Välkommen till den Helige Andes år 2008!

När jag i december 2007 satt och funderade och hade min ande öppen för Gud att tala över detta år, som vi nu är i, hur detta nya år 2008 skulle bli. Då började lite olika bilder ”flasha” förbi. Det första jag såg var att dörren på ”arken” höll nu på att stängas och nådatiden rinner ut. Chockad över det jag ser förstår jag att Jesu ankomst står för dörren och att tiden för räddning snart är över.  

Att nådatiden håller på att ta slut gjorde mig lite beklämd då jag förstår att Gud menar allvar. Det finns en tid då det kommer att ta slut, och den tiden är nu här säger Guds Ande. Världen kommer att gå under i sin synd likt världen på Noas tid. Siffran 2 står för delning och det var det andra som jag såg, ett tygstycke som slets i två delar och över detta såg jag delningar i varje församling. En skiljelinje mellan brudesjälarna, och de 5 jungfrurna kom upp i mitt inre. De som blev utan olja är de som inte bryr sig om att Jesu ankomst närmar sig med hast, de rycktes hastigt bakåt, medan de brudesjälar som skaffade Andes olja i sina lampor och väntade sin Jesu ankomst rycktes hastigt framåt. Detta är tygstyckets förklaring.  

Jag ser att i detta år kommer de av Guds folk som har olja i sina liv och lampor få se hur oken kommer att brytas, för smörjelsen (oljan) bryter oken. Vidare kommer samma brudeskara med olja i lamporna att få profetiskt ljus och klarhet för att se och urskilja vilken tid vi lever i, för att de i vishet har smort sina ögon med salva (olja) så de kan se klart i enlighet med Upp.3:18. En enorm kraft kommer att utlösas med under, tecken och kraftgärningar likt profeten Elia som påverkade om regn skulle falla eller inte över landet, också detta en stark manifestation av att detta är den Helige Andes år. Sår kommer också att helas bland de av Guds folk som söker sin Gud detta år. Då kommer återigen den Helige Andes närvaro att bli oljan som läker de brustna såren.  

Sammanfattningsvis talar Herren allvarsamt att nu måste vi ha olja i våra lampor för ”nådatiden” håller på att ta slut. Det finns ingen tid längre med att slarva med oljan i sina kärl. Nu är det människornas ansvar att fylla på sina kärl med den Helige Andes olja. Detta är ett underbart år för dig som ser att detta kommer att bli den Helige Andes år och lever i Andens olja och smörjelse. Du kommer att se klart och kunna utläsa den tiden som vi nu lever och går in i.

Helena Lordhem – Herrens tjänarinna

www.tidenstecken.se