James Bailey varnar för en plötslig ekonomisk kollaps år 2015

    Den 7 juli 2014 hade jag en profetisk dröm där jag såg en plötslig ekonomisk kollaps komma över hela världen.
    I den här drömmen var jag i en stor festvåning, som var fylld med representanter från olika länder. Varje land hade ett långt träbord där deras företrädare satt. Sedan såg jag bordet för USA. Det var omkring sex eller åtta representanter som satt på ena sidan av bordet, men jag kunde inte se någon som satt mitt emot dem på andra sidan.
    Sedan stod alla de amerikanska representanterna som jag kunde se upp samtidigt. Detta orsakade en stor uppståndelse i hela hallen och representanter från andra nationer började skrika mot det amerikanska bordet och på varandra. Det fanns en hel del förvirring och rop i hela hallen. De andra länderna krävde att de amerikanska representanterna skulle sitta ner men deras krav ignorerades och de amerikanska delegaterna förblev stående.
    Då plötsligt knuffade de människor som stod gömda från min syn på andra sidan av det amerikanska bordet ner bordet mycket hårt och det orsakade att det landade på dem som stod där. Alla av dem slogs ner till marken och bordet landade ovanpå dem. Jag såg dem ligga där platt på rygg med bordskanten över dem. De kunde inte komma sig upp och kunde inte heller röra sig. De var maktlösa och hjälplösa och oförmögna att röra sig. Ingen kom för att hjälpa dem. De bara förblev fastklämda under tyngden av bordet.
    Omedelbart efter att det hände tittade jag ut över festvåningen och såg totalt tumult där alla skrek högt och uppståndelsen var långt större än tidigare. Över den andra sidan av rummet såg jag alla representanterna från Kina stå upp och skrika på USA och säga: "Detta är skandalöst! Vi kommer att förklara krig!" Sedan vände sig alla de kinesiska representanterna bort från sina bord och stampade ilsket ut ur salen.
    Sedan förändrades scenen och jag såg en speciell fond - Exchange Traded Fund (ETF) - skjuta rakt upp extremt snabbt (vilket betyder ett stort börsras). Jag såg det öka så snabbt och så plötsligt att den som inte redan hade egna aktier på den när kollapsen hände kunde inte komma in på den. Det var för sent vid den punkten att göra något åt det. Sedan såg jag min fru och jag diskutera vad som just hade hänt. I drömmen ägde vi inte några aktier i denna omvända ETF, vilket gjorde mig väldigt frustrerad och arg för att jag hade velat äga en del, men hade inte köpt något.
    Sedan försökte jag ringa min aktiemäklarfirma för att se vad vi kan göra, men deras telefonlinjer var upptagna. Det var stort kaos och förvirring på marknaderna. Det var för sent att tjäna något på kollapsen. Denna dröm var så levande och så intensiv att den väckte mig.

    Några kommentarer från James Bailey 141228: Jag såg inte specifikt vad det var som orsakade krisen. USA har gjort ändringar i våra reglerande lagar för att tillåta finansiella institutioner att dramatiskt öka utbudet av derivatprodukter långt utöver värdet på de underliggande reala tillgångarna, vilket ökar risken för en kollaps av vårt finansiella system och det globala finansiella systemet. Våra åtgärder har äventyrat hela världsekonomin. Jag blev inte visad vilka som satt på andra sidan av bordet mittemot de amerikanska representanterna. Men eftersom varje land hade ett separat bord och eftersom dessa namnlösa, ansiktslösa, osynliga karaktärer satt vid det amerikanska bordet tror jag att de var medlemmar i vår "skuggregering". Att de så att säga var de finansiella elitspelare bakom kulisserna som kör den amerikanska regeringen, även berättar för presidenten vad han ska göra. Dessa spelare har igenkänt den oundvikliga kollapsen av det nuvarande finansiella systemet så de har iscensatt tidpunkten för kollapsen för att göra en massiv överföring av rikedom från det amerikanska folket till sina egna konton. De har planerat detta sammanbrott i flera år och har noga skrivit om våra lagar för att tillåta dem att göra bankräddningsinsatser där de kommer att stjäla miljarder dollar från amerikanska medborgares banktillgodohavanden.
    Jag blev inte visad varför Kina var så upprörda att de hotade med att förklara krig. Dock är Kina världens största innehavare av USAs statsobligationer med mer än 1300 miljarder dollar i värde. Om det finansiella systemet i USA bröt ihop, skulle värdet av den amerikanska dollarn sjunka kraftigt i hela världens valutamarknader, vilket skulle orsaka en kraftig nedgång i värdet på Kinas dollarinnehav. De kan förlora hundratals miljarder dollar över en natt. De skulle vara upprörda över detta. Liksom det amerikanska folket, skulle Kina bli ett offer för bankirernas krasch av det finansiella systemet. Men till skillnad från det amerikanska folket, har Kina möjlighet att slå tillbaka. Jag såg inte Kina förklara krig. Jag såg dem bara hota med att förklara krig, vilket är en stor skillnad!
    Jag blev inte visad vad som hände efter detta. ETF som jag såg i drömmen kallas ett omvänt ETF eftersom det alltid rör sig i motsatt riktning som marknaden. Inte bara det, men just detta att man rör sig alltid exakt tre gånger så snabbt som marknaden. Så om marknaden går ner 1% så går denna ETF upp 3%. Om marknaden går upp 1% så går denna ETF ner 3%. Aktiesymbolen för denna ETF är FAZ. Det är knutet direkt till finanssektorn, som är den sektor som historiskt sjunker snabbare än någon annan sektor under en ekonomisk kollaps. Med tillväxten på aktiemarknaden under de senaste åren, har FAZ minskat kraftigt och är för närvarande såld för ungefär $ 12 per aktie (december 2014). Så alla som köper denna ETF kommer sannolikt att se värdet fortsätta att sjunka tills kollapsen inträffar. Jag blev inte visad varför jag inte kunde köpa FAZ efter kollapsen. I drömmen kunde jag inte kontakta min mäklare. Jag tror att det visar storleken av händelsen. De finansiella marknaderna kan faktiskt stängas under en tidsperiod som gör det omöjligt att göra affärer. Marknader kan stängas av för dagar eller veckor. Vid tiden när marknaderna åter skulle öppna skulle det vara för sent att utnyttja den möjligheten. I drömmen var min fru och jag mycket upprörda eftersom vi inte hade tagit ställning före kollapsen och då var det för sent. Detta var en av de tydligaste varningarna från drömmen. Det enda sättet att dra nytta kollapsen är att ta ställning innan det händer.
    Oavsett vadd som händer så kommer det att komma så plötsligt och så starkt att det kommer att vara omöjligt att reagera på det efter att det börjar. Underlåtenhet att ta ställning innan kollapsen kommer att bli mycket kostsamt. Endast de som vidtar åtgärder i förväg kommer att gynnas av varningarna. Jag tror inte kollapsen jag såg i i denna dröm blir en kollaps av dollarn eftersom att äga FAZ skulle vara värdelöst då. Dessutom har Herren redan berättat för mig vid andra tillfällen att det som är bäst att äga när dollarn kollapsar blir silver och guld. Så jag tror att en kollaps av dollarn kommer att vara en separat händelse vid ett senare tillfälle.
    När detta inte hände genast frågade jag Herren om timingen. Han sa "Det kommer att komma nästa år (vilket skulle vara 2015) vid en tidpunkt när det är ökande spänningar mellan amerikanska medborgare."
    Kollapsen av aktiemarknaden kommer säkert skada dollarn och få den att förlora mycket av sitt värde, men den skulle kunna överleva (till en början). När marknaden kollapsar tror jag att Fed kommer att försöka stötta dollarn igen, men i slutändan kommer de inte att kunna rädda den. Detta är det scenario som jag såg i en tidigare dröm. Den drömmen är också i linje med vad Herren berättade om att uppfyllandet kommer vid en tidpunkt då det är ökande spänningar mellan amerikanska medborgare. Två separata kraschar för aktiemarknaden och dollarn är också förenligt med ett ord som Maurice Sklar fått från Herren. Han såg dollarn förlora 30% mer av sitt värde, men inte kollapsa vid den tidpunkten. "Den amerikanska dollarn är på väg att förlora 30% mer av sitt" nuvärde. Detta kommer att vara det andra fallet sedan det förra 2008 då den föll 20%. Dollarn kommer då vara värd hälften av vad den var värd före september 2008. Denna nedgång kommer att orsaka stor ekonomisk nöd för vår nation. Kyrkan kommer att skakas och många kommer att vakna upp andligt och ropa till Herren. Det kommer också att bli plundring, upplopp och terrorism i vårt land."
    Innan man gör någon åtgärd beträffande dessa saker, är mitt råd att ta det till Herren och vänta på honom att Han leder dig. Händelserna som kommer, kommer att bli svåra. Nu är det dags att komma närmare Herren än någonsin tidigare. Lägg undan allt som står mellan dig och Honom.

www.tidenstecken.se