Y2K - Domedagen?

Katastrof? Kollaps? Vad händer nyårsnatten till år 2000? Millenie-buggen

innebär att vissa äldre datorers/microchips årtal bara är satt till två siffror. När datorerna började bli tillgängliga på 1960-talet så ville man spara minnesutrymme, och när det skiftar från 99 till 00 så "kraschar" datasystemen. De som räknar med årtal kommer helt enkelt att räkna fel, få ett minusbelopp när de försöker t ex dra 99 från 00. När det nya årtusendet börjar kommer därför gamla datorer och datorsystem inte att kunna skilja mellan år 2000 och år 1900. Hysterin framförallt i USA är stor på vissa håll, inte minst bland en del kristna predikanter. Flera kända TV-predikanter lägger kol under brasan och förkunnar att världshistoriens största katastrof närmar sig när alla datasystemen kollapsar. Bland de predikanter som drabbats av denna psykos kan nämnas Pat Robertson, Jerry Fawell, James Kennedy, Jack van Impe, John Ankerberg m.fl.

Somliga (och då menar jag inte speciellt de kristna förkunnarna) varnar för att det kommer att bli en kall natt när det nya millenniet börjar. El, vatten, tele, transportsystem, banker, matförsörjningen, affärer: ingenting kommer att fungera. Och värst av allt: Vad händer med kärnkraften? En del hävdar att inget kärnkraftverk är Y2K-säkrat (år 2000-säkrat, Y står för year, K för kilo) och att det behövs åtminstone fyra månader för att stänga ner ett kärnkraftverk. Det behövs el för att stänga av ett kärnkraftverk och om elförsörjningen kollapsar, vad händer då? Därför kommer många städer att bli helt utan elström, och landsbygden kan inte räkna med någon ström alls. Vissa saker går också bara att testa när det verkligen har blivit ett nytt århundrade. (Andra hävdar dock att det inte kommer att bli några problem med kärnkraftverken eftersom deras kontrollsystem nästan helt består av analog hårdvara och inte av mjukvaror som kan påverkas av Y2K.)

Vidare så kommer tågtrafiken att stanna av. Distributionen av olja kommer inte att fungera. Ja, på grund av problem i andra länder kommer den inte ens att nå USA. Bensinpriset kommer därför att stiga till astronomiska belopp. Venezuela kommer att tvingas stänga större delen av sina raffinaderier. Och oljan från Alaska som går genom rörledningar kommer att frysa ihop. Eftersom det är kallt där uppe, så tål den inget stopp vid den tiden på vintern. Därför kommer oljeindustrin att tvingas stänga redan före årsskiftet för att inte riskera att hamna i denna situationen. För övrigt blir det så dyrt att ändra alla chipsen i ett raffinaderi att det blir billigare att bygga ett helt nytt än att ändra i de gamla. För att inte nämna ekonomin som kommer att kollapsa fullständigt. Rövarband och kriminella kommer att härja på gatorna. De värsta pessimisterna varnar för att problemen kommer att börja långt före årsskiftet. En del menar att det här kommer att bli slutet på världen så som vi nu känner den.

Många i USA lagrar därför upp matförråd inför det nya årtusendet. En doktor i Miami har därför köpt 10.000 dollar i silvermynt och ett stort antal förpackningar av snabbmåltider. Dessutom har han laddat upp med ett gevär och ammunition att användas för att försvara sig om lag och ordningen bryter ihop och kaos inträder. Stackars patienter som vågar sig ringa på den dörren.

Peter Erbele är ledare för Noa-projektet i Atlanta. Han tror att samhället bör lagra varor för att överleva "total ödeläggelse". Han menar att år 2000 kan utgöra inledningen till de "sista dagarna" beskrivna i Uppenbarelseboken. Och instrumentet för denna ödeläggelse menar han är milleniebuggen som han jämför med syndfloden beskriven i första Mosebok. Mikles Protter anser att "Detta är ett annat av de dagliga exemplen på Guds dom", även om han inte tror att det är världens undergång och Jesu andra återkomst.

För Jim Janecek handlar det inte om att i första hand säkra sin dator så att den fungerar efter årsskiftet. För honom handlar det om överlevnad. Som många andra amerikaner är han osäker på om elströmmen och maten kommer att vara tillgänglig. Till en kostnad av 20.000 dollar har han lagt upp tillräckligt med mat för att åtminstone klara ett halvt år, installerat en elgenerator som reservaggregat, köpt vattenfilter, lagrat toalettpapper och tagit andra steg för att klara sin familj för vad som komma skall. Han bor nånstans i Chicago området, men vill inte tala om exakt för att inte hungriga pöbelhopar ska dyka upp utanför hans dörr när år 2000 börjar!

Dataprogrammeraren Glenn Susz, 42 år, är övertygad om att det blir problem. "Jag har ännu inte flyttat till bergen eller grävt en håla i min trädgård", men han har installerat en gasoldriven reservgenerator i sitt förortshem, lagt undan extra kontanter och har ett flera veckors matförråd. Och han har ett handeldvapen inlåst i säkerhet.

Paul Milne i Virgina säger: "Den verkliga faran är individuella personers oförbereddhet. Om varje familj hade ett års matförråd lagrat, så skulle problemet inte vara en tiondel så stort. Hungriga människor gör desperata saker." Därför kan det inte vara så dumt med ett litet matförråd (ett år är väl kanske att ta till men om alla hade ett par månaders förråd skulle det hjälpa oerhört t ex vid en krissituation genom krig eller naturkatastrofer) och ett alternativ till uppvärmning och hur man lagar till maten.

Åke Lindén, marknadschefen på Jönköpings Energi AB varnar i en intervju i Dagen 981215 för att många hushåll inte är förberedda för att klara ett längre elavbrott som skulle kunna inträffa i samband med millennieskiftet. Och visst har han rätt i det. Elströmmen är ju livsviktig för alla med eluppvärmning, oljepannor och även för värmeledningssystemet för den som eldar med ved. Åke Lindén rekommenderar därför att alla som bor i hus att köpa ett litet spritkök, som kan användas till att laga mat och som även kan bidra med värme.

Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB poängterar att det finns en stor gråzon där det är osäkert vad som kan hända. Problem kan dyka upp var som helst. De viktigaste systemen kan man säkra men alla systemen kommer inte att hinnas med att genomgås före millenieskiftet.

Sverige är dock långt framme internationellt sett i att klara 2000-problemet. Datainspektionens förre generaldirektör Jan Freese intervjuas i Dagen 980623. Han har länge varnat för att problem kan uppstå. Det finns en mängd datachips som sitter överallt, i hissar, larmfunktioner, kassavalv, luftkonditioneringar, telefonväxlar och så vidare. Jan Freese är dock inte orolig för att det ska bli några värre sammanbrott i samhället. Dock ger han en intressant kommentar till 2000-scenariot: "Jag slipper köpa några raketer att glädja mina barnbarn med på nyårsnatten, för jag litar fullständigt på att de ryska vapensystemen brinner på skyn." Och detta är kanske det allvarligaste i sammanhanget, vad händer med de ryska kärnvapnen och kärnreaktorerna? Är de 2000-säkrade??? Det finns ca 30.000 kärnfysiska raketer i det forna Sovjet med gamla datasystem! Ryssarna har varken ekonomi eller teknik för att åtgärda allt detta. Dessutom finns det bortemot 100 atomkraftverk, varav ca 15 stycken inte långt från den finska gränsen. De flesta av de ryska systemen är gamla och behöver åtgärdas. USA kommer antagligen att klara övergången ganska väl, eftersom man har varit medveten om problemet och lagt ner stora resurser på att åtgärda det hela, men vi vet väl alla hur det ryska samhället fungerar. Vem orkar där tänka framåt i tiden, när de dagligen har tillräckligt med bekymmer.

En talesman för Pentagon säger att USA kommer att vara klara med buggfixandet i tid, men han bekymrar sig mer för ryssarna och fruktar att deras kärnvapendatasystem inte kommer att vara åtgärdade. Bland annat så är de tidiga varningssystemen starkt beroende av datorer för att sammanställa data från sateliter, radar och andra sensorer och de används både av Ryssland och USA för att varna för överhängande hot som missilattacker och oidentifierade flygande föremål.

Pentagontalesmannen sa också att han har en stor insikt i vad som händer i den privata sektorn och han är mycket säker på att det inte blir något storskaligt sammanbrott som vissa människor förutser.

En annan person från försvaret inflikade när det gäller milleniebuggen att det är sällsynt i ett krig att du vet tiden, platsen, och det exakta datumet när fienden kommer att attackera. Men vi vet i detta fallet att det blir vid midnatt den 31 december 1999. Därför kommer man också att klara det.

Och hur går det för vissa mindre utvecklade länder? En del asiatiska länder kan dock helt strunta i problemet eftersom de har en helt annan tideräkning.

2000-milleniet är dock inte världens ände. Personligen tror jag inte på något större sammanbrott just den natten. Gud har satt sin tidtabell för världen och den är nog inte lika med den vi har. Antagligen har det redan nu gått mer än 2000 år sedan Jesus föddes i Betlehem och kom till vår värld som en människa. Det har också gått mer än 6.000 år sedan Adam föddes. Vi lever redan nu något på övertid enligt Guds plan för den sjunde dagen, det sjunde årtusendet efter begynnelsen, det som Bibeln kallar för tusenårsriket (fridsriket). Men vi är på väg mot detta. Därför kommer de närmaste åren att bli mycket profetiska år, och vi kommer in i de verkliga födslovåndorna och vedermödorna inför det sjunde årtusendet. Bibelns ord kommer att uppfyllas. Men knappast på grund av millenie-buggen. Den bör vi nog inte oroas för så mycket.

 

Några viktiga datum inför milleniebuggen

22 augusti 1999. 24 sateliter i det globala positioneringssystemet förser med exakta tidssignaler som används av många energiledningssystem. GSP-klockan anger tiden som veckonumret sedan systemet lanserades 1980. Den 22 augusti kommer de att nollställa sig.

9 september 1999. Nummerföljden 9999 kan ha en speciell mening i ett program, som att det ger en signal att vissa data har nått sitt slut.

31 december 1999. Den verkliga milleniebuggen.

29 februari 2000. År 2000 är ett skottår, men inte alla år delbara med 100 är det. Därför skulle det kunna tänkas att vissa program räknar fel.

 

Profetiska tilltal

Finns det några profetior om millenie-buggen? Själv har jag hittat två profetiska tilltal om detta och de varnar oss för att låta oss tyngas ned av det här..

Hamilton berättar 980816 att han och hans fru blev besökta av en mycket ovälkommen gäst.

"Det är ovanligt för oss att få enstaka andliga besök under nattimmarna. Ibland blir vi välsignade när Herrens Ande vederkvicker och styrker. Andra gånger finner vi att vi själva är under en attack av något demonisk väsen. Vanligtvis så är sådana demoniska besök mycket kortvariga, så snart som vi börjar be och tar auktoritet över detta så försvinner de snabbt.

Men det här var annorlunda. Han var mycket stark och ville inte avlägsna sig. Det verkade som den åberopade en auktoritet till att plåga oss. Det var mycket oroande. När vi frågade Gud om detta, så visades för Tammy en väldig ande av fruktan med namnet "Y2K" skriven på dess panna. Så snart som hon delade med mig vad hon såg, så började jag få en avslöjande "kunskap". Under de närmaste minuterna skrev jag dessa ord: "Vad som började som en bisak i Kristi kropp har snabbt blivit ett fäste för fruktan. Vildmarken gavs till Israels barn för att lära dem att förtrösta enbart på Gud. Israels barn tilläts att endast samla mannat för en dags behov. När de försökte samla mer, så ruttnade det bort. Det krävdes att de visade sin förtröstan till Gud för sina dagliga behov. Gud försåg dem med allt som de behövde, och ändå kände de så stor fruktan så att de var tvungna att förse sig själva och inte tro på vad Gud hade sagt. Det var ett trots. I en tid när Herren förbereder sin kyrka för de dagar som väntar och utgjuter sin Ande, så bedrövar det Fadern om vi är uppfyllda med fruktan. Här är vi, välsignade på allt sätt, och så lånar vi fruktan från morgondagen."

 

Rick Joyner berättar om vad han hörde från Herren om Y2K

Även om jag har en ganska så god förståelse av det tekniska och kommersiella problemet som Y2K kan orsaka, så ville jag höra från Herren om detta. För över ett år bad jag angående detta, men Han sa ingenting till mig om Y2K situationen. När han slutligen började att tala, blev jag förvånad över vad Han sa.

Det första som Herren sa till mig om detta är att Han sitter inte i himlarna, och vrider Sina händer och oroas om Y2K, och det gör ingen annan heller som förtröstar på Honom. Detta kommer inte att bli slutet på den moderna världen, men det kommer att orsaka en del problem som vi behöver vara medvetna om. Det mest allvarliga problemen kommer från panik framkallat av situationen och inte egentligen från själva problemen. Herren vill varken att Hans folk ska vara kontrollerade av denna fruktan eller att medverka till den.

Hela världen och alla dess system är extremt skakiga och sårbara, och Y2K är inte på något sätt det värsta problemet som nu väntar oss. Nersmältningen av den ryska ekonomin, Nordkorea, terrorism, och den stigande spänningen mellan Indien och Pakistan kommer alla att bli betydligt värre problem än Y2K.

Jag fick veta att skälet till varför Herren gav så lite uppenbarelse om Y2K är på grund av Hans folks hängivenhet till materialismen. Vi får inte fortsätta att ge oss själva till saker som kommer att försvinna, men leva för de saker som kommer att bestå för evigt. Han sa åt mig att observera de problem som Y2K kommer att orsaka i det naturliga som en återspegling av de problem vi har i Kristi kropp. Y2K kommer att blottlägga många svagheter i alla system, och många av lösningarna till Y2K är parallella lösningar till svagheter och problem vi nu har i kyrkan.

Källa: http://www.eaglestar.org

 

Länkar

För dig som eventuellt skulle ha tid, ork och intresse att kolla lite mer på Internet vad som för tillfället sägs om millenieproblemet har jag här sammanställt några länkar.

http://www.russkelly.com/experts.html Vad säger experterna om trenden inför milleniebuggen?

http://www.year2000.unt.edu/kappelma/ Dr. Leon A. Kappelmans material om 2000-årsproblemt. Många länkar.

http://www.comlinks.com Alan Simpson om Y2K-krisen.

http://www.garynorth.com Pessimisten Gary North.

http://www.y2ktimebomb.com John Westergaards prognoser.

http://www.yourdon.com Yourdon's websida om det som han tror "den tidsinställda bomben" Han har till och med skrivit en bok med det namnet. Den kanske säljer bra?

http://www.year2000.com The Year 2000 Information Center™.

http://www.prepare4y2k.com Scott Omsted frågar: Are you prepared for Y2K?

http://www.globalmf.org The Global Millennium Foundation.

http://ourworld.compuserve.com/homepages/roleigh Roleigh Martin.

http://2000.jbaworld.com/people/smith Harlan Smith har 36 års erfarenhet av att arbeta med komplexa radarsystem.

http://Y2kWatch.com Y2K Watch - från ett kristet perspektiv.

Nedanstående är ett utdrag från en sida från Y2K Watch. Du kan läsa hela sidan här.

Christians (including myself) need to be very careful when we mix eschatology with Y2k. I have purposely avoided attaching any prophetic "end times" significance to Y2k on my email list and this website (Y2kWatch.com). After all, it appears to me that Y2k has more in common with the Tower of Babel than any other historical event in the Bible, including things to come such as the return of the King of Kings. (No, I'm not talking about Elvis here.) I am personally unconvinced that Y2k has any specific eschatological significance.

In my opinion, Christians who try to adopt Y2k into eschatological debates do themselves and the Christian faith a great disservice unless they are extremely careful in how they compose this message. Most of the time, we end up giving our detractors yet another reason to ridicule us by our own foolishness. People who are undiscerning or uneducated are easily confused when Y2k is combined with discussions related to Bible prophecy. By engaging in needless speculation about the prophetic impact of Y2k, we accomplish very little in reaching non-believers with the message of Christ.

Any relationship between Y2k and the return of Christ or end of the age is up to God. God has a sovereign plan. I readily admit that the results of Y2k will be part of how God works out history within His sovereign plan because everything is part of how God works out His sovereign plan.

I get really frustrated with Christians who are creating what I call "Millennial Madness" or hysteria over Y2k. Christians should use current events (including Y2k) as an opportunity to minister, not scare people or invoke professions of faith. Ministry is the role of the church, not manipulation.

http://www.christianity.net/compt/9P4/9P4016.html Inga större missöden förväntas på grund av milleniumbuggen.

Sedelbrist vid nyår? Experter befarar att panik vid nyår kan orsaka större skador än själva milleniebuggen. Det kan bli brist på sedlar om många människor börjar ta ut stora summor i kontanter av rädsla för att bankernas datorsystem kanske havererar.

USA:s utrikesdepartementet varnade under september 1999 sina medborgare för att åka till Ryssland under det kommande nyåret. Och att använda ryska flygplatser avråddes bestämt. Trots ansträngningar att lösa problemen från rysk sida kan störningar sannolikt komma att inträffa i nyckelsektorer som elkraft, uppvärmning, tele, transporter, katastroftjänsten och finanssektorn. Men om Ryssland kanske klarar sig något så när, så lär länder som Ukraina, Vitryssland och Kazakstan vara helt oförberedda på vad som komma kan. Detta gäller även Kina och Indonesien. Polska flygbolaget LOT inställer alla sina flygningar under nyårsdagen.

Ryska krigsmakten klarar inte på egen hand av sina 2000-problem, vädjar om 2000-stöd från USA!!!

Ryssland ansluter sig till ett amerikanskt kommandocenter, som ska förhindra att 2000-buggar utlöser kärnvapenattacker under årsskiftet.

2000-delegationens sammanställning av incidenter rapporterade i anslutning till 990909. PDF-fil.

Sverige klarar 2000-skiftet, men med vissa störningar säger 2000-delegationen i en ny rapport 99-10-14. PDF-fil.

Datorvärldens fiasko med två årtalssiffror i stället för fyra. Debattartikel.

 

Fler länkar

http://194.251.183.23/2000/ Information från Statskontoret.

http://www.svekom.se/ar2000/index.htm Information från Kommunförbundet.

http://www.currents.net/advisor/y2k/news.html Y2K News From Around the World. Senaste nytt om vad som händer på Y2K området.

http://www.992000.nu Information om 2000-frågan.

Visste du att den totala kostnaden för att ställa om till år 2000 globalt beräknas ligga på 2500 till 5000 miljarder kronor! För Sverige är kostnaden ungefär 50 miljarder kronor.

 

Hur gick det? Sammanfattning.

När klockan slog över till det nya milleniet så visade det sig timme efter timme att alla domedagsförespråkare hade fel. Facit visar att inget speciellt hände egentligen, inte ens i min egen dator. Några sjukhus drabbades av diverse fel. Det största missödet som hände vid tolvslaget var att telefonsystemen på många håll i världen blev blockerade på grund av att så många försökte ringa och önska varandra Gott Nytt År! Det land som efter de två första dagarna rapporterats ha drabbats av betydande problem med både energiförsörjningen och banksystemen är Gambia. För övrigt kan vi bara konstatera att det inte blev något speciellt att rapportera. Alla förberedelser som gjordes har tagit kål på milleniebuggen!

Sammanställt och författat av Bertil Lundberg

Tillbaks till: första sidan