Fallostillbedjan uppdagad i gamla katolska kyrkor

"Den avlidne professorn Geoffrey Webb, tidigare konstprofessor av skönkonst vid Cambridge, och därefter den kungliga kommissionens sekreterare vid Historiska Monumenten… var omedelbart efter andra världskriget given i uppdrag att granska sådana av Englands gamla kyrkor som hade blivit skadade genom luften och andra bombardemang… Uppdagandet kom genom att en stenplatta över altaret genom en explosion hade flyttats från sin ursprungliga position och därigenom visades altarets interiör invändigt, för första gången sedan 1000-talet eller 1100-talet. Inuti detta altare fanns en gud - eller hellre Guden. Mot detta var det som alla dessa otydliga, trasiga sniderierna på innertaksrelieferna och kragstenen, stöd- och dörrpanel, hänsyftade och pekade på… Hade denna upptäckt varit unik, skulle den likväl ha varit av största vikt. Men, fjärran ifrån att vara unik, så var den för professor Webb endast en lockelse att söka och hitta vördnadsfulla bilder gömda på andra ställen. Han fann att 90 procent av alla kyrkor som han undersökte fram till ett datum till digerdöden 1348… hade Guden döljd under altaret. Och i vilken form var den Gamla Liv-givaren framställd? Varför i en form enligt en modell familjär till alla som har besökt ett hinduistiskt tempel? Som en stenlingam (erekterad penis), denna huvudsymbol från antiken, världsvid fertilitetskult, den universella Fallos genom vilken allt djurliv frambringades." Källa: The Roots of Witchcraft by Michael Harrison (Frederick Muller Ltd, London, 1973, ISBN 0 584 102321) pages 209-210.

Tillbaks till: föregående sidan