Peter Halldorf ute på svag katolsk gungfly

 

Tidningen Nya Dagen är en bra tidning med intressanta artiklar, men denna insändare vågade de inte publicera!

Peter Halldorf har i Dagen 14/6 2002 skrivit en artikel tillägnad den katolske kapucinermunken Padre Pios helgonförklaring i Rom den 16/6. Halldorf beskriver denne stigmatiserade präst som ett sällsamt "gudstecken", en man sänd av Gud och rikt utrustad av Anden. Och Halldorf anger några extraordinära saker som denna präst ska ha utfört som tusentals helbrägagörelser och kraftgärningar samt gåvan att "tala olika slags tungotal".

Det är skrämmande hur Halldorf på detta sättet har förblindats av katolsk andlighet och tradition som verkligen inte är evangelisk och i linje med nytestamentlig tro och uppenbarelse. Enligt uppgift på hemsidan för Padre Pios stiftelse i USA så ber tusentals katoliker varje dag TILL DEN DÖDE munken om helande, frid för kropp och själ samt jordiska och andliga välsignelser. Vad ska vi tänka oss för resultat av sådant?

Men än 300 000 människor var samlade i den 36-gradiga värmen för att höra påven helgonförklara det 462:a helgonet under sitt pontifikat. Ett helgon är i katolsk lära en person som kan anropas i de offentliga kyrkobönerna och i mässan. Dessutom kan man till helgonets ära uppföra kyrkor och altaren, hålla kyrkofester för helgonet, och vörda helgonet med statyer och reliker. En helgonförklaring är förbunden med påvlig ofelbarhet för att den personen nått himlen och är hos Gud. Jag vill påstå att varje helgonförklaring som görs behagar INTE Gud. Nya Testamentet kallar alla troende för heliga och gör inget sådant här urskiljande. Dessutom, och det är allvarligt, är många av helgonen influerade av ockultism, inte minst Padre Pio. Det är mycket som Halldorf väljer att inte berätta om Padre Pio.

Padre Pios tungotal har ingenting med vanligt tungotal att göra. Han förklarar det själv med att det var en skyddsängel som fungerade som tolk. I själva verket var det nog en ockult ledarande. Redan från späd ålder hade Pio hemska upplevelser av mörka gestalter. Från fem års ålder fick han syner och övernaturliga upplevelser. Guds moder Maria började så uppenbara sig för honom. Det resulterade i att han började uppleva bilokationsfenomen, dvs. att kunna befinna sig på två ställen samtidigt, ett känt fenomen också inom ockultismen. Han plågades också en tid av poltergeistfenomen då böcker, kuddar och stolar kastades runt i rummet där han bodde. Ibland blev han utkastad från sängen och "trollen" drog honom runt i rummet! Det är ingenting annat än ockulta fenomen där demonerna håller lekstuga.

Pio berättar själv om ett av dessa tillfällen år 1912 (när han var han 24 år): "Jag var fortfarande i sängen när dessa uslingar besökte mig och slog mig så grymt att jag betraktar det som en stor nåd att jag kom igenom detta levande, för det var en påfrestning långt utöver min styrka." Fler än en gång drog de av honom nattskjortan och slog honom på bara kroppen. 6 år senare blev han stigmatiserad !!! Gissa av vem? Den som vill kolla upp stigmatiseringarnas historia ska finna liknade händelseutvecklingar vid andra "helgons" stigmatiseringar. Inte minst är detta ett faktum kring stigmatiseringen av Franciskus! Stigmatisering är fulllständigt obibliskt och inte något Krustutecken. Vi behöver nog på nytt gåvan att skilja mellan andar.

Bertil Lundberg
-----------------

Kommentar: Ingenstans i bibeln har Maria eller något annat helgon fått någon auktoritet att uppenbara sig för sin samtid. Därför, den som ger sådana uppenbarelser sin tilltro öppnar upp för farliga och vilseledande krafter. Satan kan många skriftställen och är bra på att mixa sanning och lögn, han är villfarelsens mästare och den som står bakom alla religioner som inte ger Bibeln och det enkla evangeliet sitt gensvar. Bara för att något har kristna förtecken och låter andligt så behöver det inte vara från Gud. Att lita på Maria eller andra helgon om hjälp och förbön är att vända sig bort från Gud och Jesus. Endast i och genom Jesus finns det tillträde till Gud Fadern i himlen. Det är i Jesus vi har vår rätta andliga källa och livskraft. Inte i Maria, helgonen, döda eller levande påvar m.fl.

Se även artikel av Stig Andreasson: Hur ska vi förstå den katolska helgonförklaringen? Också denna artikeln valde Nya Dagen att inte publicera!

Tillbaks till: föregående sidan