Rom - modern till skökorna

Vid ingången till St. John Laterankyrkan i Rom, klassad som den främsta Romersk katolska kyrkan och som också är påvens kyrka finns en väldig latinsk inskription där det står SACROS LATERAN ECCLES OMNIVM VRBIS ET ORBIS ECCLESIARVM MATER ET CAPVT som betyder "Heliga Laterankyrkan, Moderkyrkan och huvudet för alla stadens och världens kyrkor".

Vem är systerkyrka till den Katolska kyrkan?

"Vi måste bära i minne att uttrycket "systerkyrkor" i den egentliga meningen som intygad av den allmänna traditionen i öst och väst, får endast användas för de kyrkliga kommuniteter som har bevarat ett giltigt episkopat och en giltig eukaristi."

Rom den 30 juni 2000
Kardinal Joseph Ratzinger
Ärkebiskop Tarcisio Bertone

Tillbaks till: Katolska första sidan