Påven misslyckades med att driva ut hånande demoner

Vilken makt och auktoritet har påven i den andliga världen? Enligt den kyrka han företräder är han ju Kristi ställföreträdare på jorden, men när han skulle kasta ut en demon ur en flicka misslyckades han totalt!

Den 19-åriga flickan fick ett raseriutbrott under en allmän audiens med påven inne i Vatikanen den 13 september år 2000. Hon började skrika oförskämdheter mot honom, hennes röst sades bli djup, raspig och maskulin. När säkerhetspersonalen försökte tygla flickan visade hon övermänsklig styrka i att göra motstånd mot dem.

Påven tog sig sedan personligen an henne. Han tillbringade en halvtimme med flickan, kramade henne, och befallde demonerna att lämna henne. Påven lovade även att fira en mässa speciellt för henne påföljande dag. Allt till ingen nytta.

Påven anlitade också den officiella katolske andeutdrivaren, prästen Gabriele Amorth, att utföra upprepade andeutdrivningsritualer för att kasta ut demonen ur den unga flickan. En ritual varade i två timmar. Men prästen Amorth rapporterade till påven att han också hade misslyckats.

Prästen berättade att under exorcismen hade en demon inuti flickan hånat påven och sagt: "Inte ens din kyrkas ledare kan skicka bort mig!"

Men i bibeln står det att Jesus sa till sina lärjungar: "Och dessa tecken ska följa dem som tro: genom mitt namn ska de driva ut onda andar…" (Markus 16:17)

Dessa tecken följer inte påven och hans medhjälpare.

Tillbaks till: föregående sidan