THE HOLY FATHER

Den Helige Fadern

 

 

Så kallas påven på Vatikanens hemsida. Och så benämner man påven i den Katolska kyrkan. Detta är en provokation mot Gud i himmelen!

Det finns bara en person som i Bibeln har använt sig av dessa ord och det var Jesus själv i Joh. 17:11 i sitt samtal med sin himmelske Fader: "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett."

Denna titel som Jesus ger sin himmelske Fader har en människa tagit till sin egen titel! En människa som till och med kallar sitt ämbete för "Den Heliga Stolen!" Och ett underlydande prästerskap som även de gör anspråk på att bli kallade "Fader". Jesus tillrättavisade sin tids religiösa ledare för deras anspråk. Jämför vad Jesus säger till dem med den upphöjda roll som påven och de katolska prästerna genom tiderna har gett sig själva! För att inte nämna alla de påvar som som levt som tyranner och minst av allt ett heligt liv.

Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar: "På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt, och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. (Matt. 23:1-15)

Endast den som är kristen har rätt till att kalla Gud i himmelen sin Fader, därför att den som är kristen är född av Gud (Joh. 1:13), född på nytt (Joh. 3:3) och född in i Guds familj (Gal. 3:26). Men det katolska religiösa systsemet (Traditionen) har istället börjat kalla sina mänskliga ledare för "Fader" och "Den Helige Fadern". Därmed har uppmärksamheten förflyttats från Gud till människor, från det heliga till det mänskliga. Endast Gud i himmelen kan i andlig betydelse kallas för vår Fader. I mänsklig betydelse ska vi naturligtvis fortfarande kalla vår biologiske far för "fader", det är inte det begreppet som Jesus vänder sig emot. Se 2 Mos. 20:12, 5 Mos. 5:16 och Ef. 6:2.

Tillbaks till: föregående sidan