Var Franciskus en kristen?

Det finns väl knappast någon person bland katolska helgon som har fått ett sådant genomslag i kristet tänkande som Franciskus av Assisi. Hans enkla livsstil och fattigdomsideal, hans kärlek mot alla människor, hand ödmjukhet i alla situationer och hans kompanjonskap med naturen har gjort honom känd som en av historiens främsta Gudsmän. Men trots detta, var han verkligen en kristen?

Det finns skäl att ställa den frågan. Franciskus var en from katolik, men var han född på nytt enligt Nya Testamentet?

År 1206 var han försänkt i bön framför ett krucifix i San Damiano. Den korsfäste på krucifixet började plötsligt att tala till honom om hans uppgift. Är detta kristet? Det enda exempel vi har i bibeln på talande krucifix är onda andar som talar genom antikrists bildstod i Uppb. 13:15.

Under en fasteperiod år 1224 blev Franciskus stigmatiserad (se vidare artikeln: Det ockulta fenomenet stigmatisering) och erhöll Kristi sårmärken på sin kropp. Genom denna händelse blev han redan nu betraktad som ett helgon. Stigmatisering är helt obibliskt och till sin natur mediumistiskt och ockult.

Det berättas att han efter denna stigmatisering utförde underverk. Ockulta medier och religiösa spiritister kan också utföra underverk.

Så här uttryckte sig Franciskus vid ett tillfälle till sina ordensbröder: "I Guds, den allsmäktiges och vår herre påvens namn, föreskriver jag, broder Franciskus…". Innocentius den 3:e som var påve på Franciskus tid föreskrev på ett ställe i sin kanoniska lag att påven "representerar icke blott en människa, men en sann Gud på jorden". Franciskus underordnade sig på allt sätt denne ställföreträdande "Gud" på jorden. Är det inte dags att omvärdera Franciskus?

Bertil Lundberg

 

Franciskus ber en av sina Maria-böner:

"Var hälsad, du Härskarinna, Heliga Drottning, Guds heliga Moder Maria, du Jungfru som av den Helige Fadern i himmelen utvaldes att bli hans kyrka, du som han invigde tillsammans med sin helige, älskade Son och den Helige Ande, Hjälparen, du som varit och är full av nåd och allt gott.
Var hälsad, du hans palats!
Var hälsad, du hans tabernakel!
Var hälsad, du hans boning!
Var hälsad, du hans klädnad!
Var hälsad, du hans tjänarinna!
Var hälsad, du hans moder!
Och var hälsad, ni all heliga dygder, ni som genom den Helige Andes nåd och upplysning ingjutes i de troendes hjärtan, så att ni förvandlar de otrogna till gudstroende!
Amen.

 

Tillbaks till: föregående sidan