Religiös mångfald i nykatolsk teologi

Kaj Engelhart beskriver i en artikel Katolskt magasin nr 8-9 2003-06-19 Jacques Dupuis SJ som en av vår tids främsta katolska teologer. Han är född i Belgien och har bland annat varit 36 år i Indien som lärare vid jesuiternas colleges. Intervjun med honom är gjord vid ett Stockholmsbesök.

Dupuis har förklarat sin religionsteologiska syn för Troskongregationen i Rom som inte funnit att den innehåller några falska läror. Dupuis menar att Gud också handlar genom andra religioner. Katolskt magasin skriver:

"Gud talar till människor också i andra tider och kulturer, genom andra religioner, symboler, riter. Religionerna tillhör och ingår i Guds vilja, i hans frälsningsplan. De kan leda människor till Gud och frälsning, de kan förmedla Guds inbjudan till människan så att hon kan välja att svara.

Med den synen blir de andra religionerna oerhört spännande för den som vill veta mer om Gud. Hur uttrycker Han sig på andra religiösa språk, i andra symbolvärdar? Hur förmedlar Han sig själv i en annan kulturkrets? Ett nytt, vitt fält öppnar sig lockande för den som på stadiga ben i den kristna, katolska traditionen, vill spana efter tecken och spår av Guds närvaro på andra håll."

Kaj Engelhart försäkrar också att Dupuis är långt ifrån ensam om sin teologiska uppfattning, han har kvalificerade vänner och kollegor vid sin sida både i Rom och i övriga Europa liksom borta i Indien.

Det är väl det vi anar och förstår.

Tillbaks till: föregående sidan