Abortera mig inte!

Den här sidan påbörjades år 1999

   Sexualiteten är ingenting att leka med. Den kan sluta med en oönskad graviditet. Det visar abortsiffrorna i vår värld. 22 procent av världens 210 miljoner graviditeter slutar årligen med abort. (Aborterande är dessutom sådana preventivmedel som abortpiller och spiral, där befruktningen redan har hunnit äga rum). I USA dör varje år 1,3 miljoner barn genom abort. 70 miljoner har aborterats i USA under de senaste 40 åren. I Sverge ligger siffran på drygt 30 000 per år (knappt 34 400 år 2003), vilket är ungefär var fjärde graviditet. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger i toppen av abortstatistiken i Sverige, medan starkt frikyrkliga län som Jönköping har lägst antal aborter procentuellt sett.
   Ryssland använde under kommunisttiden aborter närmast som ett preventivmedel. 1988 utfördes 4,6 miljoner aborter. 1997 har siffran gått ner till 2,5 miljoner, vilket dock fortfarande är betydligt mer än i USA.
   Det kommunistiska Vietnam har numera världens högsta aborttal, med 83 aborter per 1.000 kvinnor eller 2 graviditeter som aborteras för varje levande födsel. Ryssland har 1695 aborter per 1000 levande födda. USA har 387 aborter per 1000 födda och Sverige har 349 aborter per 1000 levande födda.
   Inget preventivmedel är hundraprocentigt. Risken för en graviditet kan man aldrig ta bort när två personer i fruktsam ålder ligger med varandra. Minst 1000 svenska kvinnor blir varje år gravida trots att de följt korrekt bruk. Aftonbladet bekräftar denna uppgiften 2003-07-07.
   Risken för bröstcancer ökar markant för den som gjort en abort. Enligt en studie gjord av professor Joel Brind, vid City University i New York finns det 30 procent större risk att drabbas av bröstcancer efter en abort, och 80 procent större risk för kvinnor som haft cancer i familjen redan tidigare. Risken ökar även för kvinnor som gör abort före 18 eller efter 45 års ålder. Om graviditeten i stället fullföljs så producerar kroppen ett hormon som har en skyddande effekt. Efter en abort så avbryts denna hormonproduktion.
    Våren 2000 gjordes en frivillig studie vid abortmottagningarna i Uppsala, Örebro och Västerås. Hela 32 procent av de svarande uppgav dålig ekonomi som ett av de främsta skälen till aborten. 1989 var den siffran 12 procent. Framför allt unga studerande kvinnor som inte har rätt till föräldrapenning anger ekonomiska skäl till aborten. Varför ger samhället dessa unga kvinnor endast ett minimistöd på 60 kronor per dag?

Artiklar

 • En tid för läkedom av Luci Freed och Penny Salazar är den första boken av sitt slag på svenska som specifikt behandlar de själavårdsbehov som kan uppstå efter en abort.
 • Twenty-one years ago, I had an abortion.
 • Women suffer abuses at abortion clinics.
 • En abort skadar också män i själen (engelska).
 • Bilder på aborterade foster! (En makaber verklighet)
 • Tron förhindrade en abort.
 • Ett modigt beslut av en 15-årig flicka.
 • Mailén Lanton: "Sannheten satte meg fri!" Ett vittnesbörd om en aborts negativa följdverkningar och vad den kristna omvändelsen betydde för henne.
 • Abort på grund av kön måste hindras av lagen. Tuve Skånberg, riksdagsman (kd) i Nya Dagen 020115.
 • Den etiska konflikten med att använda mänskliga embryon i stamcellsforskning måste diskuteras. Ulrik Kvist i Nya Dagen 020131.
 • Sverige har flest aborter per tusen kvinnor inom hela EU. Nya Dagen 020711.
 • Destruktiv livsstil bakom tonårsaborternas ökning. Nya Dagen 021002.
 • As Abortion Drops, Polls Show Americans Turning Pro-Life. Crosswalk 030116.
 • I Varberg kommer även aborterade foster att kunna begravas. Nya Dagen 030521.
 • Baby's 'angelic' face haunts former abortion nurse. BP Press 031106.
 • Partial-birth abortion ban to end 'terrible form of violence' against children, Bush declares. BP Press 031106.
 • Partial-birth abortion: dispelling the myths. BP Press 031106.
 • Hennes baby vägde bara 340 gram, läkarna ville göra abort. Expressen 031219.
 • Lagen som berövat en miljon svenskar livet. Dagen 040526.
 • Nya ultraljuds- tekniken avslöjar allt om de oföddas okända liv. Aftonbladet 040630.
 • Kristen livsstil dämpar aborttal i Småland. Dagen 041028.
 • Minska aborterna med tio procent om året till 2010! Dagen 041118.
 • Pojke överlevde tre aborter. Föddes i 24:e veckan. Nu är pojken två år gammal och helt frisk. Aftonbladet 050213.
 • Stor kartläggning av abortstatistik. Sverige ligger inte bra till. Världen idag 050511.
 • Fler unga väljer att göra abort. Ja till livet: Det är hög tid att man tar det här problemet på allvar. Dagen 050512.
 • Tonårsaborter bekymrar inte myndigheter. Bättre göra abort än föda barn som inte är önskat. I Sverige gör nu omkring 80 procent av gravida tonåringar abort. I grannländerna Finland och Norge är siffran 40 procent. Världen idag 050513.
 • Lars Hamberger och Tomas Seidal: Försvaret för fri abort gör det omöjligt att minska ingreppen.
 • Jessica en hjälte: drabbades av livmoderscancer, födde ändå sitt barn.
 • 'Cannibal abortionist' in Kansas, USA, did microwave one of the aborted fetuses and stir it into his lunch.
 • Tonårsaborter ökar igen. 50-procentig ökning de senaste 10 åren.
 • Norge: Studie visar att en abort ger ofta ångest.
 • Nya Zeeland : Studie visar att en abort ger ofta depression.
 • Debattartikel i SvD: Nu bör vi i ljuset av ny forskning ta ställning till om foster som ler, sparkar och blinkar ska få aborteras.
 • Sifo: Två miljoner svenskar vill skärpa abortlagstiftningen.
  SIFO: Två miljoner svenskar vill skärpa abortgränsen Ny SIFO-undersökning visar opinion för sänkt abortgräns: Två miljoner svenskar vill skärpa abortlagen. I en av SIFO nyligen utförd opinionsundersökning framkommer det att var femte svensk anser att den övre gränsen för abort utan prövning skall sänkas. Lika många är tveksamma medan resterande del, med undantag för de tre procent som vill se en höjd gräns, anser att dagens abortgräns är lagom. Bland kvinnor är andelen som vill se en sänkt abortgräns dubbelt så hög som bland männen. "Skulle människor förstå hur de sena tvåstegsaborterna, halvvägs in i graviditeten, går till; att barn tas ut som till och med kan visa livstecken efter aborten - då är jag fullständigt övertygad om att en majoritet skulle kräva en sänkt abortgräns direkt", hävdar Johan Lundell, generalsekreterare på Ja till Livet. Ja till Livet 060315.
 • Fyra av tio svenska kvinnor som gör abort har gjort det förut.
 • Flest tonårsaborter i Stockholm.
 • Varannan tonårsabort i Stockholm görs av invandrarflickor.
 • Sverige ligger ungefär 60 procent högre än våra nordiska grannländer när det gäller tonårsaborter.
 • Mirakelbebisen Ruby - lika stor som en mobiltelefon. Vägde 450 gram när hon föddes - mår bra i dag.
 • Lastbil med abortbilder väckte känslor. Angrepp från vänsterextremister.
 • Abortion - it doesn't matter what month. It still means killing the babies.
 • Aborterna i Sverige fortsätter att öka. En ökning med 1,5 procent första halvåret 2006.
 • Tonårsaborterna har ökat till rekordnivå.
 • Spansk klinik utför aborter i vecka 32. Kkvinnor från hela Europa till Barcelona för att genomgå sena aborter.
 • Över 100.000 kvinnor beräknas dö runt om i världen varje år efter farliga aborter.
 • Stefan Swärd angående abortturism: Det man kan konstatera är att vi har sju sekulariserade partier i vår riksdag.
 • Thomas Seidal. Sverige öppnar upp för fler aborter med sitt förslag om att utländska kvinnor ska få komma och göra abort i Sverige.
 • Flora vägde 354 gram - överlevde, 17 veckor för tidigt.
 • Stefan Swärd: Den avgörande frågan för hur många aborter som blir i ett samhälle beror på normer och moral.
 • Sex riksdagsledamöter för kd röstar nej till abortturism - igen.
 • Rekordtidigt född bebis - vecka 21 - mår bra.
 • Mordförsök på foster inget brott.
 • Rekordhögt antal aborter i Sverige: 36 045 under år 2006 mot 34.978 under år 2005. Räknat per 1.000 kvinnor har antalet aborter ökat till 20,6.
 • Aborter vanligaste p-medlet i Ryssland. Två av tre graviditeter slutar med abort.
 • Sjuksköterska: Kristna värderingar i skolan minskar aborterna.
 • Aborter ökar mest bland 20-24-åringar. Kyrkans Tidning 071003.
 • Kristinas känslor existerar inte, i alla fall inte enligt RFSU. Världen idag 071008.
 • 36 045 aborter i Sverige under 2006. Allt om barn 080109.
 • Google vägrar annonsplats till kristen antiabort-organisation. Men sökmotorn tillåter annonser för månggifte och porr. Dagen 080410.
 • Europarådet tar ställning för aborträtt. Kyrkans Tidning 080417.
 • Tomas Seidal: Hur ser Broderskapsrörelsen och Peter Weiderud på de ofödda barnen? Dagen 080715.
 • Dramatisk ökning av dagen efter-piller. DN 080823.
 • John McCain and Barack Obama on abortion. Baptist Press 080912.
 • Sven-Gunnar Hultman: Det behövs en nollvision för aborter. Dagen 081003.
 • Yes: Samhället måste få ny attityd till sex. Dagen 081015.
 • Svårt att undvika aborter som gynekolog i Sverige. "Om det blir komplikationer under en abort då måste man ingripa". Dagen 081023.
  För en barnläkare är ett barn med Downs syndrom en patient. För många gynekologer är det ett foster som ska elimineras. Vi har "ett vårdupplägg som önskar upptäcka avvikande individer för att eliminera dem".
  Knappast någon vill numera anställa en gynekolog som vill ha dispens från att utföra abortingrepp.
  Så gott som omöjligt för abortvägrare bli gynekolog. Dagen 081024.
  Kan man genomgå ST-utbildningen till gynekolog utan att genomföra en abort, och ändå få ut specialistexamen? Nej.
  Tyst om abortproblematiken på sjuksköterskeutbildningen.
  Fri abort anses viktigare än personalens samvete. De som jobbar i vården har ingen laglig möjlighet att vägra aborter. Dagen 081028.
  Många tror att Sverige har en samvetsklausul. Fakta: Var fjärde har känt samvetsbetänkligheter.
  Sjuksköterska: Det finns en stor oförståelse för vårdpersonalens vardag. Dagen 081029.
  "Det är inte rätt att tvinga människor". Ja till livet vill ha en samvetsklausul i svensk sjukvård. Dagen 081030.
  Samvetet behövs i vården. Oroande när antalet aborter fortsätter att öka och gynekologer får allt svårare att få dispens. Under första halvåret 2008 gjordes det i Sverige 18 981 aborter, vilket är den högsta siffran på 15 år. Dagen 081031.
 • Sexologen Hanna Möllås i Svenska Journalen nr 10/081024 "Om man är redo för sex så är man också redo för äktenskap, alltså redo för att ta ansvar för en annan människas liv och de frukter som relationen kan ge. Och är man inte mogen för det så är man inte heller mogen för en sexuell relation."
 • Renowned Abortionist Becomes Pro-life Advocate. Having performed at least 48,000 abortions, Stojan Adasevic now says abortion is "satanic". Charisma 081125.
 • Gjorde abort - för att hon väntade flickor. Aftonbladet 090216.
  Abort av flickor kan leda till nya regler. Dagen 090217.
  Hon tänker göra abort för att det är en flicka! www.familjeliv.se 090825.
  Föräldrar aborterar tvillingpojkar för att försöka få flicka med hjälp av provrörsbefruktning. www.respektlivet.nu 110113.
 • RFSU och Mona Sahlin "försvarar" könsselektiva aborter. Aftonbladet 090318.
 • Panayiotis Zavos kontroversiell läkare i USA klonade mänskliga embryon. En amerikansk fertilitetsexpert påstår att han klonat 14 mänskliga embryon och att elva av dessa har inplanterats i livmödrarna hos fyra kvinnor som hoppas att bli föräldrar. Inget av de inplanterade embryona resulterade dock i en varaktig graviditet, men enligt Panayiotis Zavos är det bara en tidsfråga innan så blir fallet. Panayiotis Zavos avslöjade dessutom att han producerat klonade embryon från tre döda personer, inklusive ett tioårigt barn vid namn Cady som dog i en bilolycka. Panayiotis Zavos berättar att han utförde kloningen efter att ha blivit kontaktad av de sörjande föräldrarna. Dagens Medicin 090422.
  Exclusive video: The creation of a human clone designed to be transferred into a woman's womb. independent.co.uk 090422.
 • Över 70 procent av mycket för tidigt födda barn överlever nu sitt första år. Världen idag 090608.
 • Johan Lundell: Agera för en ny svensk sexualpolitik. Världen idag 090622.
 • Nina Dakwar: Lyssna på oss föräldrar.Om hemsidan umo.se ska vara ett komplement till den information unga får genom sina föräldrar, bör det ligga i linje med vad föräldrarnas budskap är - inte ett annat. Världen idag 090626.
 • En talande medietystnad. Dagen 090922.
  Slain pro-life activist is martyr, some say. BP News 090914.
 • Abortdebatten i USA - ett krig som skördar liv. Dagen 091007.
 • Ja till Livet: En allsidig nyhetsbild efterlyses. Trots att svensk press under en månad publicerade hundratals artiklar kring det tragiska mordet på abortläkaren George Tiller tidigare i år, hade tio dagar efter mordet på James Pouillon ännu bara tre tidningar nämnt attacken. Hemmets Vän 091008.
 • Abortion clinic director witnesses ultrasound, quits. BP News 091103. lifesitenews.com 091102.
 • Ulf Ekman: Abort är alltid ett utsläckande av mänskligt liv. Världen idag 091116.
 • Annette Westöö, vice ordförande, Människorätt för ofödda (MRO): Abort, en fråga om liv och död. Vid fyra veckor slår ett hjärta, vid sju veckor kan hjärnvågorna mätas, vid nio veckor suger barnet på tummen. Världen idag 091120.
 • Death Threats Harass Doctor Who Gave Up Abortions. Unlike in America, where doctors have been threatened and even killed for performing abortions, Shim says he's received death threats for deciding to stop performing them. Los Angeles Times 091129.
 • Ja till livet påverkar allt fler. Världen idag 091211.
 • Mördad abortmotståndaren Jim Pouillon uppmärksammas och får pris. Världen idag 091218.
 • 132 utländska kvinnor gjorde abort i Sverige år 2008. I Sverige utförs totalt cirka 38 000 aborter om året. Dagens Nyheter 100223.
 • Gitten B Öholm: Jag efterlyser en "Love waits"-kampanj betald av Socialstyrelsen. Det måste väl trots allt vara det bästa "vaccinet" för tonåringarnas liv och hälsa! Världen idag 100226.
 • Ja till livet om utlandsaborter: "Socialstyrelsen ger fel uppgift". Världen idag 100303.
 • Kristdemokraterna på Gotland: Värdet av senare sexualdebut och fasta relationer bör lyftas fram mer i den sexualupplysning som ges till ungdomar. Världen idag 100409.
 • Professorn som inte vill rädda alla barnen: "Om det inte finns några förutsättningar att utveckla ett mänskligt medvetande, så tycker jag inte det är fel att avbryta en pågående respiratorbehandling av ett mycket för tidigt fött barn". Dagen 100430.
 • Tomas Seidal: Abortlagen borde förändras av respekt för det ofödda barnets värde. Dagen 100504.
 • Magnus Göransson: Natt övergår till att bli dag även om man inte exakt kan säga när. Dagen 100505.
 • FP-politiker: Gör abort till en fri EU-tjänst. Dagen 100509.
  FP-politiker vill ha bordeller. Dagen 100508.
 • Aborterna minskade under 2009 med 2 procent i Sverige. Dagen 100519.
 • Svensk abortpolicy saknas. Utredare: Ett abortregister och en nationell handlingsplan skulle bidra till att förhindra oönskade graviditeter och aborter. Världen idag 100607.
 • Folkhälsoinstitutet: "Tonårsabort bättre än ung mamma". Utredare: Ett abortregister och en nationell handlingsplan skulle bidra till att förhindra oönskade graviditeter och aborter. Världen idag 100607.
 • Uppsats om krafter bakom fri abortlag. Kyrklig anpassning förvånar mest, menar författaren Anders Bylander. Hur kunde fostrets okränkbara skyddsvärde devalveras till noll på bara ett par decennier? Sekulariseringen anges som huvudförklaring till att Sverige kunde få en liberal abortlag år 1975. Men att synen på fostret som okränkbart kunde överges så snabbt berodde också på att Sverige saknade konstitution och konstitutionsdomstol som granskar lagar så att de inte står i konflikt med grundnormerna. Den mest slående förändringen ligger dock inom den protestantiska kristna kyrkan - efter den nya lagens införande. Världen idag 100702. Uppsatsen kan läsas och/eller laddas hem här.
 • Stefan Sturesson: Den misslyckade abortpolitiken. Med en kristen syn på sex och samlevnad skulle situationen snabbt förbättras, och ungdomarna må psykiskt bättre. Världen idag 100712. Dagen 100722.
 • Tomas Seidal: Tystnadens kultur omger abortfrågan. Dagen 100813.
  Thomas Österberg: Otydlig profil hindrar KD.
 • Lisbeth Enevärn: Varför tiger kyrkan i abortfrågan?. Dagen 100825.
 • Aila Annala: Mannens ansvar för det ofödda barnet en bortglömd fråga. Dagen 100827.
 • Atheist doctors more likely to hasten patients' deaths. Atheist doctors are almost twice as likely to make decisions which speed up the deaths of their patients than their religious colleagues, according to a new study. The Christian Institute 100827.
 • Miracle mum brings premature baby son back to life with two hours of loving cuddles after doctors pronounce him dead. The Daily Mail 100827.
 • Aborterna ökar - men trenden med färre tonårsaborter fortsätter. Antalet aborter under första halvåret 2010 ökade i jämförelse med samma tidsperiod 2009, från 20,8 aborter per 1 000 kvinnor 2009 till 21,1 för 2010. Världen idag 101001.
 • Ja till livet efterlyser generösare vårdnadsbidrag. Världen idag 101001.
 • Carina Hägg (s) kräver att vårdpersonal som inte vill medverka i aborter ska registreras. Förslaget ska diskuteras i Europarådet. Världen idag 101006.
  Annelie Enochson (KD) är upprörd över förslaget och har flera gånger motionerat förgäves i riksdagen om att ge vårdpersonal lagstadgad rätt att hänvisa till sitt samvete för att slippa medverka till aborter. Världen idag 101006.
  Fellows vid Claphaminstitutet: Europarådets förslag är dåligt för svensk sjukvård. Till vår stora sorg har det visat sig att ursprunget till denna text kommer från en svensk rådsrepresentant, socialdemokraten Carina Hägg, som 2008 motionerade om hårdare tag mot samvetsömma. Dagen 101007.
  Kommentar: Carina Hägg är broderskapare utan förståelse för kristen etik.
  Europarådet försvarar rätten till samvetsfrihet. Europarådet går inte med på att inrätta ett register för vårdpersonal som hänvisar till sin samvetsfrihet för att slippa medverka i abort. Istället valde den parlamentariska församlingen vid en diskussion på torsdagen att försvara rätten till samvetsfrihet.
  Resolutionen som antogs inleds med att hävda rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal och vårdinrättningar som inte önskar delta i abort, dödshjälp "eller någon handling som skulle kunna leda till döden för ett mänskligt foster eller embryo". Göran Lindblad (M), ordförande för de svenska delegaterna i Europarådets parlamentarikerförsamling: "Många resolutioner struntar man ju i, så varför ska man bry sig om den här?" Världen idag 101011.
  Tuve Skånberg, nyvald riksdagsledamot för Kristdemokraterna och direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet: "Det är en viktig rekommendation som Europarådet gör. Nu är det upp till Sverige att svara upp mot beslutet." Världen idag 101011.
  Mats Tunehag: Carina Hägg har fört en kampanj i Europarådet mot samvetsfriheten. Världen idag 101012.
  Framgång för abortmotståndare i Europarådet. Dagens Nyheter 101014.
  EU-minister BirgittaOhlsson beklagar bakslag om abort. Dagens Nyheter 101014.
  Rätt till samvetsfrihet för sjukvårdspersonal. Men det är upp till Sverige att följa EU:s rekommendation eller inte. Dagen 101019.
  Jens Lunnergård: Samhället behöver människor med känsliga samveten mer än någonsin. Världen idag 101101.
  Facklig kritik mot samvetsfrihet.
  Världen idag 101101.
 • Thomas Österberg: Provrörsbarn med dilemma. Nobelpriset i medicin aktualiserar också etiska frågor och motsägelsefulla tendenser. I Sverige har det sedan 1982 fötts cirka 40 000 barn med hjälp av provrörsbefruktning. Vi satsar enorma resurser både privat och samhällsekonomiskt på att kunna få den lilla efterlängtade varelsen. På samma gång är det ett faktum att nästan lika många barn varje år aldrig får födas utan aborteras. Dagen 101007.
  Strid om provrörsbarn skakar Polen. Företrädare för Katolska kyrkan hävdar att provrörsbefruktning är i strid mot naturlagen och Guds mening med hur barn bör bli till. Dagen 101104.
 • Riksdagsledamöter får skrift om etiska frågor. Dagen 101022.
 • KD-ledamöter lägger motion om samvetsfrihet. Dagen 101027.
 • Tomas Seidal: Samvetsfrihet har en lång tradition. Mycket fokus i debatten har legat på abortfrågan. Detta är förödande för den principiella diskussionen, för samvetsfrågan har betydligt vidare relevans. Dagen 101108.
 • Anna Emdenborg, Ivar Gustafsson, Erika Cyrillus: Är surrogatmödraskap etiskt riktigt? Vi menar att den sanna omoralen är och har alltid varit själviskheten. Dagen 101118.
 • Per Gustafsson och Gunnar Nilsson: Vad är en människa värd i jämförelse med djuren? En ofödd gris har långt större trygghet i vårt land än en ofödd människa. Det är värre att visa bilder på döda foster än att ta livet av dem. Dagen 101202.
 • Tomas Seidal bemöter Torsten Åhman: Vi måste kunna tala om abortfrågan. Världen idag 101209.
 • Chai Ling blev kristen - nu kämpar hon för ofödda. Demokratikämpen från Himmelska fridens torg upplevde en kallelse från Gud: Att kämpa för att flickebarn får födas i Kina. Dagen 101210.
  Många av studentledarna blev kristna. Dagen 101210.
 • Stefan Swärd: Har Gud ändrat uppfattning? Kyrkorna förundras jag över. Hela 60-talets sexliberala projekt har i praktiken genomförts i kristna sektorn, fast några decennier efter övriga samhället. Har Gud ändrat uppfattning? Eller hade kyrkan helt fel i sina moraliska värderingar för 40 år sedan? Eller är det så att kristna kyrkan i Sverige har blivit en vindflöjel, som ängsligt bara anpassar sig efter samhällets trender, mer styrd av samhället än av Gud? Världen idag 101220.
 • Worldwide. Number of abortions per year: Approximately 42 Million. Number of abortions per day: Approximately 115,000.
 • Abortlagar kan skärpas i flera av USA:s delstater. Republikaner vill sätta gränsen vid tiden för livsduglighet. Världen idag 110209.
 • Mats Tunehag: Rätt att bli aborterad. I Sverige berömmer man sig gärna över att allt kan diskuteras och ifrågasättas. Men det finns en fråga som i stort sett är tabubelagd: rätten till liv. I september 2010 kom ett helt absurt domslut från Belgien om att ofödda barn har rätt till att aborteras. Ja, du läste rätt: rätt till att inte behöva födas, att få sitt liv avslutat. Världen idag 110304.
 • Nicolas Espinoza / Martin Peterson: "Dags för samhället att nyansera synen på aborter". Abortlagen bör moderniseras och anpassas till en ny moralfilosofisk syn på kommande generationers intressen. 1960- och 70-talens kvinnorörelse hade fel när den drev fram en abortlag som bygger på tanken att kvinnans rätt till sin egen kropp nästan alltid är överordnad fostrets. Dagens Nyheter 110417.
  Socialdemokraten Ylva Johansson kallar förslagen för unkna! Dagens Nyheter 110419.
  Stefan Swärd: "Blåsippors och vargars rättsskydd högre än oönskade fosters". Dagens Nyheter 110426.
 • Ungern skärper abortpolitiken. Fostret skyddsvärdigt redan vid befruktningen. En formulering som bland andra svenska abortförespråkare nu rasar över. Världen idag 110420.
 • Vårdpersonal får inte hänvisa till sitt samvete. Riksdagen röstade mot Europarådets förslag om en förändring av lagen. SD röstade emot men inte KD. KD:s gruppledare Emma Henriksson säger att det inte hade varit aktuellt att rösta med SD. Dagen 110512.
  Ja till livet: "Ytterst beklagligt att riksdagen väljer att inte bejaka den grundläggande rätten, samvetsfrihet." Dagen 110512.
  Elisabeth Sandlund: Den förbjudna diskussionen. Också frågor om abort och samvetsfrihet måste upp på bordet i svensk samhällsdebatt. Dagen 110513.
 • Levande foster dilemma vid aborter.Sjukvårdspersonal larmar hos Socialstyrelsen om att de mår dåligt av att det händer att foster lever efter aborter. Fostren andas och rör på sig sedan de kommit ut. Kyrkans Tidning 110518.
  Kvinnokliniker teg om levande foster. Nu vänder överläkaren som inte såg att "problemet". Världen idag 110520. Världen idag 110520.
  Socialstyrelsen utlovar snabbt svar. Världen idag 110520.
  Abortpraxis ses över efter sköterskelarm. "Vi brukar lägga dem på en filt i sköljen där de får självdö" Dagen 110519.
  Lukas Berggren: Brist på ödmjukhet i Sveriges riksdag. I frågan om samvetsfrihet är vår omvärld av en annan uppfattning än den svenska riksdagen. Den resolution som i höstas antogs av Europarådet (1763, 2010) hävdar att vare sig en enskild person eller ett sjukhus kan tvingas utföra, upplåta sina lokaler till, assistera vid eller bidra till en abort oavsett skäl. Världen idag 110518.
  Stefan Swärd: I riktning mot sexliberalism. Vanliga tidningar och televisionen älskar att ta upp ämnet homosexualitet. Och allra helst rikta strålkastarljuset mot dem som inte applåderar utvecklingen i riktning mot det sexliberala samhället. Då hamnar kyrkor direkt i skottgluggen, något som Frälsningsarmén har fått känna av. Som kristna kan vi inte okritiskt följa senaste riksdagsbeslutet eller opinionsmätningen. Världen idag 110518.
  Johan Lundell: Ingen har rätt att titta bort. Både du och jag har ett ansvar för att göra vad vi kan för att Sverige ska byta väg. Inget barn ska någonsin behöva dö själv. Ingen läkare eller sjuksköterska ska tvingas att släcka liv. Ingen man eller kvinna, församling eller organisation kan stå vid sidan av det som sker på svenska sjukhus, betalas med våra skattepengar och säga "Det berör inte mig." Världen idag 110520.
 • Fakta: Abort. I Sverige har vi fri abort fram till graviditetsvecka 18. Därefter, fram till vecka 22, krävs tillåtelse från Socialstyrelsen. Fram till vecka 12 kan man antingen göra medicinsk abort eller kirurgisk abort. Medicinsk abort innebär att man tar läkemedlet Mifegyne som gör att graviditeten avstannar och sedan ett prostaglandin som gör att sammandragningarna sätter igång. Kirurgisk abort, så kallad skrapning, är en operation som innebär att man med en vakkuumaspirator "suger" ut embryot/fostret. Efter vecka 12 görs tvåstegsabort som innebär att kvinnan först få ta ovan nämnda abortpiller, och sedan föda fram fostret. Läkemedlen i sig dödar inte fostret, utan gör att det stöts bort. Metoden påminner om en förlossning. År 2009 var det 6,3 procent av aborterna som utfördes efter vecka 12, vilket innebar 2399 stycken. Dagen 110525.
 • Levande aborterade foster inte helt ovanligt. Barnmorska: Oftast lever de bara några minuter, men nån gång har vi haft fall där de levt längre än så - en gång en timme. 17 av 42 sjukhus har varit med om att foster kommit ut levande. Dagen 110525.
  Professorn: De är inte livsdugliga. Dagen 110525.
  "Föds foster levande är det som ett barn". Professorns krav till socialminister Göran Hägglund: Det behövs tydligare riktlinjer för perioden kring födelsen. Dagen 110526.
  Sverigedemokraten Julia Kronlid vill ha svar av Göran Hägglund om fosterhanteringen. Dagen 110526.
  Ebba Busch (kd): "Foster som visar livstecken efter abort måste anmälas" Dagen 110526. Världen idag 110523.
  KDU kräver insatser för foster som överlever abort. "Inför Lex Maria för misslyckade aborter". Världen idag 110523.
  Hägglund: Det måste vara påfrestande. Socialministern om abortgränserna: Vi kan inte utesluta att det är dags att flytta igen. Dagen 110527.
  Mer regel än undantag att sena aborter beviljas. Nio av tio ansökningar om abort efter 18:e veckan beviljas av Social­styrelsen. Gäller det fosterskador godkänns i princip alla ansökningar. Världen idag 110527.
  Socialminister Göran Hägg­lund (KD) anser inte att Europarådets resolution om samvetsfrihet bör påverka svensk lagstiftning. Det säger han i ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen. Världen idag 110527.
  Gunilla Gomér vill ha adoption i stället för abort. DN 110530. (Min kommentar: Bra förslag!)
  Bakom de höga svenska abortsiffrorna kan man se en samverkan mellan å ena sidan en generös lagstiftning, och å andra sidan en liberal inställning till sexualitet och reproduktion, med ett högt sexuellt risktagande. - Gör man abortlagen så liberal som den i Sverige så följer per automatik att aborttalen blir höga. Inget annat land i västvärlden har en lika liberal abortlagstiftning, och inget har heller lika många aborter. Världen idag 110601.
 • Könsaborter ökar i Indien. Könsaborter är utbrett över hela Indien och så många som 12 miljoner flickor kan saknas i landet på grund av flickaborter de senaste 30 åren. Världen idag 110530.
 • Ola Samnegård: Människosynen måste styra abortlagarna. Att definiera när en människa blir till är svårt, men det måste göras. Människovärdet hänger på det, och det måste i sin tur styra abortlagstiftningen. Dagen 110531.
 • Nasrin Mosavi: Feminismen i kristillstånd. Dagens feminism är en allmänt människofientlig och direkt kvinnofientlig kraft. Ingenstans blir detta så tydligt som när man diskuterar aborter. Världen idag 110603.
 • Birros abortartikel stoppades av DN - läs den här. Dagen 110604.
  Marcus Birro: Någon måste ta de små livens parti. Dagen 110607.
 • Socialstyrelsens statistik: Fortsatt högt aborttal. Totalt sett ökar antalet aborter, visar Socialstyrelsens statistik för 2010. Sett över tio år är ökningen över 20 procent. Världen idag 110608.
 • Gianna Jessen överlevde att bli aborterad. Dagen 110608.
 • Stefan Gustavsson: Förbjudna frågor. Världen idag 110608.
 • Mikael Oscarsson, Anna-Karin Klomp, Miriam Eriksson, Ebba Busch: Nytt språkbruk avslöjar ny abortetik. Har verkligheten hunnit ikapp Sverige nu? Borde inte Sveriges riksdag och regering, som ju värnar om mänskliga rättigheter, reagera när de ofödda - som blivit födda - inte har något människovärde utan hanteras på det sätt som nu beskrivs av svensk sjukvårdspersonal. Dagen 110610.
 • "Vi måste göra något åt aborthandeln" Evangeliskt troende i Brasiliens parlament samarbetar om motstånd mot aborter och mot kriminalisering av homofobi. Dagen 110614.
 • Svensk abortpolitik på export. Sverige ska verka för "fria, säkra och lagliga" aborter för alla kvinnor i världen, enligt en bred majoritet i riksdagen. Endast Sverigedemokraterna invänder mot hur fri abort lanseras som en mänsklig rättighet. I debatten talade Désirée Pethrus för Kristdemokr­terna. Hon berörde inte abortfrågan. Dagen 110615.
 • Christer Angerbjörn: Abort - en flykt från ansvar. Dagen 110615.
 • Johan Lundell: Var är modet att diskutera? Vi är många som under åren upprörts av det tabu som råder kring somliga, mycket viktiga, frågor i Sverige. Världen idag 110617.
 • Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som vill sänka gränsen för fri abort från 18:e till 12:e veckan. Världen idag 110713.
 • Stefan Gustavsson: Använd bilder i abortdebatten. Upprördheten över abortbilder är i sig själv ett starkt argument mot abort. Ingen blir upprörd över en bild av en bortopererad cellklump. Det upprörande ligger i att bilden visar en människa som dödats. Dagen 110714.
 • Lukas Berggren: Abortlagstiftningen borde bekymra mer. De som nu upprörs över att unga människor kan gå med i en organisation som värnar de ofödda borde betänka att det enligt svensk lag är tillåtet för en trettonåring - till exempel - att genomgå en abort utan att föräldrarna vet om det. Det borde vara ett större problem. Men det säljer kanske inte lika mycket lösnummer. Världen idag 110618.
 • Stefan Gustavsson: Två människors liv på spel. Argumentet, att vi måste legalisera abort för att rädda kvinnornas liv, håller alltså på att gradvis försvagas. Världen idag 110720.
 • Lukas Berggren: Konsekvenser av två verkligheter. Världen idag 110722.
 • Harriet Westerlund: Våga vara kristen i debatten! Johan Kärnbo citerar ett uttalande om att sekulära människor inte skänker Bibeln någon särskild status, och därför skulle kristna människor avstå från att referera till Bibeln (Dagen 15/7). Men är inte det en av demokratins poänger att var och en fritt får argumentera utifrån sina auktoriteter och ståndpunkter? Dagen 110722.
 • Johan Kärnbo: Vi behöver bli lite mer lika Jesus i samhällsdebatten. Dagen 110721.
  Kommentar: Det blir vi inte genom Johan Kärnbos utelämnande av all kristen retorik.
 • Abortionist James Pendergraft Sued for $36.7 Million. Charisma 110803.
 • Florida Gov Signs Historic Pro-Life Bills. Charisma 110803.
 • R. Albert Mohler Jr: Abortion activists grow desperate, declare war on crisis pregnancy centers. BP News 110805.
 • Dags att Sverige samtalar om abort. Världen idag 110815.
 • Brittiska sköterskor fick samvetsfrihet. Slapp göra abortrelaterat arbete. Två sjuksköterskor vid ett sjukhus i London har genom att hänvisa till sin religiösa övertygelse fått förflyttning för att slippa arbeta med abortrelaterade uppgifter. Men i Sverige är frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal tabubelagd. Världen idag 110816.
 • Jurist om samvetsfrihet för inom vården: Krävs ett vägledande fall i Sverige. Världen idag 110819.
 • "Färre aborter med ökat ekonomiskt stöd" Valutspel i Norge av Kristelig Folkeparti. Ingen ska behöva göra abort av ekonomiska skäl. . Föräldrar utan rätt till föräldrapenning kan få en engångsersättning på drygt 35 000 norska kronor, och det är den ersättningen som Kristelig Folkeparti nu vill höja kraftigt. "Genom att fyrdubbla engångsstödet vill vi göra det enklare att få barn när man önskar det." Världen idag 110819.
 • Handlingsplan för färre aborter dröjer. Förslag har funnits i flera år men frågan är känslig. Regeringen har inte lyckats ta fram en strategi för att bland annat få ner antalet oönskade graviditeter. Världen idag 110829.
  Enkät: Behöver antalet aborter i Sverige minska? Världen idag 110829.
 • Många för tidigt födda dör unga. Dagens Nyheter 110920.
 • Europarådet vill att flickor inte ska väljas bort. Europarådet röstade på måndagen för en resolution och flera rekommendationer, som ska förhindra att flickor sorteras bort i de 47 medlemsländerna, antingen före befruktningen eller som foster. I den rapport som ligger till grund för resolutionen nämns särskilt Albanien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien som länder där nya familjemedlemmar väljs bort före sin födsel bara för att de är kvinnor. Världen idag 111005.
 • Biologiskt är det en unik människa i livmodern. Dagen 111012.
 • Fler aborter av skadade foster. Allt fler kvinnor gör abort efter upptäckta skador eller kromosomavvikelser på fostret. Fler äldre mammor i kombination med effektivare tester är förklaringen, enligt Socialstyrelsen. Dagens Nyheter 111117.
 • Abortutredning har lett till få åtgärder. I juni 2009 lade en arbetsgrupp fram en utredning, beställd av regeringen, om hur man skulle minska antalet oönskade graviditeter och därmed de höga aborttalen. Men få av åtgärderna som föreslogs har genomförts två och ett halvt år senare. 2010 gjordes enligt Socialstyrelsens statistik 37 693 aborter, en liten ökning mot året innan. Nästan var fjärde graviditet slutade i en abort. Världen idag 111125.
  Kommentar: Varför kan inte regeringen lära av de övriga nordiska länderna?
 • Vem tänker på barnen? Det är inte lätt att vara barn. Istället för att vara mål har de blivit medel. I stället för att vara en gåva har de blivit en produkt. Istället för att "alltid komma i första rummet" har de reducerats till en bland många andra statusparametrar. Världen idag 1111212.
 • Dags att etisk broms slår till. Utländska rättsfall till följd av handikapp får tanken att svindla. Dagen 120104.
 • Norsk-indiska kvinnor väljer bort flickfoster. Världen idag 120110.
 • Girl Scouts quash pro-lifer. An employee of the Girl Scouts in Arizona has resigned after expression of her pro-life beliefs was squelched. American Family News Network 120111.
 • Ruth Nordström: Är våra samveten avtrubbade? Under de senaste dagarna har det varit en livlig debatt i vårt grannland Norge om läkares samvetsfrihet och rätt att inte medverka vid aborter eller relaterade ingrepp. En samvetsrörelse av vårdpersonal behövs i Sverige, nu mer än någonsin. Men följer vi vårt samvete eller har det trubbats av? I slutändan handlar det hela om att rädda små, oskyldiga människoliv. Världen idag 120220.
 • Filosofer argumenterar i medicinsk-etisk tidskrift: Spädbarnsmord lika moraliskt rätt som abort". Världen idag 120302.
 • Hälften av alla tidiga aborter får svenska kvinnor göra i det egna hemmet. Runt hälften av alla tidiga aborter som görs i Sverige, utförs på landstingens inrådan av kvinnan själv i det egna hemmet. På så sätt sparar landstingen 40 miljoner kronor varje år. Världen idag 120307.
 • Barn får tre biologiska föräldrar. Ett barn med tre genetiska föräldrar. Det är inte science fiction utan verklighet. Flera sådana barn har redan fötts i USA. Och sannolikheten för att det ska ske även i Sverige är stor. Genom att manipulera kvinnans ägg hoppas forskarna kunna utrota flera svåra, ärftliga sjukdomar, som är ett resultat av defekta dna i cellernas mitokondrier - små kroppar, som finns i alla celler och vilkas funktion är att ge cellerna, och därmed det växande embryot, energi. Världen idag 120326.
 • Stefan Gustavsson: I riktning mot rashygien. Världen idag 120330.
 • RFSU upprörs över starkare abortmotstånd i Europa. Världen idag 120502.
  RFSU går till angrepp. Världen idag 120504.
 • Lukas Berggren: Böter för livräddning. Världen idag 120530.
 • "Abort är ingen rättighet". Kritik mot beskrivning av abortmotståndare. Världen idag 120709.
 • Ny strategi ska ge färre oönskade graviditeter. Världen idag 120713.
 • Elisabeth Sandlund: Etisk debatt krävs nu - innan det är för sent. Dagen 120614.
 • Abortkliniker brister i stöd efter ingreppet. Abortkliniker är dåliga på att bemöta kvinnor som har existentiella frågor efter ingreppet. Sex av tio kvinnor saknar stöd, visar en undersökning. "Alla kvinnor borde träffa en kurator", säger läkaren Lena Moegelin. Att en abort kan vara ett minne som ligger kvar i åratal och påverkar andra upplevelser senare i livet, bekräftades även i studien. Många kvinnor känner även skuld och skam trots den näst intill totala uppslutningen kring den svenska abortlagstiftningen. Dagens Nyheter 120722.
 • Pro life-grupper inom EU i gemensam kampanj. Förhoppningen är att få ett stopp för finansiering av forskning som använder sig av stamceller från mänskliga embryon. Världen idag 120815.
 • Ruth Nordström: Dags att höja rösten till försvar för livet. Svenska politiker har alldeles för länge visat en arrogant hållning till Europarådets resolutioner om motverkande av könsselektiva aborter samt samvetsfrihet för sjukvårdspersonal. I resolutionen om samvetsfrihet slås det fast att ingen person på något sätt ska kunna diskrimineras för att man inte vill medverka till någon slags handling som kan komma att leda till döden för ett foster eller embryo. Nu finns en unik möjlighet för enskilda medborgare att göra sin röst hörd och påverka vilka frågor som hamnar på EU:s agenda. Världen idag 120820.
 • När kristen tankesmedja attackeras är svenska medier tysta. I augusti attackerades en kristen amerikansk tankesmedja av en pistolman med avsikt att döda. Var är debatten om politiskt hat mot den kristna tankesmedjan? Newsmill 120828.
  The Washington Post 120816.
 • Abort väcker existentiella frågor. Var fjärde kvinna och hälften av männen är inte helt nöjda med vården i samband med abort. Det framkommer i en ny avhandling från Uppsala universitet, där också mer än hälften av kvinnorna uppger att aborten väckt existentiella tankar hos dem. Världen idag 120820.
 • Abortmotståndare friade i England. Den brittiska pro-life rörelsen i England har vunnit en viktig seger. Enligt en domstol är det inget brott att visa bilder på aborterade foster utanför en abortmottagning. Världen idag 120921.
 • Abortmotståndet större än väntat i Europa. Abortmotståndet i Europa utgörs av 490 organisationer som samverkar med varandra och där ett fåtal personer utmärker sig som ledare. Det framgick av en kartläggningen som presenterades vid ett frukostmöte i riksdagen. Världen idag 120928.
 • Johan Lundell: En svensk otiger. Frågan är om den bedövande tystnad som under många år varit förhärskande i frågor om abort och människans okränkbara värde kan vara på väg att krackelera. Från att så många tigit när det gäller frågor om människans värde före födseln, så kanske man kan säga det blir alltfler som otiger. Världen idag 121015.
 • Johan Lundell: En svensk otiger. Frågan är om den bedövande tystnad som under många år varit förhärskande i frågor om abort och människans okränkbara värde kan vara på väg att krackelera. Från att så många tigit när det gäller frågor om människans värde före födseln, så kanske man kan säga det blir alltfler som otiger. Världen idag 121015.
 • Tonårsaborterna minskar något. Socialstyrelsens statistik över aborter det första halvåret 2012 som presenterades på torsdagen visar en minskning av tonårsaborterna med fyra procent jämfört med samma period förra året. Världen idag 121018.
 • Abortförespråkarnas värsta fiender kartlagda. Det växande försvaret för ofödda barns rättigheter i Europa oroar fri-abortförespråkare så till den grad att de nu kartlägger sina motståndare. I en rapport namnges nu de 27 främsta personerna inom Europas "anti-choice"-rörelser. EPF, European Parliamentary Forum on Population and Development, en paraplyorganisation där svenska RFSU ingår, driver rätten till fri abort som en av sina stora frågor. Sen i september har EPF kartlagt de grupper som man ser som abortmotståndare, eller "anti-choice" (emot ett fritt val att få göra abort) - och kartläggningen presenterades i slutet av september vid ett frukostmöte i riksdagen. Neil Datta, ledare för EPF, förklarade då att man har underskattat abortmotståndet och därför behövde se sambanden mellan de olika grupperna. Men EPF har inte bara kartlagt organisationerna, utan även de personer som ses som de främsta abortmotståndarna. I en rapport, som Världen idag tagit del av, har EPF utsett Europas 27 främsta "anti-choicepersoner" och redovisar dem i olika kategorier, med detaljer om varje person. Johan Lundell, generalsekreterare för Ja till livet, menar att kartläggningen är anmärkningsvärd. "Det är lätt att föreställa sig vilken kritik Ja till Livet skulle få om vi tog fram listor på de mest framträdande förespråkarna för abort, beskrev hur många barn de hade och vilka föreningar de var med i. Det är ett agerande som kan ge svåra följder för de utpekade." Att skapa personlistor och sedan medvetet sprida dessa till föreningar i många olika länder, vilket skett vid minst ett, troligen flera, tillfällen, samtidigt som man talar om hur man ska "stoppa" eller "förhindra" dessa åsikter, innebär naturligtvis också att risken ökar för att dessa ska drabbas av både hot och missaktning. Världen idag 121031.
 • Danska kvinnor gör abort i Sverige. "Fel" kön kan få danska kvinnor att resa till Sverige för att göra abort. Här är det nämligen tillåtet att göra abort senare än vad det är i Danmark. På så sätt hinner könet på barnet avgöras först. Dagen 121023.
 • Göran Hägglund: Könet på foster bör inte avslöjas. "Fel" kön kan få danska kvinnor att resa till Sverige för att göra abort. Här är det nämligen tillåtet att göra abort senare än vad det är i Danmark. På så sätt hinner könet på barnet avgöras först. Dagen 121101.
 • Rose-Marie Gustafsson: Att ha sex innebär också ansvar. Att dela ut p-piller löser inte problemen med tonårsaborter. Det är i stället dags att föra in ordet ansvar i undervisningen. Ansvar är ett ord som undviks i största möjliga mån i ett samhälle som styrs av egoismen. Det är dags att ta tillbaka det ordet och att lära ut det. Att föra in en sund och allvarlig undervisning beträffande sex och en gång för alla sticka hål på mediemyten om att det bara är att ta för sig. Ur massmedial synvinkel har det aldrig handlat om att undervisa eller att ta det minsta ansvar. Den tröttsamma frasen "vi tror att vi har smarta läsare/tittare" har använts till leda med det enda syftet att skylla ifrån sig och två sina händer. Ansvar existerar inte. Det handlar enbart om att sälja och slunga ut en massa så kallade sanningar som man inte är beredd att lyfta ett finger för att rubba. Vi lever i en värld där man behöver vara myndig för att få körkort. Där man behöver ha fyllt 21 för att dricka alkohol. Men där man tillåts ha sex när man fortfarande är ett barn. En människa som bara hunnit halvvägs in i tonåren är inte mogen ansvaret att ha sex. I den åldern handlar det inte om att blicka in i framtiden och tänka tankar som att det ger konsekvenser. Där handlar det bara om att det är spännande och kul och häftigt, och något man emellanåt ger sig in i för att man känner sig pressad. Sex kräver inte mindre ansvar och mognad än körkort och alkohol. Det är dags att börja tänka om och förutom att lära ungdomarna att ta ansvar, ta det själva, både som samhälle, föräldrar och politiker. Dagen 121106.
 • "Fel tidpunkt" vanligast orsak till aborter. Sex av tio svenska kvinnor som gjort abort säger att anledningen var att det var fel tidpunkt för dem att få barn. Det visar en enkät i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet. I undersökningen menar ungefär tre av tio att de gjorde abort på grund av relationsproblem. Världen idag 121107.
 • "Sverige har näst högst antal tonårsaborter i Europa. Trots att tonårsaborterna minskat något de senaste åren ligger Sverige i topp i Europa när det gäller ungas aborter. En internationell studie visar att det bland tusen svenska tonårsflickor gjordes 21 aborter 2011. Bara England och Wales ligger högre med 22. Skillnaderna mellan olika delar av landet är fortsatt mycket stora. I Gävleborgs län där siffrorna för tonårsaborter är högst görs exempelvis 24,3 aborter per 1.000 kvinnor i dessa åldrar. Att jämföra med Jönköpings län där aborttalen för tonåringar är lägst i landet med 11,5. Världen idag 121107.
 • Jenny Lindberg: Barn på beställning inte en okomplicerad utveckling. Det största problemet finner jag när det gäller surrogatmödrar i utvecklingsländer. Det är uppenbart att detta fenomen kan kritiseras utifrån flera aspekter. Vi finner här ett uttryck för en gammaldags kolonialism, där de rika ländernas problem ska lösas av de fattiga länderna, med livet och hälsan som insats. I den barnindustri som blomstrar i flera länder utnyttjas fattiga kvinnor, som så att säga säljer sin kropp under nio månader för att bära någon annans barn. Kvinnorna gör inte detta av altruistiska skäl utan för att de är i desperat behov av pengar. Världen idag 121112.
 • Film uppmärksammar flickaborter. Den nya filmen It's a girl ska visas på filmfestivalen i Wien 10 december. "Varför behålla flickor när det är så svårt att ta hand om dem?", frågar en indisk mor. I filmens öppningsscen erkänner hon att ho dödat åtta flickor innan hon fick sin efterlängtade son. FN räknar med att så många som 200 miljoner flickor saknas i världen på grund av det könsbaserade folkmord som pågår. I dag utrotar Indien och Kina varje år fler flickor än vad det föds flickor i USA, berättar doktor Sabu George, en forskare från New Delhi, i filmen. Världen idag 121114.
 • Foster skadas även vid små mängder alkohol. Även små mängder alkohol under graviditeten kan få en effekt på barnets framtida intelligens. Det visar en studie vid Oxford University. Studien har gjorts med hjälp av genteknik för att eliminera påverkan av andra livsstilsfaktorer som också skulle kunna påverka barnets intelligens, rapporterar Accentmagasin.se. Bland de mammor som avstod helt att dricka visades ingen effekt alls på barnens IQ. En studie från Uppsala universitet tidigare i år visar att tolv procent av de svarande kvinnorna drack regelbundet under sin graviditet. Fem procent fortsatte att berusningsdricka. Världen idag 121119. Kommentar: Ytterst allvarlig konsekvens av alkoholens utbredning i samhället.
 • Sjukvårdspersonal ska kunna avstå. Sjukvårdspersonal som har samvetskval över vissa handlingar ska ha rätt att kunna avstå från dessa. Det menade en enig panel i ett seminarium om samvetsfrihet som arrangerades i Stockholm förra veckan. Det var föreningen Kristna läkare och medicinstudenter (KLM) som på torsdagen bjöd in till seminariet i Elimkyrkan. Samtalet handlade om att sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att avstå från handlingar som strider mot det egna samvetet och den egna övertygelsen - exempelvis abort. Världen idag 121203.
 • Aborterna i USA minskar. Antalet aborter i USA har stadigt minskat sedan 1990-talet. 2009 var de avbrutna graviditeterna 38 000 färre än året innan. Samtidigt blir abortmotståndarna allt fler, vilket kan vara en förklaring till minskningen. Världen idag 121205.
 • Pro life-kampanj sågas av jämställdhetsministrar. "En av oss" kallas initiativet från europeiska pro life-grupper som ska ge minst en miljon namnunderskrifter för att skydda mänskligt liv inom forskningen. Men kampanjen får tuff kritik i ett utspel från Sveriges och Frankrikes jämställdhetsministrar. Gunilla Gomér på Ja till livet menar dock att politikerna bara är ute efter att förvirra människor. Världen idag 121217.
 • Hon ger surrogatmödrarna en röst. "Det här är min mission. Jag gör det inte för pengarna utan för att hjälpa människor". Vackra ord, men de får publiken på Reginateatern i Uppsala att brista ut i skratt. Det är svårt att tro att "Doktor Patel", som tillhandahåller surrogatmödrar i Indien, är särskilt altruistisk. Världen idag 121210.
  KD och V emot surrogatmödrar. Nästa år tillsätts den utredning om surrogatmödraskap som riksdagen beslutade om i våras. I januari nästa år kommer dessutom en rapport från Statens medicinsk-etiska råd om etiska aspekter på bland annat denna form av assisterad befruktning. I dag ges i Sverige ingen assisterad befruktning till en kvinna som planerar att lämna över barnet hon föder tll någon annan förälder. I stället vänder sig en del svenska par och ensamstående till länder där detta är tillåtet, och där surrogatmödrar mot betalning föder barn åt andra, antingen med redan befruktade ägg eller med donerade ägg eller spermier. Flera riksdagspartier anser att surrogatmödraskap också borde tillåtas i Sverige, eller att man åtminstone borde reglera den juridiska situationen kring de barn som tillkommit på detta sätt utomlands.
  Risk för tvister kring surrogatmödrars barn. Vad kostar ett barn? När det går att förbeställa barn genom kvinnor i exempelvis Indien och Ukraina, blir frågan högst relevant. Ett barn kan kosta 10-15 000 euro men i vissa fall är det tio gånger dyrare. Om det är en vit surrogatmamma är priset mycket högre än om surrogatmodern är mörk. Det finns därför lågkostnads-surrogatbarn med surrogatmödrar i exempelvis Indien. "Rekryteringen av surrogatmödrar i de asiatiska länderna sker tyvärr många gånger på samma sätt som på samma sätt som rekrytering till prostitution. Kvinnor våldtas, deras pass och värdehandlingar beslagtas, och de hålls som fångar tills barnet är fött." Världen idag 121217.
 • Rune Lanestrand: Vaccin mot livmoderhalscancer lobbades fram. Tre av sex experter som rådde Socialstyrelsen att införa vaccinering mot livmoderhalscancer hade kopplingar till vaccinföretag. Jag befarar på goda grunder en ny biverkningsskandal som vanligt kommer att ursäktas av myndigheter, politiker och media. De utsatta och lurade tonårsflickorna kommer att lämnas i sticket som man gjorde med narkolepsibarnen och deras föräldrar. Dagen 130108. Markbladet 130109.
 • Abortmotståndarna har bytt strategi. Låsta positioner och hårda ord. Abortdebatten har i 40 år varit infekterad i Sverige. Men något verkar ha hänt. Abortmotståndarna har sänkt tonläget. Dagen 130208.
 • Dagens ledarredaktion: Förändrad attityd till livets gränser behövs. Nollvision för aborter är ett rimligt politiskt mål. Dagen 130208.
 • Joakim Lundgren: Allt fler bloggar om sin abort. Det blir allt vanligare att blogga om sina erfarenheter kring aborter. Ändå är frågan om de psykiska följderna omstridd. Abort upplevs inte sällan som både en lättnad och en förlust. Dagen 130208.
 • Större chans att rädda för tidigt födda. Gränsen för sen abort och hur tidigt man kan rädda för tidigt födda, flyter allt mer samman. På tio år har 75 aborter gjorts i Sverige, där fostret varit äldre än 22 veckor - den nuvarande gränsen för överlevnad. Dagen 130208.
 • Samfunden splittrade i abortsynen. Abortsynen inom den svenska kristenheten spänner mellan krav på lagändring till acceptans för kvinnans beslut. Men från talarstolarna tas ämnet sällan upp Dagen 130213.
 • KD: Har aldrig förnekat det etiska dilemmat. Medan Sverigedemokraterna flyttar fram sina positioner i abortfrågan, menar Kristdemokraterna att partiet aldrig ändrat principiell ståndpunkt.- Det etiska dilemmat har vi aldrig förnekat, säger Anders Andersson, socialpolitisk talesperson. Dagen 130213.
 • Mikael Oscarsson: RFSU hindrade stöd till utsatta. De ivrigaste abortförespråkarna har hindrat arbetet för alternativ, stöd och uppföljning. Det menar Ja till livets förre ordförande Mikael Oscarsson. Dagen 130313.
 • Stefan Gustavsson: Vad innebär nollvision för aborter? Att driva en nollvision för aborter samtidigt som man driver rätten till aborter är ett meningslöst företag, skriver Stefan Gustavsson utifrån Dagens ledare. Dagen 130219.
  Dagens ledarredaktion: Vi vill problematisera aborten. Dagen 130219.
 • Mats Selander, ordf MRO - människorätt för ofödda: Abortfrågan kräver högt tonläge. En abortliberal dominans i media har skapat intrycket av att just den inställningen är "allenarådande". Med högt tonläge menar jag inte okloka överdrifter, vrede, hot eller annat som i sig är moraliskt klandervärt. Jag menar klarspråk och mod att gå in i den nödvändiga konflikt det innebär att stå upp för de cirka 38?000 ofödda små människor som årligen dödas. Högt tonläge utesluter inte vishet och medkännande, utan handlar i grunden om att kalla saker vid dess rätta namn. Dagen 130221.
 • Anmälan mot Sverige för bristande samvetsfrihet. Sverige bryter mot Europarådets resolution om samvetsfrihet. Det menar flera organisationer som nu har anmält Sverige till Europarådet. Eftersom Sverige inte följer Europa­rådets resolution valde FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer och svenska organisationen Pro vita samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter på torsdagen att lämna in en anmälan mot Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Handläggningstiderna vid Europarådets kommitté för sociala rättigheter är enligt Maria Hildingsson ganska långa vilket betyder att ett avgörande i fallet kommer att dröja. Dagen 130308.
  Hasse Boström: Samvetsfrihet är generositet. Tillåt den enskilde att vägra medverka i abortingrepp. Det som är självklarhet i de allra flesta länder i Europa är problematiskt i Sverige: samvetsfrihet för vårdpersonal. Som vi berättar på nyhetsplats har Sverige anmälts till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, för att vi inte följer en resolution som Europarådet antog 2010. Den resolutionen säger att ingen ska tvingas att medverka vid abort eller dödshjälp mot det egna samvetet. Det är FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer, svenska Pro vita samt föreningen Kristna läkare och medicinstudenter som står bakom anmälan. Dagen 130312.
 • 330 miljoner aborter sedan 1971. Från 1971 till 2010 utfördes 328,9 miljoner aborter i Kina, enligt officiella siffror. Ettbarnspolitiken hotar nu att slå tillbaka mot Kina, med en åldrande befolkning och stort underskott på kvinnor. Världen idag 130318.
  330 miljoner aborter i Kina på drygt 40 år. För 33 år sedan införde Kina den omtalade enbarnspolitiken vilket innebär att kineser får böta om de skaffar fler än ett barn. Undantaget är enligt AFP människor på landsbygden, som får skaffa två barn om det första är en flicka, samt minoritetsgrupper. Regeln har genom åren fått mycket kritik, både från människorättsorganisationer, men också från kritiker som hävdar att antalet äldre i Kina växer allt för snabbt i förhållande till hur många som arbetar. Ytterligare en konsekvens av enbarnspolitiken är att det i dag finns 34 miljoner fler män än kvinnor i landet. Dagen 130320.
 • Kalla Fakta: Läkare dömer ut levande foster. Minst 25 blivande mödrar de senaste tio åren fått felaktiga besked om att deras foster dött efter att läkare felbedömt ultraljudsundersökningar. TV4-programmet Kalla Fakta tar upp flera fall i söndagens program och konstaterar att läkare bryter mot gällande riktlinjer. En av de kvinnor som drabbats är Kate Borgman, som vid två tillfällen fått besked att hon fått missfall. Världen idag 130322.
 • Fertilitetsresorna till Danmark blir allt fler. Mer än hälften av alla kvinnor som anlitar fertilitetskliniker med anonyma spermadonatorer i Danmark kommer från utlandet. De allra flesta från Norge eller Sverige, visar ny statistik. Dagen 130326.
 • Planned parenthood kritiseras.Ett barn som överlevt en abort ska få lämnas att dö. Det hävdade en företrädare för Planned Parenthood, USA:s ledande utförare av aborter, inför chockade ledamöter vid en hearing i kongressen i Florida. Världen idag 130402.
 • KrF: Viktigt att lagstifta. Socialminister Göran Hägglund (KD) klargjorde nyligen för Världen idag att han inte vill verka för att lagstifta om samvetsfrihet. Det har man dock gjort i Norge, och Kristelig Folkeparti, KD:s systerparti, är en av de tydligaste före­språkarna. "För mig är det en mänsklig rättighet," säger Line Hjemdal, hälsopolitisk talesperson för KrF. Världen idag 130403.
  Ruth Nordström: Stärk kvinnors och oföddas rättskydd. Hösten 2010 antog Europa­rådet en resolution som slår fast att ingen vårdpersonal kan tvingas medverka till utsläckande av liv i dess början eller slutskede, mot sitt samvete. Resolutionen gick tvärt­emot den svenska socialdemokraten Carina Häggs motion om att begränsa rätten till samvetsfrihet. I maj 2011 röstade emellertid den svenska riksdagen igenom ett betänkande enligt vilket de svenska parlamentarikerna i Europarådet "bör verka för att åstadkomma en förändring av resolutionen". Det svenska utrikes­utskottet förhåller sig enligt betänkandet "kritisk till resolutionen". Världen idag 130403.
 • North Dakota skärper abortlagar. USA-delstaten North Dakota inför striktare abortlagar, som bland annat innebär att aborter inte får göras när fostrets hjärtljud kan höras. Aborter på grund av kön eller genetiska missbildningar som Downs syndrom blir också förbjudet. Men efter lagändringarna väntar nu en juridisk strid, där motståndare kommer att kämpa för att få lagarna underkända i domstol. Världen idag 130403.
 • Abortläkare riskerar dödsstraff. Åklagare: Abortkliniken liknade en skräckfilm. Minst 100 barn som överlevt illegala sena aborter har dödats på en klinik i Philadelphia, enligt vittnesmål från personalen. Skrämmande vittnesmål har kommit fram under rättegången mot klinikchefen Kermit Gosnell, som kan dömas till döden. Världen idag 130417.
  Johan Lundell: Mord på barn ingen nyhet Detta anser inte många medier vara någon större nyhet. Flera större, amerikanska tv-bolag väljer tystnaden. Likaså gör de svenska, stora medierna. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Expressen; alla är de tysta. Det skulle vara hyckleri att bejaka sena aborter samtidigt som man kritiserar dödandet av barnen några minuter senare, när barnet fötts fram. Skulle man försvara tidiga aborter men börja kritisera sena aborter kommer naturligtvis frågan; när slutar aborter vara en "mänsklig rättighet" och blir ett fruktansvärt dödande? För att slippa svara på när människans liv blir skyddsvärt, väljer man att se på aborträttigheten som självklar och därigenom det ofödda barnets liv som utan värde, så länge det inte är önskat. Världen idag 130417.
 • Lukas Berggren: Orkar vi vara de oföddas röst? Den rannsakande frågan måste ställas. Är vi tysta på grund av att vi har ändrat uppfattning, eller är vi tysta på grund av att vi inte orkar tala? Här finns det olika hållningar. Men den kristenhet som har ändrat uppfattning har ett ansvar att förklara hur man kan ändra sig, trots Bibelns och kyrkohistoriens samfällda stöd för de ofödda. En ny syn på det tidiga livets okränkbarhet kräver sina förklaringar. Världen idag 130412.
 • Förändringar inom Ja till livet. Prolife-organisationen Ja till livet genomför flera förändringar. Just nu pågår flytten av huvudkontoret från Uppsala till Alingsås där ordföranden Gunilla Gomér bor. Dessutom slutar generalsekreteraren Johan Lundell efter 14 år. Världen idag 130418.
 • Vaccineringskampanj får skarp kritik. "Oroväckande." Det säger ungdomsorganisationen Reactas ordförande Rebecca Söderström efter TV4:s granskning av vaccinet Gardasil, som ges till unga flickor för att hindra livmoderhalscancer. Skrämselpropaganda och bristande information om allvarliga biverkningar. Kritiken i TV4:s Kalla fakta var skarp mot kampanjen för vaccinet Gardasil, som ska förhindra livmoderhalscancer. 2008 beslutade Socialstyrelsen att vaccinering mot hpv-virus, som kan leda till livmoderhalscancer, skulle ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, och nu erbjuds alla 12-åriga flickor vaccinering. I programmet ifrågasätts också informationen om biverkningar. Två unga tjejer som drabbats av mycket svår sjukdom till följd av vaccineringen intervjuas. Världen idag 130424.
  Lukas Berggren: Vaccination säljs med mördande reklam. I Kanada infördes Gardasil i det allmänna vaccinationsprogrammet 2006, och enligt hälsovårdsmyndigheten Public Health Agency hade det i september 2009 inkommit 603 rapporter om allvarliga biverkningar efter vaccinering med Gardasil. Även Kalla fakta missar en viktig poäng. Den absolut bästa vaccinationen mot livmoderhalscancer är avhållsamhet eller livslång trohet. Hpv-virus smittar nämligen genom sexuella kontakter. Vaccinationsprogrammet bygger på tanken att det är självklart med många olika sexuella kontakter. Varför berättar man inte det för unga tjejer? Världen idag 130424.
 • Danska sjukhus slutar avslöja fostrets kön. Två sjukhus i Danmark avslöjar inte längre för blivande föräldrar vilket kön det är på barnet som de väntar. Orsaken är att man är rädd att foster ska aborteras på grund av sitt kön. Dagen 130502.
 • Avslører senabort-praksis i USA. Ja til livet-gruppen «Live Action» bruker skjult kamera for å vise abortindustriens sanne ansikt. Deres fjerde video ble offentliggjort denne uken. Dagen 130512.
 • Åklagare: Abortkliniken liknade en skräckfilm. Minst 100 barn som överlevt illegala sena aborter har dödats på en klinik i Philadelphia, enligt vittnesmål från personalen. Skrämmande vittnesmål har kommit fram under rättegången mot klinikchefen Kermit Gosnell, som kan dömas till döden. Världen idag 130418.
  Johan Lundell: Mord på barn ingen nyhet. Flera större, amerikanska tv-bolag väljer tystnaden. Likaså gör de svenska, stora medierna. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Expressen; alla är de tysta. TT:s exceptionella särställning som landets enda nyhetsbyrå av rang, vilken totalt dominerar urvalet av internationella nyheter i svensk nationell, regional och lokal press, ger dem möjligheten att välja vad som ska - och inte ska - skrivas om. En genomgång av TT:s alla abortrelaterade USA-nyheter de senaste åren, visar också på ett allt annat än objektivt urval. Hillary Clintons och Barack Obamas stundtals abortkritiska kommentarer, åtminstone i en svensk kontext, väljs bort. Mord på abortkritiker väljs bort. Mord på nyfödda väljs nu också bort. Världen idag 130417.
  Abortläkare dömdes för tre mord. Abortklinikchefen Kermit Gosnell har funnits skyldig till mord på tre barn som överlevt aborter. Världen idag 130514.
  Drapsdømt abortlege Kermit Gosnell slapp dødsstraff. Dømt til å sone resten av livet i amerikansk fengsel. Den 72 år gamle abortlegen sa i retten at han ikke vil anke dommen, melder nyhetsbyåret AP. Dagen 130514.
  Gosnell fick livstid. Straffet kom snabbt efter att abortläkaren Kermit Gosnell på måndagen dömdes för tre mord. Han lyckades undvika dödsstraff genom att avsäga sig rätten att överklaga domen - och fick på så vis åklagarsidan att nöja sig med livstidsstraff. Världen idag 130515.
 • Stoppa EU:s stöd till forskning som släcker liv. Skriv under ett upprop som syftar till att hindra EU-finansiering av forskning som utsläcker mänskligt liv. Det skriver tolv kristna ledare i Sverige i en debattartikel. Världen idag 130517.
 • Ruth Nordström: Gemenskap styrka för en av de minsta. EU-domstolen har fastställt att mänskligt liv börjar vid befruktningen och att ett embryo är början på människans utveckling. Därför kan vi inte se mänskliga embryon som en vara eller ett objekt utan som mänskligt liv, med ett okränkbart och absolut värde, som måste respekteras och skyddas. Världen idag 130520.
 • Lurade flickvän ta abortpiller - kan dömas för mord. En man i Florida lurade sin gravida flickvän att ta ett abortpiller, vilket dödade det barn hon bar på. Nu åtalas han för mord. Världen idag 130523.
 • Socialstyrelsen stoppar abortstatistik. Socialstyrelsen stoppar tills vidare all inhämtning av uppgifter till sin abortstatistik. Förklaringen är att man vill vara säker på att personuppgifterna hanteras på rätt sätt. "Vi har tankar om att inte ta in födelseår och månad, utan istället göra en gruppindelning av åldrar, till exempel alla kvinnor under 20 år och kvinnor 20-29 år." Kommentar: Det ger en fruktansvärt dålig statistik. Det är väl stor skillnad på om en flicka är 13 eller 19. Eller 20 eller 29. Även geografisk hemvist ifrågasätts av Socialstyrelsen. Världen idag 130520.
  Socialstyrelsen avbryter tillsvidare insamlandet av abortstatistik. "Vi blev lite överraskade eftersom det har varit en rutin under så många år att skicka in statistik", säger Agneta Zellbi, överläkare och ansvarig för abortkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm. Dagen 130521.
  "Sverige har ingen bra abortstatistik". Socialstyrelsen har beslutat att på obestämd tid stoppa abortstatistiken. Myndigheten befarar att uppgifterna är för detaljerade. Samtidigt vid­håller Anders Milton, som ledde den utredning som lades fram 2009 med förslag på hur antalet oönskade graviditeter i Sverige ska minskas, att fler uppgifter behövs och att ett nationellt abortregister bör upprättas. Socialstyrelsen har satt stopp för abortstatistiken. Det innebär att helårsstatistik från 2012, som finns tillgänglig, inte kommer att publiceras, och inte heller kommer någon halvårsrapport för 2013. I ett brev till kliniker och sjukhus har Socialstyrelsen tills vidare tackat nej till uppgifterna. Datainspektionen ska nu se över vad som gäller juridiskt för att avgöra om abortstatistiken borde avidentifieras ytterligare. Världen idag 130529.
  Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ansluter sig till kritiken mot Sveriges knapphändiga abortstatistik. "All annan vård och behandling registreras i dag, och vi frågar oss varför Socialstyrelsen särbehandlar aborter", säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, i ett uttalande. Världen idag 130529.
  Ruth Nordström: Dags att ändra den svenska abortlagen. Det finns vissa ämnen som är tabubelagda i Sverige. Abort tillhör utan tvekan denna kategori. Under de senaste veckorna har dock temat abort diskuterats på olika håll, med utgångspunkt i att Socialstyrelsen beslutat att stoppa inrapporteringen av abortstatistik och gått ut i media och hävdat att myndigheten kan ha brutit mot personuppgiftslagen när den samlat in uppgifter om kvinnor som gör abort. Statistiken har samlats in sedan 1975 när abortlagen trädde i kraft i Sverige. För det första är det helt absurt att Socialstyrelsen och Datainspektionen pratar om att de kan ha brutit mot lagen och att de borde ha en större "avidentifiering", trots att man över huvud taget inte samlat in personnummer eller namn på de kvinnor som gör abort. Ansvariga för abortverksamhet på svenska sjukhus har sagt till Sveriges Radio att beslutet är "en katastrof", eftersom informationen verkligen behövs för att kunna jobba med förebyggande åtgärder. De har helt rätt. Är det något som borde göras i frågan är det väl snarare att upprätta ett nationellt register där samma uppgifter som man samlar in i alla andra delar av vården även skulle samlas in när det gäller aborter. Till och med RFSU har anslutit sig till kritiken mot Sveriges knapphändiga abortstatistik. Världen idag 130603.
  Socialstyrelsen återupptar abortstatistik i början på 2014. I maj stoppade Socialstyrelsen insamlandet av uppgifter gällande aborter för att försäkra sig om att personuppgifterna hanterades på rätt sätt. Ett mer avidentifierande förslag togs fram och efter ett yttrande från Datainspektionen väntas nu uppgifter börja inhämtas igen efter nyårshelgen. Världen idag 131219.
 • Svårt sjuka belgiska barn kan få dödshjälp. Även barn ska få rätt till dödshjälp. Detta enligt senaten i Belgien, som på torsdagen i förra veckan antog ett förslag som utvidgar rätten till dödshjälp. Ett avgörande beslut väntas i parlamentets underhus. Belgien är ett av ytterst få länder som har legaliserat dödshjälp, och det blir allt fler liv som avslutas med dödshjälp. Enbart under 2012 var det 1 432 personer som beviljades dödshjälp, en ökning med 25 procent mot året innan. Världen idag 131216.
 • EU-parlamentariker uppmanar: Flickaborter måste bekämpas. Alla länder bör bekämpa flickaborter. Den uppmaningen kommer i ett förslag från cypriotiska Europaparlamentarikern Antigoni Papadopoulou, som tillhör parlamentets socialistiska/socialdemokratiska block. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas vara saknade i världen till följd av att de aborterats eller dödats efter födseln, enbart på grund av sitt kön. Särskilt påtagligt är det i Asien, som Indien, Kina och Vietnam är exempel på länder med särskilt stor skillnad i födelsetal mellan pojkar och flickar. I Albanien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien är talen lika alarmerande som i Indien, med 112 födda pojkar för varje hundratal flickor under 2012. I betänkandet nämns Sydkorea som ett positivt exempel på hur utvecklingen kan förändras. Världen idag 130604.
 • Forskare: "Ojämlikt och helt oacceptabelt". Att Socialstyrelsen inte får samla in personuppgifter om de kvinnor som gör abort i Sverige leder till sämre vård och är i grunden ett jämlikhetsproblem. Det anser en av landets främsta forskare i reproduktiv hälsa, professor Kristina Gemzell Danielsson. Beslutet från 2001 fattades efter en debatt anförd av S-kvinnorna, och där man likställde förslag om ett utökat abortregister med ett angrepp på aborträtten. Regeringen ser ingen anledning att ändra på förordningen som särställer abortstatistiken. Världen idag 130607.
 • Ruth Nordström: När börjar livet? Domstolens dom är historisk. EU-domstolen slog fast att livet börjar vid befruktningen, att ett mänskligt embryo är början på människans utveckling, och att forskning på stamceller från mänskliga embryon som förstörs i processen inte kan patenteras. Domstolen underströk att patent är uteslutet inom områden där "respekten för människans värdighet kan påverkas." Detta är ett oerhört starkt och viktigt etiskt ställningstagande, vilket också ledde till att den svenska Nationalencyklopedin fick skriva om sin definition av mänskliga embryon och när livet börjar. Nu har ett antal organisationer i ett flertal av EU:s medlemsländer ställt sig bakom initiativet för att få EU-kommissionärerna att införa förbud mot EU-finansiering av forskning som leder till att mänskliga embryon förstörs. Mänskliga embryon är inte någon vara eller objekt utan mänskligt liv med ett okränkbart och absolut värde. Världen idag 130617.
  Namninsamling har nått första delmålet. Det europeiska medborgarinitiativet "En av oss" har uppfyllt ett av två villkor för att behandlas av EU-kommissionen: sju EU-länder har fått in det föreskrivna antalet namnunderskrifter. Nu återstår knappt en halv miljon underskrifter i hela EU. Världen idag 130617.
 • 40 Years After Roe v. Wade: One Abortion Survivor’s Story. My friend Chris Foster could have been aborted. Today he is a trophy of God’s grace. The Supreme Court legalized abortion in this country 40 years ago. That is an intensely personal issue for my friend Chris Foster, a pastor in Pennsylvania who happens to be 40 years old. He was born just three months before the Roe v. Wade case was decided. Charisma 130619.
 • Kraftig minskning av aborter i Finland. Aborterna i Finland minskade 2012 med 5,7 procent jämfört med året innan. Under förra året genomfördes rekordfå aborter i vårt östra grannland, totalt 10 060 stycken. Det innebär 8,6 aborter per tusen kvinnor mellan 15 och 49 år. Siffrorna kan jämföras med de mest aktuella ifrån den svenska statistiken som Social­styrelsen samlar in. Under första halvåret 2012 gjordes 20,9 aborter per 1 000 kvinnor i Sverige. Världen idag 130703.
 • Levande foster aborterades - trots två ultraljud. Den gravida kvinnan fick veta att hon bar på ett dött foster, något som bekräftades av två ultraljudsundersökningar. Men först efter att hon hunnit få tabletter som stöter ut fostret upptäcktes misstaget. Fostret levde. Södersjukhuset i Stockholm har låtit lex Maria-anmäla det inträffade till Socialstyrelsen. Världen idag 130704.
 • Levande foster aborterades - trots två ultraljud. Amerikanska abortlagar skärps. Flera hundra lagförslag för skärpta abortlagar är på gång i USA. I början av veckan kommer Texas att driva igenom en omstridd lag. Dagen 130707.
 • Fem delstater har skärpt sina abortlagar. Fem amerikanska delstater har nyligen fått skärpta abortlagar: Alabama, Indiana, Kansas, Mississippi och South Dakota. I Ohio begränsas möjligheterna till abort av ny lag som träder i kraft om tre månader. Världen idag 130708.
 • Irland. Stor pro life-demonstration. Tiotusentals irländare protesterade mot ny abortlag. Enligt arrangörerna deltog 60 000 människor i Irlands största demonstration någonsin mot abort på lördagen, inför den stundande omröstningen i parlamentet om en ändrad abortlagstiftning. Världen idag 130708.
 • Matt Barber: 'Hail, Satan!': The New Pro-Choice Mantra? In the war between life and death, all eyes are on Texas, as the Lone Star State legislature is poised to pass a sweeping late-term abortion ban. Gov. Rick Perry has pledged to sign the bill into law. The lines have been clearly drawn surrounding this progress toward equality and civil rights for pre-born Americans. Not surprisingly, as the pro-abortion side loses legislative battle after legislative battle, its true colors are coming into focus. Those colors are darker than many might have imagined. Although our pro-abortion media will not likely give it much coverage, a similar such flashpoint of clarity occurred this past Tuesday in the Texas State House as pro-abortion activists, throughout the day, shouted "Hail, Satan!" in an effort to drown out pro-life speeches and an impromptu rendering of "Amazing Grace". CNN’s Josh Rubin confirmed this astonishing display by tweeting on site, "Crowd of anti-abortion activists giving speeches while a group of people chant hail Satan in the background." Charisma 130708.
 • Lukas Berggren: Bättre värld utan avvikelser? I Danmark beräknas det sista barnet med Downs syndrom födas år 2030 och där beskrivs det som "en succé". I Sverige väljs allt fler barn med Downs syndrom bort. "En grov uppskattning är att 1,5 procent väljer att föda sitt barn trots vetskap om Downs syndrom", sade docent Karin Källén till Expressen i september 2011. Världen idag 130708.
  Danmark: Fler barn med Downs syndrom föds. Under flera år har nästan samtliga danska kvinnor som upptäckt att de väntar ett barn med Downs syndrom valt att göra abort. Men nu ser ett trendbrott ut att ha skett. Dagen 180807.
 • Finlands kd-ledare i blåsväder. En hård attack mot abortlagstiftningen från Päivi Räsänen, inrikesminister och ledare för Kristdemokraterna i Finland, har lett till starka reaktioner - och en drastisk ökning av antalet utträden ur Evangelisk-lutherska kyrkan. Världen idag 130711.
 • Stefan Gustavsson: Har alla rätt till sina kroppar? Argumentet om rätten till sin kropp utgör ett intressant exempel på hur debattörer pratar förbi varandra och inte adresserar den verkliga frågan. Rätten till sin egen kropp begränsas av andras rättigheter till sina kroppar." Det är detta som gör att abortfrågan inte låter sig lösas genom att hävda den gravida kvinnans rätt till sin kropp. Intressant nog är alla överens om detta - efter v 22. Då anser både lagstiftningen och den allmänna opinionen att det finns två kroppar som ska visas respekt och därför upphör rätten till abort. Så frågan som behöver debatteras är inte principen om rätten till sin kropp. Den verkliga frågan är varför fostret saknar den rätten fram till v 22 och sedan får den rätten efter v 22. Världen idag 130712.
 • Texas inför strängare abortlag. Senaten i Texas har godkänt ett lagförslag som kritiker säger kraftigt inskränker rätten till abort. Lagen förbjuder aborter efter 20:e graviditetsveckan och ställer stränga krav på kliniker som utför aborter. Bara sex befintliga kliniker uppfyller kraven vilket innebär att många kvinnor får långa resor för att avbryta oönskade graviditeter, skriver Texas Tribune. Dagens Nyheter 130713. Dagen 130713.
  Last week, two states imposed new abortion restrictions. Ohio stripped funding from Planned Parenthood and put new requirements on those performing and seeking abortions. Wisconsin passed a law requiring women seeking an abortion to undergo an ultrasound and new requirements on doctors performing abortions. A federal judge on Monday temporarily blocked a portion of that law. Charisma 130710.
 • Irlands abortlag liberaliseras. Irlands parlament röstade ja till att tillåta abort i livshotande situationer, när kvinnans liv är i fara eller när det föreligger självmordsrisk. Dagen 130712.
  Toppolitiker avgick efter ja till abortlag. Fyra partimedlemmar uteslöts efter att ha vägrat att böja sig för partipiskan. Och i torsdags miste premiärminister Enda Kenny ett av sina absoluta toppnamn, då Europaminister Lucinda Creighton, avgick efter att också hon vägrat att gå på partilinjen. Världen idag 130712.
 • Så håller Finland ner aborterna. God sexualundervisning, fyllig statistik och rådgivande samtal. Det är några av de faktorer som gett Finland de lägsta aborttalen i Norden, menar en professor vid Institutet för hälsa och välfärd (NHS) i Helsingfors. Världen idag 130715.
 • Hundratals ville adoptera barn med Downs syndrom. Ett amerikanskt par som väntade ett barn med Downs syndrom tänkte göra abort om de inte snabbt fick tag på en familj som ville adoptera barnet. När prästen Thomas Vander Woude fick höra talas om det lade kyrkan ut en förfrågan på internet - som gav hundratals svar. Världen idag 130715.
 • Annette Westöö och Nasrin Sjögren (MRO): Svenska kyrkans abortsyn förvirrar. Hur har Svenska kyrkan på mindre än fyrtio års tid kunnat göra en helomvändning i abortfrågan? Den frågan ställde MRO till ärkebiskopen under våren. "Vi tyckte oss se mycket av ambivalens i våra samtalspartners inställning till abort." Dagen 130718.
 • Lukas Berggren: "Det är ju de dåliga värderingarna vi ska vara kritiska emot!" Utsorteringsnormen - den norm som med 98,5 procents precision sorterar bort barn med Downs syndrom - strider mot principen om alla människors rätt till liv. Låt oss därför vara normkritiska mot dåliga värderingar. Världen idag 130731.
  Spaniens första kommunpolitiker med Downs syndrom. Ángela Covadonga Bachiller har blivit historisk. Som kommunfullmäktigeledamot i spanska Valladolid är hon den första kommunpolitikern i landet med Downs syndrom. "Hon är ett exempel på styrka och en som övervinner hinder", sa borgmästaren Francisco Javier León de la Riva enligt norska TV2 när han skule beskriva den nya kommunpolitikern. Världen idag 130801.
  Kvinna med downs hedrades med doktorshatt. Yes - we can. Det är Karen Gaffneys budskap till resten av världen. Inte nog med att hon är simmare på elitnivå; som första personen i världen med Downs syndromhar hon nu också blivit hedersdoktor. Världen idag 130527.
 • Europarådet utreder abortvägran hos svensk vårdpersonal. Europarådet kommer att ta upp anmälan om brott mot samvetsfrihet i Sverige. "Nu kommer vi in i den kritiska fasen," säger Maria Hildingsson, generalsekreterare vid den katolska paraplyorganisationen FAFCE, till Dagen. Sedan 2010 kan vårdpersonal, enligt en resolution i Europarådet, vägra att medverka till abort och dödshjälp på grund av samvetsskäl. Men motståndet har varit stort från politiskt håll i Sverige och därför lämnade FAFCE, tillsammans med den svenska organisationen Pro vita samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter, in en anmälan tidigare i år. Dagen 130927.
 • Daniel Ringdahl, Svenska Evangeliska Alliansen: Har våra rättigheter kring abort någon gräns? Abortdebatten handlar oftast om rättigheter men allt för sällan om gränserna för våra rättigheter. Det är alltså inte självklart att slutsatsen "Abort bör vara lagligt", följer av: "Det enda realistiska alternativet till fri abort heter illegal abort". Faktum är att premissen inte ens är sann. Andra alternativ skulle kunna vara att satsa hårdare på att undervisa ungdomar om vikten av trofasthet i relationer; att skydda sig när man har sex; att bara ha sex i en relation där båda är beredda att ta ansvar för ett eventuellt barn; att adoptera bort barn man inte kan ta ansvar för själv. Vi måste kunna göra tre saker samtidigt: (a) arbeta förebyggande för att undvika oönskade graviditeter; (b) tydligt försvara varje människas rätt till sin kropp; och (c) försvara fostrets rätt till sitt liv. Det är att säga ett verkligt "Ja" till livet! Dagen 131003.
 • Europarådet kommer att ta upp anmälan om brott mot samvetsfrihet i Sverige. Nu kommer vi in i den kritiska fasen, säger Maria Hildingsson, generalsekreterare vid den katolska paraplyorganisationen FAFCE, till Dagen. Sedan 2010 kan vårdpersonal, enligt en resolution i Europarådet, vägra att medverka till abort och dödshjälp på grund av samvetsskäl. Men motståndet har varit stort från politiskt håll i Sverige och därför lämnade FAFCE, tillsammans med den svenska organisationen Pro vita samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter, in en anmälan tidigare i år. Dagen 130927.
 • Kontroversiell rapport för bl.a fri abort inom EU preliminärt avvisad av Europaparlamentet.I en tumultartad omröstning beslutade EU-parlamentet igår med 351 röster för, 319 emot och 18 nedlagda röster att skicka tillbaka den kontroversiella s.k. Estrela-rapporten, som bl.a. uppmanade till legalisering av abort i alla EU-länder till jämställdhetsutskottet, som hade förberett rapporten. Respekt 131023.
 • Jacob Rudolfsson: Religionsfrihet hotad även i väst. President Obamas sjukvårdsreform är välmenad men strider mot djupa religiösa och etiska övertygelser. Lagstiftningen från 2011 innebär att universitet, hjälporganisationer och företag - även de som grundar sig på en religiös övertygelse (kyrkor och andra "religiösa arbetsplatser" är undantagna) - måste tillhandahålla sterilisering och preventivmedel som kan framkalla aborter, vilket strider mot djupa religiösa och etiska övertygelser, i synnerhet hos katolska institutioner. Efter intensiva protester från olika grupper erbjöds organisationerna år 2012 en anpassningstid för att kunna revidera sina övertygelser. Men som Hannah Smith, jurist på den religiöst obundna Becket Fund for Religious Liberty har uttryckt det: "I grund och botten säger regeringen; 'Vi tar era religiösa principer på allvar, därför ger vi er ett år till för att komma över dem'". Vita Huset har även signalerat att försäkringsbolagen i framtiden kan bekosta steriliseringarna och preventivmedlen. Men att låta de religiösa organisationerna därmed indirekt stå för notan är fortfarande moraliskt problematiskt. Flera av USA:s ledande religionsdebattörer har kritiserat denna urvattning av religions­frihetsbegreppet i samband med kravet på religiösa organisationer. Ingen av dem kan knappast stämplas som "kristen höger". Dagen 131024.
 • Namnunderskrifter kräver stopp för bistånd till aborter och stamcellsforskning, stopp för privatisering av vattenförsörjning och stopp för djurförsök. EU:s senaste försök att ge medborgarna mer inflytande över politiken har gått i mål. Tre krav har samlat mer än nödvändiga en miljon. Den 1 november var slutdatumet för det första året för EU:s medborgarinitiativ. De namninsamlare som samlat tillräckligt med stöd är garanterade en offentlig hearing i EU-parlamentet och att kommissionen ska pröva om deras krav ska leda till förslag om ändrad EU-politik. Dagens Nyheter 131102.
 • SMER säger nej till embryon med tre föräldrar. Statens medicinsk-etiska råd (SMER) presenterar idag sin syn på om det bör bli tillåtet att skapa barn med arvsanlag från tre föräldrar genom s.k. mitokondriebyte. I sin rapport konstaterar SMER att det med dagens teknik inte är etiskt godtagbart. Respekt 131114.
 • Långvarig användning av p-piller fördubblar risken för glaukom (även kallat grön starr), enligt studie. På de amerikanska ögonspecialisternas årsmöte, American Academy of Ophthalmology, i New Orleans denna vecka presenterades en aktuell studie som visar att kvinnor som tagit p-piller längre än tre år har dubbelt så stor risk att drabbas av glaukom, en av de främsta orsakerna till blindhet, vilket uppskattningsvis 60 miljoner människor i hela världen lider av. Respekt 131120.
 • Fler aborter med kromosomtest. Allt fler landsting erbjuder gravida kvinnor att ta så kallade KUB-test, för att ta reda på om fostret har en kromosomförändring, som Downs syndrom. Detta har lett till fler tidiga aborter i dessa landsting på grund av kromosomförändringar. I Sverige har ungefär ett barn av 700-800 födda Downs syndrom. Sannolikheten för att barnet ska ha Downs syndrom ökar ju äldre mamman är. Ett KUB-test är en kombination av ett ultraljud och blodprov. Tillsammans med mammans ålder räknar man sedan ut en siffra över sannolikheten för att fostret har en kromosomförändring. Med hjälp av resultatet får föräldrarna ta ställning till om de vill ta ett fostervatten- eller moderkaksprov. Detta ger till skillnad från KUB-testet ett klart besked om kromosomförändring, men är förenat med en risk för missfall. Svenska Dagbladet 131120.
  Jakt på foster med Downs syndrom upprör. Vad är det som är så förfärligt med att födas med Downs syndrom? Ordföranden i Svenska Downföreningen Bernt Ljungquist ställer frågan efter beskedet att allt fler föräldrar aborterar bort foster med kromosomavvikelser. Enligt Bernt Ljungquist handlar frågan ytterst om värdegrund - och bristfällig information. Dagen 131122.
  Kyrkomötet avfärdar förslag om KUB-samtal. Det kom in en motion till Kyrkomötet: om att initiera samtal i församlingarna om följderna av KUB-testet. Men kyrkomötet avslog motionen. Dagen 131122.
  Majoritet i riksdagen positiv till KUB-test - trots fler aborter. Samtliga riksdagspartier är överens om att det är viktigt att förebygga aborter. Samtidigt ser merparten KUB-testet som en positiv tillgång - trots att antalet aborter av foster med Downs syndrom ökar. Dagen 131127.
 • Stefan Gustavsson: Allt är inte rättigheter. Frågan för oss i Sverige är: Varför saknas rätten till liv fram till vecka 22? Är inte det ett brott mot de mänskliga rättigheterna? Världen idag 131129.
 • "Könsaborter är illegala i Storbritannien". Att barnet är av fel kön är en "oacceptabel och illegal" orsak till abort. Det säger nu det brittiska hälsodepartementet i ett brev till läkarkåren - och går därmed emot riksåklagaren. Världen idag 131202.
 • Sverige avvisar anmälan om brott mot samvetsfrihet. Regeringen tillbakavisar anklagelserna om att Sverige skulle begå något brott genom att inte tillåta undantag för vårdpersonal som inte vill utföra abort. Dagen 131227. Sveriges Radio ville inte ta med personers vittnesbörd om att människor farit illa och diskriminerats i vården. Världen idag 131220.
 • Utan lagstöd straffas "fel" åsikt om abort. Det är djupt beklagansvärt att Läkar­förbundet, Vårdförbundet och svenska hälsovårdsmyndigheter tillåter denna diskriminering och vägrar respektera vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet, som är en mänsklig rättighet i resten av Europa. Världen idag 131230.
 • Forskarkritik mot anonyma aborter. Det blir allt vanligare med aborter på grund av fosterskador, men orsakerna är svåra att upptäcka på grund av att uppgifterna hålls anonyma, varnar forskare. Fosterskador vid aborter rapporteras inte till Socialstyrelsen på samma sätt som vid en födsel, eftersom regelverket säger att kvinnor som genomgår abort måste hållas anonyma. Det medför svårigheter för forskare som utreder fosterskador, då man till exempel inte kan granska vilka mediciner kvinnorna tagit. Världen idag 140103.
 • Norge skärper gräns för sena aborter. Sedan det uppmärksammats att flera foster varit vid liv efter att de aborterats skärper nu Norge lagstiftningen. En absolut gräns ska införas vid vecka 22. Världen idag 140107.
 • Elisabeth Sandlund: Osmaklig aktion av Femen i luddigt syfte. Saken blir inte bättre av att den för arrangerade provokativa fotografier välkända Elisabet Ohlson Wallin var närvarande. Hon upprördes inte över kränkningen av kyrkorummet utan över hur aktivisterna behandlades. Dagen 140131.
 • Ville inte utföra aborter - tjänst drogs tillbaka. Efter barnmorskeutbildningen hade Ellinor Grimmark blivit lovad arbete på Höglandssjukhuset. Men när hon berättade att hon inte ville medverka vid aborter var hon inte längre välkommen. Nu har hon gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Sverige är anmält av flera organisationer till Europarådet bland annat för brist på samvetsfrihet. Socialminister Göran Hägglund (KD) har tidigare sagt till Världen idag att en lag om samvetsfrihet inte behövs. "Vår bedömning är att situationer som dessa bäst löses genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas, utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas att delta i viss verksamhet. Dessutom löses de flesta konkreta situationer om det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården", menar han. Världen idag 140124.
 • Sveriges första fall om samvetsfrihet. Ellinor Grimmark, pingstvän från småländska Tenhult, är barnmorskan som berättade att hon inte var villig att utföra en abort, och fick inte det jobb hon utlovats. Hennes anmälan till Diskrimineringsombudsmannen diskuteras nu runtom i landet. Dagen 140128.
  "Vi är villiga att driva det här till Europadomstolen". Bakom Ellinor Grimmarks anmälan till DO finns det ett gediget lobbyarbete, och personer som väntat på att ta sig an frågan om samvetsfrihet. "Vi är villiga att driva det här fallet till Europadomstolen om det behövs", säger Ruth Nordström, som är Ellinor Grimmarks juridiska ombud. Dagen 140128.
 • Barnmorskan nekades ännu ett arbete. Ellinor Grimmark, barnmorskan som inte vill utföra aborter, har nekats ännu ett jobberbjudande. Samtidigt skriker vården efter nya barnmorskor. Kliniken har ändrat sig, och jobberbjudandet är som bortblåst. "De ringde mig och sa att de drar in tjänsten." De sade också att om jag kunde tänka om i frågan så får jag tjänsten. Fakta: Samvetsfrihet I flera länder i Europa kan en barnmorska som inte vill utföra aborter hänvisa till sitt samvete. I Sverige finns inte den möjligheten, utan abort ingår i en barnmorskas arbetsuppgifter. Nu driver Ellinor Grimmarks juridiska ombud hennes fall på EU-nivå, för att få en ändring på svensk lagstiftning. Dagen 140129.
  "Jag blev jätteledsen, det här var ju min chans att få jobba med mitt drömjobb." Världen idag 140129. Barnmorskans egen berättelse. Ellinor Grimmark, barnmorskan som inte vill utföra aborter på grund av sin kristna tro, deltog i går på en pressträff i Stockholm. Hon var tydlig med att målet med hennes DO-anmälan är att införa samvetsfrihet i Sverige. Efter att ha lyssnat till pressträffen berättar Lis Munk att hon inte tror att Ellinor Grimmark skulle kunna ge en neutral rådgivning som barnmorska. Kommentar: Problemet idag är att många barnmorskor som Lis Munk inte ger en neutral rådgivning! Dagen 140211.
  Pingstvännen Ellinor Grimmark får stort stöd. Pingstvännen Ellinor Grimmarks strid om samvetsfrihet har fört henne rakt in i rampljuset. Men hon backas upp från olika håll, inte minst från sitt eget samfund. Dagen 140211.
 • Oklart om Fallet Ellinor kommer att prövas. Diskrimi­nerings­ombuds­mannen har börjat titta på Fallet Ellinor, barnmorskan som inte får jobba för att hon inte ville utföra aborter. Ännu är det dock inte självklart att DO prövar fallet. Världen idag 140129.
 • Regeringen: Reglering av samvetsfrihet behövs inte. Sverige slår ifrån sig på alla punkter i sitt svar på den anmälan som den katolska familje­orga­nisa­tionen FAFCE lämnat in till Europeiska kom­mittén för sociala rättigheter vid Europa­rådet. Bland annat skriver regeringen att rätten till samvetsfrihet bäst regleras på den enskilda arbetsplatsen och att problemet hur som helst "främst är av teoretiskt intresse". Dessutom menar man att mödrars och för tidigt föddas rätt till skydd för hälsa är fullt tillgodosett genom existerande lagstiftning. Sverige och Finland är de enda av Europarådets 47 medlemsstater som inte har en tydligt uttryckt rätt till samvetsfrihet inom vården, enligt Ruth Nordström. Världen idag 140129.
 • Norge har redan samvetsklausul. I grannlandet Norge är samvetsfrihet för vårdpersonal varken något nytt eller något konstigt. Sedan 1978 har det funnits inskrivet i lagen att sjukvårdsinrättningar ska ta hänsyn till vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill utföra eller assistera vid aborter och liknande ingrepp. Fakta. Samvets­frihet i norska abort­lagen: Den norska abortlagens fjortonde paragraf konstaterar att "Regionala vårdinrättningar ska organisera sjukhustjänsten så att kvinnor inom hela vårdregionen i sin tid kan få avbryta sitt havandeskap... ...Vid organiseringen ska det tas hänsyn till vårdpersonal som av samvetsgrunder inte önskar att utföra eller assistera vid liknande ingrepp." Världen idag 140129.
 • Hör till de mänskliga rättigheterna. Samvetsfrihet innebär att man genom hänvisning till samvetsskäl inte behöver utföra en viss uppgift. När Sverige gick med i EU blev den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 del av svensk lag. Världen idag 140129.
 • Lukas Berggren: Fallet Ellinor vittnar om samvetsförtryck."Envar skall äga rätt till tanke­frihet, samvetsfrihet och religionsfrihet." Så står det i artikel?9 i Europa­konven­tionen. En konvention som sedan 1995 är svensk lag, till skydd för svenska medborgares mänskliga rättigheter. Sverige är, som Världen idag tidigare har rapporterat om, av flera organisationer anmält till Europarådet för att inte skydda samvetsfriheten. Nu har regeringen svarat på anmälan. Den svenska regeringen menar i sitt svar att det i Sverige inte finns några fall där vårdpersonal anmäler sina arbetsgivare för hinder mot samvetsfriheten. Kanske det finns en och annan på Rosenbad, som i dag ångrar att man uttryckte sig så. För nu finns det ett fall - Fallet Ellinor. Världen idag 140129.
 • Ruth Nordström: Sverige behöver en samvetsklausul. Eftersom Ellinor inte vill medverka i detta har hon nu förlorat sitt jobb och är utestängd från att jobba med det yrke som under många år varit hennes dröm. Det råder stor brist på barnmorskor i Sverige. Ellinor har sagt att hon kan jobba dubbla pass, men säger då att hon vill "rädda liv, inte ta liv". Världen idag 140203.
 • "Abortmotståndare inte välkomna som barnmorskor". Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet ger tydliga besked med anledning av debatten om samvetsfrihet: Någon samvetsfrihetsklausul ska inte finnas i den svenska vården, och abortmotståndare gör bäst i att välja andra yrken. Världen idag 140203.
 • Staffan Werme: Det behövs beredskap hos arbetsgivare. Nyheten om barnmorskan Ellinor Grimmark som nekades en utlovad tjänst för att hon inte ville medverka vid aborter har startat en debatt om samvetsfrihet som nu engagerar många. Folkpartisten Staffan Werme, kommunalråd i Örebro och ledamot av partistyrelsen, vill att ansvariga i vården ska göra sig beredda att samtala om samvetsfrihet framöver. Världen idag 140203.
 • "Klausul vore det bästa". Att barnmorskor vill välja bort vissa moment inom utbildningen och i sin tjänst är inget nytt. Katrina Imberg var en av flera barnmorskor som för 30 år sedan förvägrades legitimation eftersom hon inte ville sätta in spiral. "Det värsta är att alla talar så mycket om att vi har ett människovärde, men när det kommer till kritan är ingen beredd att stå upp för det." Världen idag 140205.
 • Sång om abort berörde i radio. Rebeccas jämnåriga vän gjorde abort för några år sedan. Allt eftersom de båda pratade om saken förstod Rebecca att hennes väninna långtifrån fått möjligheten att fatta ett helt eget beslut. Sorgen som följde väninnan efter aborten ledde till fler samtal och till slut till en sång om väninnans upplevelser. Världen idag 140205.
 • Ledarskribent på DN: "DO borde våga ta upp barnmorskans ärende". Diskussionen om samvetsfrihet fortsätter. Nu är det Dagens nyheters ledarsida som skriver om barnmorskan Ellinor Grimmarks fall, och skribenten Hanne Kjöller menar att Diskrimineringsombudsmannen ska ta tag i ärendet. Världen idag 140207.
 • Belgien inför dödshjälp för barn. Det blev ett ja i den omtalade omröstningen om Belgien skulle införa dödshjälp för svårt sjuka barn. 86 ledamöter i underhuset i Belgiens parlament röstade ja till förslaget, 44 röstade nej, 12 avstod. Därmed är det klart att landet inför dödshjälp för barn, utan att sätta någon nedre åldersgräns som grannlandet Nederländerna gjort. Belgien har haft dödshjälp för vuxna sedan år 2002. Dagen 140313.
 • Facebook: Ja till Livshjälp - Nej till dödshjälp.
 • Företrädare för Kristna värdepartiet: Abortförbud är inte alls orimligt. Det är dags att ta tron på människovärdet på allvar och verka för ett lagskydd för de allra minsta och mest utsatta - de ofödda. Det är förbjudet att plundra fågelbon på sällsynta fågelägg. Det kan ge två års fängelse. Det är också förbjudet att köra för fort. Det är förbjudet att parkera fel. Det är förbjudet att plocka blåsippor. Det är förbjudet att skräpa ner. Det är förbjudet att inneha knark. Det är förbjudet att köpa sex.Alla dessa förbud tycker nog de flesta av oss är riktiga - även om vi vet att folk kommer att fortsätta bryta mot dem. De skyddar viktiga värden. De drar viktiga gränser. Men det är inte förbjudet att låta döda sitt ofödda barn. Det är tillåtet av vilket skäl som helst upp till 18:e graviditetsveckan. Och samhället betalar i stort sett hela kostnaden. Dagen 140220.
  Jessica Schedvin, humanistisk debattör och tidigare ordförande för Unga Humanister: Abort är en frihetsfråga, men också en viktig värdefråga för kvinnor. När gränser för abort sätts ska det bygga på vetenskap och en rimlig etisk diskussion. Definitivt inte på vad en eventuell Gud har sagt i en gammal bok som kanske inte ens är sann. Dagen 140228.
 • Professor: Sverige lär få samvetsfrihet. En av dem som ställt sig bakom barnmorskan Ellinor Grimmarks kamp för samvetsfrihet inom sitt yrke är Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet. Han tror att Sverige går förlorande ur matchen om ärendet går vidare till Europadomstolen. Världen idag 140221.
 • DO har talat med arbetsgivarna. Diskriminerings­ombuds­mannen (DO) har ännu inte beslutat om att driva Ellinor Grimmark anmälan mot tre sjukhus som inte velat anställa henne sedan hon gjort klart att hon inte ville bidra till aborter. Världen idag 140221.
 • Skriv under för samvetsfrihet, uppmanar Sea. Svenska evangeliska alliansen (Sea) blåser nu nytt liv i det samvetsmanifest som lanserades 2011, och som undertecknades av en lång rad kristna ledare. Världen idag 140224.
 • Ord mot ord om anställning. I samtal med Diskrimineringsombudsmannen (DO) nekar Kvinnokliniken i Värnamo till att man erbjudit Ellinor Grimmark jobb som barnmorska. Men det stämmer inte, säger Ellinor själv. Ellinor Grimmark anser att hon utsatts för religiös diskriminering av tre sjukhus som vägrat henne arbete sedan hon förklarat sig ovillig att medverka i aborter. Världen idag 140226.
 • Anna Emdenborg / Anders Löfström: "Jag vill rädda liv, inte släcka det". Typiska känslor som har att göra med samvete och moral är skuld-, skam- och ångerkänslor, alternativt känslor av inre frid, självrespekt och stolthet. Utifrån det ställer vi oss två öppna frågor i ljuset av det som hänt Ellinor: är det inte dags att se över de nu tjugo år gamla lagar som ställer individens rättigheter åt sidan till förmån för kollektivets förmodade intressen? Eller är Ellinor Grimmarks kritiker helt enkelt rädda för att ingen vill utföra aborter om de inte via lagen tvingas till det? Världen idag 140226.
 • Ingbritt Henriksson: Begreppet "den egna kroppen" är missvisande. Jag skulle önska att vi kunde få den respekt för livet som det är värt. Dagen 140228.
 • Rebecca Johnson: Sök sanningen om abort och dess offer. Varje dag dör cirka hundra barn i Sverige genom abort. Statistiken säger att fyra av fem kvinnor som gjort abort lider psykiskt, det vill säga upplever trauma/känslor av sorg, ånger, skam, dålig självbild. Jag drömmer om ett samhälle där alla människor har lika värde, födda som ofödda, och där kvinnor som upplever en oplanerad graviditet inte möts av orden "Du kan ju alltid göra abort" utan i stället med livsbejakande hjälp, stöd och hopp! Dagen 140228.
 • Annika Norell Clarke, leg psykolog: Förenklande med abortförbud. Vill vi verkligen få ned antalet aborter och arbeta för en nollvision i Sverige så krävs det pragmatiskt förebyggande arbete på bred front. Så länge mannen inte tar sitt ansvar för säkert sex så kommer kvinnan att tvingas ta ansvar för resultatet. De kvinnor som beslutar om abort fattar troligen det bästa möjliga beslutet utifrån de subjektiva förutsättningar de har i sina liv, i det samhälle vi har. Människors förmåga att till fullo förstå konsekvenserna av sina handlingar fullbordas långt senare än vi är sexuellt mogna. Kvinnor når detta stadium ungefär vid tjugo års ålder medan män i genomsnitt uppnår detta först vid tjugofem. Med detta i bakhuvudet borde vi arbeta för att höja åldern för sexualdebuten. Dagen 140306.
 • Margréth Jansson, ordförande för Sveriges kristna sjukvårdsförbund: Många inom vården vill åberopa samvetsfrihet. Ellinor Grimmark har satt ner foten och talat om hur hon känner. Det borde hon hedras för. En kvinna berättade att hon skulle vilja jobba utomlands med mödravård och förlossning och hjälpa mammor och barn där vården är obefintlig eller inte alls vad den borde vara, men inte kunnat det eftersom hon inte kan gå barnmorskeutbildningen här på grund av abortfrågan. Dagen 140312.
 • Socialstyrelsen: Tonårsaborterna fortsätter att minska.Det görs färre aborter bland svenska tonåringar, en trend som hållit i sig sedan 2008. Totalt sett ligger dock aborttalen på en fortsatt hög nivå enligt Socialstyrelsens senaste statistik. Tonårsaborterna minskade under 2012 med cirka fem procent jämfört med året innan. Aborttalen i övrigt ligger på samma nivå som de tre föregående åren, vilket i ett internationellt perspektiv är en hög nivå. Medicinsk abort ökar jämfört med kirurgisk. Drygt 37 300 inducerade aborter rapporterades till Socialstyrelsen för 2012. Världen idag 140314.
 • "Den enskildes samvete den bästa tillgången." Den som lyssnar till vårdförbunden kan få intrycket att samvetsfrihet för vårdpersonal är en ickefråga. Såväl Vårdförbundet som Läkarförbundet och Barnmorske­förbundet har tydligt sagt nej till en samvetsklausul. Men bland dem som jobbar inom vården är det många som är positiva till samvetsfrihet, och röster höjs nu mot förbundens kategoriska inställning. I en avhandling från Umeå universitet 2007 om gynekologer och barnmorskor i svensk abortvård undersöktes om man ansåg att det borde finnas rätt att vägra delta i arbetet med aborter av "personliga skäl". Bland barnmorskorna och gynekologerna instämde 64 procent av männen i att det skulle vara tillåtet och 41 till 48 procent av kvinnorna. "Ett äkta samvete, upplyst av läkaretiken och traditionen, är egentligen den enda garanten vi har för att inte sjukvården på nytt hamnar i katastrofer som vi hamnat i gång efter annan under 1900-talet. Vi måste se den enskilda personens samvete som den bästa tillgången vi har i medicinsk etik." I dag kopplas samvetsfrihetsfrågan till abort, men i morgon kan det handla om eutanasi, dödshjälp. I de flesta länder i Europa finns bestämmelser om rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal, inte sällan kombineras detta med fri abort. I Sverige finns ingen sådan bestämmelse. Socialminister Göran Hägglund (KD) menar att man ute på klinikerna kan ordna så att personer med samvetsbetänkligheter kan avstå att medverka vid aborter. Världen idag 140317.
 • Expert på samvetsfrihet illa berörd av svenska debatten. Jörg Carlsson, professor vid Linnéuniversitetet och överläkare, har länge studerat medicinsk etik och har skrivit en mastersuppsats om debatten kring samvetsfrihet i Sverige. "Sverige är enda landet som inte har samvetsfrihet på agendan, möjligen också Nordkorea," säger han. Att bara fundera över ett embryos värde eller samvetsfrihet är tabubelagt. Det förhindrar en riktig diskussion, också när det gäller värdet av samvetsfrihet som ett skydd för framtida negativ utveckling. Det finns ett värde av åsiktsmångfald även i vården, säger han och uttrycker att han är illa berörd över hur ytligt diskussionen förs i Sverige. Världen idag 140317.
 • Catharina Zätterström, Barnmorskeförbundets styrelse och sammankallande för förbundets etiska råd: "Kyrkans syn på abort är fel". Barnmorskan Ellinor Grimmarks anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, då hon som abortkritisk nekades en utlovad tjänst, kan få direkta konsekvenser. Barnmorskeförbundet uppmanar nu lärosätena att bli tydligare med att aborter ingår i utbildningen och yrket. Barnmorskeförbundet är helt emot en samvetsklausul inom vården. Världen idag 140326.
 • Emma Wikberg, fil. dr i teoretisk fysik: Abortvägran bör inte ge skadestånd. I inget av exemplen beror svårigheten på de religiösa motiven i sig och det framstår, som Hägglund påpekar, som långsökt att hävda diskriminering på grund av tro. Svenska Dagbladet 140406. Kommentar: "I inget av exemplen beror svårigheten på de religiösa motiven i sig." Det är väl självklart att det beror på religiösa motiv, allt annat innebär ju att en människa kan göra vad som helst emot sitt samvete utan att det spelar någon roll, det är psyniskt tänkt. Sedan finns det skillnader på religion och religion. Att inte ta någon i hand visar på en konstig relgion, men att inte vilja döda ett liv visar på en ädel religion!
 • DO: Fallet Ellinor inte diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen anser inte att barnmorskan Ellinor Grimmark diskriminerades när hon förvägrades anställning efter att hon meddelat att hon inte kan utföra aborter. Nu går juridiska ombudet Ruth Nordström vidare med hennes ärende. "Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet." Så skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) på sin hemsida. Världen idag 140410.
  DO: Barnmorskan inte diskriminerad. Ellinor Grimmark, barnmorskan som på grund av samvetsfrihet ville slippa utföra aborter, har fått avslag på sin ansökan till Diskrimineringsombudsmannen. "Ett ganska väntat besked", säger hennes juridiska ombud, Ruth Nordström. Anledningen till att barnmorskan inte fick jobb var att hon inte ville utföra en arbetsuppgift, aborter. Det hade inget med hennes religiösa ställningstagande att göra. Landstinget lyfter också fram att det finns troende barnmorskor som utför abortbehandling eftersom detta åligger dem i deras arbete. DO har också undersökt om Ellinor Grimmarks fall går emot Europakonventionen, och dess skrivelse om religionsfrihet. De konstaterar att barnmorskans nekande av jobb har "utgjort ett ingrepp i hennes rätt till religionsfrihet enligt denna artikel". Men detta måste jämföras med att även andra fri- och rättigheter måste skyddas, i det här fallet rätten till abort. Och vid en avvägning mellan dessa bägge faktorer så väger rätten till abort högre, menar DO. Men i avvaktan på att Ellinor Grimmark eventuellt ska få ett framtida jobb som barnmorska i Sverige har hon redan gjort klart med ett barnmorskejobb i Norge. Dagen 140412.
  RFSU hyllar DO:s beslut mot Grimmark. "Ingen mänsklig rättighet att arbeta som barnmorska", skriver RFSU i en kommentar till DO:s beslut. Dagen 140413.
  KD-politiker i Jönköping vill se samvetsfrihet. Inför en personalpolicy som tillåter samvetsfrihet. Den motionen har Kristdemokraterna kommit med till landstingsfullmäktige i Jönköping. Dagen 140411.
  Ruth Nordström: Nu tar vi fight för samvetsfrihet. Diskrimineringsombudsmannen har fattat beslut i barnmorskefallet Ellinor Grimmark. DO hävdar att ingreppet i Ellinor Grimmarks rätt till religionsfrihet kan godtas eftersom det kan hindra tillgången till "abortvård" och "skydd för hälsa". Detta är helt felaktigt. Ellinor Grimmarks samvetsvägran handlar om hennes rätt att skydda liv och hälsa och inte tvingas utsläcka ett litet mänskligt liv. Hennes samvetsvägran avser inte andras rätt till abort och hotar varken rätten till abort i Sverige eller tillgängligheten till abort i Sverige. DO nämner över huvud taget inte det viktigaste avgörandet från Europadomstolen gällande samvetsfrihet, fallet Bayatyan mot Armenien och bortser helt från Europarådets resolution 1763, som garanterar all vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. Världen idag 140414.
  Fallet Grimmark ger nya argument i Europarådet. Kampen om samvetsfrihet fortsätter. Nu har en skrivelse lämnats in till Europarådet som kan ge svensk vårdpersonal rätt att avstå från att medverka vid aborter. "Det pågår diskriminering av sjukvårdspersonal i Sverige och DO:s beslut visar att det är nästintill omöjligt att få rätt till samvetsfrihet. Man ser inte samvetsfrihet som en rättighet värd att respektera." Dagen 140416.
  Samvetsfrihet för de flesta i Europa. Barnmorskan Ellinor Grimmark får inte jobb eftersom hon inte vill utföra aborter. Men i Norge har Edel Ørstavik Bakke arbetat som barnmorska i flera år utan att behöva göra våld på sin inre övertygelse. Och utan problem. "Jag hoppas att det ska ordna sig för min kollega i Sverige", säger Edel Ørstavik Bakke till Dagen. Medan Sverige saknar en tydligt formulerad samvets­klausul i lagtexten pågår det just nu en debatt i Norge om att utöka samvetsfriheten. Tanken är att inte bara gynekologer och barnmorskor ska omfattas, utan också allmänläkare som hänvisar kvinnor vidare. Dagen 140419.
  Karta över Europas länder, de flesta har samvetsfrihet.
  Nekas jobb i Sverige - men välkomnas i Norge. Tre arbetsplatser i Sverige sa nej, liksom Diskrimineringsombudsmannen. Men i Norge har barnmorskan och pingstvännen Ellinor Grimmark fått ja, trots sin vägran att utföra aborter. Dagen 140425.
 • Abortkritiska specialister stoppas i Storbritannien. Nya regler innebär att den som söker till en medicinsk specialistutbildning i Storbritannien måste vara beredd att dela ut preparat som är abortframkallande. Något som nu möter hård kritik från bland annat katolskt håll. Världen idag 140508.
 • Stefan Swärd ny ordförande i Ja till livet. EFK-pastorn Stefan Swärd har valts till ny ordförande för den svenska prolifeorganisatioen Ja till Livet. Swärd har ett mångårigt engagemang i just abortfrågan. Bland annat doktorerade han vid Stockholms universitet 1984 på en avhandling om varför Sverige fick fri abort. Världen idag 140520.
 • Barnmorska stämmer landstinget i Jönköping. Barnmorskan och pingstvännen Ellinor Grimmark, som förlorat tre jobb för att hon inte vill utföra aborter, stämmer landstinget i Jönköping.Grimmark anser att hon blivit diskriminerad och att hon har rätt till samvetsfrihet. Dagen 140526.
  Barnmorskan Ellinor stämmer landstinget. Barnmorskan Ellinor Grimmark stämmer landstinget i Jönköpings län för kränkning av samvetsfrihet. Detta efter att hon blivit av med tre utlovade jobb med hänvisning till att hon inte vill utföra aborter. Reinhold Fahlbeck är professor emeritus i arbetsrätt och styrelseledamot i SHRL. Han tror att Sverige kommer att fällas om fallet går vidare till Europadomstolen. "Det finns en ordentlig samsyn bland de länder som anslutit sig till Europakonventionen om att tillåta samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Ju större samsyn det finns om en viss fråga, desto mindre är utrymmet för nationella avvikelser", säger han. Världen idag 140526.

 • Medborgarinitiativet nådde inte ända fram. EU-kommissionen föreslår inga förändringar i EU:s stadgar till följd av medborgarinitiativet En av oss. Kampanjen hade samlat in 1,9 miljoner underskrifter till sitt krav på att EU upphör att finansiera både forskning på embryonala stamceller och abortverksamhet inom sitt utlandsbistånd. Dagen 140528.
 • "Våldtäkt är inget giltigt skäl för abort". Våldtäkt är inget giltigt skäl för att genomföra en abort. Det skriver Kristna värdepartiet i ett av de dokument som ska antas i helgen, då partiet samlas till sin första kongress. Kristna värdepartiet skriver att det endast borde finnas en giltig orsak till att genomföra en abort. Om kvinnans liv är i fara. Men de är samtidigt tveksamma till att kalla ett sådant ingrepp för en abort, eftersom syftet inte är att avliva fostret. Dagen 140613.
 • "För tidigt sänka abortgränsen". Det är för tidigt att sänka abortgränsen utifrån kunskapen om när för tidigt födda barn är livsdugliga. Men en sänkning kommer på sikt, tror läkare i Socialstyrelsens rättsliga råd. Världen idag 140616.
  Provita: Livstecken är tecken på liv. Det är positivt att Socialstyrelsen och läkare diskuterar frågan om sänkt abortgräns utifrån kunskapen om när förtidigt födda barn är livsdugliga. Men livsduglighetsbegreppet måste synas kritiskt, menar Ruth Nordström, VD och jurist för stiftelsen Provita. Världen idag 140616.
 • M "avslöjade" abortmotståndet. Vi avslöjar abortmotståndarna i Europa! Det var rubriken på ett av Moderaternas seminarier i Almedalen på onsdagen. De båda riksdagsledamöterna Ulrika Karlsson och Sofia Arkelsten stod som arrangörer för seminariet och de ville belysa hur organisationer som är motståndare till abort arbetar inom EU. Världen idag 140703.
  Ruth Nordström: "Det kändes surrealistiskt". "Mörka krafter" organiserar sig i abortmotstånd. Det var budskapet från Moderaternas riksdagsledamöter Ulrika Karlsson och Sofia Arkelsten i Visby på onsdagen. "Det kändes lite surrealistiskt att höra sig själv bli omtalad som en mörk, destruktiv kraft," säger Ruth Nordström. Världen idag 140703.
 • Ruth Nordström: Samvetsfrihet och den svenska abortlobbyn. Nästan alla länder i Europa utom Sverige, har rätten till samvetsfrihet inskriven i den nationella lagen. I vissa länder är rätten till samvetsfrihet till och med inskriven i grundlagen. I Norge, dit barnmorskan Ellinor nu pendlar för att arbeta, är det en självklarhet att barnmorskor, läkare och sjuksköterskor har rätt till samvetsfrihet. Det borde vara självklart även i Sverige. Världen idag 140728.
 • Likriktning i medicinsk- etiska frågeställningar. Alla politiska partier är överens om att aborttalen i Sverige är för höga. Men bara ett riksdagsparti - Sverigedemokraterna - vill minska aborterna genom att sänka abortgränsen. De övriga vill ha en ökad information kring abort, samt på olika sätt stödja gravida kvinnor för att färre ska välja abort. Världen idag 140820.
 • Få partier vill ta i abortfrågan. Inför riksdagsvalet har Svenska evangeliska alliansen (SEA) gjort en enkät med elva partier. Bara tre av dessa är beredda att säga att det görs för många aborter i Sverige i dag. Trots att Sverige har högst aborttal i hela Norden enligt Läkartidningen. När det gäller abortfrågan är det bara Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristna värdepartiet som vill svara ja på frågan om det görs för många aborter i Sverige i dag. Världen idag 140827.
 • Samvetsfrihet får stöd av var tredje toppkandidat. En tredjedel av partiernas toppkandidater tycker att vårdpersonal ska kunna slippa medverka vid aborter. 96 procent av kristdemokraterna i enkäten stöder förslaget. "Det är märkligt att deras hållning utåt ändå är att vi inte ska ha det. Då är det ju något som gått fel i partiet," säger Ellinor Grimmark. Men det finns visst stöd för tanken på samvetsfrihet även i flera av övriga partier. Nästan var tredje centerpartist, var femte moderat och socialdemokrat och 70 procent av sverigedemokraterna svarar ja. Dagen 140829.
 • Varnar för stigmatisering. "Nu när Nipt lanseras; passa på att ta fram en samlad information om fosterdiagnostikens medicinska och etiska konsekvenser, framtagen av läkare, barnmorskor och intresseorganisationer!". Uppmaningen kommer från Svenska Downföreningen och Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB. Världen idag 141008.
 • Sluta döva samvetet kring abort. Abortkritik avfärdade jag som nonsens och en inskränkning av min personliga frihet. Men jag har bytt åsikt. Det skriver Rickard Newman, tidigare kampanjchef för Moderata ungdomsförbundet. "Jag kände en enorm skuld och skam när jag förstod att jag hade förespråkat mord på de minsta och svagaste i vår värld. Jag kände en lika stor ilska och besvikelse när jag insåg att vi måste ta livet av våra barn för att kunna ha det sex vi vill ha. Det sex vi blev fostrade att tro att vi ville ha." Dagen 141010.
 • Svårt avgöra när liv kan räddas. I Socialstyrelsens nya vägledning för vård av barn som föds före 28:e graviditetsveckan sätts ingen lägsta gräns för när läkaren ska försöka att rädda barnet. Det är ingen väldigt stor grupp barn det handlar om - drygt 300 om året. Men för dem betyder sjukvårdens inställning och kompetens skillnaden mellan liv och död. Världen idag 141013.
 • Livstecken vid sena aborter oproblematiskt för Vårdförbundet. Det är inget arbetsmiljöproblem att barnmorskor tvingas hantera att foster ligger och självdör efter en sen abort. Det menar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. "Det kan bero på olika livsåskådningar hur man reagerar på det," säger hon. (Kommentar: Väldigt okänsligt uttalande.) Lobbyorganisationen RFSU har på Dagens nyheters debattsida skrivit en artikel där de ifrågasätter att kristdemokrater i två landsting vill föra upp frågan om samvetsfrihet inom vården. Undertecknare av artikeln är förutom RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros även Vårdförbundets och Läkarförbundets ordföranden Sineva Ribeiro och Heidi Stensmyren. Enligt skribenterna skulle ett införande av samvetsfrihet inte bara "försvåra för kvinnor i behov av abort", det kan också leda till att vårdpersonal vägrar behandla hbt-personer, nekar ensamstående hjälp att bli gravida eller inte vill delta vid blodtransfusioner. Det är därtill möjligt att lärare anställs som inte tror på evolutionsteorin, befarar man. Världen idag 141013.
 • Kristina Ljungros, förbundsordförade RFSU och Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund: "Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten". Långvarig konsensus kringgås. Trots brett motstånd i riksdagen föreslås nu en samvetsklausul i två landsting, vilket kan leda till att aborter inte genomförs. Risken finns att krav på samvetsfrid utsträcks till andra grupper, som lärare som inte tror på evolutionsteorin, skriver RFSU, Läkarförbundet och Vårdförbundet. DN 141022.
 • Stefan Swärd, ordförande i Ja till livet och Ruth Nordström, vd för Provita, ordförande Scandinavian Human Rights Lawyers och Helena D’Arcy "Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet". Vårdförbundet och Läkarförbundet drar slutsatsen att aborträtten kommer att hotas om samvetsfrihet för vårdpersonal erkänns. Men på andra områden är samvetsfrihet inte något problem i Sverige. Bristen på skydd för och rätten till samvetsfrihet utgör en svår brist i den svenska sjukvården. DN 141022.
 • Elisabeth Sandlund: Tunna argument mot samvetsfrihet. Vårdanställdas fack köper RFSU:s argumentation. Att RFSU inte skyr några medel när det gäller att hudflänga den som inte delar organisationens uppfattning om den svenska abortlagstiftningens välsignelse är ingen nyhet. Det är mer uppseendeväckande att de fackliga företrädarna för de anställda inom vården inte ser några problem med att idiotförklara ett antal av sina medlemmar. Dagen 141023.
 • "Vad ska jag göra med fostret när det lever?" I ett brev till Socialstyrelsen skriver en barnmorska från norra Sverige om hur hemskt hon upplever det att foster får ligga och självdö i en rondskål eller ett bäcken efter sena aborter. "Varför finns inga regler för hur man avlivar människofoster på ett humant sätt?", skriver barnmorskan. Världen idag 141022.
 • Ruth Nordström: Låg tolerans bland de "toleranta". Den inställda konferensen om mänskliga rättigheter och trafficking vid Uppsala universitet har diskuterats i svenska och utländska medier under de senaste veckorna. Att konferensen, som planerats i ett halvår, ställdes in tre dagar innan utsatt datum, endast på grund av att medarrangören, Scandinavian Human Rights Lawyers, har engagerat sig i det så kallade barnmorskefallet, om samvets­frihet i vården, har ansetts som minst sagt anmärkningsvärt. Uppsala universitet motiverade beslutet att ställa in konferensen om trafficking med att "fokus flyttats" från konferensens tema. Vem hade flyttat fokus? Aftonbladet och den extrema lobbyorganisationen RFSU, som utpekat några ledamöter i Scandinavian Human Rights Committee, juryn bakom priset Scandinavian Human Dignity Award, som "abortmotståndare". Detta räckte för att avbryta allt samarbete med juristorganisationen och för att avblåsa en hel konferens. Världen idag 141103.
 • Johan Semby, leg läkare, ordförande i Kristna läkare och medicin­studenter: Är vi icke önskvärda i Sverige? Nu när den evolutionistiska sidan fått övertaget visar den sitt riktiga ansikte. Vi kan ana en allt mer h­atisk stämning mot dem som vill hävda rätten till samvets­frihet i Sverige. Det finns en retorik och ett förlöjligande av dem som vill göra gällande en sådan tanke, de betraktas som farliga och onda. "Den som vägrar abort hör inte hemma i svenska sjukvården" var rubriken på en ledartext i ETC (27/10), skriven av chefredaktören Andreas Gustavsson. Han hänvisar till en artikel på DN debatt, som skrivits av RFSU och undertecknats av bland annat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Ingen, anser man, som är verksam i vården ska få hysa kritiska tankar eller å­beropa sitt samvete, som ömsom beskrivs som något hotfullt, ömsom som löjeväckande och totalt irrelevant. I ett evolutionistiskt tänkande har bara den rätt att tala som kan göra sin röst hörd. En människa har bara ett värde utifrån det den röstberättigade majoriteten anser (eller oftare passivt godtar) just för stunden. I den traditionella kristna och judiska människosynen där­emot har människan ett okränkbart värde eftersom hon är skapad av en Gud som älskar. Erfarenheten från Nazi­tyskland är huvudanledningen till att samvetsfrihet är en grundläggande människlig rättig­het enligt EU och FN. En luthersk präst i Nazityskland berättade hur de beslutade sig för att vara tysta och inte protestera medan grupp för grupp i samhället alltmer blev förlöjligad och smutskastad. De hade det ju trots allt själva ganska bra. När turen till slut kommer till den lutherska prästens grupp - då fanns det ingen kvar som kunde protestera. När tycker du att det är dags för dig och dina vänner att sätta ner foten? Dagen 141112.
 • Så har abortdebatten förändrats. För bara några decennier sedan var det komplext, tveksamt och debatterades intensivt såväl mellan som inom alla demokratiska partier. I dag är det något som firas, hyllas och kallas för en mänsklig rättighet utan att särskilt många reagerar. Det handlar om abort. En fråga där debatten på relativt kort tid totalt skiftat karaktär. I januari är det 40 år sedan lagen om fri abort infördes i Sverige. Stefan Swärd: "Det mest tragiska i allt detta är hur kyrkan förändrats. 1974 var det en kompakt och enhällig kristen opinion mot fri abort, där även ärkebiskopen var engagerad. Men sedan är det tydligt att tidsandan tagit över i kyrkorna, och inte ens i samfund som hävdar att man står för klassisk bibeltro står man upp i den här frågan."
  Och mot bakgrund av den senaste tiden stundtals hätska debatt kring samvetsfrihet för vårdpersonal kan det vara värt att notera att samvetsfrihet var självklart för lagstiftarna 1974. Riksdagen var enig om att "läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad." Utskottets utlåtande är citerat i en motion från 1975. Redan då fanns det nämligen vårdpersonal som inte fick den samvetsfrihet man menade att riksdagen garanterat. När diskussionen om samvetsfrihet var uppe nyligen sa statsminister Stefan Löfven (S) att han tyckte att det är bekymmersamt att man ens diskuterar frågor som går åt det hållet. Världen idag 141203.
 • Lukas Berggren: Vi borde sörja 40 år av aborter.
  Abortliberalism. Den 1 januari 2015 är det 40 år sedan den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft. Sverige har nu, som enda land i Europa, fri abort upp till vecka 18. Fram till dess görs ingen särskild prövning av skälen till abort. Mellan vecka 18 och vecka 22 behöver Socialstyrelsen ge sitt godkännande, och gör det också i de allra flesta fall. Det gör oss till det mest abortliberala landet på vår kontinent. Detta faktum uppmärksammar RFSU med en "aborträttsfestival" den här veckan. "Sverige har en fascinerande, rik, hoppfull men bitvis också mycket mörk sexualpolitisk historia", skriver organisationen på sin hemsida. Vad som är hoppfullt och vad som är mörkt i RFSU:s ögon är uppenbart. Men nog är det speciellt att ställa till med aborträttsfestival för att fira att 1 miljon barn har förvägrats livet i vårt land sedan fri abort infördes. Detta är det verkliga mörkret i sammanhanget.
  Abortsyn. Inte bara antalet aborter har förändrats sedan nuvarande lagstiftning trädde i kraft. Även synen på abort har förändrats. Det märks inte minst på språkbruket. Tidigare talades det om "fosterfördrivningar", men begreppet har - i syfte att avhumanisera det ofödda barnet - ändrats till "abort". Nu används dessutom begreppet "sexuell och reproduktiv hälsa" alltmer flitigt. För vem kan vara emot hälsa? Talet om "två skyddsvärda individer" - fostret och kvinnan - har förändrats till att nu nästan uteslutande handla om "kvinnans rätt till sin kropp".
  Samvetsfrihet. När den fria aborten infördes var samvetsfriheten så självklar att man inte såg något behov av att lagstadga den. I en motion från 1975, som citerar ett utlåtande från socialutskottet, står det att läsa att riksdagen var enig om att "läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad." I dag är samvetsfriheten allt annat än självklar. Nu verkar det tvärtom vara omöjligt att lagreglera samvetsfriheten. Världen idag 141203.
 • Sverige har det högsta aborttalet i Norden, drygt 20 aborter per 1000 kvinnor i fertil ålder, medan Finland had det lägsta, med 9 aborter per 1000 kvinnor. Danmark har 12 aborter per 1000 kvinnor. I EU som helhet är snittet 27 per 1000.
 • Linda Bergling: Samvetsfrihetens andliga grund. Det finns en högre lag än alla av människor fastställda lagar och det är Guds lag, tydliggjord i de tio budord som Moses fick av Gud på berget Sinai. Denna lag är förbunden med varje människas samvete och hjärtan. Samvetet är givet av Gud och har som syfte att hjälpa människor att hitta hem. Paulus säger i Apostlagärningarna 23: "Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till denna dag". Dagen 150107.
 • Namninsamling för samvetsöm barnmorska. Den internationella kampanjsajten CitizenGo har startat en namninsamling på internet för att visa stöd för barnmorskan Ellinor Grimmark, som nekades arbete i Sverige för att hon inte ville utföra aborter. Dagen 150107.
 • Grimmark mötte landstinget i tingsrätten. Bröt Jönköpings läns landsting mot Europakonventionen när barnmorskan Ellinor Grimmark inte fick jobb på grund av sin vägran att medverka till abort? Den frågan ska tingrätten ta ställning till. Dagen 150116.
  Världen idag 150115.
 • Kvinnliga läkare mot samvetsfrihet. I en debattartikel uppmanar Kvinnliga läkares förening Sveriges läkarförbund att ta ställning mot en samvetsklausul inom vården och att "driva opinion för aborträtten", samt kritiserar de läkare som har en annan åsikt. "Vi ser med särskild oro på att en läkarorganisation som Kristna läkare och medicinstudenter via EU-instanser vill påtvinga Sverige en samvetsklausul", skriver föreningen i Läkartidningen, samtidigt som den noterar att Världsläkarförbundet WMA, där Läkarförbundet ingår, faktiskt stödjer samvetsfrihet. "Jag skulle vilja se den svenska delegat som skulle stå upp internationellt och säga att man är emot samvetsfrihet, för efter det tror jag inte att den personen skulle anses seriös," säger Johan Semby, ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter (KLM). "Världssamfundet och den stora majoriteten läkare runt om i världen anser att detta är en grundläggande rättighet." Världen idag 150115.
 • Ellinor Grimmark: Jag blir bemött med lögner. När parterna i Grimmarkrättegången i förra veckan möttes för första gången i Jönköpings tingsrätt upprördes barnmorskan Ellinor Grimmark över vad hon delvis ansåg var rena lögner från landstingets juridiska företrädare. "Det handlar mycket om taktik och lögner. Och det ger mig ger ytterligare kämpaglöd inför fortsättningen." Inblick 150122.
 • Ruth Nordström: Värna rätten att värna livet.Samvetsfrihet inom vården har varit en mycket omdebatterad fråga under det gångna året och debatten lär fortsätta. Förhandlingarna i målet vid Jönköpings tingsrätt, där barnmorskan Ellinor Grimmark stämt landstinget i Jönköpings läns landsting, pågår, och inom några veckor kommer Europarådets kommitté för sociala rättigheter avgöra anmälan mot Sverige, om bl.a. brott mot rätten till hälsa och rätten till samvetsfrihet.
  Det finns starkt stöd i internationell rätt för samvetsfrihet, både i Europakonventionen, Europarådets resolution och Europadomstolens praxis. Men även i förarbetena till den svenska abortlagen finns det stöd för samvetsfrihet för vårdpersonal. Särskilda författningsbestämmelser om klausul om samvetsfrihet ansågs inte behövliga eftersom det sågs som en självklar rättighet. Det är rätt märkligt att det största politiska motståndet mot samvetsfrihet kommer bland annat från så kallade liberaler. Verklig liberalism borde väl vara tolerant, öppen och mångfacetterad - med respekt för människors frihet och rätt att välja? Verklig liberalism borde väl främja en bred, allsidig och levande debatt och låta olika åsikter respekteras? Verklig liberalism borde väl inte tillerkänna kollektivet ett egenvärde som går utöver enskildas rättigheter? Verklig liberalism borde väl främja mänskliga rättigheter, där samvetsfrihet är en av de mest grundläggande? Världen idag 150126.
 • MPs say yes to three-person babies. MPs have voted in favour of the creation of babies with DNA from two women and one man, in a historic move. The UK is now set to become the first country to introduce laws to allow the creation of babies from three people. In a free vote in the Commons, 382 MPs were in favour and 128 against the technique that stops genetic diseases being passed from mother to child. Estimates suggest 150 three-person babies could be born each year. The method, which was developed in Newcastle, should help women with mitochondrial disease. Mitochondria are the tiny compartments inside nearly every cell of the body that convert food into useable energy. They have their own DNA, which does not affect characteristics such as appearance. Defective mitochondria are passed down only from the mother. They can lead to brain damage, muscle wasting, heart failure and blindness. The technique uses a modified version of IVF to combine the DNA of the two parents with the healthy mitochondria of a donor woman. It results in babies with 0.1% of their DNA from the second woman and is a permanent change that would be passed down through the generations. BBC 150203..
 • Läkare varnar: Abortvården hotas av ett undantag i lagen. Kunskapen om abortvård i Sverige är starkt begränsad. Till följd av ett undantag i lagen registreras den inte på samma sätt som all annan sjukvård. Nu, när nya inskränkningar gjorts i statistikinsamlingen, kräver gynekologer, barnmorskor och läkare återigen ett nationellt abortregister. "Den tidigare abortstatistiken var värdelös, men nu är den ännu sämre. Nu rapporterar man bara inom åldersintervall. Det hotar abortvården att statistiken är så dålig, vi kan inte gå ner på individnivå eller följa trender i abortmetoder. Vi kan inte se hur komplikationerna ser ut, vad vårdgivare ger för rådgivning om preventivmedel eller vilka metoder olika kliniker förespråkar," säger Helena Kopp-Kallner. DN 150202.
  Nu kräver läkare ett nationellt abortregister. Det tidigare insamlingsstoppet av abortsiffror innebär att Socialstyrelsen inte kan redovisa någon statistik för tonårsaborter under 2013. Nu kräver läkare ett nationellt abortregister. Dagen 150210.

 • Så kan framtidens spädbarn designas. Downs syndrom, färgblindhet och ögonfärg. Med ett enkelt blodprov från en gravid kvinna kan fostret kartläggas in i minsta detalj. Testet säljs på nätet och är ofarligt - men kontroversiellt. Vad blir konsekvensen när vi kan designa våra barn som vi själva önskar? Ett NIPT-test kan genomföras redan i tionde veckan av en graviditet, vilket gör att den som är gravid kan få ett mycket tidigt besked om fostret bär på någon kromosomförändring. Tekniken finns - men säljs inte ännu - för att se om barnet har anlag för dyslexi, färgblindhet eller sjukdomar som främst drabbar det ena könet. Resultaten skapar svåra etiska dilemman hos föräldrarna. Är en medfödd genetisk defekt verkligen ett giltigt skäl för abort? Eller en oönskad ögonfärg? De flesta skulle nog svara nej på den senare frågan, men den första är mer komplicerad. När det gäller kromosomavvikelser visar utvärderingar från Danmark att här föds knappt några barn med Downs syndrom alls längre. Många väljer nämligen abort när det står klart att fostret har genetiska avvikelser. Dagen150213.
 • "Fostertest tecken på utbredd rädsla". Hennes bror har Downs syndrom och hon ägnar mycket tid åt att bekämpa folks fördomar mot personer med funktionsnedsättning. Författaren och journalisten Nicole Kling ser med fasa på den utveckling som test-hetsen tar. Nicole Kling tar som exempel det näthat som förekommer mot par som valt att föda ett barn med Downs syndrom. På olika familjeforum där frågor om barn diskuteras dyker det i samband med artiklar om fosterdiagnostik upp rena anklagelser riktade mot föräldrarna. Anledningen till näthatet grundar sig i fördomar, menar hon. Människor tar sig rätten att definiera vad som är ett fullvärdigt liv. Dagen150213.
 • Elisabeth Sandlund: Etiskt krafttag mot utsortering. Hög tid att ta frågan om fosterdiagnostik på stort allvar. Om inte etiska överväganden, som behöver göras i lugn och ro, går hand i hand med forskningens framsteg, som ofta tas i rask takt, är risken överhängande att vi förr än vi anar hamnar i en situation där ingen vill befinna sig. Att skräddarsy en befolkning med förädlade egenskaper var vad det förra seklets rashygieniker hoppades uppnå med trubbiga instrument. Nu öppnas den möjligheten genom att avancerad fosterdiagnostik tar steget från forskningslaboratorierna till mödravårdscentralerna. Dagen150213.
 • Många väljer bort fosterdiagnostik. Mästan alla gravida väljer abort om deras foster visar sig ha Downs syndrom. Men långt ifrån alla kvinnor väljer att ta reda på det. Det visar en studie i sydöstra sjukvårdsregionen. "De alla flesta som efter ett positivt KUB-test väljer att göra fostervattensprov och då ser att fostret har Downs syndrom, väljer att göra ett avbrytande. Vi hade bara något enstaka fall där man valde att gå vidare med graviditeten," säger Eric Hildebrand, specialistläkare vid fostermedicinska enheten på Universitetssjukhuset i Linköping. Världen idag 150220..
 • Möjligt få arvsanlag från tre personer. Imorgon, tisdag, blir Storbritannien troligen det första land i världen som tillåter att arvsanlag från tre människor används vid provrörsbefruktning. Målet är att hjälpa kvinnor att få egna genetiska barn, utan att riskera att föra över sjukdomar som gömmer sig inne i de små beståndsdelar av äggets celler som kallas mitokondrierna. Skador i dessa celldelar, eller organeller, hindrar cellerna från att få tillräckligt med energi, vilket kan leda till muskelförtvining, blindhet, hjärtsjukdom, utvecklingsstörning och ofta för tidig död. Defekterna drabbar cirka ett av 6 500 barn som föds i Storbritannien. Världen idag 150223.
 • Flickaborter förbjuds inte i brittisk lag. Det brittiska underhuset avvisade på måndagskvällen ett förslag om att skriva in ett förbud mot könsselektiva aborter i landets brottsbalk. Men även om parlamentet förkastade förslaget, med röstsiffrorna 201 för och 292 emot, beslöt man ändå att låta utreda omfattningen av könsselektiva aborter i landet. Världen idag 150225.
 • Läkare villiga ge dödshjälp till friska i Nederländerna. Hela 18 procent av läkarna säger att de skulle överväga att hjälpa en person utan någon fysisk sjukdom att dö, om personen var "trött på att leva", och två procent av läkarna uppger att de har gjort det. 27 procent, fler än var fjärde läkare, skulle kunna tänka sig att hjälpa en sjuk person att dö, även om sjukdomen inte är allvarlig. 40 procent av läkarna uppger att det är tänkbart att de skulle hjälpa någon i ett tidigt stadium av demens att dö, vilket också tre procent av läkarna medgav att de medverkat till. Fler än var tredje läkare säger sig också kunna ställa upp på att hjälpa psykiskt sjuka personer att dö om de vill avsluta sitt liv. The Guardian skriver att antalet personer som får dödshjälp ökat stadigt i Nederländerna sedan det legaliserades 2002. 2013 avslutade 4 829 nederländare livet med läkarhjälp, enligt tidningen. Och enligt nederländske journalisten Gerbert van Loenen är det mycket utbrett att dödshjälp ges även utan patientens uttalade önskan. Det kan röra sig om hundratals fall per år, enligt van Loenen, skriver kanadensiska National Post. Världen idag 150225.
 • Malin Schelin, informatör, Ja till Livet: Kvinnor förtjänar bättre än abort, RFSU.Även Ja till Livet önskar minskad mödradödlighet världen över och att alla kvinnor har tillgång till säker vård. Men i motsats till RFSU tror vi inte att abort är lösningen på problemet. Tvärtom visar flera studier att abort kan medföra flera olika problem. Förutom de fysiska obehagen som smärta och kraftiga blödningar är det inte ovanligt med rubbningar i känslolivet i lång tid efter en abort. Den norska psykiatrikern Anne Nordal Broen kom i en studie fram till att 20 procent av de kvinnor som utfört abort fortfarande mådde dåligt av den fem år efter att den utförts. I år har Sverige haft fri abort i 40 år. Räknat på Socialstyrelsens uppgifter har cirka 1 440 000 aborter utförts. Det innebär att över 300 000 kvinnor under en lång tid har mått dåligt på grund av att de gjort abort. RFSU målar upp abort som det ultimata frihetsbeviset för kvinnan. Men de glömmer bort alla de kvinnor som känner sig fångade i ångest och nedstämdhet. Det är allvarligt att en statsfinansierad organisation som har ett enormt genomslag på skolor och andra plattformer inte ser nyktert på de besvär som följer i abortens fotspår. RFSU basunerar högljutt ut att kvinnan har rätt till sin kropp. Men Ja till Livet menar att rätten till den egna kroppen inte innebär rätt att våldföra sig på någon annans kropp. Det barn, om än litet, som kvinnan bär på är inte en del av hennes kropp. Det är djupt okunnigt att påstå något liknande. Barnet är en ny, genetiskt unik egen individ. Det är helt skilt från mamman med hjälp av livmoder och moderkaka. Rätten till den egna kroppen bör således gälla både för mamma och för det ofödda barnet. RFSU vill inte ens diskutera den etiska aspekten av att det faktiskt är ett barn, utan uppmuntrar endast till abort och tränger undan all problematisering kring ämnet. Dagen 150306.
 • Abortmotståndare och radikalfeminister drabbade samman. Polisen fick rycka in när ett kvinnligt nätverk mot abort demonstrerade på internationella kvinnodagen. Bilderna på aborterade foster fick den utomparlamentariska vänstern att se rött och skandera "abortera mera". Dagen 150311.
 • Fler aborter vid skador i Stockholm. Föräldrar i Stockholm avbryter oftare än andra graviditeten om fostret har skador som upptäcks vid fosterdiagnostik. Ett hjärtfel hos fostret leder i Stockholm till abort i sex av tio fall - mot två av tio i norr. Ryggmärgsbråck och allvarliga hjärtfel är fosterskador som kan upptäckas genom fosterdiagnostik under graviditeten. Men skillnaderna på antal aborter på grund av felen är stora, visar en rapport från Socialstyrelsen. Både hjärtfel och kromosomfel aborteras oftare i huvudstaden. Rapporten har analyserat fosterskador och kromosomavvikelser fram till år 2013. Ungefär tre procent av alla födda barn har någon av dessa allvarligare fosterskador. Många allvarliga fosterskador upptäcks vid olika kontroller, som till exempel provet KUB - kombinerat ultraljud och blodprov. Dagen 150311.
 • Kraftig ökning av aborter på foster med Downs syndrom 1999 aborterades 45 procent av alla foster med Downs syndrom, 2013 hade siffran stigit till 60 procent, visar en rapport från Socialstyrelsen. Och ökningen väntas fortsätta i takt med att avancerad fosterdiagnostik blir allt mer utbrett. En andel av de graviditeter som avslutas genom abort hade annars ändå hade avslutats, men då genom missfall. Det går dock inte att veta i vilken utsträckning missfall inträffar när det gäller foster med kromosomavvikelser. Socialstyrelsens nya rapport visar också att det är stor skillnad på abortfrekvensen i olika delar av landet. I Stockholm aborteras 60 procent av fostren på grund av allvarliga hjärtfel, jämfört med cirka 20 procent i övriga Sverige. Världen idag 150316.
 • Europaparlamentet uppmanar till lagliga aborter i hela EU. Europaparlamentet antog förra veckan två icke-bindande rapporter, kallade Tarabella- respektive Panzeri-rapporten, som kritiserats för att de bland annat uttalar sig för tillgång till lagliga aborter i hela EU. Tarabella-rapporten antogs med 441 röster för och 205 emot medan Panzeri-rapporten antogs med 390 röster för och 151 emot. Även om rapporterna inte kommer att få direkta juridiska konsekvenser, då det rör sig om icke-bindande rapporter, kommer de att kunna användas som underlag för opinionsbildning och påtryckningar för kommande lagförslag. Lars Adaktusson (KD), ledamot i EU-parlamentet, skriver på sin blogg att Tarabella-rapporten, trots att den bara fungerar som officiellt ställningstagande, bryter mot EU:s subsidiaritetsprincip - alltså att medlemsländerna har exklusiv beslutanderätt i vissa frågor. Han är oroad över att den i förlängningen kommer att innebära tvingande EU-lagstiftning inom en rad områden, bland annat abort: "Jag vill inte flytta beslutsmakten över hälso- och sjukvårdsfrågor till EU-nivå. När det gäller abortfrågan har jag i sak samma uppfattning som min företrädare, Alf Svensson. En abort är i sig ett etiskt dilemma och i en jämställdhetsrapport som denna måste även fostrets skyddsvärde beaktas," skriver Lars Adaktusson på sin blogg. Respekt 150316.

 • 'American Idol' Reject Kimberly Henderson Says Faith Saved Her From Abortion (VIDEO). "American Idol" reject Kimberly Henderson shared a heartfelt abortion story on Facebook. An aspiring singer who was rejected from "American Idol" three times has shared how her faith saved her from having an abortion. On Sunday, Kimberly Henderson, a 26-year-old single mom from South Carolina, shared her harrowing ordeal on social networking site Facebook and the post immediately went viral, garnering more than half a million likes in two days. In it, she recalls her last-minute decision not to undergo an abortion procedure after unexpectedly coming across a powerful scripture. Christian Post 150317.
 • Norsk dom väcker frågor om ofödda barnets skyddsvärde. En man lurade i sin flickvän abortmedel när hon var i tolfte graviditetsveckan, varpå hon förlorade barnet. Mannen har nu dömts till sex års fängelse i en uppmärksammad norsk dom som också initierat en debatt om det ofödda barnets rätt till skydd. Världen idag 150319.
 • Lukas Berggren: Rättsskydd för drömmar. En norsk man, som har blandat abortpiller i sin tidigare flickväns dricka, fick sin dom i veckan. Sex års fängelse blev straffpåföljden, och dessutom 200.000 norska kronor i skadestånd. Kvinnan var gravid i tolfte veckan och var fast besluten att behålla barnet. Hon var dessutom emot abort. Domen, och rapporteringen i anslutning till domen, väcker en rad intressanta principiella frågor. Världen idag 150320.
 • Ruth Nordström: När får ett barn ett människovärde? Jag samtalade nyligen med en mamma som berättade att hennes barn hade frågat om abort. Abortfrågan är komplex och komplicerad. Hur förklarar man vad abort är - för ett barn? Hur motiverar man skälen för abort - för ett barn? Pojken hade frågat: "Varför vill mammor göra abort?" varpå mamman svarade: "därför att mammorna vill slippa barnet." Pojken funderade över svaret. Och frågade: "Men mamma, varför får man göra abort?" Och mamman svarar: "Därför att barnet är så litet." Då blev det svårt för pojken. "Men mamma, är det inte de små barnen vi borde skydda?" Världen idag 150323.
 • Färre aborter med gratis p-medel. Efter att gratis preventivmedel för unga infördes i Norrbotten har aborterna där halverats på tre år. "Det är fantastiska siffror som visar hur aborterna har gått ner", säger överläkaren Åke Berggren. Tidigare hade Norrbottens län bland de högsta abortsiffrorna i riket, men sedan tre år tillbaka har kurvan pekat stadigt neråt.Under 2011 gjorde exempelvis 500 kvinnor under 25 år abort. 2014 hade aborterna minskat till 251, visar siffror som Piteå-Tidningen tagit del av. Dagen 150317.
  Gratis preventivmedel var inte hela sanningen. Åke Berggren, mödrahälsovårdsöverläkare i Norr­botten och ansvarig för preventivmedelsrådgivning, förhåller han sig betydligt ödmjukare till vilka slutsatser man ska dra av siffrorna: "Det kan vara en delförklaring, men mycket annat bidrar också. Vi har satsat på utbildning av barnmorskor och läkare som håller på med preventivmedelsutskrivning. Vi har skrivit detaljerade riktlinjer för förskrivning av preventivmedel och hur man hanterar biverkningar. En tredje sak är att vi i Norrbotten har infört abortmottagningar som handhas av barnmorskor, vi har fyra barnmorskor som är särskilt utbildade och arbetar med uppföljning. Målet är att de kvinnor som gör abort ska ha fungerande preventivmedel när de går hem. Vi vet att de kvinnor som blir oplanerat gravida har störst risk att bli oplanerat gravida igen. Världen idag 150325.
 • Mats Selander, ordförande för Människorätt för ofödda: Abort är inget etiskt dilemma. Abort kan utgöra ett dilemma är självklart. Men det är aldrig fråga om ett etiskt eller moraliskt dilemma. Dagen 150327.
 • "Ingen sämre livskvalitet med Downs syndrom." Svenska Downföreningen tycker att de etiska frågorna kring fosterdiagnostik måste lyftas. Vi kämpar inte mot fosterdiagnostik, men tycker att det är viktigt att den används på ett positivt sätt, säger Maria Hård af Segerstad Lindhoff, ordförande i Svenska Downföreningen, till Dagen. Dagen 150327.
 • Gravida nekas KUB-test i Halland. Halland är en av få regioner som inte erbjuder gravida kvinnor det så kallade KUB-testet - ett test som ska upptäcka fosterskador. Etiska skäl anges som orsak. KUB-testet har funnits i omkring tio år och är ett kombinerat ultraljud- och blodprovstest. Syftet är bland annat att upptäcka kromosomavvikelser och vid misstanke görs ytterligare ett test på fostervattnet. Men testet är omdiskuterat, bland annat eftersom risken för missfall ökar då fostervattenprovet görs. Det finns även en etisk aspekt - där frågan om foster med funktionshinder verkligen är ett godtagbart skäl för abort. Vissa landsting har sagt nej till på grund av ekonomiska skäl, men i Halland hänvisar politikerna till just etiken. Dagen 150331.
  Landstingets nej till KUB-test. I Halland erbjuds inte föräldrar KUB-test. Och orsaken är etiska överväganden. "Är det eftersträvansvärt att det inte ska finnas funktionsnedsättningar?" säger Mats Eriksson (M), ordförande i regionstyrelsen. Världen idag 150401.
 • Gipsfigur av ofödda barn väcker debatt. En ny typ av ultraljud där man får ta med sig en liten gipsfigur av barnet hem reser nya frågor om det ofödda barnets värde och om abort. "Jag har inget emot verkligheten," säger Ingrid Karlsson, grundare av Livlinan. Världen idag 150409.
 • Mats Selander, ordförande för MRO-Människorätt för ofödda: Ibland nödvändigt vara svartvit. Varför får ofödda människor dödas bara för att det finns vuxna som är oansvariga? Dagen 150415.
 • Läkare vill låta alla gravida göra testet Alla gravida kvinnor som vill det bör kunna erbjudas det blodtest som tidigt i graviditeten visar på sannolikheten för att det väntade barnet har till exempel Downs syndrom. Det väntas läkarna inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) rekommendera i nya riktlinjer. Nipt-"non-invasive prenatal test" - bygger på att små delar av fostrets DNA kan upptäckas i kvinnans blod redan tidigt i graviditeten. Enligt en stor internationell studie som nyligen publicerades, och där 1 500 svenska kvinnor ingick, är metoden effektivare än dagens Kub-test, som beräknar sannolikheten för kromosomavvikelser genom ett kombinerad ultraljud och blodprov. Världen idag 150420.
 • 4 av 10 säger nej till abort på grund av kön. Det massiva stödet för nuvarande abortlag kanske inte är så starkt som det verkar. Det menar forskaren Henrik Friberg-Fernros vid Göteborgs universitet. 4 av 10 är positiva till ett förslag om att begränsa rätten till fri abort på grund av kön. "Men nu tror jag inte att man är konsekvent. Jag tror att det beror på att det finns en stark norm om att försvara rätten till abort, men med tanke på att opinionen är så samstämmig så prövas inte ståndpunkten. Till slut vet du kanske inte ens varför du har just den åsikten eller vad åsikten innebär." Dagen 150421.
 • Lukas Berggren: Varför vill upplysarna mörka om aborter? Nyligen uppmärksammade svenska medier oss på ytterligare en vetenskaplig landvinning. Många är de blivande föräldrar som har varit på ultraljudsundersökning och fått med sig ett svartvitt foto på barnet i magen. För förstagångsföräldrar är det särskilt stort att se det liv som växer i magen. Bilderna sprids och lyckan delas. Nu har ett estniskt företag, genom 3D-teknik, tagit detta ett steg längre. Föräldrar kan inte enbart få med sig en tvådimensionell bild på sitt barn, utan en utskriven, tredimensionell gipsfigur. Det blir förstås - om uttrycket tillåts - inte lika platt som en svartvit bild. Fingrar, öron, ögon, näsa och annat framträder tydligt och avslöjar att det är en verklig människa som ligger i mammas mage. I ett sådant läge borde rimligen upplysningsidealens främsta anförare jubla över ännu ett vetenskapligt framsteg. Nu kan föräldrar - på ett helt nytt sätt - få veta hur barnet ser ut redan i magen. Vilket framsteg! Men hurra­ropen verkar ha fastnat i halsen. Det finns uppenbarligen gränser för hur mycket upplysning människor klarar av. Kunskap kan nämligen innebära att folk tänker lite väl fritt och drar oönskade slutsatser av informationen som erbjuds. Som att det verkligen är en människa, ett riktigt barn, som befinner sig i magen. Så vår tids upplysare - och då i synnerhet sexualupplysarna - reagerar i stället med rädsla och vetenskapsfientlighet. Världen idag 150422.
 • Levde efter abort - lämnades att dö. En barnläkare i Norrland har anmält Gällivare sjukhus för hanteringen av en sen abort. Bland annat vänder hon sig mot att sjukhuset inte gjorde en Lex Maria-anmälan av händelsen, då ett barn som aborterades i 23:e veckan föddes med sugklocka och därefter levde i 20-30 minuter. Världen idag 150429.
 • Adaktusson utesluter inte lag om samvetsfrihet. Den nya KD-ledaren Ebba Busch Thors utspel om att vårdpersonal efter samråd med arbetsgivaren ska kunna avstå från att göra aborter har mött kritik, både från regeringen och från de andra alliansledarna. KD:s Europaparlamentariker Lars Adaktusson öppnar för att ta frågan ett steg längre - genom lagstiftning. Lars Adaktusson säger att samvetsfrihet finns i både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen. "Det här är en fråga som man inte bara kan vifta undan. Vi har tunga åtaganden i riktigt betydelsefulla internationella dokument."
  Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) är direkt kritisk: "Det är ett mycket oroväckande uttalande. Man ska inte behöva söka vård och mötas av en misstro från personal i vården som inte vill utföra en abort, sa han till Aftonbladet." Reaktioner har kommit också från partiledarna för de andra allianspartierna. Moderaternas Anna Kinberg Batra säger till Expressen: "Det är viktigt att kommer man in till svensk sjukvård ska man kunna lita på att all personal man möter följer all svensk lagstiftning utan undantag. Så det säger jag nej till." Centerledaren Annie Lööf säger till tidningen att hennes parti är mot samvetsfrihet och samvetsklausul inom sjuk- och hälsovården och patientsäkerheten bör sättas först. FP-ledaren Jan Björklund säger att sjukvårdspersonal inte själv kan avgöra vilka arbetsuppgifter man ska delta i. Efter kritiken mot Busch Thors utspel skrev PJ Anders Linder, chefredaktör på tidskriften Axess, på Twitter i söndags: "Samvetsfrihet verka vara vanligt i Europa. Varför skulle det inte fungera just i Sverige?" Lars Adaktusson: "Tittar vi till exempel på Norge så ser vi att man har kunnat kombinera lagstiftning om samvetsfrihet med den abortlagstiftning som man har där. Så jag tror att vi skulle titta på det norska exemplet lite tydligare." Världen idag 150428.
 • Professor Reinhold Fahlbeck: Samvetsfrihet finns redan i abortlagen. Samvetsfrihet inom vården skyddas av Europakonventionen - och av den svenska abortlagen. Därför blir det problematiskt när politiker från flera partier talar om att vara "emot" samvetsfrihet, eftersom de då är emot gällande lagstiftning. Den svenska abortlagen från 1974 skyddar uttryckligen samvetsfrihet för medicinsk personal. När lagen trädde i kraft för 40 år sedan var samvetsfrihet inom vården en självklarhet. I propositionen till abortlagen (1974:595) anfördes att sjukvårds­personalens skyldighet att medverka vid abort hade tagits upp av flera remissinstanser. Dessa hade genomgående framhållit vikten av att det tas hänsyn till personalens önske­mål att slippa delta i abortverksamheten. Socialutskottet i riksdagen anslöt till detta och anförde:
  "Beträffande fördelningen av arbetsuppgifterna bör beaktas att … och man bör, som departementschefen framhåller, inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Mot denna bakgrund förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamhet härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad". 150502.
 • Färre aborter på Gotland. Antalet aborter bland unga på Gotland har halverats sedan förra året. En del av förklaringen som anges är subventionerade preventivmedel. Världen idag 150515.
 • Skrev abortkritiskt - stängdes av från jobbet. En barnmorska i södra Sverige skrev på Facebook att det är jobbigt att arbeta med aborter.Då blev hon avstängd från sitt jobb. "Det har gått för långt i Sverige. Oavsett vad man har för tro måste det vara okej att känna såhär," säger hon. Dagen 150521.
 • Extremt för tidigt födda barn klarar sig bra. Varje år föds 230 barn i Sverige före vecka 27 i graviditeten. En unik svensk studie har följt hur dessa extremt för tidigt födda barn mår i sexårsåldern. Forskare har sedan 2004 följt alla de extremt för tidigt födda barnen som överlevde sin ettårsdag. En tredjedel av de extremt för tidigt födda barnen var helt friska, medan en tredjedel hade lite lägre IQ, men helt inom normalgränsen, och kommer inte ha några problem att gå i vanlig skola. För den sista tredjedelen var hjärnskadorna värre och de kommer att gå i särskola. Förr var det vanligt att för tidigt födda barn hade syn- och hörselskador samt cp-skador, men idag är det bara någon enstaka procent. Ju tidigare barnen föddes desto större var dödligheten och funktionsnedsättningarna, men det fanns i den här studien inga tecken på skillnader i skador på barnen födda i vecka 22 och 23 där flera sjukhus i dag drar gränsen för livräddande insatser. 40 procent av barnen i båda veckorna är friska eller har milda funktionshinder, men de är så få att några tvärsäkra statistiska slutsatser inte går att dra. SR 150609.
 • Sarah Havneraas, statsvetarstudent vid Stockholm universitet och ambassadör för människorättsorganisationen Provita: RFSU vill avhumanisera kvinnors graviditet. RFSU sägs vara måna om kvinnors rätt till sin kropp, men när det gäller kvinnor som exploateras genom surrogatmödraskap verkar dessa rättigheter upphöra. Dagen 150625.
 • Foster som får aborteras eller barn som ska räddas? Det rör sig om dagar. På ena sidan gränsen räknas livet i magen som ett foster som kan aborteras, på den andra som en person som sjukvården kan lägga enorma resurser på att rädda.De sena aborterna väcker känslor, speciellt när det kommer vittnesbörd om aborterade barn som rör sig och försöker andas. Nu flaggar en av de ansvariga för att gränsen för sena aborter kan komma att sänkas. Dagen 150626.
  "Om viljan fanns skulle man kunna få ner antalet sena aborter väsentligt." Anna är en barnmorska som är för fri abort. Men hon har svåra minnesbilder av sena aborter, och hon tycker att abortgränsen borde sänkas. "Vi tycker vi är så öppna i Sverige och kan prata om allt. Men det finns saker som vi inte vill höra talas om. Och detta är en sak." Jag har hållit på med sena aborter, men insåg att jag inte kunde göra det när jag fick bilder på näthinnan som inte försvann," säger hon. Dagen 150626.
  Dålig statistik över aborter. I Sverige finns det tillförlitlig statistik över det mesta. Men inte över aborter. Det gör det svårt att följa utvecklingen, vilket till och med Socialstyrelsen erkänner. "Med det nuvarande sättet att samla in uppgifter så har vi mycket lägre kontroll över kvalitén," säger Jesper Brohede, som är enhetschef på Socialstyrelsen med ansvar för statistikinsamling. För att det ska vara omöjligt att spåra personer lämnar varje sjukhus in uppgifterna om abort anonymt till Socialstyrelsen. Det innebär att Socialstyrelsen får in en mängd uppgifter, men eftersom de inte känner till avsändaren kan myndigheten inte gå tillbaka och ställa frågor till sjukhusen om siffror som tycks märkliga. Dagen 150526.
 • Känslosamt när abort diskuterades i Almedalen. Går det att debattera abort på ett sansat sätt? Nja, sansat var nog inte ordet på åhörarnas läppar efter seminariet "Nollvision i aborter" i Almedalen, där det blixtrade till rejält när de åsiktsmässiga motpolerna mötte varandra. Dagen 150702.
 • Foster anses dött innan slutförd abort. Ett foster räknas som aborterat när aborten inleds - även om behandlingen drar ut på tiden. Det menar Socialstyrelsens rättsliga råd. Dagen 150716.
  Ja till livet: Borde finnas två gränser.Att räkna en sen abort, när den drar ut på tiden, som genomförd redan vid dag 1 menar Stefan Swärd är att tänja på gränserna. Som ordförande för Ja till livet anser han att även barnet har rätt till rättskydd. Dagen 150716.
 • Kroppsdelar från aborterade foster säljs. En video filmad i hemlighet av anti-abortaktivister visar hur en ledande person inom Planned Parenthood i USA talar om att sälja kroppsdelar från aborterade foster. I videon talar Deborah Nucatola som är Planned Parenthoods chef för medicinsk forskning, i detalj om hur organ från aborterade foster kan säljas. Hon talar både om priser och om hur man går tillväga i aborten för att bevara kroppsdelar så att man sedan kan sälja dem. "Vi har varit mycket bra på att få hjärtat, lungor, lever. Eftersom vi vet det så jag tänker inte krossa den delen. Jag kommer i princip att krossa nedan, jag kommer att krossa ovan, och jag kommer att försöka se om jag kan få allt intakt", säger hon bland annat i videon. Världen idag 150715. Fox News 150715.
  Per Ewert: Handel med foster är en moralisk kollaps. USA har skakats av avslöjandet om hur RFSU:s amerikanska systerorganisation Planned Parenthood i strid med lag och moral gör affärer med aborterade fosters organ. Till skillnad från RFSU driver organisationen också egna abortkliniker och är en stark lobbyröst för aborter långt efter vecka 22. Planned Parenthood slog snabbt tillbaka med ett uttalande för att avväpna kritiken. Det är dock intressant att granska detta uttalande; det ger viktiga insikter också för debatten i vårt land. De förnekar inte sakförhållandet. De tar verkligen fosters organ och säljer vidare. Men de förklarar frankt att de bara gör precis som alla andra: "hjälper patienter som vill donera organ för vetenskaplig forskning". Att jämställa en vuxen persons vilja att donera sina organ med att först avliva och sedan gravt skända ett ofött foster genom att sortera ut och sälja dess organ är cyniskt bortom alla gränser. Att "patienten" ifråga inte tillfrågats behöver knappast tilläggas. Världen idag 150717.
  Ny Planned Parenthood-video orsakar politisk storm i USA. Med den andra videon på kort tid där ledare inom Planned Parenthood uttalar sig om försäljning av fosterdelar efter abort, tilltar nu striden kring organisationen i USA. Samtidigt som det från ledande republikaner kommer krav om att slopa mångmiljonstödet, ägnar Planned Parenthood sig åt en lobbyoffensiv. Denna gång är det Mary Gatter, medicinskt ansvarig för Planned Parenthood i södra Kalifornien, som resonerar kring hur mycket pengar man ska betala för fosterdelar. Världen idag 150723. Fox News 150721.
 • Jacob Rudolfsson: Fosterhandel utan debatt. Smygfilmade samtal från organisationen Planned Parenthood i USA illustrerar vår kulturs inkonsekvens i förhållande till abortfrågan. Två veckor har gått sedan offentliggörandet av smygfilmade samtal med RFSU:s amerikanska systerorganisation, Planned Parenthood. Den första inspelningen, där företrädare för organisationen beskriver hur de genomför aborter i syfte att sälja intakta organ till forskning, har orsakat stor debatt i USA och lett till krav på en statlig utredning av Planned Parenthood då de tar emot statsbidrag. I Sverige har skandalen knappt rapporterats. I ett av få inslag, reducerar SR:s Studio Ett fostrens lever, hjärta, och lungor till "fostervävnad". Även personerna bakom smygfilmningen misstänkliggörs, vilket är ett typiskt genetiskt felslut där trovärdigheten i filmerna (som släpptes både i längre och nedkortad version) avgörs utifrån vilka som filmade dem - en prolife-organisation och del av den "kristna högern". Deborah Nucatolas redogörelse i filmen illustrerar vår kulturs inkonsekvens i förhållande till abortfrågan. Å ena sidan ses fostret som en cellklump utan människovärde, å andra sidan har fostrets kroppsdelar värde just på grund av att det är en människa. Som Michael Wear, tidigare medarbetare i Vita Huset hos president Obama, kommenterade på Twitter: "Det borde oroa oss som ett samhälle att vi har användning för aborterade människoorgan, men inte barnet som tillhandahåller dem." Dagen 150729.
 • Misstänkt fosterhandel skapar debatt. Filmer inspelade med dold kamera har skapat misstankar kring Planned Parenthoods verksamhet. En del är nu övertygade om att organisationen säljer fosterorgan för pengar, andra avfärdar kritikerna som extrema. Politiker vill nu slopa mångmiljonstödet. Planned Paranthood är USA:s största organisatör av abortkliniker och den mest kända lobbyorganisationen för aborter. Center for Medical Progress, en abortkritisk katolsk aktivistgrupp filmade i början av juli månad, i hemlighet, ett middagsmöte med Planned Parenthoods verksamhetschef Deborah Nucatola i Kalifornien. Debatten om Planned Parenthoods metoder verkar vara långt ifrån över. Det ryktas till exempel om att det finns inspelat material som tar upp rasfrågor kopplat till aborter och som visar bilder inifrån anläggningar där vävnad från aborterade barn processas för försäljning, menar Catholic News Agency. "Vi har därför blivit mycket duktiga på att ta hjärta, lungor, lever. Därför kommer jag inte att krossa den delen, utan jag krossar i princip nedanför, jag krossar ovanför, och jag får då se om jag kan få allt intakt," säger Deborah Nucatola i filmen från middagen. Dagen 150729.
  En tredje Planned Parenthood-film släppt. Ännu en film i syfte att avslöja organisationen Planned Parenthood är släppt. Den abortkritiska aktivistgruppen, som nu publicerat sammanlagt tre filmer, kritiserar organisationen för att göra vinst på försäljning av fosterorgan. I den tredje filmen syns en laboratorietekniker som separerar organ från ett aborterat foster. Dagen 150730. Life News 150728.
  En tredje Planned Parenthood-film släppt. Fox News 150730.
  Planned Parenthood fortsätter att få bidrag. Förslaget att dra in det statliga stödet för den omstridda organisationen röstades ner i USA:s senat i måndags. Republikanerna har kampanjat intensivt för att slopa bidragen. Men de misslyckades med att få de 60 röster som behövdes för att lagförslaget skulle gå igenom, skriver SVT. Majoriteten av demokraterna stöttar organisationen. Nu har Center for Medical Progress, den abortkritiska katolska aktivistgruppen, släppt sammanlagt fem filmer i syfte att avslöja USA:s största organisatör av abortklinikers verksamhet för delvis olaglig. Dagen 150805.
  New Hampshire slopar stödet till Planned Parenthood. Pro life-politikernas försök att stoppa de federala bidragen till Planned Parenthood misslyckades som väntat när saken var uppe i amerikanska senaten i måndags. Men nu har delstaten New Hampshire beslutat att dra tillbaka sitt stöd. Och fler delstater kan stå på tur. Planned Parenthoods fem kliniker i New Hampshire förlorar därmed ungefär en tredjedel av sitt stöd. Enligt nyhetsbyrån AP handlar det om ungefär 650 000 dollar som Planned Parenthood-anläggningarna i New Hampshire nu tappar i ekonomiskt stöd. Världen idag 150806.
  Nytt avslöjande eldar på abortdebatt. Avslöjandena kring Planned Parenthoods försäljning av delar av aborterade foster fortsätter. I en ny videoinspelning berättar en före detta klinikarbetare om hur hon uppmanades att klippa upp ett fosters ansikte för att plocka ut hjärnan. Organisationen, som utöver sitt övriga arbete med mödra- och hälsovård är den enskilt största utföraren av aborter i USA, beskriver sig själv som "Amerikas mest betrodda utförare av reproduktiv hälsovård". Men förtroendet vacklar nu alltmer, och de politiska reaktionerna på avslöjandena har varit starka. Flera delstater överväger att stoppa alla bidrag från skattemedel till verksamheten. Världen idag 150824.
  Handel med fosterorgan avslöjas i ny Planned Parenthood-film. "Vi blir lyckliga om vi kan få ytterligare femtio levrar i veckan". Det säger Cate Dyer, VD:n för det kaliforniska företaget StemExpress, när hon smygfilmas under ett kundmöte. I den tio minuter långa filmsnutten, som släpptes i veckan av pro life-organisationen Center for Medical Progress, förklarar hon också hur svårt det är att leverera fostervävnad till forskningslaboratorier utan att deras anställda "flippar ur" och "får en mental härdsmälta". Dagen 150826.
  Pro-Lifers Reflect on Influence of Undercover Planned Parenthood Videos. About 15 years ago, Life Dynamics, a pro-life organization run by Scheidler’s long-time friend Mark Crutcher, released similar information about the fetal tissue trade that Congress, national media, and the general public ignored. But thanks to advances in investigative techniques and information dissemination, the response this time has been vastly different. "We’ve known this for years and years, it’s just that David went in with hidden cameras", Scheidler said, referring to CMP founder David Daleiden. In the late 1990s, Life Dynamics presented evidence indicating an illegal trade in aborted fetal tissue. The investigation relied heavily on testimony from Dean Alberty, a whistleblower who worked at a tissue procurement company. On March 9, 2000, Congress held a hearing to discuss the evidence. But pro-abortion subcommittee members destroyed Alberty’s credibility and used that to divert attention from the fetal tissue sales. The debacle ruined Alberty’s reputation. Nothing changed legally. And the story died. The failure disappointed Scheidler and Crutcher. The lack of widespread social media in the 1990s allowed primary news sources to mostly ignore the information Life Dynamics publicized, Crutcher said. The outcry over fetal tissue sales didn’t become a big part of the pro-life campaign again until Daleiden began releasing videos from his three-year, undercover investigation, which has produced hundreds of hours of footage. Thanks to social media in 2015, CMP’s message has spread without the organization having to rely on national news outlets. Christian Headlines 150908. Nytt bakslag för Planned Parenthood. Representanthuset i USA har röstat igenom att en särskild kommitté nu ska utreda den omstridda organisationen Planned Parenthood efter uppgifter om försäljning av delar från aborterade foster. Den stora striden står dock kring det federala bidrag Planned Parenthood får, enligt amerikanska medieuppgifter uppgår det till omkring 450 miljoner dollar årligen. Och nu har Representanthuset röstat igenom att en särskild kommitté ska tillsättas som ska granska Planned Parenthoods verksamhet och huruvida man följer lagen. Beslutet gick igenom med siffrorna 242-184 där två demokrater röstades för utredning, och en republikan emot. Världen idag 151008.
  Planned Parenthood ska sluta att ta betalt för oföddas vävnad. Stormen kring Planned Parenthood har nu fått den omstridda organistaionen att backa på en punkt. Man slutar att ta betalt för de delar från aborterade foster som går vidare till forskning. De smyginspelade filmerna där företrädare för Planned Parenthood talar om att sälja kroppsdelar från aborterade foster har engagerat hela USA. Vissa delstater har redan slopat bidragen till Planned Parenthood som utför majoriteten av landets aborter, och även federalt pågår processer där republikaner hoppas slopa hela det nationella mångmiljonstödet till organisationen. Och nu backar Planned Parenthood på en punkt, rapporterar amerikanska medier. Man slutar att ta ut en summa pengar för fostervävnad från aborterade foster som doneras till forskning. Organisationen hävdar att man inte gjort något fel utan att policyförändringen bara syftar till att kritiken ska tystna. Världen idag 151014.
 • Aborterna bland kvinnor över 20 ökar. Medan aborterna bland tonåringar gått ner drastiskt sedan millennieskiftet, har de samtidigt ökat i alla åldersgrupper över 20 år. Störst ökning syns i gruppen 25-29 år. En ökad rädsla för p-piller i kombination med att vi bildar familj allt senare i livet tros vara orsaker. I mätningar bland studenter ser hon att unga i dag ofta har fler partners, fler ostabila relationer och mer erfarenhet av sexuell smitta. "Det tyder på att man har mer oskyddat sex. Då blir det också fler graviditeter och därmed också fler aborter." AB 150908.
  Socialstyrelsen osäker på sin egen abortstatistik. Enligt Socialstyrelsens abortstatistik för 2014 som just släppts gjordes mer än 36 000 aborter förra året. Antalet tonårsaborter minskar kraftigt, och andelen upprepade aborter är högre än någonsin. Men, och det är ett stort men, Socialstyrelsen kan själva inte vara säkra på att siffrorna ger rätt bild av verkligheten. "Sverige är världsledande på register. Men då det gäller abortbehandling vet vi till exempel ingenting om infektioner, komplikationer eller preventivmedelsanvändning efter abort i Sverige, vilka behandlingsregimer som används eller hur mycket (onödiga) ingrepp som görs efter en abort.En förskräcklig situation som aldrig skulle accepteras om det gällde annan medicinsk behandling. Detta är ojämlikt (drabbar endast kvinnor) och helt oacceptabelt." Världen idag 150908.
  Vänsterpartiet: Sverige har inte höga aborttal (trots 36.000 aborter, vilket är högst bland de nordiska länderna). Vänsterpartiet och regeringen presenterade nyligen att avgiftsfria preventivmedel upp till 20 år är en del av budgeten. Ett av skälen för satsningen är att det kan leda till färre aborter, något som V dock inte vill säga är ett mål. Världen idag 150908.
  Få politiska initiativ trots bristande abortstatistik. Mer utförlig abortstatistik har föreslagits av en utredning, krävts av röster inom vården och fått en försiktig tumme upp av flera riksdagspartier. Trots det har inget hänt. I stället har det gått i motsatt riktning och statistiken har blivit mer knapphändig. Världen idag 150916.
 • Barnmorskeförbundet vill ändra i etisk kod. En "religiös rörelse" använder internationella etiska koden för barnmorskor för att försöka införa samvetsfrihet, påstår Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund i ett mail som Världen idag tagit del av. Vi kan nu avslöja att förbundet vill ändra i koden för att helt stänga dörren till samvetsfrihet. Världen idag 150918.
 • Kvinna avled efter abort - sjukhus anmäls. Enligt en lex Maria-anmälan från sjukhuset i Växjö fick kvinnan feber några dagar efter ingreppet. Men personalen trodde att hon fått influensan. I själva verket hade hon fått en allvarlig blodförgiftning som orsakade hennes död. Händelsen ska nu utredas av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. SR 150923.
 • Ofödda barn reagerar på musik redan vid vecka 16. Musik av bland annat Bach och Mozart fick 16 veckor gamla foster att reagera, visar en ny studie. Ofödda barn reagerar på musik tio veckor tidigare i graviditeten än vad man tidigare trott, rapporteras det i en studie där 100 gravida kvinnor deltog, resultaten presenteras i den medicinska tidskriften Ultrasound. När musik spelades för fostren så rörde de sig fysiskt och "dansade" till tonerna, skriver brittiska Times. "Fostren reagerade på musiken genom att röra munnen eller tungan som om de ville tala eller sjunga," säger obstetrikern Marisa López-Teijón enligt tidningen.Tidigare har man trott att det mänskliga hörselsystemet inte utvecklas förrän kring 26:e graviditetsveckan. Forskarna menar nu att studien visar att musiken aktiverade hjärnkretsar och stimulerade språk och kommunikation inne i livmodern, skriver Times. Mozarts "Eine kleine Nachtmusik", ska ha fått 91 procent av fostren att röra sin mun och 73 procent att sticka ut tungan medan till exempel en ljudupptagning av Disneyfiguren Musse Piggs röst fick 75 procent av fostren att öppna munnen. Världen idag 151008.
 • Emelie Rynningsjö: Människovärde även för ofödda. Sverige är på god väg att bli den relativistiska moralens absoluta paradis. Säg att du är för alla människors lika värde och rätt till liv och du får nickande medhåll av vårt samhälle, som i sitt kollektiva medvetande refererar till de mänskliga rättigheterna likt ett matematiskt axiom. Så långt inget att direkt sticka ut med. De mänskliga rättigheterna är vår tids gemensamma heliga ko som alla vill mjölka för att få näring till just sin agenda. Upprepa din harmlösa ståndpunkt fast nu med tillägget "Ja alltså, även ofödda människor" och publikens nickande byts ut mot hickande. Nu mineras marken omedelbart och logiken överges illa kvickt. Begreppen ofödd människa och rättigheter tycks vara som olja och vatten, helt omöjliga att förena i såväl tankevärld som i verklighet och praktik. Det är nu du plötsligt blir kontroversiell, hotfull och hjärtlös. Det är nu du blir kvinnofientlig, bakåtsträvande och farlig. Mörkermänniska. Religiös fanatiker. Avskum. Dagen 151022.
 • Mats Selander, ordförande Människorätt för ofödda (MRO): Håller argumenten för den liberala abortlagen? Att något ont kommer ske ändå utgör vanligen inte något starkt skäl att tillåta det. Mord kommer ske ändå, men det är aldrig ett argument för att tillåta det i lag. Dagen 151028.
 • Statligt råd varnar för utsortering av foster. Snart kan alla gravida erbjudas säkra DNA-tester för att se om fostret har kromosomavvikelser. Men Statens medicinsk-etiska råd (Smer) varnar för utsortering av barn med oönskade egenskaper. I veckan gjorde Stockholms läns landsting det möjligt för gravida att göra ett så kallat NIPT-test. Det kan i ett tidigt skede visa om ett foster har kromosomavvikelser, med hjälp av ett enkelt blodprov på mamman. Inget fostervattensprov behöver tas, som tidigare. Dagen 151103.
 • Utsortering av gamla och sjuka i Holland: 5.306 fick dödshjälp förra året. Över 5 000 människor fick dödshjälp förra året i Nederländerna - och nu diskuterar man om även barn och de som är trötta på livet ska få hjälp att dö. Dagen har besökt landet som var först i världen med en lag om eutanasi, och där antalet fall ökar med i snitt 15 procent per år. Landet har också gjort sig känt för sin förkärlek för en stark och liberalistiskt färgad individualism. Människor kan röka hasch och marijuana på "rök-kaféer" och prostitution är tillåten. Var och en ska få bestämma själv hur man vill leva, menar många holländare. Nederländerna var först i världen med att tillåta aktiv dödshjälp 2002. Belgien följde snart Nederländernas exempel, liksom Luxemburg och Schweiz. Eutanasi är också tillåtet i några amerikanska delstater, men läkarnas världsorganisation World Medical Association WMA fördömer fortfarande (2013) eutanasi och kallar det oetiskt. Lagen stöds av 80 procent av holländarna. Det är fyra fall per hundra dödsfall i Nederländerna som dör genom eutanasi. Dagen 151106.
  Etikprofessor varnar för utvecklingen i Nederländerna. Professor Theo A Boer hoppade av från en av de kommittéer som övervakar dödshjälpsförfarandet i Nederländerna - nu varnar han för utvecklingen. Organisationen NVVE, som arbetar för att skapa acceptans för dödshjälp, pekas ut som en av de krafter som driver på utvecklingen. "NVVE visar inga tecken på att bli nöjda förrän ett dödspiller erbjuds till alla som önskar att dö," säger han. "Staten bör ge omvårdnad och skydd i stället för att aktivt döda medborgare - det bör de inte ens göra om detta efterfrågas." Dagen 151106. Kommentar: Det går mot samma utveckling som när det gäller fri abort.
  Äldre i Nederländerna rädda för att bli "nedsövda". Henk Reit­semas farfar bad om smärtlindring - och blev i?stället nedsövd till ett koma­liknande tillstånd. Det blev en väckar­klocka. "Lagen om dödshjälp har ändrat läkarnas tankemönster", säger han. Dagen 151110.
 • Sänkt abortgräns i Sverige övervägs. Gränsen för sen abort går enligt lagen när ett foster är livsdugligt, vilket idag anses vara 22 veckor. Men nu finns exempel där man lyckats rädda förtidigt födda barn i Sverige i vecka 21 och Socialstyrelsen kommer därför vara tvungna att ta ställning om abortgränsen ska sänkas ytterligare. SR 151111.
  Statligt råd vill se över sen abortgräns. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) vill se över den sena abortgränsen. Detta efter rapporter om barn som överlever allt tidigare. "Vi kommer ta upp det här till diskussion i december", säger ledamoten Sven-Olof Edvinsson. Oftast beviljas sena aborter på grund av svåra fosterskador. Professor Marc Bygdeman påpekar att en sänkning av den övre abortgränsen med till exempel en vecka skulle innebära att ett femtiotal svårt skadade barn skulle födas varje år. "De har så svåra fosterskador att föräldrarna inte skulle ha möjlighet att själva ta hand om de här barnen," säger han. Dagen 151111.
  S: Vi vill inte ändra abortlagen. Under onsdagen menade Socialdemokraterna att abortgränsen nödvändigtvis inte ska följa när foster kan räddas, så som lagen fastslår. Något Anna-Lena Sörenson (S) nu förtydligar: "Vi har ingen intention att ändra i abortlagen." Världen idag 151112.
  Socialstyrelsen ska utreda sen abortgräns. Socialstyrelsen har beslutat att utreda de allra senaste aborterna i Sverige. Dessutom ska man sammanställa hur många kvinnor som gör abort sent i graviditeten och av vilka skäl. Rättsliga rådets ledamot Lotti Helström säger: "Rättsliga rådet bör diskutera om det är tillräckligt många fall för att vi ska anse att livsdugligheten har sjunkit i åldrarna tack vare barnläkarnas skicklighet." Dagen 151113.
  "Vi måste diskutera om livsdugligheten har sjunkit i åldrarna tack vare barnläkarnas skicklighet." SR 151113.
  Ändrad metod för sen abort krävs. Det pågår utredningar om den övre gränsen för abort i Sverige behöver ändras när allt yngre förtidigt födda barn kan räddas. Socialstyrelsens rättsliga råd kräver nu dessutom att alla kvinnokliniker i Sverige ändrar metod vid sena aborter så att fostret verkligen dör före vecka 22 i graviditeten. SR 151113.
 • She Was on the Table for an Abortion at Planned Parenthood When God Spoke to Her. All of a sudden time stopped and God was telling me to get up and leave and that everything would be ok. So I did. I told her that this was crazy and I wasn’t going to kill my baby. She looked at me like I was the crazy one. I then grabbed my stuff and I left. Donanne gave birth to a baby boy on May 10, 2002. She said her pregnancy wasn’t easy, even after she chose life for her son. People at school, even those she considered friends, said mean things to her. But, Donanne said, her son also helped her to turn her life around. Life Newes 151111.
 • Gabriel Boström: Abortfrågan måste ses i ett större ljus. Jag anser att något har gått snett i vårt land när det gäller inställningen till abort. I Sverige görs ungefär 36?000 aborter per år av cirka 175?000 kända graviditeter. Mer än var femte slutar alltså med abort. Ett vanligt argument för abort är att kvinnan måste få bestämma över sin kropp. Det brukar grunda sig på antagandet att fostret inte ännu är ett barn. En viktig fråga är därför om fostret är ett liv eller inte, vilket abortförespråkare brukar mena att det inte är. Hur som helst växer fostret och om vi spolar fram i tiden, till exempel fem år, så är han/hon en fyraåring. Oberoende av när vi säger att livet börjar innebär en abort att bringa död till den individen. Utan abort kommer vi att ha en levande fyra­åring. Med abort har vi ingen fyra­åring. Det är liv eller död för det barnet, oavsett när vi anser att livet börjar. Vi kan inte fortsätta att i denna allvarliga fråga endast debattera på en intellektuell nivå om när livet börjar. Dagen 151112.
 • Vården ger ok till arbortregister. Socialstyrelsen skickade i somras en hemställan till regeringen om att ändra reglerna för patientregister hos myndigheten. Man vill att aborter, i likhet med allt annat som vården, hanterar registreras och därmed kan följas upp. Efter att regeringen skickat vidare Socialstyrelsens begäran till 45 remissinstanser står det klart att nästan alla ställer sig bakom Socialstyrelsens önskemål. Bland dessa finns enligt tidningen bland andra Barnmorskeförbundet, Svenska läkaresällskapet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Läkaresällskapet skriver exempelvis i sitt remissvar att utebliven registrering "riskerar att innebära en lägre kvalitet och även utgör en patientsäkerhetsrisk genom att adekvat kvalitetssäkring inte kan genomföras." De enda remissinstanser som enligt Dagens Medicin har problem med Socialstyrelsens förslag är Socialdemokraternas och Centerpartiets kvinnoförbund. Världen idag 151116.
 • Filmare ändrade uppfattning efter abortdokumentär. Två filmproducenter från Irland har ändrat uppfattning om aborter efter att ha spelat in en film om en kontroversiell abort-läkare. Dagen 151124.
 • Varnar för att ny fosterdiagnostik kan användas rutinmässigt. Landsting efter landsting överväger nu att införa det enkla blodprov som gör det möjligt att tidigt i graviditeten se om ett väntat barn har kromosomförändringar. Testet har fått grönt ljus av Statens medicinsk-etiska råd, som samtidigt efterlyser en väl avvägd information till föräldrarna. Med metoden noninvasive prenatal testing, Nipt, kan man genom att analysera fragment av foster-dna i mammans blod bland annat upptäcka vissa kromosomavvikelser. Testet hittar till exempel trisomi 21, Downs syndrom, med större träffsäkerhet än dagens Kubtest, där ett tidigt ultraljud av fostret kombineras med ett blodprov från den gravida kvinnan. Det minskar också behovet av att göra ett moderkaks- eller fostervattenprov - invasiva test som medför en risk för missfall. Nipt, som kan tas redan i vecka nio i graviditeten, har utvecklats mycket snabbt de senaste åren. Det finns sedan något drygt år att köpa privat i Sverige, även om analysen utförs utomlands. Föräldrarna kan då få information om en rad mer eller mindre ovanliga avvikelser i fostrets dna. Efter att ha utvärderats av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och nu även Statens medicinsk-etiska råd, väntas flera landsting erbjuda metoden till gravida kvinnor. Världen idag 151130.
 • Danmark: Snart inga barn med Downs syndrom. Blivande föräldrar pressas att göra abort om vården gör riskbedömningen att fostret kan ha Downs syndrom. Det hävdas i en dokumentär som visades nyligen i dansk tv. I dag aborteras 98 procent av alla danska foster diagnosticerade med Downs syndrom. Chansen att upptäcka att ett foster har Downs syndrom med hjälp av den fosterdiagnostik som står till buds i dag är 90 procent. Dagen 151202.
 • Annette Westöö: Abort är inte något normalt. I år är det 40 år sedan vår nuvarande abortlag trädde i kraft. Dagen 151204.
 • Maria Engström: Jesus kom som ett nyfött barn men också som ett ofött barn. När började vi tänka som samhället och se abort som något tragiskt men ändå nödvändigt? När blev vi så försiktiga att vi knappt vågar be för abortsituationen i vårt land? När slutade vi försvara dessa Jesu allra minsta bröder eller när slutade vi ta hand om änkan, som i vår tid kanske motsvaras av den ensamstående mamman? Dagen 151217.
 • Feminist Leader Apologizes to Christians, Becomes Pro-Life Advocate. A former feminist leader has apologized for protesting for abortion, after giving birth to a son. Christian Today reports Sara Fernanda Giromin, founded the radical feminist movement Femen Brazil in 2012, a group the protested topless for abortion rights. Now Giromin, who is always known as Sara Winter, has repented of her past and became a pro-life advocate. The change occurred after Giromin gave birth to her son last October. According to Christian Today, Giromin previously aborted her first child, but went through with the pregnancy of her second child, a decision that changed her perspective on radical feminism and abortion. Giromin now says abortion "promotes the destruction of the traditional family and all moral values of society." She has also asked Christians for forgiveness of her past activities. Giromin said, "Asking for forgiveness is certainly not an easy thing to do. We went way too far and ended up offending many religious and non-religious people. "feel extremely happy and welcome. I never imagined that religious people take 'forgiveness' seriously. This is a learning experience for all who criticise Christians." "I thank all the Christians who have supported me and given me space to spread my new visions. God bless. I ask Christians for forgiveness," she continued. Christian Headlines 150104. Life News 151230.
 • Kritiserad abortorganisation får miljarder i skattesubventioner. Det amerikanska företaget Planned Parenthoods egen rapport visar att nästan hälften av intäkterna kommer från skattemedel. 553 miljoner dollar, motsvarade 4,7 miljarder svenska kronor. Så mycket fick USA:s största abortutförare Planned Parenthood i skattesubventioner under 2014. Det visar företagets egen årsrapport för 2014-2015 som tidningen Christian Post tagit del av. Av rapporten framgår att skattestödet till Planned Parenthood ökade med 25 miljoner dollar mellan 2013 och 2014 och att statliga bidrag och ersättningar står för 43 procent av företagets sammanlagda intäkter. Enligt Christian Post ökade skattesubventionerna till företaget trots att det under 2014 tillhandahöll färre tjänster och hade betydligt färre kunder. Under 2014 utfördes 324 000 aborter i Planned Parenthoods regi i USA, vilket enligt företaget utgör mellan tre och tio procent av dess verksamhet. Planned Parenthood skakades av en etisk skandal under förra året, då en pro-life organisation avslöjade att företaget säljer kroppsdelar från aborterade foster till forskningsinstitutioner runt om i landet. Avslöjandet ledde till krav från främst konservativt håll på att stoppa de statliga bidragen. Enligt Christian Post kommer kongressen senare i veckan lägga ett lagförslag om detta. President Barack Obama väntas dock lägga in sitt veto mot förslaget. Dagen 160106.
 • Nu ska vården värva fler spermadonatorer. Inom vården satsas det nu på t-shirts, reklamblad och besök på köpcentrum för att försöka värva spermadonatorer för de ensamstående kvinnor som i vår får laglig rätt till assisterad befruktning. "Jag kan inte se att det är det här vården ska lägga resurserna på," säger Helena D'arcy, ordförande för organisationen Respekt. Enligt beräkningar som gjorts är det minst 2 000 ensamstående kvinnor som kommer att vilja ha assisterad befruktning. Väntetiden kan bli lång och bristen på donatorer gör alltså att kliniker runt om i landet aktivt försöker värva män som kan tänka sig att donera sperma. "Lagändringen träder i kraft 1 april och det finns fortfarande inga riktlinjer." Världen idag 160201.
 • Vanligt att arbetslösa väljer abort. Gravida kvinnor som saknar avlönat arbete har fyra gånger större risk än andra kvinnor att göra abort, enligt en norsk studie. Det har skapat debatt om familjers ekonomiska situation. Mellan 2007 och 2010 blev drygt 312 000 kvinnor gravida i Norge. Av dem som födde barn var bara 15,8 procent utan avlönat arbete. Bland de 60 734 som ville göra abort var dock 46,4 procent, alltså nästan hälften, utan inkomst. "De som har mest sedan tidigare är också de som får mest när de får barn. Det bidrar till att förstärka skillnaden mellan familjer och till att vissa barn inte föds. Det är vad den här studien visar." Världen idag 160202.
 • Abort skadar kvinnor. Hundratals chilenska psykologer fastslår: Post-abort-trauma är en verklighet och skadligt. En grupp på över 200 professionella sjukvårdsarbetare motbevisar ett försök från "the Chilean College of Psychologists" - Chilenska Psykologförbundet - (fortsättningsvis kallat CCP) att förneka det trauma som kvinnor lider av efter abort. De protesterande bygger sina motbevis på ett aktuellt dokument med citat från olika studier som visar på posttraumatisk stress efter abort. Dokumentet "Abortion and Women´s Mental Health" har undertecknats av 151 chilenska psykologer, 47 psykiatriker och 10 medicine doktorer och publicerades i början av december 2015, med varningen att "utöver den ofödda människans död finns det tillräckliga bevis för att abort orsakar kvinnorna och deras familjer psykisk ohälsa." Morgonbladet.nu 160216.
 • Allt fler skadade foster aborteras. Det blir allt vanligare att unga kvinnor gör abort när de fått reda på att fostret har kromosomavvikelser. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Dagen 160311.
  Kraftig ökning av aborter på foster med Downs. Frekvensen av aborter på grund av kromosomavvikelser har dubblerats mellan åren 1999 och 2014 i Sverige. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. En allt mer utbredd och avancerad fosterdiagnostik är huvudorsaken till att aborterna ökar. Världen idag 160314.
 • Kan införa dödshjälp - även för barn. Alla offentligt finansierade vårdinrättningar i Kanada bör åläggas att erbjuda medborgarna läkarassisterat självmord. Det föreslår en parlamentarisk kommitté, som menar att även minderåriga på sikt bör få tillgång till dödshjälp. Världen idag 160311.
 • Gjorde abort - dog i blodförgiftning. Kvinnan hade genomgått en hemabort och fick feber, blödningar och fruktansvärda smärtor. SR 160316. Världen idag 160316.
 • Kyrkan i Polen manar till totalt abortförbud. Katolska kyrkan i Polen har ställt sig bakom det kontroversiella förslaget om att införa totalt abortförbud. Tusentals medborgare har protesterat utanför kyrkorna och på flera håll har människor gått ut mitt i gudstjänsterna. Innebörden är att den absoluta rätten till liv från befruktningsögonblicket ska skrivas in i lagen. De nuvarande undantagen från den gällande, redan mycket restriktiva abortlagen, ska avskaffas. Att medvetet orsaka ett "tillblivet barns död" ska kunna straffas med fängelse. Varje år genomförs några hundra lagliga aborter. Enligt kvinno- och pro choice-organisationer görs det mellan 10.000 och 100.000 aborter varje år, 15 procent av dem utomlands. Dagen 160412.
 • Planned Parenthood caught lying about dead baby sales. House Republican lawmakers released shocking documents Wednesday that prove Planned Parenthood was profiting from the sale of tissue from dead babies for research. The documents, released by a special House panel investigating fetal tissue donation by such groups as Planned Parenthood, include promotional and administrative materials that detail how some businesses procure fetal tissue from abortion providers and then sell them to researchers. Republicans on the panel said they came from investigative work by staff. The investigative panel was created last year following conservative furor over secretly recorded videos showing Planned Parenthood officials discussing how they sometimes supply fetal tissue for medical research. The documents were released in advance of a hearing that questioned whether the businesses that procure the tissue are violating a federal prohibition against profiting from those sales. Republicans say the documents show that abortion clinics aren’t incurring enough costs to make up for the profit of selling the parts to the procurement businesses. Tennessee Rep. Marsha Blackburn, chairwoman of the select committee, pointed to documents that show websites offering various body parts from babies, available by the gestation period of the pregnancy at the time of the abortion. She said the business has been growing in recent years. "This sounds like someone who wants to make money, a lot of money selling baby body parts," Blackburn said at the hearing. The Horn News 160421.
 • Historiskt få aborter i världen. Det uppskattas att i genomsnitt 56 miljoner aborter årligen genomfördes i världen mellan åren 2010 och 2014. Mer än 80 procent av aborterna berodde på att kvinnan inte hade tillgång till det preventivmedel som de behövde. Dagen 160512.
 • Antalet tonårsaborter minskar. Tonårsaborterna fortsätter att minska. Sedan 2006 har antalet aborter bland flickor i åldern 15-19 år minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Vanligast är aborter i åldersgruppen 20-25 år, följt av åldersgruppen 25-29 år. Förra året ökade aborterna i den senare gruppen, då gjordes ungefär 30 aborter per 1 000 kvinnor i båda åldersgrupperna. Dagen 160517.
  Färre tonårsaborter enligt osäker statistik. Tonårsaborterna i Sverige fortsätter att minska enligt Socialstyrelsens senaste statistik. Men både siffrorna och orsakerna är osäkra enligt myndigheten. Ett mer avidentifierande förslag togs fram där ålder samlas i femårskategorier istället för att anges precist, graviditetslängd anges i intervall, antal tidigare förlossningar helt exkluderas och antal tidigare aborter kategoriseras. Statistikinsamlingen innebär dessutom att Socialstyrelsen inte vet från vilken klinik respektive siffror kommer ifrån. Man kan därmed inte återkoppla om eventuella frågor eller tveksamheter uppstår. Världen idag 160517.
 • Adam Forian: Föräldraskapet är inget att välja bort! Fadern behöver ta en större roll i föräldraskapet, inte en mindre. När Liberalernas ungdomsförbund väst lyfter den ene förälderns intresse glöms det ofödda barnet bort. Det ofödda människobarnet har även ett unikt, lika och okränkbart människovärde precis som mamman och pappan. Det ofödda barnet har rätt att få fortsätta sitt liv både innanför och utanför mamman. Ja till livet känner sig manad att lyfta barnperspektivet som lyser med sin frånvaro i denna debatt. Skulle en förälder avsäga sig föräldraskapet skulle det vara ett slag mot barnets rättighet att ha tillgång till båda sina föräldrar. Dagen 160518.
 • Adam Forian, Ja till livet: Tonårsaborterna minskar men antalet aborter ökar. "Samhället måste skicka starka signaler att de ofödda barnen är värdefulla och vara berett att tillförsäkra det ofödda barnet och mamman det stöd de kan tänkas behöva". Fakta visade sig vara att det totala antalet aborter har ökat 2015 till över 38 000. Det är fler aborter än året innan. Sverige behöver ett paradigmskifte, en livscentrerad kulturell förnyelse. Målsättningen bör inte bara vara att minska de oplanerade graviditeterna utan även att minska aborterna. Vårt svenska samhälle måste bli ett samhälle där alla människor välkomnas och där man värdesätter det mänskliga livet högt hela vägen från befruktning till en naturlig död. Människa är något man är och inte något man blir. En mer verklighetsförankrad grundinställning innefattar en syn på barn som något man "får" och inte bara "skaffar sig", likt mycket annat i vårt konsumtionssamhälle. Att ett barn blir till oplanerat behöver inte betyda att barnet måste betraktas som oönskat eller ovälkommet. Ett vanligt motto är "frihet under ansvar". Det är en bra princip att leva efter. Världen idag 160525.
 • Kritiserat KUB-test finns snart i hela landet. "Det finns ju i alla andra regioner redan". Det var ett av argumenten när Hallands regionpolitiker på onsdagen beslöt att tillåta KUB-test där sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom kan bedömas. Kritiken är hård från en av få politiker som röstade emot, Niklas Mattsson (KD). KUB-testet består av två delar, dels ett blodprov och dels ett ultraljud. Det varierar stort i olika landsting i landet om testet erbjuds bara till en viss grupp av kvinnor eller till alla. Världen idag 160603.
 • WHO: 56 miljoner aborter årligen i världen. Trots att andelen aborter per 1 000 kvinnor minskar i den utvecklade världen ökar antalet aborter globalt till följd av befolkningstillväxt. Och i utvecklingsländerna ses ingen minskning av aborterna, enligt en studie som bland annat världshälsoorganisationen WHO står bakom. I studien har man tittat på utvecklingen och trenderna mellan 1990 och 2014 på både regional och global nivå. Den visar att ungefär 35 aborter per 1 000 kvinnor utfördes i världen mellan 2010 och 2014. Att jämföra med mellan 1990 och 1994 då motsvarande siffra var 40 aborter per 1 000 kvinnor. Detta till trots: Antalet aborter ökade från 50,4 miljoner årligen mellan 1990 och 1994 till 56,3 miljoner mellan 2010 och 2014. Förklaringen till statistiken är den generella befolkningsökningen. Slutsatsen som WHO drar är att det behövs mer preventivmedel. "De fortsatt höga abortnivåerna, särskilt i utvecklingsregioner, understryker behovet av att förbättra och utvidga tillgången till effektiva preventivmedel". "Att investera i moderna preventivmedel skulle vara mycket mindre kostsamt för kvinnor och samhället än kostnaderna för att hantera resultaten av oönskade graviditeter", menar WHO. Världen idag 160616.
 • "Förändrar synen på människovärdet." Tekniken som används för fosterdiagnostik utvecklas i rasande takt. Men hänger etiken med? Det var frågeställningen en rad experter tog sig an vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av Smer, Statens medicinsk-etiska råd. Världen idag 160708.
 • Abortförespråkare ändrar sig av video. Personer som uppger att de är för abort ändrar sig efter att ha sett en video som visar hur en abort går till. Det kan man se i ett filmklipp som den amerikanska abortkritiska organisationen Live action har gjort. Världen idag 160805.
 • Bilder på aborterade foster orsakade ilska. Ägg kastades, lokaltidningen liverapporterade och motdemonstranter samlades. Det gick hett till när Människorätt för ofödda (MRO) demonstrerade mot aborter på Sveatorget i Borlänge. Demonstrationen är en del i en fyra dagar lång turné som i går avslutades i Falun. "En bild säger mer än ord. Vi vill inte vara med om mörkläggning", säger organisationens ordförande Mats Selander. Världen idag 160805. SR 160803.
  Lukas Berggren: Bilder synliggör det vår kultur vill mörka. I vissa lägen, när vår kultur har vaggats in i en törnrosasömn, behöver vi kanske använda starka bilder och filmer för att synliggöra det andra förtränger eller mörkar. Detta trots att sådana bilder och filmer kan vara både osmakliga och framkalla skuldkänslor. Risken att framkalla skuld hos vissa får väl inte hindra oss att informera andra? Särskilt inte om informationen kan förhindra framtida dödsfall, för flyktingbarn eller ofödda barn. I vårt land är det kvinnans eget beslut om hon vill göra en abort eller inte. Men även med en sådan lagstiftning är det rimligt att ge saklig information om vad en abort innebär. I första hand bör det förstås ske personligt och inte på gator och torg. Men en bild eller en film kan i praktiken rädda livet på ett barn, som annars skulle ha mist livet i en abort. Då kanske bilder och filmer trots allt är nödvändiga. Världen idag 160805.
 • Adam Forian, Ja till Livet: Ingen vill tillåta fri abort till födseln. Få som menar sig vara för fri abort i folkmun skulle utan att blinka godta att aborter ska kunna göras fram till dagen före födseln i stället för som idag vara reglerad till vecka 18 eller 22. Alla som är för dagens abortlagstiftning är i egentlig mening inte för fri abort utan bejakar en lagstiftning som beaktar det ofödda barnets livsduglighet för att göra en gränssättning. Få accepterar heller att ett par vill abortera ett ofött barn på grund av barnets kön, det vill säga könsselektiva aborter. I stället finns det en stor opinion för att pojkar och flickor är lika mycket värda och som vill få ett stopp för aborter på grund av kön i Sverige. Många värjer mot tanken på att det ena barnet aborteras av ett ofött tvillingpar, medan det andra barnet får fortsätta leva, det som kallas fosterreduktion. Människobarn är inte gökungar som skulle vilja att de själva fick fortsätta leva på bekostnad av sin ofödda bror eller syster. VLT 160814.
 • Abort föreslås ge 50 års fängelse i El Salvador. 50 års fängelse. Det kan bli konsekvensen för kvinnor och flickor som gör abort i El Salvador om ett nytt lagförslag går igenom. Lagförslaget kommer att diskuteras i kongressen de närmaste dagarna. En omröstning kan enligt Katarina Bergehed bli aktuell inom bara några veckor. SvT 160830.   Världen idag 160805.
 • Abortvård ska med i patientregister. Var tredje svensk kvinna kommer någon gång i livet genomgå en abort. Men då personuppgifter inte får registreras vid den så vanliga behandlingen, går sjukvården och forskarvärlden miste om möjligheter att förbättra abortvården. Nu ska det bli ändring på det. Dagen 160903.
  Regeringen öppnar för abortregister. Sju år efter att en regeringsutredning föreslog ett register som en åtgärd för att minska antalet aborter meddelar nu regeringen att man vill ta tag i saken. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) menar att det bland annat kommer att underlätta forskningen. Världen idag 160905.
  Alla aborter hamnar inte i patientregistret. Socialstyrelsen välkomnar beskedet att aborter ska in i patientregistret. Men de medicinska aborter som sköts med hjälp av barnmorskor kommer inte att ingå, vilket riskerar att göra statistiken ofullständig. Socialstyrelsen vet inte hur många aborter som utförs av barnmorskor respektive läkare. Men på en del sjukhus sköts alla tidiga aborter av barnmorskor, som får större ansvar allteftersom de utbildas i avancerad ultraljudsteknik. Medicinska aborter före vecka nio utgör 82 procent av alla aborter. Världen idag 160907. Världen idag 160909.
 • 7 500 marscherade för oföddas rätt. Kristna med olika bakgrund marscherade i manifestationerna, som hölls i alla större städer i Tyskland och Schweiz den 17 september. I Berlin deltog rekordmånga, skriver organisatörerna. Hela 7.500 deltagare marscherade genom staden i en tyst demonstration. I Schweiz demonstrerade cirka 1.700 personer, i en manifestation som hölls på de tre officiella språken i landet: tyska, franska, italienska. Dagen 160920.
 • Barn lämnades att dö efter mycket sen abort. När ett sjukhus i Norrbotten missade att kalla till återkontroll efter en misslyckad abort fick kvinnan istället göra en mycket sen abort. Barnet levde då en halvtimme men lämnades att självdö av personalen. Något som enligt sjukvårdens kontrollorgan IVO är i sin ordning. Anledningen till den sena aborten var att den abort som gjordes tidigt i graviditeten misslyckades, men detta upptäckte inte sjukhuset eftersom man glömt att kalla kvinnan till återkontroll. Aborten gjordes sedan i graviditetsvecka 22 plus tre dagar. Det fick till följd att barnet föddes levande och enligt läkaren som anmälde händelsen ska barnet ha levt i upp emot en halvtimme efteråt. Barnmorskorna på plats hade då blivit tillsagda att varken tillkalla barnläkare eller ge livsuppehållande vård,. Världen idag 160914.
  Kritik mot sen abort - fostret levde. En sen abort gick fel. Fostret föddes fram i 23:e graviditetsveckan och levde i 20 minuter, utan att barn­läkare tillkallades. Sjukhuset får nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande dokumentation. Dagen 160921.
  Anmälande överläkare: Aborten strider mot lagen. Barnläkaren Andrea Kischkel - som gjorde anmälan - tycker att IVO borde vara hårdare i sin kritik. "Om ett foster överlever en abort måste det anses som ett barn", säger hon till Dagen. Dagen 160921.
 • Är ofödda barn människor, också när de är oönskade? Frågan om människovärdet kompliceras av en alltmer tillämpad fosterdiagnostik, där man söker information om barnet i mammans livmoder - en sorts kvalitetskontroll. Allt talar för att allt fler screening-tester görs tillgängliga på liknande sätt och att fosterdiagnostik som leder till abort kommer att öka, menar Tomas Seidal. Världen idag 160926.
 • Knut föddes i veckan då andra aborteras. När han föddes omkring vecka 21 vägde han inte mer än ett smörpaket. I dag är Knut en livfull pojke som älskar att klättra, springa och bestämma över sina småsyskon. Han är ett av de barn som fötts, och överlevt, allra tidigast i Sverige. Världen idag 160923.
 • Abortstatistik var fel. År 2015 gick landstinget i Norrbotten ut med att antalet aborter bland kvinnor under 26 år halverats till följd av införandet av subventionerade preventivmedel. Men nya kontroller visar att aborterna i själva verket inte minskade med mer än 20 procent. Missen ska enligt Åke Berggren bero på brister i registrering, samt på att journalsystemet ändrats under den aktuella perioden. Världen idag 161006.
 • Den nya fosterdiagnostiken ställer nya krav på vägledning och information. Inte minst måste blivande föräldrar få tid att fundera över hur de vill hantera erbjudanden om tester. Det säger Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare vid Centrum för fostermedicin och klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Världen idag 161017.
 • Sonja blev pro-life när hon kom till tro. Skribenten Sonja Abrahamsson började blogga om sin nyfunna kristna tro för ett drygt år sedan. Nu skriver hon på hejsonja.se om hur kristendomen fått henne att se på livets början på ett nytt sätt. Världen idag 161107.
 • Elisabeth Sandlund: Aktuellt befäste RFSU-monopol. RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros fick på måndagskvällen ensam fick göra tjänst som expert på frågan om aborter och abortmotstånd i Ryssland och annorstädes. RFSU är ingen opartisk aktör utan en organisation med en tydlig agenda där kvinnans oinskränkta ensamrätt till sin egen kropp, inklusive det barn som hon bär i sin livmoder, är ett mantra som inte får ifrågasättas. RFSU:s monopolställning som åsiktsmaskin om och expert på allt som har med sexualliv att göra befästes ytterligare. Av saklighet och opartiskhet fanns inte ett spår. Dagen 161116.
 • Många aborter missas i ny statistik. En stor del av de aborter som utförs kommer inte med i statistiken, eftersom de inte utförs av en läkare. Nyligen meddelade regeringen att aborter ska finnas med i Socialstyrelsens patientregister, detta för att göra vården säkrare och bättre. Men när aborter gjorda efter besök hos en barnmorska inte räknas in blir det målet svårt att nå, anser Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), där gynekologen Helena Kopp Kallner, gynekolog är styrelsemedlem. "Det är en ganska meningslös åtgärd egentligen, att bara registrera aborter som utförs av läkare, eftersom många aborter nu i Sverige handhas av barnmorskor." Nyligen blev det klart att även aborter ska registreras i Socialstyrelsens patientregister, för att vården ska kunna utvärderas och bli bättre. Men eftersom det bara är vård som utförs av läkare som registreras i registret faller en stor del av aborterna bort, eftersom många sker tidigt i graviditeten och i allt större utsträckning efter besök hos en barnmorska. Folkhälsominister Gabriel Wikström tycker att ändå att förändringen är ett steg i rätt riktning. "Jag tycker att det är ett viktigt steg att vi nu har börjat registrera uppgifter om abort i patientregistret. Det har ju tidigare varit förbjudet att göra och det här är ett stort steg framåt för att kunna få en säkrare abortvård." Men vad tänker du om att den största delen av aborterna sannolikt inte kommer med? "Det är beklagligt, men samtidigt ska vi komma ihåg att om vi förändrar patientregistret så att även de aborterna registreras, så behöver man göra en mycket större förändring som rör all vård." 161120.
 • IVO: Fel nämna Gud i abortsamtal. Att en läkare med religiösa anspelningar försöker avråda en kvinna från abort får inte förekomma. Det fastslår inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter ett aktuellt fall på Danderyds sjukhus. Men det vore lika fel att pressa en kvinna till att göra abort, säger IVO till Världen idag. Världen idag 161209.
  "Den svenska sjukvården är inte neutral." Reprimanden mot läkaren som avrått en kvinna från abort är ett uttryck för svenskt kulturklimat. Det menar Mats Selander, ordförande i prolife-organisationen Människorätt för ofödda (MRO). "Det visar hur enormt känslig den här frågan är," säger han. Världen idag 161209.
 • Försök till sabotage mot MRO-aktion. När organisationen Människorätt för ofödda (MRO) hade en manifestation i Stockholm i torsdags kom tre män och försökte sabotera. - Hade det inte kommit vakter vet jag inte vad som skulle ha hänt, säger organisationens ordförande Mats Selander. Världen idag 161212.
 • Fransk lag kan förbjuda prolife-information. Det franska parlamentets underhus, nationalförsamlingen, vill förbjuda "medvetet vilseledande" abortkritisk information som riktar sig till gravida på internet. För att kunna träda i kraft måste lagförslaget först antas av senaten. En hemsida som förslaget riktar sig emot hävdar att regeringen å sin sida skönmålar aborter. Förslaget innebär att utgivare av hemsidor med information som är "medvetet vilseledande, hotfull och/eller som utövar psykologisk eller moralisk press", och som syftar till att övertala en kvinna att inte genomgå abort, ska kunna åtalas och dömas till två års fängelse och böter på motsvarande 294 000 kronor. Enligt förespråkarna syftar lagen till att förhindra spridning av felaktig eller partisk information. Men kritikerna anser att lagens intention är missriktad och skrivningen dessutom alltför vag. Sedan 1993 är det förbjudet att i Frankrike försöka förhindra en abort genom att till exempel blockera vägen till en abortklinik. Förbudet har sedermera utökats till att omfatta också "moraliska och psykologiska påtryckningar" för att avstyra en abort, och ska nu alltså även information som sprids över internet inkluderas. Den franska regeringens officiella hemsida om abort varnar utryckligen för hemsidor som "utger sig" för att vara neutrala medan de i själva verket "drivs av militanta abortmotståndare". "De är ibland svåra att upptäcka, men se genomgående upp för sajter och hjälplinjer som ägnar en stor del av sitt innehåll exempelvis åt mödraskap och påstådda komplikationer och trauman i samband med abort", står det. I stället rekommenderas hemsidor från bland annat den franska motsvarigheten till RFSU, Planning Familial, eller hemsidor som drivs av den nationella organsiationen för abortkliniker. En av de sajter som lagförslaget siktar in sig på är ivg.net (där ivg står för förkortningen av det franska uttrycket för abort). Hemsidan sticker inte under stol med sin abortkritiska inställning eller att man vill informera kvinnor om de olika alternativen till abort. Ivg.net är ytterst kritiskt till det nya lagförslaget, som man menar innebär ett förbud mot att både avråda från och förebygga abort. Det stämmer heller inte överens med skrivningar i abortlagen och landets internationella åtaganden om att stävja abort. I ett brev till president François Hollande vädjar den franska katolska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Georges Pontier, om att inte låta lagen träda i kraft. "I svåra situationer är många kvinnor tveksamma till att behålla barnet de bär på. De känner att de behöver prata om det, söka råd. En del, ibland mycket unga, upplever en verklig existensiell ångest inför detta dramatiska val, som kommer att påverka hela deras liv," skriver ärkebiskopen och påpekar att kvinnor har rätt att både söka olika slags information och fatta olika val om sin graviditet. "Ska den minsta uppmuntran till att behålla ett barn nu ses som "psykologisk och moralisk påtryckning"?" undrar han. Frankrike har fri abort till och med vecka tolv, och slopade tidigare i år den tidigare obligatoriska reflektionsveckan före abort. Världen idag 161213.
  Lagförslag upprör i Frankrike. Den franska senaten har antagit ett lagförslag som kan komma att förbjuda "falsk" kritisk information om abort på internet. Omröstningen 1 december föregicks av en debatt där flera konservativa ledamöter varnade för att lagen skulle hota yttrandefriheten. Överhuset, senaten, godkände lagförslaget med 173 röster för och 126 emot. Kristdemokraten Jean-Frédéric Poisson, som velat skrota förslaget helt "i yttrandefrihetens namn", påminde enligt tidningen Le Figaro ironiskt om att senaten tidigare röstat ner hans förslag om att förbjuda hemsidor med jihadistisk information. "Om regeringen gjorde ett riktigt jobb med att informera om de verkliga konsekvenserna av abort, så skulle dessa organisationer inte känna ett behov av att göra det," sade han. Regeringens officiella hemsida om abort varnar redan i dag för sajter som "utger sig" för att vara neutrala medan de i själva verket "drivs av militanta abortmotståndare". En av dessa sajter är ivg.net (där ivg står för förkortningen av det franska uttrycket för abort). Hemsidan sticker inte under stol med sin abortkritiska inställning eller att man vill informera kvinnor om alternativ till abort, och utgivarna har protesterat högljutt mot det nya lagförslaget. Senaten och nationalförsamlingen kommer nu att bearbeta formuleringarna i lagförslaget. Sedan är det nationalförsamlingen som beslutar om den skrivning som någon gång under de kommande veckorna föreläggs president François Hollande. Den svenska organisationen Respekt berättar att parlamentsledamöterna kan be Frankrikes konstitutionella råd att uttala sig om lagen innan presidenten undertecknar lagen. Lyckas man inte stoppa lagen på den vägen, kommer den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) att försöka ta ärendet till Europadomstolen, uppger Respekt. Världen idag 161219.
 • Anti-abortorganisation kampanjade i Sverige. Organisationen 40 dagar för livet har bett utanför abortkliniker i USA sedan 2004 och finns numera i över 40 länder. Tusentals kyrkor är engagerade och nyligen genomfördes den första kampanjen i Sverige. "Vårt mål är att få slut på aborter - samhälle efter samhälle," säger ord-förande Matt Britton. När folk från 40 dagar för livet samlas utanför abortkliniker ansluter oftast 3 till 100 personer. Tillsammans ber och fastar de för att kvinnor som har tänkt göra abort ska ändra sig. Att personal vid abortklinikerna ibland bestämmer sig för att säga upp sig ser de som en bonus. I Bibeln talas det flera gånger om händelser som pågick i 40 dagar. Bland annat Noas ark, Mose på berget Sinai och Jesus i öknen. Detta är också bakgrunden till namnet 40 dagar för livet. En gång varje termin genomförs en samordnad, 40 dagar lång, kampanj runt om i världen. Den senaste kampanjen pågick 28 september-6 november, och för första gången deltog alltså Sverige. Dagen 161229.
 • "Ja, Planned Parenthood sålde fosterdelar". En utredning initierad av republikaner och gjord av USA:s representanthus finner att Planned Parenthood, som utför tiotusentals aborter i USA, brutit mot federal lagstiftning. Efter ett drygt års arbete presenterades i förra veckan en slutrapport av en utredning som det republikanska partiet initierat. Enligt utredningen är Planned Parenthood skyldiga till olaglig handel med kroppsdelar. Utredningen har letts av Marsha Blackburn, republikan från Tennessee, och man anser sig ha bekräftat flera av de anklagelser som riktades mot organisationen utifrån de dolda filminspelningarna. När Donald Trump snart svärs in som USA:s president är en ny, storskalig strid om abortfrågan i landet att vänta. Enligt Washington Post kan så mycket som 40 procent av Planned Parenthoods stöd försvinna om den republikanskt dominerade kongressen driver igenom sådan lagstiftning och Trump som president sedan undertecknar den. Världen idag 170116.
 • Elisabeth Sandlund: Öppet förakt mot meningsmotståndare i tv-rutan. Det är ingen tvekan om vilken hållning som majoriteten av tongivande svenska debattörer intar i abortfrågan. Det handlar enbart om kvinnans rätt till att besluta om sin egen kropp, ingenting annat. Redan denna dominans gör att diskussionen utarmas. Och ännu värre blir det när representanter för denna majoritet sitter i tv-soffan och hånar den som tänker annorlunda. Tanken att abortera abortmotståndare retroaktivt, som framfördes av medieprofilen Cissi Wallin i TV4 Nyhetsmorgon, är stötande. Att hennes medpanelister skrattande höll med gör saken ännu värre. Pinsamt är bara förordet! Dagen 170131.
 • Såg foster dö, kunde inte utföra aborter. Barnmorskan och narkossköterskan "Annika" arbetade i många år med samvetsfrihet i ett av Sveriges landsting. Hon tycker att frågan om abort slarvas bort inom vården, och att alltför få kollegor vågar erbjuda oplanerat gravida kvinnor ett alternativ till abort. Under många år arbetade "Annika" med underförstådd samvetsfrihet. Så blev det inte för Ellinor Grimmark, som nekades arbete som barnmorska om hon inte gick med på att delta i aborter, och som sedan tog upp en rättslig strid mot region Jönköping. "Annika" konstaterar att samvetsfriheten inte urholkat aborträtten vare sig i Norge eller Danmark, och undrar hur diskussionen kommer att gå den dag som Sverige tillåter dödshjälp. Världen idag 170217.
 • Frida Park: Kvinnor behöver fler val än abort. Som en motreaktion på Trumps stopp samlades förra veckan ett femtiotal organisationer och lika många länder till en aborträttskonferens i Bryssel under parollen "She decides" (Hon bestämmer). Syftet var att samla in medel till säkra aborter världen över och totalt fick man in 1,3 miljarder kronor. Inte oväntat var Sverige en av organisatörerna och en av de största givarna. Isabella Lövin säger att hon inte tvekade att bidra med 200 miljoner kronor ur budgeten. I ett pressmeddelande skriver regeringen (inte utan viss stolthet) att Sverige under 2014 och 2015 bidragit till att 200 000 osäkra aborter förhindrats. Med andra ord har svenska skattebetalare betalat lika många aborter. Afrikas största problem är knappast frånvaron av svensk abortpolitik . "She decides" fokus borde ha varit flickors och kvinnors livsvillkor i stort. Förebyggande åtgärder - säkra preventivmedel, mödravård och rådgivning om alternativ och stöd - är inte förtäckta åtgärder för att ta ifrån kvinnan möjligheten att välja abort. I stället ger det kvinnan fler valmöjligheter. Dagen 170307.
 • Rekordfå aborter i Norge under 2016. Förra året genomfördes rekordfå aborter, sedan registreringen infördes på 70-talet. Förra året utfördes drygt 13 000 aborter i Norge, det lägsta antalet sedan registreringen infördes 1979. Minskningen sedan dess ska ses i ljuset av att antalet kvinnor i fertil ålder i landet sedan dess har ökat med nästan 300 000. Jämfört med 2015 minskade aborterna med sex procent. Dagen 170308.
 • Stefan Gustavsson: RFSU:s blinda fläck i abortfrågan. Svensk media har misslyckats med att genomlysa en viktig frågeställning. När hörde ni senast en journalist pressa RFSU på argumenten för abort? När fick de senast en kritisk fråga kring sitt främsta argument - med en följdfråga om barnets rätt till sin kropp? Det väntar jag fortfarande på. Världen idag 170310.
 • P1 glömde fråga prolife. 29 minuter ägnades helt åt abortfrågan i Sverige Radios program Radiokorre-spondenterna i söndags. Flera olika personer fick komma till tals i inslaget - samtliga var abortförespråkare. "Ska detta vara public service?" säger Mats Selander från organisationen Människorätt för ofödda.
  Världen idag 170324.
 • Malin Lindell: Jag är glad att min mamma lät mig födas. Känner du till din egen historia hur det kommer sig att du finns i dag? Skulle jag alls levt i dag om min biologiska mor blivit erbjuden fri abort? För jag passade kanske inte in i hennes liv eller ekonomi just då? Eller kan det vara så att jag blev till på grund av mindre trevliga omständigheter som vi inte gärna vill tala om eller ens tänka på. Nej, jag tror inte jag skulle leva då. Jag tror verkligen inte jag skulle leva då! Dagen 170331.
 • Efter abortinslag: "SVT är en propagandamaskin". I Aktuellt i tisdags handlade ett inslag om samvetsfrihet i Italien. I en region i landet är det endast en läkare som säger ja till att utföra abort. SVT pratade med läkaren - men lät ingen av läkarna som åberopar samvetsfrihet uttala sig. Inslaget efterföljdes av att studiosamtal. Den enda som fick uttala sig där var Kristina Gemzell Danielsson - abortförespråkande professor i gynekologi. "Det är en skam för SVT," säger Mats Selander från Människorätt för ofödda. Inslaget är nu anmält till granskningsnämnden. Anmälaren menar att läkaren i programmet "hyllas" och tycker att det var fel att endast en sida fick komma till tals i studion. Världen idag 170331.
 • Vanligaste p-pillret ger sämre livskvalitet. Livskvalitet och energinivå hos kvinnor som äter den vanligaste formen av p-piller påverkas ofta negativt. Det visar en studie från Karolinska institutet. I studien ingick 340 kvinnor, där hälften lottades att äta p-piller och andra hälften placebo. Kvinnor i gruppen som ätit p-piller skattade efter behandlingen sin livskvalitet som betydligt sämre än före behandlingen. Ingen sådan effekt syntes i gruppen som ätit sockerpiller. Även humör, självkontroll och energinivå påverkades negativt bland de kvinnor som fått p-piller. Studien publiceras i tidskriften Fertility and sterility och är en av få som jämfört p-piller med placebo. Den typ av kombinerade p-piller som användes i studien innehåller etinylöstradiol och levonorgestrel, och anses ha lägst blodproppsrisk bland de kombinerade p-pillren. Resultaten från studien kan inte generaliseras till andra sorters kombinerade p-piller. SR 170419.
 • Hemaborter och upprepade aborter ökar. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet aborter i Sverige under 2016 låg ungefär på samma nivå som de senaste åren. Förra året genomfördes 38 177 aborter, jämfört med 38 071 året innan. Fler som tidigare har gjort en eller fler aborter gör en ny abort och fler som gör medicinsk abort tidigt i graviteten. Ser man till åldersspannet 30-39 år har drygt 50 procent gjort abort tidigare. Världen idag 170526.
 • Alla gravida i Skåne får gratis fostertest. Även region Skåne slopar nu åldersgränsen för fosterdiagnostiken kub, kombinerat ultraljud och blodprov, och erbjuder det förenklade Nipt-testet för alla över 33. Allt fler regioner och landsting i Sverige erbjuder fosterdiagnostik för alla gravida. Nipt står för Non-invasive prenatal testing, alltså icke-invasiv fosterdiagnostik, och innebär att man genom ett blodprov på kvinnan tidigt i graviditeten med stor säkerhet kan se om fostret hon bär har anlag för bland annat kromosomförändringar. Världen idag 170531.
 • Abortregister klart i höst. Sedan mitten av februari är landstingen skyldiga att rapportera in personuppgifter kring alla aborter som skett efter läkarkontakt. Till hösten blir det möjligt för både forskare och andra att söka anonymiserade data genom registret, uppger Socialstyrelsen. På sikt tror dock Lars Grönvik att även de medicinska aborter som sker efter kontakt med en barnmorska, och som numera utgör en majoritet av alla aborter, kommer att kunna tas med i patientregistret. Världen idag 170531.
 • Britter: sänk abortgränsen. 60 procent av britterna vill sänka Storbritanniens abortgräns. Det visar en ny undersökning. Undersökningen visar också att en majoritet av britterna är för samvetsfrihet för abortläkare och att de inte tycker att brittiskt bistånd ska gå till abortvård utomlands. I Storbritannien kan man för närvarande göra abort fram till graviditetsvecka 24. 20 procent anser att gränsen ska ligga kvar på vecka 24. Världen idag 170602.
 • Tysk läkare vägrade abort - vann i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen i Lüneburg har ogiltigförklarat uppsägningen av en klinikchef i nordöstra Tyskland som försvarat en samvetsvägrande anställd. Det uppger organisationen Respekt. Världen idag 170602.
 • Sida fryser bistånd till abortvägrare. Sida kommer att sluta betala bistånd till de organisationer som går med på Trumps krav att sluta jobba med aborter. Skälet är dels att pengarna ska användas till det Sida tycker är rätt, dels att biståndsorganisationen vill inspirera andra bidragsgivare att följa efter. En av de första saker Donald Trump gjorde som USA:s president var att återinföra den policy som fryser allt stöd till organisationer som främjar abort. Det har fått den svenska biståndsorganisationen SIDA att göra ett motdrag. Inga organisationer som viker sig för Trumps politik ska få svenskt bistånd. "Vi ser till att de svenska pengarna används till det vi vet är rätt. Att kvinnor får bestämma äver sin egen kropp, har rätt till säkra aborter och när man faktiskt föder barn," säger SIDAS generaldirektör Carin Jämtin. Enligt världshälsoorganisationen WHO gör över 21 miljoner kvinnor osäkra aborter varje år. 47 000 överlever inte. De dödstalen riskerar nu att öka. Svenskt bistånd kan inte mäta sig med USA:s miljarder men Carin Jämtin hoppas att det svenska beslutet ska inspirera andra bidragsgivare att göra samma sak. "De givare vi pratar med är de givare som är i Västeuropa. Det handlar om Holland, England, Tyskland, de nordiska givarna, Kanada och en del andra. Alltså de givare som traditionellt stöttar kvinnor att bestämma över sin egen kropp," säger Carin Jämtin. Samtidigt slår Trumps politik mot andra hälsoprogram. Enligt Rädda barnens svenska generalsekreterare Elisabeth Dahlin skulle det slå mot 14 miljoner barn om USA ströp biståndet till Rädda barnen internationellt. "Ingen inom rädda barnen tycker att mcp är bra så vi kommer att genomföra programmen på ett annat sätt," säger Elisabeth Dahlin. Rädda barnens internationella organ har därför gått med på Trumps krav och certifierat sig enligt mcp, the Mexico city policy, samtidigt som Rädda barnen i Sverige genomför projekt för sexuell och reproduktion hälsa och rättigheter genom samarbetspartners i andra länder. På så sätt hoppas man kunna få stöd för vissa program med amerikanska pengar och andra program med svenska biståndspengar. SR 170711.
  "Svenskt bistånd ska inte gå till abortvägrare." När Carin Jämtin utsågs till ny generaldirektör för Sida varnade många för att utnämningen riskerade att ge en alltför stark politisk styrning av biståndsorganet. Tyvärr har dessa farhågor nu besannats på ett mycket bekymmersamt sätt, skriver Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet. Sidas agerande är så allvarligt att det med fog skulle kunna benämnas som inledningen av ett biståndskrig. Det är också ett svårt ingrepp i hjälporganisationers arbete, men allra allvarligast är att Sida på detta sätt förpassar kvinnor, män och barn i fattiga länder in i en utsatt situation där deras hjälpbehov överskuggas av svenska abortpolitiska utspel. Det är ovärdigt för alla inblandade parter. SvD 170712.
  Sidas abortbeslut drabbar fler. Inte bara Sidas samarbetspartner utan även deras lokala utövare omfattas av Sidas nya krav vad gäller USA:s abortpolitik. Det är hittills inte känt exakt vilka icke-statliga organisationer som gått med på de amerikanska villkoren, eller vilka som tagit avstånd från dem. Internationella Rädda Barnen är dock en organisation som av strategiska skäl valt att gå med på villkoren, medan International Planned Parenthood Federation har markerat avstånd. Svenska biståndsorganisationer som får stöd från Sida och arbetar med kvinnohälsa kommer nu att behöva ta reda på om deras lokala partnerorganisationer får amerikanskt stöd och alltså har tagit ställning för de nya biståndsvillkoren. Världen idag 170714.
  Stefan Gustavsson: Abortförespråkarnas starkaste argument håller på att glida dem ur händerna. Hanne Kjöller, känd journalist och debattör hänvisar inte bara till föråldrad statistik från 2003. Nej, hon hänvisar till situationen i Sverige på 1930-talet och talar om "strumpstickor, arsenik och tvålinjektioner i livmodern". Det är ett skamligt resonemang som helt saknar relevans för Sverige 2017. Världen idag 170714.
 • Pro life-rörelse fick rätt om reklam för strikt abortlag. Det är tillåtet att hävda att 100 000 människoliv räddats av Nordirlands abortlagstiftning, slår reklamgranskande organet ACA fast. Dagen 170803.
 • Fosterbilder på lastbil utreds av polis. Polisen i Trollhättan ska utreda om bilderna på aborterade foster på den lastbil som används av Människorätt för ofödda (MRO) utgör förargelseväckande beteende. Detta efter klagomål från personer som störts av bilderna. "Polisen borde ha annat att lägga resurser på än att utmana yttrandefriheten och tryckfrihetsförordningen," säger MRO:s ordförande Mats Selander när Världen idag på fredagen ringer upp och berättar om polisens beslut att inleda förundersökning. Världen idag 170804.
 • Ja till abort i Chile - under vissa omständigheter. I veckan lyckades Chiles president Michelle Bachelet efter en utdragen process till slut få kongressens stöd för ett lagförslag om att legalisera abort under vissa omständigheter. Men motståndet är fortfarande stort och högeroppositionen har överklagat till konstitutionsdomstolen, som har sista ordet i frågan. Den lag som kongressen nu har röstat igenom tillåter aborter bara i tre fall. Om moderns liv och hälsa är i fara. Om det rör sig om graviditet utanför livmodern, och om graviditeten är resultat av en våldtäkt. Det innebär att bara en ganska liten del av de 70 000 aborter som, trots att det är olagligt, genomförs i Chile varje år, skulle slippa straff. Alla de övriga skulle fortfarande kunna dömas. De senaste fyra åren har närmare 500 personer, fram för all kvinnor, men också män dömts för att de på något sätt varit delaktiga i att försöka avbryta ett havandeskap. SR 170806.
 • Läkare försökte rädda aborterade foster - vill ha skärpta rutiner för sena aborter. Bör läkare rädda livet på aborterade foster, om tiden gått över till vecka 22 - då fostret i legal mening är att räkna som ett barn? Den situationen bör inte kunna uppstå, men överläkaren Katarina Strand Brodd har varit med om det flera gånger. Dagen 170815.
  Barnläkare: Sena aborter i vecka 22 är inte sällsynt. Man måste ifrågasätta om det verkligen är sällsynt att aborter går in i vecka 22. Det menar barnläkaren Andrea Kischkel som själv varit med om ett liknande fall. Kischkel säger till Dagen efter att ha sett inslagen i Aktuellt att aborter som går över vecka 21 troligen inte är så sällsynt som hon menar att bland annat IVO påstår. Eftersom alltfler barn överlever förlossningar under vecka 22 anser Kischkel att dagens abortgräns bör ses över. En annan anledning är de stora felmarginalerna vi ultraljud. "En graviditetslängd bestäms utifrån ultraljud som oftast görs kring vecka 17-18. De som är gjorda i andra trimestern (mellan vecka 13-27) är mindre exakta. Felmarginalen är då 12-14 dagar." Dagen 170816.
 • Fler höjer rösten för sänkt abortgräns. Sverige borde sänka abortgränsen till 20 veckor, så att inte gränsen för livsuppehållande vård och gränsen för abort flyter ihop. Det föreslår professor och överläkare Lena Hellström-Westas. Dagen innan kom samma förslag från Svenska prematurförbundet. Världen idag 170823.
 • Rättsliga rådet: "Politiker bör ser över abortlagen". En politisk diskussion om dilemmat med sent aborterade foster som uppvisar livstecken. Det efterlyser Socialstyrelsens rättsliga råd efter de senaste veckornas debatt. "Kanske måste politikerna fundera över hur abortlagen fungerar och är formulerad, bland annat när det gäller kriteriet om livsduglighet," säger rådets ordförande Göran Ewerlöf.
 • Anders Piltz: När blir fostret människa? Kristendomen har sedan första stund haft övertygelsen att livet från första stund är skyddsvärt. När blir du människa? Det finns ett juridiskt svar: när du tillbringat 21 veckor och sex dagar i moderlivet. Då förvandlas du över en natt från konceptionsprodukt som kan avlivas till människa med alla mänskliga rättigheter, av vilka den främsta är rätten till liv, den rättighet utan vilka alla andra rättigheter är värdelösa. Dagen 170907.
 • "Tonen kring abort har ändrats i KD". Tongångarna kring abortfrågan har förändrats inom KD sedan det framkommit att en läkare försökt rädda sent aborterade foster. Det menar riksdagsledamoten Tuve Skånberg. En som vill verka för en lagändring är Björn-Owe Björk, regionpolitiker i Uppsala län. "Det är en etisk oförsvarbar situation vi har nu," säger han. Världen idag 170922.
  KD:s partistyrelse vill inte se sänkt abortgräns. "Sänk abortgränsen till vecka 12". Det föreslår tre kristdemokrater i en motion till partiets riksting. Partistyrelsen tycker inte att förslaget är en bra idé, utan föreslår att motionen avslås. "Det är ingen garanti att aborterna minskar för att man sänker gränsen," säger andre vice partiordförande Emma Henriksson. Världen idag 170922.
 • Ja till livet byter skepnad. Ja till livet och stiftelsen Provita går samman i en ny organisation som kommer att arbeta med opinionsbildning, utbildning och rådgivning i frågor om abort, samvetsfrihet, dödshjälp, fosterdiagnostik och sexuell hälsa. Därmed sätter man alltså punkt för organisationen Ja till livet, som grundades i november 1991 av Mikael Oscarsson, sedermera riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Provita har sedan 1997 drivit jourtelefonen Livlinan, som vänder sig till kvinnor som funderar över att göra abort eller har gjort abort. Stiftelsen har också varit huvudman till nättidningen Liv & Rätt. Den nya organisation som lanseras i dag, fredag, har fått namnet Människovärde, och styrelsen leds av Monika Severin. Hon berättar att Människovärde kommer att arbeta med opinionsbildning, rådgivning och utbildning. "Människovärde vill verka för en ökad respekt för människans okränkbara värde och driva frågor som rör bland annat abort, samvetsfrihet, dödshjälp, fosterdiagnostik och sexuell hälsa," förklarar hon. Världen idag skriver i dagens tidning om en annan pro-lifeorganisation som startats i år, Livsval. Dess ordförande Malin Schelin vill få till stånd en större samordning av det svenska pro-lifearbetet. Världen idag 170922.
  Ny organisation vill samordna pro-lifearbetet. Malin Schelin startade Livsval för att engagera fler kristna för de ofödda barnen, och få till stånd en atttydförändring "nerifrån". Ett annat mål är att få de svenska pro-life-organisationerna att samarbeta mer. - Jag vill ändra attityder, inte i första hand lagstiftning, säger hon. De som är bäst rustade att föra de här samtalen tror hon är de kristna. Därför vill Livsval komma ut till kyrkorna, och förse kristna med både argument och en biblisk grund till engagemanget för de ofödda. Världen idag 170922.
 • Vem bestämmer när ett foster blir ett barn? Ena dagen: foster. Andra dagen: barn. En enda dag handlar det om. enligt svensk lag börjar människovärdet när fostret kan leva utanför livmodern. Då betraktas det nämligen som livsdugligt. Abortlagen skrevs så på 1970-talet för att sjukvården skulle kunna flytta gränserna i takt med den medicinska utvecklingen. Från början fanns god marginal. Då räknades fostret som livsdugligt från 28:e graviditetsveckan. Ett fåtal aborter beviljades upp till 24:e veckan, men dessa foster kunde inte överleva med dåtidens kunskap och utrustning. Sedan dess har gränserna krupit allt närmare varandra. Nu håller de på att flyta ihop. Hur kom man fram till just 22:a veckan? Svaret finns hos Världshälsoorganisationen WHO som 1989 sammanställde tillgänglig forskning och arbetade fram en definition. Den lät såhär: Ett foster blir ett barn när det väger minst 500 gram. Eller är minst 25 centimeter. Om vikten inte är känd gäller 22:a vecka. Men nu blir det knivigare. Enligt Expresstudien (som gjordes på för tidigt födda barn) har ett barn i den 21:a graviditetsveckan kunnat räddas till livet. Dagen 170927.
 • IPPF: Över en miljon aborter under 2016. Mer än en miljon aborter. Det genomförde International Planned Parenthood Federation (IPPF) enligt sin årsrapport, under 2016 Det är fler än någonsin under ett år. I IPPF:s årliga redovisning för 2016 skriver man att man inom organisationen genomförde 612 966 kirurgiska aborter och 481 713 medicinska aborter. Sammanlagt 1 094 679 aborter, rapporterar katolska Respekt. IPPF utförde också över 3,6 miljoner "abortrelaterade aktiviteter", till exempel abortrådgivning. IPPF är en jätteorganisation med verksamhet i över 170 länder, miljontals kronor i statligt stöd och tusentals anställda runt om i världen. Man arbetar intensivt med påverkansarbete för att förändra lagar och skapa mer sexliberala och abortliberala samhällen. I årsrapporten hävdar IPPF att organisationen bidragit till över 950 lag- eller politiska förändringar avseende abort och preventivmedel globalt sedan 2005. Enligt organisationen Population Research Institute, som noga följer IPPF, har förändringarna handlat bland annat om att "försvaga eller avskaffa lagar som försvarar livet, att införa läroplaner med utförlig sexualundervisning i skolor, att avskaffa föräldraanmälan och motarbeta lagar om lagstadgat samtycke för minderåriga, samt att säkerställa offentlig finansiering av abortiva preventivmedel", skriver Respekt. I Sverige representeras IPPF av RFSU. Världen idag 17002.
 • Barnmorskor efter möte: "Rättsliga rådet fick backa". Socialstyrelsens rättsliga råd ger tillåtelse till abort fram till graviditetsvecka 21 +6, men kan inte säga till läkare och barnmorskor hur eller när en sen abort ska utföras i praktiken. Det konstaterar Barnmorskeförbundet efter ett möte på Socialstyrelsen som kom till stånd efter att en barnläkare försökt ge vård åt ett foster som aborterats i vecka 22. Världen idag 171002.
 • Statligt råd granskar sena aborter. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) kommer att göra en etisk analys av sena aborter. Detta efter sommarens debatt. För att få fram juridisk och medicinsk fakta kommer Smer vända sig till Socialstyrelsen. Smer är ett rådgivande organ till regering och riksdag. Dagen 171030.
 • Sköterskan lade sig i Saras beslut om abort. Sara anmälde en sjuksköterska på Aleris närakut i Uppsala efter att ha fått en kommentar om sin planerade abort. På Aleris närakut har man startat en utredning efter händelsen. "Det finns inga tvivel om att hon inte förstått att hon begått ett fel. Och vi kommer nu säkerställa att det här inte upprepas. Vi beklagar att en av våra patienter varit med om det här, det är ingenting som vi står för," säger Maria Carles. SR 171201.
 • Rekordmånga såg abortbilder. Fler orter än någonsin fick förra året se bilder på aborterade foster på gator och torg. Detta genom organisationen Människorätt för ofödda (MRO) som genomförde totalt 71 demonstrationer under 2017. 34 av dem gjordes i Stockholm, 19 i Göteborg och tio i Malmö. Dessutom fick ytterligare sju andra städer besök av MRO. De rekordmånga nedslagen 2017 beror i hög grad på en större penninggåva som någon har skänkt till MRO. Med pengarna har man kunnat avlöna tre personer en dag i veckan. Målet inför 2018 är att få fler bidragsgivare för att kunna fortsätta i samma omfattning. "Vi hoppas kunna genomföra minst 70 demonstrationer, kanske 80 eller fler." MRO:s hemsida, som visar både bilder och filmer på aborterade foster, har haft mer än 28 000 unika besökare. MRO säger helt nej till abort om det inte handlar om att rädda livet på kvinnan, och hemsidan heter därmed abortnej.se. Världen idag 180123.
 • Trump talade till abortmotståndare. Som första sittande amerikanska president talade Donald Trump till deltagare vid årets""March for life" i Washington. "På grund av er har tio tusentals amerikaner fått födas och nå sin fulla gudagivna potential," sa han till abortmotståndarna. Omkring 100 000 prolife-anhängare tros ha varit samlade i Washington DC i fredags då det var dags för den 45:e""March for life"-manifestationen. Vid manifestationen, som har till syfte att stå upp för de ofödda. Talet sändes via videolänk ut till åhörarna. Världen idag 180125.
 • Martin Luther Kings brorsdotter tar strid för de ofödda. Martin Luther Kings brorsdotter Alveda King gör en dokumentärfilm som ska belysa "sanningen bakom aborter" i USA. Hittills har Facebook stoppat annonser för filmen, men efter att King gått ut och berättat om IT-jättens förfarande häver Facebook nu blockeringen. Världen idag 180126.
 • Allt fler väljer att abortera foster med Downs syndrom. Det föds allt färre barn med Downs syndrom i Sverige. Det visar uppgifter som SVT har tagit del av. Orsaken uppges vara att många gravida väljer abort om fostret ser ut att ha en kromosomavvikelse. "Det gör jätteont i mig som mamma till en dotter med Downs syndrom," säger föräldern Linda Wenthe till SVT. Världen idag 180209.
  Trendbrott - fler föds med Downs i Danmark. 2015 talades det om att barn med Downs syndrom var på väg att försvinna helt i Danmark på grund av fosterdiagnostik och abort. Men något är på väg att förändras. Fler danska kvinnor väljer nu att behålla barn som får diagnosen. Under 2014 och 2015 var det bara två kvinnor i Danmark som valde att föda ett barn som de visste hade Downs syndrom. Många varnade då för att personer med diagnosen helt var på väg att försvinna i landet. Men nu rapporterar danska medier om ett trendbrott. 2016 valde nio kvinnor att behålla barn med Downs och under förra året gjorde 13 föräldrar samma val. Det är den högsta siffran i landet sedan 2004, då det blev obligatoriskt att söka efter kromosomavvikelser under graviditeten. Världen idag 180816.
 • Gymnasiet där alla får plats. Allt färre barn med Downs syndrom föds i Sverige. Och för dem som får leva stramas tillvaron åt genom nedmonteringen av LSS. På Sveriges enda kristna gymnasiesärskola, Emanuelgymnasiet i Uppsala, vill man förmedla något annat till barnen. I Sverige föds varje år cirka 120 barn med Downs syndrom. Antalet har minskat i takt med att aborterna ökat. En rapport från Socialstyrelsen visar att andelen aborter av barn med Downs syndrom har ökat från 45 till 80 procent mellan 1999 och 2016. I Danmark räknar man med att det inte kommer födas några barn med Downs syndrom 2030 till följd av avancerad fosterdiagnostik. Helena Virsén, rektor för särskolan vid Livets ords kristna skola är oroad över utvecklingen. "Snart är det bara de kristna som behåller barn med Downs syndrom. Om en kromosomavvikelse upptäcks under graviditeten får många föräldrar rådet från sin barnmorska att göra en abort eftersom ett barn med en funktionsnedsättning kräver mycket jobb," säger hon. Harriet Shaposhnikov fortsätter: "Det sänder en signal om att ditt människovärde inte sitter i att du är människa utan i vad du presterar. Om du är en belastning ekonomiskt tas du bort. Vad blir det för samhälle?"
  Andligheten är naturlig för många av barnen på skolan och Harriet berättar om ett tillfälle när en elev mirakulöst räddade livet på en okänd kvinna. "En grupp från skolan var på studiebesök och stod och väntade på bussen. Rätt som det var, började en elev sjunga en gotländsk folkvisa för full hals och läraren lät henne göra det. Då kom en kvinna fram och grät. Hon berättade att hon mått så dåligt och velat ta sitt liv, men bett till Gud och sagt "Om någon sjunger den här sången i dag på torget så vet jag att du, Gud, finns och har en mening med mitt liv. Och då vill jag fortsätta att leva."" Dagen 180321.
 • De inspirerade för de ofödda barnen. Att med kärlek och respekt tala med sina medmänniskor om den känsliga abortfrågan. Det var huvudtemat när ungefär 85 personer möttes i Kista i helgen för att utbildas och inspireras till att lyfta fram de ofödda barnen. Konferensen arrangerades av organisationen Livsval och medverkade gjorde flera av de organisationer i Sverige som arbetar för att minska antalet aborter, så kallade prolife-aktörer. "Dagen var långt över förväntan, det var så fin stämning och vi hade åtta olika utställare från olika prolife-organisationer," berättar Marie-Michelle Ask som sitter i styrelsen för Livsval. Även Outi Papunen från Finland medverkade. "Hon har arbetat i många år i Finland med att möta personer i oplanerade graviditeter och kvinnor som gjort abort. Det är många kvinnor som mår dåligt efter en abort, men samhället ger sällan någon hjälp, eftersom man låtsas att abort inte är något problem. Hon talade om hur viktigt det här arbetet är både för de enskilda kvinnorna men också för samhället i stort." En av tre kvinnor har gjort eller kommer att göra en abort. Världen idag 180328.
  Dags att kristna höjer rösterna för de ofödda barnen. Är vi kristna satta på denna jord för att hålla tillbaka sanningen och behaga andra människor? Det frågar sig Malin Schelin, Marie-Michelle Ask, Åsa-Karin Brunninge och Caroline Berglund från föreningen Livsval. Vi är här för att sprida ljus och sanning omkring oss – hur obekväm sanningen än må vara. I Jesaja 59:14–16a kan vi läsa: "Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in." Vi lever i en tid, ett samhälle, där osanning och orättfärdighet flödar fram bland oss som en störtflod. Är abort en fråga som är aktuell inom kyrkan? Låt oss ge lite kort bakgrund. I Sverige sker ungefär 38 000 aborter varje år. För att göra siffran lite mer lätt att förstå så är det lika många invånare som i Alingsås som aldrig får se dagsljuset eller ungefär 104 aborter per dag. Rent statistiskt räknar man med att ungefär en tredjedel av alla kvinnor har gjort eller kommer att göra en abort. Den stora majoriteten av aborter sker inte till följd av våldsbrott, utan helt enkelt därför att en ny människa inte passar just då - eller för att kvinnan är så ensam i sin situation att hon inte ser någon annan utväg. Det finns ingen statistik över hur många aborter som sker bland kyrkobesökare, men det är knappast noll procent. Världen idag 180328.
 • Afrikanska kvinnor ber FN stoppa abortbistånd. Västvärlden måste sluta exportera abort till Afrika. Det var budskapet från en grupp afrikanska kvinnor vid en FN-konferens som hölls nyligen. "Ideologisk kolonialism" sade kvinnorna angående att västländerna bestämmer att bistånd ska gå till aborter. Obianuju Ekeocha vidhöll att Afrika varje år tar emot över 50 miljarder dollar i officiellt bistånd från andra länder, organisationer och privata stiftelser. Av dessa pengar har bidragen till preventivmedel och abort ökat från 610 miljoner dollar år 1993 till 12,4 miljarder dollar år 2012, sade hon. Den stora maktobalansen mellan donatorerna och mottagarna gör, enligt henne, att det blir en ny form av kolonialism - den som har pengarna bestämmer vad de ska gå till. Och dessa välmenande personer tar inte hänsyn till vad afrikanerna tycker, menade hon. Akech Aimba berättade att undersökningar visar att en stor majoritet av befolkningen i länder som Kenya, Uganda, Ghana och Nigeria är emot abort. "I hela mitt liv har jag aldrig sett afrikaner gå ut på gatorna för att kräva abort. Det är för att vi inte ser på barn som besvär, vi ser dem som förväntningar", sade hon. Världen idag 180410.
 • Danska kvinnor reser till Sverige för att göra abort. Danska kvinnor reser till Sverige för att göra sena aborter, rapporterar Kristelig Dagblad. Det är beklagligt att svenska politiker gjort det möjligt att gå runt andra länders mer återhållsamma abortlagar, menar Malin Schelin på organisationen Livsval. Malin Schelin, ordförande i organisationen Livsval, tycker att det är djupt problematiskt att Sverige sätter sig över andra länders abortgräns, länder där man anser att barnet får ett värde tidigare. "Den första fråga som dyker upp är såklart varför danska kvinnor söker sig till Sverige för abort, dessutom senare kirurgiska aborter. En orsak kan vara att de i sitt hemland fått reda på bebisens kön och inte är nöjda med att det exempelvis är en flicka," säger hon. Schelin hänvisar till uppgifter från 2012 då bland andra Danmarks radio rapporterade att danska gravida kvinnor som inte var nöjda med könet på sitt barn reste till Sverige för att göra abort. Världen idag 180430.
 • Abort legaliseras i Irland. Drygt 66 procent har röstat ja till att avskaffa abortförbudet i Irland, visar det officiella valresultatet. Irland har haft en av de hårdaste abortlagstiftningarna där kvinnans liv har likställts med fostrets - även vid våldtäkt och incest. Valet är en generationsfråga. Nära 90 procent av väljarna mellan 18 och 24 år har röstat för ja-sidan, enligt en förhandsmätning som publicerats av Irish Times. Äldre väljare har däremot röstat emot ett avskaffat förbud. Abortlagen är i Irland inskriven i grundlagen vilket innebär det svårt för parlamentet att göra ändringar, även det anses vara en av skälen till att den stränga lagen hängt kvar så länge. Katolska kyrkans ställning på Irland pekas ut som stark drivkraft bakom den konservativa hållningen i abortfrågan. Dagens valresultat skulle därmed kunna vara en signal om att kyrkans inflytande minskar. Det officiella valresultatet presenteras ikväll. Därefter ska parlamentet utforma en ny lag som legaliserar abort. Men exakt hur mycket liberalare lagstiftningen blir återstår att se. SR 180526. Världen idag 180527.
 • Aborterna minskar i tveksam statistik. Under 2017 rapporterades 36 616 aborter till Socialstyrelsen, jämfört med 38 177 året dessförinnan. Siffran måste tas med en nypa salt, eftersom Socialstyrelsen inte kan veta om klinikerna skickat in alla sina uppgifter. Flest aborter - 10 017 - gjordes av kvinnor i åldern 25-29 år. Förra året var 93 procent av de rapporterade aborterna utförda med medicinsk metod och 7 procent med kirurgisk metod. Världen idag 180524.
 • Läkare: Foster som överlever abort ska lämnas att dö. Inget sent aborterat foster ska bli föremål för livräddande behandling. Det slår gynekologer, barnmorskor och neonatalläkare fast i ett förslag till nya riktlinjer. Om fostret flämtar eller om det rycker i dess armar eller ben, ska det lindas in varmt och lämnas att dö. Förslagen till nya riktlinjer har tagits fram av en arbetsgrupp inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, Svenska barnmorskeförbundet och Svenska neonatalföreningen. Detta efter förra årets diskussion om hanteringen av sena aborter. Världen idag 180607.
 • Het debatt om barnmorskors rätt att avstå abort. Nej till samvetsfrihet lyder slagordet från nästan alla politiska läger. Men faktum är samvetsfrihet har funnits under lång tid inom svensk sjukvård, och det finns än i dag, vilket berättelserna i Dagen visar. Går det att bli barnmorska i dag och inte medverka vid aborter? "Du kan inte skolka från avsnittet om aborter och bli legitimerad barnmorska." Dagen 180806.
  Svensk sjuksköterska: Jag slapp närvara vid aborter. Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer och på så sätt haft samvetsfrihet. Här är en Emelie Steens berättelse. Dagen 180608.
  Så blir Grimmark ett fall för Europadomstolen. Det är fyra år sedan frågan om samvetsfrihet blev en het fråga i Sverige, då barnmorskan Ellinor Grimmark gjorde en DO-anmälan. Om Europadomstolen tar upp fallet kan det dröja flera år innan man gått i mål och en dom faller. Enligt Ruth Nordström har frågan ett stort prejudikatvärde eftersom det inte finns något liknande mål på det här området tidigare i Europa. De flesta länder i Europa har i dag lagstadgad rätt till samvetsfrihet, inklusive länder som Norge och Danmark som ligger geografiskt och kulturellt nära Sverige. De som förespråkar samvetsfrihet tycker att blicken ska riktas dit. De båda barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen har också sökt sig dit, och båda jobbar i dag som barnmorskor i Norge och har lagstadgad samvetsfrihet. Dagen 180608.
  Frida Park: Rätten till samvetsfrihet kan inte vara godtycklig. I ett av svensk debatts mer hätskare ämnen, samvetsfrihet i samband med abort, förfäktas ofta att samvetsfrihet är något Sverige inte har haft och inte ska öppna upp för. Faktum är det finns och har funnits länge. Dagen 180608.
 • Vandrade för de ofödda. I Linköping på nationaldagen gick ett drygt 50-tal personer i en marsch för att ge röst åt de tusentals ofödda som aborteras varje år i Sverige. - Det är jätteviktigt att visa att de har ett värde, säger Marie-Michelle Ask. Hon är med och driver organisationen Livsval vars ordförande Malin Schelin höll tal när de medverkande samlades i en park i Linköping. Där talade också Mats Selander från Människorätt för ofödda. Världen idag 180612.
 • Abort gjordes i vecka 30 - utreds som vållande till annans död. En abort har av misstag gjorts i vecka 30 på Karolinska sjukhuset. Åklagaren Jennie Nordin utreder händelsen som vållande till annans död. "Enligt min uppfattning är det ett barn som aborterats," säger hon. Dagen 180626. Världen idag 180628.
 • Studie: Färre tonårsaborter i Norden. Ny forskning visar att tonårsaborterna minskar, samtidigt som många av tonåringarna använder långvariga preventivmedel. Helena tror att den nedgående trenden kan ha ett samband att långpåverkande preventivmedel som hormonspiral och p-stav blivit allt mer populärt bland tonåringar. "Det är väldigt säkra preventivmedel och de är bra på det sättet att man inte måste komma ihåg dem - de sitter på plats. Det här kan vara en anledning till att tonårsgraviditeterna har gått ner. Men det finns väldigt många faktorer som också kan påverka det här," säger Helena Hognert. SR 180720.
 • Läkare utan gränser vill gärna utföra fler aborter. Redan 2004 beslöt organisationen Läkare utan gränser, MSF, att utföra abort åt alla kvinnor som så önskar i de länder där organisationen verkar, oberoende av landets egen lagstiftning. Att inte alla anställda ställer upp bakom policyn ses som ett problem. Enligt det operativa kontoret i Bryssel, som under 2017 ledde 112 projekt i 45 länder, ökade antalet aborter som utfördes genom eller av MSF i dessa länder med över 300 procent 2017, från 550 till 2.431. Av dessa utfördes 14 procent mellan vecka 13 och 24. Världen idag 180629.
  Tomas Seidal, styrelsemedlem i Kristna läkare och medicinstudenter, KLM, tycker att det är "både oacceptabelt och tragiskt" om aborter utförs i strid med nationella lagar. "Om en internationell organisation begår sådana handlingar, bör det med rätta skarpt kritiseras av flera skäl, varav kulturimperialism är ett. Men abortfrågan är alltid speciell och fortsätter att utgöra en blind fläck, både för samhället och diverse organisationer. Därför kommer knappast några protester, vare sig från läkare eller människorättsorganisationer, som borde ha allvarliga invändningar." Världen idag 180629.
 • Argentina säger nej till legaliserad abort. Förslaget om att legalisera abort har fallit i Argentinas kongress. Senaten i påven Franciskus hemland röstade nej med knapp majoritet. Enligt officiella siffror sade 38 senatorer nej, medan 31 var för. Två ledamöter avstod. Det som föreslogs var att abort skulle legaliseras till och med 14:e graviditetsveckan. Världen idag 180809.
 • Aborterade foster ska inte återupplivas. Läkare ska inte försöka återuppliva foster som aborteras sent, enligt en bred överenskommelse inom sjukvården. För ett år sedan slog Socialstyrelsens rättsliga råd fast att en läkare på Mälarsjukhuset inte gjort något fel när hon försökte rädda ett foster som aborterades i vecka 22. Fostret hade hjärta och lungor och andades, pep lite grann och rörde sig. Rådet ansåg att läkaren agerade korrekt — det är en läkares grunduppgift att försöka rädda liv. Nu har föreningarna för barnmorskor, neonatalläkare, gynekologer och förlossningsläkare enats om ett så kallat konsensusdokument. Man förtydligar bland annat att abort ska handläggas skyndsamt och att man aldrig ska tillkalla barnläkare om personalen behöver stöd, utan en gynekolog. "När kvinnan och samhället fattat beslut om aborten så är det bara kvinnan som kan återkalla den och kvinnan är gynekologens patient," säger Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, till SVT. "Man måste skilja på livstecken och förutsättningar för liv. Abort och för tidig födsel är två helt separata processer som inte går att jämföra med varandra." För abort efter graviditetsvecka 18 krävs tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd. SR 180903.
 • Barnmorskor och S i upprop för abortlagen. Kommer som en reaktion på Sverigedemokraternas förslag om att sänka aborträtten till tolv veckor. Socialdemokraterna presenterar nu på morgonen tillsammans med Barnmorskeförbundet ett upprop för den svenska abortlagen - och rätten till fri abort till och med vecka 18. Uppropet kommer enligt partiet som en reaktion på Jimmie Åkessons uttalande i går - att det inte skulle vara ett hot mot kvinnors rättigheter att sänka abortgränsen till tolv veckor. Sverigedemokraterna är i dag det enda riksdagspartiet som har inskrivet i sitt partiprogram att de vill sänka abortgränsen från 18 till tolv veckor. SR 180903. Kommentar: Barnmorskeförbundet borde vara politiskt neutralt! Och KD borde också sänka abortgränsen.
 • Minna-mottagningen ger gravida proffsigt stöd. Minna-mottagningen i Göteborg tar emot gravida kvinnor och par som tvekar mellan att föda eller göra abort. "Om vi inte ger den här gruppen kvinnor stöd är det ingen annan som gör det," säger kurator Maria Olsson. I höst är det 30 år sedan föreningen som startade verksamheten bildades. Dagen 180918.
 • Föreningen Människovärde: Abort avslutar alltid ett liv. Vi ser en oroväckande förändring i språkbruk kring sena aborter. Vi löser inte det som hitintills varit ett etiskt dilemma genom att helt enkelt sluta kalla det för ett etiskt dilemma, skriver tre debattörer för föreningen Människovärde. Dagen 181006. Världen idag 181006.
 • Stefan Gustavsson: Nyspråk - när vi skäms över sanningen. Nyspråket kring abort går ut på att dölja sanningen, att det är en liten människa som påbörjat sitt liv. Graviditet är ju ett tillstånd hos kvinnan som uppstår när en befruktad äggcell påbörjar sin utveckling på väg mot ett fullt utvecklat barn. Det som sker vid en abort - oavsett om det är en medicinsk abort med tabletter eller en kirurgisk abort och oavsett tidpunkten - är att detta nya mänskliga liv avlägsnas från kvinnan och fråntas sitt liv. Därmed upphör kvinnan att vara gravid. En abort handlar inte främst om ett tillstånd - en graviditet - utan om ett embryo, ett foster, ett barn. Oavsett terminologi och antalet veckor handlar abort om vad vi gör med en ny liten medlem i vår mänskliga familj. Världen idag 181010.
 • Påven: Abort är som att hyra yrkesmördare. Att göra abort liknas av påve Franciskus vid att hyra en yrkesmördare. Dagen 181010. Kommentar: Påven skäms inte för sanningen i den här frågan.
 • USA stoppar handel med aborterade foster. Trumpadministrationen säger upp kontraktet med ett företag som bedriver forskning på aborterade foster. Samtidigt ska USA:s hälsodepartement se över all forskning som involverar fostervävnad. "Ofödda barn är inte handelsvaror som ska köpas och säljas", skriver 85 kongressledamöter. Världen idag 181011.
 • Maria Engström: Vad som helst utom tystnad om abort. Vi sviker både kvinnor och män när vi lägger locket på. Dagen 181018.
 • Neonatalläkare: "Vi har räddat foster i vecka 21". Barn som har fötts redan i vecka 21 har kunnat räddas på Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar en neonatalläkare för Världen idag. Det är dock inte skäl nog att sluta bevilja abort fram till vecka 22, anser Göran Ewerlöf vid Socialstyrelsens rättsliga råd. Världen idag 181105.
  Uppsalaforskare: Rimligt att Sverige ser över abortgränsen. Hälften av alla barn som föds i graviditetsvecka 22 på Akademiska sjukhuset i Uppsala överlever. Det innebär att sjukhuset kan vara bäst i världen på att rädda för tidigt födda barn. "Det kan vara rimligt att se över [gränsen för abort]," säger Uppsalaläkaren Fanny Söderström. I Uppsala räddades 21 av de 40 barn som föddes vecka 22. Världen idag 181105.
 • FN rekommenderar: Alla länder bör legalisera abort. Ett land som respekterar rätten till liv bör också tillhandahålla lagliga och säkra aborter. Det slår FN:s kommitté för mänskliga rättigheter fast i nya riktlinjer till hur Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ska uttolkas. Det var den 31 oktober som expertkommittén, som vakar över att konventionen respekteras antog nya så kallade allmänna kommentarer om hur Artikel 6, om rätten till liv, ska förstås. "Stater ska inte införa nya begränsningar utan ta bort existerande begränsningar som nekar kvinnor och flickor tillgång till säkra och lagliga aborter, inklusive begränsningar som uppstått som resultat av att enskilda vårdgivare anfört samvetsbetänkligheter", står det bland annat i den del som berör abort. "När man läser kommentarerna ser man rätt tydligt vilka krafter som har arbetat här. De förespråkar abort och är emot samvetsfrihet," säger Benedicta Lindberg, generalsekreterare för den katolska pro-lifeorganisationen Respekt. "Kommentarerna ignorerar helt konventionens klara budskap: "Varje människa har en inneboende rätt till liv"." Hon påpekar att FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så sent som för ett år sedan konstaterade att "lagar som uttryckligen tillåter abort på grund av funktionshinder, strider mot Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artiklarna 4, 5, 8)". Världen idag 181113.
 • Studie: Ju mer jämställt - desto större könsskillnader. Ju mer jämställt ett land är, desto större är skillnaderna mellan mäns och kvinnors personlighet. Det visar en ny, svensk studie. "Detta är inget nytt," säger forskaren Erik Mac Giolla som är huvudförfattare till studien. I förrförra veckans avsnitt av SVT-programmet Skavlan berättade psykologiprofessorn Jordan Peterson, för publiken och en skeptisk Annie Lööf, att ju mer jämställt ett land är, desto större är personlighetsskillnaderna mellan män och kvinnor. Tidigare i år kom en ny svensk studie som bekräftar Petersons uttalande. Grundat på enkätsvar från över 130 000 personer i 22 länder visar studien just det som Peterson säger. Allra störst könsskillnader är det, enligt undersökningen, i Nederländerna, Norge och Sverige. Det är också länder som ligger högt upp när det gäller jämställdhet. Kina, Malaysia, Japan, Sydkorea och Indien är de länder i undersökningen där skillnaderna mellan mäns och kvinnors personlighet är minst. Och det är alltså länder som ligger långt ner på jämställdhetsskalan i undersökningen. "Detta är egentligen inget nytt, vi har sett liknande resultat i flera stora studier de senaste 15 åren," säger studiens huvudförfattare Erik Mac Giolla, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, till tidningen Forskning & framsteg. Världen idag 181114.
 • Foster kommer inte att räddas vid sena aborter. Vården ska inte ska försöka rädda sent aborterade foster. Så kan man tolka ett aktuellt besked från Socialstyrelsen, dess rättsliga råd och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Världen idag 181125.
 • Läkare på Irland spjärnar emot beslut om fri abort. Många läkare på Irland meddelar nu att de inte tänker utföra aborter och vissa vill inte ens hänvisa kvinnor till andra läkare som kan avbryta en graviditet. Därmed är det oklart om tidsplanen för att verkställa beslutet från folkomröstningen nyligen om att liberalisera abortlagen kan hållas. Världen idag 181209.
 • Läkare i Tyskland anklagas för att göra reklam för abort. I Tyskland har en läkare dömts till böter för att hon på sin hemsida informerade om att hon utför aborter på sin klinik, vilket har väckt en häftig debatt om en lag från nazi-tiden som länge var bortglömd. Lagen förbjuder läkare att göra reklam för abort – och nu har regeringen lovat att se över lagen, men skjuter den känsliga frågan framför sig. SR 181116. SR 181214.
 • Abort skördade flest liv 2018 - över 41 miljoner globalt. Över 41 miljoner aborter utfördes under 2018. Det visar siffror från hemsidan Worldometers, som tar in statistik i realtid från flera källor, såsom FN, Världshälsoorganisationen WHO och Internationella valutafonden. Siffran 41 miljoner är lägre än de 56 miljoner aborter som enligt Världshälsoorganisationen WHO ska ha utförts per år mellan 2010 och 2015. Detta kan, enligt Michael Spielman från organisationen Abort73’s, bero på att WHO tar in uppgifter från en organisation - Guttmacher Institute - som skriver upp siffrorna för att kompensera för bristen på abortstatistik i många länder, skriver Lifesitenews.com. I USA var antalet aborter 2015 lägre än någon gång tidigare, enligt officiell statistik. En rapport som släpptes visar att 638 169 aborter registrerats i 49 delstater det året, och att i synnerhet tonårsaborterna minskat kraftigt. Världen idag 190109.
 • Abort tillåts till födseln - fick demokrater att jubla. Delstaten New York har fått en ny lag som tillåter aborter ända fram till födseln. Den röstades igenom under jubel och applåder från demokraterna som fått stöd från förra utrikesministern, Hillary Clinton. Efter en intensiv debatt i New Yorks lagstiftande församling antogs lagförslaget under dundrande applåder, med 38 röster för och 28 emot, rapporterar Christian Post. I 12 år har abortförespråkare försökt få igenom den så kallade "Reproductive Health Act", som avkriminaliserar aborter efter 24:e veckan. Tidigare fick endast legitimerade läkare utföra aborter till och med 24:e veckan i delstaten New York. Med den nya lagstiftningen tillåts läkare, barnmorskor och praktiserande sjuksköterskor att utföra aborter under hela graviditeten. I den nya lagtexten anges att sena aborter kan utföras om fostret inte är levande eller om "aborten är nödvändig för att skydda patientens liv eller hälsa". Men begreppet "hälsa" kan tolkas ganska brett, och bedömare menar att det även kan inkludera fysiska, känslomässiga och familjemässiga problem eller om kvinnans ålder är hög. "I själva verket kommer fri abort att vara tillgänglig fram till födseln - om kvinnan vill göra slut på sitt fullt utvecklade barn på grund av att hon hävdar att det är för mycket för henne att ta itu med ekonomiskt, känslomässigt eller på annat sätt, så kommer hon att tillåtas att göra det", säger Will Maule, kommentator på nyhetssajten Faithwire. Abort fram till födseln praktiseras sedan tidigare i ett dussin andra delstater i USA. "Bebisar har blivit aborterade fram till födseln under ganska lång tid. New York har nu bara lagts till på listan", skriver prolife-förespråkaren Abby Johnson, tidigare chef på en Planned Parenthood-klinik, i ett Facebookinlägg. Lagförslaget i New York blev gällande lag i och med att det skrevs under av New Yorks guvernör, demokraten Andrew Cuomo. Enligt Kaiser Family Foundation har följande delstater inga förbud mot sena aborter: Alaska, Colorado, District of Colombia, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregon samt Vermont. 24 stater gör undantag för sena aborter om det behövs för moderns allmänna hälsa. Prolife-förespråkare hävdar att dessa undantag i själva verket tillåter sena aborter, skriver CBN News. Världen idag 190126.
  Per Ewert: Moralisk kollaps i New Yorks abortbeslut. Det verkligt skrämmande med beslutet i delstatskongressens beslut i New York är inte enbart att lagen om "reproduktiv hälsa" och lagen om mord nu formulerats om. Det moraliskt allra mest frånstötande är de ansvariga politikernas jubel över vad de just gjort. Dessa triumfatoriska, men samtidigt ytterst osmakliga, reaktioner vittnar om ett samhälle som förlorat sitt moraliska fotfäste. Dessutom har alla skrivningar som kriminaliserar dödandet av ofödda barn - oavsett graviditetsvecka - tagits bort. En dödens kultur har lagfästs i USA:s största stad. Världen idag 190128.
  Läkare sågar New York-lag: "Abort till födseln räddar inte kvinnoliv". Det finns inget medicinskt tillstånd där en sen abort är bättre för kvinnans hälsa än en tidig förlossning. Det menar flera amerikanska läkare apropå staten New Yorks nya abortlag där abort kan tillåtas ända till förlossningen. Även den svenska förlossningsläkaren Eva Uustal menar att det inte finns några hälsofördelar med att döda fostret i kvinnans mage innan det föds fram. Världen idag 190131.
  Demokrat försvarar abort vid förlossning. Till och med när en kvinna har börjat föda fram sitt barn ska hon kunna beviljas abort. Det menar den demokratiska politikern Kathy Tran, i delstaten Virginia, som föreslagit en sådan lagändring. I förslaget föreslås att en läkare tillsammans med två andra läkare inte längre ska behöva intyga att en abort i den tredje trimestern (vecka 28 fram till födseln) är nödvändig för kvinnans hälsa. Enligt förslaget ska det räcka med att en läkare förordar aborten. Det ska heller inte längre krävas att kvinnans fysiska eller psykiska hälsa riskerar att "väsentligt försvagas" av att fullfölja graviditeten - det ska räcka med att läkaren bedömer att den psykiska eller fysiska hälsan "försvagas". Enligt tidningen The Western Journal stöttades Ralph Northam valkampanj 2017 med två miljoner dollar från abortorganisationen Planned Parenthood. Världen idag 190104.
 • Åtal läggs ned för abort i vecka 30: "Ofödda är fredlösa". Ofödda barn ses inte som individer och saknar rättigheter. Den tolkningen av lagen har en åklagare gjort och därmed lades förundersökningen om vållande till annans död ner efter en abort i vecka 30. "Sverige kan i praktiken sägas ha obegränsad abortmöjlighet," menar Thomas Idergard, debattör och jesuit. Juridiskt sett är oföddas rättstatus oklar, menar Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt vid Stockholms universitet. "I Sverige åläggs rättigheter och skyldigheter födda personer. Ett ofött barn anses inte vara ett rättssubjekt och ett ansvar för vållande till annans död kan därför inte utkrävas i den angivna situationen," säger hon till DN. Åklagare Jennie Nordin skickar en passning till politikerna. "Min personliga uppfattning är att det är något som lagstiftare bör titta på. Även ofödda barn ska kunna ha ett rättsligt skydd," säger hon. KD kommer nu att följa frågan och är beredda att begära att lagen ses över, skriver Michael Anefur. Världen idag 190128.
 • Professor Susanne Wigorts Yngvesson: När fri abort blir en kvinnofälla. Enligt FN:s befolkningsberäkningar tvingas i flera delar av världen kvinnor till abort. De tvingas antingen av sina familjer eller av sociala skäl i form av könsroller i landet. I Kina, Azerbajdzjan och Armenien är könsselektiva aborter så vanliga att myndigheterna varnar för en demografisk kris. Gravida genomgår tidiga ultraljudstest och om barnet är en flicka är sannolikheten hög för att det aborteras (tidiga test ger dock osäkra resultat). En kvinna kan ha gjort 15–20 aborter, och därmed riskerat att bli infertil, för att få en son. Aborterna har att göra med synen på jämställdhet då kvinnor anses mindre värda än män som förväntas försörja familjen, inklusive sina föräldrar. När armeniska kvinnor gifter sig flyttar de hem till mannens familj där svärmodern har stort inflytande. En kvinna i ett radioreportage berättar: "Det var min svärmor som bestämde att jag skulle abortera. När ultraljudet visade att nästa barn också skulle bli en flicka så ordnade hon direkt en tid hos gynekologen. Jag känner fortfarande skuld över det. Vi fick aldrig några fler barn." Det som situationen i Kina, Azerbajdzjan och Armenien handlar om är inte framför allt rätten till fri abort utan rätten att slippa tvingas till abort. Timbro 190201.
 • Förslag på hjärtslagsgräns i flera stater i USA. Förbjud abort från och med när fostrets hjärta börjat slå. Det är lagförslag i flera amerikanska delstater. Förslagen ser dock inte ut att ha så stor möjlighet att bli verklighet. En stat där ett sådant förslag nyligen lagts fram är Tennessee. "En av våra grundläggande skyldigheter som styrande är att skydda våra medborgare. Och dödandet av våra medborgare måste stoppas," säger den republikanske politikern Micah Van Huss, som är den som lagt fram lagförslaget, till Nashville Public Radio. Enligt radiokanalen har Van Huss lagt fram liknande lagförslag tidigare, men dessa har inte röstats igenom. Anledningen till att det är svårt att göra verklighet av lagförslagen är USA:s konstitutionella lagstiftning som, efter fallet Roe mot Wade, slår fast att kvinnor har rätt till fri abort så länge fostret inte är livsdugligt. Världen idag 190205.
 • Abort i fokus under Trumps tal till nationen. Abortfrågan lyftes fram av den amerikanska presidenten. "Alla barn - födda och ofödda - är skapade till Guds heliga avbild", sade han. Som Världen idag har rapporterat om, vid flera tillfällen har staten New York ändrat en lag så att det blir möjligt för kvinnor att, i vissa fall, göra abort fram till födseln. Denna lag uppmärksammades nu av Trump efter att han talat om att införa en föräldrapeng. "Det kan inte finnas någon större kontrast till den vackra bilden av en mamma som håller sitt nyfödda barn till den kyliga syn som vårt land har sett de senaste dagarna," sade Trump. "Lagstiftare i New York jublade av glädje när en lag som skulle tillåta att en bebis rycks ut ur mammans mage precis före födseln röstades igenom," fortsatte han apropå de glädjescener, bland demokraterna i kongressen, som kablades ut efter abortbeslutet. "Det här är levande, kännande, vackra barn som aldrig kommer få chansen att dela sin kärlek och sina drömmar med världen," betonade presidenten. Därefter lyfte han fram den liknande lag som föreslagits i Virginia och påpekade att den demokratiska guvernören "i stort sett slog fast att han skulle avrätta en bebis efter födseln". "För att försvara varje persons värdighet ber jag kongressen att lagstifta om att förbjuda sena aborter av barn som kan känna smärta i sin mammas mage," sade Trump. "Låt oss tillsammans bygga en kultur som beskyddar oskyldiga liv. Och låt oss bekräfta en grundläggande sanning: Alla barn - födda och ofödda - är skapade till Guds heliga avbild," fortsatte han. Världen idag 190206.
 • Abortklinikschef vände om - nu blir hennes historia film. Abby Johnson var chef för en amerikansk abortklinik som under hennes tid utförde 22 000 aborter. Hon vände dock tvärt om då hon en dag fick se en abort i verkligheten. Nu kommer en film om hennes liv. Varje år genomför den amerikanska organisationen Planned Parenthood hundratusentals aborter. En av dem som bidrog till detta var Abby Johnson, som var chef för en av klinikerna. På sin hemsida berättar Abby Johnson att hon så småningom började tvivla på det hon gjorde, men att kärleken till patienterna och kollegorna fick henne att stanna kvar. En dag 2009 förändrades dock allt. Abby blev tillfrågad att assistera vid en ultraljudsguidad abort i 13:e graviditetsveckan, och blev chockad över det hon såg: Fostret kämpade, enligt Abby, för sitt liv innan abortläkaren "vann striden". Efter detta sade Abby Johnson upp sig och blev en förkämpe för de ofödda. I dag driver hon en organisation som bland annat hjälper abortpersonal att byta bana. Nu kommer snart filmen Unplan­ned, som handlar om Abby Johnsons liv. Världen idag 190208.
 • Olof Edsinger: Dödens kultur öppnar för det sluttande planet. De senaste veckorna har det rapporterats om abortlagstiftningen i New York. Som åttonde delstat i USA har man beslutat sig för att tillåta abort ända fram till födseln. Detta så länge som aborten bedöms främja moderns "hälsa" - ett uttryck som visat sig mycket elastiskt, eftersom det även inkluderar sådant som känslo-, familje- och åldersmässiga faktorer. Det är mycket som gör New Yorks beslut stötande - ja, rentav förfärligt. Inte minst gäller detta den rent medicinska verkligheten, då det här handlar om att avliva ett barn som utan problem kan överleva utanför kvinnans kropp. Trots denna brutala verklighet har det på nätet cirkulerat ett foto från guvernörens i New York undertecknande av den nya lagen, omgiven av tre kvinnor som strålar av lycka över vad som sker. Bisarrt är bara förnamnet. Som någon har uttryckt det: Den generation som stod på barrikaderna för fri abort under 60- och 70-talet är densamma som nu riskerar att avlivas genom dödshjälp, för att de barn den trots allt behöll inte vill ta hand om sina föräldrar. Föräldrarna ville frigöra sig från ansvaret för sina barn. Nu vill barnen frigöra sig från ansvaret för sina föräldrar. Kan man tänka sig ett större fattigdomsbevis än detta? Världen idag 190211.
 • Alla demokrater sa nej till att rädda levande abortfoster. I USA har de sena aborterna blivit en fråga på högsta politiska nivå, sedan senaten röstat ner ett förslag som skulle tvingat läkare att försöka rädda foster som lever efter en sen abort. Alla 47 Demokrater utom tre röstade mot förslaget. Alla de sex personer som sagt sig vilja utmana Republikanerna om presidentposten 2020 röstade mot förslaget: Cory Booker, Sherrod Brown, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren och Bernie Sanders. Världen idag 190304.
 • Antiabort-marsch hotas av motdemonstranter. Två motdemonstrationer planeras gå parallellt med föreningen Livsvals antiabortmarsch i slutet av mars. Den ena motdemonstrationen anordnas av feminister. Den andra - av satanister. Dagen 190313.
  "Satanistisk" grupp riskerar störa marsch mot abort. "Satanistiska samfundet" planerar att hålla en motdemonstration då föreningen Livsval anordnar en marsch mot aborter den 24 mars. Ytterligare en motdemonstration är tänkt att hållas under dagen. "Det här visar hur viktigt det är att människor kommer," säger Malin Schelin, ordförande för Livsval. Gruppen "Satanistiska samfundet" säger sig inte tro på satan, utan vidhåller att de använder honom som en "representant för den eviga rebellen mot godtyckliga sociala normer". Världen idag 190313.
 • Skulle bli pappa - stämmer abortklinik. En ung man stämmer en abortklinik i Alabama efter att personalen aborterat hans barn utan hans samtycke. Det skriver Fox News och påpekar att både mannen och det döda fostret är målsägare i fallet. "Ingen har gjort det här förut," säger mannens jurist till tv-bolaget. Världen idag 190316.
 • Dags att ändra synen på foster som har Downs syndrom. Skyms fosterdiagnostikens ursprungliga syfte av en slags ångerrätt att kunna välja bort ett ofött barn som inte motsvarar de egna förväntningarna och idealen? undrar representanter för organisationen Människovärde. Världen idag 190321.
 • Marsch mot abort samlade hundratals. Motdemonstranter och poliser var på plats när omkring 200 personer demonstrerade mot abort i Stockholm i söndags. – Jag tror på det ofödda barnets rätt till liv. Därför gör vi detta även om folk spottar på oss, sade arrangörens ordförande, Malin Schelin, i ett tal. "Ja till livet - nej till abort", "Kvinnor förtjänar bättre än abort", "För ett Sverige utan abort". Orden ekade över Hamngatan i centrala Stockholm när det var dags för Livets marsch i söndags. Några officiella siffror på hur många som deltog i demonstrationen finns inte, men Världen idag gjorde en uppskattning på omkring 200 personer. Under hela talet stod flera poliser vid de 20-25 motdemonstranterna. Världen idag 190326.
  "Hade min mamma bott i Sverige hade jag inte funnits." Vi behöver stå upp för det ofödda barnet som inte har någon röst. Det sade flera demonstranter som Världen idag talade med. För en person var frågan också personlig. "Min mamma fick mig när hon var 15 år. Om hon hade bott i Sverige hade jag inte funnits," sade hon. Världen idag 190326.
 • Sverige är världsledande när det handlar om att rädda extremt tidigt födda barn. Det visar en studie från Karolinska institutet, där man undersökt överlevnaden hos barn som föds mellan tre och en halv månad och två och en halv månad för tidigt. Alla svenska sjukhus har deltagit i studien, som visar att omkring 77 procent av barnen inte bara överlever födseln utan även det första året, vilket är en ökning med sju procent jämfört med åren 2004-2007. Studien visar samtidigt att det här inte skett på bekostnad av mer komplikationer för de nyfödda barnen, utan att även andelen extremt tidigt födda med hjärn- och lungskador har minskat. I länder som Frankrike och USA överlever bara hälften av de barn som föds så tidigt, och i många länder är det fortfarande ovanligt att barn som föds i vecka 22 till 23 överlever. "Att så många extremt tidigt födda överlever i Sverige beror på flera saker. Kvalitetssäkring, förhållandevis goda resurser och tillgång till kompetens är några faktorer," säger Mikael Norman, professor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet. "Men det finns fortfarande saker att göra, som handlar om förbättra näringsintag, och minska vårdrelaterade infektioner och vårdskador." SR 190327.
 • Pelle Poluha, MRO: Smers rapport är förfärande läsning. Smer kallar det "feticide", ett begrepp som hör hemma i brotts- balken. Nyligen har Statens medicinsk-etiska råd (Smer) släppt en rapport om sena aborter. Den är på många sätt en förfärande läsning. Perspektivet är att våra möjligheter att i dag rädda allt tidigare födda utgör ett problem eftersom dessa möjligheter under dagens lagstiftning inkräktar på kvinnors rätt till sena aborter. Och det är denna rättighet som över allt annat måste skyddas trots att, även med rådets egna ord, människans rätt till liv ligger i den andra vågskålen. Dagen 190328.
 • Familjekongress väcker polemik. I Verona i Italien pågår just nu den internationella familjekongressen, en konferens för anti-abortrörelsen. Att Italiens inrikesminister Matteo Salvini och familjeministern deltar i kongressen idag har väckt polemik. Men ordföranden för World congress of families, amerikanen Brian Brown anser att rörelsen har medvind. Alla här talar om den naturliga familjen, många är emot abort, vissa anser att homosexualitet bör kriminaliseras. Igår delades liten plastdocka ut – som påstods beskriva storleken av ett tio veckor gammalt foster. Att Italiens inrikesminister och vice premiärminister Matteo Salvini och familjeministern Lorenzo Fontana också är här – det har väckt en särskild polemik. SR 190330.
 • "Allt fler unga tjejer engagerar sig mot abort." Debattklimatet kring abortfrågan håller på att bli mer öppet. Det säger Helena D’Arcy från pro-life-rörelsen Respekt i en intervju med Svenska Dagbladet. "I stället för gamla gubbar är det allt fler unga tjejer som engagerar sig," säger hon. En anledning till att det är svårt att prata om abortfrågan i Sverige är, enligt Helena D’Arcy, att så många kvinnor i Sverige har gjort abort: Så fort man lyfter frågan blir det personligt, menar hon. Världen idag 190417.
  Abortmotståndare gav svar på tal i Sveriges Radio. "Jag har varit med om att folk har vägrat ta mig i hand." Det berättade abortmotståndaren Helena D’Arcy då hon intervjuades i Sveriges Radio i torsdags. I programmet, där lyssnarna fick ställa frågor till D’Arcy, avhandlades ämnen som livets början, graviditet vid våldtäkt och svensk abortlagstiftning. Världen idag 190417.
 • Film om abortmotståndare blev biosuccé. Den kontroversiella filmen Unplanned, som handlar om hur chefen för en amerikansk abortklinik blev abortmotståndare efter att ha sett en abort, har oväntat blivit komet på den amerikanska biotoppen. Världen idag 190417.
 • Kristna ledare gjorde enad front mot aborterna i USA. Pingstvänner, katoliker och baptister ska ha stått enade när Jentezen Franklin stod värd för ett möte mot abort förra lördagen. Bland de tusentals deltagarna fanns bland annat Abby Johnson, högaktuell genom filmen Unplanned. "Vi får inte vara tysta i en tid som denna," sade den för många svenskar kände Franklin. Världen idag 190422.
 • 94 abortklinikanställda vill lämna sina jobb. Efter att ha sett filmen Unplanned har 94 abortklinikanställda i USA sökt hjälp att lämna sina jobb. Filmen handlar om hur klinikchefen Abby Johnson blev abortmotståndare, och de 94 har vänt sig till Johnsons organisation And then there were none, som hjälper personal vid abortkliniker. En procent av personalen vid abortkliniker i USA har beslutat byta jobb efter att ha sett filmen Unplanned. Sedan filmpremiären den 29 mars hade ditintills 94 personer tagit kontakt med den icke-vinstdrivande organisationen And then there were none, som drivs av Abby Johnson. Hon är filmens huvudperson och lämnade sitt jobb som chef för en Planned Parenthood-klinik efter att ha assisterat under en abort. "Vi har hittills hjälpt 487 anställda att lämna klinikerna ... Dessa arbetare har stängt 21 abortinrättningar efter samarbete med statstjänstemän," säger Abby Johnson till Pure Flix Insider, produktionsbolaget bakom filmen. Världen idag 190426.
 • Brita Storlund och Cecilia K. Björfjell, organisationen Människovärde: Dags att föra en mer sansad abortdebatt. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra värderingar i samhället gällande det ofödda barnet. Dagen 190503.
 • Blå sjalar ska ena svensk kristenhet i abortfrågan. En ljusblå sjal med texten "Rädda båda liven" har blivit symbolen för den enorma pro-life-rörelsen i Argentina. Nu har sjalen kommit till Sverige. "Vi måste våga stå upp för det vi tror på," säger Anders Carlsson från UMU som introducerat sjalen här. Argentina enades kyrkorna i den här frågan. Hur ser ni på förutsättningarna att lyckas med det i Sverige? "Situationen i Argentina, där det finns en bred samsyn hos katoliker och protestanter i frågan, är väsensskild från situationen i Sverige," säger Anders Carlsson. Världen idag 190509.
 • Rabbi Tuly Weisz: What’s the Difference Between Biblical Hebrew and Modern Hebrew? Zephaniah 3:9. Eliezer Ben Yehuda was the father of modern Hebrew. But, what is the difference between Biblical Hebrew and modern Hebrew? Biblical Hebrew is the language in which God created the world, the language of the Bible, and the language of the Israelite Kingdom. This Biblical language was forgotten for thousands of years, until the 19th century when the Jewish people began to return to the Land of Israel. You tube 3:57.

 • Alabama röstade ja till absolut abortförbud. I den republikanskt styrda Alabama i USA har delstatskongressen i natt röstat ja till ett lagförslag om totalförbud mot aborter. Samtliga aborter förbjuds nu med det enda undantaget om mammans liv är i fara. "Med den här lagen visar ni att ni inte värdesätter kvinnor, ni anförtror oss inte att bestämma över våra egna kroppar," sa den demokratiska delstatssenatorn Linda Coleman-Madison under slutdebatten. Med bred majoritet röstades förslaget igenom. Det har redan passerat Alabamas representanthus, och nu återstår för guvernören - som är en känd abortmotståndare - att ta ställning. Den ideologiska ståndpunkt som ligger till grund för lagförslaget är att det ofödda barnets rätt till liv övertrumfar moderns rätt att bestämma över sin kropp. Alabamalagen ingår ett omfattande försök från flera konservativa delstater att få Högsta domstolen att ompröva domslutet Roe versus Wade som 1973 slog fast att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv. Domstolen har i dag för första gånger på decennier en konservativ majoritet bland domarna - därför anses det finnas en möjlighet att riva upp Roe mot Wade. Hittills har abortrestriktioner införts i sexton delstater i år, men ingen går så långt som Alabama där läkare som genomför aborter nu kommer riskera mellan tio och 99 års fängelse om guvernören godkänner förslaget, något som de flesta räknar med kommer ske. Ett tillägg om undantag för graviditeter som orsakats som följd av incest eller andra typer av våldtäkter röstades ned. SR 190515.
  Undantag görs endast om mammans hälsa är i allvarlig fara eller om fostret har en allvarlig missbildning. Att som läkare utföra abort i delstaten kommer att kunna leda upp till 99 års fängelse. Modern riskerar däremot inget straff. Dagen 190514.
  Alabama röstade igenom fostervänlig abortlag. Senaten i delstaten Alabama godkände på tisdagen ett lagförslag som skulle förbjuda abort i alla lägen utom då kvinnans liv är i fara. Det är dock osäkert om lagen kommer att hinna träda i kraft innan den prövas i domstol. Lagförslaget gick igenom i Alabamas delstatssenat sent på tisdagskvällen amerikansk tid, med 25 röster för och 6 röster mot. Tidigare i veckan röstades förslaget igenom även i representanthuset, med 74 röster för och 3 emot. På onsdagen skrev guvernören, republikanen Kay Ivey, under lagen för att den ska träda kunna i kraft efter ett halvår. Men även lagens förespråkare utgår dock från att den kommer att stoppas i domstol dessförinnan. Till exempel har människorättsorganisationen American Civil Rights Union of Alabama förklarat att man planerar att dra lagstiftningen inför domstol. Att lagförslaget tar sig hela vägen upp till Högsta domstolen är i själva verket ett av syftena, enligt politikerna som lagt fram den. År 1973 bestämde Högsta domstolen, i det uppmärksammade fallet Roe mot Wade, att abort är lagligt i USA fram till dess att fostret kan leva utanför livmodern. Men när nu president Donald Trump utnämnt nya, konservativa, domare, hoppas allt fler republikanskt styrda delstater kunna utmana aborträtten. Bara i år har 15 amerikanska delstater föreslagit eller röstat igenom förslag om att förbjuda abort efter sex veckor, vilket är den tidpunkt då fostrets hjärtslag kan påvisas. Demokrater och abortförespråkare befarar att lagförslaget i Alabama, om det verkställs, bara kommer leda till att i synnerhet fattiga kvinnor genomgår illegala aborter och därmed sätter sina liv på spel. "De som har det gott ställt kommer att ta sig till andra delstater [för att göra abort]. Inte alla kommer att ha råd med det." Världen idag 190516.
  Hatstorm mot Kristna värdepartiet efter abortinlägg. Att gratulera Alabama till den nya abortlagen är inte populärt i Sverige. Det fick Kristna värdepartiet erfara då de lade ut ett Facebookinlägg om saken. Inlägget har fått över 1 000 kommentarer, varav många är hätska. "Vi gratulerar Alabama för att ha fått USA:s bästa abortlagar." Det skrev Kristna värdepartiet på sin Facebooksida, angående det lagförslag som nyligen gick igenom i Alabama, och delade en bild på en bebis. Inlägget har fått en enorm respons. I skrivande stund har det över 1 000 kommentarer och över 500 "reaktioner". Man behöver inte titta länge för att märka att de flesta som kommenterar är starkt kritiska till inlägget, och i flera fall hatiska och nedsättande. Världen idag 190517.
 • Tonårsaborter fortsätter att minska. Antalet tonårsaborter fortsätter minska i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Minskningen är tydlig, det rör sig om en halvering sedan 2009. Även i den ålder där abort är vanligast, mellan 20-29 år, har antalet aborter minskat på senare år. Statistiken visar även att aborter som utförs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. De flesta aborter utförs före vecka 7. Medicinsk abort, alltså med tabletter, är den vanligaste metoden. Totalt rapporterades knappt 36 000 aborter i Sverige 2018. Dagen 190522.
 • Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för att höra om det kan se ut så i Sverige. Hon medger att fostret kan se ut som i filmklippet. Världen idag 190524.
  Försvarar abort - vill inte se film om ingreppet. De flesta svenska partiföreträdare talar sig varma för den svenska abortlagstiftningen. Partiföreträdare som Världen idag har talat med säger samtidigt att det inte ser någon anledning att se en film som visar hur en abort kan se ut. Världen idag 190524.
 • Demokrat går mot ström - förbjuder sena aborter. Louisiana är på väg att få en ny lag som förbjuder abort vid "hjärtslagsgränsen" (graviditetsvecka 6). Den som kommer skriva under lagen är delstatens demokratiske guvernör John Bel Edwards. Guvernören har egen erfarenhet av frågan då han och hans fru blev rekommenderade att abortera sin dotter. Världen idag 190525.
 • Norge ger ökat skydd för ofödda. Norges parlament, stortinget, har röstat ja till att skärpa en del av abortlagen. Den nya lagen innebär att den som väntar flera barn måste få godkänt av en nämnd för att få abortera något av fostren. Världen idag 190615.
 • Abortföretagets vd tjänade tio miljoner på ett år. Planned parenthood, som utför majoriteten av aborterna i USA, tar emot miljardbelopp i bidrag som kommer från skattepengar. Samtidigt visar Planned parenthoods egen redovisning att Cecile Richards tjänade knappt tio miljoner under sitt sista år som företagets vd. Även vice vd:n Dawn Laguens, som lämnade företaget strax efter Richards, tjänade mångmiljonbelopp. Totalt ersattes de 14 högst uppsatta personerna på Planned Parenthood med cirka 6,2 miljoner dollar, nära 58 miljoner svenska kronor. Förutom att Planned Parenthood får enorma summor i bidrag tillkommer mångmiljonbelopp från privata gåvor, vilket gör att organisationen nu redovisar rekordstora intäkter, skriver prolife-sajten Lifesitenews. Världen idag 190713.
 • Hot mot biografer inför abortfilm. Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv. Högljudda protester inför premiären i fredags bemöttes av biografkedjans VD, som säger att kanadensare omfamnar yttrandefriheten. Salman Theatres i British Columbia ställde in sina visningar på grund av att personalen känt sig hotad. The Movie Mill i Lethbridge har vidtagit säkerhetsåtgärder för att kunna hantera de protester som väntas utanför salongen, rapporterar Nyhetsbyrån AP och SVT Nyheter. Kanadensiska abortförespråkare menar att filmen kan vara direkt farlig och uppvigla fanatiker att gå till angrepp mot läkare och kliniker som utför aborter. Världen idag 190721.
 • Biologer: Mänskligt liv börjar vid befruktningen. De flesta biologer i USA anser att en människas liv börjar vid befruktningen. Det visar en färsk doktorsavhandling från University of Chicago. I studien ingår drygt 5 500 biologer från över 1 000 akademiska institutioner och bland dem finns både abortförespråkare och abortmotståndare. Av de tusentals tillfrågade biologerna i den aktuella studien är det 95 procent som anser att livet börjar vid befruktningen. Det skriver filosofie doktor (PhD) Steven Jacobs i en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Social Science Research Network, SSRN. Han bad de tillfrågade svara på tre påståenden som representerade ståndpunkten att mänskligt liv börjar vid befruktningsögonblicket. Bland de vetenskapsmän som var mycket abortvänliga svarade 69-90 procent ändå ja på de tre frågorna, och bland dem som utgav sig rösta på Demokraterna var det 74-91 procent som svarade ja. Med sin avhandling vill Steven Jacobs bidra till att abortdebatten rör sig bort från frågan: ”När börjar livet?” och i stället börjar fokusera på: ”Är det ok att döda ofödda människor?” Det rapporterar The College Fix och CBN News. "En människas liv börjar vid befruktningen. En abort är en medveten avlivning av en människa och borde därför anses vara ett dråp," säger Jacobs till The College Fix. Han menar att den centrala frågan när det gäller abort är: "När är ett dråp försvarbart?" "Låt oss sluta debattera om ett foster är en människa och i stället börja debattera huruvida alla människor har rättigheter och, om så är fallet, hur vi ska avväga en människas rätt till abort mot en annan människas rätt att leva." Världen idag 190829.
 • G7-länder uppmanas främja fosterdödande. I Kanada är det lagligt att göra abort ända fram till födseln. Nu rekommenderar ett internationellt jämställdhetsråd de mäktiga G7-länderna att införa liknande lagar. Rådet uppmanar även länderna att förbjuda så kallad "desinformation" om abort. Någon lagstadgad gräns för när man inte får göra abort finns inte i Kanada. I ett dokument där ett internationellt jämställdhetsråd ger rekommendationer till G7-länderna, lyfts Kanada fram som ett land att ta efter när det gäller abortlagstiftning. "Att behandla abort som vilken annan medicinsk procedur som helst är progressivt ...", skriver rådet. Även Sverige, som är bland de länder i Europa som har mest liberal abortlagstiftning, lyfts fram som ett föregångsland. Det är inte bara liberala abortlagstiftningar som rekommenderas av rådet. I dokumentet står det även att "desinformation" som har till syfte att "vilseleda kvinnor om abort" bör förbjudas. Exakt vad som menas med denna "desinformation" framgår inte, men rådet hänvisar till en fransk lag som infördes 2017 och som förbjuder webbsidor från att ge missvisande information för att påverka kvinnor att inte göra abort. Lagen har kritiserats för att innebära ett förbud mot prolife-sidor som vill avråda från abort eller uttrycka moraliska betänkligheter kring abort. G7-länderna består av Stor­britannien, Frankrike, USA, Kanada, Tyskland, Italien och Japan. Rekommendationerna från jämställdhetsrådet riktas dock inte bara till dessa länder, utan till hela världen. "Som många vid det här laget vet, är könsselektiva aborter orsak till att 63 miljoner kvinnor "saknas" bara i Indien, och troligtvis miljoner fler över hela världen." Världen idag 190912.
 • Oro när abort nämns i Löfvens nya linjetal. En bejakande formulering där ordet abort används i en svensk regeringsförklaring har tidigare aldrig förekommit, inte förrän statsminister Stefan Löfven i tisdags läste upp sin. Att detta nu uttrycks öppet som en prioritering oroar prolife-anhängare. Världen idag 190914.
 • 20 000 marscherade för ofödda i Belfast. I Belfast marscherade nyligen över 20 000 människor i en tyst protest mot att Storbritanniens liberala abortlag ska införas även i Nordirland. Demonstranterna anser att Storbritanniens parlament kör över den lokala opinionen. Världen idag 190916.
 • Hot om misshandel mot prolife-demonstranter. Cirka 130 personer deltog i Livets marsch i Göteborg på söndagen. Ung vänster hade organiserat en motdemonstration. Det förekom även hot om misshandel. "Motdemonstranterna var väldigt högljudda och lyckades störa talet på Götaplatsen," säger Plamen Najdenov från arrangören Livsval. Hotet polisanmäldes inför demonstrationen, men trots det var polisen inte med från början av marschen, vilket gjorde att motdemonstranterna kom nära och lyckades störa Annette Westöös tal på Götaplatsen. Inför prolife-marschen i Göteborg blev arrangörer och deltagare hotade av en person på Facebook: "Kommer hugga varenda *** av er som dyker upp och kommer dit i kragen och göra er bekant med trottoarerna. Tro mig!" Även en av deltagarna i Livets marsch blev utsatt för hot. Han bar en djurrättströja under demonstrationen, något som provocerade en motdemonstrant. Deltagaren skriver själv i ett Facebookinlägg: "Personligen blev jag i princip dödshotad - Han sade att jag inte var välkommen i djurrättsrörelsen och att om han fick se mig i en djurrättsdemonstration skulle han slå in skallen eller ansiktet på mig." Världen idag 180918.
 • Förmedlade kroppsdelar från aborterade foster - nomineras till fredspris. Planned Parenthood bör få Nobels fredspris. Det anser V-politikern Andreas Lennkvist Manriquez, som nu nominerat abortjätten till priset. Världen idag hör av sig till Andreas Lennkvist Manriquez för att höra på vilket sätt han tycker att Planned Parenthood har bidragit med fred till världen, men han väljer att inte kommentera. Han vill heller inte svara på frågan hur han ser på att Planned Parenthood avslöjats med att ägna sig åt någon form av fosterhandel. Världen idag 191004. Kommentar: Uselt förslag från denna vänsterpartist.
 • Regeringen ändrar inte lagen för sena aborter. Regeringen vill inte göra om abortlagen som Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Justitieombudsmannen (JO) har föreslagit. Det är inte aktuellt att vare sig förändra eller inskränka svensk abortlagstiftning. Det beskedet gav socialminister Lena Hallengren (S) till Sveriges Radio på lördagen. Smer föreslog tidigare i år, angående foster som visar livstecken efter sena aborter, att regeringen bör utreda om livsduglighetsgränsen i abortlagen kan ersättas av en fast veckogräns. Nyligen manade även JO regeringen att se över abortlagen med fokus på de sena aborterna. Dagen 191006.
  Regeringen ignorerar kritik mot abortlag. Trots kritik från läkare, Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Justitieombudsmannen (JO) vill socialministern inte se över lagen för sena aborter. Kristdemokraten Hans Eklind är kritisk, men hoppas samtidigt att sista ordet om breda politiska samtal kring livsduglighetsprincipen inte är sagt. Hur man ska hantera sent aborterade barn som uppvisar livstecken, fortsätter att vara ett diskussionsämne inom vården. Smer föreslog tidigare i år att regeringen skulle utreda om livsduglighetsgränsen i abortlagen kan ersättas av en fast veckogräns. Världen idag berättade nyligen också att Chefs-JO, efter att ha utrett rättsläget, manade regeringen att se över abortlagen och framför allt livsduglighetsprincipen. Världen idag 191010.
 • USA och Ryssland till FN: Abort är ingen rättighet. Det pågår en intensiv internationell kamp om hur världssamfundet ska se på ofödda barn, sexualitet och kärnfamiljen. Nyligen gjorde Sverige gemensam sak med flera andra länder genom ett uttalande där man förespråkar liberala abortlagar överallt. Samtidigt skriver länder som USA, Ryssland, Brasilien och Ungern att abort inte är någon rättighet. Världen idag 191011.
 • Hon ångrade sin abort - efterlyser mer information. Ett fosterhjärta som tickade gjorde att Eleine Eksvärd, som 24-åring, tvekade inför att göra abort. När hon trots allt genomgått aborten ångrade hon sig. "Läkaren sade att det skulle komma ut klumpar, men det var ingen som sade att den här klumpen var ett foster," säger hon i en intervju med Malou von Sivers. Mot slutet av tv-inslaget berättar hon att hon mött kvinnor med liknande erfarenheter som hon själv. "Jag har en kompis som gjorde en medicinsk abort och vaknade upp på en klinik där flera tjejer hade gjort medicinsk abort. Och alla vaknade av att de grät, för att kroppen reagerade så. Varför pratar vi inte om det?" säger hon. Världen idag 191014.
 • "Abortindustrin har rasistiska rötter." Nyligen påstod den svenska EU-politikern Alice Bah Kuhnke (MP) att abortkritik och rasism går hand i hand. Det är i själva verket abortförespråkarna som har problem med rasism, svarar prolife-organisationen Människovärde, som bland annat pekar på västländers ideologiska kolonialism i Afrika. Föreningen Människovärde reagerade starkt på Bah Kuhnkes försöka att koppla arbete för ofödda barn till främlingsfientlighet. Det är tvärtom abortindustrin som har både historiska och nutida problem med rasism, menar man i en text på sin hemsida. Margaret Sanger, vars organisation senare blev abortföretaget Planned Parenthood, har kritiserats hårt av eftervärlden både för att ha medverkat vid ett Ku Klux Klan-möte och för sitt stöd till rasbiologi, där bland annat sterilisering av funktionshindrade ingick. "Sådant skulle kunna skapa ett mediedrev för andra organisationer, men Planned Parenthood kommer undan", menar Människo­värde, som också hänvisar till Alveda King, brorsdotter till Martin Luther King och prolife-debattör. Vår tids människo­rättskamp handlar om skyddet för de ofödda, menar hon, och ser en logisk koppling mellan rasism och abort­förespråkande. "Båda bygger på tanken att den andra parten inte är en fullvärdig människa." Världen idag 191017.
 • Fritt fram för aborter och samkönade äktenskap i Nordirland. Från och med idag är aborter och samkönade äktenskap inte längre olagligt i Nordirland. Sen 2017 har man inte haft någon regional regering här och i somras beslutade brittiska regeringen att lagarna skulle ändras om man inte hade lyckats ordna det till 21 oktober. Abort har fram till nu varit olagligt på Nordirland i alla fall utom om kvinnans liv eller hälsa är i fara. De som behövt göra abort har fått resa till Storbritannien. De som har beställt hem abort-piller från nätet har riskerat fängelsestraff. Alla som demonstrerade utanför parlamentet var dock inte lika glada. 17-åriga Rachel McKenna håller upp en skylt med texten "Abort? Inte i vårt namn". Hon säger att hon är förkrossad över lagändringen och tycker att abort är att ta ett liv. "Bebisar är också individer som inte förtjänar att bli dödade i livmodern," säger hon. Hon får medhåll från Katie. "Jag tvingar ingen att bli gravid. Jag pratar inte om våldtäkt eller sådana hemska fall, men de flesta fall handlar inte om det. Utan då har beslutet redan tagits," säger hon. Lagarna har kritiserats av bland annat FN. En del av de nordirländska politikerna samlades igår för att göra ett försök att stoppa lagändringen i sista stund. Men man lyckades inte. SR 191022.
 • Vill att aborterade foster som lever räddas. Utan Gud finns det ingenting som säger att människan har ett särskilt värde. Det var kontentan när frågan "Vad är ett liv värt" diskuterades i Malou efter tio. I programmet tog författaren Martina Montelius ställning för att rädda foster som kommer ut levande efter sena aborter. "Men så har vi ju bestämt att med fri aborträtt är det inte så," sade programledaren Malou von Sivers. "Nej, men då skulle jag vilja ändra på det," sade Martina Montelius. Världen iag 191023.
 • Nya avslöjanden om hur fosterdelar sålts i USA. En uppseendeväckande rättsprocess i USA kastar nu nytt ljus över hur abortföretaget Planned Parenthood hanterat kropparna från aborterade foster. Ett vittne berättade i detalj om hur det ska ha gått till när kroppsdelar fraktades iväg från platsen där aborter utförs. Planned Parenthood har hela tiden förnekat att det förekommit försäljning av kroppsdelar från aborterade foster. Men rättegången, som skulle handla om prolife-gruppen bakom de virala videofilmerna, har snarare riktat ljuset än tydligare mot abortförmedlarens tveksamma metoder. En person som varit med och avslöjat Planned Parenthood berättade enligt Lifesite news i rätten om hur transportbilar regelbundet ska ha kommit vissa tider på dagen till den byggnad där aborterna utförs. Han menar att kroppsdelar sålts och hävdar också att fosterdelar ska ha använts bland annat i djurexperiment för att hitta sätt att behandla tunnhårighet. Världen idag 191101.
 • Pressas till abort på barn med Downs syndrom. Nästan alla kvinnor i Storbritannien som blir gravida med barn som har Downs syndrom får frågan om de vill göra abort. Återkommande påtryckningar från vården för att genomföra en abort ända fram till födseln är dessutom vanligt, visar en ny rapport. Världen idag 191115.
 • New Documentary Explores Satanist / Idolatrous Roots of Pro-Abortion Movement. Ten days ago, an anti-abortion group, released a 22-minute documentary titled "Abortion: A Doctrine of Demons". The movie came as a result of the group’s experiences in which their activists noticed a link between pro-abortion efforts and proclamations of satanism. "At first, we wondered if our experience was unique or if there was a legitimate connection between the defense of abortion and satanism," the group’s founder Mark Harrington said on his radio show. "So, we began investigating. And what we found is nothing short of disturbing. Our team began producing a film to share our findings." The film notes the religious roots of the anti-abortion movement and then illustrates the corresponding "religious" basis of the pro-abortion movement in Satanism. "Satanists and abortion supporters both believe in ‘bodily autonomy," Harrington said. "For the Satanist, defending abortion access is a worthy form of worship because one of their tenets states, ‘one’s body is inviolable, subject to one’s own will.’ The satanic doctrine of absolute autonomy over one’s own destiny has become the pro-abortion rallying cry of ‘My body, my choice.’" This tenet is explicitly stated on the Satanic Temple’s website which also advocates for “religious reproductive rights.” Ironically, the Satanic Temple also advocates for the "Protect the Children Project" which works against "corporate punishment in schools". The movie interviewed Zachary King who began practicing magic at ten years old and joined a satanic coven at 13 years old. When he was 15, he assisted in his first ritual abortion, where the objective was to get blood on his hands. When he was 21, he was appointed High Wizard in the coven. By the time he left Satanism, King had assisted in 146 abortions. "When you’re doing an abortion, blood is the binding agent in a Satanic anything. Ultimately you’re wanting the blood of the baby. Because that is a Satanic sacrifice," King said in the movie: "A lot of people think that the devil is their god." The documentary compares abortions to child sacrifice that was practiced as part of idolatry, one example being to the Phoenician god Moloch. In addition, child sacrifice was used by the South American Incas. The film notes that these practices were incompatible with Judeo-Christian culture. It should be noted that YouTube removed the preview of the documentary. Here it is on Vimeo: Vimeo 21:41. BreakingIsraelNews 191117.
 • Foster i vecka 18 - århundradets bild? Är Lennart Nilssons bild på ett 18 veckor gammalt foster århundradets bild? Det frågar sig den brittiska dagstidningen The Guardian i en artikel om den berömda fotojournalistens livsverk. Bilderna väckte en debatt som rasat sedan dess, skriver tidningen. Världen idag 191125.
 • Abortkritiker får ge sin syn i RFSU-podd. I en ny podd-dokumentär från RFSU får två svenska abortmotståndare utförligt beskriva varför de tycker att abort är fel. Mats Selander från Människorätt för ofödda får bland annat förklara varför de väljer väljer att visa bilder på aborterade foster. "Syftet är att visa att en abort dödar en liten människa," säger han i dokumentären. Världen idag 191128.
 • Kostnader för barn med Downs syndrom lyfts fram - "abort främjas". En svensk läkare uppmärksammar studier som visar vilka kostnader barn med Downs syndrom innebär för samhälle och familjer. Oetiskt, menar en annan läkare och påpekar att resonemanget främjar abort på barn med kromosomavvikelse. Världen idag 191204.
 • Abortpositiv agendajournalistik ger vilseledande rubriker. Frågan är vem som vinner på att riskerna med abort negligeras, för det är inte kvinnor som gagnas, menar Brita Storlund och Cecilia K Björfjell från Människovärde, som påpekar att de första feministerna ansåg att abort innebar exploatering av kvinnor. En finländsk studie har visat att självmordsbenägenheten ökar bland vissa kvinnor som gjort abort. Studien omfattade nästan 600 000 dödsfall bland kvinnor i fertil ålder åren 1987-1994. Där delades grupperna in i kvinnor som gjort abort, haft missfall, fött barn, samt genomsnittet för kvinnor. Självmordstalen var allra högst bland kvinnor som gjort abort. Liknande studier har genomförts i bland annat USA och Danmark, vilka gett samma resultat, det vill säga risken för självmord är högst bland kvinnor som gjort abort, och lägst bland kvinnor som fött barn. En liknande undersökning gjordes 2017 i USA, där olika register kopplades samman. Där fann man att risken att dö inom ett år efter en avbruten graviditet var dubbelt så stor jämfört med kvinnor som fött barn. Dödsfall som självmord, mord och olyckor var signifikant högre bland kvinnor som gjort abort än bland dem som haft missfall. Självmordstalen bland dem som haft missfall var högre än bland kvinnor generellt. Lägst självmordsrisk fanns bland dem som fött barn. Frågan är vem som vinner på att riskerna med abort negligeras, för det är inte kvinnor som gagnas. Att i stället bejaka riskerna och identifiera riskgrupper kan leda till initiativ som räddar kvinnors liv. Intressant att notera är att de första feministerna, som exempelvis Susan Anthony och Elizabeth Stanton, var abortmotståndare och menade att abort är den ultimata exploateringen av kvinnor. Världen idag 191205.
 • 20 kristna ledare: Livet är okränkbart ända från befruktningen. Låt oss skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet. I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Artikel 6 föreskriver att varje barn har en inneboende rätt till livet, och att staterna till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Ett barn är ett barn oavsett ålder eller stadium i utvecklingen, men vid en abort berövas barnet sitt liv. Ett ofött barn är ända från befruktningen en unik människa med ett okränkbart värde. Dagen 191212.
 • Mer än 42 miljoner aborter under 2019. Under förra året genomfördes 42,2 miljoner aborter globalt, enligt sajten Worldometers. Samtidigt visar ny forskning att fler kvinnor än vad som tidigare framkommit lider av psykisk ohälsa efter en abort. Webbplatsen Worldometers samlar data från tillförlitliga källor och redovisar statistik, och där konstaterar man att ungefär hälften av graviditeterna i USA är oplanerade, och att fyra av tio av dessa avbryts genom abort. Det innebär att över 3 000 aborter görs varje dag i USA, och sett över hela världen är siffran ungefär 125 000 aborter dagligen, skriver katolska Respekt. I Sverige har inte siffrorna för 2019 redovisats ännu, men under 2018 uppskattades antalet aborter till knappt 36 000. Nu pekar ny forskning också på att många kvinnor lider av psykisk ohälsa efter en abort. Donald Sullins, sociolog vid Catholic university of America, presenterar i facktidskriften Medicina den första långtidsstudien där också aborter efter önskade graviditeter finns med som en egen kategori. De flesta kvinnor avbryter en oönskad graviditet, men en av sju gör abort vid en önskad graviditet, enligt Sullins. Abort vid en önskad graviditet kan handla om att man först ville ha ett barn men att omständigheterna förändrats under graviditetens gång. Exempelvis kan ohälsa hos kvinnan eller det ofödda barnet, separation, våld eller sociala problem ändra förutsättningarna. "Denna minoritet har ignorerats helt i forskningen och det är särskilt dessa kvinnor som lider efteråt", skriver Respekt om Sullins studie. Att avsluta önskade graviditeter innebär en markant risk för psykisk ohälsa efter aborten, menar han i studien. Världen idag 200122.
 • I spåren av abort: Underskott på 177 miljoner kvinnor. Det är ett underskott på 177 miljoner kvinnor i världen på grund av könsselektiva aborter. Det framgår av dokumentären "De försvunna kvinnorna" som visas av SVT. Bakgrunden till aborterna är, enligt dokumentären, familjeplaneringskampanjer som drivits av västländer som USA och Sverige. Världen idag 200124.
 • Människovärde: Hur mår kvinnor efter abort? Information om risker och komplikationer med abort borde göras tillgängliga för abortsökande kvinnor, så att de är välinformerade innan de fattar sina beslut, skriver debattörerna. Tyskland kommer under åren 2020–2023 avsätta omkring fem miljoner euro för forskning angående långvariga psykologiska konsekvenser av abort. Dagen 200226.
 • Rapport: Abort kan leda till mental ohälsa. Flera studier visar att abort är en riskfaktor för att utveckla mental ohälsa och signifikant länkad till bland annat ångest, depression och missbruksproblematik. Det skriver prolife-organisationen Människovärde i en ny rapport där man menar att riskerna för kvinnan tonas ned i svensk debatt. "Det verkar som om rättighetstänket angående abort överskuggar sedvanliga medicinska överväganden, samt att riskfaktorer med abort och fördelar med att behålla barnet tonas ned." Det skriver Människovärde som i rapporten "Hur mår kvinnor efter abort?" gått igenom ett antal olika studier i frågan. Rapportsläppet kommer inför Internationella kvinnodagen den 8 mars. Människovärde betonar att slutsatserna kommer både från abortförespråkande och abortkritiska källor. Bland det digra källmaterialet finns gott om relativt ny forskning, men också hänvisningar till studier från 80- och 90-talet. Faran med att förminska betydelsen av ett abortingrepp är att det kan leda till ett mörkertal av kvinnor som mår dåligt, men som inte tror att det är en legitim känsla, enligt Människovärden. Vårdguiden 1177 nämns som exempel på bristande information om riskerna. Där står det att kvinnan kan ha ont de första dagarna efteråt, ”ungefär som mensvärk”, samt känna sig både nedstämd och lättad. Att mycket av det som publiceras i svenska medier om abort tycks ha ideologisk slagsida kritiseras också. Förra året fick en rapport som påstods visa att det saknas koppling mellan ökad självmordsrisk och abort stor spridning. Men det framkom snart att studien var dåligt underbyggd. Kvinnor som verkligen begått självmord var inte inkluderade i studien, inte heller kvinnor som gjort abort innan 18 års ålder. Några av slutsatserna i prolife-organisationens sammanställning är att kvinnor kan få traumareaktioner efter abort, att symtom kan förvärras över tid och att mental ohälsa är en vanlig konsekvens av abort. Exempelvis kan det resultera i ångest, depression, missbruk och vissa studier pekar också på ökad risk för självmord. Världen idag 200303.
 • Konsekvenser av abort tonas ned av den svenska sjukvården. Inom vården har man i all välmening velat avdramatisera abort, men det har i vissa fall resulterat i att de som verkligen genomgår en abort är oförberedda på hur omvälvande det är. Det skriver företrädare för organisationen Människovärde som i en ny rapport belyser hur enskilda kvinnor kan drabbas negativt av abort. Världen idag 200304.
 • Unikt: Teologisk högskola hade temadag om abort. Skandinavisk teologisk högskola höll på tisdagen en särskild temadag om abort. På plats var bland annat Maria Ludvigsson från Svenska Dagbladet. "Under de sex timmar vårt seminarium pågår, genomförs i snitt 75 aborter i Sverige," sade Torbjörn Aronson under sitt föredrag. Till temadagen med titeln "När börjar livet?" hade STH samlat en imponerande mängd experter med olika infallsvinklar på ämnet. Experterna höll var sitt föredrag innan dagen avslutades med en paneldebatt. Läs mer i Världen idag 200306.
 • Stefan Swärd: Kyrkan kan inte försvara den fria aborten. Grunden för den kristna inställningen i abortfrågan är den skapelsesyn och människosyn som presenteras i Bibeln. Den säger ett ovillkorligt nej till all form av dödande av oskyldigt liv. "Du ska inte mörda", är ett av de tio budorden. Den avgörande frågan är om Bibeln betraktar den ofödde som en person eller inte. Räknas de ofödda in i skyddet av människolivet? Bibeln har en hel del att säga om människolivet före födseln. Människovärdet är grundat i att man är en person, skapad av Gud – det är inte grundat i mental kapacitet, fysisk utrustning, ålder och utvecklingsnivå. Det hebreiska ordet för den ofödde är yeled, ett ord som används för både barn och ungdomar liksom den ofödde. Det är Herren som formar någon i moderlivet. Gud är verksam i moderlivet, det är Bibelns klara budskap. Den ofödde benämns och räknas som ett barn. När Nya testamentet talar om ofödda barn används samma ord som för barn i allmänhet. Den moderna naturvetenskapen, dessutom, slår fast att mänskligt liv börjar vid befruktningsögonblicket. Att de ofödda barnen har ett absolut människovärde, och därmed ett skydd för sitt liv, är en princip som alltid har gällt i den kristna kyrkans historia. Budordet ”du ska inte döda” gäller även de ofödda barnen. Barnabasbrevet från andra århundradet talar om att döda barn och abortera det som Gud skapat. Brevet säger att man inte ska döda det som Gud har format, och talar i sammanhanget om ofödda barn. Didache, andra århundradets katekes för nyomvända, säger: "Mörda inte ett barn genom abort och döda inte ett nyfött spädbarn." Reformatorn John Calvin skrev om abort: "Fostret, fastän inneslutet i moderns livmoder, är ändå en människa, och det är ett förskräckligt brott att beröva dess liv, som det ännu inte har börjat åtnjuta. Det är värre att döda ett foster i livmodern än annan form av dödande, därför att det inte på något sätt kan skydda sig." Många moderna teologer jämställer abort med dödandet av ett barn. Prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer, som blev avrättad i ett nazistiskt koncentrationsläger, hävdade att abort bör jämställas med mord. Den berömde teologen Karl Barth hävdade: "Det ofödda barnet är från början ett barn ... det är en människa och inte ett ting, inte en del av moderns kropp ... De som lever i barmhärtighet kommer alltid att vara böjda åt att vara barmhärtiga, speciellt gentemot en mänsklig varelse som är så beroende av andras barmhärtighet som det ofödda barnet." Med vår tids glasögon kan dessa citat från kyrkohistorien vara dramatiska, men det är viktigt att veta hur kyrkan historiskt har sett på saken. Både Bibeln och kyrkohistorien slår fast att de ofödda barnen är människor som måste ha rättsskydd och skydd för sitt liv. Den kristna kyrkans enda principiella hållning är att oönskade graviditeter måste hanteras på annat sätt än abort. Framför allt genom att främja en livsstil så att oönskade graviditeter inte inträffar. Den kristna kyrkan kan därför inte försvara den fria aborten och där mänskligt liv utsläcks av vilken anledning som helst. Så fort vi börjar diskutera legitima grunder för abort har vi övergett principen om det absoluta människovärdet för de ofödda. Den kristna uppfattningen är i dag en minoritetsuppfattning i västvärlden, i samhället i stort, inom politiken men även inom kristenheten. Trots detta är det viktigt att vi i vår undervisning, i våra värderingar och rekommendationer, följer den klassiska kristna övertygelsen att allt mänskligt liv har människovärde och rätt till liv, även de ofödda barnen. Även om vi inte kan påverka abortlagstiftningen kan vi påverka människors värderingar. Framför allt behöver vi påverka männens värderingar, och stötta kvinnan och barnet i stället för att kräva och pressa på för abort. Världen idag 200404.
 • Abortförespråkare attackerar kristna hjälporganisationer. I Tyskland har abortaktivister i månader vandaliserat och förstört ett rådgivningscenter för gravida och i Österrike har liknande attacker utförts mot en katolsk grupp. I båda fallen har gärningspersonerna klottrat slagorden "pro-choice". Vid flera tillfällen de senaste månaderna ska abortförespråkarna ha brutit sig in på rådgivningscentret i tyska huvudstaden Berlin och orsakat stor förstörelse. De har krossat fönster, sprutat lim i låsen, skickat brev med avföring och klottrat "pro-choice" på väggarna, skriver Respekt, och hänvisar till organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians. I Tyskland genomgår gravida rådgivning innan kvinnan beslutar om hon vill göra abort eller behålla barnet. Graviditetscenter med ett livsbejakande synsätt, som det aktuella i Berlin, har blivit måltavlor för radikala abortförespråkare över hela världen, skriver Respekt. "Jag kommer alltid att ge stöd till gravida kvinnor och hjälpa dem att hitta fram till ett beslut som gör att de kan känna sig stolta under resten av sina liv. Allt vi gör är att erbjuda vår hjälp till kvinnor som kommer till oss av egen fri vilja. Det är ett dåligt tecken att den tyska vänstern likställer den hjälp till gravida i nöd som vi erbjuder med en fiende som måste förstöras," säger Kristijan Aufiero, ordförande för centret, enligt sajten. Också i österrikiska Salzburg har liknande attacker utförts. Abortaktivister har vandaliserat samtliga bilar hos en katolsk grupp som kallar sig Home Mission Base Salzburg. Förutom skadegörelse och krossade fönster har man även här klottrat dit budskapet "pro-choice". Patrick Knittelfelder som leder arbetet säger i ett uttalande att attacken "indikerar att vi är väldigt relevanta" och att han är glad att organisationen är känd för att säga ja till livet. Världen idag 200515.
 • Svenska skattepengar går till abortimperialism i Afrika. Den svenska biståndspolitiken fortsätter att prioritera påverkansarbete för att förändra andra länders abortlagstiftning. I flera afrikanska länder bedrivs nu ett forskningsprojekt i syfte att få beslutsfattare att legalisera abort. Det hela finansieras av den svenska biståndsmyndigheten Sida. Uppskattningsvis 55 procent av Sidas hälsobistånd går till arbete med så kallade SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) uppger myndigheten själv på sin webbplats. Nu uppmärksammar katolska Respekt det fyraåriga projektet "African Population and Health Research Center" (APHRC), som finansieras av Sida. Projektets syfte är att i första hand främja SRHR, där laglig abort enligt Sidas definition ingår. Detta görs genom att bistå nyckelaktörer med hjälp att "övervinna barriärer", bland annat folklig opinion och lagstiftning, för att legalisera abort. APHRC fokuserar särskilt på sju länder: Kenya, Rwanda, Zambia, Malawi, Sierra Leone, Burkina Faso och Liberia. Flera av dessa länder har i princip abortförbud eller en mycket strikt abortlagstiftning, något Sida vill förändra. Ett vanligt argument för att motivera abortförespråkande arbete är statistik över hur många som drabbas av osäkra aborter. Sidaprojektet kritiseras dock av kenyanska debattörer för att sprida uppblåsta och missvisande siffror, skriver Respekt. "Denna information har citerats så många gånger i SRHR-litteratur, men den är inte korrekt. Forskningen utfördes av organisationer som arbetar med SRHR-frågor i syfte att överdriva dödsfallen efter abort och sedan använda uppgifterna för att driva på legalisering av "säkra aborter"," säger Wahome Ngare, barnläkare och gynekolog i Nairobi, till nyhetstjänsten Friday Fax, uppger Respekt. "Kenyas grundlag tillåter abort endast när kvinnans liv eller hälsa är i fara," Respekt hänvisar även till den kenyanska parlamentsledamoten Jennifer Shamalla, som menar att kraven på förändrad abortlagstiftning i huvudsak kommer utifrån. "Det förekommer externa påtryckningar från biståndsgivare, senast vid en internationell konferens i Nairobi. Religiösa och civila samhällsorganisationer, som motsatte sig deras agenda för SRHR för ungdomar, fri abort och hbtq-agenda, uteslöts," säger Shamalla. "De flesta lagstiftare skulle aldrig ens överväga att ändra pro-life-lagarna. Det skulle strida mot Kenyas grundlag, som vi alla har lovat att skydda och upprätthålla." Hon och många andra i afrikanska länder med strikta abortlagar menar att försöken från biståndsgivare i väst att förändra lagstiftningen är ett tydligt exempel på nutida kultur- och åsiktskolonialism. Världen idag 200523.
 • Nya bevis för att Planned Parenthood sålde fosterdelar. Fakturor och videoinspelade förhör med Planned Parenthood-personal styrker misstankarna om att organisationen sålde kroppsdelar från aborterade foster. En av de anställda medger att hon ville "gå vidare" med ett kontrakt som skulle inbringa 750 dollar per fosterlever. Världen idag 200604.
 • Jonas Adolfsson: Farlig protestantisk tystnad om aborterna. Ur kristen synpunkt är det oacceptabelt att 1,3 miljoner svenska barn aborterats sedan 1975. På den plats som skulle vara den allra tryggaste i hela världen - mammas mage - har de plötsligt avlivats. Vi kristna i Sverige brukar inte tveka att avföra dödsstraff som ondska, men här har vi det som är värre: Här talar vi om individer som inte gjort sig skyldiga till något ont, och definitivt inget kriminellt. Med bibliska termer skulle detta beskrivas som "oskyldigt blod", något som Gud alldeles särskilt värnar om. Ett samhälle som genom tillåtande lagstiftning och genom att lämna kvinnor i sticket - utan att erbjuda verkliga alternativ till abort - har förklarat krig mot barnens skapare, mot Gud själv. I samhället har Gud satt församlingen, den kristna kyrkan, med uppdrag att vara en ”sanningens pelare och grundval”. I sanningens tjänst skulle kyrkan därför kräva att det samhälle som sanktionerat abortsystemet på allvar tar fram alternativ, verkliga möjligheter för kvinnor i trängda lägen att kunna behålla sitt barn. Antingen genom ekonomiskt och socialt stöd eller genom möjlighet till adoption. Detta borde rimligen också vara ledstjärnan för kristna biståndsaktörer i tredje världen. Självklart finns enskilda situationer i dessa länder där abort tycks vara enda lösningen. Men det kan aldrig få slå över i bejakande formuleringar om betydelsen av tillgång till abort. När den fria aborten kom på tal i Sverige i början av 1970-talet var alla kyrkor – inklusive de evangeliska - självklart emot idén. I dag har tidsandan slukat många av oss, ibland så till den grad att vi börjat kalla det onda gott och det goda ont. Det är hög tid att vi protestanter (vi som finns i fria församlingar, traditionella frikyrkor och den lutherska kyrkan) vaknar till. Tiden då vi kan lämna walk-over i abortfrågan är över. Världen idag 200611.
 • Människovärde: Planned parenthood tjänar på prostituerades påtvingade aborter. Det finns en utsatthet som inte kommer fram så ofta, och det är påtvingade aborter på flickor och kvinnor utsatta för trafficking. Enligt en amerikansk rapport från 2017 av "Family Research Council" finns det samband mellan pornografi, trafficking och abort, där abort blir det som möjliggör att övergreppen av dessa flickor och kvinnor kan fortsätta. I en undersökning bland tidigare traffickingoffer uppgav över hälften av alla som gjort abort, att de tvingats till aborterna. Många hade genomgått fler än en abort. En hade genomgått 17 aborter varav åtminstone några av dem var påtvingade. En annan berättade att samtliga hennes sex aborter var påtvingade. Trots att flera aborter gjordes på en och samma klinik, ställde personalen inga frågor som hade kunnat avslöja hallicken och hjälpa flickorna. Samma förövare kunde återkomma med en och samma minderåriga flicka för ytterligare en abort, utan att några frågor ställdes eller att sociala myndigheter kontaktades. Genomgående var också att kostnaderna för aborterna räknades som en skuld som flickorna skulle betala tillbaka till sina förövare, och redan dagen efter en abort kunde de tvingas ut i prostitution igen. Planned Parenthood (PP) är svenska RFSU:s samarbetspartner och driver abortkliniker i hela USA. Deras klinik var enligt ett vittnesbörd populär för en utsatt kvinnas förövare eftersom det inte ställdes några frågor där. Även tidigare medarbetare har vittnat om hur PP indirekt underhåller traffickingverksamhet genom att man blundar för de omständigheter som dessa ofta minderåriga flickor lever under. Man anser att abort är den hjälp som flickorna behöver, och att man ändå inte kan förändra deras livsvillkor. Trots att de presenterade sig själva som "ansvariga" för prostituerade flickor, gavs de råd hur de skulle gå tillväga för att få aborter genomförda och samtidigt undvika anmälan till myndigheter. Traffickingoffer har erfarenhet av brutalt våld och nästan alla uppgav enligt ovan nämnda rapport, att de någon gång hade behövt vård på akutavdelningar eller olika kliniker för sina skador. Omkring 30 procent av dem fick vård på PP:s kliniker. I den vården ingick aborter men inte traumabearbetning eller anmälan till sociala myndigheter.Sverige bidrar årligen med minst 110 miljoner kr till Internationella Planned Parenthood, enligt deras finansieringsrapporter. Trots att de tjänar stora pengar på aborter och vänder bort blicken för minderåriga traffickingoffer, ska svenska skattebetalare stå för ytterligare understöd. Det är hög tid att rimligheten i detta börjar ifrågasättas. Dagen 200617.
 • Chef på abortjätte anklagas för rasism. En chef för USA:s stora abortorganisation Planned Parenthood har utsatt personal för glåpord, förnedringar och mobbning. Det skriver över 300 anställda eller före detta anställda i ett öppet brev till organisationen. Systematisk rasism har blivit värre på arbetsplatsen under chefens ledning, skriver de. Planned Parenthood utför över 300 000 aborter under ett år i USA. Vd:n på organisationens New York-avdelning anklagas nu för trakasserier, rasism och för att ha skapat en kultur av rädsla. "Dussintals inom personalen har sett [chefen] skrika, läxa upp, slå knytnävarna, verbalt misshandla, förödmjuka och mobba anställda, och på ett brutalt sätt ofta få medarbetare att skämmas inför sina kollegor på interna möten", skriver över 300 anställda och före detta anställda i ett öppet brev som publicerats på internet. Skribenterna påpekar att Planned Parenthood grundades av en "rasistisk vit kvinna" och syftar på Margaret Sanger som enligt flera källor uttryckte sympati för rashygien. De krävde att chefen i fråga avskedas och att en oberoende utredning av anklagelserna genomförs. De vill dessutom att New Yorks Planned Parenthood-chefer som har en årslön på över 100 000 dollar får lägre lön. Världen idag 201126.
 • Misstanke: Levande foster "dissekeras". Debatten om foster som föds fram levande i samband med sena aborter har fått nytt bränsle i USA. Detta sedan organisationen Center for Medical Progress släppt ut en video med vittnesförhör med personer som arbetat för Planned Parenthood, där det antyds att ingrepp gjorts på foster i gränslandet mellan liv och död. Läs mer i Världen idag 200701.
 • Joe Biden: Kommer skrota Trumps abortrestriktioner. Planned Parenthood, som bland annat driver abortkliniker i USA, har nu officiellt gett sitt stöd åt Demokraternas presidentkandidat Joe Biden inför höstens presidentval. "Vi kommer att skydda kvinnors författningsenliga rätt att välja [abort]," säger Joe Biden i en video som Planned Parenthood lagt upp på internet. I den korta videon säger Joe Biden att han kommer att kämpa för att återuppta internationellt bistånd till organisationer som arbetar med aborter. Han kommer även att skrota de restriktioner mot abort som president Donald Trumps administration infört inom ett federalt hälsoprogram som riktar sig till låginkomsttagare. Enligt tidskriften Forbes har Planned Parenthood lovat att bidra till Joe Bidens valkampanj med 45 miljoner dollar, vilket är tre gånger så mycket som man spenderade 2016. I tidningen Washington Post skriver krönikören Henry Olsen att Joe Biden rört sig vänsterut under sin politiska karriär. "Detta ses tydligast i hans ändrade inställning till aborter. Han började sin karriär i senaten som motståndare till aborter", skriver Henry Olsen, och ger fler exempel. "Han var mot äktenskap för homosexuella på 1990-talet, och för detsamma 2012." Man kan notera att Joe Biden och Donald Trump har gjort motsatta resor när det gäller abort. Donald Trump uttalade sig för rätten till laglig abort i en TV-intervju 1999. Världen idag 200625.
 • "Mer konsekvent att förbjuda abort." Läkaren och debattören Kajsa Dovstads argument för fri abort ända fram till födelsen håller inte, menar Expressen-krönikören Susanna Birgersson. "Utifrån min livsåskådning skulle jag önska en utveckling i motsatt riktning, att ofödda individer tillmättes större värde än i dag, med eller utan fosterskador," - skriver hon. Läs mer i Världen idag 200706.
 • Den svenska statistiken ligger relativt stadigt på 36 000 aborter årligen. Men Socialstyrelsen påpekar att inrapporteringen av aborter är frivillig och att detta medför en osäkerhet i statistiken.
 • Anna Björklund: Var går gränsen då ett foster blir en människa? KulturkrönikaGP:s krönikör Anna Björklund känner ett barn växa i sin mage och funderar över när en mammas ansvar egentligen börjar - och när ett liv räknas som värt att rädda. Varje gång jag tittar i appen står det nya otroliga saker. Att barnet nu är över två decimeter lång och inte alls som ett grodyngel eller en cellklump utan som en liten människa som slår kullerbyttor som att han gick i småskolan och tydligen redan lärt sig känna igen min röst. Och varje gång blir jag förvånad när jag tittar på veckoantalet, för det säger att nu, fortfarande, kan jag välja att abortera min bebis, valet är fortfarande mitt. Läs mer i GP 200707.
 • Statistik saknas för medicinska aborter. Det finns inget statistiskt säkert register över antalet aborter som utförs med läkemedel. Endast läkardiagnoser registreras i Patientregistret, och medicinsk abort utförs i regel av barnmorskor. Helena Kopp Kallner, vid Sveriges Förening för obstetrik och gynekologi, är kritisk mot den här situationen. För att en registrering ska kunna införas krävs en lagändring. P3 Nyheter söker socialminister Lena Hallengren. SR 200813.
 • Beslut om fler sena aborter togs nattetid. Det franska parlamentets andra kammare, nationalförsamlingen, har röstat igenom en lagändring som tillåter abort av psykosociala skäl ända fram till slutet av graviditeten. Knappt en femtedel av ledamöterna var på plats när förslaget röstades genom, före gryningen en lördagsmorgon mitt i semestertiden. Ändå godkändes lagändringen, med 60 röster mot 37. Bara 101 av 577 ledamöter deltog i omröstningen, som inte bara skedde mitt i semesterperioden, utan också vid 4-tiden på morgonen, i slutet av en lång debatt om en rad bioetiska lagförslag. I samma omröstning, skriver den svenska pro life-organisationen Respekt, antogs förslag om statligt finansierad provrörsbefruktning för lesbiska par och ensamstående, samt om tillstånd för att skapa genetiskt modifierade embryon och hybrider som tas fram genom att införa mänskliga stamceller i djurembryon. Lagförslaget går nu tillbaka till överhuset, senaten, för en andra behandling. Ett utskott med ledamöter från både nationalförsamlingen och senaten tar sedan upp det nya förslaget för omröstning, enligt brittiska Christian Institute. Om ledamöterna inte kan enas, är det nationalförsamlingens beslut som gäller. Världen idag 200821.
 • Celler från aborterade foster används för att ta fram coronavaccin. Astra Zeneca, som nyligen pausade sin vaccinstudie efter ett oförklarligt insjuknande, är ett av minst fem företag som försöker ta fram vaccin mot covid-19 med hjälp av stamceller från aborterade foster. I Australien uppmanar nu tre biskopar sin regering att ta fram ett "etiskt icke-kontroversiellt" vaccin. Världen idag 200916.
 • 500 par strumpor till minne av aborterade barn. På söndag genomför organisationen Livsval en stående manifestation i Göteborg, med 500 par barnstrumpor till minne av de barn som aborteras varje månad i Västra Götaland. "Vi försöker få fram den här symboliken och hoppas att det gör intryck på folk," säger Plamen Najdenov på Livsval. Läs mer i Världen idag 200917.
 • Abortkritiker fick utrymme i medier. I helgen hölls en manifestation i Göteborg där ett 15-tal personer stod upp för de ofödda barnen, något som uppmärksammades bland annat i Göteborgs-Posten. Samtidigt publicerade Expressen en stor artikel där man påstår sig visa upp den "innersta kretsen" i det svenska abortmotståndet. Den så kallade "kretsen" som intervjuas i Expressen består av välkända debattörer som Mats Selander på Människorätt för ofödda (MRO), Benedicta Lindberg på katolska Respekt och Johanna Byman, ordförande för organisationen Människovärde. "Ibland får jag intrycket att abort ses som en triumf för kvinnorörelsen," säger Benedicta Lindberg i artikeln. "Vi som värnar om livet måste engagera oss genom att stötta före och efter födseln, så att det inte blir ett svårt beslut att behålla ett barn," menar hon. I Expressens text får prolife-debattörerna en rad kritiska frågor av tidningens reporter, medan en abortförespråkande läkare får ledande frågor och kallar abortkritikerna för "fundamentalister".Läs mer i Världen idag 200922.
 • Planned Parenthood erkänner grundarens rasism. Planned Parenthood i New York kommer att ta bort namnet på organisationens grundare, Margaret Sanger, från sin klinik på Manhattan. Detta på grund av sexualupplysarens "skadliga koppling till eugenikrörelsen". Det rapporterar den svenska pro-lifeorganisationen Respekt. IPPF har 142 medlemsförbund över hela världen och är verksamt i mer än 170 länder, enligt Respekt. Organisationen tillhandahåller abort och förespråkar fri abort. I Sverige representeras IPPF av RFSU. Läs mer i Världen idag 200925.
 • Ändrade aborter för att få ut användbara fosterdelar. I strid med federal lag ändrade Planned Parenthood enskilda abortprocesser för att få ut fosterdelar för forskning. Det visar förhör som släppts från förra årets domstolsförhör med medarbetare på Planned Parenthood i USA, menar organisationen Center for Medical Progress. Nu stämmer i sin tur David Daleiden, grundare av Center for Medical Progress, Planned Parenthood för förtal i en federal domstol i New York. Detta sedan Planned Parenthood kallat hans inspelningar för "tillverkade", "fake" och "falska". Världen idag 200925.
 • Polens president deltog i prolife-marsch. Andrzej Duda blev nyligen den förste polske president att delta i en prolife-marsch. Temat för marschen, som genomfördes för femtonde året i rad i Warszawa den 20 september, var "Låt oss försvara familjen tillsammans." Andrzej Duda omvaldes nyligen som president, efter en kampanj där han upprepade gånger betonade sitt engagemang för den polska kärnfamiljen, men också kallade hbtq-rörelsen för en "destruktiv ideologi", värre än kommunismen. "Vi är glada att de polska familjerna har den viktigaste personen i landet som sin bundsförvant," sade Pawel Ozdoba, som arrangerade demonstrationen för organisationen Centrum för liv och familj. Marschens omkring 5 000 deltagare gick från Slottstorget och nådde en timme senare Heliga korsets kyrka vid Krakowskie Przedmiescie, uppger TVN24. Där hölls också en avslutande gudstjänst. Något som uppmärksammades under marschen var det medborgarförslag som behandlas i författningsdomstolen den 22 oktober, och som vill ge lagstadgat skydd åt fostret även i fall av allvarliga fosterskador. "Vi vill visa det stora värdet av familj, äktenskap och rätten till liv från befruktning till naturlig död. I dag befinner vi oss i en situation där familjen verkligen är i fara," sade Pawel Ozdoba, som talade om "allvarliga hot från farliga, radikala ideologier". "På grund av nyligen inträffade incidenter och attacker från vänsteraktivister mot kristna värderingar, tar demonstrationen också formen av en appell till myndigheterna om att ändra lagen och förhindra vanhelgande och förolämpning av religiösa och nationella symboler," sade han. Världen idag 200928. Kommentar: Två motsatser - Sverige och Polen.
 • Abort firades av topp-politiker och lobbyister. Den 28 september varje år firar och kräver aktivister och abortförespråkare världen över möjligheten att abortera ofödda barn. I år drevs kampanjen i Sverige av Amnesty och RFSU. Partiledare och opinionsbildare slöt upp, bland de som anslutit till kampanjen finns Miljöpartiets språkrör, ministern Isabella Lövin och Vänsterpartiets föreslagna partiledare Nooshi Dadgostar. "Det märkligaste och bisarra är att dessa röda säger sig stå upp för människovärdet och allas lika rättigheter", skriver en person till Lövin. Vårdens fackförbund driver också på för en liberal abortlagstiftning. Vårdförbundets lokalavdelning i Örebro illustrerar sitt stöd för abort genom en teckning som ska föreställa en livmoder som håller upp långfingret. I ett blogginlägg hävdar också förbundets medarbetare att det inte är ett barn som aborteras eller ett liv som utsläcks utan att det handlar om "en cellbildning i kvinnans kropp". Världen idag 200930.
 • Nasrin Sjögren och Annette Westöö: Att vilja förbjuda abort är ett rimligt ställningstagande. Hur intellektuellt försvarbart är det att hävda att det ofödda barnet är en människa med okränkbart människovärde och på samma gång förneka det ett rättsskydd? Läs mer i Dagen 201009.
 • Johanna Byman: Mödradödlighet vid illegal abort överdrivs av abortförespråkare. Polen och Malta, två länder med restriktiva abortlagstiftningar, finns i dag bland de länder som har den lägsta mödradödligheten i världen. Det påpekar företrädare för organisationen Människovärde, som menar att felaktig statistik över illegala aborter blivit en strategi bland abortförespråkare. Internationella dagen för säkra aborter, som inföll nyligen, innehöll de gamla vanliga hyllningarna till fri abort som en "rättighet" för kvinnor, samt varningar om att tiotusentals kvinnor årligen dör på grund av osäkra aborter. Detta är inget nytt. Forskaren Malcolm Potts skrev i sin bok Abortion (1977) att alla som vill driva igenom abortlagstiftningar använder sig av argumentet att tusentals kvinnor dör i onödan varje år, fast det faktiska antalet är avsevärt mycket lägre. Hans kollega, läkaren Bernard Nathanson, har medgett att antalet kvinnor som dog av illegala aborter i USA var mellan 200 och 250 per år, medan antalet som i opinionssyfte matades ut till media var 10 000. Mary Calderone, en tidigare chef för Planned Parenthood, skrev att antalet kvinnor som dog av samtliga aborter 1957 i hela USA var 260 personer. Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC dog 19 kvinnor av illegala och 25 av legala aborter 1973, det vill säga samma år som fri abort infördes i hela USA genom rättsfallet Roe mot Wade. Vi ser samma sak upprepas i våra dagar när abort ska påtvingas afrikanska länder. Abortorganisationen Ipas har enligt uppgift påstått att "hundratals" nigerianska kvinnor dör varje dag i osäkra aborter. Det skulle i så fall betyda 73 000 kvinnor per år, om man räknar att 200 personer dör varje dag. Denna siffra överstiger det totala antalet dödsfall i mödradödlighet för Nigeria, som 2017 var 67 000 enligt WHO. Risken att dö av osäkra aborter är störst i Afrika, enligt WHO, och man menar att restriktiva abortlagstiftningar är en av orsakerna. I västvärlden sjönk emellertid mödradödligheten långt innan fri abort legaliserades. Detta berodde bland annat på tillgång till antibiotika och att teknologi för blodtransfusioner utvecklades. Polen och Malta, vilka är två länder med restriktiva abortlagstiftningar, finns i dag bland de länder som har den lägsta mödradödligheten i världen. I Chile har mödradödligheten fortsatt att sjunka efter att abort förbjöds 1989. Dödsfall sker även av lagliga, så kallade säkra aborter, men underrapportering förekommer. Storskaliga undersökningar från Finland, Danmark och USA har alla visat att inte minst självmordsfrekvensen är högst bland kvinnor som gjort abort, jämfört med kvinnor som fött barn. Att fri abort skulle vara en rättighet för kvinnor blir motsägelsefullt, eftersom de könsselektiva aborterna har orsakat stora kvinno­underskott i delar av världen. Enbart i Indien uppskattas omkring 63 miljoner kvinnor saknas på grund av könsselektiva aborter. I boken Unnatural selection av Mara Hvistendal (2011) anges uppemot 160 miljoner flickor saknade i Asien. En av orsakerna till detta, menar hon, är ultraljudstekniken som möjliggjort att få reda på barnets kön innan födseln. Europarådets parlamentariska församling har fördömt könsselektiva aborter, men ändå är de fortsättningsvis tillåtna även i Sverige, så också här kan flickor offras i "aborträttens" namn. Det förekommer även olika former av tvång som leder till att kvinnor väljer abort. Inte minst vid graviditeter där någon form av fosterskada konstaterats eller bara misstänks upplever föräldrar press från vården att göra abort. Vi på Människovärde vill öka kunskapen och respekten för de ofödda barnen så att de ses som värdefulla individer med rätt till liv. Vi vill genom våra tre uppdrag - utbildning, opinionsbildning och rådgivning - arbeta för en nollvision för aborter. Vi vill se ett samhälle där barn välkomnas, och där ingen kvinna ska behöva genomgå en abort. Världen idag 201010.
 • Benedicta Lindberg: Afrikanska aborter löser inte klimatkrisen. Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik. Om vi vill påverka antalet barn som föds bör vi i stället arbeta för att öka utbildningsnivån och säkerställa tillgången till hälsovård, säkra förlossningar och ålderdomsförsörjning. Läs mer i Dagen 201021.
 • Kritik mot SVT: Rapporterar ensidigt om abort i Polen. Människor som är positiva till att Polen kan komma att skydda ofödda barn med exempelvis Downs syndrom från abort får inte komma till tals i SVT:s rapportering. I ett Rapport-inslag och i flera webbartiklar om frågan citeras personer som är kritiska till utvecklingen, men varken politikerna bakom lagförslaget eller andra abortkritiker får ge sin syn. Läs mer i Världen idag 201117.
 • Ännu ett snedvridet abortbudskap i SVT. Läs mer i Världen idag 201125.
 • Ofödd överlevde abort - väcker etiska frågor. En kvinna i Stockholm som gjort en medicinsk abort upptäckte att fostret överlevt. När hon vid ett nytt ultraljud såg den oföddes armar, ben och näsa blev hon osäker. "Jag hade ju bestämt mig och tagit det här beslutet. Men nu när jag fick möjligheten att behålla det här barnet så känns det hemskt," säger hon till Aftonbladet. Läs mer i Världen idag 201207.
 • Argentina legaliserar abort. Argentina tillåter fri abort upp till 14:e veckan. Efter mer än 12 timmars debatt röstade senaten ja till regeringens förslag med 38 röster mot 29. Tusentals kvinnor som hade samlats utanför kongressen bröt ut i ett öronbedövande jubel när omröstningens siffror lästes upp via en storbildsskärm. Argentina blir nu det första stora landet i regionen som tillåter fri abort. Idag finns den rättigheten bara i Uruguay, Guyana och Kuba, samt i Mexikos huvudstad, Mexiko City. SR 201230. Se även som har en längre artikel, Dagen 201230.
  Jubel i SVT och SR när abort legaliserades i Argentina. "Glädjerus","historiskt", "en stor seger". Det är ord som använts i svenska medier för att beskriva det nyligen tagna beslutet i Argentina om att ofödda ska kunna aborteras fram till vecka 14. De värdeladdade orden ackompanjeras av bilder på jublande kvinnor och i stort sett bara abortaktivister får komma till tals. Läs mer i Världen idag 210107.
 • Komiker i SVT: Abort är som att dra ut en tand. I serien Standup sketch show som sänds på SVT Play medverkar flera svenska komiker. En är Petrina Solange som väckt uppmärksamhet bland annat när hon försöker skämta om abort och samvetsfrihet. "Jag tänker att man kan få med sig det i en liten burk. Och som med en tand tänker jag att man kan lägga det i lite vatten så kommer fosterfen på natten," säger hon till publikens skratt. Läs mer i Världen idag 210106. Kommentar: Inget nytt under solen. Människan utan Gud går sin egen väg och reser hela tiden reser upp tankebyggnader mot en rätt kunskap om Gud och Guds vilja. Därför är det inget nytt när människor tror sig var fördomslösa i sina tankar och skrattar och ler om heliga ting, det har inte sin grund i kunskap, utan i dårskap.
 • Allt färre barn med Downs föds i Europa. Det förväntade antalet barn som föddes med Downs syndrom i Europa minskade med hälften mellan 2011 och 2015. Detta enligt en vetenskaplig artikel i tidskriften European Journal of Human Genetics. Minskningen förklaras med en ökad användning av fosterdiagnostik. Forskarna konstaterar att det i genomsnitt föddes 54 procent färre barn med Down syndrom 2015 jämfört med 2011 i de 42 länder som granskats. Den största minskningen av födslar på grund av selektiva aborter skedde i södra Europa (71 procent), följt av norra Europa (51 procent) och östra Europa (38 procent). Det fanns dock stora skillnader mellan länder inom en region. I landet Malta föddes till exmpel alla barn med Downs syndrom som förväntat, medan minskningen var hela 83 procent i Spanien och 71 procent i Italien. Uppskattningsvis levde 417 000 personer med Downs syndrom i Europa 2015. "Utan selektiva aborter hade de varit omkring 572 000, vilket motsvarar en befolkningsminskning med 27 procent", skriver Gert de Graaf, Frank Buckley och Brian Skotko i en artikel. Världen idag 210112.
 • Nya Zeeland antog ultraliberal abortlag. Under vissa förutsättningar får kvinnor i Nya Zeeland rätt att göra abort ända fram till födseln enligt en lag som antagits i skuggan av pandemin. Även könsselektiva aborter tillåts i landet och beslutet fördöms nu av människovärdesgrupper runt om i världen. Världens mest extrema abortlagstiftning. Så beskriver brittiska prolife-organisationen Right to life Nya Zeelands abortlag som passerat lagstiftningsorganet medan landet varit upptaget med att hantera coronapandemin. I den nya lagen ingår fri abort fram till vecka 20, men även efter detta finns möjlighet till abort - ända fram till födseln. Right to life påpekar å sin sida att det finns exempel, från andra platser i världen där liberala abortlagar införts, som visar att antalet mycket sena aborter skjutit i höjden. Och det har i sin tur lett till trauman hos vårdpersonal som fått avliva ofödda mycket sent i graviditeten. Man befarar nu en liknande utveckling i Nya Zeeland. Noterbart är att den nya lagen samtidigt lämnar en viss öppning för vårdpersonal som har samvetsbetänkligheter om att medverka vid aborter. Läs allt i Världen idag 210112.
 • Allt färre barn med Downs syndrom får födas i Sverige. Bara en tredjedel av de barn som kunde förväntas födas med Downs syndrom föds varje år i Sverige, 100 av 300. Det skriver Aftonbladet i en artikel som jämför situationen i Sverige med den i Danmark, där alla gravida erbjuds fosterdiagnostik. I Danmark erbjuds sedan 2004 alla blivande föräldrar att ta reda på om fostret har Downs syndrom. Av dem som får ett ja väljer 95 procent att göra abort, och 2019 föddes endast 18 barn med Downs i landet – jämfört med mellan 60 och 70 barn tidigare. I Sverige föddes år 2006 152 barn med syndromet, enligt statistik från Födelseregistret (MFR) och Patientregistret (PAR), medan 90 barn föddes 2017. Världen idag 210115.
 • Moderata studenter: Tillåt abortpiller över disk. Sverige bör bli första land att permanent tillåta abortpiller över disk, skriver Amanda Broberg, vice ordförande i Fria moderata studentförbundet, på SvD Debatt. Hon lyfter Frankrike och Storbritannien som exempel, två länder som under pandemin tillåtit att abortpiller hämtas ut och tas i hemmet. "De forskningsstudier som har gjorts visar att det saknas risker med att anförtro kvinnor detta ansvar", skriver hon. Broberg menar att anledningen till att det fortfarande är sjukvården och inte apoteken som tillhandahåller tabletterna i Sverige troligtvis är en förlegad syn på abort. Omni 210119.
 • Mer än 42,6 miljoner aborter under 2020. Den vanligaste dödsorsaken på jorden under 2020 var abort. Totalt 42 miljoner ofödda dödades i aborter enligt Worldometer, vilket kan jämföras med den näst vanligaste dödsorsaken, smittsamma sjukdomar, som skördade 13 miljoner människoliv. Men i sitt faktablad om ”osäkra aborter” från den 25 september förra året, skriver WHO att det mellan år 2015 och 2019 i genomsnitt utfördes 73,3 miljoner aborter om året runt om i världen. Samma siffra anger Guttmacher Institute, som beskriver sig som ledande i USA och världen när det handlar om att främja sexuella och reproduktiva rättigheter. Tidskriften The Lancet, å andra sidan, skriver i en artikel från 2017, att det skedde 55,7 miljoner aborter årligen mellan 2010 och 2014. Det är oklart vad de olika angivelserna beror på. Världen idag 210115.
 • Joakim Lundqvist. Pastorer, tystna inte i abortfrågan! Vi som troende, och som ledare, har varken råd eller rätt att bli skotträdda och tystna i samtalet om abort. Läs mer i Dagen 210202. Världen idag 210201.
 • M vill tillåta aborter hemma. Moderaterna föreslår moderniseringar i abortlagen, bland annat slopat krav på att aborter inleds på sjukhus av läkare. Överläkare Helena Kopp Kallner, ansvarig för familjeplanering inom Läkarförbundet, kallar utspelet "enormt stort". V, MP och L välkomnar i kommentarer till Ekot förslaget och S säger sig vara öppna för samtal. SR 210227.
  Känslokall Kristersson om aborter. Moderaterna har med sitt nya partiprogram hävdat att partiet inte enbart är liberalt, utan liberalkonservativt. Med andra ord att M står på två ben, dessutom likvärdiga, och att ett av dem är konservativt. Mot detta står det nya M-förslaget om "modernisering" av abortlagen, med fokus på att fosterfördrivningar inte enbart ska äga rum på sjukhus utan gärna i hemmen, som en anonymiserad liten privatsak i ensamhet. "Rätten" att släcka oföddas liv borde, menar M, ges även barnmorskor, likaså att skattemedel läggs på en tidsgaranti för att snabbare kunna göra abort. Värst av allt är nog de kliniska känslokalla formuleringarna kring "mer pengar till forskning" om hur vi kan underlätta att släcka ofödda barns liv: "Stödet för denna viktiga forskning behöver öka i samband med att lagstiftningen ändras", heter det. Debattartikeln i Aftonbladet i helgen, undertecknad av partiledaren Ulf Kristersson och två moderatkvinnor, är ärligt talat en förförande iskall läsning - när M lämnar den kristna människovärdesprincipen långt, långt bakom sig. Världen idag 210303.
  Organisationen Människovärde: Säg nej till Moderaternas förslag om att införa distansaborter i Sverige! Har abortförespråkare övergett sitt eget mantra om att aborter ska vara "säkra, lagliga och sällsynta"? Det frågar sig fyra debattskribenter apropå förslaget om att låta kvinnor göra sina aborter i hemmet. Säg nej till Moderaternas förslag om att införa distansaborter i Sverige! Har abortförespråkare övergett sitt eget mantra om att aborter ska vara "säkra, lagliga och sällsynta"? Det frågar sig fyra debattskribenter apropå förslaget om att låta kvinnor göra sina aborter i hemmet.
  Det är sorgligt men sant att Barnmorskeförbundet bland många andra gör gemensam sak med abortlobbyorganisationen RFSU. Den 23 februari gick de i Svenska Dagbladet ut i gemensam aktion och debatterade för att aborter helt och hållet ska kunna göras hemma. De ger där exempel på länder som på grund av pandemin redan infört "distansaborter", men förbiser de negativa effekter som dokumenterats. I helgen överraskade även Moderaterna med ett förslag om att införa distansaborter i svensk abortlagstiftning. Har abortförespråkare nu övergett sitt eget mantra om att aborter ska vara "säkra, lagliga och sällsynta". Debattörernas argumentation liknar snarare WHO:s definition av osäkra aborter, nämligen aborter som utförs av personal som saknar rätt kompetens, eller i icke-kliniska miljöer, eller båda dessa sammantaget. I Storbritannien skedde två dödsfall under kort tid efter att distansaborter införts, och ett flertal kvinnor behövde akutvård på sjukhus på grund av komplikationer som svåra smärtor och allvarliga blödningar. Tre fall utreds, enligt Lifesitenews, av polis, där ett av dem handlar om ett barn som föddes levande i vecka 28, och som under oklara omständigheter senare dog i hemmet. Lättnader i belastningen på vården har inte rapporterats, enligt Kevin Duffy, tidigare konsult för abortorganisationen MSI (Mary Stopes International). Samma, om inte högre, antal kvinnor har enligt honom behövt eftervård på grund av komplikationer efter distansaborter. Och dessa får då hjälp av ambulanspersonal och på akutavdelningar, så belastningen byter bara plats. Debattörerna skriver heller inget om hur exakt graviditetslängd ska fastställas utan besök på klinik, eller hur långt in i graviditeten de anser att distansaborter är säkra. Enligt siffror från Storbritannien har minst 52 kvinnor fått abortpiller hemskickade efter den gräns på vecka 10 som gäller där, och det kan finnas ett mörkertal. En felbedömning på en vecka mellan graviditetsvecka 9 och 10 kan dessutom mer än fördubbla risken för en ofullständig abort och medföljande komplikationer, enligt BPAS (British Pregnancy Advisory Service). Hur utesluter man eventuellt utomkvedeshavandeskap? Hur vet man att det är rätt kvinna som sist och slutligen tar tabletterna, eller att de tas inom rätt tid? Hur vet man att kvinnan inte är utsatt för tvång? Ges överhuvudtaget någon information om vart en kvinna kan vända sig om hon ångrar sig efter första tabletten? Debattörerna önskar en snabb ändring av abortlagen. Inte undra på, en noggrann utredning skulle kanske visa på sanningar som abortförespråkare hellre sopar under mattan. Vi på Människovärde vill därför uppmana den svenska riksdagen att inte ta steg i denna riktning. Säg nej till Moderaternas förslag om att införa distansaborter i Sverige! Världen idag 210303.
 • Ökning av nödsamtal efter hemaborter. I England och Wales har antalet kvinnor som fått komplikationer och ringt ambulans efter intag av abortpiller i hemmet ökat med 54 procent det senaste året, skriver Respekt. Nyligen föreslog Moderaterna en lagändring för att kvinnor i Sverige ska kunna genomföra medicinska aborter hemma. Ungefär 36 kvinnor ringer varje månad till det brittiska akutnumret och söker läkarhjälp för komplikationer som uppstått efter att de tagit abortpiller. I England och Wales görs det i genomsnitt 20 ambulansutryckningar varje månad kopplade till medicinsk abort i hemmet, skriver Respekt på sin webbplats. Enligt sammanställningen behöver varje månad omkring 250 kvinnor som använt abortpiller i hemmet någon form av sjukhusbehandling för att kirurgiskt åtgärda ofullständiga aborter. Läs mer i Världen idag 210320.
 • "Gud har förlåtit mig för aborten." När Sandra Lauvrak blev oplanerat gravid försäkrade folk omkring henne att det ännu inte var ett liv, och hon tyckte att det fanns flera goda skäl att göra abort. Men efter ingreppet levde obehagen kvar. När hon senare blev en kristen växte insikten om vad hon gjort. Nu ber hon kvinnor att tänka om. Läs mer i Världen idag 210326.
 • Abortaktivist dog efter medicinsk abort. En ung abortaktivist i Argentina har nyligen dött efter att ha påbörjat en medicinsk abort. Hon är den första kvinna som avlidit till följd av en laglig abort, sedan landet vid årsskiftet legaliserade aborter till och med vecka 14. Prolife-ledare ifrågasätter nu abortaktivisternas tystnad om tragedin. Läs mer i Världen idag 210422.
 • Nathaniel (23) var 350 gram da han ble født: "Livet er så utrolig dyrebart". Da Nathaniel Rosvoldsve ble født passet mammas giftering på armen hans helt opp til skulderen. Dagen 210504.
 • Överläkare vill att abortlag ändras: Slopa livsduglighet. Livsduglighetsbegreppet i svensk abortlag bör tas bort. Det anser Sveriges förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) och pekar på att allt tidigare födda barn kan räddas. Om abortlagen skulle ändras enligt föreningens förslag skulle det bli en allt större överlappning gällande när man kan rädda ett barn och när man kan abortera det. Läs mer i Världen idag 210526.
 • EU-beslut kan pressa länder att införa abort. En kritiserad resolution om abort och kvinnovård har antagits av Europaparlamentet. Bland annat uppmanas samtliga medlemsländer att införa tillgång till legal abort, samtidigt som rätten till samvetsfrihet kritiseras. Fel av EU att lägga sig i länders abortlagstiftning, menar Europaparlamentarikern Jessica Stegrud (SD). Resolutionen, som i torsdags antogs med 378 röster mot 255, är inte bindande. Läs mer i Världen idag 210629.
 • Abortlagen i USA är mer liberal än i Europa. USA toppar gränsen för när fri abort tillåts, tillsammans med länder som Kina och Nordkorea. Det fastslås i en ny rapport från Charlotte Lozier Institute i USA, där delstaten Mississippis beslut att sänka sin gräns till vecka 15 ska avgöras av Högsta domstolen. Abort är legaliserat i alla amerikanska stater, men antalet veckor som abort tillåts varierar. Generellt gäller upp till maximalt 25 veckor när tidsangivelse finns, men flera stater tillåter att abort kan göras fram till att fostret är "livskraftigt" (vivid), vilket gör gränsen flytande och osäker och kan innebära ända upp till nio månader. De enda tre europeiska länder som tillåter abort efter vecka 15 är Sverige (18), Island (22) och Nederländerna (24). Världen idag 210802.
 • Studie: Aborter leder till brist på flickor i världen. Om tio år kommer det att finnas ett överskott av unga män i delar av världen, enligt en studie som har publicerats i den medicinska tidskriften BMJ. Detta kan bland annat leda till social oro, varnar man. Enligt en beräkningsmodell kommer uppskattningsvis 4,7 miljoner "för få" flickor att födas under kommande tio år. Läs mer i Världen idag 210804.
 • Vägde 212 gram vid födseln - är nu stor nog att åka hem. Världens minsta bebis har vuxit till sig och får nu lämna sjukhuset i Singapore. Lilla Kwek Yu Zuan vägde bara 212 gram när hon föddes den 9 juni förra året. Men nu väger hon 6,4 kilo och är stor nog att åka hem till familjen. The Times skriver att hon bara vägde "lite mer än en hamster" när hon föddes, medans både BBC och TT jämför hennes vikt med ett äpple. Hon är en inspiration för sin omgivning, skriver sjukhuset i ett uttalande. "En extraordinär covid 19-bebis - en stråle av hopp mitt i oroligheterna", skriver sjukhuset. Enligt BBC var det förra rekordet 245 gram. Hon fick omfattande behandlingar under sin tid på sjukhuset. Hon var bara 23 centimeter lång när hon föddes. Omni 210813. Världen idag 210816.
 • Hälsomyndighet i USA köpte delar från aborterade foster. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet upphandlade organ och vävnader från aborterade foster. Det avslöjar organisationen Judicial Watch. Bland de dokument som en domstol beordrat hälsodepartementet att lämna ut finns en lista med styckpriser för bland annat fosterskalle. Inköpen kan strida mot amerikansk lag. Läs mer i Världen idag 210929.
 • Carin Stenström: Lööf sågade Fälldins abortsyn. När fri abort diskuterades och beslutades i Sverige var samtliga kvinnoförbund motståndare, det vill säga både Socialdemokraternas och de borgerligas; Vänsterpartiet saknar kvinnoförbund. Socialdemokraten Nancy Eriksson var en stridbar motståndare till fri abort. Vid riksdagens omröstning rådde fri röstning - riksdagen respekterade ledamöternas samveten och övertygelse. En som röstade nej var blivande Centerledaren och statsministern Torbjörn Fälldin. Att abortfrågan rymde mycket mer än kvinnors möjligheter att inte hindras av barn och graviditet, stod klart för dessa politiker som levde i verklighetens med- och motgångar. Nancy Eriksson var född av en okänd mor och bör inte ha haft svårt att föreställa sig dennas vånda. Men hon insåg förstås också att med abort som en möjlighet hade hon själv aldrig kommit till världen. Hon valde, och slogs för, livet. Annie Lööf är en av dessa moderna politiker med outsinlig förmåga att spotta ur sig den typ av floskler som fyller de sociala medierna. Så också med anledning av det som kallas Aborträttens dag, vilken inföll i tisdags. I ett Facebookinlägg hävdar hon att abort är en mänsklig rättighet och en förutsättning för kvinnors liv och hälsa. Inte ett ord om vilka konsekvenser en omfattande abortverksamhet får för kvinnor och samhällen. Världen idag 210930.
 • Bred majoritet för ändring av abortlagen. Flertalet politiska partier är beredda att ändra abortlagen så att kvinnor inte ska behöva ta det första pillret i en medicinsk abort på en abortklinik eller på sjukhus, uppger Sveriges Radio. Bara KD är emot en lagändring. !Den här förändringen skulle göra att kvinnan blev ännu mer ensam i det svåra ögonblick som en abort är," säger Malin Schelin från Livsval. Förslaget ska diskuteras på partiets stämma i slutet av oktober, med syfte att frågan ska bli föremål för en statlig utredning. Enligt Ekot är det bara Kristdemokraterna som motsätter sig en lagändring. Sedan fler år tillbaka sker de flesta aborterna i Sverige med hjälp av medicin som stöter ut embryot/fostret i två steg. År 2020 användes metoden för 96 procent av de cirka 34 600 aborter som registrerades. Av de kvinnor som genomgick medicinsk abort före vecka 9 i graviditeten var det 83 procent som valde att ta det andra abortmedlet hemma. Malin Schelin, vice ordförande för Livsval, menar att varje abort som sker, oavsett metod, är "en tragedi". Världen idag 211005.
 • EU-beslut om abort öppnar för ny och människofientlig tid. Genom ett nytt beslut vill EU betrakta alla aborter som vårdfrågor. När samvetsfriheten inte respekteras och det ofödda livet inte längre skyddas i lag, då är vår civilisation på väg mot sin undergång, menar diakonen Göran Fäldt. Läs mer i Världen idag 211021.
 • Inte brottsligt att tillfoga ett ofött barn skada så att det dör. Våldsverkare kommer undan med lägre straff eftersom ofödda inte ses som brottsoffer. I landet där Barnkonventionen blivit lag och barnets bästa alltid ska tas hänsyn till är det alltså inte brottsligt att tillfoga ett ofött barn skada så att det dör. Dagen 211107.
 • Abort får barnmorska att tveka om drömyrket. Patricia Törnemar drömmer om att utbilda sig till barnmorska och säger sig inte ha några religiösa eller politiska hinder för att utföra aborter. Ändå tvekar hon. "Jag skulle inte fixa att göra ingreppet," säger hon till Jönköpings-Posten. " Det finns undersköterskor som inte vill ta blodprov för att det känns obehagligt. Då ber de istället en kollega som inte känner samma obehag att göra det trots att blodproven i högsta grad ingår i arbetsuppgifterna. Varför skulle det inte kunna ske även när det rör aborter?" Världen idag 211108.
 • 34 kristna ledare: Stå upp för livet! Vad händer på sikt med vården i ett samhälle som inte längre respekterar instinkten att den starkare parten ska skydda den svagare, skriver 34 kristna ledare inför Livets söndag den tredje advent. Det finns politiska krafter som vill att tillgången till abort ska skrivas in i grundlagen. Vi anser i stället att det ofödda barnet är värt att skyddas i grundlagen, och att denna ståndpunkt stöds av naturrätten på vars grund de internationella rättighetsdokumenten vilar. Barnkonventionen, som sedan 2020 är svensk lag, säger i inledningen att barnet på grund av sin omognad och sårbarhet har rätt till extra omvårdnad både före och efter födseln. Rätten till liv är också den mest grundläggande rättigheten i både Europakonventionen (som är svensk lag sedan 1995) och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna tillkom efter andra världskriget som ett svar på den dödsideologi som krävt miljontals civila människors liv. Läs mer i Dagen 211208.
 • Ellinor Grimmark om kampen för samvetsfrihet: "Det var värt det". Barnmorskan Ellinor Grimmark har valt att stå upp för sin personliga övertygelse om att inte utföra abort, ett beslut som kostat henne möjligheten att utöva sitt yrke i Sverige. Men trots påhopp tvekar hon inte om det rätta i att stå upp för samvetsfrihet. Läs mer i Världen idag 211212.
 • Guatemala tar strid för ofödda barnen. Guatemala ska utropas till Latinamerikas officiella "pro life-huvudstad", meddelar landets president Alejandro Giammattei. I samband med deklarationen, som kommer att göras av en latinamerikansk livsrättsorganisation den 9 mars, kommer också ett minnesmonument att presenteras. Utnämnandet av Guatemala till så kallad latinamerikansk pro life-huvudstad, eller Capital provida de Iberoamérica, som det heter på spanska, kommer att göras den 9 mars av den evangeliska organisationen "Latinamerikanska kongressen för livet och familjen", berättar nyhetssajten Evangelical Focus, som hänvisar till presidentens uttalande. Vid ceremonin ska ett minnesmonument presenteras och ett budskap om respekt för livet från befruktningen framföras. Därtill inbjuder den evangeliska organisationen, som också uppges vara initiativtagaren till utnämningen, till "en vecka av stora firanden för livet och familjen". Världen idag 211219.
 • Stor effekt av hjärtslagslag syns i Texas abortstatistik. Texas så kallade hjärtslagslag kan redan ha räddat livet på 15 000 barn, uppger en lokal livsrättsorganisation med hänvisning till färsk statistik. Lagen, som förbjuder abort efter att hjärtverksamhet kunnat mätas hos fostret, tros därmed ha avsedd effekt. Från att fostrets hjärta börjar slå kring sjätte graviditetsveckan är abort förbjudet i och med Texaslagen. Den trädde i kraft den 1 september förra året och har fått utstå kraftig kritik från aborträttsförespråkare, samtidigt som den har hyllats av livsrättsförespråkare. De senare har lyft fram hur många människoliv som lagen tros rädda, där organisationen Texas Right to Life uppskattade antalet till mellan 75 och 100 per dag enligt ett uttalande i december, ett par månader efter att den nya lagen hade trätt i kraft. Världen idag 220206.
 • Riksdagen röstar ja till utredning om hemaborter. Riksdagen röstade under onsdagseftermiddagen rösta ja till ett förslag från Moderaterna om att tillsätta en utredning om att ändra abortlagen och tillåta hemaborter. Det rapporterar DN. Socialdemokraterna ställde sig i sista stund bakom utredningskravet som bland annat öppnar för att abortmedicin ska kunna hämtas ut på apoteken, efter konsultation med sjukvården. Beslutet innebär att regeringen får i uppdrag att utreda hemaborter. I nuläget är det inte tillåtet att hela medicinska aborten genomförs i hemmet. RFSU och företrädare inom kvinnosjukvården: "Dags även för Sverige att tillåta hemaborter." Omni 220427. Kommentar: RFSU är som vanligt drivande i abortfrågor.
 • EU-parlamentet vill göra abort till grundrättighet. EU-parlamentet röstade på torsdagen för att skriva in aborträtten i unionens rättighetsstadga, rapporterar TT. Medlemsländerna uppmanas också att skydda aborträtten som en grundläggande rättighet i sina nationella lagstiftningar. Röstsiffrorna var 324 för och 155 emot. De närvarande svenska ledamöterna röstade ja, förutom Sverigedemokraternas båda parlamentariker som avstod, enligt protokollet. Parlamentet fördömer också "tillbakagången i kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa i USA och en del medlemsländer", och uppmanar medlemsländerna att öka stödet till organisationer som verkar för att ändra på det. Förslaget är en reaktion på att USA rev upp rätten till abort i juni. EU-parlamentet uppmanar USA:s kongress att också skydda aborträtten federalt. Så röstade parlamentarikerna. Omni 220707.
 • Storbritannien i bråk med Norge och Danmark om abortlinje. Den brittiska regeringen har hamnat i diplomatisk osämja med Norge, Danmark och Nederländerna, efter att Storbritannien gjort sena ändringar i en skrivelse om reproduktiva rättigheter. Det rapporterar The Guardian. Under en internationell konferens i Storbritannien tidigare i juli, med temat religionsfrihet, signerade 20 länder en skrivelse. Denna innehöll bland annat formuleringar om att skydda kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter. Men efter konferensen plockades dessa formuleringar bort från skrivelsen och en annan variant blev publicerad online. Det är oklart vem som har beordrat förändringen. Den nya skrivelsen är bara signerad av åtta länder, däribland Malta, där abort är förbjudet. Malta skrev dock inte under det ursprungliga dokumentet. Norge, Danmark och Nederländerna vägrar skriva under den nya versionen av dokumentet, enligt en talesperson för det nederländska utrikesdepartementet. I Storbritannien höjs nu röster om mer information kring den sena ändringen. Länderna som har skrivit under dokumentet: Grekland, Italien, Lettland, Malta, Rumänien, Slovenien, Ukraina och Storbritannien. Den tidigare varianten hade 22 länders underskrifter - det nya har åtta. Torykollega ber Liz Truss förklara varför dokumentet ändrats. Omni 220728.
 • FN-resolution anger abort som en mänsklig rättighet. För första gången någonsin definierar en FN-resolution abort som en mänsklig rättighet. Flera afrikanska länder kritiserar detta faktum. En resolution är inte bindande och ska inte förväxlas med FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. FN-resolutionen, som antogs den 2 september, har rubriken "Internationellt samarbete för tillgång till rättvisa, rättsmedel och hjälp för överlevande av sexuellt våld". I en formulering uttrycks att världens länder måste ge "tillgång till säker abort" som en "mänsklig rättighet". Moderna preventivmedel, akut p-piller samt "säker abort" omnämns i resolutionen som varje kvinnas rättigheter, uppger webbsidan CNA (Catholic News Agency). Flera länder, främst nationer i Afrika, motsatte sig formuleringen om abort som en mänsklig rättighet. Nigeria är ett av de länder som protesterade. Världen idag 221003.
 • Tyst i svenska medier när Chiles folk sade nej till aborträtt i grundlagen. Medan den nytillträdda svenska regeringen nu vill utreda om att grundlagsskydda den så kallade aborträtten i vårt lands regeringsform förkastades samma förslag i den folkomröstning som nyligen hölls i Chile. Det skedde med stor marginal och ett skäl är kyrkans starka prägel på landet med en traditionellt inflytelserik katolsk kyrka och en växande frikyrklighet. Med ett så högt valdeltagande som på 85,84 procent röstade Chiles folk med överväldigande 61,87 procent mot 38,13 procent nej till att ändra sin grundlag. Utslaget blev därmed klart tydligare än vad opinionsundersökningarna förvarnat om. Världen idag 221019.
 • Finland liberaliserar sin abortlag trots kritiken. Kvinnor i Finland som vill göra abort behöver inte längre argumentera för sin sak och träffa flera läkare. Landets särskilda abortlagstiftning ändras efter en intensiv debatt i landets riksdag. Riksdagen i Helsingfors röstade för en lagändring, rapporterar finländska medier som Yle. 125 ledamöter röstade för och 41 emot. Lagstiftningen kommer dock även fortsättningsvis att vara mindre liberal än Sveriges. Fri abort kommer att gälla i Finland fram till och med graviditetens tolfte vecka, jämfört med de 18 veckor som gäller i Sverige. Världen idag 221029.
 • Världsläkarförbundet slår vakt om samvetsfriheten. Läkare bör ha samvetsfrihet - det slog Världsläkarförbundet återigen fast på sin årskonferens. Ett förslag enligt vilket läkare som inte vill utföra abort eller assisterat självmord i stället skulle behöva hänvisa patienten till en villig läkare, antogs inte. Den katolska organisationen Respekt berättar i en artikel att Världsläkarförbundet, som svenska Läkarförbundet ingår i, beslöt att anta en omarbetad version av sin internationella medicinsk-etiska policy, där rätten till samvetsfrihet ingår, en rätt som förbundet förespråkat redan tidigare, men som alltså blivit utmanad. "Det har varit en lång diskussion under lång tid," beskriver professorn David Albert Jones, som är chef för det Oxford-baserade katolska forskningsinstitutet för bioetik, Anscombe Biotethics Centre. Världen idag 221030.

 • MP: Sverige ska bekosta utländska kvinnors aborter. Miljöpartiet vill se ytterligare liberalisering av de bestämmelser som reglerar aborter i Sverige. I sin partimotion om jämställdhetspolitik fortsätter man till exempel att kräva att utländska kvinnors aborter ska bekostas av de svenska skattebetalarna. Sedan flera år är det möjligt för kvinnor från andra länder att resa till Sverige och här göra abort. Man får dock bekosta detta själv, något som Miljöpartiet anser behöver förändras. I en riksdagsmotion föreslår MP att vi ska "öppna upp för subventionerad abort". Utan att ange någon källa påstår MP i sin motion att "många kvinnor" som skulle vilja resa till Sverige för att göra abort, hindras "av höga sjukvårdskostnader". Världen idag 221125.
 • Inga abortkritiska förslag från KD i årets motionsflod. Från KD-håll är det för första gången på många år helt tyst vad gäller abortrestriktiva förslag. Enligt KD-politikern Mikael Oscarsson finns det dock inget direktiv från partiledningen angående detta. Noterbart ur årets motionsflod i riksdagen är att det är helt tyst från KD-ledamöter gällande abortkritiska förslag, något som Dagen var först med att uppmärksamma. Även om partiet i många år stått bakom nuvarande svensk abortlag har enskilda riksdagsledamöter ofta kommit in med förslag om att på olika sätt motverka aborter. Men så alltså inte i år. Världen idag hör av sig till Mikael Oscarsson (KD) som är en av de ledamöter som under sin tid i riksdagen lagt fram en rad förslag om att förebygga aborter. "Jag har genom åren lagt fram många motioner om abortförebyggande insatser och det kommer jag att fortsätta med," säger han. I år har han fokuserat på andra områden, bland annat att driva frågor om att motverka dödshjälp. Men han intygar att han fortsatt ser flera anledningar att arbeta politiskt för att antalet aborter ska bli färre. I Sverige slutar en av fyra graviditeter i abort, i Schweiz är samma siffra en av tio. Varför är det så? Det måste vara viktigt att fortsätta ställa de frågorna," säger han med hänvisning till siffror från 2018. Det finns alltså ingen signal som gått ut från partiledningen att man inte bör ta upp detta? "Nej, och för egen del är det naturligt att fortsätta att driva de här frågorna," säger Mikael Oscarsson som nämner ett par exempel på motioner som han tidigare lämnat in och som han vill följa upp. Till exempel förslag om stöd åt ideella organisationer som finns där för gravida kvinnor i en tuff situation. "Praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter ska inte utgöra hinder för att fullfölja graviditeten," säger han. Även frågan om utsorterande fosterdiagnostik och hur det påverkar människovärdet behöver belysas igen, menar han. En annan KD-profil som under åren har lagt flera abortrestriktiva motioner är Tuve Skånberg. Han flyttades ner på årets riksdagslista inför valet och kom inte in i riksdagen, så några motioner från honom är det inte längre frågan om. I dag driver KD, med partiledaren Ebba Busch i spetsen, att aborter i någon form ska skyddas i grundlagen. Busch hävdade under valrörelsen att hon var säker på att samtliga partikamrater i riksdagen skulle rösta ja till att verka för grundlagsskyddade aborter. Världen idag kunde dock berätta att flera KD-toppar, däribland Mikael Oscarsson och Hans Eklind, ville avvakta med att ge besked kring hur man skulle ställa sig till ett sådant förslag. Världen idag 221201.
 • SD-ledamöter: Agera mot utsorteringen av flickfoster. Arbeta hårdare för att motverka könsselektiva aborter internationellt. Det föreslår fem sverigedemokrater nu i en motion i riksdagen. Bakom motionen mot flick­aborter står bland andra den kristne SD-ledamoten Alexander Christiansson samt Aron Emilsson som även suttit i kyrkomötet för partiet. De anser att den problematiska situationen med flickaborter är särskilt oroväckande i Kina. "Men även i flera muslimska kulturer ses flickor som mindre värda. I ett antal länder ’försvinner’ nyfödda flickor för att de är oönskade. Indien har förbjudit diskriminering, men trots det betraktas kvinnor som mindre värda och i en folkräkning 2011 beräknades antalet flickor till 918 per 1 000 pojkar", skriver SD-politikerna. Med utvecklingen av ultraljud kan man i dag ofta se vilket kön ett ofött barn har och i kulturer där detta anses viktigt väljer vissa sedan att abortera flickfoster. De fem bakom motionen vill att Sverige med "tillgängliga diplomatiska medel" ska motverka och "uppmärksamma den problematiska situationen med flickaborter". Världen idag 221201.
 • Frankrike på väg att föra in aborter i grundlagen. Frankrike har tagit steg mot att grundlagsskydda aborter i landet efter att ett lagförslag vann med stor majoritet i landets nationalförsamling. Kristna ledare varnar för att ofödda barn i princip får en dödsdom över sig. Frankrikes nationalförsamling, parlamentets underhus, röstade nyligen för att skriva in en liberal abortlag som en del i landets konstitution, rapporterar Reuters. Med 337 röster för och 32 emot röstades förslaget igenom. Lagen ska "garantera effektiviteten och en lika tillgång till rätten att frivilligt avsluta en graviditet", står det i förslaget. "Församlingen talar till världen, vårt land talar till världen," sa Mathilde Panot, ledamot för vänsterpartiet LFI efter omröstningen, rapporterar Reuters. Världen idag 221203.
 • Må Sveriges riksdag välja livet! Både abort och dödshjälp sänder budskapet att vissa människors liv inte är värda att försvara. Sveriges riksdag står inför ett avgörande vägskäl: att välja en kultur som främjar livet eller döden. Det skriver ett stort antal kristna profiler med anledning av Livets söndag, som infaller denna helg. Läs mer i Världen idag 221207.
  Carin Stenström: Livets söndag påminner om hur abortlagen har skadat ett land. I morgon tredje advent, på Livets söndag, kan vi se tillbaka på mer än femtio år av fri abort. Lagen trädde i kraft 1975, men hade i praktiken genom en intensiv mediepropaganda och politisk påverkan redan genomförts. Det gick fort att riva ner skyddsmurarna kring livet, och effekterna blev långt ifrån de man tänkt sig. I stället för att abort skulle bli ett undantag, några tusen fall per år som successivt skulle minska genom förfinade preventivmedel, blev det en av sjukvårdens vanligaste aktiviteter. Då som nu var det påstådd omsorg om kvinnor som låg bakom förändringen - detta trots att tunga kvinnoförbund, såsom Socialdemokraternas och Centerns, var emot. Men i dag vet vi, eller kan åtminstone ana eftersom abortrelaterad faktainsamling numera är förbjuden, att konsekvenserna blev svåra, både för kvinnorna och för landet. Även barndomen, som utlovades bli god och harmonisk när oväntade graviditeter inte längre behövde fullföljas, präglas nu för många av stress och psykiska problem. Antalet skilsmässor har inte som utlovades minskat utan i stället ökat kraftigt. Det samhälle vi fått efter femtio år med fri abort mår inte bra. Som riksdagsparti kämpade KD länge, men förgäves, för att rätten till liv skulle skrivas in i grundlagen. Också här bröts motståndet så småningom ner. I dag har partiet rättat in sig i ledet och ställt sig bakom de krafter som i stället vill att rätten till abort skrivs in i grundlagen. En tragisk utveckling. Världen idag 221210.
  I Borås Kristna Center lyfte pastorn David Byman upp att Gud är livets Gud. "Vi tror på livets värde, från att det blir till i sin mammas mage till att man tar sitt sista andetag," sade han i sin predikan och lyfte fram hur politiska partier driver på för att ha aborträtten i grundlagen. "Det tolererar vi inte, vi säger nej till de planerna i Jesu namn. Det kan vi ta strid emot och be emot," framhöll han i sin predikan. Världen idag 221213.
 • Skrev kristen sång om ofödda - fick besked att aborter ställts in. Flera mödrar, som hade tänkt göra abort, ska ha ändrat sig efter att ha hört Sean Feuchts nya låt "Imago Dei", som släpptes i somras. Enligt artisten själv har han fått ultraljudsbilder på fyra barn som räddats av sången. Läs mer i Världen idag 221225.
 • Läkare slutade utföra aborter efter predikan om ofödda. En amerikansk gynekolog vittnar i en intervju om hur han slutade göra aborter efter att ha upplevt hur Gud visade honom att det var fel. Sju veckor efter intervjuns publicering på Youtube har klippet fått över tusen kommentarer. I videointervjun med den kristna nyhetskanalen CBS News, som också återges i text av Christian Post, berättar läkaren Vansen Wong, som arbetat som gynekolog och obstetriker i flera decennier, om hur han utförde hundratals aborter i början av sin karriär, men hur hans syn på abort senare skulle förändras efter att han hade blivit kristen. Wong berättar att han bland annat började arbeta med att utföra aborter när han jobbade övertid för att tjäna extra pengar, plus att han tänkte att någon ändå måste utföra aborterna, eftersom hans sjukvårdsföretag var tvungen att erbjuda den tjänsten. Världen idag 221226.
 • Studie: Ökad risk för depression med p-piller. Användning av p-piller kan leda till ökad risk för depression, enligt en ny studie från Uppsala universitet, skriver TT. Risken är som störst under de två första åren med p-piller och enligt doktoranden Therese Johansson verkar det framför allt vara kvinnor som är känsliga för hormonfluktuationer som påverkas negativt. "Det viktiga är att kvinnor är medvetna om att risken finns, så att man är välinformerad när man väljer att börja använda p-piller," säger Johansson. Enligt studien ökar risken för depressiva symtom bland tonåringar med 130 procent vid kombinerade p-piller som innehåller både östrogen och gestagen. Johansson understryker att p-piller fungerar bra för majoriteten av de kvinnor som använder dem. Bakgrund: Ny studie visar samband mellan p-piller och depression. Omni 230619.
 • Regeringen: Abortpiller ska kunna tas hemma. Regeringen anser att båda piller ska kunna tas hemma vid medicinsk abort. Därför har de nu tillsatt en utredning om hur aborter ska kunna göras helt i hemmet på ett patientsäkert sätt, skriver DN. Enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) handlar det om ökad valfrihet för kvinnor. Hon understryker samtidigt att tillgången till medicinsk abort på sjukhus inte kommer att begränsas. "Det är oerhört viktigt att man känner sig trygg med den vård man får och för de kvinnor som önskar att göra abort på sjukhus ska den möjligheten finnas kvar." Covidpandemin drev på liknande lagändringar i andra länder.
 • Samvetsfriheten som saknas i Sverige. Reinhold Fahlbeck analyserar i boken Religion och Lag i Sverge (2022) begreppet samvetsfrihet i det svenska religiösa landskapet. Samvete är ett immateriellt fenomen som det svenska ingejörssamhället enligt min mening har svårt att erkänna. I boken gör Fahlbeck en analys av behandlingen av två barnmorskor som av religiösa skäl inte kunde medverka till abort. men som ville arbeta på en förlossningsklinik. Ett fall gick till arbetsdomstolen som inte godtog barnmorskans inställning och förvägrade henne anställning. I Europa (med undantag för Finland) godtas samvetsbetänkligheter i ett fall som detta. (Hemmets Vän 230803.)
 • Högsta domstolen i Alabama fattade unikt beslut: Frysta embryon betraktas som barn. I sin dom säger domstolen att embryon är barn - oavsett om de är i eller utanför en livmoder - och att de som förstör dem kan ställas till svars för vållande till annans död. Högsta domstolen i Alabama har slagit fast att frysta embryon betraktas som barn. Det betyder att en person kan ställas tll svars om embryon förstörs i ett laboratorium. Det kontroversiella beslutet har väckt till liv en ny debatt i USA gällande fertilitetsbehandling och konstgjord befruktning (IVF), och det största sjukhuset i södra USA har pausat sin fertilitetstjänst efter domstolens beslut, av rädsla för åtal. University of Alabama har meddelat att ägg från kvinnors äggstockar tas till vara men att följande steg i processen stoppas - det vill säga då äggen befruktas med spermier. Sjukhusen vidtar den här säkerhetsåtgärden på grund av risken för att patienter och läkare kan åtalas för brott. Konservativa grupper har välkomnat domen och hävdar att även det minsta embryo förtjänar lagligt skydd. omstolsbeslutet är ett svar på ett åtal som väcktes mot en fertilitetsklinik 2021, efter att en person brutit sig in i en IVF-frys och tappat ett antal brickor. Tre par förlorade därmed embryona, och stämde kliniken med hänvisning till en lag om minderårigs död. Den lagen omfattar foster, men omfattade inte specifikt embryon som kommit till via IVF (fertilitetsbehandling). Den nya domen tillåter de tre paren att stämma anläggningen för dödsfallen. En lägre domstol hade tidigare slagit fast att embryon inte kvalificerar sig som personer. Men i sin dom ställde sig Alabamas högsta domstol på parens sida och slog fast att frysta embryon betraktas som barn - och att det handlar om "alla ofödda barn, oavsett var de befinner sig". I majoritetsbeslutet, som fattades med rösterna 7-2, skrev domare Jay Mitchell att "ofödda barn är barn... utan undantag baserat på utvecklingsstadium, fysisk plats eller andra tillhörande egenskaper". Förespråkare för reproduktiva rättigheter och medicinska experter påpekar att högsta domstolens beslut kan få förödande konsekvenser för personer som söker fertilitetsbehandling för att skapa familj, och att det snart kan få konsekvenser långt utanför delstaten Alabamas gränser. Nu kan medicinska instanser avskräckas från att utföra fertilitetsbehandlingar av rädsla för att hållas ansvariga varje gång ett embryo inte förvandlas till en framgångsrik graviditet. Domen kan också betyda att föräldrar kan komma att tvingas betala för livslånga lagringsavgifter för embryon som de aldrig kommer att få kassera, även om de inte vill ha fler barn. Cirka två procent av de barn som föds i USA kommer via IVF, enligt CNN. Yle 240222.

Länkar

    När börjar livet? När blir en människa en människa? Någon annan tydlig gräns än befruktningen (konceptionen) finns inte. När kromosomerna från fadern och modern förenas, så formar de en unik mänsklig person. Vid den stunden börjar livet. Från det tillfället är varje formation av personen endast en fråga om utveckling, växt och mognad.

   Vid omkring 18 dagar börjar hjärtat att slå och efter 21 - 25 dagar slår hjärtat! Abort stoppar ett hjärta som redan slår!
Vid 3 veckor finns början till ögon, ryggmärg, lungor, mage och tarmar, och hjärnan börjar utvecklas i det 2 mm långa embryot.
Vid 4 veckor börjar knoppar till armar och ben framträda och embryot har blivit 5 mm långt. En enorm cellutveckling pågår och t ex 100 000 nya nervceller bildas nu varje minut.
Vid 5 veckor har hjärnan delats i tre delar och armar och ben växer.
Vid 6 veckor tar ögonen och fingrarna form och man kan mäta hjärnvågor med EEG.
Vid 7 veckor börjar tänder, muskler och könsorgan ta form.
Vid 8 veckor finns alla organen på plats i det 40 mm långa embryot. Barnet kan nu slå lite med sin knytnäve, få hicka, suga tummen, vakna och sova. Alla kroppens system fungerar.
Vid 11 veckor kan barnet visa ansiktsuttryck och till och med le.
Vid 16 veckor kan barnet gripa med händerna, simma och slå kullerbytta.
Vid 18 veckor är barnet aktivt och energiskt och sparkar. Nu känner modern barnets rörelser.
   Sverige har fri abort upp till 18:e graviditetsveckan! Detta är längre än de flesta andra länder. Danmark, Norge och Finland har fri abort upp till 12:e veckan. I Sverige utförs aborter upp till 22:a veckan av medicinska skäl, av sociala skäl upp till 21:a veckan. Gränsen för att utföra abort är dock förnärvarande på väg att sänkas från vecka 22 till vecka 21, på grund av att man idag kan rädda barn som föds i vecka 22 (dock har detta nu omprövats på grund av alltför bristfällig dokumentation av de barn som skulle ha fötts före den 22:a veckan). Gränsen för att kunna rädda ett foster ligger officiellt idag vid 22:a eller 23:e graviditetsveckan, ett svenskt exempel finns dock även från 20:e veckan och ett antal fall kring 21:a veckan. Riskerna är dock stora vid så tidiga födslar, av de som är 24-25 veckor gamla och överlever drabbas 20 procent av cp-skada eller annan neurologisk skada som synnedsättning. Ytterligare 25-30 procent får skolsvårigheter, exempelvis koncentrationssvårigheter.

Fostrets utveckling.

Drottning Silvia gjorde 1999 ett mycket hedersvärt uttalande: "Abort är ingenting som jag skulle kunna tänka mig göra, barn är en gåva från Gud." För detta fick hon både spott och spe av diverse feminister i pressen.

Den grekiske läkaren Hippokrates (ca 460-ca 377 f Kr) är den moderna medicins fader. Doktorseden är uppkallad efter honom. Han skriver: "Jag vill varken ge en dödlig drog till någon ifall jag blir ombedd, inte heller vill jag komma med ett förslag som får den effekten. På liknande sätt vill jag inte betjäna till att orsaka en abort."

Sokrates var samtida med Hippokrates. Sokrates trodde liksom vetenskapen i vår tid inte på någon högre mening utöver det mänskliga samhället. Han slutade sitt liv genom att dricka en dryck från en giftig växt.

Några bibelord som talar emot abort

Psaltaren 127:3 Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön.

Jeremia 1:5 Herrens ord kom till mig, han sade: "Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du lämnade modersskötet, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."

Psaltaren 139:15 Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit.

Galaterbrevet 1:15-16 Men han som utsåg mig redan i moderlivet, och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna.

Några ord från De apostoliska fäderna, närmaste läroskrifter vi har efter Bibeln

Didaché 2:1-2 "Lärans andra bud är: Du skall inte dräpa, du skall inte bryta ett äktenskap, du skall inte skända pojkar, du skall inte begå otukt, du skall inte stjäla, du skall inte öva trolldom, du skall inte blanda gift, du skall inte döda ett barn genom vare sig abort eller barnamord."

Barnabas brev 19:5 "Hys inget tvivel om det skall ske eller inte. Använd inte Herrens namn fåfängt. Du skall älska din nästa mer än din egen själ. Tag inte något fosters liv, döda inte heller någon nyfödd. Tag inte din hand från din son eller dotter, utan lär dem gudsfruktan alltifrån ungdomen." I Barnabas brev 20:2 uppräknas barnamördare till kategorin lögnens älskare.

Diognetos 5:1, 6-8 Ty de kristna skiljer sig varken till land, språk eller seder från andra människor. De gifter sig som alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. Deras bord är öppet för alla men inte deras bädd. De finns till efter köttet, men lever inte efter köttet. (Utsättande av barn var lagligen tillåtet, men de kristna gjorde inte så. På samma sätt är det idag, abort är lagligen tillåtet, men de kristna gör inte så.)

   Tillbaks till: första sidan