Ritualer och tradition istället för frälsning

Den katolska traditionen och frälsningsvägen stänger dörren för helgelseprocessen genom den Helige Ande genom all vidskepelse och prål som tillagts evangeliet. Medlare "en masse" istället för den enda medlaren Jesus Kristus. Gärningar och ritualer som frälsningsmedel istället för korset. Kommunikation med de döda i bönerna istället för gemenskap med den levande Guden i tillbedjan. Modergudinnekulten i sina olika former. Moder Maria och hennes löften om välgång och liv. Kultiska samlingar i franska Lourdes, en av de mest kända platser för spiritistiska uppenbarelser. Modergudinnan, den spiritistiska kraften för uppenbarelse och helande är helt klart en "territoriell kraft" som kräver pilgrimmernas botgöring, men först av allt bygger hon tempel i människors hjärtan. Hennes värld är inbilskhetens värld och hennes profeter talar gagnlösa föreställningar och visioner från deras egna hjärtan, Jeremia 23.

(Författare okänd, översatt från engelskan av Bertil Lundberg)

Tillbaks till: föregående sidan