Kristi "vikarie" på jorden 1823-1829

Leo XII i den påvliga bärstolen under en procession, buren av tolv män.
 
Ett av Leo XII:s uttalanden: "Efter att nogsamt ha talat om min makt på jorden, i himmelen och i purgatoriet… vill jag nu likaledes tala något om mina rikedomar och stora besittningar, på det att varje människa på grund av min rikedom… land och herradömen, må kunna förstå, hur Gud i detta avseende välsignar och upphöjer sin vikarie på jorden."
 
Med ett sådant oerhört andligt högmod talade denne "S:t Petri efterträdare". Men själva företrädaren, Petrus själv, sa: "Silver och guld har jag inte" (Apg. 3:6). Undrar av vem efterträdaren rövade silvret och guldet?

Tillbaks till: föregående sidan