Påven vill gå mot full nattvardsgemenskap i ekumenikens namn

Påven deltog den 6 juni 2004 i en mässa i Bern, Schweiz, där biskopar från Schweiz och andra delar av världen deltog tillsammans med andra präster. Schweiz president Joseph Deiss var också närvarande.

I sin predikan sa påven att "firandet av det Mest Heliga Treenighetens mysterium konstituerar för kristna varje år en kraftig kallelse till vår förpliktelse till enhet. Det är en kallelse som berör oss alla, präster och troende, och den driver oss till en förnyad medvetenhet av vårt eget ansvar i Kyrkan, Kristi brud. Hur kan vi inte uttrycka vårt bekymmer för ekumenik i ljuset av dessa ord av Kristus? Jag bekräftar på nytt även denna gång viljan till att gå framåt på vägen, full av glädje, till de troendes fulla nattvardsgemenskap."

"Det är hur som helst säkert", fortsätter han, "att ett stort bidrag till den ekumeniska faktorn kommer från katoliker som förpliktat sig att leva enhet bland sig själva… En lokal Kyrka i vilken nattvardsandligheten blomstrar vill förstå hur den fullständigt ska rena sig själv från alla 'giftiga ämnen' av själviskhet som skapar avundsjuka, misstro, längtan efter självbekräftelse och skadliga konflikter."

I avslutningen av Mässan och före bedjandet av Angelus överlämnade påven det schweiziska folket till Vår Fru. "Må Maria vakta över familjer, bevara deras äktenskapliga kärlek och stötta deras uppgift som föräldrar! Må hon trösta de äldre och hjälpa dem till att göra ett värdefullt bidrag till samfundet! Må hon främja i unga människor ett sinne av moraliska normer och en förpliktelse att leva dem! Må hon erhålla för det nationella samhället den varaktiga och harmoniska viljan att bygga tillsammans ett fridfult och blomstrande land, med stor uppmärksamhet och djup solidaritet med dessa i svårigheter… Jag vill överlämna de unga i Schweiz, för vilken Påven känner tillgivenhet och tacksamhet, på ett speciellt sätt till Maria."

Påven avslutade med att be Vår Fru att hjälpa Schweiz "till att uppehålla harmoni och enhet bland de olika liturgiska och etniska grupper som det består av."

Påven använder ordet "liturgical", alltså "liturgiska" på svenska för att greppa de olika religiösa riktningarna i Schweiz, kanske ett nytt ekumeniskt begrepp att notera.

Krister Andersson får snart bönesvar! Arborelius, som påvens ställföreträdare i Sverige, kan säkert överlämna hela Missionskyrkan till Maria.

VIS 040607

Tillbaks till: föregående sidan