju med statlig tv. SR 170812.

Trump kritiseras för att inte fördöma högerextrema. USA:s president Donald Trump får kritik även från det egna partiet för att inte tydligt ha fördömt högerextremisterna som samlats för en demonstration i staden Charlottesville på lördagen, där en bil senare körde in i en folkmassa och dödade en människa och skadade 19. En kvinna dödades och 19 personer skadades när en bil plöjde igenom en folksamling i samband med att en grupp högerextrema och ytterligare personer skadades i bråk mellan vit makt-grupper och motdemonstranter. Delstatens demokratiske guvernör Terry McAuliffe gjrode klart att han inte vill se nazister i staden. "Jag har ett budskap till de nazister som kom till Charlottesville i dag. Åk hem. Ni är inte välkomna här." Den demokratiska guvernören kritiserade inte presidenten. Men det gjorde däremot fler republikanska senatorer. Bland annat tidigare presidentkandidaten Marco Rubio som tyckte att presidenten borde ha kallat bilattacken för vad den var - ett terrordåd. Trump var mer allmän i sitt fördömande av kravallerna och underströk att våldet kom från många sidor. "Vi fördömer på starkast möjliga vis det hat och det våld som visades från många håll," sa han. Trump har tidigare kritiserats för att han reagerat snabbt på dåd som begåtts av muslimer eller immigranter, men varit mer försiktig i fall med vita gärningsmän. Bråken i Charlottesville började redan i fredags med ett fackeltåg med högerextremister som skanderade nazistiska slagord, hetsade mot judar och skrek "white lives matter". På lördagen uppstod konfrontationer mellan vita nationalistgrupper utrustade med hjälmar, batonger och sköldar och motdemonstranter med anarkistflaggor och påkar. Guvernören utlyste undantagstillstånd och polis beordrade extermistgrupperna att lämna staden. Det var då en bil plötsligt körde in i en folksamling - till synes medvetet. På mobilbilderna ser man hur människor kastas upp i luften och hur bilen sedan backar för att åka iväg. Polisen grep föraren som nu misstänks för mord. President Trump talade om att nationens sår nu måste helas. "Jag älskar vårt lands folk.Jag älskar hela folket. Vi ska göra Amerika stort igen. För hela folket." SR 170813.

USA spårar användare av Trumpkritisk sajt. Justitiedepartementet i USA har begärt att få ut uppgifter om alla som besökt en Trumpkritisk hemsida. Kritiker kallar kravet för alldeles för omfattande. Mark Klamberg, docent och lektor i folkrätt vid Stockholms Universitet, säger att ett sådant krav kan hota yttrandefriheten. "Det är den stora mängden personer som berörs. Det är tänkbart att om man skulle efterleva det här kravet skulle det få en kylande effekt på människors vilja att uttrycka sina åsikter," säger Mark Klamberg. Kravet är riktat mot Dreamhost, det webbhotell som hemsidan ligger hos. I en bloggpost hävdar Dreamhost att kravet är alldeles för omfattande eftersom att det saknar begränsningar och vill åt all information från sajten. Därför har företaget satt sig emot kravet i domstol. Enligt Dreamhost rör det sig om 1,3 miljoner ip-adresser som Justitiedepartementet vill få ut. De kan sedan användas för att spåra vem som står bakom internetabonnemanget som användes för att besöka sidan. Det innebär i sin tur att det ofta går att spåra direkt till en person, om man till exempel besökt sajten med telefonen eller bor ensam. Kravet innefattar också mer detaljerad kontaktinformation, e-brev och foton från tusentals användare enligt Dreamhost. Hemsidan hade använts för att anordna protester mot Donald Trump när han svors in som president. Det har redan väckts åtal mot omkring 200 personer för skadegörelse och upplopp i samband med dessa protester. Electronic Frontier Foundation, en organisation som verkar för rättigheterna på internet, är starkt kritiska och har även bistått Dreamhost i sitt försvar. Organisationen hävdar att det är långt över gränsen att kasta ett så brett nät i utredningen. Domstolsförhandlingar ska inledas på fredag. Mark Klamberg säger att det inte är säkert vilken part som går segrande ur tvisten. "Det har funnits en rad rättsfall i USA där man kommit fram till att konstitutionen inte skyddar den här typen av uppgifter i allmänhet. Så det är möjligt att myndigheterna får ut uppgifterna, det återstår att se," säger Mark Klamberg. SR 170815.
Feds Granted Access To Emails Of Trump Protest Site As DreamHost Considers Appeal. The Department of Justice might not want information on 1.3 million IP addresses of individuals connecting to an anti-Trump website, but they still want an awful lot of data and it could contain personal communications of people who are entirely innocent. So says DreamHost, the company that hosts disruptj20.org, which helped organize some of President Trump's inauguration day protests on January 20. It's now considering an appeal to a judge decision to allow the warrant in its current state. The feds initially demanded, in a July warrant, the information on those 1.3 million IPs as part of an investigation into the property damage caused by rioters on Trump's big day. It's also alleged the protesters injured citizens and police officers. According to its court filing this week, the government has contended that it never knew how much data it was requesting, and that it only wanted information that pertained to the investigation into more than 200 rioters. It also took a stern line with DreamHost, complaining of "a months-long attempt to avoid compliance with lawful court orders and claimed its original warrant was "lawful and appropriate." Investigators nevertheless amended their search warrant to ensure logs of users connecting to the site were not disclosed. A District of Columbia Superior Court judge today said the search could go ahead, though he would be supervising how the feds accessed the data, DreamHost counsel Chris Ghazarian explained to Forbes. Police are now permitted to seize all the requested information, but will have to tell the judge how they will minimize access to data not pertinent to the investigation. But DreamHost may still fight the government's warrant as it stands. In its response to the feds' filing, the company said ahead of the court's decision today that investigators were the ones failing to respond to DreamHost requests for clarity on the cops' demands. As for the updated warrant, it still asks for "all files, databases and database records stored by DreamHost" for the disruptj20.org site. That means emails sent to and from the site admins would be hoovered up with one warrant, and disclosure of all that information, which could reveal the name of innocent political dissidents, would be a violation of individuals' privacy and free speech rights, DreamHost argued. Forbes 170824.

Trump hyllas av extremhögern - företagsledare och kollegor tar starkt avstånd. President Donald Trumps uttalanden där han i går på nytt likställde nazister och Ku Klux Klan medlemmar med antirasister och medborgarrättsaktivister har lett till starka reaktioner. Den förre Ku Klux Klan-ledaren David Duke tackar president Donald Trump för "sin ärlighet och sitt mod" och ledaren för de vita nationalistgruppen Richard Spencer hyllar också presidenten. Annars är det svårt att hitta någon som stöder presidenten. Talmannen i kongressen Paul Ryan, senatorerna McCain, Marco Rubio med flera tar starkt avstånd och uppmanar presidenten att uppträda statsmannamässigt. Guvernören i Virginia Terry McAuliffe är också förfärad: "Nynazister, Ku Klux Klan medlemmar och Vit maktextremister kom hit till Charlottesville tungt beväpnade. Spred hat och sökte konfrontation. En av dem mördade en ung kvinna i ett terrordåd. Två av våra poliser dog detta är inte två sidor". Men det som presidenten tar allvarligast på är avhoppen från regeringens näringslivsråd, där flera storföretagsledare nu hoppar av i protest mot Donald Trumps, som de menar, fördomsfulla stöd åt högerextrema. I dag har Walmartchefen Doug McMillon anslutit sig till fyra andra avhoppare av tunga näringlivsledare. Den svenska börs-vd:n Inge Thulin, vd för konglomeratet 3M, lämnar näringslivsrådet "President's Manufacturing Advisory Council" efter Trumps uttalanden, det skriver Dagens industri.
Presidentens dotter och särskilda rådgivare Ivanka Trump är upprörd och kräver enligt flera källor inifrån Vita Huset att presidentens chefsstrateg Steve Bannon ska avskedas. Hon anser att det är han som bagatelliserar antisemitism och rasism samt sufflerar presidenten att det högerextrema fackeltåget bestod av vanliga väljare och att medierna rapporterar lögnaktigt. SR 170816.

Starka reaktioner på Trumps uttalanden om Charlottesville. Det kommer starka reaktioner på USA:s president Donald Trumps uttalande i går kväll när han vid en presskonferens gick tillbaka till sin tidigare uppfattning att båda sidor har skuld till att en ung nazistsympatisör i lördags körde in bland anti-nazister dödade en person och skadade 19 andra. Det var inte bara nazister utan människor var där för att protestera mot att man skulle flytta statyn av sydstatsgeneralen Robert E Lee, sade presidenten. "Och ingen vågar säga det men det var också det fanns en grupp från andra sidan och de hade inget demonstrationstillstånd och de var mycket våldsamma." Det är just denna teori att likställa nazister med antinazister, rasister och med antirasister som många även i presidenten eget parti i dag tar starkt avstånd ifrån. På de många bilder och mobiltelefonvideorna från Charlottesville ser man hundratals män i fackeltåg med rasist och nazisymboler som, en del med synliga skjutvapen som skanderar Inga judar, Blod och jord, Vems gator Våra gator. Man ser också slagsmål mellan nazister och motdemonstranter och bilen som med hög fart kör in i folkmassan. Talmannen för Representanthuset i USA, Paul Ryan, twittrade: "Vi måste vara tydliga. Vitmakt-grupper är avskyvärda". FN-chefen Antonio Guterres skriver på twitter att rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi förgiftar våra samhällen och vi måste ta avstånd från dem varje gång överallt. SR 170816.

Kristna i USA anklagas för tystnad om rasism. I kölvattnet efter helgens attack utförd av vit makt-anhängare anklagas evangelikala kristna i USA för att inte tillräckligt tydligt ta avstånd från rasism. Men flera kristna ledare har under de senaste dagarna fördömt både våldet, hatet och rasismen som kom till uttryck i Charlottesville. Men alla kristna instämmer inte i kritiken mot president Trump. Jerry Falwell Jr, rektor vid Liberty University, kallar Trumps uttalande "djärvt och sant". "Äntligen en ledare i Vita Huset. Jobben kommer tillbaka, Nord -Korea har tvingats backa, djärva och sanningsenliga uttalanden om tragedin i Charlottesville. Jag är så stolt över Donald Trump", twittrade Falwell. Dagen 170817.

Megakyrkopastor hoppar av Trumps kristna rådgivargrupp. En första pastor hoppar av Donald Trumps råd med evangeliskt kristna ledare efter händelserna i Charlottesville. Två av presidentens näringslivsråd har i dagarna lagts ned efter flera avhopp, men några liknande signaler om slopande av det kristna rådet har inte kommit.Det är pastor A.R Bernard i megakyrkan Christian Cultural Center i Brooklyn, New York, som nu meddelar att han lämnar president Trumps rådgivargrupp. I ett uttalande hänvisar han till "en fördjupad konflikt angående värden" med den amerikanska administrationen. Dagen 170919.
Should Trump's Evangelical Advisers Abandon Him? In the aftermath of the President's comments about Charlottesville, some Republican leaders have distanced themselves from him, while a number of major business leaders have stopped supporting him. Why are the evangelical leaders on his faith advisory council still standing with him? Have they sold their reputation, not to mention their souls, for a seat at the president's table? Of course not. Now is when President Trump needs them most, and it is very wrong to assume that their public silence reflects their private silence. To the contrary, they are doing what faith leaders are supposed to do: praying for the president and doing their best to speak into his life, calling him to do what is right in God's sight and is best for the nation. Charisma 170821.

Evangeliska kyrkor i USA fördömer Vit makt-rörelsen. De evangeliska kyrkornas organisation i USA uttalar att de "sörjer det meningslösa våldet" i Charlottesville, Virgina, nyligen. I ett uttalande skriver The National Association of Evangelicals (NAE): "Vi ansluter oss till andra kristna utöver nationen och ber för familjerna som har förlorat sina älskade och för helande i vårt land." De evangeliska kyrkornas sammanslutning fördömer vitmakt-rörelsen och grupper som Ku Kux Klan och nynazister. "Rasism ska inte bara adresseras efter tragiska händelser, utan regelbundet i våra trosgemenskaper. Kyrkor i USA kan visa vägen i att bekämpa attityder och system som förespråkar rasism", heter det i uttalandet. Även World Evangelical Alliance som tjänar över 600 miljoner evangeliskt kristna i världen ställer sig bakom uttalandet. Dagen 170820.

USA stoppar visum för ryska medborgare. Möjligheterna för ryska medborgare att få visum till USA kommer att begränsas kraftigt, det meddelade den amerikanska ambassaden i Moskva i dag. Åtgärden är ett svar på att Ryssland krävt att USA radikalt minskar sin diplomatstyrka i Ryssland. Från och med nu och nio dagar framåt kommer inga visum till USA att delas ut i Ryssland. Från första september kommer det återigen bli möjligt i viss utsträckning via ambassaden i Moskva. Vid USA:s tre konsulat i Ryssland kommer visumavdelningen även i fortsättningen vara stängd. Resultatet kommer bli att det blir mycket svårt för ryska medborgare att kunna åka till USA. - USA försöker på det här sättet skapa missnöje bland ryska medborgare riktat mot de egna myndigheterna, sa utrikesminister Sergej Lavrov. Och han menade att det var en typisk amerikansk teknik för att genomföra regimförändringar i andra länder. Om Ryssland kommer att svara så kommer det inte gå ut över vanliga amerikanska medborgare sa han. Det här är senaste draget i en serie av upptrappningar mellan USA och Ryssland. Det började med att USA anklagade Ryssland för att ha blandat sig i presidentvalet förra året. USA svarade med att införa skärpta sanktioner. På det svarade Ryssland med att mycket kraftigt begränsa omfattningen av antalet anställda på USA:s diplomatiska beskickningar i Ryssland. Och på det svarar nu alltså USA med att begränsa inresemöjligheterna för ryska medborgare. Den amerikanska ambassaden sa i ett uttalande att Rysslands agerande gjorde att man kan ifrågasätta om det finns en vilja i Moskva att ha goda relationer med USA. Att begränsa visummöjligheterna är trots allt ett relativt milt svar från USA:s sida och frågan är om det kan komma något mer. President Putin beslöt i dag också att utse en ny ambassadör i Washington, den hittillsvarande vice utrikesministern Anatolij Antonov. Hans företrädare Sergej Kisljak har redan återvänt till Moskva. Han blev omtalad för att ha haft kontakt med olika Trumpföreträdare innan Trump tillträdde som president och anklagades för att försöka påverka amerikansk politik. Själv säger han att han bara gjorde vad diplomater gör. Den nya ambassadören Antonov har mest ägnat sig åt frågor om rustningskontroll, ett tag också som vice försvarsminister, och han anses vara en hård förhandlare. För närvarande ligger alla samtal om rustningsbegränsningar mellan USA och Ryssland nere. SR 170821.

Trump: Vi ska bygga muren. President Donald Trump har avslutat sitt massmöte i Phoenix, Arizona. Han började med att läsa manus men övergick sedan till ett kraftigt halvtimmeslångt vredesutbrott mot medier. "Journalister är sjuka människor, nu har de systematiskt vantolkat vad jag sagt efter det som hände i Charlottesville. Jag har redan från början tagit avstånd från allt våld och sagt att jag är president för alla oavsett ras och religion. Jag älskar alla amerikaner," sa Donald Trump. Att Trump likställt rasister med antirasister och sagt att det finns goda och onda människor på båda sidor och att ledande republikaner ifrågasatt hans omdöme och att många företagsledare tagit avstånd mot honom tog han inte upp. Enligt presidenten är allt medias fel. "Ingen president genom historien har åstadkommit så mycket som jag på sju månader," sa Donald Trump. - Jag har sagt upp det skadliga Parisavtalet, jag har bekämpat gängkriminaliteten och kriminella illegala invandrare, jag har markerat mot Nordkorea, skaffat en vinnarstrategi i kriget mot Afghanistan, försvarsanslagen ökar, börsen slår rekord, arbetslösheten är den lägsta på 17 år och muren mot Mexiko kommer att byggas, sa president Trump. Presidenten väljer att fortsätta ha den här typen av möten som mer påminner om valkampanjsmöten. SR 170823.

Amerikanska rabbiner ställer in möte med Trump. Trumps agerande efter händelserna i Charlottesville visade en brist på "moraliskt ledarskap och empati" menar rabbinerna, som nu inte vill tala med presidenten. Rabbiner från fyra större judiska organisationer sa i går att de inte vill möta president Trump vid det årliga telefonmöte, som man brukat ha med amerikanska presidenten. Mötet har hållits vid inledningen till den judiska högtiden Rosh Hashana som markerar det judiska nyåret. Högtiden inleds den 20 september. Det är president Trumps uttalanden i samband med händelserna i Charlottesville som har fått rabbinerna att reagera, skriver ABC Politics. I ett uttalande skriver rabbinerna: "Vi har dragit slutsatsen att president Trumps uttalanden under och efter de tragiska händelserna i Charlottesville visar på en sådan brist på moraliskt ledarskap och empati för offren för rasistiskt och religiöst hat att vi inte kan organisera en träff i år", skriver de, och fortsätter: "Presidentens ord ger bränsle åt dem som står för anti-semitism, rasism, och främlingsfientlighet. Ansvaret för våldet i Charlottesville, inklusive dödsfallet som drabbade Heather Heyer, ligger inte på båda sidor utan på en sida: nazisterna, den så kallade alternativhögern och vit makt-anhängare, som spred sitt hat i ett fredligt samhälle. De måste kraftfullt fördömas på alla nivåer." De två organisationerna Reconstructionist Rabbinical Association och Religious Action Center of Reform Judaism har också skrivit under uttalandet. Dagen 170824.

Clinton avslöjar känslorna mot Trump under valrörelsen. Hillary Clinton har talat ut om debatterna mot Donald Trump inför det val som hon sedan förlorade. Och hon avslöjar i sin nya bok att hon ångrar att hon inte markerade hårdare mot Trump. I den amerikanska tevekanalen MSNBC kunde man i dag lyssna till ett utdrag ur Hillary Clintons nya bok där hon beskriver den andra presidentvalskampanjen mot Donald Trump. "För två dagar innan kunde världen höra honom skryta om hur han antastar kvinnor. Nu var vi på en liten scen och vart jag än gick följde Trump efter mig och gjorde miner." Det var fruktansvärt obehagligt. Han bokstavligen flåsade mig i nacken. Clinton skriver att hon valde att hålla sig lugn, att hon tänkte på hur hon har handskats med besvärliga män hela livet, men att hon i efterhand undrar om hon inte skulle ha valt att säga åt honom på skarpen. SR 170824.

I USA diskuterar nu allt fler öppet Donald Trumps mentala hälsa, och hur vicepresidenten och kongressen ska förhålla sig om de anser att Donald Trump inte klarar av att sköta sitt jobb längre. "Jag ifrågasätter verkligen hans förmåga, hans lämplighet att vara på den här posten. Oroar mig för att han har kärnvapenkoderna," säger James Clapper, tidigare chef för USA:s nationella underrättelsetjänst som arbetat på höga poster under både demokratiska och republikanska presidenter. Efter president Donald Trumps hot att stänga ner staten om muren mot Mexiko inte byggs, hans många vredesutbrott, förvirrade uppträdanden och oförmåga att uttrycka sig statsmannamässigt är det nu allt fler som nu öppet diskuterar presidentens mentala hälsa. Även den republikanske senatorn Bob Corker som står nära presidenten säger att Donald Trump inte har visat den stabilitet som behövs och måste höjda sig över sin egen person. Demokraternas kongressledamoten Jackie Speier vill att man nu för första gången i historien ska tillämpa det 25:e konstitutionstillägget som stadgar att vicepresidenten och en majoritet av ministrarna kan ta ifrån presidenten ämbetet om han är oförmögen att fullgöra sitt arbete. Om presidenten då inte går frivilligt måste en avsättning få två tredjedels majoritet i både senaten och representanthuset. SR 170824.

Pakistan bemöter Donalds Trumps hårda kritik. Pakistan slår nu tillbaka mot USA:s president Donalds Trumps anklagelser att landet skyddar de talibaner som amerikanerna slåss mot i Afghanistan. USA borde istället attackera Pakistans fiender, tycker ledarna i huvudstaden Islamabad. Det var i måndags som president Donald Trump klagade på att Pakistan inte gör tillräckligt för att hjälpa USA att få ett segerrikt slut på kriget i Afghanistan. Trots att USA pumpar in stora summor pengar i Pakistan så hjälper pakistanierna dem som står för kaos, våld och terror, enligt Trump. Det har inte tagits särskilt väl upp i Islamabad där det politiska och militära ledarskiktet tog till orda på torsdagen. Vi vill se effektiva och omedelbara militära insatser från USA:s sida mot de fredade områden i Afghanistan som nu härbärgerar terrorister som attackerar Pakistan. Det är ett av kraven i ett skriftligt uttalande. Så Pakistan beskyller alltså USA för samma sak som USA beskyller Pakistan för: Att skydda varandras fiender. Pakistan anklagar också USA för att vilseleda när det gäller det amerikanska ekonomiska biståndet till landet. Pengarna - åtskilliga miljarder dollar sedan år 2001 - har bara räckt till att bekosta en del av de kostnader Pakistan själv har haft för att hjälpa USA i Afghankriget. Det hävdar nu den pakistanska stats- och militärledningen. SR 170825.

Orkanen Harvey har kommit till Texas. Orkanen Harvey har nu dragit in in över kusten i södra Texas i USA. Orkanen är den kraftigaste i USA på över tio år. Den är nu av kategori tre med vindhastigheter på omkring 55 meter per sekund. Det var Väderkanalen som sände direkt när orkanen Harvey drog in över södra Texas. Orkanen växte i både styrka och omfattning och nådde delvis vindstyrkor upp mot 60 meter per sekund. Med stormen följde också kraftiga skyfall och stora vattenmängder som trycktes in från Mexikanska golfen. Flera miljoner människor fanns i orkanens väg och och de som inte sökte skydd utan valde att stanna fick intruktioner om att skriva sina namn på armarna för att kunna identifieras lättare. Ovädret tros nu ligga kvar i flera dagar och kanske in i nästa vecka. Det betyder översvämningar tiotals mil in från kusten. Områden som kanske blir obeboeliga veckor eller månader framöver. Städer från norra Mexiko till Louisiana förbereder sig för översvämningar uppger det amerikanska orkancentret NHC, som varnar för att Harvey skapar potential för "livshotande och ödeläggande" översvämningar. Staterna Louisiana och Texas har utlyst katastrofläge för att frigöra resurser för räddningsarbete. Samtidigt som orkanen piskade Texas fortsatte den politiska stormen i Washington. Dels benådade presidenten den kontroversielle sheriffen Joe Arpaio som dömts för att han drivit en för hård linje mot illegala invandrare. Och dessutom lämnade ytterligare en rådgivare Vita Huset - Sebastian Gorka som stod den sparkade chefsstrategen Steve Bannon nära. SR 170826.
Mildare konsekvenser efter Harvey än befarat. I USA tycks orkanen Harvey fått mycket mildare konsekvenser än vad många fruktade. När den drog in över södra Texas natten till i dag var orkanen den kraftigaste som drabbat USA på över tio år, men den förlorade snabbt i styrka. Varningarna nu gäller kraftiga regn och översvämningar. SR 170826.
Översvämningarna i Texas kan sakna motstycke. De omfattande översvämningarna i den amerikanska delstaten fortsätter efter skyfallen som följde efter stormen Harvey. Enligt myndigheterna kan konsekvenserna komma att sakna motstycke. "Detta kommer sannolikt bli ett historiskt skyfall. Om inte ett historiskt rekord." Guvernören Greg Abbott varnar kort och koncist för dagarna som kommer. Det har fallit mellan 5 - 600 mm regn på 24 timmar och så här ser stormen ut i några siffror: Värsta stormen i Texas sedan 1961. Mer än 300 000 hushåll utan el. 250 motorvägar avstängda. Ett 70-tal varningar om virvelstormar. Minst 1 200 människor i Houston räddade från bilar fast i vatten och i översvämmade hus. Enligt prognoserna ska regnet fortsätta. Över delar av Houston-området kan det komma minst lika mycket regn som redan fallit. Det betyder upp till 130 centimeter regn på bara några dagar. Över områden som redan är mättade av vatten. SR 170828.
Kommer ta lång tid att återhämta sig efter Harvey. Trots att orkanen Harvey nu har försvagats så blir området som drabbas av regnen större. Den mängd regn som vanligtvis faller under ett år väntas nu under en vecka. Det drabbade området är ett av USA:s viktigaste oljeproducenter, och nu har olje- och gasföretagen stängt ner en fjärdedel av in verksamhet. Det kan komma att ta år för Texas att återhämta sig från katastrofen, som betecknas som en av de värsta någonsin. SR 170828.

Nya uppgifter: Trump hade affärsintressen i Ryssland - under presidentkampanjen. I USA kommer nu uppgifter om att Donald Trump hade stora affärsintressen i Ryssland, samtidigt som han kampanjade för att bli USAs president. Planerna blev aldrig verklighet men handlade om ett Trump Tower i Moskva. Donald Trump har upprepade gånger sagt att han inte har några som helst affärsintressen i Ryssland. Uttalandena har oftast kommit i samband med diskussioner om de utredningar som pågår om hans valkampanjs eventuella kontakter med Ryssland. Nu visar uppgifter i tidningen Washington Post att Trumps fastighetsbolag hade planer på att bygga ett Trump Tower i Moskva. Förhandlingar pågick under slutet av 2015 och början av 2016 samtidigt som Donald Trump kampanjade för att bli republikanernas kandidat i presidentvalet. Tidningen bygger sina uppgifter bland annat på mejl vars innehåll man tagit del av. Projektet blev aldrig av. Men om uppgifterna stämmer visar det att Trumps bolag aktivt hade stora ekonomiska intressen i Ryssland samtidigt som han kampanjade för att bli president. SR 170828.

Trump besöker Texas där vattennivåerna fortsätter stiga. Mer regn väntas i stormen Harveys spår och amerikanska myndigheter beräknar att minst 450000 människor behöver hjälp. President Donald Trump har utfärdat katastrofläge i både Texas och Louisiana och besöker i dagarna de drabbade. Amerikanska myndigheter räknar med minst lika mycket regn till de kommande dagarna och vattenmassorna fortsätter att stiga. S 170829.

Stor amerikansk vit makt-sida har tagits bort från nätet. Den stora amerikanska vit makt-sidan Stormfront har tagits bort från nätet. Det följer efter att flera andra vit makt-sajter och sociala medie-konton tagits bort av amerikanska bolag. Daniel Wiklander, vikarierande chefredaktör på Expo, säger att Stormfront har varit en viktig sajt för rörelsen. "Den har betytt väldigt mycket, framförallt i USA givetvis och i andra engelskspråkiga länder," säger han. Stormfront har funnits på internet sedan 1996 och är i dag en av de största webbplatserna för vit makt-rörelsen. Men nu har sajtens webbhotell plockat bort sidan från nätet. Enligt Daniel Wiklander på Expo är det allmänhetens starka reaktion som tvingat de stora företagen att agera. Det här är på kort sikt ett besvär för personerna bakom men att tvingas bort från dom stora bolagens tjänster kan också vara något som gagnar rörelsen, säger Daniel Wiklander. "På lång sikt kan de mycket väl gå stärkta ur detta genom att de tvingas starta egna alternativ," säger han. SR 170829.

Stormen Harvey hotar amerikanska oljeindustrin. I USA påverkar ovädret Harvey den viktiga oljeindustrin i regionen. Runt Mexikanska Golfen finns en stor del av USA:s oljekapacitet och delar har nu fått stänga och det är osäkert för hur länge. När orkanen Harvey drog in över Texas hade många av oljeplattformarna i Mexikanska Golfen stängt och utrymts. Fortfarande är många av dem stängda. Men det stora problemet är raffinaderierna på land. Längs kusten finns ungefär hälften av USAs kapacitet. Cirka 15 procent ligger nu nere och det är osäkert för hur länge. Efter tidigare oväder som orkanen Katrina har det tagit tre till fyra månader att få upp produktionen igen. Den här gången kan det ta längre tid. Bensinpriserna har stigit till den högsta nivån på ett par år. Om en stor del av raffinaderierna fortsatt tvingas hålla stängt kan det påverka hela den amerikanska ekonomiska utvecklingen. SR 170830.

USA beordrar Ryssland att stänga konsulat. USA beordrade i dag Ryssland att stänga konsulatet i San Francisco och minska antalet diplomater i Washington DC och New York, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov beklagar i ett telefonsamtal med sin amerikanske kollega Rex Tillerson beslutet att stänga de ryska beskickningarna och att spänningarna i de bilaterala kontakterna mellan länderna trappas upp. Det säger det ryska utrikesdepartementet, enligt flera medier. Lavrov framför också åsikten att det är USA, inte Ryssland, som satt i gång upptrappningen. Efter att USA införde nya sanktioner mot Ryssland beordrade Moskva förra månaden att antalet anställda på den amerikanska diplomatiska beskickningen i Ryssland måste halveras. Det här är en del av en pågående diplomatisk konflikt mellan länderna efter att USA anklagat Ryssland för att försöka påverka bland annat den amerikanska presidentvalskampanjen. SR 170831.

Beslut om barn till papperslösa ska få stanna i USA väntas. En regel från Obamas gav barn till illegala immigranter möjlighet att studera och arbeta i USA utan risk att deporteras. Nu kan den ändras. President Trump måste nu bestämma om barn till papperslösa ska få stanna i USA.De närmsta dagarna måste Donald Trump bestämma han ska dra tillbaka beslutet eller inte. Det handlar om närmare 800 000 unga varav många kom till USA som mycket små barn. I valrörelsen sa Trump att Obamas regel skulle tas bort. Men som president har Trump tvekat. Jurister hävdar att systemet är olagligt och inte skulle hålla i domstolsprövning. Samtidigt anser delar av administrationen att det är ett olämpligt läge att börja deportera barn och människor som gör rätt för sig. SR 170901.

FBI hittar ingen grund för Trumps anklagelser mot Obama. Det finns inga bevis för att Trump Tower i New York avlyssnades under valrörelsen förra året. Det framgår av domstolsdokument från USA:s justitiedepartement, rapporterar CNN. - Både FBI och dess avdelning för nationell säkerhet bekräftar att det inte finns någon dokumentation kopplad till avlyssning så som den beskrivs i ett twitterinlägg (av Trump) den 4 mars 2017, står det i dokumentet. Den nyblivne presidenten Donald Trump twittrade då: "Fruktansvärt! Har just fått veta att Obama avlyssnade mig i Trump Tower precis innan segern. Inget hittades. Det här är McCarthyism!" President Trump twittrade också: "Hur lågt har president Obama sjunkit när han avlyssnar mina telefoner under den väldigt heliga valprocessen". Trumps anklagelser väckte starka reaktioner och såväl republikaner och demokrater som högt uppsatta underrättelsechefer har tagit avstånd från dem. SR 170903.

Trump besöker drabbade medan Vita huset begär mer pengar. Den amerikanske presidenten Donald Trump besöker återigen delstaterna Texas och Louisiana efter stormen Harveys framfart. Samtidigt har Vita huset skickat en första begäran till kongressen om federala pengar för att bygga upp de drabbade områden. I ett brev till representanthusets talman Paul Ryan begär Vita husets budgetchef nästan 8 miljarder dollar, motsvarande 64 miljarder kronor, vilket är två miljarder dollar mer än vad man så sent som igår uppskattade skulle behövas för den här första injektionen av federala medel. Pengarna är tänkta att användas till räddningsinsatser, återuppbyggnad, och lån till företagare var verksamheter drabbats av stormen och översvämningarna. Vita husets budgetchef påpekar dock i brevet som är ställt till representanthuset talman att det här bara är att betrakta som en första delbetalning. De totala kostnaderna kommer att bli betydligt större och återuppbyggnads arbetet kommer att ta många år och ytterligare uppskattningsvis nästan 7 miljarder dollar kommer att behövas i slutet av den här månaden. SR 170903.

Irma uppgraderas till tropisk storm. Ovädret Irma har nu, innan den väntas kasta sig in över flera karibiska länder, laddat på sig ytterligare kraft och uppdaterats till en tropisk storm av kategori 4, enligt orkancentret NHC. Orkanvarningar har utfärdats för Antigua och Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts och Nevis, St. Martin, Saba, St. Eustatius samt St. Maarten och St. Barts. Farhågorna är att Irma ska komma med som mest 25 centimeter regn och vågor på uppemot 7 meter och orsaka ler- och jordsked och kraftfulla översvämningar. Beredskapen har också höjts i Vieques, Culebra, Brittiska och Amerikanska Jungfruöarna, Guadeloupe och Dominica. Puerto Rico och den amerikanska delstaten Florida har utlyst undantagstillstånd i väntan på det kraftiga ovädret Irmas framfart. SR 170905.

Trump stänger program för barn till papperslösa. USA:s president Donald Trump tänker riva upp migrantprogrammet Daca, som omfattar närmare 800 000 unga. Han ger kongressen ett halvår för att lagstifta i frågan. "Vi kan inte tillåta alla som vill komma hit att göra det, det är bara så enkelt," säger justitieministern Jeff Sessions. Daca ger migranter som kom till USA före sin 16:e födelsedag, i sammanhanget kallade "dreamers" (drömmare), möjlighet att stanna i landet och arbeta lagligt i tvåårsperioder som kan förlängas. Det omfattar i nuläget närmare 800 000 unga och skapades av Trumps företrädare Barack Obama genom en presidentorder 2012. Rent formellt innebär Trumps beslut en förlängning, men bara med ett halvår. Inga nya ansökningar kommer att behandlas efter tisdagen, skriver amerikanska medier. De som har arbetstillstånd som går ut före den 5 mars 2018 kan dock ansöka om att tillstånden ska förnyas om det sker före den 5 oktober i år. Det är oklart vad som händer med programmet om kongressen inte kan enas om ett lagförslag i frågan. Samtidigt lovar New Yorks guvernör, demokraten Andrew Cuomo, och statens rättsliga myndigheter att de ska stämma Trump i domstol om han skrotar programmet. "Presidentens åtgärd kommer att vända upp och ned på livet för hundratusentals unga människor som vuxit upp i Amerika", säger Cuomo i ett gemensamt uttalande med delstatens högste åklagare Eric Schneiderman. Även delstaten Washingtons högste åklagare Bob Ferguson hotar med rättsliga åtgärder. Trump får även tungt motstånd i sitt eget parti. Representanthusets talman Paul Ryan och den republikanske senatorn Orrin Hatch bad presidenten att inte upphäva programmet. Ryan säger efter Trumps beslut att han hoppas att kongressen kan komma överens i lagstiftningen och få en permanent lösning. SR 170905.
Starka reaktioner mot beslut att avskaffa amnestiprogam. I USA kommer starka reaktioner på Donald Trumps beslut igår om att riva upp ett amnestiprogram för unga som kommit till landet illegalt som barn. Flera storföretag protesterar mot beslutet som också får kritik från flera av Trumps partikamrater. "Barn som förts till vårt land illegalt utan att de själva bär skulden för det bör inte tvingas tillbaka till ett land de inte längre känner till." Så skriver den republikanske senatorn John McCain i ett uttalande om Trumps besked igår. Också Paul Ryan, republikanernas talman i representanthuset har utryckt sitt stöd för dessa unga som i USA ofta kallas dreamers. Det har också flera företagsledare som Facebooks Mark Zuckerberg och chefen för Microsoft Brad Smith. Också förre presidenten Barak Obama som införde programmet 2012 gjorde igår ett ovanligt politiskt utspel där han kallade beslutet för grymt och kontraproduktivt. SR 170906.

"Potentiell katastrof" - Irma har nått Karibien. Enligt USA:s nationella orkancentrum, NHC, beräknas vindhastigheten till över 80 meter per sekund. Irma sägs vara den mest kraftfulla orkanen på nästan 90 år. Först att nås av orkanen under onsdagsmorgonen var Ögruppen Läöarna i Små Antillerna, som ligger direkt i stormens väg. Konsekvenserna och omfattningen av skadorna är ännu okända, och är svåra att uppskatta. Meteorologen Phil Klotzbach vid Colorado Stae University gav i ett försök en dyster prognos till nyhetsbyrån AP. "Läöarna kommer att förstöras. Jag ber bara för att stormen vinglar till och missar dem," sade han. SR 170906.

Donald Trump i överraskande uppgörelse med Demokraterna. En överraskande inrikespolitisk uppgörelse har inträffat mellan president Donald Trump och de demokratiska ledarna i kongressen. "Jag tror det här är vad det amerikanska folket vill se," säger Donald Trump som förutspår ett än större närmande mellan de båda partierna i den amerikanska kongressen. Uppgörelsen på onsdagen överraskade det politiska etablissemanget och även presidentens eget parti, Republikanerna. Överenskommelsen handlar om att frigöra pengar för katastrofhjälp efter stormen Harvey i Texas, men också om att tillåta att USA lånar mer pengar i ytterligare tre månader. En lösning som republikanernas ledare i representanthuset, Paul Ryan, bara någon timme innan mötet kallat direkt löjlig eftersom han ville se en mer långsiktig lösning. Men på sittande möte inför ögonen på de republikanska ledarna i kongressen gjorde alltså Donald Trump upp med deras demokratiska motsvarigheter. Enligt flera bedömare i USA väckte beskedet stor irritation inom det republikanska partiet, då uppgörelsen slagit undan benen på dem inför flera viktiga frågor som kommer upp i kongressen under hösten. Efter mötet konstaterade republikanernas Paul Ryan att med ännu en naturkatastrof i faggorna ville presidenten snabbt få en lösning över partigränserna. SR 170907.

Hillary Clinton släpper bok om valförlusten. Den före detta presidentkandidaten Hillary Clinton släpper idag en ny bok. Boken, som heter "What Happened", behandlar Clintons syn på varför hon förlorade valet till Donald Trump. Clintons kandidatur till presidentposten slutade i ett, för många, oväntat nederlag. Det hindrar henne inte från att fortsatt röra om i den politiska debatten. I sin nya bok radar hon upp flera saker hon tror ledde till valförlusten, däribland Rysslands misstänkta inblandning i valet, den före detta FBI-chefen James Comeys beslut att öppet berätta om en utredning mot henne och den hårda primärvalsstriden mot Bernie Sanders. Hillary Clinton tar i och för sig på sig skulden för förlusten: "man kan skylla på statistiken och budskapet", skriver hon, "men det var jag som var kandidaten, det var min kampanj och mina beslut." Samtidigt svarar hon på den kritik hon fått. Bland annat uppfattningen om att hon inte kampanjande tillräckligt i delstater som skulle visa sig helt avgörande, exempelvis Pennsylvania, Wisconsin och Michigan. SR 170912.

Trump överväger färre flyktingar. Trumpadministrationen överväger att ta in rekordfå flyktingar nästa år, enligt tidningen New York Times. Samtidigt har Högsta domstolen slagit fast att administrationen får försätta med delar av det omstridda inreseförbudet. Sedan tidigare har Donald Trump bestämt att högst 50 000 kvotflyktingar ska tillåtas inträde i USA under pågående budgetår, det är det lägsta antalet sedan 1980. Nu rapporterar New York Times att administrationen överväger att ta in betydligt färre nästa budgetår, enligt tidningens källor finns det personer inom administrationen som vill se ett tak på 15 000 människor. Vita huset har ännu inte kommit fram till ett slutgiltigt beslut, men enligt New York Times har frågan skapat debatt inom administrationen. På ena sidan finns de som anser att USA historiskt har varit, och även i framtiden bör vara, en fristad för människor på flykt, medan andra förespråkar att man bör använda resurserna för att hjälpa människor utanför USAs gränser. President Trump måste ta beslut i frågan innan första oktober då nästa budgetår börjar. Parallellt har Högsta domstolen slagit fast att det omdebatterade inreseförbudet gällande kvotflyktingar ska få vara kvar. Domstolens beslut innebär att administrationen tillfälligt får stoppa 24 000 kvotflyktingar från att resa in i USA. SR 170913.

USA överväger att stänga ambassaden i Havanna. USA kan komma att stänga sin ambassad i Kuba efter att flera tjänstemän på ambassaden har insjuknat under mystiska omständigheter. Utrikesminister Rex Tillerson säger att frågan nu är under utredning. Efter mer än femtio år av frysta diplomatiska relationer öppnade USA återigen sin ambassad i Havanna 2015. Nu kan ambassaden komma att stängas, men inte på grund av direkta politiska skäl, utan för att minst 21 tjänstemän på ambassaden har drabbats av kroniska hörselskador och hjärnskador. Exakt vad som orsakat att personalen insjuknat är inte klarlagt, men enligt tjänstemän på amerikanska UD kan det röra sig om angrepp från en slags ljudanordning eller från ett ljudvapen. USA:s utrikesminister Rex Tillerson kallar det hela för "attacker på ambassadpersonalens hälsa" och meddelade att man nu "utreder" huruvida ambassaden återigen ska stängas. Kubanska myndigheter förnekar all inblandning. SR 170917.

Vita huset: Ingen ändrad klimathållning. Vita huset tillbakavisar uppgifterna om att USA mjuknat när det gäller klimatavtalet från Paris. Det är ingen förändring i president Donald Trumps hållning, enligt ett uttalande. "Som presidenten har gjort tydligt klart kommer USA att dra sig ur om vi inte kan gå in i nya villkor som är mer gynnsamma för vårt land", säger Lindsey Walter vid Vita huset. SR 170917.

Trump om FN: För mycket byråkrati. Donald Trump riktar kritik mot FN och säger att byråkrati hindrar organisationen från att nå sitt potential. SR 170919.
Exklusivt: Newt Gingrich om Trump och Nordkorea. USA:s president kommer aldrig tillåta att Nordkorea skaffar sig kapaciteten att utplåna en amerikanska stad, det säger Newt Gingrich som är tidigare talman i amerikanska representanthuset och nära vän till Donald Trump, i en exklusiv intervju med Ekot. Trumps attityd är att han måste stoppa dem. Sedan om det sker genom en direkt attack, det är möjligt, eller genom att skjuta ned missilerna när de just avfyras från koreahalvön, det är också möjligt. Men oavsett vilket kommer han inte att riskera en amerikansk stad. SR 170919.
Trump talade om "skurkstater" inför FN. Om inte Pyongyang avbryter sina kärnvapenaktiviteter kommer USA att tvingas att förgöra Nordkorea, sade president Donald Trump inför FN:s generalförsamling och väckte ett sorl i lokalen. Han sade också att USA:s militärmakt kommer att bli den kraftfullaste i världen. Donald Trump höll idag sitt första tal inför FN:s generalförsamling. "Om inte de många rättrådiga konfronterar de elaka få så kommer ondskan segra," sa presidenten i sitt anförande. I sitt tal gick han till direkt attack mot Nordkoreas ledare Kim-Jong Un, som han än en gång kallade "Raketmannen". Han kallade också landet för en "skurkstat" som förtrycker sitt eget folk och hotar sina grannar. "Ingen har visat mer förakt mot både omvärlden och sitt eget folk än den förkastliga regimen i Nordkorea." Han kallade sitt land "redo, villigt och kapabelt" i den händelse USA "tvingas försvara sig självt eller sina allierade". "Då har vi inget annat val än att fullständigt förgöra Nordkorea." Trump uppmanade FN-staterna att gemensamt arbeta för att isolera den nordkoreanska regimen tills dess den avslutar sitt "fientliga" beteende. "Rocket man (Raketmannen) är ute på ett självmordsuppdrag," säger Trump och syftar på Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. Epitetet "skurkstat" tilldelades även Iran. USA:s nuvarande president kritiserade föregångaren Barack Obamas avtal med landet. Ett avtal som gav Iran rätt att utveckla kärnkraft - mot löftet att inte utveckla kärnvapen. "Det är dags att fördöma denna vårdslösa regim, som talar om "död för Amerika" och att förinta Israel," sa presidenten. Även Bashar al-Assads regim i Syrien och Nicolás Maduros styre i Venezuela kritiserades i hårda ordalag. Trots att han tidigare varit en hård kritiker av FN och kallat det "svagt och inkompetent", påpekade han syftet med förbundets tillkomst - att skapa fred och stabilitet. Men tillade samtidigt: "Låt oss se hur det lyckas."
Utrikesminister Margot Wallström riktar hård kritik mot talet. "Detta var ett bombastiskt, nationalistiskt tal," säger hon i Studio Ett. "Det måste vara decennier sedan man hörde ett sådant tal i FN:s generalförsamling. Med ett direkt militärt hot mot Nordkorea, rakt emot FN-stadgan," säger hon och fortsätter: "Han hotade ju Nordkorea med att utplåna dem. Det gick ju en susning genom rummet naturligtvis." I generalförsamlingen talar under dagen även bland annat Frankrikes och Turkiets presidenter och Israels premiärminister. SR 170919.

Facebook offentliggör ryska annonser. Facebook kommer att offentliggöra innehållet i omkring 3 000 ryska annonser som publicerades i det sociala nätverket vid tiden för förra årets presidentval i USA. Facebook kommer att ge den amerikanska kongressens utredare cirka 3 000 politiska annonser som en rysk, så kallad trollfabrik, producerade och publicerade i det sociala nätverket månaderna före och efter förra årets presidentval. De 3 000 annonserna från den ryska "trollfabriken" kunde kopplas till 470 Facebookkonton. Annonseringen pågick fram till i maj 2017 och Facebook har sedan dess ändrat sina regler och stängt ned kontona. SR 170922.

Republikaner misslyckas med att skrota Obamacare. Republikanernas försök att reformera sjukförsäkringssystemet har nu slutgiltligt misslyckats. Senaten skulle ha röstat om ett nytt förslag nu i veckan men sedan det står klart att rösterna inte skulle räcka, avstår man nu från att rösta. Republikanske senatorn Lindsey Graham tackar president Trump och vice president Pence för deras stöd till försöken att riva upp Obamacare som det nuvarande systemet kallas - men det räckte inte, sedan flera republikanska senatorer meddelat att de inte stödjer det nya förslaget står det nu klart att Obamacare blir kvar tills vidare. För republikanerna är detta ett dubbelt misslyckande. Att riva upp förre presidenten Barak Obmas mest kända reform var en av partiets viktigaste vallöften. Å att inte lyckas ena partiets senatorer i den här frågan är ett tecken på kris och djup splittring. Att det var så bråttom att få till en omröstning nu i veckan beror på att röstreglerna för lagförslaget ändras 30.e september. Fram tills dess räcker enkel majoritet i senaten - något som republikanerna kan få ihop själva - därefter krävs 60 av senatens hundra röster, å det anses omöjligt eftersom det kräver demokratiskt stöd. President Trump skyller misslyckandet på det han kallar "vissa låtsasrepublikaner " som inte ville ge sitt stöd till förslaget. 20 miljoner amerikaner har fått sjukförsäkring genom Obamacare och även om systemet kritiserats för att vara snårigt och bitvis ineffektivt är det enligt flera opinionsmätningar populärare bland väljarna än det republikanska förslaget och flera senatorer har haft uppenbart svårt att få med sina valkretsar på en nedmontering. SR 170927.

NFL-protesterna fortsätter: "Extremt respektlöst". Donald Trump vill att NFL inför en regel mot att spelare knäböjer under nationalsången. NFL verkar bry sig allt mindre. "Han utövar sin rätt till yttrandefrihet, och jag utövar min rätt att inte bry mig," säger ligans talesperson Joe Lockhart. Samtidigt verkar protesterna spridas till allt fler idrotter. SR 170927.

Trump har föreslagit största förändringen i USA på 30 år. I USA har president Donald Trump presenterat en mycket omfattande skattereform med stora skattesänkningar för både privatpersoner och företag. Däremot saknas detaljer om hur skattesänkningarna ska finansieras. "Vi ska sänka skatten för medelklassen, förenkla skattesystemet och ta tillbaka jobben till USA." Det var löftet när Donald Trump presenterade sitt skatteförslag i delstaten Indiana. Inkomstskatten ska sänkas till max 35 procent from dagens nära 40 och bolagsskatten sänks från 35 procent till 20 - om förslaget går igenom. Skatteklasserna blir också färre, i stället för dagens sju olika varianter skulle det bli tre klasser, ett sätt att förenkla dagens system i USA. Trump påpekade under sitt tal att det är medelklassen som är vinnarna med det här förslaget och inte de allra rikaste. Samtidigt föreslår han en slopad fastighetsskatt som skulle gynna många av landets välbärgade - liksom flera av skattesänkningarna skulle göra. Mest frågetecken finns kring finansieringen av förslaget. Alla sänkningar skulle betyda biljoner i minskade intäkter för statskassan. Men förslaget är också snarare ett startskott än ett slutbud - hårda diskussioner om detaljerna återstår både inom det republikanska partiet och med de demokrater som kan tänkas stödja förslaget. Först i slutet av året tros ett skattepaket vara så färdigt att det kan röstas igenom. SR 170928.

Twitter kopplas in i ryssutredningen. Kongressen i USA hade idag ett möte med Twitter om företagets roll i den amerikanska valrörelsen förra året. Ryssland tros ha försökt påverka valutgången i det amerikanska valet med bland annat Twitter och Facebook som plattform. Twitter har hittills hållit en låg profil, till skillnad från Facebook, och har knappt kommenterat anklagelserna. Även om aktiviteten på Facebook har fått mest uppmärksamhet menar många att Twitter kan ha varit en ännu viktigare kanal. Konton på Twitter kan nämligen vara helt anonyma. Under valrörelsen verkar dessutom bottar ha använts, alltså automatiserade meddelanden, som kan spridas i mycket stor skala. Påverkansförsöken verkar heller inte ha upphört, under den senaste veckans infekterade debatt om amerikanska fotbollspelare, som inte har velat stå upp under nationalsången, har nätverk på Twitter med ryska kopplingar agerat på båda sidor i diskussionen. I de omfattande utredningarna som pågår just nu tonar bilden av ett sofistikerat ryskt påverkansarbete fram. Inte bara ett försök att smutskasta Hillary Clinton och gynna Donald Trump, utan också på ett djupare plan orsaka splittring och kaos i det amerikanska samhället. Dagens besök i kongressen är Twitters första i den här utredningen och hålls bakom stängda dörrar. SR 170928.

Efter orkanen: Miljoner människor utan ström i Puerto Rico. Det har gått mer än en vecka sedan orkanen Maria passerade över Puerto Rico. Nu är det ont om mat och dricksvatten, och miljoner människor är utan ström.Spåren efter orkanen finns kvar överallt i Puerto Ricos huvudstad San Juan. De få träd som inte fallit ner eller är sönderbrutna har inga löv kvar, fönsterrutor är krossade, stora hål finns i taken och plåt som suttit på byggnader ligger i drivor vid vägkanten. Då är San Juan en stad som drabbats relativt lite jämfört med andra samhällen här. Utmaningarna har bara börjat för de cirka 3,5 miljoner människor som bor i Puerto Rico. Det finns knappt något elnät kvar och de människor som har möjlighet förlitar sig på ström från generatorer. I början på veckan var bara 11 av 69 sjukhus öppna på grund av att de inte finns någon ström. Det är oklart om fler har kunnat öppna nu. Samtidigt är det inte säkert att de som behöver hjälp kan be om det. Kommunikationerna utanför San Juan fungerar inte längre, 1360 av 1600 mobilmaster har slagits ut. SR 170929.

USA:s hälso- och socialminister avgår. Den amerikanska hälso- och socialministern Tom Price lämnade på fredagskvällen in sin avskedsansökan. Och president Donald Trump har sagt att han kommer att acceptera den. Price avgång sker efter en skandal som fått stora rubriker. Han har använt dyra privat-jet när han rest i arbetet. Under sin korta tid som hälsominister har Tom Price flugit med privatjet 26 gånger - till ett pris av sammanlagt 400 000 dollar - motsvarande nästan 3,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. De senaste dagarna har Tom Price erbjudit sig att betala pengar tillbaka - men bara för själva platsen ombord - inte för de stora kostnaderna - för planet, bränsle och personal. Också andra ministrar i Trump-administrationen har anklagats för att hyra privata jet-plan när de rest i arbetet - bland dem finansminister Steve Mnuchin. Mnuchin försökte också få använda regeringsplanet när han och nyblivna hustrun skulle på bröllopsresa till Europa. Efter skandalen med Tom Price och hans användning av privatjet, har Vita Husets budgetchef meddelat nya regler. Hädanefter måste alla resor av det här slaget som ministrar och andra högt uppsatta i administrationen vill göra, måste först godkännas av Vita Husets stabschef, John Kelly. SR 170929.

IPPF: Över en miljon aborter under 2016. Mer än en miljon aborter. Det genomförde International Planned Parenthood Federation (IPPF) enligt sin årsrapport, under 2016 Det är fler än någonsin under ett år. I IPPF:s årliga redovisning för 2016 skriver man att man inom organisationen genomförde 612 966 kirurgiska aborter och 481 713 medicinska aborter. Sammanlagt 1 094 679 aborter, rapporterar katolska Respekt. IPPF utförde också över 3,6 miljoner "abortrelaterade aktiviteter", till exempel abortrådgivning. IPPF är en jätteorganisation med verksamhet i över 170 länder, miljontals kronor i statligt stöd och tusentals anställda runt om i världen. Man arbetar intensivt med påverkansarbete för att förändra lagar och skapa mer sexliberala och abortliberala samhällen. I årsrapporten hävdar IPPF att organisationen bidragit till över 950 lag- eller politiska förändringar avseende abort och preventivmedel globalt sedan 2005. Enligt organisationen Population Research Institute, som noga följer IPPF, har förändringarna handlat bland annat om att "försvaga eller avskaffa lagar som försvarar livet, att införa läroplaner med utförlig sexualundervisning i skolor, att avskaffa föräldraanmälan och motarbeta lagar om lagstadgat samtycke för minderåriga, samt att säkerställa offentlig finansiering av abortiva preventivmedel", skriver Respekt. I Sverige representeras IPPF av RFSU. Världen idag 171002.

Minst 58 döda efter skjutning i Las Vegas. 58 människor har dödats och över 500 har skadats sedan en ensam gärningsman öppnat eld mot en musikfestival i Las Vegas i USA. "Det var en akt av ren ondska," sade Donald Trump, i ett tal på måndagen. 58 personer har dödats och fler än 500 har skadats efter en skjutning i Las Vegas, enligt lokal polis. Det är den hittills värsta masskjutningen i USA:s historia, skriver AP. Tidigare var masskjutningen på en nattklubb i Orlando 2016 den värsta, då 49 personer dödades. Delstaten Nevada, där Las Vegas ligger, har några av de mest liberala vapenlagarna i hela USA. Det är bland annat tillåtet att bära automatvapen och det finns inga gränser för hur stor magasinskapacitet ett vapen kan ha, skriver BBC. SR 171002.
Nevadas vapenlagar bland de mest liberala. Den misstänkte skytten Stephen Paddock mejade ner hundratals människor i Las Vegas. Enligt uppgifter till tidningen New York Times ska polisen ha funnit upp emot 20 vapen i skyttens hotellrum och delstaten Nevadas vapenlagar är bland de mest liberala i USA. Enligt Vita huset är det för tidigt att diskutera vapenkontroll. Rätten att bära vapen är grundlagsstiftad i USA och vapenlagarna i Nevada är bland de mest liberala i landet. De tillåter personer att köpa gevär, hagelgevär eller pistoler samt ammunition. Det är tillåtet att köpa maskingevär om det sker i enlighet med federal lagstiftning. Personer under 18 år får inte bära vapen om det inte sker under en vuxens ansvar, med den vuxne närvarande. Vapenbärare behöver inte ha licens, eller registrera sitt vapen, och det finns ingen gräns för hur många vapen eller hur mycket ammunition som får köpas. Licens i form av ett "blue card" krävs inte längre, skriver sajten nevadacarry.org. Tillstånd, som utfärdas av den lokala polisen, krävs bara för att inneha vapen som inte bärs synliga. Då måste personen vara minst 21 år gammal. SR 171002.
Efter massakern i Las Vegas - mycket liten chans att vapenlagarna skärps. Det har nu gått mer än ett dygn sedan massakern i Las Vegas, men polisen har fortfarande ingen som helst teori om varför den misstänkte gärningsmannen Stephen Paddock utförde sitt blodiga dåd. Men masskjutningen har återigen lett till att debatten i USA om vapenlagarna kommit igång. Sammanlagt har polisen nu hittat 42 vapen av olika typer som Paddock förfogade över, drygt hälften av dem hade han med sig i hotellrummet och det är en gåta hur han lyckades få dit allesammans utan att det upptäcktes. Vapnen hade han införskaffat i flera delstater. På den republikanska sidan har motståndet mot alla krav på inskränkningar i rätten att bära vapen bara ökat och det finns mycket små utsikter att den republikanskt dominerade kongressen skulle kunna tänka sig ens de minsta skärpningar. Vad som kanske kan förändra situationen är om tendensen mot allt värre masskjutningar fortsätter. Det är bara lite drygt ett år mellan de två allra värsta massakrerna i USA:s moderna historia - Orlando förra året och Las Vegas. Det är nu Trump som har ansvaret och möjligen är han beredd att föreslå något. Samtidigt är kanske masskjutningarna inte det viktigaste argumentet för att skärpa vapenlagarna - utan att förhindra att vardagliga konflikter, ofta i hemmiljö, förvandlas till mord och död bara för att det råkar finnas ett skjutvapen nära till hands. SR 171003.
Stor sorg efter skjutmassakern i Las Vegas. Dödssiffran efter skjutmassakern i Las Vegas har stigit - 59 människor dödades och många skadade vårdas fortfarande på sjukhus. SR 171003.
Nya detaljer kring massakern i Las Vegas - skytten ska ha skickat pengar till Filippinerna. Polischefen kunde ge nya detaljer om hur minutiöst Paddock planerade sitt brott. Man har bland annat funnit kameror som han monterat upp kring sitt hotellrum. Syftet med kamerorna, som bland annat satt på en godisautomat i korridoren, verkar ha varit att skaffa sig en bild av om polisen var på väg för att gripa honom, enligt polischef Lombardo, som också poängterade att förberedelser på den här nivån tyder på lång och noggrann planering. Och även om Paddock fortfarande betraktas som ensam brottsling vill polisen inte utesluta att det kan ha funnits ytterligare personer inblandade. SR 171004.
Förbön efter Las Vegas-dåd. Med minst 58 döda och över 500 skadade var söndagens masskjutning i Las Vegas den värsta i USA:s historia. Maningar till förbön har gått ut över USA och kyrkor i Las Vegas har hållit öppet för allmänheten. SR 171004.

USA utvisar kubanska diplomater. USA utvisar nu femton kubanska diplomater från USA efter att amerikansk ambassadpersonal insjuknat under mystiska förhållanden i Kuba. De kubanska diplomaterna får sju dagar på sig att lämna USA, men de diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kuba kvarstår. Beskedet kommer efter att minst 21 amerikanska diplomater i Havanna insjuknat under oklara förhållanden. De amerikanska diplomaterna har drabbats av kroniska hörselskador och hjärnskador, i vad USA beskriver som attacker mot sina medborgare. På en presskonferens säger en tjänstemän på USA:s utrikesdepartement att man inte lägger skulden för "attackerna" på Kuba, men att utvisningarna av de kubanska diplomaterna är en reaktion på att Kuba inte kan garantera säkerheten för amerikansk personal. För några dagar sedan, den 29 september, valde USA:s utrikesdepartement att ta hem mer än hälften av sin personal från Havanna. SR 171003.

NRA öppnar för strängare försäljningsregler. Vapenlobbyorganisationen NRA öppnar nu för hårdare regler vid försäljning av så kallade bump stocks, en mekanism som gärningsmannen i Las Vegas använde när han sköt ihjäl 58 personer i söndags. National Rifle Association, NRA, har gjort sig känt för att motarbeta de flesta försök att införa hårdare vapenregleringar i USA. Den här gången är det annorlunda. I ett uttalande skriver NRA att man "bör införa nya regler" när det gäller försäljningen av så kallade bump stocks, den mekanism som gjorde att gärningsmannen i Las Vegas kunde skjuta uppemot nio skott i sekunden, trots att vapnen han använde inte var gjorda för att skjuta så snabbt. Även flera ledande republikaner har aviserat att de är beredda att se över lagarna som reglerar försäljningen av bump stocks, bland annat talmannen i representanthuset Paul Ryan. Vi välkomnar NRA:s uttalande och är öppna för en sådan diskussion, sa Vita huset pressekreterare Sarah Huckabee Sanders. NRA är däremot tydligt med att man inte vill gå längre än så: "Att förbjuda hederliga amerikaner att bära vapen baserat på en galen människas gärningar kommer inte förhindra framtida attacker", skriver NRA i uttalandet. Även vapenförsäljare runtom i USA är tveksamma till om bump stocks ska få säljas på samma sätt som det gör i dag. "Bump Stocks gör det möjligt att skjuta nästan lika snabbt som ett helautomatiskt vapen," säger Tim Hawk som driver vapenaffären Guns n' Roses i New Jersey, och helautomatiska vapen hör hemma på slagfältet, inte i vårt samhälle. SR 171006.

Trump flyttar bistånd för att hjälpa Mellanösterns kristna. Donald Trump litar inte på att FN-bistånd till Mellanöstern når fram till förföljda kristna och andra minoriteter. Därför kommer USA rikta om sitt bistånd, och låta det gå direkt till hjälporganisationer. Det meddelar nu vicepresident Mike Pence. - Äntligen, säger Nuri Kino, grundare av A Demand For Action. Få personer kan nog ha missat det lidande som kristna, och andra minoriteter, har blivit utsatta för i Irak och Syrien. Men inte lika många känner till att situationen för många av dessa människor har varit nästan lika svår när de lyckats fly från IS grymheter. "I flyktingläger har de utsatts för hot och våldtäkter, och inte fått ta del av mat och vård," berättar journalisten Nuri Kino som grundat hjälporganisationen A Demand For Action. Han har själv varit på plats i länderna många gånger, och har pratat med åtskilliga flyktingar. "Det finns flyktingläger som helt styrts av klaner," säger han och berättar att många ickemuslimska grupper, men också muslimska, har tvingats fly från lägren, och därmed förlorat sin chans att få ta del av biståndet. ""Varför får vi ingen hjälp från väst, varför har ni övergett oss?" var också frågan som de kristna ställde till EU-parlamentarikern Lars Adaktusson när han var på plats i Mellanöstern. USA ska ha gett enorma belopp för att förbättra situationen. Men biståndet har gått via FN, och har alltså, enligt kritiker, inte nått fram till de religiösa minoriteterna. FN har även anklagats för korruption. På en middag som arrangeras av en kristen människorättsorganisation meddelade i onsdags vicepresident Mike Pence att USA hädanefter kommer rikta om sitt bistånd. "Vi kommer inte längre förlita oss på FN som enda instans att hjälpa de förföljda kristna och andra minoriteter som lever i kölvattnet av folkmord och terroristgruppers grymheter," ska Pence ha sagt under middagen. I stället ska USA från och med nu "arbeta hand i hand med trosbaserade grupper och privata organisationer" berättade Pence. Detta för att "stoppa FN:s ineffektiva hjälpinsatser". Världen idag 171026.

Nya uppgifter: Trump hade affärsintressen i Ryssland - under presidentkampanjen. I USA kommer nu uppgifter om att Donald Trump hade stora affärsintressen i Ryssland, samtidigt som han kampanjade för att bli USAs president. Planerna blev aldrig verklighet men handlade om ett Trump Tower i Moskva. Donald Trump har upprepade gånger sagt att han inte har några som helst affärsintressen i Ryssland. Uttalandena har oftast kommit i samband med diskussioner om de utredningar som pågår om hans valkampanjs eventuella kontakter med Ryssland. Nu visar uppgifter i tidningen Washington Post att Trumps fastighetsbolag hade planer på att bygga ett Trump Tower i Moskva. Förhandlingar pågick under slutet av 2015 och början av 2016 samtidigt som Donald Trump kampanjade för att bli republikanernas kandidat i presidentvalet. Tidningen bygger sina uppgifter bland annat på mejl vars innehåll man tagit del av. SR 171028.

Domstol går emot Trump om transsexuella. En federal domstol i Washington stoppar president Donald Trumps planer på att neka transpersoner anställning i USA:s militär. Domaren Colleen Kollar-Kotelly skriver att transpersoner i militären som har lämnat in en stämning för att stoppa planerna sannolikt skulle få rätt när de hävdar att förbudet går emot landets konstitution. Orsaken till att de troligen skulle få rätt är bland annat att de angivna orsakerna för förbudet "inte verkar ha stöd av några fakta", noterar Kollar-Kotelly. Men även omständigheternas kring Trumps offentliggörande av förbudet har vägt in i hennes beslut, skriver domaren. Domaren beslutar att administrationen därför inte får införa restriktionen. I augusti klargjorde Trump att militären ska "återvända till den långvariga politiken och förfarandet inom militären från före juni 2016". Det innebär ett stopp för nyanställning av öppet transsexuell personal. Ett antal transpersoner som redan tjänstgör i militären tog ärendet till domstol och hävdade grundlagsskyddade rättigheter som grund. Trumps utspel satte igång spekulationer om vad som ska hända med de tusentals transpersoner som redan tjänstgör inom militären. Projektet blev aldrig av. Men om uppgifterna stämmer visar det att Trumps bolag aktivt hade stora ekonomiska intressen i Ryssland samtidigt som han kampanjade för att bli president. SR 171030.

USA:s vicepresident: Styr om biståndet till kristna. USA:s vicepresident Mike Pence vill rikta om USA:s bistånd för utsatta minoriteter i Mellanöstern. I stället för att FN ska fördela pengarna, ska de i stället gå direkt via hjälporganisationer och kyrkor. "Det här är bra," säger Nuri Kino, vars organisation ADFA engagerar sig för flyktingar i Mellanöstern. I flera år har organisationen jobbat för detta. Det var i förra veckan som USA:s vicepresident Mike Pence meddelade att USA inte längre vill finansiera vad de kallar ineffektiva FN-program till förföljda grupper. "Medan trosbaserade grupper med bevisad erfarenhet och djupa rötter i regionen är mer än villiga att bidra, har FN fortsatt neka dem pengar," sa Pence enligt CNN. Vice-presidenten manade samtidigt kristna att stötta sina trossyskon med pengar. Bakgrunden till den amerikanska ilskan är att utsatta grupper som kristna och yazidier ofta hamnar i flyktingläger där de fortsätter att förföljas. Han betonar att kristna och yazidier inte kan bo i samma läger som grupper som vill dem illa. Om Mike Pences önskan blir verklighet skulle det innebära ett starkare skydd för de utsatta minoriteterna, menar Nuri Kino. Han hoppas nu att fler länder, däribland Sverige, tar efter det amerikanska beslutet. Dagen 171030.

Fejkkonton spred propaganda - nådde 126 miljoner amerikaner. Minst 126 miljoner amerikaner tog regelbundet del av budskap producerade av ryska propagandaaktörer under den amerikanska presidentvalskampanjen. Innehållet såg ut som att de kom från vanliga Facebookanvändare, men företaget menar att kontona var systematiskt skapade av ryska aktörer för att sprida desinformation och falska nyheter. Omfattningen av de till synes vanliga kontona är flera gånger större än vad Facebook tidigare uppgivit. Det här visar interna dokument som flera amerikanska medier tagit del av, i veckan kommer bland andra representanter för Facebook att frågas ut i den amerikanska kongressen. Även företaget Google och dess kanal Youtube kommer, enligt medierna, vittna om att deras plattformar användes för att till exempel sprida över tusen videor med desinformation. Tidigare har företaget Facebooks ledning hävdat att den största ryska påverkan på sajten under den amerikanska valrörelsen var i form av annonser, men ändrar nu den bedömningen och säger alltså att till synes vanliga Facebookkonton stod för den största spridningen.SR 171031.
De ryska påverkansförsöken är långt ifrån över - det säger Bret Shafer på det Washingtonbaserade forskningsprojektet Alliance for securing democracy som kartlägger Twitterkonton med kopplingar till Ryssland. "Aktiviteten är lika hög nu som under valkampanjen" säger Bret Shafer som hoppas att Twitter och de andra företagen får tuffa frågor idag av politikerna och att företagen också väljer att berätta mer än de gjort tidigare. SR 170531.

Venezuela nära statskonkurs. Krisdrabbade Venezuela kan vara dagar från en finansiell kollaps. Tvingas landet ställa in betalningarna kan det leda till en av de största statsbankrutterna någonsin. I morgon, torsdag, måste Venezuelas statsägda oljebolag PDSVA betala in drygt 1,1 miljarder dollar, drygt 9 miljarder kronor, till långivarna. Gör de inte det anses landet ha ställt in betalningarna. Men Per Hammarlund, SEB:s chefstrateg för tillväxtekonomier, tror att man kommer att lösa den akuta situationen. Sist Venezuela var i en liknande situation, tidigare i år, klev Ryssland in med ett stort lån i sista stund, något som kan bli aktuellt igen. Varför skulle Ryssland vilja gå in med pengar? "Det är en vänskaplig regim, helt enkelt. Man kan också tänka sig att Ryssland vill få mer kontroll över oljemarknaden. De kommer säkert att knyta betalningar till oljeleveranser och då kommer Ryssland att få större inflytande över oljeexporten till USA till exempel." Venezuela ligger även efter med sina ränteinbetalningar. Oktober månads betalningar har ännu inte betalats. Där har man visserligen fått en månads respit, men pengarna måste snart in. Och Per Hammarlund tror att när det är dags att göra nästa stora omgång av avbetalningar på lån under våren kommer landet få mycket svårt att klara det. "2018 är ett år då en default är högst sannolik," säger han. SR 171101.
Venezuela allt närmre en statsbankrutt. Venezuela säger president Nicolás Maduro att landet nu vill omförhandla sina lån. Venezuela går allt närmre en statsbankrutt, något som regeringen skyller på det låga oljepriset och omvärldens ekonomiska sanktioner. "Efter dagens avbetalning så kommer Venezuela begära en omförhandling av sina lån. Vicepresident Tareck el-Aissami kommer inleda samtal med våra långivare om att omstrukturera skulderna," sa Nicolás Maduro i ett TV-sänt tal i går. Bredvid honom stod just Tareck el-Aissami, som står på USA:s sanktionslista anklagad för korruption. Han ska nu leda en kommission vars uppgift är att undvika en venezolansk statsbankrutt. - Vi kommer göra allt vi kan för att bekämpa den här blockaden och ekonomiska förföljelsen som vi utsatts för, sa Nicolás Maduro. Att Venezuela har problem med att betala sina lån, på motsvarande 1300 miljarder kronor, är ingen nyhet. Landet har stora skulder och har den senaste tiden tvingats be om nödlån från Ryssland för att kunna betala av sina utlandsskulder. Efter Maduros besked att lånen ska omförhandlas så sjönk värdet på de venezolanska statsobligationerna kraftigt. Om Venezuela tvingas ställa in betalningarna kommer det leda till den allvarligaste statsbankrutten i Latinamerika sedan Argentina gick i konkurs 2001. Under fredagen meddelade vicepresident Tareck el Aissami att man har kallat sina utländska fordringsägare till ett möte den 13 november. SR 171103.

Annonserna som Ryssland ska ha använt mot USA. Annonserna som ska ha skapats av Ryssland för att påverka amerikanska valet handlar om ett brett spann av ämnen. Den amerikanska kongresskommitté som utreder Rysslands påverkan under valet har nu släppt ett urval av de sponsrade inlägg som ska ha visats på Facebook. De handlar om ett brett spann av ämnen riktade sig till helt olika grupper. Några exempel är rätten att bära vapen, immigrationsfrågor, homosexuellas rättigheter och inlägg som beskriver presidentkandidaterna negativt. En falsk sida till stöd för Trump uppmanar människor att skriva under ett upprop för att ogiltigförklara Clinton som kandidat. En annan annons försöker locka medborgare i Texas till ett evenemang som handlar om att delstaten ska lämna unionen och bli en egen nation. Ett av de märkligare exemplen är ett inlägg från en falsk grupp som ska se ut att verka för homo- bi och transpersoners intressen. Den försöker saluföra en målarbok med bilder på demokraternas Bernie Sanders i grälla regnbågsfärger. Det som nu har släppts är exempel på sponsrade inlägg, alltså annonser i form av Facebook-inlägg som någon betalat för att de ska synas högt i användarnas flöden. Det var bara en liten del av allt material som skickades ut, majoriteten var inlägg som inte sponsrades utan spreds av användarna. Enligt Facebook är dessa inlägg skapade av en så kallad trollfabrik med kopplingar till den ryska regeringen. Ryssland har kategoriskt förnekat någon inblandning i valet. SR 171102.

USA-rapport: Människan bakom klimatförändring. Bevisen för att människan ligger bakom den globala uppvärmningen växer sig allt starkare. Det är slutsatsen i en amerikansk klimatrapport som går stick i stäv med den linje som ledande företrädare för Trumpregeringen driver. I den 477 sidor tjocka regeringsrapporten sägs att det är "extremt troligt", det vill säga med 95 till 100 procents sannolikhet, att den globala uppvärmningen orsakats av människor, främst på grund av koldioxidutsläpp genom förbränning av kol, olja och naturgas. Det finns inga övertygande alternativa förklaringar, heter det i rapporten sammanställd av ett 50-tal experter från bland andra miljöskyddsmyndigheten EPA och vädermyndigheten NOAA. USA:s energiminister Rick Perry och EPA:s chef Scott Pruitt har båda uttryckt tvivel på att utsläpp av växthusgaser är den främsta orsaken till temperaturstegringen i världen. President Donald Trump själv har flera gånger kallat klimatförändringarna bluff och i juni meddelade han att USA tänker dra sig ur Parisavtalet om klimatet, eftersom det blir för kostsamt för landet. Sedan 1900 har temperaturen på jorden, enligt rapporten, stigit med 1 grad Celsius och havsnivåerna ökat med 20 centimeter. Värmeböljor, skyfall och skogsbränder har därmed blivit vanligare. En amerikansk klimatrapport ska lämnas till kongressen vart fjärde år. SR 171103.
Miljöföroreningar bakom mer än var sjätte dödsfall i världen. Mer än var sjätte dödsfall i världen under 2015 berodde på sjukdomar som uppstått av miljöförorening. Den slutsatsen dras i en rapport som publicerats i forskningstidskriften The Lancet. Värst drabbade är fattigare länder i Afrika och i Asien men i Västvärlden sticker Storbritannien ut som ett dåligt exempel, enligt rapporten. Marylebone Road är en av de mest trafikerade vägarna i centrala London. Vid ett övergångsställe står Nicola Povey och väntar i träningskläder. Hon gillar inte Londonluften. "Det känns i bröstet och syns i luften att det är förorenat", säger Nicola Povey. Det är just luftföroreningarna som orsakar majoriteten av alla förtida dödsfall som kan kopplas till miljöförstöring, enligt rapporten i tidningen The Lancet. Oftast handlar det om hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer. I Storbritannien beror ungefär åtta procent av dödsfallen på föroreningar. Det är en dålig siffra jämfört med USA och andra EU-länder, men globalt sett finns det många mycket värre exempel. I genomsnitt i världen beror mer än var sjätte dödsfall på föroreningar. I länder som Tchad, Somalia och Bangladesh är det så mycket som var fjärde dödsfall, enligt The Lancet. Även jättenationen Indien ligger nästan på den höga nivån. Det gjorde att omkring 2,5 miljoner människor dog av föroreningar i Indien 2015. Även Kina är hårt drabbat vilket gör att över 90 procent av alla dödsfall orsakade av föroreningar skedde i fattigare länder 2015. Miljöproblemen slår hårdare i länder där till exempel sjukvården, barnens rättigheter och säkerheten på arbetsplatser är sämre, anser författarna till rapporten. Bäst i statistiken ligger den lilla nationen Brunei i Sydostasien men på andra plats finns Sverige. Mindre än fyra procent av dödsfallen i Sverige berodde på föroreningar 2015. SR 171020.

Rysk trollfabrik nådde över 100 miljoner användare. Efter gårdagens åtal mot Trumps tidigare kampanjchef, en del av den omfattande Rysslandsutredningen, riktas nu blickarna mot Facebook, Twitter och Google. I dag inleds förhör i den amerikanska kongressen om hur dessa sociala medieföretag kan ha utnyttjas av Ryssland i landets försök att påverka det amerikanska presidentvalet. Och påverkanskampanjen verkar inte ha upphört. Facebook kommer i dag att berätta om hur ryska propagandaaktörer nått omkring 126 miljoner amerikanska Facebookanvändare med sina uppdateringar mellan 2015 och 2017. Det är mer än tio gånger så många användare som företaget tidigare uppgett - allt enligt amerikanska medieuppgifter inför dagens kongressförhör. Kontona har varit utformade som vanliga Facebookanvändares och har spridit artiklar om ämnen som rör upp starka känslor i USA som exempelvis rasfrågor och vapenlagar. Företagen som idag ska vittna har tidigare fått kritik för att de inte fullt ut samarbetat med politikerna om vad man egentligen känner till om rysk aktivitet i samband med valet. Men de ryska påverkansförsöken är långt ifrån över - det säger Bret Shafer på det Washingtonbaserade forskningsprojektet Alliance for securing democracy som kartlägger Twitterkonton med kopplingar till Ryssland. "Aktiviteten är lika hög nu som under valkampanjen" säger Bret Shafer som hoppas att Twitter och de andra företagen får tuffa frågor idag av politikerna och att företagen också väljer att berätta mer än de gjort tidigare. SR 171031.

Åtta från samma familj dödade i kyrkomassakern i Texas. USA sörjer de 26 personer som sköts ihjäl i en kyrka, varav åtta kom från samma familj. Motivet bakom dådet ska ha varit familjerelaterat, enligt polisen i Texas. Den blodiga massakern i baptistkyrkan i Sutherland Springs har chockat det lilla samhället, där "alla känner alla". Minst 26 människor föll offer för dådet, som har beskrivits som den värsta masskjutningen i delstaten Texas historia. "Det här är en liten, kristen stad, ett väldigt litet samhälle. Alla står så nära varandra. Jag kan känna den smärta som vi alla genomlever," säger Gloria Rodriguez Ximenez, som besökte gudstjänsten som förvandlades till ett blodbad, till CNN. "Det här är en så stor sorg för att så litet samhälle." Kelley ska inte ha någon direkt koppling till kyrkan eller orten, som ligger knappt fem mil sydost om San Antonio. Han verkar inte heller ha kopplingar till någon terrorgrupp. Grannar uppger att de under den senaste tiden hört intensiv skottlossning från Kelleys hem i New Braunfels, fem mil från Sutherland Springs, som om han övat med sitt vapen. Devin Kelley gick in i kyrkan och öppnade eld under söndagsgudstjänsten. När han kom ut igen sköt en ortsbo mot honom, varpå Kelley flydde. Han hittades senare död i sin kraschade bil, i vilken polisen hittade ännu fler vapen. Kelley tros ha skjutit sig själv efter biljakten, säger polisen till CBS News. Republikanen anser inte att det går att skylla dådet — som skedde fem veckor efter den värsta vapenmassakern i amerikansk historia — på de omdebatterade vapenlagarna i landet. "Vi har mycket problem med mental hälsa i vårt land, precis som andra länder. Det här handlar inte om vapen," säger president Trump enligt nyhetsbyrån Reuters. SR 171106.
Elisabeth Sandlund: Trump har fel - vapnen spelar stor roll. I ett land där tillgången till vapen är i stort sett obegränsad och kontrollerna av den som vill beväpna sig mer eller mindre obefintliga kommer detta att hända gång på gång, i skolor, på nattklubbar och i kyrkor. De amerikanska vapenlagarna är, vad president Trump än twittrar, en avgörande faktor. Och något som politikerna faktiskt kan göra något åt om bara viljan fanns. Dagen 171106.
Hälften av dödsoffren i Texas var barn. Att det blev besökare i kyrkan i Sutherlands Springs som föll offer för Texasskyttens automateld är knappast någon tillfällighet. Enligt polisutredningen pekar mycket på att motivet bakom dådet då 26 människor miste livet var "familjerelaterat". Enligt sheriff Joe Tackitt var mellan 12 och 14 av dödsoffren barn, rapporterar NBCNews. "Det pågick en situation inom familjen och svärfamiljen," säger Freeman Martin, talesperson för Texas delstatsdepartement för säkerhetsfrågor, på en presskonferens. Enligt Martin har skytten, den 26-årige Devin Kelley, sänt hotfulla sms till sin svärmor - som brukade besöka metodistkyrkan i Sutherlands Springs i södra Texas. Men inga släktingar till skyttens fru ska ha befunnit sig i kyrkan under dådet. SR 171106.

Militär upprustning viktigt tema under Trumps besök i Japan. Handelsbalans och militär upprustning har varit två viktiga teman under Donalds Trumps besök i Japan i dag. Trump hyllade den japanska regeringens köp av vapen för att möta hotet från Nordkorea. "Japans premiärminister kommer att köpa in stora mängder vapen precis som han borde - det betyder massor av jobb för oss och massor av säkerhet för Japan," sade USA:s president Donald Trump efter att ha hälsat på det åldrande japanska kejsarparet och efter att ha haft överläggningar med Japans premiärminister Shinzo Abe. Trump beklagade också USA:s negativa handelsbalans med Japan och Kina, dit han ska resa på onsdag, efter möten med Sydkoreas president Moon Jae-in. SR 171106.

Vinst för demokraterna i Virginia. Demokraten Ralph Northam vann guvernörsvalet i delstaten Virginia igår. Northams vinst är framförallt ett kvitto på att väljarna i Virginia fortsätter att stödja Demokraterna även under Donald Trumps presidentskap. MorgRalph Northams vinst verkar delvis berott på Donald Trumps impopularitet. Enligt tidningen Washington Post visar preliminära resultat från vallokalsundersökningar att endast 4 av 10 tillfrågade anser att Trump gör ett bra jobb som president. För både republikaner och demokrater gav valet i Virginia en fingervisning om hur man bör bedriva en politisk kampanj då Donald Trump sitter på presidentposten. Den republikanske guvernörskandidaten, Ed Gillespie, valde att hålla president Trump på avstånd under sin kampanj. En majoritet av väljarna i Virginia har sedan 2008 röstat på demokratiska presidentkandidater, samtidigt som Donald Trumps popularitetssiffror just nu är rekordlåga. Om Demokraternas nyvalda guvernör, Ralph Northam, skulle ha misslyckats med samla tillräckligt stöd i ett sådant läge skulle den nuvarande krisen inom partiet med största säkerhet fått mer bränsle. Istället innebär valvinsten ett ökat självförtroende för Demokraterna inför nästa års mellanårsval då man framförallt siktar på att överta majoriteten i representanthuset. Flera andra val avgjordes också igår, bland annat guvernörsvalet i New Jersey där Demokraternas kandidat Phil Murphy vann en väntad seger. Samtidigt återvaldes demokraten Bill de Blasio till borgmästare i New York. Därtill vann för första gången en politiker som öppet identifierar sig som transperson en plats i en delstatskongress. Danica Roem i Virginia kommer nu representera Demokraterna i kongressen i Richmond. SR 171108.

Klimatforskare Hansen: Stäm fossilindustrin! På senare år har det blivit vanligare att enskilda personer och organisationer stämmer regeringar för att de inte agerar tillräckligt kraftfullt för att hejda klimatförändringarna. Den välkända klimatforskaren James Hansen från USA är en av dem som stämt den amerikanska regeringen för att fortsätta utvinna fossila bränslen. "Vi kan med lätthet visa att en fortsatt användning av fossila bränslen kommer ge den yngre generationen problem i framtiden som de inte kan lösa. Därför tror jag att vi har chans att vinna mot Trump-administrationen i domstol," hävdar James Hansen. Stämningen inleddes redan under USA:s förra president Barack Obama, men med Trump vid rodret finns en ännu större chans att vinna menar James Hansen. Hansen är tidigare chef för Nasas forskningsinstitut, the Goddard institute for space studies, numera professor vid University of Columbia och i det närmaste klimataktivist. "Trumpadministrationen förnekar vetenskapliga belägg, därför har vi lättare att vinna jämfört med Obamaadministrationen som gjorde vissa insatser men alldeles för lite," säger Hansen. Professor James Hansen tror att det här sättet att jobba är mer effektivt än att försöka få till ett starkt klimatavtal. Det bästa vore om staterna kunde enas om att stämma hela fossilindustrin för alla utsläpp som de orsakat säger han. "De är de som tjänar pengar på fossila bränslen som är de ansvariga och rätt mål att angripa," svarar James Hansen. SR 171108.

Frida Park: Klimatskeptiker, omvänd eder! Jorden värms upp. Och konsekvenserna kan bli förödande. Kanske inte för dig och mig. Men för de krigshärjade sydsudaneserna där klimatförändringarna ger sjukdomar, missväxt, skadedjur med ytterligare konflikter till följd. För de 23,4 miljoner människor som 2016 fick fly på grund av väderutlösta katastrofer. För de 800 miljoner som i dag lider av undernäring. För de människor, motsvarande två gånger Sveriges befolkning, som enligt FN riskerar att dö av svält i Nigeria, Sydsudan, Somalia och Jemen. Det är de redan mest utsatta som drabbas hårdast av förstörda ekosystem och förhöjda koldioxidhalter. Och visst är det skrämmande, så skrämmande att det finns framstående professorer som går så långt att demokratin måste avskaffas till förmån för diktatur för att rädda världen. Slutsatsen är uppåt väggarna, men läxan bör vi ta till oss: människan är alltför egoistisk och kortsiktig för att vilja ge upp sin egen bekvämlighet för att vilja stoppa miljöförstöringen. Än så länge är president Donald Trump med på tåget, men i juni meddelade han att USA kommer dra sig ur Parisavtalet om inte villkoren omförhandlas: näringsliv och tillväxt sätts framför avlägsna människors liv och hälsa. Det är lätt att ondgöra sig över Trump, men ansvaret är även ditt och mitt. Konsumtionshetsen, driven av den tillfredsställelse man känner av att hela tiden skaffa sig nya och bättre saker, kommer den att mattas när insikten om att den kostar människoliv träffar oss? Eller är de drabbade alldeles för långt borta ifrån oss för att vi ska orka bry oss? Dagen 171108.

Trump hade familjärt möte med Kinas president - får kritik. USA:s president Donald Trump hyllas i Kina, men får kritik hemma efter familjärt möte med Kinas president Xi Jinping. Mötet förväntas bidra till stora affärsupppgörelser mellan Kina och USA - och ett ökat spelrum för Xi Jinping internationellt. Teump twittrade och tackade för en "oförglömlig" upplevelse efter att Xi Jinping för första gången sedan kejsardömets fall bjudit på något som påminde om gamla tiders välkomnande i Förbjudna staden i Peking. Idag skriver den nationalistiska kinesiska tidningen Global Times hyllande om Donald Trump och beskrev i sex punkter varför de flesta kineser sägs älska Trump. Både hans affärsimperium, hans barn och barnbarn som framstår som lyckade och framgångsrika och hans sätt att inte förehålla Kina för brott mot mänskliga rättigheter uppskattas. Donald Trumps politik med indragna handelsavtal och utträde ut flera FN-samarbeten, särskilt klimatavtalet från Paris, har gett Xi Jinping ökat utrymme att manövrera på den internationella arenan. Under sin resa i Asien har Donald Trump främst koncentrerat sig på att försöka få stöd för sin hårdare linje mot Nordkorea. Det lämnar inte mycket utrymme för USA att samtidigt invända mot den pågående och snabba uppbyggnaden av kinesiska militära utposter på flera öar i Sydkinesiska havet, eftersom Donald Trump söker Xi Jinpings stöd för hårdare sanktioner mot Nordkorea. Ett fast kinesiskt grepp om större delen av Sydkineska havet är en av Xi Jinpings viktigaste målsättningar. Men i USA får Trump kritik bland annat från Winston Lord, en av dem som följde USA:s president Nixon på det första amerikanska statsbesöket i det kommunistiska Kina 1972. Han anklagar Trump för att "fjäska för" Xi Jinping och för att ha avhändat USA:s globala ledarskap till Kina. SR 171109.

Klimatforskare i USA motarbetas. Läget för många klimatforskare i USA fortsätter vara svårt. Det säger Arktis- forskaren Joel Clement, som omplacerades efter sitt arbete med klimatfrågor. "De satte mig på ett kontor som hanterar betalningar från industrin," säger Joel Clement som innan omplaceringen var expert på klimatrisker för utsatta människor i Alaska. Han tog omplaceringen som en reprimand för sitt arbete med klimatfrågan, och kritiserade den offentligt. I Washington Post skrev Joel Clement att det var slöseri med amerikanska skattepengar, att han skulle ägna sig åt uppgifter han inte kunde istället för att hjälpa utsatta människor i Alaska med sin expertkunskap. Något som han knappt trott var kontroversiellt. "Hur kan man vara emot skydd av hälsa och säkerhet för amerikaner? Jag var förstås naiv, för det har varit mycket kritik, inte bara mot klimatarbete utan mot allt vad den tidigare administrationen arbetade för," säger Joel Clement, som i oktober hoppade av jobbet han omplacerats till. Han är på kort Sverigebesök och fortsätter till FN:s klimatkonferens i Bonn, där han ska delta. Han samarbetar med det internationella miljöforskningsinstitutet Stockholm Environment Institute, SEI, som han skrivit en Arktis-rapport ihop med. I Bonn sneglar nu många på USA:s agerande. "Trumps administration sänder förstås en delegation," säger Joel Clement, förhoppningsvis fler diplomater än ideologer. Jag har hört att de ska förespråka fossil energi, vilket är omoget och löjligt, säger han. "Vid sidan av den officiella delegationen finns städer, delstater och företag som driver klimatarbetet framåt, de säger att vi är faktiskt kvar i Parisavtalet oavsett vad Trump säger," avslutar Joel Clement. SR 171110.

Uppgifter: Flynn erbjöds 100 miljoner för att kidnappa Gülen. I USA undersöker nu den särskilde åklagaren för Rysslandsutredningen huruvida Trumps tidigare säkerhetsrådgivare varit inblandad i en plan på att kidnappa den turkiske predikanten Fetullah Gülen åt den turkiska staten, enligt tidningen Wall Street journal. Trumps första säkerhetsrådgivare Michael Flynn och hans son ska enligt uppgifter till Wall Street journal ha erbjudits motsvarande över hundra miljoner kronor för att för att föra Fetullah Gülen från hans hem i den amerikanska delstaten Pennsylvania till Turkiet. Den turkiska ledningen hävdar att Gülen ligger bakom kuppen i Turkiet förra sommaren, något som Gülen själv förnekar. Kidnappningen ska ha diskuterats på ett möte mellan Flynn och turkiska regeringsrepresentanter i december förra året, enligt källor till Wall street journal. SR 171111.

Trump: Putin "förolämpad" av anklagelserna. USA:s president Donald Trump pratade vid flera tillfällen med den ryske presidenten Vladimir Putin vid Apec-mötet i Danang. Putin ska då ha sagt att han inte försökt påverka det amerikanska presidentvalet i fjol. När Donald Trump pratade med reportrar innan han skulle gå ombord Air Force One sa han att den ryske presidenten Vladimir Putin börjar bli alltmer irriterad över frågorna om Rysslands påstådda inblandning i presidentvalet förra året. "Varje gång han träffar mig så säger han att han inte hade något med det att göra, och jag tror verkligen på att han menar vad han säger," sa Trump och tillade att Putin nog kände sig förolämpad. "Det är inte bra för USA," sa Donald Trump. En rapport från flera amerikanska säkerhets- och underrättelsetjänster i januari i år slog fast att Ryssland försökt att påverka presidentvalet genom bland annat desinformation, dataintrång och genom att läcka känsligt material om Hillary Clintons valkampanj. President Trump har vid flera tillfällen ifrågasatt uppgifterna, och förnekar helt att hans kampanj ska ha samarbetat med Ryssland. Under toppmötet i Danang träffades Vladimir Putin och Trump vid två eller tre tillfällen, enligt den amerikanske presidenten. Trump uppgav att de båda ledarna också diskuterade situationen i Syrien. President Trump ville inte ge ett tydligt svar på huruvida han trodde på Putins förnekanden, men han verkade inte intresserad av att fortsätta att gräva i saken. "Det finns en gräns för hur många gånger man kan fråga någon om samma sak," sade Trump innan han gick ombord Air Force One. SR 171111.

Trump Junior visar sina kontakter med Wikileaks. Donald Trump Junior har publicerat en konversation han haft med Wikileaks under och efter den amerikanska presidentvalrörelsen. Han frågar bland annat om en kommande läcka bara dagar innan de stulna mejlen från Clintonkampanjen publicerades. I den Twitterkonversation som Donald Trump Junior nu publicerat framkommer att han och Wikileaks haft kontakt om de mejl som läckts från Hillary Clintons kampanj. Wikileaks skriver uppskattande om att presidentkandidaten Trump hyllar sajten och ber Trumpkampanjen sprida och kommentera Wikileakspublikationer. Dessutom föreslår de att Wikileaksgrundaren Julian Assange ska utses till amerikansk ambassadör i Australien. Trump Junior svarar bara tre gånger, men skickar uppenbarligen vidare åtminstone en av förfrågningarna till sin far som twittrar en uppmaning till sina följare att leta mer information om Hillary Clinton i de läckta mejlen. Trump Junior publicerar sina Twittermeddelanden efter att tidningen The Atlantic skrivit om dem i sitt senaste nummer. Informationen kommer troligen ge bränsle åt demokraternas uppmaning om att kalla presidentsonen till utfrågning i kongressen som en del i utredningarna om ett eventuellt samarbete mellan Trumpkampanjen och Ryssland. USA:s underrättelsetjänst hävdar att det var Ryssland som försåg Wikileaks med information som hackats från Demokratiska partiet, något som Wikileaks förnekar. SR 171114.

60 000 haitier måste lämna USA. I USA har Trumpadministrationen beslutat att omkring 60 000 haitier som vistas i USA måste återvända till önationen. Haitierna har haft tillstånd att bo i USA sedan den katastrofala jordbävningen för knappt åtta år sedan. Departementet för inrikes säkerhet meddelade idag att man upphäver den särskilda status som haitier omfattas av och som möjliggjort att de tillfälligt kunnat leva och arbeta i USA. Regleringen infördes 2010 efter jordbävningen som drabbade önationen. Haiti är västra halvklotets fattigaste land och än idag är många haitier beroende av de pengar som släktingar och bekanta skickar från USA. Obamaadministrationen beslöt vid flera tillfällen att förlänga haitiernas skyddsstatus eftersom man ansåg att förhållandena på ön var alldeles för dåliga. Trumpadministratonen å sin sida - som lovat tuffare invandrings- och flyktingpolitik - anser nu att förhållandena i Haiti är så pass goda att människorna som en gång flydde landet nu kan åka tillbaka. Haitierna ska lämna USA senast i juli 2019, efter det riskerar de att deporteras. Förutom att väcka protester från haitier sände beslutet chockvågor bland människor från andra länder i USA som också skyddas av samma reglering. Runt 320 000 personer omfattas av samma skyddsstatus, den största gruppen är Salvadoraner. Beslutet har också mött skarp kritik från politiskt håll, bland annat från republikanen och kongressledamoten Illena Ros-Lehtinen som sa att hon efter flera resor till Haiti personligen kan intyga att landet inte är redo att ta tillbaka nästan 60 000 personer. SR 171121.

Trump hotade att skrota Nafta under valrörelsen - nu finns det inte på dagordningen. President Donald Trump har hotat med att skrota frihandelsavtalet Nafta mellan USA, Mexiko och Kanada. I dag avslutas femte rundan av förhandlingarna om avtalet. "Nafta är det värsta avtal som något land skrivit på. Jag tror inte att vi kan omförhandla det," sa Donald Trump under valrörelsen. Men det var då. USA:s, Kanadas och Mexikos förhandlare möts just nu i Mexiko City. Att lägga ner frihandelsavtalet Nafta står inte på dagordningen. En rapport från svenska Kommerskollegium nämner föga upphetsande diskussioner om till exempel offentlig upphandling. Det finns förstås stötestenar: USA vill att Mexiko ska inför starkare arbetsrätt och högre miljökrav. Då blir produktionen dyrare i Mexiko. USA vill att det nya Nafta ska sägas upp automatiskt vart femte år. Det gillar varken Kanada eller Mexiko. USA vill att bilar bara ska få räknas som amerikanska och slippa tull om de är gjorde till 85 procent i USA. Förut räckte det med drygt 60 procent, resten kunde vara gjort i Mexiko. Just det blir svårt för Mexiko att svälja. Kanada och Mexiko hotar svara med egna tullar om USA skrotar Nafta. Många amerikanska företag vill behålla Nafta, de har delar av sin produktion i Mexiko. En del produkter går fram och tillbaka över gränsen flera gånger innan de är färdigbyggda. Richard Friberg är professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, han tror att Trumps hot att skrota Nafta nog mest är en förhandlingsstrategi. Så vad blir förhandlingsresultatet? "Jag tror att det kommer sluta med att det är som i dag. Jag tror inte att Trump får till stånd några större förändringar," säger Friberg. SR 171121.

ACLU: Polis tvingas delta i rasistisk agenda. I USA fortsätter Trumpadministrationen att införa nya invandringsreformer. Nu har justitiedepartementet skapat ett system där polismyndigheter premieras om de agerar tuffare mot invandrare. I ett pressmeddelande skriver justitieminister Jeff Sessions att de polismyndigheter som gått med på att samarbeta med ICE, den federala migrationsmyndigheten i USA, har beviljats en särskild typ av finansiering. På det sättet vill Trumpadministrationen skapa incitament och premiera lokala polismyndigheter som samverkar och underlättar att invandrare deporteras. Enligt Ruthie Epstein på medborgarrättsorganisationen ACLU kan sådana incitament leda till att människor slutar att ringa polisen efter hjälp på grund av rädsla för att de eller att anhöriga ska utvisas. "Exempelvis kan det drabba kvinnor som utsätts för våld i hemmet. De vågar inte höra av sig till polisen," säger Ruthie Epstein. Ruthie Epstein hänvisar till flera undersökningar, bland annat en som gjordes av polismyndigheten i Houston, som visar att latinamerikaner i USA inte längre rapporterar våldsbrott i samma utsträckning som förut. Slutsatsen är att de inte vågar nu när Trump blivit president, enligt Ruthie Epstein. ACLU anser att Trumpadministrationen på det här sättet tvingar lokal polis att delta i den "rasistiska" politiken. "Den här administrationens agenda är att deportera människor, det gjorde Trump klart under valkampanjen. Och med hjälp av lokal polis blir det arbetet effektivare," säger hon. Justitiedepartementet anser å sin sida att lokala polismyndigheter nu hjälper till att upprätthålla lagar. I pressmeddelandet skriver Jeff Sessions att han "välkomnar polismyndigheternas engagemang för rättsstaten och för att få slut på våldsbrotten, inklusive de våldsbrott som härrör från olaglig invandring." SR 171125.

Trump kritiseras - spred islamfientliga filmer på Twitter. USA:s president spred via Twitter filmer från den brittiska islamfientliga organisationen "Britain First". Nu får han kritik från premiärminister Theresa May. Filmernas ursprung har inte gått att spåra. "Britain First" har tidigare publicerat videos som har varit vilseledande, skriver Washington Post. Dagen 171130.
USA:s president spred via Twitter filmer från den brittiska islamfientliga organisationen "Britain First". Nu får han kritik från premiärminister Theresa May.Brittisk irritation mot Donald Trump. I det brittiska parlamentet debatterades den heta ordväxlingen mellan premiärminister Theresa May och den amerikanske presidenten Donald Trum på Twitter i dag. Bakgrunden är att Trump har delat videofilmer från den anti-muslimska organisationen Britain First. Något som den brittiska regeringen fördömer. I Storbritannien har Donald Trumps twittrande i går väckt så starka reaktioner att parlamentet i dag valt att hålla en särskild debatt i ämnet. De tre filmerna som Trump skickat vidare har han fått från ett twitterkonto som tillhör Jayda Fransen som är vice ledare i den politiska organisationen Britain First. Filmerna är mycket våldsamma och har som syfte att smutskasta muslimer. Rubriken till en film lyder: Muslimska migranter misshandlar en nederländsk pojke på kryckor. Men enligt den nederländska ambassaden i USA är förövaren på bilden född och uppvuxen i Nederländerna och det är oklart om han ens är muslim. SR 171130.

Trumps tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn åtalas. Michael Flynn, president Donald Trumps tidigare säkerhetsrådgivare, har erkänt att han ljugit för FBI om sina kontakter med den dåvarande ryske ambassadören. Flynn, som självmant vänt sig till den federala polisen, hördes i Washington DC på fredagen. Svaret på domstolens fråga om han erkände sig skyldig var kortfattat: "Yes, sir." Därmed är han den fjärde personen — och den som innehaft den högsta positionen — som åtalas i särskilde åklagaren Robert Muellers utredning av olika Trump-medarbetares eventuella delaktighet i den ryska inblandningen i fjolårets presidentval. Flynn, före detta general, är den förste av de åtalade som också direkt arbetat med Trump i Vita huset. Bland andra möjliga åtalspunkter mot honom fanns även penningtvätt och misstankar om att han försökt iscensätta en utlämning av den turkiske presidentens motståndare Fetullah Gülen. Det faktum att han nu bara åtalas på en punkt tyder på Flynn valt att samarbeta med Muellers utredare i utbyte mot en mildare dom. Redan tidigare i veckan kom tecken från Flynns advokater på att han samarbetar med utredarna. Flynn fick sparken av Trump efter bara 24 dagar på posten som säkerhetsrådgivare efter att ha ljugit för vicepresident Mike Pence om sina kontakter med den ryske USA-ambassadören Sergej Kisljak. Enligt de dokument som nu presenterats för rätten handlar det om två separata samtal med Kisljak. Flynn har också ljugit vid två tillfällen om kontakterna dem emellan enligt åklagarna. Tidigare har bland andra Paul Manafort, Trumps tidigare kampanjchef, frivilligt överlämnat sig till rättsväsendet och åtalats på tolv punkter, bland annat för att ha konspirerat mot USA. SR 171201.
Flynns erkännande för utredningen in i Vita huset. USA:s president Donald Trumps tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn har erkänt att han ljugit för FBI om sina kontakter med Rysslands dåvarande Washingtonambassadör. Erkännandet innebär ett stort steg framåt för den så kallade Rysslandsutredningen som granskar misstänkt samarbete mellan Trumpkampanjen och Ryssland. Flynn uppger att han vilselett FBI rörande samtal med ambassadör Sergej Kisljak vid två tillfällen. Det ena handlade om de sanktioner som Obama-administrationen infört mot Ryssland som ett svar på de ryska försöken att påverka det amerikanska presidentvalet, det andra ska ha skett inför en omröstning i säkerhetsrådet om Israels bosättarpolitik. Det senare samtalet ska Flynn ha haft med Kisljak enligt direktiv från en annan mycket högt uppsatt person inom övergångsadministrationen och spekulationerna pågår nu för fullt om vem den här personen kan vara. Men det här är ändå ett viktigt steg framåt för den särskilde utredaren Robert Mueller och det är ett steg som för utredningen bokstavligen in i Vita huset. För oavsett vad som sen hände var Flynn en mycket nära medarbetare till Donald Trump både vid tiden för kontakterna med Ryssland och vid tiden då han ljög för FBI. SR 171201.
Trump: Flynns agerande var "lagligt". Dagen efter att hans tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn uttalat sig i domstol om sina kontakter med Ryssland, slår USA:s president Donald Trump fast Flynns agerande var "lagligt". "Jag var tvungen att avskeda general Flynn eftersom han hade ljugit för vicepresidenten och för FBI. Han har erkänt sig skyldigt till dessa handlingar. Det är skamligt eftersom hans handlingar under övergången var lagliga. Det fanns inget att dölja, twittrar Trump. Med övergången syftar Trump på den period som inföll efter att han blivit vald men innan han tillträdde. Frågan om Trumpstabens eventuella kontakter med Ryssland har kastat sin skugga över hela Trumps tid vid makten. USA:s underrättelsetjänster har pekat ut ryska hackare för inblandning i valrörelsen och i nuläget pågår flera utredningar i kongressens, FBI:s och olika underrättelsetjänsters regi. SR 171202.
Rysslandsutredning kryper allt närmare Trump. Sedan Donald Trumps tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn erkänt i domstol att han ljugit om sina rysskontakter kryper utredningen allt närmare Trump själv. Medan presidenten i motsägelsefulla tweets tar avstånd från tidigare medarbetare, ökar nervositeten i Vita huset, enligt experter. Den viktiga frågan är om Trump visste om att Flynn ljugit för FBI — en kriminell handling — när han bad Comey lägga ned utredningen. Och inte minst vad som kommer att hända framöver: SR 171204.

Varningen efter reform: Underskott på 8 000 miljarder. I USA firar nu republikanerna att man i natt lyckades få igenom sitt förslag till skatteomläggning i senaten. Samtidigt återstår en del innan den nya lagstiftningen kan träda i kraft. När senaten nu röstat för det republikanska skatteförslaget återstår ett omfattande jämkningsarbete för att få ihop senatsversionen med den som redan röstats igenom i representanthuset. Gemensamt för de båda förslagen är rejäla skattelättnader för bolag och i varierande storlek lägre skatt för privatpersoner. Men en av flera viktiga skillnader är att skattesänkningarna för privatpersoner ska tas bort år 2025 i senatens förslag, ett variant som tillkom sedan beräkningar visat hur dyra skattesänkningarna blir för den amerikanska staten. Enligt ett opartiskt kongressutskott med uppgift att beräkna konsekvenserna av skatteomläggningen kommer budgetunderskottet öka med motsvarande över 8 000 miljarder kronor under de närmsta tio åren. Men även om en hel del förhandlingar återstår innan det finns ett färdigt gemensamt skatteförslag är nattens omröstning en enorm seger för president Trump och det republikanska partiet. Man var i skriande behov av framgång efter det misslyckade försöket att riva upp Obamas sjukvårdsreform och hela fredagen överskuggades arbetet med skattereformen av nyheten om att Trumps tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn åtalats och erkänt att han ljugit för FBI om sina kontakter med Ryssland. Färdig skattelagstiftning före jul skulle vara en stor seger för Donald Trump som haft ett delvis skakigt första år som president. SR 171202.

Kristna i USA greps vid protest mot skattereform. Den amerikanska senaten har röstat ja till Republikanernas förslag till en omfattande skatteomläggning. Utanför greps ett flertal kristna ledare. Republikanernas förslag röstades igenom med 51 röster mot 49 och innehåller bland annat kraftigt sänkta bolagsskatter och vissa skattelättnader för privatpersoner. Förändringarna, om de går igenom, innebär den största omläggningen av USA:s skattesystem sedan 1980-talet. De har av president Donald Trump beskrivits som "de största skattesänkningarna i vårt lands historia". Dagen innan omröstningen, på torsdagsmorgonen, greps tolv kristna ledare då de samlades i entrén till senatsbyggnaden och läste högt ut Bibeln i protest mot förslaget. "Det här lagförslaget är ett angrepp på de fattiga och sårbara som vi är svurna att skydda," sa Jim Wallis, chef för Sojourners, vid evenemanget. Redan på onsdagen skickades även ett protestbrev, undertecknad av fler än 2 400 ledare från kristna, muslimska, judiska, sikhiska, buddhistiska och andra trostraditioner, till senatsledningen. De religiösa ledarna listade ett antal problem med den föreslagna lagstiftningen. Bland annat hur skattereformen kommer att gynna rika på ett oproportionerligt sätt, hur budgetunderskottet kommer att växa kraftigt samt hur antalet oförsäkrade amerikaner kommer att öka med 13 miljoner personer till år 2025, enligt kongressens budgetkontor. Dagen 171201.

Trump twittrade stöd för kontroversielle Roy Moore. Donald Trump fortsätter att uttrycka sitt stöd för den kontroversielle politikern Roy Moore i Alabama. Roy Moore, som kandiderar till senaten, har anklagats för att ha antastat flera kvinnor, vissa av de minderåriga. I en tweet i dag skriver Donald Trump att Roy Moore behövs i senaten. "Alla demokrater röstade emot skattereformen, det visar behovet av republikanen Roy Moore" skriver Trump och tillägger att Moores stöd kommer vara viktigt bland annat för att stoppa "kriminalitet, illegal invandring" och för att få till en "mur mot Mexiko". Roy Moore anklagas för att ha gjort sexuella närmanden mot betydligt yngre kvinnor, bland annat en 14-åring då han själv var 32 år. En annan kvinna pekar ut honom för ett övergreppsförsök då hon var 16 år gammal. Kvinnan berättar att Moore som 30-åring ska ha tafsat på henne och tvingat ner hennes huvud i sitt skrev. Moore nekar till anklagelserna. President Trump, som själv anklagats för antastat flera kvinnor, har under en tid undvikit att svara på frågor kring den kontroversiella senatorskandidaten Roy Moore. Men när fyllnadsvalet nu kryper allt närmare står det klart att presidenten ställer sig bakom Alabamapolitikern. Det verkar nästintill omöjligt att förutsäga utgången i valet, vissa undersökningar visar att Roy Moore kommer att segra, medan andra pekar mot att demokraten Doug Jones har en chans att vinna. En seger för en demokrat i det djupt konservativa Alabama skulle först och främst innebära en skräll, men det skulle också göra Republikanernas reformarbete betydligt svårare. I dag har Republikanerna 52 platser i senaten mot oppositionens 48, en förlust för Moore skulle krympa partiets redan ömtåliga majoritet till en enda senator. På valdagen den 12 december får vi svar. SR 171204.

Grönt ljus för Trumps inreseförbud. Högsta domstolen i USA har nu beslutat att Donald Trumps regerings omdiskuterade inreseförbud ska gälla fullt ut. Fram tills nu har lägre instanser stoppat delar av det. Inreseförbudet gäller sex länder där en majoritet av befolkningen är muslimer; Tchad, Iran, Libyen, Syrien, Jemen och Somalia. Det gäller också Nordkoreaner och vissa Venezuelanska regeringsföreträdare. Det är en omarbetad version av president Trumps inreseförbud, det tredje i ordningen, som för tillfället fått grönt ljus av Högsta domstolen. Domstolen har inte tagit ställning till huruvida inreseförbudet är lagligt i alla delar, men beslutet att tillåta förbudet gäller medan prövningen fortsätter. Lägre instanser har tidigare stoppat delar av inreseförbudet i väntan på en mer genomgående rättslig prövning. Under den tiden har det varit möjligt för personer med nära anknytning till USA att resa in i landet, men i och med Högsta domstolens beslut igår kan även de personerna nekas inträde, trots att de har anknytning genom till exempel ett barnbarn. Just nu pågår förhandlingar i två underinstanser vars beslut med största sannolikhet kommer att överklagas till Högsta domstolen oavsett vad de kommer fram till. Paradoxalt nog kan Trumps egna handlingar ligga honom i fatet, bland annat för att han delat videor från en brittisk extremhögerpolitiker och för att han som kandidat sagt att han ville införa ett muslimförbud. De som hävdar att inreseförbudet är olagligt anser att Trumps handlingar är bevis för han är ute efter att diskriminera. SR 171205.

Donald Trump: Rösta på Roy Moore. Donald Trump lägger nu hela sin politiska tyngd bakom den kontroversiella senatorskandidaten Roy Moore. Med tre dagar kvar till valet kommer presidenten spela in en telefonreklam för att stödja Moore. En annars given vinst för Republikanerna i det konservativa Alabama har förvandlats till ett jämnt lopp med ovanligt höga insatser. Roy Moore anklagas för att som 30-åring ha gjort sexuella närmanden mot flera unga kvinnor och flickor, däribland minderåriga. En av kvinnorna anklagar honom för att sexuellt ofredande, hon var 16 år gammal vid tillfället. Trots anklagelserna har Roy Moore president Donald Trumps fulla stöd. Under ett kampanjliknande möte i grannstaten Florida i fredags uppmanade han Alabamaborna att rösta på Moore. Nu rapporterar flera medier i USA att presidenten kommer spela in ett så kallar robocall, ett telefonmeddelande, till stöd för Roy Moore. President Trump behöver Republikanen Moore i senaten för att inte äventyra en redan svag majoritet. Om Moore skulle förlora valet på tisdag skulle det innebära att republikanerna bara har 51 platser mot oppositionens 49, med andra ord en ännu större uppförsbacke för Trumps reformagenda. SR 171210.

Kritiker: Demokraternas valvinst ett tecken på stödet börjar svikta för Trump. Demokraten Doug Jones överraskande valvinst i Alabama skickar chockvågor genom det amerikanska politiska landskapet. Och vissa vill göra gällande att det är början på en ny politisk verklighet i USA. Donald Trumps kritiker anser att demokraternas valvinst är ett tecken på att väljarna börjar svikta i sitt stöd för presidenten. Den tanken får stöd av Ralph Northams guvernörsvinst i Virginia tidigare i år och en jordskredsseger för demokraterna i guvernörsvalet i New Jersey. Det går inte att komma ifrån att det i delstatsvalen också är många andra saker som avgör vem väljarna lägger sin röst på. I Alabama ledde Roy Moore med över tio procentenheter i flera undersökningar innan sextrakasseri-anklagelserna mot honom, och det är svårt att se hur han skulle ha kunnat förlora utan de misstankarna mot sig. På ett sätt är det ingen tvekan om att Roy Moores förlust också är en förlust för Trump. Presidenten satsade allt på ett kort när han med all kraft gav sitt stöd till Roy Moore, nu kommer Trump därtill behöva tampas med en ännu bräckligare majoritet i senaten. SR 171213.

USA tar bort nätneutraliteten på internet. USA:s kommunikationsmyndighet FCC har röstat för att ta bort den så kallade nätneutraliteten, som infördes under förre presidenten Barack Obamas tid vid makten, skriver flera amerikanska medier. Principen om nätneutralitet handlar alltså om att det till exempel inte ska spela någon roll om det är en liten blogg eller en av nätets största sajter du besöker - internetleverantören ska slussa vidare trafiken efter bästa förmåga. Obamaadministrationen införde regler som ska garantera att det här uppehålls. Men det har inte varit populärt bland internetleverantörerna i USA som bland annat hävdar att det drabbar investeringar och utbyggnad av näten. Och när Trump tog över presidentskapet tillsatte han en ny chef på den myndighet som bestämmer över reglerna - just frågan om att ta bort dessa regler kring nätneutralitet hamnade tidigt på agendan. Det som kallas nätneutralitet är en het fråga och Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen i Sverige, jämför nätneutralitet med hur post- och telesystemen fungerar. "Man brukar tycka att internet ska fungera lite som post- eller telesystemet. Vem som helst kan skicka vad som helst till vem som helst och den som utför tjänsten ska inte bry sig om vad det är i paketen eller vem som pratar med vem," säger Måns Jonasson. Internetleverantörerna kan inte ta extra betalt av exempelvis Netflix och Youtube för att deras filmer ska få en gräddfil. Annars är rädslan att mindre sajter som inte betalar för sig slutar fungera ordentligt på nätet. Obamaadministrationen införde regler som ska garantera att det här uppehålls. Men det har inte varit populärt bland internetleverantörerna i USA som bland annat hävdar att det drabbar investeringar och utbyggnad av näten. Och när Trump tog över presidentskapet tillsatte han en ny chef på den myndighet som bestämmer över reglerna - just frågan om att ta bort dessa regler kring nätneutralitet hamnade tidigt på agendan. Även i EU finns regler som ska garantera nätneutraliteten och än så länge finns ingen stor debatt kring att ändra dem. Men om det här röstas igenom i USA tror Måns Jonasson att det kommer bli en fråga även här.- Om internetleverantörer i USA upptäcker att det går att tjäna extra pengar genom att ta betalt på vissa tjänster är det inte svårt att tänka sig att de kommer försöka göra samma sak här i Europa. SR 171214.
Mer kritik mot USA internetbeslut. Det har kommit många reaktioner på det amerikanska beslutet att slopa den så kallade nätneutraliteten. Många varnar också för att principen om ett fritt internet är hotad även inom EU. När det amerikanska beslutet träder i kraft om några månader får internetleverantörer rätt att favorisera en del innehåll, med snabbare bandbredd, och försvåra för annat. Kommer då folk att erbjudas gratis internet i framtiden, men bara under förutsättning att de shoppar via till exempel näthandelsjätten Amazon och läser sina nyheter via den stora sociala plattformen Facebook? Det befarar kritiker till torsdagens beslut i USA att slopa den så kallade nätneutraliteten. "Ett öppet och fritt internet är en förutsättning för att det digitala samhälle som alla vill vara en del av ska kunna utvecklas framgångsrikt, "var svaret från det tyska näringsdepartementets talesperson till de reportrar som frågade om det tunga EU-landets reaktion på USA:s beslut att riva upp regelverket om nätneutralitet. Ideella organisationer och chefsåklagare i vissa delstater lovar att försöka stoppa eller fördröja regeländringen i det amerikanska domstolssystemet, och kritikerna befarar en framtid där låginkomsttagare hänvisas till ett billigt men tillrättalagt internet. Men inte heller i EU är nätneutraliteten fullständig, trots att den skyddas av en EU-förordning från 2016. Till exempel i Sverige pågår en dragkamp mellan post- och telestyrelsen PTS och Telia, där myndigheten vill förbjuda Telias affärsmetod att strypa all annan trafik än den till vissa sociala medier när kunder har fått slut på surf. SR 171216.

Trumps skattereform ett steg närmare att bli verklighet. I USA har nu senaten och representanthuset efter intensiva förhandlingar kommit överens om ett gemensamt skatteförslag. Förslaget innehåller stora skattelättnader för företag men frågan är vad som är kvar av Trumps löfte om en massiv skattesänkning för medelklassen. Sänkt bolagsskatt från 35 till 21 procent är grundpelaren i det förslag som nu bakats samman av de två ganska olika upplagor som röstats igenom tidigare i senaten och representanthuset. Det här blir i så fall en permanent skattesänkning till skillnad från de föreslagna mindre sänkningarna för privatpersoner som bara är tillfälliga på tio år - en kompromiss som skrivits in sedan det stod klart att paketet kommer att belasta USA:s redan stora budgetunderskott tungt. Skattereformen har lanserats som en present till medelklassen, men av det finns inte så mycket kvar i det slutgiltiga förslaget. Många, men inte alla, medel- och låginkomsttagare kommer att få mindre skattesänkningar samtidigt som en sent inskriven detalj är sänkt skatt för de allra rikaste från 39,6 till 37 procent. Förslaget tar också bort obligatoriet att teckna sjukförsäkring - något som beräknas göra försäkringarna dyrare. Målet för förslagets anhängare är nu att få båda kamrarna att rösta ja så fort som möjligt. Men det är en kamp mot klockan. Förslaget kan inte räkna med någon röst från demokraterna och den republikanska majoriteten i senaten blir snart ännu mindre sedan demokraten Dough Jones vann fyllnadsvalet i Alabama i veckan. SR 171214.
Stora skattesänkningar för företag och höginkomsttagare snart i hamn. I USA finns det nu ett färdigt skatteförslag som båda kamrar i kongressen väntas rösta om nästa vecka. Företag får den största skattesänkningen. En sistaminutenändring som innebär viss skattelättnad för barnfamiljer fick ombord den sista republikanen som krävdes för att förslaget ska ha chans att gå igenom. Inga demokrater väntas rösta för och den republikanska majoriteten i senaten är så tunn att i princip att varje republikan där måste rösta med partiet för att lagen ska gå igenom. Största förändringen är skattelättnaderna för företag. Bolagskatten sänks från dagens 35 procent till 21 procent. Stora grupper får nån form av skattesänkning, bland annat fördubblas schablonavdraget. Men kritikerna menar att låg- och medelinkomsttagare inte gynnas tillnärmelsevis så mycket som president Donald Trump utlovat, och att reformen främst gagnar företag och höginkomsttagare. Kritik handlar också om att skattepaketet är ofinansierat och väntas öka den amerikanska statsskulden med nära ettusenfemhundra miljarder dollar de närmaste tio åren. SR 171216.

FN:s fattigdomsexpert varnar för ännu större klyftor i redan delat USA. FN:s särskilda sändebud för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter befarar att den planerade skattereformen ytterligare kommer att öka de inkomstklyftorna som sedan många år vuxit sig gigantiska i USA. Ett barn som föds fattigt i USA har i princip ingen möjlighet att ta sig ur fattigdomen. Det är en av FN-sändebudet Philip Alster slutsatser. Alster har just avslutat en tvåveckorsresa i USA. Han har rest runt i landet inbjuden av Vita huset, men kritiken mot den republikanska ledningen är hård i den del av rapporten som han hittills redovisat. Utifrån ett redan uselt läge för USA:s 40 miljoner fattiga, ser FN-sändebudet stora ökade risker med den planerade skattereform som han menar riskerar att öka klyftorna ännu mer. Redan idag är barnadödligheten högre i USA än i något annat utvecklat land, 12 miljoner amerikaner lever med obehandlade parasitsjukdomar som till exempel hakmask, och skillnaderna mellan förutsättningarna för rika och fattiga amerikaner är enorma, konstaterar FN. Den fullständiga rapporten kommer att publiceras i maj, men riskerar att uppfattas som politisk av många amerikaner, framförallt av republikaner. Den oberoende senatorn Bernie Sanders, på den amerikanska vänsterkanten, har välkomnat rapporten och träffat Alster, medan republikanernas ledare för representanthuset, Paul Ryan, tackade nej till ett möte med FN-sändebudet på grund av tidsbrist. SR 171216.

Skogsbranden i Kalifornien utom kontroll. Den omfattande skogsbranden Kalifornien är fortfarande inte under kontroll och har nu blivit den tredje största i den amerikanska delstatens historia. Över 100 000 hektar har hittills förstörts. Den omfattande skogsbranden Kalifornien är fortfarande inte under kontroll och har nu blivit den tredje största i den amerikanska delstatens historia. Över 100 000 hektar har hittills förstörts. Branden som fått namnet Thomas har förstört över 1 000 byggnader, däribland 750 hem, i kustnära områden i södra Kalifornien sedan den startade den 4 december. Tusentals brandmän, med hjälp av helikoptrar och flygplan som vattenbombar området, arbetar dygnet runt med släckningsarbetet som hittills har kostat omkring 820 miljoner kronor, enligt räddningstjänsten. En 32-årig brandman har omkommit under arbetet med att bekämpa branden. Dödsfallet är det andra i branden som rasat i snart två veckor. En 70-årig kvinna omkom när hon försökte undkomma lågorna i en bil. Än så länge är bara 40 procent av branden under kontroll. SR 171216.

Trump höll tal om USA:s säkerhetsstrategi. Donald Trump presenterade sin nya säkerhetsstrategi på måndagen. Enligt utrikeskorrespondent Fernando Arias var det inte mycket som var nytt. Ryssland och Kina pekas ut som dåliga aktörer på världsscenen i den nya säkerhetsstrategi som president Donald Trump presenterade i ett tal på måndagen. I ovanligt hårda ordalag nämns de båda länderna som revisionist-stater som motarbetar USA:s intressen och värderingar. Varje president förväntas lägga fram sin egen nationella säkerhetsstrategi, och Donald Trumps första tar avstamp i hans valslogan "Amerika först". Han parafraserade även sin valslogan när han sa "Make America safe again". SR 171218.

Trumps skattereform röstades igenom - vidare till senaten. Under tisdagen röstade det amerikanska representanthuset igenom den omfattande och omdebatterade skattereformen som lagts fram av republikanerna och president Donald Trump. Förslaget går nu vidare till senaten, som också väntas rösta igenom reformen. Omröstningen ses som en viktig delseger för presidenten och det republikanska partiet. SR 171219.
Donald Trumps skattereform godkänd. I USA har nu kongressens båda kamrar sagt ja till den stora skatteomläggning som republikanerna lagt fram. Det betyder att förslaget nu blir till lag - störst vinnare är företagen. En historisk seger för det amerikanska folket - så beskriver president Donald Trump den skattereform som nu kan träda i kraft redan efter nyår. Störst skattesänkning får de amerikanska företagen - bolagskatten sänks från 35 till 21 procent. Andra nyheter är dubblat schablonavdrag och mindre skattesänkningar för många privatpersoner - störst förändring blir det för landets höginkomsttagare. Idén är att man genom att gynna dem och företagen ska sätta fart på ekonomin något som då ska komma alla till del enligt republikanernas beräkningar. Men kritikerna varnar för att den nya skattelagstiftningen i stället kan leda till ökande inkomstklyftor. I och med skatteomläggningen slopas också kravet om att alla amerikaner ska ha sjukförsäkring, något som väntas göra försäkringarna dyrare. SR 171220.

Allt fler hemlösa i USA - kyrka får inte hjälpa. Hemlösheten i Kalifornien och längs USA:s västkust blir allt värre. Men i Malibu, känt för sina rika invånare, har en kyrka tvingats sluta servera mat till behövande. Enligt en ny federal rapport är stigande hyror, i kombination med oförändrade löner, en stor orsak till att allt fler människor i västra USA har tvingats sova på gatan under de senaste två åren. "Den gemensamma nämnaren för dessa platser är stigande hyror. Vi kommer verkligen att behöva fokusera på hur vi ska få fram prisvärda bostäder," säger Ben Carson vid USA:s bostads- och stadsplaneringsdepartement, enligt tidningen San Francisco Gate. Bostadsdepartements siffror visar att det finns drygt 550 000 hemlösa i USA - en ökning med 1 procent sedan 2016, och första gången sedan 2010 som antalet hemlösa har ökat. Men samtidigt som hemlösheten har ökat i 20 delstater har den faktiskt gått ned i 30 delstater. ntalet personer i Kalifornien som saknar tak över huvudet ökade under det senaste året med 14 procent, till 134 278 personer - klart flest av samtliga delstater - och representerar 31 procent av alla hemlösa i USA. Hemlösheten har bland annat ökat markant i Oakland, Sacramento, San Diego och Los Angeles i Kalifornien samt Seattle i Washington, enligt USA:s bostads- och stadsplaneringsdepartement. San Francisco var ett undantag i Kalifornien - antalet hemlösa i staden har varit nästan oförändrat på cirka 7 499 personer. I oktober i år förklarade Kaliforniens guvernör Jerry Brown att delstaten befann sig i ett nödläge på grund av ett hepatit A-utbrott som skördat minst 18 liv. Utbrottet, som är USA:s näst största på mer än två årtionden, började bland hemlösa i San Diego sent i fjol, men har sedan dess spridit sig till Los Angeles och Santa Cruz i mellersta Kalifornien. Hittills har minst 581 personer i Kalifornien insjuknat, varav drygt hälften har hamnat på sjukhuset. Dagen 171227.

Transpersoner tillåts i militären - Trump överklagar inte. I höstas beslutade en federal domstol att blockera Trumps försök att stoppa transpersoner från att tjänstgöra inom den amerikanska militären. Nu säger det amerikanska justitiedepartementet att de inte kommer överklaga domen till Högsta domstolen. Försvarshögkvarteret Pentagon meddelar att de kommer följa det domstolsbeslut som finns och börja ta emot transsexuella rekryter från och med måndag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. SR 171230.

Fritt fram för cannabis i Kalifornien. Imorgon blir drogen cannabis laglig för fritidsbruk i USA:s folkrikaste delstat Kalifornien. Motsvarande över åtta miljarder kronor om året väntas försäljningen inbringa i ökade skatteintäkter. För många är det här ett helt nytt preparat och myndigheterna satsar nu på att förbereda befolkningen. - Kaliforniens hälsomyndighet bedriver just nu en utbildningskampanj för att upplysa invånarna om hur de olika cannabispreparaten påverkar kroppen, berättar Lori Ajax - chef för delstatens cannabis-kontrollmyndighet för det amerikanska tv-bolaget MSNBC. Parallellt informerar det lokala trafikverket Kaliforniens invånare om vad man bör tänka på kring marijuana och bilkörning. Och det är mycket som ska fungera när det som troligen blir världens största legala cannabismarknad öppnar imorgon. Juridiken är komplicerad - även om alla medborgare över 21 år nu kommer att få köpa 28 gram, eller inneha upp till sex plantor enligt delstatens lagstiftning, så kan enskilda kaliforniska städer eller kommuner förbjuda preparatet. En ytterligare komplicerande faktor är att Kalifornien idag står för USA:s - i särklass - största illegala odlingar. Och många menar att det kommer att ta tid innan myndigheterna hittat metoder för att säkerställa att det som odlas och säljs från och med nyår är förenligt med regelverket. Skatteintäkterna kommer delvis gå till kontrollkostnader - men kommer också berika delstatsbudgeten. Omkring 50 miljarder kronor väntas laglig cannabis omsätta år 2020 - bara i Kalifornien. Det är nu sammanlagt åtta delstater plus District of Columbia som legaliserat fritidsbruk och i mer än 30 delstater kan man redan köpa marijuana som medicin. Samtidigt varnar legaliserings-motståndarna för ökat missbruk och i den amerikanska administrationen finns flera uttalade motståndare till legaliseringsvågen - däribland justitieminister Jeff Sessions. SR 171231.

Mordsiffrorna för 2017 de högsta i Mexikos moderna historia. I Mexiko har 2017 varit ett år präglat av våld. Mordsiffrorna är de högsta i landets moderna historia. Över 23 000 människor har dödats sedan i januari, och många mexikaner frågar sig varför regeringen inte gör mer för att stoppa våldet. "Regeringen har redan packat väskorna och i praktiken lämnat makten. Men ingen av presidentkandidaterna inför nästa års val verkar heller ha några idéer eller förslag på hur vi ska stoppa våldet," säger Fransisco Rivas, som leder Mexikos nationella medborgarobservatorium med fokus på säkerhetsfrågor. Rivas intervjuades för några dagar sedan i mexikansk tv, och beklagade att president Enrique Peña Nieto inte verkar bry sig om att stoppa blodbadet på sin befolkning. 2017 kommer att gå till historien som det våldsammaste året i Mexiko på över 20 år. Från januari till november dödades över 23 000 människor, fler än det våldsamma året 2011 då expresidenten Felipe Calderón förklarade krig mot narkotikakartellerna. När Enrique Peña Nieto kom till makten lovade han att dämpa våldet, och lyckades i början av sin mandatperiod. Men de senaste två åren har både mordtalen och andra brott, som stöld och kidnappningar, ökat. Enligt Fransisco Rivas är det korruption, svaga institutioner och en inkompetent poliskår som är grunden till problemet. "Poliserna är dåligt betalda, dåligt utbildade, och de behandlas dåligt av politikerna. Samma sak med åklagarväsendet," säger Fransisco Rivas. Nästa år är det presidentval i Mexiko, och än så länge har säkerhetsfrågorna inte varit i fokus. Istället präglas valkampanjen av relationen till USA, handelsfrågor och framför allt korruption. SR 171231.

"Amerikanska drömmen är nära att krackelera." I vår kommer FN-rapportören Philip Alstons slutliga rapport om tillståndet i USA när det gäller fattigdom och mänskliga rättigheter. USA är ett av världens rikaste länder. Men samtidigt ökar nu ojämlikheten, och 40 miljoner amerikaner räknas som fattiga. Detta oroar bland annat FN:s särskilde rapportör, som nyligen besökt landet. Debatten som förs bland politiker och medier för fram en bild av verkligheten som indelad i rika och fattiga, säger han. "Det är en bild som säger att de rika finns inom industrin, de är entreprenörer, de är patriotiska och driver den ekonomiska utvecklingen. Men de fattiga ses som slösare, som "losers" och bedragare. Trots att denna syn motsägs av fakta var vissa politiker som jag talade med övertygade om att denna verklighetssyn var sann, de trodde dessa bedragare satt i bekväma soffor och såg på tv eller surfade på mobiltelefoner som betalats av skattefinansierade socialbidrag." Philip Alston säger vidare att de skattereformer som planeras av Trump-administrationen troligen kommer att späda på den ekonomiska ojämlikheten i landet. "Den föreslagna skattereformen stakar ut vägen mot ett USA som blir det mest ojämlika landet i världen. Reformen kommer att öka de redan höga nivåerna av rikedom och också göra gapet större mellan den rikaste procenten och de fattigaste 50 procenten av USA:s befolkning." "Statistik ljuger inte", skriver Forbes och lyfter bland annat fram att USA spenderar mer pengar på militära utgifter än Kina, Saudiarabien, Ryssland, Storbritannien, Indien, Frankrike och Japan tillsammans. Forbes skriver också att barnadödligheten i USA är högre än i något annat utvecklat land, och att "mest chockerande" är att USA kommer på plats 35 av 37 länder i OECD när det gäller fattigdom och ojämlikhet. SR 180102.

Trump lägger ned utredning om valfusk. I USA domineras mediabevakningen nu stort av en uppmärksammad bok där bland annat den tidigare chefsstrategen i Vita huset Steve Bannon kritiserar presidenten och hans närmaste krets, bland annat för agerande under valkampanjen - något som fått Trump att säga att Bannon mist förståndet. Men i skuggan av den skandalen har en juridisk granskning av eventuellt valfusk lagts ned - sedan Trump nu upplöst granskningskommissionen. Det var i maj som Donald Trump tillsatte en kommission med representanter från båda partierna för att utreda eventuellt röstfusk i samband med presidentvalet 2016. Donald Trump vann flest delstater i presidentvalet medan Hillary Clinton sammanlagt fick flest väljarröster, något som Vita huset gång på gång uppgett berodde på fusk. Men kommissionens arbete har varit skarpt ifrågasatt eftersom inga bevis för omfattande röstfusk presenterats, flera delstater - också republikanska har vägrat samarbeta eftersom man inte velat lämna ut de detaljerade uppgifter om väljarna som kommissionen krävt in. Från demokratiskt håll har man misstänkt att målsättningen varit att införa striktare kontroller av väljarna - något som traditionellt gynnat det republikanska partiet eftersom demokratiska väljare oftare är låginkomsttagare och mer sällan har tillgång till id-handlingar som körkort och annat som kan krävas för att man ska kunna rösta. Donald Trump hävdar fortfarande att röstfusket var utbrett men skjuter nu frågan till den civila säkerhetsmyndigheten Homeland Security att utreda. Det oroar en del av kommissionens kritiker som menar att man därmed får mindre insyn i det som flera bedömare menar är en politiskt motiverad utredning i syfte att gynna det republikanska partiet i kommande val. SR 180104.

Ytterligare spänningar mellan USA och Turkiet. De Turkiska och amerikanska relationerna har ytterligare försämrats efter att en direktör i en turkisk statlig bank dömts i New York för att ha hjälpt Iran att kringgå sanktioner. Det är en av de hösta cheferna i statsägda Halkbank som dömts för bland annat bedrägeri och konspiration mot USA:s sanktionslagar. Han döms för att ha försökt hjälpa Iran att kringgå de ekonomiska sanktionerna mot landet. I ett komplicerat upplägg ska Iran ha bytt olja och gas mot guld och flera av transaktionerna ska ha skett i USA utan de amerikanska myndigheternas kännedom. Domen har kritiserats skarpts av Turkiet. Den turkiska utrikesministern kallar den orättvis och olycklig och menar att USA än en gång lägger sig i Turkiets interna angelägenheter. De anklagar också det amerikanska rättsväsendet för att ha infiltrerats av den i Turkiet terrorstämplade Gülenrörelsen - och låtit rörelsen fejka och plantera bevis. Händelsen är ytterligare en kladdig hinna som hindrar de två Natoländerna att närma sig varandra igen. När Trump valdes som president i USA var Turkiets president Erdogan en av de första att gratulera och hoppades på tätare band mellan länderna, det blev tvärtom. Tills nyligen pågick ett visumbråk där de båda länderna vägrat utfärda visum åt varandras medborgare. USA drog först in den tjänsten efter att Turkiet gripit flera anställda på USA:s konsulat i Istanbul som anklagades för spioneri. Turkiet har också kritiserat USA:s stöd till kurdledda styrkor i Syrien och har krävt att USA lämnar ut den i Turkiet terrormisstänkte predikanten Fethullah Gülen som är bosatt i USA. Det värsta bakslaget i relationen kom efter president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Turkiet svarade med att USA spelat ut sin roll som fredsmäklare och kallade beslutet en legitimering av terror. Relationen skulle kunna beskrivas som den sämsta på mycket länge och spänningen har drivit en tidigare strategisk amerikansk partner i famnen på en gammal ärkefiende, Ryssland. SR 180104.

Expert: USA:s frysta militärbistånd driver Pakistan i händerna på Kina. USA fryser sitt militära bistånd till Pakistan på grund av "landets slappa inställning till talibanerna", meddelade amerikanska UD i går. Vita husets politik i regionen driver Pakistan ytterligare i händerna på Kina, befarar Pakistanexperten Sten Widmalm. "Den får den omedelbara konsekvensen att Pakistan blir än mer beroende av Kina för att kunna upprätthålla sin interna säkerhet och säkerheten mot gränsområdena också," säger Sten Widmalm. I en aggressiv nyårstweet hävdade Donald Trump att USA gett Pakistan 33 miljarder dollar på 15 år och bara fått lögner och svek tillbaka. I går kom så beskedet från Washington att knappt en miljard dollar i olika årliga militära bistånd dras in tills Pakistan "agerar beslutsamt", gentemot talibanerna och en annan islamistgerilla. Kritiken mot Pakistan är befogad, menar Uppsalaprofessorn i statsvetenskap Sten Widmalm. Men han tillägger att landets korrupta och extremistinfiltrerade militär inte minst är en produkt av USA:s stöd under 1980- och 00-talen, då Islamabad istället byggde allianser med Talibanregimen i Afghanistan. Amerikanska drönarbombningar, inte alltid avstämda med pakistanska regeringen, tilltog sedan under Barack Obamas styre. Det underminerade demokratiidén i området och drev Pakistan närmare Kina, säger Sten Widman. Sten Widman efterlyser i stället västliga satsningar på demokratiska institutioner, som utbildning, press och rättsväsende i Pakistan. "Man ger bara militärt stöd och så vidare. Man bygger inte upp demokratiska institutioner eller infrastrukturen som kan underminera extremistiska våldet i Pakistan. De enda som gör något i det avseendet är Kina, men de är inte intresserade av demokrati." SR 180105.

Trump vill ha 145 miljarder för att bygga mur. President Trump försöker pressa Demokraterna att bevilja finansiering för byggandet av en mur på gränsen till Mexiko. Utan Demokraternas stöd kommer en sådan finansiering aldrig gå igenom och nu satsar presidenten allt på ett kort. Totalt begär Trumpadministrationen 33 miljarder dollar, motsvarande 270 miljarder kronor, för att öka övervakningen vid USA:s södra gräns. Den största delen av de pengarna, motsvarande 145 miljarder kronor, ska användas för att bygga presidentens stora symbolfråga och vallöfte: muren. Därtill vill Trump anställa 10 000 nya gränsvakter och få igenom tuffare asyllagar. Listan på önskemål har lämnats till Demokraterna som en del i förhandlingarna för en kommande budget. I gengäld ska Demokraterna få stöd för en ny lag gällande de runt 800 000 människor som kommit till USA illegalt som barn, så kallade Dreamers. De personerna saknar idag lagstadgad rätt att vistas i USA, trots att de länge arbetat eller studerat i landet och trots att de kan ha kommit till USA som spädbarn eller som mycket unga. Att ge de människorna utökade rättigheter står högt upp på Demokraternas önskelista. Att Trump nu använder hundratusentals Dreamers som en bricka i spelet för att få finansiering till den omdebatterade muren har retat gallfeber på Demokraterna. Demokraten Richard Durbin menar att presidentens agerande mycket väl kan leda till att förhandlingarna låser sig och att vissa federala myndigheter måste stängas. "Det är skandalöst att Vita huset underminerar månader av arbete över partigränsen", skrev han i ett uttalande. Nancy Pelosi, Demokraternas ledare i representanthuset, skrev att "pengarna för en mur kan användas mycket bättre på andra ställen". Donald Trump har investerat en stor portion politiskt kapital i frågan om en mur, men efter att ha misslyckats med att få Mexiko att betala för den måste han ha Demokraternas stöd för att kunna finansiera den. SR 180106.

Donald Trump: Jag är ett mycket stabilt geni. Enligt författaren till den skandalomsusade boken "Fire and Fury" ifrågasätter flera personer i Vita huset president Donald Trumps psykiska hälsa. Nu kommenterar Trump själv uppgifterna i en serie inlägg på Twitter. "Under hela mitt liv har mina två största tillgångar varit psykisk stabilitet och att jag är, typ, väldigt smart", skriver han och fortsätter: "Jag har gått från att vara en VÄLDIGT framgångsrik affärsman, till tv-stjärna, till USA:s president (mitt första försök!) Jag tror det kvalificerar mig som inte bara smart, men som ett geni ... och till och med ett mycket stabilt geni." Författaren Michael Wolff sa i går i en intervju med NBC News program Today att alla medarbetare i Vita huset ifrågasätter om Donald Trump verkligen är kapabel att vara president, inklusive hans barn. Han sa bland annat att Trump ofta upprepar samma historier om och om igen, ibland så ofta som tre gånger inom loppet av 10 minuter. Omni 180106.

Massutvisning av salvadoraner från USA. USA:s regering återkallar de tillfälliga uppehållstillstånden för cirka 200 000 salvadoraner som bott i USA efter två jordbävningar i El Salvador 2001. Tidigare amerikanska regeringar har förlängt den "tillfälliga skyddsstatus" (TPS) för den salvadoranska gruppen som till stor del bor nära huvudstaden Washington. I fjol drog president Donald Trumps administration in TPS för 59 000 haitier och 5 300 nicaraguaner. Han har meddelat att det vankas hårdare tag mot legal och illegal immigration. Måndagens beslut innebär att tiotusentals familjer med djupa rötter i USA rycks upp, inklusive tiotusentals barn som fötts i landet och därmed är amerikanska medborgare. Salvadoranerna får 18 månader på sig att lämna landet annars väntar deportation, meddelar Kirstjen Nielsen, minister för inrikes säkerhet. SR 180108.

Religiösa företrädare: Så blir 2018. Pastor David Gushee: En korsväg för vita evangelikaler. "Jag förutspår att det under 2018 kommer att inträffa någon händelse i relation till president Donald Trump som sätter hans kärnväljare, vita evangelikaler, i en situation som involverar ett avgörande moralprov. Tyvärr tror jag att vi redan vet vad som kommer att komma ut ur detta. En stor grupp Trump-väljare kommer att vara lojala vad som än händer. Det blir därför allt klarare att vad som än händer Donald Trump också kommer att hända för dem, för de har blivit omöjliga att skilja åt." David Gushee är krönikör på RNS.
Daniel José Camacho: Håll ett öga på kampanjen för fattiga människor. "Den nystartade Poor People’s Campaign (Kampanjen för fattiga människor) kommer att bli det viktigaste som händer i religionens värld 2018. Den här kampanjen, med kyrkoherde William Barber och rev. Liz Theoharis i spetsen, medvetandegör Martin Luther King Jr:s radikala poltik och tar upp hans oavslutade arbete. Om PCC kan bygga en bred koalition runt frågor som rör fattigdom, miljöengagemang och fred, kan organisationen väcka liv i King’s politiska vision - som religiösa liberaler övergav." Daniel José Camacho är ledarskribent på The Guardians amerikanska utgåva. Dagen 180109.

Trump: Varför tar vi emot människor från"skithålsländer"? Ett uttalande från USA president Donald Trump väcker starka reaktioner i USA. Presidenten ska igår ha ifrågasatt varför USA ska ta emot invandrare från "skithålsländer", något som presidenten själv dementerade under fredagen. Donald Trump ska ha fällt kommentaren under ett möte om en ny invandringsreform. På mötet, där flera senatorer från både Republikanerna och Demokraterna deltog, fick Trump information om en uppgörelse man gjort mellan partierna. Donald Trump ska ha förkastat uppgörelsen och ifrågasatt varför USA ska ta emot människor från Haiti och andra "skithålsländer" i Afrika, istället för att ta emot människor från till exempel Norge. Uppgifterna om Trumps uttalande rapporteras av flera medier i USA och kommer från icke namngivna deltagare på mötet. Vita huset har inte dementerat händelsen. I ett uttalande skriver Vita husets pressekreterare att Trump stödjer "lagar som gör landet starkare", och att det innebär att välkomna människor "som kan tillföra något till vårt samhälle, som bidrar till en växande ekonomi och som kan assimilera sig i vår fantastiska nation". Trumps ord har lett till många reaktioner i USA. John Kasich, den republikanske guvernören i Ohio, sa bland annat att USA byggdes av invandrare. "Vi måste hedra vår historia och det börjar med en respektfull retorik." Mia Love, en republikans kongressledamot från Utah, krävde en ursäkt från presidenten och sa att uttalandet var "elakt, splittrande, elititiskt och en skymf mot USA värderingar". Den demokratiske senatorn Richard Blumenthal kallade Trumps uttalande för uppenbart rasistisk. "Det är ett motbjudande och lömskt sätt att förklä rasism till invandringspolitik," sa han. Presidenten pratar inte för mig som amerikan. Kongressledamoten och Demokraten Luis Guitérrez sa att vi nu med "100 procents säkerhet kan säga att presidenten är rasist" och att han "inte delar de värderingar som står skrivna i konstitutionen". De senaste dagarna har politiker i Washington försökt att komma överens om en invandringsreform över partigränserna. Donald Trump har villkorat sitt stöd och hävdar att han bara kommer skriva under en ny reform om den också innebär ökad finansiering för gränsbevakning, däribland pengar till en mur på gränsen till Mexiko. SR 180111.
Trump: Jag har inte använt de orden. USA:s president Donald Trump förnekar att han använt ordet "skithål" om flera länder under ett möte med både demokrater och republikanska ledare. I en serie tweets på fredagsförmiddagen skriver Trump att det språk som användes på mötet var hårt men inte att det var de ord som rapporterats i media. Representanter för både demokraterna och republikanerna hade samlats för att presentera förslag till förändringar av den så kallade DACA-lagen. Lagen gör det möjligt att ge vissa illegala invandrare som vistas i landet arbetstillstånd om de kom till USA som minderåriga. "Språket som användes av mig under DACA mötet var hårt, men det här var inte det språk som användes. Vad som verkligen var illa var det skandalösa förslaget - ett stort steg bak för DACA!", skrev presidenten på twitter. På mötet, där flera senatorer från både Republikanerna och Demokraterna deltog, fick Trump information om en uppgörelse man gjort mellan partierna. Donald Trump ska ha förkastat uppgörelsen och ifrågasatt varför USA ska ta emot människor från Haiti och andra "skithålsländer" i Afrika, istället för att ta emot människor från till exempel Norge. I efterföljande tweets skriver han att informationen är fel och påhittat av demokraterna. Han skriver också att han i framtiden bör spela in mötena. SR 180112. "Det är ett extremt kränkande uttalande av Trump". Flera länder i Afrika reagerar skarpt på uppgifterna att Donald Trump ska ha kallat afrikanska länder för "skithålsländer". "Vi är inget "skithålsland", det är inte Haiti heller eller något annat land med problem," säger Sydafrikanska regeringsparitet ANC:s generalsekreterare Jessie Duarte om Donald Trumps påstådda uttalande, där han ska ha kallat Afrikanska länder och bland annat Haiti för "shithole countries". "Det är extremt kränkande av Trump att komma med den typen av uttalanden, som inte speglar USA:s officiella relation med de länderna", säger hon. Flera amerikanska medier har rapporterat om Trumps uttalanden som ska ha kommit under ett möte om en amerikansk invandringsreform där Trump ska ha ifrågasatt varför USA ska ta emot människor från Haiti och andra citat "skithålsländer" i Afrika. I dag har Trump förnekat att han använt det grova språkbruket, men det har inte hindrat Afrikanska regeringar från att reagera. Botswanas regering kallar uttalandena klandervärda och rasistiska och har kallat upp USA:s ambassadör för att få klarhet i om USA verkligen anser att Botswana är ett skithålsland. Ugandas utrikesminister Henry Okello Oryem kallar kommentarerna för olyckliga och säger att han ber att den allsmäktige guden ska ändra Trumps inställning till människor som lider och söker skydd i USA. En taleskvinna för Afrikanska unionen kallar uttalandena upprörande, och menar att särskilt oacceptabla är de mot bakgrund av de historiska omständigheter där många afrikaner tvingats till Amerika som slavar. SR 180112.
Kyrkoledare kritiska mot Trumps "skitländer". Baptisten Russell Moores budskap är att kyrkans folk består av människor från de länder som Donald Trump avfärdade som skitländer. Omdömeslöst. Rasistiskt. Vulgärt. Donald Trump tar just nu emot en våg av kritik för sitt uttalande om att USA inte borde ta emot migranter från "skitländer", som Haiti, El Salvador och afrikanska länder. Även från kyrkligt håll är kritiken skarp. Exempelvis från baptistledaren Russel Moore, som på twitter ger en rejäl känga till presidenten. "Jesus Kristus kyrka leds, bland annat, av våra bröder och systrar från Afrika, Latinamerika och Karibien. De är vi," skriver han och får direkt medhåll. "Som pastor för en mångkulturell baptistkyrka i Detroit är jag tacksam till Herren att vi har medlemmar från Haiti och El Salvador," skriver Eli Garza, och får att amen till svar. Dagen 180112.
54 länder kräver ursäkt från Trump. "Extremt upprörda" afrikanska länder kräver att USA:s president Donald Trump tar tillbaka, och ber om ursäkt för sitt språkbruk då han uppges ha kallat Haiti och afrikanska länder för "shithole countries", ungefär "skithålsländer". Efter ett extrainsatt möte för afrikanska länders FN-ambassadörer meddelade de att gruppen är "oroad över den fortsatta och växande trenden i den amerikanska administrationen mot Afrika och människor med afrikanskt ursprung, att baktala kontinenten och färgade människor". Gruppen, som består av representanter för 54 länder, fördömer "de upprörande, rasistiska och främlingsfientliga kommentarerna från USA:s president som rapporteras av medier", skriver gruppen i ett uttalande. FN-ambassadörerna tackar också de amerikaner som fördömt språkbruket. Uttalandet godkändes enhälligt efter fyra timmars diskussioner. Trump själv förnekar att han använt ordet, men flera senatorer från båda partier har intygat att det var just det ord han flera gånger använde under ett möte om migrationspolitik i Vita huset på torsdagen. SR 180113. Kommentar: Kan det bevisas nu att Trump faktiskt ljuger?
Pastor fördömde Trump - med Mike Pence i kyrkbänken. USA:s vicepresident Mike Pence besökte en baptistkyrka i söndags. Där fick han höra pastorn fördöma Donald Trump. Maurice Watson, pastor i Metropolitan Baptist Church i Largo utanför Washington DC, kritiserade i skarpa ordalag Donald Trump för en vulgär karakterisering av afrikanska nationer som presidenten sägs ha använt. Enligt uppgift kallade Trump, under en migrationsdiskussion med kongressledare nyligen, afrikanska nationer samt El Salvador och Haiti för "skitländer". Uttalandet har bekräftats av en demokratisk senator, medan två republikanska senatorer har dementerat uppgiften. Predikan sändes på Facebook och videoklippet visar hur gudstjänstbesökarna står och applåderar vid flera tillfällen under Watsons tillrättavisande av Donald Trump. WUSA-TV rapporter att Mike Pence, som besökte kyrkan tillsammans med sin hustru, blev röd i ansiktet vid några tillfällen under predikan - men denna uppgift tillbakavisades på måndagen av Mike Pence kontor i ett mejl till nyhetsbyrån AP. Dagen 180116.

USA förlänger kärnenergiavtalet med Iran. Under fredagen meddelade USA:s president Donald Trump att avtalet om Irans kärnenergiprogram ska fortsätta att gälla, men hotade samtidigt att skrota avtalet om det inte införs tuffare regler mot Iran. Trumpadministrationen kräver permanenta och tuffare begränsningar av Irans kärnteknikutveckling, man vill se hårdare kontroller på plats i Iran och förbud gällande Irans robotprogram. I ett uttalande sa företrädare för Trumpadministrationen att man nu vill förhandla med de europeiska partnerländerna för att komma fram till ett strängare avtal. Om man inte lyckas nå en ny överenskommelse kommer Donald Trump återigen införa omfattande sanktioner mot Iran och, i praktiken, skrota det existerande avtalet. "Det här är sista chansen!" skrev president Trump i ett pressmeddelande. Nästa gång Donald Trump måste ta beslut om sanktionslättnader inträffar om 120 dagar, vilket alltså verkar vara tidsfristen han ger för att skapa ett eventuellt nytt avtal. Dagens beslut påverkar därmed inte den existerande överenskommelsen, däremot skapar USA:s agerande fortsatt osäkerhet om avtalets framtid. Irans utrikesminister, Mohammad Javad Zarif, säger i en första kommentar från iranska regeringen att Trumps besked är “ett desperat försök att underminera ett stabilt internationellt avtal". Avtalet går ut på att omvärlden får insyn i Irans kärnenergiprogram i utbyte mot att sanktioner mot landet lyfts. Avtalet mellan Iran och den så kallade P5+1-gruppen - det vill säga USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Kina - slöts 2015. Uppgörelsen slöts efter att omvärlden länge befarat att Iran höll på att utveckla kärnvapen. SR 180113.

Efter skattereformen: Apple storsatsar i USA. Apple ska storsatsa i USA. Efter president Donald Trumps skattereform så lovar företaget att satsa 30 miljarder dollar, motsvarande nästan 250 miljarder kronor, på investeringar i USA. Apple påstår själva att investeringarna, som bland annat handlar om ett helt nytt utvecklingscenter och flera datacenter, kommer att skapa 20 000 jobb. Donald Trump har tidigare kritiserat bland annat Apple för att inte investera tillräckligt i USA, men efter att satsningen offentliggjorts twittrade Trump nöjt att skattereformen ger resultat. Apples VD Tim Cook sa å andra sidan att man hade gjort flera av sakerna även utan skattereformen, men sa också att han trodde att skattereformen skulle skapa arbetstillfällen. Apple har, precis som flera andra stora amerikanska bolag, stora vinster som ligger utomlands, eftersom man inte velat plocka hem dem till USA av skatteskäl. I och med skattereformen, som också handlar om att få amerikanska bolag att plocka hem vinster och skatta för dem, så kommer att Apple att göra just det. Summorna är minst sagt hisnande. Apple har 250 miljarder dollar utomlands, alltså motsvarande 2 000 miljarder svenska kronor. Skattesatsen är 15 procent, och det blir en engångsbetalning på 38 miljarder dollar, motsvarande ungefär 300 miljarder svenska kronor. Apple påstår att det kommer att bli den största, så att säga, engångsbetalningen av skatt i historien. Affärstidningen Wall street journal menar att Apples engångsbetalning av skatt kan bli en trend, att flera av de amerikanska storföretagen följer efter. Enligt uppskattningar av analytiker så har börsbolag i USA den otroliga summan av 2 800 miljarder dollar i vinster utomlands, alltså motsvarande 22 400 miljarder svenska kronor. SR 180118.

Trumps stöd från kristna minskar. Donald Trump fick gediget stöd av vita evangelikaler när han valdes. Men nu har stödet minskat betydligt. "Evangelikalers stöd är viktigt men knappast avgörande," säger Jan Hallenberg på Utrikespolitiska institutet. Trump stöds fortfarande av en majoritet av vita evangelikaler. Men i dag tycker bara 61 procent att han gör ett bra jobb, enligt det oberoende Pew Research Center. För ett år sedan var den siffran 78 procent. Jan Hallenberg tror att det inför mellanvalsåret i år kommer att bli lättare att mobilisera demokratiska väljare. "Republikanerna kommer att få det svårare att mobilisera sina väljare, eftersom presidentposten inte står på spel och eftersom många av de republikanska väljarna är missnöjda inte minst med republikanernas insats i kongressen." Dagen 180118.

Unikt framträdande av Trump på manifestation mot abort. Som första amerikanska president någonsin medverkade Donald Trump, via videolänk, på den årliga demonstrationen "March for Life" i Washington DC. Över 100 000 människor samlades på fredagen i USA:s huvudstad för att visa sitt missnöje med bland annat ett domslut från 1973 i Högsta domstolen där det slogs fast att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv. President Donald Trump och representanthusets talman Paul Ryan från Republikanska partiet medverkade via videolänk från Vita husets Rose Garden till anti-abortdemonstranterna från hela USA som hade tagit sig till Washington, DC för att delta i den årliga marschen. Redan på torsdagen mötte vicepresident Mike Pence, enligt USA Today, deltagare i "March for Life". Han intygade då att Donald Trump är den president i USA:s historia som är mest "pro-life". Dagen 180120. Kommentar: Kan det öka Trumps stöd från kristna?

Dödläge i senaten ledde till budgetkris. I USA har ett dödläge mellan republikaner och demokrater lett till att delar av statsapparaten stängdes ned. Under den amerikanska natten stod det klart att partierna inte lyckas komma överens. Dramatiska scener utspelade sig i senaten sent in på kvällen, men efter timmar av förhandling stod det till slut klart att senatorerna hade röstat ner representanthusets budgetförslag, utan att ha kommit fram till en ny överenskommelse. Därmed är det nu klart att delar av den amerikanska statsapparaten inte har finansiering. Exakt vilka av statens funktioner som kommer påverkas vet man inte, men 2013, förra gången en nedstängning skedde, permitterades runt 800 000 personer på olika myndigheter. Enligt försvarsminister James Mattis kommer 50 procent av de civilt anställda på hans departement att stanna hemma. Nationalparker och monument kan komma att stängas, och utfärdandet av visum kan försenas. Det behövs en supermajoritet på 60 av 100 röster för att budgeten ska kunna antas i senaten. Eftersom republikanerna bara har en majoritet på 51 mot 49 senatorer måste en budget få stöd av båda partierna om den ska kunna klubbas igenom. Paradoxalt nog har striden om budgeten väldigt lite med budget att göra. Dispyten handlar om att demokraterna vill nå en överenskommelse som ska skydda de hundratusentals personer som kom till USA illegalt som barn, så kallade Dreamers. För att göra det använder man budgeten som en politisk hävstång: Ge oss en ny lagstiftning som skyddar Dreamers från att deporteras så stödjer vi en budget, är demokraternas bud. Donald Trump och delar av Republikanerna går å sin sida inte med på en sådan lagändring om de inte får en motprestation i form av ändrade invandringslagar och medel till ökad gränsövervakning. Dödläget och nedstängningen av delar av statsapparaten sammanfaller med att Donald Trump varit president i exakt ett år. SR 180120.
USA:s statsapparat står utan pengar. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan pengar, bland annat till löner. Ett lagstadgat skuldtak för USA:s regering infördes 1939. Taket har enligt USA:s finansdepartement höjts, tillfälligt förlängts eller reviderats 78 gånger sedan 1960. Det senaste kongressbeslutet om en tillfällig finansieringslösning, ett sorts undantag från skuldtaket, fattades i december i fjol: Det löpte ut vid midnatt lokal tid fredagen den 19 januari. Sedan 1980-talet, i takt med att USA:s skuldberg rusat i höjden, har skuldtaket med jämna mellanrum blivit ett politiskt slagträ i Washington. En nedstängning innebär att alla federalt finansierade myndigheter som inte anses samhällsviktiga stängs och att de anställda tvingas till ledighet utan lön. Regering, försvar och polis kommer inte att beröras. Sedan 1990 har USA:s statsapparat stängts ned fyra gånger eftersom kongressen inte kunnat enas om budgeten. Senast var 2013, och då fick över 800 000 myndighetsanställda stanna hemma utan lön under en två veckor lång Världen idag 180120.
USA-budget får tillfälligt grönt ljus. Den amerikanska senaten har enats om en tillfällig budget, vilket innebär att statsapparaten kan öppna igen. "Vi kommer att rösta i dag för att återöppna statsapparaten," säger Demokraternas minoritetsledare Chuck Schumer i senaten. Enligt CNN röstade 81 senatorer för förslaget och 18 emot. För att bryta dödläget och få igenom budgeten krävdes att 60 senatorer röstade för förslaget. Nu återstår den planerade omröstningen för att få igång finansieringen av USA:s statsapparat. "Låt oss ta ett steg tillbaka från stupet," sade senatens majoritetsledare Mitch McConnell tidigare under måndagen. Republikanen McConnell har erbjudit Demokraterna en senare omröstning för att hantera deras hjärtefråga Daca, uppehållstillstånd för de unga invandrare som kallas dreamers (drömmare), när frågan om statsbudgeten först är avklarad. Nästa deadline för statsbudgeten går ut den 8 februari. SR 180122.

USA:s handelsminister: Handelskrig med Kina har varit på gång under lång tid. "Ett handelskrig har varit på gång under lång tid nu". Så sa USA:s handelsminister Wilbur Ross under Världsekonomiskt forum som just nu pågår i schweiziska Davos. I Davos i Schweiz pågår Världsekonomiskt forum, och USA:s handelsminister Wilbur Ross har sagt att ett handelskrig mellan USA och Kina är på gång, något som väckt reaktioner från flera håll. Ekots ekonomikorrespondent Staffan Sonning är på plats i Davos och har följt händelserna. "Handelsministern fick frågan om det inte finns risk för ett handelskrig med Kina, och han svarade då att det har varit på gång en god tid och att amerikanska trupper nu sätter sig bakom skyddsvärnen," säger Staffan Sonning. Han tror att det finns risk för en upptrappning mellan de båda stormakterna efter Wilbur Ross uttalande. "Det finns ganska stor möjlighet att Kina nu kommer att svara med åtgärder mot USA, och att USA då vidtar ytterligare åtgärder." " Ingen vet riktigt var det skulle sluta," säger Staffan Sonning. Som motpol till Wilbur Ross uttalanden var även USA:s finansminister Steven Mnuchin på plats och drev en mindre aggressiv linje. "Man kan säga att handelsministern och finansministern spelade det som brukar kallas "good cop - bad cop". Finansministern försökte lugna alla med att USA visst är för fri handel med resten av världen," säger Staffan Sonning. SR 180124.

Trump varnar Turkiet - för militär insats i Syrien. USA varnar Turkiet för att trappa upp den militära insatsen i norra Syrien. President Donald Trump menar att det kan leda till sammandrabbningar mellan amerikanska och turkiska styrkor. "Det är en accelererande kollisionskurs. De båda presidenterna, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump, pratade för första gången direkt med varandra i går kväll," säger Agneta Ramberg, Sveriges Radios utrikeskommentator. I det telefonsamtalet ska Trump ha uppmanat Turkiet att begränsa offensiven mot YPG-milisen - som är och har varit USA:s allierade i striden mot IS i Syrien - och inte skapa en situation där amerikanska och turkiska styrkor riskerar att komma i direkt strid mot varandra. Efter samtalet har Turkiets president Erdogan sagt att Turkiet kommer att utvidga offensiven. Och på förmiddagen i dag höjde den turkiske biträdande premiärminister tonen lite till och sade att om USA vill undvika en potentiell konfrontation med Turkiet i Syrien så borde de "sluta stödja terrorister" och "se över sina allianser och styrkor på marken i Syrien." Varför vill Turkiet utöka offensiven? För Turkiet handlar det här om den allt överskuggande frågan att inte ha kurdiskkontrollerade enklaver, någon form av kurdiskt självstyre på den syriska sidan av gränsen mot Turkiet. Turkiet ser YPG-milisen som terrorister, lierade med PKK i Turkiet. Den militära operationen som började i lördags är hittills begränsad till en av två separata kurdiskkontrollerade enklaver, Afrin i nordvästra Syrien. Där finns inga amerikanska styrkor, och det är ryskt stridsflyg som kontrollerar luftrummet där. Den utökning Erdogan talar om - och USA varnar för - handlar om Manbij, en större enklav cirka tio mil österut. Där finns cirka 2 000 amerikanska soldater tillsammans med någonstans kring 10 000 stridande från USA:s allierade, den så kallade Syriska demokratiska styrkan, SDF. SDF består huvudsakligen av kurder. Och där finns ju risken för direkt konfrontation om Turkiet verkligen ger sig på en sådan utökad offensiv. Vad innebär det för relationen mellan länderna? Den har varit ansträngd länge, bland annat just på frågan om kurdernas roll i Syrien och USAs allians med dem mot IS. Nu skulle många säga att relationen är på bristningsgränsen. SR 180125.

Trump godkänner offentliggörande av kontroversiellt pm. I USA trappades konflikten mellan Vita huset och Justitiedepartementet och federala polisen, FBI, upp ytterligare sedan kongressen offentliggjort en mycket omstridd promemoria. Skrivelsen påstås bevisa att delar av justitiedepartementet och FBI skulle ha agerat politiskt i syfte att skada Donald Trump. Huvudpunkterna i det nu offentliggjorda dokumentet rör vad som låg bakom FBI och justitiedepartementets beslut om att övervaka en tidigare Trumpmedarbetare under valkampanjen. Medarbetaren Carter Page misstänktes för samröre med Ryssland - men enligt den republikanske kongressledamoten Devin Nunes som skrivit promemorian baserades dessa misstankar på uppgifter från en källa som finansierats av demokratiska partiet. Demokratiska kongressledamöter som tagit del av samma uppgifter som Nunes säger att hans rapport är missvisande och FBI har offentligt avrått Vita huset och kongressen från att offentliggöra skrivelsen eftersom man menar att uppgifterna i den är felaktiga och att ett offentliggörande också skulle kunna skada viktigt underrättelsearbete. SR 180202.

Demokraterna varnar Trump efter offentliggörandet. Demokraternas ledare i representanthuset säger att USA riskerar att försättas i konstitutionell kris om president Trump använder den promemoria som offentliggjordes igår för att sparka landets vice justitieminister. "Det är en skam det som händer i vårt land," sa president Donald Trump om innehållet i promemorian. Tidigare hade han twittrat att FBI och justitiedepartementet låtit sig påverkas politiskt till nackdel för det republikanska partiet. Demokraterna har svarat genom att varna presidenten: Om Trump skulle använda skrivelsen som skäl att sparka vice justitieminister Rod Rosenstein - högst ansvarig för Rysslandsutredningen - skulle landet försättas i konstitutionell kris, sa Nancy Pelosi, som är demokraternas gruppledare i representanthuset. Bakom den omtalade promemorian står en republikansk kongressledamot som hävdar att FBI med justitiedepartementets goda minne godkänt avlyssning av en Trump-medarbetare på felaktiga grunder. Man skulle ha motiverat avlyssningen med bevis från en dokumentsamling som finansierats av det demokratiska partiet. Detta tillbakavisas av både demokratiska kongressledamöter som tagit del av samma underlag och av FBI som kallar uppgifterna som felaktiga. I botten finns en kamp om den utredning som granskar Trump-kampanjens kontakter med ryska intressen. Trump har kallat utredningen för häxjakt, demokraterna menar att promemorian är det senaste i en republikansk kampanj för att smutskasta Rysslandsutredningen. SR 180203.
Trump släpper inte demokraternas promemoria. USA:s president Donald Trump sätter stopp för offentliggörandet av demokraternas svar på republikanernas omstridda promemoria. "Presidenten har uppenbarligen något att dölja", säger Nancy Pelosi, demokraternas ledare i representanthuset. I republikanernas pm, som offentliggjordes förra veckan efter godkännande från Trump, anklagas högt uppsatta personer inom FBI och justitiedepartementet för partiskhet mot Trump i Rysslandsutredningen. Det antas att demokraternas pm direkt motsäger de uppgifterna. I ett brev till Devin Nunes, ordförande i representanthusets underrättelseutskott, skriver Trumps juridiska rådgivare Don McGahn att presidenten tagit beslutet att stoppa offentliggörandet av demokraternas svar "på grund av att promemorian innehåller flera hemligstämplade och särskilt känsliga passager". Tidigare uppgav T