Pius Xl försvarade korstågen och inkvisitionen mot Albigenserna.

Pius XI var påve mellan år 1922-1939. I manifestet INGRAVESCENTIBUS MALIS år 1937 hyllar han den heliga jungfrun Maria som han hävdar en gång segrande drev den förskräckliga Albigenska sekten från de kristna länderna. Albigenserna förintades med utomordentlig kraft och grymhet. Albigenserna åberopade Bibeln till försvar för sin tro och sin strid mot kyrkans läror. Det ledde till att läsning av Bibeln på landets språk förbjöds på kyrkomötet i Toulouse 1229. Påven påminner också i manifestet om korstågen och den enhet som fanns då och att denna enhet också nu finns när det gäller folkets bön till den stora Guds Modern för de kristna fiendernas nederlag. Och han förmanar familjerna att vara ett föredöme för barnen speciellt vid solnedgången när man samlas efter dagens arbete att man då tillsammans ska recitera den heliga Rosenkransen på böjda knän framför Jungfruns avbild.

Tillbaks till: föregående sidan