Jungfru Maria: Pingströrelsen är från Satan

Det katolska Jungfru Maria-mediet Veronica Lueken (1923-1995) Bayside, New York, gifte sig med Arthur Lueken och fick 5 barn. 1968 fick hon sin första uppenbarelse. Hon led av många sjukdomar. Hon hade allvarliga ryggproblem, flera hjärtattacker och andra betydande fysiska sjukdomar.

Visionerna har inte godkänts av den officiella Katolska kyrkan av den anledningen att de är för traditionstrogna och inte stöder Andra Vatikankonciliet och dess reformer. Veronica Luekens uppenbarelser visar att Jungfru Maria (de demoner som talar som om de vore Jungfru Maria) inte gillar varken Pingströrelsen eller den Karismatiska rörelsen. Det är alltså inte samma ande i Mariauppenbarelserna och pingst/karismatiska sammanhang.   

Jungfru Maria 15 juni 1974: Du måste varna dem nu, Mitt barn, att de är vilseledda: de hemliga sällskapen och sökandet efter den Helige Ande är en ingång i Satans rike. Alltför många söker utanför Guds Hus. Du, Mitt barn, måste göra det känt, att det ord ni kallar "Pingstvänner" inte är från Gud, det är en oriktighet. Det har införts för att testa - jag säger testa, Mitt barn, för det vill endast föra med sig strider men inte ödeläggelse. Det kommer att vara ett försåtligt ont som vill komma in för att försöka ta bort vad som är känt som det 'institutionaliserade' Mitt Sons Hus.

Många kallar på den Helige Ande, Mitt barn, men de andar som de ber om är inte från Himlen och ljuset. De kommer upp snabbt från avgrunden. Fly! Ha ingen del i dessa sammankomster, för de är inte från ljuset. I tid, Mitt barn, vill du bevittna katastroferna dessa samlingar provocerar. Många som borde veta bättre har gett sig själva till denna förvirring. Du behöver inte denna förvirring. Min Son är alltid med dig i Eukaristin.

Bönerna från Himlen är enkla. Sök inte efter det sensationella - för du vill börja dina böner alltid med: "Vår Far som är i Himlen", inte blablablablalabla som Vi hör, Mitt barn, kom upp hit. Feltolkningen av ordet 'tungor'! - Vet du vad du läser i Livets Bok? Människan har satt en mycket förvriden tolkning: lalablala, till Oss, Mina barn, det är vad det låter som.

Ja, Mitt barn, många har gett sig själva till olydnad av er Helige Fader, er Herde. Vi har bett honom att fördöma praktiserandet att bjuda in Anden. Han har följt Faderns vägledning men många av hans präster har fallit i olydnad av er Herde. Många har valt att gå sina egna vägar, följa deras egna normer utan disciplin. Många har satt sig själva till att vägleda andra utan sann kunskap, för de har kastat åt sidan Vår Herde och hans varningar.

Mitt barn, du vill mötas med mycket ogillande av många av Vårt prästerskap. Jag förbereder dig för detta, för många har fallit in i Satans nät, och känner inte igen dessa pingströrelsemöten för vad de verkligen är - en skapelse för att förvränga och bedra. Du måste komma ihåg, Mitt barn, att Satan blev utkastad, Lucifer, Lucifer, med stor kunskap för hur man bedrar nationer och mänsklighet. Nej, jag kan inte förklara för dig nu varför alla dessa krafter inte togs bort. Det är en Himlens hemlighet.

Jesus: Mitt barn, du kommer att få ta emot nåd i överflöd. Min mor har kommit till dig i Faderns vilja som en Medlerska mellan mänskligheten och Fadern, till att rädda, till att upprätta så många själar som är villiga att offra och göra botgöring i den tid som finns kvar för dem. Vet att du kommer inte att kasta bort Min Mors varningar.

Jesus 20 maj 1978: Mitt barn och Mina barn, en långt tal med dig är inte nödvändigt denna gång. Emellertid så önskar jag få instruera dig i ditt livs kurs på jorden vid den här tiden. Det finns många bedrägerier som äger rum bland er, och en av dessa förvanskningar är sättet på vilket själar frälsas. När jag var på jorden, etablerade jag bestämmelser och jag gav Min Kyrka, Mitt Hus. Nu ser jag emellertid hur många har gått framåt med nymodigheter som kliar dem i öronen, och de iscensätter en ny religion för världen. Fastän deras hjärtan må ha börjat med goda intentioner med dessa nymodigheter och experimenterande - Mina barn, jag försäkrar er, att vad ni kallar Pingstvänner och nedkallande över er Anden, är ett bedrägligt och försåtligt ont skapat av Satan till att ta ifrån er kunskapen och behovet för den institutionaliserande Kyrkan.

Jungfru Maria 9 april 1977: Röster i miljoner ropar, kärlek, kärlek, som poppar upp i den karismatiska förnyelsen av vad, Mina barn? De ber ödmjukt till Anden, varför ber de inte ödmjukt till Min Son i Eukaristin? Den Evige Fadern sänder Anden som Han vill. Människor skall inte samlas för att puffa dem själva ut i universum. Jag säger till er, för Min Son, att alla som ropar "Herre, Herre", skall inte komma in Himlen!

Tillbaks till Katolska sidan.