Påven bad om förlåtelse

Påven har bett om förlåtelse för det förflutna. Dock gick han inte in i några detaljer. Han nämnde bland annat förflutna synder mot judarna, kristna av annan tro än den officiella, fattiga, kvinnor och minoriteter och andra religioner, och han bad Gud att rena de katolska samvetena när kyrkan nu träder in i det nya millenniet. Detta är den första gången i historien som en påve har bekännt en sådan skala av fel. Det var i en ceremoni i S:t Peterskyrkan i Rom den 12 mars 2000 han gjorde detta tillsammans med 5 vatikankardinaler och 2 biskopar. Påven nämnde även brännandet av oliktänkande under inkvisitionen, slakten på muslimer under korstågen, tvångskristnandet av utsprungsbefolkningar, som när spanjorerna gjorde sitt triumftåg genom Amerikas djungler. I sitt tal nämnde inte påven Johannes Paulus något om Förintelsen, vilket fick judar att reagera. Tidigare har påven offentligt medgivit 94 olika typer av förseelser. Bekännelsen i S:t Peterskyrkan blev en summering av alla dessa bekännelser.

Även vid sitt besök i Israel i mars 2000 bad JP2 förlåtelseböner. Påven bad Gud om förlåtelse för "Abrahams barns" lidande när han besökte Klagomuren, där han stoppade in sitt skrivna böneämne, som judarna gör. Före detta läste han upp vad som stod på lappen: "Våra fäders Gud, du utvalde Abraham och hans efterföljare till att föra ut ditt namn till nationerna. Vi är djupt bedrövade över beteendet hos dem som under historiens gång har orsakat dessa dina barn lidanden och med vår bön om din förlåtelse vill vi överlåta oss till genuint broderskap med förbundsfolket."

Phony papal apology.

Rome's crimes - Has she repented of them?

Tillbaks till: föregående sidan