Ängeln Gabriel visade Terry Bennett ändens tid fram till år 2028

   Gud har talat till många profeter om att den sista tidens händelser, födslovåndorna (Matt. 25:8) inför Jesu återkomst nu har börjat. En av dessa är pastor Terry Bennett som bor med sin familj i Dickson, Tennessee.
   10-14 december 2001 uppenbarande sig ängeln Gabriel för honom och delgav honom ändetidens tidsplan från 2008 till 2028. Gabriel delade upp dessa 21 år på tre stycken segment på vardera sju år. Den första sjuårsperiod 2008-2014 skulle vara en tid av ekonomiska skakningar plus ett övergångsår med mer ekonomiska problem, 2015. Vi har redan sett början av dessa skakningar med 2008 års kollaps på bostadsmarknaden.
    Terry såg en aldrig tidigare skådad ekonomisk nedgång skulle påbörjas under 2011, vilket hände med stora marknadsskakningar under augusti och september 2011 till följd av skuldkrisen i Grekland. Men detta är bara början av skakningarna. Terry såg att den andra sjuårsperioden kommer att vara en tid av skakningar på regerings och politisk nivå och det skulle ta sin början under 2015 fram till slutet av 2021. Detta kan vara en tid då regeringar störtas och tas över genom krig och inre konflikter. Etablerade politiska partier skulle kunna skakas och nya partier kan uppstå. Jesus varnade oss om en tid då "folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser" (Matt. 24: 7). Jesus varnade oss också att "eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta" (Matt 24:12). Dessa politiska skakningar kommer att lägga grunden för den kommande regeringstiden av antikrist, som kommer att uppstå som en kung med svar på svåra problem (Daniel 8:23).
    Den tredje sjuårsperioden (vedermödans tid) kommer att vara en tid av skakningar på religionens område och tar sin början i början av 2022 och slutar vid slutet av 2028. Den kommer att kombineras med en världsreligion, en världsekonomi och en världsregering under tecknet 666. Vi har redan sett skakningar som kommer från konflikter med islam utöver världen. Dessa religiösa skakningar kommer att lägga grunden för den kommande falske profeten, som kommer att samarbeta med antikrist under den sjuåriga vedermödan (Upp.16:13).
    Terry tror att skakningarna i den politiska sfären kan börja i augusti 2015. Terry såg en kalender för 2015. Herren strök de 7 första månaderna, men från augusti till slutet på året skulle det bli skakningar och kaosutbrott över USA. Bland annat det som skulle hända i staden Baltimore skulle bli ett tecken (vilket inträffade efter dödsfallet på afroamerikanen Freddie Gray dagarna efter 12 april 2015 då då minst 250 personer greps, 285-350 affärer skadades, 150 fordon brändes, 60 byggnade brändes, 27 apotek plundrades, tusentals poliser och soldater utplacerades och undantagstillstånd förklarades i Baltimore). Dessa ekonomiska svårigheter och kaos skulle sedan progressivt öka när vi går in i 2016 och framåt. En rubrik som han såg sade: "Resignationens feber kommer att drabba Washington DC." Politiker kommer inte att vara populära, de kommer att leva farligt. Inbördeskrig närmar sig. Torka och bränder skulle också vara kännetecken på problemen. I Europa börjar det med Grekland, men fortsätter sedan med Italien, Spanien och Frankrike. Nya nationer kommer att uppstå i Europa. Antikrists anda kommer att stiga fram i Europa.
    De monoteistiska religionerna, kristendomen, judendomen och islam, kommer att förenas och säga att vi tillber alla samma Gud. Samtidigt kommer Gud för de verkligt troende kristna att verka på ett starkare sätt där den gudomliga myndigheten kommer att vara tillbaka. Änglarna kommer att vara involverade i detta. När laglösheten ökar i världen, måste lydnaden för Gud öka i kyrkorna. Kristi brud kommer att lysa i USA och andra nationer, men det kommer att vara i ett sammanhang av stort mörker. Jag är inte rädd för ankomsten av mörkret men för oförberedelsen av bruden, när kaoset kommer till vår nation USA. Gud kommer att ta itu med dessa familjer som driver fram kaoset. De kommer att konfronteras med gudomlig sjukdom när Herren skakar himmel och jord. Vad de startar kommer de inte att kunna stoppas. Jag talar om de världsliga kungar som är bakom det mesta som pågår i vår värld. De flesta regeringars ledare är dockor till dessa kungar som i sin tur är dockor till Satan. Vilka är hjältarna idag? Till exempel skådespelarna! Vi borde skämmas. De flesta av dem lever havererade liv. Våra hjältar är de som porträtterar det onda. Vi blir vad vi tillåter oss själva att bli. Titta på vad vi har blivit, en nation som hade ett förbund med Gud. Vi har förlorat vår förståelse.
    En orsak till att Gud kommer att döma USA är att de med federala medel stöder aborter och homosexualitet. Herren talade till mig att eftersom vi finansierar aborter kommer han att krascha vår ekonomi. De som har aborterats från denna nation står inför Guds tron och ropar till Gud att stoppa aborterandet. Herren sade: "Du tror inte att jag kommer att svara på den bönen? Jag kommer att krascha ditt land. Du kommer att se slutet av den federala regeringen." Dollarn kommer att bli mindre värd än hälften i en ny valuta. Den amerikanska dollarn kommer att ersättas. Detta valutabyte kommer att leda till anarki och kaos med undantagslagar. Jag såg att aktiemarknaden i USA skulle sjunka under 500 punkter! Aktiemarknadens lägsta punkt efter husmarknadskollapsen 2008 var 6469 punkter. Ängeln sa till mig: "Gråt för vad som kommer över din nation."
    Matbrist och hungersnöd kommer att bli vanligt. Mat kommer att ransoneras. Var förberedd genom att lagra så mycket mat som möjligt och dela den maten sedan till andra. Var ett magasin för Herren, men lagra inte upp i girighet. Gud kommer också att göra mirakler med att multiplicera mat. Guld och silver kommer dramatiskt att öka i värde när det blir svåra tider.
    Stora jordbävningar kommer att drabba USA. USA kommer att delas längs Missippiområdet. Det blir seismiska aktiviteter i Gulfkusten, en stor jordbävning i Washington DC-området som kommer att påverka ett antal städer i området, jordbävningar i Memphis, Tennessee, Saint Louis, Chicago, Baton Rouge, Louisiana och New Orleans under en 7 års period från 2014. Mat och rent vatten kommer att vara ett problem.
    Vår nation USA är den enda nationen i världens historia förutom Israel som har gjort ett direkt förbund med Gud. Det skedde när USA:s förste president svors in 1789. Då var "Ground zero" en kyrkogrund. 2001 förlorade vi beskyddet från Gud därför att vi bröt förbundet. Om Herren fruktan i oss inte är större än vanlig fruktan då är vi i allvarliga problem. George Washington gjorde en direkt profetia angående den här nationen att om vi vänder oss bort från Gud så ska Guds dom kommer över oss. Den profetian har uppfyllts genom att vi bröt förbudet och domen är också fastslagen. Den går inte att ändra på. Vår nation har gjort ett neråtgående skred. Vår nation har blivit en styggelse för Gud. Abort och homosexualitet är Satans sätt att förleda våra barn. (Vi har samma problem i Sverige, se Maria Hallmans artikel.)Det är en styggelse för Gud. Gud älskar personen, men inte synden. Vår nation var inte slumpmässig. Vår nation har burit evangeliet till nationer över hela världen. 2002 fick Herren mig att ställa en fråga: Vad skulle det behövas föra att få vår nation tillbaka till den ursprungliga avsikten? Han vände sig till mig med ögon av eld och sade: "Rätt disciplin har förordnats till din nation." Satan verkar genom demoniska doktriner för att få vår nation in i andra förstörelser. Det är tid för djup sann omvändelse. Vi förstår inte Guds sinne och Guds vilja. Omvändelse kommer inte före mörkret. Herren sade vidare "men det blir bara i det mörkaste mörkaste som din nation kommer att vända tillbaka till mig".

Informationen är hämtad från artiklar och predikningar av Terry Bennett.
Bertil Lundberg

Terry Bennetts hemsida.
America's Broken Covenant Causing All Sorts of Trouble.
Terry Bennett: 21-year Prophetic Timeframe 2008 to 2028.

www.tidenstecken.se