vapenskold.jpg (17933 bytes) Vatikanens officiella vapensköld. Om påvens makt i svunnen tid vittnar Jesuiteden som finns upptecknad i en förteckning i USA:s kongress (House Bill 523, 1913) och som innefattar följande uppgift om påvens makt: i egenskap av nycklarnas bindande och lösande, given till hans Helighet av min Frälsare, Jesus Kristus, har han makt att avsätta kätterska kungar, prinsar, stater, samvälden och regeringar, alla vara illegala utan hans heliga godkännande, och de må förgöras på ett säkert sätt.
kkpetrustiara.jpg (22931 bytes) Varje år firas i Vatikanen den helige Petrus som den förste påven. Tidigare har då en staty av aposteln Petrus krönts med den påvliga tiaran. Påven Paulus VI var den siste påven som kröntes med tiaran. I en ödmjukhetens gest i det andra vatikankonciliets anda lade han ner tiaran på altaret som ett tecken på avsägelse av mänsklig ära och makt. Den sista tiaran gavs sedan till behållning för de fattiga, men finns fortfarande kvar som en symbol i de påvliga dekorationerna.

Tillbaks till  Katolska sidan