Katolska kyrkan i Spanien tvingas att bannlysa ETA-medlemmar

Vid ett biskopsmöte den 24 april 2001 kommer Katolska kyrkans ledning i Spanien att med påvens godkännande besluta att samtliga ETA-medlemmar ska bannlysas (uteslutas ur den kyrkliga gemenskapen). I december 2000 ingick regeringen och oppositionen en pakt mot terrorismen, men Katolska kyrkan vägrade att ansluta sig till denna pakten. För detta har kyrkan fått hård kritik och kyrkans ledare har anklagats för bristande solidaritet med ETA:s offer, vilket har försatt kyrkan i den svåraste krisen sedan demokratin återupprättades för 25 år sedan. På grund av detta ser sig nu kyrkan tvungen att agera.

Tillbaks till: föregående sidan