Tron förhindrade en abort

I 16:e veckan av sitt havandeskap gjorde Manuela Mayers doktor ett så kallat "trippeltest" som visade att henne homonnivåer var mycket höga. "Barnet kan lida av Downs syndrom eller 'Spina bifida' berättade hennes läkare för henne och gav henne rådet att göra abort. "Under tårar berättade jag för honom att eftersom jag är en kristen, så är abort inte ett alternativ". Doktorn ansåg det egendomligt och remitterade henne till en speciell klinik i Dortmund. "I ett FCJG möte, kände jag att Gud talade till mig att 'Som du har omsorg om ditt barn, så ska jag ha omsorg för dig. Jag möter dig och är här för dig. Var inte orolig.' Den 12 april 1999 föddes vårt barn fullständigt friskt. Vi gav honom namnet Felix Johnathan, vilket betyder 'Lycklig, en gåva från Gud'".

(FCJG News 2/99)

Tillbaks till: föregående sidan