Den arabiska antisemitismens fula tryne

Antisemitisk propaganda är vanligt förekommande i den arabiska statskontrollerade pressen, både i politiska artiklar och i religiösa sammanhang med citat från Koranen. Både Sions Vises Protokoll och Hitlers Mein Kampf finns att få tag på. I introduktionen till Mein Kampf sägs bland annat: "Hitler var ideolog, som efterlämnade ett ideologiskt arv vars borttynande är oförståeligt... Den nationalsocialism som han förespråkade... dog inte med sin förkunnare." Också förnekadet att förintelsen har ägt rum sprids. Kolumnisten Isam Al-Khadar i Al-Bath kallar Förintelsen för "den största lögnen i historien". Och antisemitska organisationer tillåts och kan fritt sprida antisemitisk propaganda i och utanför arabländerna. När det gäller kritik av Israel så är alla medel tillåtna. Och så har det varit allt sedan muftin i Jerusalem Haij Amin Al-Husseini under andra världskriget samarbetade med Hitler. Under sådana förhållande är det inte lätt att bygga broar och skapa förtroende mellan araber och judar, trots att båda folken i själva verket är semiter och broderfolk.

Israel är den enda demokratin i området. Eftersom det är diktaturerna i dessa arabländer som styr pressen så bestämmer de också vad som får och inte får tryckas och sägas i pressen. Om en god vilja funnes så skulle en förändring kunna ske, men med de lögner som sprids, så byggs också ett allt större hat upp mot allt som är judiskt och speciellt Israel och dess politik.

Den statskontrollerade tidningen al-Sabil i Jordanien skrev 950305 följande text med ursprung i Koranen:

"Det finns inga oskyldiga människor bland judarna, de är alla soldater och bosättare och de är alla aggresiva redskap… bland de mest fientliga människorna finns judarna. Bekämpa dem och Allah kommer att straffa dem med dina händer och förnedra dem, kommer att hjälpa dig att vinna över dem."

Den syriske försvarsministern Mustafa Tlass har skrivit en doktorsavhandling. Där anklagar han judarna för att använda kristet blod i matzot under Pesach. Denna avhandling har i sin helhet fått positiv uppmärksamhet i arabisk press.

Med Allahs hjälp beskriver alltså vissa medier i arabländerna judarna som onda människor. Detta hat mot judarna förstärks sedan med naziinfluerade teckningar med kroknästa judar i svarta rockar och ibland med horn i pannan och ofta som konspiratörer mot arabbvärlden. Klassiska antisemitiska karikatyrer är vardagsmat när det gäller att beskriva staten Israel. Både Jordanien och Egypten har fredsavtal med Israel och borde på grund av detta ha en bättre hållning mot Israel. Det visar att de fredsavtal de slutit inte är värda speciellt mycket.

Förintelsekonferensens efterspel i arabvärlden

De arabiska tidningarna hade ingen förståelse för Förintelsekonferensen som hölls i Stockholm. Den officiella syriska tidningen Tishrin hävdade att Förintelsen inte är någonting annat än en myt och att konferensen i Stockholm var arrangerad av "sionisterna för att sprida lögner" och att judarnas mål med den var att skaffa sig ekonomiskt och politiskt stöd från värstvärlden. Tidningen menade vidare att konferensen skulle ha motiverats av en oro för de "trovärdiga röster" som börjat ifrågasätta de "judiska lögnerna om Förintelsen. Gaskamrarna i Auchwitz har aldrig funnits, enligt denna arabiska tidning. Den jordanska tidningen Al-Sabil var lika hätsk och skriver 991207 "Hitler hämnades på judarna för att han visste att de var procentare, förrädare och utsugare... Är inte en sådan person beundransvärd? Hitler lyckades med det som araberna inte lyckades med. De judiska historikerna ljög när de påstod att det var en Förintelse. Jag ser Hitler, den nazistiske ledaren, jag tar till mig hans principer och min arabism och ber dig tänka om i rätta banor." Orsaken till denna judiska antisemitism kan man finna i islams historia, i Koranen och fast mer i den muslimska traditionen, Haddith, som innehåller många antijudiska uttalanden. Kungen i Saudiarabien förser alla sina gäster med ett läderbundet exemplar av Sions Vises Protokoll. På så sätt sprids judehatet från högsta politiska nivå i arabvärlden.

MEMRI - Middle East Media and Research Institute, översätter från arabiska och ger en inblick i vad som skrivs i den arabiska pressen.

Till sidan om Koranen