Veronica Leuken är en känd katolsk visionär. Här har jag tagit med fyra exempel på vilka villfarelser en sådan kan drabbas av:

 

Skölden

"Jag ber dig om en konstant vaksamhet i bönen så att Satan inte kan komma över dig. Du måste nu säga när du stiger upp: Jag vill beskydda mig själv med den Obefläckade Avlelsens sköld. Du måste säga innan du lägger dig (vilket inte nu kommer att vara en säng av säkerhet och komfort): Jag beskyddar mig själv med den Obefläckade Avlelsens sköld. För, Mina Barn, när du sover, sover inte han " - Jungfru Maria 710701 (Denne "han" var till och med så vaken så att det var han [genom en speciellt utsänd demon eller fallen ängel] som kom med denna påhittade sköld genom denna falska Maria, och allt byggt på tidigare falska "sanningar" [ogräs] som denne "han" har fått in som trosdogmer i den Katolska traditionen.)

Medåterlöserskan

"Du kan inte hindra Min Moders ord. Hon är din Med-Återlöserska (Co-Redemptrix), och som sådan, är det Hon som har fått missionen att föra dig tillbaka på vägen till Riket. Utan henne kommer du att vara förlorad." - Jesus 740805 (Naturligtvis inte den Jesus som Bibeln handlar om. Jesus behöver ingen Med-Medlarinna (Co-Mediatrix) i återlösningsverket. Jesus gör i Joh. 14:6 anspråk på att vara den enda vägen till Riket "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Jesus har inte ändrat sig.)

Den syndfria Maria

"Kom ihåg, Mina barn, kom till Min Moder, för i betraktande av Hennes mänskliga dagar på jorden, så var hon av alla mänskliga skapelser syndfri, utan någon fläck av synd, ett perfekt liv på jorden utan synd, och upptogs till Himlen med kropp och själ. Hon kan framför alla andra leda dig därför att Hon är din Moder, Hon är Himmelens Drottning och varje mänsklig varelses Moder på jorden" - Jesus 790814 (Ett sådant gudaväsen och himladrottning finns det inget stöd till i Nya Testamentet, men väl i fiendens strategi för att avleda uppmärksamheten och betydelsen av Guds Son, Jesus Kristus, den ende verkligt syndfrie. I Gamla Testamentet omtalas Himmelens Drottning som en avgud, se Jer. 7:18, 44:17-19, 25. Denne avguden har Katolska kyrkan återupprättat)

Nådens moder

"Mitt barn och Mina barn (När blev någon barn till Jungfru Maria? Men den som följer och tror denna uppenbarelsen av Maria blir naturligtvis ett barn till denna ockulta Maria!) , jag har kommit till dig under många namn i det förflutna, men jag vill att du ska erkänna mig som Nådens Moder (nådens källa är i Nya Testamentet uppenbarad i Jesus själv och inte i Maria). Därför att detta är varför jag kommer till dig nu, Mitt barn: för att ge dig nödvändig nåd för att kunna vara kvar på jorden i ett tillstånd av renhet och ståndaktighet, och med kunnighet till sanningen som vill leda dig och bevara dig på den smala vägen till himlen" - Jungfru Maria 950914

Tillbaks till: föregående sidan