Fatima öppnar upp för andra religioner.

Hinduistisk ceremoni i Fatima

Den 5 maj 2004, hölls i uppenbarelsekapellet i Fatima en ceremoni av hedniska hinduer. Kapellet är byggt på det ställe där "Maria" visade sig för de tre barnen år 1917. En busslast hinduer hade fått tillåtelse att använda Fatima Capenlinha och att använda dess altare för sina ritualer. Rektorn för helgedomen rektor Guerra försvarade användandet av Mariahelgedomen för denna hedniska tillbedjan. Han hävdade den ekumeniska parollen att olika religioner skall koncentrera sig på vad de har gemensamt och inte på vad som skiljer dem. (Devisen känns igen från Sveriges Kristna Råds paroller!) Guerra menade också att alla religioner är goda därför att de alla leder oss till Gud!

Hinduprästen bad vid altaret Shaniti Pa, fredsböner. Hinduprästen som ledde ceremonin var klädd i en traditionell hinduistisk dräkt och han utförde offer av blommor och mat, en pujaritual. Efter andakten eskorterades hinduerna av Fatimas myndigheter till att bese en modell av den väldiga rundformade helgedom som nu är under konstruktion, ett 50-miljoner dollar projekt.

En av hinduerna rapporteras ha sagt att de reser till Fatima därför att det finns många gudar, och gudarna har fruar och kompanjoner som vill ge lycka. Hinduerna kom från Lissabon där de har ett hindutempel och en gemenskap av ett par hundra personer. Deras tempel rymmer en mängd statyer av deras gudar och gudinnor. Prästen Jacques Dupuis sa på Fatimakongressen i oktober 2003 att rådet i Florens innehöll en "hemsk text" (utanför Kyrkan finns det ingen frälsning) som måste förkastas. Han sa också att den Helige Ande är "närvarande och verksam" både i buddhismen och hinduismen. Det talet applåderades av rektor Guerra.

Hinduistisk gudstjänst hölls i Uppenbarelsekyrkan i Fatima. 60 hinduer ledda av en överstepräst deltog den 5 maj 2004 för att betyga sin vördnad för gudinnan Devi - naturens gud. De hade med sig olika hinduistiska gudastatyer som de samlat ihop från sina tempel i Lissabon. En hindupräst sjöng böner från helgedomens altare. Fader Luciano Guerra kommenterade händelsen: "Dessa möten ger oss möjligheten att påminna oss själva att vi lever i ett samhälle." Efter att de tillbett sina gudar i kapellet blev de eskorterade till en utställningshall där en modell av den kontroversiella nya basilikan visades. Varje hindu blev personligt hälsad av Fatimabiskopen av Leiria som bugades sig av vördnad för var och en av deltagarna.

Photo Report of Hindu Ritual at Fatima.

Fatima to Become Interfaith Shrine?


Biskop Serafim de Sousa Ferreira e Silva i Fatima
blir iklädd en böneschal av den hinduistiske "prästen".Rektor Luciano Guerra i Fatima får
också en hinduistisk böneschal påsatt.

Vatican Calls for Resignation of Fatima Bishop and Shrine Rector.

Bakgrunden till händelserna i Fatima

En kongress över religionsgränserna med temat "The Present of Man - The Future of God: The Place of Sanctuaries in Relation to the Sacred" hölls i den katolska vallfartsorten Fatima i Portugal 10-12 oktober 2003. Där framlades planer på att bygga en interreligiös helgedom i Fatima med 9.000 sittplatser och som är beräknad till att kosta 40 miljoner euro där alla religioner ska vara välkomna, därför att alla religioner tror på någon sorts gud! Presiderande för kongressen var Lissabons kardinal Jose de Cruz Policarpo. Planen presenterades av rektorn för Fatimahelgedomen Luciano Guerra. Den deltagande talaren Belgienfödde jesuitprästen Jacques Dupuis förklarade att "framtidens religion kommer att vara en allmän sammansmältning av religioner som tror på en universell Kristus som kommer att tillfredsställa alla". Guerra angrep opponenterna till detta projektet och bortförklarade dem som "gammeldags trångsynta fanatiska extremister och provokatörer". Guerra betonade att det speciella faktum att Fatima är namnet på en av Muhammeds döttrar indikerar att den heliga platsen måste vara öppen för samexistensen för olika religioner och tro, "därför måste vi förmoda att det var den välsignade jungfruns Marias vilja att det händer på det här sättet". Ärkebiskop Michael Fitzgerald sa till delegaterna att katoliker här inte ska söka efter att konvertera icke-katoliker till den Katolska kyrkan och fader Dupuis tillade att dialogens ändamål är att hjälpa "kristna till att bli bättre kristna och hinduen bli bättre hindu".

Till detta kan sägas att dessa planer har rönt på motstånd och några slutgiltiga beslut ännu inte är tagna, åtminstone inte officiellt. Men i grunden har Katolska kyrkan samma ande som den i andra icke-kristna religioner så därför är det inte så förvånande att Katolska kyrkan mer och mer börjar samverka i dialog och gudstillbedjan med andra religioner. Nästa påve kommer antagligen att bli en liberal påve som öppnar upp för nattvardsgemenskap med protestantiska kyrkor och börjar mingla ändå mer med andra religioner än vad Johannes Paulus II har gjort. Och sedan kan vi vara mogna för att "den falske profeten" blir "superpapa" i Vatikanen.

Tillbaks till: föregående sidan