William Branhams sju syner om ändens tid.

I juni månad 1933 skulle Branham ha möten i den gamla Masonic Hall på Meggs Avenue i Jeffersonville. 7 stora händelser som skulle inträffa innan Jesus kommer igen blev då uppenbarade för honom. Denna junidagen strax innan han skulle förkunna kom denna serien av syner till honom. Branham föddes 1909 och dog i sviterna av en bilolycka år 1965. 

Första synen: 

Han såg i en syn att diktatorn i Italien, Benito Mussonlini, ville invadera Etiopien. Enligt rösten som talade till honom skulle Etiopien ”falla för Mussolinis fötter”. Men, rösten fortsatte och profeterade att diktatorn skulle få ett ovärdigt slut, för han skulle lida en fruktansvärd död och hans eget folk skulle bokstavligt talat spotta på honom.  

Så blev det. Denna profetian stämde inte med nyheterna år 1933, när Mussolini hade regerat Italien sedan 1922 med liten eller isolerad opposition. Han hade signerat en överenskommelse med den katolska kyrkan 4 år tidigare som erkände den italienska staten och ett självständigt Vatikanen, och han hade motsatt sig framträdandet av Hitler i Tyskland. Det var efter Mussolinis korståg i Etiopien som Nationernas Förbund motsatte sig att den italiensk-tyska alliansen upprättades. Mussolini och hans älskarinna blev slutligen skjutna av italienska kommunister den 28 april 1945. De blev upphängda i ett rep på gatan med fötterna upp.  

Andra synen: 

Nästa synen indikerade att USA skulle bli indraget i ett världskrig mot Tyskland, som skulle ledas av österrikaren Adolf Hitler. Rösten förutsade att detta fruktansvärda kriget skulle störta Hitler och han skulle komma till ett mystiskt ”slut”. I denna synen blev han visad Sigfriedlinjen där ett stort antal amerikanska liv skulle förloras, men Hitler skulle bli besegrad. Det kan vara passande här att nämna att en efterföljande syn förutsade att president Roosevelt skulle förklara krig mot Tyskland och följaktligen bli vald för en fjärde period.  

Så blev det. Vid tiden för denna profetian hade Adolf Hitler just kommit till makten och nazisterna handlingsprogram började att utformas. 30 januari 1933 blev Hitler insvuren som Führer  i Tyskland. I många år förnekade amerikanska myndigheter förlusterna som de led vid Sigfriedlinjen. Det var inte förrän tidigt 60-tal att tyska filmer dök upp som tvingade amerikanarna att medge vad som verkligen skedde vid den linjen.  

Tredje synen: 

Den tredje delen av synen visade att om det i själva verket finns tre ismer, fascismen (Rom), nazismen (Tyskland) och kommunismen (Ryssland), så kommer de två första att sluta i ingenting, men kommunismen skulle blomstra. Rösten förmanade mig att hålla mina ögon på Ryssland beträffande framtida involveringar, för fascismen och nazismen skulle gå upp i kommunismen. Rösten sa inte heller att hålla mina ögon på Sovjetunionen utan på Ryssland. Rösten förmanade: ”Se på Ryssland, se på Ryssland. Håll dina ögon på kungen i norr.” 

Så blev det. Även om kommunismen nu år 2009 inte är framträdande i Ryssland, så är Ryssland inte uträknat i kommande världshändelser och uppfyllelsen av Hes.38-39 väntar fortfarande på sitt tillfälle. Hövdingen Gog (Putin?) kommer att alliera sig med arabländer mot Israel.

Fjärde synen:  

Den fjärde synen som visades var en som förutsade väldiga teknologiska framsteg strax efter krigen. Detta blev symboliserat med en äggformad bil med ett bubbeltak i plast, som körde nedöver flotta motorvägar fullständigt kontrollerad av fjärrstyrning. Det fanns ingen ratt i bilen och passagerarna såg ut till att spela ett eller annat spel som liknade schack.  

På väg att uppfyllas. Tester pågår. Historien med självstyrande bilar startade 1977, 12 år efter Branhams död och 44 år efter hans profetia. Wikipedia.
CeBit 2008 visade en automatisk WW Passat körd helt utan förare. You tube 3:54   
GM likaså You tube 1:01  
GM siktar nu på att kunna testköra den första förarlösa bilen 2015 och ha den första bilen på vägen runt år 2018. REALTID.se 080108.
Nissans äggformade bil både talar och roterar. 071011. 
Intelligenta självstyrande bilar kan vara på vägen år 2015. BBC News 071105.
Om tio år kör bilen sig själv. Om tio år har vi konvojer av självgående bilar på de europeiska motorvägarna. Det är åtminstone syftet med EU-projektet "Sartre", där Volvo Personvagnar har en nyckelroll. Ny Teknik 091120.

Goggle får en lag för förarlösa bilar godkänd i Nevada. Physorg.com 110624.
46 trafikljus och fyra rondeller mitt i Berlin klarade en förarlös bil utan problem. Projekt- ledaren Raul Rojas anser att det är fullt möjligt att låta bilar köra själva på motorväg inom tio år. Men problemen som måste lösas innan bilar självständigt kör i stadstrafik är större. Han tror att det kan dröja upp till 30 år innan vi ser en flotta av förarlösa bilar i städerna. Förarlösa bilar skulle kunna passa bra som taxi. Utan förare blir det plats för ytterligare en passagerare.
  Ny Teknik 110919.  Se bilen på You tube 1:45.
Google får licens för körning av förarlös bil i Nevada. Förarlösa bilar kan snart vara en verklighet på vägarna i Nevada efter att staten har godkänts för Amerikas första licens för fordon som får köras utan förare. BBC News 120508.
Ny Teknik testar bilen som styr sig själv. I knappt 90 kilometer i timmen glider vi fram med en lucka på först åtta, sedan sex meter. När vi byter fil både blinkar och svänger hela tåget av bilar automatiskt. Ny Teknik 120914.
Förarlösa bilar får köra i Storbritannien. Självkörande fordon ska tillåtas på allmänna vägar i Storbritannien på uptill tre ställen. De nya trafikreglerna inför i januari 2015. I USA är det tillåtet att låta fordon köra automatiskt på allmänna vägar i några delstater, däribland Nevada, Florida och Kalifornien. Det har gjort det möjligt för Googles självstyrande bilar att köra över 110 000 mil på allmänna vägar. Även Japan har tillåtit autonoma bilar i trafiken. I Sverige har Volvo fått grönt ljus för att släppa ut 100 specialutrustade Volvobilar på vägar i Göteborgstrakten i en test som ska pågå mellan år 2017 och 2020. Fordonen ska kunna ta över gas, broms och styrning och hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand. Men föraren ska när som helst kunna ta tillbaka kontrollen över bilen. Ny Teknik 140731.
Självkörande lastbilar ska styras med kameror. Automatiserade godstransporter med självkörande lastbilar. Det är målet med ett nytt projekt som Volvo driver i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Sveriges Radio 170613. 
Självkörande fartyg kan snart bli verklighet i Norge. Just nu pågår det forskning för att ta fram skepp som helt saknar mänsklig bemanning och inom tre år ska det finnas ett självkörande containerfartyg i Norge. Planen är även att det ska finnas obemannade färjor för passagerare. Sveriges Radio 170613.

Femte synen:

Den femte scenen som framträdde involverade kvinnorna i världen. I denna scenen såg han det snabba moraliska förfallet hos kvinnor. Det startade när hon fick sin så kallade frihet till att påverka världen omkring sig genom sin rösträtt och hon började snart att klä sig med kläder som var allt för avtäckta. Hon klippte håret kort och tog på sig manskläder. Till slut visade synen att hon var helt avklädd och skylde sig bara med en helt liten tygbit i storlek och form av ett fikonblad. Med denna litet värdiga framställningen av kvinnan kom ett fruktansvärt avfall över hela jorden över alla människor och med det perversiteter sådana som det talas om i Guds Ord.    

Så blev det. Nakenheten har ökat år för år. Det har i sin tur fört med med sig ett stort avfall (2 Tess. 2:3) med öppen prostitution på gatorna i många av världens större städer, människohandel, öppet sex i filmer, tv och på internet, otrohet, ökade aborter och skilsmässor, den öppna homosexuella utlevnaden m.m. Det har också resulterat i att äktenskapet inte längre är reserverat endast för man och kvinna och där Svenska kyrkan är beredd att viga homosexuella par. Stora evangeliska kyrkor i bland annat USA och Sverige väljer att bortse från en lång biblisk, tradition av hur man ser på homosexualitet och äktenskap. 

Sjätte synen: 

Det framträdde en mycket vacker kvinna i USA, klädd i överdådighet och stor makt blev henne given. Hon var vacker att se på, men det fanns något obeskrivligt hårt med henne. Så vacker som hon var, var hon likväl ond och intelligent. Hon dominerade landet med sin auktoritet och hade fullständig kontroll över folket.   

Rösten uppenbarade inte vem eller vad denna kvinnan var. Branham är något osäker på om denna kvinnan kanske representerade den katolska kyrkans framgång eller en president eller diktator eller någon annan kvinna med makt i USA. En andlig tolkning kunde vara att kvinnan representerar den liberalteologiska kyrkan och är en fortsättning på den femte synen. Men det kan också vara en speciell kvinnlig president som får makten för en kort tid. 

Sjunde synen: 

Rösten bad honom titta en gång till. Som han vände sig och tittade, skakade en stor explosion hela landet och efterlämnade USA i ett kaos av rykande ruiner. Så långt som ögat kunde se var det inte annat än kratrar och rykande högar med rester av material och ingen människa att se. Så försvann synen. 

Återstår att uppfyllas och att se hur stor denna katastrofen blir. Jesus kommer snart!

William Branham och en övernaturlig gloria av intensivt ljus/eld 
över hans huvud fotograferat i Houston, Texas, 24 januari 1950.

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se