Katolsk karmelitnunnas andliga testamente

990131 dog en 90-årig nunna tillhörande Karmelitklostet i Glumslöv, och en av klostrets grundare. Hon var född i Belgien och hette Agnes Amelinckx, men kallades för Syster Maria av den Helige Ande. Det låter ju väldigt andligt. Hennes medsystrar i klostret förklarar sig vara styrkta och uppmuntrade av hennes föredöme och de gläder sig över att hon nu får vara tillsammans med Jungfru Maria och alla helgonen, som hon hade älskat så mycket. Verkligen? Katolskt magasin nr 3/990312 publicerar hennes andliga testamente där hon förklarar sin tro.

Andligt testamente

Barnhärtige, himmelske Fader, Dina vägar är alltid vishet, kärlek och godhet. Jag vet inte under vilka omständigheter jag skall dö, jag hoppas och längtar inte ens att veta det. Det är nog för mig att allt detta vilar i Dina händer.

Från denna stund och i fullt medvetande accepterar jag orsaken till och omständigheterna runt min död. På förhand säger jag Dig ett glädjefullt tack för allt och för det sätt som Du bestämmer. Jag tror på Din faderliga kärlek och bekänner att alla Dina skickelser inte bara är mycket goda men det allra bästa för att förhärliga Dig och samtidigt för mitt högsta, eviga väl. Vad kan jag mer begära? Genom att offra mitt liv till Dig ger jag Dig egentligen ingen gåva - jag återlämnar det som jag fått till låns av Dig.

Helhjärtat bekänner jag att Du har rätten till mitt liv och jag är Dig så tacksam att jag helt får bruka det till att tjäna Maria, Karmels Moder och Drottning.

Älskvärda Moder och Jungfru, till Dig anförtror jag - i den yttersta stunden - hela mitt liv för att Du - såsom förmedlare - genom Jesu Heliga blod skall rena mig från alla mina synder, att Du skall fylla ut mina brister och sänka ner all min ljumhet i den Helige Andes Kärlekshärd.

Så vågar jag då med full förtröstan och stor längtan gå mot det hänförande mötet, kärleksfullt omfamnad av min ömme himmelske Fader, min älskade gudomlige Brudgum Jesus och min gode heliggörare den Helige Ande…

Min kommentar:

Så trodde en katolsk nunna 1999 om frälsningen, att det är Maria som i dödens stund tar hand om den döende och att det är Maria som genom Jesu blod renar en människa från synd! Med en sådan förtröstan missade hon hela innebörden i evangeliet och förkunnelsen om Jesus. Och ingen katolsk präst eller biskop (katolska kyrkans nye biskop Anders Arborelius är också karmelit) lär ta kontakt med hennes medsystrar för att informera dem att också de kommer att göra samma misstag om de inte lämnar Maria och omvänder sig till Jesus, som är vår enda räddning och vår enda väg till Gud.

Tillbaks till: föregående sidan