Evangeliska röster om katolsk religiositet

Boyan och Lennart Lindgren har fått denna uppfattning efter att i många år varit pingstmissionärer i Peru: "Katolska kyrkan förkunnar inte att man blir frälst i tron på Jesus. Där biktar man sig och bekänner det man gjort. Prästen säger att man ska bedja ett visst antal böner och sedan kan man synda igen. När en människa dött måste hon genom skärselden. Då ska prästen förrätta en mässa, och det kostar pengar. Efter en tid görs en ny mässa och den kostar nya pengar."

(Citatet hämtat från SKTF-tidningen nr 4/97)

Gun-Marie Vallin, missionär i Oostende, Belgien skriver i en insändare i Dagen 960530:

Scherpenheuvel är en liten plats i den flamländsktalande delen av Belgien. Hit vallfärdar ungefär 30.000 människor från olika platser. En del kommer som pilgrimmer, andra är turister som kommer för att titta på de olika pilgrimsgrupperna som tågar in i staden. Kommersen är i full gång, bland annat med mariafigurer i olika storlekar.

Vad är det som då gör detta till en vallfartsort. Innan kristendomen (romersk-katolsk) kom till landet, fanns här en "helig ek" som hade varit föremål för tillbedjan. Katolicismen gjorde platsen till en plats för mariadyrkan.

Nu kommer man hit för att bli välsignad av mariastatyn, vilken vid ceremonin placeras på huvudet på de knäböjande.

Motorcyklister, cykelklubbar (som det finns många av i detta land) och bilister kommer för att få sina fordon, välsignade med vigvatten. Man tror att man då slipper olyckor under året som ligger framför.

När man frågar pilgrimmerna varför de går miltals för detta varje år, kan man urskilja tre svar:

  1. Om jag nu anstränger mig riktigt mycket, får jag säkert igen något av Gud.
  2. Jag botar för mina synder genom att lida på detta sätt.
  3. Jag ber för en släkting som är sjuk och för min farmor som nu är död.

Traditionen, mariakult och botetanken präglar den katolska religionen i Belgien än i dag.

Endast 0,2 procent av befolkningen äger en personlig tro på Jesus som sin personlige frälsare.

Vem ska tala om för resten av befolkningen (99,8 procent) att frälsningen får man av nåd?

Var finns de församlingar i Sverige som vill satsa på mission i Belgien, Europas hjärta?

Tillbaks till: föregående sidan