Katoliker och muslimer ber tillsammans

Den australiske kardinalen George Pell och en framstående muslimsk präst från USA ledde hundratals av kristna, muslimer, judar, buddhister och hinduer den 1 april 2004 i en bön för global fred och tolerans.

Tillbedjarna samlades i Heliga Marias katedral i Sydney för ett trosöverskridande bönemöte tillsammans med imamen Feisal Abdul Rauf från Masjid al-Farah moskén i New York.

Rauf sa i samlingen att människor från alla religiösa trosriktningar, även de som inte har någon religion, måste tala med varandra och söka förstå varandras olika synvinklar.

Rauf bad: "O allsmäktige skapare, vi bjuder in dig till att inspirera oss alla som är närvarande till att söka en djupare global förpliktelse till världsfred därför att i den förpliktelsen ligger en av de renaste stigarna till självfulländning och medlidande och intimitet med dig." Detta bad han i Allahs namn, den allsmäktige och barmhärtige Guden.

I samlingen fanns också Australiens mest kände muslimske mufti, Shejk Taj Din al-Hilali som nyligt varit i trubbel för att sitt påstådda stöd för den islamiska terrorgruppen Hezbollah.

Kardinal Pell och imam Rauf tände både ett ljus tillsammans som en symbol för enhet.

I Qatar har hållits en tre dagars dialogkonferens mellan muslimer och katoliker. Den avslutades den 29 maj 2004. Konferensen hölls bakom stängda dörrar (för att öppenhjärtliga samtal skulle kunna hållas) med medlemmar från den påvliga kommissionen för religiösa relationer med muslimer och en lika stor grupp av inbjudna muslimska gäster. En presskonferens hölls med ärkebiskopen Michael Fitzgerald som är president för kommissionen och katolska journalister.

Qatar etablerade diplomatiska relationer med Heliga Stolen i november 2002. Aysha Al-Mannai, som är högste präst i fakulteten för sharia, lag och islamiska studier vid universitetet i Qatar, sa att mötet var mycket positivt och att båda religionerna hoppades på att fortsätta och fördjupa dialogen som etablerats mellan dem. Det uttrycktes också förhoppningar om att nästa år skulle också judendomen ingå i denna dialog, som de menade överensstämmer med islam och kristendom i tron på en enda Gud. Frihet och mänskliga rättigheter har bland annat tagits upp. Högt svävande mål har man inte satt upp för att ingen skulle bli besviken. Fitzgerald sa: "Vi var överens om att religiös frihet är en del av mänsklig värdighet som kommer från Gud."

Tillbaks till: föregående sidan