Aurelio Gomez - katolsk präst som upplevt Guds överflöd

Aurelio Gomez var tidigare känd som Fader Gilberto, det namnet fick han som en tonåring när han började sin utbildning för det romerska katolska prästerskapet i Mexico. Fastän han nu är i 70-års åldern är han fortfarande mycket vital i tjänsten. Efter att ha blivit fylld med den Helige Ande blev han till slut involverad i aktiviteter som uppfattades av den mexikanska romersk katolska hierarkin som "farliga" för kyrkan. På grund av att han inte upphörde med att hela de sjuka, döpa med nedsänkning pånyttfödda troende och lägga händerna på dem för att de skulle få ta emot den Helige Ande, så förklarades han vara bannlyst. Nu använder han det namn han fick av sina föräldrar, Aurelio. Trots många hot över sitt liv och många andra prövningar, så har broder Aurelio konsekvent fortsatt att betjäna skaror upp över 10.000 katoliker, före detta katoliker och kristna. Han har haft ett direkt inflytande på över 40.000 troende i ett flertal städer. Han predikar det fulla evangeliet till frälsning, helande, dop i den Helige Ande, Jesu snara återkomst och döper även genom nedsänkning tusentals troende. Vid tiden för denna artikels publicering i WORLD MAP DIGEST nr 1 för 1999 så försöker den kyrka som bannlyste honom att genom legala kanaler, genom lögner och politiskt inflytande, att ta Aurelios egendomar som han använder i sin tjänst, att få hans samfundslegitimation ogiltigförklarad och stämma honom för "missbruk av tjänsten".

Broder Aurelio berättar om sitt liv

För sex år sedan läste jag en liten bok om bön som Victor Richards, pastor i Vino Nuevo Kyrkan i Ciudad Juarez, hade publicerat på spanska. Den intresserade mig så mycket så att jag tog kontakt med honom. Detta resulterade i att han inbjöd mig till en konferens som han anordnade.

Det var första gången någonsin som jag var på liknande möten! Vid den tiden var jag en katolsk präst. På grund av att jag inte vill bli uppmärksammad eller få problem så bar jag inte mina prästerliga ämbetsdräkter, och jag satt i bakre delen. I första mötet såg jag den Helige Ande verka på ett förunderligt sätt.

Vid denna konferensen tänkte jag plötsligt på händelsen när Jesus mättade 4.000 män (plus kvinnor och barn) med sju bröd och några små fiskar (se Matt. 15:29-39). Jag förstod att denna händelsen var vad vi idag kallar "ett stort seminarium". Jesus hade medlidande med massorna därför att de hade ingenting att äta. Om vi söker oss nära Honom, om det är i en stor konferens eller ensamma, så vill han ha medlidande också med oss.

Jag lade märke till att människorna följde Jesus på grund av de mirakler han utförde. De kom för att bli helade och det slutade med att de fick uppleva Guds rike på insidan. Detta, upptäckte jag, händer också idag. Jag kunde se att den Helige Ande ville förmedla en verklig upplevd kunskap om Ordet till dessa som ville tro.

Jag förstod att Han ville göra detta för mig. Han har överflöd att ge och delade ut av detta överflöd med de utarmade massorna. Detta slog mig starkt därför att jag hade vetat litet om Hans överflöd i mitt liv fram till den tiden.

När jag reflekterade över detta, så passerade hela mitt liv med dess lidanden förbi mig. Jag kunde inte längre hålla tillbaks mina känslor, och jag började gråta. Jag fick en klar förståelse av Jesus och hur mycket han ville välsigna mig, och andra genom mig, så att deras lidande skulle vändas till rikliga välsignelser.

Min upplevelse med den Helige Ande hade börjat när jag fick förbön och var totalt besegrad av Gud. För dagar grät jag när jag tänkte på Guds kärlek.

Denna upplevelsen förändrade mig helt så att människor sa mig senare att jag hade blivit tokig. Jag förstod att djävulen hade bundit mig i total fattigdom och ignorans. Sedan kom Gud och fyllde mig! I det ögonblicket blev jag helad från tre blödande sår som jag lidit av sedan 1978.

Jag började se fysiska helanden

Jag blev påmind om dessa i Bibeln som bokstavligen kastade de sjuka framför Jesu fötter, för helande. Alla blev helade. Från vad som hände i de dagarna, kan vi få en del uppslag om vad som kan hända idag. Jag började att se fysiska helanden i min egen tjänst, fastän före detta hade jag inte sett något helande på 45 år i min tjänst i den Katolska Kyrkan.

I ett av våra små tidiga möten fanns det en kvinna som satt med en pyts under sin läpp för att fånga dreglandet från hennes såriga infekterade mun. Hennes mun var helt sårig så att haon hade inte kunnat äta på 17 dagar. Jag lade min händer på henne och bad - och hon blev fullständigt helad.

När jag satte mig i bilen senare så satt jag bara där för en lång stund. Jag kunde inte starta motorn för att Gud visade mig en uppenbarelse om vad som skulle hända i mitt liv. Han gav mig direktiv om vad jag skulle göra.

En av de första sakerna jag gjorde var att inbjuda människor för att mötas för att be. Alla de sjuka människorna jag kunde komma på blev inbjudna. Först var det endast några få människor som dök upp, men flera av dem blev helade. Vid nästa möte kom det 40 stycken. Sedan växte mötena mer och mer tills 4.000 kom!

Det blev så många att vi var tvungna att mötas på en skräpig plats. Senare lyckades vi med att förvärva ett markområde där vi kunde mötas. Det var en naturlig amfiteater, en klippsida som kallades Mariaberget. På grund av att detta namnet är associerat med mexikanskt avguderi, så kallar vi nu vår gemenskap för "Löfteslandet".

Märkliga helanden fortsatte i våra möten. En gång så var det en kvinna med cancer som trodde att det att hoppa upp och ner var vägen till att bli helad. Efter att ha gjort det en tid så fick hon ett behov av att gå till badrummet. När hon gjorde det så försvann cancern. Hon var så hänförd att hon ville kyssa alla och allting.

I en mycket verklig mening så upplevde vi väckelse. Sann väckelse måste innehålla tre saker:

  1. Den måste vara inspirerad av Gud.
  2. Den måste vara smord av den Helige Ande.
  3. Den måste vara fylld med kraft.

En viktig beståndsdel i väckelse är mirakler. Ett mirakel attraherar massorna. Faktiskt, du måste personligen vara ett mirakel för att vara använd av Jesus.

I bibliska uppteckningar så fortsatte de troende att följa Jesus även när deras mat hade tagit slut. Vid ett tillfälle sade Jesus att människorna hade varit hos honom tre dagar och de hade ingenting att äta (se Matt. 15:32). Massorna kom alltid för att uppleva mirakler även när de inte hade något att äta.

En kvinna kom till en av våra samlingar som inte kunde vrida sin nacke eller sina armar. Oförmågan var så stark att hon kunde inte klä sig själv.

Precis i mitten av mötet så bröts övre delen av en flaggstång av och föll ner och träffade kvinnan rakt på huvudet. Allihopa blev chockade. Jag trodde att den hade dödat henne. Men hon klev upp och sa till mig. "Men Fader, du förstår inte - jag kan nu röra min nacke och mina armar! Hon hade blivit ögonblickligt helad när flaggstången landade på henne. Herren vände det som hade kunnat bli en tragedi till en triumf.

Ofta så brukar inte vårt folk sluta sina ögon när vi ber. Därför, en dag så ville jag förmana dem, "Stäng era ögon." Men istället så blev mina ord fel och av misstag sa jag "Öppna dina ögon". Där fanns en man som hade kommit till mötet vars ögon hade varit slutna i tre år. När jag sa, "Öppna dina ögon", så flög hans ögon upp! Han blev totalt helad och kunde se perfekt.

En annan gång var det några mariachis (mexikanska musiker) som högt spelade sina folksånger strax bredvid den plats där vi möttes. Jag bad för en man var ben hade skadats genom felaktig behandling. Han blev helad! En annan man i rullstol skrek igen och igen" Jag är ett Guds barn!" Sedan blev han också helad.

När de såg helandena, så blev alla troende där glada och hoppade upp och ner med hänförelse. Dessa musiker var också glada, för de trodde vi var upprymda på grund av deras musik.

Jag började förstå att vi kan alltid nå de sjuka för Herren på grund av deras behov. Men ibland upplevde jag det svårt att kunna ha samma medlidande som Jesus hade. En kvinna som var mycket fattigt klädd kom fram för förbön. Hon var skygg, så hon lade sin stora "mantel" över sitt huvud. Hon luktade mycket illa och var uppenbarligen mycket sjuk. När hon kom nära mig så slängde hon sin smutsiga mantel upp över oss båda som ett tält därför att hon var förvirrad och ville vara privat. Jag ville inte alls andas in detta så jag tog bara små andetag. Men en av gångerna jag var tvungen andas kom en underbar fin arom över mig! Jag bara visste att jag hade medlidande för henne.

Senare kom en annan kvinna för förbön för en enorm tumör. Hon bar samma fruktansvärda odör, men då hade jag lärt mig läxan att älska och inte stå vid sidan av så jag högg tag i henne och bad för henne. Sex månader senare kom hon tillbaks till en möte och tumören hade helt försvunnit. När människor kommer till oss, så måste vi visa hjärtligt medlidande för dem.

Slutligen kände jag mig som en mänsklig varelse!

För omkring ett år sedan blev jag bannlyst. Den romersk katolska hierarkin hade fördömt mig för evigt, men jag kan glädja mig därför att det står i Rom. 8:1 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus."

Vid den tidpunkten förnam jag att Herren ville att jag skulle göra någonting utanför katolska kyrkans regler. Jag tog av mig mina prästerliga klädedräkter och för första gången kände jag mig som en mänsklig varelse!

Alltsedan jag fick en förståelse av överflödet i den Helige Ande, så har Jesus gjort förunderliga saker för mig och genom mig. Han har tagit det lilla "fem bröd och två fiskar" som jag hade och gjort stora saker med dem. Du förstår, på bibelns tid hade brödet en helig och dold betydelse. Det bibliska folket hade vördnad för det. Det var deras basföda.

I Matteus kapitel 15 om berättelsen med de 4.000 (plus kvinnor och barn) med sju korgar fulla av bröd som blev över, så kan vi se överflödet i det Jesus gjorde med dessa sju bröd och ett fåtal fiskar. Han tog detta brödet i Sin hand och tackade Gud. Sedan multiplicerade han det. Som människor ha vi ingenting. Vi luktar illa och är sjuka, även fastän vi studerar vetenskap och religion och "blir smarta". Men Jesus tar oss sådana vi är. Vi kan bli förvirrade av att studera i ett kyrkosystem, men Jesus tar oss hur som helst.

Ge Gud brödet i din hand

Här i Mexico har vi ett sådant fattigdomsmedvetande. Det är ett verkligt fattigdomssyndrom. Hur kan vi bryta denna fattigdomsmentalitet? Jag vet hur detta är. Det har funnits tider då jag inte haft någon rock och inga skor, men när Jesus kom in i mitt liv, så blev allting bra!

De som följer Jesus har en verklig hunger för Honom. De socialt och ekonomiskt svaga måste bryta sönder det som Satan gjorde i deras liv och fästa sig vid Jesus. Han var den källa av liv som de behövde. De gav honom det lilla de hade, vilket var dem själva. Sedan välsignade han dem och gjorde dem till välsignelser för andra.

Jesus tar vad som helst vi offrar till Honom, välsignar det, bryter det och mättar sedan massorna. Vad är Guds mått när Han ger oss allting? Överflöd!

På grund av min relation med Gud, så kan jag ta emot överflöd. Prisat var Gud! Han kom för att vi skulle ha liv, och ha det i överflöd (Joh. 10:10).

Gläd dig! Var inte rädd. Fröjda dig i Herren din Gud! Ge honom den lilla biten bröd du har i din hand. Förvisso vill Han välsigna och multiplicera det, och återupprätta de år som gräshopporna, gräsbitarna, gräsätarna och gräsgnagarna har ätit upp (Joel 2:25).

Sedan vill Jesus säga till dig: "Du kommer att förstå att jag är med dig därför att du har Mitt överflöd!"

(Översatt från engelskan av Bertil Lundberg)

Tillbaks till: föregående sidan