Är detta en uppenbarelse av Jesus?

I augusti 1987 uppenbarade sig Jesus för första gången för en kenyansk kvinna bosatt i Rom, Anna Ali. Hon är en aktivt katolsk syster i Pious-föreningen av Jesu döttrar, en förening grundad av ärkebiskop Emmanuel Milingo. Hon har efter denna första uppenbarelse fått fler uppenbarelser, och hon har till och med kunnat fotografera en del av dem.

Den 4 april 1991 dikterade denne Jesus följande bön till den unga visionären:

"O Jesus, högst ödmjuke tillbedjansvärd, närvarande i det av din gudomliga kärlek välsignade sakramentet. Här på din dolda heliga tron, utsträcker jag min själ och hela jag inför dig. Ut från min intighet och synd bönfaller jag dig att ta emot mina fattiga böner, gottgörelsehandlingar och tillbedjan för att släcka din törst för själar och förvärva full förlåtelse för de många vanhelgningar, otacksamheter och grova förolämpningar som du mottar varje och alla stunder från ett oräkneligt antal av oss miserabla syndare. Det var din eviga nåd mot mänskligheten som rörde dig så djupt till syftet att dölja dig själv för att förbli i kärlek på våra altaren och tabernakel (kommentar: det skåp där den katolska kyrkan förvarar sakramentet) över hela jorden. O Jesus, genom din själ, kropp och gudomlighet, närvarande i den högst heliga eukaristin, ta emot tårarna från min själ att dessa mycket dyrbara själar för dig (nämn här namnen på dem som du önskar be för) inte skall förlora sin evighet för alltid. De eviga tidsåldrarna tillhör dig. Så vi anförtror oss själva i din kärleksfulla omvårdnad och betraktande, nu i livet och i döden. Amen."

Detta är en bön som denne Jesus lärde denna kvinnan. Är det här något som stämmer med Guds Ord uppenbarat i Bibeln? Skulle Jesus ha kunnat säga något sådant? Svaret är ett klart NEJ. Den gärningslära och katolska troslära som här presenteras har ingenting med biblisk kristendom att göra. Det är en falsk Jesus som har förflyttat tron från Kristi gärning på Golgata till den katolska kyrkans altarlära och botgöringslära. Denna kvinnan fick också vid olika tillfällen till och med fotografera denne Jesus vid hans uppenbarelser. Ett av dessa foton presenteras här nedan. Lägg märke till vad som finns på fotot. Inom spiritistiska sammankomster har det också hänt att man har fotograferat de andar som uppenbarat sig. Så detta är ingenting nytt. Det är helt enkelt samma andemakt som uppenbarat sig för denna kvinnan! Att djävulen också kan vara religiös är ingen nyhet. Det är han som har skapat alla falska religioner och som själv ville göra sig lik den Högste (Jes. 14:14).

Lägg märke till vissa saker på detta fotot. Håret liknar mer en päls, än vanligt hår. De mörka ögonen saknar ljus. Tänderna liknar ett djurs tänder. Och att djävulen eller demoniska skepnader uppenbarar sig på flera ställen. Du kanske kan hitta ändå fler än de fyra som jag tar upp här nedanför till höger.

1. Den demoniska skepnaden uppe i håret t h, där jag här nedanför förstorat huvudet något.
2. Den djävulska skepnaden nere vid näsan.
3. Skepnaden till vänster om munnen.
En läsare av sidan har upptäckt att det kan vara en orm som tycks vara lindad eller slingrar sig runt Jesus hals. En mycket djävulsk skepnad om man ser till symbolspråket i bibeln. 4. Uppe i håret till vänster finns denna lilla "hyenan".

            Tillbaks till: katolska huvudsidan